Maj 2015

Menar (S) allvar att de vill lyssna på svenska föräldrar?

2015-05-31

Socialdemokraterna vill verkligen sitta på alla stolar samtidigt. I riksdagen lägger man fram förslaget om en tredje tvingande pappamånad. På partikongressen tar man beslut om att tvinga föräldrarna att dela föräldraledigheten helt lika. Varefter statsminister Löfvén går ut och tonar ned beslutet. Han vet ju att det är synnerligen impopulärt.

"Vi måste se hur föräldrarna ser på detta. Det är ett pragmatiskt val som föräldrarna gör i sin vardag. Därför måste de här stegen tas med hög legitimitet och förståelse" säger Löfvén.

Jag kan meddela Stefan Löfvén att han inte behöver "se hur föräldrarna ser på detta". En bedövande stor majoritet av svenska föräldrar vill bestämma själv över föräldraförsäkringen. Det finns flera opinionsmätningar som visar detta med mycket stor tydlighet. Så om Socialdemokraterna verkligen menar allvar med att de vill lyssna är det ett utmärkt förslag att avstå från att lägga in med kvotering i föräldraförsäkringen. Man borde i stället allvarligt överväga att avskaffa alla tvingande pappamånader på direkten och behandla svenska föräldrar som myndiga människor!
Förbundsstämma med Moderaterna i Södra Älvsborg

2015-05-30

I dag höll moderaterna i vår riksdagsvalkrets förbundsstämma. Marks kommunalråd Margareta Lövgren omvaldes som ordförande och vi fick ett inspirerande stämmotal av partisekreteraren Tomas Tobé. Bilden till vänster visar vad politiker gör när det är paus mellan två programpunkter...


Avskyvärt att utsätta tiggande EU-migranter för våld och hot

2015-05-29

De senaste dagarnas händelser i Borås och i Kista där tiggare blivit attackerade eller misshandlade av personer som inte har med tiggeriets organiserande att göra visar att tiggarna är oerhört utsatta på flera sätt. Detta att ge sig på de allra mest utsatta i samhället och utsätta dem för våld eller hot är precis lika avskyvärt som när kriminella grupper utnyttjar, hotar eller utpressar samma människor och tvingar dem att tigga.

Det är viktigt att diskutera hur vi ska kunna minska tiggeriet och angripa den numera bevisade kriminaliteten, utpressningen och påtryckningarna som ibland förekommer kring detta. Det är viktigt både för att motverka utnyttjande av människor för tiggeri och för att förebygga upplevd otrygghet hos andra människor till följd av tiggeriet, liksom sociala problem och uppförande av olagliga bosättningar på annans mark. I denna diskussion måste man både värna om tiggaren som person och lyssna på alla de andra människor i vårt samhälle som upplever problem med tiggeriet.

Men både de som ägnar sig åt människohandel, utpressning hot eller våld för att förmå människor att tigga, och de som angriper tiggaren måste gripas och lagföras. I Sverige gäller lagen lika för alla, och även en fattig tiggare från ett annat land måste kunna känna skydd från det svenska rättsväsendet. Det är därför positivt och en viktig markering att polisen verkar ha gripit de ansvariga för båda händelsen i Borås och i Kista.
Ännu ett inslag från onsdagens seminarium om kontanthantering

2015-05-29

I detta inslag ligger fokus mer på politikens syn på saken, med intervjuer av mig och Börje Vestlund (S). Den frusna videobilden på mig, ja vad ska man säga? Jag ser i vart fall rejält bekymrad ut.


Mycket hård remisskritik mot övergång till digitalradio

2015-05-28

Riksdagen fick för en tid sedan en granskningsrapport från Riksrevisionen angående förslaget att digitalisera radionätet och övergå till så kallad "dab-radio". I grunden syftar förslaget till övergång till digitalradio till att skapa fler nationella kanaler. Men Riksrevisionen är mycket kritisk och menar att dab-radio är en "tekniskt svag lösning", att den "inte är samhällsekonomiskt lönsam" och dessutom "saknar hänsyn till lyssnarna".

Detta var bara en i raden av kritiska remissvar. Tidigare har exempelvis Post- och Telestyrelsen, Kungliga Tekniska Högskolan, Motormännen, Bil Sweden, Ingenjörsvetenskapsakademien och flera högskolor gjort tummen ned för utredningens förslag.

Kritikerna menar bland annat att det är ekonomiskt fel att tvingas kassera miljontals radioapparater och att radiotäckningen i landet blir sämre (är idag i princip 100% på FM-bandet). Dessutom anses den föreslagna digitaltekniken redan vara föräldrad. Man påpekar också att det nuvarande FM-bandet inte alls är fullt som det påstås, utan att mer utrymme kan frigöras med ny teknik. Ljudkvaliten anses också bli sämre med dab-radio än med dagens FM-sändningar.

Den som vill fördjupa sig i frågan kan med fördel läsa denna artikel i Ny Teknik den 13 maj. En mycket bra beskrivning av vad förslaget innebär, fördelar och nackdelar, och en genomgång av alternativa lösningar i framtiden.

Politikerna och partierna är splittrade, även internt och ingen vet var frågan slutligen landar. För egen del lutar jag åt att förespråka att nuvarande FM-sändningar fortsätter och förslaget om övergång till dab-radio skrotas. Att tvinga hela svenska folket att kassera alla radioapparater är helt enkelt knappast försvarbart, och det är en mycket större fråga än digitaliseringen av TV-nätet. Det är ytterst tveksamt om övergång till dab-radio är värt kostnaden och slöseriet, inte för byte till något som inte ens kommer att upplevas som bättre av den stora majoriteten svenskar, och med en teknik som redan anses föräldrad. Bättre då att behålla FM-bandet tills vidare och utreda nya tekniska lösningar för radio i framtiden.
Rasisterna är lika vämjeliga som avgrundsvänstern

2015-05-28

Efter mitt blogginlägg om EU:s märkliga förslag om att avlasta två länder från flyktingmottagande genom att sprida en del av dessa flyktingar till länder som redan tar emot fler, har jag blivit uthängd i en tråd på Flashback där ett flertal personer med kraftiga rasistska åsikter skriver saker som jag trodde man skulle slippa läsa i ett demokratiskt och civiliserat samhälle.

Några exempel:Jag kan bara konstatera att rasisterna är precis lika vämjeliga som avgrundsvänstern. Båda dessa grupper kan enligt min åsikt krypa tillbaka under den sten varifrån de kom. Deras åsikter och sätt att debattera hör inte hemma i en civiliserad demokrati.

Jag debatterar gärna både migration och integration. Alla samhällsfrågor måste få diskuteras och ifrågasättas en en demokrati. Men aldrig att jag accepterar att hat riktas mot enskilda människor, etniska grupper eller "invandrare" i största allmänhet. Det är en skam i en demokrati. Jag accepterar heller inte personangrepp och hot mot mig själv från någon i den demokratiska samhällsdebatten.

För egen del har jag därför följt riksdagens instruktioner och vidarebefordrat länken till riksdagens säkerhetsavdelning, något vi gör när tonen i sociala medier passerar gränsen. I grunden är det en markering att det inte är okej. Men riksdagens säkerhetsavdelning gör också en helhetsbedömning och avgör om det finns anledning att kontakta Säkerhetspolisen.
"Svensk ungdomsarbetslöshet bland de lägsta i världen"

2015-05-28

TT-artikel i Göteborgs-Posten idag. Detta har jag envist påpekat under flera år, den svenska ungdomsarbetslösheten är kraftigt överdriven. Under åren i opposition spelade Socialdemokraterna med i svartmålningen, men nu när man sitter i regering är det inte lika kul. Då börjar man i stället antyda att man måste räkna på ett annat sätt. Politik när den är som sämst.


Gårdagens seminarium om kontanthantering

2015-05-27

Finanssajten EFN har idag detta inslag på sin webbsida från gårdagens seminarium.Här berättar Börje Vestlund (S) om regeringens hantering av frågan, innan jag får ge min syn på saken.Även pensionärsorganisationen SPF:s tidning Veteranen rapporterar från seminariet.
Orimligt förslag från EU om fördelning av asylsökande

2015-05-27

Jag har försökt sätta mig in i innebörden av EU-kommissionens förslag idag om en gemensam migrationspolitik med en fördelning av 60.000 flyktingar mellan EU-länderna under två år. Förslaget innehåller också åtgärder mot flyktingsmugglare, riktlinjer att systematiskt ta fingeravtryck vid ankomsten, samt en remissrunda för legal invandring av kvalificerad arbetskraft (blue cards). Det är givetvis bra att man diskuterar dessa frågor, inklusive en fördelning, trots att det finns ett motstånd från många EU-länder. Men effekten av beslutet känns mycket märklig.

"Enligt fördelningsnyckeln skulle Sveriges tilldelning bli 3,42 procent, eller bara 1.860 flyktingar" skriver exempelvis Nyhetsbyrån Direkt. Men det stämmer inte alls. Det handlar i stället om 1.860 extra flyktingar utöver alla de rekordmånga som i övrigt söker asyl i Sverige.

Enligt förslaget ska nämligen 40.000 syrianska och eritreanska flyktingar i Italien och Grekland fördelas mellan 23 länder (Danmark, Irland och Storbritannien har undantag) och 20.000 UNHCR-flyktingar skulle fördelas mellan alla 28 EU-länderna. Allt med stöd av en "nödfallsmekanism" i EU-fördraget, som alltså syftar till att avlasta Italien och Grekland en extremt jobbig situation. Så här skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande:

EU-kommissionen föreslår att man ska använda mekanismen för nödsituationer enligt artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Denna bestämmelse, som aktiveras för första gången, kommer att användas för att inrättandet av ett omlokaliseringsprogram som hjälper Italien och Grekland. Programmet kommer att omfatta syriska och eritreanska medborgare som behöver internationellt skydd och som anländer till antingen Italien eller Grekland efter den 15 april eller efter det att mekanismen startat. Sammanlagt 40 000 personer bör omlokaliseras från Italien och Grekland till andra EU-länder, och fördelningen ska ske med hjälp av en fördelningsnyckel (se bilagorna 1 och 2) under de närmaste två åren. Det här motsvarar omkring 40 % av det totala antalet asylsökande med ett tydligt behov av internationellt skydd som kom till dessa länder under 2014. EU-kommissionen är beredd att göra samma sak om andra EU-länder – som Malta – också får ett plötsligt inflöde av migranter. EU-länderna kommer att få 6 000 euro för varje person som omlokaliseras till deras territorium.

Men det är inte Italien och Grekland som är hårdast pressat av situationen just nu - det är Tyskland och Sverige! Så här ser den färskaste statistiken från Eurostat ut, per den 31/12 2014, när det gäller antalet pågående asylärenden:Även om siffrorna kan ha ändrats sedan årsskiftet, så kan man se statistik från tidigare år som visar att Grekland och Italien knappast på helårsbasis brukar ta emot fler flyktingar är Sverige och Tyskland även om siffrorna för dessa länder brukar öka under sommaren när det kommer fler båtflyktingar.

Det märkliga är att EU alltså använder en nödfallsmekanism för att avlasta Italien och Grekland som båda tar emot avsevärt färre flyktingar än Sverige och Tyskland, både i antal och i relation till befolkningens storlek. Och en del av dessa omlokaliseras alltså till just Sverige och Tyskland. Samtidigt som vi - utan någon ersättning från EU - tvingas hantera alla övriga asylsökande som söker sig hit. Detta kan helt enkelt inte vara rimligt.

"Nödfallsläget" i Sverige är minst lika extremt som i Italien och Grekland. Migrationsverket går på knäna trots ständigt ökade resurser, och handläggningstiderna blir allt längre. Sammanlagt begär Migrationsverket 157 miljarder till och med 2019, en ökning på drygt 18 miljarder från den senaste prognosen. Bostäderna till asylsökande och nyanlända är mer eller mindre slut och hälften av alla ensamkommande barn som kommer till EU tar sig till Sverige. Det är dags att den svenska regeringen tydligt deklarerar för EU-kommissionen att vi också behöver avlastning med stöd av samma nödfallsmekanism som Grekland och Italien.

De två stora problemen idag är dels extrema flyktingströmmar till Europa till följd av krig i vårt närområde, dels att så få länder tar ansvar för dessa flyktingströmmar. Om EU vill försöka lösa den senare delen duger det inte att bara ha fokus på Italien och Grekland.
Vårmingel med Företagarna

2015-05-27

I kväll deltog jag i Företagarnas vårmingel, där bland annat nyvalde VD:n Günther Mårder delgav sin syn på hur företagsklimatet kan utvecklas. Vi fick också lyssna på en del unga entreprenörer.


Seminarie om kontanthanteringen med fokus på konsumenterna

2015-05-27

I dag var jag medverkande/inbjudare till ett seminarium om kontanthanteringen i samhället och möjligheten att använda kontanter. Seminariet hade mer fokus på konsumenternas behov än den hearing Finansutskottet ordnade för några månader sedan. Min bild efter dagens seminarium förändrades inte, utan förstärktes. I ett samhälle där sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel måste dessa också gå att använda! Och politiken måste ta tag i frågan om inte bankerna sköter detta.

Jag har ju tidigare själv lämnat in en riksdagsmotion i frågan och även medverkat till att Alliansen tillsammans med Vänsterpartiet lyfte frågan om ett utskottsinitiativ i Finansutskottet för en tid sedan (som tyvärr röstades ned av S, MP och SD). Regeringen menar ju att frågan redan utreds, men Alliansen och V tycker detta känns väldigt vagt och vill se konkreta förslag från regeringen på hur vi ska garantera att kontanthanteringen fungerar i hela landet. Men nu har regeringen bollen och jag tänker fortsätta följa frågan noga.


Socialdemokraterna kan bara nå sina mål om de trixar med siffror

2015-05-26

I går meddelade ju arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att det skulle bli svårt at nå arbetslöshetsmålet som regeringen satt upp, eftersom antalet nyanlända flyktingar är så stort, vilket gör att antalet arbetssökande ökar snabbare än de nya jobber kommer till. Vilket ju knappast är någon nyhet som jag påpekade i gårdagens blogginlägg, så såg det ju ut under valåret med, men då fanns inga garderingar om att det kunde påverka Socialdemokraternas vallöfte.

Nu uppmärksammar media nästa märkliga besked. Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) svävande svar om hur regeringens arbetslöshetsmål ska beräknas svajar nämligen betänkligt. Enligt Dagens Industri kan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte ge klara besked om hur arbetslöshetsmålet om lägst arbetslöshet i Europa till 2020 ska beräknas. Enligt Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg vore den bästa lösningen att styra mot ett mål för arbetslösheten i ålderskategorin 20 till 74 år. En definition av arbetslösheten som undantar unga skulle samtidigt göra att målet blir avsevärt mycket lättare att nå.

Med andra ord - om man inte kan nå ett uppsatt mål om arbetslösheten får man helt enkelt ändra sättet att räkna och inte ta med alla arbetslösa. Det var så man gjorde före 2006, när man gömde så många arbetslösa i förtidspension för att de skulle försvinna ur statistiken. Nu kan man allvarligt misstänka att nya versioner av trixande väntar. Om man inte tar med nyanlända och räknar bort ungdomarna så har Sverige redan mycket låg arbetslöshet...

