Blogg oktober 2015

Sluttabell allsvenskan 2015

2015-10-31


Elfsborg tog ännu en medalj - och tackade sina trotjänare

2015-10-31

I dag spelade Elfsborg åtets sista match, mot Falkenberg hemma på Borås Arena. Det blev seger med 4-2 och eftersom Malmö förlorade mot årets svenska mästare, Norrköping, så tog Elfsborg en fjärdeplats i serien och därmed ännu en medalj till samlingen.

I dag spelade Anders Svensson och Andreas Klarström sina sista matcher i karriären. Båda är gamla trotjänare med många hundra matcher var i den gulsvarta tröjan. Anders Svensson har spelat över 500 matcher för Elfsborg, vilket gör honom till lagets meste spelare någonsin, förutom att han också har flest matcher i det svenska fotbollslandslaget någonsin.

Vid inmarschen imponerande Tifo på hela långsidan, och två stora figurer med Anders Svensson och Andreas Klarström hissades sakta upp framför läktaren. Th Domaren blåser just av matchen. Anders svensson (inringad på bilden) har just avslutat sista sekunden i sin sista match.Andreas Klarström bärs mot Elfsborgsklacken, och hissas sedan av lagkamraterna.Andreas Klarström med speciell halsduk "Frankie Boy Junior" som syftar på att han är son till Frank Klarström, en annan Elfsborgsveteran. Till höger hissas Anders Svensson av lagkamraterna.Anders Svensson tackar klacken med en applåd. Han höll också ett fint tal till publiken i samband med prisutdelningen av årets bronsmedaljer. Th tackar laget klacken efter årets sista match.Anders Svensson och Andreas Klarström klappar om varandra efter hyllningarna. Och efter prisutdelningen gick de ärevarv och tog emot publikens och klackens hyllningar.
En lam ursäkt är bättre än inget

2015-10-30Jag krävde av Borås Tidning att man skulle publicera mitt svar på gårdagens ledare idag, och så skedde också. Och visst kan man utläsa ett försök till ursäkt från Borås Tidnings ledarredaktion i svaret från politiske redaktören Lars Näslund. Men resonemanget brister tyvärr ändå i logik. Om BT tycker att något jag sagt inte är trovärdigt (utan märkligt nog bör tolkas precis tvärtom mot det jag sagt), så säger man naturligtvis samtidigt att jag inte är trovärdig som person.

Jag krävde en ursäkt och fick en halvmesyr, men det är bättre än inget. Och jag inser ju att BT aldrig skulle gå hela vägen och förbehållslöst be om ursäkt.

Självklart påverkar det som hänt mitt förtroende för BT:s ledarredaktion och det kommer naturligtvis att ha betydelse för vår framtida relation. Jag tycker ofta att politiker (oavsett färg) tar alldeles för lätt på osakliga påhopp från media. Jag tar själv gärna tuff debatt i sakfrågor, men kräver 100% respekt för min person. I den frågan finns inget utrymme för kompromisser.
Moderaterna: Skärp åldersbedömningen av ensamkommande barn

2015-10-29

I kvällens SVT Rapport krävde Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson, att regeringen tar ett helhetsgrepp kring åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Jag citerar från moderaternas pressmeddelande:

• Den nuvarande flyktingsituationen är ohållbar och kommunerna får dessutom allt svårare att hitta tak över huvudet för de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Hittills i år har ca 21 600 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Bara den senaste veckan sökte 2 200 ensamkommande barn asyl i Sverige. Det är en mycket kraftig ökning mot tidigare. Mottagandet av barn är betydligt mer kostsamt än mottagandet av vuxna. Detta sammantaget ställer ännu högre krav på ordning och reda i asylprövningen.
• Asylprövningen ska vara korrekt och rättssäker - för alla. Ensamkommande barn har behov av särskilt stöd, ska behandlas som barn och bo i familjer eller på hem med andra barn. Vuxna ska behandlas som vuxna. Själva rätten att söka asyl påverkas däremot inte.
• Vi ser i dag skillnader mellan europeiska länder när det gäller åldersbedömningar av ensamkommande barn. Sverige behöver ta ett helhetsgrepp i frågan i syfte att bli mer likt andra jämförbara länder, t.ex. Norge, Finland och Tyskland. Moderaterna vill därför att regeringen tar fram en strategi för åldersbedömningar av den som söker asyl som ensamkommande barn då det finns tveksamheter om åldern. Detta måste göras så snabbt som möjligt med tanke på hur utsatt mottagningssystemet är i dag.

Så långt pressmeddelandet. Vad gäller Norge fanns en intressant artikel i Göteborgs-Posten den 27 oktober. Under perioden januari till september i år ålderstestade den norska migrationsmyndigheten 877 stycken ensamkommande flyktingbarn (av de drygt 2.600 totalt som kom som "ensamkommande" till Norge under samma period). En tredjedel av dem visade sig vara över 18 år. Tidigare har tester i Danmark visat att en ännu större andel av de som uppger sig vara under 18 år i själva verket var äldre. Och varje person som felaktigt betraktas som barn tar kostsamma resurser i anspråk från de som verkligen är barn, och det i en situation då mottagningen av ensamkommande barn är extremt ansträngd. Det är självklart av rena rättssäkerhetsskäl att försöka ta ett helhetsgrepp på situationen.

Om de flesta av våra grannländer anser att det går att göra rimligt säkra ålderskontroller kan det inte vara omöjligt att göra det även i Sverige. Alternativet är att avskaffa särreglerna för ensamkommande barn. I den riksdagsmotion som jag och 12 andra moderater lämnade in för några månader föreslår vi följande i punkt 5: "Se över särreglerna för ensamkommande barn och ungdomar om det inte med hjälp av läkarvetenskapen går att genomföra säkra ålderskontroller. Om man inte kan kontrollera åldern kan man givetvis inte ha särregler som bygger på åldersgränser. Då får dessa ungdomar prövas för asyl enligt samma regelverk som alla andra."
Jag kräver en offentlig ursäkt från Borås Tidning

2015-10-29

Med anledning av Borås Tidnings osakliga och förolämpande inlägg mot mig på ledarsidan idag har jag skickat nedanstående till ledarredaktionen.

Jag kräver en offentlig ursäkt från Borås Tidning

Borås Tidning skriver på gårdagens ledarsida att eftersom jag länge argumenterat för en mer restriktiv migrationspolitik blir det svårt att läsa in annat än ”ett gillande av Avpixlats ifrågasättande av flyktingens ärlighet” för att jag länkat till en sida som skriver om ett asylärende. Det borde nu vara väldigt svårt att dra den slutsatsen med tanke på att jag länkade i kritiskt syfte för att jag ville påtala ett uppenbart faktafel i artikeln. Avpixlat påstod att en person bluffat till sig uppehållstillstånd, samtidigt som det i en annan artikel fanns tydliga fakta som visar att personen INTE fått uppehållstillstånd på grund av att Migrationsverket ifrågasatte vissa uppgifter. I ett debattklimat där snart sagt alla påstås få stanna i Sverige tycker jag det är viktigt att påtala att Migrationsverket faktiskt utreder ärenden och att långt ifrån alla får uppehållstillstånd. Det är faktiskt inte så enkelt att ”bluffa” till sig detta som vissa främlingsfientliga krafter försöker påskina.

Ledarsidan skriver vidare: ”Seriös granskning av migrationspolitiken behövs, men det utför inte Avpixlat”. Jag kan bara hålla med. Och så mycket viktigare då att påtala när man upptäcker något som är uppenbart fel. Men ska man kritisera något som skrivs är det svårt utan att länka till det.

Att BT drar slutsatsen att alla som ifrågasätter sammanbrottet i dagens migrationspolitik samtidigt med automatik skulle uppskatta Avpixlat är för övrigt en märklig slutsats. BT antyder alltså att alla ansvarstagande politiker skulle vara rasister? Det är en retorik som hör hemma hos avgrundsvänstern och som man hade hoppats slippa på BT:s ledarsida.

Som jag sa i nyhetsartikeln i BT - jag har inte bett om ursäkt för min kritiska länkning till Avpixlat, jag anser inte att det var något misstag, och jag har inte heller fått någon kritik från mitt parti. Däremot har jag beklagat i intervjun i BT om någon skulle ha missuppfattat syftet. Det blir ju så ibland på twitter när man ska få plats med ett budskap på 140 tecken. Men när Borås Tidning påstår att ”jag försöker ge intryck av” att mitt syfte var att kritisera fakta på Avpixlat och att detta ”inte är trovärdigt” ägnar sig BT:s ledarredaktion åt något som gränsar till ren förolämpning. Bortsett från allt annat borde BT inse det orimliga i att jag i uppskattande syfte skulle länka till en nätsida som under ett antal år ägnat sig åt regelbundna otrevliga angrepp mot oss politiker. Inte minst mot oss Allianspolitiker under regeringstiden – mig själv inräknad.

Jag har aldrig under mina nio år som riksdagsledamot krävt en offentlig ursäkt från media, men i detta fall förväntar jag mig faktiskt det. När ledarsidan ifrågasätter min ärlighet och trovärdighet som person går man över gränsen.

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)

EU röstade för att stoppa alla EU-bidrag som stödjer tjurfäktning

2015-10-28

EU-parlamentet beslutade idag med stöd av 438 av 689 närvarande ledamöter att EU-bidrag inte ska kunna gå till tjurfäktning. Både de subventioner som går till uppfödning av tjurar för tjurfäktning och de som går till anläggningar där tjurfäktning arrangeras stoppas. Beslutet utgör en del av EU-parlamentets omröstning om EU:s budget.

Beslutet föregicks av ett omfattande upprop på Facebook (jag har själv undertecknat detta och delat vidare). Läs mer i detta pressmeddelande från Djurens Rätt. På bara ett par dagar har tydligen Djurens Rätts upprop mot att EU-bidrag ska kunna gå till tjurfäktning nått över 28 000 namnunderskrifter.

Jag träffar Djurens Rätts representanter då och då och diskuterar aktuella djurrättsfrågor. Det är inte alltid jag håller med dem, men i denna fråga stödjer jag med kraft deras kamp mot tjurfäktning. Det är vad jag vet redan förbjudet i Portugal och i vissa delar av Spanien och det är självklart helt orimligt att plåga och döda djur som underhållning. Ännu mera självklart är det att våra skattepengar inte ska stödja detta, vare sig direkt eller indirekt.
Förtroendet för regeringen minskar dramatiskt

2015-10-28

Endast 27% av väljarna har idag förtroende för regeringen. 41% tycker regeringen gör ett dåligt jobb. Undrar om sittande regering någonsin haft ett så svagt stöd?

Tänkvärt dock att endast 39% tror att Alliansen skulle göra ett bättre jobb. Det är en alldeles för låg siffra.


Orealistiskt tro att andra länder frivilligt ska avlasta Sverige

2015-10-28

Migrationsverkets oktoberprognos är en dyster läsning. Det är här man redovisar sina osäkra prognoser över antalet förväntade asylansökande i år och nästa år (siffror som troligen var historia redan innan de publiceras). Och man konstaterar också i rapporten att EU i praktiken har avskaffat sin yttre gräns och sina gränskontroller.

Antalet asylsökande visar inga tecken på att avta. Det kommer runt 1.500-1.800 personer varje vardag (Migrationsverket uppskattar att det är runt 2.000 eftersom registreringarna släpar efter) och ungefär hälften så många på helgerna. Veckosnittet ligger kvar runt 9.000-10.000 asylsökande, varav 2.000-2.500 ensamkommande barn och ungdomar. Årstakten ligger därmed kvar runt 500.000 asylsökande varav över 100.000 ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär i så fall att Migrationsverkets prognoser för nästa år är kraftigt i underkant om inte takten i antalet asylsökande avtar kraftigt. Och det finns inga objektiva tecken som tyder på detta.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB konstaterar i sin senaste rapport (igår) att läget i många kommuner och landsting är mycket ansträngt, och redovisar vilka krisåtgärder som just nu genomförs. Ett antal svenska kommuner LexSarah-anmäler nu sig själva för att de inte längre klarar av mottagandet av ensamkommande barn. Och i Norberg får man inte längre plats i skolan för undervisning, trots att man använder alla tänkbara lokaler. Antalet nyanlända elever är helt enkelt för stort. Lagom till den kalla årstiden övervägs nu undervisning utomhus.

