Blogg december 2017

Gott Nytt År!

2017-12-31Vilket år 2017 har varit! Politiskt har det varit ett oerhört turbulent år, inte minst för oss moderater. I början av året hade vi fokus på en ordentlig översyn av politiken, under ledning av vår dåvarande partiledare Anna Kinberg Batra, där vi bygger vidare på det som varit framgångsrikt och förändrar annat i takt med att verkligheten förändras. Beslut togs på vår partistämma i höstas. Vår nye partiledare Ulf Kristersson har fått en bra start och är en god kommunikatör av den nya politiken. Opinionsstödet pekar uppåt och våra prioriterade frågor är nu också desamma som de väljarna tycker är viktigast. Allt detta tillsammans gör att hela partiet känner tillförsikt inför valåret 2018.

Själv fick jag i höstas det stora förtroendet att för fjärde gången (!) stå på valbar plats på riksdagsvalsedeln, vilket inte särskilt många politiker får uppleva. Jag är både stolt och rörd över förtroendet.

Jag har dessutom under året upplevt en fantastisk utveckling när det gäller uppmärksamheten av det jag publicerar på sociala medier. Jag är numera en av de mer följda, lästa och kommenterade moderaterna i landet på sociala medier, framförallt på Twitter, och antalet besökare på min blogg och hemsida växer hela tiden.

Min blogg och mitt twitterkonto citeras flitigt även av traditionella medier, både tidningar, radio och TV. Det är stundtals mycket tuffa tag, där vissa motståndare medvetet vantolkar det man skriver, men det ger också ett fantastiskt utrymme att nå ut med sina åsikter. Det är bara att ta för sig av de möjligheter som bjuds. Nästa år väntar nya överraskningar för dem som följer mig i sociala medier och vill lyssna på vad jag har att säga. Jag kommer att fortsätta vara en obekväm och orädd röst i svensk politik.

Nu tar vi skuttet över till 2018. Jag önskar alla vänner och bekanta, partivänner och politiska motståndare ett riktigt Gott Nytt År!


(Bilder nedladdade från gratissajten Pixabay)

Borås Tidning tipsar om mitt blogginlägg om "flumskolan"

2017-12-30

Borås Tidning tipsade igår om mitt blogginlägg den 26/12 om att regeringen tyvärr tar ett steg tillbaka mot "flumskolan" i och med sitt förslag om att minska mängden nationella prov på gymnasiets högskoleförberedande program.I dagens BT ägnas även ledaren åt detta, och man instämmer i min kritik mot regeringen. Man påpekar också en intressant sak - att regeringen och riksdagen så sent som i höstas var överens om att de nationella proven måste väga tyngre för betygssättningen för att garantera rättvisa betyg över landet och olika skolor. "Jag vill att man ska lagstifta om att man särskilt ska beakta resultatet på nationella prov när man sätter betyg" sa gymnasieminister Anna Ekström (S) i höstas, och den 15 november i år tog riksdagen beslut om just detta. Nu gör man plötsligt helt om och vill minska mängden nationella prov. Det skapar ingen trovärdighet.
Vattenfall har förlorat mycket mer på kol o kärnkraft än på Nuon

2017-12-28

Jag har ju tidigare återkommande varje år jämfört Vattenfalls förluster på den olyckliga Nuon-affären under Alliansens regeringstid med förlusterna på andra investeringar som gjorts under tidigare s-regeringar. Vid min senaste jämförelse i augusti 2015 (efter 2015 års bokslut för Vattenfallkoncernen) kunde jag konstatera att Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar fram tills dess medfört betydligt större förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen. Vattenfalls äventyrliga europeiska affärer påbörjades långt före Alliansens makttillträde.

Jag har tidigare gått igenom samtliga Vattenfalls årsbokslut för åren 2007 fram till 2015. Sedan 2008 har bolaget varje år tvingats skriva ned värdet på olika innehav eller täcka förluster i den europeiska verksamheten. De mest förlusttyngda investeringarna utöver Nuon är köpen av tysk kolkraft och kärnkraft. Dessa köp skedde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Min granskning 2015 visade att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 34 miljarder kronor tom 2014 års bokslut. Samtidigt hade Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på nästan dubbelt så mycket, eller 71,7 miljarder.

Jag har nu uppdaterat min lista med nedskrivningarna i 2016 års bokslut:

År och total nedskrivning:
2016, Tysk kärnkraft och kolkraft, 27,6 mdr (köp under s-regering)
avgår: Återförd nedskrivning från tidigare år avseende Tyskland -0,9 mdr (köp under s-regering)
Nordisk verksamhet (köp under s-regering) 0,5 mdr
Nedskrivningar i Nuon 2,6 mdr (köp under Alliansregering)
2015, Brunkolsverksamhet i Tyskland 15,2 mdr (köp under s-regering)
Kraftverket i Moorburg i Tyskland 4,0 miljarder (köp under s-regering)
Nedskrivning av värdet på Ringhals 1 och 2 med 17 miljarder (investering under tidigare s-regering, och nedskrivning till följd av bla nya beslut av dagens s-regering)
2014, Tysk kärnkraft 5 mdr (köp under s-regering)
2013, Nuon 11 mdr (köp under alliansstyre), Stenkolkraftverk Tyskland 3,0 mdr (köp under s-regering), Kraftvärmeverk Danmark/Norden 3,0 mdr (i huvudsak köp under s-regering), Övriga tillgångar i Tyskland 0,15 mdr (köp under s-regering), samt nedskrivning goodwill och tradingtillgångar Nederländerna 7,6 mdr (hänförligt till köp under alliansstyre)
2012, Nuon 8,6 mdr (köp under alliansstyre)
2011, Tysk kärnkraft 9,3 mdr (köpt under s-styre)
2010, Nuon 5,4 mdr (köp under alliansstyre) och Tyskt nätbolag 5,1 mdr (köp under s-styre)
2009 Danskt värmekraftföretag 4,1 mdr (köp under s-styre), Nuon 1,1 mdr (köp under alliansstyre), samt negativ resultateffekt stillestånd tysk kärnkraft 5,5 mdr (köp under s-styre)
2008 Diverse mindre nedskrivningar, totalt 0,4 mdr (hänförligt till köp under s-styre)
2007 Inga nedskrivningar

Källa: Vattenfalls årsredovisningar och finansiella information för respektive år. Finns att ta del av på Vattenfalls hemsida

Observera:
* Reservation för att ytterligare mindre förlusttäckningar och nedskrivningar gjorts som jag inte hittat eller som kvittats mot uppskrivningar av andra tillgångar, det är en ganska komplicerad materia att utreda.
* Jag kan också ha missat någon mindre nedskrivningspost som återförts senare år, men det handlar i så fall om små fel på marginalen.
* Vissa nedskrivningsposter är ibland något oklara eller otydliga när det gäller exakt vad som avses, men det är inget som påverkar helheten. De stora posterna är oftast klara och tydliga och i allt väsentligt lär mina siffror stämma.
* Samtliga siffror avser nettokostnaden efter skatteeffekter enligt bolagets egen redovisning, för att få en så rättvisande bild som möjligt av den faktiska förlusten för bolaget. Brutto har nedskrivningarna varit större.


Åren före 2007 gjorde Vattenfall vad jag kunnat få fram inga eller mycket små nedskrivningar. De stora har kommit 2008 och framåt. Totalt sedan 2007 har Vattenfall gjort nedskrivningar och förluster, netto efter skatteeffekter, på 135,2 miljarder. Därav investeringar under Alliansstyre nedskrivna med 36,3 mdr och investeringar under s-styre nedskrivna med 98,9 mdr.

Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar har alltså medfört nära tre gånger så stora förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen. Även om man räknar bort nedskrivningen i Riknghals 1 och 2 och endast räknar med utländska tillgångar är förlusterna till följd av investeringar under tidigare s-regeringar mer än dubbelt så stora som förlusterna i Nuon.

Det är viktigt att observera att av konstitutionsutskottets tidigare granskningar framkommer att affärerna under såväl tidigare s-regeringar som under Alliansens regeringstid i allt väsentligt beslutades och genomfördes av Vattenfalls bolagsledning. Politikerna, även under den Socialdemokratiska regeringstiden, hade mycket begränsad insyn och påverkan på de direkta affärsbesluten. Politikerna - säväl under s-regeringar som under Alliansen - har dock aktivt uppmuntrat Vattenfalls europeiska expansion. Och Vattenfalls bolagsledningar har minst sagt gett sig ut på vådliga äventyr i denna europeiska expansionsiver.

Köpet av Nuon, liksom köpen av tysk kolkraft och kärnkraft har så här långt varit en extremt dålig affär för Vattenfall. Men allt företagande medför affärsrisker. Om man inte tål sådana ska man inte ägna sig åt att göra företagsaffärer med skattebetalarnas pengar. Många av de debattörer och politiker som riktar hårdast kritik mot nedskrivningarna i Vattenfall är samma personer som allra hårdast avvisar att staten ska minska sitt ägande i kommersiella företag utan snarare vill öka detta. Förhoppningsvis kan debatten kring Vattenfalls enorma förluster och nedskrivningar föra något positivt med sig, och det är att få en ökad politisk debatt om i vilken mån staten ska ägna sig åt riskfyllt företagande med skattebetalarnas pengar. Det finns god anledning till försiktighet med sådana affärer i framtiden.
Min överlägset mest uppmärksammade och gillade tweet

2017-12-28

Jag har aldrig fått så starkt gensvar på en tweet som denna. Över 2.500 reaktioner.


#Metoo är en murbräcka i tyshetskulturen

2017-12-28

Dagen före julafton hade jag denna debattartikel i Borås Tidnings nätupplaga. Det känns viktigt att ge moderaternas syn på #Metoo och att berätta vad vi vill göra för att förändra situationen.


Metoo är en murbräcka i tyshetskulturen

Land för land, bransch för bransch, har vittnesmålen under hashtagen Metoo berört och lämnat oss förfärade. Metoo är en murbräcka i tystnadkulturen rörande trakasserier och sexuellt våld och det är dags för förändring. Vi har alla ett ansvar för att de här vittnesmålen inte varit förgäves.

Övergrepp och kränkningar mot kvinnor, såväl som sexistiska attityder, är ett problem som kräver många olika åtgärder på flera områden. Det finns inte ett enkelt svar.

Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt under de senaste åren och samtidigt läggs utredningarna på hög hos polisen. Att ett av världens mest jämställda länder, med ett av världens högsta skattetryck, inte kan hantera detta är ofattbart och det duger inte.

Moderaterna har lagt fram ett brett åtgärdsprogram med förslag på skärpt lagstiftning och förbättringar av rättsväsendets hantering av sexualbrott. Bland annat föreslår vi en skärpning av straffen för våldtäkt, att skadestånden för de som utsätts för sexualbrott ska höjas samt att det i varje polisregion ska inrättas särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott.

