Blogg september 2010

2010-09-30 Eftervalshälsning


2010-09-30 Myten om oppositionens framgångsrika valspurt

Företrädare för de rödgröna partierna hävdar ständigt att de hade medvind och fick ett kraftigt ökat opinonsstöd i slutet av valrörelsen "men att det inte riktigt räckte ända fram". Detta är en synnerligen missvisande beskrivning.

Sanningen är att de rödgrönas opinionssiffror pendlade mellan 42% och 44% i opinionsmätningarna under hela valrörelsen. I valet fick man 43,6%. Alliansen låg mellan 48% och 51% i opinionsmätningarna och slutade på 49,3%. Det är alltså mycket svårt att se att valrörelses sista vecka medförde några större förskjutningar i väljarstödet, och det finns definitivt inget som pekar på att de rödgröna partierna sammataget ökade i slutet. Däremot ökade Socialdemokraterna något som parti på de övriga rödgröna partiernas bekostnad. Inom Alliansen låg resultatet för de enskilda partierna väldigt nära det som opinionsmätningarna visat.2010-09-29 Dolde IF Metall beslutet om sänkt a-kasseavgift tills efter valet?

Många a-kassor kommer inom kort att sänka sina avgifter kraftigt. Anledningen beskrivs lite olika beroende på vem man talar med. IF Metall exempelvis hävdar att den sänkta avgifter beror på att många långtidsarbetslösa lämnat a-kassan efter maximal ersättningstid och i stället gått över till aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen. Kostnaderna för arbetslösheten minskar då för a-kassan. Unionen som också sänker sin avgift motiverar i stället sin sänkning med att arbetslösheten bland medlemmarna minskat, vilket minskat utbetaltningarna från a-kassan. Två ganska olika beskrivningar av verkligheten.

En intressant sak med IF Metalls a-kassa är för övrigt att beslutet om en kraftig sänkning av avgiften från kommande årsskifte togs redan den 15 juni 2010. Men det är först nu som denna nyhet publiceras på IF Metalls hemsida. När man bläddrar bakåt bland nyheterna finns inte ett ord tidigare om beslutet att halvera a-kasseavgiften, trots att det ju måste vara en mycket positiv nyhet att meddela de egna medlemmarna. Man kan ju inte låta bli att misstänka att man medvetet väntade med att berätta om det positiva beslutet tills efter valet. IF Metall drev ju en hård kampanj mot Alliansen under valrörelsen på grund av att man tyckte att a-kasseavgiften för medlemmarna var för hög. Den kritiken hade ju klingat lite falsk om man samtidigt berättat att en kraftig sänkning av avgiften redan var beslutad...2010-09-29 Beviset


I dag kom beviset på att jag valts in för ytterligare fyra år i Sveriges Riksdag.
Intyget hänger nu på väggen hemma i arbetsrummet - bredvid intyget
från 2006.

(Klicka på bilden för läsbar storlek)

2010-09-28 Hur många väljare är moderater innerst inne?

Frågan är befogad med tanke på en undersökning från Novus Opinion som gjordes dygnet efter valdagen. Enligt denna var det många moderata väljare som valde att taktikrösta på Kristdemokraterna och Centerpartiet. Av Kristdemokraternas väljare var det 37% som taktikröstade och av Centerpartiets väljare var det 30%. Om man räknar bort dessa röster så skulle sannolikt inte Kristdemokraterna ha klarat riksdagsspärren och Centerpartiet hade legat strax över gränsen. Omräknat i antal röster skulle samtidigt Moderaterna fått ytterligare nära 4% av rösterna, utöver de dryga 30% som blev valresultatet.

Arne Modig på Novus Opinion konstaterar att "Moderaterna är på väg att bli ett statsbärande parti som tillhandahåller väljare inom den egna kretsen". De kommande opinionsmätningarna blir intressanta. Min tro är att Moderaterna kommer att vara största parti med god marginal under lång tid framåt. Att sedan en del moderata väljare taktikröstar i valen är helt okej och bra för Alliansen. Det är ju för övrigt precis detsamma som Socialdemokratiska väljare gjort i alla tider för att rädda det gamla Vänsterpartiet, tidigare VPK, kvar i riksdagen.2010-09-28 Kommentarer i BT om min kritik mot Socialnämnden i Mark

I dag har även Borås Tidning en artikel om min hårda kritik mot de ansvariga politikerna i Socialnämnden i Mark. Man konstaterar att jag tycker det som hänt "är en skam för Marks kommun" och att jag anser att de två högsta politikerna redan borde ha avgått.

I artikeln nämns också att frågan inte bara är en lokal fråga utan något som uppmärksammats under året med braskande rubriker i bland annat Expressen och Dagens Nyheter, förutom ett antal artiklar i Bosås Tidning och inslag i Radio Sjuhärad. Och inom kort kommer ett eller två avslöjande reportage i Uppdrag Granskning om hur enskilda familjer drabbats. Marks kommun har skämt ut sig rejält.

Att inte kommunstyrelsens avgående ordförande Pelle Pellby (S) inser allvaret i det som hänt och att politiken har ett ansvar är bara pinsamt. Och när han hävdar att jag försöker plocka billiga politiska poäng verkar han ha glömt att valet redan är över och att hans eget parti redan tappat makten i Marks kommun.

Min poäng är att politikerna i Marks kommun måste vara mycket mer observanta, engagerade och modiga när det gäller insyn och kontroll i den kommunala verksamheten. Detta är viktigt för att det som hänt inte ska upprepas. En ansvarig tjänsteman har redan tvingats lämna sin tjänst och fler kan följa. Men allt handlar faktiskt inte bara om tjänstemännens ansvar, de ska inte ensamma bli syndabockar för det som hänt. Politikerna har också ett ansvar.2010-09-28 Riksdagen är ingen gullig liten sällskapsklubb

Media fylls just nu med "nyheter" och spännande spekulationer om allt från ministerposter till intern splittring inom Alliansen, gissningar kring samverkan mellan Alliansen och Miljöpartiet i olika former och berättelser om hur övriga partier påstås försöka stänga ute Sverigedemokraterna från allt inflytande i riksdagen. Jag kan bara konstatera att det mesta är grundlösa spekulationer och att media egentligen inte vet någonting alls av den enkla anledningen att inget lär sippra ut förrän statsministern tillkännager namnen i sin nya regering för riksdagen nästa vecka. Fram tills dess får media bara gissa och försöka göra stora nyheter av vad som påstås vara "obekräftade uppgifter" från "väl insatta" men konstigt nog alltid "anonyma källor".

En märklig sak sak är att vissa journalister och insändarskribenter som sympatiserar med Sverigedemokraterna verkar så upprörda över att Alliansen försöker skapa underlag för ett stabilt styre utan att ha Sverigedemokraterna som vågmästare i alla frågor. Dessa ansträngningar beskrivs som att man vill sätta demokratin ur spel eller "missgynna" Sverigedemokraterna. Jag säger bara: Välkommen till verkligheten! Demokrati innebär givetvis att man som invalt riksdagsparti förtjänar respekt och att få delta i riksdagsarbetet på samma villkor som andra. Men det är inte alls samma sak som att övriga partier har något slags skyldighet att passivt sitta vid sidan av och bara acceptera att Sverigedemokraterna blir vågmästare mellan två regeringsalternativ och därmed ge dem betydligt mer makt än man förtjänat genom valresultatet. Riksdagen är ingen gullig liten sällskapsklubb utan basen för det politiska beslutsfattandet och lagstiftningen i Sverige. Sverigedemokraterna och deras väljare får helt enkelt acceptera att alla partier har rätt att verka för att bilda en regeringsduglig regering, bygga samarbeten med andra i politiskt känsliga frågor, och manövrera i riksdagen för att vinna voteringarna. Alltså göra exakt det som Socialdemokratiska minoritetsregeringar gjort under större delen av 1900-talet. Riksdagen är en ganska tuff värld och Sverigedemokraterna får helt enkelt anpassa sig till detta precis som alla andra partier och dess ledamöter. Detta tror jag nog egentligen att Sverigedemokraternas riksdagsledamöter är väl införstådda med, men frågan är väl om media och SD:s väljare är lika klara över detta. Om Sverigedemokraterna kör i diket i riksdagsarbetet eller manövrerar fel i voteringarna så är det faktiskt inte det minsta synd om dem. Det handlar inte alls om att de "mobbas" av övriga partier utan att de tvingas uppleva den tuffa politiska vardagen. Och det var väl rimligen också det man ville när man kandiderade till riksdagen.2010-09-28 Jag blev inkryssad i kommunfullmäktige i Mark

Trots årets stora valframgång som innebar att betydligt fler röstade på Moderaterna än i tidigare val så fick jag så många personvalskryss i kommunvalet att jag kom över spärren på 5%, och alltså blev inkryssad i kommunfullmäktige i Mark. Det var bara jag och vårt kommunalråd Margareta Lövgren som blev personvalda av de moderata kandidaterna. Självklart är jag mycket hedrad av resultatet, inte minst som jag inte drivit någon personvalskampanj alls när det gäller kommunvalet. Det var för övrigt hela 27% av de moderata väljarna som personröstade genom att kryssa för ett namn i kommunvalet.

Jag funderar just nu för fullt över hur jag på bästa sätt ska kunna motsvara förtroendet från markborna. Jag kommer att vara tvungen att avsäga mig min plats i kommunfullmäktige eftersom sammanträdena krockar med voteringar i riksdagen, men jag kommer, precis som jag lovade före valet, att vara en aktiv röst i den moderata partigruppen i Mark under de kommande fyra åren.

Personvalskryssen i riksdagsvalet finns nu också nedbrutna per kommun. Jag kan konstatera att jag fick flest personvalskryss av de moderata riksdagskandidaterna i Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner. I Borås fick min riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby flest kryss, och i Ulricehamn var det Roger Vilhelmsson som fick flest personvalskryss. Ingen kom dock över den spärr på 8% som krävs för att bli personvald till riksdagen, och det var bara 18% av de moderata väljarna som utnyttjade möjligheten att personrösta riksdagsvalet. 82% var alltså nöjda med valsedeln som den var. Och det var ju trevligt eftersom jag stod överst.2010-09-27 Jag kommenterade Marks socialtjänstskandal i Radio Sjuhärad

I dag kommenterade jag återigen skandalen vid socialtjänsten i Marks kommun i Radio Sjuhärad. Även kommunstyrelsens ordförande Pelle Pellby (S) medverkade. Som väntat hade vi lite olika syn på politikernas ansvar för det som hänt inom individ- och familjeomsorgen.

Jag kan bara konstatera att Socialstyrelsens utredare visar på mycket allvarliga fel i systemet och rutinerna inom kommunens individ och familjeomsorg, exempelvis bristande kompetens, dålig kvalitet och bristande dokumentation. Man skriver att Socialförvaltningen inte följt lagstiftningen (!) och att kvaliteten i besluten varit bristfällig. Man anser att rättssäkerheten brister och skriver till och med att barnens bästa inte varit i fokus. Socialstyrelsen kräver nu att kommunen går igenom alla aktuella ärenden som rör barn och unga och rättar till felen och bristerna. Socialstyrelsens utredare säger till Borås Tidning att han "hoppas att det framgår att vi tycker detta är riktigt illa".

I vår diskussion i Radio Sjuhärad hävdade Pelle Pellby (S) att socialnämndens ordförande inte känt till de allvarliga missförhållandena. Lite märkligt kan jag tycka, med tanke på att jag själv fått så mycket information via olika kanaler, och reagerat så starkt. Det räcker att kasta ett öga på en del material som jag fått i förtroende för att man ska känna instinktivt att allt inte verkar stå rätt till. Även media har ju uppmärksammat ärenden som borde fått Socialnämndens ordförande att ana ugglor i mossen. Andra politiker i Socialnämnden har också reagerat starkt på missförhållandena. Owe Eglinger verkar trots detta inte ha insett risken för allvarliga missförhållanden, trots att han är ordförande i Socialnämnden. Och han verkar inte ha varit särskilt intresserad av att gräva i saken heller.

Den högst ansvarige politikern är faktiskt den som har som uppgift att leda socialnämndens arbete och har betalt för att i det närmaste lägga ett heltidsarbete på nämndens verksamhet, till skillnad från övriga ledamöter i nämnden som är fritidspolitiker med vanliga jobb vi sidan av. När det kommer så många signaler om missförhållanden i en så känslig verksamhet borde den högst ansvarige politikern agera och ta initiativ till snabba åtgärder, inte minst när andra politiker, inklusive vice ordföranden i nämnden också framfört oro över förhållandena. Det är mycket svårt att förstå att Pelle Pellby (S) har fortsatt fullt förtroende för Owe Eglinger (S) efter allt som har hänt.

Det var förresten intressant att konstatera att Pelle Pellby tydligen följer min blogg, eftersom han citerade denna i dagens radioinslag.....2010-09-27 Hur tänker Miljöpartiet i Borås?

Miljöpartiet i Borås har under 12 år ingått in en stabil majoritet som styrt Borås kommun. Denna majoritet hade kunnat fortsätta styra även kommande fyra år. Men Miljöpartiet väljer nu att byta sida och gå ihop med de rödgröna i stället, trots att man då förstör alla möjligheter till ett majoritetsstyre och därmed gör Sverigedemokraterna till vågmästare. Hur Miljöpartiet kan mena att man därmed stärker sin egen ställning är svårt att förstå.

Marks kommun har levt utan politisk majoritet i fyra år. Jag kan försäkra att det inte är bra för kommunens ledning när missnöjespartier blir vågmästare. Nu försätter Miljöpartiet Borås i samma situation. Ansvaret för ett bräckligt styre av Borås kommande fyra år vilar tungt på Miljöpartiet.2010-09-27 "LO och TCO måste kapa banden till Socialdemokraterna"

Orden är för en gångs skull inte mina egna utan kommer från ett något mer oväntat håll. Nämligen från en artikel på
DN Debatt undertecknad av Ulf Öfverberg, tidigare anställd på TCO som talskrivare åt TCO-ordföranden Sture Nordh.

Öfverberg menar att det inte bara är LO som har problem med de täta banden till Socialdemokratin. "Fram till över förra valet hade även TCO en observatörsplats i Socialdemokraternas partistyrelse. Flera stora politiska utspel från TCO skedde i syfte att stödja den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det är ingen slump att TCO i sina politiska ställningstaganden om exempelvis a-kassan, sjukförsäkringen eller skol- och utbildningspolitikens områden i stort sett hamnar på samma linje eller har samma analys som Social- demokraterna. En mer systematisk genomgång av de remissyttranden som TCO författat under åren skulle sannolikt ge en liknande bild" skriver Öfverberg.

Han fortsätter med att konstatera att "En fortsatt politisk bindning mellan LO/TCO och socialdemokratin är både ett demokratiskt problem och en dålig strategi för de fackliga organisationernas framtid." och avslutar artikeln med att konstatera att "Vi behöver ett fack som koncentrerar sig på sin dubbla uppgift: att företräda sina medlemmars intressen och att bidra till samhällsutvecklingen på ett ansvarsfullt sätt. Då måste de politiska banden kapas och ersättas med en pragmatisk, intellektuell och öppen hållning. TCO bör stå först i tur i denna process."

Jag hade nog inte kunnat uttrycka saken bättre själv.2010-09-26 Socialdemokraterna vill försöka vrida klockan tillbaka

Denna affisch cirkulerar just nu på Socialdemokratiska bloggar och på Socialdemokratiska Facebooksidor. Det framgår inte om det är ett officiellt utspel från Socialdemokraterna, men det verkar ju så. Det säger i så fall en del om den socialdemokratiska självbilden och förmågan till nytänkande. Man verkar mena att om man bara backar tillbaka och tar ett stadigt steg vänsterut och överger kampen om mittenväljarna och "medelklassen" så kan partiet bli lika stort igen som det var förr. En något märklig analys kan man tycka med tanke på att en majoritet av LO-medlemmarna och "arbetarna" numera tillhör just medelklassen.

Socialdemokraternas längtan tillbaka till svunna tider blir ännu tydligare när man ser att de nu också kallar sig "De gamla Socialdemokraterna". Med detta namn markerar man tydligt att utrymmet för nytänkande är minimalt, liksom förmågan och intresset att följa med sin tid och ompröva politiken när verkligheten gör sig påmind. Det ska bli oerhört spännande att följa Socialdemokraternas eftervalsanalys. Efter katastrofvalet 2006 valde man att i stället för nytänkande föreslå mer av samma utdömda politik under hela mandatperioden. Och i år gick man till val på i stort sett samma politik som 2006. Och då går det som det går.

Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna står fast vid sin tydliga linje om att backa in i framtiden. Det är helt klart en vinnande strategi - för Moderaterna och för Alliansen!