Socialdemokraterna kan bara nå sina mål om de trixar med siffror och statistik. Precis som de gjorde fram till 2006.
Intressant eftermiddag med Fondbolagens förening

2015-05-26

I går eftermiddag deltog jag som inbjuden gäst vid Fonddagen 2015 med Fondbolagens förening. Jag var ende riksdagsledamoten på plats, och som fd bankanställd och placeringsrådgivare mm var det intressant att lyssna på flera olika föredrag. Mest intressant var diskussionerna mellan Nordeas chefsekonom Annika Winsth och förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick som diskuterade hushållens skuldsättning och den svenska amorteringskulturen med lite olika ingångar. Annika Winsth sa många kloka saker och förespråkade en mer balanserad syn på amorteringsfrågan. Med andra ord lite mer så som jag själv ser på saken. Ett annat intressant föredrag var när det så framgångsrika skidlandslagets ledare Rikard Grip berättade om sin syn på ledarskap.

Efter programmet upptäckte jag att jag var inviterad även till den efterföljande middagen med underhållning, och att de dessutom placerat mig vid ett av honnörsborden. Vet inte riktigt vad jag hade gjort för att förtjäna det. Men jag hade trevligt sällskap av bland annat en fd kollega från SEB, och maten var god och dessutom fick vi underhållning av den nya intressanta gruppen Dante. Berns Salonger måste för övrigt vara en av de vackraste lokalerna i Stockholm!Finansutskottet sa ja till ny utredning om välfärdstjänster

2015-05-26

I dag röstade finansutskottets majoritet för Alliansens förslag om ny utredning om välfärdstjänster. S, MP och V var emot. Jag upprepar det jag skrev förra veckan på bloggen:

Den utredning om "vinster i välfärden" som S-MP-regeringen tillsatte i början av mars var en ren eftergift åt Vänsterpartiet, och har bara ett enda mål – att tvinga bort privata företag från välfärdsbranschen. Alliansen anser att utredningen har fokus på fel saker. Välfärden behöver mångfald eftersom det bidrar till att utveckla verksamheter och hitta nya lösningar. Regeringens utredning fokuserar på vinster och detaljstyrning av bemanning istället för att säkerställa kvalitet, tillgänglighet och valfrihet. Den osäkerhet som regeringens utredning leder till lägger en våt filt över branschen, när man inte vågar fatta viktiga verksamhets- och investeringsbeslut. Den osäkerheten måste upphöra. Vi vill därför att Riksdagen skickar en tydlig signal till regeringen om vilken inriktning vi vill se på det här området.

Alliansen vill se en utredning som fokuserar på kvalitet och mångfald, oavsett vem som levererar. Vi måste ställa tuffa krav på alla aktörer som verkar inom välfärden. Det viktiga är att kvalitén är hög, oavsett om det är offentliga, privata eller ideella aktörer. Därför lade vi i dag fram ett konkret och genomarbetat förslag förslag i Finansutskottet för hur ett sådant utredningsuppdrag skulle kunna se ut.


Nu får vi se om regeringen visar respekt för riksdagen och följer utskottsinitiativet när det väl har beslutats vid kommande votering.
Tänker regeringen bryta vallöftet om företagens sjuklöneansvar?

2015-05-26

Före valet gjorde Socialdemokraterna stor sak av att de ville minska företagens kostnader sjuklöneansvaret. I april 2014 skrev Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg i en debattartikel i Dagens Industri att Socialdemokraterna i sin vårbudgetmotion tänkte föreslå att den andra sjuklöneveckan skulle tas bort. I Socialdemokraternas valmanifest formulerades vallöftet mer vagt som att "arbetsgivarnas sjuklöneansvar skulle minska".

Alliansen höll på sin linje att i stället stärka högkonstnadsskyddet för små och medelstora företag så att inte vissa företag drabbas oskäligt hårt av kostnaden. Borttagande av den andra sjuklöneveckan skulle haft ganska liten effekt eftersom den absolut största delen av kostnaderna för företagen uppstår under den första sjuklöneveckan. Alliansens förslag var uppenbarligen bra, för det återfanns sedan även i regeringens budgetförslag. Men oavsett vilket vann ju Alliansens budget och det nya högkostnadsskyddet blev verklighet från den 1 januari i år. Och det är en lösning som näringslivsorganisationerna tycker är bra.

Det som förvånar är att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) nu plötsligt säger att hon "inte utesluter" att utöka nuvarande två sjuklöneveckor ytterligare. Om regeringen gör detta trots att man gick till val på att minska sjuklöneansvaret är det ytterligare ett exempel på Socialdemokraternas löftesbrott.

Den viktigaste frågan att diskutera är hur ett företag ska våga anställa en tidigare långtidssjukskriven om man vet att man kommer att få mycket höga kostnader om personen blir sjuk igen? Risken är uppenbar att skärpta regler motverkar återgång i arbete för dem som har en lång sjukdomshistoria bakom sig. Det borde socialförsäkringsministern inse.
Plötsligt vill regeringen öka kontrollen av de sjukskrivna

2015-05-25Ända sedan Alliansens stora sjukförsäkringsreform har Socialdemokraterna högljutt drivit linjen att tidsgränser och kontroller inte gör någon friskare. Men nu, i takt med att sjuktalen åter ökar och sjukskrivningarna blir längre och längre låter det plötsligt helt annorlunda från S-MP-regeringen.

För i dag säger plötsligt socialföräkringsminister Annika Strandhäll (S) att Försäkringskassans kontroller ska öka. "Sjuka ska kontrolleras mer". Sjukskrivningarna har blivit längre och längre och enligt både experter och utredare är de sämre kontrollerna av de sjukskrivna en av orsakerna. Från 2011 och framåt har helt enkelt Försäkringskassan inte tillämpat reglerna i samma utsträckning som tidigare, och då ökar sjuktalen. Inte minst påpekade Socialförsäkringsutredningen detta i sitt slutbetänkande. Nu ska Försäkringskassan få mer resurser för att öka kontrollerna och pengar ska skjutas till i höstbudgeten.

Förslaget är i sak bra. Moderaterna har hela tiden varit tydliga med att tidsgränser och löpande uppföljning är bästa sättet att hålla nere sjuktalen och få en bättre fungerande rehabilitering. Men när regeringen samtidigt tar bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slår man undan benen på sina egna satsningar. Den bortre tidsgränsen har haft stor effekt, och den vill regeringen ta bort nästa år, trots att deras egna experter menar att det kan öka sjukfrånvaron.

Men att förslaget i sak är bra fritar inte Socialdemokraterna från ett gigantiskt hyckleri. Det som var helt fel i valrörelsen är plötsligt rätt. Som i så många andra frågor. Känslan att Socialdemokraterna har lurat till sig regeringsmakten med falska löften och vilseledande retorik blir allt starkare.
Socialdemokraterna backar redan från sitt "arbetslöshetsmål"

2015-05-25

Efter att i stort sett alla experter konstaterat att Socialdemokraternas arbetslöshetsmål är orealistiskt börjar tydligen regeringen få kalla fötter. I dag säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) enligt SVT att "när vi satte upp målet visste vi inte hur många som skulle fly till Sverige"

Enligt Johansson är tillväxten av nya jobb god men ännu så länge har det haft svag effekt på arbetslösheten. Ett problem är att de jobbsökande ökar lika mycket som jobben.

Ett annat problem är att de arbets- sökande inte har rätt kompetens för de jobb som finns, menar Ylva Johansson.

Riktigt så lät det ju inte under valrörelsen. Då var det regeringens fel att arbetslösheten inte minskat. Och en Socialdemokratisk regering skulle fixa till Europas lägsta arbetslöshet om man bara gav dem sin röst. Med detta orealistiska och ihåliga löfte lockade man tillräckligt med väljare för att kunna bilda regering, trots att man mycket väl visste att just flyktinginvandringen var den största orsaken till att arbetslösheten i Sverige ligger kvar på höga nivåer.

Situationen idag är nämligen exakt densamma som under Alliansens tid. Jobben blir fler, men det blir också de arbetslösa. Och en mycket stor del av de nya arbetslösa är flyktinginvandrare, ofta med mycket låg utbildning. Alliansen insåg detta, statsminister Reinfeldt påpekade till exempel vid något tillfälle att arbetslösheten inte var ett problem för "inrikes födda mitt i livet". Han fick kritik för detta uttalande, men det var korrekt då och är korrekt idag. Som jag visade på bloggen häromdagen är arbetslösheten i denna grupp runt 5%. Den höga arbetslösheten finns bland lågutbildade utrikes födda, över 40%. Detta ville ingen låtsas om under valrörelsen.

Det finns stor anledning till självkritik för att Alliansen inte skärpte reglerna för flyktinginvandring, exempelvis genom att strama upp försörjningskravet vid anhöriginvandring och stoppa reglerna om automatiska permanenta uppehållstillstånd. Då hade arbetslösheten varit lägre. Men det finns ännu större anledning att kritisera regeringen för ett extremt hyckleri när det gäller vallöftet om EU:s lägsta arbetslöshet. Det går helt enkelt inte att uppnå om man samtidigt har en så generös flyktingpolitik som Sverige har.
Börjar även Socialdemokraterna nyktra till i tiggeridebatten?

2015-05-25

Efter beskedet från justitieminister Morgan Johansson (S) om att lagstiftningen kring människohandel kan behöva ses över för att inrymma även påtryckningar och utnyttjande av tiggande EU-migranter kan man konstatera att Socialdemokraterna verkar svänga i frågan. Tidigare har partiet kraftfullt tagit avstånd från både moderaternas och andra partiers (SD, KD, FP) förslag mot tiggeriet.

Om Morgan Johansson menar allvar hoppas jag att han snarast lägger fram ett lagförslag som kan riktas in mot dem som organiserar tiggeri och tvingar, hotar eller utnyttjar fattiga människor.

Justitieministern flaggar också för skärpt lagstiftning för att underlätta avhysning av olagliga bosättningar på annans mark. Alltså även i detta fall exakt det moderaterna föreslog för några veckor sedan. Även här hoppas jag på ett snabbt arbete med ny lagstiftning från regeringens sida.

Ett välavvägt lagstiftningsförslag i dessa två frågor skulle samla ett mycket starkt stöd i riksdagen.
Bris och Unicef vantolkar barnkonventionen

2015-05-25

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S) får kritik för sitt uttalande om att EU-migranters barn inte ska få gå i svensk skola. Allt enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Själv tycker jag det han säger är en självklarhet, vilket jag länge varit mycket tydlig med.

"Vi har barnkonventionen, och den talar sitt tydliga språk. Att exkludera barn som vistas här från sin rätt till skolgång är djupt upprörande", säger Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris. Särskilt märkligt är uttalandet just nu, tycker hon, eftersom Sverige är på väg att implementera FN:s barnkonvention i svensk lag. "Barn intar en särställning, de kan inte själva påverka sin situation. Därför är de särskilt utsatta. Och just utbildning vet vi är en väg ut ur utsatthet", säger Kattis Ahlström.

Även Unicef är kritiskt till migrationsministerns uttalande. "Det är förvånande att migrationsministern går ut och tar ställning mot barns rättigheter", säger Christina Heilborn, programchef på Unicef. "Barnens rätt till utbildning är överställd andra intressen som stater kan ha". "Barnkonventionen är tydlig med att barn har samma rättigheter, oavsett uppehållstillstånd eller inte. Barns rätt till utbildning ska respekteras", säger hon.

Personligen menar jag att Bris och Unicef är fullständigt ute och cyklar med sin tolkning av barnkonventionen. Den säger förvisso att barn ska ha rätt till utbildning, och Kattis Ahlström har helt rätt när hon säger att utbildning är en väg ut ur utsatthet. Men det råder faktiskt skolplikt i Rumänien! Det är där barnen kan få varaktig undervisning på sitt eget språk. I Sverige lär de knappast hinna lära sig något av värde på några veckor eller månader i svensk skola, särskilt som de inte ens kan språket. En rimlig tolkning av barnkonventionen är givetvis att värna barnens rätt till skolgång i hemlandet, och att motverka att barn tvingas leva i tiggarläger i Sverige. Sverige bör, som jag påpekat många gånger, tillämpa nolltolerans mot barn i samband med tiggeri. Att erbjuda barnen skola i Sverige skulle riskera att medföra att många fler barn tvingas följa med sina föräldrar hit för att leva i armod i tiggarläger runt våra städer. Jag begriper inte att inte Bris och Unicef inser detta.

Att det samtidigt blir en enorm belastning och kostnad för svenska skolor om de ska ta hand om tiggande EU-migranters barn är en annan sak. Det lär behövas mycket extra stöd till dessa barn, liksom tolkar och flerspråkiga lärare. Detta skulle medföra stora kostnader och ta mycket resurser i anspråk som behövs till andra barn med särskilda behov som bor permanent i Sverige. Morgan Johansson har rätt, och jag hoppas han står på sig mot naiva röster som inte ser helheten i frågan.
Elfsborg fortsätter vinna

2015-05-24


Elfsborg tog idag ännu en seger, denna gång borta mot Åtvidaberg med 2-1. Elfsborg fortsätter att uppvisa ett stabilt målskytte och har många målgörare - en viktig styrka.

Elfsborg har endast förlorat en enda match hittills i år, och skuggar nu Blåvitt i toppen av en haltande tabell. Det är oerhört stor skillnad mellan toppen och botten, och Blåvitt och Elfsborg är helt klart de två hetaste lagen i allsvenskan just nu. Visst vore det kul om guldkampen i höst skulle stå mellan Västsveriges två storlag?


Inseminationsdebatten glömmer barnens rätt till två föräldrar

2015-05-24

Debatten om ensamstående kvinnors rätt till samhällets hjälp med insemination för att kunna skaffa barn har blossat upp på nytt efter att regeringens presenterat ett sådant förslag för lagrådet. Borås Tidning tog avstånd från dessa tankar i fredags på ledarsidan och i gårdagens Göteborg-Posten skriver politiske redaktören Alice Teodorescu en ledarkrönika som i stort sett kunde vara mina egna ord. Den 29/2 2012 skrev jag nämligen bland annat nedanstående på bloggen, och jag har inte ändrat åsikt i frågan sedan dess:

"Det finns en stor trygghet för ett barn att ha två föräldrar, inte minst om det händer den ena något. Om de två föräldrarna är man och kvinna eller av samma kön har i sammanhanget mindre betydelse, men det finns en poäng i att det finns två vuxna personer som hjälps åt att ta hand om barnet. I detta fall bortser vi helt från barnets behov av detta, och offrar det för de vuxnas önskemål. Det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att bli förälder, men däremot har ett barn enligt min åsikt rimligen rätt att ha två föräldrar, även om de inte alltid bor tillsammans. Vi vet också att barn till ensamstående föräldrar ofta har en betydligt lägre ekonomisk standard än andra barn. Ska vi då uppmuntra fler hushåll ensamstående föräldrar där samhället kanske får ta stora delar av kostnaderna i form av bostadsbidrag eller försörjningsstöd?"//"Ensamstående har också redan rätt att adoptera barn, vilket jag dock inte tycker är helt jämförbart. Vid adoption tar man ju hand om ett barn som helt saknar föräldrar, det kan bara bli till fördel för barnet. När det gäller inseminationsfrågan gör man det möjligt redan från början att ett barn endast ska ha en förälder. För egen del är jag tveksam till en lagändring av ideologiska skäl. Det känns märkligt att samhället aktivt ska uppmuntra tillskapandet av ensamföräldrar, inte minst för barnens skull."

