Blogg mars 2013

Farväl älskade pappa!

2013-03-30Tidigt påskaftons morgon lämnade min pappa Herbert jordelivet, 82 år gammal, efter några månaders svår kamp mot en obotlig cancer. Både jag och min syster och våra familjer hann fram för att ta farväl, och vi har haft många och långa samtal med pappa de senaste veckorna eftersom han var helt klar in i det sista och vi alla visste vad som väntade.

Båda mina föräldrar växte upp under oerhört fattiga förhållanden. Min pappa var under sina första levnadsår i princip bostadslös och fick bo med min farmor på tillfälliga platser medan min farfar försökte få arbete och försörja sin lilla familj efter att det mejeri han tagit över i Småland gått omkull under 1930-talets svåra ekonomiska kris. Men efter hårt arbete blev farfar senare en mycket framgångsrik mejerist på gårdsmejeriet på Råbäcks Säteri på Kinnekulle och vann bland annat upprepade priser för sina goda ostar på ostutställningarna i Skara under 1940-talet. Och min pappa gjorde också en resa, tog sig via Hermodskurser i ekonomi från sitt första jobb som springpojke på Handelsbanken till jobbet som ekonomichef på flera företag därefter egen företagare som redovisningskonsult. Han är ett bra exempel på hur oerhört hårt många i samma generation haft det under sina liv, hur de har fått kämpa för sin och sina familjers framtid, och hur ofattbart mycket bättre förutsättningar vi alla har idag.

Mina föräldrar har alltid varit mina främsta supportrar när det gäller det politiska intresset, och det var mycket samtal om samhällsfrågor och politik hemma under min uppväxt. Tydligen sa jag redan som barn att jag skulle bli riksdagsledamot när jag blev stor. Och så blev det, även om jag inte började aktivt med politiken förrän jag närmade mig 40. Det var också mina föräldrar som fick mig intresserad av många andra saker som jag hoppas och tror att jag ska kunna förmedla till nästa generation.

Nu är båda mina föräldrar borta, och jag saknar dem så. Men jag hoppas de har återförenats i en annan värld.

För oss andra går livet vidare.
Glad Påsk!

2013-03-28Jag önskar alla mina bloggbesökare en

riktigt glad påsk!


Våren är kall, men förhoppningsvis kan

påskeldarna värma alla frusna själar.

Kvällsdebatt om vuxenutbildning

2013-03-27

Efter eftermiddagens votering tog de flesta riksdagsledamöter påskledigt. Men för oss i Utbildningsutskottet som hade kvällens sista debatt får hemresan vänta tills i morgon. Jag deltog i debatten för moderaternas räkning, och hela mitt anförande går att läsa här

Mina viktigaste budskap var att Alliansen under sin tid vid makten har prioriterat upp vuxenutbildningsfrågorna. Mer pengar, fler platser, fler olika utbildningsalternativ och förbättrat studiestöd. När det gäller Komvux har vi exempelvis ökat anslagen med två miljarder kronor jämfört med 2006, en ökning med 34% jämfört med socialdemokraternas sista budget före regeringsskiftet.

Vuxenutbildningen är en viktig pusselbit i Alliansens arbetslinje. Och om vi ska orka arbeta längre upp i åldrarna i framtiden måste det vara möjligt att vidareutbilda sig och byta jobb mitt i livet. Jag är övertygad om att en höjd åldergräns för rätt till studiemedel skulle underlätta för många att studera i vuxen ålder.

I debatten påpekade jag också hur splittrade oppositionen är i utbildningsfrågorna, till skillnad får en enad Allians.
Kallare eller mildare vintrar i framtiden?

2013-03-27

Aftonbladet har en artikel idag där man berättar varför vi nu ska tänka helt om. De tidigare larmen för några år sedan om att de svenska vintrarna snart är förbi och att vi redan 2020 kommer att få allt fler gröna vintrar gäller inte längre. Nu är det i stället iskyla som gäller! Det förklaras av amerikanska forskare med att luftströmmar förändras och saktas ned av smältande isar vilket ger mer långvariga köldperioder på vintern. "Teorin är vettig", säger Heiner Körnich, forskningschef på SMHI i Norrköping i artikeln. Någon vetenskapligt "säker" och konstaterad sanning är det alltså inte. Men ändå beskrivs den så i Aftonbladet.

Annat lät det annars i Expressen den 5 december 2006 Då var meteorologen och klimatdebattören Pär Holmgren helt övertygad om att Vasaloppet inte skulle kunna köras mer från år 2022, och att snögränsen stadigt skulle flytta norrut på grund av klimatförändringarna.Som politiker har jag svårt att ta till mig forskning som hela tiden byter fokus och visar motstridiga effekter. Blir det varmare eller blir det kallare? Vem ska vi tro på? Så länge vi inte vet det med i vart fall en smula visshet så känns det väldigt svårt och vanskligt att basera politiken för decennier framåt på dessa teorier. Så skulle man aldrig hantera några andra politiska frågor.

Det är också lätt att konstatera att alla teorier som ifrågasätter klimathotet eller alternativa teorier kring vad som driver klimatförändringar brukar avfärdas med att det inte är vetenskapligt bevisat utan "bara" teorier. Men när det handlar om teorier som styrker klimatförändringar och deras effekter verkar varje uppslag helt okritiskt kunna framhållas av media som sanningar. Det räcker att en forskare på SMHI tycker en ny teori "låter vettig" för att det ska betraktas som en vetenskaplig sanning.
Sverige det mest innovativa landet i EU - för femte året i rad!

2013-03-26

För femte året i rad rankas Sverige som det mest innovativa landet i EU. På den skala från 0 till 1 som används för att mäta innovation – ett mått på bland annat företagsklimat, investeringar i forskning och patent – hamnar Sverige som enda EU-land över 0,7. Det visar EU-kommissionens årliga rapport över graden av innovation i unionen under 2012.

På platserna 2-5 finns inte helt oväntat Tyskland, Danmark, Finland och Nederländerna, de länder som tillsammans med Sverige varit bäst på att klara sig igenom de ekonomiska kriserna de senaste åren. Det visar den tydliga kopplingen mellan ekonomiskt ansvarstagande, starka statsfinanser och ett starkt innovationsklimat och företagande.

Samtidigt ökar klyftorna mellan de sämsta och bästa i EU. Ett antal länder har haft en negativ utveckling när det gäller innovation. Att Grekland finns med bland dessa länder är kanske inte så konstigt, men även i Rumänien, Tjeckien, Ungern, Malta och Storbritannien har gått bakåt sedan 2010.
Träff hos Försäkringskassan om unga med aktivitetsersättning

2013-03-26

I går anordnade Försäkringskassan i Borås en så kallad dialogträff med politiker från Sjuhärad. Bland deltagarna fanns kommunalråd, riksdagsledamöter och en del handläggare och ansvariga hos Försäkringskassan. Temat denna gång var unga med aktivitetsersättning, en grupp som ökar i antal. Det handlar alltså om unga människor med sjukdom eller funktionsnedsättning som får ersättning för att delta i olika aktiviteter som förhoppningsvis ska leda till ett riktigt arbete på sikt.

I dag finns ca 28.000 unga under 29 år i aktivitetsersättning. Hela 75% av dem har någon form av psykisk ohälsa. Tidigare förtidspensionerades alltför många unga, i dag är målet att de ska ha rehabilitering och komma ut på arbetsmarknaden på heltid eller deltid. Det är en viktig förändring, ett nytt synsätt. Det har också gett ett visst resultat, men tyvärr är det bara ett mindre antal som lyckas komma i arbete. De flesta går år ut och år in med aktivitetsersättning.

Dialogträffen diskuterade hur man kan förändra incitamenten och få fler att lyckas. För dem som finns i aktivitetsersättning ger det inget extra ekonomiskt att gå över till praktik. Det blir inte heller något avdrag om man sjukanmäler sig och stannar hemma från sin aktivitet. Rätten till aktivitetsersättning vid förlängd gymnasieutbildning tyckte man att vi skulle ta bort helt. I dag har föräldrarna normalt försörjningsansvar för sina barn så länge de går i gymnasiet. Att då ge vissa ungdomar aktivitetsersättning med nära 8.000 kronor per månad när de fortfarande bor kvar hemma hos föräldrarna, plus bostadsbidrag om de flyttar hemifrån, uppfattas som mycket orättvist av andra studerande ungdomar och medför en onödig samhällskostnad. Dessutom riskerar det att skapa en bidragsfälla där man lever gott så länge man bor hemma hos föräldrarna, eller inte vill söka jobb eftersom man då mister sitt bostadsbidrag. Detta var saker som Försäkringskassans personal tyckte att vi skulle titta på.

Vi fick också träffa sex ungdomar som deltagit eller deltar i olika aktiviteter och höra deras erfarenheter. De flesta hade deltagit i ett EU-finansierat projekt - KRUT - och var faktiskt mycket nöjda. ett par av dem hade också lyckats komma i arbete.

Två av de sex ungdomarna sa spontant själva att vi borde öka kontrollen och skärpa reglerna för aktivitetsersättning, eftersom de visste flera fall bland deras egna bekanta där unga missbrukade reglerna om ersättning, och just bodde hemma och levde gott på 8.000 per månad.

En intressant förmiddag som gav mig en del nya inspel i den politiska diskussionen.
Alliansen har gjort Sverige bättre

2013-03-26

I dag fick jag in detta debattinlägg i Kommunalarbetaren. Artikeln baseras på blogginlägget med samma tema häromdagen. Kommunalarbetaren ska ha en eloge för att man verkar för en mycket öppen debatt i sin tidning, där man får utrymme även som moderat. Det finns andra LO-förbund som har en del att lära av Kommunalarbetaren.

Intervjuad i Radio Sjuhärad om de afghanska tolkarna

2013-03-25

I dag blev jag intervjuad av Radio Sjuhärad med anledning av mitt blogginlägg i går där jag föreslår att de afghanska tolkarna får arbetskraftsinvandra till Sverige och därmed inte behöver söka asyl.

Jag kan också konstatera att det finns lite olika uppgifter om hur många tolkar som berörs, 24 eller ett 15-tal. Vad jag förstår är det inte alla tolkar som längre är intresserade av att lämna Afghanistan, vilket kan förklara att det var 24 tolkar som skrev ett brev om asyl förra sommaren, medan det idag talas om ett 15-tal som vill lämna Afghanistan.


Oppositionens svartmålning av Sverige är makalös!

2013-03-24

Oppositionen gör allt för att försöka skapa en bild av att allt är elände i Sverige och att Alliansen kört Sverige i botten med "massarbetslöshet" och utbredd fattigdom. Okej, det är ju val om 1,5 år, så det är klart att de måste försöka måla bilden nattsvart. Men frågan är om man inte skjuter över målet? Jag vill tro att väljarna är smartare än så.

Sverige har gått från 14:e till 9:e plats på topplistan över lägst arbetslöshet i EU sedan Alliansen tog över från (S). Statsskulden har minskat kraftigt och Sverige har inte längre världens högsta skatter. Både löntagare och pensionärer har fått stora skattesänkningar och fastighetsskatten har sänkts. Vi har trots detta klarat att göra rekordstora satsningar på utbildning, infrastruktur och forskning. Under de värsta krisåren kunde vi dessutom skjuta till extra pengar till kommuner och landsting för att slippa nedskärningar i välfärden. Svenska folket har enligt oberoende mätningar blivit betydligt mer nöjda med skola, sjukvård och äldreomsorg under Alliansens tid vid makten. Vi får beröm från omvärlden för vår utmärkta hantering av de globala ekonomiska kriserna och internationella facket berömmer oss för en bra dialog med arbetsmarknadens parter och säger att vi ett föredöme när det gäller kampen mot ungdomsarbetslösheten. Antalet personer i utanförskap har minskat med uppemot 220.000 personer och över 200.000 fler är i arbete än 2006. Andelen personer i arbetsför ålder som jobbar är dessutom högre i alla åldersgrupper än den var 2006 - trots att Sverige gått igenom tre djupa kriser!

Faktum är att jag är naiv nog att tro att dessa fakta trots allt kommer att ha viss betydelse för hur väljarna röstar 2014.
Låt tolkarna från Afghanistan arbetskraftsinvandra!

2013-03-24

Vissa kräver att det 15-tal tolkar som tjänstgjort för det svenska försvaret i Afghanistan ska erbjudas asyl i Sverige. Detta är inte så enkelt som det låter. I Sverige är det nämligen inte politikerna som beviljar asyl, det vet kanske inte de som kräver detta av regeringen. Asyl beviljas av Migrationsverket, och avgörs alltid individuellt.

En betydligt bättre väg tycker jag vore att erbjuda de tolkar som vill att arbetskraftsinvandra till Sverige. Med tanke på att så många afghanska flyktingar befinner sig i Sverige borde dessa tolkar vara värdefull arbetskraft för många myndigheter. Jag tänker då, förutom på Försvarsmakten själv, även på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, men också på kommunerna och andra som bedriver SFI-undervisning.

Om man till att börja med låter Försvarsmakten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket anställa fyra tolkar var, så är ju problemet löst. Alla behövs, alla får jobb och försörjning och ingen behöver söka asyl.
I stället för Earth Hour

2013-03-23

Inte många verkade ju uppmärksamma gårdagens världsvattendag. Jag tycker om Action Aids och UNICEF:s sätt att hjälpa, konkret och med direkt nytta för enskilda människor. I kväll valde jag att göra ett köp hos Unicef, 10.000 vattenreningstabletter som hjälper barn i tredje världen att få tjänligt vatten att dricka. Det blir mitt eget alternativ att hjälpa konkret i stället för att göra symbolhandlingar som att släcka lampan en timme. Köpet från UNICEF kunde jag för övrigt göra tack vare att jag hade el till min dator.Satir

2013-03-23

Apropå Earth Hour så fick jag denna specialutformade satirteckning från satirtecknaren Kalle Strokirk som är en av mina flitiga bloggbesökare. Han ritade faktiskt bilden till min blogg med anledning av mitt blogginlägg i går där jag påpekade att det faktiskt inte är alla på vår planet som har någon lampa att släcka. Tack Kalle!


