Blogg mars 2012

Bättre för miljön att tända lamporna under Earth Hour

2012-03-31

I dag meddelar Svensk Energi att man skänker 100 st solcellsdrivna lampor till skolbarn i Kenya och utmanar företagen i elbranschen att göra samma sak. Flera företag har redan antagit utmaningen och till nästa earth hour hoppas man ha tänt tusentals lampor. Detta går att läsa på Ny Tekniks debattweb under rubriken "Svensk Energi tänder när andra släcker".

Svensk Energi är dock inte ensamma om att förespråka tända lampor. Magnus Olofsson. VD för Elforsk, och Bo Normark, VD för Power Circle, skriver i en artikel på Second Opinion att vi i stället för att släcka det elektriska ljuset borde släcka de levande ljusen och tända en diodlampa för miljöns skull. Man hänvisar bland annat till att elenergi är avgörande för miljöns skull, och påpekar att till och med Greenpeace i sin vision för ett hållbart energisystem kommer till slutsatsen att elens roll som energibärare ökar.

Ett antal elbolag deltar av rent populistiska skäl i Earth Hour. Skellefteå Kraft är kanske lustigast, de lyckas sitta på två stolar samtidigt. I en artikel på My News Desk skriver man att "på Skellefteå Kraft vill vi vrida perspektivet och istället prata om nödvändigheten att öka och förbättra elanvändningen." I artikeln konstaterar man sedan att El har en nyckelroll i ett framtida hållbvart samhälle. Fast det lustiga blir när man samtidigt i artikeln berättar att man visar sitt engagemang för Earth Hour genom att släcka ned sitt huvudkontor...snacka om att sprida motstridiga budskap!

Kjell Jansson, VD för Svensk Energi, skriver i en artikel på Second Opinion Energi att okunskapen kring elanvändning är utbredd, vilket även märks i politiska sammanhang. Europaparlamentet har till exempel föreslagit att Sverige ska minska sin energianvändning med 167 TWh primärenergi till år 2020, och att vi därefter årligen bara får göra av med 481 TWh. Kjell Jansson, har tittat på konsekvenserna av det. "Det kommer inte att bli aktuellt att ge tillstånd till ny gruvdrift i norra Sverige eller att Facebook öppnar ytterligare en serverhall i Sverige – tvärtom, avveckla och stäng ner verksamheten" skriver Kjell Jansson. Längre ned i artikeln påpekar han att energianvändning inte per definition är dåligt, det viktiga är hur energin produceras.

Slutsatsen måste bli att jippot Earth Hour borde bojkottas av alla som verkligen bryr sig om miljön och en hållbar utveckling. För miljöns skull måste vi öka vår elanvändning, inte minska den. Det är självklart inte lysande lampor som ska bekämpas, utan energiproduktion som skadar miljön. Allt fler verkar glädjande nog ifrågasätta Earth Hour, och för egen del låter jag givetvis lamporna lysa precis som vanligt, även om allt fler av dem efterhand blir lågenergilampor, led-lampor eller diodlampor. Mina tända lampor blir min hyllning till den rena och utsläppsfria svenska elproduktionen.
Den rödgröna röran är rörigare än någonsin

2012-03-31

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven säger nu plötsligt i en DN-intervju att han inte vill se någon återreglering av marknader som regeringen avreglerat. Löfvens företrädare som S-ledare, Håkan Juholt, ville införa regleringar för mobiltelefon, el, järnvägar och apotek. Löfven säger nu att poängen inte är att gå tillbaka till det som var, utan att skapa bra verksamhet. Med andra ord exakt regeringens politik. Med tanke på det höga tonläget när avregleringarna gjordes kunde man tro att det var viktigt för (s) att återreglera alla marknader, men tydligen inser man att avregleringarna i grunden är bra. Frågan är dock vad s-partiet tycker? Är det verkligen så enkelt att ett byte av partiledare räcker för att göra helt om i centrala politiska frågor?

En annan märklig omsvängning från Socialdemokraterna gäller jobbskatteavdraget, där man i mycket högt tonläge genom åren sågat varje steg för att det är orättvist, dyrt och helt utan nytta för löntagarna. Nu heter det i stället att jobbskatteavdragen ligger fast, och att löntagarna "anpassat sig" till de nya skatterna. Uppenbarligen var jobbskatteavdraget i vart fall såpass betydelsefullt för löntagarna att det är politiskt svårt att höja skatten igen.

Nåja, detta är vad Löfvén säger idag. Vad hans parti tänker föreslå inför valet 2014 vet vi faktiskt inte. Inte heller hur man ska hantera de högljudda kraven från V och delvis MP om att dra tillbaka jobbskatteavdraget och återreglera det mesta som Alliansen avreglerat.

I dag kommer också beskedet att (s) inte vill säga upp avtalet om vapensamarbete med Saudiarabien. Det ska bli intressant att se hur (s) ska kunna samordna sin politik i denna del med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Dessa partier har som bekant en något annorlunda syn på saken...

Socialdemokraternas taktik just nu är att inte ge några besked alls och vara tysta i alla jobbiga frågor, inte minst i frågor där oppositionen är ordentligt splittrad. Det kan säkert fungera ett tag, men knappast i en valrörelse. Då krävs konkreta besked om vilken politik man vill föra och vem man vill bilda regering med. Den rödgröna röran kommer troligen att vara minst lika rörig som den var inför valet 2010. Och svenska väljare brukar inte gilla att köpa grisen i säcken, man vill veta vilka regeringsalternativen är.
Riksdagsbehandling av två kontroversiella frågor

2012-03-30

I går tog riksdagen två omdiskuterade beslut. Dels att ge regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som möjliggör insemination av ensamstående kvinnor i Sverige. Dels att ge regeringen i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan om att tillåta surrogatmödraskap i Sverige.

Jag är som jag tidigare skrivit på bloggen tveksam till tankarna på insemination av ensamstående kvinnor, främst med tanke på barnperspektivet. Och jag är direkt negativ till tankarna på surrogatmödraskap, både av hänsyn till de tilltänkta surrogatmödrarna och barnen.

Jag gick inte emot beslutet i går av den enkla anledningen att det inte finns några konkreta lagförslag att ta ställning till. När det gäller inseminationsfrågan vill jag först se ett konkret lagförslag. Hur detta är utformat, inte minst när det gäller kraven på flera vuxna i barnets omgivning, kommer att vara avgörande för om jag stödjer förslaget eller inte. När det gäller surrogatmödraskap utgår jag från att utredningen verkligen blir så förutsättningslös som Socialutskottet skriver i sitt betänkande. I så fall tycker jag utredningen är utmärkt eftersom den då också kommer att ta ställning till riskerna och de etiska problemen med surrogatmödraskap. Förhoppningvis leder detta till att man senare avstår från att lägga fram ett lagförslag om surrogatmödraskap.
Gårdagens debatt i SVT

2012-03-30

Gårdagens debatt gick väl så där. Det är nästan hopplöst att föra en vettig diskussion när alla avbryter varandra hela tiden. Men jag fick i vart fall fram mitt huvudbudskap, nämligen att den enda långsiktigt hållbara vägen för att minska fattigdom och utanförskap är att hålla fast vi arbetslinjen. Vi har visat att den fungerar. Sedan 2006 har vi mellan 150.000 och 200.000 färre som lever i utanförskap och 200.000 fler som arbetar. Vi har också en högre sysselsättningsgrad i alla åldergrupper. Självklart har detta betydelse för att minska fattigdomen. Den främsta förklaringen till att en del barn lever i familjer med låg ekonomisk standrad är ju att deras föräldrar saknar arbete.

Skattesänkningar kan också minska fattigdomen. Faktum är att tack vare jobbskatteavdraget betalar idag de med låga inkomster en mindre andel av de totala skatterna än tidigare och de med högre inkomster betalar en större andel. Detta fick jag inte tillfälle att säga i debatten, men däremot påpekade jag att en ensamstående mamma som arbetar som undersköterska har fått en hel extra månadslön efter skatt att leva på varje år. Det är självklart att det gör det lättare för henne att få ekonomin att gå ihop och rimligen också gör att hennes barn inte känner sig lika fattiga. För dem som inte har jobb har vi försökt motverka barnfattigdom genom att höja barnbidrag och flerbarnstillägg och förbättra bostadsbidraget för barnfamiljer.

Bilderna kommer från SVT:s programarkiv. Simultantextningen fungerade visst sådär, men hela programmet finns att lyssna på i SVT:s arkiv.
Kommentar till försvarsministerns avgång

2012-03-29

Jag har redan blivit ombedd att för media kommentera försvarsministerns beslut att avgå. Jag kan bara hänvisa till den direktsända presskonferensen där Sten Tolgfors var tydlig med att han står fast vi de uppgifter han tidigare lämnat i Saudiärendet, att avgångsbeslutet påskyndats av mediedrevet i detta ärende, men att han oavsett detta hade för avsikt att lämna sitt uppdrag före sommaren.

När det gäller Saudiärendet är min enda kommentar att hela denna fråga kommer att granskas av riksdagens konstitutionsutskott. Det är utmärkt att detta sker. I övrigt är det svårt för mig att ha några åsikter om saker som påstås i media, även om jag generellt har mycket litet förtroende för påståenden i media som kommer från anonyma källor eller inte går att kontrollera. I flera frågor står ord mot ord, och försvarsdepartementet har dementerat det som påstås. KU:s granskning kommer förhoppningsvis att visa vad som verkligen är sant i allt som påstås i denna historia.
I kväll deltar jag i SVT Debatt och diskuterar barnfattigdom

2012-03-29

I kväll efter voteringen kastar jag mig på ett flyg för att förhoppningsvis hinna ta mig till Göteborg och delta i SVT Debatt senare på kvällen. Huvudämnet är barnfattigdom, och jag är förberedd på en ganska tuff debatt med tanke på det känsliga ämnet. SVT ville ha mig med i debatten främst med tanke på att jag ju beställde en rapport från riksdagens utredningstjänst förra året som visade att barnfattigdomen hade varit högre om inte jobbskatteavdraget införts. Jag har ju också debatterat och kommenterat frågan om barnfattigdom ganska flitigt i media och på bloggen.

Debatten direktsänds och börjar klockan 22 i SVT 1.
Informationsträff med Göteborgs Hamn

2012-03-28

I kväll har jag tillsammans med ett antal västsvenska riksdagsledamöter från de flesta partier deltagit i en informationsträff i riksdagen anordnad av Göteborgs Hamn.

Hamnen är Skandinaviens största, och även en av Europas största, när det gäller containerhantering och är av avgörande betydelse för näringslivet i hela Sverige. Detta är något som alla vi riksdagsledamöter från Västsverige ständigt för fram i olika sammanhang, och det är väl också en anledning till att ombyggnaden av Hamnbanan, järnvägen ut till hamnområdet, fått en särskilt snabb hantering av regeringen vid sidan av övriga infrastruktursatsningar.
2.000 dagar med Alliansregeringen

2012-03-28

På en av tidningarnas löpsedlar kan man idag läsa att Alliansregeringen nu suttit vid makten med Fredrik Reinfeldt som statsminister i 2.000 dagar. Det innebär att jag själv varit i svenska folkets tjänst som riksdagsledamot lika länge.

Visst finns det säkert moderater och alliansväljare som inte är nöjda med exakt varje beslut. Vissa tycker säkert att vi gått framåt för snabbt med vissa reformer, medan andra gärna skulle vilja se fler och snabbare förändringar av politiken. Men på det stora hela har Alliansregeringen uträttat väldigt mycket under sina första 2.000 dagar, och styrt Sverige i rätt riktning på många områden. Bevisen på detta är många. Sverige står idag starkare än på många år, trots de bistra tiderna med ekonomisk oro i vår omvärld. Vi har fler som jobbar, färre i utanförskap och färre fattiga. Vi har börjat reformeringen av hela den svenska skolan, vi har sänkt skatterna ordentligt och vi har samtidigt satsat rekordmycket på forskning och infrastruktur för framtiden.

Man kan ju fråga sig hur Sverige skulle sett ut idag om Socialdemokraterna, Vänster- partiet och Miljöpartiet hade fortsatt styra landet sedan 2006? Tanken förskräcker.

