Blogg januari 2018

Lätt att vara självbelåten när man åker på en räkmacka

2018-01-31

I dag har vi denna debattreplik till våra s-kolleger i Borås Tidning:(För större text, klicka på bilden!)
Så här skriver SVT Nyheters webbredaktör...

2018-01-30

Någon dag efter skandalen med uppenbara och medvetna lögner i SVT Opinion inträffade nästa skandal vid SVT. SVT Nyheters webbredaktör Ann Edliden roande sig häromdagen med att förändra ett inlägg från Felix Herngren på Instagram. Herngren hyllade Ingvar Kamprad och gjorde reklam för en film om Kamprad i TV4 (!) som han producerat. Edliden tyckte uppenbarligen inte att Kamprad borde hyllas, så hon gjorde en egen variant som hon bland annat lade ut på Twitter:


Det hela avslöjades av min riksdagskollega Lars Beckman (M). Idag är twitterinlägget borttaget, men faktum kvarstår - "opartiska och sakliga" SVT har alltså en webb-redaktör som lägger ut denna typ av twitterinlägg.

Återigen visar det sig hur dåligt SVT hanterar sin egen företagskultur som borde genomsyras av att alla medarbetare inser sin egen viktiga roll för att försvara SVT:s opartiskhet och saklighet i varje läge. Man gör bort sig gång på gång, och varje gång minskar förtroendet för SVT bland stora grupper i samhället. Fortsätter man så här kommer det att bli politiskt närmast omöjligt att försvara en ny tvingande avgift för finansiering av Public Service. Och därmed på sikt hela Public Services existens. Som ledamot i Public Service-utredningen är jag minst sagt bekymrad.
SVT ljög medvetet i SVT Opinion

2018-01-30

Den senaste veckan har inte varit till SVT:s fördel för att uttrycka sig försiktigt. Det började med SVT Opinion i torsdags där man medvetet (!) ljög från SVT:s sida i programmet. Här beskrivs händelsen av moderaternas kommunalråd i Staffanstorp, Christian Sonesson:I nästa blogginlägg berättar jag om nästa skandal med koppling till SVT. Hur tror SVT att vi moderater ska kunna ställa upp på en ny obligatorisk finansiering när exemplen på grova övertramp mot opartiskhet och saklighet travas på varandra? Det är uppenbarligen inte bara mer obskyra medier som ägnar sig åt fake news. Fortsätter man så här kommer det att bli politiskt närmast omöjligt att försvara en ny tvingande avgift för finansiering av Public Service. Och därmed på sikt hela Public Services existens. Som ledamot i Public Service-utredningen är jag minst sagt bekymrad.
BNP och BNP per capita är två helt olika saker

2018-01-29

I samhällsdebatten brukar svenska regeringar gärna framhålla BNP-tillväxtens storlek (bruttonationalprodukten, alltså värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land). Detta gjorde Alliansregeringen (även om vi ofta redovisade även BNP per capita), och det gör framförallt dagens regering (som ogärna vill tala om BNP per capita).

Men ett lands totala BNP väldigt missvisande om man vill spegla hur levnadsstandarden utvecklas för befolkningen. När befolkningen exempelvis ökar kraftigt till följd av exempelvis migration ökar den totala BNP:n i landet. Men utslaget per individ kan den samtidigt sjunka. Om allt fler människor kommer till vårt land utan att arbeta i samma omfattning som de som redan finns här kommer BNP per capita (BNP per invånare) att utvecklas sämre än den annars skulle ha gjort.

Förra veckan hade ekonomiprofessorn John Hassler en intressant debattartikel i Dagens Industri. Den illustreras av nedanstående bild. Han konstaterar att BNP-tillväxten per capita är historiskt låg, och kommer att fortsätta vara låg om inte politikerna tar kraftfulla beslut. Åren från mitten av 1990-talet fram till hösten 2008 hade vi god tillväxt per capita. Sedan kom finanskrisen, och efter den har BNP-tillväxten per capita bara varit god enstaka år. Sedan Alliansens sista budgetår (2015) har trenden varit fallande, trots en stark global högkonjunktur. Och det ser ännu sämre ut kommande år.John Hassler konstaterar att en förklaring kan vara att befolkningen växer snabbare än tidigare. Men han pekar även på att vi har ett utbildningssystem som inte håller måttet, en icke-fungerande hyresmarknad, ett skattesystem som lämnat principerna på 1990-talet när det infördes (tex max 50% marginalskatt och att endast en mindre del av löntagarna ska betala statlig skatt, min anm), en bristande integration, en stark bostadssegregation, låg produktivitet och höga kostnader i byggsektorn och de delar av tjänstesektorn som inte möter utländsk konkurrens.

Det finns alltså en hel del att ta tag i för en ny regering efter valet. Och Hasslers artikel av en av de saker vi berörde på moderata riksdagsgruppens konferens förra veckan. Mycket av vår politik har fokus på det han påpekar i artikeln. Utan tillväxt finns inget att fördela. Det borde alla inse.
Miljöminister Skog (MP) sitter på två olika stolar om flygets framtid

2018-01-28

För ett år sedan beslutade regeringen att bilda Arlandarådet. Här är regeringens informationsblad om detta råd där det framgår vilka medlemmarna är och att syftet med rådet är att "Arlanda ska vara Nordens ledande storflygplats". Man skriver också att "Då Sverige är ett land med långa avstånd har flyget en viktig del i arbetet att skapa jobb och sammanhållning i Sverige. Därför ser regeringen arbetet med att utveckla Arlanda som så angeläget."


Jag berättade ju häromdagen att miljöminister Karolina Skog (MP) aktivt motarbetar inrikesflyget, bland annat mellan Landvetter och Arlanda. Jag fick då ett tips som jag följde upp. Och mycket riktigt - miljöministern har verkligen dubbla roller när det gäller flygets framtid.

Å ena sidan sitter hon i Arlandarådet som alltså har som syfte att utveckla Arlanda till Nordens ledande flygplats. Å andra sidan gör hon allt för att minska flygandet. Miljöministerns dubbla roller är helt enkelt omöjliga att kombinera på ett seriöst sätt.


"Svensk Väljaropinion" bekräftar fortsatt moderat uppgång

2018-01-27

Dagens Eko presenterade idag Sifos sammanvägda "Svensk Väljaropinion" som är en sammanvägning av ett antal olika opinionsmätningar. Denna typ av "poll of polls" ger sn större säkerhet än en enskild mätning. Och resultatet bekräftar moderaternas uppåtgående trend, medan såväl S som C och SD backar. Det är sannolikt från dessa tre partier moderaterna just nu tar tillbaka sympatisörer.Skillnaden mellan S och M krymper för varje mätning och det gör att kommande valrörelse blir intressant. Moderaternas mål är att göra ett bättre val än 2014 och att återta regeringsmakten. För egen del har jag däremot höjt ribban. Jag tror att moderaterna har en hyfsat god chans att bli största parti i valet. Vi får se om jag får rätt.
Miljöpartiets angrepp mot inrikesflygen från Landvetter är orimligt

2018-01-26


I går sa miljöminister Carolina Skog (MP) att "det ska vara otänkbart att flyga mellan Stockholm och Göteborg".

Jag tycker snarare att det är otänkbart att fortsätta att ha en miljöpartist som miljöminister.

Landvetters flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren är kritisk till uttalandet och menar att man inte kan begränsa något som många har ett stort behov av. I stället bör man arbeta med mer miljövänlig flygtrafik. Det handlar exempelvis om mer biobränslen för flyget och miljövänligare flygledning och flygvägar.

Själv skulle jag vilja lägga till vikten av att kunna resa miljövänligt till och från flygplatsen. Inte minst handlar det om att bygga ny järnväg mellan Göteborg och Borås, vilket Alliansen tog beslut om, med planerad byggstart 2019. Men dagens regering, med miljöminister Karolina Skog, har skjutit denna viktiga miljösatsning på framtiden.

