Blogg Juni 2017

Expert på extremism ifrågasätter förklaringen från moskén i Borås

2017-06-30

Nu har Borås Tidning också en uppföljande artikel om morgonens avslöjande att Moskén i Borås vid minst elva tillfällen sedan 2013 bjudit in extrema islamister som föreläsare, några av dessa ökända som mycket extrema.

Det är Magnus Sandelin, journalist expert på extremism i olika former, som underkänner förklaringen från Islamska Kulturföreningen (som driver den aktuella moskén), när de skyller på misstag och påstår att man alltid för en noggrann bakgrundskontroll på föreläsare man bjuder in.

"Det är inte alls trovärdigt, de ljuger såklart. Det här är namn som är kända bland muslimer." De utpekade föreläsarna har åsikter som stämmer överens med radikala extrema grupper, men han säger också att de oftast inte öppet predikar väpnad jihad. "Man pratar inte politik i moskéerna numera. Oftast talar man om strikt teologiska frågor, men det är ingen tvekan om var de står. Genom att bjuda in de här radikala föreläsarna påverkar man också besökarna till en mer radikal uppfattning"//"Det här fenomenet är inte ovanligt i svenska moskéer, men vissa moskéer skulle aldrig bjuda in de här personerna. Så att den här moskén i Borås har gjort det, flera gånger, visar att den har en radikal inriktning. Det här är kända personer, kända salafister."

Magnus Sandelin håller också med om min kritik mot att Islamska Kulturföreningen får behålla sitt bidrag på 100.000 kronor per år utan att kommunen noga förvissar sig om att föreningen inte bjuder in extrema islamister som föreläsare. "Jag tycker inte det är så lämpligt. Om man har skattepengar som ska delas ut så är det väl frågan om de uppfyller kraven som ställs. Men det är väl bra om man följer upp verksamheten noga i fortsättningen då" säger han.

Och det är väl verkligen det minsta man kan begära. Man undrar ju bara hur många extremister av olika slag som får bidrag av svenska skattemedel runt om i Sveriges kommuner på grund av dålig kommunal kontroll?
Flera radikala islamister inbjudna till Boråsmoské de senaste åren

2017-06-30

I dag har Borås Tidning en helsidesartikel som avslöjar att fem olika extremister eller radikala islamister varit inbjudna minst 11 gånger de senaste 3-4 åren till den viktigaste moskén i Borås. Moskén drivs av Islamiska Kulturföreningen i Borås, och får enligt Borås Tidning ett bidrag av Borås Stad på 100.000 kronor per år.

Tyvärr är artikeln i BT låst bakom betalvägg, men jag har som prenumerant tillgång till både papperstidningen och nätupplagan. Sammanfattningsvis är det Centrum för säkerhet och beredskap i Borås, en kommunal enhet som arbetar mot alla former av våldsbejakande extremism, som analyserat situationen efter tips om besök av föreläsare med extremradikal bakgrund.

Man har nu haft möten med Kulturföreningens styrelse, och dessa tog då enligt BT "tydligt avstånd från de här åsikterna och uttryckte tacksamhet över att vi kom med den här informationen" säger Peder Englund (bilden th), avdelningschef för Centrum för säkerhet och beredskap i Borås. Kulturföreningens ordförande säger också att man gör noggranna bakgrundskontroller av alla personer som kommer och föreläser, och att man "har en policy inom föreningen med både juridiska, etiska och moraliska kriterier som alla måste leva upp till".

Trots denna påstådda bakgrundskontroll av externa föreläsare har man bland annat haft dessa besök sedan 2013 (citat från Borås Tidning):

"Den 14 april 2017 hålls en föreläsning med den danska imamen Sheikh Abo Bilal, som bland annat har avslöjats med dold kamera när han predikar att otrogna muslimska kvinnor ska stenas till döds eller piskas, samt att man ska bli dödad om man vänder islam ryggen. I Tyskland kallas han för hatpredikant och dömdes i december 2015 för att ha uppmanat till mord på judar.

Abo Muadh är verksam i Halmstad och har bjudits in att tala i moskén i Borås vid tre tillfällen mellan januari 2015 och december 2016. Muadh har bland annat talat positivt om martyrskap genom jihad, enligt författaren och journalisten Magnus Sandelin.

Bilal Borchali är verksam i Malmöregionen och pekas av skribenten Mohamed Omar ut som en predikant för salafism, en bokstavstrogen och mycket konservativ inriktning inom islam. Enligt Omar ska han uppmana till att följa Koranen till punkt och pricka och stå emot det svenska samhällets negativa inflytande. Bilal har varit inbjuden att föreläsa i Borås vid fyra tillfällen mellan december 2013 och december 2016.

Ahmad Saddiq, verksam i Norrköping, var inbjuden till Borås i januari 2015 och januari 2016. I Centrum för kunskap och säkerhets arbetsmaterial pekas han ut som en salafist och de hänvisar till en video på Youtube där han bland annat pratar om att judar och de som inte gör som Koranen säger blir bestraffade.

Sheik Abu Raad är verksam i Gävle och har i Gefle Dagblad pekats ut som den militanta islamismens ledare i Sverige. Enligt tidningen var han ansvarig för en hemsida där ett av budskapen var att straffet för homosexualitet är döden. Han var inbjuden till Borås i januari 2015."


Islamska Kulturföreningens ordförande säger i artikeln i BT att han inte vet vem som gjort bakgrundskontrollen i dessa fall, och att man "kanske missar att göra en riktig granskning ibland". Man kan ju utan att överdriva konstatera att det i så fall gjorts en hel del sådana misstag i bakgrundskontrollen av inbjudna föreläsare. Det är ju inte direkt några okända namn det handlar om, och till och med jag hade reagerat om jag sett namnet Sheik Abu Raad. Då hade alla varningsklockor ringt.

Det är ett mycket viktigt reportage från Borås Tidning, men för oss som följt det som händer i Borås är det tyvärr ingen nyhet att sådant här förekommer. Jag har exempelvis tidigare berättat om att jag har uppgifter från personer med insyn att det förekommer extrem islamism och rekryteringsverksamhet vid flera mindre "källarmoskéer" i Borås. Och nyligen bekräftade ju polisen att ett antal IS-terrorister rekryterats från just Borås. Borås har blivit en av flera orter i landet där extrem islamism sprids och det är oerhört allvarligt. Och då måste man ta frågan på allvar.

Jag står fast vid det jag tidigare sagt - såväl de som bjuder in denna typ av "föreläsare" som hatpredikanterna själva borde rimligen kunna ställas till svars för en rad olika brott. Exempelvis medhjälp till eller uppmuntran till hatbrott, hets mot folkgrupp, rekrytering till terrorism mm. Ibland finns uppenbarligen vittnen som vill framträda, ibland är föreläsningarna dessutom bandade eller filmade eller rent av utlagda på nätet. Då måste rättssamhället reagera. Och självklart borde Borås Stad omedelbart villkora allt ekonomiskt stöd till den Islamska Kulturföreningen med att man garanterar att inga hatpredikanter bjuds in till Borås. Att bara samtala över en kopp kaffe lär inte förändra något. Tills vidare borde bidraget i sin helhet frysas. Skattebetalarna i Borås ska inte tvingas vara med och finansiera extremism eller islamism!
Lite fler sommarbilder från min trädgård

2017-06-30

Så här på månaden junis sista dag kommer ytterligare lite fina trädgårdsbilder.Olika gröna nyanser är också snyggt när växterna blommat över.

Pioner är nog bland det finaste jag vet. Jag samlar....har en del gamla doftande sorter.


Externjurister kritiserar Svenska Institutet för flera grundlagsbrott

2017-06-30

Svenska Institutet har anlitat två externa jurister för att granska turerna kring den omtalade databasen över personer med "fel" åsikter och det som sedan följde när detta avslöjades. Det är Mårten Schultz och Daniel Westman som gjort granskningen. En sammanfattning redovisas på Svenska Institutets hemsida. Hela den juridiska granskningen redovisas i en rapport på 25 sidor.

Trots att juristerna alltså är anlitade av Svenska Institutet (SI) riktar de hård kritik mot uppdragsgivaren. Bland annat anför man två brott mot våra grundlagar:
* Man kritiserar SI för att blockeringen och kommunikationen om blockeringen inte har skett med beaktande av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.
* Man riktar också allvarlig kritik mot SI för att "utplånandet" av databasen har skett i strid med arkivlagens och tryckfrihetsförordningens bestämmelse om bevarande av handlingar.
* I övrigt bedömer man att det sannolikt inte förekommit några andra brott och att möjligheten för drabbade att begära skadestånd "är begränsad".

Så här sammanfattas kritiken på SI:s hemsida:

"Utredarna kritiserar SI för att blockeringen på @sweden och kommunikationen om blockeringen inte har skett med beaktande av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. De bedömer att blockeringen är förenlig med regler som skyddar yttrande- och informationsfriheten. Vidare bedöms att blockeringen inte strider mot personuppgiftslagen eller andra nationella regler som skyddar den personliga integriteten.

Utredarna riktar allvarlig kritik mot SI för att gallringen av sammanställningen av Twitterkonton har skett i strid med arkivlagens och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om bevarande av handlingar. De bedömer att SI genom kommunikationen inte har gjort sig skyldig till förtal av personerna på blockeringslistan. De bedömer vidare att enskildas möjligheter att erhålla skadestånd från staten för blockeringen och kommunikationen kring denna är begränsade."


De som menat att min polisanmälan av Svenska Institutets generaldirektör var obefogad får uppenbarligen tänka ett varv till. Två uppenbara och allvarliga grundlagsbrott från en svensk myndighet kan inte bara få gå spårlöst förbi. Dessutom tycker jag det finns goda skäl att analysera även de övriga grunder jag angivit i min polisanmälan.

Alla mina blogginlägg, dokument mm rörande Svenska Institutet finns samlade på denna sida
Flygfoton från Västsverige

2017-06-29

I går flög jag hem från Stockholm efter möte med Public Service-kommittén. Perfekt flygväder och underbar utsikt från min fönsterplats. Jag tog dessa bilder på vägen när vi flög omvägen via Kungsbacka för att landa från söder. Det känns lite märkligt att först passera flygplatsen på nära håll för att sedan flyga i en stor båge över Mölnlycke, Mölndal, Kållered, Kungsbacka och sedan tillbaka till flygplatsen. Men det blev bra foton. Här små miniatyrer av bilderna, klicka för att se dem i stort format.Floda, Landvetter med flygplatsen i bakgrunden, samt två bilder över Mölnlycke.Kållered, Kungsbacka, samt två bilder över Hällesåkersdalen på lägre höjd strax före landning.
Utan moderaterna vore oppositionen ganska tandlös

2017-06-29

Ofta får vi höra att oppositionen är tandlös. Inte minst beskylls vi moderater emellanåt för detta. Men statistiken från senaste riksdagsåret talar sitt tydliga språk. Utan moderaterna hade regeringen inte haft mycket motstånd i riksdagen.Två av de viktigaste redskapen för debatt och granskning av regeringen är interpellationer och skriftliga frågor. Vänstra bilden visar hur antalet interpellationer till statsråd fördelas mellan partierna det senaste riksdagsåret. Moderaterna står för 384 av totalt 578, eller 66%. Högra bilden visar antalet skriftliga frågor till statsråden. Moderaterna står för 1101 av 1619, eller 68%. Moderaternas andel är långt mycket större än vad som motsvarar vår andel av riksdagsmandaten, och även långt mer än vår andel av oppositionens riksdagsmandat. Det oppositionsparti som utmärker sig mest åt andra hållet är Sverigedemokraterna. De är tredje största parti i Riksdagen, men står endast för knappt 4% av det totala antalet interpellationer och skriftliga frågor senaste riksdagsåret. Man kan också konstatera att Vänsterpartiet är mer aktiva än vad som motsvarar partiets storlek - trots att man informellt är ett stödparti till regeringen.

Regeringen får också många riksdagsbeslut mot sig. Under Alliansens andra mandatperiod, 2010-14, blev det en stor nyhet varje gång riksdagens röstade ned regeringens förslag. Jag tror det hände totalt sju gånger - på fyra år (Åren 2006-2010 hände det aldrig, eftersom Alliansen då hade egen majoritet). I dag är det vardagsmat. Under det senaste riksdagsåret (2016-17) drev riksdagen igenom så kallade tillkännagivanden till regeringen hela 135 gånger. Totalt under mandatperiodens tre första år har det skett 361 gånger. Det är nu så vanligt att riksdagen går emot regeringen att nyhetsmedia sällan bryr sig om att uppmärksamma det.

Så nej, oppositionen är knappast tandlös. Men självklart kunde vi vara ännu kraftfullare. Exempelvis genom att lägga fram en komplett Alliansbudget. Men så länge moderaterna inte får stöd för detta från samtliga övriga Allianspartier går det ju inte.
Riktade statsbidrag måste tidsbegränsas och utvärderas tydligare

2017-06-29
Ett av riksdagens sista beslut före sommaruppehållet är ett bra exempel på att regeringen faktiskt inte kan göra som de vill. I detta fall handlar det om ett förslag från Socialutskottet som rör den viktiga frågan om riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Riksdagen beslutade om inte mindre än fem tillkännagivanden till regeringen som innebar följande:

•En bortre tidsgräns bör fastställas när nya riktade statsbidrag införs.
•Regeringen bör utforma de riktade statsbidragen på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering.
•Regeringen bör genomföra en översyn av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns, för att analysera om en tidsgräns behövs.
•Staten bör ta fram en nationell övergripande plan för att få till stånd en systematisk process vid beslut om att införa nya riktade statsbidrag.
•Det bör vara ett krav vid prestationsbaserade statsbidrag att de regelbundet utvärderas och detta bör gälla även efter det att bidraget har upphört.

Ganska självklara saker kan man tycka, inte minst för mig som ansvarar för frågor som rör kommunsektorns ekonomi. Dagens regering har ökat andelen riktade statsbidrag på de generella bidragens bekostnad. Det försvårar för kommuner och landsting att planera sin verksamhet och att satsa på det som är viktigast i den egna kommunen eller landstinget. Riktade statsbidrag behövs samtidigt ibland när riksdagen eller regeringen specifikt vill lyfta ett samhällsområde. Men om staten ska ge riktade statsbidrag måste det vara tydligt vad syftet är, man måste tala om hur länge kommuner och landsting kan förvänta sig bidraget, och man måste självklart utvärdera effekterna. Detta blev alltså också riksdagens beslut. Men S, V och MP reserverade sig mot alla fem besluten!
Endast 13,43% av fransmännen röstade på Macrons parti

2017-06-28

Emmanuel Macrons parti La Republique en Marche fick ju tillsammans med sitt alliansparti Modem en betryggande majoritet i det franska valet. Och svenska medier talar om en "jordskredsseger".

Men tidskriften Fokus har i senaste numret ett intressant reportage där man konstaterar att "fransmännen är så uppgivna när det gäller politiken att de vänder den ryggen".