2010-09-24 Välkommen till riksdagen, Ulrik Nilsson

I dag meddelades officiellt det jag vetat sedan igår, nämligen att Borås kommunstyrelseordförande Ulrik Nilsson (M) väljer att ta plats i riksdagen tillsammans med mig själv och Cecilie Tenfjord-Toftby. Vi tre moderater blir alltså denna mandatperioden Alliansens och Moderaternas representanter i riksdagen. Jag tror att vi tillsammans ska kunna vara en stark röst för Sjuhärads bästa.2010-09-24 Marks politiker har varit för flata mot Socialförvaltningen

I går kom Socialstyrelsens rapport som innehöll svidande kritik mot Marks socialtjänst: inkompetens, dåliga utredningar, dålig planering och uppföljning av insatserna. Inte minst är uppföljningen av placerade barn bristfällig. I dag går en skamsen kommunchef och en skamsen socialchef i Marks kommun ut och ber om ursäkt och lovar försöka rätta till alla felaktiga beslut som tagits av Socialförvaltningen i Mark i ärenden som rör barn och unga. Kommunen vill även försöka ställa till rätta så mycket som möjligt för dem som drabbats. Och en av de ansvariga tjänstemännen i Socialförvaltningen har redan avgått. Samtidigt ska sägas att både Socialchefen och Kommunchefen tillträdde sina jobb först i somras, så skulden i dessa ärenden ska definitivt inte läggas på dem.

Nej, skulden ligger helt på politikerna i Mark, och då främst Socialnämndens ordförande Ove Eglinger (S) och Socialutskottets ordförande Ann Hjertén (S). Båda dessa borde omedelbart avgå, även om de förhoppningsvis ändå byts ut om det blir Alliansstyre i Mark kommande mandatperiod. Röster har faktiskt höjts under långt tid från enskilda politiker i Socialnämnden om att saker hanterats felaktigt och att människor farit illa. Ingen politiker har rimligen varit ovetande. Alla politiker i Socialnämnden, oavsett parti, som trots detta inte reagerat och agerat för att komma till rätta med de allvarliga missförhållandena har ett ansvar. De har genom sin passivitet medverkat till att ett antal barn och deras familjer farit väldigt illa. Det som hänt är en skam för Marks kommun och jag skäms som Markbo.2010-09-24 Alltför stora brister vid hanteringen av röster

Jag skrev i förrgår att Alliansen fått en majoritet av rösterna i landet. Så blev ändå inte till slut, utan det fattades ungefär 1.900 röster. Siffrorna vid räkningen av detta val har verkligen pendlat fram och tillbaka. När man dessutom läser om alla brister i hanteringen av röster så blir man mycket fundersam. Frågan är om det sett ut på samma sätt vid tidigare val, men att det aldrig uppmärksammats av media för att det inte haft någon betydelse för valutgången? I så fall var det bra att årets val var så jämnt så att äntligen bristerna uppmärksammas av media och kan åtgärdas.

Att man i en vallokal i Dalarna "hitta" ett tusental förtidsröster som varit "bortglömda" känns helt overkligt. Men dessa röster verkar i vart fall nu vara räknade. Ännu mera overkligt är det när man upptäcker att 238 röster i en förtidsröstninmgslokal i Halmstad glömts kvar i ett valv och nu inte längre kan räknas. Blotta tanken på att 238 personer röstat och att deras röster ändå inte räknas i ett så jämnt val är upprörande i ett land som berömmer sig av att vara demokratiskt. I Värmland har man hanterat oklara röster felaktigt och även underkänt röster som bara för att valkuvertet inte var igenklistrat, vilket får kritik från ansvarigt håll. I Värmland skiljer det bara sju röster till ytterligare ett Alliansmandat och nu diskuteras på fullt allvar ett eventuellt omval. Folkpartiet som drabbats emst på båda ställena har överklagat valet.

Jag tor väl knappast att det blir något omval, det skulle också kännas märkligt. Att en valkrets ska kunna hålla ett nytt val där alla väljare samtidigt vet exakt hur förutsättningarna ser ut i resten av landet öppnar för taktikröstning. Det är inte heller särskilt demokratiskt. Vi får väl sannolikt leva med dagens valresultat och det ska säkert lösa sig ändå. Men det känns allvarligt att svenska valförrättare inte klarar att sköta sina uppdrag. Det är faktiskt inte osannolikt att slarv kan ha kostat Alliansen en egen majoritet i Riksdagen. Frågan är väl om inte de 238 rösterna i Halmstad åtminstone borde räknas i efterhand? Väljarna som lagt sin röst förtjänar detta.2010-09-23 Dags för (s)tor(s)tädning

I dag är jag i Stockholm och röjer ur mitt arbetsrum och packar det jag ska ha med mig när jag flyttar från mitt rum i Gamla Riksdagshuset på Helgeandsholmen till Moderaternas hus på Mynttorget i Gamla Stan. Moderaterna lämnar nu de översta våningarna i Gamla Riksdagshuset och andra spridda arbetsrum på olika ställen och flyttar ihop till två nya stora kanslier eftersom vi blivit så många efter valet. Var mitt nya rum är vet jag inte, jag packar allt i kartonger, och hoppas att de kommer att finnas i mitt nya rum när jag kommer upp till Riksdagen igen nästa söndag för Moderaternas första möte med den nyvalda riksdagsgruppen.

På vägen till Riksdagshuset idag passerade jag över Riksbron där trasiga och skräpiga Socialdemokratiska plakat fortfarande hänger uppe. Övriga partier har städat bort sina. Det är alltså inte bara den Socialdemokratiska politiken som behöver en storstädning, även Riksbron skulle må bra av en uppsnyggning.
2010-09-22 Oavgjort i höstens heta derbymatchDagens derbymatch mellan Elfsborg och Blåvitt på Borås Arena spelades inför 15.499 personer. Stämningen var det inget fel på. Matchen slutade 1-1, och det får väl sägas vara ganska rättvist. Bilderna tog jag på guliganläktaren alldeles efter Elfsborgs kvittering.

Matchen var klart sevärd, spännande och ganska bra, men inte serverades publiken den toppfotboll som vi för några år sedan brukade bjudas på derbymatcherna mellan dessa två lag. På den tiden var det oftast mycket högklassig fotboll i dessa derbyn. I år var det trots allt lite sämre och inte känns vare sig IFK Göteborg eller Elfsborg som riktigt heta topplag i årets allsvenska. Tabellen ljuger inte. Men jag tror och hoppas ändå att Elfsborg försvarar fjärdeplatsen eller kanske till och med kniper en tredjeplats. I så fall blir det femte raka året med medalj till Elfsborg. Det är ganska unikt om man ser bakåt i den allsvenska historien att en klubb tar medalj fem år i rad.2010-09-22 Lite snopet....majoritet men ändå inte

Det verkar nu klart att Alliansen får en majoritet av rösterna i riksdagsvalet, alltså fler än de rödgröna och Sverigedemokraterna tillsammans. Trots detta får inte Alliansen en majoritet i Riksdagen. Valsystemet gynnar Socialdemokraterna och de Rödgröna får på detta sätt några riksdagsmandat för mycket. Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, kan inte minnas att det hänt tidigare att segrarna i ett riksdagsval har fler röster än oppositionen utan att få egen majoritet.

Enligt media sent i kväll verkar det fattas sexton (!) ynka röster för att ge Alliansen majoritet. En smula snopet kan man tycka, men det är bara att acceptera läget och försöka styra landet på bästa sätt ändå.

Samtidigt känns det moraliskt bra att veta att mer än hälften av alla som röstat stödjer Alliansen. Moraliskt har vi en majoritet bakom oss i riksdagen. Dessutom är vi det största politiska blocket i antalet mandat. Därför är det självklart att Alliansen ska leda landet kommande fyra år.2010-09-22 Valet sluträknat i Sjuhärad - inga överraskningar
Uppdaterad

Riksdagsrösterna är nu sluträknade i vår valkrets och resultatet blev nästan på tiondelen så som det såg ut på valnatten.

Även personrösterna är räknade. För egen del har jag ju varit tydlig med att jag inte prioriterat personvalet så mycket som 2006, och inte lagt så mycket tid och pengar på just detta. Jag står ju överst på valsedeln och jag har ju varit ganska övertygad om att det skulle bli svårt att nå 8% personvalskryss med det starka väljarstöd som Moderaterna verkade få i detta val. Jag har haft hela mitt fokus på att Moderaterna som parti skulle göra ett riktigt bra val och så blev det ju också, minst sagt. Man ska väl inte heller dramatisera det här med personvalskryss alltför mycket. Av Moderaternas väljare i vår valkrets var det bara drygt 18% som valde att personrösta. Det innebär ju rimligen att 82% tyckte att valsedeln var bra som den var. Och som förstanamn på valsedeln är jag ju glad över detta.
Nu fick jag ändå 1.221 personvalskryss, vilket motsvarar 3,56% av Moderaternas röster. Det var nästan dubbelt så många som förra valet, och en trevlig överraskning. Lite kul är det förresten att jag också fick ett antal personvalskryss i andra valkretsar runt om i landet, bland annat i Göteborg, Dalarna, Kalmar, Malmö, Skåne Norra/Östra och Västra Götalands Norra valkrets. I dessa fall har väljarna använt riksvalsedeln där jag fanns med i egenskap av förstanamn i vår valkrets. Ett stort tack till alla som satt ett kryss för mig!

Jag vill också gratulera min riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftby som lagt stort arbete på sin personvalskampanj och som fick 1.684 personvalskryss, motsvarande 4,90% av rösterna. Ulrik Nilsson, vårt tredjenamn på valsedeln fick 966 personvalskryss, vilket var 2,81% av rösterna. Ingen moderat i valkretsen var dock i närheten av att kryssa sig in i riksdagen. Med det mycket stora antalet röster vi fick i valet var det som väntat väldigt svårt att nå upp till gränsen på 8% kryss. På samma sätt ser det ut i resten av landet. Vad jag kunnat se har ingen Moderat någonstans i landet kryssat sig förbi någon annan in i Riksdagen. Alla moderata ledamöter verkar bli invalda efter sin placering på valsedeln. Och förutom statsministern är det bara en handfull av de 107 som preliminärt når riksdagen som fått mer än 8% personvalskryss, och då ofta i lite mindre valkretsar.2010-09-22 Min valrörelse i bilder

Under hela valrörelsen har jag tagit bilder och kommenterat på bloggen. Allt finns nu samlat på en särskild sida och går att ta del av på nytt. Klicka på fliken "Val 2010" och välj sedan "Min valkampanj 2010". Jag har också gjort en särskild underavdelning som handlar om valresultatet och kommentarer kring detta, "Valresultat 2010". Under fliken "Val 2010" finns också motsvarande information från föregående val för den som vill jämföra.2010-09-21 Moderaterna ökar kraftigt i de flesta kommuner

Kommunvalen i Sjuhärad rörde till det ordentligt i flera kommuner. Bollebygd är det starkaste moderata fästet, och Moderaterna är nu största parti med hela 35% av rösterna, och kan skapa en stark ledning ihop med Alliansen. I Svenljunga och Tranemo ökar Moderaterna sitt väljarstöd ordentligt, men Centerpartiet är fortfarande lite större i kommunvalet och lär behålla kommunalrådsposterna. Alliansen har en stark egen majoritet i båda kommuerna. i Ulricehamn blev moderaterna största borgerliga parti i kommunvalet och mycket talar för att det bir ett moderat kommunalråd kommande fyra år i spetsen för en stabil Alliansmajoritet.

I Borås är läget mer komplicerat. En stark ökning för Moderaterna räcker inte om Miljöpartiet och Vägvalet byter till den rödgröna sidan. Men det kan finnas en möjlighet att Miljöpartiet väljer att stanna kvar på den borgerliga sidan för att kunna bilda en stark majoritet. Socialdemokraterna har ingen möjlighet att skapa en stabil majoritet tillsammans med V och MP, eftersom Sverigedemokraterna fick hela sex mandat och Vägvalet behåller ett.

Marks kommun är en historia för sig. Efter valet finns det numera tre missnöjespartier i kommunfullmäktige. Markbygdspartiet, Marks Oberoende Demokrater och Sverigedemokraterna. Alltså totalt hela tio partier. Måste vara unikt och man kan ju fråga sig vad markborna har gjort för ont för att drabbas av detta? Moderaterna ökade kraftigt från 8 till 10 mandat och Centern backade från 8 till 5. Moderaterna lär alltså behålla kommunalrådsposten, men frågan är om vi också kommer att kunna skapa en stabil majoritet tillsammans med Alliansen och ett eller två andra partier. Ytterligare fyra år utan stabil majoritet vore förlamande för kommunen, så det blir en utmaning att försöka lösa detta.

Årets val har stärkt Moderaterna kraftigt i de flesta kommuner runt om i landet, inte minst på platser där vi inte varit så starka tidigare. Däremot i flera kommuner runt Stockholm där Moderaterna tidigare haft egen majoritet har man backat i valet. Kanske är det bara nyttigt. När ett parti har egen majoritet finns alltid risken att man blir för självsäkra och kaxiga och inte lyssnar på andra. Att tvingas samverka med andra partier är nog för det mesta ganska nyttigt, både för Moderater och Socialdemokrater.

Annars glädjer jag mig åt att det blir fortsatt Alliansstyre i Stockholm, där Moderaterna fick fortsatt starkt stöd. Det är första gången på länge som en sittande majoritet i Stockholms stad blir omvald. I Malmö och Göteborg gick det sämre, de rödgröna behåller makten i Malmö, och risken är stor att det blir samma sak i Göteborg där Moderaterna med stor sannolikhet förlorat valet på frågan om vägtullar. Jag känner många Moderater i Göteborg och vet att motståndet mot vägtullar bland Moderata väljare är starkt. Tyvärr har nog många av dessa röstat på Vägvalet som fick hela 5,6% i valet. Det kan förklara att Moderaterna fick över 30% i riksdagsvalet men bara 25,5% kommunalt. Hade Moderaterna eller Alliansen fått Vägvalets röster i kommunvalet hade man haft en god chans att skapa en majoritet tillsammans med Alliansen. Beslutet om vägtullar var olyckligt i sig, vilket jag ju även påpekade i en riksdagsdebatt i våras. Om det dessutom kostade ett maktskifte i Göteborg var det ännu olyckligare.2010-09-21 Resultatet av skolvalen


Resultaten från skolvalen på gymnasieskolorna runt om i landet finns nu att ta del av på Valmyndighetens hemsida. I landet totalt (figuren till vänster) är Moderaterna största parti, strax före Socialdemokraterna. Våra MUF-medlemmar har gjort ett fantastiskt gott arbete och varit mycket aktiva i valrörelsen. Det ger resultat. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet är också stora bland gymnasieeleverna och ligger runt 13% vardera. I högra figuren resultatet från Marks Gymnasieskola där jag deltog i slutdebatten. Moderaterna överlägset största parti, och så såg det ut även vid valet 2006. Alliansen fick över 50% av rösterna.


På Tranemo Gymnasieskola där jag också deltog i debatten blev Sverigedemokraterna största parti, strax före Moderaterna. Alliansen blev största block med knappt 40% av rösterna, mot 33% för de rödgröna. På den tredje skolan där jag var med i slutdebatten, Sven Erikssonsgymnasiet i Borås, blev Moderaterna överlägset största parti med över 30% av rösterna, och Alliansen fick tillsammans 54% av rösterna mot endast 21% för de rödgröna.

Slutsatsen är att valresultaten varierar kraftigt mellan skolorna, och att man väl kan misstänka visst kompistryck när man ser valresultaten. Extra tydligt är detta på högstadieskolorna (som inte ingår i siffrorna ovan). Ungdomar verkar också prioritera enskilda frågor. I EU-valet var det Piratpartiet som lockade många, och i detta val var det invandringsfrågorna som var i fokus. Det verkar finnas en 15-20% av ungdomarna som föredrar enfrågepartier framför de traditionella partierna. Det måste vi ta på allvar. Vi måste försöka få även dessa ungdomar att förstå att politik handlar om en helhet och inte bara om en specifik profilfråga.
2010-09-21 Svenska folket måste respektera valresultatet

I går kväll hölls tydligen stora manifestationer och "sorgetåg" mot att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Det förbryllar mig lite. Det allra bästa sättet att få detta missnöjesparti att växa till oanad storlek är att angripa deras företrädare och demonstrera mot deras existens. Svenska folket har faktiskt valt in dem i riksdagen. Man kan inte gärna demonstrera mot ett demokratiskt valresultat, då demonstrerar man mot själva demokratin!

