Juli 2017

Citerad på ledarsidan i GT

2017-07-30

Som i grunden stark vän av Svenska Kyrkan hade jag ju helst sluppit att ha just detta citat på ledarsidan i GT idag. Inte för att jag inte står för det jag sagt, jag har ju själv gjort slag i saken för ett år sedan då jag gick ur. Men det är oerhört tragiskt att Svenska Kyrkan kidnappats av vänstern. Och jag vet från olika sociala medier att biskopens uttalande verkar ha fått många att ta steget och säga upp sitt medlemskap.

Klimatfakta: Myten om den allt snabbare havsnivåhöjningen

2017-07-30

I "klimatdebatten" matas vi ständigt med alarmerande hot om kraftiga och accelererande havsnivåhöjningar. Det kan då vara bra att veta hur verkligheten ser ut. Här två grafer från amerikanska NASA, som i alla läger anses vara ledande när det gäller dessa mätningar. Figuren visar den allra senaste uppdateringen per april i år.


Trenden är väldigt stabil, havsnivån höjs med ca 2-4 mm per år sedan minst 150 år tillbaka. Just nu ligger takten på 3,4 mm per år. Någon accelererande nivåhöjning syns det inga tecken på. De senaste två åren syns till och med en ovanlig paus i den annars så stabila kurvan, havsnivåerna har faktiskt inte höjts alls på två år. Det säger dock inget om den långsiktiga trenden, utan är väl snarare ett exempel på de naturliga variationerna. Man ser ju i figuren att det även tidigare varit periodvisa avvikelser i den långsiktiga trenden, både uppåt och nedåt. Figuren visar exempelvis en betydligt snabbare nivåhöjning mellan 1930 och 1950, medan den var minimal mellan 1910 och 1930 samt mellan 1950 och 1970. De senaste decennierna lutar kurvan ungefär lika mycket som mellan 1890 och 1910.

Att havsnivåerna höjs beror främst på att färskvatten strömmar ut i haven, exempelvis från nederbörd på land (snö och regn) samt smältande glaciärer. Men det anses också bero på att havsvattnet expanderar när det blir varmare. Att glaciärer som flyter på havet smälter påverkar däremot såklart inte havsnivån, eftersom isen redan flyter i vattnet.

På jorden finns ca 150 fasta mätstationer för havsnivåmätning, och dessutom mäts ytan med satelliter (har berättat om detta tidigare, exempelvis efter mitt studiebesök på en forskningsstation på norra Svalbard). En del mätstationer visar sjunkande havsnivåer, framförallt gäller detta i norr där landhöjningen är större än havsnivåhöjningen. Gäller exempelvis stora delar av Sverige. Andra stationer visar stigande havsnivåer, exempelvis delar av Asien och Amerika. Orsaken är då främst att landmassorna sjunker. Exempelvis sker detta när tektoniska plattor möts och den ena pressas ned under den andra, men det handlar även om att landmassor sjunker till följd av mänsklig påverkan, tex alltför stort uttag av färskvatten under små öar, upptag av sand på havsbottnen runt öarna eller omfattande muddring av farleder och hamnar. Detta gäller exempelvis vissa omtalade öar i Stilla Havet, men även en del deltaområden (exempelvis i USA som jag berättat om tidigare). Det beror alltså inte på snabbare havsnivåhöjning. Den världsledande och väl ansedda havsnivåforskaren, svenske Nils-Axel Mörner, har i världens mest omfattande fältstudier i Stilla Havsområdet bekräftat att havsnivåerna inte stiger snabbare än tidigare, utan att det är sjunkande landnivåer som är problemet.

Nästa gång klimatdebattörer eller politiker uttalar sig i media och hotar med stigande havsnivåer på flera meter inom några decennier, eller larmar om att stora städer kommer att ödeläggas - tänk då på att vi alltså har en takt på 3,4 cm höjning per decennium. Eller 34 cm på 100 år. Stabilt sedan minst 150 år.
Inga "allmänna handlingar" från Säkerhetspolitiska Rådets möten

2017-07-28

Jag har begärt ut de handlingar som finns rörande Säkerhetspolitiska Rådets möten. Svaret kom idag från Regeringskansliets tjänsteman. Det finns inga "allmänna handlingar" alls att lämna ut från rådets möten. Exakt vad innebörden är av detta ska jag försöka reda ut nästa vecka.


Hultqvist medger nu att han borde informerat statsministern

2017-07-28

* De senaste dagarna har statsminister Löfvén först förnekat att någon i regeringen skulle gjort något fel i samband med säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen.

* I går på presskonferensen medgav han plötsligt att infrastrukturministern var ansvarig och därför skulle få lämna sin ministerpost. Men inrikesministern och försvarsministern hade inte gjort något fel. Dock begärde inrikesminister Ygeman sin avgång vilket statsministern godtog.

* Bara några timmar efter att Morgan Johansson tagit över Ygemans jobb kritiserade han Ygeman offentligt för att han inte informerat statsministern.

* Idag går så försvarsminister Hultqvist själv ut och säger att han nog borde informerat statsministern om det han visste när de träffades i säkerhetspolitiska rådet. Han medger alltså att han gjort samma fel som Ygeman - inte informerat statsministern.

* Nu har alltså regeringsföreträdare själva medgett att alla de tre inblandade ministrarna gjort fel. Vilket statsminister Löfvén förnekade så sent som i går. Anledningen till Alliansens misstroende mot de tre borde nu vara uppenbara för var och en.

Nedan från Expressen, samt utsnitt ut artikeln med Hultqvists medgivande.---------

Ytterst olämpligt av biskop Eva Brunne

2017-07-28

Förra året lämnade jag svenska kyrkan - med tungt hjärta, eftersom jag varit aktiv där på olika sätt hela livet, både som kyrkomusiker, körsångare och kyrkopolitiker. Men jag kunde inte längre acceptera att min kyrkoavgift gick till att finansiera en allt mer socialistisk statskyrka. Läs hela motiveringen på bloggen den 22 augusti 2016.

I dag fick jag ännu en bekräftelse på att jag tog rätt beslut. Detta är alltså ett twitterinlägg av biskop Eva Brunne igår kväll på sitt officiella twitterkonto, direkt kopplat till Svenska Kyrkan. Ett rent partipolitiskt ställningstagande från en av Svenska Kyrkans främsta företrädare. Helt oacceptabelt att en svensk biskop tar partipolitisk ställning på sitt officiella twitterkonto.


Regeringen bäddar för en allvarlig arbetsmarknadskris

2017-07-28

Lite i skymundan bakom allt kring de politiska följderna av skandalen vid Transportstyrelsen hade jag häromdagen en debattartikel i Borås Tidning om det allvarliga arbetsmarknadsläget. Jag konstaterar att utvecklingen på arbetsmarknaden inte alls är så ljus som regeringen säger, utan snarare går i fel riktning, samt att regeringen försitter alla chanser att reformera politiken under högkonjunkturen för att rusta Sverige för sämre tider. Regeringen bäddar därmed för en allvarlig kris på svensk arbetsmarknad i nästa lågkonjunktur, vilket kommer att slå stenhårt mot välfärden, pensionerna och statsfinanserna. Det finns många goda skäl att byta regering.


(Klicka för läsbar storlek)

I går kom även SCB:s senaste siffror, från juni. SCB räknar på ett annat sätt än Arbetsförmedlingen, exempelvis på ett annat åldersintervall (15-74 år). I SCB:s siffror syns fortfarande en minimal minskning av den totala arbetslösheten sedan förra året (0,2%). Men i stället visar SCB, till skillnad från Arbetsförmedlingen, en ökad ungdomsarbetslöshet jämfört med juni förra året. Även arbetslösheten bland vuxna kvinnor har ökat, medan den har minskat för vuxna män.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den snabba minskningen av arbetslösheten som vi sett fram tills i år verkar ha brutits och att många kurvor nu går åt fel håll. Det är oroväckande att detta sker i en högkonjunktur. Och då syns ännu inte de flesta nyanlända i statistiken. Vad händer när tiderna blir sämre?
Varför glorifiera försvarsminister Hultqvist?

2017-07-27

Jag konstaterar att statsministern nöjer sig med att sparka infrastrukturministern och inrikesministern, men vill behålla försvarsminister Peter Hultqvist. Detta ses av vissa som ett "smart drag" eftersom Hultqvist är hyfsat respekterad både inom försvaret och bland borgerliga försvarsvänner. Ärligt talat förstår jag inte varför vissa borgerliga försvarsvänner glorifierar Hultqvist?

Faktum är att under Allianstiden, när försvaret förvisso borde fått mer resurser, så drev Socialdemokraterna linjen att spara mera. (Det var för övrigt under regeringen Persson som den stora regementsslakten genomfördes). Under perioden 2011-14 var Hultqvist för övrigt vice ordförande i försvarsutskottet, och vad jag vet stod han hela tiden bakom sitt partis politik.

I dag får Försvaret mer resurser. Alla partier (utom möjligen Vänsterpartiet) inser att vi måste rusta upp vårt försvar. Alla partier säger självkritiskt att det borde gjorts tidigare. Regeringen (S och MP) samt M, C och KD har enats om mer pengar till försvaret och andra åtgärder för att stärka försvarsförmågan, och alla vet att ännu mera kommer att behövas. Detta hade skett oavsett regering och oavsett försvarsminister - det är inte Peter Hultqvist som person som gör att försvaret prioriteras upp utan det är omvärldsläget som tvingas oss till detta. Hultqvist har bara den tacksamma uppgiften att vara budbärare om de satsningar som nu görs, och det gör honom populär i försvarsvänliga kretsar.

Även jag har faktiskt haft hyfsat stort förtroende för Hultqvist fram tills nu, även om han så sent som i januari i år inte ville tillföra mer pengar till försvaret i vårbudgeten, något som sedan ändå skedde efter en överenskommelse med bland annat moderaterna. Men när skandalen kring Transportstyrelsen uppdagades försvann i vart fall mitt förtroende för Hultqvist.

Det allvarliga i skandalen kring Transportstyrelsen är att försvarsminister Hultqvist hade kännedom om detta stora säkerhetshot i över ett år utan att informera statsministern. Trots att det även i högsta grad berörde känsliga uppgifter om Försvaret. Hultqvist sitter dessutom i statsminister Löfvéns särskilda "Säkerhetspolitiska råd" där bland annat frågor kring hot mot IT-säkerheten ska hanteras. Här Löfvéns egen beskrivning av detta råd i en interpellationsdebatt med min moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark hösten 2014, IP nr 2014/15:269:Trots sin plats i detta råd (där för övrigt även inrikesminister Ygeman ingick) har alltså Hultqvist inte vid något enda tillfälle under ett års tid tagit upp denna fråga med statsministern. Inte heller har han lyft den vid något av regeringssammanträdena eller regeringsluncherna. Om jag varit försvarsminister hade jag tyckt att hemliga uppgifter om totalförsvaret som kan misstänkas ha läckts ut till obehöriga borde vara en central fråga för regeringen att diskutera. Samma sak att en generaldirektör misstänkts för brott mot lagens föreskrifter som säkerhetsklassning av personal som har tillgång till skyddade uppgifter. Detta ÄR en mycket allvarlig säkerhetspolitisk fråga och om inte Hultqvist inser detta måste hans omdöme som försvarsminister ifrågasättas. Om ingen annan minister hade lyft frågan i regeringen borde Hultqvist självklart tagit sitt ansvar och tagit upp saken med resten av regeringen. Inte minst borde han väl stämt av saken med ansvarig infrastrukturminister, Anna Johansson? Dessutom borde han och resten av regeringen insett att man borde informerat riksdagen eftersom det rör en viktig fråga för rikets säkerhet. Det finns rutiner för information till riksdagen även av sekretessärenden.

