Arbetsmarknadsutskottets besök i Dublin 21-23 mars 2010

2010-03-22 Kort besök i DublinJust nu är jag på ett kort besök på Irland tillsammans med ett antal ledamöter i Arbetsmarknadsutskottet. Målet för resan var dagens besök på Europeiska stiftelsen för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, ett EU-organ. Stiftelsen har sina lokaler i utkanten av Dublin. Vi har ägnat huvuddelen av dagen åt genomgång av utvecklingen på arbetsmarknaderna och övriga levnadsvillkor inom EU. Mycket intressant.

Vi har också fått intressant information om det ekonomiska läget på Irland, både hos stiftelsen och vid ett snabbt besök på svenska ambassaden. Irlands ekonomi är mycket ansträngd till följd av att man först drabbades av en bank- och fastighetskris 2007-2008, som sedan förvärrades ytterligare av den pågående globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Irlands ekonomi och statsfinanser är idag i lika dåligt skick som Islands eller Greklands. Arbetslösheten närmar sig 15%, fastighetspriserna har rasat med 30% och det finns 300.000 fastigheter till salu i ett land med halva Sveriges befolkning. Man har tvingats till dramatiska åtgärder som kraftiga nedskärningar av statens utgifter, sänkta löner till offentliganställda, sänkta pensioner och även vissa skattehöjningar. Krisen på Irland ger lite perspektiv på läget i Sverige som av så många utmålas som nattsvart. Sanningen är att Sverige har ett mycket starkt läge jämfört med de flesta länder inom EU, det inser man snabbt bär man tagit del av dagens information.

I morgon bitti ska vi besöka FAS, Irlands motsvarighet till svenska Arbetsförmedlingen, och sedan flyger vi hem igen.2010-03-23 Besök hos FAS, Irlands ArbetsförmedlingInnan vi tog flyget hem från Dublin hann vi med ett förmiddagsmöte hos FAS, Irlands Arbetsförmedling tillsammans med personal från svenska ambassaden. Vi fick en utförlig dragning om det Irländska arbetsmarknadsläget och en beskrivning av hur FAS arbetar. Skillnaderna mot den svenska Arbetsförmedlingens verksamhet kändes trots allt inte så väldigt stor, likheterna kändes större än skillnaderna.

Men återigen påmindes vi om vilken skillnad det är mellan Sverige och Irland. Sverige har klarat den senaste krisen på ett betydligt bättre sätt än Irland, som ju hade en inhemsk bank- och fastighetskris i botten att hantera vilket gjorde att effekterna av lågkonjunktur och finanskris blev extra besvärliga. Men även på Irland tror man nu att arbetslösheten har nått sin toppnivå och har börjat plana ut, så det finns framtidstro även på Irland.