Blogg Januari 2011

Nedtonade hot om framtida översvämningar runt Vänern

2011-01-31

Läser idag en mycket intressant artikel i Borås Tidning om hur ny forskning hos SMHI tonat ned hotet om ökande översvämningar i Vänerns vattensystem i spåren av befarade klimatförändringar. Förra veckan hölls ett möte i Karlstad där den nya forskningen presenterades. SMHI konstaterar att Vänerns maximala vattennivåer kan förväntas stiga tre decimeter under de kommande 100 åren om klimatprognoserna håller. Detta är mindre än de prognoser som tidigare presenterats. Anledningen till att prognoserna förändrats är att klimatförändringarna nu antas leda till torrare somrar i Västsverige än man tidigare trott, vilket sänker medelvattennivån.

Även tidigare har man ju förutspått att Västsverige skulle få torrare somrar till följd av klimatförändringarna, men man har samtidigt hotat med betydligt regnigare höstar och vintrar och kraftigt ökad total årsnederbörd som skulle leda till svåra översvämningar. Tydligen har detta hot överskattats tidigare. Den enda slutsats jag kan dra är att mycket kring klimatförändringarna fortfarande är ganska osäkert och ständigt revideras. Det gäller både hur stora klimatförändringar vi kan förvänta oss de kommande 100 åren, vilka faktorer som styr det globala och lokala klimatet och förändringarna av vädersystemen, och inte minst vad effekterna blir för samhället när klimatet förändras. Att fortsatt och fördjupad forskning är oerhört viktig behöver knappast sägas.

En annan intressant sak är Försäkringsbolagens statistik över utbetalda ersättningar för skador de senaste åren. Flera bolag har rapporterat att kostnaderna för det som brukar kallas för "klimatrelaterade" skador, dvs främst översvämningar, faktiskt varit ganska begränsade. De stora utbetalningarna har i stället gällt snöskador på byggnader och plåtskador på fordon, dvs resultatet av sträng vinter och svårt väglag. När kostnaderna för klimatförändringar diskuteras kan det vara bra att påminnas om att de bistra svenska vintrarna inte heller är gratis. Snöröjning, hög energiförbrukning, skador på infrastruktur, fordon och byggnader kostar oerhörda summor. Oavsett klimat och väder i framtiden lär det kosta mycket att anpassa sig, och ju bättre kunskaper vi har och ju smartare vi planerar vårt samhälle, desto lägre blir kostnaderna.

Att det är synnerligen olämpligt att bygga hus alldeles vid strandkanten längs Vänern och andra vattendrag är exempelvis ganska givet. Det är inte ens någon nyhet, eller något som kräver en massa forskning, utan något man vetat i alla tider. Ändå har många bygglov beviljats på synnerligen olämpliga platser.Vem tar makten när diktatorn är borta?

2011-01-31

Att få ett lands befolkning att enas i kampen mot en diktator, och kanske även lyckas tvinga bort diktatorn, är en sak. Att däremot få folket att enas om vad som ska komma i stället är betydligt svårare. Parallellerna mellan upploppen i Tunisien och Egypten och revolutionen i Iran förskräcker. I Iran blev man av med Shahen, men därefter startade ett inbördeskrig mellan shahtrogna rojalister, kommunister, separatister och flera fraktioner av islamister. Folket led svårt, och inte blev det bättre när de strängaste islamisterna slutligen segrade.

Frågan är vem som kommer att vinna kampen över Tunisien och Egypten, eller för all Norra Sudan, Jemen och andra länder dit upprorsstämningarna verkar sprida sig. Blir det demokrater, kommunister eller islamister som segrar? Det är bara att hoppas att befolkningen inte hamnar ur askan i elden, utan att de demokratiska krafterna slutligen drar längsta strået. Men ingen vet säkert.Avskaffad demokrati och marknadsekonomi för att rädda klimatet?

2011-01-30

Flera medier uppmärksammar att FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, på toppmötet i Davos gick till hård attack mot det nuvarande ekonomiska systemet i världen, och ser det som "ett hot mot klimatpolitiken". I svenska tidningar är det svårt att hitta något om dessa uppseendeväckande uttalanden, men en intressant artikel med många citat finns i brittiska The Guardian.

FN-chefen säger bland annat att i ljuset av den globala uppvärmningen så är det uppenbart att marknadsekonomi inte är förenligt med "en ny hållbar världsordning". Han kallar marknadsekonomin för "en miljömässig global självmordspakt" som kommer att leda till katastrof om den inte reformeras. "Vi behöver en revolution", säger han eftersom "klimatförändringarna visar att den gamla modellen är obsolet".

Jag tycker det är skrämmande att FN:s generalsekreterare tar en så tydlig politisk ställning mot marknadsekonomi och faktiskt mer eller mindre dömer ut denna. Det är dock inte första gången som radikala klimatpolitiker förespråkar "en ny världsordning" med både överstalighet, "världsregering" och globala skatter. Klimatfrågan har lockat fram många gamla socialister och kommunister ur garderoberna, personer som nu andas morgonluft och ser nya chanser att genomföra sina idéer. De hoppas på stöd från normalt sett demokratiska politiker, genom att skrämmas med att åtgärder mot det allvarliga klimathotet måste gå före allt annat, inklusive demokrati och marknadsekonomi. FN-chefens uttalanden värmer nog många frusna socialistiska hjärtan.

Jag läste en kommentar som är mycket träffande, nämligen att det är särskilt anmärkningsvärt att det är sydkoreanen Ban Ki-moon som gör dessa uttalanden med tanke på att det välmående Sydkorea är se sådan kontrast till grannen i norr som tagit skarpt avstånd från marknadsekonomin. Skulle Ban Ki-moon trivas bättre i Nordkorea? Där människor är så fattiga att de knappast förbrukar någon energi alls, och där därför landets koldioxidutsläpp är betydligt mindre än Sydkoreas.

Visst kan man ha synpunkter på många svenska politikers övertro på sin förmåga att styra över jordens klimat, men så länge Alliansen styr landet lär Sveriges regering och riksdag knappast ställa upp på att avskaffa marknadsekonomin och göra "revolution" i klimatpolitikens namn. Men man kan ju fundera över vad en rödgrön regering hade gjort? De hade nog gärna gått Ban Ki-moon till mötes och försökt föra Sverige i en mer socialistisk riktning under förevändning av att det krävs "för att rädda klimatet". När man diskuterar klimatpolitik får man aldrig blunda för att en del debattörer på vänsterkanten har en egen agenda för hur man vill utnyttja det påstådda klimathotet och koldioxidbekämpningen i helt andra syften.Möte om räddningsinsatsen vid branden i Ubbhults Kapell

2011-01-28

I dag har jag, tillsammans med kyrkoherde Anders Reinholdsson, pastor Yngve Kallin och kyrkvaktmästare Martin Matsson haft ett möte i Prästgården i Sätila tillsammans med Jimmy Ung från Räddningstjänsten i Mark, som var insatsledare vid branden i Kapellet. Vi ville ha en grundlig genomgång om räddningsinsatsen för att veta vad som är sant eller falskt i alla de rykten som alltid uppstår efter en stor brand. Vid mötet fick vi ta del av hela rapporten från insatsen, med alla tider och händelser, från första larmet och framåt.

Larmet nådde SOS Alarm klockan 14.58. Någon minut senare larmades Räddningstjänsten i Mark, Sätila, Rävlanda och Lindome. Klockan 15.03 lämnade huvudstyrkan brandstationen i Skene, och några minuter senare var även deltidsbrandkåren i Sätila på väg. Sjutton minuter senare, 15.20, var första brandbilen på plats, och inom någon minuter därefter var samtliga larmade styrkor framme. Med det väglag som rådde är det svårt att se att det kunde gått snabbare.

Insatschefen begärde redan på väg till brandplatsen extra tankbilar, en från Skene och en från Kungsbacka, för att garantera tillgången på vatten. Man använde också pumpar för att hämta vatten i branddammen strax intill Kapellet. Vid behov hade man även kunna köra vatten i skytteltafik från sjöar i närheten. De uppgifter vi hört om att det rådde brist på vatten har inte varit korrekta. Däremot var branden så utvecklad när man kom fram att det var omöjligt att släcka, den kraftiga hettan gjorde att allt vatten förångades direkt.

Vi fick också beskedet att kyrkorna i Mark förvånande nog inte kartlagts inför en brand, till skillnad från en del andra äldre byggnader i kommunen där man gjort förteckningar över värdefulla föremål och kartor över lokalerna för att underlätta en räddningsinsats. Vi diskuterade om det inte vore lämpligt att göra detta framöver, och det blir nog en sak som kommer att diskuteras i alla försmalingar efter det som hänt.

När det gäller brandorsaken framkom att polisen fortfarande inte slutfört sin utredning om orsakerna till branden, men att glädjande nog inget så här långt tyder på att branden var anlagd. Det mesta talar fortfarande för ett elfel eller ett överhettat element.

Efter genomgången med insatsledaren träffade vi också två journalister från Markbladet och Borås Tidning för att berätta om vårt upprop om insamling som stöd till ett nytt kapell. Mer om detta kommer i tidningarna framöver.Fakta om utanförskapet

2011-01-28Med utanförskap brukar man mena personer som helt eller delvis lever på olika typer av ersättningar. För att kunna jämföra över tid räknar man om alla utbetalda ersättningar till helårspersoner. På en dragning i tisdags för den moderata riksdagsgruppen preenterade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström denna bild som visar utvecklingen sedan 2006. Man ser att antalet personer som fått ersättningar från olika system minskat från 1.083.000 år 2006 till 935.000 år 2010. Alltså 148.000 personer färre i utanförskap - trots att befolkningen samtidigt ökat. Regeringens prognos är att antalet personer i utanförskap ska minska med ytterligare minst 250.000 personer under mandatperioden. Det skulle i så fall innebära en minskning med nära 400.000 personer från år 2006 till 2014.

Vad gäller arbetslösheten så sjunker denna nu snabbt, men ligger ändå kvar på 7,4%, vilket är en alltför hög nivå. Att arbetslösheten ökat beror inte bara på lågkonjunkturen de senaste åren, utan också på att många som tidigare gömdes i sjukskrivningsstatistiken nu är arbetssökande och plötsligt syns i statistiken. Man ser tydligt i tabellen att antalet sjukskrivna och personer med aktivitets och sjukersättning ("förtidspension") minskat kraftigt, samtidigt som personer med a-kassa eller aktivitetsstöd ökat. I dag redovisar förresten Arbetsförmedlingen nya prognoser för arbetsmarknaden, som visar att ytterligare ca 65.000 personer beräknas få jobb i år.

Nedersta raden handlar om personer med ekonomiskt bistånd (oftast försörjningsstöd). Det sägs ibland att denna grupp ökat mycket kraftigt, men siffrorna visar att ökningen inte är så dramatisk som det påstås när man räknar om det till helårspersoner. Många av dem som får försörjningsstöd behöver bara detta under en begränsad tid och klarar sig normalt utan stöd. Antalet personer som är helt beroende av försörjningsstöd är inte så stort.Avundsjuka bakom kritiken av IKEA?

2011-01-27

Uppdrag Granskning ”avslöjar” att Ikea använder det utrymme som skattelagstiftningen medger i olika länder för att minimera sin skatt. Jag tycker att det omvända hade varit betydligt mer uppseendeväckande. Jag upprörs inte heller av att ett internationellt företag har sitt kapital placerat och även styrs från flera olika länder.

På Ikeas hemsida kan man läsa att koncernens svenska bolag de senaste tio åren betalat över 6 miljarder i bolagsskatt i Sverige. Man sysselsätter över 10.000 anställda och skapar arbete hos ett stort antal svenska underleverantörer. Alla dessa anställda betalar skatt och arbetsgivaren betalar arbetsgivareavgifter. På allt som säljs betalas dessutom stora pengar i moms. Man skulle kunna tänka sig att media uppmärksammade detta som ett fantastiskt exempel på svenskt företagande och entreprenörsanda, och gläds åt alla skatter som betalas in. Men i stället väljer media att avundsjukt uppmärksamma att ägaren Ingvar Kamprad – hemska tanke – blivit förmögen på sitt företagande.

