Blogg oktober 2014

"Den verkliga arbetslösheten är på sin lägsta nivå sedan 1996"

2014-10-31

I senaste numret av Dagens Samhälle finns en mycket intressant debattartikel som beskriver hur vi historiskt beräknar arbetslöshet och sysselsättning, och vad som egentligen skulle behövas för att ge en riktigt rättvisande bild av utvecklingen. SCB:s statistik berättar inte sanningen om arbetslösheten

Bland annat hävdas i artikeln att Sveriges verkliga arbetslöshet nådde sin topp 2005 på 17,7% och idag ligger på den lägsta nivån sedan 1996, 14,1%. Det handlar alltså om helt andra tal än vi normalt använder i debatten. Tänkvärt för både dagens regering och opposition.

I artikeln konstateras också att sysselsättningsgraden, dvs andelen av befolkningen som arbetar, har ökat i alla åldersklasser sedan 2006. Att arbetslösheten inte minskat i samma takt beror på att allt fler människor sökt sig ut på arbetsmarknaden i stället för att bli förtidspensionerade eller sjukskrivna. Utbudet av arbetskraft har med andra ord ökat snabbare än antalet nya jobb.
Varför denna beröringsskräck med allt som rör Nato?

2014-10-30

Sveriges tidigare moskvaambassadör Tomas Bertelman presenterade i går en utredning där han föreslår en förutsättningslös utredning om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap. En Natoutredning skulle – på samma sätt som inför det svenska EU-medlemskapet för 20 år sedan – belysa för- och nackdelar, anser utredningen. ”Det vore en fördel om en sådan utredning kunde göras tillsammans med Finland”, står det att läsa slutsatserna. I sammanhanget kan man ju konstatera att både Danmark, Norge och Island är med i Nato, liksom de baltiska staterna, Polen och Tyskland. Alltså alla Sveriges grannländer, utom Finland och Ryssland. Så sent som i måndags kväll föreslog den finske statsministern Alexander Stubb att Natofrågan skulle utredas, vilket avvisade av Sveriges statsminister Stefan Löfven.

När en utredning förespråkar en förutsättningslös analys av fördelar och nackdelar med ett svenskt Natomedlemskap skulle man ju i ljuset av det allt mer infekterade säkerhetsläget i vår del av världen kunna tänka sig att regeringen skulle svara positivt. Men det gör man inte. I stället avvisar man alla former av utredning av ett eventuellt svensk Natomedlemskap. Detta trots att det enligt två opinionsmätningar igår (Novus respektive Aftonbladet) är något fler svenskar som är för ett natomedlemskap än som är emot. Opinionen har svängt kraftigt det senaste halvåret.

Sverige har redan omfattande samarbete med Nato, men utan att erhålla det skydd som ett fullvärdigt Natomedlemskap ger. Detta kan öka risken för Sverige att dras in i konflikter. Att kategoriskt avvisa att ens utreda eventuella fördelar med ett Natomedlemskap känns därför ganska ansvarslöst. Det är inte självklart att Sverige ska gå med i Nato, men frågan behöver diskuteras och debatteras mycket mera än idag.
BT uppmärksammar Riksdagsguliganernas hyllning

2014-10-30Jag måste dock påpeka att jag definitivt inte var först att skriva i kondoleansboken. Snarare en av de sista. Boken hade legat framme hela dagen och var nästan färdigskriven till sista sidan när jag kom fram till bordet efter att ha väntat på dem som var före i kön.
Mina första interpellationer till finansministern

2014-10-30

Under Alliansens regeringstid med Anders Borg (M) som finansminister redovisade regeringen ästan alltid i sina underlag vilka effekter olika politiska förslag väntades få för sysselsättning och antalet arbetade timmar.

Den nya regeringen med Magdalena Andersson (S) som finansminister väljer däremot att inte redovisa dessa förväntade effekter på sina förslag. Det gäller exempelvis förslagen om slopad nedsättning av arbetsgivareavgifter för unga, nedtrappningen av jobbskatteavdraget och den begränsade uppräkningen av brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Jag ställer därför mina tre första interpellationer till finansministern om just detta - vad förväntar sig finansministern för sysselsättningseffekter av dessa förslag? Interpellationerna registrerades hos Riksdagen igår, och inom tre veckor är finansministern skyldig att svara. Därefter kommer jag att debattera frågorna med henne i Riksdagen.

Så här är interpellationerna formulerade:

Sysselsättningseffekter av avtrappning av jobbskatteavdraget

Sysselsättningseffekter av begransning av upprakningen av gransen for statlig inkomstskatt

Sysselsättningseffekter av slopad nedsattning av socialavgifterna for unga
Och så har man plötsligt 2.000 följare på twitter!

2014-10-29


Stämningsfullt när Elfsborg hedrade Klas Ingessons minne

2014-10-29

I morse uppe i Stockholm vaknade jag till nyheten att Elfsborgs nyligen avgångne manager/tränare Klas Ingesson avlidit. Och som väntat har det blivit stor uppmärksamhet i både svenska och utländska medier där många hyllat 1994 års svenska bronshjälte. Ingesson har arbetat inom IF Elfsborg i 10 år, de senaste åren som manager för A-laget, och har har varit en populär och viktig förebild för hela föreningen och även för många supportrar med sin okuvliga vilja, sin positiva livssyn och sin energi. Det är kanske inte så konstigt att så många boråsare idag har hedrat Klas Ingessons minne.

Vid lunchtid idag hölls en välbesökt minnesstund vid Borås Arena. Och när jag själv kom hem från Stockholm tog jag en tur till Borås för att skriva några rader i kondoleansboken för Riksdagsguliganernas räkning. Jag trodde att jag skulle vara i princip ensam och var lite orolig för att man hade tagit in kondoleansboken efter dagens hyllningar. Men tvärtom - åtskilliga hundra personer stod samlade med brinnande ljus och facklig utanför Borås Arena, och mängden ljus, blommor och gulsvarta flaggor växte hela tiden. Och just när jag kom fram höll Elfsborgs ordförande Bosse Johansson ett känslosamt tal till de församlade.

Jag skrev som sagt några rader i kondoleansboken, ungefär så här: "Oavsett vilket lag man håller på och oavsett vilket parti man röstar på så behövs det starka förebilder i vårt samhälle. Du var en sådan person. Vila i frid. /Riksdagsguliganerna genom Jan Ericson, riksdagsledamot"

En reflektion var också att dagens värdiga gulsvarta manifestation var en fin kontrast till de otrevliga händelser som tillresta bortasupportrar orsakade på Borås Arena så sent som i söndags. Man blir stolt som Elfsborgssupporter.
Mediakommentarer om min avsägelse

2014-10-28


Tillägg 29 oktober: Även Markbladet kommenterar saken.
Jag avsäger mig min plats i kommunfullmäktige i Marks kommun

2014-10-27

Jag fick ett starkt stöd av väljarna i Mark och blev, förutom invald i riksdagen, även invald i kommunfullmäktige i Marks kommun. Jag hade till en början vissa förhoppningar om att kunna fullgöra mitt uppdrag i kommunfullmäktige denna mandatperiod och kombinera det med riksdagsuppdraget, med tanke på att jag nu ingår i oppositionen i riksdagen. Men när jag sedan blev invald som ledamot i Riksdagens tyngsta utskott, Finansutskottet, insåg jag snabbt att det kommer att bli betydligt mer arbete och fler dagar i Stockholm framöver än vad det varit tidigare. Jag kommer dessutom i mitt nya uppdrag att vara en av dem som i hög grad är engagerade i att utveckla moderaternas ekonomiska politik. Det är därmed omöjligt för mig att fullgöra mitt uppdrag i kommunfullmäktige på ett bra sätt.

