Blogg mars 2014

Tid för analys och eftertanke, inte populiusm

2013-03-31

Gårdagen var tragisk. En 43-årig vanlig fotbollssupporter, fyrabarnfar, misshandlas till döds i området runt Kärnan i Helsingborg före avspark i den allsvenska matchen på Olympia, någon kilometer längre bort. En fruktansvärd händelse för den drabbades familj, och mer eller mindre en katastrof för svensk fotboll.

Det märkliga är dock att genast börjar alla dra slutsatser av både politisk och rättslig art, utan att verka ha en aning om vad de pratar om. Tidningarna idag tävlar om att föreslå nya lagskärpningar och att kräva "krafttag" av politikerna. Men vad sägs om följande ordning: Först sörja, sedan ta reda på fakta om vad som hänt, därefter dra slutsatser och först därefter möjligen komma med eventuella konkreta förslag till åtgärder? Vi vet inte ens vem förövaren var, en känd huligan eller någon annan?

Att blanda in förslag om maskeringsförbud eller tillträdesförbud på arenorna i debatten är ganska okunnigt, alldeles oavsett vad man tycker om rättsäkerheten och tillämpningen av sådana förslag. Det som hände skedde ju inte ens i närheten av arenan, utan någon kilometer därifrån, mitt inne i centrala Helsingborg. Oavsett vilka åtgärder man infört för säkerheten inne på arenan hade det inte gjort någon som helst skillnad igår.

Att kräva krafttag från klubbarna är att skjuta över målet. De kan inte gärna ha koll på alla sina supportrar eller eventuella huliganer som rör sig i stan före en match. Deras ansvar är själva arrangemanget inne på arenan och ordningen precis utanför. Här har mycket blivit bättre på senare år, och det har gjort att mycket av bråken har flyttat ut "på stan" före och efter match. Lösningen då är knappast ytterligare åtgärder inne på arenorna.

Att kräva "krafttag" från politikerna är också populärt i media idag. Men ett populistiskt slag i luften. Vissa kräver hårdare straff mot "huliganism". Men upplopp, skadegörelse och misshandel är redan straffbart. Och mord har redan det hårdaste straffet i svensk rätt, och det straffet har dessutom skärpts. Trots detta sker mord/dråp emellanåt, i alla möjliga sammanhang, och nu även inför en fotbollsmatch. Det är tragiskt, men lösningen är knappast nya lagar. Polisen har som uppgift att försöka gripa den skyldige så denne kan ställas inför rätta. Och ett våldsbrott med dödlig utgång kan inte gärna bedömas annorlunda bara för att gärningsmannen har en matchtröja på sig.

Jag ser det som hänt mest som ett utslag av ett allt råare samhälle där en mindre grupp människor tar till våld mot dem man ogillar. Det är samma tendenser som vi ser i samband med olika så kallade "hatbrott" liksom vid aktioner från högerextremister eller vänsterextremister, där våld mot andra av vissa ses som en accepterad arbetsmetod. Frågan är om inte vissa av fotbollshuliganerna har sina rötter i sådan extremism eller rentav även förekommer i de sammanhangen? Så ser det ju ut i en del andra länder, så det vore inte så konstigt om det förekom även i Sverige.

Gårdagen var en mörk dag för svensk fotboll. Vår nationalsport ska inte behöva förknippas med våld. Men låt oss nu slippa alla populistiska snabba förslag som presenteras utan kunskap och eftertanke. Det löser inga problem. Och glöm inte att nästan alla fotbollssupportrar är vanliga fredliga människor som du och jag!
Socialdemokraterna tänker fel om gymnasieskolan

2013-03-31

Idag upprepade Stefan Löfven Socialdemokraternas tidigare förslag om obligatorisk gymnasieskola. Jag tycker man tänker helt fel. Dessutom lär det bli mycket svårt rent juridiskt att tvinga myndiga elever att gå i gymnasieskolan. De flesta är 18 år när de går tredje året i gymnasieskolan. En myndig människa kan självklart inte åläggas skolplikt. S-förslaget är redan av detta skäl undermåligt.

Men det finns fler skäl. Enligt siffror från Skolverket börjar idag 99 % av Sveriges ungdomar i gymnasieålder gymnasiet. Däremot är det en betydligt lägre andel som avslutar gymnasiet med godkända betyg. Problemet är alltså inte att för få börjar gymnasiet utan att för många hoppar av. Ett obligatorium är knappast lösningen på detta. Att bara gå kvar för att man är tvungen lär inte ge någon examen, en elev i gymnasieåldern måste självklart känna motivation för att slutföra sin utbildning!

Alliansens nya gymnasieskola har högre kunskapskrav och är bättre anpassad efter varje individ. Alla elever på yrkesprogrammen tvingas inte läsa in högskolebehörighet, men alla som vill kan göra det inom ordinarie skoltid. Socialdemokraternas tanke att tvinga alla elever på yrkesprogrammen att läsa in högskolebehörighet kommer att slå ut många elever i onödan, i stället för att de känner motivation att slutföra sin yrkesutbildning som kan ge ett bra arbete med en bra lön.

Alliansens nya gymnasieskola erbjuder även en lärlingsutbildning för de som läser ett yrkesförberedande program. Detta innebär större möjligheter att lära sig jobbet på jobbet. Alliansen går nu även fram med en ny gymnasiallärlingsanställning som ger elever på gymnasiets yrkesprogram möjlighet att jobba som en del av sina studier.

Gymnasieskolan är det område inom skolpolitiken där regeringen och oppositionen skiljer sig mest åt. Socialdemokraternas linje kommer att göra stod skada om den blir verklighet. Det måste vi berätta för säljarna.
Alliansen vill öka undervisningstiden i matematik i högstadiet

2013-03-30Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. I ett internationellt perspektiv är samtidigt undervisningstiden i matematik låg i Sverige. Eleverna behöver mer lärarledd undervisningstid för matematikinlärningen. Vi vill därför öka undervisningstiden i matematik med en timme i veckan för alla elever i högstadiet från höstterminen 2016. Duktiga lärare kombinerat med utökad undervisningstid gör att fler elever får större möjligheter att klara kunskapskraven i matematik. Satsningen är fullt finansierad och kostar årligen 490 miljoner kronor.

Tillsammans med de tidigare satsningarna på fler matematiklektioner i låg- och mellanstadiet kommer satsningen på fler matematiklektioner i högstadiet att innebära att undervisningstiden ökar med en timme i veckan för samtliga årskurser i grundskolan. Den utökade undervisningstiden kombineras med det pågående Mattelyftet som ger matematiklärare möjlighet att förbättra och utveckla sitt sätt att undervisa i ämnet. Allt för att förbättra studieresultaten i matematik och därmed bidra till att fler elever blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Socialdemokraterna kritiserar satsningen och säger att det aldrig kommer att fungera för att det saknas matematiklärare. Men det är ju just för att förebygga detta som Alliansen också föreslår en särskild utbildningspremie till den som tar examen som matematiklärare. Detta gör vi för att också få fram fler lärare. Vår politik hänger ihop!
Allianssympatisörer borde bojkotta Earth Hour

2013-03-29

Syftet med Earth Hour är enligt arrangörerna att "skicka starka signaler till regeringarna" i respektive land att ta större krafttag "för klimatet". Det innebär att alla som deltar i Earth Hour i Sverige skickar signaler till Alliansregeringen om att dagens politik inte räcker.

Om jag som Allianspolitiker eller Allianssympatisör deltar – på vilket sätt vill jag då att Alliansen tar större krafttag? Kraftigare skattehöjningar på el och bensin? Stopp för inrikesflyget? Kilometerskatt på transporter? Nedläggning av kärnkraften? Stoppad ekonomisk tillväxt? Eller stödjer jag rentav ”behovet av att skapa ett helt nytt ekonomiskt system” som meteorologen Pär Holmgren krävde i en intervju i Ulricehamns tidning förra året (se bloggen 18/3 2013)?

På sin Earth Hour-sajt" kräver WWF att alla fordon ska köras på fossilfria bränslen och att all energi i svenska hem ska vara förnybar (och dit räknar man inte kärnkraften). Jag kan ställa mig bakom detta som långsiktiga mål, men kärnkraften har en viktig roll i energiförsörjningen under överskådlig tid. Tyskland framhålls av många som ett "föredöme" i energiomställningen. Deras "Energiewende" sägs visa att man kan ersätta dagens gamla energikällor med förnybart. Tyskland har förvisso stängt ned kärnkraft, men i stället ökar kolanvändningen och nya miljövidriga dagbrott öppnas hela tiden. Samtidigt har man gjort sig beroende av rysk gas, vilket är minst sagt problematiskt av flera skäl. Utsläppen från energisektorn har dessutom ökat kraftigt, inte minskat. Till detta kommer kraftigt skenande energikostnader för hushåll och industri för att betala alla subventioner till olönsama nya energislag. Är Tyskland ett föredöme? Jag ser dem snarare som ett avskräckande exempel.

WWF kräver också att köttkonsumtionen ska halveras,, samt att pensionssparandet ska vara "klimatsäkert". Detta är jag direkt negativ till. Storleken på köttkonsumtionen tycker jag är rent fånig att reglera politiskt och jag är inte beredd att sänka framtidens pensioner genom att ställa "klimatkrav" på pensionssparandet. Men den som deltar i Earth Hour stödjer faktiskt även dessa krav.

Genom att delta i Earth Hour ger man, kanske omedvetet, stöd för Vänsterpartiets och Miljöpartiets syn på saken. De står för de mest orealistiska förslagen i klimatdebatten, förslag som skulle få oerhört stor negativ påverkan på det svenska samhället. En överdrivet stor vindkraftutbyggnad är bara en del av effekten. Värst är kanske en hotande extremt hård energibeskattning som skulle leda till kraftfullt försämrad ekonomi för hela svenska folket, utslagna företag, färre jobb och sänkt tillväxt. Detta utan att åtgärderna skulle ha ens mätbar betydelse för de globala koldioxidutsläppen. Svenskarnas deltagande i Earth Hour har alltför ofta använts i politiska debatter för att legitimera angrepp mot regeringen. Alla som sympatiserar med Alliansen borde därför ta sig en funderare kring detta och tänka på att syftet med Earth Hour faktiskt är att avkräva den svenska regeringen betydligt radikalare förslag i klimatpolitiken. Jag tycker det känns mycket märkligt att genom ett deltagande i jippot underkänna min egen regerings balanserade miljö- och energipolitik och i stället sanktionera motståndarnas orimliga förslag.

Den som överväger att delta i Earth Hour borde därför först fundera över vilka ytterligare inskränkningar, skattehöjningar och förbud man själv efterfrågar i sin egen vardag? Och hur många jobb inom exempelvis den elintentiva industrin och transportsektorn som man är beredd att offra?

Och hur är det med solidariteten med fattiga länder? I den fattiga delen av världen är nedsläckning av lamporna inte ens ett alternativ. Man har nämligen inga lampor! Ett exempel är stora delar av Tanzania som jag besökte för några år sedan. I dessa länder betyder en elanslutning och en tänd glödlampa att man kan slippa en oljeeldad lampa och därmed onödiga partiklar i sin omgivning. I stället för att laga mat på en kolspis eller över öppen eld kan man laga mat på en elspis och slippa bli sjuk eller och dö i förtid av rökförgiftning, samtidigt som skövlingen av skogar för vedeldning kan minska. Med hjälp av el kan man kommunicera med omvärlden, tex använda telefon, internet och dator, och även titta på TV, och glödlamporna kan lysa upp skolsalarna där eleverna lär sig skriva och räkna. Elen ökar möjligheten att driva företag och använda olika maskiner, liksom att driva vattenpumpar för att erbjuda rent dricksvatten eller bevattning av jordbruksmark. Det är inte mindre elektricitet som gör fler människor mätta eller förbättrar deras hälsa, det är inte heller släckta lampor som gör att forskare och företag kan utveckla nya metoder för att bidra till att öka tillgången på rent vatten, sanitetsutrustning och mediciner mot sjukdomar. Lösningen på världens problem handlar i stället om att elektrifiera fattiga länder för att stimulera utbildning, tillväxt, bättre hälsa, minskad fattigdom, och renare miljö.

Det finns faktiskt inga vettiga argument alls för Earth Hour. För egen del har jag aldrig deltagit i Earth Hour och tänker inte göra det i år heller. Tvärtom tänder jag själv upp huset lite extra, och uppmanar alla andra att göra detsamma. Som en hyllning till den rena och utsläppsfria svenska elproduktionen, som en hyllning till den nytta elektrifieringen kan göra i fattiga länder, och inte minst som en påminnelse om att den el vi tar för given är en lyx som alltför många människor i andra delar av världen bara kan drömma om.

Låt inte mörkret lägra sig över vår civilisation och vår framtidstro - upplysning är mycket bättre!
Alliansen har stärkt jämställdheten i statliga bolag

2013-03-28

Lite fakta om hur det står till med jämställdheten i regeringen och i de statliga bolagen. Man kan konstatera att kvinnorna är i majoritet i regeringen och att andelen kvinnliga ordföranden i de statliga bolagen har ökat kraftigt sedan Alliansen tillträdde 2006.Västra Götalands kollektivtrafik sämst i landet enligt resenärerna

2013-03-28

Nästan 50 av resenärerna i Västra Götaland är missnöjda med kollektivtrafiken. Detta framkommer i en landsomfattande undersökning som Statens kommuner och landsting (SKL) gjort. Faktum är att resenärerna i Västra Götaland är de i särklass mest missnöjda i hela landet. Samtidigt är samhällskostnaden för kollektivtrafiken i Västra Götaland den näst högsta i landet, endast Stockholm betalar mer för sin kollektivtrafik, men där är man å andra sidan också mer nöjda än i Västra Götaland.I sammanhanget finns det anledning att påminna om att det oimtalade biljettsystemet hos Västtrafik enligt uppgift kostat mellan 800 miljoner och en miljard. Och nu lägger man ytterligare runt 150 miljoner på att göra om biljettsystemet på nytt. Jag funderar på hur många nya bussar och fler turer man kunde kört för en miljard?

Västra Götalands invånare betalar alltså mycket dyrt för något som är riktigt dåligt. Det rödgröna styret i Västra Götaland har misslyckats även med kollektivtrafiken.
Svenska folket stödjer det fria skolvalet

2014-03-27

Friskolornas Riksförbund har låtet Demoskop undersöka stödet för det fria skolvalet, dvs rätten att välja skola för sina barn. Och stödet är starkt. 65 procent av svenskarna vill att föräldrar ska ha rätt att välja skola till sina barn. Bland föräldrar till barn i skolåldern är det ännu fler, 3 av 4 av dessa vill kunna välja.

Det finns stöd för möjligheten att välja skola bland alla riksdagspartiernas väljare förutom Vänsterpartiets. Men även bland dem vill drygt 4 av 10 att föräldrar ska kunna välja skola. Bland alliansväljarna stödjer 79 procent ett fritt skolval och bland Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare tillsammans är det 54 procent.

Det starka stödet för det fria skolvalet stärker alla oss som politiskt vill försvara denna reform.
Stark sysselsättningstillväxt bland unga under Alliansen

2014-03-26Denna figur illustrerar OECD:s siffror över sysselsättningstillväxten i de "gamla" EU-länderna i väst- och sydeuropa. Sverige är det tredje starkaste landet när det gäller att öka andelen unga i arbete, efter Tyskland och Belgien. Figuren visar utvecklingen från tredje kvartalet 2006 när Alliansen tillträdde, fram till tredje kvartalet 2013. Sedan dess har utvecklingen förstärkts ytterligare. Danmark och Finland ligger långt efter Sverige, båda med lägre sysselsättningsgrad än 2006.