Min åsikt är att den som skapat Ikea som idag ger arbete 127.000 (!) anställda runt om i världen, och säkert minst lika många hos underleverantörerna, är väl värd att samtidigt skapa sig en personlig förmögenhet. Även om denna förmögenhet ligger i bolag som media inte har full insyn i. Det finns självklart inte heller någon skyldighet att berätta allt om hur ens förmögenhet utomlands förvaltas, inte ens till svenska journalister. Vi måste vända synsättet att det är fult att lyckas och att det är fult att bli rik i Sverige. Den svenska jantelagen är kanske det största hotet mot Sveriges framtida utveckling. Det enda som verkligen stör mig när det gäller IKEA är att Sverige inte kunnat erbjuda så goda villkor att både Ingvar Kamprad och hans förmögenhet stannat kvar i landet, i stället för att försvinna iväg till olika skatteparadis.Onödiga förtidspensioneringar av unga är ett nederlag

2011-01-26

Försäkringskassan har presenterat siffror över antalet "förtidspensionerade" unga under 30 år, som fortsätter att öka. Totala antalet unga som får aktivitetsersättning ("förtidspension") ökade från 19 400 år 2006 till 26 600 år 2010, alltså en ökning med knappt 40 procent. Det är inte så konstigt, med tanke på att så många nya unga beviljas aktivitetsersättning varje år. Antalet ökar dessutom, år 2006 var det 6 069 unga under 30 år som nybeviljades aktivitetsersättning. I fjol var antalet 6 163, enligt Försäkringskassan.

Aktivitetsersättning är ju egentligen inte avsedd att vara livsvarig, men i verkligheten är det få som kommer ut på arbetsmarknaden när man väl fått aktivitetsersättning beviljad. Därför är det mycket allvarligt att "förtidspensioneringen" av ungdomar verkar fortsätta att öka, trots vår sjukförsäkringreform och andra insatser. Jag är dessutom förvånad över ökningen med tanke på att antalet förtidspensionerade totalt sett har minskat mycket kraftigt de senaste åren. Varför antalet nya unga förtidspensionärer samtidigt ökat är en gåta, och måste givetvis analyseras mycket noga. Unga människor bör enligt min mening bara i undantagsfall förtidspensioneras. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson säger i en intervju i Svenska Dagbladet idag att hans mål är att minska antalet förtidspensonerade unga med några tusen om året. Det låter som en bra början. Onödiga förtidspensioneringar av unga är ett nederlag för både samhället och den enskilde.Tidigare kritisk läkare har ändrat sig om sjukförsäkringsreformen

2011-01-26

I Aftonbladet idag finns ett mycket tänkvärt debattinlägg där en nyutexaminerad läkare förklarar hur han/hon tidigare "såg med avsky" på regeringens sjukförsäkringsreform, men nu efter tre år i verkligheten säger sig ha fått en mer "nyanserad bild". Bland annat sticker läkaren ut hakan och säger att många patienters krav på att bli sjukskrivna är fullständigt omoraliska och att läkare ofta sjukskriver för att det är svårt att stå emot patientens krav. Läkaren menar att upp emot två tredjedelar av de som sjukskrivs gör detta på grund av oförklarliga smärttillstånd, alternativt själsliga eller sociala problem, och att sjukintygen ofta baseras endast på patientens egna ord. Läkaren menar i artikeln att man inte hjälper någon genom att förpassa den till ett liv i passivitet, och att vi måste ändra hela attityden till sjukskrivning i vårt land och att även sjuka människor behöver uppmuntran och krav för att växa som människor.

Denna bild från verkligheten stämmer väl åsikterna från många läkare som jag själv talat med. Det är intressant att det nu kommer fram fler röster från verkligheten som skiljer sig från den nattsvarta bild som vissa läkare, ofta med kända politiska sympatier på yttersta vänsterkanten, hävde ur sig under valrörelsen.

Det finns brister i sjukförsäkringssystemet, men när man diskuterar förbättring av detaljer är det bra att ibland också påminnas om huvudsyftet med sjukförsäkringsreformen, nämligen att försöka få stopp på onödiga sjukskrivningar och förtidspensioner, både för den enskildes och samhällets skull.Besök hos Rymdbolaget - en svensk spetskompetens

2011-01-25I kväll har jag besökt Rymdbolaget (Swedish Space Corporation) i Solna. Det är ett statligt ägt bolag som arbetar med att bygga och driva satelliter, utveckla flugburna havsövervakningssystem samt raketmotorer och framdrivningssystem för satelliter. Man erbjuder också testtjänster för flyg- och rymdsystem och driver den svenska rymdbasen i Esrange utanför Kiruna, som jag planerar att besöka till våren. Rymdbolaget är ett vinstgivande bolag som lämnar årlig utdelning till staten. Rymdfrågorna ligger sedan valet under mitt utskott, Utbildningsutskottet, och det är Skolminister Björklund som är "rymdminister". Rymdbolagets verksamhet handlar om mycket avancerad spetsteknik, där Sverige ligger i absolut framkant i världen. Mycket av dagens möte handlade om hur man kan utveckla denna verksamet. Vänstra bilden visar kontrollrummet i Solna varifrån man just nu styr forskningssatelliterna Tango och Mango i samarbete med raketbasen i Esrange. På högra bilden följer vi satelliternas omloppsbana runt jorden. Vackra och spännande bilder från satellitprojektet finns på Rymdbolagets hemsida, www.prismasatellites.se. Bilden nedan till vänster visar en satellit i naturlig storlek i entrén till Rymdbolaget.Ett projekt som Rymdbolaget gärna vill sjösätta är "Steam", ett projekt för att med hjälp av satelliter forska mer kring vattenångans betydelse för klimatet. Av föredragningen fick vi väldigt klart för oss att man vet väldigt lite om vattenångans betydelse. Vissa forskare hävdar ju att vattenångan kan ha mycket större betydelse för klimatet än vad koldioxiden har. Om Sverige tillsammans med andra länder skulle lägga mer resurser på forskning om vattenångan i atmosfären skulle vi på ett bra sätt bidra till en mer allsidig belysning av den mycket komplicerade klimatfrågan.Självklart bör Sveriges överskott av utsläppsrätter inte makuleras

2011-01-25

Sverige har till följd av främst sin miljövänliga energiproduktion och en allt mer miljövänlig transportsektor fått ett stort överskott av utsläppsrätter. Värdet på dessa sätts på marknaden och varierar över tid, men Riksrevisionen har uppskattat värdet till ca 7 miljarder om Sverige skulle sälja dem idag.

Den rödgröna oppositionen krävde redan förra våren att Sverige ska annulera hela sitt överskott av utsläppsrätter, dvs kasta pengarna i sjön. Detta "för att inte något annat land ska kunna köpa sig rätten att öka sina utsläpp". Nu höjs återigen röster i debatten om att makulera hela det svenska överskottet. Detta synsätt visar enligt min åsikt att oppositionen inte inser att systemet med utsläppsrätter har just som syfte att länder som minskar sina utsläpp ska kunna tjäna ekonomiskt på detta, medan länder som måste öka sina utsläpp får betala dyrt och därigenom stimuleras att försöka minska sina utsläpp. Detta är själva grundtanken med utsläppsrätter.

Svenska folket har betalat ett högt ekonomiskt pris genom åren för att minska sina utsläpp, genom hög beskattning på bland annat el och drivmedel. Det är faktiskt svenska folket som har skapat värdet på utsläppsrätterna. Då är det inte mer än rätt att det värde som utsläppsrätterna har också tas till vara och används för landets bästa. Marknadspriset för utsläppsrätter varierar som sagt kraftigt över tid, men om Sverige skulle sälja alla eller delar av de överskjutande utsläppsrätterna kan de pengar man får in exempelvis användas till ytterligare miljöinvesteringar eller ännu mer energiforskning. Det vore en utmärkt satsning för framtiden, både för människor och miljö.

Om inte Sverige säljer sitt överskott finns det ändå gott om utsläppsrätter att köpa på marknaden för den som behöver öka sina utsläpp. Inte minst har Ryssland ett mycket stort överskott. de globala utsläppen lär därmed inte påverkas alls av att Sverige inte säljer sitt överskott av utsläppsrätter, då köper den som behöver utsläppsrätter från något annat land. Det enda som händer är att svenska folket blir lite fattigare samtidigt som något annat land tar hem vinsten.

Visst är det så att systemet med utsläppsrätter också innehåller en möjlighet att "dra in" utestående rätter för att därigenom minska de globala utsläpp som rätterna avser. Men detta bör i så fall bygga på globala överenskommelser mellan samtliga länder som deltar i systemet med utsläppsrätter, inte genom en ensidig svensk åtgärd där våra överskjutande rätter makuleras och de svenska skattebetalarna får betala kalaset medan invånarna i andra länder slipper.

Riksdagen debatterade frågan i april förra året, med anledning av att Riksrevisionen hade lyft frågan om hur Sverige ska hantera sitt överskott av utsläppsrätter. Regeringens linje är att tills vidare avvakta med beslut om detta, och det känns väl ganska rimligt. Vi vet exempelvis inte idag hur det svenska behovet av utsläppsrätter kan komma att förändras i framtiden, inte minst varierar det med konjunkturen. Det kan naturligtvis vara klokt att spara en del av rätterna för eventuella framtida behov, eller sälja dem senare om de inte behövs. Däremot skulle jag gärna se att vi sålde en del av vårt överskott av utsläppsrätter redan idag när vi kan få hyfsat bra betalt för dem. Det viktigaste är dock att inte lyssna på oppositionens linje och makulera överskottet. Det vore synnerligen oansvarigt mot det svenska folket.Barnen och överbudspolitiken

2011-01-24

Ibland blir jag arg och upprörd över journalisters okunnighet i vissa frågor, deras slarv och inte minst ibland missriktade iver att smutskasta politiker och kändisar. Emellanåt tycker jag också att även borgerliga tidningar skriver en hel del dumheter på sina ledarsidor. Men ibland händer det omvända. Exempelvis gäller det ofta ledarsidan i (oberoende moderata) Borås Tidning. Hela ledarredaktionen, och då inte minst tidningens politiske redaktör, Katarina Larsson, skriver ofta synnerligen orädda och tänkvärda ledare. De är inte så där tråkigt politiskt korrekta, och det är helt i min stil. Att jag inte alltid håller med dem i själva sakfrågan är en annan sak, men jag läser ledarsidan med stort intresse.

I lördags gick Katarina Larssons ord rakt in i mitt hjärta. Ledaren hade rubriken "Barnen och överbudspolitiken", och diskuterade hur framtiden ser ut för förskolan om och när föräldrarnas efterfrågan på egentid tillåts gå före barnens behov. Detta med anledning av ständiga diskussioner kring utökning av dagistid för äldre syskon, samtidigt som föräldrarna är hemma med en nyfödd, eller krav på att barnen ska få dagistid under semestern för att föräldrarna ska kunna åka till Ullared och handla i lugn och ro, eller kunna måla om huset utan störande barn. Hela artikeln går att läsa här.

Ledaren avslutas med dessa kloka ord, adresserade till alla beslutande politiker, men kanske främst till den politiska oppositionen: 30 timmars dagis för tvååringar med föräldrar som är hemma med syskon är inte välfärd. Det är missriktad överbudspolitik." Tydligare kan det inte sägas.Uppropet för insamling till ett nytt kapell i Ubbhult

2011-01-23

I dag presenterades alltså uppropet till förmån för ett återuppbyggt kapell i Ubbhult. Uppropet har undertecknats av företrädare för politik, föreningsliv, näringsliv och kyrka.

När det gamla kapellet i Ubbhult byggdes för nästan 100 år sedan gjordes det med insamlade medel. Tanken är nu att ubbhultsborna (och andra som vill hjälpa till) ska kunna bidra till ett nytt kapell. Det gamla kapellet var försäkrat, men försäkringspengarna lär knappast räcka fullt ut för att färdigställa ett nytt kapell med lämplig utformning, inredning och utsmyckning. Insamlingen kan göra det möjligt att åstadkomma lite mer än vad försäkringspengarna räcker till. Vår förhoppning är också att insamlingen ska skapa samhörighet och engagemang, där det nya kapellet ska bli en samlingspunkt i Ubbhult, inte bara för kyrkans behov utan också för skolan och byn i övrigt, precis som det gamla kapellet alltid har varit.

Alla som skänker minst 300 kronor kommer att få sitt namn på en tavla i det nya kapellet.

