Blogg juni 2012

Dags igen för riktig svensk fotbollskultur!

2012-06-30

Fotbolls-EM i all ära, men vad går upp mot en spännande allsvenska där Elfsborg nu ska försöka försvara sin ledning i tabellen och fortsätta vägen mot ett allsvenskt guld?
Och i dag startar allsvenskan om efter EM-uppehållet. Jag skriver om detta i min gästkrönika på Elfsborgs hemsida, inför dagens match då serieledarna Elfsborg åker till Åtvidaberg för att förhoppningsvis få med sig en eller flera nya poäng.

Inför dagens match ser tabellen som bekant ut så här:
Uppdatering: Matchen gick ju sådär.....förlust med 1-5 mot Åtvidaberg var ju inte precis årets största succe, utan ett riktigt pinsamt fiasko. Men ibland har man en riktigt dålig dag, det händer alla. Jag förväntar mig helt andra tag i kommande matcher!
Moderaternas vindkraftlinje segrade i Mark

2012-06-29

Kommunstyrelsen i Mark fattade nyligen beslut om att skärpa reglerna för vindkraftetableringar i kommunen, en fråga som diskuterats mycket och länge - inte minst efter planerna på en jättelik vindkraftpark nära Sätila, något som kommunen till sist stoppade. Men även andra lokala vindkraftprojekt har väckt diskussioner bland politiker och allmänhet.

Det viktigaste i det nya beslutet är att det nu införs ett minimiavstånd från ett vindkraftverk till närmaste bostadshus på 1.000 meter, något som moderaterna verkat för i många år. Dessutom begränsas maxhöjden och gränsen för maximalt buller sänks till en lägre nivå än den som Naturvårdsverket slagit fast som maximinivå.

(Fotot är från mitt besök uppe i turbinhuset på ett vindkraftverk på Varaslätten 2010)

Redan 2010 försökte Moderaterna få igenom en avståndsgräns på minst 1.000 meter, men detta avslogs då, bland annat med stöd av Socialdemokraterna. (Jag kommenterade detta på bloggen den 11 februari 2010). Moderaterna drev även frågan i valrörelsen 2010, och vi hade med gränsen på 1.000 meter som ett av våra vallöften, tillsammans med att vi ville stoppa den orimligt stora vindkraftparken i Sätila. Båda vallöftena är nu uppfyllda. I dag har Socialdemokraterna dessutom glädjande nog gjort helt om och stöder den moderata linjen om 1.000 meters minimiavstånd, vilket därmed har en stor majoritet av politikerna bakom sig.

Min övertygelse är att kommunstyrelsens beslut kommer att öka acceptansen för vindkraft i Mark. Vi tvingar fram ett större hänsynstagande till de kringboende, och det kommer också att minska motståndet mot ny vindkraft. Alla tjänar därmed på de nya riktlinjerna, både kommuninvånarna och vindkraftsbranschen.

Läs mer om mitt engagemang i vindkraftfrågan här!
Snabbfakta om Alliansens arbetslinje

2012-06-27

För en tid sedan tog jag initiativet att ställa samman en kort sammanfattande lathund över de allra viktigaste resultaten av Alliansens arbetsmarknadspolitik från 2006 och fram tills idag. Jag är ju den ende moderate riksdagsledamot som finns representerad i alla de tre utskott som har koppling till arbetslinjen, nämligen Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet. Jag såg behovet av en kort sammanställning med noggrant kontrollerade siffror, inte minst med tanke på hur många olika uppgifter som snurrar runt i den politiska debatten. Nu är mitt arbete klart, och tillsammans med moderata tjänstemän i de tre utskotten har jag valt ut tio viktiga punkter. Siffrorna nedan är garanterat korrekta och är nu även godkända av partiorganisationen och kommer förhoppningsvis att användas som moderata huvudbudskap i dessa frågor. Siffrorna kommer att uppdateras efterhand.

Fakta om Alliansens arbetslinje

Arbetsmarknad och utanförskap:

• Mellan 2006 och 2011 har sysselsättningen ökat med drygt 200 000 personer.
• Sysselsättningsgraden har ökat i åldersgrupperna 15-24 år, 25-64 år och 65-74 år, och är i EU:s absoluta toppskikt.
• Jämför vi åren 2006 och 2011 har Sverige gått från 14:e till 9:e plats när det gäller lägst arbetslöshet i EU.
• 2011 bestod två tredjedelar av den samlade arbetslösheten av unga och personer med utländsk bakgrund, viktiga reformer för att öka sysselsättningen har genomförts och det är särskilt viktigt att fortsätta sänka trösklarna till arbetsmarknaden för dessa grupper.
• Mellan 2006 och 2011 har utanförskapet minskat med drygt 200 000 personer.
• Drygt 220 000 färre personer är sjukfrånvarande idag jämfört med 2006. (Antalet sjukskrivna har minskar från 225 000 till 150 000 och antalet i förtidspension har minskat från 555 000 till ca 400 000).
• Sjukfallen har inte bara minskat, de pågår dessutom numera bara hälften så länge.Utbildning:

• 2012 satsar vi drygt 6,8 miljarder på vuxenutbildning vilket är en ökning med drygt en miljard jämfört med 2006. Komvux har byggts ut och omfattar numera även yrkesvux och lärlingsvux.
• Vi har infört yrkeshögskolan. Aldrig har antalet studenter varit så många som 2011.
• 2010 och 2011 var antalet högskolestuderande rekordmånga.


Uppdaterat 2012-06-26


Varför är S-kommuner sämst på "barnfattigdom"?

2012-06-27

Begreppet "barnfattigdom" har blivit ett nytt mantra i den politiska debatten. I grunden anser jag att begreppet är fel. Det finns inga fattiga eller rika barn, däremot fattiga eller rika föräldrar. Och även i familjer med god ekonomi kan barnens behov få stå tillbaka, medan många familjer med låg ekonomisk standard ändå kan ge sina barn en trygg och bra uppväxt.

Med detta sagt så är det givetvis en utmaning att ge alla barn en uppväxt där deras behov tillgodoses. Jag har kommenterat detta tidigare på bloggen och i debatter i både TV och radio, och konstaterat att bästa vägen till en god ekonomisk standard är att föräldrarna har ett arbete. Arbetslinjen som minskat utanförskapet med över 200.000 personer sedan 2006 har varit central för att minska andelen ekonomiskt utsatta barn. Det samma gäller jobbskatteavdraget som gett den ensamstående sjuksköterskan en extra månadslön varje år att leva på. Generösare flerbarnstillägg i barnbidraget, höjt bostadsbidrag för barnfamiljer samt större uppräkning av försörjningsstödet än vad som motsvarar inflationen är några av de andra saker Alliansregeringen gjort för att stärka barnfamiljerna. Men även kommunerna har ett ansvar, det handlar om hur man prioriterar när det gäller skola, omsorg och försörjningsstöd, hur man hanterar kommunalskatt och taxor, hur man skapar ett bra näringslivsklimat för fler jobb och hur man klarar av integrationen av nya invånare från andra länder. Det sista är inte minst viktigt eftersom en mycket stor del av "de fattiga barnen" återfinns just bland nyanlända.

Tomas Böhlmark, en av våra duktiga politiska tjänstemän i riksdagskansliet, har skrivit ett mycket läsvärt blogginlägg där han ställer den befogade frågan om varför S-styrda kommuner är sämst när det gäller barnfattigdom? Bland de 30 kommuner med störst andel "fattiga barn" återfinns 22 S-styrda, 5 C-styrda, 2 M-styrda och en FP-styrd. Bland de 30 kommunerna med lägst barnfattigdom är hela 27 Moderatledda medan endast 1 leds av S.

Det går inte att bara förklara skillnaden med att vissa kommuner har en högre andel nyanlända än andra. Moderatledda Solna är ett exempel - trots att man är mottagningskommun för nyanlända så har man lyckats oerhört bra med integrationen och har också låg andel barnfattigdom. I Solna är man restriktiv med försörjningsstöd till nyanlända invandrare och fokuserar mer på att sätta dem i arbete. Detta leder till att Solna har en av landets lägsta arbetslöshetstal, snabbare etablering och bättre integration. Mer om detta i Böhlmarks artikel.
Omskärelse av omyndiga pojkar borde förbjudas även i Sverige

2012-06-27

I går kom nyheten att en domstol i Köln i Tyskland anser att omskärelse av pojkar av religiösa skäl innebär att tillfoga dem allvarlig kroppsskada. Domslutet anses vägledande för sjukvården. Enligt domstolen så väger barnets rätt till kroppslig integritet tyngre än föräldrarnas rätt till religionsfrihet. Målet i Köln gällde en läkare som omskurit en muslimsk pojke, men seden tillämpas av både muslimer och judar.

Jag har tidigare motionerat och argumenterat för ett förbud mot all omskärelse av omyndiga pojkar i Sverige, och tycker definitivt inte att svensk sjukvård ska ägna sig åt sådan verksamhet som helt saknar medicinsk nytta (snarare risk för skada). Det finns ingen anledning överhuvudtaget att skära bort friska delar av ett barns kropp, och jag känner stor respekt för alla de läkare som av princip vägrar att utföra dessa ingrepp. Exempelvis har Svenska Barnläkarföreningen krävt ett förbud mot omskärelse av omyndiga pojkar, vilket jag kommenterade på bloggen den 19 februari i år.

Den man som vill låta omskära sig kan givetvis göra det, men får då vänta tills han blivit myndig och själv kan ta beslutet. Konstigare än så är det inte. Kanske kan domen i Tyskland påverka utvecklingen även i Sverige?
Sunt förnuft segrade - Mark satsar inte pengar på genuspedagoger

2012-06-26


I går tog kommunfullmäktige i Mark det kloka beslutet att säga nej till vänsterpartiets förslag att anställa en genuspedagog i kommunen. Jag kritiserade ju detta förslag för en tid sedan (bloggen 29 maj), där jag tyckte att det vore en märklig prioritering när det är ont om pengar. Jag beskylldes då av Pelle Pellby (S) för att "ha en stor käft" för att jag hade synpunkter i frågan (BT-klippet till vänster). Nu visar det sig att det fanns en majoritet bland kommunens politiker för min linje, och det glädjer mig. (S) och (V) röstade tyvärr envist för att anställa en genuspedagog, men att dessa två partier inte klarar att prioritera vad som är viktigast i en pressad ekonomisk situation är väl bekant så jag är inte särskilt förvånad. Tur att det finns andra partier i Mark som kan ta ansvar.

