Blogg november 2013

Tragiska och skrämmande nyheter från Ukraina

2013-11-30

Vi nås av den skrämmande nyheten att regimen i Ukraina går till hårt angrepp mot västvänliga ukrainare som protesterar mot att regimen vänder sig bort från EU. Det påminner mig om mitt besök i landet som valövervakare för ett år sedan, i oktober 2012. Det var då jag också fick den unika möjligheten att träffa Julia Tymosjenko när hon röstade på sjukhuset.

Läs min reseberättelse från valövervakningsuppdraget här.
Lite fakta kring Alliansens infrastruktursatsningar

2013-11-29

I veckan hade den moderata riksdags- gruppen besök av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Hon är en ovanligt synlig minister, och på denna bild syns hon på ett av sina regelbundna möten med resenärer på Stockholms Central där hon finns tillgänglig för samtal mitt i Centralhallen.

Ministerns budskap var att mycket av vår infrastruktur har varit eftersatt och nedprioriterad under åtskilliga decennier, men att Alliansen verkligen har vänt på detta.

Nedanstående bild visar exempelvis satsningarna på järnvägsunderhåll som beslutats under tidigare s-regering (röda stapeln) och de beslut som tagits av Alliansen de senaste åren (blå staplar). Samtidigt påstår oppositionen att vi skär ned på järnvägsunderhållet!


Vad vill då oppositionen? Ja, den är ju minst sagt splittrad. När det gäller vägtrafik vill Miljöpartiet stoppa alla motorvägsbyggen och både S, V och MP vill lägga en hög kilometerskatt på alla lastbilstransporter. Man lägger också mindre pengar på vägunderhåll än Alliansen.

Miljöpartiet vill förbjuda allt flyg söder om Sundsvall och flera av de "rödgröna partierna" vill stänga Bromma flygplats och man vill även införa en flygskatt. Miljöpartiet vill också driva fram en omedelbar ombyggnad av järnvägen söder om Stockholm, vilket skulla stoppa all tågtrafik under lång tid och skapa totalt trafikkaos. Alliansen vill först bygga klart den nya järnvägsförbindelsen till Stockholm innan man startar ombyggand av den befintliga. Allt för att kunna hålla igång trafiken hela tiden.

Det enda vi med säkerhet vet är att flera av oppositionspartierna är fientligt inställda till både vägtrafik och flyg, trots att det är så oerhört viktigt för vårt stora och till stora delar glesbefolkade land. Alliansen gör tvärtom - vi har rekordsatsat på både nyproduktion och underhåll av både järnvägar, vägar, flygplatser och hamnar.

Även SIFO visar trevlig opinionsutveckling i vår riksdagsvalkrets

2013-11-29

Moderaterna beställer regelbundet nedbrutna rapporter från SIFO över opinionsutvecklingen i olika riksdagsvalkretsar. Det senaste året har ju inte utvecklingen gått riktigt som vi hoppats från moderat sida, men det finns en del verkliga ljuspunkter. Exempelvis utvecklingen i vår egen riksdagsvalkrets. Tredje kvartalets siffror visar ett stöd för oss moderater på 38,6%, vilket är en ny rekordnivå och gör oss till det i särklass största riksdagspartiet. Vår valkrets redovisar därmed också det näst starkaste stödet för moderaterna av alla svenska riksdagsvalkretsar (Blekinge ligger något högre). Det är för övrigt samma utveckling som SCB visade i sin majmätning, även där hade moderaterna ökat kraftigt och var för första gången större än socialdemokraterna i Södra Älvsborg (eller Västra Götalands Läns Södra valkrets som vi egentligen heter).

Visst är säkerligen underlaget begränsat i dessa lokala nedbrytningar, men både SIFO och SCB brukar vara skickliga på att vikta resultaten på ett sätt som gör siffrorna mer statistiskt pålitliga. Och när både SIFO och SCB visar samma sak blir det plötsligt ganska intressant. Vad är det som gör att vi har en så extremt bra utveckling just i vår valkrets? Nedan hela grafen från valet 2010 och framåt.

Ett av de tramsigaste riksdagsbeslut jag röstat för...

2013-11-28

I dag beslutade riksdagen att modersmjölksersättning ska bara få marknadsföras i vetenskapliga publikationer och publikationer inriktade på spädbarnsvård. Marknadsföringen får inte avråda från amning eller ge intryck av att modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än amning.

Ofattbart tramsigt att lagreglera sådant, och jag skäms över beslutet. Ändå står jag för att jag tryckte på ja-knappen. Att S-V-MP röstade nej till det tramsiga beslutet är nämligen ännu mer tramsigt än själva beslutet. Hur hänger detta då ihop?

Jo, dagens beslut beror på ett tvingande EU-direktiv, som tillkommit i all välmening för att motverka överdriven marknadsföring av modermjölksersättning i fattiga länder, vilket tyvärr medfört ökad spädbarnsdödlighet. Så i sak är EU-direktivet vettigt. Det är däremot ganska meningslöst och klåfingrigt att tillämpa detta inom Europa, och inte minst i Sverige med vår välutvecklade spädbarnsvård och goda kunskap kring amning mm. Och den svenska regeringen har inte ansett att vi behöver införa dessa tvingande regler i Sverige. Men EU har underkänt den linjen och sagt att vi måste, och så länge vi är medlemmar så är vi bundna av EU:s beslut. Då är det också logiskt att rösta ja, även om man tycker beslutet i sig är tramsigt och klåfingrigt. I sak lär det dock inte ha någon betydelse alls för någon, så det är väl inte så mycket att bråka om.

Att oppositionen röstade nej visar att man inte är beredda att ta ansvar för Sveriges EU-medlemskap. Det visar också att man är fast förankrade i sin populistiska oppositionsroll. Om man varit i regeringsställning hade man givetvis aldrig röstat nej utan hade varit tvungna att ta ansvar för bindande EU-beslut.
Fel att koppla orkanen på Filippinerna till klimatförändringar

2013-11-28

Även som oftast mycket lojal Alliansriksdagsledamot måste jag ifrågasätta vår miljöminister Lena Eks uttalanden om kopplingen mellan orkanen i Filippinerna och de påstådda klimatförändringarna. I en intervju i Dagens Nyheter den 21 november sade hon så här:

”Därefter har ett flertal extremkatastrofer inträffat som kan bero på eller kan ha förvärrats av klimatförändringar: supertyfonen ”Haiyan” i Filippinerna, stormen ”Hilde” i Norge och norra Sverige, för säsongen ovanligt kraftiga tornador i USA och ett våldsamt skyfall på Sardinien som häromdagen dödade 18 personer. Det har alltid funnits stormar och översvämningar. Men klimateffekten gör att de blir starkare, kommer oftare och får mycket större effekt än vad vi har sett förut.”

Mot detta står uttalandet av Markku Rummukainen i Svenska Dagbladet den 11 november. Han är en av de mest tongivande i klimatdebatten och helt övertygad om det stora klimathotet. Men inte ens han anser att man vetenskapligt kan koppla orkanen på Filippinerna till klimatförändringarna, och han konstaterar att det inte finns några vetenskapliga belägg för fler orkaner i framtiden och att prognoserna för kraftigare oväder i framtiden är ganska osäkra. I artikeln kan man läsa följande:

"Det går inte att koppla den förödande orkanen Haiyan i Filippinerna till klimatförändringen, men vetenskapen pekar på att vi kan få se fler riktigt häftiga oväder framöver när jorden blir varmare. Det är vetenskapligt omöjligt att göra en sådan koppling till en enstaka väderhändelse som den här orkanen, säger klimatforskaren Markku Rummukainen vid SMHI. Antalet orkaner som bildas beräknas inte öka, men fler av dem kan bli kraftigare, med häftigare regn och blåst, enligt Rummukainen. Men säkerheten i de vetenskapliga rön som pekar på häftigare oväder är fortfarande ganska låg, enligt Rummukainen"

Det känns något märkligt att den svenska miljöministern är så tvärsäker i sina uttalanden. Hennes åsikter om framtiden har ganska svagt vetenskapligt stöd.

Hur är det då med orkanerna på Filippinerna? Här är en graf från Filippinernas vädertjänst från 1948 och framåt. Den visar i vart fall inte fler eller kraftigare orkaner över tid.Jag hittade förresten också en länk till en sammanställning av världens 35 kraftigaste och dödligaste kända orkaner. De flesta ligger mycket långt tillbaka i tiden, och inte en enda av dessa 35 har inträffat efter 1991, trots att den globala temperaturen ökade fram till 1998, och trots att koldioxidhalten i atmosfären ständigt slår nya rekord.
Yrkesintroduktion - en ny väg till arbete för våra ungdomar

2013-11-27

I dag har jag detta debattinlägg i Borås Tidning tillsammans med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M):

Yrkesintroduktion en ny väg till arbete

Ungdomsarbetslösheten har under många år varit alltför hög. För de flesta är tiden i arbetslöshet kort, men många har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill därför använda styrkan i Sveriges ekonomi till att stärka förutsättningarna för att fler unga i Sjuhärad och resten av Sverige ska ha ett arbete att gå till.