Samarbete med Miljöpartiet skulle vara farligt för Sverige

2012-03-27

I kväll gjorde statsminister Fredrik Reinfeldt ett klargörande som glädjer mig. Han konstaterade i en intervju med Niklas Svensson i Expressens satsning "Bar och politik" att Miljöpartiet rört sig åt vänster med de nya språkrören och nu står långt till vänster om Socialdemokraterna. Han tycker därför att det är svårt att se något regeringssamarbete med Miljöpartiet. "Jag tycker att Miljöpartiets rikspolitiska ledning har gått i fel rikting. Jag tycker att de har förflyttat Miljöpartiet vänsterut. Jag tycker, som det nu ser ut, att de ligger tydligt till vänster om Socialdemokraterna. Det försvårar möjligheterna till bra ansvarstagande kring ekonomin och till jobbpolitiken" sade statsministern.

För egen del instämmer jag till fullo. Jag har flera gånger kritiserat Miljöpartiets populism, och tycker de kommer alldeles för lindrigt undan den mediala granskningen. Lika bra som jag tycker det går att samarbeta med Miljöpartiet hemma i Marks kommun, lika hopplösa tycker jag partiet är i rikspolitiken. En alltför fanatisk politik där höjda skatter, orealistisk energipolitik, fientlighet mot biltrafik, minskad tillväxt och extrem klimatpolitik är ledorden, kryddat med diverse populistiska och ekonomiskt oansvariga utspel. Miljöpartiets politik skulle vara mycket skadlig och farlig för Sverige och jag är glad så länge de inte får något större politiskt inflytande. Statsministerns besked känns därför befriande.

I dagsläget står ofta Socialdemokraterna betydligt närmare Alliansen än MIljöpartiet. Jag har en känsla av att Socialdemokratiska gräsrötter inte heller är särskilt förtjusta över tanken på att Socialdemokraterna eventuellt skulle försöka samverka organiserat med Miljöpartiet.
Svenska arbetslinjen ny exportprodukt?

2012-03-26

Snart kan kanske den svenska arbetslinjen gå på export till Finland. Det hoppas i alla fall den finska nationalekonomen Juhana Vartiainen. Han har bott och arbetat i Sverige i tio år. Först på svenska LO, och nu senast som forskningsledare på statliga Konjunkturinstitutet. Men snart flyttar han hem till Finland igen för att bli högste chef för VATT, den finska statens ekonomiska forskningscentral. Den har till uppgift att utvärdera ekonomiska reformer och ta fram underlag till nya reformer.

Häromdagen rapporterade Dagens Eko att Vartiainen säger att han kommer att argumentera även i Finland för att arbetslinjen behövs. Han syftar på reformer som jobbskatteavdraget och uppstramningar av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Vartiainen menar att Finland behöver en strängare välfärdspolitik av svensk modell. En politik som stavas arbetslinjen. "Dessa åtgärder bidrar till att man har en större arbetskraft, och därmed har man också större offentliga finanser. Detta har varit arbetslinjen i Sverige. En liknande politisk ansats har varit betydligt svagare i Finland", säger Juhana Vartiainen till Ekot.

Redan tidigare har Sverige exporterat kunnande kring skatteindrivning till många länder, och det är det svenska systemet för bankstöd som också stått som mall för EU och olika länder i vår omvärld. Vår pensionsreform står dessutom som mall för många länder som behöver reformera sina pensionssystem. Kanske blir även Alliansens arbetslinje en ny exportprodukt?
Expertstudie: Meningslöst att Sverige går före i klimatpolitiken

2012-03-26

Nyttan av att Sverige går i spetsen för högre energibeskattning och "mer ambitions klimatpolitik" diskuteras ofta i riksdagen. Inte minst från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hörs ofta kraven på att Sverige "ska gå före" i klimatpolitiken. Vad man inte berättar är att detta skulle betyda högre svenska skatter, utslagen industri och färre jobb. Ofta bemöter man dessa argument med att det i stället skulle skapas "massor av gröna jobb" i stället. Men är det verkligen någon som tror på att det skulle kunna ersätta alla jobb som försvinner?

I dag finns en klargörande debattartikel i Dagens Nyheter där en professor i nationalekonom, Michael Hoel, på uppdrag av Expertgruppen för Miljöstudier gjort en detaljerad genomgång av den vetenskapliga litteraturen kring de indirekta effekterna av en "gå före-politik". Hans slutsats är att det inte finns något vetenskapligt belägg alls för att det skulle finnas någon nytta med att Sverige går före i klimatpolitiken. Det får inte andra länder att följa efter, det ökar inte möjligheterna att få till globala klimatavtal, det riskerar däremot att driva svensk industriproduktion ur landet till andra länder med lägre miljökrav - vilket ökar utsläppen, och det leder knappast heller till någon nämnvärd teknikutveckling. En totalsågning med andra ord, som enligt studien baseras på all tillgänglig vetenskaplig litteratur som finns på området.

I artikeln konstateras också lite syrligt att "Den direkta effekten av att ett enskilt land genomför åtgärder utan att få med resten av världen är sannolikt mindre än de flesta vill tro. Det är till och med så att de länder som antagit utsläppsbegränsningar i Kyotoavtalet sammantaget – även om de fullkomligt eliminerar sina utsläpp – inte kan påverka den globala klimatutvecklingen i någon avgörande utsträckning". Knappast en nyhet för oss som är realister i klimatfrågan, men säkert ett omskakande inspel för de mest radikala klimatextremisterna.

Den vetenskapliga studien ger starkt stöd för att vi måste fortsätta stå emot klimatextremisternas högljudda krav. De skulle skada Sverige, försämra vår ekonomi och driva företag och jobb ur landet. Men helt utan nytta för klimatet.
De äldres behov måste styra bemanningen i äldreomsorgen

2012-03-24

Häromdagen hade jag denna debattartikel i Borås Tidning tillsammans med moderaternas talesperson i äldreomsorgs- frågor, Margareta B Kjellin. Vi konstaterar att generella bemanningskrav i äldreomsorgen är fel väg att gå. Det leder bara till att den fastlagda nivån blir en normalnivå som inte tar hänsyn till att vissa boenden kan behöva högre personaltäthet. Det måste alltid vara de äldres behov på varje boende som styr bemanningen, i kombination med lokala förutsättningar som kompetens, organisation och lokalernas utformning på varje boende.

I artikeln konstaterar vi också att det är glädjande att riksdagens socialutskott enats om att detta ska vara utgångs- punkten, i stället för ett fyrkantigt bemanningsmått. Det har ju funnits röster i den politiska debatten som krävs lagreglering av minimibemanning, men detta slipper vi nu. I stället vill socialutskottet att Socialstyrelsen ska ta fram riktlinjer för att ge kommunerna bättre stöd att organisera sina verksamheter så att behoven styr.
Elevbesök från Tranemo Gymnasieskola

2012-03-22

I dag träffade jag elever från Samhällsprogrammet på Tranemo Gymnasieskola, som var på besök i Risdagen. Under en och en halv timme berättade jag om riksdagen och riksdagsarbetet och svarade på elevernas frågor. Vi pratade om allt från utbildning och ungdomsarbetslöshet till datalagringsdirektivet och fildelning.

Eleverna hade också ett stort engagemang för sin kompis Semira och hennes syskon som lever under avvisningshot efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Jag försökte förklara asylsystemet, men kunde inte annat än instämma i det märkliga att barn som levt i princip hela sitt liv i Sverige ska tvingas återvända till ett land som de knappt känner till, och där de inte förstår språket. Bara att hoppas att syskonen till slut får stanna i Tranemo.

Foto från riksdagens åhörarläktare där eleverna följde dagens frågestund med ministrarna.
Sänkta löner är fel väg

2012-03-22

Jag blev ärligt talat ytterst förvånad över Centerpartiets utspel idag om att ungdomslönerna måste sänkas och att även andra löner måste ned. Jag förstår ärligt talat ingenting när jag hör inslagen i radio och läser detta på Sveriges Radios websida:


För det första är det inte riksdagen som sätter löner i Sverige, utan detta sker i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Hur tänker sig Centerpartiet att riksdagen skulle kunna råda över frågan?

För det andra är sänkta löner fel väg att gå. Det försämrar människors ekonomi och minskar köpkraften och tillväxten. Om vi ska göra det billigare att anställa är det bättre att sänka arbetsgivareavgifterna, så som vi exempelvis gjort för ungdomar och äldre, liksom när det gäller nystartsjobben. Då blir det billigare för arbetsgivarna att anställa, men utan att lönerna sjunker.

Sverige ska inte konkurrera med lägre löner utan med välutbildad arbetskraft, hög effektivitet och produktivitet, uppfinningsrikedom och innvationer, ett bra företagsklimat, rimliga skatter och en god omställningsförmåga. Så länge moderaterna har ett starkt stöd kommer aldrig Alliansregeringen att driva frågor om sänkta löner.
90% av ungdomarna får jobb!

2012-03-21

I Nyheterna i TV4 i kväll fanns äntligen ett ärligt reportage där reportern ifrågasatte de felaktiga uppgifter om ungdomsarbetslösheten som florerar bland politiker både till vänster och höger. Dels intervjuades Arbetsförmedlingens statistikchef som berättade att den verkliga ungdomsarbetslösheten inte alls är 25% utan ungefär 10% - vilket jag själv påpekat många gånger. Dels ifrågasatte reportern om inte en överdrivet negativa bilden tar ifrån ungdomarna deras framtidstro och får dem att avstå från att söka jobb eftersom det inte är någon ide att ens försöka. Denna risk är också något jag påpekat många gånger, och den bekräftades vid intervjuer med ungdomar i programmet.

I programmet intervjuades även Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet och Stefan Löfvén, partiledare för Socialdemokraterna. Båda använder tyvärr den felaktiga högre siffran på 25%, men med helt olika syften. Centerpartiet vill pressa på för att sänka ungdomslönerna och luckra upp turordningsreglerna, medan Socialdemokraterna givetvis har som främsta mål att svartmåla regeringens politik. Jag tycker inte att något av dessa syften är acceptabla för att ta ifrån ungdomarna deras framtidstro helt i onödan.

Faktum kvarstår - 90% av ungdomarna får jobb ganska snabbt. De 10% som inte får det är ofta de som hoppat av gymnasiet eller inte ens slutfört grundskolan. Detta är sanningen, och den måste spridas till alla svenska ungdomar!
Mördaren i Frankrike stoppades med hjälp av trafikdata...

2012-03-21

Som väntat röstade riksdagen med stor marginal igenom att införa EU:s datalagringsdirektiv i svensk rätt. Jag är övertygad om att det var ett klokt och väl avvägt beslut.

Strax efter omröstningen läste jag på nätet om den franske seriemördaren i Toulouse, som av allt att döma planerade ett nytt mord idag. Av artikeln framkommer att mördaren kunde identifieras bland annat till följd av ett e-mail som kunde spåras till en av mördarens bröders IP-adresser. Hur många ytterligare mord skulle mördaren ha hunnit med om han inte hade kunnat spåras med hjälp av just trafikdata? Diskussionen om datalagring har två vågskålar, låt oss aldrig glömma det.
Därför röstar jag ja till datalagringsdirektivet i eftermiddag

2012-03-21

Diskussionerna kring Datalagringsdirektivet har pågått sedan långt före Alliansens maktövertagande 2006. Faktum är att förre justitieministern Tomas Bodström (S) var en av ingenjörerna bakom det första, betydligt mer långtgående, förslaget. Som tur är så har förslaget förändrats mycket på vägen i rätt riktning. Jag har bloggat vid flera tillfällen om saken, den 25/3 2008, 18/3 2009, 12/11 2010 och 16/3 2011. Dessa fyra blogginlägg (och andra med koppling till integritetsskyddsfrågor) finns samlade i bloggarkivet under fliken "integritetsbloggen". I dag kommer jag, precis som för ett år sedan, att rösta ja till att införa Datalagringsdirektivet i svensk rätt. Det finns två huvudsakliga skäl för detta.

1. Nyttan med lagen.

Polis kan redan idag få rätt att begära ut trafikdata (vem som kommunicerat med vem, varifrån, och när) i samband med utredning av grova brott. De flesta operatörer lagrar sedan många år redan trafikdata för att kunna fakturera sina kunder, men det är inte alltid uppgifterna finns kvar vid en brottsutredning, det beror på vilken telefonoperatör eller internetleverantör det gäller. Med Datalagringsdirektivet blir alla operatörer skyldiga att lagra uppgifterna i sex månader. Det handlar alltså inte om att lagra innehållet i meddelanden, eller uppgifter om vilka sidor man surfar på. Endast trafikdata sparas, inte innehållet i meddelandena. Polisen får inte fri tillgång till de lagrade uppgifterna, utan dessa kan bara begäras ut i samband med en brottsutredning rörande grov brottslighet. Övriga lagrade uppgifter ska förstöras efter sex månader. Det införs också skärpta regler för hur uppgifterna ska lagras på ett säkert sätt.