Vi behöver också se till att förbättringar sker på våra arbetsplatser. Alla arbetsgivare måste klargöra att kränkningar inte är tillåtna och upprätta rutiner för att hantera dessa. Moderaterna vill också utvärdera om de skärpningar som genomfördes av diskrimineringslagen under alliansregeringen har haft effekt.

Men enbart poliska beslut kommer inte att lösa problemen. Vi kan alla bidra till att nästa generation står bättre rustad genom att tidigt prata om den självklara utgångspunkten att varje individ bestämmer själv över sin egen kropp och därtill sin egen sexualitet. Skolan är också en viktig plattform för att sprida sunda värderingar. Moderaterna vill stärka rektorers mandat till att tvångsförflytta förövare och stärka lärarens rätt att ingripa.

I ett av världens mest jämställda länder ska ingen behöva utsättas för sexuella trakasserier eller våld. Och det är tydligt att vi gemensamt måste ta krafttag och prata mer om jämställdhet och respekt mellan människor. I skolan, på arbetsplatsen, i samhället.

Jessica Polfjärd (M)
Arbetsmarknads- och jämställdhetspolitisk talesperson

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet

Cecilie Tenfjord- Toftby (M)
Riksdagsledamot Civilutskottet


Stolleri att slopa nationella prov "för att inte stressa eleverna"

2017-12-26

Alliansen gjorde ett stort antal viktiga skolreformer under våra regeringsår, och de flesta större reformerna trädde ikraft 2010-2011. Effekten dröjer av naturliga skäl, dagens elever går oftast 12 år i skolan, men efterhand syns en del ljuspunkter. Exempelvis var fler elever behöriga till gymnasiet i år än tidigare.

En sak vi gjorde för att tydligare kunna följa upp kvalitetsskillnader mellan skolorna och skapa rättvisare underlag för betyg var att utöka de nationella proven. Dessa har i lägre åldrar också en funktion för att fånga upp elever som har särskilda behov eller luckor i vissa ämnen. Nationella prov är helt enkelt ett sätt att kontrollera att alla elever i landet, oavsett skola, får den kunskap de ska ha.

Nu meddelar regeringen att man minskar de nationella proven, främst i gymnasiet. Huvudskälet sägs vara att "man vill minska stressen hos eleverna". Men också att avlasta lärarna arbete.

När lärare klagar över att för mycket tid läggs på att förbereda sig för de nationella proven säger det ju närmast att eleverna annars inte får de kunskaper de borde ha? Det är verkligen inget skäl att minska eller avskaffa de nationella proven, snarare tvärtom. De nationella proven ska testa kunskaper i det som läroplanen föreskriver, och detta ska ju lärarna lära ut oavsett. Däremot vill moderaterna digitalisera alla nationella prov där det är möjligt, och sedan rätta dem centralt. På det viset blir det inget merarbete för lärarna, och rättningen blir säker och objektiv.

När eleverna på de högskoleförberedande programmen i gymnasiet klagar över att de "blir stressade" av nationella prov blir man allvarligt bekymrad. Om dessa prov stressar, hur i allsindar ska man då klara av en högskoleutbildning? Och hur ska man klara ett krävande arbetsliv? Att curla sönder våra barn både hemma och i skolan kommer aldrig att lyfta dem.

Det är sorgligt att säga, men regeringen tar nu ett steg tillbaka mot den gamla flumskolan. Jag kommenterade saken på Twitter ikväll enligt nedan. Gensvaret är starkt och tydligt - inte en enda röst har försvarat regeringens beslut!
(Uppdaterad 28/12)

Svensk migrationspolitik i ett nötskal

2017-12-26

Dagen före julafton uppmärksammade jag detta obegripliga beslut från Migrationsverket med ett twitterinlägg, som nu fått väldigt stor spridning:


Detta är bara ett av ett stort antal liknande fall runt om i landet, bland annat har vi ju haft ett mycket omskrivet fall i Svenljunga i min egen valkrets. Min egen fundering är VEM på Migrationsverket som sitter och jagar hårt arbetande människor för att de fått en hundring eller två för lite i lön några månader för ett antal år sedan? Vad är meningen? Har man inte viktigare saker att lägga tid på, exempelvis att utreda alla asylärenden?

Politikerna har tröttnat på denna orimliga tillämpning av lagen. Moderaterna och Alliansen har i riksdagen tvingat regeringen att dels lägga fram ett förslag till förändring som trädde ikraft redan den 1 december, och ytterligare ett som ska träda ikraft den 1 juli 2018. Moderaterna ville ha en snabbare förändring, men det fick inte stöd i riksdagen - S, V, MP och SD . Läs mer i detta blogginlägg från den 15 november:

Riksdagen vill lindra regler för utvisning av arbetskraftsinvandrare

2017-11-15

Vi har de senaste åren sett flera exempel på hur kompetenta och kvalificerade arbetskraftsinvandrare utvisats på grund av små försummelser från arbetsgivarens sida. Ofta så små detaljer att ingen ens varit medveten om dem. Att utvisa kompetent arbetskraft för sådana bagateller är oskäligt.

Regeringen har nu äntligen föreslagit ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa idag ja till detta förslag, som börjar gälla den 1 december 2017.

Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

Alliansen ville att denna ändring skulle träda i kraft tidigare, vi ser ingen anledning till att regeringen ska behöva över ett halvår på sig att göra denna lilla lagkorrigering. Tyvärr blev vi nedröstade av S, V MP och SD.

Tyvärr lär vi alltså få leva med fler ärenden av denna typ på grund av att S-SD-V-MP bromsat en ändring av lagen. Samtidigt vill alltså S-V-MP ha en ny lag som kan ge vuxna män utan asylskäl rätt att stanna...

Citerad i Borås Tidning

2017-12-25

I går på självaste julafton blev jag återigen citerad i Borås Tidning, i en för mig mycket viktig fråga. Kvotering nej tack!God jul!

2017-12-24

I år blir det en julhälsning i form av ett litet videobudskap, inspelat i arbetsmarknadsutskottets utskottssal. (Klicka på bilden för att spela upp hälsningen).Det har varit ett omtumlande politiskt år för moderaterna, men nu är vi på rätt väg. Under Anna Kinberg Batras ledning gjordes en mycket grundlig översyn av politiken, inte minst migrationspolitiken, integrationspolitiken och försvarspolitiken, och många kloka beslut togs på vår partistämma i höstas. Ulf Kristersson har fått en mycket bra starkt som partiledare och blir nu en stark medial kraft för att få ut vår nya politik.


Jag vill önska alla mina allt fler bloggbesökare, följare på Twitter, Instagram och Facebook, liksom vänner, partikolleger och politiska motståndare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Jag ser fram mot valåret 2018!


Missvisande från SVT Nyheter om rekordhög "asylinvandring" i år

2017-12-23

I dag finns en oväntat dramatisk nyhetsrubrik från SVT Nyheter:Även i artikeln rapporterar man om "rekordhög asylinvandring" i år. Det är ett rent felaktigt påstående. SVT visar med denna slarviga "nyhet" att man uppenbarligen inte vet skillnaden mellan ansökan om asyl och besked om uppehållstillstånd. Två helt olika saker, som oftast sker olika år beroende på att det tar tid att pröva en asylansökan. Att drygt 50.000 personer beviljats uppehållstillstånd i år innebär inte att alla dessa personer sökt asyl i år. Tvärtom har sannolikt flertalet av dem sökt asyl de senaste två åren, eftersom handläggningstiderna är långa.

I artikeln ifrågasätts också att de skärpta asylreglerna som bygger på överenskommelsen mellan Alliansen och regeringen i slutet av oktober 2015 skulle ha gett några resultat än. Även detta ett extremt okunnigt påstående. Verkligheten ser ut så här (siffror från migrationsverket). Antalet asylsökande har minskat dramatiskt efter överenskommelsen:Av nedanstående graf från artikeln hos SVT framgår hur många som beviljats uppehållstillstånd de senaste åren, dels som asylsökande, dels som anhöriga som kommit senare. Siffrorna verkar korrekta. Migrationsöverenskommelsen 23 oktober 2015 mellan regeringen och Alliansen innebar att reglerna för anhöriginvandring skärptes ordentligt och att ett generellt försörjningskrav infördes. Men för dem som redan sökt asyl enligt de gamla reglerna gäller inget försörjningskrav för anhöriginvandring. De kommer att kunna ta hit sina anhöriga oavsett, och det är detta vi nu ser i statistiken. Effekten av de nya reglerna kommer i denna del att dröja, eftersom anhöriginvandring ofta följer ganska lång tid efter att människor beviljats asyl.Men med detta sagt - läget är ytterst allvarligt. Alla samhällssektorer drabbas hårt av det omfattande asylmottagandet och anhöriginvandringen de senaste åren. Migrationsöverenskommelsen oktober 2015 var viktig och nödvändig och utan den hade läget varit rent katastrofalt idag. Men personligen står jag fast vid min åsikt att Sverige borde säga stopp för allt asylmottagande och all anhöriginvandring (om inte försörjningskrav uppfyllts) under några år och låta andra länder ta ansvaret för en tid. Även om detta kan strida mot internationella konventioner och EU-regler anser jag att vi helt enkelt inte har något val. Dagens problem är så extremt stora att vi inte hela tiden kan fylla på med fler nyanlända och anhöriga till tidigare asylsökande. Jag poängterar att detta är min egen åsikt, och inte moderaternas. Men jag jobbar såklart för att det ska bli det.

Det totala sammanbrottet för regeringens migrationspolitik

2017-12-21

I går kväll gjordes ett riktigt bra journalistiskt arbete av Cecilie Gralde på Aktuellt i SVT. I en intervju med statsminister Löfvén fullständigt pulvriserade hon all eventuell återstående trovärdighet för regeringens migrationspolitik, där de som ljugit om sin ålder kommer att kunna få stanna trots att de saknar asylskäl. Kort sammanfattning av det Löfven sa: "Vi har lagt om migrationspolitiken och det ligger fast. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Eller ett ja. Eller ett kanske. För vi gör ett undantag för vissa."

Hela inslaget finns på SVT:s hemsida. Min twitterkollega @Daccraft har klippt ut de bästa bitarna och samlat i denna korta video (klicka på bilden). Inget av vikt är bortklippt, endast meningslöst prat, och det som sägs är det som visas i originalfilmen (som dock är 15 minuter lång):I dag kommer så detta uttalande från vår finansminister (citat från Dagens Industri som även publicerats i Dagens Nyheter och Expressen):Detta uttalande kommer alltså dagen efter att statsministern försvarat att personer som saknar asylskäl ÄNDÅ ska få stanna, till och med om de ljugit om sin ålder. Ett tydligare bevis på regeringens totala sammanbrott i migrationspolitiken får man nog leta efter.

