Blogg januari 2013

Internat med riksdagsgruppen

2013-01-31Torsdag och fredag ägnar jag åt internat med riksdagsgruppen. Vad som avhandlas är internt, men både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har haft långa föredragningar idag om aktuella politiska frågor. Lika engagerande som vanligt. Här några stilstudier.....
Intressanta utredningsdirektiv om förändring av SFI

2013-01-31

I augusti 2012 presenterade jag min SFI-rapport (se bloggen den 18/8 2012). Rapporten var en sammanfattning av konkreta förslag förslag för att förbättra SFI (Svenskundervisning för Invandrare) som jag fått vid mina besök på olika SFI-utbildningar runt om i landet. Rapporten tillställdes den Moderata arbetsgruppen för utbildningsfrågor, och vidaresändes även till Utbildningsdepartementet.

I dag presenterade regeringen direktiv för en utredning som syftar till att reformera SFI. Jag konstaterar med glädje att många av förslagen stämmer mycket väl överens med det jag förelog i min SFI-rapport.

Utredningsdirektiven föreslår bland annat att:
1. SFI bör kunna kombineras med arbete eller praktik. Ett alternativ är att låta Arbetsförmedlingen upphandla SFI inom ramen för etableringsreformen med målet att kunna erbjuda lämpliga insatser på heltid för nyanlända.
2. SFI bör individanpassas bättre så att svenskundervisningen kan kombineras med andra kurser, utbildningar eller yrkespraktik för att tillgodose varje enskild individs behov och öka genomströmningen. SFI ska kunna erbjuda både yrkesspår och studieförberedande spår.

Huvuddelen av dessa tankar återfinns i min SFI-rapport. Nu hoppas jag givetvis på att även utredningen kommer att föreslå allt detta så att SFI kan utvecklas. Kunskaper i svenska språket är en viktig pusselbit för att nyanlända ska komma in på den svenska arbetsmarknaden, men jag har svårt att se att det inte skulle kunna kombineras med arbete eller praktik undetr tiden. Och särskilt glädjer jag mig åt att fokus är tydligt på att nyanlända bör erbjudas insatser på heltid i stället för dagens SFI som ofta bara bedrivs några timmar varje dag.
Reinfeldt och Hägglund säger nej till att lämna över mer makt till EU

2013-01-30

På websajten "Europaportalen" kunde man häromdagen läsa följande:

Statsminister Fredrik Reinfeldt gör tummen ned för Angela Merkels förslag på en ny ”konkurrenspakt” och att överföra mer makt till Bryssel.

Under ekonomikonferensen i schweiziska Davos föreslog i förra veckan den tyska förbundskanslern Angel Merkel en ny konkurrenspakt i EU. Men från svenska regeringen får förslaget inget stöd. "Där har vi en klar skillnad med Tyskland. Idén att vi skulle ge nya fullmakter till Bryssel och att EU-kommissionen sedan säger till oss vad vi måste eller inte får göra avvisar vi kategoriskt", sade Fredrik Reinfeldt (M) till tyska Handelsblatt på måndagen.

I konkurrenspakten skulle medlemsländerna ingå kontrakt med EU-kommissionen och åta sig att göra reformer inom exempelvis lönesättning, forskningsanslag, infrastruktursatsningar och effektivisering av offentlig förvaltning. "En sådan åtgärd skulle bara få ske på frivillig basis. En överföring av fullmakter till Bryssel avvisar Sverige", sade Fredrik Reinfeldt.


På Kristdemokraternas kommundagar i helgen hördes liknande tongångar från KD-ledaren Göran Hägglund. Han framförde kritik mot att EU ständigt försöker kapa åt sig mer makt på medlemsländernas bekostnad och varnade för överstatlighet i sitt tal till partikamraterna. "Representanter för kommissionen målar nu entusiastiskt upp ett Europas förenta stater. Gemensam finanspolitik och beskattning. Nya steg, ytterligare centralisering ses som svar på Europas problem". Jag måste erkänna att jag blir orolig, sade Hägglund och fortsatte; "Centrala institutioner har velat överta alltfler beslutsområden från medlemsstaterna, till den överstatliga nivån. Och maktcentralisterna tycks använda krisen som förevändning för den agenda som de har haft länge."

Jag tycker det är skönt att både Reinfeldt och Hägglund är tydliga med att Sverige inte tänker lämna över mer makt till EU. Jag är övertygad om att denna linje har ett mycket starkt stöd bland svenska folket.
Mycket märkligt s-utspel om obligatorisk gymnasieskola

2013-01-30

Socialdemokraterna meddelar idag att de vill ha obligatorisk gymnasieskola och skolplikt upp till 18 år. Förslaget ska läggas fram på partikongressen i april.

Jag tycker detta var ett av de märkligare förslagen jag hört på länge. Redan idag väljer ju 99% av alla ungdomar gymnasiet. Det stora problemet är inte att för få väljer gymnasiet - det stora problemet är att så många hoppar av! Det har tidigare varit runt 20-25% som hoppat av, man räknar med att ca 10.000 ungdomar varje år har lämnat gymnasieskolan i förtid.

Socialdemokraterna har avvisat vår genomförda förändring som gör att de som går yrkesförberedande program inte längre tvingas läsa in högskolebehörighet om de inte vill, trots att vi vet att det har betydelse föratt minska avhoppen. Socialdemokraterna vill tvinga alla att läsa in högskolebehörighet. Och nu vill de dessutom tvinga alla att genomgå gymnasiet. Med andra ord - alla svenska elever ska tvingas läsa in högskolebehörighet i Socialdemokraternas Sverige. Det är en ganska orimlig tanke. Frågan är vad man tänker göra med alla de elever som inte vill eller klarar av att läsa in högskolebehörighet? Vad vinner vi på att elever sitter av tiden i gymnasieskolan bara för att man måste?

Det viktiga är självklart inte att införa ytterligare tvång och kraftigt förlängd skolplikt, det viktiga är att erbjuda alla ungdomar en bra gymnasieutbildning som ger en god förberedelse för yrkeslivet och/eller vidare studier. Det är det Alliansen lägger sin kraft på. Socialdemokraterna väljer en annan väg, mer tvång, och total brist på insikt att alla ungdomar är olika och måste erbjudas olika vägar för framtiden.
Min debatt i Kommunalarbetaren fortsätter

2013-01-29

Efter mitt första debattinlägg i Kommunalarbetaren fick jag ett svar från Lena Andersson som är administerativ chef hos fackförbundet Kommunal. I dag har jag fått min slutreplik publicerad enligt följande:


Släpp partipolitiken, Kommunal!

Den svenska modellen förutsätter en hög organisationsgrad. Med tanke på det – och för att alla medlemmar ska känna sig välkomna – borde Kommunal inte ha en partipolitisk agenda, skriver moderaten Jan Ericson i en replik.

Jag tackar Kommunals Lena Andersson för ett sakligt och seriöst svar på min debattartikel ”Borgerliga behövs inom LO-facken”.

Det är bra att Kommunal bett den drabbade kvinnan om ursäkt, och det är framförallt utmärkt att Lena Andersson skriver att Kommunal i första hand är en fackförening som verkar för medlemmarnas bästa. Det är också utmärkt att hon är tydlig med att man kan arbeta fackligt oavsett politisk färg och att hon förespråkar en intern debatt i Kommunal. Jag tolkar det som att även moderata sympatisörer är välkomna både som medlemmar och fackligt aktiva i Kommunal.

Däremot gör det mig bekymrad att Kommunal fortfarande, år 2013, i sina stadgar föreskriver något så otidsenligt som att förbundet ska verka för en samhällsutveckling på ”demokratisk socialistisk grundval”.

Den svenska modellen bygger ju på att politikerna inte bestämmer minimilöner, arbetsvillkor och annat, utan att huvuddelen av regleringen av villkoren på arbetsmarknaden har överlåtits till arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal. Det är ett oerhört viktigt ansvar för parterna på arbetsmarknaden, man har fått riksdagens och regeringens förtroende att hantera frågor som i många andra länder regleras genom lagstiftning. Förutsättningen för den svenska modellen är en hög organisationsgrad, dvs att de flesta är medlemmar i facket. I annat fall tappar kollektivavtalen sin legitimitet. I en sådan situation borde det minsta man kunde begära att de parter som har ansvaret för kollektivtalen också är tydliga med att man inte har en rent partipolitisk agenda. Allt för att alla medlemmar ska känna sig välkomna.

Om Kommunals ledning menar allvar med att man försvarar den svenska modellen med kollektivavtal och hög organisationsgrad borde man snarast verka för en stadgeändring och göra Kommunal partipolitiskt obundet, precis som många andra fackliga organisationer i Sverige redan är.

Jan Ericson,
riksdagsledamot (M), ansvarig för moderaternas fackliga nätverk

Kampen mot kvicksilverutsläpp skadas av EU:s "klimatpolitik"

2013-01-29

Dessa två skärmklipp från Svenska Dagbladet visar hur fel det kan bli ibland - både i sak och när det gäller medias beskrivning. Frågan gäller kampen mot kvicksilverutsläpp, ett av de allvarligaste och farligaste miljögifter vi känner till. Glädjande nog har 140 länder nu enats om krafttag mot kvicksilverutsläpp och det är givetvis glädjande. Men så kommer vi till två märkliga saker:För det första SvD:s nyhet från april förra året (ovan) där man påstår att Sverige infört totalförbud mot kvicksilver. Det stämmer tyvärr inte, vilket jag tidigare påpekat på bloggen. För samtidigt som det utmärkta förbudet infördes av riksdagen gjordes ett viktigt undantag, och det gäller lågenergilampor. Och eftersom EU tvingat Sverige att fasa ut alla glödlampor av vanlig typ (för att minska energiförbrukningen som en del i politiken för att "rädda klimatet") och ersätta dem med lågenergilampor, ofta med kvicksilverinnehåll, så riskerar kvicksilverutsläppen från hushållen att öka. Varje gång en sådan lampa krossas - i en glasbehållare, återvinningskärl, under transport eller av olyckshändelse hemma i bostaden, så riskerar kvicksilver att läcka ut i naturen. Och vi talar om en enormt stor mängd lampor.Dagens andra märkliga iakttagelse är att Svenska Dagbladet inte verkar känna till detta. Hur ska man annars tolka att man illustrerar nyheten den 19 januari om den globala överenskommelsen om minskade kvicksilverutsläpp med en glödlampa av den gamla (!) typen? Den typen av glödlampor innehöll inget kvicksilver. Det gör däremot som sagt många av de lampor som kommit i stället när den gamla glödlampan förbjöds genom ett tvingande EU-direktiv.

Jag kan bara konstatera att det givetvis är utmärkt att så många länder enats om att försöka stoppa kvicksilverutsläppen. Men det hade varit ännu bättre om inte EU tvingat på oss kvicksilverlampor i stället för de gamla som inte innehöll något kvicksilver. I valet mellan en effektiv åtgärd för att skydda naturen och värna djurens och människornas hälsa och att ta "krafttag för klimatet" med ganska osäker nytta valde EU det senare, även om det drabbar miljön. Bara ett exempel i raden på hur "klimatåtgärder" alltför ofta står i direkt strid med övrig miljöpolitik. Exemplen är många. Etanolproduktion som medför skövling av regnskogar, produktion av biodrivmedel som skapar svält i Afrika, vindkraftparker som förstör människors boendemiljö och så kvicksilverlampor som förgiftar naturen.

För egen del prioriterar jag åtgärder som bevisligen är bra för natur, miljö och människors hälsa framför mycket dyra och osäkra klimatåtgärder som till och med kan vara negativa för miljön. Men så tänker tyvärr inte EU.
Näringslivet: Moderaterna har bäst politik mot ungdomsarbetslöshet

2013-01-29

I Dagens Industri idag redovisas också en SKOP-mätning av hur näringslivsföreträdarna ser på politikens förslag mot ungdomsarbetslösheten. 50% av de tillfrågade anser att Moderaterna har bäst politik mot ungdomsarbetslösheten. Bara 20% tror att Socialdemokraternas politik är bättre.

Med tanke på att det är näringslivet som ska anställa de flesta av våra ungdomar så tycker jag deras syn på saken är värd att lyssna på.
Reinfeldt har näringslivets förtroende - och de sågar Löfvén

2013-01-29

Dagens Industri redovisar idag en SKOP-undersökning om näringslivets inställning till Statsminister Fredrik Reinfeldt och hans utmanare Stefan Löfvén. Löfvén har ju pratat mycket under sitt första år som partiledare om företagande och jobb. Men politiken har pekat i en helt annan riktning, och det syns i dagens förtroendesiffror.

Statsministern ligger kvar på höga 65%. Så många av de tillfrågade företagsledarna har störst förtroende för honom. Endast 14% har störst förtroende för Löfvén, vilket är en minskning med 5 procentenheter.

Stefan Löfvéns tomma prat om jobben har uppenbarligen avslöjats.
Grattis - Chalmers får leda EU:s första "flaggskepp" inom forskning!

2013-01-28

I dag kom mycket glädjande nyheter som visar att svensk forskning håller mycket hög klass, och att detta uppmärksammans av EU när de fördelar sina forskningspengar. Jag hänvisar till nedanstående inledning av ett pressmeddelande från Chalmers mfl, hela pressmeddelandet kan läsas här


"PRESSMEDDELANDE FRÅN CHALMERS, UMEÅ UNIVERSITET, KAROLINSKA INSTITUTET OCH LINKÖPINGS UNIVERSITET:

Chalmers har fått EU:s förtroende att leda ett gigantiskt forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Det tillkännager kommissionens vice ordförande Neelie Kroes idag under en presskonferens i Bryssel. Finansieringen på upp till 9 miljarder svenska kronor motsvarar tio års arbete för tusen forskare.

Sex europeiska lag, med helt olika vetenskapliga visioner, har kämpat i över två år om denna ”historiens största utmärkelse för excellent forskning”, som EU-kommissionen beskriver det. Två vinnare offentliggörs idag.

Allra högst rankas det Chalmers-ledda Graphene Flagship, som redan från start omfattar 126 akademiska och industriella forskningsgrupper i 17 europeiska länder, och vars vetenskapliga råd rymmer fyra nobelpristagare.