I de flesta mål som rör våldtäkt, mord, människohandel, narkotikabrott, människorov, rån, barnpornografi mm har trafikuppgifter betydelse för brottsutredningen. Tyvärr finns uppgifterna idag inte alltid kvar när de behövs. Några exempel på ärenden där trafikdata haft avgörande betydelse i brottsutredningen är:
- Terroristdådet, sprängningen på Drottninggatan i Stockholm i december 2011
- Utredningen av förberedelse till terroristbrott i Köpenhamn i december 2010
- Helikopterrånet mot värdedepån i september 2009
- Mord av kvinna som hittades insvept i presenningar i Mälaren
- Beskjutningen av helikoptrar på flygbasen Säve 2007
- Rånet mot postterminalen på Kruthusgatan i centrala Göteborg 2008
- Människorov och sexuella övergrepp på 8-årig flicka 2000 – flickan uppgav att mannen fått två samtal under övergreppen som han inte svarat på. Dessa två obesvarade samtal gjorde att en abonnent kunde urskiljas
- Utnyttjande av 12 årig flicka för sexuell posering via MSN
- Dödsskjutningarna i Malmö

Ofta hör vi krav på tuffare tag mot grov brottslighet. Men då kan man inte samtidigt ta bort alla möjligheter för polis och åklagare att utreda grova brott. Jag tycker att lagförslaget är en skälig avvägning mellan skyddet för integriteten och nyttan för att kunna gripa och döma grova brottslingar. Båda sakerna har betydelse för vår trygghet.

2. Vi är skyldiga att följa EU:s direktiv

Jag har svårt att förstå dem som upplever datalagringsdirektivet som ett så stort hot mot integriteten. Jag tror att mycket av kritiken beror på missförstånd om vad det svenska lagförslaget egentligen innebär. Jag tycker däremot inte om att direktivet öppnar för en lagring i två år, men är nöjd med att Sverige går på minimitiden på sex månader. Man kan också tycka att direktivet är onödigt och att dessa frågor kunde hanterats nationellt av varje land. Men även den som är kritisk till direktivet måste också inse att vi är skyldiga att följa EU:s direktiv så länge vi är med i EU. Om vi inte tycker EU:s beslut är bra får vi antingen verka för att förändra dem eller helt enkelt lämna EU.

EU-domstolen har fällt Sverige för att vi inte infört direktivet i svensk rätt, och kommissionen vill bötfälla Sverige med 10.000 euro (nästan 100.000 kronor) per dag från den 4 januari 2010 då domen föll. Bötesbeloppet är alltså redan uppe i över 75 miljoner redan idag. Till detta kommer att Kommissionen väckt talan mot Sverige och yrkat på ett vite på ytterligare 40.000 Euro per dag tills direktivet införs i svensk rätt. Den totala kostnaden för Sverige kan alltså komma att uppgå till 15 miljoner per månad eller 180 miljoner per år eller 720 miljoner (!) på en mandatperiod om Sverige vägrar följa EU:s direktiv och domar. Jag tycker det finns betydligt bättre sätt att använda dessa pengar.
LO-medlemmarna har tröttnat på att tvingas stödja (S)

2012-03-19

Häromdagen presenterades en Sifoundersökning, beställd av tidningen Arbetet, som visar att bara 33 procent av LO-medlemmarna vill att LO ska fortsätta sitt ensidiga ekonomiska och politiska stöd till Socialdemokraterna. 47 procent av LO-medlemmarna säger nej och 20 procent vet inte. Särskilt intressant är kanske att mätningen gjordes efter att fd Metallordföranden Stefan Löfven utsågs till partiledare. Man kunde kanske tro att en partiledare med LO-bakgrund skulle göra LO:s koppling till Socialdemokraterna mer pupulär, men så är det alltså inte alls. LO-medlemmarna vill hålla isär facket från partipolitiken.

År 1988 ville 61% av LO-medlemmarna forsätta att ensidigt stödja Socialdemokraterna. 2006 hade stödet för detta minskat till 41%. Och idag är det alltså bara 33% av LO-medlemmarna som stödjer detta. Det är ingen vild gissning att LO:s oförmåga att stå partipolitiskt oberoende har betydelse för att allt färre vill vara medlemmar i olika LO-förbund. I längden hotar därför LO:s partipolitiska enögdhet den svenska modellen med kollektivavtal som förutsätter en hög organisationsgrad i de fackliga organisationerna för att uppfattas som legitimt.
Skatteutjämningsfrågan får inte bli en huggsexa

2012-03-20

Den senaste månaden har kommunpolitiker från flera kommuner i Sjuhärad kritiserat regeringen för att man inte snabbt genomför de förändringar i skatteutjämningssystemet som diskuterats. Flera sjuhäradskommuner skulle tjäna mycket på en förändring, exempelvis Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo. Inte så konstigt att kommunpolitikerna försöker driva på. Å andra sidan skulle andra förlora. En av de stora förlorarna skulle bli Borås Stad som skulle tappa uppskattningsvis 60 miljoner per år. Västra Götalandsregionen är en annan förlorare, och man hotar nu med skattehöjning om skatteutjämningssystemet förändras.

Alla kommun och regionpolitiker ska givetvis kämpa för sin sak. Men om en förändring av skatteutjämningssystemet gör att vissa kommuner kan slippa skattehöjning eller sänka skatten, samtidigt som regionen måste höja skatten så är ju inte så mycket vunnet för invånarna. Det finns all anledning att analysera förslaget noga innan man gör förändringar. Allt som en kommun eller landsting tjänar på en förändring måste faktiskt betalas av någon annan, det finns inga gratispengar. Det är riksdag och regering som har ansvaret för att helheten blir skälig.
S-flörten med näringslivet verkar inte ha fungerat

2012-03-20

Dagens Industri har låtit beställa en opinionsundersökning av SKOP angående förståelsen för företagens villkor. Bara 19 procent av 600 tillfrågade företagare och företagsledare tror att s-ledaren Stefan Löfven har större förståelse för företagens villkor i Sverige än statsminister Fredrik Reinfeldt. Hela 67 procent ansåg att Reinfeldt har störst förståelse.

Socialdemokraterna vill ta upp kampen med oss moderater om vem som har störst förtroende hos väljarna när det gäller jobben. Vi antar gärna utmaningen. Det centrala är då att de viktigaste aktörerna - de som ska anställa - har förtroende för politiken. Lite konstigt tycker jag det är att 19% av företagarna som tillfrågats har förtroende för Löfven. Dessa 19% måste helt enkelt ha missat att ta del av innehållet i Socialdemokraternas politik. Vi får nog ta och berätta det för dem.
Årsmötestalare hos Moderaterna i Ulricehamn

2012-03-19

I kväll har jag besökt Ulricehamnsmoderaternas årsmöte. Det blev mycket samtal kring minskat utanförskap, ökad sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, vuxenutbildning och lokala skolfrågor. Det blev också tillfälle att prata lite om diskussionerna kring förändring av skatteutjämningssystemet och det aktuella opinionsläget (baserat på gårdagens blogginlägg).

Jag känner att moderata medlemmar med rätta är stolta över det vi åstadkommit sedan 2006. Minskat utanförskap, minskad fattigdom, fler i arbete, sänkta skatter, ökad valfrihet och stabila statsfinanser. Men vi vet att man inte vinner val på grund av vad man åstadkommit utan på idéer för framtiden. Hela vår organisation arbetar med detta nu, och det gör inget alls om våra motståndare tror att vi är trötta och idélösa. De kommer att få ett bistert uppvaknande när de ser hur våra allt fler lokala politiska företrädare är redo för nya tuffa valrörelser.

Naiva lagar göder främlingsfientliga krafter

2012-03-19

Jag fick ett tips som jag först trodde var ytterligare ett exempel på uppdiktade vandringssägner från främlingsfientliga krafter. Men efter lite efterforskning hamnade jag på Arbetsförmedlingens hemsida och upptäckte tyvärr att tipset var sant. En kvinna fick efter förlikning 60.000 kronor i "diskrimineringsersättning" för att hon fått en felaktig uppgift om skyldighet att provsmaka all mat under en kockutbildning trots att hon inte åt fläskkött...På Domstolsverkets hemsida läser jag samtidigt om riktlinjerna för "skadestånd" till anhöriga efter ett mord. "Hovrätten konstaterar vidare i sin dom att det av lagförarbeten och Högsta domstolens praxis framgår att denna ersättning till anhöriga ska schabloniseras på det sättet att ersättningen i princip ska vara lika för alla. Högsta domstolen har i tämligen färsk rättspraxis fastställt beloppen till ca 50 000 kr vid uppsåtligt dödande och 25 000 kr vid dödande som sker av oaktsamhet." Med andra ord. 50.000 för en mördad anhörig. 60.000 för att ha "diskriminerats" för att man inte äter fläskkött.

Jag var inte ensam om att ifrågasätta den nya diskrimineringsersättningen när den infördes av en enhällig riksdag 2009 samtidigt med den nya diskrimineringslagen. Det kändes märkligt att ersättningsnivåerna riskerade att hamna på nivåer som inte alls stod i proportion till andra skadestånd vid betydligt grövre brott. Men svaret vi kritiker fick var att det var just detta som var avsikten, diskrimineringsersättningen skulle ha en "avskräckande effekt". Tyvärr gick det inte att påverka förslaget, det hade för starkt stöd i riksdagen. Nu har vi fått facit och så här i efterhand kan jag ångra att jag inte tog öppen strid i frågan.

Är det konstigt att främlingsfientliga krafter har medvind?
Det finns bara ett regeringsalternativ - Alliansen

2012-03-18

Nu har de stora opinionsinstituten presenterat sina marssiffror. Svensk Opinions sammanvägning visar en återgång till mer "normala" siffror, där Moderaterna och Socialdemokraterna återigen är jämnstora med en minimal ledning för moderaterna (vänstra figuren). Socialdemokraternas uppgång beror uppenbarligen främst på en lättnad över att slippa Juholt, för någon ny politik har den nya ledningen inte presenterat. Tvärtom har man legat mycket lågt i den politiska debatten. Sällan har väl en så total politisk tystnad belönats så generöst av väljarna. Det enda Socialdemokraternas nye ledare säger är självklarheter som att "unga måste få jobb". Men några nya ideer om hur det ska gå till finns inte.


Det kommer en dag då det inte fungerar med tystnad, en dag då både journalister och väljare vill ha besked om vad Socialdemokraterna har för alternativa politiska förslag, hur de ska betalas, och vem de vill försöka bilda regering med. Dessa frågor saknar svar idag. När svaren avkrävs lär det fresta hårt på opinionssiffrorna. Just nu vill (s) gå till val på exakt samma politik som 2006 och 2010, alltså den politik som man förlorade båda dessa val på. Varför skulle det fungera att pröva samma metod en tredje gång?

Det är tydligt att skillnaderna mellan de "politiska blocken" är små. (högra figuren). Men det rödgröna blocket finns bara på papperet, de rödgröna har inget samarbete alls och har mycket skilda åsikter om det mesta. Hur ska de hinna enas om en valplattform inför ett val som bara ligger 30 månader bort? Om de nu ens vill försöka. Stefan Löfvén sade idag i TV själv att frågan om samarbete mellan de rödgröna "ligger väldigt långt fram i tiden". Och man förstår att erfarenheterna från valet 2006 förskräcker. Eller som S-märkte statsvetaren Stig-Björn Ljunggren kommenterade det här med ett försök till en rödgrön allians till TT idag: "Förra gången det blev en så gick det åt helvete". Men om de rödgröna inte går fram med en gemensam valplattform kommer de att få en besvärlig valrörelse för hur ska väljarna då kunna veta vad de får om de röstar på ett av de rödgröna partierna? I dag finns faktiskt bara ett regeringsalternativ och det är Alliansen.

Förra mandatperioden dömde experterna ut Alliansen som "rökta". För bara en dryg månad sedan sades detsamma om Socialdemokraterna. Men det svänger snabbt, och väljarna är lättrörliga. Vi kommer säkert att få se stora förändringar flera gånger före valet 2014. Men valet avgörs på valdagen och av hur väljarna då upplever de regeringsalternativ som finns. Det viktigaste för regeringspartierna idag är därför att vårda Allianssamarbetet. För när media idag säger att de rödgröna leder över Alliansen är det bara en lek med siffror. Det finns inget rödgrönt regeringsalternativ överhuvudtaget.
Är sänkta ungdomslöner lösningen på ungdomsarbetslösheten?

