Augusti 2015

Moderaterna tar oron för ökande grov brottslighet på allvar

2015-08-31

Den senaste tiden har vi sett hur grov brottslighet i form av gängkriminalitet, skjutningar och våldsdåd skapar otrygghet och påverkar lokalsamhället i flera områden runt om i landet, inte minst i Malmö och Göteborg. Vissa politiker och media försöker bagatellisera detta genom att hävda att "antalet mord faktiskt har minskat". Nu är dock detta ett mycket svagt argument, vilket min riksdagskollega Hanif Bali beskriver mycket träffande i ett blogginlägg igår (jag har lagt in hela inlägget nedan). Den grova gängrelaterade kriminaliteten har ökat.

En sådan utveckling kan Moderaterna inte acceptera och vi tar människors oro på allvar. I dag presenterar vi därför förslag om att vi vill att det utbildas och anställs tusen nya poliser de närmaste åren. Satsningen ska framför allt riktas till att skapa en synlig och närvarande polis i de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och otryggheten är som störst. Vi har ett antal områden, över femtio runt om i landet, där kriminella nätverk har för stor påverkan på lokalsamhället och där otrygghet och grov brottslighet är för stora problem. Där behöver vi vassare polisresurser med möjlighet att komma åt just de här kriminella nätverken.

Moderaterna vill också att straffen ska skärpas för bland annat vissa allvarliga våldsbrott och för grov organiserad brottslighet. Det handlar om skärpta straff för de brott som begås inom ramen för den organiserade brottsligheten. När brottsligheten och samhället förändras då måste lagstiftningen också vara tillräcklig och polisen ha tillräckliga med medel för att använda den."Varmaste året någonsin"?

2015-08-31

För någon vecka sedan fylldes massmedia med hotfulla rubriker. Några exempel:
"Juli - den varmaste månaden i historien" (Expressen). "Nytt klimatlarm: Juli varmaste månaden någonsin" (SvD), "Rekordvarmt på jorden - varmaste halvåret någonsin" (Aftonbladet), "Varmaste halvåret någonsin på jorden" (Sveriges Radio) och "Det senaste halvåret är det varmaste någonsin" (Nyheter24).

Jag reagerade på rubrikerna, de kändes inte korrekta med tanke på de temperaturserier jag tidigare själv tagit del av. För övrgt visade mätningarna inte alls "det varmaste året i historien" utan - möjligen - i så fall det varmaste året sedan temperaturmätningarna började. Jordens historia är faktiskt aningen längre än så...

Några dagar senare läste jag ett intressant facebookinlägg från Hans Iwan Bratt, redaktör för websiten Klimatfakta. Han menar att media bara redovisar en mätning som pekar i en riktning men helt bortser från att flera andra (och enligt honom betydligt säkrare) mätmetoder pekar i en helt annan riktning. Texten och länkarna talar för sig själva. Bilden av "det varmaste året någonsin" faller platt när man tar del av länkarna:

"Ligger det någon sanning bakom rubrikerna? Underlaget är en rapport från NOAA (http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/summary-info/global/201507). Men rapporten har flera problem:"

1. NCDC, som svarar för mätningarna, har infört ett antal ganska stora administrativa förändringar av mätningarna av värmen över haven som gör att det verkar som om att värmen ökat.

2. Satellitmätningarna, som håller högre kvalitet, visar inte någon ökad värme i vart fall sedan 2002. Det framgår tydligt av både de mätningar som gör av Universitet i Alabama. (http://www.nsstc.uah.edu/nsstc/) och Remote Sensing Systems (http://www.remss.com/research/climate).

3. 71% av jordens yta täcks av vatten. Därför är mätningarna över vatten helt avgörande. NCDC samlar dels in mätvärden från vanliga skepp med speciell mätutrustning och dels från olika mätstationer av olika kvalitet på land. Sedan beräknar man värden från de stora områden som har få mätstationer, t.ex. Afrika.

Satelliter å andra sidan mäter hela jordens yta på samma sätt.

Sedan ett antal år finns det ett system av bojer, ARGO, som mäter luftens temperatur över haven. Intressant nog så ligger ARGOs resultat avsevärt under de mätvärden som NCDC publicerar.

Det är trist att media inte tar sig tid och kollar fakta.

Bilden nedan visar temperaturen simulerad enligt IPCCs modeller (CMIP-5) med 5% avvikelse (gula fältet) och den faktiska utvecklingen (svarta linjen)Så långt mailet. Men Hans Iwan Bratt redovisar även på sin blogg den 30 maj i år en vetenskapligt granskad artikel av en klimatforskare, Alex Sen Gupta (verksam vid Climate Change Research Centre (CCRC) vid universitetet i New South Wales (UNSW) i Australien). I artikeln diskuteras den stora skillnaden mellan de datormodeller och prognoser som påstås visa en pågående kraftig global uppvärmning, och de verkliga mätvärden som samtidigt redovisas. 95% av prognosvärdena avviker kraftigt (uppåt) jämfört med de faktiska värden som tas fram efterhand (se figuren nedan). Slutsatsen är att avvikelserna mellan datormodellerna/prognoserna å ena sidan och de verkliga mätvärdena å den andra nu är besvärande stora. Gupta ifrågasätter helt enkelt tillförlitligheten i långsiktiga klimatprognoser. "The divergence between climate models and predictions is now so great, that climate models are on the brink of being incontrovertibly falsified." Texten kommer ursprungligen från den kritiska bloggen wattsupwiththat)


Jag är inte rätt person att avgöra vilka mätmetoder som är mest tillförlitliga. Men mina resor och mina samtal med klimatforskare (ur båda lägren) har lärt mig att satellitmätningarna ständigt utvecklas och förfinas och blir allt säkrare. Samtidigt avvecklas hela tiden fasta mätstationer, exempelvis i stora delas av Sibirien i Ryssland, samtidigt som andra gamla mätstationer som tidigare fanns utanför städerna efterhand hamnat inne i bebyggelsen där det är varmare. Det gör det svårt att jämföra värden över tid. I stora delar av världen saknas dessutom fasta mätstationer vilket gör att forskarna i stället uppskattar temperaturutvecklingen på dessa platser i linje med vad de kvarvarande mätstationerna visar. Utrymmet att "uppskatta", "kalibrera" eller med ett elakare ord "förvanska" mätvärden blir allt större. Om viljan är tillräckligt stor att sätta bilden av en kraftigt hotande global uppvärmning så finns alla möjligheter i världen att manipulera temperaturdata så att de visar det man vill att de ska visa. Dessa möjligheter finns inte på samma sätt när det gäller satellitmätningar. Och satellitmätningarna visar till skillnad från de gamla fasta mätstationerna ingen signifikant temperaturökning de senaste dryga 15 åren. Jag tycker det borde leda till eftertanke.

Professor Lennart Bengtsson, en av Sveriges mest meriterade klimatforskare, skriver i ett debattsvar nyligen till Johan Rockström på SVT Opinion bland annat att "Det råder ingen oenighet bland fackexperter att mer växthusgaser i atmosfären ger en varmare jord. Däremot är vetenskapen osäker hur mycket varmare det kan bli och här har forskarna olika uppfattningar. Hittills har uppvärmningen varit 0.8 - 0. 9°C trots att växthusgaseffekten ökat med cirka 80 procent de senaste 150 åren, där koldioxiden bidragit med ungefär två tredjedelar." I artikeln påpekas också att havsnivån stadigt har stigit med 2-3 mm per år (vilket den gjort under hundratals år). Lennart Bengtsson (som är professor i dynamisk meteorologi) har stor integritet i dessa frågor och hans slutsats är att det sker viss uppvärmning men att den är mycket långsammare än vad som ofta hävdas i debatten, och att vi därmed inte behöver rusa iväg med ogenomtänkta "klimatåtgärder".
Fjällbacka

2015-08-31På vägen hem stannade vi till i Fjällbacka. Alltid lika mysigt att komma dit, och kanske allra bäst efter den mest hektiska turistsäsongen. Nu kunde vi äta lunch på bryggan och få plats alldeles vid vattnet med utsikt över hamnen.
Kosteröarna

2015-08-31

Jag firade min födelsedag under helgen med en kort husvagnssemester i Strömstad och ett besök på Kosteröarna där vi bland annat vandrade upp till fyrarna på Norkoster och cyklade runt Sydkoster.Ovan Västra Bryggan på Nordkoster. Nedan fyrarna på Nordkoster, öarnas högsta punkt.

Ovan tv - lunch på Galejen, och i bakgrunden syns Kostersundet mellan Nord- och Sydkoster. Th en bild från hamnen i Ekenäs på Sydkoster.Två bilder från Långegärde på Sydkoster och Kostersundet mellan Nord och Sydkoster.

Här två panoramabilder från fyrarna på Nordkoster, dels ned mot Kostersundet, dels ut över havet.
Vi hade verkligen tur med vädret!

Ubbhultare i på cykel i motljus. Vid Breviks Hamn på södra Sydkoster.
Sverige måste ändra reglerna för "ensamkommande barn"

2015-08-30

Situationen är redan sedan länge ohållbar, boenden saknas och kostnaderna skenar utan kontroll. Och situationen förvärras ytterligare i takt med att allt fler ensamkommande barn och unga kommer till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare. Senaste veckan har flera hundra barn kommit bara till göteborgsområdet. Det verkar som om flyktingsmugglarna numera bara överger barnen på olika platser i Göteborg, eller "dumpar dem" som TT beskriver saken i fredagens pressmeddelande.

Anledningen att barnen tas till Sverige är givetvis att Sverige har mycket generösare regler än andra länder i Europa. På detta sätt uppmuntrar vi flyktingsmugglarna att ta bra betalt för att se till att barnen kommer till Sverige. En del barn far mycket illa under transporten och risken för dödsfall kan inte uteslutas.

Sverige måste snarast skärpa sina regler så de blir jämförbara med övriga EU-länder. Det är allvar nu!


Svag insats av Elfsborg i den allsvenska toppstriden

2015-08-30

Elfborg tappade i toppstriden idag när man åkte på årets första allsvenska förlust på hemmaplan mot bottenlaget Sundsvall med 1-2. En riktigt dålig insats av Elfsborg, som man inte har råd med om man ska vara med i guldstriden. Nu åkte gulsvart ned på en fjärdeplats i den jämna tabellen eftersom övriga tre topplag vann sina matcher.


Politiken får inte svika landsbygden

2015-08-30

I går hade jag denna debattartikel i Borås tidning tillsammans med moderaternas landsbygdpolitiska talesperson, Ulf Berg. Vi ser med oro på hur landsbygden sviks av dagens regering genom bland annat nya skattehöjningar på transporter och företagande. Men vi ser också andra problem för landsbygdsföretagen som politikerna måste lyssna på. (Klicka för läsbar storlek).


Förre ministern Attefall (KD) tänker som jag kring ränteavdragen

2015-08-28

Jag konstaterar med intresse att förre bostadsministern Stefan Attefall (KD) är inne på samma linje som jag när det gäller förändring av taket för fullt ränteavdrag. Visserligen får han mothugg från det egna partiet, men det öppnar ändå upp för en fortsatt intressant diskussion om hur man kan se över ränteavdragen på ett förnuftigt sätt utan att det slår mot befintliga låntagare med rimlig belåning.

Min tanke är alltså att införa en årlig justering av det maximala taket för hur mycket man kan låna med fullt ränteavdrag, i stället för att begränsa avdragsrätten i procent. Jag har testat min idé på bankfolk, fastighetsmäklare, skattejurister och ekonomer och ingen har avfärdat min idé, utan tvärtom lovordat den. Så här skrev jag på bloggen den 15 juni i år:

Mitt förslag: Gör årlig omräkning av taket för ränteavdrag

2015-06-15

Många bedömare menar att de svenska hushållens skuldsättning är för hög. Jag har tidigare resonerat kring detta och lutar mer åt den mer nyanserade syn som bland annat Finansinspektionen har. De menar att i Sverige äger allt fler sina bostäder, i stället för att hyra. Det gör att fastighetsbolagen inte lånar lika mycket för att bygga hyresrätter, och att hushållen i stället blir mer skuldsatta för att köpa nyproducerade bostadsrätter. Totalt har inte de samlade skulderna för bostäder ökat så mycket som det ser ut om man bara ser på hushållen. Samtidigt är det givetvis bekymmersamt med extrema prisuppgångar på bostäder, främst i våra storstäder och på universitetsorterna. På vissa ställen är priserna helt orimliga. Frågan är hur man på bästa sätt dämpar denna utveckling?

Det har under ett antal år funnits en osund kultur att man kan låna mycket stora summor utan minsta tanke på att amortera. Nu ser vi hur detta förändrats i rätt riktning de senaste åren. De flesta bolånetagare med hög belåning amorterar idag, bland nya låntagare med höga skulder amorterar i stort sett alla. Kreditgivarna har skärpt sig. Frågan är väl därför om det egentligen behövs nya tvingande regler amorteringskrav? Frågan är också hur ännu hårdare amorteringskrav skulle slå mot samhällsekonomin i övrigt? Mot sparande, investeringar och konsumtion?

Förslagen att höja fastighetsskatten för att dämpa prisutvecklingen ställer jag mig ytterst negativ till. Höjd fastighetsskatt slår exempelvis oerhört orättvist eftersom den saknar koppling till hushållens betalningsförmåga. Det är en extremt orättvis skatt som slår hårdast mot dem med låga inkomster.

Återstår då diskussionen om att minska, trappa ned eller avskaffa ränteavdragen. Försämrade ränteavdrag för alla låntagare kan i sig skapa en kris om det genomförs snabbt. Risken finns att en sådan lagändring sammanfaller med ett stigande ränteläge och då kan de slå extra hårt. Men jag har däremot ett eget förslag som jag tycker vore värt att pröva, och som direkt skulle påverka de mest extrema bostadskrediterna. Det handlar om att årligen anpassa taket för fullt ränteavdrag.

