Blogg maj 2013

Elevbesök från Ulrikaskolan i Ulricehamn

2013-05-31

I går hade jag besök av elever från demokratigruppen på Ulrikaskolan i Ulricehamn som besökte riksdagen tillsammans med två lärare. Vi följde först riksdagens frågestund och sedan blev den en sedvanlig rundtur i riksdagen.


Västsvenska Handelskammaren ger beröm till Sjuhäradsföretagen

2013-05-31

I en intervju i Radio Sjuhärad säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé att den svenska konjunkturuppgången skjuts på framtiden, men det finns ett undantag - Sjuhärad. "I västsverige vill vi framförallt framhålla Borås och Sjuhäradsbygden. Jag brukar skämtsamt säga att den bygdens företag fortfarande väntar på att lågkonjunkturen 2009 ska komma" säger han. "Jag tror man har en tradition av att vara affärsmän och hitta nya marknader. Där är affärsmännen väldigt snabba, anpassningsbara och skickliga" fortsätter han.

I övriga landet landet och Europa ser läget inte lika ljust ut. Här tror Västsvenska handelskammaren att läget kommer att ljusna först i höst. Främst är det osäkerheten i södra Europa som påverkar. "Man har konstaterat att den vändning man trodde skulle komma före sommaren förmodligen inte gör det. Återhämtningen i Europa har inte kommit så snabbt som man trott", säger Johan Trouvé. Enligt honom tror man nu att uppgången där kommer under senhösten istället.

Jag är inte förvånad över detta beröm. Redan under fordonskrisen 2008-2009 när jag åkte runt och besökte en stor mängd företag i Västsverige slogs jag av den optimism och framtidstro och vägran att ge upp som präglade företagarna i Sjuhärad, till skillnad mot de mer uppgivna tongångarna på andra håll. Och vårt blandade näringsliv med många små och medelstora företag i olika branscher gör att vi inte står och faller med några få storföretag som man gör på många andra orter. Det håller tillbaka arbetslösheten och skapar en trygghet för alla som bor i Sjuhärad.
Allt tiggeri i Sverige sker knappast frivilligt

2013-05-31

"Männen från den romska byn lovade Petrina ett arbete i Sverige. Men när hon kom hit ändrades villkoren, säger hon. Petrina tvingades välja mellan att tigga pengar till männen eller prostituera sig. Nu har hon polisanmält männen för människohandel. ”Jag vill att de ska fängslas så att inte fler utnyttjas”, säger hon."

Orden inleder en tänkvärd och gripande artikel i Dagens Nyheter i går om tiggeriet i Stockholm. Av artikeln framgår att det även finns de som ägnar sig åt tiggeri alldeles frivilligt, men de som fortfarande hävdar att allt tiggeri är frivilligt och aldrig är organiserat av utländska ligor har uppenbarligen en del att bevisa.
Inga vanliga nyhetsankor

2013-05-30De senaste veckorna har detta andpar, "herr och fru anka", hållit till på Mynttorget, precis utanför dörren till moderaternas riksdagskansli. Mitt bland alla turister och alla bilar och bussar. När våra tvåbenta vänner känner för ett dopp hoppar de ned i Strömmen på andra sidan gatan, och däremellan ligger de i solen på Mynttorget eller flanerar lugnt omkring på Västlånggatan i Gamla Stan bland turisterna. Bortsett från bilarna har de det tryggt, bevakade av kungliga högvakten som marscherar förbi vid vaktavlösningarna. Vårt andpar har nu också blivit ett populärt fotomotiv.
Moderaterna skärper tonen mot brottsligheten

2013-05-30

Alliansen har gjort omfattande satsningar på polisen, påklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården sedan 2006, runt 10 miljarder blir det om man räknar ihop allt, och det innebär en ökning av resurserna med nära 30%!

Samtidigt som människor i trygghetsmätningar anger att de utsätts för färre brott så har antalet anmälda brott ökat. Troligen hänger det ihop med det ökade förtroende för polisen och rättsväsendet som syns i samma mätningar. Man anmäler helt enkelt fler brott som man tidigare inte trodde det var meningsfullt att anmäla. Detta är positivt. Det är däremot mindre positivt att polisens effektivitet att utreda brott inte har ökat i samma takt som antalet poliser ökat.

Alliansen har också skärpt straffen för ett antal grova brott. Den första tiden efter straffskärpningen såg vi också att domstolarna följde riksdagens och regeringens signaler och skräpte straffen. Men nu är man tillbaka på samma straffnivåer som tidigare, eller ibland till och med lägre straff. Det är självklart inte acceptabelt att domstolarna inte tillämpar lagen så som regering och riksdag bestämt.

Moderaternas arbetsgrupp för rättsfrågor har nu presenterat 10 punkter för ännu skarpare åtgärder mot brottsligheten, som kommer att läggas fram på moderaternas partistämma för beslut:

1. Skärpta straff för bostadsinbrott.

2. Utredning av fler brott. Brottsoffrens situation ska vägas in i polis och åklagares bedömning.

3. Underrätteelsegaranti. Den som utsatts för brott ska löpande få information om hur det går med polisutredningen.

4. Ny brottslighet ska leda till nytt straff.

5. Inrättande av ett nationellt IT-brottsregister för att fler nätkränkningar ska leda till åtal.

6. Polisen ska koncentrera sina insatser mot platser där många brott begås, så kallade hot-spots. Även skolan ska arbeta brottsförebyggande.

7. Polisen ska i större utsträckning utreda brott begångna av barn under 15 år.

8. Skärpning av straffen för unga vuxna. Straffrabatten ska ses över.

9. Unga brottslingar ska kunna få andra typer av påföljder än i dag. Till exempel elektronisk fotboja.

10. Införande av 24-timmars garanti för unga lagöverträdare. Föräldrarna ska kontaktas inom ett dygn.
Lite fakta kring svensk arbetsmarknad

2013-05-30

Jag får mängder av material som rör utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden när det gäller sysselsättning och arbetslöshet. Här några glädjande siffror från opartiska källor som förhoppningsvis kan nyansera debatten lite:

* Enligt "Arbetslöshetsrapporten" från Akademikernas a-kassa hade Sverige under 2012 den högsta sysselsättningsgraden i hela Europa (källa EU:s statistikorgan Eurostat).

* Enligt samma rapport har Sverige den lägsta andelen långtidsarbetslösa i hela Europa (källa SCB).

* Enligt samma rapport är de arbetslösa ungdomarna i genomsnitt arbetslösa 16 veckor, vilket är betydligt kortare tid än för andra åldergrupper.

* Sverige har tillsammans med Finland den lägsta långtidsarbetslösheten bland unga i hela EU (Källa Eurostat).

* Enligt färsk statistik från SCB går sju av tio jobb som skapas till utrikes födda. "Bilden av att utlandsfödda inte får jobb stämmer inte alls" säger Farbod Rezani, ansvarig för mångfaldsfrågor hos Svensk Näringsliv.
Tungt pressmeddelande från Moderaterna i Borås i kväll

2013-05-29

"Moderaternas kommunfullmäktigegrupp i Borås har under kvällen diskuterat den debattartikel om oroligheterna i Stockholm som Olle Engström idag har publicerad på Borås Tidnings debattsida. Kommunfullmäktigegruppen konstaterar att vi inte kan stå bakom Olle Engströms artikel. Då Olle Engström inte tar avstånd från artikeln, har Kommunfullmäktigegruppen uttalat att vi inte har förtroende för honom som moderat företrädare. Engström väljer därför att med omedelbar verkan lämna sina uppdrag för Moderaterna i Borås."

Min egen kommentar är att jag känner Olle Engström ganska väl. Upplever honom som en mycket engagerad person med goda internationella kontakter och erfarenheter som har varit en stor tillgång för moderaterna i Borås. Någon främlingsfientlighet har jag personligen aldrig märkt hos Olle. Jag tolkar hans artikel som att han vill lyfta ett allvarligt samhällsproblem som många funderat kring den senaste veckan. Samtidigt finns det tyvärr formuleringar i hans debattartikel som är svåra att försvara. Politik är en förtroendebransch, och det är moderaterna i Borås som måste hantera situationen och väga olika argument mot varandra. Jag vet för lite om hur diskussionerna gått i fullmäktigegruppen, men pressmeddelandet känns mycket tungt att läsa.

Nu kommer säkert diskussionen att handla om vad man får säga och inte får säga inom moderaterna. Min egen åsikt är att det ska vara mycket högt i tak i vårt parti och att man ska kunna ha kritiska åsikter och ifrågasätta allt, inklusive naturligtvis både invandring och integration, så länge man inte går rakt emot grundläggande moderata värderingar. Åsiktsskillnader är för det mesta en styrka, inte ett problem. Men man måste samtidigt som moderat politiker uttrycka sig på ett balanserat sätt och tänka på hur det man skriver uppfattas. Det är ett krav man måste kunna ställa på alla företrädare för det största regeringspartiet.
Lättare att gå från försörjningsstöd till arbete

2013-05-29

Dagens socialtjänstlag gör att minsta arbetsinsats från en person med försörjningsstöd leder till att försörjningsstödet minskas lika mycket som den tillfälliga löneinkomsten. Det betyder att man inte tjänar något alls på att ta tillfälliga chanser till arbete, trots att det kan vara en väg in till permanent försörjning och bättre ekonomi. Detta leder till att många inte bryr sig om att försöka hitta tillfälliga jobb, man fastnar i utanförskap med dålig ekonomi och till hög kostnad för samhället, trots att man har arbetsförmåga och egentligen vill arbeta.

Regeringen har därför lagt fram ett förslag om att den med långvarigt försörjningsstöd (sex månader eller mer) ska få behålla 25% av sin inkomst av anställning innan försörjningsstödet reduceras. Detta ska gälla under två år. Tanken är att det äntligen ska löna sig att pröva att arbeta och försöka ta sig tillbaka till arbetsmarknaden igen för personer som långvarigt varit beroende av försörjningsstöd. Regeringens förslag antogs av riksdagen idag.
Riksdagen kritiserar Riksrevisionen för bristande kostnadskontroll

2013-05-29

Riksdagen riktar idag kritik mot sin egen myndighet, Riksrevisionen, och konstaterar att Riksrevisionens använt mer pengar är budgeterat. Riksdagen påpekar också att "det är viktigt att Riksrevisionen förbättrar den interna styrningen och kostnadskontrollen" och att "det är viktigt att resurserna används så effektivt som möjligt". Man efterlyser dessutom bättre redovisning för hur Riksrevisionen utnyttjar extern kompetens och kostnaderna för detta.

Så kan det gå. Riksrevisionen är inte heller felfri...
Intressant analys av det svenska skattetrycket

2013-05-29

Skattebetalarna berättar i en artikel om en ny rapport från konsultföretaget KPMG som kartlägger hur mycket skatt som betalas i olika länder av personer i olika inkomstskikt.

När det gäller höginkomsttagare över 55.000 kronor per månad) hamnar Sverige på andra plats i världen - efter Aruba. Det beror på den svenska värnskatten. Svenska höginkomsttagare betalar med andra ord nästan högst skatt i hela världen.

När det däremot gäller mer normala inkomster ligger Sverige numera på en tjugondeplats på listan. Detta beror givetvis på jobbskatteavdraget som ger störst procentuell skattelindring för dem som tjänar lite mindre. Vanliga svenska löntagare betalade fram till 2006 bland de allra högsta skatterna i hela världen. Så ser det alltså inte längre ut.

Alliansens skattepolitik har med andra ord lindrat skattebördan för dem med normala inkomster, medan höginkomsttagarna fortfarande betalar näst högst skatt i hela världen. Den som påstår att Alliansens politik har gynnat de rikaste har en hel del att bevisa.
Reflektion kring händelserna efter cupfinalen på Friends Arena

2013-05-29

Även om det tar emot vill jag börja med att önska Elfsborgs ärkerival IFK Göteborg grattis till segern i svenska cupen. Den var synnerligen välförtjänt. Synd bara att inte IFK-supportrarna höll samma kvalitet som laget. Att storma planen för att i lyckorus hylla sitt eget lag är en sak, det händer alltid efter en titelseger och stör mig faktiskt inte nämnvärt. Men när sedan IFK-supportrarna fortsatte fram till Djurgårdsklackens läktare, hånade dem och kastade in en brinnande bengal bland djurgårdssupportrarna var det något av det mest osportsliga och farliga jag sett.

Jag begriper inte heller hur Svenska Fotbollsförbundet i framtiden ska kunna bötfälla olika klubbar för att det inte är ordning inne på arenan när man inte själva klarar av att hålla ordning på sin egen nationalarena. Hur alla dessa mängder av bengaler kunde smugglas in av båda klackarna begriper jag inte. En hyfsat noggrann säkerhetskontroll borde ha stoppat detta. Och hur man kunde tillåta hundratals IFK-supportrar att springa över hela planen fram till Djurgårdsklacken utan att stoppas förstår jag inte heller. Då har man för få vakter och matchvärdar på arenan.