De pengar som samlas in går direkt till Sätila pastorat och samlas på ett särskilt konto i kyrkans bokföring, öronmärkt för det nya kapellet. Kontot ingår därmed i kyrkans redovisning och granskas av kyrkans revisorer.

Gåvor sätts in på Sätila pastorats plusgiro 117949-8, och man måste ange "Ubbhults kapell" som ändamål, och som avsändare skriva namnet på den eller de som bidrar och vars namn ska stå på tavlan i det nya kapellet!Biskopsbesök i Ubbhult

2011-01-23

I går kväll fick jag besked om att biskopen, Carl Axel Aurelius, skulle besöka Ubbhult idag och delta i gudstjänsten. I brist på kyrkolokal hölls idag gudstjänsten i Kråkereds Gamla Skola, en lokal som använts till det mesta, allt från att ursprungligen ha varit en folkskola till att på senare år använts som förskola, vallokal och samlingslokal, och inte minst lokal för många gasnska vilda fester och kalas....

Efter gudstjänsten höll biskopen ett litet tal till Ubbhultsborna, och önskade oss lycka till med att bygga ett nytt kapell. Därefter höll jag själv ett litet spontant anförande för de närvarande och berättade om det upprop som jag själv och ett antal personer undertecknat för att samla in pengar som kan tillföra lite mer resurser för att bygga ett nytt kapell. Mer om detta upprop i nästa inlägg. Jag gav biskopen en kopia av uppropet, med förhoppning om att Stiftet också ska bidra med en slant till det nya kapellet.
Regeringen har skärpt kraven på sjukintyg

2011-01-22

Efter mitt blogginlägg om problemet med bristfälliga sjukintyg har jag fått frågan varför inte regeringen skärper kraven på sjukintyg om de nu är så dåliga. Svaret är att det är precis det regeringen har gjort. Ett exempel är mångmiljonsatsningen "sjukskrivningsmiljarden", som i stora delar just handlar om att förbättra kommunikationen mellan sjukvård och myndigheter. I överenskommelsen med Sveriges kommuner och landsting kan man läsa följande:

"Att kvaliteten på de medicinska underlagen förbättras är också ett villkor. Här trappas kraven upp under de två åren. De landsting vars läkare skriver godkända underlag i 50 procent av de nya sjukpenningsärendena under 2010 får dela på 75 miljoner. De som lyckas nå nivån 70 procent får dela på ytterligare 75 miljoner. Under 2011 krävs det godtagbar kvalitet i 80 procent av de nya ärendena för att få några pengar. Ytterligare ett villkor är att landstingen under 2010 förbereder och under 2011 kan skicka sjukintyg från vården till Försäkringskassan elektroniskt. Vidare ska landstingen tillhandahålla fördjupade medicinska utredningar när Försäkringskassan begär det. En annan åtgärd är att landstingen måste lyfta in hanteringen av sjukskrivningar i sina ledningssystem för att hålla hög kvalitet och kunna följa upp arbetet med sjukskrivningar. Här spelar det försäkringsmedicinska beslutsstödet en stor roll."

Ganska tydliga skrivningar tycker jag. Förhoppningsvis leder det till en positiv utveckling.Som man frågar får man svar...

2011-01-22

Jag har mycket stort förtroende för Tobias Billström som minister, han manövrerar politiskt inom ett oerhört känsligt och medialt uppmärksammat område, och brukar hantera detta utmärkt. Men intervjun i Aftonbladets webtv i går om påstådda uppgifter i läckta dokument om irakiska flyktingar var han nog mindre nöjd med. Hans upprepande av exakt samma svar i bästa "Bosse Ringholm-stil" imponerade inte, men det gjorde å andra sidan inte heller reportern som gång efter gång ställde exakt samma fråga. Man brukar ju säga att som man frågar får man svar. Om en journalist upprepar exakt samma fråga hela tiden så kanske journalisten också förtjänar exakt samma svar?En av Marks kommuns 10 viktigaste makthavare?

2011-01-21

Markbladet har rankat de 10 mest inflytelserika personerna i Marks kommun. Inte särskilt förvånande toppas listan av min partikollega Margareta Löfgren, numera moderat ordförande i kommunstyrelsen. I övrigt fylls listan av några andra ledande kommunpolitiker, kommunchefen och kommunens ekonomichef, samt ett par företagsledare. Lite förvånad blev jag över att återfinna mig själv på 10:e plats, med tanke på att jag numera ägnar så stor del av min tid åt rikspolitiken. Motiveringen är att jag påverkar kommunen genom mitt flitiga deltagande i opinionsbildningen, samt att jag representerar det maktbärande partiet.

Jag tar topplistan med ett leende och en stor nypa salt. Men visst är det så att jag aldrig släppt kontakten med kommunpolitiken. Jag deltar så ofta jag kan i Markmoderaternas gruppmöten och påverkar efter bästa förmåga den aktuella kommunpolitiken. Jag försöker också vara en brygga mellan kommunpolitik och rikspolitik. Att ha ett stort lokalt nätverk i sin valkrets och sin hemkommun är också viktigt, för det är bara då man kan få feedback på hur våra beslut i riksdagen upplevs, och får idéer till förändringar. Jag gör många besök i verksamheter och har tät kontakt med många inom näringsliv, kommun och olika myndigheter. Allra mest kontakt har jag trots allt med många enskilda kommuninvånare. Att debattera i exempelvis Markbladet är ett av många sätt att driva opinion för viktiga frågor, men det gör också att allt fler vet vem jag är och tar direktkontakt med mig när det är något man har synpunkter på. Jag får väl göra vad jag kan för att försöka försvara min plats på "tio-i-topp-listan" även nästa år.Pinsam Mark-populism

2011-01-21

Den här veckan har jag inte kunnat hålla mig borta från den lokala politiska debatten i Marks kommun. Flera företrädare för kommunens missnöjespartier (Mark har tyvärr tre sådana partier, Markbygdspartiet, Marks oberoende demokrater och Sverigedemokraterna) föreslår att kommunen ska kräva att alla högre kommunala tjänstemän ska vara bosatta i kommunen.

I ett debattinlägg i Markbladet konstaterar jag att detta är ytterligare ett pinsamt förslag som mest skadar kommunen. I ett öppet och modernt samhälle anställer givetvis både kommuner och företag de bästa medarbetarna, oavsett var de bor. Invånarna i Mark har självklart rätt att kräva detta av sin kommun. Att införa kommunarrest för kommunala tjänstemän känns riktigt illa. En bättre idé är att vi skapar en så bra kommun att många, både högre tjänstemän och andra, vill flytta hit - alldeles frivilligt.Bristfälliga läkarintyg förhindrar korrekt sjukskrivning

2011-01-20

En forskningsrapport från Umeå Universitet visar att många patienter kommer i kläm för att läkarna skriver för dåliga sjukintyg till försäkringskassan. Det är forskare vid juridiska institutionen vid Umeå universitet som har granskat cirka 300 domar vid länsrätten och kammarrätten. Ofta saknas de avgörande formuleringarna om arbetsförmåga i sjukintygen. De läkarintyg som ligger till grund för domstolsbeslut om man ska har rätt till sjukpenning eller inte ger inte alltid rätt bild. Ofta skriver läkarna om oväsentliga saker istället för att koncentrera sig på de centrala motiveringarna. Detta får enligt forskarna stora konsekvenser för patienterna.

"Lagen säger att det är upp till patienten att styrka att man inte kan arbeta på grund av en viss sjukdom. Sättet att göra det på är genom ett läkarintyg. Kan man inte det, för att läkaren inte riktigt behärskar juridiken eller för att domaren i domstolen inte förstår vad läkaren skriver, så blir det ett stort problem för den enskilde", säger en av forskarna, Ruth Mannelqvist.

Bilden i forskningsrapporten stämmer väl med den bild jag själv fått vid samtal med försäkringsjurister och handläggare hos Försäkringskassan. Många av de fall media tagit upp beror på bristfälliga läkarintyg. Bättre läkarintyg skulle leda till färre onödiga överklaganden av Försäkringskassans beslut. Detta skulle naturligtsvis vara till fördel både för den sjuke och för samhället. Jag vet att Försäkringskassan och Läkarförbundet har täta kontakter i frågan. Det behövs också handläggare hos Försäkringskassan som vågar kräva kompletteringar från läkare i stället för att bara avslå ansökan när intygen verkar konstiga eller bristfälliga.Mer om löftet om avskaffat krav på byggfelsförsäkring

2011-01-20

Borås Tidning uppmärksammade igår min motionsframgång angående att avskaffa kravet på byggfelsförsäkring. Jag har också redan fått e-post från människor runt om i landet som planerar att bygga hus, och som undrar när lagändringen planeras.

Lagändringar tar alltid tid av rent praktiska och administrativa skäl, både regering och riksdag ska ju hantera alla lagstiftningsärenden. Av regeringens skrivelse framgår att planen är att avskaffa kravet på byggfelsförsäkring den 1 januari 2012. Kvar blir endast dagens regler om ett färdigställandeskydd för småhus i de fall då byggarbeten utförs av en näringsidkare för en konsuments räkning. Läs hela förslaget på regeringens hemsida. Jag har en viss förhoppning om att kommunerna när de beviljar bygglov under detta år ska avstå från att kräva byggfelsförsäkring eftersom de känner till regeringens intentioner att avskaffa kravet. Visst utrymme finns för välvillig tolkning redan i dagens lagstiftning. För självbyggare (den som bygger sitt eget hus) är kravet på byggfelsförsäkring avskaffat redan från den 1 januari i år.

Rättelse: Lagändringen för självbyggare gäller från den 2 maj 2011.Sverige - Europas nya tigerekonomi

2011-01-20

Den svenska tillväxten revideras nu upp ytterligare en gång, och spås hamna runt 4% i år. Under sista kvartalet 2010 låg tillväxten på 6-7%. Sverige har nu den i särklass snabbaste tillväxten i hela Europa, och slås endast av länder som Indien och Kina. I går fick Sverige mycket starkt beröm från OECD:s generalsekreterare José Angel Gurria. "Den svenska ekonomin är lika stark som Pippi Långstrump" sade han när han presenterade OECD:s Sverige-rapport på en konferens i Stockholm. Han fortsatte berömma Sverige med att förklara att landet är "en ö av välstånd i mycket osäkra vatten".

Faktum är att alltfler i omvärlden nu börjar uppmärksamma Sverige på allvar, och är intresserade av att ta reda på hur vi lyckas med denna utveckling samtidigt som många länder i vår omvärld har svåra problem. Både vår statsminister och finansminister bjuds in till allt fler internationella möten för att försöka förklara den svenska utvecklingen.

Det finns väl egentligen bara en baksida med en snabb ekonomisk tillväxt, och det är risken för överhettning, och stigande räntor lär komma som ett brev på posten. I det läget tycker jag det är synnerligen olyckligt att diskutera försämring av ränteavdragen. Stigande räntor lär i sig dämpa prisutvecklingen på den heta bostadsmarknaden, och att dessutom försämra ränteavdragen kan leda till ekonomiska problem för många hushåll. Inte minst skulle de drabbas som just köpt bostad och gjort en kalkyl över vad man klarar att låna med marginal för stigande räntor - men utan marginal för försämrade ränteavdrag ovanpå detta. Försämrade ränteavdrag kan i allra värsta fall leda fram till en kris på bostadsmarknaden.

Diskussionen om amorteringskrav på bostadslån tycker jag också känns lite märklig, jag tror det blir oerhört svårt att få det att fungera i praktiken. Kan riksdagen verkligen tvinga någon att amortera på ett lån som enligt lånevillkoren är amorteringsfritt? Och är inte i så fall risken stor att långivare som inte anser sig ha råd att amortera då tar ett blancolån eller ett snabblån någon annanstans för att betala amorteringarna? På dagens lånemarknad finns så många alternativa lånemöjligheter att man helt enkelt inte kan föreskriva amorteringsplikt på en viss typ av lån, det riskerar bara att leda till annan skuldsättning med sämre villkor.