Man kan ju fundera över hur mycket sänkta arbetsgivareavgifter, sänkt restaurangmoms, jobbskatteavdrag och rut-avdrag sammanlagt har bidragit till den goda svenska utvecklingen?
Dags att ta bort undantag från sim- och sexualundervisning i skolan

2014-03-26

När den nya skollagen infördes av Alliansen skärptes kraven på möjligheten för vissa elever att undantas från undervisning. Befrielse får bara ske vid enstaka tillfällen under ett läsår. Skolverket skriver att det "krävs synnerliga skäl, vilket innebär mycket starka skäl. Befrielse från undervisning kan bara bli aktuell i vissa undantagsfall och endast gälla enstaka obligatoriska inslag i undervisningen".

Moderaternas integrationspolitiske talesperson, migrationsminister Tobias Billström, vill nu ta bort möjligheten för elever att beviljas undantag från sexualundervisning och simlektioner. I en intervju med Svenska Dagbladet säger Tobias Billström att skolorna måste "orka ta konflikten" med utlandsfödda föräldrar. Han påpekar att det finns klasser i bland annat Malmö där en stor andel av eleverna är undantagna från simundervisning. Han tycker det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till.

Jag tycker personligen att förslaget är utmärkt. Det är självklart att alla barn omfattas av alla obligatoriska undervisningsmoment i skolan. Det är viktigt både för barnens utbildning och för att underlätta integrationen. Det är inte rimligt att undanta vissa barn från vissa undervisningsmoment av kulturella eller religiösa skäl.
"Alla grova brottslingar är invandrare"

2014-03-26

Främlingsfientliga röster hävdar ofta att majoriteten av alla dömda brottslingar är invandrare, och att den grova brottsligheten skulle minska om man minskade invandringen. Man åberopar ofta diverse statistik som pekar i den riktningen, där dömda grova brottslingar har utländska namn och utländskt utseende. Men man missar en viktig sak - att en person som döms har ett utländskt namn eller utseende innebär inte nödvändigtvis att man är "invandrare". Vissa av de dömda är födda i Sverige, och många av de dömda vistas i Sverige utan tillstånd för att begå brott, men bor egentligen i andra länder. Minskad invandring skulle knappast påverka den internationella grova brottslighetens rörlighet över nationsgränserna.

Men jag ifrågasätter också bilden att alla grova brottslingar skulle ha utländska namn och utseende. Aftonbladet hade exempelvis en stor artikel i måndags där man gick igenom de tio mest omskrivna grova svenska brottslingarna. Deras namn:

Niklas Lindgren, Toni Alldén, Jackie Arklöv, Tony Olsson, Tommy Zethraeus, John Ausonius, Peter Mangs, Niklas Eliasson, Anders Eklund, Lars Ferm (Svartenbrandt) och Helge Fossmo. De flesta av dessa har vad jag kunnat få fram svenskt påbrå och är födda i Sverige.

Påståendet att grova brottslingar generellt är "invandrare" går med andra ord att ifrågasätta av flera skäl.
Möte med "fas 3"-deltagare i riksdagen

2014-03-26I dag träffade jag en stor grupp deltagare i arbetsmarknadsåtgärden sysselsättningsfasen (eller "fas 3" som det fortfarande brukar kallas). Det var personer som varit arbetslösa mycket länge. Vi var sju moderater med koppling till arbetsmarknadsutskottet och utbildningsutskottet som tog emot och svarade på frågor och lyssnade på synpunkter kring arbetsmarknadspolitiken i allmänhet och "fas 3" i synnerhet. Det blev en väldigt konstruktiv diskussion och de flesta deltagarna var ganska nöjda med just fas 3-åtgärden, men däremot inte helt nöjda med det stöd de fått från arbetsförmedlingen före dess. Det fanns också åsikter om möjligheten att studera vidare och möjligheten till praktik, och några vad missnöljda med ersättningsnivån. Totalt sett var dock stämningen positiv och det blev ett riktigt bra möte.

Vårt sammanfattande budskap var att fas 3 är långt ifrån perfekt, men ändå den bästa lösningen hittills för att försöka få de långtidsarbetslösa lite närmare arbetsmarknaden. Inga tidigare åtgärder under tidigare regeringar har gett bättre resultat än fas 3.
Anmärkningsvärt angrepp från (S) mot ännu en företagssektor

2014-03-26

Knappt hade man hämtat sig från SSU:s osmakliga kampanj mot tre seriösa företag i restaurangbranschen förrän ett nytt angrepp mot en företagssektor uppmärksammades. Det handlar om Socialdemokraternas yttrande i ett riksdagsbetänkande som behandlades idag (Skatteutskottets betänkande nummer 16, sidan 52) rörande bland annat RUT-avdraget. Frågan man ställer sig är om detta sätt att uttrycka sig verkligen är värdigt ett parti som gör anspråk på regeringsmakten? Hur många branscher tänker (S) håna och förnedra innan man är nöjda?


Jag kommenterar SSU:s "antihamburger-kampanj" i Expressen

2014-03-26

SSU i Göteborg genomför just nu en kampanj för att bojkotta hamburgerkedjorna Mc Donalds, Burger King och Max. Med ett något märkligt budskap dessutom där man menar att arbetsvillkoren är dåliga. Detta trots att dessa hamburgerkedjor vad jag vet har kollektivavtal med Hotell & Restaurangfacket, ett av LO:s förbund. För övrigt framkommer inte på vilket sätt villkoren är dåliga. Hotell & Restaurangfacket själva anser tvärtom att dessa hamburgerkedjor har "sjyssta villkor".

I en nyhetsartikel i Expressen kommenterar jag SSU:s märkliga angrepp mot dessa stora ungdomsarbetsgivare och ställer frågan om det verkligen kommer att ge fler medlemmar till SSU?

I artikeln kommenteras kampanjen även av MUF:s ordförande Erik Bengtzboe och näringsminister Annie Lööf.Aftonbladets ledarsida svamlar om valfrihet i hemtjänsten

2014-03-25

I går skrev Aftonbladets Daniel Swedin följande på sin ledarsida angående att han tycker att RUT-avdraget bör avskaffas:

"Det finns argument för att rutavdraget kan hjälpa barnfamiljer och äldre i vardagen. Problemet är att vi redan ser hur det konkurrerar ut de kommunala hemtjänsterna och hur de behovsprövade välfärdstjänsterna blir en fråga för den egna plånboken"

För det första verkar man inte veta hur det fungerar inom hemtjänsten för äldre. Behovsprövade tjänster erbjuds forfarande av kommunerna, i egen regi eller genom andra inom ramen för LOV, och till en låg subventionerad kostnad oavsett vem som utför tjänsten. Tjänster utöver detta är inte behovsprövade. De får man betala sjäölv oavsett - men tack vare RUT blir det mycket billigare än tidigare.

Men mest slående är att Aftonbladets främsta oro verkar röra att de kommunala hemtjänsterna konkurreras ut. Jag tycker de ska sluta oroa sig och i stället glädjas över att de äldre numera oftare kan välja vem de vill anlita. Om de flesta tycker att privata företag gör ett bättre jobb än kommunen, till exakt samma kostnad, så är det väl alldeles utmärkt att kommunens verksamhet konkurreras ut?
Möte med TCO:s ledning

2014-03-25

I kväll träffade delar av den moderata riksdagsgruppen TCO:s ledning, med ordförande Eva Nordmark i spetsen. Det blev mycket samtal kring viktiga frågor, exempelvis jämställdhet, öppenhet och inte minst TCO:s tankar kring utformningen av framtidens a-kassa. Det sista är något som jag och mina moderata kolleger i socialförsäkringsutredningen har ett särskilt stort intresse för. Moderaternas linje i frågan ligger mycket nära TCO:s förslag.

Det är trevligt att träffa TCO. De är partipolitiskt obundna och har ofta konstruktiva förslag i svåra frågor. Vi tycker inte alltid lika, men det finns underlag för mycket konstruktiva och givande samtal. Fast TCO:s förslag om ännu en pappamånad, dvs ytterligare kvoterad föräldraförsäkring, tycker jag inte om.
Sverige delat om tidigare betyg

2014-03-25

Alliansens förslag om betyg från årskurs fyra väcker reaktioner. Vissa är positiva och andra negativa. Både forskare, pedagoger, föräldrar och politiker är delade i sin syn på saken.

Men faktum är att bland annat Storbritannien, Frankrike, Italien, USA, Spanien, Japan, Nya Zeeland och Chile ger betyg redan i första klass. I Gekland och Ryssland ges oftast betyg i årskurs två. Belgien, Tyskland och Nederländerna senast i årskurs tre. Liksom Finland som gärna framhålls som exempel, de börjar också ofta ge betyg i årskurs tre. Norge och Danmark ger däremot betyg först i årskurs åtta.

De som kritiserar tidigare betyg menar att eleverna blir "stressade" av betyg. Samtidigt säger den internationella expertisen (PISA mfl) att höga förväntningar på eleverna är viktigt för att lyfta skolresultaten. Den överdrivna omsorgen om eleverna att de inte får känna sig stressade kan kanske vara en del av förklaringen till att svensk skola utvecklas fel i över 20 år? Med skickliga pedagoger blir inte höga krav en stressfaktor utan något positivt som lockar fram lusten att lära!

I Borås Tidning idag intervjuas en lärare som är lite kluven till tidigare betyg: "Det kan vara en morot för en del elever, och det är oftast elever som rä högpresterande från början. De som missgynnas av betygen är de elever som inte har knäckt skolkoderna än. De som inte riktigt har sett vitsen med att gå i skolan". Min raka fråga är då om det inte är hög tid att ha börjat inse betydelsen av att gå i skolan när man börjat årskurs fyra?

Betyg medför tydliga mål och kriterier för vad man ska lära sig. Tydliga mål ökar förväntningarna på eleverna, och höga förväntningar höjer skolresultaten. Därför tycker jag det är klokt att införa betyg från fjärde klass.
Årsmöte med Markmoderaterna

2014-03-24

I kväll hade Markmoderaterna årsmöte i den nya fina lokalen i centrala Kinna. Jag fick förnyat förtroende som vice ordförande, och att fortsätta i valberedning och nomineringskommitté, vilket innebär att jag är en av dem som ska föreslå placering av moderata politiker på olika kommunala poster efter valet.

Jag höll också ett litet årsmötesanförande, koncentrerat på två aktuella områden. Dels Alliansens skolpolitiska förslag som mottogs positivt, dels försvarspolitiska frågor med koppling till krisen i Ukraina. Helt klart finns starka röster i partiet för att satsa mer på försvaret, liksom att Sverige borde närma sig Nato.

Jag berättade också om mitt besök i utbrytarrepubliken Transnistrien (en del av Moldavien) i höstas, ett område som plötsligt hamnat mitt i den politiska hetluften efter att de-factoregimen i Tiraspol (som knappast något land erkänt som legal) begärt att Transnistrien ska få bli en del av Ryssland - i likhet med Krim i Ukraina.

Ett trevligt årsmöte i en moderatförening som växer och som nu även har en livaktiv MUF-förening med ett 50-tal medlemmar. Stämningen är god och viljan att jobba hårt i valrörelsen är det inget fel på!
Dagens måndagsmöte för Ukraina

2014-03-24Varje måndag klockan 12 hålls nu möten på Norrmalmstorg i Stockholm till stöd för Ukraina. I dag var moderaternas Europaparlamentarieker Gunnar Hökmark en av talarna. Han påminde om måndagsmötena till stöd för Estland, Lettland och Litauen på Norrmalmstorg på 1980-talet och hur historien tyvärr upprepas med ett Ryssland som anser att man med militärmakt kan lägga under sig andra länder. De tre pelarna på Norrmalmstorg restes efter baltstaternas självständighet, som ett minne av dessa måndagsmöten. Och även då var Gunnar Hökmark en av de drivande bakom manifetsationerna.

Dagens andra talare var Linda Nordlund från Liberala Ungdomsförbundet. Alla partier och de flesta i media tar kraftfullt avstånd från Rysslands agerande - med undantag för Vänsterpartiet och Aftonbladets kultursida som hela tiden försöker ursäkta Rysslands agerande. Det är pinsamt och visar ett förakt för demokratiska och moraliska värderingar.
Fler skolförslag från Alliansen

2014-03-24Det behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper för att lyfta skolresultaten. På så sätt synliggörs elevers olika behov av stöd och stimulans för att nå kunskapsmålen. Tidiga insatser är nödvändiga för att snabbt kunna rätta till brister. Därför presenterar idag Alliansens partiledare ett antal ytterligare skolförslag:

* Från 2017 vill vi att betyg ges redan från fjärde klass. Utgångspunkten är att betyg i årskurs fyra och fem bara ska ges en gång per år. Betygen för elever i årskurs 4 och 5 ska ges direkt till vårdnadshavarna istället för till eleverna.
* Samtidigt tas kraven på utvecklingsplaner med skriftliga omdömen bort även för årskurs fyra och fem. Detta minskar läraradministrationen.
* Nationella prov ska göras digitalt och rättas externt i så stor utsträckning som möjligt. Detta minskar lärarnas administrativa börda och skapar samtidigt större likvärdighet i bedömningen.
* Ett läskunnighetsmål införs i första klass som innebär att alla elever ska kunna läsa och förstå enklare texter. Genom detta nya mål säkerställer vi att de elever som behöver ska kunna få tidigare hjälp.
Kommunala porioriteringar - fler nya arenor eller omsorg och skola?

2014-03-24

I spåren av den katastrofala ekonomiska situationen för Friends Arena som inte minst håller på att knäcka Svenska Fotbollförbundets ekonomi, har diskussionen kommit igång igen om hur det ser ut på andra håll i landet.

Redan 2010 gjorde Timbro en rapport där man varnade för att kommunerna drog på sig allt större driftskostnader för nya arenor, och att man baserade byggena på rena glädjekalkyler. Och i december förra året presenterades en rapport som visade att det investeras 8 miljarder kronor per år bara i nya fotbollsarenor. Bara de senaste åren har det byggts över 30 större multiarenor runt om i landet.

Häromdagen berättade Dagens Industri att kommunernas kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar skenar. På tio år har kostnaderna ökat med 74 procent (!) i löpande priser och uppgick 2012 till 9,7 miljarder kronor. Under 2001 var nettokostnaden per kommuninvånare 521 kronor. 2012 uppgick den till 857 kronor. Och då talar vi alltså om den löpande kostnaden för drift, underhåll och avskrivningar.

När man talar med kommunpolitiker om välfärdens kvalité får man ofta svaret att pengarna inte räcker. Socialdemokratiska politiker lägger gärna till att "staten måste tillföra mer pengar". Detta säger alltså kommunpolitikerna samtidigt som de prioriterar investering och drift av allt dyrare och större arenor i stället för att använda pengarna till välfärden.

Min egen hårda dom är att många komunpolitiker - tyvärr ofta oavsett politisk färg - inte alltid klarar av att prioritera vad som är viktigast i den kommunala verksamheten. Längtan efter att bygga skrytbyggen som placerar kommunen på kartan går ofta över partigränserna, men är lika olycklig för det.

De flesta kommuner har mer pengar än någonsin att disponera och resurserna räcker naturligtvis till en bra skola och äldreomsorg om man bara prioriterar rätt. Jag hoppas detta blir en stor och viktig valfråga i höstens kommunval runt om i landet.
Mina reseberättelser från Ukraina, Moldavien och Transnistrien

2014-03-23

Jag har fått flera frågor om hur man hittar mina reseberättelser från mitt valobservationsuppdrag i Ukraina oktober 2012, liksom min studieresa till Rumänien, Moldavien och Transnistrien i oktober förra året. Båda reseberättelserna kan ge en bra bakgrundsbild till situationen i Ukraina, men också om det komplicerade läget i Moldavien och utbrytarrepubliken Transnistrien. Mycket foton finns också.