I reportages konstateras att det knappast var Macrons enorma popularitet som gav det överlägsna valresultatet till Nationalförsamlingen, utan det extremt låga valdeltagandet. Det var bara 48,7% av fransmännen som röstade i första valomgången (något fler i andra omgången). I första omgången fick Macrons parti och allianspartnern tillsammans 32,3% av rösterna. Det motsvarar alltså endast totalt 15% av samtliga röstberättigades röster. Macrons eget parti fick endast stöd av 13,43% av de röstberättigade, vilket motsvarar något mer än det stöd Centerpartiet får i dagens opinionsmätningar i Sverige. Någon direkt jordskredsseger är det svårt att tala om, trots att systemet med enmansvalkretsar gör att man kopplar ett starkt grepp om Nationalförsamlingen.

Man kan alltså snabbt konstatera att det inte är så att Macron har ett särskilt starkt stöd bland det franska folket, utan endast bland den knappa hälft av de röstberättigade som gick till valurnan. Och för de partier som tappade stöd, varav Socialistpartiet drabbades allra värst, är givetvis katastrofen ännu mer besvärande, eftersom ett svagt stöd runt 10% i själva verket bara är 5% (!) när endast hälften går och röstar.

Av detta borde alla politiker lära sig en sak - om man inte för en ansvarsfull politik och agerar på ett sätt som åtnjuter väljarnas förtroende för det politiska systemet finns det mycket stor risk för dramatiska valresultat. Inte minst om nya populistiska partier lyckas få sina väljare att gå och rösta medan de gamla partiernas väljare stannar hemma. Då kan den politiska kartan ritas om mycket snabbt.
Regeringsmakt i förfall - regeringen tar avstånd från sig själv

2017-06-28

I går presenterade Stockholms handelskammare en egen utredning om vad konsekvenserna kan bli av att införa en flygskatt på 80-430 kronor nästa år beroende på destination. Enligt rapporten pekas sju flygplatser ut som riskerar nedläggning om den föreslagna flygskatten införs. Det handlar om flygplatserna i Jönköping, Växjö, Karlstad, Trollhättan-Vänersborg, Kristianstad, Trollhättan-Vänersborg, Örnsköldsvik och Kramfors-Sollefteå. Dessutom skriver Handelskammaren att 25.000 jobb kan hotas på dessa orter.

I går sade Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, i Dagens Nyheter att hon tycker att det ”är bra” om flygskatten skulle leda till att flera flygplatser skulle tvingas stänga. Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson, Ulf Kristersson, kommenterar detta i Dagens Nyheter idag:

"Jag tappade faktiskt hakan när jag läste det. Jag anklagade regeringen i budgetdebatten förra veckan att den inte satt sig in i vilka konsekvenser flygskatten faktiskt kommer att få. Däremot tror jag att Miljöpartiet är fullt medvetna om vad den kommer att innebära och de tycker att det är bra, dessutom. Det här var ett klarspråk från hennes sida som är häpnadsväckande" säger han.

Och idag tar enligt Dagens Nyheter regeringen totalt avstånd från uttalandet från Miljöpartiets ordförande i Trafikutskottet. Och utlovar i stället olika former av stöd till eventuellt nedläggningshotade flygplatser.Regeringen tar alltså offentligt avstånd från uttalanden från ett av regeringspartiernas ledande politiker och ger rakt motsatt budskap. Det visar en regeringsmakt i totalt förfall.

Uttalandet från Karin Svensson Smith (MP) visar dessutom att oron från Stockholms Handelskammare över småflygplatsernas framtid är högst befogad. Vi har hela tiden vetat att målet från Miljöpartiets sida med den nya flygskatten är minskat flygande och att flygplatser ska avvecklas. Att samtidigt Socialdemokraterna säger att skatten är så liten att den knappast gör någon skillnad klingar ganska falskt. Särskilt som man i nästa andetag alltså utlovar stöd till nedläggningshotade flygplatser. Notan för skattebetalarna kan bli hög - först får man betala en flygskatt, sedan får man betala en gång till för att rädda de flygplatser som hotas av nedläggning till följd av flygskatten.

Moderaterna skulle helst se en gemensam Alliansbudget i höst för att stoppa alla regeringens skadliga förslag och i stället genomföra viktiga reformer. Men eftersom vi inte får med oss hela Alliansen på detta vill vi i vart fall stoppa de allra mest samhällsskadliga skatterna, däribland just flygskatten.
Bra med bred enighet om nya regler för svensk försvarsexport

2017-06-27

Efter den så kallade "Saudi-affären" (ett komplicerat ärende som Alliansen ärvde från tidigare s-regering) tillsatte Alliansregeringen en utredning (KEX-utredningen) om skärpningar av regelverket kring svensk försvarsexport. I går presenterade regeringen en lagrådsremiss om skärpningar av regelverket som i princip innebär att man genomför den överenskommelse som nåddes i den aktuella utredningen. Frågan har beretts av regeringen i nära två års tid på basis av denna utredning, vilket visar hur svåra och komplicerade frågor detta är.

Alla Allianspartier har deltagit i förhandlingarna och står bakom regeringens förslag. Det är viktigt med en bred enighet vilket gör att det nya regelverket kommer att kunna gälla för lång tid. Endast SD och V står utanför överenskommelsen.

Så här beskrivs förslaget i regeringens pressmeddelande:

"Förslaget innebär att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme för att tillstånd ska beviljas. Om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör det hinder för beviljande av tillstånd. I tillståndsprövningen ska också beaktas om exporten motverkar en hållbar utveckling i mottagarlandet. Dessutom klargörs principerna för följdleveranser och internationella samarbeten. Ett brett parlamentariskt stöd gör att reglerna ska ses som långsiktiga. Näringslivet ges därmed förutsägbara villkor för lång tid framåt när det gäller svensk export."

Jag tycker det är klokt att man kunnat enas kring detta. Vi vet att starka krafter inom Miljöpartiet helst vill stoppa all vapenexport, även till fredliga demokratier. Men nu har vi ett regelverk där MP fått backa, och det är viktigt. Det är nämligen helt avgörande för svensk försvarsförmåga att vi också har en svensk försvarsindustri. Gårdagens besked är därför viktigt både för svensk industri och svensk försvarsförmåga. Det är också positivt att överenskommelsen innebär en ökad öppenhet och transparens i frågor som rör krigsmaterielexporten.
Polisen har i vart fall inte lagt ned polisanmälan

2017-06-27

I spåren efter de olagliga registren och andra misstänkta brott kopplat till Svenska Institutet gjordes ju två polisanmälningar, först mot den som från början upprättat listan, sedan mot Svenska Institutets generaldirektör.

Polisen har nu uppenbarligen börjat arbeta med den första polisanmälan. Man valde att skicka över den till Justitiekanslern, som är ensam åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott. Lite konstigt tycker jag att man skickar denna polisanmälan till JK, eftersom vi ju inte i polisanmälan åberopat något brott mot just dessa lagar, utan andra lagrum. Att JK skickar tillbaka ärendet till polisen är därför ganska väntat. Man anser helt enkelt inte att det är JK:s uppgift att ta ställning till anmälan. Beslutet togs av JK den 19 juni.

Nu får polisen tillbaka denna heta potatis. Det ska bli spännande att följa fortsättningen.
SVT: "Europa framstår som en enda stor bankomat"

2017-06-25Den 22 juni hade SVT Aktuellt ett inslag där utrikeskommentatorn Erika Bjerström kommenterade den nya strömmen av "flyktingar" till EU från Afrika. Den "flyktingström" som även FN konstaterat idag nästan helt består av ekonomiska lycksökare och inte flyktingar.

Bland annat säger Bjerström att "EU är taget på sängen". "Det är en globalisering som går i överljudsfart. Det stora problemet är att de här unga männen är felinformerade." Hon kallar till och med EU för en "enda stor bankomat" för migranter från Afrika. Bjerström utvecklar även sitt resonemang på SVT:s websida:

"En myt är att de som flyr till Europa i jakten på ett bättre liv gör det på grund av fattigdom och konflikter och migrationen kan hejdas om EU satsar mer på bistånd och fattigdomsbekämpning. Men forskningen visar entydigt att det inte är de allra fattigaste som företar sig resan. De saknar resurser. Migrantflödena sätter igång när länder börjar utvecklas. Migrantströmmarna i år kommer från länder som Senegal, Gambia, Nigeria och Elfenbenskusten. I alla fall Nigeria och Senegal är länder med stark ekonomisk tillväxt och som har fria och demokratiska val, även om Nigeria har stora problem med korruption och inre strider. Och det är när länderna lyfts sig ur den mest desperata fattigdomen som unga män får både kunskap och kan skrapa ihop pengar för att bege sig till Europa."

"Med tanke på att det är på den afrikanska kontinenten som demokratiseringen och tillväxten är som starkast nu i Afrika så är ökade migrationsflöden från Afrika bara i sin linda. Många migranter skönmålar sitt liv i Europa och berättar inte om sina umbäranden. Alla känner någon vars släkting i Europa skickar hem pengar. Därmed framstår Europa som en enda stor bankomat, ett pärleporten med enorma möjligheter."


Att SVT:s utrikeskommentator uttrycker sig på detta sätt skulle väl närmast medfört avsked på blankt papper för bara 3-4 år sedan. Men Bjerström har tyvärr rätt. Denna jakt på det hon kallar "pärleporten" (alltså EU) kostar idag många tusentals liv på Medelhavet, eller redan tidigare på den farliga vägen genom Mali och Libyen. Det är dessutom de mest företagsamma unga männen från Afrikanska länder som förolyckas på väg till EU i stället för att stanna kvar i sina hemländer och utveckla dessa. En mänsklig katastrof, men också en katastrof för deras hemländer. Och mycket beror helt enkelt på att man har fått en falsk bild av möjligheten att få uppehållstillstånd i EU.

Min egen fundering är att det bara är tydlighet som gäller. Om det kommer miljoner och åter miljoner människor till EU och söker asyl utan att ha asylskäl blir det en helt omöjlig uppgift att göra en normal asylprövning av dagens modell, det inser alla som är insatta i frågan. Det behövs massiva informationskampanjer i Afrika som gör klart att man faktiskt inte får asyl i EU av ekonomiska skäl. Människor som påträffas i båtar på medelhavet borde i normalfallet direkt återföras till den kustort i Nordafrika varifrån de kommer i stället för att hjälpas till en hamn inom EU. Och alla som kommer i land i EU bör skickas tillbaka till andra sidan havet, efter en snabb men effektiv summarisk asylprövning. Endast de som kan styrka eller göra sannolikt att de faktiskt kommer från en krigszon eller möjligen har andra rimliga skäl att söka asyl bör få en normal asylprövning - som då görs på plats i ankomstorten, varefter de som beviljas asyl fördelas till andra länder i EU. Om man är uthållig med detta från EU:s sida kommer det att sprida sig och då kommer förhoppningsvis färre att lockas att göra en dyr och farlig resa till EU. Samtidigt måste EU bli mycket effektivare med att avvisa människor som fått avslag på asylansökan eller som befinner sig illegalt i EU:s länder.

Det finns inget utrymme för alternativ. Så länge EU inte sätter ned foten tydligt kommer problemet bara att växa, och kosta allt fler människoliv. Och ska vi hantera asylprövning som idag kommer alla dessa ekonomiska lycksökare att ta kraft och resurser från asylprövning av människor på flykt från krig. Alternativet, som säkert kommer att förespråkas av vänstern och extremliberalerna, är naivitet och missriktad "snällhet". Det kommer i så fall att skapa växande problem i Europa tills vi en dag helt tappar kontrollen. Och på köpet kommer främlingsfientliga partier att växa till nivåer vi aldrig trott var möjliga i takt med att samhällsfunktionerna börjar falla samman.

Däremot borde skrärpta asylregler kombineras med att fler EU-länder öppnar upp för kontrollerad arbetskraftsinvandring för utomeuropéer av den modell Alliansregeringen införde i Sverige. Rätt hanterad och med rimlig kontroll av arbetsvillkor mm är arbetskraftsinvandring ett utmärkt sätt att både förse europeiska företag med arbetskraft och ge människor från andra länder möjlighet att under en tid arbeta i EU för att lyfta sin egen ekonomi. Organiserad arbetskraftsinvandring gör också att människor kan resa till EU ske med reguljära transportmedel på ett lagligt och säkert sätt.
"I Sverige regnar det bidrag jämt, då behöver man ju inte jobba"

2017-06-25De senaste dagarna har detta intressanta citat dykt upp på flera ställen i sociala medier. Att detta kommer från en somalisk tolk är såklart mycket intressant. Det är nämligen ofta människor från andra kulturer som säger de tydligaste sanningarna om bristerna i vår svenska integration. Inte minst har jag haft många och intressanta samtal med utrikesfödda taxichaufförer genom åren, en del av dem har jag berättat om här. Många invandrare tycker vi svenskar är ofattbart naiva.

Jag ville dock förvissa mig om att det aktuella citatet är korrekt innan jag lade ut det på bloggen. Och efter lite sökande kunde jag faktiskt också konstatera att det är korrekt. Det härstammar från en tio år gammal artikel i Göteborgs-Posten.

I artikeln kan man läsa citatet i sitt sammanhang. Så här skriver G-P om tolken Abdulahi Mohammed, själv född i Somalia:

"Med ett exempel från nomadlivets Somalia belyser han det svenska bidragsystemet passiviserande inverkan:
- När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen. När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden - socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?
- Men, säger han, placera samma människor i England eller USA, då kickar nomadsystemet in och de blir väldigt företagsamma."


Tänkvärt som sagt, även idag, tio år senare. För svensk integration har kanske aldrig varit viktigare än idag. Men den fungerar katastrofalt. Det beror på många saker, exempelvis låg utbildning och att man inte lär sig svenska språket. Men det beror också på låga förväntningar och ett bidragssystem som skapar passivitet. Moderaterna lyfter nu på många stenar och lägger massor av förslag för att förändra detta. Inget annat parti är i närheten av oss när det gäller att reformera integrationspolitiken och försöka få fler nyanlända i egen försörjning.
Alla politiker måste stå upp för yttrandefriheten

2017-06-25

Häromdagen fanns en uppseendeväckande debattartikel av en moderat lokalpolitiker i Stockholm, Kahin Ahmed, som ansåg att Sverigedemokraterna inte borde fått vara med på politikerveckan i Järva. "Du är inte välkommen i förorterna, Jimmie Åkesson!" skrev han. Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof svarade med att "Du är inte välkommen i Sverige". Till saken hör att Ahmed bott i Sverige i 26 år...

Jag anser att Kahin Ahmed (M) har fullständigt fel i sak. Alla folkvalda riksdagspartier har självklart samma rätt att delta i en politikervecka och framföra sina åsikter. I Sverige råder yttrandefrihet, vilket en moderat lokalpolitiker borde vara medveten om. Om man inte är det ska man nog inte företräda moderaterna. Samtidigt borde partisekreteraren för en riksdagsparti vara minst lika medveten om samma yttrandefrihet. Att i praktiken ifrågasätta medborgarskapet (!) för en person bara för att han framför sina åsikter är fullständigt oacceptabelt. Att detta kommer från en partisekreterare är fullständigt ofattbart. På Facebook skriver Richard Jomshof dessutom enligt Aftonbladet att han står för vad han har skrivit, och att "jag står fast vid att han (Ahmed) bör återvända hem."

