Blogg april 2010

2010-04-30 Arbetslösheten minskar

För första gången sedan sommaren 2008 sjunker arbetslösheten. I april i år var arbetslösheten 9,1%, en minskning från 9,3% i mars. Uppgången i konjunkturen går snabbare än någon hade vågat hoppas, och arbetslösheten sjunker mycket tidigare än vad experterna vågat tro.

Detta är en av alla de saker som inte kommer att stå på plakaten under morgondagens glesa demonstrationer. Där kommer inte heller att stå att Alliansen gett löntagarna de största skattesänkningarna på decennier. Eller att regeringens stora tillskott av extra krispengar till kommunerna har gjort att få offentliganställda mist jobbet under krisen, till skillnad från många andra länder. Och det kommer definitivt inte att stå att Sverige har bland europas mest välskötta statsfinanser. För ingen tror väl ändå att ett förstamajtåg skulle berätta sanningen om en borgerlig regering?2010-04-29 Oppositionen godtar 97,8% av Alliansens jobbskatteavdrag

I kväll berättade Aktuellt om oppositionens "nedtrappning av jobbskatteavdraget". Detta ger enligt Aktuellt en besparing på 2,2 miljarder. Det betyder att oppositionen därmed accepterar 97,8 miljarder av de 100 miljarder som jobbskatteavdraget totalt medfört i skattesänkningar. Det känns inte som en särskilt kraftfull markering från oppositionen mot Alliansens skattesänkningar som man hånat under fyra år och beskrivit som så fruktansvärt orättvisa.

Inför kommande valrörelse kan man alltså konstatera att oppositionen godtar 97,8% av Alliansens skattesänkningar för löntagare.2010-04-29 Oppositionen saknar all trovärdighet i skattefrågorna

Under hela mandatperioden har vi fått motstridiga angrepp från oppositionen när det gäller jobbskatteavdraget.

* Ena dagen säger oppositionen att löntagarnas skattesänkningar bara är "kaffepengar" eftersom vi gjort andra besparingar på samma löntagare (vilket inte alls stämmer, besparingarna utgör endast en bråkdel av de samlade skattesänkningarna). Nästa dag påstås att löntagarna fått väldigt stora skattesänkningar vilket är orättvist mot pensionärerna. Vilket är det som gäller? Båda sakerna kan ju rimligen inte stämma.

* Nästa dag påstår man att Alliansen lånat till skattesänkningarna. (Vilket inte är sant eftersom statsskulden minskat med 150 miljarder sedan 2006, trots skattesänkningarna). Men om man nu anser att det är så - varför säger man då inte idag att man vill avskaffa jobbskatteavdraget helt och hållet för att ta ansvar för landets finanser?

* Vid andra tillfällen påstår man att jobbskatteavdraget bara gynnar höginkomsttagarna. När man sedan får frågan om man då är beredda att avskaffa jobbskatteavdraget svarar man att man inte tänker göra detta eftersom man "inte vill höja skatten för låg- och medelinkomsttagare"! Återigen en total motsättning mellan de olika budskapen.

* Till detta kommer att man avvisade första steget i jobbskatteavdraget. När regeringen sedan presenterade steg två sa Socialdemokraterna ja till steg ett men röstade emot steg två. När sedan steg tre presenterades sa (S) ja till steg ett och två men avvisade steg tre. När steg fyra presenterades av regeringen avvisades detta av (S), som däremot godtog steg ett, två och tre. Och nu går man alltså till val på att behålla även steg fyra. Säger man i vart fall. Det är lite märkligt att man i allt väsentligt väljer att behålla jobbskatteavdraget trots alla de hårda angrepp man gjort mot jobbskatteavdraget under fyra år. Men det är kanske så att man i efterhand ger Alliansen rätt i att det är klokt att sänka skatten för dem som jobbar, eftersom de som jobbar utgör grunden för skattefinansiering av välfärd och pensioner?

Nu säger oppositionen att man vill trappa ned jobbskatteavdraget för den som tjänar över 40.000 och att de med inkomster över 80.000 inte ska få något avdrag alls. Det är bara att konstatera att detta ger väldigt lite pengar till statskassan, för det är ganska få som tjänar över 40.000, för att inte tala om de som ligger över 80.000. Det handlar mer om populism och avundsjuka. Alliansen har behållit värnskatten men samtidigt låtit alla få del av jobbskatteavdraget även om ingen får mer jobbskatteavdrag än den som tjänar runt 28.000 kronor oavsett hur hög inkomst man har. Att även de med högre inkomster får vara med och få del av sakttesänkningarna är rimligt i ett land där man vill stimulera utbildning och entreprenörskap. Oppositionens avundsjukepolitik kanske går hem hos vissa, men för landet är det inte alls bra att beskatta utbildning så hårt. Det gör att välutbildade hellre söker sig till andra länder, och vi behöver både våra ingenjörer och läkare i vårt eget land. Höginkomsttagare i Sverige betalar oerhört mycket i skatt, ofta mer än vad en normalinkomsttagare tjänar före skatt. Varje höginkomsttagare som stannar i Sverige och betalar skatt bidrar väldigt mycket till välfärden. Sveriges rikaste, Stefan Persson, huvudägare i H&M betalade förra året som exempel 800 miljoner i skatt. Det betalar ganska många jobb i välfärden.

I övrigt kan man konstatera att oppositionen vill höja de flesta skatter. Fastighetsskatten, inkomstskatten, elskatten, bensinskatten, dieselskatten och arbetsgivareavgifterna. Dessutom vill man införa kilometerskatt och förmögenhetsskatt och avskaffa RUT-avdraget och ROT-avdraget. Mycket av dessa skattehöjningar kommer på ett eller annat sätt att drabba de vanliga löntagarna. Och med tanke på hur mycket oppositionen i grunden ogillar jobbskatteavdraget är det nog ingen vild gissning att man kommer att minska detta eller avskaffa det helt efter något år om man kommer till makten efter valet även om man inte vågar säga detta nu. Oppositionen är helt enkelt inte trovärdiga när det gäller skattepolitiken.2010-04-29 Småföretagarbarometern: Konjunkturen vänder snabbt uppåt

I morse deltog jag i ett morgonmöte där Företagarna presenterade sin småföretagsbarometer. Man inledde med att ge regeringen ordentligt med beröm för en bra hantering av finanskrisen, och menade att detta dämpat problemen för det svenska näringslivet och för landet. Detta beröm kändes givetvis bra för alla oss från Alliansen som deltog på mötet.

Intressant var att av de 19 riksdagsledamöter som anmält sig till mötet var 18 från Alliansen och bara en enda från oppositionen! Oppositionens intresse för småföretagarfrågor verkar inte överdrivet stort.

Vi fick en mycket positiv bild av konjunkturutveck- lingen. Av bilden kan man se hur djup lågkonjunk- turen varit, och hur snabbt den nu verkar vända upp igen. Många företag säger att de tänker nyanställa, och det gäller i stort sett över hela landet, inklusive Västsverige.

De främsta hoten mot tillväxt som företagen upplever är först och främst konjunkturen, varefter följer stigande råvarupriser och stigande energipriser. Högre räntor oroar man sig också för, medan problemen med tillgången på kapital och krediter verkar ha minskat. Företagen säger också att de är oroliga för brist på rätt arbetskraft, vilket kan låta förvånande med tanke på att arbetslösheten ligger runt 9%. Men utmaningen blir på kort sikt att matcha de arbetslösas kompetens mot företagens behov, och erbjuda kortare utbildningar eller praktik för dem som behöver för att bli anställningsbara. På längre sikt är det viktigt med Alliansens förslag till nya yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan.

Det ser alltså bra ut, men en rödgrön regering skulle snabbt kunna förstöra väldigt mycket av konjunkturuppgången och framtidstron med alla sina skattehöjningar, en politik som gör framtidens energiförsörjning väldigt osäker, och inte minst slarv med statsfinanserna som driver upp räntorna. Dessutom skulle mycket av reformeringen av gymnasieskolan stoppa upp och företagens kostnader för att anställa skulle öka. Det är mycket som står på spel vid valet i september.2010-04-29 Pappers och Transport kritiska till kilometerskatt för lastbilar

Fackförbunden Pappers och Transport går idag till hårt angrepp mot Socialdemokraterna för att man gjort upp med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att införa kilometerskatt för tunga fordon. "Det här är någonting som andra länder som vi konkurrerar nmed saknar vilket gör att det blir en ensidig kostnadsnackdel" säger Pappers förbundsekonom Christer Larsson, och säger att han befarar att investeringar i skogsindustrin kommer att göras utomlands i stället för i Sverige när transporterna blir dyrare.

Om man till detta lägger att oppositionen vill chockhöja energiskatterna, avveckla kärnkraften, införa förmögenhetsskatt som slår mot tillgången på riskkapital, och dessutom höja inkomstskatten för högutbildade nyckelpersoner så ligger det nog väldigt mycket i Pappers och Transports oro. Många jobb kommer att lämna Sverige. Men tyvärr kommer dessa två fackliga organisationer aldrig att släppa sitt stöd till Socialdemokraterna, hur fel man än tycker politiken är. För Pappers och Transport är det viktigast att få en socialistisk regering, medlemmarnas bästa kommer sorgligt nog alltid i andra hand när deras intressen strider mot Socialdemokraternas politiska förslag. Jag skulle aldrig vilja vara medlem i en facklig organisation som agerar på detta sätt.2010-04-29 Vilken överraskning - svenska folket vill inte ha höjd bensinskatt

SIFO presenterar idag en undersökning om bensinskatten. Endast 13 procent av svenskarna vill se en höjning av bensinskatten (det är väl antagligen storstadsbor utan bil och körkort som bor strax intill tunnelbanan eller bussen). Tre gånger så många, 38% vill i stället se en sänkning av bensinskatten. Hela 16% anser att frågan om bensinskatten är så viktig att de kan tänka sig att byta politiskt block. Man ska nog inte underskatta den betydelse som frågan om höga bensinskatter, och för den delen även höga elskatter, kan få för valutgången.

För egen del är jag glad över att Alliansen har en lite mer balanserad syn på saken. Jag har som bekant inte gillat de (små) bensinskattehöjningar som vi gjort under mandatperioden, men då har vi å andra sidan samtidigt sänkt inkomstskatterna väldigt mycket, så hushållen har ändå fått mer pengar att röra sig med. Oppositionen däremot höjer energiskatterna och bensinskatten utan att samtidigt sänka inkomstskatterna, tvärtom lär många få högre skatt på lönen. Samtidigt höjer man ett antal andra skatter. Den gröna skatteväxlingen har blivit en grön skattehöjning.2010-04-29 En chokladbit som väcker starka känslor...
"Det är ren Tobleronepolitik. Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket.". Sa Mats Odell (KD). I en senare riksdagsdebatt sa Sven Otto Littorin (M): "Vi kan inte bedriva Tobleronepolitik, bara låna och sätta allting på krita för att sedan låta någon annan betala." Allt syftade givetvis till att på ett slagkraftigt sätt beskriva hur oansvarig oppositionens ekonomi är där man utlovar massor av pengar till allt, utan att kunna förklara hur allt ska betalas.

Okej, liknelsen för givetvis lätt tankarna till Mona Sahlins gamla försyndelser med privata inköp med regeringens kontokort, obetalda räkningar och skatter, bilar med körförbud och allt vad det var, även om hennes namn ju inte alls nämns i citaten ovan. Är det då ett fult politiskt angrepp eller kanske bara ett ganska kul och pedagogiskt grepp från Odell och Littorin för att illustrera sina budskap om vikten av ansvarstagande för landets ekonomi? Åsikterna varierar, och visst kan man tycka att det är lite elakt. Själv föredrar jag att använda sakargument i den politiska debatten. Men jag är mest förvånad över Socialdemokraternas obegripliga reaktion. Ju mer de förstorar upp saken eller klagar i media, desto fler svenskar uppmärksammar ju saken och minns Mona Sahlins gamla affärer. Så Sahlin skadas nog betydligt mer idag av sina egna partikamraters utfall mot Odell och Littorin och av medias omfattande rapportering och återblickar om Sahlins tidigare förseelser än om man bara låtit ministrarnas ord passera förbi utan vidare kommentarer. Politik är allt väldigt konstig ibland.

Men visst blir man sugen på en bit Toblerone till kaffet! Det skulle förvåna mig om inte försäljningen av den välbekanta chokladbiten har ökat de senaste dagarna...


2010-04-28 Viktiga avtal

I dag röstade en enig riksdag för att Sverige ska ingå avtal med ett antal så kallade "skatteparadis" om upplysningar i skatteärenden och samarbete vid skatteutredningar som utförs utomlands. Regeringen motiverar avtalen med att de utgör ett viktigt medel för effektiv skattekontroll. Avtalen träffas med Samoa, Cooköarna, Turks- och Caicosöarna, Anguilla, Gibraltar, San Marino och Andorra, alla små länder som är populära för den som vill gömma oskattade pengar utomlands.

Intressant är att Socialdemokraterna aldrig tog tag i frågan på allvar under sin tid vid makten. Först nu med en Alliansregering har Sverige lyckats få till stånd dessa avtal. Sannolikt ett steg mot något färre grova skattebrott som drabbar de svenska skattebetalarna.2010-04-28 Besök från Bayerns delstatsparlamentI dag har jag tillsammans med några utskottskolleger tagit emot
en stor delegation från motsvarande utskott i delstatsparlamentet i Bayern för en timmes samtal om svensk arbetsmarknadspolitik.
Vi var tre moderater och en centerpartist som tog emot, ingen från oppositionen hade tid att vara med. På bilden ovan sitter jag bredvid tolken och sedan syns Elisabeth Svantesson (M), Anna König Jerlmyr (M) och Lennart Levi (C).

