Blogg September 2017

Ny barnbok 3-6 år: Farfar har fyra fruar

2017-09-30

I går uppmärksammades jag på att det påstods att det kommit en ny barnbok med titeln "Farfar har fyra fruar". Jag trodde först att det var en falsk "nyhet", eftersom det sprids mycket konstigt på Twitter. Men jag kollade lite på nätet, och hittade snabbt en barnbok för 3-6 år i nätbokhandeln AdLibris. Det var alltså sant. Skrev två inlägg på Twitter om saken och det blev många reaktioner:Boken ges ut av bokförlaget Somali Nordic Center, som finns representerade på Bokmässan i Göteborg (bilden). Engagerade personer på twitter tog även fram uppgifter om detta bokförlag och det framkom då bland annat att Statens Kulturråd verkar vara en av bokförlagets viktigare kunder. Bland kunderna finns också ett antal kommuner. Hur många förskolor och bibliotek som köpt in denna bok framgår dock inte.

Men vi minns ju att bibliotekens "värdegrund" tidigare har medfört att Tintinböcker plockats undan och att gamla Pippi Långstrumpböcker bränts. Men en bok för barn om månggifte kanske inte är något problem för värdegrunden?

Personligen tycker jag det är mycket problematiskt om man genom barnböcker försöker normalisera att "farfar har fyra fruar". Månggifte är förbjudet i svensk lag. Vad blir nästa lagbrott som författare vill marknadsföra till svenska barn? Jag har fått ett antal provocerande förslag till uppföljande titlar på nya böcker, men av omsorg för den så kallade värdegrunden avstår jag från att publicera dem här...


Regeringen lyckas sämre med jobben än resten av EU

2017-09-30

Debattinlägg i Borås Tidning idag. (Klicka för större text!)Dags att släppa tanken på höghastighetståg i Sverige

2017-09-29

Jag förundras över den stora bristen på insikt hos många politiker när det gäller utbyggnaden av höghastighetståg. Vissa partier tycker fortfarande detta är en bra ide, dock mot bättre vetande. I dag finns denna (något tillspetsade) debattartikel i Borås Tidning som sätter fingret på problemen:Huvudskälet att skrota tanken på höghastighetståg är enkelt - i vårt glesbefolkade land finns inte det befolkningsunderlag som krävs för att ett höghastighetståg ens hjälpligt ska kunna finansieras med biljettintäkter. Och då spelar det ingen roll vilken finansieringsmodell vi väljer eller om järnvägen byggs i privat eller offentlig regi, eller vem som äger eller kör tågen. Banan kommer oavsett vilket att bli en kraftig ekonomisk samhällsbelastning. Vilket bland annat konstaterats av riksrevisionen och andra myndigheter. Med andra ord - skattebetalarna får under överskådlig tid bekosta en ny järnväg som går med stora förluster.

Ett annat skäl är som jag tidigare påpekat att järnvägsutbyggnad mellan främst Göteborg och Borås i första hand behövs för lokal och regional pendling. För oss i Västsverige betyder en höghastighetsjärnväg därmed inga fördelar alls, de höga farterna kommer inte att kunna utnyttjas på så korta sträckor. Och då är det såklart bättre att bygga en billigare järnväg som räcker för de farter man faktiskt i verkligheten kan utnyttja. Vilket idag är Trafikverkets linje, och något som vi från moderat sida välkomnar.

En tredje missuppfattning är detta med finansiering. Det nya mantrat från förespråkarna av höghastighetståg är att något slags mystisk "lånefinansiering" plötsligt ska lösa problemet med att statsbudgeten ska klara av att finansiera bygget av höghastighetståg. Det är en total missuppfattning. Så här fungerar det: När ett infrastrukturprojekt är färdigbyggt ska hela slutkostnaden i sin helhet belastas statens budget. Det spelar ingen roll om det betalats med egna medel eller med lån. Även vid "lånefinansiering" måste statsbudgeten kunna bära hela slutkostnaden det budgetår projektet är klart. Det enda sättet för staten att slippa att ta hela kostnaden är om ett konsortium av privata företag bygger, äger och driver banan och staten sedan betalar en löpande årlig hyra. Men det betyder dels att detta konsortium såklart vill göra en extra vinst, vilket höjer totalkostnaden och biljettpriset ytterligare, dels kvarstår ju problemet med olönsamheten, som vi aldrig kommer ifrån och som alltid skattebetalarna i slutänden får betala.
Ingen demokratiföraktande extremist är bättre än någon annan

2017-09-28

Att debattera extremism är inte lätt. I kväll skrev jag detta på Twitter:Bakgrunden är såklart att vad man än skriver om någon extremistgrupp får man kritik för att man borde kritiserat "någon annan" extremistisk inriktning som är värre eller farligare. Det är ganska tröttsamt.

Även media spelar med i detta. Senast häromdagen ledaren i DN, där Erik Helmerson verkade mena att jag på något konstigt sätt relativiserade NMR:s demonstration nyligen för att jag förde en diskussion om de juridiska frågorna kring demonstrationer utan tillstånd, och samtidigt ställde frågan om varför inte media aldrig någonsin tidigare uppmärksammat att alla vänsterkravaller och demonstrationer normalt saknar tillstånd. Det är först nu när NMR demonstrerade utan tillstånd, och hotar att göra det igen i helgen, som media intresserade sig för problemet. Det gick alltså inte ens att diskutera denna sakfråga - reglerna kring demonstrationstillstånd - utan att politiskt korrekta media indirekt ska ta parti för vänstersidan genom att utpeka NMR som mer problematiska än exempelvis AFA. Det bevisar återigen att media inte klarar att bedöma alla extremister efter samma måttstock. DN:s ledare förstår tydligen inte heller att man kan kritisera media för inkonsekvens i sin bevakning utan att man tar parti för någon av de extremistiska inriktningarna. Jag tycker faktiskt DN:s påhopp var lika pinsamt som en del dumma kommentarer på Twitter.

För exakt likadant är det i sociala medier. Kritiserar man NMR får man kritik från deras anhängare för att man inte kritiserar extremvänstern eller islamistgrupperna. Och när jag angriper avgrundsvänstern blir de arga och tycker att jag inte ser problemet med nazismen. När jag skrivit om hoten från islamismen brukar främst vänstern vakna och börja tala om rasism. Medan de mer högerextrema kallar mig "folkförrädare" som "tagit in" islamisterna...

Tänk att de inte förstår att jag föraktar dem alla. De som tror att våld, hot och hat löser problem. De som vill krossa vår demokrati. De som bygger hela sin ideologi på att hata.En representant för extremvänstern tolkade tex detta twitterinlägg som att jag tog parti för NMR. Ganska fantasifull tolkning:Och här är mitt svar till en person som tyckte att NMR var ett litet problem jämfört med våldsvänstern, och som inte tyckte jag tog tillräckligt avstånd från dem:I sak tycker jag debatten om extremisters demonstrationsrätt och yttrandefrihet är intressant. Jag förstår dem som kritiserar att ickedemokratiska organisationer (NMR, AFA, Kommunistiska Partiet, RF, Islamister och en massa andra) utnyttjar vår demokratiska yttrandefrihet och demonstrationsfrihet för att sprida ickedemokratiska budskap där man vill störta demokratin med våld. Jag förstår också de som talar om att vissa organisationer borde kunna klassas som terrororganisationer och därmed få svårare att verka, och kan sympatisera med idén i vissa fall.

Men grundprincipen vi har i Sverige är ändå vettig. Yttrandefriheten och demonstrationsfriheten gäller även den med konstiga, motbjudande eller rent av otäcka åsikter - så länge man inte genom konkreta handlingar bryter mot lagen. Att vara medlem, demonstrera eller sympatisera med en organisation är aldrig olagligt. Men en individ kan begå ett brott i samband med detta, och då ska denne gripas och dömas. Om man ska inskränka rätten att vara medlem i en organisation, på vilken grund ska det ske? Och vem ska avgöra? Och vad händer om någon få för sig att tänja på den gränsen? Yttrandefriheten och organisationsfriheten är grundlagsskyddad, det vore ett olyckligt steg att ändra på den.

Däremot tycker jag att man oftare borde kunna neka demonstrationstillstånd när man befarar oroligheter, eller när demonstrationen på annat sätt kan vara störande. Eller kanske flytta den till mindre folktäta områden? Och jag tycker man oftare borde gripa individer som ägnar sig åt hot, hat eller hets mot folkgrupp. När det gäller "demonstranter" som trotsar polisen och startar kravaller och motattacker borde polisen gripa fler och de borde också oftare dömas till kännbara straff. Men då krävs en så pass stor polisbemanning att man också kan vara en auktoritet på plats när det blir oroligheter.

Jag känner stor oro för att göteborgskravallerna från 2001 ska upprepas senare i höst när det är EU-toppmöte i Göteborg. Under kommande helg har polisen utmärkt möjlighet att markera klart och tydligt vem som bestämmer i Göteborg. Det måste vara polisen och inte extremisterna. Alldeles oavsett vilken åsikt dessa extremister har.
Allt fler niondeklassare obehöriga till gymnasiet

2017-09-28

Före valet 2014 lovade Gustav Fridolin att "fixa skolan" på 100 dagar. Det har ju gått sådär...

I dag kommer statistik över andelen gymnasiebehöriga niondeklassare. Siffrorna fortsätter försämras för tredje året i rad. De försämrade resultaten förvånar Skolverkets experter. "Vi har vridit och vänt på siffrorna men hittar ingen förklaring till resultaten", säger enhetschefen Jesper Brohede till TT. Det stora asylmottagandet kan inte heller förklara försämringen från förra året. Försämringen märks nämligen både bland dem som är födda i Sverige och bland utlandsfödda.