SVT hade även ett längre citat på TextTV som jag kommenterade på Twitter:Gårdagens interpellationsdebatt med migrationsministern

2017-12-20I går kväll hade jag dagens sista interpellationsdebatt, med migrationsminister Heléne Fritzon (S). Det blev lite en fortsättning på vår debatt den 5 december i samma ämne, nämligen Migrationsverkets stora eftersläpning av utbetalningar till kommunerna för mottagandet av nyanlända.

Den glädjande summeringen av gårdagens debatt var väl i princip att ministern och regeringen nu går på den linje jag föreslog för ett drygt år sedan i debatt med dåvarande migrationsministern Morgan Johansson. Nämligen att efterhand gå över till med schablonmässiga utbetalningar och göra dem mer enligt en "a conto-modell" det vill säga betala ut preliminära schablonmässiga ersättningar och sedan detaljjustera i efterhand. När jag föreslog detta i december 2016 förklarade Morgan Johansson att det vore en helt orimlig lösning som riskerade att medföra för höga kostnader. Jag begrep aldrig det resonemanget då och tydligen var det inte heller något hinder att införa ett nytt ersättningssystem. Ministern gav mig faktiskt rent av ett erkännande (i slutet av sitt andra inlägg) för att jag föreslagit detta tidigare. Det händer inte ofta att man får det från en minister, så vem vet, kanske gjorde min debatt för ett år sedan faktiskt lite nytta?

En annan fråga i debatten var rättstvisterna mellan enskilda kommuner och Migrationsverket angående vilka typer av kostnader som ska ersättas. Jag påpekade att ett så otydligt regelverk, som enligt migrationsministern hanteras av 203 tjänstemän (!) på Migrationsverket är orimligt. Man borde förtydliga regelverken och vara tydligare på förhand med vilka kostnader kommunerna kan få ersättning för.

Jag tänker fortsätta följa frågan och bevaka hur Migrationsverket uppfyller sitt löfte att snabbt minska ned storleken på sina obetalda ersättningar till kommunerna.


Stoppa förslaget om ökad könskvotering av föräldraförsäkringen!

2017-12-19

I går kom ett väntat "beställningsuppdrag" från regeringen, nämligen en utredning som föreslår ökad könskvotering av föräldraförsäkringen där antalet tvingande månader för pappan och mamman ökar till fem från dagens tre.

Förslaget är ett hån mot alla dem som tror att svenska föräldrar är fullt kapabla att ta egna beslut om hur man vill forma sin vardag och vad som är bäst för familjen och barnen. Redan idag är föräldraförsäkringen hälftendelad, men med en rätt att överlåta dagar (utöver dagens tre "pappamånader"). Att ta bort denna rätt vore ett allvarligt ingrepp i föräldrarnas frihet att själva forma sina egna liv.

Förslaget motiveras med att det skulle lyfta kvinnornas löner. Det är ett märkligt resonemang. En bättre lösning vore i så fall att höja lönerna inom exempelvis äldreomsorgen och övriga vårdsektorn där många kvinnor arbetar. Detta behövs även för att klara framtidens rekrytering.

För egen del deklarerade jag redan i går när jag hörde om förslaget att jag aldrig kommer att rösta för könskvotering så länge jag sitter i Sveriges riksdag. Det är ett uttryckligt löfte. Helst skulle jag vilja ta bort dagens tre "pappamånader med". Jag och moderaterna röstade emot den tredje pappamånaden, som dock infördes häromåret tack vare att regeringen fick stöd av Liberalerna. Nu säger dock Liberalerna klokt nog stopp och vill inte utöka könskvoteringen ytterligare. Det är ett välkommet beslut.

De undersökningar som görs visar att en bedövande andel av både svenska folket och svenska föräldrar är emot ökad könskvotering i föräldraförsäkringen. Att könskvotera föräldraförsäkringen ytterligare har inget folkligt stöd alls, utan är mest en våt fröm bland alla socialister som vill styra människors liv och tror sig veta bättre än medborgarna. Det känns bra att samtliga fem oppositionspartier i går gjorde klart att man avvisar förslaget. Därmed lär det inte passera riksdagen.

"Samtyckeslagen" långt ifrån det viktigaste om man menar allvar

2017-12-18

Det blev mycket diskussion igår om den nya "samtyckeslagen" rörande sexualbrott. Nu är det ju inte alls samma märkliga förslag som tidigare fördes i samhällsdebatten om att man måste kunna styrka samtycke till sexuella handlingar. Det som många raljerade över i formen av att man "skulle behöva skriva kontrakt före sex". Det aktuella förslaget ändrar inte bevisbördan mot tidigare, det är fortfarande åklagaren som ska styrka att samtycke inte förelegat. Detta förtydligas exempelvis av Advokatsamfundets förre ordförande Bengt Ivarsson på Twitter:Lagförslaget är mer normbildande, man vill göra en tydlig markering att om man har sex med någon mot dennes vilja så är det straffbart. En markering om att sex ska vara frivilligt kan knappast anses orimligt i sig, men man ska inte överdriva de juridiska effekterna av en sådan skrivning. I grunden är jag kritisk till lagstiftning som bara är "normbildande" utan att ha någon tydlig juridisk innebörd. Men i vissa fall, som detta, kan det kanske vara befogat med tanke på pågående samhällsdebatt.

Värre då att en del tunga juridiska remissinstanser oroar sig för att den nya lagen kan göra situationen värre för brottsoffren. Det är något som bland annat advokatsamfundet påpekat (jfr även Ivarsson ovan). Bevisproblemen kommer vara lika stora med den nya lagen som tidigare. Åklagaren ska styrka att samtycke inte förelegat vilket kommer vara svårt och leda till fler frågor till målsägande och åtalad. Kan man inte styrka detta kan inte någon dömas. Samtidigt menar vissa advokater att den nya lagen har en viktig normbildande effekt och att farhågorna är överdrivna. Frågan är svår. Nyttan av en "normgivande lag" står mot risken att en del brottsoffer kommer att uppleva en rättegång ännu jobbigare än idag.

Moderaterna har landat i att stödja en ny samtyckeslag i den form den nu föreslås få, inte minst eftersom bevisbördan inte förändras mot tidigare. Men vi menar att regeringen överdriver effekterna. Om man menar allvar med krafttag mot våldtäkter och sexuella övergrepp behövs mycket mera än så.

* Regeringens skärpningar av straffskalan bara gäller fall som rubriceras som grov våldtäkt, men 85 procent av domarna gäller våldtäkt av normalgraden och där lägger man inte fram några straffskärpningar överhuvudtaget. Moderaterna vill se skärpta straff även för våldtäkt av "normalgraden".
* De brottsoffer som utsätts för grova sexualbrott måste kunna räkna med att de också kommer att få stöd och att polisen kommer göra allt för att gripa förövarna och att de också kommer att ställas inför rätta. Idag finns stora brister i utredningsverksamheten. Moderaterna vill inrätta särskilda sexualbrottsgrupper i samtliga sju polisdistrikt.
* För att polisen ska kunna utreda fler brott krävs även att man får ökade resurser. Moderaterna satsar mer än regeringen på polisen, och vi vill se både fler poliser och fler civila brottsutredare.
* Moderaterna vill fördubbla kränkningsersättningen för sexualbrottsoffer.

Advokat Elisabeth Massi Fritz är inne på samma linje som Moderaterna. I ett uttalande säger hon: ”Jag är mycket nöjd och ser fram emot en efterlängtad samtyckeslag men jag kommer inte bli helt nöjd förrän det införs oaktsamhetsrekvisit istället för uppsåt för alla sexualbrott och inte bara för grova brott, jag vill också se avsevärt strängare straff för alla sexualbrott och att man förlänger preskriptionstiderna”

Vice statsminister Isabella Lövin har varit ordentligt ute och cyklat det senaste dygnet. Hon påstod först att det nya lagförslaget skulle leda till omvänd bevisbörda (!), och uttalandet kritiserades hårt av flera höga jurister. Hon backade sedan från påståendet, vilket är anmärkningsvärt. Återigen har en miljöpartistisk minister varit ute ock cyklat och spridit falska uppgifter om regeringens egna lagförslag. Det är anmärkningsvärt.

Sverige behöver ett nationellt säkerhetsråd

2017-12-18

Jag har skrivit mycket om det totala haveriet i regeringens säkerhetsorganisation, vilket visade sig tydligt i samband med säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen.

Efter Estoniaolyckan föreslog en kommission att en särskild krisledningsorganisation skulle inrättas i regeringskansliet, med placering i Statsrådsberedningen. Detta blev också verklighet när Alliansen tillträdde. Men när den nuvarande regeringen tillträdde 2014 flyttades ansvaret för nationell krishantering från statsministerns kansli till ett enskilt fackdepartement, justitiedepartementet. Därmed förlorade funktionen sin nödvändiga centrala placering. Och nu ser vi hur det gick.

I en debattartikel utlovar nu Ulf Kristersson (M) att om Alliansen vinner valet och han blir statsminister så kommer han att inrätta ett nytt nationellt säkerhetsråd med placering i Statsrådsberedningen. Det nya nationella säkerhetsrådet kommer att:
- Utgöra den centrala statliga krisledningsorganisationen.
- Vara knutpunkt i frågor som rör rikets säkerhet i bred bemärkelse (exempelvis terrorhot, cyberhot och dataintrång, militära säkerhetshot, organiserad brottlighet, otillbörlig påverkan mm).
- Se till att strategiska frågor som inte har en naturlig hemvist i ett enskilt fackdepartement fångas upp och bereds.
- Ledas av statsministern och bestå av för dessa frågor relevanta statsråd.

Läs hela debattartikeln här.

Mest uppmärksammat och uppskattat i Ulf Kristerssons jultal

2017-12-17

Moderatledaren Ulf Kristerssons jultal blev ganska uppmärksammat, och jag har fått många positiva kommentarer. Det mest uppmärksammade och uppskattade av det han sa är nog detta, som också sprids väldigt mycket i sociala medier:


Nu innehöll givetvis jultalet mycket mera än detta. Här är jultalet i sin helhet för den som vill läsa.

Talet handlade bland annat om hur den sociala rörligheten i Sverige ska öka. Barn ska inte behöva ärva sina föräldrars problem, utan få sin egen chans att forma sitt liv. För att ge möjlighet till detta måste politiken ta itu med de stora problem Sverige står inför, framför allt vad gäller integration samt lag och ordning. Här är två citat till ur talet:Miljöpartiet har blivit migrationsanarkister

2017-12-17

Debattreplik i Borås Tidning idag:(klicka för större storlek)

Det är inte invandringen som tvingar fram höjd pensionsålder

2017-12-15

Under dagen har jag fört en livlig debatt på Twitter med ett betydande antal personer (varav många SD-anhängare) som påstår att det är "massinvandringen" som orsakat att pensionsåldern nu måste höjas. Och att det är fel att den som kommer hit och aldrig jobbat ändå ska ha rätt till pension från pensionssystemet som bekostas av andra, vilket man menar gör att alla andra får sämre pension eller tvingas jobba längre.