Jag kommenterade saken på Twitter igår, och idag skriver Johan Forssell, moderaternas migrationspolitiske talesperson, följande på Twitter. Det stämmer mycket bra med min egen syn på saken.


Jag är en nagel i ögat på Aftonbladets vänsterflummiga ledarsida

2017-06-24

I dag är det Fredrik Virtanen som står för tramsledaren i Aftonbladet. Men det spelar mindre roll - Aftonbladet har numera tre moderata hatobjekt (eller fyra om man även räknar in vår partiledare). Det är nu andra gången på en dryg månad som jag och andra namngivna moderata riksdagsledamöter angrips personligen på Aftonbladets ledarsida.

"På Twitter fortsätter tunga moderater som Hanif Bali från Solna, Jan Ericson från Sjuhärad och Lars Beckman från Gävle att sprida moderata svenska värderingar" skriver Aftonbladet. Jag vet inte vad han syftar på vad gäller mig själv, det framgår inte. Men det är ju tydligt att det såklart inte menat som en komplimang, av artikeln framgår tvärtom att man inte får värna om Sverige som land, svenska värderingar och traditioner eller svensk kultur. Då är man inte "humanistisk, feministisk, solidarisk, miljövänlig, progressiv eller modern". Det har Aftonbladet bestämt. Man hävdar dessutom att våra svenska värderingar inte har något stöd bland en majoritet av svenska folket...

Frågan är om Virtanen skrev ledaren före eller efter gårdagens många midsommarsnapsar? Fast intressant ändå att Aftonbladet uppenbarligen följer mig så noga på sociala medier, och att det jag skriver upprör dem så mycket.

Förra gången Aftonbladets ledare gav sig på oss var för någon månad sedan. Då gick Aftonbladets politiske redaktör, Anders Lindberg, till frontalangrepp mot mig och min moderate riksdagskollega Hanif Bali. "I sociala medier sätter profiler som partistyrelsens Hanif Bali och riksdagsledamoten Jan Ericson bilden av Moderaterna som hänsynslösa och ofta direkt otrevliga." Det skrev alltså Aftonbladets politiske redaktör som själv gjort till affärsidé genom åren att sprida grava osanningar, skvaller eller personangrepp riktade mot borgerliga politiker. När sedan samma politiker försvarar sig eller ger svar på tal vi alltså "hänsynslösa och otrevliga". Vänsterns ilska över att vi tar ton blir allt mer uppenbar.

Att bli regelbundet angripen av Aftonbladet är nog den bästa komplimang man kan få som moderat. Det är ett tecken på att vi på allvar tagit striden mot dumheten och vänsterflummet, och att det börjar störa vänsterfolket på allvar.
Regnigt midsommarfirande i Ubbhult

2017-06-24

En kvart innan gårdagens midsommarfirande i Ubbhult skulle starta började regnet, och sedan regnade det praktiskt taget oavbrutet i två timmar. Men är det midsommar så är det, så det kom lika mycket folk som vanligt. Själv hade jag det hyfsat torrt under tältet som vi ställt upp över vår korv- och glassförsäljning som var min uppgift i år. Förra året stod jag i kaklotteriet...
Trevlig midsommar!

2017-06-23

Jag önskar alla mina bloggbesökare en riktigt skön och avkopplande midsommarhelg. Vädret verkar ju bli sådär, men det är ju en del av traditionen att det regnar...

För egen del blir det traditionellt firande vid Kråkereds gamla skola hemma i Ubbhult, bara ett par minuters promenad hemifrån. Jag ska stå i glass- och korvförsäljningen i år...

Och så blir det såklart sill och nubbe också - precis som det ska vara!
Affärsvärlden kommenterar Migrationsverkets kostnader

2017-06-22

I senaste numret av tidningen Affärsvärlden kommenteras Migrationsverkets årsredovisning.

Myndighetens kostnader för 2016 uppgick till cirka 59 miljarder kronor. I siffran ingår bland annat ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (32,7 miljarder kronor), bostäder för asylsökande (7,0 miljarder kronor), ersättningar för ensamkommande barn (6,1 miljarder kronor) och schablonersättningar (5,2 miljarder kronor). I siffran ingår även kostnader för Migrationsverkets personal, lokaler och driftskostnader med mera, vilka uppgick till närmare 13 miljarder kronor.

Utöver ovan nämnda kostnader har Migrationsverket också upplupna kostnader om ytterligare 14 miljarder kronor, det vill säga fordringar från i huvudsak kommuner och landsting. Det framgår av årsredovisningen. Därmed uppgår den samlade kostnaden för 2016 till 73 miljarder kronor.

Om man vill beräkna hela kostnaden för migrationen måste man dock ta med en hel del ytterligare kostnader. Migrationsverket står för kostnaderna för boende, försörjning, utbildning, vård mm de första två åren. Sedan går kostnaderna över på kommunerna och landstingen, som får bekosta såväl försörjningsstöd som bostad, skola (inklusive kostnader för extra resurser till nyanlända elever), sjukvård, tandvård, psykisk vård mm. Även andra myndigheter får efterhand ta över kostnadsansvaret. Exempelvis Arbetsförmedlingen, som har kostnader för etableringsuppdraget, arbetsmarknadsutbildningar, arbetsförmedling mm för nyanlända. Och vi talar om en betydande del av Arbetsförmedlingens budget, eftersom de nyanlända utgör en allt större del av de arbetslösa. Även polisen och gränspolisen får tillkommande kostnader, exempelvis för utredningar, förvarsplatser, avvisningar mm. Och så här kan man fortsätta, myndighet för myndighet. Många får extra kostnader till följd av migrationen.

Migrationskostnaderna ligger med andra ord mycket långt över 73 miljarder för 2016.

Affärsvärlden jämför kostnaden med andra större poster i statens årsredovisning. Bland annat var kostnaden för försvaret 49,3 miljarder, och hela statens utbildningsbudget (inklusive alla universitet) var 66 miljarder.

Proportionerna är skrämmande. De som fortfarande hävdar att flyktingmottagande är en bra ekonomisk affär för Sverige har väldigt mycket att bevisa. Sanningen är helt uppenbart den motsatta.
Polisen bekräftade listan över särskilt utsatta bostadsområden

2017-06-22

I onsdags presenterade så Rikspolischefen Dan Eliasson den efterfrågade listan över de nya särskilt utsatta bostadsområdena i Sverige. Det skedde vid en presskonferens i polishuset i Göteborg. Och det var precis som media redan avslöjat - antalet bostadsområden som polisen klassar som särskilt utsatta i Sverige har ökat från 15 till 23. Två av de nya områdena var också Norrby samt Hulta/Hässleholmen i Borås.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas enligt polisen av bland annat omfattande narkotikahandel, gängkriminalitet och social oro. Dessutom en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldhandlingar mot vittnen, målsägare eller anmälare i området. Situationen i området innebär att det är nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Situationens allvar förstärks av att polisen uppger att det finns omkring 5 000 kriminella, uppdelade i 200 olika nätverk, i de aktuella områdena. "Det här är den underrättelseinformation vi har och den säger att stundtals är läget akut. Det finns stunder på dagarna där det är lugnt och fint och tryggt och hur bra som helst och så finns det stunder då gängen dominerar och de enskilda inte vågar samarbeta med polisen. Det är ett akut läge" sa rikspolischefen enligt Expressen.

"De flesta som har följt samhällsutvecklingen känner väl igen många av de namnen på orter som finns på den här listan. Det är 20-30 års felaktig utveckling som blivit så pass allvarlig att den till och med är akut på sina håll. Det kräver omfattande samhällsinsatser. För mig är det jätteviktigt att säga att polisen måste göra sitt. Men att förbättra resultaten i skolan, att skapa arbetstillfällen, att skapa innanförskap, det är det många andra samhällsaktörer som måste hjälpa till med. Och vi behöver hjälp."

Dan Eliassons förhoppningar att förbättra skolresultat och få fler i arbete känns minst sagt något naivt. Tvärtom lär skolresultaten med stor säkerhet försämras ytterligare i takt med att det kommer ut allt fler nyanlända elever i skolorna. Och att arbetslösheten ökar i takt med att allt fler nyanlända skrivs in hos Arbetsförmedlingen ser vi redan. Och detta lär inte lösas med mer resurser - så stora resurser finns knappast att vi kan lösa situationen. Jag är därför synnerligen pessimistisk - risken är uppenbar att de socialt utslagna och särskilt utsatta bostadsområdena i stället blir fler, och uppstår även på mindre orter.
Riksdagsårets sista finanspolitiska debatt

2017-06-21I dag höll Finansutskottet sin sista finanspolitiska debatt för detta riksdagsår. Fokus låg naturligtvis på de olika budgetalternativen (jag återkommer till detta i kommande inlägg), samt Alliansens krav att regeringen drar tillbaka tre särskilt skadliga skatteförslag ur den kommande statsbudgeten som presenteras till hösten.

Regeringen påstår att vi "rycker ut saker ur budgeten", vilket är fel. De enda som gjort så är Socialdemokraterna, som tillsammans med V, Mp och SD bröt ut en skattesänkning ur Alliansens budget i december 2013. Alliansen bryter inte ut något ur regeringens budget, utan talar bara om att om regeringen lägger dessa förslag kommer vi att väcka misstroende mot lämplig minister. Det är nu regeringens ansvar att presentera en budget som inte en majoritet i riksdagen är emot. Det är också regeringens ansvar att få inkomster och utgifter i budgeten att gå ihop.

2013 sa Magdalena Andersson själv att "det är inte oppositionens uppgift att baxa regeringens budget genom riksdagen". Och så är det. Det gäller även idag när Socialdemokraterna leder regeringen.
Väljarna tycker Alliansen ska stoppa skattehöjningarna

2017-06-21

En majoritet tycker att det är rätt av Alliansen att stoppa skattehöjningar som de inte kan stå för, enligt en opinionsundersökning gjord av Novus. Man ställde fyra frågor:

1. Alliansen bör stoppa skattehöjningar de inte kan stå bakom:
Instämmer: 56 procent
Instämmer inte: 32 procent
Vet ej: 12 procent

2. Det är oansvarigt av Alliansen att riskera en regeringskris.
Instämmer: 48 procent
Instämmer inte: 41 procent
Vet ej: 11 procent

3. Regeringen måste anpassa budgeten för att säkra en majoritet.
Instämmer: 60 procent
Instämmer inte: 23 procent
Vet ej: 17 procent

4.Alliansen bör agera ännu mer för att skapa en regeringskris.
Instämmer: 27 procent
Instämmer inte: 57 procent
Vet ej: 16 procent

Det viktigaste budskapet från väljarna är att man tycker Alliansen gör rätt som försöker stoppa skattehöjningarna. Man tycker också uppenbarligen att regeringen måste se till att få majoritet för sin budget.

Däremot oroar sig väljarna för regeringskris. Men den frågan ligger ju helt på regeringen, inte på Alliansen. Om regeringen lyssnar på riksdagens majoritet drar man tillbaka de tre aktuella skattehöjningarna, och då blir det inte heller någon regeringskris. I vart fall inte av den anledningen. Konstigare är det inte.

Den sista frågan är märklig. Vad betyder den egentligen? Den är omöjlig att besvara. Vad innebär "agera"? Självklart måste oppositionen granska regeringen och försöka få igenom sina egna förslag. Och om en minister saknar riksdagens förtroende är en misstroendeförklaring en naturlig följd. Om det leder till regeringskris är det såklart något man får hantera. Regeringskris uppstår när en regering inte längre har riksdagens förtroende. Det är en naturlig del av demokratin att det kan bli så. Sverige är dock ingen bananrepublik. Om det blir en regeringskris finns det tydliga regelverk för hur det ska hanteras.
Att media granskas är inte en del av "ett större angrepp"

2017-06-19

I dag blev jag uppringd av Dagens Nyheters kulturjournalist Hugo Lindkvist. Han ville följa upp debatten kring den omtalade politiska skylten i Sveriges Radios sändarbil. Här är hela artikeln i DN. (Om länken inte fungerar har jag även citerat den i detta dokument).

I artikeln intervjuas flera personer, men den del som berör min egen intervju ser ut så här:

"Den moderate riksdagsmannen Jan Ericson, som också sitter med i public service-kommittén, har både på Twitter och i sin privata blogg kommenterat händelsen. Han menar att reaktionerna tydligt visar att förtroendet för public service vacklar i flera samhällsgrupper.
– Jag lämnar konspirationsteorierna åt andra. Sveriges Radio har också lämnat en rimlig förklaring. Men för mig är det upprörande att skylten över huvud taget finns väl synlig i sändarbussen. Det är ett tecken på att de som arbetat där inte förstår att de har en jätteviktig roll att försvara ett opartiskt och opolitiskt public service, säger Jan Ericson.
I en tid när angreppen mot traditionella medier ökar, finns det inte en risk när du som politiker riktar hård kritik mot just medierna?
– Det håller jag inte med om. Precis som att vi politiker kritiseras är det viktigt att medierna kritiseras när de gör övertramp eller landar fel. Det är inte de som kritiserar bilden som orsakat den här situationen, det är Sveriges Radio själva som har gjort en obetänksam sak. Man kan inte klandra dem som reagerar på skylten, säger Jan Ericson."


I artikeln hävdar medieforskaren Marie Demker att kritiken mot Sveriges Radio skulle vara "en del av ett större angrepp mot traditionella medier”. Jag vänder mig starkt mot detta påstående. Det är inget annat än en orimlig konspirationsteori. Precis det man i andra sammanhang kritiserar mediakritiker för. Jag har aldrig någonsin hört talas om något "större angrepp" mot medierna. Tvärtom är min egen erfarenhet att det är ett större antal enskilda individer, såväl politiker och debattörer som andra alldeles vanliga medborgare som reagerar starkt när man upplever att media inte tar det ansvar man borde ta. Inte minst har allmänheten höga förväntningar på Public Service. Och när det då sker saker som inte borde ske faller förtroendet, även om det säkert ibland handlar om rena oskyldiga misstag. Det är därför det är så oerhört viktigt att alla som verkar inom Public Service har med sig tankesättet att i varje läge värna om bilden av Public Service. Något som ju faktiskt även poängteras i artikeln av Olle Zachrison, ansvarig utgivare på Ekot.

Medieforskaren Marie Demker kallar händelsen med skylten i SR-bussen för "en höna av en fjäder". Jag tycker hon har riktigt ordentligt fel. Jag upprepar det jag skrev på bloggen igår:

"Jag lämnar konspirationsteorierna åt andra och nöjer mig med att konstatera att SR lämnat en förklaring och då får vi lita på den. Men med tanke på att SR ska vara en del av opartiska och opolitiska Public Service borde man förstått att man agerade ytterst olämpligt. Det borde rimligen sitta i ryggmärgen på varje anställd att i varje läge värna bilden av SR:s opartiskhet. Självklart borde man lagt skylten upp och ned på golvet eller stoppat undan den så att den inte syntes.

