Blogg december 2015

Gott Nytt År!

2015-12-31


Moderaterna: Förläng preskriptionstiden vid avslag på asylansökan

2015-12-30

I höstas motionerade jag och 12 andra moderata riksdagsledamöter om ett antal viktiga förslag på migrationsområdet,
"Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik". Bland annat föreslog vi att man skulle förlänga preskriptionstiden vid avslag på asylansökningar. Vi vet att dagens korta preskriptionstider gör att många går under jorden efter ett avslagsbeslut, för att några år senare ansöka på nytt. Skrivningar om förlängd preskriptionstid finns även med i moderaternas partimotion om migrationspolitiken.

I dag går Elisabeth Svantesson (M) ut med ett konkret förslag om att förlänga preskriptionstiden. "Sverige måste få återvändandet att fungera bättre för de som fått avslag på sin asylansökan. Därför vill Moderaterna förlänga preskriptionstiden till åtta år" säger hon i en intervju med Sveriges Radio i dag.

• Uppskattningsvis är minst 22 000 människor i dag kvar i Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Den gruppen kommer att växa och bli större. Det skapar parallellsamhällen där utanförskapet växer och människor riskerar att utnyttjas. Den utvecklingen är ohållbar och måste brytas.

• Ett sätt att få fler att återvända är att förlänga preskriptionstiden innan den som fått avslag på sin asylansökan kan söka igen. Lagstiftningen får inte bidra till att människor gömmer sig. Därför vill Moderaterna väsentligt skärpa preskriptionstiden, från dagens fyra år till åtta år. Regeringen behöver nu agera och lyfta denna fråga.

Jag tycker förslaget är utmärkt, även om jag för egen del tycker att 10 år vore ännu rimligare. Vi har ju 10 års preskriptionstid i de flesta andra sammanhang inom juridiken och jag har svårt att se varför just frågan om asylbeslut skulle hanteras annorlunda. Men viktigast är såklart att tiden förlängs.

Samtidigt upprepar jag att vi borde se över en del andra regelverk där politiken idag närmast uppmuntrar människor att inte lämna landet efter ett avslag på asylansökan. Det gäller exempelvis kvarstående rätt till vissa ersättningar, rätt till skola, omfattande sjukvård mm. Vi måste bli mycket tydligare med att sociala rättigheter hänger samman med rätten att stanna i landet. Efter rättsligt bindande avslag på en asylansökan bör också alla skattefinansierade sociala rättigheter (utom rätt till akut sjukvård) upphöra. Jag driver på för att moderaterna även ska lyfta denna fråga.
Svenskarna klarsynta om vart dagens regeringspolitik leder...

2015-12-30

Möttes av denna trista bild till morgonkaffet. Svenskarna är klarsynta. De vet att den positiva utvecklingen för Sverige i år sammanfaller med att Sverige styrts med Alliansens budget och att Alliansens reformer legat fast under året. Men från årsskiftet väntar beklagliga förändringar som kommer att märkas.

Nu tror jag i och för sig att det kan bli en god tillväxt även kommande år, men den politik som beslutats kommer att göra att Sverige drar sämre nytta av en global konjunkturuppgång än vad vi annars skulle ha gjort. Arbetsmarknaden kommer att utvecklas sämre än den annars skulle ha gjort och skattehöjningar och avgiftshöjningar kommer för många löntagare och pensionärer att äta upp mycket av de förbättringar som kommer i form av höjda löner och pensioner. Och ovanpå detta kommer de gigantiska utmaningarna att hantera integrationen, inte minst att få nyanlända i arbete, ordna fler bostäder och ta hand om alla nyanlända elever i en skola som redan har problem.

Sverige är på fel väg och leds av en mycket svag regering utan tankar och visioner. Man erbjuder mest prat och vackra ord - i en tid då konkreta förslag är viktigare än någonsin.


"Därför kommer tiggarna" - läsvärd fördjupning om tiggeriet

2015-12-30

För några veckor sedan (perioden 29 november till 12 december, ev ytterligare någon dag) hade Expressen/GT en lång serie reportage om tiggeriet och verkligheten bakom detta. "Därför kommer tiggarna". Jag rev ur och sparade alla reportagen och har läst dem på nytt i helgerna. Riktigt bra och djupa reportage om exempelvis romernas och andra utsatta grupper liv och den extrema fattigdomen i vissa områden i Rumänien, men också de stora kontrasterna inom den romska befolkningsgruppen. Man beskriver målande orsakerna till att många fattiga lämnar landet för att tigga i andra länder. I reportagen berättar man också om hur de sociala skyddsnäten och sociala bidragen i Rumänien ser ut, hur skolsystemet fungerar och hur man arbetar mot diskriminering och korruption med blandad framgång. Man beskriver även hur skrupelfria personer målar upp en bild av möjligheterna i Sverige som inte alltid stämmer, hur man som tiggare tar sig till Sverige, hur det är att leva som tiggare i Sverige, och belyser svenska myndigheters, kommuners och politikers dilemma när det gäller hur man ska hantera tiggeriet. Man visar även tiggeriets mörka baksidor och kopplingar till kriminalitet och utnyttjande, men ger också exempel på hur tiggeriet hjälpt en del tiggare till ett bättre liv hemma i Rumänien.

Mycket av det som framkommer i reportagen känner jag igen, dels från mitt eget besök i Rumänien 2013, dels från samtal och möten med tiggare i Sverige, men en del är helt nytt för mig. Och artikelserien är definitivt läsvärd för alla som intresserar sig för frågan om tiggeriet. Den berör - och ger samtidigt enligt min uppfattning en ganska balanserad bild av situationen. Jag hittar inga länkar till tidningsartiklarna, men här finns kortare videoinslag med koppling till artiklarna.Fotona är från mitt besök i en romsk bosättning i Calarasi sydost om Bukarest oktober 2013. Läs hela reseberättelsen här.

Det är självklart svårt att sammanfatta reportagen, men artiklarna bekräftar mycket som jag påpekat tidigare på bloggen:
* Det finns både fattiga och rika romer i Rumänien
* Det finns både romer och andra rumänska grupper (och även andra nationaliteter) som tigger i Sverige
* Det finns både tiggare som tjänar bra på tiggeriet (till och med bättre än vad man får genom att arbeta i Rumänien) och de som säger sig knappt får ihop mat för dagen
* Det finns de som reser hit mycket medvetet och de som luras hit med falska löften
* Det finns allt fler som utnyttjas av kriminella grupper i Sverige för organiserat tiggeri, kriminalitet och prostitution, samtidigt som de flesta sannolikt fortfarande tigger alldeles frivilligt och även får behålla allt de tigger ihop

Kort sagt - frågan om tiggeriet är väldigt komplex. Det enda de flesta verkar vara överens om är att tiggeriet inte är en långsiktig lösning för de fattiga människorna i Rumänien. Den viktigaste åtgärden är att se till att hela den nya generationen rumänska medborgare får utbildning, samt att de sociala skyddsnäten i Rumänien (och övriga länder varifrån tiggarna kommer) stärks. Samtidigt måste vi i Sverige motarbeta den kriminalitet och det utnyttjande av tiggare som verkar vara ett växande problem. Därför menar jag fortfarande att vi måste motarbeta tiggeriet på alla sätt, samtidigt som vi måste försöka skydda tiggarna från övergrepp, gripa dem som ägnar sig åt hot, övergrepp, utpressning, människohandel och kriminalitet, och inte minst försöka påverka utvecklingen i tiggarnas hemländer.
Alliansen tar över styret av Gävle med passivt stöd av SD

2015-12-28

I dag berättar Dagens Nyheter (som bland annat hänvisar till en låst artikel i Dagens Industri) att Alliansen, med moderaterna i ledningen, tar över ledningen av Gävle efter 96 år med rött styre. Alliansen verkar bilda ett minoritetsstyre med någon form av passivt stöd från Sverigedemokraterna. Lösningen kommenteras positivt av moderaternas partisekreterare Tomas Tobé (som själv kommer från just Gävle). Han menar att det är den bästa lösningen i dagens lokalpolitiska läge i staden, men att det är Alliansens fullmäktigegrupper som måste ta besluten om hur Gävle ska styras.

Min gissning är att det som nu händer i Gävle kommer att starta en vild diskussion både internt inom moderaterna och övriga Allianspartier, men också i hela det politiska Sverige. Starka röster kommer att vara både för eller emot olika former av aktiv eller passiv samverkan med SD. Många kommer naturligtvis att dra paralleller med rikspolitiken. "Går det i Gävle går det självklart också i riksdagen" kommer man att säga. Andra kommer att rikta mycket hård kritik mot att man på detta sätt "normaliserar SD".

Jag har för egen del stor respekt för att svenska kommuner ser väldigt olika ut. Av erfarenhet vet jag att personkemin mellan politiska ledare i olika partier ofta betyder mer i kommunpolitiken än partiernas grundläggande ideologi enligt partiprogrammet. Dessutom blir den dagsaktuella verkligheten ofta mer avgörande för politiska beslut än den är i rikspolitiken där man ofta tar beslut med betydligt längre tidshorisonter. I kommuner stiftar man inga lagar och man har inte ansvaret för Sveriges internationella kontakter och relationerna till exempelvis EU eller Nato. I kommunerna har man inte ansvar för landets försvarspolitik, rättssystemet eller de omfattande socialförsäkringssystemen. I kommunerna har man en betydligt mindre omfattande - och mer detaljerad - budget att hantera och de beslut man tar på förmiddagen kan ha betydelse för de kommuninvånare man själv möter i affären på eftermiddagen.

I en sådan politisk miljö är alla politiska konstellationer möjliga. Det finns till och med kommuner där M och V styrt tillsammans. Att det nu finns en kommun där Alliansen styr med passivt stöd av SD är därför egentligen inget konstigt. Om hela Alliansen i Gävle är överens om denna lösning har man säkert vänt på alla stenar och kommit fram till att de lokala företrädarna för SD är så pass balanserade personer att det går att leda kommunen utan att de sätter alltför mycket käppar i hjulen, och att det blir den bästa lösningen för Gävle.

Samtidigt tror jag man ska vara försiktig med att dra slutsatsen att detta nu automatiskt öppnar dörren för en bredare och djupare samverkan med SD i våra kommuner eller för den delen på riksnivå. Återigen handlar det mycket om vilka personer som företräder SD, vilka frågor man driver, och inte minst vilket ansvarstagande man klarar av att bära. Det går såklart inte att basera ett Alliansstyre i minoritet på passivt stöd från extrema missnöjespolitiker eller SD-företrädare som för en öppet rasistisk agenda.

Jag har också tidigare påpekat (bloggen den 30 november) att det är svårt att i närtid se en Alliansregering som bygger på vare sig ett aktivt eller passivt stöd från Sverigedemokraterna. Det är givetvis inte omöjligt, men skulle nog i så fall kräva ganska mycket av SD. Jag tror i så fall att man först skulle behöva förändra både delar av sin politik, sin retorik och sina arbetsmetoder och dessutom göra sig av med vissa kontroversiella politiker på riksnivå och lokalpolitiker runt om i kommunerna med öppet rasistiska åsikter. Om detta är realistiskt kan jag inte bedöma. Jag vet ju dessutom av egen erfarenhet att det finns en del mycket starka röster inom samtliga Allianspartier mot all form av organiserad samverkan med SD, så det är inte heller någon okomplicerad interndemokratisk fråga för något av de fyra Allianspartierna om frågan skulle bli aktuell.
Moderna avlatsbrev?

