Juli 2015

Tillbaka efter spännande semester i Peru

2015-07-31

Nu är jag hemma igen efter knappt två veckor i Peru i Sydamerika. Här några nedslag från resan - en utförlig reseberättelse kommer på bloggen framöver när jag sorterat alla foton!

Under kommande vecka tänker jag även kommentera en del av det som hänt politiskt hemma i Sverige under tiden jag varit på resande fot.Tv: Naszcalinjerna från luften (med chartrat flygplan). Th Pelikaner i Paracas, Stilla Havet i bakgrunden.Tv: Båttur på Titicacasjön, staden Puno i bakgrunden. Th: Torget i Cusco sent på kvällen.Tv: 5.700 meter hög snöklädd bergstopp i Anderna. Th: Världsarvet Machu PichuTv: Soluppgång över en av bifloderna till Amazonfloden. Th: Kajmaner i lodgens eget skyddade område i AmazonasTv: En av alla aporna på Monkey Island, även detta en del av den privatägda skyddade delen av Amazonas runt vår lodge. Th: Tarantell som vi lyckades locka fram ur sin håla under vår djungelpromenad.
Låt Konstitutionsutskottet avgöra

2015-07-24

Det är fascinerande att se hur ledarsidor, politiska kommentatorer och politiker diskuterar huruvida min KU-anmälan av statsministern varit befogad eller inte. För egen del har jag bara en sak att säga, och det är att KU måste få gora sin granskning i lugn och ro och avgora saken.

Jag kan dock konstatera att jag under de senaste åtta åren upplevt ett stort antal betydligt mer tveksamma KU-anmälningar än denna, och som jurist till yrket skulle jag aldrig lämna in en KU-anmälan om jag inte ansåg att den var befogad.
Sommar i trädgården

2015-07-23


Sommar i trädgården

2015-07-22


Stort mediaintresse kring min KU-anmälan av statsministern

2015-07-19

Man kan ju inte klaga på mediegenomslaget av min KU-anmälan av statsministern. Förutom en intervju med TT (nedan) som sedan spridits över landet blev jag intervjuad av ett stort antal tidningar, radio och TV. Och så fick jag "dagens citat" i Borås Tidning.

Här några länkar till media som uppmärksammar saken:

Radio/TV:

Sveriges Radio/Ekot (Både på webben och i Dagens Ekos radiosändningar)
SVT Nyheter + SVT TextTV
Rapport (Kl 18 och 19.30. Ca 6 minuter in i sändningen)
Aktuellt (Kl 21.00, första inslaget i sändningen)
Sveriges Radio Sjuhärad

Övrig media:

Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter
TT
Borås Tidning
Norrbottens-Kuriren
Metro
Aftonbladet, nätupplagan
Aftonbladet, papperstidningen
Expressen
Folkbladet
Södermanlands Nyheter
Norrköpings Tidningar
Corren.se
Nya Lidköpings-Tidningen
Västerviks-Tidningen
Smålands-Posten
ATL
Sydsvenskan
Helsingborgs Dagblad
UNT
Eskilstuna-Kuriren
GT
Göteborgs-Posten
Norra Skåne
Nyheter24
Allehanda.se (ledare)
Nyhetsbyrån Finwire
Omni.se
8 sidor
Newsfee.com
News55

Även Gefle Dagblad, Kvälls-Posten mfl uppmärksammar saken med nyhetsartiklar eller på ledarplats, liksom en mängd mindre tidningar och nyhetsbyråer.
Aktuell ikväll

2015-07-19


TextTV om min KU-anmälan av statsministern

2015-07-19


Jag KU-anmäler statsminister Stefan Löfvén

2015-07-19

I morgon lämnar jag in en KU-anmälan mot statsminister Stefan Löfvén (S). Bakgrunden är hans hantering av vem som ska vara hans ställföreträdare i situationer då han själv inte kan leda regeringens arbete (se gårdagens blogginlägg).

Regeringsformen 6 kap 10§ är formulerad så här: "Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den äldste av dem företräde."

Stefan Löfvén har ända sedan regeringsbildningen officiellt benämnt Åsa Romson (MP) som "vice statsminister", vilket även framgår på regeringens hemsida (bilden tv).

Samtidigt har han tydligen internt gjort klart att det är uteslutet att Åsa Romson skulle få leda regeringens arbete, och därför inofficiellt utsett en annan vice statsminister, normalt Margot Wallström (S), som med ålderns rätt ska vara hans ställföreträdare vid behov. Detta har han gjort utan att berätta det för vare sig riksdagen eller svenska folket. Det är oacceptabelt.

Alla tidigare regeringar - såväl socialdemokratiska som borgerliga - har tillämpat som praxis att den som utses till vice statsminister också är den som formellt utsetts till statsministerns ställföreträdare enligt Regeringsformen. Om Stefan Löfvén vill förändra denna praxis borde han ha klargjort detta tydligt för riksdagen och svenska folket. Ett land måste ha ordning på vem som ansvarar för regeringens arbete om statsministern blir sjuk eller är frånvarande, eller om det inträffar ett allvarligt krisläge. Både medborgarna och omvärlden måste veta vad som gäller. Man kan inte ha en inofficiell och en officiell vice statsminister samtidigt. Stefan Löfvén har på detta sätt fört både väljarna och riksdagen bakom ljuset.

I morgon kommer jag därför att lämna in denna KU-anmälan till Konstitutionsutskottet där jag begär att frågan granskas. Bland annat behöver några saker klarläggas:

* På vilken grund benämns Åsa Romson ”vice statsminister”?
* Varför tydliggjordes det inte för allmänheten redan när regeringen tillträdde att Åsa Romson inte är statsministerns särskilda ställföreträdare, trots att hon benämns ”vice statsminister”?
* Varför har inte Åsa Romson utsetts till statsministerns ställföreträdare med stöd av RF 6 kap. 10 § 1 meningen?
* Finns det fler statsrättsliga begrepp utöver ”vice statsminister” som statsministern har gett en annan innebörd än den vedertagna?
Vem är Sveriges vice statsminister?

