Utskottsresa till Lissabon och Madrid 8-12 september 2015

(Inläggen kommer i omvänd ordning mot bloggen, dvs läses uppifrån och ned.)


Med finansutskottet till Lissabon och Madrid

En del i finansutskottes arbete och ansvarsområde är internationella kontakter med andla länders motsvarande utskott, och att ta del av erfarenheter från andra länder när det gäller den ekonomiska politiken. Det är också en del av det politiska samarbetet inom EU att de olika EU-ländernas politiker gör besök i varandras länder. Vi var en liten delegation på sju personer samt en samordnande tjänsteman som besökte Lissabon och Madrid under några hektiska dagar.

Från riksdagens hemsida:

"Finansutskottet besöker Portugal och Spanien för att närmare studera den ekonomiska utvecklingen i respektive land. Portugal och Spanien var bland de länder som särskilt drabbades av den globala finanskrisen 2009 och under åren sedan dess har respektive lands finansiella sektor genomgått större omstruktureringar. Utskottet kommer under resan att träffa personer med stor inblick i arbetet med reformerna och kommer på nära håll få möjlighet att studera den ekonomiska utvecklingen."


LissabonLissabon är en mycket vacker stad, belägen på sina sju kullar och vid utloppet av den stora floden Tejo. Ovan självständighetsmonumentet som minner om Portugals frigörelse från Spanien. I Lissabon bor 2 miljoner av Portugals drygt 10 miljoner invånare.År 1775 förstördes Lissabon av en jordbävning med en efterföljande tsunami. När staden återuppbyggdes anlades några stadsdelar i ett rutnät, exempelvis Baixa i centrum. Här en bild från den stora paradavenyen i centrum. Till höger den gamla järnvägsstationen.Här några bilder från Lissabons kanske mest kända landmärke, Praca do Comercio, kanske ett av Europas elegantaste torg med långa arkader längs fasaderna, och den magnifika portalen mellan staden och torget. Den enorma statyn på torget är "Padrao dos Descobrimentos" och byggdes 1943 för att fira Portugals 800 år av självständighet.

Här några bilder över floden Tejo och den stora bron över till sandbankarna i sydväst. På andra sidan sandbankarna börjar Atlanten. Strandpromenaden är ny, och det byggs en del igen i Lissabon, vilket brukar vara ett säkert tecken på att ekonomin går åt rätt håll. Till höger ovan självständighetsmonumentet i kvällsbelysning.


Möte på finansministerietEgentligen hade vi ett inbokat möte med Portugals finansminister, Maria Luis Albuquerque, men han fick förhinder. Troligen hade det samband med att Portugal går till val den 4 oktober och att valrörelsen håller på för fullt. I stället fick vi träffa finansministerns statssekreterare, Isabel Castelo Branco (tv på bilden ovan th), och hon gav oss en bild av det ekonomiska läget i Portugal och de politiska reformer som gjorts under den borgerliga regeringen.

Dagens regering består av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Fast i Portugal är Socialdemokraterna ett liberal-konservativt parti, ungefär som Moderaterna i Sverige och motsvarigheten till de svenska Socialdemokraterna heter Socialisterna. Det blir givetvis en smula förvirrat. Just nu är opinionsläget jämnt och ingen vet hur det kommande valet kommer att sluta. Men den bild vi fick var att oavsett valutgång kommer Portugal att fortsätta på den ansvarsfulla väg som man följt de senasdte åren och som medfört en kraftig ekonomisk återhämtning. Man sa vid flera av våra möten att man haft Sverige som föredöme för flera av sina reformer.Här några av oss i den svenska delgationen, förutom jag själv Marie Granlund (S), Janine Alm Ericson (MP) och Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet och vår delegationsledare under resan.
Briefing och lunch på svenska ambassaden i LissabonDen svenska ambassaden ligger alldeles nära Parlamentet och parlamentsbyggnaden syns från balkongen (bilden längst ned th), liksom den vackra parken nedanför ambassaden. Vi fick flera föredragningar av bland annat ambassadören Caroline Fleetwood och en professor i finansfrågor, Joao Duque.