2015-12-27

Nyheter 24 skickade en fråga till samtliga riksdagsledamöter om vi "tänkte anta utmaningen att skänka en månads riksdagsarvode till flyktingarna". Jag var en av dem som svarade nej.

Mitt svar var att jag bidrar på annat sätt och då inte bara när flyktingfrågan råkar hamna på tidningarnas förstasidor. Inte minst betalar jag väldigt mycket skatt varav en betydande del går till bistånd, katastrofhjälp och stöd via EU o FN till utsatta människor. Dessutom skänker jag emellanåt pengar på andra sätt (Unicef, Action Aid, Frälsningsarmén, Stadsmissionen mfl) och vår familj har även under nära 20 års tid försörjt ett fadderbarn och hans familj i Togo i Afrika.

Politiska utspel där politiker plötsligt försöker framstå som särskilt goda och fina människor för att få synas i media känns lite väl populistiska för min smak. Flyktingkrisen har pågått i flera år, och jag tycker det andas en rejäl dos populism när alla nu helt plötsligt tävlar om vem som skänker mest. Egentligen har väldigt lite förändrats jämfört med hur det så ut för ett halvår sedan, många av de miljoner flyktingarna i läger runt och i Syrien har funnits där i flera år och behoven av hjälp har funnits sedan länge. Var fanns alla politikerna då? De flyktingar som visas i TV-inslagen på marsch mot norra Europa är dessutom knappast i behov av stöd från Rädda Barnen eller Röda Korset - de kommer att få asyl och försörjning i de länder som tar emot dem, och det är nog mer lokalt engagemang från vänliga människor på de platser där de hamnar som kan göra skillnad - genom fadderskap och gåvor av exempelvis kläder och leksaker.

Som jag skrev på bloggen häromdagen kan svenskarna ha väldigt gott samvete, vi är troligen världens mest generösa när det gäller såväl katastrofhjälp som bistånd och flyktingmottagande, räknat per invånare.

Lite får man känslan av att många just nu köper avlatsbrev. Man skänker en hundralapp eller tusenlapp eller dagslön för att freda sitt samvete. Men snart går kvällstidningarnas förstasidor över till andra viktigare saker som vilket lådvin man ska välja, vem som var bäst i senaste avsnittet av Lets Dance eller drottningens kommentar till babylyckan. Och de 12 miljoner flyktingarna i lägren i Mellanöstern glöms bort igen.

Slutligen - när det gäller att avstå en månadslön ser jag för övrigt ingen som helst anledning att göra det för att skänka till Röda Korset eller Rädda Barnen, vars VD:ar har enorma månadslöner på över 150% av ett riksdagsarvode. Om deras VD:ar varaktigt sänker sina månadslöner till mer rimliga nivåer skulle säkert fler vilja skänka till dessa organisationer. För egen del har jag valt bort dem sedan länge och stödjer andra organisationer där större delar av de skänkta pengarna når sitt ändamål i stället för att bekosta administration och löner.
Moderaterna står för en politik för fler i arbete och egen försörjning

2015-12-26

Debattinlägg i Borås Tidning idag:


Moderaterna står för en politik för fler i arbete och egen försörjning

Riksdagen har nu fattat beslut om skatter och utgifter för 2016. Moderaterna röstade självklart på sitt alternativ till statsbudget, men regeringens budget fick riksdagens stöd. Tyvärr visar det sig tydligt i den budget som regeringen har lagt fram att statsminister Stefan Löfven (S) saknar svar på Sveriges utmaningar såväl i dag som framöver.

Vi möter en flyktingkris där situationen för Sverige blivit ohållbar. Därför har Moderaterna presenterat flera förslag för ett mer hållbart mottagande av asylsökande. Samtidigt som vi behöver ta ansvar för den akuta situationen måste vi också klara de utmaningar samhället står inför på sikt. Det kräver en politik som motverkar utanförskap och fokuserar på jobb och egen försörjning, vilket är avgörande när allt fler nyanlända snabbt behöver integreras i Sverige.

Då är det allvarligt att regeringen går fram med en politik som försämrar förutsättningarna för jobb och höjer trösklarna in på arbetsmarknaden. De höjer bland annat skatten med 154 miljarder de kommande fyra åren. Bara i Sjuhärad kommer nära 20.000 löntagare redan nästa år att få höjd inkomstskatt. Utöver detta höjs skatten på drivmedel kraftigt, vilket slår extra hårt mot de som arbetar eller driver företag på landsbygden. Regeringen skär också ned på RUT och ROT, där många nyanlända fått sina första jobb. De bygger dessutom ut bidragssystemen och gör det mindre lönsamt att gå från utanförskap till arbete.

Som alternativ till detta har Moderaterna en budget som lägger grunden för att alla som kan arbeta också ska göra det. Det handlar om reformer för att fler ska få sitt första jobb:

Förstajobbet-avdrag. En riktad skattelättnad mot lägre inkomster gör det mer lönsamt att ta det första jobbet. Till exempel ger det en servitör närmare 2 000 kronor mer om året. Det är också en reform som beräknas skapa motsvarande 10 000 fler jobb.

Förstajobbet-anställning. En ny anställningsform, för unga och nyanlända, för att skapa enklare vägar till det första jobbet. Det är en tidsbegränsad anställning med utbildningsinnehåll för att fler ska få en chans på arbetsmarknaden.

Ansträngningar för att få första jobbet. Vi föreslår tydliga krav på att anstränga sig för att göra sig anställningsbar. Vi vill förstärka aktivitetskraven inom försörjningsstödet, införa en utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning och stärka jobbstimulansen i bidragsystemen.

Rusta med kunskap. För att öka möjligheterna till jobb för de som saknar gymnasieutbildning vill vi bygga ut den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Samtidigt görs vuxenutbildningen mer tillgänglig genom att det införs en rätt till Komvux.

Hur vi möter Sveriges utmaningar i dag avgör vilket samhälle vi har i morgon. Därför behöver Sverige en politik som tar utmaningen med utanförskapet på allvar och som läger fokus på att fler ska få sitt första jobb. Betydelsen av en tydlig jobbpolitik och ett ansvar för statens finanser är oerhört centralt i dagens läge. Med moderaternas förslag skulle Sverige stå betydligt starkare i en orolig tid.

Jan Ericson (M)
Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Riksdagsledamöter Sjuhärad


Julbetraktelse

2015-12-26

Dagens moderna jul kan sammanfattas lite kort med några passande bilder från Kalle Ankas julhälsning på julafton. Den svenska julen i ett nötskal.Först har vi till vänster den välkända ankan som sedan decennier har blivit den viktigaste symbolen för en äkta svensk jul. Jesusbarnet och jultomten får ursäkta. Han symboliserar också personligen julstressen. Dessutom har han en farbror som ligger bakom kommersialism och pryljakt. Joakims förmögenhet ökar i samma takt som vi köper nya viktiga prylar som sägs underlätta vår vardag. Trots att vi i själva verket tvingas arbeta allt mer för att ha råd att köpa dessa prylar, samtidigt som vi ska bo allt bättre, ha nya bilar, åka på x antal resor med familjen varje år, köpa de senaste kläderna och den godaste maten och senaste mobilen till barnen.

Till höger ett mer centralt politiskt julbudskap för mig som moderat. Robin Hoods viktigaste budskap är ju nämligen att kung Löfvén inte bara kan roffa åt sig allt mer av de pengar som undersåtarna arbetar ihop, för att sedan i bästa fall fördela ut ökade bidrag över befolkningen. Ytterligare skattehöjningar i landet som snart återigen har världens högsta skatter inte är någon bra idé. När skattetrycket blir för högt finns risken att medborgarna tar saken i egna händer. Svartarbetet ökar, liksom småfusk med olika avdrag. Medborgarnas uppfinningsrikedom finner inga gränser när det gäller att hitta metoder för att försöka ta tillbaka lite av den alltför höga skatt som kungen kräver in.Och så julens viktigaste budskap - kärleksbudskapet. Ingen symboliserar väl detta bättre är våra två älskade vovvar, Lady och Lufsen. Budskapet är dessutom finare än så - det handlar om kärlek mellan två mycket omaka individer med helt olika bakgrund. En reflektion är att när restaurangmomsen sänktes fick ännu fler råd att äta sin spaghetti på restaurang i stället för att sitta hemma. I vilken mån det gynnat kärleken är dock svårt att säga.
Var inte Gina Dirawi en utmärkt julvärd?

2015-12-25

Ända sedan SVT meddelade att Gina Dirawi skulle vara årets julvärd har kritiken varit extremt hård och tonen uppskruvad i samhällsdebatten och på sociala medier. Dirawi har bland annat ifrågasatts för att hon är muslim ("en muslim bör inte leda julafton i SVT"), hon har påståtts ha åsikter som ligger långt till vänster, och även påståtts vara antisemit.

Jag vet inget om Dirawis politiska hemvist, men jag har inte reagerat över att hon skulle ha en tydlig partipolitisk agenda. En komiker som slår åt alla håll stöter sig ofta med alla. Däremot vet vi att det sprids en hel del myter om hennes påstådda uttalanden om Israel och judar. Att hon sagt vissa naiva eller mindre väl övervägda saker, som hon också bett om ursäkt för, är något hon har gemensamt med många kändisar och komiker.

Det jag vänder mig mest mot är att hon skulle vara diskvalificerad från uppdraget som julvärd bara för att hon är född i en muslimsk familj med rötter från Libanon och Palestina. (Hon är född i Sundsvall 1990).

Häromdagen kunde vi läsa om hur de islamistiska regimerna i bland annat Somalia, Borneo och Brunei förbjudit kristet julfirande. Vi har samtidigt en debatt om extrem islamism, både i Sverige och i vår omvärld. Många stör sig samtidigt på att kvinnor i många muslimska länder hålls tillbaka, ibland vare sig får rösta, köra bil eller synas offentligt. Att vi samtidigt ser en ung, framgångsrik, kvinnlig sekulär muslim leda julfirandet i svensk TV är väl kanske den bästa motvikten man kan tänka sig mot sådana extrema islamistiska strömningar? Gina Dirawi är numera en etablerad komiker, artist och programledare och säkert en förebild för många unga kvinnor med muslimsk bakgrund som vill skapa sig en egen framtid i vårt land.

Vad gäller Dirawis insats igår måste jag medge att jag inte såg så mycket på TV på julafton. Men av de korta inslag jag såg var Dirawis insats både stämningsfull och trivsam, hon berättade exempelvis om sitt julfirande hemma som barn, hon var både seriös och rolig samtidigt, och hon var definitivt lika bra som andra julvärdar jag sett.

Jag är ofta mycket kritisk mot SVT som jag menar blivit en allt värre oseriös politisk megafon för vänstern, men när det gäller valet av julvärd har jag svårt att vara kritisk. Gina Dirawi var ett alldeles utmärkt val om man vill visa en bredare bild av unga svenskar med muslimsk bakgrund som blivit en del av vårt samhälle och vår kultur, och som även tagit till sig delar av våra traditioner.
Julnostalgi

2015-12-24En viktig sak med jul är för mig traditioner och även lite nostalgi. Och jag gillar även att spara på gamla saker. Denna julbonad uppfyller båda delarna. Motivet påminner mig om min barndoms jular, mamma satte alltid upp denna bonad, som är väldigt gammal, tecknad av konstnären Anders Olsson. Mitt eget exemplar av bonaden är väldigt slitet, men den får ändå sitta uppe varje jul. På nätet lyckades jag efter mycket letande finna denna bild på samma julbonad - ett auktionsobjekt som tidigare varit till salu. Visst känner man julstämningen?