Karolina Skog vill ersätta inrikesflyget med höghastighetståg och säger att "Det här är en sträcka där tåget kan konkurrera ut flyget. Det är fullt görbart att ha räls och tåg som är snabba och pålitliga, och biljetter som är ekonomiskt tillgängliga." Jag har hittills inte sett någon ekonomisk kalkyl som visar att höghastighetståg kan bli samhällsekonomiskt lönsamma, inte ens på sikt, eller att biljettpriset skulle kunna bli rimligt utan enorma skattesubventioner. Dessutom ligger ju en eventuell byggstart så långt fram i tiden att den idag inte ens kan överblickas. Verkligheten och Miljöpartiet går som vanligt i otakt.

Nu verkar inte vare sig resenärerna eller Landvetter Flygplats bry sig nämnvärt om Karolina Skogs och Miljöpartiets hot mot flyget. Landvetter växer så det knakar, antalet flygresenärer och flyglinjer ökar varje år till nya rekordnivåer, och flygplatsen står nu inför en kraftig utbyggnad, den största sedan flygplatsen invigdes.
Riksdagsgruppen på konferens i positivt opinionsläge

2018-01-26Denna vecka samlas den moderata riksdagsgruppen på tvådagarskonferens. Det sker i ljuset av ett för vår del allt mer positivt opinionsläge. Moderaterna ökar i alla mätningar, och de senaste dagarna har Novus redovisat ett stöd på 23,8% och Ipsos 25%. Vi är såklart inte nöjda med dessa siffror, även om vi sammantaget ligger något över valresultatet 2014. Men det är givetvis positivt att det går åt rätt håll och det ger extra energi i den kommande valrörelsen.
Skandalen vid Transportstyrelsen värre än befarat

2018-01-24Transportstyrelsen har nu presenterat sin egen utredning om den allvarliga säkerhetsläckan. Och den var om möjligt värre än väntat. Till och med Aftonbladet ägnar lång artikel åt saken i dagens tidning, och skrev även om saken i går. Man konstaterar bland annat att "alla hemliga uppgifter anses röjda". Det handlar exempelvis om ritningar över broar och brofästen (intressant för den som eventuellt vill utföra sabotage eller terrorangrepp), hälsodeklarationer i samband med körkortsprövning och identiteten på fordon som tillhör Försvarsmakten (intressant för en eventuell angripare).Med tanke på svaret jag fick från justitieministern häromdagen att statsministern aldrig en enda gång under Säkerhetspolitiska Rådets minst 20-tal möten aldrig fått någon antydan om det inträffade, undrar man ju hur kompetensen i i vår regering. Vad det ingen som förstod allvaret? Inte ens Försvarsminister Hultqvist tyckte tydligen att det var något att diskutera. Mycket märkligt. Min tro att någon inte talar sanning kvarstår.

Inom kort startar konstitutionsutskottets utfrågningar av de berörda statsråden och det ska bli mycket intressant att följa.
Livsmedelshandlarna larmar om ohållbar brottslighet

2018-01-23

Livsmedelshandlarnas VD, Pär Bygdeson, skrev igår en dramatisk debattartikel i Dagens Industri. Den visar hur situationen är för många livsmedelshandlare (och för den delen många andra handlare, butiksägare med flera) i dagens Sverige. Enligt Svensk Handels beräkningar har handeln i Sverige nu lika stora kostnader för brott som statens totala polisbudget är, det vill säga 22 miljarder kronor per år.

Några nedslag från debattartikeln:

Markaryds kommun 2017. En butik har stora problem med ett gäng som dagligen stjäl, hotar och trakasserar personalen. Butiken ringer polisen men får oftast inte någon hjälp utan är lämnade ensamma med gänget. Efter ett tag får butiken ett vitesförläggande på 50 000 kronor från Arbetsmiljöverket för att man inte kan tillhandahålla en trygg arbetsmiljö för personalen.

Stockholms kommun 2017. En butik har problem med några personer som löpande stjäl och beter sig hotfullt mot personalen. Butiken tar kontakt med ett vaktbolag för att få hjälp. Skyddsombudet på vaktbolaget konstaterar att det är för farligt för väktarna att arbeta i denna butik och att de inte kan ta uppdraget.

Stockholms kommun hösten 2017. En handlare har noterat att några av stamkunderna inte handlar lika ofta som förut. För att undersöka om han kan göra något för att de ska komma tillbaka passar han på att fråga dem om det. Svaret han får är att de visst gillar butiken, men att centrumet den ligger i känns otryggt på kvällarna och att de därför har börjat handla på nätet.

Göteborg 2017. En butik har en person som sitter och tigger vid entrén varje dag. Samma person går regelbundet in i butiken för att stjäla mat och dryck som denne sedan äter. Polisen tar inte emot anmälan med hänvisning till Riksåklagaren som säger att stölder under 60 kronor inte ska beivras. Butiken har själv inga möjligheter att göra något utan tvingas acceptera detta.


För den som följer dessa frågor är det kanske ingen nyhet att stölder sker helt öppet i butiker utan att personalen kan göra något och utan att polisen bryr sig, att tiggare skapar oordning utanför butiker och ibland helt enkelt bara går in i en matbutik och hämtar mat utan att betala eller att personal känner sig hotad och att skadegörelse och väktare kostar allt mera för butiksägarna. Men situationen börjar bli helt ohållbar på vissa orter och nu är verkligen det hög tid för samhället att agera.

Moderaterna har ett antal förslag med koppling till denna brottslighet. Bland annat skärpta straff för "vardagsbrott" (exempelvis butiksstölder) som medför att dessa brott prioriteras upp av polisen och rättsväsendet, införandet av nationellt tiggeriförbud, zonförbud och trygghetskameror i utsatta områden, fler poliser och utvisning av grovt kriminella som inte är svenska medborgare. Det är hög tid att agera.
Moderaterna vill att fler grova brottslingar utvisas

2018-01-22

Dagens regelverk för utvisning på grund av brott har i huvudsak sett likadant ut sedan 1994. Moderaterna anser att det finns skäl till en översyn och skärpningar när det gäller utvisning till följd av brott. Det skulle vara en tydlig markering från samhället både att brott inte accepteras om man vill bosätta sig här, och att vi med kraft motverkar internationella brottsligor som är verksamma i landet.

Det måste samtidigt finnas en balans mellan att Sverige inte ska godta ett brottsligt beteende och grundläggande humanitära krav och rättssäkerhetsgarantier för den enskilde. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter ska göras i varje fall. Alltför lindrig brottslighet ska inte kunna leda till utvisning. Hänsyn måste också tas till den anknytning till Sverige som personen har. Utvisning får aldrig ske då det råder verkställighetshinder t.ex. på grund av att den dömde riskerar tortyr eller annan omänsklig behandling i sitt hemland. I detta ligger risk för att dödsstraff eller att bli dödad i hemlandet. Moderaternas förslag till skärpta regler är genom dessa begränsningar helt i enlighet med internationellt regelverk.

I dag krävs för att utvisning ska kunna ske bl.a. att det finns risk för återfall i brott eller att brottet man döms för är av allvarligt slag. Utvisning på den senare grunden förutsätter normalt att brottet har ett straffvärde på minst ett års fängelse. Vi vill skärpa reglerna så att även att brott som leder till ett straff på sex till tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning. Detta även då det inte föreligger återfallsrisk. Brott som i dag kan innebära ett straff på mellan sex till tolv månaders fängelse är exempelvis vissa former av grövre misshandel samt bostadsinbrott och grov kvinnofridskränkning.