Upplysta boråsare

2013-03-23

Borås Tidnings läsare verkar inte alltför entusiastiska över Earth Hour. Det var vid midnatt i går bara knappt 23% av de drygt 1.200 personer som då hade svarat på BT:s webenkät som verkligen tänker släcka lampan i kväll.


Hur många känner till Världsvattendagen?

2013-03-22

I dag är det den 20:e globala världsvattendagen. 2013 är samtidigt ett år som är utlyst av FN för vattensamarbete. Hur många känner till världsvattendagen?

FN instiftade världsvattendagen 1993 för att få människor i hela världen att fokusera uppmärksamheten på vikten av att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Vi är alla – både människor, djur och växter, beroende av att ha tillgång till rent vatten" kan man läsa på Världsvattendagens egen hemsida. "Det är lätt att ta rent vatten för givet. Men för miljontals barn i världen är det långt ifrån en självklarhet" skriver UNICEF på sin hemsida.

Världsvattendagren handlar om miljöproblemen här och nu, människors brist på rent vatten just i detta ögonblick, och vår förorening av det vatten som finns. Tänk om världsvattendagen hade fått samma uppmärksamhet i media som det jippoaktiga Earth Hour? Då hade fler människor kanske kunnat få nya brunnar i sina byar där man kunde få friskt och rent vatten till matlagning och att dricka.

När man som jag besökt bland annat Indien och Tanzania och sett hur människor lever på landsbygden eller i slummen, och hur svårt det är att få tag på rent vatten så inser man problemet. (Läs reseberättelserna via länkarna). Men frågan om friskt vatten i vardagen är tydligen inte lika rubrikknipande och intressanta för media som ett storstilat jippo som Earth Hour...Två bilder från mitt besök i Tanzania. Så här bor ofta människor på landsbygden. Byarna har vare sig vatten el eller telefonförbindelse.
Allianssympatisörer borde bojkotta Earth Hour

2013-03-22

Den viktigaste avsikten med Earth Hour är enligt arrangörerna att "skicka starka signaler till regeringarna" i respektive land att ta större krafttag "för klimatet". Det innebär att alla som deltar i Earth Hour i Sverige skickar signaler till Alliansregeringen om att dagens politik inte räcker.

Om jag som Allianspolitiker eller Allianssympatisör deltar – på vilket sätt vill jag då att Alliansen tar större krafttag? Kraftigare skattehöjningar på el och bensin? Stopp för inrikesflyget? Kilometerskatt på transporter? Nedläggning av kärnkraften? Stoppad ekonomisk tillväxt? Eller stödjer jag rentav ”behovet av att skapa ett helt nytt ekonomiskt system” som meteorologen Pär Holmgren krävde i en intervju i Ulricehamns tidning nyligen (se bloggen 18/3)?

Bland annat utmanar WWF på sin "Earth Hour-sajt" regeringen att "ta beslut om 100% förnybar energi". Alla vet att det är ett helt orealistiskt krav inom överblickbar framtid att genom politiska beslut ersätta hela den svenska kärnkraften med förnybart. Men den som deltar i Earth Hour stödjer faktiskt även detta orealistiska krav på den svenska regeringen.

Genom att delta i Earth Hour ger man, kanske omedvetet, stöd för Vänsterpartiets och Miljöpartiets syn på saken. De står som bekant för de mest orealistiska förslagen i klimatdebatten. Förslag som skulle få oerhört stor negativ påverkan på det svenska samhället. En hysteriskt stor vindkraftutbyggnad är bara en liten del av effekterna, I övrigt väntar utslagna företag, färre jobb, sänkt tillväxt och extremt hård energibeskattning som skulle leda till kraftfullt försämrad ekonomi för hela svenska folket. Detta utan att åtgärderna skulle ha ens mätbar betydelse för de globala koldioxidutsläppen. Jag tycker det känns mycket märkligt att genom ett deltagande i jippot underkänna min egen regerings balanserade miljö- och energipolitik och i stället sanktionera motståndarnas orimliga förslag. Svenskarnas deltagande i Earth Hour har alltför ofta använts i politiska debatter för att legitimera angrepp mot regeringen. Alla som sympatiserar med Alliansen borde därför ta sig en funderare kring detta och tänka på att syftet med Earth Hour faktiskt är att avkräva den svenska regeringen betydligt radikalare förslag i klimatpolitiken.

Den som överväger att delta i Earth Hour borde därför först fundera över vilka ytterligare inskränkningar, skattehöjningar och förbud man själv efterfrågar i sin egen vardag? Och hur många jobb inom exempelvis den elintentiva industrin och transportsektorn som man är beredd att offra?

Hur är det förresten med solidariteten med fattiga länder? I den fattiga delen av världen är nedsläckning av lamporna inte ens ett alternativ. Man har nämligen inga lampor! Ett exempel är stora delar av Tanzania som jag besökte förra sommaren. I dessa länder betyder en elanslutning och en tänd glödlampa att man kan slippa en oljeeldad lampa och därmed onödiga partiklar i sin omgivning. I stället för att laga mat på en kolspis eller över öppen eld kan man laga mat på en elspis och slippa bli sjuk eller och dö i förtid av rökförgiftning, samtidigt som skövlingen av skogar för vedeldning kan minska. Med hjälp av el kan man kommunicera med omvärlden, tex använda telefon, internet och dator, och även titta på TV, och glödlamporna kan lysa upp skolsalarna där eleverna lär sig skriva och räkna. Elen ökar möjligheten att driva företag och använda olika maskiner, liksom att driva vattenpumpar för att erbjuda rent dricksvatten eller bevattning av jordbruksmark. Det är inte mindre elektricitet som gör fler människor mätta eller förbättrar deras hälsa, det är inte heller släckta lampor som gör att forskare och företag kan utveckla nya metoder för att bidra till att öka tillgången på rent vatten, sanitetsutrustning och mediciner mot sjukdomar. Lösningen på världens problem handlar i stället om att elektrifiera fattiga länder för att stimulera utbildning, tillväxt, bättre hälsa, minskad fattigdom, och renare miljö.

Men är det då inte bra att släcka ljuset en timme för att minska koldioxidutsläppen? Nja, inte ens om man tycker detta är "planetens ödesfråga" är Earth Hour någon bra idé. Saken är nämligen den att 99% av den svenska elproduktionen är koldioxidfri. Om man släcker lampan och i stället tänder stearinljus så bidrar man plötsligt till ökade utsläpp av koldioxid. Ett vanligt stearinljus (oftast tillverkat av paraffin som utvinns ur just olja) ger nästan lika mycket utsläpp som en vanlig gammaldags 60W-glödlampa som drivs med el från ett kolkraftverk. Och för att få samma ljusstyrka som glödlampan behövs 30 stearinljus!

Nej, det finns faktiskt inga vettiga argument alls för Earth Hour. För egen del har jag aldrig deltagit i Earth Hour och tänker inte göra det i år heller. Tvärtom tänder jag själv upp huset lite extra, och uppmanar alla andra att göra detsamma. Som en hyllning till den rena och utsläppsfria svenska elproduktionen, som en hyllning till den nytta elektrifieringen kan göra i fattiga länder, och inte minst som en påminnelse om att den el vi tar för given är en lyx som människor i andra delar av världen bara kan drömma om.

Låt inte mörkret lägra sig över vår civilisation och vår framtidstro - upplysning är mycket bättre!
Svenska ungdomar har en nyanserad bild av klimathoten

2013-03-21

I Svenska Dagbladet fanns häromdagen en debattartikel med rubriken "80 procent av Sveriges unga har klimatångest". Artikeln var undertecknad av bland annat Pär Holmgren (han som vill byta ekonomiskt system) och Håkan Wirtén, generalsekreterare i WWF.

När man läser artikeln slås man av hur felaktig rubriken är. Det visar sig nämligen att av de 1.000 ungdomar mellan 15 och 25 år som tillfrågats var det 25% som "får ont i magen eller känner sig olycklig när de tänker på klimatförändringarna" och drygt hälften som "tänker" på klimatförändringarna någon gång i veckan eller oftare. Det är alltså långt ifrån 80% av ungdomarna som har "klimatångest" som det påstås i rubriken. Med detta sagt tycker jag det är synnerligen allvarligt att svenska politiker och klimatdebattörer på mycket lösa grunder har skrämt upp 25% av de svenska ungdomarna så mycket att de mår dåligt!

Nu är det ju också så att som man frågar får man svar. Av de tillfrågade ungdomarna, där alltså 80% påstås ha "klimatångest" var det nämligen bara 38% som var villiga att offra en Thailandsresa för klimatets skull och 35% som kunde tänka sig att avstå från att shoppa kläder "för klimatets skull". Så var det med den ångesten. Mellan 65 och 70% av de svenska ungdomarna verkar ha en mer nyanserad bild av det påstådda klimathotet, och det stämmer med min egen bild. Många av de ungdomar jag träffar ute i skolor eller i andra sammanhang tycker att andra miljöfrågor, och då inte minst djurskyddsfrågor, är betydligt viktigare att diskutera än koldioxidutsläpp.

"Sveriges politiker, lyssna på de unga" avslutar debattörerna sitt inlägg. Jag tycker det låter som en bra idé. Kanske finns det hopp om en mer sansad klimatdebatt när dagens ungdomsgeneration växer upp?

För övrigt tycker jag svenska ungdomar ska resa ut i världen så mycket de bara kan. Uppleva andra kulturer och länder och se hur samhällsproblemen ser ut där. Ingen ung människa ska behöva känna att man gör något fel när man tar flyget till Afrika, Asien eller Amerika! Varför missunna svenska ungdomar att få flyga till andra länder när all världens klimatalarmister själva flyger runt jorden på alla sina lyxiga konferenser? Där de sedan predikar att alla vi andra måste sluta flyga för klimatets skull...
Hur gör vi det lockande för fler att frivilligt gå i pension lite senare?

2013-03-21

I dag orkar många inte jobba ända fram till pensionen och långsiktigt vet vi att vi alla kommer att behöva arbeta lite längre tid och gå senare i pension i takt med att meddellivslängden glädjande nog ökar. I dagens läge med stora ungdomskullar som kommit ut på arbetsmarknaden klarar vi att ersätta de som går i pension med ny arbetskraft, men om vi ser 5-10 år framåt kommer allt färre i arbetsför ålder att tvingas försörja allt fler. Läget är inte akut, och berör knappast dem som idag närmar sig pension, men på lite sikt måste vi få fler äldre att arbeta längre och gå senare i pension, och så ser det ut i hela västvärlden.

Från moderat sida vill vi inte tvinga fram en högre pensionsålder, men däremot vill vi ge morötter och på olika sätt underlätta för människor att i första hand orka arbeta fram till dagens pensionsålder och gärna arbeta lite längre än så. I detta debattinlägg i Markbladet denna vecka beskriver jag och min riksdagskollega Lars-Arne Staxäng några av de förslag vi har för att detta ska bli möjligt och mer lockande. Det är nu vi måste ta diskussionen för att de lagar och regler som behöver ändras är på plats i tid.


Fler morötter för att jobba längre och byta karriär mitt i livet

I Sverige är vi allt friskare och lever allt längre. Detta samtidigt som allt färre arbetstagare ska försörja allt fler äldre. För att säkra välfärden också i framtiden är det viktigt att de som vill och kan får möjligheter att stanna kvar längre på arbetsmarknaden.

I flera undersökningar framkommer att de faktorer som kan få människor att stanna kvar lite längre i arbetslivet är mer flexibel arbetstid och större ekonomiskt utbyte. Och vi ska komma ihåg att snittåldern för att gå i pension idag är runt 63,5 år. Moderaterna föreslår därför att det dubbla jobbskatteavdraget för människor över 65 år sänks till 64 år istället, vilket skulle ge upp till 2500 kronor extra i plånboken per månad. Detta skulle ge goda ekonomiska morötter för äldre att jobba vidare ett tag till.

Ett längre arbetsliv kräver också möjlighet att byta karriär senare i livet. Vi vill därför att åldergränserna för studiemedel från CSN ska höjas och vi vill förbättra möjligheterna till tjänstledighet för människor som vill prova ett nytt jobb.

Sammantaget skulle det ge människor fler morötter till både att jobba längre upp i åldern och att byta karriär mitt i livet.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän,
ledamot i Pensionsgruppen

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot Södra Älvsborg,
ledamot i Socialförsäkringsutredningen

Gillade verkligen Transports avd 46 detta?

2013-03-21

Efter debatten hos Transportarbetareförbundets Civila Flygpersonalens Fackförening skrev jag en hälsning till dem på deras Facebooksida med ett ganska rakt politiskt budskap. Vet inte riktigt hur jag ska tolka att de gillade det jag skrev...


Vem stal vår katalysator?

2013-03-20

I förrgår natt parkerade vi vår äldsta bil, en Toyota från 1997, vid Statoil i Hällingsjö och den stod kvar över natten. När min hustru hämtade bilen var det något som inte stämde, avgassystemet var kasst. Bara för hustrun att köra till verkstan för att byta. Men mekanikern blev aningen förbryllad när han hissade upp bilen, det visade sig att katalysatorn var borta! Någon hade helt enkelt hissat upp bilen och sågat loss katalysatorn och stulit den! Givetvis har vi polisanmält stölden men kostnaden för en ny katalysator ligger troligen under gränsen för självrisken, så det blir en trist utgift att betala.

Det var tydligen fjärde gången på kort tid som detta hänt på samma parkeringsplats, och vad vi förstår är detta en ny typ av stölder som pågår runt om i landet. Orsaken till stölderna är att katalysatorerna innehåller en dyr metall, palladium, som det råder brist på. Katalysatorstölder är alltså det nya efter alla kopparstölder, och troligen är det organiserade ligor som jobbar med detta. De måste rimligen vara minst två för att genomföra stölderna och ha med både domkrafter och skärbrännare för att genomföra stölderna snabbt och utan upptäckt.