Hösten 2011 tog alliansregeringen initiativ till trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. Utgångspunkten har varit att hitta nya vägar som förbättrar möjligheterna till arbete för unga. För att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och säkra en långsiktig kompetensförsörjning har parterna inom ett antal områden till exempel, industrin, handeln och vård och omsorgsverksamheter, tecknat så kallade yrkesintroduktionsavtal. Avtal som kombinerar utbildning, handledning och arbete med lön enligt kollektivavtal.

För att fler unga ska få möjligheten till en anställning inom yrkesintroduktionsavtal satsar vi nu på så kallade YA-jobb. Det handlar helt enkelt om att unga ska få komma in på en arbetsplats och lära sig jobbet på jobbet. Arbetsgivaren får en lönesubvention och ett handledarstöd. En ung anställd som i dag kostar nästan 21 000 kronor i månaden för arbetsgivaren kommer med YA-jobb kosta cirka 8 000 – 9 000 kronor att anställa. YA-jobben är en ny företeelse på svensk arbetsmarknad och ett långsiktigt arbete. När systemet väl är etablerat, uppskattar vi att det kan omfatta uppemot 30 000 unga per år.

Mot detta står Socialdemokraterna. Stefan Löfven har retoriskt talat om att han hatar arbetslöshet. Men en budget byggd på retorik räcker inte långt, den måste fyllas med fullständiga, genomförbara och finansierade förslag för att sänka arbetslösheten. Socialdemokraterna tycks tro att det räcker att bara är att sätta ett datum eller ta ett beslut så är arbetslösheten borta. Jobb skapas framförallt av företag och det är företag som anställer. I ett läge när svensk arbetsmarknad möter en allt tuffare internationell konkurrens vill Socialdemokraterna höja skatterna med 25 miljarder på jobb och företag. Det är förslag som hotar jobben.

Sverige står inför ett viktigt vägval 2014. Höjda skatter, ökad belastning på företag och jobb eller växande företag och där jobb kommer fler till del.

Elisabeth Svantesson (M)
arbetsmarknadsminister

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet


Fler reportage om mina två skolbesök i måndags

2013-11-27

I dag har Markbladet denna artikel om besöket på Örbyskolan:


Och den kristna tidningen Världen Idag uppmärksammar vårt besök på Borås Kristna Skola på sin förstasida i dagens papperstidning. Här en länk till webversionen.


Besök på två skolor som utmärkt sig positivt

2013-11-26

I våras gav moderaterna i riksdagens utbilsningsutskott ett uppdrag till Riksdagens Utredningstjänst (RUT). Vi frågade vilka 30 grundskolor i landet som höjt andelen gymnasiebehöriga elever mest de senaste åren. RUT redovisade detta i somras, och under hösten besöker vi alla dessa 30 skolor runt om i landet. I Västra Götaland är det bara två skolor som finns med på 30-i-topp-listan. Det är Örbyskolan i Marks kommun som finns på en delad elfteplats, och Borås Kristna Skola som finns på en delad 28:e-plats. Alltså en kommunal skola och en friskola, vilket visar att det finns framgångsrika skolor oavsett driftsform. Båda dessa skolor finns alltså i min riksdagsvalkrets, och jag besökte dem i går tillsammans med media, och hade med mig tårtor till personalen. Vid besöket i Borås hade jag också med mig kommun- styrelsens vice ordförande Annette Carlsson (M) och i Mark kommunstyrelsens ordförande Margareta Lövgren (M). I tider då negativa skolnyheter verkar vara det enda som intresserar politiker och media kändes det riktigt bra att uppmärksamma något positivt. Och det är faktiskt väldigt mycket som är bra i dagens svenska skola.

Borås Kristna Skola är en friskola i Knalleland mitt i centrala Borås. Det är en relativt liten skola med knappt 130 elever. Man har gått från 81,8% gymnasiebehöriga niondeklassare 2008 till 100% 2012. Det intressanta är att denna skola har hela 50% elever med hemspråksundervisning, vilket är betydligt mer än genomsnittet i de kommunala skolorna. Trots detta var alltså alla elever från årskurs nio behöriga till gymnasiet 2012. Ett imponerande resultat. Vi fick en bra pratstund med lärarna som själva förklarade det goda resultatet med skolans småskalighet, det nära samarbetet mellan lärarna och en bra skolledning. Nedan artikeln från Borås Tidning idag om vårt besök (klicka på bilden för läsbar storlek). På bilden skär skolans rektor Nils-Håkan Sjölin första biten av tårtan.Örbyskolan (nedan) är en medelstor kommunal skola i Marks kommun. Man har gått från 75% gymnasiebehöriga niondeklassare 2008 till 100% idag. Rektorn redovisade elevrådets syn på varför man nått detta resultat, och bland det eleverna pekade på var att lärarna bryr sig, att klasserna inte är så stora och inte minst ett starkt engagemang från lärare och rektor. Lärarna själva pekade på ett bra ledarskap och att man fungerar ihop som ett bra lärarlag.Rektor Caroline Billing på Örbyskolan skär en bit tårta. Nedan är högstadielärarna samlade för ett riktigt bra samtal kring skolresultat och vad vi kan göra på riksnivå och kommunal nivå för att göra skolan ännu bättre.


Nytt EU-projekt ska minska antalet djurförsök

2013-11-25

I dag kom ett mail från Mentor Online som berättar den glädjande nyheten att ett nytt EU-projekt ska validera testmetoder som ska kunna ersätta tester på djur.

Bland annat kommer SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ta plats i detta nystartade EU-projektet som kallas EU-Netval. Det är ett nätverk av laboratorier som ska testa alternativa metoder till djurförsök. Laboratorierna ska arbeta med validering av metoderna för att att fram tillförlitliga testmetoder där djur inte ingår. Nätverket består i dag av 14 laboratorium där SP är det enda laboratorium som deltar från Sverige.

Att slippa djurförsök är inte bara bra av etiska skäl, utan det gör också att produktutvecklingen går snabbare för företagen. Det gäller både utveckling av läkemedel, vaccin, medicintekniska produkter och kosmetika. För kosmetikföretag är det dessutom en förutsättning för att kunna lansera säkra produkter på marknaden eftersom de numera inte får använda sig av djurtester.

Under de senaste åren har EU arbetat på ett nytt direktiv för djurförsök i forskningen. I dag finns flera alternativ, men valideringen av dessa är något eftersatt vilket gör det svårt att utforma ett direktiv som fungerar. Men det nya EU-projektet ökar chanserna att få till ett heltäckande EU-direktiv för att minska antalet djurförsök.
Allt fler utrikes födda får arbete men andelen som jobbar ökar inte

2013-11-25

I dag uppmärksammar media att allt fler utrikes födda får arbete. Enligt statistik från SCB har 160.000 av 230.000 nya jobb som skapats sedan 2006 gått till utrikes födda. Mer än 100.000 av de nya jobben har gått till människor födda utanför Europa.

Detta är givetvis positiva siffror, det är viktigt att fler utrikes födda kommer i arbete. Men tyvärr är inte siffrorna riktigt så imponerande som det låter. Enligt Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannerfors beror siffrorna helt enkelt på att en så stor andel av de arbetslösa idag är utrikes födda - ungefär 40%. Och då blir det också helt naturligt att de också får en stor del av de lediga jobb som finns. Sysselsättningen är dock betydligt lägre bland utrikes födda än bland svenskfödda, och sysselsättningsgraden i denna grupp har inte ökat nämnvärt över åren. Samtidigt ligger sysselsättningsgraden på rekordhög nivå bland infödda svenskar, och arbetslösheten i denna grupp är mycket låg.

Det är givetvis mycket positivt att fler utrikes födda får jobb. Men det är inget jag tycker vi i Alliansen kan vara nöjda med. Den största utmaningen på svensk arbetsmarknad är utan tvekan att öka sysselsättningsgraden bland de utrikes födda, dvs att andelen utrikes födda som jobbar ökar. Och med de flyktinggrupper som kommit till Sverige de senaste åren där många saknar utbildning eller rent av är analfabeter är det en betydligt större utmaning än de flesta verkar inse.
Lägst långtidsarbetslöshet i Sverige

2013-11-25

Positiva siffror kring arbetslösheten är inte något man är bortskämd med i svenska media, vilket är något märkligt med tanke på att väldigt många siffror som rör arbetsmarknaden är starka och pekar i rätt riktning. Men idag finns till och med en nyhet på SVT:s TextTV om färska siffror från SCB över långtidsarbetslösheten.

Om man använder det internationella måttet och räknar dem som varit arbetslösa mer än ett år har Sverige den allra lägsta långtidsarbetslösheten i hela EU. Om man i stället räknar dem som varit arbetslösa mer än sex månader är Sverige är ett av de tre länder som har lägst andel långtidsarbetslösa jämfört med EU-snittet. Andelen av de arbetslösa som varit arbetslösa mer än sex månader var 37,1 procent vilket kan jämföras med genomsnittet för EU-28 som var 62,4 procent.

Sverige har också en betydligt lägre andel långtidsarbetslösa unga, 20 procent av de arbetslösa unga har varit arbetslösa mer än sex månader, jämfört med EU-snittet på 47 procent.
Gårdagens riksdagsbeslut om skärpta sekretessregler i vissa fall

2013-11-22

Riksdagen besliutade i går att sekretessreglerna ändras från den 1 januari 2014. Syftet är att svenska myndigheter ska kunna uppfylla internationella förpliktelser om sekretess och tystnadsplikt så att Sverige ska kunna delta i internationella samarbeten. Ändringen gäller uppgifter som en svensk myndighet utbyter med utländska myndigheter på grund av bindande EU-regler eller internationella överenskommelser som har ingåtts av EU eller godkänts av riksdagen. För sådana uppgifter ska sekretess gälla om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det samarbete som avtalet gäller försämras om uppgiften skulle röjas.