Borås Tidning skriver i en artikel idag att beslutet är förvånande, eftersom Mark tidigare haft en genuspedagog "vars arbete lyckades väl". Jag vet inte vad BT grundar detta påstående på, jag har inte vare sig hört eller läst något om några viktigare effekter av detta arbete i vår kommun.
Å andra sidan är jag inte beredd att säga att genuspedagoger alltid skulle vara meningslösa, det är inte det saken gäller. Nej, för mig handlar det bara om något så enkelt som att prioritera vad som är viktigast när man inte har obegränsat med pengar. Och då lägger jag heller pengarna på en undersköterska i äldreomsorgen än på en ny genuspedagog. En majoritet av Marks politiker verkar tycka likadant.
Jag kommenterar Boråsärende om arbetskraftsinvandring i Radio 7

2012-06-25

I dag uppmärksammar både Borås Tidning och Radio Sjuhärad ett ärende i Borås där en man från Irak fått avslag på sin asylansökan. Han har arbetat större delen av asyltiden och har efter avslaget på asylansökan i stället ansökt om att få uppehållstillstånd enligt reglerna om arbetskraftsinvandring, men eftersom han inte uppfyllt alla villkor har han nekats även detta. Ett av villkoren som inte uppfyllts är att han inte haft en tillräckligt stor inkomst de senaste sex månaderna (13.000 kronor per månad), vilket i sin tur beror på att han studerat en del av tiden. Till Borås Tidning säger han att han försörjt sig själv under hela asyltiden och dessutom lärt sig svenska och studerat till undersköterska. Han tycker att hans långa anställningstid och totalt sett stabila inkomst över åren borde räcka för att uppfylla regelverket.

I eftermiddags kommenterade jag saken i Radio Sjuhärad i Sjuhärad Direkt. Konstigt nog finns inte mina kommentarer inlagda på nyhetssidan ännu. Men jag påpekade att Alliansen i grunden är positiv till arbetskraftsinvandring, och att vi underlättat reglerna kring detta jämfört med hur det såg ut tidigare. Då fanns i praktiken ingen möjlighet alls för arbetskraftsinvandring för den som fått avslag på en asylansökan. Det är också dagens regering som infört möjligheten att i vissa undantagsfall ansöka från Sverige om uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare efter en avslag på asylansökan, i stället för att tvingas åka tillbaka till sitt hemland och göra ny ansökan därifrån. Detta gäller om man arbetat en viss tid och haft en viss inkomst. I övriga fall gäller fortfarande att man måste lämna landet och sedan ansöka på nytt om tillstånd att arbetskraftsinvandra. Detta förutsätter då att man har ett anställningserbjudande med en minimilön på 13.000 kronor per månad. Att vi satt upp en sådan gräns om minimilön beror på att vi vill förebygga lönedumpning och att människor kommer till Sverige och arbetar för extremt låga löner som man inte kan leva på. Det är för överigt en annan fråga som ofta brukar uppmärksammas i media.

Visst kan man tycka att dagens regelverk är onödigt hårt och detaljerat, men det handlar å andra sidan om en undantagsregel som ska tillämpas restriktivt. I det aktuella fallet finns alltså fortfarande möjligheten att mannen återvänder till Irak, vilket man ju anser att han kan göra utan risk eftersom han inte ansetts ha asylskäl. Från Irak kan han sedan ansöka om rätten att arbetskraftsinvandra om han kan visa ett anställningserbjudande och en tillräcklig lön.

Alliansen ser ständigt över reglerna kring arbetskraftsinvandring, och jag kan förståss inte utesluta att det kan bli korrigeringar i regelverket. Det är självklart lätt att kritisera dagens regler, men det är faktiskt inte alldeles enkelt att verkligen förändra reglerna på ett rättssäkert sätt, och samtidigt bibehålla regler för att motverka risken för lönedumpning. Det är två motstridiga intressen som måste förenas.
Tidiga insatser i skolan ger bättre resultat - och kostar mindre

2012-06-25

Utbildningsutskottets nye ordförande, Tomas Tobé, går idag ut och föreslår ett speciellt test av sexåringarna inför skolstarten. På det viset ska man tidigt upptäcka elever som behöver extra stöd. Jag tycker tanken är intressant. Visst är vissa skolor redan bra på att identifiera barn med behov av extra stöd, och den nya skollagen ger också eleverna rätt till sådant stöd vid behov. Men vi vet att detta hanteras olika bra i olika kommuner. Vi vet också att barns mognad varierar kraftigt när de uppnår skolåldern. Med något slags "skolmognadstest" skulle man lättare och snabbare hitta de elever som har svårigheter, och alla elever skulle behandlas mer likvärdigt än vad som kanske sker idag när det gäller rätten till extra stöd.

Vi vet att tidiga insatser är effektivare och kostar mindre än att ta tag i problem och ge extrastöd först i högstadiet eller gymnasiet. Om skolorna blev bättre på tidiga stödinsatser redan de första skolåren skulle troligen färre elever misslyckas i skolan, samtidigt som kommunerna skulle spara stora pengar. Tanken att testa eller kartlägga varje elev och anpassa undervisningen efter vars och ens behov redan från början är därför intressant. Den som direkt avfärdar förslaget är välkommen att tala om vad man vill göra i stället!
Dagens ledare i Borås Tidning citerar mig angående könskvotering

2012-06-25

Dagens ledare i Borås Tidning handlar om diskussionen om utökad tvångskvotering av föräldraförsäkringen. BT har samma syn på saken som jag själv, och citerar för övrigt också mitt blogginlägg i ämnet. Så här skriver man idag:


Kvotering är en villoväg

Stefan Löfven har gett upp. Det är han inte ensam om. Även den moderata ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, Elisabeth Svantesson, har gett upp. De vill ha kvotering.

För Löfvens del handlar det om synen på andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Den är för liten (och så långt är det lätt att instämma). Men nu har Löfven gått ifrån sin tidigare formulering om att vara ”öppen” för kvotering till att faktiskt förorda lagstiftning om könsfördelningen i styrelser.

Svantesson å sin sida har fått nog av statistiken från föräldraförsäkringen som visar att män tar ut en mindre del än kvinnor. Därför vill hon ha kvotering. Eller som det heter på moderat nyspråk: fler dagar ska ”individualiseras”. Men oavsett vad man kallar det handlar det om att staten, inte familjen, ska bestämma vilken förälder som ska vara hemma.

Det Löfven säger har förstås en helt annan politisk tyngd än vad en enskild riksdagsledamot, men ändock utskottsordförande, föreslår. Därför ska inte ovanstående tas som tecken på att Moderaterna och Socialdemokraterna som partier närmat sig varandra i synen på kvotering. Därtill kan sägas att medan Löfven mötts av hejarop från flera av sina egna, har Svantesson om än lite mer i skymundan fått rätt mycket ris för sitt utspel.

Det förtjänar hon. Eller som hennes partikamrat, riksdagsledamoten Jan Ericson, skriver på sin blogg: ”Jag ogillar starkt när politiker klappar medborgarna lite nedlåtande på huvudet och säger att de vet bättre än vuxna myndiga människor vad som är bäst för barnen och deras föräldrar. Ett sådant samhälle vill jag inte leva i, och det var därför jag blev moderat.”

Ännu så länge har Löfven inte gjort något nytt utspel om föräldraförsäkringen. I samband med sitt uttalande om kvoteringslag sa han dock att den ”på sikt” ska delas lika." (Upplysningsvis är föräldraförsäkringen redan idag delad. Hälften var åt föräldrarna. Dock finns alltså möjlighet för föräldrarna att, om de så önskar, överlåta dagar åt varandra.)

Frågor om kvotering, det må gälla bolagsstyrelser eller föräldraförsäkring blir ofta heta stridsämnen. Det är inte så konstigt. Det handlar om att bruka ett trubbigt instrument och med det ge sig in och peta i zoner där staten inte ska vara beslutsfattare. Man kan tycka att föräldrar och personer som äger företag väljer fel. Och man kan argumentera för varför en jämnare fördelning är gynnsam. Men att vara för eller mot kvotering handlar inte om att vara för eller mot jämställdhet. Det handlar om synen på hur långt den statliga beslutssfären ska sträcka sig.

Elisabeth Svantesson skriver i sin blogg att det inte är ”vänsterpolitik” att förorda kvotering.

Hittills har det varit det. Och det bör så förbli.

Ledarredaktionen

Ringhals bevisade att normala säkerhetsrutiner fungerade

2012-06-23

Fyndet av sprängmedel på ett arbetsfordon vid Ringhals kärnkraftverk visar att säkerheten fungerar. När fordonet skulle passera in till den inre zonen runt reaktorerna gjordes en normal kontroll med bombhundar, varvid sprängämnet hittades. Det var alltså en ren rutinkontroll som gjordes, inte ett stickprov. Alla personer och fordon som ska in till den inre högst skyddsklassade säkerhetszonen måste alltid genomgå noggrann kontroll vid varje passage. Den yttre säkerhetszonen är däremot inte alls lika noggrant kontrollerad, där räcker det tydligen med ett kort och en kod för att komma in, ungefär som på de flesta arbetsplatser. Att ta in otillåtna ämnen i det området kan inte vara särskilt svårt.

Jag minns från mittt eget besök på Oskarshamns kärnkraftverk förra våren hur oerhört noggrant säkerhetskontrollerade vi blev. Före besöket hade våra identitetsuppgifter kontrollerats noga och när vi skulle in i anläggningen genomfördes först en identitetskontroll och därefter en vanlig säkerhetskontroll av samma typ som på en flygplats. Vi tvingades också passera genom en särskild sprängmedelsscanner där tryckluft blåstes mot kroppen varefter luften direkt analyserades för att se om det fanns krutrester eller andra otillåtna ämnen i luften. Tydligen skulle denna metod upptäcka minsta lilla antydan till sprängämnen eller otillåtna kemikalier på kroppen eller kläderna. Att någon skulle kunna smuggla in sprängämnen på reaktorområdet känns med andra ord fullständigt uteslutet.