Så se upp - ställ inte bilen över natten på mörka eller avskilda platser!
Slottssprinten

2013-03-20Dagens slottssprint gick ju sådär för de svenska deltagarna. Men det var ändå kul att se finalerna, som var det enda
jag hade möjlighet att följa på grund av att onsdagens omröstning i kammaren skedde samtidigt med kvalheaten.
I damfinalen fanns ingen svenska med och herrfinalen dominerades av familjen Northug. Inte nog med att Petter
vann, hans bror Tomas blev femma. Svenske Teodor Peterson som försvarade de svenska färgerna och blev fyra i finalen.Debatt hos Transportarbetareförbundet

2013-03-20

I dag har jag debatterat arbetsmarknadsfrågor och transportfrågor i en debatt på årsmötet för Transportarbetareförbundets avd 46, Civilia Flygpersonalens Fackförening. Mina meddebattörer var två, Partik Björk (S) och Lars Ohly (V). Lite politisk slagsida i debatten med andra ord. Dessutom är ju de flesta i dessa LO-fackliga sammanhang sympatisörer med S och V sedan modersmjölken och svåra att omvända. Men det är jag medveten om när jag antar dessa debatter hos LO-facken, och jag är rätt bra på att ta för mig i debatter och skäms verkligen inte för det Alliansen åstadkommit. Det är bara en utmaning att få chansen att ge en mer nyanserad bild av Moderaterna och Alliansen både när det gäller arbetsmarknadspolitik, arbetslöshet och annat. Jag har ju haft debatter både med Gruv12:an uppe i Norrbotten och Hotel och Restaurangfacket, så jag är ganska van vid tufft motstånd.

Både Lars Ohly och Patrick Björk är för övrigt mycket trevliga personer, även vi står ack så långt från varandra politiskt. Debatten må vara tuff, men sker alltid med respekt, och efteråt tar man gärna en kopp kaffe tillsammans. Jag kan för övrigt meddela att tågmästaren Lars Ohly faktiskt inte tog tåget till Märsta, utan körde bil. Jag vet för att jag fick lift med honom tillbaka till Stockholm.

För att bli lite allvarlig igen så är det faktiskt så att för Transportarbetareförbundets medlemmar vore en rödgrön regering inget mindre än en katastrof. MP och möjligen V vill stoppa allt inrikesflyg söder om Sundsvall, både S, V och MP vill införa nationella straffskatter på flyget, MP och troligen V vill lägga ned Bromma flygplats, alla tre vill höja disel och bensinskatterna och dessutom vill alla tre införa en kilometerskatt som slår hårt mot lastbilstransporter i hela landet. Jag begriper inte hur en enda medlem i Transport ens kan överväga att rösta på S, V eller MP.

Att Transport centralt låter partihänsyn gå före medlemmarnas intressen är ju dessutom välbekant. Men min finkänslighet förbjöd mig att angripa Transport högste ansvarige, ordföranden Lars Lindgren, man gör väl kanske inte så när man är inbjuden till en debatt. Men det hade ju annars varit frestande att påminna om mitt blogginlägg den 12 februari:

Som bekant säger delar av LO nej till en överenskommelse med näringslivet och regeringen om en särskild jobbpakt för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Nu vet vi vad en del av förklaringen är. En överenskommelse hade varit politiskt bra för regeringen. Därför säger Transport nej!Passande väder för morgondagens slottssprint

2013-03-19

I dag har man färdigställt skidspåren runt Stockholms Slott inför morgondagens slottssprint. Spåret går alldeles nedför våra fönster i moderaternas riksdagskansli, så utsikten är utmärkt.

Normalt brukar det vara vår i Stockholm när sprinten körs, men i år ligger snön över hela staden och i dag har det snöat ännu mera. I dag tränade en del åkare i spåret, och i morgon är det allvar. Sprinttävlingen sänds förresten direkt i morgon eftermiddag i TV.

Bilden: Gamla riksdagshuset rakt fram och till höger längre bort skymtas operan.I invandringsdebatten vägs varje ord på guldvåg

2013-03-19

Nu har jag läst hela citatet av vad vår migrationsminister Tobias Billström sa igår. ”Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda.”

I allt som rör invandring vägs varje ord på guldvåg av media och politiska motståndare på ett helt annat sätt än när det gäller andra frågor. Uppenbarligen ångrar Billström det ha sa i intervjun i Dagens Nyheter, och det är svårt att förstå varför han blandade in hårfärgen i sitt i övrigt viktiga resonemang. Tänk om han sagt så här i stället: ”Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är lika hjälpsamma.” Några små ord och hela uttalandet får en helt annan klang. Nu har Billström bett om ursäkt för att han uttryckte sig på ett dåligt sätt som gjorde att budskapet missförstods. Jag tycker alltid det är starkt när en politiker kan be om ursäkt och tycker en ursäkt ska respekteras.

Samtidigt tycker jag att Billströms uttalande fått helt orimliga proportioner. Jag förstår mycket väl vad Billström menade. Han ville beskriva att "gömda papperlösa" inte alltid lever hos välmenande snälla människor som tar hand om dem på ett generöst sätt. I stället lever många under helt andra förhållanden och utnyttjas av skrupelfria personer, inte sällan egna landsmän, som underbetald arbetskraft, till prostitution eller tvingas till tiggeri eller brottslighet. Billström har helt rätt i sak, och det är självklart det viktigaste, mycket viktigare än att han uttryckte sig på ett obetänksamt sätt när han försökte göra en liknelse som illustrerade problemet. Ordet blond är väl i dagens debattklimat närmast bannlyst i en debatt om invandring, framförallt när man ger den blonde positiva egenskaper till skillnad från andra. Självklart borde Billström insett att det han sa kunde - och medvetet skulle - missförståss av hans motståndare. Men samtidigt kan man ju tycka att de flesta borde förstå att hans uttalande i grunden handlade om en frustration över hur papperslösa människor luras att stanna kvar i Sverige under vidriga förhållanden i stället för att lämna landet frivilligt efter ett avslag på sin asylansökan. För egen del har jag väldigt svårt att se någon rasism i denna omtanke om dem som lever allra längst ned på stegen i vårt samhälle.

Billström hade alltså helt rätt i sak, men använde ett olämpligt ord. Det kan alla göra, även politiker. Utan varje jämförelse i övrigt läser jag min egen kommentar om denna fråga i BT idag och är denna gång inte helt nöjd. Jag menar naturligtvis inte att man "hänger" någon för ett uttalande utan "hänger ut" någon. Det är ett exempel på att intervjuer ofta går snabbt, man råkar missa ett ord eller säga fel i hastigheten - och så går det i tryck. Sådant får man helt enkelt leva med som politiker och hoppas att de som läser förstår trots att man själv tycker ett citat låter lite dumt.

Mitt eget förtroende för Billström är faktiskt stort, trots att han varit i blåsväder tidigare för vissa uttalanden. Jag vet att han har regeringens kanske mest otacksamma jobb, att hantera invandringspolitiken på ett balanserat sätt - klämd mellan de extrema som vill stoppa all invandring och de extrema som vill öppna de svenska gränserna helt. Vad Billström än säger så finns det de som vill missförstå, och oavsett vad han säger kommer alltid någon att kräva hans avgång. Men jag tvivlar på att någon annan skulle klara jobbet bättre, och inte minst tvivlar jag på att någon annan skulle orka med det kanske mest utskällda uppdraget i hela regeringen. Jag känner också Billström så väl personligen numera att jag vet att hans åsikter ligger så långt från rasism och främlingsfientlighet som man överhuvudtaget kan komma.
Motsägelsefulla signaler från väljarna

2013-03-19

I helgen kom tråkiga opinionssiffror från SIFO som visar att moderaterna och Alliansen tappat väljarstöd, och de flesta opinionsmätningar visar nu ett övertag för det man, lite märkligt, kallar "den rödgröna oppositionen". Den finns ju faktiskt inte, oppositionen består av fyra enskilda partier med vitt skilda åsikter om det mesta och som inte ens vill gå till val med en gemensam politik. Men oavsett vilket är det trist att inte Alliansen har majoritet i opinionsmätningarna. Jag tycker egentligen vi förtjänar det med tanke på hur bra den svenska regeringen tagit Sverige genom tre allvarliga globala kriser på fem år.

Dessa opinionssiffror för partierna presenterades kort tid efter en förtroendemätning från Ipsos i slutet av februari som visade att stödet för statsministern och de andra alliansledarna ökat, samtidigt som de minskat för alla oppositionens partiledare. Statsminister Reinfeldts försprång mot Stefan Löfvén (S) hade dessutom ökat påtagligt.

Och i går kom en förtroendemätning från SKOP som visar att 54 procent av svenskarna anser att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb, och det är bara 33% av svenskarna som tror att en "rödgrön regering" skulle göra ett bättre jobb än Alliansen.

För mig är det märkligt att delar av svenska folket verkar ha rekordstort stöd för statsministern, ett starkt förtroende för regeringens arbete och kraftigt misstror oppositionen. Ändå uttalar de sitt stöd för den opposition som de själva tycker är sämre. Det är svårt att tolka på annat sätt än som en protest, en signal till oss i Alliansen att det finns frågor som vi måste ta tag i och andra frågor där vi inte varit tillräckligt tydliga och pedagogiska och förklarat vår politik. Där har vi ett gemensamt ansvar, och tar vi det är jag övertygad om att alla de som tycker att Alliansen gör ett bra jobb och har den bäste statsministerkandidaten också kommer att rösta på oss 2014.
KTH-professor: Fler översvämningar beror inte på ökad nederbörd

2013-03-18

I går fanns en TT-artikel i Borås Tidning med rubriken "Vårfloden får vänta till vintern ger vika". Artikeln handlade om den osedvanligt sena och kalla våren som försenat vårfloden.

I slutet av artikeln kan man läsa följande klargörande om vad det är som leder till det ökande antalet översvämningar:

"I förra veckan flaggade forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för en generellt ökad risk för övervämningar.

Hydrologisk statistik mer än 100 år tillbaka i tiden visar hur förändringar i landskapet orsakat förändrade flöden. Det är framförallt våtmarker och liknande avrinningsområden som under årens lopp försvunnit på grund av utdikning till förmån för jordbruk.

Enligt professor Anders Wörman på KTH har man inte sett någon ökning under hela 1900-talet vad gäller nederbörd i södra Sverige som skulle kunna förklara de ökade flödena.

Klimatdebattören Pär Holmgren kräver "nytt ekonomiskt system"

2013-03-18

I lördags fanns en mycket tankeväckande artikel i Ulricehamns Tidning där den kände klimatdebattören och fd TV-meteorologen Pär Holmgren intervjuades om klimatfrågan.

Förutom att Holmgren vill att vi ska sluta flyga och sluta äta kött så kräver han i artikeln också "ett nytt ekonomiskt system". Det är inte första gången vi hör extrema klimatdebattörer förespråka olika former av "ny ekonomisk världsordning", "global beskattning" "världsregering" eller "ett nytt ekonomiskt system" för att kunna "lösa klimathotet". Men det är lika skrämmande varje gång man hör ytterkantsvänstern och den extrema grenen av miljörörelsen försöka legitimera marknadsekonomins och tillväxtens avskaffande med klimathotet som argument. Det finns all anledning för oss som vill föra en sansad och logisk debatt om miljö- och klimatfrågor att vara ytterst vaksamma.
Klarspråk om asylrätten från statsministern i Agenda

2013-03-17

Fredrik Reinfeldt var befriande tydlig i Agenda i kväll, bland annat när det gäller asylprocessen och avvisning av personer som nekats uppehållstillstånd. Sammanfattningsvis sa vår statsminister att Sverige har Europas mest generösa asylregler men att inget parti driver linjen att vi ska ha helt fri invandring. Och då måste man också klara av att stå upp för att den som nekas asyl eller uppehållstillstånd också ska lämna landet. Statsministern lade till att den som inte stödjer detta i praktiken förespråkar helt fri invandring och då också måste förklara hur det ska gå att kombinera detta med fulla sociala rättigheter i vårt svenska välfärdssamhälle.

Vad gäller polisens arbetsmetoder menade statsministern att det inte är hans sak att ha synpunkter på, men att polisen ju själva lyssnat på kritiken och sagt att de framöver avstår från vissa av de metoder de tidigare använt. Men regeringen har samtidigt varit tydlig - den som inte beviljas asyl ska lämna landet, och det är en prioriterad fråga för polisen att verkställa detta på lämpligt sätt. I annat fall rasar hela asylsystemet samman.

I dag finns en mycket läsvärd debattartikel på Newsmill på samma tema. Det är min tidigare moderate riksdagskollega Helena Riviére, som jag arbetade en hel del tillsammans med i socialförsäkringsutskottet förra mandatperioden, som skriver om hur diskussionen om Reva har spårat ur helt. Hon pekar på hur fel demonstranterna mot Reva landar i sin argumentation när de i praktiken kräver att alla som vill ska få stanna i Sverige, oavsett om de har asylskäl eller inte. Helena Riviére har givetvis rätt. Hur skulle det fungera om alla människor från alla fattiga hörn i världen skulle söka sig till Sverige och beviljas uppehållstillstånd av rent ekonomiska skäl, och sedan få full försörjning av ett socialförsäkringssystem som finansieras av knappt 5 miljoner förvärvsarbetande svenskar?

Den generösa svenska asylrätten bygger som i de flesta andra länder på att man flyr från krig eller förföljelse. Den linjen säger också alla partier officiellt att de stödjer. Asylrätten innebär däremot inte att alla som är sjuka eller fattiga eller arbetslösa har rätt att få stanna i Sverige och bli försörjda av de svenska skattebetalarna. Och vad jag vet finns det inget land i världen som anser sig ha råd med ett så generöst system.
Knappast politiskt möjligt att avskaffa värnskatten

2013-03-16

Jag ogillar värnskatten! Jag har också motionerat flera gånger om att avskaffa den, senast 2010. Värnskatten är sannolikt skadlig för svensk ekonomi och är en straffskatt på utbildning. Värnskatten är dessutom "omoralisk", såtillvida att den infördes som en "tillfällig" skatt 1995 av en s-regering, med löftet att just vara tillfällig. Sådana löften borde hållas. En tillfällig extra skattehöjning som skulle gälla under en begränsad tid borde givetvis också vara tillfällig. Skatten ger dessutom mycket lite till statskassan så den har mer symbolisk än ekonomiskt betydelse.