Sveriges och Kommuner Landsting larmade också så sent som igår om behov av akuta åtgärder för att klara flyktingsituationen, samt kräver att staten tar över en större del av kostnadsansvaret från kommunerna.

Riksgälden meddelar idag att tack vare stärkt konjunktur som medför ökande skatteinkomster så ökar lånebehovet nästa år med endast 8 miljarder kronor. Att lånebehovet inte är större beror på att regeringen än så länge kan ta pengar ur biståndsbudgeten för att täcka migrationskostnaderna. Men biståndsbudgeten räcker ju inte hur länge som helst. Och då måste staten låna eller höja skatterna för att betala stigande migrationskostnader. Riksgälden räknar med att Migrationsverkets utgifter blir 26 miljarder kronor 2015, 58 miljarder kronor 2016 och 70 miljarder kronor 2017. Det är en ökning med 31 miljarder kronor för 2016 jämfört med föregående prognos.

Vad är då statsminister Löfvéns plan för att hantera situationen? På Nordiska Rådets möte i Reykjavik konstaterade han att "Sverige är på gränsen av sin kapacitet". Han framförde också en vädjan om stöd från övriga nordiska länder och upprepade Sveriges krav om en omfördelning av flyktingar inom EU där även Sverige vill få avlastning.

Att Sverige först tar emot obegränsat antal asylsökande som först sökt sig genom hela Europa på sin väg till Sverige, för att sedan vädja om att de länder flyktingarna redan passerat (!) i efterhand ska ta tillbaka dessa asylsökande känns som en from förhoppning och väldigt naivt. Det finns naturligtvis inga incitament alls för andra länder att avlasta Sverige i detta läge. Sverige och Tyskland har förklarat sig vara "humanitära stormakter" som tydligt deklarerat att vi tar emot alla som kommer hit, samtidigt som vi riktat högljudd kritik mot alla andra länder. Min tro är att övriga Europa tycker att vi får skylla oss själva och att man inte lär komma till Sveriges hjälp.

I detta läge finns det bara en lösning, den jag presenterade häromdagen. Sverige borde omedelbart återinföra gränskontrollerna och för en tid stoppa allt mottagande av asylsökande som bevisligen kommer direkt via ett annat EU-land. Dessa borde redan vid gränsen avvisas direkt till närmast föregående EU-land. Då tvingas övriga EU-länder att vara med och ta sin del av ansvaret, och Sverige får andrum att reda upp situationen som råder, komma ifatt med asylutredningarna och får möjlighet att ordna bättre boenden för dem som redan kommit hit. Jag är fullt medveten om att detta förfarande från svensk sida inte skulle vara förenligt med vare sig EU-rätten eller internationella konventioner. Men när hela EU bryter mot alla regler, struntar i gränskontrollerna vid EU:s yttre gräns och vägrar ta sin del av ansvaret för de asylsökande är det dags att Sverige sätter hårt mot hårt. Vi har inget val. Och det skulle ju inte förvägra någon på flykt att söka skydd - de skulle bara få göra det i något av de övriga länder de passerar på sin väg till Sverige.
Den svenska fernissan flagnar

2015-10-28

Regeringen har i praktiken lämnat walk over när det gäller den akuta situationen med allt fler asylsökande. Myndigheter och kommuner får själva försöka hantera en närmast hopplös situation. Problemen hopar sig, men inga förslag kommer om en hållbar lösning. I spåren av detta flagnar den civiliserade svenska fernissan.

På ena sidan en växande extremism och främlingsfientlighet som allt oftare övergår i ren rasism. Människor tar lagen i egna händer, bränner flyktingboenden och sprider sitt hat på nätet. Hur de tror att mottagandet ska fungera bättre och kosta mindre genom att man bränner ned asylboenden är svårt att förstå. Vill dessa personer ha tältläger i stället?

På andra sidan blir de allt mer extrema förespråkarna för en helt oansvarig och kravlös migrationspolitik allt mer högljudda och sprider i sin tur sitt hat, osanningar och förvanskningar mot alla oss som förespråkar en mer realistisk linje. Minsta invändning mot dagens politik medför en rasiststämpel i pannan.

En civilisation kännetecknas av att människor i huvudsak följer lagar och regler och inte tar lagen i egna händer, att man kan diskutera allvarliga samhällsproblem öppet med respekt för varandra och att politiker tar ansvar i extrema situationer och gör det som krävs. Just nu brister alla dessa saker samtidigt. Och den civiliserade fernissan flagnar samtidigt som krisen fördjupas...
Nej, jag ber absolut inte om ursäkt för min kritiska länkning!

2015-10-27

Med anledning av Borås Tidnings artikel igår vill jag klargöra avsikten med min länkning till "Avpixlat" förra veckan.Det började med att jag fick tips via Twitter om en artikel på Avpixlat och länken handlade om påstådd bluff med identitet från en asylsökande, en person som Göteborgs-Posten tidigare skrivit om. Jag läste både texten på Avpixlat och artikeln i Göteborgs-Posten och blev upprörd över hur det hela beskrevs på Avpixlat. Inte minst sättet att formulera sig på Avpixlat i extremt nedlåtande ton mot den utpekade personen. I vilken mån faktauppgifterna i de två (helt motstridiga) artiklarna är korrekta eller inte är upp till läsarna avgöra. Men det jag främst reagerade mot (efter att ha besökt Migrationsverket i Solna samma dag och sett hur grundligt man försöker arbeta med asylprövningar trots den höga arbetsbelastningen) var att Avpixlat mer eller mindre påstår i sin artikel att denne person bluffat sig till uppehållstillstånd i Sverige. Detta trots att det i artikeln i Göteborgs-Posten tydligt anges att Migrationsverket ifrågasatt den asylsökandes identitet. Jag tyckte det var viktigt att peka på att man vid en asylutredning faktiskt gör en prövning av såväl identitet som asylskäl. Och att långtifrån alla asylansökningar bifalls. Jag skrev därför i två twitterinlägg att Migrationsverket faktiskt inte beviljat uppehållstillstånd i detta fall eftersom man hade frågor kring ärendet, och länkade till artikeln på Avpixlat. Jag tyckte det var på sin plats att inte låta Avpixlats verklighetsbeskrivning stå oemotsagd. Personen ifråga har uppenbarligen inte bluffat till sig uppehållstillstånd i Sverige.

Borås Tidning skriver försåtligt i sin artikel att "Ericson skriver om hur en asylsökandes berättelse ifrågasätts.....", underförstått att jag vill förstärka det tvivlet genom att länka till Avpixlat. Man nämner inte att jag påpekat att det är Migrationsverket som ifrågasatt berättelsen!

I BT-artikeln är jag däremot korrekt citerad när jag beklagar om någon missuppfattat mitt syfte att länka till Avpixlats artikel. Det blir väldigt svårt att bemöta en artikel utan att länka till texten i den. Självklart har jag inget intresse av att gynna Avpixlat, särskilt inte efter de påhopp som man regelbundet utsätter oss riksdagsledamöter för. Kanske kunde jag varit ännu tydligare, men den som bemödade sig att läsa vad jag faktiskt skrev borde förstått det uppenbara syftet med länken.

De flesta insåg också direkt min avsikt med länken. Dock inte Mats Eriksson (S), tidigare pressekreterare hos Socialdemokraterna och numera anställd vid LO. Han kritiserade mig först för att ha länkat till Avpixlat. Men strax efter kom en ursäkt på Twitter när han insett varför jag länkade. Snyggt gjort tycker jag! Och om till och med en så tydlig politisk motståndare ber om ursäkt säger det en del.För övrigt förstorar Borås Tidning "M-kritiken" mot min länk. För det första har jag som sagt inte alls bett om ursäkt för min länkning och inte heller anser jag att det var ett misstag. Jag hade ett tydligt syfte med länken och tycker det var rätt att länka. Jag har dessutom pratat med vår gruppledare Jessica Polfjärd. Hon var utomlands när hon skriftligen kommenterade saken via vår pressavdelning. Hon var dock inte insatt i detaljerna i saken och formuleringarna i pressmeddelandet verkar bero på ett misstag på vår pressavdelning. I dag när jag pratade med vår gruppledare förstod hon min upprördhet över citatet i BT. Det är alltså inte korrekt att Moderaterna tar avstånd från min länkning på det sätt som påstås i artikeln.

Jag inser att det uppenbarligen finns de som medvetet vill missförstå min länkning för att försöka misskreditera mig som person. Det är lågt och trist, och av det lär jag mig att man måste vara extremt tydlig så fort man diskuterar dessa frågor. Och när man som jag kritiserar båda extremsidorna i migrationsdebatten så får man tyvärr många fiender. Men jag är ganska hårdhudad så jag tänker inte vika en tum utan försöka ge en sansad och realistisk bild av dagens migrationspolitik och vad som behöver förändras i denna. Frågan är för viktig för att tigas ihjäl.
Sjukförsäkringskostnaderna skenar - politiska signaler spelar roll!

2015-10-26

Bland annat Göteborgs-Posten uppmärksammar Försäkringskassans senaste prognos över sjukpenningkostnaderna. Man konstaterar att sjukpenningdagarna ökar och kostnaderna stiger. Dessutom väntas direkt kostnadsökningar med 800 miljoner per år till följd av att regeringen beslutat ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Och då är enligt Försäkringskassan förväntade "beteendeförändringar" till följd av förändringen inte ens medräknade.

När Alliansen tillträdde låg sjukskrivningsnivåerna i Sverige långt över andra jämförbara länder, trots att Sverige samtidigt hade den friskaste befolkningen, hög kvalitet på sjukvården och hög och stigande medellivslängd. Alliansen fick genom sin stora sjukförsäkringsreform och extrasatsningar på sjukvård och rehabilitering ned sjukskrivningarna till genomsnittsnivåerna i Västeuropa. Men sedan regeringen utlovade lättnader i sjukförsäkringssystemet har sjukpenningtalet stadigt ökat. Risken är att detta fortsätter. Sverige har nu återigen betydligt högre sjukpenningtal än jämförbara länder. Vad politikerna säger och vilka signaler man skickar ut har faktiskt betydelse!
Innehållet i dagens uppgörelse om migration och integration

2015-10-23

Läget när det gäller asylmottagande är extremt allvarligt, och har sannolikt för länge sedan passerat gränsen när det inte längre fungerar. Dessutom är utmaningarna enorma när det gäller integration av alla som beviljats uppehållstillstånd på senare år och alla som kommer att beviljas det framöver. På en pressträff i dag presenterades att Alliansen och regeringen (S-MP) har enats kring en rad nödvändiga insatser gällande migration och integration. Hela överenskommelsen i detalj finns här. De åtgärder som nu överenskommits är resultatet av de samtal med regeringen som Alliansen tog initiativ till i början av oktober.

Bland de viktigare förslagen kan nämnas:

• Tillfälligt uppehållstillstånd på tre år som huvudregel. Får man jobb och taxerad inkomst övergår det till ett permanent uppehållstillstånd. Kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer tilldelas fortsatt permanent uppehållstillstånd. Principen om tillfälliga uppehållstillstånd är tidsbegränsad och den nya lagen gäller under tre år.

• Den som har fått avslag ska inte ha rätt till dagsersättning När tiden för att lämna landet har löpt ut ska även rätten till anläggningsboende upphöra.

• En person som fått uppehållstillstånd ska inte kunna tacka nej till erbjuden boendeanvisning. Utrymme för fler asylsökande på anläggningsboendena behövs.

• Skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring där flera undantag i dagens regelverk avskaffas.

• Säkra länder-listor och kortade handläggningstider för asylansökan. Snabbare avslag på ogrundade ansökningar och ansökningar från säkra länder ska införas.

• Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat dramatiskt under senare tid. Orsakerna till detta behöver analyseras och ses över, liksom regelverken kring mottagande och boende, för att sänka kostnaderna.

• Fördelning till övriga EU av migranter som sökt sig till Sverige. För att sätta tryck på att alla länder i EU gemensamt ska ta ansvar, ska Sverige begära att vara med i omfördelningen av migranter på samma sätt som omfördelning sker från Italien och Grekland.

• Sverige ska ansöka om tillgängliga EU-medel för att underlätta finansieringen av asylmottagandet.

• Ungefär 10 miljarder kronor extra tillförs de svenska kommunerna för att kunna hantera situationen.