Det var intressant att försöka förklara den svenska modellen, kollektivavtal, a-kassa och arbetsmarknadspolitk för utländska besökare, det gör att man måste försöka förklara ganska komplicerade frågor på ett övergripande och begripligt sätt.
Fast i grunden är det inte så stor skillnad mot att försöka förklara samma sak för svenska väljare, så dagens övning var kanske en
bra träning inför kommande valrörelse...2010-04-28 Logisk reträtt från Marks kommun rörande vinprovningspolicy

I dag kom det väntade beskedet, Marks kommun backar från förbudet för ett café att marknadsföra vinprovning i ett paket där både ost och vin ingår. Kommunens utskänkningsinspektör ville förbjuda denna form av marknadsföring, med motiveringen att det kunde uppmuntra ökat drickande att på förhand erbjuda en viss förutbestämd mängd alkohol. Detta trots att liknande arrangemang utan problem marknadsförts på samma sätt i andra kommuner. Återigen skulle alltså Marks kommun utmärka sig för en extremt näringslivsfientlig inställning. Jag lider med kommunens småföretagare och entreprenörer som ständigt motarbetas när de kommer på nya affärsmöjligheter och försöker skapa aktiviteter och trivsel i kommunen. Det är inte konstigt att dessa frågor ofta nämns när företagtsklimatet i kommunen kritiseras.

Men nu gör alltså utskänkningsinspektören helt om, efter att bland annat ha haft kontakt med folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen. Sunt förnuft har segrat, men varför kunde man inte tänka efter före?

I det nya beslutet hänvisas också till den nya lagstiftning kring dessa frågor som gäller från den 1 juli i år, och där Alliansen luckrat upp ett antal regler som gäller alkoholtillstånd och utskänkning, bland annat möjligheten till provsmakning. Detta var något jag berättade om på bloggen den 15 januari i år. Det är ju bra om denna lagstiftning gör att alkoholinspektörerna får en mer nykter (hmm) syn på frågan. Men man kan inte skylla på detta när man nu ändrar sitt beslut - andra kommuner har ju redan idag en annan inställning än den som tillämpats i Mark, och det gör att jag tycker att de ansvariga för beslutet i Marks kommun borde skämmas.2010-04-28 Bilder från Sjuhäradsmoderaternas förbundsråd i lördagsJag fick några bilder från Moderaternas förbundsråd i Borås i helgen. Jag var en av dem som föredrog olika aktuella frågor för de moderata kandidater från kommun, region och riksdag som fanns på plats på Högskolan i Borås. En annan talare var vår justitieminister som berättade om regeringen politik inom sitt ansvarsområde. Själv pratade jag om arbetsmarknad och statens finanser, och Gunnar Axén, ordförande i Socialförsäkringsutskottet berättade om sjukförsäkringsreformen.

Vi gjorde också ett avbrott för att tillsammans allihopa ta bussen ut till stadsdelen Sjöbo i Borås och knacka dörr. En tidig del av valrörelsen. Jag knackade dörr tillsammans med Richard Hallifax, kommunfullmäktigekandidat från Ulricehamn, som för övrigt ingår i mitt moderata fackliga nätverk och representerar IF Metall. Vi möttes bara av positiva reaktioner, åprecis som det brukar vara när man söker upp väljarna på detta sätt.2010-04-28 Ofattbart korkat förslag om ny förmögenhetsskatt

Den rödgröna oppositionen tänker införa en ny förmögenhetsskatt om de vinner valet. Fast de säger inte hur - saken ska utredas efter valet och den nya skatten gälla från 2012. Låter det bekant? Ännu en svår fråga som måste utredas efter valet för att de tre partierna inte kommer överens...

Miljöpartiet påstår att det inte ska bli den gamla typen av skatt på själva förmögenheten utan kanske en skatt på kapitalinkomst eller en konsumtionsskatt i stället. Jag kan inte se hur detta skulle vara möjligt. Hur ska man kunna ha särskild skatt på den kapitalavkastning som just de förmögna får, eller ta ut en särskild skatt på förmögnas konsumtion? Det är praktiskt omöjligt och det inser alla som är det minsta insatta i hur skattesystemet fungerar.

Men egentligen spelar det ingen roll - förslaget är så urbota korkat i vilket fall. Om man beskattar själva förmögenheterna så försvinner de återigen ut ur landet, precis som de gjorde förr. I stället för att satsas i svenska företag och svenska jobb blir det andra länder som drar nytta av svenskt riskkapital. Om det i stället är kapitalavkastningen som ska beskattas hårdare för de förmögna kommer dessa bara att placera sitt kapital i andra länder så att det inte blir någon avkastning att beskatta i Sverige. Även i detta fall kommer kapitalet alltså att investeras utomlands i stället för i Sverige. Och om slutligen konsumtionen ska beskattas (vilket är praktiskt omöjligt) så kommer de förmögna att antingen låta bli att konsumera och spara pengarna i stället, eller konsumera utomlands för att slippa den svenska skatten. Även detta motverkar företagande och jobb i Sverige till förmån för utlandet. Är det inte bättre att de förmögna slösar bort sina pengar i Sverige, betalar moms och skapar arbetstillfällen i vårt land?

Hur kan ledarna för tre svenska partier bli så fullständigt blinda i sin iver att låta den svenska avundsjukan styra politiken att de helt struntar i att deras förslag minskar tillgången på svenskt riskkapital och hotar svenska jobb? Det är fullständigt obegripligt att man vill göra Sverige så illa. Jag kan lova med fullständig säkerhet att de fyra miljarder per år som man tänker dra in på den nya förmögenhetsskatten kommer att ätas upp flera gånger om i form av skattebortfall på allt det kapital som återigen kommer att lämna landet. Sedan mina år som jurist på bank vet jag precis hur det kommer att gå till, och är förvånad över den enorma okunskap som verkar råda inom oppositionen om hur dagens internationella kapitalmarknader fungerar.

Jag drar mig inte för att utropa detta förslag om återinförd förmögenhetsskatt till det mest korkade från oppositionen under denna mandatperiod. Det säger en del.2010-04-27 Obegränsat med pengar i oppositionens gottepåse

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar att kommunsektorn kommer att gå med stora överskott i år, och ännu större kommande år. Trots detta vill den rödgröna oppositionen tillföra kommunerna 9 miljarder extra som något slags förlängt krisstöd. Jag har väldigt svårt att förstå meningen med att satsa statliga pengar på kommuner som totalt sett redan går med stora överskott. De satsningar på välfärden som behövs ryms rimligen inom de ekonomiska ramar som kommunerna redan har.

Effekterna av den rödgröna politiken blir att kommuner med överskott kan sänka kommunalskatten. Det är givetvis utmärkt. I kommuner med dålig ekonomi däremot räcker de extra pengarna knappast för att få ekonomin i balans. Det bästa politikerna kunde göra vore att erbjuda dessa kommuner hjälp med att göra en grundlig analys av den egna verksamheten. En kommun som går med underskott till och med i brinnande högkonjunktur har långsiktiga problem och i längden hjälper det inte att man håller dem flytande ett tag till med tillfälliga statliga extrapengar.

Den rödgröna oppositionen påstår för övrigt att alla de extra miljarderna ska ge 10-15.000 jobb i kommunsektorn. En mycket optimistisk siffra skulle jag tro, många kommuner kommer säkert att sänka skatten i stället för att anställa fler. Men skulle det ändå bli 10.000 nya jobb betyder i så fall en kostnad på någon miljon per jobb. Alltså ungefär lika mycket som oppositionen påstår att ett nytt jobb i hushållssektorn till följd av ROT-avdraget kostar. Men när det gäller RUT-avdraget hånar man regeringen och säger att en så hög kostnad för varje nytt jobb är alldeles för mycket...

Det är bara att konstatera att det är valår, och att oppositionen alltid har mer pengar till allt än vad regeringen har. De löften Alliansen gav före valet 2006 har uppfyllts. De rödgröna kommer däremot aldrig att kunna uppfylla sina vallöften om de vinner valet, eftersom de utlovar pengar som inte finns. Om de inte chockhöjer skatterna förståss. Det ska bli spännande att se oppositionens samlade budgetalternativ om några dagar...antingen blir det stora underskott eller gigantiska skattehöjningar för vanligt folk.
2010-04-27 Rimligt med samma spelregler för flyget som fordonsindustrin

De mest högljudda kraven om statligt stöd till flygindustrin för förlusterna till följd av vulkanutbrottet verkar ha lugnat ned sig. Men fortfarande hörs enstaka röster i frågan. Märkligt nog kommer kraven ofta från politiker på vänste kanten, allt för att "rädda jobben". Detta trots att samma partier ofta uttrycker sig så negativt om flyget - och därmed hotar samma jobb.

Detta citat från statsministern i Borås Tidning i helgen beskriver regeringens linje väldigt väl. Flygbolagen kan få stöd och hjälp till bättre likviditet genom att få skjuta upp inbetalningar av skatter på samma sätt som fordonsindustrin fick göra, och dessutom får de anstånd med betalning av landningsavgifter till flygplatserna, vilket ju känns ganska rimligt eftersom de inte kunde landa. Ett direkt statligt stöd till verksamheten ska vi däremot akta oss för - vilka bolag står i så fall på tur nästa gång för att få statligt stöd för att hantera sina affärsrisker? Att flygplan inte kan flyga på grund av ett vulkanutbrott känns som en typisk affärsrisk för ett flygbolag, precis som att bilföretagen tvingades uppleva att få köper ny bil när det är dåliga tider. Sådana affärsrisker kan det inte vara skattebetalarnas sak att betala, det måste flygbolagen själva hantera genom att lägga undan lite pengar i goda tider för att klara av dåliga.

En annan sak är att SAS är delägt av svenska staten. Det innebär att skattebetalarna ändå tvingas stå för en del av förlusterna i just detta bolag. Det visar hur fel det är när staten äger bolag som ägnar sig åt ren affärsverksamhet. Och hur fel det blir när den rödgröna sidan till varje pris vill behålla sådant ägande. Ja, bortsett från just SAS då som Miljöpartiet vill sälja till varje pris, oavsett vad man får betalt, bara för att man inte gillar flyget....2010-04-26 Vem ska betala oppositionens "rekordstora järnvägssatsningar"?

Oppositionen meddelar idag att man vill göra rekordsatsningar på järnvägsutbyggnad, bland annat höghastighetståg, och påstår själva att detta medför en satsning på 120 miljarder mer på järnvägar än vad regeringen beslutat fram till år 2021. Alla satsningar vill man göra utan att prioritera bort de rekordstora satsningar på vägar och järnvägar som regeringen redan tagit beslut om. Som vanligt utlovar man alltid mer pengar än regeringen i alla frågor. Man har aldrig brist på pengar hos oppositionen.
Av de 120 miljarderna räknar man med att kommunerna ska stå för 20 miljarder. Kilometerskatt för tung trafik, höjda banavgifter på järnvägarna och ökat stöd till kollektivtrafiken (via skatterna får man anta) är andra delar, liksom tidigarelagda trängselskatter. Alla dessa kostnader vältras alltså över på medborgarna i form av höjda skatter och resekostnader. Men trots detta räcker pengarna ingenstans för oppositionens alla löften. Mycket mera måste lånas upp av staten, vilket kommer att ge ökat budgetunderskott. För övrigt innebär en realistisk kostnadsberäkning av de höghastighetståg som föreslås att de utlovade extra 120 miljarderna inte kommer att räcka på långa vägar.

Att lova runt och hålla tunt påminner om läget fram till 2006. När Alliansen tillträdde chockades vi av att kunna konstatera att det saknades över 100 miljarder bara för att betala alla de löften om nya vägar och järnvägar som Socialdemokraterna strödde omkring sig före valet 2006, och alla de projekt där man storstilat "tog första spadtaget" i närvaro av media, men där det inte fanns några pengar för att bygga färdigt. Snart är vi där igen om den rödgröna får bestämma.

Intressant är också att utbyggnaden av höghastighetståg motiveras med miljö- och klimatargument från oppositionen. Tyvärr håller inte argumenten. Satsningar på en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm, den så kallade Götalandsbanan, skulle bara minska utsläppen marginellt. Det menar forskare vid statens Väg- och trans- portforskningsinstitut i en rapport som refereras av SVT TextTV idag. Koldioxidutsläppen skulle minska med 150.000 ton per år, vilket är 0,7 procent av utsläppen inom transport- sektorn. Det är för lite för att projektet ska vara kostnadseffektivt enligt forskarna.

För mig handlar snabbtåg mellan Göteborg och Borås via Landvetter främst om att underlätta pendling och transporter mellan Västsveriges två största städer, samt underlätta transporter till och från flygplatsen. Positiva miljöeffekter får man på köpet. En utbyggnad av en järnväg som klarar av snabbtåg i framtiden, men utan att direkt investera i nya dyra tåg och vagnar av snabbtågstyp är en bra början. Snabbtåg har väldigt liten betydelse på den korta sträckan mellan Göteborg och Borås, dagens pendeltåg i normalfart mellan städerna, via flygplatsen, räcker alldeles utmärkt, och blir betydligt billigare. Men om man hittar en modell där man kan bygga själva järnvägen i snabbtågsstandard redan från början finns ju alltid möjligheten att i framtiden förlänga järnvägen och sätta in snabbtåg till Jönköping och vidare till Stockholm. Detta är den linje jag själv och moderaterna i Västra Götaland förespråkar i järnvägsfrågan, och därför är vi positiva till en fortsatt utredning av frågan om höghastighetståg. Den utredning som gjorts är alldeles för osäker för att ta ett definitivt beslut, inte minst är de uppskattade kostnaderna mycket osäkra. Men det viktigaste är att snabbt få till en realistisk ny fungerande järnvägsförbindelse mellan Borås och Göteborg, via Landvetter, inte storstilade och oerhört kostsamma planer om ett snabbtåg till Stockholm som i bästa fall kanske blir verklighet om 25 eller 30 år.2010-04-26 Vem får betala höjd kilometerskatt för tung trafik?

Den rödgröna oppositionen meddelar idag att man vill införa en ny kilometerskatt för tunga fordon på väg, dvs lastbilstransporter. Skatten ska bli 14 kronor per mil. Man skryter om att detta är en miljö- och klimatsatsning, underförstått är det en kostnad som de "elaka åkerierna" ska betala för att de släpper ut avgaser.