I mitt bloggarkiv finns reseberättelser från ett antal officiella resor och en del privata. Och för de särskilt intresserade följer här direktlänkar till de två resor jag nämnde ovan:

Valobservationsuppdrag till Ukraina oktober 2012

Studieresa till Rumänien, Moldavien och Transistrien oktober 2013
Misstänkt mytbildning kring "utförsäkring av cancersjuka"

2014-03-23

Av och till de senaste åren har jag nått av berättelser om svårt cancersjuka människor som nekats sjukpenning eller där man dragit in sjukpenningen för att tidsgränsen uppnätts. För mig är varje sådan berättelse totalt obegriplig. Det är faktiskt så att lagen är oerhört tydlig - personer med pågående behandling mot allvarliga sjukdomar - till exempel cancer - har rätt till sjukpenning utan tidsgräns. Det står ordagrant i lagen. Exemplen jag fått mig tillsända är också lite märkliga eftersom historierna är så lika, men samtidigt påstås röra olika människor. Och ingen av de avsändare jag har svarat har själv träffat de människor som påstås ha drabbats, och ingen kan ens hänvisa till ursprungskällan. Jag har inte heller sett några handlingar som visar att Försäkringskassan inte följt lagen.

Den senaste tiden har också vissa domar från Förvaltningsdomstolen börjat cirkulera i media och på olika sociala forum. Dessa domar påstås visa att cancersjuka nekas sjukpenning, men när jag som jurist tar del av det som skrivs verkar det mycket konstigt. Skulle en domstol verkligen döma helt i strid med lagen? Skulle det i så fall inte bli förstanyhet hos TT och i alla nyhetssändningar i TV? I dag sprids dessa "nyheter" främst i Aftonbladet, Expressen och politiska bloggar på vänsterkanten, och man åberopar anonyma källor. De flesta mer seriösa medier verkar inte vilja ta i dessa "nyheter" ens med tång. Tyvärr har jag inte hunnit beställa fram domarna och läsa dem själv i sin helhet, men jag har övervägt detta.

I gårdagens ledare i Svenska dagbladet lyften Hanne Kjöller plötsligt på locket och skriver ett synnerligen avslöjande och ifrågasättande reportage om misstänkt mytbildning kring "utförsäkring av cancersjuka". Hennes slutsatser är flera:

* Dels att det förekommer uppenbart misstänkta vandringssägner kring detta med utförsäkring av cancersjuka, där det förekommer ett antal personer med olika namn, men med närmast identiska berättelser. Och ingen verkar ha träffat personen det handlar om i verkligheten och ingen vet vem det är. Man åberopar alltid anonyma källor. Frågan är om personerna ens existerar?
* Dels att begreppet "utförsäkring" verkar kunna handla om lite av varje i debatten. Inte sällan verkar det handla om en mindre sänkning av ersättningen, inte att ersättningen i sin helhet försvinner. Vissa verkar exempelvis ha fått 75% ersättning i stället för 80%, men ändå kallas det "utförsäkring" som antyder att man blivit helt utan ersättning.
* Dels att de domar som åberopas inte ens verkar gälla beslut om sjukpenning vid cancerdiagnoser utan helt andra sjukdomar. Den enda kopplingen till cancer verkar i flera fall vara att personerna längre tillbaka i tiden haft cancer, men blivit friskförklarade. Domarna nämner inte ens cancer utan besluten gäller andra sjukdomar. Ändå beskrivs det i media som att personer med behandling vid allvarliga cancerdiagnoser nekas sjukpenning.

Jag tycker hela den misstänkta mytbildningen och de uppenbara överdrifterna i debatten är fruktansvärt motbjudande. Att drabbas av cancer eller andra allvarliga sjukdomar som kräver långvarig behandling och medför svåra följder för den sjuke är illa nog. Att samtidigt använda dessa personer som slagträ i den politiska debatten är ett fruktansvärt cyniskt spel. Och att skrämma människor med att de inte kommer att få sjukpenning trots att lagen är så tydlig är oetiskt. Det känns befriande att Hanne Kjöller nu lyfter frågan. Vi kan inte stillatigande se på när vänstern i svensk politik sprider felaktigheter om utförsäkring av cancersjuka. Det är dags att ställa de ansvariga för denna mytbildning mot väggen.
Högt och stabilt förtroende för Statsminister Reinfeldt

2014-03-23

Svenskarna anser att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) är bättre på att leda en regering än Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven. I en ny opinionsundersökning från Skop svarade 57,2 procent av de tillfrågade att Reinfeldt är skickligast på det. Motsvarande siffra för Löfven var 42,8 procent. Skillnaden från mätningen vid årsskiftet är marginell. Förtroendet för statsministern är högt och stabilt.
Ganska starkt stöd för att det är okej att göra vinster i välfärden

2014-03-22

I går hade Borås Tidning en omröstning om vinster i välfärden. Trots den senaste tidens svartmålning av alla företag som arbetar i välfärdssektorn så tyder i vart fall denna mätning på att det trots allt finns ganska många som genomskådar svartmålningen. De tycker inte vinster är det stora problemet i välfärden. Kanske delar de vår moderata syn att det är kvalitén som är det viktiga i såväl privat som offentlig verksamhet? För övrigt är troligen kommunala underskott och besparingskrav i enskilda förvaltningar ett större hot mot verksamheternas kvalitet än om något enstaka företag skulle lyckas göra en vinst.


Hushållen allt mer positiva om sin privatekonomi

2014-03-22

Hushållens optimism fortsätter att öka enligt Skandias senaste så kallade plånboksindex som presenterades häromdagen.

"Konsumenterna agerar draglok i ekonomin just nu. Jobbskatteavdraget, låga boräntor, positiv arbetsmarknad, allt detta resulterar i att folk har mer pengar", säger Jeanette Hauff, ekonom på Skandia, till TT.

De senaste två åren har svenskarna mestadels befunnit sig i vad Skandia kallar investerarläge, det vill säga varit optimistiska om sin egen ekonomi men samtidigt benägna att lägga undan pengar för framtiden. I höstas sjönk optimismen för att återhämta sig mot slutet av året. Nu fortsätter optimismen att öka samtidigt som sparviljan sjunker. Nu lutar det åt att hushållen hamnar i vad Skandia kallar njuta-läget, ett privatekonomiskt klimat där optimistiska hushåll blir allt mer benägna att konsumera.

Optimismen ökar främst i de yngre åldersgrupperna samt i mellanstora städer och på landsbygden. Storstadsborna är dock fortfarande den mest optimistiska gruppen.

Av Skandias rapport framgår att pensionärerna är och förblir den mest pessimistiska gruppen. Inte så konstigt kanske med tanke på pensionärsorganisationernas ständiga mantra om att pensionärerna fått det sämre. Jag visade ju häromdagen att detta är fel - inga pensionärsgrupper har fått minskat köpkraft under Alliansen, däremot har pensionärerna med lägst pension - garantipensionärerna - fått realt ökad köpkraft sedan 2006 med över 11%, alltså är utöver inflationen. När jag träffar pensionärer får jag ofta höra att de tycker de har det rätt bra, men att "alla säger ju att vi har fått det sämre". Tråkigt att pensionärerna ska gå omkring och tro att de fått det sämre när det för de flesta är precis tvärtom.
Statsminister Fredrik Reinfeldt signerar EU:s avtal med Ukraina

2014-03-22Här statsminister Reinfeldt tillsammans med Storbritanniens premiärminister David Cameron och Ukrainas preminärminister Arsenij Jatsenjuk strax före gårdagens signering av avtalet.


Tänkvärt debattinlägg om arbetsmarknadsläget

2014-03-21

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) har idag en mycket tänkvärd debattartikel i Expressen där hon beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden och ställer Socialdemokraterna mot väggen när det gäller deras politik.

Bland annat på skriver hon följande (ett utdrag ur artikeln):"Socialdemokraterna och Magdalena Andersson menar envist att jobben blivit fler per automatik för att Sveriges befolkning ökat. Vi ser nu runtom i Europa att detta inte stämmer. I dag finns det flera exempel på att befolkningstillväxt inte av sig självt ger jobbtillväxt. Nederländerna och Spanien har likt Sverige sedan 2006 haft en befolkningstillväxt på drygt 400 000 personer. Men där slutar också likheterna.

I Nederländerna har sysselsättningen ökat med endast 70 000 personer, och i Spanien har sysselsättningen minskat med närmare tre miljoner. I vårt grannland Danmark ökade befolkningen med 200 000 men trots detta minskade sysselsättningen med 130 000 personer mellan 2006 och 2013.

Siffrorna talar sitt tydliga språk - i en utdragen lågkonjunktur innebär en befolkningsökning inte per automatik att vi får fler jobb - tvärtom. Det krävs en ansvarsfull och målmedveten politik för att fler ska få ett arbete.

Och vi är inte klara. Vi ska fortsätta att ta ansvar för Sveriges ekonomi och se till att ännu fler människor får jobb. I mitten av januari öppnade regeringen tillsammans med parterna på arbetsmarknaden en helt ny väg in på arbetsmarknaden för att fler unga ska ha ett jobb att gå till.

Genom YA-jobben lär sig unga jobbet på jobbet. Till sommaren möjliggör vi för äldre att skola om sig genom att höja åldern för studiestöd och vi förändrar arbetsgivaravgifterna för unga så att de sänks för den yngre åldersgrupp där det gör mest nytta.

Vi gör också en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än för tjugo år sedan. Fler behöver mer omfattande stöd från Arbetsförmedlingen än tidigare. Det kräver att vi har en Arbetsförmedling som möter dagens arbetsmarknad, att insatserna vässas och att verktygslådan används på bästa sätt."

Tänkvärt debattinlägg om ungdomsarbetslösheten

2014-03-21

I dag finns ett tänkvärt debattinlägg på SvD Brännpunkt av Folkpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Carl B Hamilton. Han krossar effektivt ett antal myter om ungdomsarbetslösheten som sprids av den politiska oppositionen.

Bland annat konstaterar han att "Förra året hade 50 000 fler ungdomar jobb jämfört med 2006. Sysselsättningsgraden bland unga har ökat sedan 2006, trots den utdragna lågkonjunkturen. Det hänger förmodligen ihop med att arbetsgivarnas kostnader för att anställa unga har sänkts, genom att det med jobbskatteavdragen lönar sig bättre att jobba, och att fribeloppet i studiemedelssystemet höjts. Samma faktorer har gjort att fler unga som studerar på heltid söker sig ut på arbetsmarknaden."

Hamilton menar att Socialdemokraterna "frossar i förenklingar av ungdomsarbetslöheten som ett socialt problem som man kan utbilda bort, och att de glömmer att en stor del av ungdomsarbetslöheten, främst långtidarbetslöheten bland unga, beror på att Sverige tagit emot ett stort antal nyanlända flyktingar.

Sverige har alltså en högre sysselsättningsgrad bland ungdomar idag än vi hade 2006. Detta trots att det var högkonjunktur då, och att vi nu just gått igenom en djup lågkonjunktur. Vi har också större ungdomskullar som kommit ut på arbetsmarknaden under Alliansens regeringstid, samtidigt som vi tagit emot ett betydande antal unga asylsökande de senatse åren. Trots detta är det alltså en större andel av ungdomarna som arbetar idag än 2006. Och långtidsarbetslösheten bland unga är bland de lägsta i hela Europa. Är det inte i själva verket ett ganska bra betyg till den svenska regeringen? Politiken har fungerat.
Film från Krim i Ukraina - ukrainska soldater vägrar byta sida

2014-03-21

Detta är en ganska känslosam film från Youtube som jag just fick från en kontakt i Ukraina.

Filmen visar hur man på en av de ukrainska militärbaserna på Krim förbereder en ceremoni där ukrainska soldater ska svära sin trohet till den ryska armén för att kunna bo kvar på Krim med sina familjer i stället för att tvingas lämna det av Ryssland ockuperade området. En hög officer börjar hålla tal, och då hörs plötsligt ett annat ljud från en av byggnaderna i bakgrunden. En grupp ukrainska soldater kommer ut från ett logement, trotsar den ryska ceremonin, och börjar sjunga den ukrainska nationalsången. Genast nörjar de ryska musikerna spela marschmusik för att överrösta ukrainarna, men de sjunger klart nationalsången innan de går tillbaka in i byggnaden. Flera journalister har under tiden sprungt fram till de ukrainska soldaterna och fångat händelsen på film och filmen sprids nu över Ukraina.

De ukrainska soldaterna vägrar att bli en del av den ryska kringsmakten och nationalsången blir deras sätt att protestera mot den ryska ockupationen av Krim. Ett historiskt dokument från en grupp ukrainska soldater som vad jag förstår redan blivit nationalhjältar i Ukraina.Årsmötestalare hos moderaterna i Vännäs

2014-03-21

I går var jag på långresa, ända till Vännäsby, några mil väster om Umeå. Förutom möte med skolpolitiker var jag årsmötestalare på Vännäsmoderaternas årsmöte.

Det blev givetvis mycket prat om skolpolitik, men också mycket om situationen i Ukraina och givetvis lite reflektioner kring det politiska läget i Sverige inför den kommande valrörelsen.

En av Vännäsmoderaternas ledande företrädare, Jan Nilsson, berättar mer om årsmötet och mitt besök på sin blogg.
Riksdagsbesök av rumänska parlamentariker

2014-03-20I dag var jag med och tog emot en delegation av rumänska parlamentariker på besök i riksdagen. Alla är medlemmar i svensk-rumänska parlamentarikerföreningen i rumänska parlamentet. En av dem träffade jag själv vid mitt besök i Rumänien i höstas. Även Rumäniens ambassadör i Stockholm, Raduta Matache, deltog vid lunchen, och jag fick tillfälle att uppdatera henne om situationen när det gäller tiggeriet i Borås. Förutom lite samtal om svensk utbildningspolitk blev det stora samtalsämnet annars situationen i Ukraina. De rumänska politikerna är mycket oroade över situationen, och också bekymrade för att konflikten ska spridas till grannlandet Moldavien och utbrytarrepubliken Transnistrien.
Alliansen har halverat fattigdomen i Sverige

2014-03-20

I dag ger jag svar på tal till mina socialdemokratiska riksdagskolleger som påstår att fattigdomen ökar i Sverige. Mitt svar finns i både Borås Tidning och Markbladet idag.

Alliansen har halverat fattigdomen i Sverige

Socialdemokraterna upprepar sitt mantra att fattigdomen ökat i Sverige. Men så är det ju inte!

Man måste skilja mellan ”relativ fattigdom” och verklig fattigdom. Relativ fattigdom visar bara hur många som har en inkomst under en viss andel av andras inkomst., inte hur många som är verkligt fattiga. Under perioden 2008-2011 ökade den disponibla inkomsten i Sverige, vilket innebär att fler hamnar under gränsen för relativ fattigdom. Sverige är samtidigt ett av länderna i Europa med lägst relativ fattigdom.

Begreppet ”relativ fattigdom” säger alltså inget om människors möjlighet att få pengarna att räcka till. Då är det viktigare att titta på andelen verkligt fattiga hushåll. Andelen personer i svenska hushåll med mycket låg materiell standard har faktiskt halverats under Alliansens regeringstid, från drygt 2% till drygt 1% av befolkningen. I EU är genomsnittet skrämmande höga 10%. I våra grannländer Danmark och Finland ligger den verkliga fattigdomen runt 3%. Sverige sticker ut – på ett positivt sätt!

