Blogg januari 2010

2010-01-31 Länstidningen Östersund uppmärksammar min vindkraftsmotion

I höstas lämnade jag in en riksdagsmotion om att Sverige borde införa ett system med schoblonmässigt beräknad ersättning till alla som bor i närheten av ett vindkraftverk. Detta är klart realistiskt att införa, och systemet finns redan i Danmark. Min motion blev tyvärr avslagen, och jag är inte förvånad. Vindkraften är idag närmast är en helig ko politiskt, som tillåts orsaka nästan vilka ingrepp som helst i privatpersoners boendemiljö och på känslig naturmiljö, på ett sätt som knappast någon annan industrietablering skulle tillåtas göra. Detta samtidigt som vindkraften ger oerhört lite tillskott till elförsörjningen när behoven är som störst - när det är kall och bister vinter. Vid dessa tider på året står de flesta vindkraftverk helt stilla, antingen på grund av kylan som gör att verken austomatstoppas, eller för att det helt enkelt sällan blåser när det är riktigt kallt. Samtidigt kostar vindkraften stora pengar för skattebetalarna och elkonsumenterna till följd av subventioner som vi alla tvingas vara med och betala.

Länstidningen Östersund uppmärksammade i fredags min motion (och en liknande från en folkpartist), och det var kul. Jag tror faktiskt tiden arbetar för mitt förslag. Går det i Danmark så går det givetvis i Sverige. I längden kommer inte svenska folket att acceptera att människor ska tvingas förlora stora pengar på värdeminskning av sina fastigheter på grund av omfattande vindkraftetableringar i närheten. Att ge skälig ersättning är för mig en självklarhet och en rättssäkerhetsfråga.2010-01-31 Mitt blogginlägg om burka väcker känslor

Oj vad mitt blogginlägg om förbud eller inte förbud mot burka berör! Så här skrev jag ju i torsdags:

Själv har jag fått flera mail som är kritiska mot att burka ska få förekomma på kvinnor som arbetar inom barnomsorgen eller inom äldreomsorgen. Detta av hänsyn till barnen och vårdtagarna. Flera har föreslagit att personer inom offentlig tjänst inte borde få bära burka när de är i tjänst. Skälet skulle vara att i offentlig tjänst ska alla representera samhället på ett neutralt sätt. Jag kan ha mycket stor förståelse för dessa synpunkter. Jag kan också tycka det är lite märkligt att det muslimska landet Turkiet sedan länge har ett lagförbud mot burka för personer i offentlig tjänst, samtidigt som frågan anses vara så väldigt kontroversiell i Sverige. Jag kan inte tycka att en förskolelärare som har hand om små barn ska tillåtas att vistas i barngruppen iförd burka. Samma sak gäller inom skolan, sjukvården, hemtjänsten och äldreomsorgen. När man är barn, elev, patient eller vårdtagare är det högst rimligt att man också kan se ansiktet på den man blir vårdad eller undervisad av. Samma sak gäller rimligen när man har personlig fysisk kontakt med exempelvis Kommun, Försäkringskassa, Arbetsförmedling eller Skattemyndighet. Samtidigt är det ju inte så säkert att en juridiskt mycket komplicerad lagstiftning verkligen är bästa vägen att gå. Det är ju en fråga som går att reglera på annat sätt, där varje offentlig arbetsgivare kan göra en skälighetsbedömning av vilken klädsel som är lämplig, precis som många arbetsgivare gör redan idag. De flesta arbetsplatser har formella eller informella regler om lämplig klädsel på jobbet, och det är inget konstigt.

Slutligen - att reglera klädseln för personer i offentlig tjänst eller andra arbetsplatser må vara en sak. Men därifrån till att reglera hur människor ska klä sig på sin fritid eller i andra sammanhang är en helt annan sak. Då handlar det om mänskliga fri- och rättigheter, och då krävs det rimligen väldigt mycket om politiken ska ha synpunkter."


Jag har fått ett antal kommentarer under veckan. I en kommentar påpekades att det inte är så enkelt som att säga att var och en får klä sig som den vill på sin fritid. "På sin fritid skall man kunna klä sig som man vill säger du och det är väl lätt att instämma i. Men då måste väl alla oavsett nationalitet och religion få klä sig som man vill på fritiden? Alltså fritt fram att knalla in på banken i rånarluva eller burka för den delen, eller hur? Hur perfekt måste det inte vara för efterlysta människor att svepa in sig i en burka?" Och i mailet ställs också frågan om man inte måste vara skyldig att visa sitt ansikte för polisen om man fastnar i en trafikkontroll? Eller vid ett högskoleprov? Eller vid en uppkörning för körkort?

En av mina tidigare bankkolleger undrar om det här att man måste kunna legitimera sig på banken. Hur ska det gå till om man har burka på sig? Och hur ska man kunna vittna eller vara tilltalad i en domstol om ingen kan se vem man är? En kommentar gjorde kopplingen till förbudet för extrema grupper att demonstrera maskerade, och undrade om det då verkligen kan vara acceptabelt om man demonstrerar iförd burka?

En annan bloggläsare påpekade något väldigt viktigt, nämligen att religionsfrihet faktiskt inte bara handlar om att ha rätt att utöva sin religion utan också om rätten att slippa. Hon påpekade att en kvinna i en familj från ett land där burka är vanligt är mer eller mindre tvungen att bära burka även i Sverige - oavsett om hon vill eller inte. Religionsfriheten är därför hotad om inte burka totalförbjuds.

Jag medger att alla dessa frågor är synnerligen relevanta. Och jag har inget enkelt svar på hur saken ska hanteras. Men var och en som efterlyser lagstiftning som förbjuder burka i olika situationer måste då också tala om för mig hur gränsdragningen ska göras. Och om vi helt skulle förbjuda burka som klädesplagg i Sverige, vad blir då nästa steg? Vilket klädesplagg ska politikerna förbjuda nästa gång? Och är totalförbud mot ett visst klädesplagg verkligen förenligt med ett demokratisk samhälle och svensk rättstradition?

Som jurist inser jag att det blir en mycket knepig nöt att knäcka, där mänskliga fri- och rättigheter, religionsfrihet, svensk grundlag, svensk diskrimineringslagstiftning och andra lagar kan peka både för och emot ett förbud mot burka. Men i grunden är jag ingen "förbudspolitiker". Jag hoppas att alla de situationer där burka är ett problem, både på arbetsplatser och i andra sammanhang, kan hanteras från fall till fall, genom regler och bestämmelser som anpassas efter situationen. Den som bär burka får helt enkelt avstå från detta när situationen så kräver, det känns som en skälig anpassning till vårt svenska samhälle. Om detta inte fungerar får man väl ta en ny diskussion om lagstiftning, men man måste då vara medveten om att det är en oerhört svår juridisk och moralisk fråga.2010-01-30 Skattehöjningar kan äta upp hela löneökningen

Jag läser att fackförbundet Handels kräver 745 kronor mer per månad till de butiksanställda i de kommande avtalsförhandlingarna. "Det är viktigt att åstadkomma högst löneökningar för dem som tjänat minst" säger Handels. Arbetsgivaren Svensk Handel vill inte binda sig för generella lönehöjningar, utan vill att man lokalt ska kunna komma överens om lönehöjningar på de företag som går bra. Detta eftersom man anser att vissa företag inte klarar av lönehöjningar på grund av osäkerheterna kring konjunkturen, politiken och räntan. En orsak till branschens oro är att en ny röd-grön regering utlovat en lag om rätt till heltid för alla. Det skulle drabba vissa handelsföretag och butiker väldigt hårt, och både tvinga fram uppsägningar och öka kostnaderna. Det bästa för både företag och anställda är att behålla dagens regering så att man slipper en sådan lagändring. Men oavsett vilket så är det alltså bäddat för en hård strid under de kommande avtalsförhandlingarna i vår.

Om nu Handels krav om lönehöjning 2010 skulle gå igenom fullt ut - vad skulle det då ge den butiksanställde i handen efter skatt? Den genomsnittliga kommunalskatten ligger runt 33 kronor, dvs 33% går bort i skatt. Kvar av de 745 kronorna blir 499 kronor i handen.

Under den tidigare avtalsperioden, 2007-2009, har den Handelsanställde hittills fått en löneökning på 12,6%, dvs i genomsnitt 2.238 kronor före skatt. Efter skatt motsvarar det 1.499 kronor.

En genomsnittsanställd inom Handels avtalsområde tjänar enligt Handels egna siffror runt 20.000 i månaden. Det betyder att jobbskatteavdraget under denna mandatperiod har gett den butiksanställde totalt 1.449 kronor mer i handen varje månad. Det är alltså ungefär lika mycket till som summan av alla löneökningar hittills under mandatperioden, och nästan tre gånger så mycket som den summa som årets avtalsförhandling maximalt kan ge.

Omvänt - Handels medlemmar bör tänka på att en stor del av hela mandatperiodens löneökning står på spel om det blir en röd-grön regering efter valet. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill ju ta bort hela eller delar av jobbskatteavdraget. När Handels medlemmar ser hur Handels på olika sätt arbetar för att stödja den röd-gröna oppositionen i valet i höst bör de nog fundera över om detta verkligen skulle vara till fördel för dem själva?2010-01-29 Svensk ekonomi och tillväxt starkast i EU

I går hade Dagens Industri denna förstasida som talar för sig själv. Inne i tidningen ägnade man ett helt uppslag samt ledaren åt att berömma regeringen och beskriva att Sverige, tillsammans med Luxemburg, har den starkaste ekonomin och bästa tillväxten i hela EU. Anledningen är att Sverige hållit god kontroll på statsfinanserna under finanskrisen och lågkonjunkturen.

I artikeln framkommer att Sverige i år får den högsta tillväxten av alla EU-länder, och att Sverige, Luxemburg och Finland har de i särklass minsta budgetunderskotten. Sverige ligger också bland de tre främsta när det gäller statsskulden. Den svenska arbetslösheten anges till 10% i Di, vilket är förvånande, eftersom den enligt färska siffror idag ligger runt 8,6%. I så fall ligger Sverige på övre halvan även när det gäller arbetslösheten.

Nu är ju exakta placeringar jämfört med andra länder kanske inte det viktigaste. Men totalintrycket är att oavsett hur man räknar så har Sverige väldigt goda förutsättningar när konjunkturen nu börjar vända uppåt. När andra EU-länder tvingas spara och höja skatterna kan Sverige göra tvärtom kommande år och både ha utrymme för reformer och skattesänkningar.

Jag är övertygad om att Alliansens ansvarsfulla politik kommer att ha en positiv betydelse för valutgången i september. Och kan vi dessutom se en utveckling där arbetslösheten börjar falla under året så tror jag att väljarna kommer att inse att Alliansen på ett mycket väl avvägt sätt tog Sverige genom krisen bättre än de flesta andra regeringar i Europa lyckats med. En sådan regering förtjänar fortsatt förtroende.
2010-01-28 Burka en mänsklig rättighet eller kvinnoförtryck?