"Det är förstås främst ett erkännande för de inblandade forskarna på Chalmers, men även en bekräftelse på att svensk forskning håller mycket hög internationell klass", säger utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund.

Befälhavare på flaggskeppet blir initiativtagaren Jari Kinaret, som är professor i fysik på Chalmers. "Jag är hedrad och stolt över att Graphene har valts till det första flaggskeppet inom europeisk forskning, och kan försäkra att våra akademiska och industriella partners runt om i Europa är hängivet engagerade i projektet", säger Jari Kinaret.

Uppdraget är att förflytta supermaterialet grafen och liknande nanometertunna material från forskarlabben ut i var mans hand genom att – i samarbete med spetsföretag på området – revolutionera ett flertal industrier. Därigenom hoppas forskarna och EU kunna skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa.

"Det är ett fantastiskt förtroende som övriga Europa visar Chalmers, med den koordinerande roll vi får för Europas största forskningssatsning genom tiderna. Satsningen stämmer väl överens med Chalmers syn på universiteten som nav för samarbetet mellan samhälle, industri och akademi och hur den positionen ger våra forskare ytterligare möjligheter att göra skillnad", säger Karin Markides, rektor för Chalmers."


(pressmeddelandet fortsätter)
Svenska pappor tar allt större ansvar för barnen - utan kvotering

2013-01-28

Jag tillhör ju som bekant inte dem som är fixerad vid att svenska föräldrar ska dela ansvaret för barnen exakt lika bara för den politiskt korrekta statistikens skull. Däremot tror jag det är väldigt bra för barn som växer upp att ha två engagerade föräldrar, och jag tycker det är tråkigt att många föräldrar tidigare lät den med lägst inkomst vara hemma mest när barnen var små av rent familjeekonomiska skäl. Jag tyckte därför att Alliansens jämställdhetsbonus var ett bra försök att motverka detta.

De första åren gick det trögt att få svenska föräldrar att utnyttja bonusen, men efter att vi förenklade reglerna har det tagit ordentlig fart. Häromdagen meddelade försäkringskassan att utbetalningarna av jämställdhetsbonus fyrfaldigades förra året jämfört med 2011. 150.000 föräldrar delade på 219 miljoner skattefria kronor. Som mest kan man få ut 13.500 kronor om man delar föräldraledigheten lika.

Det ökade uttaget av föräldrapenning glädjer troligen även dem som tycker att procenttal är det viktigaste jämställdhetsmåttet. Förra året tog papporna nämligen ut 24,4% av föräldrapenningdagarna, vilket är en fortsatt ökning. Papporna är också hemma oftare när familjen har sjuka barn. Förra året tog papporna runt 36 procent av barnens sjukdagar.

Dagens siffror visar två saker. Alliansens morötter fungerar och gör könskvotering av föräldraförsäkringen helt onödig även för dem som tycker procenttal och statistik är det absolut viktigaste som finns i jämställdhetsdebatten. Svenska föräldrar klarar alldeles utmärkt att ta egna beslut om fördelningen av föräldrapenningen, och jämställdhetsbonusen gör att man slipper låta familjeekonomin avgöra.
Kvinna får 22.480 kronor per år i bidrag till godis och smink

2013-01-28

Ibland påstås att Försäkringskassan är hårda och omänskliga i sin bedömning av olika ersättningar. Men uppenbarligen är man synnerligen generösa emellanåt. Eller vad sägs om denna kvinna med diagnos tvångsbeteende och hetsätning som får 22.480 kronor om året för att köpa bland annat 92 flaskor hårspray om året och 800 kronor per månad till godis och hetsätningsmat.

Ursprungligen hade kvinnan begärt 198.900 kronor per år till smink och godis i form av "handikappersättning", men ersättningen sänktes alltså till 22.480 kronor av förvaltningsrätten. Ersättningen har överklagats av Allmänna ombudet som kräver att beloppen ska sänkas ytterligare.

Läs artiklarna häromdagen i Aftonbladet respektive Expressen.

Personligen tycker jag självklart ersättningen borde sättas till noll och att kvinnan i stället borde erbjudas terapi för att komma ifrån sitt tvångsbeteende och sin hetsätning. Samhället borde självklart inte med skattepengar förstärka dessa typer av tvångsbeteenden. Vad blir nästa steg? Att lämna bidrag till alkoholinköp till alkoholister? Eller bidra till casinospel till spelmissbrukare? Och vad tänker andra sökande som tycker Försäkringskassan - rätt eller fel - varit alltför hårda i sin bedömning?
Klimatforskare: FN:s klimatpanel kommer att tona ned klimathotet

2013-01-27

I dag finns en uppföljande artikel om den norska rapporten om klimatförändringarna som jag berättade om i föregående blogginlägg. Det är Svenska Dagbladet som intervjuar Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet, som suttit med i både FN:s klimatpanel, IPCC, och i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. Hennes slutsatser i artikeln är så intressanta att jag återger artikeln nedan i sin helhet.

Slutsatserna hon drar efter rapporten är att:
1. FN:s klimatpanel förväntas sänka sin prognos om den globala uppvärmningen i nästa rapport som kommer i höst.
2. Människans påverkan på klimatet är mindre än man trott och naturliga variationer betyder mer än väntat.


För mig är det dock inte så sensationellt, utan slutsatser jag själv dragit sedan minst 3-4 år efter samtal med ett stort antal klimatforskare och experter i ett antal olika länder som hävdat just detta. Fast deras röster har aldrig fått något större genomslag i den politiskt korrekta klimatdebatten.

Även Aftonbladet uppmärksammar för övrigt rapporten i en artikel med rubriken "Forskarna tonar ned klimathotet.


Människans inverkan på miljön mindre än man trott

"Den norska studien ger en mer nyanserad bild av klimathotet men det är fortfarande mycket viktigt att minska utsläppen", säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck. Hon tror att även FN:s klimatpanel IPCC snart kommer att justera ned sin prognos för global uppvärmning.

Caroline Leck är professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet och har ingått i både FN:s klimatpanel IPCC och i den svenska regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. På uppdrag av det norska forskningsrådet har hon granskat arbetet med den nu aktuella klimatrapporten.

Hon beskriver slutsatserna som sensationella och att de, om de bekräftas av andra studier, kan få långtgående konsekvenser för chanserna att uppnå de politiska klimatmålen.

"Det är oerhört komplext att beräkna klimateffekter och den här studien tillhör en generation nya projekt som har fått stora resurser och som använder förfinade metoder. Jag har själv granskat projektet och det är enligt min mening imponerande, inte minst för att man vägt in väldigt mycket data och även data från de allra senaste åren", säger Caroline Leck.

Den norska analysen visar på en temperturhöjning på 1,9 grader år 2050 jämfört med IPCC:s prognos på 3 grader.

Tror du att IPCC kommer att sänka sin prognos?
"IPCC kommer med en ny rapport till hösten och det blir troligen en minskning även där. Det speglar att forskarna allt mer förfinar beräkningsmodellerna", säger Caroline Leck.

Slutsatsen är alltså att det är tydligare än någonsin att människan påverkat klimatet, men att denna inverkan samtidigt är mindre än vad man tidigare trott. En del av den uppvärmning som konstaterats hänger istället ihop med naturliga variationer.

"Även med den här lägre temperaturhöjningen är det absolut nödvändigt att vidta åtgärder, inte minst på emissionssidan där det idag inte händer någonting, men även genom breda utbildningsinsatser", säger Caroline Leck.

Ny norsk rapport: Klimathotet mindre än väntat?

2013-01-27

I går fanns en mycket intressant nyhetsartikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Klimathotet mindre än väntat". "De sensationella resultaten rapporterar en norsk forskargrupp efter att ha använt en ny beräkningsmodell som även vägt in naturliga variationer" skriver Svenska Dagbladet.

Den norska forskningsrapporten visar att uppvärmningen av klimatet har kraftigt bromsats upp efter år 2000. Medeltemperaturen steg kraftigt på jorden under 1990-talet men till det har man lagt nya data som visar att ökningen nästan helt avstannat efter år 2000. Även uppvärmningen av världshaven tycks nu ske i långsammare takt, trots att utsläppen av koldioxid och även andra faktorer som antas bidra till en uppvärmning fortfarande ökar.

"Jordens medeltemperatur steg kraftigt under 1990-talet. Det kan ha gjort att klimatets känslighet överskattats", kommenterar Terje Berntsen som är professor vid Oslo universitets avdelning för geovetenskap. Han är även tongivande i det forskningsråd som leder ett storskaligt program för att utreda hur framtida klimatförändringar kommer att påverka Norge. I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att Berntsen inte tillhör de så kallade "förnekarna" i klimatdebatten, utan tvärtom menar att mänskligheten faktiskt kan dämpa klimatförändringarna genom olika åtgärder.

I artikeln kommenteras hur svårt det är att väga in alla faktorer som kan påverka klimatet. Den vanligaste metoden är att beräkna hur mycket temperaturen stiger om halten av koldioxid dubblas jämfört med nivån år 1750, alltså före den industriella revolutionen. Men en lång rad andra faktorer inverkar också som hur moln, avdunstning, snö och is samspelar med varandra. "I vårt projekt har vi arbetat med att kartlägga den samlade effekten av alla kända bidragande faktorer", säger Terje Berntsen. Forskarna har använt alla tillgängliga data som belyser människans påverkan av klimatet sedan år 1750 och även matat in uppgifter om naturliga fluktuationer som hänger ihop med vulkanutbrott och solens aktivitet. När man enbart analyserade data som samlats in fram till år 2000 blev resultaten en temperaturökning med 3,7 grader till år 2050, men när hela perioden fram till och med 2010 vägdes in stannade ökningen vid 1,9 grader. Enligt den norska analysen kommer den temperaturen dessutom att nås lite senare än väntat och sedan öka långsammare än hittills förmodat på grund av den tröghet världshaven bidrar med.

Det är bara att konstatera att allt fler forskare börjar se mer realtistiskt på klimathotet i sina analyser. Men framförallt visar rapporterna att det är svårt att göra tillförlitliga modeller över framtida temperatur och klimat, samt att det finns ett stort antal faktorer som påverkar klimatet. Det är allt mer uppenbart att det inte är så enkelt som att skylla på mänskligt orsakade koldioxidutsläpp.
Kanske det mest gripande och ofattbara man kan tänka sig

2013-01-25

Jag brukar sällan bli personlig på bloggen. Men idag ska jag göra ett undantag. Jag gör det för att jag tror vi alla behöver tänka ibland på hur bra vi har det och inte låta små problem och irritationsmoment förstöra våra liv. Det finns de som har det så oerhört mycket värre. En tidigare Ubbhultsfamilj har drabbats så fruktansvärt och obegripligt brutalt att det är svårt att ta till sig.

Det handlar om Dijana. En ung tjej med hela livet framför sig. Hösten 2004 drabbades hennes familj av det ofattbara. Hennes lillebror Dino, nio år, dödades på väg till skolbussen. Detta blev väldigt omskrivet i svenska media, inte minst sedan flera andra dödsolyckor inträffade samma höst i samband med skolskjustar.

Sex år senare dog Dijanas mamma Maria i cancer, bara 35 år gammal. Vi kände henne väl, hon var en av de föräldrar som var med och drev vår föräldrakooperativa förskola i Ubbhult. Det var så svårt att ta till sig att dottern Dijana skulle mista både sin lillebror och sin mamma inom bara sex år. Helt ofattbart.

För en tid sedan upptäcktes så att även Dijana hade cancer. Hon startade för några månader sedan en blogg där hon berättade om sin svåra kamp mot sjukdomen. Sista blogginlägget skrev hon för en vecka sedan. Efter flera månaders plågsam kamp orkade hon inte mer. I går dog Dijana - samma dag som hon fyllde nitton år.


Stockholmsvinter

2013-01-25Jag kunde bara inte låta bli att ta dessa vackra bilder från Helgeandsholmen i går, från bron mellan Drottninggatan och Riksdagen. Till vänster utsikten mot Operan och till höger mot Stadshuset, Riddarholmen och Rosenbad.
Välkryddat om köttskatt

2013-01-25

Ibland finns små guldkorn på tidningarnas ledarsidor. Denna gång i Borås Tidning som i onsdags hade denna lilla språkliga pärla med anledning av debatten om köttskatt:Citatet av mig själv på debattsidan i BT samma dag är ju ärligt talat inte lika elegant. Men budskapet är tydligt.


(S)nacka går ju...

2013-01-25

I dag har jag och mina två moderata riksdagskolleeger Cecilie och Ulrik denna gemensamma debattartikel i Borås Tidning där vi avslöjar Socialdemokraternas politiska dubbelspel. Socialdemokraterna snackar om att jobben är det viktigaste, och samtidigt vill de chockhöja skatter på företagande och arbete samtidigt som de vill använda pengarna till ökade bidrag till dem som inte jobbar.

Vi tycker också det finns anledning att vara ganska stolta över vad Alliansen åstadkommit på arbetsmarknadsområdet. Vi har minskat utanförskapet och fått fler i arbete - trots riktigt tuffa och svåra ekonomiska tider. Detta uppmärksammas av många utomlands som framhåller Sverige som ett föredöme. Senast häromdagen fick vi beröm av den internationella fackföreningsfederationen och ILO - inte minst för våra åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. De enda som har en annan bild verkar vara den politiska oppositionen i Sverige.
En väckarklocka för ett allt mer klåfingrigt och makthungrigt EU

2013-01-24

Chocken börjar så smått lägga sig efter utspelet i går från Storbritanniens premiärminister David Cameron om en kommande folkomröstning om att stanna kvar eller lämna EU, efter att britterna förhandlat om villkoren för sitt medlemskap. Kommentarerna har varierat, allt från kraftfulla fördömanden till att uttrycka förståelse för Camerons utspel. Det finns en stark opinion inom delar av hans parti att lämna EU, fast det är väl ganska tydligt att Cameron vill att britterna stannar kvar i EU, men under andra villkor än idag.