Stefan Löfvén och hans parti har fram tills idag försvarat både Ygeman och Hultqvist, och sagt att har fullt förtroende för båda och att ingen av dem gjort något fel. Men så under eftermiddagen idag riktade plötsligt den nye inrikesministern Morgan Johansson lite oväntat denna kritik mot Ygeman. Så här lät det minsann inte igår och tidigare idag:

När nu Ygeman till och med får intern regeringskritik för att han inte gjort sitt jobb och hållit statsministern informerad om ett allvarligt säkerhetshot mot landet så är min fråga varför inte samma sak gäller försvarsminister Hultqvist? Han borde ha ännu större anledning än Ygeman att verkligen förvissa sig om att alla säkerhetspolitiska hot mot landet verkligen rapporterats även till statsministern. Det förväntar i vart fall jag mig av en försvarsminister.

Jag tycker att de borgerliga försvarsvänner som idag närmast försvarar Löfvéns beslut att behålla Hultqvist ska ställa sig frågan om Hultqvists tystnad inte skadat tilltron till det svenska totalförsvaret? Urholkas inte regeringens förmåga att leda försvaret om försvarsministern inte för fram all information han har till regeringschefen och resten av regeringen? Och kan vi verkligen lita på att Hultqvist i framtiden inser vilken information som är viktig för regeringen och statsministern när det gäller totalförsvaret? Finns det andra viktiga frågor han borde fört vidare till resten av regeringen?

Jag tycker helt enkelt inte att Hultqvist visat att han tar det ansvar som jag tycker man kan kräva av en försvarsminister. Därför är det ett rimligt och välkommet besked från Alliansens partiledare att misstroendeförklaringen mot Hultqvist ligger fast. Svensk försvarsförmåga står och faller självklart inte med Hultqvist.
Alliansen står fast vid misstroendeförklaring mot försvarsministern

2017-07-27

Statsminister Löfvéns besked idag att infrastrukturminister Johansson och inrikesminister Ygeman avgår var välkommet. Däremot borde även försvarsministern ha lämnat sin post av precis samma skäl som inrikesministern. Alliansens partiledare lämnade tidigare i eftermiddags nedanstående besked. Vi står fast vid att väcka misstroende mot Peter Hultqvist. Däremot kommer vi i detta läge inte längre att kräva att riksdagen extrainkallas, utan lyfta frågan efter att riksdagen haft sitt upprop den 12 september. Att extrainkalla riksdagen för att väcka misstroende endast mot en enskild minister känns onödigt dramatiskt. Statsministern har ju gått oss till mötes på två punkter av tre.


Postat - nu är det allvar!

2017-07-26

Misstroendeförklaring i riksdagen kräver att riksdagen har ett formellt sammanträde. Eftersom riksdagen inte har några inplanerade sammanträden den närmaste tiden kan den formella missförtroendeförklaringen inte lämnas in. För att extrainkalla ett sammanträde krävs det att 115 ledamöter ställer sig bakom detta.

Riksdagen har ett säkert, krypterat, mailsystem som gör att jag kan skicka säker kommunikation till riksdagen och mina riksdagskolleger oavsett var jag befinner mig. Trots detta kräver talmannen, Urban Ahlin (S), att var och en av dessa 115 ledamöter måste posta ett fysiskt brev med originalunderskrift för att det ska uppfylla kraven. Jag kan inte se att det finns något i riksdagens regelverk som kräver detta, det känns mer som ett sätt att förhala Alliansens misstroendeförklaring. Jag misstänker att det kommer att bli en del diskussion kring detta. Men nu har jag i vart fall postat mitt brev!Alliansen väcker misstroende mot tre ministrar

2017-07-26I dag på morgonen meddelade Alliansens partiledare vid en presskonferens att vi kommer att väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar för skandalen vid Transportstyrelsen. Det gäller inrikesminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Anna Johansson (S) samt försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Alliansen kommer nu att begära hos talmannan att riksdagen kallas in för att hantera frågan. Detta ska enligt riksdagsordningen ske inom tio dagar efter att ärendet väckts hos talmannen. Det blir alltså en extra omröstning i riksdagen om detta inom kort, sannolikt inom ett par veckor, trots att det just nu är sommaruppehåll i riksdagens arbete.

Den moderata riksdagsgruppen hade extra gruppmöte per telefon igår kväll och gav då vår partiledare Anna Kinberg Batra fullt mandat att bestämma ihop med övriga Allianspartier om hur frågan ska hanteras. Vad jag förstår har övriga Allianspartier agerat likadant. Dagens besked är därmed väl förankrat i Allianspartiernas riksdagsgrupper.

Jag tycker väl fortfarande personligen, som jag skrev igår, att det faktiskt inte hade varit orimligt att väcka misstroende även mot statsministern, man tycker ändå dagens besked är en rimlig väg att gå. Vi pekar nu ut de tre ministrar som mest uppenbart har misskött sitt uppdrag. Statsministerns ansvar kommer att prövas i konstitutionsutskottet och det faktum att misstroendeförklaring väcks mot tre av hans ministrar är en tydlig markering även mot statsministern. Nu får Stefan Löfvén själv dra slutsatsen av dagens besked.
Vad är syftet med Stefan Löfvéns säkerhetspolitiska råd?

2017-07-25

Stefan Löfvén står fast vid att han inte haft någon kännedom om det som hänt vid Transportstyrelsen förrän i januari i år. Det betyder i så fall att frågan om skandalen vid Transportstyrelsen inte ens diskuterats i det "säkerhetspolitiska råd" som han själv inrättade 2014. I detta råd ingår inrikesminister Ygeman, försvarsminister Hultqvist samt statsministern och vice statsministern plus ett antal statssekreterare. "Även myndigheter som kan vara direkt berörda kommer att ingå" sade Löfvén på sin presskonferens i mitten av november 2014 där han berättade att rådet skulle inrättas.

"Rådet har ett bredare anslag. Det finns naturligtvis ett direkt militärt försvarspolitiskt perspektiv i detta. Men därutöver finns krisen med ebola i Västafrika, ett tydligt säkerhetspolitiskt hot också mot Sverige. Det kan vara miljöfrågor som spiller över säkerhetspolitiskt och andra frågor. Det är flytande mellan inre och yttre hot" sade han.

Vi kan alltså konstatera att detta råd haft regelbundna möten "om säkerhetspolitiska frågor i vid bemärkelse" - utan att man någon gång ens berört frågan om det som hänt vid Transportstyrelsen. Detta trots att två ministrar som ingår i rådet haft kännedom om saken. De har alltså båda två dolt denna säkerhetspolitiska hemlighet för statsministern i över ett år trots att de ingår i hans säkerhetspolitiska råd!

Jag bara ställer frågan till alla logiskt tänkande människor - är detta verkligen sannolikt, logiskt och rimligt? Eller är det någon som inte talar sanning?

Man måste också ställa frågan vad som är syftet med statsministerns säkerhetspolitiska råd?
Inte orimligt med misstroendeförklaring mot statsminister Löfvén

2017-07-24Eftermiddagens presskonferens med statsministern, ÖB, SÄPO-chefen och Transportstyrelsens generaldirektör gav ett blandat intryck. Alla konstaterade att situationen var allvarlig, och statsministern sa att det som hänt "har utsatt både Sverige och svenska medborgare för risker".

ÖB och SÄPO-chefen konstaterade att man inte vet om några känsliga uppgifter hamnat hos fel personer, men att man måste agera utifrån att det kan ha blivit så. Man sade också lite kryptiskt "att man bedömer att man kan hantera konsekvenserna av det som hänt". SÄPO-chefen berättade också att SÄPO informerade justitiedepartementet redan i september 2015

Statsministern gav mycket märkliga besked. Bland annat att han själv inte fått informationen förrän i januari i år, och att samma sak gällde infrastrukturministern. Han medgav samtidigt att både försvarsministern och inrikesministern då hade haft informationen i över ett år, men att den inte nått statsministern. (Samtidigt skyller infrastrukturministern på sin dårvarande statssekreterare som hon påstår aldrig vidarebefordrat informationen. Denne statssekreterare har sedan dess mycket lämpligt redan fått sparken av andra skäl...). Löfvén sa också att det pågått omfattande åtgärder på berörda departement även om han själv inte varit informerad.

Under ett års tid har alltså i vart fall två ministrar haft kännedom om en allvarlig sak som krävt omfattande åtgärder från departementen och där SÄPO dessutom informerat om ett allvarligt hot mot rikets säkerhet. Under alla regeringssammanträden och andra möten med statsministern under detta dryga år har alltså ingen av de två ministrarna (inrikesminister Ygeman och försvarsminister Hultqvist) vid något enda tillfälle berört saken. Inte heller har man alltså vid något enda tillfälle talat om saken med sin ministerkollega infrastrukturministern, som är den ansvariga för myndigheten Transportstyrelsen.

Förlåt mig, men jag tycker faktiskt inte det känns särskilt trovärdigt. Vad pratar man om vid regeringssammanträdena, fikastunderna och alla informella möten med ministerkolleger? Vädret? I den allra minsta lilla kommun innebär möten i kommunstyrelsen en löpande information av alla större eller politiskt känsliga ärenden i kommunens olika nämnder och styrelser. Samma sak är (eller borde självklart vara) rutin även vid regeringssammanträdena.

Om vi ändå utgår från att Löfvens beskrivning är korrekt, och att han varit ovetande om allt som hänt är det lika illa. I så fall visar det att statsministern inte har kontroll över regeringens arbete. Han har uppenbarligen inte på sina tre år som statsminister fått regeringsarbetet att fungera eftersom ministrarna uppenbarligen inte pratar med varandra om viktiga gemensamma frågor. Och han har inte skapat rutiner för att själv få information om frågor som är av vikt för rikets säkerhet. Vilka andra större frågor är inte statsministern informerad om?

Med Löfvens egen beskrivning faller kritiken tillbaka på honom själv. Ytterst är det statsministern som ansvarar för regeringens arbete och att hålla sig själv informerad i viktiga frågor. Att detta uppenbarligen inte fungerat är helt oacceptabelt. Att han dessutom uttalar fullt förtroende för ministrar som hållit honom ovetande om frågor som är av central betydelse för rikets säkerhet visar att han inte är lämplig att leda Sveriges regering. För egen del anser jag därför att mycket idag talar för att en misstroendeförklaring faktiskt inte bör väckas mot enskilda ministrar utan mot statsminister Löfvén själv. Och det medför i så fall att hela regeringen måste avgå. Men först bör man rimligen avvakta morgondagens viktiga extramöten i justitieutskottet och försvarsutskottet där inrikesministern respektive försvarsministern kommer att finnas på plats och svara på frågor. Efter dessa möten är det dags att besluta om fortsättningen.
Skandalen vid Transportstyrelsen visar skrämmande passiv regering

2017-07-21

Skandalen med Transportstyrelsens medvetna slarv och lagbrott rörande säkerhetsklassade uppgifter växer för varje dag. Exakt vilka uppgifter som slarvet rör, om uppgifterna fortfarande finns kvar oskyddade utomlands och vilken den eventuella skadan blivit är det nog ingen som vågar uttala sig om idag. Fyra riksdagsutskott är inblandande och tre av dem kommer att ha akuta extramöten med anledning av det inträffade. Trafikutskottet hade extramöte idag, Försvarsutskottet har extramöte på tisdag och även justitieutskottet kommer att ha extramöte. Samtidigt har flera anmälningar inkommit till Konstitutionsutskottet.

Redan efter Trafikutskottets extramöte idag framkom att nya frågor väcks hela tiden. En av de viktigare är hur ansvariga ministrar agerat. Inrikesminister Anders Ygeman sade häromdagen att han fick kännedom om det som hänt redan 2016, och infrastrukturminister Anna Johansson säger att hon fick kännedom om lagbrottet och det som hänt i januari i år. Men det verkar inte som om någon av dem agerat alls för att minska skadan. Ingen verkar heller kunna säga om de känsliga uppgifterna fortfarande finns tillgängliga utomlands för icke säkerhetsklassade personer eller om detta åtgärdats. Det är också oklart vad resten av regeringen, inklusive statsministern, vetat eller inte vetat om saken.