Under den borgerliga regeringen har Portugal haft en stark ekonomisk återhämtning, men stora utmaningar återstår. Statsskulden är idag hisnande 126% av BNP, vilket är en liten minskning från 2012 och 2013. Budgetunderskottet är nu nere på -3%, men var -5,5% så sent som 2012.

Många av regeringens reformer har haft Sverige som förebild. Landets konkurrenskraft har ökat, delvis till följd av mycket låga minimilöner, endast ca 500 Euro per månad. (Spanien har nästan det dubbla). Arbetslösheten var som högst 2013, 16,4%, men har nu minskat till runt 13%. Vissa reformer har varit mycket tuffa att driva igenom, exempelvis har man avskaffat den 13:e och 14:e månadslön och pensionsutbetalning som alla tidigare fick till semestern och till jul.

Tekoindustrin är ett av de snabbast växande områdena där man nu tar tillbaka tillverkning av både kläder och skor från Asien. Men till skillnad mot tidigare är det nu högkvalitativa textilier och starka varumärken som procuceras.

Energisektorn är ett bekymmer. Man har en stor andel förnybar energi vilket drivit upp energipriserna till extrema nivåer.

Professor Duque var mycket bekymrad över hur Euro-samarbetet fungerar. Han menade att antingen utvecklar vi Euro-systemet och ökar Europeiska centralbankens makt över euroområdet, eller också måste euro-samarbetet brytas upp. Idag fungerar det inte eftersom ingen har någon samlande makt över politiken.Vi bjöds sedan på en mycket god lunch där IMF:s representant i Portugal, Albert Jaeger, var inbjuden gäst. Han höll ett kortare föredrag under lunchen och hans slutsats var att Portugal visserligen utvecklats väl, delvis tack vare politiska reformer, men att mycket arbete återstår för att ytterligare stärka Portugals ekonomiska framtid.

Före lunchen tog vi ett gruppfoto i trappan ned mot trädgården bakom ambassaden, tillsammans med ambassadören och några av hennes tjänstemän.Efter lunchen besökte vi även en av Portugals största banker, BPI, och träffade en av cheferna, innan vi fortsatte till eftermiddagens sista möte på Centralbanken.
Spår efter Portugals kolonialväldeKartan visar de länder i världen där portugisiska är huvudspråk. Samtliga är forna portugisiska kolonier. Förutom Brasilien är det bland annat Angola och Mocambique.

Angola har haft en stark ekonmisk utveckling de senaste decennierna och många stora globala företag etablerar sig i Portugal för att den vägen kunna göra bättre affärer med framförallt Angola. Det var nytt för mig att Angola har så stor betydelse för portugisisk ekonomi, Angola är ett av Portugals fyra viktigaste handespartners och många portugiser bor permanent i Angola. Många framträdande portugiser, exempelvis politiker och affärsmän är födda och uppvuxna i Angola. Angolas folkmängd är tre gånger så stor som Portugals och är därmed en mycket intressant marknad för portugiserna.

Angolas export består till 98% av olja och 2% av diamanter, vilket gjort att landet drabbats hårt av fallande oljepriser. Detta har i sin tur påverkat Portugals ekonomi negativt. Men på senare år har angolanerna börjat investera allt mer i Portugal.

Även Mocambique är en intressant marknad för portugisiska företag, medan Brasilien verkar leva sitt eget liv och inte har särskilt omfattande handel med Postugal vilket förvpnade mig.
Möte med centralbankschefenPortugals Centralbank, Banco de Portugal, har en viktig roll i Eurosamarbetet. Vi lyckades få till ett möte med Portugals centralbankschef, Carlos Costa (i mitten på bilden ovan).

Det blev givetvis en del samtal kring Eurosamarbetet och hur Europa gemensamt ska agera för att motverka framtida kriser och främja en stabil ekonomisk utveckling i hela Euroområdet.