Alliansen angriper fattigdom på två sätt. Dels genom att få fler i arbete, dels genom riktade stöd till de mest ekonomiskt utsatta. Bostadsbidraget har höjts för både studerande, barnfamiljer och pensionärer, flerbarnstillägget har höjts, garantipensionerna har höjts, skatten för pensionärer har sänkts fem gånger och nästa år höjer vi studenternas studiemedel med ytterligare 1.000 kronor per månad. Vi har ändrat reglerna så att en del av arbetsinkomsten inte ska räknas in när försörjningsstödets nivå bestäms och vi har gett hemmavarande barn rätt att jobba utan att föräldrarnas försörjningsstöd ska minskas.

Samtidigt har vi sänkt skatten för både löntagare och pensionärer. En genomsnittlig LO-medlem har exempelvis fått en hel extra månadslön att leva på vare år tack vare jobbskatteavdraget. Och en genomsnittlig pensionär har fått mellan 500 och 700 kronor mer att leva på varje månad. Detta har stärkt hushållens ekonomi och gjort att färre lever i ekonomisk utsatthet.

Under Alliansregeringens tid har antalet människor i utanförskap minskat med 220.000, samtidigt som antalet sysselsatta har ökat med 270.000 fram till 2013. Andelen svenskar som tvingas leva på sociala ersättningar och bidrag är enligt SCB det lägsta sedan man började mäta 1990. Detta visar att ett eget arbete med egen inkomst är bästa sättet att minska fattigdomen. Alliansen vill fortsätta på den inslagna vägen.

Mot detta står en mycket farlig vänsterpolitik. Socialdemokraterna vill göra det dyrare att driva företag och dyrare att anställa. Detta kommer tyvärr att öka arbetslösheten och driva fler i verklig fattigdom.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot


Svenska pensionärers köpkraft har ökat under Alliansregeringen

2014-03-19

Förra veckan fick jag en rapport som jag beställt från Riksdagens Utredningstjänst (RUT). Jag hade bett dem beräkna om pensionärernas köpkraft ökat eller minskat sedan 2006 om man tar hänsyn till pensionsutveckling, skattesänkningar och prisökningar.

Jag ville ha svaret för fyra olika typfall. Dels en garantipensionär, dels en pensionär med inkomstpension på 10.000, 15.000 och 20.000 år 2006.

Rapporten visar att samtliga dessa fyra typfall (som täcker in större delen av pensionärskollektivet) har fått en ökad köpkraft sedan 2006. Efter att inflationen räknats bort ligger alla på plus. Se figur nedan:Det finns också anledning att påminna om det jag redovisade igår om Skattebetalarnas rapport, där man visar att en pensionär med 15.800 kronor i pension fått en total skattesänkning på 50.000 kronor sedan 2006. 50.000 mindre i skatt sedan Alliansen tillträdde! Skattesänkningarna har med marginal kompenserat både för att bromsen i pensionssystemet slagit till och för att priserna ökat. Man ser att ökningen av köpkraften har varit störst för garantipensionärerna, alltså de med allra lägst pension. De har fått en ökad köpkraft med 11,5% sedan 2006 utöver inflationen.

Observera också att höjda bostadstillägg och andra skattesänkningar (tex fastighetsskatt) och eventuella RUT-avdrag inte räknats med i kalkylken. För många pensionärer har detta medfört ytterligare försötärkt köpkraft.

Slutsatsen är att ingen svensk pensionär med låga eller normala pensioner har fått det sämre under Alliansen.
Välbesökt möte i EU-nämnden med fokus på krisen i Ukraina

2014-03-19I dag höll EU-nämnden ett mycket välbesökt möte. Till och med läktaren var fylld och man hade tvingats bära in extra stolar. Inte så konstigt kanske, med tanke på att fokus på dagens möte var situationen i Ukraina där statsminister Fredrik Reinfeldt redogjorde grundligt för den svenska linjen.
Rapport från Kommunal: Fristående förskolor har högre kvalitet

2014-03-19

I kväll ska tydligen Uppdrag Granskning berätta om en fristående förskola som uppenbarligen inte hållit måttet. Och häromdagen redovisade Kommunalarbetareförbundet en rapport som innehöll en hel del kritik mot fristående förskolor - trots att fakta i rapporten egentligen säger något annat.

Faktum är att när man granskar Kommunals rapport lite noggrannare ser man att rapporten faktiskt visar att de fristående förskolorna har högre kvalitet än de kommunala! Fristående förskolor har högre personaltäthet, mindre barngrupper, nöjdare personal och nöjdare föräldrar. Kommunal skriver också att "Risken att vinst leder till verksamhet av låg kvalitet verkar inte vara ett stort problem inom förskolan". Man skriver också att "Barnskötare som arbetar på ideella förskolor är betydligt mer nöjda med bemanning, arbetsvillkor och verksamhetens kvalitet än de som arbetar i kommunala eller bolagsförskolor. Det är mindre skillnader mellan kommunala förskolor och bolagsdrivna förskolor, oftast till de bolagsdrivna förskolornas fördel."

Alla dessa positiva omdömen om fristående förskolor får inte slarvas bort i debatten bara för att det finns enstaka exempel på fristående förskolor som eventuellt inte håller måttet. Man ska inte heller glömma att det även finns riktigt dåliga exempel bland de kommunala förskolorna. Mångfald är alltid bättre än enfald, både för föräldrar och barn, och konkurrens driver kvalitetsutvecklingen framåt. Utmaningen måste vara att lyfta alla kommunala förskolor till samma nivå som de fristående, i stället för att hela tiden slå på friskolorna.

För mig, som varit med i styrelsen och drivit en föräldrakooperativ förskola i 5-6 år känns den mediala och politiska jakten på fristående förskolor och skolor väldigt orättvis. Jag vet att vi erbjöd både bättre service, lägre avgifter, bättre personalförmåner, bättre mat, fler aktiviteter och högre personaltäthet på vår förskola jämfört med kommunens. Detta trots att vi missgynnades av att vår verksamhet fick mindre pengar per barn än kommunens. Det säger en del!
Öppet brev till Phia Andersson om Socialdemokraternas budgethål

2014-03-19

Skattebetalarna visar hur pensionärernas skatt har minskat

2014-03-18

Förra veckan presenterade organisationen Skattebetalarna en rapport som kritiserade skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer. Men när man läser rapporten blir bilden egentligen ganska positiv. Bland annat visar man tydligt hur skatterna förändrats för en löntagare respektive pensionär sedan 2006. Skattebetalarna har här valt att räkna på en inkomst av lön/pension på 15.800 kronor per månad. Figuren visar då att pensionärerna fått en kraftig skattesänkning sedan 2006, även om skattesänkningen för löntagaren är större. Av figuren kan man också se att skillnaden mellan beskattning av lön och pension var större fram till 2010. Alliansens vallöfte att minska skillnaden under denna mandatperiod är med andra ord uppfyllt.Av denna figur i samma rapport framgår att pensionären fått en samlad skattesänkning på 50.000 sedan 2006. Alltså 50.000 kronor rakt i handen! Denna skattesänkning har med marginal kompenserat för att bromsen i pensionssystemet slagit till vissa år. Totalt sett har pensionärernas köpkraft ökat sedan 2006.

Att löntagarna fått en större skattesänkning kan möjligen uppfattas som orättvist, men det innebär inte att pensionärerna fått det sämre!

Alliansen ser inget självändamål i att pensionärer ska betala högre skatt än löntagare. Men för oss har det viktigaste varit att sänka skatten för löntagarna för skapa förutsättningar för fler arbetade timmar och fler människor i arbete. Detta är nämligen i sin tur helt avgörande för framtidens pensioner!

Klokt regeringsbeslut räddar småmackar på landsbygden

2014-03-18

Regeringen har beslutat att införa lättnader i kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel. Lättnaden innebär att endast bensinstationer eller andra försäljningsställen som årligen tillhandahåller allmänheten 1 500 kubikmeter eller mer konventionella bränslen, i stället för nuvarande 1 000 kubikmeter, behöver tillhandahålla förnybara drivmedel.

Beslutet innebär att cirka 1 355 av 2 800 tankställen i Sverige undantas från kravet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Ändringen innebär däremot inte att tillgängligheten av förnybara drivmedel i någon större grad minskar eftersom många av de berörda säljställena har haft dispens från kravet.

Det kommer fortfarande vara möjligt att söka dispens. Dispens från kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel behöver däremot inte längre vara tidsbegränsad till ett år, utan får ges för så lång tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar. En positiv följd av beslutet är att många säljställen som tidigare sökt och fått dispens från skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel inte längre behöver söka dispens. Den administrativa bördan minskar därför för både bensinstationer och den myndighet som hanterar dispensansökningar.

Ända sedan 2008 har jag motionerat i riksdagen om problemen med miljökrav och andra krav på små bensinstationer. Äntligen kommer ett beslut som går i rätt riktning. Miljöpartiet och andra miljöaktivister kritiserar naturligtvis beslutet. De menar att det strider mot Sveriges klimatmål om en fossilfri fordonsflotta. För dem är det likgiltigt om små bensinstationer på landsbygden kan finnas kvar eler inte, liksom om människor på landet ska kunna tanka bilen eller inte. I klimathotets namn kan man göra vilka offer som helst som går ut över andra. Fanatiker som dessa politiker kan tyvärr finnas i Sveriges regering efter valet i höst om inte väljarna tänker sig för!
Riksdagsbesök från Sven Erikssonsgymnasiet i Borås

2014-03-18

I dag tog jag emot elever från Ekonomprogrammet på Sven Erikssonsgymnasiet i Borås för rundtur i riksdagen.
Lika kul som vanligt!


Måndagsmanifestation för Ukraina

2014-03-17Eftersom jag är i Stockholm idag passade jag på att ägna lunchen åt att delta i måndagsmanifestationen för Ukraina på Norrmalmstorg. I dag hade man två tunga talar på plats. Dels Migrationsminister Tobias Billström (M), dels förre språkröret för Miljöpartiet, Peter Eriksson. Båda höll brandtal för folkrätten och för Ukrainas rätt till en framtid som nation, utan att Ryssland lägger sig i landets inre angelägenheter. Båda fördömde också den illegala folkomröstningen på Krim. Tobias Billström varnade också för risken för framtida flyktingströmmar från Ukraina.

(Fotograf denna bild: Johanna Sjö, politiskt sakkunnig hos migrationsministern)


Några av deltagarna på moderaternas skolutvecklingsdag

2014-03-17Dagens skolseminarium hade inte mindre än 13 föredragshållare, de flesta från skolor vi besökt, men också med annan koppling till skolområdet. Inledningstalare var arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M), som sedan följdes av Matz Nilsson, ordförande i Skolledarnas Riksförbund.Högskolan Borås var också representerad, här genom Bengt och Elisabeth Persson, som arbetar med skolforskning.
Moderat skolutvecklingsdag uppmärksammar framgångsrika skolor

2014-03-17

En positiv rapport från skolan

Nya Moderaternas riksdagsledamöter i utbildningsutskottet inledde hösten 2013 en turné där 30 grundskolor besöktes. Detta är inte vilka skolor som helst, utan är de 30 grundskolor i landet som höjt andelen behöriga till gymnasiet mest, mellan år 2008 och 2012 enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst. Själv besökte jag Örbyskolan i Mark och Borås Kristna Skola i slutet av november förra året.

I dag följer moderaterna upp dessa besök genom att anordna en heldag i riksdagen där vi bjudit in intressanta föreläsare och företrädare för de 30 skolor som vi besökt. 18 av dessa skolor har skickat representanter somfinns på plats under dagen. Rektorn på Borås Kristna Skola, Nils-Håkan Sjölin, var en av deltagarna

Dagens inleddes med ett inledningsanförande av arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) och sedan följde ett anförande av Skolledarnas Rksförbund, Matz Nilsson. Därefter hölls ett antal intressanta föredrag om bland annat skolutveckling och pedagogik. Det är slående hur många av deltagarna som har en positiv syn på skolan. Fjärran från den nattsvarta bilden i media.

I dag släpper också moderaterna sin rapport från våra besök. Detta PM tar upp vad skolorna anser har varit avgörande och viktiga faktorer för att nå framgång. Klicka på bilden tv för att läsa hela rapporten.
Majoritet av svenska folket vill förbjuda tiggeri

2014-03-16

Enligt en färsk opinionsundersökning av Novus vill 56 proc av svenskarna förbjuda tiggeri medan 23 proc tycker att det vore ett dåligt förslag.

Inom båda politiska lägren är majoriteten för ett förbud men stödet är starkare bland Alliansens väljare. Av de tillfrågade är de äldre mer positiva till ett förbud än yngre. I åldersgruppen 50-64 år är 65 procent för, jämfört med 42 procent i åldrarna 18-29 år.

För egen del konstaterar jag att detta stämmer väl med min egen bild av opinionen. Men samtidigt måste jag envist påpeka att det, förutom svåra etiska avvägningar, finns både juridiska och praktiska problem med ett tiggeriförbud. Men jag tror inte vi kommer undan frågan i längden. Människor jag möter blir allt mer frustrerade över situationen. Både i storstäderna och på mindre orter.
Gårdagens demonstrationer mot Rysslands angrepp på Ukraina

2014-03-16Både i rysktalande delar av Ukraina och i Ryssland hölls igår stora demonstrationer mot Rysslands angrepp mot Ukraina. I Charkiv i östra Ukraina (vänstra bilden) finns en stor rysktalande befolkning. Men i går hölls en fredlig demonstration mot det ryska angreppet och för att Charkiv även i framtiden ska tillhöra Ukraina. I Morskva (högra bilden) hölls en mycket omfattande demonstration i går. Uppgifterna om antalet deltagare varierar, från "flera tiotusentals" till 50.000 deltagare. Man demonstrerade för fred och till stöd för sitt "broderfolk" i Ukraina, och mot den ryska ledningen. Bilderna kommer från reportaget i Aftonbladet.
Dagens SIFO - Alliansen lyfter ordentligt i opinionen

2014-03-16Dagens opinionsmätning från SIFO är intressant, och dessutom glädjande för Alliansen. De rödgröna partierna tappar en stor del av sitt försprång och Alliansen ökar. De rödgrönas försprång minskar från hemska 17% i februarimätningen till idag mer hanterbara dryga 11%. Samtliga Allianspartier ligger nu dessutom med god marginal över 4%-gränsen. Men viktigast är att vi återigen ser hur snabbt opinionen förändras på bara en månad.

Tänkvärt är också att i SIFO i mars 2010, alltså motsvarande tid före valet 2010, var de rödgrönas ledning drygt 5%. Alliansen tog sedan in 11% på de rödgröna under valrörelsen. Och det är ungefär det försprång de rödgröna har just nu.

Vi har ett hårt arbete framför oss. Vi måste stå upp mot de rödgröna partiernas svartmålning av Sverige och samtidigt lägga kloka politiska förslag för framtiden. Just nu har vi levererat en samling väl avvägda förslag inom skolområdet. Och mer kommer, både inom detta och andra områden. Samtidigt hoppas jag att de moderater som tridigare lockats av SD tänker om. Det finns viktigare frågor för Sveriges framtid än att stödja främlingsfientliga krafter.

Som jag skrev i föregående blogginlägg, valrörelsen kommer att hård och det kommer att bli jämnare mellan de politska alternativen när vi närmar oss valdagen. Alliansens stora fördel är att vi har ett gemensamt regeringsalternativ och att vi vill regera tillsammans och driva valrörelse tillsammans. Allt detta saknar S, V och MP. Och dessutom lurar FI (feministiskt initiativ) i vassen, och verkar ta väljare från V, samtidgt som SD nu har stöd av 17% av LO-medlemmarna. De rödgröna kommer att få ett jobbigt kommande halvår. Det är alltid farligt att ta ut segrar i förskott.
Regeringen populärare än opinionsmätningarna visar

2014-03-15

I SKOP:s senaste mätning av väljarnas betyg för regering och opposition visar det sig att 43% tycker regeringen gör ett bra jobb, en liten minskning sedan föregående mätning. Men det är märkligt att 43% anser att regeringen gör ett bra jobb samtidigt som betydligt färre stödjer Allianspartierna i opinionsmätningarna. Varför stödjer man inte en regering som man tycker gör ett bra jobb?