Jag har bestämt avfärdat dessa påståenden eftersom de inte stämmer. Inkomstpension från pensionssystemet får man i relation till hur mycket man arbetat under sitt yrkesverksamma liv. Man tjänar in pensionsrätter varje år man arbetar. Den som aldrig arbetat i Sverige har inga pensionsrätter och får därmed inte heller någon inkomstpension och belastar alltså inte pensionssystemet. I stället får man garantipension eller äldreförsörjningsstöd som bekostas av staten via statsbudgeten.

Det stämmer att asylinvandring kostar mycket. Väldigt mycket. Det är bara att se på statens budget och även hur kommunerna tyngs av växande utgifter. Men det är viktigt att inte blanda ihop detta med pensionssystemet som är ett eget system, frikopplat från statsbudgeten. De nyanlända får bara del av pensionssystemet om de själva arbetar och bidrar med avgifter till samma system. Detta är faktiskt ett av de få "sociala" system där man på riktigt kvalificerar sig genom arbete för att få del av dem. Så borde det vara med fler förmåner. Garantipensioner och äldreförsörjningsstöd får man däremot alldeles automatiskt och oavsett om man överhuvudtaget bidragit med egen inbetalning av skatt eller inte. Det kan man såklart ha synpunkter på. Men det innebär alltså inte att man belastar pensionssystemet, utan statsbudgeten. Och därmed är det inte heller orsaken till att pensionsåldern måste höjas - det är en åtgärd som görs för att trygga just pensionssystemet.

Den enda betydelse asylmottagandet har för inkomstpensionerna är om det påverkar tillväxten och därmed kommande års pensionsuppräkningar. De senaste åren har asylmottagandet faktiskt "blåst upp" BNP med mellan 0,5% och 1,0%-enheter genom att själva mottagandet "dopat" ekonomin. Så faktum är att asylmottagandet på kort sikt faktiskt snarare kommer att ge några kronor extra i pension. Baksidan är ökade utgifter i statens budget.

Sammanfattningsvis - jag pekar ofta på de stora problemen som följer i spåren av den omfattande asylinvandringen. Men i detta fall är det faktiskt inte den som är problemet. Det är demografiska orsaker som medför att pensionsåldern måste höjas. Inte asylmottagandet.

Några tankar om gårdagens pensionsöverenskommelse

2017-12-15

Häromdagen presenterade ju den så kallade Pensionsgruppen sitt förslag till förändringar i pensionssystemet. Pensionsgruppen är en grupp sammansatt av representanter för S, M, C, L, KD och MP som sedan 1990-talet - oavsett färg på sittande regering - tillsammans löst ut frågor kring det nya pensionssystemet som sjösattes på 1990-talet.

Det är snart 20 år sedan det nuvarande svenska pensionssystemet kom på plats. I grunden är det ett sunt och bra system, men sedan det infördes har mycket förändrats. Under de senaste åren har systemet därför setts över och slutsatsen är att det behöver utvecklas och moderniseras för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner. I takt med att vi inträder allt senare på arbetsmarknaden och samtidigt lever allt längre måste vi också jobba längre om pensionerna ska kunna fortsätta växa. Detta är ett problem vi delar med större delen av västvärlden. Veckans överenskommelse är ett viktigt steg mot ett längre arbetsliv och därmed högre pensioner och mer resurser till välfärden.

Jag har nu översiktligt läst hela överenskommelsen som innehåller flera olika delar. Bland annat stegvis höjd pensionsålder, rätt att arbeta längre upp i åldrarna utan risk att bli uppsags av ålderskäl, ett reformerat premiepensionssystem, ett förbättrat grundskydd för dem med de lägsta pensionerna, åtgärder för ett mer hållbart arbetsliv och översyn av placeringsreglerna för AP-fonderna.

Det mest uppmärksammade är förslaget till höjd pensionsålder och rätten att arbeta längre utan att riskera uppsägning av ålderskäl. Så här ser förslaget kortfattat ut i dessa delar:

År 2020:
Lägsta ålder att ta ut pension höjs från 61 till 62 år.
Åldersgräns för garantipension ligger kvar på 65 år.
Rätten att arbeta utan risk för uppsägning av åldersskäl höjs från 67 till 68 år.
Pension kan börja att tas ut valfritt mellan 62 och 68 år.

År 2023:
Lägsta ålder att ta ut pension höjs från 62 till 63 år.
Åldersgräns för rätt till garantipension höjs till 66 år.
Rätten att arbeta utan risk för uppsägning av åldersskäl höjs från 68 till 69 år.
Pension kan börja att tas ut valfritt mellan 63 och 69 år.

År 2026:
Lägsta ålder att ta ut pension höjs från 63 till 64 år.
Åldersgräns för garantipension höjs till 66,5 år
Pension kan börja att tas ut valfritt mellan 64 och 69 år.

Dagens pensionssystem är åtskild från statsfinanserna och finansieras med öronmärkta pensionsavgifter (bortsett från garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg som bekostas med skattemedel). Det är en viktig princip - pensionerna ska inte kunna användas som buffert om statskassan går minus. Pensionssystemets princip är i stället att den som arbetar och betalar pensionsavgift också har rätt till inkomstpension i förhållande till sin totala livsinkomst (de som är äldre idag kan även ha pension även enligt det gamla ATP-systemet). Den som inte arbetat i Sverige (exempelvis invandrare som inte arbetat i Sverige före sin pensionering) får i stället garantipension eller äldreförsörjningsstöd av staten.

Varje år vi arbetar betalar vi pensionsavgift till systemet som går till att betala ut pension till dagens pensionärer. Och samtidigt får vi pensionsrätter som ger oss rätt till pension från samma system när vi blir pensionärer. Det finns också en premiepensionsdel med öronmärkta pensionspengar och man kan även ha tjänstepensioner och egna pensionsförsäkringar som komplement.

Eftersom vi lever allt längre och samtidigt börjar arbeta allt senare som unga (i genomsnitt vid 26 års ålder för män och 29 års ålder för kvinnor) så blir den totala yrkesverksamma delen av våra liv allt kortare. Det medför att vi inte hinner jobba ihop tillräckligt mycket pensionsrätter för att kunna få en bra pension under en lång tid som pensionärer. Denna utveckling fortsätter - medellivslängden ökar snabbt, och idag bedöms hälften av dem som föds ha god chans att bli över 100 år. I det läget måste vi efterhand också arbeta längre tid än idag. Dagens förändringar av pensionssystemet är därför ofrånkomliga, och i framtiden lär det säkert ske ytterligare höjningar av pensionsåldern, både i Sverige och i andra västländer liksom exempelvis i Japan och Sydkorea som har samma demografiska utveckling.

Det finns dock en baksida. Många med tunga jobb kommer att protestera och påpeka att de knappt orkar jobba till tidigaste pensionsåldern idag som är 61 år. Och detta är värt att ta på största allvar. Samtidigt är detta för alltför många ett problem redan med dagens pensionsålder. Det är olyckligt om arbetstagare tvingas gå i tidig pension av hälsoskäl i stället för att arbeta några år till eftersom det har enormt stor betydelse för den pension man får resten av livet. Som jag ser det krävs det flera åtgärder för att kunna höja pensionsåldern, men dessa åtgärder behövs ju egentligen redan med dagens åldersgränser:

1. Vi måste stimulera människor att byta arbete under livet. Man kan kanske inte arbeta i ett slitigt arbete som äldreomsorgen eller byggsektorn ända fram till pension. Möjligheten till vidareutbildning och byte av yrkeskarriär måste underlättas. Samma sak att kunna göra karriär inom det befintliga yrket.
2. Vi måste skapa bättre arbetsmiljö i utsatta yrken. Det kan handla om allt från arbetstider och bemanning inom äldreomsorgen till tekniska hjälpmedel som gör arbetet mindre slitsamt i tunga yrken.
3. Att förebygga stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet är också något som behövs inom hela arbetsmarknaden. Psykisk ohälsa är orsak till mycket sjukskrivningar och förtidspensioneringar och gör att många därmed får onödigt låg ålderspension.
4. Effektivare rehabilitering och tydlighet i sjukförsäkringssystemen. Om man "glömmer kvar" människor i sjukförsäkringssystemen eller "förtidspensionerar" dem i stället för att hjälpa dem tillbaka till arbetslivet blir pensionen lägre eftersom den då beräknas på onödigt lång tid med sjukpenning/förtidspension i stället för på den lön man annars kunde haft.

Att bara höja pensionsåldern utan att förbättra möjligheterna för människor att orka arbeta fram till pensionen vore helt orimligt. Därför är det bra att detta också nämns i överenskommelsen. Det är också positivt att man diskuterar åtgärder för att lyfta dem med den allra lägsta pensionen.

Ulf Kristerssons jultal

2017-12-15I dag höll Ulf Kristersson sitt första jultal som moderat partiledare. Det var ett varmt och hoppfullt tal med stort fokus på social rörlighet och att barn inte ska behöva ärva sina föräldrars problem med utanförskap och sociala problem. Inte minst låg tyngdpunkten i talet kring integration och hur man både måste ställa tydliga krav och vara öppen för att ta vara på nyanländas kraft och förmågor. Talet var som sagt hoppfullt för framtiden, men också tydligt med vad som kan hända om vi inte för rätt politik.
Orimlig och rättsosäker migrationspolitik straffar sig

2017-12-14I dag kom ännu en opinionsmätning, denna gång i Aftonbladet. Moderaternas uppgång fortsätter och Alliansen leder nu över de rödgröna med över 5 procentenheter. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet backar, till 27,5 respektive 3,1%.

Det finns sannolikt många skäl till att opinionen håller på att svänga till Alliansens favör. Moderaternas starka uppgång är en viktig del. Att allt fler ser hur den svaga S-MP-regeringen tar dåliga eller rent av inga beslut alls i viktiga frågor en annan. För egen del tycker jag ändå det känns rimligt att anta att regeringspartierna denna gång främst straffas för sitt ogenomtänkta och rättsosäkra förslag att ge personer utan asylskäl möjlighet att ändå beviljas uppehållstillstånd. Det nya förslget om ensamkommande upprör många, sannolikt även många socialdemokratiska väljare. Det är inte fle rkonstiga undantag vi behöver i asylpolitiken utan långsiktigt stabila och rättssäkra regler.

Glädjande idag att både Kristdemokraterna och Liberalerna nu säger nej till regeringens förslag. Sedan tidigare säger Moderaterna nej, och det lär även Sverigedemokraterna göra. Om nu bara Centerpartiet också inser att detta är ett helt orimligt förslag så faller det i riksdagen. Låt oss hoppas. Sverige har fullt tillräckligt stora integrationsproblem redan som det är med alla dem som anses ha asylskäl. Vi kan inte utöver detta även ta hand om personer som saknar asylskäl, det inser de flesta. Särskilt fel blir det när man vet att många av de som berörs av förslaget avsiktligt ljugit om sin ålder för att betraktas som ensamkommande barn och ungdomar. Med det aktuiella förslaget skulle de belönas med en chans till uppehållstillstånd medan de som talat sanning om sin ålder och därför avvisats inte fått samma chans.