Men vi fick också ännu en föredragning av Portugals ekonomiska läge, som bekräftade att ekonomin utvecklats väl de senaste åren, och att Portugals förtroende som låntagare ökat.Morgonpromenad i LissabonSista morgonen gick jag upp riktigt tidigt och tog en snabb frukost, och sedan en taxi upp till Castellet ovanför staden.Jag tog en promenad bland de mysiga gränderna uppe på berget (tyvärr hade Castellet inte öppet för besökare så tidigt på dagen).Jag fortsatte promenaden nedför berget, och hamnade på ett litet torg sonm slutade med en terrass med magnifik utsikt över floden. På torget hoppade jag på en traditionell spårvagn som jag åkte med en bra bit ned mot centrum. Sedan fortsatte jag till fots ned mot floden och tog strandpromenaden tillbaka till centrum. Det blev ett antal kilometers morgonpromenad innan det var dags att byta om för förmiddagens besök i parlamentet.
Portugals parlament och möte med portugisiska finansutskottetPortugals författning tillkom 1976 och präglades då av de radikala strömningar som rådde efter diktaturens fall efter den oblidoga militärkuppen 1974 ("nejlikerevolutionen"). Ändringar har sedan dess gjorts vid flera tillfällen, bland annat har formuleringar om socialism strukits. Men vi fick klart för oss att fortfarande utgör författningen ett hinder mot vissa viktiga politiska reformer eftersom Konstitutionsdomstolen har avslagit ett antal av regeringens reformförslag. För att ändra författningen krävs dock två tredjedelars majoritet i nationalförsamlingen.

Nationalförsamlingen (Assembleia da República) har 230 ledamöter och har precis som i Sverige den lagstiftande makten. De väljs genom proportionella val vart fjärde år, och det är val i början av oktober i år.

Parlamentsbyggnaden i Lissabon är vacker, och interiören påminner faktiskt en hel del om det gamla Riksdagshuset i Stockholm, exempelvis trapphus, korridorer och inredning. Vi funderade till och med på om man rent av haft samma arkitekt?

Partierna i Portugal för just nu en hektisk valrörelse, men trots det togs vi emot av en liten delegation från Portugals finansutskott i utskottetss essionssal (som för övrigt påminner mycket om det svenska finansutskottets sessionssal i vårt riksdagshus).Trots att man representerade båda sidor i politiken var man ganska överens om att även om det skulle bli ett regeringsskifte så skulle det inte bli några stora dramatiska förändringar av den ekonomiska politiken. Båda sidor sade sig vilja ta ansvar för en fortsatt stabil ekonomisk utveckling och en minskad statsskuld.Efter mötet mellan våra respektive finansutskott fick vi en rundvandring i parlamentet. Ovan den plenisal som används av det portugisiska parlamentet, och nedan den gamla förstakammarsalen.


MadridEfter två dagar i Lissabon fortsatte vi till Madrid. Det blev inte tid till någon större rundvandring i stan, men här några kända byggnader som jag fotograferade från minibussen. Först det pampiga stadshuset som måste vara en av stadens vackraste byggnader. Till höger en av de mer berömda gatorna i Madrid med fantastiskt vackra vitkalkade byggnader.Här två bilder från taket på vårt hotell i Centrum. Madrid ligger på en högplatå omgiven av högre berg, och klimatet är väldigt varmt. Jag funderade över varför man placerat huvudstaden just här - ofta brukar ju länders huvudstäder ligga vid kusten. Svaret är att Madrid historiskt alltid varit ett knutpunkt för vägar och transportleder över Iberiska halvön, och det blev därför naturligt att Madrid blev Spaniens huvudstad. I dag ligger Madrid precis mitt i landet, vilket säkert har en viss symbolisk betydelse i tider när vissa regioner kräver ökat självstyre eller rentav självständighet.Här några lite modernare byggnader. Dels "Cuatro Torres", fyra ganska extrema men i mitt tycke mycket vackra skyskrapor som lite har blivit en symbol för ett modernare Madrid. TV-tornet är ett annat välkänt landmärke.
Spaniens parlament och möte med spanska finansutskottetÄven Spanien har val i år, troligen den 20 december. Valrörelsen har inte börjat på allvar, så det var en stor delegation från det spanska finansutskottet som tog emot oss i sin sessionssal i parlamentet. Stundtals blev debatten ganska livlig mellan de olika partierna när det gällde synen på den nuvarande borgerliga regeringens politik och utvecklingen av landets ekonomi.

