Blogg maj 2012

Min fråga till Nyamko Sabuni vid dagens frågestund

2012-05-31

Vid dagens frågestund i riksdagen ställde jag en fråga till ansvariga statsrådet Nyamko Sabuni om resurserna till vuxenutbildningen:

"Alliansen har sedan regeringstillträdet 2006 prioriterat vuxenutbildningen. Vi satsar betydligt mer pengar än vad den gamla s-regeringen gjorde, och vi har utvecklat nya framgångsrika utbildningsformer. Trots detta finns det en politisk diskussion om resurser, där oppositionen ofta hävdar att vuxenutbildningen behöver mer pengar.

När man är ute i kommunerna får man dock en annan bild. Många kommuner har svårt att fylla platserna på Komvux. Och i Västra Götaland har Tanums kommun och Västra Götalandsregionen tillsammans betalat tillbaka över 7 miljoner av oförbrukat statsbidrag för 2010-2011.

Problemet idag verkar mindre handla om brist på resurser utan främst om att få elever till de utbildningar som finns. Hur ser ministern på denna utmaning?"


I riksdagens videoupptagning går det att höra min fråga och därefter ministerns svar.
Stora skillnader när olika länder redovisar ungdomsarbetslöshet

2012-05-31

I dag presenterar Dagens Nyheter en RUT-rapport som beställts av min riksdagskollega Elisabeth Svantesson (M), som för övrigt också kommer att bli ny ordförande för arbetsmarknadsutskottet.

RUT (Riksdagens Utredningstjänst) har kontaktat 30 länder och ställt frågor om hur man beräknar ungdomsarbetslöshet. Det visar sig då att många EU-länder använder sig av egna definitioner av ungdomsarbetslöshet, och inte gör som Sverige och använder den internationella definitionen. Det framgår exempelvis att Finland, Nederländerna och Belgien har valt att räkna bort heltidsstudenter som söker jobb. I den svenska statistiken räknas däremot dessa med. Om Sverige skulle räkna som Finland skulle ungdomsarbetslösheten plötsligt bara vara hälften så stor.

RUT-rapporten är ytterligare ett bevis i raden på att man kan beräkna arbetslöshet på många olika sätt. Det viktiga är att man vet vad det är man mäter så man inte jämför äpplen med päron. Skillnader i beräkningssätt mellan länder gör dessutom att man ska vara mycket försiktig med internationella jämförelser.
Möte med studie- och yrkesvägledare

2012-05-31I dag tog jag emot 57 studie- och yrkesvägledare från Gävleborg som besökte riksdagen. Vi var fyra riksdagsledamöter från Utbildningsutskottet som svarade på SYV-arnas frågor.

Besökarna var mycket nöjda över att riksdagen häromdagen enigt tog beslut om att ge regeringen uppdrag att förbättra studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan, och riksdagen uttalade samtidigt att det är viktigt att förbättra kontakterna mellan utbildning och arbetsliv, både inom högskoleförberedande gymnasieprogram och yrkesprogrammen. Våra besökare påpekade dock att det även behövs en förbättring av studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan, och så är det naturligtvis. Vissa kommuner sköter detta bra, medan det är bristfälligt på andra håll, och det är viktigt att det bli mer likvärdigt över landet.
Dags att skicka Pelle Pellby (S) på charmkurs?

2012-05-31

Reaktionen på mitt blogginlägg i förrgår lät inte vänta på sig. Borås Tidning har en artikel om min kritik mot oansvariga kommunpolitiker som inte klarar att prioritera vad som är viktigt och därmed också raserar sina kommuners ekonomi. Sedan tvingas man antingen höja kommunalskatten eller kommer till staten och vill ha extra statsbidrag.

Borås Tidning vinklar givetvis artikeln ganska ordentligt, jag vet väl inte riktigt om jag "gick i taket" över frågan, var och en får väl läsa blogginlägget och bedöma själv. Jag tyckte dock att frågan om genuspedagog var ett bra sätt att illustrera vikten av att kommunpolitiker klarar att prioritera det som är viktigast. Och jag tycker att en anställd i äldreomsorgen är viktigare än en genuspedagog, och det står jag för. Men det är som jag skrev i blogginlägget kommunpolitikernas sak att prioritera.

Jag fick samtal hemifrån valkretsen i morse och skrattade gott när jag fick höra oppositionsrådet Pelle Pellbys reaktion. Pelle Pellby (S) visar inte direkt sin mest lugna och balanserade sida när han säger till BT att jag har en stor käft (!), och irriterar sig över att jag tycker saker "om alla, alltid och oavbrutet". Han kritiserar enligt artikeln särskilt att jag tycker till om Marks kommuns arbete och kommunpolitiker rent allmänt.

Vad ska man säga? Jag kan bara konstatera att jag bor i Marks kommun och har exakt samma rätt som alla andra kommuninvånare att ha synpunkter på politiken och politikernas prioriteringar. Om Pelle Pellby gillar det eller inte bryr jag mig faktiskt inte nämnvärt om.

Däremot skrattar jag fortfarande så jag nästan får magknip åt att Pellby tappar fattningen så totalt över mitt blogginlägg. Men ett gott skratt förgyller ju dagen.


Frukostmöte om kanadensiska skolan

2012-05-30

I morse hade Camilla Waltersson Grönvall, min moderata kollega i utbildningsutskottet, ordnat en mycket välbesökt frukostträff om erfarenheterna från förändringarna av skolan i Canada. Som gäst och föredragshållare hade vi Constantine Ioannou från Ottawa, en av de ansvariga bakom skolreformerna i Ontario. Han var en av de personer vi träffade honom vid vårt besök i Canada i januari, och han berättade nu för alla de närvarade hur man arbetat i Ontario med sina skolreformer och beskrev hur man så snabbt lyckats förbättra elevernas resultat.

Läs mer om vår Canadaresa och erfarenheterna vi fick med oss från denna.

Lukas går i nian - räknas som arbetslös i statistiken

2012-05-30
Jag har tidigare hänvisat till granskande artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Industri som påpekat att ungdomsarbetslösheten är kraftigt överdtriven, liksom TV-inslag på samma tema. I dag är det Dagens Nyheter som har en stor förstasidesartikel om saken (klicka på vänstra bilden för att läsa). Detta följs även upp i Expressen (klicka på högra bilden för att läsa artikeln).

DN berättar om Lukas, 15 år, som i dagens statistik räknas som arbetslös, vilket han själv finner mycket märkligt. I artikeln framgår också hur SCB räknar de arbetslösa ungdomarna:
1. Personen är 15–24 år och det spelar ingen roll om man är skolelev.
2. Personen saknar jobb (eller extrajobb).
3. Personen kan ta jobb (eller extrajobb) inom de närmsta veckorna.
4. Personen har sökt jobb (eller extrajobb) de senaste fyra veckorna. Det räcker med att ha läst jobb- annonser i en tidning för att det ska räknas som att ”söka jobb”.
Dessutom - om en person, 15–24 år, har fått ett jobb men börjar inom tre månader räknas han eller hon som ung och arbetslös!

I DN-artikeln säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist följande: "Jag är orolig för att man använder statistiken som en sanning. Att ungdomsarbetslösheten är 25 procent är inte sant."//"De makthavare som använder sig av dessa siffror borde vara försiktiga med att dra slutsatser." När det gäller påståendena om att ungdomsarbetslösheten ligger runt 22-25% säger Anders Forslund, professor vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering att "Om man är intresserad av siffror som ska fånga de sociala problemen med att unga inte får jobb är siffran inte särskilt bra. Det är stor skillnad på att söka jobb vid sidan av studierna och att som 27-åring inte hitta jobb på två år".

Jag har länge själv hävdat att det finns en ohelig allians mellan vissa borgerliga politiker och näringslivsorganisationer å ena sidan och den politiska oppositionen och delar av de fackliga organisationerna på den andra. Alla använder de överdrivna siffror över ungdomsarbetslösheten, men för helt olika syften. Näringslivsorganisationerna och vissa borgerliga politiker använder siffrorna som argument för sänkta ungdomslöner och förändringar av turordningsreglerna, medan den politiska oppositionen och vissa delar av den fackliga rörelsen använder siffrorna för att slå mot regeringens politik. Oavsett syfte är det cyniskt att överdriva ungdomsarbetslösheten. Det förstör ungdomarnas självförtroende och får i vissa fall till och med som effekt att ungdomar inte ens bryr sig om att försöka hitta ett jobb eftersom man tror att det ändå inte är någon idé. De osakliga överdrifterna borde upphöra - för ungdomarnas skull.

Jag upprepar - de ungdomar som slutför gymnasiet med godkända betyg får nästan alltid jobb, och det relativt snabbt. De ungdomar som hoppar av skolan återfinns däremot ofta i statistiken över långtidsarbetslösa ungdomar. Så ser verkligheten ut, och det vet alla som arbetar med dessa frågor. Det är glädjande och välgörande att allt fler media uppmärksammar frågan.
Kommunpolitik handlar om att prioritera

2012-05-29

Innan jag blev kommunpolitiker i Marks kommun överklagade jag ett kommunalt beslut om att lämna ett stort ekonomiskt bidrag till studentkåren i Borås. Det handlade om 600.000 kronor, och jag fick rätt i domstol i min uppfattning att detta låg utanför den kommunala kompetensen och därmed stred mot kommunallagen. I kommunstyrelsen fick jag något år senare som nybliven ledamot nöjet att vara med om att besluta att stoppa fortsatt bidrag med hänvisning till den tidigare domen. Gissa om det kändes bra! Mitt överklagande räddade ett antal hundratusen kronor åt markborna.

För några år sedan överklagade min moderate kollega i Svenljunga, Johan Björkman, beslutet att investera 25 miljoner (!) av kommunala pengar på en byggnad för ett nytt mejeri i Kalv. Domstolen gav honom rätt och beslutade att kommunfullmäktiges beslut skulle upphävas med omedelbar verkan med motiveringen att det skulle innebära ett olagligt stöd till en enskild näringsidkare. Med tanke på Svenljunga kommuns svaga ekonomi ska nog invånarna vara synnerligen tacksamma för att det moderata överklagandet stoppade den mycket riskabla mångmiljonsatsningen.

I senaste numret av Markbladet läser jag att Marks kommun överväger eventuellt inrättande av en tjänst som genuspedagog i kommunen, efter förslag från Vänsterpartiet. Kostnaden skulle enligt Markbladet bli 417.000 kronor per år. Inget beslut är taget utan detta ska prövas i samband med budgetarbetet inför 2013. Med tanke på kommunens pressade ekonomi utgår jag från att man prioriterar bort denna utgift. Man kan inte på ett seriöst sätt hävda att man har brist på pengar, införa tillfälliga inköpsstopp och kräva kraftfulla effektiviseringar inom äldreomsorg och skola om man samtidigt satsar 417.000 per år på en genuspedagog. Det går helt enkelt inte ihop. Man får helt enkelt välja - en anställd mer i äldreomsorgen eller en genuspedagog. Kostnaden blir ungefär densamma.

Politik på alla nivåer handlar om att prioritera, både i stort och smått. Konstigare är det inte. Många av de kommuner som idag har dålig ekonomi har helt enkelt haft politiker som saknat förmågan att prioritera vad som är viktigast för kommuninvånarna. Då går det som det går.
Gäst på fackförbundet ST:s kongress

2012-05-29

I dag var jag inbjuden som gäst på invigningen av fackförbundet ST:s kongress. En representant för varje riksdagsparti var inbjuden, men jag såg bara till Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiets partiledare) och Per Bolund (Miljöpartiet). Själv representerande jag Moderaterna, men helt ensam som moderat var jag faktiskt inte. Statsministern fanns också på plats och höll ett engagerat tal vid öppnandet av kongressen.

Hans fokus låg passande nog på sjukförsäkringsreformen och hur viktig den var för att klara Sveriges demografiska utmaningar i framtiden. Många av ST:s medlemmar arbetar inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och statsministerns tal var särskilt riktat till dem. Han tackade för de anställdas insatser för att få Alliansens stora reformer på plats, och medgav att det ibland olyckligtvis blivit så att myndigheterna och deras anställda fått klä skott för politiska beslut.

Så är det tyvärr. Både från politiker och media har kritik framförts som kanske inte alltid varit helt nyanserad. Å andra sidan har det funnits en del brister och uppenbart tveksamma beslut hos Försäkringskassan och det är kanske inte så konstigt om detta ifrågasätts. Men man ska då rimligen rikta kritiken mot myndigheten och dess ledning och inte ge sig på enskilda tjänstemän eller avdelningskontor.

Alliansens stora sjukförsäkringsreform är på det stora hela mycket framgångsrik och är idag ett föredöme i andra länder, precis som den svenska pensionsreformen. Men när man gör stora förändringar och sätter tidsgränser oich ställer krav kommer den som inte gillar beskeden emellanåt att ge sig på budbäraren, dvs den enskilde tjänstemannen. Det är då viktigt med starka chefer och myndighetsledningar som ger stöd och ledning till sina medarbetare. Min bild av de nya ledningarna för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är mycket positiv. Så kändes det tyvärr inte alltid om man går några år tillbaka i tiden.