• Kommunerna ska dela på ansvaret för mottagande av nyanlända Moderaterna anser inte att det är den bästa lösningen men konstaterar att det redan fanns stöd i riksdagen för förslaget i och med att FP var överens med S, V och MP om detta. I praktiken är det ett ganska trubbigt instrument eftersom asylsökande har rätt att bosätta sig var de vill.

• Svenskundervisning ska ges redan under asyltiden, liksom obligatorisk samhällsorientering.

• Utbildningsplikt för nyanlända ska utredas.

• Friskolor ges ökade möjligheter att ta emot nyanlända.

• Ökad satsning på särskilda yrkesskolor för nyanlända, samt fler praktikplatser inom såväl privat som offentlig verksamhet

• Tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd.

• Möjligheten för nyanlända att få retroaktiv föräldrapenning för barn avskaffas i princip för alla barn över två år (några få dagar kan bli kvar)

• För att underlätta för fler nyanlända att komma i egen försörjning utvidgas rut-avdraget till att omfatta flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och utökat trädgårdsarbete.

• För att ge fler möjlighet att kombinera jobb och utbildning utvidgas Ya-jobben (Yrkesintroduktionsanställning) till att också omfatta nyanlända. Ya-jobben utvidgas även till arbetsgivare som inte har kollektivavtal.

Min kommentar:

I allt väsentligt tycker jag förslagen är bra. Vissa kunde gärna gått lite längre, exempelvis borde tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring i princip gälla alla, utan undantag och utan tidsgränser. Men dagens överenskommelse är ett stort steg framåt. Och många av förslagen är helt i linje med moderaternas partistämmobeslut nyligen, liksom i linje med den riksdagsmotion jag och mina 12 moderata kolleger lämnade in i oktober. Moderaterna är helt uppenbart det parti som fått igenom mest i denna överenskommelse. Det är många kloka beslut som kan ge en långsiktigt bättre migrations- och integrationspolitik.

Samtidigt är det lätt att konstatera att dagens överenskommelse inte räcker på långa vägar. Åtgärderna är långsiktigt bra, men lär bara på marginalen minska det akuta trycket mot Sverige. Visst kommer harmonisering av våra regler mot övriga EU att kunna ha viss betydelse, och samtidigt finns det möjligheter till en effektivare avvisning och lägre kostnader för mottagandet. Beslutet att begära omfördelning till resten av EU av de asylsökande Sverige tagit emot kan också lätta på bördan för Sverige. Men om Sverige på allvar ska få ned volymerna av asylsökande krävs betydligt tuffare akuta åtgärder.

I ett läge där andra EU-länder bara pratar och inte gör något är det dags att Sverige sätter ned foten. Jag tycker mycket väl man skulle kunna överväga att under en begränsad tid helt sätta stopp för alla asylansökningar från personer som kommer via ett annat EU-land. Dessa borde direkt vid gränsen sändas tillbaka till föregående EU-land och uppmanas att söka asyl där i stället. Det innebär inget ingrepp i möjligheten för den enskilde att få skydd, det innebär bara att man får söka skydd i ett annat EU-land än Sverige. (Undantag bör endast göras för dem som kommer till Sverige som första säkra EU-land, de måste självklart kunna söka asyl här, men de är ganska få idag). Effekten av ett tillfälligt totalstopp från svensk sida blir att övriga EU-länder helt enkelt tvingas ta ett större ansvar. Sverige borde ensidigt kunna införa detta under en begränsad period, exempelvis resten av året, och kanske hela nästa år. Under den tiden skulle vi få bättre möjligheter att hantera och utreda alla befintliga asylansökningar och ordna bättre mottagande med boenden, skola och sjukvård för dem som redan kommit hit.
Migrationsverkets prognoser troligen alltför försiktiga

2015-10-23

I går presenterade Migrationsverket sin nya prognos över antalet asylsökande som beräknas komma till Sverige resten av året och nästa år. Av naturliga skäl är det mer kvalificerade gissningar än prognoser, det är ju närmast omöjligt att bedöma vad som händer framöver. Såväl flyktingsituationen totalt som EU-beslut och politiska beslut i Sverige kan ju påverka situationen.

Migrationsverket skriver bland annat att i år har över 100 000 personer sökt asyl i Sverige. Det är fler än någonsin tidigare. Sedan i somras har antalet asylsökande ökat kraftigt, och under oktober har Migrationsverket registrerat över 9 000 asylsökande per vecka. Och den senaste veckan handlar det om 9.700 personer.

Migrationsverkets prognos ligger för 2015 mellan 140 000 och 190 000 asylsökande, varav 29 000–40 000 är ensamkommande barn. 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000–33 000 är ensamkommande barn. Migrationsverkets huvudscenario för 2015 är 160 000 asylslökande. Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger. "EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver" skriver man.

För egen del tycker jag prognoserna verkar väldigt lågt hållna. Om det redan i år har kommit 100.000 personer och det nu kommer mellan 9.500 och 10.000 per vecka (med en stigande trend) innebär det att under resterande 10 veckor kan det mycket väl komma ytterligare 100.000 personer. Det betyder i så fall 200.000 asylsökande i år. Före nästa år räknar man alltså men en betydande minskning, men vad man grundar det antagandet på framgår inte. De flesta andra bedömare verkar snarare mena att trycket mot Europa kommer att öka ännu mera nästa år i takt med att allt fler ger upp hoppet om fred i Syrien och Irak och därmed lämnar flyktingläger i närområdet. Vad man grundar prognosen på färre ensamkommande barn och ungdomar på framgår inte heller. Trenden just nu är kraftigt ökande antal för varje vecka som går.

Bara siffrorna enligt Migrationsverkets prognos innebär att Sverige i praktiken helt tappat kontrollen över flyktingmottagandet och att situationen blir omöjlig att hantera. Och med en mer realistisk bedömning blir läget givetvis än allvarligare.

Så här ser läget ut för senaste veckan, nära 9.700 asylsökande. Och som vanligt kommer i stort sett alla ensamkommande från Afghanistan, inte från krigets Syrien eller Irak.
Extremisterna sliter isär Sverige

2015-10-23

De fruktansvärda morden i går på skolan i Trollhättan berör oss starkt. Och när nu polisen idag betecknar morden som ett rasistiskt hatbrott, där gärningsmannen noga valt ut sina offer efter hudfärg blir det som hänt extra skrämmande.

Mordet för en tid sedan på ett IKEA-varuhus där en man som fått avslag på sin asylansökan högg ihjäl två okända personer (enligt utredningen just för att "de såg svenska ut") var även det ett dåd med uppenbart (omvänt) rasistiskt motiv.

Den senaste tiden har inte mindre än 15 (!) asylboenden eldhärjats, bara senaste veckan fem stycken, troligen till följd av anlagda bränder. Hittills har inga offer krävts, men vad kommer att hända framöver om detta fortsätter?

Och på nätet flödar hatet. Nedanstående är ett exempel som spreds på Twitter igår. (Jag kunde dock inte bemöta inlägget eftersom jag sedan länge är blockad av denne person):Och så här skrev en person i ett mail till mig och andra riksdagsledamöter igår. Han hyllar öppet morden och hoppas det blir fler!Tyvärr är inte ens politikerna några föredömen. Förra veckan uppmärksammades att en vänsterpartistisk riksdagsledamot (!) är polisanmäld för våld mot tjänsteman i samband med kravaller när polis försökte avhysa ett illegalt tältläger med asylsökande som fått avslag på sin asylansökan. Om inte ens en riksdagsledamot respekterar svenska lagar, vilka ska då göra det?

Vi inbillar oss gärna att vi lever i ett tryggt och civiliserat samhälle och att det alltid kommer att vara. Men tyvärr håller Sverige på att dras sönder. Extremister på båda sidor i invandringsdebatten blir allt mer högljudda, allt mindre respektfulla mot lagar och regler och allt mindre intresserade av demokratiska metoder. De föredrar att ta lagen i egna händer, att låta sitt hat flöda på nätet, och rent av öppet hylla mord, mordbränder och våldsbrott. Jag är uppriktigt orolig för vart vårt samhälle är på väg.
Högsta förvaltningsrätten försvarar rätten till kontantbetalning

2015-10-21

Högsta Förvaltningsdomstolen har avgjort ett ärende som rör rätten att betala sin vårdavgift till landstingen med kontanter. Landstinget i Kronoberg hade vägrat en person att betala kontant och denne överklagade detta till Förvaltningsrätten i Växjö, som gav den klagande rätt. Landstinget överklagade till både Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen, men båda gick på Förvaltningsrättens tidigare linje och gav den klagande rätt.

I domen konstateras att enligt riksbankslagen är sedlar och mynt som ges ut av riksbanken lagligt betalningsmedel. I förarbetena anges att detta innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning. Det finns undantag, tex skatteinbetalningar och vissa andra offentligrättsligt reglerade avgifter, men vårdavgifter undantas inte i lagen. Och därför menar domstolarna att landstingen är skyldiga att ta emot betalning av patientavgifter med kontanter på alla vårdinrättningar.
Kort sammanfattning av besluten på moderaternas partistämma

2015-10-21

Jobb, företagande och utbildning:
• Sänkt skatt på små inkomster, förstajobbet-avdrag
• Förstajobbet-anställning
• Förhöjt jobbskatteavdrag redan vid 64 år, i stället för dagens 65 år
• Utökad jobbstimulans i försörjningsstödet och etableringsersättningen
• Rut-.avdrag även för flyttjänster
• Sänkt krav på aktiekapital för att starta företag • Förenklade regler för svenska företag
• Ökad konkurrenskraft och miljövänligare transporter genom möjligheter för tyngre och längre lastbilar
• Översyn av lagen om anställningsskydd
• Den allmänna förskolan utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år
• Morgonfritids för ökad flexibilitet och förutsättningar för mer lugn och ro när den ordinarie verksamheten börjar
• Skolverket ska erbjuda skolor som inte når kunskapskraven ett särskilt kunskapskontrakt med nationella resurser kopplade till åtgärder som forskningen visar stärker kunskapsresultaten
• Fler karriärtjänster för lärare
• Ökade möjligheter till lovskola
• Rätt till Komvux
• Ökade möjligheter till yrkesvux

Migrations- och integrationspolitik:
• Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara ny huvudregel med möjlighet till permanent uppehållstillstånd vid anställning och uppvisad inkomst
• Tillfälliga skärpta gränskontroller
• Införande av säkraländer-listor
• Försörjningskravet ska utökas till att omfatta fler och innebörden ska utökas
• Ökad tydlighet med att den som fått avslag på asylansökan inte ska stanna i landet
• Skärpta straff för flyktingsmuggling
• Utbildningsplikt för nyanlända vuxna utan grundskoleutbildning
• Staten ska utöka sitt ansvar för etableringsersättningen från dagens två år till tre år och erbjuda mer stöd och resurser för tillexempel undervisning för nyanlända

Ordning och reda i välfärden
• Likvärdiga krav på alla utförare i välfärden
• Generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden
• Tuffare och tydligare krav på och prövning av ägare och ledning i välfärden
• Allmänheten ska tillförsäkras god insyn avseende såväl verksamhetsrelaterade uppgifter som ekonomi, genom öppen och transparent redovisning

Försvar- och säkerhetspolitik:
• Färdplan mot svenskt medlemskap i Nato
• Återupprätta det psykologiska försvaret för att bättre kunna hantera desinformation och propaganda
• Sveriges tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem ska vara en prioriterad materielfråga kommande mandatperiod

Politik för trygghet och mot brottslighet:
• 1 000 nya poliser
• Åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism
• Möjlighet att lokalt förbjuda tiggeri för att upprätthålla allmän ordning
• Lättare för privata markägare och kommuner att avhysa dem som illegalt bosatt sig på annans mark
• Att vara öppna för en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte

Familjepolitik och jömställdhet:
• Förstärkt jämställdhetsbonus
• Jämställdhetsbonus för den tillfälliga föräldrapenningen vid vab
• Se över möjligheten för fler att kunna ta del av föräldraförsäkringen

Bostäder och byggande:
• Öka tillgången på byggbar mark
• Mer ändamålsenligt strandskydd
• Ytterligare flexiblare bullerregler
• Förkortade handläggningstider
• Förbättrade möjligheter till andrahandsuthyrning
Kraftig majoritet bland Alliansväljare för restriktivare asylpolitik

2015-10-21

Demoskop redovisar i Dagens Samhälle en opinionsundersökning man gjort på eget initiativ om svenskarnas inställning till asylpolitiken. Man konstaterar att frågan polariserar svenska folket. 51% är för en mer restriktiv asylpolitik medan 47% vill behålla nuvarande regler. Bland Alliansväljare är dock majoriteten för en restriktiv linje stor, 58% mot 41%, och av artikeln framkommer att bland moderata väljare är det ännu större majoritet för skärpta regler.