Man glömmer som vanligt att berätta vem som får betala. Det får du och jag. Alla transportkostnader läggs givetvis på priset på de varor vi köper. Det betyder dyrare mat, kläder och bensin. Dessutom får vi dyrare byggkostnader och försämringar för exportindustrin. Dessutom kommer det att slå hårt mot transportnäringen, målet är ju att minska transporterna, och det gör givetvis att många inom denna sektor blir arbetslösa.

Redan 2007 utredde trafikforskningsmyndigheten SIKA frågan om kilometerskatt och kom fram till att en skatt på 14 kronor milen skulle minska trafiken med 15 procent. Staten skulle få in cirka tre miljarder, netto. Omkring 2000 jobb skulle försvinna, industrin skulle få två-tre procent högre fraktkostnader och skatten skulle stå i strid med regionalpolitikens mål om god arbetsmarknad och service i hela landet. Visst skulle man kanske kunna använda modern GPS-teknik för att differentiera skatten, både regionalt och i förhållande till fordonens miljö- och viktklass, bränsleslag, vilka vägar de väljer och när på dygnet man kör. Men baksidan med ett sådant system är uppenbart. Det blir sannolikt en oerhört kostsam administration och en omfattande övervakning av fordonen.

Oavsett hur man räknar så kan man konstatera att det blir väldigt dyrt att bo i Sverige om väljarna släpper fram de rödgröna partierna i regeringsställning. Förslaget om kilometerskatt är bara ett bland en stor mängd skattehöjningar och fördyringar som skulle drabba svenska folket.2010-04-26 Moderaterna tar täten i jobbfrågan

Moderaterna går om Socialdemokraterna när det gäller jobben. På frågan "vilket parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten" svarar 32 procent Moderaterna. Det är en ökning för moderaterna med 9 procentenheter sedan i januari. För socialdemokraterna går utvecklingen istället bakåt, till 27 procent i april jämfört med 32 procent i januari. Allt enligt en färsk undersökning från förra veckan som pr-byrån Westander låtit Sifo göra. Sifo har ställt samma fråga i motsvarande mätningar under det senaste året och tidigare har Socialdemokraterna alltid haft övertaget.

Jag är inte så förvånad över resultatet av undersökningen. Visst har arbetslösheten ökat till följd av den djupa globala krisen, men trots detta var det 70.000 fler som arbetade i Sverige i genomsnitt helåret 2009 jämfört med helåret 2006. Om man granskar de allra senaste månadssiffrorna för februari 2010 ser det ännu bättre ut. Jämfört med februari 2006 har antal sysselsatta ökat med hela 134.000 personer enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Det finns alltså betydligt fler jobb idag än det gjorde 2006. Det är väl ändå inte så illa med tanke på att Sverige gått igenom en finanskris och en djup global lågkonjunktur? När man ser dessa siffror är det kanske inte så konstigt att förtroendet i jobbfrågan ökar för Moderaterna och Alliansen. Svenska folket börjar inse att Alliansens arbetsmarknadspolitik fungerar, och både stärker högkonjunkturens uppgång på arbetsmarknaden och motverkar lågkonjunkturens nedgång.

Jobbfrågan är valets i särklass viktigaste fråga enligt väljarna, detta framgår av flera undersökningar. Det parti och det regeringsalternativ som har väljarnas förtroende i denna fråga borde rimligen ligga bra till när väljarna ska säga sitt i september. Det gör att min optimism stärks ytterligare inför valet.2010-04-25 Gästtalare på Haros riksstämma i HyssnaI går var jag inbjuden som gästtalare på organisationen Haros riksstämma, som i år hölls i Kvarnen i Hyssna. Ordföranden, Madeleine Wallin, bor själv i Hyssna, och flera av dem som ingår i Haros styrelse är bosatta i Marks kommun. Haro arbetar främst för ökad frihet för familjerna att själva få bestämma hur barnomsorgen ska ordnas, och de har varit mycket pådrivande när det gäller såväl vårdnadsbidrag som barnomsorgspeng, såväl i den lokala debatten i Marks kommun som på riksnivå. Haro är numera även representerade i regeringens jämställdhetsråd, och representanter från Haro har talat i både EU och FN!

I mitt anförande berättade jag först om alla turer kring vårdnadsbidraget i Mark, och hur vi under åren 2002-2006 flyttade fram kommunens positioner i fråga, först genom att öppna upp för möjligheten att få ersättning även för egna barn i familjedaghem, därefter genom att som första kommun utanför Storstockholm införa Nackamodellen som gjorde det möjligt att starta familjedaghem endast för sina egna barn. Efter Alliansregeringens beslut att ge kommunerna rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 juli 2008 infördes detta i stort sett omedelbart i Mark. De fyra borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet och Markbygdspartiet drev igenom detta, i strid med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och tvingade dessa att införa kommunalt vårdnadsbidrag mot sin vilja. Detta väckte viss munterhet på Haros stämma.

Efter mitt anförande blev det en del angelägna diskussioner om avvägningen mellan samhällets och föräldrarnas ansvar för att fostra sina barn, konflikten mellan jämställdhet och föräldrarnas valfrihet, och även motsättningen mellan behovet av arbetskraft och möjligheten för föräldrar att kunna vara hemma lite längre tid med sina barn när de är små. Haro-medlemmarna menade att omsorgen om de egna barnen är ett av de viktigaste arbeten man kan ha under sitt liv, och av mycket stor betydelse för samhället. Det är väldigt svårt att påstå att de har fel.2010-04-23 Oppositionen kommer att förvärra ungdomsarbetslösheten

Det är ju väl känt vid det här laget att den röd-gröna oppositionen vill chockhöja arbetsgivareavgifterna för den som anställer ungdomar. Det är väl ingen vild gissning att detta skulle förvärra ungdomsarbetslösheten.

I går kom nästa rödgröna förslag som riskerar att öka ungdomsarbetslösheten. Oppositionen vill att arbetslösa ungdomar ska in i åtgärder, praktik eller utbildning redan från första dagens arbetslöshet! Det vore en tragisk återgång till läget före 2006 när ungdomar som gått ut skolan ofta direkt stoppades in i olika åtgärder eller utbildningar via Arbetsförmedlingen i stället för att lägga lite tid på att söka ett riktigt jobb. Alliansen har infört en begränsning att man först måste söka jobb under tre månader innan man omfattas av olika arbetsmarknadasåtgärder. De tre första månaderna får man hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen för att hitta ett jobb jobb. Om man inte lyckas få ett jobb går man efter tre månader över i jobbgarantin för unga, och kan få del av olika arbetsmarknadsåtgärder, inklusive starta-eget-bidrag, coachning, praktik med mera. Hälften av ungdomarna som kommer in i denna garanti lyckas komma vidare till ett arbete, praktik eller utbildning. Ett hyfsat bra resultat i det konjunkturläge som är just nu.

Dagens modell tror jag i grunden är helt rätt väg om man vill få ut ungdomar i riktiga jobb, och det stöds av de flesta forskare. Om man direkt tvingar in ungdomar i olika åtgärder kommer det att ta mycket längre tid att komma in på arbetsmarknaden. Däremot tycker jag man möjligen skulle kunna överväga är att ge Arbetsförmedlingen lite större frihet att i vissa fall sätta in åtgärder tidigare än efter tre månader. Det finns ju enstaka ungdomar som man redan från början kan se kommer få mycket svårt att få ett arbete, och då är det ju lite synd att de inte exempelvis kan få en praktikplats eller kortare utbildning direkt. Men detta måste i så fall gälla i undantagsfall. Oppositionens förslag riskerar att leda till att alla arbetslösa ungdomar stoppas in i åtgärder första dagen och förvaras där i stället för att aktivt söka jobb. Det vore väldigt olyckligt.2010-04-22 Öppet brev till Phia Andersson (S)

Som jag berättade igår har alltså oppositionspartierna inte lyckats ena sig om en linje när det gäller den viktiga infrastruktursatsningen Förbifart Stockholm. I stället vill man att skattebetalarna ska bekosta en dyrbar folkomröstning år 2012 om saken, trots att beslutet redan är fattat av regeringen. Man menar alltså att Riksdagen ska försöka "tvinga" stockholmarna att rösta om saken helt i onödan för att rädda de rödgröna partierna som inte kan komma överens. Borgerliga företrädare i Stockholms Län och Stockholms stad säger att man i så fall inte tänker följa ett sådant riksdagsbeslut eftersom det inte är lagligt. Flera grundlagsexperter och jurister menar också idag att förslaget från oppositionen strider mot grundlagen. Hela utspelet känns mest som ett missbruk av folkomröstningsinstrumentet. Det är dessutom omoraliskt att endast stockholmare skulle få rösta i en fråga där hela svenska folket är med och betalar via skattsedeln.

På grund av oppositionens pinsamma förslag skickade jag i går eftermiddag detta öppna brev till Socialdemokraternas förstanamn i vår valkrets, Phia Andersson. Jag förutsätter att hon kommer att svara.


2010-04-22 Öppet brev till Phia Andersson (S)

Hej Phia!

Jag är övertygad om att du precis som jag är mån om att Sverige ska ha en väl fungerande infrastruktur och effektiva kommunikationer. Det underlättar vardagen för enskilda medborgare och är grundläggande för ett bra företagsklimat med goda villkor för landets företagare och entreprenörer.

Tyvärr innebär den uppgörelse som ditt parti gjort med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om Förbifart Stockholm att såväl privatpersoner som näringsliv kommer att drabbas hårt. Att ni inte lyckats enas i en så pass viktig fråga ställer många frågor om det regeringsalternativ som ni erbjuder väljarna. Istället för raka besked ska frågan förpassas till en separat folkomröstning två år efter höstens val. Ska detta bli lösningen även på alla andra av de områden där ni inte är överens?

Utöver att åsidosätta den viktigaste infrastruktursatsningen som Stockholm länge varit i behov av, kommer ert beslut även att drabba vår del av landet. Ingen i Sverige eller i Västra Götalands Län tjänar på att Stockholm inte kan lösa den trafikinfarkt och problem som länge varit ett faktum. Tvärtom är en lösning på huvudstadens trafikproblem också gynnsam för oss. Bättre och smidigare trafiklösningar och infrastruktur påverkar även vår tillväxt, handel och våra affärsmöjligheter mycket konkret.

Satsningen på Förbifart Stockholm ska till stora delar finansieras nationellt. När du och de andra partierna i vänsteroppositionen nu bestämt er för att folkomrösta i frågan borde i så fall även invånarna här i Västra Götaland få säga sitt. Vi kommer att påverkas direkt av beslutet och ska dessutom vara med och betala satsningen. Därför är det inte mer än rätt att alla i vårt län också ska få göra sin röst hörd i frågan.

Vi moderater och de andra partierna i Alliansen vill att människor och näringsliv i alla delar av landet ska ha en god, miljövänlig och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. I detta är Förbifart Stockholm en viktig del.

Med bara några få månader kvar till höstens val förtjänar invånarna i Västra Götaland raka besked. Därför frågar jag dig: Förbifart Stockholm kommer att påverka vår region positivt och förbättra trafiksituationen i hela Sverige. Vi ska dessutom vara med i finansieringen - ska då inte alla invånare i vårt län också få göra sin röst hörd vid en folkomröstning?

Hälsningar

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)
2010-04-22 Helkväll i Ulricehamn om ungdomsarbetslösheten

I går kväll deltog jag i Svenskt Näringslivs workshop om ungdomsarbetslösheten i Ulricehamn. Man hade bjudit in ungdomar, politiker, företrädare för arbetsförmedling, skola och näringsliv för att diskutera ungdomarnas arbetsmarknad och framtidsmöjligheter.

Det som gav mig mest var att lyssna på ett antal kreativa och entusiastiska ungdomar som med hjälp av egna ansträngningar och aktivitet också lyckats få jobb. Det finns mycket mer framtidstro och framåtanda hos ungdomar än vad som ibland kommer fram i samhällsdebatten.

Många uppgifter fördes fram under diskussionerna om ungdomsarbetslöshetens storlek, och vissa uppgifter från Svenskt Näringsliv gjorde mig ärligt talat en smula upprörd. Att påstå att 30% av alla ungdomar är arbetslösa tycker jag är både oseriöst och olyckligt, eftersom det dels inte stämmer, dels riskerar att skada ungdomarnas eget självförtroende och framtidstro. Jag kan förstå att den politiska oppositionen gärna vill skapa uppgivenhet hos ungdomarna för att jaga röster, men jag hade väl en liten annan tro om Svenskt Näringsliv. Tyvärr använder Svenskt Näringsliv metoden att överdriva ungdomsarbetslösheten för skapa debatt om att LAS missgynnar unga, och därmed försöka luckra upp lagen om anställningsskydd. Jag är inte säker på att detta är rätt metod för att uttrycka mig försiktigt.

Det var mycket befriande att som kontrast höra Arbetsförmedlingen i Ulricehamn konstatera att den öppna ungdomsarbetslösheten i Ulricehamn är 4,9%. Och faktum är att Sjuhärad har betydligt lägre arbetslöshet än genomsnittet i riket, både bland unga och äldre. Jag brukar ju annars själv konstatera att ca 11% av ungdomarna i Sverige är arbetslösa "på riktigt", dvs vill ha ett arbete för sin egen försörjning. Ytterligare runt 12% är ungdomar från 15 års ålder och uppåt som studerar och söker extrajobb och därmed registreras som arbetslösa. Men många av dessa går i gymnasiet och bor fortfarande hemma, och det känns inte helt seriöst att beskriva dessa som arbetslösa i egentlig mening.

Men vi får aldrig låta diskussionen om alla siffror dölja den viktiga frågan - varför Sverige under väldigt många år har haft en förhållandevis hög ungdomsarbetslöshet internationellt sett. Många förklarar saken med misslyckanden i skolan, andra att ingångslönerna för unga är för höga. Båda förklaringarna luigger nog nära sanningen. Regeringen har därför gjort mycket de senaste åren för att förändra detta. Dels en total reformering av skolan med möjlighet till rena yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, och slopat krav på att alla måste läsa in högskolebehörighet i gymnasiet. Dels sänkta arbetsgivareavgifter för den som anställer unga, vilket sänker kostnaden att anställa oerfaren arbetskraft, utan att sänka själva lönen. Vi har också försökt öka kvalitén i det stöd och hjälp som arbetslösa ungdomar kan få från Arbetsförmedlingen, och det har varit lyckosamt så här långt, trots den dystra konjunkturen. Men det lär behövas fler reformer och gårdagens diskussioner var nyttiga.2010-04-21 Jobbskatteavdraget ger mer än de rekordstora löneökningarna

Den senaste veckan har jag haft detta debattinlägg i flera tidningar. De handelsanställda har enligt sin fackliga organisation fått rekordstora och säkert välförtjänta löneökningar i år - men jobbskatteavdraget har faktiskt gett dem minst 5 gånger så mycket!