Sedan 1990-talets skattereform gäller lite förenklat full avdragseffekt, 30% skattereduktion, för utgiftsräntor upp till 100.000 kronor. Därutöver reduceras avdraget till 70%, dvs 21% avdragseffekt i stället för 30% (Jag bortser nu från alla övriga överskott eller underskott av kapital som personen kan ha, samt hur det blir om flera låntagare fördelar ränteavdragen mellan sig). Taket på 100.000 infördes när en normal bolåneränta i vart fall låg över 10%, vilket innebar att man då som ensam låntagare kunde låna runt knappt en miljon med full avdragseffekt. Idag ligger bolåneräntorna under 2%. Det innebär att man idag kan låna över 5 miljoner och få fullt avdrag för räntekostnaderna. Man kan fundera över om detta är rimligt och om det var det som var tanken med 1990-talets skattereform?

Mitt förslag är därför att taket för fullt ränteavdrag skulle räknas om inför varje år efter statslåneräntan 1 november året före (som man gör på en del andra områden i skattelagstiftningen). Det skulle innebära att man med dagens ränteläge kanske bara skulle få full avdragseffekt för de första 20-25.000 kronorna. Därutöver skulle ränteavdraget trappas ned till 21%. Jag tycker också man skulle kunna överväga fler trappsteg så att ränteavdrag över en viss nivå reduceras ytterligare. Kanske ännu en nedtrappning till 50% för extrema räntekostnader, dvs en avdragseffekt på 15%? Eller kanske rent av en gräns där räntor över viss nivå inte ger något ränteavdrag alls?

Mitt förslag skulle inte drabba dem med befintliga normala bostadslån, men skulle göra det avsevärt dyrare att med lånade pengar betala fantasisummor för en bostad. (Det är dessutom dessa bostäder som gynnats allra mest av den sänkta fastighetsskatten). Sannolikt skulle mitt förslag dämpa prisutvecklingen, men utan att riskera att hushåll med mer normala bostadslån drabbas. Jag tycker mitt förslag är värt att diskutera.
 
Det svåra valet ingen vill tvingas göra

2015-08-27

I dag föreslog en kristdemokratisk lokalpolitiker att fartyg med flyktingar på Medelhavet ska skickas tillbaka till det land fartyget kommit ifrån. Det politikern föreslår är samma sak som exempelvis Australien redan tillämpar. Det har bevisligen fått stopp på all flyktingsmuggling till Australien - men har samtidigt gjort det i princip omöjigt att söka asyl vilket gjort att landet fått mycket hård kritik från bland annat FN.

Självklart är det så att om alla fartyg på Medelhavet lastade med flyktingar stoppades och återbördades till avreselandet - ofta Libyen, Libanon eller Turkiet - skulle hela affärsidén med flyktingsmuggling i livsfarliga båtar minska dramatiskt. Få skulle vilja betala stora summor för båtresor som man vet har ytterst liten chans att nå målet.

Och omvänt - om flyktingsmugglarna och flyktingarna vet att EU-länderna oftast räddar de flyktingar som packas in i överfulla båtar så kommer det att locka ännu fler att ta risken att ta en livsfarlig båtresa till Europa, och flyktingsmugglarna kommer att fylla allt sämre båtar med allt fler personer varvid dödsfallen kommer att öka ytterligare.

I den andra vågskålen ligger naturligtvis att om man skickar tillbaka alla båtar med flyktingar skulle också mycket få flyktingar lyckas ta sig till Europa. Å andra sidan är det redan idag en mycket liten minoritet av alla flyktingar från exempelvis Syrien som har vare sig råd eller möjlighet att lämna det krigshärjade landet.

Frågan är vilket som är värst? Att många flyktingar förvägras möjligheten att ta sig till Europa, eller att många flyktingar dör på vägen till följd av samvetslösa flyktingsmugglare? Det är sådana val som ingen europeisk politiker vill tvingas göra, men frågan är om vi inte blir tvungna förr eller senare att diskutera alternativen? Dagens situation är helt enkelt ohållbar, ingen kan helt enkelt bara stillatigande acceptera att stora mängder människor dör under sin flykt till Europa. Det är helt enkelt fasansfullt.
Allt fler amorterar på sina bolån

2015-08-27

Andelen hushåll med nya lån som amorterar har ökat kraftigt på senare år, enligt statistik från Finansinspektionen. 2014 amorterade 68 procent av alla hushåll med nya lån, upp från 42 procent 2011. Det är de högbelånade, med belåningsgrader på över 70 procent, som amorterar i högre utsträckning. Här amorterade 85 procent under fjolåret, enligt FI:s statistik.

Och kurvan fortsätter att peka uppåt, visar siffror som Dagens Industri presenterar idag. När det gäller nyutlåning och belåningsgrader på över 70 procent amorterade 94 procent av alla bolånetagare hos Swedbank i juni, upp från 85 procent hösten 2014 och 92 procent vid årsskiftet. För två år sedan låg andelen på 64 procent.

Och utvecklingen ser likadan ut i övriga storbanker, hos SEB har andelen bolånetagare med belåningsgrader över 70 procent som amorterar ökat till 94 procent, jämfört med 90 procent för ett år sedan. Hos Handelsbanken är det 83% av dessa kunder som amorterar, medan Nordea säger att alla kunder med belåningsgrad över 70% amorterar idag.

Flera av bankerna uppger också att även andelen kunder med belåning under 70% som amorterar har ökat, och flera banker verkar ha skärpt sina interna riktlinjer för amortering så att de ligger lika eller nära det som Finansinspektionen tidigare föreslagit.

Med denna kunskap om dagens läge när det gäller amorteringar känns väl kanske inte frågan om ett tvingande amorteringskrav riktigt lika avgörande som tidigare när det gäller att dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Men det vore givetvis ändå bra att ha ett regelverk på plats för framtida behov och för att markera något slags standard för branschen.
Besök på Vänga Kvarn

2015-08-27

I går besökte jag Vänga Kvarn mellan Fristad och Vårgårda, ett trevligt fikaställe i spännande kulturmiljö som jag besökt flera gånger tidigare. I går var jag ditbjuden för att träffa Ruben Enochsson, styrelseledamot i LRF Sjuhärad, och prata om aktuella frågor för de gröna näringarna.

Självklart kom frågan upp om svenska myndigheters övernitiska tolkning av EU:s vattendirektiv och de svenska miljöreglerna. Borås Tidning har under de senste veckorna berättat om hur nya miljökrav nu hotar såväl en 1400-årig vattenkraftdamm i Herrljunga som kvarndammen i Vänga och därmed hela Vänga mosse (som är naturreservat). Allt för att Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att dessa (och många andra) dammar måste rivas, byggas om för stora summor för att "återskapa ursprungsmiljöer", eller att nya kostsamma miljötillstånd krävs. Givetvis fullständigt orimligt, och knappast avsikten med EU:s vattendirektiv eller svensk lag.

Om vi vill värna de gröna näringarna på landsbygden, stödja lokal elproduktion och värna historiska värdefulla kulturmiljöer kan vi inte acceptera att våra myndigheter (främst länsstyrelsen) agerar rakt i strid mot detta och övertolkar regelverken. Frågan är uppe på den politiska agendan och inte minst från moderat sida i riksdagen försöker vi arbeta för en förändring.

Miljöreglerna skapar även andra problem, tex att betesdjur inte tillåts i närheten av vattendrag. Trams menar jag, djur har alltid betat kring vattendrag och hållit markerna öppna. Och vilda djur lär inte bry sig om vad länsstyrelsen säger.

Men vårt samtal handlade även om en mängd andra saker, allt från de gröna näringarnas konkurrenskraft i allmänhet till beskattning och regelverk som missgynnar svenska lantbrukare och skogsägare jämfört med grannländerna. En fråga som är ytterst aktuell idag är krisen inom mjölkproduktionen, som har en tydlig koppling till EU:s handelsblockad av Ryssland (som i vanliga fall köper mycket mejeriprodukter från Sverige och Finland). Vi diskuterade även kompetensförsörjning och var överens om att naturbruksskolorna måste värnas (med anledning av nedläggningshotet mot Strömma naturbruksgymnasium i Sätila). Andra viktiga frågor är rovdjurspolitiken, liksom de nya älgförvaltningsreglerna och skadegörelse från en växande vildsvinsstam. Människor, djur, odlingar och skogsbruk måste alla kunna samsas på landsbygden. Då är det viktigt att beslut kan tas lokalt och inte styrs från ett kontor i Stockholm.

De gröna näringarna är framtidsbranscher och viktiga för att man ska kunna bo och leva på landsbygden, erbjuda välskötta natur- och kulturmiljöer, uppmuntra till turism, trygga matproduktionen och den viktiga skogsnäringen, och bidra till lokal energiproduktion. Men det räcker inte att politiker pratar om de viktiga gröna näringarna - man får faktiskt också stå upp för dessa och ge dem förutsättningar i stället för att svenska lagar, regler och myndigheter ständigt ständigt kör nya käppar i hjulen.
Är sexualrådgivning det tiggande kvinnor behöver allra mest?

2015-08-26

I kväll uppmärksammar SVT det som Dagens Nyheter redan skrivit om - att de rödgrönrosa politikerna i Stockholm anser att romska kvinnor och barn som tigger i Stockholm ska erbjudas kurs i egenvård och sexualfrågor. Staden står för fri hälsokontroll, hygien­artiklar och kondomer och ska eventuellt ersätta deltagarna för förlorad arbetsinkomst (!)

Moderaterna i Stockholm är mycket kritiska till förslaget. Man tycker att kommunens insatser bör begränsas till akut hjälp i nödsituationer och anser att barn ska gå i skolan i sina hemländer i stället för att delta i sexualundervisningskurser i Stockholms stad.

Förutom att förslaget från de rödgrönrosa i Stockholm är helt orimligt så är det även enligt min mening mycket nedlåtande av de rödgrönrosa i Stockholm att på detta sätt antyda att romska kvinnor (varav många är flerbarnsmammor) inte skulle klara att hantera sin "egenvård" och sin sexualitet utan pekpinnar från svenska politiker.

Tydligen står även de rödgrönrosa i Malmö och Göteborg bakom en gemensam ansökan om EU-medel till denna typ av aktiviteter. Jag hoppas moderaterna i Malmö och Göteborg kommer att vara lika tydliga i kritiken som sina stockholmskolleger!
Dags att skrota dyr och tramsig "genusforskning"

2015-08-26

"Nationella sekretariatet för genusforskning" meddelar att 40 miljoner i forskningsmedel satsas på ett "Nytt centrum för feministisk posthumanistisk forskning". Det nya centrat "ska undersöka vad det betyder att gränsen mellan natur och kultur suddas ut".

Jag hittade en gammal debattartikel som jag vet att jag reagerade på för ett antal år sedan. Den är från Svenska Dagbladet 2009. Där framkom att inom Vetenskapsrådet finns en särskild genuskommitté med uppgift att ”verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen”. Ett av de projekt man satsade pengar på var en halv miljon kronor till ett treårigt projekt i musikvetenskap, ”Trumpeten som genussymbol”, som skulle "söka misstänkt genusspecifika klanger hos instrumentet". Man skulle ”problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet.”

Det klagas ständgt på bristande resurser och vänstern ropar ständigt efter nya skattehöjningar på allt och alla. Men det är inte alls brist på pengar i vårt samhälle till skola, sjukvård, äldreomsorg eller viktig forskning. Inte om man prioriterar. Forskningen kring viktiga medicinska områden som cancer eller hjärtsjukdomar finansieras exempelvis till största delen genom privata finansiärer och gåvomedel, inte av samhället och de statliga forskningsmedlen. I stället läggs alltså pengar på "feministisk posthumanistisk forskning" eller ”Trumpeten som genussymbol”. Allt handlar om prioritering. Ska skolan satsa på genuspedagoger eller lärare? Ska forskningen satsa på cancerforskning eller trumpeten som genussymbol? Det finns faktiskt ett val.

Så här lätt är det förresten att doktorera i genusvetenskap: Urspårad genusvetenskap. Är detta vetenskaplig kvalitet?

Genusforskning och feministisk forskning är faktiskt inte ens vetenskap. Det är rent politiskt tyckande helt utan vetenskaplig grund, med enda syfte - att motivera samhällsförändringar i socialistisk riktning. Allt stöd till "genusvetenskap" och genusforskning borde dras in och pengarna användas till något vettigare. Och det Nationella sekretariatet för genusforskning borde läggas ner (vilket man vad jag förstått gjorde i Norge för några år sedan). Jag återkommer till detta under den kommande motionsperioden i riksdagen.
Moderaterna i Mark vill behålla Strömmaskolan

2015-08-25

Under övriga frågor på markmoderaternas gruppmöte idag behandlades regiontjänstemännens förslag att lägga ned Strömmaskolan i Sätila. Vi var överens i den moderata gruppen om att fortsätta verka för att Strömmaskolan blir kvar. Vi behöver utbildad arbetskraft till de gröna näringarna, som i alla sammanhang beskrivs som en framtidsbranch. Då är det bättre att utveckla en befintlig naturbruksskola än att lägga ned den.

Naturbruksskolor kan erbjuda såväl gymnasieutbildning som vuxenutbildning, eller utveckla program inom yrkeshögskolan eller olika folkhögskolevarianter. Självklart måste det finnas verksamheter som passar in för Strömmaskolan, som dessutom har en väl fungerande internatdel med elevhem. Att antalet elever som söker sig till lantbruksutbildningarna i regionen minskar kan ju ha ett samband med att Västra Götalandsregionen är en ganska dålig och oengagerad skolhuvudman. På andra ställen i landet är söktrycket bättre. På torsdag behandlas frågan i Regionens naturbruksnämnd.
Moderat gruppmöte i nya Ubbhults Kapell

2015-08-25

I dag var jag och MUF:s Maria Zetterberg ansvariga för markmoderaternas gruppmöte. Vi passade på att bjuda den moderata kommunfullmäktigegruppen till Ubbhult och ett besök i Ubbhults Kapell.