Statsministern behandlade också en annan viktig fråga i sitt anförande, nämligen hur viktigt det är för ett land med starka och väl fungerande myndigheter och rättsväsende, alltså de områden där de flesta av ST:s medlemmar arbetar. Statsministern nämnde bland annat Grekland som ett avskräckande exempel. Det hjälper inte att höja skatter om ingen betalar och om Skatteverket inte driver in skatterna. Svenska Skatteverket är däremot ett mönster för andra länder, och bistår som konsulter när andra länder ska bygga upp sin skatteförvaltning. ST:s medlemmar och andra som arbetar inom statsförvaltning, myndigheter och rättsväsende är en del av grunden för den svenska välfärden.
Återbesök på Karlsborgs Fästning

2012-05-29

Innan jag körde hemåt från Karlsborg tog jag en liten tur upp till Fästningen. Det var där jag tillbringade 13,5 månad när jag gjorde min värnplikt på plutonsbefälskolan vid Göta Signalregemente, S2, 1980-81. Allt var sig likt, Slutvärnet (en av Europas längsta byggnader) där jag hade mitt logement, Soldathemmet och den vackra historiska miljön. Och flaggstängerna på vallen ovanför Göthiska Valvet stod på samma ställe. Det var där man som soldat fick hissa flaggorna när man hade vakttjänst. S2 finns inte längre kvar, men det var kul att höra att den militära verksamheten ändå snarare växer än krymper i Karlsborg.
Heldag i Karlsborgs förskolor

2012-05-28

I dag har jag tillbringat dagen i Karlsborg. Tillsammans med moderaternas förstanamn i kommunen, Anna Danielsbacka, besökte jag fyra förskolor i Karlsborgs kommun, tre kommunala förskolor i Karlsborg och Mölltorp, och så en ideellt driven fristående förskola i Forsvik. Fotot är från förskolan i Mölltorp där jag var med på eftermiddagsfika tillsammans med en grupp barn.

Det blev mycket samtal med personalen på de fyra förskolorna, och vanliga frågor gällde barngruppernas storlek, bemanning, löner och alltför omfattande pappersarbete. Vi fick också en mycket tydlig signal från personal på flera av förskolorna som menade att maxtaxan ökat efterfrågan på barnomsorg kraftigt, och att man upplevde att allt fler föräldrar använder barnomsorgen betydligt mer än vad föräldrarnas arbetstid motiverar. Vistelsetider på 10-11 timmar om dagen är inget ovanligt. Ingen vuxen skulle acceptera sådana arbetstider, och det är intressant att det är personal på förskolorna som slår larm om vad man menar är alltför långa vistelsetider. En tanke som kom fram var att taxan borde differentieras så att man betalar per avgiften timme och får avdrag om man hämtar barnen tidigare. Detta skulle minska trycket på barngrupperna och skapa en lugnare miljö på förskolorna.

Den fristående förskolan i Forsvik hade betydligt mindre barngrupper och högre personaltäthet än de kommunala skolorna. Detta trots samma ersättning per barn, och att man dessutom hade barn med särskilda behov på denna förskola.

Från min egen tid i ledningen för den föräldrakooperativa förskolan Bybarna i Ubbhult minns jag att även vi lyckades få ut mycket mer av pengarna på vår fristående förskola än vad kommunen lyckades med i sina enheter. Min tro är att lokala beslut och egen ekonomi och ledning på varje förskola skulle kunna åstadkomma detsamma i kommunernas förskolor. Visionen måste vara att alla kommunala förskolor i Sverige blir friare, och får bestämma mer själva. Det skulle nog inte minst öka arbetsglädjen bland personalen.

Det var också intressant att höra att man i Karlsborg prövar att laga mat lokalt på några enheter, och detta är mycket uppskattat. Kanske är vi på väg bort från stora centralkök en gång för alla?
Alla barn i Sverige har rätt till en likvärdig grundskola

2012-05-28

För en tid sedan fick jag frågan från tidningen Riksdag & Departement om hur jag såg på att Iraks regering är intresserade av att starta arabiskspråkiga irakiska skolor i Sverige, främst för att ge eleverna bättre kunskaper i arabiska. En avsikt var att förbereda eleverna för att de i framtiden kanske vill återvända till Irak.

Mitt svar var att jag inte sett den irakiska ansökan om att starta skola, varför det är svårt att kommentera den. Men jag tycker rent generellt att det är viktigt att alla barn i Sverige får likvärdig utbildning, där svenska språket är en central del, och att självklart målet måste vara att de ska integreras i det svenska samhället. Vi kan inte utgå från att alla irakiska barn kommer att återvända till Irak, de måste givetvis tvärtom förberedas för ett liv i Sverige. Att sedan en del av dem säkert kommer att återvända till Irak är en annan sak, men så länge de bor i Sverige måste de fungera i det svenska samhället.

Artikel ligger nu ute på Riksdag & Departements nätupplaga.
Malmös problem bekräftar statsministerns obekväma sanning

2012-05-28

SVT:s Agenda har tagit del av en rapport som tagits fram av professor Tapio Salonen vid Malmö högskola på uppdrag av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Rapporten är en dyster läsning. Malmö är enligt EU:s statistikbyrå Eurostat en av Europas snabbast växande städer. En stor del av befolkningsökningen kommer från direkt inflyttning från utlandet. Malmö fungerar som en av världens "arrivalcities", ankomststäder, dit många människor kommer i hopp om en ny tillvaro. Hittills under under 2000-talet har 32.000 fler flyttat in till Malmö från utlandet än vice versa. "Utan detta flyttnetto skulle Malmös folkmängd inte varit drygt 300.000 utan knappt 270.000 år 2011", konstateras i rapporten.

Skillnaden mellan svenskfödda och utrikes födda när det gäller sysselsättning är "remarkabel", enligt rapporten. Bland svenskfödda har 72-75 procent sysselsättning, bland utrikes födda är siffran 40-43 procent. "Det som är mest iögonenfallande är att dessa skillnader tenderar att bestå över tid", konstaterar rapporten. Det är alltså inte bara bland dem som bott i Sverige kort tid som sysselsättningen är låg, utan skillnaden märks också bland utrikesfödda som bott i Sverige och Malmö många år.

År 2008 var skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda i Malmö 32 procent. Jämförelsevis var den i Botkyrka 20 procent, Södertälje 25 procent, Göteborgs stad 26 procent och för Storstockholm 22 procent. Bara Landskrona har en högre siffra än Malmö. När det gäller hur många i den arbetsföra befolkningen som står utanför arbete och studier har Malmö den högsta andelen av alla svenska städer. Var fjärde Malmöbo har varken arbete eller studerar. Ser man enbart till hur många som förvärvsarbetar blir siffran för Malmö att bara sex av tio i arbetsför ålder har ett arbete.

Bland dem som varken arbetar eller studerar finns ett växande mörkertal, "det dolda Malmö", som inte har någon registrerad inkomst alls, varken från arbete, kapital eller offentliga medel. Den andelen har ökat från 1,7 procent 1990 till 6,5 procent 2008. De här personerna är osynliggjorda för det officiella samhället och syns annars sällan i några redovisningar. Det kan handla om papperslösa, det kan handla om människor som arbetar svart eller som försörjs av andra personer.

Så långt SVT:s beskrivning av rapporten.

Statsministern fick ju nyligen kritik för att han konstaterade att arbetslösheten är betydligt högre bland utrikesfödda än inrikesfödda. Men det han sa var bara ett konstaterande av hur det ser ut. Den som hävdar att det inte finns några problem alls med den kraftiga invandringen de senaste decennierna har en hel del att förklara. I dag har Alliansen stramat upp asyl- och invandringspolitiken en del och samtidigt gjort hanteringen mer rättssäker jämfört med den gamla s-politik som skapat dagens problem. Men utmaningarna är gigantiska att försöka hitta lösningar på det omfattande utanförskapet som skapats under decennerier i invandrartäta områden.
Läge för lite nationalstolthet...

2012-05-27

Jag minns ABBA:s seger i Melodifestivalen, jag var inte så gammal då, men kommer ihåg hur speciellt det var när Waterloo spelades upp som vinnarlåt. Samma känsla har sedan upprepats tre gånger till. I dag var det dags igen för lite svensk nationalstolthet. Grattis Loreen till segern i Melodifestivalen! Med en riktigt bra låt dessutom.

Kanske var det tur att Sverige vann. Många länder skulle ha svårt att ha råd att arrangera nästa festival, men Sverige kommer att lösa det galant. Dessutom är det ju oftast ändå Sveriges Televisions tekniker som brukar sköta sändningarna i de flesta finaler runt om i Europa, så det är ju lika bra att hålla finalen på hemmaplan.

Sverige dominerar förresten på fler sätt. I kvällens final med 26 länder var det svenska låtskrivare till tio av bidragen!

(Fotot finns i ett antal versioner på nätet, och jag vet ärligt talat inte vem som tagit just denna bild. Troligen är det en officiell pressbild från arrangörerna. En sådan här dag hoppas jag på överseende om jag skulle ha råkat nagga någons upphovsrätt i kanten...)
Historien visar att momssänkningar skapar jobb

2012-05-25

Mina kolleger i skatteutskottet har prtesenterat en rapport som visar att momssänkningar visst skapar jobb. Man har granskat två momssänkningar som tidigare inte utvärderats. Dels momssänkningen på entréer till djurparker (!) 2001 (införd av s-regeringen), dels momssänkningen på skidliftkort (infört av Alliansen 2007).

I djurparkerna har antalet anställda ökat med 30 procent sedan momssänkningen genomfördes. När det gäller skidanläggningarna har sysselsättningen sedan momssänkningen ökat med 20 procent fler fast anställda och 22 procent fler säsongsanställda. Visst kan det finnas andra faktorer än just momssänkningen som påverkat antalet anställda, men det går rimligen inte att bortse från att det kan finnas ett samband.

När det gäller den sänkta momsen på restaurang och catering har SCB visat att sysselsättningen ökat med 8 procent på krogarna mot 2 procent på den övriga arbetsmarknaden sedan januari. Det är svårt att se någon annan förklaring än att sänkt moms påverkat sysselsättningen positivt, vad skulle annars kunna förklara den stora skillnaden i sysselsättningsökning i just denna bransch? Teorin styrks också av en första uppskattning från Finansdepartementet, som visar att restaurangpriserna sjunkit med 4 procent, jämfört med att de ju normalt brukar stiga i samband med prishöjningar vid årsskiften. Med andra ord har priserna justerats nedåt, vilket givetvis kan locka fler kunder, samtidigt som en del av momssänkningen verkar ha gått till att förbättra lönsamheten, vilket i sin tur givetvis skapar utrymme för fler anställda.

Jag tycker den politiska oppositionen ska lära av historien - sänkt moms och sänkta skatter ökar aktiviteten i ekonomin, och det leder till fler jobb. Egentligen är det en självklarhet.
Mest beröm från Finanspolitiska rådet

2012-05-25

I går hölls en öppen utfrågning i riksdagen om Finanspolitiska Rådets rapport om regeringens politik. Rådet ger regeringen beröm för den ekonomiska politiken och konstaterar att Sveriges ekonomi hittills klarat sig väl under den internationella kris som började 2008, särskilt när man jämför med utvecklingen i andra länder. Man anser också att finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara finanser. Man tycker också det är bra att Sverige anslutit sig till EU:s finanspakt eftersom det bidrar till att återupprätta förtroendet för finanserna inom euroområdet.

Rådet skriver att bilden av ungdomsarbetslösheten behöver nyanseras och att unga inte är en homogen grupp, samt att unga ofta kombinerar arbete med studier. Underförstått är oppositionens överdrivna bild av ungdomsarbetslöshetens storlek inget som Finanspolitiska rådet ställer sig bakom.

Rådets rapport har av oppositionen beskrivits som hård kritik mot regeringens politik, men då har man nog läst Rådets rapport dåligt. På de flesta punkter är det precis tvärtom - Rådet ger regeringen beröm för den förda politiken. På några punkter finns dock kritik mot regeringen. Dels menar Rådet att regeringen borde infört det femte jobbskatteavdraget i höstas för att stimulera hushållens ekonomi. Dels kritiserar Rådet införandet av sänkt restaurangmoms, och förespråkar i stället enhetlig moms, vilket bland annat skulle innebära höjd moms även på exempelvis mat och kollektivtrafik. När oppositionen använder Rådets rapport för att angripa regeringen kan man ju tro att oppositionen därmed vill höja matmomsen och införa ett femte jobbskatteavdrag - men det vill man som bekant inte. Både enhetlig moms och utökat jobbskatteavdrag är tvärtom saker som oppositionen är starkt emot. När man då samtidigt hänvisar till Finanspolitiska Rådets rapport som ett sätt att angripa regeringen klingar det väldigt falskt.
Trevlig allsvensk tabell inför EM-uppehållet

2012-05-24

Efter dagens seger mot topplaget Häcken med 2-0, samtidigt som Malmö tappade poäng i sin match, leder nu Elfsborg den allsvenska tabellen med 8 poäng plus betydligt bättre målskillnad än tvåan Malmö. En sanslöst stor ledning, och 40% av allsvenskan är nu spelad.