Grattis handelsanställda – men jobbskatteavdraget ger mer!

Handels medlemmar är vinnare så här långt i årets avtalsrörelse. Lönepåslagen är goda, och Handels ordförande Lars-Arne Häggström säger att avtalet är en seger för dem som tjänar minst, och är nöjd med att Handels bidragit till att försvara de lågavlönade inom LO-familjen. För en butiksanställd blir det en lönehöjning före skatt på 470 kronor i månaden i år och ytterligare 501 kronor per månad nästa år. Efter skatt innebär det 314 kronor mer i handen varje månad i år och något mer nästa år.

En genomsnittlig Handelsanställd i butik tjänar i genomsnitt drygt 22.000 kronor per månad. Med denna lön har man tack vare jobbskatteavdraget fått ungefär 1.600 kronor lägre skatt - varje månad - jämfört med 2006. Det innebär alltså mer än fem gånger som mycket som årets löneökning. För att få ut 1.600 kronor i handen utan jobbskatteavdraget skulle det behövts en löneökning på över 2.400 kronor i månaden före skatt.

Handels lågavlönade medlemmar är väl värda sin löneökning. Men jobbskatteavdraget har gett dem väldigt mycket mera. Alliansregeringens jobbskatteavdrag har faktiskt gett de lågavlönade den största inkomstökningen på väldigt många år, kanske den största någonsin.

Om en löneökning på 314 kronor i månaden efter skatt beskrivs som en seger för de lågavlönade, vad är då inte en skattesänkning med 1.600 kronor i månaden - rakt i handen?

Frågan är hur många löntagare som verkligen insett hur mycket jobbskatteavdraget egentligen betyder för vanligt folk? Och hur mycket inkomsten efter skatt kommer att minska för vanliga löntagare om den rödgröna oppositionen kommer till makten och avskaffar jobbskatteavdraget?

Jan Ericson, Ubbhult
riksdagsledamot (M)
2010-04-21 Martin Timell försvarar ROT-avdraget

Det är inte bara RUT-avdraget som hotas med en röd-grön regering. I vart fall socialdemokraterna vill även avskaffa ROT-avdraget, den andra delen av det nya HUS-avdraget för byggnadsarbeten och andra hushållsnära tjänster. Detta har fått den kände TV-profilen Martin Timell att gå ut i den debattartikel på DN Debatt och försvara ROT-avdraget.

Artikeln avslutas så här: "Det pågår en strid om rot-avdraget. Argument står mot argument och alla räknar på sitt sätt. För oss handlar rot-avdraget om mycket enklare saker än komplicerade tabeller och ekonomiska effekter. Rot ger vanligt folk med vanliga inkomster möjligheten att förverkliga sina drömmar och rot ger oss chansen att på riktigt och mer beständigt städa upp i en bransch som verkligen behöver det. Rot-avdraget är nödvändigt för att fortsätta den positiva utvecklingen vi ser i hemmafixarbranschen. Därför måste rot vara kvar."2010-04-21 Hur skulle en rödgrön regering kunna styra Sverige?

Frågan är befogad. Tidigare under våren har de rödgröna partierna meddelat att frågan om försvarets framtid ska utredas. Efter valet. Samma sak med Sveriges deltagande i Afghanistan. Och skolpolitiken. Alla besvärliga frågor skjuter man framför sig när man inte kan enas, i flera fall utlovas utredningar - efter valet! Integrationspolitiken, kriminalpolitiken, utrikespolitiken, EU-politiken, RUT-och ROT-avdragen, inkomstskatten, förmögenhetsskatten och energibeskattningen är andra svåra tvistefrågor. Den 3 maj måste man leverera ett alternativ till regeringens vårbudget. Det ska bli spännande att se hur många fler jobbiga frågor som de rödgröna begraver i utredningar. Som ska göras efter valet.

Nu har vänsterpartierna hittat ännu ett sätt att hantera svåra interna stridigheter. Trots att regeringen redan tagit beslut om den nya motorvägen "Förbifart Stockholm" och satt av pengar i budgeten, och trots att Socialdemokraterna tydligt tagit ställning för denna motorväg, så gör partiet nu helt om och vill ha en folkomröstning 2012 om saken. Detta bara för att s, v och mp inte kan komma överens! För en vecka sedan sa Socialdemokraternas ledande namn i Stockholm, Carin Jämtin, att hon var beredd att "köra över" v och mp i frågan. Men nu tvingas hon alltså backa, trots att hennes parti fortfarande säger att förbifarten är viktig för Stockholms framtid. Återigen lägger sig socialdemokraterna sig platt för Miljöpartiet, och det skrämmer mig lite. Miljöpartiets extremistiska miljöpolitik riskerar att få mycket större utrymme i en rödgrön regering än vad de flesta nog hittills har insett.

De lokala väljarna vill ha en ny led förbi Stockholm. Enligt opinionsmätningarna stöds detta av runt 80% av Stockholmarna. De inser att en stor motorväg rakt igenom en stad, ofta med stillastående köer, inte är det mest miljövänliga, och ser en ny motorväg runt staden, till stor del i en tunnel, som en viktig sak för miljön. Det finns ingen anledning att förhala denna fråga bara för att tre oppositionspartier inte kan komma överens. Det är faktiskt pinsamt att föreslå att kostnadskrävande folkomröstningar ska användas på detta sätt för att lösa tre partiers inre stridigheter. Vad blir nästa folkomröstningskrav från den rödgröna röran för att de ska slippa förhandla om jobbiga saker?

Å andra sidan, det som hänt bekräftar ju för väljarna vilken skillnad det är i samarbetsklimat inom Alliansen och inom den rödgröna oppositionen. Självklart borde detta gynna Alliansen när väljarna ska göra sitt val, både på riksnivå och i Stockholm. Svenska folket börjar nog så sakta inse riskerna i att släppa fram ett makthungrigt miljöparti till makten tillsammans med helt kraftlösa socialdemokrater utan ledning, och ett litet fd kommunistparti. Opinionsmätningarna visar nu också ett ständigt minskande försprång för oppositionen. I längden går det inte att vinna ett val om man vare sig visar regeringsduglighet eller har några politiska alternativ, utan bygger hela sin politik på att kritisera sittande regering. Jag är övertygad om att svenska folket genomskådar detta.2010-04-20 Sverige står starkt!

Inför gårdagens radiodebatt roade jag mig med att sammanfatta lite korta fakta om läget i Sverige efter fyra år med Alliansen. Det en ganska lång lista med de viktigaste faktauppgifterna och bästa argumenten för varför Alliansen skött Sverige väldigt bra denna mandatperiod.

* Sverige har bland de starkaste statsfinanserna i hela Europa och Dagens industri har utnämnt finansminister Anders Borg till EU-mästare i ekonomi. När andra länder nu tvingas diskutera skattehöjningar, nedskärningar och höjd pensionsålder kan svenska politiker diskutera fortsatta skattesänkningar och reformer. Det beror på Allianseregeringens ansvarstagande för ekonomin under hela mandatperioden. Sverige är idag ett av få EU-länder som klarar stabilitetspaktens mål om maximalt 3% budgetunderskott i förhållande till BNP.
* De kommande åren förväntas Sverige få den högsta tillväxten av samtliga EU-länder.
* Trots finanskris och lågkonjunktur har Alliansregeringen minskat statsskulden med 150 miljarder sedan 2006. Det betyder att statsskulden minskat från 46% av BNP 2006 till 41% av BNP 2010.
* Regeringen hart stärkt kommunernas och landstingens ekonomi med 27 miljarder extra under mandatperioden för att säkra välfärdens kärna. Bland annat genom ett extra krisstöd de senaste åren. Kommunernas ekonomi stärks nu snabbt och det gör att de klarar ekonomin kommande år utan ytterligare krisbidrag från staten. Däremot får de behålla en permanent höjning av statsbidragen på 5 miljarder för att stärka välfärden.
* Regeringen har gjort stora satsningar på ett bättre näringslivsklimat, bland annat sänkta skatter och arbetsgivareavgifter, minskat regelkrångel, avskaffad revisionsplikt för mindre företag och översyn av småföretagarnas trygghetssystem.
* Regeringen har också gjort rekordstora satsningar på utbildning, miljö, forskning och infrastruktur utan att urholka statens finanser.
* Regeringens stora sjukförsäkringsreform har lyckats bra så här långt. Sjukskrivningar och förtidspensioneringar har minskat kraftigt vilket är positivt för den enskilde och mycket viktigt för statsbudgeten. Sverige har nu inte längre mycket högre sjukskrivningstal än alla andra länder utan ligger på en mer rimlig nivå. Antalet sjukskrivna beräknas minska med 85.000 i årsgenomsnitt (omräknat till helårssjukskrivningar) från 2006 till 2010.
* Av de långtidssjukskrivna som genom omförsäkringen förts över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingens arbetsintroduktionsprogram verkar över två tredjedelar (ca 35.000 personer under 2010) kunna gå vidare mot arbetsmarknaden, medan en tredjedel beräknas återgå till sin tidigare sjukskrivning. Det är ett väldigt bra resultat.
* Antalet förtidspensioneringar har minskat från över 50.000 per år fram till 2006 till 22.000 år 2009. 80.000 färre är förtidspensionerade 2010 jämfört med 2006.
* Antalet personer i arbetsför ålder som är utanför arbetsmarknaden och lever på olika ersättningssystem beräknas minska med ca 90.000 personer från 2006 till 2010 (omräknat till helårspersoner och i årsgenomsnitt). Det handlar om 85.000 färre sjukskrivna, 80.000 färre förtidspensionerade, men 55.000 fler arbetslösa eller i åtgärder och ca 20.000 fler som får försörjningsstöd. Totalt beräknas antalet helårspersoner som lever på ersättningar minska från 1.084.000 i genomsnitt år 2006 till 993.000 i genomsnitt 2010.
* Finanskrisen och lågkonjunkturen har ökat arbetslösheten i Sverige precis som i omvärlden. Totalt ökade hel- eller deltidsarbetslösheten med ca 110.000 personer från oktober 2006 till oktober 2009.
* Sysselsättningen var i genomsnitt under 2009 ca 70.000 personer högre än vad den var i genomsnitt 2006, trots lågkonjunktur och finanskris. Oavsett vilka enskilda månader man jämför är sysselsättningen högre idag än 2006.
* Vi har alltså ett läge med både ökad sysselsättning och ökad arbetslöshet samtidigt. Förklaringen är att antalet personer i arbetskraften har ökat kraftigt, främst beroende på färre sjukskrivna och mycket stora ungdomskullar, och att arbetskraften därför växt mer än antalet lediga jobb.
* Återhämtningen på arbetsmarknaden går snabbare i Sverige än förväntat, och snabbare än i många andra länder. Sverige har idag också lägre arbetslöshet än genomsnittet i EU.
* Ungdomsarbetslösheten sägs ibland vara 25-30% och högst i Europa. Men den beskrivs på olika sätt beroende på hur man räknar, och olika länder räknar dessutom på olika sätt. Den faktiska svenska ungdomsarbetslösheten, om man räknar ungdomar i yrkesverksam ålder som vill ha ett arbete för sin huvudsakliga försörjning ligger snarare runt 10-12%. Det är fortfarande alldeles för mycket, och beror främst på att många misslyckats i skolan. Regeringen har gjort mycket för att ändra detta. Bland annat en total reformering av skolan och gymnasiet, lägre arbetsgivareavgifter för den som anställer unga, ökad möjlighet att provanställa ungdomar, och en särskild åtgärd hos Arbetsförmedlingen för långtidsarbetslösa ungdomar, Jobbgarantin för unga, som så här långt har hjälpt ungefär hälften av de långtidsarbetslösa ungdomarna till utbildning eller arbete.
* Enligt en färsk SIFO-mätning planerar svenska företag att anställa 168.000 personer fram till den 1 juli i år. Om man räknar av planerade uppsägningar av 43.000 personer betyder det en nettoökning av nyanställningarna med 125.000 personer.
* Jobbskatteavdraget har sänkt skatten för en medellöntagare med 23.000 i månadlön med ca 1.700 kronor per månad. För en handelsanställd ger detta nästan fem gånger mer än årets avtalsrörelse.
* Jobbskatteavdraget är riktat mot låg- och medelinkomsttagare. Den med mycket hög inkomst får inte större jobbskatteavdrag än den som tjänar runt 28.000 kronor.
* Jobbskatteavdraget ger enligt Riksrevisionen 88.000 fler i arbete på sikt och är därför också viktigt för att öka antalet sysselsatta.
* Pensionärerna har fått skattesänkningar i två steg och ett tredje föreslås 1 januari 2011. Därmed kompenseras pensionärerna med marginal för att bromsen i pensionssystemet sänker pensionerna 2010 och 2011.2010-04-20 Budgetdebatt i Radio Sjuhärad

I går eftermiddag deltog jag i Måndagsklubben i Radio Sjuhärad. Dagens ämne var regeringens vårbudget. Jag och Lars Dahlén (moderat kommunpolitiker i Borås) representerade Alliansen, medan Bengt Bohlin (S) och Birgitta Losman (MP) representerade oppositionen. Det blev en ganska hätsk debatt tycker jag, och jag kände mig ovanligt laddad. I debatten förekom helt felaktiga uppgifter om hur det egentligen ser ut på arbetsmarknaden och det gjorde mig ganska upprörd. Jag har inga problem med en tuff debatt om för och nackdelar med olika politiska förslag, men när det gäller rena fakta om hur det ser ut i verkligheten tycker jag man ska använda korrekta uppgifter.