Efter händelserna kommer som ett brev på posten återigen kritik från olika håll mot politiker och lagstiftning. Och ny lagstiftning är på gång, bland annat ett register över kända huliganer. Men tyvärr har många av de utredningsförslag som presenterats stora brister och har även mött hård kritik från olika remissinstanser, så det är inte så enkelt att "trolla bort" huliganismen genom skärpta lagar som många verkar tro. Och allvarligt talat - hur noga man än är med att registrera och stoppa kända huliganer så hade aldrig det som hände på Friends Arena gått att stoppa med lagstiftning. Jag är övertygad om att de flesta av de supportrar hos båda lagen som tände massor av bengaler inför matchstart liksom alla de hundratals som stormade planen efter matchen var alldeles vanliga supportrar som i stundens hetta gjorde obetänksamma saker. Det är arrangören som ansvarar för säkerhetskontrollen av dem man släpper in och det är arrangören som ansvarar för att det finns tillräckligt med vakter inne på arenan. Att skylla ifrån sig på politikerna är bara fegt. Min uppmaning är i stället att ta eget ansvar. Inte minst borde Svenska Fotbollsförbundet gå i spetsen och hålla ordning på sin egen nationalarena.
Svensk tillväxt i topp i EU

2013-05-29

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,7 procent första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal 2012 vilket är betydligt över europasnittet. Säsongrensad och jämfört med fjärde kvartalet 2012 ökade BNP med 0,6 procent. SCB skriver att hushållens konsumtion var en av de viktigaste faktorerna för att tillväxten ökar så starkt.

Den nya BNP-siffran innebär att Sverige är tillbaka i topp i EU. Den svenska tillväxten på 1,7% på årsbasis ska jämföras med att EU-genomsnittet är en "negativ tillväxt på 0,7%.

Min första slutsats är att jobbskatteavdraget haft stor betydelse för att hushållens ekonomi förbättrats. Det gör att man vågar konsumera och investera trots den extremt djupa krisen i Europa. Hushållens aktivitet skapar i sin tur tillväxt och fler jobb än det annars hade funnits. Jobbskatteavdraget gör alltså att vi har en lägre arbetslöshet än vi annars skulle ha haft.

Min andra slutsats är att den svenska regeringen med Anders Borg i spetsen visar återigen att den Alliansen tagit Sverige genom den europeiska krisen på ett ansvarsfullt sätt och skapat trygghet hos de svenska hushållen. Till skillnad mot hur det ser ut i vår omvärld.
SACO-seminariet om LAS

2013-05-28Dagens seminarium om LAS var mycket intressant. SACO:s linje att försöka föra en nyanserad diskussion kring turordningsreglerna känns mycket spännande. Alltför länge har både näringslivsorganisationer och fackliga organisationer bedrivit ett slags skyttegravskrig om LAS. Allt har varit helt svart eller helt vitt i debatten. Men så ser ju inte verkligheten ut. LAS är inte den stora katastrofen som hindrar företag från att anställa, men är inte heller den trygghet för de anställda som det ibland påstås. Ett regelverk som motverkar godtyckliga uppsägningar är viktigt i ett rättssamhälle, men man måste samtidigt medge att dagens regler är skrivna för stora industriföretag och inte alls för dagens framväxande små tjänsteföretag. För de stora företagen och för de allra minsta är inte LAS ett problem, men för en del mellanstora företag som inte är medlemmar i en arbetsgivareorganisation eller har en kunnig facklig motpart att diskutera med kan turordningsreglerna vara ett stort bekymmer.

I debatten framförde jag den moderata linjen att det inte är aktuellt med stora omvälvande förändringar av LAS lagstiftningsvägen. Det är vare sig politisk eller juridiskt möjligt att lagstiftningsvägen utforma regler som passar alla företag och branscher och som håller politiskt över tid. Dörfär föredrar vi att arbetsmarknadens parter tar initiativ till branschvisa lösningar. Samtidigt är vi villiga att stimulera sådana lösningar genom olika former av statliga insatser, exempelvis förändringar i a-kassan eller arbetsgivareavgifterna eller kanske på något annat sätt. Och om parterna hittar framkomliga vägar och vill att dessa ska bidra till förändrad lagstiftning är vi beredda att lyssna.

Seminariet var välbesökt (bilderna nedan) och det var intressant att ta del av SACO:s stora rapport om hur LAS fungerar i praktiken. Hela den del av seminariet där jag medverkar går att lyssna på här. På bilden ovan Mia Odabas som var moderator, och sedan panelen: SACO:s ordförande Görran Arrius, undertecknad, Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer samt Caroline Söder, VD Trygghetsstiftelsen.


I eftermiddag medverkar jag vid ett SACO-seminarium om LAS

2013-05-28


Möte med ledningen för Högskolan i Borås

2013-05-28

I går eftermiddag träffade jag och ett antal andra politiker från kommunera och riksdagen delar av ledningen för Högskolan i Borås, något vi gör regelbundet för att få en aktuell bild av läget och för att lyssna på Högskolans ledning och få tankar och ideer att driva politiskt.

Några saker från i går som jag särskilt tar med mig är diskussioner kring lärarutbildningarna. De första kombinerade utbildningarna av högskoleingenjörer/pedagoger kommer att starta hösten 2014, och vi diskuterade om man inte kunde hitta fler lämpliga kombinationsutbildningar, kanske informatör/lärare? Allt för att locka fler till spännande lärarutbildningar och underlätta för välutbildade människor att gå fram och tillbaka mellan arbete i näringslivet och skolan vilket samtidigt skulle göra utbildningarna mer aktuella och koppla samman skola och arbetsmarknad på ett bättre sätt.

Vi pratade också en del om varför inte fler söker sig till lärarutbildningarna. Min egen fundering är att en mångårig svartmålning av läraryrket från media, politiker och till och med lärarfacken själva har gjort stor skada. En företrädare för hogskolan undrade varför det är så bra söktryck från elever som vill utbilda sig till sjuksköterska men inte samma söktryck till lärarutbildningarna. Hon påpekade att sjuksköterskorna har sämre lön än lärarna och också sämre arbetstider. Ändå vill fler bli sjuksköterskor. Hon menade att det är samhällsattityden till yrkena som avgör, inte lönen och arbetsvillkoren. Jag tror det ligger mycket i detta.

Glädjande är i vart fall att lärarutbildningarna vid högskolan i Borås överlag håller mycket hög kvalitet, i likhet med de flesta andra utbildningar högskolan erbjuder. Detta visar sig i de nationella granskningar som görs, och medför att högskolan också kommer bättre ut när det gäller fördelning av pengar än många andra. Vi har en mycket bra högskola och det är bra för hela Sjuhärad.
"Fas 3" är bättre än sitt rykte

2013-05-27

Förra veckan hade jag ju en kortare debattartikel i Expressen där jag förklarade varför Fas 3, eller Suysselsättningsfasen som den numera kallas, faktiskt är en ganska framgångsrik åtgärd. I vart fall om man tar hänsyn till målgruppen och hur det sett ut tidigare i historien för åtgärder för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Enkäter bland deltagarna visar också att de flesta faktiskt är rätt så nöjda och att fler var nöjda förra året jämfört med året innan. Det tyder på att åtgärden utvecklas efterhand på ett positivt sätt.

I går hade jag ett mer utvecklat inlägg om saken i Borås Tidning tillsammans med min riksdagskollega Jenny Petersson från Halland som är aktiv i arbetsmarknadsutskottet. Hela artikeln går att läsa här.
Stefan Löfvéns omdömeslösa linje kan leda till nya upplopp

2013-05-26

S-ledaren Stefan Löfvén ägnar sig just nu åt det mest cyniska politiska spel som förekommit på länge i Sverige. Han gör det genom att helt skamlöst, och i strid mot de fakta som hittills framkommit, försöka använda upploppen i stockholmsförorterna i rena politiska syften. De flesta andra politiker har hittills avhållit sig från detta smutsliga politiska spel, men Stefan Löfvén kunde inte låta bli att lägga skulden på sittande rgering när han intervjuades i Ekots lördagsintervju igår.

Bland annat sa han att han besökte Husby i veckan "för att försöka förstå bakgrunden till oroligheterna". Han fortsatte med att säga att "alla han pratade med nämnde jobb och utbildning som orsaker till oron". Fast häromdagen sa Stefan Löfvén till DN att hans besök i Husby skett i form av ett möte i en lägenhet där han främst träffat socialdemokratiska lokalpolitiker och medlemmar för att försöka få en bild av läget. Och det säger sig själv att ett samtal med lokala Socialdemokrater leder fram till att allt är regeringens fel. Personligt ansvarstagande för sig själv och sina barn/ungdomar finns ju tyvärr inte i Socialdemokraternas värld.

Enligt Löfvén är alltså problemet de växande klyftorna i samhället, långtidsarbetslöshet bland unga och negativ inkomstutveckling. Fast han kunde inte förklara varför bruksorter med mångdubelt högre arbetslöshet aldrig drabbas av denna typ av upplopp. Han medgav också att han egentligen inte vet så mycket om situationen i just Husby. Ändå kunde han tvärsäkert skylla det som hänt på regeringen.

Löfvén fck tyvärr inte frågan om hur de barn och ungdomar (de lägsta åldrarna på ungdomar som tagit om hand lär vara 12 år, de flesta verkar vara mellan 15 och 19 ), redan hunnit drabbas av långvarig ungdomsarbetslöshet. Det faller givetvis på sin egen orimlighet. Dessutom ligger arbetslösheten i Husby bara aningen över riksnivå, mellan 8 och 9%. Det betyder att mer än 91% av dem som vill arbeta i Husby också har jobb. Vad gäller utbildning och fritidsaktiviteter har vi under veckan fått svart på vitt att det verkligen inte saknas resurser i dessa stadsdelar. Det finns gott om skolor och bra gymnasieskolor, fritidsgårdar och ett rikt föreningsliv som får massor av stöd från Stockholms stad, mer än de flesta andra stadsdelar. Men 20% av ungdomarna i Husby går inte i gymnasiet. Om ungdomarna i Husby verkligen efterfrågar utbildning tycker jag helt enkelt de ska använda de möjligheter till gymnasieutbildning som redan finns.

Löfvéns påstående att de ökande inkomstksillnaderna är en viktig orsak till upploppen slår dock mest mot hans eget parti. För precis som SvD visade i en nyhetsartikel den 15 maj (se blogginlägg samma dag) så ökade inkomstksillnaderna och den relativa fattigdomen snabbast under tidigare s-regeringar. Idag har kurvorna planat ut. Alliansens politik med minskat utanförskap och sänkta skatter för vanlig folk har alltså dämpat utvecklingen med snabbt ökande inkomstskillnader. Detta borde Löfvén också ha pressats på i intervjun.

Löfvén borde förståss också ha pressats hårdare även när det gäller den egna politiken. Om han nu menar att ungdomsarbetslöshet leder till upplopp så borde han ju inte driva en politik som gör det dyrare att anställa unga människor. Men det är exakt den poltik som Socialdemokraterna driver.

Jag tycker Stefan Löfvéns uttalanden i Ekots lördagsintervju var anmärkningsvärda. Han tar visserligen tydligt avstånd från våld men i nästa mening uttrycker han en förståelse som gränsar till naivitet, och ger samhället och politikerna (läs Alliansen) skulden. Nästa gång ett gäng halvkriminella ungdomsgäng vill förgylla sin kväll med att förstöra och angripa polisen och bränna ned sin skola och lokala butiker eller elda upp grannarnas bilar så har Stefan Löfvén gett dem ett gott argument. Stefan Löfvéns linje är mycket farlig och synnerligen omdömeslös.
Gränsöverskridande moderatsamverkan

2013-05-24

Sedan några år har Mark, Härryda och Bollebygd ett mer utvecklat samarbete mellan kommunerna. Och det gäller även moderaterna som parti. Alla tre kommunerna har idag moderata kommunstyrelseordföranden, och det underlättar givetvis samarbetet ytterligare.

Kommunpolitikerna i de tre kommunerna träffas regelbundet, både för gemensamma möten och för att umgås och ha trevligt. I kväll vad det Markmoderaternas tur att ordna en trevlig kväll med mat och dryck, denna gång vid Hedgärdessjön i Skene.

På bilden fångade jag mina moderata kolleger, Margareta Löfgren, kommunstyrelseordförande i Marks kommun, Christer Johansson, kommunstyrelseordförande i Bollebygds kommun och Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsordförande i Härryda kommun.

Betalar kvällstidningarna ungdomar för att bränna bilar?

2013-05-24

Jag vet inte vad jag ska tro, det låter för otroligt för att vara sant. Men jag är inte förvånad över någonting längre. Läs detta blogginlgg, skrivet av Joakim Lamotte, journalist, som bland annat arbetar för SVT. Han berättar om sina indikationer på att kvällstidningarna faktiskt betalar ungdomar för bilder och filmer på de bilar de eldar upp i Stockholms förorter....