För mig som i grunden är EU-vän, om än en alltmer luttrad sådan, känns Camerons utspel ganska välgörande. I dag förtydligade han sina tankar på toppmötet i Davos och det är tydligt att han tycker att EU utvecklas alltför mycket i riktning mot en politisk federation där nationalstaterna trycks tillbaka för mycket och att frihandeln är det viktigaste för britterna, medan annan klåfingrighet inom olika områden irriterar.

Kritiken är begriplig. EU:s viktigaste uppgifter är att värna frihandel och rörlighet för varor och tjänster, att hantera andra gränsöverskridande problem som miljöförstöring, internationell brottslighet och flyktingströmmar som de enskilda nationerna inte kan hantera själva, och så givetvis huvuduppgiften - att värna freden i Europa. Men efter drygt sex år i riksdagen kan jag tyvärr konstatera att alltför mycket av vår tid går åt för att hantera onödig klåfingrighet från EU och att försöka hantera negativa effekter av EU-beslut som strider mot svenska intressen. Sveriges riksdag är också ett av de parlament i Europa som oftast ifrågasätter EU-kommissionens beslut efter en så kallad subsidiaritetsprövning. Ofta är den svenska riksdagen helt enig i dessa frågor.

Exemplen på onödig klåfingrighet från EU är många. Man har synpunkter på om vi ska få äta surströmming, vilka snussorter som är acceptabla, hur cigarettpaketen ska se ut, om man ska få äta saltlakrits eller inte, hur gungorna och rutchbanorna på våra lekplatser ska utformas, vilka arbetstider våra läkare och sjuksköterskor ska ha, om vi ska könskvotera våra bolagsstyrelser, hur vår föräldraledighet ska se ut, om det ska vara tillåtet med bullbak på skolor och i föreningar. Man har förbjudit våra glödlampor och tvingat oss att ersätta dem med miljöfarliga kvicksilverlampor och man hotar med registrering och avgiftsbeläggning av bloggar. Det är bara några exempel på onödiga EU-beslut som den svenska riksdagen tvingats lägga massor av tid på. Ovanpå detta är EU en gigantisk koloss som genomsyras av slöseri och fusk med bidrag och med en otrolig rundgång av pengar och dålig ekonomisk kontroll. Och ovanpå detta har man en valutaunion som inte fungerar som den ska. Det finns många frågetecken kring EU:s gemensamma framtid och Cameron sätter ord på detta.

Camerons utspel har fått en hel del kritik. Vissa menar att han kan fördjupa krisen inom EU eftersom det skapar osäkerhet. Andra tycker att det är egoistiskt att ett land försöker skaffa sig själv undantag och förmåner som inte andra får. Men som jag ser det är kanske utspelet av David Cameron precis vad EU behöver för att tvinga fram en större ödmjukhet och gå tillbaka till grundtanken? EU-kommissionen och EU-parlamentet försöker ständigt ta till sig allt mera makt och vill helst införa egen beskattningsrätt för att kunna växa ohämmat av egen kraft. Och ju större EU-organisationen blir, desto mer kommer man att försöka styra över vår vardag för att motivera sin existens och sin enorma organisation. Om David Cameron kan vända denna negativa utveckling och samtidigt göra det möjligt för Storbritannien att stanna kvar i EU har han gjort Europa en stor tjänst. Jag tycker han är modig.
Orimliga effekter av nordiska klimatmål

2013-01-24

Dagens Eko presenterades en nyhet som bekräftar att de svenska "klimatmålen" inte bara är orealistiska utan också fruktansvärt kostsamma. Och kanske också ett hot mot miljön, inte minst boendemiljön. Här följer artikeln från Ekot:


"Klimatneutralt Norden kräver nya satsningar

13 000 nya vindkraftverk och koldioxidlagring i marken är några av åtgärderna som den internationella energimyndigheten IEA föreslår i en ny rapport för att nå politikernas vision om ett så kallat klimatneutralt Norden till år 2050.

– Ska man lyckas måste det byggas väldigt mycket ny infrastruktur och vindkraft är ett tydligt exempel, men också nya starkare elnät och bättre överföringsförbindelser. Vi pekar också på behovet av att koordinera sig bättre i norden så att man inte väljer olika standarder för olika teknologier och att kostnader gör det omöjligt att köra mellan Oslo och Köpenhamn till exempel, säger Markus Wråke, enhetschef på IEA i Paris.

Vi kommer enligt prognoserna att använda mer energi i Norden framöver. För att möta den efterfrågan parallellt med att minska de klimatpåverkande utsläppen till i princip noll år 2050, som en rad politiker talar om, måste det ske dramatiska förändringar visar internationella energimyndigheten IEA:s analys, som gjorts tillsammans med nordiska forskare.

Godstransporterna och flyget måste ställa om till biobränsle och personbilarna drivas med el. Industrier måste bygga nya anläggningar för att avskilja koldioxiden i sina utsläpp och sedan pumpa ner gasen i marken igen - en typ av teknik som redan är omdiskuterad och som blivit stoppad i Tyskland efter protester.

13 000 nya vindkraftverk, som IEA säger måste byggas i de nordiska länderna, skulle i nuläget inte heller tas emot med applåder enligt vd:n på branschorganisationen Svensk Energi, Kjell Jansson. Han vill se ett starkare engagemang från politikerna för att förändra medborgarnas attityd till en omställning.

– Jag tror det är svårt med dagens opinion att få till det här, det måste till en opinionsvändning där man får en insikt om att för att klara klimatmålen så måste man acceptera nya saker som vindkraft på ställen där man i dag möter motstånd, säger Kjell Jansson.

Prislappen som IEA sätter på åtgärderna som de föreslår i rapporten är runt 0,7 procent av de nordiska ländernas BNP, fram till år 2050. Det motsvarar drygt 3 000 miljarder svenska kronor".För att nå de svenska och nordiska klimatmålen krävs alltså bland annat 13.000 nya vindkraftverk i de nordiska länderna. Frågan är var man ska ställa dem? Lite skrämmande är det att höra Kjell Jansson från Svensk Energi tala om att "ändra attityden" hos människor så man accepterar vindkraftverk på platser där man idag säger nej. Hela klimatdebatten verkar handla om att efterhand tvinga på medborgarna allt mer ingrepp i natur- och boendemiljön, allt högre skatter och allt fler dyra och äventyrliga satsningar som exempelvis koldioxidlagring (som exempelvis blivit stoppad i Tyskland). Allt i "klimatpolitikens namn". Och vem som ska betala de 3.000 miljarder som kalaset kommer att kosta vet vi alla. Det blir svenska och nordiska hushåll och företag som få stå för hela kalaset. Frågan är till vilken nytta?

Den som är insatt i världens samlade koldioxidutsläpp vet att även om de nordiska länderna inte skulle släppa ut någon koldioxid alls så skulle det inte ens märkas globalt. Och vi vet samtidigt inte ens om minskade koldioxidutsläpp verkligen skulle stoppa den globala uppvärmningen ens om utsläppen minskade globalt. De senaste 15 åren har temperaturen legat helt stilla samtidigt som koldioxidutsläppen ökat kraftigt. Sambandet är för att uttrycka sig försiktigt inte direkt övertydligt mellan ökande koldioxidutsläpp och stigande global temperatur. Är det i det läget verkligen politiskt ansvarsfullt att göra gigantiska satsningar som har som enda syfte att minska koldioxidutsläppen?
Statsminister Reinfeldt fick beröm av internationella facket

2013-01-24

I samband med toppmötet i Davos hölls i går kväll en paneldebatt med rubriken ”Arbetslös eller ej anställningsbar” vid det öppna forum i anslutning till Davosmötet dit allmänheten har tillträde. I panelen fanns bland annat Sharan Burrow, generalsekreterare i Internationella fackföreningskonfederationen, ITUC, där svenska LO är en av medlemmarna, ILO-chefen Guy Ryder (FN:s organ för arbetslivsfrågor) samt statsminister Fredrik Reinfeldt.

Sharan Burrow är en mycket stridbar person som ofta framfört mycket skarp kritik mot regeringar och företag, bland annat för brist på vilja att ta itu med arbetslösheten. Men på gårdagens möte hördes andra tongångar. "Numera finns det bara några länder i världen där regeringen bedriver en social dialog med fackföreningar och andra organisationer. Det gäller Sverige och till samma grupp hör Brasilien, mitt hemland Australien och de andra nordiska länderna", sade hon. Och sedan framhöll hon att "Sverige har ett socialt skydd som saknas i de flesta länder".

ILO-chefen Guy Ryder var inte sämre, utan sa att "andra länder borde lära av Sverige och Finland när det gäller vad som kan göras för arbetslösa ungdomar"

Statsminister Fredrik Reinfeldt kunde sedan berätta om den svenska regeringens politik och hur man eftersträvar en jobbpakt med arbetsgivare och fack. I beskrivningen ingick hur man på olika sätt, bland annat genom utbildning, försöker få fram jobb för ungdomar.

Att en moderat svensk statsminister får beröm från det internationella facket för att Sverige tillhör de få länderna i världen med en socialt inriktad politik och har en bra dialog med de fackliga organsiationerna irriterar sälkert en del på vänsterkanten i politiken. Det är ju ett bevis av många på att man har fel när man påstår att Alliansen har "monterat ned välfärden och tryggheten". Verkligheten talar sitt tydliga språk - Sverige utmärker sig positivt i dessa frågor. Precis som det ska vara!
Beklagligt EU-beslut om skatt på finansiella tjänster

2013-01-24

Elva EU-länder beslutade häromdagen att införa en skatt på finansiella tjänster. Tveklöst en seger för socialistiska argument i europeisk politik, och en seger för dem som steg för steg vill försöka införa EU-skatter för att utöka EU:s budget. Sverige står dock som tur är utanför detta regelverk.

EU-företrädare talar om att det är på tiden att den finansiella sektorn är med och betalar för att reda upp krisen i EU. Men jag måste säga att detta är minst sagt naiva uttalanden. Det är aldrig den finansiella sektorn som betalar denna typ av pålagor. Allt vältras alltid över på kunderna, företag och konsumenter, pensionsfonder och andra. De politiker - oavsett färg - som inte inser detta borde inte få leka med europeisk ekonomi på skattebetalarnas bekostnad.

Jag är mycket nöjd med att den svenska regeringen har avvisat förslaget för svensk del och håller Sverige utanför denna skatt. Och det är lätt att instämma i statsministerns tydliga kritik och varningar för effekterna av den nya finansskatten. För min egen del är det som hänt ytterligare ett argument för Sverige att inte införa Euron som valuta. Jag skäms fortfarande för mitt ja till Euron i folkomröstningen.
Man skäms som svensk

2013-01-23

Efter att ha sett kvällens Uppdrag Granskning skäms jag som svensk. Tänkt att en enda person (arbetsgivaren "skogs-nicke") kan förstöra så mycket. Han har förstört tillvaron och ekonomin för de afrikaner han anställt, han har skadat tilltron till de svenska reglerna om arbetskraftsinvandring och inte minst har han allvarligt skadat bilden av Sverige i de länder varifrån arbetskraften kommit. En av fruarna till arbetarna jämförde i programmet det som hänt med forna tiders slavhandel. Jag förstår henne.

Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt när en arbetsgivare inte följer de lagar och regler som gäller och utnyttjar arbetstagare på ett vidrigt sätt. Man lämnar ett avtal till Migrationsverket och tvingar sedan arbetstagarna att acceptera ett helt annat avtal med usla villkor, och man tar oskäligt betalt för mat och husrum. Allt tyder på att arbetsgivaren i detta fall brutit mot reglerna, och av programmet framgår att ägaren till det utpekade företaget polisanmälts av Migrationsverket. Polisens utredning får utvisa om något brott har begåtts.

Samtidigt måste man vara tydlig med att det inte är regelverket i sig som är felaktigt, utan att det handlar om att en arbetsgivare har brutit mot reglerna. Regelverket för att bevilja arbetstillstånd är tydliga. Anställningsvillkoren för den tredjelandsmedborgare som kommer hit för att arbeta får inte vara sämre än kollektivavtal eller vad som är praxis inom yrket eller branschen. Och Migrationsverket har intensifierat sitt arbete för att motverka missbruk av regelverket, bl.a. genom skärpta kontroller inom branscher där det visat sig förekomma missbruk. Kontroller som enligt verket haft avsedd effekt. Migrationsminister Tobias Billström har också sagt att han tänker föreslå utökade möjligheter att återkalla tillstånd som beviljats för arbete om inte regelverket följts.

Till sist tycker jag det är på sin plats att ge lite beröm till GS-facket ("Skogsfacket" ) som engagerar sig i frågan trots att man egentligen inte måste. De fackliga organisationernas branschkunskap är till stor nytta för att spåra upp och ta tag i missbruk av reglerna kring arbetskraftsinvandring, liksom när man använder rent svart arbetskraft från utlandet utan att söka några tillstånd alls.
En förmiddag i matematikens tecken

2013-01-23Förmiddagen idag ägnade jag och mina moderata kolleger i utbildningsutskottet åt nya sätt att utveckla matematikintresset och matematikundervisningen i våra skolor. Kort beskrivet så handlar det om att låta äldre elever ge yngre elever extralektioner och extra stöd i matematik. Detta kan ske både på grundskolenivå och gymnasienivå.

Intize är en ideell matematikförening som erbjuder mentorskap i samarbete med bland annat Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet. Ovan tv två av eldsjälarna i Intize, Fredrik Hermansson som är verksamhets- ansvarig och Suvi Panas som är styrelseordförande i föreningen. Intize eger gymnasieelever stöd och hjälp att utveckla sina matematiska färdigheter, och det är studerande på Chalmers och andra universitet/högskolor som ställer upp som mentorer. Allt verksamhet sker helt ideellt. Jag planerar att själv besöka Chalmers framöver och vara med vid något av dessa lektioner där mentorer undervisar sina adepter.

Vi fick också ett exempel på hur det kan gå till i verkligheten på grundskolenivå inom ramen för projektet Mathivation. Ovan th Farid Nolen som är en av eldsjälarna i projektet som drivs i samarbete med bland annat Västsvenska Handelskammaren.Vi hade bjudit in ett 20-tal elever från Husbygårdsskolan i Stockholm till riksdagen och de fick undervisning av ett antal elever från årskurs nio på Internationella Engelska skolan respektive Skälltorpsskolan i Göteborg. När vi mötte eleverna skrev de unga "lärarna" upp en även för mig något komplicerad matematikuppgift på tavlan som alla elever tyckte var mycket komplicerad. Efter en lektion med "lärarna" från årskurs nio klarade de flesta eleverna från årskurs sex galant av att lösa uppgiften och tyckte inte alls det var särskilt komplicerat. Imponerande!