Nu blir det uppehåll för EM-fotboll, och vi kan glädjas åt den trevliga tabellen ett bra tag innan kampen om de allsvenska medaljerna fortsätter. Det är alldeles för tidigt att spekulera om guldmedaljerna, men visst känns Elfsborg oerhört stabila i år.

En sak är säker - det kommer att bli en spännande fotbollshöst!

Citerad på Aftonbladets kultursida

2012-05-24

I måndags blev jag citerad på Aftonbladets kultursida. Det var ett utdrag från intervjun i Nyheter24 med mina kommentarer kring statsministerns konstaterande att utrikes födda har högre arbetslöshet än inrikes födda.

Under veckan har jag konstaterat att jag inte är ensam om åsikten att man måste kunna diskutera problem med koppling till invandring och integration utan att för den skull beskyllas för att vara främlingsfientlig. Politiker måste våga debattera alla frågor, även de som är politiskt jobbiga.Dags att ifrågasätta hela Västsvenska Paketet?

2012-05-24

I senaste numret av Dagens Samhälle finns en utförlig analys av olika infrastrukturprojekt i Sverige där kommuner eller regioner gått in med medfinansiering. Man åberopar bland annat Riksrevisionen som konstaterar att det är olämpligt att kommuner kan köpa sig förtur till infrastrukturprojekt genom medfinansiering samt att medfinansieringen leder till att olönsamma eller tveksamma infrastrukturprojekt genomförs.

Det infrastrukturprojekt i landet som får hårdast kritik är det sk Västsvenska Paketet, som togs i närmast total politisk enighet av Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun. Dagens Samhälle beräknar, på basis av uppgifter från Trafikverket och Riksrevisionen, att varje satsad krona i detta paket leder till en samhällseffekt på minus 55 öre! Orsaken är främst den dyra tågtunneln som förstör hela kalkylen.

Jag tycker, efter moget övervägande, att det är dags att ifrågasätta hela det Västsvenska paketet - av flera skäl. Dels för att biltullarna skadar Västsverige, dels för att samhällsnyttan inte står i proportion till kostnaderna. Politikerna borde göra helt om, plocka ut de delar i paketet som är viktigast och avstå från tågtunneln. Då borde man rimligen också kunna avstå från biltullar för genomfartstrafik och begränsa tullarna till den trafik som vill köra in i Göteborgs Centrum.
Viktigt med barnomsorg på obekväm arbetstid

2012-05-24

Ett modernt samhälle sover aldrig. Allt fler svenskar arbetar på obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger. Vård och omsorg måste givetvis fungera dygnet runt, liksom polis och räddningstjänst. De flesta vet nog också att vissa processindustrier arbetar dygnet runt, att underhåll av hårt trafikerade trafikleder ofta måste göras nattetid, att transportsektorn arbetar dygnet runt och att anställda inom kultursektorn ofta arbetar på kvällar och helger. Men vi tänker kanske inte alltid på att vi har allt fler nattöppna butiker och bensinstationer, allt fler restauranger som stänger sent på natten, och att också många andra verksamheter i vårt samhälle idag pågår dygnet runt eller i vart fall långt in på kvällarna.

Vissa småbarnsföräldrar byter säkert till dagarbete när barnen är små, men om arbetslinjen ska gälla måste många småbarnsföräldrar kunna hantera barnomsorgen även utanför den ordinarie öppettiden på närmaste dagis/förskola. De flesta löser ofta detta genom att man är två föräldrar där bara den ene jobbar på obekväm arbetstid. I andra fall tar man hjälp av grannar eller mor- eller farföräldrar. Barnomsorgspengen ger numera också möjlighet att köpa barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vi kan dock inte blunda för att det också finns ensamstående föräldrar eller familjer där båda föräldrarna arbetar på obekväm arbetstid, och att det finns de som inte har någon möjlighet att ordna sin barnomsorg själva. Även dessa föräldrar måste ha möjlighet till barnomsorg om arbetslinjen ska fungera. Det är en självklar utgångspunkt för oss moderater.

Alliansen skärpte den 1 juli förra året skollagen så att det tydligt framgår att kommunerna måste sträva efter att erbjuda omsorg nattetid till dem som behöver, vilket är en skärpning av lagtexten. Vi ser också att antalet kommuner som erbjuder ”nattis” eller annan barnomsorg på obekväm arbetstid ökat stadigt de senaste fem åren. Kommunerna är bäst skickade att analysera det behov och de förutsättningar som finns och ha rätten att bedöma om det finns andra möjligheter att få barnomsorg än bara genom den offentliga barnomsorgen.

Oppositionen (S, V, MP och SD) drev i går igenom i riksdagen att regeringen bör införa ett stimulansbidrag till kommunerna för att bygga ut ”nattis”. Vi i Alliansen tycker detta sänder fel signaler. Risken är uppenbar att den goda utvecklingen med fler platser som vi sett de senaste fem åren i stället kommer att stanna av helt i avvaktan på att kommunerna ska få del av ett sådant stimulansbidrag. Det blir också väldigt orättvist om bidrag ges till de kommuner som är sämst på att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid medan de som har en god service inte får del av bidraget.

Vi vet faktiskt inte idag om tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid motsvarar efterfrågan eller om det verkligen finns ett stort behov av en ytterligare utbyggnad. Regeringen har redan beslutat att genomföra en omfattande undersökning bland svenska föräldrar som ska redovisas i september 2013. Det klokaste sättet att ta ansvar hade varit att avvakta effekterna av den nya lagstiftningen och resultatet av föräldraenkäten.
När naiv välvilja och uttalad illvilja förenas

2012-05-23

Jag ansvarar för frågor som rör Svenskundervisning för invandrare i den moderata riksdagsgruppen. Under mina många besök ute i SFI-verksamheter i olika kommuner har jag fått en sak klar för mig - grunden för att kunna lära sig svenska är att man också behärskar sitt eget modersmål. En analfabet kan exempelvis inte lära sig svenska innan han eller hon först lärt sig skriva och forma skrivtecken på sitt eget modersmål. En bra modermålsundervisning är därmed grunden för att alla ska lära sig svenska.

I Sverige finns också flera erkända minoritetsgrupper och minoritetsspråk (samer, romer mfl). Barn som tillhör dessa grupper har en ovillkorlig rätt till modersmålsundervisning. Oftast utförs denna undervisning av obehöriga lärare, eftersom det är oerhört svårt att hitta utbildade lärare som behärskar dessa ganska små språkgrupper. När det gäller lärare i samiska är det oerhört få som söker de utbildningar som finns. I lärarutbildningar i övriga minoritetsspråk finns oftast inga sökande alls.

De tre rödgröna partierna vill att alla modersmålslärare ska omfattas av kravet på lärarlegitimation och kräver att de har en komplett lärarutbildning. Det är en god tanke, men väldigt, väldigt naiv. Om vi ställer det kravet innebär det i praktiken att det inte skulle finnas några lärare alls i samiska eller romska språk!

Trots detta drev i dag dessa partier igenom i riksdagen att modersmålslärare i romska språk ska omfattas av lärarlegitimationen. Man fick oväntat stöd från Sverigedemokraterna. SD brukar alltid vilja stoppa all modersmålsundervisning. Troligen inser SD att ett krav på lärarlegitimation i praktiken stoppar all modersmålsundervisning för romska barn. Därför stödde man de tre rödgröna partiernas förslag.

Så medan Alliansen stod för en logisk linje, att göra undantag från kravet på lärarlegitimation för lärare i romska språk, så förenades den naiva välviljan från S, V och MP med den uttalade illviljan från SD. Och därmed körde man över Alliansen. Vad detta kommer att få för följder för de romska barnen återstår att se.
Ungdomsarbetslösheten sjunker - men hur hög är den egentligen?

2012-05-23

Ungdomsarbetslösheten sjunker sakta men säkert. Enligt SCB:s stora arbetskraftsundersökning som presenteras idag var 153 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa i april i år, vilket motsvarar en arbetslöshet på 25,1 procent (säsongsrensat 21,9%). Av de arbetslösa ungdomarna var 94 000 heltidsstuderande. Det innebär att om man räknar bort de heltidsstuderande ungdomarna var arbetslösheten 9,7% (säsongsrensat 8.5%).

Båda siffrorna, 25,1% och 9,7%, är formellt sett korrekta, vilket skapar ordentlig förvirring i samhällsdebatten. Oppositionen tar varje tillfälle att påpeka att ungdomsarbetslösheten är 25%. Men det säger sig själv att den en tonåring som går i gymnasieskolan och bor hemma hos sina föräldrar och söker ett sommarjobb eller extrajobb på helgerna givetvis inte är "arbetslös" i egentlig mening. Den lägre siffran visar bättre hur stor andel av ungdomarna mellan 15 och 24 år som verkligen söker ett jobb för sin egen försörjning. Jag brukar hävda att det är ca 10% av ungdomarna som är arbetslösa "på riktigt". Detta får stöd av dagens SCB-mätning. Snarare ligger de faktiska siffrorna något under den siffra jag brukar använda.

Faktum är alltså att över 90% av de ungdomar som gått ut skolan och söker ett jobb för sin egen försörjning också får jobb. Dessutom får man det relativt snabbt - långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Sverige ligger bland de lägsta i Europa.
Skattebetalarnas gungor och karuseller

2012-05-23

I dag kommer nyheten att Svenljunga kommun planerar att höja kommunalskatten med en hel krona om inte det blir en förändring i skatteutjämningssystemet som gör att Svenljunga får mer pengar. Härom veckan kom nyheten att Västra Götalandsregionen höjer skatten med 25 öre, men med reservationen att skattehöjningen kan behöva bli högre om regeringen gör förändringar i skatteutjämningssystemet, eftersom Regionen skulle förlora skattepengar vid en sådan förändring. Med andra ord - det som gynnar kommuninvånarna i Svenljunga missgynnar samma personer i deras egenskap av regioninvånare i Västra Götaland.

Jag påminner om det jag skrev på bloggen den 20 mars, nämligen att det inte finns några "gratis" pengar i skatte- utjämningssystemet. Om någon får mer måste någon annan få mindre. För Svenljungaborna spelar det ju ingen roll om man får en lägre kommunalskattehöjning om skillnaden äts upp av en höjd regionskatt.

Så här skrev jag den 20/3:

Skatteutjämningsfrågan får inte bli en huggsexa

Den senaste månaden har kommunpolitiker från flera kommuner i Sjuhärad kritiserat regeringen för att man inte snabbt genomför de förändringar i skatteutjämningssystemet som diskuterats. Flera sjuhäradskommuner skulle tjäna mycket på en förändring, exempelvis Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo. Inte så konstigt att kommunpolitikerna försöker driva på. Å andra sidan skulle andra förlora. En av de stora förlorarna skulle bli Borås Stad som skulle tappa uppskattningsvis 60 miljoner per år. Västra Götalandsregionen är en annan förlorare, och man hotar nu med skattehöjning om skatteutjämningssystemet förändras.

Alla kommun och regionpolitiker ska givetvis kämpa för sin sak. Men om en förändring av skatteutjämningssystemet gör att vissa kommuner kan slippa skattehöjning eller sänka skatten, samtidigt som regionen måste höja skatten så är ju inte så mycket vunnet för invånarna. Det finns all anledning att analysera förslaget noga innan man gör förändringar. Allt som en kommun eller landsting tjänar på en förändring måste faktiskt betalas av någon annan, det finns inga gratispengar. Det är riksdag och regering som har ansvaret för att helheten blir skälig.

Statsministern har aldrig kallat företagen för ett särintresse

2012-05-22

Jag blir så trött när jag hör ledande Socialdemokrater ständigt hävda att statsminister Reinfeldt och finansminister Borg skulle ha sagt att det svenska näringslivet skulle vara ett "särintresse". Detta är en ren myt, omsorgsfullt vårdad av oppositionen, som använder det för att försöka framstå som näringslivets bästa vänner. Jag förstår dem, de får ju göra vad de kan när de saknar politik för både företagande och jobb.

Det enda jag hört Reinfeldt och Borg säga är att organisationen Svenskt Näringsliv, i likhet med exempelvis organisationen LO, är ett särintresse. Och det är ju i högsta grad korrekt. Alla näringslivsorganisationer och fackliga organisationer verkar av naturliga skäl för sina medlemmars intressen i första hand och ägnar sig åt kraftfull lobbyism för att få politikerna att gynna just deras medlemmar. För oss politiker gäller det att lyssna på alla, men att samtidigt försöka se helheten och inte låta organisationerna och deras lobbyister styra oss.

