Blogg maj 2011

Jag kommenterar gymnasiets yrkesprogram i Borås Tidning

2011-05-31

I dag kommenterar jag de nya reglerna för gymnasiets yrkesprogram i samband med en större nyhetsartikel i Borås Tidning. Jag säger ungefär det som jag skrev i min debattartikel häromdagen. Alla elever som vill kan läsa in högskolebehörighet, även på yrkesprogrammen, men alla måste inte. Om man avstår och senare ångrar sig har man förtur till Komvux där man kan läsa in det som saknas, och därefter konkurrerar man med andra gymnasieelever på samma villkor vid ansökan till högskolan. Vi stänger alltså inga dörrar för eleverna.

I BT:s artikel finns en sammanställning av antalet sökande till gymnasieskolorna i Borås (både kommunala gymnasier och friskolor). Där framgår att 782 elever har ett teoretiskt program som förstahandsval och 589 har valt ett yrkesprogram i första hand. Det känns inte som ett bevis på att eleverna väljer bort yrkesprogrammen, i vart fall inte i Borås.

Det viktiga är för övrigt inte hur många elever som börjar på yrkesprogrammen, utan hur många elever som sedan slutför sin yrkesutbildning. Jag är övertygad om att fler kommer att slutföra sina utbildningar nu än med det gamla systemet, även om det är färre som börjar på yrkesprogrammen.

När det blir tydligt för eleverna att den politiska oppositionens svartmålning av yrkesprogrammen är felaktig och att man visst kan läsa in högskolebehörighet även på yrkesprogrammen kommer dessa program dessutom säkert att bli ännu mer populära kommande år.Sverige satsar mest i världen på äldreomsorg

2011-05-31

Sverige lägger mest pengar på vård och omsorg om äldre inom OECD. Detta framgår av OECD:s rapport Help Wanted? som täcker såväl offentligt som privat finansierade lösningar. Däremot inte vård och tillsyn inom familjen.

Sverige hamnar dubbelt i topp när OECD jämför medlemsländernas äldrevård. För det första lägger Sverige mest pengar på äldrevården i förhållande till storleken på ekonomin, följt av Nederländerna. För det andra har vi flest anställda inom äldrevården, sett till andelen invånare över 80 år. Näst flest anställda har Norge. Sverige är ett typexempel på ett land med en hög grad av professionaliserad äldrevård, i motsatts till exempelvis Korea. Sverige är också ett av de länder som till störst andel finansierar äldrevården med skattepengar, något som OECD förordar. I dessa bemärkelser kan Sverige sägas vara bäst.

Rapporten har tagits emot med blandade känslor. De flesta tycker att vi ska vara stolta över vår topplacering, medan andra ifrågasätter om vi verkligen får ut full effekt av de skattepengar som satsas på äldreomsorgen. Det sista tycker jag är väl värt att beakta. Med tanke på hur mycket äldreomsorgen kostar känns det väl inte riktigt som om alla våra äldre får full valuta för dessa pengar. Att man satsar mest pengar i äldreomsorg, skola eller sjukvård behöver inte med automatik innebära att kvalitén på verksamheten också är bäst.

Häromdagen presenterade förresten tidningen Fokus sin ranking av kommunernas verksamheter, bland annat äldreomsorgen. Man ser då hur det skiljer mycket i kvalitet mellan olika kommuner. I Sjuhärad var det Mark (10:e plats) och Tranemo (12:e plats) som utmärkte sig positivt när det gällde äldreomsorgen, medan övriga Sjuhäradskommuner låg betydligt längre ned på listan över Sveriges 290 kommuner. Så även om Sverige som land satsar mest i OECD på omsorgen om de äldre så finns det nog en hel del att förbättra och utveckla innan alla kommuner erbjuder riktigt bra äldreomsorg.Besök från Ängskolan i Skene

2011-05-31

I dag hade jag trevligt besök från Ängskolan i Skene. Det var skolans elevstyrelse och några lärare som hälsade på i riksdagen. Vi tog en ordentlig rundvandring och det blev också tid att prata mycket om skolfrågor och andra aktuella politiska frågor. I går träffade eleverna skolminister Jan Björklund, som ju själv gått på Ängskolan en gång i tiden.

Skrämmande följder av beskedet från Tyskland

2011-05-31

Så kom då beskedet hur Tyskland tänkt sig att klara avvecklingen av kärnkraften. Eller snarare, det kom inget tydligt besked. Mer än att "kärnkraften ska ersättas av miljövänliga alternativ". Hur det ska gå till framgår inte, mer än vindkraften ska byggas ut kraftigt. I samband med detta deklareras att markägare och invånare i områden där exempelvis vindkraftverk planeras kommer att få mindre att säga till om och att möjligheterna att överklaga kommer att begränsas. Med andra ord - rättssäkerheten offras för att klara avvecklingen av kärnkraften.

Nu har också energianalytiker börjat räkna på andra effekter av avvecklingen av tysk kärnkraft. Fördubblat (!) elpris i hela Europa är slutsatsen. För tysk industri kan gårdagens beslut bli ett dråpslag, vilket kan skada hela Europas ekonomiska utveckling.

Effekterna är med andra ord närmast skrämmande. Kolkraften kommer att finnas kvar eller byggas ut, varvid försurande nedfall ökar i hela norra Europa. Elpriserna kan komma att fördubblas. Och människors rättssäkerhet urholkas i samband med nya vindkraftparker och andra energiprojekt. Jag hoppas Sverige orkar stå fast vid sin balanserade linje i energifrågan, där både vattenkraft, kärnkraft och förnybara energikällor har en plats. Vi måste klara att stå emot både koldioxidextremister och kärnkraftmotståndare!Tyskt kärnkraftsbeslut hotar både miljö och energipriser
...och splittrar aktivisterna

2011-05-30

Överenskommelsen i Tyskland i natt om att inte återstarta de sju kärnkraftverk som står stilla, och att lägga ned de övriga tio senast år 2022 är mycket olyckligt för hela norra Europa. Kärnkraften står idag för en ganska stor del av Tysklands energiproduktion, år 2009 var siffran 29%. I stort sett allt resterande baseras på olja, gas, stenkol och brunkol. Vindkraft, vattenkraft och andra nya energikällor står endast för en liten del av den tyska energiproduktionen. Att stänga ned kärnkraften lär innebära att man dels blir fast i sitt stora beroende av kol, dels att man måste öka sin användning av kol ytterligare varvid ännu fler byar kommer att skövlas när dagbrotten breder ut sig. Samtidigt kommer smutsiga utsläpp från koleldningen att spridas över hela norra Europa. Och då syftar jag inte främst på koldioxiden utan på skadliga ämnen och mindre partiklar som, oavsett reningsmetoder, sprids i luften och förs med vindarna även till Sverige. Långa - och många - transporter av kol är inte heller särskilt miljövänligt, för att inte tala om själva gruvdriften.

Under dagen ska tydligen tyskarna precisera hur man ska klara avvecklingen av kärnkraften utan att riskera energiförsörjningen. Det ska minst sagt bli intressant. Sannolikt kommer man att nämna vindkraft och en del andra nya energikällor. Men att tro att detta kan vara igång i så stor skala redan om 10 år att det täcker en så stor del av Tysklands energibehov känns ganska naivt. Det handlar nog mer om politik än realism.

Om Tyskland avvecklar sin kärnkraft kommer man med stor sannolikhet att tvingas importera massor av el, och det kommer att driva upp elpriserna i hela norra Europa eftersom vi till stora delar har en gemensam marknad. Kraftigt stigande elpriser även i Sverige är därför ingen särskilt vild gissning. Och som vanligt är det hushållen och företagen som får betala priset. Det bästa Sverige och Finland skulle kunna göra i detta läge är att ersätta dagens gamla kärnkraftverk med nya moderna med betydligt högre produktion. Det skulle trygga elförsörjning till ett rimligt pris för svenska hushåll och företag och samtidigt ge utrymme att sälja el för mycket goda priser till resten av Europa. Med rätt politiska beslut skulle Sverige kunna bli vinnare på den tyska kärnkraftavvecklingen.

Det är annars ganska intressant att se hur olika grupperingar av miljöaktivister nu finns på var sin sida i debatten. I ena ringhörnan finns koldioxidalarmisterna som hyllar kärnkraften och ser den som ett viktigt sätt att minska koldioxidutsläppen från kol och olja. I andra ringhörnan samlas kärnkraftsmotståndarna som accepterar ökad användning av olja och kol för att till varje pris kunna snabbavveckla kärnkraften. Endast de mest naiva tror att målen går att förena inom överskådlig tid. Det kan inte vara lätt att vara miljöaktivist idag och tvingas välja sida. Det är nog ingen vild gissning att tonläget kan bli ganska högt framöver mellan de två grupperingarna.

En sak är klar. Om Tyskland står fast vid detta beslut så flyttas koldioxidfrågan ännu längre ned på den politiska dagordningen. Det tyska beslutet står i direkt strid med kraven på minskade koldioxidutsläpp. Det ska bli intressant att följa de politiska reaktionerna på detta, både i Sverige och i resten av EU.En riktigt bra Elfsborgsvecka

2011-05-29

Veckan som gick var en riktigt bra Elfsborgsvecka. Två viktiga allsvenska segrar, och i kväll kom ytterligare en framgång, avancemang i Svenska Cupen mot Brommapjkarna med 3-1.

I allsvenskan ligger nu gulsvart tvåa i tabellen. Det är riktigt bra med tanke på att spelet inte fungerat i alla matcher. Det känns som om laget nu börjat hitta formen efter en inledning på serien där man ofta spelat en bit under sin förmåga. Och om man kan vara med i toppen redan nu, hur ska det då bli när man hittar formen på allvar? Särskilt kul är det att Elfsborg gjort flest mål i allsvenskan så här långt.

Nu tar allsvenskan paus i två veckor, sedan fortsätter kampen om guldet. Mycket talar för att Elfsborg blir att räkna med i toppen av den svenska fotbollen även i år. Kanske finns det också möjlighet till framgångar i cupen, och i sommar väntar också Europaspel. Det kan bli en riktigt trevlig fotbollshöst.
Alla elever på gymnasieskolan kan läsa in högskolebehörighet

2011-05-28

I torsdags hade jag denna debattreplik i Borås Tidning där jag bemöter ett debattinlägg från två företrädare för bussbranschen som efterlyser att de elever som vill ska kunna läsa in högskolebehörighet även på yrkesprogramen (!). Lite förvånad blev jag över detta önskemål eftersom det ju är precis så reglerna är utformade i den nya gymnasieskolan som startar till hösten! Representanterna för bussbranschen verkar tyvärr ha gått på den negativa kampanjen från den politiska oppositionen som av politiska skäl spridit bilden av att yrkesprogrammen blir en B-utbildning utan chans till högskolebehörighet. Denna felaktiga bild är allvarlig och har tyvärr säkert skrämt bort en del elever från att söka yrkesutbildningar på gymnasiet till hösten. Nu måste vi lägga all kraft på att sprida korrekt information till alla elever inför kommande års gymnasieval.

Så därför än en gång - så här är det:

Alla elever som vill kan läsa in högskolebehörighet även på yrkesprogrammen, men den som vill slipper detta. Om man väljer bort högskolebehörigheten och sedan ångrar sig och ändå vill skaffa sig högskolebehörighet är man garanterad en plats på komvux, där det tar en knapp termin extra att läsa in det som krävs. Alliansens nya gymnasieskola stänger alltså inga dörrar. Alla som vill kan läsa in högskolebehörighet. Men till skillnad mot tidigare tvingar vi inte alla elever att göra detta. Den som vill ha en bra yrkesutbildning ska kunna få det utan att tvingas läsa in alla teoretiska ämnen som krävs för högskolebehörighet. På detta sätt är vi övertygade om att fler elever kommer att fullfölja sin gymnasie- utbildning och därmed öka sina chanser till ett arbete efter skolan.Dags att lämna Taiwan

2011-05-26På kvällen lokal tid var det dags att lämna Taiwan. Den hotande tyfonen tog en annan väg än väntat och kom aldrig in över land. I stället syntes solen en stund under de tidiga morgontimmarna, när jag tog dessa bilder ut genom fönstret på hotellrummet. Annars har det mest varit mulet och regn hela veckan.Taipei

2011-05-26Taipei är visserligen en enormt stor stad med massor av höghus och mycket trafik, men det är ändå en ganska vacker stad och omgoven av mjuka gröna kullar och berg med frodig grönska. Genom Taipei flyter flera breda floder som kommer från bergen och passerar staden och hamnen på sin väg ut mot havet. Skyskarporna erbjuder en bra utsiktspunkt, här några kort tagna ut över staden vid ett av våra studiebesök.Under veckan har det inte blivit så mycket tid att gå runt själv i Taipei, men en kväll gick jag runt och tog några sena kvällsbilder. Varuutbudet är enormt, inte minst finns en stor mängd butiker som säljer elektronik. Fast det var alldeles för lite tid för att jag skulle hinna leta efter prisvärda elektronikvaror.Pandor och koalabjörnar

2011-05-26

På vägen tillbaka efter lektionen om taiwanesisk teodling gjorde vi nog världens kortaste stopp på Taipei Zoo. Målet var att se anläggningens två pandor som ursprungligen kommer från fastlandskina. Av bara farten fick vi även se några av koalabjörnarna som finns i djurparken, och som normalt hör hemma i Australien. Både pandor och koalor sover större delen av livet, en koala kan sova 20 timmar per dygn. Resten av tiden går åt till att äta. Pandorna är vakna något längre, men är ganska slöa djur.