Uppdatering:
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har under dagen kraftfullt dementerat ryktena i ett blogginlägg med rubriken Media beställer inte bränder. Hade Mattson skrivit något annat hade det varit synnerligen anmärkningsvärt. Och det är väl inte heller någon som på allvar tror att en tidning officiellt skulle agera på detta sätt och aktivt uppmana någon till brott. Däremot kan man fundera över vilka signaler man skickar när man köper bilder från privatpersoner i samband med upplopp och kravaller, och till och med på sin websida aktivt uppmanar människor att skicka in bilder mot betalning. Finns det inte en uppenbar risk att en 16-åring som vill tjäna lite extra uppmuntras att tända eld på en bil eller en skola, eller att trigga några kompisar att göra det för att kunna få en bra bild att sälja? För att undanröja varje misstanke om detta skulle media kunna gå ut med ett tydligt besked att man i fortsättningen inte tänker köpa bilder från privatpersoner i samband med denna typ av händelser, utan att man då förlitar sig på egna fotografer och frilansfotografer. Ett tips i all ödmjukhet till våra media.
Rädda Barnen landar fel, gång på gång

2013-05-24

Jag har tidigare kritiserat Rädda Barnen för att mer eller mindre ha blivit ett kamporganisation på vänsterkanten, inte minst efter deras överdrivna och missvisande "rapporter" om barnfattigdomen i Sverige. Senare bekräftades min kritik när Uppdrag Granskning klädde av Rädda Barnen och andra organisationer in på bara skinnet och tog fram deras metoder i ljuset och visade hur man yxade till de rapporter som passade till budskapet utan att vara så noga med sanningen.

Inte nog med det. Rädda Barnens handlägare för flykting och asylfrågor skrev häromdagen i ett debattinlägg i DN (som även kommenterades i DN:s ledare) att Rädda Barnen inte är nöjda med att personer som vistas i Sverige utan tillstånd eller gömmer sig efter avvisningsbeslut ska få rätt till skolgång för sina barn och relativt omfattande rätt till sjukvård. Nej Rädda Barnen vill att kommunerna dessutom ska vara skyldiga att erbjuda boende och försörjning i enlighet med socialtjänstlagen. Med andra ord skulle i praktiken ett slags försörjningsstöd utvidgas till att gälla även personer som vistas illegalt i landet.

Om detta skulle bli verklighet har Sverige i samma stund i praktiken infört helt fri invandring där alla som vill är välkomna hit och är garanterade bostad, mat, skola och sjukvård som betalas av de svenska skattebetalarna. I det läget blir den svenska asylprövningen meningslös - alla får ju ändå i praktiken stanna oavsett asylskäl. Frågan är om organisationen Rädda Barnen verkligen är så naiva, eller om det är ett genomtänkt förslag som man verkligen vill driva? Om man menar allvar - hur har man tänkt sig att det hela ska betalas?

Händelserna i stockholmsförorterna väcker nya frågor kring Rädda Barnen, denna gång deras umgänge med tveksamma organisationer. Rädda Barnen har bland annat ett organiserat samarbete med organisationen "Megafonen", och finansierar en del av deras verksamhet i bland annat Husby.

Megafonen har ifrågasatts en del de senaste dagarna vad gäller deras ansvar för de upplopp som startade just i Husby. När man läser nyhetsflödet och går in på Megafonens hemsida så inser man att det var Megafonens uppvigling av människor mot polisens påstådda "mord" på en man som var en utlösande faktor till de upplopp som nu spridits över Stockholm och även misstänkts ha inspirerat till våld i andra delar av landet.

Ledande företrädare för Megafonen har också uttryckt hat och hot mot polisen på twitter. Bland annat detta twitterinlägg från Bana Bistrat, en av Megafonens talespersoner i Husby.

Megafonen ordnade även en demonstration mot polisen, och nu när upploppen blivit ett faktum skriver man bland annat följande överslätande ord på sin hemsida:

"Effekten av polisens mord på den 69-årige mannen i Husby i måndags kom idag: en konflikt mellan ayna och ortens medborgare efter att fyra bilar brändes på kvällen.//Det som av polisen och stora medier kommer att stämplas som ett allmänt kaos, yani det som alltid skrivs om förorten och dess folk, är egentligen en protest mot måndagens mord. Detta är absolut INTE en slump, ett isolerat upplopp. Det här är det enda sättet att uttrycka frustration när andra demokratiska vägar är stängda."

Rädda Barnen som så många tidigare sett upp till, har gång efter gång visat att man allt mer blivit en mindre seriös och allt mer vänsterinriktad kamporganisation. Och uppenbarligen har man dessutom hamnat i riktigt dåligt sällskap.
En av de bästa ledare jag läst

2013-05-24

Hanne Kjöler skriver i DN idag en av de mest slagkraftiga och läsvärda ledare jag läst på länge. Temat är upploppen i Stockholm, och Kjöler levererar en svidande salva med kritik mot alla myter, oseriösa överdrifter med politiska förtecken, grundlösa påståenden och rena felaktigheter som spridits i media om det som hänt. Vissa delar av det hon berör har jag också tidigare kommenterat på bloggen.
Väntat beslut - folkomröstning om trängselskatten i Göteborg

2013-05-23

Som väntat beslutade Göteborgs kommunfullmäktige i kväll att det ska hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Jag tycker det var det enda rimliga beslutet med tanke på att en enig riksdag förra mandatperioden faktiskt ändrade lagen och gjorde det enklare att begära folkomröstningar - just för att alla sju riksdagspartierna (det var innan SD kom in i riksdagen) tyckte det var viktigt med ökat inflytande för medborgarna. Inte minst Miljöpartiet kämpade i riksdagen för utökad möjlighet till folkomröstningar. Men i Göteborg är nu Miljöpartiet de främsta motståndarna till en folkomröstning. Ett ofattbart politiskt hyckleri.

Om man vill leva upp till den lag som partierna var eniga om måste man också respektera den även om en folkomröstning skapar osäkerhet eller krånglar till livet för politikerna. Jag är väl egentligen mest förvånad över att endast Moderaterna av de sju riksdagspartierna som var eniga om den nya lagen också stod upp för den när det blev skarpt läge.

Lite förvånad är jag också över att alla som hyllar hela det västsvenska paketet inklusive trängselskatten verkar utgå från att göteborgarna kommer att rösta nej till trängselskatten. Jag tolkar det som att politiker och andra lobbyister känner på sig att man tagit beslut om detta i strid med folkviljan. Om man har goda argument behöver man ju inte vara orolig för att göteborgarna ska rösta "fel".

Vissa hävdar att ett nej till trängselskatten inte skulle gå att hantera. Men självklart går det. Det blir lite trixande och förhandlande och tar lite tid, men om man bara vill går allt att lösa. Två konkreta förslag finns i luften. Det ena är att gå vidare med befintligt Västsvenskt paket, inklusive Västlänken enligt nuvarande beslut, men att ersätta bortfallet av trängselskatt med att Göteborgs kommun säljer en del av ett av sina tre stora bostadsbolag (som äger så mycket som 51% av hyresmarknaden i Göteborg!) och använder dessa pengar i stället. Malmö kommun finansierade sina infrastrukturprojekt genom att sälja kommunala bolag. Ett ännu bättre sätt vore givetvis att ta till sig det vi skrev i vårt debattinlägg i GP i oktober, och ompröva tågtunneln Västlänken. Det finns flera förslag till billigare och bättre lösningar som kanske också skulle kunna byggas snabbare och som definitivt skulle göra mindre ingrepp i staden under byggtiden. Då skulle man kanske kunna slippa trängselskatten på Hisingen, Älvsborgsbron och för genomfratstrafik på E20, och bara behålla den vid infarterna till Göteborgs Centrum. Alltså en lösning som den som redan finns i Stockholm. Så lösningar finns säkert även om det skulle bli ett nej i folkomröstningen.

Mycket har sagts kring GT:s engagemang i frågan. Men det var faktiskt inte GT som klippte ut och undertecknade alla de blanketter som göteborgarna skickade in, det gjorde var och en aktivt själv, skrev under, lade i ett kuvert, satte på frimärke och postade i brevlådan. Beslutet om folkomröstning är självklart inte en seger för GT utan för demokratin och respekten för väljarna.

Och göteborgspolitikerna får faktiskt skylla sig själva. Flera partier lovade att göteborgarna skulle få en folkomröstning innan beslutet togs om trängselskatt. Sedan bröt man sitt löfte och körde över väljarna. Inte så konstigt om göteborgarna då blir upprörda. Faktum är att kommunfullmäktiges beslut idag kanske rent av kan återupprätta förtroendet för politikerna i Göteborg? Det är kanske nästan lika betydelsefullt för stadens utveckling som bättre infrastruktur?
Sverige har lägst andel långtidsarbetslösa i hela EU

2013-05-23

Nyhetssidan Europaportalen berättar idag om att Sverige har den lägsta andelen långtidsarbetslösa av alla länder i EU, mindre än hälften av EU-genomsnittet.

Det är EU:s statistikbyrå Eurostat som har sammanställt arbetslöshetstalen för samtliga 270 regioner i EU. Närmare 45 procent av alla arbetslösa var under 2012 långtidsarbetslösa – utan jobb i minst ett år. Motsvarande siffra för de åtta svenska regionerna var knappt 19 procent, den lägsta i EU. Samtliga åtta svenska regioner ingår i de 14 regioner i EU med lägst andel långtidsarbetslösa. Av dessa toppar Mellersta Norrland, Stockholm och Västsverige.

"Sverige har under lång tid haft lägre långtidsarbetslöshet än de flesta andra länder, den har gått upp lite under krisen. Men generellt sett kommer de flesta långtidsarbetslösa tillbaka i arbete och det är väldigt bra. Det som är positivt är att det också gäller på ungdomssidan där tillhör vi de sex sju länder som har lägst långtidsarbetslöshet", säger finansminister Anders Borg (M) till Europaportalen.
Resan till St Petersburg, Del 18: Helsingfors

2013-05-23På grund av en oväntat snabb gränspassage fick vi lite tid över i Helsingfors innan färjan skulle gå. Vi gjorde bland annat ett besök i den unika underjordiska Tempelplatsens kyrka. Vi hann också ta en titt på statyn av ryske tsaren Alexander II. Han var den tsar som gav Finland sitt självstyre, och därmed en mycket populär tsar i Finland. I bakgrunden Helsingfors domkyrka.
Resan till St Petersburg, Del 17: Hemresa genom Karelen

2013-05-23Hemresan gick genom Karelen, tidigare finskt territorium, men som avstods till Ryssland efter kriget. Karelen känns något mer välmående än området väster om St Petersburg på södra sidan av Finska Viken, men ändå ganska fattigt med ödehus och igenväxande åkermarker. Högra bilden tog jag över Saima kanal som förbinder de stora finska sjöarna med Finska Viken och Östersjön. Kanalen förvaltas av Finland och marken kanalen går över arrenderas av Ryssland.Annars är Karelen mest täckt av skog och stora myrar. Denna myrmark finns precis vid gränsen mot Finland.Gränsövergången påminde om hur det fungerade i Narva, ett antal kontroller på den ryska sidan, med utdragna spikmattor i förebyggande syfte, och väldiga köer av fordon. På den finska sidan ver det en mer "vanlig" gränskontroll, men med noggrann kontroll av passen. Finland har ju ett ansvar för EU:s yttre gräns mot Ryssland.
Resan till St Petersburg, Del 16: Rysk folklore

2013-05-23Sista kvällen i St Petersburg besökte vi en folkeloreföreställning med rysk musik och dans. Kosackdans och akrobatik i den högre skolan! Platsen för föreställningen var ännu ett palats i centrala staden, denna gång ett palats som byggdes till en av de blivande tsarerna som "ungkarlsbostad". Utformningen och konstruktionen av byggnaden var intressant, den påminde slående mycket om det gamla riksdagshuset i Stockholm, med sina trappor och pelare.


Resan till St Petersburg, Del 15: Fakta om Ryssland

2013-05-23

Som politiker är man ju alltid nyfiken på samhällssystemet i de länder man besöker. Vår välinformerade guide berättade en del intressanta sake rom hur det är att leva i Ryssland idag. Några nedslag:

Föräldraledighet o förskola: Mamman har rätt till föräldrapenning i sex månader, samt ett engångsbelopp på 4.000 kronor. För att öka barnafödandet (Ryssland har en stadigt minskande befolkning) har man infört ett stimulansbidrag på 40.000 kronor per barn från och med andra barnet. Hittills har det dock inte lett till ett ökat barnafödande. Oftast placeras barnen på "dagis" från 2 års ålder, men det är stor brist på dagisplaser. Det finns även privata dagis för den som så önskar, men det kostar ganska mycket.

Skola: Barnen börjar oftast skolan vid 6 års ålder. Betyg gäller från årskurs tre. Den obilgatoriska skolan är nioårig, och därefter kan man välja mellan yrkesskola eller två års förlängd grundskola som ger högskolebehörighet. Undervisningen i skolan är gratis, men man måste betala alla böcker själv.

Universitet/Högskola: Alla utbildningar har antagningsprov. Vissa utbildningar ä gratis, andra mycket dyra. Studiebidrag finns, och om man är duktig och presterar goda resultat kan man få stipendium som inte är återbetalningspliktigt. Oftast är hgögskoleutbildningarna femåriga.