Däremot kan man förskräckas av uttalanden från enskilda Sverigedemokrater. I dag citeras en av dem i Aftonbladet, Kent Ekeroth, 29 år, som snart är en av SD:s nya riksdagsledamöter. Enligt Ekeroth "kan en troende muslim inte vara svensk" och han vill "stoppa 90 procent av all invandring". "Med morot och piska ska vi få muslimerna att lämna Sverige", säger han. Han förespråkar "kraftigt höjda återvändarbidrag", men också att "vi ska se till att de känner att de inte kan leva som i sina hemländer här i Sverige". Ekeroth drar alltså alla "muslimer" över en kam - trots att omfattande forskning visar att uppemot 80% av alla muslimer i Sverige lever ett sekulariserat liv, inte ser sig bekännande muslimer och sällan går i moskén. Många av dem arbetar och driver företag och betalar skatt. Trots detta vill alltså SD betala stora pengar för att de ska resa till sina hemländer. En ekonomiskt mycket tveksam affär eftersom vi vet att vi snarare behöver arbetskraftsinvandring inom några år för att klara arbetskraftsbehovet i Sverige. Dessutom givetvis djupt omoraliskt, de människor som får beviljat uppehållstillstånd eller blivit svenska medborgare ska självklart inte behöva leva under ett hot av att tvingas lämna landet. Sådana beslut skulle dessutom med all sannolikhet strida både mot svensk grundlag och internationella konventioner.

Media pekar ut enskilda SD-politiker med tydlig koppling till nazistiska grupper eller kriminella nätverk. Andra verkar vara välutbildade människor med fläckfritt förflutet. Vissa är numera också ganska erfarna politiker. Några Sverigedemokrater säger att de "bara vill stoppa massinvandringen", men att de invandrare som redan finns här ska få stanna. Andra säger öppet att de vill kasta ut de flesta invandrare ur landet. Andra Sverigedemokrater uttrycker sig betydligt mer försiktigt, eller markerar till och med att de prioriterar andra frågor än invandringen.

Min tro är att de 20 SD-politiker som väljs in i riksdagen kommer att vara en mycket brokig skara. De har bara en sak som förenar dem och det är en generell kritik mot invandringspolitiken. Men i riksdagen kommer de att tvingas arbeta fram konstruktiva förslag om hur invandringspolitiken ska förändras, och sätta prislappar på detta och dessutom utan att bryta mot internationella konventioner och svensk grundlag. Jag tror inte att de klarar detta. Populistiska löften är en helt annan sak än hållbar politik. Dessutom tvingas de vara med och besluta om en massa andra saker inom andra politikområden, områden där man kan misstänka att det finns olika viljor inom SD. Jag tror inte för ett ögonblick att man kommer att kunna hålla sams internt under fyra år. Inga missnöjespartier brukar klara detta utan falla samman inifrån. Jag vet detta av egen erfarenhet från lokalpolitiken i våra kommuner och hur det fungerat i Västra Götalandsregionen. Jag minns också de interna striderna inom Ny Demokrati. Min tro är att efterhand kommer enstaka SD-ledamöter att hoppa av. När de då blir politiska vildar i riksdagen kommer majoritetsförhållandena att förändras .

Varför kom då SD in i Riksdagen? Jag diskuterade invandringspolitiken i en debattartikel i Borås Tidning före valet, Rösta för en human men realistisk invandringspolitik. Det kan vara värt att upprepa det jag skrev i denna. SD:s intåg i riksdagen beror på decennier av naiv invandringspolitik där inte minst Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men även Socialdemokraterna, drivit en helt oansvarig och naiv politik där Sverige haft regler som avviker från de flesta länder i vår omvärld. Detta håller inte, och skapar grogrund för främlingsfientlighet. Det är bara Alliansen som klarar balansen i invandringspolitiken, det har vi visat de senaste fyra åren. Den balansen blir ännu viktigare nu. Vi kan inte fördöma ett demokratiskt valt parti eller klandra de väljare som använt sin demokratiska rösträtt för att rösta in ett parti i riksdagen. I stället måste vi lyssna på SD:s väljare och försöka förstå deras oro. Vi måste bemöta överdrifter och myter i debatten men också visa att vi har lösningar på de problem som faktiskt finns. Vi måste klara att föra politiken framåt på ett konstruktivt sätt och se till att arbetslinjen blir ännu tydligare även i invandringspolitiken. Under tiden som Sverigedemokrater och partierna på vänsterkanten gör allt för att förgöra varandra måste Alliansen stå för ansvarstagandet i svensk politik.

För egen del tänker jag respektera valresultatet och inte behandla SD-ledamöter i riksdagen på något speciellt sätt. Men om någon uttalar rasistiska eller hatiska åsikter i Sveriges Riksdag så kommer jag precis som många andra att ta striden i debatten. Om däremot SD tycker som jag själv i olika frågor så stör det mig inte. Man kan ju inte gärna ta avstånd från sin egen politik och sina åsikter bara för att en Sverigedemokrat håller med. Däremot kommer jag precis som jag gjort under de senaste fyra åren att enbart skriva motioner eller arbeta aktivt tillsammans med andra riksdagsledamöter inom Alliansen.2010-09-20 Stort tack alla moderater i Sjuhärad - vi gjorde det tillsammans!

Stort tack alla moderater i valkretsen som gjort precis allt för en valseger!

Vi har gjort en fantastisk bra insats tillsammans och Moderaterna i vår valkrets har ökat valresultatet i riksdagsvalet ännu mer än genomsnittet i landet.

Vår valrörelse 2006 var fantastiskt framgångsrik, och årets valrörelse var ännu bättre! iJag tror aldrig vi varit så många aktiva i någon valrörelse, allt från engagerade pensionärer till massor av MUF-are. Alla har haft en uppgift och alla har behövts. Utan alla ideella och engagerade insatser hade vårt fantastiska valresultat inte varit möjligt.

Vi har vunnit valet tillsammans! Nu ska vi göra det bästa av detta tillsammans i riksdag, region och våra sex kommuner! Väljarna har visat stort förtroende för oss och vårt parti. Nu ska vi visa att vi motsvarar detta förtroende!2010-09-20 Riksdagsvalet i Sjuhärad - en moderat succé!

Riksdagsvalet i vår egen valkrets är inget annat än en stor succé för Moderaterna. Vi ökar kraftigt i de flesta kommuner, och ökningen i vår valkrets är totalt 4,4% jämfört med 3,9% i riket. Vi har alltså lyckats ännu bättre än landet i genomsnitt. Moderaterna är nu största parti i riksdagsvalet i både Bollebygds och Ulricehamns kommuner, och nästa lika stora som Socialdemokraterna i både Borås och Svenljunga.

Topplistan över ökat moderat stöd i riksdagsvalet:

1. Bollebygd 32,8% (+6,2%)
2. Tranemo 26,7% (+5,6%)
3. Ulricehamn 29,4% (+5,4%)
4. Svenljunga 28,8% (+4,9%)
5. Mark 24,4% (+4,1%)
6. Borås 29,1% (+3,8%)

Så här ser det preliminära valresultatet för riksdagsvalet ut i de sex kommunerna:

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
32,8% 7,3% 6,6% 6,7% 26,9% 4,7% 6,0% 8,2% 1,0% 1,1% 0,1% 85,3%
29,1% 4,8% 7,7% 6,2% 32,0% 5,6% 6,4% 7,1% 1,2% 1,1% 0,3% 83,7%
24,4% 9,3% 7,5% 6,7% 34,1% 5,6% 5,6% 5,8% 0,8% 1,3% 0,4% 83,5%
28,8% 14,3% 6,6% 5,3% 29,4% 3,1% 3,7% 7,9% 1,0% 1,7% 0,4% 82,1%
26,7% 14,2% 5,9% 5,5% 32,1% 3,0% 4,7% 6,9% 0,9% 1,4% 0,4% 84,5%
29,4% 12,3% 6,8% 7,9% 26,1% 3,9% 6,0% 6,7% 0,8% 1,3% 0,4% 84,2%
Västra Götalands läns södra 28,3% 7,7% 7,3% 6,4% 31,3% 5,0% 5,9% 6,9% 1,1% 1,2% 0,3% 83,7%
2010-09-20 Historisk framgång för Moderaterna och ökat stöd för AlliansenValresultatet för Moderaterna är det bästa i Sverige sedan rösträtten infördes. Aldrig har Moderaterna fått så starkt stöd av väljarna. Och aldrig har väl Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sammanlagt lidit ett så svidande nederlag. Moderaterna är nu lika stora som Socialdemokraterna och Sverige har fått en helt ny politisk karta. Valresultatet blev därmed ganska likt det som opinionsmätningarna visat de senste veckorna.

Valet är även historiskt genom att en borgerlig statsminister blivit omvald. Det har faktiskt aldrig hänt förut. Alliansen har dessutom ökat sitt stöd hos väljarna från 48,1% i valet 2006 till 49,3% i årets val. Runt om i Europa har regeringar lidit svidande valnederlag i spåren av finanskris och lågkonjunktur. I Sverige däremot får regeringen ökat stöd från väljarna. Det är ett riktigt gott betyg till Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen vinner över de rödgröna med 49,3% mot 43,7%, en seger med 5,6 procentenheter jämfört med segermarginalen på 1,7 procentenheter vid valet 2006. Alliansen har ett starkt mandat att leda Sverige den kommande mandatperioden och jag är övertygad om att vi ska klara av detta trots att vi inte har absolut majoritet i Riksdagen.

(bilden från Borås Tidnings förstasida idag)2010-09-19 NU är det slutkampanjat!

I morse ringde väckarklockan 07.00, och klockan 8.00 var jag på plats i vallokalen i Sätila och lade ut våra valsedlar. I Ubbhult levererade jag valsedlarna redan i går. Sedan fortsatte jag till Skene och Kinna där jag och andra moderater turades om att dela ut valsedlar utanför vallokalerna större delen av dagen. Sedan var det dags för en ny rundtur till Hyssna, Sätila och Ubbhult för att fylla på valsedlar. I Sätila hade våra gula riksdagsvalsedlar nästan tagit slut - ett gott tecken!

Nu är det definitivt slutkampanjat. I kväll blir det valvaka, och med tanke på hur många som helt öppet kommit fram och sagt att vi moderater fått deras röst för allra första gången så känns det riktigt hoppfullt om valresultatet.

Bilden: På plats utanför vallokalen på Ängskolan i Skene, redo att serva många väljare med moderata valsedlar.2010-09-19 En ödesdag för Sverige

I dag är en ödesdag för Sverige. Ska vårt land se framåt tillsammans med Alliansen och satsa på företagande och jobb som skapar resurser för bättre välfärd och trygga pensioner? Och ta ansvar för landet även i bistra tider? Eller ska vi välja den rödgröna vägen och med höjda skatter, minskad valfrihet, oansvarig ekonomisk politik och många hårda slag direkt mot jobben? Och därmed försämra Sveriges framtidschanser?

Nu är valrörelsen nästan slut. På valdagen kommer jag att finnas utanför några av vallokalerna i Marks kommun och dela ut valsedlar. Sedan är det bara att avvakta valresultatet. Jag hoppas innerligt att väljarna ska ge Alliansens förnyat förtroende som majoritetsregering. Det vore det absolut bästa för landet i en orolig värld.

Självklart hoppas jag att alla som bor i min riksdagsvalkrets och som följt min blogg under denna mandatperiod ska följa uppmaningen på min valaffisch.

I kväll finns jag på Moderaternas valvaka på restaurang Brasseriet i Borås från ca 20.30. Senare under kvällen kommer jag givetvis att kommentera valresultatet på bloggen.

2010-09-18 En valhälsning från Anders Borg

Denna annons har funnits i de flesta tidningar, och vi har också kampanjat på andra sätt för att få inbitna Socialdemokrater att ändra sig. Många har också förklarat att de för första gången i sitt liv kommer att rösta på Moderaterna i årets val.

Den senaste veckan har vi även lagt en hel del kraft på att försöka övertyga personer som redan förtidsröstat på Socialdemokraterna att ändra sin röst på valdagen och rösta på Moderaterna i stället. Inte minst har det blivit en del sådana samtal i samband med dörrknackning, och i valstugorna har vi fått många besök från personer som undrar hur det fungerar om man vill ändra sin förtidsröst. Det är ju ovanligt många som förtidsröstat. Man kan faktiskt ändra sig - den röst man lägger på valdagen räknas alltid även om man tidigare har förtidsröstat.

Vi vet att vissa Moderater har stödröstat på andra Allianspartier, vilket verkar tämligen onödigt idag eftersom samtliga Allianspartier ligger stabilt runt 6-7% i de flesta mätningar. Även en taktikröst går alltså också att ångra om man på valdagen plötligt inser att man faktiskt vill stödja Moderaterna i stället så att vi - kanske, kanske - kan bli största parti.

Och har man av gammal tradition förtidsröstat på Socialdemokraterna så går det alltså utmärkt att ändra sig på valdagen och rösta på Moderaterna i stället.

2010-09-18 Spurtkampanj i Kinna och BoråsDagens valspurt inleddes med en runtur för tillsyn av alla valskyltar i Mark och sedan några timmars kampanjande vid valstugan på Mor Kerstins Torg i Kinna. Sedan fortsatte jag till Borås för några timmar vid valstugan på Stora Torget, där vi idag hade besök av Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och hans sekreterare Evin Khaffaf, här i samtal med min riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby.2010-09-17 Sista partiledardebatten före valet

Dagens partiledardebatt hade två ansikten. I alla frågor utom en kändes Alliansen helt överlägsna och i takt med väljarna. Oppositionen var ständigt i bakvatten. I sjukförsäkringsfrågan fick oppositionen sin sista och enda chans att försöka vända opinionen så här i slutet av valrörelsen. Sjukförsäkringsreformens alla fördelar överskuggades av det enskilda ärende som jag beskrev i föregående blogginlägg och som "av en slump" dök upp precis nu - trots att Försäkringskassans beslut tydligen togs redan i slutet av juli. Oppositionen försökte verkligen pressa ut maximalt ur detta enskilda fall med groteska övertoner om den elaka Alliansen. Jag tyckte att Alliansens övriga partiledare svajade lite och gav lite väl tafatta svar och situationen räddades först när vår statsminister på ett oerhört klart men medkännande sätt beskrev syftet med reformen och ödmjukt medgav att det finns kvar en hel del tillämpningsproblem som måste hanteras efterhand som de upptäcks. Han påpekade också det jag skrev i föregående blogginlägg att Försäkringskassan redan lovat att se över det nämna ärendet. Statsministerns ledaregenskaper syntes extra tydligt i detta läge, och min tro är att han därmed vred oppositionens enda kvarvarande vapen ur deras händer och banade väg för en valseger för Alliansen på söndag.

De flesta som lyssnade måste rimligen inse behovet och Alliansens goda ambitioner med sjukförsäkringsreformen och att det värsta som skulle kunna hända är att backa tillbaka till hur det såg ut tidigare. Jag tror också att de flesta upplevde en ärlig ödmjukhet när det gäller att utforma regler och rutiner som gör att lagstiftningen tillämpas på det sätt den är tänkt. Jag tror det möter betydligt större respekt hos människor än om man bara slagit ifrån sig och låtsats som om det inte fanns några som helst problem att tillämpa ett av vårt lands krångligaste regelverk.

Överhuvudtaget kändes statsministern piggare och framstod som en ännu mer självklar ledare idag än i går. Mona Sahlin däremot gick åt andra hållet - hon var faktiskt hyfsat stark i gårdagens debatt men återföll i gnällighet och tråkighet idag. Inte heller Maria Wetterstrand nådde upp till sin normala nivå. Precis som igår tror jag inte att dagens slutdebatt förändrade valvindarna, det var nog knappast någon som omvändes och jag tror att de osäkra väljarna fördelar sig ganska jämnt mellan partierna efter denna debatt. Efter kvällens debatt sticker jag ut hakan och tror att Alliansen får egen majoritet på söndag.

(Bilden citerad från Aftonbladets nätupplaga)2010-09-17 Försäkringskassan backar

Dagens mest uppmärksammade nyhet i media handlar om den svårt sjuka kvinna som fått besked från Försäkringskassan att hon inte har rätt till fortsatt sjukpenning - trots att hon enligt läkarintyg helt saknar arbetsförmåga. Kvinnas dotter (som för övrigt enligt media är aktiv vänsterpartist) har gått ut i media om saken. Oppositionen påstår givetvis att detta är ett exempel på "Alliansens hårda politik mot de sjuka". En perfekt nyhet i slutet av valrörelsen för oppositionen.

Men upprördheten i media kom av sig när Försäkringskassan under dagen meddelade att man gjort en ny genomgång av ärendet och konstaterat att "nya fakta framkommit" och att kvinnan därför på något sätt ska få fortsatt ersättning från sjukförsäkringen. Plötsligt visar det sig att det inte alls är fel på regelverket utan snarare handlar om tillämpningen av reglerna, där Försäkringskassan verkar ha tolkat reglerna väl hårt. Försäkringskassan tar flera miljoner beslut per år, och ibland kan det bli fel. Och självklart är det väntat att den politiska oppositionen ska leta fram enstaka ärenden och använda dessa som tillhygge i slutet av valrörelsen. Det viktiga är att den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning eller i sista hand överklaga till domtol. Och då kan man få rätt - precis som vid andra myndighetsbeslut som man inte är nöjd med.