Jag har därför idag avsagt mig min plats i Kommunfullmäktige i Marks kommun.

Jag önskar Marks om- och nyvalda politiker lycka till, och jag kommer som vanligt att följa deras arbete med största intresse. Jag kommer även att delta på Markmoderaternas gruppmöten så ofta jag kan och fortsätta engagera mig i den lokala politiken efter bästa förmåga. Jag fortsätter också som vice ordförande för Markmoderaterna.
50-40-30-40-27-30.....vad sa han egentligen, statsminister Löfvén?

2014-10-26

Statsminister Stefan Löfvéns första framträdande i EU-nämnden gick ju sådär. Denna film från Youtube har redan haft 104.000 tittare, och den erbjuder tittarna ett gott skratt. Men skrattet fastnar i halsen när man inser att det faktiskt är Sveriges statsminister som framträder....

Efter denna obegripliga diskussion körde EU-nämnden över Socialdemokraterna och Miljöpartiet och bestämde i stället att Stefan Löfven (S) skulle driva Alliansens gamla linje i EU. En linje som det i vart fall gick att förstå.Al Gore hade fel - somarisen runt Nordpolen försvann inte

2014-10-25

För sju år sedan hävdade forskaren Wieslaw Maslowski i en artikel publicerad av BBC att de dåvarande prognoserna hade underskattat hur snabbt den arktiska isen smälte. Han och hans kolleger hade analyserat data från 1979 till 2004 och kommit fram till att Arktis skulle vara isfritt redan sommaren 2013. Wieslaw Maslowski ansåg att andra forskare hade en orealistisk uppfattning om isens avsmältningshastighet, och artikelförfattaren – BBC:s vetenskapsreporter Jonathan Amos – menade att isen verkligen smälte snabbare än i de tidigare prognoserna.

Al Gore, USA:s tidigare vicepresident och känd klimatalarmist, varnade i filmen "En obekväm sanning" för dramatiska klimatförändringar inom en nära framtid. Bland annat förutspådde han under FN:s klimatkonferens i december 2009 att det var "75% risk för att hela Nordpolen skulle vara isfri sommartid redan inom fem til sju år", dvs någon gång 2014-2016. Han upprepade hotet om att Arktis skulle vara isfritt inom sju år då han mottog Nobels fredspris år 2007 tillsammans med IPCC.

Hur ser det då ut i verkligheten? Det mest ansedda centret för kartläggning av isar och istjocklek runt Nordpolen är NSIDC, National Snow and Ice Data Center, University of Colorado, USA. Redovisning av isläget görs även av DMI, Danmarks Meteorologiska Institut. DMI:s senaste siffror (utbredning av minst 30% koncentration av havsis) visas nedan. Den tjocka svarta linjen är mätdata för hela året 2014. Övriga linjer är för övriga år från 2005 och framåt. På NSIDC:s hemsida finns liknande grafer, och där kan man själv interaktivt jämföra isläget för olika år och få siffrorna redovisade i en snygg graf. Jämför exempelvis åren 2007 och 2012 som hade minst utbredning av sommaris, eller 1980 som var ett rekordår med genomsnittet.Sommarisens utbredning i år är alltså bland de mer omfattande det senaste decenniet, samtidigt som isen är tjockare i år än de senaste åren. Isutbredningen ligger nu inom standardavvikelsen för åren 1981-2010 som brukar användas som referens. I sammanhanget kan det vara värt att också känna till att istjockleken och isutbredningen runt Sydpolen samtidigt legat på historiskt sett mycket höga nivåer de senaste åren. Både på Nordpolen och Sydpolen växer alltså isarna.

Man kan lätt konstatera att det är väldigt svårt att förutspå klimat och isutbredning. Läget varierar kraftigt mellan åren, beroende på vindar, strömmar och temperatur. Att istäcket långsamt krymper på Arktis kan mycket väl stämma även om den kortsiktiga trenden just nu är den motsatta. Men Al Gore hade uppenbarligen helt fel i sina domedagsprognoser.
Miljöpartiet hycklar om biståndspengar till flyktingmottagning

2014-10-24

Till och med Aftonbladet reagerar på Miljöpartiets närmast oslagbara hyckleri kring det här att använda pengar från biståndsbudgeten till att bekosta flyktingmottagande i Sverige.

Förra året kritiserade Miljöpartiet Alliansregeringen för att vi använde knappt 5 miljarder av biståndsbudgeten på totalt drygt 38 miljarder för att finansiera ett ökat flyktingmottagande. Alliansen invände att vi följde internationella regler som säger att biståndspengar faktiskt får användas för att bekosta de direkta kostnaderna för flyktingmottagandet. Men det accepterade inte Miljöpartiet och hävdade i stället att "Sverige har råd med både en human migrationspolitik och en stark biståndspolitik".

Nu sitter Miljöpartiet i regeringen och biståndsministern heter Isabella Lövin - och är miljöpartist! Och nu låter det annorlunda. I årets budget använder man 8,4 miljarder av biståndsbudgeten på totalt drygt 40 miljarder för att betala flyktingmottagandet. Det är en betydligt större andel av biståndsbudgeten än vad Alliansen tog i anspråk. Motivet är att "det är en väldigt stor kostnad för det direkta flyktingmottagandet" enligt vice statsministern Åsa Romson (MP). Nu är det plötsligt Romson som åberopar "det internationella regelverket", det regelverk hon menade att regeringen gjorde en "alltför vid tolkning" av förra året.

Än en gång visar det sig att Miljöpartiets hårda retorik i opposition inte är något som gäller i regeringsställning. Det kommer nog att visa sig fler gånger.
Vänsterregeringen försvagar ekonomin och hotar jobben

2014-10-23

Jag tänkte redovisa en första kort kommentar kring vänsterregeringens budgetproposition. En sammanfattning är att man försvagar ekonomin, hotar jobben och försämrar valfriheten.

Det är oroväckande att regeringen överger överskottsmålet och inte rustar Sverige för sämre tider. Budgetpropositionen visar också att regeringen i praktiken saknar förslag för fler i arbete. Höjda bidrag minskar drivkrafterna till arbete och istället för satsningar på nya jobb bygger man ut tillfälliga platser. Skattehöjningarna på jobben är 40 gånger större än satsningarna på företagen. Det är också anmärkningsvärt och allvarligt att regeringen avstår från att beräkna och presentera jobbeffekterna av sin politik.

Bland de värre förslagen finns höjda arbetsgivareavgifter för att anställa ungdomar, halverat tak för rut-avdraget, höjda inkomstskatter för en dryg miljon löntagare, höjda löneskatter för anställda över 65 år, kraftig höjning av koldioxidskatterna för företag, en ny skatt på landsvägstransporter, höjda skatter för jordbrukssektorn, skärpta regelverk som riskerar att slå hårt mot friskolor och välfärdsföretag, höjda skatter för kärnkraftsbolagen och osäkerhet om den framtida energiförsörjningen. De höjda skatterna på företagande och arbete uppgår till en bit över 20 miljarder. Satsningarna på företagssektorn uppgår till 500 miljoner, alltså bara 1/40-del! Dessutom varnar ett antal remissinstanser för att beräknad intäkt från skattehöjningarna på arbete kan bli betydligt mindre eftersom det finns risk för färre arbetade timmar. Satsningarna på traineejobb och den så kallade "90-dagarsgarantin" är dyra och illa genomtänkta förslag som jag tidigare kritiserat, och de skapar inga riktiga jobb.