Debatten om burka har tagit fart ordentligt efter debatten mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin igår. Debatten tolkades som att Mona Sahlin var tydligt emot en lagstiftning mot burka, medan statsministern gav ett lite mer försiktigt svar. I dag har statsministern förtydligat sin och moderaternas ståndpunkt:

"Moderaternas utgångspunkt är ett Sverige där kristna, judar och muslimer, religiösa och icke-religiösa, ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt. Alla människor har ett absolut och lika människovärde. Det betyder att alla som bor och lever i Sverige, oavsett bakgrund eller religiös tro, ska ha samma möjligheter att växa och utvecklas. Det betyder inte att vi tycker att alla ska leva likadant. Att välja hur man vill leva sitt liv eller hur man vill klä sig är ett högst individuellt beslut som vi som politiker inte ska ha synpunkter på eller lagstifta om. För oss moderater är religionsfriheten och yttrandefriheten bärande delar i ett demokratiskt samhälle."//"Moderaterna vill inte förbjuda kvinnor att bära burka. Men vi ska inte heller vara passiva när religiösa skäl används som en ursäkt för att osynliggöra och förtrycka flickor och kvinnor. Vår utgångspunkt kommer alltid att vara att alla – flickor som pojkar, kvinnor som män – ska ha samma möjligheter att utvecklas som självständiga människor. Det kommer vi att fortsätta kämpa för."

Själv har jag fått flera mail som är kritiska mot att burka ska få förekomma på kvinnor som arbetar inom barnomsorgen eller inom äldreomsorgen. Detta av hänsyn till barnen och vårdtagarna. Flera har föreslagit att personer inom offentlig tjänst inte borde få bära burka när de är i tjänst. Skälet skulle vara att i offentlig tjänst ska alla representera samhället på ett neutralt sätt. Jag kan ha mycket stor förståelse för dessa synpunkter. Jag kan också tycka det är lite märkligt att det muslimska landet Turkiet sedan länge har ett lagförbud mot burka för personer i offentlig tjänst, samtidigt som frågan anses vara så väldigt kontroversiell i Sverige. Jag kan inte tycka att en förskolelärare som har hand om små barn ska tillåtas att vistas i barngruppen iförd burka. Samma sak gäller inom skolan, sjukvården, hemtjänsten och äldreomsorgen. När man är barn, elev, patient eller vårdtagare är det högst rimligt att man också kan se ansiktet på den man blir vårdad eller undervisad av. Samma sak gäller rimligen när man har personlig fysisk kontakt med exempelvis Kommun, Försäkringskassa, Arbetsförmedling eller Skattemyndighet. Samtidigt är det ju inte så säkert att en juridiskt mycket komplicerad lagstiftning verkligen är bästa vägen att gå. Det är ju en fråga som går att reglera på annat sätt, där varje offentlig arbetsgivare kan göra en skälighetsbedömning av vilken klädsel som är lämplig, precis som många arbetsgivare gör redan idag. De flesta arbetsplatser har formella eller informella regler om lämplig klädsel på jobbet, och det är inget konstigt.

Slutligen - att reglera klädseln för personer i offentlig tjänst eller andra arbetsplatser må vara en sak. Men därifrån till att reglera hur människor ska klä sig på sin fritid eller i andra sammanhang är en helt annan sak. Då handlar det om mänskliga fri- och rättigheter, och då krävs det rimligen väldigt mycket om politiken ska ha synpunkter.2010-01-28 Trängselskatt i Göteborg - nej tack!

I går beslutade kommunstyrelsen i Göteborg, efter vad jag förstår enhälligt, att Göteborg ska införa trängselskatt. Skatten ska vara 10 kronor per passage och gälla mellan 06.30 och 18.30, och avse en mindre zon runt Göteborg, samt all passage över Älvsborgsbron och genom Tingstadstunneln. Totalt föreslås 40 betalstationer. Innan beslutet kan träda i kraft ska det godkännas av kommunfullmäktige samt av regeringen. Trängselskatten kan införas tidigast 2013.

Jag vet att mina moderata partivänner i Göteborg röstat för, i likhet med alla andra partier. Allt med den goda avsikten att pengarna ska användas för infrastrukturutbyggnad. Men för egen del är jag (som jag berättat tidigare) ytterst negativ, och tycker att "trängselskatt" dels är ett missvisande namn när det bara handlar om att dra in pengar, samt att det är ett mycket olyckligt beslut för alla bilpendlare som inte har några alternativ att ta sig till jobbet, och som inte ens ska in till stan utan bara passera Göta Älv på motorvägen. Att beskatta trafiken på en gammal motorväg utan att samtidigt erbjuda bättre framkomlighet är i grunden rent skamligt!

Nyligen framkom i en utredning från Vägverket att trängselskatter dessutom kommer att ge sämre luft i i vissa områden, främst kring infartslederna. Många kommer också att välja en längre väg runt Götyeborg än att betala en avgift, och det ökar både bensinförbrukning och utsläpp. Dessutom är det tveksamt om systemet kommer att ge så mycket pengar - Vägverket säger i sin rapport att det krävs en avgift på 15 kronor per gång, alternativt 10 kronor i lågtrafik och 20 i högtrafik för att trängselskattesystemet ska gå ihop ekonomiskt. Risken är alltså att trängselskatten bara kommer att pungslå bilisterna utan att det blir några pengar över till infrastrukturen.

Göteborgarna verkar mycket negativa till trängselskatt. I en undersökning i Aftonbladet säger 72% av de som anser sig vara Göteborgare nej till trängselskatter. Över 7.000 personer har röstat. Bland ca 10.000 personer som säger sig vara från resten av Sverige säger drygt 61% nej till trängselskatter. En ytterst ovetenskaplig undersökning givetvis, men den säger ändå något om det motstånd som jag själv upplever bland allmänheten.

I grunden behöver infrastrukturinvesteringar hanteras på ett annat sätt som gör att inte avgifter behöver tas ut ovanpå världens näst högsta skatteryck på både arbete och trafik. Om man införde en statlig investeringsbudget i stället skulle hela detta avgiftsraseri kunna skrotas. Ett statlig investeringsbudget för infrastruktur kommer därför att bli en av mina personliga valfrågor vid riksdagsvalet 2010.2010-01-27 Det ljusnar - Sverige på väg ut ur krisen

Varslen om uppsägningar på arbetsmarknaden minskar nu snabbt, och allt fler företag meddelar att deinte heller verkställer de varsel som lagts. Senast idag har ju flera av Saabs underleverantörer meddelat att de drar tillbaka sina varsel. Finansminister Anders Borg kunde i dag berätta att arbetslösheten troligen blir lägre än väntat, 9,5 procent i år mot befarade 11,4 procent, och svensk ekonomi ser ut att utvecklas bättre än vad man tidigare har trott. Bakgrunden till den ljusa prognosen återfinns framförallt i en ökad inhemsk efterfrågan. Trots underskott i statens finanser är läget för Sverige betydligt bättre än i många andra länder där skattehöjningar och besparingar väntar. Här leder i stället fler i arbete och färre sjuka till att regeringen räknar med att kunna göra satsningar framöver.

Finansministern var tydlig med att pensionärerna är den grupp som då först ska prioriteras, liksom arbetslösa ungdomar som ju oftast har mycket låg ersättning, och barnfamiljer med svag ekonomi.2010-01-27 Stora brister i Socialdemokraternas sjukförsäkringsförslag

Socialdemokraterna har ju gjort allt för att försöka få det att framstå som om man har en helt annorlunda, generösare sjukförsäkringspolitik än Alliansen. Frågan är om det verkligen är så?

För det första säger (S) att man vill ta bort den obligatoriska prövningen av arbetsförmågan vid vissa fastställda tidpunkter, exempelvis 6 och 12 månader (om man nu inte omfattas av något av alla de undantag som finns). Vad vill då (S) göra i stället? Jo man vill i stället pröva arbetsförmågan redan från första dagen! Problemet är bara att om man prövar arbetsförmågan och det visar sig finnas sådan så är väl rimligen tanken även i Socialdemokraternas värld att sjukskrivningen och sjukpenningen ska upphöra? Skillnaden är bara att med Alliansens politik sker prövningen vid vissa fastställda tidpunkter om man inte blivit frisk dessförinnan, och alltid efter individuell bedömning. Socialdemokraternas förslag gör ingen skillnad i praktiken, mer än att möjligen öka utrymmet för godtycke och göra det svårare för den sjukskrivne att förutse vad som ska hända med sjukskrivning och ekonomisk försörjning. Socialdemokraterna säger också, precis som Alliansen, att målet är att minska sjukskrivningstalen. Det tyder ju inte precis på att (S) har som mål att pumpa in mycket mer pengar i systemet för att människor ska få vara fortsatt sjukskrivna på heltid även om de har arbetsförmåga. Risken är däremot att det blir så om inte reglerna är klara och tydliga och det finns tidsgränser som gör att alla inblandade måsta ha en plan för vad som ska göras för att försöka få en människa tillbaka i arbete igen.

För det andra säger (S) att ingen ska förtidspensioneras före 58 års ålder. Det är ett obegripligt och inhumant förslag. Det finns faktiskt unga människor som på grund av allvarlig sjukdom eller olycka aldrig kommer att kunna återgå i arbete. Ska dessa med en (S)-regering inte ha rätt till förtidspension? Och de med medfödda sjukdomar/skador skulle med detta förslag inte ens få sjukpenning i Socialdemokraternas system då de saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För den som har medfödda funktionshinder som förhindrar arbete och som är yngre än 58 år innebär detta att personen får maximalt en 75-procentig partiell ersättning, vilket ger 6 360 kronor per månad. Det innebär i så fall att dessa personer får sänkt ersättning med 2 120 kronor i förhållande till dagens lägstanivå om 8 480 kronor. För Alliansen gäller att den som man vet aldrig kommer att få tillbaka sin arbetsförmåga ska ha rätt till förtidspension - oavsett ålder.

I dag kommer också en varing från Försäkringskassan som instämmer i kritiken mot oppositionens förslag. "Människor riskerar socialbidrag med de rödgrönas sjukförsäkringsförslag"."Det finns problem med det här" säger Bertil Thorslund, en av Försäkringskassans analytiker till Aftonbladet.

Socialdemokraternas politik skulle leda till en försämring för de mest utsatta människorna som helt saknar arbetsförmåga, samtidigt som möjligheterna till rehabilitering och återgång till arbete för människor med arbetsförmåga riskerar att försämras och möjligheten för den enskilde att förutse vad som ska hända i framtiden minskar. Sannolikt är väl inte avsikten denna från Socialdemokraterna, men deras förslag verkar väldigt ogenomtänkt och handlar mer om vackra ord än om verkligt innehåll. Inte så mycket att (s)kryta med tycker jag.2010-01-26 Grattis alla SAAB-anställda och grattis Trollhättan!

Den 18 december skrev jag "en epok går i graven" och illustrerade det med denna bild.

I dag känns det bra att använda samma bild som illustration till dagens besked att det - äntligen - står klart att GM säljer SAAB till Holländska Spyker.

Jag gläds med SAABs VD Jan-Åke Jonsson och hans medarbetare, jag gläds med fackklubbarnas ordföranden, med alla medarbetare och alla andra som lagt ned massor av jobb för att få affären att gå i lås. Och som framförallt aldrig gett upp!

Även statssekreterare Jöran Hägglund (c) har dragit ett enormt tungt lass och varit på ständiga resor och möten med GM. Jag vet att det varit väldigt mycket kontakter bakom kulisserna där både svenska regeringen och europeiska centralbanken varit inblandade under mer än ett års tid.