2012-03-17

Diskussionen om sänkta ungdomslöner fortsätter. Främst är det delar av näringslivet, samt Centerpartiet och Folkpartiet som driver frågan. För egen del tycker jag diskussionen är ganska enkelspårig.

För det första glömmer man att i de flesta kollektivavtal är redan ungdomslönerna lägre än för andra åldersgrupper, ibland betydligt lägre. Om vissa branscher upplever att skillnaderna är för små för att spegla skillnaden i erfarenhet och kompetens så råder parterna över frågan och kan i avtalsförhandlingar åtgärda problemet. Att riksdagen skulle gå in och lagstifta om sänkta ungdomslöner ser jag som helt orimligt, och helt i strid med den svenska modellen där politikerna håller sig borta från löneförhandlingarna.

För det andra har Alliansen redan gjort det billigare att anställa unga i och med att vi halverat arbetsgivareavgifterna för unga upp till 26 år. Det sänker lönekostnaden ordentligt för arbetsgivarna (ca 13%) utan att sänka ungdomarnas inkomst. Jag tycker det ät en bra lösning och är övertygad om att det haft effekt, både genom att ge en del ungdomar jobb även i en djup lågkonjunktur, men framförallt genom att många unga sluppit bli uppsagda när det varit tuffa tider. Men om det nu vore så enkelt att sänkta ungdomslöner i ett trollslag skulle få arbetsgivarna att anställa många fler unga så undrar jag varför effekterna av de sänkta arbetsgivareavgifterna i så fall inte är ännu större? Varför anställer inte arbetsgivarna fler unga nu när det blivit billigare i stället för att också kräva en sänkning av lönen för ungdomar?

I dag öppnade samtidigt Anders Borg för nya reformer för att underlätta för ungdomar att få arbete. En möjlighet skulle kunna vara ytterligare sänkning av de redan halverade arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga. En annan möjlighet är att facken och arbetsgivarna kommer överens om någon form av lärlingsanställningar, som gör att fler ungdomar kan komma in på arbetsmarknaden. Om så sker utlovade idag Anders Borg regeringens stöd på alla sätt - utom som sagt att riksdag och regering lägger sig i själva lönesättningen, vilket är parternas ansvar.

För egen del tror jag nyckeln till att fler unga ska få arbete främst ligger i utbildningssystemet. När vi väl ser effekterna av den nya grundskolan och gymnasieskolan och får fler elever att slutföra sina utbildningar kommer fler att vara rustade för arbete och vara intressanta att anställa. En annan fråga som jag ofta möter i samtal med arbetsförmedlare är att alltför få unga idag har körkort, vilket förhindrar dem att ta många jobb, inte minst på landsbygden. Att göra det enklare och billigare att ta körkort är något jag ständigt argumenterar för, och det tänker jag fortsätta göra. Sedan måste vi fortsätta att hitta vägar till arbete även för de ungdomar som misslyckats i den gamla skolan, och en väg är lärlingsutbildningar och andra praktiska yrkseutbildningar.

I sista hand är det tre saker som är avgörande för att ungdomar ska få jobb:

Dels måste företagen gå bra och vilja anställa fler. Där spelar Alliansens näringspolitik, energipolitik och skattepolitik en avgörande roll. Men även den ekonomiska politiken för stabila statsfinanser och en stabil valuta och låg ränta. Sedan är det klart att konjunkturen har betydelse.
Dels måste ungdomarna vara utbildade och rustade för att ta de jobb som blir lediga, inte minst när pensionsavgångarna blir större. Där är Alliansens utbildningspolitik avgörande, och jag tror mycket på våra förändringar. Men självklart kan ytterligare utbildningsreformer kan behövas.
Dels måste lönekostnaden vara rimlig så att en ung person utan arbetslivserfarenhet kan klara konkurrensen med övriga delar av arbetskraften och få in en fot på arbetsmarknaden. Detta bör lösas genom kollektivavtal och lägre arbetsgivareavgifter, inte genom lagstiftning om sänkta ungdomslöner.
Svår uppgift att finna det försvunna Herkulesplanet

2012-03-16

Just nu söker man ju intensivt efter det försvunna Herkulesplanet i området kring Tarfaladalen och Kebnekajse. Bilden (från DN:s nätupplaga) visar Tarfaladalen med glaciärsjön och STF:s turiststugor vid strandkanten. Längre ned på bilden skymtar Tarfalastationens grupp av byggnader som jag besökte i höstas. Just nu är alla byggnader stängda för säsongen.

Det är inte svårt att sätta sig in i hur svårt det är att verka i området vintertid när man sett hur dramatiskt och föränderligt vädret är även under sommarhalvåret. På bilderna nedan syns Tarfalastationen från den helikopter jag flög med från Nikkaloukta. Högra bilden visar den täta dimman över Storglaciären som vi besökte på vår resa.Det är bara att hålla tummarna för att flygplanet trots allt lyckats nödlanda i snön i hyfsat välbevarat skick och att passagerarna överlevt och kan återfinnas. Men räddningsmanskapet har en mycket svår uppgift framför sig.
Snopet för Vänsterpartiet - Fattigdomen minskar i Sverige

2012-03-15

Vänsterpartiet har begärt fram en rapport från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) angående fattigdomen i Sverige. Att Vänsterpartiet av politiska skäl hade hoppats på en kraftig ökning av fattigdomen är väl ingen vild gissning. Men RUT-rapporten blev en snopen läsning för Vänsterpartiet.

Både den relativa fattigdomen och den absoluta fattigdomen har minskat!

Siffrorna för 2012 bygger på prognoser från Konjunkturinstitutet och Försäkringskassan och gäller relativ fattigdom, som är det gängse EU-begreppet, där gränsen för fattigdom är 60 procent av medianinkomsten. Genom att mäta relativ fattigdom kan man spegla de klyftor som finns även i mycket rika länder. Varje år har Vänsterpartiet låtit RUT uppdatera hur den svenska fattigdomen ser ut. Rapporten visar att både antal och andel fattiga hushåll minskar i år efter en dramatisk uppgång de senaste tio åren.

I undersökningen har också den absoluta fattigdomen mätts, alltså hushåll med inkomst under socialbidragsnormen. Den absoluta fattigdomen har varit relativt konstant under åren, men andelen har sjunkit något jämfört med 2003 oavsett om man mäter hushåll, män kvinnor eller barn. För barn ligger siffran på som lägst 5,9 procent år 2007 till som högst 7,5 procent år 2005. 2012 beräknas den bli 6,7. Antalet barn i familjer som fått ekonomiskt bistånd var 151 000 år 2005, mot 119 000 år 2007. Därefter steg antalet under några år. I år beräknas antalet till 135 000.

Man kan alltså konstatera att antalet verkligt fattiga minskat sedan 2005, dvs i under Alliansens tid vid makten. Antagligen inte det besked Vänsterpartiet önskat. RUT-rapporten går också rakt emot vad Rädda Barnen påstod nyligen, nämligen att barnfattigdomen ökat. Men Rädda Barnen räknar bara fram till 2009. Sedan dess har arbetslösheten minskat och Alliansen har både höjt flerbarnstillägget och förbättrat bostadsbidragen för barnfamiljer. Även jobbskatteavdraget har förbättrats de senaste åren, vilket gör att fler familjer med låga inkomster lyft sig över socialbidragsgränsen (något som framkom i en annan RUT-rapport som jag själv presenterade i april förra året). För mig är det inte förvånande att den verkliga fattigdomen bland både barn och vuxna minskat, vilket nu också styrks av Vänsterpartiets RUT-rapport.
Frukostmöte på Arbetsförmedlingen i Kinna

2012-03-16

Dagen startade med ett mycket välbesökt frukostmöte på Arbetsförmedlingen i Kinna, ett arrangemang riktat till företagare i kommunen, arrangerat av MINAB. På bilden berättar arbets- förmedlingschefen Jonas Ryhr om den service Arbetsförmedlingen kan ge till företagen när dessa vill rekrytera personal. Jag blir alltid glad när jag märker hur tydligt AF:s fokus har blivit just på att odla sina kontakter med näringslivet och hur företagens förtroende för AF samtidigt har ökat.

Som vanligt framkom också att Mark har lägre arbetslöshet än genomsnittet i riket, men att ungdomsarbetslösheten är hög (runt 15% i Mark). Arbetsförmedlingens personal bekräftade den tydliga kopplingen mellan misslyckande i grunskolan/gymnasiet och långtidsarbetslöshet bland ungdomar. För de ungdomar som har slutfört sin gymnasieutbildning är däremot chanserna goda att också hitta ett arbete.

Det blev en hel del diskussioner kring utbildning och företagens problem att hitta rätt arbetskraft. Inte minst finns det problem när det gäller mer ovanliga yrken som exempelvis vävlagare inom textilindustrin. Frågan engagerar mig givetvis extra mycket, eftersom jag är moderaternas ansvarige för just vuxenutbildningfrågor och kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Jag fick intressanta samtal med både arbetsförmedlare och företagsrepresentanter, och ser ett antal möjligheter för Marks kommun att profilera sig med utbildningar inomt extilindustrin, både inom gymnasiet och inom vuxenutbildningen. En idé jag själv drivit ett tag är att även försöka starta en utbildning i Mark inom ramen för Yrkeshögskolan, och gärna då en utbildning inom textilområdet. Vi har utrymme lokalmässigt för detta på Marks Gymnasieskola eftersom elevkullarna är mindre just nu. Jag har fått positivt mottagande av min idé hos både vårt kommunalråd Margareta Löfgren och hos kommunchefen, så jag hoppas det ska kunna leda till något bra framöver. Faktum är att flera av de stora textilföretagen i Mark just nu flyttar hem produktion från Kina och Baltikum till Mark igen! Det ställer givetvis krav på att man kan rekrytera rätt nyckelpersoner till produktionen.
Sänkt restaurangmoms har redan gett effekt

2012-03-15

Restaurangernas försäljningsvolym, mätt i fasta priser, steg med 2,7 procent i januari jämfört med motsvarande månad i fjol. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Mest ökade försäljningen för hotellrestauranger (9,2 procent), nöjesrestauranger (7,8 procent) och kaféer (7,3 procent). "Den lägre prisnivån i januari jämfört med december bidrog till den, i rådande konjunkturläge, relativt starka tillväxten i restaurangomsättningen", skriver Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) och Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF) i en kommentar till statistiken. "Tillväxten ska också bedömas utifrån en mycket stark omsättningsökning i januari 2011", skriver de enligt TT.

Restaurangpriserna sjönk med 1,4 procent mellan december 2011 och januari 2012 och det var, enligt SHR och DLF, i sin tur en följd av sänkningen av krogmomsen från 25 till 12 procent.

Tidigare har jag berättat på bloggen att antalet lediga jobb i restaurangbranschen också ökat kraftigt. Antalet annonser hos Arbetsförmedlingen var exempelvis under januari 3.867, vilket var 36 procent fler än i januari förra året och 40 procent fler än under december.

Det blir alltmer uppenbart hur stark kopplingen är mellan sänkta skatter och fler lönsamma företag och fler jobb. Jag tror den sänkta momsen kommer att bli lika självklar om några år som idag RUT-och ROT-avdragen börjar bli, och jag tvivlar starkt på att oppositionen kommer att gå till val 2014 på att avskaffa dessa reformer. Alliansens politik vinner i längden, och skapar fler jobb än alternativet.
Ska vuxna ha rätt att skaffa barn till varje pris?

2012-03-15

Samhället förändras, och ibland även människors värderingar. Det är naturligt. Och politikerna måste gå i takt med tiden och vara beredda att ompröva gamla sanningar. Det gäller inom alla politikområden. Med detta sagt så innebär det inte att jag tycker att man som politiker alltid måste följa samhällsutvecklingen passivt och alltid säga ja till allt som högljudda lobbygrupper kräver. Ibland måste man också våga stå för sina värderingar och försöka påverka utvecklingen. Ett område där jag tycker många politiker springer lite väl fort utan den eftertanke som behövs är "rätten" att skaffa barn, en rätt som alltför ofta har de vuxna i fokus, men tyvärr glömmer både barnperspektivet och andra viktiga frågeställningar på vägen.

Jag har redan uttryckt min tveksamhet för att vi genom lagändring möjliggör att samhället aktivt skapar tvåkönade människor, när man låter en kvinna byta kön till man, men som fortfarande får behålla möjligheten att föda barn. Ur ett barnperspektiv tycker jag detta är synnerligen olyckligt.