Sverige är i ett nytt läge. Oansvarig migrationspolitik straffas av väljarna. Det är i grunden sunt.

I dag hade jag över tre timmars debatt om arbetsmarknadspolitik

2017-12-13

I dag hade jag en riktig maratondebatt om arbetsmarknadspolitiken. Jag inledden den över 3 timmar långa debatten, som går att ta del av nedan. Därefter tog jag repliker på tre socialdemokrater, däribland arbetsmarknadsministern. (Dessa repliker hitar man genom att klicka på filmen och sedan leta bland de små rutorna i den grå listen längst ned, då kommer namn fram på respektive talare och man kan gå in i varje replik och lyssna). Mitt anförande går även (på ett ungefär) bra att läsa här. Stundtals blev det en ganska tuff debatt och det kommer det att vara ända fram till kommande val.Manifestation mot antisemitism

2017-12-13I dag deltog jag och många av mina moderata riksdagskolleger i en så kallad "kippavandring" från Raoul Wallenbergs Plats till Riksdagen, genom centrala Stockholm. Vandringen avslutades med en manifestation i riksdagen mot antisemitism och de hot och attacker mot judar som vi sett flera exempel på den senaste veckan. Det känns bra att så många riksdagsledamöter deltog i manifestationen. Det är självklart helt ovärdigt vårt samhälle med hot och hat mot människor på grund av deras tro eller bakgrund.

Jag ställer en skriftlig fråga till statsminister Löfven

2017-12-12

Med anledning av den information som framkommit om att statsministerns säkerhetspolitiska råd haft 28 möten hittills har jag idag ställt nedanstående skriftliga fråga till statsminister Stefan Löfven:

Tidigare blogginlägg i ämnet finns samlade på denna sida


Ett ovärdigt slag under bältet på riksdagens ledamöter

2017-12-12Låt mig vara rakt på sak. Detta är helt orimlig och ovärdig kritik. Ett slag under bältet på alla seriösa riksdagsledamöter.

Att Expressen mfl hånar oss som inte befann oss i riksdagens kammare igår för att passivt lyssna på anföranden om #metoo är ett medialt lågvattenmärke. Vi har många tunga och viktiga debatter i riksdagen om konkreta politiska förslag, inte minst kring rättssäkerhet, brott mot kvinnor eller andra mycket viktiga lagstiftningsfrågor. Närvaron i kammaren är lika låg då - av fullt naturliga skäl. Detta borde journalister och ledarskribenter känna till. Om inte är det hög tid att vi utbildar medias företrädare i hur riksdagens arbete bedrivs. Utebliven närvaro i riksdagens kammare under en debatt säger absolut inget alls om vilka frågor man tycker är viktiga eller inte. Som ledamot har man en central uppgift i ett riksdagsutskott och man kan inte sitta i kammaren hela dagarna och lyssna på alla debatter, hur viktiga dessa än är. Varje parti har sina talespersoner i olika frågor som i dessa debatter redogör för partiernas linjer.

I går var det måndag. Denna dag är normalt fri från debatter i kammaren just för att vi ledamöter ska kunna vara ute och träffa medborgarna, göra besök i verksamheter och hos företag eller träffa lokala politiker. Om det med mycket kort varsel, som i detta fall, dyker upp en särskild debatt i riksdagen kan man inte gärna begära att vi ska boka av inbokade möten och besök bara för att sitta i riksdagen och lyssna på en debatt. Det hade varit oerhört oförskämt mot dem vi bokat möte med.

Själv tillbringade jag i stället några timmar i Göteborg igår tillsammans med Transportnäringen för att diskutera problem med rekrytering (av både pojkar och flickor) till tekniska utbildningar och yrken. Rent konkret tror jag det mötet gav mig mer konkret när det gäller jämställdhetsarbete än vad ett passivt lyssnande på en debatt i riksdagen skulle göra.Dessutom har jag redan full kunskap om vad moderaterna tycker i dessa frågor.

Ofta får vi riksdagsledamöter kritik för att "vi bara sitter i riksdagen och aldrig besöker verkligheten". Nu gjorde många av oss tvärtom. Det var tydligen inte heller bra...

Markmoderaternas lista till kommunvalet spikades ikväll

2017-12-11

I kväll hade Markmoderaterna nomineringsstämma i Kinna för att fastställa valsedeln till kommunvalet 2018. Jag har ingått i valberedningen och tydligen hade vi föreslagit en väl avvägd lista eftersom den togs i enhällighet utan ändringar. Listan är en blandning av gamla och nya namn och har en ganska god spridning över kommunen.

De fem första namnen är:
1. Tomas Johansson (idag kommunstyrelsens ordförande)
2. Ann Iberius Orrvik (idag gruppledare)
3. Pär-Erik Johansson (idag bland annat ordförande för Teknik och Servicenämnden samt ordförande för Markmoderaterna)
4. Undertecknad (idag bland annat riksdagsledamot och vice ordförande i Markmoderaterna)
5. Elise Benjaminsson (idag vice ordförande i kommunfullmäktige i Mark)På bilden från vänster: Pär-Erik Johansson, Tomas Johansson, Ann Iberius Orrvik samt undertecknad.

Och så till den traditionella frågan som jag fått av media inför varje val, nämligen varför jag som står på valbar plats till riksdagen även finns med högt upp på kommunvalsedeln. För mig är svaret enkelt. Jag är vice ordförande i Markmoderaterna, jag försöker vara med på gruppmötena i Kinna så ofta jag kan, och försöker vara en länk mellan rikspolitiken och kommunpolitiken. Jag har också en del starka åsikter kring kommunala frågor och försöker påverka markpolitiken så mycket jag kan på våra gruppmöten. För mig är det viktigt att visa markborna att jag är en del av markpolitiken trots att jag inte rent praktiskt kan ha några tyngre kommunala poster parallellt med riksdagsuppdraget. I dag har jag bara ett kommunalt uppdrag och det är som huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Hur det blir efter kommande val återstår att se.

Nytt attentat riktat mot judar - och kraftfulla reaktioner i media

2017-12-11I dag passerade jag förbi Synagogan i Göteborg och passade på att ta en bild på alla blommor och hjärtan som göteborgare fäst på staketet framför byggnaden efter lördagens attack.

Och idag inträffade alltså en ny attack, denna gång mot Judiska Kapellet i Malmö.

Mitt twitterinlägg i lördags blir allt mer aktuellt, och jag kan konstatera att media nu - äntligen - börjar vakna på allvar om hotet mot judarna i Sverige. I dag ägnar till exempel både Göteborgs-Posten och Borås Tidning sina ledarsidor åt saken.

Samtidigt har flera personer ägnat tid åt att försöka granska medieuppmärksamheten kring NMR-demonstrationen i Göteborg och jämföra med de hatiska demonstrationerna i Malmö. De påstår att de hittar ungefär 10 gånger fler reportage om NMR-demonstrationen i Göteborg än om de hatiska islamisterna i Malmö. Lite svar på tal till dem som påstod igår att jag hade fel i min bedömning.

Det är också intressant att läsa på tidningarnas ledarsidor där man beskriver en omfattande europeisk studie från 2015 om "antisemitiskt våld i Europa". I undersökningen svarande de svenska judar som utsatts för attacker eller hot att 51% var någon med extrem muslimsk hållning, 25% var vänsterextremister och 5% högerextremister. Andelarna var ungefär desamma i övriga underskta länder (Frankrike, Tyskland och Storbritannien).

Jag står fast vid att mediebevakningen inte alls speglar hotbilden. Frågan är exempelvis om vänsterextremistiska attacker och hot mot judar uppmärksammats av media överhuvudtaget? Jag kan inte påminna mig att jag sett det på väldigt länge i vart fall.

Möte i Göteborg med Transportföretagen

2017-12-11Jag var en av endast två västsvenska riksdagsledamöter (den andre var Rickard Nordin, C) som idag deltog på en träff i Göteborg med Transportföretagen. Ämnet var transportsektorns problem att rekrytera personal. Det gäller allt från buss- och lastbilschaufförer till servicepersonal och motortekniker.

Att en näringssektor har rekryteringsproblem samtidigt som vi har både hög ungdomsarbetslöshet och många nyanlända som vill komma i arbete är mycket besvärande och visar att det är mycket i vårt land som inte fungerar. Jag blev återigen övertygad om att Arbetsförmedlingen inte fungerar. Flera företag vittnade om problemet att få tag i personal och att det är svårt att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Det är hög tid att göra om Arbetsförmedlingen i grunden. Dessutom är vi dåliga på att kartlägga nyanländas kunskaper och erfarenheter, det blir ju så när alltför många kommer under kort tid, då hinns inte detta med.

Det blev även mycket diskussioner om hur man rekryterar fler elever till yrkesprogrammen på gymnasiet (att tvinga alla att läsa in högskolebehörighet som regering vill är knappast rätt sätt). Transportföretagens initiativ till att inrätta särskilda motorcollege i nära samarbete med branschen är ett bra initiativ. Likaså är det viktigt att även satsa på yrkesutbildningar inom Komvux och fortsätta att utveckla yrkeshögskolan i nära samarbete med branschen så att man utbildar i aktuella saker och med nya fordon.

Jag lyfte även mitt förslag om studielån för alla typer av körkort, och det fick ett starkt stöd, inte minst som Transportföretagen själva pekar ut ointresset bland unga för att ta körkort som ett stort problem. En representant för ett företag påpekade att man kan få studielån för att utbilda sig till pilot. Varför då inte till chaufför av tunga fordon?

Vinter i Ubbhult

2017-12-10

Snön faller i Ubbhult och så här fint är det vid Ubbhults Kapell. Den nya klockstapeln syns till höger.Hysteriskt dygn på twitter

2017-12-10

Oj vilket hysteriskt dygn det blev på mitt twitterkonto! I går kväll lade jag ut detta inlägg.Strax efter att jag lagt ut inlägget lördag kväll kom den hemska nyheten om attacken mot Synagogan i Göteborg. Och något hände. Plötsligt verkar media ha vaknat, uppmärksamheten om hot och hat mot judar i Sverige ökade markant. Konstigt att det dröjt så länge, min bild är att intresset för alla de allvarliga händelser som inträffat i främst Malmö de senaste åren fått alldeles för lite utrymme i både media och samhällsdebatten. Visst har man rapporterat (framförallt i skånska medier), men uppmärksamheten har varit begränsad, inte minst när man jämför med hur mycket media det var kring NMR:s demonstration i Göteborg. Judar i Sverige angrips både från extremvänstern, extremhögern och islamistiska grupper. Det är dags att ta alla dessa hot på allvar.

