April 2015

Valborgstalare i Sätila

2015-04-30

I dag hade jag äran att hålla vårtalet vid Sätila Hembygdsförenings valborsgfirande. Jag gjorde inte det endaste lilla politiska utspel, utan talade i stället om hur föreningsliv och engagerade människor är det som utvecklar våra samhällen och att politiska beslut och myndighetsbeslut aldrig kan lösa alla samhällsfrågor. Och så blev det en del om hundar också.

Trevligt och många känner ju igen mig numera så det blev en hel del politikprat både före och efter talet. Det känns att man är på hemmaplan.Pressmeddelande angående moderaternas nya linje i tiggerifrågan

2015-04-30

Pressmeddelande 2015-04-30

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Moderaterna vill - äntligen - skärpa lagstiftningen mot tiggeri

Under flera år har jag engagerat mig i frågan om tiggeriet och förespråkat att man kanske måste överväga någon form av förbud mot tiggeri. Tyvärr har jag inte haft mitt parti med mig. Trots detta lämnade jag in en riksdagsmotion i frågan så sent som i oktober, där jag bland annat ville se en förutsättningslös utredning om nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri.

För två veckor sedan skrev jag tillsammans med fyra moderata riksdagskolleger ett debattinlägg i Expressen där vi menade att det nu är så stora problem förknippade med det växande tiggeriet att det är dags att överväga någon form av tiggeriförbud. Uppskattningen från allmänheten, inte minst moderata väljare, var närmast kompakt.

Den senaste tiden har en omsvängning skett inom moderaterna. Moderaterna ordnade föregående vecka ett seminarium om tiggeri i riksdagen och i går samlades en grupp moderata riksdagsledamöter under ledning av förra justitieministern Beatrice Ask för att förankra partiets nya hållning i tiggerifrågan. Resultatet presenteras i form av en mycket uppmärksammad debattartikel på DN Debatt idag.

De viktigaste delarna i det moderata förslaget är att kriminalisera allt organiserande av tiggeri (men däremot inte göra det straffbart för den enskilde tiggaren att sitta och tigga). Vi vill också förändra ordningslagen så att kommunerna i sina ordningsstadgar kan reglera eller förbjuda tiggeri på angivna platser eller områden, eller om de så önskar kanske införa tillståndsplikt för tiggeri. I praktiken lär detta innebära att man kan införa kommunalt förbud mot tiggeri om man så önskar. Vi vill också öka möjligheten för kommunerna att genom kommunala ordningsvakter se till att kommunens ordningsföreskrifter efterlevs, och ta krafttag mot illegala bosättningar, där vi vill göra det enklare och billigare för fastighetsägare och kommuner att avhysa tiggare från privat eller allmän mark.

Sammantaget innebär detta en tydlig markering att moderaterna vill motverka tiggeri.

Jag är personligen mycket nöjd med moderaternas omsvängning i frågan och vet att detta är ett starkt önskemål från både moderata väljare och en majoritet av allmänheten. En längre kommentar finns på min blogg idag, www.ericsoniubbhult.se

Moderaterna vill - äntligen - skärpa lagstiftningen mot tiggeri

2015-04-30

Under flera tre års tid har jag lagt mycket tid och energi på tiggerifrågan, allt från att besöka Rumänien och på plats diskutera saken med många olika personer, till att besöka tiggare på plats i Sverige, samtala med polis, socialtjänst, kommunpolitiker och andra berörda. Anledningen är att jag sett hur problemet växt i omfattning, inte minst i Borås, Göteborg och Stockholm, och upplevt frustrationen från både kommuner och berörda fastighetsägare, och inte minst allmänhetens stora ogillande av tiggeriet, ett ogillande som det senaste året närmast växt till ilska. I höstas lade jag också en motion i riksdagen där jag förespråkade en utredning av nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri, kopplat till olika typer av åtgärder för att förbättra situationen för tiggarna i deras hemländer. Alla mina blogginlägg om tiggeriet har jag samlat på denna sida.

Jag har vid flera tillfällen sagt att eftersom problemen med tiggeriet är så omfattande och växer hela tiden går det inte att bara avfärda lagstiftning mot tiggeriet, även om det är en svår etisk och moralisk fråga. Fram till valet 2010 var det dock en närmast tabubelagd fråga i moderaterna, där minsta utspel kring förbud mot tiggeri genast avfärdades offentligt av ansvariga. Vi har dessutom ett några år gammalt partistämmobeslut om att "överväga förbud mot organiserat tiggeri", men det har inte varit någon som velat stå upp för detta beslut överhuvudtaget. Ibland har detta känts oerhört frustrerande.

I går redovisade jag mina skäl till att jag det senaste halvåret blivit allt mer övertygad om att det behövs någon form av lagstiftning mot tiggeriet. Det är också något jag envist framfört internt i moderaterna. Tillsammans med fyra andra moderata riksdagsledamöter skriv vi ju också vår debattartikel "Dags att överväga ett förbud mot tiggeri" i Expressen för ett par veckor sedan. Vi har i stort sett uteslutande mötts med uppskattning för vårt förslag. Den kritik vi förväntade oss har i stort sett uteblivit helt. Förra veckan höll moderaterna ett seminarium om tiggeriet (som jag berättade om på bloggen) och i går träffades ett antal moderata riksdagsledamöter och tjänstemän för att slutligen förankra moderaternas linje i tiggerifrågan.

I dag beskriver vår partisekreterare Tomas Tobé och vår tidigare justitieminister Beatrice Ask den nya moderata linjen kring tiggeriet i en debattartikel på DN Debatt. Man kan sammanfatta förslagen i fyra punkter:

1. Kriminalisering av organiserande av tiggeri. Det innebär att det kan bli förbjudet och straffbart att exempelvis ordna tiggarresor till Sverige eller inom Sverige, att organisera uppförande av tiggarläger, att organisera utplacering av tiggare eller att övertala människor att sitta på en viss plats och tigga. Förbudet skulle även gälla organisering och påtryckningar inom familjer eller klaner (som verkar vara det vanligast förekommande). Däremot är inte tanken att göra det straffbart i sig för den enskilde tiggaren att sitta och tigga.

2. Förändring av ordningslagen så att kommunerna i sina ordningsstadgar kan förbjuda tiggeri på angivna platser eller områden, eller om de så önskar införa tillståndsplikt för tiggeri, på samma sätt som för annan penninginsamling. I praktiken skulle detta innebära möjlighet att införa kommunalt förbud mot tiggeri.

3. Öka möjligheten för kommunerna att genom kommunala ordningsvakter se till att kommunens ordningsföreskrifter efterlevs, så att inte otillåtet tiggeri förekommer eller illegala bosättningar uppförs. Detta gör att man inte alltid skulle behöva anlita polisen för att tillse att odningsreglerna efterlevs.

4. Skärpta åtgärder mot befintliga illegala bosättningar, där vi vill göra det enklare och billigare för fastighetsägare och kommuner att avhysa tiggare från privat eller allmän mark. Detta riktar sig egentligen inte bara mot läger uppförda av tiggare, utan även mot annan illegal ockupation av mark, exempelvis av "asfaltläggare" eller bärplockare som tillfälligt vistas i Sverige.

Jag kan för egen del inte vara annat än nöjd, och jag är ganska övertygad om att mitt och andras utspel i frågan har påskyndat partiets omsvängning. Med de förslag vi nu presenterar från moderat sida skulle det gå att relativt snabbt och enkelt få till regler som kraftfullt motverkar tiggeriet, och den kommun som så önskar skulle i praktiken kunna införa kommunalt förbud mot tiggeri. Samtidigt tar vi krafttag mot illegala bosättningar vilket är ett växande problem.

Min enda kritik är att det tagit så lång tid för moderaterna att komma till denna logiska slutsats. Det borde gjorts redan för flera år sedan. Men bättre sent än aldrig. Nu ska de moderata förslagen ställas samman i form av en partimotion till riksdagen kommande motionsperiod.
Elfsborg öser in mål och befäster sin plats bland topplagen

2015-04-30

Förlusten förra omgången mot Halmstad petade ned Elfsborg till en tredjeplats från serieledningen som gulsvart haft två omgångar, men efter segern igår mot Kalmar med 2-1 passerade Elfsborg Blåvitt i allsvenska tabellen när alla lag spelar sjätte omgången, och ligger nu tvåa efter Malmö. Mycket tyder väl på att de 3-4 första lagen kommer att turas om att leda allsvenskan ända fram till slutspruten i höst. Extra kul är att Elfsborg i år är ett av allsvenskans målfarligaste lag!


Antalet tiggare i Sverige har fördubblats på ett år

2015-04-29

Sveriges television redovisar idag en ny kartläggning över antalet tiggare i landet. Det har fördubblats på ett år. Siffrorna ligger i linje med det som regeringens särskilde samordnade, Martin Valfridsson, redovisade för oss på ett seminarium nyligen, där han ppskattade att det finns mellan 4.000 och 6.000 tiggare i landet. Intressant är också att tiggarna numera kommer från ett större antal länder än tidigare, inte bara från Rumänien och Bulgarien.

Martin Valfridsson säger också till SVT att det finns "oroande tendenser". "Det kommer mer hårdföra typer som påstår sig ha rätt att ta betalt för vissa platser och tvinga andra under hot om våld och utpressningssituationer att betala för att få sitta på en viss plats". Detta stämmer väl med information som jag själv fått från ett antal olika källor.

Både på textTV och i artikeln på webben kommenteras även vår debattartikel där vi efter moget övervägande landar i att det kan vara dags att faktiskt överväga ett nationellt förbud mot tiggeri. Martin Valfridsson delar inte vår åsikt. "Jag tror inte på den lösningen. Det vore att sopa problemet under mattan. Man använder inte straffrätt på det viset", säger han.

Jag tycker det är olyckligt att tala om "straffrätt", vi föreslår ju inte alls i vår artikel att tiggare ska straffas. Det viktiga är att skicka en signal till berörda länder och minska tillflödet av tiggare, samt göra det enklare att avhysa tiggare från allmän plats och därmed minska tiggeriet och den kriminalitet som följer i tiggeriets spår. Om man inte vill införa ett nationellt förbud mot tiggeri kan man exempelvis genom nationell lagstiftning ge kommunerna möjlighet att införa kommunala tiggeriförbud i ordningsstadgan, eller införa möjlighet till kommunal tillståndsprövning precis som vid annan penningsinsamling.

Jag har länge diskuterat tiggerifrågan och varit tveksam till att förbjuda tiggeri. Både av moraliska/etiska och praktiska skäl. Men det är flera saker som utvecklats på ett mycket olyckligt sätt den senaste tiden som gör att jag nu landat i att det trots allt behövs någon form av tiggeriförbud:

1. Antalet tiggare har ökat och tiggeriet har blivit mer aggressivt. Tiggare blockerar entréer, går fram till människor och tigger, ställer sig i vägen på gågatorna, går runt i tunnelbanevagnar eller på uteserveringar och sticker upp sina muggar i ansiktet på människor. Man kan också råka ut för ilska från tiggare när man inte ger pengar. Tiggeriet har helt klart ändrat karaktär och blivit ett ordningsproblem för samhället i övrigt.
2. Tiggarnas läger växer och blir ett allt större sanitärt problem. Både privata fastighetsägare och kommuner och företag har problem med att få olagliga läger avhysta. Skadegörelse och nedskräpning är ett växande problem och medför kostnader för fastighetsägarna och markägarna. Parker och grönområden ockuperas och blir därmed inte längre tillgängliga för allmänheten.
3. Kriminaliteten och utnyttjandet av tiggarna växer. Man tvingas allt oftare betala för platser till kriminella nätverk, man luras till Sverige på falska premisser och tvingas skuldsätta sig för transporten. I vissa fall tvingas tiggarna lämna ifrån sig delar av sina ihopptiggda pengar till andra. Misstankar finns hos polisen om både prostitution och människohandel i samband med tiggeriet.
4. Allt fler barn förekommer i samband med tiggeri. Både som medföljande som tvingas bo i tiggarlägren medan föräldrarna tigger, men också i flera fall som aktiva tiggare. Barnen måste garanteras skolgång i hemlandet i stället för att befinna sig i tiggarläger i Sverige. Nolltolerans mot barn i samband med tiggeri förekommer på vissa orter, jag vet att det är så i exempelvis Stockholm och Borås, men det medför samtidigt kostnader för kommunerna att se till att barnen transporteras hem till sina hemländer.
5. Samhällskostnaderna ökar. Kostnader för härbärgen, avhysningar, hemtransporter, avstädning av lägerplatser, akutsjukvård och kostnader för socialtjänst, polis och kronofogdemyndigheter ökar. Ofta konkurrerar tiggarna dessutom om resurser som annars är till för andra utsatta människor i vårt samhälle.
6. Integrationen av nyanlända kan påverkas negativt och främlingsfientligheten öka. Tiggeriet skapar en växande irritation hos medborgarna, mängder av insändare och arga mail och telefonsamtal till politiker och ansvariga myndigheter är ett bevis på detta, men det syns även i det växande kravet på ett tiggeriförbud, liksom att allt färre ger pengar till tiggarna. När irritationen över tiggeriet växer finns uppenbar risk att även främlingsfientligheten ökar generellt. I längden skadar det integrationen av alla nyanlända flyktingar. Detta är en aspekt som sällan nämns, men som jag finner ytterst oroande.

Dagens "politiskt korrekta" åsikt är att "man kan inte förbjuda fattigdom" och att "ett tiggeriförbud bara sopar problemen under mattan". Jag tycker båda argumenten är ytterst svaga. Jag är helt övertygad om att utvecklingen går mot att vi på ett eller annat sätt kommer att förbjuda tiggeri. Det finns en stor majoritet för ett förbud enligt de opinionsmätningar som gjorts. Den som inte vill ha ett tiggeriförbud måste tala om hur vi då ska få stopp på tiggeriet? Att bara säga att "hemländerna måste ta sitt ansvar" räcker inte. Alla vet att det är en mycket komplicerad fråga att ordna rimliga boenden, sociala trygghetssystem och arbete år alla fattiga i Östeuropa. Det kommer att ta decennier att lösa. Vi måste agera här och nu och lyssna på alla de medborgare som har tröttnat på tiggeriet. Men självklart vore det allra bäst om ett nationellt eller lokalt förbud mot tiggeri i Sverige kunde kopplas till någon form av att EU bidrog till ett akut grundläggande socialt skyddsnät på miniminivå i de viktigaste länderna (främst Rumänien och Bulgarien). Kanske med pengar från EU:s socialfonder?