För att skydda djuren från alltför intresserade turister var blixtljusfotografering förbjuden, och mellan besökarna och djuren finns tjocka glasrutor. Svårt att ta bra foton med andra ord, men jag fångade i vart fall några av djuren på bild. Och de sov faktiskt inte hela tiden.Teforskning och teprovning

2011-05-26På Taiwan dricker man alltid te. Vid alla officiella möten serveras te, och samma sak gäller när man umgås privat. På Taiwan odlas en hel del te, men fram till 1980 fick man bara odla och producera te om man hade licens. I dag gäller inga restriktioner, utan alla som vill får odla te. Det te man producerar räcker inte till landets behov, utan man importerar massor av te, främst från Vietnam. 15.000 personer på Taiwan arbetar i tebranschen, och det är en ganska lönsam verksamhet.

Taiwanesiska staten bedriver forskning kring teodling, bland annat korsning av sorter och bekämpning av skadedjur och växtsjukdomar, samt utveckling av teproduktionen. Man har flera forskningsanläggningar på Taiwan, och vi besökte en av dessa i Taoyuan utanför Taipei. På bilderna ovan tebuskar, och den modell av "torktumlare" för torkning av te som oftast används.Att laga till te på Taiwanesiskt sätt handlar inte om att lägga en tepåse i varmt vatten, det är en hel ceremoni, som tar en bra stund. Vi fick en förevisning av en expert, och därefter blev det teprovning! Det verkar finnas stora likheter med vinkunskap och vinprovning, när det gäller teprovning eller kategorisering av olika sorters te. Och särskilt fina tesorter beskrivs i målande ord, precis som fina viner.Mopedernas förlovade land

2011-05-25Ett populärt sätt att ta sig fram i den täta trafiken är med moped. Jag har aldrig sett så mycket mopeder i en stad som i Taipei. När trafikljusen slår om till grönt tror man nästan att det är motortävling. Minst 30-40 mopeder kastar sig ut i korsningen samtidigt, och det känns på luften att det är mest orenade avgaser som släpps ut. Konstigt nog såg vi inga mopedolyckor, och hjälm verkar man använda, men det skulle förvåna om inte det omfattande mopedåkandet kräver en hel del offer.Trångt i trafiken

2011-05-25

Det är trångt i Taiwan. I trafiken räcker vägarna aldrig till, och i takt med att fler filer behövs bygger man nya vägar ovanför de gamla. Både vägar och järnvägar går ofta i flera plan, och överallt ser man nya betongfundament till nya broar och vägar. Inne i stan går ofta pendeltågen på en bro ovanför gatorna, liksom de stora genomfartslederna.

En anledning till att man även på landsbygden bygger vägar och järnvägar uppe i luften är att man vill minska markanvändningen och spara marken till odling.

Inne i stan används ytorna under vägarna till parkeringsplatser eller fotbollsplaner, och ibland bygger man små parker eller anlägger grönområden under vägarna. Det varma klimatet gör att det växer utmärkt även i skuggan, och dessutom ligger vägarna så långt över marknivån att det är ganska ljust under.En bild av Taiwans blomstrande näringsliv

2011-05-25Rakt genom Taipei går "the technology corridor", en två
kilometer lång sträcka med tre stora teknikparker och en
stor del av Taipeis högteknologiska industri. En av parkerna,
den största, heter Neihy Technology Park. På ett område av
150 hektar finns idag 3.400 företag med 94.000 anställda inom
olika hi-tech-sektorer. Dessa företag omsätter 80 miljarder
dollar, dvs ca 500 miljarder kronor. 90% av förertagen
arbetar inom infoteknik och kommunikation, men det finns
även företag inom bioteknik och loigistik och annan service
till övriga företag. Området är som en hel egen stadsdel och
har till och med en egen flygplats.

I det stora platskontoret som administrerar gemensamma
frågor, "Hi-Tech Promotion Center", finns en stor utställning
av Taiwanesiska industriprodukter, och i ett stort rum
visas Taiwans viktigaste uppfinningar och patenterade
produkter (bilden ovan).

Man inser snabbt att "Made in Taiwan" idag inte står för billiga och enkla varor utan främst handlar om tekniskt avancerade produkter, främst inom elektronik och telekommunikation. Tillverkning av enklare varor har till största delen flyttat till fastlands-Kina.

Under dagen besökte vi också Xue Xue Institute, ett privat institut som skapats av en förmögen Taiwanfamilj, och som idag erbjuder lokaler för framstående designföretag och även erbjuder utbildning och stöd till nya företag. Man går också in med riskkapital och hjälper nya företag att komma igång. I den stora byggnaden fanns bland annat ett stort färglaboratorium där man kartlagt alla färgskalor som används i de stora länderna i sydostasien. Det var tydligt att det fanns ett stort intresse för textilforskning och textildesign, vilket särskilt intresserade mig som Sjuhäradsbo. Andra desigföretag arbetade med möbler, smycken, väskor eller inredning. Miljövänliga varor och produktion var också ett genomgående tema. Tyvärr fick vi inte ta bilder inne i byggnaden, eftersom där fanns ett antal designprodukter som skulle ut på marknaden.Center for Disease Control och National Helth Command Center

2011-05-25Taiwan är ett land med subtropiskt klimat, och ligger nära andra länder i Sydostasien med allvarliga sjukdomar och epidemier. Man är därför mycket noga med att försöka förebygga och motverka att dessa når Taiwan. Fågelinfluensan drabbade Taiwan hårt, och i samband med denna upprättades en imponerande kommandocentral i kampen mot sjukdomar och epidemier. Det största hotet idag är denguefeber som är vanligt i sydostasien. Andra hot är tuberkulos, malaria, HIV/Aids, och multiresistenta bakterier.

Kommandocentralen hos Center for Disease Control (CDC) ser mer ut som en krigsledningsplats eller ledningsplats för polisen. Just nu var inte så många i tjänst, men så snart ett allvarligt hot uppstår mot hälsan bemannas centralen. På stora skärmar kan man följa antalet allvarliga sjukdomsfall i olika delar av landet och på stora kartor kan man spåra var smittspridare har för adresser och sätta in sanering omedelbart. Detta är särskilt viktigt vid denguefeber som sprids via myggor.

En intressant sak som kom fram vid våra samtal med generaldirektören för CDC, Mr. Tin Lin var att man även i Taiwan har en engagerad samhällsdebatt om fördelarna och nackdelarna med sprutbytesprogram för narkomaner. Precis som i Sverige finns det inget nationellt beslut om hur frågan ska hanteras, samtidigt som en del sjukdomar sprids snabbt mellan narkomaner.Besök hos Mainland Affairs

2011-05-25

Mainland Affairs är ett eget departement direkt under presidenten, precis som NSC. Man har en enda uppgift, och det är att ansvara för relationerna med Kina. Vi fick träffa den högst ansvarige, Shin-yuan Lai. Regeringens politik för ökad avspänning och samarbete mellan länderna har ett starkt stöd hos befolkningen, 80% vill bevara "status quo", dvs att Taiwan är en egen självstyrande stat, och att Taiwan och Kina betraktas som två självständiga länder.

Efter de senaste årens avspänning hålls varje halvår växelvis möten mellan regeringarna och presidenterna, varannan gång i Kina och varannan gång i Taiwan. Oavsett vem som vinner kommande presidentvalet på Taiwan lär ingen vrida klockan tillbaka. Däremot skulle sannolikt en ny president och en ny regering från oppositionspartierna innebära att utvecklingen mot ökat samarbete bromsas upp.

I dag finns 16 överenskommelser mellan Taiwan och Kina, rörande flyg- ovh fartygstransporter, finans, jordbruk, industri och handel. I dag besöker 5 miljoner Taiwaneser Kina varje år, och 1,6 miljoner kineser besöker Taiwan. 3.200 kinesiska ungdomar har för första gången gått på sommarskola på Taiwanesiska universitet, och taiwanesiska ungdomar arbetar gärna som volontärer i Kina.

Taiwan har uppskattningsvis investerat 250-300 miljarder US-dollar i Kina, och äger idag ca 30% av det kinesiska näringslivet. 40% av Taiwans export går till Kina. 14,4 miljoner kineser i kustområdena arbetar i företag som ägs av Taiwaneser. Sedan 1980 har 340.000 taiwaneser gift sig med kinesiska kvinnor. Länderna vävs sakta ihop av ekonomiska och andra skäl. Den ekonomiska utvecklingen överbryggar de politiska motsättningarna mellan Kina och Taiwan.

Vår värd avslutade vårt samtal med att peka på tre kvarstående stora problem i relationerna med Kina. 1.500 missiler är utplacerade längs den kinesiska kusten, riktade mot Taiwan, bara tio mil från ön. Taiwan har också problem med att man utestängs från medlemskap i viktiga internationella organisationer och saknar plats i FN eftersom få länder erkänner Taiwan som självständig stat. Slutligen är det ett problem med Kinas synsätt på demokrati och öppenhet, det skapar svårigheter när det gäller att utveckla samarbetet mellan de två länderna.Besök hos Svenska Exportrådet i Taiwan

2011-05-25Svenska Exportrådet delar lokaler med Sveriges Generalkonsulat, vilket är helt unikt. Anledningen är att Sverige saknar formella diplomatiska förbindelser med Taiwan, eftersom inga länder kan ha sådana relationer med både Taiwan och Kina. Sverige har löst detta genom att låta Exportrådet inhysa generalkonsulatet. Det är i princp samma lösning som Taiwan har i Stockholm.

Vi träffade Jens Wernborg som är platschef på kontoret i Taipei. Hans viktigaste budskap var att man måste se hela regionen som en enhet, Taiwan, Hong Kong, Macao och Kina tillsammans, när man vill etablera näringsverksamhet i området. Ofta kan det finnas skäl att ha olika delar av verksamheten på olika ställen. Området en smältdegel av olika politiska och ekonomiska system, valutor, bolagsformer, lagstiftningar juridik och kulturer, vilket gör att man måste vara noga vid en etablering. Men samtidigt erbjuder "Chaiwan" (som man ibland kallar området Kina-Taiwan) fantastiska affärsmöjligheter. Den pågående avspänningen mellan Kina och Taiwan och nya väl fungerande flyg- och båtförbindelser mellan länderna underlättar också. Numera råder också visumfrihet mellan EU och Taiwan. Vi diskuterade också korruptionen i området, och den är klart värst i Kina. Taiwan har tagit krafttag mot korruptionen och det förekommer i betydligt mindre skala än tidigare. I Hong Kong förekommer i stort sett ingen korruption alls.Miljö- och energifrågor

2011-05-24

Dagens sista besök var hos Miljlöskyddsmyndigheten. Vi fick en klar bild av att Taiwan det senaste decenniet fått ett ökat miljömedvetande, och att man idag lägger stor vikt vid att både skydda sin natur och göra sina städer grönare, samt att man lägger större fokus på att skydda och rena sitt vatten. Fortfarande finns stora problem med exempelvis gifter i naturen som finns kvar sedan början av den snabba ekonomiska uppgången och som nu måste saneras. Man har också stora problem med enorma avfallsmängder som måste tas om hand. Man har nu inlett ett samarbete med Sverige för att kunna utvinna biogas ur soporna.

När det gäller energiförsörjningen bygger den nästan helt på olja och kol, och allt måste importeras. Man har en del kärnkraft också, och har ett samarbete med SKB i Sverige när det gäller att ta hand som sitt kärnkraftsavfall och utveckla metoder för slutförvaring. I övrigt finns liter vindkraft och lite vattenkraft, men det är helt klart att Taiwan är väldigt sårbart för snabbt stigande världsmarknadspriser på olja och kol.Besök i parlamentet

2011-05-24Givetvis blev det också ett möte i Taiwans parlament, som kallas Legislative Yuan. Vi träffade vice talmannen Tseng Yung-Chuan, och därefter bjöd han på lunch. Precis som i Sverige är det talmannen som är värd vid utländska besök i parlamentet.

I Taiwan skiljer sig inte partierna i första hand efter ideologiska skillnader på höger-vänsterskalan. Med tanke på Taiwans historia är det kanske inte så konstigt att det knappast finns några kommunister eller socialister på Taiwan. De två stora partierna skiljer sig mest åt genom att ha olika syn på relationerna med Kina. Det styrande partiet och presidenten försöker lägga de politiska motsättningarna med Kina åt sidan och i stället försöka utveckla samarbetet mellan länderna på ett sätt som gynnar befolkningen ekonomiskt. Detta har så här långt varit framgångsrikt. Oppositionen, som främst har stöd i södra delen av Taiwan, vill hålla en mer försiktig linje mot Kina och är inte lika pigg på att vidareutveckla det ekonomiska och praktiska samarbetet mellan länderna.Chiang Kai-Shek Memorial Hall

2011-05-24

Efter besöket i presidentpalatset fick vi en liten lucka i programmet och hann med et kort besök i Chiang Kai-Shek Memory Hall, ett monument som byggts upp till minne av den man som ledde flykten från fastlandskina år 1949, och som därmed lade grunden till dagens Taiwanesiska samhälle. Man förstår hur mycket denne man betyder för taiwaneserna, och det är lätt att förstå. Utan honom hade alla taiwaneser idag levt i kommunistkina.