Det är en absolut och självklar del av yttrandefriheten att göra en sådan här skylt och att använda den som protest mot en politiker man inte gillar. Men skylten har inte i SR:s sändningsbuss att göra. Det är helt enkelt en skylt som befinner sig på helt fel plats. Och detta tror jag även SR inser idag."


Att inte en medieforskare som Marie Demker förstår att varje sådan här olycklig händelse (stor eller liten) bidrar till att urholka förtroendet för Public Service är en gåta för mig. Jag tycker det är fullständigt uppenbart. Förtroende byggs upp över lång tid genom enträget förtroendeskapande arbete och uppträdande. Men det kan raseras väldigt snabbt, även av sådant som kanske rent objektivt kan beskrivas som obetydliga händelser, om dessa - rätt eller fel - av tillräckligt många upplevs vara en del av ett större sammanhang.

Fotnot: Marie Demker är kanske för övrigt inte helt rätt person att yttra sig om medias vänstervridning och opartiskhet. Hon har själv förflutet i Vänsterpartiet och Socialdemokratrerna (men säger dock i ett mail till mig att hon inte varit medlem i något politiskt parti på "många år"). Hon är dessutom gift med Ulf Bjereld - som är medlem av Socialdemokraternas partistyrelse men ändå ofta i just SR/SVT får kommentera politik i egenskap av "statsvetare". Inget framkommer då om att han sitter i ledningen för det största regeringspartiet, tvärtom får han med skylten "statsvetare" en kvalitetsstämpel som opartisk kommentator. Det är just sådant som minskar förtroendet för Public Service. Att just Marie Demker tillfrågas om sin syn på saken blir därför symptomatiskt för dagens debatt om förtroendet för media. Fanns det verkligen ingen politiskt neutral medieexpert att tillfråga när DN gjorde sin artikel?
Jo, Theresa May är faktiskt också europé!

2017-06-19

Borås Tidning har idag en bra och klarsynt analys i sin ledare med anledning av det franska valets betydelse för EU:s framtid. Och det är fullt begripligt att man jämför valsegern för Emmanuel Macron och Theresa Mays utträdesförhandlingar. Frankrike och Storbritannien gör väldigt olika vägval när det gäller EU.

Men med detta sagt, denna bild på ledarsidan i BT förtjänar kritik.

Att man hyllar den just avlidne Helmut Kohl som en stor europé tycker jag är helt på sin plats. Men att påstå att Theresa May "snart inte längre är europé" är ett mycket illa valt påstående.

Alla länder i Europa befolkas av européer, oavsett sina val när det gäller EU. Britterna har röstat för att lämna EU, det är något jag som svensk EU-vän beklagar. Men de har sin fulla rätt att ta detta beslut, och måste respekteras för det i stället för att beskyllas för att inte längre vara européer. Eller menar Borås Tidnings ledarredaktion att norrmän, islänningar och schweizare inte heller är européer?

Retoriken påminner tyvärr lite om den mer hårdföra inom EU, där vissa menar att britterna ska "straffas" för att de lämnar EU. Jag tycker tvärtom det är viktigt att vi från svensk sida avhåller oss från sådant. Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och vi har allt att vinna på en fortsatt bra relation mellan Sverige, EU och Britterna.

Vi kommer alla att vara européer även i fortsättningen!

Äntligen pratar statsministern om utbildningsplikt för nyanlända

2017-06-19

I migrationsöverenskommelsen i oktober 2015 mellan regeringen och Alliansen ingick bland annat punkten "Utbildningsplikt för nyanlända ska utredas". Utbildningsplikt var ett moderat krav under förhandlingarna. Vi fick dock nöja oss med att saken skulle utredas. (se bloggen 23/10 2015). Tyvärr har inget alls hänt med denna fråga sedan överenskommelsen undertecknades.
Från moderat sida har vi sedan dess vidareutvecklat vårt krav på utbildningsplikt och andra krav. Vi presenterade detta för en månad sedan och kallar det för integrationsplikt. (Se bloggen 19/5). I integrationsplikten ingår 100 timmars samhällsorientering, utbildningsplikt för att göra sig anställningsbar, ökade aktivitetskrav för att få ersättning och ansträngning för att lära sig svenska som villkor för permanent uppehållstillstånd.

I går meddelade Statsminister Stefan Löfvén (S) att regeringen "vill införa utbildningsplikt för nyanlända". Han nämnde såklart inte vare sig att det är ett moderat förslag han nu presenterar, inte heller att det fanns med i integrationsöverenskommelsen från 2015. Och särskilt konkret var han inte om hur och när detta ska införas. Men det är bra att han nu uttalar sig i denna riktning och därmed uppenbarligen på allvar verkar ha tagit till sig moderaternas förslag från 2015.

Nu gäller det också att få detta på plats utan långbänkar. Det finns brett stöd för det i riksdagen sedan oktober 2015, så varför vänta?

Sedan hoppas jag att moderaterna får brett stöd i riksdagen även för våra övriga förslag i integrationsplikten. Som vanligt är det vi som står för de konkreta förslagen och driver regeringen framför oss. Så har det varit hela tiden inom migrationspolitiken, men även exempelvis på rättsområdet och när det gäller kampen mot terrorism.
Ännu ett regeringsförslag stoppat

2017-06-19

I torsdags stoppade riksdagen ännu ett förslag från regeringen. Denna gång gällde det förslaget från regeringen att ta bort möjligheten för landstingen att överlämna universitetssjukhusens vårduppgifter till andra vårdgivare. Syftet var att undvika att landstingen överlämnar vårduppgifter som är av strategisk betydelse för andra landsting och för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Riksdagen tycker att regeringens förslag kan få negativa konsekvenser för vårdens utveckling eftersom åkommor som i dag kräver tillgång till universitetssjukhusens avancerade vård kanske inte behöver göra det i framtiden. Riksdagen sa därför nej till regeringens förslag.

Vänsterpartierna gör stor sak av detta och antyder i sin vulgärpropaganda att oppositionen vill "privatisera universitetssjukhusen". Det är ett tramsigt påstående. Det finns inga sådana förslag alls, och vad jag känner till har det aldrig funnits. Men att vissa uppgifter efterhand kanske kan utföras av specialiserade privata aktörer är positivt för vården och kan öka effektiviteten och minska köerna. Redan idag köper för övrigt även universitetssjukhusen massor av tjänster från privata aktörer. Utan dem skulle inte vården fungera.

Hur vården organiseras i olika landsting är en sak för landstingspolitikerna att besluta inom ramen för gällande sjukvårdslagstiftning och under kontroll av tillsynsmyndigheterna. Att från riksdagen komma med pekpinnar med detaljerade förbud om hur vården ska få organiseras är beslutsfattande på helt fel nivå.
Moderaterna vill utvidga RUT-avdraget för alla över 70 år

2017-06-18

För att förenkla vardagen för äldre samt lägga grunden för fler jobb vill Moderaterna förenkla och utvidga rutreformen för alla över 70 år. Fler enklare tjänster i hemmet ska berättiga till skattereduktion i form av ett mer omfattande hem-avdrag. Det var ett av budskapen när Anna Kinberg Batra talade på SPF Seniorernas kongress i Gävle. Att utveckla rut bidrar till att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och skapar förutsättningar för att snabbare nå målet om en halv miljon nya jobb.

Rutavdraget är viktigt, framför allt för äldre. Det gör det lättare att få vardagen att fungera. Vi ska skära ner på byråkratiska gränser och göra det till ett hem-avdrag där fler eller alla enkla tjänster som görs i hemmet ger skattereduktion. Det kan till exempel handla om att röja garage eller vind, flytta tunga möbler, åka med skräp till återvinningen, hundrastning eller kanske hjälp att komma ut i friska luften. Kort sagt - det som äldre människor efterfrågar bör i normalfallet också kunna ge rätt till RUT-avdrag. Detta blir ännu en liten pusselbit för att fler ska få jobb och att fler kan starta nya företag som erbjuder nya tjänster.

Moderaterna vill också stärka äldres livssituation och ekonomi genom att det ska löna sig att jobba längre. Därför har vi föreslagit sänkt skatt för den som jobbar efter 64 år och sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare. Men det ska också löna sig att ha jobbat och gjort rätt för sig hela livet. Därför vill vi sänka skatten för 1,45 miljoner pensionärer. Aldrig har svenska pensionärer fått så stora skattesänkningar som under Alliansens åtta år, och vi moderater vill fortsätta på den vägen.
Politisk skylt på helt fel plats

2017-06-18

I går kväll uppstod en vild diskussion i sociala medier om anledningen till nedanstående bild, där en sändningsbuss från Sveriges Radio (SR) har en skylt med texten "Jimmie = Rasist" stående i kupén väl synlig genom den öppna dörren.Den första reaktionen var att "nu är det nog någon som photoshopat igen". Men skylten visade sig vara äkta, och ganska snart kom en förklaring, eller rättare sagt två olika förklaringar till att den på bilden befinner sig i SR:s sändningsbuss. Den ena, från Sveriges Radio, var att "vi upptäckte skylten i vår bil och slet genast ned den". Den andra, från SR Ekot var att "Någon satte skylten på vår bil. Då tog vi ned den, lade den i vår bil för att sedan kasta den när vi arbetat klart". Den första förklaringen togs sedan tillbaka, den hade lämnats på Twitter av en person hos SR som inte ens varit på platsen.

Personligen tycker jag det är konstigt att man först tar ned en skylt som någon satt på SR:s buss och sedan ställer samma skylt snyggt och rättvänt mot den öppna dörren med texten väl läslig för alla som passerar förbi, och låter den stå där till allmän beskådan. Detta tyckte även Aftonbladet i går, som till och med går så långt att man antyder att det kanske rent av var avsiktligt från SR?

Att SR själva spred olika versioner om vad som hänt gjorde naturligtvis att konspirationsteorierna frodades. Än värre blev det efter att en person som är journalist spred ett påstående från Twitter om att bilden sannolikt var "högst troligt fejk", Det blev aningen förvirrande eftersom SR då redan bekräftat att bilden var äkta.

Jag lämnar konspirationsteorierna åt andra och nöjer mig med att konstatera att SR lämnat en förklaring och då får vi lita på den. Men med tanke på att SR ska vara en del av opartiska och opolitiska Public Service borde man förstått att man agerade ytterst olämpligt. Det borde rimligen sitta i ryggmärgen på varje anställd att i varje läge värna bilden av SR:s opartiskhet. Självklart borde man lagt skylten upp och ned på golvet eller stoppat undan den så att den inte syntes.

Det är en absolut och självklar del av yttrandefriheten att göra en sådan här skylt och att använda den som protest mot en politiker man inte gillar. Men skylten har inte i SR:s sändningsbuss att göra. Det är helt enkelt en skylt som befinner sig på helt fel plats. Och detta tror jag även SR inser idag.
Skriver i Borås Tidning om min KU-anmälan av justitieministern

2017-06-17

Jag skriver även på min gästblogg i Borås Tidning om varför jag KU-anbmäler justiteministern. Kommenterar även sanningen om arbetsmarknadsläget, som tyvärr är en annan än den regeringen försöker sprida.


Södertörns Tingsrätt får hård kritik för kontroversiella uttalanden

2017-06-17Detta kontroversiella twitterinlägg publicerade Södertörns Tingsrätt på sitt officiella twitterkonto i torsdags. Kritiken har blivit kompakt. Vi talar alltså om en svensk domstol som uttrycker sig på detta sätt. Tingsrätten försvarar sig med att man redogjorde för något som sades under en utbildning där en föreläsare från organisationen Unizon, en organisation som organiserar en del av Sveriges kvinnojourer, sade dessa ord:Problemet är som sagt att det inte framkommer när man läser. Det framstår i stället som om det är tingsrättens egna officiella åsikt. Och därmed blir det väldigt illa. En domstol ska vara neutral i politiska åsikter, och "feminism", "genusvetenskap", "könsmaktsordning" och "patriarkalt samhälle" är verkligen några av de mer kontroversiella åsikterna i dagens samhällsdebatt.

Det är inte heller första gången Södertörns Tingsrätt är i blåsväder för sina "genus-uttalanden". Den 31 mars i år skrev man exempelvis detta:Domstolen har beklagat det senaste misstaget, men twitterinlägget är nu JO-anmält. Och den här gången är det inte jag som gjort anmälan. Borgerliga debattörer har blivit allt mer aktiva i sociala medier och vi blir allt fler på Twitter som hjälps åt att bevaka smygande vänsterextremism och genusflummeri från myndigheter, Public Service eller andra officiella företrädare. Vi är många som har ögonen på detta.

Att en domstol ska behandla män och kvinnor lika är en självklarhet, och det är inte alltid så det ser ut. Det är utmärkt att detta både ingår i domstolens löpande personalutbildning och numera ingår även i juristutbildningen. Men det är verkligen inte samma sak som att ta tills sig vänsterfeministernas mantra om könsmaktsordning, patriarkat och genusanalyser. Seriositeten i "genusvetenskapen" ifrågasätts dessutom allt mer, i Norge har man exempelvis dragit in statsbidragen till denna forskning. Det har jag motionerat om att vi borde göra även i Sverige.
SÄPO varnar för tusentals våldsbejakande extremister i Sverige

2017-06-16

Säpo bedömer att det i dag finns tusentals våldsbejakande extremister i Sverige. Ökningen de senaste åren har varit explosionsartad. "Vi har aldrig sett något liknande i den omfattningen förut", säger SÄPO-chefen Anders Thornberg i en TT-intervju, som återges i flera medier, bland annat i Expressen.

Framför allt handlar det om våldsbejakande islamistiska extremister. År 2010 bedömde SÄPO i en rapport att det fanns omkring 200. "Vi skulle säga att det gått från hundratals till tusentals nu". "Det är ett nytt normalläge så till vida att det är en historisk utmaning att extremistmiljöerna växer" säger Anders Thornberg.

Det handlar om allt från personer som sympatiserar med extremistiska våldsbejakande budskap till sådana som inspirerar, rekryterar eller samlar in pengar. Störst är koncentrationen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, enligt Säpo. Anders Thornberg betonar samtidigt att det bara är ett fåtal som har både avsikt och förmåga att begå terrorattentat. Terrorhotbedömningen ligger dock kvar på samma nivå som sedan 2010, det vill säga ett förhöjt hot (en trea på en femgradig skala, min anm). "Men vi följer varje dag om det finns anledning att ändra terrorhotnivån".

Orsaken till att extremistmiljön vuxit så mycket beror framförallt på propagandan från Islamiska staten (IS). Kriget i Irak och Syrien har samlat islamistiska extremister på ett sätt som man inte sett tidigare. "Tidigare hade vi olika miljöer, vi hade radikaliserade från Nordafrika, Mellanöstern och Somalia, men de var helt separerade".