Samma sak gäller inseminationsfrågan. Att ensamstående kvinnor ska tillåtas få hjälp att redan från början bli ensamstående föräldrar är inte heller lyckat ur ett barnperspektiv. Vi vet att de fattigaste barnen är de som lever i hushåll med bara en förälder. Trots detta vill vi aktivt bidra till att skapa sådana familjer där det inte ens från födseln finns två föräldrar. En av mina borgerliga favoritdebattörer, Tomas Idergard, hade häromnveckan en tänkvärd debattartikel i Svenska Dagbladet där han ifrågasätter förslaget om att ta bort förbudet mot insemination av ensamstående kvinnor. Inte minst ifrågasätter han att vi skulle släppa förbudet bara för att det redan är lagligt i andra länder. Idergard påpekar att det är lagligt att aga sina barn i Frankrike, vilket dok inte gör att vi tillåter det i Sverige. Jag kan ju lägga till att vi ju för övrigt inte tillåter barnäktenskap heller, trots att det är lagligt i många länder. Få vill heller göra det lagligt att bruka narkotika i Sverige bara för att det är lagligt i andra länder. Och prostitution är lagligt i Tyskland - varför inte i Sverige?

På kvinnodagen förra veckan haglade förresten förslagen om ökad kvotering av föräldraförsäkringen för att det är så oerhört viktigt att pappan är hemma lika mycket med barnen som mamman. Samtidigt ska vi alltså i praktiken uppmuntra att ensamstående kvinnor skaffar barn - helt utan krav på någon närvarande man i barnets närhet. Ofta är det märkligt nog samma politiker och samma partier som går i spetsen i båda frågorna. Detta visar att politiken inte handlar om logik utan mer om att tillfredsställa vissa högljudda intressegrupper.

Nåväl, jag kan väl möjligen, om än motvilligt, acceptera båda dessa förslag. Betydligt värre är då den senaste veckans debatterade förslag om att utreda frågan om surrogatmödraskap. Här finns en mycket bred riksdagsmajoritet för att låta utreda frågan om en kvinna ska få bära och föda någon annans barn. För egen del är jag definitivt emot till detta. Risken är uppenbar att det leder till att utsatta kvinnor utnyttjas och får betalt för att föda andras barn. Och hur är det med barnperspektivet? Hur kommer ett barn att uppfatta att en okänd mamma har fött det? I dag kan man för övrigt dömas till kännbara straff för att köpa en halvtimmes sex av en kvinna. Men möjligheten att köpa rätten till en nio månader lång graviditet och påföljande förlossning av en kvinna ska plötsligt utredas. Var finns logiken? Jag delar definitivt den kritik som framförs i frågan av den synnerligen oheliga alliansen av Kristdemokraterna och Vänsterpartiet (!) mot att ens låta utreda saken. Vi vet att alla sådana utredningar bara har ett syfte - att komma med förslag i frågan. Sådana förslag vill i vart fall inte jag se.

De tre frågor jag behandlar i detta blogginlägg har en sak gemensamt. De rör i praktiken ett ytterst litet antal människor, och är det kan därför tyckas vara onödiga frågor att ta strid om. Men trots detta tycker jag de är principiellt viktiga att diskutera, inte minst ur ett barnperspektiv. Alla kanske inte alltid ska ha rätt att få samhällets hjälp och aktiva stöd för att skaffa barn, bara för att det finns medicinska möjligheter? Och att ens utreda frågan om surrogatmammor tycker jag personligen känns rent motbjudande.

Tidigare inlägg i dessa frågor finns samlade på "Barnfamiljsbloggen" i bloggarkivet
Säkert vårtecken

2012-03-14Den här veckan är det lite vårt att komma in i huset på Mynttorget där jag har mitt arbetsrum. Någon har tippat en massa snö framför dörren .
Fast jag ska inte klaga - just nu kan jag följa Slottssprinten från första parkett - från Moderaternas fikarum på fjärde våningen alldeles ovanför kurvan där åkarna vänder för att ta sig tillbaka upp mot målet på Slottsbacken. Sprinttävlingarna är ett säkert vårtecken och verkar ha lockat mer publik än vanligt i det vackra vårvädret. Och tydligen blir det två svenskar i finalerna om en stund. Fast dessa missar jag eftersom jag ska till Rosenbad med Socialförsäkringsutskottet för att äta middag med migrationsminister Tobias Billström.
Dags att ställa frågan om vapenexport på sin spets

2012-03-13

Media och vissa politiker tävlar just nu om att så tydligt som möjligt ta avstånd från all svensk vapenexport. Man verkar mer eller mindre mena att Sverige bara ska sälja vapen till Schweiz och möjligen ett eller annat nordiskt grannland. Men sanningen är att svensk försvarsindustri aldrig skulle överleva utan att kunna exportera till betydligt fler länder än så. Den som kräver stopp för all vapenexport kräver i så fall också att vi avvecklar hela vår svenska vapenindustri och säger upp alla anställda. Jag kan meddela att det i så fall berör betydligt fler än vad som exempelvis omfattades av Saabs konkurs. I så fall skulle Sverige också bli beroende av att köpa all egen försvarsmateriel från andra länder, vilket kanske är mindre lyckat ur säkerhetssynpunkt.

Jag tycker det är bra med en diskussion om vilka länder Sverige ska ha försvarssamarbete med, och vissa av de länder vi samverkar med idag kanske inte är helt lämpliga. Men man måste vara medveten om vad som blir effekterna om man skrotar svensk försvarsindustri. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, vilket man kan tro om man lyssnar på Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det påminner lite om krokodiltårarna från samma partier under fordonskrisen, där man låtsades bry sig om de anställda och den svenska fordonsindustrin, trots att man med alla medel hade motarbetat bilismen och bilägandet under många år.
Nästa alla svenskar är delägare i Lundin Petroleum

2012-03-13

Aftonbladet "avslöjar" idag ministrarna "som äger aktier i oljejätten Lundin Petroleum" När man sedan läser artikeln ser man att det handlar om att ett antal medlemmar av regeringen, i likhet med miljoner andra svenskar, har pengar placerade i aktiefonder som i sin tur äger aktieposter i Lundinbolag. I en artikel av Lena Mellin i samma tidning framkommer att de flesta av bankernas stora aktiefonder och allemansfonder, liksom AMF pension (ägd av LO och Svenskt Näringsliv) och AFA (Arbetsmarknadsförsäkringar), och ett stort antal av pensionsfonderna äger aktier i Lundin Petroleum. Inte så konstigt kanske med tanke på att Lundin Petroleum är ett av Stockholmsbörsens 20-25 största företag. Till och med ett antal "etiska fonder" har enligt Aftonbladet innehav i Lundin Petroleum. Att hänga ut ministrarna känns med detta som bakgrund som ett svårslaget lågvattenmärke, till och med för att vara Aftonbladet.

EU-minister Birgitta Olsson lägger sig dock platt för drevet och "tar sitt ansvar" genom att sälja sina fonder. Märkligt och väldigt populistiskt. Visst, Lundin Petroleum utreds för misstanke om folkrättsbrott, och Aftonbladet och andra medier ägnar sig regelbundet åt att sprida rykten och påståenden om bolaget som ingen egentligen kan kontrollera. Huvudsyftet är givetvis att försöka svartmåla Carl Bildt som tidigare suttit i styrelsen för Lundin Petroleum under några år. Vad den pågående utredningen om bolaget kommer att leda till vet ingen idag, men rimligen gäller samma sak för företag som för privatpersoner, att man anses vara oskyldig tills man är dömd. För övrigt anser jag inte att ministrar bör ha åsikter om vilka aktier olika fondförvaltare ska köpa eller äga. Det är ju just därför man som statsråd måste låta någon annan förvalta sina aktier eller fonder. Eller menar man kanske att en minister ska börja dagen med att kolla med sin fondförvaltare om denne möjligen placerat om fondens förmögenhet i någon politiskt mindre korrekt aktie? Regering och riksdag ska besluta om lagar och regler för värdepappersmarknaden och misstänkta brott ska utredas av åklagare och vid behov prövas i domstol, inte avgöras genom att ministrar gör populistiska värdepapperstransaktioner.

Den senaste och sannolikt största tillgången i Lundin Petroleum är för övrigt inte alls oljekällor i Sudan eller andra oroliga länder utan en stor oljefyndighet i Nordsjön som Lundin Petroleum deläger med bland annat Statoil. Den som äger aktier i Lundin Petroleum idag äger del i dagens verksamhet. Inte i den verksamhet som - eventuellt - bedrevs på tveksamt sätt för 15-20 år sedan. För övrigt har jag bestämt för mig att Lundin-bolagen fanns mycket kort tid i Sudan och inte ens hittade någon olja...
100 personer följer mig redan på Twitter

2012-03-13

Efter att lite försiktigt ha smugit igång mitt Twitterkonto de senaste veckorna har jag redan 100 personer som följer mig.
Vill du göra detsamma är det bara att använda twittersymbolen ovan.


Tillväxt och handel minskar fattigdomen i världen

2012-03-12

Många tidningar har den senaste veckan uppmärksammat den snabbt sjunkande fattigdomen i världen. 1990 satte FN upp målet att den extrema fattigdomen skulle halveras fram till 2015. Enligt preliminära siffror nåddes målet redan 2010, trots den globala och djupa finanskrisen och lågkonjunkturen. Faktum är att sedan 1999 har 138.200 människor om dagen tagit sig ur sin fattigdom.

Det är inte ofta jag lägger ut en ledare från en kvällstidning i sin helhet på bloggen, men Expressens ledare från förra söndagen (nedan) beskriver den positiva utvecklingen på ett tänkvärt sätt. Inte minst för de politiker inom främst Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger nej till all ekonomisk tillväxt av "klimatskäl". Prislappen för nolltillväxt skulle tyvärr bli mycket hög i form av kraftigt ökad fattigdom.


Det går åt rätt håll - världen blir bara bättre

1990 beslöt FN att den extrema fattigdomen skulle halveras på 25 år. I veckan släppte Världsbanken statistik som visar att målet redan var uppnått 2010, fem år i förväg. Detta trots en finanskris som många befarade skulle slå skoningslöst mot världens mest utsatta. Den fantastiska nyheten lär ha gått de flesta förbi. Berättelsen om hur världen ständigt blir bättre är den mest underrapporterade storyn som finns. Kanske för att sådana glädjebud ändå inte riktigt biter på vår djupt rotade föreställning om världens tilltagande elände.

Men verkligheten talar sitt tydliga språk. Andelen extremt fattiga har aldrig varit lägre. Även om man räknar bort Kinas otroliga utveckling, från 77 procent av befolkningen i extrem fattigdom 1980 till 14 procent 2008, minskar armodet världen över. För första gången sedan mätningarna inleddes är mindre än hälften av befolkningen i det subsahariska Afrika extremt fattiga. Det är ändå alldeles för många, förstås, men det finns ändå skäl att glädjas.

Alla siffror pekar åt rätt håll. På drygt 30 år har mödradödligheten i världen minskat med närmare 40 procent. Sedan 1970 har antalet analfabeter blivit hälften så få. HIV-viruset, som för ett par decennium betraktades som ett hot mot civilisationen, skördar allt färre dödsoffer.

Den här otroliga utvecklingen hade inte varit möjlig utan tillväxt och handel - just det som domedagsprofeterna brukar skylla världens olycka på. Det är tillväxten som lyft miljarder människor ur fattigdom i Kina, Indien, och på senare år också Afrika. Tillväxt är en förutsättning för fattigdomsbekämpning, men det krävs också mer. Forskning visar att tillväxtens effekt på fattigdomen minskar av allt för stor ojämlikhet i ett samhälle. Det gäller också att tillväxtens frukter tas tillvara på ett klokt sätt, med investeringar i utbildning, hälsa och infrastruktur. Men utan företagsamhet och tillväxt finns ingen väg ut ur fattigdomen. Att säga att tillväxten har gått för långt känns kanske samvetsbefriande för den som lever i svenskt överflöd, men det är en tanke som är förödande för dem som har det värst. Det fanns tidigare en föreställning om att jorden skulle bli rättvisare genom att rika länder gav bort en del av sitt överflöd till de fattiga. Men de senaste femtio årens utvecklingsbistånd har varit ett stort misslyckande. Och det vi gett bort med den ena handen har vi tagit tillbaka med den andra, genom tullar. Länderna som rest sig ur fattigdom har gjort det själva, utifrån sina förutsättningar, genom handel och öppenhet.