Och statsminister Löfvén verkar ha gått under jorden, Har formellt semester och firar sin 60-årsdag. Han borde väl snarast uttala sig om det som hänt och berätta hur regeringen tänker agera fortsatt i frågan?

Även om fortfarande mycket är oklart räcker det som redan är känt för att detta ska kännas som en av de större politiska skandalerna på många år. För egen del tycker jag att det helt enkelt krävs en misstroendeförklaring mot en eller flera ministrar om oppositionen överhuvudtaget ska ha någon trovärdighet. Motsatsen skulle skicka signalen att regeringen Löfvén kan agera precis hur undermåligt som helst utan att det får några politiska konsekvenser alls.
Skandalen vid Transportstyrelsen hotar Sveriges säkerhet

2017-07-18

Den senaste tidens avslöjanden om Transportstyrelsen är mycket allvarliga. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar. Det finns uppgifter om att det redan 2015 inkom varningar om att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter. IT-tekniker har haft full tillgång till kvalificerade skyddsidentiteter, register över bepansrade fordon och bärigheten på svenska vägar och broar. Allvarliga, rent av förödande, uppgifter i fel händer. Det som hittills har avslöjats visar tydligt vad som kan hända om inte dessa frågor tas på det allvar de förtjänar.

Säkerhetspolisen har genomfört en förundersökning. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och sedan fått avgå. Och idag avgick även Transportstyrelsens styrelseordförande. Men än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att de utländska tekniker det handlar om "fick nycklarna till Kungariket".

Det finns anledning att utkräva tydligt politiskt ansvar från regeringen Löfven som hittills valt att ducka medan medierna presenterat det som hänt vid Transportstyrelsen med rent häpnadsväckande missförhållanden.

Det är flera ministrar som nu måste lägga korten på bordet. Transportstyrelsen är en del av infrastrukturminister Anna Johanssons ansvarsområde. Säpo sorterar under inrikesminister Anders Ygeman. Försvarsmakten och svensk säkerhet kan ha tillfogats skada – ett ansvar som faller på försvarsminister Peter Hultqvist. När fick statsråden kännedom om läget? Vilka åtgärder har då vidtagits? Och varför har inte oppositionen informerats? Det är frågor Moderaterna nu formellt lämnat in i riksdagen och statsråden är skyldiga att svara snarast.

Ytterst ansvarig är dock Stefan Löfven. Statsministern och regeringens företrädare har ett ansvar att snarast kliva fram och berätta vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna.

Vi har inte råd att vara aningslösa. Det finns hot i form av att andra länder och fientliga organisationer bedriver underrättelsearbete i vårt land. Ett försämrat säkerhetsläge motiverar ytterligare satsningar på svensk försvarsförmåga och motståndskraft. Moderaterna har länge drivit på för att bättre rusta samhället mot de nya hot och risker vi ser och åtgärda de brister i den svenska krisberedskapen som blivit allt mer uppenbara. Arbetet har påbörjats med att bygga ett totalförsvar samtidigt som ökad IT-säkerhet och minskad sårbarhet vid cyberattacker eller desinformationskampanjer ges högre prioritet i planeringen av landets framtida försvar. Men även Myndighetssverige och det interna arbetet med säkerhetstänkande måste granskas. Ytterst vilar ansvaret tungt på regeringen och dess företrädare för den tillsyn och ledning de ska stå för.

Ifråga om det som skett vid Transportstyrelsen finns många obesvarade frågor och det motiverar en bred risk- och sårbarhetsanalys av svenska myndigheter. Konsekvenserna av vad som skett vid Transportstyrelsen kan ännu inte fullt ut överblickas. Men det ger kalla kårar längs ryggraden hos alla säkerhetsmedvetna.

Moderaterna kräver nu att regeringen och de berörda statsråden till riksdagen återkommer med en samlad åtgärdsplan. Där bör redovisning ingå av hur detta kunnat ske, vilka åtgärder som vidtagits och vad som nu konkret görs för att stoppa säkerhetsriskerna vid alla de svenska myndigheter som hanterar och handskas med kvalificerade och sekretessbelagda uppgifter. Svensk säkerhet måste tas på större allvar än vad regeringen Löfven hittills gjort.
Vi måste snarast återta kontrollen över den svenska gränsen

2017-07-18

Jag har flera gånger de senaste åren pekat på hur viktigt det är att Sverige återtar kontrollen över vår nationsgräns - permanent. Senast den 11/7 var frågan aktuell när jag varnade för nya strömmar av ekonomiska migranter från Afrika via Italien, och påpekade hur svårt det är att avvisa personer utan asylskäl från Sverige. Men det handlar inte bara om att stoppa detta - vi måste även motverka organiserad global brottslighet, terrorism, varusmuggling, organiserat tiggeri med mera. Allt har tyvärr gjorts möjligt på grund av att Sverige rustat ned eller helt avvecklat sin gränskontroll. Samma sak med det omöjliga att "utvisa" en person till annat EU-land när man väldigt enkelt bara kan åka tillbaka utan att det märks.

I går berättade SVT Nyheter att organiserade utländska ligor står bakom allt fler bostadsinbrott i Sverige. Internationella brottsnätverk håller på att bygga upp en infrastruktur för bostadsinbrott enligt en ny underrättelserapport från polisen. Redan i dag uppskattas de begå upp till hälften av alla anmälda bostadsinbrott i landet, och polisen spår en ökning. Detta har möjliggjorts genom att tullen och gränspolisen rustats ned och att vi i princip inte längre har kontroll över våra gränser. Sverige har enligt polisen blivit ett tillgängligare land än andra.

Moderaterna har länge krävt att regeringen måste ge tullen större befogenheter för att få bättre kontroll på vad som förs ut från Sveriges gränser. Vi kräver också skärpta straff för bostadsinbrott och att man tar bort "mängdrabatten" för upprepade brott som vi har i dag. Att straffen skärps gör att polisen tvingas prioritera upp dessa brott, och därför är det viktiga förslag för att öka kampen mot bostadsinbrotten.

Jag tror dock inte detta räcker. Personligen anser jag att vi tills vidare måste återinföra permanent gränskontroll vid alla Sveriges gränser. Schengensamarbetet har i det närmaste havererat vad gäller såväl flyktingsmuggling som kampen mot kriminalitet och terrorism.

När det gäller smugglingen av ekonomiska migranter var beskedet från EU igår närmast patetiskt och pinsamt. I stället för att sätta ned foten och omedelbart skicka tillbaka alla uppenbara ekonomiska migranter till Afrika med vändande båt, eller ännu hellre bogsera tillbaka dem direkt till de afrikanska hamnarna så beslutar man alltså att förbjuda export av gummibåtar och utombordsmotorer (!) till Libyen. Hur naiva får man bli? Tror man verkligen inte att flyktingsmugglarna hittar andra ställen att köpa båtar och motorer? Detta går såklart utmärkt att köpa i Algeriet, Tunisien eller Egypten om man vill?

Som vanligt orkar inte EU ta de svåra beslut som krävs, och man saknar uppenbarligen både politisk vilja och praktisk förmåga att verkligen försvara EU:s yttre gräns.

Sverige bidrar för övrigt i praktiken till människosmugglingen genom att hjälpsamt köra upplockade afrikanska ekonomiska migranter till Italien med vårt hjälpfartyg Triton, i stället för att stoppa migranterna redan vid den Libyska kusten eller köra tillbaka dem till Libyen. Detta verkar inte rent juridiskt gå att göra idag, men det är givetvis det EU borde prioritera i stället för att stoppa export av gummibåtar. I avvaktan på detta borde Sverige som markering omedelbart ta hem Triton från Medelhavet. Det som var menat som en livräddande insats har blivit en ren hjälp till migrantsmugglarnas växande verksamhet, och kostar därför liv i stället för att spara liv.

När inte EU:s yttre gränskontroll fungerar och när kriminella nätverk, terrorister och människosmugglare tillåts röra sig fritt inom EU måste Sverige ta tillbaka kontrollen över vår nationsgräns. Vi måste försöka hitta smidiga vägar att göra detta utan att försvåra legala resor alltför mycket, men ett visst besvär får vi nog acceptera eftersom alternativet är så mycket värre. EU:s fria rörlighet för varor, tjänster och människor är en god tanke, men när nackdelarna blir så uppenbart samhällsskadliga som idag måste man tänka i nya banor. I första hand måste vi givetvis vidta de åtgärder som är tillåtna enligt EU:s regelverk, men jag tror inte vi kommer att kunna undvika att även överväga åtgärder som kan strida mot EU:s regler. Sverige har lämnat över ansvaret för sin gräns till EU, men EU tar inte det ansvar vi har rätt att kräva. Då måste vi agera själva.
Ny kanoninsats av Elfsborg

2017-07-17

Elfsborg gjorde ikväll en ny fantastiskt fin insats och besegrade Hammarby med 3-0 på Borås Arena inför över 11.000 på läktarna. En mycket stark insats av hela laget, där man faktiskt fullständigt spelade bort Hammarby som under långa stunder knappt fick låna bollen.

Matchen blev en perfekt start för Samuel Holmén som gjorde sin första match i den gulsvarta tröjan efter återkomsten till Sverige. Han stod för övrigt för den målgivande passningen till det andra målet. Mediaintresset för Holmén efter slutsignalen var så stort att han inte kom loss för att tacka publiken ihop med resten av spelarna, trots att de väntade en lång stund. Han kom till slut i stället ensam fram till klacken efteråt och möttes av stort jubel. (nedre bilderna)

Nu har Elfsborg sju raka matcher utan förlust och avancerar i tabellen. Bara tre poäng från andraplatsen, och dessutom det absolut mest målfarliga laget. Det trodde man verkligen inte när det gick som sämst i våras, då såg det faktiskt riktigt mörkt ut. Men nu verkar det kunna bli en riktigt kul fotbollshöst ändå.

Regeringens egen analys av arbetslösheten väcker oro

2017-07-17

Detta är regeringens egen bild över arbetslösheten, en bild som presenterades i samband med vårbudgeten.Man ser för det första att antalet arbetslösa i maj i år låg på nästan exakt samma nivå som i maj valåret 2014, drygt 350.000 personer. Tyvärr är antalet arbetslösa i maj i år högre än i maj förra året då arbetslösheten låg under 350.000. Även i juni var antalet arbetslösa fler än för ett år sedan. Det var tredje månaden i rad som Arbetsförmedlingen redovisade en försämring sedan förra året vilket jag berättat om tidigare.

Det allvarliga är såklart att antalet arbetslösa totalt sett inte minskat mer än obetydligt de senaste åren, trots en stark högkonjunktur. Det som gör situationen än mer alarmerande är att långtidsarbetslösheten är den högsta på tio år, samt att ungdomsarbetslösheten fortfarande ligger långt över genomsnittlig EU-nivå. Arbetslösheten har helt enkelt bitit sig fast - trots god fart i ekonomin.

Man ser också att de arbetslösa se annorlunda ut idag jämfört med för 3-4 år sedan. De utrikes födda ökar sin andel dramatiskt, och de som nyligen fått uppehållstillstånd utgör en allt större andel av de arbetslösa. Denna grupp kommer dessutom att öka dramatiskt det kommande året eftersom många av de asylsökande som kom 2015 och 2016 ännu inte fått sina besked om uppehållstillstånd. Till detta kommer alla förväntade anhöriga till dem som sökte asyl enligt de gamla reglerna när inget försörjningskrav gällde för anhöriginvandring. Att gruppen arbetslösa utrikes födda växer är särskilt allvarligt eftersom många av dem är lågutbildade och kommer att ha mycket svårt att få ett arbete.