Undersökningen gjordes under perioden 13-16 oktober. Den senaste veckan har ju larmrapporterna i media avlöst varandra när det gäller kaoset i asylmottagandet och de växande volymerna som myndigheterna och kommunerna inte längre klarar att hantera. Min övertygelse är att ännu fler efterhand kommer att inse att situationen är ohållbar.


Besök på Migrationsverkets Dublinenhet i Solna

2015-10-20

I dag besökte jag och min moderata riksdagskollega Ellen Juntti Migrationsverkets Dublinenhet i Solna. På vägen dit passerade vi väntrummet för asylansökningar (bilden) som var fyllt till bristningsgränsen.

Hos Migrationsverket i Solna finns två avdelningar som prövar så kallade "Dublinärenden" dvs om asylsökande ska sändas tillbaka till annat EU-land som omfattas av Dublinkonventionen. Vi träffade de två avdelnings- cheferna Helene Lekström och Martin Lindén. De har 80 medarbetare på enheten och sköter alla Migrationsverkets Dublinutredningar i landet.

Utredningarna baseras på Dublinförordningen och Eurodacförordningen. Enligt dessa förordningar gör den som passerar EU:s yttre gränser, och saknar visum eller inresetillstånd och inte söker asyl, en illegal inresa i EU. De ska då registreras när de ankommer till första EU-land och man ska ta fingeravtryck som registreras i det gemensamma dataregistret Eurodac.

Om en asylsökande som utreds i Sverige återfinns i Eurodacregistret och det inte finns särskilda skäl för att få sin asylansökan prövad i Sverige (tex om man har anhöriga här) beslutar Migrationsverkets Dublinenhet om att den asylsökande ska avvisas till det land där första registrering gjorts i Eurodacsystemet.

Nu görs tyvärr inte alltid registrering av den asylsökande av det första EU-landet, eller rättare sagt, det görs idag väldigt sällan eftersom trycket på dessa första ankomstländer är väldigt stort. Vi fick också klart för oss att de asylsökande är "väldigt medvetna" om vad Dublinförordningen innebär och att man därför ofta vägrar att lämna fingeravtryck. Det saknas också direkta konsekvenser om man inte gör detta. Endast ca 10% (!) av alla asylsökande som kommer till Sverige återfinns i Eurodac, trots att i stort sett alla passerat genom flera EU-länder på vägen till Sverige och därmed borde ha registrerats.

Avdelningscheferna på Dublinenheten uppskattade att kanske runt 10% av de asylsökande kan bli "dublinärenden" och därmed avvisas, men siffran är väldigt osäker. Det innebär inte heller att dessa personer alltid lämnar landet. De som får besked om avvisning kan för det första överklaga beslutet. Hälften av de som får besked om avvisning avviker dessutom eller går under jorden, och det är inte heller alltid som det land de ska avvisas till är beredda att ta emot dem. Polisen har inte heller resurser att verkställa avvisningar av dem som inte lämnar landet frivilligt. Om inte verkställighet sker inom 18 månader efter beslut (förlängs dock om personerna går under jorden) preskriberas dessutom avvisningsbeslutet och personerna blir ändå kvar i Sverige och får sin ansökan prövad här.

Min slutsats av besöket är att med tanke på att en stor del av de asylsökande kommer från Irak, Syrien, Afghanistan och Eritrea, och därmed sannolikt beviljas asyl och får uppehållstillstånd, och att antalet Dublinärenden samtidigt är ganska få och svåra att verkställa, så får vi nog räkna med att huvuddelen av de asylsökande som kommer till Sverige också lär bli kvar här. Det betyder att påfrestningarna under mottagningsprocessen bara är början. Fortsättningen med mer permanenta boenden och integrationen i det svenska samhället blir en ännu större utmaning och inte minst kostnad för samhället.

Vi pratade också lite allmänt om varför så många söker sig till Sverige. Det handlar sannolikt dels om att många har landsmän i Sverige, dels att Sverige har ett gott rykte för att vi är ett välfärdsland och har en rättssäker asylprövning. Men det handlar också om att alla länder inom EU:s yttre gräns inte har samma regelverk och förmåner, och att de länder som sticker ut och exempelvis erbjuder permanenta uppehållstillstånd eller högre ersättningar lockar till sig fler. Moderaternas stämmobeslut i helgen lär därmed kunna ha effekt på sikt för att minska volymerna av asylsökande till Sverige. Det vore bra, för då sprids de asylsökande bättre över EU, vilket tvingar även andra länder att ta ansvar.
Antalet asylsökande fortsätter öka

2015-10-20

I dag presenterade Migrationsverket färska siffror över antalet asylsökande. Gårdagen erbjöd ett ny rekord efter den normala minskningen under helgen. När det gäller ensamkommande barn ökar också antalet vecka för vecka, och fortfarande är det afghanska tonåringar som utgör merparten av de asylsökande ensamkommande barnen och ungdomarna.
Möte med Föreningsrådet i Borås

2015-10-19

I kväll var vi tre riksdagsledamöter som träffade Föreningsrådet i Borås. Förutom jag själv var det min moderate kollega Cecilie Tenfjord Toftby och Ann-Christine Ahlberg (S).

Föreningsrådet är en paraplyorganisation för över 180 föreningar som får föreningsbidrag från Borås Stad. Allt från idrottsföreningar till pensionärsföreningar, handikappföreningar och invandrarföreningar, scouter och en massa andra. På kvällens möte deltog över 50 representanter från dessa föreningar och vi pratade om ett stort antal frågor.

Bland annat diskuterades föreningslivets problem med kontanthanteringen, och det var ju ett tacksamt ämne för mig att kommentera med tanke på mitt eget engagemang i frågan. Vi pratade mycket om föreningslivets roll i samhället, inte minst för att vara ett stöd för äldre, funktionshindrade och nyanlända. Och det blev en del diskussioner kring det avskaffade gåvoavdraget (som moderaterna vill behålla).

Ett annat ämne var missnöjet med att avskaffandet av fas 3 missgynnar föreningslivet som tidigare kunnat få värdefull hjälp inom ramen för detta. Det blev också samtal kring reklamskatt, moms på second hand-butiker, avskaffat lägre proto för föreningsbrev och en del annat.

Efter mötet fick jag ett mycket intressant samtal med representanter för afghanska kulturföreningen i Borås. Jag ska försöka göra besök hos både dem och andra kulturföreningar som också var närvarande. Dessa föreningar kan bidra mycket i den framtida integrationen av nyanlända som beviljas uppehållstillstånd.
Jag inledde kvällens Agenda i SVT

2015-10-18Jag blev lite överraskad av att man citerar mitt anförande i migrationsdebatten som inledning på ett inslag från moderaternas partistämma i kvällens avsnitt av SVT:s Agenda. Jag konstaterar där att det idag kommer 2.000 asylsökande om dagen enligt Migrationsverket, och att det blir 700.000 personer på ett år.
Moderaternas partistämma antog förslag om åtgärder mot tiggeri

2015-10-18

På partistämmans sista dag antogs även förslagen för att motverka tiggeri och olovliga bosättningar av sk "EU-migranter". En viktig del är att moderaterna vill att Sverige tar initiativ på EU-nivå för att sätta press på andra EU-länder att agera mot diskriminering och sociala orättvisor i tiggarnas hemländer. För att hantera situationen i Sverige kommer moderaterna att verka för kriminalisering av organiserande av tiggeri samt att ordningslagen skärps så att kommunerna får möjlighet att förbjuda tiggeri för att upprätthålla den allmänna ordningen. Dessutom vill vi ge kommuner och privata markägare fler verktyg för att kunna motverka att illegala boplatser uppkommer eller permanentas. Vi vill också se över regelverket för särskild handräckning och avhysning av illegala bosättningar så att detta blir enklare och billigare för markägaren.

Moderaterna var splittrade i frågan om möjlighet till kommunalt tiggeriförbud, en del ville gå längre och införa ett nationellt tiggeriförbud, medan andra inte ville ha något förbud alls. Men en tydlig majoritet gick på partistyrelsens linje och jag tycker det var en bra kompromiss. Med stämmans beslut kan vi göra det möjligt för de kommuner som upplever stora problem med tiggeriet att införa förbud, medan kommuner där det inte upplevs som något större bekymmer kan låta bli.

Jag är mycket nöjd med dagens beslut, eftersom jag argumenterat för skärpta regler under lång tid. Situationen i många delar av landet har blivit närmast ohållbar och människor är trötta på allt mer aggressivt tiggeri och olovliga bosättningar som bara växer. Nu visar moderaterna att vi lyssnar på våra väljare.
TV4 från moderaternas partistämma - med en bit av mitt anförande

2015-10-17

I kväll är jag oerhört glad efter den moderata partistämmans starka stöd för en rimlig migrationspolitik, något jag kämpat för - ofta i stark politisk motvind - sedan före valet 2010. I dag blev det också klart att partiet i praktiken tagit till sig alla de förslag som jag och 12 moderata riksdagskolleger skrev en riksdagsmotion om för ett par veckor sedan. Den sista punkten - att dra in ersättningar för dem som fått avslag på sin asylansökan - meddelade vår partiledare själv i sitt stämmotal idag. Därmed är i princip alla våra 10 förslag tillgodosedda En total framgång och ett bra beslut både för Sverige och för vårt parti.

I kvällens Nyheterna i TV4 visas ett långt inslag från moderaternas partistämma med anledning av den tydliga omsvängningen i migrationspolitiken. Lite kul att det bland annat finns ett inslag från ett av mina anföranden i migrationsdebatten idag på stämman.


Starkt stämmotal av Anna Kinberg Batra

2015-10-17Anna Kinberg Batra höll nyss ett engagerande och starkt stämmotal med stort fokus på partiets värderingar. Bland sakfrågorna nämndes givetvis migrationspolitiken (se föregående inlägg), men också moderaternas kamp för fler jobb och minskat utanförskap, värdet av en stark svensk konkurrenskraft och behovet av fler bostäder. Hon berättade också att hon vill lyfta skolfrågorna i ett nytt moderat skolinitiativ som hon själv ska leda. Allt för att moderaterna ska kunna bli det nya ledande skolpartiet.

Tidigare idag blev Anna och partiledningen enhälligt omvalda av partistämman.
Starkt stöd på partistämman för ny moderat migrationspolitik

2015-10-17

Innan migrationsdebatten var slut fick jag chansen till ytterligare ett inlägg där jag tog upp några andra delar i mitt planerade anförande, och uppmanade som avslutning stämman att stödja partistyrelsens linje.

Partistämman röstade en stund senare med överväldigande majoritet för partistyrelsens linje. Det blev en joirdskredsseger med 172 röster mot 31 i stridsfrågsan om permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Och de flesta övriga förslag togs i stort sett i total enighet.

För mig som i ganska hård intern motvind kämpat för en mer realistisk moderat migrationspolitik under 4-5 år känns det väldigt bra idag. Plötsligt tänker mitt parti som jag. Jag är helt övertygad om att de flesta moderata väljare (liksom många andra svenskar) tycker att vi valde en klok väg idag.

Nu har vår partiledning ett starkt mandat i diskussionerna med regeringen, och i sitt stämmotal räknade Anna Kinberg Batra upp sex konkreta krav som vi nu ställer i samtalen med regeringen för att hantera det akuta läget:

1. Skärpt kontroll av Sveriges gränser.
2. Tillfälliga uppehållstillstånd och införande av säkra länder ditt man snabbt kan avvisa dem som saknar asylskäl.
3. Tydlighet med att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Ersättning till personer som fått nej ska dras in.
4. Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring.
5. Bättre kostnadskontroll i asylmottagningen
6. Mer fokuserad biståndspolitik med bland annat ökat stöd till flyktingläger.
Stämmobild

2015-10-17Bild från mitt anförande på partistämman.
Mitt migrationsanförande på partistämman

2015-10-17

I dag höll jag ett kort anförande på den moderata partistämman som stöd för partistyrelsens linje om kraftfulla skärpningar och förändringar av partiets migrations- och integrationspolitik. Tyvärr halverades talartiden så allt i nedansteående talmanus kom inte med. Men det var detta jag tänkte sagt...