Arbete och beskattning: Arbetstiden är enligt lag 40 timmar per vecka. Inkomstskatten är platt, 13% för alla. Även bolagsskatten är 13%. Genomsnittslönen (omräknad till svenska kronor) är ca 5.000 kronor pe rmånad i st Petersburg, 7-8.000 per månad i Moskva, och 3-4.000 per månad ute på landsbygden. På landsbygden och i avlägsna områden är arbetslösheten mycket hög, medan det knappt finns någon arbetslöshet alls i st Petersburg som är en snabbt växande stad med starkt näringsliv. Ungdomarna söker sig till de stora städerna där jobben finns, och kvar i de avfolkade byarna på landet blir nästan bara de äldre.

Sjukvård: Sjukvården är gratis, men det är samtidigt stor brist på vårdplatser så vid behov av planerad vård är det vanligt att man betalar för att köpa sig förbi köerna. man bör också "tacka" läkare och vårdpersonal för att få den bästa vården. Mutor i olika former är vanliga i det ryska samhället. Sjukpenning på 80% får man från dag 1, men läkarintyg krävs alltid.
I Ryssland har man olika pensionsålder för kvinnor och män. Kvinnorna går i pension vid 55 och männen vid 60 års ålder. Man har diskuterat att höja pensionsåldern till 65 år för alla. Det är vanligt att man fortsätter arbeta efter pension för att få dubbla inkomster, vilket behövs med tanke på att den genomsnittliga pensionen bara uppgår till ca 2.500 svenska kronor per månad. Medellivslängden är bara 59 år för män och 74 år för kvinnor. Männens låga medellivslängd är kopplad till alkohol och hjärtsjukdomar, och många män uppnår aldirg pensionsåldern. Rysslands stora problem är att befolkningen minskar och att det föds för få barn som kan försörja framtidens pensionärer, som samtidigt blir allt fler till följd av sakta ökande medellivslängd.
Resan till St Petersburg, Del 14: Ryska försvaret

2013-05-23

På vägen från Tallin till St Petersburg passerade vi ett antal nedlagda ryska flottbaser och militäranläggningar, både i Estland och Ryssland. Den ryska militärens centrum i Östersjöområdet är numera flottbasen i Kaliningrad, den ryska enklaven mellan Litauen och Östersjön. Det lär finns också några anläggningar i området mellan Viborg och St Petersburg, bland annat på ön Kronstadt utanför st Petersburg.

Några soldater eller militärfordon syntes inte till överhuvudtaget, trots att vi körde flera dagar på ryska vägar. Det förvånade mig ärligt talat lite. Däremot såg vi denna grupp unga soldater som marscherade över ett torg i St Petersburg. Det var faktiskt det enda vi såg av den ryska krigsmakten under vårt besök.

Resan till St Petersburg, Del 13: 9 maj-firandet

2013-05-23Vi lämnade St Petersburg den 9 maj, samma dag som Ryssland firade fredsdagen efter andra världskriget. Hela St Petersburg var smyckat med bilder, flaggor och banderoller. Och på det gigantiska Palatstorget framför Vinterpalatset var det förberett för kvällens stora festligheter.Det var lite speciellt att se att St Petersburg, som var den stad som närmast gick i spetsen för frigörelsen från kommunismen, ändå hyllar den tidigare kommunistregimen som utkämpade andra världkriget mot Tyskland. Vi förstod att stoltheten över Rysslands motstånd vägde tyngre än det avskydda politiska styre som rådde under denna tid. Därför samsades den ryska flaggan och den gamla sovjetiska på flaggstängerna, och hammaren och skäran, kommunisternas symbol, syntes på många platser. Och den 9 maj är årets stora dag i St Petersburg och även i andra delar av Ryssland.

St Petersburg drabbades oerhört hårt av andra världkriget genom en lång isolering då staden av omringat av tyska trupper, men allvarlig brist på mat som följd. Bilden ovan till höger är lite speciell. På huvudgatan Nevskij Prospekt hittar man denna skylt, smyckad med blommor. Skylten är från kriget och uppmanar människor att gå på andra sidan gatan i stället, för att inte riskera att skadas av det tyska artilleriet som sköt granater över staden. På andra sidan gatan befann man sig i "lä" av husen. Det är lätt att förstå att man firar freden ordentligt.
Sex partier överens om nya regler för fristående skolor

2013-05-23I dag presenterade sex partier (M, FP, C, KD, S och MP) ett gemensamt förslag till skärpt regelverk för friskolor på en mycket välbesökt presskonferens i riksdagen. Efter presskoneferensen blev vår utskottsordförande Tomas Tobé intervjuad av de flesta medier, här TV4.

Partierna är överens om att friskolorna har en viktig roll i det svenska skolsystemet, att valfriheten är viktig för eleverna, och att kvalitén är det viktigaste i den svenska skolan, inte vem som driver en skola. Samtidigt är det viktig med ökad insyn i friskolesektorn och att de som driver friskolor har långsiktiga ambitioner. Det är också viktigt med likvärdiga villkor mellan friskolor och kommunala skolor.

Friskolekommittén har enats om ett antal förslag, samt att några frågor ska utredas vidare. Dessa är de viktigaste konkreta förslagen:

1. Prövning av skolhuvudmännens och ägarnas lämplighet och långsiktighet före tillståndsbeslut. Det gäller tex ekonomisk skötsamhet, att inte ledande personer dömts för allvarliga brott mm. Sådana regler finns redan för exempelvis finansrörelse, vaktbolag, alkoholservering mm. Nu ska det även gälla den som vill starta och driva en friskola. Något formellt vinstförbud införs dock inte för friskolor.

2. Obligatoriskt samråd mellan friskolan och kommunen innan tillstånd ges för friskolan att starta. Samråd och dialog är viktiga för både kommunen och friskolan. Kommunerna får däremot ingen kommunal vetorätt mot nya friskolor.

3. Anställda vid friskolor får samma meddelarfrihet som redan gäller för anställda i kommunala skolor. Samtidigt ska friskolorna omfattas av offentlighetsprincipen. Samtidigt ska friskolornas ges möjlighet till full insyn i kommunernas egna skolkostnader vilket garanterar att friskolor och kommunala skolor verkligen får samma ekonomiska förutsättningar.

4. En särskild databas byggs upp där alla friskolor och alla kommunala skolor ska redovisa sina resultat i form av betyg och andelen elever som når målen, andelen elever som är behöriga till gymnasiet, vilken lärartäthet man har, andelen behöriga lärare med mera. Allt för att underlätta för elever att välja skola.

5. Möjligheten till sanktioner mot skolor som inte sköter sig skärpas i form av kraftfullare vitesförelägganden. Skolinspektionen ska också ges rätt att förelägga alla skolor - både friskolor och kommunala skolor - att öka sin lärartäthet om skolinspektionen finner att brister på en skola har tydlig koppling till just bristande lärartäthet.br>Konstig debatt kring "tvångssterilisering" vid könsbyte

2013-05-22

I dag har jag lyssnat lite på debatten om "tvångssterilisering vid könsbyte". Den kändes något förvirrande, minst sagt. Jag lyssnade med intresse på Tuve Skånberg (KD) i debatten, den ende person som framförde väl underbyggda argument (8 tunga argument), och som också tänker rösta nej till dagens förslag om avskaffad "tvångssterilisering". Jag tycker personligen att den politiskt korrekta linjen i denna fråga känns något märklig. Så här skrev jag i ett blogginlägg 18 februari 2012 och jag står fortfarande för varje ord. Samtidigt anser jag inte att frågan är av så stor betydelse att jag ser anledning att gå emot moderaternas demokratiskt fattade partistämmobeslut. Men jag trycker inte på JA-knappen av övertygelse om att det är rätt beslut, snarare känns det väl tvärtom.

Frågan om "tvångssterilisiering" vid könsbyte är inte okomplicerad

2012-02-18

Ett litet antal människor mår så dåligt av sitt biologiska kön att de efter åratal av utredning ibland kommer fram till att de behöver genomgå en så kallad könskorrigerande behandling, i vardagligt tal "byta kön". Det är knappast något som sker lättvindigt utan föregås av mycket djupgående samtal med psykologer. Att byta kön är en komplicerad och utdragen historia som föregås av hormonbehandlingar och innefattar stora omfattande operationer. Ett könsbyte är självfallet en psykisk påfrestning i sig.

I dag finns ett krav på att den som ska genomgå detta ska vara ogift, svensk medborgare, 18 år och att man dessutom måste genomgå en sterilisering i samband med könsbytet. Politikerna är eniga om att den gamla lagen behöver ändras, inte minst sedan man ju idag kan ingå samkönade äktenskap. Då blir det ju märkligt att kräva att den som byter kön ska vara ogift. Man vill också ta bort kravet på svenskt medborgarskap, medan utredningar som gjort rekommenderar att åldergränsen på 18 år ska vara kvar. Detta är högst rimligt, ett så ingående beslut bör man givetvis inte kunna ta innan man är myndig.

Återstår då frågan om "tvångssterilisering". Själv har jag lite svårt att se något tvång i en sterilisering vid könsbyte. Det känns väl mer som en helt naturlig följd av att någon mår så dåligt av sitt gamla kön att man frivilligt vill byta. Begreppet "tvångssterilisering" blir därmed lite missvisande - ingen tvingar ju någon att byta kön, men om man efter moget övervägande tar det beslutet så känns det inte helt ologiskt att också välja bort sitt gamla. Om jag mår så dåligt av mitt gamla kön att jag till varje pris vill byta, och känner mig tvungen att genomgå en så utdragen, omfattande och smärtsam förändring från ett kön till det andra, varför skulle jag då vara så angelägen om att samtidigt behålla mitt gamla kön?

Och var finns den moraliska diskussionen om att vi vid en lagändring sanktionerar dubbelkönade människor? Kvinnor som blir män, men med bibehållen förmåga att föda barn? De utredningar som gjorts visar att transsexuella personer ofta lever i en mycket utsatt situation redan som det är, ofta med psykisk ohälsa och hög självmordsfrekvens. Hur kommer den kvinna att må psykiskt, vars högsta önskan är att slippa sitt kvinnliga kön och bli man, men som aldrig riktigt kan känna att det fullbordats eftersom hon har kvar sin förmåga att föda barn? Hur kommer hon att må psykiskt av att kanske känna pressen att föda ett barn som man, eftersom det är enda möjligheten att få ett biologiskt barn? Och hur kommer barnet att uppleva detta under sin uppväxt? Är vi verkligen alldeles säkra på att ett avskaffande av steriliseringskravet verkligen leder till något bra och inte i stället skapar ökade psykiska påfrestningar för de berörda?

I dag backar uppenbarligen kristdemokraterna i en debattartikel i DN från sitt motstånd mot att avskaffa steriliserings- kravet. För egen del tror jag att de därmed närmast eniga riksdagspartierna i denna fråga går något i otakt med väljarna, och att partierna mer lyssnar på röststarka lobbygrupper än på vanligt folk. Visst är det bra om denna fråga kan läggas till handlingarna och lösas politiskt så att vi sedan kan lägga energin på viktigare saker. Och visst rör frågan ett väldigt litet antal personer. Men min personliga tveksamhet kvarstår. Riskerar inte ett avskaffande av steriliseringskravet att skapa större psykiska problem för de berörda, både vuxna och barn, än vad de löser? Och vad blir följderna av att politikerna på detta sätt skapar förutsättningar för att tillåta att vi skapar dubbelkönade människor?

Som jurist som tidigare arbetat mycket med familjerätt inser jag också att det krävs en del tankemöda för att lösa ut juridiken kring att män plötsligt kan föda barn. Hur ska man exempelvis fastställa faderskap när två män skaffar barn tillsammans? Och vem ska ha rätt till pappamånaderna i föräldraförsäkringen? Det är bara två av de juridiska frågor som måste hanteras.

Moderaternas partistämma har beslutat att moderaterna ska verka för avskaffande av steriliseringstvånget vid könsbyte, och om regeringen lägger fram ett lagförslag tänker jag inte gå emot detta. Men jag är långt ifrån övertygad om att det är rätt beslut. Frågan är inte så okomplicerat svart eller vit som det ibland låter i debatten.

Vart tog det personliga ansvaret vägen?

2013-05-22

Kravallerna i Stockholmsförorterna lämnar ingen oberörd, det är nästan det enda man ser reportage i lokal-TV i Stockholm just nu. Situationen är allvarlig, men frågan är om inte de politiska slutsatserna är ännu allvarligare? Från vänsterhåll skyller man problemen på socialt utanförskap, arbetslöshet och segregation. Och självklart är allt regeringens fel och det krävs "politiska krafttag".

I debatten förekommer också rena faktafel, som i Aftonbladets ledare idag där det påstås att "vårdcentralen, posten, barnmorskan och ungdomsgården dragits in" i Husby. Mina uppgifter säger att allt detta dock finns kvar i stadsdelen, inget av det har tydligen försvunnit. I och för sig tror jag inte heller att en nedlagd eller flyttad barnmorskemottagning, post och vårdcentral skulle medföra ungdomskravaller, det faller på sin egen orimlighet.