Det absolut centrala är att banker och andra långivare dels ser till att den som lånar har en ordentlig marginal och kan klara stigande räntor, dels att man följer god sed vid kreditgivning, nämligen att man normalt bör amortera på topplån och konsumtionslån, men att den enskilde kredittagares situation alltid måste avgöra. Bankerna har givetvis ett oerhört stort ansvar, och en nära dialog med bankerna från ansvariga ministrars sida tror jag är bättre än både amorteringskrav och försämrade ränteavdrag. Bankerna har dessutom redan infört begränsningar när det gäller topplån vid bostadsaffärer, efter krav från Finansinspektionen.Mest artigheter i partiledardebatten

2011-01-19

Dagens partiledardebatt blev lite historisk, eftersom man samtidigt avtackade tre partiledare - Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Så mycket politisk debatt blev det inte, däremot många artiga ord och diverse presenter.

Såväl statsministern Reinfeldt som Skolminister Björklund nämnde dock i sina anföranden att Sverige under detta år kommer att uppleva de största reformerna någonsin inom svensk skolpolitik. Det handlar om att den nya skollagen börjar gälla, att nya läroplaner träder i kraft för både förskola, grundskola och gymnasium, vi får en helt ny lärarutbildning och lärarlyftet för vidareutbildning av lärare fortsätter samtidigt för att de av dagens lärare som inte är behöriga ska bli det. De redan påbörjade satsningar på matematik och naturvetenskap samt den stora läsa-skriva-räkna-satsningen fortsätter också. Vi får ett helt nytt betygssystem, och inom gymnasieskolan kommer nya former av yrkesutbildning och lärlingsutbildningar att erbjuda nya utbildningsmöjligheter. Alliansen rustar skolan för framtiden, och även om det kommer att dröja innan vi ser resultaten så är det viktiga förändringar som nu görs. Utbildningspolitiken står i fokus just nu.

Mona Sahlin gav i sitt anförande en mörk och dyster bild av Sverige som knappast delas av huvuddelen av svenska folket. Det är kanske lika bra att hon lämnar politiken. Lars Ohly minns jag bara för ett enda uttalande och det var när han sa att "jobbskatteavdraget kostar 1 miljon per nytt jobb". Det kan bara vara en socialist som ser en skattesänkning som en kostnad. Det kan naturligtvis aldrig vara en "kostnad" att en löntagare får behålla lite mer av vad man själv arbetat ihop.

Statsminister Reinfeldt markerade tydligt i debatten vad som gäller de kommande åren. Vi måste både klara att värna välfärden och att värna arbetslinjen - samtidigt. Det är ju egentligen en självklarhet, eftersom båda sakerna är helt beroende av varandra, men det kan aldrig sägas för många gånger.Jag verkar få som jag vill - kravet på byggfelsförsäkring avskaffas

2011-01-18

Jag har vid upprepade tillfällen motionerat i riksdagen och på andra sätt argumenterat för att kravet på byggfelsförsäkring vid byggnation av bostäder ska avskaffas. Försäkringen kostar massor av pengar, upp till 50.000 per nybyggd villa, eller ibland ännu mera, och mycket mer för ett flerfamiljshus. Men försäkringen tillför inget extra skydd för fastighetsägaren eftersom byggfel och liknande redan omfattas av andra försäkringar (ansvarsförsäkringar mm). Byggfelsförsäkringen ger försäkringsbolagen ca 300 miljoner kronor per år i intäkter, men medför inga utgifter eftersom försäkringen inte fyller någon som helst funktion.

Efter min motion 2009 skedde vissa förändringar, såtillvida att självbyggare (den som bygger sitt eget hus) slapp att teckna byggfelsförsäkring. Jag var inte nöjd med detta, även om det givetvis var ett steg åt rätt håll. Hösten 2010 lämnade jag in en ny motion ny motion om att helt och hållet avskaffa kravet på byggfelsförsäkring. I dag kommer så det glädjande beskedet från ansvarig minister, Stefan Attefall (KD), om att regeringen avser att avskaffa kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring, och man använder nästan identiska argument jämfört med min senaste motion.

Så skam den som ger sig, att skriva motioner är inte så meningslöst som det ibland beskrivs i media. Självklart är jag jätteglad idag - men allra gladast är de som ska bygga ett nytt hus och nu slipper en helt onödig - och mycket hög - kostnad.27.000 Sjuhäradsbor använde RUT och ROT 2010

2011-01-18

Skatteverkets preliminära siffror visar att 21.210 Sjuhäradsbor använde ROT-avdraget under år 2010, och att 5.893 personer utnyttjade RUT-avdraget samma år. Totalt var det alltså över 27.000 personer i Sjuhärad som utnyttjade möjligheten att köpa tjänster med reducerad skattekostnad förra året. Hur många nya jobb detta skapade är givetvis svårt att säga, men det är ingen vild gissning att anta att en del svarta jobb blivit vita, och att också efterfrågan på tjänsterna ökat.

Totalt utbetalades nära 310 miljoner kronor, vilket alltså motsvarar en arbetskostnad på det dubbla, eller 620 miljoner kronor. Det motsvarar en väldig massa arbetstimmar. Om man antar en timkostnad på 200 kronor i genomsnitt blir det exempelvis drygt 3 miljoner timmar eller 1.500 helårstjänster. Bara i Sjuhärad.

Totalt i Sverige hade 870.000 personer utnyttjat ROT-avdraget och 326.000 personer hade utnyttjar RUT-avdraget, med en sammanlagt utbetald summa på 14,4 miljarder. ROT stod för 13,3 miljader av detta och RUT för 1,3 miljarder.Extrem klimatpolitik kan ha förvärrat översvämningarna i Brisbane"

2011-01-17
(Bild från artikeln i Aftonbladet som jag länkar till nedan)

Översvämningen av Brisbane har förorsakat enorma materiella förluster och hittills kostat minst 20 människor livet och gjort många tusen hemlösa. Var då katastrofen verkligen oundviklig och oförutsägbar? Nej, säger den stridbare journalisten, författaren och miljödebattören Christopher Booker i en krönika i brittiska The Telegraph.

Brooker menar att katastrofen absolut inte var oförutsägbar, och att den förvärrats på grund av den pågående klimathysterin i Australien, som medfört felaktiga beslut rörande bebyggelse och vattenreglering. Samma område runt Brisbane har (som jag tidigare påpekat) drabbats av översvämning flera gånger tidigare. En utredning 1999 varnade dessutom för nya översvämningar. Den mäktiga Wivenhoe-dammen byggdes just för att reglera vattenmassorna och förebygga översvämningar. Men Queensland's politiker, med guvernören Anna Bligh (labor) i spetsen, har varit helt övertygade om klimatteorierna som förutsäger att Global Warming skall leda till allvarlig torka för delstaten. Så man brydde sig inte om varningarna för nya översvämningar utan gav i stället tillstånd till bebyggelse i områden som tidigare ansetts översvämningshotade. Dels i skydd av dammen, men också för att framtida torka dramatiskt skulle minska risken för översvämningar. Dessa bebyggda områden är nu de hårdast drabbade av översvämningar. Värst av allt är att Wivenhoe-dammen tydligen fick order om att alltid vara fylld till maximum för att utgöra en vattenreserv inför den förestående svåra torkan. Vattnet var enligt politikerna en alltför värdefull tillgång för att bara tappas ur. Dammen blev därför inte längre den buffert vid skyfall som det var tänkt när dammen byggdes. Brooker hävdar även att delstatens regering bromsat byggnationen längs havskusten för att undvika "den stigande havsnivån", men i stället uppmuntrat byggnation i de nu översvämmade områdena.

Uppgifterna styrks även i en stor artikel i Aftonbladet idag. Av artikeln framgår att man trodde att Wivenhoedammen skulle skydda dalen och Brisbane, så man fortsatte att bygga på slätten nedanför bergen och nära floden. Men dammen var överfylld redan när skyfallen började, och dubbelt så många hus dränktes i förra veckans översvämning som i den senaste allvarliga översvämningen 1974.

Tydligen har en kommission tillsatts för att utreda ansvaret för översvämningskatastrofen. Frågan är väl bara om man någonsin skulle medge att överdriven tro på effekterna av klimatförändringarna faktiskt kan ha förvärrat situationen?Rekordmånga lediga jobb i december

2011-01-17

Arbetsförmedlingen meddelar idag att antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar i december förra året uppgick till 46 033, vilket är den högsta decembersiffran på flera decennier. Ännu mer uppseendeväckande är kanske siffrorna om man beaktar att vi för några år sedan avskaffade skyldigheten för företagen att anmäla lediga jobb till Arbetsförmedlingen. Trots detta anmäls alltså rekordmånga lediga platser.Vem vill dölja sanningen?

2011-01-17

I går hade Borås Tidning en helsida på kultursidorna som utgjordes av en Essä kring en bok, "Merchants of Doubt". Boken är skriven av två välkända amerikanska vetenskapshistoriker, Oreskes och Conway, som helhjärtat ställer sig bakom de mest alarmistiska klimatteorierna. I boken närmast förlöjligar och förtalar man alla som har en avvikande åsikt i klimatfrågan och konspirationsteorierna är många och närmast pinsamma. I boken jämställs skeptikerna till och med med Hitler och Stalin!Att BT:s kultursida presenterar en Essä kring boken tycker jag inte är något konstigt om man vill verka för öppen debatt. Däremot tycker jag det är lite pinsamt att BT:s kultursida som redigerat artikeln och sannolikt även valt bilden, uppenbarligen inte följer nyhetsrapporteringen i samma tidning. För bara några dagar sedan fanns ju en intressant nyhetsartikel i BT där flera erkända klimatforskare var tydliga med att det inte går att visa något samband mellan klimatförändringar och översvämningarna i Australien (se bloggen den 15/1). Trots detta är rubriken på BT:s kultursida "Skeptiker som vill dölja sanningen" och artikeln illustreras med en bild från det översvämmade Brisbane. Med en bildtext som tydligt antyder att översvämningarna i Brisbane orsakas av klimatförändringarna...

Vem är det egentligen som försöker förvanska vetenskapen och dölja sanningen?24,4%

2011-01-17

Det är den historiskt låga siffran för Socialdemokraterna i SKOP:s senaste opinionsmätning. Samtidigt når Moderaterna 35,7%, dvs nästan exakt samma nivå som hos Demoskop häromdagen. Moderaterna ligger alltså runt 10 procentenheter före Socialdemokraterna, och det i två olika mätningar hos två olika institut.

Som alltid gläds jag mer över våra egna moderata framgångar än över motståndarnas motgångar. Men ändå är det svårt att inte se nedgången för Socialdemokraterna som historisk och välgörande. Det känns som om en mycket lång period med ett helt dominerande Socialdemokratiskt parti som infiltrerat hela samhällsapparaten äntligen är bruten. Det är i så fall mycket bra för demokratin.

Visst lär säkert (S) återhämta sig lite när man valt partiledare och lyckats ena stridande viljor kring de viktigare samhällsfrågorna. Men problemen kan bli många på vägen. För å ena sidan vill (S) gärna gå mot höger för att försöka locka de viktiga mittenväljare som brukar avgöra alla svenska val. Å andra sidan riskerar man då att tappa sina vänsterväljare, särskilt om Vänsterpartiet byter till en mindre kommunistbefläckad partiledare. Tiden då Socialdemokraterna kunde omfatta alla breda åsikter från mitten till långt ut på vänsterkanten lär nog vara förbi. Nu måste man välja väg, och då lär man knappast kunna växa till tidigare nivåer.Orimliga fördomar i hovrättsdom

2011-01-16

De flesta svenskar anser det helt oacceptabelt om en våldtäktsmisstänkt person frias från brott för att han säger att offret var utmanande klädd, uppträdde på ett visst sätt, eller var berusad eller påverkad av droger. Tidigare kunde detta ibland vara förmildrande omständigheter i en våldtäktsrättegång, men som tur är har rättspraxis förändrats. I dag saknar offrets klädsel, uppträdande och andra egenskaper oftast betydelse, avgörande är om det skett ett övergrepp eller inte. Detta är en rimlig utveckling.

När man läser om den fällande sexköpsdomen mot förre fotbollsspelaren Magnus Hedman blir man därför något förvånad. Hovrätten framhåller nämligen att det inte bevisats att Hedman betalat några pengar för sex men anser ändå, till skillnad mot tingsrätten, att han måste ha förstått att de kvinnor som följde med till lägenheten var prostituerade. "Kvinnorna hade utmanande klädsel, sminkning och talade engelska med kraftig brytning". Enligt domstolen borde Hedman därför ha insett att kvinnorna kunde vara betalda eskortflickor.