Moderatvänner!

Häromveckan besökte jag Migrationsverkets mottagningsenhet i Kållered i Mölndals kommun. Att läget i det svenska asylmottagandet är ytterst allvarligt, på gränsen till sammanbrott är ingen överdrift.

De senaste veckorna har enligt Migrationsverket runt 2.000 asylsökande om dagen sökt sig till vårt land. Om detta skulle fortsätta i samma takt kommer vi på ett år att ta emot över 700.000 asylsökande. Och inget tyder på att trenden är vikande, snarare tvärtom.

Som ledamot i riksdagens finansutskott inser jag de konsekvenser detta kommer att få för statsfinanserna, förutom alla närmast oöverstigliga praktiska problem, inte minst brist på bostäder och extrema påfrestningar på sjukvård, skola och välfärdssystem. De kommande veckorna börjar sannolikt Migrationsverkets tältläger att tas i anspråk. Flyktingar som lämnar tältläger i Turkiet eller Libanon hamnar alltså i ett tältläger i Sverige i stället. Dock till betydligt högre kostnad och i ett betydligt kallare klimat.

Av de som kommer är nu runt 2.500 personer i veckan ensamkommande barn och ungdomar. Det motsvarar faktiskt en årstakt på 100.000 ensamkommande. Socialtjänsterna i våra kommuner har inte längre någon chans att ordna boende och ett värdigt mottagande av alla.

Orsaken till det hårda trycket mot Sverige är att vi på många områden har regler som kraftigt avviker från övriga EU. Det gäller bedömning av asylskäl, ersättningsnivåer, permanenta uppehållstillstånd, ålderkontroll av asylsökande, sociala rättigheter till personer efter avslagsbeslut, preskriptionstider för asylbeslut, krav för medborgarskap och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

I ett EU med gemensam yttre gräns måste givetvis också samtliga länder innanför gränsen ha en samsyn kring regelverk, bedömningar och ansvarstagande. Sverige måste harmonisera sina regelverk till genomsnittet i EU samtidigt som vi kräver förändring hos de länder som inte tar sitt ansvar idag. När Sverige harmoniserar sina regelverk till resten av EU blir rimligen trycket mot Sverige mindre och ökar samtidigt på andra länder. Då blir också möjligheten att erbjuda ett bra mottagande av asylsökande bättre både för Sverige och de asylsökande.

Det är därför viktigt att stämman ger ett starkt stöd till partistyrelsens och utskottets förslag till förändringar som tryggar en långsiktigt hållbar asylpolitik och en bättre integration.

Självklart kommer detta inte att räcka för att hantera dagens akuta situation. Vi behöver också skärpta gränskontroller, en striktare tillämpning av Dublinförordningen som förutsätter att man söker asyl i det första trygga EU-land man kommer till, en lista över säkra länder, effektivare avvisning av de som får avslag på sin asylansökan, översyn av rättigheterna för dem som fått avslag på sin asylansökan och självklart ett mer kostnadseffektivt mottagande där migrationsverket bland annat får möjlighet att driva egna boenden.

Utöver partistyrelsens förslag och partiets 40 förslag i den riksdagsmotion som lämnades in för några veckor sedan skulle jag vilja lyfta två andra framtidsfrågor som vi bör diskutera förutsättningslöst i vårt parti. Det första är en översyn av våra ersättningssystem. Vi borde sträva efter att man i takt med att man kommer i egen försörjning stegvis efterhand kvalificerar sig för våra socialförsäkringssystem i stället för att få många rättigheter direkt vid ankomsten. Vi behöver även kraftigt skärpta regler för medborgarskap, där Sverige idag utmärker sig i hela Europa genom att helt kravlöst och villkorslöst ge alla medborgarskap efter en mycket kort tid i vårt land. Det måste också bli möjligt att förverka ett medborgarskap efter avtjänat straff för den som begår mycket allvarliga brott såsom terrorbrott och krigsbrott.

Jag är inte ombud och kan därför inte yrka på något. Däremot vädjar jag till ombuden att stödja partistyrelsens och utskottets förslag till beslut. I dagens extremt allvarliga läge finns inget utrymme för naivitet eller aningslöshet.

Som Tomas Tobe så klokt sa igår – moderaterna ska stå för en flyktingpolitik med både anständighet och förnuft.

Allt fler börjar inse att man inte kan bo i fina ord. Inte äta vackra principer. Och inte försörja sig på högtidliga deklarationer.

Det är allvar nu!


Att reformera Las innebär inget hot mot den svenska modellen

2015-10-16

Moderaternas partistämma tog idag ett typiskt kompromissbeslut. MUF drev kraftfulla krav på att turordningsreglerna skulle förändras eller helst avskaffas, medan partistyrelsen avvisade detta. Stämmans beslut blev nu att partiet ska "verka för att reformera Las". Ett enligt min mening ganska okomplicerat ställningstagande från stämman. Beslutet innehåller inget konkret om några förändringar, men samtidigt visar det att Moderaterna inte anser att Las är undantaget från all kritisk granskning vilket är sunt. Alla svenska lagar måste alltid få ifrågasättas, kunna moderniseras och anpassas när omvärlden och verkligheten förändras. Inte minst är det viktigt med så detaljerade och delvis krångliga regler som de som återfinns i Las.

Jag har många gånger kommenterat turordningsreglerna och Las. Många företag upplever att Las skapar osäkerhet om vad som händer i en situation med arbetsbrist, särskilt om man är något större än de företag som kan använda undantagsreglerna. Samtidigt upplever jag nog att problemen ofta är mer känslomässiga än konkreta i verkligheten. Man upplever att man inte får bestämma själv om vad som är bäst för det egna företaget. Det är ett skäl i sig att våda diskutera Las. Samtidigt tror jag det är viktigt att ge en korrekt bild av vad reglerna egentligen innebär. Många företagare upplever en onödig oro över problemen. Inte minst alla de småföretag som faktiskt omfattas av undantagsreglerna som gör att turordningsreglerna aldrig blir tillämpliga i praktiken.

Det finns också en överdriven tro att om man bara "skrotar Las" kommer de nya jobben att strömma till i stora mängder. Men så är det ju knappast. På marginalen kanske någon arbetsgivare slipper begränsas av en onödig oro för Las och vågar anställa, men det kan lika gärna åstadkommas genom bättre information om vad Las egentligen innebär. Det är ju inte heller så att vare sig fler eller färre skulle bli av med jobbet om turordningsreglerna avskaffades. Las påverkar bara på marginalen VEM som ska bli av med jobbet. Om turordningsreglerna avskaffas blir det kanske i stället någon annan. Men den totala arbetslösheten påverkas knappast.

Dagens stämmobeslut är med andra ord knappast någon revolutionerande jobbskapande åtgärd. Däremot kan det kanske medföra en något mer avslappnad moderat syn på Las som en lag bland alla andra som inte är fredad från all form av kritik och översyn. Och det är i sig en sund linje för ett parti som vill följa med sin tid.

De högljudda kommentarerna från vissa LO-förbund och Aftonbladets ledarsida efter dagens beslut där man hävdar att moderaterna bland annat "vill skjuta ned den svenska modellen" (citat av Anders Ferbe IF Metall) får man väl ta för vad de är. Faktum är ju att flera LO-förbund just denna vecka (!) sitter i förhandlingar med arbetsgivareparterna och diskuterar exakt samma sak - att avtalsvägen reformera Las. Om arbetsmarknadens parter ser ett behov av förändring är det kanske inte så konstigt om även politiska partier ser detta behov? Samtidigt tror jag knappast på några dramatiska förändringar av Las eller arbetsrätten i övrigt utan samförstånd med i vart fall huvuddelen av arbetsmarknadens parter. Och jag är övertygad om att Moderaterna även i framtiden kommer att försvara grunderna för den svenska modellen.
Dagens Eko: 30.000 personer har avvikit efter avvisningsbeslut

2015-10-16

Som om det inte skulle räcka att polisen tappat greppet över flyktingströmmen uppger Dagens Eko idag att sedan 2012 har 30.000 personer avvikit efter avvisningsbeslut. Polisen har nu 21.000 ärenden om avvisning som man inte har resurser att hantera. Bara i år har Migrationsverket lämnat över 9.000 nya ärenden för verkställande. Men polisen har ingen möjlighet att genomföra alla dessa. Endast 1.000 personer har faktiskt avvisats.e

Och vad gör majoriteten av politikerna? Jo, de försvarar enträget omfattande sociala rättigheter för dem som gått under jorden efter avvisningsbeslut. Både skola och sjukvård ska vi bekosta för människor som inte har rätt att vara här. Det strider mot alla rimliga rättsprinciper och motverkar självklart att människor frivilligt lämnar landet efter avslagsbeslut. Och våra korta preskriptionsregler lockar samtidigt allt fler att gömma sig i hopp om en ny asylprövning. Ofattbart naivt. Moderaterna vill förlänga preskriptionstiden och det är bra. Men det behövs också en tydlig begränsning av rättigheterna för dem som vistas illegalt i landet (de bör rimligen endast ha rätt till akut sjukvård i likhet med alla andra som vistas i vårt land). Detta är något jag och 12 andra moderater föreslår i vår gemensamma migrationsmotion till riksdagen. I den frågan går vi längre än vårt parti, men det är viktigt och nödvändigt.
SvD avslöjar - polisen har tappat kontrollen över flyktingströmmen

2015-10-16Svenska Dagbladet har kommit över interna polisprotokoll som visar att polisen internt anser att man helt har tappat kontrollen över flyktingströmmarna och vilka som kommer till vårt land. Läs Per Gudmundssons kommentar på ledarsidan med anledning av avslöjandet.

Detta är ett självklart skäl att omedelbart återinföra gränskontroller vid alla viktigare svenska gränsstationer.
Ulf Kristerssons anförande om moderaternas ekonomiska politik

2015-10-16Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson och vice ordförande i finansutskottet, inledde första debattpunkten på partistämman, Ekonomi och jobb, med ett anförande om Sveriges ekonomiska läge och vad som händer o omvärlden. Det var kända frågor som jag tidigare berättat om på bloggen. Fokus på ekonomiskt ansvarstagande, företagande och jobb, att motverka det nya utanförskapet bland lågutbildade och nyanlända och att försöka motverka och hantera ökande kostnader för stigande sjuktal och snabbt ökande strömmar av asylsökande.

Han började sitt anförande med att belysa världens stora migrationsströmmar, konstaterade att det svenska flyktingmottagandet "kostar förfärligt mycket pengar" och att lilla Sverige inte kan bära ett så stort ansvar för europeiskt flyktingmottagande som vi gör idag.

Min uppfattning idag och efter att ha läst protokollet från gårdagens utskottsdiskussioner är att en bedövande majoritet av de moderata ombuden på plats stödjer partistyrelsens förslag om betydligt skärpta regler kring migration, flyktingmottagande och integration. Man inser att i det extremt allvarliga läge vi nu befinner oss finns det inte utrymme för naivitet och flummiga ideologier om ett gränslöst samhälle. Det är allvar nu och det är viktigt att den moderata partiledningen känner att starkt internt stöd i partiet för den nya mer realistiska linjen i dagens i särklass största och viktigaste samhällsfråga.
Nu är jag på plats i Karlstad

2015-10-15

Nu är jag på plats i Karlstad för att följa den moderata partistämman som observatör. Alla riksdagsledamöter har rätt att närvara och även delta i debatterna även om man inte är valt ombud som ska rösta på stämman. Jag planerar att delta i vart fall i migrationsdebatten. I övrigt kommer jag att följa stämman och besluten och blogga när jag hinner.

Media når mig som vanligt under hela stämman, antingen på telefon, 070-6956828, eller via mail, jag.ericson@riksdagen.se.


Sista trädgårdsbilden för i år?

2015-10-15

Dahiorna framför huset har hittills klarat sig undan frosten vid sin skyddande vägg, men nu blir det allt kallare. Så detta blir väl troligen årets sista trädgårdsfoto. Nu är det vilotid, och Dahliorna har ju lyxen att få vila sina rötter i en låda inomhus...Beröm som värmer!

2015-10-14

Att förespråka en rimlig och realistisk migrationspolitik ger inte bara beröm och pluspoäng i den politiska debatten utan också en hel del hårda ord från politiska motståndare, tyvärr även ibland inom ens egna parti. Därför blir det extra roligt att få sådant beröm från vanliga väljare som jag fick häromdagen i en insändare i Ulricehamns Tidning med tema migrationspolitik. Ett utdrag nedan. Tack Tommy Fjällström i Gällstad!