Men de senaste åren har jag insett att det inte alls är så enkelt. Eftersom Socialdemokraterna inte vågade avskaffa den "tillfälliga" skatten som man lovat blev den kvar under hela deras regeringsinnehav och "permanentades" i folks medvetande. När Alliansen tillträdde 2006 var det viktigaste att sänka skatten för vanligt folk med låga eller normala inkomster, det var det som var viktigast för att få fler i arbete. Värnskatten fick vänta. Och med dagens medialogik och en politisk opposition som odlar bilden av att varje skattesänkning är orättvis för att någon får mer än någon annan så är min bedömning att det är närmast omöjligt för en svensk regering - oavsett politisk färg - att avskaffa värnskatten. Finansminister Anders Borg beskrev saken ganska träffande på moderaternas Sverigemöte i går:

”Skulle ni känna er trygga med att stå vid valstugan nästa sommar, se väljaren i ögonen och säga att vi har tänkt att bankdirektören ska få 40 000 kronor mer i månaden att leva på när sjuksköterskan får nöja sig med 400 kronor?” undrade han. Och precis där ligger problemet. I samma stund som Alliansen skulle ta beslut om att avskaffa värnskatten skulle tidningarna fyllas med tabeller som visade hur mycket mer en bankdirektör fick i skattesänkning jämfört med vanligt folk. Att det i själva verket handlar om att dessa höginkomsttagare äntligen skulle slippa betala en extra skatt ända sedan 1995, en skatt som politikerna lovade skulle vara tillfällig och som alla andra sluppit, skulle ingen nämna. Att gå till val på sänkt värnskatt vore närmast politisk självmord i det debattklimat som råder.

Alliansens linje att begräna den statliga skatten genom att flytta upp brytpunkten (den gräns där man tvingas betala statlig skatt) är en mycket bättre väg att gå. Det är ganska lätt att argumentera för att de med inte så väldigt höga inkomster ska slippa betala statlig skatt. Dessa skattesänkningar gynnar betydligt fler, men sänker också skatten lite för alla dem som betalar statlig skatt (inklusive dem som betalar värnskatt). Med en fortsättning på denna politik blir inte heller frågan om värnskattens avskaffande lika viktig.

Till de moderater och andra allianspolitiker som har frågan om värnskatten överst på dagordningen vill jag ställa frågan om de verkligen tycker den frågan är så viktig att den är värd att offra regeringsmakten för? Det tycker inte jag.
Var det svenska försvaret verkligen bättre förr?

2013-03-16

Jag läser i tidningen att några välkända moderata försvarsdebattörer som hela tiden varit kritiska mot omläggningen av försvarspolitiken upprepar samma kritik till media under moderaternas Sverigedagar i Karlstad. Ganska väntat. Men frågan är om försvaret verkligen var effektivare förr?

Jag gjorde själv en ganska lång värnpliktstjänstgöring i början av 1980-talet, 13,5 månad på plutonsbefälskolan på S2 i Karlsborg. Vi fick lära oss mycket om den svenska övergripande taktiken och utan att röja några försvarshemligheter var det bara hot från öster som fanns med i bilden. Den svenska taktiken var att ägna sig åt fördröjningsstrid så att "andra" (läs Nato) kunde komma till vår undsättning. Jag minns att man talade om att vi maximalt kunde tänkas hålla ut i två veckor efter ett anfall av "ryssen". Fast jag är tveksam om vi ens skulle klarat det, inte när man såg hur illa genomtänkt mycket var och hur många om och men som måste fungera och hur mycket tur som krävdes för att alla soldater och all materiel skulle kunna transporteras kors och tvärs över landet vid en mobilisering. I stort sett ingen soldat, vare sig värnpliktiga eller befäl, hade den minsta stridsvana, och de meniga soldaterna hade mycket kort utbildningstid, så kort att jag undrar vad man skulle kunnat använda dem till i ett skarpt läge. De usla vapen vi hade gjorde inte saken bättre. De gamla kpistar vi utrustats med var så ineffektiva att vi ibland skojade om att det nog var enklare att slå ihjäl fienden med bössan.

Jag tillhör dessutom dem som efter värnplikten, under slutet av 1980- och början av 1990-talet deltog som värnpliktigt befäl i två stora repövningar i fullskalemodell och därtill flera särskilda befälsövningar, och detta gav mig ganska god inblick i hur försvaret fungerade - eller snarade hur det inte fungerade.

I dag väcker det stor uppmärksamhet när svenska folket hör att vi antagligen bara skulle kunna hålla ut en vecka idag om vi skulle anfallas av främmande makt. Fast frågan är om det är så mycket sämre än det var i början av 1980-talet när vi hade en ganska stor värnpliktsarme? Den stora skillnaden är nog att det inte talades så mycket offentligt om saken på den tiden.

Sverige är ett litet land och vi skulle naturligtvis aldrig att kunna försvara oss själva någon längre tid mot ett kraftfullt väpnat angrepp från ett större land eller allians av länder. Vi kommer alltid att vara beroende av samverkan med andra, precis som det alltid har varit. Genom att ha något att erbjuda andra - tex ett starkt flygvapen som kan verka över stora ytor - kan vi förhoppningsvis få annan hjälp i utbyte. Därför är satsningen på uppgradering av JAS-planen faktiskt en viktig pusselbit för det svenska försvaret, precis som omvandlingen från en stor men väldigt inneffektiv värnpliktsarme till ett mindre men betydligt vassare försvar med ett antal soldater som skaffat sig stridserfarenhet från andra länder.

Sedan kan vi alltid diskutera hur stor budget försvaret ska ha och om det behövs mer pengar i framtiden. Men där måste man rimligen avvakta försvarsberedningens arbete.
Regeringen skär inte ned på försvaret

2013-03-15

De senaste dagarna har jag fått en del synpunkter på regeringens besked att försvarsmakten måste se till att få koll på sina personalkostnader. Detta har av vissa tolkats som ännu en besparing på försvaret, men det är inte korrekt.

Inför beslutet om det nya försvaret 2009 redogjorde Försvarsmakten för sina personalbehov. Huvuddelen av soldaterna i det nya försvaret ska vara tidvis tjänstgörande och ska, i likhet med reservofficerarna, ha sin huvudsakliga sysselsättning i det civila. Försvarsmakten föreslog också att utrymme för de nya personalkategorierna (gruppchefer, soldater, sjömän och specialistofficerare) skulle skapas genom omstrukturering i personalen, inom ramen för tillgänglig ekonomi.

Enligt Försvarsmaktens nuvarande planering kommer, trots riksdagens beslut, heltidsanställda officerare och civila att stå för nästan 80 procent av lönekostnaderna i Försvarsmakten. Tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare kommer stå för endast fyra procent av de totala lönekostnaderna. Om denna utveckling fortsätter med ökande lönekostnader för officerare och civila skapas risker för undanträngning av soldater och sjömän. Därtill tillför tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare viktig civil kompetens och bidrar till försvarets folkförankring.

Häromdagen gav regeringen därför Försvarsmakten i uppdrag att planera på ett sätt som bättre avspeglar riksdagsbeslutet; att öka andelen tidvis tjänstgörande och minska andelen heltidsanställda officerare och civilanställda. Från och med 2019 ska Försvarsmaktens totala årliga lönekostnad på detta sätt bli 500 miljoner lägre jämfört med den planering som Försvarsmakten redovisat i budgetunderlaget för 2014. Senast den 26 augusti ska Försvarsmakten redovisa sin planering för att genomföra dessa åtgärder för regeringen. Genom att bättre svara upp mot riksdagens inriktning, och därmed också Försvarsmaktens ursprungliga planering för det nya försvaret, kan större delen av den befarade kostnadsökningen från 2019 undvikas.

Regeringens beslut innebär alltså inte att Försvarsmaktens anslag minskas, och handlar inte om en nedskärning på försvaret utan om en omfördelning av kostnader. Med färre heltidsanställda blir det helt enkelt utrymme för betydligt fler tidvis tjänstgörande soldater för samma kostnad.
Nya jordbruksstolligheter i EU

2013-03-14

I går hade Christofer Fjellner, moderat europaparlamentariker, en mycket tänkvärd debattartikel i Expressen där han berättar om EU-parlamentets kommande omröstning om EU:s jordbrukspolitik. Fjellner konstaterar att EU:s jordbrukspolitik med det liggande förslaget går från att vara dålig till att bli katastrofal.

* Man vill återinföra protektionismen genom att återinföra importkvoter på socker, vilket kommer att driva upp sockerpriset inom EU och göra maten dyrare. Allt för att gynna sockerbetsodlare i Europa.
* Man vill återinföra stödet till tobaksodlingen i EU - samtidigt som man straffbeskattar tobaksprodukter.
* Man vill införa ett "räddningspaket" för jordbruket i Europa för att rädda en jordbrukare om skörden slår fel. En vacker tanke - men som kan leda ordentligt fel. I stället för att odla långsiktigt och hållbart skulle en jordbrukare kunna köra slut på näringen i åkern och sedan ta del av subventioner när skörden slår fel.

Det är bara att konstatera att det är som Christofer Fjellner skriver - alla kritiserar jordbrukspolitiken och jordbrukssubventionerna, men när det kommer till omröstning går ändå förslagen igenom utan debatt. Och konsumenter och skattebetalare i EU får betala.

I kväll hade jag kontakt med Christofer Fjellner via twitter, och han bekräftade att EU-parlamentet röstade igenom inte bara de tre dåliga förslagen ovan utan "femtioelva dumheter till" som han uttryckte saken. För egen del är jag glad att det finns några svenska parlamentariker som ifrågasätter dumheter inom EU. Christofer Fjellner är en av dem.
Varför vill (S) tillbaka till en dålig sjukförsäkring?

2013-03-14

I dag ställer jag och Gunnar Axén, ordförande i Socialförsäkringsutskottet och Socialförsäkringsutredningen frågan till våra Socialdemokratiska motståndare i ett debattinlägg i Borås Tidning:

Varför vill (S) tillbaka till en dålig sjukförsäkring?

Tidsgränserna ska bort, ersättningsnivåerna ska upp. En återgång till det gamla. Hur kommer det sig att S är så historielöst?

Idag är 170 000 färre förtidspensionerade jämfört med 2006. Antalet kvinnor som varit sjukskrivna ett år eller längre har mer än halverats. Människor har fått egen försörjning och bättre självförtroende. När Arbetsförmedlingen frågade de personer som fått arbetslivsinriktad rehabilitering efter att ha lämnat sjukförsäkringen visade det sig att de allra flesta mycket nöjda med den hjälp de fått. Ändå fortsätter S sin nostalgiska vurm för den gamla sjukförsäkringen som ingen – inte ens den gamla S-regeringen – var nöjd med när det begav sig.

S skrämmer människor genom att prata om privata sjukförsäkringar som alla inte får teckna eller måste betala höga premier för. Det är ett fult trick att beskriva avtalsförsäkringar som ingåtts mellan arbetsgivare och fackförbund sedan decennier i Sverige på det sättet. Nio av tio anställda omfattas av avtalsförsäkringar som tillsammans med den statliga sjukförsäkringen ger omkring 90 procent av inkomsten för stora grupper.

Det är enkelt att lova allt åt alla när man inte längre behöver ta konsekvenserna av sin politik. Vi prioriterar resurser på välfärdens tjänster, exempelvis sjukvård och rehabilitering som hjälper människor tillbaka till jobbet, framför statliga transfereringar för högavlönade.

Gunnar Axén (M)
ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot Södra Älvsborg/Sjuhärad

Votering

2013-03-14Bilder från gårdagens votering, en del av vår vardag i riksdagen. Voteringen tog ungefär en timme och Alliansen vann alla omröstningar.I ett ärende rörande arbetsmarknadspolitiken ställdes Alliansens linje mot fyra olika motförslag från oppositionspartierna. Kändes lite märkligt att så tydligt se oppositionens splittring i en så central fråga. När alla oppositionspartier har olika förslag måste talmannen först ställa de olika förslagen mot varandra och utse motförslag i huvudvoteringen. I en av dessa förberedande voteringar blev det 20-20, dvs Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet fick lika många röster (övriga avstod i denna förberedande votering). Följden av lika röstetal blir att lottning måste ske framme hos talmannen, som kallar fram två observatörer och en lottdragare. Två lotter finns - ja eller nej. Lite mycket pyssel kan man tycka, med tanke på att det förslag som segarde sedan röstades bort på vägen mot huvudvoteringen.


Värre kvicksilverutsläpp än väntat till följd av glödlampsförbudet

2013-03-13

I dag avslog riksdagen två av mina motioner. Det gällde Motion 2012/13:Mj440, "Införande av pantsystem för batterier" och Motion 2012/13:Mj434, "Införande av pantsystem för lågenergilampor". Jag beklagar att Miljö- och Jordbruksutskottet inte tycker det är en väg att pröva.

Faktum är nämligen att införandet av lågenergilampor blivit ett betydligt värre miljöhot än vad ens vi som var kritiska kunde befara. I Miljö- och Jordbruksutskottets konstaterar att det varje år i Sverige felaktigt kastas 200.000 (!) lågenergilampor innehållande kvicksilver i glasåtervinningen. Kvicksilver har en otrevlig förmåga att leta sig ut i naturen och hur mycket kvicksilver som på detta sätt redan runnit ut i mark eller vatten från våra återvinningsstationer kan man bara gissa. Detta var exakt det jag varnade för redan när EU tog sitt beslut som Sverige var tvunget att införliva i vår lagstiftning. Så här skrev jag exempelvis i ett blogginlägg den 21 april 2012:

Logiken brister när det gäller Sveriges kamp mot kvicksilver

I dag går miljöminister Lena Ek(C) ut och förklarar att Sverige ska ta strid mot ett färskt EU-beslut som tillåter kvicksilver i vissa mätinstrument. "Jag är faktiskt otroligt irriterad över detta. Vi driver globala förhandlingar där Sverige är väldigt aktiv, med stöd av EU-kommissionen, för att fasa ut kvicksilver överhuvudtaget i hela världen. Eftersom det är ett väldigt farlig miljögift", säger Lena Ek till Sveriges Radio.