Endast 43 procent tror att en regering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle göra ett bättre jobb. Det är en uppgång med två procentenheter sedan årsskiftet. Men det är ändå väldigt långt från nivåerna i opinionsmätningarnas partisympatier för dessa tre partier, där de den senaste tiden samlat runt 48-50% av rösterna.

Det är något som inte stämmer med dagens opinionsmätningar. Fler är nöjda med regeringen än vad som syns i opinionsmätningarna för de enskilda regeringspartierna. Och det motsatta gäller för oppositionen där stödet för de enskilda partierna är större än för det samlade regeringsalternativet. Min slutsats är att väldigt många väljare inte riktigt vet vad de vill och hur de tänker rösta i höstens val. För egen del tror jag att det kommer att bli betydligt jämnare mellan de politiska alternativen när vi närmar oss valdagen. Och jag tror regeringsfrågan kommer att spela en allt större roll.
Media om fredagens PRO-aktivitet i Borås

2014-03-15

Både Radio Sjuhärad och Borås Tidning (bilden tv) har reportage om gårdagens PRO-aktivitet på Stora Torget i Borås.

Jag var den som fick försöka förklara för PRO-medlemmarna varför vi sänkt skatten för dem som jobbar och att det varit en viktig sak för att få fler i arbete, vilket i sin tur har positiv effekt på pensionerna. Men sedan 2010 har vi minskat skillnaden mellan skatt på lön och pension, precis som vi lovade i valrörelsen 2010, och totalt har vi sänkt skatten för pensionärer fem gånger, där 99% fått 500 kronor lägre skatt varje månad och 75% 700 kronor. Jag påpekade också att pensionärernas köpkraft ökat sedan 2006 enligt en färsk rapport från Riksdagens Utredningstjänst.

De burop som hördes från en mindre, men högljudd, del av PRO-arna förklaras nog mest av den politiska kopplingen mellan PRO och (S). Några ropade till och med att vi inte alls (!) sänkt skatten för pensionärerna. Det hjälpte inte att jag berättade att vi satsat över 16 miljarder på detta - de kallade det för "siffertrixande". I en sådan miljö är det svårt att föra en vettig diskussion. Det är också belysande att höra kvinnan i slutet av reportaget i Radio Sjuhärad. Hon säger att "jag är egentligen inte så insatt i det här med pensioner och skatter, men man får ju ställa upp". Det var också sanslöst att s-talare fick applåder när de utlovade att skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer ska tas bort, trots att (S) centralt sagt att det inte finns utrymme för det under överskådlig tid. Att jag påpekade detta falskspel gick spårlöst förbi. Att lokala s-riksdagsledamöter försöker lura PRO:s medlemmar och får applåder för det tycker jag borde fått större utrymme i media.

För egen del tänker jag tala ofta och mycket med svenska pensionärer, visa och förklara för dem att de faktiskt fått det bättre - inte sämre. Sanningen brukar vinna i längden. Jag tycker det är bra att pensionärerna vill ha lägre skatt, och kommer att fortsätta arbeta för det den dag det förhoppningsvis blir utrymme för nya diskussioner om skattesänkningar.

Här ytterligare en bild från torget, tagen av min tidigare riksdagskollega Ann-Marie Ekström (FP) när Anna Svalander (FP) talar.Partierna bakom pensionsöverenskommelsen vill ändra "bromsen"

2014-03-14

Partierna bakom den stora pensionsöverenskommelsen (M, S, FP, C och KD) har en gemensam arbetsgrupp för att vårda och följa upp det nya pensionssystemet. Pensionsgruppen meddelade i veckan att man vill förändra den så kallade "bromsen" i pensionssystemet genom att förändra beräkningsreglerna. Syftet är att minska svängningarna i pensionssystemet och därigenom få en jämnare utveckling av inkomstpensionerna. Den så kallade "bromsen" har slagit in tre gånger sedan 2010, och det nya förslaget bidrar till mildrade effekter av bromsen.

Så här har utvecklingen av pensionerna sett ut sedan pensionssystemet trädde i kraft på allvar 2022. Figuren visar också en prognos för åren 2015-2018.


Pensionärernas ekonomiska utveckling under Alliansen

2014-03-14

I dag har PRO hållit möten och debatter över hela landet för att diskutera pensionärernas situation. Jag deltog ju i aktiviteterna på Stora Torget i Borås och debatterade främst pensioner, skatter och ekonomi. Här några fakta kring dessa viktiga områden.

Pensionssystemet:
• Det nya pensionssystemet bygger på en överenskommelse mellan Alliansen o Socialdemokraterna.
• Det nya pensionssystemet är långsiktigt hållbart och rättvist mellan generationer. Vi skickar inte notan för dagens pensioner till barn och barnbarn.
• Ju fler som jobbar desto högre blir pensionerna. Därför gynnar arbetslinjen och jobbskatteavdraget pensionärerna.
• Det svenska pensionssystemet är en förebild för många länder som reformerar sina pensionssystem.
• Det är inte aktuellt att avskaffa "bromsen" i pensionssystemet. Diskussioner pågår däremot i pensionsberedningen (de fem partiernas samarbetsgrupp) om att förändra bromsen så att svängningarna mellan åren blir mindre.
• Totalt sett har pensionärerna haft en bättre pensionsutveckling efter pensionsreformen än vad man skulle fått med det gamla pensionssystemet.
• Garantipensionärerna har fått en årlig uppräkning av sina pensioner varje år i takt med prisutvecklingen och påverkas inte av bromsen! Samtidigt har bostadsbidraget förbättrats.
• Pensionärer är olika. Vissa har väldigt bra pensioner, andra sämre. Går inte att generalisera, pensionärer lika olika som resten av befolkningen.
• De ”indragna” pengarna på 258 miljarder var ingen ”stöld” som Göran Persson (S) gjorde från pensionärerna, utan en delfinansiering (egentligen underfinansiering) av att staten samtidigt tog över ansvaret för garantipensionen och förtidspensioner från pensionssystemet.

Jobbskatteavdraget och skatten på pension:
• Syftet är att få fler i arbete. Fler i arbete och fler arbetade timmar har avgörande betydelse för pensionernas uppräkning kommande år. Jobbskatteavdraget har effekt enligt ekonomiska bedömare. Såväl Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksrevisionen, Svensk Näringsliv, LO, Finanspolitiska rådet och SNS är överens om detta. LO ansåg exempelvis i en rapport 2008 att jobbskatteavdraget varaktigt ökar sysselsättningen motsvarade 75.000 årsarbetskrafter, och i övrigt ligger bedömningarna mellan 67.000 (Svensk Näringsliv 2009) och drygt 100.000 (Riksrevisionen 2009 och Konjunkturinstitutet 2011). Jobbskatteavdraget är positivt för pensionärerna eftersom det medför högre pension.
• Socialdemokraterna vill behålla jobbskatteavdraget och har deklarerat att de inte har några pengar till att sänka pensionärernas skatt lika mycket.
• Sverige är inte alls ensamt om att ha jobbskatteavdrag eller andra skatterabatter för dem som jobbar. Minst 17 länder i västvärlden har liknande system, exempelvis Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Irland, Ungern, Slovakien, Danmark och Finland. Men även Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada, Sydkorea och Japan.
• Vi har sänkt pensionärernas skatt fem gånger med 16,45 miljarder totalt. Detta har gett 99% av pensionärerna 500 kr mer i månader att leva på, och 75% har fått en förbättring med 700 kronor per månad.
• Pensionärerna har denna mandatperiod fått större skattesänkningar än löntagarna (även inkl 2014 års jobbskatteavdrag), vi har därmed minskat skillnaden i beskattning jämfört med läget 2010, vilket vi lovade i valrörelsen 2010.
• Pensionärer som jobbar lite extra får dubbelt jobbskatteavdrag på arbetsinkomster vilket gör det extra lönsamt att arbeta extra som pensionär.

Pensionärernas samlade ekonomi:
• Garantipensionärerna har fått pensionerna uppräknade i takt med prisökningarna varje år, och har dessutom fått sänkt skatt. Deras köpkraft har bevisligen ökat jämfört med 2006
• Övriga pensionärer har fått kraftiga uppräkningar av pensionen vissa år och nedräkningar andra år. Totalt har pensionen ökat sedan 2006 och skatten har samtidigt sänkts.
• Enligt en färsk rapport från riksdagens utredningstjänst har köpkraften stärkts för pensionärerna under Alliansens regeringstid, och det gäller både garantipensionärer och inkomstpensionärer.
• Vi har också förbättrat bostadsbidraget för pensionärer. Tyvärr är det 140.000 pensionärer som inte ansöker om sådant men som har rätt till det. Man kan få bostadsbidrag även om man bor i eget hus!
• Även andra skatteförändringar påverkar pensionärerna positivt. Sänkt fastighetsskatt, avskaffad förmögenhetsskatt på fastigheter mm, rut-avdrag för hushållsnära tjänster, rot-avdrag mm. Samt det dubbla jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar lite extra vid sidan av pensionen.
• Tack vare grundskyddet för pensionärer i form av garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd är andelen med låg ekonomisk standard i genomsnitt snarare lägre bland pensionärer än bland befolkningen i stort.

Pensionärernas samlade situation:
• 85-90% av pensionärerna och deras anhöriga är ganska eller mycket nöjda med särskilt boende och hemtjänst enligt Socialstyrelsens enkät till 140.000 pensonärer 2013.
• Sverige är världens bästa land att åldras i enligt Global Age Watch Index 2013.
• Sverige är fjärde bästa landet i världen för pensionärerna enligt amerikanska Natixis Global Asset Managements världsindex 2013. Man mäter både ekonomi, hälsa och andra faktorer.
Möte med PRO på Stora Torget i Borås

2014-03-14Bilder från eftermiddagens PRO-träff på Stora Torget i Borås. God uppslutning av pensionärer, med uppenbarligen lite olika syn på hur pensionärernas situation ser ut. Vi politiker fick både burop och applåder, och det visar att pensionärer idag är sinsemellan lika olika som alla andra. Visst hör en del PRO-medlemmar helt klart hemma på vänsterkanten, inte minst såg jag en del pensionerade kommunpolitiker från vänstersidan i publiken, och det var väl de som buade när vi politiker talade. Men andra är mer positiva till Alliansen, vilket kom fram i samtal med enskilda pensionärer efter debatten.

Lite kul är det ju att se kraven från pensionärerna om sänkt skatt. Alliansen har hittills sänkt deras skatter med över 16 miljarder sedan 2006, och 99% av alla pensionärer har fått sänkt skatt med 500 kronor per månad sedan 2006. 75% har fått en sänkning med 700 kronor per månad. Ingen annan regering har någonsin sänkt pensionärernas skatt så mycket, och ska det bli fortsatta skattesänkningar i framtioden lär chanserna vara störst med en fortsatt Alliansregering. Socialdemokraterna har ju till och med sagt att fortsatta skattesänkningar för pensionärerna får vänta. Något som mina s-riksdagskolleger hade mycket svårt att försvara sig mot när pensionärerna ställde sina frågor. Samma sak när Socialdemokraterna först kritiserade jobbskatteavdraget och sedan inte kunde förklara för pensionärerna varför de ändå inte vill ta bort dem. Från Alliansens sida var vi tydligare - vi står för att vi prioriterade skattesänkningar för löntagare först, eftersom fler som jobbar också stärker pensionerna. Och sedan valet 2010 har vi sedan minskat skillnaden i beskattning mellan lön och pension. Jag hoppas att när det blir nya utrymmen för sänkta skatter ska vi kunna minska skillnaden ytterligare.
Sjuhäradsskolor inbjudna till skolutvecklingsdag i Riksdagen

2014-03-14


I dag träffar jag PRO på Stora Torget i Borås

2014-03-14

I dag har PRO aktiviteter över hela landet för att diskutera pensionärernas viktigaste valfrågor. I Borås samlas man på Stora Torget klockan 14. Självklart finns jag på plats, och kommer främst att svara på frågor om pensioner, skatter och pensionärernas ekonomi. Kommunpolitikerna som deltar kommer att få ta hand om kommunala frågor som hemtjänst, äldreomsorg och liknande.Alliansen höjer studiemedlen - men utan att minska bidragsdelen

2014-03-13I kväll kom ett glädjande besked för Sveriges studenter. Alliansen höjer studiemedlen med 1.000 kronor nästa år som planerat - men utan att minska bidragsdelen som man först hade planerat!

Jag hade även fortsättningsvis kunnat försvara förslaget att minska bidragsdelen lite för att bland annat finansiera den kraftfulla ökningen av det totala studiemedlet. Men självklart är det ännu bättre som det nu blir att vi höjer lånedelen med oförändrad bidragsdel. Inte nog med att allt större del av studenterna enligt CSN:s rapport idag upplever att deras ekonomi är bra, nästa år förbättrar vi studiemedlen ännu mera!
Alliansen vill erbjuda sommarskola till alla elever i årskurs 6-9

2014-03-13Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund att stå på inför kommande studier och arbete. Det handlar om investeringar för elevernas skull, men också för jobbens skull.

I dag presenterar Alliansen satsningar på sommarskola. Undervisning under en del av sommaren kan hjälpa fler elever att nå kunskapsmålen. Vi vill tillföra 100 miljoner kronor permanent för att finansiera en skyldighet att erbjuda sommarskola. Det kan hjälpa fler elever att nå målen i årskurs 9.

En elev som efter årskurs 9 saknar godkänt betyg i ett, eller ett par enskilda ämnen t.ex. matematik, för att bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan kan få möjlighet att ägna några veckor av sommarlovet till koncentrerade studier i ämnet. På så sätt kan eleven nå gymnasiebehörighet och börja på ett nationellt program direkt efter sommarlovet.

För elever som slutar årskurs 6, 7 eller 8 kan sommarskolan vara ett utmärkt tillfälle att komma ikapp i studierna i något eller några ämnen. Det ger bättre förutsättningar att hänga med när höstterminen börjar och sedan också att nå målen.

Redan i höstas, i budgetpropositionen för 2014, presenterade vi en satsning på statsbidrag för sommarskola för elever i årskurs 6–9 för de kommuner som själva vill anordna sommarskola. Alliansregeringen anser dock att alla elever bör ha samma möjligheter att delta i sommarskola, oavsett i vilken kommun man bor. Därför presenterade vi tidigare i år ett förslag om att alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda sommarskola. Skyldigheten för kommunerna gäller elever som efter årskurs 9 inte nått behörighet till gymnasieskolan och elever som efter årskurs 8 löper risk att inte nå behörighet. Skyldigheten är tänkt att träda i kraft 2017. Med de förslag som kommer att aviseras i 2014 års ekonomiska vårproposition avsätts cirka 180 miljoner kronor per år för sommarskola 2015–2018.
10.000 nya platser på universitet och högskolor

2014-03-13I dag meddelade utbildningsminister Jan Björklund att regeringen satsar på 10.000 nya högskoleplatser de kommande åren. Det mesta av platserna går till olika lärarutbildningar. Bakgrunden är att det finns ett ökat antal sökande till lärarutbildningarna och samtidigt ett stort behov på arbetsmarknaden. Antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningen är över 40 procent högre än 2008.

