OECD-konferens Paris 7-9 februari 2018

(Inläggen kommer i omvänd ordning mot bloggen, dvs läses uppifrån och ned.)

Framme i ett snöigt Paris

2018-02-07

Väckarklockan ringde 04.15 och sedan bar det av till Arlanda för fortsatt resa till Paris, där jag ska delta o OECD:s parlamentariska konferens. Ankomsten till Paris blev lite omtumlande eftersom vi kom efter det värsta snöfallet i Paris sedan 1984. Och det märktes att parisarna inte var förberedda på detta.

Snöfallet fyllde även kvällens TV-sändningar med rapporter om tusentals trafikolyckor, stängda flygplatser och milslånga köer av långtradare som inte kommer fram.När man ser bilägare sopa bort 1,5 dm snö med händerna (en kvinna sopade av bilen med sin hårborste!) och inser att man inte har någon beredskap alls för vare sig snöskottning eller sandning, inser att alla självklart kör på sommardäck och att de flesta hus har englasfönster, så förstår man att snö och kyla inte är det normala vädret i Paris. Och de kommande dagarna bli kalla, i natt blir det minusgrader i hela Frankrike, ända ned till medelhavskusten. Och i Paris blir det flera minusgrader även mitt på dagen.
Bilaterala samtal med OECD-experter

2018-02-07Efter en god lunch i svenska ambassadörens residens med intressanta föredragningar av företrädare för OECD var det dags för så kallade "bilaterala" överläggningar. Det betyder i klartext att den svenska delegationen träffar olika OECD-experter för att diskutera situationen i Sverige och jämförande samtal om andra länder med motsvarande situation.

Vi träffade experter både inom migration och arbetsmarknad och fick också en föredragning om Tysklands problem efter det mycket omfattande asylmottagandet (man har tagit emot över en miljon asylsökande, klart mest i EU, även om Sverige räknat per invånare tagit emot dubbelt så många). Tyskland delar problemen med oss när det gäller att få de nyanlända i arbete. Båda våra länder bygger stora delar av sin arbetsmarknad på högkvalificerad arbetskraft, och när man då tar emot stora mängder lågutbildade blir det mycket svårt att få in dem på arbetsmarknaden. OECD:s experter har inga patentlösningar, men utbildning och kompetensutveckling, samt att lära sig landets språk är viktiga delar. Jag kände mig väl inte direkt mer hoppfull när det gäller Sveriges så kallade "utmaningar" efter mötena, det finns helt enkelt inga snabba och enkla lösningar på detta och det kommer att ta mycket lång tid att få en rimlig andel av de nyanlända i arbete. Min egen gissning är att de yngre nyanlända snabbare kommer att ta sig in på arbetsmarknaden, medan en del äldre nyanlända aldrig kommer att arbeta i Sverige innan det är dags för pension.
Promenad genom ett kallt och snöigt Paris

2018-02-07Efter eftermiddagens möten tog jag en promenad från hotellet till Eiffeltornet, en knapp kilometer i snön. Eiffeltornet var stängt på grund av snön och det var många som ville fotografera tornet i vinternsturen. Ganska unikt tydligen. Och på Seine låg de översnöade husbåtarna på rad.Det blev alltså inget besök uppe i tornet denna gång heller (förra gången jag var i Paris var tornet bombhotat...). Men Eiffeltornet är fint på lite avstånd med.


OECD:s parlamentariska konferens

2018-02-08I dag startar själva huvudkonferensen på OECD Parliamentary Days i Paris. Lite senare kommer jag att samla ihop lite tankar från mina anteckningar om de ämnen som diskuterades.


OECD om migration, integration och arbetsmarknad

2018-02-09

Ett av de områden som intresserar mig mest är självklart migration/integration/arbetsmarknad. Dessa frågor är stora i hela Europa, men även i en del andra OECD-länder. Men allra störst är de nog just nu i Sverige och Tyskland, av naturliga skäl. Tyskland är ju det land i EU som tagit emot flest asylsökande, över en miljon människor, medan Sverige, räknat per capita, har tagit emot dubbelt så många som Tyskland och i särklass flest av alla länder i EU.