En intressant diskussion om bensinskatt blev det också. Jag frågade Birgitta Losman (MP) om det verkligen är rimligt att ha som mål att höja bensinpriset till 20 kronor litern, vilket Miljöpartiet vill. Hon tyckte det var helt rimligt och påpekade att vi snart är där ändå på grund av stigande oljepriser. Om hon skulle ha rätt är det riktigt illa, då blir ju effekten med Miljöpartiet dubbel - först höjer de snabbt bensinpriset genom extra beskattning till 20 kronor, dvs en extra skatt på runt 7 kronor litern jämfört med idag. Om sedan marknadspriset dessutom ökar lika mycket kommer en liter bensin plötligt att kosta 27 kronor litern! Det gör att Losmans påståenden i debatten om Miljöpartiets omsorg om landsbygden och om de med lägre inkomster klingar ganska falskt.

Debatten kom annars mest att handla om de stora frågorna som säkert också kommer att vara dominerande i valrörelsen. Statsfinanserna, kommunernas ekonomi och resurserna till välfärden, finanskrisen, lågkonjunkturen, utvecklingen på arbetsmarknaden, ROT och RUT-avdragen, skatterna och sjukförsäkringsreformen. Och så förståss en del lokalt om vårbudgetens effekter för Borås. Där var jag glad att min partivän Lars Dahlén också deltog eftersom jag har svårt att gå in i detaljer om ekonomin i en enskild kommun. Det var befriande att höra Lars Dahlén konstatera att Borås kommun har en mycket stark ekonomi med stora överskott, och att man inte ens hade behövt det extra tillskott som regeringen gav förra året. Detta som svar på Bengt Bohlin och Birgitta Losmans (MP) påståenden att regeringen skjuter till för lite pengar till kommuner och landsting i år och kommande år...

Hur är då läget för Sverige efter fyra år med Alliansen? En kort sammanfattning kommer i nästa blogginlägg!

Lyssna på första halvtimmen, och sista delen av programmet2010-04-19 SIFO: 168.000 nyanställningar behövs fram till 1 juli

Enligt en SIFO-undersökning som redovisas i Aftonbladet idag behöver vart tredje svenskt företag nyanställa de närmaste månaderna. Tillverkningsjobb och logistikjobb växer snabbast, och ROT-avdraget gör att efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen också ökar snabbt. Även inom handel och försäljning, hälso- och sjukvård, administration, IT och Data behövs fler anställningar. Bemanningsbranschen behöver också mer folk inom alla sektorer på arbetsmarknaden.

Enligt undersökningen, där 2.950 företag inom både offentlig och privat sektor svarat på sitt behov av mer arbetskraft, drar SIFO slutsatsen att det behövs över 168.000 nyanställningar fram till 1 juli i år. Samtidigt uppger vissa företag att de tänker minska sin personal, motsvarande 43.000 personer. Netto behöver företagen därmed nyanställa ca 125.000 personer de kommande månaderna. Det är faktiskt fler än det totala antalet personer som blivit av med sina jobb under lågkonjunkturen. Bland företagen som behöver ny personal vill 64 procent erbjuda fasta anställningar medan 31 procent framför allt vill ha tillfällig personal.

Statsministerns och Finansministerns uttalande på senare tid om att Sverige har god chans att komma ur krisen snabbare än de flesta andra länder verkar besannas. Sverige har världens chans - under förutsättning att inte en rödgrön regering får chansen att förstöra allt som Alliansen åstadkommit under de senaste fyra åren.2010-04-19 Drömmer SSU verkligen om Cuba och Nordkorea?

Ibland blir man förvånad till och med över SSU:s utspel. Som förra veckan i BT när man hyllade det gamla apoteksmonopolet. Nedan mitt korta svar, som publicerades i BT i går:

SSU:s märkliga förebilder

Två SSU-are skriver i BT (11 april) att det är olyckligt att Alliansregeringen har avskaffat apoteksmonopolet, och man anser att staten ska äga alla apotek.

En sak SSU inte skriver är att Sverige var ett av endast tre länder i världen som hade ett statligt apoteksmonopol. De två länder som idag finns kvar med detta monopol är Nordkorea och Cuba.

Bortsett från alla andra fördelar med ett avskaffat apoteksmonopol tycker jag det känns alldeles
utmärkt att Sverige valt en annan väg för apoteken än dessa två odemokratiska socialistländer.

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot

2010-04-18 Stämmotal av statsminister Reinfeldt

Moderatledaren, Statsminister Reinfeldt, håller sitt mycket
engagerade avslutningstal inför 2.500 moderater på den
stora rikskonferensen i Göteborg i lördags.

Både statsministerns tal och Anders Borgs tal under fredagen
finns att lyssna på i sin helhet på moderaternas hemsida
2010-04-18 Seminarium om ungdomsarbetslöshet

Under lördagen höll moderaterna ett välbesökt seminarium om ungdomsarbetslösheten. Anders Forslund från Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering började med att berätta om hur forskarna ser på ungdomsarbetslösheten, både vad gäller storleken och orsakerna. Han påpekade att det är svårt att ge exakta siffror över ungdomsarbetslösheten i Sverige, och att det är ännu svårare att jämföra med andra länder eftersom man räknar så olika. Ett exempel är att ungdomsarbetslösheten i Danmark oich Holland enligt statistiken är mycket låg medan den är hög i Sverige. Men alla elever som går på yrkesprogram på gymnasiet i Danmark räknas som sysselsatta eftersom deras utbildning organiseras som en anställning, medan samma elev i Sverige räknas som studerande. Det gör att betydligt fler ungdomar räknas som arbetande i Danmark än i Sverige. Om man bortser från denna skillnad i sätt att räkna har båda länderna ungefär samma ungdomsarbetslöshet. (Vi vet ju också sedan tidigare att man i Holland inte bokför ungdomar som arbetslösa förrän efter tre månader, medan man i Sverige bokför dem redan första dagen. Det kan förklara mycket av skillnaden mellan mycket låg ungdomsarbetslöshet i Holland jämfört med Sverige.)

Men oavsett hur vi räknar så är ungdomsarbetslösheten ett svenskt problem som vi levt med i decennier. Forslund menade att orsakerna i första hand kan kopplas till den svenska skolan, som alltför många hoppar av i förtid. Kravet på högskolebehörighet på alla gymnasielinjer är en viktig förklaring menade han, och talade positivt om tankarna på lärlingsutbildningar. Han menade också att de höga minimilönerna enligt kollektivavtalen medför att det är lika dyrt att anställa en oerfaren ungdom som en mer erfaren äldre person, och att detta är ett större problem för ungdomarna är turordningsreglerna i LAS som ju annars ofta förs fram som en förklaring.

Tomas Tobé, min utskottskollega och moderaternas näringspolitiske talesperson, berättade sedan om allt som regeringen gjort för att motverka ungdomsarbetslösheten. Det handlar bland annat om
* En grundläggande reformering av skolan med tidigare nationella prov, betyg och bättre lärarutbildning
* Yrkesprogram och lärlingsutbildningar på gymnasieskolan, utan krav på att man måste läsa in högskolebehörighet
* Jobbskatteavdrag som framförallt gynnar dem med låga inkomster, vilket de flesta ungdomar har i början och som även gör det extra lönsamt att arbeta extra under studierna och därmed få in en fot på arbetsmarknaden
* Satsningar på sommarjobb som ger samma effekt
* Höjda eller avskaffade fribelopp i studiemedlen vid högskolestudier som också gör det mer lönsamt attt arbeta extra och få arbetslivserfarenhet
* Sänkt kostnad för att anställa unga genom sänkta arbetsgivareavgifter
* Möjlighet till nystartsjobb för långtidsarbetslösa ungdomar redan efter sex månaders arbetslöshet där arbetsgivaren slipper arbetsgivareavgifterna
* Förbättrade möjligheter att provanställa ungdomar
* En särskild insats hos Arbetsförmedlingen som kallas jobbgaranti ungdomar. Den innebär tre månader med aktivt coachningsstöd i jobbsökandet och därefter förstärka insatser, exempelvis praktik. 50% av ungdomarna som går in i denna garanti har arbete eller går vidare till högre studier inom tre månader i garantin, trots lågkonjunkturen, vilket visar att insatsen fungerar ganska bra. Samtidigt kan man diskutera om inte vissa ungdomar borde kunna få praktik eller liknande redan från första dagen, det är något jag tycker vi borde fundera över. Arbetsförmedlarna ser ganska snabbt vilka möjligheter en arbetslös ungdom har och vilka som behöver omedelbart stöd för att komma vidare.

Jag är bekymrad över att många ungdomar tror att det inte finns några jobb och verkligen tror att 25-30% av alla ungdomar är arbetslösa. Så ser det inte ut i verkligheten. Den verkliga ungdomsarbetslösheten i Sverige, om man räknar dem som verkligen vill ha ett heltidsjobb för att försörja sig och inte räknar med dem som studerar och bara vill ha ett extrajobb, ligger runt 10-12%. Det betyder faktiskt att nästan 90% av alla ungdomar faktiskt hittar ett jobb när de går ut skolan. Bara i år tillsätts över 600.000 jobb i år, så visst finns det jobb att söka. Ett annat viktigt besked till ungdomar är att demografin, dvs en snabbt åldrande befolkning, gynnar dem. Under de kommande tio åren ska en tredjedel av alla i yrkesverksam ålder gå i pension och måste ersättas. Jag tycker ungdomar idag kan känna en god framtidstro, som förstärks av Alliansens politik. Om däremot oppositionen dubblar arbetsgivareavgifterna för unga, tar bort möjligheten att provanställa och tvingar alla elever att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet så går utveckligen åt fel håll igen.2010-04-16 AlcazarKvällens överraskning var när Alcazar intog scenen framför alla glada moderater.

2010-04-16 Kommunal Rikskonferens i Göteborg

Under fredag och lördag håller Moderaterna sin kommunala rikskonferens i Göteborg, med över 2.500 deltagare från hela landet. Konferensen är en blandning av intressanta seminarier och social samvaro, en ordentlig uppladdning inför valåret.

Själv har jag besökt två seminarier idag, ett som handlade om kampen mot utanförskap och för fler jobb vilket i sin tur skapar starka statsfinanser, och ett som handlade om vår politik för ett bra företagsklimat och starkt näringsliv. Allt detta är centralt för den kommande valrörelsen, och har dessutom starka kopplingar till mitt eget arbete i riksdagen i Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet, och mitt eget starka engagemang för näringslivsfrågor och företagsklimat. Vi moderater kan glädja oss åt att vår politik har fungerat riktigt bra trots krisen, och att Sverige nu har mycket goda förutsättningar när konjunkturen vänder uppåt igen.

Här Statssekreterare Eva Udén Sonnegård från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson, Finansminister Anders Borg som alla tre frågas ut av ordföranden i Socialförsäkringsutskottet, Gunnar Axén.2010-04-16 Vulkaneffekter

Vulkanutbrottet på Island är ju inte precis vad man behöver där just nu efter sin djupa finanskris och kraschade ekonomi. Jag lider verkligen med islänningarna nu. Det stora vulkanutbrottet är hot mot hela det isländska samhället, och oron för att den stora vulkanen Katla under Myrdalsjökull också ska få ett utbrott är stor. Islands stora flygplats Keflavik är stängd och landets viktiga inrikesflyg lär stå helt stilla. Jämfört med Islands problem är våra svenska problem till följd av vulkanutbrottet givetvis bagateller.

Men askmolnet (här fångat på bild på förstasidan av gårdagens nummer av Morgunbladid, Islands största dagstidning) skapar problem. Själv skulle jag flugit hem från Stockholm i går eftermiddag, men någon timme före avgång fick jag besked om att Landvetter flygplats hade stängt. Senare på kvällen stängdes ju alla svenska flygplatser. Jag försökte då boka en tågbiljett till Göteborg i stället, men allt var slut. Att hyra bil gick inte heller för alla hyrbilar i Stockholm var också slut. Men jag hade tur, en riksdagskollega från Stockholm skulle till moderaternas stora rikskonferens i Göteborg som börjar idag, och vi klämde in oss i hans bil och jag lyckades alltså trots allt komma hem sent i går kväll.

En sak står klar idag - utan kommunikationer stannar Sverige. För alla glada miljöpartister som tycker att allt inrikesflyg ska skrotas, att vi ska sluta bygga vägar och att alla ska cykla är kanske dagens kaos en nyttig påminnelse om att det är bra att det finns många olika transportslag i ett land. I vinter när tågen haft problem har flyget fungerat riktigt bra. Nu står flyget stilla och då går tågen och kan sätta in extra vagnar. Och för dem som inte får plats på tåget rullar bilarna och bussarna på våra svenska vägar. Vi behöver alla transportslag i Sverige för att minska vår sårbarhet. Undrar om Miljöpartiet någonsin ska inse att man inte alltid kan ta cykeln?
En intressant sak med vulkanutbrottet är hur det kommer att påverka klimatet. Normalt medför askmoln från stora vulkanutbrott en nedkylning av jorden, och ju större utbrottet är desto mer utbredd och mer långvarig blir effekten. Ett tydligt exempel är vulkanen Pinatubos utbrott i början av 1990-talet som medförde en nedkylning av hela jorden under flera år. Lite tragikomiskt kan man tycka att ett extremt stort utsläpp av aska, sot och kemiskt komplexa luftföroreningar från jordens inre faktiskt motverkar global uppvärmning. Detta genom att sotmolnen skuggar jorden för solens strålar. Dessa effekter ska bli mycket intressant att följa framöver.2010-04-15 Budgetdebatt - och sanningen vinner alltid i längden!Till vänster: Anders Borg strax före debatten, innan han lämnar över vår- propositionen till Talmannen. Till höger Folkpartiets ekonomiskpolitiske talesman Carl B Hamilton som håller upp Dagens Industri som tillkännager att den svenska regeringen är EU-mästare i ekonomi.