Att 19.000 elever lämnade grundskolan i våras utan gymnasiebehörighet är ytterst allvarligt. Vi vet att det är dessa unga som löper störst risk att hamna i utanförskap. Och även om årets försämring i sig alltså inte kan förklaras av ökat asylmottagande så vet vi sedan tidigare att en stor del av de underkända eleverna har utländsk bakgrund och att många finns på skolor i våra utanförskapsområden. Det är inget litet problem våra kommunerna kommer att ha att försöka hjälpa dessa 19.000 elever att läsa upp de ämnen som saknas och bli gymnasiebehöriga, eller att komma i egen försörjning.


Debatt om kommunsektorns ekonomiska utveckling

2017-09-27I dag inledde jag riksdagens arbetsdag med morgonens första anförande, om kommunsektorns ekonomiska utveckling. Jag höll ett ganska långt anförande där jag gick igenom ett antal olika frågor som jag anser vara av stor betydelse för hur kommunerna ska kunna klara både ekonomi och verksamhet framöver. Läs gärna hela mitt anförande eller titta på riksdagens videoupptagning av hela debatten inklusive mina efterföljande repliker.

Jag tog också en replik på min motdebattör, Ingela Nylund Watz (S). Jag reagerade på hennes något uppgivna besked att kommunsektorn knappast kommer att kunna öka sina skatteintäkter framöver och att därför behovet av statsbidrag kommer att öka. Jag påpekade att det låter väldigt uppgivet för att komma från det stora regeringspartiet. Jag och moderaterna tänker precis tvärtom - staten har egna stora uppgifter framöver, tex satsningar på polis, försvar och infrastruktur, och i sämre tider ökar även kostnaderna för olika ersättningssystem. Att staten i ett sämre konjunkturläge dessutom skulle kunna öka statsbidragen till kommunerna dramatiskt är inte sannolikt. Jag påpekade att kommunerna själva måste arbeta både med effektiviseringar och att öka sin skattekraft, främst genom att underlätta för företagande och få fler i egen försörjning. Det finns inga genvägar.Den svenska statsskulden

2017-09-25

Jag märker ofta att det finns många missförstånd kring den svenska statsskulden. Inte minst blandar många ihop skulden i kronor och det internationellt oftast använda måttet statsskuld i andel av BNP som mer speglar skuldens betydelse i förhållande till ett lands totala ekonomi. Båda måtten är givetvis intressanta, men man måste veta vad man talar om.

En annan sak är att det i statsskulden finns poster som direkt kan kvittas mot statliga fordringar. Tex när Sverige lånar upp pengar för att låna ut dem till världsbanken (IMF) eller till andra stater, eller när man stärker Riksbankens valutareserv. De lån som på detta sätt används för vidareutlåning eller där de lånade pengarna finns kvar som valutareserv eller på konton brukar man inte räkna med i den "riktiga" statsskulden eftersom pengarna inte förbrukas utan finns kvar.

Nedan två figurer från Riksgäldskontoret. Först statsskulden i kronor, och sedan statsskulden i andel an BNP. Blå kurva visar total statsskuld, grå kurva visar statsskulden utan de poster jag nämnde ovan, alltså motfordringar eller tillgångar som finns kvar hos tex Riksbanken.Statsskulden i kronor minskade under Alliansens regeringsår, när man tittar på den mest korrekta grå kurvan. Den lägsta uppmätta skulden sedan 1993 var 2008. Dagens faktiska skuld i kronor är högre. Finansministerns påstående att statsskulden är den lägsta sedan 1970-talet stämmer definitivt inte när man tittar på den faktiska skulden i kronor.När det gäller statsskulden i procent av BNP ser bilden annorlunda ut. När Alliansen tillträdde låg den runt 40% av BNP. När vi lämnade regeringsmakten hade den minskat till ca 28% av BNP, och idag är den ca 24% av BNP. Och det är faktiskt den lägsta nivån sedan slutet av 1970-talet.

Att statsskulden i procent av BNP sjunker när BNP ökar under en högkonjunktur är ganska naturligt. Lånebehovet minskar när skatteintäkterna ökar i högkonjunktur, och ju högre BNP blir desto mindre blir ju skulden i procent av BNP. Motsatsen gäller i lågkonjunktur. Om BNP minskar och skatteintäkterna samtidigt rasar ökar skulden normalt kraftigt i andel av BNP.

Under Alliansens regeringstid genomgick Sverige två djupa globala finanskriser. Trots detta lyckades Alliansen sänka statsskulden, både i faktiska kronor och i procent av BNP. Det är faktiskt en bedrift som väckte respekt i omvärlden.

Utvecklingen under dagens regering är mindre imponerande. Visserligen fortsätter statsskulden att minska, men så stark som världsekonomin är nu borde minskningarna varit betydligt större. Det är nu vi lägger grunden för att klara nästa lågkonjunktur.
Förbundsråd med västsvenska moderater

2017-09-23I dag samlades västsvenska moderater i Göteborg för att ta ställning till alla de politiska förslag som kommer att behandlas av vår stora moderata partistämma i mitten av oktober. Det blev många och bra diskussioner om politik inom alla områden, och i allt väsentligt ställer vi oss bakom partistyrelsens förslag, dock med en del ändringar och tillägg. Det känns som om vi ska kunna få en bra partistämma där vi tar beslut om en riktigt bra politik att gå till val på.
Vi behöver effektivare granskning av Public Service

2017-09-22

Min moderate riksdagskollega Olof Lavesson, som sitter i Public Service-utredningen tillsammans med mig, pressade i går ansvarig minister, Alice Bah Kunke, om en effektivare granskning av Public Service (alltså SVT, SR och UR). Tyvärr har regeringen i sina tilläggsdirektiv som kom i slutet av sommaren förbjudit (!) Public Service-utredningen att ens titta på detta med granskning, vilket vi från moderat sida tycker är helt orimligt.

Public Service-utredningen lämnar sitt första delbetänkande, det om avgiftsmodellen, den 16 oktober. Detta är dock ett tekniskt förslag kring en framtida avgiftsmodell och inte ett lagförslag. Från moderat sida vill vi se helheten i förslagen från regeringen kring Public Service innan vi i riksdagen tar beslut om enskilda delar (som exempelvis avgiftsmodellen). För egen del vill jag, precis som Olof Lavesson, bland annat se en betydligt tuffare granskning än idag, med ett tydligt sanktionssystem om man bryter mot reglerna om exempelvis opartiskhet och saklighet. Det är tyvärr alltför uppenbart att det ofta sker brott mot dessa regler.

Klicka på denna länk och starta sedan filmen (som börjar när Ylva Johansson lämnar talarstolen för att lämna plats för nästa debatt) och lyssna på Olofs två inlägg och ministerns svar. Det sista svaret från ministern, att hänvisa till en kommande grundlagsutredning, är lite av "goddag yxskaft" med tanke på att Olof alldeles innan konstaterat just att detta INTE är en grundlagsfråga...
Sverige lyckas sämre med arbetslösheten än EU-genomsnittet

2017-09-22SVT visar i en granskning av statistik från Eurostat att Sverige lycats betydligt sämre än EU-genomsnittet när det gäller att minska arbetslösheten. Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Men arbetslösheten har sjunkit mer bland EU-länderna än i Sverige under den här mandatperioden.

I Eurostats statistik över arbetslösheten, där man jämför EU-länderna med varandra, kan man se att arbetslösheten bland EU-länderna sjunkit från 10,1 till 7,7 procent sedan början av den här mandatperioden. Samtidigt har arbetslösheten i Sverige sjunkit med från 7,8 till 6,8 procent. I jämförelse har nästan en fjärdedel av arbetslösheten inom EU som helhet försvunnit, men i Sverige handlar det bara om en åttondel. I Tyskland har arbetslösheten sjunkit från 5 till 3,7 procent sedan 2014.

När Alliansen lämnade över regeringsmakten låg vi på en tolfte plats i EU när det gäller listan över lägst arbetslöshet, och arbetslösheten låg hela 2,3 procentenheter under EU-genomsnittet. I dag har Sverige halkat ned till en femtondeplats och vår arbetslöshet är nu inte ens en procentenhet lägre än EU-genomsnittet.

Alliansen lotsade Sverige genom den djupaste globala krisen sedan 1930-talet. Och gjorde det på ett sätt som väckte respekt och beundran i omvärlden. Vi klarade statsfinanserna och minskade statsskulden, och arbetslösheten höll sig trots allt inom hanterbara nivåer, betydligt lägre än genomsnittet i EU. Dagens regering åker däremot räkmacka under en stark global högkonjunktur, men lyckas sämre med jobben än omvärlden. Inte särskilt imponerande.
Är kraftigt höjda barnbidrag verkligen rätt prioritering?

2017-09-21

Regeringens föreslagna höjning av barnbidraget beskrivs som en satsning på de mest behövande. Men är det verkligen så? Barnfamiljer är faktiskt inte generellt någon speciellt utsatt grupp, snarare tvärtom. Många lever ett gott ekonomiskt liv och behöver inte barnbidraget för att ekonomin ska gå runt. Samtidigt måste alla bidra till att genom sina skatter finansiera barnbidraget, alltså även de med låga inkomster. Resultatet blir, om man ställer det på sin spets, att ensamstående barnlösa låginkomsttagare måste bekosta höjt barnbidrag till familjer med mångmiljoninkomster. Det borde rimligen anses vara en orimlig fördelningspolitik för alla politiker, från höger till vänster.