Vi vill dessutom säkerställa att åklagare alltid yrkar på utvisning då förutsättningarna i lagstiftningen för detta är uppfyllda. Vi vill också att frågan om eventuellt verkställighetshinder ska avgöras i nära anslutning till straffets avtjänande, d.v.s. vid den tidpunkt en eventuell utvisning kan bli aktuell, och inte som idag redan i samband med brottmålsdomen. Frågan om verkställighetshinder bör avgöras av migrationsdomstol.

Vi anser även att de utländska medborgare som dömts till fängelsestraff i högre omfattning bör avtjäna straffen i sina hemmländer. Detta gäller framförallt för dömda personer som är EU-medborgare. Detta skapar bättre förutsättningar för utslussning och återanpassning av den frihetsberövade personen när straffet väl är avtjänat. På så sätt kan den frihetsberövade personen även hålla kontakt med familj och anhöriga vilket underlättar den sociala anpassningen. Regeringen bör därför se till så att andra länder tar sitt ansvar och tar hem sina brottslingar.

Moderaternas förslag till skärpningar när det gäller utvisning ska gälla både asylsökande och den som har uppehållstillstånd, liksom den som vistas här som EU-medborgare, befinner sig här utan tillstånd eller som turist. Enbart den som är svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i landet och avtjäna sitt straff här.

Borås Tidning citerar mig angående min åsikt om tillfälligt asylstopp

2018-01-21

I dags har Borås Tidning detta citat från min blogg där jag häromdagen kommenterade moderaternas förslag om ett "tak" för asylmottagandet som bör kopplas till vår möjlighet att klara integrationen av dem vi tar emot. Det är ett självklart förslag om man är beredd att ta ansvar för vårt land, och något som borde genomförts för länge sedan. Det viktigaste är just själva diskussionen om vad vi faktiskt klarar vi av utan allvarliga negativa effekter på vårt samhälle i övrigt och alla de som redan bor här. Den diskussionen hade vi behövt föra för länge sedan.Läget i många av våra kommuner är idag oerhört allvarligt. Inte minst kommer det stora asylmottagandet att påverka skolan och elevernas möjlighet att få extra stöd. Jag befarar stora tapp i skolresultaten de kommande 5-10 åren. Bostadsbristen är samtidigt alarmerande, arbetslösheten extremt hög, problemen med kriminalitet och "hedersvåld" i utanförskapsområdena växer, belastningen på vården är extrem och kostnaderna för kommunerna kommer att växa dramatiskt när statens tvååriga kostnadsansvar för nyanlända efterhand upphör.

I dagsläget anser jag därför att taket för asylmottagande under flera år framöver borde sättas till noll, eller i vart fall nära noll. Undantag kan möjligen göras för kvotflyktingar och enskilda speciella ärenden av individuell natur. Parallellt med detta måste kraven för anhöriginvandring skärpas, bidragstak införas, och kvalifikation till våra socialförsäkringssystem ske stegvis. På längre sikt måste vi ha en politik som leder till stabila långsiktiga förutsättningar för en ordnad svensk asylpolitik med rimligt mottagande.

Ska vi sätta in militär i våra utanförskapsområden/no-go-zoner?

2018-01-21

Att en socialdemokratisk statsminister inte avfärdar tanken på att sätta in militär för att motverka kriminalitet och otrygghet i våra värsta utanförskapsområden är anmärkningsvärt, alldeles oavsett vad man tycker om förslaget i sak. Att Stefan Löfven öppnar för detta är framförallt ett underbetyg till hans egen hantering av den allvarliga situationen i allt fler förorter. Förslaget kom senast från Sverigedemokraterna i veckans partiledardebatt, men liknande förslag i olika varianter har tidigare presenterats även av andra, exempelvis i en enskild moderat motion från i höstas där en grupp moderata riksdagsledamöter (dock inte jag) föreslår en ökad samverkan mellan polis och militär, som komplement till fler poliser. Detta är dock inte den moderata partilinjen.

Samverkan mellan polis och militär kan naturligtvis vara av olika slag. Det är givetvis skillnad på att använda militär eller hemvärn för att samverka med polisen för att skapa ordning eller skydda eller bevaka viktiga samhällsfunktioner vid allvarliga terrorhot (är redan tillåtet i lagen), och att utföra rent polisiära uppgifter i ett område som i praktiken styrs av kriminella nätverk. Att militär skulle kunna avlasta polisen vid gränsbevakning för att frigöra polisens resurser till brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet är kanske inte orimligt (en sak som nämns i den moderata motionen). Men att skicka in militär som saknar polisiär utbildning och kunskap i våra värsta utanförskapsområden för att motverka brottslighet och skapa trygghet för allmänheten känns tveksamt. Man har helt enkelt inte den utbildning som krävs för detta, och syftet med vår försvarsmakt är inte att utföra polisiära uppgifter (utom möjligen militärpolisen då som har lite speciella uppgifter inom försvaret).

Det viktiga i dagens läge är inte att diskutera alternativ till att utöka polisen. Det viktiga är att rusta vår polis. De behöver bättre utrustning och större numerär så att de kan stå upp mot tungt beväpnade kriminella nätverk. Vi behöver också ett rättsväsende som åtalar och dömer de skyldiga till kännbara straff, och sedan utvisar tungt kriminella personer som inte är svenska medborgare. Den dag vi måste sätta in militär för att möta dessa grupperingar har vi i praktiken medgivit att rättssamhället helt har tappat kontrollen. Nu måste allt fokus ligga på att ge polisen bättre förutsättningar att göra sitt viktiga arbete och att se till att dagens poliser vill stanna kvar i yrket och att fler vill utbilda sig till poliser.

Nätverket #vistårinteut försökte "kidnappa" Elfsborgs varumärke

2018-01-20

Nätverket #vistårinteut är flitiga avsändare i riksdagsledamöternas mailboxar. Deras krav på allmän "amnesti" för alla ensamkommande asylsökande är välkänt numera. Om än lika orimligt och ogenomtänkt som det alltid varit. Ska man ha ett asylsystem måste det bygga på att den som har asylskäl får stanna och att de övriga inte får det. Det måste rimligen även gälla ungdomar som är över 18 år när beslut tas.

I början av månaden fick jag ett mail med ett pressmeddelande som stolt meddelade att ytterligare kända idrottsmän sällat sig till nätverkets krav via underavdelningen #fairplay. Och man skröt i mailet om alla de idrottsklubbar som delar nätverkets krav på amnesti, som noga anges i slutet av pressmeddelandet. Bland de uppräknade klubbarna fanns IF Elfsborg, som enda allsvenska fotbollsklubb. Uppgifterna i pressmeddelandet publicerades på många ställen, bland annat här.


Jag blev minst sagt misstänksam. På Elfsborgs hemsida räknar man upp alla de många sociala projekt (CSR) man stödjer. Elfsborg är ett föredöme och väldigt aktiv i ett antal olika sociala sammanhang, och gör en mycket god insats i Borås, ofta i samarbete med kommunen. Det är något jag som medlem i föreningen är mycket stolt över, och det betyder mycket för Borås och Sjuhärad. Men något om samarbete med #vistårinteut eller #fairplay kunde jag inte finna på hemsidan. Min misstänksamhet ökade.

Jag skickade ett mail till klubbens ordförande Bosse Johansson, som sa sig inte känna till något samarbete med nätverket. Men han hänvisade mig vidare och till slut fick jag kontakt med den ansvarige för CSR-verksamhet i Elfsborg. Han skrev ett långt mail till mig, och vi talades även vid per telefon. Det visade sig att Elfsborg aldrig tagit något beslut om att stödja nätverket. Klubben har som princip att kräva ett skriftligt avtal med dem man samarbetar med. Man vill noga läsa igenom vad man förbinder sig till och vad man stödjer samt i vilka sammanhang klubbnamnet skall användas innan man ingår någon slags överenskommelse med andra organisationer. Man hade inte fått någon dokumentation eller gått igenom vad det aktuella nätverket drev för frågor, och visste inte från Elfsborgs sida att nätverket ändå använde klubbens namn i sina mail i marknadsföringssyfte. Efter mitt mail ringde man omedelbart upp nätverket och krävde att IF Elfsborgs namn skulle tas bort.