Alliansen har börjat en omfattande förändring av ett sjukförsäkringssystem som hade havererat. Den stora utmaningen under de kommande fyra åren är att vårda den genomförda reformen. Det handlar om att säkerställa att den i alla delar tillämpas såsom det avses – nämligen att man ska vara sjukskriven om man är sjuk och saknar arbetsförmåga och att vi ska ge stöd åt människor att komma tillbaka in i arbetslivet. Det allra värsta som skulle kunna hända är en återgång till det gamla systemet där Sverige hade störst andel sjukskrivna i hela Europa och där 140 personer förtidspensionerades varje dag. Detta hoppas jag att statsministern påpekar i kvällens sista partiledardebatt. Det viktiga är att väljarna har förtroende för att vi har beredskap att ändra i regelverket om det behövs, även om det alltså inte var regelverket det var fel på i detta fall. Lika lite som i en del andra fall som media uppmärksammat.2010-09-17 Spurtkampanj i Ulricehamn och Bollebygd

I dag har jag ägnat eftermiddagen åt spurtkampanj i Ulricehamn. Jag hann med ett stund utanför en affär och utdelning av några hundra personvalsbroschyrer och annat valmaterial i brevlådorna. Sedan blev det ett snabbt möte med lokala moderater i lokalen vid torget innan jag fortsatte till Bollebygd. Nu är det valspurt som gäller, och vi ökar tempot i valrörelsen!

Här har jag parkerat en kort stund för en paus i arbetet och tar en snabbfika vid Åsundens strand.2010-09-17 Spurtkampanj i Ulricehamn och BollebygdI Bollebygd kampanjade jag med lokala moderater på torget och utanför Systembolaget. Stämningen i Bollebygd är speciell, det känns som om nästan varje Bollebygdsbo tänker rösta på moderaterna! Bollebygd är definitivt valkretsens starkaste moderata fäste.2010-09-17 Sista debattinlägget före valet

Under mandatperioden har jag fått publicerat 384 debattartiklar och krönikor i olika tidningar, både stora dagstidningar och lokala gratistidningar i valkretsen. Jag vet att dessa lästs av väldigt många.

I dag avslutar jag debatterandet före valet med en sista debattartikel i Borås Tidning. Denna gång tillsammans med statsministern. Vi förklarar att vi sätter jobben och stabila statsfinanser främst. Det är bara det som skapar tillväxt och ger resurser till välfärd och pensioner. Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Efter valet kommer jag att fortsätta debattera, ofta och mycket. 2014 års valrörelse börjar redan på måndag!Bild från moderata riksdagsgruppens fest i våras. Förhoppningsvis blir det även en julfest tillsammans med samme statsminister i december.
2010-09-17 Slutdebatten i Radio SjuhäradI går eftermiddag hade Radio Sjuhärad sin slutdebatt mellan de sju riksdagspartiernas förstanamn. Det blev en synnerligen het debatt, och jag har fått mycket positiva reaktioner så jag antar att jag klarade mig hyfsat och fick fram de moderata budskapen om att företagande och jobb är det som skapar alla resurser till välfärden, och att det är jobben och ansvarstagandet för landets finanser som är moderaternas huvudbudskap. Radio Sjuhärad har en sammanfattning av debatten på sin hemsida om valet. Jag konstaterar att jag är flitigast citerad i artikeln.

Bland annat uppmärksammar man att jag påpekade att vården ska vara skattefinansierad och öppen för alla på samma villkor, men att privat drift av enskilda enheter som exempelvis en vårdcentral kan öka servicen till medborgarna. Så var det med Fritsla vårdcentral som var på falrepet men som räddades av ett privat företag och nu är den av patienterna mest uppskattade vårdcentralen i regionen. Jag är glad att jag på detta sätt kunde bemöta den nidbild som Socialdemokraterna sprider om att Moderaterna vill att plånboken ska styra vem som får vård. Det är en grotesk förvanskning av Moderaternas politik. Vi står för en skattefinansierad vård, lika för alla. Punkt slut.

Radio Sjuhärad uppmärksammar också att jag pressade de rödgröna när det gäller utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Man hukar uppenbarligen i frågan och vågar inte hota med en kvotering före valet eftersom man vet att ca 80-85% av svenska folket avvisar en utökad kvotering. Men efter valet kommer det med all sannolikhet eftersom alla tre partierna har med detta i sina partiprogram.

Hela programmet går att lyssna på via länkar på Radio Sjuhärads hemsida, och där finns också några ljudklipp, bland annat mitt eget när det gäller frågan till de rödgröna om föräldraförsäkringen.2010-09-17 Stabilt opinionsläge

Den sista valveckan kommer att bjuda på ett antal nya opinionsmätningar, ända fram till valdagen. Som vanligt kommer mätningarna med all sannolikhet att spreta i lite olika riktningar. De sista dagarna kommer media säkert att försöka förstora upp eventuella förändringar i enskilda opinionsmätningar som gått i de rödgrönas favör för att försöka skapa spänning inför valdagen.

Fram tills idag ser det sammanvägda resultatet från samtliga mätningar ut som i figuren. Alliansen leder med 50,1% mot oppositionens 42,3%. Alltså en stabil och något ökande ledning som idag är knappt 8%-enheter. Även enligt vadslagningsföretagen och spelbolagen är det till ca 90% säkert att Alliansen vinner valet. I de sammanvägda mätningarna är Moderaterna största parti med 30,2% mot Socialdemokraternas 28,5%. Men detta är som sagt opinionsmätningar, och även om väldigt många redan förtidsröstat så är det på valdagen det avgörs.

Alla frågar mig hur jag tror att valet kommer att gå. Så jag får väl spekulera lite. Jag är övertygad om att Alliansen vinner valet, och jag tror och hoppas att vi lyckas samla de kanske drygt 49% av rösterna som behövs för att skapa en majoritetsregering. Jag är däremot inte lika övertygad om att Moderaterna blir största parti, jag hör från lite för många Moderater att de tänker stödrösta på C och KD. Om många verkligen gör detta riskerar givetvis Moderaterna att få ett betydligt sämre resultat än opinionsmätningarna visar. Jag tror våra Alliansvänner klarar sig alldeles utmärkt utan stödröster och hoppas att den som tycker Moderaterna är bästa parti också röstar på oss.

När det gäller oppositionen är Socialdemokraterna i en nedåtgående trend och det kan gå nästan hur illa som helst för S på söndag. Å andra sidan är det många Socialdemokrater som alltid röstar på detta parti av tradtition och alldeles oavsett politikens innehåll. Det är därför väldigt svårt att säga vad valresultatet blir för S. Väldigt många besvikna Socialdemokrater verkar redan ha bestämt sig för Sverigedemokraterna i stället, men frågan är ju om man verkligen lägger sin röst på SD när man väl står där i vallokalen, eller om man röstar på S som man alltid har gjort? Eller kanske stannar hemma och inte röstar alls? Det återstår att se.

Valet på söndag blir verkligen ett ödesval för Sverige. I ena vågskålen finns en stabil majoritetsregering med Alliansen i fyra år till. I den andra finns en rödgrön röra där man till stor del köper grisen i säcken när det gäller politikens innehåll, eller ett osäkert majoritetsläge där Sverigedemokraterna blir vågmästare.

Väljarna har ett stort ansvar för Sveriges framtid!2010-09-17 Min valannonsDetta är min valannons, som jag har i ett par olika tidningar. Om du gillar mina åsikter och tycker jag skött mig som riksdagsledamot de senaste fyra åren så hoppas jag du sätter ett kryss för mitt namn överst på den gula riksdagsvalsedeln när du lägger din röst på Moderaterna!2010-09-16 Radiodebatt om jobbskatteavdraget

Mitt i slutspurten av valrörelsen sändes den korta 5-minutersdebatten i Radio Sjuhärad mellan mig och Hans Olsson (S) om jobbskatteavdraget.2010-09-16 Sjuhäradsmoderaterna inledde valspurten

Tidigare i eftermiddags, klockan 17.30, inledde Moderaterna i Sjuhärad sin valspurt med ett demonstrationståg genom Borås med trumslagare och drillflickor kombinerat med politiska budskap. Det är numera en tradition eftersom vi inledde valspurten på samma sätt 2006. Och då gick ju valet bra.

Uppslutningen var riktigt god och vi väckte uppmärksamhet när vi vandrade i tidvis lätt regn från Krokhallstorget via Grand Hotel och stadshuset till Stora Torget, där vår förbundsordförande och min tidigare riksdagskollega Ulf Sjösten höll tal från Rådhusets trappa och peppade alla moderater på torget inför valspurten. Själv står jag bredvid och håller i min favoritskylt - ENDAST ETT ARBETARPARTI KAN FIXA JOBBEN!


2010-09-16 Utklassningsseger för Alliansen i slutdebatten

Alliansen tog en överlägsen seger i slutdebatten i TV4 ikväll. Visst, jag är inte det minsta opartisk, tvärtom, men idag kändes Alliansens svar på samhällsfrågorna väldigt självklara och helt i linje med vad jag känner att de flesta väljare tycker. Och i både Expressens och Aftonbladets omröstningar tar Alliansen en jordskredsseger mot de rödgröna.

Debatten var hård och stundtals hätsk, både Lars Ohly och Peter Eriksson avbröt ständigt Alliansens partiledare. Lite ohyfsat kan man tycka. Men Alliansens partiledare lät sig inte tystas av detta utan höll en hög profil. Det var underhållande att lyssna på, och jag tror inte att oppositionen lockade så många osäkra väljare.

(Bilden citerad från SVD:s nätuppaga)

Mona Sahlins försök att ännu en gång få in sjukförsäkringsfrågan i valrörelsen kändes en smula desperat och något motbjudande eftersom ingen kan veta vad som varit grunden för Försäkringskassans beslut. Det går därför aldrig i en TV-debatt att diskutera ett enskilt ärende som uppmärksammats av media. Detta vet Sahlin. Ärendet som diskuterades verkar synnerligen märkligt, eftersom det påstås att den aktuella kvinnan mist sin sjukpenning trots att hon har svår cancer. Det strider i så fall helt mot de regler Alliansen beslutat om, som uttryckligen undantar bland annat cancerpatienter. Något är fel här, och om uppgifterna stämmer hoppas jag att Försäkringskassan kommer att göra en omprövning eller att kvinnan överklagar beslutet till domstol. Flera andra fall som uppmärksammats i media har ju medfört just att Försäkringskassan omprövat sina tidigare beslut. Det var klargörande när Maud Olofsson påpekade att Försäkringskassan själva uppger att man inte har förändrat sin bedömning av just cancerpatienter efter införandet av den nya sjukförsäkringsreformen. Vi vet också att det förekom ett antal liknande underliga fall i media även innan Alliansen tillträdde. Ibland tas det myndighetsbeslut som är svåra att förklara eller till och med rent felaktiga beslut. Men det gör inte att själva sjukförsäkringsreformen ska kritiseras, det handlar mer om hur regelverket hanteras i vardagen. Alliansen tog över en sjukförsäkring i fritt fall där sjukskrivningar och förtidspensioneringar missbrukades och användes för att dölja andra samhällsproblem. I längden var det ohållbart. Vi har gjort stora förändringar men mycket mer återstår innan systemet fungerar praktiskt i alla delar. Jag hoppas få vara med i det arbetet efter valet. Målet måste vara att ingen ska uppleva sig felaktigt behandlad. Frågan är om det är möjligt när det är människor som bedömer andra människor, men vi måste sträva dit.2010-09-16 Skoldebatt på Sven EriksonsgymnasietI dag var det dags för valrörelsens sista skoldebatt, på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås. Fullsatt även idag, och stort intresse och många frågor från eleverna. Vi blev dock bara fem av sju inbjudna partier, eftersom Miljöpartiet och Kristdemokraterna uteblev. Ingen visste varför. Men vi andra höll igång och jag tror att Alliansen vann debatten av elevernas applåder att döma. Det ska bli spännande att se hur skolvalen går på de skolor där jag varit och debatterat.2010-09-15 Jag fick sista ordet i Västnytts jobbspecial i TV igår

I går sändes det förinspelade inslaget där jag och en företrädare för vart och ett av de andra riksdagspartierna fick berätta vad vi vill göra för jobben i Sverige och då särskilt i Västsverige. Programmet finns nu på SVT Play. Intervjun med mig kommer alldeles i slutet av programmet, ungefär 37.10 in i sändningen.2010-09-15 Sverigedemokraterna är ett politiskt skämt

Som jag flera gånger skrivit på bloggen så respekterar jag alla åsikter i den politiska debatten och blir upprörd över alla former av övergrepp mot det demokratiska systemet. Men det gör inte att jag tycker att Sverigedemokraterna ska slippa undan politisk granskning. Visst riktar SD kritik mot ett antal saker som varit eller fortfarande är fel i invandrings- politiken. Men jag ogillar starkt SD:s linje att ställa alla invandrare mot alla svenskar och ge alla invandrare kollektiv skuld för det mesta som är fel i vårt samhälle, och hur man förvanskar siffror och fakta för att det ska passa partiets budskap. Detta har jag skrivit om förut.

Men hur är det med andra politiska frågor? Efter två debatter mot två olika Sverigedemokrater är jag helt förbluffad över hur lite man vet om dagens regler och lagstiftning inom andra områden. Så fort man lämnar frågan om invandring och diskuterar andra frågor så ser SD:s företrädare närmast ut som fågelholkar. De få förslag man har inom andra områden, som skola eller brottsbekämpning, bygger på ren populism eller på löften om saker som redan genomförts. Det känns ibland som om SD tagit alla andra partiers program och kört genom en mixer och sedan plockat upp de små bitar som är mest populistiska - utan att något hänger ihop.

SD går till val på att mobbare ska kunna flyttas från en skola i stället för att den som drabbas ska tvingas byta skola. Problemet är ju bara att Alliansen redan infört detta. SD går till val på att man ska döma brottslingar efter hela straffskalan och inte alltid lägga sig på lägsta nivån. Detta beslutade riksdagen redan i våras. Hur kan man gå till val på att lova saker som redan är genomförda?

Sverigedemokraterna talar hela tiden om att invandrare ska försörja sig själva och inte leva på bidrag. Samtidigt skriver man i sitt valmanifest att "svenska jobb ska gå till svenska medborgare". Jag frågade igår SD:s representant hur invandrarna då ska kunna försörja sig? Samma fråga ställde Miljöpartiets Johan Hellström idag. Ingen av SD:s två representanter kunde förklara hur man tänker. Däremot medgav båda att man vill ta bort Alliansens instegsjobb som hjälpt ett antal tusen invandrare in på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Min slusats blir att SD:s politik skulle hindra invandrare från att försörja sig själva och att en del av dem som har jobb idag skulle bli av med dessa. SD:s politik leder alltså till ett ökad bidragsberoende hos invandrarna. Det går rakt emot arbetslinjen och försämrar statsfinanserna. Inte precis den bild SD vill ge av sin egen politik.

De senaste dagarna har också allt fler ekonomer kommit med hård kritik mot SD:s okunnighet när det gäller Sveriges ekonomi. Häromdagen var det Anders Borg som kritiserade SD för en oansvarig politik som skulle äventyra statsfinan- serna. I dag kom ännu en rapport om detta där fyra tunga ekonomiexperter påstår att SD gör underliga antaganden, att man inte förstår hur en budget fungerar och konstaterar att det fattas 59 miljarder i SD:s budgetförslag. Man har grovt överskattat effekterna av stoppad invandring och dessutom använder man samma besparing flera gånger i rad.

Jag tycker den som överväger en röst på SD ska fundera igenom detta noga. Om Sverige drabbas av en ny global ekonomisk kris så behövs en regering med handlingskraft. Om en Alliansregering ska släpa på ett litet populistiskt oansvarigt parti som SD kan det få allvarliga konsekvenser för landet. Precis som Ny Demokrati skadade landet i början av 1990-talet när man vägrade vara med och ta ansvar.2010-09-15 Valdebatt på Marks GymnasieskolaI dag var det dags för valdebatt på Marks Gymnasieskola. Jag tror faktiskt aldrig att jag haft en politisk debatt inför fler åhörare än idag. Hela Assbergssalen var fylld till sista plats och elever och lärare stod även längs väggarna för att lyssna och sms:a frågor till oss politiker.

Vi som deltog var toppkandidater för riksdagspartierna samt representanter för Piratpartiet och Sverigedemokraterna. På bilden står jag tillsammans med Rick Falkvinge, partiledare för Piratpartiet och William Petzell som representerar Sverigedemokraterna. Dåligt sällskap kanske någon tycker? Jag ser det inte så. Jag saknar helt förtroende för dessa enfråge- partier, men jag tycker det känns utmärkt att få ta debatten med dem och avslöja deras brist på kunskap. Demokrati handlar om att argumentera med ord, inte att förstöra valaffischer, slå sönder fönsterrutor eller att använda våld mot politiska motståndare.