I ett läge där Sverige är på rätt väg tack vare Alliansens reformer, och arbetsmarknaden stadigt förbättras (se föregående blogginlägg) innebär regeringens budgetproposition att utvecklingen nu hotas.

Budgetpropositionen är också ett hårt slag mot valfriheten. Fler tvingande pappamånader, avskaffat vårdnadsbidrag, tvingande gymnasieskola för alla och minskad valfrihet inom skola och omsorg.

Försvaret får dessutom mindre pengar jämfört med Alliansens valmanifest. Man höjer anslagen lika mycket som Alliansens vallöften, men man kompenserar inte Försvaret för de höjda arbetsgivareavgifterna för ungdomar.

Dessutom avslöjas nu Socialdemokraternas svikna vallöften. Det blir ingen höjning av taket i sjukförsäkringen under mandatperioden. Barnbidragen höjs inte. Skatten för pensionärer sänks bara obetydligt för dem med lägst pension, övriga får ingen skattesänkning alls. Idrottsrörelsen utlovades stora extrasatsningar före valet av både S och MP, men får nu inte en krona. Och så hotar man som bekant med lägga ned Bromma flygplats, trots att man sa precis tvärtom före valet.

En positiv nyhet finns också i budgetpropositionen. Man skrotar sitt förslag när det gäller företagens sjuklöneansvar och väljer i stället Alliansens förslag om högkostnadsskydd. Trots att man sågade Alliansens förslag i våras och under valrörelsen går man nu alltså själva fram med det. Det är bra och uppskattas av näringslivet.
Alliansen lämnar över en stark arbetsmarknad till nya regeringen

2014-10-23

Alliansen lämnar över en allt starkare arbetsmarknad till den nya regeringen. Både Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån, SCB bekräftar att arbetslösheten minskar.

På ett år har arbetslösheten minskat med 10.000 personer till 371.000 i september. Det motsvarar enligt SCB en arbetslöshet på 7,2 procent.

Antalet sysselsatta har ökat med 101 000 på ett år till drygt 4,8 miljoner. SCB konstaterar att även sysselsättningsgraden har ökat. Det betyder att jobben ökar snabbare än befolkningen. Andelen människor som har jobb blir större.

Sedan tidigare vet vi att det totalt har skapats 340.000 nya jobb under Alliansen, trots de besvärliga krisåren.

Detta är alltså den arbetsmarknad som Alliansen lämnar över till den nya vänsterregeringen. Med tanke på dagens budgetproposition från regeringen kan man inte låta bli att känna oro för att den goda utvecklingen riskerar att brytas.
Här är ditt Sverige, Stefan Löfvén (S)

2014-10-23

Debattartikel i Borås Tidning idag:


Presskonferens om vänsterregeringens budget

2014-10-23

I förmiddags höll moderaternas finanspolitiske talesperson Anna Kinberg Batra presskonferens i riksdagen där hon kraftfullt kritiserade S-MP-regeringens budget. Mediaintresset var närmast kaotiskt stort. Jag återkommer till kritiken i sak i kommande blogginlägg.Även övriga oppositionspartier höll presskonferenser och det är ingen tvekan om att regeringen bara har stöd av en minoritet i riksdagen för ett antal av sina förslag. Inom några veckor presenterar Alliansen sin gemensamma budgetmotion som sedan ställs mot regeringens förslag i riksdagen i en omröstning i december.
En kväll på slottet

2014-10-23

I går kväll var det dags för den nyvalda riksdagen att bli inviterade av kungafamiljen till slottet för underhållning och supe´.Efter att ha skakat hand med kungen, drottningen, kronprinsessan, prins Daniel och prins Carl Philip bjöds vi på underhållning i den gamla Rikssalen. Sedan väntade supé i slottets festvåning, givetvis på hovets särskilda kungliga porslin. Mycket tradition och rutiner, och en mycket trevlig kväll.


Finansministern KU-anmäls för osaklig verklighetsbeskrivning

2014-10-22

I dag KU-anmäler min utskottskollega i finansutskottet, Jonas Jacobsson Gjörtler (M), finansminister Magdalena Andersson (S). Vi andra moderater stödjer anmälan.

Bakgrunden är finansministerns uttalande om att "ladan är helt tom". "Det är inget dukat bord vi kommer till det är helt avskrapat. Frågan är om ens bordet står kvar", sade finansministern nyligen. Finansministerns uttalanden har kritiserats hårt av de flesta oberoende bedömare och analytiker, exempelvis Fimnanspolitiska Rådet. De menar att hon kraftigt svartmålar verkligheten.

Vi moderater vill att KU granskar om finansministerns uttalande skadat förtroendet för svensk ekonomi. I vår regeringsform (1:9) finns det tydliga krav på att man som myndighetsföreträdare ska vara opartisk och saklig när man beskriver verkligheten. Frågan är om Magdalena Andersson har gått så långt i svartmålningen av svensk ekonomi att hon faktiskt bryter mot grundlagens krav på opartiskhet och saklighet. Uttalanden av finansministern har inflytande på hur svenska och internationella aktörer agerar på och gentemot den svenska marknaden. Det är alltså av synnerligen stor vikt att finansministern inte bryter mot saklighetskravet i regeringsformen, eftersom uttalanden från finansministern i hög grad påverkar förtroendet för svensk ekonomi.

Det är skillnad på att vara partipolitisk agitator och på att företräda Finansdepartementet, regeringen och hela Sverige i rollen som statsråd. Sveriges grundlag ställer krav på saklighet när offentliga myndighetsföreträdare, däribland regeringen, kommunicerar med medborgarna och media.
Kritiskt tänkande är visst bara tillåtet i vissa frågor

2014-10-21

De flesta hyllar kritiskt tänkande, fri debatt och yttrandefrihet. Men det gäller inte alla frågor. Klimatfrågan exempelvis får man inte diskutera utan att snabbt beskyllas av de "rätttroende" för att vara "klimatförnekare".

Den 8 september publicerades denna artikel på Sydsvenskans kultursida. Man påstår att "klimatskepticismen frodas på högerkanten". I artikeln kan man läsa om hur Sverigedemokraterna påstås gå i spetsen när det gäller skepsis mot den rådande klimathysterin. Självklart var det ett inlägg i valdebatten.

Även jag själv och ett antal tidigare riksdagsledamöter från Moderaterna och Kristdemokraterna får oss en släng av sleven. Bland annat påstås att vi skulle ha "bjudit in till ett riksdagsseminiarum med klimatskeptiker" 2010. Nu var det förståss så att det seminarium vi anordnade hade fyra tunga föredragshållare, två från vardera lägret. Syftet var att låta dessa argumentera för sin syn på saken och bemöta varandras argument. Så tycker jag det är självklart att arbeta som folkvald politiker.