Dagens budgetdebatt i riksdagen har varit en märklig historia. Oppositionen beskriver Sverige som ett land med statsfinanser i ruiner och med det sämsta läget på arbetsmarknaden i hela Europa. Allt är nattsvart och regeringen oduglig. Fast detta budskap klingar ju en smula falskt när man tar reda på fakta.

Precis som Dagens Industri beskrev nyligen så utmärker sig Sverige mycket riktigt - fast inte alls på det negativa sätt som oppositionen påstår. När de flesta parlament i Europa diskuterar tuffa besparingar, skattehöjningar och kraftiga nedskärningar så föreslår Sveriges regering reformer, höjda barnbidrag och skattesänkningar för pensionärerna. När andra regeringar skurit ned välfärden har den svenska regeringen satsat 27 miljarder extra på kommuner och landsting under finanskrisen och lågkonjunkturen. Detta kunde man göra för att man tagit ansvar för statens finanser under de goda åren 2006, 2007 och början av 2008.

År 2006 var den svenska statsskulden 46% av BNP. I år, efter den värsta globala lågkonjunkturen och finanskrisen på kanske 100 år, är den svenska statsskulden 41% av BNP. Alliansen har alltså sänkt statsskulden under denna mandatperiod - trots krisen. Att påstå att regeringen lånar till skattesänkningar är bara fånigt.

Vad gäller arbetsmarknaden så är sysselsättningen 50.000 högre jämfört med 2006. Det betyder att det finns 50.000 fler i arbete 2010 än 2006, trots att vi gått igenom en allvarlig global kris. För kommande år beräkas sysselsättningen öka med 30.000 personer 2011 och ytterligare 150.000 personer kommande år. Trots krisen har det skapats fler jobb än vad som försvunnit under denna mandatperiod. Nu gäller det att inte stoppa denna utveckling när högkonjunkturen kommer.

Anders Borg hotade med en jobbkris med en eventuell rödgrön regering, och visst är det så. Höjda skatter på allt och alla, exempelvis kraftigt höjda miljö- och energiskatter, chockhöjda arbetsgivareavgifter, förmögenhetsskatt som minskar tillgången på svenskt riskkapital, lagstiftning som motverkar anställningar och företagande, en energipolitik som kommer att skapa energibrist, värnande om statliga monopol och så en massa mer krångel, fler regler och fler avgifter för företagandet. Dessutom kraftig ökning av statsskulden eftersom man utlovar mer pengar än man disponerar, trots de stora skattehöjningarna. Med oppositionen vid makten under finanskrisen och lågkonjunkturen hade Sverige knappast blivit utsedda till EU-mästare i ekonomi, och man hade knappast klarat att hålla tillbaka arbetslösheten på samma sätt som Alliansen.2010-04-14 "Biobränsleboom kan öka hungern"

Detta är rubriken på en rapport från den ideella organisationen ActionAid som är en internationell hjälporganisation som bekämpa fattigdom och orättvisa i världen. Rapporten handlar om riskerna med EU:s satsningar på biobränslen i utvecklingsländer, dvs att EU-målet om förnyelsebara bränslen i huvudsak är tänkt att uppfyllas med hjälp av biobränslen (etanol mm) som ska importeras till EU från fattiga länder.

Jag träffade idag två företrädare för organisationen Actionaid, Sven Elander och Annika Jacobson, och vi hade ett långt samtal om planerna för en kraftigt ökande användning av biobränslen. Actionaid ser en rad problem med detta. Marken i fattiga länder kommer inte på långa vägar att räcka för att producera både mat och biobränslen. Ökad konkurrens om marken leder till stigande matpriser och ökad hunger. Inte minst menar man att detta kommer att drabba fattiga kvinnor eftersom de ofta saknar laglig rätt till den mark de brukar i många fattiga länder.

Jag fick också denna rapport "SEKAB-Etanol till varje pris?" som beskriver hur det svenska företaget Svensk Etanolkemi AB, Sekab:s biobränsleprojekt i Tanzania skadat lokalbefolkningen. Bland annat inkräktar odlingen av sockerrör på lokalbefolkningens traditionella betesmarker. Man kritiserar även Sekabs förhandlingsmetoder när det gäller att förvärva mark och att man övertalat bönder att byta från att odla mat till att olda sockerrör för etanolframställning, vilket skapat matbrist och lokalt stigande matpriser. Sockerrörsodlingen har också medför risk för vattenbrist i området.

Vi diskuterade också liknande problem med etanolutvinningen i Brasilien, som hotar regnskogarna. Det gör även produktionen av palmolja i bland annat Indonesien, som fortfarande utgör basen för mycket av den biodiesel som säljs inom EU. Glädjande nog säljs inte biodiesel baserad på palmolja i Sverige.

När man diskuterar dessa frågor inser man återigen hur den ensidiga diskussionen om koldioxidminskningen har fått alltför många andra miljöfrågor att hamna i skymundan. Det är något jag ofta påpekat de senaste åren, och nu börjar verkligheten allt oftare ge mig stöd för denna åsikt. Diskussionen kring ökad användning av biobränslen och möjligheten att trots detta föda jordens befolkning får inte ses som en liten bisak - det är en i högsta grad moralisk fråga! Biobränslen kan leda till både ekonomisk utveckling och bättre miljö, men fel hanterat kan det också bli precis tvärtom.

Jag upprepar också det jag skrivit många gånger - de klimatåtgärder i form av minskade koldioxidutsläpp som görs idag runt om i världen kommer i bästa fall att ge effekt om kanske 50 eller 100 år (om rådande klimatteorier håller). När vi idag ser en fattig bonde stå på en uttorkad åker i Afrika och kräva krafttag för att stoppa klimatförändringarna ska vi inte låtsas som att det finns snabba lösningar som snabbt gör marken odlingsbar på nytt. Det är i stället viktigt att människor i fattiga länder får stöd för att anpassa sig till de klimatförändringar som ständigt sker, oavsett vad dessa förändringar beror på. Det kan handla om stöd för att odla nya tåligare grödor, hjälp med brunnar och vattentillförsel eller annat. Dessa ofta akuta frågor får inte hamna i bakgrunden när världens ledare kastar procenttal på varandra och tävlar om vem som kan lova störst minskning av koldioxidutsläppen de kommande 50 åren.2010-04-14 Riksdagsdebatt om jobbskatteavdraget

I dag hölls en väldigt trevlig riksdagsdebatt om jobbskatteavdraget. Nåja, trevlig var den väl mest för oss i Alliansen, medan opositionen kändes gnälligare än vanligt.

Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen som granskat jobbskatteavdragets effekter, och som i sin rapport bekräftar regeringens beräkningar av att jobbskatteavdraget på sikt beräknas ge runt 80.000 nya jobb. Riksrevisionen har gjort egna simuleringar och studerat effekterna och skriver att reslutaten ligger i linje med regeringens bedömningar. Riksrevisionen skriver också i sin rapport att det behövs ökad information om jobbskatteavdraget till löntagarna för att reformen ska få maximalt genomslag på arbetsmarknaden. Riksrevisionens styrelse skriver att man "förutsätter att regeringen tar de initiativ som krävs för att ge allmänheten en mer fullständig information om jobbskatteavdraget".

Oppositionen skriver i en extremt gnällig reservation att riksdagen ska ge regeringen ett tillkännagivande om att Riksrevisionens rekommendationer inte bör föranleda någon åtgärd (!). Man avslutar sin reservation med att "det inte bör vara Skatteverkets uppdrag att medverka i kampanjer med politisk inriktning". Så ser alltså den politiska oppositionen på frågan om att upplysa löntagarna om att de fått sänkt skatt på arbete....löntagarna ska helst inte påminnas om den stora skattesänkningen så här under ett valår.

Självklart röstade Alliansen i riksdagen ned denna reservation, och riksdagen ställer sig därmed i praktiken bakom Riksrevisionens rekommendationer till regeringen. Kunskapen om både jobbskatteavdraget och alla andra skattesänkningar som Alliansen genomfört för svenska folket ska givetvis spridas, ofta och mycket!2010-04-14 Oppositionen är beredda att elda upp 8 miljarder kronor

Just nu pågår en mycket märklig debatt i riksdagen, nämligen hur Sverige ska hantera sitt överskott av utsläppsrätter. Sverige har gjort så stora insatser de senaste åren mot utsläpp av koldioxid att vi inte behöver alla de utsläppsrätter som vi tidigare blivit tilldelade, och som bygger på att vi ska få öka våra utsläpp. I stället kommer Sverige att minska sina utsläpp med 10% fram till 2012. Sverige uppfyller därmed sitt åtagande enligt Kyotoprotokollet, och EU:s fördelning av utsläppsminskningar med god marginal.

Riksrevisionen har lyft frågan om hur Sverige ska hantera sitt överskott av utsläppsrätter. Frågan måste lösas före 2012. Precis som min riksdagskollega Sofia Arkelsten sa i debatten är det ett lyxproblem för Sverige att ha ett överskott på utsläppsrätter som inte behövs, i de flesta länder ser det helt annorlunda ut. Riksrevisionen uppskattar värdet på överskottet av utsläppsrätter till 7-8 miljarder kronor. Det ska sägas att detta värde är mycket osäkert, det finns fler länder med överskott, och om alla skulle sälja sina andelar samtidigt skulle antagligen värdet minska betydligt.

Alliansen vill att regeringen ska beräkna värdet på utsläppsrätterna och återkomma till riksdagen med förslag på hur överskottet ska hanteras. Det finns tre alternativ, man kan annulera rätter, spara rätter eller sälja rätter på marknaden och exempelvis använda dessa pengar till andra miljöåtgärder.

Oppositionen däremot säger redan idag att man vill annulera hela överskottet av utsläppsrätter. Alltså även om värdet skulle uppgå till 7-8 miljarder kronor. Man är alltså beredda att kasta bort 7-8 miljarder av skattebetalarnas pengar! Ett oerhört märkligt och upprörande synsätt. Oppositionens motiv är att om man säljer rätterna så kan någon annan släppa ut mer, vilket skulle göra att de svenska utsläpps- minskningarna skulle vara meningslösa globalt sett.

Jag tycker oppositionen är helt ute och cyklar. Tanken med utsläppsrätter är ju just att den som minskar sina utsläpp kan sälja utsläppsrätter till den som behöver öka sina utsläpp. Därmed uppstår en vinst för den som minskar sina utsläpp och en kostnad för den som vill öka sina utsläpp vilket gör det mer lönsamt att investera i utsläppsminskningar. Om inte Sverige säljer sina utsläppsrätter till dem som behöver köpa kommer andra länder att göra det i stället. Den enda effekten blir att svenska skattebetalare går miste om en möjlig intäkt som kan användas till annat. Eftersom svenska folket bekostat mycket av utsläppsminskningarna borde de också få vara med och ta del av värdet på de utsläppsrätter som detta genererat, inte tvingas se hur regeringen makulerar miljarder av skattebetalarnas pengar. Varför inte använda en del av pengarna för att sänka skatten på den rena svenska elproduktionen och därmed sänka hushållens elkostnader?

Om antalet utsläppsrätter ska minska globalt borde givetvis alla länder enas om att annulera en viss procent av sina utsläppsrätter, för att bevara balansen mellan länderna. Med oppositionens ensidiga svenska lösning får svenska skattebetalare som vanligt ta en stor kostnad och skattebetalarna i andra länder slipper. Detta är oppositionens fanatiska miljöpolitik i ett nötskal....2010-04-13 Hur var det med hanteringen av de sjukskrivna före valet 2006?

I dag hölls en ny särskild debatt om sjukförsäkringen. Oppositionen gör allt för att försöka måla upp bilden av ett kallt och omänskligt system, men tiger tyvärr om hur det såg ut tidigare, något som bland annat LO uppmärksammade och kritiserade med mycket hårda ord på den tiden. Det kunde inte fortsätta som förut, läget var akut och Alliansregeringen var tvungen att snabbt ta tag i problemet. Sverige hade den mest sjukskrivna befolkningen i hela världen och rekordmånga unga förtidspensionerades bort för gott från arbetsmarknaden. Alliansens politik bygger till stor del på den utredning som gjordes av Anna Hedborg, tidigare minister i s-regeringen. Reformen är omfattande och det kommer säkert att krävas justeringar på vägen, men redan nu ser vi tydliga tecken på goda effekter och bra resultat. Viktigast av allt är att risken minskar dramatiskt för att sjukskrivna ska glömmas bort i systemet.

En helt annan sak är att när människor ska bedöma andra människors arbetsförmåga så kommer det alltid att bli gränsfall, och ibland kommer också enskilda handläggare att fatta felaktiga beslut. För den som drabbas är det då tryggt att veta att beslut som man ogillar går att överklaga vid domstol.

Är då problemen med enstaka felaktiga eller tveksamma beslut något som uppstått sedan Alliansen tillträdde? Knappast! Så här lät det i en riksdagsfråga den 1 februari 2006, där förre Socialförsäkringsministern Hans Karlsson (S) fick kritik från en vänsterpartist:

Försäkringskassan och cancersjuka

Regering och riksdag har som mål vad gäller ohälsan ställt att antalet sjukersättningsdagar ska halveras fram till 2008. För att nå målet på ett hållbart sätt ska bland annat Försäkringskassan bli mer aktiv och ha mer kontakt med de sjukskrivna. Behandlande läkare ska utbildas i försäkringsmedicin och deltidssjukskrivning ska användas i större utsträckning för att de sjukskrivna inte ska förlora kontakten med arbetsplatsen. Fler ska erbjudas rehabilitering för en återgång på hel- eller deltid till arbete.

Försäkringskassans iver att rehabilitera sjukskrivna tillbaka till arbete tar sig dock ibland märkliga uttryck och visar på en okänslighet hos några anställda. Jag har fått vetskap om att Försäkringskassan i ett par fall tvingar svårt cancersjuka att arbetspröva vilket kan innebära att en svårt cancersjuk med kundkontakter kan tvingas att möta kunderna i sitt svårt sjuka tillstånd. När riksdagen ställde sig bakom målet om halvering av sjuktalen avsåg man med största sannolikhet inte att Försäkringskassan skulle tvinga svårt cancersjuka att arbetspröva för att inte bli utförsäkrade.