Taiwaneserna har också ett fantastiskt nationalmuseum med många skatter som man förde med sig från fastlandet vid sin flykt, bland annat finns där världens dyraste kinesiska porslin.
Besök hos National Security Council

2011-05-24National Security Council (NSC) är en mycket prioriterad myndighet direkt under Taiwans president, och har sina lokaler i presidentpalatset. NSC ansvarar för polisen och försvaret, samt för skyddet mot alla typer av hot mot Taiwan, allt från jord- bävningar, tyfoner och attacker mot datasäkerheten och telekommunikationerna till militära hot. Vi träffade Dr Chien Chung, senior adviser på myndigheten.

Det blev mycket samtal kring förebyggande arbete mot jordbävningar och tyfoner. Alla nya byggnader och ny infrastruktur måste klara högt ställda krav på motståndskraft mot jordbävningar. Tyfoner drabbar Taiwan i genomsnitt 24 gånger varje år, varav ett tiotal medför skador, och tre är riktigt allvarliga. Men samtidigt behöver man tyfonerna, eftersom det är dessa oväder som tillför Taiwan allt det vatten som man behöver på ön. En tyfon beräknas drabba ön på fredag eller lördag, och vi märker hur det blåser allt mer. Men förhopp- ningsvis hinner vi lämna Taiwan innan tyfonen drar in på allvar.
Besök på finansministeriet

2011-05-24Taiwans finansministerium hanterar både skatte- och finansfrågor. I ministeriets eleganta sammanträdesrum, med ett porträtt av Chiang Kai-Shek på hederplats, fick vi en lång dragning om Taiwans ekonomi, och fick bland annat veta att Taiwan just nu har den högsta tillväxten i världen, högre än Kina. Statsskulden är låg, 32% av BNP, och arbetslösheten bara 4,6%. Detta trots att den globala lågkonjunkturen har drabbat Taiwan hårt eftersom man i likhet med Sverige är en extremt exportberoende nation.

Skattetrycket i Taiwan ligger runt 15%, vilket är bland de lägsta i den ägre inkomster, däremot tar man ut hög fastighetsskatt, särskilt för företag. Man tar även ut skatt på arv och gåvor, och har precis som Sverige en del punktskatter och moms. Men de flesta skattesatser är betydligt lägre än i Sverige. Utöver skatten betalar alla en avgift varje månad för sjukförsäkring och sjukvård, vi fick uppgift om att kostnaden ligger runt 300 kronor per månad, och beloppet tas ut tillsammans med skatten. För den som saknar inkomst går staten in och betalar kostnaden. Taiwan har dubbelbeskattningsavtal med endast 17 länder, däribland Sverige.

En fråga som bekymrar Taiwans regering är pensionerna och inte minst pensionsåldern som i Taiwan beräknas på ett komplicerat sätt efter både ålder och anal år i arbete. Våra värdar från ministeriet sa att Sverige är deras föredöme när det gäller frågor kring pensioner och pensionsålder, och att de anser att Sverige har världens bästa och mest hållbara pensionssystem. Sådant är ju trevligt att höra.

Vi pratade också om infrastruktur, eftersom det byggs mycket nya vägar och järnvägar i landet. Genomgående gäller att man bygger i samarbete med näringslivet, där ofta privata företag bygger och driver exempelvis järnvägar på uppdrag av regeringen. På detta sätt går det snabbare att bygga nytt, och man klarar finansieringen utan att det belastar statsbudgeten alltför mycket.Världens näst högsta byggnad ska klara kraftiga jordbävningar

2011-05-23

På kvällen blev det tid för ett besök i världens näst högsta byggnad, Taipei101, som är 509 meter hög. Endast Burj Dubai är högre. Det tog bara 45 sekunder att ta snabbhissen upp till 89:e våningen, hissen går med en hastighet av 63 km/timme. Väl där uppe kändes det väl mer som om man var på ett flygplan uppe i luften än i en byggnad. Byggnaden väger 700.000 ton och kostade 1,7 miljarder US-dollar att bygga. Bygget tog fem år och byggnaden var färdig 2004. Det mest spännande i denna byggnad är att man helt öppet kan se den 800 ton tunga balansvikt som byggts in i byggnaden och som kan balansera 40% av rörelserna i byggnaden vid en orkanby eller jordbävning. Byggnaden ska därmed klara de allra kraftigaste jordbävningar man känner till. Vikten har bara testats en gång vid ett jordskalv, då med magnituden 5. Storleken på balansvikten är svår att fånga på bild, men på den högra bilden syns längst upp en besökare som tar kort. Det ger en bild av hur stor vikten är.

Skyskrapor och jordbävningar

2011-05-23Mitt hotellrum ligger på 29:e våningen i ett 40 våningar högt hotell. Utsikten från rummet är otrolig, hotellet är en av de högsta byggnaderna i området. Samtidigt blir man lite fundersam över hur jordbävningar skulle påverka dessa höga byggnader. Vi har redan känt av två jordskalv, och det var första natten uppe vid Sun Moon Lake. Det skakade såpass mycket att sängarna flyttade på sig på rummen.Alla nya byggnader är byggda för att klara jordskalv, och nya byggnader ska klara minst 9,0 på richterskalan. Alla hotell har ett antal olika nödutgångar och trapphus, där nödbelysning tänds automatiskt vid strömavbriott. Men det är klart, när man är på 29:e våningen tar det ju en stund att komma ut. Bara att hoppas att det inte ska behövas.Jämställdhet och barnafödande på Taiwan

2011-05-23


Efter besöket på justitiedepartementet fortsatte vi till Taiwan Women Center som arbetar med jämställdhetsfrågor och andra frågor som rör kvinnor på Taiwan. Vi fick en intressant bild av hur det taiwanesiska samhället förändras i europeisk riktning där allt fler kvinnor arbetar, samtidigt som barnafödandet minskar. Vi tog också del av en historisk utställning om kvinnornas roll på Taiwan.

Därefter besökte vi GIO, Regeringens Informationscenter där vi fick tillfälle att träffa några ledande företrädare och ställa frågor om utvecklingen på Taiwan. Även vid detta möte diskuterades de låga födelsetalen på Taiwan (endast ett barn per kvinna), vilket är lägst i världen och ett hot mot försörjningen av Taiwans äldre i framtiden. De demografiska problemen påminner om de i Västeuropa, Japan och Nordamerika.Möte med justitieministern

2011-05-23Möet med Taiwans jusitieminister, Tseng, Yung-Fu, var intressant och lite extra spännande. Efter lite inledande samtal kring aktuella juridiska frågor, som kampen mot korruption, kom samtalet in på ämnet dödsstraff. Detta straff finns fortfarande kvar i Taiwan. Man hävdade att 80% av invånarna på Taiwan vill behålla dödsstraffet, vilket kändes lite konstigt, men som man frågar brukar man ju få svar. Samtidigt verkade ministern uppriktig när han framhöll att man arbetade på att förändra attityderna till dödsstraff. En särskild kommitté arbetar med detta. För att minimera risken att personer felaktigt döms till dödsstraff granskas numera alla dödsdomar av justitiedepartementet och prövas en extra gång av oberoende domare innan domen fastställs.

Vår delegationsledare, Caroline Szyber (KD), framhöll på hela delegationens vägnar - vänligt men bestämt - den svenska synen på dödsstraff, och påpekade att Sveriges kritik kvarstår så länge dödsstraffet finns kvar på Taiwan. Min känsla var att jusititeministern inte var särskilt nedslagen över denna kritik, utan att han nog snarare tyckte som vi. Och det var bara glada miner på gruppfotot efter mötet.Besök på Utrikesdepartementet

2011-05-23Vårt första officiella besök var hos Taiwans utrikesdepartement, där vi bland annat träffade ministern med ansvar för Europeiska relationer, James K.J.Lee och några av hans medarbetare. Det blev ett långt möte där fokus låg på relationerna mellan Taiwan och "mainland China" som man kallar folkrepubliken Kina. Men det framhölls också att relationerna med Sverige är särskilt värdefulla och även av tradition mycket goda.

Republiken Kina (Taiwan) bildades 1911 och firar alltså 100 år i år, vilket givetvis uppmärksammas stort. Man ser det fortfarande principiellt som att fastlandskina är ockuperat av kommunisterna sedan 1949, och att Kinas enda lagliga och folkvalda regering finns på Taiwan. Republiken Kinas konstitution gäller enligt Taiwan fortfarande för hela Kina, även om den bara tillämpas på Taiwan. Samtidigt inser man att ingen tjänar på konflikt mellan länderna. I dag är den politiskt rådande linjen därför att man ska göra det bästa av situationen och försöka göra överenskommelser med Kina som gör att båda Taiwan och Kina tjänar ekonomiskt och praktiskt på dessa. Att Taiwanesiska företag idag redan äger ca 1/3 av näringsverksamheten i fastlandskina är intressant i sammanhanget. Uppenbarligen står större delen av befolkningen på Taiwan bakom den mer försonliga och pragmatiska linjen mot fastlands-Kina. De yngre Taiwaneserna har för övrigt inga historiska band med Kina utan är födda på Taiwan och ser dagens Taian som sitt land.

Sedan några år finns en överenskommelse mellan Kina och Taiwan som gör att man kan flyga direkt mellan länderna, vilket är oerhört viktigt för Taiwan, eftersom man äger och driver många företag i Kina. Även på andra områden samarbetar man numera. Elever på de små Taiwanesiska öarna närmast Kina går i skolan i fastlandskina och Taiwan kommer i år att ta emot de första universitetsstudenterna från Kina till sitt högt rankade universitet i Taipei. Varje dag kommer i genomsnitt 3.000 kineser från fastlandet på besök i Taiwan och miljoner taiwaneser besöker Kina. Detta skapar nya relationer mellan länderna och kinesiska besökare får uppleva presfrihet och fritt internet och se hur en demokrati fungerar. Taiwan hoppas at detta ska bidra till en mer demokratisk utveckling i Kina.

Samtidigt finns det fortfarande 1.500 kinesiska missiler riktade mot Taiwan, och Taiwan saknar diplomatiska förbindelser med de flesta länder och har inte heller någon plats i FN. USA förser Taiwan med militärt stöd för att kunna försvara ön, men Taiwan är mycket noga med att aldrig provocera Kina. Man vet på Taiwan att man inte har någonstans att ta vägen i en krissituation, utan är fast på sin lilla ö. Just nu verkar ingen särskilt orolig för en väpnad konflikt, men under ytan finns osäkerheten kvar.

Personligen tycker jag inte det vore orimligt att Taiwan skulle erkännas som egen nation, kunna upprätta diplomatiska förbindelser med andra länder och få ta plats i FN och andra internationella organ. Men politiskt lär det nog vara omöjligt under överskådlig tid eftersom Kina motsätter sig detta. Därför är det glädjande att båda länderna försöker ingå överenskommelser som gynnar båda länderna på bästa sätt, och att man lägger den underliggande konflikten åt sidan.Med höghastighetståg till Taipei

2011-05-23

Tidig morgon satte vi oss på bussen för att ta oss till Taichung, den närmaste större staden, för att sedan stiga på ett Höghastighetståg till Taipei, som ligger ca 20 mil norrut. Hur fort vi åkte? Ja, den högsta hastigheten som visades på skärmen i vagnen var 272 km/timme. Inte så extremt snabbt med andra ord, men vad jag förstår kan tåget gå i högre farter än så. Och den långa resan tog bara 50 minuter, mot 2-3 timmar med bil eller bussHöghastighetsjärnvägen går på västra sidan av Taiwan, från Taipei i norr ned till södra delen. Taiwan har när 24 miljoner invånare, varav 2,5 miljoner bor i cetrala Taipei och totalt mellan 4 och 5 miljoner invånare bor i Taipei med förstäderna. Järnvägen passerar de flesta folktäta områden på ön under den relativt korta sträckan på 35-40 mil. Jag tycker det är intressant att jämföra med svenska förhållanden. Hela stora Sverige har inte ens hälften så många invånare som lilla tätbefolkade Taiwan, och våra största städer är betydligt mindre och avstånden mycket större än på Taiwan.

Jag fick också klart för mig att det var en mycket dyr järnväg att bygga, vilket man lätt förstår när man ser stationsbyggnaderna och de nya spåren som går uppe i luften på betongkonstruktioner och långa broar. Att man bygger så beror bland annat på att man vill spara den värdefulla marken under järnvägen som då kan användas till annat. Exempelvis går ibland vägarna under järnvägen. Tydligen har det varit svårt att få lönsamhet på höghastighetsjärnvägen som var klar för 5-6 år sedan. Först idag början man närma sig de ekonomiska kalkyler som gjordes från början. Många tycker också att det är för dyrt att åka med höghastighetståget. Vi betalade 1.000 Taiwandollar för en bra sittplatsbiljett för nära 20 mils resa. Det motsvarar ungefär 250 svenska kronor. Inte dyrt enligt svenska mått, men för många taiwaneser är det över smärtgränsen.Det var intressant att få mer kunskap om Taiwans höghastighetsjärnväg, och den är helt klar timponerande och har betytt mycket för Taiwan. Min slutsats är nog ändå densamma som tidigare. Sverige är för glesbefolkat, har för stora avstånd och för liten befolkning för att de mest extrema höghastighetsbanorna ska ha tillräckligt resandeunderlag och vara en rimlig investering. Jag tror mer på snabba tåg av mer traditionell typ, som kanske kommer upp i hastigheter på 250 km/timme. Det skulle ge oss betydligt mer järnväg för pengarna.
Wunwu Temple

2011-05-22Ett tempelbesök ingår naturligtvis när man besöker Taiwan, och alldeles ovanför Sun Moon Lake ligger ett av Taiwans berömda tempel. Det raserades nästan helt i den stora jordbävningen 1999, men är nu återuppbyggt och rekonsturerat som som det så ut före jordbävningen. Läget är det ju inte heller något fel på.