Ovan till höger några av "lärarna" från årskurs nio som berättade om sina egna erfarenheter och hur de utvecklats som människor av att få vara med i projektet och undervisa andra.

Det var en givande förmiddag och jag är övertygad om att denna typ av ideella insatser för att öka intresset och förmågan inom matematiken kan vara ett bra sätt att förbättra matematikkunskaperna bland svenska elever, samtidigt som mentorerna utvecklar sin egen pedagogiska förmåga och sina ledaregenskaper.
Populism gick före sunt förnuft om betalningstider

2013-01-23

Frågan om betalningstider för fakturor mellan näringsidkare har diskuterats mycket den senaste tiden. Bakgrunden är givetvis problemet att vissa större företag, men även kommuner, landsting och statliga verk alltför ofta använder de små företagen som "bank" genom att inte betala sina fakturor i tid eller genom att tvinga de mindre företagen att acceptera mycket långa betalningsfrister på sina fakturor. På detta sätt kan de stora företagen och aktörerna tjäna ränta på de mindre företagens bekostnad. Under finanskrisen blev detta ett stort problem eftersom det ytterligare försvårade de små underleverantörernas redan besvärliga situation med ansträngd likviditet.

Regeringen har därför lagt fram ett lagförslag med en tvingande regel om maximalt 30 dagars betalningsfrist. Detta ska inte gå att avtala bort för kommuner och landsting, men däremot ska privata näringsidkare ha frihet att avtala om andra betalningsvillkor om de vill. Den samlade oppositionen (S, SD, V och MP) drev vid dagens riksdagsomröstning igenom att en tvingande 30-dagarsregel också ska gälla mellan företag, utan möjlighet att avtala om annat. Det var enligt min mening ett olyckligt beslut.

Att kommuner och offentliga aktörer inte betalar sina fakturor i tid är givetvis helt oacceptabelt. Dessa borde i stället vara föredömen. En tvingande lagreglering om betalningsfrister för alla offentliga aktörer är därför rimlig. Och där är alla partier överens.

När det gäller förhållandet mellan privata företag är det inte lika okomplicerat. Svensk rätt håller hårt på principen om avtalsfrihet mellan näringsidkare. Det är en viktig princip. Frågan är vad som händer om man tvingar parterna att acceptera 30 dagars betalningsfrist vid alla affärer? Det går givetvis att gå runt genom att i stället avtala om när en vara eller tjänst tidigast får faktureras eller genom att förändra priset för varan eller tjänsten. Eller så blir kanske inte affären av överhuvudtaget. Självklart kommer alltid de stora aktörerna också att kompensera sig på annat sätt. Pressade priser för de små leverantörerna är väl ingen orimlig gissning. I sista hand är det alltid den svagare avtalsparten som riskerar att drabbas oavsett hur lagreglerna ser ut.

Visst är det allvarligt när småföretagare upplever att de är i underläge mot de stora jättekoncernerna och ibland tvingas acceptera närmast oskäliga villkor. Småföretagaren tvingas då i stället låna upp likviditet i sin egen bank för dyra pengar i avvaktan på betalning från sina storföretagskunder. Ibland säger dessutom banken nej och i värsta fall leder det till neddragningar av personal eller rent av konkurs. Men man får inte glömma att dem omvända situationen också finns, nämligen att stora leverantörer av varor och tjänster frivilligt går med på att låta små kunder få längre betalningstid än 30 dagar helt enkelt för att dessa annars inte har råd att köpa från de större företagen. Med den lagändring som oppositionen driver fram blir detta nu omöjligt. Det kan hota ett antal mindre företags likviditet. Vissa små företag kommer säkert spontant att applådera dagens riksdagsbeslut, särskilt om man själv har dåliga erfarenheter. Men samtidigt kommer andra småföretag att drabbas.

Jag tycker oppositionen gör det väldigt lätt för sig när man populistiskt vill inskränka den traditionella rätten till avtalsfrihet mellan näringsidkare. Det riskerar bara att skapa lika många nya problem som det löser. Det handlar mer om politisk populism och en vilja att knäppa regeringen på näsan än om ett väl genomtänkt politiskt beslut. Självklart röstade jag med Alliansen för att avslå oppositionens förslag. Men denna gång tyvärr förgäves.
Fel väg att försöka tvinga företag att anställa långtidsarbetslösa

2013-01-23

Ett annat märklig inslag i Socialdemokraternas politik kommer fram idag. Socialdemokraterna och Stefan Löfven har nu också lanserat ett förslag om att offentliga upphandlingar ska utnyttjas till att få arbetslösa i arbete. Förslaget är märkligt.

Det är redan idag möjligt att vid en upphandling ställa som villkor att en viss procent av de anställda ska vara långtidsarbetslösa eller funktionshindrade. Men det är få kommuner och landsting som använder denna möjlighet eftersom det bara leder till att många mindre företag inte lämnar några anbud alls. Många av de mindre företagen har helt enkelt ingen från dessa grupper anställda och har inte råd att anställa fler och behöver inte heller mer personal. Återstår då bara att avstå från att lämna anbud.

Socialdemokraterna föreslår nu att detta krav ska bli tvingande vid alla offentliga upphandlingar. Om man gör detta kommer man i samma ögonblick att stänga ute en massa mindre företag från offentliga upphandlingar. Det kommer knappast att skapa jobb i lokala mindre företag ute i våra kommuner, och det är där vi vet att jobben växer till snabbast. Och för varje långtidsarbetslös man tvingar ett företag att anställa finns det ju samtidigt någon annan som inte får jobb. Totalt skulle förslaget rimligen knappast skapa några nya jobb alls.

Rent ideologiskt känns det också mycket tveksamt att försöka tvinga företag att anställa vissa personer eller grupper. Varje företagare måste rimligen själv få anställa vem man vill. Alliansens linje är att stimulera anställning av funktionshindrade och långtidsarbetslösa genom lönebidrag för funktionshindrade, slopade arbetsgivareavgifter för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna (nystartsjobben) och liknande stimulanser. Det känns som ett betydligt mer tilltalande sätt att arbeta. Och vi har sett hur exempelvis nystartsjobben faktiskt fungerar och hjälper många tillbaka till arbetsmarknaden.

Socialdemokraternas förslag är ännu ett exempel på politisk populism snarare än realistisk och effektiv politik. Vi ser tyvärr alltför mycket av det just nu.
Stefan Löfvén talar med kluven tunga

2013-01-23

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén gör i en intervju idag stor sak av att målet om "full sysselsättning" ska överskugga allt annat i valrörelsen 2014. "Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat" säger Löfvén till Dagens Nyheter.

Konstigt då att Socialdemokraternas budget innebär att man gör kraftiga skattehöjningar på företagande, arbete och transporter och använder huvuddelen av pengarna för att höja olika bidrag och ersättningar. De konkreta politiska förslagen pekar i en helt annan riktning än vad Löfvén försöker ge sken av. Jag upprepar det jag skrev på bloggen den 16/1 i samband med partiledardebatten:

"Det är dessutom intressant att se hur Socialdemokraterna använder dubbla budskap i den den politiska debatten. Två exempel på hur man försöker vilseleda är mer uppenbara än andra:

Man gör stor sak av att man vill avskaffa arbetslösheten bland ungdomar och satsar 4,8 miljarder på detta, Man glömmer dock att berätta att man samtidigt höjer arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga med 14,2 miljarder och höjer restaurangmomsen med 5,4 miljarder vilket drabbar en bransch med mycket stor del unga anställda (figur ett nedan).

Det andra är att man pratar om sin "affärsplan för Sverige". Den innebär att man satsar 2,4 miljarder på företagandet. Men samtidigt höjer man skatterna för företagssektorn med 31,2 miljarder (figur två nedan)."Jag kommer att sakna Nyamko Sabuni

2013-01-22

I går meddelade Nyamko Sabuni att hon avgår som minister. Jag är en av de få som haft henne som minister för mina arbetsområden ända sedan 2006, först som integrations- och jämställdhetsminister förra mandatperioden när jag arbetade mest i arbetsmarknadsutskottet, och så från valet 2010 som förskole- och jämställdhetsminister, där hon även ansvarade för vuxenutbildningsfrågorna som varit en del av mitt ansvarsområde i utbildningsutskottet.

Eftersom jag läst idag att det spekuleras i att Alliansföreträdare från andra partier skulle ha ogillat Nyamko Sabuni (vilket är nytt för mig) vill jag ge min egen bild. Jag har haft höga tankar om henne som minister och uppskattat hennes raka uttalanden i både integrationsfrågor och när det gäller motståndet mot lagstiftning om kvotering i olika sammanhang (även om jag blev lite förvånad över hennes utspel häromdagen om kvinnlig representation i bolagsstyrelserna). Och trots att Folkpartiet väl inte direkt älskar vårdnadsbidraget har hon lojalt stått upp för Alliansens kompromiss med vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng. Och att hon vägrat kalla sig feminist gör ju inte saken sämre. Hon har enligt min mening varit en bra minister och dessutom sympatisk som person. Alltid vänlig och trevlig när man pratat med henne i olika sammanhang. Jag kommer att sakna henne, även om hennes efterträdare säkert blir alldeles utmärkt hon också.
Debattinlägg i Kommunalarbetaren

2013-01-22

Säga vad man vill, men tidningen Kommunalarbetaren är inte rädda för att ta in kritiska debattinlägg. Jag har tidigare skrivit en del i Kommunalarbetaren och i går var det dags igen. Denna gång ett kritiskt debattinlägg om hur vissa LO-förbund aktivt mobbar eller motarbetar demokratiskt valda fackliga företrädare ute på arbetsplatserna om dessa har "fel" politisk åsikt. Artikeln baseras på mitt blogginlägg den 20/1 om kvinnan med "fel" politiska åsikter som inte fick fortsätta som arbetsplatsombud för Kommunal. Något man senare glädjande nog backat från.

Läs hela debattinlägget här.

Kommunalarbetaren ska ha all heder av att man släpper in kritiska debattinlägg, det är det inte så många LO-fackliga tidningar som gör. Nu hoppas jag på fortsatt debatt i Kommunalarbetaren i denna viktiga fråga. Den svenska modellen bygger på hög anslutningsgrad och facket måste vara öppet för alla och välkomna alla som vill engagera sig - oavsett deras politiska åsikter.
Köttskatt skulle riskera att slå ut en hel svensk näringsgren

2013-01-22

Jag blir minst sagt förvånad över att Jordbruksverket som myndighet agerar opinionsbildare för det tydligt socialistiska förslaget att införa köttskatt. Återigen har en myndighet gjort utspel som verkligen ligger på gränsen för sitt uppdrag.

Att straffbeskatta köttätande för att uppfödning av djur medför utsläpp av koldioxid och metangas är egentligen så dumt att det inte behöver kommenteras. Men för att belysa det märkliga i förslaget kan man ju fråga sig om även viltkött ska beskattas? Även vilda djur fiser och rapar. Och det gör för övrigt även våra sällskapsdjur. Ska de också beskattas? Och vi människor gör samma sak, hur ska det hanteras?

Frågan är också hur man tror att en köttskatt skulle påverka köttkonsumtionen? Priserna varierar så mycket redan att ett skattepåslag knappast skulle ha betydelse för konsumtionen. Redan idag kan man köpa kött för väldigt olika priser, där svensk kött är dyrast och importerat ofta betydligt billigare. Med ett skattepåslag skulle svenska folket troligen köpa allt mer billigt importerat kött och rata det svenska köttet för att hålla nere kostnaden. En svensk koldioxidskatt på kött riskerar därmed att slå ut den svenska köttproduktionen. En hel svensk näringsgren skulle riskera att offras på klimatpolitikens altare.

Som väntat avvisar Anders Borg förslaget. Allt annat hade förvånat. Det hade varit bättre om Jordbruksverket ägnade sig åt något vettigt i stället för denna typ av ogenomtänkta utspel med politiska förtecken.
Fyra ledande klimatforskare kritiserar misstolkning av klimatrapport

2013-01-21

Fyra ledande klimatforskare och medlemmar av Vetenskapsakademien, Lennart Bengtsson, Deliang Chen, Marie-José Gaillard och Henning Rodhe, har idag en intressant debattartikel i Dagens Nyheter. I artikeln kritiserar de tolkningen av den rapport från Världsbanken som påstås visa att temperaturen kommer att öka med fyra grader. Man skriver bland annat att rapporten är ett exempel på hur "klimatinformation kan misstolkas och i förlängningen skada forskarnas trovärdighet". Jag har skrivit om denna rapport tidigare på bloggen.

Det intressanta är inte kritiken i sig, jag har själv kritiserat flera delar i rapporten som ju inte alls visar att temperaturen kommer att öka utan bara beskriver vad effekterna skulle bli OM temperaturen ökar med fyra grader. Det är en helt annan sak. Det intressanta med dagens artikel är att de som undertecknat den inte tillhör de forskare som ifrågasätter klimathotet eller att mänskliga koldioxidutsläpp skulle kunna påverka den globala temperaturen. Men trots detta kritiserar de många av de "klimatlarm" som framförs i media. När de gäller temperaturökningen skriver klimatforskarna följande:

"Då en uppvärmning på 4°C under innevarande sekel är ytterst oroande är det viktigt att försöka bedöma hur rimlig en så kraftig uppvärmning är. Enskilda modellsimuleringar har räknat fram en global uppvärmning till år 2100 på 6°C eller ännu mer, men dessa har bedömts som mycket osannolika av FN:s klimatpanel (IPCC 2007). Den långsamma globala uppvärmningen, särskilt under de senaste 15 åren, har förstärkt denna uppfattning.