Prognoserna från Arbetsförmedlingen och SCB är att arbetslösheten kommer att vända uppåt i takt med att allt fler nyanlända ingår i arbetskraften. Den rekordhöga sysselsättningsgraden kommer därmed också att sjunka. Om detta sammanfaller med en svagare konjunktur kan utvecklingen att bli dramatisk.
Den dolda "fastighetsskatten" som ingen talar om

2017-07-16

Det pågår en debatt bland fastighetsekonomer och nationalekonomer om att det var fel att sänka fastighetsskatten och göra den kommunal. Jag tycker tvärtom att det var ett mycket bra reform av Alliansen. Som jurist och rådgivare på bank har jag sett baksidan av den gamla fastighetsskatten och dit ska vi inte tillbaka igen. Fastighetsskatten var omoralisk, saknade legitimitet bland svenska folket och drev i vissa fall människor från sina hem. Att betala en allt högre skatt för att få bo i sitt eget hus uppfattades helt enkelt som stötande.

Nationalekonomernas envisa försök att motivera en fastighetsskatt med att den skulle utgöra något slags "skatt på alternativ avkastning" i form av möjligheten att utnyttja sin fastighet är så krystad att troligen endast nationalekonomer tycker det låter rimligt. Att bo i sin fastighet kostar pengar, det är inte en avkastning. Avkastningen får man om man vid en försäljning gör en vinst, och då beskattas man för den vinsten. Eller om man säljer produkter från sin fastighet och gör en vinst, då beskattas även detta. Ingen skulle föreslå en beskattning av "avkastningen" att kunna sitta i sin dyra skinnsoffa, lyssna på sin dyra ljudanläggning eller bada i sitt dyra spa-bad? Men med samma resonemang skulle man rimligen även förespråka en löpande soffskatt, ljud-skatt eller spa-skatt. Givetvis helt horribelt.

Trots att boende alltså är en kostnad så betalar varje småhusägare idag en kommunal fastighetsskatt (fastighetsavgift) på runt 7.700 kronor per år, en skatt som årligen ökar i takt med inflationen. Det är trots allt en ansenlig summa. Denna skatt motiveras med att kommunen har kostnader kopplade till fastighetsbeståndet. Egentligen är det ett tveksamt resonemang eftersom fastighetsägarna redan med råge betalar för alla dessa kostnader - V/A-taxor, sophämtning, bygglov, gatukostnader och givetvis den vanliga kommunalskatten. Egentligen är fastighetsskatten helt enkelt en godtyckligt uttagen skatt för att stärka statens finanser (att den går till kommunerna räknas av från kommunernas statsbidrag). Men den nya kommunala fastighetsavgiften som Alliansen införde när den statliga fastighetsskatten avskaffades är i vart fall mer rimlig än sin föregångare.

Det finns också dolda "fastighetsskatter" som det talas väldigt lite om. En av dem är den höga bygglovskostnad som de flesta kommuner tar ut, en kostnad som ligger väldigt långt över ett rimligt timpris för utfört arbete. Det är helt enkelt en dold extra fastighetsskatt för nya hus som finansierar andra delar av den kommunala verksamheten. Statens lantmäterikostnader vid avstyckning av mark är en annan dold fastighetsskatt som genererar stora vinster för staten.

Men den allra värsta dolda fastighetsskatten är stämpelskatten vid köp av fastighet och kostnaden för uttag av pantbrev vid belåning. Jag tror få som inte just köpt hus vet hur enorma dessa kostnader faktiskt är.

Låt mig ta ett exempel. Vi utgår från ett köp av en fastighet för 5 miljoner, inte alls en orimlig summa i dag i våra storstadsområden. Stämpelskatten är 1,5% på denna summa för att få lagfart, vilket blir 75.000 kronor. Om man sedan lånar 4 miljoner och behöver nya pantbrev i fastigheten som säkerhet tillkommer 2% i pantbrevskostnad, dvs 80.000 kronor till. Staten får alltså vid denna affär in 155.000 kronor i stämpelskatter, rakt in i statskassan. Kostnaderna för ansvarig myndighet lär vara minimala med dagens elektroniska hantering, även om man räknar in manuella granskningar av handlingar, hantering av eventuella fel mm. Det allra mesta av stämpelskatterna går rakt in i statskassan helt utan motprestation.

För juridiska personer är lagfartskostnaden än mer horribel, hela 4,25%. Det gör att staten på en fastighetsaffär på 25 miljoner (inget orimligt pris för exempelvis en hyresfastighet) tar in över en miljon kronor (!) i lagfartsavgift! På ett enda köp! Vi talar här om en verkligt straffskatt på fastighetsöverlåtelser.

Stämpelskatterna är den stora dolda fastighetsskatten som ofta glöms bort i samhällsdebatten, och utgör i praktiken en ren konfiskation av egendom. Den som förespråkar en höjd fastighetsskatt borde i så fall samtidigt förespråka en rejäl sänkning av stämpelskatterna som idag är fullständigt oskäliga. Skatter som helt saknar koppling till vare sig inkomst eller bärkraft har mycket svag moralisk legitimitet. Själv har jag flera gånger genom åren lyft frågan i riksdagsmotioner, den senaste var denna. Kunskapen om de dolda fastighetsskatterna måste öka, både bland politiker och allmänhet.
Skenande byggpriser eldas under av byggsubventioner

2017-07-16

Nyligen kom uppgifter från SCB om att byggkostnaderna på årsbasis ökat med 2,7%, alltså långt mer än inflationen. Den senaste uppmätta månaden var ökningen ännu större, hela 0,5% mellan april och maj. Stigande byggkostnader bidrar till att driva upp priserna på hela fastighetsbeståndet.

Det byggs idag mer än på väldigt många år. Många av dessa byggen började planeras redan under Alliansens sista år, ofta är planeringstiden för stora byggprojekt 4-5 år, och nu byggs det i en rasande fart. De mycket låga räntorna är en viktig orsak, den växande bostadsbristen i många områden en annan.

Det omfattande byggandet framhålls oftast som något enbart positivt, men det är också förenat med risker och problem. För det första blir de hus som byggs mycket dyra att bo i eftersom både markkostnader och byggkostnader ökar så snabbt. Det finns också risk att det i en sådan här byggboom byggs med sämre kvalitet och att det byggs bostäder som inte stämmer med vad som efterfrågas. Det byggs exempelvis alltför lite billiga och enkla bostäder som passar dem med lägre inkomster. Risken är att bostadsbristen kvarstår för studenter och ungdomar som inte har råd att bo i de nya husen, och att efterfrågan bland kapitalstarka grupper inte är tillräckligt stor för att alla dyra bostäder ska gå att sälja.

Faktum är att till och med Aftonbladets ledare oroar sig för att det som byggs inte matchar efterfrågan.

Påståendet att ökat byggande skapar nya jobb stämmer i dagsläget inte heller särskilt bra, inte så som det gjorde för 4-5 år sedan. De byggföretag som bygger idag använder i allt större utsträckning utländsk arbetskraft och underleverantörer. Det gör att antalet nyskapade svenska jobb inte blir så stort längre, eftersom det helt enkelt saknas byggnadsarbetare. Dessutom blir det billigare att anlita utländska företag.

Att byggkostnaderna ökar så snabbt som de gör just nu eldas dessutom under av regeringens byggsubventioner, som handlar om uppemot 6 miljarder per år. Att subventionera bostadsbyggande samtidigt som det råder byggboom är knappast särskilt särskilt genomtänkt.

Om regeringen upplever problem med att vi från Alliansens sida nu vill stoppa en del av regeringens skattehöjningar kan man finansiera bortfallet genom att snarast slopa byggsubventionerna. Summorna är helt jämförbara i storlek, ca 6 miljarder. Det vore bra även för att motverka en ohållbar byggboom.

Vi har sett från flera andra länder att en okontrollerad byggboom så småningom kan leda fram till samhällsekonomiska obalanser. Detta har hänt i såväl Irland som Grekland, Spanien och Portugal i nutid, men det var också något som drabbade Sverige på 1990-talet. Då byggdes det en massa - och sedan rasade fastighetsmarknaden samman. Det finns all anledning att se riskerna, inte minst i dagens extrema lågränteläge, även om man i grunden gläds åt ett ökat byggande. Att omedelbart slopa byggsubventionerna vore en bra början för att motverka överhettning.

En översyn av hela skattesystemet är sannolikt också behövligt, men kanske en mer långsiktig fråga. Att i dagens läge ensidigt slopa eller drastiskt trappa ned ränteavdraget eller höja fastighetsskatterna kan lika gärna utlösa en fastighetskris som förebygga den. Det tycker jag man ska tänka på när vissa debattörer högljutt förespråkar detta. Viktigast idag är att bankerna tar sitt ansvar och ser till att låntagarna har god marginal för stigande räntor i framtiden.
Varför var det 47 grader varmt i Spanien 1946, 1959 och 1967?

2017-07-13

Det är varmt i Spanien just nu, en extremt jobbig värmebölja. Farlig för både människor och djur, och med ökad risk för skogsbränder. Nog för att det ofta är runt 40 grader i södra Spanien i juli, men temperaturer runt dagens 47 grader är ganska extrema. Genast framhålls detta av vissa som ett bevis på pågående klimatförändringar. Och så kan det naturligtvis vara. Klimatet har genom historien förändrats mycket dramatiskt under förhållandevis korta tidsperioder.

Jag tycker alltid det är intressant att sätta in dramatiska händelser i historiskt perspektiv. Lite sökningar på nätet gav ett intressant resultat. Det visar sig att de högsta temperaturer som nämns för Spanien ligger på dryga 50 grader (!), uppmätta 1876 o 1926. Detta är dock så gamla uppgifter att de benämns som "inofficiella". Den högsta officiella temperaturen i Spanien är 47,8 grader, och uppmättes i Murcia 29 juli 1976. Murcia har även en senare topptemperatur på 47,2 grader den 4. juli 1994. (Källa Danska TV2 idag).

Temperaturer över 47 grader är inte alldeles ovanliga i Spanien. Jag hittade denna turistguide på nätet, "Iberia Nature" där man redovisar följande om spanska rekordtemperaturer:

"There are a number of official figures in Spain of around 47ºC, including at Écija , also known as the 'sartén or frying pan of Andalucia' in the province of Seville, with 47.0ºC in 1959 and again 1967, and Seville itself in 1946, also with 47ºC, Badajoz: 47.0ºC in August 1964 and Cordoba: with 46.6ºC on 23-7-1995. The highest absolute temperature appears to be Murcia more recently with 47.8°C on 29-7-1976, though weather people suspect that temperatures of 50ºC have been reached at points in the Guadalquivir basin. Many books including the Spanish version of the Guiness Book of Records give the absolute record in Spain as the 51ºC recorded in Seville on 30th July 1876. This, however, is not accepted by experts as it was made using suspect equipment. Doubts also hang over the 48.8ºC recorded in Cazalla (Seville) on 30th August 1926."

Det senaste dygnets rekordsiffra för sommaren på 47 grader ligger alltså strax under de tidigare toppnoteringarna, och i precis i nivå med ett antal säkra mätningar från 1946 och framåt. Dagens 47 grader är alltså inte ett historiskt rekord.

Om man nu ändå med säkerhet hävdar att klimatförändringar är orsaken till veckans värmerekord måste man rimligen också förklara hur det kunde bli 47 grader varmt även 1946, 1959, 1964 och 1967? Ingen påstår vad jag vet att klimatförändringar spelade in då. Om det nu ändå kunde bli så varmt dessa år måste det ju funnits någon annan orsak. Kan man verkligen tvärsäkert utesluta samma orsak till de höga temperaturerna idag?

