Studieresa till Kiruna och Esrange med riksdagens rymdnätverk
8-10 maj 2011

Besök i Kiruna

2011-05-08Sent i kväll kom jag fram till Kiruna för ett par dagars intensivt program. Det är Riksdagens Rymdnätverk som har anordnat resan, och först i tur står ett besök på rymdbasen i Esrange, där vi sover över i natt för att under morgondagen titta närmare på verksamheten.


Raketbasen Esrange

2011-05-09

Förmiddagen idag ägnades åt besök på Raketbasen Esrange. Bilden är tagen från berget uppe vid den byggnad varifrån man servar olika satelliter runt om i världen, tar ned data och vidarebefordrar till uppdragsgivarna och ägarna av satelliterna.

Esrange drivs av Swedish Space Corporation, SSC, som är ett statligt bolag. Mitt riksdagsutskott, Utbildningsutskottet, är ansvarigt för rymdfrågor, och det är ett av skälen till vår resa.

SSC arbetar inom flera områden. "Science Service Division" erbjuder infrastruktur i form av raketbasen, samt hjälp med att skjuta upp raketer och släppa upp balonger för forskning. Enheten Satellitservice erbjuder service och drift av satelliter åt en mängd olika uppdragsgivare runt jorden. Utöver detta arbetar man inom en del andra områden med koppling till rymden, satelliter och raketer.På det öppna fältet på övre bilden sker alla uppstigningar med forskningsballonger, och längre bort skymtar man raketramperna där man skjuter upp forskningsraketer, så kallade sondraketer, som under en begränsad tid i rymden erbjuder en stund av tyngdlöshet då man utför olika experiment, exempelvis biologiska eller metallurgiska. Därefter faller raketen ned på marken igen, och forkningsutrustningen bärgas. Byggnaderna innehåller kontrollrum för raketuppskjutningarna, verkstäder där man sätter samman den forskningsutrustning som ballonger och raketer ska bära, samt laboratorier för forkning i samband med uppstigningarna och efter landning. På bilderna under syns rampen för uppskjutning av de mindre raketerna.Här kommer en raket som ska förberedas för uppskjutning, och inne i hallen ligger en annan raket och väntar.Här trycker jag på startknappen i kontrollrummet....fast tyvärr var systemet inte i gång. Högra bilden och nedre vänstra visar den stora silo där de största Maxusraketerna förbereds för uppskjutning. När det är dags dras hela silon åt sidan och raketen står fritt och är klar för start.

På nedre högra bilden hela delegationen från Riksdagens Rymdnätverk, med representanter från samtliga riksdagspartier. Vi står framför en modell av en raket i naturlig storlek.


Möte i Stadshuset i Kiruna

2011-05-09På eftermiddagen hade vi ett möte med kommunen i Kiruna, och fick en föredragning om den stora stadsflytten som innebär at ca en tredjedel av Kiruna måste flyttas inom 15-20 år. Redan inom ett par år ska de första etappen genomföras. En av de byggnader som måste flytta inom 5-6 år är just Stadshuset. Hela stadshuset är kulturminnesmärkt, och det har fått priser för sin arkitektur. Invändigt är det en mycket speciell byggnad. Man har diskuterat att flytta hela huset, vilket numera verkar avfört från dagordningen. Det mesta tyder tyvärr på att hela stadshuset måste rivas, men att man möjligen tar vara på delar till ett nybygge. Inget är bestämt, men senast 2013 måste man ta beslut. Flytten innebär i första etappen att 300 bostäder måste flyttas, eftersom hyreshusen måste rivas. Däremot ska ett stort antal värdefulla kulturbyggnader flyttas. Även kyrkan planeras att flyttas, fast det ligger ganska många år framåt i tiden. Vart befintliga hus ska flyttas och alla nya hus ska byggas är oklart i dagsläget, eftersom vare sig markfrågor eller detaljplaner är klara. LKAB vill helst att staden flyttas långt bort eftersom det finns massor av järnmalm under hela Kiruna. En begränsad flytt riskerar bara att leda till att man får samma problem igen om ett antal år, nämligen att marken spricker och rasar och gör området ovanför omöjligt at bo i. Men trots detta verkar politikerna i Kiruna föredra en mer begränsad flytt. Det intressanta är att det råder politisk enighet om att delar av staden måste rivas och det finns inte heller någon direkt folkopinion mot detta. Alla är berode av gruvan, och den kommer att generera arbete och stora inkomster till Kiruna under minst 20-25 år framåt i tiden.