På sin websida skriver Dagens Eko att i Sverige är kvicksilver totalt förbjudet sedan 2009 och vad gäller termometrar och andra mätinstrument har utfasningen hållit på sedan 1990-talet. Nu håller resten av EU på att skärpa sina regler kring kvicksilver men Belgien blockerar kvicksilverförbud i vissa professionella mätinstrument, till exempel ett som mäter porstorlek i bland annat papper. Det här innebär att Sverige nu egentligen behöver öppna sin marknad för några enstaka produkter som innehåller kvicksilver. Men svenska regeringen vill inte ge sig och enligt Lena Ek överväger Sverige att kräva ett nationellt undantag genom EU:s så kallade miljögaranti. "Vi kommer i Sverige att stå fast vid vårt förbud och så får vi ta konflikten med kommissionen", säger Lena Ek.

Man kan ju inte annat än hålla med om att vi inte ska återinföra kvicksilver i produkter när vi en gång lyckats avskaffa det. I den delen håller jag med vår miljöminister. Men det ologiska i denna fråga är att Sverige redan har ett undantag när det gäller kvicksilver, och det är i våra lågenergilampor! I takt med att våra gamla vanliga - kvicksilverfria - glödlampor förbjudits ersätts de främst med lågenergilampor med kvicksilverinnehåll.

När Sverige införde kvicksilverförbudet 2009 frågade jag vår dåvarande miljöminister, Anderas Carlgren (C), vid ett tillfälle hur Sverige kunde driva igenom ett kvicksilverförbud samtidigt som vi med öppna ögon ökade kvicksilver- förbrukningen och sannolikt kvicksilverläckaget till naturen genom att ersätta glödlampor med kvicksilverlampor. Hans svar då var, om jag minns rätt, ungefär att glödlampsförbudet skulle minska elförbrukningen och att det var en viktig klimatfråga och därmed vägde tyngre än kampen mot kvicksilver.

Jag skrev flera blogginlägg under 2009 om hur illa kvicksilverförbudet gick ihop med EU-förbudet mot vanliga glödlampor. Läs i bloggarkivet, exempelvis 2009-06-15, 2009-06-12 (2 inlägg) samt 2009-01-28. Tyvärr var det ingen alls som lyssnade då, men det var då vi borde tagit striden om vi skulle minskat kvicksilverutsläppen i naturen! Och med tanke på mängden kvicksilverlampor som varje år sannolikt krossas i hushållen, på återvinningsstationerna och under transport, varvid kvicksilvret når vår natur och vårt grundvatten, så kan man ju fråga sig varför inte kampen mot kvicksilverlampor är lika viktig som kampen mot några mätinstrument innehållande kvicksilver? Och varför tog inte Lena Ek kampen mot glödlampsförbundet under sin tid som ledamot av EU-parlamentet?

Det är bara att konstatera att dagens miljöpolitik inte är helt logisk, och det gäller tyvärr även Alliansregeringen emellanåt. Men samtidigt är det givetvis så att allt skulle vara tio gånger värre om Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade något att säga till om. Klimatfrågan fördunklar tyvärr omdömet hos många politiker, inte minst i EU, och gör att andra viktiga miljöfrågor hamnar i bakgrunden. Kampen mot kvicksilver är bara ett exempel i raden".


Så skrev jag alltså på bloggen från 2009 och framåt. I dag kan jag konstatera att det blev betydligt värre effekter av glödlampsförbudet än jag trodde. Avsikten med EU:s glödlampsförbud var att minska elförbrukningen, som en del i EU:s "klimatpolitik". Men förbudet mot de gamla glödlamporna medför alltså ett nytt stort miljöhot, enligt min mening mycket värre än de eventuella miljöfördelar vi kan få genom något minskad elförbrukning. Kvicksilver är så giftigt att Sverige tagit förbud mot detta ämne i alla andra sammanhang - utom just lågenergilampor. Glödlampsförbudet är ännu ett exempel i raden på hur ogenomtänkt klimatpolitik kan medföra nya allvarliga miljöproblem, i detta fall risk för kraftigt ökande kvicksilverutsläpp.
Min motion om onödiga förpackningar fick viss framgång i riksdagen

2013-03-13

I dag hade jag viss framgång med en av mina riksdagsmotioner, nämligen Motion 2012/13:MJ439 om Initiativ för att minska mängden onödiga förpackningar. I motionen skriver jag följande:

"Avfallsberget växer och stora resurser går åt för tillverkning av onödiga förpackningar. Skjortor, elektronik, hushållsprodukter eller godis, listan på produkter med ett flertal onödiga lager förpackningar kan göras lång. Förpackningarna höjer priset på varan och efterfrågas troligen sällan av konsumenten, som i stället måste ta hand om avfallet. Det behövs ett politiskt initiativ till överläggningar med berörda branscher så att man systematiskt kan minska mängden onödiga förpackningar. Det är viktigt för miljön, energihushållningen och ett effektivt resursutnyttjande."

Miljö- och Jordbruksutskottet konstaterar att den av regeringen tillsatta Avfallsutredningen nyligen lämnade sitt betänkande, och att regeringen just nu ser över producentansvaret för utformningen av förpackningar. Samtidigt pågår arbetet med ett avfallsförebyggande program där frågan om förpackningar enligt Avfallsutredningen bör kunna behandlas. "Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottet att motion 2012/13:MJ439 (M) lämnas utan vidare åtgärd", och det blev också riksdagens beslut. Mycket närmare ett tillstrykande av en motion är det svårt att komma, och jag tycker det är bra om man - utan förbud och liknande - kan få branschen att frivilligt minska mängden onödiga och ibland dubbla eller tredubbla förpackningar. Det vore en verkligt bra miljöåtgärd att minska ett slöseri som ingen efterfrågar.
Turkiets president på besök i riksdagen

2013-03-13Turkiets president, Abdullah Gül, är ju på officiellt statsbesök i Sverige denna vecka, och i dag besökte han riksdagen och höll ett längre tal till en fullsatt förstakammarsal i gamla riksdagshuset, där han bland annat knöt an till historiska band mellan Sverige och Turkiet. Redan på 1600-talet slöts de första handelsavtalen mellan Sverige och Turkiet. På vänstra bilden gör presidenten entré tillsammans med riksdagens talman Per Westerberg (M). President Gül fick också svara på frågor från riksdagen, och det handlade mycket om mänskliga rättigheter, skyddet för minoriteter i Turkiet, och då särskilt Syrianska och Kurdiska minriteter, och så givetvis Turkiets förhandlingar med EU om ett framtida medlemskap.

President Gül har ett väldigt avväpnande sätt när det gäller kritiska frågor och nämner gärna att Turkiet är på rätt väg och att den nya konstitutionen som man just nu arbetar med kommer att leda vidare mot ökad demokrati och stärkta mänskliga rättigheter. Jag hoppas han har rätt. Turkiet har uppenbarligen stora brister när det gäller just mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och pressfrihet. Men för egen del tror jag att kontakter på alla nivåer mellan våra länder är bästa sättet att påverka utvecklingen positivt. Inte minst kan ökad handel och turism från Sverige vara ett bra sätt att sprida demokratiska värderingar.I salen fanns, förutom en stor turkisk delegation, representanter för regeringen. Jag passade på att ta några bilder på vår twittrande utrikesminister Carl Bildt en stund före president Güls ankomst. På högra bilden i samtal med biståndsminister Gunilla Carlsson (M).
1970-talets klimatlarm: Utsläppen kommer att orsaka en ny istid!

2013-03-13

Detta är den fjärde riktigt kalla vintern i rad, och vi har just nu en osedvanligt kall mars månad i hela norra Europa, där det var minus 21 grader i Stockholm häromdagen. Enligt SMHI är det bara någon grad från rekordkyla för mars månad i södra halvan av Sverige. Faktum är att till och med en del flyttfåglar som kommit till Sverige de senaste veckorna har vänt tillbaka söderut igen på grund av den ovanliga kylan enligt Sveriges Ornitologiska Förening. Kylan väcker en del muntra kommentarer som "vart tog den globala uppvärmningen vägen" eller "nu skulle det inte vara fel med en lagom klimatförändring". Ovanligt kallt är det också i resten av Europa, där bland annat en ovanlig snöstorm i går lamslog delar av Frankrike och Belgien, där det annars borde var vår så här års.

Nu vet förståss alla insatta att ovanliga temperaturer för årstiden inte utgör några bevis i klimatdebatten överhuvudtaget utan bara handlar om vädervariationer. Betydligt mer intressant för klimatdebatten är naturligtvis att den globala temperaturen inte ökat alls på 16 år trots rekordhöga koncentrationer av koldioxid i atmosfären.

Men hur kallt den nu än är så har det funnits prognoser om värre. Mycket värre! Den senaste tiden har jag roat mig med att följa upp ett tips jag fick om tidigare dramtiska klimathot. Det intressanta är att under hela tio år, från 1970 till 1979, var det ett helt annat klimathot som sysselsatte forskare och media, nämligen en nära förestående istid. Så här såg exempelvis omslagen ut till tidskriften TIME i januari respektive april 1977.

På en nätsida som heter Popular Technology har man samlat inte mindre än 100 inscannade vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar och TV-inslag från denna period, där ett stort antal vetenskapsmän och även politiker var helt övertygade om att människans utsläpp av luftföro- reningar skulle medföra en snabbt sjunkande temperatur och en nära förestående istid. 100 artiklar och nyhetsinslag låter kanske inte så mycket, men detta var före internet. Allt som skrevs publicerades i befintliga pappersmedier och allt finns inte kvar för eftervärlden.

Ett bärande tema i de artiklar jag läst via länkarna handlar mycket om människans sätt att leva och att vi släpper ut för mycket föroreningar i luften. I flera artiklar förs även tankar fram om straffbeskattning av utsläpp för att bromsa istiden.

Extra intressant är dessutom att det bland 1970-talets övertygade "istidsalarmister" fanns personer som idag är tongivande i dagens klimatdebatt, exempelvis Al Gore som på 1970-talet aktivt stödde teorierna om en ny istid. Han har minst sagt gjort en helomvändning sedan dess.

"Istidsalarmisterna" hade uppenbarligen fel när de hävdade att mänskliga utsläpp skulle orsaka en snabb nedkylning av jorden. Frågan är hur det är med dagens klimatdebattörer som hävdar att mänskliga koldioxidutsläpp snabbt och dramatiskt kommer öka jordens temperatur?
Dokumentärfilm om ofriheten i Kina

2013-03-12

I dag har jag sett den prisbelönta dokumentärfilmen "The Courage to Believe" om övergrepp och politisk förföljelse i Kina. Det blev ockå ett efterföljande samtal med personerna bakom filmen och inte minst en av huvudpersonerna i filmen, Jennifer Zeng, som berättad eom sina egna erfarenheter från Kinas "omskolning" av oliktänkande. Vi fick också höra om den fristående NTD Television som drivs från USA och som sänder ocensurerade nyheter via parabol till Kina, nyheter som uppskattningsvis följs av många miljoner kineser, och om den ocensurerade internetkanal som miljoner kineser använder dagligen, och som man kan komma åt tack vare en mjukvara som gör att man kan bryta igenom regimens "Stora Brandvägg".

Utdrag om filmen går att se via www.freechinamovie.com, och jag rekommenderar den för den som vill veta lite mer vad som pågår bakom kulisserna i det utåt sett välmående Kina. Det handlar om brutal omskolning av oliktänkande, ofta inkluderande tortyr och tvångsarbete och till och med organiserat mord av oliktänkande där man sedan säljer deras organ på världmarknaden för höga summor. Och givetvis en hård censur av information och starkt begränsad yttrandefrihet som alltså drabbar 1/5 av jordens befolkning!
Varför slarvar skolorna bort 5% av undervisningstiden?

2013-03-12

Ibland hörs röster om att förlänga terminerna, korta ned sommarlovet eller ha fler lektioner varje vecka. Jag tycker man borde ha fokus på en annan fråga, nämligen varför så många skolor slarvar bort så mycket av undervisningstiden på ingenting. Jag tänker på slutet av terminerna, där man alltför ofta inte gör i stort sett någonting på lektionerna den sista veckan (eller ibland veckorna) före avslutningen. Man brukar säga till eleverna att "betygen är redan satta". Lektioner ställs ibland in eller består av TV-tittande, filmvisning eller håltimmar.

Ett normalt läsår består av ca 37 veckor (loven borträknade). Om två av dessa veckor (en vecka höst och vår) inte används till undervisning slarvar man bort över 5% av undervisningstiden. Jag tycker att man i stället kunde använda den sista veckan varje termin för repetition, extra stöd i något ämne till dem som behöver, eller kanske en extra fördjupning för övriga? Eller varför inte starta med nästa termins kurser? Man kunde också överväga att undervisa i något ämne som ligger utanför läroplanen, men som eleverna ändå kan ha nytta av, exempelvis mer om privatekonomi, körkortsteori eller något annat. Att ta vara på de sista veckorna på terminerna är ett enkelt sätt att utöka undervisningstiden utan att öka längden på skoldagarna eller antalet skoldagar för eleverna.
Moderaterna och Lärarnas Riksförbund överens om skolförslag

2013-03-11

Moderaterna har tillsammans med Lärarnas Riksförbund enats om tre nya förslag för skolpolitiken, som man presenterade tillsammans i TV4:s Nyheterna i kväll. Förslagen handlar om mer lärarledd undervisningstid, stadieindelad timplan och mindre läraradministration.

Förslagen var några av de åtgärder som den moderata arbetsgruppen för utbildningsfrågor presenterade nyligen och som förhoppningsvis blir moderaternas nya utbildningspolitik. Det känns givetvis bra att vara överens med ett av de stora lärarfackförbunden om dessa förslag.
Moderata förslag för ökat byggande

2013-03-11

Alliansen har sänkt boendeskatterna, reformerat reglerna för hyressättning och gjort det mer lönsamt att hyra ut i andra hand. Vi har också förbättrat bostadstilläggen för både pensionärer och barnfamiljer. Våren 2011 trädde också en ny plan- och bygglag i kraft. Allt detta är mycket viktiga förbättringar.