Frågan är om Hovrätten verkligen vill införa en helt ny rättspraxis som innebär att alla kvinnor med utmanande klädsel, hård sminkning och som talar engelska med kraftig brytning ska antas vara prostituerade? Vill man i så fall analogt med detta kanske att praxis också ska förändras vid våldtäkter så att en kvinnas klädsel, sminkning eller uppträdande återigen tillmäts betydelse vid en sådan rättegång? Om man beaktar utseende och uppträdande i det ena fallet borde man väl i så fall rimligen också göra det i det andra?

Jag har inte den blekaste aning om Hedmans eventuella skuld i det aktuella målet och tänker inte spekulera i den frågan. Men Hovrättens motivering i domen är upprörande. Hedman har överklagat domen, och även om denna typ av mål brukar ha svårt att få prövningstillstånd i Högsta Domstolen hoppas jag att man gör ett undantag denna gång. Hovrättens märkliga och inskränkta resonemang bör inte få sista ordet.Börjar klimatdebatten bli mer balanserad?

2011-01-15

Det finns faktiskt glädjande tecken på detta. De senaste dagarna har tänkvärda och mycket nyanserade uttalanden kommit från två av de mest kända svenska klimatdebattörerna som normalt brukar tillhöra de mer "alarmistiska" i debatten. Detta väcker hopp om att även politikerna efterhan ska öppna för en mer balanserad diskussion i klimatfrågan.

Michael Tjernström är professor i meteorologi vid Stockholms Universitet, känd klimatdebattör, och som brukar stödja åsikterna från FN:s klimatpanel. Förra veckan uttalade han sig i Svenska Dagbladet om pågående naturkatastrofer på jorden, och då särskilt översvämningarna i Australien, och hur dessa kan kopplas till väder och klimat. Enligt Tjernström kan man inte skylla en enskild väderhändelse på klimatförändringar. "Extrema händelser har alltid förekommit och kommer att förekomma i framtiden också”// "Atmosfären, haven och klimatsystemen är extremt kaotiska och det här är händelser som förekommer. Men inte ofta." säger Tjernström i artikeln. Han vill inte heller uttala sig om ett varmare klimat kommer att leda till kraftigare eller svagare väderfenomen av typen La Ninja. "Det finns studier som tyder på att den här cykeln som kallas Enso, med El Niño och La Niña, blir kraftigare i ett varmare klimat. Men det finns också studier som tyder på att det inte är på det sättet. Det finns inga entydiga slutsatser som man kan dra nu." Allt enligt en mycket ödmjuk Michael Tjernström.

I dag läser jag denna lilla TT-artikel i Borås Tidning på nyhetsplats, en artikel som alltså sprids till alla medier från TT. Där bekräftas det jag skrev i ett blogginlägg häromdagen, att svåra övervsämningar i Australien faktiskt inte är något nytt. Artikeln är dessutom väldigt pedagogisk och förklarar hur olika väderfenomen och havssströmmar styr klimatet i Australien. (Klicka på bilden för läsbar storlek). I artikeln uttalar sig en annan av de allra mest välkända - och hårdföra - klimatalarmisterna, Markku Rummukkainen, på ett ovanligt balanserat sätt. Han säger bland annat att återkommande översvämningar i Australien "är en inneboende del av klimatsystemet på jorden, och att lokala variationer uppstår utan externa orsaker". Han är också tydlig med att det inte finns några data som styrker att klimatförändringar medför fler väderkatastrofer. Han menar att det finns vissa tecken på att det blivit fler väderkatastrofer på senare år, men att det också kan bero på att sårbarheten ökat i många samhällen på jorden.

Det sista tycker jag är särskilt tänkvärt. Ökande bebyggelse längs stränder och flodbankar, avskogning av berg och sluttningar, misshushållning med grundvatten, överutnyttajnde av marken, odling av fel grödor, och inte minst sämre beredskap att hantera naturkatastrofer kan sammantaget göra att samhället drabbas mycket hårdare av översvämningar eller torka. Det är därför jag så envist hävdar att vi måste vidga miljödebatten. Den får helt enkelt inte bara handla om koldioxidutsläpp utan alla andra miljöfrågorna måste få ett mycket större utrymme.

Hur som helst, hade svåra översvämningar inträffat i Australien vintern 2009, i anslutning till klimatkonferensen i Köpenhamn, hade nog de flesta media och experter med automatik hävdat att orsaken var klimatförändringanra. I dag är debatten glädjande nog mer sansad, och media ger en mer allsidig bild. Alla vi som hela tiden verkat för en mer balanserad klimatdebatt tackar för detta!Kommunals nye ordförande positiv till RUT-avdraget

2011-01-14

Senaste numret av Kommunalarbetaren (Fackförbundet Kommunals tidning) innehåller en artikel som nog redan har fått några att sätta kaffet i halsen. För det som står i artikeln är mer eller mindre en politisk bomb för alla som följt debatten kring RUT-avdraget. Kommunals ordförande Annelie Nordström framför nämligen i artikeln sin personliga åsikt att RUT-systemet bör byggas ut så att även LO-grupperna har råd att köpa hushållsnära tjänster! "Jag vill lätta lite på den moralkakan som ligger över det här med rut", säger hon i artikeln. Hon håller enligt artikeln med statsminister Fredrik Reinfeldt (M) om att RUT-avdraget är en bra åtgärd för att minska deltidsarbetet bland kvinnor."Jag kommer att föra de här diskussionerna i förbundsstyrelsen i samband med att vi pratar om den politiska utvecklingen" säger Nordström.

Mindre glädjande är det att läsa ett annat förslag från Nordström. Hon lyfter nämligen också ett annat personligt förslag i artikeln för att minska deltidsarbetet. Det rör hushåll där en jobbar heltid och den andra deltid. Då ska det bli obligatorisk att pensionsspara för den som jobbar heltid, åt sin deltidsarbetande partner, anser Annnelie Nordström. Men allvarligt talat, hur har hon tänkt sig att det skulle fungera i praktiken? Hur skulle man kunna tvinga någon att pensionsspara åt sin make eller sambo? Hur skulle man i så fall kontrollera detta och vad händer om man inte gör det? Ska kronofogden sköta inbetalningarna då? I grunden är det givetvis utmärkt att pensionsspara åt den som har låg inkomst, men pensionssparande är en frivillig sparform och bör naturligtvis så förbli.Snart är de borta alla fyra

2011-01-14

Lars Ohly, Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, på en gemensam bild före valet 2010. Om bara ett par år lär de vara borta alla fyra. Miljöpartiets språkrör lämnar på grund av partiets interna tidsgränser som gör det omöjligt för partiet att behålla en populär och erfaren partiledare. Politiskt synnerligen osmart enligt min åsikt. Men säkert bra för oss. Att Sahlin och sannolikt Ohly kommer att tvingas bort efter svaga valresultat är mer logiskt. Men ska dessa partier komma igen så lär det inte räcka med partiledarbyte. Man måste nog byta politik också.En historisk period för Moderaterna och för svensk politik

2011-01-13

Dagens Demoskopmätning bekräftar bilden att Moderaterna idag är det stora statsbärande partiet, och får 36,1 procent, en siffra som få vågade drömma om för 10 år sedan. Socialdemokraterna backar samtidigt till rekordlåga 27,8 procent, och det var det nog inte många som trodde för bara några få år sedan. Alliansen får samlat 50,5% och därmed egen majoritet. Opositionen (inklusive SD) når bara 48,3% (de rödgröna får endast 42,6% tillsammans).

Jag minns hur det var en gång. Visserligen var jag med och kampanjade lite vid valet 1998, men min första "riktiga" valrörelse var 2002. Då var jag förstanamn på Moderaternas kommunvalsedel. Det valet gick som bekant inte så bra, vare sig i vår kommun eller på riksnivå. Vi tyckte själva att vi gjorde en fantastisk valrörlese på lokalnivå, men tyvärr drog nog rikspolitiken ned oss moderater lokalt i det valet, precis som framgångar på riksplanet självklart har lyft kommunresultaten de senaste valen. I Mark var det en tröst att vi 2002 ändå kunde ta över styret av kommunen, och jag fick en spännande post som gruppledare för den styrande majoriteten. Alla moderater slet och syntes mycket i den lokala debatten under de kommande fyra åren, och jag är övertygad om att det lade grunden för Moderaternas framgångar i Mark de följande valen. I dag leder vi Moderater Marks kommun, för första gången någonsin. På riksnivå skedde också mycket efter valet 2002. Vi föll aldrig in i populism utan arbetade lugnt igenom alla politiska områden och hittade samtidigt nya kampanjmetoder. I valet 2006 fick vi första belöningen, ett rekordval och en moderatledd regering. Sedan blev det ytterligare ett rekordval 2010, följt av fortsatta opinionsframgångar.

Är då förändringen av politiken så enorm sedan valet 2002? Jag tycker inte det. Grunden för moderat politik är fortfarande människors valfrihet och rätten att bestämma själv, sänkta skatter på arbete och företagande, ett bättre företagsklimat med färre regler och byråkrati, färre och effektivare myndigheter, ökad kamp mot brottsligheten, ekonomiskt ansvarstagande, hållbara socialförsäkringssystem, ökad konkurrensutsättning av offentlig verksamhet och en bra skattefinansierad omsorg, sjukvård och skola. Dessa grundläggande värderingar håller även för framtiden.

På några områden har vi däremot förändrat politiken i grunden:
* Vi står för stegvis förändringar av samhället. Statsministern burkar säga att vi moderater inte tror på revolutionen som affärsidé, och det ligger mycket i det. Stora snabba förändringar skrämmer väljare. Ibland kan jag själv vara frustrerad över att det går alldeles för sakta, men det är nog enda möjligheten om man ska ha väljarna med sig på resan. Vi har också blivit tydligare och mer pedagogiska när det gäller att beskriva vår politik.
* Skattesänkningarna som hittills gjorts är större än de som Bo Lundgren förlorade valet på 2002. Men de har haft en helt annan profil. Mycket större del av skattesänkningarna har gällt personer med låga eller normala inkomster.
* Vi har släppt vår något vacklande hållning kring kollektivavtal och arbetsrätt. Förslagen från 2002 att komplettera kollektivavtal med personliga anställningsavtal blev svår att förstå och praktiskt omöjlig att genomföra. I dag försvarar vi den svenska modellen och det är enligt min mening en avgörande anledning till det starka väljarstödet. Samtidigt är vi tydliga med att kollektivavtalen kräver ansvarstagande från arbetsmarknadens parter.
* Skola och sjukvård. Vid valet 2002 diskuterade vi organisation och driftsformer alltför mycket. Väljarna hade en bild av att vi ville ersätta skattefinansiering av sjukvården med försäkringar (vilket vi aldrig föreslagit) och talet om en statlig skolpeng missförstods också. I dag lägger vi mer fokus på kvalitet och resurser än drifsformer och finansiering. Vi syns mer ute i verksamheterna och möter personal i välfärden. Politiken blir mer verklighetsförankrad och begriplig.
* Miljöfrågorna var inte alls bortglömda i den moderata politiken 2002, men vi talade alltför lite om dem. I dag har vi en mer aktiv miljöpolitik och vi syns i miljödebatten. Tyvärr har det blivit lite väl stort fokus på klimatfrågorna och en del andra miljöfrågor har hamnat i bakgrunden, men det går ju att utveckla, och där försöker jag själv driva på.
* Allra viktigaste orsaken till det starka stödet för Moderaterna tror jag är det ekonomiska ansvarstagandet. Alla ropar alltid efter mer pengar till allt. På kort sikt kan man vinna röster på att dela ut lite extra till allt och alla. Men på lång sikt vinner man på att prioritera och vara tydlig med detta. I dag har Sverige Europas starkaste statsfinanser, en statsbudget i balans och snabbt sjunkande arbetslöshet, trots att vi just gått igenom en allvarlig kris. I de flesta andra länder ser det ut precis tvärtom. Verkligheten ger oss högsta betyg, och det märker väljarna.

Ett modernt parti måste ständigt ompröva och utveckla sin politik i takt med att verkligheten förändras. Om vi sköter detta rätt och har högt i tak i partiet och ser olika åsikter som en styrka och inte ett problem så kan vi fortsätta vara Sveriges stora regeringsparti under lång tid. Att vi har en oerhört karismatisk och skicklig partiledare och statsminister gör ju inte saken sämre. För egen del är jag glad över att ha fått vara aktiv politiker och numera riksdagsledamot under den mest spännande utveckling som partiet gått igenom någonsin. En historisk period i svensk politik.Kanske slipper vi nästa istid?