Redan idag är barnbidragen oerhört generösa. Kostnaden för statskassan är idag ca 25 miljarder kronor, redan före den aviserade höjningen. Så här ser barnbidraget ut idag. Dessa belopp har gällt sedan Alliansen förbättrade flerbarnstillägget 1 oktober 2010:För de flesta har barnbidraget inga marginaleffekter, eftersom övriga inkomster inte påverkas och bidraget är skattefritt. Därför brukar barnbidraget anses vara en av de bästa formerna av bidrag rent samhällsekonomiskt, eftersom det sällan påverkar arbetskraftsutbudet.

Det finns dock situationer där arbetskraftsutbudet sannolikt påverkas. Enligt SCB fanns det redan 2011 över 1.000 svenska familjer med fler än sju barn. Hur många som hade 5-6 barn kan jag inte få fram, men det borde vara betydligt fler. Och i takt med att Sverige tagit emot allt fler nyanlända kan man på goda grunder anta att antalet familjer med många barn ökat betydligt. För en familj med 5-6 barn innebär ett barnbidrag redan idag ett så pass stort tillskott att det kan ge incitament för den ene föräldern att avstå från arbete. Särskilt om man lägger till kostnaderna för att erbjuda detta antal barn barnomsorg. När nu barnbidraget höjs ytterligare, med hela 20% (!) förstärks givetvis denna sannolika effekt.

Om man vill höja barnbidraget borde man samtidigt kunna diskutera att reducera eller avskaffa flerbarnstillägget - det är inte alls dyrare per barn att ha två eller tre barn än ett, snarare tvärtom. Dessutom är det högst frivilligt att skaffa många barn. Det vore inte heller orimligt att inkomstpröva barnbidraget. Det är för övrigt intressant att man i Danmark nu planerar att sänka barnbidraget från och med barn nummer tre. Vad jag förstår just av rena integrationsskäl.

Även om jag knappast tror att moderaterna kommer kommer att sätta sig emot en höjning av barnbidraget hade jag personligen hellre sett att regeringen använt det ekonomiska utrymmet som barnbidragshöjningen kräver för att i stället sänka skatten. Moderaterna kommer sannolikt att föreslå både och i sin budgetmotion, både höjt barnbidrag och sänkt skatt. (Varför anser för övrigt vänstersidan i svensk politik att moderaternas tidigare förslag om 500 kronor i skattesänkning för en barnfamilj är dålig politik medan höjt barnbidrag med 200 kronor är bra politik?)

Moderaterna har ju dessutom tidigare presenterat ett förslag till bidragstak som innebär att ingen kan få mer i samlade bidrag än 75% av lägsta nettolön för arbete. Jag tycker man skulle kunna överväga att även lägga in barnbidraget under detta tak. Om vi gjorde det skulle en del av de alltför orimliga effekterna kunna motverkas.

Barnbidraget har alltför länge varit en helig ko i svensk politik. Men ett bidrag som kostar skattebetalarna över 25 miljarder per år kan inte vara undantaget från all politisk debatt mellan ansvarstagande politiker.
Regeringens budgetproposition är oansvarig

2017-09-20

Regeringen gömmer sig bakom högkonjunkturen för att slippa ta tag i de stora jobbiga framtidsfrågorna, och högkonjunkturen döljer också regeringens misslyckanden på flera områden. I dag döljer högkonjunkturen även de stora underliggande problemen med en åldrande befolkning och ett allt mer tudelat samhälle med stora utanförskapsområden. Regeringen vägrar se problemen och har inga förslag om att göra något åt det. Regeringen agerar som om det alltid kommer att vara högkonjunktur och genomför en utgiftsexplosion som driver upp kostnadsnivåerna i statsbudgeten till nivåer som blir svåra att hantera när konjunkturen vänder ned. Att gasa på, trots att högkonjunkturen är stark, är riskabelt för Sverige och förstärker obalanserna i ekonomin. Det är den allvarligaste kritiken mot den budget man presenterade idag.

Ulf Kristersson konstaterade i budgetdebatten att regeringen rustar sig själv inför ett valår, men man rustar inte Sverige. Det är en bra sammanfattning. Regeringspartierna försöker helt enkelt köpa väljarnas röster med deras egna skattepengar. Notan kommer nästa lågkonjunktur.

Regeringens budgetförslag saknar som sagt genomgripande reformer. Det finns inte ens en seriös analys av Sveriges grundläggande problem. Samtidigt driver regeringen en politik som bestraffar flit, sparande och förkovran. I stället lägger de pengar på bidrag, särintressen och ineffektiv symbolpolitik. Det finns ingenting i budgeten om hur jobben ska bli fler, hur utanförskapet ska brytas eller hur decennier av misslyckad integration ska vändas till sammanhållning.

Sverige behöver göra precis tvärtom: fokusera på reformer som tar tag i svåra problem. Statens kärnfunktioner, polisen och försvaret, ska vara starka. Arbetslinjen och entreprenörer ska värnas och integrationen förbättras genom att krav på att helt enkelt bara göra rätt för sig. Man borde inte minst lägga kraft på att få de lågutbildade och nyanlända i egen försörjning. Om vi inte lyckas med det nu under högkonjunktur, vad kommer då att hända i nästa lågkonjunktur?

Sammanfattningsvis:
* Regeringen gasar när högkonjunkturen är stark. Detta riskerar överhettning som jag skrev om i tidigare blogginlägg. Sverige har även historiskt små överskott jämför med tidigare högkonjunkturer.
* Mycket liten del av reformutrymmet läggs på jobb och företagande
* Traineejobben påstods i valrörelsen 2014 vara regeringens viktigaste arbetsmarknadsåtgärd. Det blev bara ett drygt 50-tal jobb i hela landet till en kostnad av 11 miljoner per jobb. Nu avvecklar regeringen reformen.
* Under mandatperioden höjs skatten med 60 miljarder kronor, varav 88 % slår mot jobb, tillväxt och sparande.
* Regeringen når inte sitt eget arbetslöshetsmål, Sverige har under mandatperioden tvärtom sjunkit från plats 12 till plats 15 inom EU. Andra länder har helt enkelt utnyttjat högkonjunkturens positiva effekter klokare än Sverige.
* Regeringen slösar bort högkonjunkturen genom att sprätta ut pengar till allt och alla i stället för att ta tag i de underliggande samhällsproblemen.

Moderaterna menar att i stället för ökade bidrag och subventioner borde högkonjunkturen användas till att stärka de offentliga finanserna och samla i ladorna inför nästa lågkinjunktur, genomföra reformer för integration, tillväxt och arbetsmarknad samt bostadspolitiska reformer. Vi måste också ha tydligare fokus på välfärds- och trygghetsreformer, exempelvis sjukvård, polis, och försvar. Moderaterna återkommer inom kort med sitt budgetalternativ.
Budgetdebatt

2017-09-20Idag på eftermiddagen hålls riksdagsdebatt med anledning av regeringens budgetproposition. Här Ulf Kristersson, moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson och sannolikt blivande partiledare, i djup koncentration före sitt anförande. Till höger Ulf i replikduell med finansminister Magdalena Andersson (S).
Kraftfulla varningar för hotande överhettning i svensk ekonomi

2017-09-20

I går hade Finansutskottet besök av två inbjudna experter som gav sin syn på svensk ekonomi och riksbankens räntepolitik. Det var Per Krusell, professor på Stockholms Universitet och Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

Annika Winsth förde ett bredare resonemang om svensk ekonomi och vårt beroende av omvärlden. Hon inledde med att säga till det samlade finansutskottet att "det går bra för Sverige nu, men det är inte er förtjänst!". Sedan visade hon denna bild:Vi ser hur det idag råder en stark tillväxt i de flesta länder i världen. Det är Mongoliet, Vitryssland, Syrien, Venezuela och några få andra länder i världen som inte har en stark ekonomisk tillväxt. Sverige ligger ungefär i mitten och i linje med större delen av Europa och USA. Den starkaste tillväxten hittar vi i Asien och i delar av Afrika. När den globala ekonomin går starkt tickar exportinkomsterna in, och skatteintäkterna ökar kraftigt. Samtidigt varnade Annika Winsth för att när konjunkturen vänder nedåt blir utvecklingen exakt den motsatta, då faller skatteintäkterna dramatiskt. Om man inte förberett sig för detta kommer nästa lågkonjunktur att slå mycket hårt.

Hennes nästa bild var ännu mera talande. Den visar hur det svenska byggandet ökat kraftigt under många år nu, och att byggmarknaden är överhettad. Detta eldas under av mycket stora statliga byggsubventioner och extremt låga räntor. Annika Winsth menade att dagens räntepolitik från Riksbanken är farlig, det ensidiga fokuset på att få upp inflationen är enligt henne fel eftersom de låga räntorna riskerar att leda till att vi bygger för mycket dyra bostäder som ingen kommer att ha råd att bo i. Regeringens bostadssubventioner förvärrar saken.Om man har detta i bakhuvudet blir regeringens utgiftsexplosion och bidragshöjningar i årets budget ännu mer oroväckande. Man lägger helt enkelt en valbudget där man försöker köpa svenska folkets röster med deras egna skattepengar. Men när man ökar utgifterna i bidragssystemen bygger man upp en högre löpande kostnadsnivå som man sedan måste finansiera i nästa lågkonjunktur. Då kommer notan när man tvingas skära ned i bidragen och samtidigt höja skatten. Just nu eldar regeringen på en högkonjunktur som redan står på gränsen till överhettning. Det var exakt så man gjorde under 1980-talet, vilket ledde fram till den allvarliga kris som Sverige drabbades av i början av 1990-talet. Man skapar nu stora obalanser i ekonomin när man använder tillfälliga stora skatteintäkter i högkonjunktur för att öka utgifter som sedan ligger kvar nästa lågkonjunktur. Samtidigt ser man inte de stora samhällsproblemen som exempelvis integrationen och det växande utanförskapet i vissa områden. Regeringen slösar helt enkelt bort högkonjunkturen i stället för att använda den klokt.
Min röst för misstroendeförklaring mot försvarsminister Hultqvist

2017-09-19Här lägger jag min röst för ett misstroende mot försvarsminister Peter Hultqvist (S). Omröstningen slutade dock med att Hultqvist fick riksdagens stöd. 135 röstade för ett misstroende, medan 137 var emot. Resten avstod. Det krävts minst 175 röster för ett uttalat misstroende.