Vid vårt samtal stod det klart att Elfsborg aldrig tar politisk ställning eller agerar utomparlamentariskt, utan endast agerar inom de lagar och regler som gäller. Vilket är en självklar linje för alla seriösa aktörer.

Att ett utomparlamentariskt nätverk i politiskt syfte försöker "kidnappa" en svensk storklubbs namn i propagandasyfte utan att man har någon överenskommelse med den aktuella klubben, och påstår att klubben stödjer deras politiska krav, är uppseendeväckande. Frågan är hur många av de andra klubbar och enskilda idrottsmän som nämns i pressmeddelandet som verkligen aktivt ställt sig bakom nätverkets politiska krav?

Det där med fake news...

2018-01-19

Diskussionen om "fake news" går vidare. Och ingen ska negligera risken att vi utsätts för medveten falsk information, med olika syften, från tveksamma källor. Men tyvärr är det ju väldigt gott om "fake news" även i våra traditionella medier. Twittraren @stegetefter står för nedanstående tänkvärda bild.Här ett annat exempel - Aftonbladets politiske redaktör, Anders Lindberg, som på dagen för ett år sedan, påstod att "no-go-zoner" inte finns (!). Det var innan hans statsminister meddelade att han inte avvisar tanken på att sätta in militär för att få ordning i dessa områden...Anders Lindberg är ju annars kanske mest känd för detta uttalande:Oj - nu är jag tvåa på twittertopplistan för svenska rikspolitiker

2018-01-18

I går kom nya siffror över rikspolitiker på twittertopplistan, mätt efter reaktioner på det som skrivits de senaste sju dagarna. Jag finns nu på andra plats, efter Hanif Bali, vilket väl är så högt man realistiskt kan komma.

Även intressant att det finns fem moderata konton bland de tio främsta. Och att Alliansen sammantaget står för åtta av tio!Längst upp i listan finns lite annan spännande information. Nämligen de totala reaktionerna de olika partiföreträdarnas konton fått. Moderaterna leder överlägset med 64.115 reaktioner. På en vecka! Socialdemokraterna är tvåa med 10.059. Med tanke på att sociala medier förutspås få stor betydelse i den kommande valrörelsen, samt att Twitter är ett av de viktigare forumen för politisk debatt så bådar det gott.

Inget riksdagsbeslut om ny TV-avgift före valet

2018-01-17

Jag har ju tidigare lovat att redovisa vad som händer i den fortsatta hanteringen av förslaget om ny TV-avgift via skattsedeln. I dag hade Public Service-kommittén sammanträde, och jag fick då bekräftat att det inte kommer att tas något riksdagsbeslut i frågan före valet i september.

Just nu pågår remisstiden för utredningens avgiftsförslag, och den som har synpunkter kan lämna in remissvar fram till den 24/1. Därefter blir det sedvanlig avstämning med lagrådet, varefter en proposition enligt planerna ska överlämnas till riksdagen i maj.

Beslut i frågan kommer därmed att tas först efter höstens val, av den nyvalda riksdagen. Det gör att det finns gott om tid att analysera frågan ytterligare och inte minst att koppla den till andra frågor rörande Public Service, såsom effektivare granskning och uppföljning av opartiskhet och saklighet. Utmärkt tycker jag.

Frågan om utökad kvotering av föräldraförsäkringen är överspelad

2018-01-17

I går kom siffror som visar att svenska pappor förra året tog ut 27,9% av föräldrapenningdagarna. Mammorna tog ut resterande 72,1%. Pappornas andel ökar sakta, år från år sedan lång tid tillbaka.

Att papporna snart kommer att ta ut en tredjedel av dagarna borde göra att den tramsiga debatten om utökad kvotering kan läggas till handlingarna. Förslaget från kvoteringsivrarna är ju just att vardera föräldern ska ha en tredjedel öronmärkta och den sista tredjedelen får man fördela som man vill. Med andra ord en fördelning som ligger när dagens när man summerar helheten.

För enskilda familjer kan givetvis fördelningen variera, men för kvoteringsivrarna verkar ju totalen vara viktigast. Siffror och procentandelar är det viktiga för att visa jämställdhet. Inte att låta svenska föräldrar bestämma själva. Om då helheten närmar sig en tredjedels uttag av papporna borde även kvoteringsivrarna vara nöjda. De får sin fina statistik och vi andra kan lägga kvoteringstramset åt sidan och diskutera viktigare frågor.
Partiledardebatt

2018-01-17I dag var det dags för vårens första partiledardebatt. Även om jag såklart är jävig så gjorde moderatledaren Ulf Kristersson återigen en mycket stark insats. Framförallt lyfter han frågorna från de enkla slagorden till lite högre intellektuell nivå och resonerar balanserat kring svåra samhällsfrågor.

Men han är också snabb i repliken och det är inte lätt ens för normalt skickliga retoriker som Jonas Sjöstedt eller Jimmie Åkesson att glänsa i debatten. Och statsminister Löfven framstår som allt tröttare och blekare i jämförelse med Kristersson.

Moderaternas fokus i debatten var tryggheten, integrationen och utanförskapet. Men det blev också en del spännande skattediskussioner där Kristersson bet ifrån ordentligt och konstaterade att Socialdemokraterna aldrig har begripit att alltför höga skatter motverkar jobb och företagande i Sverige.

Jag tror det blir en intressant valrörelse.
Ytterligare ett antal kloka moderata integrationsförslag

2018-01-16Moderaternas partiledare Ulf Kristersson presenterade idag ett antal nya förslag för bättre integration av nyanlända. Det handlar om tydligare koppling mellan deltagande i språkstudier och rätten till ekonomisk ersättning, men också om ökade krav för permanent uppehållstillstånd och för svenskt medborgarskap.

1. Svenska för invandrare, sfi: minskad eller indragen etableringsersättning för den som inte klarar kunskapsmålen i svenska

Moderaterna vill utöka den nu gällande utbildningsplikten för nyanlända och föreslår att Sverige, likt flera andra europeiska länder, inför ett prestationskrav inom sfi-utbildningen för bibehållen ersättningsnivå under etableringen.

Varje person som påbörjar sfi ska få en individuell prestationsplan som uppskattar tiden det kommer att ta för att slutföra varje kurs och studieväg. Prestationsplanen ska utformas med hänsyn till den studerandes förkunskaper, såsom tidigare utbildning. Vid avbrutna studier eller studier som inte fullföljs med godkända studieresultat inom den angivna tidsramen aktualiseras ett åtgärdssystem som innebär att individer kan få en varning och ytterst delvis eller helt indragen etableringsersättning.

2. Krav på kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd

I dag finns inga krav på kunskaper i svenska kopplade till möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Moderaterna vill att godkända kunskaper i svenska ska vara ett krav för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Dispens från bör finnas för den som på grund av ålder, hälsa eller funktionsnedsätrtning inte rimligen kan uppfylla kraven.

3. Krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället, samt krav på egen försörjning för att bli svensk medborgare

Vill man bli svensk medborgare och en del av vårt samhälle är det rimligt att man också lär sig grundläggande svenska. Vi föreslår att det införs ett krav på grundläggande kunskaper i svenska språket för medborgarskap. Ett sådant krav saknas i Sverige i dag. Det skiljer oss från länder som Tyskland, Norge, Danmark och Finland. Ett sådant krav är även ägnat att höja medborgarskapets status.