Min tweet har nu slagit rekord som min mest uppmärksammade någosin av alla de 54.300 tweets jag lagt ut. På bara ett dygn har över 1.500 personer gillat den och över 500 retweetat den. Kommentarerna har varit många, i stort sett alla har hållit med, men någon handfull personer på vänsterkanten, samt några journalister som anser att jag "misskrediterar media" har angripit mig. Att lite vänsterfolk ger sig på mig är jag van vid. Men att vissa journalister har så ömma tår att de inte kan ta den minsta lilla allmänna kritik har jag svårt att begripa. Jag har ju inte ens pekat ut någon person eller någon konkret aktör hos media, bara konstaterat att det samlade mediegenomslaget var betydligt större inför och under NMR-demonstrationen i Göteborg än vad den någonsin varit när det gäller åratal av hot från islamister mot judarna i främst Malmö. Jag står för det påståendet varje dag i veckan och nästan alla verkar hålla med. Den som ifrågasätter det rekommenderar jag att titta på förstasidor, spaltutrymme och ledarsidor och jämföra själv. Sedan kan vi diskutera saken.

Men som sagt - nu verkar något ha hänt. Händelsen i Göteborg har satt fart på både artiklar och ledarsidor och kanske får vi nu en mer heltäckande debatt om hoten mot judarna i Sverige. Det är fruktansvärt att det ens ska behöva diskuteras. Och hur tänker de som sannolikt angriper svenska judar som "straff" för att USA:s president vill flytta sin ambassad i Israel?

Därför vill jag förbjuda tiggeriet - min erfarenhet från Stockholm

2017-12-08

Jag rör mig mycket i centrala Stockholm, och tiggarna är många och en påtvingad del av vardagen. Jag känner numera igen flera av dem, som suttit dag ut och dag in på samma ställe i flera år. Sannolikt bryter många av dem mot tremånadersregeln inom EU, men ingen verkar bry sig om det.

Ett nytt inslag är att man numera rör sig inne i tunnelbanetågen och försöker sälja saker. Tidningar, hantverk mm. Detta är förbjudet på tågen i tunnelbanan, men förbudet efterlevs inte. Jag har vid flera tillfällen också konstaterat att tiggarna använder tunnelbanan för sina resor, men att man inte betalar. I stället tränger man sig helt obekymrat förbi spärrarna när andra går igenom. Förvisso är inte tiggarna ensamma om att tjuvåka, det ser jag alltför många som gör. Men jag konstaterar samtidigt att biljettkontrollanter och spärrvakter inte verkar agera alls när de ser tiggare som tjuvåker. Lagen gäller helt enkelt inte längre lika för alla.

Jag ser också hur tiggarna råkar i interna bråk. Att de står och skriker åt varandra är vanligt. Och ibland blir det värre än så. Ett exempel var häromveckan utanför Konsum vid Östermalmstorg. Utanför sitter en äldre kvinna och tigger, hon sitter där i alla väder. Den aktuella kvällen var jag just på väg ut ur affären, när en man kommer fram till den tiggande kvinnan. Han har en bunt sedlar i ena handen och går fram och stoppar ned den andra handen i kvinnans burk. Jag får en känsla av att han ska hämta "dagskassan". Men kvinnan blir av någon anledning jättearg, tar en stor påse och slår till honom över armen och skriker åt honom. Han bara skrattar och går åt sidan och stoppar ned sedelbunten i fickan och tänder en cigarett. Jag står kvar inne i butiksentrén tills det lugnat ned sig och går sen mot min övernattningslägenhet. Strax efter att jag passerat den tiggande kvinnan hör jag hur hon skriker något igen och vänder mig om. Hon tar en stor välfylld grön påse och slår till den rökande mannen flera gånger över ryggen. Han bara skrattar och röker vidare men går sakta iväg bort från mitt håll. Kvinnan är ordentligt arg, skriker åt honom och följer efter och bankar på honom hela tiden. Jag kommer då plötsligt på att jag borde ta en bild, men hinner inte få någon bild förrän kvinnan vänder tillbaka för att återigen sätta sig på sin plats:På andra sidan gatan, vid nedgången till tunnelbanan står fler män som jag tror tillhör samma gruppering, i vart fall verkar de känna varandra väl och talar samma språk som kvinnan. Männen brukar stå och hänga eller sitta där på golvet och röka och dricka öl innanför entrén till tunnelbanan samtidigt som den gamla kvinnan sitter utanför butiken på andra sidan gatan och tigger. Min absoluta känsla är att det är hon som tigger ihop pengarna till männens öl och cigaretter. Allt känns ovärdigt och förnedrande, hon sitter där i regnet och de står inne i tunnelbaneentrén och röker och dricker öl! Jag har inte svårt att förstå kvinnans ilska mot den man som hon uppenbart känner som försöker ta hand om de pengar hon själv tiggt ihop.

För egen del konstaterar jag att tiggeriet idag tar alltmer extrema uttryck och blir alltmer aggressivt. Även om många tiggare (främst kvinnorna) sitter snällt och tigger så ser jag allt oftare motsatsen. Jag ser av och till liknande bråk mellan tiggare utanför butiksentréer (vilket även butikspersonal vittnar om) och jag upplever att tiggare har allt svårare att få in de pengar de behöver vilket gör dem mer påflugna och irriterade när man inte ger några pengar. Jag har själv mötts av upprörda röster när jag inte lägger något i burken, tiggare har till och med spottat efter mig på gatan (!) och flera gånger har tiggare följt efter mig upprepande sitt mantra "tack så mycket". Det känns väldigt obehagligt, man vet ju inte vad som händer om man inte ger något? Att få en burk uppkörd i ansiktet när man sitter på en uteservering är inte heller särskilt trevligt. Inte heller att ha en tiggare sittande precis bredvid bankomaten när man tar ut pengar.

Till detta vet vi att kriminalitet och prostitution blir en sista utväg för alltför många när inte tiggeriet räcker för att få in de pengar man behöver. Vi ser nu också hur rättsväsendet uppmärksammat flera fall av organiserat tiggeri/människohandel. Dessutom kvarstår problemet med olagliga bosättningar på annans mark och därtill hörande sanitära problem.

Det är när man ser och upplever allt detta, dag efter dag, som man känner att det räcker nu. Det är hög tid att förbjuda tiggeriet. Den som säger nej till ett förbud bidrar till att skapa förutsättningar för allt större problem i tiggeriets kölvatten.

Ulf Kristersson (M) sträcker ut en hand till Löfven om tiggeriförbud

2017-12-08

I en intervju i Aftonbladet, som även kommenteras av bland annat Dagens Nyheter säger moderaternas partiledare Ulf Kristersson att han är beredd att medverka till en bred politisk kompromiss om ett tiggeriförbud. Och eftersom resten av Alliansen säger nej sträcker han ut en hand till Stefan Löfvén och erbjuder sig att medverka till en lösning. Lite citat från artikeln i Aftonbladet:

"När Moderaterna nyligen höll sin partistämma röstade ombuden igenom ett nationellt förbud mot tiggeri. Efter flera år av intern debatt, där man gradvis skärpt tonen, gick man nu hela vägen. Tidigare var det bara Sverigedemokraterna som varit för ett nationellt förbud. Ingen av de andra Allianspartierna står bakom förslaget och flera av dem tycker att det är en mycket dålig idé.

Moderatledaren Ulf Kristersson sträcker nu ut handen till statsminister Stefan Löfven (S) i tiggerifrågan. Han säger att M och S/MP-regeringen skulle kunna lösa frågan redan före valet nästa höst. Han säger att hans parti landat i att det inte finns någon annan lösning än ett förbud.

– Jag tycker att det finns flera dimensioner i den här frågan. Men man ser också alla de problem som följer i tiggeriets spår, hur människor utnyttjas och den kriminalitet som sprider sig. Vi måste stoppa tiggeriet, det är inte värdigt i Sverige. Då tror jag att man ska ta ett gemensamt politiskt ansvar för detta så att vi gör det som är rätt, säger Ulf Kristersson."

//

"M-ledaren hoppas nu på att regeringen ska vilja gå vidare och inleda förhandlingar.

– Det skulle väcka respekt om politiken gemensamt kunde enas. Om regeringen vill gå vidare i den här frågan är vi beredda att hjälpa till och hitta en bra politisk kompromiss som gör att vi gemensamt kan förbjuda tiggeriet i Sverige.

Kristersson säger också att han hört flera socialdemokrater som rört sig i samma riktning som M.

– Jag tycker att det sakligt sett skulle finnas ganska goda möjligheter till en lösning, men jag vet förstås inte. Det måste regeringen så klart ta ställning till. Men jag uppfattar att de ser samma problem som vi och därför måste man också kunna gå till politiskt handling och fatta beslut och väcka respekt för de besluten.


Jag anser att det är hög tid att förbjuda tiggeri i Sverige och att skicka en tydlig signal till omvärlden att vi inte accepterar detta. Om de små partierna i riksdagen inte vill medverka till att göra det som är rätt och riktigt så måste de två stora partierna försöka enas. Om S och M kommer överens finns en stor politisk majoritet i riksdagen för ett tiggeriförbud. Om även SD skulle stödja detta blir majoriteten än större. Jag upplever även att det finns en stor majoritet hos svenska folket som vill förbjuda tiggeri och ser ingen annan väg än den Ulf Kristersson föreslår.

Ny stor härva av människohandel för tiggeri avslöjad i Småland

2017-12-08

Sydöstran berättade i veckan att polisen gjort ett mycket stort tillslag mot organiserad brottslighet och människohandel i Kronobergs och Kalmars län, samt i ett annat land. Det kan enligt polisen vara ett av de största ärendena i Sverige hittills när det gäller den här typen av brottslighet. "Vi har ett antal personer frihetsberövade både i Sverige och i utlandet", säger Robert Loeffel, pressekreterare vid polisen i region Syd, till TT.

Ärendet rör organiserat tiggeri och totalt har tio personer frihetsberövats i Sverige. Sex har anhållits under dagen och fem av dem är misstänkta för människohandel. En anhållen är misstänkt för grovt näringspenningbrott, berättar polisen på en presskonferens. Ett 20-tal brottsoffer från Bulgarien har omhändertagits.

"Man har förmått dem att tigga och nätverket har tagit stora delar eller allt av förtjänsten", säger Mattias Sigfridsson, chef för sektionen mot internationell grov organiserad brottslighet vid polisens region Syd på presskonferensen. Enligt Sigfridsson rör det sig om miljonbelopp som har förts ut från Sverige. Tre personer har häktats i sin utevaro och två av dem har gripits i Bulgarien.

Radio Sjuhärad startar serie om klimatdebatten

2017-12-08

P4 Sjuhärad har startat en serie inslag om klimatdebatten. Först ut är en intervju med Gösta Walin, professor em i oceanografi vid Göteborgs Universitet och en av de tyngre och mest kunniga debattörerna i Sverige i klimatfrågan.