Det "nya normalläget" för Säpo innebär också att underrättelseflödet när det gäller terrorism ökat lavinartat. Under detta år har Säpo fått in 6 000 underrättelser per månad som berör terrorism och extremism. För fem år sedan låg snittet på 2 000 per månad. Det kan handla om tips från allmänheten, saker som skrivs på internet eller information från svensk signalspaning mot utlandet eller från andra länders säkerhetstjänster. Underrättelseflödet innebär ett hårt tryck på Säkerhetspolisen trots att den vuxit kraftigt sedan 2010. "I princip varannan dag får vi in underrättelser där det påstås att det ska begås terrorattentat, att någon sagt att man ska begå terrorattentat eller information om att något är i görningen". I varje sådant fall måste informationen värderas och analyseras för att Säpo ska kunna avfärda eller bekräfta uppgifterna. Om uppgifterna inte kan avfärdas sätts ytterligare resurser in för att arbeta riktat med ärendet. "Vi måste alltid ta alla underrättelser på fullt allvar, säger Anders Thornberg. Säpochefen uppger att många tips kommer från allmänheten och betonar att det är viktigt att folk hör av sig om de vet något. "Vi behöver all information vi kan få", säger han.

Säpos "nya normalläge" innebär också att man måste tänka nytt i arbetet med att förhindra terrorattentat. Tidigare planerade terroristerna sina dåd under lång tid. Det kunde ta månader att skaffa sig kunskap, utbildning och rätt kontakter, vilket ökade säkerhetstjänsternas möjligheter att hitta dem i tid. "I dag har man en idé, sen kanske man köper två knivar eller hyr en lastbil och kör in i en folkmassa". De senaste terrordåden i Storbritannien kunde genomföras trots att säkerhetstjänsten där kände till flera av gärningsmännen. Även den misstänkte terroristen på Drottninggatan i april hade förekommit perifert i Säpos underrättelsearbete. "Vi måste jobba snabbare, vi måste jobba mer dygnet runt och aldrig chansa någon gång. Vi måste täppa till de luckor som finns" säger SÄPO-chefen Anders Thornberg.
Intressant rapport om terrorresor från Försvarshögskolan

2017-06-16

Den nya rapporten från Försvarshögskolan, om svenskar som rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till terrorgrupper, är både intressant och skrämmande. Försvarshögskolan sammanfattar rapporten så här:Läs hela rapporten via Försvarshögskolans hemsida
Debattartikel i Dagens Samhälle i dag om "särskilt utsatta områden"

2017-06-16

I dag skriver jag i Dagens Samhälle om den nya "hemliga" listan från Polisens nationella operativa avdelning, NOA, som visar att utsatta bostadsområden i landet har ökat med åtta, från 15 till 23. Det som kännetecknar dessa områden är bland annat omfattande narkotikahandel, gängkriminalitet, social oro och religiös extremism. Två av de nya åtta områdena på listan finns i Borås (se bloggen 11/6). Det är obegripligt att rikspolischefen inte vill offentliggöra listan, vilket jag kritiserar skarpt i artikeln.

I artikeln kopplar jag dessutom dessa områden till den nya studien från Försvarshögskolan som presenterades i veckan och som visar att tre fjärdedelar av de svenskar som rest till Irak och Syrien för att ansluta sig till stridande grupper kommer från socialt utsatta områden. Många av dem är från Västra Götaland.

Jag nämner i artikeln även moderata förslag för att öka säkerheten och minska brottsligheten i dessa utanförskapsområden. Dessutom kommenterar jag en del av de förslag som regeringen och Alliansen kommit överens om för att motverka rekrytering till terrorgrupper och terrorresor till andra länder. Jag nämner också ytterligare åtgärder jag personligen tror skulle behövas.


Jag KU-anmäler justitieminister Morgan Johansson

2017-06-15

Den 8 juni kritiserade jag justitieministerns felaktiga påståenden på twitter angående situationen på arbetsmarknaden för nyanlända. Han spred uppenbart helt felaktiga och vilseledande påståenden som med rätta fick hård kritik.Att ett statsråd sprider felaktiga uppgifter är något som Konstitutionsutskottet tidigare kritiserat vid ett antal tillfällen. Så sent som i sitt senaste granskningsbetänkande nyligen påpekar KU att det är en självklarhet att uttalanden av statsråd ska vara korrekta och vila på korrekt grund.

Jag har därför idag KU-anmält justitieminister Morgan Johansson för det grovt felaktiga påståendet. KU-anmälan ser ut så här.
Arbetslösheten fortsätter att öka

2017-06-15

I dag kommer nya allvarliga siffror från Arbetsförmedlingen. Sverige är alltså mitt i en mycket stark högkonjunktur. Och samtidigt ökar arbetslösheten för andra månaden i rad. Man ställer sig frågan hur det kommer att bli när konjunkturen vänder ned...

En ytterligare reflektion är att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda ökar. Precis tvärtemot vad ansvariga ministrar tidigare påstått. Och detta är extremt illavarslande, eftersom andelen utrikesfödda bland de arbetslösa samtidigt ökar. Det kommer att bli mycket svårt att få alla utrikes födda i egen försörjning. Moderaternas prioritering är till att börja med att försöka halvera skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. För att klara detta behövs en lång rad åtgärder som vi tidigare presenterat. Det blir allt tydligare att vi har fokus på exakt rätt fråga.

Alliansen överens om att stoppa regeringens mest skadliga förslag

2017-06-15

I dag på finansutskottets sammanträde meddelade Alliansen sitt gemensamma besked enligt följande:

"Regeringen har aviserat tre skattehöjningar inför BP18 (Budgetpropositionen 2018, min anm) som vi finner särskilt skadliga för jobb och företagsklimat; förändringar av brytpunkten för statlig inkomstskatt, höjd skatt på småföretag genom förändrade 3:12-regler och införande av flygskatt. Om dessa skattehöjningar ingår i BP18 är vi beredda att agera i riksdagen för att stoppa dessa, till exempel i form av en misstroendeförklaring."

Övriga partier fick ta del av vårt besked vid sittande möte. Socialdemokraterna och Miljöpartiet avvisade det såklart, liksom Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna meddelade däremot efter att ha läst igenom vårt besked att man ställer sig bakom det. Det betyder att det finns en majoritet i riksdagen mot regeringens förslag. Det vore ytterst oklokt av regeringen att i strid mot denna majoritet lägga fram förslagen i höstens budget.Den mediala uppståndelsen blev som förväntat, Finansutskottets sammanträdesrum var belägrat av media, och alla de ekonomiskpolitiska talespersonerna blev intervjuade. Här Moderaternas Ulf Kristersson närmast i bild.

Jag tycker dagens besked känns bra. Från moderat sida har vi ju länge tryckt på för en gemensam Allianslinje mot regeringens skadliga politik. Nu är vi överens om att stoppa tre av de mest jobbskadliga skatteförslagen i regeringens budget. Vi moderater hade såklart helst sett en komplett Alliansbudget där vi även kunde förändra andra delar av politiken och presentera viktiga reformer. Men detta är ändå ett steg på vägen och dessutom en viktig markering mot regeringen. Jag tycker dessutom att det visar att Allianspartierna, när det verkligen gäller, klarar att enas även i frågor där vi har olika ingångar.

Nu har regeringen hela ansvaret för vad som händer. Står man kvar vid sina skadliga skatteförslag kommer vi att väcka misstroendeförklaring mot lämplig minister. Vad som händer därefter är regeringens ansvar. Skulle regeringen avgå kommer Alliansen självklart vara beredda att ta över regeringsansvaret. Men självklart kan regeringen också välja att inte ställa saken på sin spets, genom att dra tillbaka de tre förslagen.

För tydlighets skull bör jag väl nämna att moderaterna naturligtvis inte kommer att acceptera regeringens politik i övrigt heller. Vi kommer fortfarande att argumentera för en gemensam komplett Alliansbudget till hösten, och om det inte lyckas kommer vi att lägga fram en moderat budgetmotion och rösta på denna, precis som vi gjort varje år i opposition.
Jag kommer inte rösta för införandet av ett klimatpolitiskt ramverk

2017-06-15

I dag kommer riksdagen att rösta om att införa ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Jag har begärt och beviljats utkvittning från dagens omröstning. Skälet är att jag inte kan ställa mig bakom det klimatpolitiska ramverket.

Innan jag tog mitt beslut lyssnade jag noga på riksdagsdebatten i ämnet, och den stärkte min oro för den väg Sverige nu väljer. Ju mer jag läser desto mer bekymrad blir jag. Förslagen till Klimatlag och klimatpolitiskt ramverk är ett extremistiskt Miljöpartistiskt missfoster. Om riksdagen röstar igenom det slår vi undan benen på svensk transportnäring och möjligheten att arbeta och leva på landsbygden. Ramverket föreskriver bland annat orealistiska utsläppsminskningar för transportsektorn. Det kommer också att bli allt svårare för Svenska företag att hävda sig i den internationella konkurrensen och risken är uppenbar att energikostnaderna för svenska hushåll och företag kommer att drivas upp till nya extremnivåer.

Självklart kommer den nya lagstiftningen att tillämpas olika beroende på vilken regering vi har. En Alliansregering skulle sannolikt ta rimligare beslut än en rödgrön regering. Men problemet är att lagstiftningen öppnar för att klimatfrågan överordnas andra samhällsfrågor.

Jag kan inte se mina väljare och andra i ögonen när beslut efter beslut kommer att tas i orimlig riktning kommande år med denna klimatlag som argument. Risken är att vi nu ger klimatextremisterna närmast carte blanche att steg för steg förstöra möjligheten att bo och verka i vårt land. Att man tydligt säger att Sverige ska "gå före" oroar extra mycket. Det betyder rent ut att svenska folket ska plågas med ännu större pålagor än andra länder för att vårt lilla land ska bli ett klimatpolitiskt föredöme. Jag tvivlar på att detta är svenska folkets önskan.

Jag framförde min kritik mot den nya klimatlagstiftningen när den moderata riksdagsgruppen behandlade ärendet i tisdags. Det är knappast någon nyhet att jag ifrågasätter stora delar av klimatpolitiken och dess nytta, liksom människans möjlighet att stoppa klimatförändringar. Jag har trots detta ställt upp på alla beslut under Alliansregeringens tid. Men det nya klimatpolitiska ramverket går över gränsen för vad jag klarar av. Nu är det stopp för min del.
Jag är just nu sexa på den svenska twittertopplistan

2017-06-14

Jag blev uppmärksammad på att jag för tillfället är den näst mest följda och uppmärksammade politiske twittraren i landet (första figuren nedan). Och nummer sex totalt av alla svenska twittrare. Det man mäter är "reaktioner" på twitterinlägg, alltså såväl antalet följare som hur många som reagerar eller interagerar på det som skrivs. Kul!
Partiledardebatt

2017-06-14

I dag hölls riksdagsårets sista partiledardebatt. Anna Kinberg Batra lade tyngdpunkten på integration, jobb och trygghet, tre frågor som idag hänger ihop väldigt mycket och som är centrala i moderaternas politik.

I övrigt konstaterade hon att Sverige har haft tre förlorade år med dagens regering. Och så är det ju. Inga viktiga framtidsreformer, och de växande problemen med utanförskap, ökade sjuktal och allt fler lågutbildade arbetslösa döljs hjälpligt av en stark högkonjunktur som helt enkelt maskerar problemen.

Men den dag konjunkturen vänder ned, samtidigt som allt fler nyanlända utan arbete ska försörjas så blir det allvar. Det är Sverige inte förberedda för idag.

Expressen skriver om min polisanmälan av SI:s generaldirektör

2017-06-14

Medias intresse för Svenska Institutets uppenbara lagbrott har varit blandat. Göteborgs-Posten utmärker sig positivt genom att både ha kritiserat SI på ledarplats och tagit in ett längre debattinlägg i ämnet. Även Dagens Nyheter, Nya Wermlands-Tidningen och Sydsvenskan har uppmärksammat saken, liksom SVT TextTV. Dessutom har ett antal mindre och lokala tidningar skrivit om det, exempelvis Jönköpings-Posten.

Däremot har vare sig Rapport, Aktuellt, TV4:s Nyheterna, Sveriges Radio eller Ekot kommenterat saken. Inte heller Borås Tidning eller Radio Sjuhärad - trots att undertecknad i egenskap av riksdagsledamot från valkretsen tillhör de drabbade. Att en lokal riksdagsledamot råkat ut för åsiktsregistrering som försvarats av en myndighet under utrikesdepartementet är tydligen inte intressant för media i valkretsen. Inte heller att myndigheten genom formellt beslut av generaldirektören brutit mot offentlighetsprincipen.

Jag funderar på vad som hänt om exempelvis en statlig myndighet i Putins Ryssland, Erdogans Turkiet eller Trumps USA hade gjort något liknande? Jag gissar att alla svenska tidningar snabbt hade fördömt detta. Men när det händer i Sverige är det tyst. Det är exakt så här som traditionella media bäddar för så kallade "alternativa" medier, ofta med en egen agenda. När inte traditionella medier gör sitt jobb söker sig människor till alternativen.

Faktum är att fram tills idag är det faktiskt endast nättidningen Nyheter Idag, med Chang Frick i spetsen, som gjort den behövliga journalistiska insatsen. Han har inte bara sett till att få tag i Svenska Institutets lista, han har även gjort den sökbar så att alla kan kontrollera om de själva och deras twitterkonto finns med. Och han har skrivit flera artiklar i ämnet. Det må vara att vissa anser att Nyheter Idag är något kontroversiell, men i detta fall har man uppfyllt sitt journalistiska ansvar bättre än de flesta.Men idag uppmärksammar så även Expressen saken. Jag blev intervjuad i förmiddags med anledning av gårdagens polisanmälan och riksdagsdebatt om saken. Här är hela artikeln i Expressen. (Att man pryder den med ett tio år gammalt foto på mig får jag väl försöka se som en bonus.)
Gårdagens riksdagsdebatt om skandalen vid Svenska Institutet

2017-06-14Gårdagens debatt blev intressant. Det var uppenbart att statsrådet Linde var plågad av det som hänt. Det kom också försiktiga beklaganden från henne under debatten, även om jag visserligen hade förväntat mig en ordentlig offentlig ursäkt till alla som drabbats av en svensk myndighets oförstånd och uppenbara lagbrott.

Av debatten framkom även att statsrådet haft samtal med Svenska Institutets generaldirektör om det inträffade, och statsrådet hävdade också att Svenska Institutet tillsatt en egen intern utredning för att ta reda på hur det som hände kunde hända, samt om något skett i strid med lagen. Statsrådet sa att hon inte ville "föregripa denna utredning". Jag påpekade att när en generaldirektör exempelvis undertecknar ett beslut om att makulera en handling i stället för att i enlighet med offentlighetsprincipen lämna ut den, ja då behövs ingen utredning om det är olagligt eller inte. Det är ett tydligt lagbrott.

Statsrådet nämnde också i debatten att Svenska Institutets Insynsråd ska träffas inom kort för att diskutera det inträffade. I rådet finns även riksdagsledamöter. Det blir allt mer uppenbart att det som hänt är en växande skandal. Jag pratade lite med statsrådet även efter debatten och förstod att hon och departementet nog är mer bekymrade över frågan än vad som märks utåt.

Här är hela debatten från riksdagens protokoll.
Justitieministern vilseleder om arbetslösheten - igen!