Ärligt talat är jag förvånad över att dessa två partiers ledande företrädare har en så oerhört dålig koll på de frågor som inte är deras partiers "favoritfrågor". De vet inte ens vilka regler som gäller idag och kommer med "vallöften" om saker som redan är genomförda. Populistiskt kanske, men inte särskilt förtroendeingivande. Snarare pinsamt om man som parti vill ta plats i Sveriges Riksdag.

Efter debatten blev det tid för några timmar i valstugan i Kinna, och därefter blev det brevlådebesök i Bollebygd, Tubbared och Hestrafors, samt affischering på lite nya platser. Och i kväll lyssnar jag lite på utfrågningen av oppositionen. Ännu en lång arbetsdag är slut, jag gick upp 5 i morse och har varit igång i över 17 timmar nu...2010-09-15 Dyrare att anställa om oppositionen vinner valet

I dag har vi en gemensam Alliansartikel i Borås Tidning. Tyvärr har en av författarna, Anna Svalander (FP), fallit bort bland undertecknarna. Lite olyckligt, men hela Alliansen står givetvis bakom innehållet.
2010-09-15 Morgonkampanj i Borås

I dag ringde väckarklockan 05.00. Klockan 05.45 var vi på plats utanför Ericssons fabrik i Borås och kampanjade när morgonskiftet kom till jobbet. Sedan fortsatte vi till Ellos och mötte personal på väg till jobbet även där. Som väntat positiva reaktioner från de flesta.

Vi var fyra morgonpigga som kampanjade, Pirita Isegran, Berndt Andersson och så jag och min riksdagskollega Cecilie, här vid infarten till Ericssons parkering i gryningen.2010-09-14 Skoldebatt på Tranemo GymnasieskolaI dag var det dags för den första skoldebatten av tre denna vecka. Eleverna på Tranemo Gymnasieskola var väl förberedda med frågor och det var fullsatt i aulan och dessutom storbildssändning till matsalen för lika många elever till.

Skoldebatter är riktigt kul! Det är faktiskt sällan man har så många åhörare i en debatt, och det är dessutom åhörare som ställer knepiga frågor som kräver genomtänkta svar. Debattörerna var riksdagsledamöter eller förstanamn på riksdagsvalsedlarna och vi känner ju varandra väl så det blev en ganska disciplinerad debatt. Debattledare var ingen mindre än Jan Björkman, riksdagens förste vice talman (i blå skjorta på bilden till vänster), och det gav givetvis debatten lite extra status.

I morgon är det dags för debatt på Marks Gymnasieskola och på torsdag debatterar jag på Sven Erikssonsgymnasiet i Borås.2010-09-13 Yttrandefriheten gäller alla

Jag ogillar Sverigedemokraternas åsikter när det gäller att dela in hela samhället i vi och dom. De onda invandrarna mot de goda svenskarna. För så ser inte världen ut! Och det kommer jag att hävda med bestämdhet i de tre stora skoldebatter jag kommer att ha under veckan på gymnasieskolor i Tranemo, Skene och Borås.

Men när jag hör att Sverigedemokraterna tvingas ställa in en aktivitet i Göteborg som de fått tillstånd till för att polisen inte kan garantera deras säkerhet så blir jag upprörd. Vi lever faktiskt i en demokrati. Att sabotera den grundlagsfästa rätten att uttrycka sina åsikter är oacceptabelt, oavsett vad man anser om innehållet i det som sägs. Dessutom gör varje sådant angrepp mot Sverigedemokraterna att de får en martyrstatus som gör partiet extra spännande och lockar fler väljare. Vänsterextremisterna bygger på detta sätt upp Sverigedemokraterna och gör dem större. Mycket bättre vore att bemöta det som sägs i öppen debatt. Det är bara då man för samhället framåt.2010-09-13 Ericson i Ubbhult syns överallt...Efter morgonens valledningsmöte ägnade jag några timmar åt utdelning av min valbroschyr i Sandared och Hultafors. Och mina affischer finns nu lite överallt...

Eftermiddagen ägnade jag åt valkampanjande i valstugan i Kinna och därefter kvällen åt utdelning av valbroschyrer i Hyssna. Och så fick jag ta en tur till förtidsröstningslokalen i Sätila där de moderata valsedlarna precis tagit slut. Det gillar vi!2010-09-13 MUF är oumbärliga

Moderata Ungdomsförbundet, MUF, är en oumbärlig resurs under valrörelsen. Man ansvarar för mängder av skoldebatter och kampanjer som sticker ut, och man skriver massor av artiklar.

Här vår MUF-ombudsman Paul Benjamin som håller ihop trådarna och samordnar alltihop från M-lokalen i Borås.

2010-09-13 Sista valledningsmötet före valetI morse hade valledningen för vår riksdagsvalkrets och våra sex kommuner sitt sista ordinarie mötet före valet i M-lokalen i Borås. Stämningen är givetvis på topp, och det finns inte skuggan av en chans att vi tar någon valseger för given eller slappnar av sista veckan. Tvärtom ökar vi nu tempot och arbetet i valrörelsen, ännu fler moderater engagerar sig under spurten och väljarna kommer att märka oss på en massa olika sätt ända fram tills valet är över.
2010-09-13 Hur många jobb är LO beredda att offra?

I dag har jag och två lokala medlemmar i moderaternas fackliga nätverk en debattartikel i Borås Tidning som visar hur LO:s ledning prioriterar bort sina egna medlemmars bästa i sin blinda iver att stödja Socialdemokraterna. På punkt efter punkt missgynnas LO:s medlemmar av det rödgröna regeringsalternativets politik. Debattartikeln publiceras även på Politikerbloggen idag.2010-09-12 Guldstjärna till statsminister Reinfeldt

Dagens partiledardebatt föregicks av rykten om hur Socialdemokraternas taktiker hade planerat att "knäcka Reinfeldt". Av detta blev det inget, och det är inte heller så lätt att knäcka en person som vår statsminister som är så oerhört klar och tydlig med sin politik och som har så goda argument för de förändringar som Alliansen gjort under mandatperioden. Och som dessutom kan visa så tydligt hur Sverige klarat finanskris och lågkonjunktur bättre än snart sagt alla andra länder.

Jag kände under hela debatten att vår statsminister hade en mycket tydlig och pedagogisk linje när det gäller hur arbete skapar välfärd och att det stora hotet mot välfärd och pensioner är om alltför många arbetsföra personer lever av ersättningar i stället för att jobba. När tittarna dessutom hörde Mona Sahlin beskriva sin obefintliga politik för företagande och jobb så insåg de förhoppningsvis hur tomhänt det rödgröna regeringsalternativet faktiskt är när det gäller valets viktigaste fråga, nämligen grunden för vår välfärd. Alltså att fler jobbar!

Statsministern framstod också som en ledare för hela Sverige som inte är beredd att offra landsbygden bara för att Sverige ska kunna ha oerhört extrema miljömål jämfört med alla andra länder. Det känns oerhört bra.

I dag var jag riktigt stolt över att vara Moderat. Allt vårt valarbete på gräsrotsnivå och alla debatter och allt slit blir mycket roligare ock lättare när vår statsminister samtidigt gör så stabila och pedagogiska framträdanden. Det lyfter hela partiet och alla valarbetare. Jag vet hur trötta och slitna alla valarbetare börjar bli nu, och tänker på vilken press det måste vara på vår statsminister som går i spetsen för hela Alliansens valrörelse och måste vara på topp i varje TV-debatt. Men han lyckas varje gång! Det är väl nästan onödigt att påpeka att Reinfeldt som vanligt vann en jordskreds- seger över Sahlin i alla omröstningar på nätet om vem som vann debatten. Detta var knappast en debatt som gjorde att Socialdemokraterna och de rödgröna tog in på Alliansens försprång. Jag skulle snarare tro att debatten fick omvänd effekt.2010-09-12 Över 3.500 brevlådor...Vänstra bilden är ett exempel på hur jag ser världen åtskilliga timmar varje dygn. Det finns många brevlådor i Sjuhärad, och en hel del av dem har jag besökt och matat med min valbroschyr och annat material från Moderaterna och Alliansen. I dag var det Fritsla i Marks kommun som fick besök. Just nu kör jag omkring med familjens gamla kombibil som jag skyltat upp med lite personvalsmaterial. Fördelen är att det också ryms spett och slägga så att man kan sätta upp en och annan valskylt också längs vägen. Hittills har jag besökt ca 3.500 brevlådor och något tusental till ska jag väl hinna med kommande vecka. Det blir nedslag under veckan i ett antal orter i flera kommuner i Sjuhärad. Varje runda innebär också möten med många positiva människor längs vägen. Jag kan bara säga att valrörelsen 2006 var den dittills mest positiva jag upplevt, men årets valrörelse slår 2006 års med hästlängder! Det har nog aldrig varit så lätt att sprida det moderata budskapet som det är i år.2010-09-12 Alliansen har chansen att få egen majoritet

Det är inte bara dagens SIFO-mätning som ger Alliansen en ökad ledning, samma sak syns även i två andra mätningar som presenteras idag från Demoskop och Aftonbladet/United Minds. Intressantast är som vanligt att se det sammanvägda opinionsläget från sex olika opinionsinstitut, som beräknas varje dag av Svensk opinion.

Alliansen får ett sammanvägt resultat på 50,1% och de rödgröna 42,6%, alltså en ledning med 7,5 procentenheter. Hoppet finns naturligtvis att Alliansen ska lyckas få egen majoritet i valet. För detta krävs sannolikt ca 48-49% av rösterna lite beroende på hur många som röstar blankt eller på partier som inte kommer in i riksdagen.2010-09-12 Dagens SIFO: Alliansen leder med nästan 10%!
Uppdaterad

I den SIFO-mätning som presenteras idag fortsätter allianspartierna tillsammans att stärka sitt övertag över de rödgröna. Alliansen har nu en egen majoritet med stöd av 51,7 procent mot 42, en ledning på 9,7%, jämfört med förra veckans ledning på 6,4 procentenheter. Alltså en ökning av försprånget med 50% på en vecka!

Intressant är att Miljöpartiet glädjande nog sjunker ihop i mätningen, deras ganska extrema politik har blivit mer tydlig och skrämmer uppenbarligen bort väljare. Och Socialdemokraterna lyfter inte i opinionen, trots alla utspel och det nya stora ekonomiska krisstödet från LO.

När det gäller LO är det också intressant att se i SIFOs mätning att fler LO-medlemmar idag föredrar Reinfeldt som statsminister framför Sahlin. Och att nu även kvinnorna bytt sida - Alliansen har idag en stor majoritet bland både kvinnor och män. Lars Ohlys utspel om bröstpump i stället för föräldraledighet kan ju möjligen ha hjälpt till.2010-09-12 Miljöpartiet vill ha straffskatt på kött och animalieprodukter

I SVT:s utfrågning av Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand i torsdags blev det diskussion om det som kommit att kallas för en köttskatt – alltså en särskild skatt på animaliska produkter för att minska konsumtionen av till exempel kött. När en tittare undrade vad Maria Wetterstrand tycker om en sådan skatt blev svaret att Miljöpartiet inte föreslagit det. När utfrågaren Mats Knutson hänvisade till ett kongressbeslut svarade Maria Wetterstrand återigen att partiet inte föreslagit någon sådan skatt.– Vi har inte något kongressbeslut på att vi ska ha en skatt på kött, och vi har inte drivit frågan i riksdagen, sade Wetterstrand. Men hur är det egentligen? SvD:s "faktakoll" har undersökt saken.

Vid Miljöpartiets kongress i maj 2010 sa partiet ja till en motion om minskad klimatpåverkan från kött. "En fråga för den kommande regeringen", konstaterade kongressen och gav partistyrelsen i uppdrag "att ta fram förslag på politiska styrmedel för att minska klimatbelastande köttkonsumtion i Sverige". Samtidigt gavs också bifall till att partiet ska ta upp frågan i förhandlingar med andra partier.

Frågan var också uppe under kongressen 2007. Under rubriken Global miljöpolitik gavs bifall till att Miljöpartiet "verkar för att Sverige med hjälp av gröna skatter låter den miljöförstöring som köttproduktion innebär avspeglas i priset". Under samma kongress gavs också bifall till att partiet arbetar för att minska konsumtionen av kött.

Ordet köttskatt nämns inte i besluten, men även i riksdagen har Miljöpartiet tagit upp frågan. I en motion om animalieproduktionens miljöpåverkan skriver partiets representant i skatteutskottet, Helena Leander, att en utredning bör tillsättas om hur animalieproduktionens miljökostnader kan beskattas. Det kan till exempel handla om ändrade skatter på utsläpp av koldioxid och metan, men också om en schablonskatt på animaliska livsmedel, står det i motionen.– Vi har inte sagt att det exakt måste vara en köttskatt, men vi vill ha någon form av ekonomiska styrmedel för att komma åt animalieproduktionens miljöpåverkan, säger Helana Leander till SvD.se:s Faktakoll.

Slutsats: När Maria Wetterstrand säger att det inte finns något kongressbeslut på en skatt på kött är det en sanning med modifikation. Det finns starka krafter i Miljöpartiet som verkar för detta, och man har kongressbeslut om saken. Ännu ett skäl att intre rösta på de rödgröna i valet. Jag har stor respekt för alla de som väljer att vara vegetarianer eller veganer, men det är något som var och en själv ska ta beslut om och inget som politikerna ska styra.2010-09-11 Kampanj vid valstugan i Borås och finska äldreboendet på Hulta

I dag har jag också hunnit med att träffa väljare på torget i Borås, och det var lika trevligt som i Skene.

Senare under eftermiddagen gjorde jag ett besök på det finska äldreboendet i Hulta, dit jag var inbjuden av de boende. Anledningen var att Socialdemokraterna bjudit in sig själva och propagerat för sin politik. Vi fick efter det ett samtal från en boende som tyckte att vi också skulle komma för att skapa lite balans mellan de politiska alternativen. Det blev ett trevligt samtal öven en kopp kaffe där jag försökte besvara frågor från de äldre. Men mig hade jag Juhani Rantanen, moderat kommunpolitiker, som hjälpte till med översättning för de äldre som inte förstod svenska så bra. Och nu ligger det en bunt moderata valsedlar på bordet på äldreboendet inför morgondagens institutionsröstning, bredvid högen med S-valsedlar som fram tills idag var det enda valet för de boende. Fast jag påpekade faktiskt också att det finns ytterligare ett antal partier att välja mellan.2010-09-11 Skene MartenSjälvklart har Markmoderaterna full mobilisering under Skene Marten som pågår under lördag och söndag. I dag hade vi oerhört mycket besök, och det är väldigt lätt att vara moderat valarbetare denna valrörelse. Man behöver faktiskt inte göra så mycket - folk kommer fram själva och förklarar att de i detta val för första gången överger Socialdemokraterna och röstar på Moderaterna. Det känns som om vi har en oerhörd medvind just nu. Och ju bättre opinionssiffrorna blir desto mer jobbar vi för att prata med varje tänkbar väljare. Det finns inte minsta risk att någon Moderat i vår valkrets tar valsegern för given, det blir full fart ända in på valdagen.2010-09-10 Undrar om Mona Sahlin kommer ihåg?

Annonsen talar för sig själv. Men det kan också vara skäl att påminna om att Mona Sahlin under sin tid som näringsminister faktiskt även hade den mycket kloka åsikten att det vore bra med avdragsrätt för hushållsnära tjänster, alltså RUT-avdrag.

I dag finns det tyvärr inte mycket kvar hos Socialdemokraterna när det gäller nytänkande. Synd att Mona Sahlin glömt sina tidigare goda förslag.2010-09-10 Valkampanj i Bollebygd

På vägen hem från Borås hann jag med några timmars kampanj med lokala moderater i Bolelbygd, och sedan utdelning av några hundra personvalsfoldrar. Sedan tilltog regnet och jag avbröt dagens valarbete för att ta en lugn lördagskväll med familjen.

Tyvärr var min mobilkamera inte i form, så dagens foton blev inte användbara. Det får räcka med en symbolisk bild av min numera ganska smutsiga "kampanjbil" framför kommunhuset i Bollebygd.

Jag har nu kört flera hundra mil hittills i valrörelsen till alla hörn av valkretsen, kampanjat i alla kommuner, besökt ett stort antal orter, träffat massor av människor och hälsat på mellan 2.000 och 3.000 brevlådor. Mer blir det under kommande vecka. De rödgrönas föreslagna bensinskattehöjning hade inte varit kul!


2010-09-10 Alliansträff med två ministrar som mötte Elfsborgs ledningI dag var det Alliansaktiviteter i Borås när bussturnén med Alliansministrar kom på besök till Borås. Denna gång i form av folkhälsominister Maria Larsson (KD) och biståndsminister Gunilla Carlsson (M). På programmet stod ett möte med Elfsborgs ledning och läkaren Carl-Axel Ekman (Boråsambassadör) som ville berätta för biståndsministern om sitt gemensamma biståndsprojekt i Gharissa i Kenya, där man driver både skola och sjukhus, och bland annat verkar för utbildning av unga flickor och för ett stopp för kvinnlig könsstympning. Mötet var på ett café där vi bjöd besökarna, ett 70-tal personer, på kaffe och bulle medan vi lyssnade till den intressanta och gripande berättelsen. Poängen med mötet var att visa för biståndsministern hur ideella initiativ också kan bidra till utveckling i fattiga länder, och Bosse Johansson och Stefan Andreasson från Elfsborg berättade hur projektet också är bra för Elfsborg och får spelare och sponsorer att samlas kring något gemensamt.