Min linje i diskussionen är att man i vart fall ska ha som utgångspunkt att det ska finnas två vuxna som tar ansvar för barnets uppfostran och försörjning. Att vissa föräldrar inte tar detta ansvar är en sak, men även efter separationer finns ju en skyldighet att bidra ekonomiskt och förhoppningsvis vill båda föräldrarna i vart fall oftast ha ett visst umgänge med sitt biologiska barn. Det är också viktigt för barn att ha en manlig förebild, vilket vi ofta påpekar i andra sammanhang, tex när det gäller föräldraledighetens fördelning. Konstigt att det inte gäller i detta sammanhang? Jag är ytterst tveksam till att stödja ett förslag om att samhället aktivt ska medverka till att skapa ensamstående föräldrar som sedan ofta blir beroende av samhällets ekonomiska och sociala stöd, och där mamman, som Alice Teodorescu skriver, medvetet från början väljer bort barnets självklara rätt till en pappa? Det kan inte vara en absolut mänsklig rättighet att bli biologisk förälder, men det borde vara en ovillkorlig mänsklig rättighet för ett barn att ha två föräldrar. Det finns samtidigt all anledning att diskutera om samhällets begränsade sjukvårdsresurser verkligen ska läggas på detta?

Vi får se när det kommer ett eventuellt lagförslag i frågan, och hur detta då ser ut. Moderaterna är som parti splittrade i frågan, men för mig är detta en typisk samvetsfråga där jag inte på förhand ställer ut någon garanti att följa partilinjen om jag känner att denna landar fel. Jag lär återkomma i frågan när det blir dags.
Grattis Måns Zelmerlöv och grattis Sverige!

2015-05-23Så var det dags igen för Sverige att vinna Eurovision Song Contest, det blir andra segern på fyra år, och sjätte segern under festivalens 60-åriga historia. Otroligt imponerande. Bara Irland har fler segrar (7st). Jag trodde inte Måns Zelmerlöv hade en tillräckligt bra låt för att vinna, men jag får buga och bocka - han gjorde en grymt proffsig insats i finalen!

Nu går den stora finalen i Sverige nästa år. Denna gång får SVT låta bli att tramsa och se till att Sveriges största arena får evenemanget. Så västsvensk jag är tycker jag det är fullständigt självklart att nästa års final ska gå på Friends Arena i Solna/Stockholm. Allt annat vore rent pinsamt.
"Läktarkultur är inte att förstöra för sin egen klubb"

2015-05-23

I dag har vi denna slutreplik i debatten om otillåten pyroteknik på Borås Arena under Elfsborgs matcher.
(Klicka för läsbar storlek)


Interpellationsdebatt med finansministern om svikna vallöften

2015-05-22I dag har jag haft ännu en interpellationsdebatt med finansministern, denna gång om svikna vallöften i allmänhet och försämringen av ROT-avdraget i synnerhet. Här är min interpellation och finansministerns svar. (Fotot ovan tog min riksdagskollega Anette Åkesson under debatten). Min fråga var alltså vilka ytterligare vallöften finansministern avser att bryta de kommande åren. Jag fick tyvärr inget svar frågan överhuvudtaget. Jag fick bara ett försvarstal för det försämrade ROT-avdraget.

Jag påpekade för finansministern att det här att hålla vallöften är inte något man kan göra lite grann när man vill. Vallöften är ofta det som avgör hur väljarna röstar. Om väljarna hade vetat före valet att ROT-avdraget skulle försämras, och att bensinskatten skulle höjas efter valet så hade troligen en del väljare röstat annorlunda. Det dagens regering gjort är därmed att lura till sig regeringsmakten med falska löften. Det är allvarligt i en demokrati att väljarna inte kan lita på sina politiker.

De utvärderingar som gjordes under Alliansen regeringstid visade att vi var bra på att hålla våra vallöften, och vi gjorde det på alla större och viktigare politikområden. De undantag som fanns var ofta när EU-regler förhindrade en idé, då fick vi pröva nya vägar. Jag är stolt över att den moderatledda Alliansregeringen höll sina löften. Magdalena Andersson kan inte vara lika stolt över sin regering.

Det finns ett klassiskt uttalande från den socialdemokratiske riksdagsledamoten Lennart Nilsson som en gång konstaterade att ”Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss”. Frågan är om Socialdemokraterna har samma slarviga syn på vallöften idag som då? Faktum är att dåvarande S-ministern Ingela Thalén var ärligare med sina bevingade ord från 1990: ”Det är ett löfte att det är en målsättning som vi lovar att ha som mål att arbeta för”. Jag föreslog att finansministern hellre skulle ta efter Thalén i kommande valrörelse.

Bakgrunden till min fråga var att S-MP-regeringen uppvisar en strid ström av brutna vallöften. Bara inom finansministerns eget ansvarsområde finns flera exempel. Förutom det försämrade ROT-avdraget handlar det om synen på överskottsmålet och höjningen av bensinskatten. Jag påpekade att gemensamt för dessa förslag är att de återspeglar en närmast desperat jakt på pengar för att kunna genomföra olika bidragshöjningar som man lovade under valrörelsen – utan att ha någon finansiering. Men det kostar också att bygga sitt regeringsinnehav på Miljöpartiets och Vänsterpartiets stöd. Det är inga billiga fläskben Socialdemokraterna måste betala till dessa två extrempartier.

En regering som inte förbereder sig är oförberedd som vår tidigare statsminister ofta konstaterade under valrörelsen. Och exakt så blev det. Och det kostar! Med tanke på detta och andra ministrars yviga löften om både det ena och det andra finns en uppenbar risk att finansministerns numera tomma lada behöver ytterligare påfyllning. Och det är som alltid vi skattebetalare som får betala notan. Så jag upprepade min fråga till finansministern: "Berätta nu för mig och svenska folket, Magdalena Andersson, vilka ytterligare vallöften regeringen avser att bryta?" Fast jag fick förståss inget svar. Hon hävdade bara att man inte alls brutit några vallöften. Jag överlåter till väljarna att avgöra den saken.

I den andra debattrundan gick jag in på själva frågan om försämringen av ROT-avdraget. Där åberopar finansministern enbart sin egen gamla arbetsgivares, Skatteverkets, remissyttrande, men bortser helt från de tunga remissinstanser som pekar i motsatt riktning och riktar hård kritik mot förslaget. Skatteverket har visserligen sagt att en minskning eller slopande av ROT-avdraget skulle få en ”begränsad effekt” på svartjobben, men en begränsad effekt innebär inte att det inte blir någon effekt alls. Och både Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket är betydligt mer oroade och varnar för ökat svartarbete. ”Lönsamheten för svartarbete blir bättre och det finns en uppenbar risk att detta ökar” skriver Ekonomistyrningsverket. Och Ekobrottsmyndigheten skriver att det finns ”risk för att svartarbetet kommer att öka i väsentlig mån och därigenom den ekonomiska brottsligheten”.

Det är också intressant att läsa vad Ekonomistyrningsverket skriver om hur statskassan faktiskt tjänar på ROT-avdraget när man även räknar in den framtida skatten på den kapitalvinst som uppstår till följd av den värdehöjande förbättringen av en fastighet. produktionen. Det är ren vinst för staten!

Jag avslutade denna replikomgång med att fråga finansministern varför hon vill försämra en reform som både uppskattas av hushållen, skapar fler arbetstillfällen, minskar svartjobben och går plus ekonomiskt för staten? Trots att hon före valet lovade tvärtom? Det är inte bara ett vallöftesbrott, det är ju dessutom dumt på riktigt! Svaret jag fick var att hon sågade sin egen myndighet, Ekonomistyrningsverket och stod fast vid att staten förlorar stora pengar på ROT-avdraget. Och att det inte finns någon risk för ökat svartjobb när avdraget minskas, vilket innebär att hon även sågar Ekobrottsmyndigheten. Det finns anledning att återkomma i frågan.

Hela debatten kan ses här från riksdagens websändning:


Kort medverkan i TV4:s Nyheterna i kväll

2015-05-21

I kväll medverkar jag lite kort i ett nyhetsinslag i TV4:s Nyheterna angående statsminister Löfvéns problem med saknat kollektivavtal på det företag han anlitat för att bygga om på sin fritidsfastighet. För de flesta andra hade detta knappast ens gett anledning att höja på ögonbrynen, men för Stefan Löfvén som tidigare Metallonrdförande och som gjort frågan om kollektivavtal till sin profilfråga, och som dessutom gärna kräver av både företag och privatpersoner att man ska förvissa sig om att det finns kollektivavtal när man anlitar ett någon, är det givetvis ett stort trovärdighetsproblem att säga en sak och göra en annan. Lite som Åsa Romson och den giftiga bottenfärgen...lite av ett hyckleri, vilket jag påpekar i slutet av inslaget.


Elfsborg i topp igen

2015-05-21

Elfsborg visade igår än en gång stark moral och en vilja att aldrig ge upp, när man vände 0-1 till 2-1 och besegrade Helsingborg på Borås Arena. Glädjande också att målskyttet fortsätter att fungera. Elfsborg ligger nu etta i en haltande tabell, efter kvällens matcher vet vi om Elfsborg behåller förstaplatsen eller om den tas över av Malmö eller Göteborg.

En intressant sak, efter debatterna kring bengalbränning och rökfacklor under förra hemmamatchen, var att Elfsborgs ordförande Bosse Johansson såg denna match från ståplatsläktaren tillsammans med Elfsborgsklacken. Mycket bra initiativ och en tydlig markering från klubben att man vill värna om en god läktarkultur på ståplats. "Efter den jobbiga veckan ville jag dra mitt strå till stacken för att förstärka det goda arbetet och den i grunden mycket goda supporterkultur vi har" säger Bosse Johansson till radio Sjuhärad. (Bilden är ett utsnitt ur ett större foto, citerad från Borås Tidning)


Alliansens utskottsinitiativ kring utredning om välfärdstjänster

2015-05-21

Den utredning om "vinster i välfärden" som S-MP-regeringen tillsatte i början av mars var en ren eftergift åt Vänsterpartiet, och har bara ett enda mål – att tvinga bort privata företag från välfärdsbranschen. Alliansen anser att utredningen har fokus på fel saker. Välfärden behöver mångfald eftersom det bidrar till att utveckla verksamheter och hitta nya lösningar. Regeringens utredning fokuserar på vinster och detaljstyrning av bemanning istället för att säkerställa kvalitet, tillgänglighet och valfrihet. Den osäkerhet som regeringens utredning leder till lägger en våt filt över branschen, när man inte vågar fatta viktiga verksamhets- och investeringsbeslut. Den osäkerheten måste upphöra. Vi vill därför att Riksdagen skickar en tydlig signal till regeringen om vilken inriktning vi vill se på det här området.

Alliansen vill se en utredning som fokuserar på kvalitet och mångfald, oavsett vem som levererar. Vi måste ställa tuffa krav på alla aktörer som verkar inom välfärden. Det viktiga är att kvalitén är hög, oavsett om det är offentliga, privata eller ideella aktörer. Därför lade vi i dag fram ett konkret och genomarbetat förslag förslag i Finansutskottet för hur ett sådant utredningsuppdrag skulle kunna se ut.

Förslaget bordlades till nästa möte för att alla skulle kunna läsa det i lugn och ro. På sammanträdet på tisdag nästa vecka vet vi hur finansutskottet ställer sig till förslaget.
Statsminister Löfvén frustrerad över oppositionens aktivitet

2015-05-21

Alliansen har nu fått igenom långt över 100 tillkännagivanden till regeringen, ofta i stora och viktiga frågor. Detta gör statsminister Löfvén (S) allt mer frustrerad, och idag ryter han till mot Alliansen i en artikel i Dagens Nyheter. Klicka nedan för att läsa hela artikeln.

Tyvärr får Löfvén får han vänja sig. I går tog riksdagen bland annat beslut om flera tillkännagivanden i utbildningsfrågor, bland annat att Alliansens förslag om 10-årig grundskola ska genomföras. Och idag väckte Alliansen i Finansutskottet ett utskottsinitiativ för att göra en mer objektiv utredning om privat utförda välfärdstjänster än den företagsfientliga utredning regeringen tilsatt. Nästa vecka vet vi om detta initiativ leder till ännu ett tillkännagivande. Mer om detta ärende i nästa inlägg. Även i Socialutskottet och Trafikutskottet togs nya beslut om tillkännagivanden idag.


Intervjuad i Markbladet om moderaternas förslag rörande tiggeriet

2015-05-20

I denna veckas nummer av Markbladet finns en lång intervju med mig angående det moderata förslaget om skärpningar av lagstiftningen kring tiggeriet. Jag förekommer också i en annan intervju där jag kritiserar förslaget i Barn- och Ungdomsnämnden att ge barn till tiggande EU-medborgare rätt till skolgång. Jag hoppas man kommer på bättre tankar innan beslutet tas. För att läsa artiklarna - klicka nedan!


Tiggeriets olika ansikten

2015-05-20

De senaste veckorna har den stora diskussionen varit om tiggeriet är frivilligt eller inte, om det är organiserat, om denna organisering görs av kriminella grupperingar eller "bara" inom familjen eller släkten, och om det rent av förekommer hot, tvång eller utpressning i samband med tiggeriet?

Sanningen är nog att alltihop förekommer. Tiggeriet har olika ansikten. Två artiklar som belyser ytterligheterna är dessa. Först detta inslag i SVT som beskriver helt frivilligt tiggeri som givit en familj möjlighet till ett bättre liv (vilket jag också såg exempel på vid mitt besök i Rumänien). Och så denna artikel i DN som vittnar om grov kriminalitet bakom tiggeriet. Tyvärr något som även bekräftades i Kalla Faktas program och i de artiklar som finns i tiggarnas egen tidning.

Det är mot denna bakgrund jag tycker moderaternas förslag är bra - vi vill kriminalisera organiserandet av tiggeri, men utan att kriminalisera tiggaren. Och ge kommunerna ökade befogenheter att lokalt reglera hur och var tiggeri får förekomma. Det är en väg värd att pröva.
Sverige nådde sysselsättningsmålet redan förra året och är bäst i EU

2015-05-20Europaportalen berättar att för första gången sedan början på den ekonomiska krisen stiger sysselsättningsgraden i EU. Under 2014 ökade sysselsättningsgraden – andelen av hela befolkningen mellan 20 och 64 år som har arbete, i EU-länderna till 69,2 procent – den första ökningen sedan 2008 då den nådde toppnoteringen 70,3. EU har som mål att nå en sysselsättningsgrad på i genomsnitt 75 procent till år 2020, men målet varierar för olika länder. Sverige har det högsta målet, 80%, och det målet nåddes redan i fjol under Alliansens sista regeringsår. Det är bara Sverige och Tyskland som idag når sina mål. (Siffror och figur kommer från Eurostat)
Vår i trädgården

2015-05-20

Just nu och några veckor framåt är nog stenpartierna hemma i trädgården i Ubbhult som allra vackrast.