2015-07-18

I dag bekräftas det att Dagens Nyheter hade rätt när det gäller vem som egentligen är vice statsminister. Nu känns det som om man bor i en bananrepublik. Nyheten kändes först så osannolik att man knappt trodde det var sant - men det var det.

Statsminister Stefan Löfvén har alltså officiellt utsett MP-språkröret Åsa Romson till "vice statsminister", vilket var tydligt när han tillkännagav sin ministerlista i samband med regeringsbildningen. Uppgifterna finns även på regeringens hemsida. Samtidigt har han alltså så lågt förtroende för Åsa Romson att han har utsett en "inofficiell" vice statsminister i form av Margot Wallström som är den som på riktigt ska ta över regeringsansvaret vid statsministerns bortovaro. Detta är inget han har berättat om vare sig för Sveriges riksdag eller för svenska folket.

Att utse en vice statsminister officiellt samtidigt som man har en annan inofficiellt som ingen känner till påminner väldigt mycket om hur man agerar i en bananrepublik. Det är så sanslöst att man knappt tror det är sant.


En stark människa och industriprofil har lämnat oss

2015-07-18

Läser i Borås Tidning att Ivan Ludvigsson avlidit. För mig kommer han alltid att vara en stark symbol för både svensk textilindustri, men också för engagemang för Kinna och Marks kommun, och för svensk industri i allmänhet. Ivan var en av de sista ännu levande starka traditionella industrialisterna.

Redan när jag började med kommunpolitik i Mark fick jag snabbt klart för mig att Ivan var en stark kraft i näringslivsfrågorna trots sin redan då aktningsvärd ålder. Och efter att jag blivit invald i riksdagen hörde Ivan av sig med jämna mellan rum, ofta med ett enda mycket kort meddelande på telefonsvararen - "Ring mig". Det var liksom underförstått att jag visste att det vad han och var jag skulle nå honom. Många telefonsamtal har det blivit.

Under mina nio år som riksdagsledamot har jag också haft ett antal möten med Ivan, både på hans kontor och över en lunch där vi pratat om näringslivsfrågor i allmänhet och näringslivet i Mark i synnerhet. Han var en bestämd man med starka åsikter, och även om han alltid var tydlig med att han var medlem i moderaterna så var han mycket frispråkig när han tyckte något var fel. Han var en man värd att lyssna på, och samhällsdebatten blir lite fattigare utan Ivan.

Det Ivan Ludvigsson uträttat för svensk textilindustri går inte att överskatta. Han arbetade ända in i det sista, och det är liksom ett ödets ironi att han, vid 87 års ålder, tydligen omkom vid en drunkningsolycka och inte av sjukdom. Han var en aktiv man, ända in i det sista. Jag kommer att minnas Ivan med värme och skickar en varm tanke till hans familj som jag vet kommer att förvalta hans livsverk, AB Ludvig Svensson, på bästa sätt.
Regelverken för "ensamkommande barn" måste förändras snarast

2015-07-15

Dagens mest omdiskuterade nyhet har givetvis varit den att antalet ensamkommande barn växer så mycket att Migrationsverket för första gången kommer att använda en tidigare aldrig använd lag som innebär att alla kommuner tvingas ta emot fler ensamkommande barn,även de kommuner som redan skrivit avtal om mottagande.

Som jag berättade på bloggen den 4 juli tog Sverige 2014 emot 29% av alla ensamkommande som tar sig till EU. Och under första halvåret i år anlände 4.544 "ensamkommande barn", nästan dubbelt så många som under samma period i fjol. Många av dessa kommer till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare som vet mycket väl i vilka länder det är enklast för "ensamkommande barn" att få stanna.

Att jag sätter "ensamkommande barn" inom citationstecken beror givetvis på att den svenska åldersbestämningen lämnar mycket övrigt att önska. I länder där man gjort noggrannare ålderskontroller (tex Danmark) visade det sig att majoriteten av "barnen" var över 18 år. Med tanke på att Sverige har särksilt generösa regler just för asylsökande under 18 år så är det givetvis av extra stort intresse att utge sig för att vara yngre än man är. Varje "barn" som egentligen är vuxet tar av samhällets begränsade resurser för att hjälpa dem som verkligen är barn. Många av dessa barn och ungdomar som beviljas asyl är dessutom "ankarbarn" och tar sedan hit sina föräldrar och syskon som anhöriginvandrare - utan att några som helst försörjningskrav ställs. Detta med "ankarbarn" bekräftas av Migrationsverket i det pressmeddelande jag skrev om den 4 juli:

"Sverige har under flera år fått rollen som allt mer primärt mottagar­land för asylsökande ensamkommande barn. Våra mottagningsvillkor, utbildningssystem och nivå på arbetslöshet är alla viktiga faktorer för att barnen ofta väljer Sverige. Att vi har en förhållandevis generös praxis i ensamkommande barnärenden påverkar också, då barnen inte sällan blir den första ankomsten i en familjemigration", sade Helena Carlestam i Migrationsverkets pressmeddelande den 2 juli.

Redan före den nya uppräkningen av prognoserna uppgår kostnaderna för att ta emot dessa "ensamkommande barn" till runt 8 miljarder (!) bara i år. Det är dessutom som framgår av dagens besked i stort sett omöjligt att hitta boendeplatser till alla och det kommer att medföra en enorm belastning på kommunernas socialtjänst att hantera Migrationsverkets nya beslut.