Att organisationer är uppenbara särintressen innebär givetvis inte att de enskilda företagen eller de enskilda fackliga medlemmarna är särintressen. Det borde vara uppenbart för var och en. I annat fall skulle alla företag och alla människor vara särintressen och det faller på sin egen orimlighet. Och det är vad jag vet inte heller något som vare sig statsministern eller finansministern påstått.
Överlägset Elfsborg leder allsvenskan

2012-05-21Dagens 3-0-seger borta mot GIF Sundsvall var en skön revanch för förlusten senast mot Malmö. Och Elfsborg behåller därmed en stabil ledning med sex poäng när alla lag spelat 11 omgångar. Elfsborg inte bara vinner och leder serien utan spelar dessutom allt bättre. Både försvar och anfall fungerar.

Elfsborg årgång 2012 imponerar stort...och om fyra omgångar är halva serien avklarad.
Besök hos Försäkringskassan i Borås

2012-05-21I dag har jag besökt Försäkringskassan i Borås tillsammans med några andra politiker från kommun, region och rikspolitiken. Detta på inbjudan av Dan Rodahl som ansvarar för verksamheten i Sjuhärad. Vi fick först en för mig välbekant presentation av aktuella siffror och tendenser, men några nyheter framkom. Jag visste redan att 97 av 100 som söker sjukpenning också får det, men hade inte klart för mig att en tredjedel av dem som överklagar ett beslut får rätt i Förvaltningsdomstolen. Det visar hur svår bedömningen ofta är.

En oroande siffra var att 1/4 av alla pågående ärenden vid Försäkringskassan för Sjuhärad avser unga under 30 år, varav en stor del handlar om olika former av psykiska problem. Detta är helt klart en utmaning. Det är uppenbart att det trots regeringens stora satsningar fortfarande finns en del brister när det gäller resurserna inom psykvården.

Glädjande var att Försäkringskassan själva menar att de fasta tidsgränserna är bra och skapar tidiga och aktiva insatser för återgång i arbete. Det var nyttigt för de politiker från (S) som närvarade vid mötet att få höra detta. Vi fick också tydligt besked om att de begreppsförändringar som oppositionen tvingade igenom i mars när det gäller bedömning av arbetsförmågan inte gör någon skillnad alls i praktiken. Det är det vi hela tiden hävdat från Alliansens sida, men oppositionen har gjort stor sak av att man ändrat begreppet. Försäkringskasssan menade också att debatten i media kring enskilda ärenden skadat både tilltron till Försäkringskassan och krånglat till regelverket i onödan.

Efter genomgången fick vi var och en följa med olika handläggare vid möten med sjukskrivna. För egen del fick jag följa med till ett möte med en kvinna som hade flytt till Sverige från Bosnien efter balkankriget, och utan att avslöja för mycket kan jag säga att de fasansfulla upplevelser hon haft som 12-åring skulle kunna knäcka den starkaste. Men i hennes fall finns stort hopp om att hon ska ta sig in på den vanliga arbetsmarknaden. Engagemanget från iblandade handläggare från Försäkringskassan respektive Borås kommun var imponerande.

Efter dessa besök samlades vi för en normal genomgång av två komplicerade ärenden, där handläggare och försäkringsläkare samråder. Det var mycket intressant, och visade hur svåra en del ärenden är att hantera. Men innan ärendena går så långt är det normala att handläggaren rådgör med den sjukskrivnes egen läkare. Det var glädjande att än en gång kunna slå hål på myten att beslut i sjukförsäkringsärenden tas utan kontakt med den sjukes egen läkare - det är alltså tvärtom det normala. Däremot är det uppenbart att många läkarintyg fortfarande är bristfälliga.

Vi fick också med oss några förslag, bland annat att vi borde strama upp reglerna kring assistansersättningar, eftersom de slukar en allt större del av Försäkringskassans budget. En översyn av detta är ju något jag själv motionerat om i riksdagen. Försäkringskassans handläggare tyckte också att vi skulle se över ersättningarna till tonåringar som har förlängd skolgång. I dag kan de i vissa fall få aktivitetsersättning för detta (6-7.000 kronor per månad), vilket är onödigt generöst för tonåringar som bor hemma. De borde ha vanliga studiemedel som alla andra som studerar. Detta skulle dels öka incitamentet att gå vidare till arbete och samtidigt spara pengar. Jag tar med mig båda dessa förslag och en del andra i mitt fortsatta arbete.
Alliansens jobbpolitik fungerar - alternativet förskräcker

2012-05-20

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning där jag beskriver hur Alliansens jobbpolitik fungerar, och funderar över vad som händer som Socialdemokraterna skulle montera ned den, steg för steg. Jag kommenterar också beskyllningarna att Alliansen skulle ha monterat ned vuxenutbildningen - sanningen är precis tvärtom!

I går skrev Moderaternas partisekreterare Kent Persson och vår gruppledare Anna Kinberg Batra en debattartikel i Göteborgs-Posten med en annan vinkling på samma tema. Man ställer frågan hur företagen skulle klara Socialdemokraternas skattechock. Undrar just om vi någonsin får ett svar på den frågan från Socialdemokraterna.
Rutavdraget har blivit rumsrent - pigdebatten är bortstädad

2012-05-18

Göteborgs-Posten har låtit Skatteverket uppskatta hur rot- och rutavdragen utvecklats under årets första fyra månader och jämfört med 2011. Trenden är tydlig, allt fler använder rut-avdraget, ökningen är 28% jämfört med samma period 2011. Även rot-avdragen ökar, om än i en lugnare takt. RUT-avdragens andel av RUT och ROT har ökat från ca 8% 2010 till över 12% 2012. Nära 50 000 personer fler än under samma period 2011 har upptäckt att de kan få skattereduktion för städhjälp och andra hemsysslor. Allt enligt artikeln i GP. Den fyndiga rubriken till detta blogginlägg har jag för övrigt lånat från GP.
När det gäller RUT-avdragen årets fyra första månader ser siffrorna för de senaste tre åren ut så här:
2010: 139114 köpare, totalt 405 miljoner
2011: 187740 köpare, totalt 502 miljoner
2012: 236523 köpare, totalt 646 miljoner

För ROT-avdragen ser siffrorna ut så här:
2010: 326 951 köpare, totalt 4.2 miljarder
2011: 364 811 köpare, totalt 4,4 miljarder
2012: 393 737 köpare, totalt 4,7 miljarder

"När det gäller hushållstjänsterna under januari till april så är det en ganska stor ökning. Samtidigt verkar det inte vara så att man köper dyrare städtjänster, utan det är antalet köpare som ökar" säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket till GP. "När det gäller städning så var det tjänster som vi i Sverige hade ett visst förhållningssätt till och som var politiskt känsligt i början. Skattereduktionen har medfört en allmän acceptans att köpa de här tjänsterna. Jag tror att det kommer att öka mer och mer." Pia Blank Thörnroos är övertygad om att rutavdraget inneburit att svartjobben blivit färre. "Man får skattereduktion från första kronan även för mindre jobb, som fönsterputsning. Det har betytt att de som tidigare köpt svart och nu växlar städleverantör, väljer att köpa vitt i stället." Hon säger att det även har vuxit fram nya typer av företag. "Hushållsnära tjänster är en ny marknad som har etablerat sig. Vi vet att det vuxit fram branscher som att hjälpa till med läxläsning, men de är inte på något sätt dominerande." Branschföreningen Svensk Byggindustri uppskattar samtidigt i artikeln att ROT-avdraget skapat runt 20-25.000 vita jobb i landet, varav ca 5.000 i Västsverige.

I artikeln framkommer också att de avdrag som görs för utlandsbostäder är en otroligt liten del, mindre än en procent av de totala avdragen. Det tycker jag är intressant med tanke på hur stora växlar oppositionen försökt dra på att man lyckats få majoritet i riksdagen för att kräva ett stopp för möjligheten till avdrag för bostäder utomlands - trots att det med all sannolikhet blir omöjligt för regeringen att infria eftersom det strider mot EU-rätten.

RUT/ROT-avdragen är ännu en reform från Alliansen som i efterhand visat sig vara framgångsrik. Så lät det inte när reformen infördes, då hävdade oppositionen att de nya jobben skulle bli väldigt få. När vi om några år utvärderar resultatet av sänkta arbetsgivareavgifter för unga eller momssänkningen för restaurangsektorn tror jag vi kommer att se siffror över liknande positiva effekter.
Mediareaktioner

2012-05-17

Flera media uppmärksammar nu mitt ifrågasättande av hur statsministerns budskap beskrivs i media, och hur man ägnar sig åt att märka ord i stället för att analysera det viktiga budskapet - att utrikes födda har betydligt högre arbetslöshet än inrikes födda.

Sveriges Radio Sjuhärad intervjuade mig i går, och har ett riktigt nyanserat och korrekt nyhetsinslag på sin websida.

Jag blev även intervjuad via mail av Nyheter24.se, som även de gör ett ärligt reportage av mina svar. De redovisar dock inte min mer utförliga kommentar kring det här med påståendet om "massarbetslöshet". Mitt svar var en kortare version av mitt blogginlägg tidigare idag, och det blev tyvärr nedkortat till oigenkänlighet i artikeln.

Vågar man hoppas att intresset för statsministerns viktiga budskap blir lika stort? Och att media frågar hur fler ungdomar och utrikes födda ska få jobb om man höjer arbetsgivareavgifter, moms och andra skatter för företagandet med över 20 miljarder?
Alliansen har pressat tillbaka massarbetslösheten från 2006

2012-05-17Den politiska oppositionen och vänstermedia hävdar att arbetslösheten idag är lika hög som den var 2006, och att det därmed fortfarande råder massarbetslöshet i Sverige. Argumentationen är ohederlig, och visar ett stort förakt för alla dem som tidigare gömdes i andra ersättningssystem för att snygga till arbetslöshetsstatistiken.

2006 doldes nämligen en stor del av arbetslösheten genom att människor gömdes i förtidspension och långtidssjuk- skrivningar, trots att de egentligen var arbetslösa. De försvann på detta sätt bort från arbetslöshetsstatistiken. Alliansen ändrade på detta, alla med arbetsförmåga men utan arbete ska givetvis räknas som arbetslösa. Många som tidigare gömdes i andra ersättningssystem redovisas därför idag som arbetslösa i statistiken. Trots detta, och trots att Europa gått igenom den djupaste lågkonjunkturen i modern tid, med finanskris och Eurokris, så är den svenska arbetslösheten ungefär densamma som 2006.

Figuren (från budgetpropositionen i höstas) visar antalet personer i olika former av utanförskap, allt omräknat till helårspersoner för att jämförelserna ska bli korrekta. Två halvtidssjukskrivna räknas alltså som en helårsperson. Den svarta linjen visar att det totala utanförskapet har minskat med över 200.000 helårspersoner sedan 2006. Antalet personer i aktivitets- och sjukersättning (förtidspension) har minskat, antalet sjukskrivna har minskat, och antalet personer med ekonomiskt bistånd är oförändrat. Trots detta är antalet arbetslösa inte fler än 2006 - arbetsmarknaden har "sugit upp" lika många som har lämnat utanförskapet - trots den djupa lågkonjunkturen de senaste åren. Det betyder att den totala, ärligt redovisade arbetslösheten där alla räknas, har minskat kraftigt från 2006 fram till idag. Och prognoserna tyder på att minskningen kommer att fortsätta.

Om man räknade alla som verkligen var arbetslösa 2006 hade Sverige massarbetslöshet, det handlade om nära 1,1 miljoner helårspersoner. Idag har detta antal minskat kraftigt. Alliansens arbetslinje har varit framgångsrik. Samtidigt slår vi oss inte till ro utan fortsätter arbetet för fler jobb. Statsministerns påpekande av var de stora utmaningarna finns - bland unga och bland utrikes födda - visar att vi tar de återstående problemen på stort allvar.
Det är visst fler som använt begreppet "etniska svenskar"....

2012-05-16

Jag kan inte riktigt släppa debatten kring statsministerns ordval när han uttalade sig om arbetslöshetssiffrorna för utrikes födda jämfört med inrikes födda. Det är ett typexempel på hur media och politiker tävlar om att skrika högst i indignation - men utan minsta eftertanke eller research. Den primitiva grottmänniskan kommer fram, man skjuter från höften och det handlar bara om att synas och höras mest.

Jag fick ett tips om en intressant nättidning, "Liv och Rätt", som skriver om frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati. I en artikel idag av frilansjournalisten Maria K Andersson kan man läsa en del intressanta citat, med tanke på uppståndelsen kring begreppet "etniska svenskar". Citaten är detaljerade, de flesta med noggrann källhänvisning. Det är tydligen inte bara vår statsminister som använt detta begrepp. Läs hela inlägget här.