Jag säger inte att den höga temperaturen inte kan bero på klimatförändringar, det har jag faktiskt ingen aning om. Men att sätta in saker i historiska perspektiv är alltid intressant. Det som vi uppfattar som extremt idag har väldigt ofta hänt tidigare, och det tycker jag man ska ha med i klimatdebatten.
Demografin och högkonjunkturen minskar ungdomsarbetslösheten

2017-07-13

Regeringen har inte längre så mycket att glädjas åt på arbetsmarknaden. Trots en mycket stark högkonjunktur i vår omvärld så ökar nu den svenska arbetslösheten för tredje månaden i rad enligt Arbetsförmedlingens siffror. Men ungdomsarbetslösheten minskar, och det tar regeringen fasta på och nämner i alla sammanhang. De har dock svårt att peka på något de själva beslutat eller genomfört för att åstadkomma detta - snarare är det ju så att de gjort det dyrare att anställa ungdomar, och att de utlovade insatserna för att få in långtidsarbetslösa ungdomar i praktik och liknande blivit ett kompakt fiasko. I juni, snart tre år med S-MP-regeringen hade det exempelvis bara blivit 474 traineejobb i hela landet av de 32.000 som Socialdemokraterna utlovade i valrörelsen 2014. "Extratjänsterna" i välfärden har också blivit ett fiasko. De skulle bli 31.000, men hittills har det inte ens blivit 10% av detta, bara drygt 2.000. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten, och är nu den högsta på tio år!

Det är två helt andra faktorer än regeringens politik som samverkat för att minska ungdomsarbetslösheten. Dels demografin (förändringar i ålderssammansättningen i samhället) och dels högkonjunkturen.Detta är en graf från SCB som visar födelsetalen fram tills idag, alltså antalet födda varje år. Under toppåren 1990-93 låg födelsetalen över 120.000 per år. Sedan föll det snabbt, och runt millenieskiftet var födelsetalen nere under 90.000 per år. Dessa stora svängningar får politiken ständigt leva med - bland annat antalet förskoleplatser, grundskoleplatser, gymnasieplatser och mängden ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden påverkas kraftigt av dessa kraftiga svängningar mellan åren.

Ungdomarna födda 1990-93 fyllde 18 år 2008-2011, och då kom många av dem ut på arbetsmarknaden. Samtidigt hade vi en global finanskris och lågkonjunktur. Denna kombination gjorde att ungdomsarbetslösheten blev mycket hög, vilket jag påpekat många gånger genom åren.

De ungdomar som fyller 18 år i år föddes 1999, alltså under de år då ungdomskullarna var som minst, faktiskt de lägsta på nästan 70 år. De är alltså oerhört mycket färre unga som konkurrerar om de lediga jobben idag. Samtidigt har vi idag en stark högkonjunktur. Följaktligen är ungdomsarbetslösheten nu nere på mycket lägre nivåer.

Exemplen blir ungefär desamma om man jämför 16-åringar eller 20-åringar - de höga respektive låga födelsetalen slår igenom på samma sätt. Om man jämför de fem åren med högst födelsetal med de fem åren med lägst var det totalt ungefär 150.000 fler ungdomar (30.000 per årskull) som kom ut på arbetsmarknaden under åren 2008-11 jämfört med antalet de senaste åren och några år framåt. Det är mycket stora tal, och självklart påverkar detta arbetslösheten kraftigt.

På regeringen låter det som om ungdomsarbetslösheten numera inte är något problem. Men det är fel. Av SCB:s senaste siffror (för maj) framgår att den totala arbetslösheten i Sverige var 7,2% (säsongsrensat 6,7%). Ungdomsarbetslösheten var 21,8% (säsongsrensat 17,3%)! Ungdomsarbetslösheten är alltså fortfarande tre gånger så hög som den totala arbetslösheten. Så även om demografin och högkonjunkturen gjort stor nytta så är problemen långtifrån lösta.

Ytterligare en varningssignal är att arbetslösheten bland utrikesfödda unga ökat med hela 17% det senaste året. Det visas av denna figur från Arbetsförmedlingens sökbara statistikdatabas:Detta är ytterligare ett bevis på den nya tudelade arbetsmarknaden, där de flesta inrikes födda i vuxen ålder har arbete, medan många lågutbildade unga och utrikes födda är arbetslösa. Skillnaden växer och det är ett av våra största samhällsproblem idag.

Regeringen sitter nöjd och konstaterar att sysselsättningen ökat de senaste åren och att ungdomsarbetslösheten minskar. Detta har dock skett trots regeringens politik, inte tack vare den. Och nu vänder arbetslösheten uppåt, ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och vi har ett stort antal nyanlända som efterhand vill ut på arbetsmarknaden. Samtidigt vet vi att konjunkturen sannolikt snart vänder nedåt. Regeringen borde rusta Sverige för sämre tider och genomföra viktiga reformer, men man väljer att inte göra någonting.
Svensk naivitet huvudorsak till att avvisningarna inte fungerar

2017-07-11

Denna nyhet finns i många medier igår, här sammanfattad av SVT:s TextTV.

Nyheten aktualiserar det jag skrev häromdagen om att EU måste hitta ett nytt system som alternativ till dagens asylsystem. Inte minst nu när mängder av afrikaner och asiater utan asylskäl strömmar in i EU. (Se bloggen 5 juli).

Det är idag en "politisk självklarhet" att det inte gör något om många utan asylskäl söker asyl eftersom de ändå "inte får stanna". Men verkligheten ser tyvärr inte alls ut så. Jag uprepar det jag skrev på bloggen den 5 juli:

"Samtidigt blir det allt svårare att skicka tillbaka de asylsökande som fått avslag på sin ansökan. En del ekonomiska migranter överklagar sina avslagsbeslut på "okynne" för att eventuellt få en chans att stanna. Andra åberopar verkställighetshinder på grund av exempelvis ålder eller hälsa och får då kanske stanna "tills vidare". Men inte minst kommer många med avslag att gå under jorden och skapa ett parallellsamhälle där social oro, fattigdom och risk för extremism och kriminalitet blir resultatet. Och för varje ekonomisk migrant som lyckas få stanna lagligt minskar samtidigt samhällets resurser att hjälpa de verkliga krigsflyktingarna till ett nytt liv.

Samma sak gäller för övrigt så kallade "Dublinärenden", alltså ärenden som ska prövas i tidigare säkra land i enlighet med Dublinförordningen. Även personer som omfattas av denna överklagar ofta, eller går under jorden efter beslut. Jag har berättat om detta tidigare efter mitt besök hos Migrationsverkets Dublinenhet i Solna.

Det jag beskriver står i stark kontrast till regeringen och inrikesminister Ygemans löfte att 80.000 personer med avslagsbeslut måste avvisas från landet kommande år. Visst, en del lämnar landet frivilligt, andra "mutas" med återvändarstöd (jag tycker i grunden det är helt orimligt att betala personer som sökt asyl utan rimliga skäl för att de ska resa tillbaka hem). Men allt fler går som sagt under jorden och det är oerhört svårt att både hitta dem och verkställa avvisning. Förutom att det kostar enorma pengar och sätter polisen och andra myndigheter i omfattande arbete. Och trots detta har alltså endast 591 (!) personer tvångsavvisats under årets första fyra månader - 30% färre än i fjol.

Det blir ju inte heller lättare att få människor att lämna landet om man som den rödgrönrosa ledningen i Malmö och Stockholm betalar ut försörjningsstöd till människor som går under jorden efter avslagsbeslut. Detta borde självklart förbjudas i lag, det är våra gemensamma skattepengar som förslösas och som samtidigt aktivt motverkar det riksdag och regering vill uppnå.

Inte heller om man erbjuder skola till de gömdas barn, något jag förutsåg redan när detta beslut togs. Till höger mitt numera välkända citat från Borås Tidning 8 mars 2011.

Nu krävs tydlighet från politikerna. Här följer mina fem förslag:

1. I det läge som råder borde Sverige sätta stopp för allt asylmottagande tills vidare, endast undantaget kvotflyktingar via FN. Dvs moderaternas krav om "flyktingstopp" måste genomföras.
2. Någon form av gränskontroller borde återupptas permanent vid samtliga gränser och alla asylsökande ska avvisas till närmast föregående säkra land, oftast Tyskland eller Danmark. I praktiken blir det en mycket handfast svensk tillämpning av tankarna bakom Dublinförordningen. Förenklade system för pendlare måste samtidigt införas för att inte skada arbetspendlingen, framförallt över Öresund.
3. Kommunerna måste i lag förbjudas att betala ut pengar till asylsökande som fått avslagsbeslut.
4. Rätt till skolgång för barn till personer som trotsar ett avslagsbeslut ska omedelbart upphöra. Samma sak med rätt till annan sjukvård än akutvård.
5. Beslut om avslag bör mer regelmässigt kunna överlämnas personligen vid ett möte med den asylsökande, som efter mötet omedelbart tas i förvar i avvaktan på avvisning. Detta skulle bli oerhört arbetsbesparande för ansvariga myndigheter.

Vissa av förslagen, särskilt punkt 1-2, kommer sannolikt att ifrågasättas av EU. I det läget måste Sverige stå stadigt i sin linje, i likhet med en del andra EU-länder som idag öppet trotsar EU i asylfrågan. Det måste vara slut med att Sverige är naivast av alla länder i EU. Om EU hotar med sanktioner får detta överklagas, det tar lång tid innan beslut kommer. Och skulle Sverige i efterhand tvingas betala vite eller böter till EU blir det trots allt mycket billigare än att som idag ha ett totalt och växande kaos i asylsystemet och avvisningssystemet.

Jag ska vara tydlig med att flera av mina förslag ovan inte är moderaternas officiella linje. Men jag är övertygad om att det inte finns någon annan väg att gå. Alternativen har nu prövats under lång tid, med total brist på framgång. Vårt samhälle klarar inte ett snabbt växande parallellsamhälle där våra socialt utsatta utanförskapsområden blir allt fler och allt större. Och gör vi inget kommer den utvecklingen att accelerera.

Nu måste fokus ligga på att helt stoppa inflödet av nya asylsökande, att effektivt avvisa dem som nekas uppehållstillstånd samt att sätta in kraftfull politik på alla områden för att få de som beviljats uppehållstillstånd i egen försörjning, lösa bostadsproblemen och ge barnen en bra skolgång. Det finns inget alternativ.
Arbetslösheten fortsätter att öka

2017-07-10

Arbetsförmedlingen kom idag med sin månadsstatistik. Arbetslösheten fortsätter att öka, för tredje månaden i rad. Trots en mycket stark högkonjunktur och en i grunden stark arbetsmarknad.

Huvudskälet är att allt fler nyanlända nu efterhand tillförs arbetskraften. Detta har dock bara börjat - de flesta nyanlända från rekordåren 2015/16 kommer inte att synas i arbetskraften förrän till hösten eller under 2018. Jag tror få svenskar inser hur allvarligt läget är, och hur arbetslösheten kommer att se ut om några år, särskilt om vi samtidigt går in i en svagare konjunktur.

Men regeringen står totalt handfallen och nöjer sig med att högkonjunkturen döljer det mesta av dagens problem, i stället för att rusta landet för sämre tider. Det är extremt ansvarslöst.


(Ovan från Ekots hemsida idag)
Jag ligger fortfarande tvåa på den politiska twittertoppen i Sverige

2017-07-10

I går fick jag uppdaterade siffror över den svenska twittertoppen rörande svenska politiker och politiska partier. Jag ligger på en andraplats efter min partikollega Hanif Bali. Det är samma placering som för en månad sedan. Vi är de två främsta twittrarna bland Sveriges politiker, före samtliga partiledare och partiernas officiella twitterkonton.

Det man mäter är hur mycket reaktioner varje twittrare får på sina tweets. Det kan vara gillande, kommentarer eller retweets (att andra sprider det man skriver).