Gränsen för svensk naivitet i migrationspolitiken är passerad för länge sedan. Och regelverken kring de "ensamkommande barnen" är kanske det tydligaste tecknet av alla på en naiv politik. Vi kan givetvis inte ha regelverk som avviker alltför mycket från andra länder, då blir situationen till slut fullständigt ohållbar för våra kommuner, liksom för Migrationsverket. Nu krävs konkreta åtgärder, dles för att markera för flyktingsmugglarna att Sverige har likvärdiga regler med övriga EU-länder, dels för att hantera dagens mycket ansträngda situation. Minst fem saker bör göras snarast:

- inför kraftigt skärpt ålderskontroll o id-kontroll
- inför försörjningskrav vid ALL anhöriginvandring för att motverka att barn används som "ankare"
- överväg ett slopande av de särskilt generösa asylreglerna för ensamkommande barn
- inför mindre kostsamma boenden för ensamkommande barn enligt moderaternas förslag
- inför tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta enligt moderaternas förslag
Förtroendet för regeringen det lägsta som uppmätts sedan 1997

2015-07-15

Nästan hälften av väljarna tycker att regeringen gör ett dåligt jobb, enligt en ny opinionsmätning från Skop som redovisas i Dagens Industri. 47 procent av de tillfrågade ansåg att regeringen gör ett ganska eller mycket dåligt jobb, medan 27 procent gav betyget ganska eller mycket bra. Skillnaden, som även kallas "förtroendebalansen" är minus 20. Den har inte varit så svag sedan maj 1997 (även då med s-regering)! Raset sedan i februari/mars i år är kraftigt, då var siffran minus 7.

Förtroendet för en alternativ Alliansregering är betydligt större, +11. Dock en nedgång sedan i februari/mars då den var +15. Skops analytiker tror att diskussionen kring Decemberöverenskommelsen kan vara en förklaring. Det låter sannolikt, men återigen - alla som tycker decemberöverenskommelsen är fel är välkomna att föreslå ett bättre alternativ. Jag ser inget annat än möjligen ett extraval. Det lär dock rimligen dröja. Moderaterna har exempelvis sin partistämma i höst och då ska beslut tas om vår nya politik på flera områden. Enligt min bedömning kan extraval knappast hållas förrän tidigast 2016. Om inte Löfvéns svaga och impopulära regering avgår innan dess förståss.
Båttur med Isa af Lygnern

2015-07-14Ångbåten Isa trafikerade sjön Lygnern under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då hon gick i linjetrafik mellan Sätila och Fjärås för att frakta tyger från förläggargårdarna i trakten till Göteborg, via Fjärås station på Västkustbanan. Dagens Isa är en helt nybyggd båt med elmotor (Lygnern är vattentäkt för såväl Sätila som Fjärås och Kungsbacka, varför man inte tillåter stora dieseldrivna fartyg på sjön). Isa går idag på turer runt Lygnern, och kan även chartras i sin helhet för mindre sällskap. I dag tog vi en kortare tur med Isa i Lygners östra del.Isa avgår från Sätilas imponerande brygga, den sägs vara norra europas längsta brygga helt byggd i ek. Turen går förbi Ramhultafallet, Västsveriges största vattenfall med 64 meters fallhöjd. Fotot ger inte fallet rättvisa, man ser bara den nedre delen av fallet, mer än dubbelt så mycket finns längre upp i skogen. Men när man ser de små människorna som skymtar i skogen förstår man ändå lite av hur stort fallet är. Tyvärr är det inte säsong för vattenfall just nu, men på våren är det imponerande. Mitt i fallet gick tidigare gränsen mellan Sverige och Danmark. Gränsen fortsatte sedan upp till oss i Ubbhult långt uppe på höjderna norr om Lygnern och delade byn på mitten.Strax borton Ramhultafallet finns Lygnerns enda fyr, ett privat bygge för att hedra Isa. Och fyren är igång!
Halvtid i allsvenskan

2015-07-13

I dag spelades de sista matcherna i omgång 15 av allsvenskan, och så här ser tabellen ut i halvtid. Västsvenskt i topp. Elfsborg är glädjande nog seriens målfarligaste lag. Tabellen är i övrigt väldigt utdragen, i princip är det väl bara de första sex lagen som har en rimlig chans att slåss om medaljerna. Men det skiljer åtta poäng mellan de första lagen. Det är mycket att ta igen för Malmö eller AIK. Årets viktigaste match kan bli den i höst mellan Elfsborg och Göteborg på Borås Arena den 24 september, tredje omgången från slutet. Kanske blir det den som avgör var guldet hamnar?

Samtidigt med allsvenskan ska flera av topplagen också klara av spel i Europa. För Elfsborgs del är första hindret avklarat, Lahti från Finland. Nästa lag att möta i dubbelmöte är danska Randers.


Rekordstor isutbredning runt Antarktis senaste vintern

2015-07-13Varje gång jag luftar min kritiska inställning till i mitt tycke överdrivna klimatlarm får jag ett antal påhopp från klimatalarmister som försöker förminska både mig själv och mina källor. Så även denna gång. Bland annat från personer som tvärsäkert påstår att "isen ju smälter i snabb takt runt våra poler" och att vi ju "har har rekordlite is runt både Nordpolen och Sydpolen". Jag tog därför fram denna artikel från Nasa om vinterisens utbredning förra året. Det var nämligen den största isutbredning som uppmätts sedan satellitmätningarna började i slutet av 1970-talet. Det har med andra ord inte varit så mycket is runt Antarktis på 35 år.