Stockholm inför gräddfil till bostad för hemvändande terrorister?

2015-05-19

I dag tog Socialnämnden i Stockholms Stad ett något otydligt beslut om att hemvändande IS-krigare och andra som åkt på terrorresor tydligen bland annat ska erbjudas försörjningsstöd och särskild hjälp med bostad och jobb.

Upprördheten över den nya S-MP-V-FI-majoritetens belöning av terrorister är stor. Och det är ganska givet. "Är du stockholmare och saknar bostad? Åk till Syrien och kriga och mörda och kom sedan tillbaka till Stockholm så får du bostad som belöning".

Hur tänkte dom?

"Människorna som kommit tillbaka efter att de begått folkmord ska inte få bostäder och jobb utan ska ställas inför rätta", säger oppositionsborgarråd Lotta Edholm (FP). Jag tror de flesta normala människor instämmer.
Finanspolitiska Rådet: Förändring av disponibel inkomst

2015-05-19

Finanspolitiska Rådet redovisar i sin rapport (sidan 36) förändringen av disponibel inkomst, dels under s-regeringen 1995-2006, dels under Alliansen 2006-2013. Under S-regeringens tid var det de 10 procenten med de högsta inkomsterna, decil 10, som fick den i särklass största förbättringen, hela 85% i inkomstökning, dubbelt så mycket som decil 9 som fick näst mest. Under Alliansen vad det decil 5-9 som fick mest. Alltså inte de med högst inkomster.


Finanspolitiska Rådet: Flyktinginvandring skapar högre arbetslöshet

2015-05-19

Finanspolitiska Rådet är närmast övertydliga i sin senaste rapport när det gäller flyktinginvandringens påverkan på arbetslösheten. Så här skriver man i rapporten (sidan 91), även illustrerat av nedanstående figur (3.13):

Andelen utsatta grupper bland de arbetslösa kan förväntas öka ytterligare i Sverige under nästkommande år till följd av den höga flyktinginvandringen, eftersom nyanlända flyktingar i genomsnitt har fler och längre arbetslöshetsperioder än andra grupper. Som framgår av diagram 3.13 är arbetslösheten mycket hög blad utomeuropeiskt födda. Bland utomeuropeisikt födda med låg utbildning var arbetslösheten över 40 procent 2014.

Detta stärker bilden av att en stor del av den svenska arbetslösheten kommer att kvarstå när konjunkturläget har normaliserats, och tyder på att målet om en kraftigt sänkt arbetslöshet kommer att bli svårt att nå."


Figuren visar att bland inrikes födda med gymnasial eller eftergymnasial utbildning ligger arbetslösheten stabilt de senaste tio åren, runt låga 5%. För inrikes födda med lägre utbildningsnivå, samt utom europeiskt födda med gymnasial eller eftergymnasial utbildning har arbetslösheten inte heller förändrats nämnvärt sedan 2005, ligger runt 15%. Bland lågutbildade utomeuropeiskt födda syns den stora försämringen, en ökad arbetslöshet som idag ligger på rekordhöga 40%.

Finanspolitiska Rådet slutsats är att eftersom en stor del av de nyanlända flyktingarna har låg utbildning kommer dagens höga flyktinginvandring att påverka arbetslösheten negativt.

Om man jämför alla inrikes födds med alla utomeuropeiskt födda ligger arbetslösheten på 6% respektive 23%. Några siffror för utrikes födda från Europa redovisas inte i tabellen eller materialet, men man kan väl på goda grunder anta att det ligger någonstans mittemellan. (I en not påpekas att invandrare från Nordamerika inte räknas in bland de utomeuropeiskt födda.)
Hade Finanspolitiska Rådet bestämt hade Västlänken aldrig byggts

2015-05-19

Finanspolitiska Rådets nya rapport innehåller en hel del intressant. Bland annat om brister i tidigare regeringars prioriteringar av satsningar på infrastruktur. Kritiken riktar sig främst mot Alliansregeringen, men man skriver att det sannolikt fungerat på samma sätt även under tidigare regeringar. Och dagens regering har inte aviserat att man tänker annorlunda, tvärtom försvarar nya infrastrukturministern Anna Johansson (S) Västlänken med näbbar och klor - trots att den har negativ ekonomisk samhällsnytta.

Framförallt pekar Finanspolitiska Rådet (sidan 138 i rapporten) på att "det är anmärkningsvärt att det visat sig så svårt att hitta något samband mellan den samhällsekonomiska nyttan per investerad krona och sannolikheten i att en investering genomförs."

Finanspolitiska rådet fortsätter (sid 140 i rapporten): "Vi menar därför att Trafikverket ska ha en tydlig instruktion att endast samhällsekonomiskt lönsamma projekt ska finnas med på den lista över investeringar som man föreslår till regeringen".

Med tanke på att Västlänken är ett av de absolut minst samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturprojekten i modern tid (projektet har tom negativ samhällsnytta enligt beräkning av tidningen Dagens Samhälle) så kan man ju lätt konstatera att om Finanspolitiska rådet hade fått bestämma hade Västlänken stoppats redan hos Trafikverket och aldrig ens föreslagits för regeringen. Det säger en del.
Finanspolitiska rådet riktar hård kritik mot regeringens politik

2015-05-19

I dag höll Finansutskottet en utfrågning med anledning av Finanspolitiska Rådets nya rapport. I rapporten riktar man mycket hård kritik mot regeringen.

Dels konstaterar man att "Regeringen bryter mot det finanspolitiska ramverket" (bilden nedan).

Dels skriver man att regeringens förslag om höjda arbetsgivareavgifter för unga på kort sikt kostar mellan 6.000 och 10.000 jobb. Samtidigt medför höjd a-kasseersättning att sysselsättningen minskar med 27.000 personer. Politiken i övrigt har små positiva effekter på arbetslösheten, "framförallt i relation till målet om EU:s lägsta arbetslöshet genom ökad sysselsättning" som man uttrycker saken. Under föredragningen konstaterade Rådets ordförande, John Hassler, att regeringens mål helt enkelt är orealistiskt.Om vi lagstiftar mot vissa klädesplagg är vi på ett sluttande plan

2015-05-18

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra besökte Växjö på måndagen och sa, apropå ett förslag från en ledande moderat kommunpoltiker (som vill förbjuda burka), att hon inte vill ha ett sådant förbud. Därmed håller hon samma linje som sin företrädare Fredrik Reinfeldt, som i en artikel i Aftonbladet 2010 visserligen skarpt tog avstånd från Burka som ett kvinnoförtryckande plagg, men samtidigt avvisade tanken på att förbjuda ett klädesplagg.

Själv har jag diskuterat denna fråga tidigare på bloggen, bland annat i samband med lärarutbildningar och vårdutbildningar. Jag menar egentligen att inga offentliganställda under arbetstid borde få bära klädesplagg som döljer ansiktet eller på annat sätt är att betrakta som starkt religiösa symboler. Offentliga myndigheter och verksamheter bör vara neutrala. Men allra viktigast är det i yrken där det är viktigt att se en persons ansikte, exempelvis i sjukvården eller i skolan. Där är burka givetvis uteslutet. Men det innebär inte att jag tycker man ska lagstifta om ett förbud, det är rimligen arbetsgivaren som beslutar i frågor kring lämplig klädsel på en arbetsplats, ofta i samråd med facket.

Vad människor i övrigt har för kläder på sin fritid tycker jag faktiskt inte lagstiftaren har med att göra överhuvudtaget. Börjar vi förbjuda vissa klädesplagg i lag är vi på ett sluttande plan. Vill någon gå med burka på stan på fritiden är det deras eget beslut. Att jag personligen anser att burka är ett medeltida kvinnoförtryckande klädesplagg och att jag blir illa berörd av att någon bär detta plagg i dagens samhälle är en helt annan sak. Jag har rätt att ha min åsikt, precis som andra har rätt att ha sin. För övrigt tror jag det skulle bli betydligt mer spännande att bära burka om det var förbjudet, så ett förbud kan få motsatt verkan. Vad gör man förresten om någon bryter mot förbudet? Vad ska straffet vara?
"Gynsamma klimatförändringar" bidrar till en grönare jord

2015-05-18

Tidningen "Forskning & Framsteg" berättar att ett internationellt forskarteam har lyckats beräkna den totala vikten av alla landväxter och även studerat hur växternas biomassa har förändrats under de senaste 20 åren. Forskarnas beräkningar är baserade på data från satelliter som mäter de mikrovågor som strålar ut från jordskorpan. En del av dessa mikrovågor absorberas av växterna och detta har forskarna utnyttjat i sina analyser: ju mindre mängd mikrovågor som strålar ut från ett landområde, desto mer växtmassa finns det där.

Analyserna visar att det fanns ungefär 362 miljarder ton landväxter vid millennieskiftet. Under perioden 1993–2002 minskade den totala växtbiomassan. Det berodde till stor del på skövling av tropisk regnskog. Men från 2003 och framåt har den totala växtmängden ökat med cirka 0,4 miljarder ton per år. Orsaken är både minskad avveckning av regnskog, skogplanteringsprojekt, ökad nederbörd i vissa områden och andra "gynnsamma klimatförändringar" enligt artikeln.

Man konstaterar också att när jorden blir grönare ökar det totala upptaget av koldioxid. Det kan i sin tur bidra till en uppbromsning av den pågående globala uppvärmningen. Med andra ord, när koldioxidhalten ökar så bidrar det till ökad växlighet - som därmed tar upp mer koldioxid. Naturens förmåga att reglera och stabilisera underskattas ofta.

Allt detta visar hur svårt det är att med enbart matematiska modeller och datormodeller förutspå såväl koldioxidhalt som globala temperaturer på jorden långt fram i tiden. Systemen är oerhört komplexa.

Uppgifterna i artikeln är för övrigt ganska självklara. Inom växthusnäringen är det ett välkänt faktum att tillförsel av koldioxid (CO2-gödsling) höjer skörden på exempelvis tomat och gurka. Enligt Hushållningssällskapet är det allmänt vedertaget är att en höjning av koldioxidhalten från cirka 375 ppm som är den nuvarande koncentrationen i luften till 700 – 1 200 ppm kan öka tillväxten med så mycket som 10-30%. Inte konstigt alls då om samma effekt uppnås ute i naturen. Artikelns uppgifter ligger också i linje med det jag berättat tidigare - satellitbilder visar tydligt att exempelvis Saharaöknen krymper och att Afrikas savanner blir grönare i takt med att koldioxidhalten ökar. Påståendet att globala uppvärmning skulle ha orsakat torka som utökar öknarna stämmer faktiskt inte med verkligheten. I de fall vissa öknar breder ut sig och vattendrag sinar beror det oftast på att man leder bort grundvatten, eller skövlar skogsområden som orsakar erosion, förstör förmågan att bromsa sandstormar och gör att marken inte längre kan binda den nederbörd som faller. Det är därför mycket välkommet att skövlingen av regnskogar faktiskt har minskat.
Sverige bäst i EU på innovationer - än så länge

2015-05-16För sjunde året i rad imponerar Sverige mest på EU-kommissionen där det gäller innovation. På den skala från noll till ett som EU-kommissionen använder för att mäta innovation – ett mått på bland annat företagsklimat, investeringar i forskning och patent – hamnar Sverige högst på 0,740. Det visar EU-kommissionens årliga sammanställning över graden av innovation i unionen under 2014. ”Sverige har varit det mest innovativa medlemslandet under hela perioden 2007-2014”, heter det i rapporten. (Figuren kommer från europaportalen.se).

Socialdemokraternas påståenden att Sverige är dåligt på innovationer får man nog ta med en nypa salt, även om Sverige självklart hela tiden måste vara på topp för att försvara sin förstaplats. Frågan är dock hur företagsklimatet och resurserna till forskning och innovationer påverkas av regeringens skattechock mot företagen?
Nytt kvoteringstrams från regeringen

2015-05-15Regeringen förbereder enligt Dagens Industri (som hänvisar till en intervju i Dagens Eko) ett lagförslag om att införa krav på könskvotering i bolagsstyrelser. Lagförslaget ska läggas fram nästa år om inte bolagen innan dess uppnått 40% kvinnor i sina styrelser. Enligt justitieminister Morgan Johansson är det ännu inte klart vilka sanktioner som ska drabba bolag som inte lever upp till detta krav. Men han tvekar inte med att hota med tunga påföljder och utesluter inte att upplösa bolag som inte följer lagen.

”Man kan hota med en upplösning av bolagen, eller också så kan man ha ett vitesförfarande”, säger han i en intervju med Ekot i Sveriges Radio.

Uttalandet är så stolligt att man först undrar om det är sant. Men sedan känner man socialismens kalla kårar längs ryggen. Om ministern menar allvar att staten ska tvångsupplösa börsbolag som inte lyder regeringens order om hur bolagsstyrelserna ska utformas så är Sverige inne på en mycket farlig väg.

Tur i sammanhanget är att det finns en majoritet i riksdagen mot detta förslag. Om nu inte några populistiska ledamöter från något Alliansparti väljer att rösta med regeringen förståss. Konstigare saker har ju hänt.

För egen del blir det nejknappen som gäller. Det är ett löfte. För det första ska staten hålla fingrarna borta från företagens rätt att själva utforma sina bolagsstyrelser så som man tror är bäst för företaget. Det är inte statens sak att lägga sig i. För det andra ska kvinnor alltid veta att de får sitt uppdrag på grund av kompetens och inte kvotering, det är den viktigaste jämställdhetsfrågan av alla. Ingen av dessa frågor är förhandlingsbara för min del. Alla kvoteringsförslag ska alltid, oavsett vad det gäller och utan undantag, förpassas till papperskorgen.
Debattinlägg efter måndagens tråkiga händelser på Borås Arena

2015-05-13

I dag har jag nedanstående debattinlägg i Borås Tidning tillsammans med tre andra supportrar. Redan i går fanns artikeln på BT:s webbsida. Fotot tog jag själv under matchuppehållet efter incidenterna vid Malmös läktarsektion. Flera andra debattinlägg i BT dag handlar om samma sak. Boråsarna är bekymrade, det är helt klart.
Vad är det för fel på den här bilden från andra halvlek i Elfsborgs hemmamatch mot Malmö FF i måndags? Jo, det borde varit 22 spelare på planen. Men när det återstod en dryg tredjedel av sista halvlek så bröt domaren matchen efter att personer på Malmös läktarsektion för andra gången hade bränt av bengaler och även kastat bengaler mot funktionärer. Tidigare under matchen hade personer i både Malmöklacken och Elfsborgsklacken bränt av både bengaler och rökfacklor.