2017-06-13

Återigen är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) ute på svag is när han kommenterar nyheter på arbetsmarknadsområdet. Denna gång handlar det om denna nyhet från Sveriges Radio, med anledning av att Arbetsförmedlingen kom med en ny prognos idag.

Så här twittrade Morgan Johansson. Mina två svar syns nedanför.Det stämmer alltså att arbetsmarknaden är mycket stark just nu, den globala konjunkturen är stark och för ett exportberoende land som Sverige ger det stark effekt. Men även om Arbetsförmedlingen spår att det kommer att skapas många jobb de närmaste åren som konstaterar man samtidigt att arbetslösheten väntas stiga nästa år. Orsaken är givetvis att allt fler nyanlända då tillförs arbetskraften. De är helt enkelt mycket fler än de nya jobb som skapas.

Morgan Johansson gör också stor sak av att "gapet mellan inrikes- och utrikesfödda minskar". Sanningen är att sysselsättningen väntas öka med 1 procentenhet för inrikes födda och två procentenheter för utrikes födda. Eftersom skillnaden mellan dessa två grupper är oerhört stor idag (82% respektive 68% enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna) betyder en enda procentenhets minskning nästan ingenting. Tvärtom är det ytterst allvarligt att inte större andel av de utrikes födda kommer i arbete, särskilt med tanke på att denna grupp utgör en allt större del av både arbetskraften och de arbetslösa. För övrigt gäller siffran 68% alla utrikesfödda, alltså även nordiska medborgare och EU-medborgare. Om man tittar på utrikes födda från de länder och områden varifrån de flesta asylsökande kommit de senaste åren är sysselsättningsgraden skrämmande mycket lägre.

Det mest skrämmande är kanske inte att en minister försöker skönmåla statistik. Nej, det mest skrämmande är att krisinsikten hos regeringen om framtidens stora samhällsproblem är närmast obefintlig.
Jag polisanmäler nu även Svenska Institutets generaldirektör

2017-06-13

Efter polisanmälan av den privatperson som upprättade den aktuella databasen med känsliga och i många fall falska uppgifter om människors extrema åsikter och våldsbejakande eller hatiska beteende, är det nu även dags att agera mot myndigheten Svenska Institutet. Det var de som enligt mailväxling mycket gärna tog över den aktuella databasen och använde den för att blockera att av myndighetens officiella twitterkonton. De lade också ut sin otäcka motivering av varför personer fanns i databasen. De upprättade också ett nytt olagligt register över de som protesterade mot att de förekom i det första registret (alltså det jag anmälde till Datainspektionen förra veckan).

Svenska Institutet bröt dessutom genom sin hantering mot lagen när de hanterade databasen och även när de makulerade databasen i stället för att lämna ut den på begäran enligt reglerna för offentlig handling.

Uppenbarligen har flera andra chefer på myndigheten varit inblandade i tveksamma åtgärder, det framgår av mail och annat material, men det är ändå generaldirektören som bär det yttersta ansvaret för vad som händer inom myndigheten. Därför har jag begränsat mig till att polisanmäla just GD.

Min polisanmälan av generaldirektören ser ut så här. Dokumentet är här avidentifierat vad gäller personuppgifter, och de fem bilagorna är inte heller med. Fast det är ju ingen direkt hemlighet vem generaldirektören är.

I kväll debatterar jag den lagstridiga åsiktsregistreringen vid Svenska Institutet i en interpellationsdebatt i riksdagen. Mer om detta i föregående blogginlägg.
I kväll debatterar jag skandalen vid Svenska Institutet i Riksdagen

2017-06-13

I kväll är det interpellationsdebatt mellan mig och Handelsminister Ann Linde (S), som fått ta över ärendet av utrikesminister Margot Wallström (S).

Min interpellation till Wallström såg ut så här. Och svaret från Ann Linde är ordagrant detsamma som det hon lämnade på ett antal enskilda frågor nyligen. Trots att min frågeställning är helt annorlunda än det som fanns i de tre frågorna har hon inte ens försökt besvara mina frågor överhuvudtaget. Detta kommer jag självklart att påtala i debatten.

Det är hela 26 interpellationer som ska debatteras i dag, med början klockan 13. Och min ligger allra sist! Med avbrott för partiernas gruppmöten klockan 16-18 utgår jag från att det blir en mycket sen kvällsdebatt. Den lär inte sändas i TV vid den tiden, men jag kommer såklart att lägga ut den här så snart riksdagen gjort videoupptagningen tillgänglig.
Kraftigt ökade påfrestningar på personalen i socialtjänsten

2017-06-12

Vi som förespråkar en mer restriktiv asylpolitik för att Sverige helt enkelt inte klarar att hantera dagens situation, får ofta höra av våra motståndare höra att den "påstådda systemkollapsen" bara är en myt.

Ingen normalt observant människa kan rimligen ha missat den akuta bostadsbristen, det växande bidragsberoendet, den låga sysselsättningsgraden, den växande sociala oron i våra utanförskapsområden, och en akut kris i många skolor där man inte kan ge alla elever det stöd de behöver. Inte heller bör väl någon ha missat Migrationsverkets långa handläggningstider och den komplicerade utredningsprocessen där många kastat sina ID-handlingar.

Däremot har nog många missat situationen inom socialtjänsten och i sjukvården. Trycket mot dessa verksamheter är enormt. Sjukfrånvaron ökar, liksom de psykiska problemen hos personalen. Och när fler sjukskriver sig blir situationen än värre för dem som är kvar. I fredags hade tidningen Arbetet ett helsidesuppslag om hur personalen inom socialtjänsten mår. En av tre socialsekreterare mår dåligt. Och andelen har ökat kraftigt de senaste åren. Även om inte flyktingmottagandet kan förklara allt så verkar det vara en mycket påtaglig faktor. I figuren syns statistik från Arbetsmiljöverket över personalens egna upplevelse av besvär till följd av stress och psykiska påfrestningar.

Den som fortfarande hävdar att vi inte har en systemkollaps till följd av det extremt stora asylmottagandet har mycket att förklara. Man vill uppenbarligen helt enkelt inte se verkligheten, vill inte lyssna, läsa och ta till sig fakta. Allt fler viktiga samhällssektorer klarar helt enkelt inte av situationen. Och de som drabbas är alltid de svagaste och de som är i störst behov av samhällets hjälp och stöd.
Alltför många politiker saknar ryggrad

2017-06-12Även Borås Tidning citerar nu minister Åsa Regnér (S) och hennes uttalanden om tiggeriet. Hon är extremt tydlig med att man genom att skänka pengar till tiggare också upprätthåller tiggeriet som fenomen, med alla dess baksidor.

Jag kan konstatera att migrationsminister Tobias Billström lyfte frågan redan 2010, men då fick massiv kritik. Själv började jag på allvar engagera mig i ämnet hösten 2013, efter mitt besök i Rumänien och de uppmärksammade händelserna i Borås samma höst. Och jag var långtifrån ensam. Men det tog fram till efter valet 2014 innan mitt eget parti vaknade på allvar och satte ned foten med vårt förslag våren 2015 om att bland annat möjliggöra för kommunala tiggeriförbud (samt de nu införda nya lagreglerna för att underlätta avhysning av personer som olovligen bosatt sig på annans mark). Detta var resultatet av interna moderata diskussioner där jag själv var i högsta grad engagerad.

Och nu, drygt två år senare, vaknar Socialdemokraterna och ser plötsligt baksidan av tiggeriet som sådant.

Alla de som offentligt hånat oss som pekade på den obehagliga baksidan av tiggeriet borde idag be om ursäkt. Jag minns den interna kritiken jag själv fick från partivänner när jag påpekade det uppenbara, väl grundat i många samtal med människor med insyn i problematiken, både i Sverige och utomlands. För att inte tala om den totala sågningen vi upplevde från politiker på vänsterkanten och media. Det fanns ingen gräns för nedlåtande kommentarer, våra påståenden om organiserat tiggeri var en myt (exempelvis "råttan i pizzan" enligt Aftonbladets ledarredaktör), alla tiggare var här frivilligt och påståendet om kriminalitet i tiggeriets spår var närmast rasism. Den tramsigaste invändningen var att "man kan inte förbjuda fattigdom". Det kan man såklart inte, men man kan faktiskt förbjuda tiggeri. På varje punkt hade de som kritiserade oss fel.

Mina egna partivänner som internt kritiserade oss som öppet vågade kräva krafttag mot tiggeriet är idag tysta. Bortsett från den moderata partiledningen som faktiskt framfört ursäkter till oss som vågade säga sanningen, trots att den då inte var politiskt korrekt.

Jag hör idag inte heller en enda socialdemokrat säga emot Åsa Regnér. Trots att det hon säger går rakt emot den linje som Socialdemokraterna drivit ända tills nyligen, ivrigt understödd av bland annat våra lokala Socialdemokratiska riksdagsledamöter i Sjuhärad.

Alltför många politiker saknar uppenbarligen ryggrad och vågar inte stå för sina åsikter utan följer bara med strömmen. Inte konstigt att väjarna tröttnar.
Är Macron Frankrikes frälsare?

2017-06-11

Emmanuel Macron vann inte bara presidentvalet i Frankrike, nu verkar hans ett år gamla parti vinna en jordskredsseger även i parlamentsvalets första omgång. Man verkar få över 32% av rösterna och med det franska valsystemet med enmansvalkretsar kan det leda till att man får runt 400 av de 577 platserna i parlamentet, även om det blir en ny valomgång i en del valkretsar som kan förändra resultatet lite. Resultatet i första valomgången är imponerande, även om endast ca 49% av de röstberättigade valt att lägga sin röst. Kanske säger därför valresultatet mer om övriga partier i Frankrike än om Macron? Det tidigare politiska etablissemanget är inte särskilt välsett i dagens Frankrike.

Högerkoalitionen Republikanerna blir dock god tvåa med knappt 22% av rösterna. Nationella Fronten och Vänsterkoalitionen får däremot endast vardera runt 14% av rösterna, och det tidigare stora partiet Socialisterna får ännu mindre och kommer närmast att utplånas i parlamentet.

Är då Macron Frankrikes frälsare?

Jag är ingen expert på fransk politik. Och vet inte mycket mer om det franska valet än någon annan som följer medias rapportering. Men jag tycker ändå att såväl när det gäller Macron själv som hans parti är frågorna många. För det första har vare sig han själv eller hans parti någon särskilt tydlig profil, det är rent av oklart vad man vill driva för politik på många områden. Partiet är dessutom bara ett år gammalt och det sägs ikväll att över hälften av de nya parlamentarikerna helt saknar politisk erfarenhet. Man har inte heller någon tydlig politisk ideologi utan säger sig vara "pragmatiska". Problemet är ju bara att var och en lätt lägger sin egen personliga bedömning i vad ordet "pragmatisk" innebär. Denna brokiga skara oerfarna politiker ska hållas samman av Emmanuel Macron som själv aldrig före presidentvalet ställt upp i något val överhuvudtaget, inte ens lokalt. Han har förvisso varit minister i en tidigare socialistregering, men i övrigt är hans politiska erfarenhet och vana av politiskt ledarskap mycket begränsad.

Att ett så oprövat och otydligt parti får nära 70% av platserna i parlamentet känns enligt min åsikt faktiskt farligt. Macrons partigrupp blir alltså en bra bit större än hela den svenska riksdagen tillsammans. Hur ska man kunna hålla ihop en så stor partigrupp med så stor andel oprövade politiker som inte ens förenas kring någon gemensam politisk ideologi? Vad händer när de nyvalda parlamentarikerna inser att de lagt in väldigt olika förhoppningar om vad man ska uträtta politiskt? Vad händer när den stora gruppen parlamentariker splittras upp i mindre grupper och alla de olika grupperingarna ska ha sitt för att hålla ihop? Priset kan bli väldigt högt, inte minst ekonomiskt. Lite som när en koalitionsregering måste ge lite fläskben till mindre partier för att hålla ihop regeringen.

Jag är glad över att såväl Nationella Fronten som Socialisterna gjorde ett mycket svagt val. Men när nu hyllningsropen ekar i media höjer jag en varningens finger. Jag är inte alls övertygad om att Macron är Frankrikes store frälsare. Påminner snarare om de enorma hyllningarna förväntningarna efter Obamas valseger i presidentvalet i USA. Han hade ingen chans att motsvara förväntningarna. Jag är rädd att det kan bli samma sak för Macron. Men för Europa vore det såklart bra om han i vart fall klarar sig hyfsat.
Två av Sveriges 23 värsta utanförskapsområden finns i Borås

2017-06-11

I dag presenterar Dagens Nyheter uppgifter från en hemligstämplad rapport från Polisens nationella operativa avdelning, NOA. Jag utgår från att tidningen bygger sin artikel på väl underbyggda fakta, och uppgifterna citeras även av exempelvis SVT:s TextTV.

Polisens rapport visar att listan med särskilt utsatta bostadsområden i landet har ökat med åtta, från 15 till 23. Två av de nya åtta områdena på listan finns i Borås. Det är dels Norrby, dels Hässleholmen-Hulta. Tre bostadsområden i Västra Frölunda i Göteborg har också tillförts listan.

Det som kännetecknar dessa områden är bland annat omfattande narkotikahandel, gängkriminalitet och social oro.

Enligt Dagens Nyheter har rikspolischefen Dan Eliasson valt att inte offentliggöra listan. Om regeringen fått ta del av listan framgår inte.

Här skulle man såklart kunna ägna en längre avhandling åt en analys av hur det blivit så här, vem som bär ansvaret och vad man kan göra åt det - om det ens går. Men jag sparar dessa analyser så länge. I dag nöjer jag mig med att vara bedrövad. Och ganska uppgiven.

Dessutom inställer sig ju frågan varför denna rapport inte offentliggörs utan hemlighålls? Om man ska kunna ta tag i problem från politiskt håll, såväl på riksnivå som lokalt, är det ju bra om man har samma verklighetsbild?
Arbetsmarknadsministern vilseleder om ungdomsarbetslösheten

2017-06-11

I fredags uppmärksammade jag hur justitieminister Morgan Johansson försökte bluffa om arbetslösheten bland nyanlända. Och nu kommer nya dimridåer från regeringen, denna gång om ungdomsarbetslösheten. I dag finns denna lilla betraktelse i nyhetsbrevet "Dagens PS":


Man syftar alltså på ett nyhetsinslag i TV4 häromdagen. Där avslöjade man det stora fiaskot med traineejobben, och fick då den uppseendeväckande kommentaren från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att ungdomsarbetslösheten nu är så låg att traineejobben inte längre behövs. "Ungdomarna har fått andra jobb" säger hon. Här är hela inslaget i TV4

Hur är det då med ungdomsarbetslösheten, är den så försumbar som arbetsmarknadsministern antyder? Jag gick till säkraste källan, Arbetsförmedlingens egen statistik. Här är arbetsförmedlingens pressmeddelande om arbetsmarknadsläget i april. Det är den senaste offentliggjorda siffran (majsiffrorna lär komma inom kort).

