Blogg Oktober 2011

Grekisk folkomröstning ett val mellan pest och kolera

2011-10-31

Beskedet idag om att grekiska folket ska folkomrösta om räddningspaketet och de kraftiga åtstramingar, besparingar och försämringar som kommer att drabba det grekiska folket oroar. Enligt opinionsmätningar är 60% av grekerna emot krisåtgärderna. Och det är inte så konstigt, det är oerhört tuffa åtgärder som krävs och det kommer att drabba grekiska folket mycket hårt. Men alternativet förskräcker, för frågan är vad som händer om folket röstar nej? Det kan i värsta fall stjälpa både Grekland som nation och Euron som valuta. Europa är ute på synnerligen hal is just nu. Och även om Sverige står ekonomiskt starkare än de flesta länder i Europa så kommer vi inte knappast att vara opåverkade om läget förvärras.
Glädjande opinionsläge

2011-10-31

Opinionsläget är synnerligen intressant just nu

Moderaterna har återtagit ett stadigt grepp om positionen som största parti, och Socialdemokraterna närmar sig på nytt sin tidigarebottennivå. Alliansen har ju i stort sett haft övertaget mot de rödgröna partierna ända sedan det senaste valet, och ökar nu sitt försprång kraftigt. Allt enligt Svensk Väljaropinons/Novus senaste samman- vägning av de fem största opinionsinstitutens siffror.

Att Socialdemokraterna tappat kraftigt i väljarstöd är kanske inte så konstigt med tanke på den senaste tidens uppmärksamhet kring såväl den svajiga politiken och partiledaren. Men det är glädjande att en stor del av dessa tappade s-väljare gått direkt till Moderaterna eller övriga Allianspartier, och inte valt ett annat parti bland de rödgröna.

Om man till detta lägger att de rödgröna partierna inte längre är en samlad opposition utan allt oftare agerar var för sig så kan man tycka att Alliansens position som regeringsalternativ just nu känns ganska ohotad. Men i politiken svänger det snabbt. Övermod och arrogans kan lätt skrämma bort väljare som för första gången sökt sig till Moderaterna och Alliansen. Vi måste hela tiden förtjäna väljarnas förtroende. Men samtidigt är det givetvis lättare att behålla sympatisörer än att jaga nya. Efter några veckors fokus på Håkan Juholts person är det dags att på allvar börja granska oppositionens politiksa förslag och jämföra dem med Alliansens. Jag tvivlar på att den jämförelsen kommer att stärka Socialdemokraterna, med tanke på att politikens innehåll är egentligen betydligt mer upprörande än turerna kring Håkan Juholt...
Alliansen fick igenom 99% av sina förslag förra riksdagsåret

2011-10-30

I den politiska debatten påstås ofta att Sverigedemokraterna är "vågmästare" i riksdagen. Och Socialdemokraterna försöker desperat att odla den myten. ”I nio av tio fall stödjer Sverigedemokraterna regeringen och är därför en del av regeringsunderlaget”, sade Socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt i partiledardebatten i juni. ”Reinfeldt kan sitta kvar som statsminister tack vare Sverigedemokraterna. De är ett extra högerparti”, har förre gruppledaren Sven-Erik Österberg konstaterat. Men är det verkligen så?

Moderaterna har, med hjälp av kammarkansliet och riksdagens utredningstjänst, gått igenom de sammanlagt 2 100 beslut som, med eller utan votering, fattades under förra riksdagsåret. Många av dessa beslut är givetvis helt okontroversiella och har inte ens gått till votering. I 86% av de 2.100 besluten var dessutom Socialdemokraterna och/eller Miljöpartiet överens med Alliansen. Granskningen visar att i nio fall av tio hade Sverigedemokraternas agerande ingen som helst betydelse.

För att Sverigedemokraterna ska få en "vägmästarroll" krävs att det finns ett motförslag till regeringens förslag som stöds av alla de tre rödgröna partierna. Först då har Sverigedemokraternas röst någon betydelse. Av de 2.100 beslut som riksdagen tog förra riksdagsåret var det endast 235 gånger som de rödgröna var överens om ett motförslag till regeringen. Det motsvarar 11% av alla beslut. Det ligger alltså närmare sanningen att säga att Sverigedemokraternas röster spelade roll i ett fall av tio. I nio fall av tio saknade Sverigedemokraternas röster helt betydelse.

Av dessa 235 omröstningar förlorade Alliansen 19 gånger på grund av Sverigedemokraternas stöd till de rödgröna. Vid övriga 216 tillfällen röstade Sverigedemokraterna antingen på sitt eget förslag i stället för att stödja de rödgröna, eller röstade på regeringens förslag.

Håkan Juholt och andra som menar att Alliansen förlitar sig på Sverigedemokraterna i nio fall av tio har alltså fel. Påståenden om "vågmästarroller" och "stödröster" vilseleder väljarna och förstorar Sverigedemokraternas inflytande över politiken. En grundförutsättning för att Sverigedemokraterna överhuvudtaget ska få inflytande är ett enat rödgrönt alternativ. I höst har vi sett att detta händer allt mera sällan, de fyra oppositionspartierna drar ofta åt olika håll och verkar ha svårare än på länge att enas om gemensamma motförslag till regeringen. Det innebär i så fall att Sverigedemokraternas inflytande kommer att minska ytterligare.

Det är dags med en lite mer nyanserad debatt om hur det parlamentariska läget faktiskt ser ut. Ibland sprids påståendet att Sverigedemokraterna har väldigt stort inflytande på politiken, men 99 procent av besluten går i den riktning som regeringen vill. Alliansen lovade väljarna att inte göra oss beroende av Sverigedemokraterna och det löftet har vi hållit.
Kina tar över

2011-10-28

Under diskussionerna om hur man ska rädda Grekland, de europeiska bankerna och i förlängningen Euron förekommer tydligen samtal om att Kina skulle gå in med kapital för att rädda Europas ekonomi. Ett tydligt tecken på att Kinas roll som ekonomisk stormakt blir allt tydligare.

I Sverige har redan Volvo blivit ett kinensiskt bolag. Och i dag kom så beskedet att Saab går samma väg. De två kinesiska bolag som tidigare förekommit i diskussionerna köper nu samtliga aktier i Saab Automobile. Än så länge handlar det bara om en avsiktsförklaring och åtskilliga hinder återstår innan affären är slutförd, men det känns väl ändå som om hoppet kommit tillbaka när det gäller möjligheterna för Saab att komma på fötter och få igång produktionen igen. Vad det kinesiska övertagandet kan komma att betyda på längre sikt är svårt att förutse.

Viktigast idag är väl ändå att de anställda kan få ut sina löner. Det är svårt att sätta sig in i hur personalen mått under de senaste månadernas totala kaos kring Saab. Jag är framförallt glad för deras skull idag!
Stark arbetsmarknad ger goda förutsättningar att klara sämre tider

2011-10-27

SCB:s senaste rapport om utvecklingen på arbetsmarknaden (per augusti) var en ganska trevlig läsning. Antalet personer i arbete hade ökat med 196.000 jämfört med augusti 2006. Och andelen av de sysselsatta som har ett heltidsjobb (mer än 35 timmar per vecka) har också ökat. Den totala arbetslösheten var 6,6% i augusti enligt SCB:s sätt att mäta. Både långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten sjunker markant.

Arbetsförmedlingen har nu också presenterat sin statistik för september. 207 000 personer var öppet arbetslösa vilket motsvarar 4,5 procent av arbetskraften enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. I program med aktivitetsstöd deltog 163 000 personer, eller 3,6 procent av arbetskraften. Total arbetslöshet var därmed 8,1%, jämfört med 8,8% för ett år sedan. Antalet personer som hade nystartsjobb fortsatte att öka och var 47 000 personer. Under september anmäldes över 50.000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen och antalet varsel var lågt, färre än 5.000.

Om man till detta lägger att Försäkringskassans statistik visar att antalet sjukskrivna minskat med ca 125.000 personer sedan 2006 och att antalet förtidspensionärer är 75.000 färre, så får man en bra förklaring till att de svenska statsfinanserna är så goda. 200.000 fler i arbete och 200.000 färre i olika ersättningssystem får dubbel betydelse - ökade skatteintäkter och minskade kostnader - samtidigt. Samtidigt har skattesänkningarna för löntagare och pensionärer ökat hushållens köpkraft, vilket har stor betydelse för att hålla igång hjulen när tiderna är sämre. Alliansens politik gör skillnad, både för den enskilde och för samhället.

Mycket ser alltså ganska bra ut just nu och utvecklingen fortsätter i rätt riktning. Men samtidigt märks också de första tecknen på att Sverige inte är en isolerad ö i Europa, utan direkt påverkas av den nya skuldkrisen och oron för statsfinanserna i många länder. Både Volvo Lastvagnar och Scania har beslutat säga upp åtskilliga hundra visstidsanställda och inom banksektorn har beslut tagits i flera banker om stora personalminskningar med tusentals personer. Även i andra branscher ser företagen om sitt hus.

Regeringen räknar med att arbetslösheten kommer att öka nästa år till följd av den finansiella oron, men att göra säkra prognoser över detta är givetvis svårt. Det är samtidigt en styrka för Sverige att vi möter den nya ekonomiska oron och konjunkturnedgången från en mycket stark positition och med än så länge fortsatt sjunkande arbetslöshet och mycket starka statsfinanser. Det ger Sverige bättre förutsättningar än de flesta länder att hantera situationen och göra extra insatser om nedgången blir djupare än väntat.
Slottsbesök och Moderat samtalskväll

2011-10-27

Efter gårdagens votering blev det en fullmatad kväll. Först gjorde Riksdagens Rojalistiska Nätverk ett besök på Stockholms Slott, där vi bland annat träffade Riksmarskalken och slottets ekonomi- och pr-ansvariga. Vi fick bland annat en massa matnyttig information om statens anslag till de kungliga slotten och hovets verksamhet, samt information om bidragen som går åt andra hållet från olika kungliga stiftelser. Netto är statens anslag till slotten och hovet 123 miljoner per år. Det motsvarar ungefär 12 kronor per svensk. Samtidigt betalar olika kungliga stiftelser ut ungefär 70 miljoner kronor varje år till vetenskap, forskning och sociala ändamål. Netto "kostar" därmed kungahuset bara en femma per svensk och år. I Finland räknar man med att kostnaden för presidentvalen, utslaget per år, motsvarar samma summa, nämligen 50 miljoner. Och då är resten av kostnaderna för presidentämbetet och alla presidentbyggnader inte medräknade.

Var och en inser att de som kallar sig republikaner knappast kan anföra ekonomiska argument mot det svenska kungahuset. Nej, det handlar bara om politiskt motstånd och en ovilja att värna om svensk kultur och vårt kungahus som har enormt stor betydelse för bilden av Sverige. Som exempel fick vi veta i går att vid kungaparets besök i Polen för en tid sedan var det över 300 ackrediterade journalister som följde kungaparet, och besöket visades i direktsändning i polsk TV. PR-värdet i detta för vårt land och för svenska företag är svårt att överskatta.

Efter besöket på slottet var det dags för en ny moderat samtalskväll. Tidigare har vi bland annat träffat P J Anders Linder, Stig-Björn Ljunggren och Stefan Fölster. I går var det dags för ett besök av Alice Teodorescu, debattör och ledarskribent på Barometern. Alice är enligt min mening en av Sveriges vassaste ledarskribenter och debattörer och står för en härlig frihetssyn, är mot alla former av kvotering och för människans rätt att bestämma själv ovh göra sina egna val. Bland annat påpekade hon att vi anser att kvinnor har full kompetens att sitta i börsbolagens styrelser, men tydligen inte anses ha förmåga att själva välja om man vill förvärvsarbeta eller vara hemma med sina barn. Hon tycker också att vi som är moderata politiker måste vara modigare och våga driva långsiktig opinion för viktiga värderingsfrågor och inte bara fasta i dagspolitiken. Mycket tänkvärt, och det är något jag ofta köänner själv, att ta hand om dagsfrågorna, problem och reformer som ska sjösättas tar mycket tid och kraft, och det gör att man ibland glömmer att berätta för väljarna hur den långsiktiga moderata visionen för Sverige ser ut.
"Fostermamman" på besök i riksdagen

2011-10-26

Fostermamman Eva (längst fram i röd kappa) och tre av de andra kvinnorna som besökte Riksdagen i går

Läs mer om gårdagens besök på Expressens nätupplaga i dag.Fotot citerat från artikeln i Expressen.