I samband med bengalbränningen på Elfsborgsläktaren finns vittnesmål om att det fanns personer som förgäves försökte stoppa detta. De blev i stället angripna. Senare tog (enligt uppgift från en supporterpolis) en liten klick svartklädda "supportrar" skydd under en flagga och maskerade sig och brände sedan av rökfacklor mitt bland alla människor på läktaren. Man kunde då se människor hosta eller få andningsproblem av den tjocka svarta röken. En man fick sätta sig ned med en halsduk för munnen för att kunna andas. Kanske hade han astma? En mamma med sin yngre son skrek panikslaget mot dem som höll i rökfacklorna.

Enligt polisen utanför arenan var det ett stort antal personer lämnade Borås Arena under de 20 minuter som spelavbrottet varade. Flera av dem som gick hem sa till poliserna att det var sista gången de gick på fotboll.

Vår fråga till de skyldiga är: Vem ger er rätt att bryta mot arenans regler? Vem ger er rätt att utsätta andra för detta? Vad är ni för sorts ”supportrar” som på detta sätt skrämmer bort publik och sponsorer, orsakar att Elfsborg får betala böter, orsakar matchavbrott och förstör Guliganernas och Elfsborgs goda rykte? Det verkar inte ens hjälpa att Elfsborgs egna spelare och klubbledning tar avstånd från era bengaler och rökfacklor, ni fortsätter ändå. Ni kan inte vara riktiga supportrar. Det är inte ”läktarkultur” att förstöra för sin egen klubb! Om en liten grupp personer orsakar att publiken och sponsorerna sviker, vad blir det då kvar av Elfsborg?

Det finns röster som vill att det ska bli lagligt med pyroteknik på fotbollsarenorna under ordnade former på angivna platser. Om man förespråkar detta får man arbeta för en ändring av reglerna och inte ta sig rätten själv att bara strunta i de bestämmelser som finns. Men det lär ju inte bli enklare att driva igenom tillstånd för laglig pyroteknik om man orsakar matchavbrott eller personskador genom otillåten pyroteknik. Man verkar inte heller inse att när man skapar oordning på ståplatsläktarna äventyrar man samtidigt framtiden för ståplats. Frågan är väl om man ens bryr sig, eller om det viktigaste är att bråka och förstöra?

Det talas mycket om att skärpa lagar och regler. Men reglerna är tydliga – bengaler, rökfacklor och pyroteknik är redan förbjudna på svenska fotbollsarenor. Problemet är att människor bryter mot reglerna. Polisen säger samtidigt att man undviker att göra ingripanden på läktarna, med tanke på sin egen och andras säkerhet, och att det bara kan förvärra läget. Om detta är en klok strategi låter vi vara osagt, för många framstår det nog snarast som att man på detta sätt låter bengalbrännarna vinna. Bättre hade kanske varit att på plats gripa de skyldiga och föra bort dem från arenan för att sedan ställa dem inför rätta? Gjorde man det vid ett eller ett par tillfällen skulle det vara en tydlig markering.

Man säger också att de skyldiga finns på film och att supporterpolisen och matchvärdarna oftast vet vilka det är. Men då så – se till att gripa dem och lagföra dem då, och ge dem tillträdesförbud till Elfsborgs matcher! De har inte på Elfsborgsläktaren att göra om de inte kan respektera de regler som gäller.

Viktigast är trots allt att alla riktiga supportrar visar lite civilkurage. Mycket fokus läggs nu på Guliganernas ledning, men man glömmer lätt att alla på ståplats inte är medlemmar i Guliganerna. Ansvaret för det som händer i klacken under en match kan inte bara läggas på några få personer i Guliganernas styrelse, det är tvärtom något som angår alla som finns i klacken och på ståplats. Samtidigt får inte en liten klick personer tillåtas att sätta agendan för vare sig Guliganerna eller det som händer på läktarna.

Det är hög tid att alla riktiga Elfsborgssupportrar agerar mot den lilla gruppen av personer som förstör för alla andra. Extra välkommet är det när Elfsborgs spelare och tränarstab markerar tydligt mot otillåtna bengaler och pyroteknik. För vem vill genomföra bengalbränning till stöd för sitt lag om laget tar avstånd från det?

Elfsborgs supportrar ska hålla samma höga kvalitet som vårt gulsvarta lag.
Vi måste stå upp för Elfsborg. Vi tillsammans!

Jan Ericson
Riksdagsledamot och medlem i IF Elfsborg och Guliganerna

Erik Svalander
Elfsborgssupporter sedan 1970-talet

Lennart Odhström
Mångårig supporter och medlem i IF Elfsborg och Guliganerna

Peter Olsson
Mångårig Elfsborgssupporter

Regeringens politiska förslag sågas av allt fler

2015-05-13

I går skrev Dagens Industri om att både Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket sågar regeringens förslag att begränsa rot-avdraget. Båda varnar för ökat svartarbete. Samtidigt varnar Arbetsförmedlingen att förslaget kan få negativa konsevenser för sysselsättningen i de delar av landet som har ett svagt arbetsmarknadsläge.

I samma tidning läser jag att Nordea hotar med att flytta ut sitt huvudkontor från Sverige om regeringen inför den planerade särskilda bankskatten.

Samtidigt kommer kritik från Finanspolitiska rådet som menar att regeringens förslag att höja abretsgivareavgifterna för unga och höja nivån i a-kassan kommer att minska sysselsättningen med 30.000 jobb. För att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 måste den strukturella arbetslösheten sjunka med minst 2,5 procentenheter och antalet jobb öka med 130 000, enligt rådet. De åtgärder som regeringen hittills har lagt fram innebär alltså i stället att sysselsättningen, enligt rådets egna beräkningar, minskar med 30 000.

Svesk Näringsliv riktar nu också hård kritik mot regeringens satsningar på export och innovationer med några hundra miljoner. Man menar att det är småpengar jämfört med den kostnadschock man samtidigt utsätter företagen för med alla sina skattehöjningar. Och så är det. Jag har tidigare berättat på bloggen att de skattehöjningar som presenteras i regeringens budget sammantaget innebär 34 miljarder i höjda skatter 2016, varav en del genomförs redan i år. 27 miljarder av de totala skattehöjningarna utgörs av höjd skatt på jobb och företagande. Endast knappt två procent (2%) av regeringens skattehöjningar på jobb och företagande går tillbaka till företagen (näringspolitik).

Det är verkligen inte mycket som känns jobbskapande i den svaga S-MP-regeringens politik. Det är i stället Alliansen som står för en jobbskapande politik.
Min tolfte interpellation till finansministern

2015-05-13

I går lämnade jag in min tolfte interpellation till finansminister Magdalena Andersson. Denna gång om det brutna vallöftet om höjd bensinskatt, och inte minst den märkliga argumentationen att "bensinpriset ändå gått ned så mycket". Nu har det ju gått upp igen. Vad tänker finansministern göra om det stiger ytterligare? Debatten lär bli framåt sommaren.


Möte om extrem tillämpning av djurskyddslagen

2015-05-13

I söndags träffade jag företrädare för organisationen Djurägarna i Sverige på Grindsmossens café i Tostared. Temat för mötet var att belysa ett antal exempel på extrem tillämpning av djurskyddslagen, problem med övernitiska och okunniga djurskyddsinspektörer och oklar svensk rättssäkerhet inom djurskyddsområdet.

Det är inte bara filmen om "Hästmannen" som visades på SVT som vittnar om okänslig hantering av djurskyddslagen som vare sig gynnar djur eller djurägare. Exemplen är otaliga på hur djurskyddsinspektörer missbrukar sin makt och skadar både enskilda privatpersoner och lantbruksföretag.

För mig som jurist påminner rättsosäkerheten i dessa frågor faktiskt mycket om den rättsosäkerhet som gäller vid samhällets omhändertagande av barn. Fast i detta fall är det djurägare och djur som kommer i kläm i stället för föräldrar eller deras barn. Grundproblemet verkar dock vara detsamma - oerfarna nyutbildade människor som tar mycket ingripande beslut i andra människors liv utan att ha den livserfarenhet och handläggningsvana som behövs.

För egen del tänker jag preliminärt återkomma i ämnet till hösten med två riksdagsmotioner. Dels att det måste bli ännu tydligare i djurskyddslagen att det är helheten i djurets situation som måste vara avgörande, inte centimetrar eller fyrkantiga principer hämtade ut förordningar och reglementen. Dels att beslut om djurförbud inte bör få tas av djurskyddsinspektörer utan att de måste fastställas av domstol innan de träder i kraft.
Kalla Faktas avslöjande av kriminalitet och hot bakom tiggeriet

2015-05-12

Efter att ha sett kvällens Kalla Fakta kan jag bara konstatera att de blogginlägg jag tidigare skrivit om misstänkt kriminell verksamhet och/eller utpressning och hot bakom en del av tiggeriet bekräftas. Mycket av det som berättades har jag själv fått vittnesmål om på olika sätt och olika källor, så jag är inte direkt förvånad. Möjligen var det faktiskt ännu grövre inslag av kriminell verksamhet än jag trodde. Och att bussarna fram och tillbaka till Rumänien används för smuggling av stöldgods är inte heller någon nyhet vare sig för mig eller polisen. Inte heller att stulna fordon eller fordon med körförbud används för omfattande transporter av tiggare till olika tiggeriplatser, och "skrotade" husvagnar som sovplats.

Programmet stärker mig i min uppfattning att moderaternas förslag om att bland annat kriminalisera organiserande av tiggeri utan att kriminalisera själva tiggandet är en väl balanserad linje. Det skulle rimligen minska omfattningen av antalet människor som mer eller mindre tvingas till Sverige för att tigga. Om vi samtidigt ökar kommunernas möjlighet att i ordningsstadgorna reglera var tiggeri ska tillåtas eller inte, eller om man ska kräva tillstånd för tiggeri, och dessutom ökar insatserna mot illegala bosättningar så kan tiggeriets omfattning minskas avsevärt och färre människor hamna i klorna på kriminella grupper, utan att den mest utsatta personen - tiggaren själv - anses ha begått något straffbart.

Många påstår att den typ av "brott" som Kalla Fakta avslöjar redan är straffbara. Så är det givetvis i den mån brott kan styrkas. Sedan 2013 har dock polisen fått in över 50 anmälningar men inte en enda har lett till fällande dom. Och var drar man gränsen för hot och människohandel? Hur får man människor att våga vittna? Hur bevisar man inslag av människohandel om man luras att resa på kredit med buss till Sverige och sedan tvingas tigga ihop till skulden och busschauffören tar passet tills skulden är betald? Och är det frivilligt eller med tvång som man tigger om man pressas till det av andra i familjen som styr över vem som ska sitta var och sedan tar hand om och bestämmer över pengarna?

Om all organisering kriminaliseras behöver man inte styrka om det förekommer människohandel eller andra brott i ett konkret ärende - organiseringen i sig blir kriminell.

Många självutnämnda experter har självsäkert konstaterat att tiggeriet ger så lite pengar så att det är meningslöst för kriminella grupper att engagera sig. Jag har tidigare visat att tiggeriet, bara i Stockholm, lågt räknat kan omsätta 30-40 miljoner om året. Och nu ser vi hur ligor i vissa fall tar ifrån tiggarna allt de tigger ihop!

Kalla Fakta har gjort en insats genom att en gång för alla avslöja den svenska naiviteten i tiggerifrågan. Men samtidigt ska vi inte rusa iväg och kräva ogenomtänkta åtgärder som slår fel. Moderaternas förslag känns väl avvägt och om det kombineras med åtgärder i hemländerna - genom svenskt stöd till frivilligorganisationer och via EU-bidrag, kan vi bidra till en positiv utveckling i stället för att permanenta tiggeriet och därmed utnyttjandet av en del utsatta människor.

Läs alla mina tidigare inlägg om tiggeriet på denna sida.
Hur mycket ska ligisterna få förstöra för Elfsborg?

2015-05-12

Vad är det för fel på den här bilden från andra halvlek i gårdagens match? Jo, det borde varit 22 spelare på planen. Men när det återstod en dryg tredjedel av sista halvlek så bröt domaren macthen efter att Malmösupportrarna för andra gången hade bränt av bengaler och även kastat bengaler mot funktionärer. Tidigare under matchen hade både Malmöklacken och Elfsborgsklacken bränt av bengaler och rökfacklor.

Själv stod jag mitt på Elfsborgs ståplatsläktare tillsammans med min 20-årige son, och vi såg människor hosta eller få andningsproblem av den tjocka svarta röken. En man framför mig satte sig ned med en halsduk för munnen för att kunna andas. En mamma med sin yngre son skrek panikslaget mot dem som höll i rökfacklorna. Efter matchen talade jag med några poliser utanför arenan och de berättade att ett stort antal personer lämnade Borås Arena under de 20 minuter som spelavbrottet varade. Flera av dem sa att det var sista gången de gick på fotboll.

Denna lilla klick av svartklädda "supportrar" som i skydd av en flagga maskerar sig och bränner av bengaler eller rökfacklor mitt bland andra människor - hur tänker dom? Jag har ställt frågan till dem på elfsborgsforumet Vi Gule: "Vem ger er rätt att bryta mot arenans regler? Vem ger er rätt att utsätta andra för detta? Vad är ni för kassa supportrar som på detta sätt skrämmer bort publik, sannolikt orsakar att Elfsborg får betala böter, orsakar matchavbrott och förstör guliganernas och Elfsborgs goda rykte? Ni kan inte vara riktiga supportrar. Det är inte läktarkultur att förstöra för sin egen klubb!" Det verkar för inte ens hjälpa att Elfsborgs egna spelare och klubbledning tar avstånd från bengalbränning på läktarna, man fortsätter ändå med detta. Det är hög tid att alla riktiga Guliganer driver bort ligisterna från Borås Arena. Vi måste visa att de inte är välkomna!

När jag talade med en supporterpolis under matchen sa han att man inte vill göra ingripanden på läktarna, med tanke på sin egen och andras säkerhet, och att det kan förvärra läget. Däremot finns de skyldiga på film och man vet vilka de är. I så fall hoppas jag att de grips och åläggs tillträdesförbud till Elfsborgs matcher. Jag undrar också hur man kan få in sådana mängder av bengaler och rökfacklor med tanke på den noggranna visitering som sker av publiken? Med tanke på det som hände igår kan man ju lika gärna lägga ned visiteringen helt.
Starkt Elfsborg vägrade ge sig

2015-05-12

Gårdagens toppmöte mellan Elfsborg och Malmö FF blev en riktigt bra match inför hela 12.400 åskådare (även om andra saker var mindre roliga, mer om detta i nästa inlägg). Elfsborgs unga lag stod upp bra mot Malmö, och trots två baklängesmål vägrade man ge sig och kom tillbaka båda gångerna och lyckades få med sig en poäng. Malmö stod för lite mera tyngd i spelet och Elfsborg för det pigga snabba kortpassningsspelet. Totalt var 2-2 ett rättvist resultat, och Elfsborg ligger kvar bland topplagen i tabellen med en av årets svåraste matcher avklarade.