Det framgår att i april var 10,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6). Sammanlagt var 53 837 unga utan jobb. Av dessa var 12.040 "inom etablering", dvs nyanlända. Över 40,000 var alltså inte nyanlända. Ungdomsarbetslösheten är för övrigt betydligt högre än arbetslösheten för befolkningen totalt som var 7,5% i april.

Man kan konstatera att Ylva Johansson försöker vilseleda oss. Visst är det så att mycket mindre ungdomskullar och en allt starkare global konjunktur gjort att många unga fått arbete de senaste 4-5 åren. Men ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög, och över 10% av de unga, över 50.000, står utanför arbetsmarknaden. Fiaskot med traineejobben beror alltså inte på att de unga fått andra jobb. Det beror i stället på att regeringens storstilade vallöfte var illa genomtänkt och inte fungerar i praktiken.

Problemet med ungdomsarbetslösheten lär för övrigt växa i takt med att fler nyanlända unga ingår i arbetskraften. Om samtidigt konjunkturen försämras kommer detta att bli ett mycket stort problem inom några år. Men regeringen sitter passiv och försöker lura i oss att problemet redan är löst. Det är kanske det allvarligaste av allt.
Moderat framgång i överenskommelse om åtgärder mot terrorism

2017-06-10

I onsdags enades Regeringen (S + MP) och Allianspartierna en omfattande överenskommelse om konkreta åtgärder mot terrorism. Av de 16 beslutade åtgärderna ingår 12 som moderaterna tidigare föreslagit i debatter och riksdagsmotioner.Här är hela överenskommelsen för den som vill läsa mera.

Bland de viktigare förslagen tycker jag man kan nämna stopp av offentliga bidrag till extremistiska organisationer, skärpt samarbete mellan säkerhetspolisen och migrationsverket, ökad möjlighet för samarbete mellan polis och kommun, ökad möjlighet för användning av signalspaning för att kartlägga terrorhot, utökad kriminalisering av samröre med terroristorganisationer, skärpta straff för terrorismbrottslighet, och ytterligare åtgärder mot finansiering av terrorism.

Många av åtgärderna får inte enbart effekt på svensk säkerhet, utan blir också en del av vårt ansvarstagande för att motverka terrorism globalt. Sverige har knappast tagit detta ansvar tidigare, vi har enligt min åsikt snarare varit ett land med svagare terrorismlagstiftning än omvärlden.

Kommer detta då att räcka för att bekämpa terrorism? Svaret är väl att det är ytterst osannolikt. Men det är ändå, tillsammans med överenskommelsen 2015 där det också togs en del bra beslut, i vart fall ordentliga steg framåt. En tidigare ganska naiv nation försöker nu i vart fall styra upp politiken på detta område. Nu gäller det att noga följa upp att allt detta blir verklighet. Dessutom behövs sannolikt ytterligare åtgärder.

Bland de ytterligare åtgärder jag skulle vilja se är ett kraftigt utökat straffansvar för svenska eller utländska "hatpredikanter" som hetsar till våld och motsättningar i Sverige, eller som försöker rekrytera personer till terrororganisationer. Dessutom skulle jag vilja se ett lagförbud mot att utländska stater finansierar svenska moskéer och villkorar detta på olika sätt för att skaffa sig inflytande över verksamheten. I dessa frågor finns vad jag förstår en del att lära av Norge.
När justitieministern försöker tokluras måste man reagera

2017-06-09

I går råkade jag läsa detta twitterinlägg från justitieminister Morgan Johansson, där han svarar en annan person. Jag reagerade starkt på hans uppenbara försök att toklura svenska folket. Han vet såklart att ytterst få av de asylsökande som kom 2015 ingår i arbetskraften, de flesta har inte ens fått sitt beslut i asylärendet. Den mindre del som fått positivt beslut och även tillförts arbetskraften är skälet till att Arbetsförmedlingen nyligen redovisade att arbetslösheten slutat minska, och i stället ökat en aning. När allt fler asylsökande efterhand beviljas uppehållstillstånd kommer arbetslösheten självklart att öka. Och om konjunkturen samtidigt vänder ned kan det bli dramatiska uppgångar.

Lite tänkvärt för övrigt att justitieministern bara fick sex retweets och fyra likes, mot mina 34 respektive 99. Skönt att man får mer stöd för fakta och sanning än för motsatsen.


Orimligt att Sverige avlastar Italien och Grekland

2017-06-09

Häromdagen fanns denna nyhet i SVT, som diskuterats mycket i sociala medier de senaste dagarna.


Migrationsverkets hemsida beskriver man bakgrunden. Sverige fick alltså uppskov ett år med att delta i EU:s omfördelning av asylsökande som tillfälligt befinner sig i Italien och Grekland. Men nu löper uppskovet ut. Det gör att Sverige är bundna av den överenskommelse EU slutit. Samtidigt framgår det att flera EU-länder inte deltar alls i omfördelningen. Det är dessutom så att Italien och Grekland (som nu alltså "avlastas") inte är i närheten av att ha tagit emot lika många asylsökande per invånare som exempelvis Sverige gjort. Den 7 april i år redovisade jag siffror från den kristna tidningen Dagen över antalet asylsökande som tagits emot i olika europeiska länder till och med juni 2016. Italien hade då tagit emot 215.000 och Grekland 95.000. Utslaget per invånare är det väldigt långt från de svenska siffrorna, Sverige hade vid samma tillfälle tagit emot 317.000. Även om siffrorna idag är ett år gamla finns ingen möjlighet att Grekland och Italien utslaget per invånare är i närheten av det svenska mottagandet.

Min personliga åsikt är att den svenska regeringen för det första har förhandlat dåligt, och borde rimligen nu också ha agerat för att antingen förlänga det svenska uppskovet eller helt enkelt säga nej om inte även övriga länder ställer upp. Men som vanligt ska Sverige helt villkorslöst vara bäst i klassen och ta det ansvar som andra inte tar. I längden är det en helt ohållbar linje som kommer att straffas av väljarna.
Många ministrar på besök vid dagens möte i Finansutskottet

2017-06-08

I dag hade Finansutskottet besök av inte mindre än tre ministrar. Först hade vi överläggning med civilminister Ardalan Shekarabi (S) om ett förslag från EU-kommissionen om europeisk företagsstatistik. Föredragningen väckte minst sagt oro för att det i stället för av EU utlovade förenklingar blir ytterligare administrativ börda för svenska företag. Visserligen säger man att det kommer att förenkla för företag som bedriver handel med varor, men samtidigt kommer sannolikt regelbördan att öka för tjänsteföretagen. Och det är ju dessa företag som växer snabbast just nu. Än så länge bara ett förslag, men det finns all anledning att följa detta noga.Därefter hade vi besök av både finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) (på bilden syns även statssekreterare Ulf Holm (MP) längst till höger).

Vi hade först en diskussion med finansmarknadsminister Bolund om regeringens syn på kontanthanteringen i samhället. Det är glädjande att regeringen - äntligen - verkar se det problem som Kontantupproret flaggat för under flera år, och som jag själv engagerat mig en hel del i. Det ÄR ett problem för föreningsliv och småföretag att hantera kontanter, det ÄR ett problem att alla människor inte kan hantera (eller en ens får) betalkort eller kreditkort, och det ÄR ett problem i framförallt glesbygd att tekniken inte alltid fungerar för elektroniska betalningar. Det ÄR också en beredskapsfråga att vi inte ska hänga upp hela vårt samhälle på elektronik som bygger på oerhört känsliga system som lätt kan slås ut. Kontanter har absolut en roll som reservvaluta när tekniken inte fungerar. Vad regeringen rent konkret kan göra återstår att se. Men sakta växer det fram kontantcenter med insättningsautomater på vissa håll och på vissa ställen i glesbygd finns betaltjänstombud i exempelvis vissa butiker. Om man vill går det självklart att lösa i samverkan mellan staten, butikerna och bankerna.

Vi talade sedan om det nya förslaget om höjda resolutionsavgifter (avgifter till en fond för att kunna hantera eventuella framtida bankkriser) och kommande framtida extra skatter för banksektorn. Utformningen och storleken på avgifterna är kontroversiella och riskerar att driva banker ur landet. Det vore olyckligt av flera skäl - det hotar svenska jobb, det minskar statens skatteintäkter och det gör det också besvärligt att ha kontroll och tillsyn över banker som har en stor marknad i Sverige med huvudkontoret i annat land. Nu får vi analysera regeringens nya förslag som mycket passande presenterades just idag.
Jag anmäler ny databas hos Svenska Institutet till Datainspektionen

2017-06-07

Jag har fått flera frågor om varför inte Datainspektionen agerar mot Svenska Institutet för deras misstänka lagbrott vad gäller den omtalade databasen. Datainspektionen verkar mena att man i första hand är en ren tillsynsmyndighet med uppgift att se till att de register som förs inte strider mot lagen, och man hanterar klagomål gällande befintliga register. Eftersom Svenska Institutet "utplånade" sitt register innan Datainspektionen fick kännedom om det är det inte längre en fråga för Datainspektionen. Utredning om eventuella brott avseende tidigare förda register blir då i stället en sak för polisen. Om detta är en korrekt tolkning av Datainspektionens uppdrag lämnar jag åt andra att bedöma.

Nu har dock ett nytt register dykt upp som aktualiserar en anmälan till Datainspektionen. Rimligen borde ju Svenska Institutet lärt sig av sina misstag. Trots detta upprepar man nu samma fel, fast om möjligt ännu värre. Bakgrunden är denna. När Svenska Institutet tog över den omtalade och omfattande databasen med bland annat påstådda näthatare och högerextrema våldsförespråkare så lade man samtidigt ut ett formulär (!) på sin hemsida som den kunde använda som kände sig orättvist uppsatt på den aktuella listan och därmed blockerats från myndighetens twitterkonto. Formuläret syns nedan till höger och finns fortfarande på Svenska Institutets hemsida.

Ett antal personer använde formuläret och protesterade mot sin närvaro i databasen. De var tvungna att ange både twitterkontots namn, sitt riktiga namn(!) och dessutom skälen de trodde medfört att de var utpekade i databasen. Ett helt sanslöst agerande från en statlig myndighet.

Man begärde alltså in ytterst känsliga uppgifter om människors åsikter - eller de åsikter man inte har. Samt fick namn i klartext på annars anonyma konton.

Nu har man samlat alla dessa inskickade protester i en ny databas, och denna har sedan på begäran lämnats ut enligt reglerna om offentlig handling och finns nu även spridd på nätet. Jag har själv begärt och fått ut samtliga uppgifter i databasen. Längst ned i inlägget en liten illustration av hur listan ser ut. Ett litet avidentifierat utsnitt från en del av listan som inte innehåller några namn.

När jag talade med Datainspektionen i fredags frågade jag om de fått någon anmälan från Svenska Institutet om den nya databasen i enlighet med bestämmelserna i PUL. Men den nya databasen var inget myndigheten kände till. Datainspektionen blev nyfiken när jag berättade, och idag har jag därför skickat över materialet till dem.

Detta nya register är ett aktivt register som används löpande och därför är det tveklöst Datainspektionens uppdrag att se till att Svenska Institutet följer lagen. Så här avslutar jag mitt mail till dem:

"Jag önskar nu att Datainspektionen förelägger Svenska Institutet att sluta föra denna nya misstänkt lagstridiga databas, och att Datainspektionen i övrigt påtalar för Svenska Institutet att svenska myndigheter bör följa svensk lag. Jag är också nyfiken på hur Datainspektionen ser på att en myndighet lägger ut ett formulär och begär in känsliga personuppgifter, som dessutom inte behövs för myndighetens normala verksamhet."Alla blogginlägg rörande Svenska Institutet finns samlade här!

Varför inte samma flexibilitet för alla stora tillfälliga bostadsbehov?

2017-06-07

Häromdagen presenterade regeringen proposition 2016/17:195 med förslag till förenkligar i plan- och bygglagen för att vid behov snabbare kunna få fram boenden till asylsökande. Det huvudsakliga innehållet är enligt sammanfattningen följande:

"I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen förs in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen. Sådana föreskrifter ska få meddelas för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas. En förutsättning för att regeringen ska få utnyttja bemyndigandet är att tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande. Föreskrifterna ska bl.a. få avse undantag från plan- och bygglagens bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov m.m. och om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Föreskrifterna om undantag ska endast få avse åtgärder för ändring av byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och avse åtgärder som pågår under högst tre år."

Jag har verkligen inget emot att man förenklar regelverk kring byggande. Tvärtom. Men jag vänder mig starkt mot att det bara är när antalet asylsökande blir omfattande som förenklingarna ska tillämpas för att kunna få fram boenden. Jag tycker exempelvis det är precis lika viktigt att förenkla regler för att få fram ungdomsboenden och studentboenden. Men där föreslås inga förenklingar. Jag tycker det är djupt orättvist, och är övertygad om att väldigt många kommer att tycka som jag.

För övrigt anser jag inte att vi under överskådlig framtid kan driva en migrationspolitik som gör att "tillströmningen av asylsökande kan väntas bli särskilt omfattande". Den tiden är rimligen förbi för lång tid framåt.
Försommarbilder från trädgården

2017-06-06


Flaggan i topp på nationaldagen

2017-06-06

I dag är det en dag värd att fira. Sveriges nationaldag! Att en del extrema röster tycker att man ska bojkotta nationaldagen får mig att känna precis tvärtom. Att fira sitt land, sin kultur, sin historia och sin flagga är definitivt inget man behöver skämmas för. Givetvis är fasadflaggorna uppe (det är de i och för sig hela sommaren). Och vid Bygdegården strax intill är flaggan självklart hissad:Begränsningar i rätten till retroaktiv föräldrapenning för nyanlända

2017-06-05

Jag har tidigare berättat om hur dagens regler för föräldrapenning gett nyanlända familjer med barn retroaktiv rätt till i princip fullt antal dagar med föräldrapenning. För dem med lite äldre barn har det kunnat ge mycket långa tider hemma med retroaktiv ersättning. Detta är självklart orimligt, dessa barn har ju under sina första levnadsår bott i annat land och föräldrarna har då haft de rättigheter som gäller i det landet. En del av migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och regeringen var därför att se över dessa regler.

Förra veckan tog riksdagen beslut om att begränsa föräldrapenningen för nyanlända. De nya reglerna innebär att om ett barn kommer hit efter ett års ålder begränsas den retroaktiva föräldrapenningen till 200 dagar. Kommer barnet hit efter fyllda två år gäller max 100 dagar. Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare, föräldrapenning i 480 dagar.

Moderaterna stödde beslutet, men ville samtidigt skärpa reglerna ytterligare, och reserverade sig för detta i ett tilläggsyrkande. Även Sverigedemokraterna ville skärpa reglerna ytterligare. Vänsterpartiet röstade däremot nej till hela förslaget, medan Kristdemokraterna inte ville göra några förändringar avseende barn under två år.
Hittills minst 42 JO-anmälningar mot Svenska Institutet

2017-06-05

I fredags talade jag med JO, Justitieombudsmannen. De har nu en särskild handläggare som ansvarar för hanteringen av alla inkomna anmälningar mot Svenska Institutet.