Jag medger gärna att jag fortfarande, efter åtta års engagemang, resor och möten med otaliga forskare och experter, inte blivit övertygad om vare sig koldioxidens avgörande roll för den "globala uppvärmningen" eller fått något bevis för att forskarna i princip skulle vara "eniga" om detta. Tvärtom blir jag allt mer osäker ju mer jag gräver i frågan. Idag finns allt fler starka röster som varnar för att sambanden inte alls är så självklara som det ofta påstås från media och politiken. Jag tycker därför det finns all anledning att vara ödmjuk i frågan. Samtidigt står jag bakom Alliansens politik med satsning på nya energikällor och utfasning av kol- och oljeberoende. Men jag tillåter mig faktiskt att tvivla på att det i någon väsentlig omfattning kommer att påverka de framtida globala klimatförändringarna.

Jag kommer även fortsättningsvis att vara en röst mot meningslösa satsningar på koldioxidlagring eller extrema skattehöjningar på energi eller transporter som skadar svensk ekonomi. För mig går ekonomisk tillväxt och satsningar på miljö och energi hand i hand. Vänstersidans krav på att Sverige ska gå före och genomföra en politik som skadar företagande, jobb och livet på landsbygden tar jag kraftfullt avstånd ifrån. Inte ens om Sverige skulle avveckla hela sin energiförbrukning skulle nämligen de globala koldioxidutsläppen minskas så mycket att det ens skulle gå att mäta!

Om min inställning kallas klimatskepticism får det väl vara så. Jag kallar det realism. Lite tramsigt förresten att tala om "klimatskepticism". Det är väl ingen som är skeptisk till att vi har ett klimat? Eller att det ständigt förändrats genom århundradena och årtusendena?
Jag är tydligen billig i drift

2014-10-21

Artikel i Borås Tidning idag. Om man tar hänsyn till att den bostadsrättslägenhet jag disponerat sedan 2006, och som ägs av Riksdagsförvaltningen, sannolikt stigit i värde någon miljon eller så under samma tid så har faktiskt skattebetalarna inte haft någon kostnad alls för mitt boende i Stockholm, utan snarare tjänat på det. Bostadsmarknaden i Stockholm är inte riktigt som den borde vara. Efterfrågan ökar mycket snabbare än det är möjligt att bygga nytt.


Privata välfärdsföretag avbryter sina investeringar

2014-10-20

Knappt har den nya vänsterregeringen hunnit meddela att man avser att stoppa vinster i privata välfärdsföretag innan effekterna börjar synas. Tidningen Dagens Samhälle har en stor artikel om hur välfärdsföretag nu stoppar eller avbryter investeringar i nya äldreboenden och skolor.

Tidningen skriver bland annat att nästa år planeras 2.500 nya bostäder för äldre i 58 kommuner. I var tredje kommun är det ett privat bolag som bygger. Av artikeln framgår att ett antal stora aktörer nu fryser eller avbryter planerade investeringar och byggprojekt.

Detta sätter fingret på det verkliga problemet. Det handlar faktiskt inte om att mängder av företagskoncerner gör enorma vinster och gömmer dessa i skatteparadis. Det är ytterst ovanligt. Den viktiga frågan är i stället varför man ska stoppa seriösa privata företag från att investera i viktiga välfärdssektorer genom att förbjuda vinster? Vem vill investera och ta risker då? Välfärden behöver nytänkande för att utvecklas och ett idiotstopp för detta är inte till fördel för någon.
68 friskolor tar bara emot elever med särskilda behov

2014-10-20

I dag fick jag en rapport från Skolverket i mitt postfack i Riksdagen. Man har kartlagt de friskolor i Sverige som endast tar emot elever i behov av särskilt stöd. Bara det faktum att det finns sådana friskolor överraskar säkert många. Men för oss som är insatta i frågan är det ingen nyhet.

Skolverket konstaterar att det finns 68 (!) fristående skolor som endast tar emot elever i behov av särkilt stöd. Hälften av dem har startat 2006 eller senare, alltså under Alliansens regeringstid. De finns i 35 av landets 290 kommuner, framförallt i Stockholmsregionen.

Skolverkert konstaterar att man fått en övervägande positiv bild av skolpersonal, föräldrar och elever på dessa skolor. Eleverna upplever att de har större chans att få stöd och hjälp än i andra skolor och att lärarna är bra på att ge stöd. Personaltätheten är dessutom hög, personalen har specifik kompetens och utbildningen anpassas efetr elevernas behov enligt Skolverket. Eleverna känner också en trygghet och slipper bli utpekade och särbehandlade som de riskerar att bli på "vanliga skolor". Kunskapsresultaten varierar, beroende på att elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen varierar efter graden av funktionshinder och hur sent eleven börjat på den aktuella skolan. Många elever har bytt skola många gånger under sin uppväxt, och många elever söker sig till dessa speciella skolor för att det inte fungerat i den tidigare skolan. Skolorna lyckas överlag bra med de sociala målen, som ibland kan vara att få eleverna att komma till skolan överhuvudtaget och att fungera socialt med andra människor.

Trots den genomgående positiva rapporten drar Skolverket slutsatsen att man bör se över systemet med skolor som kan begränsa sitt mottagande till denna grupp elever, eftersom det inte är "likvärdigt" då inte alla elever kan söka till dessa skolor. "Möjligheten för elever att själva söka till dessa skolor avviker från Skollagens övergripande ambition om inkludering" skriver Skolverket.

Jag håller inte alls med Skolverket. Jag har väldigt svårt att se det vettiga i att begränsa möjligheten för de allra mest utsatta eleverna att välja den skola som passar dem bäst. Friskolorna är en viktig resurs, inte en belastning.
"Gratis" museibesök trots att "ladan är tom"?

2014-10-18

Nya S-MP-regeringen vill införa gratis inträde på statliga museer. Varför då? Nästan alla statliga museer finns i Stockholm. Varför ska alla övriga svenskar med sin skatt bekosta gratis museibesök för stockholmarna? Var finns logiken? Gratis museibesök uppges kosta mellan 100 och 300 miljoner per år (även om regeringen bara sätter av 80 miljoner till detta). Finns det verkligen inget bättre sätt att använda dessa pengar? Och varför ska politikerna bestämma vilken kultur som ska vara "gratis" (dvs bekostas av andra) och vilken kultur man måste betala själv? Socialdemokraterna prioriterar alltså "gratis" museibesök samtidigt som man hävdar att pengarna är slut och överger överskottsmålet i statens budget...

Dagens ledare i GT/Expressen är klockren, en mycket bra analys:


Alla politiker har ansvar för att inte slösa bort skattepengar

2014-10-17

Skattebetalarnas Förening har under flera år gått i spetsen för en utmärkt granskning av slöseriet med skattepengar. Det är Martin Borgs som varit anlitad som Slöseriombudsman. Han har både presenterat en bok och en film om 365 exempel på allvarligt slöseri med skattemedel. Han har också startat ett "Slöserimuseum" där man kan beskåda en del exempel på främst kommunalt slöseri med skattepengar.