Man kan inte annat än imponeras av alla de unga killarna i Elfsborg. Trots sin bristande allsvenska rutin har de en spelglädje och en vilja som bör sätta skräck i varje motståndare. Tro mig, detta lag kan bli riktigt, riktigt farligt i den allsvenska guldstriden, de kommer bara att bli bättre och alltmer samspelade för varje match! (bilden nedan th kommer från Elfsborgs hemsida).


Elever från Ängskolan på riksdagsbesök

2015-05-12

I dag hade jag besök av elever från elevrådet, tillsammans med lärare från Ängskolan i Skene, och gjorde en rundvandring med dem i riksdagen. Lika trevligt som alltid!


Framgångsrik Allianspolitik bidrar till lägre ungdomsarbetslöshet

2015-05-11

Arbetsförmedlingen presenterar idag ny statistik över ungdomsarbetslösheten som fortsätter minska och nu är den lägsta på sex år (alltså sedan finanskrisen 2008/2009). Det finns ju också anledning att påpeka att det fortfarande är Alliansens budget och arbetsmarknadspolitik som gäller, inklusive lägre arbetsgivareavgifter för unga. Nedan pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen.

Det som bekymrar är att minskningstakten vad gäller arbetslösheten alltså har avtagit, trots att konjunkturen förstärkts. Många arbetsgivare jag talar med säger rent ut att de avvaktar med att anställa unga eftersom de vet att arbetsgivareavgifterna kommer att öka. Kostnadsökningen om man har många unga anställda kan mostvara hela kostnaden för en ny medarbetare. Och då är man inte lika pigg på att anställa fler. Regeringens kostnadshöjning är allvarlig.

Het partiledardebatt

2015-05-10

Kvällens partiledardebatt var intensiv och stundtals hetsig. Alliansens företrädare, Jacob Forssmed (ersatte nyblivna mamman och KD-ledaren Ebba Busch Thor), Jan Björklund, Annie Lööf och Anna Kinberg Batra, skötte sig riktigt bra. Och om jag ska försöka vara objektiv var även Jimmy Åkesson (SD) och Jonas Sjöstedt (V) duktiga i debatten. Bottennappen stod statsminister Löfvén och vice statsminister Romson för. Pinsamt dåliga, mycket svammel och floskler. Framförallt Romson var rejält ute och cyklade flera gånger, klart sämst av de åtta. Ingen bra kväll för den svaga S-MP-regeringen.

Nedan Alliansens företrädare efter debatten. Det blir allt mer uppenbart att stafettpinnen i partierna kan lämnas över till nya företrädare efterhand, men Alliansen består. Kittet mellan våra fyra partier är oerhört starkt, även om det finns åsiktsskillnader som märks lite mer i opposition än i regeringsställning. När det är dags för riksdagsval igen, senast 2018, kommer vi att kompromissa där det krävs, och ge besked före valet om vad vi vill göra efter. Vi har visat att vi klarar det.


Regeringens skolpolitik är en trippelstöt mot eleverna

2015-05-10

Debattartikel i Borås Tidning idag tillsammans med min moderate riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby.
(Klicka för läsbar storlek):


Moderaterna visar både hjärta och hjärna i migrationspolitiken

2015-05-08

I dag presenterade moderaterna förslag från den arbetsgrupp som sett över politiken inom migrations- och integrationsområdet. Man kan konstatera att moderaterna nu visar både hjärta och hjärna samtidigt när det gäller dessa frågor. Jag hade ju med en del om dessa frågor bland mina personliga vallöften vid senaste valet och presenterade 10 konkreta förslag på bloggen den 4 november 2014. Jag kan nu konstatera att en hel del gått i den riktning jag föreslagit. Nedan de moderata förslagen i korthet, med tillägg i rött där det finns saker jag själv skulle vilja utveckla ytterligare. Min totala bedömning är att dagens förslag är väl avvägda och jag ger arbetsgruppen klart godkänt. De har vare sig hänfallit åt SD-retorik eller V/MP-naivitet, utan föreslår en balanserad genomtänkt politik.

Förbättrade möjligheter för snabbt inträde på arbetsmarknaden
• Alla har ett ansvar att göra sig anställningsbara men måste också få möjligheten att göra det. Öka aktivitetskraven för ersättningar och utred införandet av utbildningsplikt för dem utan fullständig grundskola.
• Jag skulle vilja se en översyn av alla ersättningar till nyanlända. Jag anser att man stegvis ska kvala in i våra sociala ersättningssystem efterhand som man skaffar sig egen försörjning.
• Ojämlikheten mellan Sveriges kommuner gällande utbud av SFI ska åtgärdas och flexibiliteten måste öka. SFI ska kunna ges på distans, via webben och på obekväma tider för att tillgodose allas behov.
• Reformering av SFI är mycket viktig, vilket jag påpekade i min SFI-rapport 2012.

Snabbare vägar till jobb
• Slösa inte med kompetens och ta vara på drivkrafter – kartlägg kompetenser och undervisa i svenska redan under asylprövningstiden.
• Ge arbetsgivare ökade drivkrafter att ge fler en chans.
• Lärlingsanställningar även för nyanlända.
• Matchningsanställningar – en ny väg in för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.
• Satsa på utrikes föddas egenföretagande.

Ökat arbetsmarknadsfokus
• Jobbstimulans – låt nyanlända ha etableringsersättning samtidigt som jobb i ett år.
• Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb – inte bostäder. Låt Länsstyrelserna ta över bosättningsansvaret för nyanlända.
• Mycket bra förslag. Men bostadsbristen är skriande och ohållbar i längden om inflödet av nyanlända fortsätter på samma nivåer som idag.
• Skärp arbetslinjen genom att se över undantagen i försörjningskravet vid anhöriginvandring.
• Jag anser att försörjningskrav i princip bör gälla all anhöriginvandring.

Hela EU måste ta ansvar
• Kräv att samtliga EU-länder tar emot och utökar sitt mottagande av kvotflyktingar.
• Använd EU:s budget för att stärka incitamenten för att öka mottagandet i EU:s medlemsstater.
• De gemensamma EU-regler som finns ska följas - ett tydligt sanktionssystem för de länder som inte lever upp till sitt ansvar.
• Straffet för att smuggla flyktingar måste höjas – straffet måste motsvara hänsynslösheten i brottet

Tillfälliga uppehållstillstånd stärker drivkraften för integration
• Tillfälliga uppehållstillstånd om tre år för de som kommer till Sverige på egen hand utanför kvotflyktingsystemet.
• Tillfälliga uppehållstillstånd övergår i permanenta uppehållstillstånd om personen får en anställning med uppvisad inkomst.
• Tillfälliga uppehållstillstånd övergår till permanenta uppehållstillstånd efter tre år om etableringsaktiviteter fullföljts och skyddsbehov kvarstår.
• Tillfälliga uppehållstillstånd förnyas efter tre år - om skyddsbehov kvarstår.
• Bra och genomtänkta förslag. Gör att incitamenten för egen försörjning stärks samt att Sveriges regler blir lite mer i linje med andra länders, vilket lär minska trycket något mot Sverige.
• Jag skulle även vilja se en åtstramning av "övriga skyddsgrunder" utöver asylskäl. I ett läge med stor tillströmning av asylsökande på flykt måste vi prioritera dessa framför andra grupper.
• Jag skulle också vilja ta upp en ny diskussion om det inte är rimligt att svenskt medborgarskap bör erhållas först efter godkända svenskakunskaper och kunskaper om det svenska samhället och våra demokratiska värderingar. Undantag bör rimligen göras för för gamla, sjuka och barn, men för vuxna människor i arbetsför ålder vore ett sådant krav högst rimligt.


Ett bättre fungerande asylmottagande
• Asylrätten ska värnas men det är nödvändigt att respektera skillnaden mellan ett ja och ett nej.
• Bättre samverkan mellan myndigheter och ett tydligt uppdrag kring återvändande.
• Jag anser att vi måste utvärdera effekterna av skola och utökad sjukvård till "papperslösa" och gömda. Antalet gömda ökar stadigt och jag har ända sedan de nya reglerna infördes påpekat att det ger fel signaler. De som befinner sig illegalt i landet bör rimligen inte ha några sociala rättigheter alls, bortsett från akut sjukvård.
• Jag anser att man bör överväga ändring av preskriptionstiden för ny möjlighet till asylprövning, från 5 till 10 år. Detta skulle kunna minska antalet personer som går under jorden efter avslagsbeslut för att efter fem år få en ny chans att få sitt ärende prövat.

• Upprätta princip om säkra länder för ursprungsländer där skyddsskäl i normalfallet saknas. Kan ge kortare handläggningstider.
• Jag anser att man också behöver ställa hårdare krav på ID-handlingar, identitetskontroller och ålderskontroller på asylsökande. I vart fall de som kommer från länder där människor i normalfallet har legitimationer. Missbruk av asylrätten drabbar dem som verkligen har asylskäl.

Bättre förutsättningar för kommunerna
• Utöka statens ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden från dagens två år till tre år.
• Barn behöver förbereda sig för svensk skola – staten ska ta över ansvar för undervisning i svenska och förberedande insatser under högst 6 månader.
• Skärp upphandlingarna för asylboenden – kräv långsiktighet och resurseffektivitet och undanta kommuner som redan tar ett stort ansvar.
• Bra förslag. Staten bestämmer villkoren för asyl och uppehållstillstånd. Då måste staten också bära kostnaderna i högre utsträckning än idag. Egentligen borde staten ta alla kostnader för alla nyanlända som saknar egen försörjning.
Professorsinstallation och Doktorspromotion på Högskolan i Borås

2015-05-08

I dag var jag inbjuden gäst till professorsinstallation och doktorspromonering på Högskolan i Borås. En klassisk akademisk högtid, där delar av ritualerna är på latin. Trevligt och intressant, och dessutom många tillfällen till samtal under det efterföljande minglet.


Seminarium om missbruk av asylrätten för att kriminella syften

2015-05-07

I dag anordnade moderaterna ett kunskapsseminarium mot bakgrund av att gränspolisen lyft problemet med att kriminella kommer in i landet trots att de inte ska tillåtas inresa i Schengenområdet. Representanter från Gränspolisen, Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen deltog.

Representanten från gränspolisen berättade hur detta går till. När någon blivit "spärrad" för inresa i Schengenområdet (av svensk eller utländsk myndighet) görs en markering i ett gemensamt register. När en sådan person sedan kommer till Sverige från ett land utanför Schengen och kontrolleras av svensk gränspolis vid Schengens yttre gräns (i detta fall den svenska passkontrollen) nekas personen automatiskt inresa i Sverige och Schengen. Avvisning ska då ske skyndsamt, och i avvaktan på detta förs personen ofta till ett tillfälligt förvar. Då väljer personen i stället att söka asyl i Sverige, och då upphör rätten att avvisa personen och hålla denne i förvar. I stället körs personen till Migrationsverkets mottagningsenhet. Ibland fullföljs asylansökan, men ofta avviker personen och har därmed lyckats ta sig in i Sverige (och Schengenområdet) utan tillstånd.

Detta inträffar enligt polisen och Migrationsverket flera tusen gånger varje år(!), och runt 2,6% av alla asylansökningar kommer från denna typ av personer med någon form av olaglig verksamhet noterad i registren. Ofta rör det sig visserligen "bara" om att man invandrat illegalt i ett land eller uppehållit sig längre i ett land än man haft tillstånd till, men i en del fall handlar det även om allvarlig brottslighet och eller rent av folkrättsbrott. Dagens seminarium handlade om hur man eventuellt ska kunna stoppa detta genom lagändring eller nya rutiner och samarbete.

Vi pratade också den del om asylprocessen och uppehållstillstånd. Gränspolisen uppgav att flyktingsmugglarna vet mycket väl vilka länder man ska skicka sina "kunder till" och hur man ska agera för att få stanna. Just nu är Tyskland det i särklass populäraste asyllandet, med Sverige som god tvåa.

Vi fick också en något mer nyanserad bild av den omdiskuterade frågan när det gäller permanenta uppehållstillstånd (PUT) till asylsökande från Syrien och Eritrea. Sverige sägs ofta vara ensamma om att ge PUT, men det stämmer inte. Även Tyskland gör detta på ungefär samma sätt som Sverige, och även i Norge och Holland ger man ofta PUT. För flyktingsmugglarna är PUT ett bra marknadsförings- argument, eftersom PUT till skillnad mot TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) ger rätten till familje- återförening. Samtidigt medför familjeåterförening risk för "import" av kriminalitet, eftersom kontrollen vid familjeåterförening är mindre noggrann än vid en "vanlig" aslansökan.

Ett intressant seminarie som väckte fler frågor om vår migrationspolitik. Det finns en del att ta tag i...

Tiggeriet är inte heller en långsiktig lösning

2015-05-07

DN Debatt idag skriver två professorer att tiggeriförbud är ”kortsiktigt, dyrt och löser inte problemen”. I sak har de givetvis rätt, det är en kortsiktig lösning för att åtgärda ett svenskt samhällsproblem. Det är inte en långsiktig lösning för tiggarna som individer, den lösningen finns endast i deras hemländer, möjligen med hjälp från EU som jag tidigare föreslagit.

Men samtidigt finns det flera sidor av detta. Svenska folket har enligt flera opinionsmätningar och undersökningar uppenbarligen börjat tröttna på ett allt mer aggressivt tiggeri och de övriga avigsidor som finns av detta i form av olagliga bosättningar, slum, nedskräpning, sociala problem och ökande samhällskostnader. Då är det faktiskt svenska politikers skyldighet att lyssna även på alla dem som besväras av tiggeriet. Det är inte bara tiggarnas intressen som ska tillgodoses. Även om jag ju i och för sig anser att ett värnande av tiggeriet som företeelse i längden inte är positivt för tiggarna heller utan bara låser fast dem i fattigdom.

Vad föreslår då artikelförfattarna för alternativ till att motverka tiggeriet? Jo man påpekar mycket riktigt att "Det krävs ett försvar för grundläggande politiska, civila och sociala rättigheter för alla. Det gäller rätten till arbete, rätten till sjukvård, rätten till utbildning, rätten till socialförsäkringar och social trygghet." Problemet är ju bara att barn som lever i tiggarläger i Sverige inte kommer att gå i skolan i hemlandet, den som sitter och tigger på våra gator kommer aldrig att börja arbeta eller utbilda sig, och utan stabil inkomst får tiggarna ingen social trygghet. Tiggeriet i sig blir ett hinder just för det som artikelförfattarna vill uppnå, det låser fast tiggarna i fortsatt fattigdom. Därför delar jag självklart inte åsikterna i artikeln.

Tiggeriförbud är kanske inte en långsiktig lösning, men det är defintitivt inte tiggeriet heller.