Det är för tidigt att dra några slutsatser om sprängmedelsfyndet på Ringhals, inte minst om vem som ligger bakom det som hänt. Miljöpartiet och kärnkraftsmotståndarna använder redan händelsen för att ifrågasätta säkerheten vid svenska kärnkraftverk. För egen del tycker jag att det är precis tvärtom. Det som hänt bekräftar ju den mycket höga säkerhetsnivån. Det var inte en slump utan helt normala säkerhetsrutiner som gjorde att det hela upptäcktes. Det tycker jag känns som gott betyg för säkerheten vid svenska kärnkraftverk.

Jag kan inte låta bli att fundera över hur lätt eller svårt det skulle vara att spränga en vattenkraftdamm i Norrland, ett oljeraffinaderi eller en naturgasdepå om man skulle ha de resurser som behövs för ett storskaligt sabotage? Eller att förgifta dricksvattendepåer eller sprida smittsamma sjukdomar bland allmänheten? Sådana händelser skulle kunna medföra oerhörda skador och orsaka massor av dödsfall. Vårt moderna samhälle är sårbart, men våra kärnkraftverk har troligen bland det starkaste skydd som några samhällsviktiga funktioner överhuvudtaget kan ha.
Glad midsommar!

2012-06-22Vad passar väl bättre som midsommarbilder än en grupp Alliansorange vallmo och några moderatblå Irisar med äkta midsommarblomster i bakgrunden? Och så ett par motiv från några andra av våra midsommarrabatter.Själv firar jag traditionell midsommar i Ubbhult på eftermiddagen, en välbesökt tradition som jag upplevt de flesta år sedan jag var ganska liten och bodde i Ubbhult på somrarna. Men först blir det matjesfiléer och färskpotatis på altanen, med öl och en god snaps, följt av jordgubbar, glass och grädde. Traditionellt, javisst, men mycket bättre än så blir det nog inte!

Jag önskar alla bloggläsare en riktigt glad midsommar!
Svenska niondeklassares engelskakunskaper i europeisk toppklass

2012-06-21

I ett pressmeddelande från Skolverket idag rapporteras att svenska niondeklassares kunskaper i engelska är mycket bra. Allt enligt en undersökning som initierats av EU-kommissionen, och där man jämför språkkunskaper i 14 europeiska länder. 53 000 elever deltog. Sverige ligger i topp och våra niondeklassare har lika bra resultat som Malta - där engelska är ett officiellt språk!

Undersökningen bekräftar att den svenska skolan rimligen inte är fullt så värdelös som det ibland påstås. Samtidigt kan man ju fråga sig varför vi inte skulle kunna ligga i topp i Europa även i andra ämnen än engelska?

Man kan ju inte heller låta bli att reflektera över det flitiga datoranvändandet bland ungdomar, ungdomars internationella kontakter i olika dataspel eller på facebook och andra sociala medier. När vi ifrågasätter ungdomarnas myckna tid framför datorn eller iphonen så borde vi kanske stanna upp lite och fundera på hur mycket ungdomarnas engelskakunskaper samtidigt stärks av detta? Personligen tror jag det har ganska stor betydelse.
Allt fler långtidssjukskrivna får jobb

2012-06-20

Sjukskrivningarna har ju numera en tidsgräns, och även om det finns ett antal undantag så finns det ett antal personer som lämnar sjukförsäkringen på gund av maximal tid. Dessa förs över till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I går presenterade Arbetsförmedlingen en uppföljning av hur det gått för dessa personer.

Uppföljningen av Arbetsförmedlingens insatser för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen visar att andelen som går till ett arbete ökar över tid. I siffror handlar det om att i maj i år har 27 procent eller 3685 av dem som skrevs in vid starten 2010 gått till arbete.

När Arbetsförmedlingen mäter statusen 90 dagar efter avslutat deltagande i programmet arbetslivsintroduktion är 10 procent i arbete. När statusen mäts 270 dagar efter avslut ökar andelen till 17 procent. Ser man bara till gruppen som blev inskriven vid starten av programmet 2010, alltså för snart 2,5 år sedan, är andelen i arbete som sagt 27 procent. Detta visar att det ofta är en lång process att hjälpa en långtidssjukskriven tillbaka till arbetsmarknaden.

För att möta deltagarnas stora behov av kartläggande och utredande insatser får programmet en relativt stor andel av Arbetsförmedlingens resurser. Deltagarna utgör en procent av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen men åtta procent av all mötestid med arbetsförmedlare och specialister. Utvärderingen visar också att 95 procent av de inskrivna i dessa åtgärder är nöjda eller delvis nöjda med Arbetsförmedlingens service, och nio av tio är nöjda med personalens bemötande.

Sammanfattningsvis får alltså allt fler tidigare långtidssjukskrivna arbete, och detta trots det bistra konjunkturläget. Jag tycker det bekräftar den bild jag redan har, nämligen att Arbetsförmedlingen gör ett mycket bra arbete med dessa grupper.
Möte med skolledare inom vuxenutbildningen

2012-06-20

I går deltog jag som föredragshållare på en konferens för skolledare inom vixenutbildningen. Jag berättade om moderaternas syn på vuxenutbildning, och att vi ser den som en viktig del av arbetslinjen. Det är därför vi satsar mer pengar på vuxenutbildningen än vad tidigare s-regering gjorde. Vi har vidareutvecklat yrkesvux och skapat den nya utbildningsformen lärlingsvux. Och vi ser också hur rekordmånga elever studerade på både yrkeshögskola, högskola och universitet förra året.

På seminariet fick jag många inspel, både när det gäller finansiering, fördelar och nackdelar med riktade statsbidrag, efterfrågan på bättre samarbete mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadspolitiken mm. Mycket av inspelen tar jag med mig i det fortsatta arbetet och som inspel till moderaternas utvecklingsgrupp för utbildningsfrågor.
Moderat vårfest i fotbollens tecken

2012-06-20

I går hade den moderata riksdagsgruppen sin traditionella vårfest, och eftersom även all personal på riksdagskansliet var medbjudna så blev det en stor tillställning som avhölls på Junibacken i Stockholm. Före middagen åkte vi sagotåget med statsministern i spetsen. Vi konstaterade att tåget gick i tid, men det var kanske för att infrastrukturministern också var med på festen.

Efter middagen fanns möjlighet att se matchen mellan Sverige och Frankrike, vilket var svårt att motstå. Och med tanke på resultatet visade det sig vara ett bra val. Statsministern var en av alla moderater som i likhet med mig valde att se matchen, och här en bild strax efter att Sverige gjorde 2-0. Bara glada miner.

Och glada miner var det även i övrigt. Vi har en betydligt positivare framtidstro och förhoppningar inför valet om två år än vad man kan tro när man läser kvällstidningarna.
Kraftig sysselsättningsökning i restaurangbranschen

2012-06-18

Den senaste veckan har återigen effekterna av restaurangmomsen diskuterats i media, och fortfarande hävdar den politiska oppositionen att momssänkningen varit "verkningslös". Jag tillåter mig att påpeka att de har helt fel.

Enligt SCB ökade sysselsättningen i restaurangbranschen med 8,2 procent jämfört med första kvartalet 2011. Det är en markant förändring jämfört med andsra delar av arbetsmarknaden, och dessutom en kraftig förändring jämfört med utvecklingen i branschen de senaste åren. Det enda som kan förklara detta är just momssänkningen.

Intressant att notera i SCBs siffror är också att de fasta jobben (tillsvidareanställningarna) ökar och att de tidsbegränsade anställningarna blir färre. Totalt sett ökade antalet tillsvidareanställda med 10 700 under första kvartalet 2011 samtidigt som antalet tidsbegränsat anställda minskade. Totalt sett jobbade 9500 personer fler i hotell- och restaurangbranschen under första kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011.

"Det är många småföretagare som genom momssänkningen fått en möjlighet att anställa personal och det börjar synas i statistiken nu, säger Eva Östling Ollén, vd för Visita (Tidigare Sveriges Hotell & Resturangföretagare).

Om det dessutom är så att fler restaurangföretagare nu vågar fastanställa personal i stället för att ge tidsbegränsade anställningar är det en mycket välkommen förändring.

Oppositionen ska nog vara lite försiktig med att dra förhastade slutsatser om den sänkta restaurangmomsen. Man fokuserar mest på att prissänkningarna på restauranger varit begränsade, men glömmer att huvudsyftet med momssänkningen faktiskt var att skapa fler jobb. Om sysselsättningseffekterna av momssänkningen även långsiktigt visar sig bli större än väntat kommer det att bli politiskt svårt för oppositionen att gå till val 2014 på att höja restaurangmomsen igen. Och än en gång kommer det att visa sig att oppositionen gjort felaktiga bedömningar av verkligheten. Precis som när det exempelvis gäller sänkta arbetsgivareavgifter för unga, RUT-avdraget och jobbskatteavdraget. Alliansens jobbpolitik fungerar, oavsett vad oppositionen hävdar.
Logiskt att förtroendet för regeringen ökar igen

2012-06-17

I april tyckte bara 50 procent av svenskarna att regeringen gör ett bra jobb. Nu är väljarnas förtroende tillbaka på 56 procent, samma siffra som i början av året, enligt Skop. Samtidigt har andelen som tror att en rödgrön regering skulle vara bättre minskat från 37 procent i april till 35 procent.

Personligen har jag med viss förvåning följt opinionsutvecklingen och det minskade förtroendet för regeringen de senaste månaderna. I en tid när hela Europa skakas av djupa ekonomiska problem och snabbt ökande arbetslöshet känns det något märkligt att förtroendet sjunker för regeringen i ett av de få länder i Europa som står emot den dystra utvecklingen. Sverige har idag kanske de stabilaste statsfinanserna i hela Europa, och vi har trots det allvarliga läget en nivå på arbetslösheten som ligger under de flesta andra länder. När andra måste skära ned på det mesta har Sverige utrymme för reformer, och vi har inte minst en så stark ekonomi att vi har reserver att ta av om den ekonomiska situationen i Europa blir allvarligare, lågkonjunkturen förvärras och arbetslösheten stiger. Detta skapar en trygghet för svenska folket som saknas i de flesta andra länder. Rimligen borde sittande regering inte tappa förtroende. Dagens siffror som visar ökat förtroende för regeringen känns därför mycket logiska.