Min fråga till statsrådet Hans Karlsson är: Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att Försäkringskassan ska följa de riktlinjer som riksdag och regering utfärdat?"


Detta är bara ett exempel. Om man granskar media åren 2005-2006 finns många exempel på tveksamma beslut där Försäkringskassan påstås ha agerat i strid mot regelverket eller riksdagens beslut med allvarliga konsekvenser. Några exempel: "Mor nekades sjukpenning vid dotterns självmord", "Försäkringskassan drev henne till självmord", "Försäkringskassan får sjuka att ta sitt liv", "Missade mötet, tvingades till socialbidrag",
Folk behandlas som ping-pong-bollar"

Tveksamma eller felaktiga beslut tas ibland, oavsett regering. Handläggare har med utsatta och ofta sköra människor att göra och ett felaktigt beslut kan leda till allvarliga följder. Det har väldigt lite med politik eller regler att göra, utan handlar om svårbedömda fall, mänskliga misstag vid tillämpningen eller rena missförstånd. Självklart har alla - både politiker och myndigheter - ett stort ansvar för att minimera antalet felaktiga beslut. Frågan är bara - hur skulle man kunna hantera ärendena på annat sätt? Någon måste ju faktiskt fatta beslut om den sjukskrivnes arbetsförmåga. Att det blir fel ibland är inte ett bevis på en kall och känslolös regering, lika lite idag som under Socialdemokraternas tid. Däremot tycker jag det är en kall och känslolös politik från oppositionen när man med dagens uppskruvade debattläge i onödan skrämmer de allra mest utsatta människorna i samhället helt utan anledning. Hur mycket tragik oppositionens cyniska taktik de senaste åren skapat hos enskilda personer får vi nog aldrig veta. Men en politisk opposition som medvetet förstärker sjuka människors oro för att vinna egna politiska syften borde egentligen skämmas.2010-04-13 Kondoleanser till Polen

I dag skrev jag mitt namn i kondoleansboken som ligger utlagd i Riksdagen för att hedra Polerns president och hans hustru och alla de polska politiker och andra som omkom i flygolyckan häromdagen.
2010-04-12 Möte med Moderata Seniorer i Borås

I kväll var jag och min riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftby gäster hos Moderata Seniorer i Borås. Vi berättade om vardagen som riksdagsledamot, och det blev också diskussion om ett antal aktuella politiska frågor.

Frågan om pensionärernas skatt var inte svår att hantera i denna krets, de flesta moderata pensionärer vet att inga tidigare regeringar sänkt någon skatt för pensionärerna, medan dagens regering har sänkt pensionärsskatten tre gånger på en madatperiod. Dagens möte visar också att många pensionärer inser att en god arbetsmarknadspolitik och många som arbetar är helt avgörande för både pensioner, sjukvård och äldreomsorg. Allt fler pensionärer verkar inse att pensionerna varit sämre och skatterna högre med en annan regering. Dessutom intresserar sig pensionärer inte bara för äldrefrågorna, utan för de flesta politiska frågor och de är även intresserade av att hjälpa till i valrörelsen genom samtal med vänner och bekanta. Det märks att valet närmar sig, intresset för politik ökar!2010-04-12 Besök på Kullabyns Äldreboende i Torestorp

I dag har jag varit på återbesök på Kullabyns Serice- och äldreboende i Torestorp, och redovisat resultatet av moderaternas många besök på olika äldeboenden runt om i landet. Inte mindre än 376 olika äldeboenden har besökts av olika moderata företrädare, och tillsammans har vi träffat 1.652 anställda inom äldreomsorgen. Vid mitt besök fick jag träffa en grupp på sju anställda med olika uppgifter, och jag lämnade över en sammanfattande rapport som moderaterna ställt samman från alla våra besök i äldreomsorgen runt om i landet.

Vid mötet blev det mycket samtal kring makars rätt att bo tillsammans på särskilda boenden, eftersom man hade ett aktuellt sådant fall just på denna enhet. Tanken att lagstifta om rätten till gemensamt boende uppskattades av personalen. Andra frågor som berördes var Alliansregeringens investeringsstöd till fler Trygghetsboenden, dvs ett mellanting mellan särskilt boende och att bo kvar hemma. Även detta uppskattades av personalen som menade att det finns behov av många olika typer av boenden när man bli äldre.

Lite prat om jobbskatteavdraget blev det också, och jag berättade om att ett vårdbiträde inom äldreomsorgen med en lön runt 22.000 faktiskt fått nästan 1.600 kronor per månad i sänkt skatt! Ett steg på vägen för att bland annat personal inom äldreomsorgen ska känna att det lönar sig att arbeta med en så viktig sak som att ta hand om oss när vi blir äldre.2010-04-11 Klimatprofessorer i strid om vad som är ekonomiskt rimligt

Jag fick tips om en intressant artikel i Dagens Industri den 25 mars som jag tidigare har missat. I artikeln hävdar professorn i miljö- och naturresursekonomi, Bengt Kriström, att det blir orimligt dyrt för Sverige och Europa att gå före med högre utsläppsavgifter än omvärlden. Kriström konstaterar också i artikeln att det är ett problem att alla politiker bundit upp sig så hårt vid FN:s klimatpanel IPCC, och att det är deras uppgifter man ska förlita sig på.

Kriström konstaterar att de åtgärder vi gör idag för att minska utsläppen får effekter om hundra år. Frågan är hur man ska se på en "intäkt" som ligger så långt fram i tiden. Kriström kritiserar Sternrapporten som ju påstår att det blir billigare att genomföra klimatåtgärder nu än att vänta. Kriström och hans kollega, professorn i nationalekonomi Runar Brännlund vid Center för miljö- och naturresursekonomi, Cere, i Umeå, hävdar att den brittiska ekonomen Nicholas Stern har använt väldigt låg diskonteringsfaktor vid sina beräkningar och därmed kommit fram till ett lågt nuvärde för klimatåtgärderna. Andra forskare kommer fram till helt andra, betydligt högre, kostnader. Kriström och Brännlund hävdar alltså att Sterns beräkningar är fel, och att det blir väldigt dyrt för Europa att gå före. Påståendena är intressanta, med tanke på att Sternrapporten ligger till grund för de ekonomiska kalkylerna bakom den klimatpolitik som förespråkas av FN:s klimatpanel.

Professorn i naturresursförvaltning, Johan Rockström, är som väntat av en annan mening. Han anser att det inte blir några kostnader alls av att Sverige och Europa går före, utan att det kommer att driva ekonomin framåt och sätta fart på nya investeringar.

Det är bara att konstatera att en professor i miljö- och naturresursekonomi står mot en professor i naturresursförvaltning. Jag har svårt att avgöra vem som har mest rätt i just denna fråga, men jag tycker inte det är helt självklart att alltid låta Rockströms åsikter styra klimatdebatten. Rimligen borde man väl lyssna även på andra professorer inom samma ämnesområde som har en annan syn på saken och som för fram rimliga argument för sin åsikt?2010-04-10 Mina motioner om energideklarationer och byggfelsförsäkring

EU-direktivet om kravet på energideklarationer för bostadsbyggnader som måste göras av en certifierad besiktningsman, ofta till höga kostnader, håller på att omförhandlas inom EU. Det är bara att hoppas att inte reglerna skärps ytterligare, utan att man i stället lättar upp dessa. Jag har motionerat i riksdagen om en lindring av kraven på energideklarationerna tre år i rad, men alla har avslagits med lite olika motiveringar. Min senaste motion om en översyn av kravet på obligatoriska energideklarationer avslogs nyligen av riksdagen med motiveringen att det i dagsläget inte är förenligt med EU-direktivet att lätta på regelverket, som exempelvis att försöka hitta former så att en fastighetsägare kan göra deklarationen själv utan att använda en dyr konsult. Men jag tänker inte ge upp, med dagens mycket hårda energibeskattning har alla fastighetsägare naturligtvis ett intresse av att minimera sin energiförbrukning alldeles frivilligt, och det behövs inga lagkrav på dyra energideklarationer bara för att hålla en branch med dyra energikonsulter sysselsatta på fastighetsägarnas bekostnad. Riksrevisionen har dessutom konstaterat att energideklarationerna mycket sällan innehåller några förslag till åtgärder, och därmed inte ger fastighetsägaren någon som helst nytta för kostnaden. Jag tvivlar för övrigt på att verkligen alla fastighetsägare i resten av EU fullgör sina skyldigheter när det gäller energideklarationer, och tror att svenska myndigheter som vanligt är mer nitiska i sin kontroll av de egna medborgarna än vad man är i andra länder.

Betydligt bättre framgång hade jag med min motion från i höstas om avskaffande av kravet på byggfelsförsäkring. Dagens regler innebär att den som bygger ett hus själv måste teckna en dyr byggfelsförsäkring för att skydda sig mot sina egna eventuella byggfel som byggföretaget gör, detta trots att vanliga garantier normalt täcker kostnaderna. Till och med den som bygger sitt egna hus alldeles själv måste teckna en sådan försäkring. Detta är givetvis fullständigt orimligt. I den nya Plan- och Bygglagen som riksdagen röstade igenom för några veckor sedan genomförs nu vissa lättnader när detr gäller kravet på byggfelsförsäkring, viktigaste förändringen är att byggfelsförsäkring inte längre behöver tecknas av självbyggare. Alltid en liten förändring i rätt riktning.

Båda dessa frågor och en del andra som rör byggande och boende är viktiga att bevaka. Det får inte bli så att sänkt fastighetsskatt äts upp genom andra pålagor och obligatoriska avgifter, höjda lagfartskostnader eller höjd stämpelskatt. Jag fasar för vad som skulle hända om en röd-grön regering skulle ta över makten efter nästa val. Då kommer sannolikt alla vägar för höjda skatter och ökade avgifter på boendet att prövas, allt med förevändningen att vi måste rädda klimatet...2010-04-09 Vinterisen på Arktis återhämtar sigIsen runt nordpolen (Arktis) har återhämtat sig ordentligt de senaste åren efter de ovanligt milda vintrarna för några år sedan. Den vänstra figuren kommer från National Snow and Ice Data Center i USA, NSIDC, och visar att isutbredningen den 4 april i år nu är nära genomsnittet för de senaste 30 åren (den ljusblå kurvan). Man kan också se på den streckade gröna kurvan hur lite is det var runt Arktis år 2007 när utbredningen var som minst. På NSIDC:s hemsida finns en mängd intressant information om isläget på Arktis, statistik och satellitbilder.

På denna sida från University of Illinois kan man i realtid följa hur polarisarna växer och krymper. Där finns också den högra figuren ovan som bekräftar att isutbredningen stadigt minskat sedan 1997, men att isutbredningen denna vinter återigen ligger nära genomsnittet för de senaste 30 åren. Man ser också i denna figur hur extremt liten isutbredningen var 2007 och 2008. Utvecklingen kommande år blir intressant, kommer isutbredningen att växa ytterligare nästa vinter, eller kommer den att falla tillbaka igen? Och hur blir det med sommarisen i år, kommer den också att vara mer utbredd än föregående år?

Häromdagen fick jag ett nyhetsbrev som berättar att en grupp forskare från Chalmers i Göteborg nu inleder en forskningsresa till Svalbard för att studera klimatförändringarna på Arktis. Basen har man i Ny Ålesund på Svalbard (den forskningsby som jag besökte hösten 2008). Om jag får tillfälle ska jag försöka träffa några av dessa forskare när de är tillbaka igen i Sverige. Isläget runt Arktis har på något sätt blivit en symbol för det globala klimathotet. Därför är det extra viktigt att följa utvecklingen noga och ta reda på fakta. Och framförallt att inte bara lyssna på domedagsprofeterna, utan också på dem som forskar på plats och eller på annat sätt har fakta att bidra med i debatten.2010-04-08 Regeringens kamp mot orimliga bonusar börjar ge effekt

I går beslutade Telias bolagsstämma att stoppa bonusar till ledningen. Staten röstade för detta, och eftersom staten representerade mer än 50% av de röster som var företrädda på bolagsstämman som gick förslaget igenom. Ansvarig minister, Mats Odell, var mycket nöjd efter bolagsstämman och påpekade för media att beslutet långsiktigt är bra för Telia.

Senare under dagen igår kom beskedet att även SAS stoppar sina bonusar till ledningen. I det fallet är det ju lätt att förstå, med de resultat som SAS redovisar borde givetvis inga bonusar betalas ut överhuvudtaget.

Jag tror inte man ska underskatta signalvärdet i att två av staten delägda börsföretag stoppar sina bonusprogram för den högsta ledningen. Det är bara att hoppas att andra börsföretag följer efter.2010-04-07 Kommunernas ekonomi förbättras snabbt

Som ett led i hanteringen av den ekonomiska krisen har regeringen tillfälligt tillfört kommunsektorn 17 miljarder kronor extra i höjda statsbidrag för 2010. På så vis har fallet i sysselsättningen kunnat dämpas. Dessutom har regeringen aviserat en permanent höjning av statsbidragen med 5 miljarder kronor från och med 2011. Sedan budgetpropositionen för 2010 har kommunsektorns ekonomiska förutsättningar förbättrats, framför allt till följd av att läget på arbetsmarknaden nu ser betydligt ljusare ut. Den totala kommunfinansierade sysselsättningen stabiliseras därmed och väntas under nästa år ligga kvar på ungefär samma nivå som i år. Från och med 2012 förväntas den kommunfinansierade sysselsättningen öka. Till följd av detta ser regeringen inga skäl att betala ut extra konjunkturberoende pengar även 2011. Däremot liggen den permanenta höjningen på fem miljarder extra till välfärden kvar även kommande år.

Beskedet är "ett hårt slag" mot sektorn säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till SVTs Rapport (6/4). Samma sak gäller Monica Green (S): "Ett dystert besked" enligt Green i en riksdagsdebatt med finansminister Anders Borg (6/4). Lite märkligt kan man tycka att prognoser som visar att kommunernas ekonomi förbättras snabbt uppfattas som ett dystert besked och att ett uteblivet behov av konjunkturstöd ses som ett problem. Pengarna har ju inte försvunnit, utan ett uteblivet statsbidrag ersätts med normala skatteintäkter. Var finns problemet?