I går deltog jag i ett möte mellan ett antal riksdagsledamöter och "Fostermamman Eva", känd från det riksbekanta ärendet om fosterbarnen som Marks kommun omhändertog på ett upprörande sätt. Vi var åtta riksdagsledamöter, de flesta från Socialutskottet, och så jag själv på grund av min koppling till Marks kommun.

Mötet i går handlade inte om att försöka få politiskt stöd för enskilda ärenden, utan syftade till en långsiktig förändring. Vi träffade fyra kvinnor med egna upprörande berättelser som hur socialtjänsten i många kommuner inte fungerar när det gäller omhändertagande av barn och hantering av fosterhem. De hade dessutom med sig en advokat från Borås som främst arbetar med olika familjerättsärenden och barnärenden. Hon kunde vittna om ett flertal fall av falska uppgifter som kommit ryktesvägen och som intagits i kommunala beslutsunderlag, en massa prestige och ibland bristfällig utbildning hos kommunala tjänstemän och bristande insyn och kunskap hos ansvariga politiker. Detta stämmer tyvärr alltför väl med min egen bild av det som hänt i Marks kommun i flera upprörande ärenden.

SACO-förbundet SSR, som bland annat organiserar socionomer, presenterade för övrigt en rapport den 10 december förra året om socionomernas situation inom familjeomsorgen på socialförvaltningarna runt om i landet och pekade bland annat på omfattande problem med bristfälliga utredningar.

Socialskreterare har extremt stor makt och kan med ett enda beslut förändra situationen för en hel familj och påverka ett barns framtid. Det är lätt att inse att det behövs en god utbildning och mycket erfarenhet för att kunna hantera sådana ärenden korrekt. Men så är inte alltid fallet idag. Inte heller ansvariga politiker har tillräcklig kunskap och ofta dessutom bristfällig insyn och dåligt med tid för att ta tag i dessa viktiga ärenden. Och den enskilde föräldern, för att inte tala om barnet, är i princip helt rättslöst i en situation när kommunen tar beslut om omedelbart omhändertagande av ett barn. Var och en som är förälder kan tänka sig in i situationen när man på felaktiga grunder får sitt barn omhändertaget. Sådana ärenden är tyvärr alltför vanliga.

Min egen slutsats efter besöket av de fem kvinnorna är att min tidigare fundering över att stärka barnets rättigheter är det viktigaste vi kan göra. Det handlar idag alltför ofta om vuxna männsikors rättigheter som går före barnets bästa. Jag berör detta i min nyligen inlämnade riksdagsmotion Stärk barnens ställning i alla beslut rörande fosterhemsärenden. Barnens ställning måste stärkas under hela deras uppväxt i ett familjehem, och kanske borde man till och med överväga om de skulle ha ett ombud under hela sin uppväxt som kan följa vad som händer? Ungefär som en "god man" som kan agera vid behov? Jag tror också vi måste stärka familjehemmens ställning om någon ska vilja ställa upp som fosterföräldrar för barn som far verkligt illa hos sina biologiska föräldrar. I dag upplever familjehemmen en stor osäkerhet, ständiga omprövningar av barnens vistelse, och ett ofta bristande intresse från socialtjänsten när det gäller dialog för barnens bästa. Familjehemmen upplever att det inte är önskvärt att de engagerar sig "för mycket" i sina fosterbarn, och de har inte heller någon talan alls när det gäller barnens framtid, trots att de kanske är de som känner barnen allra bäst.

Lite glädjande i sammanhanget är ändå att regeringen satt av 500 miljoner kronor för att höja kvalitén och förbättra tillsynen av kommunernas socialtjänst. Uppståndelsen kring förhållandena i Marks kommun har varit en viktig anledning till att regeringen satt av dessa pengar, kanske till och med helt avgörande för att lyfta frågan på politisk nivå.
Rekordmånga studerar på universitet och högskolor

2011-10-25


I dag hade Utbildningsutskottet besök av Högskoleverket som bland annat visade denna bild där man ser att antalet studenter på högskola och universitet är rekordstort.

Lite extra intressant är det att åren 2002-2006, dvs mandatperioden före Alliansens maktövertagande, sjönk antralet studenter kraftigt - och detta trots att rekordmånga ungdomar fanns i de aktuella ungdomskullarna just då. När oppositionen nu beskyller Alliansen för att inte satsa tillräckligt mycket på högskolan klingar detta ganska falskt. Vi har faktiskt ökat antalet studenter varje år sedan valet 2006, och antalet är som sagt just nu rekordstort. Samtidigt lägger vi stor kraft på att säkra högskoleutbildningarnas kvalitet. Kvantitet får aldrig gå före utbildningens kvalitet.

Knappast politiskt korrekt att prioritera familj framför arbete...

2011-10-25

I dag redovisar flera tidningar en undersökning från sajten familjeliv, som gjort en stor undersökning bland 9.000 kvinnor som är medlemmar på deras sajt. Hela 45% av dessa kvinnor säger att de skulle vilja vara hemmafru om de fick möjlighet.

Aftonbladet ställer samma fråga till sina läsare idag, och 55% av kvinnorna säger där samma sak. Och dessutom skulle 45% av männen vilja vara hemmaman om de hade möjlighet.

Om dessa svar verkligen är fullt genomtänkta, och om de som svarat tänkt på hur det skulle påverka framtida pension om man valde att vara hemmafru eller hemmaman är väl inte så säkert. Men svaren tyder på en viss viss omsvängning i synen på värdet av en trygg uppväxt för barnen och behovet av att inte satsa allt på karriären när barnen är små. Ur den synvinkeln är resultatet glädjande. Och en sak är klar - man inser snabbt att alla frågor som rör familjens valfrihet och möjligheten att få mer tid för familjelivet ligger helt rätt i förhållande till väljarnas värderingar. Bland det Alliansen gjort för at underlätta detta finns exempelvis frågan om ökad valfrihet i barnomsorgen med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag, sänkt skatt på normala inkomster och avdragsrätt för ROT och RUT. Dessa reformer vet vi har stöd långt utanför traditionella borgerliga väljargrupper.
Textilindustri i toppklass

2011-10-24


I dag deltog jag i Västsvenska Handelskammarens företagsbesök med tema textilindustri i Borås.

Bilden till vänster är från Borås Tidning som redan har lagt ut ett kort reportage om vårt besök på sin nätsida.Första företagsbesöket var på FOV som tillverkar avancerade textilier för både kläder och teknisk användning. Den som tror att det inte sker någon produktion i Borås har fel - FOV tillverkar allt i sina egna lokaler, och gör oftast alla moment själva. Skillnaden mot förr är att mycket få arbetare behövs i lokalerna, vävmaskinerna sköts av ett litet antal personer. (Bilderna nedan)Vi fortsatte sedan till Handelskammarens lokaler där vi fick en föredragning av Marketplace Borås, som är ett samlingsnamn för det textilkluster som byggs upp i Simonsland i Borås, i samarbete med Borås kommun, olika textilföretag, högskolan och kringliggande kommuner. Det blev också diskussion om behovet av specialanpassad utbildning för textilsektorn, och för mig som ledamot i Utbildningsutskottet var det intressant att få mer kunskap om de specialutbildningar som finns på området i Borås, allt från gymnasieprogram till högskoleutbildningar och särskilda yrkesutbildningar. Borås är utan tvekan ledande i landet när det gäller denna typ av utbildningar för textilsektorn.Därefter fortsatte vi till Seger som främst tillverkar arbetskläder och profilkläder restaurangsektorn samt för sjukvården. Bland annat har man sponsrat kocklandslaget med profilkläder, vilket haft ett mycket stort pr-värde. Man är idag marknadsledande i Sverige när det gäller restaurangsektorn. Vi besökte deras utställning (bilderna ovan) och fick en beskrivning av företagets utveckling från 1943 fram tills idag, och hur man idag utvecklar och säljer produkter från huvudkontoret i Borås, med lager i Estland och egen produktion i Ukraina. Mycket av samtalet handlade om hur man arbetar för att garantera en god arbetsmiljö, fria fackliga organisationer och starkt socialt ansvar vid sin verksamhet i Ukraina, vilket är möjligt eftersom man själv äger sin fabrik.

Dagen var intressant, även om det för mig inte var någon nyhet att Sjuhärads textilföretag utvecklar tekniskt avancerade produkter och är ledande på många områden. Faktum är att en mycket stor del av den svenska textilindustrin - både när det gäller kläder/mode och industriella textilier - har sin bas i Sjuhärad. Marks och Borås kommuner har fortfarande flest anställda i textilindustrin i hela landet. Ett exempel på hur framstående Sjuhärads textilindustri är visar detta diplom på väggen hos FOV. En avFOV:s mest berömda produkter är nämligen krockkudden som man tog fram i samarbete med Autoliv, och som blev årets tekoprodukt 1995. En innovation som idag är en självklarhet i varje ny bil.

Stämmomiddag

2011-10-22

Årets stämmomiddag var lika underhållande som vanligt. Carl Bildt höll ett bejublat tal, där han på sitt vanliga sätt drev med både det ena och det andra. Sedan fick vi besök av Lotta Engberg. MUF-ordföranden Erik Bengtzbo blev först att tvingas upp på scenen för att sjunga duett. Sedan tog Lotta Engberg givetvis upp fyra bugg och en coca cola, och det fanns liksom ingen chans för Carl Bildt att komma undan. Filippa Reinfeldt tog ett stadigt tag i utrikesministern och ledde honom till scenen för den obligatoriska duetten. (För två år sedan fick han ju för övrigt sjunga samma sång med Charlotte Perelli, se bilder på bloggen den 29/8 2009). Få svenska politiker bjuder så mycket på sig själv som Carl Bildt, och han är verkligen genuint omtyckt.

Efter maten samlades de senaste fyra moderata partildarna på allmän begäran för en gruppbild. Herrar Bildt, Reinfeldt, Adelsohn och Lundgren har dessutom det gemensamt att de alla har varit ministrar i borgerliga regeringar.


Det är modernt att avvisa socialistiska lösningar

2011-10-22

I slutet av dagens TV-sändning från partistämman kommenterade KG Bergström resultatet av partistämman. Han påstod bland annat att moderaterna inte är ett så modernt och nytänkande parti som vi säger oss vara. Detta grundade han på tre beslut under stämman:

1. Vi avvisade alla tankar på en eventuell framtida könskvotering till börsbolagens styrelser. Jag berättade om turerna kring detta i föregående blogginlägg.
2. Vi tog bort en skrivning om att det skulle vara ett mål att män och kvinnor skulle dela hushållsarbetet hemma lika. Detta ansågs vara en onödig politisk pekpinne och en fråga som inte politiken råder över. Förslaget att ta bort denna text kom från ingen mindre än Filippa Reinfeldt, och stämman gick på hennes linje.
3. På stämman fanns ett förslag att utöka partistyrelsen med ett extra namn för att få in ytterligare en invandrare. Förslaget kom från MUF - samma MUF som tog stid mot kvotering till bolagsstyrelser för att det är fel att kvotera! Nu ville man kvotera in en invandrare i partistyrelsen. Helt obegripligt. Men stämman avvisade klokt nog förslaget. I media påstås att partistyrelsen därmed saknar utlandsfödda personer, men då har man missat min riksdagskollega Jessica Polfjärd. Vad är det för fel på henne?