Det finns fortfarande mycket att bekymra sig i världen, men ingen anledning att misströsta. När man inser vilka otroliga framsteg mänskligheten gjort på bara några decennier är det lättare att på ett inspirerat sätt ta sig an de problem som finns kvar i dag. Den viktigaste lärdomen att dra från historien är att ingenting är omöjligt.

(Expressens ledare 4 mars 2012)

Äntligen - rätt låt vann!

2012-03-10

Jag trodde aldrig jag skulle få säga det. Förra året tyckte jag det var helt okej med Eric Saades seger, men i år råder ingen tvekan...rätt låt vann! Något säger mig att det faktiskt kan gå riktigt bra i den stora finalen också. Grattis Loreen och lycka till i Baku!

(Klippet hämtat från Youtube/Spotify, fritt för delning)


Högskolan i Borås lockar studenter från hela världen

2012-03-10

I går hade jag och min riksdagskollega Betty Malmberg denna debattartikel i Borås tidning där vi berättar att Högskolan i Borås är mycket framgångsrik på att locka utländska studenter.

Vi konstaterar också att det var rätt att både införa anmälningsavgifter och studieavgifter för utländska studenter, pengar som kan ge högskolorna och universiteten extra resurser att förbättra kvalitén på utbildningarna. De utländska studenterna söker sig nu inte till Sverige för att utbildningen är gratis utan för att den håller hög kvalitet och är värd att betala för.
Möte med Trygghetsrådet i Borås för att diskutera omställning

2012-03-09

I dag har jag träffat Trygghetsrådets kontor i Borås för att diskutera omställning och utbildning på arbetsmarknaden. Trygghetsrådet (TRR) är en stiftelse där huvudmännen är Svenskt näringsliv och tjänstemannafackens organisation PTK. TRR levererar omställningsförsäkring för de anslutna företagen och deras medarbetare, och detta bekostas med en avgift på 0,3% av företagens lönesumma. När en övertalighetssituation uppstår har TRR beredskap för att ge råd och stöd till de anställda som omfattas, och basen för detta är TRR:s 40 kontor runt om i landet. Över 700.000 anställda omfattas av omställningsavtal via TRR. På svensk arbetsmarknad finns ett 15-tal olika omställningsaktörer, varav TRR (tjänstemän) och TSL (kollektivanställda) är de största.

TRR kan erbjuda både stöd vid arbetssökande och hjälp med utbildningsinsatser. Ungefär 90% hittar ett likvärdigt eller bättre arbete, och utöver detta går vissa vidare till längre utbildningar.

Vid dagens möte framkom att TRR erbjuder och finansierar både kortare och längre utbildningar som leder till arbete. Ofta är det utbildningar som handlas upp av privata utbildningsföretag. Dessa omställningsutbildningar glöms ofta bort i debatten om vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning.
Privatdrivna vårdcentralen i Fritsla populärast för tredje året i rad

2012-03-09

I dessa tider när politiska partier tävlar i avståndstagande mot all form av vård eller omsorg som drivs i privat regi känns det bra att kunna gratulera den privat drivna vårdcentralen i Fritsla till att för tredje året i rad (!) rankats som den bästa och mest populära vårdcentralen i Sjuhärad i Sveriges Kommuner och Landstings stora årliga mätning. För säkerhets skull ska väl tilläggas att denna privata vårdcentral fungerar precis som alla andra vårdcentraler i regionen, bekostas helt med skattemedel, är öppen för alla, och har samma patientavgifter. De flesta vet nog inte ens att vårdcentralen drivs av ett privat aktiebolag.

Alla minns kanske inte bakgrunden. Fritsla vårdcentral var nedläggningshotad och hade inte ens full bemanning. Regionen valde då att överlåta vårdcentralen till det privata företaget Medhelp. Dessa lyckades inte bara bemanna upp vårdcentralen utan även att skapa en väl fungerande verksamhet som uppskattas av allt fler patienter. Tack vare Medhelp finns vårdcentralen kvar i Fritsla, i annat fall hade den sannolikt varit nedlagd och patienterna hade fått ta sig till Kinna i stället.

Så återigen - driftsformen är ointressant, både när det gäller äldreboenden, skolor eller sjukvård. Att bara diskutera ägarformer leder diskussionen fel. Det viktigaste är kvalitén för elever, boende eller patienter. Den kan vara bra eller dålig, oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller privat regi. Att jaga bort eller förbjuda privata företag att leverera vård eller utbildning vore en mycket dålig idé.
Politikerna i Mark måste sätta ned foten när det gäller vindkraften

2012-03-08

I dag har jag besökt Öxabäck och Spjutås för att på plats få en bild av ortsbornas oro för ökad vindkraftexploatering. Jag har också besökt de nya vindkraftverken i Prekebo, väster om Öxabäck, där jag bland annat gjorde en bedömning på plats av ljudnivån. Nära det verk som var igång var det en ganska kraftig ljudnivå, men även vid infarten till området, uppskattningsvis någon kilometer bort hördes ljudet från vindkraftverket tydligt. Min och markmoderaternas linje att förespråka minst en kilometers svstånd från ett vindkraftverk till närmaste bebyggelse känns väl avvägd. I Spjutås (Kappellabo) planeras vindkraftverk mindre än 500 meter från närmaste bostadshus. Det är inte rimligt!

I kväll håller Marks kommun ett informationsmöte om arbetet med hur lämpliga områden för vindkraft ska inarbetas i den nya översiktsplanen. Jag har tagit del av den tjänstemannautredning som kommer att presenteras i kväll, och kartan över möjliga vindkraftområden i kommunen. Jag är förvånad över att tjänstemännen uppenbarligen saknar lyhördhet för befolkningens och politikernas tydliga ställningstagande, och föreslår områden med uppenbara konflikter eller områden som redan avfärdats av kommunfullmäktige. Jag tänker då inte minst på Lygnersvider utanför Sätila där kommunen utbyttjade sitt veto mot den föreslagna vindkraftparken. Trots detta finns samma område nu inritat som möjligt utbyggnadsområde för vindkraft (omrpåde två på kartan nedan). Detta kommer dock rimligen att stoppas när den politiska processen tar vid, och samma sak lär gälla en del andra av de föreslagna områdena.Politikerna i Mark måste nu sätta ned foten en gång för alla. Utbyggnaden av vindkraft får inte gå före kommuninvånarnas intressen av goda boendemiljöer, stoppa intressanta områden för ny bebyggelse eller förstöra viktiga naturvärden. Enda sättet att långsiktigt skapa acceptans i samhället för vindkraft är att den inte får en gräddfil där andra intressen alltid får stå tillbaka.
"Vapenskandalen" tappade mycket av sin laddning...

2012-03-08I dag presenterade SVT denna bild från en hemligstämplad (!) rapport rörande den påstådda vapenfabriken i Saudiarabien. Plötsligt tappade frågan mycket av sin laddning. I handlingen framgår tydligt vad tankarna var med anläggningen, nämligen "renovering och modifiering av pansarvärnsvapen". Det ligger helt i linje med ramavtalet från 2005 mellan Sverige och Saudiarabien, vilket framgår av gårdagens artikel i SVD. Där citeras delar ur ramavtalet, exempelvis "Parterna skall särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar".

Lite pinsamt blir det också för partier som idag kritiserar samarbetet, eller till och med planerar KU-anmälan mot ansvarig minister, när det nu framkommer att samtliga partier haft kännedom om den hemligstämplade rapporten sedan våren 2010. Varför agerar man då först nu när media berättar om saken?

En helt annan sak är ju att det känns rimligt att lyfta frågan vilka länder Sverige har denna typ av samarbete med. Ska vi verkligen samarbeta kring vapenfrågor överhuvudtaget med länder som Saudiarabien, Thailand eller Pakistan? Den frågan känns för min del viktigare än att odla konspirationsteorier kring avtalet med Saudiarabien.
I dag besöker jag Öxabäcks Bygdelag för att diskutera vindkraft

2012-03-08

Pressmeddelande 2012-03-08

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


I dag besöker jag Öxabäcks Bygdelag för att diskutera vindkraft

I dag på förmiddagen kommer jag att träffa representanter för Öxabäcks Bygdelag för att diskutera vindkraftetablering. Bygdelaget är kritiska till hur vindkraftetableringen i Prekebo hanterats och är oroliga för fortsatt utbyggnad av vindkraften som man upplever "hotar landsbygdens attraktionskraft" som man skriver i ett brev till kommunalråden i Marks kommun.

Jag är övertygad om att vindkraften har en plats i det svenska samhället och att den kan ge ett bidrag till vår elproduktion. Men en förutsättning för att vindkraften ska accepteras i samhället är att den byggs på lämpliga platser och placeras på ett sådant sätt att inte kringboendes boendemiljöer påverkas negativt.

Vi såg ju liknande reaktioner i Ubbhult/Sätila där ortsbefolkningen till slut lyckades skapa opinion mot den omfattande vindkraftparken vilket ledde till att en majoritet i kommunfullmäktige sedan sade nej och utnyttjade kommunens vetorätt mot vindkraftparker. Moderaterna drev också ett nej mot vindkraftparken i Sätila som ett av sina vallöften i valet 2010. Från moderat sida har vi ju också i Marks kommun förgäves drivit linjen om ett minimiavstånd från ett vindkraftverk till närmaste permanentbebyggelse på en kilometer, något jag tycker vore högst rimligt.

Jag tycker det är värdefullt att träffa boende i Öxabäck för att lyssna på deras erfarenheter och tankar för framtiden. Att försöka hitta en balans mellan vindkraftexploatörernas och de närboendes intressen är i längden helt avgörande för vindkraftens framtid i Sverige.

Vid intresse är det möjligt för media att delta vid besöket i Öxabäck, kontakta då undertecknad enligt ovan för vägbeskrivning.

Besök på hemlig frivilligklinik för papperslösa

2012-03-07

I kväll har jag besökt Rosengrenska stiftelsens hemliga frivilligklinik i östra Göteborg där man ger vård till papperslösa (personer som vistas illegalt i Sverige).

Jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur många människor som söker sig till kliniken som har öppet en kväll i veckan och drivs av frivilliga krafter. Det var trängsel och hundratals besökare i lokalerna som väntade på läkare, tandläkare, sjukgymnast eller på att hämta ut medicin som skänkts till kliniken. Personalen, 35 personer totalt, arbetar helt ideellt med stöd från bland annat Röda Korset och Svenska Kyrkan. De flesta patienterna är personer som fått avslag på sin asylansökan, oftast personer från Balkan och forna Jugoslavien, samt kristna Irakier och flyktingar från Afghanistan, och som inte vågar återvända hem. Andra är personer som aldrig sökt asyl utan bara lever i Sverige utan tillstånd.

I Sverige beräknas finnas mellan 10.000 och 35.000 personer som lever på detta sätt, med mycket begränsad rätt till svensk sjukvård, i princip bara akutvård och barnsjukvård, och då på egen bekostnad även om det sällan finns några pengar att betala med. Dagens situation kritiseras av många eftersom det inte anses att Sverige lever upp till internationella konventioner. Samma sak gäller för övrigt våra nordiska grannländer. Regeringen arbetar med ett förslag på hur problemet ska kunna lösas på ett skäligt sätt, baserat på den ramöverenskommelse som tidigare gjorts med Miljöpartiet.

Jag tycker inte frågan är riktigt så enkel som den kanske är för läkarna som kan åberopa sin läkaretik och allas rätt till vård på lika villkor. Det finns andra aspekter på frågan också. Men dagens situation är ohållbar, inte minst för personalen på våra sjukhus som inte vet hur de ska agera och vem som ska ha rätt till vård, eller hur den ska betalas. Dagens besök gav mig en bra bild av verkligheten, problemen, utmaningarna, det stora ideella engagemanget och dessutom flera gripande berättelser. Det blir inga foton från besöket av naturliga skäl, eftersom jag lovade att inte röja var kliniken finns och givetvis av hänsyn till dem som arbetar där och deras patienter.
Ingen svensk vapenfabrik i Saudiarabien

2012-03-07

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag klargör försvarsminister Sten Tolgfors och utrikeshandelsminister Ewa Björling hur det egentligen ligger till med ryktena om att Sverige byggt eller planerat att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

Den dåvarande s-regeringen slöt 2005 ett avtal med Saudiarabien om försvarssamarbete. Avtalet är offentligt. Där står uttryckligen vad de dåvarande saudiska och svenska regeringarna var överens om att försvarssamarbetet mellan länderna skulle handla om. Det gäller bland annat forskning, utveckling och överföring av militärteknologi. Regeringen har inte fattat något beslut om mandat för FOI som går utöver vad som sägs i avtalet. I regeringens bemyndigande för FOI att förhandla och ingå avtal med Saudiarabien ryms inte svensk byggnation av anläggning för nyproduktion av vapen.