Under de bilaterala samtalen på tisdagen fick vi som sagt ta del av erfarenheter från den tyska integrationspolitiken. Tyskland har precis som Sverige lång erfarenhet av arbetskraftsinvandring, och det har, precis som i Sverige, genom decennierna varit viktigt och fungerat väl. Utan arbetskraftsinvandring från exempelvis Finland och Jugoslavien hade vare sig svensk texilindustri eller vår fordonsindustri kunnat växa som de gjorde på 1960- och 1970-talet.

Att ta emot asylsökande med utbildningar som inte passar för arbetsmarknaden är en helt annan sak. Sverige och Tyskland har det gemensamt att vår arbetsmarknad i hög grad bygger på högteknologi, hög förädlingsnivå och välutbildad arbetskraft. När man då tar emot stora grupper lågutbildade räcker helt enkelt inte de lite mindre kvalificerade jobben till.

I en rapport om tyska integration finns ett stort antal exempel på "challenges" ("utmaningar"). Det var slående att dessa är betydligt fler än de positiva effekter och goda exempel som räknas upp.

Att ordna bostad till en miljon människor är exempelvis inte enkelt, och när man lyssnar på tyska politiker inser man att Tyskland har samma problem som Sverige. Växande utanförskapsområden, motsättningar i samhället, växande kriminalitet, tilltagande rasism och främlingsfientlighet, hård belastning på välfärden (sjukvård, skola osv) och stigande kostnader. Det är inte förvånande att Tyskland, precis som Sverige, gjort helt om i migrationspolitiken. Verkligheten har kommit ifatt. Och OECD:s experter har ingen patentlösning att erbjuda. Faktum är väl att ingen har det. Både Sverige och Tyskland har en lång, jobbig och dyr resa framför sig.

OECD har däremot givit ut en liten skrift med 10 råd för bättre integration. Det mesta görs redan i Sverige, även om det av praktiska skäl blivit urholkat och sämre genomfört i vårt land till följd av det ovanligt stora asylmottagandet 2015 och 2016.

1. Tidig aktivering och integration redan under den tid man väntar på besked, för dem man vet har hög sannolikhet att få stanna (görs redan i Sverige, i vart fall viss svenskutbildning, men givetvis mycket svårt att klara med så stort mottagande som vi haft på senare år)
2. Ge asylsökande med hög sannolikhet att få stanna rätt att arbeta redan under väntetiden (är redan tillåtet i Sverige)
3. Undvik att placera asylsökande och nyanlända på orter där det inte finns några lediga jobb (lätt att säga, det är ju där de lediga bostäderna finns)
4. Kartläggning och validering av asylsökandes respektive nyanländas kunskaper och utbildning (lätt att säga, men med så stort asylmottagande som Sverige hade 2015/16 var det helt omöjligt att hinna med att kartlägga alla redan som asylsökande. Fokus måste ligga på dem som beviljas uppehållstillstånd)
5. Skräddarsydda språkutbildningar och yrkesinriktade utbildningar och praktik på olika nivåer beroende på de nyanländas förkunskaper och utbildningsnivå. (Gäller redan i Sverige)
6. Tidig kartläggning av nyanländas fysiska och psykiska hälsa (sker redan i viss mån i Sverige, men bör kunna utvecklas om volymerna av asylsökande går ner till hanterbara nivåer)
7. Utveckling av utbildning och stöd till ensamkommande barn och unga (här lär väl Sverige ha bäst kunskaper och erfarenheter med tanke på att vi tagit emot så stor andel av de "ensamkommande" nyanlända som kommit till EU, men alltför få verkar inse hur enormt resurskrävande detta mottagande är)
8. Samverkan med civilsamhället för en bättre integration (detta sker redan i stor utsträckning i Sverige, men kan utvecklas betydligt)
9. Verka för likvärdiga förutsättning för migranter, oavsett vare i landet de befinner sig. (Ett helt omöjligt råd med tanke på punkten tre ovan. Självklart skiljer sig förutsättningarna enormt, både beroende på om man som nyanländ hamnat på en ort med stark eller svag arbetsmarknad, eller om man hamnar i ett av våra utanförskapsområden eller i ett bostadsområde med mer blandad befolkning. I praktiken går det inte att undvika att förutsättningarna för en god integration varierar när asylmottagandet är så stort som det var 2015/16).
10. Särskilt fokus på långvarigt stöd, träning och utbildning av lågutbildade nyanlända (delvis redan ett faktum i Sverige, vi ligger bra till jämfört med de flesta andra länder, men vi moderater vill utöka detta till obligatorisk integrations- och utbildningsplikt som villkor för ersättning)