Den politiska oppositionen, inte minst oppositionsledaren Stefan Löfvén (S) skyller på långvarig ungdomsarbetslöshet. Men med tanke på att de flesta gripna i natt tydligen var mellan 15 och 19 år är det svårt att se att just långvarig arbetslöshet skulle vara orsaken. Denna åldersgrupp borde gå i skolan i stället för att vara ute och bråka.

Min riksdagskollega Hanif Bali (M) konstaterar i en facebookkommentar till Aftonbladets ledare att "det finns ingen ort i Sverige som får mer skattepengar öst in i sig som Husby. De har en av Stockholms högsta lärartäthet, "medborgarvärdar", hur mycket fritidsgårdar och aktiviteter som helst". Tänkvärt, med tanke på att de unga ligisterna i intervjuer klagar över att de är sysslolösa och inte har något att göra. Men 20% av dem går tydligen inte ens i skolan. Vi har skolor redo för dem, lokaler och lärare. Om de vill ha något att göra - varför går de inte klart skolan i stället för att slå sönder sin egen eller andras stadsdelar? Och om de nu är sysslolösa på kvällarna trots att ungdomsgården är öppen och möjligheten till fritidsaktiviterer är goda, vad mer kan politikerna göra åt saken?

Det är lätt att prata om "politiskt ansvar", men ack så svårt att prata om individens eget ansvar. Att ösa in pengar och resurser hjälper uppenbarligen inte mycket om inte de enskilda individerna i en stadsdel tar eget ansvar för sina egna liv. Det finns för övrigt många orter i Sverige med betydligt högre arbetslöshet än Husby. Men där syns inga ungdomar som slår sönder och förstör för det. Var tog föräldrarnas och ungdomarnas eget ansvar vägen i debatten om kravallerna i Stockholmsförorterna?
Resan till St Petersburg, Del 12: Alexanderpalatset i Pusjkin

2013-05-21

Bredvid Katarinapalatset ligger Alexanderpalatset, det palats dit tsarfamiljen alltså flyttade efter att tsaren abdikerat. Men efter ett knappt år flyttades tsarfamiljen till Jekaterinburg öster om Moskva, där hela tsarfamiljen avrättades den 17 juli 1918.

Efter kommunismens fall återfanns kvarlevorna av tsarfamiljen, och de begravdes i St Petersburg, och helgonförklarades av den Rysk-ortodoxa kyrkan.

Resan till St Petersburg, Del 11: Katarinapalatset

2013-05-21Katarinapalatset var sommarresidens för tsarfamiljerna, och byggdes av Katarina I på 1700-talet. Palatset ligger i den lilla staden Pusjkin, några mil sydväst om St Petersburg.Ovan till höger den vackra entréhallen. Nedan den fantastiska praktsalenTill vänster nedan en av alla magnifika kakelugnar som finns i palatset. Detta är i ett av köken, som är möblerade med tsarfamiljens eget porslin.1941 intogs staden Pusjkin av tyskarna på deras väg mot St Petersburg som ligger drygt två mil bort. Tyskarna plundrade hela palatset och brände ned det. Bland annat bortfördes alla de värdefulla bärnstensväggarna i bärnstensrummet.

På högra bilden ovan syns ett konstverk som visar det brinnande palatset under kriget. Efter kriget återuppbyggdes hela Katarinapalatset och återställdes i det skick det var före kriget, baserat på gamla fotografier. Detta tog över 50 år. Bland annat återuppbyggdes hela det fantastiska bärnstensrummet (bilden tv)

Innan tyskarna kom fram och lyckades plundra palatset hade ryssarna hunnit föra bort en del värdeföremål och enstaka möbler till säkrare områden. Efter kriget kunde man därför tillverka nya exemplar av de flesta möbler och möblera upp palatset igen.


Resan till St Petersburg, Del 10: Vinterpalatset och Eremitaget

2013-05-21Vinterpalatset var, precis som det låter, Tsarfamiljens vinterbostad. Palatset byggdes under början av 1700.talet, men byggdes om och brann vid flera tillfällen. 1839 återuppbyggdes palatset till den byggnad det är idag. Palatset är sammanbyggt med flera ytterligare sex byggnader som tillsammans utgör Eremitaget.Vinterpalatset är verkligen en fantastiskt vacker byggnad och rikt utsmyckad. Till vänster den vackra entréhallen. Byggnaden är, till skillnad från Katarinapalatset, i stort sett i original, även om viss plundring och skadegörelse skedde under revolutionen. Men de nya ledarna beslutade ganska snabbt om att plundring av palatsen skulle förbjudas, man ville att de skulle vara intakta för att kunna visa de fattiga bönderna vilken lyx tsarfamiljen hade levt i. Allt för att motivera ett starkt stöd för revolutionen. De flitigaste bönderna och arbetarna fick som belöning resa till olika palats och själva se lyxen i dessa.Till vänster en bild på den siste tsaren, Nikolaj II, som abdikerade vid februarirevolutionen 1917. Han lämnade då Vinterpalatset och flyttade till Alexanderpalatset i Pushkin (samma ort där Katarinapalatset är beläget). En provisorisk regering tillträdde, men det stoppade inte den blodiga bolsjevistiska oktoberrevolutionen 1917. I rummet på högra bilden (tsarfamiljens prvata matsal) gömde sig den första provisoriska regeringen som tillträdde efter att tsaren abdikerat. Vi fick höra att det tog en halv dag för revolutionsgardisterna att hitta den provisoriska regeringen, som greps i just detta rum och sedan fördes bort och avrättades.Till vänster ett av alla fantastiska mosaikkonstverk i Vinterpalatset. Detta är ett golv som lagts av pyttesmå mosaikbitar som skapar detta fantastiska konstverk. Vinterpalatset och Eremitaget utgör idag ett gigantiskt museum som sägs innehålla över 3 miljoner föremål, samt en otroligt stor och dyr samling av europeisk konst som tsarfamiljerna samlat på sig.
Debattinlägg om inkomstskillnader på SVT Debatt

2013-05-21

Förra veckan diskuterade jag ju inkomstskillnaderna i Sverige i Radions Studio Ett. I dag har jag detta debattinlägg på samma tema på SVT:s debattsida. Den som vill kan kommentera inlägget där via denna länk.

Vem blev mest diskriminerad?

2013-05-21

Många upprörs - med rätta - av händelsen i Trollhättans kommun där en muslimsk praktikant vägrade ta sin kvinnliga arbetsledare i hand med hänvisning till att han av religiösa skäl inte kan ta någon kvinna i hand utan att behöva tvätta sig efteråt. Den kvinnliga arbetsledaren menade att han behövde kunna skaka hand med alla för att utföra jobbet, men att arbetsplatsen också erbjöd möjligheter för honom att tvätta sig efter varje handskakning med en kvinna. Mannen accepterade dock inte detta utan valde att koppla in DO, Diskrimineringsombudsmannen. Men innan fallet hann behandlas av DO löste Trollhättans stad konflikten genom att frivilligt betala ut ett skadestånd på 30 000 kr till mannen och samtidigt tilldela den kvinnliga arbetsledaren en skriftlig varning för att hon brutit mot kommunens mångfaldsplan.

Agerandet från Trollhättans kommun är hårresande. Frågan är vem som diskriminerades mest? Var det inte den kvinnliga arbetsledaren? Varför ska kvinnan varnas? Och varför ska mannen få skadestånd?

Svenska dagbladet kritiserar händelsen på sin ledarblogg och menar att religiösa inte bör särbehandlas. Man konstaterar att det aldrig hade accepterats om någon vägrade ta en homosexuell eller svart person i hand. Då hade man fällts för diskriminering. Ärendet diskuteras och kritiseras även i tidningen Dagens Juridik

Personligen undrar jag varför en mycket extrem tolkning av islam enligt Trollhättans kommun tillåts väga tyngre än den svenska jämställdhetslagstiftningen? Jag funderar också över om Trollhättans kommun har så gott om pengar att man har råd att kasta iväg dem på detta sätt, utan att ens avvakta en rättslig prövning av frågan? Jag tycker det hela gränsar till otillbörligt gynnande av enskild person, vilket i så fall skulle kunna strida mot kommunallagen. Förhoppningsvis överklagas beslutet av någon kommuninvånare?
Tidskriften Miljöaktuellt medger att temperaturökningen stannat av

2013-05-21

Jag blev uppriktigt förvånad över att till och med tidskriften Miljöaktuellt redovisar resultatet av rapporten som jag nämnde i föregående blogginlägg, samt att man konstaterar att temperaturökningen på jorden tycks ha stannat av, "vilket bedöms vara förvånande eftersom utsläppen av växthusgaser har fortsatt att öka".

Det är uppenbart att en mer nyanserad klimatdebatt börjar få utrymme även inom delar av miljörörelsen. Det är ett gott tecken.
Ännu en tung vetenskaplig studie tonar ned klimathotet

2013-05-20

Tro det eller ej, men idag publicerar till och med SVT:s Texttv en nyhet om ännu en tung forskarrapport som tonar ned klimathotet. Det är ju inte ofta denna typ av politiskt inkorrekta klimatnyheter publiceras i svenska media, men den senaste tiden har det faktiskt hänt lite av och till. Så här står det på TextTV:

"Extrem värmeökning osannolik

Risken för mycket kraftiga temperaturhöjningar de kommande åren är liten, hävdar forskare i en ny studie. Det innebär att mänskligheten kan ha fått en ny möjlighet att avvärja det värsta klimathotet.

I studien, som publiceras i Nature Geoscience, har forskarna använt sig av den allra senaste informationen om temperaturer och energiflöden på jorden under de senaste decennierna. Framför allt har man gjort en ny bedömning av havets effekter och på så vis fått ett mått på klimatkänsligheten. Man har utgått från det datum då koldioxidhalterna i atmosfären tros ha fördubblats jämfört med förindustriell tid - en nivå som förväntas nås mellan 2050 och 2070.

Slutsatsen blir att temperaturerna kommer att fortsätta öka men tidigare farhågor om extrema ökningar verkar nu mindre troliga. Forskarna hävdar att genomsnittstemperaturen till 2050 troligen kommer att ha ökat med 1,3 grader, med ett spann på 0,9 till 2,0 grader. Det är en bra bit under den prognos på 1,6 (0,9 till 3,1) graders ökning som FN:s klimatpanel presenterade 2007."


Min egen övertygelse är att detta knappast är den sista forskarrapporten som ifrågasätter hur mycket människans utsläpp av CO2 egentligen påverkar klimatet. Vissa blir kanske förvånade av denna typ av nyanserade klimatnyheter, men för mig som följt båda sidor i klimatdebatten i över fem år är det ingen överraskning. Den som fortfarande påstår att forskarna är eniga har missat ganska mycket av vad som har hänt inom klimatforskningen de senaste åren.
80% av de bästa 50 skolkommunerna styrs av Alliansen

2013-05-20

Tidningen Dagens Samhälle publicerade förra veckan en mycket omdiskuterad rapport om de bästa och sämsta svenska skolkommunerna. Man fick viss kritik mot sitt sätt att räkna och har nu lagt ut en korrigerad version på sin nätsida. Korrigeringarna medförde dock väldigt små förändringar när det gäller topp och botten på listorna, snarare förstärkte det bilden av att Alliansen styr de bästa skolkommuneran och de röda partierna de sämsta.

Man kan konstatera att 80% av de bästa 50 skolkommunerna styrs av Alliansen (82% före korrigeringen). Man kan också konstatera att 76% av de 50 sämsta skolkommunerna styrs av Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet (72% före korrigeringen).

De röda kommunerna har sämre resultat på de nationella proven, både i årskurs tre och sex, man har färre elever som uppnår målen i grundskolan och eleverna har lägre genomsnittligt meritvärde. Färre elever är också behöriga till högskolan och färre elever börjar högskoleutbildningar. "Många s-kommuner ligger i topp när det gäller resurser till skolan, men får inte valuta för pengarna. resultatet är nedslående för de vänsterstyrda kommunerna. På punkt efter punkt levererar de sämre resultat än i den blå delen av landet."

Ofta skyller oppositionen på att man styr kommuner med sämre socioekonomiska förutsättningar och att det skulle förklara att man har sämre skolresultat. Men Dagens Samhälle konstaterar i sin analys att det inte är så enkelt.

Personligen tror jag att mycket handlar om prioriteringar, förväntningar och signaler till eleverna, liksom att bejaka att elever är olika och inte kan stöpas i samma form. Där finns den stora skillnaden mellan vänster och höger i politiken. De röda har tappat bort individens behov i skolpolitiken och ser alla elever som en grå massa.