Bakgrunden är att Sverige samarbetar med andra länder inom ramen för internationella avtal och EU-lagstiftning. En del av dessa samarbeten inkluderar uppgiftsutbyte mellan svenska myndigheter och myndigheter i andra länder. Det kan t.ex. gälla flygsäkerhet, offentlig upphandling, tullfrågor eller brottsbekämpning. I avtalen eller EU-lagstiftningen kan det finnas en sekretessbestämmelse som reglerar om och i vilken mån handlingar som kommer från andra länder får lämnas vidare. Sverige har en folkrättslig förpliktelse att följa dessa bestämmelser och därför måste det finnas svensk lagstiftning som reglerar sekretess för den här typen av uppgifter.

Det här är ingen nyhet - Sverige har haft sådana här förpliktelser i många år. Hittills har de hanterats med hjälp av bestämmelsen om utrikessekretess och en del specialparagrafer som har stiftats specifikt för att reglera vissa samarbeten. Regeringen menar, bl.a. till följd av vissa domar i Högsta förvaltningsdomstolen, att det är oklart om det svenska regelverket fullt ut lever upp till våra internationella åtaganden. För att förtydliga detta införs en ny, tydligt avgränsad paragraf som reglerar just sekretess för uppgifter som utbyts mellan myndigheter inom ramen för EU-lag eller internationella avtal (som ingåtts av EU eller godkänts av riksdagen). Syftet är inte att förändra rättsläget i någon större utsträckning, utan bara att säkerställa att vi har ett tydligt regelverk.

Sedan är det en annan sak att Sverige inte tycker om den här typen av sekretessbestämmelser i EU-lagstiftning eller internationella avtal. Vi vill ha största möjliga öppenhet och det strävar regeringen alltid efter i EU och i andra internationella förhandlingar. Men vi får inte alltid som vi vill. Många andra länder har en helt annan syn på handlingsoffentlighet än vi har.

Kort sammanfattat:

* Sverige har folkrättsligt bindande förpliktelser att följa sekretessbestämmelser i internationella avtal eller EU-lagstiftning som gäller informationsutbyte mellan myndigheter i olika länder. Det kan gälla t.ex. flygsäkerhet, offentlig upphandling, tullfrågor eller brottsbekämpning.

* Det är oklart om dagens svenska regelverk innebär att Sverige fullt ut uppfyller dessa folkrättsliga förpliktelser. För att tydliggöra rättsläget införs den 1 januari 2014 en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Den innebär en möjlighet att inte lämna ut handlingar, som en svensk myndighet fått från en myndighet i ett annat land på grund av ett samarbete som regleras i EU-lagstiftning eller i ett internationellt avtal (som ingåtts av EU eller godkänts av riksdagen).

* Förpliktelserna för Sverige finns redan – frågan är hur man lagtekniskt ska se till att Sverige lever upp till dem. Den kritik som vissa framför om "inskränkning av offentlighetsprincipen" är kraftigt överdriven.

* Sverige arbetar mot den här typen av sekretessbestämmelser i EU-lagstiftning eller internationella avtal - vi vill ha största möjliga öppenhet och det strävar regeringen kontinuerligt efter i EU och i andra internationella förhandlingar. Men vi får inte alltid som vi vill. Om vi inte samarbetar med andra länder behövs givetvis ingen förändring av sekretessreglerna, fast å andra sidan får vi då ingen information heller.
Hotell- och Restaurangfacket svänger om restaurangmomsen

2013-11-22

Jag läser i Dagens Indsustri att Hotell- och restaurangfacket (HRF) som tidigare obegripligt nog sa nej till regeringens sänkning av restaurangmomsen nu svänger och vill behålla den låga momssatsen. ”Oppositionen har sagt att man vill höja restaurangmomsen, men det tycker inte vi är någon bra idé”//”Jag hoppas att Socialdemokraterna djupt överväger om de inte ska ompröva beslutet”, , säger HRF:s ordförande Ella Niia till Dagens Industri.

”Vi sa länge nej till en sänkt restaurangmoms eftersom vi ansåg att den kostade för mycket pengar. Men sedan konstaterade vi att det inte ligger på oss att ta så långt ansvar för den ekonomiska politiken, utan att vi måste se till vad som gagnar branschen”//”Vi ser i statistiken att konkurserna i vår bransch har minskat. Och om det finns den här kopplingen som vi kan se mellan sänkt moms och minskat antal konkurser så tycker vi att det är ett starkt skäl att behålla momssänkningen” säger Ella Niia, som också menar att det goda skäl att anta att momssänkningen gjort att svarta jobb blivit vita.

Arbetsgivarorganisationen Visita har tidigare lovordat momssänkningen och välkomnar nu att även facket är inne på samma linje. ”Det är oerhört bra att vi nu får ett tydligt besked från HRF i den frågan, det skickar en väldigt viktig signal till företagen i branschen”, säger Visitas vd Eva Östling. Enligt Visita har cirka 10.000 nya jobb skapats i restaurangbranschen sedan momsen sänktes i januari förra året. I veckan presenterade ju SCB nya siffror som visar att restaurangbranschen fortsätter att växa betydligt starkare än arbetsmarknaden totalt, vilket jag berättade om på bloggen den 20/11.
En bild av hur 2.000 Sjuhäradsbor ser på välfärden

2013-11-21

I går ställde Borås Tidning en webfråga till läsarna - har välfärden blivit bättre eller sämre under Alliansens tid. I dag finns resultatet på debattsidan, 66% av de som svarade tyckte välfärden blivit bättre, medan 30% tyckte den blivit sämre.Detta var det resultat BT fick fram innan man skulle presslägga dagens tidning. Men omröstningen höll på hela kvällen och jag tog nedanstående skärmbild av resultatet när drygt 2.000 personer röstat. Resultatet blev dock ungefär detsamma. Över 2.000 svar är ganska mycket, så en viss tilltro får man nog ändå ha till resultatet. Borås Tidnings läsare verkar i vart fall inte dela svartmålningen av välfärden som den politiska oppositionen ägnar sig åt. Sedan kan jag ju tycka att det är trist att 30% tycker välfärden blivit sämre. Min tro är att missnöjet med den s-v-mp-ledda sjukvården i Västra Götaland, med särskilt stora brister på lasaretten i Borås och Skene, bär en stor del av skulden för att många upplever en sämre välfärd. Att byta ut dagens regionledning skulle definitivt vara en bra bit på vägen för ett ökat förtroende för välfärden.


Markbladet uppmärksammar min förstaplats på riksdagsvalsedeln

2013-11-20


SCB: Kraftig ökning av antalet anställda i restaurangbranschen

2013-11-20

SCB:s senaste sysselsättningsstatistik visar att det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,3 procent till 4 315 900 under tredje kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 3,1 procent.

I privat sektor ökade antalet anställda med 1,6 procent och lönesumman med 2,3 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,8 procent och lönesumman med 4,9 procent.

Det är givetvis glädjande att sysselsättningen ökat både inom privat och offentlig sektor, och att lönerna ökat mer inom välfärdssektorerna än inom arbetsmarknaden i övrigt. Det är fortfarande alltför stora löneskillnader mellan välfärdsjobben och andsra jobb.

Mest uppseendeväckande i SCB:s rapport är kanske ändå den extremt starka utvecklingen för restaurangbranschen. Inom Hotell och restaurang ökade nämligen antalet anställda med 11,4 procent och lönesumman med 7,3 procent! Alltså många gånger mer än privat sektor eller arbetsmarknaden i övrigt.

Det är väl inte helt orimligt att tänka sig att sänkt restaurangmoms och lägre arbetsgivareavgifter för ungdomar har haft en stor betydelse för den starka utvecklingen. Alliansens reformer skapar jobb!
Spännande fotbollskväll även om det inte räckte ända fram

2013-11-20Gårdagens play-off-match mellan Sverige och Portugal blev givetvis en stor besvikelse. Efter Sveriges snygga 2-1-mål väcktes hoppet för en stund. Men Portugals Ronaldo blev ett alltför svårt hinder. Kanske spelade Elfsborgs Anders Svensson sin sista landskamp, men man får väl hoppas att han blir kvar ett tag till, han hade en viktig roll i det periodvis fina svenska anfallsspelet i andra halvlek.

Men oavsett resultatet var det kul att för första gången besöka Friends Arena. Vi var 50.000 på plats, vilket märktes när alla skulle hemåt efter matchen. Den nya tunnelbanelinjen till Arenan är verkligen en viktig satsning, igår var det kaos när alla skulle med tåget tillbaka till centrala Stockholm.
Stor okunskap om ränteavdragen

2013-11-19

Hörde i nyheterna i morse att någon opinionsundersökning skulle visa att en tredjedel av svenskarna tycker det är en bra idé att försämra ränteavdragen för att motverka skenande bostadspriser och en ny fastighetsbubbla. Man kan väl misstänka att de som svarar så tillhör den del av befolkningen som inte har några lån. De övriga tycker nog inte idén är så begåvad. Värre är att både EU och OECD fört fram liknande tankar och menar att de svenska ränteavdragen är för generösa.