I dag är en glädjens dag. Ett historiskt bilmärke får leva vidare. Samtidigt har SAAB mycket att bevisa. Men nu får företaget en chans att visa att man klarar sig bättre utan GM, och regeringen har hållit sitt löfte att inte riskera skattebetalarnas pengar.2010-01-26 Pensionärernas köpkraft har ökat de senaste åren

Detta är rubriken på en debattreplik som jag har i Borås Tidning idag. Jag konstaterar i min replik att pensionärerna tidigare under åren ofta haft en dålig pensionsutveckling, ibland har den inte ens gått i takt med prisökningarna, men att detta faktiskt förändrats på senare år. Sedan 2007 har pensionärerna både fått totalt sett höjd pension, sänkt skatt och samtidigt har bland annat matpriserna sjunkit. Det senaste grundar jag på PRO:s egna årliga prisundersökning på livsmedel som jag kommenterar i artikeln.

Samtidigt påpekar jag återigen att det är viktigt att fortsätta sänka skatten för pensionärerna, och att detta ligger helt i ilnje med Moderaternas senaste partistämma. Det är ju också något som statsministern också varit tydlig med på senare tid. Jag avslutar artikeln med en liten reflektion om hur jag själv ser på att en dag bli pensionär:

"Vi kommer alla förhoppningsvis att bli pensionärer en dag. För mig är det viktigaste den dag jag blir pensionär att de som är i arbetsför ålder verkligen arbetar och betalar skatt så att jag får en rimlig pension och vid behov kan få bra sjukvård, hemtjänst eller plats på ett äldreboende. Jag hoppas att regeringen den dagen inte återigen straffar pensionärerna med en orimlig fastighetsskatt som äter upp min pension, och hoppas jag fortfarande kan köpa extra hjälp för ett rimligt pris genom ROT-avdrag och avdragsrätt för hushållsnära tjänster. Jag hoppas att skatten för pensionärer då är lägre än idag, men jag kan leva med att de som arbetar betalar lite lägre skatt på lönen, eftersom de har reskostnader och andra kostnader för att tjäna sina pengar, exempelvis dyrare lunch och avgifter till a-kassa, kostnader som jag slipper när jag blir pensionär.

Om dessutom jobbskatteavdraget gör att fler arbetar mer stärker det välfärden och bidrar till en bättre pensionsutveckling. Det gör att jag den dag jag blir pensionär också får glädje av jobbskatteavdraget. Det är detta som är poängen och det jag ville illustrera med min föregående artikel."

2010-01-26 Dagens klimatfundering

"Himalayaskandalen" gör att IPCC och dess ordförande Pachauri ifrågasätts allt merDen nya skandalen kring felaktiga uppgifter från FN:s klimatpanel rörande Himalayas avsmältning (se även bloggen den 19/1) väcker stort internationellt uppseende. Fast i svenska media är det ganska tyst som vanligt. Skandalen handlar alltså om att FN:s klimatpanel i sin stora viktiga klimatrapport 2007 påstått att Himalayas glaciärer kommer att ha smält bort ill år 2035. Det har visat sig att det inte finns något som helst vetenskapligt stöd för detta, och IPCC har nu också tagit avstånd från uppgifterna. Men uppgifterna har ju ändå hunnit få stor betydelse för att skapa den "politiskt korrekta" domedagsstämningen runt de påstådda klimatförändringarna.

Det intressanta nu är kopplingen mellan skandalen och IPCC;s ordförande, indiern Rajendra Pachauri. De felaktiga uppgifterna om Himalayas glaciärer har visat sig vara baserad på en ovetenskaplig tidskriftartikel, och den indiske forskare som långt tidigare givit en telefonintervju med New Scientist i frågan har enligt internationella media varit anställd hos IPCC.s ordförande Pachauri! Samme forskare har, återigen enligt utländska media, sedan sökt och fått omfattande forskningsanslag på basis av IPCC rapporten. Detta skadar givetvis ordförande Pachauris trovärdighet, och hans avgång krävs nu från olika håll. Indiens miljöminister hör till de hårdaste kritikerna. Hemma i Indien driver man nu friskt med Pachauri, och denna seriestrip, hämtad från en indisk tidning, fick jag på mailen igår...2010-01-26 Hur var det nu med den per(s)onliga integriteten?

Mobiltelefoner med anonymt kontantkort används ibland när kriminella planerar grova brott samt vid bedrägerier på nätet, och de anonyma abonnemangen försvårar polisens brottsutredningar. Detta är ett faktum. I dag är det också frivilligt att lämna personuppgifter för dem som köper kontantkort. Susanne Eberstein, riksdagsledamot (S) anser att det borde vara obligatoriskt, och undrar i en skriftlig fråga till justitieministern om det finns några planer att införa ett krav på ett exempelvis att lämna personnummer vid köp av kontantkort.

Men Justitieminister Beatrice Ask avvisar förlaget. Ett krav leder bara till att de kriminella hittar andra sätt att planera sina brott. Dessutom skulle mobiltelefoner bli mer stöldbegärliga. Ett krav på obligatorisk registrering för den som köper kontantkort innebär även ett alltför stort intrång i människors privatliv och leder till stora administrativa kostnader för telebolagen. Och detta uppväger inte nyttan med en registrering, enligt justitieministern.

Under mandatperioden har ju (S) vid flera tillfällen försökt framställa regeringen som ett hot mot integriteten, och sig själva som integritetens främsta försvarare. Det har klingat väldigt falskt. Den som följt olika lagstiftningsförslag som rör integritetsfrågorna, både inom Sverige och i EU, kan lätt se hur initiativen i alltför många fall kommit från den tidigare (S)-regeringen med dåvarande justitieministern Tomas Bodström i spetsen. Alliansregeringen har genomfört vissa av förslagen, fast i lindrigare form, och avvisat andra. Och när man hör riksdagsledamoten Ebersteins förslag inser man att Socialdemokraterna ideologiskt inte alls har något problem att offra den personliga integriteten för nästan vilket syfte som helst. Har det aldrig slagit Eberstein att om man inte kan köpa kontantkort anonymt så stjäl man helt enkelt någon annans telefon i stället, eller tecknar abonnemang på en "målvakt"? En lag om obligatoriska personuppgifter för alla kontantkort skulle bara försämra integriteten utan att ge någon rimlig effekt mot brottsligheten.2010-01-25 Beviset: Apoteksmonopolet har upphört på riktigt

I dag var jag inne på OK-macken i Kinna och kunde inte låta bli att fotografera apotekshyllan bakom kassan. Äntligen kan man köpa nässprej, huvudverkstabletter och andra icke receptbelagda läkemedel på andra ställen än hos Apoteken.

Oppositionen har gjort stor sak av att priserna på läkemedel riskerar att stiga när monopolet avskaffas. I tidningen Fri Köpenskap läser jag att bensinstationerna ligger ca 5 procent över Apotekets priser, medan dagligvaruhandeln ligger ungefär på samma pris som Apoteket, eller ibland något lägre. Att priserna varierar är inte så konstigt - man kan idag välja att köpa mjölken eller brödet i livsmedelsaffären under normala öppettider för ett lägre pris, eller handla det på Seveneleven eller Statoil mitt i natten för ett lite högre pris. På samma sätt blir det givetvis med läkemedel. Den som kan ta sig till ett apotek under vanliga öppettider får betala mindre än om man besöker en dygnetruntöppen bensinmack. Och en lågprisbutik är kanske allra billigast.

Äntligen kan medborgarna själv få bestämma när och var man vill köpa läkemedel och hur mycket man är beredd att betala för extra service. Just detta, att ta bort monopol, stoppa förmynderiet över myndiga medborgare och öka servicen är en sak som jag är mycket nöjd med när det gäller dagens regering. Med en (S)-regering hade Sverige utan minsta tvivel fortfarande varit ett av endast tre länder i världen med apoteksmonopol. I "fint" sällskap med Nordkorea och Cuba. Varför tror Socialdemokraterna och resten av oppositionen att endast Nordkoreas och Cubas regeringar förstår vad som är bäst för folket, medan precis alla andra länders regeringar i hela världen har fullständigt fel?2010-01-24 Reinfeldt verkar ha utklassat Sahlin i kvällens debatt

Kvällens TV-debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin gav ett mycket värdefullt besked, och det var att statsministern är beredd att fortsätta skattesänkningarna för pensionärerna. Inte så förvånande för mig, eftersom det också var ett beslut på moderaternas senaste partistämma (vilket jag också påpekat i mina senaste debattartiklar), men det är kanske lite nytt i samhällsdebatten. I övrigt handlade det mesta om vilket regeringsalternativ som har bäst politik för arbetsmarknad, rehabilitering av långtidssjuka och bäst ansvar för statens finanser.

Reinfeldt verkar ha vunnit debatten i utklassningsstil, i vart fall enligt de omröstningar som gjorts på nätet. DN: 64% ansåg att Renfeldt var bäst, 31% Sahlin. SvD 71-26, Aftonbladet 60-40 och Expressen 68-30 till Reinfeldt.

I takt med att det blir fler debatter, att regeringsalternativen ställs mot varandra och att oppositionen tvingas bekänna färg och presentera sina egna förslag så ska nog valet i september gå vägen. Dagens SIFO-mätning visar att Alliansen tagit igen lite av försprånget sedan i december, och så kommer det förhoppningsvis att fortsätta. Sanningen och verkligheten brukar avgöra till sist. Det blir ett spännande år!2010-01-24 När man har avundsjukan som grundläggande politisk idé

De senaste dagarnas debatt om (S)-ledaren Mona Sahlins dyra väska är intressant. Den dyrbara väskan dök upp vid en fotografering av alla partiledarna i veckan, och bilden publicerades i Aftonbladet häromdagen.

För att läsa Aftonbladets artikel, klicka på bilden så länkar den till tidningen.

Diskussionen är närmast absurd. Självklart gör inte en dyr väska (6.000 kronor enligt uppgift) att Mona Sahlin blir vare sig en bättre eller sämre partiledare. Väskan kan inte heller maskera (S)-politikens stora brister eller oppositionens stora oenighet i en mängd viktiga frågor.


Bilden citerad från Aftonbladets nätupplaga.

Att debatt uppstår om det lämpliga i att en (S)-ledare har en dyr väska visar egentligen bara en sak. När man som Socialdemokraterna bygger hela sin politik på en enda politisk idé, nämligen avundsjuka, så slår det lätt tillbaka. Det blir då närmast omöjligt att någon, inte ens partiledaren, har en finare väska än någon annan. Egentligen visar diskussionen om väskan det omöjliga i den socialistiska politiken, nämligen att alla måste ha det exakt lika (oftast lika dåligt) och att ingen tillåts sticka ut utan ska hållas tillbaka med alla medel. Vem vill leva i ett sådant samhälle?