Sedan 1800-talet har koncentrationen av koldioxid, tillsammans med andra växthusgaser, ökat med cirka 75 procent. Samtidigt har jordens medeltemperatur ökat med cirka 0,8°C. En sådan temperaturökning är betydligt mindre än vad de modellberäkningar ger som bara tar hänsyn till ökningen av växthusgaserna. Detta kan bero på en kompenserande avkylning från aerosolpartiklar, men systematiska fel i modellberäkningarna kan heller inte uteslutas.

Det råder stor osäkerhet om hur känsligt klimatsystemet är för mänsklig påverkan och därmed om hur hög koldioxidhalten måste bli för att ge en uppvärmning på 4°C. Även med en hög klimatkänslighet fordras det troligen en halt på minst 1.000 ppmv. Detta skulle kräva årliga koldioxidutsläpp avsevärt högre än dagens.


I artikeln konstaterar de sammanfattningsvis bland annat:
* Att en temperaturökning på så mycket som 4 grader detta århundrade är mycket osannolik.
* Att temperatturen inte ökat alls de senaste 15 åren trots kraftigt ökade koldioxidutsläpp.
* Att havsnivåerna inte alls ökar i snabbare takt än tidigare och att det inte tycks finnas något samband mellan global temperaturhöjning och stigande havsnivåer.
* Att det inte finns några belägg för att det blivit vanligare med extremare nederbörd.
* Att det inte finns några indikationer på att tropiska orkaner blivit mer extrema eller vanligare.

Jag kan konstatera att dessa klimatforskare ger mig rätt i det jag skrivit i mina tidigare blogginlägg om temperaturutvecklingen, koldioxidhalternas ökning, havsnivåerna, nederbörden och orkanerna. Jag har kommit till samma slutsatser genom att studera statistik och fakta från bland annat SMHI:s hemsida och erkända universitet och forskningscentra runt om i världen. Vi är också överens om att det pågår klimatförändringar, vilket det alltid har gjort på jorden. Vi är också eniga om att att samhället måste anpassa sig till klimatförändringarna, oavsett om de beror på den globala uppvärmningen eller inte, vilket forskarna särskilt påpekar som avslutning på sin artikel. De fyra forskarna visar också en stor ödmjukhet inför frågan om hur avgörande betydelse mänskliga koldioxidutsläpp har för klimatförändringarna, även om de i grunden verkar övertygade om att mänsklig aktivitet har en stor betydelse.

Alla seriösa forskare söker kunskap, det är det som driver dem. Riktiga forskare uttalar sig sällan tvärsäkert. Endast självutnämnda "klimatexperter" med en politisk agenda gör tvärtom - de sätter upp sin teori först och försvarar den sedan med näbbar och klor, och vid behov genom att misstolka och förvanska siffror och statistik. Det är inte vetenskap utan något helt annat.
LO:s mobbning av politiskt oliktänkande hotar den svenska modellen

2013-01-20

GT/Expressen har i dag denna artikel (klicka för att läsa) om en kvinna i Stenungsund med moderata sympatier som arbetar inom äldre- omsorgen. Hon blev vald till arbetsplatsombud av sina kollegor. När hon sedan gick en facklig grundkurs och där ifrågasatte en del rent politisk propaganda som framfördes av föreläsaren fick hon beskedet från Kommunal i Stenungsund att hon måste sluta som arbetsplatsombud på grund av sina borgerliga åsikter. Nu har Kommunal insett att det knappast var ett särskilt genomtänkt beslut och har ändrat sig. Men kvinnan i fråga är inte längre intresserad av att arbeta fackligt och har i stället bestämt sig för att lämna Kommunal.

Är detta då ett unikt fall? Nej tyvärr inte. Som ansvarig för moderaternas fackliga nätverk får jag alltför ofta liknande exempel från personer med moderata sympatier som blir direkt mobbade eller aktivt motarbetade i sina roller som demokratiskt utsedda fackliga företrädare på sina arbetsplatser.

Gemensamt för dessa fall är att det nästan uteslutande handlar om LO-förbund. Inom Saco och TCO, som är partipolitiskt obundna, finns väldigt många fackligt aktiva på alla nivåer med moderata eller borgerliga sympatier. Själv var jag före mitt riksdagsuppdrag fackligt aktiv i Jusek i nästan 20 år. Det ger självklart en mångfald och en styrka för en facklig organisation att se till medlemmarnas bästa i första hand och inte se som sin främsta uppgift att stödja ett visst politiskt parti. Detta kan kanske också vara en förklaring till att många förbund inom Saco och TCO har ökat sitt medlemsantal, till skillnad mot de flesta LO-förbund som tappar medlemmar hela tiden.

Inom LO finns alltför ofta ett starkt motstånd från politiskt rödfärgade ombudsmän och tjänstemän mot alla som inte har "rätt" politisk åsikt. De verkar fortfarande, år 2013, anse att LO:s viktigaste uppgift är att stötta det Socialdemokratiska partiet. De inser inte att facket har en viktigare roll och att även personer med borgerliga värderingar kan tycka att det fackliga engagemanget på en arbetsplats är viktigt. Den ensidiga politiska kopplingen mellan LO och Socialdemokraterna hotar på sikt hela den svenska modellen eftersom LO på detta sätt skrämmer bort många från ett fackligt medlemskap. Vem vill vara medlem i en organisation som har som sitt främsta syfte att stödja Socialdemokraterna om man själv röstar på Moderaterna?

Men LO glömmer en sak. Utan hög anslutningsgrad blir det svårt att försvara modellen med kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. LO bär ett tungt ansvar och måste tänka om. Det är dags att värna den svenska modellen och låta facket vara öppet för alla som vill engagera sig.
Klockrent debattinlägg

2013-01-19

Ibland läser man debattinlägg som man gärna vill sprida vidare. Detta är ett exempel från Borås Tidning i onsdags. Klockren replik på ett tidigare extremt gnälligt debattinlägg av Göran Andersson den 9 januari.


Befriande att höra Statsministern nyansera klimatdebatten

2013-01-18

I partiledardebatten krävde Gustav Fridolin (MP) att Sverige med alla medel och oavsett kostnad ska gå före i världen med extrema åtgärder mot koldioxidutsläppen. Lönsamma investeringar som Sverige gör i andra länder med betydligt bättre effekt än på hemmaplan påstod Fridolin handlae om att "skjuta över ansvaret på andra". Fridolin krävde i stället enorma subventioner i form av "ROT-avdrag" till fastighetsägare för att energieffektivisera hyresfastigheterna i de svenska miljonprogrammen. Vi var nog många som reagerade på Fridolins något okunniga och verklighetsfrånvarande politik. Ägare av kommersiella fastigheter har ju redan full avdragsrätt för alla kostnader för investeringar och renoveringar, helt utan beloppsbegränsning. Det behövs givetvis inte ett "ROT-avdrag" också ovanpå detta, då skulle man ju få dubbel avdragsrätt. Fridolin förde också fram sedvanliga förslag om kraftigt skärpta skatter på energi och transporter och en del andra redan kända ståndpunkter.

Det var befriande att höra Statsminister Fredrik Reinfeldts svar i en replikväxling med Fridolin (citerat ur riksdagens officiella snabbprotokoll). Ett mycket tydligt och rakt besked i klimatdebatten som visar att Alliansregeringen inte är beredd att göra vansinnessatsningar i Sverige bara för att vissa högljudda röster i klimatdebatten kräver detta.


Anf. 9 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik:
Herr talman! Jag redovisade hur jag har resonerat kring fastighetsägarnas ansvar. Jag tycker att det är lite viktigt att säga att alla vi som vill att vi ska ha en mer klimatriktig politik erkänner att vi inte har oändligt med resurser. Det kommer aldrig vara så att alla riksdagar över hela världen kommer fram till att det enda som vi ska göra är att sätta in klimatinsatser. Folk vill ha bra skolor, de vill ha pensioner på ålderns höst, de vill ha satsningar på sjukvården, och de vill att vi ska göra mer för jobben.

Vi måste helt enkelt erkänna att vi har begränsade resurser. Då är det mycket viktigt att alltid mäta insatt krona mot vad vi får tillbaka i form av klimatförbättringar. Då lär vi oss mycket snabbt läxan att det som vi har gjort i Sverige har nu kommit så långt att det som vi ytterligare kan göra är mycket dyrt. Ofta handlar det om att det krävs 50 gånger mer i insats i Sverige jämfört med i andra länder. Det är det som Gustav Fridolin lite förtäckt säger handlar om att skjuta över på andra. Det är för att vi har sagt att vi är beredda att vara med och finansiera det som stärker klimatet i fattiga delar av världen. Men har ni hört att Miljöpartiet alltså är emot det? Miljöpartiet tror att det finns oändligt med resurser för att fixa klimatet på ett sätt som inte är resurseffektivt. Det är inte smart.Tydligare kan det knappast sägas. Klimatfrågan är faktiskt inte den enda politiska fråga som finns, även om Miljöpartiet säkert önskar att det vore så. Jag fasar för vad som skulle hända om Miljöpartiet blev en stark del av en rödgrön regering. Då skulle Fridolins verklighetsfrånvarande politik och gigantiska skattehöjningar för både företag och vanligt folk riskera att bli verklighet. Det skulle också bli överhängande risk för energibrist. Miljöpartiets politik skulle riskera att allvarligt försämra den redan bräckliga konjunkturen.
Givande elevbesök från Vårgårda

2013-01-18

I går hade jag ett mycket trevligt och intressant besök i riksdagen av tre elever, Hanna, Angelica och Anna, från Barn- och Fritidsprogrammet på Sundlergymnasiet i Vårgårda. De arbetar just nu med sitt projektarbete och har som tema valt att försöka förändra namnet på sin utbildning. De anser att beteckningen "Barn- och Fritidsprogrammet" är mycket missvisande eftersom bara en del av de elever som studerar på detta program går vidare till förskollärar- eller lärarutbildningar. Vissa vill i stället studera till andra yrken, de tre elever jag mötte hade mer fokus på att bli poliser eller beteendevetare. Eleverna tycker även att det missvisande namnet sänker statusen på programmet och närmast antyder ett fokus på lek och fritidsaktiviteter. Namnet döljer att programmet håller hög nivå, bland annat med mycket utbildning kring ledarskap, pedagogik och beteendevetenskap som är värdefullt för många yrken. Om man förändrade namnet skulle kanske fler elever söka detta program.

Jag tycker förslaget är riktigt intressant. Kanske skulle ett annat namn med tydligare fokus på ledarskap, pedagogik och beteendevetenskap locka fler elever och även höja statusen på utbildningen? Det skulle i sin tur kanske även underlätta rekrytering av elever till våra lärarutbildningar? Jag ska ta med mig förslaget för fortsatta diskussioner med utskott och departement.
Aftonbladets ledarsida citerar mitt blogginlägg om barnfattigdom

2013-01-17

Aftonbladet ägnar idag sin ledarkrönika åt att kritisera gårdagens Uppdrag Granskning. Jag är en av fyra rikspolitiker som utpekas för att vi ifrågasätter Rädda Barnens mfl sätt att hantera fakta. Bland annat citerar man mitt blogginlägg från gårdagen:Det jag skrev var ju uppenbart en helt korrekt iakttagelse för alla som såg programmet. Utom för Aftonbladets ledarsida. Läs hela ledarkrönikan här

Jag tycker självklart det är trevligt att Aftonbladets ledarsida följer min blogg och kritiserar det jag skriver. Bättre beröm kan man väl knappast få. Aftonbladet tycker jag för övrigt numera är en helt okej nyhetskälla som jag ofta tar del av. Men den extremt s-märkta ledarsidan är väl närmast för Socialdemokraterna vad Pravda var för Sovjetstaten. Så den dag jag får beröm av Aftonbladets ledarsida lovar jag att allvarligt fundera över om jag ska fortsätta med politik.

Vad gäller sakfrågan kan jag bara upprepa vad jag skrev i går. Den verkliga barnfattigdomen i Sverige är fullt tillräckligt allvarligt för att behöva överdrivas med felaktiga siffror. Jag är förvånad över att Aftonbladet försvarar de uppenbara felaktigheter som Uppdrag Granskning avslöjade i går och som använts i kampanjer från både Majblomman, Bris och Rädda Barnen. Ingen seriös ledarsida på en svensk tidning borde försvara något som är så uppenbart felaktigt och överdrivet.Varför driver Socialdemokraterna förslag som hotar jobben?

2013-01-17

Det är rubriken på nedanstående debattinlägg som jag har i Borås Tidning idag tillsammans med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Liknande artiklar med lite mer lokal koppling har vi även fått publicerade i Markbladet och
Svenljunga Tranemo Tidning denna vecka.

Varför driver Socialdemokraterna förslag som hotar jobben?

Den ekonomiska krisen fortsätter att oroa världsekonomin. Under hösten har en vikande internationell efterfrågan slagit mot svensk exportindustri och även Sjuhärad och övriga Västsverige har påverkats. Läget är bekymmersamt men Sverige står väl rustade.

Även i svåra ekonomiska tider finns det möjligheter för nya jobb, branscher och företag att växa fram. Regeringen har prioriterat reformer som möjliggör framväxten av nya jobb i takt med att omvärlden och arbetsmarknaden struktureras om. Mot detta står Socialdemokraterna som gång på gång avvisar jobbskapande förslag.

En reform som vållat en intensiv debatt är RUT-avdraget. Genom avdraget har vita jobb blivit norm istället för svarta. Anställningar med en riktig lön, pensionspoäng och trygga anställningsförhållanden. Avdragets popularitet har ökat från år till år. Färska siffror från Skatteverket visar att det nu är 72.000 personer som använder avdraget i Västra Götaland, varav 9.000 personer i Sjuhäradskommunerna. Över hela landet är det närmare en halv miljon personer som använder avdraget.

För att ytterligare sänka trösklarna, göra svarta tjänster vita och öka möjligheterna till arbete har regeringen halverat restaurangmomsen. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att under en ettårsperiod så har närmare 5 000 jobb skapats. Regeringens reformer ger effekt och underlättar för inträde på arbetsmarknaden.