Här är hela intervjun med honom

Gösta Walin oroar sig inte alls för det påstådda klimathotet utan tycker det är svårt att förstå att klimatfrågan har skapat en sådan "hysteri".

Bland annat säger han i intervjun att endast "några tiotal personer" i Sverige har tillräcklig kompetens att uttala sig vetenskapligt om klimatförändringarna. Inom denna ganska begränsade grupp är åsikterna olika, och det finns ingen samstämmighet om ett allvarligt klimathot. Han kommenterar även problemet med att forskare måste ställa upp på klimathotsteorierna för att få fortsatta forskningsanslag. Och påpekar att många debattörer tjänar stora pengar på klimathotet och att de som går emot rent av blir hotade.

Walin säger också att det inte finns "skuggan av en chans" att människan kan minska koldioxidutsläppen så mycket att det påverkar det framtida klimatet överhuvudtaget. Det som avgör är befolkningstillväxt och vilka bränslen som globalt sett är tillgängliga för människor och vad som är billigast och bäst. Och för många är det just fossila bränslen. Att höja priserna så mycket på fossila bränslen att människor inte längre har råd att köpa dessa kan fungera, men det innebär i så fall lika stor inskränkning för människor att det är jämförbart med att "be dem att sluta äta". Walin menar i stället att en något högre andel koldioxid i atmosfären "är en välsignelse för mänskligheten" eftersom det gynnar allt liv på jorden.

Jag ställer inte upp på allt Gösta Walin säger, framförallt tycker jag att det - oavsett effekten på klimatet - finns goda skäl att i vart fall försöka byta till mer miljövänliga bränslen. Inte minst av hälsoskäl och andra miljöskäl. Kolgruvor är exempelvis inte särskilt miljövänligt, och i fattiga länder dör massor av människor i förtid till följd av vedeldning. Avskogningen av våra regnskogsområden är också bevisligen en risk för ett i vart fall lokalt förändrat klimat och väder som man inte kan bortse från. Och där har västvärldens tidigare vurmande för etanol och palmolja som "klimatåtgärd" tyvärr bidragit negativt.

Jag delar inte Walins bedömning om att det "inte finns något klimathot" (även om han väl sannolikt menar "av människan orsakat klimathot"). Jorden har ju genom årtusendena och århundradena bevisligen gått igenom många dramatiska klimatförändringar med mycket stor inverkan på mänskligheten, och vi behöver ha en beredskap att anpassa oss och hantera klimatförändringar, oavsett vad de beror på. Självklart finns det ett hot. Men jag delar Walins bedömning att människan knappast råder över jordens klimat mer än på marginalen. Det är så självklart att det inte borde behöva påpekas. Långt innan människan ens existerade genomgick jorden ett betydande antal klimatförändringar, och det är för mig bevis nog på att jordens klimat kommer att fortsätta förändras alldeles oavsett vad mänskligheten hittar på. Vi kanske kan påverka lite, men vi lär knappast kunna stoppa de naturliga dramatiska klimatförändringar som alldeles garanterat väntar i framtiden. Och då finns det anledning att stanna upp och fundera över hur mycket resurser vi ska lägga på att, sannolikt förgäves, försöka stoppa klimatförändringar, och hur mycket vi ska lägga på att försöka anpassa oss till dem?

När man följer klimatdebatten går det inte heller att blunda för att en del av argumentationen kring klimathotet inte är logisk. Det gäller argument från båda sidor, men kanske mest från de värsta alarmisterna. Och då finns det anledning av bli bekymrad. Detta är det första inslaget i en rad som Radio Sjuhärad kommer att publicera och det är en välkommen satsning. Det lär säkert komma ett antal inslag framöver där de som intervjuas är av rakt motsatt åsikt mot Gösta Walin. Det är mycket hedervärt av Radio Sjuhärad att faktiskt även låta en skeptiker som Gösta Walin komma till tals, det sker alltför sällan. En debatt blir aldrig meningsfull om alla tycker lika.

Jag återkommer med reflektioner kring kommande inslag efterhand.

Seminarium om medicinsk forskning utan djurförsök

2017-12-07I dag deltog jag vid ett seminarium om medicinsk forskning utan djurförsök. Bakgrunden är att man idag använder försöksdjur som modeller inom medicinsk forskning, läkemedelsutveckling och riskbedömning av kemikalier. Studier visar dock att det är svårt att överföra resultat från djurstudier till människan. Inte sällan blir resultaten missvisande, och exempelvis kasseras idag 9 av 10 nya läkemedel då de vid test på människor visar sig inte ha någon medicinsk effekt, trots goda resultat i drjustudierna. Orsaken är att människor och djur är väldigt olika och fungerara väldigt olika - djurstudierna missar helt enkelt mycket som krävs för att ett läkemedel ska fungera väl på människor. Att ta fram läkemedel genom forskning på försöksdjur tar dessutom väldigt lång tid och kostar väldigt mycket. Förutom då det stora etiska problemet med användning av försöksdjur.

Seminariet beskrev hur nya vetenskapliga och tekniska landvinningar gör det möjligt att skapa bättre och mer tillförlitliga modeller och ändamålsenliga testmetoder utan försöksdjur. Det gör dessutom att det blir både billigare och säkrare samt går snabbare att utveckla nya läkemedel.

Jag skrev själv en riksdagsmotion i höstas tillsammans med några riksdagskolleger: Strategi för att fasa ut djurförsök. Staten måste stödja framväxten av nya forskningsmetoder, så att Sverige håller sig i framkant i denna forskning. Detta var även något som deltagarna från såväl universitetsvärlden som företagsvärlden efterlyste. Både genom lagstiftning och fördelning av forskningsanslag kan man främja denna nya forskning, och det är utan tvekan en framtidsbransch inom Life Science.

Migrationsverkets växande skuld till kommunerna engagerar

2017-12-06

Jag har ju nyligen lämnat in en interpellation till migrationsminister Helene Fritzon (S) rörande Migrationsverkets stora skuld till kommunerna för deras mottagande av nyanlända. Skulden uppgår idag till över 10 miljarder kronor. Min debatt med ministern blir veckan före jul, den 19 december.

Fler moderater har lämnat in interpellationer om detta, och i går kväll hölls två liknande debatter. Jag hoppade in i båda, dels för att känna ministern lite på pulsen, dels för att debatterna berörde lite andra vinklingar av frågan.

Ministern uppgav i sitt svar att det nu införts nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande av ensamkommande barn. Ett system som i större utsträckning bygger på schbloner som betalas ut automatiskt. Detta var något jag föreslog i en liknande debatt med dåvarande migrationsminister Morgan Johansson i oktober 2016. Då avfärdade han alla tankar på schablonersättningar och preliminära a conto-utbetalningar som stäms av i efterhand. Men trots detta infördes ett nytt system den 1 juli 2017. Migrationsminister Fritzon kunde dock inte svara på om det gäller alla ersättningar till kommunerna för nyanlända, eller om det bara gäller ensamkommande barn. Hon bad att få återkomma om detta när vi ses den 19/12. Jag tycker det är anmärkningsvärt att hon som ansvarig minister inte kan svara på detta, men ser fram mot svaret nästa gång vi ses.

Ministern utlovade också att skulden på dryga 10 miljarder (när jag skrev min interpellation) skulle vara nere på 4-5 miljarder vid årsskiftet. Detta är något jag också kommer att följa upp den 19 december. I min debatt med Morgan Johansson förra året lovade han att man skulle vara ifatt runt årsskiftet. Men idag är skulden lika stor som den var för ett år sedan. Jag är därför en aning skeptisk till att Migrationsverket kommer att klara det denna gång heller.

Det ska bli en intressant debatt den 19 december. Jag kommer envist att peka på det enorma ansvar de svenska kommunerna tar idag och den svårighet de har att planera sin ekonomi när de inte vet när och hur mycket av sina kostnader de kommer att få täckta av Migrationsverket. Jag tänker också uppmärksamma att Migrationsverket ligger i rättstvist med en del kommuner om ersättningarna, vilket är helt orimligt. Regelverken för vad som ersätts och inte borde vara såpass tydliga att inte kommunerna behöver driva en rättslig tvist mot Migrationsverket för att få betalt för sina kostnader.

Här följer videoupptagningar av de två debatterna i går:


Privata företag tar inga resurser från välfärden!

2017-12-06

Detta är absolut en partsinlaga från Svenskt Näringsliv. Men en seriös och saklig partsinlaga. Läs den!

Myten om skatteläckaget"

Några citat ur artikeln:

"Ett avgörande skäl som regeringen och Vänsterpartiet för fram till att vilja införa det som i praktiken är ett vinststopp i välfärden är att företagens vinster sägs dränera välfärden på pengar. Men detta argument är falskt. Inga pengar försvinner från välfärden därför att privata företag anlitas i stället för offentliga utförare.

Ersättningen till de privata utförarna är nämligen lika hög eller lägre jämfört med den ersättning som offentliga utförare får för samma prestation. Om de privata välfärdsföretagen inte fanns, och kommuner och landsting tog över deras verksamhet, skulle kostnaderna för välfärden sammantaget alltså öka. Därmed skulle högre skatter behöva tas ut från medborgarna. Eller så skulle vi få mindre välfärd för samma skattepengar.

Det verkliga läckaget av skattepengar är i stället den bristande effektivitet som finns i alltför många offentligt drivna verksamheter."


och

"Vår uppmaning till regeringen är självklar: Sluta jaga de privata företagen. De presterar lika hög eller högre kvalitet på nästan alla områden inom välfärden jämfört med de offentliga utförarna, till samma eller lägre ersättning. Ett vinstförbud skulle medföra att huvuddelen av de privata företagen avvecklas. Detta skulle bli dyrare för skattebetalarna.

Det problem som måste åtgärdas är det skatteläckage som finns i den offentligt drivna välfärden. Det totala skatteläckaget hos offentliga utförare kan beräknas till upp mot 60 miljarder kronor, vilket är närmare åtta procent av kommunernas och landstingens totala kostnader för välfärden. Det är dessa välfärdsförluster som måste jagas."


Vald till kassör för riksdagsgruppens gruppkassa

2017-12-05

I dag valde riksdagsgruppen mig till ny kassör för gruppens kassa. Varje moderat riksdagsledamot lägger 500 kronor varje månad till denna kassa, så det blir en hel del pengar under året. Kassan används bland annat för konferenser, uppvaktningar och sociala aktiviteter. Här ska putsas!Besök hos Sveriges Television och Sveriges Radio

2017-12-05

I dag besökte Public Service-kommittén Sveriges Television och Sveriges Radio. Syftet var att få en bredare kunskap om verksamheten inför utredningens fortsatta arbete med sändningstillstånd mm för Public Service.Ovan tv Jan Helin, programdirektör på SVT, tv om honom Hanna Stjerne, VD för SVT, och Jimmy Alstrand, strategichef på SVT. På högra bilden Sveriges Radios VD Cilla Benkö. Nedan tv Ekots chef Olle Zachrisson.