Och med detta vill jag önska alla mina bloggbesökare (liksom följare på Twitter och Instagram och vänner på Facebook) en riktigt god och avkopplande jul!
Hylla gärna guliganerna - men inte bengalerna!

2015-12-23

I dag har jag en replik i Borås Tidning mot ett debattinlägg tidigare i veckan där det hävdades att bengalbränning på fotbollsläktarna är anledningen till årets publiksucce i allsvenskan (!). Jag menar att det tvärtom är trots bengalbränningarna och pyrotekniken som publiken ökat.

Däremot instämmer jag i Per Samuelssons hyllning av Guliganerna. "Mycket av det som Guliganerna organiserar och arrangerar är imponerande. Fantastiska tifon och stöd till Elfsborg under matcherna, och en mängd socialt utåtriktade aktiviteter vid sidan av planen. Guliganerna har all heder av detta." skriver jag. Och jag avslutar debattrepliken med att konstatera det självklara: "För fotbollens skull måste vi kunna berömma positiv supporterkultur samtidigt som vi tar avstånd från olagliga aktiviteter på läktarna. Det är inte konstigare än så."(Klicka för läsbar storlek!)
Nytt passagerarrekord på Landvetter - över 6 miljoner i år

2015-12-22

I måndags var det kalas på Landvetter Flygplats, och jag hamnade mitt i händelsernas centrum eftersom den 6 miljonte flygresenären just klev av det plan jag skulle stiga på. Swedavia bjöd på kaffe och tårta för att uppmärksamma det nya rekordet. Aldrig tidigare har så många flugit till och från Landvetter Flygplats som detta år, över 6 miljoner passagerare.Jag är en av dem som använder denna form av kollektivtrafik (som flyget faktiskt är). Med nya bränslen och allt mer miljövänliga flygplan tror jag flyget har en stark framtid, även om klimatextremister hela tiden försöker sätta krokben för flyget. För mig har möjligheten att flyga till Stockholm sparat många hundra timmar i restid under mina drygt nio år som riksdagsledamot, timmar som jag i stället kunnat tillbringa hemma med familjen.

Flyget har en viktig roll - för såväl viktiga tjänsteresor som turism, liksom för snabb frakt av varor. Flyget behövs både inom och utom landet. Det är inte bara Åsa Romson och Gustav Fridolin som behöver flyga för att hinna med sitt arbete. Det är faktiskt många andra som också har det behovet.

I måndags flög jag förresten till Bromma, och jag konstaterar att regeringen nu äntligen lyder riksdagen och lägger ned utredningen om att stänga Bromma flygplats. En bra julklapp för alla dem som arbetar på Bromma och även till dem som arbetat med att rusta upp flygplatsen för stora pengar de senaste åren. Att lägga ned Bromma nu, efter miljardinvesteringarna i landningsbanor och terminaler, hade varit en enorm kapitalförstöring.
Väljarna har störst förtroende för Anna Kinberg Batra

2015-12-21

Förtroendet har ökat för samtliga oppositionens partiledare och sjunker för alla de rödgröna. Populärast är fortfarande moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.


Glada fyrbenta vänner

2015-12-21

Vad vore livet utan vänner? Det undrar nog våra tre hundar också. Nelly (den svarta), Madde (den ljusa) och Nema (den lilla terrierblandrasen) är verkligen kompisar. Inte minst är det bra att hjälpas åt att tigga lite. Och är man liten och fryser lite så är det ju extra skönt att lägga sig intill sin vän och somna. Särskilt när en svag vintersol lyser in genom fönstret.


Besvärligt räddningsarbete efter lavinen i Longyearbyen på Svalbard

2015-12-19Ögruppen Svalbard drabbades i natt av den värsta snöstormen på 30 år. Den stora lavinen som drog ned från "Sukkertoppen" ovanför huvudorten Longyearbyen på Spetsbergen har nu tydligen också tragiskt nog krävt dödsoffer. Lavinen slog med full kraft ned mot bebyggelsen nedanför berget, och vissa hus flyttades över 20 meter av snömassorna. På Svalbard är de flesta husen byggda på pålar (man har permafrost i marken som tinar lite sommartid, vilket gör att man pålar ned till "stabil" permafrost när man bygger hus. Att husen står på pålar gjorde sannolikt att de lättare gled iväg i stället för att krossas när de träffades av snömassorna. Räddningsarbetet bör ha försvårats ytterligare av att det är helt mörkt dygnet runt nu, eftersom solen går upp först framåt våren.Dessa bilder sprids just nu på nätet, vem som tagit dem vet jag tyvärr inte.Jag besökte både Longyearbyen och ögruppens nordligaste ort, Ny Ålesund i augusti 2008. Det var höst då, snön låg bara uppe på bergen. Men av mina bilder i reseberättelsen framgår ändå vilket vilt klimat och höga berg som omger båda dessa orter. Klimatet på Svalbard är extremt ombytligt, vädret kan snabbt slå om utan förvarning. Trots detta bor idag runt 3.000 personer i Longyearbyen, många går på universitetet som bland annat undervisar i olika ämnen med koppling till arktis. I Ny Ålesund finns en stor forskningsverksamhet som drivs av många olika länder. Andra lever på fiske, jakt och turism. Kolgruvorna försörjer numera mest människorna i den ryska byn Barentsburg längre ut i fjorden. Men det bistra klimatet och den mörka årstiden, där solen aldrig går upp, gör att de flesta bara bor tillfälligt några år på Svalbard innan de flyttar hem igen. I dag skänker jag en tanke till alla dem som trotsar mörkret, kylan och snön för att rädda de instängda i husen under lavinen.
Dags att se över återvändarstödet för asylsökande som fått nej

2015-12-18

Efter dagens inlägg om att moderaterna vill effektivisera återvändandet av dem som får avslag på sin asylansökan har jag fått en del frågor. Bland annat om det "återvändarstöd" som finns för den som återvänder frivilligt till sitt hemland efter avslag. Återvändarstödet är ett system Sverige har sedan ett antal år som hjälp till en del av dem (inte alla!) som får avslag på asylansökan. Kravet för stöd är att det ska vara svårt att återetablera sig i ursprungslandet. Vilka länder som avses och beloppen framgår av denna information från Migrationsverket. Avsikten med stödet är att fler ska återvända frivilligt efter avslag på asylansökan. Man får en ekonomisk hjälp att starta om i hemlandet.

Samtidigt blir det givetvis ganska kostsamt med sådana stöd om det är många personer omfattas av stödet framöver, vilket ju är sannolikt med tanke på det stora antalet asylsökande som kommit på senare tid. Och ökade kostnader för återvändarstöd tar naturligtvis resurser från andra delar av migrations- och integrationspolitiken som kostar allt mera.

Frågan är svår. Om återvändarstödet avskaffas skulle pengarna kunna användas för att täcka kostnaderna för mottagande av asylsökande eller bosättning för dem som beviljas uppehållstillstånd. Å andra sidan finns givetvis risken att färre än idag frivilligt lämnar landet efter avslagsbeslut. Och då kostar de pengar i enlighet med dagens regler om rätt till omfattande sjukvård, tandvård, skola mm för dem som inte återvänder hem utan går under jorden.

Personligen skulle jag helst se att ett avskaffat återvändarstöd kombineras med indragna förmåner och rättigheter för dem som får ett avvisningsbeslut (i enlighet med föregående blogginlägg). Alla tillgängliga resurser idag måste rimligen koncentreras till mottagande av asylsökande och för att bekosta boende, utbildning och hjälp in på arbetsmarknaden för dem som beviljas uppehållstillstånd. Det är också en linje som stämmer väl med grundläggande rättsprinciper. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Det måste återspeglas på alla områden inom migrationspolitiken.

En översyn av reglerna om återvändarstöd bör rimligen ske samtidigt som man ser över andra regelverk för att effektivisera återvändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan. Vid denna översyn får man sedan överväga för- och nackdelar med återvändarstöd.
Vi måste öka återvändandet av dem som nekats asyl

2015-12-18

I en intervju med TV4 igår presenterade Elisabeth Svantesson (M), nya förslag från Moderaterna i syfte att öka återvändandet för de personer som fått avslag på sin asylansökan.

• Vi kräver nu att regeringen ger ett tydligt uppdrag till Polisen, Migrationsverket och Kriminalvården om att påtagligt öka antalet verkställda beslut. Detta bör ges i myndigheternas regleringsbrev för 2016.
• Hela legitimiteten för asylrätten bygger på att ett ja är ett ja och att ett nej är ett nej. Den som har nekats uppehållstillstånd ska lämna landet. Detta fungerar inte alls tillräckligt väl i dag och risken är stor för att parallella samhällen växer fram där människor riskerar att utnyttjas. Det är oacceptabelt att återvändandearbetet fungerar så dåligt som det gör idag. Moderaterna vill därför att det ska sättas tydliga mål för återvändandearbetet, samt att det bör ske delrapporteringar varje kvartal.
• Fler ärenden som överlämnas från Migrationsverket till Polisen måste ha klarlagda identiteter och nödvändiga resehandlingar. Det skulle underlätta Polisens arbete avsevärt. Det innebär att Migrationsverket måste göra mer noggranna utredningar.
• Färre ärenden överlämnas från Migrationsverket till Polisen på grund av att personen har avvikit. Då bör i stället åtgärder sättas in tidigare för att undvika detta. Det kan röra sig om fler personer tas i förvar eller så bör Polisen kopplas in tidigare.
• Polisen måste arbeta aktivt med de ärenden man har i syfte att kraftigt få ned balanserna, som idag uppgår till 22 000 ärenden. Det bör ske med bland annat fler och mer riktade inre utlänningskontroller.

Moderaterna har presenterat fler förslag på förbättringar, både i form av ny lagstiftning och förbättrad tillämpning av de regler som finns. Vi vill att det ska ingås fler återtagandeavtal med andra länder, skärpa dagens preskriptionstid samt att pass och andra ID-handlingar i större utsträckning ska kunna tas i beslag om personer riskerar att avvika efter avslag på sin asylansökan.

För egen del skulle jag vilja lägga till två saker, som jag också motionerat om i riksdagen i min och mina moderata partikollegers motion ("Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik"):

För det första. Om fler ska återvända frivilligt efter avslag på asylansökan måste vi också ta bort de sociala förmåner och rättigheter som ger incitament att gå under jorden och fortsätta leva gömd i Sverige. Det handlar om vissa ersättningar som man faktiskt kan få även efter ett avslagsbeslut, det handlar om rätten till skola för gömda barn, och det handlar om alltför generös rätt till omfattande sjukvård och tandvård. Jag menar att efter ett avslagsbeslut ska alla ersättningar och rättigheter dras in, med undantag för den rätt till akut sjukvård som bör omfatta alla människor som befinner sig i Sverige.

För det andra behöver vi också se över reglerna för preskription av avslags- och avvisningsbeslut, och förlänga dessa till 10 år som gäller för de flesta andra typer av preskription i vår lagstiftning. Dagens korta preskriptionstider motiverar att man går under jorden efter avslagsbeslut i avvaktan på ny prövning.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan rättigheter och beviljat uppehållstillstånd, och då kan vi inte samtidigt ha en lagstiftning som aktivt uppmuntrar människor att gå under jorden och därmed ta av de resurser som behövs för att ordna ett bra mottagande av de som beviljas asyl och uppehållstillstånd.
Så här röstar vi Moderater idag angående skärpta ID-kontroller

2015-12-17

I dag röstar riksdagen om S-MP-regeringens lagförslag om möjlighet för regeringen att införa föreskrifter om skärpta ID-kontroller av passagerare på buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från annan stat. Syftet med lagförslaget är att kunna upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet.