Martin Borgs lämnar nu uppdraget som Slöseriombundsman, och i samband med detta var vi många som tackade honom på Twitter och Facebook för hans insatser. Samtidigt uppstod spekulationer om vem som borde bli hans efterträdare. Jag konstaterade då på twitter att det borde vara en självklarhet att alla folkvalda politiker tog över ansvaret för att beivra allt slöseri med skattepengar. Svenska Dagbladet uppmärksammar idag mitt förslag på ledarsidan:

Tyvärr har jag under mina 16 år som politiker på olika nivåer insett att alltför många svenska politiker klarar inte att hushålla med skattepengarna. De pengar som finns bränner i fickorna och ofta går politiska prestigeprojekt eller byggande av monument före pengar till kärnverksamheten. Det är oftast ingen brist på pengar till sjukvård, äldreomsorg eller skola om man bara prioriterar det som är viktigast.
Finanspolitiska rådet sågar nya finansministern

2014-10-16

”Det är inte tomt i ladorna.” Det säger finanspolitiska rådets ordförande John Hassler och riktar hård kritik mot finansminister Magdalena Andersson (S). Det är sällsynt att Finanspolitiska rådet kallar till pressträff för att rikta kritik mot regeringen, men i dag hände det. Man samlade Sveriges ekonomijournalister för att leverera kraftfull kritik mot den nya regeringen och finansminister Magdalena Andersson. "Vi är fullt medvetna om att det är politiskt jobbigt och svårt att komma tillbaka till överskott. Men det ingår i jobbeskrivningen till det jobb som regeringen sökte och också fick" säger Hassler. Finanspolitiska rådet riktar hård kritik mot regeringens plan att avvika från överskottsmålet och säger att regeringen därmed är på väg att bryta mot det finanspolitiska ramverket.

Finansminister Magdalena Andersson väljer att ta strid mot Finanspolitisksa Rådet och säger att "det är bättre att vara ärlig". Min enkla fråga är varför hon inte är det då? Ärlig alltså. Hon vet ju att Sverige har Europas kanske starkaste statsfinanser. Ändå låtsas hon att svensk ekonomi är vanskött med skenande underskott. Hon är ganska ensam om den uppfattningen, både i Sverige och internationellt. Förre finansministern Anders Borg (M) har för övrigt just fått ett nytt uppdrag, nämligen som rådgivare till den finska regeringen. De verkar inte heller hålla med Magdalena Andersson.
(S)veket om Bromma flygplats

2014-10-16

Socialdemokraterna sviker sina vallöften i hög takt just nu. Först var det sveket att inte längre stå bakom överenskommelsen om friskolorna, sedan var det kärnkraften och så utspelen kring vinstförbud i välfärdsföretag och senast hotet om att stänga Bromma flygplats. I alla dessa frågor gör nu Socialdemokraterna tvärtemot vad de lovade under valrörelsen. Och de säger sig vilja samarbeta över blockgränsen samtidigt som de tar beslut som medför direkt konflikt mot Alliansen. I längden är det knappast en hållbar politisk linje, och den kommer bara att leda till ett stort antal nederlag vid riksdagens omröstningar. S-MP-regeringen försvagar sin redan svaga ställning ytterligare.

När det gäller Bromma är Socialdemokraterna i Stockholm helt enkelt i dåligt sällskap. De tillväxtfientliga och flygfientliga partierna V, MP och FI sätter dagordningen och ett mycket svagt s-parti i Stockholm (med bara 20% av väljarna bakom sig) får finna sig i detta. Socialdemokraterna i Stockholm har tidigare gång på gång förklarat att Bromma flygplats ska vara kvar.

Bromma flygplats är navet i flygtrafiken till mindre orter i Sverige. Inte mindre än 13 orter har viktiga flygförbindelser med Bromma. Beslut har tagits om renovering av flygplatsen för 3,5 miljarder fram till 2018. En del av dessa pengar är redan använda och skulle vara helt bortkastade vid en nedläggning. Swedavia (det statliga bolag som ansvarar för Arlanda, Bromma och ett antal andra stora svenska flygplatser) uppger samtidigt att Arlanda flygplats inte har möjlighet att överta den trafik som idag går till Bromma. Dessutom uppger Stockholms Handelskammare att 24.000 jobb runt om i landet skulle riskeras vid en nedläggning av Bromma. Bromma flygplats är inte en lokal angelägenhet för Stockholm utan en riksangelägenhet. Det är väl därför som ledande socialdemokrater på berörda orter runt om i landet nu kritiserar både stockholmspolitikerna och s-regeringen för att man ser Bromma som en lokal stockholmsfråga. Även LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson riktar hård kritik mot nedläggningsplanerna.

Värst är väl Stefan Löfvéns och Socialdemokraternas svek. Före valet fick vi moderater hård kritik av Socialdemokraterna för att vi "drev en skitkampanj byggd på lögner" när vi påstod att ett nytt styre tänkte lägga ned Bromma. Stefan Löfvén sa så sent som tio dagar före valet att "Bromma blir kvar", och han la till att "avtal ska hållas", vilket syftade på det avtal rörande flygplatsen som gäller fram till 2038. Så mycket var hans löfte värt.

Så här skrev Per Gudmundsson i gårdagens ledare i Svenska Dagbladet:

”Jag kommer inte att lägga ner Bromma” lovade Karin Wanngård, ledare för Socialdemokraterna i Stockholms stad, en knapp vecka före valet i Vasaparksduellen. Dagen innan valet var löftet lika tydligt. ”S kommer inte lägga ner Bromma flygplats så länge avtalet med staden gäller” hette det från det officiella Twitterkontot. På riksnivå var beskedet lika tydligt om flygplatsen. ”Den blir kvar”, sade Stefan Löfven till Barometern (4/9), och lade till ett ”pacta sunt servanda”.

Moderaterna i Stockholm varnade dock på sina valaffischer. ”Ett tu tre så fanns inte Bromma flygplats mer”, stod det på en av dem. ”En skitkampanj” byggd på ”lögner”, svarade Socialdemokraternas valgeneral Jan Larsson vid en särskild pressträff för att bemöta påståendena i affischkampanjen.

Nu vet vi vilka som hade rätt. På onsdagsförmiddagen presenterade den nya röd-grön-rosa majoriteten i Stadshuset sin överenskommelse. Koalitionen ska verka för att Bromma flygplats läggs ner om åtta år – senast. I detta syfte ska staden nu förhandla med regeringen och utreda hur en avveckling skulle kunna gå till. Planerade investeringar på Bromma dras ner eller avbryts helt.

Bromma har varit i drift sedan 1936 och är Sveriges tredje största flygplats. Flygplatsen växer och utvecklas hela tiden. Drygt 230 000 resenärer använde Bromma under förra månaden – den högsta noteringen någonsin. Under 2013 reste totalt cirka 2 280 000 passagerare från eller till Bromma, varav drygt 2 miljoner inrikes. Arlanda har inte kapacitet att ta över trafiken.

Brommaflyget är inte bara centralt för Stockholms näringsliv. Flygplatsen binder också ihop landet från norr till söder. Det vet stockholmarna. När Demoskop frågade var 60 procent av dem negativa till Miljöpartiets förslag att stänga Bromma och bygga bostäder i stället. S sviker dem alla."


Jag kan bara konstatera att man uppenbarligen inte kan lita på Socialdemokraterna. Det skapar ingen bra grund för samarbete med andra partier.
Vad väntar för våra pensionärer?

2014-10-14

Min slutreplik om pensionärernas situation i Borås Tidning idag:


Besök från Tranemo Gymnasieskola

2014-10-14

I dag hade jag besök av eleverna i en klass från Samhällsprogrammet på Tranemo Gymnasieskola. Flera av dem kände jag igen från mmin skolkdebatt under valrörelsen. Nu blev det en sedvanlig rundvandring i riksdagen, nedan sitter eleverna i förstakammarsalen och lyssnar på min beskrivning av riksdagsarbetet. Några elever fick också chansen att träffa Fredrik Reinfeldt före det moderata gruppmötet.