Nåväl, KG Bergström anser alltså att beviset på ett modernt parti är att man kvoterar in kvinnor och invandrare och att politikerna försöker reglera hur hushållsarbetet ska fördelas i våra hem. Om det är att vara modern så är jag väldigt gärna omodern. Fast jag tycker precis tvärtom - det är modernt att kasta bort gamla socialistiska lösningar och politiskt klåfingrighet och hitta nya vägar för att lösa olika samhällsproblem. Det är KG Bergström som är hopplöst omodern i sitt tänkande, inte Moderaterna.
Hyfsat populär...

2011-10-22

Enligt en SIFO-mätning som presenteras i Expessen idag är förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt som statsministerkandidat rekordlågt. Endast 15 procent uppger att de har störst förtroende för Juholt som statsminister, medan Fredrik Reinfeldt (M) får 68 procent. Gapet mellan de båda partiledarna har aldrig varit större.

Att förtroendet för Joholt faller och att förtroendet för statsministern ökar är inte särskilt förvånande. Inte heller att Fredrik Reinfeldt för en stund sedan enhälligt omvaldes som moderat partiledare.

Just nu håller vår nyvalde partiledare ett mycket engagerat tal till stämman om skillnaderna i svensk politik, vilket är minst sagt underhållande. Som moderat är det svårt att vara på annat än gott humör just nu, och det genomsyrar hela stämman.

Höll just ett anförande mot könskvotering till bolagsstyrelser

2011-10-21

Alldeles nyss höll jag ett kort anförande på partistämman till stöd för alla de kloka kvinnor (bland annat förre m-kvinnoordföranden Magdalena Andersson, Jessica Rosencrantz som står bakom den motion som finns i frågan, Anna Maria Corazza Bildt, Magdalena Schröder och Thina Ghassemi) som varit uppe i debatten i samma ärende. Jag konstaterade att Folkpartiet och Centerpartiet just avfört frågan om utökad könskvotering i föräldrapenningen och att det då vore märkligt om moderaterna som enda parti skulle stå fast vid att hålla öppet för könskvotering till bolagsstyrelser.

I debatten beskrev ett antal kvinnor den frustration och den förnedring de känner inför frågan om könskvotering, och jag hoppas att partistämman senare i kväll ska avföra frågan från dagordningen en gång för alla. Just nu mobiliserar dock partistyrelsen och försöker i sista stund kasta fram ett helt nytt förslag i sista stund som inte uttryckligen säger nej till kvotering. Frågan är väl om de lyckas få stöd för detta, motståndet mot könskvotering verkar tämligen kompakt.
Partistämma

2011-10-21

Moderaternas partistämma pågår för fullt. Framföralt ska ett nytt idéprogram fastställas och massor av motioner hanteras. Det viktigaste temat för stämman är arbetslinjen och värnandet av välfärden, och i de flesta frågor finns en stor enighet om hur moderaterna ska gå vidare med sin politik.

En av de mer kontroversiella frågorna är om partistämman ska gå på partistyrelsens linje och inte helt stänga dörren för en könskvotering till börsbolagens styrelser i framtiden, eller om stämman ska stödja en motion från MUF i Stockholm som föreslår att stämman tydligt ska avvisa könskvotering till bolagsstyrelserna. I går behandlades frågan i ett av utskotten, som gick på MUF-linjen och föreslår stämman att uttala att statligt påtvingad kvotering inskränker äanderätten, och att moderaterna är emot kvotering till bolagsstyrelser. Senare under stämman kommer frågan att debatteras

Chanserna att partistämman går på utskottets linje och avvisar könskvoteriung till bolagsstyrelserna verkar goda, och det skulle vara ett mycket bra beslut.

Fotot: Anna Kinberg Batra, ordförande i finansutskottet och gruppledare för moderata riksdagsgruppen, håller anförande om arbetslinjen och statsfinanserna.
Naiva krav på utökad anhöriginvandring

2011-10-21

Låt mig först säga att det känns väldigt bra att 91-åriga Ganna inte avvisades från Sverige. Med tanke på den stora mängd personer som varje år beviljas uppehållstillstånd i Sverige känns det minst sagt märkligt att en sjuk ensam 91-årig kvinna inte ens kan få stanna i landet av humanitära skäl.

Med detta sagt måste jag säga att jag är oerhört förvånad över att det finns starka röster i de flesta partier om att luckra upp lagstiftningen och öppna upp för närmast obegränsad anhöriginvandring. Det är ett fullständigt stolligt förslag. Om en stor del av alla de som invandrat till Sverige genom åren skulle kunna ta hit sina åldriga släktingar skulle det medföra en extrem påfrestning på sjukvård och äldreomsorg i Sverige. Det skulle gå ut över alla äldre som redan lever här, både invandrare och infödda svenskar. Utmaningarna att erbjuda den snabbt växande gruppen pensionärer en god omsorg är en fullt tillräckligt stor utmaning som den är.

Aftonbladet raljerar idag över statsministerns och migrationsministerns påstående att en uppluckrad lagstiftning om anhöriginvandring skulle kosta åtskilliga miljarder. I stället påstår man att det skulle kosta 25 miljoner kronor! Detta grundar man på att "Hittills i år har 42 personer över 80 år med anhöriga i Sverige ansökt om uppehållstillstånd. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kostar det cirka 600 000 kronor per år att placera en människa inom äldrevården. Om alla 80-plussarna fick stanna skulle notan således sluta på 25 miljoner kronor."

Suck! Aftonbladet "glömmer" att det begränsade antalet äldre anhöriginvandrare som söker uppehållstillstånd beror just på att regelverket stramats åt. Om vi hade haft mycket mer generösa regler skulle självfallet antalet äldre som söker sig till Sverige vara oerhört mycket större. Vem skulle inte vilja ta del av den svenska sjukvården och äldreomsorgen när man blir gammal?

En annan fråga som jag funderat lite på är hur vuxna barn tänker när de lämnar sitt hemland och emigrerar till Sverige och lämnar sina åldriga föräldrar kvar i hemlandet? Har de inget ansvar alls för att deras föräldrar blivit lämnade ensamma? Eller är det bara de svenska skattebetalarna som ska ta detta ansvar? Om en svensk emigrerar till annat land är möjligheten att låta sina åldriga föräldrar komma efter minimala.

Att vara politiker handlar ibland om att våga lyfta blicken och vara realist. Sverige har generösa regler som ger många möjlighet att söka sig till vårt land. I särskilt ömmande undantagsfall måste det också finnas möjlighet att göra undantag med hänsyn till humanitära skäl. Däremot finns det inte utrymme att vara naiva. Det göder bara främlingsfientliga krafter.
Ovärdiga beskyllningar mot Carl Bildt

2011-10-21

Ända sedan Carl Bildt blev utrikesminister 2006 har media och de politiska motståndarna försökt misstänkliggöra hans tidigare engagemang i näringslivet, och då främst uppdraget som styrelseledamot i Lundin Petroleum. Att han tjänat pengar på sitt näringslivsengagemang, och då särskilt i oljebranschen, stör tydligen väldigt många. Ingna av de högljudda angreppen på Bildt har dock medfört att hans trovärighet som utrikesminister har kunnat ifrågasättas på allvar eftersom allt som påståtts lätt har kunnat avfärdas. Bildt är en av regeringens mest populära ministrar enligt opinionsmätningarna, och en förklaring är att han aldrig duckar för oseriösa angrepp utan ger svar på tal och inte minst använder sin egen blogg för att ge sin version av saken. Nu försöker Bildts motståndare på nytt, och när tongångarna är som mest högljudda beskylls Bildt närmast som ansvarig för både folkmord i Sudan och för att vara ansvarig för att två svenska journalister gripits i Ethiopien. Beskyllningarna är så groteska att de nästan blir löjeväckande.

I TV-programmet ”Skavlan” påpekade Bildt att Lundin Petroleum under hans tid i bolagets styrelse inte bedrev någon verksamhet i Ethiopien. Detta bekräftas också av bolagets nuvarande ledning. Att man under Bildts tid i styrelsen utredde förutsättningarna för eventuell verksamhet i Ethiopien och en tid efter Bildts avgång från styrelsen tecknade ett avtal om prospektering i Ethiopien är en annan sak. Den prospekteringen inskränkte sig till någon veckas rekognocering i januari 2008, varefter Lundin Petroleum lämnade Ethiopien igen 2009. Hur denna minimala undersökning av förutsättningarna för oljeutvinning i Ethiopien, och detta efter att Carl Bildt lämnat Lundin Petroleums styrelse, överhuvudtaget skulle kunna påstås ha något samband med det svenska agerandet efter gripandet av två svenska journalister är för mig en fullständig gåta. Den som hävdar ett sådant samband måste rimligen dels visa att Carl Bildt inte agerat på normalt sätt för att hjälpa svenskarna at bli fria, dels göra det sannolikt att han på något sätt skulle ha något att vinna på detta. Båda dessa saker faller på sin egen orimlighet.

Frågan om att döma diktatorer och krigsherrar för folkmord ska tas på allvar. Folkmord är ett av de värsta brott som finns i internationell rätt. Men då ska man också använda detta begrepp med förnuft och inte lättvindigt använda detta i rent politiska syften.

Det kan vara på sin plats att citera Carl Bildts blogg där han i går berättade om sin roll i Lundin Petroleum och bolagets påstådda aktiviteter i Ethiopien:

"På sina håll hemma verkar man ivrig men att försöka påstå att vad jag sagt om Lundin Petroleum och dess engagemang också i Etiopen under några år inte är sant.

Men det är det.

Företaget slöt ett avtal i november 2006 – samma tidsperiods slöts enligt en delårsrapport också avtal med bl a Vietnam – men lämnade landet i början av 2009.

Enligt företagets egen redovisning inskränkte sig konkreta prospekteringsverksamheten i områdena till en veckas främst flygundersökningar i januari 2008.

Allt detta skedde efter min tid i styrelsen.

Jag säger detta samtidigt som jag är mån om att detta inte skapas ett intryck av att det skulle vara fel av svenska företag att göra affärer med eller investera också i Etiopen. Det har vi aldrig ansett.

Detta har ingenting attt göra med de synpunkter vi kan ha på respekten för mänskliga rättigheter i vare sig Etiopen eller t ex Vietnam.

Och att jag i suttit i styrelsen för olika företag som varit varit verksamma i olika länder i världen är någonting som man måste ha mycket begränsade perspektiv för att se som en belastning.

Sedan verkar det som om företag inom olja- och gas föranleder speciella emotioner på sina håll.

Men dagens värld förutsätter faktiskt att det finns sådana företag. Den som aldrig besökt en bensinstation eller använt en plastprodukt kan möjligen kasta första stenen, men andra bör nog tänka efter först.

Kanske vore det bättre att all olja och gas i världen fanns i Norge, men nu förhåller det sig så att så inte är fallet. T o m Norges eget oljeföretag ger sig ut i världen och in i länder vars demokratiska halt ibland lämnar en del övrigt att önska.

Från media får jag frågor om jag med anledning av allt detta på ett eller annat sätt skulle vara ”partisk” när det just nu gäller fallet med våra ansträngningar att hjälpa de två fängslade journalisterna i Etiopien.

Och självfallet är jag partisk i den frågan.

Jag är partisk för Sveriges intressen och dess medborgare.

I denna fråga lika väl som i andra."

Lagen gäller självklart lika för alla - även riksdagsledamöter

2011-10-20

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning där jag krossar myten om att riksdagsledamöter på något märkligt sätt skulle ha beviljat sig själva undantag från de lagar som gäller alla andra svenskar. Självklart är det inte så. Lagarna gäller lika för alla!