Jag har själv inget problem alls med framgångsrika och förmögna människor som startar företag, skapar arbetstillfällen, bidrar med riskkapital och konsumerar. På alla sätt bidrar förmögna människor till samhällets utveckling och betalar oftast massor av skatt. Inte minst när de konsumerar sina pengar. Om någon nu skulle vilja köpa en dyr väska för 6.000 kronor (jag skulle personligen aldrig göra det) så betalar de faktiskt 1.200 kronor i moms till staten vid köpet. Pengar som räcker för att betala lön och sociala avgifter för en undersköterska en hel dag!2010-01-23 Dagens klimatfundering

Global uppvärmning i ett istidspespektiv

Häromdagen meddelade NASA att det senaste decenniet varit det totalt sett varmaste sedan slutet av 1800-talet när mer exakta globala temperaturmätningar inleddes. Jag tvivlar inte på dessa uppgifter. Det intressanta är däremot att den av FN:s klimatpanel förutspådda fortsatta snabba temperaturuppgången avstannat. Vi vet att sedan den kraftiga temperaturtoppen runt 1998-1999 (som påstås bero på väderfenomenet El Nino) har vi haft tio år med oförändrade eller svagt fallande temperaturer. Oavsett vilket mätinstituts siffror man använder så visar de alla ungefär samma sak. Den globala temperaturen ökar inte längre. Och i ett längre historiskt perspektiv är för övrigt alla förändringar som sker med temperaturen, såväl uppåt som nedåt, knappt synliga i grafiken.
Jag fick ett tips om denna figur, som kommer från CRU/University of East Anglia. Alltså samma Universitet som upptäcktes ha "putsat" temperatur- data och orsakade uppståndelsen kring "Climategate" i höstas. Kanske man egentligen borde ta all information från CRU med en nya salt? Å andra sidan kan man ju inte beskyllas för att ha hämtat grafen från någon suspekt klimatskeptisk organisation när man använder CRU:s grafer, så jag gör det ändå.

Grafen är intressant eftersom man anger tidsaxlarna för de fyra stora istiderna. När man ser historiskt på saken har faktiskt istider plågat vår planet under stor del av tiden, endast korta perioder har jorden haft mer tempererat klimat. Historiskt är dagens globala temperatur inte särskilt uppseendeväckande. I vart fall inte när man ser det hela ur ett istidsperspektiv...2010-01-23 Vänstersväng från moderaterna i kvoteringsfrågan?

Borås Tidning skriver idag på ledarplats, med anledning av hotet om eventuell framtida kvotering av börsbolagens styrelser, att partisekreterare Schlingmann "fortsätter att försöka dra Moderaterna åt vänster". Lite väl tillspetsat kan jag tycka. BT fortsätter: "Hoppas att det finns några som håller emot".

I dagens tidning finns beviset på att det finns de som håller emot. Jag själv till exempel. De flesta vet att jag i alla sammanhang är negativ till kvotering, och igår blev jag uppringd av BT:s reporter som ville ha en kommentar i frågan. Att jag ingått i moderaternas arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor gör väl min kritiska inställning extra intressant, men jag tror att man gör jämställdheten en stor otjänst genom att alltid föra fram kvotering som en möjlig lösning.
I intervjun framhöll jag också det som jag skrev på bloggen igår - skulle det läggas fram förslag i riksdagen om könskvotering av bolagsstyrelser skulle jag inte rösta för detta, oavsett från vilken regering förslaget skulle komma. För mig finns två huvudskäl för detta:

1. Börsbolagen styrs av sina ägare. Det är inte en politisk uppgift att lägga sig i vilka ägarna tycker är bäst lämpade att sitta i bolagsstyrelserna. Detta är en viktig princip för mig och många andra moderater.

2. Könskvotering motverkar alltid sitt syfte, genom att tydligt signalera att den som blir inkvoterad inte skulle duga på egna meriter. Detta skulle jag aldrig vilja medverka till som politiker.

Läs hela BT-artikeln genom att klicka på den förminskade bilden.2010-01-23 Låt Arbetsförmedlingen leva vidare i konkurrens med andra

Centerpartiet föreslog häromdagen att Arbetsförmedlingen i princip skulle avskaffas i sin helhet och arbetsuppgifterna läggas ut på andra aktörer. Jag tycker det är ett dåligt förslag. De senaste åren har Arbetsförmedlingen reformerats i grunden, alla Länsarbetsnämnder har avskaffats, Arbetsmarknadsstyrelsen likaså, och alla de tidigare målen som Arbetsförmedlingen hade har ersatts med ett enda - att förmedla jobb till arbetslösa och förse företagen med kompetens. Myndigheten har också fått en ny mycket engagerad generaldirektör, Angeles Bermudez-Svankvist, som jag personligen har väldigt stort förtroende för.

När jag är ute på Arbetsförmedlingarna och träffar personalen och cheferna får jag en mycket positiv bild. Man brinner för sitt jobb, visar ett oerhört engagemang och en positiv vilja att försöka hjälpa, och inte minst har man samlat en oerhörd kunskap och erfarenhet bland personalen och på många håll byggt upp viktiga kontakter med arbetsgivarna. Det finns säkert anställda inom Arbetsförmedlingen som gör ett dåligt jobb, precis som på alla arbetsplatser, och det är ofta dessa enskilda händelser som media rapporterar om och som får politiker att föreslå dramatiska förändringar. Men det är inget skäl att skrota hela verksamheten, i grunden är min bild att Arbetsförmedlingen faktiskt fungerar riktigt bra. Problemen är betydligt större när det gäller a-kassor som inte betalar ut pengar i tid.

Däremot gillar jag konkurrens. Det är därför utmärkt att Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att handla upp andra aktörer för att erbjuda coachning och olika typer av åtgärder och utbildning. Det är den enskilde arbetssökande som väljer om man vill ha stöd av Arbetsförmedlingens personal eller en annan aktör i själva jobbsökandet. Både Arbetsförmedlingen och de utomstående aktörerna blir självklart bättre av konkurrens, och på sikt bör medborgarna på detta sätt få mer för skattepengarna. Därför tycker jag att dagens konkurrensutsatta Arbetsförmedling bör finnas kvar, även om man givetvis måste utvärdera resultatet av upphandlingarna och sättet som upphandlingen görs, och även utvärdera vilka externa företag och andra aktörer som gör det bästa jobbet. Kanske bör också upphandlingen av andra aktörer skiljas helt från Arbetsförmedlingen på sikt för att skapa en tydligare konkurrens? Det vi behöver nu är däremot inte ännu en jätteomläggning av hela organisationen och helt nya regelverk, utan arbetsro för att hantera lågkonjunkturen och ge bästa tänkbara stöd till alla arbetslösa.

I Sverige finns en övertro på att stora myndighetsförändringar och organisationsförändringar alltid leder till bättre effektivitet. Jag tror precis tvärtom - man tappar alltid både tempo och kompetens vid stora förändringar, och det har Sverige inte råd med i en djup lågkonjunktur och hög arbetslöshet.2010-01-21 Könskvotering av börsbolagens styrelser är en dålig idé

I dag väckte det viss uppmärksamhet när Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann påstods "förespråka lagstiftning om könskvotering av bolagsstyrelser". Media beskrev det som att Moderaterna nu gör helt om och förespråkar könskvotering till skillnad från övriga Allianspartier. Fast nu var det förståss inte riktigt så det var....

Bakgrunden till partisekreterarens uttalanden är rapporten från den Moderata jämställdhetsarbetsgruppen, där jag var en av medlemmarna. Det fanns vissa röster i gruppen för könskvotering av bolagsstyrelserna, men majoriteten i gruppen avvisade detta, och det finns inget sådant med bland de konkreta förslag som gruppen presenterade. Däremot finns en allmän skrivning i rapportens textdel där det står att man inte helt kan utesluta en lagstiftning om kvotering i framtiden om inte börsbolagen själva ser till att ta vara på även kvinnors kompetens i bolagsstyrelserna. Denna skrivning tyckte jag var onödig, men det blev gruppens beslut som ett slags kompromiss. Det är detta som partistyrelsen nu tagit fasta på när man skriver att "Om inte börsbolagen fördubblat andelen kvinnor i styrelserna till 2014 kan det inte uteslutas att vi tvingas överväga ändringar i de regler som föreskriver vilken standard bolagsstyrelserna ska hålla." En synnerligen försiktig skrivning med andra ord, och att tolka detta som att Moderaterna gjort helt om och är positiva till lönskvotering av bolagsstyrelserna är minst sagt en grov överdrift.

Jag kan tvärtom konstatera att tidigare Moderata partistämmobeslut ligger fast. Vi har inga förslag till lagstiftning om könskvotering till bolagsstyrelser, vare sig denna mandatperiod eller nästa. Det är utmärkt! Jag tycker det är en viktig princip att det är ägarna som ska utse sina företrädare i bolagsstyrelserna och inte politikerna. Att det sedan är dumt av börsbolagens valberedningar att inte släppa in personer utanför den ganska begränsade skara som redan i stor utsträckning sitter i varandras styrelser och styr de stora börsbolagen är en annan sak. Men det drabbar inte bara kvinnor utan även andra personer som inte redan ingår i styrelsernas ganska snäva och låsta nätverk.

Vad skulle jag då göra om frågan om lagstiftning om könskvotering av bolagsstyrelser lades fram i riksdagen? Jo, självklart vägra att stödja förslaget! Aldrig skulle jag kunna tänka mig att rösta ja till ett sådant förslag, oavsett vilken regering som skulle lägga fram det. Könskvotering är alltid fel i alla lägen, och det enda det medför är att cementera bilden av att kvinnor inte skulle duga på egna meriter. Det vill jag inte medverka till.

En annan aspekt är att jag tvivlar på att den genomsnittlige svensken sitter vid middagsbordet och irriterar sig över könsfördelningen bland några hundra styrelseledamöter i de stora börsbolagen. De flesta kvinnor och män kommer aldrig att beröras av detta eftersom de aldrig kommer att ha en chans att finnas med i bolagsstyrelserna själva, och de bryr sig inte heller. Det finns betydligt viktigare jämställdhetsfrågor som direkt berör vanliga människor personligen, exempelvis osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som gör samma jobb, eller den orimliga könskvotering till vissa högskoleutbildningar som regeringen nu glädjande nog förbjuder. Könskvotering till bolagsstyrelser är en gammal dammig vänsterfråga, profilerad av Gudrun Schyman. Knappast något som det finns anledning för Moderaterna att plocka upp och göra till sin politik.

Däremot tycker jag det är utmärkt att partistyrelsen tagit till sig förslaget från jämställdhetsarbetsgruppen att moderata politiker i kommuner aktivt bör verka för en jämnare könsfördelning i styrelserna för kommunala bolag. Som politiker råder vi över detta, och moderata politiker kan vara ett föredöme. Det gäller för övrigt inte bara könsfördelningen utan att även i övrigt se till att välja styrelser som speglar samhället i stort - men självklart utan att tumma på kravet att välja personer med bäst kompetens!2010-01-20 Vad vill oppositionen med sjukförsäkringen, mer än att "utreda"?

Häromdagen presenterade Socialdemokraterna sin arbetsmarknadspolitik. Svaret var att både arbetsmarknadspolitiken och a-kassan "ska utredas efter valet". I måndags kom beskedet om oppositionens försvarspolitik. Svaret var att både värnplikten och utlandsstyrkorna "ska utredas efter valet". Och i går kom beskdet om sjukförsäkringen. Det enda besked man ger är att sjukförsäkringen återigen ska bli evig, utan några fasta tidsgränser där arbetsprövning ska ske. I övrigt ska frågan utredas - efter valet. Alla stora och svåra samhällsfrågor besvarar oppositionen med att frågorna ska begravas i stora fleråriga utredningar under nästa mandatperiod. Allt för att slippa leverera svar före valet 2010. Man erbjuder inga svar - bara nya utredningar!