Men trots detta har Sverige ett stort problem med att det byggs för lite, både bostadsrätter, ägarlägenheter, hyresrätter och villor. Allra värst är kanske problemet att det byggs så lite hyresrätter. Hyresrätten är särskilt viktig för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och för att säkra boendemöjligheter för alla. Många människor har inte möjlighet att skuldsätta sig för att bo. För att kunna flytta till jobb eller studier behövs också hyresrättens flexibilitet. Min egen syn på detta är att vi gjort det så dyrt och krångligt att bygga genom en massa detaljregler, och att hyresregleringen gör det närmast omöjligt att bygga hyresrätter eftersom det är svårt att få ta ut den hyra som behövs för att bygget ska gå ihop ekonomiskt.

Moderaternas arbetsgrupp för ekonomi och sysselsättning föreslår idag flera riktigt bra saker för att öka byggandet;

Korta byggprocessen. Vi vill bland annat pröva förslag för att påskynda plan- och byggprocesser, införa ett förenklat planförfarande för förtätning av bebyggelse och införa sanktioner då tidsgränsen för bygglov överskrids.

Minska byggkostnaderna genom minskad detaljreglering och ökad konkurrens. De standardkrav som ställs vid nybyggnation måste prövas mot behovet av att bygga fler bostäder. Bostäder ska hålla hög kvalitet, men många av dagens krav gör det svårt att bygga billigare bostäder för till exempel studenter. Antalet kommunala särkrav bör också begränsas, bland annat har användandet av parkeringsnormer fördyrat byggandet.

Gör det mer lönsamt att bygga och enklare att hyra ut. Vi välkomnar en inriktning där skatten på att bygga och bo totalt sett sänks. Möjligheten att finansiera nybyggnation av hyresrätter bör också stärkas genom att öka antalet år som presumtionshyra (friare hyressättning) kan tillämpas. Genom en sådan modell påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som det blir mer lönsamt att bygga nytt. För att göra andrahandsmarknaden större, tryggare och mer transparent och för att motverka fusk, eller att människors behov av en bostad utnyttjas, vill vi fortsatt begränsa bostadsrättsföreningarnas möjlighet att utan skäl förhindra andrahandsuthyrning.
En bra dag för Europas djur och djurvänner

2013-03-11

Från och med idag får kosmetiska produkter som i någon form testats på djur inte längre säljas i EU!

Kommissionen har idag antagit ett meddelande som bekräftar att man håller fast vid den tidsfrist som rådet och parlamentet fastställde 2003. Bakgrunden är att EU genom ett EU-direktiv 2003 införde bestämmelser om djurförsök i kosmetikadirektivet, och det är sedan 2004 förbjudet i unionen att testa kosmetiska produkter på djur och sedan 2009 att testa kosmetiska ingredienser. Sedan mars 2009 är det också förbjudet att sälja kosmetiska produkter i EU som innehåller ingredienser som har testats på djur. För de mest komplexa hälsoeffekterna hos människor (toxicitet vid upprepad dos, inklusive sensibilisering och cancerogenicitet, samt reproduktionstoxicitet och toxikokinetik) gjordes ett undantag fram till den 11 mars 2013. Men denna tidsfrist kommer alltså inte att förlängas, och de produkter som testats på djur kommer därför inte att få säljas i EU från och med idag.

EU har bidragit till den positiva utvecklingen, bland annat genom sin storsatsning på forskning om alternativa metoder. Kommissionen anslog ca 238 miljoner euro under 2007–2011 för denna forskning, och kosmetikabranschen bidrar också, bl.a. genom att samfinansiera forskningsinitiativet SEURAT1 med 25 miljoner euro. Av kommissionens meddelande idag framgår också att EU vill verka globalt när det gäller kosmetiska produkter och att man kommer att föra fram den europeiska modellen för sina handelspartners och försöka få alternativa metoder internationellt accepterade.

Dagens besked är glädjande för alla djurvänner och framförallt för alla de djur som nu slipper offra sina liv som försöksdjur. Uppenbarligen finns det kosmetiska produkter där djurförsök inte kan ersättas med andra metoder, men då tycker jag helt enkelt att man får sluta sälja dessa produkter. Kosmetika är ingen livsviktig produkt, så som mediciner är, och användningen kosmetika kan enligt men mening aldrig motivera tester på försöksdjur.
Ännu ett exempel på hur "klimatpolitken" slår mot Afrikas bönder

2013-03-11

Det kom en nyhetet på morgonen idag som sammanfattas så här av SVT:s TextTV:

Liberias bönder lämnade i sticket

Sämre miljö och ekonomiska problem för lokalbefolkningen. Det är resultatet efter att svenska statliga bolag dragit sig ur ett projekt i Liberia, visar en rapport från bl.a Swedwatch. Vattenfall och Swedfund investerade 30 miljoner euro i idén att gummiträd i Liberia skulle bli biobränsle och ge avkastning till bönder. Men av ekonomiska skäl drog de sig ur efter två år. "Bönderna har fått gamla träd nerhuggna, det tar sju år för nya plantor att producera gummi och bönderna har ingen möjlighet att ta hand om plantorna", säger Viveka Risberg på Swedwatch.

Enligt rapporten förlorade Vattenfall drygt 1,3 miljarder kronor på affären, medan Swedfund klarade sig ekonomiskt eftersom det blev uppköpt av Vattenfall. Swedfund säger att det inte hade något val när Vattenfall lämnade affären. Vattenfall menar att den ursprungliga affärsplanen inte utvecklades som förväntat. Infrastrukturen, utrustningen och den lokala organisationen var sämre än väntat. "Böndernas inkomstmöjligheter har försämrats och det gör att de har det sämre än innan Vattenfall och Swedfund kom dit", säger Viveka Risberg på Swedwatch till SVT.


På Swedwatch hemsida kan man läsa hela rapporten, som även Naturskyddsföreningen och Svenska Kyrkan står bakom. I samanfattningen skriver man följande:

"Buchanan Renewables startade sin verksamhet i Liberia 2006 när landet precis höll på att återhämta sig från ett förödande inbördeskrig. I juni 2010 investerade statliga Vattenfall och utvecklingsfinansiären Swedfund i Buchanan Renewables Fuel, BRF, som tillverkade biomassa av gamla gummiträd. Vattenfall och Swedfund köpte 30 procent av aktierna. Företaget erbjöd skogsbönder i Liberia att rensa ut gamla gummiträd, sätta nya plantor och underhålla dem i sju år, den tid det tar för gummiträd att producera råvaran latex. Biomassan skulle exporteras men även förse huvud- staden Monrovia med el från ett kraftverk eldat av biomassa som skulle byggas av Buchanan Renewables Power, BRP. Några månader efter att Vattenfall och Swedfund sålt sin andel i Buchanan Renewables Fuel avslutade föreaget alla kontrakt med skogsbönderna, vars plantage lämnades igenvuxna av ogräs. Skogsbönderna hade förlorat sin försörjning.

Investeringen ingick i Vattenfalls strategi att minska sina koldioxidutsläpp. Bolaget ville säkra tillgången till större mängder biomassa och Vattenfall presenterade investeringen i Liberia som sitt starkaste projekt ur CSR-perspektiv."


Swedwatch är enligt den egna hemsidan "en ideell förening och partipolitiskt obunden researchorganisation" med syfte "att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer". På hemsidan skriver man att arbetet och planeringen av vilka granskningar som ska göras sker i samverkan med deras medlemsorganisationer Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna, Peace & Love Foundation, Afrikagrupperna och Diakonia. Swedwatch finansieras enligt hemsidan av Sida, EU och medlemsorganisationerna. Man gör också kommersiella uppdrag, bland annat för Folksam, Jernhusen och Göteborgs Stad. Organisationens tillförlitlighet känns hyfsat stor i denna fråga, inte minst som Swedwatch har flera medlemmar som tillhör de mest radikala i klimatdebatten. Det är i sig intressant med tanke på att dagens rapport återigen visar hur västvärldens "klimatpolitik" med storsatsning på biobränslen från andra länder gång efter gång visar sig slå allra hårdast mot de fattigaste länderna. När ska exempelvis Naturskyddsföreningen inse att deras egen linje i klimatfrågan med storsatsning på betydligt mer biobränseln än vad som finns tillgängligt i Sverige är omoraliskt och ett hot mot fattiga länder?

Att Vattenfall enligt rapporten har förlorat 1,3 miljarder på satsningen i Liberia, gör ju inte saken bättre. Häromdagen skrev jag att stora delar av Vattenfalls förluster har koppling till klimatpolitiken. Förlusterna i Liberia är i så fall ännu ett exempel på detta. Någon större politisk debatt kring frågan blir det väl knappast med tanke på den stora politiska samsyn som råder i frågan, men jag är verkligen inte stolt över att det som hänt inträffat under Alliansens regeringstid. Att förlusterna sannolikt varit mycket större om Miljöpartiet och Vänsterpartiet fått ett reellt inflytande över "klimatpolitiken" är en klen tröst.

Frågan är faktiskt vilket hot som är värst för fattiga afrikanska bönder, klimatförändringar eller västvärldens klimatpolitik?
SSU - Sjuhärads politiska pajasar?

2013-03-09

Det är inte första gången SSU i Södra Älvsborg sticker ut hakan och gör obegripliga uttalanden. I går kunde Radio Sjuhärad berätta om hur styrelsen i ett motionssvar inför kommande årsmöte bland annat skriver att "I Södra Älvsborgs SSU-distrikt inser vi att att det är distriktsstyrelsen uppgift att lyfta och förvandla den spontana kampen till en medveten och organiserad kamp för revolution. Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong , kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen". Motionen man besvarar har rubriken "Organiserad kamp för revolution". (Felskrivningarna är korrekt citerade ur ursprungsmaterialet till årsmötet).

SSU har utmärkt sig på fler sätt den senaste tiden, bland annat genom att förespråka ett totalförbud mot alkohol i Sverige (!), men också genom att förespråka ett förstatligande av företagandet där man beskriver företagare som onda, giriga och blodtörstiga kapitalister.

Visst är de politiska ungdomsförbunden ofta radikala i sina åsikter. Men bristen på omdöme hos SSU är uppseendeväckande. SSU i Södra Älvsborg måste ligga bra till för utmärkelsen som Sjuhärads politiska pajasar. Man kan naturligtvis skratta åt det, men också oroa sig för att många ledande socialdemokratiska politiker faktiskt skolas i och rekryteras från SSU.

För övrigt är det inte så konstigt att MUF numera är det i särklass största ungdomsförbundet i Sverige, med över 12.000 betalande medlemmar. 50% större än SSU.
Bäst och sämst på kvinnodagen

2013-03-09

Gårdagens olika utspel på kvinnodagen hade som vanligt varierande kvalitet och seriositet. Roligast var som vanligt naturligtvis att Allianspartierna och Miljöpartiet i Marks kommun delade ut årets pris till framgångsrika och starka kvinnor i kommunen, en tradition numera som pågått sedan 2007. Ett positivt inslag för att uppmärksamma kvinnliga förebilder inom näringsliv, föreningsliv och idrott.

Mer beklämmande var väl Miljöpartiets utspel på riksnivå där man menade att jobbskatteavdraget är en "kvinnofälla". Detta på grund av att fler kvinnor än män jobbar deltid (ofta högst frivilligt) och att fler kvinnor än män finns i låglöneyrken. Detta har medfört att många kvinnor fått en mindre skattesänkning än männen. I argumentationen glömmer man att uppmärksamma att en undersköterska, sjuksköterska eller lärare (typiska kvinnoyrken) fått en väldigt stor skattesänkning, ofta uppemot en hel extra månadslön varje år efter skatt. Personligen tycker jag detta om något är en bra insats för jämställdheten. De med låga löner ska givetvis inte betala så mycket i skatt som man tvingades göra tidigare. Man glömmer också berätta att jobbskatteavdraget är utformat så att de största procentuella skattelättnaderna går till låg- och medelinkomsttagare. Frågan är också vad Miljöpartiet vill göra åt "kvinnofällan"? Avskaffa jobbskatteavdraget? Det skulle ju för all del minska den totala inkomstskillnaden mellan kvinnor och män, men skulle samtidigt ge de låg- och medelavlönade kvinnorna betydligt mindre pengar att röra sig med. Undrar hur många svenska kvinnor som verkligen tycker det är en bra idé? Verklighetens utfall i lönekuvertet väger nog tyngre för de flesta än politiskt korrekt statistik.
Jämställdhetsfakta

2013-03-08

Kvinnodagen aktualiserar problemet för vänstersidan och radikalfeministerna, nämligen att verkligheten talar emot deras beskrivning av det extremt ojämliga svenska samhället. I de jämförelser som görs mellan länder brukar man göra sammanvägningar av olika faktorer som har betydelse för jämställdhet. I två jämförelser från 2010 hamnade Sverige på fjärde respektive första plats i världen.

Vad gäller kvinnors karriärer så går utvecklingen också snabbt. Inom högre utbildning är detta särskilt tydligt. Jag har tidigare pekat på att betydligt fler kvinnor än män studerar på högskola, och att det i dag är mycket fler kvinnor som disputerar än hur det såg ut när Alliansen tog över makten 2006. De senaste tio åren har antalet kvinnliga professorer tredubblats. Den kvinnliga dominansen bland de högskolestuderande kommer rimligen på sikt att leda till ännu fler kvinnliga forskare och professorer. Vi har idag också en majoritet kvinnliga rektorer på våra universitet och högskolor.

Inom politiken ser det likadant ut, de politiska församlingarna blir allt mer jämställda. I Sveriges riksdag är 47 procent av ledamöterna kvinnor och ute i kommunerna är 41 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige är kvinnor. I regeringen är till och med en majoritet, 13 av de 24 ministrar, kvinnor.