Men har någon funderat över vad som händer om man försämrar ränteavdragen i en tid när skuldsättningen är hög och räntorna rimligen kan förväntas stiga?

Som tidigare bankanställd känner jag en uppenbar oro för att man då snabbt kan orsaka en kris på bostadsmarknaden i stället, där allt fler inte längre har råd med sina lån och därmed tvingas sälja sin bostad. Om många gör det samtidigt rasar priserna. Allt fler kommer då att få krav från banken på kompletterade säkerheter för sina lån eller tvingas sälja för att lånen överstiger värdet på bostaden, varvid priserna faller ytterligare. Och då är vi inne i en negativ spiral som hotar hela samhällsekonomin.

Många verkar också tro att man får 30% i ränteavdrag oavsett hur stora skulder man har. Men så har det inte varit på flera decennier. Lite förenklar kan man säga att upp till en räntekostnad på 100.000 per person och år får man 30% i skattereduktion. Vid större räntekostnader blir avdraget bara 21%. Denna gräns har inte höjts sedan den stora skattereformen på 1990-talet, vilket i sig har en dämpande effekt på skuldsättningen. 100.000 i räntekostnad motsvarar vid en räntesats på 4% ett lån på 2,5 miljoner, eller för två låntagare 5 miljoner. Lånar man mer får man alltså inte fullt ränteavdrag. Jag misstänker att de flesta journalister och politiker är relativt okunniga om dessa regler. På landsbygden krävs inga 5 miljoner långt för ett bostadsköp, men i storstäderna är det inte helt ovanliga prisnivåer för en villa eller större bostadsrätt. Det betyder att det redan i dagens skattesystem finns en begränsning av ränteavdragen som motverkar skenande bostadspriser i storstäderna. Att ytterligare försämra ränteavdragen kan få allvarligare konsekvenser än de flesta inser.
Ubbhults kapell har rest sig ur askan

2013-11-18Ubbhults Kapell har nu rest sig ur askan. De sista inredningsdetaljerna finslipas nu inför invigningen den andra advent, nästan tre år efter den sorgliga branden den 18/12 2010 när det gamla kapellet brann ned.

Här finns alla blogginlägg från branden och återuppbyggnaden fram tills idag.
Folkpartiet på villovägar i familjepolitiken

2013-11-17

Folkpartiets landsmöte beslutade idag att driva frågan om en tredje tvingande pappamånad i föräldraförsäkringen. Dessutom vill man avskaffa vårdnadsbidraget.

Än värre var det att höra vad demokratiminister Birgitta Olsson sa på stämman: "Det handlar om att visa mod men också motkraft mot de bakåtsträvande krafterna, Sverigedemokraterna, Ja till livet och vårdnadsbidragskramarna" sade hon.

Jaha. Så blir vi "bakåtsträvare" alltså ihopklumpade med Ja till Livet och Sverigedemokraterna bara för att vi avvisar politiska pekpinnar till svenska familjer och både försvarar vårdnadsbidraget som en viktig valfrihetsreform och dessutom gärna ser att det utvecklas ytterligare. För egen del tycker jag snarare att det behövs tydliga motkrafter mot Birgitta Olssons och folkpartiets socialistiska syn på familjepolitiken.

Men viktigast är att detta inte är Alliansens politik. Det finns alltför många sansade krafter i övriga Allianspartier för att stå emot dessa tokigheter. Och frågan är väl hur entusiastiska väljarna är över förslaget?
Borås Tidning idag

2013-11-17


Hedrande att ännu en gång få toppa moderaternas riksdagsvalsedel

2013-11-16

Pressmeddelande 2013-11-16

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jan Ericson (M) förstanamn på riksdagsvalsedeln för i Södra Älvsborg

Inför dagens nomineringsstämma för fastställande av riksdagsvalsedeln för 2014 års riksdagsval var jag föreslagen som andranamn på valsedeln. Men nomineringsstämman ville annorlunda, och efter en jämn votering blev jag till slut vald till förstanamn.

Jag var ju förstanamn på riksdagsvalsedeln 2010, och att få detta förtroende ännu en gång är givetvis en mycket stor ära och förhoppningsvis ett kvitto på att jag har varit en bra företrädare för min valkrets i riksdagen. Nu väntar en hård kamp för att moderaterna och Alliansen ska vinna riksdagsvalet 2014 och få fortsätta att styra vårt land. Jag kommer med glädje och energi att vara med och leda valrörelsen i vår valkrets!

Trevlig nomineringsstämma - jag blev förstanamn på riksdagslistan

2013-11-16

Vid dagens nomineringsstämma till riksdagsvalsedeln för Södra Älvsborg var jag ju föreslagen om nomineringskommittén till en andraplats på valsedeln. Men nomineringsstämman ville annorlunda, och efter en jämn votering vann jag i sista rundan och blev precis som i förra riksdagsvalet utsedd att vara förstanamn på riksdagsvalsedeln. Jag är självklart oerhört smickrad, det är en stor ära att få detta förtroende för andra gången.

Nedan en bild från utfrågningen av oss sex toppkandidater före omröstningen, och till höger en bild från minglet efter att riksdagsvalsedlarna för alla valkretsarna i Västra Götaland blivit fastställda. Inte konstigt att jag ser glad ut!Starka arbetsmarknadssiffror

2013-11-14

I dag kom färska siffror över arbetslöshet och sysselsättning för oktober från SCB. Andelen av befolkningen i åldern 15-74 år (det internationella måttet) som deltar i arbetskraften har ökat till 71,9%, vilket är den högsta nivån på 12 år. "Det är väldigt, väldigt högt. Det är en av de högsta nivåerna i Europa, om inte den högsta" säger Nordea-ekonomen Andreas Wallström till TT.

Arbetslösheten har också fallit, till 7,3%. Bland ungdomar har arbetslösheten, räknat på det högre sättet där även heltidsstuderande som söker extrajobb ingår, minskat till 18,9%, en minskning med 3,1%-enheter sedan oktober i fjol. Hälften av de arbetslösa ungdomarna är heltidsstuderande, vilket innebär att den verkliga ungdomsarbetslösheten i så fall ligger under 10%.
Ovanligt hetsigt utskottsmöte

2013-11-14I dag hade utbildningsutskottet besök av Friskolornas Riksförbund (Claes Nyberg och Mikaela Valtersson) samt Skolinspektionen (Ann-Marie Begler och Marie Axelsson). De var inbjudna för att svara på ledamöternas frågor med anledning av Uppdrag Gransknings reportage där några friskolor uppenbarligen valde bort vissa elever. Detta är givetvis oaceptabelt, något som vi politiker är helt överens om. Det fria skolvalet ger eleverna rätt att välja skola, både mellan olika kommunala skolor och friskolor. Det fria skolvalet innebär inte att skolorna har rätt att välja elever. Skollagen är tydlig - alla skolor ska vara tillgängliga för alla elever.

Dagens utskottsmöte blev ovanligt hetsigt. Som ledamot citerar man aldrig sina politikerkolleger från ett utskottsmöte, det hör till god ton att avstå från det. Men jag kan säga såpass mycket att flera politiker från (S), (V) och (MP) använde utskottstiden till att hålla långa kritiska anföranden riktade mot friskolesystemet som sådant, allt med tydliga socialistiska förtecken. I flera fall utan att ens ställa någon konkret fråga överhuvudtaget. Detta väckte stor irritation hos oss andra som ville använda den begränsade utskottstiden för att göra det som var meningen, nämligen ställa frågor till våra gäster. Utskottsordföranden, Betty Malmberg (M) fick flera gånger uppmana främst de rödgröna politikerna att hålla sig till saken.

Vi hann trots allt med en del seriösa frågor, och min uppfattning är att Friskolornas Riksförbund tar kritiken på allvar, men att de flesta friskolor inte agerar på det sätt som Uppdrag Granskning avslöjade. Friskolorna har, som jag tidigare berättat, en högre andel elever som har särskilda åtgärdsplaner och en större andel elever med rätt till modermålsundervisning än de kommunala skolorna. Och kommunala skolor har faktiskt större rätt att välja bort elever än vad friskolorna har. Skolinspektionen var också tydlig med att de inte kan se några tecken på att friskolor skulle välja bort elever i större utsträckning än kommunala skolor, och man får in ytterst få klagomål från föräldrar och elever. Min slutsats är att de brister som uppmärsammats är oacceptabla och måste åtgärdas. Men att använda några enskilda friskolors brister för att dra en hel skolsektor med 300.000 elever i smutsen av rent politiska skäl är inte acceptabelt!