Vi fick bland annat en kort beskrivning av Astrid Zetterberg om kapellets återuppbyggnad efter branden 2010, och sedan följde ett sedvanligt gruppmöte.


Allvarliga feltänk från regeringen om de långtidsarbetslösa

2015-08-25

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har nu presenterat regeringens alternativ till "fas 3". Man utlovar närmare detaljer i budgetpropositionen, men det som hittills framkommit imponerar inte.

Ylva Johansson säger att "det är anmärkningsvärt att inte deltagarna i fas 3 har rätt till utbildning". Det är en förvanskning av verkligheten. Dels finns redan idag viss möjlighet till utbildning, men framförallt har man innan man hamnat i fas 3 haft tillgång till hela Arbetsförmedlingens insatser i fas 1 och fas 2, där utbildning och praktik är viktiga delar. Om man inte tagit chansen till utbildning då, varför skulle man göra det med större framgång i fas 3?

Regeringen vill nu ge alla långtidsarbetslösa rätt till utbildning med bibehållen ersättning (!) i upp till ett år. Det betyder att på samma vuxenutbildning kan vissa elever i en klass studera med vuxenutbildningsstöd eller studielån, medan andra får betalt (!) för samma studier. Det är djupt orättvist (precis som det var under Kunskapslyftets tid). Våra svenska vuxenutbildningsstöd och studiemedel är kanske världens mest generösa, och duger bra åt alla som vill studera. Studiemedelsstystemet är knappast ett hinder för någon i fas 3 att börja studera redan idag.

Regeringsförslaget är för övrigt inte bara orättvist utan rent av farligt eftersom det ger helt fel incitament för arbetslösa att börja studera. Den som bara varit arbetslös en kortare tid kan frestas att vänta med att påbörja studier tills man blir långtidsarbetslös eftersom man då plötsligt får behålla sin arbetslöshetsersättning under ett års studier. Varför ska man med ett sådant regelverk börja studera tidigare med studielån?

Nästa feltänk är "extratjänsterna" i välfärden. Kommuner och landsting ska alltså anställa de långtidsarbetslösa i upp till ett år och ge dem avtalsenlig lön, utan att det egentligen finns några arbetsuppgifter. Det luktar Sovjet för min del. Där var alla anställda av staten och därmed hade man ingen arbetslöshet. Jag undrar också vad de välutbildade anställda inom skola och omsorg kommer att tänka om att långtidsarbetslösa utan utbildning och kompetens ska få avtalsenlig lön för abretsuppgifter som egentligen inte finns? Och vem ska handleda och styra upp arbetet för dessa "extratjänster" när det redan idag är svårt att få tiden att räcka till? Flera fackliga organisationer har redan riktat kritik mot detta.

Men visst. Om Ylva Johansson stoppar in de långtidsarbetslösa några år i utbildningar eller extratjänster så försvinner de ju ur statistiken. Och vips är arbetslösheten lägre, men till en mycket hög kostnad för samhället. En kostnad som betalas genom höjda skatter och arbetsgivareavgifter för företagen som erbjuder riktiga jobb. Och vad händer för övrigt när den betalda utbildningstiden är slut efter ett år eller extratjänsterna efter två? Ska Ylva Johansson förtidspensionera bort de långtidsarbetslösa då, eller ska hon uppfinna fas 4?

Framförallt måste man komma ihåg att de flesta deltagare i fas 3 står väldigt långt från arbetsmarknaden. En del är långtidsarbetslösa efter lång tid i sjukförsäkringssystemet. Vissa har svåra psykiska diagnoser, andra har missbruksproblem. En del är nyanlända utan utbildning, andra är ungdomar som hoppat av grundskolan eller gymnasiet, och ytterligare andra är väldigt nära pensionsåldern. Ingen regering kommer att kunna trolla bort arbetslösheten i dessa grupper utan massiva förtidspensioneringar som är oerhört kostsamma för samhället.

Vägen till lägre långtidsarbetslöshet handlar inte om konstlade offentliga anställningar och höjda ersättningar till dem som inte jobbar. Det handlar om en klok utbildningspolitik som erbjuder utbildningar med kvalitet kombinerat med ett fortsatt generöst studiemedelssystem. Det handlar om en jobbpolitik som får fler företag att anställa fler, sänka kostnaderna för att anställa människor för enklare arbeten och minska skattekostnaderna inom tjänstesektorn så att fler har råd att köpa sådana tjänster i stället för att utföra arbetet själv. Det handlar också om att prioritera rätt i kommuner och landsting så att man även där kan anställa dem som behövs. Regeringen gör tvärtom - gör det dyrare att anställa människor i riktiga jobb för att få råd med påhittade låtsasjobb och höjda ersättningar för dem som inte arbetar. Det är inte så konstigt att endast 5% av väljarna tror att regeringens politik ska skapa fler jobb.
Är lågbetalda svartjobb verkligen räddningen för tiggare i Sverige?

2015-08-25

Jag läste om "Mariefredsmodellen" i somras, som innebär att sex tiggande romer i Mariefred, efter initiativ från engagerade ortsbor, utför enklare arbetsuppgifter för rekommenderade 70 kronor i timmen i stället för att tigga. Det finns en särskild Facebookgrupp med namnet "Jobb till romerna i Mariefred" för dem som vill ge romerna uppdrag. Det kan handla om "trädgårdsarbete, om att putsa fönster, tvätta terrasser eller att städa" enligt artikeln. Detta har fått stopp på tiggeriet i Mariefred. Det var Dagens Nyheter som den 2 juni berättade om initiativet, som i artikeln beskrevs som en verklig solskenshistoria och visade upp ett ungt romskt par som glatt berättade att de tjänar mer på att arbeta än att tigga. Och det är givetvis positivt. Bland annat Miljöpartiets partisekreterare har hyllat upplägget på twitter. Och häromdagen skrev DN återigen om "Mariefredsmodellen" på ledarsidan och beskrev det som "Lagligt, värdigt och organiserat av civilsamhället".

Men "Mariefredsmodellen" väcker viktiga frågor. För det första ligger lönen - 70 kronor per timme (eller ibland kanske ännu lägre, lönen sätts efter "samarbete och förmåga" enligt artikeln) - långt under den normala för denna typ av arbeten. Man konkurrerar alltså direkt med andra hemtjänstföretag som erbjuder avtalsenliga löner för sina anställda. För det andra framgår av artikeln att ingen skatt betalas för lönen. Man konstaterar att "inkomst under 1.000 kronor inte behöver redovisas". Men om EU-migranterna bara tjänar 1.000 kronor (motsvarar totalt 14 timmars jobb) lär de snart vara tillbaka i tiggeri igen. Hela upplägget bygger ju på att de måste tjäna mycket mera än så, och därmed borde betala skatt precis som alla andra. Visserligen kan man tjäna drygt 18.000 kronor innan man börjar betala inkomstskatt, och även över denna summa är skatten i början mycket låg tack vare jobbskatteavdraget, dock inte noll! Och några sociala avgifter lär ju knappast heller betalas av vare sig de som köper tjänsterna, eller av arbetstagarna själva om de nu skulle betraktas som "enskilda företagare". I det senare fallet borde även moms tas ut, vilket man inte gör. Med andra ord - själva förutsättningen för hela Mariefredsmodellen är att man inte betalar några som helst skatter och samtidigt konkurrerar med löner långt under avtal. Är det verkligen en solskenshistoria?

Vi har i andra sammanhang genom åren sett förslag om att inrätta "lokala ekonomier" eller "lokala valutor" i utanförskapsområden, liksom förslag om rena "bytesekonomier", allt för att få fler svårplacerade människor i utanförskapsområden i arbete. Även detta har emellanåt beskrivits som en unik och "spännande" lösning, men även detta bygger ju på organiserade och av samhället sanktionerade svartjobb. Och svartjobb är vare sig nytt eller unikt som bekant.

Vad kan man då dra för slutsatser av detta? Jo att med lägre skatter och lägre lönekostnader blir faktiskt fler arbeten utförda, efterfrågan på tjänster stiger och fler människor kommer i försörjning. Det konstiga är att samma personer på vänstersidan som säger sig hylla höga skatter samtidigt hyllar denna form av organiserat svartarbete. Samtidigt som man försämrar RUT- och ROT-avdragen som gjort så många svartjobb vita - och gett de anställda avtalsenliga löner.

Men viktigaste slutsatsen är att vi inte kan lösa romernas problem i hemlandet genom att skapa en ny underklass som utför extremt lågavlönade svartjobb i Sverige. Det borde även DN:s ledarsida inse.
Börjar även Miljöpartiet tvivla på klimathotet?

2015-08-24

Frågan är befogad. Hur ska man annars kunna förklara att MP ställer sig bakom en ännu större skattehöjning på biodrivmedel än den man föreslog före sommaren? Om klimathotet verkligen var en så central fråga för MP skulle man självklart aldrig ha gått med på att höja skatten på just biodrivmedel. Varje annan skattehöjning hade då varit mer lämplig.

När till och med MP säger en sak och gör en annan i klimatdebatten är det kanske inte så konstigt om vi skeptiker känner oss ännu mer osäkra kring hur stor människans klimatpåverkan verkligen är?
M-förslag för besparingar på migration, sjukskrivning och a-kassa

2015-08-24

De offentliga finanserna har under de senaste åren präglats av ökade utgifter i flera av de större transfereringssystemen. Mellan 2014 och 2019 rör det sig om ökade budgeterade kostnader på upp emot 53 miljarder kronor, med tonvikt på sjukförsäkringen och migrationen. Så stora oplanerade utgiftsökningar riskerar att tränga undan angelägna satsningar, exempelvis dem riktade mot det nya utanförskapet.

Moderaternas förslår därför följande åtgärder för att minska kostnaderna för främst sjukskrivningarna och migrationen, samt lägre höjning av a-kassan än regeringens förslag, vilket sammantaget leder till totalt ca 18 miljarder i besparingar åren 2016-19 jämfört med regeringens politik.

Stoppa ökningen av sjukfrånvaron
* Förstärk tidsgränserna genom ny karensdag vid dag 15 och gör om karensdagarna till karensavdrag
* Inför siffersatt mål för sjukpenningtalet och öka Försäkringskassans kontroller vid tidsgränserna
* Lagstiftad skyldighet för hälso- och sjukvården att verka för återgång i arbete
* Öka prestationsdelen i statliga sjukskrivningsmiljarden
* Fokusera rehabiliteringsgarantin på effektiva behandlingsformer som till exempel KBT
* Nej till ökade ersättningar och borttagen tidsgräns

A-kassa som tydlig omställningsförsäkring
* Taket i a-kassan bör endast höjas till 760 kronor per dag under de 300 första dagarna och därefter ligga kvar på 680 kronor per dag (Lägre höjningar än regeringens förslag)

Nya instrument mot fusk, missbruk och bidragsbrott
* Lagen om underrättelseskyldighet vid misstänkta felaktiga utbetalningar bör vidgas till att också innefatta utbetalningar till företag
* Stärk särskilt kontrollsystemen vid utbetalningar av bidrag och ersättningar till företag

Ett kostnadseffektivt mottagande av asylsökande och nyanlända
* Inför principen om säkra-länder för asylansökningar från länder med låg beviljandegrad
* Inför ”stödboende” som huvudsakligt boende för ensamkommande barn i stället för HVB
* Schablonisera ersättningen för platser på HVB, stödboende och familjehem
Moderaternas ekonomiarbetsgrupp har presenterat sin rapport

2015-08-24

Förra veckan presenterade Ulf Kristersson rapporten från moderaternas ekonomiarbetsgrupp. Hela rapporten kan läsas här. Den sammanfattar moderaternas syn på det ekonomiska läget och våra viktigaste samhällsutmaningar framöver, samt vår syn på det nya utanförskapet som faktiskt ser helt annorlunda ut idag jämfört med det utanförskap vi diskuterade 2006. Det gör också att det krävs en utveckling av politiken.

I rapporten pekas ut fyra viktiga delar i den framtida politiken.
* Det behövs fler vägar till det första jobbet.
* Sverige behöver stärka sin konkurrenskraft i dagens globala ekonomi.
* Sverige behöver fortsatt välskötta offentliga finanser.
* Vi ska vara ett land med stor social rörlighet där egen ansträngning ger resultat. Utbildning och integration är två viktiga delar i detta.
Asylfakta för årets sju första månader

2015-08-24

Debatten kring volymerna av asylsökande och hur många som beviljas asyl eller uppehållstillstånd är något förvirrande. För att kunna föra en seriös diskussion måste man veta vad man diskuterar. Jag har därför tagit fram lite fakta från Migrationsverkets hemsida

1. Asylansökningar
Under årets sju första månader sökte 37.033 personer asyl i Sverige. Av dessa va 6.432 ensamkommande barn och ungdomar som uppgav att de var under 18 år. Asylsökande från Syrien var flest, 9.932 stycken. Eritrea tvåa med 4.256, Afghanistan trea med 3.499 och från Somalia kom 2.840. Intressant att på en niondeplats kommer Ukraina med 924 asylsökande. Totalt kom asylsökande från hela 134 länder, men från många länder kom bara några få personer. Lite märkligt att det kommit asylsökande från såväl Norge som Estland.

2. Avgjorda asylärenden
Under årets sju första månader avgjorde Migrationsverket 31.077 ärenden (det är inte jämförbart med antalet asylsökande, ärendena avgörs ju inte direkt, så bland årets avgjorda ärenden fanns många som sökte asyl före 2015). Totalt fick 16.792 personer bifall på sin asylansökan, vilket motsvarar 54%. 5.522 fick avslag, 4.740 personer avvisades till första asylland enligt Dublinförordningen och 4.023 ärenden avgjordes aldrig för att de asylsökande antingen avvek från landet eller drog tillbaka sin asylansökan.