I dag träffades vi, ett 15-tal moderata riksdagsledamöter och tjänstemän, under ledning av förre justitieministern Beatrice Ask, för att diskutera hur partiet ska hantera tiggerifrågan. Flera av oss som undertecknade debattartikeln om tiggeriförbud deltog. Det blev en bra diskussion och resultatet kommer att presenteras inom kort.
Arbetsförmedlingen landar fel om behovet av hög invandring

2015-04-28

Dagens Nyheter berättade nyligen om en rapport från Arbetsförmedlingen (AF) som hävdar att "Sverige behöver få hit upp emot 100.000 invandrare per år för att klara välfärdens finansiering". Om Sverige de närmaste årtiondena ska kunna ha tillräckligt många invånare som kan jobba, betala skatt och finansiera morgondagens välfärd så behöver vi ta emot betydligt fler invandrare än vad de flesta svenskar tänkt sig sade AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg till DN. "Minskar vi invandringen så minskar vi också våra framtida intäkter". Arbetsförmedlingens besked fick stort medialt genomslag.

Jag menar att hela kalkylen är i grunden felaktig. AF räknar nämligen bara intäkter, men glömmer kostnaderna. Man antar i rapporten att invandrare även i framtiden kommer att ha runt 64% sysselsättningsgrad (jämfört med runt 80% för svenskfödda). För att få en viss mängd invandrare i arbete räknar man "bakvägen" och måste alltså ta emot betydligt fler. Och då spricker kalkylen - de 36% av invandrarna som inte kommer i arbete ska ju också försörjas. Men dessa kostnader ingår inte i kalkylen. Det ökar samhällets kostnader och äter upp en stor del av vinsten som uppstår genom att 64% jobbar.

Inget land i världen har mig veterligen högre sysselsättningsgrad bland invandrare än bland infödda. Inget tyder på att Sverige skulle klara det heller. Det betyder att AF:s linje medför både ökade intäkter och ökade kostnader. Netto blir inte effekten den som man hävdar i sin rapport.

Sedan talar man bara om "invandring" rent generellt. Men det är mycket stor skillnad på lönsam arbetskraftsinvandring som täcker behovet av arbetskraft i bristyrken, och att ta emot flyktingar och asylsökande som kanske både är lågutbildade och har traumatiska upplevelser som gör att de inte kommer i arbete på mycket lång tid.

Jag upprepar det jag brukar påpeka - det finns faktiskt ingen oberoende forskning som visar att flyktinginvandring är samhällsekonomiskt lönsam. Tvärtom visar den forskning som finns att det är precis tvärtom. Man kan hävda att Sverige ska ha en generös asylpolitik av humanitära skäl, och det har faktiskt ett ganska starkt stöd bland befolkningen. Men man kan inte hävda att det är samhällsekonomiskt lönsamt och det är därför Arbetsförmedlingens rapport leder fel.

Däremot är det som sagt viktigt att värna om de generösa möjligheter för arbetskraftsinvandring som Alliansen införde. Dessa regler hotas av en ohelig allians av protektionistiska LO-företrädare och S- och V-politiker hand i hand med främlingsfientliga Sverigedemokrater. Det är lite märkligt att man vill försvåra den invandring som är absolut mest samhällsekonomiskt lönsam.
En kväll i TV-huset

2015-04-28

I går var det moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra som grillades i SVT:s "Partiledaren". Jag var en av de moderater som fanns med i den särskilt inbjudna publiken. Intervjun hade fokus på två för moderaterna mycket jobbiga frågor, Decemberöverenskommelsen och Invandringspolitiken. Det är frågor där det finns stora åsiktsskillnader inom partiet och partiledarens uppgift är att försöka hålla ihop partiet. Jag tycker Anna hanterade detta på ett klart godkänt sätt. Och hon var lysande när hon beskrev hur moderaterna samlar både liberaler och konservativa och hur dessa ideologier kan samsas inom samma parti. Anna är i övrigt lugn och sympatisk i intervjusammanhang och jag tror hon fick en del nya supportrar igår.


(S)veket

2015-04-27

I dag deltar moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra i SVT:s program "Partiledaren" som sänds från TV-huset i Stockholm klockan 19. Jag kommer att vara på plats i publiken och följa utfrågningen. Vad passar väl bättre som uppladdning än denna bild som visar kontrasterna i svensk politik just nu?Intervjuad om skola för tiggande EU-migranters barn

2015-04-27

I morse blev jag intervjuad av Radio Sjuhärad med anledning av mitt blogginlägg i går om nolltolerans mot barn i tiggerisammanhang och att det vore olyckligt om vi skulle erbjuda skola för tiggande EU-migranterns barn. Det
skulle göra mer skada än nytta. Klicka på bilden för att lyssna på inslaget.Vi ska självklart inte erbjuda skola åt tiggande EU-migranters barn

2015-04-26

Dagens Nyheter har idag en artikel om frågorna kring EU-migranternas barns eventuella rätt till skolgång i Sverige. Man beskriver rättsläget enligt följande, och vad jag kan bedöma är det korrekt, eftersom riksdagen - tyvärr enligt min åsikt - för några år sedan beslutade om rätt till skolgång för "papperslösa". Ett beslut jag förgäves försökte argumentera emot, eftersom jag tycker det var helt fel på alla sätt. Personer som vistas illegalt i Sverige ska självklart inte erbjudas skola till sina barn. Det gör bara att vi uppmuntrar människor att hålla sig gömda och skapar ett slags "andra klassens medborgare". Det går främst ut över barnen.

Reglerna kring EU-medborgares rätt till skolgång är idag kopplade till på vilken grund personen har rätt att vistas i landet. Alla EU-medborgare har uppehållsrätt i tre månader, men saknar rätt till skolgång under den perioden. Kommunerna har dock möjlighet att erbjuda undervisning om de vill.

EU-medborgare som vistas i Sverige i över tre månader utan uppehållsrätt – och som därmed är papperslösa – har däremot tydlig rätt till skolgång. I praktiken betyder det att barn till tiggare har rätt att gå i skolan om de stannar kvar längre än ett kvartal. Men det förutsätter att kommunen gör bedömningen att de verkligen är papperslösa.

Vid mitt besök i Rumänien och vid samtal med personer med insyn i romernas situation så är det ingen tvekan om att många åtgärder som görs för att lyfta den romska (och andra fattiga folkgruppers) situation inte alltid fungerar särskilt bra. Dessutom har Rumänien svårt att ha råd med den medfinansiering som krävs för att få ta del av EU-medel.

Men i stort sett alla jag talade med vid vårt besök var överens om att just satsningen på skola till barnen faktiskt var det som fungerade bäst. Skolorna finansieras till en del med EU-medel, och den rumänska regeringen menar att just satsningen på skola för barnen är den bästa långsiktiga åtgärden för att lyfta människor ur fattigdom och ge dem en chans till egen försörjning.

Bilden är från Calarasi i sydöstra Rumänien som jag besökte 2012, och visar ett EU-medfinansierat skolhus i den romska bosättningen.

Om Sverige nu ger tiggande EU-migranter rätt att sätta barnen i svensk skola efter tre månader i landet uppmuntrar vi dels tiggarna att stanna kvar längre än de tre månader som lagen medger, dels lockar vi tiggarna att ta med sig sina barn till Sverige i stället för att gå i skolan hemma i Rumänien. Därmed slår vi effektivt undan benen på alla rumänska ansträngningar att ge barnen utbildning.

Dessutom kan man ju fråga sig hur mycket ett barn med rumänsk modersmål kan lära sig på några månader i svensk skola? Och hur våra redan svårt ansträngda skolor ska hantera detta, med tolkar och extra resurser som lär behövas? Och hur påverkar det andra utrikes födda barn och andra barn med särskilda behov som är bofasta i Sverige? Hur ska våra skolor prioritera användingen av sina begränsade resurser?

Slutsatsen för min del är solklar - svenska kommuner ska självklart inte erbjuda skola åt tiggande EU-migranters barn. Glädjande nog ser jag att även Folkpartiet tänker i liknande banor. Det är bra. Nu måste sansade röster ta ton i debatten. Den svenska missriktade välviljan slår ständigt nya rekord och medför tyvärr ofta att vi förvärrar probem i stället för att lösa dem.
Moderaterna säger nej till försämrade ränteavdrag

2015-04-24

De två regeringspartierna ger olika besked kring ränteavdragen, där finansminister Andersson (S) säger att ingen försämring är aktuell, medan finansmarknadsminister Bolund (MP) är betydligt otydligare i frågan och närmast antyder att en försämring skulle finnas på agendan.

I det läget är det viktigt att riksdagens största oppositionsparti ger tydliga besked. Det är inte aktuellt för Moderaterna att försämra ränteavdraget. Särskilt inte eftersom det skulle riskera att strama åt för familjer med stora lån. Det finns till och med risker att för snabba och hårda åtstramingar i sig kan skapa nya kriser. Dessutom ska man komma ihåg att regeringens politik med andra skattehöjningar kommer att slå mot hushållens ekonomi och påverka tillväxten.

I sammanhanget ska man också komma ihåg att de skenande fastighetspriserna främst är ett problem i Stockholm, Göteborg och på några universitetsorter som Uppsala och Lund. I stora delar av landet upplever man inga extrema prisökningar eller prisnivåer, på vissa ställen är det tvärtom fallande priser som gäller. Politikerna måste se hela landet och alla invånare och inte alltid anpassa all politik efter Stockholm och storstadsproblemen.

Istället för att försämra ränteavdragen bör man fortsätta stärka amorteringskulturen, vilket jag skrev om i går. Arbetet med amorteringskrav bör genomföras på ett sådant sätt att det inte riskerar att hushållens konsumtion, och därmed tillväxten, påverkas negativt. Det borde gå att lösa relativt enkelt genom att Finansinspektionen utfärdar rekommendationer som är i linje med sitt föreslagna amorteringskrav, rekommendationer som bankerna sedan följer.

I dag citerar för övrigt Borås Tidning min blogg från i går, och det känns som ett passande citat med tanke på min bakgrund från bankvärlden. Jag tror det flesta av mina gamla bankkolleger håller med mig. Det fina är att denna linje faktiskt fungerar utmärkt för alla kunder, alla kreditgivare och alla fastighetsköp över hela landet. Sverige är olika!


Om detta stämmer är det närmast skamligt av EU

2015-04-23

Det blir mycket om flyktingsituationen runt Medelhavet idag. Men jag måste bara kommentera denna länk från The Guardian. Om det stämmer att EU vid sitt extra krismöte angående flyktingsituationen endast tänker erbjuda vidarebosättning för 5.000 kvotflyktingar - i hela EU (!) är det närmast skamligt. Det är ungefär så många asylsökande som lilla Sverige ensamt tar emot på två veckor...
Orealistiskt förslag från C och FP om "humanitära visum"

2015-04-23

I en debattartikel i Expressen idag föreslår europaparlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Cecilia Wikström (FP), tillsammans med Centerpartiets migrationspolitiske talesperson, Johanna Jönsson, diverse "åtgärder" för att hantera flyktingsituationen kring Medelhavet. Flera av förslagen är bra, exempelvis att öka närvaron i Medelhavet för att kunna rädda nödställda och att öka möjligheten till arbetskraftsinvandring i EU, och se till att alla länder, i likhet med Sverige, tar emot kvotflyktingar. Men ett av förslagen är synnerligen ogenomtänkt. Man föreslår nämligen även "humanitära visum" så att flyktingar kan resa lagligt till ett EU-land och söka asyl. Jag förstår inte hur man kan presentera ett så ogenomtänkt förslag.

I artikeln skriver man bland annat att "Uppemot en miljon människor, om inte fler, inväntar varmare och lugnare väder för att fly till EU. Fyra miljoner syrier befinner sig i flyktingläger i grannländerna".

Sverige är samtidigt idag vad jag vet det enda landet i EU som ger permanent uppehållstillstånd mer eller mindre automatiskt till alla flyktingar från Syrien.

Om det idag finns "minst en miljon människor" (troligen i hvuudsak syrier) som väntar på chansen att ta sig till EU, och Sverige för dem framstår som det i särklass bästa alternativet eftersom vi har de mest generösa reglerna (permanenta uppehållstillstånd), hur stor del av denna dryga miljon flyktingar skulle då söka sig till Sveriget om vi började utfärda humanitära visum? Låt oss försiktigt anta att det trots allt bara blir hälften av den dryga miljonen som reser till Sverige för att söka asyl (troligen skulle det bli betydligt fler). Hur skulle Sverige överhuvudtaget kunna hantera ytterligare en halv miljon asylsökande utöver den rekordstora tillströmning vi redan ser? Har Fredrick Federley och Cecilia Wikström ens funderat över detta innan de presenterade sitt förslag?

När vi dessutom vet att det finns ytterligare minst tre miljoner flyktingar i läger i Syriens grannländer blir ekvationen ännu svårare att få ihop. Om vi införde "humanitära visum", hur många av dessa tre miljoner flyktingar skulle inte också vilja komma till Sverige? Har förespråkarna för humanitära visum ens funderat över hur mycket ett litet land som Sverige med 9,5 miljoner invånare kan klara av? Finns det någon gräns? Förslag om "humanitära visum" kommer även från andra politiska partier, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, liksom från Rädda Barnen och från diverse debattörer. Det är inte utan att man funderar över varför bara naiva och orealistiska röster hörs i debatten?

De flesta realister inser att det faktiskt finns gränser för vad vi kan klara av i lilla Sverige, hur generösa och humana vi än vill vara. Det är tur att i vart fall riksdagens tre största partier, S, M och SD (som samlar drygt 70% av väljarna) utrryckt stor skepsis eller tydligt motstånd mot humanitära visum. En ohelig allians kan man tycka, men någon måste faktiskt ta ansvar för Sverige och alla som redan bor här.
Moderat riksdagsseminarium om tiggeriet

2015-04-23

I dag anordnade moderaterna ett välbesökt seminarium i riksdagen om tiggeriet, under ledning av förre justitieministern Beatrice Ask. I panelen fanns Martin Walfridsson, tidigare statssekreterare för Beatrice Ask på justitiedepartementet och numera av regeringen utsedd nationell samordnare för att hantera tiggerifrågorna. Dessutom Veronica Wolgast Karlberg från Socialförvaltningen i Stockholm, Lars Lindeberg från polisen i Gävleborg, och Sven Kihlgren från Kronofogdemyndigheten.