Nu blir bloggen mer lättläst

2015-05-07

Jag har fått flera önskemål om lite större text på bloggen. Jag testar därför nu med denna storlek och hoppas det ska bli en positiv förändring. Återkoppla gärna om Du har synpunkter!
Regionstyrelsen i V Götaland tänker fel om skola till tiggares barn

2015-05-06

Radio Sjuhärad berättade igår att regionstyrelsen i Västra Götaland anser att alla barn till tiggare i Västra Götaland bör få gå i skolan. Regionstyrelsen ställde sig bakom den handlingsplan Göteborgs kommun utvecklat för fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige och uppmanar alla kommuner i regionen att aktivt erbjuda skolgång åt barn till EU-medborgare i socialt utsatta situationer.

Förutom att beslutet är tveksamt enligt kommunallagen är det stötande att man på detta sätt i praktiken uppmuntrar tiggare att ta med sina barn till Sverige och låta dem växa upp i kåkstäder eller tiggarläger i stället för att gå i skolan i exempelvis Rumänien där det råder skolplikt för alla barn. På detta sätt slår vi undan benen på Rumäniens ansträngningar att utbilda den fattiga befolkningens barn och därmed på sikt lyfta dem ur fattigdomen. Risken att allt fler barn efterhand används i tiggerisituationer, antingen som tiggare eller som "objekt" för att locka till sig mer pengar, är uppenbar. Att allt fler barn förekommer i tiggarlägren är något som polis och regeringens särskilde samordnare ser som mycket oroande. Västra Götalandsregionens uppmaning riskerar att förvärra detta.

Jag förstår ärligt talat inte hur man tänkte i regionstyrelsen, och jag hoppas att kommunerna i Västra Götaland struntar i regionstyrelsens uppmaning och i stället tillämpar nolltolerans mot barn i tiggerisituationer på det sätt man länge gjort i Borås och även gör i exempelvis Stockholm.
Moderaterna presenterar sin vårbudgetmotion

2015-05-06

I dag på förmiddagen presenterade Ulf Kristersson och Anna Kinberg Batra moderaternas vårbudgetmotion. Här en bild från presskonferensen. Budgetmotionen har fokus på stärkt konkurrenskraft för svenska företag, fler i arbete, effektivare omställning på arbetsmarknaden och att fler ska vilja och kunna jobba lite längre upp i åldrarna.

Samtidigt är ju detta en vårbudgetmotion, vilket gör att de ekonomiska satsningarna är relativt blygsamma, ungefär 3 miljarder. De stora politiska dragen för kommande år redovisas i den stora moderata budgetmotionen till hösten.

Alliansens gemensamma riktlinjer som är desamma i alla fyra partiernas vårbudgetmotioner lägger grund för att när som helst kunna överta regeringsansvaret och ansvaret för den ekonomiska politiken.

S-MP-regeringen verkar inte ha någon plan alls för vad man vill, och det enda konkreta är höjda skatter på jobb och företagande med 27 miljarder, och endast två procent av detta satsas på näringliv och arbete. Resterande 98% går till annat, främst höjda ersättningar och bidrag. Moderaternas budgetmotion går i en annan riktning. Samtidigt som de rödgröna tar stora steg åt fel håll tar Moderaterna ytterligare några mindre, men viktiga, steg i rätt riktning. Alla våra förslag är fullt finansierade, bland annat genom att skatteintäkterna ökat mer än vad som antogs i höstens budgetmotion, men också genom vissa kända besparingar som även finns med i regeringens budget, bland annat slopad avskrivning av studielån bara för att man uppnår viss ålder.

Bland de konkreta moderata förslagen kan särskilt följande nämnas:

• Rätt till Komvux för alla behöriga för att att läsa in högskolebehörighet: 200 miljoner kronor
• Yrkesintroduktionsanställningar ("YA-jobb/lärlingskobb") till långtidsarbetslösa och nyanlända: 168 miljoner kronor
• Matchningsanställningar för långtidsarbetslösa: 190 miljoner kronor
• Se över och förbättra Arbetsförmedlingen
• Investering i vägförstärkningar för att möjliggöra tyngre och längre lastbilstransporter. Gör att samma transporter som idag kan göras med färre lastbilar, vilket är bra både för miljön som industrins konkurrenskraft. Dessutom förstärkt underhåll av järnvägen. Totalt 1 700 miljoner kronor
• Ny offentlig-privat riskkapitalfond
• Enklare företagande med halverat krav på aktiekapital, rätt till längre tjänstledighet, lag mot fakturabedrägerier och minskad administration för mikroföretag och mindre banker
• Stimulanser för företagande för utrikes födda: 20 miljoner kronor
• Lägre skatt för att jobba från 64 år i stället för från dagens 65: 500 miljoner kr
• Underlätta omställning och kompetensutveckling genom hela livet med höjt fribelopp för studier, extra studieveckor efter 40 år, rätt till studiemedel upp till 60 år och höjt tilläggslån för studerande med barn: 159 miljoner kr

Moderaternas övriga prioriteringar perioden 2016-2019:

Jobben kommer först:
• Fortsatt politikutveckling för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden (inklusive översyn av iintegrations- och migrationspolitiken).
Utbildning bygger Sverige starkt:
• Fler karriärtjänster
• 10-årig skola
• Mer matematik
• Ökade satsningar på en lärarutbildning i världsklass och bättre kvalitetskontroll i alla skolor
Ordning och reda i välfärden:
• Välfärden ska präglas av kvalitet, tillgänglighet, trygghet
• Utökad tillståndsplikt, tydligare kvalitetskrav och skarpare sanktioner vid misskötsel
Ett starkt Sverige i en orolig omvärld;
• Försvarsuppgörelsen stärker Sveriges långsiktiga försvarsförmåga, nytt ställningstagande krävs framöver
• Nolltolerans mot terrorism kräver ökade resurser till terrorismbekämpning och skydd till de som behöver
OECD-rapport om skolan stärker Moderaternas linje i skolfrågan

2015-05-05

Igår kom den av alliansregeringen beställda rapporten ”Improving schools in Sweden: An OECD Perspective”. Den visar inga stora nyheter utan bekräftar saker vi tidigare sett; likvärdigheten minskar och elevers utbildningsbakgrund får allt större betydelse. Det är dessutom oroande att man också konstaterar att Sverige är det land i OECD där andelen högpresterande elever sjunker mest.

Moderaterna är naturligtvis mycket oroade över det rapporten visar och tar innehållet på stort allvar. Alla elever i den svenska skolan skall ha stöd att nå målen och andelen högpresterande måste åter öka. Fokus på kunskap måste åter bli viktigt i svensk skola och de reformer alliansregeringen införde syftade till att återinföra kunskapslinjen. Exempel på detta är de nya kurs- och läroplanerna, det nya betygssystemet, den nya skollagen, kompetenssatsningarna på de svenska lärarna, osv. Stort fokus ligger på de svenska lärarna och den brist på karriärsutveckling och kompetensutveckling dessa har. Här är alliansens karriärstjänster något OECD lyfter upp och pekar på som viktiga. Man pekar också på att Sverige är ett land där man inte använder de skickligaste lärarna där de största utmaningarna finns.

Dagens regering minskar alliansens utökade satsning på förstelärare. Det blir nu 17.000 mot 22.000 som det skulle blivit med Alliansens politik. Regeringen tar också bort den särskilda satsningen på extra lärare i utanförskapsområden, trots att OECD mycket tydligt säger att Sverige måste satsa på att använda de skickligaste lärarna i de tuffaste klassrummen. Jag har tidigare berättat att andelen utomeuropeiskt födda elever har ökat kraftigt i den svenska skolan, och att det påverkar PISA-resultaten negativt. Att då regeringen väljer att prioritera bort Alliansens särskilda satsning just på utanförskapsområdena känns mycket märkligt.

I internationella mätningar ligger Sverige också lågt i undervisningstid i matematik och vi ligger nu under OECD-snittet i mattekunskaper. Regeringen tar trots detta bort Alliansens satsning på matematik i år 7-9 trots att en majoritet i riksdagen röstade igenom detta för några veckor sedan. Regeringen tar också bort viktiga kompetensutvecklingssatsningar som Läslyftet.

Det är nog ingen vild gissning att det kommer att bli strid kring delar av skolpolitiken framöver, och att regeringen riskerar ytterligare nederlag på detta område.
Allt fler asylsökande går under jorden efter avslagsbeslut

2015-05-05

I går hade Metro en stor artikel på sidan två (finns tyvärr inte på nätet) där man berättar om att allt fler personer som får avslag på sina asylansökningar eller ett "överlämningsbeslut" till annat land avviker och vägrar lämna Sverige. I stället går man under jorden och lever gömda.

Under förra året valde 7.599 personer att frivilligt lämna landet efter ett utvisnings- eller överlämningsbeslut. Samtidigt var det 11.112 personer som gick under jorden, och därmed blev "polisärenden". Många var "Dublinärenden", dvs man vill inte få sin asylansökan prövad i "första asylland" utan föredrar att hålla sig gömda i Sverige i 18 månader, varefter man kan få en ny prövning här.

"Det är klart att om du är från Syrien i dag och vet att du med stor sannolikhet får uppehållstillstånd i Sverige, så finns ganska starka incitament för att hålla dig undan i 18 månader och få din sak prövad här" säger Sverker Spaak på Migrationsverket till Metro.

Huvudskälet att så många går under jorden är rimligen att Sverige som enda EU-land ger permanenta uppehållstillstånd till alla från Syrien. Det gör att många vill söka asyl här i stället för i andra länder. Jag har varnat för detta förut, Sverige kan inte ha helt annorlunda regler än alla andra länder.

Ytterligare ett skäl har jag varnat för, ända sedan Alliansen gjorde upp med Miljöpartiet om att erbjuda papperslösa full sjukvård och skola till deras barn. Detta gör det givetvis lockande att gömma sig och stanna kvar i Sverige efter ett avslagsbeslut. Det självklara är att om man får ett avslagsbeslut så upphör också alla rättigheter i Sverige, bortsett från nödvändig akutsjukvård. Att i stället belöna den som går under jorden genom att ge dem olika skattefinansierade förmåner strider mot alla rättsliga principer.

I ett läge där antalet asylsökande är rekordstort måste självklart de som får avslag lämna landet och inte uppmuntras att stanna kvar. Våra begränsade resurser måste användas för dem som har asylskäl och får uppehållstillstånd. För mig är det en självklar och human prioritering. Jag tror dessutom vi måste se över tidsgränsen på 18 månader. Om tidsgränsen var betydligt längre skulle säkert färre tycka det var mödan värt att leva gömda i avvaktan på ny asylansökan.
Extrema hyror för boenden till allt fler ensamkommande "barn"

2015-05-05

Antalet "ensamkommande flyktingbarn" ökar stadigt, både antalsmässigt och i andel av det totala antalet asylsökande. I Migrationsverkets statistikdatabas kan man ta del av följande fakta:

2013: 3.852 "ensamkommande barn" av totalt 54.259 asylsökande. Motsvarar 7%.
2014: 7.049 "ensamkommande barn" av totalt 81.301 asylsökande. Motsvarar 8,7%.
2015: Under januari-april 1.958 "ensamkommande barn" av totalt 16.969 asylsökande. Motsvarar 11,5%.

Är då alla dessa "barn" verkligen under 18 år? Det vet ingen med säkerhet eftersom Sverige inte längre gör särskilt noggranna åldersbestämningar eller utredningar. Det är inte direkt någon brist på rapporter från insatta som rapporterar hur många av de ensamkommande "barnen" som i verkligheten är vuxna, men som lyckas dupera svenska myndigheter. Här två intressanta artiklar i ämnet. Dels i Sundsvalls Tidning respektive Svenska Dagbladet.

Nu börjar verkligheten göra sig påmind. På SVT TextTV kunde man idag läsa detta med koppling till Göteborg och Mölndal:
Skrämmande siffror som måste upp i ljuset. Moderaternas integrationspolitiske talesperson, Hanif Bali (själv en gång ensamkommande flyktingbarn för övrigt), kritiserar siffrorna i GT idag och konstaterar att det är "provocerande dyrt". Migrationsverkets prognos för 2015 är över 8 miljarder kronor till ensamkommande barn och ungdomar (blir ca 1 miljon per person). "Vi har öppnat kommunpolitikernas hjärtan med höga ersättningar som sen lejer verksamheten till privata bolag. Jag träffar till och med kommunpolitiker som öppet säger till mig att de får för mycket pengar", säger Hanif Bali. "Mitt jobb som politiker är att se till att vi har ett effektivt kostnadssystem. Det uppenbart att det här inte är kostnadseffektivt – det är provocerande dyrt. Vi har bara diskuterat humanismen i flyktingfrågan och inte kostnaderna. Det här är inte rimligt", säger Hanif Bali.

Jag är självklart av samma åsikt. På något konstigt sätt har Migrationspolitiken fått en obegränsad dragningsrätt när det gäller skattemedel. Inget annat utgiftsområde hade behandlats så, hur ömmande skälen än må vara. Dessutom borde självklart Migrationsverket bli noggrannare med åldersbestämningarna av ensamkommande "barn".
Dagens Citat i Borås Tidning

2015-05-05

I dag är jag återigen citerad på nyhetsplats i Borås Tidning.
Denna gång från gårdagens blogginlägg om kommunernas ekonomi.


Besök hos Finansinspektionen

2015-05-05

Under förmiddagen gjorde Finansutskottet ett besök hos Finansinspektionen. Besöket handlade både om Finansinspektionens samlade verksamhet, implementeringen av nya EU-direktiv inom finans- och rådgivningsområdet, samt givetvis utvecklingen på hushållens skulder och diskussionen kring amorteringskrav.

Vänstra bilden nedan visar utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan 1980. Man ser en dramatisk uppgång mellan 1995 och 2010, varefter skuldsättningen ligger relativt stabilt. Finansinspektionen (FI) menar, till skillnad mot Riksbanken och en del andra ekonomer och debattörer, att risken för en "bostadsbubbla" är liten. Att skuldsättningen ökat så mycket sedan 1995 menar man beror på att större andel av befolkningen idag äger sina bostäder. Det betyder att hushållen lånat pengar för att köpa bostadsrätter och villor i stället för att fastighetsbolag skulle ha lånat motsvarande pengar för att bygga hyresrätter. Totalt är skuldsättningen i samhället inte oroväckande hög och man ser ingen tendens i att det byggs för mycket bostäder på ren spekulation (som man såg i ex Spanien och på Irland innan deras bostadsbubblor brast). I Sverige byggs det ju tvärtom alldeles för lite, och här köper man bostad i första hand som boende, inte på ren spekulation. FI ser också i så kallade "stresstester" att hushållen oftast har goda marginaler och många har också sparkapital. Risken för en bostadsbubbla bedömer Finansinspektionen alltså som mycket liten och man ser inga akuta behov att att ta "krafttag" mot skuldutvecklingen.När det gäller amorteringar (högra bilden) har FI gått igenom ett stort antal bostadslån. Sedan 2011 har amorteringarna ökat betydligt. Man ser att de som är högst belånade, över 85% av bostadens värde, i stort sett alla amorterar numera. Och för dem med 70-85% belåningsgrad har andelen som amorterar ökat från drygt 40% till drygt 80% sedan 2011. Anledningen är att Bankföreningen rekommenderat sina medlemmar att kräva att kunderna amorterar på skulder över 70% av belåningsvärdet. Amorteringstakten ser ungefär likadan ut hos alla bolånegivarna.