3. Beviljade uppehållstillstånd
Under årets sju första månader beviljades 63.368 personer uppehållstillstånd. Av dessa var:
Flyktingar och deras anhöriga: 37.152 personer (58,6%), varav:
Asylsökande enligt internationella konventioner 7.092
Alternativt skyddsbehövande enligt svenska utlänningslagen 9.454
Kvotflyktingar 1.253
"Särskilt ömmande omständigheter"893
Verkställighetshinder mm (bland annat barn under 18 år) 553
Anhöriga till asylsökande och flyktingar 9.494
Anhöriga övrigt (i huvudsak till flyktingar som kommit till Sverige längre tillbaka i tiden) 8.413
Arbetskraftsinvandrare, studenter, EU/EES-medborgare mm 26.216 personer 41,4%), varav:
EU/EES-medborgare 1.471
Gäststuderande och deras anhöriga 6.697
Gästforskare 653
Adoptioner 104
Arbetskraftsinvandrare 10.430
Anhöriga till arbetskraftsinvandrare 5.771
Internationellt utbyte mm 1.090
Den allsvenska guldstriden blir gastkramande

2015-08-23

Elfsborgs seger mot Kalmar på bortaplan med 3-0 idag var imponerande. Det var Kalmars första förlust på hemmaplan i år. Och Elfsborgs klarade det trots sju (!) spelare på skadelistan.

Tabellen är oförändrad - två lag i topp, Blåvitt och Elfsborg, på samma poäng och numera nästan samma målskillnad (fyra mål plus för Blåvitt). Höstens guldkamp blir oerhört spännande!


Panmunjon - platsen för samtalen mellan Nord- och Sydkorea

2015-08-23

2007 besökte arbetsmarknadsutskottet Sydkorea. Vi besökte då även Panmunjon i DMZ, den demilitariesarade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Det var på denna plats stilleståndsavtalet slöts mellan Nord- och Sydkorea för 60 år sedan. Vi var bland annat inne i ett av de små husen som ligger på gränslinjen (vänstra bilden). Det är här man genom åren suttit och förhandlat om olika saker mellan Nord och Syd. På högra bilden står jag tillsammans med bland annat nuvarande partisekteterare Tomas Tobé på den nordkoreanska sidan av förhandlingsbordet inne i huset. Gränsen mellan nord och syd går i mitten av bordsskivan (så delegaterna kan sitta på var sin sida i sitt eget land när de förhandlar). Gränsen syns också som en linje mellan husen på vänstra bilden. Det stora huset i bakgrunden ligger i Nordkorea.

(Läs gärna hela reseberättelsen här där jag berättar en del om den märkliga relationen mellan Nord- och Sydkorea).I dag verkar förhandlingarna ha flyttat till en modernare byggnad, och bordet har blivit större. Här en officiell mediabild från gårdagens samtal. Men samtalen sker fortfarande i gränszonen i Panmunjon.


Jag bemöter Boråsvänsterns ohederliga skatteargumentation

2015-08-21

I Vänsterns värld är det populärt att öronmärka pengar för att få rätt utgångspunkt för att kunna genomföra de alltid lika hyllade skattehöjningarna. Det handlar om allt från Mijöpartiets "klimathundring" till att Vänsterpartiet i Borås vill höja kommunalskatten med 50 öre "till skolan". Ingen missunnar givetvis barnen 50 öre, eller hur? Men frågan man måste ställa sig är varför den S-V-MP-styrda Borås Kommun inte prioriterar fram denna 50-öring redan i dagens budget om nu skolan är det viktigaste av allt? Är verkligen allt annat i Borås viktigare? Har därför svarat Ida Legnemark på twitter idag.


Moderaterna måste förändra sin migrationspolitik med värdighet

2015-08-20

Jag är inte direkt förvånad över att SD i dagens Yougov-mätning är största parti. När en politisk fråga växer så snabbt i intresse i takt med att det kommer allt fler tecken på att dagens situation kring migrationen är ohållbar, samtidigt som övriga partier under lång tid gått totalt i otakt med väljarna, är det inte alls konstigt att det parti som upplevs som mest kritiskt växer. Även om SD egentligen inte har några konkreta lösningar på någonting. Jag ser stödet till SD som en mycket tydlig markering och missnöjesförklaring mot oss övriga partier. Faktiskt en rättvis sådan om man ska vara självkritisk.

Många ifrågasätter Yougovs siffror eftersom man använder en icke vetenskaplig metod för sina undersökningar (självrekryterade paneler). Jag tycker det är ganska naivt att hantera resultatet så. Visst, detta är en mätning bland andra, men trenden är tydlig i alla mätningar - SD växer. Då ska man fundera över varför det är så och inte försöka komma med bortförklaringar.

Till saken hör förståss att Yougovs mätning gjordes mitt under perioden med IKEA-morden, och dessutom under en period när migrationsfrågan och de skenande kostnaderna för de ökande volymerna av asylsökande fyllt tidningarnas nyhetssidor och ledarsidor. Till detta kommer uppståndelsen kring SD:s annonser i tunnelbanan mot tiggeri och det odemokratiska sabotaget av dessa annonser som gett SD mycket sympati (varje gång våldsvänstern ger sig på SD växer SD). Men invandringsfrågan är nu också den viktigaste, eller en av de viktigaste, politiska frågorna för svenska folket enligt flera undersökningar. Allt fler upplever att flyktinginvandringen medför mycket stora belastningar på det svenska samhället. Det handlar om allt från ökande arbetslöshet och bostadsbrist till fallande skolresultat, ökande social oro, tilltagande brottslighet, extremism och radikalisering, och inte minst mycket kraftigt ökande kostnader. Oavsett hur tydlig kopplingen är mellan dessa saker och flyktinginvandringen är det medborgarnas upplevelse som avgör var man lägger sin röst. I de delar vi anser att bilden är felaktig måste vi bemöta detta kraftfullt. I de delar vi anser att bilden är korrekt måste vi agera med samma kraft.

Min övertygelse är att svenska folket ställer upp på en generös linje så länge de känner att det medför hanterbara kostnader och effekter för samhället. Men när man upplever att belastningen blir alltför stor så minskar viljan att ta emot flyktingar dramatiskt. Det är det som händer just nu. Samtidigt ser vi hur främlingsfientliga eller invandringskritiska partier växer i hela Europa. Detta smittar naturligtvis också av sig på Sverige.

Med detta sagt så känner jag vemod. Inte minst över att mitt eget parti, moderaterna, faktiskt har medverkat till dagens situation genom att under 4-5 år ha ställt upp på en naiv och verklighetsfrånvänd migrationspolitik, delvis dikterad av Miljöpartiet. Nu görs äntligen viktiga omprövningar av moderat politik, det är i senaste laget, men ändå välkommet. Jag är dock som bekant övertygad om att det krävs mer än vad som hittills presenterats.

Samtidigt ska inte moderaterna tävla med SD om vem som är mest främlingsfientlig eller invandringskritisk. Jag vill inte företräda ett parti som avskaffar asylrätten, stoppar arbetskraftsinvandringen eller stänger gränserna. Vi måste se migrationsfrågan precis som vilken annan samhällsutmaning som helst. Vända på alla stenar, förändra naiva regelverk, försvara grundläggande rättsprinciper och försöka hålla nere kostnaderna. Framförallt måste vi se till att Sveriges regelverk inte utmärker sig alltför mycket mot våra grannländer och länderna i norra Västeuropa. Då kommer Sverige inte längre att tvingas ta emot en så orimligt stor andel av de asylsökande som söker sig till Europa. Och då ökar chanserna att hantera situationen med de nyanlända, lyckas med integrationen och samtidigt att hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

Moderaterna får inte vara rädda för att ompröva migrationspolitiken i grunden. Men vi ska inte börja tävla med SD om vem som är mest främlingsfientlig. Vi ska göra det som är rimligt, väl avvägt och långsiktigt hållbart och förankrat i den moderata ideologin. Det ger kanske inga snabba uppgångar i opinionsmätningarna, men det skapar förtroende på sikt.

Jag vill helt enkelt att moderaterna förändrar sin migrationspolitik med värdighet.
Migrationsverket larmar - mottagningssystemet i kris

2015-08-19Migrationsverket beskriver nu situationen kring den ökande strömmen av ensamkommande barn och ungdomar som "extraordinär". Mottagningssystemet håller helt enkelt på att haverera, och facket larmar om en ohållbar situation för de anställda.

Man skulle ju då kunna tänka sig att ansvarig minister skulle utlova en översyn av regelverken för att minska Sverige extremt stora andel av alla ensamkommande som söker sig till Europa?. Men inte då. I stället blir svaret från ansvarig minister, Morgan Johansson, att" Vi måste ha en kostym som är större, som klarar den här typen av åtaganden under lång tid". Man tar sig för pannan. Var finns insikten om problemets omfattning och framförallt om att det i huvudsak är de svenska reglerna som skapat situationen?

Jag har skrivit om detta med anstormningen av ensamkommande "barn flera gånger (4/7, 15/7 och 6/8). Jag konstaterade den 4/7 att Migrationsverket själva påpekar att det är de svenska regelverken som är en viktig orsak till att så stor andel söker sig just till Sverige, och att barnen används som "ankare" för att kunna ta hit resten av familjen. "Sverige har under flera år fått rollen som allt mer primärt mottagar­land för asylsökande ensamkommande barn. Våra mottagningsvillkor, utbildningssystem och nivå på arbetslöshet är alla viktiga faktorer för att barnen ofta väljer Sverige. Att vi har en förhållandevis generös praxis i ensamkommande barnärenden påverkar också, då barnen inte sällan blir den första ankomsten i en familjemigration", säger Helena Carlestam i Migrationsverkets pressmeddelande i juli.

Nu krävs snabba konkreta åtgärder, dels för att markera för flyktingsmugglarna att Sverige har likvärdiga regler med övriga EU-länder, dels för att hantera dagens mycket ansträngda situation:

- inför kraftigt skärpt ålderskontroll o id-kontroll eller överväg ett slopande av de särskilt generösa asylreglerna för ensamkommande barn
- inför försörjningskrav vid ALL anhöriginvandring för att motverka att barn används som "ankare"
- inför mindre kostsamma boenden för ensamkommande barn enligt moderaternas förslag
- inför tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta enligt moderaternas förslag
- inför skärpta straff för flyktingsmuggling enligt moderaternas förslag

Viktigast är nog att förändra specialreglerna för de ensamkommande "barnen". Om det nu är så svårt att göra en ålderbestämning av "barnen" (vilket är märkligt med tanke på att andra länder uppenbarligen klarar detta) så kan vi självklart inte heller ha speciella regler för "barn". Då får "barn" helt enkelt hanteras precis som alla andra asylsökande om de inte kan uppvisa tillförlitliga legetimationshandlingar som styrker deras ålder. Konstigare än så är det knappast.
Man kan inte matcha lågutbildade till högkvalificerade jobb!

2015-08-19

Efter att Socialdemokraterna under Alliansens regeringstid talat om "massabretslöshet" (trots att de verkligt arbetslösa blev färre under Alliansen, trots två djupa globala kriser och 300.000 fler jobb skapades) har man nu bytt fot. I sitt sommartal sade statsminiostern plötsligt att det inte är någon brist på jobb, utan att allt handlar om "missmatchning" på arbetsmarknaden. Något han vill lösa genom 2.500 nya platser på Yrkeshögskolan. (Hur det ska räcka till uppemot 400.000 arbetslösa framgår dock inte)

Antingen är statsministern djupt okunnig om hur arbetslösheten ser ut, eller så försöker han lura hela svenska folket. Jag vet inte vilket som är värst.

Sanningen är att en stor del av dagens arbetslösa är ungdomar som hoppat av grundskolan eller gymnasiet och helt saknar studiemotivation och vilja att studera. En annan stor grupp arbetslösa är nyanlända med myckt låg (eller ibland ingen) utbildning alls, många är analfabeter. Denna grupp växer nu snabbt. Ytterligare en grupp är personer med fysiska eller psykiska handikapp. En annan grupp är människor med missbruksproblem. Det är inte bara att "matcha" dessa individer till jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Det arbetsmarknaden skriker efter idag är, som jag bskrev häromdagen, högutbildad arbetskraft, ofta universitetsutbildade personer. Det handlar till exempel om lärare, läkare, civilingenjörer, psykologer - alltså mycket långa universitetsutbildningar. Samtidigt är många av de arbetslösa personer som saknar såväl vilja som förutsättningar för högskolestudier.

Yrkeshögskolan är mycket bra när det gäller att förse företag med specialutbildad arbetskraft inom exempelvis olika smala hantverksyrken eller andra specialkompetenser som går att läsa in under två år. Men för att läsa på YH krävs normalt gymnasiekompetens eftersom det är en eftergymnasial utbildning. YH är inget alternativ för den som saknar grundskoleutbildning.

Svensk arbetsmarknad lider också brist på enkla okvalificerade jobb. Där har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gjort allt för att förvärra problemet genom att tala om att Sverige inte ska konkurrera med "enkla och dåliga jobb" utan med hög kompetens. Samtidigt motarbetar manframväxten av enklare jobb genom att försämra RUT-avdraget, och angripa sänkt moms inom restaurangsektorn och sänkta arbetsgivareavgifter för unga vilket främst drabbar handeln, restaurang och servicesektorerna.

Löfvén mantra om "matchning" klingar med andra ord falskt. Man kan inte matcha lågutbildade människor till högkvalificerade jobb. Och alla kan faktiskt inte studera på högskola.
Allt fler driver med den svenska debatten om rasistiska plåster...