Hur är det då runt Nordpolen? Ja, hur den omtalade sommarisens utbredning kommer att se ut under sitt minimum i slutet av denna sommar får vi avvakta och se. Men på denna interaktiva sida hos NSIDC kan man själv jämföra isutbredningen runt såväl Antarktis som Arktis under olika år med genomsnittet. Årets isutbredning runt Arktis var ovanligt liten under vintern, periodvis under standardavvikelsen för de senaste 30 åren, medan sommarisen faktiskt hittills är betydligt mer utbredd än de senaste åren. Man kan också se hur Nasas bild av insen runt Antarktis bekräftas, 2015 års kurva ligger över samtliga övriga år i figuren.

Man kan alltså konstatera att samtidigt som isutbredningen runt Arktis ligger under genomsnittet för de senaste 30 åren så var isutbredningen runt Antarktis rekordstor den senaste vintern.
Regeringen lurar pensionärerna

2015-07-13

Denna debattartikel hade jag i Borås Tidning i lördags. (Klicka för läsvänlig storlek).Är jorden på väg mot en ny mini-istid redan i närtid?

2015-07-12

Varmare klimat - eller kanske en ny "liten" istid? Inte vet man vad man ska tro när man läser artikelarna i Dagens Nyheter eller i Expressen (klicka på bilden nedan) och i flera andra sevsnka medier. DN-artikeln hänvisar även till en motsvarande artikel i brittiska The Independent.Av artiklarna framgår att forskare menar att vi med 97% säkerhet (!) går mot en kallare period i närtid på grund av minskad solaktivitet. Forskarna, som arbetar på The Met Office, Storbritanniens motsvarighet till SMHI, har genom en ny och mer exakt analysmodell klarat av att förutsäga solens cykler bättre än vad de har kunnat göra tidigare. Enligt modellen kommer solens aktivitet att minska med 60 procent mellan 2030 och 2040. Förra gången detta hände drabbades vi av "den lilla istiden" mellan 1645 och 1715. Om historien upprepar sig återstår att se.

Solforskaren Pål Brekke vid Norskt rymdcenter i Oslo har svårt att säga hur stor risk det är för en ny miniistid. Däremot tycker han att framtiden är intressant, eftersom det kan ge tydligare svar på hur stor inverkan solen har på klimatet jämfört med växthusutvecklingen. "Det ska bli intressant att se vem som vinner" säger han.

En sak är i vart fall uppenbar - forskarna är definitivt inte överens vare sig om hur jordens framtida klimat kommer att utvecklas, eller vilka faktorer som är mest betydelsefulla för klimatets förändringar, solaktiviteten eller växthusgaserna. Den som hävdar total enighet i forskarvärlden har helt enkelt fel.
DI har rätt - Moderaterna måste visa ledarskap i migrationsfrågan

2015-07-10Dagens Industris ledare idag är mycket tänkvärd. (Klicka ovan för att läsa). Och jag instämmer i analysen. Som jag ofta sagt tidigare är det nog bara Moderaterna som kan utforma en migrations och integrationspolitik som är både human och ansvarsfull samtidigt. Och jag tror egentligen det är det väljarna efterfrågar. SD har förvisso varit duktiga på att identifiera problem (både verkliga och ett och annat påhittat) kopplade till migration och integration. Och väljarnas stöd till SD är defintitivt en rop på förändring. Men jag tror däremot inte de flesta väljare egentligen köper SD:s lösningar. Kan Moderaterna formulera en komplett politik för en av våra största samhällsutmaningar kommer det inte bara att vara bra för Sverige utan också att belönas i nästa val. Vi har börjat arbetet att utforma en ny politik och en hel del bra förslag har presenterats. Men min åsikt är att det behövs ytterligare en del.

I artikeln kritiseras Moderata Ungdomsförbundet för att vara "aningslösa". Lite ligger det tyvärr i det. Ibland är det svårt att höra skillnaden mellan MUF, Ung Vänster och Grön Ungdom när man talar om helt öppna gränser och fri invandring (Även om MUF för all del kombinerar detta med att samtidigt föreslå en del andra reformer vilket inte alltid framgår i debatten). Men alla i MUF tycker samtidigt inte lika. Många ställer upp på partiets linje, exempelvis ledningen för MUF i Göteborg. Du missade väl inte deras slutreplik i Svenska Dagbladet igår? ”Fri invandring en utopi som inte fungerar”

Läs också Europaparlamentariker Gunnar Hökmarks kloka inlägg i debatten 30/6: "Vi måste kunna diskutera invandringen".

Det rör på sig inom moderaterna i migrationsfrågan och det är precis som det måste vara om man som parti säger sig både vilja lyssna på medborgarna och finna lösningar på samhällsproblem. Var jag själv står i denna debatt är väl numera väl känt.
Nobelpristagare i fysik avfärdar hotet från global uppvärmning

2015-07-09Ivar Giaever är en norsk-amerikansk fysiker och nobelpristagare i fysik. Han är bland annat ledamot av American Physical Society och utländsk ledamot av den Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien.

Av en rykande färsk artikel i Fox news framgår att Ivar Giaever avfärdar hotet från den påstådda globala uppvärmningen. “I would say that basically global warming is a non-problem”.

Giaever anser också att teorierna om global uppvärmning har blivit en religion som inte får diskuteras, ungefär som katolska kyrkan... “Global warming really has become a new religion,” Giaever said. “Because you cannot discuss it. It’s not proper. It is like the Catholic Church.”