Handläggaren uppgav för mig att det kommit in minst 42 JO-anmälningar till och med i fredags. De rör lite olika frågor, och många av anmälningarna är utförliga och väl dokumenterade. JO har inte beslutat än hur man ska gå vidare, och man sade sig inte ha någon direkt brådska utan vill väl avvakta och se om det kommer in fler anmälningar.

Handläggaren berättade för mig (det jag redan visste) att förr var det vanligare än idag att JO inledde förundersökning vid misstänkta brott. Det sker sällan numera. JO ser idag sin verksamhet mer som en "haverikommission", dvs analyserar saker som gått fel och försöker komma med förslag som förhindrar att tidigare misstag upprepas i framtiden. Det finns inget formellt hinder för JO att inleda förundersökning, men jag handläggaren som att sannolikheten för detta inte är särskilt stor. Man verkar mena att eventuellt begångna brott mer är en fråga för polisen att utreda.

Jag märkte samtidigt under mitt telefonsamtal att just det här att Svenska Institutet "utplånat" en offentlig handling i stället för att på begäran lämna ut den, var något som stack lite extra i ögonen på JO. Och just brott mot offentlighetsprincipen är ju något man sett allvarligt på genom åren.
Min sista mailväxling med Svenska Institutet avslöjar rena lögner

2017-06-05

Jag har nu fått de sista mailen från Svenska Institutet, för perioden 23-30 maj. Jag inser att jag inte kommer längre med mina frågor. De sista svaren är dock mycket intressanta. Myndigheten backar nu helt från de första påståendena att den aktuella blocklistan/databasen "var kvalitetssäkrad". Man backar också från det tidiga påståendet att blockeringen av mitt konto inte alls var kopplad till den aktuella importerade internationella blocklistan/databasen från "blocktogether" utan var ett kompletterande "individuellt beslut". Detta visste jag redan, eftersom mitt konto finns med på i den aktuella databasen. Jag har såklart en skärmdump från databasen som bevis på detta:Svenska Institutet klargör även i sina sista svar till mig att de inte kan styrka att mitt konto inte blockerats till följd av att jag finns i den omfattande databasen, eftersom denna numera "utplånats" efter beslut av Svenska Institutets generaldirektör. Av uppgifterna i databasen om antalet inlägg (40.984) och följare (4.992) att döma framgår även att mitt twitterkonto funnits i denna databas åtminstone sedan före den 10 maj. (Idag har jag skrivit 42.700 inlägg och passerade 5.000 följare just den 10 maj).

Från början fanns för övrigt inga andra uppgifter på Svenska Institutets hemsida än att alla blockerade konton antingen motiverats enligt punkt 1 eller 2 i deras förklaring. Den sista, punkt 3 (rödmarkerad) om individuella bedömningar, lades till i efterhand när kritiken började strömma in. Uppenbarligen som nödåtgärd för att lättare kunna hantera kritiken mot att oskyldiga personer ansetts tillhöra punkt 1.Med andra ord är det nu uppenbart att blockeringen av mitt konto faktiskt motiverades med att jag ansågs tillhöra denna grupp av twitterkonton: "Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld." En ganska anmärkningsvärd beskyllning som rent av gränsar till förtal.

Jag kan nu också konstatera att tjänstemännen på Svenska Institutet inte bara kommit med motstridiga uppgifter när man fått frågor, man har rent av ljugit människor rakt i ansiktet. Exempelvis var det tidigare beskedet om att "alla blockeringar var kvalitetssäkrade" tydligen en ren bluff.
Citerad i Borås Tidning

2017-06-04I går citerades jag på debattsidan i BT, med anledning av mitt blogginlägg nyligen där jag kritiserar Miljöpartiets linje att förespråka amnesti åt människor som gått under jorden efter avslag på sin asylansökan. Sverige har begränsade resurser för allt, från att utreda och handlägga ärenden till att hjälpa nyanlända med utbildning och bostad och att ge stöd för att komma i egen försörjning. Dessa resurser måste självklart läggas på dem som har asylskäl. Inte på dem som av såväl utredande myndighet som domstol bedömts sakna asylskäl. Miljöpartiets amnestiförslag gör integrationen ännu svårare för de nyanlända som faktiskt har flyktingskäl och därför beviljats uppehållstillstånd.
De vackra orden låter allt mer tomma och meningslösa

2017-06-04

Ännu ett terrordåd. Och i dag är det återigen dags för ledande politiker att deklarera att "våra tankar går till de drabbade och deras familjer". Talepunkterna är redan klara, det är samma punkter som använts ett antal gånger nu. Och det är återigen dags för allmänheten att på sociala medier deklarera sitt stöd och sin kärlek till de drabbade. På platsen för dådet lär man tända ljus och lägga ut blommor. Kyrkorna lär anordna minnesstunder. Och så går livet vidare till nästa gång.

För de drabbade är det givetvis en vacker handling att visa sitt stöd. Det visar att vi är civiliserade människor, och det känns rätt att med kraft markera detta. Men i ett större perspektiv känns ändå de vackra orden och manifestationerna allt mer ihåliga och meningslösa. Sanningen är ju att det blir allt mer uppenbart att den europeiska civilisationen helt enkelt inte kan skydda sina egna medborgare från dessa terrordåd.

Frågan är vad det kommer att få för följder för vårt samhälle?

Jag upplever att trycket på oss politiker "att agera med kraft" ökar med varje terrordåd. Frågan är om vi efterhand tvingas acceptera att terrorn bekämpas med metoder som vi fram tills nu inte hade sett som acceptabla? Metoder som naggar rättssäkerheten, yttrandefriheten och principerna för det öppna samhället i kanten? Metoder som dessutom spelar islamistiska terrorgrupper rakt i händerna eftersom detta är exakt deras syfte? Eller kommer vi att stå emot med ett envist försvar av våra grundläggande rättsprinciper och vårt öppna samhälle - trots den uppenbara risken att vi då också ger terroristerna övertaget och därmed drabbas av fler terrordåd än det annars skulle blivit? Vilket i sin tur leder till ökad polarisering i samhället, där hatet och misstron ökar, liksom risken att människor tar saken i egna händer för att försvara sig när de upplever att samhället sviker?

Oavsett vilken väg vi väljer kommer det att bli dramatiska konsekvenser för vårt samhälle.
Förra moderata krisen banade väg för rekordval

2017-06-02

När man som jag varit med väldigt länge i politiken (haft politiska uppdrag ända sedan 1998) så har man också upplevt både uppgångar och nedgångar. Det gör att man blir ödmjuk av uppgångar och klarar att ta nedgångar med fattning.

Jag minns 2002. Den fasansfulla valnatten när Moderaterna landade kring 16% och det rådde total undergångsstämning. Då ruskades partiet om i grunden, såg över sin politik och ledarskap och kom ut starkare än någonsin. Valet 2006 blev Moderaterna de stora vinnarna, vi tog över regeringsmakten, och i valet 2010 gjorde vi det bästa val partiet någonsin presterat och fick 30% av rösterna.

Men framgång varar inte för alltid. De sista regeringsåren under Alliansen blev alldeles för passiva. Vi tog inte tag i de nya stora samhällsfrågorna (främst migrationen och försvarspolitiken), och vi backade från vår egen framgångsrika jobbpolitik där sänkta skatter och arbetslinjen fram tills dess varit en stor framgång. I valrörelsen talade vi i stället obegripligt nog om "skattesänkningsstopp" vilket direkt gynnade våra motståndare.

Ovanpå detta förlorade vi regeringsmakten och samtidigt förlorade vi flera av våra allra starkaste namn (Reinfeldt, Borg och Bildt) och skulle forma en ny partiledning. Den sk decemberöverenskommelsen var en politisk felbedömning, och gjorde att Sverigedemokraterna framstod som det enda oppositionspartiet och växte sig allt starkare, och moderaterna backade.

Inte blev det bättre av en enorm otydlighet i våras vad gäller partiets relation till SD. Talet från ledande företrädare om "samarbete" var helt missvisande och stämde inte heller med det vi beslutat utan ledde tankarna mot organiserat förhandlande. Den otydliga kommunikationen skrämde sannolikt bort många väljare. Nu verkar de så sakta komma tillbaka, i takt med att de fått klart för sig att det enda vi sagt är att vi vill behandla SD som vilket parti som helst, men inte ha ett organiserat samarbete.

Den senaste veckan har partiet ruskats om ordentligt. Men partiledare Anna är lika stridslysten som alla andra moderater. Jag är övertygad om att vi även denna gång kan vända en "kris" till något riktigt bra - om vi agerar rätt. Att reformera ett partis politik tar tid, men det tar ännu mera tid innan väljarna förstår vad vi faktiskt menar och inser att vi menar allvar. Det är först när det händer som väljarna får förtroende för oss och också känner att man vill ge oss sin röst för att vi har de bästa ideerna för framtiden. Vi kommer aldrig att vara ett enfrågeparti utan leverera en helhet till väljarna. Och även om det politiska läget är mycket komplicerat är den bästa rösten för en moderatledd regering såklart en röst på moderaterna.
Vi polisanmäler den som upprättade listan åt Svenska Institutet

2017-06-01

I dag lämnade advokat Henrik Sundström in vår gemensamma polisanmälan av den privatperson som, i misstänkt strid med ett antal lagparagrafer, upprättade den lista över påstådda åsikter som sedan Svenska Institutet använde för att blockera personer från sitt officiella twitterkonto.

Här är den kompletta polisanmälan. Dock avidentifierad vad gäller den misstänktes namn samt samtliga personnummer.
Frågor om Svenska Institutet vid dagens frågestund i Riksdagen

2017-06-01I dag på riksdagens frågestund ställde både jag själv och min moderata kollega Boriana Åberg frågor om skandalen vid Svenska Institutet till utrikesminister Margot Wallström. Boriana Åberg frågade rakt ut om utrikesministern bett Israels ambassadör om ursäkt för att han finns på den aktuella listan. Själv ställde jag en fråga ungefär enligt följande:

Nyligen avslöjades att Svenska Institutet använt en omfattande blockeringslista för att stoppa oönskade personer från ett av myndighetens twitterkonton. Argumenten var bland annat att de utpekade ”ägnar sig åt drev, hot och hat ofta med högerextrem och/eller nynazistisk inriktning samt hetsar till våld.”

Bland de som finns på den aktuella listan finns allt från Israels ambassadör i Sverige till det israeliska utrikesdepartementet, Köpenhamns borgmästare, ett antal svenska riksdagsledamöter, journalister mfl. Jag är för övrigt själv en av de som finns på listan.

Upprättandet av listan strider sannolikt mot ett flertal lagregler. Svenska Institutets generaldirektör beslutade dessutom att ”utplåna” listan, trots att ett flertal personer i enlighet med offentlighetsprincipen begärt att få ut den.

I ett svar nyligen på tre skriftliga frågor bekräftade ansvarigt statsråd, Ann Linde, att ”Svenska institutet har uttalat att man brustit i sin hantering av rättsliga och andra aspekter”.

Min fråga till utrikesministern är hur hon, som högst ansvarig för utrikesdepartementets myndigheter, ser på det inträffade och hur hon avser att ge de drabbade upprättelse?

Svaret på både min och Boriana Åbergs frågor var mycket märkliga. Wallström sa bara att Svenska Institutet är en självständig myndighet som måste ta ansvar för sina egna beslut. Inte ett ord från Wallström om att hon som departementschef för hela Utrikesdepartementet och alla dess myndigheter borde agera eller ens beklaga det som hänt.

När man samtidigt vet att hon lämnar över allt som rör Svenska Institutet till handelsminister Ann Linde för att slippa ta i frågan, och dessutom har avstått från att offentligt kommentera något alls, ja då inser man att frågan börjar bli mycket jobbig för utrikesdepartementet. Och jag kan bara lova att den kommer att bli ännu jobbigare framöver.
Falska uppgifter om moderata riksdagsgruppens möte

2017-06-01

I går förekom uppgifter i media som påstod att det vid vårt gruppmöte i den moderata riksdagsgruppen tisdags kväll hade riktats mycket hård kritik mot vår partiledare. Det påstods också att många var ytterst upprörda över att inte vår gruppledare och partiledning var med vid det aktuella mötet.

Jag håller på vår hederskodex att inte berätta offentligt vad vi diskuterar på våra interna gruppmöten. Men när jag igår fick frågor från både medlemmar och andra om vad som sades i dessa frågor vid gruppmötet kunde jag inte gärna ljuga. Och sanningen är att dessa påståenden är en ren bluff. Det var ingen överhuvudtaget som riktade någon kritik mot vår partiledare på gruppmötet, det är ett rent påhitt. Inte heller förekom någon kritik mot att vår gruppledare mfl inte var närvarande. Detta diskuterades överhuvudtaget inte och är en ickefråga. Det händer av och till att partiledningen är upptagna på annat håll eller att gruppledaren är på olika uppdrag. Det är därför man har vice gruppledare som kan hoppa in.

Jag lade också ut detta på Twitter, eftersom jag kraftigt ogillar att det sprids helt felaktiga uppgifter (med ping till Niklas Svensson som var den som berättade i Expressen om den påstådda kritiken):Jag spekulerar inte i källan till de felaktiga uppgifterna, inte heller varför de felaktiga uppgifterna sprids. Och jag ifrågasätter inte heller att det finns olika åsikter runt om i landet om vår partiledare, det är helt uppenbart. Men jag vill vara tydlig med att det som påstås ha sagts vid vårt gruppmöte helt enkelt var en ren bluff. Det kan jag säga med 100% säkerhet, eftersom jag själv var med på hela mötet. Jag konstaterar också att flera av mina riksdagskolleger instämmande har kommenterat mitt twitterinlägg.

Jag blev igår även uppringd av flera journalister, bland annat från Nyheter Idag och upprepade då det jag sagt i tweeten. I övrigt avstår jag från att kommentera turbulensen som just nu råder i partiet, eller vad som i övrigt behandlades på vårt gruppmöte. För egen del kommer jag dock aldrig att ställa upp på interna drev mot en demokratiskt vald partiledare.
Riksdagen kräver att regeringen värnar det rullande kulturarvet

2017-06-01

I går beslutade riksdagen att kräva att regeringen tar fram lagstiftning till skydd för det rullande kulturarvet (alltså olika typer av veteranfordon, tåg, båtar, flygplan mm). Jag har skrivit om detta tidigare, hur modern lagstiftning ibland gör det omöjligt att bevara och använda äldre fordon när de inte uppfyller alla regler om miljö, säkerhet mm, och hur skatter och kostnader på ett orimligt sätt motarbetar dem som ideellt försöker bevara äldre fortskaffningsmedel för eftervärlden. Det handlar även om olika former av tillstånd, kontroller osv. Reglerna måste i de aktuella fallen anpassas efter det rullande kulturarvets speciella situation, man måste kunna göra rimliga undantag. Och då behövs en särskild lagstiftning som tydliggör detta. Tyvärr röstade S, V och MP emot detta uppdrag till regeringen, men eftersom SD ställde sig bakom Alliansens förslag blev det också riksdagens beslut.

.