Utöver svenskkunskaper ska grundläggande kunskaper om det svenska samhället vara krav för medborgarskap. Detta ska kunna visas genom ett godkänt kunskapsprov.

För medborgarskap ska även krävas egen försörjning. Det innebär försörjning genom eget arbete eller näringsverksamhet. Även studiemedel, sjukpenning, sjukersättning, a-kasseersättning, pension eller motsvarande ska vara godtagbart. Likaså att man försörjs av sin make, maka eller sambo. Däremot uppfyller försörjningsstöd som regel inte kravet på egen försörjning.

Dispens från språkkrav och kunskapskrav bör finnas för den som på grund av ålder, hälsa eller funktionsnedsätrtning inte rimligen kan uppfylla kraven. Försörjningskravet ska inte gälla för den som är under 18 år.

4. Högre aktivitetskrav i försörjningsstödet

Den höga arbetslösheten bland framför allt utomeuropeiskt födda kvinnor är ett stort problem. För att underlätta för dem att ta steget in på arbetsmarknaden bör aktivitetskravet i försörjningsstödet skärpas.

För att underlätta deltagande i språkundervisning föreslår vi samtidigt en rätt till utökad förskola för barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd.

Ta gärna del av detta utförliga PM om förslagen och bakgrunden till dessa

M-förslag för effektivare återvändande efter avvisningsbeslut

2018-01-16

Härodagen hade moderaternas mirgationspolitiske talesperson, Johan Forssell, detta debattinlägg i Svenska Dagbladet där han ger moderaternas syn på hur vi ska få färre personer som går under jorden och lever gömda efter avvisningsbeslut.

I spåren av det höga flyktingmottagandet och ett återvändande som inte fungerar skapas ett omfattande skuggsamhälle. Människor som undanhåller sig utvisningsbeslut lever ett liv vid sidan av samhällets grundläggande skyddsnät med social utsatthet, kriminalitet och illegalt arbete som följd. Idag finns uppskattningsvis uppemot 50.000 personer som lever gömda i Sverige, och alltså befinner sig här illegalt.

Bland förslagen i artikeln finns följande:

* Polisen måste genomföra fler inre kontroller i syfte att hitta dem som vistas olagligt i landet.
* Preskriptionstiden för asylärenden måste förlängas från fyra till tio år. Preskriptionstiden gör det möjligt att hålla sig gömd i fyra år och därefter göra en ny asylansökan, även om det inte föreligger nya skyddsskäl. Om tiden ökas till tio år blir det mindre lockande att hålla sig gömd i avvaktan på ny ansökan.
* För att förstärka återvändandet krävs också att vi minskar människors incitament att leva gömda i Sverige. Moderaterna anser att kommuner inte ska ha rätt att ge annat än kortvarig hjälp till den som vistas olovligen i landet.
* Sverige ingå fler återtagandeavtal med andra länder
* Migrationsverket måste inrätta fler förvarsplatser för att effektivisera återvändandet.

Jag välkomnar dessa förslag, men har några ytterligare kommentarer och förslag till ytterligare skärpningar:

För det första är jag mycket nöjd med förslaget om 10 års preskriptionstid. Moderaterna har tidigare föreslagit en fördubbling från 4 till 8 år, men jag har då invänt (bland annat på bloggen) att vi i andra sammanhang oftast har tio årig preskriptionstid, vilket rimligen även bör gälla migrationsärenden. Nu är det också partiets linje.

För det andra anser jag att kommunerna uttryckligen ska förbjudas att betala ut ersättningar till personer som lever illegalt i landet. Jag anser också att rätten till skola och annan vård än akutvård till den som lever illegalt i Sverige ska upphöra.

För det tredje anser jag att Sverige bör villkora svenskt bistånd med att länderna tecknar återtagandeavtal med Sverige. Med andra ord att vi drar in biståndet om man inte tar tillbaka sina egna avvisade eller utvisade medborgare.

Vågar inte statsminister Löfven underteckna svaret på min fråga?

2018-01-14

Den 12 december lämnade jag in en skriftlig fråga i riksdagen, ställd till statsminister Löfven. Den löd enligt följande:


I fredags kom svaret. Det normala är att den man ställer frågan till också svarar, särskilt när den är så tydligt personlig som min fråga är. Men statsministern vill uppenbarligen inte svara. I stället överlämnar han frågan till justitieministern (!) som alltså svarar i statsministerns ställe. Ytterst märklig hantering. Eftersom Justitieministern omöjligen kan veta vad som sagts vid samtliga möten i det säkerhetspolitiska rådet (om han inte själv närvarat på alla) måste man ju utgå från att svaret stämts av med statsministern innan det lämnats till mig. Det är därmed också statsministerns eget besked. Och då kunde han ju lika gärna svarat själv?

Och svaret är i sig märkligt. Trots ett 20-tal möten i säkerhetspolitiska rådet vidhåller alltså statsministern - via justitieministern - att han aldrig hört minsta antydan om säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen:


Om svaret på min fråga mot all förmodan skulle vara sant tyder det på en enorm inkompetens hos de som närvarat vid säkerhetspolitiska rådets möten och haft kännedom om det som hänt. Inte minst försvarsminister Hultqvist, som givetvis borde skiljts från sin befattning vid riksdagens förtroendeomröstning i höstas, eftersom han uppenbarligen inte insett vad som krävs av en försvarsminister som fått vetskap om något som - enligt statsministern själv - i efterhand beskrivs som "ett ytterst allvarligt hot mot rikets säkerhet".

Känslan jag får i övrigt är att statsministern på alla sätt försöker distansera sig från skandalen vid Transportstyrelsen och att alla ministrar och tjänstemän runt honom får ta alla smällar för att skydda statsministern. Det gör mig om möjligt ännu mera misstänksam när det gäller vad som verkligen hänt i denna fråga och vad statsministern egentligen känt till. Förhoppningsvis kan KU:s granskningar kasta mer ljus över saken.

Utmärkt att Moderaterna nu öppnar för ett tak för asylmottagande

2018-01-13

I Tyskland har den förväntade regeringskoalitionen enats om att sätta ett tak för hur många asylsökande landet ska ta emot varje år. Moderaternas gruppledare Tobias Billström kommenterar i dag överenskommelsen i Sydsvenskan, och menar att även Sverige bör titta närmare på möjligheten att sätta ett tak för hur många personer som vi kan ta emot som asylsökande per år, givet våra integrationsförutsättningar.

Både Sverige och Tyskland har tagit emot ett stort antal människor under lång tid. Även före perioden 2012-2015 var invandringen till Sverige hög. Tyskland agerar nu utifrån insikten om att den omfattande invandringen under senare år påverkar möjligheten att integrera de människor som är nya i samhället.

"Integrationsproblemen som följt mottagandet är en viktig grund för Tysklands beslut. Det är något som också gäller Sverige. Om vi ska klara integrationen framöver måste migrationspolitiken vara fortsatt stram. Samhällets resurser är inte oändliga, utan vi måste vara beredda att prioritera", säger Tobias Billström.

Erfarenheten visar också att enskilda EU-länders asyllagstiftning påverkar övriga medlemsländers. Tyskland och Sverige ligger dessutom nära varandra både politiskt och geografiskt. Detta utgör ytterligare skäl för oss i Sverige att anpassa vår politik efter hur Tyskland utformar sina regler.

"Från Moderaternas sida så ser vi det som rimligt att om Tyskland går i riktning att införa ett tak, så är det en väg som Sverige också bör slå in på", säger Tobias Billström.