Alla moderater röstade för partilinjen. Vårt yrkande fick också stöd från KD, SD och en Liberal (Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna). Men eftersom C och alla utom en från L backat i frågan har Hultqvist fortsatt riksdagens stöd och kan sitta kvar som försvarsminister.

De moderata argumenten för ett rösta för ett misstroende var följande:

* Hultqvist förvissade sig inte om att statsministern var informerad om de allvarliga säkerhetsriskerna kring Transportstyrelsens läcka, trots att Hultqvist är huvudansvarig minister för dessa frågor.
* Tjänstemännen på Försvarsdepartementet informerade inte försvarsministern om de allvarliga säkerhetsriskerna förrän tre veckor efter att de fått informationen. Hultqvist har ansvaret för att ha ordning på sitt eget departement.
* Försvarsministern informerade inte statsministern om de åtgärder försvarsmakten och underrättelsetjänsten vidtog för att åtgärda säkerhetsläckan.
* Regeringen svarar inför riksdagen, men trots detta avstod försvarsministern från att informera riksdagen. Hade vi fått veta om inte media börjat gräva i saken?

Ingen av dessa punkter har förändrats överhuvudtaget sedan i somras. Att statsministerns sekreterare på andra vägar verkar ha fått information gör ju inte att Hultqvists passivitet förändrats det minsta. Han är exakt lika klandervärd för det han inte gjort. När C och L påstår att förutsättningarna för ett misstroende förändrats har de helt enkelt fel. Det har inte hänt det allra lilla minsta som minskat Hultqvists ansvar. Det är också intressant att Liberalernas försvarspolitiske talesperson och ordförande i riksdagens försvarsutskott, Allan Widman delar moderaternas bedömning i frågan, i strid mot sitt eget parti.
Havsnivåmätning och meteorologiska data

2017-09-18I Onsala mäter man havsnivån regelbundet med fysiska instrument i vattnet. Samtidigt medverkar man i havsnivåmätning via satelleit (vilket jag redan visste från mitt besök på Svalbard 2008). För att kunna fixera havsnivåerna mot något "stabilt" använder man svarta hål i universum som "fixpunkter". På detta sätt kan man mäta havsnivåer isolerat, utan att behöva relatera det till den omgivande landmassan som ju både kan stiga och sjunka, alldeles oberoende av havsnivån.

På bilden ovan syns havsnivåförändringarna från år 1900 och framåt (uppgifter före år 1900 saknas), med förstoring av de senaste 15 åren. Man ser inget dramatiskt alls i figuren, dvs havet stiger i samma takt som det enligt observationerna har gjort i minst 110 år. Frågan är hur det kommer att se ut i framtiden - vilket man säkrast kan följa med hjälp av just satellitmätning. Datormodellerna talar om kraftiga höjningar (lila fältet), men hittills har inte verkligheten bekräftat att modellerna är korrekta.Här får vi en föredragning om hur RUAG Space bygger delar till en ny satellit som ska ersätta dagens två europeiska meteorologiska satelliter när de tjänat ut om några år. Idag bygger drygt hälften av väderprognoserna på satellitdata. Just väderdata och klimatdata är två viktiga områden för dagens rymdteknik.
Heldag i Västsverige med Riksdagens rymdnätverk

2017-09-18

I dag har jag tillbringat dagen på hemmaplan med ett antal medlemmar i Riksdagens rymdnätverk. Först besökte vi Onsala Rymdobservatorium i Råö utanför Kungsbacka, och därefter RUAG Space i Kallebäck i Göteborg.

Västsverige är Sveriges rymdcentrum. Hälften av alla anställda inom rymdindustrin finns här, och de står för två tredjedelar av omsättningen. Viktiga praktiska kommersiella tillämpningar är GPS-teknik, telekommunikation, meteorologi, klimatforskning och övervakningstjänster via satellit.Onsala rymdobservatorium (eng. Onsala Space Observatory, OSO), drivs av Chalmers Tekniska Högskola och är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. Man har ett antal olika antenner och radioteleskop, och deltar i internationella projekt. Vi fick bland annat lära oss mer om hur man sammanlänkar ett stort antal teleskop över hela världen till ett nätverk för att kunne se maximalt ut i rymden. Och att man registrerat oförklarliga pulsljud från avlägsna galaxer.

Ovan tv de två nya radioteleskopen som är av samma typ som de som finns i Ny Ålesund på Svalbard som jag besökte 2008.

Här är vi allihop under det stora radioteleskopet.RUAG Space (Fd Saab Ericsson Space) är Sveriges största företag i rymdbranschen, och har sitt huvudkontor i Kallebäck i Göteborg. Man bygger bland annat antenner, mikrovågsutrustning och datorsystem till satelliter och raketer. Omsättningen hos RUAG växer stadigt och stora delar av detta är rent kommersiell verksamhet. Resten är i huvudsak uppdrag för Europeiska rymdorganisationen ESA. Nedan th exempel på datorenheter till en satellit. Försäljningspriset för en enhet kan ligga runt en miljon kronor.Efter rundvandring på RUAG fick vi föredragningar av såväl ett par underleverantörer till RUAG som från en professor på Chalmers som berättade mer om Chalmers roll i det västsvenska rymdklustret.

I övrigt kan man konstatera att Sveriges andel av den internationella rymdverksamheten är betydligt större än vad som skulle motsvara vår storlek, och svenska forskare och svenska rymdprodukter har gott rykte i omvärlden. Och eftersom rymdverksamhet är en snabbväxande kommersiell framtidsbransch finns det goda framtida affärsmöjligheter för svenska företag. Samtidigt arbetar Esrange utanför Kiruna med planer för att i framtiden kanske kunna genomföra satellituppskjutningar även i Sverige. Idag sker de flesta europeiska raket- och satellituppskjutningar i Franska Guayana i Sydamerika.
Varför godkänner Sverige månggifte?

2017-09-17

De senaste dagarna har det uppmärksammats på sociala medier att Nacka kommun köpt in bostadsrätter som bostad till nyanlända. Detta är inget unikt för Nacka - i många kommuner som tvingas ta emot nyanlända saknas lediga bostäder, och en av kommunernas sista möjliga åtgärder är att köpa in bostadsrätter. Vad ska man göra annars? I en kommun som Nacka med ständigt stigande bostadspriser behöver det inte i sig vara en dålig affär, eftersom kommunen fortsätter äga bostadsrätterna och i en framtid sannolikt kan sälja dem med vinst. Men det finns såklart en massa andra frågetecken kring detta. Bland annat att kommuner på detta sätt kan driva upp priserna på bostäder, samt att det binder stora summor av kommunernas kapital.

Det unika i den aktuella diskussionen om Nacka är att tre inköpta bostadsrätter bebos av tre olika fruar till samme man, och att dessa tillsammans har 16 barn som ska försörjas av de svenska skattebetalarna. Om de tre fruarna och barnen kommit som asylsökande eller i efterhand som anhöriginvandrare framgår inte. Om de kommit som asylsökande blir ju kostnaden lika stor alldeles oavsett om det handlar om månggifte eller inte, alla nyanlända måste såklart ha tak över huvudet om de beviljas uppehållstillstånd. Men om de tre fruarna och de 16 barnen inte tagit sig den långa vägen från Irak till Sverige som flyktingar och asylsökande, utan kommit i efterhand som anhöriginvandrare kommer saken i ett annat läge. Då blir det såklart tre gånger högre kostnad att låta en man ta hit tre fruar och alla deras barn som "anhöriga". Helt orimligt. Man kan å andra sidan konstatera att med de nya kraven på strikt försörjningsansvar som villkor för anhöriginvandring kommer "problemet" att lösa sig själv. Ingen man lär ju klara av att försörja tre fruar och 16 barn. Och då kan han inte heller ta hit dem enligt reglerna för anhöriginvandring.

Min tidigare riksdagskollega och numera kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), förklarar på Facebook (som svar till SD i Nacka som angripit Gerdau på sin Facebooksida) kommunens situation och varför man gör som man gör. Viktig läsning för alla som - med rätta - är upprörda. Kommunen har helt enkelt inte mycket val.
När det gäller just frågan om månggifte strider det mot grundlagens krav på jämställdhet mellan könen och är främmande för den svenska rättsordningen. Ändå har svenska myndigheter i praktiken godkänt hundratals fall av månggifte. Det säger Göran Lind, professor i civilrätt vid Örebro universitet. Han har skrivit en artikel med titeln ”Utmaningar inom familjerätten” i den jubileumsbok som gavs ut i samband Svensk Juristtidnings 100-årsjubileum. Enligt Göran Lind erkänner svensk lag i praktiken månggifte som skett i andra länder om det har ingåtts enligt det landets lagar och makarna saknade anknytning till Sverige då. Detta innebär att det i Sverige i dag finns hundratals polygama äktenskap - alltså fall av månggifte - som erkänts och registrerats hos Skatteverket.