Martin Walfridsson uppskattar att antalet tiggare i Sverige ökat till mellan 4.000 och 6.000 idag. Tiggarna kommer främst från Rumänien, Bulgarien, men även från exempelvis Tjeckien, Slovakien, Italien, Spanien och Polen. Walfridsson var mycket tydlig med att han visserligen har ett ansvar för att hjälpa kommunerna med nationella riktlinjer för hur man ska hantera tiggeriet, men att den långsiktiga lösningen på problemen inte finns i Sverige utan i tiggarnas hemländer.

Det allvarligaste problemet idag enligt Walfridsson är att allt fler barn förekommer i samband med tiggeriet, både som tiggare och som boende i tältläger och övernattningsbilar. I Uppsala finns uppskattningsvis ett 30-tal barn, i Söderhamn finns ett 20-tal barn i ett läger. I Stockholm har man däremot nolltolerans mot barn i samband med tiggeri, och skickar hem dem på kommunens bekostnad.

I Stockholm finns uppskattningsvis mellan 800 och 1.000 tiggare idag, och antalet växer hela tiden. Vintertid finns 129 platser på härbärgen inom projektet "Vinternatt" (1/11 till 30/4). Därefter har man sommartid ett hundratal platser. De flesta som söker sig dit är män, endast 3,6% är kvinnor. Under 2014 ordnade man hemresor till 480 personer, vilket man nu insett är en ineffektiv metod eftersom tiggarna kommer tillbaka ganska snabbt och då förväntar sig att få betald hemresa även nästa gång. Ryktet sprids också i Rumänien att kommunen ordnar hemresor, vilket stämmer med den bild jag fick av situationen när Borås valde samma lösning. Hur mycket pengar Stockholm idag satsar på härbärgen, hemresor, stöd till frivilligorganisationer, avhysningar, städningar av tidigare boplatser mm kunde inte kommunens representant svara på.

Polisen i Gävleborg hade indikationer på både människohandel och prostitution i samband med tiggeriet, och då främst i ett större läger på Moheds Camping. Vid ett tillslag av polis gjordes anmälan om människohandel, men den lades ned på grund av svårighet med bevisningen. Varje morgon transporteras ett hundratal tiggare från lägret under organiserade former med bilar till både Sundsvall, Dalarna och norra Uppland. Mer pengar hanteras än vad man tidigare trott, uppemot 300-400 beräknas en genomsnittlig tiggare dra in. På campingen betalar man 4.000 i månaden för en campingstuga, och där bor 6-8 personer i varje. Ägaren till campingen uppger att hyrorna betalas punktligt, vilket i sig visar att tiggeriet i detta område är lönsamt. I lägret finns minst 20 barn med skolplikt som inte går i skolan utan ägnar sig åt att tigga eller som "objekt" i samband med tiggeri. Polisen har också sett tydliga kopplingar mellan bärplockarintressenter, kringresande asfaltsläggare och tiggare. Mycket talar för att tiggarna sommartid erbjuds svarta jobb i samband med bärplockning eller asfaltläggning.

Kronofogden upplever ökande problem med särskild handräckning ("avhysning") av personer som olovligen bosatt sig på annans mark. Dessa problem gäller såväl tiggande EU-medborgare som bärplockare och asfaltläggare. Det är komplicerat och mycket dyrt för markägare att genomdriva avhysning, och det är mycket resurskrävande för kronofogdemyndigheten och polisen. Man har också problem med aktivister som stör och hotar personal i samband med avhysningar, samt med "beskyddargrupperingar" som försöker motarbeta avhysningar för att kunna fortsätta tjäna pengar på tiggeriverksamheten. Man har också problem med att hitta tolkar. Vid underrättelse i förväg flyttar ofta hela tiggarlägret över en tomtgräns till granntomten, och då måste hela processen börja om igen. Man ser också exempel på hur skrotbilar köps upp av uppköpare, ställs på parkeringsplatser och hyrs ut som bostad till tiggare. Under 2014 fick kronofogden 235 ansökningar om särskild handräckning ("avhysning") av denna typ av otillåtna bosättningar. 50% kom från Stockholm, 25% från Västra Götaland. Främst är det juridiska personer och kommuner som ansöker, för enskilda markägare blir det för dyrt och många upplever en rättslöshet. Ungefär en fjärdedel av de begärda avhysningarna verkar ha genomförts.

Mina egna reflektioner efter seminariet är att situationen är än mer allvarlig än jag trodde och att antalet tiggare är större än jag tidigare befarat. Arbetssituationen för både polis och kronofogdemyndigheter är mycket ansträngd, och kostnaderna och problemen ökar. Samtidigt växer kommunernas kostnader för att hantera tiggeriet och både privatpersoner och företagare upplever en rättslöshet i samband med markockupationer och andra problem i tiggeriets spår.

I samband med dagens seminarie hade vi mycket passande en slutreplik i Expressen till Stadsmissionens representant, som skrev en replik på vår debattartikel om att överväga ett tiggeriförbud. Frågan om tiggeriförbud kom också upp till diskussion på seminariet, men flera röster kritiserade tanken på ett förbud. För egen del har jag allt svårare att se hur tiggeriet skulle kunna stoppas eller i vart fall minskas utan ett förbud? Ett besked om att Sverige avser att införa ett förbud skulle vara en bnra första signal, även om lagstiftning alltid tar sin tid. Alternativet är att låta problemen växa ytterligare.
Göran Hägglunds sista votering

2015-04-23

I dag deltog Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i sin sista votering.
Självklart passade jag på att få en bild!


Sund kreditgivning viktigare än tvingande amorteringskrav

2015-04-23

Finansinspektionen, FI, backar från förslaget om ett mer eller mindre tvingande amorteringskrav från 1 augusti. FI tycker visserligen att det behövs, men är osäker på om myndigheten har lagligt stöd för att på egen hand införa detta avbetalningstvång på bolån. Osäkerheten uppkom efter kritiska remissyttranden från lagkunniga.

Samtidigt säger Bankföreningen i ett pressmeddelande idag att bankerna i flera år arbetet för att stärka amorteringskulturen, vilket har gett resultat. Den senaste bolåneundersökningen visar att 9 av 10 låntagare med hög belåningsgrad amorterar och att amorteringstakten har ökat de senaste åren. Bankerna kommer enligt Bankföreningen att fortsätta ge låntagare en individuell amorteringsplan och främja en god amorteringskultur.

För mig som jurist, tidigare anställd på bank och med lång erfarenhet av både kreditgivning och av att hjälpa kunder med betalningsproblem, tycker jag Bankföreningens besked är det viktiga. En sund kreditgivning med rimliga amorteringsvillkor utformade efter varje kunds situation är bra mycket bättre än tvingande regler eller lagstiftning. Därför har jag svårt att bli särskilt bekymrad efter Finansinspektionens besked.

En sak är däremot bra - diskussionen om skuldsättning och amortering har varit bra och säkert öppnat ögonen på en del låntagare. Det låga ränteläget ger utmärkta möjligheter för många att amortera lite extra, och det har man glädje av den dag räntorna stiger igen.

Svenska hushåll har hög skuldsättning påstås det. Det är på ett sätt sant, men samtidigt har också hushållens förmögenheter ökat kraftigt - både när det gäller bostadsvärden, värdepappersinnehav och banktillgodohavanden. Saken är den att svenskar allt oftare köper sin bostad i stället för att hyra (troligen på grund av den stora bristen på hyresrätter). Det gör att fler lånar för bostadsköp. Då ökar skuldsättningen, men samtidigt finns ett värde i form av bostaden som man äger. Under förutsättning att skulden är rimlig i förhållande till bostadens värde, och att man inte lånat mer än man klarar att betala (även med en betydligt högre räntenivå), så behöver inte skuldsättningen vara något stort problem.

Viktigast är att motverka orimliga prisökningar på bostäder som på sikt kan skapa en fastighetsbubbla. Då är det viktigt att den byggnation som faktiskt satte fart de sista åren med Alliansregeringen åren fortsätter i samma takt och ökar ytterligare för att motverka bostadsbristen. Men då kan inte regeringen säga nej till alla reformer som kan snabba på och underlätta bostadsbyggandet och tro att man löser allt med statliga subventioner. Där borde diskussionen föras i stället för att lägga allt krut på att diskutera ett amorteringskrav som i praktiken redan tillämpas.
Därför är en Alliansregering med stöd av SD inte realistisk

2015-04-23

Jag får en hel del frågor och synpunkter med anledning av "decemberöverenskommelsen". Många verkar mena att eftersom Alliansens budget i höstas fick stöd av Sverigedemokraterna så finns i praktiken ett "block" bestående av Alliansen + SD som lätt kan köra över dagens regering. Men den analysen har stora brister.

För det första måste man granska SD:s hela politik. Även om det - mot förmodan - skulle gå att ena Alliansen och SD om en gemensam migrationspolitik finns det andra centrala politikområden där SD:s åsikter går rakt emot Alliansens. Det gäller exempelvis skatter, arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringar, utbildningspolitik och EU-frågor. Man ser också att SD inte kan räkna hem de "besparingar" man påstår sig göra på en mer restriktiv invandringspolitik, där man vill minska invandringen med 90%. En så kraftig minskning skulle kräva att Sverige bryter mot internationella konventioner. SD:s negativa syn på integrationspolitiken skulle dessutom göra det ännu svårare att integrera de invandrare som redan finns i vårt land. Dessutom "glömmer" SD en del av kostnaderna som löper vidare för nyanlända som redan finns i Sverige. Kraftigt minskad invandring skulle inte över en natt minska kostnaderna lika mycket.

Exempelvis är det märkligt att vissa verkar tro att SD skulle vilja "hjälpa" Alliansen att stoppa regeringens budget med förslag om höjda arbetsgivareavgifter för unga. Många känner nog inte till att SD vill göra samma höjning av arbetsgivareavgifterna som regeringen och dessutom höja arbetsgivareavgifterna generellt med ytterligare 1 procentenhet! Ovanpå detta vill man höja restaurangmomsen, vilket alltså går längre än vad S-MP-regeringen föreslår.

Även på andra områden för SD ren vänsterpolitik. Inom arbetsmarknadspolitiken vill SD riva upp "Laval-lagen och försvåra för utländska företag att verka i Sverige. Man vill också förbjuda kommunala avknoppningar i skola och förskola och införa någon form av "vinstförbud" för företag i välfärdssektorn. Man vill också höja ett antal bidrag och ersättningar kraftigt, och slopa hela avgiften till a-kassan. Denna bidragspolitik går rakt emot Alliansens arbetslinje. Sammantaget hotar SD:s politik enligt finansdepartemantets beräkningar att minska sysselsättningen med 90.000, vilket är mer än vad regeringens politik väntas medföra.

För det andra. Förra mandatperioden röstade SD oftare på Alliansens politik än oppositionens, men denna mandatperiod ser det ut precis tvärtom. Anledningen är att om SD inte har något avvikande förslag så låter man regeringens förslag vinna, oavsett regering. Man kan alltså inte använda SD:s stöd till Alliansregeringen förra mandatperioden som argument för att SD skulle stödja Alliansen i dag. I höstas röstade för övrigt inte SD på Alliansens budget för att de gillade den, utan för att de ogillade regeringens budget ännu mera.

För det tredje finns det idag inget stöd inom något av Allianspartierna för att bilda regering med SD:s passiva eller aktiva stöd. Självklart kan detta förändras över tid, men det krävs i så fall att alla fyra Allianspartierna tar ett sådant beslut eftersom Alliansen vill hålla ihop. Jag bedömer det som ytterst osannolikt inom överskådlig tid. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att före valet 2014 lovade Alliansen att inte bilda regering som byggde på SD:s aktiva stöd. Ett sådant vallöfte bör hållas om inget väldigt oförutsett inträffar.

Jag ser inget problem med att samarbeta med SD i enskilda frågor. Finns det stöd för kloka politiska beslut i enskilda frågor ska man ta vara på det, oavsett parti. Häromveckan gjorde tex Alliansen upp med Vänsterpartiet i Finansutskottet i frågan om bankernas kontanthantering. Då var det SD som räddade regeringen. I en annan fråga kan Alliansen få igenom sina förslag med stöd av SD. Men därifrån till att bilda regering och lägga fram en budget med stöd av SD är det ett mycket stort steg.

Inget är ristat i sten, särskilt inte när dagens regering bryter vallöften på löpande band och för en politik som skadar Sverige. Regeringen spelar ett högt spel och ska inte känna sig alltför säker på att decemberöverenskommelsen överlever om man tänjer för mycket på den. Men för att kunna bilda regering med stöd av andra partier krävs en politisk samsyn i de stora frågorna - budget, skatter, arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar. Den samsynen finns idag inte mellan Alliansen och SD.
Lite tankar kring flyktingsituationen vid Medelhavet

2015-04-22

Det är lätt att förfasas över situationen runt Medelhavet där flyktingsmugglare tjänar enorma pengar på att skicka människor i döden i små sjöodugliga båtar. Frågan är bara vad som är bästa lösningen?

Vissa menar att den enda lösningen är "fler lagliga vägar in i EU". Exempelvis talar man om att det skulle vara möjigt att söka asyl eller få "humanitära visum" på EU-länders ambassader i krigshärjade länder. Hur skulle det lösa problemet?

För det första - ambassaderna, om de ens är öppna av säkerhetsskäl, är oftast belägna i huvudstäderna. Få flyktingar i andra delar av av ett krigshärjat land har möjlighet att ta sig till huvudstaden för att söka asyl på en ambassad. Det lär exempelvis vara få i IS-kontrollerade områden i Norra Syrien och Irak som kan ta sig till Damaskus eller Bagdad för att söka asyl. Samma sak i Libyen, där en miljon flyktingar (Aktuellt i går kväll) sägs vänta i Benghazi för att ta sig till EU. Samtidigt finns ambassaderna i Tripoli, vars styre ligger i konflikt med de grupper som styr Benghazi. Hur många av flyktingarna i Benghazi kan ta sig till Tripoli för att söka asyl? Det lär endast vara människor i relativt lugna huvudstäder som kan använda den föreslagna möjligheten att söka asyl. De är samtidigt sannolikt de som minst behöver det.