2015-08-19Jag fick denna bild på mailen. Lätt tragikomisk på något sätt. Men det blir väl så när vissa extremister på fullt allvar (?) ser strukturell rasism i färgen på ett plåster eller i namnet på en glass. Vi gör oss löjliga helt enkelt, och då kommer denna typ av reaktioner som ett brev på posten. (Detta är dock bara en av de snällare bilder jag fick, det finns många fler). Saken uppmärksammas för övrigt även utomlands, exempelvis i danska och engelska medier. Kanske dags att lyfta blicken här hemma i Sverige och i stället diskutera verklig rasism?
Reseberättelsen från Peruresan är nu klar

2015-08-18

Min reseberättelse från resan i Peru är äntligen klar. Ett stort antal bilder och beskrivning av vår resa finns på denna sida.


M-förslag om ny anställningsform ännu en pusselbit för fler jobb

2015-08-17

Jag har tidigare påpekat att det svenska utanförskapet förändrats. Det handlar idag oftare om att det blir allt svårare för många att få sitt första jobb. Det drabbar särskilt utrikes födda och unga med svag utbildning för vilka hindren in på arbetsmarknaden är mycket höga.

Förra veckan presenterade därför moderaterna ytterligare ett förslag för fler vägar till jobb: förstajobbet-anställning. Det är en ny anställningsform för unga och nyanlända som vi vill införa i lagen om anställningsskydd, LAS, och som innebär enklare vägar in på arbetsmarknaden och underlättar för unga och nyanlända att få sitt första jobb.

Förstajobbet-anställningen ska vara tidsbegränsad, upp till 18 månader, och vara till för att komma in på arbetsmarknaden. Den ska innehålla vissa utbildningsinslag där arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om utbildningsinnehålletså att det kan anpassas efter såväl arbetstagarens förutsättningar som arbetsgivarens behov. Arbetsförmedling och den kommunala vuxenutbildningen får i uppdrag att ansvara för att stödja utbildningsdelen. Tanken är att man på detta sätt ska kunna lära sig jobbet på jobbet, och riktas till dem som vill kunna få sitt första jobb på svensk arbetsmarknad.

Förstajobbet-anställningen ska vara öppen för hela arbetsmarknaden, oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej. Detta har kritiserats från LO, men moderaterna vill inte stänga ute alla de många småsmåföretag eller ensamföretagare som står utanför systemet med kollektivavtal. Alla företag behövs och alla nya jobb behövs om unga och nyanlända ska kunna få sitt första jobb.

Parallellt med den nya anställningsformen vill moderaterna fortsätta med en konstruktiv dialog med arbetsmarknadens parter om hur arbetsmarknaden kan öppnas mer för unga och utrikes födda. Yrkesintroduktionen, som alliansen införde och som möjliggörs i samarbete mellan parterna, är ett viktigt steg. Det arbetet behöver fortsätta, breddas och utvecklas eftersom det tyvärr varit ganska trögt att få igång reformen.
Fler platser på Yrkeshögskolan är bra men löser inte problemen

2015-08-16

Under Alliansens regeringstid ökade antalet platser på Yrkeshögskolan markant. Det är en bra utbildningsform i speciella bristyrken, och det är bra att regeringen vill fortsätta utbyggnaden med 2.500 ytterligare platser (från dagens ca 25.000 platser).

Men när statsminister Löfvén låtsas som om att detta "ska hjälpa de 400.000 arbetslösa att få jobb" och samtidigt påpekar att "80.000 lediga jobb finns där det inte går att hitta rätt kompetens" så försöker han luras. För det första lär givetvis inte 2.500 utbildningsplatser fixa jobb åt 400.000 arbetslösa. För det andra är det så att de största bristerna på kompetent personal främst avser universitetsutbildade, som exempelvis läkare, sjuksköterskor, lärare, psykologer och civilingenjörer. Dessa brister löser man inte med fler platser på yrkeshögskolan som ju avser kortare utbildningar.

Så - fler platser på yrkeshögskolan är bra. Men det löser inte de problem som statsministern pekar på. Sanningen är att han saknar lösningar på dessa problem.
Har Elfsborg prickat in formen lagom till allsvenskans slutspurt?

2015-08-16Det allsvenska toppmötet på Borås Arena inför över 10.000 åskådare slutade med Elfsborgsseger, 2-0. Djurgården hade egentligen aldrig någon chans, och när man dessutom brände en straff tack vare en otroligt bra räddning av Elfsborg utmärkte målvakt så var Elfsborgs seger aldrig hotad. Spelet var stabilt och säkert. Det kändes att Elfsborg verkligen ville vinna, och det känns som om gulsvart kan ha prickat in en stigande form lagom till allsvenskans spännande upplösning. En härlig kväll på Arenan i 25 gradig värme och strålande sol! Så här ser tabellen ut idag (några lag har spelat en match mindre):


Rosor!

2015-08-16Härlig blomsterprakt!
Överskottsmål eller balansmål?

2015-08-15

Konjunkturinstitutet kom igår med sin konsekvensanalys av en eventuell övergång från dagens överskottsmål till ett balansmål för offentlig sektor.

Bland annat skriver man att "Konjunkturinstitutet bedömer att den finanspolitiska hållbarheten inte äventyras av en övergång till ett balansmål. Vidare visar analysen att den långsiktiga nivån på skatter och utgifter, liksom den långsiktiga sysselsättningen, inte påverkas i någon högre grad. Avvägningen vid valet av mål är istället mellan högre säkerhetsmarginaler i framtiden och lägre skatter eller högre utgifter under de närmaste decennierna. Att bygga upp säkerhetsmarginaler gynnar i viss utsträckning framtida generationer på bekostnad av dem som arbetar nu."

Men Konjunkturinstitutet slår också fast att om vi ska kunna parera riktigt allvarliga framtida kriser, som under finanskrisen för några år sedan, så behövs ett överskottsmål: ”Möjligheten att bedriva aktiv konjunkturstabiliserande politik kräver säkerhetsmarginaler. Hur stora marginaler som krävs beror dels på hur ambitiös den konjunkturstabiliserande finanspolitiken ska vara, dels på hur djupa nedgångar som ska pareras. Även vid ett balansmål blir dock ställningen så pass stark att möjligheterna att bedriva stabiliseringspolitik inte kringskärs i någon betydande omfattning vid normala konjunkturstörningar. Det lägre finansiella sparande som ett balansmål innebär ökar dock risken att EU:s underskottsgräns bryts, men detta skulle kräva konjunkturnedgångar av samma storleksordning som vid 1990-talskrisen eller finanskrisen.”

Det finns därmed goda skäl att behålla dagens överskottsmål:

1. Bara under de senaste 20 åren har vi haft två sådana allvarliga kriser som KI anser kräver ett överskottsmål för att kunna parera med omfattande och aktiv finanspolitik.
2. Risken med att ha ett balansmål på pappret är att det blir ett underskott i praktiken, när den politiska viljan att fatta tuffa beslut saknas.
3. Dagens extremt låga räntor innebär att penningpolitiken förlorat mycket av sin möjlighet att stimulera ekonomin och därför är en aktiv finanspolitik oerhört viktig, om vi drabbas av en ny kris.
4. KI:s analys visar att den långsiktiga nivån på skatter och utgifter, liksom den långsiktiga sysselsättningen, inte påverkas i någon högre grad. Det gör att man kan ifrågasätta skälen för att avskaffa överskottsmålet.

Det finns många röster som talar för ett slopat överskottsmål. Såväl Svensk Näringsliv som LO och en del ekonomer både på vänsterkanten och högerkanten menar att ett överskottsmål kräver onödigt höga skatter. I princip kan jag hålla med rent ideologiskt om att det går att frågasätta att staten tar in onödigt hög skatt från medborgare och företag bara för att lägga pengar på hög. Problemet är ju bara att i praktiken håller inte resonemanget. En borgerlig regering skulle eventuellt kunna ersätta överskottsmålet med ett balansmål och samtidigt använda utrymmet för skattesänkningar. Om dagens regering avskaffar överskottsmålet lär ju knappast skatterna sänkas. Skattesänkningar finns inte på en vänsterregerings agenda. I stället lär det nya ekonomiska utrymmet förbrukas på annat. Enligt KI påverkas dock inte sysselsättningen av ett slopat överskottsmål. Frågan är då varför man ska röra överskottsmålet överhuvudtaget? Det blir något för den kommande utredningen att fundera över. Socialdemokraterna var för övrigt tidigare mycket måna om vikten av överskott, just av erfarenhet av 90-talskrisen. Det tycks man nu ha glömt.
Moderaterna vill ha skärpta straff för människosmuggling

2015-08-14

Den 10-11 augusti besökte moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra ett flyktingläger på Sicilien. Till Italien anländer varje dag människor som riskerat livet genom livsfarliga båtresor, som organiserats av smugglare över Medelhavet.

Det handlar om grov internationell brottslighet som utnyttjar människor. Det är oacceptabelt och något vi måste bekämpa. Vi vill stärka samarbetet med andra länder för att motverka smugglingen och att ordentliga straff ska finnas för att kunna ställa de som organiserar detta till ansvar, sade Anna Kinberg Batra i samband med besöket.

De tragiska katastrofer med dödlig utgång på Medelhavet visar tydligt den hänsynslöshet som präglar flyktingsmugglingen till Europa. De straffsatser som finns för människosmuggling står inte i proportion till brottets allvar. Moderaterna vill därför att straffen för människosmuggling skärps.
Moderata förslag mot våldsbejakande extremism och terrorism

2015-08-14

Nyligen presenterade moderaterna sina förslag till åtgärder bekämpa våldsbejakande extremism och terrorism. Här en sammanfattning av förslagen:

• Kriminalisering av resor i syfte att delta i terroristhandlingar eller i terroristträning samt kriminalisering av finansiering, medverkan, stämpling eller att på andra sätt medverka till detta.
• Säkerhetspolisen bör ges möjlighet till signalspaning under förundersökning för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet.
• Säkerhetspolisen bör ges möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket innebär möjligheter att läsa krypterad datatrafik för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet.
• Införa möjligheten att i svenska pass skriva in förbud mot att besöka vissa länder i syfte att förhindra deltagande i terroristaktiviteter. Öka möjligheterna att beslagta pass i syfte att förhindra terrorism samt skärpta regler för passhanteringen i Sverige: det ska bli dyrare att ansöka om ett andra pass och avgiften höjs ännu mer den tredje gången. Polisen ska ges möjlighet att kalla till samtal andra gången någon tappat bort sitt pass för att ge en förklaring.
• Stärk förutsättningarna för Internationella åklagarkammaren att kunna utreda krigsbrott i länder som Syrien, exempelvis genom ökad tillgång till Polisens utredningsresurser.
• Ett fördjupat arbete på EU-nivå när det gäller frågor om radikalisering och deltagande i terroristverksamhet. Samarbetet inom Europol, som inrättats för att förbättra polissamverkan mellan EU:s medlemsländer i syfte att bekämpa bland annat terrorism bör förbättras.
• Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska få ett särskilt uppdrag och ökade resurser för att utreda finansieringen av terrorism.
• Inrätta och ge stöd till exitverksamheter för avhoppare från radikaliserade grupper.
• Ökade resurser till höjd säkerhet för trossamfund.
• Skapa och utveckla kontakter med transitländer och andra nyckelländer när det gäller resande till oroshärdar.
• Öka resurserna till Polisen och Säkerhetspolisen.
• Polisens nationella insatsstyrka och myndigheter ska tillföras tillräckliga resurser för att samtidigt kunna göra insats mot terrorister på två eller flera ställen i landet.
• Kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan Specialförbanden och Polisens nationella insatsstyrka bör utvecklas och utformas så att detta fungerar på ett ändamålsenligt sätt även i samband med skarpa insatser.

Moderaterna har även presenterat ett antal förslag till förebyggande åtgärder mot radikalisering:

• En av de enskilt viktigaste faktorerna för att långsiktigt förebygga radikalisering handlar om att bryta det nya utanförskap som vi ser växa fram i Sverige och som drabbar unga och utrikes födda särskilt hårt. Därför har vi under sommaren presenterat ett omfattande reformpaket med fler vägar till det första jobbet, utbildningssatsningar samt åtgärder för att bryta bidragsberoende och utanförskap.
• Öka kunskapen i kommuner, skolor och hos andra aktörer om hur radikalisering kan upptäckas på ett tidigt stadium. Säkerhetspolisen bör få i uppdrag att upprätta ett informationsmaterial som distribueras till kommunerna för att öka deras kunskap om förebyggande arbete, men även hur kommunerna bör arbeta med återvändare.
• Sprida avhoppares erfarenheter och kunskaper, särskilt bland ungdomar.
• Trossamfund ska ingå i det förebyggande arbetet genom en förbättrad dialog mellan kommun och samfund.
• Det bör upprättas förbättrade rutiner inom Kriminalvården för att upptäcka och motverka radikalisering på anstalterna.
• Den polisiära närvaron på internet bör öka och ett mer proaktivt förhållningssätt för att upptäcka och agera mot våldsbejakande propaganda och rekrytering till terroristorganisationer och andra extrema rörelser.
• Använd det svenska biståndet i ökad utsträckning för att stärka svaga stater som är i farozonen för att bli sönderfallande stater och baser åt terrorister. Fokusera på att stärka demokratin, institutioner och det civila samhället.
Beiga plåster en form av "strukturell rasism"?

2015-08-13

Den svenska debatten om rasism tar ständigt nya spännande vägar. Det verkar gå att tolka in rasism i det mesta om bara viljan finns. I måndags - samma dag som de fruktansvärda IKEA-morden inträffade, som i sin tur startade en våg av kraftig och otäck verklig rasism, valde Sveriges Radio och SVT att uppmärksamma den strukturella rasismen i form av beiga plåster...