Förutom en beskrivning av verksamheten blev det också samtal om oberoendet och sakligheten hos Public Service. SVT:s ledning menade i sina föredragningar att man står för opartiskhet och objektiv nyhetsförmedling och programverksamhet. Jag påpekade för Jan Helin och Hanna Stjerne att alla inte delar denna bild, och frågade hur man arbetar med att få frågan om opartiskhet att genomsyra organisationen på allvar. Svaret var att man tar detta på största allvar och att man bland annat utbildat många av sina medarbetare i dessa frågor, samt att det alltid är en fråga som diskuteras internt.

Jag betvivlar inte detta, och egentligen inte heller den goda avsikten hos SVT:s ledning (som man ska veta har rekryterats från helt olika medieföretag såsom borgerliga tidningskoncernen UNT, Aftonbladet och TV4), men konstatrerar att alla medarbetare hos SVT trots detta uppenbarligen inte tar frågan om opartiskhet och saklighet på tillräckligt stort allvar. Man kan ju också göra olika bedömning av vad som faktiskt
är opartiskt. Min ingång är fortfarande att vi behöver en skarpare granskningsverksamhet med skarpa sanktioner vid övertramp.Det blev också en del samtal kring ny teknik, och SR har just infört helt ny portabel teknik som möjliggör radiosändningar utan att man måste bära med väldigt mycket tung utrustning. Sveriges Radio Sjuhärad är ett av två ställen i landet som fått denna utrustning och det var lite kul att just RadioSjuhärad framhölls som exempel under presentationen.

Ljuger Löfven - eller är hans ministrar bara helt inkompetenta?

2017-12-05

Min riksdagskollega och vår moderate talesperson i försvarsfrågor, Hans Wallmark, hade i fredags en intressant interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson. I denna debatt säger justitieministern att man i efterhand (!) ska diarieföra samtliga sammanträden i det Säkerhetspolitiska rådet. Det råd som bland annat jag själv försökt få ut handlingar från just vad gäller antalet möten och vilka som deltagit och vad man diskuterat.

Hans Wallmark skriver följande på facebook:Jag konstaterar att Säkerhetspolitiska Rådet alltså enligt justitieministern haft 28 möten. Om man räknar bort de 7-8 senaste i år som hållits efter att säkerhetsläckan offentliggjordes, så har ändå Försvarsminister Hultqvist och de andra närvarande ministrarna haft minst 20 möten på sig att berätta för statsministern om den allvarlig säkerhetsläckan hos Transportstyrelsen. 20 möten där man alltså från Löfvéns sida hävdar att en så allvarlig händelse aldrig berörts med ett enda ord! Man har alltså pratat om en massa andra saker som rör rikets säkerhet, men aldrig nämnt just detta. Allvarligt talat - ingen kan tro på det. Om det mot förmodan skulle vara sant visar det en total kollaps i kompetens och omdöme hos de närvarande ministrarna. Det blir allt mer uppenbart att det var helt korrekt att kräva misstroendeförklaring mot försvarsminister Hultqvist. Det som nu framkommer avslöjar i än högre grad hans bristande omdöme. Eller alternativt att han och andra ministrar, inklusive statsministern Löfvén, rent av blåljuger hela svenska folket rakt i ansiktet.

Jag vet inte vilket som är värst. Lögner eller total inkompetens och brist på omdöme?

Moderaterna säger nej till de nya "etableringsjobben"

2017-12-05

Förra veckan kom arbetsmarknadens parter överens om en ny modell för så kallade etableringsjobb. Upplägget bygger på att nyanlända och långtidsarbetslösa ska få full avtalsenlig lägstalön, samtidigt som arbetsgivarna högst ska behöva betala 8.000 kronor per månad. Staten ska stå för mellanskillnaden. De nya etableringsjobben bör enligt parterna ge rätt till både a-kassa och sjukpenning, och dessutom ska etableringsjobben - till skillnad mot andra subventionerade anställningar kvalificera nyanlända för permanent uppehållstillstånd.

När förslaget presenterades var min spontana reaktion att detta kan vi bara inte stödja! Arbetsmarknadens parter kommer alltså "överens" om att staten och skattebetalarna ska stå för nästan alla kostnader. Då är det ju inte särskilt svårt att komma överens. Vilken arbetsgivare vill inte ha en anställd som kostar max 8.000 per månad? Och vad erbjuder facken i denna överenskommelse? Förslaget utestänger dessutom alla företag utan kollektivavtal, vilket gör att flertalet småföretag inte omfattas. Dessutom undantas ett antal branscher, eftersom bland annat LO-förbunden SEKO, Byggnads och Transport säger nej till förslaget. Inte heller bemanningsföretagen skulle kunna utnyttja möjligheten för personal som man hyr ut till andra. Bemanningsföretagen är annars duktiga på att anställa just personer som står längre från arbetsmarknaden.

Nu kommer tydligt besked från både Moderaterna och Liberalerna. Båda säger vi nej till förslaget. Elisabeth Svantesson (M) säger i Dagens Industri att "Parterna ställer väldigt hårda krav på den tredje parten som inte varit med i förhandlingarna. Det är staten och skattebetalarna som ska betala nästan hela kalaset".

Förutom rena ekonomiska argument känns det märkligt att en nästan helt skattefinansierad åtgärd ska ge rätt till permanent uppehållstillstånd, a-kassa och sjukpenning. Det skickar helt fel signaler. Permanent uppehållstillstånd ska man få när man fått en riktig anställning och egen försörjning som inte till största delen bygger på subventioner. Någon genväg till a-kassa och sjukpenning bör inte heller bli aktuell, det skulle bli väldigt orättvist jämfört med alla som finns i andra former av subventionerade anställningar.

Framtiden för dessa nya etableringsjobb är ytterst osäker. Och därför står vi från moderat sida fast vid Alliansens förslag som vi tidigare presentarat, alltså om inträdesjobb. Lönen för de nya inträdesjobben ska uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till att lära sig arbetet eller utbildning. Hur denna utbildning organiseras och utformas bestämmer arbetsgivaren själv. Arbetsgivaravgiften slopas i tre år (de 36 första månaderna som personen har ett jobb) inom ramen för anställningsformen. Rent juridiskt betraktas anställningen som en provanställning och ger därmed samma arbetsrättsliga skydd som en sådan. Anställningen övergår därmed till en tillsvidareanställning efter två år (och skulle förstå då kvalificera till permanent uppehållstillstånd). En person får ha denna typ av anställning i maximalt tre år. Om en person byter arbetsgivare fortsätter tiden att räknas ned.

Inträdesjobben känns som en betydligt mer genomtänkt idé och jag hoppas att hela Alliansen ska stå fast vid denna och driva förslaget gemensamt i kommande valrörelse.

Gruppmöte och julmat med Markmoderaterna

2017-12-04I kväll hade Markmoderaterna sitt sista gruppmöte före jul, och traditionsenligt blev det därför också lite julmat och tårta i M-lokalen i Kinna. Efter mötet hade vi sammanträde med nomineringskommittén inför nomineringsstämman till kommunvalsedeln som vi har nästa måndag. Jag är ledamot i denna nomineringskommitté och det är en mycket viktig uppgift att föreslå en väl avvägd kommunvalsedel.

Moderaterna vill dubbla skadestånden till brottsoffer

2017-12-04

Utöver straffskärpningar och mer resurser till Polisen behöver svensk rättspolitik få ett tydligare fokus på brottsoffren. De som utsatts för olika brott ska alltid kunna räkna med ett starkt stöd från rättsväsendets olika delar. Det är en central del i att förtroendet för rättsstaten ska kunna bibehållas. ett tydligare brottsofferperspektiv. Därför vill Moderaterna fördubbla nivån på den kränkningsersättning som i dag utgår till brottsoffer. Moderaterna vill att den kostnadsökning som en höjd kränkningsersättning medför i huvudsak ska täckas genom att de personer som begått brott får betala mer till statskassan.

Kränkningsersättning är en form av skadestånd som ersätter skador som uppstått till följd av brottsliga angrepp mot någon annans person, frihet eller frid. Det är en typ av skadestånd som oftast utgår till brottsoffer. Kränkningsersättningen handlar i grunden om att i någon mån försöka kompensera det obehag, såsom rädsla eller förnedring, som brottsoffret tvingats utså. Självklart tror ingen att en ekonomisk ersättning kan gottgöra ett allvarligt brott, men det är ändå en viktig markering att samhället ser allvarligt på det som hänt.

Kränkningsersättningen har hittills bestämts genom schablonbelopp som baseras på rådande etiska och sociala värderingar. Så bör det även vara fortsättningsvis. Nivåerna på ersättningen bör dock höjas avsevärt, och moderaterna vill se en fördubbling. En höjning är nödvändig för att ersättningen ska reflektera samhällets (och Moderaternas) skärpta syn på syn på brottslighet som drabbar brottsoffer på ett integritetskränkande sätt.

Här kan du läsa mer om moderaternas förslag och även se hur ersättningarna ser ut idag för ett antal olika brott, och hur vi vill att de ska se ut i framtiden.

Regeringens ryggradslösa migrationspolitiska haveri

2017-12-03Borås Tidning citerar idag min blogg med kritik mot regeringens besked om hur de "ensamkommande" ska hanteras. Inte nog med att beskedet är så obegripligt att ingen riktigt verkar förstå hur det ska tillämpas i praktiken, det medför dessutom att många nu går under jorden i avvaktan på den nya lagen. Vilket i sin tur beror på att avvisningarna av ensamkommande som saknar asylskäl ska fortsätta tills den nya lagen införs nästa sommar.

Regeringen har lyckats med konststycket att dels urholka asyllagstiftningen och rättssäkerheten, dels skapa orättvisa där de som ljugit om sin ålder belönas medan de som sagt sanningen missgynnats. Samtidigt ger man oklara löften som i praktiken inte verka betyda något alls för dem som berörs idag, och därför får dem att gå under jorden i avvaktan på den nya lagen. Ett ryggradslöst migrationspolitiskt haveri i den högre skolan.

Den globala livsmedelsproduktionen väntas slå nytt rekord i år

2017-12-03

Vi hör allt oftare i debatten att klimatförändringar orsakar svält. Glädjande då att FN-organet FAO meddelar att den globala livsmedelsproduktionen väntas slå nytt rekord denna säsong. Läs mer på FAO:s hemsida.Jag spred detta trevliga budskap på Twitter och Facebook igår. De flesta tyckte det var glädjande uppgifter. Men - ett antal kommentarer om att jag är "klimatförnekare" kom givetvis också som ett brev på posten. Man FÅR helt enkelt inte skriva något alls som är positivt om miljö, klimat, energi eller livsmedelsförsörjning, då är man automatiskt "klimatförnekare". Den enda politiskt korrekta åsikten verkar vara att sprida en domedagsbild om klimathotet. Hur hamnade vi här?