På vänsta bilden Maria Larsson, Elfsborgs ordförande Bosse Johansson, Gunilla Carlsson samt Carl-Axel Ekman. I bakgrunden skymtar kommunalrådet Ulrik Nilsson (M). På den högra bilden Gunilla Carlsson i mitten med oss två moderata riksdagsledamöter Cecilie Tenfjord Toftby och undertecknad på var sin sida, samt Bosse Johansson och Elfsborgs sportchef Stefan Andreasson.


2010-09-10 Det ser riktigt bra ut!

På söndag kommer min summering av veckans opinionsmätningar. Men dagens opinionssiffror från Synovate som presenteras i DN förtjänar en extra kommentar. Alliansen ökar kraftigt till 50,5%ordentligt och de rödgröna backar samtidigt lika mycket till bara 42,2%. Plötsligt leder Alliansen med hela 8,3 procentenheter, och moderaterna är klart största parti.

Även i de vägda mätresultaten från olika institut verkar Alliansen gå mot egen majoritet. Det skulle vara väldigt bra för Sverige med en stabil Alliansregering som kan styra Sverige i fyra år utan att behöva bry sig om vad andra trötta eller mer extrema partier tycker i olika frågor.

Ladbrokes presenterar idag också rekordlåga odds för Alliansen. En seger för Alliansen i valet nästa söndag ger 1,15 gånger pengarna. Seger för de rödgröna ger 4,20 gånger pengarna.2010-09-10 Är verkligen allt annat viktigare än demensboendena?

Skandalen i Piteå där dementa äldre verkar ha farit illa och personalbemanningen varit skrämmande låg väcker känslor. Och oppositionen drar givetvis växlar på detta och skyller på Alliansens skattesänkningar. Men nu är det faktiskt kommunerna som ansvarar för demensboendena. Det är kommunalskatten som ska gå till detta. Att Alliansen sänkt den statliga skatten har inte med saken att göra, det är bara pinsamt att försöka skylla ifrån sig för att man inte klarar att prioritera. Piteå kommun har själva ansvaret för sina prioriteringar. Är verkligen precis all annan verksamhet i Piteå kommun viktigare än att ha en skälig bemanning på demensboendena? Piteås socialdemokratiska kommunledning har mycket att förklara.

Till sist en mycket personlig kommentar till den hårda kritiken mot att "låsa in" dementa. De som kommer med denna kritik vet nog väldigt lite om hur dementa fungerar. Min egen mamma som avled förra året var svårt dement. Jag tyckte det var klart rimligt att dörren till avdelningen var låst med kodlås. Blotta tanken på att min mamma eller någon annan boende skulle tagit en promenad ut i samhället mitt i vintern utan kläder förskräcker! Oavsett personaltäthet kan man inte kräva att personalen i varje ögonblick ska ha full kontroll över varje boende, saker kan hända som kräver personalens uppmärksamhet och under tiden kan en dement person lämna avdelningen. Diskussionen om ett lagförbud mot låsta dörrar visar en total brist på verklighetskontakt.2010-09-10 Oppositionen kan inte räkna, vare sig jobb eller pengar

Torsdagens debatt mellan finansministerkandidaterna Östros och Borg blev mycket infekterad, och Östros var tydligt störd av att Borg under dagen ifrågasatt oppositionens siffror.

Två granskningar av den rödgröna oppositionens politik visar att den både skulle leda till färre jobb och högre underskott i statens finanser. Oppositionens bristande ansvar för de offentliga finanserna skulle ha långtgående negativa konsekvenser för svensk samhällsekonomi.

Alliansens partiledare presenterade under sin kampanjresa i Skåne idag en granskning av oppositionens jobbpolitik. Vänsterpartierna har utlovat 100 000 fler "jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser". När politiken utsätts för granskning visar det sig att det löftet inte håller. Anledningen till detta är att de har överskattat jobbeffekterna av sina förslag, utelämnat effekterna av förlorade jobb och överlappat Alliansens förslag på ett sätt som innebär en dubbelräkning av antalet utbildnings- och praktikplatser. Slutsatsen är att den rödgröna politiken inte alls ger 100 000 fler jobb jämfört med Alliansens politik. Enligt rapporten blir det i stället färre jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser.

Likas illa är det med ekonomin. På DN Debatt redogör finansminister Anders Borg för den underfinansiering som finns i vänsterpartiernas förslag. Totalt är oppositionens regeringsplattform underfinansierad med nästan 20 miljarder kronor på kort sikt – ett underskott som måste hanteras genom nedskärningar eller skattehöjningar. Och med tanke på att de rödgröna villkorat de flesta av sina löften, exempelvis skattesänkningar för pensionärerna samt sänkta avgifter och höjda ersättningar i olika bidragssystem, med "att de uppfylls om statsfinanserna tillåter" så känns löftena ganska litet värda. Med rödgrön politik kommer inte pengar att finnas till alla löften.2010-09-09 En av Ulricehamns viktigaste framtidsfrågor

Jag har ju skrivit nära 400 debattartiklar och krönikor denna mandatperiod så det är inte så stor skillnad att det är valrörelse. Men debattartiklar är ändå en del av valarbetet. I dag ställer jag och Lars Holmin (moderat kommunstyrelseledamot i Ulricehamn) en viktig och befogad fråga till Miljöpartiet i Ulricehamns Tidning:


Vill Miljöpartiet stoppa motorvägen förbi Ulricehamn?

Alliansregeringen har beslutat om att skjuta till pengar för att bygga färdig motorvägen från Rångedala till Ulricehamn, och planering för detta bygge pågår för fullt.

Johan Hellström, förstanamn på riksdagslistan för Miljöpartiet, har i debattartiklar tydligt förklarat att Miljöpartiet inte vill ha några nya motorvägar. Detta gör oss minst sagt oroliga. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att Miljöpartiet i regeringsställning kommer att verka för att stoppa motorvägsbygget på riksväg 40. Det vore mycket olyckligt, och skulle medföra både ökat antal olyckor och fortsatt dålig boendemiljö för alla de människor som bor längs den gamla riksvägen.

För Ulricehamn är den nya motorvägen avgörande för kommunens framtid och tillväxt. Ulricehamn behöver en Alliansregering som inser att vi behöver både järnvägar och vägar och att bilen är nödvändig. Sverige har inte råd med stoppade motorvägsbyggen, kilometerskatt på transporter och höjd bensinskatt.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot

Lars Holmin (M)
Kommunstyrelseledamot Ulricehamn
2010-09-09 Valturné i Svenljunga kommunI dag har jag varit på valturne med en minibuss genom de södra delarna av Svenljunga kommun tillsammans med lokala moderater. En rundtur som startade med lite valaktiviteter utanför affären i Svenljunga, varefter vi fortsatte till Holsjunga, Överlida, Mjöbäck, Mårdaklev och sedan till Kalv och Håcksvik i de allra sydligaste delarna av kommunen, nära smålandsgränsen. Det blev samtal med människor längs vägen, dörrknackning, och promenader i bostadsområden. Jag lyckades förhoppningsvis övertyga några tveksamma väljare och fick också löften om ett antal personvalskryss.

På vägen hem delade jag ut fler valbroschyrer i Skephult och Fritsla i Marks kommun. Efter en snabb kvällsmat hemma tog jag sedan en ordentlig tur på 8,5 mil och spred min valbroschyr även till de flesta hushåll i Sätila, Tostared och Fotskäl. Sedan avrundades kvällen med TV-debatterna i TV4. Reinfeldt och Borg skötte sig bra! Det märks att de känner medvinden, och omvänt märks det att Sahlin och Östros är pressade.

Nu är ännu en arbetsdag på drygt 19 timmar slut! I morgon börjar en ny. Som det står på bilen - endast ett arbetarparti kan fixa jobben. Och just nu fixar mitt parti väldigt mycket jobb åt alla oss valarbetare, och arbetstidsregler och arbetsmiljöregler är okända begrepp.2010-09-09 RUT-avdraget betalar sig själv

Enligt Konjunkturinstitutet kostar inte rut-avdraget för hushållsnära tjänster något för staten eftersom skatteintäkterna ökar och kostnaderna för olika bidrag minskar. Det är intressant att man säger detta, eftersom det gör att det i så fall finns ytterligare ett hål i de rödgröna partiernas budget. Oppositionen säger sig ju vilja ta bort RUT-avdraget för att spara pengar som ska gå till annat. Men om svartjobben då ökar igen och människor mister jobbet och blir beroende av ersättningar eller bidrag i stället så blir det ju ingen besparing. Ett mycket starkt argument för att RUT-avdraget ska vara kvar.2010-09-08 Inlandsisarna smälter bara hälften så snabbt som man trott

Ännu en forskarrapport har presenterats som visar att de mest hysteriska larmen om smältande isar och höjda havsnivåer varit överdrivna. Denna gång handlar det om isavsmältningen i polartrakterna som visat sig vara endast hälften så stor som tidigare påståtts. Det hävdas i en ny studie som tagit hänsyn till en bortglömd faktor – landhöjningen!

Enligt forskarna bakom studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience, har de tidigare uppskattningarna bortsett från landhöjningen i polartrakterna. Det har lett till felaktiga beräkningar av inlandsisarnas storlek och i förlängningen isavsmältningens omfattning. Forskarna hävdar nu att Grönland förlorar cirka 104 gigaton (miljarder ton) is per år, och västra Antarktis cirka 64 gigaton. Detta är bara hälften så mycket som tidigare angivits. Om detta stämmer svarar isavsmältningen bara för 30 procent, istället för drygt hälften, av den uppskattade höjningen av havsnivåerna. Resten beror på att vattenvolymen utvidgas något när haven blir varmare. Om isarna inte bidrar med mer än 30 procent kan det få stor betydelse för hur man i fortsättningen gör prognoser för de framtida havsnivåerna.

FN:s klimatpanel, IPCC, har angett att höjningen troligen kommer att bli 18-59 centimeter till 2100. Men det bygger på att isavsmältningen är i nivå med den tidigare uppskattningen. Skulle det visa sig att den nya studien ligger närmare sanningen blir inte höjningen lika dramatisk. Tidigare påståenden om havsytehöjningar på flera meter framstår som allt mer orealistiska.

I valrörelsen driver Miljöpartiet enträget klimathotet som sin viktigaste fråga. Jag upplever dock att opinionen i Sverige blivit betydligt mer balanserad i sin syn på klimathotet det senaste året, och att många blivit mer eftertänksamma. Det är sunt och säkert också en förklaring till att Miljöpartiet tappar stöd. Svenska politiker kan inte ta hur dramatiska och kostsamma beslut som helst för att "rädda klimatet" utan att ha tillräckligt bra och hållbart vetenskapligt stöd. Det behövs mycket mer forskning och mer ödmjukhet i klimatdebatten. Därför är ett av mina personliga vallöften är att verka för en mer balanserad klimatpolitik och en bredare miljöpolitik som ger utrymme för annat än bekämpning av koldioxid.2010-09-08 Alla siffror pekar åt rätt håll för Sverige

Den svenska ekonomin blir allt starkare. I dag kom siffror från SCB som visar att tillväxten till och med är starkare än vad prognoserna förutspått. Tillväxten är rekordhög, arbetslösheten sjunker snabbt, kronan stärks och Sverige utmärker sig allt mer i Europa som ett unikt välskött land med ett starkt och anpassningsbart näringsliv. Inte minst blir kontrasterna stora när man samtidigt ser hur krisen fördjupas i Grekland och ser de stora demonstrationerna i Frankrike mot besparingar och höjd pensionsålder.

Självklart kommer dessa positiva siffror väldigt lägligt mitt i slutspurten av valrörelsen. Och naturligtvis kommer det att ha betydelse för valresultatet och gynna Alliansen. Det blir allt tydligare för svenska folket att Alliansen framgångsrikt fört Sverige genom finanskrisen och den djupaste lågkonjunkturen i modern tid. Det kommer rimligen att belönas i valet.

Och opinionssiffrorna haglar nu, vissa institut presenterar siffror varje dag. Jag ska inte kommentera enskilda mätningar, och dessa kan ju alltid spreta lite åt olika håll. Men jag kan konstatera att Alliansen leder i alla mätningar och även stärker greppet och ökar sitt försprång för varje dag om man följer de sammanvägda siffrorna från samtliga opinions- institut. Det är alltså inte bara svensk ekonomi och sysselsättning som går åt rätt håll, utan även valvindarna.2010-09-07 Radiodebatt i Radio Sjuhärad

I dag har jag spelat in en kort radiodebatt som ska sändas före valet. Vem jag debatterade mot och om vilket ämne är hemligt .....men jag tror debatten ger tydliga besked om den aktuella frågan.

Den som är nyfiken får följa Radio Sjuhärad nästa vecka.

2010-09-07 Ungdomsarbetslösheten mycket lägre än vad som påstås

I senaste numret av tidningen "Riksdag och departement" finns en mycket belysande artikel om ungdomsarbetslösheten. Både SCB:s ansvarige och Arbetsförmedlingens analyschef uttalar sig om hur hög ungdomsarbetslösheten egentligen är, och båda kommer till samma resultat. Den verkliga ungdomsarbetslösheten, dvs personer som verkligen vill ha ett fast jobb för sin försörjning ligger någonstans mellan 5 och 10%, och är därmed möjligen något lägre än för befolkningen i övrigt. Arbetsförmedlingens analyschef, Clas Olsson, säger att "I valrörelsen dyker det regelmässigt upp uttananden som är vantolkningar av statistiken", och att "man inte kan beskriva verkligheten som att var tredje ung går arbetslös".

I artikeln uppmärksammas att Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talseperson anklagat Arbetsförmedlingen att mörka statistik om arbetslösheten och ägna sig åt politisk opinionsbildning. Detta avfärdas av Clas Olsson på Arbetsförmedlingen. "Vi mörkar ingenting. Men det är inte bra för ungdomar att de får verkligheten beskriven som att det är hopplöst att få ett jobb" säger han.

I artikeln riktas också kritik mot Svensk Näringsliv som använder överdrivna siffror om ungdomsarbetslösheten i sin kampanj för att luckra upp turordningsreglerna. Ju mer de rödgröna överdriver ungdomsarbetslösheten, desto mer ammunition ger man samtidigt Svenskt Näringsliv när det gäller att angripa turordningsreglerna. Undrar just om det var meningen?

I längden tjänar alla på en korrekt beskrivning av verkligheten. De allra flesta ungdomar får faktiskt jobb efter skolan, mer än 90%, men de andra måste få maximalt stöd för att få ett jobb. Det är därför vi vill behålla halverade arbetsgivareavgifter för unga och vill reformera gymnasieskolan så vi kan erbjuda yrkesutbildningar och lärlings- utbildningar utan krav på att läsa in högskolebehörighet. Båda dessa saker tänker de rödgröna riva upp. Det ger definitivt inte fler ungdomar jobb!2010-09-07 Valsamtal på Hemgården i Borås

I dag var jag sist ut i serien av valsamtal med riksdagspartiernas främsta företrädare på Hemgården i Borås. De som var med under samtalet var främst personer som är långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa, personer i "FAS III" hos Arbetsförmedlingen samt en som fått nystartsjobb hos just Hemgården.

Under 2,5 timme gick vi igenom ett antal förberedda frågor, men det är klart att det blev extra mycket om arbetsmarknad och rehabilitering av långtidssjuka med tanke på mitt uppdrag som riksdagsledamot i arbetsmarknads- och socialförsäkrings- utskotten. För mig blev det därför inte bara ett "vanligt" valmöte, även om vi diskuterade många olika politiska frågor. Det blev också ett utmärkt möte för mig med koppling till mitt riksdagsuppdrag.

De flesta som deltog i samtalet var faktiskt väldigt positiva och såg framåt och flera såg möjligheter till ett nytt jobb. Flera berättade om många år i passiv sjukskrivning men att man nu faktiskt fått praktik, arbetsträning eller andra åtgärder. Samtalsdeltagarna var mycket frispråkiga och raka i sina åsikter, men det var faktiskt ingen enda som kritiserade sjukförsäkringsreformen som sådan. Det fanns däremot en hel del kloka tankar kring bemötande från myndigheter, snåriga regler och annat som jag tar med mig.