Nationalparken vid Sun Moon Lake

2011-05-22Vid Sun Moon Lake är det nästan bedövande vackert. Sjön är Taiwans största och har länge varit ett omtyckt turistmål. Nationalparken ligger nästan exakt mitt på Taiwan. I samband med en jordbävning 1999 ödelades större delen av husen och hotellen i området, men idag är allt återuppbyggt och man har mängder av besökare både från Taiwan, Japan och fastlands-Kina.

Bilden ovan har jag inte tagit själv, den är från turistinformationen på internet, liksom den stora bilden under. Men mina egna bilder längre ned visar att turistbroschyrerna inte ljuger - detta måste vara en av de vackraste platser jag besökt.

På första bilden vårt hotell, med en fantastisk balkongutsikt ut mot vattnet. De två korten under är tagna från balkongen. Alla hotell ligger på rad längs ena strandkanten, så de flesta har en sådan här panoramautsikt. Näst sista bilden är från vår regniga längs stranden. Sista bilden tog jag från balkongen tidigt på morgonen efter, i det allra första gryningsljuset.Taiwan - en tropiskt varm och fuktig ö

2011-05-22

Direkt efter ankomsten togs vi emot av en liten buss som körde oss från flygplatsen till det inre av Taiwan. Målet var nationalparken Sun Moon Lake där vi skulle bo första natten innan vi tillbringar resten av veckan i huvudstaden Taipei. Ankomstdagen var enda dagen med lite fri tid, så det passade bra att klara av tidsomställningen då och samtidigt besöka ett av Taiwans främsta turistmål. Vädret var dock inte det bästa, i stort sett regn hela tiden. Men det vilda bergslandskapet är fantastiskt, och det fuktiga varma tropiska klimatet gör att hela ön är frodigt grön med skogar av palmer och spännande växter.
Mellanlandning i Bangkok

2011-05-22Besöket i Thailand blev inte långt, men ett par bilder från den nya gigantiska flygplatsterminalen fick det ändå bli. En fantastikt vacker byggnad, som givetvis har ett eget litet flygplatstempel också.På väg till Taiwan

2011-05-21

I dag påbörjar jag en studieresa till Taiwan tillsammans med sju andra medlemmar i Svensk-Taiwanesiska parlamentariker- föreningen i riksdagen. Jag har varit medlem i föreningen sedan 2006, och varit på ett antal föredrag om Taiwan och även träffat Taiwans ambassadörer i Stockholm flera gånger, så det ska bli intressant att äntligen få se lite av Taiwan i verkligheten. Det blir fyra dagar i Taiwan, utöver resdagarna, och det verkar bli ett sedvanligt välfyllt program med möten med politiker och näringsliv, och med fokus på bland annat handel, forskning, miljöfrågor, naturkatastrofer, och givetvis relationerna med fastlands-Kina. Jag hoppas det ska bli lite ledig tid också, men det återstår att se. Det är mycket vi ska hinna med på kort tid.

Personligen tycker jag det ska bli särskilt intressant att få en bild av hur man på Taiwan ser på kärnkraften och energiförsörjningen, liksom oron för jordbävningar med tanke på katastrofen i Japan. Ett annat intressant område är de komplicerade ekonomiska och politiska relationerna mellan Taiwan och fastlands-Kina.

Taiwan är inget stort land, bara knappt 40 mil från nordspetsen till sydspetsen. Trots detta har man 23 miljoner invånare, främst bosatta på norra och västra delarna av ön. I de inre och de östra delarna finns höga berg, sjöar och en fantastisk natur. Vi kommer mest att vistas i huvudstaden, men den första dagen kommer vi även att besöka de inre delarna av ön. Löpande reseberättelse kommer som vanligt på bloggen i den takt jag hinner och om tekniken fungerar.
Krafttag mot barnfattigdomen

2011-05-21

Under veckan har jag haft debattartiklar i flera lokala tidningar där jag bemöter en del angrepp mot mina tidigare inlägg om barnfattigdomen. I dag finns artikeln i Borås Tidning, och jag påpekar bland annat att jobbskatteavdraget har medfört att de som tjänar mycket idag betalar större andel av de samlade skatterna i Sverige än vad de gjorde 2006. Och omvänt står de med lägre inkomster för en mindre delen av skatteinbetalningarna än tidigare. Svenska låginkomsttagare betalar inte längre Europas högsta skatter, och fler har fått vardagesekonomin att gå ihop. Tillsammans med förbättringar av barnbidrag och bostadsbidrag för familjer med många barn innebär det att vi tar krafttag mot barnfattigdomen. Allra viktigast för att minska fattigdomen i svenska familjer är dock att de vuxna har ett arbete och en lön att leva på."Jobbskatteavdraget kostar extremt mycket för skattebetalarna"

2011-05-20

En majoritet av riksdagens fyra oppositionspartier (S, SD, V och MP) enades igår om att regeringen måste "utvärdera effekterna av jobbskatteavdragen".
I ett TT-telegram kunde man läsa att Jennie Nilsson (S), vice ordförande i skatteutskottet anser att jobbskatteavdragen "kostar extremt mycket pengar men att effekterna är oklara och att det är rimligt att få dem ordentligt utredda".

Jag kan inte låta bli att återanvända en några år gammal satirbild från satirtecknaren Kalle Strokirk (kallestrokirk) som har gett mig tillstånd att publicera hans bilder. Därför kommer denna mycket passande bild i repris. När jag såg den första gången skrattade jag, men efterhand har verkligheten märkligt nog hunnit ifatt bilden. Faktum är att det ju är exakt detta argument Jennie Nilsson använder. I hennes värld äger staten alla pengar, och att låta människor få behålla lite mer av det de själva tjänar ihop är en "extremt hög kostnad" för staten. Egentligen är det fullständigt sanslöst att resonera så.

Visst stämmer det att ekonomer och experter strider om jobbskatteavdragets effekter på mängden arbete som utförs, även om de flesta, till och med LO, numera medger att det har positiv effekt på sysselsättningen. Men det finns också en moralisk sida av saken, nämligen att den som arbetar också ska få behålla mer av det man tjänar. Inte minst är det viktigt för låginkomsttagarna som före jobbskatteavdraget betalade högst skatter i hela Europa. I dag ligger låg- och medelinkomsttagarnas skatt på en mer genomsnittlig europeisk nivå. I dag är det bara de med högre inkomster som fortfarande betalar världens högsta skatter.

Vi behöver en ny skattedebatt i Sverige som också tar hänsyn till den moraliska sidan av skatterna. Vi sänker inte skatterna bara för att öka sysselsättningen, utan också för att människor ska få behålla mer av sin inkomst. Inte minst har det betydelse för att familjer med låga inkomster ska få mer att leva på, och vi vet nu också att det har betydelse för att minska barnfattigdomen. Det är fel utgångspunkt att staten äger alla våra pengar och i sin godhet låter oss få behålla lite av det vi jobbar ihop. Därför kan det aldrig räknas som en "kostnad" för staten att sänka skatter så länge de skatter man tar in räcker till det som måste finansieras gemensamt. Alliansen har visat att vi klarar stora skattesänkningar utan att äventyra välfärden och utan att skapa underskott i statsfinanserna. En viktig del av finansieringen är att fler jobbar och färre är sjukskrivna eller förtidspensionärer tack vare den samlade politiken.

Jag ser inget behov av att utreda effekterna av jobbskatteavdragen (möjligen bortsett från ren akademisk nyfikenhet). Effekterna är inte alls "oklara" och det behövs ingen utredning för att konstatera att löntagarna fått behålla mer av sin intjänade lön. Det är ett fullt tillräckligt skäl för fortsatta skattesänkningar. Det är högst rimligt att vi i landet med världens högsta skatter fortsätter med ansvarsfulla skattesänkningar för både löntagare och pensionärer så länge det kan gå hand i hand med fortsatt stabila statsfinanser och tryggad välfärd.Det var Socialdemokraterna som snålade med järnvägsunderhållet

2011-05-19

Tidningen Riksdag och Departement hade nyligen (nummer 14/2011) en intressant artikel med rubriken "S snålade mer på järnvägen". Man konstaterar att Socialdemokraterna beskyller Alliansen för att snåla på järnvägsunderhållet, men att det var S-regeringarna som på sin tid prutade mest på Banverkets önskningar.

Inför budgeten år 2000 skrev Banverket följande: "Utan ytterligare resurser kommer den påbörjade och tilltagande försämringen av driftsäkerheten och anläggningarnas tillstånd att fortsätta." och "Att det sker en ökning av störningsmängden har en direkt koppling till att de förebyggande underhållsinsatserna har minskat." År 2000 prutade s-regeringen trots detta ned Banverkets krav med 17%. I budgeten året efter gick det ännu sämre, regeringen prutade ned Banverkets krav med hela 27%.

Inför budgeten 2002 skrev Banverket desperat att "Nuvarande anslagsnivå äventyrar anläggningarnas livslängd, medför kostsamma störningar i tågtrafiken och leder till sänkt kostnadseffektivitet." Trots denna vädjan om mer pengar prutade S-regeringen ned Banverkets krav med 8%.

Totalt under åren 2000 till 2006 när Socialdemokraterna regerade prutades Banverkets anslagskrav för drift och underhåll ned med i genomsnitt 5% per år. Under åren 2007-2011 när Alliansen regerat har Banverket fått i genomsnitt 3,6% mer än vad man begärt. Allt enligt Riksdag & Departements beräkningar. Vem som är mest trovärdig när det gäller satsningar på järnvägsunderhåll är ganska uppenbart efter dessa avslöjande siffror.Företagsbesök på Spendrups Bryggeri

2011-05-18I kväll deltog jag i Företagarnas våravslutning, som kombinerades med ett besök på Spendrups bryggeri i Vårby där Företagarnas ordförande Jens Spendrup guidade oss runt. Under den efterföljande måltiden diskuterades ett antal företagsfrågor, och det gick ju inte heller att undvika en intressant diskussion om alkoholskatterna. Personligen lutar jag åt Jens Spendrups åsikt att dagens höga alkoholskatter ökar alkoholkonsumtionen i landet, eftersom de dels uppmuntrar till insmuggling av alkohol, vilket bland annat ökar tillgängligheten för ungdomar. Höga alkoholskatter gör också att vi bunkrar billig alkohol i våra garage och garderober som vi köper billigare utomlands, och har man en massa alkohol hemma så är det mänskligt att man lockas att dricka lite mer än man tänkt. Den politiskt korrekta beskrivningen att höga alkoholskatter minskat konsumtionen av alkohol stämmer enligt men mening ganska dåligt med verkligheten.

Debattinlägg tillsammans med finansministern om otydlig S-politik

2011-05-18

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning tillsammans med finansminister Anders Borg och tre ledande lokala företrädare för de övriga Allianspartierna. Vi ifrågasätter Socialdemokraternas dyra och ofinansierade löften i deras skuggbudget, och efterfrågar också svar på var partiet står i olika frågor. Frågorna var många redan när artikeln skrevs, men de blir ännu fler efterhand. Socialdemokraterna hattar fram och tillbaka i allt fler frågor, senast i raden är hur Sverige ska ställa sig i Libyenkonflikten. Ofta ger dessutom partiledare Juholt och ekonomiske talespersonen Waidelich motsatta besked. Förvånansvärt ofta visar Socialdemokraterna upp en mycket slarvig syn på den ekonomiska politiken.

I artikeln pekar vi på att Alliansens politik däremot fungerar, jobben växer till och arbetslösheten sjunker, sjuktalen och förtidspensioneringarna minskar, nyföretagandet ökar och statsfinanserna är urstarka.Miljöpartiet offrar djurens bästa för religiösa vanföreställningar

2011-05-18

En ny rapport från EU-kommissionen visar att närmare 75 procent av de kor som slaktas inom EU dör på ett plågsamt sätt helt utan bedövning. Att det var så vanligt var inget som man varit medveten om inom EU säger Carl Schlyter, miljöpartistisk ordförande i EU- parlamentets djurskyddsgrupp. "Det är bedrövligt och mycket högre än tidigare rapporter visat" säger Schlyter till Ekot idag. Siffran som tidigare varit känd inom EU visade att 5-10 procent av korna slaktas utan att först vara bedövade.

Det finns undantag inom EU för att av religiösa skäl få slakta djur utan bedövning, men enligt rapporten skulle efterfrågan av halal- och kosherkött bara förklara upp till åtta procent av slakten. Att tömma djuren på blod utan att de först bedövats är enligt den svenske EU-parlamentarikern, Carl Schlyter, en plågsam process eftersom djuren är vid medvetande i flera minuter innan de dör. Carl Schlyter misstänker att det finns ekonomiska faktorer bakom att tre av fyra kor inom EU slaktas utan bedövning, att man inte alltid orkar separera det som ska gå till halal- och kosherkött. "Om man då gör allt i ett steg kan man tänka sig att man kan spara pengar" säger Schlyter.

I Sverige, Norge, Schweiz och Åland är det förbjudet att slakta djur utan bedövning. Som miljöpartist och ordförande för EU-parlamentets djurskyddsgrupp skulle man ju kunna tänka sig att Schlyter skulle verka för likande regler i hela EU. Men det är förvånansvärt nog inget som han förespråkar "eftersom han inte vill hindra människor att utöva sin religion"(!). Carl Schlyter efterlyser istället en märkning av kött som kommer från djur som är slaktat utan bedövning så att konsumenterna själva kan välja. Den frågan har diskuterats i EU-parlamentet, men svenska regeringen har inte lyckats få ett stöd så ministerrådet säger i nuläget nej till märkning av köttet.