2011-01-13

Under helgerna har det blivit lite tid att läsa sådant man inte hinner med annars. Bland annat tidningen Illustrerad Vetenskap, som i senaste numret har en intressant artikel om hur solen antas påverka jordens klimat.

Bland annat framkommer det att solens aktivitet inte alls är så stabil som man tidigare trott. De senaste 400 åren har solfläckarna ökat och minskat i omfattning med en regelbundenhet på cirka elva år, men den senaste solcykeln har varit längre än normalt. Just nu är vi inne i en period med låg aktivitet, vilket man tror förklarar de senaste kalla vintrarna hos oss. Det finns enligt artikeln också forskare som menar att solens aktivitet har blivit mindre de senaste 100 åren, och att den kanske är på väg in i en långvarig period utan fläckar. Vid tidigare tillfällen i historien när detta inträffat har norra halvklotet drabbats av små istider, exempelvis i slutet av 1600-talet och 1800-talets början. (se figuren). Enligt artikeln kan på samma sätt en tidigare varm period omkring år 1000 förklaras med en hög solaktivitet. I artikeln tröstar man läsarna med att det kanske inte kommer att bli någon ny liten istid trots allt - på grund av att vi idag har mer koldioxid i atmosfären, vilket kan dämpa nedkylningen. Våra utsläpp av koldioxid skulle då alltså inte bara av ondo utan skulle tvärtom kunna minska risken för en ny istid. Onekligen ett intressant inlägg i klimatdebatten.

Samtidigt vet jag att andra forskare menar att den låga solaktiviteten kan "maskera" den globala temperaturökningen genom att sänka temperaturen på norra halvklotet. I så fall skulle den verkliga temperatur- uppgången till följd av växthuseffekten vara större än vad som syns. Om solaktiviteten sedan ökar igen skulle det leda till en ännu snabbare temperaturökning.

Oavsett hur man ser på saken så måste slutsatsen bli att solen antagligen påverkar vårt klimat väldigt mycket mer än vad man kan tro av klimatdebatten. Men forskarna vet tyvärr inte så mycket om detta ännu, trots att man forskar väldigt mycket om solen. Som vanligt är nog lite ödmjukhet på sin plats. Vi lever i ett komplext universum och vet inte allt, särskilt inte om solen. Min egen absoluta övertygelse är att solen rimligen har mycket större betydelse för jordens klimatförändringar än vad människans koldioxidutsläpp har. Jag grundar detta på att solen tveklöst är grunden för allt liv på vår planet. Vi får väl se framöver om solforskarna ger min magkänsla rätt.Ska man få överklaga sina betyg?

2011-01-12

En utredning föreslår idag att elever ska få överklaga sina slutbetyg i årskurs nio, samt sina ämnesbetyg i gymnasieskolan, dvs sådana betyg som har betydelse för intagning till fortsatt utbildning. Bra förslag säger elevorganisationen Seco, medan lärarfacken är splittrade, men i huvudsak negativa. I riksdagen är åsikterna delade, även inom Alliansen.

För egen del är jag mycket tveksam. Å ena sidan är det givetvis en rättssäkerhetsfråga att elever ska kunna ifrågasätta sina betyg om de upplever att de blivit helt felaktigt behandlade. Betygen kan ibland ha avgörande betydelse för en elevs möjlighet att komma in på önskad vidareutbildning. Det är självklart viktigt att betyg är likvärdiga i hela landet.

Å andra sidan är det nog inte så enkelt i praktiken att införa en rätt att överklaga betyg. Betyg baseras på så mycket, inte bara på prov. Till exempel närvaro och engagemang på lektionerna, deltagande i grupparbeten och olika praktiska moment. Att i efterhand ompröva ett betyg lär bli ganska svårt om man ska kunna väga in allt som ligger bakom ett betyg. Det är ju bara den betygssättande läraren som har hela bilden. Det finns risk för en oerhört omfattande byråkrati på skolorna om väldigt många elever av oklara orsaker vill överklaga betyg. Jag ser också en risk för ökat godtycke där den som överklagar och ifrågasätter lyckas tjata sig till en höjning, vilket i så fall går ut över andra elever som ska konkurrera om en gymnasieplats eller högskoleplats.

Ett sätt att uppnå mer likvärdiga betyg är att ha fler nationella prov som garanterar att alla elever på alla skolor bedöms mer lika. Bättre utbildning av lärare i betygssättning är en annan viktig sak. Om vi även ska ha möjlighet att överklaga betyg så måste man hitta en praktisk lösning som fungerar.

Jag ska nu först ta del av utredningens förslag, och sedan får vi se hur frågan hanteras politiskt. Det blir till slut mitt eget utskott, Utbildningsutskottet, som får hantera ett eventuellt lagförslag. Men jag har en känsla av att vägen dit är lång.Stigande matpriser ökar svälten

2011-01-12

Under de senaste dagarna har flera rapporter kommit om rekordhöga världsmarknadspriser på olika baslivsmedel. FN-organet FAO säger att svälten ökar till följd av detta, många i fattiga länder lägger nästan hela sin inkomst på att köpa mat, och många har inte längre råd att köpa den mat man behöver.

Vissa hävdar att de stigande matpriserna främst beror på att man i många länder odlar allt mer biobränslen som tränger undan livsmedelsodlingen. Riktigt så enkelt är det faktiskt inte.

Faktum är att de två viktigaste orsakerna enligt FAO är dels att man haft oväder eller torka i många länder vilket minskat produktionen, men främst att allt fler människor i exempelvis Indien och Kina får råd att köpa mer livsmedel och att jordens befolkning samtidigt ökar. Efterfrågan på mat är helt enkelt större än tillgången. Produktionen av biobränslen har faktiskt - än så länge - bara en begränsad betydelse för världsmarknadspriserna. Däremot vet jag från mitt möte med Action Aid i våras (bloggen den 14 april 2010) att biobränslen lokalt kan skapa livsmedelsbrist och skenande priser när småbönderna tjänar mer på att producera biobränslen åt rika länder än att odla traditionella livsmedel för försäljning på den lokala marknaden. Om västvärldens behov av biobränslen medför lokal livsmedelsbrist i fattiga länder måste vi givetvis ta detta på allvar.

Och även om biobränslena idag inte är ett stort hot mot världens totala livsmedelsförsörjning måste man rimligen också fråga sig hur vi ska kunna klara en stadigt stigande efterfrågan på livsmedel om vi samtidigt tar undan allt större arealer för att odla biobränslen? Tyvärr konkurrerar dessa produkter ofta om samma odlingsmark, inte minst i Afrika. Ska vi använda biobränslen i Europa borde det enligt men mening baseras på vår egen produktion, och då främst restprodukter i form av livsmedelsavfall, sopor, jordbruks- och skogsavfall och liknande. Och när vi inte kan producera mer biobränslen så får det helt enkelt räcka. Vår allra bästa jordbruksmark borde - av rent moraliska skäl - inte användas för att producera biobränslen, men inte heller för byggnation av industriområden eller till villatomter. I stället borde vi producera livsmedel som kunde gå på export.

Jag upprepar också det jag skrev i blogginlägget i april förra året: "De klimatåtgärder i form av minskade koldioxidutsläpp som görs idag runt om i världen kommer i bästa fall att ge effekt om kanske 50 eller 100 år (om rådande klimatteorier håller). När vi idag ser en fattig bonde stå på en uttorkad åker i Afrika och kräva krafttag för att stoppa klimatförändringarna ska vi inte låtsas som att det finns snabba lösningar som snabbt gör marken odlingsbar på nytt. Det är i stället viktigt att människor i fattiga länder får stöd för att anpassa sig till de klimatförändringar som ständigt sker, oavsett vad dessa förändringar beror på. Det kan handla om stöd för att odla nya tåligare grödor, hjälp med brunnar och vattentillförsel eller annat. Dessa ofta akuta frågor får inte hamna i bakgrunden när världens ledare kastar procenttal på varandra och tävlar om vem som kan lova störst minskning av koldioxidutsläppen de kommande 50 åren.Imponerande statsfinanser

2011-01-11

Media rapporterar idag att statens budget nästan är i balans. Den svenska statens betalningar för år 2010 visade på ett underskott på endast en miljard kronor, en kraftig förbättring jämfört med 2009 som gav ett underskott på 176 miljarder. Statsskulden var 1.151 miljarder kronor i slutet av året, motsvarande 35 procent av BNP. Allt enligt statistik från Riksgälden i dag.

Anledningen till den imponerande utvecklingen stavas till stor del arbetslinjen och en ansvarsfull ekonomisk politik. Betydligt färre än väntat är arbetslösa, räntorna låga, valutan stark, tillväxten rekordstark och skatteintäkterna högre än väntat, samtidigt som utgiftsökningarna varit måttliga - trots krisen.

Många länder i vår omvärld sneglar avundsjukt på Sverige som trots krisen redan har en budget i balans. Och det är inte en slump att Sverige klarat sig bäst av nästan alla. Politiken spelar roll.Översvämningarna i Australien är inte heller något unikt

2011-01-10

Häromdagen skrev jag att historielöshet är den viktigaste anledningen till olika undergångsteorier och att det mesta av det vi upplever som skrämmande och onormalt tyvärr ofta är ganska normalt om man ser det i ett historiskt perspektiv.

De senaste veckorna har jag hört flera klimatalarmister beskriva översvämningarna i Australien som ett tydligt bevis på dramatiska klimatförändringar. Lite märkligt i och för sig, eftersom den vanligaste teorin om effekterna för Australiens del av klimatförändringarna snarare brukar vara att hela kontinenten kommer att bli en enda stor och torr öken, inte att det ska medföra ihållande skyfall.

Men bortsett från detta så är de nu pågående oerhört omfattande översvämningarna faktiskt inte heller något unikt. Det är "bara" de värsta översvämningarna på ett halvsekel enligt nyhetsrapporteringen. I de värst drabbade orterna ligger vattennivån "bara någon meter under tidigare rekordnivåer". Visst är situationen dramatisk och ett hårt slag för alla som drabbas, en yta stor som Sverige är faktiskt översvämmad. Men trots allt - för drygt 50 år sedan förekom ännu värre översvämningar i Australien. Långt innan den påstådda klimatförändringen hade börjat.

Min slutsats är att man ska vara försiktig med att automatiskt skylla snart sagt alla världsproblem på klimatförändringar. Det gör bara att man blundar för alla andra tänkbara orsaker. Risken är då stor att man inte satsar på rätt åtgärder och inte heller anpassar sig efter den historiska verkligheten. Personligen ser jag en stor risk för detta när jag följer klimatdebatten.


Tillägg 11/1: I dag nås vi av alarmerande uppgifter om att en stor damm utanför Brisbane hotar att rämna och dränka delar av stan. Dammen byggdes 1974, efter de senaste stora översvämningarna i Brisbane. Man ville försöka förebygga framtida katasatrofer. Alltså ytterligare ett bevis på att det är långt ifrån första gången som Australien drabbas av allvarliga skyfall och översvämningar.Hur löser vi arbetskraftsbristen?

2011-01-08

Fram till år 2025 kommer 1,6 miljoner svenskar att gå i pension. Det är 250 000 fler än under perioden 1995-2010. Särskilt kommer den offentliga sektorn att påverkas. Häromdagen kom exempelvis larm från Vårdfacket om en snar brist på specialistsjuksköterskor. Faktum är att antalet personer på arbetsmarknaden bara ökar med 40 000 i landet åren 2010-2025 jämfört med 218 000 under perioden 1995-2010. Under samma period kommer vi att få en allt äldre befolkning med fler pensionärer, vilket ökar behovet av vård och omsorg. Många företag har dessutom redan idag svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. En av Sveriges absolut största utmaningar är att klara arbetskraftsförsörjningen framöver. Det är för örvigt ett problem som vi delar med stora delar av västvärlden.