Uttalandet är intressant eftersom det emellanåt påstås att forskarvärlden är helt enig i klimatfrågan. Detta är ett exempel av många på att så inte är fallet.
Markbladet citerar mig om regeringens försiktiga tiggeriutspel

2015-07-08


Kloka ord från ledningen för MUF Göteborg

2015-07-06

Moderata Ungdomsförbundet har länge haft stämmobeslut om att verka för öppna gränser och fri invandring, vilket många av oss andra moderater reagerat starkt emot. Det är helt enkelt en naiv och orealistisk linje om vi samtidigt menar allvar med att alla som bor i Sverige ska ha en rimlig levnadsstandard och om vi vill behålla välfärdsstaten. MUF har nu också tagit strid i frågan om uppehållstillstånd och avvisar den moderata arbetsgruppens förslag om att övergå till tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta. Jag har själv ibland frustrerat konstaterat att MUF i dessa frågor ofta låter som en ren kopia av Ung Vänster eller Grön Ungdom.

I dag tar två kloka MUF-are intern debatt i MUF genom nedanstående debattartikel i Svenska Dagbladet (klicka på bilden för att läsa). Det är Pontus Båth och Mattias Tykesson, ordf och vice ordf för MUF i Göteborg som undertecknat artikeln. Mycket bra skrivet. Jag vet att många medlemmar i MUF delar deras åsikt.


M-förslag för att fler unga och utrikesfödda ska få sitt första jobb

2015-07-06

Moderaterna föreslår ett samlat reformpaket för att möta det nya utanförskapet som främst drabbar utrikesfödda och unga med svag utbildning. Våra förslag handlar om tre delar:

• Att det ska löna sig bättre att ta det första jobbet
• Att fler behöver rustas för det första jobbet
• Att alla måste anstränga sig för att få det första jobbet


Det ska alltid löna sig att ta det första jobbet.

Sverige har fortsatt höga skatter för dem med låga inkomster. En ensamstående förälder med låg inkomst har exempelvis tre gånger så hög skattekil i Sverige som i Danmark. Moderaterna vill därför sänka skatten på arbete för dem med små inkomster och presenterar i dag förstajobbet-avdraget. Förstajobbet-avdraget är konstruerat ungefär som jobbskatteavdraget, så att tyngdpunkten läggs för dem med lägst inkomster. En person med genomsnittlig ingångslön får en skattelättnad, i förhållande till inkomsten, som är 3 till 4 gånger så stor som dem med höga inkomster.

Förstajobbet-avdraget skulle ge uppemot två tusenlappar mer om året till servitören eller vårdbiträdet jämfört med i dag. En barnfamilj där föräldrarna är bussförare, barnskötare eller butiksbiträde, kan få uppemot 3 500 kronor extra om året att röra sig med. Förstajobbet-avdraget beräknas leda till ökat arbete med motsvarande 10 000 heltidstjänster.


Fler behöver rustas för det första jobbet.

Arbetslösheten för dem som inte har gått ut gymnasiet är tre gånger så hög jämfört med dem som har en gymnasieutbildning. Då är utbildning nyckeln till för fler att komma in på arbetsmarknaden.

En viktig väg in på arbetsmarknaden är yrkesutbildning och därför vill bygga ut yrkesvux med upp till 8.000 platser. Skolverket visar att tre av fyra som går yrkesvux kommer in på arbetsmarknaden inom ett år.

Även möjligheten att få en andra chans att läsa in sina gymnasiebetyg är i många fall avgörande för att få det första jobbet och därför vill vi införa rätt till kommunal vuxenutbildning för alla som misslyckats i gymnasiet.

Vi behöver även stärka möjligheten för att lära sig jobbet på jobbet. Detta ställer dock krav på god handledning och Moderaterna vill därför höja det handledarstöd som finns inom yrkesintroduktion så att det blir lättare för erfarna medarbetare att lära unga utan yrkeserfarenhet. Samtidigt kan vi konstatera att utbyggnaden av yrkesintroduktionen – tyvärr – har gått alldeles för långsamt. Vi har stort förtroende för arbetsmarknadens parter. Men om inte fack och arbetsgivare kan lösa det själva är Moderaterna beredda att stryka kravet på kollektivavtal och öppna upp yrkesintroduktionen för alla arbetsgivare på hela arbetsmarknaden.


Alla måste anstränga sig för att få det första jobbet.

I Sverige har vi skolplikt till och med nionde klass. Det är rimligt att motsvarande krav även ställs på människor som kommer till Sverige senare i livet. Vi vill därför se en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola. Att anstränga sig för att gå en fullständig utbildning och fullfölja etableringsplanen ska vara ett krav för att få bidrag från offentliga medel. Den som får försörjningsstöd ska också möta tydliga krav på att göra sig anställningsbar.

Socialtjänstlagen bör därför skärpas så att det tydligt slås fast att det ska finnas en skyldighet att vara aktivt arbetssökande, anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande, om det inte finns godtagbara skäl. Detta ställer även krav på att alla kommuner tydligt följer upp de krav som ställs.

Vi vill även höja jobbstimulansen, alltså hur mycket av försörjningsstödet man får behålla (under ett år) när man börjar jobba, från 25 procent till 40 procent, så att den som bryter bidragsberoendet får behålla mer av varje krona. Förslaget innebär att en ensamstående förälder som går till en halvtidstjänst som exempelvis vårdbiträde får behålla ungefär en tusenlapp extra per månad.
Det nya utanförskapet är Sveriges största utmaning

2015-07-06

Under Almedalsveckan ägnade moderaterna mycket tid åt att beskriva "det nya utanförskapet" som växt fram i Sverige och våra förslag för att möta detta.