Även Lärarförbundet kritiserar beskedet och menar att regeringens politik är ”ett svek mot eleverna” och Lärarförbundet påstår också att 4 av 5 kommuner redan skurit ner på lärare på grund av den ekonomiska krisen och nu kommer det att bli ”än värre”. Oppositionen i sin tur menar att tusentals lärare nu kommer att behöva varslas. Detta stämmer inte särskilt bra. Riksdagens utredningstjänst presenterade nyligen en rapport som handlar om varför lärare i kommunerna sades upp under 2009. För det första var det inte 4 av 5 kommuner som lärarförbundet hävdar utan i 1 av 3 kommuner som lärare sades upp. Den absolut främsta orsaken till uppsägningarna är minskat elevunderlag medan finanskrisen kommer i andra hand. En intressant sak är också att det inte är borgerliga kommuner som varslar utan i första hand kommuner med s-styre. För att citera RUT - ”kommuner utan uppsägning är av övervägande borgerlig majoritet, medan kommuner med stora uppsägningar har en klar vänstermajoritet”. Ibland finns det kanske anledning att fundera lite över hur kommunerna prioriterar själva också.

Det är väl ingen vild gissning att oppositionen kommer med löften om fortsatta "konjunkturstöd" till kommuner och landsting även 2011, trots att konjunkturen vänt. I så innebär det att kommuner och landsting får samma pengar två gånger. Är det verkligen rätt sätt att använda skattebetalarnas pengar?2010-04-07 Över 3.000 blogginlägg

Detta blogginlägg är nummer 3.001 sedan bloggen startade i februari 2006! Tack alla ni som orkar läsa.....
Alla gamla inlägg finns samlade månadsvis och efter ämnesområden i arkivet.2010-04-06 Socialförsäkringsutskottet besökte Försäkringskassans ledning

I kväll var vi i Socialförsäkringsutskottet inbjudna till en träff med Försäkringskassans ledning. Förre finansministern Erik Åsbrink, numera ordförande för Försäkringskassans styrelse, hälsade välkommen och Generaldirektören Adriana Lender berättade sedan om Försäkringskassans arbete och då främst hur utvecklingen ser ut när det gäller sjukskrivningar, sjuk- och aktivitetsersättning ("förtidspensioner") och hur man arbetar med sjukförsäkringsreformen.

Denna bild som generaldirektören presenterade visar tydligt hur ohälsotalet bland dem som förvärvsarbetar sjunkit sedan 2003. Ohälsotalet räknat i antalet sjukskrivningsdagar per svensk har minskat från 15,9 dagar 2003 till 10,6 dagar 2006 och var endast 5,8 dagar 2009. Kvinnor är fortfarande mer sjukskrivna än män, men skillnaden minskar. De regionala skillnaderna inom Sverige har också minskat, och antalet nybeviljade "förtidspensioner" har minskat till en fjärdedel av nivåerna 2004.

Sverige ligger idag på en ungefärlig genomsnittsnivå i Europa när det gäller sjukskrivningar, från att tidigare haft i särklass mest sjukskrivningar av alla länder. Äran för den goda utvecklingen ska både den tidigare S-regeringen och dagens regering ha. Den tidigare S-regeringen gjorde faktiskt en del åtgärder som gav effekt, och Alliansens stora sjukförsäkringsreform har gjort resten.

Fortfarande finns många utmaningar, och inte minst gäller detta läkarintygen. Alla läkare skriver fortfarande inte in de uppgifter som är nödvändiga för Försäkringskassans beslut, inte minst gäller detta hur en sjukdom påverkar arbetsförmågan. Som de flesta idag känner till betalar inte Försäkringskassan ut ersättning bara för att man är sjuk, utan endast om sjukdomen i sig påverkar möjligheten att arbeta. Ofta går detta hand i hand, men inte alltid.

Det blev också mycket samtal om sjukförsäkringsreformen och det verkar redan stå klart att en hel del av de långtidssjukskrivna som gått över från sjukpenning till Arbetsförmedlingen kommer att ha en god möjlighet att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Försäkringskassan räknar med att drygt 60% ska klara detta. Övriga, knappt 40%, kommer antagligen att återgå till sjukskrivning eller förtidspension för att de helt enkelt inte klarar av att arbeta. Arbetsförmedlingen brukar föra fram mer optimistiska siffror och tala om att kanske en tredjedel av de tidigare långtidssjuka är i för dåligt skick för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens aktiva insatser, medan två tredjedelar kommer att klara detta. Oavsett vem som får rätt kan man konstatera att det vore en väldigt stor framgång om två tredjedelar av de tidigare långtidssjukskrivna skulle kunna få stöd och hjälp att komma tillbaka. Bara tanken på hur många människor som på detta sätt skulle få en bättre ekonomi och en bättre självkänsla gör mig riktigt glad och stolt över regeringens sjukförsäkringsreform. Jag har också en känsla av att tongångarna kring reformen i media och ute i samhället efterhand kommer att bli betydligt mer positiva än vad de varit så här långt.2010-04-06 Märklig kritik från Naturskyddsföreningen

I dag har naturskyddsföreningen i en artikel sågat Alliansregeringens naturskyddspolitik. Visserligen sågar man samtidigt även den förra S-regeringens politik inom detta område, men det gör ju inte den orättvisa kritiken mot Alliansen lättare att acceptera. Man påstår bland annat att Alliansregeringen försämrat skyddet för värdefulla skogsområden samt att strandskyddet och skyddet för våra rovdjur försvagats. Inget av detta känns som rättvis kritik!

När det gäller skyddet av värdefulla skogsområden medger faktiskt Naturskyddsföreningen att det har skett en ambitionshöjning under mandatperioden. Och regeringen har mycket riktigt beslutat att upp till 100.000 hektar av statliga Sveaskogs mark kan användas som bytesmark vid naturreservatsbildning. I övrigt har regeringen valt vägen att genom dialog och frivillig medverkan från markägare skydda värdefulla naturmiljöer. Det är trist att Naturskyddsföreningen endast verkar sätta värde på att staten köper in skogsmark för att bilda reservat, och att man inte kan se ett värde i att befintliga markägare ställer upp på att avtalsvägen mot ersättning skydda vissa områden utan att lämna ifrån sig äganderätten till staten.

När det gäller strandskyddet är det faktiskt så att reglerna har skärpts i utsatta områden, exempelvis runt storstäderna, medan det finns större möjligheter till undantag ute på landsbygden. Sådana undantag förutsätter att den berörda kommunen i sin översiktsplan redovisar områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, vilket också gör att kommunfullmäktiga tar beslutet. Det känns högst rimligt att de människor som berörs också ska vara med och fatta besluten, och att inte allt styrs via regelverk från regeringen som ser likadana ut i Norrlands inland som i centrala Stockholm. Synd att inte Naturskyddsföreningen inser att Sverige ser väldigt olika ut.

Vad gäller rovdjuren har riksdagen tagit ett tydligt beslut om miniminivåer för de utsatta rovdjuren, och sedan utformat politiken efter detta. Vi försöker ta hänsyn till både naturvårdsintressen och intressen från djurägare och allmänhet i områden med rovdjur, och lägger mer av besluten hos viltförvaltningsdelegationer och länsstyrelserna. I längden är en stark lokal förankring av besluten enda sättet att förebygga tjuvjakt och att öka acceptansen för en stabil rovdjursstam.

Min egen slutsats är att Naturskyddsföreningen verkar tycka att centralstyrda beslut från Stockholm över hjudet på de människor som berörs och ökat statligt ägande av mark är det enda som räknas när det gäller naturvårdsfrågor. Jag tycker det låter lite väl socialistiskt, och tror det är bättre om man gör precis tvärtom och anpassar reglerna efter lokala förhållanden och värnar om den enskilda äganderätten och det lokala medinflytandet.2010-04-03 GLAD PÅSK!

Politiken går på högvarv just nu, men antagligen blir det lite lugnare över påskhelgen. Efter påsk fortsätter min jämförelse mellan de två olika påskägg som svenska folket kommer att välja mellan vid valet i september. På utsidan ser äggen ibland förvillande lika ut, men innehållet skiljer sig åt. Det ena påskägget innehåller ansvarstagande, realism och lite större frihet för människor att bestämma själva över sina liv och de pengar man arbetar ihop. Det andra påskägget innehåller mer av höjda skatter, ekonomisk oansvarighet, tvång, pekpinnar och populism. Det gäller att välja rätt ägg när man står där på valdagen.

Jag vill passa på att önska alla mina bloggbesökare en riktigt glad påsk!
2010-04-02 Gladare påsk för de flesta med alliansens politik

Detta är rubriken på en debattartikel i Borås Tidning i går där jag beskriver hur alliansens politik är framgångsrik inom ett antal centrala samhällsområden, och hur starkt Sverige står i den globala lågkonjunkturen och finanskrisen. Tyvärr har en liten bit av sista stycket av artikeln råkat falla bort i Borås Tidning, men så här ser artikeln ut i sin helhet2010-04-01 Tramsigt förslag om skatt på socker

Dagens utspel från några kostexperter om straffskatt på socker för att motverka övrvikt och sjukdomar hos unga är ytterst illa genomtänkt. Glädjande nog avvisas det omedelbart av regeringen, liksom av Socialdemokraterna. Visst är det allvarligt med ungdomars matvanor, och den övervikt och de sjukdomar som följer av detta. Men att straffbeskatta socker kommer givetis inte att leda till några effekter. Det talas om 10-20% skatt på socker, vilket knappast kommer att medföra så stora prisökningar på exempelvis godis eller läsk att det gör någon avgörande skillnad för konsumenterna. Redan idag är prisskillnaderna oerhört stora på just godis och läsk, men svenska familjer prioriterar ändå att köpa dessa varor, ofta till höga priser hos bensinstationer och servicebutiker. Produkterna är kan knappast sägas vara särskilt priskänsliga.

Bortsett från den tveksamma nyttan av en sockerskatt är det beklämmande att experter och forskare vill leka översittare och bestämma vad folk ska äta eller hur man ska leva. Var och en måste själv ta ansvar för sitt eget liv och inte minst för sina barn. Straffskatt på socker löser inga problem, utan ökar bara statens och myndigheternas förmynderi över det svenska folket.2010-04-01 Reinfeldt ohotad som svenska folkets statsministerfavorit

Bilden citerad från Dagens NyheterI dag redovisar Dagens Nyheter en opinionsmätning från Synnovate där man frågat vilken statsministerkandidat som anses vara bäst på olika saker som anses vara viktiga för en statsminister. Statsminister Reinfeldt ställs mot Mona Sahlin (S) och vinner alla grenar, de flesta överlägset. Därefter ställs Reinfeldt även mot Maria Wetterstrand (MP) och vinner då ännu mer överlägset samtliga grenar. Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i DN.

Slutsatsen är att svenska folket inte tvekar det minsta om vem som är den bästa statsministern. Till och med bland de röd-gröna väljarna är förtroendet större för Fredrik Reinfeldt än Mona Sahlin enligt Synnovates mätning. Det är ju bara att hoppas att man tycker att Reinfeldts regeringsunderlag också är det bästa när det är dags att rösta i september. De senaste opinionsmätningarna visar glädjande nog att Alliansen knappar in ytterligare och att skillnaderna mellan de politiska blocken nu är så små att de ligger inom felmarginalen. Allt fler verkar inse att det rödgröna alternativet är tveksamt både när det gäller både politikens innehåll, ansvarstagandet och inte minst ledarskapet. Statsminister Reinfeldt blir dessutom utan tvekan en oerhört stor tillgång för Alliansen under den kommande valrörelsen, samtidigt som Mona Sahlin är ett allt tydligare sänke för Oppositionen. Jag tycker allt mer talar för att Alliansen vinner valet i september, men det blir nog en mycket hård valrörelse.2010-04-01 Konstig logik

Diskussionen om de "orättvisa" Rut-avdragen förvånar mig faktiskt. Den 23 mars hade Borås Tidning ett reportage om hur Rut-avdraget använts i Borås Stad. Tabellen i reportaget påminner en hel del om siffrorna på riksnivå, varför den passar bra för en analys.

Media och oppositionen fokuserar märkligt nog på andelen personer inom varje inkomstgrupp som använder Rut-avdrag, och påpekar att det är 11% av personerna med inkomst över en miljon som använder avdraget medan det endast är en knapp procent av dem som tjänar under 16.700 i månaden.

Nu är det bara det att det faktiskt bara finns 234 personer i Borås med denna höga inkomst, och det är faktiskt bara 26 av dessa som utnyttjat Rut-avdraget. Dessa 26 utgör 2,5% av det totala antalet Boråsare (1.044 stycken) som använt bidraget. Man ser av tabellen att en tredjedel av de Boråsare som använt Rut har en inkomst under 16.700 kronor per månad. Och hela 56% av dem som använt avdraget har en månadsinkomst under 26.500 kronor per månad. Endast 19,5% har en inkomst över 41.000 kronor per månad. Detta är betydligt intressantare än den märkliga beräkningen av andel inom respektive inkomstgrupp. De flesta som använder Rut har faktiskt låga eller normala inkomster.

Miljöpartiet vill ju ersätta Rut med sänkt moms på tjänster. Med samma förvridna logik som i Rut-diskussionen kunde man ju fundera över om det inte även med den lösningen är större andel bland höginkomsttagarna som köper tjänster med låg moms än vad det är perspner bland låginkomsttagarna? I så fall skulle ju även en momssänkning gynna höginkomsttagarna och därmed vara orättvis....

Var och en borde inse hur fel hela diskussionen om Rut-avdraget är. Det är för övrigt enligt mitt synsätt inte heller en subvention utan en skattesänkning. En skattesänkning innebär att människor får behålla mer av sin inkomst i stället för att betala skatt. Det är inte alls detsamma som en subvention, i vart fall inte om man som jag har utgångspunkten att människor från början äger hela sin intjänade inkomst, och därefter ska betala en rimlig skatt. Inte den omvända socialistiska synen att staten äger din lön och i sin godhet i bästa fall låter dig få behålla lite av vad du själv arbetat ihop.