Schlyter verkar inte känna till att det inte finns något som säger att halal- eller kosherslakt förbjuder bedövning av djuren före slakt. Det finns muslimska slakterier i Sverige som följer svensk lag och bedövar djuren före avblodningen. Det är fullständigt sanslöst att en miljöpartistisk ordförande för EU-parlamentets djurskyddsgrupp låter religiösa vanföreställningar väga tyngre än omsorgen om djuren.Fosterhemsbarnen i Mark får komma hem igen!

2011-05-17

Så kom då det efterlängtade beskedet, de två fosterbarn som omplacerades hösten 2009 får flytta tillbaka till sin ursprungliga fosterfamilj. Socialnämnden ansåg att det bästa för barnen var att återförena dem med den fosterfamilj där de vuxit upp och levt nästan hela sina liv. Barnen kom till familjehemmet hos Eva och Anders när de var ett år respektive en månad gamla och levde där i fyra år, innan det hemska hände. Barnen hämtades under uppslitande former i samband med umgänge med den biologiska mamman, efter att ha levt fyra år i familjehemmet. Barnen fick inte ens ta farväl av sina fosterföräldrar, och fick inte ens med sig sina favoritleksaker. De fördes först till ett jourhem och sen till ett nytt familjehem. Men nu får de alltså flytta tillbaka till sitt första fosterhem/familjehem. Politikerna lutar sig bland annat mot ett utlåtande från Anders Broberg, professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, och en av landets främsta expert på anknytningsteorier.

På grund av allvarliga brister hos ansvariga tjänstemän och oansvariga politiker har barnen tvingats leva i ett annat fosterhem ett nära ett och ett halvt år, efter ett mycket oetiskt omhändertagande. Marks kommun har i praktiken ägnat sig åt barnmisshandel genom ansvariga tjänstemäns sätt att agera, och har fått mycket hård kritik från Socialstyrelsen. Enligt min mening har inte heller de högst ansvariga politikerna i den tidigare Socialnämnden tagit sitt ansvar och tagit tag i frågan, trots att de fått så många signaler om att saker hanterats väldigt konstigt. De två högsta politikerna i den gamla nämnden, den socialdemokratiske nämndordföranden och den socialdemokratiske ordföranden i socialutskottet tvingades avgå förra hösten, och det var inte mer än rätt.

När Marks nya kommunfullmäktige skulle ta ställning till att bevilja ansvarsfrihet för den gamla Socialnämnden riktades hård kritik mot nämnden, och ansvarsfriheten hängde minst sagt på håret. Så här står det på kommunens hemsida: Kommunfullmäktige ställer sig bakom vad valda revisorer tar upp i revisionsberättelse 2010 angående socialnämnden vad gäller den delen av dess ansvarsområde som rör ärenden rörande barn och unga enligt socialtjänstlagen. Verksamheten har inte fungerat på det sätt som lagstiftning förutsätter och kräver, och som kommuninvånare har rätt att förvänta sig. Då det varit fråga om grundläggande brister i socialnämndens handläggning av ärenden rörande barn och unga riktar kommunfullmäktige anmärkning mot socialnämnden. Mot bakgrund av de åtgärder som socialnämnden vidtagit under främst senare delen av 2010 med genomlysning av verksamheten, genomgång av samtliga ärenden, påbörjat arbete med en ny och förbättrad internkontroll samt kontinuerlig rapportering till nämnden, beviljas socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i denna nämnd ansvarsfrihet för 2010.

Jag har inte lyckats få kontakt med mina moderata kolleger i Socialnämnden nu i kväll, men enligt uppgifter i media var Socialnämnden inte enig i sitt beslut. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tyckte tydligen fortfarande inte att barnen skulle få komma tillbaka till sitt ursprungliga fosterhem. Prestigen vägde tydligen tyngre för dessa partier än sunt förnuft. Men all heder åt politikerna från den nya styrande Alliansmajoriteten (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) som med stöd av Markbygdspartiet och Marks Oberoende Demokrater röstade med hjärtat, lyssnade på sakkunskapen, lade prestigen åt sidan och tog hänsyn till barnens egen önskan.

Sunt förnuft segrade till slut, och jag är väldigt glad för barnens skull!Stora skogsbränder ett oväntat stort klimathot

2011-05-17

I dag kommer nyheter om en mycket omfattande skogsbrand i Kanada, där 17.000 personer tvinats lämna sina hem. Andra exempel på stora skogsbränder är brandkatastrofen i Australien 2009 som ödelade flera städer och dödade 173 människor. Ett annat är de rekordstora bränderna i Ryssland där 62 människor omkom och cirka 2,3 miljoner hektar mark eldhärjades. Även Grekland och Spanien har drabbats av stora bränder de senaste åren.

Större skogsbränder, så kallade megabränder, kan vara en viktigare faktor för den globala uppvärmningen än man tidigare trott, allt enligt Pieter van Lierop vid FAO:s avdelning för skogsfrågor i ett pressmeddelande. Megabränder är oftast är orsakade av människan, och bilden på en sådan brand kommer från FAO:s svenska hemsida, där även pressmeddelandet finns att läsa.

FAO uppmanar nu världens länder att införa mer genomgripande strategier för skogsbrandsbekämpning och att förbättra övervakningen av koldioxidutsläpp från skogsbränder. Det finns metoder att motverka skogsbränder som framgångsrikt använts i vissa länder, exempelvis kontrollerad bränning eller röjning av undervegetation, upprättande av brandgator, flygbevakning under den torra delen av året osv. Däremot undrar jag lite över hur man tror sig kunna övervaka eller påverka koldioxidutsläppen från skogsbränder? Enda sättet att stoppa utsläppen lär väl vara att släcka branden, och jag är väl inte helt övertygad om att just koldioxidutsläppen är det som lokalbefolkningen främst tänker på när man försöker stoppa en större skogsbrand.

Ofta anläggs bränder avsiktligt för att frigöra mark i jordbruks- eller exploateringssyfte. Tyvärr sker detta även för att frigöra mark för palmplantager för produktion av palmolja till "biodiesel", eller för att ordna ny betesmark i stället för den mark som används för att odla sockerrör till etanolproduktion. Västvärldens efterfrågan på biobränslen från fattiga länder är tyvärr en bidragande orsak till medveten skogsbränning och även annan skogsskövling (utöver risken för matbrist som jag berättade om i föregående inlägg). Krympande skogar påverkar i sin tur både det lokala klimatet och vädret och medverkar till erosion och förstörda odlingsområden. Risken finns att vi i vår jakt på bränslen som ger minskade koldioxidutsläpp i stället medverkar till ökade koldioxidutsläpp på andra platser på jorden, och samtidigt bidrar till avskogningen som är ett av jordens stora miljöproblem.

En annan reflektion är att naturen, vädret och geologin ofta lever sitt eget liv och ibland påverkar vårt klimat och vår miljö oerhört snabbt och brutalt. Många bränder startar faktiskt av sig själva, exempelvis vid blixtnedslag. Att stora bränder orsakar stora skador på djur och natur och samtidigt medför stora utsläpp av sot, koldioxid och giftiga ämnen är inget nytt. Det har skett många gånger under jordens långa historia, och är en del av jordens dramatiska utveckling. Samma sak gäller vulkanutbrott som också släpper ut oerhört stora mängder av giftiga ämnen och koldioxid, så stora mängder att det ibland till och med får de mänskligt orsakade utsläppen att framstå som ganska beskedliga. Ibland vill vi människor så gärna tro att vi råder över vår egen framtid, men riktigt så är det inte. Visst kan och bör vi försöka minska vår egen negativa påverkan på miljön och hushålla med jordens resurser, men den naturliga dramatiken på jorden råder vi inte över.Jordens växande befolkning kan inte äta biobränslen till middag

2011-05-17

Jordens befolkning kommer inte att stabiliseras runt 9 miljarder som man tidigare antagit, i stället kommer vi att vara 10 miljarder på jorden år 2100. Främst är det befolkningen i Asien och Afrika som ökar snabbt, bara de kommande 10-15 åren handlar det om en miljard i ökad befolkning. Läs hela TT-artikeln som bland annat publicerades i Borås Tidning häromdagen. Frågan är hur jorden ska kunna försörja alla dessa människor med mat, och samtidigt fortsätta bekämpa dagens svältproblem?

I början av året kom rapporter om rekordhöga världsmarknads- priser på baslivsmedel. FN-organet FAO säger att svälten ökar till följd av detta, många i fattiga länder lägger nästan hela sin inkomst på att köpa mat, och har inte längre råd att köpa den mat man behöver. Den viktigaste orsaken till stigande världsmarknadspriser är enligt FAO, utöver variationer i skördarna, att allt fler människor i exempelvis Indien och Kina får råd att köpa mer livsmedel och att jordens befolkning samtidigt ökar. Efterfrågan på mat är helt enkelt större än tillgången. Produktionen av biobränslen har - än så länge - bara en begränsad betydelse för världsmarknadspriserna.

Däremot vet jag från mitt möte med Action Aid förra året (bloggen den 14 april 2010) att biobränslen lokalt kan skapa livsmedelsbrist och skenande priser när småbönderna tjänar mer på att producera biobränslen åt rika länder än att odla traditionella livsmedel för försäljning på den lokala marknaden. Redan 2008 pekade FN-organet FAO på att efterfrågan på råvara från sockerrör, majs, kassava, oljeväxter, palmolja mm ökat och att man i USA kommer att ha fördubblat användningen av majs för biobränsle från 55 miljoner ton till 110 miljoner ton år 2016. I en rapport i början av detta år varnade FAO för att stigande världsmarknadspriser på livsmedel kommer att öka svälten. Även om biobränslena alltså bara påverkar de globala livsmedelspriserna i begränsad omfattning så förutspådde FAO redan 2008 att effekterna på livsmedelspriserna kommer att bli mer kännbara när komsumtionen av biobränsle ökar. Redan i dag beräknas efterfrågan på biobränsle dra bort c:a 6,5% från odlingen av säd och sojabönor. Det betyder att utbudet av mat är 6,5% lägre än vad det annars skulle kunnat vara. Frågan är hur ekvationen kommer att gå ihop när jordens befolkning ökar kraftigt samtidigt som allt större arealer används för att producera biobränsle i stället för mat?

Biobränslen (främst etanol och biogas) kan tillverkas av mycket - skogsavfall, jordbruksrester, växtavfall, matavfall, slaktavfall, gödsel, avlopsslam och vanliga sopor. Att förvandla avfall till biobränsle är en elegant lösning. Att däremot använda majs eller spannmål till etanolproduktion känns väldigt olyckligt. Om Sverige och EU vill använda biobränslen bör vi producera dem själva och låta fattiga länder använda sin jordbruksmark för att producera mat. Om inte svensk biobränsleproduktionen räcker får vi helt enkelt använda andra bränslen. Att låta västvärldens efterfrågan på biobränslen orsaka svält är kanske den mest cyniska effekten av koldioxidhysterin.

Jag upprepar också det jag skrev i ett blogginlägg i april förra året: "De klimatåtgärder i form av minskade koldioxidutsläpp som görs idag runt om i världen kommer i bästa fall att ge effekt om kanske 50 eller 100 år (om rådande klimatteorier håller). När vi idag ser en fattig bonde stå på en uttorkad åker i Afrika och kräva krafttag för att stoppa klimatförändringarna ska vi inte låtsas som att det finns snabba lösningar som snabbt gör marken odlingsbar på nytt. Det är i stället viktigt att människor i fattiga länder får stöd för att anpassa sig till de klimatförändringar som ständigt sker, oavsett vad dessa förändringar beror på. Det kan handla om stöd för att odla nya tåligare grödor, hjälp med brunnar och vattentillförsel eller annat. Dessa ofta akuta frågor får inte hamna i bakgrunden när världens ledare kastar procenttal på varandra och tävlar om vem som kan lova störst minskning av koldioxidutsläppen de kommande 50 åren.Sanslösa konspirationsbeskyllningar mot regeringen

2011-05-16

Advokat Lars Carlström, den ryske finansmannen Vladimir Antonovs talesperson i Sverige, går idag i en intervju i Aftonbladet till våldsamt angrepp på regeringen, som han menar leder en konspiration (!) mot Antonov. Bland annat påstår han att regeringen har som mål att Saab ska gå i konkurs så snart som möjligt (!) och att man anser att Saab inte behövs eftersom industriverksamhet, och då särskilt bilindustri, är onödig...

Maken till dravel har jag väl sällan hört. Frågan man ställer sig är varför regeringen då skulle ha lagt så mycket tid och kraft på att försöka rädda Saab, och varför man ställt upp med miljargarantier för Saabs lån i Europeiska Investerings- banken? Jag har ju följt detta arbete ganska nära i och med mitt tidigare uppdrag i Arbetsmarknadsutskottet och har viss insyn i engagemanget och all den tid som ministrar och statssekreterare lagt ned på detta ärende. Näringsminister Maud Olofssons pressekreterare, Erik Bratthall, säger också idag att regeringen varje gång har fattat beslut inom 24 timmar när Saab kommit in med sina önskemål. Och det finns inget beslut som har gått emot Saab. Just nu finns ingen fråga på regeringens bord som kommer från Saab. Saab har inte önskat att regeringen ska göra något eller ta ställning till något. Att i det läget anklaga regeringen för dold agenda känns något märkligt.