Visst finns det olika åsikter inom Alliansen i en del frågor, men när det verkligen gäller hittar våra fyra partier lösningar och har bevisat att vi klarar att regera Sverige. Omvänt kan man konstatera att den politiska oppositionen blir allt mer splittrad och man utgör inget samlat regeringsalternativ överhuvudtaget, man tänker inte ens gå till val som ett gemensamt alternativ. Det Socialdemokraterna mest ägnat sig åt den senaste tiden är att kritisera Alliansen, men de egna politiska förslagen saknas i stort sett helt. Det lilla konkreta man föreslagit skulle minska antalet jobb och försämra företagens möjligheter att anställa. Jag har tidigare konstaterat att detta sätt att bedriva politik knappast kommer att hålla i längden. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet går båda allt mer åt vänster och deras förslag känns allt mer orealistiska. Hur Socialdemokraterna ska kunna regera med stöd av V och MP blir alltmer en gåta.

Kanske ser vi nu första tecknet på att väljarna börjar dra öronen åt sig och inse att Alliansen är det tryggaste valet, inte minst när det blåser bistra ekonomiska vindar. I så fall borde det rimligen också återspegla sig i kommande opinionsmätningar.
Alliansväljare vill bestämma själva

2012-06-15

I går kväll satte jag kvällskaffet i halsen när jag hörde min moderata riksdagskollega och nyvalde ordföranden för Arbetsmarknadsutskottet, Elisabeth Svantesson, förespråka införandet av ännu en tvingande pappamånad i föräldraförsäkringen, som ett första steg mot en tredelad föräldraförsäkring. Detta är en fråga som diskuterats då och då i partiet, men som varje gång avfärdats med stor majoritet. Min uppfattning är att det finns ett mycket svagt stöd för ytterligare könskvotering av föräldraförsäkringen inom moderaterna. Lite olyckligt att det nu i media utmålas som en spricka inom Alliansen. Så är det faktiskt inte - alla Allianspartierna har tagit demokratiska interna beslut att säga nej till utökad kvotering av föräldraförsäkringen, både M, C, FP och KD.

Det finns för övrigt inget stöd för utökad kvotering bland väljarna heller. Enligt en Demoskopundersökning 2008 sade 84% av väljarna nej till ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen. Och i en färsk Novusundersökning, säger hela 92% av Alliansväljarna nej till samma sak. Så förutom att vara ett olyckligt förslag i sak är ytterligare könskvotering av föräldraförsäkringen knappast en valvinnare heller.

Från moderat sida vill vi ge människor förtroendet att välja själva när det gäller barnomsorg, skola, äldreomsorg, hemtjänst, vårdcentral, apotek, elbolag och pensionfonder. För att bara nämna något. Men just föräldrapenningen och hur den ska fördelas mellan föräldrarna tycker konstigt nog vissa politiker att de ska bestämma över. Jag ogillar starkt när politiker klappar medborgarna lite nedlåtande på huvudet och säger att de vet bättre än vuxna myndiga människor vad som är bäst för barnen och deras föräldrar. Ett sådant samhälle vill jag inte leva i, och det var därför jag blev moderat.

Jag kommer alltid att ta hård strid mot varje förslag om utökad kvotering av föräldraförsäkringen, och skulle ett sådant förslag läggas fram i riksdagen kommer jag att rösta emot detta, även om det skulle vara en Alliansregering som lägger fram förslaget. Det är ett löfte som jag gått till val på både 2006 och 2010 i min egen personvalskampanj. Det löftet tänker jag hålla, och jag vet att jag inte är ensam, vare sig inom moderaterna eller resten av Alliansen.
Kinesisk utbildningspolitik

2012-06-14

I samband med sista utskottsmötet för våren fick vi en längre föredragning från tjänstemän från kinesiska ambassaden om kinesisk skolpolitik. Detta som en första information före Utbildningsutskottets studieresa till Kina i början av september. Mer om detta i senare blogginlägg.
Ordförandebyte i Utbildningsutskottet

2012-06-14I dags var det officiell avtackning vid Utbildningsutskottets sista möte före sommaren. Margareta Pålsson lämnar ordförandeskapet och blir ny landshövding i Skåne. Ny ordförande blir Tomas Tobé som jag känner väl och har jobbat tillsammans med i Arbetsmarknadsutskottet sedan jag blev invald i riksdagen 2006 (först som ordinarie ledamot 2006-2010 och sedan 2010 som ersättare).
Socialstyrelsen: Privat och offentlig äldreomsorg är lika bra

2012-06-14

Socialstyrelsen slår i en rapport fast att offentlig eller privat äldreomsorg inte spelar någon roll när det gäller kvaliteten, det finns inga skillnader när det gäller brister eller vanvård. Denna vecka har jag denna debattartikel i flera tidningar, tillsammans med Margareta B Kjellin, ansvarig för äldreomsorgsfrågorna i den moderata riksdagsgruppen.

Privat eller offentlig äldreomsorg – det spelar inte någon roll

Privat eller offentligt spelar ingen roll. Det är slutsatsen som Socialstyrelsen nu kommit fram till. Det finns alltså inget som tyder på att vanvård skulle vara mer vanligt förekommande på privata äldreboenden, vad än oppositionen säger. De vill gärna påvisa att ekonomiska vinster och vårdkvalitet inte kan gå hand i hand. Nu vet vi att de har haft fel. Detta är inget som förvånar, vi har sett, hört och frågat under våra besök på äldreboenden runt om i Sverige. Vi vet att det avgörande inte är driftsformen utan viljan att ge bra vård och omsorg.

Socialstyrelsens rapport visar också att de äldre är positiva till möjligheten att få välja utförare, även om de, när det kommit till kritan, inte själva har valt. Att ge människor eget inflytande över sin situation genom mer valfrihet är en viktig del av en trygg välfärd med hög kvalitet. Därför införde Alliansen lagen om valfrihetssystem (LOV) år 2009. Trycket på äldreomsorgen kommer att öka framöver. Den del av befolkningen som kommer att efterfråga äldreomsorg kommer att växa och de äldre kommer att ställa krav och de kommer inte att acceptera att kommunen bestämmer hur deras tillvaro ska se ut.

Förra veckan kom Socialstyrelsen med ett utspel om att höja kraven på de kommunala äldreboendena. Detta är både välkommet och för oss självklart! All äldrevård ha lika höga kvalitetskrav och de boende ska kunna förvänta sig en god tillvaro oavsett kommunal eller privat drift. Socialstyrelsen vill att kommunerna, som är ansvarig för äldrevården, ska bli tvungna att söka tillstånd för att driva äldreboenden. I dag är det nämligen bara privata vårdföretag som måste granskas av myndigheten när ett nytt äldreboende ska öppnas.

Vi kan nu en gång för alla kan konstatera att alla äldre förtjänar en god äldrevård, oavsett driftsform och att lika höga krav ska ställas på kommunala boenden som de privata. Från Alliansens sida kommer alltid fokus ligga på kvaliteten och de äldres välbefinnande. Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i och alla ska kunna åldras med värdighet och kunna känna trygghet. Vi kommer aldrig att acceptera ett omyndigförklarande av äldre människor med vårdbehov genom att begränsa deras självbestämmande!

Jan Ericson (M), riksdagsledamot

Margareta B Kjellin (M), riksdagsledamot
ansvarig äldrepolitiska frågor

Vad är bäst för minkarna?

2012-06-13

Frågan om uppfödning av pälsdjur engagerar. Framförallt är det minkuppfödningen som står i fokus. För egen del tycker jag det är bekymmersamt att de regler som redan finns inte efterlevs av alla uppfödare.

Personligen kan jag inte tänka mig att köpa kläder gjorda av pälsdjur uppfödda i burar. Jag tycker denna typ av pälsfarmning är etiskt svår att försvara. Å andra sidan är detta en starkt personlig subjektiv bedömning. Jag inser att man lika gärna kan fråga sig varför det skulle vara okej att föda upp djur för att äta dem, men inte för att ta vara på skinnen? Viktigast måste väl ändå vara att djuren har en bra miljö under sin livstid?

Vissa vill avveckla minkuppfödningen omedelbart. Men detta skulle bara flytta uppfödningen till andra länder med sämre djurskyddsregler. Minkskinn betingar nämligen idag ett mycket hölgt värde på internationella auktioner och efterfrågas i stora delar av världen. Det är naivt att tro att en avveckling av den svenska minknäringen skulle ha någon effekt på efterfrågan av minkskinn. Minkar kommer alltid att födas upp så länge det är lönsamt att sälja skinnen. Rimligen måste det bästa vara att skärpa de svenska reglerna för minknäringen så att den kan bedrivas på bästa möjliga sätt för djuren, i stället för att verksamheten flyttar till andra länder med sämre eller obefintliga djurskyddsregler.

Jordbruksverket har arbetat fram en föreskrift för uppfödning av minkar och andra djur för pälsproduktion som träder i kraft den 1 juli i år. Föreskriften ska förbättra djurvälfärden och innehålla åtgärder för att få bort stereotypier och andra onormala beteenden hos djuren. De nya reglerna är i harmoni med Europarådets konvention för pälsdjursuppfödning och tar hänsyn till ny forskning. Moderaterna stöder de nya reglerna och ser det som viktigt att djuren får möjlighet att utöva sitt naturliga beteende.

Personligen tror jag att för minknäringen är detta nog sista chansen att visa att man kan förena minkuppfödning med god djurhållning. Om detta inte fungerar lär hela branschen ifrågasättas även av oss som tills vidare står fast vid att det är bättre att föda upp minskarna i Sverige under rimliga förhållanden än att verksamheten flyttar till andra länder med sämre djurskydd.
Partiledardebatt: Som f-n läser bibeln...