Några mediacitat från artikeln:

* ”Ofta handlar det om personer som invandrat från muslimska länder, men det kan också vara deras barn födda i Sverige eller konvertiter,etniska svenskar som konverterat till islam.” Analys av Wolfang Hansson i Aftonbladet, 13 december 2010.
* ”Det finns få muslimer bland etniska svenskar. Majoriteten av dem som finns är kvinnor” Aftonbladet-artikel med faktaruta, 24 november 2009.
* ”Kvinnor med invandrarbakgrund gör oftare abort än etniska svenskar” Aftonbladet-artikel av Jessica Ritzen, 16 maj 2006.
* ”Av rädsla finns det fortfarande en skadlig respekt för traditioner som vi aldrig skulle acceptera för etniska svenskar.” Svar av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, i intervju i Aftonbladet, 20 mars 2012.
* ”Den överväldigande majoriteten av gärningsmännen bakom de 153 kvinnornas död är etniska svenskar.” Aftonbladets chefredaktör Jan Helin i artikel 10 maj 2009.


Och så några citat ur artikeln från kända politiker och partier:

* Lars Ohly och Vänsterpartiet kräver att ”det skall göras en jämförande studie angående skillnader i rättstillämpning när det gäller personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund och etniska svenskar.
* Peter Eriksson och Miljöpartiet skriver att ”personer med utländsk bakgrund betraktas som mindre trovärdiga än etniska svenskar.
* Jonas Sjöstedt ställer frågan till Jimmie Åkesson om skälet till att SD inte bryr sig om utsatta kvinnor är ”att de inte är etniska svenskar?”
* Folkpartiet bekymrar sig om ”andragenerationsinvandrare, som har samma utbildning som etniska svenskar diskrimineras och inte ens får chans att komma till arbetsintervju.”
* Centerpartiet och Fredrik Federley frågar sig i partiets programskrift om integration: ”Skapar själva diskussionen om integration onödigt stora spänningar? Handlar det i själva verket om utanförskap, vilket även drabbar många etniska svenskar?”
* Socialdemokraterna i Solna konstaterar att ”personer med invandrarbakgrund [har] svårare att få jobb än etniska svenskar.”


När man läst detta inser man att den politiskt korrekta indignationen över statsministerns ordval egentligen handlar om något helt annat. Han var budbärare av en obehaglig sanning som inte kunde bemötas med fakta. Då försöker man i stället att misstänkliggöra hans avsikt och hans ordval. Ett primitivt sätt att försöka sopa ett samhällsproblem under mattan.
Ängskolans elevråd besökte riksdagen

2012-05-16

I går tog jag en paus i mitt besök på UF-mässan i Älvsjö för att ta emot Ängskolans elevråd som besökte Riksdagen tillsammans med en grupp lärare och skolans rektor. Många av lärarna och eleverna träffade jag vid mitt besök nyligen på Ängskolan, och nu fick jag äran att guida runt dem i riksdagen och berätta om mitt uppdrag som ledamot.Duktiga UF-företagare från Sjuhärad på UF-mässan i Stockholm

2012-05-16I går besökte jag riksfinalen för Ung Företagsamhet som hade sin final på Stockholmsmässan i Älvsjö utanför Stockholm. På förmiddagen träffade jag lärare från olika gymnasieskolor i Sjuhärad som följt med sina elever till den stora finalen. Vi diskuterade hur vi på olika sätt kan gynna entreprenörskap i skolan.

På eftermiddagen gick jag runt bland ett hundratal montrar och försökte träffa så många elever som möjligt från de sju UF-företag från Sjuhärad gått till final från den lokala finalen på Åhaga tidigare i vår. De sju företagen är: Black&White UF från Almåsgymnasiet i Borås, M&J Byggtjänst UF från Viskastrandsgymnasiet i Borås, Omaka UF och Giftin´Treats UF från Marks Gymnasieskola, Qumi UF från Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn sam KINU UF och Sonus Galea UF från Sven Erikssonsgymnasiet i Borås.

KINU UF (ovan till vänster) tillverkar datorväskor av återvunnet texilmaterial från de stora textilföretagen i Borås, M&J Byggtjänst UF hade byggt en fantastiskt fin badtunna som man saluförde på mässan, Black & Wite UF tar vara på och målar om gamla möbler, Qumi UF återanvänder innerslangar från däck för att skapa unika produkter som plånböcker och väskor, och Giftin´Treats (ovan till höger) saluför lokala ekologiska produkter i snyggt förpackade lokalt tillverkade presentlådor och korgar (flera av produkterna kommer för övrigt från Sätila och Hyssna i mina egna hemtrakter). På bilden till vänster besöker jag Omaka UF:s monter tillsammans med Marks kommunstyrelseordförande Margareta Löfgren (M) som åkt till Stockholm för att följa de två UF-företagen från Mark på mässan. Omaka UF har designat särskilda sockclips för att slippa sortera strumpor som blandas i tvätten.

Man blir både glad och imponerad av ungdomarnas framåtanda och proffsiga sätt att sälja sina produkter. Särskilt kul var det att höra att ett antal av ungdomarna kommer att fortsätta med sina företag efter att UF-projektet upphört. Så kan man skapa framtida företag och nya produkter, tjänster och idéer, något Sverige så väl behöver. Och alla de engagerade ungdomar som prövat att driva egna företag får med sig erfarenheter som blir extra värdefulla på den svenska arbetsmarknaden.
Naiva och aningslösa journalister bygger upp Sverigedemokraterna

2012-05-16

Debatten fortsätter om statsministerns konstaterande att utrikes födda har betydligt högre arbetslöshet än inrikes födda. I dag ligger fokus på en semantisk diskussion om ord, om man ska säga "etniska svenskar" eller "inrikes födda". Jag tycker hela denna orddiskussion är fullständigt meningslös. En politiker måste kunna peka på samhällsproblem utan att journalister och motståndare märker ord i stället för att lyssna på själva budskapet.

Media framställer också uttalandet som ett sätt för statsministern att närma sig Sverigedemokraterna. Ett ovanligt naivt påstående. Inte minst som man (vilket jag skrev om i föregående blogginlägg) lika gärna kan beskriva siffrorna som att Sverigedemokraterna har fel i sin version av sanningen där man mer eller mindre hävdar att de flesta invandrare är arbetslösa och lever på bidrag. Siffrorna som statsministern presenterade visar ju tvärtom att en stor majoritet av de utrikes födda faktiskt arbetar. Det är knappast den bild som SD vill sätta.

I Sverige får man tydligen överhuvudtaget inte prata om några som helst problem kopplade till invandringen utan att man beskrivs som främlingsfientlig eller att man "flirtar med SD". Om media varje gång en politiker uttalar sig om problem kopplade till invandringen beskriver detta som ett närmande till Sverigedemokraterna så överdriver man kraftigt SD:s politiska betydelse. SD:s partistrateger jublar naturligtvis över de journalister som uppträder som "nyttiga idioter" och därmed hjälper SD att växa. Tycker verkligen media att alla frågor om problem kopplade till invandring och integration ska överlåtas till Sverigedemokraterna att debattera?
Den obekväma sanningen om arbetslösheten bland utrikes födda

2012-05-15

Statsminister Fredrik Reinfeldt upprepade igår, i samband med ett företagsbesök, det han sade i en intervju i Dagens Nyheter redan i april. Nämligen att inrikes födda svenskar i åldern 20-64 år har mycket låg låg arbetslöshet, och att Sverige har en strukturell arbetslöshet i delar av vår befolkning: utrikes födda, funktionshindrade och ungdomar. Den gången väckte det ingen större uppmärksamhet i media, eftersom alla insatta vet att den bild han gav speglar verkligheten. Men i går blev reaktionerna märkligt nog desto starkare.

Vissa debattörer, främst på vänsterkanten men även "liberala" debattörer, som förespråkar en närmast obegränsad invandring, kritiserar Reinfeldt. Några hävdar till och med att uttalandet hade "rasistiska undertoner". Jag tycker det är ett slag under bältet. En statsminister måste kunna berätta sanningen utan att få denna typ av kritik. Och sanningen är att bland inrikes födda (alltså även andra generationens invandrare) i åldrarna 25-65 år är arbetslösheten bara 3,4%. För utrikes födda i samma åldrar är däremot arbetslösheten 14,8%. Skillnaden är anmärkningsvärd, och om man inte ser denna verklighet kan man inte göra något åt den heller. Politiker som stoppar huvudet i sanden av populistiska skäl har man ingen större nytta av.

Sverigedemokraterna var å sin sida inte sena att hylla statsministerns uttalande som man menade visar att "massinvandringen" medför arbetslöshet. Men även SD hamnade ganska snett. För om arbetslösheten är 14,8% så innebär det ju med andra ord att 85,2% av de utrikes födda arbetar. Nu stämmer det inte riktigt eftersom vi vet att människor från vissa kulturer har en tradition att kvinnan är hemma och inte arbetar och aldrig söker jobb (och därmed inte ingår i statistiken över arbetslösa), så sannolikt är det färre än 85% av de vuxna utrikes födda som arbetar. Men även man tar hänsyn till detta så är Sverigedemokraternas bild felaktig - det är betydligt fler utrikes födda i Sverige som arbetar än de som inte gör det, och skillnaderna är mycket stora beroende på vilket land de utrikes födda kommer ifrån. Att klumpa ihop "invandrare" som en homogen grupp leder alltid fel.

Både Sverigedemokraterna och Vänsterdebattörerna hamnade med andra ord fullständigt fel i sina kommentarer. Statsministern berättade en sanning som var jobbig för båda extremsidorna i invandringsdebatten - fast på olika sätt...
Elfsborgs makalösa segertåg fortsätter

2012-05-13

Inför dagens allsvenska möte med AIK hade Elfsborg sex raka segrar, och en stabil ledning i Allsvenskan. Och tro det eller ej, men idag blev det ännu en seger, 1-0 mot AIK, och därmed sju raka matcher i följd! Man tror nästan inte det är sant, jag har i vart fall aldrig upplevt något liknande. De senaste två segrarna imponerar dessutom mest, mot formstarka topplagen Göteborg och AIK. Tabellen ser nu likadan ut som efter förra omgången, Elfsborg leder med hela sju poäng, nu före tvåan Malmö. Och en tredjedel av serien är snart spelad.

Nästa omgång möter Elfsborg Malmö på bortaplan. Det lär bli en mycket tuff utmaning, kanske årets svåraste match för Elfsborg. Men pressen ligger mest på Malmö. Vill de ha en chans att komma ifatt måste man helt enkelt slå gulsvart, i annat fall är man tio poäng efter...

Elfsborg är i dag Sveriges i särklass bästa fotbollslag!

Min första gästkrönika för året på IF Elfsborgs hemsida

2012-05-13

I går publicerades min första gästkrönika för i år på IF Elfsborgs hemsida. Temat är givet, Elfsborgs start på årets allsvenska imponerar, och laget känns oerhört stabilt. Och tabellen ljuger inte! Det är en ära att få skriva krönikor för Sveriges just nu i särklass bästa fotbollslag. I dag fortsätter kampen om poängen, AIK kommer på besök. Elfsborg har nu sex raka segrar. Ska det kunna bli en sjunde?
Modigt beslut av Kristdemokraterna

2012-05-12

Kristdemokraternas partifullmäktige tog idag beslut om ett antal intressanta inspel i familjepolitiken, varav det mest kontroversiella utan tvekan är att man vill att de två "pappamånaderna" i föräldraförsäkringen ska avskaffas. Det är ett modigt beslut som säkert kommer att utmana många kvoteringsivrare, även inom Alliansen. Men i sak har givetvis Kristdemokraterna helt rätt - lika fel som det vore att tvångskvotera föräldraförsäkringen ytterligare, lika fel är det egentligen med dagens två kvoterade "pappamånader". Om man anser att föräldrar är fullt kapabla att fatta egna beslut om vem som ska vara hemma med barnen bör givetvis även dagens två pappamånader få fördelas fritt efter egen önskan.

Kristdemokraterna har för övrigt låtit Novus undersöka hur svenska folket ser på statlig styrning av föräldraledigheten, och siffrorna är tydliga. 84 procent anser att föräldrarna själva ska få bestämma. Någon större skillnad mellan män och kvinnor finns inte, även om kvinnor tycks vara ännu mer skeptiska mot statlig styrning. 87 procent av kvinnorna vill låta familjerna bestämma själva, mot 82 procent av männen. Inte heller finns några större skillnader beroende på ålder, inkomst eller utbildningsnivå. Motståndet mot ökad statlig styrning av föräldraledigheten är med andra ord kompakt. 92 procent av alliansväljarna och 75 procent av de rödgröna väljarna anser att fördelningen av föräldraledigheten är familjernas ensak. De politiker som förespråkar ökad kvotering går därmed knappast i takt med medborgarna.