Bidragsbrottslagen gäller självklart även för riksdagsledamöter

Det är begripligt att de senaste veckornas händelser kring främst Socialdemokraternas partiledare väcker ilska och många frågor. Om politiker tar ut ersättningar som man inte har rätt till är det lätt att förstå allmänhetens och medias reaktion. Men ibland leder diskussionen fullständigt fel och myter sprids på grund av okunskap.

Ingvar Leion påstår exempelvis i BT den 18 oktober att lagen om bidragsbrott inte gäller riksdagsledamöter, och att vi ledamöter själva skulle ha beslutat om avsteg som skulle gynna oss själva. Detta är en ganska grov beskyllning, och påståendet är fullständigt felaktigt. Självklart gäller bidragsbrottslagen för riksdagsledamöter på exakt samma sätt som för alla andra svenskar, det finns inga som helst undantag!

Det som skapar förvirringen är att ersättning för tjänsteresor, hotellövernattningar och tjänstebostäder inte i lagen betraktas som bidrag utan som kostnadsersättningar. Dessa ersättningar omfattas aldrig av bidragsbrottslagen utan är alltid en sak mellan den anställde och dennes arbetsgivare. Samma sak gäller givetvis alla andra löntagare och uppdragstagare, såväl privatanställda som offentliganställda som får ut kostnadsersättningar i sin anställning. Fusk med denna typ av ersättningar kan innebära bedrägeri mot arbetsgivaren, och den skyldige kan polisanmälas. Däremot är inte bidragsbrottslagen tillämplig, och lagen är exakt lika för alla.

Bidragsbrottslagen gäller endast för ersättningar från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, a-kassa, föräldrapenning och andra ersättningssystem som ersätter bortfall av inkomst. Inte heller denna lag gör skillnad på riksdagsledamöter och andra medborgare. En riksdagsledamot som fuskar till sig föräldrapenning eller sjukpenning omfattas självklart av bidragsbrottslagen precis som alla andra. Det finns inga undantag som gynnar riksdagsledamöter och det är trist att det ens ska behöva påpekas.

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)

Alliansen tar ansvar för arbetslinjen

2011-10-19

Denna vecka har jag nedanstående debattartikel i lokala tidningar i valkretsen. En liten påminnelse om skillnaderna mellan Sverige och stora delar av vår omvärld, en skillnad som till stor del sammanfaller med att Alliansen står upp för arbetslinjen.


Alliansen tar ansvar för arbetslinjen

Just nu är det oroligt i många europeiska ekonomier. Även Sverige påverkas. Samtidigt har vi ett bättre utgångsläge än de flesta andra länder, inte minst genom att ha Europas kanske mest stabila statsfinanser. När andra länder diskuterar skattehöjningar, sänkta löner och pensioner och kraftiga neddragningar i välfärden diskuterar vi i Sverige i stället vilka reformer som ska prioriteras och vilka skatter som det finns utrymme att sänka.

Moderaterna och övriga Allianspartier har sedan 2006 tagit ansvar för Sveriges ekonomi genom att se till att fler har fått ett arbete. Vår jobbpolitik vilar på tre ben. Det ska löna sig bättre att arbeta, fler ska våga anställa och fler företag ska vilja starta, stanna och växa i Sverige.

Tack vare Alliansens fyra jobbskatteavdrag har en sjuksköterska nu 1700 kronor mer kvar i plånboken när lönen har betalats ut, varje månad. Motsvarande siffra för en metallarbetare är 1850 kronor per månad.

Alliansen har gjort det enklare att starta och driva företag genom en minskad administrativ regelbörda, sänkta egenavgifter och sänkt bolagskatt. Vi har dessutom halverat arbetsgivaravgiften för människor under 26 år så att trösklarna för att anställa unga har minskat. Nu går vi vidare och sänker momsen för restaurangsektorn, en sektor där många ungdomar får sitt första jobb.

Vår politik har gett resultat. Sverige har idag nära 200.000 fler som arbetar än 2006, ungefär 125.000 färre i förtidspension och 75.000 färre sjukskrivna. Allt detta gör självklart skillnad, både för enskilda människor och för Sveriges ekonomi. Det är företagande och arbete som skapar resurser, och när fler arbetar får vi utrymme att satsa på välfärden, sänka skatterna, och samtidigt minska statsskulden. Det är arbetslinjen som gett oss möjlighet att reformera hela den svenska skolan och satsa rekordmycket på forskning och utbildning. Det är samma arbetslinje som skapat resurser för våra rekordstora satsningar på nyproduktion och underhåll av vägar och järnvägar, och som gjort det möjligt att sänka skatten för pensionärerna.

Alliansen har tagit ansvar för arbetslinjen sedan 2006, och under de kommande åren kommer vi att fortsätta ansträngningarna för att alla som kan arbeta också ska ha möjlighet att göra det. Det är enda sättet att trygga välfärden i en ekonomiskt orolig tid.

Jan Ericson
riksdagsledamot (M)

Allt större förmögenheter tas hem till Sverige

2011-10-19

Under årets första nio månader har 1 344 personer skickat in rättelser till Skatteverket och redovisat inkomster från före detta skatteparadis. Under hela 2010 rättade sammanlagt 396 personer sina deklarationer. Rättelserna beräknas sammanlagt leda till ökade skatter på nära en miljard kronor. Allt enligt siffror från Skatteverket.

Enligt de svenska skattereglerna går det att frivilligt rätta tidigare inlämnade deklarationer utan att riskera skattetillägg och åtalsanmälan för skattebrott. Rättelsen måste komma in självmant och inte på grund av att Skatteverket har påbörjat en granskning. Sedan Skatteverket började informera om möjligheterna till frivilliga rättelser under slutet av 2009 har sammanlagt 1 740 personer rättat sina inkomstdeklarationer. I de flesta fall handlar det om tidigare oredovisade kapitalinkomster. Många uppger att kapitalet kommer från pengar som man har sparat när man har arbetat och betalat skatt utomlands.

Orsakerna att kapitralet vänder hemåt är flera. Men mycket handlar om Alliansregeringens politik. De senaste åren har Skatteverket ökat sina kontroller av svenskar som har gömda inkomster i skatteparadis. Bland annat har nya avtal om informationsutbyte gett Skatteverket helt nya möjlighet att få ut uppgifter om dolda banktillgångar och inkomster. Sverige har de senaste åren också tecknat avtal med 32 länder som OECD tidigare har klassat som skatteparadis. Dessutom har skatteavtalen med Schweiz och Luxemburg omförhandlats. Detta har krävt stor diplomati och långa förhandlingar från den svenska regeringens sida. Den 1 juli höjdes dessutom den källskatt som svenskar betalar på ränteinkomster i bland annat Schweiz och Luxemburg, i enlighet med EU:s sparandedirektiv. Källskatten är nu 35 vilket innebär att skattesatsen nu är högre än den svenska kapitalskatten på 30 procent. EU-direktivet innebär att inkomster som en EU-medborgare har från sparande i vissa utländska länder ska beskattas. Landet där personen har sin hemvist får 75 procent av skatten medan landet där sparandet finns behåller 25 procent. Till allt detta kommer att Alliansen avskaffat den svenska förmögenhetsskatten, vilket nu gör det lönsamt att ta hem sina pengar igen. Och det var som bekant precis det som var avsikten. Nu kan svenska pengar investeras i Sverige i stället för att gömmas undan utomlands, och samtidigt får Sverige in en massa skatt på kapitalinkomster som delvis kompenserar för den uteblivna förmögenhetsskatten (som i praktiken främst utgjorde en extra fastighetsskatt).
Fosterbarnen i Mark från inte komma hem igen

2011-10-17

I dag meddelade Kammarrätten i Jönköping att de omtalade fosterbarnen i Mark inte får komma hem till sina ursprungliga fosterföräldrar, utan ska stanna i det nya fosterhemmet. Utgången var väl inte så förvånande, med tanke på att barnen bott i det nya fosterhemmet sedan i juni 2010. Redan i första domstolsinstans ansågs det att det bästa för barnen var att inte flytta dem en gång till. I dagens dom framhölls också tvivel om att att det gamla fosterhemmet skulle klara umgänget med den biologiska mamman. Att barnens biologiska pappa tyckte att det ursprungliga fosterhemmet var bäst för barnen fäste tydligen inte domstolen något värde vid. Fast det är ju inget onormalt, statistiken visar att pappors åsikter i denna typ av mål sällan brukar ha någon större betydelse.

Jag upprepar det jag skrev den 5 juli, efter Förvaltningsrättens dom:

"Hur Kammarrätten kommer att se på kommunens överklagande återstår att se, utgången är verkligen inte given. Men det finns tunga experter inom området som anser att Förvaltningsrättens dom är felaktig. En skicklig advokat inom detta område erbjöd sig också förra veckan att företräda kommunens linje gratis, på grund av sin upprördhet med Förvaltningsrättens dom. Advokaten tyckte barnen behandlats felaktigt. Jag kan inte annat än hålla med, det som upprör mig mest är det jag skrev i mitt senaste blogginlägg i frågan är hur ärendet så tydligt visar hur kommunala tjänstemän kan styra utvecklingen i den riktning de önskar över huvudet på de inblandade, genom att utnyttja sin makt. Genom det hårt kritiserade omhändertagandet av barnen som Marks kommun gjorde sig skyldiga till, den långa hanteringstiden därefter, följt av en lång domstolsprövning, har barnen tvingats vara ifrån sin ursprungliga fosterfamilj så länge att man nu använder detta som ett argument mot att barnen ska få flytta tillbaka! Det känns rimligt att detta överklagas, inte minst för att förebygga liknande händelser i framtiden. Men oavsett domen så kan detta ärende aldrig få ett lyckligt slut. Agerandet från Marks kommun har med all sannolikhet gett de två barnen sår för livet."

Om ett par veckor ska jag träffa "fostermamman" i riksdagen tillsammans med några ledande företrädare för riksdagens Socialutskott. Syftet är att sprida kunskap om detta ärende, och uppmuntra politikerna till att fundera över om lagstiftningen behöver förändras för att bättre ta tillvara barnens intresse i sådana här frågor. Ärendet har hela tiden känts som en kamp mellan vuxna - föräldrar, fosterföräldrar, politiker och tjänstemän, där både tveksamma beslut, prestige och hårda ord kantat processen. Det känns inte direkt som om barnens bästa stått i centrum.

Själv har jag nyligen också lämnat in en riksdagsmotion i frågan med rubriken Stärk barnens ställning i alla beslut rörande fosterhemsärenden.Alliansen fortsätter röra sig bort från alla former av könskvotering

2011-10-16

Nyligen beslutade ju Centerpartiet att avvisa tankarna på tvångskvotering av föräldraförsäkringen, där varje förälder skulle tvingas ta ut hälften var. I dag får vi beskedet att Folkpartiet på sitt Landsmöte just tagit beslutet att säga nej till fler pappamånader. Partiledningen ville hålla frågan öppen med möjlighet till fler pappamånader framöver, men detta avvisades alltså av Landsmötet.

I och med detta finns det idag inget av de fyra Allianspartierna som vill driva frågan om en utökad könskvotering av föräldraförsäkringen, eftersom både moderaterna och kristdemokraterna redan tidigare avvisat sådana förslag. Alliansen har, förhoppningsvis en gång för alla, avvisat socialistiska lösningar på detta område. Sunt förnuft har segrat, och min känsla är att denna linje har ett mycket starkt stöd hos svenska folket.