2012-06-13

Skillnaden i verklighetsuppfattning mellan Socialdemokraterna och Alliansen kunde nog inte bli tydligare än i replikskiftet mellan Mikael Damberg (S) som företräder Socialdemokraterna i partildeardebatten, och statsminister Reinfeldt. Damberg åberopade Finanspolitiska rådet och menade att rådet helt dömer ut Alliansens jobbpolitik och ekonomiska politik. Statsministern kontrade då med att läsa högt ur Finanspolitiska rådets rapport och allt det beröm som rådet ger Alliansen. (Jag citerade detta i ett blogginlägg den 25 maj). I allt väsentligt ger Finanspolitiska rådet Alliansen stort beröm för den förda politiken.

Statsministern uppmanade Damberg att läsa de rapporter från Finanspolitiska rådet som Socialdemokraterna allt oftare åberopar som något slags "bibel". Det låter som ett lämpligt förslag.
Citat från partiledardebatten

2012-06-13

Statsminister Reinfeldt i replikskiftet med Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt:

"När Jonas Sjöstedt pratar om valfrihet i äldreomsorgen menar han valfrihet för kommunpolitiker och kommunalråd. Vi i Alliansen vill ha valfrihet för människor."
Bra att (S) ställer sig bakom tankarna på sommarskola

2012-06-13

Socialdemokraterna går idag ut och föreslår obligatorisk sommarskola för alla grundskoleelever som inte når målen. Jag tolkar detta på samma sätt som skolminister Jan Björklund idag, att Socialdemokraterna därmed ställer sig bakom Alliansens planer på att införa just sommarskola för elever som behöver extra stöd. Framförallt tänker vi oss detta för elever i årskurs nio som gått ut skolan utan att ha behörighet att börja i gmnasieskolan. Utbildningsdepartementet arbetar med denna fråga och har tankar på att föreslå sommarskola från läsåret 2013/2014. Efter dagens utspel från (S) känns det som om det finns goda chanser att samla en majoritet för detta förslag.

Sommarskola kan ge positiva effekter, och finns redan i många kommuner med lite olika upplägg och målgrupper. Förra året deltog 11 400 elever i den frivilliga sommarskolan på både grundskole- och gymnasienivå. En utvärdering som Skolverket gjorde 2010 visade att fyra av tio elever i årskurs 9 som saknade gymnasiebehörighet blev behöriga efter genomgången sommarskola. För rätt målgrupp kan både sommarskola och andra typer av extraundervisning vara ett bra sätt att hjälpa fler elever att nå målen.

Samtidigt tror jag inte man ska överdriva effekterna av en sommarskola, då har man tyvärr en lite naiv verklighetsuppfattning. Många av de elever som inte nått godkända resultat under terminerna har tyvärr hög frånvaro eller mycket bristande studiemotivation. Om man skolkat stora delar av terminen eller struntat helt i skolan är det nog lite optimistiskt att tro att eleven ska kunna ta igen detta på 20 skoldagar under sommaren. Och hur ska man motivera en elev som skolkat större delen av terminen att gå till skolan på sommaren när alla kompisarna är lediga? Och vad gör man om eleverna struntar i sommarskolan? Att införa en obligatorisk sommarskola för alla elever som inte nått målen som Socialdemokraterna föreslår väcker en del frågor och andas mest populism. Jag tror mer på frivilliga lösningar för motiverade elever. I övrigt tror jag fokus måste ligga på tidigare insatser i skolan för att få eleverna på rätt bana tidigare i stället för att försöka lösa problemet i efterhand.
Rymdkonferens

2012-06-12I dag var jag och övriga riksdagsledamöter i Riksdagens Rymdnätverk inbjudna till "The 12th International Conference on Space Operations" i Stockholm. Konferensen anordnades av svenska SSC (Swedish Space Corporation) och deras tyska motsvarighet DLR.

Vi var sex riksdagsledamöter som deltog, varav fyra moderater, en socialdemokrat och en sverigedemokrat. Vi deltog bland annat i ett seminarium om nyttan av den svenska rymdindustrin, finansiering, europeiskt samarbete mm. På seminariet deltog även Christer Fuglesang som idag arbetar inom Esa (European Space Agency). Självklart tog vi en gruppbild med vår ende svenske astronaut (som syns i mitten på fotot).
Jag kommenterar moderaternas äldreutspel i Radio Sjuhärad

2012-06-12

I går blev jag uppringd av Radio Sjuhärad som ville ha en kommentar till kristdemokraternas kritik av det moderata utspelet om behovet av en särskild äldreomsorgsinspektion som ska inspektera både offentlig och privat äldreomsorg, och dessutom få starkare mandat att lägga viten och förelägganden om det finns brister, eller i sista hand till och med stänga dåliga äldreboenden. Reportaget sändes i dag på morgonen, och upprepas under dagens lokala nyhetssändningar.

I en kort diskussion med KD:s ordförande Per-Olof Hermansson förklarade jag att Moderaterna, precis som alla partier i Alliansen, måste kunna utveckla sin egen politik inom alla områden, även dem där andra Allianspartier har ministerposter. Exempelvis måste givetvis KD kunna utveckla sin ekonomiska politik trots att vi har en moderat finansminister, och utan att fråga Anders Borg om lov. Detta är inget konstigt. När de olika Allianspartierna sedan har tagit beslut om egna förslag diskuteras dessa inom Alliansen och de bästa förslagen blir sedan Allianspolitik som hela Alliansen står bakom i både regering och riksdag. Det är så vi arbetat sedan före valet 2006, och det är det som gjort Alliansen så framgångsrik - vi har försökt ta vara på de bästa förslagen från respektive parti.

Jag påpekade också det jag skrev på bloggen igår, nämligen att det som den moderata äldrearbetsgruppen föreslår inte alls är detsamma som de förändringar som regeringen redan arbetar med. Man vill gå betydligt längre och inrätta en särskild inspektion för just äldreomsorgen med skolinspektionen som förebild. Om detta så småningom blir moderaternas och Alliansens politik återstår att se. Påståendet i Radio Sjuhärad att moderaterna skulle ha "missat" förändringarna inom Socialstyrelsen är givetvis helt gripna ur luften, vilket jag hoppas framgår av det jag säger i inslaget.

Länk till inslaget i Radio Sjuhärad.
Gymnasiereformerna viktiga för att minska avhoppen

2012-06-11

I dag kommer en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som visar att av de elever som började gymnasiet åren 2005-07 var det en tredjedel av alla elever som inte klarade gymnasieskolan på tre år. I den sämsta kommunen lyckades endast 43 procent av eleverna med det, i den bästa 88 procent, enligt studien. Efter fyra år hade en fjärdedel av eleverna fortfarande inte fått slutbetyg från gymnasiet.

Men många ungdomar går senare på komvux och vid 24 års ålder har drygt 90 procent av alla unga fått gymnasiekompetens.

I grunden är det fullståndigt galet att elever ska gå direkt från gymnasiet till Komvux för att man inte klarat av gymnasieskolan. Vårt mål med den nya gymnasieskolan är att man ska klara av gymnasiet under den normala studietiden. Allt annat är ett slöseri med både individens och samhällets resurser.

Personligen är jag övertygad om att de tidigare kraven på att alla elever var tvingade att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet var en orsak till alla avhopp. I dag har vi tagit bort detta krav på yrkesprogrammen, även om möjligheten finns kvar för de elever som önskar. Jag är övertygad om att det kommer att göra att fler elever kommer att slutföra gymnasiet, och detta under normal studietid. S-V-MP-Oppositionens förslag om att återinföra kravet på att alla elever ska läsa in högskolebehörighet skulle leda i fel riktning - mot allt fler avhopp.
Konstig diskussion om moderat äldreutspel

2012-06-11

I går presenterades ett förslag från Moderaternas arbetsgrupp för äldrefrågor, som konstaterade att det krävs fortsatta förbättringar av tillsynen inom äldreomsorgen. Därför föreslår gruppen att tillsynsverksamheten skärps och får en egen och oberoende ställning genom inrättandet av en välfärdsinspektion. Denna välfärdsinspektion skulle kunna kontrollera kvaliteten inom äldreomsorgen, både kommunala och privat drivna, strukturerat och regelbundet. Syftet skulle enligt förslaget vara både att förebygga missförhållanden, men även agera i efterhand. Inspektionen skulle enligt förslaget ha ett tydligt mandat att utfärda föreskrifter, varningar och se till att icke-fungerande verksamheter drabbas av tydliga påföljder såsom exempelvis vites- och bötesförläggande. Är missförhållandena av mycket allvarlig karaktär ska välfärdsinspektionen kunna stänga äldreboenden.

Förslaget från den moderata arbetsgruppen går därmed längre än det regeringen redan beslutat, nämligen att flytta över tillsynsverksamheten för hälso- och sjukvård, socialtjänst och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, från Socialstyrelsen till en egen myndighet. Den moderata gruppen vill gå ett steg längre och skapa en särskild välfärdsmyndighet för just äldreomsorgen likt den vi har för skolan, och dessutom ge denna nya myndighet större befogenheter än vad Socialstyrelsen har idag. Självklart vet representanterna för moderaterna i arbetsgruppen för äldrefrågor vilka beslut regeringen tagit i frågan, och den kritik som riktas mot partisekereterarens utspel känns därför lite konstig. Den moderata arbetsgruppen vill helt enkelt gå längre än vad regeringen beslutat, konstigare är det inte. Jag tycker det är synd att missförstånd kring det moderata förslaget ska skymma den viktiga frågan om att det är viktigt att skärpa tillsynen av äldreomsorgen, både den privata och den offentligt drivna.
Följer du min blogg via RSS?

2012-06-11

Tillhör du dem som abbonerar på mina blogginlägg via RSS, eller läser dem via moderaternas hemsida? För att få en bättre bild av hur många som utnyttjar RSS-funktionen eller går in via moderat.se ber jag dig att maila en kort rad (anonymt går bra!) via kontaktformuläret som du hittar under filken "kontakt" ovan. Det skulle vara oerhört värdefullt för mig att få veta detta. Jag vill ständigt försöka utveckla hemsidan och bloggen, och behöver därför veta hur olika funktioner utnyttjas av mina läsare!
Fler poliser har ökat tryggheten

2012-06-10

I gårdagens lördagsintervju med statsministern handlade en av frågorna om polisens bristande förmåga att utreda brott. Trots fler poliser blir resultaten allt sämre när det gäller uppklarandet av brott. Röster från den politiska oppositionen hånar Alliansen och säger att det var meningslöst att satsa på fler poliser så som Alliansen gjort. Det visar en förbluffande okunnighet om effekterna av de ca 3.000 nya poliser som tillkommit under Alliansens regeringstid. I dag finns 20.000 poliser i Sverige mot ungefär 17.000 2006.