Faktum är att utvecklingen i Spanien, precis som i Portugal, varit mycket positiv de senaste åren. Till en del beror det på kloka politiska reformer och nedskärningar i statens utgifter, men man har också haft god hjälp av stigande konjunktur i sina viktigaste handelsländer, sjunkande räntor och inte minst lägre oljepris som medför kraftiga utgiftsminskningar för ett så oljeberoende land som Spanien. Av de analyser vi tog del av under våra möten i Madrid var det ganska uppenbart att situationen påminner om den i Portugal - man har gjort mycket bra, ofta i brett politiskt samförstånd, men arbetet har bara börjat.

Den spanska statsskulden Oavsett vilka partier som vinner valet i Spanien så måste man fortsätta den inslagna vägen. Öppna upp sin ekonomi, göra ytterligare reformer av exempelvis pensionssystemet, fortsätta ta ansvar för statsutgifterna och arbeta för att minska statsskulden. Samtidigt måste man hantera den demografiska situationen med en åldrande befolkning.
Middag och arbetslunch på svenska ambassadenSvenska ambassadören bjöd på både middag med inbjudna näringslivsrepresentanter från svenska globala företag på plats i Madrid (bland annat Volvo och Ericsson) och en arbetslunch med fyra inbjudna ekonomer och analytiker. Mycket intressant och dessutom god mat i en mycket trevlig miljö som det brukar vara på de svenska ambassadörernas residens. Porslinet med svenska kronor och guldkant är det inte heller något fel på.Budskapet från de fyra ekonomerna och analytikerna spretade lite. Flera av dem var i grunden positiva men flera varnade för att Spanien trots allt har stora grundläggande problem, och alla fyra var överens om att Spanien måste ta tag i ett antal stora utmaningar de kommande åren.
Besök hos storbanken BBVABanken BBVA är Spaniens näst största bank efter Santander. Båda dessa banker klarade finanskrisen förvånansvärt bra och drabbades aldrig av några riktigt allvarliga problem. Till en del förklaras det med att man inte bara var exponerade i EU utan även hade stora delar av sin verksamhet i Latinamerika som under den europeiska finanskrisen inte alls hade samma långtgående problem.

Vi togs emot i bankens alldeles nybyggda futuristiska bankkomplex, och bankens chefsanalytiker Rafael Domenech och hans stab tog emot oss och föredrog sin syn på läget i den spanska ekonomin. Banken BBVA har ett eget omfattande forskningscenter och föredragningen var mycket intressant. Att höra hur bankerna ser på Spaniens ekonomi gav ett annat perspektiv. Men i grunden fanns en stor framtidstro hos banken, även om man pekade på i stort sett samma utmaningar som andra vi träffade under besöket i Madrid.
Möte med chefen för premiärministerns ekonomiska kansliVi blev hedrade av att bli inbjudna till premiärministerns ekonomiska kansli och chefen Eva Valle. Hon gav sin och kansliets syn på det ekonomiska läget och menade att regeringens reformer hade haft stor betydelse, samt att det var viktigt att inte reformtempot minskade utan att även en ny regering - oavsett färg - fortsätter på den inslagna vägen.

Arbetslösheten och ett hållbart pensionssystem är två stora framtidsutmaningar. Arbetslösheten är fortfarande mycket hög, men har ändå minskat från som högst nära 27% till dagens 22%.

Statsskulden ligger i år runt 100% av BNP, och budgetunderskottet var -5,5% år 2014, och även om det blir lägre i år kommer Spanien inte att klara EU-gränsen på minus 3% 2015.
Möte med spanska centralbankenCentralbanken är en pampig byggnad. Och Spanien är ett stort och viktigt land i Eurosamarbetet. Vi träffade direktören för ekonomisk konjunktur och prognos, samt direktören för penningpolitik och finansiell analys. Givetvis blev det en hel del samtal kring Eurosamarbetet.