För egen del anser jag som bekant att Sverige borde besluta om ett totalstopp för asylmottagande under ett antal år framåt, så att vi får en chans att komma ikapp med både beslut i pågående ärenden, klara avvisningarna av dem som får nej, och underlätta integration och egenförsörjning för dem som beviljas uppehållstillstånd. Detta är den linje jag argumenterar för internt i mitt parti. Ett årligt tak för asylmottagandet vore såklart ett bra steg i rätt riktning, särskilt om taket sätts lågt. Det viktiga är att vi får en seriös diskussion om vilken nivå på mottagande Sverige klarar av, den diskussionen har egentligen aldrig förts i Sverige. Just nu anser jag att vi inte klarar av att fylla på med fler asylsökande överhuvudtaget. Men för all del, ett tak för ett enskilt år kan ju faktiskt också sättas till noll om man så vill.

Jag anser dock inte att Sverige behöver vänta på Tyskland. Vi har, räknat per invånare, tagit emot betydligt fler asylsökande än Tyskland, och vi borde ta beslut om tak eller paus i asylmottagandet alldeles oavsett vad Tyskland gör. Jag är helt övertygad om att vi kommer att hamna där, förr eller senare. Verkligheten talar för det.

Det krävs krafttag mot missbruket av samordningsnummer

2018-01-11

TV4 Nyheternas avslöjande om "ID-fabriken" i en stockholmsförort där man med hjälp av falska ägarbyten på bilar skapar nya identiteter med hjälp av "samordningsnummer" har med rätta väckt stor ilska. Med hjälp av detta samordningsnummer kan man nämligen sedan på olika sätt skapa nya identiteter, och ibland även utnyttja förmåner i socialförsäkringssystemen, få a-skattesedel hos Skattemyndigheten mm. Det är Transportstyrelsen som beställer samordningsnummer från Skatteverket när en person utan svenskt personnummer blir ägare till ett fordon. Någon större kontroll från Transportstyrelsens sida över den nye ägarens identitet, eller om denne ens finns verkar inte ske. Och Skatteverket å sin sida litar tydligen helt på att Transportstyrelsen kontrollerat uppgifterna, för någon egen kontroll gör man inte.

TV4 berättar att över 500 samordningsnummer kan kopplas till en och samma lägenhet i Stockholm. Och en person som har utvisats från Sverige står ändå som ägare till över 409 bilar och har skulder på miljonbelopp till kronofogden för fordonsskatter, trängselskatter, felparkeringsavgifter med mera. TV4 uppger att det främst är personer från det forna Sovjetunionen som förekommer i dessa sammanhang.

Transportstyrelsen kontrollerar alltså inte identiteten på en person innan man begär ut ett samordningsnummer från Skatteverket för denne. Skatteverkets samordnare mot grov ekonomisk brottslighet kritiserar Transportstyrelsen skarpt för detta. Skatteverket, som är ytterst ansvarig myndighet för samordningsnumren, menar också att samarbetet mellan alla myndigheter måste förbättras. Men Skatteverket känns i högsta grad medskyldiga. Man reagerar alltså inte ens när 500 (!) olika samordningsnummer har en och samma postadress. Borde inte Skatteverkets datorer reagera på detta och komma med ett varningsmeddelande?

Redan våren 2017 varnades för missbruk av samordningsnummer, då i samband med att gränspolisen krävde skärpta åtgärder mot "papperslösa" (alltså personer som vistas illegalt i landet efter ett utvisnings- eller avvisningsbeslut). Skatteverket skyllde då på att det rådde sekretess mellan dem och Migrationsverket. Och 2016 kom en rapport från Skatteverket där man efterlyste åtgärder mot missbruk av samordningsnummer för asylsökande. Vad jag vet har inget alls hänt från regeringens sida i denna fråga. Däremot skärpte Skatteverket på eget initiativ så sent som i höstas reglerna när det gäller direktansökan hos dem om samordningsnummer från den som saknar arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Det verkar dock inte ha haft någon betydelse i de nu aktuella fallen, eftersom begäran kom från annan myndighet.

Min känsla är att ingen helt enkelt tar ansvar. Saker får bara rulla på. Och myndigheterna samarbetar inte alls. Delvis beror det på sekretess mellan myndigheterna, men allt kan rimligen inte skyllas på detta. De enda som gläds åt det naiva Sverige är de kriminella nätverken som både kan utnyttja och sälja falska identiteter.

Jag skrev ett twitterinlägg om saken i går kväll. Redan efter mindre än ett dygn har denna tweet slagit nytt rekord. Totalt 1.727 reaktioner på 23 timmar! Många är med rätta upprörda över att kriminella nätverk så lätt kan lura skjortan av svenska myndigheter. Det är naturligtvis både pinsamt och beklämmande.Den mest självklara åtgärden nu är väl först och främst att omedelbart stoppa tilldelningen av samordningsnummer till personer man inte vet vilka de är. Dessutom borde man snarast ta bort sekretessen mellan olika myndigheter, samt kanske bygga in något slags varningssystem i Skatteverkets datorer mot extremt utnyttjande av systemet med samordningsnummer? Något måste i vart fall göras.
"Klimatidiot" eller "klimatfascist"?

2018-01-10

Jag har först nu haft tid att närmare kommentera Borås Tidnings ledare den 12 december. Det är kanske något av det märkligaste jag läst i en tidning som ändå brukar anse sig vara borgerlig och stå för yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Ett citat:

"Normalt brukar det finnas skäl att väga in och balansera när samhällsproblem ska analyseras och åtgärdas. Men när det gäller klimathotet råder det inga tvivel. Vi vet vad vi behöver veta för att agera. Det är sättet vi skrider till verket som ska diskuteras, inte varför. I förhållande till kunskapsläget borde de som utger sig för att vara klimatskeptiker eller ”bara ställer frågor” rätteligen kallas för ”klimatförnekare” eller ”klimatidioter”. Båda fungerar."

Att uttryckligen kalla den som inte ställer upp 100% på alla ovetenskapliga domedagsteorier om klimathotet för "klimatidioter" är uppseendeväckande för den som tror på fri och öppen debatt om alla samhällsfrågor. Och när man faktiskt i ledaren uttryckligen (!) vill kväva all debatt kring klimathotet, anser att frågan är färdigdiskuterad (vilket inga seriösa forskare anser, tvärtom) och att de som ifrågasätter inte ens ska få utrymme i media (!), så anser jag att man ger uttryck för mycket obehagliga och totalitära åsikter.

Extra märkligt blir det när man kopplar detta till den mycket kloka och insiktsfulla ledaren i samma tidning så sent som den 16 november. Den dagen uppmärksammade jag faktiskt två olika ledarsidor som varnade för diktatur och "klimatfascism". Den ena av dem var alltså märkligt nog just Borås Tidnings ledarredaktion (!). Så här skrev jag då:

Borgerliga ledarsidor varnar för diktatur och "klimatfascister"

2017-11-16

Jag har upprepade gånger genom åren varnat för högljudda "klimatextremister" som använder det påstått allvarliga klimathotet som förevändning för att angripa det demokratiska systemet, eller rent av öppet förespråkar ett avskaffande av demokratin. Tal om "världsregering", globala skatter och liknande har ju exempelvis framförts från lite olika håll, även från ledande företrädare inom FN. Även ord som "behov av ny ekonomisk världsordning" har hörts i debatten.

Plötsligt uppmärksammar nu två borgerliga ledarsidor samma sak. De senaste dagarna har både Kristianstadbladet och Borås Tidning uppmärksammat detta hot mot demokratin. (Klicka på bilderna nedan för att läsa texterna.)