Jag var ordförande för brottsförebyggande rådet i Mark 2002-2006, och fick under de åren en bra inblick i problemen med för få poliser. Allt sämre polisnärvaro kvällar och nätter, längre utryckningstider och nedlagda polisstationer runt om i landet. Och uppklarandeprocenten var inget vidare då heller.

Vi vet att högre polisnärvaro i alla kommuner skapar trygghet och gör att inte minst ungdomar lär känna polisen. Lokal polisnärvaro gör också att man lättare kan förebygga brott och kartlägga kriminella grupperingar, samt att utryckningstiderna blir kortare. I Borås har man idag särskilda poliser som rör sig i socialt utsatta områden och knyter kontakt med många ungdomar där för att förebygga oro och brott. I Svenljunga har man öppnat ett nytt poliskontor, och i Marks kommun har man numera oftast polisnärvaro dygnet runt. Och så ser det ut i kommun efter kommun - polisnärvaron har ökat. I trygghetsmätningarna som görs varje år ser det också allt bättre ut, människor känner sig tryggare och uppger även att de är mindre utsatta för brott. Det sista är kanske det allra viktigaste - statistik i all ära, men människors egna upplevelse är kanske det allra viktigaste kvittot på att det går åt rätt håll.

Alliansen har samtidigt gjort mycket för att öka polisens effektivitet när det gäller grövre brott, inte minst ökat samarbete med skatteverket, försäkringskassan, tullen och andra myndigheter, vilket gjort att man kunnat stoppa ett antal kriminella mc-gäng och ligor. Ökat internationellt samarbete mot grov brottslighet är ett annat prioriterat område. Dessa åtgärder ökar givetvis också människors trygghet.

Med detta sagt är det givetvis också så att ingen är nöjd med att inbrott och stölder klaras upp i så liten utsträckning. Vi har rimligen rätt att kräva att polisen blir bättre på att utreda brott nu när man fått så stor personalförstärkning. Men detta problem förtar inte alla andra goda effekter av fler poliser och ökad polisnärvaro.

Mina fråga till oppositionen är:
1. Hur många poliser för mycket tycker ni att vi har?
2. Hur många poliser vill ni ta bort om det nu var så meningslöst att anställa fler poliser? Bara på ett ungefär?
Studentexamen på Marks Gymnasieskola

2012-06-08

En av de få privata saker som kan ge rätt till utkvittning från en votering i riksdagen är när ens barn tar studenten. Så i går var jag ledig från både utskott och votyering för att vara med när dottern tog studenten på Marks Gymnasieskola - för övrigt samma skola där en gång vår skolminister själv en gång sprang ut som nybliven student. Regnet höll sig borta, och lyckan hos studenterna total. Kaoset utanför skolan där familj och vänner väntade med sina plakat var precis som vanligt och den stora kortegen med studentflak som körde genom Kinna och Skene under ett par timmar efter utspringet var också helt enligt traditionerna.

Studentexamen är en positiv dag, inte bara för studenterna utan också för vårt land. Ytterligare en årskull elever lämnar skolan med oftast riktigt bra kunskaper, redo för vidare studier eller för att ta över på arbetsmarknaden efter de som lämnar för pension. De flesta av de elever som tar studenten på våra gymnasieskolor dessa veckor kommer också att få jobb relativt snabbt

De andra ungdomarna, de som hoppat av gymnasiet eller inte ens börjat där, har däremot ofta bekymmer att få ett arbete. Där finns samhällets stora utmaning. Jag är övrtygad om att våra reformer av gymnasieskolan kommer att göra att större andel av ungdomarna får känna glädjen att springa ut som nybakade studenter kommande år.
Trevlig nationaldag!

2012-06-06Vad passar väl bättre på nationaldagen än ett par bilder från min egen trädgård, full med gamla svenska
prydnadsväxter. Inget går nog upp mot den svenska sommaren, kanske det bästa vi har. Utöver en bra
regering förståss. Det är inte heller att förakta!
Med sådana vänner behöver nyanlända flyktingar inga fiender

2012-06-06

Ibland tror man inte sina ögon. Tänk så snabbt alla ansträngningar som görs för att minska främlingsfientlighet och gynna integrationen av nyanlända kan förstöras genom olyckligt agerande på lokal nivå.

Grums kommun har lyckats agera på ett fullständigt obegripligt sätt, vilket beskrivs kortfattat på TV4:s texttv idag. Jag trodde knappt på det jag läste, så jag letade också fram länken till SVT:s Värmlandsnytt som gjort ett längre reportage om saken. Och tyvärr verkar det vara sant det som Tv4 beskriver.

Nyheten väcker flera frågor, men främst undrar jag två saker.

Om man nu redan har ett fungerande boende i Grums för de ensamkommande barnen/ungdomarna, varför ska man då sälja eller riva fastigheten och tvinga befintliga hyresgäster att lämna sina lägenheter för att bereda flyktingarna nya bostäder? Och hur tror man att dessa ensamkommande flyktingbarn/ungdomar nu ska kunna få en bra start på livet och kunna integreras i det svenska samhället när de i praktiken blir syndabockar för att kommunen tvingar bort flera svenska familjer från sina hem?

Att tvinga bort svenska familjer från sina bostäder för att bereda plats för flyktingar spelar främlingsfientliga krafter otäckt väl i händerna. Grums kommun har gjort bort sig riktigt ordentligt. Med sådana vänner behöver våra nyanlända inga fiender.
Oppositionen förstör Konstitutionsutskottets trovärdighet

2012-06-05

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, har som uppgift att, efter anmäl­ningar från riksdags­ledamöter, undersöka om någon­ minis­ter har begått fel i handläggningen av något ärende. Prövningen ska göras i förhållande till de regelverk och den praxis som styr regeringsarbetet. KU bedömer däremot inte om rege­ringens politik är bra eller dålig. De senaste åren har oppositionen allt tydligare börjat använda KU för att på rent okynne rent allmänt försöka misskreditera olika ministrar av rent populistiska skäl. En bra illustration av hur oppositionen därmed hotar KU:s trovärdighet är dagens debattartikel i Aftonbladet från Alliansledamöter i KU.

Vet hut – KU är inte till för partipolitik

”Du ska veta hut när du är här! Punkt!” Anders Björcks klassiska uppmaning yttrades 1989 när riksdagens konstitutionsutskott höll utfrågning med Carl Lidbom (S) under granskningen av Ebbe Carlsson-affären. Efter årets KU-granskning är det oppositionspartiernas KU-leda­möter som borde få en sådan uppmaning, snarare än någon av de personer vi frågat ut. Den krystade kritiken av regeringen har nått nya bottennivåer.

KU:s uppgift är att, efter anmäl­ningar från riksdags­ledamöter, undersöka om någon­ minis­ter har begått fel i handläggningen av något ärende. Prövningen ska göras i förhållande till de regelverk och den praxis som styr regeringsarbetet. KU bedömer inte om rege­ringens politik är bra eller dålig­, utan om ministrarna har gjort något felaktigt. Det är ingen nyhet att regeringspartierna och oppositionens partier gör olika bedömningar i en del granskningsärenden. Vi brukar bli överens över blockgränserna när vår utredning är entydig – regeringen har gjort solklart rätt eller solklart fel. Oenighet uppstår däremot ibland när man kan göra olika tolkningar av det fakta­underlag eller de regler som finns.

Det nya för året är att oppositionspartierna i flera ärenden fäller olika ministrar även i fall när utredningen enligt vår uppfattning entydigt visar att ministern inte har gjort fel. Då har strävan att komma åt regeringen av populistiska skäl gått för långt och då tar man inte ansvar för KU:s anseende.

Regeringens hantering av Saab Automobile har varit uppskattad av svenska folket. Regeringen jobbade stenhårt för att Saab skulle kunna leva vidare, men vägrade samtidigt att riskera skattebetalarnas pengar, i motsats till Stefan Löfven som tyckte att staten borde ta över Saab. Socialdemokraterna har därför försökt att till varje pris komma åt dåvarande näringsministern Maud Olofsson i Saabfrågan.

I en KU-anmälan framförde två riksdagsledamöter (S) ankla­gelser mot regeringen gällande­ hanteringen av finansmannen Vladimir Antonovs försök att köpa in sig i Saab. Regeringen påstods bland annat­ ha saboterat Antonovs ansträngningar genom att låta Säpo granska honom och sedan lämna utred­ningen till General Motors och FBI. Allt har visat sig vara­ grundlösa påståenden – och det är alla KU-ledamöter överens om. Det räckte dock inte för socialdemokraterna utan i stället har de kokat ihop en tunn soppa som går ut på att Maud Olofsson ska kritiseras för att hon inte berättat för Riksgälden att GM sagt till henne att GM aldrig kommer att låta Antonov köpa Saab. Det har dock sedan december 2009 varit känt för alla inblandade att GM inte vill se Antonov som ägare till Saab och Riksgälden har sagt att det GM möjligen sa till Maud Olofsson knappast skulle ha påverkat handläggningen. Kritiken är alltså helt obefogad.

Ett annat exempel: infrastrukturministern får kritik av oppositionspartierna för att Trafik­verket inte informerade henne­ om att verket ingått ett förlikningsavtal om järnvägsunderhåll. Jo, ni läste rätt: Trafikverket ingår ett avtal och berättar inte det för ministern – då är det minis­terns fel att kommunikationen inte fungerar. Är det en slump att KU-kritiken kommer samtidigt som oppositionspartierna söker strid och vill återsocialisera järnvägsunderhållet?

I sina bästa stunder är KU ett organ­ som vinner respekt och som utvecklar god praxis för hur regeringsarbetet ska bedrivas. Den som i stället undergräver KU:s trovärdighet genom att göra KU till en plattform för krystad kritik för partipolitiska syften borde veta hut.