Hur platserna kommer att fördelas mellan landets högskolor är inte beslutat än, men jag tror och hoppas givetvis att Högskolan i Borås som har en bra lärar och förskollärarutbildning ska få en betydande del av tillskottet.
S-styrda Göteborg satsar mindre på skolan än Stockholm

2014-03-13

Den 26 januari berättade jag om att Socialdemokratiskt styrda Göteborg satsar betydligt mindre på både skola och äldreomsorg än Moderatledda Stockholm:

Skola:
Göteborg: 96.028 kronor per elev. 7.611 kronor per invånare.
Stockholm: 103.017 kronor per elev. 9.663 kronor per invånare.

Äldreomsorg:
Göteborg: 60.746 kronor per invånare över 65 år
Stockholm: 65.747 kronor per invånare över 65 år

Faktum är att de flesta jämförelser av skolornas kvalitet och resultat mellan Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg, utfaller till Stockholms fördel. Socialdemokratiskt ledda Göteborg är sämre på det mesta. Exempelvis när det gäller andelen behöriga elever till gymnasieskolan, där 89% av eleverna i gymnasieskolorna i Stockholm är behöriga mot endast 86% av de elever som gått på gymnasieskolorna i Göteborg. Genomsnittet i riket är 87%. Och lärartätheten i gymnasieskolorna i Göteborg är 14,4 lärare per 100 elever. I Stockholm är den 15,3.

Ofta försvarar sig s-politikerna i Göteborg med att Stockholm har större resurser på grund av högre skattekraft. Men detta är missvisande vilket visas i denna debattartikel i Göteborgs-Posten den 6 mars. Det är den tidigare stadsdirektören i Göteborgs Stad, Ulf Källström, som visar hur det i stället är Göteborg som har mer resurser per invånare. Om man lägger ihop kommunalskatt, statsbidrag och kommunal utjämning hade Göteborg 45.482 kronor per invånare att spendera år 2012 mot 39.604 kronor per invånare i Stockholm. Trots detta satsar s-politikerna i Göteborg mindre på skolan än Stockholm!

Frågan man måste ställa sig är hur man i Socialdemokraternas politiska skyltfönster - Göteborg - kan prioritera så illa?
Ny rapport från CSN - studenterna allt mer nöjda med ekonomin

2014-03-13I dag presenterade CSN (Centrala Studiestödsnämnden) en ny rapport om studenternas ekonomiska och sociala situation. Man gör en sådan rapport vartannat år. Sedan rapporterna 2009 och 2011 är det allt större andel av studenterna som upplever att studiemedlen räcker, och de flesta tycker också att deras sociala situation är ganska eller mycket bra. CSN säger i ett pressmeddelande att de bedömer att det i första hand är höjningarna av studiemedlen som bidragit till att de studerande upplever att ekonomin har förbättrats. Man ser i rapporten att trots höjda fribelopp så är det inte fler studenter som arbetar vid sidan av studierna. Studiemedlen räcker uppenbarligen för de flesta. Detta är ett kvitto på att Alliansens målmedvetna satsning på höjda studiemedel, bättre tilläggslån för studerande med barn och möjlighet till bostadsbidrag för studenter haft effekt. Studenterna har aldrig haft så bra köpkraft som de senaste 2-3 åren.

På ett seminarium idag anordnat av CSN framförde studentorganisationer (SFS och Saco Studentråd) i huvudsak positiva reaktioner, men framförallt SFS menade att studenterna trots allt går ca 850 kronor back varje månad och ville se ytterligare höjning av studiemedlen. Det känns då bra att kunna konstatera att vi nästa år höjer studiemedlen med ytterligare 1.000 kronor. Det betyder att SFS-kravet överträffas. Att vi sedan har olika syn på hur stor andelen bidrag ska vara i studiemedlen är en annan sak. För egen del ser jag inget större problem i att man lånar för att investera i en utbildning som oftast ger roligare jobb och bättre lön. Att räntan på studielånen är rekordlåg är en extra fördel.
Sverige har inte längre världens högsta sjukfrånvaro

2014-03-13

Debattreplik i Borås Tidning idag:

Vi ska inte ha världens högsta sjukfrånvaro

Svar till Tomas Eneroth (S), Phia Andersson (S) och Ann-Christine Ahlberg (S), BT 6/3.

En av de viktigaste frågorna för Moderaterna och alliansen när vi tillträdde i oktober 2006 var att minska det omfattande utanförskapet från arbetsmarknaden som till stor del bestod av sjukfrånvaro.

Innan genomförandet av sjukförsäkringsreformen 2008 hade Sverige högst sjukfrånvaro i världen, trots att vi samtidigt enligt internationella hälsomått, har en av världens friskaste befolkningar.

Den samlade sjukfrånvaron har minskat med 230 000 personer sedan år 2006, hur kan det ses som ett misslyckande? Människor som länge befunnit sig i utanförskap, får nu hjälp att utifrån den enskilda individens förutsättningar närma sig arbetsmarknaden.

Förutom att införa tidsgränser i sjukskrivningen, satsar Moderaterna och alliansen på att stödja människors rehabilitering. Ingen regering har satsat så mycket på rehabilitering som alliansen. Årligen läggs en miljard kronor på rehabiliteringsgaranti och försäkringsmedicinska utredningar. Vidare förändrar nu regeringen bidragen kring företagshälsovård för att i ökad utsträckning stötta arbetsgivare och sjukskrivna anställda till återgång i arbete. Dessutom fördjupar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sitt samarbete inom den så kallade arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Oroande nog ser vi nu ett trendbrott i att sjukskrivningarna ökar från de historiskt låga nivåerna. Det är signaler vi måste ta på allvar. Att riva ner tidsgränser efter vilka arbetsförmåga systematiskt prövas skulle orsaka allt fler längre sjukskrivningar.

Socialdemokraterna distanserar sig allt mer från en pragmatisk och reforminriktad syn på sjukförsäkringen. De lovar istället att riva upp allt arbete som syftar till att hålla nere sjukfrånvaron. Samtidigt kritiserar de alliansen för ökande sjukskrivningstal. Det är en ekvation som inte går ihop.

Sverige har bland den utvecklade världens friskaste befolkning. Vi ska inte ha världens högsta sjukfrånvaro.

Gunnar Axén (M), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott
Jan Ericson (M), ersättare i riksdagens socialförsäkringsutskott

Alla elever ska få rätt till läxhjälp i skolan

2014-03-12Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med höga förväntningar på alla elever. Vi presenterar i dag ett nytt förslag för att alla elever ska få bättre möjligheter att nå kunskapsmålen. Vi ställer krav på att alla huvudmän, både för kommunala och fristående skolor, ska bli skyldiga att erbjuda elever läxhjälp.

I den ekonomiska vårpropositionen kommer Alliansregeringen att föreslå att 400 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2015 ska användas för obligatorisk läxhjälp i skolorna. Framför allt handlar det om att hjälpa de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för utbildningen. Fokus bör vara på årskurs 4–9 i grundskolan.

Läxhjälp i skolan är ett viktigt sätt att se till så att alla elever, oavsett bakgrund, får en chans att nå kunskapsmålen. Läxhjälp i skolan innebär extra undervisning under organiserade pedagogiska former utanför ordinarie undervisningstid, t.ex. efter den ordinarie skoldagens slut.

Regeringen kommer se över hur skyldigheten ska utformas, så att skolan exempelvis inte får minskade incitament att sätta in särskilt stöd inom ordinarie undervisning.

Med obligatorisk läxhjälp kan fler elever nå kunskapsmålen och likvärdigheten i skolan kan öka. Det är ytterligare ett steg i Alliansregeringens arbete för att återupprätta kunskapsskolan.
Fakta om låg materiell standard i Sverige och EU

2014-03-12

I dagens slutreplik i Aftonbladet påstår jag ju att fattigdomen i Sverige halverats under Alliansens regeringstid. Denna figur styrker detta, och den baseras på siffror från EU-dokumentet "Employment and Social Developments in Europe 2013". Man ser att andelen personer med låg materiell standard utvecklats i Sverige, Danmark, Finland och EU under Alliansens regeringstid. Trots att vi gått igenom två djupa ekonomiska kriser i Europa har andelen personer i Sverige med låg ekonomisk standard ungefär halverats från 2006 till 2012. Påståendet att fattigdomen ökat i Sverige är helt enkelt falskt. I Danmark och Finland ligger andelen ungefär på samma nivå som 2006, och för EU totalt är man också tillbaka på 2006 års nivå som ligger på 10% mot Sverige dryga 1%.Slutreplik i Aftonbladet idag - de verkligt fattiga är färre

2014-03-12


Så fortsätter vi att stärka studenternas ekonomi

2014-03-12

Debattartikel i Borås Tidning idag, tillsammans med ordföranden för MUF i Södra Älvsborg, Oliver Öberg:

Så fortsätter Alliansen att stärka studenternas ekonomi

När Alliansen tillträdde 2006 låg studiemedlen efter 12 år med Socialdemokratisk regering långt under vad som krävdes för att studenternas ekonomi skulle gå ihop. Samtidigt bestraffades studenter som arbetade extra genom att få studiemedlen reducerade. Moderaterna menar att studenter måste kunna ska klara sin ekonomi när de studerar, även om de inte har möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. Sedan Alliansen tillträdde 2006 har därför studenternas ekonomi stärkts kraftigt.

2006 hade en student totalt 7.860 kronor per månad att röra sig med. Idag har beloppet ökat till 9.776 kronor. De senaste åren har studiemedlen äntligen legat i nivå med det som behövs för att studenternas ekonomi ska gå ihop. Samtidigt har regeringen höjt bostadsbidraget för studenter, och vi har höjt tilläggsdelen för studiemedel som lämnas till studerande med barn. Sverige har idag ett av världens mest generösa studiefinansieringssystem.

Nästa år föreslås studiemedlet öka med ytterligare 1.000 kronor per månad för att anpassas till studenternas ökande kostnader. För att bland annat finansiera denna ökning ersätts samtidigt 300 kronor av studiebidraget med lån på samma summa. Totalt blir studiemedlet 10.777 kronor per månad nästa år, varav studiebidraget utgör 2.756 kronor per månad. Därmed överträffas de nationella studentorganisationernas genomsnittsbudget för en student med god marginal.

Räntan på studielån har också sjunkit. År 2007 var den årliga räntekostnaden 2,1%. I dag är räntan nere på rekordlåga 1,2% tack vare att regeringen har tagit ansvar för Sveriges ekonomi och hållit ordning och reda i de offentliga finanserna. Det har aldrig varit billigare att finansiera sina studier med studielån, och för de flesta är det en god investering i bättre jobb och högre lön.

Regeringen har också höjt fribeloppet i flera omgångar. I år höjs det med ytterligare 30 000 kronor från 142 400 kronor till cirka 172 400 kronor per kalenderår. Så mycket kan en student tjäna extra vid sidan av studierna utan att få studiemedlet reducerat. Bestraffningen av studenter som arbetar extra är nu historia. Tack vare jobbskatteavdraget beskattas dessutom studenternas extrainkomster inte heller lika hårt som tidigare, och en student som får sitt första arbete efter studierna kommer att få behålla betydligt mer av sin lön tack vare Alliansens skattesänkningar.

Det kommer alltid att vara bättre att vara student i Sverige med en Alliansledd regering.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot utbildningsutskottet

Oliver Öberg
Ordförande Moderata Ungdomsförbundet, Södra Älvsborg

Färre strejker under Alliansens regeringstid

2014-03-11

Färska siffror från Medlingsinstitutet visar att konflikterna på svensk arbetsmarknad varit mindre under Alliansens regeringstid än de var innan. Sedan 2006 har få stora arbetsmarknadskonflikter förekommit på svensk arbetsmarknad. Kanske är en orsak att reallöneökningarna varit goda, och att löntagare med normala inkomster dessutom fått en hel extra månadslön att leva på varje år tack vare jobbskatteavdraget? Behovet att strejka för högre löner blir då självklart mindre.


Sverige har högst sysselsättningsgrad i hela EU

2014-03-11

Färsk sammanställning från EU:s statistikorgan Eurostat. Sverige utmärker sig genom att ha i särklass högst sysselsättnings- grad (andel förvärvsarbetande) i hela EU. Och vi ligger redan mycket nära vårt högt uppsatta mål för 2020. Mätningen avser andelen sysselsatta 2012, och avser befolkning 20-64 år. Det är den åldersgrupp som EU enats om att mäta i sina långsiktiga mål.


Alliansen storsatsar på grundskolan

2014-03-11Alliansen har sedan 2007 genomfört de största skolreformerna i modern tid, troligen de största sedan Folkskolereformen 1842. Många av reformerna har legat i linje med det som forskare och internationella experter framhåller som viktigast för att lyfta skolresultaten.

Nu lägger Alliansen fram sina förslag för kommande år, med syftet att ytterligare fokusera på mer kunskap i skolan. Här följer en sammanfattning av de viktigaste förslagen, varav några presenterats tidigare:

* En satsning på 2 miljarder kronor, kallat "lågstadielyftet", som innebär ett extra permanent statsbidrag till kommunerna som ska användas för att höja kvaliteten på undervisningen i lågstadiet (förskoleklassen upp till årskurs tre). Det kan handla om mindre klasser, fler lärare i klassrummet, fler halvklasstimmar eller anställning av fler speciallärare
* 1,4 miljarder per år i permanent finansiering av en tioårig grundskola med förlängd skolplikt.
* 1,9 miljarder kronor under fyra år för vidareutbildning av förskolelärare till behöriga grundskolelärare samt utökning av antalet platser på lärarutbildningen med 700 nybörjarplatser, vilket innebär en ökning med nära 40%. Allt för att möta ökade behov av lärare när förskoleklassen görs om till första året i grundskolan.
* Sedan tidigare föreslås ungefär 1,5 miljarder på fyra år för utbildning av fler matematik och NO-lärare samt speciallärare. Det handlar både om fler utbildningsplatser och examenspremier till studenterna efter slutförd utbildning
Alliansen storsatsar på förskolan

2014-03-11Alliansen har sedan 2007 genomfört de största skolreformerna i modern tid, troligen de största sedan Folkskolereformen 1842. Reformerna har bland annat omfattat förskolan. Samtidigt har förskolan byggts ut i mycket snabb takt vilket på sina håll medfört stora grupper och brist på personal. Häromdagen presenterade Alliansen sina fortsatta satsningar på förskolan kommande år:

* Förskollärarutbildningen byggs ut med 800 extra nybörjarplatser från nästa år. Det motsvarar en ökning med 25%
* 375 miljoner kronor tillförs kommunerna som extra stimulansbidrag till kvalitetsförbättrande åtgärder i förskolan, exempelvis mindre grupper och ökad personaltäthet
* Fortsatt satsning på vidareutbildning av förskollärare (förskolellyftet)
* Ny satsning på vidareutveckling av förskolechefernas pedagogiska ledarskap (förskolechefslyftet)
* Skolinspektionens granskningar utvidgas så att man framöver kommer att göra stickprovskontroller av förskolor direkt ute i verksamheterna
Debattreplik om järnvägsutbyggnad

2014-03-11

Debattinlägg i Borås Tidning idag:

Hur ska Socialdemokraterna betala alla nya järnvägar?

Alliansen har sedan den bildade regering höjt ambitionsnivån för infrastrukturen. I infrastrukturpropositionen 2012 gör vi historiska satsningar på 522 miljarder kronor för perioden 2014-2025. Vi har fördubblat järnvägsunderhållet, gör kapacitetshöjande åtgärder och planerar för en ny stambana för snabbtågen.

Anders Ygeman med flera socialdemokrater kräver i Borås Tidning 28/2 att Götalandsbanan ska utredas. Det är glädjande att S håller med oss. Dock väljer Ygeman att inte nämna några viktiga saker. I vår proposition föreslår vi att de första delarna av Götalandsbanan, Ostlänken och Mölnlycke-Bollebygd, ska byggas.