Ränteavdragen är redan begränsade

2014-10-13

Många diskuterar hur vi ska kunna motverka en bostadsbubbla med stadigt stigande bostadspriser och skenande bostadslån. Jag som har 20 år som anställd i bankvärlden, bland annat som kreditrådgivare, jurist inom fastighetsrätt och skatter, och som även var med och sanerade krediter och hjälpte kunder att överleva 1990-talets bankkris, tycker desa frågor är mycket intressanta.

Flera åtgärder har redan vidtagits, bland annat skärpta maxtak för belåning, och bankerna aviserar också skräpta amorteringskrav på nya lån. Det kan säkert ha effekt på bostadspriserna och begränsa extrem belåning, men det finns också en baksida med dessa åtgärder.

Inte minst slår det stenhårt mot ungdomars möjlighet att köpa sin första bostad, särskilt i storstadsområdena där en bostad till en familj lätt kan kosta 4-5 miljoner. Att spara ihop en halvmiljon till kontantinsatsen är närmast omöjligt och risken blir naturligtvis att man i stället lockas att ta snabblån eller personlån med mycket sämre villkor för att kunna finansiera kontantinsatsen. Amorteringskrav är också en sund tanke i sig, men om man lånar 4 miljoner och ska betala av dem på säg 40 år innebär det en amortering på drygt 8.000 kronor per månad - utöver räntekostnaderna. Inte många har råd med en sådan boendekostnad. Även här finns risken att man efterhand tvingas ta andra lån för att få råd med amorteringarna.

Många förespråkar också begränsning av ränteavdragen (exempelvis ledaren i Borås Tidning idag). Av denna diskussion kan man tro att det inte finns någon gräns för ränteavdrag idag. Men det gör det. För det första får man bara fullt ränteavdrag (30%) för räntekostnader upp till 100.000 kronor. Därefter får man reducerade avdrag till 21%. Man kan inte heller får större skattereduktion av ränteavdragen än vad man betalar i skatt. Så redan idag finns en kraftfull begränsning av ränteavdragen. Den dag räntorna stiger igen kommer dessa begränsningar att få betydligt större effekt än med dagens låga räntenivåer. Att försämra ränteavdragen skulle riskera att skapa en bostadskris i stället för att förebygga den.

I grunden menar jag att det enda vettiga är att bankerna tar sitt ansvar. Varje låntagare måste bedömas individuellt, efter vad som är rimligt med hänsyn till inkomsten och situationen i övrigt. Den som inte har råd att köpa ett hus ska inte lockas till orimlig skuldsättning för att bankerna vill tjäna pengar. Jag upplever tyvärr att bankerna och andra kreditinstitut blivit allt mer aggressiva när det gäller att försöka tjäna pengar på kreditgivning och det riskerar givetvis att försämra kreditprövningen. Jag tycker det är här bankerna borde börja. Och jag anser att politikerna ska avstå från fyrkantiga regler och lagstiftning.

Sedan bör varje bostadsköpare fundera ett varv till över hur mycket man är beredd att lägga på sitt boende och även räkna med att dagens låga bostadsräntor kan både tre och fyrdubblas på sikt. När jag arbetade med kreditgivning i slutet av 1980-talet låg låneräntorna runt 10-15%. Dagens räntenivåer på några få procentenheter kommer inte att vara för evigt!
Socialdemokraterna har lovat mer än de kan hålla

2014-10-13

I dag går återigen nye finansministern Magdalena Andersson (S) ut och säger att pengarna är slut och att det därför krävs skattehöjningar framöver.

Jag tycker Magdalena Andersson i stället borde sagt sanningen, nämligen att det saknas pengar till allt som S, V och MP lovat göra, och att man därför måste höja skatterna. Det var för övrigt exakt det vi varnade för innan valet.

Magdalena Andersson säger också att man troligen inte kommer att kunna nå överskottsmålet under mandatperioden. Det är en betydligt lägre ambiton än den Alliansregeringen hade. Men så utlovade vi inte heller en massa höjda bidrag och ersättningar utan täckning.

Alliansen lämnar över Europas mest välskötta statsfinanser och ett land som är ensamt om att ha kunnat minska statsskulden sedan 2006. Att den nya regeringen redan ätit av allt som finns på det dukade bordet är knappast Alliansens fel. Frågan är väl snarast vad S-MP-V ska leva av kommande fyra år, med tanke på att deras politik slår mot företagande och jobb och hotar samtidigt Sveriges konkurrenskraft mot andra länder. Den nya regeringens politik kommer därmed att försvaga statsfinanserna ytterligare. Då krävs nya skattehöjningar som skadar jobben ytterligare. Sverige riskerar att hamna i en ond cirkel.

Utvecklingen påminner alltför mycket om den politik socialistregeringen i Frankrike fört sedan valsegern. Man har kraftigt försvagat Frankrikes ekonomi sedan man tog över regeringsmakten. Så går det när man lovar mer än man kan hålla.
Viktigaste nobelpriset?

2014-10-10

Så tillkännagavs nobelpriset i litteratur. Medias hysteri blev lika stor som vanligt. Varje tidning med självaktning ägnar nu helsidesuppslag åt att kommentera litteraturpristagaren. Borås Tidning är inget undantag. I dagens tidning ägnas inte mindre än fem (!) helsidor åt litteraturpriset, inklusive större delen av förstasidan.

Annorlunda har det varit när övriga priser meddelats. Livsviktiga landvinningar för mänskligheten inom fysik, kemi och medicin får oftast bara en bråkdel av den uppmärksamhet i media som litteraturpriset får. Och så är det varje år. För mig är detta fullständigt obegripligt. Kulturelitens inflytande över media är skrämmande stor, och den vetenskapliga kunskapen hos dagens journalister verkar vara besvärande låg.
Vad ska vi göra åt "ockerräntor" på SMS-lån?

2014-10-10

Frågan om ockerräntor på SMS-lån har aktualiserats igen, sedan det uppmärksammats att oväntat stora mängder obetalda SMS-lån går till kronofogden. Jag är inte förvånad över denna utveckling. De som tar dessa dyra SMS-lån och andra snabbkrediter är ofta personer som har svårt att få andra lån, och det gör att de lätt utnyttjas av mer eller mindre oseriösa kreditgivare och tvingas betala oskäliga räntor och avgifter som bara leder till ännu sämre ekonomi.

Alliansen har kraftigt skärpt reglerna för information och kreditprövning för snabblån och det är bra. Men fortfarande saknas uttryckliga regler för vad som kan anses vara ockerränta (som i så fall skulle vara förbjuden enligt lag). Som jurist, och tidigare bankanställd som arbetat mycket med kreditgivning och kreditsanering, anser jag att avgifter eller räntor som på årsbasis uppgår till många hundra procent - eller ibland över tusen procent - självklart borde betraktas som ocker. Jag motionerade om detta i riksdagen härom året, där jag föreslog att man gör en skrivning i konsumentkreditlagen om att ränte- eller avgiftsnivåer över en viss nivå ska betraktas som ocker. Tyvärr har motionen inte bifallits.