Per Bill (M), Andreas Norlén (M), Mathias Sundin (FP), Per-Ingvar Johnsson (C), Tuve Skånberg (KD)

Svenska folket vill flyga, både inrikes och utrikes

2012-06-04

Mer än hälften, hela 55 procent, av svenskarna planerar att göra minst en semesterresa med flyg i år enligt en färsk undersökning av SKOP nyligen. Och idag presenterar Dagens Eko siffror som visar att mer än åtta av tio som semestrar utanför Norden och Baltikum tar flyget. Det säger sig självt - ska man resa till Grekland, Kanarieöarna, Thailand eller Afrika kan man inte gärna ta cykeln.

Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow (M) konstaterade nyligen i en debattartikel att Miljöpartiets skattehöjningar på flyget skulle göra resor i Sverige 300 kronor dyrare per enkelbiljett och öka priset med 600 kronor per enkelresa utanför Europa. Charterresan blir 5.000 kronor dyrare för en vanlig svensk tvåbarnsfamilj. Semester med flyg skulle därmed bli reserverat för familjer med riktigt höga inkomster.

Värre är att Miljöpartiet dessutom vill avveckla allt inrikesflyg och lägga ned alla inrikesflygplatser söder om Sundsvall. Dessutom vill man stänga Bromma flygplats. Man verkar helt glömma hur viktigt det är för både företag och boende med snabba kommunikationer både inom landet och till andra länder. Inrikesflyget och de små lokala flygplatserna har här en viktig funktion. Att ersätta alla inrikes flyglinjer med snabbtåg är fullständig orealistiskt, både rent praktiskt och inte minst ekonomiskt. Vem ska betala?

Som vanligt är det koldioxidutsläppen och klimathotet som används som argument för att steg för steg rusta ned Sverige. Koldioxidextremisterna skyr inga medel. Miljöpartisterna ser dessutom allt från ett Stockholmsperspektiv. Det går ju an att sitta på en cafe på Södermalm och konstatera att man kan cykla dit man ska. För oss som lever i den svenska verkligheten utanför Stockholm är det helt andra villkor som gäller.

För egen del tycker jag det är bättre att fortsätta den snabba utvecklingen av moderna flygplan med renare motorer och nya bränslen, samt arbeta vidare med gröna inflygningar och effektiva flygleder. Och en ny snabb järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats skulle sannolikt göra betydligt mer miljönytta än att stänga själva flygplatsen.

Något som ofta också glöms i debatten är vilken positiv inverkan turism har för fattigare länder. Våra flygresor skapar arbete och ökat välstånd i turistländerna, och har stor betydelse för fattigdomsbekämpningen. Allt fler länder inser också det ekonomiska värdet av att bevara orörd natur och utrotningshotade djur, och att värna om miljön. Om man förstör dessa värden försvinner turisterna. Jag skäms inte det minsta när jag flyger utomlands på semester, det är en av de bästa metoder som finns att hjälpa andra länder till ekonomisk utveckling. Vad skulle exempelvis hända i Grekland om alla turister försvann ovanpå den redan allvarliga ekonomiska situationen?
Opinionen åker berg-och-dal-bana

2012-06-04

Den svenska väljaropinionen åker verkligen berg-och-dalbana, vilket får illustreras med Balder, Lisebergs hisnande åkattraktion. Figuren nedan visar hur opinionen förändrats sedan valet 2006 och fram tills idag, figuren kommer från Svensk Opinions sammanvägning av de viktigaste opinionsmätningarna.

Blå kurva är Alliansens samlade opinionsstöd, röd kurva är summan av S+V+MP (vilket i och för sig kan ifrågasättas eftersom dessa partier inte har något organiserat samarbete eller ens tänker gå till val på gemensamma förslag). Grå kurva visar SD:s stöd.

Sedan bottennivån i december har Socialdemokraterna ökat kraftigt och tagit väljare från alla partier. Men eftersom man tagit mycket från V och MP ökar inte den "rödgröna" sidan lika mycket. Vi moderater har tappat ca 1,5 procent- enheter sedan valet 2010, från 30% till 28,5%. Detta beskrivs som "en kris" av media. En märklig beskrivning. Vid samma tid efter valet 2006 låg Alliansen under med nästan 20 procentenheter och vi moderater var nere strax över 20%. Trots detta vann vi valet 2010.

I hela Europa märks ett missnöje med sittande regeringar, oavsett politisk färg. I Sverige är dock missnöjet med regeringen mer begränsat, och det är kanske inte så konstigt med tanke på hur bra Sverige klarar sig i internationell jämförelse, både ekonomiskt och när det gäller arbetslöshet och sysselsättning. I längden är jag övertygad om att det är sådant som avgör när väljarna röstar.

SVT:s Mats Knutson kommenterar de senaste opinionssiffrorna så här: "Man ska vara försiktig med att dra för höga växlar på en sådan här mätning. I förra valet ledde de rödgröna med 20 procent vid den här tiden och de förlorade ändå valet. Socialdemokraterna och Löfven har hittills varit försiktiga men snart kommer de att börja göra konkreta utspel. Det är ett spännande läge just nu." Exakt så är det. Socialdemokraterna målar upp stora visioner och använder vackra ord, men de konkreta förslagen har hittills i sort sett uteblivit. Det enda vi sett är förslag på höjda arbetsgivareavgifter för unga, höjd moms inom restaurangsektorn, försämring av ROT och RUT, försämring av jobbskatteavdraget, straffskatt på lastbilstransporter och höjda miljöskatter. Inget av detta skapar några jobb, tvärtom hotar det jobb. Den dag media börjar granska S-politiken på allvar är jag övertygad om att många väljare kommer att dra öronen åt sig.

Vem som vinner valet 2014 beror mycket på medias bevakning och inte minst hur väljarnas berg-och-dalbana ser ut just då. En en sak är klar - kunde oppositionen på bara fem månader vända ett underläge på 8% till en ledning på lika mycket så kan naturligtvis Alliansen hämta tillbaka oppositionens övertag på de dryga 2 år som återstår till valet. Moderaterna och Alliansen har enligt min åsikt tre uppgifter - att bli tydligare med den egna politiken, avslöja Socialdemokraternas luftslott och ställa frågan hur Socialdemokraterna tänker sig att skapa ett realistiskt regeringsalternativ och vad det politiska priset kan bli för detta.
Apropå det här med kommunala prioriteringar...

2012-06-03

I senaste numret av Markbladet kan man läsa att Socialnämnden begär ett budgettillskott på 33 miljoner för 2013. Där finns också några citat från Anita Lomander (S), vice ordförande i Socialnämnden, som säger "Vi kan inte ta bort mer. Men allt i kommunen kan inte vara lika viktigt". Hon får medhåll av Lars Brickzén, tillförordnad socialchef som säger att "Det måste till en diskussion i kommunstyrelsen och fullmäktige. Vad är viktigast att tillgodose i Mark?" De har med andra ord samma grundsyn som jag, nämligen att politik faktiskt handlar om att prioritera - vilket också innebär att prioritera bort.

Jag avstår från att ha någon uppfattning i detalj om hur Marks kommun ska hantera Socialnämndens ekonomi, eller hur stora tillskott det eventuellt kan bli aktuellt att tillföra. Detta får kommunpolitikerna sköta. Men till Anita Lomander kan jag bara säga att hon får ta ett snack med Pelle Pellby. Han verkar av artikeln i Borås Tidning att döma tycka att en ny genuspedagog är lika viktigt som att lägga mer pengar på socialnämnden. Det tycker inte jag!

Undrar förresten om Pellby även tycker att partikollegan Anita Lomander "har en stor käft" när hon i likhet med mig kräver tydliga kommunala prioriteringar?
När jag ändå håller på måste jag ge Anita Lomander (S) ytterligare lite beröm. I samma artikel i Markbladet verkar hon ha en mycket klok syn på frågan om att höja kommunalskatten. Alliansen avvisar som bekant detta, medan Pelle Pellby (S) tidigare föreslagit just en höjning av kommunalskatten. Det är därför lite förvånande att höra Anita Lomander säga att "En kommunalskattehöjning slår hårdast mot dem som tjänar lite. Det är inte ett skattesystem som utjämnar". Exakt så är det, kommunalskattehöjningar är de skattehöjningar som slår allra hårdast mot personer med låga inkomster. Höjd kommunalskatt skjuter dessutom bara problemet framåt i tid, och gör samtidigt Marks kommun mindre attraktivt att flytta till. Tydliga politiska prioriteringar av vad som är viktigast för Markborna är den enda långsiktiga lösningen.
Det nya betygssystemet är väl förberett

2012-06-03

Socialdemokraternas vice ordförande i utbildningsutskottet, Ibrahim Baylan, har de senaste dagarna gått ut hårt mot regeringen och menar att det nya betygssystemet "är ett hastverk". Lite märkligt tycker jag, med tanke på att Socialdemokraterna själva röstat för reformen i riksdagen. Kritiken andas mest normal "s-populism". Några saker kan vara bra att veta;

1) De nya betygen ges i sex steg i stället för dagens tre. Nu ges betyg i skalan A-F, där F är underkänt. Det är bra med fler steg; det ökar precisionen och rättvisan i betygssättningen och det ger fler elever möjlighet att genom en extra arbetsinsats höja sitt betyg.

2) En del elever uttrycker oro för att det blir svårare att få de högsta betygen ”A”. Så är det, färre elever kommer att få A än som tidigare fick MVG. Det har också varit avsikten. Kraven höjs i skolan, vilket har varit syftet med regeringens skolpolitik. Vid antagningen till högskolan kommer elever med de nya betygen inte att konkurrera med elever med de äldre betygen, utan de konkurrerar i olika kvotgrupper. Annars hade det kunnat bli orättvist.

3) Dagens kunskapskrav är tydligare än de gamla betygskriterierna, som var extremt luddiga. Nu är det mer distinkta kriterier i varje ämne, vilket ökar rättvisan och likvärdigheten. Men till sist är betygssättning en bedömning av en professionell lärare, betygssättning är inte mekanik eller automatik.