Råden är säkert bra för länder som saknar större erfarenhet av asylmottagande. Men det är knappast några revolutionerande råd till Sverige och Tyskland när det gäller vår situation. Jag kan inte säga att konferensen gjorde mig mer positiv när det gäller Sveriges möjlighet att hantera vår egen situation. Det saknas helt enkelt förslag till hållbara lösningar.

Men jag styrktes i några av mina tidigare uppfattningar, som har starkt stöd i OECD:s rekommendationer:

1. Utan begriplig svenska är man sällan anställningsbar, och utan kunskap om det land man kommer till är det svårt att bli en del av samhället. Vi måste bli bättre än idag på svenskundervisning och samhällsorientering för alla nyanlända, samt införa utbildningsplikt som villkor för bidrag.
2. Vi måste ha mycket mer fokus på riktiga jobb och mindre på åtgärder eller kraftigt skattesubventionerade jobb. Ett generellt bra näringslivsklimat, rimliga skatter och enklare regelverk behöver för att skapa fler riktiga jobb. I den mån subventioner ingår måste dessa vara tidsbegränsade och riktas mot rätt målgrupper. Om vi ska försörja alltför många i skattefinansierade åtgärder och låtsasjobb kommer vi inte att få ihop ekonomin.
3. Vi måste se till att offentlig sektor (främst vård och omsorgssektorerna) tar vara på lämpliga nyanlända, hitta praktiska sätt att validera eller utbilda dessa och involvera arbetsplatserna för praktik och handledning. Vård- och omsorgssektorn har svårt att hitta arbetskraft och dessa yrken kan passa i vart fall en del av de nyanlända. Det får vi inte slarva bort.
4. Vi måste bli mycket bättre på att ta vara på de välutbildade nyanlända. Om en stor andel av de nyanlända kommer att leva på bidrag fram till pension är det viktigt att andra nyanlända med god utbildning samtidigt får kvalificerade jobb och betalar skatt. I annat fall kommer samhällsekonomin att urholkas på ett oroväckande sätt.
OECD om miljö, energi, klimat och hållbar utveckling

2018-02-09

Det andra området jag följde lite extra noga på OECD-konferensen var frågor om miljö, energi, klimat och hållbar utveckling. Bortsett från min självklara kritik av OECD:s linje i klimatfrågan måste jag säga att jag är imponerad av hur man arbetar och samordnar andra miljö- och hållbarhetsfrågor och driver projekt som verkligen bidrar till utveckling av fattigare länder. Exempelvis elektrifiering av delar av Afrika, tryggare vattenförsörjning, ökad användning av solcellsdriven utrustning, arbete mot hälsorisker och för rent vatten och bättre livsmiljö och mycket annat. De övergripande diskussionerna om ekonomisk tillväxt, hur välståndet måste spridas till hela befolkningen i utvecklingsländer och arbetet mot korruption är också centralt.

Ställningstagandet i klimatfrågan reser däremot många frågetecken. Det är uppenbart att OECD köper IPCC:s linje rakt av, och använder Sternrapporten okritiskt för att visa ekonomisk nytta av klimatpolitiken och samtidigt hotar med att alternativet är värre. Mycket av dessa resonemang känns väldigt ihåliga. OECD:s energi- och miljöansvariga presenterade bland annat dessa två bilder som förtjänar lite kommentarer:När denna bild presenterades hävdade OECD:s miljöansvarige, Anthony Cox, att "med rätt åtgärder har vi 66% chans att hålla jordens globala uppvärmning under 2 grader fram till år 2050" (är även inskrivet på bilden). Jag ifrågasätter starkt att man, med kunskap om klimatets i grunden kaosartade system, kan påstå något sådant med trovärdighet. Det går helt enkelt inte att beräkna.