Andelen kvinnor som styrelseordförande i de statligt ägda företagen har ökat från 22 procent 2006 till 38 procent 2011, att jämföra med 3 procent bland börsbolagen. Nästan hälften, 49 procent, av styrelseledamöterna i de statligt ägda företagen är kvinnor, vilket kan jämföras med börsbolagens 24 procent. Den verksamhet som regeringen styr över har alltså utvecklats snabbt under Alliansens tid i mer jämlik riktning.

För mig är det en självklarhet att duktiga kvinnor inte ska hållas tillbaka utan att alla kompetens behövs på alla platser i samhället. Rimligen finns det lika många kompetenta kvinnor som män i vårt land och det bör rimligen i sin tur leda till att fördelningen mellan kvinnor och män blir ganska jämn i de flesta sammanhang. Men viktigast av allt är att det i grunden är fel att dela upp världen i kvinnor och män och ställa dessa mot varandra. Det finns många män i lågavlönade kvinnodominerade yrken som är precis lika frustrerade över lönen som kvinnorna i samma yrke är. Och välavlönade kvinnor på olika ledande positioner är lika gynnade som sina manliga kolleger. Den lågavlönade manlige undersköterskan är inte överordnad den kvinnliga bankdirektören! Hela tanken om "det patriarkala samhället" är därför i grunden feltänkt, människor är självständiga individer och får inte degraderas till passiva representanter för ett kön.
Debatterar körkortskostnader med STR i tidningen Motorföraren

2013-03-08

Jag har länge engagerat mig i frågan när det gäller kostnader för att ta körkort, och skrivit flera debattartiklar i ämnet. I senaste numret av Motorföraren ifrågasätter jag STR (Trafikskolornas Riksförbund) när det äller deras roll och ansvar för att göra körkortstagandet enklare och billigare:

I samma nummer av Motorföraren har STR:s förbundsordförande Berit Johansson en replik på mitt inlägg där hon försvarar STR. Jag delar kanske inte riktigt bilden av att STR försöker förenkla för eleverna, jag har tvärtom upplevt ganska hård lobbying från Trafikskolornas sida för att tillföra allt fler nya moment i körkort- sutbildningen, moment som gör körkorten allt dyrare.

Vad gäller synen på privat övningskörning kan jag bekräfta att de trafikskolor jag själv kommit i kontakt med i samband med att mina egna barns körkortstagning har varit positiva till privat övningskörning. Men jag får också mail från andra runt om i landet som tyvärr ger en bild av att andra trafikskolor aktivt motarbetar privat övningskörning för att få sälja så många egna lektioner som möjligt. Så synsättet varierar nog en del.

När det gäller "handledarutbildningen" som jag själv deltagit i som förälder så måste jag säga att den varit tämligen meningslös och bara kostat en massa pengar. Och kravet på handledarutbildning har tillkommit till stor del på grund av STR:s lobbyarbete mot politikerna, officiellt för att göra den privata övningskörningen "säkrare". Att det samtidigt medfört en stor ny intäktskälla för körskolorna att få anordna dessa "handledarutbildningar" pratar man tyst om. Samma sak gäller nya "riskutbildningar" som tillförts.

Det är glädjande om STR menar allvar och verkligen vill göra det möjligt för fler att ta körkort. Men då kan de inte bara skylla på politikerna och myndigheterna, utan borde också fundera över hur de arbetar med sitt eget lobbyarbete. Om man driver fram ytterligare ett antal dyra utbildningsmoment i framtiden kommer ännu färre att ta körkort!
Klimatpolitiken har orsakat delar av Vattenfalls nedskrivningar

2013-03-07

Förra veckan kunde vi läsa rykten i Dagens industri om att Vattenfall har långt gående planer på att sälja hela eller delar av kolkraftverken i Tyskland. Om det skulle stämma tycker jag det är utmärkt. Redan 2008 föreslog jag i en riksdagsmotion att Vattenfall skulle avyttra sin smutsliga kolkraftproduktion och använda pengarna till något mer miljövänligt hemma i Sverige i stället. Och hösten 2009 upprepade jag dessa tankar i en annan motion med rubriken
"Avyttring av Vattenfalls anläggningar för kolkraftproduktion".

Kolkraftverken i Tyskland är i sig mycket lönsamma, men har faktiskt indirekt haft betydelse för Vattenfalls dåliga affärer. Bland annat har Vattenfall köpt delar av den polska kraftkoncernen Enea för 4,6 miljarder kronor, med avsikten att fånga och lagra koldioxid från Eneas energiproduktion från kolkraft, så kallad CCS-teknik (Carbon capture och storage), alltså att pumpa ned och lagra koldioxid i underjorden. Detta har dock misslyckats. Samtidigt har Vattenfall enligt Dagens Industri satsat ytterligare 2 miljarder på CCS-teknik i Tyskland och Nederländerna. Inget av detta har haft någon framgång, bland annat för att Tyskland har sagt nej till koldioxidlagring och för att tekniken inte fungerat i anläggningen i Nederländerna. Minskat värde på dessa CCS-satsningar förklarar en del av nedskrivningen Vattenfall tvingats göra.

Först gav den gamla s-regeringen Vattenfall i uppdrag att expandera kraftigt i Europa, vilket medförde investeringar i massor av smutsig kolkraft. Sedan ville regering och riksdag efter regeringsskiftet 2006 att Vattenfall skulle ställa om till mer miljövänlig produktion, varvid bolaget satsade på CCS-teknik med stora ekonomiska förluster som följd. Allt i klimatpolitikens namn där koldioxidutsläppen anses vara det största miljöproblemet, och där man inte skyr några kostnader för utsläppsminskningar. För egen del anser jag att kolkraftproduktion är en smutsig och miljövidrig energikälla alldeles oavsett koldioxidutsläppen. De stora dagbrotten där kolet utvinns förstör både boendemiljöer och natur, och sot och partiklar medför stora hälsorisker. Jag tycker det bästa vore om Vattenfall gjorde sig av med både smutsiga kolkraftverk och CCS-anläggningar och ägnade sig åt den svenska miljövänliga energiproduktionen i stället. I enlighet med mina gamla riksdagsmotioner.
Mycket bra M-förslag för att ta tillvara äldres kompetens

2013-03-07

I dag presenterar moderaternas arbetsgrupp för ekonomi och sysselsättning flera mycket bra förslag för att göra det möjligt för fler äldre att jobba längre och att byta karriär mitt i livet.

Dels föreslås höjd åldersgräns för rätt till studiemedel, en fråga som jag själv enträget upprepat i mina riksdagsanföranden om vuxenutbildning de senaste åren, exempelvis detta anförande om vuxenutbildning förra året. Ett annat förslag är att förbättra möjligheterna till tjänsledighet för att pröva nytt jobb. Om man gör det lättare att byta jobb mitt i livet skulle troligen fler både vilja och orka jobba fler år än idag.

Ett annat förslag är att höja åldersgränsen för anställningsskydd till 70 år, dvs man ska ha rätt att arbeta fram till 70 års ålder utan att kunna bli uppsagd av åldersskäl. Även detta förslag är något jag verkat för, bland annat i denna riksdagsmotion i höstas.

Arbetsgruppen vill också sänka åldersgränsen till 64 år för det särskilt förmånliga förstärkta jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar. Det gör det ännu mer ekonomiskt lönsamt att arbeta fram till 65 år eller mera.

Sammantaget tycker jag arbetsgruppens förslag är utmärkta och de skickar en signal - äldre människor på arbetsmarknaden är värdefulla. Det är hög tid att slopa synsättet att arbetssökande är alltför gamla redan vid 50 års ålder som man ofta gör idag. I stället ska vi ta vara på den arbetsförmåga och erfarenhet som äldre har, vilket kommer att vara mycket betydelsefullt efterhand som allt fler uppnår pensionsåldern och de demografiska utmaningarna blir som mest besvärliga om 5-10 år.
Klimatlogik?

2013-03-06

Jag har vid flera tillfällen hänvisa ttill rapporter (bland annat från Englands motsvarighet till SMHI, Met Office) som visar att den globala uppvärmningen stannat upp och att temperaturen inte ökat alls på 16 år. Och detta trots snabbt stigande koldioxidutsläpp, där man 2011 nådde ett nytt globalt rekord. I sammanhanget kan det vara intressant att veta att FN:s klimatpanels ordförande, Rajendra Pachauri, talade på Deakin University i Melbourne den 21 februari. Då medgav han just detta, att ingen uppvärmning skett på 16 år och inte heller kan väntas fram till 2017. Hans uttalande innebär i praktiken att IPCC:s datormodeller inte stämmer. De har förutspått ett direkt samband mellan stigande koldioxidhalter och stigande global temperatur, och hela klimatpolitiken baseras på detta antagande.

Men klimatalarmisterna lyssnar inte på några rapporter som ifrågasätter rådande teorier, de hävdar fortfarande att dramatiskt minskade koldioxidutsläpp är nödvändigt för att rädda jorden. Flera svenska miljöexperter som Lars Zetterberg på IVL, Christian Azar på Chalmers och Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör på Energimyndigheten, förespråkar dramatiskt ökade koldioxidskatter, så höga att besinpriset skulle öka till 25 kronor liter och elen bli dubbelt så dyr som idag. Allt för att göra det lönsamt med koldioxidlagring och göra kolkraftproduktion olönsam.

Detta ensidiga fokus på minskade koldioxidutsläpp - oavsett kostnad - har man alltså trots att det är odiskutabelt att den globala temperaturen inte ökat på 16 år trots dramatiskt ökade koldioxidutsläpp. Jag tycker det är något märkligt. Förslagen om dramatiskt höjda koldioxidskatter hotar samtidigt både hushållens och den svenska industrins ekonomi och om dessa herrar, uppbackade av framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet, får som de vill lär den svenska tillväxten drabbas mycket hårt och jobben bli färre. Sannolikt utan att det har någon som helst betydelse för jordens klimat.
Lättare att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogrammen

2013-03-06

Diskussionen pågår ständigt om obligatorisk eller frivillig inläsning av högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram. Avsikten när vi tog bort kravet var att ge utrymme för fler yrkesämnen och få färre avhopp. Samtidigt vet vi att det tidigare bara var runt 1% av eleverna från yrkesprogrammen som gick vidare till högskolan, de flesta fick bra jobb direkt efter gymnasiet. Personligen tycker jag debatten spårat ur, och jag tror att det är få elever som avstår från yrkesprogrammen på grund av att de inte tvingas läsa in högskolebehörighet. Däremot finns det sannolikt de som tror att det inte är möjligt.

Samtidigt finns det lite konstiga effekter idag, på sju av tolv yrkesprogram kan de elever som önskar läsa in högskolebehörighet inom ramen för programmet, medan det på fem program krävs utökat program. De fem program där det i dag krävs extrastudier för att bli högskolebehörig är bygg- och anläggning, fordons- och transport, hantverk, naturbruk samt VVS- och fastighet. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att se över hur även dessa fem program kan justeras så att behörigheten kan nås inom de vanliga 2 500 poängen.

Samtidigt ligger huvudprincipen fast, elever på yrkesprogrammen ska inte tvingas läsa in högskolebehörighet, utan valfrihet ska gälla. Vill man kan man läsa in högskolebehörighet under studietiden, och om man efter examen kommer på att man vill läsa in högskolebehörighet i efterhand har man förtur till Komvux där det tar en knapp termin att läsa in det som fattas.

Kanske kan ändå de förändringar regeringen nu tar initiativ till göra att den snedvridna debatten om att elever från yrkesprogrammen "inte kan få högskolebehörighet" kan avfärdas en gång för alla. Den politiska oppositionen har alltför länge odlat denna myt, vilket sannolikt skrämt bort en del elever från yrkesprogrammen. Tråkigt med tanke på att dessa utbildningar nästan alltid leder till jobb!
Mycket välbesökt vindkraftmöte i Borås

2013-03-05

Gårdagens vindkrafthearing på Folkan i Borås samlade enligt Borås tidning runt 300 personer, vilket var imponerande. Hearingen arrangerades av "Natur & Miljövärn i Sjuhärad". Jag följde debatten från åskådarplats, men fick också som ende närvarande riksdagsledamot möjlighet att kommentera frågan om kommunalt veto när det gäller vindkraft. Samtliga riksdagspartier i panelen försvarade nämligen vetot och tyckte kommunerna skulle behålla makten över frågan. Jag påpekade då att flera av partierna i panelen talade med kluven tunga eftersom deras partivänner på riksnivå kräver att kommunernas veto ska avskaffas eller inskränkas; vi hör det oftast från V och MP, men även S har motionerat i frågan. Moderaterna försvarar med kraft det kommunala vetot i riksdagen, och från Alliansen finns inga förslag om att inskränka vetot. Däremot ser jag en stor risk för att vetot avskaffas eller försvagas om vi skulle få en annan regering efter valet 2014.

I övrigt konstaterar jag att de lokala politikerna, med viss nyansskillnad, i vart fall säger att de vill lyssna på människor i samband med vindkraftetablering och säger att de vill värna människors boendemiljö. Fast när det gäller tre partier, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det lokala Vägvalet i Borås, märker man mellan raderna att för dem är "klimathotet" en så central fråga att enskilda människor nog inte ska vara alltför säkra på att partierna bryr sig så mycket om deras boendemiljöer när det ställs mot andra intressen. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna var tydligare med att enskilda människors intressen måste väga tungt och att om man inte kan bygga vindkraft på ett sätt som tar hänsyn till närboende så får man nog faktiskt avstå. Det var befriande att höra.

Förutom jag själv fanns flera Markpolitiker på plats, både vice kommunstyrelseordföranden Pelle Pellby (S) och Pär-Erik Johansson (M) som är ordförande i teknik och servicenämnden i Mark. De berättade om hur politikerna i Mark med stor majoritet infört stränga regler för vindkraften, både vad gäller avstånd till kringliggande bebyggelse och acceptabel ljudnivå (något jag berättat om på bloggen tidigare). Detta var en viktig moderat valfråga förra valet och jag upplever att Mark går i spetsen för stor hänsyn till närboende i samband med vindkraftetablering.