För det andra. Om ett sådant system ska upprättas måste givetvis alla europeiska länder göra på samma sätt, och sedan fördela de asylsökande mellan sig efter något slags fördelningstal. I annat fall lär de flesta söka sig till Sverige eller Tyskland, precis som idag, inte minst för att många har vänner, bekanta eller släktingar som redan finns där. För syriska flyktingar finns inget alternativ som är bättre än Sverige, med tanke på att vi ensamma ger permanent uppehållstillstånd. Med tanke på att det idag finns över en miljon syriska flyktingar i läger i Libanon är det inte svårt att gissa vad som skulle hända om en svensk ambassad i Beirut skulle bevilja asyl till alla som önskar. Hur skulle Sverige klara av att exempelvis hantera 250.000 eller 500.000 ytterligare flyktingar? Det är inga orealistiska tal om man skulle införa ett sådant system. Ska man ha ett system med asylansökningar på ambassader kan Sverige givetvis inte ha andra regler än resten av EU.

För det tredje. Om en person beviljas asyl på en svensk ambassad - hur ska denne person sedan ta sig till Sverige? Ska Sverige bekosta flygresa också, eller hur har förespråkarna för denna modell tänkt sig detta?

För det fjärde. De som inte beviljas asyl på ambassaden, utan får den avslagen kommer givetvis att lockas av flyktingsmugglarna att kasta sina pass och ID-handlingar och göra ett nytt försök att söka asyl i något EU-land i stället. Och då kommer de att vara hänvisade till samma rangliga båtar som idag, och tvingas betala samma skyhöga summor till smugglarna som idag.

Bästa lösningen måste vara att EU stoppar rangliga båtar redan vid kaj i Benghazi och andra utskeppningshamnar. Samtidigt måste nätverken av flyktingsmugglare nystas upp och de skyldiga ställas inför rätta för medverkan till mord eller dråp. Parallellt med detta måste omfattande hjälp ges till flyktingar på plats, exempelvis i läger i Libanon, Jordanien och i andra länder, för att minska människornas desperata behov av att söka sig till EU.

I sammanhanget är det intressant att EU-kommissionen säger att länderna i Norra Europa måste ta en större del av ansvaret eftersom situationen för länderna i sydeuropa är ohållbar. Frågan är dock om EU-kommissionen tagit del av EU:s egen statistik över vilka länder som ta ansvar? I går skrev dessutom Dagens Nyheter att "förra året tog Italien hand om 170.000 båtflyktingar och asylprocessen kan ta upp till två år". Jag blev fundersam över dessa siffror eftersom min bild när jag talar med insatta personer är att Italien snarare passivt ser på när flyktingar bryter mot principen om att söka asyl i första land och i stället söker sig till norra Europa, och då främst Tyskland och Sverige. Om principen om "första land" hade tillämpats hade en betydligt mindre flyktingström nått Sverige.

Jag tog fram lite statistik från Migrationsverkets hemsida. Figuren visar antalet pågående asylärenden i varje land den 30/9 2014 (siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat):Tyskland hade överlägset flest pågående asylärenden, medan Sverige har i särklass flest i förhållande till folkmängd. Italien kommer bara femma, efter Frankrike och Grekland. Spanien kommer först på 10:e plats. Några 170.000 asylsökande i Italien som sitter och väntar på beslut ser man inget av i den officiella EU-statistiken, snarare runt 30.000 pågående asylärenden, mot 45.000 i Sverige. Visst kan siffrorna ha ändrats i år, men flyktingströmmarna över Medelhavet har varit stabila och stora varje sommar de senaste åren, så skillnaderna mellan 2014 och 2015 är sannolikt inte jättestora. Det är med andra ord inte så "synd" om Italien när det gäller trycket från asylsökande som det låter i media och från EU-kommissionen. Situationen i Sverige är betydligt värre. Inte minst på grund av att Italien som sagt låter de asylsökande resa vidare till Sverige i stället för att hantera deras ansökningar på plats.
Studiebesök vid Citybanan i Stockholm

2015-04-22

I dag följde jag med på ett mycket intressant besök i arrangemang av Västsvenska Handelskammaren. Vi besökte Citybanan i Stockholm, den 6 km långa tågtunneln för pendeltåg som ska avlasta spåren för fjärrtåg genom Stockholm. Västsvenska Handelskammaren ville ge oss västsvenska riksdagsledamöter chansen att "lära oss mer om Västlänken" som man skrev i sin inbjudan.

Före besöket nere i tunneln fick vi en föredragning om projektet. Man håller budget och verkar bli klara tidigare än beräknat. Samtidigt är stora delar av bygget genom stabilt berg. Jag ställde en fråga om detta och fick beskedet att 90% av tunnelbygget i Stockholm består av sträckor där man spränger sig fram genom stabilt berg. Sprängmassorna används sedan för att tillverka makadam för bygget så det mesta materialet går åt under bygget. I Göteborg är som bekant läget helt annorlunda. En stor del av bygget kommer att gå genom lera och massorna måste deponeras. Dessutom behövs åtgärder för att skydda byggnader från sättningsskador (vilket man även tvingats till på några ställen i Stockholm). Projektledningen för Citytunneln verkade inte alltför bekymrade över detta, även om de sa att bygget i Göteborg "blir en utmaning". De verkade dock tycka att Citytunneln och Vöstlänken var ganska jämförbara.

Bygget genom under jord i Stockholm verkar inte ha mött några större protester från allmänheten. Vi frågade varför det var så (till skillnad mot situationen i Göteborg) och fick svaret att det antagligen berodde på att stockholmarna dels ser att kapaciteten på pendeltågen behöver utökas, dels att det mesta av bygget sker under jord och att man inte gjort några större ingrepp i staden under byggtiden, vare sig på byggnader, parker eller grönområden. Min egen reflektion är att detta skiljer sig på ett dramatiskt sätt mot Göteborg där just skövlingen av parker som Hagaparken och Kungsparken, liksom delar av Liseberg knappast kommer att uppskattas av göteborgarna.Här är jag ca 40 meter under jord i service- och evakueringstunneln som löper längs med tågtunneln på hela sträckan. Detta till skillnad mot Västlänken i Göteborg där det bara finns räddnings- och evakueringstunnlar på delar av sträckan. I stället kommer det att finnas evakueringstrappor upp till markplan, något som Räddningstjönsten i Gölteborg inte är helt nöjda med i sitt remissvar.Genom dubbla brandskyddsdörrar tar man sig från service- och evakueringstunneln in till själva tågtunnlarna under Stockholms Central. Fyra parallella spår löper under tunnelbanan och Centralstationen.Här står jag vid ett av de blivande spåren, och till höger ett spår där man redan lagt ut rälsen.Här är hela gruppen samlad på en av de två enorma perrongerna. Till höger ses en av uppgångarna mot Centralstationen. Fyra rulltrappor av totalt 44 stycken (!) som ska ta resenärerna upp till tunnelbaneperrongerna och Centralstationen. Stockholm har helt andra resandeflöden och befolkningsstorlek än Göteborg och den nya underjordiska stationen är dimensionerad för kraftigt växande trafik i framtiden.

Det blev ett intressant besök som för min del underströk de stora skillnaderna mellan Stockholm och Göteborg, både vad gäller fysiska markförutsättningar för byggnation och storleken på befolkning och resandeströmmar. Samtidigt blir man imponerad av teknik och lösningar och det mesta lär säkert gå att lösa även i Göteborg. Men dyrt lär det bli, och förstörelsen av Göteborg under byggtiden lär bli betydligt värre än vad den blivit i Stockholm under bygget av Citybanan.
Fick sällskap av Carl Bildt i hissen

2015-04-22

Jag fick trevligt sällskap i hissen idag av vår förre utrikesminister. Han har nämligen ett rum på samma våning som jag på moderaternas riksdagskansli, och fortsätter att vara en resurs för partiet även om han inte så ofta är i huset. Glasögonen är förvisso nya, men i övrigt är det samme kloke och charmerande Carl Bildt som alltid.


Elfsborg försvarade serieledningen i Allsvenskan

2015-04-21

foto från Elfsborgs hemsida


Efter en helt galen match, där alla fem målen föll de första 20 minuterna, besegrade Elfsborg AIK i toppmötet på Borås Arena. AIK har faktiskt inte vunnit i Borås sedan 2002! I och med dagens seger behåller Elfsborg ledningen i Allsvenskan. Och 10 mål framåt på fyra matcher imponerar!

Det är nog ingen vågad gissning att de fem lag som ligger först i dagens tabell också blir de som kommer att slåss om medaljerna.Min interpellation om "statligt ocker" uppmärksammas

2015-04-21

Dagens Samhälle idag:Kan EU-migranter få rätt till bidrag trots olaglig vistelse i landet?

2015-04-21

Uppsala Nya Tidning berättar om att Försäkringskassan slagit larm till regeringen om att man måste ändra reglerna så att inte EU-migranter kan få rätt till barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag även om de vistas i landet utan tillstånd. Efter en ny lagtolkning sedan 2013 får man tydligen inte längre kontrollera den så kallade uppehållsrätten, utan alla som har vistats tillräckligt länge i landet (normalt ett år) kan få rätt till olika sociala ersättningar och bidrag, även om man vistas här utan tillstånd. Till saken hör att även om man i efterhand upptäcker att bidrag betalats ut på felaktiga grunder måste tydligen utbetalningarna fortsätta (!) så länge personen vistats i landet under samma förhållanden som när beslutet om bidrag fattades.

I sammanhanget är jag förvånad över att ingen verkar kontrollera om EU-medborgare som vistas i Sverige följer tremånadersregeln eller inte. Det är ganska uppenbart att en del av tiggarna i Stockholm exempelvis vistats här betydligt längre än så, och det är också den uppgift jag får när jag talar med frivilligarbetare. Tiggarna sitter på samma plats månad efter månad, vinter som sommar. Det är givetvis fel i sig om man bryter mot tremånadersregeln, men det blir ju ohållbart om detta i en förlängning också leder till att man så småningom också får rätt till bidrag från det svenska samhället. Om detta blir känt lär det knappast minska mängden EU-medborgare som söker sig till Sverige för att tigga på våra gator.

Det hela låter mycket märkligt, och jag har bett mina moderata kolleger i socialförsäkringsutskottet undersöka saken närmare. Jag tycker också det är lite konstigt att ingen på Försäkringskassan reagerat på detta tidigare och slagit larm?
Nummer ett på twitter förra veckan

2015-04-20


Borås Tidning talar klarspråk om rödgrönt skolfiasko

2015-04-20

Sällan har väl någon så fullständigt sågat Socialdemokratisk skolpolitik och brutna vallöften som denna ledare i Borås Tidning i fredags: "De river ner, de stör och de fördärvar. Värstingarna - de rödgröna i Borås och i regeringen - gör vad de kan för att göra livet surt för både lärare och elever". Kritiken är synnerligen välförtjänt. Klicka för mer läsvänlig storlek!


Svenska ungdomar flyttar hemifrån tidigast i EU trots bostadsbrist

2015-04-19

Vi hör ständigt om den akuta bostadsbristen, både när det gäller små lägenheter och studentboenden, vilket bland annat påstås göra att våra ungdomar inte kan flytta hemifrån. I dag kommer samtidigt EU-statistik från Eurostat som visar att svenska ungdomar flyttar hemifrån tidigare än i något annat EU-land. I Sverige är kvinnor i snitt 19,3 år och män 19,9 år - i genomsnitt alltså 19,6 år - när de flyttar hemifrån. Jämfört med 2011 har svenska ungdomar dessutom blivit yngre när de lämnar föräldrahemmet. 2011 var kvinnorna i snitt 20,7 år och männen 21,6 år gamla när de skaffade eget boende.

Något stämmer inte. Är bostadsbristen en myt? Eller är det något fel med EU-statistiken? Om bostadsbristen är ett så stort problem borde ju snarare åldern när man flyttar hemifrån stiga över tid? Vart tar alla ungdomar vägen som lämnar föräldrahemmet tidigast i EU?

Fakta: Då flyttar man hemifrån: (Källa: Eurostat)

Sverige: 19,6 år
Danmark: 21,0 år
Finland: 21,9 år
Nederländerna: 23,5 år
Frankrike: 23,6 år
Tyskland: 23,9 år
Storbritannien: 24,1 år
Estland: 24,3 år
Lettland: 24,5 år
Belgien: 24,9 år
Österrike: 25,4 år
Irland: 25,6 år
Litauen: 25,9 år
Luxemburg: 26,4 år
Tjeckien: 26,7 år
Cypern: 27,8 år
Ungern: 27,8 år
Polen: 28,2 år
Rumänien: 28,5 år
Slovenien: 28,8 år
Spanien: 28,9 år
Portugal: 29,0 år
Bulgarien: 29,1 år
Grekland: 29,3 år
Italien: 29,9 år
Malta: 30,1 år
Slovakien: 30,7 år
Kroatien: 31,9 år
Stort intresse för vår debattartikel om att överväga ett tiggeriförbud

2015-04-18

Disskussionerna går varma på både facebook och twitter om vårt debattinlägg i Expressen där vi menar att det är dags att överväga ett förbud mot gatutiggeri. Jag har också fått många kommentarer via mail, sms och telefon. Visst finns det en och annan som tycker vi är "kalla och hårda människor" som ens luftar denna fråga, men en bedövande majoritet verkar dela vår åsikt. Faktum är att de negativa reaktionerna varit väldigt mycket mindre omfattande än tidigare när jag diskuterat dessa frågor i media. Det är ännu ett tecken på att en växande majoritet av människorna i Sverige börjar tröttna på tiggeriet, vilket ju även syns i opinionsmätningar där stödet för ett tiggeriförbud växer.

I går skrev Nyheter24 en stort uppslagen artikel med anledning av vårt debattinlägg och ordnade dessutom en omröstning bland läsarna. En stor majoritet verkar dela vår åsikt om att det är dags att överväga ett tiggeriförbud. Även Dagens Samhälle uppmärksammade saken och länkade till Expressen.