Efter utskottsmötet råkade jag i luven på både Ibrahim Baylan (S), Jabar Amin (MP) och Rosana Dinamarca (V), som upprört kritiserade oss moderater för att vi kritiserade oppositionens agerande i gästernas närvaro. För egen del tycker jag tvärtom att det var en självklarhet att markera mot oseriösa angrepp och långa politiska utläggningar riktade direkt mot externa gäster, och jag sa åt Baylan, Amin och Dinamarca att det inte var ett särskilt snyggt uppträdande. De blev något upprörda över mitt svar, för att uttrycka sig försiktigt, men jag tycker de förtjänade kritiken.
Oväntat stort engagemang kring tiggerifrågan

2013-11-13

Mediabevakningen och all uppmärksamhet i övrigt kring mitt engagemang i frågan kring tiggeri från andra EU-medborgare i Boråds och Sjuhärad gör att jag nu har samlat allt kring detta på en särskild sida i bloggarkivet.
Intervjuad om tiggeriet även i Markbladet

2013-11-13

I denna veckas nummer av Markbladet har jag blivit intervjuad med anledning av mina uttalanden och blogginlägg kring tiggeriet i Sjuhärad.Sverige har högst levnadsstandard i hela världen

2013-11-13

Det finns många internationella index och jämförelser som rankar olika länder i världen när det gäller välfärden. Oftast ligger Sverige bland de allra bästa. I dag presenterades denna statistik från FN över vilka länder i världen som har den högsta levnadsstandarden. Sverige hamnade i topp före Norge och Nederländerna.


Utmärkt med en bantningskur för EU

2013-11-12

Läser i nyhetsflödet att EU-länderna och EU-parlamentet äntligen verkar ha kommit överens om en nu EU-budget för 2014. Den nya budgeten ska ha bantats från 144,2 miljarder Euro i år till 135,5 miljarder Euro kommande år. En minskning med blygsamma 0,6%, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Nu ska man väl inte ta ut något i förskott, för den nya budgeten ska ju först godkännas av såväl EU-parlamentet som ministerrådet, men vi får väl hoppas det går vägen. Personligen tycker jag EU:;s budget borde bantas betydligt mera, men det är i vart fall en bra signal till alla EU-länder som tvingas spara i sina nationella budgetar att även EU hushållar med pengarna.

EU behöver både bantas och trimmas och den närmast organiska tillväxten vi sett de senaste åren där EU-byråkratin tar för sig allt mer av både makt och pengar på bekostnad av medlemsländerna måste upphöra. Och EU ska definitivt inte ges någon egen beskattningsrätt.
Europeiska näringslivstoppar riktar hård kritik mot dagens EU

2013-11-12

EU måste tillbaka till ursprungstanken, ett organ för samarbete, inte för överstatlighet. Detta var också budskapet i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Industri och tidningar i Tyskland och Storbritannien i går. Det var en grupp företagsledare och näringslivsprofiler från Sverige, Tyskland och Storbritannien som gemensamt kritiserade EU:s maktfullkomlighet och efterlyste en tydligare maktfördelning där beslut fattas så nära medborgaren som möjligt. EU behöver enligt artikeln bli både mer demokratiskt och kostnadseffektivt.

Bland annat påpekade man det jag tidigare nämnt, nämligen att under Sveriges 18 år som EU-medlemmar har inte EU:s utgifter blivit godkända av EU:s revisorer en enda gång! Debattörerna menar också att alltför mycket makt samlats hos EU-byråkratin i stället för att värna den nationella beslutanderätten i största möjliga mån. Något jag efter snart åtta år som riksdagsledamot bara kan bekräfta.

Missnöjet med EU-byråkratin och det ekonomiska slöseriet jäser uppenbarligen hos både svenska företag, medborgare och nationella politiker, och detta måste tillåtas påverka det kommande EU-valet. Det finns inte utrymme för okritiskt hyllande av allt som EU gör, utan det krävs EU-parlamentariker som vågar ifrågasätta och kritisera på ett kontruktivt sätt. Ett EU som fungerar som det ska är bra för Europa. Men ett EU som slösar bort medlemsstaternas pengar och fattar byråkratiska beslut som krånglar till livet för medborgarna i unionen kommer att få svårt med legitimiteten.
Ett bevis på att opinionsläget kan svänga snabbt

2013-11-11

I dag redovisar Aftonbladet en ny opinionsmätning från United Minds som visar en kraftig omsvängning i opinionen. Alliansen har hämtat in nästan halva oppositionens försprång på bara en månad. Och moderaterna är tillbaka runt 2006 års historiskt goda valresultat, medan Socialdemokraterna är tillbaka runt sitt katastrofresultat från det senaste valet.

Även andra opinionsmätningar den senaste månaden har visat att Socialdemokraterna fortsätter backa och att Moderaterna fått ökat stöd från väljarna. Detta efter en lång period med stabilt underläge för Alliansen. Något verkar ha hänt i opinionen. Man kan inte dra några slutsatser från enskilda opinionsmätningar, men dagens siffror visar ändå att det kan svänga snabbt.

I sak talar allt mer för Alliansen. Vi står för det enda realistiska regeringsalternativet och vi har visat att vår politik för jobb, ekonomi och välfärd hittills visat sig fungera riktigt bra. Jag tror skillnaderna mellan det obefintliga regeringsalternativet som av media kallas "de rödgröna" och Alliansen kommer att krympa ihop ytterligare under vintern.
Diskussion om tiggare även i Mark

2013-11-10

Det är inte bara i Borås som diskussionens vågor går höga kring tiggare från andra EU-länder. Denna vecka har Markbladet en stor artikel om två tiggare från Rumänien som återkommit till Kinna efter en tids bortovaro, och nu har byggt ett nytt läger. Av artikeln framgår att samma tiggare tidigare fått hjälp från kyrkor och andra, bland annat med pengar till hemresa. Men nu har de alltså återvänt till Kinna. Det har fått Kai Serholt, företrädare för en av de engagerade församlingarna, Staden på Berget, att i Markbladet deklarera att det inte blir något mer stöd till tiggarna eftersom man "sade tydligt till dem att inte komma tillbaka". Församligen tycker att tiggarna "missbrukat ett förtroende" eftersom man samtidigt lovat att försöka hjälpa tiggarna på plats i deras hemland i stället.

Jag ringde upp Kai Serholt och pratade med honom i kväll för att få informationen direkt från källan. Han berättade att det bara är någon månad sedan man med hjälp av insamlad kollekt var med och finansierade kostnaden för hemtransport för en grupp tiggare från Rumänien. Det var församlingarna Staden på Berget och Pingskyrkan som tillsammans med generösa privatpersoner och Rumänienhjälpen stod för stödet. Man gjorde då också klart för rumänerna att tiggeri inte var ett lämpligt sätt att försöja sig och att man inte ville att de skulle komma tillbaka till Mark för att tigga. I stället ville man med hjälp av redan pågående missionsverksamhet i Ukraina och Ryssland undersöka möjligheten att hjälpa dem på plats i Rumänien. "Vi vill ge dem ett fiskespö i stälet för en fisk" som Kai Serholt uttryckte saken i telefon till mig. När tiggarna ändå återvände till Kinna efter så kort tid vill inte församlingen engagera sig mera. Serholt berättade också att det verkar som om "generösa privatpersoner" nu ordnat så att de rumänska tiggarna i Kinna, idag 4 till antalet, fått plats på vandrarhem. Vilket han menar bara permanentar problemet i stället för att lösa det.

Kommunledningen i Mark är enligt Markbladet tydlig med att dessa tiggare inte kommer att få annat än eventuell nödhjälp från kommunen. "De har själva tagit sig hit, de har kommit hit för att tjäna pengar" fastslår kommunalrådet Margareta Lövgren (M). Socialnämndens ordförande, Per-Olof Hermansson (KD) håller samma linje och avvisar tanken på att ställa upp baracker för boende eller ge liknande hjälp.

Det som händer i Mark visar att problemen med tiggeri och hur detta ska hanteras sannolikt snart finns i alla svenska kommuner.
Diskussionen om tiggarna i Borås fortsätter engagera

2013-11-09

Mail och bloggkommentarer fortsätter strömma in, och även på min facebooksida pågår diskussionen kring hur vi ska hantera det växande tiggeriet från medborgare i andra EU-länder, och de sociala problem det medför. Jag har fått många berättelser om hur enskilda boråsare upplever tiggeriet, liksom berättelser från personer som lärt känna enskilda tiggare personligen. Varje kommentar ger mer kunskap om hur tiggeriet fungerar i verkligheten och hur människor uppelever detta. Jag får också allt mer kunskap om tiggarnas vardag. Fortsätt höra av er!

Jag har också fått kommentarer från andra delar av landet, och det är uppenbart att problemet med ett växande tiggeri och allt fler primitiva bosättningar finns i många städer.

Jag kan konstatera efter att ha läst och besvarat alla kommentarer att en väldigt stor majoritet av dem som hört av sig är tydliga med att tiggeri bör förbjudas. Lite förvånad är jag över att bilden är såpass entydig, jag hade nog trott att åsikterna skulle variera mera.

I torsdags fanns denna artikel i Borås Tidning, där även ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S) kommer till tals och beskriver hur man arbetar med frågan i Borås.

I dag finns också en en kommentar från mig i Borås Tidning med anledning av att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth tydligen kommenterat mitt utspel i frågan. Mitt svar säger väl det mesta om att vi har lite olika ingångar i frågan. Frågan om tiggeriet är alldeles för komplicerad för att allt ska vara svart eller vitt. Sverigedemokraterna gör det som vanligt väldigt enkelt för sig.Jag fortsätter läsa och besvara alla kommentarer som kommer in, och framöver kommer jag att sammanfatta mina tankar kring hur jag själv tycker vi bör agera i frågan.