Jag tycker KD är modiga som vågar stå upp 100% för föräldrars rätt att bestämma själva, och i sak är det svårt att inte hålla med. Jag tror också att en stor del av Alliansväljarna, och då inte minst de moderata sympatisörerna, i denna fråga håller med kristdemokraterna och gärna skulle se att dagens kvotering också avskaffades. Att det sedan knappast är politiskt möjligt att ta bort de två tvångskvoterade "pappamånaderna" är en annan sak. Det finns nämligen andra röster inom Alliansen som vill se en utökad kvotering av föräldraförsäkringen, även om alla fyra partierna på sina beslutande partistämmor avvisat en utökad kvotering. Dagens två "pappamånader" är nog den kompromiss inom Alliansen som vi får leva med. Med en rödgrön regering skulle kvoteringen däremot utan tvivel utökas, det är en fråga som både S, V och MP driver. Hotet om en tvingande hälftendelning skulle faktiskt vara en realitet.

Alltför många politiker är alldeles för rädda för att låta människor bestämma själva. Risken finns ju att föräldrarna då skulle göra ett val som inte är politiskt korrekt. Hur skulle det se ut? Därför klappar man svenska föräldrar lite nedlåtande på huvudet och säger till dem att de inte förstår sitt eget bästa och att politikerna faktiskt vet bättre hur familjerna ska fördela sin föräldraledighet. Ganska sorgligt egentligen.
Till och med Aftonbladet kritiserar Stefan Löfvéns brist på besked

2012-05-12

I dag utfrågades nye S-ledaren Stefan Löfvén i Ekots lördagsintervju. Hans brist på besked om den egna politiken var slående, och han kunde (naturligtvis) inte heller förklara hur chockhöjd arbetsgivareavgift för den som anställer unga och en fördubblad restaurangmoms skulle skapa fler jobb för unga. Faktum är att han inte heller kunde peka på ett enda förslag från (S) som skulle skapa fler jobb. "Vi återkommer i höst", sa han bara.

Intervjun var så förvånansvärt intetsägande att till och med Aftonbladet (!) riktar hård kritik mot Löfvén i denna artikel idag. Man påpekar också att Löfvén personligen släpper tidigare åsikter i viktiga och centrala politiska frågor och gör helt om för att följa partikongressens beslut. Ett exempel är den sänkta arbetsgivareavgiften för ungdomar som han var för 2010, men nu är emot. Han påstod i intervjun att den visat sig vara meningslös. Ett märkligt påstående med tanke på Företagarnas rapport häromveckan som pekade mot att 40.000 nya jobb redan kan ha skapats genom denna åtgärd. Löfvén har också gjort helt om när det gäller kärnkraft och uranbrytning.

Personligen tycker jag det ger mycket låg trovärdighet för ett parti att ha en partiledare som dels pratar ofta och mycket om arbetslösheten och företagandet, men helt saknar egna förslag för att skapa nya jobb eller fler företag, dels har personliga åsikter i centrala frågor som går stick i stäv med partiets kongressbeslut.

Löfvéns smekmånad är nog som sagt definitivt slut nu. Att först prata upp den egna politiken och utlova lösningar på snart sagt alla problem, för att sedan avslöjas med en politik utan några konkreta förslag är knappast en framgångsrik väg.
Det går bra för Sverige, del 3: Inkomstspridning

2012-05-12Dessa figurer visar den så kallade "ginikoefficienten", ett vedertaget begrepp som visar inkomstspridningen i ett land. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

Oppositionen försöker ju sprida budskapet att ojämlikheten ökat kraftigt i Sverige under Alliansens regeringstid. Det stämmer inte alls. Av figurerna kan man se att Sverige har lägst inkomstskillnader av de jämförda länderna, bättre än våra grannländer och betydligt bättre än genomsnittet i EU. Högra figuren visar att under åren 2007-2010 har inkomstskillnaderna visserligen ökat knappt mätbart i Sverige i spåren av lågkonjunkturen, men betydligt mindre än genomsnittet för EU. Alliansens politik har gjort att inkomstspridningen inte ökat nämnvärt trots krisen, till skillnad mot de flesta andra länder. Under 2011 har dessutom flera åtgärder vidtagits för att ytterligare minska inkomstskillnaderna i Sverige, exempelvis förbättrade flerbarnstillägg, höjda bostadsbidrag och en högre uppräkning av försörjningsstödet än vad som motsvaras av prisstegringarna. Förhoppningsvis kommer detta att synas i statistiken när siffrorna för 2011 så småningom presenteras av EU:s statistikbyrå Eurostat.
Det går bra för Sverige, del 2: Sysselsättning och arbetslöshet

2012-05-11Denna statistik visar att sedan tredje kvartalet 2006 (efter valet när Alliansen tillträdde) fram till tredje kvartalet 2011 har Sverige tillsamans med Tyskland haft den starkaste sysselsättningstillväxten i bland jämförda viktigare EU-länder, EU-genomsnittet, OECD-genomsnittet samt USA och Japan. Sverige har idag dessutom högst sysselsättningsgrad och dessutom störst förbättring av sysselsättningsgraden efter Tyskland och Österrike. Sista figuren jämför förändringen i arbetslösheten från 2006 till 2011. Sverige är även här ett av de bästa länderna med endast 0,4% ökning av arbetslösheten trots finanskris, skuldkris och den djupaste globala lågkonjunkturen sedan 1930-talet.

En sak förtjänar en extra kommentar och det är de genomgående starka siffrorna för Tyskland. Detta beror på att Tysklands utgångsläge varit sämre än andra EU-länders ända sedan återföreningen med DDR, då arbetslösheten ökade mycket kraftigt i det återförenade Tyskland. Men år efter år har man förbättrat sina siffror och är nu bland de bättre länderna i Europa även om sysselsättningsgraden är högre i Sverige. Just de tyska förändringarna går dock inte riktigt att jämföra med övriga EU-länder i statistiken.
Skål för Skånes nya landshövding - Margareta Pålsson!

2012-05-10I dag kom beskedet att regeringen utsett Utbildningsutskottets ordförande, Margareta Pålsson (M), till ny landshövding i Skåne. Vi moderater i utskottet improviserade snabbt och köpte lite champagne för att skåla för vår populära, kunniga och sympatiska ordförande. Vi kommer att sakna Margareta, men samtidigt vill vi gratulera henne till ett fantastiskt spännande uppdrag. Vi ser fram mot att hälsa på henne i residenset i Malmö framöver.
Det går bra för Sverige, del 1: Tillväxt, inflation och statsskuld

2012-05-10Detta är första inlägget av tre (övriga följer inom några dagar) som visar hur utvecklingen i Sverige imponerar när man gör en internationell jämförelse. Statistiken är officiella siffror från OECD, SCB och Eurostat, och visar att Sverige ligger i absolut toppklass när det gäller BNP-tillväxt, både medelvärdet för åren 2007-2011 och den ackumulerade tillväxten under perioden. Samtidigt ligger genomsnittsinflationen på en lagom nivå (2%). Sverige är samtidigt det enda av alla jämförda länder som har minskat sin statsskuld under perioden. Detta minskar statens ränteutgifter och gör att dessa pengar kan användas till annat i stället.
Vänsterpartiet i Mark förolämpar låginkomsttagare

2012-05-10

Denna vecka har jag nedanstående debattsvar i Markbladet (som bytt ut min föreslagna rubrik mot en "snällare"...):


Alliansen tänker tvärtom

(Vänsterpartiet i Mark förolämpar låginkomsttagare)

Vänsterpartiet i Mark hånar öppet de familjer i kommunen som har en ansträngd ekonomi. I ett debattinlägg kritiserar man jobbskatteavdraget med orden ”Vis­serligen har den sänkta skatten inneburit ett inköp av en smartphone till den tonåriga dottern, en några tum större led-tv, några extra mugghållare i bilen och om det sparas ett tag även för en Thai­landsresa för familjen, kanske nästa år.”

Vilket förakt för de ensamstående föräldrar i Mark som kämpar för att få ekonomin att gå ihop!

Jobbskatteavdraget har gett den ensamstående mamman som arbetar som undersköterska nästan en extra mån­adslön varje år i ökad in­komst efter skatt. Jag tror inte denna ensamstående mamma känner igen sig i vänsterpartiets beskrivning och tvivlar starkt på att skattesänkningen använts till vare sig inköp av smartphone, led-tv eller Thailands­resa.

Däremot har kanske in­komstförstärkningen medfört att hon kunnat kosta på sig att köpa lite nya kläder till barnen, några extra jul­klappar eller kanske en liten semesterutflykt i sommar­sverige med barnen? Kanske känner hon sig lite mindre fattig?

Vänsterpartiets politik in­nebär att man ska klämma åt de med låga inkomster ge­nom att beskatta dem så hårt att de blir riktigt fattiga. Har man sedan tur kan man kanske få ett bidrag av samhället så man slipper svälta. Alli­ansen tänker tvärtom. Vi tycker att de med låga inkomster ska få behålla det mesta av sin lön och klara sin ekonomi utan att behöva söka bidrag.

Svenska låginkomsttagare är inte längre hårdast beskattade i världen, och med fler jobbskatteavdrag skulle un­dersköterskan få behålla än­nu mer av sin lön.


Jan Ericson, Ubbhult
Riksdagsledamot (M)

Därför får Socialdemokraternas politiska alternativ underkänt

2012-05-09

Jag har ägnat helgen åt att studera oppositionens olika budgetförslag, och då givetvis främst Socialdemokraternas. En del av min kritik framförde jag i radiodebatten i måndags, men här kommer en mer samlad sågning. För det finns inte något annat sätt att hantera det som Socialdemokraterna presenterat.

1. Jobben. Det finns inte ett enda förslag i socialdemokraternas budget som skulle ge några jobb inom en överblickbar framtid. Däremot finns förslag om kaftiga skattehöjningar på främst företagen som skulle pressa ned lönerna, göra det svårare att anställa fler eller leda till uppsägningar. Det handlar om 16 miljarder i höjda arbetsgivareavgifter för unga, fördubblad restaurangmoms och sannolikt även avskaffade eller försämrade rut- och rotavdrag. Hur kan skattehöjningar på runt 20 miljarder på företagandet skapa nya jobb? Alliansens jobbpolitik fungerar, men det kommer inte Socialdemokraternas att göra.

2. Kommunerna. Kommunerna skulle drabbas hårt av S-politiken. Dels av höjd arbetsgivareavgift för unga, 3,7 miljarder, där S tydligt säger att man inte tänker kompensera kommunerna. Dessutom vill man dra in ytterligare ca 2 miljarder per år, pengar som kommunerna sparat på förändringar i sjukförsäkringssystemet och som Alliansen låtit kommunerna få behålla. Hur ska det skapa nya jobb inom vård och skola om man drar in 5,7 miljarder från kommunerna?

3. Satsningar på företag och innovationer. Socialdemokraterna lovar saker som redan är genomförda eller inom kort kommer att presenteras av regeringen och satsningen på riskkapital är dessutom en ren bluff. Man satsar 3 miljarder och drar in lika mycket från dagens system för riskkapital, netto blir det inte en enda krona mer. Kravet på en ”innovationsstrategi” slår in öppna dörrar, S vet att regeringen lägger sista handen vid ett förslag till en innovationsstrategi som ska presenteras till hösten. Och S-förslaget om en ”strategi för innovationsupphandling”är märkligt eftersom en sådan strategi beslutade av regeringen den 19 april i år. Det enda nya är förslaget på ett "innovationspolitiskt råd". Frågan är dock om innovationer verkligen skapas vid kafferep med politiker? Innovationer utvecklas bäst av engagerade och kreativa människor som känner att det lönar sig att starta företag och anställa.

4. Utbildning. Socialdemokraterna pratar vagt om fler utbildningsplatser, men sätter inte av några pengar till detta. I S-retoriken låter det som om regeringen har dragit in på högskoleplatser och vuxenutbildning. Det är inte sant. Tvärtom var antalet högskolestuderande det högsta någonsin under 2010 och 2011, och vi satsar nära en miljard mera på vuxenutbildning 2012 än vad Socialdemokraterna gjorde 2006. Vi har också utvecklat helt nya utbildningsformer för vuxna som yrkesvux, lärlingsvux och yrkeshögskolan.

5. Insatser för unga. Socialdemokraterna vill tvinga skoltrötta elever tillbaka till skolan med tvång under hot om indraget bidrag. Samtidigt vill man införa ett sysselsättningsmål i statsbudgeten. Jag förstår logiken. De som går i skolan på heltid i stället för att söka jobb försvinner ju ur arbetslöshetetsstatistiken. Det var så Socialdemokraterna trixade med siffrorna före 2006. Men hur ska en skoltrött ungdom som hoppat av gymnasiet kunna tvingas tillbaka till skolan under ett år under hot om indraget försörjningssstöd som S vill? Kommer man då inte bara att sitta av tiden för att få behålla sitt bidrag? Och hur ska man på ett år hinna läsa in allt det man missat under flera år om man hoppat av? Och hur ska man öka chansen att fler går ut gymnasiet med godkända betyg om man samtidigt som S kräver att alla ska tvingas läsa in högskolebehörighet? Det kommer tvärtom att leda till fler avhopp och fler arbetslösa ungdomar. Ungdomarna lär inte hjälpas av detta, och frivillig möjlighet till återgång till gymnasiestudier finns för övrigt redan inom ramen för komvux.