I grunden är förslaget om skärpt ID-kontroll rimligt i det akuta läge som råder. Hade regeringen tidigare agerat hade detta kanske inte varit nödvändigt. Men Moderaterna anser att situationen nu är så allvarlig att vi, trots vår kritik, kommer att avstå i huvudfrågan om att anta propositionen i sin helhet. Därmed släpper vi fram lagförslaget. Men vi kommer samtidigt att rösta för våra egna förslag till förändringar och förtydliganden av lagen. Vi riktar nämligen hård kritik mot regeringen för ett hafsigt lagstiftningsarbete, alltför korta remisstider och bristande lyhördhet när det gäller de som drabbas av ett beslut om skärpta ID-kontroller. Lagförslaget har också fått mycket hård kritik från lagrådet.

Moderaternas främsta invändningar och kompletterande förslag:

1. Vi anser inte att ett regeringsbeslut om skärpta ID-kontroller ska få gälla i sex månader tills innan ett nytt beslut krävs. Vi menar att beslutet är så ingripande för den enskilde, för transportörerna och för hela Öresundsregionen att ett beslut bara borde gälla en månad i taget och därefter regelbundet omprövas, tillsammans med en förnyad bedömning av läget och konsekvenserna.

2. Själva lagens giltighetstid föreslås vara tre år (till den 21 december 2018). Vi anser att lagen bara bör gälla i sex månader och om regeringen därefter vill förlänga lagen bör man återkomma till riksdagen med ett mer genomarbetat lagförslag och begära ett nytt riksdagsbeslut.

3. Regeringens förslag om uttag av sanktionsavgifter är väldigt otydliga, både vad gäller hur avgifterna ska vara utformade, hur höga de ska vara och dessutom saknas möjlighet att underlåta att ta ut sanktionsavgifter om det skulle vara oskäligt att ta ut sådana. Vi anser att regeringen måste återkomma till riksdagen med ett förslag på hur sanktionssystemet ska utformas.

4. Vi vill att regeringen senast den 21 juni ska redovisa för riksdagen hur lagen och regeringens förordningar tillämpats, samt vid behov ge förslag på lagändringar.

5. Vi vill ha med en tydlig skrivning om att regeringen vid utformande av förordningar om skärpta ID-kontroller noga prövar frågor om proportionalitet, praktiskt tillämpning, kostnader och effekter.
Logiken brister kring "klimatavtalet" i Paris

2015-12-16

Helt uppenbart finns det ett stort behov för de inblandade att utmåla "klimatavtalet" i Paris som en stor framgång. Men när man skrapar på ytan och läser vad man egentligen kom överens om uppkommer ett antal frågor.

Faktum är att man egentligen inte kom överens om någonting konkret alls! Det är den pinsamma sanningen. Man enades om typ att "klimathotet är allvarligt", att man "ska genomföra åtgärder" för att minska utsläppen av växthusgaser så att man begränsar temperaturökningen till "väl under två grader, eller helst bara 1,5 grader", och att "de rika länderna ska bidra till de fattigare för att finansiera klimatåtgärder och klimatanpassning". Man talade under konferensen om uppskattningsvis minst 100 miljarder dollar.

Men det finns inte ett konkret ord om VAD man ska göra, inte NÄR det ska göras och inte ett ord om HUR MYCKET de rika länderna ska bidra med, eller VILKA länder som ska bidra eller NÄR detta ska ske. Och det är INTE ENS ett bindande avtal som presenterats utan det blir bindande först när det undertecknats av ett större antal länder, vilket ska ske till våren. Dessutom ska avtalet träda ikraft FÖRST ÅR 2020.

OM nu "världens ledare" (alltså de som var med på klimatmötet) verkligen menar det de säger, nämligen att klimathotet är ett så extremt allvarligt hot mot mänskligheten och att åtgärder brådskar - då borde avtalet rimligen sett helt annorlunda ut. Det borde funnits med tydliga besked om vad som ska göras, att det ska ske oimgående och framgå exakt vem som ska betala. Inget land skulle väl rimligen ha några invändningar mot att prioritera dessa kostnader före precis allting annat om det verkligen handlade om mänsklighetens stora ödesfråga? Dessutom borde väl i så fall avtalet börjat gälla nu och inte år 2020.

När man å ena sidan talar om "mänsklighetens ödesfråga" och att man "vill rädda planeten" och samtidigt skriver ett "avtal" som bara innehåller vackra ord och inga konkreta åtgärder så finns det bara två slutsatser man kan dra:

Antingen är världens ledare ofattbart oansvariga och underlåter att agera trots att de alla menar att utsläpp av växthusgaser på ett dramatiskt sätt hotar delar av mänsklighetens framtida existens.

Eller så säger världens ledare bara det som förväntas av dem, men i verkligheten tror de inte på de extrema undergångsteorierna till följd av klimathotet och vill därför aktivt hålla klimatavtalen så diffusa och intet förpliktigande som möjlighet för att de tycker andra saker är viktigare.

Oavsett vilket är det fascinerande att det alltså var ca 50.000 deltagare (!) från hela världen som deltog på klimatkonferensen, varav 25.000 (!) officiella delegater. Hur många av alla dessa som tog flyget till och från Paris och på köpet släppte ut massor av den koldioxid de var där för att motarbeta vet jag inte. Men det var väl sannolikt majoriteten. Och de gjorde det uppenbart till knappast någon som helst nytta, alldeles oavsett vad man i sak anser om klimatfrågan.
Skolans primära mål är inte minskat antal brinnande papperskorgar

2015-12-16

Göteborgs-Posten har idag en artikel om Gårdstensskolan i Göteborg, en av stadens många problemskolor i utanförskapsområden. I artikeln framkommer att man inte tycker att betyg visar elevernas och skolans utveckling utan man vill hitta "nya mätmetoder".

I artikeln berättar skolans rektor Anna Kern att när hon tillträdde brann papperskorgarna och brandkåren kom till skolan fyra gånger i veckan. Sen dess har läget förändrats. "Gårdstensskolan har på några år blivit en mer trivsam plats, men det syns inte i betygen som i dag är mått på utvecklingen. Nu vill staden hitta nya sätt att utvärdera skolans kvalitet" skriver Göteborgs-Posten. Och nu startar kommunen ett forskningsprojekt för att hitta olika utvecklingsmått för skol-, stadsdel- eller kommunnivå tillsammans med Göteborgs universitet. "Just nu är vi inne i en slags kreativ fas. Det här är en stor, svår och angelägen fråga. Andel elever med godkänt i alla ämnen är inget bra mått, vi vill lyfta fram andra framgångar", säger planeringsledaren Rickard Callenmyr i artikeln.

Visst är det bra att även uppmärksamma elevernas utveckling i den mån det inte slår igenom i betygen (och det klarar en skicklig lärare av att förmedla till såväl elever som föräldrar). Det ligger i farans riktning att projektet blir ett sätt för politiker och tjänstemän att försöka frisera bilden av skolor i utanförskapsområden, och förringa betydelsen av elevernas kunskapsbrister, även om det dementeras i artikeln. Skolans resultat handlar faktiskt om en central uppgift - att se till att eleverna får den kunskap man behöver i livet. Att hjälpa eleverna till godkända betyg i skolämnena, såväl praktiska som teoretiska - är faktiskt skolans primära mål. Det kan aldrig ersättas med att mäta något annat. Exempelvis antalet papperskorgar som brinner.
Åsa Romson tog flyget hem från Paris

2015-12-16

Den 1 december gjorde miljöminister och vice statsminister Åsa Romson stor sak i Expressen av att hon skulle ta tåget till klimatmötet i Paris i stället för flyget.I går hörde jag trovärdiga rykten om att Åsa Romson i vart fall tagit flyget i stället för tåg hem till Sverige från Paris (en partikollega flög med samma plan). Jag bestämde mig för att undersöka saken och ställde frågan till Miljödepartementet om hur Åsa Romson rest till och från Paris. I dag på eftermiddagen fick jag svar från Bodil Larsson, anställd på regeringskansliet (som också bifogade fakturakopior):Således kan jag konstatera att Åsa Romson bara tog tåget ena vägen och flyget den andra vägen. Det berättade hon inte i artikeln i Expressen. En minister är givetvis en upptagen person och jag missunnar inte Åsa Romson att flyga. Själv hade jag tagit flyget båda vägarna, precis som statsministern. Men för Åsa Romson som själv vill lägga ned alla inrikesflygplatser i södra Sverige, som vill straffbeskatta och på alla sätt motarbeta flyget, och som klandrar alla oss som flyger på tjänsteresor eller semesterresor utomlands är det ett problem. Det gick uppenbarligen att åka tåg, men ändå tog hon flyget. Troligen av tidsskäl.

Jag tycker Åsa Romson ska tänka på att det finns många fler i Sverige som av tidsskäl behöver ta flyget, både internationellt och nationellt. De har också viktiga arbetsuppgifter och bidrar till att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter i Sverige. Flyget är faktiskt ett bra transportmedel om man på kort tid vill ta sig mellan olika platser.

Men ett erkännande ska Åsa Romson ha. Hon är ju ett levande bevis på att påståendet att det inte bara är vita medelålders heterosexuella män som tar flyget.
Krisen för svensk mjölkproduktion förvärras av svensk klimatpolitik

2015-12-16

I dag startade jag dagen med ett frukostseminarium om krisen i den svenska mjölkproduktionen. Dels lyssnade vi på mjölkbonden och författaren Malin Sundin (bilden) från Orsa. Hon har även varit sommarpratare i radion och är också världsmästare i draghundskörning. Hon berättade om sin nya bok "Spilld mjölk" som hon skrivit tillsammans med en tidigare mjölkbonde som tvingats ge upp sin mjölkproduktion. Man märkte att Malin visste vad hon talade om.

Jag pratade med Malin efter mötet och det finns många anledningar till att det är svårt för mjölkbönderna just nu. En är EU:s och Rysslands ömsesidiga sanktioner gör att det inte går att sälja svenska och finska mejeriprodukter i Ryssland, vilket skapat överproduktion och fallande priser i hela Europa. Samtidigt är investeringskostnaderna och driftskostnaderna i Sverige höga till följd av svenska miljö- och djurskyddsregler. Vi har även höga energiskatter, exempelvis på diesel.

Import av mjölkprodukter från utlandet blir idag billigare än att köpa svenskt. Och när hela mjölkbranschen går på knäna drar bankerna öronen åt sig och säger upp krediterna vilket blir sista spiken i kistan.

Därefter berättade Karin Hallgren från LRF Mjölk om sina tankar kring problemen med lönsamheten i mjölkproduktionen. Jag lyssnade förundrat på hur hon först talade sig varm för klimatpolitik, uttryckte sin motvilja mot "fossildrivna bilar" och talade om "klimatsmart mjölk" för att i nästa andetag beklaga sig över ökad byråkrati, regelkrångel och höga kostnader som driver mjölkproduktionen ut ur landet. Karin Hallgren efterlyste att politikerna "skulle ta ansvar" för de kostnadsökningar som politiska beslut medför.