I dag är jag också citerad i Borås Tidning:Det viktigaste syftet var att skapa en debatt kring frågan och att argumentera för vår linje. Det är bara att konstatera att det har fungerat, och diskussionen lär fortsätta.

Läs alla mina tidigare blogginlägg om tiggeriet här!
Allt fler verkar ha tröttnat på tiggeriet

2015-04-18

Situationen i Göteborgsområdet blir allt mer besvärlig när det gäller tiggeriet, allt enligt en artikel i Göteborgs-Posten idag. Antalet tillfälliga boplatser runtom i Göteborg har ökat, liksom klagomålen från allmänheten. Det slås fast i en ny rapport som tagits fram av göteborgspolisen tillsammans med ett antal kommunala förvaltningar. Förra sommaren fanns det flera olika boplatser spridda runtom i Göteborg – i de flesta fall handlade det om en mindre grupp vuxna som tillfälligt satt upp tält eller husvagn. Men i Kallebäck bodde det nära 100 vuxna och drygt 20 barn när polisen gjorde en ID-kontroll vid en avhysning i juni förra året. Så stora boplatser har det inte funnits i Göteborg tidigare. I den nya rapporten om illegala bosättningar talas om en oro inför våren och sommaren. Indikationer visar nämligen på att allt fler EU-medborgare kommer till Göteborg. "Förvaltningarna har redan i dag knappa resurser att hantera frågan och trycket från medborgarna är också högt på att kommunen skall vidta åtgärder" säger man i rapporten.

Jag fick förresten även ett tips om en nyhetsartikel i Dagens Nyheter från oktober förra året som jag hade missat. Den beskriver läget i Stockholm. Det har definitivt inte blivit bättre utan tvärtom har tillflödet av nya tiggare tilltagit de senaste månaderna. Uppskattnbingsvis finns nu uppemot 1.000 tiggare i Stockholmsområdet.

Jag får regelbundet arga kommentarer även från invånare i Borås som tröttnat på det allt mer påträngande tiggeriet. Och allt oftare syns kommentarer på insändarsidor i våra tidningar. Som exempelvis detta i Borås Tidning idag:Ska vi verkligen bara stillatigande låta detta få fortsätta? Är det inte dags att även lyssna på alla människor som känner oro och obehag av tiggeriet? Och fundera över vad ett fortsatt växande tiggeri kommer att medföra för belastningar på vårt samhälle?
Viktigt med bred överenskommelse kring försvarspolitiken

2015-04-17

I dag presenteras en överenskommelsen om Sveriges försvarspolitiska inriktning 2016-20 som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna ingått tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Från moderat sida har utgångspunkten varit att ta ansvar för landet och medverka till en bred överenskommelse på försvarsområdet. Det är en styrka i en orolig tid att visa prov på denna enighet. Det ger trygghet för de män och kvinnor i Försvarsmakten som tjänar vårt land och det är en viktig markering mot alla länder i Östersjöområdet. För Moderaterna har det varit viktigt att få till stånd en utredning om för- och nackdelar med ett Natomedlemskap. Det har också varit viktigt att Vänsterpartiet inte ges något inflytande över försvarspolitiken.

Överenskommelsen innebär en långsiktigt stärkt försvarsförmåga för Sverige i ett osäkert omvärldsläge. Försvaret får nu goda möjligheter att stärka den operativa förmågan. Bredden i överenskommelsen säkerställer god genomförbarhet under kommande år. Överenskommelsen innehåller flera delar:

• Resursförstärkning med 10,2 miljarder till 2020 utöver de resursökningar Försvarsberedningen tidigare enats om. Överenskommelsen innebär kraftiga resursökningar, sammanlagt 10,2 miljarder kronor extra till Försvarsmakten fram till 2020. Resursökningarna är helt i linje med vad Moderaterna har drivit i försvarsförhandlingarna.

• Säkerhetspolitisk utredning inklusive Nato. Överenskommelsen innebär att regeringen tillsätter en utredning som ska analysera för- och nackdelar i olika försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten samt medlemskap. Jag citerar överenskommelsen:

”Regeringen uppdrar åt en expert att ta fram en rapport som utifrån ett fristående perspektiv analyserar och redogör för innebörden av olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer, samt dessas för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, i dag och i framtiden. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten. Den innefattar bl.a. relationen till de nordiska, nordisk-baltiska och bilaterala svensk-finska samarbetena, samt till den transatlantiska länken, FN, EU, OSSE och Nato. Analysen syftar till att tydliggöra ett brett förhållningssätt till vår säkerhet och bidra till fördjupat samtal i vårt land om dessa frågor. Uppdraget sträcker sig över ett år och skall redovisas i form av en skriftlig rapport till regeringen. Samråd skall ske med ovan nämnda försvarsgrupp kring val av utredare.”

• Särskilda prioriteringar:
- För att höja den operativa förmågan i krigsförbanden satsas resurser på bland annat mängdmateriel, standardfordon och kvalificerad ammunition samt övningsverksamhet.
- En stridsgrupp Gotland organiseras från och med 2018. Stridsgruppen utgörs av ett stående mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani.
- Ett antal åtgärder vidtas för att säkerställa ubåtsjaktsförmågan. Det gäller bland annat fler besättningar, modifierade korvetter med ubåtsjaktsförmåga och bevakningsbåtar med förmåga till ubåtsbekämpning.

Min egen spontana reaktion är att det givetvis alltid finns önskemål om mer pengar från Försvarets sida, men att Alliansen tillsammans pressat regeringen så att de fått öka nivån betydligt. Det är också bra att Nato-frågan lyfts tydligare. Oavsett hur mycket pengar vi tillför Försvaret kommer Sverige aldrig långsiktigt att kunna klara sig själv mot en stark angripare. Vi är och kommer att vara beroende av samarbete med andra.
Jag pressar finansministern om förseningsavgift för trängselskatt

2015-04-17

I går lämnade jag in min elfte interpellation till finansministern, denna gång gäller det oskäligt höga förseningsavgifter vid sen inbetalning av trängselskatt. Något som ledande socialdemokrater i Göteborg var överens med Alliansen om att vilja förändra, men som nu inte blir av enligt besked från regeringskansliet. Särskilt upprörande är det att en av de ledande s-politikerna i Göteborg före valet, Anna Johansson, numera är infrastrukturminister. Det hade varit spännande att ta diskussionen med henne, men eftersom finansministern har ansvar för alla frågor om skatter och avgifter så måste frågan ställas till henne. Debatt med anledning av min interpellation lär följa senare i vår.


Dags att överväga ett förbud mot tiggeri

2015-04-16

I dag skriver jag och fyra moderata riksdagskolleger i ett debattinlägg i Expressen att det är dags att överväga ett förbud mot tiggeri. Våra argument för detta framgår av artikeln. En något nedkortad version av artikeln finns även i papperstidningen idag.

Jag har länge varit mycket tveksam när det gäller frågan om att förbjuda tiggeri. Men efterhand som problemet med tiggeriet växt i omfattning och nya "kåkstäder" byggs på allt fler ställen och den sociala misären ökar ser jag inte längre någon annan väg än att på allvar utreda hur ett tiggeriförbud skulle kunna utformas. Det var ju också något jag föreslog i en riksdagsmotion i höstas.

Det viktigaste skälet till ett förbud är att skicka en tydlig signal till tiggarnas hemländer. Dels till samhället i stort - det är inte okej att lämna över ansvaret för sociala problem till andra länder, utan man måste själva skapa sociala skyddsnät för sina invånare. Dels till presumtiva tiggare - det är inte okej att tigga i Sverige.

Att förbjuda tiggeri kommer att vara till nackdel för en del tiggare som idag lyckas tigga ihop hyfsat mycket pengar. Men det kommer samtidigt att minska antalet människor som ibland mer eller mindre luras till Sverige och ett liv i extrem utsatthet, och det kommer att förebygga en del av det utnyttjande som idag sker av utsatta människor, ibland med rent kriminella inslag som utpressning och våld. När jag personligan väger fördelar och nackdelar landar jag i att ett tiggeriförbud troligen är det mest humana trots allt. Därför bör man utreda detta förutsättningslöst och lära av andra länder som infört förbud, exempelvis Danmark och Storbritannien.

En sak är klar - så länge tiggeri är tillåtet och människor skänker pengar kommer allt fler europeer att lockas till Sverige och ett liv i extrem utsatthet och fattigdom. Tiggeriet löser inte fattigdomen utan konserverar den.


Pressmeddelande angående regeringens budget

2015-04-15

Pressmeddelande 2015-04-15

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Regeringens politik slår mot företag, jobb och människor på landsbygden

S-MP-regeringen presenterar idag en skattechock på både företagande och jobb, och försämrar samtidigt hushållens köpkraft. De skattehöjningar som presenteras innebär sammantaget 34 miljarder i höjda skatter. Endast knappt två procent (2%) av regeringens skattehöjningar på jobb och företagande går tillbaka till företagen i form av näringslivssatsningar. Skattehöjningarna på jobb och företagande är mer än 80 gånger större än satsningarna på företagen.

Regeringens politik riskerar att leda till att Sveriges jobbtillväxt bromsas upp och att arbetslösheten ökar. Det blir också dyrare att leva och verka på landsbygden, vilket särskilt bekymrar mig som riksdagsledamot från Sjuhärad.

Det enda positiva i vårbudgeten är den starka utvecklingen av tillväxten i Sverige. Prognoserna skrivs nu upp. Och det är inte så konstigt - Sverige har styrts med Alliansens budget sedan valet och våra tillväxtskapande reformer ger fortfarande positiv effekt. Frågan är vad som händer med tillväxten framöver när S-MP-regeringen steg för steg monterar ned våra tillväxt- och jobbskapande reformer, chockhöjer skatterna på jobb och företagande och försämrar hushållens köpkraft?

Läs utförligare kommentarer på bloggen idag, www.ericsoniubbhult.se

Regeringens budget slår mot företag, jobb och landsbygd

2015-04-15

S-MP-regeringen presenterar idag en skattechock på både företagande och jobb. De skattehöjningar som presenteras innebär sammantaget 34 miljarder i höjda skatter 2016, varav delar införs redan i år. 27 miljarder av de totala skattehöjningarna utgörs av höjd skatt på jobb och företagande. Endast knappt två procent (2%) av regeringens skattehöjningar på jobb och företagande går tillbaka till företagen (näringspolitik). Skattehöjningarna på jobb och företagande är mer än 80 gånger större än satsningarna på företagen. Pengarna läggs i stället främst på höjda ersättningar och bidrag och en redan på förhand av forskare utdömd 90-dagarsgaranti för ungdomar.

Hur inbillar sig regeringen att denna politik ska stärka företagen och skapa fler jobb? Regeringens politik riskerar tvärtom att leda till att Sveriges jobbtillväxt bromsas upp. Beräkningar från Finansdepartementet, som analyserat långsiktiga sysselsättningseffekter av regeringens vallöften, visar på att mer än 80 000 jobb riskerar att försvinna. Det är priset av höjda socialavgifter för unga, förändringar i a-kassan och slopad gräns i sjukförsäkringen. Regeringens politik riskerar att pressa tillbaka människor i utanförskap. Konjunkturinstitutet bekräftar bilden: Regeringens politik bedöms sänka potentiell arbetskraft och höja jämviktsarbetslösheten. Trots detta beräknar regeringen att arbetslösheten ska sjunka ordentligt kommande 2-3 år. Det är knappast realistiskt.

Regeringens skatteförslag påverkar inte bara jobbtillväxten, utan slår också direkt mot hushållens plånböcker och företagens verksamhet. Det handlar exempelvis om försämringar av RUT och ROT och höjd bensinskatt. Ökade kostnader för att anställa, minskade husavdrag och höjd bensinskatt slår samtidigt mot småföretagare i hela Sverige.

Trots att utanförskapet är fortsatt stort, väljer regeringen att höja trösklarna in på arbetsmarknaden istället för att sänka dem. Höjda anställningskostnader för unga och minskade möjligheter till husavdrag riskerar att försvaga de grupper som redan står längst ifrån arbetsmarknaden, unga och utrikes födda med låg utbildningsbakgrund.

När det gäller att värna vår gemensamma välfärd och hållbara offentliga finanser tar regeringen inget ansvar alls. Man slopar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, höjer skatten på arbete för äldre, accepterar ett fortsatt ineffektivt flyktingmottagande och planerar för att ensidigt ta bort överskottsmålet för de offentliga finanserna. Man väljer samtidigt bort viktiga skolreformer som exempelvis införandet av tioårig grundskola och utökningen av karriärtjänsterna för lärare. Sammantaget är regeringens förslag knappast vägen framåt för Sverige.

Bensinskattehöjningen förtjänar också en kommentar. Vi ser nu att det man beskrivit som en "engångshöjning" på dryga 50 öre litern i själva verket handlar om en årlig extra indexhöjning av skatten. Under denna mandatperiod lär det betyda minst 2-3 kronor i höjd bensinskatt när momsen lagts på. Med de nya EU-reglerna måste man göra samma höjning för biodrivmedel, vilket gör att skattehöjningen helt saknar miljönytta. Den enda effekten är att det blir dyrare att leva och driva företag på landsbygden och att det blir dyrare att pendla med bil till jobbet. Miljöpartiet har fått som de vill, ett bensinpris på 20 kronor litern närmar sig med stormsteg.

Det enda positiva i vårbudgeten är den starka utvecklingen av tillväxten i Sverige. Prognoserna skrivs nu upp. Och det är inte så konstigt - Sverige har styrts med Alliansens budget sedan valet och våra tillväxtskapande reformer ger fortfarande positiv effekt. Frågan är vad som händer med tillväxten framöver när S-MP-regeringen steg för steg monterar ned våra tillväxt- och jobbskapande reformer, chockhöjer skatterna på jobb och företagande och försämrar hushållens köpkraft?
Sverige i topp i globalt välfärdsindex

2015-04-14

Social progress index, SPI, heter ett mått framtaget av bland annat professor Michael Porter vid Harvarduniversitetet i USA och omfattar 52 indikatorer på allt från jämlikhet, miljö till kriminalitet. Indexet vill utgöra ett komplement till det mer traditionella BNP-måttet som mäter ett lands ekonomiska omsättning utan att ta hänsynt ill hur pengarna fördelas och används.