I en tid när tjänstesektorn blir allt viktigare för sysselsättningen och företag behöver bättre konkurrenskraft, föreslår Socialdemokraterna reformer som är skadliga för jobben. De vill göra det mindre lönsamt att arbeta, fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, försämra RUT-avdraget, höja bolagsskatten och fördubbla restaurangmomsen. Sammanlagt handlar det om en skattechock på mer än 30 miljarder kronor för Sveriges hushåll och företag. Vi skulle vilja fråga Phia Andersson, Hans Olsson och Ann-Christine Ahlberg, riksdagsledamöter (S), om de fortfarande står bakom dessa förslag som skulle minska sysselsättningen, öka arbetslösheten och försämra företagens konkurrenskraft?

Sverige står inför stora utmaningar och behöver en politik för framtiden. Regeringen tar ansvar för Sverige genom stärkt konkurrenskraft och investeringar för framtidens jobb och skapar en arbetsmarknad där alla människor får plats. Vilken väg vill Sjuhärads Socialdemokrater gå?

Hillevi Engström (M)
Arbetsmarknadsminister

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot Sjuhärad/Södra Älvsborg

Bris, Majblomman och Rädda Barnen har förstört sin trovärdighet

2013-01-16

Efter att ha sett kvällens uppdrag granskning känner jag en stor besvikelse över betrodda organisationer som Bris, Majblomman och Rädda Barnen. Deras grovt tillyxade, falska, slarviga och delvis rent osanna uppgifter om fattiga barn har förstört organisationernas trovärdighet för lång tid.

Jag har tidigare kritiserat Rädda Barnens fattigdomsrapporter på bloggen och i andra sammanhang. Och i våras deltog jag ju i en debatt i SVT om saken där jag bland annat fick tampas med författaren Susanna Alakoski. Även i kvällens Uppdrag granskning stod Alakoski för en del häpnadsväckande uttalanden. Bland annat tyckte hon på en fråga av Janne Josefsson att det var rätt (!) att en "fattig" mamma rökte för 50 kronor om dagen samtidigt som hon påstod att hon inte hade råd att lägga 200 kronor på barnens skolresa....

Jag har upprepade gånger de senaste åren ifrågasatt vad syftet är att blåsa upp barnfattigdomen på det sätt som man gör i olika rapporter där man pratar om 240.000 fattiga barn i Sverige, påstår att 40% av barnen inte får de glasögon de behöver för att föräldrarna inte har råd, eller jämför svältande barn i Sverige mede situationen i Mocambique (!). Jag avstår från att spekulera i om det finns rent politiska skäl bakom överdrifterna eller om det bara handlar om ekonomiska skäl (ökade insamlingsmedel) eller möjligen ren dumhet. Men nu har Uppdrag Granskning klätt av dessa organisationer och deras falska rapporter in på bara skinnet. Kommentarer är överflödiga. Men jag tror de politiska partierna kommer att undvika just begreppet "barnfattigdom" i den politiska debatten den närmaste tiden...

Hur ser då "barnfattigdomen" ut på riktigt? Jag skrev om detta på bloggen den 2/6 förra året. Då hade just Unicef släppt en rapport som visade att det bara är 1,3% av de svenska barnen som saknar minst två av fjorton viktiga saker som Unicef anser vara grundläggande behov för ett barns utveckling. Sverige och Island låg i topp i hela världen. I stora delar av Europa är det 10% eller mer av barnen som saknar dessa grundläggande behov och därmed är verkligt fattiga enligt detta Unicef-mått.

Unicef mäter i sin rapport också relativ fattigdom, dvs hur många barn som hamnar under den levnadsnivå som anses "normal" i respektive land. I Sverige är det 7,3% av barnen som hamnar under denna "normalnivå", och det ger oss en åttondeplats bland de 35 jämförda länderna. Övriga nordiska länder ligger runt 5-7 procent. I Australien, Kanada, Nya Zealand och Storbritannien är det mellan 10 och 15 procent av barnen som hamnar under för landet normal levnadsstandrad och i USA är det över 20 procent.

Den totala "barnfattigdomen" i Sverige kan med andra ord knappast betecknas som alarmerande. Vi är alltså bäst i världen när det gäller andelen verkligt fattiga barn, 1,3%. Och bara 7,3% av barnen i Sverige lever under den normala levnadsstandarden - men i ett av världens rikaste länder. Det innebär att de flesta fattiga barn i Sverige trots allt har en levnadsstandard som är få förunnade i resten av världen. För mer omfattande kommentarer till UNICEF-rapporten, se nämnda blogginlägg den 2 juni 2012 i bloggarkivet.
Den rödgröna röran är tillbaka

2013-01-16

Före valet 2006 talade Alliansen mycket om den rödgröna röran. I dag ser vi hur den rödgröna röran är allt mer osmaklig och oaptitlig än någonsin. Häromdagen berättade jag att de tre rödgröna partierna allt oftare röstar olika i riksdagens voteringar. Och idag såg vi hur partiernas riksdagsledamöter inte ens applåderade varandras partiledare, och dessutom tog de rödgröna partiledarena repliker och angrep varandra inför öppen ridå.

Exempelvis gjorde Sjöstedt (V) ett hårt angrepp mot Damberg (S) om vinster i välfärden. Något som fick Göran Hägglund (KD) att i en replik fråga "Undrar huir glad Damberg blev av den omfamningen från Sjöstedts sida".

Ingen journalist eller statsvetare kan efter dagens debatt längre tala om "de rödgröna" som ett realistiskt regeringsalternativ. Det "rödgröna" regeringsalternativet finns helt enkelt inte. Detta var det kort som Alliansen delade ut under vallrörelsen 2006. Det känns väldigt aktuellt även idag...
Miljöpartiet blir allt mer extrema i klimatfrågan

2013-01-16

Gustaf Fridolins anförande och repliker visade att Miljöpartiet blir allt mer extrema i klimatfrågan. Det finns ingen gräns för vilka pålagor och skattehöjningar man vill göra på svenska folket för att åstadkomma minskade koldioxidutsläpp, trots att alla vet att det globalt sett inte kommer att ha någon betydelse alls för klimatet. FP-ledaren Jan Björklund presentarde i en av replikerna till Fridolin dagens sanning: "Ni vill nog väl men ni är navia".

Fridolin berömde Tyskland för att de "slagit in på en modig väg när det gäller energiomställning". Han syftade då på nedstängningen av den tyska kärnkraften. Några andra debattörer påminde honom om att han "glömde" berätta att Tyskland nu startar ett antal nya gigantiska kolkraftverk för att kunna ersätta energibortfallet från den avvecklade kärnkraften. Hur fler kolkraftverk minskar koldioxidutsläppen kunde inte ens Fridolin förklara.

Det var också intressant att höra statsministerns kritiska kommentarer till Miljöpartiets orimliga krav på enorma investeringar för minskade koldioxidutsläpp. Jag återkommer till detta när jag har fått riksdagens protokoll så jag kan återge det hans ord exakt.

Man kan i vart fall konstatera en sak - om Miljöpartiet får inflytande över svensk politik så kommer det att bli dyrt för svenska folket. Mycket dyrt.
Socialdemokraternas politik lika obegriplig som i höstas

2013-01-16

Socialdemokraternas partiledare sitter ju på läktaren i dagens debatt, och det är Mikael Damberg som står för deltagandet i debatten. Det var inte mycket nytt som om fram, ett generellt gnäll på regeringen precis som vanligt. Damberg ville inte ens prata om alla sina skattehöjningar, men kom med det häpnadsväckande uttalandet att en höjning igen av den sänkta bolagsskatten inte är en skattehöjning (!). Typisk socialdemokratisk logik. Även i denna debatt saknades svar på hur socialdemokraterna vill åtskadkomma allt man beskriver med vackra ord såsom "avskaffad ungdomsarbetslöshet" och liknande. Efter Dambergs anförande sammanfattade statsminister Fredrik Reinfeldt detta på ett slående sätt: "Mikael Dambergs fundering före varje riksdagsdebatt måste vara - "Hur ska jag göra idag för att undvika att prata om vår politik"?"

Det finns inte mycket att tillägga när det gäller Socialdemokraternas politik jämfört med det jag skrev i höstas. Kraftigt höjda skatter på företagande och jobb och transporter kan omöjligen vara rätt sätt att minska arbetslösheten. Så här skrev jag på bloggen den 21/11 2012, och det gäller fortfarande:

Det är dessutom intressant att se hur Socialdemokraterna använder dubbla budskap i den den politiska debatten. Två exempel på hur man försöker vilseleda är mer uppenbara än andra:

Man gör stor sak av att man vill avskaffa arbetslösheten bland ungdomar och satsar 4,8 miljarder på detta, Man glömmer dock att berätta att man samtidigt höjer arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga med 14,2 miljarder och höjer restaurangmomsen med 5,4 miljarder vilket drabbar en bransch med mycket stor del unga anställda (figur ett nedan).

Det andra är att man pratar om sin "affärsplan för Sverige". Den innebär att man satsar 2,4 miljarder på företagandet. Men samtidigt höjer man skatterna för företagssektorn med 31,2 miljarder (figur två nedan).Partiledardebatt

2013-01-16

Statsministern inleder just nu partiledardebatten med att konstatera att Europa sparar och Sverige satsar. Och trots det har Alliansen minskat uttaget av skatter i Sverige medan många andra länder höjt skatterna. Sverige har historiskt legat högst med sitt skatteuttag av alla länder i världen, men finns nu inte ens på "pallplats". Trots detta har Sverige råd med stora satsningar på exempelvis utbildning, forskning och infrastruktur. Allt hänger samman på den ansvarsfulla svenska ekonomiska politiken, och givetvis att utanförskapet minskat och fler kommit i arbete sedan 2006.

Statsministern gjorde också en del andra jämförelser. Hade den svenska arbetsmarknaden utvecklats som övriga Europa hade vi haft 180 000 färre sysselsatta. Och sedan 2006 har Sveriges BNP vuxit tre gånger så mycket som snittet för eurozonen. Om Sverige haft lika svag tillväxt som övriga EU-länder sedan 2006 hade vi i år hjaft ungefär 100 miljarder mindre till välfärd och jobbinvesteringar.

Detta är bakgrunden till dagens debatt. Det ska bli spännande att se hur oppositionen ska få ihop ekvationen att kraftigt höjd beskattning av företagande, arbete och transporter ska öka företagande och få fler i arbete.
Dumt och populistiskt LO-förslag om vinststopp i välfärden

2013-01-15

Företrädare för LO-förbunden har idag en artikel på DN Debatt där man föreslår en ny bolagsform för företag som verkar inom välfärden. I dessa bolag "ska vinstuttag begränsas". Det blir politikerna lokalt som ska besluta om undantag ska få göras från huvudregeln att endast icke vinstdrivande företag ska få utföra välfärdstjänster. Det kommer med andra ord att bli en politisk stridsfråga ute i kommunerna om företag ska få gå med vinst eller inte.

Förslaget kan säkert låta tilltalande för de som har socialistiska värderingar - om man inte är insatt i företagandets villkor. Men när man är det blir förslaget otroligt dumt. För det första finns det många sätt att gå runt förbudet om vinst, exempelvis att i stället betala ut skyhöga löner till ledande personer i företaget, eller att göra olika interna transaktioner mellan bolag i en koncern med internprissättning som i praktiken flyttar vinster mellan olika bolag. Man kan också sälja bolag och på det viset frigöra vinstmedel. I vissa fall finns också blandad verksamhet i ett bolag som gör det svårt att hålla isär vad som är offentligt finansierad eller privat finansierad verksamhet. Alla som är insatta i företagsfrågor och skattelagstiftning vet att dessa möjligheter finns. LO:s ledande företrädare är givetvis inte okunniga om detta, och förslaget är väl därför mest att se som politisk populism.

Men det finns också principiella skäl mot förslaget. Många företag inom välfärden, exempelvis friskolor, är små aktiebolag drivna av eldsjälar. De startas ofta med hjälp av lånade pengar eller stora tillskott av ägarna. Om man inte kan ta ut vinstmedel under åren som gör det möjligt att betala tillbaka lånen eller insatserna kommer ytterst få välfärdsföretag att startas. Fast det är väl kanske det LO har som mål?

Problemet inom skola, äldreomsorg och sjukvård är ju knappast jättelika vinster i privata välfärdsföretag. Problemet är att den kommunala eller landstingsdrivna verksamheten alltför ofta går med stora underskott jämfört med budget. För mig och för oss moderater är det inte ett problem om företag inom välfärden går med vinst. Det viktiga är att de levererar verksamhet med god kvalitet. Minst lika bra och gärna bättre än den kommunalt drivna verksamheten.
Har kravet på utdrag ur belastningsregistret gått för långt?

2013-01-14

I dag rapporterar flera media, bland annat tidningen Riksdag & Departement och Rapport att antalet arbetssökande som begär ut uppgifter om sig själva ur polisens belastningsregister ökar dramatiskt. Förra året var det nära 200.000 utdrag som begärdes ut. Sedan 2001 måste ju ny personal inom skola och barnomsorg kontrolleras mot polisens belastningsregister före anställning. Samma sak gäller för en del andra yrken, såsom personal inom HVB-hem och de som arbetar med funktionshindrade, liksom märkligt nog för försäkringsförmedlare (!).

Nu diskuteras också en eventuell ny lag som innebär att även idrottsklubbar, scouter och religiösa samfund får rätt att begära utdrag ur belastningsregistret när det rekryterar personer som ska ha kontakt med barn.

Men det är inte bara dessa arbetsgivare som efterfrågar utdrag ur registren. Av kvällens nyhetsinslag framgår att allt fler arbetsgivare, exempelvis inom Handeln, begär ett utdrag innan man anställer någon. Detta "för säkerhets skull" och för att få en "helhetsbild" av den man anställer enligt en talesperson från Svensk Handel. Många kommuner gör likadant, några kommuner begär denna typ av utdrag för alla typer av anställningar.

Jag tycker det finns två mycket stora frågetecken kring denna utveckling. Den första är att utdragen ger en falsk säkerhet. Personer kan ju ha begått brott utan att ha upptäckts och därför utan att ha blivit dömda. Och en person med aldrig så fläckfritt förflutet kan givetvis begå ett brott på sin arbetsplats i framtiden. Att bara lita blint på utdragen kan göra att exempelvis skola eller föräldrar släpper på vaksamheten för eventuella missförhållanden i skolan eller andra verksamheter.