Frågan är också vad en regering skulle vinna på att försöka få ett industriföretag att gå i konkurs och samtidigt göra massor av anställda arbetslösa? Ökad arbetslöshet och nedläggning av stora företag brukar ju inte direkt vara något som belönas av väljarna. Beskyllningarna är så fullständigt sanslösa att man nästan skrattar åt dem. Samtidigt börjar man ju undra över hur seriös Antonov egentligen är om han har en talesman som agerar på detta sätt? Har verkligen Antonov och Carlström den kunskap och kompetens och det goda omdöme som krävs för att rädda Saab? Jag börjar tvivla. Med sådana vänner som Carlström behöver Saab inga fiender.Omvalet blev en gäspning

2011-05-15

Omvalet i Västra Götaland fick om möjligt ännu lägre valdeltagande än befarat, endast 43%! En extremt låg siffra. Partierna lyckades helt enkelt inte få sina sympatisörer att ta valet på allvar. Märkligt nog blev ändå valresultatet väldigt likt det från i höstas, alla partier hamnade mycket nära 2010 års resultat med avvikelser på endast enstaka procentenheter. Så man får väl konstatera att alla partier var ungefär lika dåliga på att mobilisera sina väljare. Kanske beror detta på att partierna varit dåliga på att beskriva skillnaderna i politiken? För egen del tror jag exempelvis att vi moderater skulle ha vunnit på en tydligare kampanj och vassare budskap. Tycker tyvärr att de flesta av våra valbudskap var ganska slätstrukna och lät ungefär som andra partiers. Ska man locka nya väljare måste man ha något att erbjuda som inte alla andra också har.

Lite intressant är det samtidigt att se att Socialdemokraterna inte lyckades mobilisera sina väljare bättre än övriga partier, trots deras massiva och mycket smutsiga kampanj mot oss Moderater där vi beskyllts både för att vilja sälja sjukhus och för att bara vilja ge vård till den som kan betala själv. Glädjande nog verkar de flesta väljare ha genomskådat lögnen.

Majoritetsläget i regionen blev även efter omvalet oklart, vare sig Alliansen eller de Rödgröna har majoritet. Om det trots allt blir några förändringar i styret av regionen återstår att se, men det är väl kanske inte så mycket som talar för detta.

Med det låga valdeltagandet är det helt omöjligt att dra några slutsatser om partiernas popularitet. Däremot misstänker jag att intresset för skilda valdagar till riksdag respektive kommun/landsting är betydligt svalare hos alla partier efter detta omval. Det räcker nog att bedriva valrörelse vart fjärde år, vare sig politikerna eller väljarna verkar särskilt entusiastiska över att rösta oftare.Glöm inte rösta - och att rösta på moderaterna!

2011-05-14Under tre dagar har jag varit med och valspurtat i Mark inför söndagens omval. Hur valet kommer att sluta är nog en mer öppen fråga än på länge, och jag tänker inte försöka mig på att gissa hur det går. En del väljare har varit hyfsat intresserade, men många har tydligt sagt att de inte bryr sig. Hur konstigt det än låter blir det därför kanske inte ens väljarnas partisympatier som avgör valutgången, utan hur många som verkligen går och röstar. Ett mycket lågt valdeltagande kan göra att valet kan gå nästan hur som helst. Så oavsett om vi moderater gör ett bättre eller sämre regionval än i höstas, och oavsett om Alliansen lyckas ta över styret av regionen eller inte så kommer jag inte dra några partipolitiska slutsatser av detta. Men jag hoppas att väljarna inser att ett lågt valdeltagande kan gynna små extrema partier och göra det ännu svårare att skapa en fungerande politisk majoritet i regionen efter valet än vad det redan har varit.

Min förhoppning är att alla moderata sympatisörer går och röstar! Alliansen står för första gången på länge enade och vill ta ansvar för regionen. Kan vi bilda en stark majoritet tillsammans skulle det vara väldigt bra för Västra Götaland.Tre goda skäl att rösta moderat i omvalet!

2011-05-14

Tänkvärt inför omvalet

2011-05-13Bilderna talar för sig själva. Vänsterpartiet går till val på att avveckla all skattefinansierad vård som drivs i annan regi än av landstinget/regionen. Socialdemokraterna vill som bekant fortsätta styra tillsammans med Vänsterpartiet. Detta hotar ett antal populära vårdcentraler i Sjuhärad. Fritsla är ett exempel som jag skrev om häromdagen. Herkules vårdcentral i centrala Borås är ett annat exempel. I korsningen utanför denna sitter nu mycket passande dessa skyltar.Regeringen stoppar Försäkringskassans nedläggningsplaner

2011-05-12

Försäkringskassans beslut att lägga ned servicekontoren har väckt starka reaktioner, även bland politikerna. Jag kritiserade själv beslutet på min blogg den 2 mars. De senaste månaderna är vi många som har agerat på olika sätt för att stoppa beslutet. Vi tror att personlig kontakt i många fall är oerhört viktig, inte minst när det gäller att skapa förtroende för vår stora sjukförsäkringsreform. Vi vill dessutom värna den samverkan mellan olika myndigheter som byggts upp de senaste åren. Ett av mina utskott, Socialförsäkringsutskottet, föreslog också enhälligt "att regeringen skulle återkomma med förslag som garanterar Försäkringskassans lokala tillgänglighet för personliga möten och som bidrar till en samverkan med andra myndigheter". Riksdagen gick också i total enighet på denna linje, vilket jag berättade om på bloggen den 14 april.

I dag tog regeringen beslut att tills vidare stoppa Försäkringskassans nedläggningsplaner. Man ger också myndigheten i uppdrag att genomföra en djupgående analys om "hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses ändamålsenligt och långsiktigt. Behovet av tillgänglighet till Försäkringskassan lokalt ska analyseras särskilt liksom hur Försäkringskassan säkrar möjligheten till en viss grad av fysiska personliga möten med medborgare." Man skriver också att "Försäkringskassan ska utforma och presentera en långsiktig lösning för hur myndigheten ska möta de försäkrade och medborgarna genom olika kanaler, såväl fysiskt som på elektronisk väg. Rapporten ska innehålla den underliggande analysen för denna lösning. Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för Försäkringskassan av den långsiktiga lösningen ska anges. Försäkringskassan ska i sitt arbete samråda med berörda myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen, Skatteverket, och Pensionsmyndigheten. Det ska i analysen framgå hur dessa myndigheter påverkas av och ställer sig till den långsiktiga lösningen. Analysen ska även behandla Försäkringskassans samverkan med kommuner." Uppdraget ska redovisas senast den 16 april 2012 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Viktigast av allt är att i väntan på att Försäkringskassan genomför sin djupgående analys och har utformat och presenterat den långsiktig lösningen ges Försäkringskassan även i uppdrag att avvakta med att verkställa den åtgärd i Försäkringskassans handlingsplan om att dra sig ur den servicesamverkan som i dag sker vid de s.k. servicekontoren och serviceplatserna. Tills vidare blir alltså alla servicekontor kvar, och det är i vart fall en delseger för alla oss som engagerat sig i frågan.Rimligt att skolk noteras i terminsbetyget

2011-05-12

Regeringen kommer idag att ta det formella beslutet om att olovlig frånvaro ska föras in i terminsbetygen på grundskolan från och med höstterminen 2012. Redan i går släpptes denna nyhet, och fick genast en del kritik. Jag har svårt att förstå detta. Det finns ingen arbetsplats i vuxenlivet där man kan komma och gå som man vill. Det ska man inte göra i skolan heller.

Den olovliga frånvaron är stor. Enligt Skolverkets senaste rapport är det i gymnasieskolan 30 procent av eleverna som minst en gång i månaden är frånvarande utan giltigt skäl. På högstadiet är det cirka 10 procent som skolkar minst en gång i månaden. Det är alldeles för höga siffror. Det är dags att sända en tydlig signal till eleverna att skolk är oacceptabelt. En elev som inte är på lektionerna lär sig naturligtvis mindre än en elev som är närvarande.

Den olovliga frånvaron ska dock bara föras in i terminsbetygen och inte finnas med i slutbetygen. Det gör att inga elever som gått ut skolan kommer att hängas ut som skolkare i sina slutbetyg. Det känns som en rimlig balansgång. De nya reglerna omfattar alla årskurser där man får betyg - från och med hösten 2012 årskurs sex till och med tredje året på gymnasiet. Rektor ska samtidigt se till att elevens vårdnadshavare underrättas samma dag som den olovliga frånvaron sker. Det tydliggörs också i den nya skollagen att elever som antagits till gymnasieskolan har en skyldighet att delta i utbildningen, även om det är en frivillig skolform.Inför omvalet: Syna regionsossarnas bluff!

2011-05-11

Nedanstående artikel skickade jag till diverse lokala media i helgen. Vi får väl se om den får plats någonstans trots trängseln på debattsidorna i tidningarna så här dagarna före omvalet.


SYNA REGIONSOSSARNAS BLUFF!

Socialdemokraternas viktigaste löfte i regionvalet är att inte sälja några sjukhus. Man beskyller samtidigt oss moderater för att ha sådana planer, och påstår att vi vill att den som kan betala ska ha rätt att gå före i vårdköerna. En extremt smutsig och osann valkampanj. Socialdemokraterna saknar uppenbarligen idéer för att lösa problemen i vården och har bara osanningar om moderat sjukvårdspolitik att ta till.

Fråga din lokale regionsosse vilka sjukhus moderaterna tänker sälja! Eftersom det inte finns några sådana förslag blir de svaret skyldiga. Fråga då varför Socialdemokraterna själva redan tagit beslut om att det nya närsjukhuset i Angered ska drivas i privat regi! Det är förståss inget man vill prata om i valrörelsen, men Socialdemokraternas motstånd mot alternativa driftformer i vården är ett rent hyckleri.

Fråga sedan om de vet vilken vårdcentral som är populärast i Sjuhärad. Svaret är Fritsla – en vårdcentral som drivs av ett privat företag, men som bekostas med skattemedel och givetvis är öppen för alla patienter på samma villkor som vilken vårdcentral som helst. Om inte det privata företaget hade tagit över driften hade Fritsla vårdcentral sannolikt varit nedlagd nu. Detta visar att alternativ drift av skattefinansierad verksamhet ibland kan vara en bra lösning.

Du kan också fråga Socialdemokraterna varför det finns privata sjukvårdsförsäkringar. Svaret är att många företag tecknar sådana för sina anställda eftersom vårdköerna är så långa. Utan vårdköer behövs inga privata försäkringar. Det är misslyckad sjukvårdspolitik som skapat köer och behov av gräddfiler på privata sjukhus för dem som kan betala. Moderaterna vill ha en effektiv vård utan köer. Då blir privata sjukvårdsförsäkringar och gräddfiler ointressanta.

En sista fråga är varför inte Socialdemokraterna börjat genomföra alla sina fagra vallöften från valet 2006? Nu återanvänder man i stället sina gamla vallöften en gång till. Varför ska man lita på dem denna gång? Och hur många sjukhus och vårdcentraler är i farozonen för nedläggning med fortsatt s-styre? Socialdemokraternas tomma löften är inte mycket att bygga framtiden på.

Moderaterna och de övriga Allianspartierna är beredda att ta ansvar för Västra Götaland, precis som vi har visat att vi kan ta ansvar för hela Sverige.

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)
Dags att lämna Kiruna

2011-05-10Efter en hektiskt förmiddag var det dags att lämna Kiruna. Vi fick skjuts till flygplatsen av moderaternas föreningsordförande i Kiruna, Mattias Abrahamsson, som för övrigt arbetar på Esrange. Innan vi åkte tog jag dessa bilder över LKAB:s gruvområde från utsiktsbalkongen på hotell Scandic Ferrum. Sedan var det dags att lämna kylan i Kiruna och flyga ned till värmen i Stockholm. Där väntade gruppmöte med moderata riksdagsgruppen, följt av en kväll tillsammans med Utbildningsutskottet och Skolledarförbundet. Tänk vad mycket man hinner på en dag!Besök på Rymdgymnasiet i Kiruna

2011-05-10

Sista besöket i Kiruna blev Rymdgymnasiet, som jag besökte tillsammans med min moderata riksdagskollega Eliza Roskowska Öberg. Rymdgymnasiet är en friskola som drivs av ett aktiebolag och som finns i Gällivare och Kiruna. I Kiruna hyr friskolan lokaler av Malmfältens folkhögskola, vars rektor, Kenneth Stålnacke, tidigare varit kommunstyrelseordförande (s) i Kiruna. Jag frågade honom hur det kändes ideologiskt att hyra ut folkhögskolans lokaler till en friskola som drivas av ett aktiebolag. Han såg inga problem med detta, det viktiga för honom var att friskolan erbjöd ett bra utbildningsalternativ. Kändes befriande pragmatiskt.

Fyra tjejer i tredje årskursen hade föreberett ett föredrag för oss där de presenterade ett imponerande elevarbete där man man med ballong skjutit upp prover för att se hur kristaller formas beroende på gravitationen. Intressant och kul att lyssna på. Det går att lyfta naturvetenskapen i svenska skolor.Arbetskraftsbrist i Kiruna

2011-05-10

I morse besökte jag Arbetsförmedlingen i Kiruna. Chefen Kristina Palo och hennes medarbetare ägnade hela sitt morgonmöte åt mitt besök. Kirunas problem är inte arbetslöshet utan arbetskraftsbrist. Man har stora behov av personal till såväl gruvindustrin, byggsektorn och välfärdssektorn. Samtidigt har man stora problem att rekrytera och stora problem att erbjuda bostäder till dem som får jobb. Och mitt i allt detta ska man flytta delar av staden...