I dagarna har också Trafikverkets snabbutredning om hur nya stambanor för höghastighetståg ska kunna byggas ut överlämnats till regeringen. Sverige behöver mer kapacitet och bättre punktlighet i järnvägen och de nya stambanorna är en viktig del i detta.

Vi ställer oss inte frågande till Ygemans önskemål om att utreda Götalandsbanan, vi välkomnar att han instämmer i vårt arbete. Det är avgörande för en seriös infrastrukturpolitik att ordentliga underlag och finansiering finns innan beslut fattas.

Vad vi däremot ställer oss frågande till är hur seriösa S egentligen är. De senaste veckorna har nämligen Löfven och Ygeman om vartannat lovat enorma satsningar på nya järnvägar. Om det inte är 30 miljarder kronor för att bygga Norrbotniabanan, så är det att sätta igång bygget av de nya stambanor som nu utreds, innan ett gediget underlag finns. Var finns finansieringen för alla dessa outredda satsningar? Var finns pengarna? Vilket löfte kommer först att få stryka på foten? S bedriver en oseriös och ofinansierad infrastrukturpolitik, som inte gynnar jobben och miljön. Vi har tidigare sett hur S vilseledde väljarna i regeringen Perssons infrastrukturplan med ofinansierade löften på 65 miljarder. Låt Sverige slippa detta oseriösa sätt att påstå att man vill satsa, men inga pengar har.

I valet står två alternativ mot varandra. Å ena sidan en väl fungerande borgerlig allians, vars politik har fört Sverige helskinnat genom en lång period av ekonomisk oro. Å andra sidan tre rödgröna partier som inte kan komma överens och som ställer ut ofinansierade löften.

JAN-EVERT RÅDHSTRÖM (M), vice ordförande i riksdagens trafikutskott
CECILIA MAGNUSSON (M), riksdagsledamot
JAN ERICSON (M), riksdagsledamot

Intressant besök på Yrkeshögskolan i Mölnlycke

2014-03-10

Dagens besök på Yrkeshögskolan i Mölnlycke var mycket givande, och vi fick träffa både skolledningen (övre bilden), representanter för studenter och näringsliv. Ett mycket välordnat och trevligt besök!
I dag besöker jag Yrkeshögskolan i Mölnlycke

2014-03-10


Är verkligen den tyska energipolitiken ett föredöme?

2014-03-09

I dag skriver den danske energi- och klimatdebattörern Björn Lomborg ett tänkvärt debattinlägg i Svenska Dagbladet där han sågar den tyska energipolitiken. Allt dyrare energi plågar hushållen, utan att man vare sig uppnätt större miljönytta eller för den delen minskade CO2-utsläpp. "Tyskland utgör ett avskräckande exempel vad gäller grön energi. Man pumpar ut hundratals miljarder euro för att subventionera ineffektiva och otillförlitliga solpaneler och vindsnurror som tvingar fattiga medborgare att kämpa med elräkningarna samtidigt som det nästan inte bidrar alls till att bromsa klimatförändringarna" skriver han.

Det är värt att tänka på att Björn Lomborg faktiskt inte tillhör dem som är uttalat skeptiska till att klimatförändringarna drivs av människans CO2-utsläpp. Trots detta menar han alltså att enorma subventioner till olönsam "förnybar" energi är fel väg och inte heller bidrar nämnvärt till att lösa klimatproblemen. Tänkvärt med tanke på att alltför många svenska politiker, inte minst Miljöpartiet, verkar ha just Tyskland som förebild. Även de som, till skillnad från mig, är övertygade om koldioxidens avgörande betydelse har anledning att stanna upp och tänka efter!
Jag ställer skriftlig fråga om skydd av patenträttigheter

2014-03-09

Jag har ställt nedanstående skriftliga fråga till justitieminister Beatrce Ask angående stärkt patentskydd för företagare. Bakgrunden är att jag möter allt fler företagare som uppelver att deras patetnrättigheter kränks av främst utländska företag. Samtidigt händer det mycket på detta område inom EU, och jag vill ha justitieministerns samlade bild av situationen. Frågan är en uppföljning av mina tidigare riksdagsmotioner i samma ämne, den senaste inlämnad i oktober förra året.

"Innovationer och uppfinningar är viktiga för företagandet och jobben. Tyvärr drabbas många företag av intrång i patent på produkter och andra uppfinningar. Alltför många upplever att det är svårt att försvara sina patent juridiskt. Andra upplever att det är dyrt och komplicerat att söka patent, och ytterligare andra struntar i att söka patent eftersom de ändå inte upplever att ett patent skyddar deras produkter.

Eftersom patentintrång ofta sker från tillverkare i andra länder är frågan komplicerad och global.

Jag undrar följande:

Har ministern och regeringen tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patentinnehavare att rättsligt skydda sina patent från intrång?"

Jag ställer skriftlig fråga om beredskap för utvidgat RUT-avdrag

2014-03-09

Jag har ställt en skriftlig fråga till näringsminister Annie Lööf där jag undrar om det finns någon beredskap att utvidga ROT- och RUT-avdragen när det statsfinansiella läget så medger, och om det görs några kalkyler eller beräkningar på Näringsdepartementet av vad nya reformer skulle kunna tänkas medföra när det gäller nya jobb och vad det eventuellt skulle kosta? Frågan är bland annat en uppföljning av min tidigare motion om inforande av REP-avdrag.

"Det råder ingen tvekan om att ROT- och RUT-avdragen varit en stor framgång. Utvärderingar visar att de skapat nya företag och nya jobb, att svartjobben har minskat och att hushållen har fått ökat ekonomiskt utrymme att köpa tjänster. Utvärderingar visar också att reformerna statsfinansiellt kostar väldigt lite (kanske inget alls?) eftersom nya skatteintäkter kompenserar för skatterabatten.

Det finns många olika förslag från främst allianspolitiker om nya varianter på samma tema. REP-avdrag för hushållsnära reparationer (elektronik, vitvaror och så vidare) skulle kunna skapa massor av nya jobb och dessutom motverka köp-slit-och-släng-samhället. RIT-avdrag för olika it-tjänster skulle också kunna skapa jobb och samtidigt underlätta för den som behöver hjälp för att kunna ta del av vårt digitaliserade samhälle. Även andra varianter har diskuterats i samhällsdebatten.

Jag vill fråga näringsministern följande.

Finns det någon beredskap att utvidga ROT- och RUT-avdragen när det statsfinansiella läget så medger, och görs det några kalkyler eller beräkningar på Näringsdepartementet av vad nya reformer skulle kunna tänkas medföra när det gäller nya jobb och vad det eventuellt skulle kosta?"


Det kan hända att frågan skickas över till finansdepartementet eftersom den handlar om skatter, men i så fall får vi väl se vad Finansdepartementet svarar. För mig handlar frågan om möjligheten att skapa förutsättningar för fler jobb i små företag i nya branscher.
Vem har haft mest nytta av jobbskatteavdraget?

2014-03-08

Denna illustration av jobbskatteavdragets effekt har tagits fram av Ekonomifakta. Den visar hyr mycket nettoinkomsten ökat för olika inkomstgrupper tack vare jobbskatteavdraget. Och det är ganska lätt att beräkna, bara att ta fram miniräknaren och räkna ut hur stor skattesänkningen i procent av inkomsten blir vid olika inkomster. Jag har gjort några stickprov, och siffrorna verkar stämma.Man kan ju tycka att man i ett samhälle med oberoende media åtminstone någon gång skulle kunna läsa en saklig artikel om jobbskatteavdragets effekter, eller se ett nyhetsinslag om detta på TV? Men inte! Bilden som media trummar ut är i stället att höginkomsttagarna tjänat mest på jobbskatteavdraget. Trots att det faktiskt är tvärtom. De med låga och normala inkomster har fått en ordentlig höjning av nettoinkomsten, medan det knappt varit märkbart för dem med höga inkomster. Höginkomsttagarna betalar idag världens i särklass högsta skatter, medan normalinkomsttagarna och låginkomsttagarna betalar skatt på en mer genomsnittlig europeisk nivå.

Denna utveckling visades även i den RUT-rapport jag beställde i höstas. Den femtedel som tjänar mest betalar idag en större del av de samlade inkomstskatterna i Sverige jämfört med 2006. Och de övriga fyra femtedelarna betalar mindre andel av skatterna än 2006. Denna rapport försökte jag få media att intressera sig för, eftersom jag tyckte att det borde vara intressant. Men förgäves. Inte en enda journalist på dagstidningarna eller etermedia var intresserad. En enda tidning publicerade rapporten (Dagens Opinion). Men varje utspel från oppositionen om att Alliansens politik är "orättvis" får alltid maximal uppmärksamhet, oavsett om det är korrekt eller inte. Media styr den politiska utvecklingen i Sverige med järnhand. Inte konstigt att opinionsläget ser ut som det gör när väljarna matas med falsk information på snart sagt varje politiskt område.
Krisen i Ukraina blottar oppositionens splittring i försvarsfrågan

2014-03-07

Krisen i Ukraina drar fram den stora pollitiska motsättningen inom oppositionen. Medan Socialdemokraternma egentligen ligger ganska nära Alliansen i synen på försvaret så utmärker sig de tilltänkta regeringskollegerna Miljöpartiet och Vänsterpartiet ordentligt.

Så här sade Peter Rådberg (MP) som är Miljöpartiets försvarspolitiskt ansvarige i en intervju i Aftonbladet den 4 mars:

"Vi vill inte höja försvarsanslagen för det är väldigt fredligt kring Östersjön. Vårt närområde är väldigt gynnsamt och det finns inte något militärt hot mot vårt land under överskådlig tid. Det som händer med Ukraina och Krim är så himla långt borta. Det är en helt annan sak. Det påverkar inte själva försvarsanslagen i Sverige."//
"Värnplikten ska fortfarande vara vilande. Gotland ska vi inte rusta upp och Nato ska vi inte gå med i."


Peter Hultqvist (S) har en annan linje:

"När det gäller ekonomiska förhållanden vill vi göra upp en bred överenskommelse över lång tid. Den situation som nu är i Ukraina ställer ökade krav på oss att komma överens."//"Vi måste också titta på Gotland om vi måste ha högre militär närvaro. Det har vi drivit under en lång period."

Torbjörn Björlund (V) säger i samma artikel:

"Det är svårt att bara utifrån en konflikt börja diskutera en ändrad vindriktning av det försvar vi vill ha. Nu är inte Ukrainas konflikt direkt ett hot mot Sverige. Jag har svårt att tror att det ska utvecklas till det som det är nu. Utan ryssarna har händerna fulla där nere."//"Vi har sagt att vi måste behålla de förbandsverksamhet som vi har. Vi har varit öppna till att vi ska lägga in mer pengar i olika delar. Man kan ta bort en del och lägga till. Totalt måste man kanske vara beredd att satsa lite mer på försvaret för att få det vi behöver."//"Vi vill inte gå med i Nato"

I en annan artikel säger Björlund: "Jag tror att om vi nu ropar mer på Nato skapar vi större problem. Det är nu vi ska vara kalla, ha is i magen och hävda att vi är alliansfria"

Med andra ord: Socialdemokraterna uttrycker stor oro för situationen, Miljöpartiet tycker "det är så långt bort" så att vi inte behöver oroa oss, och Vänsterpartiet tycker vi ska markera vår alliansfrihet och inte ta ställning i konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Socialdemokraterna säger att de vill lägga mer pengar på försvaret och stärka försvaret av Gotland. Miljöpartiet vill inte höja försvarsanslagen, inte rusta upp Gotland och inte gå med i Nato. Vänsterpartiet ger en mer svävande signal om att kanske lägga mer pengar till försvaret, men man vill inte gå med i Nato. Det kan vara intressant att jämföra det dessa partier säger med hur deras senaste budgetalternativ såg ut. I debatten försöker alltså Socialdemokraterna framstå som något slags garant för ett mer omfattande försvar. Men sanningen är att Socialdemokraterna inte föreslår mer pengar till Försvaret i sin budget. Och V och MP vill minska försvarskostnaderna, även om V plötsligt säger annat idag. Alliansen däremot satsar mer pengar, senast 1,4 miljarder extra i årets budget, på både övningar och materiel.

Någon som tycker de tre rödgröna partierna verkar ha en bra gemensam grund för ett stabilt regeringssamarbete och långsiktighet i försvarpolitiken?
Skandinavien rättssäkrast i världen

2014-03-07

De nordiska länderna är rättssäkrast i världen och Sverige är världens tredje mest rättssäkra land, enligt det årliga index som USA-baserade organisationen World Justice Project tar fram. Etta på rankningen för 2014 är Danmark, följt av Norge – båda med index 0,88. Sveriges index är 0,85. Finland är fyra med 0,84.

Mätningen omfattar 99 länder och indexet sammanställs utifrån vad som kommer fram i enkätsvar från drygt 100.000 hushåll och 2.400 experter om hur rättsstaten upplevs i vardagen. Bland de saker som mäts finns statens ansvarstagande, frånvaro av brottslighet, frånvaro av korruption, grundläggande rättigheter, tillgång till rättsväsendet, ordning och säkerhet.

De tio mest rättssäkra länderna i världen:

1. Danmark, index 0,88
2. Norge, 0,88
3. Sverige, 0,85
4. Finland, 0,84
5. Nederländerna, 0,83
6. Nya Zeeland, 0,83
7. Österrike, 0,82
8. Australien, 0,80
9. Tyskland, 0,80
10. Singapore, 0,79

De minst rättssäkra länderna är Venezuela, Afghanistan, Zimbabwe, Pakistan, Kamerun, Bolivia, Nigeria och Bangladesh. Venezuela utmärker sig som absolut sämst. Så går det när man låter den yttersta vänstern styra ett land, då går det snabbt utför även när det gäller rättssäkerheten. Utvecklingen påminner om den i Zimbabwe, även där har socialister på några decennier lyckats förstöra ett land fullständigt.
Fler i arbete bra för pensionärerna

2014-03-06

I dag har jag detta debattinläg i Göteborgs-Posten tillsammans med Moderaternas talesperson i pensionsfrågor, Lars- Arne Staxäng.

Fler i arbete bra för pensionärerna

Starka drivkrafter för att få fler människor i arbete är det bästa även för Sveriges pensionärer, skriver Jan Ericson och Lars-Arne Staxäng (M).

Sverige har jobbskatteavdraget gemensamt med länder som Belgien, Danmark, Finland, Frankrike och Irland. Faktum är att 17 länder har ett liknande system. De skiljer sig visserligen åt, men att som Curt Persson och PRO försöker hävda, att jobbskatteavdrag är unikt med Sverige, är fel.

I Sverige har vi ett jobbskatteavdrag som varken har en övre eller undre gräns för när avdraget ska gälla. Dock har den en konstruktion, att den gynnar speciellt dem med låg- och medelinkomster. Vi vill dock fortsatt hävda att starka drivkrafter för att få fler människor i arbete är det bästa även för Sveriges pensionärer.

Skatten för pensionärerna har sänkts fem gånger, med 16,45 miljarder sedan 2006. Nettobehållningen för alla pensionärer i Sverige ligger på plus mellan 2006 och 2014, detta trots en mycket kraftig ekonomisk lågkonjunktur. Vårt pensionssystem är även ett av de mer robusta i världen, som skapar trygghet för dagens liksom morgondagens pensionärer och ger mer än dåvarande ATP-system.