6. Skatterna för dem som arbetar. Socialdemokraterna vill införa en ny skatterabatt för unga som går från bidrag till arbete "för att minska marginaleffekterna". Detta finns redan i form av jobbskatteavdrag. Om det är så viktigt för S att minska marginaleffekterna, varför har man då hela tiden röstat emot jobbskatteavdraget som hade just detta som ett av sina syften? I grunden är det givetvis positivt att S nu i efterhand accepterar jobbskatteavdraget. Men om det nu är som man påstått under sex år, att det inte haft någon effekt för hushållen, varför tar man då inte bara bort det? Att man nu bytt fot innebär rimligen att man erkänner att man hade fel i sin kritik när steg 1,2,3 och 4 av jobbskatteavdraget infördes.

7. Skatterna för pensionärerna. Socialdemokraterna pratar mycket om att ta bort skillnaden i skatt mellan löntagare och pensionärer. Men man skriver i sin budget att det finns annat som är viktigare. Alliansen har däremot sänkt skatten för pensionärer fyra gånger de senaste fem åren, och tänker göra det igen, vi är enda alternativet för de pensionärer som vill ha lägre skatt.

8. Regeringsalternativen. Journalisten KG Bergström sa i Expressen att han aldrig sett de tre rödgröna partierna så splittrade som i söndagens TV-debatt. Hur ska S kunna erbjuda väljarna ett regeringsalternativ? De tre rödgröna partierna säger öppet att de inte har för avsikt att agera gemensamt i nästra valrörelse. Miljöpartiet vill snabbstänga kärnkraften och höja alla energiskatter och skatten på transporter vilket skulle slå hårt mot jobben. De vill också ha in ett tvingande klimatmål i statsbudgeten. Jag ställer samma fråga som statsministern i TV-debatten, ska vi stänga ned all svensk industri om koldioxidutsläppen nått taket i oktober? Vänsterpartiet vill riva upp hela det finanspolitiska ramverket som övriga riksdagspartier är överens om. Är det dessa ansvarslösa partier som Socialdemokraterna vill bilda regering med om man vinner valet 2014?


Sågning var ordet.


Opinionsläget

2012-05-08

Opinionsläget är synnerligen omväxlande. Efter Socialdemokraternas partiledarbyte har partiet återgått till mer normala nivåer, främst på bekostnad av V och MP, men även Alliansen har fått släppa till sympatisörer. Socialdemokraternas uppgång har varit synnerligen kraftig, fast givetvis från en historiskt sett extremt låg nivå.

Men i ett par mätningar de senaste dagarna verkar det som om S-uppgången brutits, och i dagens mätning i Aftonbladet backar Socialdemokraterna samtidigt som Alliansen ökar kraftigt. Aftonbladets rubrik är "Nu är festen över Löfvén" och man inleder artikeln med orden "Smekmånaden tycks ­vara över för Stefan Löfven. För första gången ­sedan han valdes till ­partiledare backar nu Socialdemokraterna".

Min egen reflektion är att historien verkar upprepa sig, precis som jag förutspådde för ett tag sedan. Vi såg samma utveckling när Håkan Juholt valdes, en snabb uppgång som baserades på vackra ord från Juholt och en nyfikenhet från väljarna. När det sedan visade sig att Juholt stod för samma gamla politik som tidigare började raset. Stefan Löfvén har också framstått som något nytt som många varit nyfikna på och det lilla han har sagt har varit sådant som människor vill höra. Men så kom då beskeden om politiken, och återigen visar det sig att det är samma gamla politik i repris, den politik Socialdemokraterna redan förlorat två val på, både 2006 och 2010. Jag tror inte den politiken kommer att fungera 2014 heller.

För oss moderater ser det stabilt ut, vi ligger runt 30% i de flesta mätningar, dvs i linje med valresultatet 2010, det bästa val partiet någonsin upplevt. Det är lite svårt att skriva under på kvällstidningarnas braskande rubriken om "Reinfeldts värsta kris hittills". Tvärtom känns det ganska bra. Vi kan visa goda resultat av Alliansens politik och Alliansen är dessutom det enda samlade regeringsalternativet. Att avslöja bristerna i Socialdemokraternas politiska förslag är inte heller särskilt svårt, inte att visa på oenigheten inom oppositionen heller.
Omröstning om bästa statsministern i Borås Tidning

2012-05-08

I går startade Borås Tidning en omröstning om bästa statsministern, Reinfeldt eller Löfvén. Fast jag vet inte riktigt om jag litar på genomförandet. Jag röstade i går kväll, och i morse var det 1072 som röstat, och då såg resultatet ut som i övre bilden. Efter lunch idag ser det plötsligt ut som i nedre bilden, med betydligt färre röster! Det verkar alltså som om man börjat om från början igen med räkningen av rösterna och det känns ju inte riktigt seriöst. Men det verkar i och för sig inte spela så stor roll, Löfvén är oavsett vilket ingen succé som statsministerkandidat bland deltagarna i BT:s omröstning.
Jobbskatteavdraget ger fler jobb

2012-05-08

Det är rubriken på ett debattinlägg som jag har i Borås Tidning idag tillsammans med skatteutskottets moderate ordförande Henrik von Sydow (M).

I aritkeln påpekar vi bland annat att jobbskatteavdraget har medfört att lön efter skatt har ökat med 1 000 kr i månaden för i princip alla heltidsarbetande. För 75 procent har ökningar varit över 1 500 kr i månaden. Det här medför att breda löntagargrupper i Sjuhäradskommunerna, såsom undersjuksköterskor, metallarbetare och lärare i praktiken fått en extra månadslön per år tack vare jobbskatteavdraget. Därför vill vi moderater gå vidare med ett femte jobbskatteavdrag så snart det finns utrymme i statsfinanserna för detta.

Sedan tidigare vill vi också fortsätta skattesänkningarna för pensionärerna. Vi har sänkt skatten för pensionärerna fyra gånger de senaste sex åren.
En underbar fotbollskväll!

2012-05-07Hela Elfsborg svärar på moln idag. Segern mot IFK Göteborg med 1-0 var rättvis, även om Blåvitt var riktigt bra. Men Elfsborg hade utöver sitt straffmål även ett skott i ribban, så slutresultatet går knappast att ifrågasätta. Storpublik var det också, Borås Arena var helt slutsåld och publiken räknades till 16.014 personer.

Guliganernas Tifo vid inmarschen var snyggt, "Vår kärlek fortsätter att gro" var dagens budskap. Och det passade ju bra med tanke på att Blåvitts supportrar på sina banderoller kallade Elfsborg för bönder. Men idag var bönderna starkast, man ska akta sig för att förakta bönder...Jag och sonen satt alldeles ovanför Blåvitts mål och såg den härliga straffen slinka in, och lyckan hos Elfsborgsspelarna efteråt. Två foton att spara för framtiden! Kanske årets viktigaste mål.

Tabellen efter dagens omgång är minst sagt uppseendeväckande. Elfsborg leder med hela sju (!) poäng efter åtta omgångar och har nu sex raka segrar. Jag kan inte minnas att något lag i allsvenskan haft en sådan stor ledning efter bara åtta omgångar, och jag undrar när Elfsborg kunde rada upp sex raka allsvenska segrar senast?

Elfsborg har något riktigt bra på gång. Närmast väntar hittills obesegrade AIK på Borås Arena på söndag. Det kan bli nog så besvärligt, men Elfsborg kan spela avslappnat med vetskapen om att man just nu är Sveriges i särklass bästa fotbollslag. Tabellen ljuger inte!


Några tankar kring dagens radiodebatt

2012-05-07

Jag tyckte det kändes riktigt bra under radiodebatten i eftermiddags mot Ann-Christin Ahlberg, och när jag lyssnar nu i kväll på webben måste jag faktiskt ge mig själv klart godkänt. Det är så lätt att trassla till det eller råka säga något fel någon gång i en debatt, men faktum är att det gick klockrent idag, jag kom inte fel en enda gång. Men så var också min motståndare disciplinerad och vi är vana från riksdagen att inte avbryta alltför mycket och försöka tala en i taget. En enorm skillnad mot TV-debatten senast som mest var ett totalt kaos där alla pratade i mun på varandra. Så jag tackar min motdebattör för en bra debatt idag!

Glädjande nog hade Radio7 fokus på just den fråga som är allra mest uppseendeväckande i S-politiken, nämligen den kraftiga skattehöjningen på att anställa unga. Det blev lite för mycket till och med för reportrarna som undrade samma sak som jag, nämligen hur lösningen på ungdomsarbetslösheten kan vara att göra det dyrare att anställa unga. Anki Ahlberg hade givetvis inget svar på detta, och jag tror många väljare är väldigt undrande till S-politiken idag. Vi i Alliansen kommer att fortsätta ställa frågan till Socialdemokraterna om hur högre arbetsgivareavgifter kan skapa fler jobb. Och Socialdemokraterna kommer aldrig att kunna ge något svar, för de vet själva att det inte går ihop. Men de måste höja arbetsgivareavgifterna för att få pengar till höjda bidrag, så de kommer att fortsätta låtsas som att de satsar på unga trots att de i verkligheten gör motsatsen...

Debatten gick med andra ord precis så bra som jag hade hoppats och jag tackar för alla positiva reaktioner. Hela programmet kan höras här, debatten börjar ungefär klockan 16.11, dvs 11 minuter in i nedanstående länk.

Lyssna: 16.00 - 16.30 måndag 07 maj 2012
I dag debatterar jag de politiska alternativen i Radio Sjuhärad

2012-05-07

Pressmeddelande 2012-05-07

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Klockan 16 debatterar jag med Ann-Christin Ahlberg (S) i Radio Sjuhärad

Förra veckan utmanade jag ju Phia Andersson, förstanamn för Socialdemokraterna i Sjuhärad, på en radiodebatt om de politiska alternativen i Sverige. Socialdemokraterna antog utmaningen, även om Phia Andersson själv inte ville ta debatten utan lämnade över den till sin riksdagskollega Ann-Christin Ahlberg. I eftermiddag , ca klockan 16.10, börjar vi debatten i direktsändning i Radio Sjuhärad.

Bakgrunden till att jag tog initiativet till denna debatt är att Socialdemokraterna gärna pratar mycket om vikten av företagande och jobb, men att deras få konkreta politiska förslag tyvärr snarare kommer att öka arbetslösheten än minska den. Dessutom ser man tydligt hur splittringen mellan de tre rödgröna oppositionspartierna blir allt djupare, det finns inget rödgrönt regeringsalternativ överhuvudtaget. Detta är två av de ämnen som har en given plats i eftermiddagens debatt.

Kvällens debatt - en samlad Allians mot en splittrad opposition

2012-05-06

Kvällens partiledardebatt är avklarad, och den var intressant på flera sätt. Nye S-ledaren Stefan Löfvén gjorde sin debut och jag var väl inte direkt förvånad över att han, precis som den senaste tiden i media, avstod från att komma med särskilt många konkreta förslag. Det har ju varit en bra taktik så här långt. Löfvén är förvisso en betydligt starkare partiledare än Håkan Juholt, men vad hjälper det när de politiska budskapen från S mest handlar om vackra ord?Dagens debatt visar att Alliansen har svar på tal i alla de stora politiska stridsfrågorna, och uppträder enat. Oppositionen är väldigt splittrad i det mesta och utgör inget rödgrönt regeringsunderlag överhuvudtaget. Enligt Expressens omröstning vann också Alliansen klart över de rödgröna partierna, medan det var jämnare i Aftonbladets mätning. Man får väl ta dessa mätningar med en nypa salt, men faktum är att Stefan Löfvéns lugna och stabila stil knappast i längden kan kompensera hans brist på politik och att han och hans parti uppträder helt ensamt utan att ha något samlat regeringsalternativ att erbjuda. Sannolikt är Löfvéns smekmånad snart över.

En reflektion är att svenska folket nog måste påminnas om hur bra Alliansen har lotsat landet genom finanskrisen och lågkonjunkturen. Trots dessa djupa europeiska och globala kriser har vi idag långt över 200.000 fler i arbete än 2006 och Sverige har under Alliansen avancerat från en 13:e till 8:e plats i EU när det gäller lägst arbetslöshet. Mer än 200.000 personer färre är sjukskrivna eller förtidsspensionerade och sjukskrivningarna pågår idag ungefär hälften så länge jämfört med 2006. Samtidigt har vi kanske de stabilaste statsfinanserna i hela EU vilket gör att vi kan diskutera reformer i Sverige när andra länder tvingas till mycket drastiska nedskärningar, sänkta löner, höjda skatter och kraftiga uppsägningar inom offentlig sektor. Detta är fakta som talar för sig själva. Alliansen kan med rätta vara stolta över sin politik, och det bästa för Sverige är självklart att fortsätta den framgångsrika vägen för att få ännu fler i arbete.