Partiledardebatt

2015-10-14I dag hölls partiledardebatt i riksdagen. Den kom ju ytterst lägligt med tanke på det rådande osäkra politiska läget. Vår partiledare Anna Kinberg Batra gjorde ännu ett starkt framträdande och tryckte på att det nu är viktigt att ta ansvar i en orolig tid och att det inte är utrymme för populistiska utspel för att skapa totalt politiskt kaos. Det är inte det Sverige behöver mitt i en dramatisk och närmast ohanterlig kris med ett oerhört stort och ökande antal asylsökande som tar sig till Sverige.

Anna Kinberg Batra var tydlig i debatten med att Sverige givetvis ska ta sin del av ansvaret u Europa för att ta emot människor på flykt men att dagens situation är ohållbar. Vi moderater vill ha skärpta gränskontroller för att hantera den akuta situationen och har ytterligare 40 konkreta förslag för en bättre långsiktig migrations och integrationspolitik. Bland våra förslag finns tillfälliga uppehållstillstånd, effektivare avvisning av dem som inte beviljas asyl, effektivare och billigare mottagningsprocess, införande av "säkra länder" i asylprocessen, ändrade preskriptionstider för att minska antalet personer som går under i jorden i hopp om ny asylprövning, skärpta ID-kontroller vid EU:s yttre gränser, skärpta straff för flyktingsmuggling, skärpt försörjningsansvar vid anhöriginvandring och en massa annat.

Anna Kinberg Batra bjöd ju in regeringen till samtal under TV:s partiledardebatt i söndags och nu har man enats om att träffas på fredag. Man får bara hoppas att det då kommer fram konkreta besked och inte bara blir ett kafferep. Sverige behöver handlingskraft nu!
Statsministern förolämpar hela svenska folket

2015-10-12Detta är alltså budskapet på statsministerns fina samling för att hantera migrationen. Om hans mål är att göda främlingsfientliga krafter och öka motståndet mot flyktingmottagande så har han nog lyckats väldigt bra idag. Personligen känner jag mig faktiskt förolämpad.

Varje land har sin kultur, sitt sociala kitt, sitt rättssystem och sina sedvänjor. Det är det som skapar en nation. Det förändras över tid och nya kulturella influenser kan vara ett mycket välkommet tillskott. Men att påstå att det inte finns någon genuin traditionell inhemsk svensk kultur överhuvudtaget är att håna alla oss som levt i Sverige i generationer.

Det som händer nu är en växande polarisering i vårt samhälle. Mellan naiva röster som tror att lilla Sverige klarar att ta emot hur många nyanlända som helst, om de så ska bo i tält och bedriva skolundervisning utomhus, och att vi som redan bor här ska anpassa oss efter dem som kommer hit i stället för tvärtom. Och på andra sidan en snabbt växande skara av riktigt radikala främlingsfientliga rasister som blir allt mer högljudda i debatten. Och för varje utspel från den ena eller andra sidan växer polariseringen i vårt land. Jag är uppriktigt orolig för framtiden.
Rekord i antal asylsökande slogs i helgen

2015-10-12

Migrationsverket meddelar på sin hemsida att det den senaste veckan kom 9.300 asylsökande till Sverige. Det innebär att det tidigare rekordet från 1992 är slaget när det gäller antalet asylsökande under ett kalenderår.

När det gäller ensamkommande barn och ungdomar blir trenden allt tydligare, i stort sett alla kommer nu från Afghanistan. Bara en liten andel kommer från krigets Syrien.

Nedan en dramatisk skärmdump från TextTV idag. Trots detta verkar vissa mena att allt bara kan få rulla på utan åtgärder. De som menar det får faktiskt också förklara hur det ska hanteras rent praktiskt.


Grattis Nelly - 11 år!

2015-10-12I dag är det 10 år sedan Nelly kom med flyg från Spanien. Hennes liv som gatuhund byttes mot ett liv som familjehund. Hon var ungefär ett år när hon kom, så därför firar vi hennes födelsedag den 12 oktober varje år. Och trots att hon väl snart närmar sig pensionsåldern så är hon lika stark, spänstig och busig som hon alltid varit. Fast lite grå om nosen. Precis som husse.
Alliansen bjuder in regeringen till samtal om flyktingsituationen

2015-10-11

I SVT Agendas partiledardebatt i kväll bjöd moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra in regeringen till samtal med Alliansen om den akuta flyktingsituationen och hur integrationen kan förbättras.

Sverige står inför omfattande utmaningar. Läget är allvarligt på flera områden. Nu krävs ledarskap, ansvarstagande och reformer. Den akuta flyktingsituationen innebär ett mycket ansträngt läge i flera delar av landet. Flera kommuner har signalerat att situationen lokalt är akut. Grundläggande samhällsservice som skolgång och barnomsorg riskerar att inte klaras av. Utöver de mest brådskande utmaningarna kopplade till den aktuella flyktingsituationen är det även tydligt att integrationen inte fungerar tillräckligt väl. Vägen till arbete och in i det svenska samhället för utrikes födda är fortsatt alltför lång.

Alliansen bjuder därför nu in regeringen till samtal om den akuta flyktingsituationen och en förbättrad integration.
Mycket stark insats av Anna Kinberg Batra i kvällens debatt

2015-10-11Kvällens partiledardebatt blev ju oväntat spännande efter decemberöverenskommelsens sammanbrott i helgen. Och självklart fick den aktuella flyktingkrisen stort utrymme.

Jag är mycket nöjd med min partiledare som gjorde sitt kanske allra bästa debattframträdande hittills. Hon tog ansvar i de stora viktiga frågorna och bjöd dessutom in regeringen till samtal om den akuta flyktingsituationen.

Även övriga Alliansen skötte sig bra. Att Centerpartiet har en annan syn än resten av Alliansen i migrationspolitiken är självklart ett problem, men jag är övertygad om att det ändå går att skapa ett brett stöd för viktiga förändringar av flyktingpolitiken i riksdagen. Och när det gäller synen på integration av dem som redan finns här är Alliansen mer samspelta. I övriga frågor som debatterades, tex Sveriges ekonomi, jobben, Nato mm visade Alliansen stor samsyn.

Det kommer helt klart att bli en intressant politisk höst - precis som förra året.
Mest omfattande isutbredningen på Arktis på tio år

2015-10-10

DMI, Danmarks Meteorologiska Institut, har just presenterat data för isutbredningen på Arktis den senaste veckan. Det visar sig då att isutbredningen (minst 30% iskoncentration) just nu är den största på tio år. Kommer då detta att uppmärksammas av media inför den kommande klimattoppmötet? Jag tvivlar....

Moderaterna ifrågasätter regeringens "tält-strategi" för flyktingar

2015-10-10

Moderaternas migrationspolitiske talesperson, Johan Forssell, kritiserar i en artikel i Svenska Dagbladet regeringen Löfvéns strategi att erbjuda flyktingar boende i tältläger. Och visst känns det märkligt att människor kommer från tältläger i Turkiet eller Libanon bara för att hamna i ett nytt tältläger i Sverige - till mångdubbel kostnad. Hur tänker sig Löfvén fortsättningen? Vart ska människor ta vägen sedan? Det finns ju inga tomma boenden kvar, och tar år att bygga nya om det nu är det han tänker sig. Och även de ungdomar som redan bor i Sverige, svenskfödda såväl som utrikesfödda, vill också kunna flytta hemifrån en dag. Konkurrensen om lediga lägenheter är redan stor.Löfvén har bäddat för att Decemberöverenskommelsen föll

2015-10-09

Alliansens partiledare enades för en stund sedan om att Decemberöverenskommelsen i och med dagens KD-beslut har fallit i sin helhet. Vilka konsekvenser detta får återstår att se, men Alliansen är beredda att ta över regeringsmakten tillsammans om dagens regering skulle falla.

Jag är faktiskt inte direkt förvånad över att KD tog dagens beslut att lämna Decemberöverenskommelsen. Motståndet mot den har växt på senare tid i alla Allianspartierna. Stefan Löfvén har bäddat för detta. Han har brutit vallöften på löpande band, han har inte visat något som helst ansvarstagande för den pågående flyktingkrisen, han följer inte riksdagens beslut i ett stort antal frågor där den kört över regeringen och regeringen för i övrigt en politik som skadar jobben och ökar arbetslösheten och höjer skatter på löpande band. Och man låter Vänsterpartiet styra allt mer av politiken åt vänster. Självklart växer missnöjet bland alla borgerliga sympatisörer, även bland moderaterna. Stefan Löfven har helt enkelt bäddat för att Decemberöverenskommelsen ska falla.

Många borgerliga väljare jublar över beslutet och ser det som "räddningen för landet" och att man nu "äntligen blir av med Löfvén". Fast riktigt så enkelt är det förståss inte. Risken är nog stor för att många nu får överdrivna förväntningar. Att Decemberöverenskommelsen faller innebär inte att regeringen Löfvén faller. Det innebär inte heller att det blir nyval. Däremot innebär det att det blir betydligt svårare att bilda en Alliansregering om regeringen Löfvén faller. Det är baksidan med dagens beslut. Hur detta i så fall ska hanteras och hur man ska kunna styra landet återstår att se. Nu måste politikerna ta ansvar för att kunna styra landet i dagens mycket allvarliga läge med flyktingkris och internationell oro.

Sammanfattningsvis: Jag sörjer inte Decemberöverenskommelsen, men jag väntar nog med att jubla alltför mycket över att den fallit tills jag ser vad alternativen är.
Migrationsverkets statistik per igår

2015-10-09

Det finns många diskussioner på sociala medier om vilka som egentligen kommer till Sverige som asylsökande, både varifrån de kommer och hur många de är. Migrationsverket redovisar dagligen statistik över detta, men påpekar också att man inte alltid hinner resgitrera alla varje dag, och att det också finns ett möärkertal, varför det totala antalet är högre än det som syns i statistiken. Just nu uppskattar man att det komer runt 2.000 personer per dag. Men trots detta är statistiken den bästa som finns. Här först siffrorna över det totala antalet asylsökande den senaste veckan. De senaste dagarna har det handlat om historiska rekordnivåer. Mindre än hälften av de asylsökande kommer för övrigt från krigets Syrien och Irak.Migrationsverket redovisar nu också siffror över hur stor andel av de asylsökande som är ensamkommande barn och ungdomar. En ytterst liten del kommer från Syrien, nästan alla är afghanska tonåringar. Och antalet har fullständigt exploderat de senaste dagarna.


Anna Kinberg Batra kräver omedelbart införande av gränskontroller

2015-10-09

I dag går Anna Kinberg Batra ut och kräver omedelbart införande av gränskontroller vid Sveriges gränser för att kunna hantera flyktingströmmarna och få ordning på mottagandet. Hon flaggade ju för detta redan för en tid sedan, men statsminister Löfvén har inte agerat. Jag tycker det är utmärkt att hon nu går ut tydligt med detta krav.

"Det är uppenbart att den nuvarande situationen är ohållbar. Det är tydligt att regeringen inte har kontroll över läget. Stefan Löfven saknar både vilja och förmåga att lösa den akuta situation Sverige befinner sig i. Ordning och reda i mottagandet krävs här och nu. Därför behövs nu tillfälliga gränskontroller, införande av säkra länder-listor, tillfälliga uppehållstillstånd samt att de som får avslag på sina asylansökningar snabbt återvänder" säger Anna Kinberg Batra.

Jag upprepar det jag skrev igår om att man då även bör undersöka möjligheten att direktavvisa alla asylsökande som kommer direkt från ett annat EU-land, exempelvis med färjor/bro från Danmark, Tyskland eller Polen. Enligt Dublinförordningen ska man söka asyl i fösta trygga EU-land. Om en asylsökande bevisligen kommer direkt från ett sådant EU-land borde Sverige kunna direktavvisa dessa personer redan vid gränsen. Däremot ska givetvis asylrätten vara kvar för dem som kommer direkt till Sverige som första EU-land.