4) Skolverket har aldrig givit ut så mycket stödmaterial för betygssättningen som nu. Allmänna råd, kommentarmaterial och bedömningsanvisningar har getts ut som ett stöd till lärarna. En särskild informationssatsning, om 45 miljoner kr, riktas till de lärare i årskurs sex som nu sätter betyg för första gången. Därutöver satsas det 224 miljoner kr på insatser i alla skolformer för att informera om de nya läroplanerna och betygen. Redan det stödmaterial för betygssättning och bedömning som lärarna nu har fått är mer än vad de någonsin har fått tidigare. Och Skolverket kommer kontinuerligt att fortsätta att ge ut sådant stödmaterial - senast idag har nytt material lagts ut på hemsidan. Alla gymnasielärare och nyckelpersoner i grundskolan har bjudits in till genomgångar om de nya betygen och andra reformer.

5) Elever och lärare är alltid oroliga inför betygssättning, av lite olika skäl. Elever är oroliga för att de ska få låga betyg och därför att betyg är viktiga. Många lärare är oroliga för att de ska få kritik efteråt, av elever och föräldrar som tycker att betygen skulle vara högre, eller av Skolinspektionen som tycker att betygen är för höga. Det finns en lång rad skäl till varför betygssättning framkallar oro. Med en ny betygsskala tillkommer den oro som en del lärare kan känna för att de kan ha missförstått något, en känsla som kan finnas även hos den som är aldrig så välförberedd.

6) Baylans påstående om hafsverk är trams. Betygsreformen är väl förberedd. Betydligt bättre förberedd än t ex den betygsreform som förra regeringen genomförde i slutet av 1990-talet. Att det sedan finns en oro inför all betygssättning är svårt att undvika.

När man hör Ibrahim Baylan och Socialdemokraterna har de två ständigt återkommande kritikpunkter mot regeringens skolreformer; den ena är att allt går för långsamt, resultaten dröjer för länge. Den andra är att allt går fört fort, att det är ett hafsverk. Troligtvis skulle det inte spela någon som helst roll hur Alliansen genomför sina reformer, oppositionen skulle ändå klaga.
Vad händer om ingen jobbar?

2012-06-02Detta är temat för moderaternas rikstäckande kampanj idag. Vår jobblinje ställs mot oppositionens jobbfientliga politik.

Alliansens jobblinje fungerar, under Alliansens regeringstid har antalet nya jobb ökat med över 220.000, utanförskapet har minskat med 200.000 personer och sysselsättningsgraden har ökat i alla åldergrupper. Detta till skillnad från de flesta länder i vår omvärld där utvecklingen varit den motsatta, jobben har försvunnit och arbetslösheten har ökat.

Hur ska oppositionens skattehöjningar och höjda arbetsgivareavgifter för ungdomar med över 20 miljarder skapa fler jobb? Och hur ska kommunerna ha råd att anställa fler i välfärden när Socialdemokraterna vill dra in 5,7 miljarder från kommunerna?
Unicef: Sverige har lägst andel mycket fattiga barn i hela världen

2012-06-02

I veckan släppte svenska UNICEF ett pressmeddelande som fick många tidningar att skriva att "barnfattigdomen" var ett stort problem i Sverige och att Sverige låg i bottenskiktet av de industrialiserade länderna. Men om man läser hela Unicefs rapport (som baseras på siffror från 2009) så inser man snabbt att det inte alls var det som rapporten visade.

Tvärtom visar rapporten att det bara är 1,3% av de svenska barnen som saknar minst två av fjorton viktiga saker som Unicef anser vara grundläggande behov för ett barns utveckling. Det kan enligt Unicef röra sig om allt från tre mål mat om dagen, två par skor som är tillräckligt stora, en lugn plats för att kunna göra läxor, pengar till skolutflykter eller en internetuppkoppling. När det gäller Unicefs 14 basbehov ligger Sverige och Island i topp i hela världen. I stora delar av Europa är det 10% eller mer av barnen som saknar dessa grundläggande behov och därmed är verkligt fattiga enligt detta Unicef-mått.

Unicef mäter i sin rapport också relativ fattigdom, dvs hur många barn som hamnar under den levnadsnivå som anses "normal" i respektive land. I Sverige är det 7,3% av barnen som hamnar under denna "normalnivå", och det ger oss en åttondeplats bland de 35 jämförda länderna. Övriga nordiska länder ligger runt 5-7 procent. I Australien, Kanada, Nya Zealand och Storbritannien är det mellan 10 och 15 procent av barnen som hamnar under för landet normal levnadsstandrad och i USA är det över 20 procent.

Unicef tittar också på hur långt under normal levnadsstandard som de allra fattigaste barnen lever. I Sverige hamnar de allra fattigaste barnen 21 procent under den relativa fattigdomsgränsen, vilket enligt UNICEFs svenska pressmeddelande gör att Sverige hamnar på 22:a plats av 35 rika länder. Denna aningen komplicerade siffra är också den enda som rapporterats i media. Att Sverige ligger i topp i världen när det gäller andelen verkligt fattiga barn får ingen uppmärksamhet alls.

Den totala barnfattigdomen i Sverige kan knappast betecknas som alarmerande. Vi är alltså bäst i världen när det gäller andelen verkligt fattiga barn, 1,3%. Och bara 7,3% av barnen i Sverige lever under den normala levnadsstandarden - men i ett av världens rikaste länder. Det innebär att de flesta fattiga barn i Sverige trots allt har en levnadsstandard som är få förunnade i resten av världen. Det bästa sättet att lyfta dessa familjers inkomst ytterligare är oftast att föräldrarna får arbete och kan försörja sig själva. Unicefs rapport avser dessutom som sagt läget 2009, och sedan dess har regeringen vidtagit flera åtgärder för att stärka de mest utsatta familjerna, exempelvis höjt flerbarnstilläggen i barnbidraget, förbättrat bostadsbidragen och höjt försörjningsstödet betydligt mer än inflationen. Dessutom har jobbskatteavdraget stärkt ekonomin för många familjer med låga inkomster.

Riktigt allvarlig är situationen däremot för den lilla grupp på 1,3% av barnen som är extremt fattiga och som saknar flera grundläggande basbehov. Vi vet tyvärr att dessa barn ofta finns i familjer med stora sociala problem, missbruk eller psykisk ohälsa där barnens föräldrar alltför ofta inte tar emot samhällets stöd. I annat fall hade familjerna normalt haft rätt till försörjningsstöd som garanterat en skälig levnadsstandard. Tyvärr är många av dessa utsatta barn svåra för myndigheterna att få kontakt med och därmed svåra att hjälpa. Vi vet också att det finns ett antal barn i Sverige som lever utanför samhället, ibland som gömda efter avvisningsbeslut, eller som befinner sig i landet som illegala invandrare. Dessa barn syns sällan i vare sig statistiken eller i samhället. Jag är inte så säker på att bästa sättet att hjälpa just dessa barn är att underlätta för deras föräldrar att fortsätta leva gömda i Sverige. Det legitimerar ett parallellt samhälle med fattigdom, otrygghet och utanförskap. Sannolikt skulle barnen må bättre om föräldrarna lämnade Sverige och återvände till sitt hemland för att leva ett mer normalt liv där. Utmaningen att helt få bort den mest allvarliga fattigdomen är nog större än både media och många debattörer och politiker inbillar sig. Den som tror det finns enkla och snabba lösningar på detta problem tycker jag är ganska naiv.
Vem sänker skatten för låginkomsttagarna?

2012-06-01

Detta är rubriken på en kort debattreplik som jag har i Markbladet denna vecka. Bakgrunden är att en politisk motståndare förra veckan krävde skattesänkningar för låginkomsttagare. I sak ett bra förslag som ligger helt i linje med Alliansens politik. Men politiskt klingar det falskt från politiker på vänsterkanten. De vill ju bara höja skatter, aldrig sänka. Det är bara Alliansen som sänker skatter, både för löntagare och pensionärer.

Vem sänker skatten för låginkomsttagarna?

Svar till Thomas Gunnarson

Jag tackar Thomas Gunnarson för hans inlägg förra veckan där han förespråkar kraftigt sänkt skatt för dem med låga inkomster. I sak delar jag hans synsätt, svenska låginkomsttagare betalar fortfarande för mycket i skatt. Tack vare Alliansens skattesänkningar betalar de dock inte längre mest i världen. En undersköterska har exempelvis fått nästan en hel extra månadslön efter skatt att leva på tack vare jobbskatteavdraget. Det är en tydlig markering från Alliansen att det ska löna sig bättre att arbeta.

Som moderat skulle jag gärna se en fortsatt skattesänkning för låginkomsttagare, både löntagare och pensionärer, men då behövs en fortsatt Alliansregering. Socialdemokraterna har tyvärr röstat mot alla fyra stegen av jobbskatteavdraget. (S) sänker tyvärr aldrig några skatter för låginkomsttagarna, man bara höjer dem.

Jan Ericson, Ubbhult
Riksdagsledamot (M)

Skärpt lagstiftning mot illegala vapen

2012-06-01

Nyligen tog riksdagen beslut om en skärpt lagstiftning mot illegala vapen. De viktigaste förändringarna är att reglerna om grovt vapenbrott förtydligas och två nya straffbestämmelser införs. Straffbestämmelserna innebär dels att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EU-land till Tullverket, dels att det blir straffbart att förvara skjutvapen åt någon annan utan att föreskrivet tillstånd till förvaringen finns. Samtidigt skärps kraven på vapenhandlare. Förutsättningarna för tillstånd stramas upp och det införs en skyldighet för tillståndshavaren att anmäla till polisen om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över verksamheten. Dessutom införs ytterligare bestämmelser som syftar till att förhindra att olämpliga personer får tillgång till vapen. Skyldigheten för läkare att anmäla patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha vapen utvidgas poch dessutom införs en skyldighet för polisen att omhänderta tillståndsbevis i samband med att ett vapen tas om hand.

Förutom dessa lagändringar har regeringen också nyligen tillsatt en utredning för att se över om straffen behöver skärpas för grova vapenbrott. Regeringen har också för avsikt att föreslå en ny tillfällig vapenamnesti för att samla in illegala vapen.