Till slut begärde jag ordet och frågade hur hon menade. Jag påpekade att LRF ju närmast går i spetsen i klimatfrågan och driver på i dessa frågor. Att det då också som ett brev på posten kommer allt hårdare regler för både djurhållning, transporter och energikrav är inte så konstigt. Så sent som i går hotade regeringen exempelvis med nya krav på dyra energideklarationer även av lantbrukets ekonomibyggnader. Samtidigt utmålas kossorna som det största klimathotet och regeringen vill straffbeskatta lastbilstransporter som lantbruket ju är helt beroende av, och fortsätta höja bensinskatterna. Alla nya regler och kostnader får bönderna själva stå för, eller försöka ta ut från konsumenterna - statligt stöd till branscher är inte realistiskt att förvänta sig, det är inte förenligt med EU:s regelverk. När svenska politiker anser att Sverige "ska gå före" i klimatfrågan genom strängare regler och högre miljö- och energiskatter, urholkar det helt enkelt konkurrenskraften för svenska bönder (och alla andra näringsidkare för den delen). I stället blir det ökad import av billigare utländska varor samtidigt som det svenska öppna landskapet växer igen, vilket i sin tur slår ut massor av arter, exempelvis växter, insekter och fåglar som är beroende av odlingslandskapet. Allt detta offras i kampen mot koldioxiden som verkar överordnad alla andra miljöfrågor.

Jag fortsatte mitt samtal med Karin Hallgren efter mötet, och jag tror hon i vart fall tog åt sig lite av det jag sa. Jag rekommenderade LRF att lyfta blicken, prata mer om värdena av miljö- och naturvänlig mjölkproduktion och djurhållning, och vara tydligare med att svensk konkurrenskraft inte går att förena med att Sverige har mycket strängare regler och hårdare beskattning av näringsverksamhet än omvärlden. Hon lovade i vart fall att ta med sig mina synpunkter till LRF centralt. Jag vet dock inte om det kommer att göra någon skillnad, jag har tagit upp dessa frågor med LRF-företrädare i många sammanhang tidigare. LRF måste börja inse att deras budskap just nu är ganska motstridiga. Vi kan inte både ha extremt hård "klimatpolitik" och "klimatbeskattning" och samtidigt klara konkurrenskraften med andra länder. Man måste välja. Annars har vi snart ingen svensk mjölkproduktion eller djurhållning kvar i Sverige.
Julfint i huvudstaden

2015-12-14

Så här fint är det i Stockholm i juletid. Ovan Operan som är smakfullt belyst i olika färger som växlar hela tiden. Nedan de fina älgarna på Nybroplan som går att beskåda för andra året i rad. Trevlig påminnelse för en lantis som jag, och kul för Stockholmarna att åtminstone få se något slags älgar.
Regeringen slarvar med statsfinanserna

2015-12-12

Före valet lovade både Stefan Löfvén och Magdalena Andersson att respektera överskottsmålet, att respektera utgiftstaket i statsbudgeten och lovade att följa principen om att finansiera nya utgifter i statsbudgeten krona för krona. Detta brukar vi kalla för det finanspolitiska ramverket. Att försvara detta var ett uttryckligt vallöfte från Socialdemokraterna.

I onsdags påpekade jag i riksdagsdebatten om den extra tilläggsbudgeten att finansministern redan svikit både överskotttsmålet och utgiftstaket. Och att jag såg en uppenbar risk för att man även kommer att släppa principen om "krona-för-krona-finansiering av nya utgifter.

Och redan i dag i Ekots lördagsintervju bekräftar finansministern att man släpper principen om att finansiera nya utgifter krona för krona. I stället tänker man fortsätta att öka den statsskuld som Alliansen minskade under sina åtta år i regeringsställning. Det är ingen bra väg för Sverige.


Konstigt om rekryteringsbehov från Svenskt Näringsliv

2015-12-11

Jag läste en artikel i måndags i Dagens Industri där man intervjuade Svensk Näringslivs VD Carola Lemne. Bland annat uttalade hon sig om migrationsfrågan och påpekade att Svensk Näringsliv står för öppenhet. Och det är ju bra.

Men jag reagerade på hennes påståenden att vi behöver en stor invandring för att klara personalförsörjningen, främst inom offentlig sektor. "Vi ser behovet av att locka personer hit. Jag har ett förflutet i landstingsvärlden, och där behöver man anställa en halv miljon människor de närmsta tio åren, och så många finns det liksom inte att anställa idag" säger Carola Lemne i intervjun.

Jag tycker att logiken i detta uttalande haltar betänkligt. För det första säger hon ju själv att rekryteringsbehovet gäller "de närmsta tio åren". Då behöver ju knappast alla finnas redo att anställa idag.

För det andra kommer det ut ungefär en årskull på ca 110.000 ungdomar på arbetsmarknaden varje år. På tio år blir det 1,1 miljoner unga. Dessutom finns det redan idag uppemot 400.000 arbetslösa som man kan försöka rekrytera.

Utöver dessa 1,5 miljoner har Sverige hittills i år tagit emot ca 150.000 asylsökande. Även 2014 tog vi emot många. De flesta av dessa ingår ännu inte officiellt i arbetskraften, men efterhand som asylprövningarna görs och många får uppehållstillstånd utgör även dessa en stor arbetskraftsreserv. En majoritet är i arbetsför ålder, andra är unga - men även de unga nyanlända kommer ju efterhand ut på arbetsmarknaden. Totalt talar vi om minst hundratusen personer som redan kommit till vårt land de senaste åren och som efterhand kommer att tillföras arbetskraften.

Sammanfattningsvis finns alltså minst 1,6 miljoner människor tillgängliga för rekrytering de kommande tio åren. Och då har jag inte räknat in arbetskraftsinvandrare, inte heller att årskullarna barn kan öka i takt med befolkningsökningen, inte heller att fler kommer att jobba längre upp i åldrarna, och inte heller att Sverige sannolikt kommer att ha en viss invandring varje år framöver.

Det räcker alltså att vårdsektorn lockar till sig en knapp tredjedel av den disponibla tillkommande arbetskraften så kommer man att klara sina rekryteringsbehov. Men ska man klara det krävs förståss vettiga arbetstider och anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Där borde våra kommuner och landsting lägga mer energi.

Att Sverige skulle behöva betydligt större invandring för att klara vårdsektorns rekryteringsbehov är helt enkelt inte sant. Tvärtom medför exempelvis en mycket kraftig asylinvandring samtidigt ett kraftigt ökat tryck på vård och omsorg, vilket snarare ökar personalbehoven ytterligare. Jag förstår ärligt talat inte hur Carola Lemne kommit fram till sin slutsats.
100-tals barn kan vara offer för människohandel i Sverige

2015-12-11

En nationell kartläggning som lämnades över till regeringen igår har identifierat 210 fall av misstänkt människohandel med barn sedan 2012. Ungefär hälften av fallen rör sexuell exploatering, och de flesta offren är ensamkommande flyktingbarn. De flesta barnen är mellan 15 och 17 år gamla, men några så unga som två år.

Det är Länsstyrelsen i Stockholm som ligger bakom kartläggningen, man har hämtat informationen från polis och åklagare, kommunernas socialtjänster, HVB-hem och Migrationsverket.

102 polisanmälningar har identifierats men märkligt nog har inte ett enda åtal har väckts för människohandel med barn. Ett enda fall har lett till åtal, men då för människosmuggling. "Det finns ett bortfall i varje led och det sista ledet är hos åklagare. Av 39 inledda förundersökningar har man inte väckt åtal i ett enda fall. Det är allvarligt" säger Märta Johansson, docent i rättsvetenskap på Örebro Universitet och rapportförfattare, till TV4 Nyheterna.

Undersökningen gäller perioden 2012 t.o.m. juni 2015. 210 unika barn som man har anledning att misstänka att de utsatts för människohandel eller liknande brott har identifierats.

Av undersökningen framgår att 72% av barnen var mellan 15-17 år. 13% var yngre än 11 år. 9% av barnen hade svenskt medborgarskap, 13% medborgare i annat EU-land, 13% i andra europeiska länder. 61% av barnen var medborgare i afrikanskt eller asiatiskt land.

Hälften av fallen rör sexuell exploatering, andra misstänkta brott barnen tvingats till är hushållsarbete, tiggeri och stölder.
Alliansen och regeringen överens om åtgärder mot terrorism

2015-12-10

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har i dag enats med regeringen om flera insatser mot terrorism. Sverige tar nu viktiga steg för att stärka samhällets förmåga att förebygga, bekämpa och utreda terrorism.

Läget i omvärlden och här hemma är oroligt till följd av hoten från våldsbejakande extremism och terrorism. Sverige ska vara ett öppet och tryggt samhälle. Det kräver att vi står väl rustade för att möta dessa hot och inte accepterar utvecklingen.

Moderaterna har presenterat flera förslag för att stärka Sveriges agerande mot terrorism och varit tydliga med att regeringen behöver snabba på sitt arbete så att konkreta åtgärder kommer på plats. De insatser vi nu är överens om ligger helt i linje med moderaternas förslag och är betydelsefulla för att förhindra och lagföra terrorbrott samt för att stärka det förebyggande arbetet. Till grund för det som presenteras i dag ligger den strategi mot terrorism som alliansregeringen beslutade om 2012.

Flera viktiga delar ingår i den överenskommelse som presenteras i dag:

• Skärpt och tidigarelagd kriminalisering av terrorkrigsresor
• Snabbare stopp för missbruk av svenska pass
• Åtgärder mot illegala vapen och höjda straff för handgranater och explosivvaror
• Hemlig dataavläsning utreds
• Möjlighet att dela information digitalt för FRA, Must och Säpo vid Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar
• Tydliggör kommunernas ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper
• Stöd för att det förebyggande arbetet ska fungera i praktiken och att goda erfarenheter tas tillvara
• Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap
• Åtgärder mot rekrytering på internet
• Säkerställ polisens insatskapacitet
• Uppdrag till Åklagarmyndigheten gällande arbetet mot terrorism
• Åtgärder mot finansiering av terrorism
• Internationella åtgärder
Dagens Citat på debattsidan i Borås Tidning

2015-12-10I dag står jag för "dagens citat" i Borås Tidning. Jag ska väl påpeka att siffrorna över antalet resande över Öresundsbron spretar ordentligt, beroende på om man endast räknar arbetspendlare eller alla resande, och om man räknar in dem som åker över bron med buss och bil, eller även räknar i alla tågresenärer, och om man räknar antalet resor över bron, eller antalet personer som varje dag reser fram och tillbaka över bron. Min försiktigt hållna siffra avser det ungefärliga antalet arbetspendlare som varje dag åker bil eller buss (dvs åker fram och tillbaka) över bron.

Totalt var det enligt Öresundsbrokonstortiet i genomsnitt 95 800 personer som reste över Öresund varje dag under 2014 (inklusive färjetrafiken). Av dessa var det 75.000 resor varje dygn över Öresundsbron med bil, buss eller tåg. Ca 19.000 fordon rullar över bron varje dag.
Ökat förtroende för moderaternas invandrings- och jobbpolitik

2015-12-10

Lite bilder om det aktuella opinionsläget. Moderaterna ligger runt valresultatet i SCB:s stora mätning, den största som görs i Sverige. Samtidigt har Demoskop gjort en mätning kring förtroendet för partierna och vilka frågor väljarna prioriterar mest. Andra bilden nedan visar hur väljarna anser att invandringen är den i särklass viktigaste frågan. Samtidigt har förtroendet för Moderaterna ökat när det gäller invandring och integration. När det gäller förtroendet för jobbpolitiken och den ekonomiska politiken leder nu Moderaterna stort över Socialdemokraterna.
MSB: "Nationell kris i socialtjänsten"

2015-12-10Tidningen Dagens Samhälle granskar i senaste numret (som kom i riksdagsposten idag) hur läget är i de svenska kommunerna med tanke på det omfattande asylmottagandet. Och siffrorna är alarmerande.