På topplistan finns fem moderata konton bland de 11 första. Det är riktigt bra! Förutom mig själv och Hanif Bali är det vår partiledare samt min riksdagskollega Lars Beckman. Och så moderaternas officiella twitterkonto såklart.


Anna Kinberg Batra avslutade årets Almedalsvecka

2017-07-09I dag avslutade Anna Kinberg Batra årets Almedalsvecka. Jag tycker hon gjorde riktigt bra ifrån sig med sitt tal och med tanke på den press hon har på sig med låga opinionssiffror och medial nedskrivning tycker jag det var en stark insats. En partiledare som gör ett så bra jobb i en pressad situation är en bra kandidat till en statsministerpost.

Det jag tar med mig från talet var att hon hade en berättelse där delarna hänger ihop. Det saknas ofta i dagens politik där populistiska utspel i detaljfrågor får mycket utrymme medialt. Anna talade om att det är företag som anställer och människor som jobbar som skapar alla resurser till välfärden. Hon talade om att integrationen är en av de viktigaste sakerna för att klara av jobbpolitiken. Och så beskrev hon hur tryggheten är en grundläggande samhällsfråga, allt från brottsbekämpning till mer pengar till försvaret.

Hon sa också en sak som jag uppskattar, nämligen att moderaterna aldrig lovar allt till alla. Vi lovar inte mer än vi kan hålla! Detta är ärlighet från en politiker, en ärlighet man sällan hör från exempelvis vänsterhåll.

Att hon inledde sitt tal med att be nazisterna som befann sig i bakgrunden med sina flaggor att åka hem och kallade dem för Sverigehatare var en bonus. (Jag förstår för övrigt inte hur nazisterna kan få stå bakom den moderata publiken och vifta med sina flaggor när moderaterna har tillstånd för sitt evenemang på Almedalens stora scen? Nazisterna kan knappast ha demonstrationstillstånd samtidigt? Varför körde inte polisen bort dem?)

Sammanfattningsvis - Moderaterna och Anna Kinberg Batra har det tufft just nu. Men jag vill ändå tro att den som har den mest sammanhängande politiken, levererar en berättelse som hänger ihop och som har konkreta lösningar på alla stora samhällsproblem till slut får stöd av många väljare. Och därför tror jag valresultatet 2018 kommer att vara bra mycket bättre för moderat del än vad dagens opinionssiffror visar.
Har "antikapitalister" lägre IQ än andra?

2017-07-08

Jag förundras alltid över de våldsbejakande anarkisterna och kommunisterna som krossar, förstör och plundrar allt i sin väg i protest mot det kapitalistiska systemet. Nu senast i Hamburg (nedan):

Dessa unga män (nästan bara män) som verkar ha en sak gemensamt - bortskämda snorungar som tramsar omkring och leker revolution i märkesjeans, Nike-skor och med senaste Iphonen i handen för att dokumentera. Och de älskar uppenbarligen att plundra butiker, framförallt på elektronikprylar.

Har "antikapitalisterna" någonsin slagits av tanken att utan kapitalism hade butikerna de plundrar varit tomma. Märkesjeansen och de dyra skorna hade inte funnits och ingen hade uppfunnit Iphonen.

Och den patetiska "antikapitalisten" på bilden som tar matpaus på McDonalds för att äta en hamburgare innan han går ut och fortsätter slåss med polisen, han ska tacka kapitalismen för att det överhuvudtaget finns något McDonalds.

Slutsatsen är helt enkelt att dessa "antikapitalister" och "revolutionärer" måste ha lägre IQ än resten av befolkningen. De förstår helt enkelt inte vanliga enkla samband. De är lika hopplöst vilse i sina tankar som nazisterna och islamisterna. En otäck treklöver av extremistiska galningar som ständigt är ett hot mot civilisation, trygghet, medmänsklighet och sunt förnuft.


Svartklädda, maskerade "antikapitalister" i jakt på kapitalvaror...men de glömmer visst att betala.

Statsminister Löfvén vilseleder om långtidsarbetslösheten

2017-07-05

SVT uppmärksammar idag att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Nu är 147.000 personer långtidsarbetslösa i mer än ett år. 77.000 av dem hade varit arbetslösa i mer än två år. Det är skrämmande höga siffror för att vara mitt i en stark högkonjunktur. Och regeringen gör faktiskt inget alls för att försöka få ned dessa tal, man försitter tvärtom alla chanser att reformera politiken under högkonjunkturen för att kunna hantera en kommande lågkonjunktur. Det är extremt oansvarigt.

Jag har tidigare visar hur såväl justitieministern (som jag KU-anmält) och arbetsmarknadsministern kommit med felaktiga eller vilseledande uppgifter om arbetslösheten. Och nu är det statsministerns tur. Enligt SVT skyller han den växande långtidsarbetslösheten på att det kommit många nyanlända:

Men statsministern är antingen dåligt insatt eller försöker vilseleda. De nyanlända kan inte vara orsaken till växande långtidsarbetslöshet.

Fram tills man får besked om uppehållstillstånd är man asylsökande, och då ingår man inte i arbetskraften och räknas inte som arbetslös. Nyanländ är man sedan enligt definitionen under två års tid efter att man fått besked om uppehållstillstånd. Handläggningstiden hos Migrationsverket har de senaste åren varit väldigt lång, vi talar om 1-2 år.

Långtidsarbetslös är man om man stått till arbetsmarknadens förfogande och sökt arbete utan att lyckas under minst ett års tid. Den stora strömmen av nyanlända kom hösten 2015, och de lär ha fått sina beslut om uppehållstillstånd tidigast hösten 2016 eller får dem under 2017. Även om de sedan direkt skulle sökt arbete och stått till arbetsmarknadens förfogande har de omöjligen hunnit vara arbetslösa över ett år. Det gör att de inte kan påverka långtidsarbetslösheten alls. Dessutom finns de nyanlända i arbetsför ålder normalt i etableringsuppdraget och får etableringsersättning på villkor att de studerar svenska eller utbildar sig på annat sätt. De flesta söker inte jobb under tiden, vilket gör att de inte ens anses ingå i arbetskraften och än mindre räknas som arbetslösa överhuvudtaget!

Statsministerns påstående att det är de nyanlända som är orsaken till långtidsarbetslösheten är helt enkelt fel. Dagens nyanlända kan rent matematiskt omöjligen påverka långtidsarbetslösheten. Däremot finns det många andra i vårt samhälle som varit arbetslösa lång tid, trots den starka konjunkturen. Det handlar om lågutbildade unga, men det handlar också om utrikes födda som kommit till Sverige tidigare men som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden. Regeringen vill inte se dessa problem, och än mindre göra något åt dem. Om långtidsarbetslösheten växer under högkonjunktur, hur kommer det då inte att se ut när konjunkturen vänder ned?

För eller senare kommer de nyanlända i arbetsför ålder att påverka arbetslöshetsstatistiken. Det borde oroa statsministern. Han borde lägga fokus på detta i stället för att använda antalet nyanlända som ett sätt att skylla ifrån sig. Det viktiga är för övrigt inte vad långtidsarbetslösheten beror på, utan vad regeringen tänker göra åt saken. Och där är regeringen väldigt tyst.

Asylsystemet har havererat - dags att skapa ett nytt regelverk?

2017-07-05

I december 2015 skrev migrationsforskaren vid Göteborgs Universitet, Joakim Ruist, i Svenska Dagbladet att asylrätten borde avskaffas och ersättas med något bättre. Tyvärr ligger artikeln bakom en betalvägg, men Ruist utvecklade även saken på sin blogg den 20 december 2015. Jag rekommenderar alla att läsa det blogginlägget, för det ger ett helt annat perspektiv på dagens asylsystem än det man brukar få höra i andra sammanhang. De stora brister Ruist konstaterar i dagens asylsystem blir allt mer uppenbara. Inte minst nu när dessutom allt fler av de asylsökande uppenbarligen saknar asylskäl.

Redan i januari 2016 berättade Dagens Industri att EU-kommissionens vice ordförande konstaterade att en majoritet av "flyktingarna" som kom till Europa hade ekonomiska motiv och saknade asylskäl. Jag har också tidigare berättat om hur FN-organet UNHCR uppskattar att mindre än 3% av alla "flyktingar" som kom till Italien under 2016 hade flyktingskäl. Över 97% var ekonomiska lycksökare som hoppades få en bättre framtid i Europa än i sitt hemland.

Häromdagen kom statistik från EU:s gränsmyndighet Frontex som stärker denna bild. De största grupperna av migranter som just nu kommer till Italien kommer från Nigeria och Bangladesh. Inte från krigszoner.


Liknande siffror kom fram i reportaget i SVT:s Aktuellt som jag bloggade om den 25/6. Man konstaterade att nästan inga av de som kommer till EU just nu är flyktingar utan ekonomiska lycksökare som luras till EU av flyktingsmugglare med falska löften och förhoppningar. Och nu varnar Italien för att man kommer att vägra migranter från Afrika att gå iland i Italien om inte resten av EU ställer upp och avlastar dem:

Frågan är hur EU ska agera?

Det är lätt att konstatera att situationen är ohållbar. De som är på flykt från krig saknar oftast möjlighet att ta sig till EU för att söka asyl, medan antalet ekonomiska migranter ökar hela tiden. Vi vet samtidigt att ju fler migranter som kommer hit desto längre tid tar det att utreda alla asylärenden. Och få EU-länder vill ta emot fler asylsökande. Samtidigt blir det allt svårare att skicka tillbaka de asylsökande som fått avslag på sin ansökan. En del ekonomiska migranter överklagar sina avslagsbeslut på "okynne" för att eventuellt få en chans att stanna. Andra åberopar verkställighetshinder på grund av exempelvis ålder eller hälsa och får då kanske stanna "tills vidare". Men inte minst kommer många med avslag att gå under jorden och skapa ett parallellsamhälle där social oro, fattigdom och risk för extremism och kriminalitet blir resultatet. Och för varje ekonomisk migrant som lyckas få stanna lagligt minskar samtidigt samhällets resurser att hjälpa de verkliga krigsflyktingarna till ett nytt liv.

Dagens asylsystem är vare sig praktiskt hanterbart eller moraliskt försvarbart.

På längre sikt finns bara en lösning, och jag är övertygad om att den kommer att bli verklighet, förr eller senare. Den är att, som Joakim Ruist föreslår, ersätta dagens asylsystem med något helt nytt. Men det löser såklart inte dagens akuta problem.

För att kunna hantera dagens akuta situation krävs framförallt ett tydligt agerande från EU:s sida, där man till att börja med gör tydligare skillnad i hanteringen av ekonomiska migranter och verkliga flyktingar. Alla migranter som inte kan styrka eller göra mycket sannolikt att de kommer från en krigszon måste helt enkelt avvisas direkt vid ankomst och sändas tillbaka därifrån de kommit, oftast till någon hamn på Nordafrikas kust. De övriga får däremot sin asylansökan prövad på vanligt sätt. Bäst vore naturligtvis om asylprövningen sker direkt på ankomstorten, varefter den med avslag direktavvisas och de som får stanna i EU fördelas ut över medlemsstaterna.

(Enskilda personer kan undantagsvis ha asylskäl av personliga skäl, oavsett vilket land man kommer ifrån. Detta rör dock en försvinnande liten del av alla migranter. En lösning vore möjligen att dessa i stället söker asyl på en EU-ambassad i sitt hemland. Asylansökan på ambassad skulle i så fall vara enda möjligheten för asylsökande från länder där inga väpnade konflikter pågår, och endast gälla det landets egna medborgare. Övriga hänvisas till att söka asyl på plats i EU som idag.)