Flyktingfrågan uppe för diskussion

Självklart kom flyktingsituationen i Europa upp vid ett flertal möten och det var ett givet samtalsämne på i stort sett varje lunch och middag under våra besök i både Portugal och Spanien. Båda länderna har erfarenhet av flyktingströmmar och arbetskraftsinvandring från såväl Afrika som Latinamerika. Däremot är vare sig Spanien eller Portugal stora mottagarländer av dagens flyktingströmmar från Syrien, Eritrea och Afghanistan.

I Portugal sa man rent ut att "ingen vill komma hit eftersom vi är så fattiga". Å andra sidan beklagade man sig över den demografiska utmaningen där andelen äldre i landet ökar - betydligt mer än i exempelvis Sverige och Skandinavien. Dubbelt så många fyller 66 år och går i pension jämfört med antalet 19-åringar som kommer ut på arbetsmarknaden samma år. Man kan ju tycka att en viss flyktinginvandring skulle kunna vara av intresse? Men i Portugal ger man inga ersättningar eller förmåner alls till nyanlända flyktingar.

I Spanien har man också en mycket besvärlig demografisk utveckling. Dessutom är man ett utvandrarland. 250.000 latinamerikaner lämnar Spanien varje år, och återvänder till hemländerna på grund av den höga arbetslösheten i Spanien. Man har däremot 800.000 marockaner i landet, och via den spanska enklaven Melilla vid Casablanca i Marocko kommer också många, både krigsflyktingar och "ekonomiska flyktingar", från olika länder i Afrika som vill försöka skapa sig ett bättre liv i Spanien eller andra EU-länder. Många "försvinner" när de väl når det spanska fastlandet och antas leva illegalt i landet.

Spanien har accepterat EU-förslaget om flyktingfördelning och är beredda att ta emot 15.000 av de flyktingar som nu kommit till Europa. Städerna i Spanien har fått i uppdrag att förbereda sig för detta och kanske var det därför denna banderoll var uppsatt på stadshuset i Madrid? Jag fick dock aldrig klart för mig om det var en officiell banderoll eller något som någon satt upp utan tillstånd?

En annan reflektion jag gjorde under mina promenader i Lissabon och Madrid var att det i princip inte syns några tiggare alls. Några få personer gick runt och sålde blommor på restaurangerna och det fanns en del gatumusikanter, men bara några få tiggare syntes till (fast de verkade inte vara från östeuropa). Kanske beror det på att Portugal och Spanien haft det tufft ekonomiskt, eller så beror det på något annat.
Fredag kväll - skaldjursmiddag och kaffe på galiciskt visFredagskvällen var fri, och ambassadören och hennes make föreslog ett besök på en välkänd skaldjursrestauirang i centrala Madrid, "Riberia do Miño". Skaldjurstallrikarna (för tre personer) bestod av det mesta man kan tänka sig. Efteråt serverades kaffe på galiciskt vis. Först kommer kyparen in med stora lerskålar med vätska som han tänder eld i. Jag förstod efter en stund att det är sprit i skålarna. När det brunnit ett tag häller kyparen i kaffe och sedan ska man röra om drycken tills elden slocknar, och sedan sleva upp kaffet i kopparna. Jag kunde bara konstatera att spriten knappast brunnit upp helt, smaken påminde mer om kaffekask än om kaffe på maten. Tror inte att just denna sorts kaffe skulle vara lämplig i kaffemaskinerna utanför riksdagens plenisal.

För tydlighetens skull ska jag kanske lägga till att vi betalade både mat och kaffe själva.
Flygfoton från Nederländerna

2015-09-14

Vädret var perfekt så jag passade på att ta några fina flygbilder över landskapet runt Amsterdam när vi lyfte från Schiphol efter vår mellanlandning på väg hem till Göteborg från Madrid. Och nej, jag är inte sponsrad av KLM.