Jag noterar att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är "bekymrad" över situationen. Jag hoppas det leder till konkreta åtgärder. Min motion kan eventuellt tänkas återkomma på nytt i höst, och oavsett vilket så kommer jag att bevaka denna fråga inom mitt nya uppdrag som ledamot i Finansutskottet som hanterar dessa frågor.
Miljöpartister som inte lever som de lär

2014-10-09

Den gångna veckan har Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet, miljöminister och vice statsminister, råkat i blåsväder. Orsaken är att hon blivit påkommen med att dels måla sin husbåt med förbjuden giftig bottenfärg, dels att hon släppt ut "gråvatten", dvs dusch och diskvatten från båten rakt ut i havet, samt att hon värmer upp båten med en oljepanna. Det påstås också att det finns bildbevis på att hon använt skattebefriad "grön" diesel som drivmedel till båten, vilket i så fall är ett brott. Hon förnekar dock detta med dieseln, men har samtidigt väldigt svårt att förklara varför dieseln är grön i den bränsletank som hon eller någon annan av båtägarna själv fotograferat (!) och lagt ut på nätet. Hon medger dock de övriga misstagen.

Jag är den första att tycka att det är förlåtligt att råka välja fel färg till båten, eller att det kanske inte är hela världen att släppa ut diskvattnet i havet. Samma sak att en oljepanna inte är hela världen. Jag skulle till och med kunna tycka att det är förlåtligt att råka tanka fel diesel i båten. Högst mänskligt.

Problemet är att Åsa Romson och hennes parti säger sig vilja ta krafttag mot giftiga färger, att man hävdar att utsläpp av gråvatten bidrar till övergödningen av havet och att fossila bränslen som olja enligt MP inte ska användas. Miljöpartiet med Romson i spetsen vill straffbeskatta och förbjuda och försvåra för både båtägare, bilägare, jordbruk, skogsbruk och transportnäring. Åsa Romson har dessutom doktorerat i miljörätt och borde därmed ha kunskaper som ligger långt över en normal båtägares i dessa frågor. När hon trots all denna kunskap och sin radikala politiska linje själv gör saker som hon vill förbjuda för andra, det är då trovärdighetsproblemet uppkommer.

Det är samma sak när hon som miljöminister tar regeringsplanet från Bromma, samtidigt som hon vill förbjuda eller straffbeskatta flyget för oss andra och dessutom vill lägga ned Bromma flygplats. Det är lite som när förra MP-språkröret Peter Eriksson förespråkade straffskatt på stora SUV-ar, men sedan själv visade sig köra med en stor SUV. Eller när det visade sig vid en granskning i media att Miljöpartisterna verkligen inte var några föredömen när det gäller miljöbilar. Eller när en miljöpartistisk riksdagsledamot blev påkommen av media att ta taxi (!) från Riksdagen till Arlanda i stort sett varje vecka, medan vi andra tog tåget till flygplatsen, alltså Arlanda Express.

Jag tror Miljöpartisterna kommer att få problem med att ingå i en regering. Media blir nu nästan tvungna att äntligen börja granska miljöpartisterna också (vilket man som bekant knappast gjort tidigare). Jag tror inte Åsa Romsons hyckleri är det sista som kommer att upptäckas av granskande journalister. Kanske är det positivt? Det kanske till och med blir så att miljöpartisterna börjar fundera på om deras radikala förslag och förbudskrav verkligen fungerar i praktiken. I så fall är mycket vunnet för alla oss andra som måste följa alla lagar och regler som Miljöpartiet vill tvinga fram.
Svensk ekonomi står stark

2014-10-08

I dag fick Finansutskottet och Skatteutskottet en föredragning av nya finansministern Magdalena Andersson (S) och nya biståndsministern Isabella Lövin (MP) inför Internationella Valutafondens och Världsbankens årsmöten. Bland annat föredrog finansministern nedanstående bilder som bekräftar att svensk ekonomi står stark efter åtta år med Alliansregeringen.

Finansministern nämnde knappt Sverige alls under sin föredragning, trots de mycket starka siffrorna, utan talade mest om EU allmänt och om andra länder. Det blev nästan lite komiskt att hon inte kommenterade Sveriges staplar i diagrammen. Men på en direkt fråga från Alliansföreträdare sa hon i vart fall att hon inte oroade sig för statsskulden eftersom den minskat dramatiskt sedan 1990-talet och nu ligger på en låg nivå.Vänstra bilden: Offentlig skuldsättning i EU-länderna, svarta stapeln i mitten är genomsnittet för EU. Sverige ligger bäst till. Högra bilden: Finanseillt sparande i EU-länderna. Alla utom Tyskland har underskott, men det svenska är ett av de lägsta och vi klarar gränsen på maximalt 3% underskott med god marginal.Vänstra bilden: Arbetslösheten i EU. EU-snittet ligger 10-12%, och Sverige ligger en bra bit under denna nivå (pilen). Högra bilden: Tillväxten i Europa, där Sverige är ett av de bästa länderna (pilen).

Nu har vi ett startläge för svensk ekonomi när den nya svaga S-MP-regeringen tar vid. Utvecklingen framöver ska bli spännande att följa.
Fredrik Reinfeldts sista partiledardebatt

2014-10-08

I dag hölls mandatperiodens första partiledardebatt, vilken också var moderatledaren Fredrik Reinfeldts sista. Efter hans anförande blev han avtackad av samtliga övriga sju partiledare. De mest känslosamma hyllningarna kom från Alliansvännerna Annie Lööf, Jan Björklund och Göran Hägglund. Det är ingen tvekan om att Alliansens fyra partiledare trivs tillsammans och tycker om varandra. Detta är något som våra fyra partier kommer att fortsätta värna, även om det nu snart bara är Göran Hägglund som är kvar av de fyra partiledare som en gång bildade Alliansen. Men staffetpinnen går nu vidare, partiledare kommer och går, men Alliansen tror jag kommer att bestå - länge. För egen del kommer jag exempelvis att vara engagerad i att ta fram Alliansens gemensamma budgetförslag för kommande år.


Lite bilder från Rom

2014-10-07Föregående helg besökte jag Rom på privat semesterresa. Här står jag i Vatikanstaten framför Peterskyrkan (tv) och till höger är jag inne på Colosseum. Fler bilder finns på denna sida.
Kattreservatet i Roms ruiner

2014-10-07

Mitt i centrala Rom finns ett stort område med utgrävningar som också blivit en fristad för hemlösa katter. En volontär- organisation samlar in hemlösa katter och ger dem en fristad, de katter som inte klarar sig själva (tex katter som är blinda eller har andra skador) bor innomhus i en mycket välskött anläggning. De övriga lever nere bland ruinerna och får mat av organisationen. Den som vill kan också adoptera en katt från denna anläggning.


Colosseum

2014-10-07Colosseum är ett självklart besölksmål. Man har svårt att ta till sig hur enorm denna anläggning är förrän man står
mitt inne i den! Nedan till höger Titusbågen utanför Colosseum.


Cappuccinoordens gravkammare

2014-10-07

Det märkligaste besöket var nog trots allt i Cappucinomunkarnas gravkammare i centrala Rom. Genom åren har man sparat alla skelettdelar och skallar från döda munkar för att sedan tillverka konstverk. Allt som syns på bilderna är tillverkat av benrester från avlidna munkar! Mer makabert än något annat jag sett. Men också fascinerande och vackert på ett märkligt sätt.