Staplarna i diagrammet ska visa att "klimatåtgärder" (läs minskade koldioxidutsläpp) är positivt för den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Det är självklart den så kallade Sternrapporten som ligger bakom dessa påståenden. Jag tycker det finns många frågetecken, exempelvis att investeringar i CCS-teknik (infångande och lagring av koldioxid) skulle öka BNP med 1,4%. Jag anser att det är ytterst äventyrligt rent ekonomiskt att satsa massor av miljarder på att lagra koldioxid i jorden utan att veta om det ens gör någon nytta för att bromsa klimatförändringar. Om det inte gör någon nytta är det helt bortkastade pengar och kan knappast räknas som tillväxthöjande och samhällsnyttig investering, även om det på papperet självklart skapar jobb och tillväxt. Tänk så mycket hälsofrämjande och tillväxtfrämjande åtgärder man i stället kunde gjort i fattigare länder för alla dessa miljarder - med garanterat resultat för miljö och hälsa.

Man visar också en negativ tillväxtpost på hela 2,6% till följd av stigande elpriser och skatter. Ändå får man en positiv totaleffekt på 2,5%. Jag tillåter mig att tvivla på detta. Rimligen kan man få en positiv effekt i fattiga länder som tar steget från kol- och vedeldning till solenergi och elektrifiering. Men för svensk del handlar det mer om stigande elpriser och energiskatter, trots att vi redan har en mycket miljövänlig energiproduktion. Jag har svårt att se att det skulle vara positivt för tillväxten i Sverige - andra samhällssektorer förlorar rimligen mer än vad de nya sektorerna tjänar.

Men värst är väl den sista stapeln där man lägger till ytterligare 2,1% i tillväxt på grund av att åtgärderna gör att man undviker skador efter naturkatastrofer. Det finns ju idag inga bevis alls på att koldioxidutsläppen hittills medfört fler naturkatastrofer. Inte inom något område. Däremot tror man att det kan bli fler naturkatastrofer i framtiden med ett varmare klimat. Man tror också att minskade koldioxidutsläpp ska minska dessa naturkatastrofer. Sanningen är dock att man inte vet. Att då räkna in detta i siffrorna över framtida tillväxt till följd av klimatpolitiken är rent vilseledande. Och den logiskt tänkande påminner sig om att jorden har alltid drabbats regelbundet av naturkatastrofer, alldeles oavsett klimat. Inget alls pekar väl ändå mot att vi plötsligt skulle kunna stoppa alla dessa genom "klimatpolitik"?

Jag är den förste att medge att miljöhänsyn kan kosta pengar och måste få kosta pengar. Men att låtsas att mångmiljardbelopp till "klimatåtgärder" med automatik är samhällsekonomiskt lönsamt är självklart inte sant. Det beror i så fall verkligen på vad man lägger pengarna på. Medför åtgärderna även bevisliga fördelar för ekonomi, miljö eller hälsa är det en sak. Om de däremot bara syftar till att minska CO2-utsläpp är satsningarna ytterst tveksamma.Den här bilden är också intressant. Den visar att de globala koldioxidutsläppen - trots alla jättedyra åtgärder och skattehöjningar, ändå inte kommer att minska. Tvärtom kommer den fortsätta att öka, om än i en långsammare takt. Man kan ju verkligen fråga sig hur mycket Sverige ska späka sig och överbeskatta sina invånare för att minska våra koldioxidutsläpp om resten av världen trots allt ökar sina. Lilla Sveriges insatser kostar massor men kommer inte ens att märkas i statistiken. Jag undrar hur mycket svenska folket är beredda att betala för att "Sverige ska gå före"? Finns det inte viktigare saker att lägga pengarna på?
Gruppfoto på delegaterna

2018-02-09

Personligen tycker jag detta med "family photo" på alla internationella konferenser är lite tramsigt. Men här är vi i vart fall, de flesta av delegaterna på OECD-konferensen i Paris. Själv står jag tillsammans med en grupp andra svenskar längst upp i trappan.