Borås Tidning sammanfattar anmärkningsvärda uttalanden från två tunga klimatdebattörer:

"Svenska Dagbladets Jenny Stiernstedt intervjuade nyligen Jørgen Randers, professor vid Handelshögskolan i Oslo, som hävdar att klimathotet gör att vi ” inte kan invänta att demokratin får ha sin gång”. Därför vill han se ” ett elitstyre med flertalets bästa för ögonen” som inför ”planekonomi”. Randers förebild är Kinas kommunistparti. Hans omdöme om den jättelika diktaturstaten delas av förre kristdemokratiske EU-parlamentarikern och klimataktören Anders Wijkman. I samma artikel säger han att ” Fördelen med ett centraliserat toppstyrt system är att när de väl bestämmer sig så går det ganska snabbt. Det finns ingen opposition som bråkar”.

Kristianstadbladet nämner ytterligare ett exempel:

"Tydligare är en annan känd klimatforskare, britten James Lovelock. Redan för tio år sedan, i en intervju med The Guardian gjorde han klart att: ”It may be necessary to put democracy on hold for a while.” Ett litet uppehåll i demokratin behövs, bara ett tag så där. Det blir ju så smidigt att fatta beslut då; i den himmelska fridens namn kan det behövas en å annan eldriven stridsvagn som kör över folk som yttrar oppositionella tankar, men lite spill får man räkna med i inrättandet av den globala klimatdiktaturen.

Det finns alltid goda anledningar för dem som anser att demokratin ska ”ta en paus”. Men bakom auktoritära styren, oavsett namn, ligger alltid idén att massan, folket, inte vet sitt eget bästa. Den upplyste despoten vet bättre, enligt denna teori.

Ett annat ord för det är fascism."Det finns många sakargument mot det som påstås i BT-ledaren den 12 december. Exempelvis påståendet att forskarna i princip är eniga om människans roll (det är de inte) eller att ”ju högre klimatexpertis bland forskarna, desto större konsensus om den mänskliga påverkan på klimatet” vilket är helt fel. Tvärtom är de främsta experterna och forskarna oftast de mest ödmjuka, medan politiker, aktivister, media och andra debattörer alltid är mest självsäkra på att de har rätt - trots att de ofta saknar den allra mest grundläggande baskunskapen om klimatforskning.

I artikeln påpekas att koldioxidhalten minsann ökat snabbt sedan förindustriell tid. Ingen betvivlar detta, jag har exempelvis själv besökt en av de främsta mätstationerna i världen, den på Zeppelintoppen på norra Svalbard och konstaterat detta faktum. Men om man inte kan vara säker på att det är koldioxiden som driver temperaturökningen på det sätt klimatmodellerna utgår ifrån så blir hela resonemanget meningslöst. Och den stora frågan är vad som drivit alla andra dramatiska klimatförändringar i jordens historia, de som skett långt innan människan hade möjlighet att påverka klimatet? Den frågan måste rimligen få ställas utan att man blir kallad "klimatidiot".

Att klimatet förändras kan ingen betvivla. Men det är såklart inte ett bevis på orsaken. Då är man offer för ett cirkelresonemang. Men även om man är övertygad om att människan orsakar alla klimatförändringar (vilket vare sig jag eller FN:s klimatpanel anser) är debatten full av ovetenskapliga domedagsteorier, överdrifter och rena felaktigheter som går långt över vad forskarna och ansvariga myndigheter säger. Snart sagt alla väderextremer, miljöproblem och politiska oroligheter skylls med automatik på "klimatförändringar". Att ifrågasätta detta är närmast en plikt för en seriös politiker. Det är väl i så fall snarare motsatsen som vore idioti.

Medan Radio Sjuhärad med bas i Borås alltså intervjuar en av de mest kunniga svenska klimatforskarna, professor em Gösta Walin från Chalmers, som ifrågasätter klimathotet, ägnar sig Borås Tidnings ledarredaktion åt att indirekt kalla samme Gösta Walin för klimatidiot. Borås Tidnings ledarredaktion anser sig ha större kunskap i klimatfrågan än en tidigare professor på Chalmers. Det är ganska fascinerande.

Borås Tidning vill i den aktuella ledaren kväva all debatt kring klimathotet, anser att frågan är färdigdiskuterad och att de som ifrågasätter inte ens ska få utrymme i media. Den som är av annan åsikt är en "klimatidiot". Gränsen mellan denna typ av uttalanden och "klimatfascism" är hårfin.

Alliansens reformer har haft ännu större effekt än man tidigare trott

2018-01-09

Det kommer allt fler rapporter om att Alliansens reformer haft ännu större positiv effekt än man tidigare trott.

IFAU (Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering) berättar exempelvis att fler äldre jobbar längre tack vare det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre. Även åtstramningen i sjukersättningen har spelat roll eftersom det har lett till att färre förtidspensionerats.

Almega berättar på sin hemsida att 30.000 jobb skapats av RUT-avdraget. 23.000 av dessa jobb har gått till människor som tidigare varit arbetslösa.

Och Riksbanken berättade i en rapport i december att effekterna av Alliansens ekonomiskpolitiska reformer troligen underskattats. Inte minst gäller detta effekten på det höga arbetskraftsdeltagandet/sysselsättningsgraden som regeringen gärna framhåller.

Slutsatsen blir att det höga arbetskraftsdeltagandet och den goda sysselsättningsutvecklingen knappast hade varit så glädjande utan Alliansens viktiga reformer. Även sjuktalen hade sannolikt varit högre. Dagens regering har verkligen inte gjort mycket för att förbättra läget på arbetsmarknaden, man solar sig i glansen av en högkonjunktur och drar nytta av Alliansens reformer. Trots detta har vi en oroväckande hög arbetslöshet för att vara mitt i en högkonjunktur. Det är farligt den dag konjunkturen vänder nedåt. Mycket beror på att arbetslösheten bland utrikesfödda har ökat kraftigt, och därför behövs nu ytterligare reformer. Men regeringen sitter passiv.


Historiska data om skogsbränder i USA

2018-01-08

Under december kom ett antal larmrapporter om rekordmånga skogsbränder i USA, och detta kopplades av flera klimatdebattörer som ett bevis på allvarliga klimatförändringar. Även flera av de stora medierna gav samma budskap. Jag fick flera mail om att detta inte stämmer, och gjorde under helgerna en liten koll på tillgängliga data och statistik.

Det visar sig att den amerikanska skogsvårdsmyndigheten har utförliga data ända sedan 1916 om hur stora arealer i USA som årligen drabbats av bränder. Det intressanta är att dagens klimatdebattörer oftast börjar sina dramatiska grafer på 1960-talet eller 1970-talet. Och man kan ju förstå varför man valde just detta år om man vill visa en dramatisk utveckling. För så här ser siffrorna ut, visade på två olika sätt. Den första figuren illustrerar siffror från USDA Forest Service, Forest Health Protection:Nedanstående figur med staplar är baserad på statistik från National Interagency Fire Center. Man har statistik sedan 1926. Staplarna nedan och diagrammet ovan stämmer mycket väl med varandra. Statistik från två olika myndighetskällor i USA motsäger påståendet att antalet skogsbränder i USA ökat dramatiskt.Regeringens bensinskattechock slår hårt mot viktiga transporter

2018-01-07

Jag har haft en diskussion på Twitter om hur stor "bensinskattehöjningen" egentligen är under dagens regering, jämfört med under Alliansens tid.

"Bensinskatt" är ett lite slarvigt samlingsnamn för punktskatterna (energiskatt och koldioxidskatt på) bränslen. Ovanpå detta läggs 25% moms. Man betalar alltså moms på skatten, vilket ju egentligen är totalt orimligt.

Under Alliansen höjdes punktskatterna, inklusive moms, med 79 öre per liter om jag räknat rätt. Alltså knappt tio öre per år under de åtta åren. Samtidigt genomfördes stora skattesänkningar för löntagare och pensionärer. Så kallad grön skatteväxling. Alla löntagare och pensionärer kompenserades med råge för de små höjningarna av bensinskatten.