Utöver diskussion om Kirunas speciella arbetsmarknadsproblem blev det tid att diskutera såväl sjukförsäkringsreform, Fas 3, arbetsmarknadsutbildning och ungdomars väg till arbete. Jag fick med mig många intressanta tankar tillbaka till Stockholm.

Konstverket på väggen visar förresten tydligt var man är...allt handlar om mineraler och malm i Kiruna.Institutet för Rymdfysik

2011-05-10

I besökte vi också IRF, Institutet för Rymdfysik, i Kiruna. IRF är ett statligt forskningsinstitut med 110 anställda som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymd- och atmosfärfysik samt rymdteknik. En intressant del av forskningen rör solens plasmafysik och aktivitet. Vid föredragningen fick vi en tydlig signal från vår frispråkiga föredragshållare att koldioxiden långt ifrån är det enda som styr vårt klimat. I stället påpekades vikten av långa mätserier och historisk kunskap för att kunna sätta in dagens temperatur- och klimatdata i ett historiskt sammanhang. Personligen tycker jag att en ökad svensk satsning på forskning kring väder, atmosfär och klimat är oerhört viktig för att kunna basera klimatdebatten på mer fakta och mindre politiskt styrt tyckande. Varje gång jag möter forskare inom detta område får jag samma bild - forskarna är betydligt mer skeptiska till koldioxidhysterin än vad politikerna är.Solaktiviteten är en mycket intressant faktor, och vi fick en tydlig illustration på att solen inte alls uppträder enligt prognoserna. Figuren till höger visar hur solfläcksminimum har varat längre än förväntat och inte ökat igen förrän nu (vilket jag berättat om tidigare på bloggen). Man oroar sig nu för att en kraftigt ökad solaktivitet kommande år kan komma att störa elektronik och satelliter runt jorden, eftersom vi har mycket mer av detta idag än förra gången när solens aktivitet nådde sitt maximum. En sak blev särskilt tydlig - det är oerhört svårt att göra prognoser om framtiden. Det gäller rimligen även prognoser om framtidens temperaturer.Middag med LKAB

2011-05-09Kvällen avslutades med en god middag tillsammans med delar av LKAB:s ledning i företagets Bolagshotell som även används som representationslokal. Vi fick en grundlig föredragning om LKAB, och det är imponerande siffror. Den svenska järnmalmen säljer oerhört bra, och LKAB står för hela 90% av EU:s järnmalmsproduktion. Flera nya gruvor har öppnats och befintliga byggs ut. LKAB är Sveriges största industriinvesterare och planerar att anställa 1.250 personer de närmaste åren. Förra året tjänade man 12,4 miljarder kronor och levererade 26 miljoner ton malm. Kommande år beröknas produktionen öka med 50%, och priserna stiger hela tiden. Fjorton gånger per dag går de långa malmtågen med 68 tunga vagnar från Kiruna till Narvik, och från Gällivare till SSAB i Luleå. LKAB är en verklig kassako för de svenska skattebetalarna, och man har förhoppningsvis råd att både investera stort och betala för att flytta delar av Kiruna. Tyvärr är det vackra hotellet där vi åt vår middag en av de byggnader som knappast går att flytta och som så småningom antagligen kommer att rivas eftersom den står rakt ovanpå en malmfyndighet...Möte i Stadshuset i Kiruna

2011-05-09På eftermiddagen hade vi ett möte med kommunen i Kiruna, och fick en föredragning om den stora stadsflytten som innebär at ca en tredjedel av Kiruna måste flyttas inom 15-20 år. Redan inom ett par år ska de första etappen genomföras. En av de byggnader som måste flytta inom 5-6 år är just Stadshuset. Hela stadshuset är kulturminnesmärkt, och det har fått priser för sin arkitektur. Invändigt är det en mycket speciell byggnad. Man har diskuterat att flytta hela huset, vilket numera verkar avfört från dagordningen. Det mesta tyder tyvärr på att hela stadshuset måste rivas, men att man möjligen tar vara på delar till ett nybygge. Inget är bestämt, men senast 2013 måste man ta beslut. Flytten innebär i första etappen att 300 bostäder måste flyttas, eftersom hyreshusen måste rivas. Däremot ska ett stort antal värdefulla kulturbyggnader flyttas. Även kyrkan planeras att flyttas, fast det ligger ganska många år framåt i tiden. Vart befintliga hus ska flyttas och alla nya hus ska byggas är oklart i dagsläget, eftersom vare sig markfrågor eller detaljplaner är klara. LKAB vill helst att staden flyttas långt bort eftersom det finns massor av järnmalm under hela Kiruna. En begränsad flytt riskerar bara att leda till att man får samma problem igen om ett antal år, nämligen att marken spricker och rasar och gör området ovanför omöjligt at bo i. Men trots detta verkar politikerna i Kiruna föredra en mer begränsad flytt. Det intressanta är att det råder politisk enighet om att delar av staden måste rivas och det finns inte heller någon direkt folkopinion mot detta. Alla är berode av gruvan, och den kommer att generera arbete och stora inkomster till Kiruna under minst 20-25 år framåt i tiden.
Raketbasen Esrange

2011-05-09

Förmiddagen idag ägnades åt besök på Raketbasen Esrange. Bilden är tagen från berget uppe vid den byggnad varifrån man servar olika satelliter runt om i världen, tar ned data och vidarebefordrar till uppdragsgivarna och ägarna av satelliterna.

Esrange drivs av Swedish Space Corporation, SSC, som är ett statligt bolag. Mitt riksdagsutskott, Utbildningsutskottet, är ansvarigt för rymdfrågor, och det är ett av skälen till vår resa.

SSC arbetar inom flera områden. "Science Service Division" erbjuder infrastruktur i form av raketbasen, samt hjälp med att skjuta upp raketer och släppa upp balonger för forskning. Enheten Satellitservice erbjuder service och drift av satelliter åt en mängd olika uppdragsgivare runt jorden. Utöver detta arbetar man inom en del andra områden med koppling till rymden, satelliter och raketer.På det öppna fältet på övre bilden sker alla uppstigningar med forskningsballonger, och längre bort skymtar man raketramperna där man skjuter upp forskningsraketer, så kallade sondraketer, som under en begränsad tid i rymden erbjuder en stund av tyngdlöshet då man utför olika experiment, exempelvis biologiska eller metallurgiska. Därefter faller raketen ned på marken igen, och forkningsutrustningen bärgas. Byggnaderna innehåller kontrollrum för raketuppskjutningarna, verkstäder där man sätter samman den forskningsutrustning som ballonger och raketer ska bära, samt laboratorier för forkning i samband med uppstigningarna och efter landning. På bilderna under syns rampen för uppskjutning av de mindre raketerna.Här kommer en raket som ska förberedas för uppskjutning, och inne i hallen ligger en annan raket och väntar.Här trycker jag på startknappen i kontrollrummet....fast tyvärr var systemet inte i gång. Högra bilden och nedre vänstra visar den stora silo där de största Maxusraketerna förbereds för uppskjutning. När det är dags dras hela silon åt sidan och raketen står fritt och är klar för start.

På nedre högra bilden hela delegationen från Riksdagens Rymdnätverk, med representanter från samtliga riksdagspartier. Vi står framför en modell av en raket i naturlig storlek.

Besök i Kiruna

2011-05-08Sent i kväll kom jag fram till Kiruna för ett par dagars intensivt program. Det är Riksdagens Rymdnätverk som har anordnat resan, och först i tur står ett besök på rymdbasen i Esrange, där vi sover över i natt för att under morgondagen titta närmare på verksamheten.


Omval...

2011-05-08I går var det om-valrörelse som gällde. Själv tillbringade jag en stor del av dagen i Skene, som även gästades av utbildningsminister Björklund på blixbesök i sin barndomsort, innan han fortsatte till Borås och Ulricehamn. För egen del var det traditionellt valarbete som gällde, och hela utrustningen från senaste valrörelsen är nu framme igen, dock med nya affischer. Visst upplever man en viss trötthet hos en del väljare som tycker det är lite motigt att gå och rösta igen, men det var faktiskt ganska många som också var intresserade och ville veta var vi moderater står i olika frågor. Inte minst finns det en grupp förstagångsväljare som nu får rösta för första gången eftersom de fyllt 18 sedan valet i september förra året. Så nu är det full fart med valrörelsen som gäller fram till nästa söndag. Själv kommer jag att delta torsdag-lördag, för de närmaste dagarna ägnar jag mig åt helt andra saker. Mer om detta i kommande blogginlägg.Självklart ska Sverige ställa upp när FN ber om hjälp

2011-05-06

Statsminister Reinfeldt öppnar för en förlängning av den svenska insatsen i Libyen efter den första juli, vilket är sista dagen för den insats riksdagen redan beslutat om. En förlängning är logisk och ligger helt i linje med svenska traditioner att ställa upp på insatser när FN ber om hjälp. Vi ser nu hur flyktingströmmarna ökar från västra Libyen, och allt fler rapporter kommer om fruktansvärda övergrepp mot civilbefolkningen från Gaddafis styrkor.

Socialdemokraterna har förvånat många genom att kräva att insatsen ska avbrytas den första juli och flygplanen och personalen kallas hem. Hård kritik kommer idag från Svenska FN-förbundet som kritiserar S-ledaren Håkan Juholt för att han sänder konstiga signaler med beskedet att inte vilja förlänga insatsen utan att ens diskutera med andra politiska partier. "Det är en tradition i Sverige att man kommer överens om de här frågorna över partigränserna" säger FN-förbundets ordförande Alexander Gabelic och tillägger att Socialdemokraterna är ett parti som historiskt alltid ställt upp för FN.

Även Aftonbladets ledarsida gick till ovanligt hårt angrepp mot Socialdemokraterna häromdagen, där man bland annat skrev att "Det vore fel att svika FN. Det vore fel att svika Sveriges skyldighet att skydda Libyens civilbefolkning. Socialdemokraterna bör återgå till FN-linjen och de principer dåvarande biträdande partisekreteraren så elegant utvecklade på de kristna socialdemokraternas kongress 2005: ”Det är vår skyldighet att alltid stå upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Tystnad är det samma som acceptans. Vi får aldrig låta oss tystas. Mänskliga rättigheter går alltid före staters suveränitet.” Han (som alltså sade dessa ord) hette Håkan Juholt."

I dag är det Alliansregeringen som ensamma verkar stå upp för Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter och för FN. Även på detta område har Socialdemokraterna abdikerat.Snabbt sjunkande arbetslöshet i hela Sjuhärad

2011-05-06

Borås Tidning redovisade häromdagen siffror över arbetslösheten i Sjuhärad och antalet lediga jobb. Jag har inte haft tillgång till min scanner förrän nu, men här kommer siffrorna. Och det är mycket positiv läsning!

Alla kommuner i Sjuhärad har (som vanligt) lägre arbetslöshet än genomsnittet i riket, och i flera av kommunerna är arbetslöshets- talen mycket låga och redan tillbaka på de nivåer som gällde före lågkonjunkturen och finanskrisen. Antalet lediga jobb ökar också mycket snabbt. I takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar blir det också än viktigare med effektiv matchning mellan företagens behov och den arbetskraft som finns. Där är min bild att Arbetsförmedlingarna ständigt blir bättre, och att man har en närmare kontakt med arbetsgivarna.

En särskilt positiv sak med det förbättrade arbetsmarknadsläget är att chansen för dem som står långt från arbetsmarknaden - långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna - ökar i takt med att utbudet av arbetskraft minskar.Alliansen stod upp för rättsäkerheten

2011-05-04

I dag tog riksdagen ett i stort sett enigt beslut om att stödja Alliansens lagförslag att kriminalisera "stalkning", eller olaga förföljelse som det egentligen heter på svenska. Propositionen är viktig för att förbättra situationen för personer som riskerar att utsättas eller har utsatts för våld, hot eller trakasserier. Ett nytt brott – olaga förföljelse – införs i brottsbalken. Möjlighet till att övervaka stalkaren eller förföljaren med sk fotboja införs likaså.

Ett av de viktigaste och strängaste åtgärderna för att skydda personer som hotas av "stlakning" är kontaktförbud, som ersätter det tidigare besöksförbundet. Detta är en viktig förändring. Den nya lagen kan även användas mot en person som förföljer eller hotar en medlem av den egna familjen eller en fd make eller sambo, och det är bra. Men att förbjuda en person att besöka sitt eget hem är en ganska långtgående åtgärd, och det medför ett betydande intrång i den enskildes integritet att bli utestängd från sin egna bostad. Därför tycker Alliansen att det bör det finnas en skillnad mellan kraven på kontaktförbud i den egna bostaden jämfört med ett kontaktförbud på annan plats. Vi tycker att det ska krävas "påtaglig risk" för den som upplever sig hotad för att en domstol ska kunna besluta att en person inte får besöka sin egen bostad. Samma åsikt har flera tunga remissinstanser som Justitieombudsmannen och Advokatsamfundet.

En samlad opposition bestående av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade trots alla sakliga invändningar igenom att det inte ska krävas en allvarligare hotbild för ett kontaktförbud som gäller en gemensam bostad än vad som krävs för ett vanligt kontaktförbud. Jag är förvånad över att politisk populism går före sakkunskapen och kritiken från så tunga remissinstanser. Alliansen stod upp för rättssäkerheten och skäligheten, men oppositionen offrade det sunda förnuftet på populismens altare.Splittrad och oansvarig opposition

2011-05-04

Även övriga tre oppositionspartier har presenterat sina alternativa budgetar idag, och det spretar ordentligt inom många områden. Jag ska nöja mig med några korta axplock som främst rör partiernas ekonomiska ansvarstagande, eller snarare brist på sådant.