Sjukförsäkringsförslaget från oppositionen innebär bara en tydlig sak, och det är att man vill gå tillbaka till den tidigare politiken som gav Sverige de högsta sjukskrivningstalen i värlen, trots att svenska folket samtidigt är det friskaste. Oppositionen vill tillbaka till den politik som förtidspensionerade 500.000 personer på 10 år, och lede till världens mest sjukskrivna folk. Det man i övrigt föreslår är en ny omfattande utredning som kommer att ta flera år. Men frågan har utretts i grunden de senaste 10 åren. Bland annat av tidigare Socialdemokratiske ministern Anna Hedborg, vars utredning pekar i den riktning som Alliansen förändrat politiken. Även LO har utrett saken, och kommit fram till intressanta saker. Borås Tidning skriver om oppositionens luddiga besked i sin ledare idag (där nämner man också nämner att jag citerade LO i riksdagsdebatten i december):

"Den enda förändring med tidsangivelse är att tidsbegränsningen för sjukförsäkringen tas bort direkt efter valet. Varför det är en dålig idé och varför tidsbegränsning är bra, skrev LO i en idéskrift 2007 (delar av den citerade Jan Ericson (M) i riksdagsdebatten i december:

”Inte minst kan en tidsgräns för sjukpenningen bidra till att lösa problemet med att människor som varit sjukfrånvarande faller mellan stolarna när försäkringskassan och arbetsförmedlingen ser situationen ur skilda perspektiv. Det markeras när det absolut senast är dags att ansvaret för en människa flyttas från den ena myndigheten till den andra. Detta skulle eliminera risken för att människor tappas bort eller knuffas mellan myndigheterna. Begränsningen för perioden med sjukpenning kan lämpligen bestämmas till omkring 14 till 15 månader.”


LO tycker alltså, i likhet med de flesta forskare och experter, att en tidsgräns i sjukförsäkringen är bra för dem som inte har allvarliga sjukdomar eller genomgår behandling. Detta är precis vad Alliansen infört. Oppositionen vill ta bort alla tidsgränser och därmed behålla fler människor i sjukförskringssystemen alldeles i onödan.

Efter gårdagens TV-debatt och dagens partiledardebatt börjar jag allt mer känna att sjukförsäkringsfrågan kommer att kunna vändas till Alliansens fördel i takt med att människor upptäcker att syftet är att visa medkänsla och empati för alla dem som glömts bort i sjukförsäkring och förtidspension. Det är Alliansen som tar itu med problemen och ändrar politiken, och efterhand kommer det att visa sig att politiken fungerar och att ingen lämnas i sticket. Oppositionen har inga egna förslag, utan erbjuder väljarna en flerårig utredning efter valet 2010. Är det verkligen det väljarna vill ha? Jag är inte så säker på det.2010-01-20 12.000 inskrivna i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen

För de personer som har uppnått tidsgränsen i sjukförsäkringen finns sedan den 1 januari i år programmet Arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Fredagen den 15 januari var 12 132 personer inskrivna i programmet enligt alldeles färska siffror från Arbetsförmedlingen.

Programmet arbetslivsintroduktion tar hänsyn till varje persons unika förutsättningar. Arbetslivsintroduktion är en förberedande insats och den vänder sig till arbetssökande som är oklara över egna förutsättningar, möjligheter och krav på arbetsmarknaden och som därför behöver vägledning och stöd vid återgång till arbete.

"Programmet startar alltid med klargörande samtal. Därefter kan olika insatser påbörjas. Det kan till exempel handla om arbetsprövning, utprovning av arbetshjälpmedel, test hos psykolog för att lyfta fram förmågor eller stöd av socialkonsulent i kontakter med andra myndigheter och vårdgivare", säger Henrietta Stein som är chef för Avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Siffrorna visar alltså att de allra flesta vars sjukskrivningsdagar tagit slut, dvs personer som antas kunna återgå i arbete om de får tillräckligt stöd, har valt att genomgå introduktionsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Det betyder också att de har en ersättning för detta och alltså inte alls ställs utan inkomst som oppositionen och media hotade med. Precis som regeringen utlovade före jul med andra ord.2010-01-20 Väljarna vill inte kvotera föräldraförsäkringen

Tidningen Riksdag & departement har låtit SIFO undersöka hur svenska folket ser på kvotering av föräldrapenningen. 77% säger nej till fler pappamånader, bara 15% säger ja. Siffrorna är ungefär desamma bland borgerliga väljare som bland socialistiska. Siffrorna är givetvis mycket trevliga för mig som är uttalad kvoteringsmotståndare, men jag är inte förvånad. Jag träffar sällan någon som tycker könskvotering av föräldraledigheten är någon bra idé.

För Miljöpartiet kommer siffrorna nog som en chock. Hela 69% av MP:s väljare säger nej till utökad kvotering. Trots detta föresår partiet just detta! "Ibland måste politiken gå före" säger Gunvor G Ericson, riksdagsledamot för (MP). Är det inte bättre om politiken går i takt med väljarna?2010-01-19 Dagens klimatfundering
Uppdaterad 20/1

Ny allvarlig kritik mot rapport från FN:s klimatpanel. Felaktiga uppgifter om Himalayas glaciärer.

Ännu en skandal hotar FN:s klimatpanel, IPCC. Denna gång är det uppgifter om Himalayas eventuella avsmältning som redovisats i IPCC:s stora klimatrapport från 2007. Problemet är att uppgifterna i rapporten är felaktiga, och att årtal som nämns i rapporten om att Himalaya skulle smälta bort till år 2035 helt saknar grund. Förtroendet för IPCC försämras nu ytterligare, och det verkar allt mer sannolikt att politiska mål gått före vetenskaplig sanning när IPCC skrivit sina klimatrapporter. Tidningarnas Telegrambyrå, TT, skickade idag via NOBICON ut följande nyhetsmeddelande om saken:

"Ny kritik mot FN:s klimatpanel

FN:s klimatpanel (IPCC) drar nu på sig ny kritik sedan det kommit fram att den i sin senaste klimatrapport publicerat en felaktig uppgift om Himalayas glaciärer. IPCC-chefen Rajendra Pachauri lovar att besvara kritiken senare i veckan.

I rapporten från 2007 påstås att Himalayas glaciärer kan ha smält bort 2035, något som den brittiska tidningen Sunday Times i helgen avslöjade byggde på felaktiga uppgifter. Enligt tidningen var det en serie omständigheter som ledde till att årtalet slutligen hamnade i FN-rapporten. Den ansvarige på IPCC lovar nu att ta bort årtalet i kommande rapporter.

Kräver förklaring

Indiens miljöminister Jairam Ramesh gick enligt nyhetsbyrån AFP i taket när klimatpanelens agerande blev känt och kräver att IPCC förklarar misstaget. Han har tidigare kritiserat FN:s klimatforskare och hävdar att deras arbete kring issmältningen i Himalaya inte bygger på vetenskapliga fakta.

IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri försvarade på tisdagen sina klimatforskare, men medgav samtidigt indirekt att påståendet om Himalayas glaciärer kan vara felaktigt.

- Jag har aldrig använt årtalet i något av mina tal. Jag anser inte att det är IPCC:s sak att nämna årtal utan i stället ange tidsintervaller, sade han till journalister vid ett globalt energimöte i Abu Dhabi på tisdagen enligt AFP.

Han sade samtidigt att han i slutet av veckan, efter att i detalj ha kontrollerat bakgrunden till den kritiserade uppgiften, ska besvara kritiken.

Hackade servrar

Den nya kritiken kommer inte långt efter det som kallas Climategate. Hackare lyckades forcera servarna på brittiska East Anglia-universitetet och kopiera tusentals personliga e-brev. Vissa formuleringar där har av klimatskeptikerna tolkats som bevis för att klimatforskare medvetet manipulerat forskningsresultat för att överdriva klimatförändringarna. FN:s klimatpanel har beslutat att undersöka anklagelserna."


Uppdatering 20 januari: Även Naturvårdsverket kommenterar saken i sitt nyhetsbrev den 20 januari:

FN-rapport om glaciärer felaktig

En rapport som använts av FN:s klimatpanel (IPCC) om att Himalayas glaciärer kan vara borta år 2035 har visat sig vara ren spekulation. Forskaren bakom påståendet erkänner nu att han bara gissat och inte använt sig av vetenskapliga fakta.
Att glaciärerna i Himalayamassivet minskar i storlek är ett vetenskapligt faktum. I en rapport från FN:s klimatpanel 2007 slogs fast att risken att isen runt världens högsta berg skulle vara helt borta till år 2035 ”är mycket stor”.
Men IPCC-rapporten om glaciärsmältningen vilar på lös grund. IPCC:s ansvarige, professor Murari Lal, säger till brittiska Sunday Times att han kommer att se till att det felaktiga påståendet tas bort ur IPCC:s framtida rapporter.
2010-01-19 Jag - en kappvändare?

Jag fick ett kritiskt mail där jag kallades för kappvändare. Avsändaren hade läst igenom mina gamla blogginlägg och konstaterade att jag var positiv till miljöbilspremien när den infördes, medan jag idag säger att det är bra att den togs bort. Och visst är det så!

När miljöbilspremien infördes 2007 stod detta mot oppositionens förslag om olika former av skärpt straffbeskattning på bilismen. Och då kändes miljöbilspremien som ett betydligt bättre alternativ. Vid den tidpunkten visste jag inte heller hur allvarlig etanolframställningen var för miljön, och visste inte att palmolja var en vanlig beståndsdel i biodiesel. Jag var ny i riksdagen, hade inte fördjupat mig i ämnet, och trodde på "den breda politiska linjen" som hyllade etanol och biodisel som miljövänliga alternativ. Men sedan lärde jag mig efterhand, och i januari 2008 skrev jag mitt första kritiska blogginlägg om etanol och biodiesel. Idag är miljöbilspremien borta, men ersatt av fordonsskatterabatt för nya miljöbilar. Subventionsgraden är dock lägre än miljöbilspremien så det känns i vart fall som ett steg i rätt riktning, även om jag är tveksam till att etanolbilar ska få någon rabatt. Det känns däremot helt rätt när det gäller hybridbilar, elbilar och biogasfordon.

Om det kallas att vara kappvändare att läsa in sig ordentligt på all information i ett ämne, även den för tillfället mindre politiskt korrekta, så är jag gärna kappvändare. För övrigt har jag gjort samma resa när det gäller vindkraften, från att vara ganska positiv till att inse att vindkraften inte alltid är särskilt miljövänlig (i vart fall inte för dem som bor i närheten) och definitivt inte vare sig ekonomiskt försvarbar eller något att basera den framtida energiförsörjningen på. Även denna omsvängning från min sida baseras på egna studiebesök, fakta, möten med forskare och representanter för energibolagen, samt argument från olika sidor i debatten.

Min syn på koldioxiden och klimatfrågan har också förändrats, från att jag inte alls ifrågasatte koldioxidteorierna 2006 till att jag idag blir allt mer frågande till hur sambanden hänger ihop mellan klimat och koldioxid. Jag lyssnade även där från början på den breda politiska majoriteten. Men efterhand när jag grövde riktigt djupt i frågan kände jag att argumenten helt enkelt var för dåliga och sambanden för svaga. Då var det dags att ifrågasätta sin egen linje.