Innan dess planerar jag att besöka bosättningar för tiggare även i Stockholm för att få en ännu bredare bild av situationen och belysa eventuella skillnader jämfört läget i Borås och lära mig mer om hur man arbetar med frågan i Stockholm.


Allt fler följer mig på Twitter

2013-11-09

Jag hade som mål att ha 1.000 följare på Twitter innan valrörelsen kommer igång på allvar. Men redan igår passerade antalet 900, så jag får nog höja målet.Vissa av mina följare är för övrigt väldigt snälla, eller vad sägs om detta inlägg?


Skolkonferens i Emmaboda

2013-11-08

I morse satte jag mig i bilen och körde de 29 milen till Emmaboda för att medverka på Skolledarförbundets konferens om skolans styrning. Deltagarna på konferensen var drygt 130 skolledare och skolpolitiker från sydöstra Sverige.

Jag fick först utrymme att berätta om våra moderata skolpolitiska prioriteringar inför kommande valrörelse, och berättade också om Alliansens samlade syn på skolpolitiken. Jag deltog även i en paneldebatt om skolans styrning och det blev också lite "allmänpolitisk debatt" med min s-kollega från Utbildningsutskottet, Thomas Strand.

Jag blev dessutom intervjuad av Skolledareförbundets tidning Skolledaren, och hann även träffa en del lokala moderata skolpolitiker och lyssna på hur de ser på Alliansens skolpolitik. En lång resa, men jag fick mycket uträttat under de dryga tre timmar jag tillbringade i Emmaboda innan jag körde hemåt igen.

Tisdagens frukostträff om det förbättrade företagsklimatet i Mark

2013-11-07

Jag hann inte blogga om det välbesökta frukostmötet med företagare från Mark som Minab och Marks kommun anordnade i tisdags. Temat var det kraftigt förbättrade företagsklimatet i Mark enligt Svensk Näringslivs ranking. Även Företagarnas näringslivsranking visar en kraftig förbättring i Mark så det mesta tyder på att det blivit bättre. Kul, eftersom det är växande företag som är det enda som kan skapa de jobb som i sin tur skapar resurser till välfärden!

En stor del av förbättringen i Mark handlar om kommunens service och tjänstemännens attityder. Här har vår moderatledda kommunledning under kommunstyrelseordföranden Margareta Lövgrens ledning gjort ett bra jobb! Och detta att medverka till att förbättra företagsklimatet var ju också ett av markmoderaternas vallöften både 2006 och 2010.


Min uppmärksammade debattartikel i Aftonbladet i går

2013-11-07

I skuggan av den lokala sjuhäradsdebatten om tiggeriet fick jag i går in en debattartikel i Aftonbladet på nästan en helsida i papperstidningen. I artikeln ifrågasätter jag LO:s omfattande politiska stöd till Socialdemokraterna. Jag påpekar bland annat att LO:s medlemmar skulle drabbas hårdare än kanske någon annan grupp av de rödgrönas politik. Klicka på bilden för att läsa artikeln!


Gripande möte med Melinda

2013-11-06Under förmiddagen idag hade jag ett gripande möte med Melinda Norberg, ett av de två så kallade "Nordmarksbarnen" eller "Folåsabarnen" som var mycket omskrivna för 6-7 år sedan.

Under nära två timmar berättade Melinda, som idag är 19 år, om sitt och sin brors tragiska uppväxt. En av de starkaste berättelser jag någonsin lyssnat till! Jag kan inte återberätta Melindas berättelse på bloggen av flera skäl. Dels handlar det om saker jag fick veta i förtroende och lovat att inte föra vidare, dels är det en så lång kedja av omfattande övergrepp från närstående, socialtjänst, polis och myndigheter att det skulle räcka till en hel bok. Jag är otroligt imponerad av Melindas styrka att kunna tala om allt hemskt hon varit med om.

Men kort sammanfattat beskrev Melinda hur hon blev omhändertagen av de sociala myndigheterna i Filipstad när hon bara var 11 år, efter en ogrundad anklagelse från modern om att hennes far hållit barnen isolerade. I verkligheten var det dock modern och hennes släkt som begått övergrepp mot Melinda och hennes bror under lång tid. Placering på behandlingshem som 11-åring (trots att hon inte hade minsta missbruksproblem) tillsammans med betydligt äldre missbrukande ungdomar, placering i fosterhem med olika former av misshandel och övergrepp samt att som barn utsättas för grovt våld från polis i samband med tvångsomhändertagande är bara några delar i Melindas liv. Samt långa perioder på rymmen från behandlingshemmet och ständig skräck för vad modern skulle ta sig för. Till slut flydde Melinda en sista gång och höll sig gömd i flera år fram till sin myndighetsdag förra året, då hon äntligen var fri från myndigheterna och själv fick bestämma över sitt eget liv.

Nu kämpar Melinda för upprättelse och driver bland annat en egen blogg där hon berättar om sitt liv och sin kamp för att de skyldiga till hennes förstörda barndom ska ställas till svars. Hon vill också ta ifatt sin skolgång och sedan kanske bli jurist. Följ henne gärna på Melinda Norbergs blogg där hon både berättar en del om sitt liv samt om sin kamp för upprättelse.
Oj vilken uppståndelse det blev...

2013-11-06

I morse väcktes jag av Radio Sjuhärad som ville intervjua mig om mitt utspel kring tiggeriet i Borås. Och sedan rullade det på. Två radiointervjuer, en TV-intervju och en intervju i Borås Tidning blev det under dagen. Dessutom har jag fått ett antal telefonsamtal och flera hundra mail under dagen och mailen fortsätter strömma in. Dessutom har nyhetsinslagen på Radio Sjuhärads och Borås Tidnings websidor även de fått hundratals kommentarer från läsarna.

Jag visste ju att frågan om tiggeriet i Borås engagerar många, men denna uppståndelse hade jag nog inte riktigt räknat med. Jag kommer nu att läsa alla kommentarer i lugn och ro, och återkopplar sedan på bloggen i samlad form med lite reflektioner kring boråsarnas syn på saken.

Nedan nyhetsinslagen från Borås Tidning, Radio Sjuhärad och TV4:

Vill boråsare och övriga sjuhäradsbor förbjuda tiggeri?

2013-11-06

Pressmeddelande 2013-11-06

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jan Ericson (M) frågar Sjuhäradsborna om synen på tiggerförbud

Radio Sjuhärad och Borås Tidning har i flera reportage uppmärksammat tiggarnas situation i centrala Borås. Och fattigdomen i sydöstra Europa är så stor att vi kan förvänta oss stora strömmar av tiggare till norra Europa. Detta väcker den viktiga frågan om hur vi i Sverige kan hantera situationen på bästa sätt?

Efter min resa i Rumänien och mitt möte med tiggare i Borås och mina samtal med Rumäniens ambassadör i Stockholm upplever jag att frågan om tiggarnas situation är en av de etiskt mest komplicerade jag upplevt som politiker.

På min blogg idag resonerar jag om frågan, väger för och emot ett förbud mot tiggeri. Jag avslutar med att ställa frågan till mina läsare - ska vi förbjuda organiserat tiggeri eller ska vi kanske låta tiggarna hållas så länge de tycker det är meningsfullt och tillräckligt lönsamt? Vad är egentligen mest humant? Min förhoppning är att många boråsare och andra sjuhäradsbor hör av sig till mig, via mail eller via min hemsida och berätta hur de ser på saken!

Blogginlägget och alla kontaktuppgifter finns på www.ericsoniubbhult.se

Tiggarnas situation en oerhört svår etisk fråga - vad tycker du?

2013-11-06

Radio Sjuhärad meddelade i fredags att fler tiggare från Rumänien väntades till Borås i helgen. Förra veckan fanns ett 30-tal tiggare i tältlägret i Borås, och under helgen skulle tydligen ytterligare 17 stycken ansluta. Om det blev så vet jag inte, men det var samtidigt det jag befarade förra tisdagen när jag i direktsändning sa att detta troligen bara är början. Fattigdomen i sydöstra Europa är så stor att vi kan förvänta oss stora strömmar av tiggare till norra Europa. Detta väcker den viktiga frågan om hur vi i Sverige kan hantera situationen på bästa sätt?

Det finns givetvis en stark humanitär sida av diskussionen. När man träffar tiggarna öga mot öga vill man självklart hjälpa. Det är högst naturligt för alla civiliserade människor. Samtidigt blir det ofrånkomligen så att ju mer vi hjälper tiggarna i Borås, desto fler tiggare kommer det hit. Ju mer pengar vi skänker till tiggarna i gathörnen, desto fler tiggare kommer det att sitta i våra gathörn framöver. Och ju bättre härbärgen Borås Stad ordnar, och ju bättre tält tiggarna erbjuds av snälla människor eller organisationer, desto fler tiggare kommer att välja att ta sig till Borås. Och ju fler som lockas hit, desto svårare blir det också för dem att få ihop pengar ens till mat, eftersom konkurrensen mellan tiggarna blir allt hårdare om de allmosor som boråsarna eventuellt vill ge. Är det alldeles självklart att vi verkligen gör en insats om vi lockar allt fler rumäner bort från sitt hemland till en tillvaro som tiggare på gatorna i Borås i höstregnet för att sedan tillbringa nätterna i ett tält på en lerig kulle i centrala Borås? Ska vi verkligen medverka aktivt till att skapa en ny underklass i vårt samhälle, människor från andra EU-länder som lever i misär mitt i centrala staden, utan tillgång till toaletter och hygienutrymmen, kanske på sikt även utan mat, och dessutom med sina läger på mark som tas i anspråk utan markägarens tillstånd?