När sammanställningen gjordes för första gången, 2013, toppade Sverige. Men då omfattades indexet bara av 50 länder. I fjolårets rankning halkade Sverige ned från första till sjätte plats, till största del på grund av att fler länder ingick i sammanställningen.

I 2015 års index (i huvudsak baserat på 2014 års uppgifter) ingår hela 133 länder i indexet och Sverige hamnar i nu på en andra plats efter Norge. Toppen domineras av europeiska länder, 15 av de 20 högst rankade länderna finns i Europa.

S-MP-V beskyller ofta Alliansen för att ha rustat ned välfärden. Det är en horribel beskyllning med tanke på att resurserna till välfärden ökat mer än demografin och kostnadsutvecklingen motiverat under Alliansens regeringsår. Och faktum är alltså att Sverige troligen, tillsammans med Norge, har världens högsta välfärd.
Bra allsvensk start av Elfsborg - nya serieledare idag

2015-04-13


Elfsborg åkte ju ur svenska cupen efter förlust mot Örebro. Men inledningen av allsvenskan har varit desto bättre.

I dag efter en stark bortaseger mot Norrköping med 4-0 gick Elfsborg upp i allsvensk serieledning. Särskilt glädjande är att gulsvart är det målfarligaste laget i serien. Något säger mig att Elfsborg kommer att bli ett av lagen som slåss om guldet i år. Övriga lag får se upp!Som göteborgspolitikerna bäddat får man ligga

2015-04-13

Några veckor före valet i spetember 2014 lovade flera av de ledande göteborgspolitikerna, bland annat Johan Nyhus (S) och Jonas Ransgård (M) att man skulle flytta de orättvisa och hårt kritiserade betalstationerna för trängselskatt på Hisingen från och med den 1/1 2015. Det var också ett uttryckligt löfte från Alliansregeringen med förre finansministern Anders Borg (M) i spetsen att så skulle ske. Men efter valet och med en ny S-MP-regering sköts detta tyvärr på framtiden enligt ett besked i december, och ingen vet nu hur det blir.

I dag meddelar regeringen också, genom finansministerns statssekreterare, att det inte heller blir någon sänkning av förseningsavgiften för försenad inbetalning av trängselskatt. Avgiften är ju idag 500 kronor, vilket är minst sagt oskäligt om man tex missat en betalning på några tior i skatt. I dessa fall handlar det i praktiken om vad som brukar kallas för ocker. En utredning presenterades 2013 som bland annat föreslog en sänkning av förseningsavgiften till 100 kronor. Tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd (M) var positiv till detta förslag, men det hann tyvärr inte bli verklighet före valet 2014. Självklart förtjänar Alliansregeringen kritik för att detta drog ut på tiden. Men nu efter regeringsskiftet blir alltså beskedet att den höga avgiften ska finnas kvar och att det inte finns några tankar överhuvudtaget att sänka den.

Jag är inte direkt förvånad över att regeringen tar dessa beslut, mer pengar behövs ju sannolikt med tanke på att kostnaderna för Västlänken lär öka ett betydande antal miljarder mot budget. Då har man inte råd att minska intäkterna från trängselskatten, hur orättfärdiga de än är. Jag är däremot förvånad över det höga tonläget från göteborgspolitikerna efter de negativa beskeden från regeringen. Man visste faktiskt om både problemen med betalstationernas placering och förseningsavgiftens storlek när man från göteborgspolitikernas sida sa ja i kommunfullmäktige till trängselskattens utformning och storlek. Det ja som sedan låg till grund för riksdagens beslut. Hade det inte varit bättre att tänka efter innan man tog beslutet? Beslutet om trängselskatt känns tyvärr lika förhastat och ogenomtänkt som beslutet om Västlänken. Och som man bäddar får man som bekant ligga.

Själv ska jag dock göra vad jag kan och ställa finansministern mot väggen även för det brutna vallöftet om förseningsavgiften. Jag återkommer inom kort i frågan.
Skämtar regeringen med oss??

2015-04-13

I dag meddelar regeringen sotlt att det blir en "kraftfull näringspolitisk satsning" redan i årets vårbudget. Den fantastiska summan av 226 miljoner(!), alltså 24 kronor per svensk, satsas på näringslivet. Samtidigt höjer man skatterna för samma näringsliv med många miljarder, tex genom höjda arbetsgivareavgifter för unga.

Man satsar exempelvis 30 miljoner på att locka fler turister till Sverige, samtidigt som man höjer arbetsgivareavgifterna för besöksnäringen med 1,5 miljarder kronor.

Man marknadsför miljonerna och döljer miljarderna. Dagens utspel är så patetiskt och pinsamt att man undrar om regeringen skämtar med oss?


Hem till våren efter härlig skidåkning

2015-04-12

I dag kom vi hem igen efter skön skidåkning i Vemdalen. Underbart långa backar, bra underlag (minusgrader nattetid) och inte så mycket folk. I går var vädret som allra bäst, solen sken från klarblå himmel. En Irish Coffee på en av restaurangernas altaner efter dagens sista åk var inte alls fel! I morse regnade det och det kändes utmärkt att åka hemåt till våren i Ubbhult.


Argumenten mot Västlänken blir allt mer besvärande

2015-04-11

Jag har nu tagit del av Länsstyrelsens mycket kritiska yttrande över Västlänkens ingrepp i Göteborgs natur- och kulturmiljö. Yttrandet är daterat den 20 februari i år. När man läser hela yttrandet börjar man inse vidden av hur bygget av Västlänken kommer att förstöra stora delar av viktiga parker och grönområden i Göteborg och dessutom allvarligt hota viktiga kulturbyggnader. Man inser också att dessa ingrepp mörkas och bagatelliseras i andra handlingar och beslutsunderlag. Länsstyrelsens yttrande ligger helt i linje med beräkningarna från Trädplan Göteborg som menar att minst 500 stora träd offras under bygget, bland annat i Hagaparken, Kungsparken och Allén.

Nyligen varnade också Stadsmuseets experter för att Västlänken kommer att förstöra delar av Göteborgs kulturmiljöer. "Ju mer vi utarmar vår stad kulturhistoriskt, desto mindre har Göteborg att erbjuda", säger Tom Wennberg, antikvarie på Stadsmuseet och en av experterna bakom tjänsteutlåtandet.

Tidigare har ju Riksrevisionen kallat Västlänken för "det sämst ekonomiskt underbyggda infrastrukturprojektet i modern tid". Tidningen Dagens Samhälle beräknade 2012, på basis av uppgifter från Trafikverket och Riksrevisionen, att varje satsad krona i hela Västsvenska Paketet leder till en samhällseffekt på minus 55 öre! Orsaken är främst den dyra tågtunneln Västlänken som förstör hela kalkylen. I Fastighetskontorets egna kalkyler saknas ett antal miljarder i kalkylen, pengar som inte budgeterats alls.

Slutsatsen att Västlänken är samhällsekonomiskt olönsam fastslås även i denna färska kandidatuppsats på Handelshögskolan i Göteborg. Så här skriver man i sammanfattningen: "Vi konstaterar att Västlänken ger väldigt stora samhällsekonomiska nyttor, men att kostnaderna samtidigt är mer än dubbelt så stora. Tågtunnelns nettonytta är således negativ och därmed bedöms projektet inte vara samhällsekonomiskt lönsamt enligt de traditionella metoderna. Med utgångspunkt i detta diskuterar vi olika skäl till att beslutsfattare ändå har valt att gå vidare med projektet. Vi har kommit fram till att Trafikverkets utredning lämnar osäkerheter i sina kalkyler, vilket gör att man som beslutsfattare kan tolka utredningen olika."//"Lokala intressen och politiska förhandlingar tillsammans med Trafikverkets ambivalens i den egna utredningen gör det svårt att uppnå en effektiv resursallokering och demokratiskt ansvarsutkrävande."

I mitten av mars framförde för övrigt Göteborgs stadsrevisorer, med ordföranden Lars Bergsten (M) i spetsen, oro över den negativa utvecklingen när det gäller Trafikkontorets projekt, inklusive projekt inom ramen för det Västsvenska paketet. Alltför många projekt har blivit avsevärt dyrare än planerat och nu framför stadsrevisionen oro för att även Västlänken och andra delar i Vöästsvenska paketet ska spräcka budgeten.

Än allvarligare är att den fulla effekten av Västlänken inte uppnås om man inte satsar betydligt mer pengar på tilläggsinvesteringar. Så här skrev riksrevisor Claes Norgren i Svenska Dagbladet i december 2012: "Granskningen har kunnat konstatera en brist på helhetssyn när stora investeringsprojekt planeras. Nödvändiga tilläggsinvesteringar, till en kostnad om tiotals miljarder kronor, saknas i beslutsunderlagen. Ett exempel är Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga, där det saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar som uppgår till mellan 20 och 35 miljarder kronor. Dessa tilläggsinvesteringar är nödvändiga för att kunna förtäta tågtrafiken som är ett av målen med att bygga Västlänken." Pengar till dessa tilläggsinvesteringar är inte budgeterade överhuvudtaget.

Om man analyserar det underlag som Trafikverket utarbetat inser man dessutom att de uppsatta målen med Västlänken inte är realistiska. Man får väldigt liten ökning av kapaciteten i järnvägssystemet i förhållande till de enorma kostnaderna. Och pendlingen med bil minskar endast med 6 promille (!) enligt Trafikverkets egna prognoser. Effekten på regionförstoringen blir med de prognoser Trafikverket anger försumbar. Endast en ökning på en (!) promille. För en kostnad på minst 20-25 miljarder!

Det största feltänket av alla är kanske Hagastationen. Hagaområdet har inte alls så många arbetsplatser som påstås. I kalkylen över "arbetsplatser" räknar man vad jag kan se med samtliga studenter på Handels och andra universitetsutbildningar i närheten. Fast de flesta studenterna kommer inte till skolan med fjärrtåg utan bor i staden och tar cykeln eller spårvagnen till skolan. Resandet med pendeltåg till Korsvägen är också begränsat vilket resandet till dagens Lisebergsstation visar. Ingen stadsutveckling av betydelse kan heller ske vare sig i Haga eller runt Korsvägen då det saknas mark att kunna bygga nytt. Men på grund av Hagastationen och stationen vid Korsvägen kommer stora delar av Lisberg att förstöras och parken runt Hagakyrkan och delar av Kungsparken och Allén att skövlas.

Som om inte detta skulle räcka har nu också Räddningstjänsten upprepade gånger allvarligt ifrågasatt säkerheten i den kommande tågtunneln som man menar måste förändras i grunden så att räddningsinsatser kan genomföras vid behov. Detta skulle göra projektet avsevärt dyrare än planerat.

Alla dessa argument räcker gott för att kraftigt ifrågasätta hela projektet Västlänken. Och då har jag inte ens nämnt folkomröstningen förra hösten som hade ett högt valdeltagande och där en bedövande majoritet röstade nej till trängselskatten - som i huvudsak går till att bekosta just Västlänken (som ju är det i särklass största projektet i Västsvenska paketet).

Men ansvariga politiker i Göteborg blundar, stoppar huvudet i sanden och kör på - som om ingenting har hänt. Jag vill påminna om vad riksrevisor Claes Norgren sa om Västlänken i GT redan i december 2012: "Det handlar om att man av olika skäl har väldigt bråttom. Det är ett jätteförhandlingsspel. Och på väldigt kort tid kommer man fram till; "pang, här ska vi ha en investering". Och då hinner man inte analysera det här förrän man redan har bestämt sig."

Jag förstår inte hur någon som säger sig bry sig om Göteborg kan göra allt detta mot sin stad. Som född och uppvuxen i Göteborg blir jag bara bedrövad när jag inser vad som väntar.
Riksdagen stoppade feltänkta förändringar av gymnasieskolan

2015-04-09

I dag stoppade riksdagen två tänkta förändringar av gymnasieskolan. Regeringen vill ju göra gymnasieskolan obligatorisk för alla elever fram till 18 års ålder, och dessutomt vinga alla elever, även på yrkesprogrammen, att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Men riksdagen gjorde idag ett tillkännagivande till regeringen att man ska stoppa arbetet med dessa förändringar. Beslutet grundas på Alliansens gemensamma motion som även fick stöd av Sverigedemokraterna.

Andelen elever som avbryter sina studier eller inte lyckas nå godkända betyg är som störst i gymnasieskolans årskurs 3. Att införa ett obligatorium till 18 års ålder skulle i praktiken inte innebära någon förändring. De flesta elever går årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan och i den mån de gör studieavbrott så sker det oftast i årskurs 3. Eftersom de flesta elever fyller 18 år i årkurs 3 skulle de därför fortfarande ha möjligheten att hoppa av gymnasieskolan med ett obligatorium till 18 års ålder. Ett införande av en obligatorisk gymnasieskola för elever upp till 18 år är därför en felriktad reform. Gymnasieskolans utmaning är inte att det saknas ett obligatorium. Det handlar i stället om hur elevernas studiemotivation ska höjas så att fler elever slutför gymnasieskolan. Målet är att alla elever ska få slutbetyg från gymnasieskolan. Det bästa sättet att nå dit är att ge varje elev en bra grund att stå på, och det arbetet måste börja redan i grundskolan med tidigare stöd, fler skickliga lärare och mer undervisningstid. Men också hög kvalitet på gymnasieprogrammen och lärmiljöer som uppmuntrar till inlärning och studiemotivation. Dessutom bör det fortsatt vara en möjlighet, inte en skyldighet, att läsa in högskolebehörighet. Man kan inte lagstifta fram studiemotivation.

Genom gymnasiereformen 2011 blev det en tydligare indelning av gymnasieskolans program i yrkesprogram och högskoleförberedande program. Obligatoriet för yrkeselever att läsa de kurser som krävdes för grundläggande behörighet till högskoleutbildning togs bort. För att inget program skulle bli en återvändsgränd garanterades eleverna på yrkesprogrammen en möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier. Omfattningen av vissa av de gymnasiegemensamma ämnena på yrkesprogrammen minskades för att ge ett utökat utrymme för yrkesfördjupning. Från och med höstterminen 2013 finns dessutom möjlighet för alla gymnasieskolor med nationella yrkesprogram att ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie poäng.

IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har granskat effekterna av förändringen i början av 1990-talet då de tidigare tvååriga yrkeslinjerna på gymnasiet gjordes om till treåriga program med fler allmänna teoretiska ämnen. Man visar att denna reform medförde en ökad sannolikhet för avhopp från gymnasieskolan för elever med låga slutbetyg från grundskolan och från icke-akademiska hem och dessutom att längre och mer generella yrkesprogram medförde en ökad risk för arbetslöshet. Mot denna bakgrund är det märkligt att föreslå att alla yrkeselever ska tvingas läsa in grundläggande högskolebehörighet. Riksdagen säger nu att den nuvarande ordningen är bra och att det fortsatt ska vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasiets yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan.

Med riksdagens beslut ligger Alliansens gymnasiereform fast och gymnasieskolans lärare och elever kan få arbetsro och slipper nya omfattande förändringar. En bra dag för svensk gymnasieskola.
När blev blomkrukor "exkluderande design" riktad mot tiggare?

2015-04-09

Mycket ska man höra. Man hävdar på fullt allvar i denna DN-artikel att utplacering av blomkrukor utanför butiker innebär "exkluderande design" riktad mot tiggarna, för att de inte ska kunna sitta utanför dörrarna(!). Att den butik som nämns i artikeln har haft samma blomkrukor utanför samma dörr i många år verkar inte någon fästa något avseende vid. Fast egentligen är det ovindkommande i sammanhanget - varje butiksägare måste självklart ha rätt att själv besluta om man vill placera blomkrukor utanför sin butiksentré. Det är faktiskt vare sig en moralisk eller juridisk skyldighet att upplåta hela sin entré för tiggeri.

I artikeln nämns också andra exempel på "exkluderande design". Trots att det framkommer i samma artikel att det ofta är mycket välmotiverade åtgärder man gör när man vill försvåra för uteliggare och hemlösa att sova eller bygga läger på olämpliga platser.

Jag rekommenderar ledarkrönikan i Svenska Dagbladet av Sanna Rayman häromdagen där hon i likhet med mig ifrågasätter den märkliga artikeln.

Den svenska debatten kring tiggeriet har fullståndigt spårat ur. Man verkar glömma en viktig sak - det "offentliga rummet" är faktiskt inte i första hand till för vare sig tiggande EU-migranter, engelska asfaltsläggare eller polska hantverkare som vill bygga läger, utan det är till för oss alla. Bänken i busskuren är till för rörelsehindrade eller äldre som behöver sitta och vänta på bussen, den är inte primärt en sovplats. Vi har också rätt att förvänta oss att demokratiskt beslutade lagar och ordningsregler gäller lika för alla som vistas i vårt land. Det är exempelvis inte tillåtet för mig att slå upp tältet i stadsparken på semestern och rimligen måste samma regler gälla för alla andra. Och om människor upplever problem med att tiggare bygger läger på olämpliga platser måste dessa synpunkter också tas på allvar i ett demokratiskt samhälle.
Är jag verkligen den mest aktiva riksdagsledamoten på twitter?

2015-04-09

Det verkar faktiskt så.


Alliansens segrande förslag om utredning av överskottsmålet

2015-04-09

I dag antog en majoritet i Finansutskottet (M, C, FP, KD och SD) Alliansens förslag om en parlamentarisk utredning om överskottsmålet. Därmed lär förslaget också vinna vid den kommande omröstningen i riksdagen. Så här ser beslutet ut i sin helhet:

En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser.

Utskottets ställningstagande

Det finanspolitiska ramverket säkerställer finansiell stabilitet och en beredskap att klara framtida kriser och det har tjänat Sverige väl. Enligt utskottet kommer det även i fortsättningen att vara viktigt med ett antal grundläggande principer som finanspolitiken bör följa för att vara långsiktigt hållbar och transparent. Sedan ramverket infördes har den politiska uppslutningen för det successivt breddats. Det har enligt utskottet bidragit till att de offentliga finanserna utvecklats stabilt under de senaste 15 åren.

Förtroendet för Sveriges offentliga finanser är högt och statsskulden ligger på en relativt låg nivå. Det här menar utskottet skapar förutsättningar för att inleda en översyn av överskottsmålet. I skrivelsen Ramverk för finanspolitiken 20 (skr. 2010/11:79), som en bred majoritet i utskottet ställde sig bakom, betonades vikten av en återkommande analys av överskottsmålet för att se till att den valda nivån stödjer de motiv som anges för målet. Samtidigt vill utskottet understryka att förändringar av det finanspolitiska ramverket kan få långtgående konsekvenser. En eventuell förändring av överskottsmålet bör därför föregås av en grundlig analys både av vad målet har betytt för svensk ekonomi och de framtida konsekvenserna för ekonomin. Det krävs också en analys av hur en eventuell förändring av målet förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket.

För att upprätthålla ramverkets legitimitet och förankring bör den breda parlamentariska förankring som varit kännetecknande vid utvecklingen av ramverket även i fortsättningen vara grunden vid överväganden om förändringar i detsamma. Utskottet föreslår därför att regeringen snarast tillsätter en parlamentarisk utredning som ges uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av en eventuell förändrad målnivå för det offentliga finansiella sparandet och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen kan inom ramen för sitt uppdrag begära in underlag från relevanta aktörer på området. Den redovisning som följer av det uppdrag som regeringen gett Konjunkturinstitutet om att analysera konsekvenserna av en förändring av överskottsmålet kan om utredningen så finner lämpligt ingå som underlag i utredningen.

Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser. Utredningens uppdrag kan t.ex. omfatta:

• En utvärdering av hur överskottsmålet och ramverket i sin helhet har fungerat hittills,
• en scenarioanalys där ett utfallsrum av olika tänkbara framtida scenarion beskrivs och beaktas och
• en komparativ studie av motsvarande regelverk i andra länder.

Utskottet anser att utredningen bör redovisa sitt arbete mot slutet av 2016. Utskottet vill också framhålla att regeringen under den tid som den parlamentariska utredningens arbete pågår bör avstå ifrån att föreslå mer långsiktiga förändringar av överskottsmålet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Alliansens fortsatta väg mot gemensam valseger 2018

2015-04-08I dag berättar Alliansens partisekreterare i en gemensam debattartikel på DN Debatt hur det fortsatta Allianssamarbetet ska se ut de kommande åren för att både göra det möjligt för de fyra partierna att vart och ett utveckla sin politik och samtidigt vårda den gemensamma Allianstanken för att lyckas vinna valet gemensamt 2018.

• Under 2015 kommer Alliansens partier att presentera egna budgetmotioner som svar på regeringens budgetproposition. Alliansens fyra partier kommer även presentera egna vårmotioner, men en gemensam motion som svar på regeringens vårändringsbudget. Ansvar för ekonomin och att arbete och företagande måste löna sig är fortsatt självklara gemensamma utgångspunkter.
• Ett samarbete som innefattar bland annat besöksverksamhet, seminarier och utmaningsrapporter kommer att inledas i partiledningsformat.
• En gemensam alliansutvärdering genomförs för att utveckla Allianssamarbetet ytterligare.
• Gemensam utbildningsverksamhet kommer att genomföras och ett äntringskansli ska förberedas för ett regeringsskifte.
• Alliansen lovar att gå till val 2018 med ett gemensamt valmanifest.

De motståndare som har hoppats att Alliansen skulle gå i graven efter valförlusten har hoppats förgäves.
Svagt riksdagsstöd för moderata migrationsförslag

2015-04-08

I dag röstade riksdagen om flera moderata motioner som gäller migrationsområdet.

Dels vill vi se en översyn av hela utlänningslagstiftningen. Den svenska utlänningslagen har vuxit fram under lång tid och efter hand ändrats på grund av europeisk lagstiftning. Detta har gjort den svårhanterad. Den bör därför ses över för stt bli mer lättillgänglig och överblickbar. Motionen stöddes tyvärr endast av Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Dels vill vi utreda skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring. Så här skriver moderaterna i motionen: "Genom anhöriginvandring kan familjer återförenas, och nyetablerade relationer över nationsgränserna får en chans att blomma. Saknas det goda förutsättningar till integration redan vid ankomsten riskerar dock anhöriginvandrare att hamna i utanförskap och bidragsberoende. Försörjningskravet infördes för att stärka drivkrafterna för arbete och integration och för att öka incitamenten att flytta dit där det finns arbeten. Syftet med anhöriginvandring är familjeåterförening, inte skydd. För personer på flykt från krig eller förföljelse finns det ett asylsystem, enligt vilket Sverige kan erbjuda skydd vid behov. Statistik från Migrationsverket visar att undantagen är så omfattande att försörjningskravet berör endast en mycket liten del av anhöriginvandringen. När en så liten del av anhöriginvandringen omfattas av försörjningskravet ger kravet inte avsedd effekt för jobb och integration. För att kunna behålla en fortsatt generös invandrings- och asylpolitik bör regeringen därför utreda om försörjningskravet borde omfatta fler anknytningspersoner än i dag och om undantagen är för omfattande i sin nuvarande utformning." Tyvärr stödddes även denna motion enbart av Moderaterna och Sverigedemokraterna, vilket innebär att Sverige även fortsättningsvis kommer att vara ett av få länder som i praktiken närmast saknar försörjningskrav vid anhöriginvandring.

I sammahanget kan jag ju påpeka att både moderaterna och riksdagen i övrigt förståss lika gärna direkt ha sagt ja till min motion om Skärpt försörjningsansvar vid anhöriginvandring. Jag tycker egentligen inte ens att frågan behöver utredas nämnvärt, det hade egentligen räckt att ta bort en del av de undantag som tillfördes det moderata förslaget efter begäran av övriga partier i Alliansregeringen. Men inte nog med att min motion avslogs, inte ens en utredning om skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring kunde riksdagen alltså ställa sig bakom. Jag tycker det är närmast beklämmande med tanke på den situation vi har i mottagningsorganisationen idag med akut brist på bostäder och arbete för nyanlända. Man kan inte direkt beskylla riksdagens majoritet för att vara särskilt klarsynt i migrationsfrågan.
Endast moderaterna röstade för översyn av regler för avhysning

2015-04-08

Jag har tidigare berättat att mina två moderata riksdagskolleger Jessika Roswall (advokat till yrket) och Maria Malmer Stenergard (Kronofogde till yrket) motionerat om att det är krångligt, tidskrävande och dyrt för fastighetsägare att få till stånd avhysning av personer som olovligen bosatt sig på deras mark och att regeringen därför bör ta initiativ till en översyn av regelverket kring avhysning och särskild handräckning. Den moderata riksdagsgruppen ställde sig bakom detta förslag vid dagens omröstning i riksdagen, men tyvärr var det inget annat parti som backade upp motionen och den blev därför avslagen.
Bra men ganska blygsam satsning på järnvägsunderhåll

2015-04-07

Enligt mediauppgifter vill regeringen vill lägga 620 miljoner kr på järnvägsunderhåll i år, och därefter 1,24 miljarder per år kommande tre år.

Det är givetvis bra att S-MP-regeringen fortsätter den väg som Alliansen inledde, när vi mer än fördubblade satsningarna på järnvägsunderhåll som varit kraftfullt eftersatt under de tidigare 12 åren av s-styre fram till 2006. 620 miljoner 2015 och 1,24 miljarder åren efter kan låta imponerande men det är ganska lite i relation till att Alliansen ökade resurserna för järnvägsunderhåll med över 43 miljarder (!) under sina åtta regeringsår. Från 42,6 miljarder till 86 miljarder för perioden 2014-2025. Figuren nedan beskriver hur det sett ut sedan det sista beslutet om resurser som togs av den gamla s-regeringen innan Alliansen tillträdde, och hur Alliansens två beslut sett ut.Men visst, satsningar är bra. Men det gäller också att veta vad man ska lägga pengarna på. Där finns många stora och viktiga frågetecken.
Många Alliansframgångar - trots Decemberöverenskommelsen

2015-04-05

Jag får en hel del kritiska mail och synpunkter med anledning av "Decemberöverenskommelsen" och har stor respekt för den frustration som många moderata sympatisörer känner inför denna överenskommelse.

Tanken med överenskommelsen, som gäller fram till 2020, är ju att det ska vara möjligt att styra Sverige i minoritet. Jag kommenterade överenskommelsen i mellandagarna (se bloggen den 29/12, inlägget finns fortfarande kvar allra längst ned på denna sida), och konstaterade då att det nog trots allt var det minst dåliga alternativet av de alternativ som fanns, även om jag känslomässigt är lika frustrerad som många av mina väljare över att det inte finns något bättre, politiskt realistiskt, alternativ.

Det finns både fördelar och nackdelar med överenskommelsen vilket jag påpekade den 29/12. Den gör det å ena sidan möjligt för Alliansen att bilda en handlingskraftig regering efter en eventuell seger över de rödgröna 2018, men kan givetvis också försvåra möjligheten just att lyckas med denna valseger om väljarna upplever att oppositionen blir alltför tandlös. Men en sak är klar - utan överenskommelsen hade en Alliansregering i minoritet aldrig kunnat styra Sverige framöver. Det bör man ha i minnet när man riktar kritik mot överenskommelsen.

Man ska också veta hur förutsättningarna såg ut. För det första fick S+MP med stöd av V ett större väljarstöd än Alliansen. Alliansen kan alltså inte bilda en regering utan aktivt stöd från SD och det finns inget intresse inom Alliansen att göra detta. Inte minst lovade ju Alliansen i valrörelsen att inte bilda regering med stöd av SD, och vallöften bör man rimligen hålla. SD röstade dessutom inte på Alliansens budget i höstas för att man gillade den, utan för att man till varje pris ville fälla regeringens. I många övriga riksdagsfrågor stödjer SD idag regeringens förslag vid omröstningarna. Det är mot den bakgrunden Decemberöverenskommelsen ska ses. En Alliansregering är tyvärr inget alternativ i dagsläget.

Är då Moderaterna och Alliansen en tyst, försynt och tandlös opposition som i skuggan av Decemberöverenskommelsen låter den V-stödda S-MP-regeringen göra som den vill? Faktum är att det är precis tvärtom! Det finns inte något exempel i modern tid på en opposition som fått igenom så mycket av sin politik som Alliansen lyckats med det senaste halvåret. Och det finns inget exempel på en lika svag regering sedan fp-regeringen på 1970-talet.