Men oavsett vad orsakerna är så verkar inte ett rött styre vara någon bra idé om man vill lyfta den svenska skolan. Och det gäller med all säkerhet även ansvaret på riksnivå.
Debattinlägg i Expressen idag: Fas 3 bättre än sitt rykte

2013-05-19

I dag har jag detta debattinlägg i Expressen, både i papperstidningen och i nätupplagan. Artikeln bygger på det jag skrev på bloggen nyligen om hur fas 3 (eller sysselsättningsfasen som den numera heter) faktiskt gett riktigt goda resultat och hjälpt många långtidsarbetslösa tillbaka till arbete. I artikeln påminner jag om att de som finns i "fas 3" är personer som ofta står mycket långt från arbetsmarknaden. I genomsnitt har de varit arbetslösa i åtta år, och 20 procent har varit arbetslösa mer än 10 år. Fyra av tio är 55 år eller äldre och lika många har något arbetshandikapp. Många av deltagarna i fas 3 har troligen helt gett upp hoppet att återkomma till arbetsmarknaden. Sett i det ljuset är det glädjande att fas 3 har hjälpt så många tillbaka. Detta till skillnad mot många tidigare åtgärder som exempelvis s-regeringens plusjobb som i princip inte hjälpte någon alls tillbaka till arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiken måste alltid ifrågasättas och utvecklas, och åtgärder som fungerar dåligt måste prestigelöst kunna ersättas med nya. Fas 3 (sysselsättningsfasen) kan säkert utvecklas, men det är definitivt en åtgärd som är bättre än sitt rykte!


Domstolarna bör döma ut hårdare straff för grova brott

2013-05-17

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning tillsammans med min riksdagskollega Krister Hammarberg, gruppledare för moderaterna i justitieutskottet.

Vi konstaterar i artikeln att det inte har hjälpt att Alliansen genomfört en straffskärpningsreform och skickat tydliga signaler till rättssystemet att använda hela straffskalan när man dömer någon för grova brott. Fortfarande hamnar alltför många straff i den lägre delen av straffskalan. Regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att föreslå förändringar i straffskalorna så att det även i praktiken blir en höjd straffnivå för grova brott.
Tidigare gömda pengar strömmar tillbaka till Sverige

2013-05-17

Allt mer pengar som tidigare av skatteskäl gömts på konton i utlandet strömmar nu tillbaka till Sverige. "Vi har sett en kraftig ökning i början av 2013. Det beror troligen på att man inte behöver redovisa förmögenhetsskatt på självrättelser man kommer in med", säger skatterevisor Göran Haglund på Skatteverket till SVT. Nästan 4.000 svenskar har hittills hört av sig, och betalar nu skatt på sina ränteintäkter. Sedan Skatteverket startade sin kampanj mot skatteparadisen för tre år sen, så har 1,3 miljarder kronor återvänt till Sverige.

Förutom avskaffad förmögenhetsskatt och Skatteverkets kampanj så har Sverige alltså också träffat nya insynsavtal om kontoinformation med ett 40-tal tidigare skatteparadis. Detta är en stor framgång för Alliansen, med tanke på att den tidigare s-regeringen inte lyckades få till dessa insynsavtal.

Nu kan pengar som tidigare gömts utomlands i stället investeras i Sverige, i svenska företag och svenska jobb. Det var det vi ville uppnå med den avskaffade förmögenhetsskatten, och nu ser vi att det har fungerat. Det är givetvis bättre att pengar stannar i Sverige, vilket ger svenska staten skatteintäkter på räntor och utdelningar.
Elevbesök i riksdagen

2013-05-16

I dag hade jag besök från Ängskolan i Skene. Det var skolans elevstyrelse som besökte riksdagen, tillsammans med två av sina lärare. Jag tog med dem på en rundtur och dessutom lyssnade vi på en del av riksdagens frågestund där ledamöter kan ställa frågor till olika ministrar.


Radiodebatten i Studio Ett

2013-05-16

Jag deltog i gårdagens radiodebatt i Studio Ett från SR:s egen radiostudio i Riksdagshuset (bilden).

Vad gäller själva debatten tycker jag det gick riktigt bra. Det är ju så med debatter, ibland är man inte riktigt i form och ibland känns allt rätt. Gårdagen var en sådan dag när allt kändes bra, och jag fick utrymme att säga det jag hade planerat, nämligen huvuddragen i det jag skrev i gårdagens blogginlägg.

Jag höll också med forskaren Tapio Salonen om att ett växande utanförskap under flera decennier stadigt ökat inkomstskillnaderna i samhället, men att det minskade utanförskapet under Alliansens regeringstid äntligen har brutit den snabbt stigande trenden (vilket jag ju även visade i diagramen i morgonens blogginlägg). Alliansens politik har därmed visat sig fungera för att hålla ihop samhället och bromsa utvecklingen med stadigt ökande inkomstskillnader.

Jag fick dessutom utrymme att diskutera det här med inkomstskillnader i ett samhälle rent generellt. Jag påpekade att det behövs inkomstskillnader i ett samhälle för att motivera högre studier, ansträngningar, karriärambitioner, entreprenörskap och företagande. Samtidigt instämde jag i att alltför stora inkomstskillnader i ett samhälle kan skapa sociala motsättningar. Exakt var gränsen går mellan rimliga och alltför stora inkomstskillnader är svårt att säga, men dagens svenska samhälle är långt ifrån så stora inkomstskillnader att det är ett stort samhällsproblem.

Vårt viktigaste samhällsproblem är i stället utmaningen att fortsätta minska utanförskapet. Jag påpekade att de 200.000 som gått från utanförskap till arbete hittills under Alliansens regeringstid är positivt och ett trendbrott, men ändå bara är en början. Det finns ytterligare 800.000 personer i utanförskap och Alliansens viktigaste prioritering är att fortsätta minska denna grupp.

Hela radioinslaget kan avlyssnas här.

Till slut - tack för alla uppmuntrande tillrop före radiodebatten och alla positiva reaktioner efteråt. Ingen nämnd och ingen glömd!
Skrota byggfelsförsäkringen en gång för alla!

2013-05-15

I dag presenterades den utreredning som på regeringens uppdrag skulle ta fram ett förslag till hur byggfelsförsäkringen skulle kunna avskaffas samtidigt som konsumentskyddet vid småhusbyggnation skulle stärkas. Döm om min förvåning när jag fick höra nyheten att utredaren i stället vi utöka försäkringen och göra den flera gånger dyrare än idag för alla som köper ett nyproducerat småhus.

Jag hoppas att regeringen och bostadsminister Stefan Attefall kastar den undermåliga utredningen i papperskorgen och i stället löser frågan om konsumentskydd för den som köper ett nybyggt hus på ett bättre sätt.

Jag upprepar det jag skrivit tidigare på bloggen - givetvis borde husföretaget alltid ha det fulla ansvaret för alla nya hus man säljer, precis som när det gäller alla andra varor som säljs till konsumenter. Detta har jag tidigare berört i samband med problemen med enstegstätade fasader (läs mer på bloggen den 18/2). Husföretagen bör dessutom vara skyldiga att utfärda en garanti till varje husköpare som gäller även om husföretaget försvinner, på samma sätt som bilföretag garanterar köparen ett skydd oberoende om bilföretaget finns kvar efter köpet. Om detta genomförs lär byggfelsförsäkringen bli onödig.
Resan till St Petersburg, Del 9: Isakskatedralen

2013-05-15Isak-katedralen är St Petersburgs största, och en av världens största, katedraler, över 100 meter hög och med plats för 14.000 besökare! Hela 112 stora röda granitpelare håller upp byggnaden. Katedralen tog 40 år att bygga och färdigställdes 1858. Under revolutionen blev katedalen delvis plundrad och förstörd, och fick sedan stå tom, för att sedan under sovjettiden göras om till ett museum över ateism. På senare tid har gudstjänster återupptagits i katedralens ena del. I övrigt fungerar katedralen som museum.För att förgylla kupolen användes 100 kilo 24 karats guld! Vi hade möjlighet att gå upp till kanten av kupolen och utsikten därifrån över stan var fantastisk. Nerifrån marken ser människorna som går runt kupolen ut som små myror, så gigantisk är kupolen!


Resan till St Petersburg, Del 8: Trinity-Katedralen

2013-05-15Nära vårt hotell upptäckte vi denna katedral, Trinity-katedralen. Den var stängd och övergiven under sovjettiden, men håller nu på att renoveras. Utvändigt är arbetet klart, och invändigt har en sida av katedralen utsmyckats på traditionellt sätt, medan resten består av kala betongväggar.
Resan till St Petersburg, Del 7: Nikolajkatedralen

2013-05-15Det är inte direkt någon brist på fantastiska kyrkor och katedraler i st Petersburg. Förutom den fantastiska Frälsarkatedralen så besökte vi flera andra katedraler i stan. Flera av dem var stängda under sovjettiden då man ville minska religionens inflytande i samhället.

En av de katedraler vi besökte, Nikolajkatedralen, var dock i bruk även under kommunisttiden. Vi besökte St Petersburg under den ortodoxa påskhelgen, som är den stora helgen för kyrkobesök i Ryssland, och när vi kom in i Nikolajkatedralen kom vi mitt under pågående påskmässa. Mycket stämningsfullt.

Prakten och allt guld, alla ikoner och all utsmyckning är närmast bedövande. En kulturskatt av stora mått!
"Baylan lämnade skolan i fritt fall"

2013-05-15

Denna korta och kärnfulla insändare i Expressen idag beskriver något av Socialdemokraternas ansvar för alla de problem i den svenska skolan som Alliansen fått ta itu med sedan regeringsskiftet 2006. Frågan är varför man skulle lita på Soicialdemokraterna och Ibrahim Baylan idag när de pratar vackert om allt de vill förbättra i den svenska skolan? Spåren från tidigare s-regeringar förskräcker!


Baylan lämnade skolan i fritt fall

Resurserna till skolan har ökat med hela fyra miljarder sedan alliansregeringen tillträdde 2006. Resursförstärkningen innebär ungefär 2 100 kronor mer per elev.

Den skola vi ärvde av Socialdemokraterna befann sig i fritt fall. Ibrahim Baylans år som skolminister var särskilt bekymmersamma för skolan.

År 2005 presenterade nämligen Skolverket en mycket oroande rapport som tydligt pekade på försämrade resultat och minskad likvärdighet i grundskolan.

Särskilt oroande var att Skolverket visade på att det fanns påtagliga systematiska skillnader i resultat mellan elever med respektive utan högutbildade föräldrar. Det borde ha varit en väckarklocka för dåvarande skolminister Baylan. I stället valde han att förbli passiv.

Alliansregeringen har valt motsatt väg och genomför nu genomgripande förändringar som på sikt kommer leda till ökad likvärdighet, resultatförbättringar och bättre genomströmning i gymnasieskolan.

Med vår kraftfulla reformering av grund- och gymnasieskolan får vi tydligare kunskapskrav, fler nationella prov, mer lärarfortbildning, karriärtjänster för lärare och bättre särskilt stöd. Allt detta borde ha sjösatts för snart tio år sedan när Skolverket slog larm, eftersom utbildningsreformer tar lång tid. Vi upprättar nu en efterlängtad kunskapsskola med mer resurser som ger bättre förutsättningar att stärka resultaten och likvärdigheten.


TOMAS TOBÈ (M)
ordförande i utbildningsutskottet

Jag debatterar OECD-rapporten i Studio Ett idag

2013-05-15

Jag har tackat ja till att delta i en radiodebatt i P1:s Studio Ett klockan 17 idag om dagens OECD-rapport om inkomstskillnaderna i Sverige. Välkommen att lyssna!
Missvisande uppgifter om ökande inkomstklyftor

2013-05-15

Dagens nyhet i Svenska Dagbladet om ökande inkomstklyftor är enligt min mening ganska missvisande om man verkligen vill beskriva verkligheten.

För det första jämförs endast inkomstskillnader i samhället. Men i många länder där inkomstskillnaderna är mindre får man också betala mer för olika välfärdstjänster som exempelvis skola och sjukvård. Om man även omfattar offentligt finansierade välfärdstjänster (vård, skola och omsorg) i mätningen hade Sverige vid den senaste mätningen den lägsta inkomstspridningen av alla länder i hela OECD-området.

För det andra påstår SvD att Sverige är det land där den "relativa fattigdomen" ökat mest de senaste decennierna. Att tala om "relativ fattigdom" leder ganska fel om man verkligen vill analysera verkligheten. Med relativ fattigdom menar OECD nämligen den andel av befolkningen som har en disponibel inkomst som är lägre än 50 procent av landets medianinkomst. Detta mått innebär att personer som tidigare inte räknats som fattiga och som därefter fått en betydande inkomstförbättring ändå kan ramla under "fattigdomsstrecket" bara för att andra fått ännu större inkomstökningar. Absolut fattigdom, eller materiell fattigdom, är ett mer seriöst mått på verklig fattigdom eftersom det måttet relateras till förmågan att köpa vissa viktiga och nödvändiga bestämda varor eller tjänster i respektive land. Enligt detta mått har Sverige enligt EU:s senaste statistik, tillsammans med Luxemburg, den lägsta fattigdomen i EU.

Av artikeln framgår nämligen också att de allra flesta i Sverige faktiskt har fått det bättre, fast vissa har fått större förbättringar än andra. Hade det verkligen varit bättre om alla fått det sämre samtidigt som skillnaderna mellan olika grupper minskat?En reflektion är också att inkomstskillnaderna enligt denna figur i SvD ökade mest under den tidigare s-regeringen, varefter ökningstakten i inkomstskillnader minskade efter att Alliansen tillträdde. Jobbskatteavdraget är givetvis en förklaring, eftersom den minskade skatten procentuellt mer för dem med låga inkomster jämfölrt med dem med de högsta inkomsterna. En annan förklaring är givetvis att över 200.00 personer lämnat utanförskapet och kommit i arbete.