Den andra frågan är vad ett alltmer omfattande krav på denna typ av utdrag medför för andra effekter. Visst är det viktigt att just de som är dömda för allvarliga brott mot barn inte anställs i skolan för att arbeta med just barn. Och i vissa andra speciella yrken kan det säkert vara befogat att undersöka en individs förflutna. Men om vi hamnar i ett läge där man regelmässigt undersöker alla arbetssökandes eventuella försyndelser långt tillbaka i tiden och låter en villkorlig dom eller ett avtjänat straff utgöra hinder för varje möjlig anställning så kommer vi att få stora problem med att ge tidigare dömda en chans att komma tillbaka till samhället. Risken finns att alla med minsta lilla försyndelse med automatik att gallras bort. Hur ska då personer som långt tillbaka i tiden har begått ett brott och har avtjänat sitt straff kunna komma tillbaka i samhället med ett arbete och egen försörjning? Alternativet om man stängs ute från arbetsmarknaden för all framtid är skrämmande, risken finns att man tvingas försörja sig på annat sätt, i värsta fall kanske genom återfall i brottslig verksamhet.

Vi talar om långa tider innan uppgifter gallras bort. För en person som suttit i fängelse kan uppgifterna finnas kvar i registret i 10-20 år efter avtjänat straff. För övriga påföljder handlar det om mellan 5 och 10 års lagringstid efter dom, även vid lindriga brott som exempelvis fortkörning.

Frågorna är - när anses man ha sonat sitt brott? Ska man få en ny chans eller inte? Vill vi att tidigare dömda ska kunna återanpassas till samhället? Utvecklingen att allt fler arbetsgivare kräver dessa utdrag motverkar tyvärr detta, med uppenbar risk för återfall i brott som resultat.

För några år presenterades en utredning om integritetsskydd i arbetslivet. Där fanns bland annat ett förslag om förbud för arbetsgivare att utan lagstöd begära att en arbetssökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Frågan har dock visat sig vara ganska komplicerad att lösa och gränsdragningen är givetvis knepig om man ska införa ett förbud. Ärendet bereds fortfarande inom regeringskansliet. Men någon typ av förändring när det gäller rätten att kräva registerutdrag lär nog komma så småningom, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har flera gånger flaggat för detta.
Debatt: Alliansen är det enda realistiska regeringsalternativet

2013-01-14

I går hade jag detta debattinlägg i Borås Tidning tillsammans med ledande företrädare för övriga Allianspartier i Sjuhärad. Innehållet är i stora drag detsamma som i mitt blogginlägg om saken förra veckan.


Alliansen är det enda realistiska regeringsalternativet

Det är dags att summera den gångna höstens politiska arbete i riksdagen. Vi kan konstatera att Alliansregeringens sjunde gemensamma budget är i hamn.

Riksdagens Utredningstjänst tagit fram siffror över den gångna höstens riksdagsarbete. Bland annat kan man konstatera att majoriteten av Alliansens förslag passerar riksdagen utan problem. Under höstens riksdagsbehandling hade Alliansen bara två voteringsförluster och sedan tidigare vet vi att under riksdagsåret 2011/2012 gick ca 99 procent av de totalt 1935 riksdagsbesluten Alliansens väg, där närmare 2/3 avgjordes genom acklamation, dvs stöd från en enlig riksdag.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstar alltmer splittrat. Hösten 2010 röstade de på samma sätt ca varannan gång och hösten 2012 ca var tredje gång. Det finns inget rödgrönt block idag. De tre "rödgröna partierna" är alltmer splittrade i många stora och viktiga frågor och utgör inte något samlat regeringsalternativ.

Sverigedemokraternas röster saknar i de allra flesta fall avgörande betydelse. Det är bara när samtliga oppositionspartier samlar sig i en gemensam ståndpunkt som de kan vinna över regeringens förslag. Det hände alltså bara i två riksdagsvoteringar under hösten. Alliansen har inte i något fall varit beroende av Sverigedemokraterna för att få igenom sin politik.

Det är lätt att konstatera att Alliansen är det enda realistiska regeringsalternativet i Sverige och vi har återigen visat att vi både klarar att ta fram viktiga politiska förslag och få igenom förslagen i riksdagen.

Alliansen tar ansvar för hela Sverige och för en politik som gör att vårt land trots allt står starkt när det blåser kalla ekonomiska vindar från vår omvärld.


Jan Ericson (M), riksdagsledamot
Morgan Hjalmarsson (FP), Ordförande Folkpartiets länsförbund Södra Älvsborg
Kerstin Hermansson (C), Vice ordförande Centerpartiet Sjuhärad
Falco Güldenpfennig (KD), Gruppledare Kristdemokraterna Borås

Unika skogsbränder och temperaturer i Australien?

2013-01-13

Det är skrämmande och chockerande att följa nyhetsbevakningen om de omfattande skogsbränderna och den ofattbara hettan i Australien med allmänt uppmätta temperaturer på mellan 40 och 45 grader, eller till och med uppemot ofattbara 50 grader. Och som väntat anför vissa debattörer "klimatförändringarna" som orsak till situationen, och beskriver läget som helt extremt i landets historia.

Som alltid blir jag lite fundersam när man talar om helt extrema händelser med koppling till väder och klimat, och också när man med ryggmärgen skyller alla dramatiska händelser på "klimatförändringarna". Jag är tydligen inte ensam om detta. TT skickade förra veckan ut nedanstående illustration från BOM (Bureau of Meteorology, Australiens motsvarighet till SMHI). Uppgifterna publicerades i ett antal större svenska tidningar, bland annat i Göteborgs-Posten den 9 januari.

Av kartan framgår tydligt att det inte alls är första gången temperaturer i Australien når över 50 grader. Värmeböljor med temperaturer över 40 grader är faktiskt ganska vanliga under sommarhalvåret i Australien. De uppmätta rekordtemperaturerna på olika platser i Australien ligger också just runt 50 grader, bortsett från Tasmanien där rekorden ligger något lägre.

Värmerekordet för en enskild plats i Australien är ofattbara 50,7 grader (!) och sattes i januari 1960 i delstaten South Australia. De olika rekorden runt om i landet är uppmätta 1939, 1960, 1979, 1998, 2009 - och så i år, 2013, vad gäller huvudstaden Hobart på Tasmanien. Det är alltså bara i Hobart som årets hetta slagit tidigare uppmätta värmerekord.

I en nyhetsartikel läste jag också att David Jones, prognoschef på just Bureau of Meteorology, uppgav att det i tisdags förra veckan var den varmaste dagen för nationen som helhet - sedan 1911. Det var med andra ord ännu varmare för 100 år sedan.


Hur är det då med de omfattande och tragiska skogsbränderna? Vi hör uppgifter om att områden så stora som motsvarande halva Ölands yta har härjats av dessa bränder. Jag hittade en intressant artikel i en populärvetenskaplig tidning (Allt om Historia) som jag lagt in i sin helhet nedan. Den handlar om den största skogsbranden i modern tid i Australien, som inträffade på dagen för exakt 74 år sedan, den 13 januari 1939. Den gången drabbade bränderna ett område stort som hela Dalarna. En mur av eld, som mest 300 meter hög (!) brände ned städer och byar och ödelade 3.700 hus. Klicka på bilden nedan för att läsa hela artikeln.


Vad jag kunnat läsa mig till är dramatiska skogsbränder mer eller mindre naturliga företeelser i Australien, en del i det naturliga kretsloppet där bushen brinner regelbundet för att lämna plats för ny grönska. I början av mars kommer jag själv att besöka Australien och bland annat är planerna att på plats träffa forskare och experter för att få mer kunskaper om skogsbränderna och hur man försöker förebygga och bekämpa dessa, samt givetvis hur man ser på kopplingen mellan temperatur, skogsbränder och klimatförändringar.

Så här långt nöjer jag mig med att återigen konstatera att historisk kunskap är nödvändig för att sätta in moderna katastrofer i sitt sammanhang. Det vi uppfattar som unikt och helt extremt har tyvärr ofta hänt även tidigare.
Finska riksdagen

2013-01-11Det blev inte tillfälle att se så mycket av det kalla och vintriga Helsingfors, men en
bild på riksdagshuset från bussen är givetvis ett måste.
Med socialförsäkringsutredningen i Helsingfors

2013-01-11De senaste två dagarna har jag tillbringat i Helsingfors tillsammans med den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Vi har bland annat träffat finska företrädare som berättat om den finska arbetsskadeförsäkringen, den finska a-kassan och övriga finska sociala trygghetssystem. När det gäller a-kassan finns stora likheter med Sverige och ersättningsnivåerna verkar vara ganska likvärdiga även om det pågår diskussioner i Finland om at strama åt systemet och bland annat korta den maximala tiden för ersättning. När det gäller arbetsskadeförsäkringen däremot har Finland en speciell modell där staten står för ett övergripande regelverk, men där försäkringarna tecknas av arbetsgivarna hos konkurrerande försäkringsbolag med premier som varierar beroende på olika risknivå i olika branscher. Det finns säkert anledning att ta till sig en del erfarenheter från detta finska system när vi utformar ett förslag till framtidens arbetsskadeförsäkring, men samtidigt tycker jag det finns en del frågetecken kring den finska modellen.
Prioriterar polisen verkligen rätt saker?

2013-01-09

Kritiken mot polisen är hård för att andelen utredda och uppklarade brott inte ökar utan snarare minskar, trots att det anställts så många fler poliser. Inte minst har justiteministern själv ifrågasatt polisen effektivitet. Och självklart blir man besviken när vi sätter av stora pengar för att utbilda och anställa fler poliser, och det sedan inte märks på andelen uppklarade brott.

En förklaring är kanske att polisen prioriterar fel saker? Tanken slog mig när jag fick tips om denna nyhet i Svenska Dagbladet den 24 november förra året. Frågan är om detta verkligen är ett av de viktigaste brotten för polisen och domstolarna att hantera?

Antalet hemlösa uteliggare har minskat dramatiskt sedan 2005

2013-01-09

Den politiska oppositionen påstår ofta att det blivit allt fler uteliggare under Alliansens tid vid makten. Ett av alla påståenden som inte våra att kontrollera. Men nu finns fakta i denna fråga, eftersom Socialstyrelsen granskat hur många akut hemlösa som finns i de svenska kommunerna. Sedan 2005 har antalet hemlösa uteliggare dvs. personer som helt saknar boende – minskat med 670 personer. Från 950 till 280. Allt enligt Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i Sverige 2011.

Samtidigt som antalet uteliggare som sover utomhus och i offentliga utrymmen har minskat bor allt fler personer i akuta boendelösningar. Mycket tyder på att detta är en effekt av den Tak över huvudet-garanti som framförallt de större kommunerna tillämpar och som är en del av regeringens Hemlöshetsstrategi från 2007. Strategin är en serie rekommendationer till kommunerna. Garantin innebär att istället för att behöva sova på offentliga utrymmen så får man en sängplats på ett härbärge. Och även om ett härbärge också är en tillfällig lösning så är det en bättre lösning än att sova ute. Målet måste samtidigt givetvis vara att alla får en egen bostad, men det är tyvärr ofta en större utmaning än vad de flesta inser.

I måndags ville Alliansen i Borås underteckna regeringens avsiktsförklaring/överenskommelse om åtgärder mot hemlösheten, men detta röstades ned av den rödgröna majoriteten. Lite märkligt kan man tycka, eftersom man samtidigt säger att man redan arbetar med mycket av det som står i överenskommelsen. Vad är det då för problem med att Borås kommun ställer upp på regeringens program i kampen mot hemlöshet?
Medverkan i radio om skyddet för familjehemsplacerade barn

2013-01-08

I dag har jag medverat i ett inslag i Radio Sjuhärad och diskuterat skyddet för fosterhemsplacerade barn med bland annat "fostermamman Eva" från Marks kommun. Det nedklippta inslaget kan höras här.

Sammanfattningsvis var mitt budskap att de förändringar som gjordes i socialtjänslagen vid årsskiftet rörande familjehemsplacerade barn är bra steg på vägen för att stärka barnens ställning, men att mer säkert behöver göras. Bland förbättringarna som nu gjorts märks tydligare skrivningar om att barnets bästa alltid ska väga tyngst, att barnet själv ska få ökad möjlighet att framföra sina synpunkter, ett ökat stöd och utbildning för familjehemmen och så den nya regeln om en särskild socialsekreterare som ska ta tillvara barnets intressen och hålla kontakten med barnet (som jag tidigare skrivit om på bloggen). Jag påpekade också (i en del av inslaget som klipptes bort) att regeringen även påbörjat en översyn av LVU (lagen om vård av unga) och att uppdelningen av socialstyrelsen i en del som särskilt ska ägna sig åt tillsyn förhoppningsvis leder till effektivare kontroll av kommunernas handläggning. Jag nämnde också att vi behöver bättre utbildning och stöd till de socialsekreterare som handlägger denna viktiga typ av ärenden som kan ha betydelse för ett barns framtida liv.

Radio Sjuhärad beskriver inslaget som en "debatt" mellan mig och fostermamman, men det var väl mer ett samtal eftersom vi till stora delar har samma syn på saken och har talats vid ett antal gånger tidigare, bland annat vid hennes möte i riksdagen med alliansföreträdare i Socialutskottet.
Snörekord på norra halvklotet i december

2013-01-08

Jag fick ett tips som först lät väldigt osannolikt med tanke på den pågående klimatdebatten. Men när jag kollade källorna visade det sig att uppgifterna faktiskt stämde.

Utbredningen av snö på norra halvklotet under december 2012 var den den största som uppmätts sedan mätningarna startade för 32 år sedan!

Uppgifterna kommer från Rutgers University i USA, som samarbetar med NASA och NOA för att ta fram regelbunden statistik om snötäcket på norra halvklotet. Figuren visar hur snötäckets utbredning i december avviker olika år i förhållande till genomsnittet sedan 1966. Man ser tydligt att den positiva avvikelsen var som störst 2012.