Artikeln baseras på en enkät till kommunerna från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I drygt häften av kommunerna är läget "kritiskt" eller "allvarligt". 240 kommuner - 83 procent av alla kommuner - uppger att socialtjänsten pressas hårt av flyktingtrycket. Det är skriande brist på socialsekreterare. Ensamkommande ungdomars behov utreds summariskt eller inte alls. 27 kommuner har själva anmält sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Sveriges Kommuner och Landsting kräver nu undantag från gällande regelverk för att klara situationen.

Bland citaten från olika kommuner i tidningsartikeln kan man läsa om problem med trångboddhet, frustration och bråk, och att förtätning av boenden ger ökad risk för smittspridning och social oro. Man har inte heller möjlighet att följa upp boenden för ensamkommande barn på det sätt man borde göra, "vilket ökar risken för att ungdomar söker tillhörighet i andra grupperingar, exempelvis radikala moskéer" (citat från socialförvaltningens kvalitetschef i Halmstad). Man talar om att det inte längre går att hitta personal, exempelvis socialsekreterare och hur sjuktalen hos personalen börjar öka. Man beskriver hur de verksamheter som rör nyanlända och ensamkommande barn tar resurser från andra delar av verksamheten vilket gör att man inte kan följa gällande lagar och regler och att andra typer av ärenden samlas på hög och att det uppstår undanträngningseffekter för andra medborgare som också behöver stöd. Man tar också personal från andra delar av verksamheterna, vilket ytterligare försämrar servicen på andra områden.

Som jag påpekade i gårdagens riksdagsdebatt är läget extremt allvarligt ute i våra kommuner, och de extra pengar staten nu skjuter till löser endast de ekonomiska problemen för kommunerna. De praktiska problemen finns kvar, och de går inte att trolla bort med mer pengar. Endast ett minskat asyltryck kan rädda situationen. Trots detta hävdar vissa partier fortfarande att Sverige inte behöver minska asylmottagandet. Det är minst sagt oansvarigt.
Riksdagsdebatt om Extra ändringsbudget (migrationskostnader)

2015-12-09I kväll har jag för moderaternas räkning (och ende representant för Alliansen) debatterat regeringens extra ändringsbudget som ger ett tillskott på 11 miljarder till kommuner, landsting, Migrationsverket och den ideella sektorn för att hantera asylmottagande och integration. Den extra ändringsbudgeten bygger på migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen, och moderaterna var pådrivande när det gäller det extra stödet till kommunerna. Vi står bakom den extra ändringsbudgeten i sin helhet (men det gäller såklart inte regeringens förslag till statsbudget i övrigt där vi har många invändningar).

Jag berättade mer om detta ärende på bloggen den 13/11. Här är hela mitt anförande i dagens debatt, där jag också betonade vikten av en långsiktigt hållbar migrations- och integrationspolitik, samt var tydlig med att moderaterna är beredda att ta ansvar för breda politiska lösningar kring detta. Debatten visas även på videon ovan. Mitt anförande börjar 20.50 in i filmen. Lite senare följer även mina repliker på vänsterpartiets Håkan Svenneling efter hans anförande i debatten.
Sportskyttar och jägare är inte terrorister

2015-12-09

"Behandla inte våra jägare som terrorister" skriver Ivar Arpi på Svenska Dagbladets ledare den 7 devember. Bakgrunden är ett EU-förslag om kraftigt skärpta regler för vapeninnehav, där man bland annat vill komma åt legala halvautomatiska vapen. Ett sådant regelverk skulle slå hårt mot hundratusentals sportskyttar och jägare i Sverige. Förslaget kommer trots att legala vapen enligt alla tillgängliga studier på området så gott som aldrig används vid brottslighet eller terrorism. Det är i stället insmugglade illegala vapen som används i dessa sammanhang.

Moderaternas officiella - och kritiska - kommentar till EU-förslaget går i samma linje som SvD:s ledare, och är enligt följande:

”EU-kommissionen har alldeles nyligen presenterat ett antal förslag för att ta krafttag mot illegala vapen.

Det finns delar i förslagen som behöver granskas. Det handlar till exempel om förslaget att förbjuda vissa halvautomatiska vapen och även den föreslagna licenstiden på fem år. Det finns en stor farhåga bland många jägare att kommissionens förslag innebär att innehav av idag fullt legala jakt- och sportvapen med halvautomatisk mekanism ska förbjudas.

Huvuddelen av förslagen berör inte vapen för jakt och sportskytte. Förslagen handlar om åtgärder för att begränsa tillgången till vapen för människor vars avsikt är att använda vapen i kriminella syften eller för terrorverksamhet. Kommissionen föreslår bland annat ett gemensamt system för att förbättra spårbarheten av vapen som använts i brott, förbättrat utbyte av information mellan medlemsstater och gemensamma regler för pluggning – deaktivering - av vapen, likväl som exempelvis gasdrivna vapen som lätt kan konverteras.

Vår utgångspunkt är att de förslag som läggs ska vara väl avvägda, ändamålsenliga och proportionerliga. Vi följer därför frågorna noga för att säkerställa att förslagen är så effektiva och träffsäkra som de måste vara för att nå sina syften.

Vi moderater har länge arbetat för krafttag mot illegala vapen och mot vapen som används i illegala syften. Det arbetet fortsätter och förstärks även inom ramen för det europeiska samarbetet inom EU. Vår uppfattning är att det är fullt möjligt att vidta åtgärder för att försvåra tillgången av vapen för brottslingar och terrorister. Samtidigt som vi kan förenkla och avbyråkratisera hanteringen för vanliga jägare och sportskyttar. Vi har från moderat sida vidtagit flera åtgärder för att underlätta för jägarna. Bland annat har vi i riksdagens justitieutskott lagt en kommittémotion om regelförändringar nu i år. Bland de förslag vi lägger finns åtgärder för att minska handläggningstiderna för licensprövning av vapen för jakt- och sportskytteändamål och andra regelförenklingar som ska göra det enklare för jägare och sportskyttar att utöva sin hobby. Motionen bifogas. Den 18 december sker flera moderata IP-debatter i ämnet. Se länk nedan.

Från moderat sida följer vi alltså detta arbete mycket noggrant och är nu i ett skede där kommissionens förslag analyseras och gås igenom. Vi kommer fortsätta förstärka arbetet för att minska terroristers och kriminellas tillgång till vapen, men vi kommer samtidigt göra stora ansträngningar för att underlätta för att bevara och utveckla svensk jakt- och sportskyttetradition genom enkla och rättssäkra regler för legala vapen för dessa ändamål.”

Ytterligare lite EU-klåfingrighet att införliva i svensk lag

2015-12-09I dag fick jag denna proposition från regeringen i mitt postfack. "Genomförande av hissdirektivet". Vid en närmare granskning inser man att det är ännu ett klåfingrigt EU-direktiv som ska införlivas i svensk rätt, i detta fall Plan- och Bygglagen. "Ändringarna utgör ett led i genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar" står det i propositionen.

Man kan ju fundera lite över det nödvändiga ett reglera frågor kring hissar på EU-nivå. EU-byråkratin och EU:s regelverk sväller ständigt och tar allt mer tid för både politiker, myndighet och företag.
Ny vulgärpropaganda om klimathotets framtidseffekter

2015-12-09Jag fick tips om detta youtube-klipp som presenterats under klimattoppmötet i Paris. Det är fascinerande eftersom det visar hur skamlöst vissa klimatalarmister luras med falska fakta. I detta fall försöker man alltså skrämma tittarna med att 10,1 miljarder människor riskerar att hamna under FN:s fattigdomsgräns år 2050, till följd av klimatförändringarna. Hotet känns en smula märkligt eftersom FN själva uppskattar att jordens befolkning år 2050 kommer att uppgå till runt 9,3 miljarder människor. Antalet människor som ligger under FN:s fattigdomsgräns kommer alltså att vara betydligt fler än det totala antalet människor som finns på jorden år 2050...
Tack vare Alliansen går det bra för Sverige - trots dagens regering

2015-12-08

Siffrorna pekar uppåt för den svenska tillväxten, samtidigt som arbetslösheten sjunker. Självklart tar regeringen åt sig äran. Senast i Expressen idag konstaterar Carin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, att "Arbetslösheten går ned och den svenska ekonomins tillväxt ökar under Stefan Löfvéns ledning av landet".

Nu innebär ju detta en ordentlig förvanskning av sanningen. Dagens regering har ännu inte verkställt några tillväxtfrämjande politiska förslag. I ärlighetens namn kan man konstatera att man inte heller har hunnit genomföra några större beslut som skadar tillväxten eller jobben. Faktum är att man egentligen inte gjort särskilt mycket överhuvudtaget, utan mest pratat om målsättningar och om vad man vill göra. Det är i allt väsentligt Alliansens statsbudget som styrt Sverige i år, alltså den budget som riksdagen röstade igenom i december 2014. Först nästa år kommer Socialdemokraternas budget att börja påverka politiken.

Således är de positiva siffrorna, i den mån de beror på politiken, en följd av att Alliansens politik fortfarande påverkar Sverige.

Jag är bekymrad för kommande år när Socialdemokraternas stora skattehöjningar på företagande, arbete och transporter slår mot jobb och tillväxt, och när utbyggda bidragssystem och en uppluckrad sjukförsäkringsreform kommer att öka utanförskapet. Det kommer att leda till sämre utfall för både tillväxt, jobb och utanförskap än det skulle gjort om Alliansens politik hade fått fortsätta verka.
Panik är ingen bra grund för kloka politiska beslut

2015-12-07

Under 6-7 års tid, inklusive två valrörelser, har jag själv försökt verka för mer realistiska regler kring migration och integration i Sverige. Helt enkelt för att jag tycker att Sverige ska vara ett generöst land när det gäller flyktingmottagande, men på ett hållbart sätt som fungerar över tid. Där Sverige tar sin del av det europeiska ansvaret men inte tvingas bära en orimligt stor del av detta. Där det skapas drivkrafter och förutsättningar för dem som kommer hit att försörja sig själva och bli en del av vårt samhälle. Där de som kommer hit bemöts med respekt och värme, men där vi samtidigt förutsätter att de visar respekt för vår kultur, våra lagar och våra demokratiska värderingar. Ganska självklara saker tycker jag. Jag är övertygad om att detta i längden är det enda som tryggar öppenhet och motverkar främlingsfientlighet. Naivitet gör det definitivt inte - tvärtom göder det rasism och främlingsfientlighet.

I den senaste valrörelsen hade jag återigen med förändringar inom dessa politikområden bland mina personliga vallöften, och fick mycket uppskattning av detta från väljarna. Däremot fick jag en och annan mindre positiv kommentar från partivänner. Kostnaderna för migrationen och storleken på volymer av asylsökande var länge bannlysta diskussionsämnen. Liksom att ens lyfta frågan om man på något sätt kunde begränsa eller förbjuda tiggeri.

Efter valet och bytet av partiledning blev det plötsligt acceptabelt att diskutera dessa frågor igen. Och i våras svängde moderaterna äntligen tillbaka till tidigare kloka värderingar i migrationsfrågan. På partistämman i höstas antogs med ett bedövande starkt stöd en ny klok migrations- och integrationspolitik. I oktober lade moderaterna en partimotion i riksdagen med i stort sett samma innehåll som det som jag och 12 andra moderater föreslog i en egen motion. Och sedan dess har moderaterna gått i spetsen och drivit regeringen framför sig i dessa frågor. Mycket av den moderata politiken har nu accepterats av såväl övriga Alliansen (dock ytterst motvilligt av Centerpartiet) som av regeringen.