Jag kommer att fortsätta söka kunskap, även om det gör att jag efterhand måste ompröva mina egna ståndpunkter. Det är väl en risk man får ta som fritt tänkande politiker...2010-01-19 Dagens klimatfundering

Expertgrupp: Etanolproduktionen ÖKAR världens koldioxidutsläpp och leder till livsmedelsbrist

Knappt hade jag lagt ut föregående inlägg på bloggen sent i går kväll om hotet mot regnskogarna förrän jag fick ytterligare stöd för min kritik mot etanolen. I en debattartikel idag i Svenska Dagbladet skriver Expertgruppen för miljöstudier att "slopade etanolsubventioner skulle gagna miljön, ekonomin och världens fattiga".

Mycket förenklat visar studien att när vi använder jordbruksmark för att odla etanolgrödor så minskar utbudet av livsmedel eller djurfoder på världsmarknaden. Detta höjer priserna, vilket i sin tur leder till uppodling av ny mark någon annanstans i världen. Denna nyodling frigör stora mängder kol. Etanolprogrammen i västvärlden leder enligt gruppen till ökade livsmedelspriser, lägre bränslepriser och ökade utsläpp av växthusgaser de närmaste 50–60 åren.

Jag har tidigare själv påpekat att i Brasilien används inte odlingsmark i första hand för produktion av sockerrör, utan betesmark. Men det är som sagt lika illa, det gör att man måste röja regnskog för att skapa ny betesmark. I artikeln visas att sådana samband även finns globalt, där odling av etanolmajs i USA leder till skövling av regnskog i Afrika.

I artikeln nämns också att det är samhällsekonomiskt olönsamt att subventionera etanol, EU:s etanolprogram kommer enligt EU:s egen expertgrupp att medföra samhällsekonomiska kostnader i storleksordningen 400 miljarder kronor fram till år 2020. Detta trots att det alltså ökar koldioxidutsläppen, hotar regnskogen och kan leda till livsmedelsbrist!

Jag är nöjd med att regeringen avskaffat miljöbilspremien som till stor del gick till just etanolbilar. Synd av oppositionen fortfarande tror att etanolen är en lösning för framtiden och vill återinföra miljöbildpremien för etanolbilar.

Lite känns väl dagens rapport som en upprättelse för min egen del, jag har fått ta emot en del kritik de senaste åren för mitt motstånd mot etanolen. Men jag har faktiskt tagit reda på fakta, och efterhand insett att etanolen är en återvändsgränd på alla sätt. Vilket jag för övrigt tyvärr tror att även vindkraften är. Men det är en annan historia...2010-01-18 Dagens klimatfundering

Klimatpolitiken kräver nya miljöoffer - regnskogarna hotas av biobränsleproduktion

I Naturvårdsverkets nyhetsbrev om klimatfrågan som jag fick häromdagen berättar man att kampen om världens kvarvarande regnskogar hårdnar i takt med att priset på biobränslen går upp. Och enligt en studie av miljöekonomen Martin Persson vid Göteborgs universitet så räcker inte de koldioxidavgifter på skogsskövling som föreslås inom klimatförhandlingarna.

I klimatförhandlingarna föreslås det så kallade REDD-systemet där tropiska länder som stoppar sin skogsavverkning kompenseras ekonomiskt så att träden kan stå kvar "och suga upp koldioxid ur luften istället". Jag skrev om detta på bloggen inför Köpenhamnsmötet, och just detta var enligt min mening en av de viktigare frågorna som diskuterades i Köpenhamn. Att rädda regnskogarna är oerhört viktigt, även om jag förståss tycker de har betydligt fler och viktigare funktioner än att suga upp koldioxid. Bevarandet av en oerhörd mångfald av växt och djurliv och orörd vildmark känns mer angeläget för min del.

Men enligt Naturvårsverket hjälper det inte om man får betala för utsläppen som sker när man hugger ned skogen. Den ökande efterfrågan på bioenergi gör att det fortfarande är lönsamt att hugga ned skogen för att odla högavkastande bioenergigrödor som till exempel palmolja (som exempelvis kan användas som inblandning i "biodisel").

Klimatfrågan kräver ständigt nya miljöoffer. Utvinning av palmolja och etanol görs enbart för att bilister i västvärlden ska ha rent samvete när de kör sina bilar med "klimatvänligt" bränsle. Att värdefulla naturmiljöer samtidigt offras i andra länder talas det alltför tyst om.

Är verkligen klimatpolitiken miljövänlig?2010-01-18 Oppositionen djupt splittrad om utrikes- och försvarspolitiken

I går meddelade Mona Sahlin glatt i direktsändning i TV att oppositionen hade enats kring utrikes och försvarspolitiken. På en fråga från reportern om det varit svårt att komma överens sa Sahlin att det inte varit svårt alls! Och i dag skulle man presentera sin enighet. Det gick ju så där. Dagens besked blev i stället en uppvisning i oenighet...

*Oppositionen har ingen åsikt om hur försvarsanslagen skall se ut kommande år. De vill skära ner 2 miljarder kronor varje år – men de har inga som helst gemensamma besked om hur detta skall gå till, utan olika förslag allihop! Nu säger Sahlin att besked ska komma i april. den som lever får se.
* Den viktigaste svenska utlandsinsatsen är tveklöst den i Afghanistan. Här råder total oenighet, Vänsterpartiet vill ta hem alla svenska soldater medan Socialdemokraterna i allt väsentligt stödjer regeringen linje. Oppositionen vill "utreda" insatsen i Afghanistan under hösten 2011. problemet är bara att riksdagen redan hösten 2010 skall fatta beslut om förnyat mandat för den svenska ISAF-insatsen. En eventuell socialdemokratisk regering skulle därmed vara beroende av stöd från Alliansen gällande Afghanistan.
*I övrigt säger oppositionen att internationella insatser är viktiga för den internationella solidariteten, men samtidigt vill man minska Sveriges roll i dessa insatser. Inte helt logiskt kan man tycka.
*Värnplikten skall utredas 2011. Oppositionen tänker rösta emot det nya personalförsörjningssystemet för försvaret i riksdagen i vår, men inte riva upp det om de vinner valet.
*Försvarsindustrin säger man sig vara för, men exporten som den lever på skall begränsas. Företagen ligger med exportandelar mellan 85 och 90 procent och är beroende av export. Utan export kommer försvarsindustrin inte att överleva. Hur många jobb detta skulle kosta kan man fundera över.

Sammanfattningsvis ger oppositionen inga besked om målen för försvaret, insatsorganisationens storlek, värnplikten, Hemvärnets storlek, eller kapaciteten för internationella insatser, eller om svensk trupp ska vara kvar i Afghanistan. Man är djupt oeniga om det mesta. De frågor man har svårast att enas kring tänker man utreda - efter valet! - för att sopa problemen under mattan under valrörelsen. Men så lätt ska den rödgröna röran inte få komma undan...2010-01-18 December 2009: 22.500 Nystartsjobb

Arbetsförmedlingens statistik från december visar att det då var 22.500 personer som hade ett nystartsjobb. Det betyder att 22.500 personer som varit långtidsarbetslösa fått en ny chans på arbetsmarknaden tack vare regeringens politik. Inte så illa tycker jag, särskilt om man tänker på det bistra konjunkturläget.

Även i övrigt börjar arbetsmarknaden stabiliseras. Varslen minskar kraftigt och antalet nyinskrivna vid Arbetsförmedlingen är lägre än för ett år sedan. Arbetslösheten har planat ut, antalet nya jobb ökar, liksom antalet personer som får arbete. Det känns som om det sakta men säkert går åt rätt håll!2010-01-17 Mina kommentarer till nedanstående brev

I båda de riksdagsdebatter jag deltog i under december rörande sjukförsäkringarna varnade jag faktiskt för att oppositionen på ett cyniskt sätt skrämde upp de allra mest känsliga och utsatta människorna i rent politiskt syfte. De fick väldigt många att oroa sig och må dåligt - helt i onödan. Detta har jag märkt av ett antal oroliga mail som jag fått sedan mitten av december. Men när jag förklarar hur reglerna verkligen ser ut har många faktiskt blivit lugnade, och jag hoppas att jag räddade julefriden för i vart fall några personer med mina svar.

Den kvinna som nämns i brevet nedan tog ju sitt liv 2008, och det kan givetvis inte kopplas till den uppskruvade tonen i den mediedebatt vi hade i december om vad som skulle hända detta årsskifte. Men jag kan ändå känna oro för att andra människor idag mår mycket dåligt för att de verkligen tror att de kommer att bli utan försörjning eller för att de tror att de oavsett graden av sjukdom ska tvingas till ett heltidsjobb som de inte klara av. Dessa hemska nidbilder har ju den politiska oppositionen, Med Mona Sahlin i spetsen, mycket riktigt spridit, med gott understöd av skrupelfria journalister som vill få "bra" nyheter. Att hoppas på lite självkritik för att man beskrivit verkligheten på ett så fruktansvärt missvisande sätt är väl att hoppas för mycket. Men sanningen vinner alltid i längden.

Efterhand kommer det att visa sig att det regeringen och riksdagen lovat också stämmer - de som lämnat sjukförsäkringen vid årsskiftet kommer att få annan ersättning, och kommer inte att ställas på bar backe.

Efterhand är jag också övertygad om att det kommer att visa sig att Arbetsförmedlingen faktiskt kommer att hjälpa många vidare till en bättre framtid, och att Alliansens stora sjukförsäkringsreform och rehabiliteringskedja i framtiden kommer att uppfattats som både human och väldigt viktig för hela Sveriges framtid.

Att som politiker löpa gatlopp i media, och bli beskylld för att man medverkat till att andra människor tar livet av sig känns fruktansvärt jobbigt. Men om man har rent samvete, vet att allt man gör handlar om att försöka ge långtids- sjukskrivna ett bättre liv och inte ett sämre, och vet att nidbilderna i samhällsdebatten inte är korrekta känns det bättre. När man dessutom får ett antal uppmuntrande mail och telefonsamtal från långtidssjukskrivna och förtidspensionerade som tycker politiken är helt rätt så känns det faktiskt riktigt bra. Och mailet nedan värmde ordentligt, och jag har redan tackat avsändaren.

Avslutningsvis en annan sak: Siffrorna över antalet självmord var intressanta. Jag har hört siffran 1.000 självmord per år, men tydligen är det ännu flera. Det visar att regeringens storsatsning på psykatrin verkligen behövs! Satsningarna på psykiatrin från tidigare regeringar går inte att jämföra med de enorma satsningarna på att minska antalet trafikdödade. Ändå dör nästan tre gånger så många av självmord!2010-01-17 Jag fick ett långt mail...om sjukförsäkring och självmord

I går kom ett långt mail. Jag tycker innehållet är så tänkvärt att jag publicerar mailet i sin helhet, men avsändaren vill vara anonym på bloggen med hänsyn till sitt arbete inom vården. Mina egna kommentarer kommer i nästa inlägg.