Under dagens regering har punktskatterna, inklusive moms, höjts med ca 1.40 per liter för bensin och diesel. På fyra år. Det är alltså nästan fyra gånger mer per år än under Alliansen. Detta trots att blivande finansministern Magdalena Andersson före valet 2010 uttryckligen lovade att inte höja bensinskatten om Socialdemokraterna skulle vinna valet. Man har inte heller sänkt skatten för löntagarna, så det handlar inte om någon skatteväxling utan enbart om en skattehöjning.

Utöver detta har man infört en automatisk indexering som innebär kraftigt höjda punktskatter på bensin och diesel kommande år. Höjningar som kommer att ske automatiskt utan att det ens behövs några riksdagsbeslut. Moderaterna vill avveckla denna indexering om vi vinner valet till hösten.

Under rödgrön regering staplas pålagorna på varandra när det gäller transporter. Höjd bensinskatt, höjda fordonsskatter, kilometerskatt för tung trafik, flygskatt, miljözoner i storstäderna och höjda trängselskatter. Man verkar helt ha glömt att det finns en anledning att vi transporterar människor och varor i vårt stora glesbefolkade land. Regeringens politik slår direkt mot arbetsresor, tjänsteresor och varutransporter, och extra hårt slår det mot oss som bor på landsbygden.

Yttrandefriheten är alltid hotad

2018-01-05

Just nu är det väldigt trendigt att tala om "fake news" och börja hota med åtgärder mot det man menar är falska nyheter. Facebook är en av de aktörer som börjat stänga av personer som utrycker kritiska åsikter eller sprider nyheter som av andra betecknas som falska. Helt orimligt enligt min åsikt. Vem är facebook att bedöma vad som är sant eller falskt?

Det senaste utspelet i raden kom i veckan från Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron. I sitt nyårstal meddelade han att det inom kort kan komma förslag på ny lagstiftning mot så kallade ”Fake news”. I synnerhet vill Macron komma åt falska nyheter som sprids i valrörelser och "stärka förtroendet för etablerade medier".

"När förtroendet för pressen rubbas, så är den liberala demokratin måltavla och då är det statens ansvar att agera. Därför ska vi aktivera den juridiska apparaten för att skydda demokratin från falska nyheter", sa den franske presidenten.

Men detta utspel sällar sig Macron till Putin, Lukatjenko, Erdogan, och de politiska ledningarna i Kina, Nordkorea, Venezuela med flera. Alla har en sak gemensam - den som uttrycker åsikter eller beskriver verkligheten på ett sätt som misshagar regimen ska bestraffas. Det är fullständigt hål i huvudet att detta kommer från en fransk president.

Förutom den principiella frågan om yttrandefrihet och åsiktsfrihet måste man ställa sig frågan om VEM som ska avgöra vad som är falska respektive äkta nyheter? Vi har sett alla lögner som basunerats ut från politiker och traditionella medier genom åren om den "lönsamma invandringen" och sett hur man rullat kritiker mot dessa påståenden i tjära och fjädrar. Samma sak är det med klimatdebatten, vi som tar oss friheten att ha de kritiska glasögonen på oss när alla domedagsprofeter uttalar sig ifrågasätts som mindre vetande av såväl politiker och media. I ett medielandskap med censur skulle ingen debatt alls förekomma i klimatfrågan, vilket passar som hand i handske för dem som anser att "demokratin måste ta en paus tills vi löst klimathotet" (se tidigare blogginlägg den 16/11 2017).

Man får faktiskt påstå att jorden är platt eller att UFOn hotar vår existens. Man får starta konstiga religioner eller partier och marknadsföra dem. Man får förvränga fakta som man önskar. Det viktiga är att människor lär sig att allt inte är sant som man läser eller hör. Inte i vanliga etablerade medier heller för övrigt. Gränsen i Sverige går vid förtal eller hets mot folkgrupp och liknande - då gör man sig skyldig till ett brott. I övrigt bemöts falska påståenden bäst genom att man har starkare motargument. Det är så man övertygar i en demokrati.

Jag uppmärksammades på denna ledarei Göteborgs-Posten nyligen om att det även förekommer liknande diskussioner i Sverige, dock inte på politisk nivå, men väl på myndighetsnivå. Bland annat ska tydligen den statliga myndigheten Vinnova tillsammans med ledande medieföretag, däribland SVT, Bonnier och Schibsted, ta fram olika digitala faktagranskningsverktyg för att motverka ”falska nyheter” och ”filterbubblor”. Hur man ska kunna skapa en teknik som objektivt bedömer vad som är sant eller falskt låter närmast som science fiction, och ytterst obehagligt. Det finns all anledning att hålla ögonen på detta, och det är ytterst tveksamt att en statlig myndighet och Public Service lägger pengar på detta. (Vad gäller Public Service borde man rimligen först sopa framför egen dörr och städa bort sina egna skruvade och vinklade nyheter och påståenden).

Jag tror trots allt inte att frågan om begränsing av yttrandefriheten och statlig kontroll av vad om är rätt eller fel nyheter kommer att bli aktuellt i Sverige (även om det säkert är en önskan hos många på vänsterkanten). Vår yttrandefrihet är grundlagsskyddad. Men skulle frågan uppkomma kan jag i vart fall garantera att jag aldrig under några omständigheter skulle stödja ett sådant lagförslag. Och jag utgår från att alla övriga Moderater också skulle rösta nej.

Yttrandefriheten är alltid värd att försvara. När den väl är inskränkt får vi den inte tillbaka.

Har regeringen handlingskraft nog för att rädda Göteborgs Hamn?

2018-01-03

I dag kom detta uppseendeväckande uttalande till SVT Nyheter från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S):Att en socialdemokrat vill inskränka strejkrätten genom lagstiftning trodde man ju inte att man skulle få höra. Men när det gäller missbruket av konflikträtten i Göteborgs Hamn så är det faktiskt exakt vad som behövs. Det är också något moderaterna länge drivit i riksdagen. Att en konflikt mellan två fackliga organisationer om vem som ska få teckna kollektivavtal allvarligt skadar en arbetsgivare är helt oskäligt och orimligt. Självklart är det välkommet att ministern nu i vart fall säger det hon gör.

Anledningen till att arbetsmarknadsministern driver frågan lär väl möjligen främst vara att LO-förbundet Transport är Hamnarbetarförbundets konkurrent i Göteborgs Hamn, och de som innehar dagens kollektivavtal. Förhoppningsvis bryr hon sig också om verksamheten Göteborgs Hamn.

Tyvärr litar jag inte på att en s-regering har den kraft som krävs för att på allvar ta tag i problemet. Just nu är frågan begravd i en utredning. I bästa fall kan man tolka det som att ministern faktiskt banar väg för en lagändring på riktigt, där man skriver in något slags krav på proportionalitet för strejkrätten. I sämsta fall betyder det hon säger ingenting. Den utredning som pågår ska alltså inte vara klar förrän i maj nästa år och som framgår av SVT:s artikel kommer sedan lagstiftning ta lång tid och inte bli klar förrän nästa mandatperiod.

Från moderat sida vill vi se snabb lagstiftning, före höstens val, inte minst för att rädda kvar verksamheten i Nordens största och Sveriges viktigaste containerhamn. Vi kommer att fortsätta pressa regeringen om detta.

Dagens Citat i Borås Tidning

2018-01-02

I dag står jag för dagens citat på debattsidan i Borås Tidning. Det kommer från mitt blogginlägg den 26/12 där jag kritiserar att regeringen vill dra ned på de nationella proven i gymnasiet. Det är nu andra gången BT uppmärksammar detta blogginlägg med ett citat i tidningen.Inga riktiga klappar under den rödgröna granen

2018-01-01

Jag startar det nya året med en debattartikel i Borås Tidning idag. Den rödgröna tomten har svikit.(För större text, klicka på bilden!)