Återstår då frågan om könskvotering av börsbolagens styrelser. På Moderaternas partistämma, som startar på torsdag i Örebro, finns motioner som föreslår att moderaterna definitivt ska stänga dörren för sådana förslag. Vår partistyrelse vill tyvärr inte helt stänga dörren för en möjlig könskvotering i framtiden om inte börsbolagen "skärper sig". Glädjande nog var partistyrelsen oenig, och jag tvivlar starkt på att vår partistämma kommer att acceptera partistyrelsens linje. Tror det blir en hård debatt. Övriga Allianspartier är, såvitt jag vet, kallsinniga till könskvotering av börsbolagens styrelser, så nu har vi moderater chansen att avföra även denna fråga från Alliansens dagordning. Mer om detta när vi närmar oss partistämman.
Vägvinnande satsningar

2011-10-15

Alliansen har gjort rekordstora satsningar på infrastruktur sedan vi tog över regeringsmakten 2006. Det gäller både nybyggnad och underhåll, och både av vägar och järnvägar. Det behövdes, för mycket har varit kraftigt eftersatt. Nu har resultaten av våra satsningar börjat synas allt mer i vårt avlånga land.

Ett näraliggande exempel är vår länsväg hemma i Ubbhult. Det har varit många år av kraftigt förfall, med stora sprickor och svåra tjälskador som blivit allt värre år för år, en massa lappande och lagande, stenskott och skador på fordon och till och med personskador när mopeder och motorcyklar kört omkull. Men under sommaren har hela vägsträckan asfalterats om och fått ny kantmålning. Samma sak gäller för övrigt ett antal vägar i närområdet. Även när man kör bil från Västsverige till Stockholm upplever man att det grävs, asfalteras och byggs överallt. Det är mycket som varit eftersatt när det gäller vägunderhåll.

En annan lite mer udda observation gäller snöpinnarna längs vägkanterna. Under ett antal år försvann de traditionella orange snöpinnarna på alla mindre vägar i våra trakter och ersattes först med enklare krokiga sälgpinnar (som till och med slog rot i dikeskanten och fick blad på sommaren), och senare bambupinnar av sämre kvalitet som knappast syntes i all snön. Resultatet blev att snöplogen plogade utanför vägen och att bilar skar ned i diket. Vid klagomål har svaret varit att man valt dessa enklare snöpinnar på grund av brist på pengar. Men i år är plötsligt de långa orange snöpinnarna med reflexer tillbaka. Det leder förhoppningsvis till färre avåkningar och fordonsskador kommande vinter.

Ytterligare en observation är att man i höst varit mycket mer noga än vanligt med att röja buskar och sly längs vägarna, både manuellt och med maskiner. Detta ökar trafiksäkerheten genom att sikten blir bättre. Inte minst ökar det möjligheten att upptäcka djur längs vägkanten.

Det känns bra att se hur våra riksdagsbeslut omsätts i lokala åtgärder som syns i människors vardag.
Juholts agerande skadar alla politiker

2011-10-15

Att förundersökningen mot s-ledaren Håkan Juholt lades ned var ganska givet. Det var ju inte mycket som tydde på att han hade begått ett formellt brott. Förtroendekrisen för Juholt handlar inte så mycket om juridik utan mer om moral (kryddat givetvis med ett allmänt velande i politiska frågor, bristande ledaregenskaper och personmotsättningar i det egna partiet). Domen kommer inte att fastställas i domstol utan av det egna partiet och av väljarna. Men tyvärr riskerar hans agerande i olika ekonomiska frågor också att leda till en ökad misstro mot politiker i största allmänhet. För just småfiffel eller slarv med pengar och ersättningar är det som väljarna har allra svårast att acceptera från personer som ska företräda väljarna och ta ansvar för landet.

Att begära dubbla ersättningar vid bilresor vid några tillfällen kan bero på mänskliga misstag, och vara förlåtligt. När man skriver massor av reseräkningar kan det bli fel ibland. Även om jag är extremt noggrann skulle jag nog inte våga ta gift på att det inte går att hitta något litet fel i någon av alla mina egna reseräkningar under över fem år som riksdagsledamot, trots att riksdagsförvaltningen granskar alla reseräkningar före utbetalning. Men om man däremot får förskottsersättning för tio hotellnätter vid en utlandsresa och sedan åker hem efter fyra och behåller hela mellanskillnaden tycker jag man har väldigt mycket att förklara.

Jag blir samtidigt lite förvånad när det påstås att det skulle vara oklart om man kan låta Riksdagen stå för hela hyran om man är sammanboende. Själv tycker jag det är helt självklart vad som gäller. Detsamma sa ju för övrigt också Håkan Juholt på ett tidigt stadium, "Reglerna är glasklara" hävdade han på en av sina presskonferenser. För egen del disponerar jag en övernattningslägenhet som ägs av riksdagen, och då uppkommer aldrig problemet med beräkning av hyresersättning. Men samtidigt är reglerna väldigt tydliga för oss som disponerar övernattningslägenheter eller övernattningsrum - om någon annan (bortsett från omyndiga barn) övernattar i min övernattningslägenhet ska jag redovisa detta till riksdagen och betala en summa för varje natt. Detta anges tydligt i regelverket, och så har jag också gjort vid ett par tillfällen. Det känns då minst sagt märkligt att andra riksdagsledamöter samtidigt ska kunna få ersättning av riksdagen för hela hyran när de är permanent samboende med någon annan i en egen lägenhet. Varje riksdagsledamot borde inse det ologiska i detta, oavsett om de formella skriftliga reglerna är otydliga eller inte.
Hästforskning

2011-10-14

Som riksdagsledamot får man vara beredd på att hantera de flesta frågor. För en tid sedan blev jag och några andra moderater påhoppade i Göteborgs-Posten för att vi dragit in öronmärkta medel till hästforskningen. Personligen hade jag inte någon aning om att det ens fanns öronmärkta pengar till detta, men mycket riktigt visade det sig att när Alliansen avskaffade den särskilda straffskatten på handelsgödsel så försvann också pengar till hästforskningen. Detta eftersom tidigare s-regering öronmärkt dessa skattepengar just till hästforskning, för att lyckas driva igenom handelsgödselskatten i riksdagen. Denna typ av kohandel (eller kanske snarare hästhandel?) bara för att lyckas driva igenom en ny oönskad skatt var inte särskilt begåvad, och blir samtidigt en illustration av hur det kan komma sig att alla lagar och regelverk blivit så komplicerade. Hästforskning ska naturligtvis inte särbehandlas mot annan forskning, vare sig positivt eller negativt, utan bedrivas på samma villkor som alla annan forskning. Och det är också budskapet i det debattsvar vi hade i Göteborgs-Posten för några veckor sedan.

Detta lite udda exempel är ett bevis bland många på hur Alliansen målmedvetet renodlar och städar upp i det lapptäcke av konstiga regler och udda specialvillkor som Socialdemokraterna skapade under 12 års regeringstid.
Tyvärr logiskt att inte öppna Stasiarkiven

2011-10-14

Jag har fått en del mail och telefonsamtal det senaste året om att regeringen borde häva sekretessen och öppna Stasiarkiven, dvs lämna ut alla uppgifter om misstänkt spioneri med koppling till Sverige under DDR-tiden. Reaktionerna jag fått har ibland varit starka, man har frågat mig "varför en borgerlig regering skyddar gamla kommunistspioner". Jag har också själv funderat en hel del över detta, i likhet med många av mina moderata riksdagskolleger. Den senaste tiden har jag grävt ganska ordentligt i frågan och även haft kontakter med ansvariga på justitiedepartementet för att försöka förstå bakgrunden.

De brott som det gäller i dessa fall har varit misstanke om olovlig underrättelseverksamhet eller det grövre brottet spioneri. Enligt svensk rätt preskriberas dessa brott efter två år, utom vid spioneri där preskriptionstiden är tio år. Alla de misstänkta brotten är därmed preskriberade för länge sedan. Ofta gäller uppgifterna i Stasiarkiven dessutom nedlagda förundersökningar där brott inte kunnat styrkas överhuvudtaget. Att uppgifterna ändå sparats i SÄPO:s arkiv beror bland annat på att det kan finnas annan intressant eller känslig information i utredningarna, exempelvis uppgifter om SÄPO:s sätt att arbeta och hemliga kontakter med främmande makt. Sådana uppgifter är normalt föremål för sekretess.

I svensk rätt är det samtidigt en viktig princip att ingen döms innan en rättegång hållits och en domstol har dömt. Den som har friats från en brottsmisstanke vid en förundersökning ska anses vara oskyldig, samma sak gäller faktiskt om ett brott är preskriberat. Detaljerade uppgifter om enskilda personer i en nedlagd förundersökning blir normalt inte heller offentlig handling, utan omfattas av sekretess som skydd för den enskilde. Självklart bör samma princip gälla för de brott som kan vara aktuella i SÄPO:s Stasiarkiv. Det går inte att göra skillnad mellan olika typer av brott i ett rättssamhälle. Preskriptionstiderna vid spioneri kan möjligen diskuteras, men det är de regler som gäller idag som måste tillämpas.

Det finns alltså två högst rimliga skäl för att inte släppa sekretessen. Dels omsorgen om rikets säkerhet, dels omsorgen om grundläggande principer för rättsäkerheten. Känslomässigt känns det jobbigt för mig som moderat att kommunistiska spioner sannolikt gått fria genom åren, och att svenska folket inte kan få klarhet i om det bland de misstänkta funnits ledande personer i det svenska samhället. Men det är priset vi betalar för att följa demokratiskt fattade regler om preskription av brott, och kravet på att brott måste styrkas i domstol. Vi kan rimligen inte döma människor eller hänga ut dem i media bara grundat på en påstådd misstanke om ett brott som begåtts för länge sedan. Inte ens om det handlar om spioneri.
Riksdagshumor...

2011-10-13

I avdelningen värdelöst vetande kan jag meddela att statsminister Fredrik Reinfeldt gav avgående vänsterpartiledaren Lars Ohly en Djurgårdshalsduk och keps i present vid avtackningen efter partiledardebatten i går. Det var ju Lars Ohlys sista partiledardebatt och då hör det till traditionen att övriga partiledare överlämnar en present. Trots sina olika ideologier håller Reinfeldt och Ohly på samma lag. Folkpartiledaren och Elfsborgssupportern Jan Björklund (som jag numera också värvat som medlem till Riksdagsguliganerna) raljerade lite över presenten och påpekade till allmän munterhet att det väl var något tveksamt vilket värde Djurgårdspresenten hade. Möjligen ett framtida affektionsvärde enligt Björklund.

Göran Hägglund (KD) gav en present med liknande tema, nämligen två hockeybiljetter och önskade Lars Ohly en trevlig kväll när HV71 krossar Djurgården...

Mycket roligare än så blir det inte i riksdagen.
Pressande Press

2011-10-12Partiledardebatt i all ära, men som väntat var medias allra största intresse att försöka få intervjuer med s-ledaren Håkan Juholt angående både det ena och det andra. Kammarfoajen var fylld av hysteriskt mycket media efter debattens slut. Och vem hittade jag i flocken av jagande journalister om inte Mikael Hermansson, reporter från Borås Tidning. Det är alltid lite kul att ta bilder på fotografer, journalister och TV-kommentatorer, de blir alltid lika förvånade när de blir fotograferade av en riksdagsledamot. De är ju vana vid att det alltid är tvärtom.
Partiledardebatt: Alliansen tar ansvar för arbetslinjen

2011-10-11

Dagens partiledardebatt blev lite speciell. Med tanke på omständigheterna gjorde Juholt ganska bra ifrån sig rent retoriskt. Men vad hjälper det när politiken inte hänger ihop, och när alla vackra och storslagna ord bara är tom retorik och helt saknar koppling till de egna förslagen i den socialdemokratiska budgeten?