Middag med LKAB

2011-05-09Kvällen avslutades med en god middag tillsammans med delar av LKAB:s ledning i företagets Bolagshotell som även används som representationslokal. Vi fick en grundlig föredragning om LKAB, och det är imponerande siffror. Den svenska järnmalmen säljer oerhört bra, och LKAB står för hela 90% av EU:s järnmalmsproduktion. Flera nya gruvor har öppnats och befintliga byggs ut. LKAB är Sveriges största industriinvesterare och planerar att anställa 1.250 personer de närmaste åren. Förra året tjänade man 12,4 miljarder kronor och levererade 26 miljoner ton malm. Kommande år beröknas produktionen öka med 50%, och priserna stiger hela tiden. Fjorton gånger per dag går de långa malmtågen med 68 tunga vagnar från Kiruna till Narvik, och från Gällivare till SSAB i Luleå. LKAB är en verklig kassako för de svenska skattebetalarna, och man har förhoppningsvis råd att både investera stort och betala för att flytta delar av Kiruna. Tyvärr är det vackra hotellet där vi åt vår middag en av de byggnader som knappast går att flytta och som så småningom antagligen kommer att rivas eftersom den står rakt ovanpå en malmfyndighet...
Institutet för Rymdfysik

2011-05-10

I besökte vi också IRF, Institutet för Rymdfysik, i Kiruna. IRF är ett statligt forskningsinstitut med 110 anställda som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymd- och atmosfärfysik samt rymdteknik. En intressant del av forskningen rör solens plasmafysik och aktivitet. Vid föredragningen fick vi en tydlig signal från vår frispråkiga föredragshållare att koldioxiden långt ifrån är det enda som styr vårt klimat. I stället påpekades vikten av långa mätserier och historisk kunskap för att kunna sätta in dagens temperatur- och klimatdata i ett historiskt sammanhang. Personligen tycker jag att en ökad svensk satsning på forskning kring väder, atmosfär och klimat är oerhört viktig för att kunna basera klimatdebatten på mer fakta och mindre politiskt styrt tyckande. Varje gång jag möter forskare inom detta område får jag samma bild - forskarna är betydligt mer skeptiska till koldioxidhysterin än vad politikerna är.Solaktiviteten är en mycket intressant faktor, och vi fick en tydlig illustration på att solen inte alls uppträder enligt prognoserna. Figuren till höger visar hur solfläcksminimum har varat längre än förväntat och inte ökat igen förrän nu (vilket jag berättat om tidigare på bloggen). Man oroar sig nu för att en kraftigt ökad solaktivitet kommande år kan komma att störa elektronik och satelliter runt jorden, eftersom vi har mycket mer av detta idag än förra gången när solens aktivitet nådde sitt maximum. En sak blev särskilt tydlig - det är oerhört svårt att göra prognoser om framtiden. Det gäller rimligen även prognoser om framtidens temperaturer.
Arbetskraftsbrist i Kiruna

2011-05-10

I morse besökte jag Arbetsförmedlingen i Kiruna. Chefen Kristina Palo och hennes medarbetare ägnade hela sitt morgonmöte åt mitt besök. Kirunas problem är inte arbetslöshet utan arbetskraftsbrist. Man har stora behov av personal till såväl gruvindustrin, byggsektorn och välfärdssektorn. Samtidigt har man stora problem att rekrytera och stora problem att erbjuda bostäder till dem som får jobb. Och mitt i allt detta ska man flytta delar av staden...

Utöver diskussion om Kirunas speciella arbetsmarknadsproblem blev det tid att diskutera såväl sjukförsäkringsreform, Fas 3, arbetsmarknadsutbildning och ungdomars väg till arbete. Jag fick med mig många intressanta tankar tillbaka till Stockholm.

Konstverket på väggen visar förresten tydligt var man är...allt handlar om mineraler och malm i Kiruna.
Besök på Rymdgymnasiet i Kiruna

2011-05-10

Sista besöket i Kiruna blev Rymdgymnasiet, som jag besökte tillsammans med min moderata riksdagskollega Eliza Roskowska Öberg. Rymdgymnasiet är en friskola som drivs av ett aktiebolag och som finns i Gällivare och Kiruna. I Kiruna hyr friskolan lokaler av Malmfältens folkhögskola, vars rektor, Kenneth Stålnacke, tidigare varit kommunstyrelseordförande (s) i Kiruna. Jag frågade honom hur det kändes ideologiskt att hyra ut folkhögskolans lokaler till en friskola som drivas av ett aktiebolag. Han såg inga problem med detta, det viktiga för honom var att friskolan erbjöd ett bra utbildningsalternativ. Kändes befriande pragmatiskt.

Fyra tjejer i tredje årskursen hade föreberett ett föredrag för oss där de presenterade ett imponerande elevarbete där man man med ballong skjutit upp prover för att se hur kristaller formas beroende på gravitationen. Intressant och kul att lyssna på. Det går att lyfta naturvetenskapen i svenska skolor.
Dags att lämna Kiruna

2011-05-10Efter en hektiskt förmiddag var det dags att lämna Kiruna. Vi fick skjuts till flygplatsen av moderaternas föreningsordförande i Kiruna, Mattias Abrahamsson, som för övrigt arbetar på Esrange. Innan vi åkte tog jag dessa bilder över LKAB:s gruvområde från utsiktsbalkongen på hotell Scandic Ferrum. Sedan var det dags att lämna kylan i Kiruna och flyga ned till värmen i Stockholm. Där väntade gruppmöte med moderata riksdagsgruppen, följt av en kväll tillsammans med Utbildningsutskottet och Skolledarförbundet. Tänk vad mycket man hinner på en dag!