Moderaternas budgetmotion för 2016

2015-10-09

I tisdags presenterade Moderaterna sin budgetmotion Sverige kan mer - en politik som bryter det nya utanförskapet Det är vårt alternativ till regeringens budgetproposition (statsbudget) för 2016. Några centrala delar i vår ekonomiska politik:

1. Moderaterna och Alliansen tar ansvar för statsfinanserna och har en gemensam syn på reformutrymmet och statsfinanserna. Våra fyra budgetar är något starkare än regeringens och utgiftsnivåerna är lägre. Vid behov kan Allianspartierna snabbt förhandla fram en gemensam budget som det går att regera på.
2. Moderaterna sätter jobben främst. Det nya utanförskapet måste brytas och då krävs kraftfulla reformer så att fler kan få sitt första jobb. Moderaternas förslag innebär minst 37 000 fler jobb på kort sikt jämfört med regeringens politik.
3. Moderaterna tar itu med två stora skenande utgiftsposter, kraftigt stigande sjuktal och snabbt stigande kostnader för migrationen.
4. Moderaterna har en mer heltäckande politik för de äldres ekonomi, där vi sänker skatten lika mycket som regeringen men utan att göra hemtjänsten dyrare och utan att höja arbetsgivareavgiften för den som anställer äldre som vill arbeta lite extra.
5. Moderaterna vill stärka drivkrafterna att arbeta genom att stå upp för rimliga skattenivåer, stärka investeringar i utbildning, utveckla Sveriges infrastruktur och värna företagsklimatet. Fler i arbete är helt avgörande för att kunna säkerställa mer kunskap i skolan och högre kvalitet i välfärden. Nedan en kort sammanställning av våra förslag till reformer:

Rusta med kunskap för att få det första jobbet
• Utbildningsplikt
• Utbyggd yrkesvux med cirka 13 000 platser
• Rätt till komvux för alla som är behöriga
• Ökade resurser till validering av nyanländas kompetens
• Svenskundervisning och kompetenskartläggning under tiden i asylboende
Det ska löna sig att ta det första jobbet
• Förstajobbet-avdraget, skatteavdrag för låga inkomster
• Taket i a-kassan bör endast höjas till 760 kronor per dag under de 300 första dagarna och därefter ligga kvar på 680 kronor per dag (Lägre höjningar än regeringens förslag)
Ansträngningar för att få första jobbet
• Högre aktivitetskrav i försörjningsstödet
• Ökad jobbstimulans i försörjningsstödet
• Högre aktivitetskrav i etableringsersättningen
• Ökad jobbstimulans i etableringsersättningen
Bredare vägar till det första jobbet
• Förstajobbet-anställning
• Rutavdraget utvidgas till flytt-tjänster
• Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar yngre än 21 år
• Yrkesintroduktionsanställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa samt höjt handledarstöd
• Matchningsanställningar för långtidsarbetslösa
• Företagsrådgivning för utrikes födda
Utbildningssatsningar
• Utbyggd karriärtjänstreform med 6 400 tjänster
• Allmän förskola från två år och mindre förskoleklasser
• 10-årig grundskola
• Utökad matematikundervisning i högstadiet
• Obligatorisk sommarskola från årskurs 6
Välfärd och pensioner
• Sänkt skatt för pensionärer
• Nej till höjd maxtaxa i hemtjänsten
• Stärkt kompetensförsörjning i vården
• Äldreomsorg med måltidslyft och fler anställda
Säkerhet och försvar
• Ökade resurser till Försvaret
• 1000 nya poliser
• Åtgärder för terrorismbekämpning
• Säkerhetshöjande åtgärder för trossamfund
Stoppa ökningen av sjukfrånvaron
•Förstärk tidsgränserna genom ny karensdag vid dag 15 och gör om karensdagarna till karensavdrag
•Inför siffersatt mål för sjukpenningtalet och öka Försäkringskassans kontroller vid tidsgränserna
•Lagstiftad skyldighet för hälso- och sjukvården att verka för återgång i arbete
•Öka prestationsdelen i statliga sjukskrivningsmiljarden
•Fokusera rehabiliteringsgarantin på effektiva behandlingsformer som till exempel KBT
•Nej till ökade ersättningar och borttagen tidsgräns
Nya instrument mot fusk, missbruk och bidragsbrott
•Lagen om underrättelseskyldighet vid misstänkta felaktiga utbetalningar bör vidgas till att också innefatta utbetalningar till företag
•Stärk särskilt kontrollsystemen vid utbetalningar av bidrag och ersättningar till företag
Ett kostnadseffektivt mottagande av asylsökande och nyanlända
•Läs våra 40 förslag i vår separata motion En förnyad integrations- och migrationspolitik
Allt fler följer mig på sociala medier

2015-10-08

I morse började antalet personer som följer mig på Twitter så sakta att närma sig den magiska gränsen på 3.000. Och i eftermiddags kom nummer 3.000. Sedan rullade det på och rasslade in 45 följare till på några timmar...Och snart kommer nummer 2.000 som facebookvän också. Bara en kvar...


Migrationsverket kastar sängkläder i stället för att tvätta dem

2015-10-08


Göteborgs-Posten berättar idag hur Migrationsverket på mottagningsenheten i Kållered kastar använda sängkläder på mottagningsboendet (ofta bara använda en eller två nätter!) i stället för att tvätta dem. "Att tvätta och paketera kostar också pengar. Man anser sig inte ha "resurser" att tvätta sängkläder och kuddar utan det är "billigare" att köpa nya. "Vi har gjort en avvägning och kommit fram till att vi inte har möjlighet att återanvända sängkläderna." Och enligt artikeln gör man likadant på alla mottagningsboenden i landet.

Man tar sig för pannan. Just nu skenar kostnaderna för asylmottagandet närmast helt utan kontroll. Och Migrationsverket praktiskt taget kastar medborgarnas skattepengar i en container! Varför inte kolla med Mölndals kommun, Kriminalvårdsverket eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset hur dessa tar hand om sin tvätt från äldreboenden, anstalter och sjukhus? Eller kolla med hotellen i centrala Mölndal vilka kanaler de använder? Det kostar ett telefonsamtal, några minuters avtalsskrivande och sedan kommer någon och hämtar tvätten på Sagåsen. Om det var mer lönsamt att köpa nytt än att tvätta skulle knappast sjukvården, kriminalvården, kommunerna och hotellen tvätta sina sängkläder!
Asylmottagandet har kollapsat - asylsökande erbjuds hotellboende

2015-10-08

Borås Tidning berättar idag hur Migrationsverket på Sagåsen i Kållered (den mottagningsenhet jag själv besökte nyligen, inte långt från Ubbhult) nu har sådan kris med platser till asylsökande att man i fredags tvingades boka rum på 30 asylsökande på Grand Hotell i Borås med lunch och middag! De asylsökande bodde på hotellet hela helgen. Av artikeln att döma har hotellet beredskap för att ställa upp fler gånger vid behov. Vad kostnaden blir för denna typ av mottagningsboenden framkommer inte i artikeln.


2 kronor höjd kommunalskatt på grund av flyktingmottagandet

2015-10-08

Dagens Nyheter berättar idag att Sveriges Kommuner och Landsting varnar för en kommunal skattechock till följd av det omfattande flyktingmottagandet. Enligt SKL:s chefsekonom Bettina Kashefi behöver skatterna i genomsnitt höjas med närmare två kronor fram till 2019.

Jag känner Bettina Kashefi ganska väl sedan hennes tid som statssekreterare åt förre socialförsäkringsministern Christina Husmark Persson (M), och hade mycket med henne att göra under min tid i socialförsäkringsutskottet och arbetet med sjukförsäkringsreformen. Det gör att jag kanske tar till mig lite extra av det hon säger. Hon är en klok och analytisk person och om hon varnar på detta sätt ska man definitivt lyssna.


Blir flyktingmottagandet en gökunge i välfärdsboet?

2015-10-07Antalet asylsökande är nu uppe i 1.500 per dag enligt officiella registrerade siffror - plus ytterligare ett antal hundra som man enligt Migrationsverket inte hinner registrera. Man uppskattar därför att den verkliga siffran ligger runt 2.000 asylsökande om dagen, vilket motsvarar 730.000 personer på årsbasis. Och trenden är stigande.

Förra veckan kom minst 1.713 (!) ensamkommande barn och ungdomar. Om dessa nivåer håller i sig motsvarar det över 89.000 (!) ensamkommande på tolv månader (mot budgeterade 8-10.000). Det betyder att med dagens takt kommer det nästan lika många ensamkommande barn per vecka som det föds barn i Sverige! Och med en kostnad på 1 miljon per barn/ungdom första året blir kostnaden bara för de ensamkommande i så fall alltså hisnande 89 miljarder kronor! Var ska dessa pengar tas? Var hittar man boenden för 89.000 ensamkommande? Hur tar man hand om 89.000 ensamkommande elever i våra skolor och förskolor? Var finns alla de tolkar och resurspersoner som behövs? (Bilden och siffrorna kommer från Migrationsverkets hemsida).

Trots panikåtgärder med boenden i gymnastiksalar och en "dammsugning" hos myndigheter och kommuner efter tomma lokaler kan man nog konstatera att ytterligare någon eller några veckor på dessa nivåer kommer att medföra ett totalt sammanbrott i hela mottagningssystemet. Och inget tyder på att volymerna ska minska - tvärtom ökar de stadigt dag för dag.

Jag är inte ensam om att se stora hot mot välfärden i takt med att antalet asylsökande lämnat alla realistiska nivåer. Även moderaternas ekonomisktpolitiskt ansvarige varnar nu för att kostnaden för flyktingmottagandet ska gå ut över vården, skolan och omsorgen. "Det här riskerar att bli gökungen som tränger ut allt annat ur välfärdsboet", sade min utskottskollega Ulf Kristersson (vice ordf i finansutskottet) när han och Anna Kinberg Batra presenterade vår Moderata budgetmotion häromdagen.

Jag är uppriktigt förvånad över att inte statsministern kallar samtliga övriga riksdagspartier till akut krismöte och föreslår ett beslut om omedelbart återinförda gränskontroller och omedelbar tillämpning av Dublinförordningen redan vid gränsen, dvs avvisning av alla asylsökande som kommer via annat EU-land (där de enligt Dublinreglerna borde sökt asyl).

Utöver detta förslag vill jag slå ett slag för moderaternas stora migrations-och integrationsmotion med 40 konkreta förslag och för den migrationsmotion med tio konkreta förslag som jag skrivit tillsammans med 12 andra moderata riksdagsledamöter. Vi politiker kan självklart påverka läget, men det brådskar!

(Texten uppdaterad 22.50)
Årets riksdagsmotioner

2015-10-07

I år lämnade riksdagsledamöterna sammanlagt in 3203 riksdagsmotioner under allmänna motionstiden. Det blir i genomsnitt nio per ledamot.

Själv har jag i år lämnat in 24 enskilda riksdagsmotioner, varav fem är skrivna tillsammans med andra. Utöver detta står jag tillsammans med mina moderata kolleger bakom tre kommittémotioner från oss moderater i Finansutskottet och har tillfört förslag eller medverkat vid några av de partimotioner moderaterna tagit beslut om i riksdagsgruppen, varav den stora budgetmotionen givetvis är den tyngsta. Men jag har även engagerat mig i partimotionerna kring integration/migration och tiggeri.

Enskilda motioner som jag skrivit själv eller tillsammans med andra:
Angående migration (Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik)
Ersättningar till nyanlanda
Redovisning av infrastrukturinvesteringar (Investeringsbudget för större investeringar)
REP avdrag ("RUT-avdrag" för reparationstjänster)
Alternativa arbetsformedlingar (Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen)
Studielån for körkort
Fokus på sysselsättningen
Avskaffa fastighetstaxeringen
Avskaffande av Värnskatten
Avgiftsbeläggning av myndighetsbesok
Kommunala tillsynsavgifter
Skärpta åtgärder mot övergrepp i rattssak
Vårdnadsbidragets storlek
Nya vårdnadsregler
Översyn av reglerna för tvångsvård
Försäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker
Gårdsforsaljning av livsmedel
Avskaffa statens stöd till genusforskning
Avskaffa Nationella sekretariatet for genusforskning
Översyn av statens stöd till organisationer
Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud
Anpassa lagstiftningen for att underlätta bevarandet av det rörliga kulturarvet
Fri motionsrätt

Kommittémotioner från moderaterna i Finansutskottet:
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Offentlig upphandling

Några partimotioner där jag medverkat i processen eller engagerat mig på olika sätt:
Sverige kan mer - en politik som bryter det nya utanförskapet (Moderaternas budgetmotion)
Åtgärder mot tiggeri
En förnyad integrations- och migrationspolitik
Besök hos Veteranpoolen i Borås

2015-10-06

I dag besökte jag och min moderate riksdagskollega, Cecilie Tenfjord Toftby, Veteranpoolen i Borås. Att vi gjorde det just idag berodde på att moderaterna idag presenterade sin budgetmotion för kommande år, alltså vårt moderata alternativ till regeringens statsbudget. Jag återkommer till en sammanfattning av våra förslag, men i detta inlägg ska jag främst behandla de frågor som rör pensionärer som fortsätter arbeta eller driva eget företag efter uppnådd pensionsålder.