När Alliansregeringen tillträdde 2006 handlade det stora utanförskapet som då fanns till stor del om att människor som varit inne på arbetsmarknaden trycktes ut. Människor sjukskrevs och förtidspensionerades utan möjlighet att komma tillbaka till jobb och gemenskap. Bidrags- och transfereringssystemen och alltför höga skatter på arbete gjorde att arbete lönade sig alldeles för dåligt. Alliansen tog krafttag mot detta, pressade tillbaka långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar och minskade utanförskapet ordentligt, 200.000 färre var beroende av sociala ersättningar och bidrag efter åtta år med Alliansen.Nu ser vi allt tydligare en annan sorts utanförskap växa fram, ett utanförskap som drabbar utrikesfödda och unga med svag utbildning särskilt hårt när de inte lyckas komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb. Motsvarande en av sju personer i arbetsför ålder i Sverige befinner sig i dag i utanförskap och lever på ersättningar eller bidrag. Många av dessa är utomeuropeiskt födda och personer som saknar gymnasieutbildning. Detta utanförskap fanns givetvis tidigare också, men har växt en hel del de senaste åren och utgör nu en växande andel av det samlade utanförskapet inte minst eftersom det övriga utanförskapet minskat. Det nya utanförskapet utgör nu Sveriges enskilt största samhällsutmaning.

Under moderaternas seminarier och tal under Almedalsveckan fanns också tydliga inslag av självkritik. Visst borde vi tagit tag även i dessa former av utanförskap på ett bättre sätt precis som vi tog tag i sjukfrånvaro och förtidspensioneringar och satsade på företagande och jobb på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt är det givetvis så att man börjar med de största problemen, och det var just långtidssjukfrånvaro och skenande förtidspensioneringar som var det största problemet 2006. Nu är det hög tid att gå vidare med åtgärder mot andra delar av utanförskapet.

"Det nya utanförskapet" är med andra ord en realitet. Utanförskapet har förändrats kraftigt de senaste tio åren och då måste också politiken hitta nya vägar. I nästa blogginlägg mer om våra konkreta förslag.
Grekerna valde en mycket farlig väg

2015-07-06

Så har då folkomröstningen avgjorts. En stor majoritet av de som röstade avvisade förslagen till motprestationer från grekerna för nya ekonomiska stöd och krediter. Ungefär 60% röstade nej och 40% ja. Visserligen var valdeltagandet bara 60%, vilket egentligen innebär att 36% av de röstberättigade röstade nej och 24% ja. Vad de övriga 40% tycker får vi aldrig veta. Men ändå - utslaget är tydligt, en majoritet av grekerna tror sig kunna hantera situationen utan hjälp. Jag tycker det känns ganska tveksamt för att uttrycka sig försiktigt. Enligt uppgift tar bankernas pengar slut redan under morgondagen och dessutom saknas tillgångar hos staten för att betala löner och pensioner. Dessutom finns stora förfallna lån som inte betalats. Grekland är helt enkelt konkursmässigt utan hjälp från EU eller någon annan. Men vem vill låna ut pengar till ett land vars regering och en majoritet av det röstande folket inte tycker återbetalning är särskilt viktig?

Många vänsterdebattörer tycker att EU borde hjälpa Grekland. De verkar ha missat att Grekland under många år varit den absolut största nettobidragstagaren i hela EU, och det har pumpats in oerhörda summor av EU-bidrag i den grekiska ekonomin. Att långivarna dessutom skulle vilja skriva av Greklands skulder är knappast realistiskt. Andra krisande ekonomier i EU som exempelvis Irland, Lettland, Spanien, Italien och Portugal har fått lösa sina problem själva. Samma sak gällde Sverige under 1990-talskrisen, det var ingen som skrev av våra skulder. Även Island hade en djup kris som man fick ta sig ur utan hjälp.

Min oro idag är att Grekland med folkomröstningsresultatet riskerar att tappa stora delar av den viktiga turismen. När verkligheten kommer ikapp grekerna i form av inställda löneutbetalningar och pensioner, brist på varor i butikerna och allt sämre fungerande samhällstjänster finns stora risker för oroligheter i samhället, och kanske även politiska strejker. Det har Grekland upplevt förut. Dessutom är Grekland idag ett kluvet land när det gäller vägvalet framåt. Det kan leda till konflikter mellan olika grupperingar. Om man till detta lägger brist på kontanter och eventuellt risk för dåligt fungerande kommunikationer lär säkert många turister tänka sig för innan man väljer Grekland som turistmål. En annan aspekt är den hatiska retorik som både vänsterregeringen och andra använt och ibland fortfarande använder mot EU, och då främst Tyskland. Hade jag varit tysk hade jag i vart fall inte tyckt att det var särskilt trevligt att turista i Grekland i ett läge där människor behöver någon utomstående att skylla krisen på.

Det finns ju näraliggande länder som är redo att ta över Greklands turistström, exempelvis Turkiet, Kroatien och Bulgarien, men även Albanien och Montenegro bygger sakta upp sin turistindustri. Och Italien kan säkert också locka. Om turisterna flyr Grekland lär en ekonomisk återhämtning ligga långt fram i tiden. Risken finns att grekerna röstade bort sina viktiga turistinkomster idag.

I grunden ligger det olyckliga parlamentsvalet där vänstern bildade regering tillsammans med högernationalistiska krafter. Valet innebar att den bräckliga återhämtningen i Greklands ekonomi under den tidigare premiärministern Sipras regering (Nea Demokratia, moderaternas systerparti) bröts. Så här såg utvecklingen ut när det gäller statsskuld, BNP-tillväxt och arbetslöshet fram till valet och den nya regeringens tillträde i januari 2015:

Man ser att statsskulden balanserades och slutade växa 2013-14, alltså de sista åren under Sipras regering .

BNP-tillväxten som varit fullständigt katastrofal ända sedan 2008 hämtade sig och passerade över nollstrecket senaste året.

Och arbetslösheten (ovan) minskade äntligen från de extrema nivåerna runt 28%. När sedan Syriza tillträdde började statsskulden öka igen, och nedgången i arbetslösheten kom av sig, liksom BNP-tillväxten. Valet av en vänsterextrem/högerextrem regering förstörde helt enkelt återhämtningen och nu gör folkomröstningen allt ännu värre.
(Alla siffror kommer från EU:s statistikbyrå Eurostat.)