Att de tre största apotekskedjorna i Uppsala län endast har plåster för en slags hudton är problematiskt menar Diskriminieringsbyrån i Uppsala. "Det blir ett konkret exempel på den strukturella rasismen som finns i samhället och det är ju föreställningen eller idén om att det finns en hudfärg. Den rosa-beiga hudfärgen", säger Kristin Solvik t.f. verksamhetschef vid Diskrimineringsbyrån Uppsala till SVT.

Aktivisten Steffi Aluoch är också upprörd och går så långt att hon jämför dessa plåster med en avhumanisering av färgade människor: "Det är någon som har bestämt att jag inte har en hudfärg som räknas i samhället. Det är en viss sorts avhumanisering", säger hon till Sveriges Radio.

Jag tycker detta är ytterligare ett beklämmande bevis på hur skev den svenska debatten är. Det finns ett antal svenskar med klart rasistiska värderingar, människor som för fram ett närmast gränslöst hat mot människor endast på grund av deras ursprung. En oerhört allvarlig form av rasism. Samtidigt lägger media sin energi på att släppa fram extrema röster som har synpunkter på vilka Tintin-böcker vi bör kunna låna på biblioteket, vad Pippi Långstrumps pappa ska få kallas, vilka namn man får ha på en chokladboll eller en glass, och nu vilken färg vi ska ha på våra plåster. Att blanda ihop dessa saker med rasism är ett rent hån mot dem som drabbas av verklig rasism i vårt samhälle.

I sak kan jag absolut se fördelar med plåster i olika nyanser (även om vi hemma genom åren ofta använt helt ofärgade plåster, vilket borde lösa problemet för de flesta). Plåster i olika nyanser finns för övrigt i en del andra länder, och det är väl jättepraktiskt om man kan välja plåster efter behov.

Men snälla - blanda inte ihop plåsterfärg med strukturell rasism!
Härlig Elfsborgsseger

2015-08-12

Det har ju varit både upp och ned för Elfsborg efter sommaruppehållet. Utslagna ur Europa League-kvalet, och blandade allsvenska resultat. Men laget har moral och krigar sig till poäng hela tiden, och är mycket målfarliga. Kvällens match mot Gefle på bortaplan var gastkramande. Gefle ledde med 2-0 redan efter 25 minuter, men Elfsborg vände till 2-2, och det var ställningen i slutminuterna. Men i 96:e minuten fick Elfsborg straff och gjorde 3-2 och gick därmed upp i delad ledning i allsvenskan. Blåvitts stora försprång är nu inhämtat och det är stenhård kamp mellan de sex främsta lagen.


Ekonomiprofessor: Höjda arbetsgivareavgifter för unga oroar

2015-08-12

Artikel i Dagens Industri 8 augusti. Det som framförs av HUI-professorn har jag flera gånger påpekat för finansministern i våra interpellationsdebatter om höjningen av arbetsgivareavgifterna. Tyvärr utan respons.


Dagens citat i Borås Tidning

2015-08-11Citatet handlar givetvis om Justitiekanslerns bedömning av Sverigesdemokraternas reklam på Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm.

Själva poängen med yttrandefrihet är just att den inte är beroende av om man gillar budskapen eller inte. Yttrandefriheten får aldrig bli relativ, utan måste försvaras så länge budskapen inte strider mot svensk lag. När våldsvänstern river ned och förstör SD:s affischer visar man samtidigt att man i grunden ifrågasätter yttrandefriheten så fort den innebär åsiktsyttringar som man själv inte gillar. Det är mycket oroväckande.
Högsommar i trädgården

2015-08-11Det blommar för fullt, en riktigt bra trädgårdssommar. Här två helt olika representanter för det som blommar just nu. Till vänster ett riktigt elakt ogräs, "Blomman för dagen". Med sina jordstammar sprider den sig överallt. Jag rensar bort det mesta varje vår, men några får vara kvar för de underbart fina blommornas skull. Till höger en betydligt mer rar växt, en praktfull doftlilja. Vissa år äter småsniglar eller insekter upp blommorna redan när de är i knopp, men i år blir det fyra fina blommor, varav den första just slagit ut. Underbart vacker och doftar fantastiskt!
24% av grundskoleeleverna har rätt till modermålsundervisning

2015-08-10

SVT:s TextTV meddelade idag att de svenska grundskolorna i höst får ta emot 9.814 barn som nyligen har kommit till Sverige. "Det är en ökning med 53 procent jämfört med vårterminen 2014. Omkring en procent av barnen i grundskolan är därmed nyanlända" skriver SVT.

Man kan ju möjligen tycka att det ger en något missvisande bild att tala om att 1% av grundskoleeleverna är nyanlända. Det beror ju helt på vad man menar med "nyanländ" och hur länge man ska räknas som nyanländ? SVT räknar uppenbarligen bara de nyanlända elever som börjar skolan nu i höst. Frågan är hur man ska bedöma dem som exempelvis började för ett halvår sedan eller för ett år sedan? Är de fortfarande "nyanlända" eller inte? Dessutom jämför SVT knappt 10.000 nyanlända elever med alla elever i grundskolan. Man kunde ju också valt att jämföra med en genomsnittlig årskull på drygt 100.000 barn, dvs de som ska börja skolan nu i höst. Då blir andelen nyanlända i stället runt 10%. Å andra sidan är faktiskt inte alla dessa nyanlända barn i 6-7-årsåldern, många är äldre och går in i olika årskurser. Jag har inte kunnat hitta någon statistik på hur många nyanlända elever som gått ett år eller mindre i svensk skola. Men Skolverket har en del annan intressant statistik.

Enligt Skolverket går ungefär 950.000 elever i grundskolan i år. Ett sätt att uppskatta andelen utrikesfödda elever och/eller elever med utrikesfödda föräldrar är att titta på hur stor andel som har rätt till modersmålsundervisning. Enligt Skolverket gäller följande: "En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet."

Skolverket skriver att läsåret 2014/15 rapporterades 225 497 grundskoleelever vara berättigade till modersmålsundervisning, vilket motsvarar nästan 24 procent av samtliga elever. Man kan alltså dra slutsatsen att var fjärde elev i den svenska grundskolan antingen är utrikes född eller har minst en förälder med ett annat modersmål än svenska.

En annan relevant siffra kan ju vara rätten till undervisning i svenska som andraspråk. Det ska enligt Skolverket, om det behövs, anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska, men får därutöver anordnas som språkval, som elevens val eller inom ramen för skolans val. Andelen elever som deltar i undervisning i svenska som andraspråk är 9 procent i år. Andelen har under de senaste 15 åren legat mellan 6 och 8 procent. Andelen är betydligt högre i storstäderna (19%) än på landsbygden och på mindre orter.

Vissa hävdar att all modermålsundervisning ("hemspråksundervisning") bör avskaffas och att man "borde lära sig svenska i stället". Men forskning visar tydligt att barn lär sig svenska lättare om de också behärskar sitt eget modermål. Modersmålsundervisningen är därmed central för hela barnets utveckling. Utan modersmål får man ingen bra svenskakunskap. Och utan svenska blir det svårt att hänga med i andra ämnen.
Många av de elever som har rätt till modermålsundervisning eller svenska som andraspråk är givetvis inte flyktingar, och det finns även barn från europeiska länder i statistiken. Men när det gäller skolornas utmaningar spelar det mindre roll. Att 24% av eleverna har rätt till modersmålsundervisning och 9% till svenska som andraspråk är en enorm utmaning för de svenska skolorna som kräver både extra resurser och inte minst språkkunniga lärare. En yrkesgrupp det redan är brist på.

Trots alla utmaningar så är det glädjande att nyanlända elever som börjar svensk skola i "normal" ålder (6-7 år) normalt uppnår ungefär samma skolresultat som svenskfödda elever. Jag hänvisar återigen till Alliansregeringens figur från en presskonferens 2013. Den visar tyvärr också att nyanlända som kommer hit i högre åldrar samtidigt lyckas avsevärt sämre än sina jämåriga svenskfödda kamrater.
Sveriges nettoutsläpp av CO2 är redan noll - tack vare skogen

2015-08-09

Kungliga Vetenskapsakademiens tunga och ofta citerade Energiutskott presenterade i februari i år en mycket intressant rapport, Den svenska skogen, energin och koldioxiden som visar att den svenska skogens tillväxt gör att de svenska fossila koldioxidutsläppen i princip är fullt kompenserade. De svenska nettoutsläppen är "i det närmaste försumbara" enligt KVA:a energiutskott.

I rapporten finns en mängd intressanta fakta, exempelvis att energivärdet av den årliga tillväxten av skogsbiomassa ligger ungefär på samma nivåer som Norges nuvarande oljeproduktion. Men till skillnad från Norge som inom några decennier beräknas halvera sin oljeproduktion kommer den svenska skogen fortsätta att växa.

KVA:s Energiutskott konstaterar också att under 2010 motsvarade den sammanlagda skogsbiomassatillväxten 425 terrawattimmar, vilket är av samma storleksordning som den årliga svenska energianvändningen.

Mest intressant är kanske Energiutskottes uppgift om att skogens kolupptag gör att Sverige "inte torde ha några nettoutsläpp av koldioxid". Det borde leda till eftertanke när politiker och klimatalarmister kräver "krafttag" och "skattehöjningar" för att minska de svenska koldioxidutsläppen. De är alltså redan noll. Lite märkligt är det att inga media såvitt jag vet uppmärksammat denna rapport. Vi svenskar kanske inte behöver späka oss ytterligare för att vara bäst i klassen?

Vilka finns då i KVA:s Energiutskott? Jo, 17 namnkunniga professorer (bland dem Lennart Bengtsson som ofta förekommer i klimatdebatten), två Tekn.dr och en Fil.dr. Ett ganska namnkunnigt sällskap.
Kanske var förändringen av kartan lite förhastad?

2015-08-09

I går fanns denna artikel i GT/Expressen:Den 20 juli fanns å andra sidan denna nyhet på TextTV och i de flesta större dagstidningar:Man kan ju inte låta bli att fundera över om förändringen av kartan var lite förhastad?
Ska vi vägra krigsskadade misstänkta IS-krigare sjukvård?

2015-08-07

I går kom nyheten att Uppemot 300 personer folkbokförda i Sverige har vårdats för krigsskador de senaste fem åren. Siffrorna från första kvartalet 2015 pekar mot en ny topp i år. Allt enligt en granskning som SVT Nyheter Väst har gjort. Siffrorna kan tyda på att fler reser från Sverige till konfliktzoner än vad som är känt. Det är nämligen inte svenska soldater som tjänstgjort utomlands som står för ökningen. Enligt Försvarsmakten var det åren 2010-2012 endast sju stycken svenskar som skadades i Afghanistan. Sedan dess har ingen svensk soldat vårdats för krigsskador. Enligt SVT tros de svenska medborgarna i stället ha rest ner för att ansluta sig till olika jihadistgrupper i konfliktzoner som Syrien och Irak.

Samtidigt uppger SVT att inom primärvårdens kris- och traumaenheter, som vårdar många människor med posttraumatisk stress och andra besvär efter krigsupplevelser, hade man förra året över 3.000 besök bara i Göteborg. De personerna finns inte ens medräknade i de aktuella siffrorna över krigsskadade.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp reagerar över siffrorna som SVT Nyheter Väst tagit fram. "Jag har inte hört talas om de här siffrorna tidigare, de är förvånansvärt höga", säger han till SVT. Men han menar att det finns även andra konflikter än de i Irak och Syrien som har en viss dragningskraft på svenska medborgare. Mellan 30 och 40 personer kan ha anslutit sig till al-Shabaab i Somalia och en handfull personer kan finnas i Libyen och Afghanistan.

Röster höjs nu för att vägra ge dessa (misstänkta) terrorister vård. En mycket begriplig reaktion, man kan tycka att skadorna är i högsta grad självförvållade och att man får skylla sig själv. Men i praktiken är detta en linje som är närmast omöjlig att tillämpa. Om man visste helt säkert att man hade en bödel framför sig som skurit halsen av ett antal människor så hade det varit en sak. Samma sak om man visste att det var en person som gjort terrordåd för IS. Men hur vet man om den drabbade verkligen är IS-terrorist med liv på sitt samvete, eller om personen bara varit i ett krigsområde som civil (tex journalist eller på resa) och drabbats av kriget? Eller om personen rent av försvarat en stad eller by mot IS och skadats i samband med detta? Ska svensk sjukvård utreda allt detta innan man ger vård? Det är givetvis helt omöjligt. I sammanhanget måste dessutom nämnas att läkaretiken och svensk lagstiftning ger även den mest groteske massmördare eller våldtäktsman rätt till nödvändig vård på samma villkor som alla andra.

Viktigast är att polis grundligt förhör alla som vårdas för krigsskador, och att man i misstänkta fall inleder förundersökning om brott, liksom att man också omgående startar en "avprogrammering" och förhoppningsvis kan använda den som skadats som varnande exempel för andra. Man måste också fortsätta kartlägga dem som man tror har samröre med IS och andra terrornätverk och försöka stoppa dem innan de reser iväg. De som rekryterar människor till IS, ofta via sociala medier, måste också störas och gripas. Att vägra de drabbade sjukvård för krigsskador är sannolikt i praktiken en omöjlig väg.

Jag vill avsluta med en fråga till svenska IS-terrorister: Om ni nu åker till Syrien för att strida för ert drömland "Kalifatet", borde ni då inte kunna hålla till godo även med den vård som detta fantastiska Kalifat erbjuder?
Ska vi ta ifrån "svenska IS-krigare" deras svenska medborgarskap?