Min slutsats efter mötet är att motståndet mot vindkraft i befolkade områden är mycket stort, inte bara i Sjuhärad utan på många ställen runt om i landet. I dag finns ca 2.400 vindkraftverk i Sverige, och de mest lämpliga platserna är redan bebyggda. Den intressanta frågan är placeringen av alla de ytterligare 13.000 vindkraftverk (!) som krävs för att uppnå politikernas vision om ett så kallat klimatneutralt Norden till år 2050 (se bloggen 24/1). Var och en som ser verkligheten inser snabbt att det är helt orimliga mål.
Cirkelresonemang i klimatdebatten

2013-03-04

I all debatt om viktiga samhällsfrågor kräver jag ett visst mått av hederlighet och logik, annars blir debatten meningslös. Men debatten om klimatet börjar tappa all seriositet.

I dag går nämligen SVT ut med den i sig uppenbarligen korrekta nyheten att världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att stiga med oförminskad styrka. Allt enligt en ännu opublicerad delrapport som FN:s klimatpanel IPCC kommer att presentera i höst, och som SVT har tagit del av. Ökningen av koldioxidutsläppen har ökat i snabb takt de senastre sex åren, och detta är ingen nyhet, utan bekräftades i höstas även av en tysk rapport som jag tidigare kommenterat på bloggen. Utläppen var enligt denna tyska rapport rekordhöga 2011. Enligt IPCC:s delrapport väntas den globala medeltemperaturen stiga snabbt framöver, med melan 0,4 och 1 grader från 2016 till 2035 på grund av de stadigt ökande utsläppen.

Samtidigt har Engelska Met Office (motsvarigheten till svenska SMHI) tidigare presenterat data som visar att trots kraftigt ökande koldioxidutsläpp har inte temperaturen ökat alls de senaste 16 åren (se tidigare inlägg i bloggarkivet, Miljö- energi- och klimatbloggen den 19/11 2012).

Logiken brister således. Om inte de kraftigt ökande utsläppen har medfört stigande global temperatur de senaste 16 åren, varför skulle fortsatta höga utsläpp medföra stigande temperatur de kommande 20 åren? Vi talar om ett typiskt cirkelresonemang. Stigande temperatur fram till 1998 förklaras - i brist på andra ideer - med ökande koldioxidhalter i atmosfären. Och när då koldioxidhalten fortsätter öka hävdar man att det kommer att medföra nya temperaturhöjningar i framtiden. Men om sambandet inte stämmer för de senaste 16 åren, varför skulle det då stämma för de kommande 20 åren?

Som jurist är jag van vid att analysera fakta och tänka logiskt och då blir det faktiskt ganska svårt att acceptera klimatalarmisternas argumentation. Denna typ av cirkelresonemang skulle inte godtas i andra seriösa sammanhang.
Populism skapar inte framtidens a-kassa

2013-03-04

Efter mitt debattinlägg i Borås Tidning idag har jag fått flera frågor om hur jag tänker mig utformningen av framtidens a-kassa. Svaret är detsamma till alla som frågar - i Socialförsäkringsutredningen lyssnar vi på alla som har synpunkter och förslag, och vissa förslag är särskilt intressanta, bland annat det som TCO presenterade för ett tag sedan. Men diskussionerna håller vi internt inom utredningen och jag tänker inte spekulera om hur utfallet blir av dessa. Men jag är ganska optimistisk när det gäller möjligheten att hitta breda politiska lösningar, vi har ett mycket bra samtalsklimat i utredningen. Här följer dagens debattinlägg i sin helhet:


Hur utformar vi framtidens a-kassa?

De flesta partier i Sverige tycker det är rimligt att den svenska a-kassan är en omställningsförsäkring mellan två jobb, inte en evig försörjning, och att ersättningen bygger på att man arbetat en tid och haft en viss inkomst. Samtidigt vet vi att det finns en del grupper som hamnar vid sidan av på grund av kravet att man måste vara etablerad på arbetsmarknaden för att ha rätt till a-kassa. Ungdomar, nyanlända, tidigare långtidssjuka och andra som inte varit aktiva på arbetsmarknaden på länge får sällan rätt till a-kassa. Detta är ett problem som behöver lösas.

De senaste veckorna har utspelen kring a-kassan stått som spön i backen. Ett antal partier, både inom Alliansen och i oppositionen, liksom LO, TCO och andra debattörer har för fram ett stort antal förslag, ofta motstridiga, kring hur a-kassan borde förändras. Och i ett debattinlägg i Borås Tidning den 19 februari ställer TCO:s ordförande Eva Nordmark en rak fråga om hur vi politiker tänker engagera oss i frågan.

För egen del är jag ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Denna utredning har bland annat som uppgift att diskutera framtidens a-kassa. I utredningen ingår representanter för alla riksdagspartier, och jag tycker därför det är märkligt när enskilda partier driver olika förslag i media samtidigt som man har möjlighet att tillföra förslagen till utredningen. Från moderat sida gör vi för tillfället inga utspel alls, utan tillför alla våra tankar i frågan till utredningen. Det känns som en betydligt mer konstruktiv väg, även om den givetvis inte är lika intressant rent medialt.

Med detta sagt så kan jag konstatera att TCO:s utspel i a-kassefrågan väckt stort intresse bland alla partier i utredningen, inte minst bland oss moderater. Jag har också träffat representanter för TCO för att höra mer om TCO:s förslag. En kombination av en allmän a-kassa som ger en viss grundersättning till de flesta, kombinerat med en frivillig inkomstrelaterad a-kassa som komplement är en intressant tanke.

Viktigast är att vi kan hitta en lösning för framtidens a-kassa som kan samla en betryggande politisk majoritet för att hålla över tid. Jag är faktiskt ganska hoppfull om detta, och är en av dem som försöker bidra till en konstruktiv diskussion mellan partierna. Vi får väl se hur förhandlingarna och diskussionerna fortskrider och när utredningen kan presentera ett förslag.

Jan Ericson, riksdagsledamot (M) och ledamot i den
parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Sverige har nu det lägsta utanförskapet sedan 1900

2013-03-04

Nedanstående tabeller är hämtade från "Politikfakta.se", som i sin tur tagit fram dem från SCB:s officiella statistik. Siffrorna verkar vad jag kan se vara korrekta, och visar att det samlade utanförskapet 2011 var det lägsta sedan 1990.Regeringen räknar dock lite annorlunda och hårdare i budgetpropositionen, och då blir siffrorna något sämre. Bland annat räknar man även med etableringsersättning för nyanlända, man räknar även in personer med sjuklön, man inkluderar utlandsboende med sjukersättning och man räknar även med personer över 64 år. Totalt blir därmed utanförskapet något högre med regeringens sätt att räkna, men trenden blir densamma. Det finns vad jag kan bedöma en grupp som inte syns i statistiken och det är de som är arbetslösa utan att erhålla någon ersättning alls, vare sig a-kassa eller aktivitetsersättning. Men detta är en mycket liten grupp som knappast påverkar helheten. Observera också att regeringen även redovisar siffror för 2012, men totalen är i det närmaste identisk med 2011.


Hur man än räknar så kan man konstatera att utanförskapet i Sverige år 2011 och 2012 var det lägsta sedan 1990. Att lyckas med denna förbättring mitt under två djupa lågkonjunkturer är enligt min åsikt ganska fantastiskt, och visar att Alliansens politik verkligen fungerat. Och i en högkonjunktur kommer politiken givetvis att ge ännu bättre effekt.
Nedskärningar i Borås skolor är kommunpolitikernas ansvar

2013-03-03

I dag finns en tänkvärd insändare i Borås Tidning där en invånare ifrågasätter de rödgröna partierna i Borås som skär ned på skolan och skyller neddragningarna på Alliansregeringen. Insändarskribenten påpekar att Borås kommun fick 94 extra miljoner utbetalda förra året tack vare att sjuktalen gått ned, en återbetalning från de kollektivavtalade sjukförsäkringarna för kommunanställda. Totalt fick de svenska kommunerna och landstingen dela på nära 12 extra miljarder under 2012. I Borås redovisade man ett sammanlagt överskott på ca 200 miljoner (!) kronor för 2012. Då känns det ganska magstarkt att samtidigt göra neddragningar på kommunens skolor och ännu mer magstarkt att skylla det på regeringen.

Allt i den kommunala verksamheten handlar om att prioritera. Borås har en mycket stark ekonomi och om bara viljan finns kan man givetvis satsa på skolan. Det kan de rödgröna partierna inte prata bort. Nedskärningar på skolorna i Borås är helt och hållet de lokala politikernas ansvar, ingen annans.
Regeringen vill införa undersköterskeexamen på gymnasiet

2013-03-03

Debatten om bristande intresse för yrkesprogrammen drar ofta alla program över en kam. Men faktum är att många av programmen har ett bra söktryck. Bygg- och El-programmen har exempelvis sällan problem med bristande sökintresse. Däremot har omvårdnadsprogrammet länge brottats med brist på elever, och det gällde långt före Alliansens stora gymnasiereform.

Samtidigt finns ett skriande behov av personal inom sjukvård och äldreomsorg, och det är därför viktigt att fler läser omvårdnadsprogrammet. Inom Alliansen har vi diskuterat en hel del om vad man kan göra för att öka intresset. Jag har exempelvis pekat på hur omvårdnadsprogrammet vid Marks gymnasieskola för ett antal år sedan inledde ett samarbete med räddningstjänsten, med lyckat resultat.

Nu föreslår regeringen att det ska införas en ny undersköterskeexamen i gymnasieskolan. Man vill också ändra programmets fokus så att utbildningen får en mer medicinsk inriktning. Skolverket får samtidigt i uppdrag att ta fram en ny inriktning på vård- och omsorgsprogrammet som ska ge direkt behörighet att studera vidare till sjuksköterska på högskolan.

Förhoppningsvis kan dessa förändringar bidra till ett ökat intresse för denna viktiga utbildning framöver.
Skärpta regler för raketer och fyrverkerier i Marks kommun

2013-03-02

Jag har under många år engagerat mig för att skärpa regelverket för fyrverkerier och raketer i Marks kommun. Bakgrunden är givetvis att jag sedan 2005 är hundägare och en av våra tre hundar är helt skräckslagna på nyår, och även de andra två är rädda för allt smällandet. Många andra hundägare jag talat med eller känner personligen vittnar om samma sak. Detsamma gäller för övrigt för många hästar och en del andra djur, liksom sannolikt även många vilda djur som känner skräck för allt smällande. Även människor kan känna oro eller skräck för allt smällandet, inte minst äldre människor och människor som flytt från krig i andra länder.

Självklart ska man inte förbjuda fyrverkerier, det är en svensk tradition, inte minst på nyår. Men jag har aldrig förstått varför man ska skjuta fyrverkerier i flera dagar både före och efter nyår, det borde räcka med timmarna runt tolvslaget på själva nyråsafton. Då kan djurägare och andra som har problem med skjutandet planera och skydda sina djur under denna begränsade tid. I dag riskerar man skräckslagna hundar varje liten hundpromenad flera dagar både före och efter nyårsafton. Det känns mycket onödigt. Ett flertal kommuner runt om i landet har redan infört tidsbegränsaningar. Vill man sedan ha ett fyrverkeri i samband med en fest eller liknande på andra tider eller dagar får man söka tillstånd hos polisen. Så är det redan idag i detaljplanelagt område, och det är oftast inget problem.

Marks kommun har nu behandlat två medborgarförslag som vill begränsa skjutandet med raketer och fyrverkerier. I måndags när Markmoderaterna hade gruppmöte kritiserade gruppen det förslag tjänstemännen lagt fram, där man föreslog avslag på dessa medborgarförslag. Den moderata gruppen ville att frågan skulle hanteras annorlunda och att tidsgränserna skulle skärpas. Och när kommunstyrelsen hade sammanträde häromdagen så visade det sig att politikerna där var av samma mening. Nu föreslås att kommunfullmäktige ska skärpa ordningsstadgan så att man bara får skjuta fyrverkerier och raketer mellan 16 och 24 nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton. En rimlig avvägning (fast rent logiskt får man nog utsträcka tiden till 01 på nyårsdagen. Fyrverkerierna lär ju inte upphöra på tolvslaget utan oftast börja då....).

Att det inte går att kontrollera efterlevnaden av tidsgränserna är en sak, men så är det med mycket av reglerna i kommunens ordningsstadga. Polisen i Mark är för övrigt också positiva till skärpta regler. Kanske kan skärpta regler också skapa en bredare samhällsdiskussion och skärpa medvetandet om baksidan med fyrverkerierna?
Oväntat stark tillväxt i Sverige förra året

2013-03-01

SCB redovisar idag oväntat stark statistik för den svenska tillväxten förra året. Siffrorna är nu sammanställda för hela 2012. Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, växte med 1,4 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period året innan, och det största bidraget till utvecklingen var hushållens konsumtion som ökade med 1,9 procent.

För helåret 2012 steg den svenska BNP- tillväxten med 0,8 procent. Framför allt var det hushållens konsumtion som höll uppe BNP. Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,9 procent och bidrog med 0,9 procentenheter till BNP- tillväxten på årsbasis.

Ekonomiska bedömare anser att BNP-siffran var oväntat stark, och att det som överraskade mest var hushållens efterfrågan. "Hushållens konsumtion liksom investeringarna överraskar, även offentliga investeringar" kommenterar Per Selldén på Swedbank. "Alla komponenter slog förväntningarna. Både inhemsk efterfrågan och exporten blev bättre än väntat", skriver Nordeas ekonom Andreas Jonsson.

Jag kan bara konstatera att Alliansens politik med jobbskatteavdragen, skattesänkningarna för pensionärerna, de stora satsningarna på infrastruktur och inte minst kommunsektorns totalt sett starka ekonomi (även om det finns enskilda kommuner som har problem) betyder mycket för den svenska tillväxten. Regeringens politik har hållit hushåll och offentlig sektor under armarna under krisåren och det har kompenserat för exportindustrins problem med den globala efterfrågan. RUT och ROT-avdrag och riktade momssänkningar har samtidigt stärkt tjänstesektorn. Med en annan politik hade vi haft högtre skatter och minskad konsumtion och det hade förvärrat krisen och ökat arbetslösheten.