I takt med att larmrapporterna om kaos i mottagandet blir allt tätare har dessutom något nytt hänt. Plötsligt börjar regeringspartierna (S-MP) lansera förslag som verkar en aning panikartade. Man vill kräva legitimation på alla bussar, tåg och båtar till Sverige för att minska asylströmmarna, man vill överväga att stänga Öresundsbron, och man talar till och med om att sätta ett volymtal på asylmottagandet på "ca 2.000 per vecka". Bakvägen försöker man nu aktivt hindra människor från att söka asyl i Sverige - samtidigt som man låtsas att man står upp för en oförändrad asylrätt. Det känns en smula falskt. I många delar är dagens förslag sådana förslag som regeringens företrädare fördömde med kraft för bara några månader sedan.

Men så här går det när man inte agerar i tid, utan sticker huvudet i sanden. När verkligheten kommer ikapp blir det panik. Och då tvingas man ta till åtgärder som är mycket drastiska. Hade man i stället redan för länge sedan harmoniserat svenska regler med omvärlden hade asyltrycket mot Sverige aldrig blivit så hårt som det varit den senaste tiden. Hade man för länge sedan skärpt integrationspolitiken med mer fokus på egen försörjning och mindre på bidrag, inte stått ensamma i EU med regler om permanenta uppehållstillstånd och inte haft Europas kanske mest generösa regler för anhöriginvandring så hade kanske också trycket mot Sverige idag varit mindre. Och hade man redan för någon månad sedan tagit till sig moderaternas förslag att redan vid gränsen avvisa de asylsökande som kommer via annat säkert tredje land så hade man kanske inte behövt ta till de åtgärder som nu föreslås, där man i praktiken faktiskt vill hindra alla människor från att ta sig till Sverige för att söka asyl.

De extremt generösa svenska reglerna fungerade hjälpligt så länge asyltrycket var litet. Då kunde svenska politiker slå sig för bröstet och säga att vi var generösast i Europa. Det kostade såpass lite, både i pengar eller praktiska problem, att det gick att sopa under mattan. Men när volymerna av asylsökande plötsligt slog alla tidigare rekord var det inte lika enkelt att försvara den generösa svenska linjen. För plötsligt brakade hela det svenska mottagningssystemet ihop.

Handfallenheten och naiviteten från svenska politiker (och då räknar jag både ett flertal tidigare S-regeringar, de tidigare två Alliansregeringarna och dagens S-MP-regering) har ett pris. Både för det svenska samhället, statsfinanserna och välfärden, men inte minst för de asylsökande som nu riskeras att mötas av en helt stängd dörr (oavsett varifrån de kommer, och oavsett asylskäl) bara för att Sverige inte agerat i tid för att skapa ett hållbart regelverk med öppenhet, generositet och realism i förening.

Återigen visar det sig att panikåtgärder sällan blir de mest genomtänkta, balanserade och långsiktiga. Det är bättre att tänka efter före.
Nya bevingade ord från ett av våra regeringspartier...

2015-12-05

Citat från Nya Wermlands Tidningen. Om migrationspolitiken. Talar för sig själv.Fotnot 6/12: Diskussion pågår nu på sociala medier om Åsa Romson verkligen sagt detta ordagrant, eller om det är mer en sammanfattning av MP:s budskap i migrationspolitiken. Jag utgår dock från att NWT (som är en seriös dagstidning) inte skulle lagt ut detta påstådda citat överst på sin insändarsida om det inte först verifierats, men man kan förståss aldrig veta säkert.
Politik är det möjligas konst...men ibland blir det pajaskonster

2015-12-04

Dagens Industri kommenterar regeringsförslaget om en eventuell stängning av Öresundsbron i sin ledare idag. Och uppmärksammar även en annan sak. Nämligen regeringens märkliga motivering av förslaget.

Vi vet ju alla att syftet är att få möjlighet att stoppa strömmen av asylsökande som söker sig till Sverige över bron, så man kan upprätthålla ordning och säkerhet i ett akut krisläge. Men det är ju också som bekant känsligt för Miljöpartiet att ta ett beslut med sådant syfte. MP vill ju egentligen inte minska inflödet av asylsökande. Och vad gör man då? Jo man hittar helt enkelt på ett annat syfte!

Och vad passar väl bättre för MP än att blanda in klimatfrågan och koldioxidutsläppen? Sagt och gjort, så här står det i regeringens förslag:Politik är det möjligas konst. Men nu sköt man väl trots allt lite över målet? Att motivera stängning av Öresundsbron med att koldioxidutsläppen minskar gränsar till rena pajaskonster.
Att stänga Öresundsbron är en mycket drastisk åtgärd

2015-12-04

I dag föreslår regeringen i en lagrådsremiss att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om krav på ID-kontroller på tåg, bussar eller passagerarfartyg på väg till Sverige. Vid sidan av det huvudsakliga förslaget om ID-krav finns även förslag om att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om stängning av väg eller annan motortrafikled till Sverige, exempelvis Öresundsbron. Om allvarlig fara för den allmänna ordningen och säkerheten uppkommer inne i landet kan det ytterst bli nödvändigt att helt stänga av en viss vägförbindelse med en annan stat under en begränsad tid, för att myndigheterna ska återfå kontrollen och kunna upprätthålla den allmänna ordningen. Den föreslagna möjligheten till avstängning omfattar inte all trafik över Öresundsbron. Den gäller inte för tågtrafik. Öresundstågen skulle således inte påverkas. Om regeringen beslutar om en avstängning av det här slaget får den gälla i högst en månad. Nytt beslut får fattas först efter två veckors karenstid. Nu ska Lagrådet ge synpunkter på regeringens föreslag. Därefter planerar regeringen ta fram en proposition till riksdagen.

Moderaterna står fast vid vårt förslag om en tillfällig paus i flyktingmottagandet. Det innebär att den som kommer till Sverige via ett annat säkert land ska kunna direktavvisas vid gränsen.

När det gäller att stänga t.ex. Öresundsbron är det en mycket ingripande åtgärd, som skulle få skadliga effekter för hela Sverige. Moderaterna anser inte att en sådan åtgärd är aktuell. Varje dag reser 15-16.000 personer över bron, och det går givetvis inte att stoppa denna trafik hur som helst utan att det får allvarliga effekter för pendlare och näringsliv. För att det ska bli aktuellt att stänga Öresundsbron krävs verkligen en extremt krisläge.

Vid händelse av en extraordinärt allvarlig situation där det föreligger hot mot människors liv och hälsa eller där den nationella säkerheten behöver tryggas är det däremot rimligt att möjligheten finns att fatta ett sådant beslut. Det kan till exempel röra sig om ett mycket allvarligt läge där det kommer ett stort antal människor över Öresundsbron och det föreligger fara för människors säkerhet. I en sådan situation är det inte rimligt att behöva invänta ett riksdagsbeslut för att under en mycket begränsad tid kunna stänga vägar eller andra leder, t.ex. Öresundsbron.

Moderaterna inväntar nu att regeringen lämnar över sin proposition till riksdagen om ID-kontroller för asylsökande samt propositionen om ändringar i utlänningslagen, och vi är beredda att medverka till beslut som innebär att migrationstrycket på Sverige kan minska.
Moderaterna: "Skriv avtal med Afghanistan om återvändande"

2015-12-04

Afghanistans president besöker Sverige denna vecka, och inför detta besök kräver moderaterna att statsminister Stefan Löfven i sitt möte med president Ashraf Ghani bör ta upp konkreta åtgärder för att kunna stärka återvändandeprocessen, skriver Anna Kinberg Batra och Karin Enström i Svenska Dagbladet. Sverige ger fram till 2019 Afghanistan ett bistånd på totalt 5 miljarder, och vi måste kunna ställa motkrav om återtagande av flyktingar till de mer säkra delarna av Afghanistan.

Skriv avtal med Afghanistan om återvändande

I veckan besöker Afghanistans president Ashraf Ghani Sverige. Ett besök som ytterligare stärker det mångåriga samarbete som finns mellan Sverige och Afghanistan för att ge hjälp och stöd till landets säkerhet, återuppbyggnad och utveckling. En central del i detta samarbete är att Sverige, i bred politisk enighet och efter inbjudan av den afghanska regeringen, fortsätter bistå med bland annat militära rådgivare till den afghanska armén. Detta för att stärka möjligheterna till att bekämpa exempelvis talibanerna och det förtryck som följer i deras spår. Insatsen är en direkt efterföljare till den Natoledda insats som Sverige deltog i från 2002 och framåt och där vårt arbete huvudsakligen fokuserade på att bidra till ökad säkerhet i de norra delarna av Afghanistan.

Samtidigt bör vårt stöd fortsätta vara bredare än de säkerhetsstärkande insatserna. Sverige har i årtionden bidragit med hjälp till Afghanistan och -under årens lopp har tusentals svenskar engagerat sig för att stärka freden och utvecklingen i landet. Svenska Afghanistankommittén har exempelvis funnits på plats i 35 år och sedan 2004 har vi diplomatisk närvaro. Afghanistan är även ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd och fram till 2019 kommer Sverige att stödja landets återuppbyggnad med nästan fem miljarder kronor. Ett särskilt fokus för vårt utvecklingssamarbete är att förbättra situationen för kvinnor och barn.

I ljuset av det mångfacetterade och djupa samarbetet mellan Sverige och Afghanistan är det extra välkommet att den afghanska presidenten besöker Sverige. De många insatser som har gjorts under årens lopp gör att det finns mycket att bygga vidare på för att ytterligare kunna stärka det afghanska samhället. För behoven är stora då Afghanistan fortsatt står inför stora utmaningar. Säkerheten, ekonomin och korruptionen listas av afghanerna själva som de främsta svårigheterna för landet. Fortsatt sam-arbete är därför avgörande, men samtidigt måste det förknippas med tydliga krav.

Oroligheterna och osäkerheten driver många personer i Afghanistan att söka ett bättre liv i andra länder och många av dem söker sig till Sverige. I dag är Afghanistan det land varifrån Sverige tar emot flest asylsökande och i år har vi sett en markant ökning av framför allt ensamkommande pojkar. Samtidigt får i nuläget var fjärde person från Afghanistan avslag på sin asylansökan. En andel som sannolikt kan väntas öka i takt med att Sverige skärper sin migrationspolitik. Legitimiteten för asylsystemet bygger på att ett ja är ett ja och att ett nej är ett nej och den som har fått ett avslagsbeslut ska lämna landet. I den situation som Sverige är i och för att vi bättre ska kunna rikta insatserna till dem som är i störst behov av skydd behöver återvändandeprocessen kraftigt förstärkas. Ett viktigt steg i detta är att underlätta själva återvändandet till respektive hemland för dem som har fått avslag på sin asylansökan. I dag är det dock svårt att avvisa personer som inte vill lämna Sverige frivilligt till Afghanistan. Till exempel kan det vara svårt för svenska myndigheter att förmå Afghanistan att ta emot en grupp av egna medborgare. Det kan också vara en långdragen process att få fram resehandlingar i de fall då personen själv inte medverkar till återvändandet.