2015-08-07

Australiens regering planerar att ändra lagen, så att de som lämnar landet för att slåss för IS kan fråntas sitt medborgarskap, skriver Cbc News. Liknande lagstiftning finns redan i Storbrittanien. I dag ser den australiska lagen ut så att man bara kan bli av med medborgarskapet om man går med i armén i ett land som slåss mot Australien. Eftersom IS inte är en erkänd stat, så går inte den lagen att applicera på de som väljer att strida för terrorgruppen. Kritiker till lagförändringen menar att Australien i stället borde åtala och fängsla terroristerna, enligt CBC News/Nyheter 24

I Danmark pågår en liknande diskussion enligt Nyheter 24 . De finns nu politisk enighet om att skärpa tonen mot de frivilliga som reser till Syrien och Irak för att strida på islamisternas sida. Den danska regeringen vill att de ska kunna dömas för landsförräderi.

Även i Sverige höjs röster för att den som strider för IS eller andra terrororganisationer ska förlora sitt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. Frågan är dock inte så enkel. I Sverige har vi en princip om att medborgarskapet är heligt, har man en gång fått det kan man inte förlora det. I stället ska man som medborgare dömas för eventuella brott man begår. Jag kan tycka att det ibland är en tveksam princip. Exempelvis borde man förlora sitt medborgarskap om man lurat till sig det genom falska uppgifter, något som moderaterna tidigare föreslagit, men numera inte längre driver, vilket jag tycker är synd.

En utrikesfödd person som fått svensk medborgarskap och sedan begår extremt allvarliga brott som seriemord eller upprepade fall av grov misshandel döms till straff enligt svensk lag och efter avtjänat straff anses man ha sonat sitt brott. Mot det ljuset är det givetvis principiellt svårt att behandla just IS-krigare annorlunda. Det är också viss skillnad på vad man gjort i egenskap av IS-terrorist. Man kan ju ha gjort allt från att "bara" ha lagat mat eller arbetat som sjukvårdare till att som bödel ha hållit i kniven vid upprepade tillfällen när man skurit halsen av sina motståndare. Unga människor kan också ha lurats till Syrien och ångrat sig direkt när man kommit dit. Ska man dömas ändå? Svensk rättssäkerhet innebär dessutom att man måste styrka att ett brott begås innan man kan döma någon för det. Det är extremt svårt i dessa situationer.

Ytterligare ett problem är att man måste avgöra vilka organisationer som det i så fall ska vara straffbart att strida för. Det får inte bli så att varje person som åker utomlands för att försvara sitt gamla hemland mot angrepp kan dömas för detta. En ukrainskfödd svensk måste rimligen få åka till Ukraina och försvara sitt land mot de ryskstödda separatisterna, likväl som en kurdiskfödd svensk måste kunna få försvara exempelvis Kobane i Syrien mot IS.

Det som i första hand måste gälla är mycket hårda straff för bevisade krigsbrott, där man rimligen bör kunna kombinera straffet med utvisning efter avtjänat straff för dem som inte är svenska medborgare utan bara har svenskt uppehållstillstånd. Om man ska dra in medborgarskapet för dem som är svenska medborgare är en betydligt mer komplicerad fråga, men den måste självklart få diskuteras. Att strida för utländska terrorister är ett så grovt svek mot den svenska demokratin och våra värderingar att det inte är orimligt att diskutera om medborgarskapet därmed ska vara förverkat. Vi får dock inte offra den svenska rättssäkerheten på köpet.

I sammanhanget påminner jag också om den utredning som lagts fram för regeringen om att kriminalisera resor som görs i syfte att utföra, planera eller delta i terroristhandlingar eller terroristträning, liksom att finansiera, organisera eller i övrigt underlätta en sådan resa. Det är ett bra förslag som har god chans att få ett brett politiskt stöd.
Inför ålderkontroll av alla "ensamkommande flyktingbarn"!

2015-08-07

Den 15/7 skrev jag på bloggen om att vi snarast måste skärpa regelverken kring ensamkommande flyktingbarn. Som jag berättade på bloggen den 4 juli tog Sverige 2014 emot 29% av alla ensamkommande som tar sig till EU (idag tar vi emot en ännu större andel). Och under första halvåret i år anlände 4.544 "ensamkommande barn", nästan dubbelt så många som under samma period i fjol. Många av dessa kommer till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare som vet mycket väl i vilka länder det är enklast för "ensamkommande barn" att få stanna.

Antalet ensamkommande "barn" är nu så många att Migrationsverket för första gången kommer att använda en tidigare aldrig använd lag som innebär att alla kommuner tvingas ta emot fler ensamkommande "barn", även de kommuner som redan skrivit avtal om mottagande.

Och ökningen fortsätter, häromdagen kom nyheten att antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat ännu kraftigare de senaste veckorna. Bara till Migrationsverkets anläggning i Mölndal kom 125 barn förra veckan. Detta ska jämföras med 100 barn som kom under hela april. Situationen börjar bli helt ohållbar.

Orsaken har Migrationsverket själva kommenterat, man menar att Sverige dels har generösare regler än andra länder för asyl till barn under 18 år, vilket flyktingsmugglarna väl känner till, dels att "barnen" ofta används som "ankare" för senare familjeåterförening, där "barnet" kan ta hit hela sin familj. Problemet är bara att samtidigt som vi gör skillnad på om man är över eller under 18 år vid asylprövningen så görs i praktiken knappast några ålderskontroller alls! Man litar helt enkelt på vad "barnen" själva säger. Och någon legitimation eller passhandling finns sällan, dessa kastas bort på vägen. Det var därför jag bland annat krävde i mitt blogginlägg att tydliga ålderkontroller måste införas.

Jag läser idag i tidningen Dagens Samhälle att riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C), tycker som jag i en tänkvärd debattartikel. "Sverige bör börja kontrollera åldern på ensamkommande flyktingbarn så som man gör i övriga Norden och andra EU-länder. I dag är Migrationsverket allt för passivt i frågan och accepterar regelmässigt den asylsökandes egna uppgifter" skriver han. Det är glädjande att fler inser att den svenska linjen är extremt naiv. Läs hela artikeln här!

Barnläkarföreningen hävdar att det inte går att göra säkra åldersbestämningar. Det förvånar mig eftersom de flesta andra länder i EU, bland annat våra grannländer, verkar klara detta. Det finns väl egentligen bara en lösning på problemet. Om man inte anser sig kunna göra en tillförlitlig åldersbestämning av vem som är under eller över 18 år så måste man rimligen också ta bort undantagsreglerna för dem under 18 år som inte medför tillförlitliga id-handlingar vid ankomsten till Sverige. Svårare än så kan det knappast vara.
Ny rapport: En tredjedel av Pisa-raset beror på flyktinginvandringen

2015-08-06

Förra veckan presenterades en mycket intressant forskarrapport på DN Debatt. Slutsatsen av rapporten är att om Pisamätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen 2000–2012. Stor flyktinginvandring är inte hela förklaringen till det svenska raset men den enda säkra faktorn. Allt enligt forskaren bakom rapporten, Gabriel Heller Sahlgren, som är forskare knuten till Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Hans ord i slutet av debattartikeln utmanar säkert en och annan: "Vi har länge blundat för flyktinginvandringens konsekvenser för Sveriges resultat i Pisa och i förlängningen för landets framtid som en kunskapsekonomi med hög jämlikhet. Att man behöver anpassa skolpolitiken till invandringspolitiken verkar ha ignorerats helt."

För den som följer min blogg kan dock inte resultaten i denna forskarrapport vara en total överraskning. Jag varnade för detta redan 2013.

När Pisarapporterna presenterades för riksdagens utbildningsutskott (där jag var ledamot 2010-2014) ställde jag frågor kring den eventuella effekten av allt fler nyanlända elever. För mig var det ytterst rimligt att anta att en mycket stor tillströmning av lågutbildade elever påverkar de totala skolresultaten i svensk skola. Men såväl Skolverkets representanter som utbildningsdepartementets statssekreterare dementerade att det skulle finnas mer än en minimal effekt av detta. Jag tyckte det var mycket märkligt med tanke på att regeringen tidigare själv på sin hemsida redovisat helt andra siffror (se nedan).

När jag började gräva i frågan och läsa forskarrapporter och ta del av Skolverkets statistik blev det uppenbart att den ökande andelen nyanlända elever tvärtom hade en mycket stor betydelse för de försämrade siffrorna i Pisa. Jag kände mig ärligt talat en smula lurad. Detta ledde fram till flera blogginlägg. Nedan mitt senaste blogginlägg i ämnet från den 18/1 i år, där jag även hänvisar till ett tidigare blogginlägg från den 24/10 2013.

Frågan är då om svensk skola klarar denna utmaning? I debattartikeln i DN finns en del tänkvärda förslag till hur skolan bör förändras för att möta de nyanländas behov. Samtidigt kräver en ökad andel nyanlända elever stora extra resurser, eftersom såväl lågpresterande svenskfödda elever som nyanlända behöver extra stöd. Till detta kommer att kommunerna (orimligt nog) ska erbjuda skola även till gömda barn som lever illegalt i landet, samt numera eventuellt också till tiggande EU-migranters barn. Allt detta kräver tolkar, extra resurspersoner och många fler utbildade lärare med kunskaper i olika språk. Kostnaderna för kommunerna blir givetvis enorma om man lägger ihop allt detta. Som om detta inte skulle räcka har antalet ensamkommande "barn" ökat lavinartat det senaste året. När jag besökt skolor de senaste åren har jag ofta fått tunga suckar från både rektorer och lärare i invandringstäta områden. Man tycker helt enkelt inte att man räcker till hur man än försöker. Min egen slutsats är att Sverige tagit på sig en mycket stor uppgift som jag personligen tvivlar på att vi har någon större möjlighet att ro iland.

Det första och helt självklara vore att åtminstone omedelbart avskaffa rätten till skola för barn som vistas illegalt i Sverige (vilket jag hävdat såväl offentligt som i interna diskussioner ända sedan första dagen som Alliansen gjorde den omtalade överenskommelsen med Miljöpartiet 2010), liksom för tiggande EU-migranters barn, och koncentrera resurserna till de barn som har uppehållstillstånd i landet. Men dessa åtgärder lär trots allt bara ha effekt på marginalen.

Självklart påverkas skolresultaten av andelen utrikes födda elever

2015-01-18 (blogginlägg i repris)

SVT Nyheter har idag en intressant nyhet som väl egentligen knappast är någon nyhet för den som är hyfsat insatt i skolfrågor. Rubriken är nämligen "Många flyktingbarn utmaning för skolor" SVT konstaterar bland annat att i takt med den ökande flyktingströmmen så ökar också antalet utrikes födda elever snabbt. Cirka 25 procent av flyktingarna är barn mellan 7 och 16 år och i många skolor kan det plötsligt dyka upp betydligt fler elever än man räknat med. 2005 kom enligt SVT knappt 5.000 skolpliktiga barn till Sverige. Förra året kom nästan 22.000. Den kraftigt ökande flyktingströmmen "ställer nu helt nya krav på skolorna" skriver SVT.

För mig som arbetat i riksdagens utbildningsutskott i fyra år (2010-2014) och dessutom varit moderaternas ansvarige för frågor som rör SFI och vuxenutbildning är detta som sagt ingen nyhet. Jag har besökt ett stort antal grundskolor, gymnasieskolor och SFI-utbildningar, läst mängder av rapporter och pratat med många lärare och rektorer. För mig har det hela tiden varit uppenbart att en del av de fallande skolresultaten, liksom den upplevda resursbristen på många skolor, har en tydlig koppling till att andelen utrikesfödda elever ökat så kraftigt. Men detta är något som ansvariga myndigheter och politiker - oavsett färg - inte så gärna vill prata om.

Andelen nyanlända utrikesfödda elever i den svenska skolan har ökat stadigt ända sedan 1990-talet. Märkligt nog sammanfaller det med att PISA-resultaten försämrats under just samma tid, nämligen de senaste 20 åren. Det finns flera undersökningar som tydligt visar att de sjunkande skolresultaten har i vart fall en viss koppling till just detta. Regeringen har presenterat tydliga fakta (se nedan), och ett av lärarfacken har gjort detsamma. Man hittar också liknande fakta i Skolverkets siffror. På denna sida visas Skolverkets egna siffror i tabellform. Man ser tydligt att inrikes födda elever förbättrat sina resultat över tid, medan utrikes födda försämrat sina resultat. Med tanke på att andelen elever med utländsk bakgrund i klassrummen samtidigt har ökat med 40 % mellan läsåret 2006/07 och 2011/12 är det därför kanske inte så konstigt om detta bidrar till vissa resultatförsämringar i skolan totalt sett? Jag tycker snarare att det är ganska förväntat.

På individnivå ska man däremot vara mycket försiktig med att generalisera. Det finns många nyanlända elever som lyckas mycket bra i skolan, precis som det finns många svenskfödda elever som misslyckas. Förutsättningarna för utrikesfödda barn varierar naturligtvis också kraftigt beroende på i vilken ålder de kommer hit (se figur nedan) och vilken utbildningsbakgrund de har. Men om man ser helheten är det tydligt att utmaningarna för många nyanlända utomeuropeiskt födda elever är särskilt stora. Och det kräver sannolikt ytterligare extra resurser och nya sätt att arbeta. Det är enligt min åsikt en del av kostnaderna och utmaningarna för den svenska migrationspolitiken som det talas alldeles för lite om.

Alliansregeringens eget utbildningsdepartement uppmärksammade som sagt denna fråga på en pressträff 21 februari 2013. Den gången var genomslaget i media mycket litet, trots att frågan är så intressant och viktig. Här en repris på mina kommentarer om pressträffen på bloggen den 24 oktober 2013:

Hur lyckas invandrarbarnen i skolan?

2013-10-24 (blogginlägg i repris)

Efter gårdagens Uppdrag Granskning är frågan befogad. Rosengårdsskolan (som jag besökte i juni) är bara ett exempel där det visar sig att det inte är så klokt att samla endast invandrarungdomar på samma skola. I Borås har man gjort samma erfarenhet. Genom att sprida ut eleverna på flera skolor förbättras både integrationen och kunskaperna i svenska språket.