Juholt använde flera rena osanningar i sina inlägg. Han påstod exempelvis att regeringen skulla falla utan Sverigedemokraternas aktiva stöd. Alla som är insatta i det parlamentariska läget vet att det inte stämmer. Alliansen är inte alls beroende av SD för att få igenom sina förslag. Det krävs att alla fyra oppositionspartier aktivt röstar mot regeringen och röstar på samma sätt för att ett regeringsförslag ska falla. Det är med andra ord Socialdemokraterna som är helt beroende av aktivt stöd från SD för att vinna voteringar. Att SD i 8 fall av 10 röstat på regeringens förslag saknar betydelse, hade SD röstat på ett eget förslag eller lagt ned sin röst hade Alliansen ändå vunnit.

Juholt spred också en myt om att s-politiken skulle skapa 28.000 nya byggjobb. Även om siffrorna är gripna helt ur luften undrar jag varifrån alla dessa byggnadsarbetare i så fall ska komma? Det är redan högtryck i byggsektorn, inte minst till följd av ROT-avdragen. Nya gigantiska statliga subventioner till ombyggnader av hus kommer bara att skapa brist på arbetskraft och driva upp kostnaderna. Dessutom vill ju socialdemokraterna bara prioritera akademisk utbildning, och det lär ju knappast öka utbudet av byggnadsarbetare.

Ytterligare en effekt av s-budgeten är att de höjda arbetsgivareavgifterna för unga är att det, utöver en ökad ungdomsarbetslöshet, kommer att öka kommunernas kostnader med flera miljarder. Juholt försökte prata bort detta genom att hävda att detta kompenseras med ökade statsbidrag. Men det är inte sant! Alla dessa ökade statsbidrag har sossarna redan öronmärkt för olika ändamål, de pengarna kan inte kommunerna använda för att täcka de ökade kostnaderna när arbetsgivareavgifterna höjs. Det som då återstår är uppsägningar inom skola och äldreomsorg. Detta är något jag kommer att återkomma till i senare blogginlägg.

Konstrasten mot budskapet från statsministern i anförandet efter var slående. Statsministern höll ett oerhört engagerat och slagkraftigt anförande och fick ovanligt många och långa applåder. Det var en statsman som talade. Budskapet var tydligt - Alliansen tar ansvar för arbetslinjen. Sverige har idag 200.000 fler som arbetar än 2006. Ungefär 125.000 färre i förtidspension och 75.000 färre sjukskrivna. Allt detta gör självklart skillnad. Det är företagande och arbete som skapar resurser, och som gjort det möjligt att sänka statsskulden, sänka skatterna, och samtidigt satsa på välfärden. Och förtroendet för Sverige ökar ständigt. Idag är efterfrågan på svenska statsobligationer så stort att Sverige kan låna pengar till nästan ingen ränta alls. Så ser det ju inte riktigt ut i vår omvärld.Debattsvar till (s)agoberättarna

2011-10-11

I dag har jag och mina två riksdagskolleger från valkretsen ett debattsvar till våra socialdemokratiska motståndare. Vi ifrågasätter deras vackra ord om satsningar på jämställdhet, ungdomar och jobb, när hela deras politik i verkligheten slår direkt mot bland annat kvinnors företagande och ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden, och dessutom har mer fokus på höjda bidrag än fler jobb.
Inte min sak att döma

2011-10-11
Uppdaterad

Dagens samtalsämne är givetvis affärerna kring s-ledaren Håkan Juholt. I dag före partiernas gruppmöten var mediabevakningen kompakt. Jag råkade passera förbi konfrontationen mellan Juholt och media på väg till vårt moderata gruppmöte och tog denna bild.

Både igår och idag har jag fått samtal från journalister som vill ha kommentarer kring alla turer kring s-ledaren Håkan Juholt, och som helst vill höra mig som moderat förstanamn i vår valkrets säga att jag kräver Juholts avgång. Men jag måste göra dessa journalister besvikna. Jag tänker inte döma Juholt för något, det är en sak för rättssystemet och förståss hans egna väljare. Jag tänker inte heller kräva hans avgång, det är en sak för hans parti.

Däremot tror jag fortfarande det jag skrev häromdagen, nämligen att Juholts dagar som partiledare är räknade.
Självklart inga undantag för riksdagsledamöter i bidragsbrottslagen!

2011-10-11

Med anledningen av turerna kring bostadsersättningar och reseersättningar för s-ledaren Håkan Juholt har det förekommit påståenden i media om att den nya bidragsbrottslagen på något konstigt sätt skulle undanta riksdagsledamöter. Så är det självklart inte!

Däremot är det så att när det gäller reseersättningar, ersättning för tjänstebostäder mm så betraktas detta inte som ett bidrag utan som rena kostnadsersättningar, och därför omfattas inte dessa av bidragsbrottslagen utan är en sak mellan den anställde och dennes arbetsgivare. Samma sak gäller givetvis för alla andra offentliganställda, som därmed behandlas på samma sätt som alla privatanställda. Däremot omfattas naturligtvis både riksdagsledamöter och andra av bidragsbrottslagen om man fuskar med sjukpenning, a-kassa, föräldrapenning, försörjningsstöd eller något annat av alla de ersättningssystem som ersätter bortfall av inkomst. Det finns självklart inga som helst undantag i bidragsbrottslagen för riksdagsledamöter utan reglerna gäller lika för alla som bor i Sverige. Det är så självklart att det är märkligt att det ens behöver sägas, och det är ett lågvattenmärke att media sprider denna typ av uppgifter.
Bristande verklighet(s)uppfattning

2011-10-09

I Aftonbladet idag kan man läsa följande, apropå de alltmer märkliga turerna och uppgifterna kring Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt:

"På nätet får Juholt en hel del stöd från sympatisörer som menar att hans partitillhörighet gör honom mer utsatt för kritik.
– Det är många som tycker att sossarna blir misshandlade av media. Det finns en känsla av att media håller moderaterna om ryggen när de hamnar i liknande situationer, säger Stig-Björn Ljunggren."


Hmm. Ett något märkligt uttalande, inte minst när man vet hur partisympatierna ser ut bland journalister i stort, Journalistförbundet har ju redovisat detta flera gånger efter egna undersökningar bland medlemmarna. För att uttrycka sig försiktigt kan man konstatera att journalister över lag inte direkt kan beskyllas för att hålla till på högerkanten. Och är det några som fått känna på mediedrevet de senaste åren, dessutom ofta på mycket vaga grunder (exempelvis tveksamma uppgifter från anonyma källor), så är det väl just moderata ministrar? Den som hävdar att "media hållit moderata politiker om ryggen" de senaste fem åren har uppenbarligen vissa brister i sin verklighetsuppfattning. Påståendet är nästan komiskt.

För övrigt har jag en stark känsla av att Juholts dagar som partiledare är räknade. Han har redan skaffat så många fiender i sitt eget parti att media säkert kommer att få god hjälp i sin jakt på nya spännande uppgifter (kanske både sanna och mindre sanna) som kan skada Juholt ytterligare. Hans fiender finns nog mer i det egna partiet än i media och jag tror personligen inte för ett ögonblick att Juholt kommer att kunna stanna kvar som partiledare. Särskilt inte efter att han uteblivit från kvällens partiledardebatt. Hade jag varit Socialdemokratisk sympatisör eller politiker hade jag varit helt vansinnig om min partiledare lämnat allt TV-utrymme till sina motståndare och lämnat walk over i en stor TV-debatt om de politiska alternativen i Sverige.
Föreläsare på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås

2011-10-08

I går var jag inbjuden som "gästföreläsare" på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås. Jag brukar då och då ta emot klasser från denna skola när de besöker Riksdagen, och har lärt känna några av lärarna. Nu har skolan startat en juridikkurs på några av programmen, och jag var inbjuden för att berätta om hur det går till när nya lagar beslutas och om hur det är att arbeta som riksdagsledamot. Totalt hade jag tre lektioner och träffade totalt 150 elever. Som vanligt ställde eleverna också massor av frågor, och det var en givande dag. Några elever kom också fram efter en av lektionerna och frågade hur man gör om man vill bli politiker, så kanske väckte mitt besök visst intresse för politik.

Sven Eriksonsgymnasiet är förresten Borås äldsta gymnasieskola, och öppnade redan 1856. Skolan är uppkallad efter entreprenören Sven Erikson som grundade Sveriges första mekaniska väveri i Rydboholm och senare flera andra väverier i Sjuhärad.
Varför vill inte Juholt debattera i TV?

2011-10-07

Socialdemokraternas nye partiledare Håkan Juholt fortsätter att förvåna. Och då tänker jag inte i första hand på att han i morse medgav att han kvitterat ut felaktig bostadsersättning från riksdagen med 90.000 kronor, vilket under dagen växt till 160.000 kronor. Det är givetvis ganska anmärkningsvärt, och alldeles oavsett orsaken så är det ju knappast en merit för en partiledare.

Men det mest förvånande idag är nog att Juholt också meddelat att han i likhet med Lars Ohly (V) avstår från att delta i partiledardebatten i SVT på söndag. Anledningen sägs vara att han inte vill stå på samma sida i studion (!) som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Något förvånande kan man tycka med tanke på att Socialdemokraterna ju inte haft något problem alls att emellanåt anpassa sin politik till Sverigedemokraterna för att lyckas vinna enstaka voteringar i riksdagen. Att två av riksdagens partier vägrar ta debatten med Sverigedemokraterna och på detta sätt mer eller mindre försöker utestänga ett folkvalt riksdagsparti från en debatt på lika villkor känns både odemokratiskt och pinsamt. Självklart ger detta sandlådebeteende en massa extra sympatier till SD. Att Vänsterpartiet fortsätter att tramsa på detta sätt är inte så förvånande. Men att det stora oppositionspartiet som vill leda Sverige agerar på samma sätt är oerhört anmärkningsvärt. Med sådana politiska motståndare behöver Sverigedemokraterna inte vara oroliga. Hade det inte varit betydligt bättre att ta debatten med SD?

Frågan man ställer sig är vad som egentligen är Juholts skäl att utebli från debatten? Det finns flera tänkbara skäl. Är han rädd för att påminnas om sitt partis anpassning av politiken till Sverigedemokraternmas linje tidigare i år? Är han rädd att få jobbiga frågor om Socialdemokraternas interna bråk inför partiets budgetmotion som presenterades i veckan? Är han kanske rädd att få en massa jobbiga frågor om det minst sagt märkliga innehållet i samma budgetmotion? Eller vill han kanske bara hålla sig undan för att slippa besvärande frågor om dagens uppmärksammade felaktigt uttagna bostadsersättning från riksdagen?

Spekulationerna lär fortsätta. Bara Juholt vet. Men oavsett skälet är det är faktiskt både komiskt och skrämmande att denne man faktiskt gör anspråk på att bli svensk statsminister. En svagare och mer oberäknelig partiledare har nog inte Socialdemokraterna haft i modern tid. Fast jag tror de flesta av oss i Alliansen kan leva med det.
Borås Tidning om årets riksdagsmotioner

2011-10-06

Redan idag, dagen efter att alla riksdagsmotioner skulle vara inlämnade, berättar Borås Tidning om hur vi sex ledamöter från valkretsen motionerat. Dessutom ägnar man en lång artikel åt att kommentera vårt motionerande, och framför kritik mot att vi motionerat för lite om frågor som rör Borås. Jag har flera invändningar mot detta synsätt. För det första representerar vi inte bara Borås utan hela Sjuhärad. För det andra rör allt vi motionerar om oftast hela landet, inklusive vår egen valkrets. Många av förslagen har växt fram just vid våra kontakter med väljare i Sjuhärad. Och våra förslag blir väl ändå inte sämre för att även de som bor utanför valkretsen har glädje av dem?

Vad gäller specifika motioner om vägar och järnvägar på utpekade sträckor så är det helt meningslöst att väcka sådana, eftersom riksdagen numera inte beslutar i dessa detaljfrågor. Sådana motioner handlar mer om populism och en vilja att synas i media. Och så är det också med en del andra lokala detaljfrågor som syns i andra motioner. Personligen föredrar jag att motionera om saker som riksdagen har inflytande över. Det känns på något sätt som ett bättre sätt att använda tiden.