I den andra vågskålen ligger givetvis att de rumänska tiggarna upplever situationen i hemlandet som fullständigt hopplös. Rätt eller fel, men det är det som driver dem att göra den långa och mödosamma resan till Sverige. Och de pengar de tigger ihop kan faktiskt förändra livet för deras familjer hemma i Rumänien. Jag såg själv exempel på det det på plats i Calarasi i södra Rumänien. Är det då moraliskt rätt att aktivt motverka tiggeriet som kanske är människornas sista chans till försörjning?

För att komplicera bilden ytterligare är det viktigt att känna till att ekonomisk utsatthet inte är ett asylskäl, och aldrig har varit det, vare sig i Sverige eller i några andra länder. Det gör att tiggarna aldrig kommer att få full rätt till kommunens samlade sociala stöd eller hjälp med en bostad. Rent juridiskt betraktas tiggarna som turister, har rätt att uppehålla sig i Borås i maximalt tre månader och har under tiden ansvaret för sin egen försörjning.

Sverige har dessutom redan idag den största tillströmningen av just asylsökande från konfliktområden sedan början av 1990-talet och vi är ett av de absolut mest generösa länderna i hela Europa. Detta skapar stora utmaningar, inte minst att ordna bostäder, och mottagningskapaciteten ligger enligt Migrationsverket redan idag på bristningsgränsen. Sverige är ett litet land med bara drygt 9 miljoner invånare. Hur generösa vi än är så kommer vi aldrig att kunna hjälpa alla fattiga människor i Europa och samtidigt ge asyl till alla andra som är på flykt och söker sig till vårt land. Vilka avvägningar ska vi göra när tiggare och asylsökande konkurrerar om våra generösa, men trots allt begränsade resurser?

Samtidigt finns ju andra möjligheter än tiggeri, nämligen möjligheten att söka sig till Sverige enligt reglerna om arbetskraftsinvandring och försörja sig på eget arbete. Enligt Rumäniens ambassadör är det inte mindre än 25.000 rumäner som idag lever, arbetar och betalar skatt i Sverige. Många av dem är högutbildade, exempelvis ett större antal läkare. Denna möjlighet finns som alternativ för alla dagens tiggare, och ger i så fall betydligt bättre möjligheter till ett värdigt liv i Sverige.

En sak är också klar, och det är att varje EU-land självklart har ett ansvar för sina egna medborgare och inte kan lasta över det på andra länder. Särskilt inte de länder som får miljardbelopp i riktade EU-stöd för att hjälpa sin egen fattiga befolkning, EU-stöd som svenska skattebetalare för övrigt är med och finansierar till betydande del eftersom vi är stora nettobidragsgivare till EU. Borde vi inte kräva av den rumänska staten att de tar sitt fulla sociala ansvar för sina egna medborgare med hjälp av de omfattande EU-medel som landet faktiskt får för just detta?

I Danmark tiggeri förbjudet i många städer, och i Norge läggs inom kort fram ett lagförslag från den nya regeringen om tiggeriförbud. Även Finland har diskuterat liknande förslag. Frågan är om Sverige ska gå samma väg?

Faktum är att jag tycker frågan om tiggarnas situation är en av de etiskt mest komplicerade jag upplevt som politiker. Sunt förnuft säger att vi rimligen inte bör locka hit allt fler ekonomiska flyktingar från andra delar av EU när de ändå inte kan erbjudas värdiga levnadsvillkor. Samtidigt finns en svår moralisk sida av saken. Det sunda förnuftet ställs mot medmänsklighet och där man vill kunna se den rumänske mannen eller kvinnan i ögonen och förklara hur vi resonerar när vi vill hindra dem från att tjäna pengar på tiggeri.

Jag tar nu för första gången alla mina bloggläsare och andra till hjälp. Jag vill helt enkelt veta vad du tycker! Ska vi förbjuda organiserat tiggeri eller ska vi kanske låta tiggarna hållas så länge de tycker det är meningsfullt och tillräckligt lönsamt? Vad är egentligen mest humant? Maila mig gärna, jan.ericson@riksdagen.se eller klicka på "kontakt" ovan och berätta vad du tycker!
Möte med Rumäniens ambassadör

2013-11-05

I dag träffade jag Rumäniens ambassadör, Raduta Matache (i mitten), tillsammans med mina resekolleger från Rumänienresan. Det blev mycket samtal kring situationen för rumänska tiggare i Sverige och kring hur vi skulle kunna hantera situationen.

Från ambassadens sida är man inte förtjust i att rumänska medborgare försörjer sig på tiggeri i andra länder. Och man menar att man gör väldigt mycket på plats i Rumänien för att lyfta levnadsstandarden för de fattigaste, inte minst satsningen på skolor i utsatta romska områden, en satsning som till stor del finansieras med EU-medel. Hur många rumänska tiggare som verkar i olika länder i EU vet ingen säkert, eftersom den fria rörligheten gäller för alla EU-medborgare. Däremot berättade ambassadören att ungefär 25.000 rumänska medborgare bor och arbetar i Sverige. Många av dessa är välutbildade människor, exempelvis läkare. Så bilden av rumäner i Sverige är inte så entydig som man kan tro av debatten.
Arbetsmiljödebatt

2013-11-05I dag deltog jag i en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) om arbetsmiljö och arbetsplatsolyckor. Jag påpekade att Socialdemokraternas påståenden i debatten om att arbetsplatsolyckor och dödsfall på arbetsplatserna skulle ha ökat sedan Alliansen tillträdde helt enkelt är fel. Jag redovisade helt enkelt de siffror från Arbetsmiljöverket som vi fick oss föredragna i Socialförsäkringsutredningen för två veckor sedan. De visade att såväl arbetsplatsolyckor, arbetssjukdomar och dödsfall i arbetet har minskat sedan 2006. Läs mer i mitt blogginlägg om detta den 28/10. Jag inledde mitt första inlägg med att säga att jag tycker det är cyniskt av Socialdemokraterna att använda tragiska olycksfall (där inte ens olycksorsakerna är utredda) som ett slagträ i den politiska debatten.Trevligt på boråsmoderaternas politikercafé i Borås i går kväll

2013-11-05

I går kväll medverkade jag vid boråsmoderaternas politikercafé i M-lokalen i Borås. Det kom så många besökare att vi knappt fick plats i det stora konferensrummet. Det var kul med alla nya och gamla ansikten och alla frågor och synpunkter.

Jag pratade givetvis mycket om kopplingen mellan jobb, skatter och välfärd, det jag kallar "den stora valfrågan". Det är ju de frågor jag arbetar främst med i riksdagen. Många hade läst mitt a href="files/debattartiklar riks/Alliansen har okat resurserna till valfarden.doc" target="visa">debattinlägg
om samma sak i Borås Tidning i söndags, så det blev lite av en sammanfattning av det jag skrev där.

Det blev också mycket diskussioner kring invandring i allmänhet, och situationen med allt fler tiggare från andra EU-länder i Borås i synnerhet. Vad gäller den senare frågan återkommer jag i senare blogginlägg.
Dags att nyansera bilden av partiernas ekonomiska förutsättningar?

2013-11-05

Socialdemokraterna och den övriga politiska oppositionen tycker om att antyda att moderaterna vadar i pengar som skänks av okända personer och företag. Man "glömmer" berätta att moderaterna sedan många år inte tar emot några bidrag alls från företag och andra juridiska personer, samt att partiet frivilligt redovisar alla bidrag från privatpersoner som överstiger 20.000 kronor. Under förra året kom inga sådana gåvobelopp alls.

Tidningen Riksdag & departement redovisar i senaste numret hur rika de åtta riksdagspartierna är. Centerpartiet, som tillhör ett av Europas rikaste partier, har tillgångar på ungefär en och en halv miljard kronor. Socialdemokraterna är det näst mest förmögna partiet i Sverige, med tillgångar på en halv miljard vid slutet av 2012. Under 2012 drog partiet in 66 miljoner på lotterier och tog emot fackliga anslag på sammanlagt 13 miljoner.

Moderaternas förmögenhet är 126 miljoner, alltså bara en knapp fjärdedel av Socialdemokraternas. Övriga riksdagspartier har en förmögenhet som ligger mellan 16 och 35 miljoner per parti.

Moderaterna är med andra ord inte särskilt förmögna och har inte alls samma ekonomiska resurser som Socialdemokraterna. Kanske inte riktigt den bild vi får av media.
Farligt LO-förslag om slopade tidsgränser i sjukförsäkringen

2013-11-04

I går hade min moderate riksdagskollega Finn Bengtsson (för övrigt till yrket professor och överläkare) en replik i Aftonbladet till LO:s Tomas Baudin som i ett tidigare debattinlägg föreslog slopade tidsgränser i sjukförsäkringen. Finn Bengtsson påpekar bland annat att LO tidigare hade förslag om att införa ännu tidigare tidsgränser i sjukförsäkringen än idag, redan efter 15 månader. Detta för att inte människor skulle fastna i passiva sjukskrivningar. Detta verkar LO inte längre vilja kännas vid, trots att man tänkte helt rätt när man förslog detta. Nedan kloka ord från Finn Bengtsson:

LO:s förslag leder till skenande frånvaro

Innan alliansen reformerade sjukförsäkringen hade Sverige en orimligt hög sjukfrånvaro, frånvaron av tidsgränser tillät sjukskrivningarna att skena.