Hur lyckas då invandrarbarn i den svenska skolan? Dessa siffror redovisades av regeringen vid en pressträff den 21 feburari i år. Man ser att skillnaden mellan barn födda i Sverige och barn som invandrat från länder utanför Europa före skolåldern är ganska liten, de flesta blir behöriga till gymnasiet. Men när det gäller barn som invandrat efter sju års ålder var det endast drygt 40% som var behöriga till gymnasiet 2010.

Orsakerna till de allt sämre resultaten för den sistnämnda gruppen är att de kommer till Sverige i allt högre åldrar och i genomsnitt endast har varit 4-5 år i landet innan det är dags att gå ut grundskolan. Det säger sig själv att det är svårt att läsa in hela grundskolan på 4-5 år, särskilt om man inte kan svenska språket och dessutom endast umgås med andra barn som inte heller talar svenska.

I en rapport 2012 skriver Skolverket dessutom att ”andra faktorer som kan spela in är vilka länder eleverna kommer ifrån – något som varierar ganska kraftigt över tid. Många saker kan påverka, sociala och kulturella förhållanden i det land man kommer ifrån, hur utbildningsväsendet fungerat osv. Det kan också vara olika svårt att lära sig svenska beroende på vilket modersmål man har.”

Min egen slutsats är att man uppenbarligen inte kan klumpa ihop alla invandrarbarn. Många har problem med skolan, men definitivt inte alla. En del lyckas riktigt bra och med rätt stöd och kanske stängning av fler dåliga skolor kan fler nå målen. Men det är en enorm utmaning för skolsystemet och våra kommuner. Större än de flesta kanske inser.

Men hur var det nu, var inte allt tiggeri frivilligt?

2015-08-04

I dag rapporterar SVT om misstänkt misshandel av 13 utländska medborgare som vägrat tigga på befallning av en landsman som är bosatt i Sverige. Och den 8 juni rapporterade man om tre bulgarer som polisanmält en person som försökt tvinga dem att tigga. (Klicka nedan för att läsa). Exemplen på tvång, misshandel och hot i samband med organisering av tiggeri blir allt fler, och glädjande nog polisanmäls det allt oftare. Men vänstern och de politiskt korrekta "tyckarna" fortsätter envist att hävda att allt tiggeri är frivilligt och att det inte förekommer någon organisering. Hur naiv får man bli?

Moderaternas förslag att kriminalisera organisering av tiggeri och ta krafttag mot dem som utnyttjar andra för tiggeri är ytterst väl befogat!


Vattenfall har förlorat mycket mer på kol o kärnkraft än på Nuon

2015-08-03

Jag har ju tidigare jämfört Vattenfalls förluster på den olyckliga Nuon-affären under Alliansens regeringstid med förlusterna på andra investeringar som gjorts under tidigare s-regeringar. Vid min senaste jämförelse i juli 2014 kunde jag konstatera att Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar fram tills dess medfört större förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen. Vattenfalls äventyrliga europeiska affärer påbörjades långt före Alliansens makttillträde.

Jag har tidigare gått igenom samtliga Vattenfalls årsbokslut för åren 2007 fram till 2014. Sedan 2008 har bolaget varje år tvingats skriva ned värdet på olika innehav eller täcka förluster i den europeiska verksamheten. De mest förlusttyngda investeringarna utöver Nuon är köpen av tysk kolkraft och kärnkraft. Dessa köp skedde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Min granskning 2014 visade att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 33 miljarder kronor tom 2014 års bokslut. Samtidigt hade Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på ännu mera, ca 35 miljarder kronor. Nyligen meddelade Vattenfall att man gör nedskrivningar med ytterligare drygt 36,2 miljarder, främst på tysk brunkolsverksamhet och nedskrivning av värdet på svensk kärnkraft. Alltså investeringar som gjorts under tidigare s-regeringar:

År och total nedskrivning:
2015, Brunkolsverksamhet i Tyskland 15,2 mdr (köp under s-regering)
Kraftverket i Moorburg i Tyskland 4,0 miljarder (köp under s-regering)
Nedskrivning av värdet på Ringhals 1 och 2 med 17 miljarder (investering under tidigare s-regering, och nedskrivning till följd av bla nya beslut av dagens s-regering)
2014, Tysk kärnkraft 5 mdr(köp under s-regering)
2013, Nuon 11 mdr (köp under alliansstyre), Stenkolkraftverk Tyskland 3,0 mdr (köp under s-regering), Kraftvärmeverk Danmark/Norden 3,0 mdr (i huvudsak köp under s-regering), Övriga tillgångar i Tyskland 0,15 mdr (köp under s-regering), samt nedskrivning goodwill och tradingtillgångar Nederländerna 7,6 mdr (hänförligt till köp under alliansstyre)
2012, Nuon 8,6 mdr (köp under alliansstyre)
2011, Tysk kärnkraft 9,3 mdr (köpt under s-styre)
2010, Nuon 5,4 mdr (köp under alliansstyre) och Tyskt nätbolag 5,1 mdr (köp under s-styre)
2009 Danskt värmekraftföretag 4,1 mdr (köp under s-styre), Nuon 1,1 mdr (köp under alliansstyre), samt negativ resultateffekt stillestånd tysk kärnkraft 5,5 mdr (köp under s-styre)
2008 Diverse mindre nedskrivningar, totalt 0,4 mdr (hänförligt till köp under s-styre)
2007 Inga nedskrivningar

Totalt sedan 2007 har Vattenfall alltså gjort nedskrivningar och förluster, netto efter skatteefffekter, på 105,4 miljarder. (Reservation för att ytterligare förlusttäckningar och nedskrivningar gjorts som jag inte hittat eller som kvittats mot uppskrivningar av andra tillgångar, det är en ganska komplicerad materia att utreda. I allt väsentligt lär dock mina siffror stämma) Därav investering under alliansstyre nedskrivet med 33,7 mdr och investering under s-styre nedskrivet med 71,7 mdr. Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar har alltså medfört mer än dubbelt så stora förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen. Även om man räknar bort nedskrivningen i Riknghals 1 och 2 och bara räknar med utländska investeringar när förlusterna till följd av investeringar under tidigare s-regeringar nästan dubbelt så stora som förlusterna i Nuon.

Det är viktigt att observera att av konstitutionsutskottets tidigare granskningar framkommer att affärerna under såväl tidigare s-regeringar som under Alliansens regeringstid i allt väsentligt beslutades och genomfördes av Vattenfalls bolagsledning. Politikerna, även under den Socialdemokratiska regeringstiden, hade mycket begränsad insyn och påverkan på de direkta affärsbesluten. Politikerna - säväl under s-regeringar som under Alliansen - har dock aktivt uppmuntrat Vattenfalls europeiska expansion. Och Vattenfalls bolagsledningar har minst sagt gett sig ut på vådliga äventyr i denna europeiska expansionsiver.

Köpet av Nuon, liksom köpen av tysk kolkraft och kärnkraft har så här långt varit en extremt dålig affär för Vattenfall. Men allt företagande medför affärsrisker. Om man inte tål sådana ska man inte ägna sig åt att göra företagsaffärer med skattebetalarnas pengar. Många av de debattörer och politiker som riktar hårdast kritik mot nedskrivningarna i Vattenfall är samma personer som allra hårdast avvisar att staten ska minska sitt ägande i kommersiella företag utan snarare vill öka detta. För några år sedan ville man oppositionen exempelvis att staten skulle köpa förlustbolag som Saab Automobile, och täcka företagets miljardförluster. I dag höjs även röster från vänster för att även börja spekulera med våra pensionspengar som riskkapital för osäkra "framtidsinvesteringar" i miljö och infrastruktur som "normalt" riskkapital inte är intresserat av. Förhoppningsvis kan debatten kring Vattenfalls enorma förluster och nedskrivningar föra något positivt med sig, och det är att få en ökad politisk debatt om i vilken mån staten ska ägna sig åt riskfyllt företagande med skattebetalarnas pengar. Det finns god anledning till försiktighet med sådana affärer i framtiden. Och medborgarnas pensionspengar ska självklart förvaltas på ett tryggt sätt och inte användas för äventyrliga spekulationer!
Fler jobb gör Sverige starkare

2015-08-02

I går trädde bland annat den höjda arbetsgivareavgiften för ungdomar i kraft. Från moderat sida tycker vi det är helt fel väg att gå om man vill att jobben ska bli fler. I dag har vi därför denna debattartikel i Borås Tidning.


Lite mer kring min KU-anmälan av statsministern

2015-08-02

Jag vill först tacka alla kända och okända som skickat beröm, uppmuntran och tack för min KU-anmälan av statsminister Stefan Löfvén. Jag konstaterar att väldigt många verkar tycka att jag gjort rätt, även om motsatta åsikter också finns. Jag upprepar det jag skrev på bloggen den 24/7. KU måste få göra sin granskning i lugn och ro och avgöra om min anmälan var befogad eller inte. Men jag kan ändå konstatera att jag under de senaste åtta åren som riksdagsledamot upplevt ett stort antal betydligt mer tveksamma KU-anmälningar än denna, och som jurist till yrket skulle jag aldrig lämna in en KU-anmälan om jag inte ansåg att den var befogad.

Mediereaktionerna på min KU-anmälan fortsätter också. Här ytterligare några exempel, först från ledarsidan i Hallandsposten den 21 juli som citerar mig på ledarplats:

Dagens Nyheter hade en artikel på nyhetsplats den 20 juli där man citerar statsvetare som kritiserar min KU-amälan.

Större medhåll har jag fått från andra ledarsidor. Gotlands Tidningar och Hela Gotland kommenterar exempelvis frågan på ledarplats den 21 juli under rubriken "En vicetitel utan vis(s)het.

Socialdemokratiska Värmlands Folkblad kommenterar min KU-anmälan på ledarplats den 2 augusti under rubriken "Vem försökte de lura?" Samma mot Löfvén kritiska ledartext finns i Socialdemokratiska Tidningen Ångermanland den 22 juli under rubriken "Vem var det Löfvén egentligen ville lura".

Sundsvalls Tidning ägnar ledaren den 21 juli åt frågan, med rubriken "Åsa Romson - vice statsminister av Portugallien".

Nedanstående mot statsministern mycket kritiska artikel finns i Miljöpartiet närstående Miljömagasinet den 31 juli med rubriken "En vice ska vara en vice". Helt klart verkar inte miljöpartisterna helt lyckliga över situationen.

Även utländsk press uppmärksammar min KU-anmälan. Den mest oväntade är kanske detta exempel från turkiska (?) Haberler.com

Jag skrev för övrigt ett kort debattinlägg i min lokala tidning Markbladet som publicerades den 22 mars med rubriken "Därför KU-anmäler jag statsminister Stefan Löfvén". Denna vecka finns detta "svar" i Markbladet från språkrören Fridolin och Romson (MP). Enligt den är allt i sin ordning. Man måste ju säga att det känns som en väldigt krystad förklaring som man ger i artikeln, med tanke på att miljöpartistiska riksdagsledamöter verkar än mer förvånade och upprörda över Åsa Romsons "låtsastitel" än vi andra. För övrigt känns det publicerade inlägget i Markbladet som ett internt brev till lokala miljöpartister med tanke på hur det är formulerat och hur det avslutas. Det är knappast något skrivits som svar på mitt debattinlägg.

Denna lilla insändare i Aftonbladet har en betydligt mer kritisk syn på min KU-anmälan. Det är bara att acceptera att de som sympatiserar starkt med dagens regering tagit illa upp av min KU-anmälan. Det kan jag leva med.


Sverige behöver en färdplan mot Nato-medlemskap

2015-08-01

Debattinlägg i Borås Tidning 26 juli:


Nato måste vara vårt mål

Ett svenskt Natomedlemskap har aldrig varit så angeläget som det är idag. Det är det enda försvarssamarbetet som på allvar skulle stärka Sveriges säkerhet. Konflikten i Ukraina och den ökade militära aktiviteten i och kring Östersjön har skapat ett mer oroligt säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Därför är det nu dags att vi tar fram en konkret färdplan mot ett svenskt Natomedlemskap vilken leder till en ansökan.

De angrepp som riktats mot Ukraina har lett till att skillnaden mellan partnerskap och medlemskap i Nato har ökat. Endast de fullvärdiga medlemmarna innefattas av de gemensamma försvarsförpliktelserna. Det måste vi i Sverige förhålla oss till och börja närma oss ett Natomedlemskap.

Det nordiska försvarssamarbetet är värdefullt och stärker våra militära förmågor. Tillsammans med de nordiska länderna kan vi genomföra större och mer komplexa övningar och samordna vissa förmågor. Problemet är bara att det nordiska samarbetet är begränsat till fredstid. I ett skarpt läge finns inga garantier att vi skulle få hjälp av våra grannar. Som Natomedlemmar skulle Sverige och Finland däremot kunna ha ett samarbete som även skulle gälla i krigstid.

Endast Sverige och Finland står allianslösa. Goda nära grannar och samarbetspartners är alla med i Nato: Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland.

Glädjande nog är det allt fler svenskar som är för ett svenskt Natomedlemskap. Även fler politiska partier blir mer positivt inställda till Nato. Det är en förändring som är välkommen och nödvändig utifrån det säkerhetspolitiska läge vi nu befinner oss i. Den basen måste vi bygga vidare på. Dels ska en utredning analysera Sveriges försvarspolitiska samarbeten, inklusive Nato. Dels måste vi få en bred och faktabaserad diskussion i Sverige om vad ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära.

Den nya finska regeringen har ändrat sin linje och ser nu åter igen Natomedlemskap som en möjlighet. Stefan Löfven bör ta intryck av vårt grannland. Sveriges försvar ska stärkas, men samtidigt måste vi se hur samarbetet med Nato kan bli starkare och ytterst hur Sverige kan bli medlem av Nato. Därför behöver Sverige en färdplan mot Natomedlemskap.


Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson
Jan Ericson (M), riksdagsledamot Södra Älvsborg