I artikeln konstateras att det inte finns någon svensk vapenfabrik eller missilfabrik i Saudiarabien, att det inte pågår någon byggnation av sådan fabrik, och att regeringspartierna är överens om att det inte heller skall byggas någon sådan fabrik. Ett mycket rimligt, närmast självklart, ställningstagande.
S-siffror byggde på en felräkning - utanförskapet har minskat!

2012-03-07

I går gick Socialdemokraterna ut med buller och bång och hävdade att utanförskapet ökat med 20.000 personer under Alliansens tid i regeringsställning. Uppgifterna förbryllade nog de flesta, med tanke på att alla andra rapporter tydligt visar motsatsen, ett kraftigt minskat utanförskap.

I dag kommer så förklaringen - det visar sig nu att Socialdemokraternas uppgifter byggde på en felräkning (!), där man räknat en siffra två gånger. När man tar bort räknefelet och gör en korrekt summering av Socialdemokraternas rapport visar den därför i stället att utanförskapet minskat med drygt 80.000 personer från december 2006 till december 2011. Precis som vi hela tiden hävdat från Alliansens sida.

Expressen skriver om saken idag, och redovisar också de korrekta siffrorna om utanförskapet:

December 2011
Öppet arbetslösa: 240 600
I arbetsmarknadspolitiska program: 185 168
Latent arbetssökande: 215 800 (varav 103 000 heltidsstudenter som sökte arbete)
Undersysselsatta: 288 800
Sjukpenning (inkl rehabersättning) 145 649
Sjuk- eller aktivitetsersättning: 400 684
Totalt utanförskap: 1 476 701 personer

December 2006
Öppet arbetslösa: 210 900
I arbetsmarknadspolitiska program: 120 025
Latent arbetssökande: 176 100 (varav 73 500 heltidsstudenter som sökte arbete)
Undersysselsatta: 265 200
Sjukpenning (inkl rehabersättning) 232 249
Sjuk- eller aktivitetsersättning: 554 897
Totalt utanförskap: 1 559 371 personer

Anders Borg säger till Expressen att "det är bra att Socialdemokraterna klarlagt att utanförskapet har minskat". Och det måste förståss känns lite snopet för Socialdemokraterna att deras egen rapport styrker regeringens påstående att utanförskapet har minskat. Lite källkritik borde (S) nog ha kostat på sig, med tanke på att alla som är insatta i frågan vet att utanförskapet minskat under Alliansens regeringstid. Men nu slipper vi samtidigt att träta politiskt om den saken i vårens riksdagsdebatter. Det var utmärkt att (S) presenterade sin rapport och bidrog till att frågan fick utrymme i media.

Den senaste veckan har det därmed klarlagts hur arbetsmarknaden utvecklats under Alliansens regeringstid (trots att vi samtidigt gått igenom en finanskris kombinerat med den djupaste lågkonjunkturen sedan 1929). Faktum är att:
a/ sysselsättningen har ökat
b/ sysselsättningsgraden har ökat i alla åldergrupper och
c/ utanförskapet har minskat

Ett hyfsat resultat med tanke på omständigheterna.
Elevbesök från Viskastrandsgymnasiet

2012-03-07I går hade jag besök i Riksdagen av två klasser från Yrkesprogrammen på Viskastrandsgymnasiet i Borås.
Riksdagen har egna lektionssalar där man kan träffa eleverna och svara på frågor som dyker upp under den
guidade turen i huset. Många av eleverna träffade jag även den 7 februari när jag besökte skolan och höll en
"lektion" om riksdagen inför elevernas besök.
Uppseendeväckande nyhet

2012-03-06

Expressens löpsedel idag känns kanske inte som det största scoopet i tidningens historia
Undrar just vad nästa nyhet på detta tema blir? Kanske att det är bäst att fira jul i december?


Expertgrupp: Höghastighetståg kan aldrig bli lönsamma i Sverige

2012-03-06

I dag presenterar Expertgruppen för miljöstudier en rapport om höghastighetståg. Tre av professorerna bakom rapporten har även en debattartikel om rapporten i Svenska Dagbladet idag.

I rapporten konstaterar man att befolkningsunderlaget är alldeles för litet i Sverige för att höghastighetståg, (HSR, tåg med hastigheter över 250 km/h) skulle kunna bli lönsamt. Intäkterna skulle inte ens täcka driften, och absolut inte investeringarna. Inte ens de spanska höghastighetslinjer som granskats i rapporten (Madrid-Sevilla och Madrid-Barcelona) går ihop ekonomiskt. Den enda granskade höghastighetsbanan som går ihop är linjen Paris-Lyon, vilket i sin tur beror på att Parisregionen har fler invånare än hela Sverige.

Professorerna konstaterar också att inte heller miljöskäl håller som argument för att bygga dyra höghastighetsbanor. Man skriver rent ut att "järnvägen är ett exceptionellt dyrt sätt att minska utsläppen". För samma pengar kan man göra oerhört mycket större miljöinsatser. Författarna av rapporten ger också den svenska regeringen beröm för att man inte rusar i väg och tar beslut om höghastighetsbanor av kortsiktiga politiska skäl.

Den som följer min blogg vet att jag vid upprepade tillfällen, även i valrörelsen 2010, ifrågasatt planerna på höghastighetståg mellan Göteborg och Borås (vilket oppositionen drev som valfråga). Min slutsats är densamma efter att ha läst artikeln i SvD - nämligen att det inte är höghastighetståg vi ska bygga från Göteborg till Borås och eventuellt vidare mot Jönköping/Stockholm. Nej, det vi behöver är en ny snabb järnväg som gör det lätt att pendla, men som också stannar, förutom vid Landvetter flygplats, även i alla större orter längs järnvägen. Det skulle för övrigt aldrig ett höghastighetståg göra, och det är något som också glömts bort i debatten.

Med ett "vanligt " snabbtåg som kan köra i 150-200 km/h skulle det ta mindre än en halvtimme från Göteborg till Borås, inklusive stopp vid ett antal stationer. Det är billigare, enklare och mer realistiskt att satsa på detta än att fortsätta diskussionen om höghastighetståg.
LO vill tjäna pengar på medlemmarnas kreditkortsskulder

2012-03-06

All heder åt Byggnads och Transport, två förbund inom LO som avvisar det nya påfundet med ett särskilt kreditkort för LO-medlemmar. De anser inte att detta hör till den fackliga kärnverksamheten, och att det är fel att facket är inblandat. Men ett antal andra LO-förbund, exempelvis Kommunal, samarbetar däremot med kreditkortsbolaget Entercard för att erbjuda medlemmarna kreditkort med 15-17 procents ränta på utnyttjat belopp, mycket låga amorteringskrav, och en uttagsavgift på 35 kronor vid bankomatuttag. Villkor som knappast imponerar jämfört med vad de så hårt kritiserade bankerna erbjuder sina kunder.

Mest upprörande är väl ändå att LO-facken räknar med stora förtjänster på det nya kortet då de får en viss procent både på det medlemmarna handlar med LO-kortet och de ränteintäkter som följer av att medlemmarna skuldsätter sig. Modellen har använts länge av LO i Danmark och Norge, och har fått kritik för att den har lett till att tiotusentals medlemmar har fått problem med kortkreditskulder.

LO-förbunden är som bekant negativa till att Alliansen sänkt skatten för LO-medlemmarna, trots att jobbskatteavdraget ger medlemmarna en extra månadslön eller ännu mer att leva av varje år. Men att utnyttja sina medlemmar genom att låta deras skuldsättning göda fackets ekonomi går tydligen bra. Och LO behöver förståss pengar. På LO:s hemsida skriver man att man ger ett kontantstöd till Socialdemokraterna på 6 miljoner kronor per år, och dessa pengarna måste ju hämtas in någonstans. Och pengar luktar ju som bekant inte.

Konstigt att medlemmarna flyr många av LO-förbunden?
Nya siffror idag - även sysselsättningsgraden har ökat

2012-03-05Oppositionen har de senaste veckorna som väntat gripit sitt sista halmstrå i försöken att angripa Alliansens arbetsmarknadspolitik. Att det är ungefär 200.000 fler som arbetar idag än 2006 har blivit alltför svårsmält för dem. Oppositionen har därför bytt fokus, och påstår att sysselsättningsgraden är det enda korrekta sättet att mäta resultatet av Alliansens arbetsmarknadspolitik. Man konstaterar samtidigt att sysselsättningsgraden minskat något trots alla de nya jobben.

Jag är nog inte ensam om att ha varit en smula förbryllad över hur vi kan ha 200.000 fler som jobbar sedan 2006 samtidigt som den totala sysselsättninsgraden har minskat. En förklaring är givetvis det jag tidigare påpekat, att vi synliggjort många arbetslösa med arbetsförmåga som tidigare gömts i sjukförsäkringsstatistiken eller i förtidspensioneringar. Men ändå har det varit svårt att se hur det skulle kunna vara hela förklaringen. Inte heller kan en ökande befolkning förklara minskningen i sysselsättning, inte med så många fler i arbete.

I dag presenterade statsministern och finansministern en rapport som analyserar utvecklingen av sysselsättningsgraden i Sverige. Rapporten bygger helt på SCB:s officiella siffror och visar att när man bryter ned SCB:s siffror så har faktiskt sysselsättningsgraden inte alls minskat utan tvärtom ökat sedan 2006 i samtliga åldergrupper! (Fig till vänster ovan).

Att sysselsättningsgraden i befolkningen 15-74 år trots detta sammantaget blivit 0,2 procentenheter lägre sedan 2006 beror helt på demografiska förändringar (förändringar i befolkningens ålderssammansättning). Gruppen 25-64 år, som alltid har högre sysselsättningsgrad än andra åldersgrupper, har nämligen minskat som andel av befolkningen i takt med att de stora årskullarna från 1940-talet blivit äldre. Samtidigt har åldersgrupperna med lägre sysselsättningsgrad (15-24 år och 65-74 år) ökat sin andel av befolkningen. (Fig till höger ovan). Den demografiska utvecklingen döljer därför att sysselsättningsgraden sedan 2006 ökat såväl i gruppen 25-64 år som grupperna 15-24 år och 65-74 år. Tar man hänsyn till den demografiska utvecklingen har sysselsättningsgraden faktiskt ökat med ca 2,0 procentenheter sedan 2006. Detta alltså trots att vi just gått igenom en djup finanskris och lågkonjunktur, trots att vi inte längre gömmer personer med arbetsförmåga i sjukskrivningsstatistiken utan synliggör dem som arbetslösa i den mån de inte fått arbete, och trots att den svenska befolkningen ökat kraftigt.

Nåja, statistik i all ära. I verkligheten bryr sig nog inte alla de 200.000 fler som jobbar sedan 2006 så mycket om statistiken. För dem är det viktigaste att de har fått ett jobb och en egen försörjning.
Jag startar debatt om vuxenutbildningen på Newsmill

2012-03-05


Nu finns min debattartikel om Alliansens satsningar på vuxenutbildningen utlagd på debattforumet Newsmill. I artikeln berättar jag om hur Alliansen uppvärderat vuxenutbildningen, men också om hur oppositionen verkar sakna kunskap om den stora bredden inom vuxenutbildningen och kanske ännu värre, sakna kunskap om hur vuxenutbildningen finansieras.

Ingress: Det är pinsamt när oppositionen i riksdagen driver igenom riktade statsbidrag till verksamheter som redan har just riktade statsbidrag. Det handlar inte ens om populism utan om pinsam okunskap.
Hur ska en lärare kunna arbeta utan egen dator på jobbet?

2012-03-04

Många skolor marknadsför sig med att eleverna får egna datorer. Men man glömmer samtidigt att nästan hälften av lärarna i den svenska skolan saknar egen dator på sin arbetsplats. En dator till varje lärare borde givetvis vara lika naturligt som en stol och ett skrivbord i ett modernt kunskapssamhälle.

Moderaternas skolgrupp, som leds av min utskottsordförande Margareta Pålsson, föreslår därför ett IT-lyft för den svenska skolan, och då framförallt för lärarna. Med den nya skollagen följer krav på ökad dokumentation, och det är viktigt. Men för att det ska fungera och inte ta tid från undervisningen måste det administrativa arbetet bli effektivare. Med en effektiv IT-användning kan pappersarbetet minskas. Varje lärare borde självklart ha en egen dator eller läsplatta.