"Hej Jan! I onsdags hade ju Uppdrag Granskning ett väldigt tillspetsat reportage om en kvinna som tog sitt liv 2008, och i programmet hävdades att detta berodde på att hon nekats sjukpenning. Jag har följt den enkelspåriga debatten under veckan, och blir ganska upprörd. Kvinnan hade ju både fysiska och psykiska problem, och i programmet får handläggarna på försäkringskassan dela skulden för självmordet med regeringen. Lite väl magstarkt tycker jag. Jag läste ett reportage i Dalarnas Tidning som berättade att kvinnan i fråga faktiskt blev ”överlycklig” när hon trots nedsatt arbetsförmåga fick ett jobb på deltid där hon kunde arbeta efter förmåga. Jag kan inte förstå varför kvinnan då skulle välja att ta livet av sig? Det fick ju inte heller något svar i TV-reportaget, mer än att det sades att hon "upplevde" att hon skulle ställas på bar backe utan ersättning. Vad jag vet är det väl ingen som "ställs på bar backe"? Alla som utförsäkras får ju annan ersättning när de går över till Arbetsförmedlingen, eller har jag fel? Och man kan ju få tillbaka sin sjukpenning om man inte klarar av att jobba. Min fråga till dig är därför - VEM är det som skrämt upp alla sjukskrivna att de ska ställas på bar backe? Jo - det är TV, kvällstidningarna och den politiska oppositionen i Sveriges Riksdag som har skrämt livet ur de sjuka och hotat dem med att de ska bli helt utan inkomst och tvingas arbeta hur sjuka de än är! Jag tycker inte ni stillatigande ska ta emot beskyllningen för att människor begår självmord på grund av sjukförsäkringsreformen. Ni måste ställa de politiker till svars som ända sedan valet 2006 använt sjukskrivna som vapen i den politiska debatten. Vi är många inom vården som reagerat starkt mot detta, även om det tyvärr bara är läkare som är kritiska till regeringen som får ta plats i TV-sofforna.

Av TV-programmet och artiklarna i media kan man tydligt se att den omtalade kvinnans diagnos var ganska komplicerad eftersom en handläggare på Försäkringskassan tyckte att hon borde få förtidspension, medan en annan ansåg att hon borde få rehabilitering och komma ut på arbetsmarknaden i stället för att vara fortsatt sjukskriven. Man kan förståss tycka att det är orimligt att man kan få två så olika besked från samma myndighet och att de borde kunnat samordna sitt besked. Men att hävda att just detta ledde fram till självmordet känns ganska hårt mot de ansvariga tjänstemännen. Det är faktiskt människor som arbetar på Försäkringskassan, inte maskiner, människor med fel och brister, precis som du och jag! Den som tror att det är lätt att bedöma människors sjukdomsnivå har helt enkelt bristfällig kunskap. Hur tror någon att man ska kunna undvika att två tjänstemän eller två läkare ibland kommer till olika resultat om man samtidigt kräver att man ska göra en individuell bedömning? Försäkringskassan har faktiskt ingen löpande-band-verksamhet!

Alla som är insatta vet att en psykiskt sjuk person kan ta ett ganska harmlöst besked väldigt hårt, och en person som är självmordsbenägen kan ta livet av sig för saker som vi andra har väldigt svårt att förstå. Ingen kan utesluta att en person kan ta livet av sig för att man får ett besked från en myndighet som man inte vill ha. Men min fråga är - hur många har genom åren tagit livet av sig för att de blivit inlåsta i förtidspension resten av livet, ofta dömda till ensamhet, utan arbetskamrater, kanske med en separation på hemmaplan som följd, utan att känna sig behövda, och dessutom plågade av en mycket låg inkomst och därefter en riktigt låg pension när de blir gamla? Alla läkare vet att långvarig sjukskrivning dessutom i sig är ett hot mot den fysiska hälsan, och att det samtidigt kan leda till psykiska problem. Lång sjukskrivning gör helt enkelt människor sjukare!

Karolinska Institutet i Stockholm följer utvecklingen av självmord i Sverige. För vuxna (över 15 år) inträffade år 2005 1.210 säkra självmord. 2006 var det 1.192 stycken och 2007 1.119 vuxna svenskar som tog sitt liv. Dessutom är det runt 300 personer varje år som räknas som "osäkra" självmordsfall. Antalet har alltså minskat något de senaste åren, men det är ändå över 1.000 svenskar som tar sitt eget liv varje år. En skrämmande hög siffra som exempelvis kan jämföras med antalet dödade i trafiken som var 355 personer förra året. När man tar del av forskningen framgår tydligt att många personer som tar sitt liv har olika former av psykiska problem. Sverige har jämfört med andra länder haft extremt höga sjukskrivningstal, och väldigt mycket har handlat om unga kvinnor med psykiska problem. Varför granskar inte media vad det beror på att svenskarna har mycket fler psykiska problem än i andra länder, och detta år efter år? Min egen erfarenhet är att långa sjukskrivningar för fysiska åkommor i sig kan leda till livslånga psykiska problem. Onödigt långa sjukskrivningar gör inte människor friskare utan sjukare! Min absoluta övertygelse är därför att självmorden kommer att bli färre och inte fler med de nya sjukskrivningsreglerna. Så - hälsa dina alliansvänner att ibland måste man våga stå upp för beslut som man vet är kloka och humana och logiska, även man man blir släpad i smutsen av journalister och politiker på vänsterkanten som ofta är helt okunniga när det gäller psykiska och fyskiska sjukdomar.

Hälsningar "N"
2010-01-16 Bidragsbrottslagen behövs

Göteborgs-Posten berättar idag om en kvinna från Göteborg som under fyra år fått nästan en halv miljon i barnbidrag, utan att vara berättigad till det. Häromdagen läste vi om en man som låtsats vara rullstolsburen och därmed lurat till sig 7,8 miljoner i bidrag för att avlöna en personlig assistent och få annan hjälp. Mannen avslöjades när han upptäcktes i full fart på dansgolvet. I andra artiklar och på nätet hittar man ett stort antal nyhetsinslag i olika media om fusk med både a-kassa, socialbidrag och sjukpenning. Ibland mindre belopp, ibland mycket stora summor. Ibland är bidragsbrotten kopplade till kriminella grupperingar som använder bidragsbrott som ett sätt att finansiera sin verksamhet. Inte sällan finns koppling mellan grova skattebrott och bidragsbrott, och ett antal nolltaxerare har ertappats med bidragsbrott.

Alliansregeringen fick kritik när vi införde bidragsbrottslagen som gör det lättare att döma personer som lurat till sig bidrag. Själv tyckte jag det var högst rimligt att bidragsbrott straffas på samma sätt som skattebrott. Det handlar ju om precis samma pengar. Skattebrott har under många år utretts och bestraffats, ofta ganska hårt, medan bidragsbrott ytterst sällan medfört några påföljder. Lite konstigt kan man tycka.

Vi kan diskutera nivåerna på olika bidrag och ersättningar, men de flesta håller säkert med om att pengarna ska gå till rätt personer. Varje fusk med bidrag tar pengar från något annat i samhället som är viktigare. Upprepade larm om omfattande bidragsbrott, och fler ärenden som polisanmäls och går till åtal, visar att vi gjorde helt rätt när vi ändrade lagen.2010-01-15 Alkohollagen moderniseras och gårdsförsäljning utreds

I dag presenterade regeringen ett förslag till ny alkohollag som nu skickas ut på remiss. Bland annat kommer även restaurangen som serverar kall mat att kunna få utskänkningstillstånd. Det gör att man exempelvis kan köpa en starköl till Sushin om lagen träder i kraft. Bland övriga förslag finns att rumsservering av alkohol ska vara tillåten för hotell som har serveringstillstånd, och att provsmakning av alkohol ska vara tillåten vid arrangemang riktade till allmänheten, ex. mässor. Dessutom ska provsmakning av alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården, vara tillåten på tillverkningsstället.

Regeringen tillsätter också en utredning som ska ta fram ett förslag till hur det ska bli möjligt med gårdsförsäljning av alkoholdrycker som tillverkats lokalt på den egna gården. Detta är på tiden, och något som kan utveckla landsbygden och skapa jobb och ökad turism, precis som i många andra länder. Dessutom är det ju kul att ännu ett av förslagen från mina riksdagsmotioner därigenom kan bli verklighet.

Alliansen tar Sverige ytterligare några små steg bort från förmynderiet över vuxna människor som faktiskt - tro det eller ej - normalt kan tänka själv och fatta egna beslut.2010-01-15 Svenska folket får en skev bild av sjukförsäkringsreformen

I Aftonbladet idag finns en debattartikel som är skriven av en kvinna som "drabbats" av sjukförsäkringsreformen. En i raden av alla nidbilder om en av de viktigaste reformerna i Sverige på många år. Sakfelen i kvinnans beskrivning är hårresande. I artikeln skriver hon först att hon nu är utförsäkrad. "Vem vet när jag får pengar nästa gång? Löften från politiker sätter inte in pengar på kontot". Men så skriver hon om sitt första möte med Arbetsförmedlingen: "Jag kryssar i rutan att jag ska vara med hundra procent, då ska jag ha rätten till hundra procent ersättning får jag veta." Hon har ju alltså fått ett tydligt besked av Arbetsförmedlingen att hon kommer att få sin ersättning, precis som det ska vara! Kravet är att hon deltar i introduktionsprogrammet där man tillsammans ska planera för hennes fortsatta rehabilitering.

Hon fortsätter: "Jag skriver under. Först när jag kommit hem så slår det mig, hur ska jag nu finna någon väg tillbaka in i försäkringssystemet? Jag har med mitt eget namn intygat att jag är aktiv på arbetsmarknaden. Nej, det kan väl inte vara så?". Min kommentar är att hon undertecknat en överenskommelse om att delta i introduktionsprogrammet. Det är inte detsamma som att hon är 100% arbetsför. Om det visar sig under introduktionsprogrammet att hon inte klarar att arbeta kommer hon att återfå sin sjukpenning. Introduktionsprogrammet utformas dessutom individuellt i den omfattning som varje person klarar av. Mest skrämmande är kanske att kvinnan bara har ett enda mål - att komma tillbaka in i försäkringssystemet! Hade inte det naturliga varit att hon hade som mål att få hjälp och stöd att försöka hitta ett arbete som hon kan utföra, på heltid eller deltid? Varför är rädslan så stor för ett liv med lämpligt arbete i rimlig omfattning, social gemenskap och en mycket bättre ekonomi? Är det kanske skrämseltaktiken från oppositionen som har skapat denna märkliga rädsla?

På ett annat ställe i artikeln berättar hon följande från sitt första möte med Arbetsförmedlingen: "Ingen nämner någonting om min rehabilitering. Jag blir tvungen att fråga. Nej, sånt kommer vi inte att få."//"Rehabilitering är ingenting arbetsförmedlingen sysslar med." Detta skriver hon alltså trots att hon vid mötet just skrivit på ett papper om att delta i introduktionen som har ett enda syfte - att hjälpa henne till en meningsfull rehabilitering! Att de ansvariga på Arbetsförmedlingen i Surahammar där kvinnan bor skulle ha sagt något så obegripligt låter dessutom helt osannolikt, särskilt om de är utsedda att vara ansvariga för dessa möten. De vet naturligtvis att Arbetsförmedlingen haft huvudansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering ända sedan 1980, att 28% av arbetsförmedlingens personal jobbar med detta och att man har 625 specialister anställda just för detta. Redan idag får i genomsnitt 8.000 personer per månad rehabilitering med aktivitetsstöd via arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är en viktig aktör när det gäller rehabilitering.