Jag älskar Grekland, har besökt landet minst 10-15 gånger, och skulle gärna köpa mig ett litet hus där. Jag lider med grekerna, särskilt de som röstade ja och är realister. Jag hoppas självklart på en lösning, men just nu ser det väldigt mörkt ut.
Även Expressen skriver om allt fler ensamkommande flyktingbarn

2015-07-05

Expressen har idag en mycket läsvärd ledare med anledning av den explosionsartade ökningen av antalet "ensamkommande flyktingbarn" som kommer till Sverige.

I ledaren finns även ett antal konkreta förslag till politikerna, varav ett ju återfinns i moderaternas förslag till ny migrations- och integrationspolitik. Det handlar om en ny billigare form av boenden för ensamkommande barn- och ungdomar, "stödboenden" i stället för dagens onödigt dyra HVB-varianter. Förslaget skulle kunna spara flera miljarder kronor per år.
Sverige tar emot 29% av alla ensamkommande barn till hela EU

2015-07-04

Migrationsverkets pressmeddelande om den extremt stora ökningen (93%) av antalet ensamkommande "barn" som söker sig till Sverige fick stort medialt utrymme i veckan. Migrationsverket berättar bland annat att under juni kom 1 447 ensamkommande barn till Sverige och sökte asyl. Det är den högsta siffran någonsin för en enskild månad. Hittills i år har antalet barn ökat med 93 procent, jämfört med motsvarande period i fjol, 4 546 asylsökande ensamkommande barn kommit till Sverige och sökt asyl i år, vilket kan jämföras med 2 352 under motsvarande period i fjol. Samtidigt har det totala antalet asylsökande minskat med 11% jämfört med i fjol.

Under 2014 hamnade 29 procent av alla barn och ungdomar som kom till EU i Sverige, 18 procent i Tyskland, 10 procent i Italien och 8 procent i Österrike.

"Sverige har under flera år fått rollen som allt mer primärt mottagar­land för asylsökande ensamkommande barn. Våra mottagningsvillkor, utbildningssystem och nivå på arbetslöshet är alla viktiga faktorer för att barnen ofta väljer Sverige. Att vi har en förhållandevis generös praxis i ensamkommande barnärenden påverkar också, då barnen inte sällan blir den första ankomsten i en familjemigration", säger Helena Carlestam i Migrationsverkets pressmeddelande.

Med andra ord - berättelserna om "ankarbarn" bekräftas nu av Migrationsverket. Man skickar sina "barn" (som ofta är i övre tonåren) till Sverige, och sedan kan hela familjen komma efter. Samtidigt vet vi att det finns stora brister i både åldersbestämning och legitimationskontroller i samband med att ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd.

Detta är en sak vi självklart måste ta tag i. Det är inte rimligt att Sverige har så extremt mycket mer generösa regler än alla andra europeiska länder och att 29% av alla barn som söker sig till EU hamnar i lilla Sverige, och sedan en obegränsad anhöriginvandring på detta. Redan före den nya uppräkningen av prognoserna uppgår kostnaderna för att ta emot dessa ensamkommande "barn" till runt 8 miljarder bara i år. Det är dessutom i stort sett omöjligt att hitta boendeplatser till alla och det medför en enorm belastning på kommunernas socialtjänst. Situationen är redan ohållbar.
Ojdå, nu har jag nog förlorat min bonus...

2015-07-04

Fick just detta meddelande på min riksdagsmail. Man undrar ju om det verkligen är någon som går på denna typ av meddelanden?


Summering av mina dagar i Almedalen

2015-07-03

Just hemkommen från Almedalen är det dags att summera mina dagar i Visby. Jag har deltagit i en 10-12 seminarier och aktiviteter, och dessutom hunnit med att mingla en hel del med både näringslivsfolk, partivänner och andra. Så det har absolut varit mycket trevliga dagar i fantastiskt väder. Om det sedan är värt kostnaderna, ja det är väl en annan fråga. Jag har i vart fall hållit nere mina egna kostnader genom att bo i en liten campingstuga utanför stan.

Självklart har jag prioriterat moderaternas arrangemang - den ekonomiskpolitisk seminariet var en höjdpunkt, liksom en del arrangemang kring skolpolitiken. Och partiledare Annas tal idag tycker jag var veckans höjdpunkt, mycket personligt och med ett viktigt budskap.


Anna Kinberg Batras Almedalstal

2015-07-03Jag tyckte om fredagens Almedalstal av vår partiledare. Det var personligt och hennes fokus på det nya utanförskapet kändes relevant - det är faktiskt vårt största samhällsproblem idag. Det känns också bra att vi återigen vågar stå upp för att sänkta skatter bevisligen ökar både företagsamhet och arbete och att höga skatter på låga inkomster motverkar att man går från utanförskap och bidragsberoende till egen försörjning. Att Anna gjorde ett av sina absolut bästa mediala framträdanden hittills - glad, lugn, positiv och tydlig - gjorde inte saken sämre. Det var också välkommet att hon i talet gjorde det jag efterlyst så länge - var tydlig om att Sverigedemokraterna inte alls är ett borgerligt parti utan att deras skattepolitik på många områden ligger långt till vänster, på vissa punkter till och med till vänster om dagens regering.

Här är hela talet i skriftlig form. Jag återkommer under kommande vecka med lite mer detaljer kring moderaternas nya politiska förslag som presenterats under Almedalsveckan.
Dags att lämna Gotland och Almedalen

2015-07-03

Vädret på hemresan var lika fins som när vi kom. Här två fina flygbilder över Visby respektive Visby Flygplats.
Moderatmingel

2015-07-02Moderaternas traditionella Almedalsmingel var synnerligen välbesökt. Partisekreteraren Tomas Tobé hälsade välkomna, och vår partiledare dök också upp.