Här är en lista med inte mindre än 75 (!) exempel där Alliansen fått stöd i riksdagsvoteringar för sina förslag och därmed kört över regeringen, eller där Alliansen fått igenom sin politik redan vid utskottsbehandlingen. Allt under de senaste sex månaderna. Sammanställningen omfattar både större och mindre frågor. Bland de större kan givetvis nämnas stadsbudgeten för 2015, samt att vi beslutat att vårdvalet ska vara kvar, bestämt att sjukförsäkringsreformen ska ligga fast och beslutat att behålla vårdnadsbidraget. Det finns också ett stort antal viktiga beslut inom exempelvis justitieområdet, trafikområdet och miljöområdet. Utöver det som nämns i listan har regeringen i förebyggande syfte dragit tillbaka vissa propositioner som man vet inte skulle gå igenom riksdagen.

Inom kort väntas riksdagen även besluta om att regeringen inte ensidigt kan besluta om förändrat överskottsmål i statens budget utan en parlamentarisk kommission som först tittar på frågan. Det kommer också beslut om att stoppa regeringens planer på att göra gymnasieskolan obligatorisk och att tvinga alla elever att läsa in högskolebehörighet. Och mer följer - listan kommer att bli längre efterhand och omfatta frågor även från andra politkområden. Moderaterna och resten av Alliansen sitter definitivt inte med armarna i kors - vi lyckas få igenom massor av Allianspolitik. Och det arbetet kommer vi att fortsätta med alldeles oavsett Decemberöverenskommelsen. Dagens S-MP-regering är extremt svag och kommer att få väldigt svårt att genomföra stora delar av sin politik även om man får igenom sin budget.
Glad påsk!

2015-04-03

Jag önskar alla mina bloggbesökare en riktigt glad påsk!


Stödet för ett tiggeriförbud ökar kraftigt bland svenska folket

2015-04-03

På bara ett halvår har stödet för ett förbud för tiggeri ökat kraftigt, visar en opinionsundersökning från Aftonbladet/Sverige tycker. När frågan "Är det ett bra eller ett dåligt förslag att förbjuda tiggeri?" ställdes i september 2014 svarade 36 proc att det är ett bra förslag. I den senaste mätningen, genomförd den sista veckan i mars, var andelen 49 procent. Kraftigast ökar stödet för ett tiggeriförbud bland dem som sympatiserar med M, C, KD - och kanske lite oväntat, V. Bland SD:s sympatisörer har stödet för ett förbud varit stort hela tiden.

En liknande mätning, gjord av Novus för TT i början av mars, visade att 56 procent var för ett förbud.

Att stödet för ett tiggeriförbud ökar, trots att säkert många inser att det inte är alldeles enkelt att tillämpa i praktiken, tolkar jag som ett slags desperation hos svenska folket. Man börjar helt enkelt dels tröttna både på tiggeriet som företeelse som blir allt mer aggressivt och störande, och dels blir man alltmer bekymrade över växande problem med misär, våld och inslag av ren människohandel och ibland ren kriminell verksamhet i tiggeriets spår. Man ogillar också att det växer fram rena kåkstäder runt våra storstäder.

I riksdagen är dock stödet för att seriöst utreda och överväga ett tiggeriförbud svagt. Totalt har 104 av riksdagens 349 ledamöter har svarat på en anonym enkät från Aftonbladet om synen på tiggeriförbud. Resultatet visar att riksdagsledamöterna är mer negativa till att förbjuda tiggeri än svenska folket i stort. Endast 24 procent av dem som svarat tycker att ett förbud är bra eller borde övervägas, och jag tillhör som bekant den skaran.

I artikeln citeras "en av de som svarat". "Men det (ett eventuellt tiggeriförbud alltså, min anm.) måste kombineras med åtgärder på EU-nivå och i hemländerna om det ska fungera. Förbud är svårt att tillämpa i praktiken, men det är viktigt att skicka en signal till omvärlden att tiggeri i Sverige inte är okej", säger en av ledamöterna som säger ja till ett tiggeriförbud. Jag kan bekräfta att det är mitt eget svar som citeras, jag känner igen min formulering.

En betydligt större andel av riksdagsledamöterna som svarat är dock negativt inställda. "Det är svårt att förbjuda fattigdom" säger en. Detta är en vanlig invändning som jag inte anser har med saken att göra överhuvudtaget. Ett tiggeriförbud förbjuder inte fattigdom, men det förbjuder tiggeri. Två helt olika saker. De flesta fattiga i Europa reser inte till andra länder för att tigga. Problemen måste lösas med ekonomisk utveckling och snabba sociala reformer i varje enskilt land som möjligen samordnas på EU-nivå för att gå snabbare och garantera ett hållbart socialt skyddsnät i hela EU. Fattigdomen löser vi inte genom ett ökat tiggeri, snarare kan tiggeriet lura in människor i ännu djupare fattigdom och skuldsättning vilket artikeln i mitt förra blogginlägg ger ett tragiskt exempel på.
Är rätten till tiggeri verkligen värd att försvara?

2015-04-03

Jag fortsätter att följa alla rapporter och alla mediagranskningar av tiggeriet som jag får tips om. Det senaste reportaget i Aftonbladet är klart intressant, även om jag inte alls delar ledarsidans åsikter om vad man ska göra åt saken.

Jag har försökt få grepp om flera viktiga saker kring tiggeriet, och artikeln bekräftar en del av de slutsatser jag redan dragit.

Det är helt uppenbart att många luras till Sverige på kredit efter fagra löften från skrupelfria personer i hemlandet som överdriver tiggeriets lönsamhet. Allra svårast är det givetvis för de nya tiggare som kommer nu, eftersom de mer erfarna redan lagt beslag på de bästa och mer lönsamma platserna, vilket också bekräftas i artikeln. Man bekräftar också det jag tidigare påtalat, att det blir allt mer bråk mellan desperata tiggare om platserna. När man väl är här upptäcker man att det nu finns så många tiggare i våra storstäder att det inte är så lätt att tigga ihop ens till mat för dagen och man har definitivt inte råd att åka hem igen. Och misstanken att en del tiggare dessutom tvingas lämna ifrån sig en del av den magra dagskassan eller tvingas betala för sin "plats" gör ekvationen ännu svårare att få ihop. Även om man lyckas tigga ihop någon hundralapp eller mer per dag så har man dessutom en skuld för resan hit att betala. Jag har nu fått samma siffra från så många av varandra oberoende källor att jag vågar säga ganska säkert att en enkel resa från Rumänien till Sverige kostar runt 1.500 kronor per person. Uppgivenheten hos paret i artikeln, som ångrar djupt att de reste till Sverige, skär i hjärtat. "Vi är fast i Sverige" säger kvinnan. Dessutom är man skuldsatta till ingen nytta. Med ett svenskt tiggeriförbud som hade kungjorts på plats i romska samhällen i Rumänien och med mer kunskap om hur livet som tiggare är hade de kanske aldrig hamnat i denna situation?

Min egen slutsats är att Sverige måste ta krafttag för att nere i Rumänien och Bulgarien sprida kunskapen om att de svenska städerna nu hyser så många tiggare och att svenskarna samtidigt verkar ha tröttnat på att lämna pengar i burken, vilket gör att det enda som väntar är ett liv i armod under en bro eller viadukt där man kanske inte ens har råd med mat och än mindre att resa hem igen. Och dessutom poängtera att om man reser på kredit har man en skuld att betala, och dessutom finns risken att vissa personer kommer att kräva hyra av de bästa tiggarplatserna eller på andra sätt försöka kapa åt sig en del av det man tigger ihop. Dessutom måste vi påpeka att alla rykten om att svenska staten eller svenska kommuner erbjuder mat, boende och hemresa är falska. Om denna kunskap sprids kan kanske i vart fall en del människor förmås att avstå från att resa till Sverige för att tigga. Detta kan man göra oavsett om man diskuterar tiggeriförbud eller inte.

Samtidigt förstår jag inte riktigt de röster som envist försvarar att tiggeriet får fortgå, trots att man vet att det medför att en växande ström av människor lockas till Sverige och ett liv i värsta armod i våra städer, och där en del utnyttjas, hotas eller trakasseras på olika sätt. Jag ser inget hedervärt alls i att försvara rätten till tiggeri. Tvärtom drar det ned alltfler människor i ännu värre fattigdom än de har i sitt hemland. Jag tycker det är mer humant att våga lyfta frågan och förbud mot tiggeri, inte minst för signalvärdet till människor i andra länder. Ett förbud är en komplicerad fråga, både vad gäller det juridiska, etiska och den praktiska tillämpningen. Men vi kan inte ducka för att det ändå kan visa sig vara enda sättet att få stopp på tiggeriet och motverka att fler människor luras in i detta.
Extrem bostadsbrist - vem ska bygga och var? Och vem ska betala?

2015-04-02

Regeringens mål att 250.000 bostäder ska byggas fram till 2020 kommer inte att räcka till. Inte heller den tidigare Alliansregeringens mål om ännu fler nya bostäder. Enligt en analys från Boverket behövs minst 426.000 bostäder fram till och med 2020, eller 71.000 per år. Men alla prognoser är förenade med osäkerhet. Befolkningen har under de första prognosåren 2012–2014 ökat mer än vad den ursprungliga beräkningen angav och framför allt förväntas denna utveckling fortsätta framöver. Helt klart talar vi enligt Boverket om en byggnadstakt som vi inte har sett sedan miljonprogrammets dagar.

Huvudskälen till den extrema bostadsbristen är främst att befolkningen ökar så kraftigt, vilket till största delen kan förklaras av det mycket omfattande flyktingmottagandet.

Min fråga är var alla dessa rekordmånga nya bostäder ska byggas - vi talar om ungefär ett helt nytt Stockholm fram till 2020. Och vem ska betala? Eftersom man inte får ta ut fulla marknadshyror för nyproducerade lägenheter så måste man antingen bygga endast bostadsrätter, eller bygga hyresrätter med förlust. Vem ska täcka mellanskillnaden? Regeringen talar om nya skattefinansierade bostadssubventioner. Med tanke på behovet av nya bostäder lär det i så fall krävas gigantiska summor. Ärligt talat har jag ingen lust alls att bekosta detta med mina skattemedel.
Alliansen kommer att ta strid för friskolorna

2015-04-02

I går presenterade S-MP-regeringen ett tilläggsdirektiv till en utredning med syftet att ändra lagen så att kommuner kan förbjuda etablering av friskolor. Vi vet alltså nu hur man tänkt sig att införa det "kommunala veto" man tidigare diskuterat. Effekten av ett sådant veto lär bli att vänsterstyrda kommuner av slentrian säger nej till friskolor av rent ideologiska skäl.

Att över 200.000 svenska elever går i fristående grundskolor och gymnasieskolor struntar man i. Att svenska folket vill ha valfrihet att välja skola struntar man i. Att friskolor ofta tar hand om elever som den kommunala skolan inte klarat av bryr man sig inte om. Att det idag finns 68 friskolor som bara tar emot elever med särskilda behov verkar man ha missat. Andelen elever i friskolorna som har åtgärdsprogram på grund av särskilda behov är lika hög som i den kommunala skolan. Det är också större andel av eleverna i friskolor som får modersmålsundervisning på annat språk än svenska. Läsåret 2013/14 hade 22 procent av eleverna i fristående grundskolor utländsk bakgrund, i kommunala grundskolor var motsvarande siffra 19 procent. Man verkar också bortse från att de kommuner som har friskolor också har bättre resultat i de kommunala skolorna. Att friskolorna hjälper till att utveckla nya inlärningsmetoder och pedagogik verkar inte heller vara viktigt. Inte heller att friskolor ofta får ut mer av skolpengen än de kommunala skolorna. Att friskolor kan motverka segregation genom att elever från socialt utsatta förorter kan välja en skola på annat ställe verkar man inte heller bry sig om.

Nej, det viktiga för politiker i S, V, MP och SD är att politikerna får bestämma och att föräldrar och elever lyder. I vänsterns samhälle är valfrihet något fult. Men lita på att vi kommer att ta strid kring friskolorna, de gör en viktig samhällsinsats och är här för att stanna!

Moderaterna står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet. Men det innebär också att vi ställer hårda krav. Skolhuvudmännen ska ha en långsiktighet i verksamheten och kvaliteten på undervisningen ska vara hög. En hög kvalitet är viktigt för att ge alla elever likvärdiga möjligheter. Nyligen lanserade Moderaterna flera förslag för att säkra en likvärdig kvalitet för alla elever. Bland annat ska Skolverket kunna erbjuda ett kunskapskontrakt med ett paket av åtgärder för att stärka svaga skolor. Vi vill också att Skolinspektionen ska kunna ta över ansvaret för skolor som inte håller den kvalitet som krävs. Det ska gälla såväl friskolor som kommunala skolor.Kommunals hyckleri kring visstidsanställningar

2015-04-01

Fackförbundet Kommunal har under lång tid hävdat att visstidsanställningar är ett av arbetsmarkandens största problem. Nu kan SVT visa att Kommunal själva utnyttjat visstidsanställningar för sina egna anställda i stor omfattning under flera år. Granskningen visar att Kommunal själva utnyttjar visstidsverktygen på liknande sätt som de arbetsgivare man kritiserar. Sammanlagt har fackförbundet haft över 30 personer visstidsanställda sedan 2013 vid sina medlemscenter i Sundsvall och Malmö. SVT har träffat anställda som fått sin visstid förlängd både tre och fyra gånger.
Gymnasielever från Borås på riksdagsbesök

2015-04-01I dag hade jag besök av över 75 elever från tre gymnasieklasser från Sven Erikssonsgymnasiet i Borås. Min moderate riksdagskollega Erik Ottosson från Stockholm hjälpte mig med guidningen av en hälften av eleverna eftersom mina lokala riksdagskolleger alla hade förhinder denna vecka. Min rundvandring med drygt 35 elever blev lite annorlunda än vanligt eftersom det är plenifri vecka i riksdagen och inga debatter i Kammaren. Jag kunde därför ta med eleverna både till riksdagens Presscenter och på ett besök i Kammaren, vilket var mycket uppskattat. Jättetrevliga och intresserade elever och ett kul besök!
Moderaterna kräver bred förankring av ekonomiska regelverk

2015-04-01

Debattinlägg i Borås Tidning idag (klicka för läsbar storlek):


Markbladet om min 10:e interpellation till finansministern

2015-04-01(Klicka på bilden för att läsa hela artikeln)