Kan man då dra några slutsatser av detta? Tveksamt. Men det verkar i vart fall inte som om hoten för 6-7 år sedan om framtida dramatiskt minskande snömängder har infriats så här långt. Tvärtom har snöns utbredning legat på ovanligt höga nivåer under tre av de senaste fyra årens decembermånader.
150.000 ton elskrot - hur mycket hade gått att laga?

2013-01-07

I kväll hade rapport ett inslag om den stora mängden elskrot och hur lite elprodukter som lagas trots att det hade varit möjligt. Små köksmaskiner och liknande lagas i stort sett aldrig, trots att det ofta är möjligt. Och nya produkter som återlämnas på grund av garantifel verkar regelbundet kasseras även vid obetydliga fel. Berget av elektronikskrot växer snabbt och uppgår enligt Rapport till 150.000 ton. Detta är en komplicerad form av avfall att hantera och återvinna, i likhet med exempelvis fordon, motorer och vitvaror.

Orsaken till att allt mindre elprodukter repareras är naturligtvis att det blir för dyrt. Det blir billigare att köpa nya varor som produceras utomlands i låglöneländer. Köp-slit-och-slängsamhället blir allt mer uttalat. I längden är det inte bara ett hot mot miljön och förbrukningen av naturresurser, det är också ett ekonomiskt slöseri av stora mått.

I höstas föreslog jag i en riksdagsmotion en skattereduktion för hushållsnära reparationstjänster, enligt samma modell som rut- och rot-avdragen. Hur omfattande avdraget ska vara och vilka produkter som ska omfattas har jag inte tagit ställning till, men jag är övertygad om att ett avdrag skulle minska avfallsberget, minska slöseriet med naturresurser, minska energiförbrukningen och dessutom skapa ett stort antal nya jobb.
Alliansen vann nästan alla höstens riksdagsvoteringar

2013-01-07

Alliansregeringens sjunde gemensamma budget är i hamn med ett utgiftstak på totalt 1 095 miljarder kronor. Budgetbesluten, som bland annat omfattar 27 utgiftsområden om sammanlagt 837 miljarder kronor, är fattade av riksdagen utan förändringar i utgifter eller beräknade inkomster.

Riksdagens Utredningstjänst har på uppdrag av Alliansen tagit fram siffror över den gångna höstens riksdagsarbete. Bland annat har man tagit fram följande siffror:

* Majoriteten av Alliansens förslag passerar riksdagen utan problem. Under riksmötet 2012/2013 har Alliansen hittills haft två voteringsförluster:
1) tillkännagivande om att införa ett bindande socialt protokoll inom EU.
2) avslag på regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen.

* Under riksdagsåret 2011/2012 gick ca 99 procent av de totalt 1935 riksdagsbesluten Alliansens väg, där närmare 2/3 avgjordes genom acklamation, dvs stöd från en enlig riksdag.

* S, V och MP röstar alltmer splittrat. Hösten 2010 röstade de på samma sätt ca varannan gång och hösten 2012 ca var tredje gång. Det finns inget rödgrönt block idag, vilket jag har påpekat ett antal gånger. De tre "rödgröna partierna" blir alltmer splittrade i många och viktiga frågor och utgör inte något samlat regeringsalternativ.

* SD:s röstande saknar i de allra flesta fall avgörande effekt. Det är bara när samtliga oppositionspartier samlar sig i en gemensam ståndpunkt som de kan vinna över regeringens förslag. Det hände alltså bara i två riksdagsvoteringar under hösten. Alliansen har inte i något fall varit beroende av SD för att få igenom sin politik. Det är därför ganska vilseledande att tala om SD:s "vågmästarroll", det förstorar Sverigedemokraternas roll i politiken.

Alliansen är det enda realistiska regeringsalternativet i Sverige och vi har återigen visat att vi både klarar att ta fram bra politiska förslag och få igenom förslagen i riksdagen. Vi har visat att vi kan ta ansvar för Sverige.
Svar på tal till kritikerna mot sänkt restaurangmoms

2013-01-07

Jag har ju blivit beskylld av politiska motståndare för att både tala osanning och fuska med statistik när jag har hävdat att den sänkta restaurangmomsen har skapat fler jobb (se exempelvis bloggen den 23/12 och 14/12 och mina debattartiklar i ämnet). Men i går kom ännu ett bevis på att jag haft helt rätt i min beskrivning.

En undersökning som TT låtit Statistiska Centralbyrån göra visar att antalet anställda i branschen var ungefär 5.000 fler under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011. Och omsättningen hos restaurangerna (momsen borträknad) har ökat med nästan 5%. Samma siffror får man när man jämför siffrorna för kvartal ett eller kvartal två mellan de två åren. Antalet jobb har ökat, liksom restaurangernas omsättning.

Att restaurangerna anställer fler och ökar sin omsättning, samtidigt som ekonomin och arbetsmarknaden i övrigt har försvagats gör den positiva effekten ännu tydligare. Och i statistiken ingår som jag tidigare pekat på inte hur många restaurangjobb hos restauranger med låg lönsamhet som har räddats tack vare momssänkningen. Det är minst lika viktigt för alla de anställda som berörs.

När det gäller restaurangsektorn behöver vi nu inte längre diskutera om det skapats fler jobb utan kan konstatera att det är ett faktum. Precis som när det gäller RUT och ROT-avdragen och de sänkta arbetsgivareavgifterna för ungdomar. Sänkta skatter skapar jobb, konstigare är det faktiskt inte. Även om det givetvis svider för alla dem på vänsterkanten som tror att höjda skatter är lösningen på alla samhällsproblem.
Antalet dödsolyckor på arbetsplatserna det lägsta på 57 år

2013-01-05

Nyligen kom glädjande siffror över antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Under 2012 var antalet dödade i sådana olyckor det lägsta på 57 år. Preliminärt dödades 33 personer på jobbet under 2012 jämfört med 54 stycken 2010, 57 stycken 2011 och 68 år 2005.

Som jämförelse kan nämnas att när mätningarna började 1955 var det hela 425 personer som dödades i arbetsplatsolyckor. Mycket har hänt sedan dess med bättre skyddsutrusning, bättre arbetsmiljö, skärpta lagregler och ökat medvetande hos både arbetsgivare och medarbetare. Dessutom har en del farliga jobb givetvis ersatts med maskiner och teknik, trafiksäkerheten har förbättrats och farliga kemiska ämnen har fasats ut. Trenden har hela tiden varit fallande, 1980 var det 152 personer som dödades på jobbet, 1990 var man nere i 139 stycken och 1995 var det 88 personer som dödades i arbetsplatsolyckor.

De senaste årens kraftiga minskning från en redan historiskt låg nivå är mycket intressant. En viktig förklaring är enligt Arbetsmiljöverket är att man sedan några år har ett tydligt fokus på de farligaste branscherna, främst jord- och skogsbruk och byggsektorn där de flesta arbetsplatsolyckorna inträffar. Det är en riktad satsning som genomförts under Alliansens regeringstid och nu ser vi att det ger resultat.

För en fortsatt god utveckling är Skyddsombuden ute på arbetsplatserna särskilt viktiga, liksom givetvis arbetsgivarens eget engagemang. Men i sista hand hjälper inga åtgärder alls om inte den enskilde medarbetaren följer de regler som gäller och använder den skyddsutrustning som förskrivs. Den enskildes eget ansvar måste alltid stå i fokus, inte minst vid ensamarbete. Stress och uppdrivet arbetstempo är sannolikt den största riskfaktorn idag och säkerheten på jobbet måste alltid komma först. Arbetsmiljöverkets riktade insatser mot särskilt utsatta branscher bör fortsätta och kan hjälpa företag och anställda att förbättra sina egna rutiner och öka medvetenheten på farliga arbetsplatser.

Lagstiftningen om arbetsskadeförsäkringens framtida utformning är en annan viktig sak. Det är en fråga som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (där jag ingår) diskuterar just nu. Nästa vecka ska vi besöka Finland i två dagar för att se hur deras speciella och ganska unika utformning av en sådan försäkring ser ut och hur den kan stimulera till en säkrare arbetsmiljö. Mer om detta besök i kommande blogginlägg.

Liksom i trafiksäkerhetsarbetet behövs en nollvision för allvarliga arbetsplatsolyckor. Varje dödsolycka på jobbet är alltid en för mycket.
Trängselskatten i Göteborg ger både vinnare och förlorare i Mark

2013-01-04

I dag besökte jag min frisör i Göteborg som jag anlitat under många år. Men kostnaden för en klippning hade denna gång ökat med nära 10%. Och det var inte frisören som höjt priset utan trängselskatten som gjorde kostnaden högre. Dessutom var parkeringsavgiften höjd. Totalt 10% dyrare att klippa sig är kanske inte så farligt, men för frisörer och andra tjänsteföretag eller butiker i centrum som säljer varor till bilburna kunder finns en uppenbar oro för att trängselskatten ska få människor att handla eller köpa tjänster från företag som finns utanför trängselskattespärren. Särskilt som företagare i City ofta redan har höga hyreskostnader för sina butiker, och redan har svårt att klara konkurrensen med stormarknaderna utanför stan

Kanske upptäcker göteborgspolitikerna en dag att trängselskatten inte direkt var den bästa insatsen för att gynna den lokala handeln.

Markbladet hade ett helt uppslag om trängselskattens betydelse för markborna i senaste numret. Man hade också mina kommentarer i en särskild ruta (klicka på bilden för att läsa). Det mesta känns igen från mina tidigare blogginlägg och vår mycket uppmärksammade moderata debattartikel i Göteborgs-Posten i oktober.

Samtidigt finns det säkert både vinnare och förlorare på trängselskatten i Mark. För markbor som måste pendla med bil blir det betydligt dyrare att ta sig till jobbet även om trängselskatten då oftast är avdragsgill. Samtidigt kan det finnas fördelar för handeln i Mark om fler markbor tar bilen till Skene eller Kinna i stället för Göteborg för att göra sina inköp. Överhuvudtaget tror jag handeln runt Göteborg kommer att få ett uppsving på Göteborgsbutikernas bekostnad. Det kan säkert gynna Kungsbacka, Kållered, Mölndal, Partille och Kungälv, men kanske också Borås. Kanske kan vi också få se en starkare nyetablering av företag på orter utanför trängselskattezonen? Framtiden får väl utvisa hur effekterna blev. Men fortfarande tror jag på idén att pröva ett annat alternativ till Västlänken (den dyra och ekonomiskt äventyrliga tågtunneln under Göteborg). Om man kan finna ett billigare alternativ skulle trängselskatten kunna lindras. Det är bara den politiska viljan som - i vart fall för tillfället - saknas för att pröva denna möjlighet.
Går det verkligen att lura någon med detta?

2013-01-04

Nedan en skärmbild från en av de otaliga mail där någon försöker få ut uppgifter från intet ont anande svenskar. Men allvarligt talat, går någon verkligen på ett så amatörmässigt försök, där man inte ens klarar att stava eller bygga vettiga meningar? Jag tvivlar...


Mer i media om stärkt skydd för barn i familjehem

2013-01-03I dag har Borås Tidning (ovan) och Markbladet artiklar om lagändringar i socialtjänstlagen som ska stärka skyddet för barn som är placerade i familjehem. Det är väl inte osannolikt att mer behöver göras för att stärka familjehemsplacerade barns rättigheter och även för att stärka familjehemmens inflytande. Det är dock inga enkla frågor och det finns många motstridiga intressen. De förändringar som gjordes vid årsskiftet är i vart fall några viktiga steg i rätt riktning.


EU mjuknar när det gäller svenskt krav på visum från Balkan

2013-01-03

Omkring 20 procent av de asylsökande i Sverige kommer från Serbien, Kosovo, Bosnien, Makedonien och Albanien. Av dessa får bara runt två procent uppehållstillstånd. Övriga 98% avvisas. En orsak till att så många söker sig till Sverige och andra EU-länder är att EU inte kräver visum från medborgare i dessa länder.

Det är givetvis så att hanteringen av alla asylsökande från Balkan gör att väntetiderna blir längre för dem från andra länder som verkligen har asylskäl när de kommer till Sverige. Det vore bra på alla sätt om gruppen asylsökande från Balkan kunde minskas eftersom de flesta av dem saknar asylskäl. Sverige har därför, genom Migrationsminister Tobias Billström (M), verkat för att införa visumtvång för medborgare från de aktuella länderna.

EU har fram tills nu avvisat dessa krav, men i slutet av förra året sade plötsligt EU-parlamentets ansvariga utskott ja till att tills vidare stoppa visumfriheten från länderna i Balkan. Det skulle innebära en förändring av EU:s nya viseringsförordning, och minskar förhoppningsvis antalet asylsökande utan asylskäl från Västra Balkan som söker sig till Sverige. Detta i sin tur avlastar de svenska migrationsmyndigheterna en massa onödigt arbete och gör att man kan koncentrera sig på snabb hantering av andra grupper av asylsökande med mer sannolika asylskäl.
Fortsatt starkt förtroende för regeringen - minskat för oppositionen

2013-01-02

Svenska folkets förtroende för Alliansregeringen ligger kvar på en hög nivå, medan förtroendet för den rödgröna oppositionen har minskat. Det visar en undersökning från Skop.

58 procent tycker att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb, vilket är samma siffra som i november. Endast 32% svarar att de tror att en "rödgrön regering" skulle göra ett bättre jobb än den sittande, vilket är en minskning från 35% i november.

Siffrorna är givetvis glädjande, och visar att inte ens alla de "rödgröna väljarna" tror på en "rödgrön regering". Men det är samtidigt lite frustrerande att media och opinionsinstituten fortfarande talar om ett "rödgrönt regeringsalternativ". Detta är i dag i praktiken en rent teoretisk konstruktion utan verklighetsförankring med tanke på att oppositionen blir allt mer splittrad i de flesta frågor och tydligt deklarerar att de inte ens har för avsikt att gå till val 2014 med en gemensam valplattform. Det är i vart fall inte ett "regeringsalternativ" jag ger särskilt mycket för.
Hallands Nyheter om starkare stöd för fosterbarn

2013-01-02

I går fanns denna nyhetsartikel i Hallands Nyheter. För den som vill läsa mer om lagändringen
hänvisar jag till mitt blogginlägg den 20 december där jag beskriver saken närmare.