Bollebygdspolitiker diskuterade min gamla riksdagsmotion

2011-10-06

Apropå motioner....i efterhand har jag fått höra att Bollebygds kommunfullmäktige hade en intressant debatt den 19 september, där Socialdemokraterna hade motionerat om att kommunen skulle sätta av pengar i goda tider till en "fond" som kunde användas i sämre tider. Jag hade tyvärr missat artikeln i Borås Tidning som berättade om detta.

I sak är det givetvis helt rätt tänkt av socialdemokraten som skrivit motionen, och det är också en lösning som jag motionerat om i riksdagen. Jag tycker nämligen att det är mycket olyckligt när kommuner tvingas till panikbesparingar som går ut över verksamheten för att klara ekonomin ett enskilt år, trots att kommunen i grunden har mycket god ekonomi. Liknande problem har vi haft i Marks kommun. Redan året efter måste man ofta bygga upp verksamheten igen, samma verksamhet som man just skurit ned. Att arbeta så är inte bra vare sig för personalen eller kommunens invånare.

Min riksdagsmotion användes också som argument av socialdemokraterna i debatten i kommunfullmäktige, men deras förslag avslogs av naturliga skäl eftersom det tyvärr inte är förenligt med lagen att göra så idag. Kommunerna kan inte införa detta utan stöd i lag. Precis som Christer Johansson, moderat kommunalråd i Bollebygd, tycker jag det är kul att det finns socialdemokrater som tycker som jag och många av mina partivänner. Men det är lite märkligt att samma socialdemokrater inte begriper att en kommun inte kan ta olagliga beslut.

För egen del får jag väl ta och göra ett nytt försök med samma motion nästa år. Förra gången avslogs den tyvärr, men skam den som ger sig!
Pressmeddelande angående årets riksdagsmotioner

2011-10-05


Pressmeddelande 2011-10-05

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Årets riksdagsmotioner inlämnade

I dag lämnades mina sista riksdagsmotioner för i år in till riksdagens kammarkansli. I år blev det 17 motioner. Det är färre än tidigare år. Huvudanledningen är att jag numera är aktivt verksam i tre tunga utskott, Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet. Som moderat ledamot i ett utskott får man efterhand allt bättre kontakt med ansvarig minister och departement och kan driva frågor den vägen, vilket är betydligt snabbare och effektivare än att använda motioner. Motionerna använder jag i år främst som medel för att driva frågor som rör utskott där jag inte själv är aktiv och där jag inte heller på annat sätt har någon löpande kontakt med ansvariga ministrar.

Många ledamöter upprepar samma motioner år efter år. Jag underviker detta, och väcker i stället i stort sett alltid helt nya motioner varje år. Bland årets motioner finns några som jag tycker är särskilt viktiga;

* Jag föreslår att Lagen om Valfrihet (LOV) som idag är frivillig för kommunerna bör bli tvingande att införa för alla kommuner. Det kan inte vara rimligt att den som bor i en socialistiskt styrd kommun ska få sämre möjlighet att råda över sitt eget liv.
* Jag vill se en översyn av kommunernas kostnader för LSS och LASS, en kostnad som skenar i de flesta kommuner.
* Jag föreslår också en obligatorisk "stupstock" för alla lagar och regler. En sådan regel skulle tvinga fram en obligatorisk omprövning av alla regler efter en viss tid, i annat fall upphör regeln eller lagen automatiskt att gälla. Onödiga regler skulle därmed rensas bort med automatik.
* Utöver dessa motioner väcker jag i år ett antal motioner som rör djurskyddsfrågor. Det är en fråga som engagerar mig och där jag tycker att vi moderater måste flytta fram våra positioner.

För kännedom bifogas min motionsutvärdering som jag presenterade före valet 2010, och som visade att 45% av mina förslag föregående mandatperiod genomfördes helt eller delvis. Att lämna in motioner är ett sätt att påverka utvecklingen, och detta även om många motioner avslås i riksdagens utskott. Alltför många enligt min åsikt. Det är därför jag i år också motionerar om en värdigare motionshantering...

Samtliga mina motioner finns nu inlagda på min hemsida,www.ericsoniubbhult.se och finns också utlagda på riksdagens hemsida. Vid frågor går det bra att kontakta mig på telefon enligt ovan.

Sossarnas budget kantas av svikna löften och interna bråk

2011-10-05

Socialdemokraterna har idag presenterat sitt budgetförslag för 2012, efter ett mindre inbördeskrig i riksdagsgruppen där Håkan Juholt och ekonomiske talespersonen Tommy Waidelich fått svidande kritik och fått sitt första budgetförslag underkänt. Socialdemokraterna fortsätter som väntat att ersätta arbetslinjen med bidragslinjen och den ekonomiskt osäkra och oansvariga politiken skulle få stora negativa konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning, och drabba företag och invånare på landsbygden extra hårt. Dessutom skulle Socialdemokraternas politik sannolikt öka ungdomsarbetslösheten eftersom man vill göra det betydligt dyrare att anställa unga.

Socialdemokraterna vill höja skatterna med över 20 miljarder kronor. Bland skattehöjningarna kan nämnas höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, avvisad sänkning av restaurangmomsen, försämrat RUT/ROT och en ny kilometerskatt på transporter. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Det skulle montera ned arbetslinjen, fördjupa nedgången och försvaga återhämtningen i ekonomin.

Mest uppseendeväckande är det nog ändå att se alla Socialdemokraternas svikna löften. Det senaste året har man ju lovat bort minst 135 miljarder kronor till lite av varje. Håkan Juholt har ägnat mycket tid och kraft åt att ställa ut löften till svenska folket om allt från satsningar på 15 miljarder för att utrota barnfattigdomen till utbyggd tunnelbana i Stockholm och "10-tals miljarder till välfärden". Detta visade sig idag vara tomma löften. Till exempel begränsas insatserna mot barnfattigdom till 300 miljoner kronor. En utbyggd tunnelbana skulle kosta mellan 20 och 40 miljarder, men man nöjer sig med att avsätta 1,75 miljarder. De 10-tals miljarderna till välfärden verkar helt ha tappats bort

Svekdebatten och de interna stridigheternainom Socialdemokratin lär fortsätta. Som man bäddar får man ligga.
Planerna för nya Ubbhults kapell

2011-10-05

bild från Borås Tidning 4 oktober
I går berättade Borås Tidning om planerna på hur nya Ubbhults kapell ska se ut. Skisserna presenterades i samband med en gudstjänst nyligen. Utförligare beskrivning finns på hemsidan för Sätila Pastorat. Det nya kapellet får ett utseende som anknyter till det gamla, men med en helt modern interiör med lösa stolar som gör att lokalen kan anpassas efter olika behov. Det blir också en modern del på baksidan av kapellet med pentry för samvaro och olika aktiviteter. Byggstart planeras 2012 och tanken är att det nya kapellet ska stå klart till julen 2012.

Ett kapell med denna utformning kommer att betyda mycket för Ubbhult som ort. Vi får en ändamålsenlig lokal som kan användas för kyrkliga högtider, gudstjänster, bröllop och begravningar, liksom för kyrkans omfattande barnverksamhet, men också för andra behov som skolavslutningar för Ubbhultsskolan och andra aktiviteter för skolan som julspel och annat. Det blir också en given träffpunkt och möteslokal för ubbhultsborna

Det finns ett engagemang bland ubbhultsborna för det nya kapellet, och det visas inte minst av att den insamling för ett nytt kapell som jag var med och tog initiativ till redan samlat in 122.000 kronor. Helt otroligt mycket pengar! Det nya kapellet kommer att få en stark förankring i bygden, och jag tror att de flesta ubbhultsbor tycker förslaget som nu presenterats känns alldeles utmärkt.
Miljöpartiets budget fungerar bara i opposition

2011-10-04

Miljöpartiets budgetmotion som presenterades idag innehåller vissa saker som ligger hyfsat i linje med Alliansens prioriteringar, såsom satsningar på infrastruktur, utbildning och småföretagande. Särskilt positivt är att man delar regeringens syn på reformutrymmet på ca 15 miljarder kronor, och anger att man står bakom de budgetpolitiska målen. En riktigt bra sak är förslaget att slopa sjuklöneansvaret helt för de minsta företagen. För lite större företag kompenseras sjuklöneansvaret oftast gott och väl genom den sänkta arbetsgivareavgiften som samtidigt infördes. Men för de minsta företagen kan det bli orimligt dyrt när någon anställd blir sjuk. Det är ett problem som vi måste ta tag i framöver, och där tycker jag MP är rätt ute.

Men sedan är det slut på berömet. Förslaget om en ny skatt på landsvägstransporter med lastbil på 14 kronor per mil skulle vara ett dråpslag mot exempelvis skogsnäringen och andra företag i glesbygd och göra det dyrare att leva för alla människor på landsbygden. Höjd bensinskatt med 70 öre ovanpå detta gör inte saken bättre. Jobbskatteavdraget försämras också, vilket är lite konstigt när man samtidigt säger sig vilja uppmuntra utbildning. Varför då ytterligare straffbeskatta dem som får högre lön efter examen? Miljöpartiet dubblar också arbetsgivareavgiften för alla som har ungdomar anställda och sparar 16 miljarder på detta. Samtidigt vill man slopa arbetsgivareavgiften för arbetslösa ungdomar, vilket kostar futtiga 750 miljoner. Man gör det alltså över 15 miljarder dyrare att anställa ungdomar, vilket knappast kommer att minska ungdomsarbetslösheten. Personligen tror jag också att förslaget skulle kunna leda till att många arbetsgivare inte anställer ungdomar förrän de varit arbetslösa en tid, för att slippa arbetsgivareavgiften. Fler unga skulle då tvingas gå arbetslösa en längre tid efter sin examen. Kanske finns även en risk att vissa arbetsgivare sparkar redan anställda ungdomar för att senare ta in arbetslösa ungdomar i stället för att det blir billigare. Förslaget känns inte särskilt genomtänkt. Trots förslag till sänkta arbetsgivareavgifterna för småföretag så kan man konstatera att Miljöpartiets budget betyder kraftiga skattehöjningar för både företag och löntagare.

MP vill utvidga ROT-avdraget till att även gälla hyresrätter och bostadsrätter. Detta låter märkligt med tanke på att alla kostnader för byggnadsarbeten redan är helt avdragsgilla för flerbostadshus, eftersom hela verksamheten är skattepliktig. Att införa en skattereduktion för dessa fastigheter blir därför väldigt konstigt och jag förstår inte hur man tänker sig att hantera detta rent praktiskt.

Det märkligaste inslaget i MP:s budget är nog ändå att man säger nej till momssänkningen för restaurangsektorn, trots att man själva hade detta som vallöfte 2006. Fast man tänker ändå inte rösta emot förslaget i riksdagen! På detta sätt kan man passivt stödja reformen i riksdagen och se till att den går igenom, men slipper samtidigt finansiera det i sin budget och kan använda över 5 miljarder till annat. Politiskt elegant kanske, men inte särskilt seriöst. MP:s budget hänger inte ihop, man försöker både ha kakan och äta den samtidigt. Så kan bara ett oppositionsparti göra som inte behöver ta ansvar för helheten.
Gårdagens besök på Yrkeshögskolan i Mölnlycke

2011-10-04I går besökte jag Yrkeshögskolan i Mölnlycke tillsammans med fyra andra moderata riksdagsledamöter från olika utskott. På bilden står vi tillsammans med rektorn och verksamhetschefen (längst bak). För mig var besöket särskilt givande eftersom jag är ansvarig i den moderata riksdagsgruppen för alla frågor som rör eftergymnasiala utbildningar utöver högskolan. Det finns ett brett utbud av olika spännande utbildningsformer och Yrkeshögskolan är en av de mest intressanta.