Jag har hittills bara läst nyheten i SvD men ska fördjupa mig i hela OECD-rapporten när den presenteras under dagen. Jag lär återkomma på bloggen med fler kommentarer.
Resan till St Petersburg, Del 6: Rysslands Venedig!

2013-05-14Man kan inte annat än falla direkt för St Petersburgs stadskärna. Helt genomkorsad av kanaler och närhet till vattnet överallt. Det är inte utan anledning St Petersburg kallas för "Rysslands Venedig". Fast alla byggnader är inte i toppskick direkt. Denna byggnad är det gamla huvudpostkontoret och vid första anblicken är det en förfärligt ful byggnad. Men när man sedan tittar lite närmare på fasaden upptäcker man en massa utsmuyckningar och detaljer även på denna byggnad. Kanske blir den också renoverad med tiden?Och överallt dessa vackra kyrkor. Till höger den kanske mest imponerande av dem alla, den stora Frälsarkatedralen.Vi tog en tur med en vanlig utflyktsbåt, och det var ett trevligt sätt att upptäcka staden. På högra bilden är vi på väg att passera under en av de överbyggda broarna mellan Eremitagets olika byggnader. Dessa övergångar byggdes för att Tsarfamiljen skulle kunna röra sig mellan byggnaderna utan att behöva gå ut...Ovan till höger en bild från huvudgatan Nevsky Prospekt över en av de korsande kanalerna som lever ut till den stora Nevafloden.Vad jag förstod är denna byggnad St Petersburgs stadshus varifrån staden styrs. Till höger en kvällsbild över en av de vackra kanalerna.
Resan till St Petersburg, Del 5: Framme i St Petersburg

2013-05-13Kontrasterna är enorma mellan den fattiga och närmast övergivna ryska landsbygden och den vackra och charmiga staden St Petersburg. Staden, som tidigare hetat både Petrograd och Leningrad, har fem miljoner invånare och är Rysslands näst största stad. Vi passerade bland annat förbi denna "Triumfbåge" som var smyckad inför firandet den 9 maj av freden 1945. Mer om detta i kommande blogginlägg.St Petersburgs nya förorter är moderna med skyskrapor i västerländsk stil. Själva stadskärnan består av gammal vacker bebyggelse och vackra palats (mer om detta i kommande blogginlägg), och däremellan finns de tidigare förorterna från 1950- och 1960-talen som oftast består av breda gator med så kallade "Stalin-hus", alltså sovjettidens stora imponerande, och faktiskt enligt mitt tycke väldigt vackra, stenbyggnader som man ser i hela det gamla Sovjetunionen (ovan och nedan). Trots att husen är så vackra och gedigna, med pelare och utsmyckningar, så är de inte särskilt populära att bo i. Vår guide förklarade det med att de förknippas med sovjettidens förtryck och diktatur, som inte är något man längtar tillbaka till i St Petersburg.Nedersta bilden till höger är lite speciell. Huset är byggt som en traktor om man ser det från luften. Det tillhörde någon myndighet med koppling till jordbruket, och den stora runda delen utgör bakhjulen...
Resan till St Petersburg, Del 4: Framme i Ryssland

2013-05-13Så var vi över gränsen och framme i den ryska gränsstaden Ivangorod. Dags att börja studera det ryska alfabetet som till en del är detsamma som det grekiska, men med en del skillnader. På vänstra skylten ovan står exempelvis "stop".Staden Ivangorod såg ganska gammal och sliten ut, men när vi kom ut på landsbygden kändes det som att kastas tillbaka 50 eller 100 år i tiden. Mycket gamla och slitna byggnader längs vägen och allt andades verklig fattigdom.Vi fick klart för oss att de flesta gamla kolchoser från sovjettiden är nedlagda och att de flesta i arbetsför ålder lämnat landsbygden. Inte så konstigt kanske, med tanke på att det knappast finns någon arbetslöshet alls i St Petersburg. Kvar på landsbygden finns de äldre som inte vill lämna sina hus. Någon mer omfattande odling eller boskapsskötsel såg vi inte heller till, den mesta gamla jordbruksmarken verkade vara övergiven.Allra fattigast var nog denna by en 5-6 mil från St Petersburg (bilden till höger). En klunga fallfärdiga omålade hus med gamla hästdrivna kärror parkerade framför.
Resan till St Petersburg, Del 3: Gränsövergången i Narva

2013-05-13Gränsövergången mellan Estland och Ryssland i Narva är en komplicerad historia. För Estland gäller det att sköta EU:s yttre gränskontroll, och för Ryssland verkar oron vara stor för att både människor och annat ska smuygglas in i landet. Ovan väntar vår buss på att få passera den estniska kontrollen. Den totala väntetiden för en gränspassage kan uppgå till 4-6 timmar, trots att man i förväg anmäler sin gränspassage och får ett turnummer.Efter en snabb kontroll på estniska sidan körde vi genom "ingemansland" fram till bron över Narvafloden som utgör gräns mellan länderna. På båda sidor om floden ligegr de två stora historiska fästningarna.På ryska sidan var det inte mindre än tre kontroller. Först en kontroll där en vakt gick igenom bussen och kontrollerade både pass och visum. Därefter en omfattande kontroll av bussen medan vi alla fick lämna bussen för att passera genom den vanliga passkontrollen. Under tiden fick chauffören öppna alla dörrar och luckor och bussen kontrollerades även på undersidan med speglar. Därefter gick vi på bussen igen och en stund senare var det ännu en kontroll av att alla våra pass var stämplade vid gränskontrollen. Trots den omständiga kontrollen gick det ovanligt snabbt, totalt tog gränspassagen ca 1,5 timme. Men vi slapp lasta av allt bagage från bussen, vilket man av och till tvingas göra.Innan vi lämnade gränskontrollen tog jag dessa bilder mot den estniska sidan. Till vänster syns närmast den ryska borgen och i bakgrunden den estniska på andra sidan Narvafloden. Till höger en bild över Narvafloden från den ryska sidan.
Rekordhöga CO2-nivåer borde leda till mer nyanserad klimatdebatt

2013-05-13

I dag presenterar flera tidningar nyheten att halten av koldioxid i atmosfären enligt den amerikanska myndigheten NOAA har passerat en ny "oroväckande" milstolpe, 400 miljondelar (ppm). "Vi håller på att skapa ett förhistoriskt klimat, med enorma och möjligen katastrofala risker för mänskliga samhällen", säger Bob Ward, chef för Grantham-institutet i London.

Personligen tycker jag det är trist med cirkelresonemang. Man utgår från att höjda CO2-halter leder till ett varmare klimat, och då blir givetvis oron stor när CO2-halterna ökar. Men sanningen är ju att datormodellerna som förutsäger att klimatet blir varmare av ökade CO2-halter inte håller när de jämförs med verkligheten. Trots rekodhöga CO2-halter så har inte den globala temperaturen förändrats märkbart de senaste 17 åren, vilket även FN:s klimatpanel IPCC medger. Om CO2 varit den drivande kraften bakom den globala uppvärmningen borde temperaturen ha ökat kraftigt det senaste decenniet - men det har den inte gjort. Så egentligen borde ju påståendet om det av människan orsakade klimathotet kunna tonas ned ytterligare efter dagens siffror. Ju högre CO2-halterna i atmosfären blir utan att temperaturen ökar, desto svagare blir ju faktiskt sambandet.

Det vi med säkerhet vet är att klimatet kommer att förändras i framtiden, det kommer att bli både kallare och varmare, precis som det varit tidigare i jordens historia. Vad som driver klimatförändringarna får man nog forska vidare om. Men oavsett vilken grad av påverkan människan har på klimatförändringarna så är det klokt att minska beroendet av de begränsade resurserna av fossila bränslen och verka för en hållbar utveckling och god miljö. Det behövs faktiskt inget klimathot för att förespråka detta.
Bara rädda politiker avvisar folkomröstning om trängselskatten

2013-05-12

I dag står det klart att fem riksdagspartier som representeras i göteborgs kommunfullmäktige kommer att rösta nej till folkomröstning om trängselskatten i Göteborg när frågan kommer upp inom kort. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet väljer att öppet visa sitt förakt för alla de 50.000 göteborgare som i föreskriven ordning undertecknat krav på folkomröstning. Dessa fem partier är uppenbarligen rädda för att folket ska rösta nej. De litar uppenbarligen inte på sina egna argument och vågar därför inte fråga väljarna vad de tycker.

Endast tre partier kommer att rösta ja - Moderaterna, Sverigedemokraterna och det lokala Vägvalet. Dessa partier visar därmed att de respekterar regelverket kring folkomröstning och därmed respekterar demokratin. Jag är stolt över att Moderaterna är ett av dessa partier.

I den nya reformerade grundlagen som antogs av riksdagen förra mandatperioden var ett av syftena att öka antalet folkomröstningar. Regeringen och riksdagen ville att fler namninsamlingar som krävde folkomröstningar också skulle leda fram till beslut om folkomröstning. Vad jag kan minnas var riksdagen enig i sitt beslut även om vissa partier - främst Miljöpartiet - ville stärka medborgarnas möjligheter till folkomröstningar ytterligare. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Miljöpartiet i Göteborg är de som mest kraftfullt gått emot kravet på folkomröstning om trängselskatten.

I regeringens grundlagsproposition står bland annat följande: "I likhet med Grundlagsutredningen anser regeringen att folkinitiativet bör förstärkas. I syfte att öka andelen folkinitiativ som leder till folkomröstning bör huvudregeln vara att en folkomröstning ska hållas när en viss andel av de röstberättigade ställer sig bakom initiativet." Tanken med att kommunfullmäktige ska kunna stoppa ett krav på folkomröstning gäller främst frågor som saknar koppling till kommunfullmäktiges kompetens eller där kommunen inte är rätt beslutsnivå, eller där det finns andra speciella skäl. Att en fråga är komplex är döremot inte i sig ett skäl att säga nej till en folkomröstning. I propositionen framhålls att folkomröstningar ändå bara är rådgivande och ett av alla beslutsunderlag som finns när kommunfullmäktige ska ta beslut i en fråga.

Det finns alltså inga sakliga skäl att avvisa kravet på en kommunal folkomröstning oavsett om man är för eller emot trängselskatt eller har olika syn på det västsvenska paketet och dess finansiering. Om politikerna anser sig ha goda argument behöver man ju inte vara orolig för att fråga folket om råd. Det är bara politiker som saknar hållbara argument som behöver säga nej till en folkomröstning. De fem partier som avvisat göteborgarnas krav på folkomröstning visar ett skrämmande förakt för demokratin och borde faktiskt skämmas. Deras agerande bekräftar att det finns alltför många frågetecken kring det västsvenska paketet. Men jag hoppas att de tre partier som tagit ställning för demokratin står fast vid sin linje. I så fall blir det folkomröstning om trängselskatten trots övriga partiers motstånd.
Resan till St Petersburg, Del 2: Narva

2013-05-11Vi kom så småningom fram till den historiska staden Narva, alldeles vid gränsen till Ryssland. Narva har starka svenska kopplingar, bland annat för slaget vid Narva 1700 när svenskarna besegrade ryssarna. Narva har 95% rysk befolkning och var en gång en mycket vacker stad med en historiskt intressant stadskärna. Tyvärr förstördes hela staden under andra världskriget, när sovjetiska plan bombade staden för att driva bort tyskarna. De mesta av stadskärnan förstördes helt och på grund av de bistra ekonomiska tiderna efter kriget fanns inga pengar för att återuppbygga de gamla husen. Det mesta av det gamla Narva jämnades med marken och ersattes med nya hus, vilket gör att Narva idag är en ganska tråkig och sliten stad med ointressant bebyggelse och en del slinta äldre byggnader.En del fina äldre hus finns dock kvar, exempelvis detta vackra hus nära gränsstationen (ovan th). Och så har man ju sin stora fästning, alldeles vid Narvafloden som utgör gräns mellan Estland och Ryssland.