Göran Lind menar att detta kan skapa stora tillämpningsproblem om exempelvis en irakisk man med tre hustrur avlider. Ska alla tre ha giftorätt i boet? Ska de dela på den hälft som en mo­no­gam änka får eller ska dödsboet delas på annat sätt? Och ska barnen betraktas som gemensamma barn eller särkullbarn? I dessa frågor finns enligt Lind ingen vägledning i svensk lagstiftning utan det blir upp till domstolarna att fatta beslut. Och domstolarna borde enligt Lind säga nej till att erkänna utländska polygama äktenskap. Enligt Göran Lind strider månggifte dessutom mot svensk rättsuppfattning.

Trots detta kan man konstatera att den svenska sk "feministiska regeringen" inte gör något alls för att stoppa erkännandet av månggifte. Min egen bestämda uppfattning är att i inga sammanhang överhuvudtaget ska månggifte accepteras. Då bör rimligen det först ingångna äktenskapet vara det som gäller juridiskt och de andra relationerna får anses vara utanför äktenskapet med de juridiska följder detta får vid arv, bodelning mm. Och en man ska såklart omöjligen kunna ta hit tre fruar och alla deras barn som "anhöriga". Det borde såklart bara gå att ta hit en fru.

Jag kommer i en av mina riksdagsmotioner i höst att kräva en förändring av synen på såväl månggifte som barnäktenskap, där båda dessa saker uttryckligen förbjuds i lag och inte accepteras av Sverige oavsett var i världen äktenskapen ingåtts. Det är dags för tydlighet. I Sverige gäller svensk lag. Alltid och undantagslöst.
Kommenterade frågan om misstroende i Radio Sjuhärad i morse

2017-09-15


Mer pengar garanterar inte bättre välfärd

2017-09-15

Tidningen Dagens Samhälle har i sitt senaste nummer ett reportage där man granskar äldreomsorgen i de svenska kommunerna. Man konstaterar att somliga kommuner lägger 30–40 procent mer pengar på sin äldreomsorg än vad man kan förvänta sig utifrån befolkningens sammansättning. Hos andra ligger kostnaden långt lägre än den förväntade. Men man finner ingen direkt koppling mellan kvalitet och kostnad. I den mån det finns någon skillnad alls är det enligt tabellerna nedan snarare så att de äldre ("brukarna") överlag är mer nöjda i de kommuner som har lägre kostnad.

Enligt reportaget gäller samma sak när man isolerat jämför ersättningsbeloppen i LOV (lagen om valfrihet) i hemtjänsten och jämfört med brukarnöjdhet. Det finns inga direkta samband mellan låga/höga kostnader och upplevd kvalitet i vare sig äldreomsorgen eller hemtjänsten.

Den enda slutsatsen man kan dra är att det inte går att lösa välfärdens kvalitetsproblem bara genom att pytsa ut miljard efter miljard till kommuner och landsting. Att ösa skattebetalarnas pengar i svarta hål löser inga problem.

Detsamma verkar för övrigt även gälla kvalitetsbrister hos myndigheter. Arbetsförmedlingen har exempelvis fått enormt mycket mer pengar de senaste 10 åren, både av Alliansen och nuvarande regering, men såväl resultaten som nöjdheten hos arbetssökande och företag ligger ändå kvar på en låg nivå.

Ska man öka kvalitén i välfärden måste man arbeta på nya sätt, driva en effektivare verksamhet och ha fokus på rätt saker. Vi vet att en mångfald av utövare är ett sätt att driva verksamheter framåt och utveckla arbetsmetoder. Privata välfärdsföretag driver ofta verksamheten billigare och har ofta mer nöjda kunder/brukare än offentligt driven verksamhet. Det gäller såväl skolor som sjukhus och äldreboenden. Därför vore regeringens förslag om vinstbegränsning i välfärdsföretag direkt negativ om man menar allvar med att öka kvaliteten i välfärden. Detta måste vi bli ännu tydligare med i debatten från moderat sida. Det viktiga är inte att begränsa välfärdsföretagens vinst, det viktiga är att ställa höga kvalitetskrav på såväl privat som offentligt bedriven välfärd.

En annan reflektion är att det rimligen finns en viss potential i kommuner med höga kostnader att sänka dessa och kanske kunna göra annat med pengarna, alternativt sänka skatten. I artikeln konstateras det att det inte alltid går att sänka kostnader till nivån hos kommunerna med lägst kostnad. Så kan det säkert vara. Men genom att lära av varandra kan man rimligen i vart fall minska skillnaderna.Källa: Dagens Samhälle

Moderaterna står vid sitt ord

2017-09-14

I dag har den moderata riksdagsgruppen tagit två viktiga beslut rörande två olika misstroendeförklaringar. Jag ska här redogöra kort för våra ställningstaganden, som jag stödjer fullt ut.


1. Misstroendeförklaringen mot försvarsminister Peter Hultqvist.

Redan i somras deklarerade Alliansen gemensamt att vi avsåg att väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar, däribland försvarsministern, till följd av den stora IT-skandalen vid Transportstyrelsen. Två ministrar sparkades av statsministern redan en kort tid efter Alliansens besked. Men hotet om misstroende mot försvarsminister Hultqvist kvarstod, och vi lovade att lägga detta när riksdagen öppnade, om inget nytt skulle framkomma i ärendet som talade emot en misstroendeförklaring. Sedan dess har en del nya uppgifter framkommit, men dessa har snarare varit av försvårande art för Hultqvist. Inget alls har framkommit som ändrat vår bedömning, vilket företrädare för samtliga Allianspartier konstaterat vid olika tillfällen den senaste tiden. I dag har Centern och Liberalerna trots detta beklagligtvis meddelat att de backar från tidigare besked om misstroende. Moderaterna och Kristdemokraterna står dock fast vid tidigare Alliansbesked och Moderaterna har idag lämnat i en begäran om misstroende mot Peter Hultqvist. Vi vet att denna inte kommer att gå igenom efter att C och L hoppat av tidigare överenskommelse, men vi vill visa svenska folket att man kan lita på moderaternas besked i viktiga frågor. Vi står vid vårt ord och försvarar Alliansens besked från i somras.

Skälet till misstroendet är uppenbart. Peter Hultqvist är försvarsminister med yttersta ansvaret för svensk säkerhetspolitik. Om han får kännedom om ett allvarligt säkerhetshot mot landet bör han självklart noga förvissa sig om att statsministern fått all information i ärendet. Detta gäller alldeles oavsett övriga ministrars, generaldirektörers och statssekreterares försummelser (sådant dessa tvingats avgå för). Hultqvist har inte tagit detta ansvar och därmed har han inte vårt förtroende som försvarsminister.

Debatt och omröstning om denna misstroendeförklaring sker preliminärt på tisdag nästa vecka.


2. Misstroendeförklaringen mot statsminister Löfvén.

I morgon debatterar och röstar riksdagen om Sverigedemokraternas misstroendeförklaring mot statsminister Löfvén. SD lovade i somras att väcka misstroende mot Stefan Löfvén om inte Peter Hultqvist avgått före riksdagens öppnande, och nu fullföljer de sitt hot. Från moderat sida har vi självklart inget som helst förtroende för statsministern och hans regering. Och som jag skrev i somras när IT-skandalen blev känd så vore det inte orimligt att rikta misstroendet mot statsministern, eftersom det är han som leder regeringen och har det övergripande ansvaret för ministrarnas arbete.

Samtidigt var ett misstroende mot statsministern till följd av IT-skandalen inte något moderaterna gav besked om i somras. Vi sade att vi skulle väcka misstroende mot de tre ministrar vi ansåg vara mest klandervärda i det som hänt. Vi sa inte att vi skulle väcka misstroende mot statsministern.

Om man nu ändå skulle väcka misstroendeförklaring mot statsministern, och därmed fälla hela regeringen, måste man rimligen först vara säker på att misstroendeförklaringen också går igenom. Vi vet idag att det inte kommer att finnas något stöd för en sådan misstroendeförklaring. Att då ändå väcka en sådan mot statsministern och sedan förlora i omröstningen stärker bara sittande regering. Moderaterna kommer att avstå i morgondagens omröstning.

Vad gäller statsministerns ansvar kommer det fram nya uppgifter i media hela tiden, och även KU granskar ärendet. Det finns många frågetecken och motstridiga besked i frågan och det kan självklart inte uteslutas av statsministern ändå kommer att fällas i ett senare läge.
Politisk debatt i Radio Sjuhärad igår

2017-09-14

I går representerade jag moderaterna i en debatt i radio Sjuhärad med tema "ett år före valet". Det blev en något rörig debatt eftersom jag och Petter Löberg (S) deltog från studion i Riksdagshuset medan de övriga fanns i studion i Borås. Jag och Petter hade inte heller fått tydliga besked innan exakt vad debatten skulle avhandla, vilket de övriga tydligen fått. Men det blev ändå ett bra tillfälle att trycka lite extra på de frågor jag och moderaterna ser som viktigast, och då är jobbfrågan och kopplingen till integrationen det absolut viktigaste. Löser vi inte integrationen och får fler nyanlända i arbete kommer vi inte att ha råd med något annat heller. Jag försökte också förklara vår syn på regeringsalternativen. Klicka nedan för länk till debatten.


Debattartikel om det socialdemokratiska lotterisveket

2017-09-13

Skriver i Borås Tidning idag.


Riksmötets öppnande 2017

2017-09-13

Lite bilder från gårdagens öppnande av Riksmötet 2017/18:Traditionsenligt efter riksdagens upprop bjuds vi in till Storkyrkan. Sedan går alla gäster via slottet till Riksdagshuset.Min dotter Anna ville såklart gärna ta en bild med moderaternas sannolikt blivande partiledare, Ulf Kristersson. Till höger står vi uppe på slottets terrass ovanför Lejontrappan.