Att direktavvisa ekonomiska lycksökare kan tyckas hårt, men det ligger egentligen helt i linje med internationella flyktingkonventioner och FN:s definition av flyktingstatus. Önskan om bättre ekonomi har aldrig utgjort asylskäl. Om vi ska hantera många hundratusen eller rent av miljoner ekonomiska lycksökare kommer hela asylsystemet till slut att kollapsa, liksom välfärdssystemen och tryggheten i hela EU. Detta inser alla som är insatta i frågan, men ingen vill ta i den heta potatisen och ta nödvändiga beslut. Om EU inte agerar väntar växande kaos, migrantströmmarna från Afrika och Asien har bara börjat och alla insatta säger samma sak - strömmen av migranter kommer att fortsätta växa, och flyktingsmugglarna gör allt större vinster. En så luckrativ verksamhet går aldrig att stoppa utan tuffa beslut. Förr eller senare kommer dessa beslut, men ju längre man väntar desto mer drastiska beslut krävs. Detta såg vi både i Sverige och resten av Europa 2015. Politiska beslut blir sällan bra när de tas i panik. Därför vore det bättre om EU:s politiker redan nu tog de beslut som krävs, både för att avlasta Italien, Grekland och Malta, men också för att trygga framtiden för hela EU:s befolkning inklusive alla de krigsflyktingar som redan kommit hit. Europa har inte tid att vänta.
Ulf Kristersson (M) kommenterar Decemberöverenskommelsen

2017-07-04

Decemberöverenskommelsen har givetvis varit en ständigt återkommande punkt på våra interna moderata möten i Finansutskottet de senaste åren. Och frustrationen har växt efterhand när vi sett vilken skada överenskommelsen gjorde. Ulf Kristersson (M) satte ord på detta i en debatt i Almedalen i går. Jag kan bara instämma.När jag läser vad jag själv skrev i mina två blogginlägg efter Decemberöverenskommelsen känner jag samma sak som Ulf Kristersson. Visst var jag kritisk, bland annat skrev jag så här den 27 december 2014:

"Samtidigt känns det problematiskt att Alliansen på detta sätt räddar kvar en mycket försvagad Stefan Löfvén vid makten. Jag befarar en kraftig svekdebatt från Alliansens och Moderaternas väljare som kommer att undra om vi inte står upp för vår egen politik? Och att verka i riksdagen i kraftfull opposition blir knepigt framöver, det är inget att hyckla med."

Men mina försök att samtidigt se de positiva sidorna av överenskommelsen känns så här i efterhand mer som fromma förhoppningar. Min beskrivning om ett "val mellan pest och kolera" kändes faktiskt mest träffande. Decemberöverenskommelsen är ett skäl till moderaternas svaga opinionsstöd idag och naturligtvis borde även jag varit tydligare i min kritik mot överenskommelsen. Samtidigt kändes det ganska hopplöst eftersom det var en överenskommelse på partiledarnivå som avgående statsminister Fredrik Reinfeldt ingått för moderaternas räkning. Att som enskild riksdagsledamot försöka stoppa detta kändes tämligen hopplöst och då fick man i stället försöka göra det bästa av situationen.
Slutar järnvägsplanerna för Göteborg-Borås med ett praktfiasko?

2017-07-03

Under Alliansregeringens tid tog ett stort och viktigt beslut, som vi var många västsvenska riksdagsledamöter som jobbat hårt för. Det gällde upprustningen av järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Borås. Det är en av de hårdast trafikerade pendelsträckorna i landet och Alliansen tog beslut om att i ett första läge bygga en ny modern järnväg på sträckan Mölnlycke-Bollebygd, via Landvetter flygplats, med byggstart runt 2019. Pengar sattes av i infrastrukturbudgeten och allt var klart för att sätta igång.

Och så kom plötsligt den nya S-MP-regeringens otydliga och halvhjärtade beslut om att Sverige ska satsa på höghastighetståg i stället. Någon gång i framtiden. Ingen förstod riktigt vad beslutet innebar, och det fanns inte heller några pengar avsatta till höghastighetsjärnväg.

Redan den 26 april 2010 skrev jag följande på bloggen: "Det viktigaste är att snabbt få till en realistisk ny fungerande järnvägsförbindelse mellan Borås och Göteborg, via Landvetter, inte storstilade och oerhört kostsamma planer om ett snabbtåg till Stockholm som i bästa fall kanske blir verklighet om 25 eller 30 år."

Ända sedan dess har jag varnat både mina partivänner, andra politiker, berörda kommuner och inte minst media för att deras vurmande för höghastighetståg i stället riskerar att stoppa hela järnvägsbygget. De senaste varningarna ainns på min blogg 2016-02-06 och 2016-03-11. Jag har även debatterat saken i riksdagen och skrivit flera debattinlägg genom åren om saken, det senaste var detta i november 2016, om att moderaterna vill bygga en modern traditionell järnväg mellan Göteborg-Borås och hålla fast vid den gamla byggplanen i stället för att satsa på höghastighetståg. Detta moderata beslut från 2016 går helt i linje med det jag hela tiden förespråkat i järnvägsfrågan och jag är en av dem som argumenterat starkt för detta internt.

Men regeringen valde alltså att lägga ett mycket märkligt förslag där man talade om höghastighetståg, men inte nu utan i framtiden. Vad som skulle hända under tiden stod skrivet i stjärnorna. Så här skrev jag i mars i år på bloggen:

Min varning om järnvägsplanerna besannades

2017-03-29

Under ett antal år nu har jag varnat för att tokhyllningarna från lokalpolitiker, media och intresseorganisationer (såsom exempelvis Västsvenska Handelskammaren) av tanken på en framtida höghastighetsjärnväg Göteborg-Jönköping riskerar att leda till att det inte blir någon järnväg alls i närtid.

I samband med regeringens infrastrukturproposition stod det klart att min oro verkade besannas. Den redan under Alliansregeringen beslutade utbyggnaden av järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd läggs på is och den planerade byggstarten skjuts upp. Och häromdagen kom dolkstöten mot en byggstart i linje med den tidigare planerade. Nu har nämligen regeringen beslutat att prioritera järnvägsutbyggnad i Skåne framför sträckan Göteborg-Borås.

Borås Tidnings ledarsida har hittills envist förespråkat höghastighetståg, men nu verkar man äntligen ha insett det orealistiska att fortsätta denna linje. I gårdagens ledare skriver man att "Den regionala kampen bör fokusera på att bandelen Göteborg-Jönköping inte dröjer i evighet. Om toppfarten dras ned en aning mellan Borås och Göteborg spelar mindre roll".

Med denna skrivning ansluter man sig i praktiken till den moderata linjen som numera (efter bland annat kraftfull argumentation från undertecknad och andra moderata västsvenska riksdagsledamöter) innebär att vi prioriterar regional trafik och en bra järnväg mellan Göteborg och Borås med byggstart i linje med det tidigare beslutet, alltså runt 2020. Vi förespråkar inte ett dyrt höghastighetståg som knappt stannar någonstans, utan en vanlig modern snabbtågförbindelse med stopp i de större orterna längs vägen, samt givetvis vid Landvetter flygplats. Detta är numera också den linje som Västra Götalandsregionen och berörda kommuner längs vägen förordar.

Idag medför regeringens nya linje i stället totalt kaos där ingen av de inblandade aktörerna verkar veta ens vad som ska byggas eller när det ska ske. Exempelvis läser jag i Lantmäteriets tidning att man "förbereder för höghastighetståg mellan Mölnlycke och Bollebygd". Detta trots att regeringen själva säger att "det kan bli aktuellt med lägre toppfart" (än 320 km/h) just mellan Göteborg och Borås. Samtidigt som regeringen i andra sammanhang talar om "höghastighetståg". Förvirringen är närmast total.

Tänk om politiker, media och intresseorganisationer lyssnat på varningarna och inte låtit sig förledas av de orealistiska planerna på höghastighetståg. Då hade vi redan varit igång på allvar med förberedelserna för att sätta spaden i jorden för den första delsträckan inom ett par år.

I slutet av maj i år kom så plötsligt ett hoppfullt besked. Såväl Trafikverket som Sverigeförhandlingen ville då skjuta frågan om höghastighetståg mellan Göteborg och Jönköping på framtiden. I stället ville man prioritera en modern snabb regionjärnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats, och med stationer i bland annat Mölndal, Landvetter och Bollebygd. Med andra ord den linje som moderaterna förespråkar. Därmed såg det återigen lite ljusare ut för en byggstart i närtid. Men nu växer återigen oron för att det inte ska bli något bygge alls, det ryktas att det inte finns med några pengar alls till bygget i regeringens infrastrukturproposition och att man helt enkelt tänker prioritera bort hela projektet. Västsvenska politiker är med rätta upprörda och har skrivit ett gemensam brev till regeringen. Läs mer i Göteborgs-Posten och dagens ledare i Borås Tidning.

Både politiker, media och berörda kommuner skulle ha lyssnat på varningarna från mig och andra och inte ifrågasatt det redan planerade järnvägsbygget. I samma ögonblick som man började tala om höghastighetståg i stället räckte inte de avsatta pengarna i Alliansens tidigare infrastrukturbudget och en massa osäkerhet uppstod om vad man nu skulle planera för. Hade vi hållit oss till Alliansens beslut, så hade vi varit igång med bygget inom några år och fått en utmärkt lösning för alla inblandade till en klart rimligare kostnad än höghastighetståg.

Kritiken mot mångmiljardprojektet Västlänken (tågtunneln under Göteborg) är massiv, både vad gäller att effektivisera järnvägstrafiken och när det gäller kostnaderna och ingreppen i staden. Analyserna visar dessutom att för många kommer Västlänken att öka restiderna jämfört med idag. Men detta prestigeprojekt tänker politikerna till varje pris driva igenom trots göteborgarnas protester. (En paradox i sammanhanget är att en av uppgifterna för Västlänken ska vara just att ta hand om ökad tågtrafik från Borås...). Västsveriges viktigaste järnvägssträckning kan man däremot tydligen prioritera bort, trots att den bara kostar en bråkdel av Västlänken och samtidigt skulle medföra enorm nytta både när det gäller restid och miljö. Och allt beror på att Socialdemokraterna måste ge Miljöpartiet ett fläskben, som innebär att regeringen "låtsas" att man vill bygga höghastighetståg - någon gång i framtiden för pengar som inte finns - utan att egentligen mena det. Och under tiden stoppar det mesta upp.

Fortfarande finns dock politiker som inte förstår alls vad de pratar om. Bland annat driver Centerpartiet (debattartikel i Borås Tidning idag) frågan om att i stället bygga höghastighetståg (!) mellan Göteborg och Borås. Till vilken nytta undrar jag? Tidsvinsten på några minuter? Snarare underblåser man ett kommande beslut från regeringen att strunta i alltihop och lägga hela järnvägsbygget på is.

Jag kan inte låta bli att tänka på ett träffande ordspråk. Den som gapar över för mycket mister ofta hela stycket.
Försöker aktivister stoppa MSB:s forskning om islamism i Sverige?

2017-07-03

Tidigare i år presenterades en rapport från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) en rapport ("förstudie") om Muslimska Brödraskapet i Sverige. Författare var terrorforskaren Magnus Norell, docenten Aje Carlbom samt Pierre Durami, före detta medlem i Muslimska brödraskapet.

Tidskriften Fokus skriver i sitt senaste nummer om hur MSB efter att rapporten publicerades blev helt nedringd och mejlbombad, samt drabbad av aggressiva telefonsamtal, uppenbarligen av aktivister som av chefen för operativa avdelningen på MSB, Anneli Bergholm Söder, beskrivs som det värsta hon upplevt under 30 år i myndigheten. Magnus Norell säger till Fokus att "Det här gör de för att vi inte ska få fortsätta. de som ringer och mejlar vill påverka beslutsfattare och få tyst på den här sortens forskning".

Det har förekommit en del diskussioner kring om MSB backat i sitt arbete att granska islamistisk informationspåverkan i Sverige eller om detta arbete fortsätter som tidigare. Fokus antyder i sin artikel att MSB inte tänker gå vidare med en mer omfattande rapport. Detta dementeras dock av MSB, exempelvis i en intervju av Lars Wilderäng på bloggen Cornucopia. Där framgår att man även kommer att fortsätta att granska Muslimska Brödraskapets roll.