En av Narvas största industrier var Krenholms textilfabrik, som även var Estlands största textilföretag, grundat 1857, där som mest över 6.000 anställda arbetade bland annat med att sy uniformer till den ryska armén. 1994 förvärvades hela Krenholm av Borås Wäfveri, som flyttade över stora delar av produktionen till Estland. Det fick bland annat till följd av fabriken i Skene lades ned 2004. Men trots minskning av personalen och modernisering av fabriken lyckades man aldrig få Krenholmsfabriken att bli lönsam, och idag är den helt nedlagd. Och Borås Wäfveri gick i konkurs 2010.
Resan till St Petersburg, Del 1: Tallin-Narva

2013-05-11Efter en trevlig färjetur från Stockholm via Åland kom vi fram till Tallin i Estland på morgonen och jag fick denna fina bild på den gamla stadskärnan med alla kyrkorna. Det fanns ingen tid att besöka Tallin eftersom vi hade bråttom till gränsen för att hinna fram till St Petersburg före kvällen. Men från bussen kunde man snabbt konstatera att Tallin idag är en blandning av gammalt och nytt. Gamla staden är ett av Unescos världsarv och runt denna trängs moderna skyskrapor. I förorterna brer höghusen ut sig och tränger undan de gamla förfallna gårdarna.Vi lämnade Tallin och bussen följde Finska Vikens södra strand österut. Bilden ovan till höger visar bebyggelse i Silamäe, en stad som 1947 stängdes för omvärlden och där stadens namn ströks från alla kartor och register och fick det anonyma namnet "Postbox nr 22". Anledningen var att efter andra världskriget byggde det sovjetiska atomprogrammet upp en hemlig anläggning för urananrikning i Silamäe. I samband med bygget genomfördes en folkomflyttning där en stor del av de estniska invånarna fördrevs och främst ryska flyttade in. Resor till och från Silamäe var strikt kontrollerade och vaktades av beväpnade vakter. De som bodde i Silamäe var tvungna att ha särskilt tillstånd för att resa och alla som ville bosätta sig på orten var tvungna att genomgå kontroller av NKVD och efterföljaren KGB. I dag är staden som vilken stad som helst och den ryska militärbasen är nedlagd, precis som flera andra stora sovjetiska baser i Estland, tex den stora flottbasen i Paldiski väster om Tallin.Vägarna i Estland är fina och moderna, men landsbygden verkade ganska avfolkad. De som bor kvar är främst den äldre befolkningen, medan de yngre hellre flyttar till städerna.
Hemma igen efter en fantastisk resa

2013-05-10

I kväll kom jag hem igen efter en mycket intressant resa till Ryssland och St Petersburg. Den närmaste tiden kommer jag att lägga ut en del bilder och berätta om intressanta saker från resan. Dessa inlägg kommer dock att blandas med andra inlägg om politiska frågor här hemma eftersom det händer mycket i politiken för tillfället.
På väg till St Petersburg

2013-05-05I helgen påbörjade jag några dagars privat semesterresa till St Petersburg. Först båt från Stockholm till Tallin i Estland, därefter buss genom Estland via Narva, över gränsen till Ryssland och vidare till St Petersburg för några dagars besök. Därefter buss genom Karelen och Östra Finland till Helsingfors. Där går vi sedan på båten för resan tillbaka till Stockholm. För egen del är det första gången jag besöker Ryssland, så det ska bli mycket intressant. Vis av tidigare erfarenheter från Ukraina avstår jag från att ta med datorn, men bilder kommer när jag är hemma igen.
Ryska forskare: Jorden på väg mot kallare tider redan inom 25 år

2013-05-04

Klimatdebatten handlar fortfarande mest om risken för global uppvärmning till följd av ökande koldioxidutsläpp, även om dessa teorier börjar ifrågasättas av allt fler.

Men nu varnar plötsligt klimatforskare från Pulokovobservatoriet i St. Petersburg för att vi i stället kan vara på väg mot en ny liten istid, redan inom 25 år.

Man konstaterar att solens aktivitet minskar tillfälligt var 200:e år. Det innebär att jorden plötsligt drabbas av en period med betydligt kallare temperaturer där medeltemperaturen kan sjunka med flera grader. De ryska vetenskapsmännen menar därför att jordens befolkning borde börja förbereda sig för betydligt kallare tider, skriver Daily Mail. Senaste gången en sådan köldvåg svepte in över planeten var mellan 1650 och 1850 - en period som kallades för "lilla istiden." Nästa period väntas börja mellan 2030 och 2040 samt pågå i 250 år enligt de ryska forskarna. De ryska forskarna tror dock att det inte kommer att bli riktigt lika kyligt som det blev under det sena 1600-talet.

Jag avstår från att dra några direkta slutsatser av dessa vetenskapliga rön. Men det är lätt att konstatera att det finns många olika vetenskapliga teorier och prognoser kring framtidens klimat.
Du får ta notan för alla oppositionens nya "företagsskatter"

2013-05-03

Vänsterpartiet vill införa straffskatt på finansiella transaktioner, vilket ska ge 7,5 miljarder till annat. Miljöpartiet lär heja på och även Socialdemokraterna verkar intresserade av förslaget. Visst är det skönt att "klämma åt" de förhatliga bankerna?

Miljöpartiet har också fått med sig Vänsterpartiet och Socialdemokraterna på att straffbeskatta lastbilstransporter. Det ska ge 4 miljarder till annat, och visst känns det bra att i klimatpolitikens namn kunna straffa lastbilarna som släpper ut en massa koldioxid?

De rödgröna partierna vill som bekant också höja bolagsskatten. Man tycker det är fel att de stora lönsamma börsbolagen ska få lägre skatt. Visst är det lätt att spontant känna sympati?

Men man missar en viktig sak. Det är inte bankerna, storföretagen och lastbilsåkerierna man straffar med dessa skatter. Det är vanligt folk! Om bankerna tvingas betala skatt på finansiella transaktioner så lägger man självklart över denna skatt på sina kunder. Varenda krona! Det drabbar oss alla i form av högre avgifter och högre räntor på bolånen. Dessutom blir det dyrare att handla med värdepapper, vilket medför sämre pensioner på sikt. Samma sak med lastbilsskatten - den läggs givetvis över på de som anlitar åkerierna och i sista änden blir det kunderna i butikerna som får betala lastbilsskatten i form av högre pris på alla varor. Och om bolagsskatterna höjs kommer allt fler bolag att skatteplanera ut vinsterna ur landet eller flytta bolagen utomlands. Samtidigt som färre utländska bolag vill etablera sin verksamhet i Sverige. Färre jobb i Sverige och ökad arbetslöshet för vanligt folk kommer som ett brev på posten.

Detta är bara tre exempel från oppositionens politik. Det finns många fler. Till exempel höjda arbetsgivareavgifter, höjd moms och nya miljöskatter. Alla pålagor som politikerna lägger på företagssektorn tas förr eller senare ut av företagens kunder. Och eftersom privatpersoner i stort sett alltid är slutkunden i sista ledet för alla produkter så blir det vi som får betala. Så nästa gång de rödgröna partierna kommer på nya skojiga skatter som man påstår bara "drabbar de rika" eller "straffar företagen" så tänk på att det är du själv som förr eller senare får betala hela kalaset!
Är lobbyister eller media största hotet mot kloka politiska beslut?

2013-05-02

Aftonbladets har just nu en serie reportage om lobbyisternas försök att påverka politiken. För egen del vill jag vara tydlig med att jag inte ser något problem med lobbyister så länge man som politiker har eget gott omdöme och en politisk integritet. Jag agerar aldrig på uppdrag av lobbyister, men träffar däremot många av dem. Det är en del av uppdraget och det ger kunskap och nya infallsvinklar. Och när det gäller frågor som jag själv brinner för är det självklart så att lobbyister med samma agenda kan bidra med exempel och argument. Då är det jag som har nytta av lobbyisterna. Men det är alltid jag själv som avgör vilka frågor jag vill driva.

Sedan kan man ju fråga sig vem som egentligen är lobbyist? I stort sett är väl varje medborgare som hör av sig till en politiker ett slags lobbyist? De för fram en åsikt eller pekar på ett problem som engagerar dem, och som de vill att politikern ska engagera sig i. Lobbyisten kan vara en enskild privatperson, en grupp av personer, en facklig organisation eller en näringslivsorganistation, en välgörenhetsorganisation eller intresseorganisation - eller en anlitad PR-byrå. I sista hand är det alltid politikerna som måste väga av mellan olika samhällsintressen och ställa olika önskemål mot varandra. Svårt ibland, men det är det vi är valda för att göra. Jag ser ingen anledning alls till att begränsa lobbyisternas möjlighet att arbeta eller kontakta politikeroch tycker det är självklart i en demokrati att man ska kunna träffa en politiker utan att detta registreras eller dokumenteras. Däremot tycker jag det är olämpligt att gå direkt från att vara ledande olitiker till att bli avlönad lobbyist. De flesta tidigare ministrar, partiledare mfl tillämpar också för det mesta en viss "karenstid" innan man "byter sida".

Ett betydligt större problem än lobbyister tycker jag för övrigt är medias påverkan på politiken. Media vill sälja tidningar eller programtid och skapa "bra" och "enkla" nyheter. Genom att piska upp olika stämningar bland allmänheten, där allt är svart eller vitt, alla nyanser saknas och inget utrymme finns för resonemang, kan media tvinga fram mer eller mindre genomtänkta beslut av politikerna på både lokal nivå och riksnivå. Detta ser jag som ett betydligt större problem för demokratin än lobbyisterna.
Förstamajtalen visade splittringen inom oppositionen

2013-05-01

Förvirringen tilltog efter dagens förstamajtal. Men samtidigt var beskeden konstigt nog klargörande, eftersom de så tydligt visade splittringen mellan (S), (V) och LO.

LO krävde att staten ska låna upp 70 miljarder för att skapa 100.000 nya jobb. Kostnaden blir alltså 700.000 lånade kronor per jobb. För att nå dit vill LO slopa överskottsmålet i statens budget, en känd ståndpunkt även från Vänsterpartiet. Men Socialdemokraterna har rakt motsatt ståndpunkt. Vänsterpartiet gav samtidigt beskedet att man vägrar ingå i en regering som inte förbjuder "vinster i välfärden". Något som Socialdemokraterna inte lär acceptera.

Sedan tidigare vet vi att Miljöpartiet glädjande nog bytt åsikt och nu säger nej till att fördubbla arbestgivareavgifterna för unga, eftersom det "skulle höja ungdomsarbetslösheten". Detta skapar ytterligare problem för Socialdemokraterna eftersom höjd arbetsgivareavgift för unga är en viktig del i deras finansiering av andra politiska förslag.

Detta är bara några nya exempel i raden av stora och viktiga frågor där de tre rödgröna partierna går helt i otakt. Stefan Löfvén får ett hästjobb att försöka förklara för väljarna hur han ska kunna bilda regering efter valet 2014. Kanske är det dags att göra ett nytryck av vårt vykort från valrörelsen 2006?


Låg långtidsarbetslöshet bland svenska ungdomar

2013-05-01

Jag tycker det är viktigt att diskutera ungdomsarbetslösheten, eftersom jag anser att en överdriven bild av denna gör att många ungdomar tappar sugen i onödan och inte ens bryr sig om att söka jobb. Vi måste ge en korrekt bild av situationen. Det är inte så att uppemot 25% av våra ungdomar går och drar utan sysselsättning, mer än hälften av de "arbetslösa" ungdomarna studerar, och de "arbetslösa" 15-16-åringarna går i grundskolan och bor hemma hos sina föräldrar. Den verkliga ungdomsarbetslösheten ligger någonstans mellan 7 och 13% beroende på hur man räknar.

En viktigare sak är att den svenska långtidsarbetslösheten bland ungdomar (över ett års arbetslöshet) är lägre än i nästan alla andra länder. Finland, Sverige och Danmark utmärker sig jämfört med alla andra länder i Europa, genom att ytterst få ungdomar är långtidsarbetslösa. Siffrorna kommer från EU:s statistikbyrå Eurostat.Svenska ungdomar har dessutom betydligt kortare arbetslöshetstider än äldre, en tredjedel är arbetslösa kortare tid än en månad och bara en fjärdedel längre än sex månader. Om man räknar ungdomsarbetslösheten så högt som SCB gör (25%) motsvarar det 182.000 ungdomar. Av figuren ovan ser man att ca 7,5% av de arbetslösa svenska ungdomarna är långtidsarbetslösa (alltså över ett år). Det motsvarar i så fall knappt 14.000 personer. Alliansen tycker det ar viktigare att rikta insatser mot just dessa långtidsarbetslösa ungdomar i stället för att sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar redan från första dagen. Risken är annars stor att ungdomarna i så fall fastnar i åtgärder i stället för att få sitt första riktiga jobb på arbetsmarknaden. Detta har prövats tidigare i Sverige med förskräckande resultat.
Europeiska domstolen: "Fängslandet av Tymosjenko var olagligt"

2013-05-01

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) konstaterade på måndagen att det var olagligt att fängsla Ukrainas ex-premiärminister Julia Tymosjenko. "Domstolen anser att frihetsberövandet har varit godtyckligt och olagligt under hela perioden", sade domstolen i ett uttalande. Det ska bli mycket intressant att se vad de ukrainska myndigheterna drar för slutsatser av detta.

För den som inte redan tagit del av den kan det kanske vara intressant att läsa min reseberättelse från mitt uppdrag som valobservatör vid parlamentsvalet i Ukraina i oktober och då kanske inte minst mitt möte med Julia Tymosjenko.

Klippet är från Borås Tidning den 29 oktober förra året då man hade en nyhetsartikel om mitt möte med Tymosjenko. Klicka på bilden för att läsa.

Sedan hemkomsten följer jag givetvis utvecklingen i Ukraina med större intresse än tidigare, och jag hoppas på en demokratisk utveckling för detta stora och viktiga europeiska land. Ett frisläppande av Tymosjenko skulle givetvis skicka positiva signaler om att Ukraina har ambitionen att bli en riktig rättsstat.