Jag lovade också att försöka ordna ett besök från Arbetsmarknads-utskottet på Hemgården efter valet - om jag får nytt förtroende och bli kvar i detta riksdagsutskott förståss. Vi gör ju många resor runt i landet och träffar arbetslösa, sjukskrivna och personal på Arbetsförmedlingar och andra aktörer, och att få chansen att träffa en större grupp personer som är i "FAS III" hos Arbetsförmedlingen skulle nog vara väldigt värdefullt för utskottet.2010-09-06 Dörrknackning i Skene slutade med inbjudan till kaffe och tårta

I kväll har flera tusen moderater runt om i landet knackat dörr för att tala med väljare. Markmoderaterna valde denna gång att knacka dörr i bostadsområdet Hedbo i Skene. Själv gick jag tillsammans med vårt moderata kommunalråd Margareta Lövgren, och vi hann väl med ett hundratal dörrar under kvällen.

När det som skulle visa sig bli kvällens sista dörr öppnades möttes vi av några unga män från Kosovo. De förklarade snabbt att Moderaterna knappast var deras parti. Vi frågade varför och efter en liten stunds prat i trapphuset bjöd de in oss på en kopp kaffe. Vi slog oss ned i soffan och det visade sig att det var åtta röstberättigade personer i vardagsrummet, föräldrar, barn och barnens flick- och pojkvänner. Plötsligt serverades vi tårta också, eftersom pappan i familjen fyllde år. Vi blev sittande i över en timme (!) och pratade om invandring, jobb, diskriminering, utbildning, svenskaundervisning, brottslighet och segregation.

Den inledande motviljan mot oss moderater förbyttes snabbt i motsatsen, och vi kände en stor nyfikenhet på vad vi hade att erbjuda. Man "hade hört" att moderater var emot invandrare och man hade tidigare röstat på Socialdemokraterna, men pappan i familjen var tydlig med att det inte var någon självklarhet i år. Moderaternas jobblinje tilltalade ungdomarna i familjen och frågan om brottslighet och droger var också viktig. Som Kosovoalbaner var familjen väl bekanta med Carl Bildts engagemang i Baltikum och även Anders Borg fick beröm för att Sverige klarat krisen så bra. Om några eller alla i familjen verkligen kommer att lägga sina röster på moderaterna som man antydde kan vi ju inte alls veta, men oavsett vilket var det en mycket trevlig avslutning på kvällen. Jag tror att vi alla lärde oss mycket om varandra och jag tror definitivt att deras fördomar mot oss moderater försvann.

Vilken svensk familj skulle förresten bjuda in två okända politiker på kaffe och tårta? Det krävs nog lite Kosovoalbansk gästfrihet för det. En kul dörrknackningskväll fick en mycket trevlig och oväntad avslutning!2010-09-06 Låt inte Sverigedemokraterna sätta dagordningen!

Sverigedemokraterna sprider mängder av myter i sitt valmaterial, och kommer med motstridiga argument. I deras valbroschyr står exempelvis att de vill att "svenska jobb går till svenska medborgare". I andra sammanhang hör man Sverigedemokrater säga att "invandrare inte ska leva på bidrag utan försörja sig själva". Hur ska man kunna försörja sig själv om alla jobb ska gå till svenska medborgare??? Sverigedemokraterna vill också ta bort Alliansens instegsjobb som gjort att många invandrare äntligen fått in en fot på arbetsmarknaden och tagit ett steg mot egen försörjning. Med Sverigedemokraternas politik skulle arbetslösheten öka bland invandrarna och fler skule bli beroende av bidrag för sin försörjning.

Jag har också hört Sverigedemokrater påstå att alla invandrare, även de som gått under jorden, har rätt till fri tandvård och sjukvård. Det är helt enkelt inte sant! I dag har den som gått under jorden, exempelvis efter ett avvisningsbeslut, endast rätt till akutsjukvård. Sverigedemokraterna påstår en massa felaktiga saker för att försöka vinna politiska poäng på människors okunskap.

I andra änden av debatten finns de rödgröna som häromdagen kom med nya flummiga utspel om att Sverige måste bli ännu mer generösa när det gäller att bevilja uppehållstillstånd. Detta trots att Sverige redan är ett av de mest generösa länderna i världen. De rödgröna vill också riva upp den högst rimliga lagen om försörjningskrav vid anhöriginvandring som Alliansen drivit igenom i riksdagen. En rödgrön regering skulle göda de obehagliga invandringsfientliga krafterna i Sverige med sin orealistiska politik.

I dag har jag en längre debattartikel i Borås Tidning med rubriken "Human men realistisk invandringspolitik". Den bygger på det blogginlägg jag hade häromdagen med liknande innehåll. Jag vill markera mycket tydligt att man måste kunna ha en balanserad linje även när det gäller den infekterade frågan om invandring och integration. Man kan inte dela in samhället i vi och dom och klumpa ihop människor i kollektiv. Och man kan inte ge alla invandrare kollektiv skuld för allt som är fel i samhället. En svensk såväl som en invandrare har rätt att bli bedömd efter sina egna brister och förtjänster. Sverige kan samtidigt inte ha lagar och regler som avviker alltför mycket från vår omvärld om vi ska ha en reglerad invandring. Därför är de rödgrönas linje en återvändsgränd. En stark moderatledd alliansregering är en garant för en balanserad linje även i invandringsfrågorna.2010-09-06 Valaffischerna i Marks kommun på platsInför valet 2006 var vi några få moderater som satte upp alla valaffischerna runt om i kommunen. I år var intresset rekordstort och i går kunde vi dela upp oss i tre grupper och ta var sin del av kommunen, efter en fika hemma hos Kerstin där vi fördelade färdigklistrade plakat och stolpar, spett, släggor, hammare och spik. Att valaffischera är ett riktigt grovgöra! Till höger vårt kommunalråd Margareta Lövgren och vår gruppledare Pär-Erik Johansson som sorterar skyltar.Här står jag mellan två nyuppsatta skyltar i Sätila, med Lygnern i bakgrunden. Anders Borg är med i form av dagens T-shirt. På den andra bilden slår Margareta Lövgren i sista spiken på sin egen skylt vid Fotskäls kyrka, medan Ann Iberius Orrvik övervakar arbetet. Under dagen satte vi upp totalt ett 75-tal skyltar runt om i hela Marks kommun, de flesta med bild på lokala moderata politiker och personliga budskap. Och så givetvis lite bilder på vår statsminister och några huvudbudskap i rikspolitiken. Lite fler skyltar blir det senare i veckan. Nu är det dags för valspurt - bara 13 dagar kvar!2010-09-05 Jag har inte fått några externa bidrag till min valkampanj

I media efterfrågas från flera håll att riksdagskandidater ska redovisa ekonomiska bidrag till sina valkampanjer. Jag vill därför vara tydlig. Moderaterna tillåter inte bidrag från juridiska personer som stöd till personvalskampanjer, och jag har inte heller fått några bidrag från privatpersoner. Jag bekostar hela min personvalskampanj själv, utöver ett mindre stöd från partiet.

Jag lägger inte heller några stora pengar på min personvalskampanj. Jag står ju som förstanamn på riksdagsvalsedeln och prioriterar att driva en valrörelse för att partiet ska lyckas så bra som möjligt. Min personvalskampanj inskränker sig till min personliga valfolder, samt lite egna affischer och några annonser i lokalpressen.2010-09-05 Den socialistiska maktens arrogans

Att lyssna till Lars Ohly är som att lyssna på socialister och kommunisterna från förr. Vänsterpartiet vill straffa den som tar ut "överhyra" vid andrahandsuthyrning, de vill straffa arbetsgivare som anställer vikarier och de vill tvinga mammor att börja jobba efter sju månader, oavsett om de ammar eller inte. "De kan använda bröstpump, det är inget problem" var beskedet från Lars Ohly. Tvångsdelad föräldraförsäkring går före människors fria val i det socialistiska samhället. Kort sagt - Vänsterpartiet vill styra och ställa i detalj över allt och alla. Allt utrymme för valfrihet och människors fria vilja saknas i Lars Ohlys och Vänsterpartiets värld.

Inte konstigt att väljarna flyr Socialdemokraterna när de tagit in detta extremistiska Vänsterparti i den politiska värmen, tillsammans med ett minst lika extremt Miljöparti som vill kasta Sverige tillbaka till 1800-talet med energibrist och orimlig energibeskattning. Min tro är att väljarna kommer att straffa de rödgröna. Hårt och skoningslöst. Och det beror inte bara på Mona Sahlins egna låga popularitet.

Jag har samlat lite av de rödgrönas allra värsta förslag på denna sida i bloggarkivet. Känsliga läsare varnas!2010-09-05 "Poll of polls" visar att opinionsgapet ökar

Den nya sammanvägda opinionsmätningen har nu presenterats av Sveriges Radio. I denna sammanvägs veckans opinionsmätningar från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate. Det ger en god tillförlitlighet. Alliansens försprång har ökat något sedan förra veckan. Sammanvägt har Alliansen 49,5% (+ 0,1%) och oppositionen 44,3% (-0,3%). Ganska små förändringar alltså, men den lilla sammanlagda förändringen har ökat gapet något. Alliansens sammanvägda försprång är nu 6,2 procentenheter, dvs ganska nära det som både Demoskop och SIFO visat i helgen.

Nu gäller det att hålla i. Valet är inte alls avgjort, men det ser lovande ut. Veckan som kommer gäller det att alla Alliansens valarbetare ökar tempot ytterligare.
Figuren, "poll of polls", visar opinionsförändringarna sedan förra valet.2010-09-05 Alliansens stöd fortsätter öka - egen majoritet inom räckhåll

Två stora opinionsmätningar i helgen visar samma sak - Alliansen ligger över 50% och kan få egen majoritet i Riksdagen. Och Socialdemokraterna fortsätter backa.

I Demoskops mätning (figuren till vänster) som redovisades igår leder Alliansen med 6,5 procentenheter, 50,5 mot 44,0 för oppositionen. I SIFO-mätningen som redovisas idag leder Alliansen nästan exakt lika mycket, 6,4 procentenheter, eller 50,1% mot 43,7%. Det är intressant att de två mätningarna ger så lika resultat.

Hos Demoskop får (S) 29,7% och hos SIFO 28,7%. Moderaterna får 31,9% respektive 31,7%, ett fantastiskt bra resultat. Intressant är att Sverigedemokraterna minskar i båda mätningarna och de når inte över riksdagsspärren hos SIFO, utan får bara 3,6%. Hos Demoskop ligger de på 4,2%.

Under söndagen lär det komma uppdaterade sammanvägda siffror från samtliga veckans opinionsmätningar. Så snart detta sker kommer jag att redovisa det på bloggen.

Trevliga opinionssiffror ger råg i ryggen på Alliansens valarbetare som jobbar oerhört hårt för en valseger. Nu ger vi allt två veckor till!2010-09-04 Rödgrön politik ökar arbetslösheten

I dag kom beskedet att de rödgröna vill straffa arbetsgivare som visstidsanställer. Vänsterpartiet är värst, man vill höja arbetsgivareavgiften kraftigt för alla dessa arbetsgivare.

Visst är det önskvärt att så många som möjligt får fasta tillsvidareanställningar. Men en del mindre arbetsgivare vågar inte fastanställa eftersom man inte vet hur länge man har behov av extra personal. Att säga upp fast anställda är krångligt och många vill slippa detta genom att från början anställa på viss tid. Andra behöver visstidsanställa eller säsongsanställda beroende på arbetets natur. Många ungdomar får sina första jobb på detta sätt och får en värdefull merit som sedan kan leda vidare till fasta jobb. Alliansregeringen har dessutom nyligen skärpt reglerna för hur länge man kan ha visstidsanställda. Vi måste uppmuntra arbetsgivare som vill anställa, inte straffa dem! Att straffa arbetsgivare som visstidsanställer kommer bara att minska antalet tillgängliga jobb. Vem tjänar på det?

Samma sak gäller med de rödgrönas löfte om en lag om rätt till heltid för alla. Det är ju inte så att två 75%-tjänster med automatik blir två heltidstjänster. Snarare en, som blir betydligt jobbigare eftersom man måste utföra 150% av jobbet. Samtidigt blir en av de deltidsanställda arbetslös. Vem tjänar på det?

De rödgröna vill avskaffa RUT-avdraget. Branschen uppskattar att RUT-avdraget skapat 18.000 nya jobb. Många av dessa skulle försvinna igen om RUT-avdraget togs bort. Branschen håller redan på att upprätta turordningslistor för uppsägning för säkerhets skull ifall de rödgröna vinner valet. Många blir arbetslösa. Vem tjänar på det?

De rödgröna vill införa kilomterskatt på lastbilstrafik. Detta kommer att minska antalet jobb inom åkerinäringen, men också drabba skogsbruket extra hårt. Även andra företag och handel som är beroende av lastbilstransporter kommer att drabbas, och det är svårt att uppskatta hur många jobb som skulle försvinna. Vem tjänar på det?

De rödgröna vill dubbla arbetsgivareavgifterna för arbetsgivare som har unga anställda. Det kommer att missgynna unga som söker jobb, men också riskera att leda till uppsägningar av de som redan har jobb. Vem tjänar på det?

Detta är bara fem exempel på hur rödgrön politik kommer att minska antalet arbetstillfällen i en tid när arbetslösheten redan är hög på grund av lågkonjunkturen. Det vore mycket allvarligt både för landets ekonomi och för alla som drabbas av arbetslöshet. Det är mycket som står på spel i valet!2010-09-04 Frågetecken kring medias beskrivning av enskilda sjukfall

Medias journalister på vänsterkanten letar energiskt efter enskilda sjukförsäkringsärenden som kan bli medialt intressanta och skada regeringen. Tydligen med begränsad framgång, eftersom Aftonbladet nu kör sina gamla nyheter i repris. Man beskriver nu återigen exakt samma ärenden och personer som man gjort tidigare. Kanske är detta ett tecken på att antalet konstiga och upprörande beslut inte är särskilt många trots allt? Glädjande i så fall. Man ska också tänka på att inga myndigheter är ofelbara och att det ibland tas konstiga beslut som kanske inte ens är i enlighet med lagar och regler. I dessa fall finns alltid en rätt att begära omprövning elle övverklaga.

Det mest diskuterade ärendet just nu är väl SVT:s misstag att låta en läkare som aktivt deltar i Socialdemokraternas kampanj finnas med som exempel under utfrågningen av statsminister Reinfeldt. Lite märkligt är det väl också att Socialdemokraterna alldeles före utfrågningen av statsministern höll en presskonferens där just den aktuelle läkaren deltog?

Men själva ärendet är faktiskt ännu märkligare. Läkaren, som alltså drabbats av stroke och därför har en förlamad arm, påstår att Försäkringskassan sagt att han i stället för att arbeta 75% som läkare och vara 25% sjukskriven, borde ta ett jobb på Samhall på 100%. Mycket konstigt. Det står nämligen uttryckligen i det beslut som riksdagen tagit att just stroke är ett exempel på en sådan sjukdom/skada som kräver lång rehabiliteringstid och där man därför ska vara undantagen från att arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden. Läkaren borde därför givetvis få fortsätta arbeta som just läkare under sin rehabiliteringstid.

Något verkar ha gått riktigt snett här och det beror knappast på sjukförsäkringsreformen eller lagstiftningen utan sannolikt på felaktig tillämpning av reglerna. Jag hoppas att läkaren begär omprövning av beslutet eller i sista hand begär att domstol prövar frågan. Men någon lagändring behövs ju knappast eftersom stroke och liknande sjukdomar med lång rehabiliteringstid redan är undantagna. Att sedan oppositionen ändå använder sådana här fall i sin kampanj mot regeringen får vi nog leva med. Det enda man kan göra att förklara för den som vill lyssna.2010-09-04 Kampanj på Tranemo Marknad

Lördagseftermiddagen ägnade jag åt att kampanja med lokala moderater på Tranemo Marknad. Här är jag tillsammans med Anna Svalander som är folkpartiets förstanamn på riksdags- valsedeln, samt min nuvarande moderata riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby. Tranemoborna var lika glada och positiva som Ulricehamnsborna var i går. Det känns verkligen en oerhört stark medvind för Moderaterna och Alliansen just nu. Det är väldigt kul att kampanja!

På vägen hem stannade jag till i flera mindre orter för att prata med människor och dela ut min valbroschyr, och jag fick också delat ut några hundra valbroschyrer i brevlådor längs vägen. De kommande två veckorna kommer jag att sprida minst 4.000 exemplar av min valbroschyr runt om i Sjuhärad, kanske blir det ännu fler. Vill du hjälpa till? Maila mig så ser jag till att du får en bunt att sprida på jobbet, i bostadsområdet eller till vänner och bekanta! Mailadressen är jan.ericson@riksdagen.se.2010-09-04 Pensionärsträff på Hötorget i BoråsLördagförmiddagen tillbringade jag på Hötorget i Borås, där pensionärsorganisationen SPF hade ett stopp på sin stora Sverigeturné. Vi var en representant från varje parti på troget som svarade på SPF:s frågor. Jag var ende riksdagsledamoten på plats, övriga var lokala Boråspolitiker. På bilden SPF:s ordförande, Karl-Erik Olsson, fd centerpartistisk jordbruksminister 1991-94 och därefter EU-parlamentariker. Han var uppenbart nöjd med partiernas vallöften till pensionärerna.