Miljöpartiet erkänner plötsligt att RUT- och ROT-avdragen fungerat bra, och vill nu behålla dessa. Man avvisar också återinförd förmögenhetsskatt och höjd fastighetsskatt på bostäder. Men man vill tyvärr dubbla arbetsgivareavgifterna för ungdomar och använder pengarna till i första hand höjd a-kassa. Man vill införa en kilometerskatt på transporter som skulle vara mycket olycklig för landsbygden och vill höja koldioxidskatterna vilket skulle höja bensinpriserna från dagens redan rekordhöga nivå. Gamla "tramsiga" förslag som friår dammas åter av, vilket inte precis främjar arbetslinjen.

Vänsterpartiet vill höja nästan alla skatter på en gång. Man vill avskaffa RUT-avdraget och det mesta av jobbskatteavdraget, man vill dubbla arbetsgivareavgifterna för ungdomar, återinföra förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt, höja energiskatterna och koldioxidskatten. Det mesta av pengarna går till att öka ersättningsnivåerna i olika bidragssystem. Vänsterpartiet vill dessutom inte respektera statens utgiftstak och vill avskaffa överskottsmålet i statens budget.

Sverigedemokraterna har en mängd kostnadskrävande förslag, och i stort sett allt ska betalas genom minskad invandring och bantat bistånd. Tyvärr räknar man lika illa som man gjorde i höstas. Visst har en totalt misslyckad integrationspolitik kostat Sverige stora summor under många år, och visst finns det fortfarande väldigt mycket att göra. Men det finns ingen möjlighet att snabbt spara in så gigantiska kostnader på invandringen som SD påstår. Värst är det nog när att SD vill spara på våra integrationssatsningar, exempelvis instegsjobben och systemet med lotsar in på arbetsmarknaden. Det skulle göra att fler invandrare skulle stå utanför arbetsmarknaden och i stället tvingas leva på bidrag, vilket försämrar tillväxten och statens ekonomi. Jag kan inte förstå att SD vill detta.

Sammantaget har vi en mycket spretig opposition, där partierna har helt olika förslag som ibland strider helt mot varandra. Alliansens budgetförslag kommer att vinna i riksdagen. För att oppositionen skulle vinna måste den vara helt överens om hela budgetens intäktssida, inklusive alla skatteförslagen och ramarna för alla statens 27 utgiftsområden. Allt detta tas som ett beslut i ett klubbslag i kammaren. Sannolikheten att oppositionen enas om allt detta är obefintlig. Det finns ingen samlad opposition i Sverige just nu, och det känns som om det kommer att se ut så under överskådlig framtid.Socialdemokraterna släpper allt ansvarstagande

2011-05-04

Jag har ägnat en del tid åt att läsa igenom Socialdemokraternas skuggbudget och det väcker fler frågor än svar. Å ena sidan är de flesta förslagen väldigt diffusa, många vackra ord, men väldigt lite konkret. Å andra sidan är det väldigt lätt att inse att en del av de förslag som utlovas kommer att kosta oerhört mycket pengar, exempelvis kravet på kraftigt höjd ersättning i a-kassan. Trots detta säger (S) att det inte är aktuellt med några större skattehöjningar, man menar att det budgetöverskott som Sverige förväntas få kommande år ska räcka som finansiering. Mot detta har jag två viktiga invändningar:

För det första uppstår Alliansens budgetöverskott i huvudsak på grund av att fler arbetar och att färre lever på olika ersättningar. Med Socialdemokraternas politik blir det mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att leva på ersättningar. I det läget vet vi att sysselsättningen sjunker , vilket minskar statens skatteintänkter och därmed gör statens finanser sämre. Om budgetöverskottet försvinner till följd av missriktad politik måste Socialdemokraterna finansiera sina förslag genom skattehöjningar i stället. Och då blir statsfinanserna ännu sämre - man kommer in i en ond cirkel.

För det andra kan man inte genomföra varaktiga utgiftshöjningar och betala detta med ett tillfälligt budgetöverskott. När tiderna blir sämre finns kostnaderna kvar, men budgetöverskottet är borta. Då måste man återigen ta till skattehöjningar, och detta i ett läge när konjunkturen blivit sämre. Det riskerar att förvärra nästa lågkonjunktur.

Oavsett hur man räknar så kommer Socialdemokraternas förslag att leda till skattehöjningar och försvaga arbetslinjen och därmed statens finanser. Allt eventuellt återstående ansvarstagande från Socialdemokraterna verkar nu vara definitivt avvecklat.

Jag reagerar också på en del av Socialdemokraternas prioriteringar. Det största löftena rör höjda ersättningsnivåer för dem som inte jobbar, och med all sannolikhet kommer det att behöva betalas med höjd skatt för dem som jobbar. Det gynnar knappast arbetslinjen. Man gör också stor sak av att man vill "satsa stort" på att stimulera tillväxten, tillgången på riskkapital och näringslivets konkurrenskraft. Men när man granskar siffrorna ser man att man endast satsar 25 miljoner (!) på detta. Som jämförelse satsas 35 miljoner på att det ska bli fri entré på alla statliga museer. Uppenbarligen anser man att gratis museibesök är viktigare än satsning på näringslivets konkurrenskraft. Det säger en del om att populismen är den viktigaste drivkraften för dagens socialdemokrater.Ett bilföretag med nio liv

2011-05-04Denna stora reklamtavla vid Landvetter flygplats verkar abonneras av Saab Automobile. Den vänstra bilden tog jag mitt under fordonskrisen, när beskedet kom att Saab gått i konkurs. Den högra bilden tog jag häromdagen, och den firar Saabs ettårsdag som självständigt bilföretag. Vid båda tillfällena var Saab uträknat som företag, vid båda tillfällena överlevde bilföretaget - mot alla odds. Saab Automobile verkar, precis som katten, ha nio liv. Men jag lider med personalen och företagets ledning som hela tiden balanserar på slak lina och kastas mellan hopp och förtvivlan.

Jag är realist och Sabbs framtid är inte säkrad. Ska bolaget överleva måste man sälja mycket fler bilar. Men låt oss hoppas att det kinesiska engagemanget i Saab Automobile kan ge företaget en stabil ekonomisk grund att stå på, och hoppas att den nya modellen av Saab kan bli en framgång. Då kanske de båda skyltarnas positiva budskap äntligen får stöd av verkligheten.Vem är fattig?

2011-05-03

Det är rubriken på en artikel i Dagens Industri där reportern Linda Öhrn kommentar begreppet barnfattigdom och resonerar om fattigdomsbegreppet i Sverige. Bakgrunden till artikeln är återigen den rapport jag presenterade om att fler barn skulle varit fattiga utan jobbskatteavdraget. DI ringde förra veckan och ville ta del av hela rapporten, vilket alltså ledde fram till denna tankeväckande artikel.

Förra söndagen fanns också ett mycket intressant debattinlägg i Svenska Dagbladet, skrivet av Nima Sanandaji, VD vid tankesmedjan Captus. Även denna debattartikel handlar om barnfattigdomen med utgångspunkt i resultatet av "min" rapport. Sanandaji påpekar att när oppositionen beskyller Alliansregeringen för att ha ökat barnfattigdomen är man ute på tunn is. Till och med den som författat Rädda Barnens rapport om barnfattigdom, professor Tapio Salonen, har påpekat att dubbelt så många barn var fattiga under Göran Perssons regering 1997, jämfört med idag.

Sanandaji påpekar också att mycket av barnfattigdomen beror på att nyanlända flyktingar ofta försörjs genom socialbidrag (introduktionsersättning) den första ­tiden och därför enligt Rädda Barnen räknas som fattiga. När flyktingströmmarna ökar blir de fattiga barnen fler. Bland barn med svensk bakgrund är däremot barnfattigdomen låg och minskar även enligt Rädda Barnens sätt att räkna.

Något säger mig att debatten om barnfattigdomen i Sverige och vad som är bästa sättet för att minska denna bara har börjat, och lär fortsätta ett bra tag till. Det känns väldigt bra att i en så allvarlig fråga ha bidragit till att bredda samhällsdebatten.Håll ta(s)sarna borta från våra helgdagar!

2011-05-03

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin anser att Sverige behöver en muslimsk helgdag, och vill utreda saken. "Det var länge sedan vi tittade över det. Nästan alla våra helgdagar, förutom midsommar och första maj, är religiöst kristet betingade. Sverige är i dag ett multikulturellt samhälle, och det är verkligen värt att titta på hur man kan göra" säger hon till Svenska Dagbladet. Troligen skulle ett sådant beslut innebära att någon av de nuvarande helgdagarna tas bort, Carin Jämtin tror inte att det är möjligt att ha fler röda dagar än vad vi har i dag. Däremot har hon ett förslag på vilken dag som skulle kunna bli muslimsk helgdag. "Man kan fundera över om inte eid, muslimernas julafton, borde vara en helgdag" säger hon.

Det känns på något sätt väldigt talande att Carin Jämtin glömmer nationaldagen när hon räknar upp våra icke-religiösa helgdagar. Den enda helgdag jag själv möjligen skulle kunna tänka mig att offra är första maj, den betyder väldigt lite som helgdag för de flesta. Men det är nog inte första maj Jämtin i första hand tänkt sig att ta bort.
För övrigt undrar jag varför just muslimerna enligt Jämtin skulle få första rätten till den "nya" helgdagen? Varför inte lika gärna införa en ny judisk, katolsk eller grekiskortodox helgdag?

Allvarligt talat, att ta bort en av våra nuvarande helgdagar för att i stället införa en muslimsk är helt feltänkt. Alla som bor i Sverige redan har fem veckors semester och ett antal helgdagar därutöver. Vill man fira andra högtider än de traditionellt svenska kan man ta av sina semesterdagar, oavsett om man vill vara ledig av religiösa eller andra skäl. Våra svenska traditionella helgdagar ska vi värna om. Om man invandrar till Sverige får man faktiskt anpassa sig till vår kultur och våra sedvänjor, precis som utflyttade svenskar får göra i andra länder. För de flesta invandrare är detta inget som helst problem. Synd att inte Carin Jämtin (S) förstår att hennes naiva utspel bara stärker invandrarfientliga krafter.Elevbesök från Borås

2011-05-03

I dag tog jag emot en klass från Samhällsprogrammet på Sven Erikssongymnasiet i Borås för en rundtur i Riksdagen. Skolbesök är alltid kul, och eleverna har många frågor om riksdagsarbetet. Fast samhällseleverna är alltid de som har bäst förkunskaper när de hälsar på.

En del av eleverna får rösta i omvalet till regionen om två veckor, det blir deras första val. Jag uppmanade dem att använda sin rösträtt, och tror och hoppas att de går till vallokalen.


Skolbesök i Nässjö

2011-05-03

I går var jag på besök hos moderata skolpolitiker i Nässjö. Jag var inbjuden för att berätta mer om regeringens skolpolitik och för att samtala med de lokala moderaterna om hur man på bästa sätt kan utveckla skolan i Nässjö. Precis som många andra kommuner har man haft fallande resultat i skolan under en lång rad av år, och lärartätheten är lägre än genomsnittet i landet. Kommunen satsar också mindre på skolan jämfört med jämförbara kommuner. En lång rad av år med rött styre i Nässjö har definitivt inte varit bra för skolan.

Men resurser finns. Trots en mycket ansträngd kommunekonomi har den nya majoriteten (s, v, c och fp) just tagit beslut att bygga en ny kommunal bandyhall för 70 miljoner. Och detta trots att antalet utövare av bandysporten är mycket begränsat och att det dessutom redan finns en ishall. Med tanke på denna jättesatsning så borde det ju rimligen också gå att skaka fram lite pengar även till högre lärartäthet och bättre lärarlöner. Men det handlar förståss om att priortera.Fascinerande mediaintresse

2011-05-02

Det är alltid fascinerande att se hur stort utrymme förstamaj-demonstrationerna får i media, trots ständigt krympande deltagarantal och en rörelse i motvind. Eller är det kanske just därför som medias intresse är så stort?

Och för all del, visst finns det ett stort nyhetsvärde i att höra vad ledande socialdemokrater säger, eftersom beskeden är så få. Och jag får väl också medge att det också finns ett nyhetsvärde i att endast 29 personer tågade genom Svenljunga. Det innebär att inte ens alla Svenljungas aktiva S-politiker och de som kandiderade i de senaste valen för (S) tyckte att första maj var något att fira. 65 personer i Tranemo är något bättre, men knappast en nyhet som förtjänar den helsida man fick i Borås Tidning. Att en av partiledarkandidaterna i Socialdemokraterna, Veronica Palm, lockade 400-500 åhörare i Borås kan låta mycket, men det är knappast en manifestation som imponerar. Elfsborg drar som jämförelse 8-10.000 på sina hemmamatcher på Borås Arena. Varannan vecka.

Beskeden i går var som sagt pinsamt få, mest vackra ord om att allt ska bli bättre och att alla ska få mer. Men något slags besked ska tydligen komma idag eller senare i veckan, när oppositionspartierna presenterar sina alternativ till regeringens vårbudget. Vi får väl se om alla vackra ord då omformats till konkreta politiska förslag, och om vi får något svar på vem som ska betala...