Yrkeshögskolan är inte en särskild skola utan ett samlingsnamn för ett stort antal utbildningar över hela landet, bedrivna av både kommuner och privata företag. Varje utbildningsanordnade ansöker om att få starta en viss yrkesutbildning, och ska då styrka att det finns ett behov av den arbetskraft som utbildas, samt att utbildningen håller hög kvalitet. Ofta initieras utbildningarna av näringslivet. Den särskilda YH-myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. De kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat, och följer upp hur många som får jobb. Man brukar säga att ungefär 80% av dem som går en sådan utbildning får jobb direkt efter examen

Regeringen satsar allt mer pengar på denna utbildningsform eftersom den ger så goda resultat. I höst kommer ungefär 32.500 elever att gå på Yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet. I höstens budget satsas ytterligare för kommande år. De vanligaste utbildningsinriktningarna är ekonomi, administration, försäljning, bygg, teknik och tillverkning samt hälso- och sjukvård. Eleverna omfattas av vanliga regler för studiemedel, och utbildningarna är oftast ett till två år långa och till stor del ingår arbetsplatspraktik.

I Mölnlycke drivs Yrkeshögskolan av kommunen och erbjuder spännande utbildningsvarianter inom marknadsförning och försäljning, personal- och löneadministratoion, säkerhet och risk managemant, internationell logistik med inriktning mot flygfrakt, samt airport officer. Gemensamt för dessa utbildningar är att nästan alla elever får jobb direkt efter examen, eller ofta till och med före examen. Vi fick träffa både lärare och elever och gemensamt för dessa var det starka engagemanget och inte minst elevernas starka drivkraft.

Yrkeshögskolan har visat sig vara en utmärkt form av vuxenutbildning och leder till arbete. Det är sådana utbildningsformer vi måste prioritera.
Gårdagens besök på Pulsen Konferens och Restaurang Astern

2011-10-04

I dag finns nedanstående artikel i Borås Tidning om vårt besök på Pulsen Konferens och Restaurang Astern i går. Katarina Bartholdsson, som äger Pulsen tillsammans med sin make Wigar (fd fotbollsspelare i Elfsborg, bland annat i guldlaget 1961), tog emot oss och det blev en dryg timmes samtal kring regeringens satsningar för ett bättre näringsglivsklimat och fler jobb, tillsammans med Borås Tidnings reporter Jan Lindsten. Precis som artikeln säger så var budskapet tydligt från i vart fall denne företrädare för branschen, sänkt moms på restaurang och catering har betydelse, det ökar lönsamheten och sannolikt kundunderlaget, och då behövs fler anställda. Samma sak gäller de sänkta arbetsgivareavgifterna för ungdomar, det har betydelse för deras chans att få sitt första jobb. Jag frågade Katarina Bartholdsson vad hon helst skulle se för ytterligare förbättringar för att hennes företag skulle kunna växa ännu mera, men fick väl inga konkreta idéer, hon är i grunden en mycket entusiastisk och positiv entreprenör och ser mer möjligheter än problem.

Vi fick också ett tydligt bevis på hur fel det är när Socialdemokraterna nedsättande kallar vissa jobb för "skitjobb". Ofta har det varit just restaurangjobb och städjobb som utsatts för dessa beskyllningar. Katarina Bartholdsson berättade att i deras restaurang och konferensdel är personalomsättningen låg, och att alla roterar på alla jobb. Budskapet från ledningen är att alla anställda betyder lika mycket för helheten även om man arbetar inom olika områden. Med andra ord så finns det inga skitjobb, utan alla jobb behövs. Tänk att man ska behöva tala om det för dagens socialdemokrater!

När det gäller utbildning sa Bartholdsson att det är bra att vi satsar mer på utbildning av unga. Samtidigt sa hon spontant att hon inte har någon svårighet att rekrytera personal och att hotell- och restaurangutbildningarna i Borås är mycket bra.

BT:s journalist Jan Lindsten frågade oss rakt ut om det här med sänkt restaurangmoms verkligen var den bästa åtgärden man kunde göra när det finns begränsat med resurser i statens budget. Frågan är givetvis befogad, inte minst som det finns diskussioner om hur många jobb detta kan skapa eller kanske rädda kvar. Mitt svar var att man måste se helheten i Alliansens politik och att vi gör nya förbättringar och skattesänkningar i varje budget, varje år. Allt kan inte göras på en gång, utan man får ta ett steg i tage beroende på utrymmet i statens budget. I år är det restaurangsektorn som får skattesänkningar, tidigare år har det varit hushållsnära tjänster och byggsektorn samt sänkta arbetsgivareavgifter för unga och äldre. Steg för streg för vi det billigare attanställa och gör det billigare att köpa tjänster vilket givetvis skapar ökad efterfrågan. Nu ser vi också hur Socialdemokraterna inte längre står fast vid att avskaffa RUT-avdraget, trots att det var en av de viktigaste valfrågorna för bara ett år sedan. Efterhand inser man att RUT- och ROT-avdragen skapat jobb och minskat svartarbetet. Jag är övertygad om att ingen kommer att ifrågasätta sänkningen av rastaurangmomsen heller om några år.


En alldeles vanlig 16 timmars arbetsdag...

2011-10-03

Dagen började klockan sju när väckarklockan ringde. Efter frukost, en morgonrunda med hundarna, och en snabbkoll av mailboxen och morgonnyheterna bar det av till Borås där jag och min moderate riksdagskollega Cecilie träffade Katarina Bartholdsson, delägare i en konferensanläggning och restaurang i Borås. Vi diskuterade effekterna av sänkt restaurangmoms, sänkta arbetsgivareavgifter för ungdomar och andra delar av regeringens politik för fler jobb. På plats var också journalist och fotograf från Borås Tidning Rapport från besöket kommer på bloggen i morgon.

Efter mötet hann jag med ett snabbt besök hemma för att rasta hundarna och slänga i mig en snabblunch, och sedan var det dags för dagens andra besök. Tillsammans med fyra andra moderata riksdagsledamöter besökte jag Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Rapport även från detta möte kommer på bloggen i morgon.

Efter detta återvände jag hem för att återigen kolla av mailboxen och äta lite. Därefter väntade dagens sista aktivitet, gruppmöte med Moderaterna i Mark i vår lokal i Kinna. Det blev mycket fokus på kommunens ekonomi och de stora nämndernas problem att hålla budgeten, och då främst Socialnämnden. Vi diskuterade också det olustiga drev som just pågår mot kommunchefen, i sin helhet byggt på ett mindre antal anonyma klagomål från personer som man kan misstänka blivit trampade på tårna när den nya modiga kommunchefen lyft på allt fler obehagliga stenar i den kommunala organisationen. En av de saker hon beskylls för är exempelvis att "peta i detaljer". Detta baseras på att hon - hemska tanke - tar sig friheten att läsa igenom och ha synpunkter på de handlingar hon skriver under! Något som uppenbarligen inte skett tidigare i kommunen. Glädjande nog har kommunchefen ett kompakt stöd från samtliga politiska partier. Och av de signaler vi får verkar stödet även finnas hos näringslivet, många av kommunens anställda och inte minst från många vanliga markbor som tycker det är bra att någon tar tag i obehagliga ärenden och ställer obekväma frågor. Vår nya kommunchef är en stor tillgång, oavsett svartmålningen i media.

Nu är klockan strax midnatt. En sextontimmars arbetsdag, varav 21 mil i bilen, är slut.
Kristdemokraternas viktigaste fråga är knappast partiledarvalet

2011-10-03

Jag slås återigen av häpnad över den interna diskussionen inom Kristdemokraterna där en del röster är upprörda över det man kallar "minskat väljarstöd sex val i rad, sedan valet 1998". Jag kommenterade saken redan i december förra året där jag beskrev hur KD:s valresultat egentligen sett ut, och påpekade att det i stället faktiskt var valresultaten 1998 och 2002 som avvekt kraftigt från det normala. Ett utdrag ur detta blogginlägg:

"2010-12-17 Lite märklig bild av Kristdemokraternas opinionsutveckling

Jag har förvånats lite av både den interna debatten inom Kristdemokraterna och medias beskrivning av partiets opinionsutveckling. Man konstaterar ju ofta att Kd backat fyra val i rad. I sak är det korrekt, men då glömmer man Kd:s historia från 1964 och framåt. Under mycket lång tid låg partiet långt under riksdagsspärren. 1985 hade man valteknisk samverkan med Centerpartiet, men först vid valet 1991 kom partiet in i riksdagen av egen kraft och blev en del av underlaget för Carl Bildts regering. I det valet fick man 7.1% av rösterna. Fram till 1991 låg partiet stadigt runt 2% i riksdagsvalen.

I valet 1994 fick partiet 4,1% av rösterna och räddades sannolikt kvar i riksdagen genom moderata stödröster. På den tiden var jag inte medlem i Moderaterna, även om jag alltid hade röstat Moderat. Men i riksdagsvalet 1991 var jag en av alla moderata sympatisörer som gjorde ett undantag och röstade på Kd och räddade kvar dem i riksdagen.

1998 fick Kd sitt bästa valresultat någonsin, 11,8%. Det sammanföll med svaga resultat för både Centern och Folkpartiet, och Alf Svenssons enorma popularitet som person. Debatten om Vårdnadsbidraget var sannolikt också en viktig förklaring. I valet 2002 fick man också ett starkt stöd, 9,1%, men det förklaras nog mest med Moderaternas katastrofval. Många moderater hade Kd som andrahandsval. De senaste två valen är Kd tillbaka ner mot 5-6%, inklusive uppenbara stödröster från främst Moderata väljare. 2006 fick man 6,6% och i årets val 5,6%. Detta beskrivs som en fallande trend. Men endast tre gånger i partiets snart 50-åriga historia har man alltså nått ett bättre valresultat. Att beskriva detta som en "katastrof" tycker jag är att ta i, snarare är Kd nu tillbaka på mer normala nivåer."


Att kristdemokraterna nu ligger runt 4-5% är med andra ord snarare ett normalläge om man ser några decennier tillbaka. Den enda gång man haft dramatiskt högre opinionssiffror var när Alf Svensson gick i spetsen för att införa vårdnadsbidrag i Sverige, något som väckte sympati över alla partigränser. I dag vill KD göra ett "omtag" när det gäller sin familjepolitik. Vad det egentligen innebär vet vi inte så mycket om, det finns röster inom KD både för att vässa familjepolitiken ytterligare och stärka familjernas valfrihet, men det finns också KD-röster som vill avskaffa vårdnadsbidraget och göra KD mer "politisk korrekta" Skulle man välja den sistnämnda vägen tror jag man tar en mycket stor risk. Överger man frågan om familjernas valfrihet riskerar man också att tappa en stor del av sin roll i svensk politik. Det vore tragiskt, inte minst för alla oss moderater som i dessa frågor har i stort sett samma syn på politiken som KD. Frågan om kristdemokraternas familjepolitiska väg tror jag personligen är viktigare för KD:s framtid än vem som är partiledare.
Alliansen tar ansvar för arbetslinjen och Sveriges ekonomi

2011-10-01

I onsdags hade jag denna debattartikel i Borås Tidning tillsammans med finansminister Anders Borg och tre ledande företrädare för övriga Allianspartier i Sjuhärad. Vi beskriver bakgrunden till Alliansens ekonomiska politik, hur vi fortsätter satsa på arbetslinjen, och hur vi tar ansvar för Sverige i en orolig tid.

Kontrasten mellan Alliansens gemensamma ansvarstagande och Socialdemokraternas populism och inre stridigheter om sin alternativa budget och det nedlagda rödgröna samarbetet kunde knappast vara större. Sverige har idag bara ett regeringsalternativ och det är Alliansen.