Vatikanen, Peterplatsen och Peterskyrkan

2014-10-07Petersplatsen och interiör från Sixtinska kapelletNågra av de största väggmålningarna inne i Vatikanmuseet.Framför PeterskyrkanInne i Peterskyrkan. Högra bilden tagen uppifrån på väg upp till kupolens topp.Utsikt över Vatikanstaten (vänstra bilden) och Petersplatsen med Rom i bakgrunden. Bilderna tagna uppifrån toppen av kupolen på Peterskyrkan
Parlamentet

2014-10-07

Som parlamentariker måste man givetvis alltid leta upp parlamentsbyggnaden i alla besökta länder.


Castell Sant Angelo

2014-10-07

Castellet mitt i centrala Rom började byggas redan år 120!


Rom

2014-10-07

Här följer lite bilder från min semesterresa till Rom några dagar runt föregående helg:Viktor Emanuel-Monumentet och det anrika Pantheon.Bocca della Verita, "sanningens sten" där man enligt sägnen riskerade handen om man stack in den i öppningen i stenen och samtidigt sade en lögn. Till höger en av alla otaliga fontäner i Rom, Tritonfontänen.Spanska trappan och Piazza Novona, välbesökta platser för romarna en lördagkväll.
På plats i Finansutskottet

2014-10-07

I dag skedde de formella valen till riksdagens utskott, och sedan hölls vårt första möte i Finansutskottet.


Finansutskottet nästa

2014-10-05

I går uppmärksammade Borås Tidning att jag blivit nominerad av den moderata riksdagsgruppen till en plats som ledamot i Riksdagens Finansutskott. Formellt blir jag vald till mitt nya uppdrag på tisdag när alla utskottsplatser röstas igenom i riksdagen efter att partierna gjort sina nomineringar.

Sedan jag valdes in i riksdagen 2006 har jag varit aktiv i Arbets- marknadsutskottet, Utbildningsutskottet och Socialförsäkringsutskottet, samt är ledamot i Socialförsäkringsutredningen. Jag har samlat på mig massor av erfarenheter från dessa viktiga politikområden och samtidigt har jag även varit aktiv bland annat i debatter kring välfärdsfrågor, pensioner, skatter och statens finanser. Jag har också arbetat med att ta fram rapporter kring dessa och andra frågor. Inför årets val kände jag att jag gärna ville arbeta med mer övergripande frågor i den moderata riksdagsgruppen efter årets val. Finansutskottet blev därför mitt förstaval. Kampen om platserna i Finansutskottet är alltid hård i alla partier eftersom det anses vara det tyngsta riksdagsutskottet med ansvar för statsfinanserna, så jag visste att det kunde bli svårt att får en plats där. Men det gick vägen, inte minst på grund av att vår nye ekonomiskpolitiske talsperson, Anna Kinberg Batra, gärna ville ha mig i sitt utskott.

Min uppgift de kommande fyra åren blir att tillsmmans med mina moderata kolleger och Allianskolleger analysera regeringens budgetpropositioner och följa upp den ekonomiska politiken. Det lär bli många tillfällen att ta tuffa debatter i Kammaren med finansministern Magdalena Andersson (S) och andra regeringsföreträdare. Jag kan utlova att de kommer att få stå till svars för alla kommande regeringsförslag som är skadliga för jobben och för Sveriges ekonomi.

(T.v. utdrag ur artikeln i BT som berättar om utskottsplaceringarna för valkretsens riksdagsledamöter.)
Något oklart vad väljarna tycker om "samarbete" med SD

2014-10-02

DN/Ipsos visade i går resultatet av en opinionsundersökning där 48% av väljarna säger sig förespråka att "partierna i riksdagen bör samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man har liknande uppfattningar". 43% säger samtidigt att man "bör göra allt för att minska deras inflytande i riksdagen".

Inom Alliansen är det 50% som förespråkrar "samarbete" medan 42% är emot. På den rödgröna sidan är 32% för och 61% emot. Moderaterna (53%) och Kristdemokraternas (50%) väljare är mest positiva till ett samarbete med SD. Men så mycket som 26% av Vänsterpartiets väljare och 30% av Miljöpartiets väljare förespråkar samarbete, medan 39% av moderaternas och 36% av Kristdemokraternas väljare säger nej.

Frågan är bara vad väljarna egentligen menar med sina svar? "Samarbete i frågor där man tycker lika" är ju en smula kryptiskt. I dessa frågor lär man ju ändå rösta lika precis som föregående mandatperiod. I många frågor är ju för övrigt hela riksdagen eniga och inget parti lär förhoppningsvis byta åsikt bara för att tycka tvärtemot Sverigedemokraterna. Det innebär ju i praktiken något slags samförstånd mellan samtliga åtta partier. Och jag ser inte heller något problem med att Sverigedemokraterna stödjer Alliansen i frågor där vi har samma kritik mot S-MP-regeringens förslag. Är det detta väljarna menar med "samarbete" är det inte så kontroversiellt. Problemet blir ju de frågor där vi inte tycker lika. Vad man ska göra då har inte väljarna svarat på. Anser väljarna att andra partier ska förhandla med SD om kompromisser så vore det mer uppseendeväckande.
För tidigt att kommentera S+MP-budgeten

2014-10-01

Förslagen som kommer från diskussionerna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet förskräcker eftersom de skulle skada både jobb, företagande och tillväxt. Samtidigt är beskeden från MP respektive S delvis motsägelsefulla och vi vet inget alls om hur man ska finansiera olika delar eller vad Vänsterpartiet senare kommer att kräva för att stödja S+MP-budgeten.

Jag avvaktar därför med en kommentar tills jag ser vad som verkligen står i det slutliga förslaget till statsbudget, efter att de förhandlat den med Vänsterpartiet. Först då kan vi utvärdera vad man egentligen föreslår i stället för att gå på det man påstår att man enats om.
Forskare: Svenskarna röstar vänster för att de tror de är fattiga

2014-10-01

En färsk forskarrapport visar att en övervägande majoritet av svenskarna tror att de är fattigare, jämfört med andra svenskar, än vad som egentligen är fallet. Och det gör att de har en större benägenhet att rösta vänster i valen.

Samma rapport visar att de svenskar som fick reda på att de är relativt rikare än vad de tidigare trott minskade sin vilja att omfördela resurser i samhället. De angav också att de i betydligt högre grad skulle rösta på Moderaterna.

Rapporten styrker det jag sagt under hela valrörelsen - det var oppositionens och LO:s politiska myter om hur eländigt allting är i Sverige som i slutänden avgjorde valet. Media bär därför en mycket stor skuld för valresultatet eftersom man i det närmaste helt saknade intresse för att beskriva verkligheten.
Sverige näst bäst i världen för de äldre

2014-10-01

Den globala organisationen Help Age International presenterar idag sin ranking av världens böästa länder att åldras i. Man har sammanställt och rankat 96 länder, och rapporten presenteras idag på FN:s internationella äldredag. De olika parametrarna i rapporten har delats in i fyra huvudgrupper som handlar om ekonomi, hälsa, arbete och utbildning samt så kallad äldrevänlig miljö.

Liksom föregående år är det Sverige och Norge som toppar rankingen. Förra året kom Sverige först, tätt följt av Norge, i år är det tvärtom, Norge vinner strax före Sverige.

Sverige och Norge är alltså för andra året i rad världens bästa länder att åldras i. Synd att inte väljarna insåg hur bra Sverige är på detta område innan de röstade i senaste valet.