Något som Tobias Baudin missar att ta upp i sin kritik mot sjukförsäkringsreformen.

I dag är 250 000 färre människor sjukfrånvarande. Människor, som länge stått utanför, närmar sig nu arbetsmarknaden. Det är omtumlande, men alternativet är att människor aldrig ges chansen att komma tillbaka. Är det verkligen bättre? LO har själva en gång föreslagit att en tidsgräns borde införas, efter redan 15 månader, men även detta undviker Baudin att nämna.

Alliansen lägger årligen en miljard på rehabiliteringsgaranti och försäkringsmedicinska utredningar. Vidare förändrar nu regeringen bidragen kring företagshälsovård för att i ökad utsträckning stötta arbetsgivare och sjukskrivna anställda till återgång i arbete. Dessutom fördjupar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sitt samarbete inom den så kallade arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Ingen regering har satsat så mycket på rehabilitering som alliansregeringen.

Vi ser nu ett trendbrott och sjukskrivningarna ökar från en låg nivå. Ökningen ska utvärderas i kommande utredningar, som regeringen tillsatt för att öka kunskapen om sjukfrånvaron och hur den ska motverkas.

Socialdemokraterna eldade på de skenande sjukskrivningarna under början av 2000-talet. LO:s förslag om att återigen slopa tidsgränserna riskerar att få samma effekt. Det har vi prövat, och dit vill vi inte tillbaka.

Finn Bengtsson, (M)
ledamot i sjukförsäkringsutskottet och den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Alliansens jobbpolitik har ökat resurserna till välfärden

2013-11-02

Den 2 oktober hade jag detta debattinlägg i Borås Tidning där jag beskrev hur sänkta skatter och en klok politik bidragit till att öka sysselsättningen och få ned utanförskapet. I går följde jag upp detta med ett nytt debattinlägg om hur den ökade sysselsättningen och det minskade utanförskapet också skapat ökade resurser till välfärden trots att skatterna sänkts. Alliansens politik stärker välfärden, till skillnad mot vad våra politiska motståndare påstår!

Alliansen har ökat resurserna till välfärden

Alliansens samlade politik har bidragit till att vi nu har högre sysselsättning i Sverige än 2006, och ett kraftigt minskat antal människor som tvingas leva på sociala ersättningar och bidrag. En viktig del i Alliansens politik är sänkta skatter på företagande och arbete. Det ökar antalet arbetade timmar och får också företagen att anställa fler.

Vissa hävdar att sänkta skatter har minskat resurserna till välfärden. Det är fel. Skatteintäkterna har tvärtom ökat till både stat, kommuner och landsting/region tack vare att så många fler arbetar. Skatteintäkterna har dessutom ökat mer än inflationen, vilket betyder att resurserna till välfärden i Sverige har ökat under Alliansens regeringstid.

När Alliansen tillträdde 2006 disponerade förskolan 33 miljarder kronor, och idag 49 miljarder. Resurserna till grundskolan har ökat från 76 till 86 miljarder. Gymnasiet från 36 miljarder till 43. Äldrevården fick 66 miljarder när alliansens tillträdde. Nu går 85 miljarder kronor till hemtjänst och äldreboenden. Resurserna till sjukvården har också ökat, från 8% av BNP 2006 till 9,5% av BNP idag.

Alliansen har också bromsat nedmonteringen av sjukvården. Under de åren 1999-2006 när Socialdemokraterna styrde Sverige minskade antalet vårdplatser med 20%. Hela 6.403 platser försvann! Under de sex åren med Alliansen, 2007-2012 har antalet vårdplatser i landet minskat med 786 stycken, eller 3%. Tyvärr står sjukvården i Västra Götaland ensamma för över 40% av denna totala minskning. Den s-v-mp-ledda sjukvården har skurit ned antalet vårdplatser mycket mer än resten av landet.

Det sprids många myter om välfärden. Det finns till exempel inget som visar att skolklasserna har ökat i storlek eller att lärartätheten minskat. Och vårdköerna har inte ökat utan i stället minskat kraftigt, inte minst till följd av Alliansens kömiljard. Det har inte heller skett stora personalminskningar inom välfärdssektorn. Totalt arbetar ungefär 20.000 fler inom välfärden idag än år 2006. Och en större andel av den vuxna befolkningen studerar idag än 2006 när Alliansen tillträdde. Inte färre som vissa påstår.

Internationella studier visar att svensk välfärd ligger i toppklass på de flesta områden. Senast på FN:s internationella äldredag den 1 oktober i år presenterades exempelvis en global ranking där Sverige ansågs vara det bästa landet i hela världen att åldras i. Samtidigt vet svenska folket att vi betalar bland de högsta skatterna i världen. Då förväntar man sig också att välfärden ska fungera i alla kommuner och alla landsting. Och det finns utan tvekan brister och stora olikheter i välfärdens kvalitet beroende på var i landet man bor. Huvuddelen av välfärden är styrd av kommuner och landsting och beroende av kloka lokala politiska prioriteringar.

Samtidigt är det kanske inte med automatik så att välfärden blir bättre bara för att man bara tillför en massa ytterligare pengar? Finland har till exempel bättre skolresultat än Sverige trots större klasser och mindre pengar till skolan. Och tidningen Dagens Samhälle visade nyligen att det inte finns någon koppling alls mellan kommunernas kostnader för äldreomsorg och hemtjänst och hur nöjda de äldre är med servicen. Allt handlar inte om mer pengar, utan mer om arbetssätt, bemötande, personalpolitik och organisation.

Det viktigaste är ändå att inse att välfärden inte står på egna ben oberoende av övrig politik. Trots sänkta skatter så ökar skatteintäkterna till både stat, kommuner och landsting tack vare att så många fler kommit i arbete och att sysselsättnings- graden i Sverige är högre nu än den var 2006. Välfärden har fått ökade resurser tack vare Alliansens politik. Nästa utmaning blir att alla dessa extra resurser ska märkas i alla människors vardag i alla kommuner. Där är vi tyvärr inte än.

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)

Mitt inlägg i friskoledebatten på Nyheter24 idag

2013-11-01

Uppdrag Gransknings reportage häromdagen om svenska friskolor väckte stark befogad ilska hos alla oss som vill ha en likvärdig skola där alla elever behandlas lika och får samma chanser i livet. För tanken med friskolereformen var ju just detta, att skapa valfrihet även för de elever vars föräldrar inte har den tjockaste plånboken. För den som har råd finns alltid möjligheten att sätta sina barn i en privatskola. Den reform som infördes i början av 1990-talet gjorde det möjligt för alla föräldrar att välja skola åt sina barn. Och valfriheten är uppskattad, i dag går 300.000 svenska barn i över 1.000 olika friskolor i landet. Som jämförelse kan nämnas att det fanns 5.595 skolor (kommunala och friskolor) i Sverige läsåret 2011/12. Så här såg fördelningen ut mellan friskolor och kommunala skolor läsåret 2011/12:Jag har idag en debattartikel på Nyheter24 med anledning av Uppdrag Gransknings program och gårdagens friskolediskussion i SVT Debatt. Min poäng är att man med rätta ska kritisera friskolor och företrädare för sådana som inte lever upp till lagens krav och som dessutom visar en märklig människosyn. Men man ska inte dra alla friskolor över en kam. Bland annat är andelen elever i friskolorna som har åtgärdsprogram på grund av särskilda behov högre än i den kommunala skolan. Det är också större andel av eleverna i friskolor som får modersmålsundervisning på annat språk än svenska. Det finns således inget som tyder på att friskolor generellt skulle försöka välja bort elever med särskilda behov.

Friskolornas Riksförbund, som samlar friskolor av olika slag och med olika inriktningar och driftsformer, har sammanställt en utförlig faktasamling om friskolorna, baserat på offentlig statistik från bland annat Skolverket. Man kan bland annat se att påståendet om betygsinflation i friskolorna är fel, men att elevernas resultat på det nationella proven är högre i friskolorna, liksom elevernas och föräldrarnas nöjdhet med skolan.

Jag påpekar också i min artikel att friskolornas antal växte som mest under den tidigare s-regeringen 1994-2002. Under denna tid togs inga politiska initiativ till att skärpa kontroll eller tillsyn av friskolorna. Det var först när Alliansen tillträdde som frågan kom upp på den politiska dagordningen. Alliansen har skärpt skollagen, vässat tillsynsmyndigheterna och har också lyckats samla de sex partierna i friskolekommittén (M, FP, C, KD, S och MP) kring en gemensam linje. En viktig del i överenskommelsen är just långsiktighet hos friskolornas ägare.

Friskolor som inte följer lagen ska straffas hårt. Men alla de friskolor som gör ett fantastiskt arbete med engagerad skolledning och lärare, och som ofta tar hand om de barn som ingen annan skola lyckats hjälpa förtjänar inte att dras med i kritiken. Med de skärpningar som Alliansen infört och de ytterligare åtgärder som friskolekommittén enats om värnas det fria skolvalet och mångfalden av skolor på ett ansvarsfullt sätt.