Även för eleverna kan IT användas betydligt mer i undervisningen, och från moderat sida ser vi gärna att man använder exempelvis läsplattor redan i lägre åldrar. Vi vet att detta kan göra att eleverna lär sig läsa snabbare. Datorer, läsplattor och IT ska däremot inte användas i stället för lärarledd undervisning utan som ett komplement.
Rekordtemperatur?

2012-03-04

Så var det dags igen. I veckan har det varit mycket varmt på flera platser i landet, och det talas om rekordtemperaturer. Och genast dyker det upp klimatdebattörer och förklarar detta som ett bevis på dramatiska klimatförändringar...

Det finns med andra ord all anledning att berätta om de officiella svenska värmerekorden för februari som redovisas på SMHI:s hemsida. Dessa ligger en bra bit över det som uppmätts i år. Sverigerekordet för värme i februari uppmättes den 18 februari 1961 i Västervik med 16,5 grader.

Värmerekordet för mars är 22,2 grader och uppmättes i Oskarshamn och Sandbäckshult 1968. De allra högsta temperaturerna i Sverige är 38 grader, vilket uppmättes i Målilla 1947 och i Ultuna sommaren 1933.

Med andra ord - dessa värmerekord har inte uppmätts under de senaste 40 åren trots den påstådda dramatiska globala temperaturuppgången och de kraftigt ökade koldioxidutsläppen. Faktum är att även den globala temperaturökningen verkar ha stannat av. De senaste 10-12 åren har den "globala temperaturen" legat väldigt stilla, efter att ha ökat under 1990-talet.

För bara en 5-6 år sedan hörde jag förresten själv klimatdebattörer hävda med säkerhet att det inom bara några år var dags att slopa Vasaloppet för gott på grund av snöbrist. I dag avlöpte dock Vasaloppet som planerat, precis som det brukar vara. Vasaloppet har faktiskt bara ställts in två gånger på grund av snöbrist, 1932 och 1990. De senaste 22 loppen har genomförts som planerat.
Nystartsjobben ger resultat och minskar långtidsarbetslösheten

2012-03-03Färsk statistik från Arbetsförmedlingen visar att andelen av de arbetslösa som varit borta länge från arbetsmarknaden ökat. Det är ganska naturligt eftersom Alliansen ändrat reglerna så att arbetsföra människor numera räknas in bland de arbetslösa i stället för att gömmas i sjukskrivningsstatistiken eller i tidsbegränsad förtidspension. Arbetsförmedlingen säger själva att den dramatiska ökningen beror på att man i dag tar hand om människor som tidigare var i sjuk- och aktivitetsersättning. Det är givetvis en oerhört stor utmaning att hjälpa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna tillbaka till arbetsmarknaden. En av de nya möjligheter Alliansen infört är nystartsjobb.

Ett nystartsjobb är ett ordinarie jobb med en anställningssubvention som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (alltså 62,84 %). Nystartsjobb gäller både för tidigare långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna, och är enkel att förstå. Rätten till nystartssubvention gäller som regel den som varit borta från arbetsmarknaden i minst 12 månader och varar lika lång tid som frånvaron. I oktober 2011 var det nästan 46 000 personer som hade ett nystartsjobb.

En ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att nystartsjobben bidrar till kortare arbetslöshet och ökad sysselsättning. Man finner också att tillgång till nystartsjobb innebär att de arbetslösa lämnar arbetslöshet fortare än vad de annars skulle ha gjort. I sin rapport skriver IFAU att det är en relativt stor effekt.

En oro som alltid finns vid tidsbegränsade subventioner av anställningar är att subventionerna missbrukas så att man tvingas lämna sin anställning när subventionen tar slut. Det är därför extra glädjande att rapporten visar att de flesta nystartsjobbare faktiskt är har kvar sina jobb även efter att subventionen tagit slut. Omfattningen av det ibland påstådda missbruket från arbetsgivarnas sida verkar med andra ord mycket begränsat.

IFAU uppskattar att 63 procent av anställningarna skulle ha skett även utan subvention. Omvänt kan man därmed konstatera att 37% av de långtidssarbetslösa som fått jobb genom reformen skulle ha varit kvar i långtidsarbetslöshet om inte nystartsjobben hade funnits.

Kampen mot långtidsarbetslöshet är kanske det allra viktigaste i arbetsmarknadspolitiken. Det är därför glädjande att få ett kvitto på att Alliansens nystartsjobb verkligen fungerar och hjälper många långtidsarbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden.

(Detta blogginlägg är även publicerat i debattform i flera tidningar, senast idag i Borås Tidning)
Med lögnen som vapen

2012-03-02

Inte vet jag om det är Fredrik Olovsson (s) eller Expressens debattredaktion som slirar på sanningen. Men i dagens tidning står som debattrubrik "Alliansens facit: Minus 42.500 jobb". När man läser artikeln ser man att det Olovsson egentligen skriver om handlar om att det krävs 42.500 ytterligare i arbete för att vi ska uppnå samma sysselsättningsgrad som 2006. Detta är säkert helt korrekt, och det har sin förklaring - vi gömmer inte längre arbetsföra människor i andra kolumner för att hålla uppe sysselsättningsgraden. Men att påstå att det har försvunnit 42.500 jobb sedan 2006 som det står i ingressen är en ren lögn. Sanningen är att mellan 150.000 och 200.000 fler arbetar idag än 2006. Då kan inte antalet jobb ha minskat med 42.500.

I övrigt skrev jag om detta på bloggen den 13/2:

"Socialdemokraternas gamla sysselsättningsmål innebar att man ofta flyttade bort människor från arbetskraften i statistiken till olika ersättningssystem som exempelvis förtidspensionoch därmed kunde minska arbetslöshetstalen. Bra för statistiken, men dåligt för människorna som behandlades på detta sätt. Alliansen gör tvärtom. Vi räknar alla arbetsföra människor, vilket gör att antalet personer i arbetskraften ökar kraftigt och att arbetslösheten stiger. Det är kanske inte så bra för statistiken, men det är bra för de människor som nu plötsligt räknas och får en ny chans.

Om man tar hänsyn till att så många gått från sjukskrivning eller förtidspension till att numera ingå i arbetskraften igen är det inte så konstigt att arbetslösheten ökat trots att 200.000 fler kommit i arbete. Och om man tänker på att befolkningen ökat kraftigt, och att antalet personer över 65 år blivit många fler är det inte heller så konstigt att sysselsättningsgraden i gruppen 15-74 år minskat något trots att så många fler fått arbete.

Om man lägger till att vi gått igenom en djup lågkonjunktur och finanskris känns det som ett ganska gott betyg åt Alliansens arbetslinje att sysselsättningsgraden trots detta ligger kvar nästan oförändrad. Det är också ett bra betyg att vi avancerar i listan över länderna i Europa med lägst arbetslöshet. Arbetslinjen fungerar!"


Sverige får beröm av alla - EU, OECD och ekonomiska experter i både Sverige och utlandet - för att vi lyckats så bra med arbetslinjen trots en extremt jobbig finanskris och lågkonjunktur. Sanningen om Sveriges framgångar när det gäller arbetslinjen är uppenbarligen så besvärliga för våra politiska motståndare att man måste ta till osanningar för att försöka luras i debatten. Men tänk på att sanningen brukar vinna i längden, Olovsson och/eller Expressen!
Svårt att deppa över opinionsläget

2012-03-02

Som väntat tävlar just nu media i grenen "nu vänder det, nu är det match igen, nu är de rödgröna partierna ifatt Alliansen". En väntad förändring efter att samma medier tidigare tävlade i grenen "nu ska vi ha bort Juholt som partiledare" och "socialdemokraterna i djupaste krisen någonsin". I längden brukar medierna slå ungefär lika mycket åt båda håll i politiken, och nu är det Alliansens tur att vara i skottgluggen...

För egen del har jag dock lite svårt att deppa över dagens opinionläge, snarare tvärtom. Jag gjorde en liten jämförelse med läget vid motsvarande tid efter valet 2006, dvs i mars 2008. Då låg Alliansen under i opinionsmätningarna med över 20 procentenheter (!) mot de rödgröna, som då dessutom var hyfsat samspelta i sin politik. Alliansen hade mer än 10 procentenheter svagare opinionsstödän idag och dömdes ut av alla experter som "rökta". Trots detta vann Alliansen valet 2010 när väljarna hade två tydliga regeringsalternativ att jämföra mellan.

I dag leder Alliansen i mätningarna, samtidigt som de rödgröna partierna har 10-12 procentenheter svagare väljarstöd än 2008 - trots Socialdemokraternas starka återhämtning de senaste veckorna. De rödgröna är samtidigt mer oeniga än någonsin och utgör inget samlat regeringsunderlag överhuvudtaget. Kunde Alliansen vinna valet 2010 så kan vi självklart vinna även 2014. Siffrorna är faktiskt enormt mycket bättre än de var förra mandatperioden vid motsvarande tid.
På tiden att ockupanterna av Brunkebergstorg kördes bort

2012-03-01

I oktober restes på ett antal tält utanför Riksbankens huvudkontor på Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Detta "i protest mot världens ekonomiska orättvisa".

Om jag reser ett tält över helgen i någon av Stockholms parker kan jag nog vara ganska säker på att snabbt bli bortkörd av polisen. Men lagen gäller uppenbarligen inte lika för alla. Om man bara kallar sina tält för "en demonstration" och sätter upp några banderoller mellan tälten så kan de tydligen stå kvar i månader.

I går kördes äntligen tältarna bort från parken. Det var på tiden.
Regeringen tvingas lägga fram meningslöst lagförslag

2012-03-01

Att bedöma vilken arbetsförmåga en sjukskriven person har är inte enkelt. Om en fullt frisk bagare fått mjölallergi kan bagaren självklart inte fortsätta baka bröd, men det måste gå att byta arbete till något annat. Bagaren kan inte vara sjukskriven hela livet på grund av sin allergi. De flesta (både regeringen och oppositionen) är överens om att sjukförsäkringen inte innebär en "yrkesförsäkring" utan en "omställningsförsäkring" där man får ersättning så länge man är sjuk, men samtidigt med det tydliga målet att komma tillbaka till arbetet igen. Man kan inte heller vara sjukskriven hur länge som helst från sitt jobb om man skulle klara av ett annat arbete.

Regeringens och Försäkringskassans bedömning är att både det nuvarande och det gamla sättet att bedöma en persons arbetsförmåga på har brister. Båda metoderna är svåra att tillämpa rättssäkert och de tar inte tillräckligt väl in den enskildes egen bild av sina förmågor och svårigheter. Detta är känt sedan länge. I början av 2013 slutförs ett ambitiöst arbete inom Försäkringskassan tillsammans med Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen med att utveckla ett ”arbetsförmågebedömningsverktyg” som bättre klarlägger vad den enskilde verkligen kan göra.

Nu har en majoritet i riksdagen två gånger markerat att den vill gå tillbaka till det gamla sättet att bedöma arbetsförmåga, vilket jag kritiserat tidigare på bloggen. Försäkringskassan anser inte att en återgång till det gamla sättet och de gamla begreppen är bättre än de nya reglerna. Ibland kan det till och med vara sämre för den enskilde sjukskrivne. Men av respekt för riksdagens (dåliga!) beslut kommer regeringen att överlämna en omedelbar proposition till riksdagen. Den innehåller två delar. För det första uppfyller regeringen riksdagsmajoritetens begäran, och föreslår en lagändring om återgång till det gamla arbetsmarknadsbegreppet från 1 juli 2012.

För det andra aviserar regeringen en kommande förändring: Ett helt nytt arbetsförmågebegrepp bör införas, som bättre bygger på den enskildes egna medicinska förutsättningar för arbete och en mer rättssäker tillämpning. Rege­ringen avser att återkomma till riksdagen med förslag under 2013.

Jag tycker det är beklagligt att inte oppositionen kunde vänta på detta nya bättre förslag i stället för att tvinga fram en återgång till gamla sämre regler. Oppositionen bär nu ett tungt ansvar för de människor som nu riskerar att drabbas av de gamla sämre reglerna.
Departementsledningen besökte utbildningsutskottet

2012-03-01

I dag hade Utbildningsutskottet besök av utbildningsminister Jan Björklund och hans två statssekreterare Peter Honeth och Bertil Östberg. Vi diskuterade ett antal aktuella frågor och fick föredragningar om nya saker som är på gång inom skolområdet.