Alliansen har utöver sin politik som sagt ett extra ess i rockärmen - regeringsalternativen. En röst på Alliansen är en säker röst, man vet vad man får. En röst på något av oppositionspartierna är en lottsedel - ingen vet vad politiken blir. Expressens politiske kommentator K-G Bergström säger i Expressens nätupplaga i kväll att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står påtagligt långt ifrån varandra. "Det rödgröna blocket var mer splittrat än vad jag tror att jag någonsin har sett dem. Alliansen kom till debatten i samlad trupp - men de mötte en splittrad opposition. På oppositionssidan så fanns det fyra enskilda partier. Det fanns inte en tillstymmelse till samverkan och jag undrar om de ens hade pratat ihop sig i förväg", säger K-G Bergström.
Kungliga Vetenskapsakademien: "Meningslös satsning på vindkraft"

2012-05-05Nyligen ifrågasatte 13 tunga ledamöter i KVA, Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott miljardsatsningen på vindkraft i Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet. En sammanfattning av artikeln samt en länk till SvD finns på KVA:s hemsida. Borås Tidning uppmärksammade det anmärkningsvärda utspelet i ett citat på sin ledarsida (ovan th). Men något stort genomslag fick inte kritiken i media, vilket förvånar. Det är ändå ytterst meriterade personer som sitter i KVA:s Energiutskott och de som undertecknat artikeln är i stort sett uteslutande professorer inom olika områden med koppling till energi, meteorologi och fysik.

För egen del tycker jag det är uppfriskande med en debatt om hur omfattande och snabb utbyggnaden av vindkraft bör vara i Sverige. Regeringens strategi att den svenska energiproduktionen ska vila på tre ben - kärnkraft, vattenkraft och förnybar energi - är i sig klok och väl genomtänkt. Men hur stor vindkraftens andel ska vara i den förnybara delen förtjänar däremot en diskussion. Idag är det tyvärr så att inga vindkraftverk skulle gå ihop ekonomiskt utan kraftfulla subventioner via elcertifikaten, en subvention som alla vi elkunder får vara med och betala via vår elräkning. Det finns väl en del som talar för att högre och mer effektiva vindkraftverk i framtiden kanske kommer att kunna gå med vinst utan subventioner, i vart fall om de står i bra vindlägen, och det vore därför dumt att avfärda vindkraften som energiform. Det är trots allt en gammal svensk tradition att ta vara på vindens energi. Men att forcera fram byggnation av massor av vindkraftverk i tveksamma vindlägen bara för att uppfylla orealistiska mål om ett visst antal vindkraftverk är en riktigt dålig idé. Särskilt om man därmed offrar närboendes miljö eller gör stora ingrepp i känsliga naturområden.
Organisationer som främjar olaglig verksamhet bör inte få pengar

2012-05-04

Rubriken kan tyckas självklar, men tyvärr är det inte så. Idag kan organisationer som bedriver verksamhet som direkt eller indirekt strider mot lagstiftningen få olika former av stöd med skattemedel. Senast i raden är nyheten att Statens kulturråd gett 28.000 kronor i "kulturbidrag" till en bok med titeln "Trafikmaktordningen" som uppmanar till plankning i kollektivtrafiken, dvs att tjuvåka kollektivt utan att betala biljetten. Synnerligen upprörande att skattebetalarnas pengar används för att uppmuntra olaglig verksamhet. Det borde naturligtvis inte få förekomma.

De organisationer som får statligt stöd borde enligt min mening i avtal förbinda sig att inte bedriva verksamhet eller gynna verksamhet som strider mot lagen, och om detta skulle upptäckas i efterhand bör givetvis bidrag med skattemedel kunna krävas tillbaka.

I höstas lämnade jag för övrigt in en riksdagsmotion om en översyn av reglerna om stöd till organisationer som verkar för våld eller olagliga handlingar. Motionen behandlas av Kulturutskottet denna månad, och det ska bli spännande att se vad man tycker om mitt förslag.
En annan syn på det här med ungdomsarbetslöshet

2012-05-04

Läste Metro på tåget till Arlanda idag, och hittade denna lilla insändare. En lite annorlunda syn på det här med ungdomsarbetslöshet, och en kontrast till den bild som vissa media och den politiska oppositionen odlar, nämligen att det inte är någon ide att söka jobb när man är ung eftersom det ändå inte finns några...

Sanningen är ju att ca 90% av de ungdomar som behöver jobb för sin försörjning också får jobb ganska snabbt efter att de gått ut gymnasiet. De 10% som fastnar i arbetslöshet har oftast antingen misskött sig i skolan eller hoppat av gymnasiet, eller så är de inte beredda att ta de jobb som finns.

Själv fick jag jobb direkt efter gymnasiet, på ett tryckeri. Jag gick dit och frågade om det fanns något jobb, och det gjorde det egentligen inte, men chefen tyckte jag och min kompis var så framåt när vi kom och frågade så vi fick jobb ändå! Riktigt välbetalda skiftjobb som tryckeribiträden.

När jag sedan läste till jurist efter lumpen hade jag en massa extrajobb. Bland annat jobbade jag i disken på en restaurang på kvällar, helger och nätter och som kvällskassör på en bank. Kanske inte de mest glamourösa och välbetalda jobben (snarare riktigt uselt betalda), men det gav i vart fall en inkomst som drygade ut studiemedlen och gjorde att jag hade råd med både bil och en och annan skidresa under studietiden. Dessutom fick jag en erfarenhet och arbetslivserfarenhet, och inte tog jag någon skada av det!


Julia - min 14:e praoelev i riksdagen

2012-05-04Den här veckan har jag haft min 14:e praoelev i riksdagen. Denna gång Julia som bor utanför Stockholm och går i årskurs åtta. Eftersom veckan var kort på grund av helgerna tjuvstartade vi praon med en extra dag förra veckan då vi tog en längre rundvandring i riksdagen och även besökte plenisalen. Julia har följt många debatter och voteringar från läktaren, men även följt med mig på möten och seminarier och träffat politiska sekreterare och sett hur de arbetar. I dag avslutades praon med interpellationsdebatter och utanför Riksdagen passade vi på att hälsa på finansmarknadsminister Peter Norman (M) som skulle delta i en av dagens debatter.
Starkt opinionsstöd för vårdnadsbidraget

2012-05-03

En färsk Novus-undersökning visar att en stor majoritet föräldrar vill att alla ska ha rätt till vårdnadsbidrag, oavsett var man bor. Enligt dagens regler kan ju de kommuner som vill införa ett vårdnadsbidrag på 3 000 kronor, och många kommuner, främst borgerligt styrda, har också infört denna möjlighet. Enligt Novus-undersökningen svarar 83 procent ja på frågan "Anser du att alla föräldrar ska ha samma rätt till vårdnadsbidrag, oavsett vilken kommun man bor i?". 9 procent svarade nej och 8 procent vet inte. 39 procent anser därtill att stödet bör höjas, medan 11 procent vill sänka det och 26 procent anser att det ska vara oförändrat.

Frågan om vårdnadsbidraget engagerar, och det är glädjande. Personligen tycker jag gott att den övre gränsen för ersättning kunde höjas för de kommuner som önskar. Samtidigt är jag tveksam till att tvinga på kommunerna denna reform. Är man inte nöjd med sina kommunpolitiker är det bättre att byta ut dem i allmänna val.
Seminarium om klinisk forskning

2012-05-03

I dag anordnade Utbildningsutskottet och Socialutskottet ett gemensamt seminarium kring klinisk forskning och kliniska prövningar. Det handlar alltså om forskning som bygger på sjukvårdens och patienternas medverkan, och det är ett viktigt område för att dels förbättra sjukvården, dels hjälpa läkemedelsindustrin att ta fram nya effektiva läkemedel och att även utveckla andra produkter och tjänster för vården.

Sverige har långe varit framgångsrika inom detta område, ett av de 10 mest framgångsrika länderna i världen, och under de senaste 5-6 åren har allt fler svenska forskningsresultat uppmärksammats utomlands. Svensk läkemedelsindustri och också länge varit framgångsrik. Inför den nya forsknings- propositionen som Utbildningsutskottet har huvudansvaret för är det viktigt att hela området "Life Science" får sig givna plats. Dagens seminarium gav värdefull kunskap om dagläget.
Elfsborg rycker i Allsvenskan

2012-05-02I kväll hade jag tänkt ta tåget till Södertälje för att se Syrianska-Elfsborg, men tyvärr kom - som vanligt - ett kvällsmöte emellan. Därför fick jag, något försenad, se matchen på Temple Bar i Gamla Stan i stället, puben som visar alla Elfsborgsmatcher live. Jag hade sällskap av tre andra moderata medlemmar i Riksdagsguliganerna, Cecilie Tenfjord Toftby och Camilla Waltersson Grönvall (bilden) samt Sten Bergheden. Pratade också lite med förre statsministern Ingvar Carlsson (S) som också fanns på plats. Han är ju hedersmedlem i Riksdagsguliganerna.

Vilken match det blev! När jag lite försenad var på plats föll första målet, och sedan fortsatte det. Seger med 4-1 och Elfsborg var ruskigt bra. Vilken start man gjort i årets allsvenska. Nu leder man med fem poäng före nästa lag i tabellen. Var ska detta sluta?
Socialdemokraternas vårmotion: Skattechock mot unga

2012-05-02

Pressmeddelande 2012-05-02

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Socialdemokraternas vårmotion: Skattechock mot unga

Socialdemokraternas vårmotion innebär en skattechock för ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Bara i Södra Älvsborg ökar kostnaderna för att anställa unga med ca 359 miljoner kronor. I övrigt väljer Socialdemokraterna att damma av gamla förslag och att låta väljarna fortsätta vänta på besked kring hur politiken ser ut.

"Trots höga förväntningar innehåller Socialdemokraternas vårmotion få besked utöver jobbfientliga skattehöjningar. Framför allt slår dessa skattehöjningar mot ungas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är inte att ta ansvar för jobben, säger Jan Ericson (M), riksdagsledamot från Södra Älvsborg."

Jag utmanar Phia Andersson (S) på radiodebatt

2012-05-02

Pressmeddelande 2012-05-02

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jag utmanar Phia Andersson (S) på radiodebatt om de politiska alternativen

I dag presenterar oppositionspartierna sina alternativa vårbudgetar. Socialdemokraternas budgetmotion väcker kanske störst intresse, med tanke på att man vill framstå som ett alternativ till moderaterna som regeringsbärande parti.

Under några månader har Socialdemokraterna ökat sitt opinionsstöd efter Håkan Julholts avgång, men de konkreta politiska förslagen har varit ytterst sparsamma. Tystnaden har varit talande. Dagens budgetmotion väcker många frågor och de konkreta förslagen är få, men det finns nu i vart fall en första möjlighet till diskussion om de politiska alternativen i Sverige, både vad gäller politikens innehåll och hur regeringsalternativen ser ut.

Jag har därför idag, som moderaternas förstanamn i valkretsen, utmanat Phia Andersson (S), förstanamn för Socialdemokraterna, på en radiodebatt om de politiska alternativen i Sverige. Radio Sjuhärad erbjuder oss en halvtimmes debatt i direktsändning på måndag eftermiddag den 7 maj. Jag hoppas att Phia Andersson ska anta utmaningen!

Ny rapport: Apoteksreformen har blivit en succé

2012-05-02

Apoteksreformen har varit framgångrik. Omkring 300 nya apotek har tillkommit, öppettiderna har ökat och det tidigare monopolet har bytts ut mot en mångfald av aktörer. Den slutsatsen drar Tandvårds- och läkemedelsförmånverket (TLV) i en rapport som presenterades i fredags.

Resultaten talar för sig själva. Och nu är det bara Cuba och Nordkorea kvar som har statligt apoteksmonopol. Fast hade oppositionen fått bestämma hade även Sverige varit kvar i detta lilla, men inte särskilt smickrande sällskap.
Hyckleriets egen dag

2012-05-01

I dag kommer ett antal personer med röda skygglappar som säger sig tillhöra "arbetarrörelsen" att demonstrera för att de som arbetar ska få det sämre, och för att företagen ska få sämre lönsamhet så de kan anställa färre. Det handlar exempelvis om högre skatter för dem som jobbar, höjda arbetsgivareavgifter för ungdomar, högre energipriser, kilometerskatter på lastbilstransporter och höjda bolagsskatter. Dessutom kommer man att kräva ökade bidrag för lånade pengar till dem som inte jobbar, vilket skulle leda till både sämre statsfinanser och stigande räntor, vilket i sin tur skulle riskera att driva fram hårda nedskärningar inom skola och omsorg.

Konstigt att sådant kan hända i ett modernt samhälle med överlag ganska välutbildade människor.