På vänstra bilden syns min riksdagskollega Sotiris Delis i samtal med Anna Kinberg Batra. De pratar givetvis om greklandskrisen, och Sotiris har ju blivit en riktig TV-stjärna efter alla TV-inslag under veckan där han kommenterar krisen i Grekland. Han har mycket goda kontakter med politiker i Grekland och har en djup kunskap om grekisk politik och ekonomi, och dessutom har han mångårig erfarenhet från den svenska bankvärlden vilket gör det mycket intressant att lyssna på honom i dessa frågor.

Till hösten planerar jag att om möjligt följa med Sotiris till Athen för att möta politiker och andra och få en bättre bild av vad som händer i Grekland. Faktum är att den tidigare regeringen under ledning av Antonis Samaras och has parti Nea Demokratia (Greklands moderater) hade lyckats vända ekonomin i rätt riktning. Men med den nya extremvänxter-extremhöger-regeringen har det mesta gått helt fel. Och var det ska sluta vet ju ingen idag.
Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium

2015-07-02

Moderaternas traditionella ekonomisk-politiska seminarium var som vanligt välbesökt, faktum var att alla som ville inte kunde komma in i lokalen. Vår ekonomisk-politiske talesperson, Ulf Kristersson, tidigare socialförsäkringsminister, och numera min vice ordförande i finansutskottet, inledde (fotot nedan) med att bland annat beskriva hur utanförskapet i Sverige ändrat karaktär på senare år.

När Alliansen tog över regeringsmakten 2006 bestod utanförskapet till stor del av sjukskrivna och förtidspensionerade. Detta pressade Alliansen framgångsrikt tillbaka genom förändrad politik. I dag finns en ny sorts utanförskap som till stor del handlar om ungdomar med bristfällig utbildning och utrikes fördda nyanlända invandrare som står utanför arbetsmarknaden. Detta utanförskap är mycket svårare att bryta, och hela vårt seminarium handlade om hur man ska hantera detta, och inte minst hur man underlättar social rörlighet i samhället så att inte utanförskap går i arv.
V-riksdagsledamot tänjer maximalt på ersättningssystemen

2015-07-02

I Riksdagens föredragningslista förra måndagen (när jag hade min sista interpellationsdebatt med finansministern före sommaren) upptäckte jag en märklig sak. Linda Snecker, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tänjer verkligen maximalt på ersättningssystemen. Hon har varit föräldraledig en tid, men gick den 22/6 tillbaka till riksdagen, lagom till att riksdagsarbetet lugnar ned sig för sommaren och det vare sig är utskottsmöten eller det är några voteringar. Då kan hon kvittera ut riksdagsarvode utan att göra något alls. Men den 17 augusti är det redan bestämt att hon går tillbaka på föräldraledighet - lagom till att riksdagsarbetet börjar igen. Det framgår av protokollet nedan. Jag tycker mest synd om Torbjörn Björlund som ersatt Linda under föräldraledigheten, men som blir utan riksdagsarvode under de 1,5 månader som Linda Snecker kvitterar ut detta - utan att jobba. Undrar om det är vänsterpartistisk moral?

Okej, jag vet att detta förekommit tidigare från politiker i olika partier, men jag tycker det är ganska sniket. Med det arvode en riksdagsledamot har behöver man inte göra allt för att snika åt sig lite extra.


Paneldebatt i regi av "Kontantupproret"

2015-07-01

Första aktiviteten i Almedalen blev en paneldebatt som arrangerades av Kontantupproret. Temat var kontanternas roll i samhället och de problem som finns både för människor att få tag på kontanter i glesbygd, och för föreningar och butiker att kunna lämna in sina dagskassor på en bank för insättning på konto. Jag höll på min numera välkända linje - vi ska inte bromsa den tekniska utvecklingen med internetbetalningar, swisch och kortbetalningar, men vi måste samtidigt inse att kontanter fortfarande behövs i en hel del sammanhang, och att alla inte vare sig kan eller vill använda andra betalningssätt. Så länge Riksbanken ger ut sedlar och dessa är ett lagligt betalningsmedel måste kontanter också gå att använda på ett fungerande sätt. Där har bankerna ett stort ansvar och om de inte tar detta ansvar utesluter jag inte att politiken måste reglera detta.

Ett reportage från debatten finns här.
Kort men trevlig flygresa till Visby

2015-07-01

Jag tog flyget till Gotland eftersom det går så oerhört mycket snabbare än att ta bil och båt. Flygtiden från Stockholm är bara en dryg halvtimme, och det var en fantastiskt fin flygtur i strålande väder. Vänstra bilden är över färjefarleden i Stockholms skärgård. Högra bilden är över Gotland alldeles före landningen.


På väg till Almedalen

2015-07-01

I dag tar jag morgonflyget från Arlanda till Visby. Under tre dagar ska jag delta i diverse arrangemang, debatter och samtal under Almedalsveckan.

Första programpunkten är redan i morgon förmiddag då jag deltar i en paneldebatt med Kontantupproret rörande tillgängligheten till kontanter i samhället. Under morgondagen ska jag även delta i aktiviteter tillsammans med branschorganisationen Visita och diskutera arbetsmarknadsfrågor i ett arrangemang av Almega.

På torsdag deltar jag bland annat i Moderaternas ekonomiskpolitiska seminarium och på fredag ska jag förhoppningsvis hinna lyssna på Anna Kinberg Batras tal innan flyget går tillbaka till Stockholm. Men det blir också ett antal andra aktiviteter.