En bild på vår avgående partiledare hann vi också med, innan det var dags för Kungen att förklara riksmötet öppnat.Och så denna fina bild på talmannen, kungaparet och prinsessorna Victoria och Madeleine.Jag passade på att prata lite med vår omstridde försvarsminister Peter Hultqvist, man vet ju aldrig hur länge han finns kvar på sin post. Min ditter Anna tyckte det var betydligt roligare att träffa David Batra i samband med kvällens konsert på Konserthuset.
Debattartikel i Borås Tidning idag

2017-09-11

Idag skriver jag och min riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby om det hotande sveket mot Västsverige i järnvägsfrågan.


Citerad i Borås Tidning

2017-09-11


Markmoderaterna kampanjade på Skene Marten

2017-09-10

Markmoderaterna fanns på plats både lördag och söndag på Skene Marten och jag var med båda dagarna. Tyvärr uselt väder med mycket regn, framförallt under gårdagen, men idag var det lite bättre. Och trots vädret kom det som vanligt fram många markbor med frågor och synpunkter på lite av varje. Vanligaste samtalsämnena var skolbygget i Kinna (där Moderaterna nu lyckats samla en majoritet för att bygga den nya skolan i Kinna), frågor kring vårt partiledarbyte, samt våra nya förslag kring medborgarskap och tiggeri, jobb och arbetslöshet samt byggande. Det politiska intresset växer och det märks att vi snart går in i ett valår. Som ledande parti i majoriteten i Marks kommun har vi moderater en särskilt viktig roll att försöka få förnyat förtroende för den styrande koalitionen i Mark som nu styrt kommunen sedan 2006.
Göteborgspolitikerna underskattar ilskan mot Västlänken

2017-09-09

I går gjorde jag en paus i kampanjandet på Skene Marten och åkte in till Göteborg för att få en bild av hur det folkliga motståndet mot tågtunneln Västlänken ser ut. Man skulle ju kunnat tro att göteborgarna gett upp, och att det usla vädret med ihållande regn på natten och morgonen skulle gjort att den utlysta demonstrationen skulle bli väldigt glesbefolkad. Men det var tydligt att det var precis tvärtom. I den förra demonstrationen, för två år sedan, var det 8.000 personer i tåget enligt polisen. I år var antalet demonstranter enligt polisen minst 10.000, och vid samlingen efteråt på Götaplatsen var 17.000 personer på plats. Regnet höll upp under demonstrationen, men började igen när samlingen pågick på Götaplatsen. Demonstrationen startade på Gustaf Adolfs Torg och gick längs Avenyen till Götaplatsen. När de första kommit fram till Götaplatsen hade de sista inte ens startat. Polisens talesperson sa till GP att han inte sett en så stor demonstration på många år. Jag tror Socialdemokraterna i Göteborg var ganska avundsjuka med tanke på deras numera allt kortare förstamajtåg.

Jag har fört fram min hårda kritik mot Västlänken vid ett flertal tillfällen under åren. De uppgifter som kommer fram efterhand gör att kritiken känns allt allvarligare. Inte minst ekonomiskt. Redan med ursprungskalkylen på 20 miljarder dömde såväl Riksrevisionen som infrastrukturforskningsinstitutet SIKA ut Västlänken som en samhällsekonomiskt mycket olönsam investering. Och nu ökar kostnaderna ytterligare. Så mycket att Trafikverket nu bryter ut (!) delar av projektet ur den ursprungliga kalkylen och lägger det vid sidan av för att försöka klara ramen på 20 miljarder. Men flera seriösa uppskattningar tyder på att kostnaderna lätt kan bli de dubbla, eller ännu mera. Det är även uppenbart att tågtunneln vare sig kommer att minska restiderna, effektivisera trafiken eller lösa trafikproblemen vid Centralstationen, alltså just det som var syftet. För mig är det faktiskt en fullständig gåta varför inte politikerna i Göteborg tänker om.

Miljöhoten växer också. Att flera parker drabbas och att många stora träd kommer att beröras är väl känt. Stora träd har en enorm miljönytta i storstäder som luftrenare och går inte att ersätta med nya småträd. Dessutom har frågan om en kraftig grundvattensänkning i hela centrala Göteborg till följd av de 30 meter djupa schakten aktualiserats. Kraftigt sjunkande grundvatten hotar både att skapa allvarliga sättningar i många fastigheter och att förstöra förutsättningarna för stadens övriga träd att överleva. Enorma direkta miljöproblem till följd av bygget (transporter, buller mm) och trafikkaos under byggtiden (tio år!) gör inte saken bättre.

Västlänken är verkligen ett galet projekt ur precis alla synvinklar. Jag är uppriktigt ledsen för att politikerna i min födelsestad medvetet orsakar så stora och allvarliga skador på Göteborg utan att det skapar någon nytta alls för göteborgarna. Och för att politikerna vägrar att tänka om trots att de vid det här laget rimligen måste inse att de gör fel. Jag tror att politikerna i Göteborg underskattar Göteborgarnas ilska och de effekter det får på valresultatet i Göteborg kommande val.

För bara en liten del av de pengar man kastar bort på Västlänken kunde vi fått bra järnväg på den viktiga sträckan mellan Göteborg och Borås via Landvetter. Nu skjuter regeringen denna viktiga investering på obestämd framtid, medan man samtidigt bygger en meningslös och dyr tågtunnel under Göteborg. Ett politiskt totalhaveri och ett slöseri med skattepengar som gör mig närmast mållös.
Socialdemokraternas oetiska lotteriverksamhet måste stoppas

2017-09-07

Det är fascinerande att media plötsligt uppmärksammar att Socialdemokraterna är storaktörer när det gäller spel och lotterier. För oss med insyn i politikens värld är det ingen nyhet att Socialdemokraterna och ungdomsförbundet SSU finansierar stora delar av verksamheten med överskott från lotterier.

I Sverige har vi ett spelmonopol som innebär att vem som helst inte får ordna lotterier. Denna reglering finns för att vi ska ha kontroll på spelandet och att folk inte ska spela för mycket. Lite ihåligt argument kan man tycka med tanke på den enormt aggressiva reklamen från exempelvis Svenska Spel, Postkodlotteriet och många andra.

Det är som bekant inte bara Svenska Spel som får ordna spel, utan i Lotterilagen finns ett antal undantag. Undantagen gäller för ”föreningar som främjar allmännyttiga ändamål”. Av någon konstig anledning anses Socialdemokraterna ”främja allmännyttig ändamål”, eftersom de tillåts äga och driva A-lotterierna och Kombilotteriet. Lotteriförsäljningen lär ge partiet minst 50 miljoner i intäkter varje år. Pengar som går till att bedriva politisk verksamhet. Om det är ett "allmännyttigt ändamål" kan man diskutera. Tidigare har även andra riksdagspartier bedrivit lotteriverksamhet, men idag är det vad jag vet bara Socialdemokraterna som gör detta.

Däremot var det en nyhet för mig att se den mörka baksidan av att Socialdemokraternas spelbolag A-lotterierna och Kombispel säljer lotter mot faktura och erbjuder lottköp i form av "prenumerationer". Detta har hittills medfört att över 8.000 lottköpare med över 10.000 ärenden avseende lottköp hamnat hos kronofogden efter begäran av lotteriföretagen. Dagens Nyheters granskning har också påvisat 700 fall där personer med skulder hos Kronofogden har kunnat fortsätta köpa lotter på kredit av A-lotterierna och Kombilotteriet. Detta har pågått under flera år. Och det är kanske inte så konstigt. Redan skuldsatta personer, liksom låginkomsttagare, är kanske lättare att övertala att köpa lotter när en aggressiv telefonförsäljare ringer. Möjligheten att lösa sina problem genom en lottvinst kan såklart kännas lockande. Och då kan man verkligen tala om att Socialdemokraterna göder ett destruktivt spelberoende.

Här en artikel om en 80-årig kvinna som drevs till kronofogden efter lottköp. Hon säger till DN att "det är ju inte klokt att det är Socialdemokraterna som gör det här. Dom har jag ju röstat på i alla, alla år"....

Att sälja spel och lotter på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda utsatta grupper mot skuldsättning. Socialdemokraterna har tydligen tillsammans med en handfull andra aktörer ett undantag från den lagen, vilket var en nyhet för mig. Vad jag kan förstå möjliggörs detta av att den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson år 2004 genomförde en lagändring som gav möjlighet till undantag för de prenumerationslotterier som bland annat Socialdemokraterna och SSU använder sig av från det generella förbudet att sälja lotter på kredit. Detta skedde genom införandet av en ny §37 i Lotterilagen:Man kan rimligen diskutera om det överhuvudtaget borde vara möjligt att få undantag från lagen för att sälja lotter på kredit eller mot faktura om man menar allvar med att försöka förebygga spelberoende? Att prenumerera på lotter är lika orimligt som om man skulle prenumerera på en flaska renat från Systemet varje vecka och få den hemskickad mot faktura. Med dagens teknik kan man ju enkelt betala med swish eller banköverföring redan vid lottköpet, om man inte handlar lotterna kontant. I vart fall borde man tvingas göra en seriös kreditbedömning innan man lurar på en köpare lottköp på kredit? Och att skicka någon till kronofogden för småskulder till följd av lottköp känns väldigt oetiskt.

Det är lite ironi att ansvarig minister, civilminister Ardalan Shekarabi så sent som i maj i år skrev detta på Twitter.Kanske han skulle börja med att städa framför egen dörr? Med tanke på att han tidigare varit ordförande i SSU, som får huvuddelen av sina intäkter just från lotterierna så borde verksamheten som bedrivs inom A-lotterierna inte vara någon nyhet för honom.