Veteranpoolen anställer äldre människor som vill arbeta mer eller mindre efter sin pension. Vissa arbetar bara några få timmar då och då, medan andra kan jobba 20-25 timmar i veckan eller ännu mera.

Man utför arbetsuppgifter både för äldre och yngre kunder, men många av kunderna är pensionärer och de känner stor trygghet i att få hjälp av erfarna hantverkare och servicepersonal

För företaget har ROT-och RUT-avdraget betytt väldigt mycket, liksom de nedsatta arbetsgivare- avgifterna för de företag som anställer äldre. Även det extra generösa jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar har varit viktigt för de som utför arbetsuppgifterna eftersom de får behålla mer av inkomsten. På köpet blir även den framtida pensionen aningen bättre.

Vi fick klara besked om att Veteranpoolen är bekymrade över de förändringar som väntar. Försämrat ROT-avdrag, försämrat RUT-avdrag och höjda arbetsgivareavgifter. Vår värd, Sören Johansson, var tydlig med att man tänkte vänta och se och ville inte göra några politiska uttalanden eftersom man har anställda med olika politiska sympatier. Men han sa också att förändringarna självklart är negativa och att det mycket väl kan bli så att man exempelvis inte kan höja de anställdas löner nästa år.

I takt med att den demografiska utvecklingen gör att allt fler av oss blir allt äldre kommer vi på sikt tvingas höja pensionsåldern. Alla insatta vet detta. Alliansen valde att försöka locka fler äldre att arbeta längre genom morötter i form av lägre beskattning och detta har varit framgångsrikt. Minst 120.000 äldre arbetar i dag i någon omfattning. När regeringen nu försämrar förutsättningarna för äldre att arbeta längre eller fortsätta med sin enskilda näringsverksamhet finns risken att färre gör det. Och förr eller senare kan det då leda fram till en tvingande höjning av pensionsåldern. Det vore mycket olyckligt. Moderaterna föreslår därför i sin budgetmotion oförändrat RUT och ROT och att sänka åldersgränsen för nedsättning av arbetsgivareavgifter för äldre anställda från 65 till 64 år i stället för att som regeringen höja avgiften.
Det blir 24 riksdagsmotioner i år

2015-10-05

I morgon är sista dagen att lämna in sina riksdagsmotioner, och för min del blir det i år 24 stycken, varav jag skrivit fyra tillsammans med andra.

Bland mina motioner finns flera kända frågor som jag driver. Bland annat att utvidga RUT-avdraget att omfatta även reparationstjönster ("REP-avdrag"), att utveckla och ge kommunerna möjlighet att höja vårdnadsbidraget, att öppna upp för alternativa arbetsförmedlingar och att införa möjlighet till studielån för körkort. Jag vill också införa tydligare regler om en ökad helhetssyn vid tillämpning av djurskyddslagen och ökad rättsäkerhet i frågor som rör djurförbud.

En mycket viktig motion i år gäller migration och integration. Vi är 13 moderata riksdagsledamöter som föreslår tio konkreta punkter för att kunna hantera dagens närmast ohållbara situation och påfrestning på migrationspolitiken. Mycket handlar om prioriteringar, regelförändringar och inte minst en harmonisering av regelverken inom EU, där både Sverige och andra länder måste anpassa sig. Ska man ha gemensamma yttre gränser kan inte heller regelverken i olika EU-länder variera alltför mycket. Många av motionsförslagen ligger i linje med moderaternas partimotion i frågan, och vi tillför dessutom ytterligare några förslag.

Senare i veckan kommer jag att lägga ut samtliga inlämnade motioner på bloggen.
Många av de med lägst pensioner får det sämre nästa år

2015-10-04

Från TextTV igår:Jag skulle vilja lägga till att det faktiskt är betydligt värre än TextTV skriver. Alla pensionärer som exempelvis driver egen näringsverksamhet (många lantbrukare tex) kommer att få höjd skatt när egenavgifterna för pensionärer höjs vid årsskiftet. Andra pensionärer som skule vilja jobba lite extra lär får svårare att få jobb när arbetsgivareavgfiten för äldre höjs. Och en del äldre som redan idag jobbar extra (över 120.000 gör detta) lär troligen bli av med dessa extrainkomster för att de blir för dyra att behålla som anställda.

Andra pensionärer kommer att drabbas av försämringar av RUT och ROT och många kommer att drabbas av höjd bensinskatt. Regeringens skattesänkningar gäller dessutom bara dem med pensioner under ca 20.000 per månad. En del med högre pensioner kan tvärtom räkna med högre skatt i och med att de får börja betala statlig skatt på pensionen eftersom brytpunkten inte räknas upp.

Regeringens upprepade mantra om att pensionärerna kommer att få det bättre är tyvärr inte helt sanningsenlig.
Göteborgs-Postens ledarsida håller med mig

2015-10-03

Alice Teodorescu skriver klokt på G-P:s ledarsida om den tilltagande förvirringen i flyktingfrågan.

Det är inte minst intressant att hon också berör det jag bloggade om häromdagen, nämligen att avvisningen av dem som fått avslag på asylansöäkan inte fungerar, och att politiska beslut medverkat till detta genom att ge utökade rättigheter till dem som saknar asylskäl: "Om det inte görs någon skillnad på den som har och den som saknar asylskäl faller tanken med asylrätten. Att den borgerliga regeringen tillsammans med MP gav illegala flyktingar rättigheter som annars bara tillfaller den som har rätt att vistas i Sverige, har inte enbart bidragit till att underminera den svenska rättsprocessen, utan också skapat incitament för människor att gå under jorden."

Det var som sagt exakt det jag varnade för 2011, vilket delvis också citerades på ledarsidan i Borås Tidning den 8/3 2011:Jag återkommer i denna och andra frågor i den migrationsmotion till riksdagen jag skrivit tillsammans med ett antal andra moderater. Det finns också med tankar kring detta i moderaternas stora partimotion till riksdagen. Allt fler inser att om man menar allvar med att "ett ja är ett ja och ett nej är ett nej" så måste politiken hänga ihop. Och moderaterna rör sig nu tydligt i rätt riktning!
Vad gör vi när mottagningssystemet för asylsökande faller samman?

2015-10-03

Migrationsverket får allt svårare att ordna boende direkt för alla asylsökande som kommer till Göteborg på natten. Natten mellan torsdagen och fredagen sov asylsökande i ett tält utanför Migrationsverket i Kållered. Detta berättar Migrationsverket själva på sin hemsida. Man har beredskap för att ta emot ungefär 50 nya personer per natt på ankomstboendet i Sagåsen – men nu har det kommit mellan 150 och 200 personer. Nu får myndigheten hård kritik från organisationen "Refugees Velcome", vilket känns extremt märkligt. Ingen myndighet i Sverige i modern tid har nog haft en lika omöjlig uppgift som Migrationsverket har just nu. De kan faktiskt inte trolla! Att skylla på Migrationsverket i detta läge är ungefär lika begåvat som att kritisera SMHI för att det regnar på semestern.

Migrationsverket redovisar nu också siffrorna för september. De senaste sju dagarna har 6 756 personer sökt asyl i Sverige. Under september sökte 24 306 personer asyl och under augusti 11 744. Antalet asylsökande från januari till september var 73 079 personer. Fördelningen per dag och uppgivet ursprungsland framgår av figuren nedan (från myndighetens hemsida).Sammanlagt har 1 381 ensamkommande barn och ungdomar sökt asyl i Sverige under de senaste sju dagarna. Från januari tills september har därmed 14 058 ensamkommande barn sökt asyl, vilket är en ökning med 186 procent jämfört med samma period i fjol. Av de ensamkommande barn och ungdomar som till och med september sökt asyl i Sverige var 6 762 från Afghanistan, 1 953 från Syrien, 1 625 från Eritrea och 1 461 från Somalia. Frågan är vad vi gör om trenden håller i sig? Skulle siffrorna ligga på samma nivåer resten av året skulle det innebära uppemot 30.000 (!) ensamkommande i år. Finns det överhuvudtaget någon praktisk eller ekonomisk möjlighet att ta emot så många på ett år?

Av Migrationsverkets statistik ser man alltså att runt 60% av de asylsökande kommer från Syrien och Irak. Av de ensamkommande "barnen" kommer däremot den övervägande delen ursprungligen från Afghanistan. Och den bild jag får när jag talar med personer med insyn i frågan är att många av dessa afghanska pojkar i övre tonåren egentligen bott i Afghanistans grannländer under många år och först nu tar sig till Sverige. Bilden att dagens flyktingström bara omfattar krigsflyktingar från syrienkriget är alltså inte korrekt. Många tar uppenbarligen chansen att "hänga på" flyktingströmmen från Syrien.

Allt fler tecken tyder på att vår mottagningssystem nu är så pressat att det snart inte klarar mera, och allt beror på att vi inte harmoniserat svenska regler med vår omvärld redan innan flyktingkrisen började. Det finns snart inga mottagningsboenden att erbjuda när de asylsökande kommer till Sverige, och det finns inte heller tillräckligt med asylboenden trots att man prövar en mängd olika lösningar. Och samhällskostnaderna skenar nu närmast utan kontroll. Än så länge kan staten ta pengar från biståndsbudgeten för att täcka kostnaderna, men vad händer när biståndspengarna tar slut?

Vad gör vi när hela systemet faller samman? Vilka krafter släpps då lösa i vårt samhälle? Personligen är jag övertygad om att vi inom en inte alltför långt tid kommer att tvingas begränsa mottagandet på något sätt även om ingen vill använda de orden idag. Om inte strömmen av asylsökande kan fördelas jämnare över EU så måste Sverige till slut säga stopp. Det finns gränser för hur mycket vårt lilla land klarar av och vi närmar oss den gränsen med stormsteg.
Motstridiga klimatlarm: 5-8 grader kallare eller 2-7 grader varmare?

2015-10-01

Inför det kommande klimattoppmötet börjar nu medierna och debattörerna närmast löpa amok i sina ansträngningar att skrämma upp svenska folket med alla tänkbara medel. Men ibland blir det nästan lite i mesta laget. För den senaste veckan har vi nu kunna läsa att klimatförändringarna både kommer att höja temperaturen i Skandinavien med 2-7 grader och sänka temperaturen med 5-8 grader. Båda sakerna med tungt vetenskapligt stöd och normalt trovärdiga källor:SVT skriver idag att det kan bli 2-7 grader varmare i Sverige till följd av klimatförändringarna. Bland annat mindre snö och betydligt mildare vintrar. Källan är SMHI.Aftonbladet varnade samtidigt i en artikel den 26 september för att det tvärtom skulle bli kallare och mera snö i vår del av världen till följd av klimatförändringarna: Forskare oroade över rekordkallt område.

Dagens Nyheter hade för någon månad sedan en artikel om ungefär samma sak. Där hette det att Ny istid hotar Skandinavien. Forskarna är enligt den artikeln oroliga för att golfströmmen kommer att sakta in till följd av smältande glaciärer i spår av klimatförändringarna, och då kan det bli 5-8 grader kallare i Skandinavien. Källa är Norges Meteorologiska Institut och i artikeln intervjuas Mikael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms Universitet. Han har också kopplingar till SMHI som alltså stod för dagens larm om hotande kraftig temperaturökning.

Så nu infinner sig givetvis frågan. Kommer vi att få det 2-7 grader varmare eller 5-8 kallare till följd av klimatförändringarna? Båda sakerna kan ju inte gärna vara sanna samtidigt? Och det är ju inte helt oviktigt vilket av scenarierna som anses vara mest sannolika...särskilt med tanke på alla pengar som satsas på klimatanpassning. Vad är det vi ska anpassa oss till? Sanningen är väl att ingen vet. Man spekulerar mest med mer eller mindre väl underbyggda katastrofteorier.