Finansinspektionen ser positivt på att amorteringarna ökat, men menar, även om man inte ser risk för en bostadsbubbla, att det ändå i längden är orimligt att inte amortera även på krediter över 50% av belåningsvärdet. Inte minst kan det långsiktigt bli ett problem att svenskarna när de går i pension sitter med alltför stora skulder i stället för att ha minskat belåningen. FI menar att det långsiktigt är viktigt med en sund amorteringskultur.

Problemet är att Bankföreningens amorteringsrekommendationer numera upphört efter kritik från Konkurrensverket. Och Finansinspektionen har inte laglig rätt att föreskriva eller rekommendera amortering med dagens lagstiftning. Det krävs alltså en ändring av lagen för att dels kunna behålla dagens föreskrifter/rekommendationer om amortering för krediter över 70% av belåningsvärdet, och dels införa det även för krediter på över 50% av belåningsvärdet.
Herr och fru And är tillbaka!

2015-05-05

Herr och fru And som förra året bodde under en bänk mitt på Mynttorget bredvid mitt kontor är nu tillbaka! I dag ligger de och vilar bredvid samma bänk och tittar lite lagom ointresserat på förbipasserande. Ett populärt fotoobjekt för alla turister i gamla Stan. Visst är dom fina!


Riksdagen har nu beslutat om 100 tillkännagivanden till regeringen

2015-05-05

Förra veckan röstade riksdagen igenom Alliansens hundrade tillkännagivande sedan i höstas. En historiskt hög siffra. Ett tillkännagivande är ett uppdrag från riksdagen, som regeringen "bör fullfölja".

Under Alliansens åtta regeringsår var det en stor nyhet i media när oppositionen vid något enstaka tillfälle den föregående mandatperioden lyckades köra över Alliansregeringen och få till ett tillkännagivande. Nu har det alltså hänt 100 gånger på sju månader!

Den som hävdar att Alliansen sitter tyst och stilla och låter den svaga S-MP-regeringen göra som de vill verkar ha missat en hel del av vad som händer i rikspolitiken. Alldeles oavsett den ifrågasatta "decemberöverenskommelsen" får Alliansen igenom massor av politik. Den mycket svaga och oförberedda S-MP-regeringen lever dessutom mycket farligt. Om man bryter fler vallöften, underminerar det finanspolitiska ramverket eller missbrukar decemberöverenskommelsen blir det mycket svårt i längden för Alliansen att internt i sina partier försvara överenskommelsen. Stefan Löfvén måste inse att hans regering lever på nåder.
Tre lag drar ifrån i den allsvenska toppen

2015-05-04

Efter dagens allsvenska matcher står det klart att Malmö, Elfsborg och IFK Göteborg drar ifrån lite i tabellen. Nästa måndag är det toppmatch i Borås, Elfsborg möter Malmö. En mycket viktig match för båda lagen!


Ett positivt trendbrott för försvarspolitiken

2015-05-04

Debattartikel i Borås Tidning idag:


Ett positivt trendbrott för försvarspolitiken

10,2 miljarder mer till försvaret under de närmsta fem åren. Mer pengar för att kunna möta en allt större osäkerhet i Sveriges närområde. Det är resultatet av en försvarsuppgörelse som Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna ingått tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den skapar förutsättningar för det svenska försvaret att höja sin operativa förmåga och stärker Sveriges försvarsförmåga. Det är ett trendbrott.

Det är en styrka i en orolig tid att det nu finns en bred uppslutning i Sveriges riksdag kring en betydande höjning av försvarsanslaget, något som vi har drivit i förhandlingarna med regeringen. Inte minst är det en viktig markering mot alla länder i Östersjöområdet. Det ger trygghet för de män och kvinnor i Försvarsmakten som gör en viktig insats för vårt land. För Moderaterna har det också varit viktigt att Vänsterpartiet inte ges inflytande över försvarspolitiken.

I överenskommelsen ingår även att en utredning tillsätts som analyserar för- och nackdelar med Sveriges försvarspolitiska samarbeten och medlemskap inklusive Nato. Det är ett viktigt steg för att fördjupa kunskapen och diskussionen om Nato i Sverige. Sverige står inför viktiga försvars- och säkerhetspolitiska vägval. Som ett parti vilket ser Nato-medlemskap som ett naturligt nästa steg välkomnas en faktabaserad debatt.

Försvarets basplatta stärks genom att tillföra bland annat mängdmateriel, standardfordon och kvalificerad ammunition samt att övningsverksamheten stärks betydligt. Försvaret av Gotland utökas genom att en stridsgrupp sätts upp på den strategiskt viktiga ön samt att Hemvärnet stärks. Ubåtsjakts-förmågan säkerställs genom ökad övningsverksamhet och fler besättningar, att två korvetter och sju bevakningsbåtar modifieras och tillförs ubåtsjaktsförmågan, samt att nya undervattenssensorer anskaffas.

Viktiga åtgärder för armén inkluderar bland annat anskaffning av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem, att samtliga stridsvagnar förbandssätts och att Hemvärnet tillförs granatkastare. Marinstridskrafterna stärks genom anskaffning av ny sjömålsrobot, ny lätt torped och ett nytt signalspaningsfartyg. Slutleverans av det nya Helikopter 14 och åtgärder för en ökad spridning av flygets bassystem stärker flygstridskrafterna.

Försvarsöverenskommelsen är ett viktigt första steg för att stärka Sveriges försvarsförmåga i en orolig tid. Moderaterna tillsammans med Centern och Kristdemokraterna har lyckats få regeringen att gå med på en betydligt högre ökning av försvarsanslaget än vad S och MP ursprungligen ville ha. Sex miljarder blev tio.

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att detta endast är att betrakta som ett steg på en lång väg att vandra. Försvarsmakten har nämligen själva önskat resursförstärkningar på högre belopp än vad som nämns i överenskommelsen. Framförallt när det gäller materielförsörjning så behövs det göras omfattande investeringar i tiden från 2021 och framåt. Detta ska belysas i en särskild utredning som ska vara klar 2018. Den då tillträdande regeringen har, oavsett färg, ansvar för att finansiera dessa satsningar.

Hans Wallmark
Försvarspolitisk talesperson (M)

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)

Sveriges kommuner går med stora överskott

2015-05-04

En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar att resultatet för landets kommuner beräknas bli totalt elva miljarder kr i år och åtta miljarder nästa år. En positiv påverkan från omvärlden och en svag krona stärker ekonomin. Arbetslösheten förväntas minska i år vilket påverkar skatteunderlaget positivt. I år väntas skatteunderlaget växa med 4,5 procent och med 5,2 procent 2016.

Som lök på laxen har AFA Försäkrings styrelse beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till den kollektivavtalade kompletterande sjukförsäkringen. I sitt pressmeddelande skriver AFA att"Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar på skadeår före 2008,vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget." Återbetalningen är alltså en direkt effekt av Alliansens sjukförsäkringsreform. Totalt sett handlar det i år om om drygt fem miljarder kronor, varav 3,7 miljarder avser kommunerna och 1,4 miljard landstingen.

Kommunernas starka ekonomi är en direkt följd av Alliansens politik som ju gäller även i år eftersom det är Alliansens budget som gäller i år. Det är därmed också Alliansens reformer som påverkar arbetsmarknaden och sjuktalen. Hur det blir med den aviserade S-MP-V-politiken kan man ju fundera över. Jag befarar högre arbetslöshet i takt med att skatterna på arbete och företagande ökar, och stigande sjuktal i takt med att sjukförsäkringsreformen urholkas. Det finns stor risk för att detta leder till både sämre skattekraft och stigande kostnader för kommunerna kommande år.

Det finns samtidigt all anledning att ta Expressens mycket läsvärda ledakrönika den 2 maj på största allvar. Det duger inte att riksdag och regering vältrar över kostnader på kommunerna. Det är så populärt, inte minst på vänstersidan, att ständigt kräva nya rättigheter och nya förmåner som någon annan (skattebetalarna) ska betala. Kommunerna kommer ofta i kläm.

Jag tycker Alliansen på det stora hela hanterade kommunerna/landstingen på ett bra sätt, inte minst under krisåren när vi tillförde extra pengar. Och de reformer vi infört inom exempelvis skola, sjukvård och omsorg har vi också finansierat med extra statliga pengar. När det gäller migrationen tar staten kostnaderna de första två åren, det är en förbättring, men kommunerna har däremot kostnaderna åren därefter. Det finns absolut anledning att titta på detta. Och att kommunerna tar av skattepengar till kommunal verksamhet för att medfinansiera statliga väg- och härnvägsbyggen känns i grunden helt fel. Med en statlig investeringsbudget för infrastruktur skulle man kunna slippa både kommunal medfinansiering och trängselskatt.

Om någon månad ska jag för moderaternas räkning debattera kommunernas ekonomiska läge i en riksdagsdebatt med Finansutskottet. Jag återkommer till detta när det närmar sig.
Tänkvärt - Stalin och Hitler lika hemska tyranner

2015-05-03

Dagens Nyheter berättar idag om Andrej Zubov, som fram till början av förra året var historieprofessor på en av Rysslands mest prestigefyllda högskolor, men som blev av med jobbet efter att ha jämfört Rysslands annektering av Krimhalvön med Nazitysklands "Anschluss" av Österrike 1938, och kallat ockupationen av Krim för "en vanvettig aggression".

"Stalin var inte en befriare av Europa, utan en tyrann som slogs mot en annan. Hans regim var inte på minsta sätt bättre för det ryska folket än vad Hitlers skulle ha varit, utan han krigade till sig rätten att själv få mörda sina undersåtar, säger Andrej Zubov i artikeln.

Han oroar sig också för att Ryssland inte gjort upp med sitt kommunistiska förflutna, till skillnad från Tyskland som genogått en omfattande "avnazifiering" efter andra världskriget.

Tänkvärda ord när man nu i Rysskland ser hur nationlismen kopplas ihop med kommunistisk nostalgi i samband med firandet av krigsslutet.Bilderna tog jag vid mitt eget besök i St Petersburg 2013 några dagar före det årets segerfirande. Kommunistiska symboler var vanligare på stan än den nya ryska flaggan. Den kommunistiska nostalgin var både skrämmande och fascinerande. Man insåg hur historielösheten om kommunismens fasor i det ryska samhället, inte minst bland de yngre, är en påtaglig fara när det gäller Rysslands demokratiska utveckling.
Romsk före detta tiggare: "Vi är utlämnade åt kriminella"

2015-05-01

Jag vill tipsa om denna artikel i Dagens Nyheter idag där en romsk kvinna i Stockholm intervjuas.

Jag passerar förbi henne då och då, där hon sitter på trottoaren utanför Gallerian i Stockholm och stickar eller virkar, och säljer hantverk till förbipasserande. Hon visar att det finns andra sätt att tjäna ihop pengar än tiggeri. I intervjun bekräftar hon att många tiggare utnyttjas. "De som utnyttjar andra människor måste straffas. Många i min situation är helt utlämnade åt kriminella" säger hon. Och lägger till att hon är för en kriminalisering av organiserat tiggeri.
Många raktioner på moderaternas utspel i tiggerifrågan

2015-05-01

Gårdagen blev händelserik. Många starka reaktioner på moderaternas debattartikel med förslag för att hantera tiggeriet. De allra flesta reaktioner jag fått har varit mycket positiva, och beröm kommer också från andra håll, allt från tidningars ledarsidor till att faktiskt ansvarig minister i s-mp-regeringen, Åsa Regnér (S), sagt att förslaget "är intressant". Att ytterkantsvänstern (V och MP) rasar mot förslaget var väntat. Mer bekymmersamt är att det även finns röster inom Moderata Ungdomsförbundet som ogillar förslaget. Även om de inte i denna fråga är representativa vare sig för moderaterna som parti eller våra väljare så är det väldigt tråkigt. Vi har faktiskt ett gammalt moderat partistämmobeslut om att "överväga förbud mot organiserat tiggeri". Man kan säga att moderaterna nu återvänder till den åsikt som vi en gång beslutat. Vilket jag välkomnar.

Själv blev jag intervjuad per telefon av Borås Tidning igår. Efter samtalet fick jag ett förslag till artikel som jag gjorde en del korrigeringar i. I dag finns denna något nedkortade artikel i BT. Den som vill kan ta del av mitt mer utförliga svar till BT.Enligt en opinionsmätning i Expressen idag finns ett mycket starkt stöd för moderaternas linje. 71% av de tillfrågade tycker moderaternas förslag att kriminalisera organiserandet av tiggeri är bra, medan endast 13% är emot. Bland Alliansväljare är stödet 82% medan 8% är emot. Bland moderata väljare är enligt artikeln stödet ännu starkare.

När det gäller ett totalförbud mot tiggeri är bilden mer splittrad. 39% säger ja, 40% nej och resten är tveksamma. Det framgår inte hur åsikterna ser ut för olika partiers sympatisörer.

Vissa kritiker har framfört till mig att det är "populistiskt" att lyssna på vad opinionen vill i tiggerifrågan. Underförstått - de tycker att människor ska "uppfostras" av politikerna att "tänka rätt". Jag tänker precis tvärtom. Jag är inte vald för att tala om för mina väljare vad de ska tycka, jag är vald som deras ombud och ska lyssna på deras åsikter och efter förmåga försöka påverka politiken och ta tag i sådant som människor upplever som ett samhällsproblem. Den linjen tänker jag fortsätta följa så länge jag håller på med politik.
Sargade socialdemokrater demonstrerar mot sig själva

2015-05-01

Inte nog med att Socialdemokraterna rasar i alla opinionsmätningar (samtidigt som moderaterna ökar) och att förtroendet för statsminister Löfvén är på bottennivå. Nu visar en SIFO-mätning att väljarnas förtroende för Socialdemokraterna rasar inom alla stora politikområden.

Vad gäller jobben ansåg 33 procent av väljarna i höstas att S hade den bästa politiken, 32 procent tyckte att M var bästa parti i denna fråga. Denna vecka väljer bara 22 procent S, med 38 procent föredrar M.

I skolfrågan hade S klart övertag där 29 procent ansåg att partiet hade bäst politik, mot 22 procent för FP som placerade sig som näst bästa parti. Nu har båda backat, till 17 procent för S och 16 procent för FP.

När det gäller ekonomisk politik hade Moderaterna i höstas ett grepp om förtroendet för den ekonomiska politiken, med 41 procent av väljarna, mot 26 procent för Socialdemokraterna. Nu har Moderaterna stöd av 44 procent av väljarna, medan Socialdemokraterna har fallit ner till 18 procent.

Det kostar att samarbeta med MP och V, det kostar att regera utan att ha förberett sig innan, det kostar att göra ogenomtänkta utspel och det kostar att bryta vallöften. Verkligheten börjar komma ifatt Socialdemokraterna, och värre lär det bli.

Undrar vem de glesa skarorna ska demonstrera mot i morgon?