Själv tänker jag lämna in en riksdagsmotion i höst med förslag att slopa undantagsmöjligheten i 37§ lotterilagen.
Moderaterna vill uppvärdera medborgarskapet

2017-09-07

I dag presenterar moderaterna åtta förslag för att uppvärdera det svenska medborgarskapet. Förslagen kommer att läggas fram för moderaternas arbetsstämma i mitten av oktober och då förhoppningsvis bli partiets politik.

De åtta huvudpunkterna är följande:

1. Alla som beviljas medborgarskap i Sverige ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Det ska visas genom betyg eller genom ett prov. Idag saknas ett krav på grundläggande kunskaper i svenska språket för att beviljas medborgarskap i Sverige. I bl.a. Tyskland, Norge, Danmark och Finland finns språkkrav för medborgarskap.

2. Alla som beviljas medborgarskap ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Det ska visas genom ett prov. Möjlighet till dispens bör finnas för dem som på grund av ålder eller hälsa inte kan genomföra sådana prov. Det finns i Sverige idag inte något krav på kunskaper om samhället för medborgarskap. Det skiljer Sverige från bl.a. Tyskland, Norge och Danmark.

3. Utred krav på huvudsaklig försörjning som inte är i form av försörjningsstöd för beviljande av medborgarskap. Kravet ska inte gälla för barn och inte heller för statslösa. Denna typ av krav gällde fram till 1974 i Sverige och vi tror det var ett misstag att ta bort detta. Som självförsörjning ska även räknas försörjning genom make, maka eller sambo.

4. Förläng hemvistkravet med två år för medborgskaps beviljande. I dag krävs som huvudregel fem års hemvist i Sverige för medborgarskap. För statslösa och flyktingar gäller fyra år och för nordiska medborgare två år. Vi vill öka på kravet med två år för samtliga grupper, utom för nordiska medborgare där gränsen fortfarande ska vara två år. I Tyskland är hemvistkravet för medborgarskap idag åtta år som huvudregel och i Danmark nio år.

5. Den som jobbar och försörjer sig själv, och har klarat krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället, ska kunna bli medborgare tre år tidigare än vad som annars hade varit fallet. Vi kallar det integrationsbonus.

6. Uppvärdera systemet med medborgarskapsceremonier.

7. Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter, mutor, frivillig tjänstgöring och vid brott som är till allvarlig skada för statens vitala intressen (då åsyftas terrorbrott och liknande, inte "vanlig" brottslighet). De internationella konventioner som Sverige skrivit under medger återkallelse av medborgarskap i två fall: om någon fått sitt medborgarskap genom att lämna felaktiga uppgifter eller om en person tagit värvning i annan stats tjänst eller begått allvarliga brott mot staten. Möjlighet till återkallelse av medborgarskap till följd av oriktiga uppgifter eller mutor föreligger i exempelvis Tyskland, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Kanada. Vi vill att medborgarskap ska kunna återkallas i dessa fall även i Sverige, vilket kräver grundlagsändring. Det saknas idag Sverige även möjlighet att återkalla medborgarskap till följd av frivillig tjänstgöring i utländsk militär styrka. Sådan möjlighet finns i bl.a. Tyskland och Nederländerna. I Sverige finns inte heller möjlighet att återkalla medborgarskap till följd av gärningar som är till allvarlig skada för statens vitala intressen. Sådan möjlighet finns i bl.a. Danmark och Storbritannien. I Norge förbereds en lagstiftning med sådan möjlighet för närvarande. Vi vill att medborgarskap även i Sverige ska kunna återkallas i dessa fall, vilket även det kräver grundlagsändring.

8. Värna det svenska passet. Passet är kanske den främsta symbolen för medborgarskapet. Ett mycket stort antal pass anmäls i Sverige årligen som borttappade eller stulna. Det rörde sig i fjol om över 60 000 pass. De anmälda passen kommer i vissa fall till användning i illegala syften. Vi vill förstärka åtgärderna mot missbruk av pass. Missbruk av pass vid inresa bör straffas strängare än idag att giltighetstiden för ett nytt pass inskränkas då ett tidigare pass har anmälts som borttappat eller stulet. De begränsningar som gäller för svenska pass ska också gälla för främlingspass och resedokument, det vill säga de resehandlingar som utfärdas av Migrationsverket.

De fyra första förslagen ligger väldigt nära de förslag jag och 13 av mina moderata riksdagskolleger föreslog i en riksdagsmotion förra året med rubriken 2016/17:3324 Betydelsen av svenskt medborgarskap. Vi har det senaste året på olika sätt försökt att få med dessa tankar i partiets nya migrationspolitik och det känns bra att se idag att det också blivit så. Dessutom har den viktiga sjunde punkten tillkommit om möjlighet att återkalla medborgarskap i vissa fall. Det enda jag saknar är vårt förslag om att koppla rösträtten till medborgarskapet i samtliga val. Det är något vi får jobba vidare med.
83% av ålderstestade ungdomar bedöms vara över 18 år

2017-09-06

Häromdagen kom Rättsmedicinalverket med siffror över genomförda åldersbedömningar av asylsökande till och med 31 augusti. Siffrorna är uppseendeväckande:

• Under året har man hittills fått 7.898 ärenden från Migrationsverket. Av dessa har man slutfört 4 107.
• Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 146 asylsökande av kvinnligt kön (3,6 %) och 3 961 asylsökande av manligt kön (96,4 %).
• I 3 415 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre. Det motsvarar 83%.
• I ytterligare 44 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.
• I 621 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år
• I 27 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra.

Av de som uppgivit sig vara under 18 år, och som nu ålderstestats bedöms hela 83% ganska säkert vara över 18 år. För resterande 17% är man mer osäker eller har inte kunnat genomföra någon ålderskontroll. Men man bedömer att 15% möjligen är under 18 år och 1% möjligen är över 18 år.

Alla de som i samhällsdebatten envist hävdat att det är en myt att vuxna män bor tillsammans med minderåriga på asylboenden eller går i skolan med minderåriga har en hel del att förklara.
Mer om moderaternas förslag om nationellt tiggeriförbud

2017-09-06

Gårdagens besked om moderaternas nya linje i tiggerifrågan fick många och starka reaktioner. Sedan moderaterna presenterade det tidigare förslaget om att ge kommunerna möjlighet att införa kommunala tiggeriförbud har bilden bekräftats allt tydligare om den misär och de övergrepp/tvång/utpressningssituationer som drabbar många tiggare. Vi vet nu också med säkerhet att det förekommer annan kriminell verksamhet i koppling till tiggeriet, liksom prostitution och människohandel. Självklart ska man med kraft försöka angripa de kriminella individer som styr denna verksamhet, men så länge tiggeri är tillåtet kommer människor att lockas till Sverige med falska löften och sedan riskera att fasta i misär och tvång. Ska man få stopp på tiggeriets mörka baksidor måste man sätta ned foten och förbjuda tiggeriet som sådant. Det kommer snabbt att sprida sig i tiggarnas hemländer och göra att färre lockas att resa till Sverige för att tigga.

Tiggeriförbud finns idag i ett antal länder och städer i Europa. I Danmark har man ett nationellt tiggeriförbud och det fungerar, tiggeriet har minskat kraftigt. Om det fungerar i Danmark kommer det självklart att fungera här.

Invändningen att "man kan inte förbjuda fattigdom" är irrelevant. Man kan självklart inte förbjuda fattigdom, men man kan förbjuda människor att sitta på gatan och tigga. Och det tycker jag vi ska göra. Ibland måste man vara realistisk, och situationen är värre än de flesta insåg för bara 4-5 år sedan. I bred politisk enighet har vi redan tidigare underlättat för markägare att kunna avhysa illegala bosättningar. Nu är det dags att ta tag i tiggeriet som sådant.

Invändningen att "man inte kan bötfälla den som saknar tillgångar" är inte heller relevant. Vi har många brott och förseelser som bestraffas med böter, och vi gör inte undantag för de fall förövaren saknar tillgångar - lagen gäller lika för alla. Det viktiga är tiggeriförbudet i sig, och att detta blir känt bland dem som berörs och inte minst i andra länder. Om det fungerar i Danmark bör det som sagt kunna fungera i Sverige.

Vårt förslag stöds av den tidigare nationelle samordnaren mot tiggeri, Martin Walfridsson, som bytt åsikt det senaste året och idag förespråkar tiggeriförbud. Även Svensk Handel stödjer vårt förslag, och konstaterar att det idag sitter tiggare utanför de flesta butiker, vilket upplevs obehagligt av många kunder och butiksanställda.

Här är återigen artikel som jag och några kolleger hade i Expressen den 15 april 2015. I dag är tiggeriförbud också partiets förslag till ny moderat politik, som förhoppningsvis kommer att antas på vår arbetsstämma i höst.


Förslaget till nytt moderat kriminalpolitiskt program

2017-09-06

I går presenterade vår rättpolitiske talesperson, Tomas Tobé, förslaget till nytt moderat kriminalpolitiskt program. Detta ska behandlas på vår arbetsstämma i mitten av oktober, och blir då förhoppningsvis moderat politik.

Bakgrunden är att Sverige alltför länge har varit passivt inför utvecklingen med kriminella som flyttar fram sina positioner och ökad otrygghet. Det vill vi ändra på och presenterar därför det mest omfattande kriminalpolitiska programmet som vi har lagt fram på över ett decennium. Sverige behöver en kriminalpolitisk reformagenda. Det handlar om att öka tryggheten och stärka polisen. Fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff. Lag och ordning ska upprätthållas i hela landet.