På högra bilden står jag tillsammans med Lena Palmén, S-kommunalråd i Borås. Vi kunde inte låta bli att ta en gemensam bild med våra statsministeralternativ på varsin T-shirt. Statsminister Reinfeldt är som synes betydligt större större än oppositionsledaren Mona Sahlin. Och det speglar ju opinionläget riktigt bra.

Jag fick på slutet några minuter att kort presentera moderaternas äldrepolitik. Jag tryckte särskilt på några frågor:
* Företagande och arbete är det enda som skapar trygga pensioner och god omsorg för pensionärerna. Jobbfrågan är därför valets viktigaste fråga.
* Vi utlovar en stor skattesänkning för pensionärerna från årsskiftet och därefter hoppas kunna sänka skatten ytterligare under mandatperioden.
* Det är inte bara skatten som är viktig för pensionärerna utan också vård och omsorg samt att pensionärernas valfrihet ökar. Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen måste få vara kvar, något de rödgröna inte vill lova.
* Alliansen har äntligen vänt utvecklingen och antalet platser inom älderboendena ökar nu, och att nya boendeformer tillkommer som exempelvis trygghetsboende. Detta beror på att Alliansregeringen skjutit till miljardbelopp som extra stöd till kommunernas investeringar i nya äldreboenden.2010-09-03 Fal(s)ka budskap om vem som gynnas av sänkt maxtaxa

De rödgröna partierna försöker göra stor sak av att de vill sänka maxtaxan i förskolan i stället för att ge löntagarna ett femte jobbskatteavdrag. Men de flesta barnfamiljer kommer att förlora på detta.

För det första skulle ett femte jobbskatteavdrag betyda mellan 400 och 800 kronor i lägre skatt för en familj med två normalinkomsttagare. Maxtaxan ska enligt de rödgröna sänkas med mellan 120 och 360 kronor per barn och med tre barn i förskolan blir avgiftssänkningen 720 kronor enligt de tabeller jag sett. Det betyder i så fall att man måste ha minst tre barn samtidigt i förskolan för att tjäna mer på maxtaxan än på jobbskatteavdraget.

Dessutom påstår de rödgröna felaktigt att "ensamstående mammor" särskilt skulle gynnas (är förresten ensamstående pappor mindre värda?). Men ensamstående föräldrar kommer inte alls att gynnas, i vart fall inte om de har låg inkomst, eftersom de oftast redan idag betalar lägre avgift. De kommer däremot att få vara med och betala oppositionens skattehöjningar. Många ensamstående föräldrar kommer därför att gå back!

Vinnarna på sänkt maxtaxa blir höginkomsttagare med fler än tre barn. Det stämmer inte riktigt med den bild Socialdemokraterna försöker sprida.

För övrigt finns det en ideologisk sida i detta. Ska verkligen förskolan vara i det närmaste gratis? Är det inte bättre att sänka skatten och låta människor bestämma själv hur de vill använda sina pengar?2010-09-03 Valkampanj i UlricehamnFredagseftermiddagen och kvällen har jag kampanjat i Ulricehamn tillsammans med Ulricehamnsmoderaterna. Kampanjandet gick bra, jag fick massor av trevliga samtal på gågatan och delade ut massor av mina egna valbroschyrer. Ulricehamn är ett starkt moderatfäste, och det märks. Men det är inte bara gamla moderater som är intresserade utan även personer som tidigare röstat på Socialdemokraterna. En man som tidigare varit kommunpolitiker för (S) i Ulricehamn förklarade att han nu tänkte rösta på Alliansen på grund av oppositionens flummiga skolpolitik. Sådant värmer!

Här några bilder från Ulricehamnsmoderaternas mycket fina lokal vid torget som de använder fram till valet. Lokalen är inredd som en utställning med foton på alla Ulricehamnsmoderater på valsedeln och en presentation av dem och deras förslag. Själv är jag fotograferad utanför lokalen bredvid min egen valaffisch som nu finns i fönstret. Statsministern var förresten också med....i form av vår nya trevliga T-shirt.2010-09-03 Skogsförmiddag i Dalsjöfors - hård kritik mot kilometerskatten

På förmiddagen idag besökte jag skogsnäringen tillsammans med ett antal andra riksdagsledamöter och riksdagskandidater. Vi var inbjudna till en gård i Dalsjöfors och bjöds på lunch och samtal om skogsbruket och skogsindustrin på "Skenstaboa". En av de frågor som särskilt diskuterades var kilometerskatten som med kraft avvisas av skogsägarna och skogsindsutrin, eftersom de skulle drabba skogsbruket mycket hårt. Jag kan bara hålla med, och kilometerskatten har fler stora nackdelar, inte minst skulle den driva upp priserna för konsumenterna på livsmedel och annat, och även minska antalet arbetstillfällen inom transportnäringen.2010-09-03 Kunnig, lugn, ansvarsfull, ärlig och prestigelös

Ja, de positiva orden räcker knappast till när man ska beskriva Sveriges ende politiske ledare, statsminister Fredrik Reinfeldt. Gårdagens TV-utfrågning var minst sagt vass och tuff, och TV hade till och med använt uttalanden från en person med kopplingar till Socialdemokraternas valrörelse som exempel från "verkligheten", utan att kopplingen till (S) framgick i programmet. Inte så snyggt och definitivt inte opartiskt. Men trots detta hanterade statsministern den tuffa utfrågningen på ett imponerande sätt. Inte minst blir jag alltid lika imponerad över hur kunnig han är inom snart sagt alla politikområden, där skiljer han sig mycket från Mona Sahlin som ofta blir svarslös och måste fråga sina rådgivare innan hon kan ge svar.

TV-utfrågningen gav kanske inte så mycket nytt, de flesta frågor var välkända. Men en sak tyckte jag klargjordes väldigt bra av statsministern, och det var att Alliansen inte alls ställer arbetslösa och sjukskrivna mot dem som jobbar. Utfrågarna antydde att besparingar på sjukförsäkring och a-kassa betalat skattesänkningar "för dem som jobbar". Så är det ju inte. De allra flesta som är sjukskrivna eller arbetslösa är det under kortare tid och är i övrigt i arbete. Det betyder att de både gynnas av jobbskatteavdraget och påverkas mer eller mindre av de uppstramade reglerna inom a-kassa och sjukförsäkring. Jag har exempelvis flera gånger också påpekat att den som är sjukskriven, föräldraledig eller arbetslös del av ett år oftast ändå får fullt jobbskatteavdrag ändå eftersom den lön man får under de månader man arbetat ofta räcker till för att kvalificera sig för jobbskatteavdrag. Den utstuderade beskrivningen från oppositionen att "de sjuka och arbetslöa har betalat jobbskatteavdraget för dom som har jobb" stämmer inte med verkligheten. Inte ens de långtidssjukskrivna passar in på beskrivningen, eftersom de mycket stora satsningarna på rehabilitering faktiskt "äter upp" en stor del av vad besparingarna i sjukförsäkringen ger. De långtidssjuka får tillbaka väldigt mycket av det som besparingarna ger.

En annan sak jag reagerade på var när intervjuarna ifrågasatte att de tidigare långtidssjukskrivna "bara fick jobb med stöd" i stället för "riktiga jobb" utan stöd. Man påpekade att vi moderater minsann inte brukar vilja ha subventionerade jobb. Statsministern invände att det var en felaktig beskrivning. Och visst är det så. Många av de långtidssjukskrivna kommer inte att kunna ta ett vanligt jobb utan stöd förrän efter lång tid. Vi talar om personer som stått väldigt långt från arbetsmarknaden. I dessa fall är det självklart att samhället måste ge olika former av stöd till arbetsgivare som erbjuder praktik eller anställning. Det är enda sättet att hjälpa många långtidssjukskrivna tillbaka.2010-09-02 Arbetsmiljödebatt hos SEKO

I dag har jag debatterat Arbetsmiljö hos fackförbundet SEKO i Stockholm. Det var i samband med en konferens för skyddsombud inom SEKO. Inför debatten sades det att alla riksdagspartierna skulle bjudas in, fast riktigt så såg det inte ut på dagens debat. Det var en företrädare för S, en för V och en för MP. Och så jag från Moderaterna...lite slagsida med andra ord. Åhörarna var väl kanske inte heller precis presumtiva moderata väljare i årets val, det kändes väl mer som om majoriteten var aktiva valarbetare för oppositionen. SEKO är kanske ett av de allra rödaste fackliga organisationerna inom LO. Trots det var det faktiskt några som kom fram efteråt och pratade, och jag insåg att det ändå finns en och annan även i detta mörkröda sällskap som faktiskt vågar tänka själv när det gäller val av parti. Det finns hopp!

I vart fall blev det en bra debatt där jag försökte klargöra skillnaderna mellan oppositionens och Alliansens arbetsmiljöpolitik. I opositionens värld är det främst antalet satsade kronor på fler arbetsmiljöinspektörer som avgör vems politik som är bäst. I min och Alliansens värld handlar det mer om samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och företagshälsovård för att förebygga olyckor och sjukdom till följd av arbetet. Varje arbetsgivare måste inse att en god arbetsmiljö ökar produktiviteten och sänker kostnaderna, och varje medarbetare har ett eget ansvar för att använda de skyddsutrustningar som finns.

Så här långt går utveckligen åt rätt håll. 2009 var det rekordfå dödsfall på svenska arbetsplatser, och även olyckorna och sjukfallen på arbetsplatserna minskar snabbt, de har halverats sedan 2003. Målet måste självklart vara att ingen ska skadas eller dödas på jobbet. Färre skador ger färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Det är bra både för den enskilde, för företaget och för samhället. Arbetsmiljöfrågorna är därför viktiga för Alliansens arbetslinje.2010-09-02 Skillnader i synen på jämställdhetspolitiken

De rödgröna föreslår att jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen ska tas bort. Alliansen vill i stället utveckla den så att bonusen om möjligt kan betalas ut direkt varje månad i stället för som nu i en klumpsumma i samband med deklarationen.

I stället för jämställdhetsbonus vill ju de rödgröna partierna tvångskvotera föräldraförsäkringen och tvinga både pappa och mamma att vara hemma så mycket som politikerna tycker är lämpligt. Fast de vågar inte lägga sitt förslag före valet eftersom de vet hur impopulärt det skulle vara. Men efter valet skulle de tre partierna med all säkerhet snabbt göra slag i saken eftersom de har ungefär samma förslag alla tre.

De rödgröna tar alltså bort Alliansens morot och ersätter den med en rödgrön piska. Tydligare kan inte skillnaden i synen på jämställdhetspolitik vara.

I dag kom förresten en rapport från Medlingsinstitutet som visar att löneskillnaderna mellan kvinnor om män har minskat inom alla sektorer på arbetsmarknaden mellan 2005 och 2009. En Alliansregering har alltså inte alls ökat löneskillnaderna mellan kvinnor och män, vilket de rödgröna ofta hävdar, utan snarare förstärkt utvecklingen mot en minskad löneskillnad.

I ljuset av detta är det intressant att de rödgröna nu vill införa extremt omfattande och kostsamma lönekartläggningar varje år även i de allra minsta företagen. Alliansen tycker det är viktigare att följa upp och åtgärda resultaten av de lönekartläggningar som görs i stället för att lägga kraften på mer byråkrati och ännu fler rapporter.2010-09-01 Intressanta fakta om invandringen

I samhällsdebatten sprids en mängd rykten om invandringen. En del är korrekta, annat är helt gripet ur luften. Migrationsverket har en utmärkt hemsida där man både bemöter olika påståenden och beskriver regelverken kring invandring. Det finns också fakta kring antalet invandrare och flyktingar, vilka ersättningar som betalas ut, samt länkar till lagar och regelverk. Mycket intressant läsning. Ofta påstås att politikerna döljer fakta kring invandringen, men det är inte sant. Alla fakta är offentliga, det är bara att läsa innantill.2010-09-01 Rödgröna vallöften slår direkt mot jobben

Jag skulle kunna skriva en hel bok om alla skadliga rödgröna vallöften och hur de skulle skada tillväxten, jobben, välfärden och hushållens ekonomi. Det är faktiskt förvånande hur många av förslagen slår direkt mot arbetsmarknaden och jobben. Utöver alla skadliga vallöften är det oroväckande att det finns så många frågor som de rödgröna inte är överens om, och där man dessutom står väldigt långt från varandra. Man är djupt oeniga om rättspolitiken, invandringspolitiken, utrikespolitiken, försvarspolitiken, skolpolitiken, EU-politiken, energipolitiken och mycket annat. Den som röstar på de gödgröna köper grisen i säcken när det gäller en stor mängd frågor. Dessutom finns ett antal olösta frågor "som ska utredas efter valet", och där man kan förvänta sig fler ogenomtänkta och skadliga kompromisser, exempelvis när det gäller förmögenhetsskatten och fastighetsskatten.

Här ett litet axplock ur det vi idag vet om rödgrönas förslag:
* Halveringen av arbetsgivareavgifterna för unga avskaffas, det innebär en skattehöjning med 10 miljarder. Samtidigt satsar man 1,1 miljarder på ett nytt "ungdomsavdrag" (som är väldigt likt Alliansens nystartsjobb). Netto minskar de rödgröna satsningarna på ungas arbetsmarknad med 9 miljarder per år. Det slår direkt mot ungdomarna på arbetsmarknaden.
* Man drar in 2 miljarder från Arbetsförmedlingen och avskaffar alla externa coacher och etableringslotsarna för nyanlända invandrare.
* Skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) tas bort. Det kommer att öka mängden svartjobb igen och hotar enligt branschen 18.000 jobb inom sektorn.
* Lag om rätt till heltid införs. Det skulle öka arbetslösheten inom exempelvis handel, turism och hotell- och restaurangsektorn.
* Alla löntagare får höjd skatt för att a-kasseavgiften ska kunna sänkas för vissa grupper.
* Alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år, oavsett antalet anställda. Det kommer att öka kostnaderna och regelkrånglet kraftigt för företagen.
* Fastighetsskatten höjs för högt taxerade fastigheter. Det slår särskilt hårt mot löntagare med låga inkomster som bor i attraktiva områden.
* Förmögenhetsskatten återinförs. Det kommer att driva kapital ut ur landet och minska tillgången på riskkapital.
* Alla elever ska tvingas läsa in högskolebehörighet på gymnasiet. Det kommer att leda till fler avhopp från gymnasiet.
* Den fria etableringsrätten för vårdcentraler (som givit Sverige 181 nya vårdcentraler) rivs upp. Det motverkar nya företag och jobb inom vårdsektorn.
* Kilometerskatt införs på alla lastbilstransporter. Det hotar jobben inom transportsektorn och driver upp priserna på mat och andra varor.
* Bensinskatten höjs med 49 öre. Man säger att det ska kompenseras genom höjda reseavdrag, men det gäller ju bara resor till jobbet. Alla andra transporter som görs av exempelvis barnfamiljer och pensionärer kompenseras inte. Inte heller transporter som görs av företag och butiker.
* Alla kommuner blir tvingade att ta emot flyktingar. Det kommer bara att underblåsa främlingsfientlighet på orter som saknar lediga bostäder eller som redan har stora sociala problem.
* Ett konkret förslag till en kvotering av föräldraförsäkringen vågar man inte lägga fram före valet. Man vet att de flesta föräldrar är negativa till ökad kvotering. Men vinner man valet lär tvångskvoteringen komma snabbt eftersom man i sak är helt överens om detta. Vårdnadsbidraget lär också försvinna.
* Slutligen duttar de rödgröna ut ett godisregn av höjda bidrag och ersättningar, någon hundring dit och ett par hundra dit. Allt för att köpa lite röster från olika väljargrupper.

I nästan alla fall villkoras satsningar och bidragshöjningar av att "statsfinanserna måste ha utrymme". Löftena förutsätter därför en jobbpolitik som skapar resurser. Den jobb- och företagsfientliga rödgröna politiken kommer tvärtom att minska möjligheterna att genomföra de rödgröna partiernas egna vallöften. Man slår så att säga själva undan benen för finansieringen av de halva löften man ger väljarna, genom sin jobbfientliga politik. Väljarna köper alltså även här grisen i säcken, risken är stor att det inte blir något av med oppositionens bidragshöjningar.

Alliansen lägger skarpa och tydliga löften för 2011 och samtidigt lovar vi vad vi tänker göra åren därefter "om statsfinanserna tillåter". Så långt finns en likhet med oppositionen. Men Alliansen driver samtidigt en jobbpolitik som skapar utrymme för att genomföra det vi vill under kommande år. Våra löften hänger ihop med vår jobbpolitik, och därför kan de bli verklighet. Vi straffbeskattar inte företagande och arbete eftersom vi vet att det bara är detta som kan skapa resurser för förbättrad välfärd och trygga pensioner. Detta samband har den rödgröna oppositionen glömt.