Det behövs många åtgärder för att klara av utmaningen:
* Alliansens stora reformer av den svenska skolan är en av de viktigaste. Vi har definitivt inte råd med ungdomar som misslyckas i skolan när ungdomskullarna blir allt mindre.
* Ungdomarna måste snabbt få in en fot på arbetsmarknaden när de slutat skolan. De lägre arbetsgivareavgifterna för unga är ett sätt att underlätta detta.
* Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre, så att arbetsgivare och arbetssökande hittar varandra. Ökad konkurrens och mångfald inom arbetsförmedlingen är ett sätt.
* Den som arbetar i ett yrke med sämre framtidsutsikter måste vara beredd att omskola sig till ett mer attraktivt yrke.
* Vidareutbildning under de yrkesverksamma åren kommer att bli allt viktigare.
* Det måste löna sig att arbeta. Jobbskatteavdraget har här en avgörande betydelse.
* Villkoren på svensk arbetsmarknad får inte vara sämre än i andra länder. Fler välutbildade svenskar måste vilja stanna kvar och arbeta i Sverige i stället för att ta mer lönande arbete utomlands.
* De som i dag lever i utanförskap och saknar ett arbete att gå till måste ges möjligheter att komma tillbaka in på arbetsmarknaden.
* Andelen invandrare som förvärvsarbetar måste öka. Ofta hör vi att de flesta invandrare inte arbetar. Detta är en myt. Nyligen kom siffror från SCB som visar att bland invandrade män är det 63% som arbetar, och bland invandrade kvinnor 50%. En majoritet är alltså i arbete. Men samtidigt finns det bland invandrarna en mycket stor arbetskraftsreserv, eftersom det bland svenskfödda män är 80% som arbetar och bland svenskfödda kvinnor 76%. En av de stora uppgifterna är att öka andelen förvärvsarbetande bland de utomeuropeiska invandrargrupperna.
* Sverige måste vara ett attraktivt land att komma till från andra länder för att arbeta och betala skatt. De nya reglerna om kontrollerad arbetskraftsinvandring lägger en grund för detta.

Det är bara att konstatera att det jag envist upprepade i debattartiklar och på bloggen hösten 2008 och under 2009, när krisen var som allra djupast, nu håller på att bli verklighet. Arbetslösheten håller mycket snabbt på att bytas mot en arbetskraftsbrist.Svenska företag rekordoptimistiska

2011-01-08

Gårdagens bästa nyhet var nog att de svenska företagens framtidstro slår rekord. Det framgår av en undersökning som revisionsföretaget Grant Thornton gjort bland 5.700 företag i 39 länder. 450 av de företag som ingår i undersökningen är svenska och Sverige är tvåa på Europa-listan när det gäller optimism för kommande år. Över hälften av de svenska företagen planerar att nyanställda i år och tre fjärdedelar av företagen räknar med både ökad försäljning och bättre lönsamhet. Undersökningen har genomförts sedan 1993 och andelen optimistiska svenska företag har aldrig varit större.

Kanske ser vi nu äntligen en stabil omsvängning i företagens syn på företagsklimatet? Kanske börjar Alliansens reformer och skattesänkningar att slå igenom på bredare front även bland företagen och ger grund för en bättre framtidstro?

Jag hoppas att Alliansen de kommande fyra åren ska kunna presentera ytterligare reformer och gå vidare med regelförenklingar och ett aktivt arbete mot onödig byråkrati. Alliansen har gjort många bra saker för företagsklimatet de senaste fyra åren, men oerhört mycket arbete återstår innan Sverige verkligen har ett företagsklimat i toppklass. Många kommuner måste också anstränga sig betydligt mer inom detta område och underlätta för sina lokala företag.Historielöshet bästa grogrunden för undergångsteorier

2011-01-07

Även om givetvis massdöd bland våra djur är oerhört tragiskt, så är det fascinerande att se hur lätt medias nyhetsrapportering kan skapa en grogrund för olika, mer eller mindre fantastiska, konspirationsteorier. Döda fåglar faller från skyn i Falköping, USA och Italien. Visserligen av helt olika orsaker, men nu hänger både bloggare och debattörer på media. Jordens snara undergång förutspås, med ett antal mer eller mindre fantastiska teorier. Inte blir undergångsteorierna mindre spännande av en rapporterad massdöd av fiskar i USA. Det hjälper inte det minsta att orsaken till fiskdöden sägs vara att December månad 2010 var den kallaste decembermånaden i regionen på 25 år och att det, i kombination med det stora och unga fiskbeståndet, ligger bakom massdöden, eller att man konstaterar att denna typ av massdöd bland miljoner fiskar inträffat tidigare i samma område, både 1976 och 1980.

Jag sökte lite snabbt på google. På sökorden "massdöd fiskar" får man 15.200 träffar, och på "massdöd fåglar" 107.000. En snabbkoll visar att vare sig massdöd av fiskar eller fåglar är särskilt ovanligt. Bara från de senaste 4-5 åren hittade jag snabbt ett antal exempel, stora och små, både i Sverige och utomlands:

September 2007: Tusentals döda fåglar hittades längs västkusten, från Oslo till Halmstad. Enligt artikeln inträffade liknande dödsfall även tio år tidigare, och förklaringen var då ihållande vindar som flyttade stora mängder fåglar. När de når land är de i helt fel område och kan inte hitta föda.
Oktober 2007: Massdöd av fisk i Kyrktjärn i Vuollerim. Stora mängder vatten från sjön hade använts för att tillverka snö med snökanon under vintern. Nytt vatten skulle ha pumpats in i sjön, men det hade inte skett, fiskarna blev för många i en begränsad mängd vatten, och dog av syrebrist.
Juni 2009: En fågelexpert påträffade över 400 döda fåglar på en i ö Blekinge skärgård. Förklaringen förmodades vara miljöföroreningar, exempelvis hormoner och antibiotika av olika slag.
Juli 2009: Tidningen Forskning och Framsteg rapporterade om att 20.000 fåglar dött bara i Skåne och Blekingen de senaste tio åren till följd av vitaminbrist. När sjuka fåglar fick vitamintillskott blev de friska igen.
Augusti 2009: Ett par hundra döda fiskar i Skenån vid Järntorget i Skänninge. Orsaken förmodades vara syrebrist.
September 2010: På flera ställen runt Mexikanska Golfen rapporterades massdöd av bland annat flundror och öring. Förklaringen var att fiskarna blivit instängda när tidvattnet drog sig tillbaka och tusentals fiskar fångades i en halvmeter grund lagun. På grund av den lilla vattenvolymen, det höga vattentemperaturen och den höga koncentrationen av fisk så uppstod syrebrist och tusentals fiskar flöt upp döda till ytan. Enligt myndigheterna var fenomenet naturligt i slutet av sommaren i området, även om det denna gång blev ovanligt omfattande.
September 2010: 80 ton död fisk strandade vid Rio i Brasilien. Miljöexperter i Rio de Janeiro antog att den våldsamma fiskdöden kan ha orsakats av en ofarlig alg som har förökat sig i havet.

Inte bara massdöd bland fåglar eller fiskar övertolkas ofta som unika händelser. Förra sommarens svåra översvämningar i Pakistan skylldes helt på klimatförändringarna. Men är det verkligen den enda rimliga förklaringen? Historien säger faktiskt något annat. Kraftiga översvämningar med massor av döda har förekommit i Pakistan många gånger. Media berättar exempelvis om dramatiska översvämningar 1954, 1955, 1962, 1963 och 1965. Alltså långt innan de påstådda klimatförändringarna till följd av stigande koldioxidhalter började.

På samma sätt är det med andra naturkatastrofer som orkaner och omfattande skogsbränder, torka, kraftiga regn, milda eller kalla vintrar. Det vi upplever som extremt och hotande är ofta i ett längre tidsperspektiv ganska normalt. Samma sak gäller faktiskt allvarliga sjukdomsepidemier, som drabbat mänskligheten regelbundet genom århundradena.

Nog lever både fiskar och fåglar farligt. Alltför många skadas och dödas i onödan av miljöskadliga utsläpp, syrebrist och virus, och mycket av detta är tyvärr människans fel. Andra dör av naturliga väderfenomen och naturkatastrofer. Men oavsett orsak så handlar massdöden bland fåglar och fiskar knappast om jordens nära förestående undergång. Inte den här gången heller.Arbetslinjen är här för att stanna

2011-01-05

I dag har jag, tillsammans med tre andra företrädare för Alliansen i riksdagens arbetsmarknadsutskott en debattartikel i Borås Tidning med rubriken Arbetslinjen är här för att stanna. Rubriken talar för sig själv.Alternativ prognos om den globala uppvärmningen

2011-01-05

På bloggen The Climate Scam hittade jag nedanstående intressanta artikel. En etablerad och välmeriterad forskare hävdar att den globala uppvärmningen helt enkelt är en långsam återhämtning efter den senaste lilla istiden, och inte har särskilt mycket att göra med utsläpp av koldioxid. Han menar att denna återhämtning går i vågor, men att temperaturökningen kommer att ligga runt 0,5 grader på 100 år, dvs långt under de 3-5 grader som FN:s klimatpanel hotar med, och långt under det mål på 1,5 till 2 grader som samma klimatpanel anser att jordklotet kan hantera:

"Professor Syun-Ichi Akasofu är professor emeritus i geofysik och har varit chef för International Arctic Research Center of the University of Alaska Fairbanks från dess grundande 1998 till januari 2007. I en artikel i Natural Science, vol.2, No.11, 1211-1224 (2010): “ On the recovery from the Little Ice Age” så går han igenom en lång rad klimatindikatorer: isläggning på sjöar, iskanter, havsytans höjning, glaciärers förändringar, osv. Han visar hur det globala klimatet först hamnat i det vi kallar den Lilla Istiden, för att alltsedan mitten på 1800-talet sakta men säkert börjat återhämta sig. Han menar att det handlar om en så gott som linjär återhämtning på c:a 0,5 °C per 100 år.

Ingenting tycks heller ha förändrats sedan mitten av 1900-talet då den mänskliga produktionen av koldioxid började öka halten i atmosfären lite grand. Återhämtningen fortsätter i samma takt och inget tyder på att koldioxiden har någon större betydelse. De enda mindre förändringar i takten som man kan se, och vars variationer finns pålagrad i bilden nedan, är de stora havsströmmarnas 50- till 60-års cykler.Några av hans slutsatser är: 1) att den linjära, underliggande, återhämtningen från LI fortsätter än i dag, 2) att den multi-decadala oscillationen nådde en negativ vändning omkring år 2000, vilket för ett tag framåt stoppat den globala uppvärmningen, och 3) att om den linjära återhämtningen fortsätter så kommer jordens temperatur att ha ökat med 0,5 °C ± 0,2 °C år 2100, istället för IPCC:s prognos på 4 °C ± 2 °C."


Som sagt - ännu en åsikt i raden från en etablerad och erfaren forskare som inte alls delar den dramatiska prognosen från FN:s klimatpanel om den globala uppvärmningen, och som ifrågasätter hela koldioxidteorin. Det har kommit ganska många sådana avvikande meningar de senaste åren. Ofta hävdas det att forskarna i stort sett är överens - jag kan bekräfta att detta är en felaktig beskrivning. Jag har träffat många trovärdiga och erfarna forskare (både i Sverige och utomlands) de senaste åren som har en avvikande åsikt. Frågan är vem som har rätt? Jag vet inte, men jag tänker inte okritiskt köpa teorin om koldioxidens avgörande betydelse för den globala uppvärmningen så länge inte förespråkarna för denna teori kan förklara varför de som har andra teorier har fel.Tidigare svenska regeringar bär ansvaret för kärnkraftens problem

2011-01-04

Efter att ha sett SVT:s granskning av den svenska kärnkraften kan man bara konstatera att tidigare svenska energipolitiska beslut från 1980- och 1990-talen fram till 2006 varit till mycket stor skada för Sverige. Svensk kärnkraft var förra året sämst i Europa när det gäller driftavbrott. I programmet konstaterade flera experter att anledningen är att de svenska kärnkraftverken under många år lidit av brist på långsiktig planering och långsiktigt underhållsarbete.

Att göra som i programmet och skylla problemen på kraftbolagen är givetvis frestande, men ganska orättvist. Ansvaret bör i stället utkrävas från de svenska politiker som tog beslut om att avveckla den svenska kärnkraften. Självklart är detta förklaringen till att kraftbolagen inte såg någon mening i dyra nyinvesteringar och långsiktigt underhållsarbete, utöver det som krävdes för att upprätthålla säkerheten. Vem vill investera i en verksamhet som politikerna bestämt att man ska avveckla? Kontrasten mot Finland är tydlig. Där har man idag världens mest tillförlitliga kärnkraft. Samtidigt har politikerna i Finland inte alls haft den negativa svenska inställningen till kärnkraft, utan sett den som en viktig och långsiktig energikälla.