Även forskaren Magnus Ranstorp som ju skrivit den första rapporten menar att MSB blivit missförstådda. Så här skriver han på Twitter:Även Dagens Nyheter har uppmärksammat saken. Den 16 juni ägnade man sin huvudledare åt det som hänt, men konstaterar också att MSB uppger att man "kommer att fortsätta undersöka islamisk extremism". DN avslutar med att konstatera det självklara, nämligen att "Varken kritik, kampanjer, skräck för fakta eller allmän rättshaverism får förhindra svenskt samhällsskydd och beredskap." Och det är ju som sagt självklart. All form av extremism är ett hot mot vårt samhälle och måste självklart kartläggas av våra ansvariga myndigheter.

Jag utgår från att svenska myndigheter aldrig kommer att låta sig stoppas av extremister. Men att det görs sådana uppenbara försök är oerhört allvarligt i sig och visar att forskning och kartläggning av dessa grupperingar är viktigare än någonsin.
Dagens Media om min tweet angående Vänsterpartiets förslag

2017-07-03

I går kom ju Vänsterpartiet med den "geniala" idén att ha dygnetruntöppna vårdcentraler över hela landet. När man vet hur svårt det är att bemanna dagens vårdcentraler dagtid inser man hur orealistiskt Vänsterpartiets förslag är. Tvärtom stängs ju idag hela tiden mindre vårdcentraler på grund av personalbrist. Ibland räddas de kvar genom att tas över i privat regi (som vår egen vårdcentral i Sätila nyligen), men det vill ju också Vänsterpartiet stoppa.

Att ovanpå detta tillskapa en mängd nattöppna vårdcentraler, Vänsterpartiet talar om minst 100 stycken, är givetvis helt orealistiskt. Vem ska besöka dessa? Det finns redan nattöppna akutmottagningar, och om man inte är akut sjuk kan säkert besöket hos vårdcentralen vänta till morgonen. Det finns nattöppna vårdcentraler redan idag på en del håll, men där diskuteras ibland i stället nedläggning på grund av att antalet besökande patienter är så oerhört litet. Här är ett exempel. Att bygga upp en ny dyr organisation med personal som inte finns för att lösa ett problem som inte finns är inget annat än populism.

En helt annan sak är att gränsdragningen mellan vad som är en vårdcentral, närakut eller vanlig akutmottagning kanske inte alltid är jättetydlig för medborgarna, och kanske inte så viktigt heller, bara man har tillgång till den vård man behöver. Det måste självklart vara upp till varje landsting att organisera vården i sitt område och driva de enheter som man tycker ger mest tillgänglig och kostnadseffektiv vård. Att komma med statliga pekpinnar om exakt vilka enheter som ska finnas och vad de ska kallas blir totalt fel.

Jag skrev nedanstående tweet igår, som enligt Dagens Media blev den mest spridda under gårdagen om Vänsterpartiets förslag. Dagens Media följer varje dag upp vad som kommenteras i sociala medier om de olika partiernas utspel och annat som händer i Almedalen.


Inte självklart att extremister alltid ska få demonstrationstillstånd

2017-07-02

Diskussionerna går höga om det lämpliga/rimliga i att extrema demokratihotande organisationer som exempelvis Nordiska Motståndsrörelsen (en rent nazistisk organisation) ska garanteras demonstrationstillstånd under Almedalsveckan. Ska verkligen organisationer som själva vill avskaffa demokratin tillåtas att under skydd av demokratiska rättigheter få framföra sina åsikter?

Frågan är komplex. Jag tycker såklart inte att extremvänstern, anarkisterna eller nazisterna har i Almedalen att göra. Men samtidigt är yttrandefriheten grundlagsskyddad, alldeles oavsett vilka åsikter man har (så länge man inte ägnar sig åt hot, hat, förtal eller på annat sätt bryter mot lagen). Men demonstrationsrätten är samtidigt inte ovillkorad. Att nazister och andra extrema och våldsamma grupper som exempelvis AFA, Revolutionära Fronten mfl, som inte bara föraktar demokratin, utan även öppet säger att de vill avskaffa demokratin, med automatik ges tillstånd att ordna aktioner eller demonstrationer är faktiskt ingen självklarhet.

På polisens hemsida sammanfattas reglerna och villkoren för demonstrationstillstånd så här:Med andra ord - man kan faktiskt begränsa rätten att demonstrera om det är nödvändigt på grund av ordning och säkerhet. Just under Almedalsveckan kan man på goda grunder misstänka att nazisternas demonstration kommer att mötas av motaktioner från extremvänstern, och att det kan bli väldigt våldsamt. Jag tycker detta hade varit skäl nog att neka alla extrema våldsbejakande eller odemokratiska organisationer demonstrationstillstånd under Almedalsveckan.
Lyssna på dem som skapar jobben - de litar mest på moderaterna

2017-07-02Dagens Industri hade i går ett stort reportage där man jämför finansminister Magdalena Andersson (S) och moderaternas ekonomisk-politiske talesperson (och min utskottsgruppledare) Ulf Kristersson. Man konstaterar att trots att svensk ekonomi är urstark tack vare den starka globala högkonjunkturen så är näringslivets förtroende för finansministern extremt lågt. Endast 9% (!) av de 1.100 företagsledarna i Ipsos undersökning har förtroende för finansministern. 52% säger att man helt och hållet saknar förtroende för henne. 88% säger att man har litet eller inget förtroende.

För moderaternas Ulf Kristersson är siffrorna omvända. Han har stärkt sitt förtroende bland företagsledarna, och idag har 58% förtroende för honom. Det är en ökning från 52% för ett år sedan.Ipsos har även undersökt hur näringslivstopparna rankar partierna i olika frågor. 70% anser att Moderaterna har den bästa politiken när det gäller ekonomi, jobb och företagande, medan 10% föredrar Socialdemokraterna.Detta är förvisso en undersökning bland företagsledare, högre chefer och styrelseordförande i företag med fler än tio anställda. Men resultatet är mycket tänkvärt. Det är företagen som ska våga investera, det är de som ska växa och anställa fler, de är nyckeln till hela Sveriges utveckling. Därför borde fler lyssna på vad de tycker om dagens politiska alternativ. Och då är Moderaterna det självklara alternativet.
Utvidgat RUT-avdrag vore ännu en liten pusselbit för fler enkla jobb

2017-07-02

Det är tio år sedan Alliansregeringen införde RUT. Svarta jobb blev vita, jobben blev fler samtidigt som människors vardag blev bättre. I RUT-branschen skapas över 20 000 heltidsjobb, och hälften av de kvinnor som driver RUT-företag är födda utomlands. Många som saknar utbildning har fått sitt första jobb genom RUT. Regeringen har försämrat och halverat RUT. Vi moderater och övriga partier i Alliansen vill tvärtom göra avdraget större och bredare. Det finns inga fula jobb eller fina jobb, utan alla jobb behövs. Att jobba är alltid bättre än att leva på bidrag.

Alliansen gav häromdagen beskedet om att man vill genomföra en utvidgning av RUT-avdraget:
• Tredubbla det maximala RUT-avdraget från 25 000 kronor till 75 000 kronor.
• Införa nya tjänster som ger rätt till RUT-avdrag, Trygghets-RUT (tillsyn av hem vid resa eller frånvaro), Tvätt-RUT (tvätt av kläder som sker utanför hemmet), samt Flytt- och hämt-RUT (flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning till återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt mer omfattande trädgårdsarbete än idag).
• Höjd avdragsrätt för äldre över 80 år från 50 till 60 procent. Äldre är bland de flitigaste användarna av RUT-avdraget. Samtidigt har de ofta knappa resurser. Det finns därför anledning att utreda om avdragsrätten för äldre personer över 80 år ska höjas.
• Ett bredare hemavdrag för äldre, "Senior-RUT". För att möta de äldres utökade behov av hjälp i hemmet bör det ses över om RUT-avdraget ska utökas till ett bredare hem-avdrag för dem över 70 år, där fler eller alla enklare tjänster i hemmet berättigar till skattereduktion.

Beskedet från Alliansen är i sig utmärkt. Men att utvidga RUT till lite fler tjänster är såklart bara en mycket liten pusselbit för att skapa fler jobb, det inser var och en. Viktigare då att Alliansen vill utreda ett mer omfattande RUT-avdrag för äldre som ska omfatta de flesta hushållsnära tjänster som dessa efterfrågar. Detta är den linje moderaterna drivit ett bra tag nu och det känns bra att hela Alliansen är med på tåget. Och då pratar vi sannolikt om ett betydande antal nya jobb.

Vi vet att en hel del av de nyanlända saknar utbildning, många är rent av analfabeter. Om man kommer som vuxen till Sverige och saknar grundskola har man minst 12 års utbildning framför sig för att nå gymnasienivå. Är man analfabet kommer det att ta mycket längre tid än så. Har Sverige råd med detta när det gäller vuxna människor som inte har så många yrkesverksamma år kvar när de studerat klart? Jag tror vi i stället måste skapa en mängd enkla, men riktiga och samhällsnyttiga, jobb för lågutbildade människor. Studera kan man sedan eventuellt göra samtidigt som man jobbar. Linjen att alla ska utbildas till att bli anställningsbara och att det ska råda en utbildningsplikt är utmärkt och självklar. Men man måste hitta lösningar som fungerar. Enkla jobb är en del av nyckeln för att människor ska komma i egen försörjning, och dessa jobb kan man ofta lära sig på arbetsplatsen, samtidigt som man på köpet kommer att utveckla sitt svenska språk. Ett utökat RUT-avdrag är en del i att uppnå detta.
Citerad i Dagens Samhälle

2017-07-01

Dagens Samhälle citerar mig i sitt senaste nummer, angående krafttag mot hatpredikanter som försöker hetsa till våld och motsättningar i vårt land.

En viktig poäng är det jag skrev på bloggen igår, med anledning av avslöjandena om islamistiska "föreläsningar" i Moskén i Borås. Det handlar inte bara om skärpt straffansvar, utan kanske ännu mera om att verkligen tillämpa de lagar som redan finns. Att våga sätta ned foten och gripa och döma de som ägnar sig åt hat, hot och hets mot oliktänkande eller andra religioner eller etniska grupper, eller som förespråkar våld. Hittills har det fått pågå alldeles för länge utan att rättssamhället reagerat.


Omstart i allsvenskan

2017-07-01

Allsvenskan startar nu om efter sommaruppehållet. För Elfsborgs del blev den första delen av säsongen väldigt ojämn. En mycket märklig upplevelse. Toppmatcher och storsegrar blandades med riktiga bottennapp och storförluster. Men före sommaruppehållet avslutade man med en rad riktigt bra insatser och klättrade en bit i tabellen till en åttondeplats. Precis i mitten av tabellen men bara tre poäng från en tredjeplats. Elfsborg är det målfarligaste i serien, men är också ett av dem som släppt in flest mål.


Inom kort får Elfsborg också en riktigt bra förstärkning. Det är Samuel Holmen som återvänder efter 10 år utomlands. Han lämnade Elfsborg efter guldet 2006 och har sedan dess bland annat gjort mycket bra ifrån sig i flera olika lag i turkiska ligan, och har ju också ett antal insatser i det svenska landslaget bakom sig. Holmen kommer att innebära ett tillskott av stabilitet och erfarenhet och dessutom förhoppningsvis en publikmagnet. Förstärkningen med Holmén gör att jag vågar tro på ett fortsatt avancemang för Elfsborg i serien, kanske rentav till de åtråvärda första fyra medaljplatserna. Holmen gör sin första match för gulsvart i hemmamatchen mot Hammarby den 17 juli.