Därför bör Stefan Löfven, i sitt möte med president Ghani och i regeringens fortsatta arbete, ta upp konkreta åtgärder för att kunna stärka återvändandeprocessen. Varje stat har en skyldighet att ta emot sina egna medborgare. Vi behöver nu en närmare samverkan med Afghanistan för att landet bättre ska ta emot de egna medborgare som av olika skäl nekats uppehållstillstånd i Sverige. Tecknandet av ett återtagandeavtal med Afghanistan är därför nödvändigt och regeringen bör på alla nivåer arbeta för att ett återvändandeavtal med Afghanistan kommer på plats så snart som möjligt. Det måste vara en prioriterad fråga i Sveriges internationella arbete Genom denna typ av avtal kan vi säkerställa att de som återvänder får ett ordnat mottagande. Detta är särskilt viktigt för att ensamkommande barn ska få möjligheten att tas emot av en familjemedlem eller, i de fall det inte är möjligt, av en förmyndare eller ett barnhem som kan se efter barnets bästa. I dialogen med Afghanistan bör arbetet med att säkerställa hur barn kan få ett så gott mottagande som möjligt vara en särskilt prioriterad fråga. Det svenska biståndet bör, där så är möjligt, även användas för att underlätta återvändandet.

Det krävs samtidigt ytterligare åtgärder i Sverige. Ett exempel är att polisen bör genomföra fler inre utlänningskontroller i syfte att hitta personer som befinner sig i Sverige illegalt. Även möjligheten att ta om hand pass och andra id-handlingar i samband med en avvisning behöver används mer.

Sverige står inför en omfattande uppgift de närmaste åren när vi ska säkerställa att de många asylsökande som kommer att få uppehållstillstånd ska komma in i samhället på ett bra sätt. Det är därför angeläget att vi arbetar för att säkerställa att de som har fått nej på sin asylansökan lämnar landet. Givet det läge som råder finns det ingen anledning för regeringen att avvakta med sådana åtgärder.

Anna Kinberg Batra (M), partiledare
Karin Enström (M), utrikespolitisk talesperson

Dagens Samhälle om asylinvandringens påfrestning på skolsystemet

2015-12-03Den oberoende tidningen Dagens Samhälle uppmärksammar i sitt senaste nummer hur asylmottagandet påverkar det svenska skolsystemet. Man konstaterar att hittills i år har 60.000 barn upp till 18 år sökt asyl i Sverige. Av dessa är 46.000 i skolåldern, 7-17 år (Här missar dock Dagens Samhälle att även många 18 och 19-åringar går i gymnasiet, så antalet blir sannolikt ännu högre).

Omräknat till klasser motsvarar detta 2.400 nya klasser runt om i landet, och omräknat till en normalstor skola (200 elever) blir det enligt tidningen 230 nya skolor.

Det största problemet för kommunerna är knappast brist på pengar, regeringens överenskommelse med Alliansen ger ju kommunerna 10 miljarder extra kommande år för att hantera migrations- och integrationskostnaderna. Nej, det stora problemet är, utöver bristen på lokaler, att vi redan före denna asylinvandring hade en stor brist på lärare. Nu krävs alltså ytterligare flera tusen ytterligare lärare, och utöver dessa även många fler SFI-lärare, tolkar, modersmålslärare, samt sannolikt många extra resurspersoner och stödlärare. Hur det svenska skolsystemet ska kunna hantera allt detta återstår att se. Med tanke på att de svenska skolresultaten fallit under många år (vilket till en del kan förklaras just med en ökande andel invandrade elever) tycker jag det finns anledning att känna oro. Om vi inte lyckas få de nyanlända eleverna att lyckas i skolan kommer det att leda till utanförskap och arbetslöshet i vuxen ålder, det ser vi tydligt i statistiken. Och det finns givetvis gränser för vad vi kan klara av rent praktiskt, oavsett tillskott av mera pengar.
Sjuhärad är nu moderaternas överlägset starkaste valkrets i landet!

2015-12-03

I dag presenterade SCB sina nedbruta opinionssiffror per valkrets. Som vanligt blir det ett begränsat antal svarande, men SCB anser ändå att det är statistiskt hyfsat tillförlitliga siffror. Och det visar sig att moderaternas överlägset starkaste fäste i hela landet nu är vår egen riksdagsvalkrets, Sjuhärad (Eller Västra Götalands Läns södra valkrets som den egentligen heter).

I SCB får moderaterna 38,6% i vår valkrets, vilket dessutom gör oss till överlägset största parti i valkretsen eftersom Socialdemokraterna samtidigt minskar till 27%. Näst bästa moderata valkrets är Stockholms Län med 33,1% och trea är Östergötland med 30%.

SCB anger också ett "95% säkert intervall" för valkretsarna. I denna statistik får moderaterna i Sjuhärad 28,5-49,8%. Näst bästa moderata valkretsar ligger på toppvärden runt 37-38% och ingen når över 39% så även här sticker Sjuhärad ut som den i särklass starkaste moderata valkretsen i landet.

Okej, det är förståss bara en opinionsmätning, men det är såklart jättekul ändå!
Sjukt förslag: "Skriv av studielånen för kvinnor som studerar IT"

2015-12-03

Häromdagen lämnade Digitaliseringskommissionen ett mycket märkligt förslag till regeringen, kanske det mest absurda jag hört. Kvinnor som studerar it på universitet ska få studieskulderna avskrivna! Upp mot en miljard kronor ska satsningen få kosta. Syftet är att öka jämställdheten på IT-utbildningarna.

Jag utgår från att regeringen inser det sjuka i hela förslaget. Att män som studerar på en it-utbildning ska tvingas ta studielån medan kvinnorna får sina lån avskrivna är ett extremt orättvist förslag och så absurt att det saknar motstycke. Och det säger en del med tanke på alla ofattbart dumma förslag som av och till förs fram i jämställdhetsdebatten.

Om detta förslag skulle bli verklighet väntar nya frågeställningar. Ska män som studerar till förskollärare eller veterinär också få studielånen avskrivna? Hur många andra yrken har vi i övrigt med ojämn könsfördelning? Hur mycket orättvisor och kostnader är vi beredda att politikerna skapar i jämställdhetens namn?
Polisen presenterar ny rapport om kriminalitet kopplat till tiggeri

2015-12-02

Polisen presenterade idag en ny rapport om kopplingen mellan tiggeri, människohandel och kriminalitet. Polisen sammanfattar rapporten så här på sin hemsida:

"Utsatta EU-medborgare som tigger finns i hela landet, både i storstäderna och på mindre orter och landsbygden. I lägesbilden uppskattas antalet utsatta EU-medborgare i tiggeri i Sverige till cirka 4 700 under 2015. Siffrorna är dock en uppskattning och bör tolkas med försiktighet.

Polisens bedömning är att de flesta av de utsatta EU-medborgare som kommer till och befinner sig i Sverige för att tigga gör det frivilligt, utan kriminella syften och utan koppling till organiserad brottslighet. De flesta samarbetar i mindre grupper av familjemedlemmar, släktingar eller vänner som gemensamt organiserar resan till Sverige och boendet under vistelsen här.

Det finns däremot en del av tiggeriet som har koppling till organiserad brottslighet. Polisens bedömning är att det finns flera grupperingar med utsatta EU-medborgare som tigger och som styrs av kriminella aktörer. Dessa kriminella aktörer utnyttjar utsatta EU-medborgare, bland annat genom utpressning och människohandel.

– Polisen har i uppdrag att förebygga alla former av brottslighet och hjälpa alla brottsoffer. Lägesbilden bidrar med kunskap som skapar förutsättningar för polisen att fullgöra sitt uppdrag, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, som tagit fram lägesbilden.

Antal polisanmälningar gällande människohandel för tiggeriändamål har ökat från 9 under år 2013 till 55 fram till och med oktober 2015. Ökningen bedöms delvis bero på en faktisk ökning av brottsligheten.


Jag kan bara konstatera att det som både moderaterna och andra sagt under lång tid, nämligen att det finns en tydlig koppling mellan tiggeri och kriminalitet (där tiggare både kan vara förövare och offer) inte bara varit korrekt, utan dessutom är ett växande problem. De allra flesta tiggare är här frivilligt och är vare sig kriminella eller utnyttjade, men samtidigt verkar enligt rapporten allt fler faktiskt falla offer för människohandel eller dras in i kriminell verksamhet. Och samtidigt säger man i rapporten att det troligen finns ett stort mörkertal. Detta måste politikerna ta på allvar.
Justitieutskottet vill skynda på lagstiftningen mot terrorresor

2015-12-02

I dag beslutade jusitieutskottets majoritet (M, C, L/FP, KD och SD) att kräva att regeringen snarast ska återkomma med lagförslag för att motverka terrorresor. S, MP och V reserverade sig mot beslutet och menar att man redan arbetar med detta. Men från utskottets majoritet vill man påskynda arbetet. Man vill också att regeringen tar initiativ till ett utökat internationellt samarbete mot terrorism.

Med all sannolikhet kommer riksdagen att besluta i enlighet med justitieutskottets förslag.


EU lovar omfördela asylsökande från Sverige till andra EU-länder

2015-12-01

En viktig del i migrationsuppgörelsen (se bloggen 23/10) mellan Alliansen och regeringen var att Sverige skulle begära avlastning från EU när det gäller asylmottagandet, samt kräva ekonomisk bistånd ur den fond som kan användas som akutstöd i samband med flyktingmottagning.för vårt stora asylmottagande. Att den svenska regeringen kunde framföra sina krav till EU och ha ett kraftigt parlamentariskt stöd för dessa var givetvis viktigt. Och nu har EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos meddelat vid en presskonferens i Stockholm att Sverige ska får hjälp från EU för att klara situationen.

Dels ska Sverige bli ett av de EU-länder från vilka asylsökande ska omplaceras till andra medlemsländer (hur många och när framgår dock inte). Dels ska Sverige slippa ta emot asylsökande som omplaceras från andra EU-länder. Dessutom kommer Sverige att få ett stöd på 154 miljoner Euro, dvs uppemot 1,5 miljarder kronor för att finansiera asylhantering och förstärkta gränskontroller. Visserligen en liten summa i relation till de totala svenska kostnaderna, men ändå ett tillskott.

Det stora frågetecknet är givetvis vilka EU-länder som är beredda att ta emot asylsökande från Sverige? När det gäller den tidigare beslutade stora omfördelningen av 160.000 asylsökande från Grekland och Italien har den ju tyvärr inte fungerat alls, och Sverige är ett av få länder som på riktigt deltagit i omfördelningen. Jag kommer att vara en smula skeptisk till löftena till Sverige om omfördelning innan jag ser konkret att övriga EU-länder verkligen lever upp till detta.
Regeringen plundrar statliga bolag för att klara utgiftsökningar

2015-12-01

Regeringen behöver pengar! Och vad gör man då? Jo man plundrar flera statliga bolag maximalt.

Statliga SJ har tvingats göra en extra utdelning till staten på 1,7 miljarder kronor, utöver den "ordinarie" utdelningen på 230 miljoner kronor. Den extra utdelningen tas in samtidigt som SJ hotar att lägga ned stora delar av nattågstrafiken till norra Sverige, och har stora investeringsbehov.

Även Statliga Akademiska Hus har tvingats göra en extra utdelning av 6,5 miljarder kronor till ägaren, staten. Det är dock inte koncernens löpande verksamhet som möjliggör den kommande rekordutdelningen. Nej utdelningen möjliggörs i stället genom att regeringen beordrat (!) en uppskrivning på 5 miljarder kronor av fastigheternas värde. Allt enligt denna artikel i DN. Den extra utdelningen tas samtidigt som många högskolor och universitet beklagar sig över redan alltför höga hyror som tar resurser från forskning och undervisning.

Så samtidigt som regeringen skryter över satsningar på järnväg och högskola så plundrar man alltså SJ och Akademiska Hus på stora summor som annars kunde gått just till tågtrafik eller högskoleplatser.