Efter att Alliansregeringen avskaffade "tankeförbudslagen" (som förbjöd all form av nytänkande inom kärnkraften), och dessutom tog beslut om att behålla dagens tio reaktorer under överskådlig tid, samt gav klartecken för modernisering och effekthöjning av dessa verk, så kom den svenska kärnkraften i ett helt nytt läge. I kvällens program uppgavs att man de närmaste åren kommer att satsa 65 miljarder på ökad säkerhet, ökad livslängd och högre effekt i de svenska kärnkraftverken. När man gör så stora investeringar och ombyggnader så får man alltid inkörningsproblem. Inget annat land i världen gör så stora moderniseringar av sina kärnkraftverk som Sverige gör just nu. I det läget är det inte så konstigt om vi också får flest driftavbrott. Alliansen har tagit beslut om en långsiktigt hållbar energipolitik där den svenska elproduktionen vilar på tre ben - vattenkraft, kärnkraft och förnybara energikällor. Inom några år kommer förhoppningsvis den svenska kärnkraften att bli världsbäst igen, men vägen dit är lång efter så många år av bristande investeringar och långsiktigt underhåll.

Påståendet i kvällens program att kraftbolagen skulle tjäna på att kärnkraftverken står stilla faller på sin egen orimlighet. Självklart tjänar man mest på att de dyra ombyggnaderna av kärnkraftverken också leder till en ökad elproduktion. I annat fall hade man självklart inte gjort så stora investeringar. Att kunna sälja sin el är givetvis mer lönsamt än att inte göra det, oavsett prisläge. I programmet framkom också att Forsmarks Kraftgrupp förlorade 1-2 miljarder bara på en försening i ombyggnaderna. Att Vattenfall kunde kompensera sig genom att utnyttja vattenkraften mer förra vintern är en annan sak, men i längden är det givetvis mest lönsamt att köra kärnkraftverken på full effekt.

SVT erbjuder alla konsumenter med rörligt elpris att själv kolla på hemsidan hur mycket man betalat förra vintern "för att kärnkraften stod stilla". Med stor reservation för detta sätt att räkna så kan jag konstatera att vårt eget hushåll i så fall betalade 4.380 kronor "för mycket" under december till februari förra vintern, inklusive moms. Det leder osökt in på vad som egentligen gör elpriserna så höga. Det är moms, elskatt och elcertifikat som driver upp priserna. Varje ökad kostnad för elen förstärks ytterligare med 25% moms. Staten är den allra största vinnaren på stigande elpriser, inte kraftbolagen. Själv har jag motionerat om sänkta elskatter på miljövänlig elproduktion. Personligen tycker jag det är märkligt att den rena svenska elen från vattenkraft och kärnkraft ska beskattas så hårt. I dagsläget prioriterar Alliansregeringen att sänka skatterna på arbete, pensioner och företagande, och pengarna räcker inte till allt. Det är nog tyvärr knappast realistiskt att förvänta sig sänkta elskatter inom överskådlig tid.

En god sak med kvällens program är att det blir ännu tydligare för svenska folket hur mycket kärnkraften betyder för vår energiförsörjning. Det är tur att inte de rödgröna partierna vann valet och började avveckla kärnkraften - då hade vi fått se elpriser som skenat iväg utom all kontroll.Hur dramatisk är "den globala uppvärmningen"?

2011-01-04

Vi får ju ständigt höra att 2010 är ett av de varmaste åren sedan mätningarna startat, och vi matas ständigt med kurvor över dramatiska temperaturökningar under de senaste decennierna. Ofta visar dock dessa kurvor inte den faktiskt uppmätta temperaturen utan avvikelsen mot medeltemperaturen de senaste 15, 20 eller 30 åren. Genom att välja olika långa jämförelseperioder bakåt i tiden kan man få fram olika lutning på kurvorna. Men häromdagen fick jag tag på en annan nyligen uppdaterad temperaturgraf. Det är en kurva över den faktiskt uppmätta temperaturen i Centrala England. Mätserien är berömd över hela världen eftersom det är världens längsta mätserie, och går tillbaka ända till 1650-talet. Det som gör grafen så intressant är att den just blivit uppdaterad ända fram till i år. Den ger en helt annan bild av verkligheten.Den röda kurvan visar sommartemperaturen, den gröna årsmedeltemeraturen och den blå vintertemperaturen. Kurvan omfattar tiden från 1650 fram till 2010. Man skulle ju kunna tro att man tydligt skulle se den mycket dramatiska temperaturökningen de senaste 10 åren, men det är ärligt talat ganska svårt att utläsa detta ur kurvorna. En liten temperaturökning kan man möjligen se i figuren de senaste 30-40 åren, men sett i ett 350-årsperspektiv verkar temperaturen i England synnerligen stabil. Så min politiskt inkorrekta fråga blir - hur kraftig är egentligen den globala uppvärmningen? Hur kan det komma sig att dagens mätningar talar om globala temperaturrekord, samtidigt som knappast något av detta syns i en av världens längsta serier av faktiskt uppmätt temperatur? Går det överhuvudtaget att mäta "global genomsnittstemperatur" på ett tillförlitligt sätt? Eller är det så att just England skiljer sig dramatiskt från resten av världen?

För egen del tvivlar jag inte alls på att vårt klimat sakta blir varmare, och jag tvivlar inte heller på att människan säkert bidrar till denna uppvärmning på olika sätt genom sitt sätt att leva. Om däremot koldioxiden verkligen är huvudorsaken till uppvärmningen eller om det tvärtom är så som många hävdar, nämligen att uppvärmningen höjer halten av koldioxid i atmosfären är en intressant fråga. Men allra viktigaste frågorna är givetvis hur allvarligt hotet om snabb global uppvärmning egentligen är, och givetvis om vi verkligen råder över klimatet på det sätt som många verkar tro?Uppmärksammad på klimatbloggen "The Climate Scam"

2011-01-03

Mitt blogginlägg om de nya märkliga turerna i klimatdebatten uppmärksammas idag på klimatbloggen The Climate Scam. I anslutning till kommentarerna kring mitt blogginlägg finns också denna lilla text, som kommer från Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 (vilken i sin tur bygger på IPCC:s prognoser om det framtida svenska klimatet). Texten är en utmärkt illustration till det jag skrev om:Det är ju minst sagt svårt att se något i denna text som styrker den nya tanken på att det kommer att bli mycket kallare vintrar och mer snö i Sverige till följd av en global uppvärmning...Motstridiga klimatprognoser sänker trovärdigheten

2011-01-03

I torsdags hade Rapport ett inslag om effekterna av klimatförändringarna och den stränga vintern. Man intervjuade bland annat Johan Rockström, välkänd klimatdebattör. Slutsatserna blev lite för mycket för Rapports egen reporter.

I programmet citerades en ansedd rysk klimatforskare, Vladimir Petoukhovs, som menade att bistra vintrar för Europa är en högst väntad effekt av att havsisarna runt Arktis smälter när klimatet blir varmare. Han menar att detta förändrar luftströmmarna och låter kylig rysk luft komma ned över Europa, och att vi därför med stor sannolikhet kommer att få ännu bistrare klimat i norra Europa om det globala klimatet blir varmare. Professor Johan Rockström, en av de mest engagerade klimatalarmister jag träffat, sade också i intervjun i Rapport att man just nu forskar på sambandet mellan bistra vintrar i Nordeuropa och en global uppvärmning, och sa att man inte kan utesluta ett samband.

Detta budskap går rakt emot det vi vant oss vid, nämligen att vi med stor säkerhet att vi måste vänja oss vid allt mildare vintrar helt utan snö, där skidturismen kommer att försvinna och Vasaloppet ställas in. I stället för snö har man utlovat massor av regn och att kalfjället ska försvinna och täckas med skog.

När nu flera vintrar i rad blivit snörika och kalla, och svenska köldrekord slagits på löpande band har man snabbt gått ut från klimatalarmisterna och påpekat att man måste skilja på väder och klimat, och att några kalla vintrar inte alls är ett tecken på att klimatuppvärmningen avstannat, utan bara är tillfälliga väderförändringar.

Nu kommer plötsligt ett helt annat budskap från klimatalarmisterna. Nu är de självsäkra prognoserna om allt varmare och snöfattigare vintrar i Sverige inte längre sann, utan tvärtom ska vi nu tydligen ställa oss in på kallare och snörikare vintrar - på grund av en global uppvärmning! Plötsligt är inte heller ett par kalla vintrar "väderfenomen" som inte har med klimatförändringarna att göra - utan i stället närmast ett bevis på den globala klimatförändringen.

Denna argumentationsomsvängning blir för mycket, i vart fall för mig. Jag känner en stor olust över hur dessa "klimatexperter" tillåts påverka politiker och media, trots att de inte vet särskilt mycket utan mest ägnar sig åt kvalificerade gissningar. De byter åsikt hela tiden, i takt med att deras gamla datormodeller och klimatprognoser inte stämmer med verkligheten. Dessa experter kan inte ens förutsäga vädret och klimatet för några år framåt. Trots detta ska vi alltså lita på deras domedagsprognoser om dramatiska, av människan orsakade, klimatförändringar om 50, eller 100 år framåt i tiden, och låta det styra politiken i stora delar av världen. Nu är tiden definitivt inne för att ta ett steg tillbaka och kräva betydligt bättre forskningsunderlag och fakta innan vi rusar iväg och tar dramatiska beslut "för att rädda jordens klimat". Faktum är ju att man idag egentligen inte vet särskilt mycket, man gissar mest och bygger mer eller mindre tillförlitliga datormodeller över framtiden som baseras på antaganden. Med sådana modeller kan man "bevisa" precis vad som helst. Eller som reportern i Rapport uttryckte det. Hur blir det egentligen med trovärdigheten när svenska miljöorganisationer talar om hur vintrarna kommer att bli mildare till följd av klimatförändringarna, samtidigt som erkända klimatforskare hävdar att det i stället kommer att bli kallare?

Före jul fick jag denna lilla korta kommentar till ett blogginlägg om klimatfrågan: " Jorden har haft 43 istider fram tills nu och den 44:e är på väg, jorden lutar mot solen i 41 000 års cykel med kallast vid 22,1 gr och varmast vid 24,5 gr, nu är lutningen 23,44 gr och minskar långsamt det vi ser är ett litet segment på ca 70 år av 41 000 års cykel i klimatförändring som kommer att upprepas för jorden tills universum kollapsar". Den prognosen känns för min del minst lika trovärdig som en del andra som förekommer i debatten. Tyvärr får ingen av oss ta del av facit.

För egen del tycker jag att debatten om global uppvärmning borde läggas åt sidan i avvaktan på mer tillförlitlig forskning. I stället för att lägga all kraft, alla konferenser och allt för mycket pengar på att jaga koldioxidutsläpp borde världens ledare ta sig an den stora globala utmaningen - att skapa en miljövänlig och trygg framtida energiförsörjning.Estland blir det sjuttonde Eurolandet

2011-01-01

Vid midnatt bytte Estland valuta från sina "kronor" till Euro. Ett byte som möts av blandade reaktioner från estniska folket. Opinionsmätningar visar att en stor majoritet är mot ett man bytt ut sin krona mot Euro. Trots detta har den estniska regeringen varit mycket angelägen om att gå in i Eurosamarbetet.

Estlands starkaste drivkraft till bytet av valuta är att man är ett mycket litet land som har svårt att driva en självständig valutapolitik. Nu blir man en del av en stora valuta, och hoppas därmed på fler investeringar från utlandet. En ytterligare fördel med Euro blir givetvis att man nu får samma valuta som grannlandet Finland, ett land som har mycket nära band med Estland.

Visst är det modigt av ett litet land att gå mot strömmen och byta till Euro, mitt i Eurovalutans värsta kris, och samtidigt som det spekuleras i om Euron kommer att överleva som valuta eller inte. Det är bara att hoppas att Euron överlever den nuvarande krisen, och att bytet av valuta blir till fördel för Estland.

Bilden: Slottet i Narva, vid estniska gränsen mot Ryssland. Ett av Euroområdets allra östligaste utposter från och med idag.