Att skrota premiepensionerna skulle allvarligt påverka pensionerna för morgondagens pensionärer. Enligt Pensionsmyndigheten handlar det om 1 000 - 2 000 kronor per månad för en person född på 1980-talet. Enligt samma myndighet går också drygt 140 000 pensionärer miste om bostadsbidrag som de har rätt till men inte söker. Där måste vi bättre informera om vilka rättigheter man faktiskt har. Dessutom finns en utredning som tittar på åtgärder för att stärka systemet så att inte bromsen slår till så lätt som den gör i dag.

Det är dock viktigt att påpeka att Alliansen har sänkt skatten för både pensionärer och dem som jobbar, inget av detta hände innan 2006.

Jan Ericson (M), riksdagsledamot Södra Älvsborg
Lars-Arne Staxäng (M, )riksdagsledamot Bohuslän och talesperson i pensionsfrågor

Inget större stöd för att höja restaurangmomsen

2014-03-06

Borås Tidning hade denna omröstning på nätet igår om höjning av restaurangmomsen. Tolkar det som ett ganska starkt stöd för att behålla dagens nivå.


Radio Sjuhärad idag

2014-03-05


Stoppa Paralympics i ryska Sotji!

2014-03-04

Låt mig först säga att jag egentligen inte är en vän av att bojkotta idrottsevenemang av politiska skäl. Att olika länder har olika syn på saker, eller till och med har en i våra ögon rent grotesk syn, kan inte i sig utgöra grund för att bojkotta exempelvis OS. Därför tyckte jag inte att vare sig bristande yttrandefrihet eller en upprörande syn på homosexualitet var tillräckliga skäl för att bojkotta OS i Sotji.

Men ibland kan det kännas rent orimligt att delta i ett idrottsevenemang och såväl 1916 som 1940 och 1944 ställdes OS in på grund av pågående krigshandlingar i Europa. 1976 genomfördes en bojkott av afrikanska stater mot OS i Montreal, som hade koppling till oönskat idrottsutbyte med Syd-Afrika. Nästa bojkott inträffade 1980 när OS i Moskva genomfördes samtidigt som Sovjetunionen var i full gång med en invasion av Afghanistan. Detta OS bojkottades av 65 länder. När det sedan var dags för nästa OS 1984 i Los Angeles bojkottades detta OS av ett antal öststater. Denna gång utan några egentliga sakskäl utan mer som en reaktion mot bojkotten av Moskva-OS. Skälen för bojkott av OS har alltså varierat genom åren.På fredag invigs Paralympics, OS för funktionshindrade, i ryska Sotji. Ca 550 aktiva deltar i spelen. Sotji ligger endast 40-50 mil från Krimhalvön i Ukraina som just nu ockuperas av rysk militär. Att delta i ett OS som genomförs i ett land som samtidigt med spelens genomförande ägnar sig åt ockupation av delar av ett grannland är enligt min åsikt fullständigt orimligt. OS har en enormt PR-värde för den ryska ledningen och president Putin lär finnas på plats när spelen invigs.

Jag anser därför att den Internationella Paralympiska Kommittén bör avblåsa tävlingarna i Sotji och samtidigt verka för att tävlingarna kan genomföras på annan plats i stället så snart som möjligt.

Om ett sådant beslut inte tas före fredagens invigning anser jag att Svenska Paralympiska Kommittén bör ta beslut om att den svenska truppen ska lämna Paralympics i protest mot det ryska angreppet på Ukraina
. Detta trots att jag inser vilken idrottsmässig uppoffring det medför för de 19 aktiva svenskar som deltar i spelen. Men handen på hjärtat - värdet av en tydlig markering mot ett agressivt Ryssland är värt så mycket mer. De 19 svenska deltagarna skulle vinna en respekt i Sverige och världen som väger tyngre än varje tänkbar OS-medalj.

Jag konstaterar också att en av Sveriges främsta handikappidrottare, simmaren David Lega, numera KD-politiker i Göteborg, i likhet med mig anser att Internationella Paralympiska Kommittén bör besluta om att ställa in Paralympics i Sotji. Jag tycker dock, till skillnad mot David Lega, att Svenska Paralympiska Kommittén vid brist på ett sådant beslut borde överväga att stoppa det svenska deltagandet.
Elevbesök från Sven Erikssonsgymnasiet i Borås

2014-03-04I dag vi besök i riksdagen av tre klasser från årskurs två på Ekonomprogrammet på
Sven Erikssonsgymnasiet i Borås. Jag guidade runt en av klasserna i riksdagen och
det var lika trevligt som det brukar vara.
Medverkan vid årsmöte för Moderaterna i Fristad

2014-03-03I kväll deltog jag som gästtalare på det välbesökta årsmötet för Fristads Moderata Partiförening på Nostalgicafeet i Borgstena. Jag skulle främst prata om Moderaternas och Alliansens utbildningspolitik, men innan dess kom givetvis situationen i Ukraina upp till diskussion. Och så blev det även lite nedslag i frågan om tiggeriet som engagerar många i Boråstrakten. Ett trevligt årsmöte, engagerade deltagare och god semla. Och så fick jag jättefina blommor som tack för min medvarkan!
Så styr vänstermedia den politiska debatten

2014-03-03

Förra veckan diskuterades ju om andelen fattiga i Sverige ökat eller inte. Själv deltog jag i debatten dels i form av en helsidesartikel i Aftonbladet, Nej - fattigdomen ökar inte i Alliansens Sverige dels genom medverkan i en debatt i Aftonbladets web-tv i torsdags kväll. Jag ifrågasatte påståendet att den verkliga fattigdomen i Sverige skulle ha ökat under Alliansens regeringstid.

Någon dag senare presenterades plötsligt mycket lägligt en "nyhet" i media, bland annat i SVT, om att den relativa fattigdomen enligt SCB ökar i Sverige! Jag blev förvånad eftersom jag noga följer mediabevakningen och olika rapporter i denna fråga. Jag kunde kunde inte hitta nyheten bland SCB:s pressmeddelanden. Under helgen har jag fått förklaringen. "Nyheten" var ett år gammal, det var ett pressmeddelande från SCB i mars 2013 (!) som plötsligt dammades av igen. Mycket lägligt i samband med diskussionerna om fattigdomen i Sverige. Pressmeddelandet gällde dessutom läget 2011 och inte hur det ser ut idag. Det märkliga är hur någon uppenbarligen lyckats plantera denna gamla nyhet och fått den att framstå som ny, och att ingen ansvarig på nyhetsredaktionerna genomskådade detta. Ett bevis på hur vänsterjorunalister och politiker på vänsterkanten idag närmast helt styr nyhetsflödet och anpassar det för att hela tiden angripa Alliansen med full kraft. Finns det inga färska nyheter att tillgå så plockar man helt enkelt fram en gammal och låtsas att den är ny.

Om man då tittar liter närmare på SCB:s pressmeddelande kan man konstatera att de beskriver den "relativa fattigdomen" i Sverige år 2011 på ett belysande sätt: "I Sverige har andelen av befolkningen som har en inkomst under 60 procent av median­inkomsten ökat de senaste åren. År 2008 var det ca 12 procent av befolkningen som hade en inkomst under gränsen för risk för fattigdom. Tre år senare hade andelen ökat till 14 procent. Under perioden 2008‑2011 ökade samtidigt den disponibla median­inkomsten i Sverige, vilket innebär att gränsen för risk för fattigdom har höjts, räknat i kronor. Hushållen som 2008 hade en inkomst runt 60 procent av median­inkomsten och som inte har fått högre inkomster under perioden, har därmed hamnat under den relativa fattigdomsgränsen."

SCB konstaterar också att utomeuropeiskt födda är kraftigt överrepresenterade bland de relativt fattiga. Med andra ord - när vi tar emot fler flyktingar ökar också den relativa fattigdomen i Sverige. Ökat flyktingmottagande 2010-2011 förklarar i stort sett het att den nedåtgående trenden 2008-2010 bröts och att den relativa fattigdomen ökade igen 2010-2011. Är det bra eller dåligt att vi tar emot människor på flykt som med automatik då får lägre inkomst den första tiden i vårt land jämfört med genomsnittet av svenska befolkningen? Jag tror ärligt talat de flesta flyktingar är rätt nöjda ändå med att få en fristad, bostad. försörjning, sjukvård och skola som betalas av de svenska skattebetalarna. och de flesta får nog snarare en förbättrad ekonomisk standard jämfört med hur de levde i sina tidigare hemländer. Är lösningen kanske att minska flyktingmottagandet för att minska den relativa fattigdomen? Eller att kraftigt höja bidragen till nyanlända flyktingar? Är det trots allt inte viktigare att flyktingar får en fristad i Sverige än att vi till varje pris håller tillbaka den relativa fattigdomen?SCB-siffrorna från 2011 visar också att Sverige är ett av de länder i Europa som har absolut lägst relativ fattigdom. Långt under EU-snittet och betydligt lägre än exempelvis Tyskland och Storbritannien. Fast det glömde media att berätta. Precis som man glöde det förra året när nyhetn var ny.


Dagens Industri varnar för Miljöpartiets näringspolitik

2014-03-03

Dagens Industri varnade förra veckan för Miljöpartiets inflytande över en eventuell Socialdemokratisk regering. Miljöpartiets politik skulle vara ett hårt slag mot både basindustrin, producerande företag och företag på landsbygden. I artikeln framfördes hård kritik både från organisationen Företagarna och ledande näringslivsföreträdare. En varning att ta på största allvar.

Och det faktum att en eventuell s-regering lär behöva stöd även från Vänsterpartiet gör ju inte situationen bättre.
Förslag om examenspremie för vissa lärarutbildningar

2014-03-03

Söktrycket till lärarutbildningarna har ökat markant de senaste 3-4 åren. Men tyvärr gäller inte detta naturvetenskapliga ämnen. Problemet är sannolikt konkurrensen från näringslivet som erbjuder betydligt högre löner. Alliansens satsningar på förstelärare och lektorer för att kunna höja lönerna för skickliga lärare kan förhoppningsvis göra läraryrket mer lockande även för naturvetare. Men rimligen lär även lönerna behöva justeras uppåt för vissa lärargrupper.

I går föreslog skolminister Jan Björklund fler åtgärder för att locka till ämneslärarstudier i naturvetenskapliga ämnen. Studenter som tar examen som ämneslärare i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik ska belönas med en premie på 25.000 kronor per ämne. Detta föreslår utbildningsminister Jan Björklund i en debattartikel idag. Premien ska vara skattefri och ha ett tak på 75.000 kronor (om man läser fler än ett ämne) och föreslås gälla även de ämneslärarstudenter som nu befinner sig i den nya lärarutbildningen. Skolministern vill även utöka antalet utbildningsplatser för matematik- och NO-lärare, samt bilda ett snabbspår för forskare som vill vidareutbilda sig till lektorer.

I det läge vi befinner oss måste alla vägar prövas för att trygga tillgången på fler ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen i framtiden. Jag tycker därför förslaget är värt att pröva.
Har den ryska ledningen verkligen folkets stöd?

2014-03-02

Under dagen kommer rapporter om demonstrationer för fred i både St Petersburg och Moskva. Bilden kommer från St Petersburg där tydligen invånare bildade kedja utanför Isakskatedralen i centrum i protest mot kriget. Men enligt journalister på plats gjordes också omfattande gripanden av hundratals demonstranter från rysk polis, både i St Petersburg och Moskva. Frågan är vad majoriteten av det ryska folket egentligen tycker om att ryska armén angriper ett "broderfolk"? Det finns ju historiskt starka band mellan Ryssland och Ukraina.

Inte minst för invånarna i St Petersburg måste det som hänt vara en chock, för själva vill man ju helst närma sig Västeuropa och EU och är den mest västorienterade delen av Ryssland. Kanske inte så konstigt om protesterna mot den ryska invasionen av Ukraina märks extra tydligt just i St Petersburg.

Ryssland skyller invasionen av Krim på att man vill "skydda den rysktalande befolkningen". Vilka hot som skulle riktas mot dessa i den redan autonoma Krim-halvön framgår inte. Inga media rapporterar om några hot mot den rysktalande befolkningen. och som sagt, Krim är redan ett mer eller mindre självstyrande område i Ukraina. Och den nu "tillsatte" ryssvänlige presidenten lär företräda ett parti som endast fick 4% (!) av rösterna i det senaste valet. Tidigare opinions- mätningar på Krim visar dessutom att en stor majoritet vill att Krim ska fortsätta att tillhöra Ukraina. Jag tycker därför det verkar märkligt om stödet för de tyska trupperna skulle vara så starkt som vissa media påstår.

Det finns bara en sak att säga. Ryssland står med skammen när man med vapen angriper ett grannland. Det är oförlåtligt och visar tyvärr att man inte kan lita på Ryssland idag heller, trots alla avtal och högtidliga deklarationer om fred. Självklart kommer detta att få betydelse för försvarspolitiken i hela Europa. Samtidigt måste man skilja mellan den ryska ledningens ansvar och det ryska folkets. Risken för ett utbrett "rysshat" är uppenbar. Jag hoppas vi inte hamnar där. Folket bär inte ansvar för sin aggressiva politiska ledning, och de matas med tillrättalagd information från officiella ryska media.
Sanningen är krigets första offer

2014-03-02

Några exempel på hur ryska media hanterar invasionen i Ukraina.Reaktionerna på Krim överdrivs uppenbarligen av ryska media. De många "glada ryssarna" på Krim är tydligen inte riktigt så många, även om ryska media gärna förstorar omfattningen av stödet från lokalbefolkningen. Ett exempel är denna bild ur två olika perpektiv som kommer från ett inlägg på twitter. Högra bilden tagen av en frilansfotograf. Vänstra bilden den officiella från samma händelse i ryska media. Detta att organisera och överdriva positiva mottagningskommittéer för att försvara en väpnad invasion har vi ju sett tidigare i europeisk historia.Ryska TV rapporterade idag också om "omfattande flyktingströmmar från Ukraina till Ryssland". Men man "missade" lite i rapporteringen och lade ut en bild på gränskonstrollen vid Shehyni mellan Ukraina och Polen (!). Om det verkligen är flyktingar som finns i fordonen som står i kö vid gränsen går ju omöjligen att säga, men de är i vart fall inte på väg till Ryssland.
Omfattande fredsdemonstration i rysktalande Charkiv

2014-03-02

Fick denna yutubefilm från min kontakt i Charkiv. En mycket omfattande demonstration i centrala Charkiv för fred och mot det ryska angreppet. Alla ukrainare i de rysktalande östra delarna stödjer uppenbarligen inte det ryska angreppet.

I Kiev och andra ukrainska städer demonstreras det också för fred och ett sammanhållet land. Supportrar för fotbollslagen Dynamo Kiev från den "västliga delen" av Ukraina och Shakhtar Donetsk i de rysktalande sydöstra provinserna möttes exempelvis idag i en fotbollsmatch i Kiev för att markera att man vill hålla ihop Ukraina som land.Här några foton från samlingen i anslutning till dagens demonstration i Charkiv.


Okända män angrep nyss parlamentet i Charkiv i östra Ukraina

2014-03-01
Jag fick just denna länk via facebook från min kontakt i Charkiv i östra Ukraina. Okända män med orangesvarta armbindlar angrep för bara någon timme sedan delstatsparlamentet i Charkiv, rev ned den ukrainska flaggan och hissade den ryska. Min kontakt säger att männen uppenbarligen inte är från Charkiv, de hittar inte i stan och ingen känner igen dem. Bilder finns också på bussar som inte är från trakten. Enligt min källa står den lokala polisen i Charkiv och tittar på utan att ingripa. Människor i Charkiv är nu rädda för en rysk invasion.

Läs min reseberättelse från mitt valobservationsuppdrag i Ukraina vid parlamentsvalen 2012, där jag var placerad i just Charkiv. Det var där jag träffade Julia Tymosjenko när hon röstade från sin sjuksäng.