En del av förslagen har presenterats tidigare, men nu finns alltså ett samlat program för det vi vill förändra. Det kriminalpolitiska programmet innehåller bland annat:
• Förstärkningar av svensk polis. Minst 5 000 fler poliser och minst 5 000 fler civilanställda inom svensk polis senast år 2025. Den långsiktiga målsättningen är att antalet poliser per capita i Sverige ska öka betydligt och ligga i nivå med genomsnittet i EU.
• Skärpta straff. Dagens form av mängdrabatt ska tas bort. Vi vill införa en särskild straffskärpningsgrund som kan leda till dubbla straff för vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar (gängbestämmelse). Straffen ska också skärpas för bl.a. bostadsinbrott, vapenbrott och för attacker mot blåljuspersonal.
• Bättre brottsförebyggande arbete. Det brottsförebyggande innehållet i Kriminalvården ska förstärkas och särskilda insatser för att unga tidigt ska bryta en brottslig bana genomföras.
• Ta kontroll över särskilt utsatta områden. Den polisiära närvaron ska vara hög, narkotikabrott ska bekämpas, Zonförbud ska införas och trygghetskameror ska komma på plats i samtliga särskilt utsatta områden.
• Nationellt förbud mot tiggeri. Förbudet behövs för att stoppa ordningsproblem och utnyttjandet av utsatta människor. Förbudet innebär att aktiv och passiv insamling av pengar kriminaliseras. Ett nationellt förbud omfattar alla som tigger och gäller på alla platser.
• Skärpta åtgärder för att förebygga och bekämpa terrorism. Bland annat föreslås skärpta straff för brott med terrorkoppling och för samröre med terrororganisationer. Vi vill också ha en skarpare hantering av återvändare och möjlighet att regelmässigt låta Säpo förhöra dessa. Vi måste också säkerställa att offentliga medel ska inte tilldelas verksamheter som riskerar att stödja terrorism eller våldsbejakande extremism.

När arbetsstämman tagit sitt beslut kommer jag att återkomma med mer detaljer kring våra förslag.
Moderaterna föreslår nationellt tiggeriförbud

2017-09-05

Den 15 april 2015 hade jag och några moderata riksdagskolleger denna debattartikel i Expressen där vi menade att det var dags att överväga ett förbud mot tiggeri.I dag presenterar moderaterna ett nytt samlat kriminalpolitiskt program. En del i detta är att vi nu föreslår ett nationellt tiggeriförbud. Bakgrunden är givetvis att det blir allt mer uppenbart att det förekommer omfattande övergrepp, tvång, utpressning och kriminalitet kopplat till tiggeriet. Då måste man som ansvarsfulla politiker säga stopp.

Jag återkommer till övriga delar i det nya kriminalpolitiska programmet.
Tecken i tiden?

2017-09-05

I dag på finansutskottets sammanträde var ordförande Fredrik Olovsson (S) frånvarande, och i hans ställe leddes sammanträdet av Ulf Kristersson (M), som ju är hetaste kandidaten att bli vår nya partiledare. Kanske ett tecken i tiden?


Invigning av Marks kommuns nya återvinningscentral

2017-09-02

I dags invigdes Marks kommuns nya fina återvinningscentral i Skene Skog. Den gamla var sliten och rörig, och arbetsmiljön dålig. Under moderat ledning i kommunen har det nu blivit en ny fin anläggning. Per-Erik Johansson, moderat ordförande i Teknik- och Servicenämnden, invigde och klippte bandet. Vi var också ett antal moderater som dagens till ära delade ut miljövänliga m-loggeprydda kassar till alla besökare, vårt bidrag till arbetet mot onödiga platspåsar. Besökarna fick också gå en tipspromenad med miljöfrågor, och bjöds på kaffe med dopp av kommunen.
Dagens Eko urholkar ytterligare förtroendet för Public Service

2017-09-01

I dag drabbades vi av ännu ett lågvattenmärke när det gäller Public Service-företagens brott mot kraven på opartiskhet och saklighet. Denna gång är det Dagens Eko som publicerande nedanstående (nedan tv) på sitt officiella Twitter-konto:Ingen kan väl, oavsett partisympatier, anse att detta inlägg är "opartiskt och sakligt"? Att kalla det för hans "karriär i stolpform", utan att ens nämna hans tunga politiska uppdrag är ju ingenting annat än ren och avsiktlig smutskastning. Och mycket riktigt, kritiken mot Dagens Eko blev så stark att man tvingades radera tweeten (ovan th).

I sak kan man snabbt konstatera att de påstådda "skandalerna" ältats i media under 10-15 år, utan att det framkommit något alls av substans att ifrågasätta. Ulf Kristersson har bemött anklagelserna på ett tydlig sätt. Vad gäller olika uttalanden i böcker och texter är det som vanligt ord som tagits ur sitt sammanhang och det är också saker som diskuterats till leda medialt, ända sedan 1994. Att använda 10-20-25 år gamla (påstådda) händelser och uttalanden för att smutskasta en partiledarkandidat är ett av de värsta lågvattenmärken jag upplevt från Public Service. Det är intressant i sammanhanget att de påstådda uppgifterna nästan ordagrant finns på en del S-märkta sidor, tex Alliansfritt, SSU, Dagens Arena och givetvis Aftonbladet. Hur hamnade de hos Ekot?

En reflektion är väl för övrigt att om vänstermedia är så rädda för Ulf Kristersson att de måste börja smutskasta honom innan han ens är vald så säger det en del. Han har tydligen redan satt sig i så stor respekt hos motståndarna att de anser sig behöva använda riktigt fula metoder. Det bådar gott och antyder att han kan vara ett riktigt bra val som ny partiledare.

Som ledamot i den parlamentariska Public Service-kommittén ser jag agerandet från Dagens Eko som ytterligare en händelse i en lång rad som gör det allt svårare att försvara inför mina väljare och svenska folket att vi ska ha en offentligt finansierad TV och Radio där alla måste vara med och betala oavsett om man vill eller inte. Ett absolut minimikrav för legitimitet i avgiftsuttaget är att Public Service verkligen lever upp till kravet på opartiskhet och saklighet. Jag skrev ett par upprörda inlägg på Twitter, riktade till Dagens Eko, och fick också ett personligt svar enligt nedan:Och det sista är kanske den viktigaste frågan. Har de anställda på Ekot ingen som helst känsla för vad begreppen opartiskhet och saklighet innebär? Förstår man verkligen inte bättre? Ringer det inga klockor alls? Eller ännu värre - gör man dessa politiska övertramp medvetet? Finns det ingen i företaget som reagerar innan det kommer kritik utifrån?

Att Dagens Eko på sitt officiella konto ägnar sig åt att aktivt smutskasta en moderat partiledarkandidat är extremt allvarligt, en av de värre och mest uppenbara exemplen hittills på att man inte kan lita på Public Service överhuvudtaget när det gäller opartiskhet och saklighet. Jag kommer nu att använda helgen för att fundera över hur det som hänt påverkar min egen roll i den parlamentariska Public Service-utredningen. Jag har inget svar på detta idag.

Min kritik uppmärksammas för övrigt även av andra medier, exempelvis i Resumé och på finansbloggen Cornucopia?
Tänker regeringen svika Västsverige när det gäller tågsatsningar?

2017-09-01

Beskedet igår att Trafikverket i sin förslag till regeringen verkar skrota alla planer på höghastighetståg i Sverige under överskådlig tid, och i stället vill satsa på att bygga traditionell järnväg för vanliga snabba tåg var i sig välkommet. Det gör att man får oerhört mycket mer järnväg för samma pengar, samt att det gå snabbare att bygga och tar mindre plats. Man går därmed på moderaternas linje från vår infrastrukturmotion förra året, där vi föreslog just detta, att bygga järnväg på ett kostnadseffektivt sätt. Tåg som går i 250 km/timme är för övrigt faktiskt ganska snabbt det också, och betydligt snabbare än den extremt låga faktiska hastighet som gäller på många av våra tättrafikerade och slitna järnvägar idag.

Men beskedet att man inte har med Sträckan Göteborg-Borås alls i den nya planen är inget annat än en katastrof. Det betyder att det i vart fall inte blir någon byggstart före 2029. Det vore ett allvarligt svek mot Västsverige. Det gör att en av landets mest trafikerade pendlingssträckor (Göteborg-Borås) inte får fungerande järnväg, samt att Landvetter Flygplats inte får någon järnvägsanslutning. Det senare är ett allvarligt bakslag för en flygplats som just nu expanderar kraftigt i och med bygget av en ny flygplatsstad med åtskilliga tusen nya arbetsplatser, nytt hotell och en förlängd avgångshall.

Alliansen tog beslut om att bygga sträckan Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter med byggstart 2019/20, och då som vanlig järnväg med vanliga snabbtåg. Vi satte också av pengar till detta. Men sedan kom alla diskussioner om höghastighetståg och hållplatslägen för dessa och förstörde planerna. Jag har varnat åtskilliga gånger för att dessa diskussioner till slut skulle fördröja eller rent av stoppa den viktiga järnvägsutbyggnaden Göteborg-Borås. Senast varnade jag på bloggen den 3 juli i år. Och tyvärr talar allt mer för att det går exakt så illa.

Moderaterna står i sin infrastrukturmotion från hösten 2016 fast vid att prioritera sträckan Göteborg-Borås. Vi vill bygga en vanlig kostnadseffektiv järnväg för snabba tåg (och inte höghastighetståg), med fler stationer och bättre anpassning för pendling. Och vi anser att byggstart av denna del borde kunna bli inom några år.

Frågan är vad regeringen gör? Kommer man att låta Trafikverket svika Västsverige? Eller kommer finansminister Magdalena Andersson (S) att hålla vad hon lovade när hon besökte Borås 2013, nämligen att Socialdemokraterna kommer att prioritera den här tågsträckan och se till att den i vart fall är klar senast år 2030?