Artikeln i Aftonbladet kommer, precis som andra skruvade, vinklade och osanna exempel att användas flitigt av oppositionen ända fram till valet. Det finns bara ett sätt för oss i Alliansen och bemöta detta och det är att både använda fakta och känslor i debatten. Visst kan vi glädja oss åt sjunkande sjukskrivningstal, vilket gör att sjuktalen i Sverige äntligen närmar sig jämförbara länder. Detta stärker statens finanser och skapar utrymme för satsningar på välfärden och sänkt skatt. Men vi får inte glömma att visa människorna bakom den positiva statistiken. Vi måste förklara hur de nya reglerna faktiskt ser ut i verkligheten, men också vara tydliga för svenska folket och tala om att att många människor tidigare mått väldigt dåligt i det svenska sjukförsäkringssystemet, och nu äntligen får en ny chans. För mig handlar det om empati.

Samtidigt ska vi ställa Socialdemokraterna och övriga oppositionen till svars. De har inga som helst egna förslag. Eller som Borås Tidning mycket klokt skriver om Socialdemokraternas politik i sin ledare idag: De har inte förklarat om det verkligen är mänskligare att låta människor gå hemma år efter år. De har inte sagt ungefär hur många fler som borde vara sjukskrivna för att samhället ska bli så där varmt som det var före september 2006. Men de gör onekligen sitt bästa för att attackera den arbetslinje som förde alliansen till valseger. Det är dags att alliansen försvarar den med större kraft än man lyckats med hittills. Och faktiskt också med mer empati. Politik är inte bara siffror."2010-01-14 Sjukskrivningsreglerna gör att fler återgår i arbete

Sjukskrivningarnas längd minskar och fler återgår till arbete till följd av de nya sjukskrivningsreglerna visar en ny rapport från den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). "Vi ser tydliga tecken på att fler återgår i arbete i samband med tidsgränserna. Man kan säga att tidsgränserna innebär att de som kan återgå i arbete gör det" säger Pathric Hägglund på ISF.

I rapporten har Hägglund undersökt vad som skett när de första försäkrade nått sex månader med de nya tidsgränser i sjukförsäkringen som infördes 1 juli 2008. 60 procent fler återgick i arbete efter sex månaders sjukskrivning efter att de nya tidsgränserna infördes. (Läs om vad de nya tidsgränserna innebär och vilka som omfattas i föregående blogginlägg).

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) skriver i ett pressmeddelande att de nya reglerna infördes för att bryta den passivitet som råder inom sjukförsäkringen och att rapportens slutsatser är glädjande. "Den nya sjukförsäkringen handlar i grunden om synen på människan. Alla ska få rätt stöd, vård och rehabilitering för att kunna komma tillbaka och få möjligheten att känna sig behövd i samhället" skriver hon.

För den som vill vrida klockan tillbaka återstår att förklara varför 60% fler ska låsas fast i sjukskrivning i stället för att få stödet att komma tillbaka i arbete med social samvaro och betydligt bättre inkomst. Oppositionen har bevisbördan och måste förklara varför de tycker att Sverige som ett av ytterst få länder i världen ska ha rätt till evig passiv sjukskrivning trots att den sjukskrivne har arbetsförmåga med rätt stöd.

Oppositionen och vissa journalister borde kanske också fundera ett extra varv över hur de människor mår som man skrämt upp i onödan genom att medvetet vantolka regelverket eller blanda ihop de nya reglerna med enskilda bedömningsärenden där olika läkare har olika uppfattning eller där enstaka patienter är svårbedömda. Sådana fall kommer alltid att uppstå när människor ska bedöma andra människors sjukdomsbild. Men ingen mår bättre av att matas med nidbilder om själva regelverket, det skapar bara onödig oro och förtvivlan. Varje person som medvetet skrämmer upp sjuka och utsatta människor i rent politiska syften bär ett mycket tungt moraliskt ansvar.2010-01-14 Repris: Sammanfattning av Alliansens sjukförsäkringsreform

(Från bloggen den 15/12 2009)

KORT SAMMANFATTNING AV ALLIANSENS SJUKFÖRSÄKRINGSREFORM:

* Under de första tre månadernas sjukskrivning ska Försäkringskassan bedöma om den sjukskrivne har arbetsförmåga att klara sitt vanliga arbete eller i annat fall utföra annat lämpligt arbete hos samme arbetsgivare.
* Efter månad tre ska Försäkringskassan även beakta om den sjukskrivne kan omskolas till helt annat arbete hos samme arbetsgivare.
* Efter sex månaders sjukskrivning ska människor med arbetsförmåga och som inte är allvarligt sjuka erbjudas rehabilitering och en väg tillbaka till arbetslivet där man också ska pröva möjligheterna att hitta ett nytt yrke på andra delar av arbetsmarknaden om detta inte är "oskäligt". Skälighetsundantaget innebär bland annat att personer som har en sjukdom där arbetsförmågan bedöms avta över tiden, eller har en sjukdom som går i skov och där arbetsförmågan varierar över tiden, eller som genomgår efterbehandling efter en allvarlig sjukdom, eller som har lång rehabiliteringstid efter sjukdom eller skada inte kommer att prövas mot hela arbetsmarknaden.
* Efter ett år kan arbetstagaren ansöka och få förlängd sjukpenning om arbetsförmåga saknas men man förväntas kunna återgå i arbete efter ytterligare en tids sjukskrivning. Förlängd sjukpenning blir då 75 procent av den tidigare inkomsten och ska kunna betalas ut som längst under ytterligare 18 månader, dvs man kan få sjukpenning under maximalt ca 2,5 år.
* Efter 2,5 år återgår den sjukskrivne i första hand till sitt gamla arbete i den omfattning man klarar av och med det stöd som behövs. I övriga fall förs den tidigare sjukskrivne över till arbetsförmedlingen och genomgår först en introduktionskurs med kartläggning av arbetsförmågan och får en plan för rehabilitering. Därefter går man över till arbetsmarknadspolitik och rehabilitering. Sjukpenningen ersätts med a-kassa eller aktivitetsstöd. Målet är en anställning, kanske ett nystartsjobb, lönegarantianställning eller skyddat arbete inom Samhall. Om det efter en tid på nytt blir för sjuk för att kunna delta i introduktion eller arbetsmarknadsåtgärder kan man efter tre månader gå tillbaka till sjukskrivning med samma ersättning som man haft tidigare.
Undantag:
* Allvarligt sjuka människor som bedöms ha en chans att bli friska och helt eller delvis återfå sin arbetsförmåga i framtiden ska ha rätt till fortsatt sjukpenning på 80% utan tidsgräns.
* Allvarligt sjuka människor som inte kan förväntas bli friska i framtiden ska ha rätt till förtidspension (sjuk och aktivitesersättning).
2010-01-14 Katastrofen på Haiti

Rapporterna från Haiti blir alltmer skrämmande och ofattbara, och man kan inte låta bli att dra paralleller till Tsunamikatastrofen i Asien. Vissa talar om tiotusentals döda, andra uppgifter säger att det är över 100.000. Oavsett vilket verkar det bli en av de största mänskliga katastrofer som inträffat i modern tid räknat i antalet dödsoffer, och katastrofen inträffar i ett land som redan är svårt härjat av inbördeskrig, sjukdomar och extrem fattigdom.

Ibland kan det vara nyttigt att stanna upp en stund och tänka på hur bra vi har det i Sverige och resten av Skandinavien. Våra samhällsproblem känns ibland ganska obetydliga vid en jämförelse.

2010-01-14 Pensionärerna har faktiskt tjänat på nya pensionssystemet

Denna vecka har jag en kortare version av min pensionsartikel i Ulricehamns Tidning och Markbladet.

Jag påpekar återigen att pensionsreformen faktiskt gynnat pensionärerna så här långt, trots årets minskning av pensionerna, och konstaterar att pensionerna hade sänkts lika mycket oavsett regering eftersom både Alliansen och Socialdemokraterna står bakom pensionsuppgörelsen. Jag upprepar också att Alliansen sänkt skatten mer för pensionärerna än någon tidigare regering och att det gör att i vart fall de med lägst pensioner inte får mindre pengar att leva av 2010 än man hade 2009.2010-01-13 Mona Sahlins artikel visar att tomma tunnor skramlar mest

Mona Sahlin presenterade måndags en debattartikel i Göteborgs-Posten om Socialdemokraternas så kallade jobb-politik. Det är minst sagt en mager soppa, inte minst med tanke på allt ståhej kring Socialdemokraternas jobbrådslag och det höga tonläget i samhällsdebatten. Det finns verkligen inte mycket nytänkande hos (S).

Artikeln inleds med ett antal märkliga påståenden om Alliansens politik. Bland annat påstås att "fler än 100.000 göms undan i de så kallade jobbgarantierna där inte ens två procent får utbildning". Det är ganska fräckt att påstå detta. För det första göms ingen undan - alla som finns i dessa garantier redovisas öppet som arbetslösa i den officiella svenska statistiken. Det är ju just Alliansen som har ändrat det gamla sättet att redovisa som (S)-regeringen använde, och som verkligen gömde människor undan statistiken! Resultatet av jobbgarantierna är för övrigt gott vilket jag berättade om på bloggen den 28 december. 67% av de 103.000 ungdomar som hittills gått igenom Jobbgarantin har gått vidare till arbete eller studier enligt Arbetsförmedlingens aktuella siffror från december förra året. Sahlin bluffar!

Sahlin berömmer sig sedan om att (S) vill "investera i entreprenörskap, jobb, praktik och utbildning". Men hur är det egentligen?
* Man vill ha ett riskkapitalavdrag på 500 miljoner kronor. Jag kan faktiskt sympatisera med detta förslag. Men samtidigt vill ju (S) återinföra förmögenhetsskatten och enligt sin alternativa budget dra in nästan sju gånger så mycket, 3,4 miljarder. Detta kommer att försämra riskkapitalförsörjningen i Sverige.
* Man vill också sänka skatten med 500 miljoner kronor för enmansföretagare, som gör sin första anställning. Men samtidigt vill man avskaffa skattereduktionen för hushållsnära tjänster vilket ökar statens skatteinkomster med 1,3 miljarder kronor. Och de över 10.000 vita jobb som redan skapats inom tjäönstesektorn äventyras samtidigt.
* Man vill sänka arbetsgivareavgiften för den som anställer arbetslösa ungdomar med sammanlagt 1,4 miljarder kronor. Men samtidigt fördubblar man arbetsgivareavgifterna för alla andra anställda ungdomar, vilket kostar företagen 10,4 miljarder om året.
* Sahlin skriver inget om inkomstskatten i GP-artikeln, men av socialdemokraternas budgetmotion framgår att man vill höja inkomstskatten för löntagarna med 10,7 miljarder kronor.
* Man vill också krångla till fåmansbolagsreglerna ytterligare, avskaffa undantagen i turordningsreglerna, lagstifta om rätt till heltid, försvåra säsongsanställningar och könskvotera bolagsstyrelserna för att bara nämna några exempel.

När man lägger ihop Socialdemokraternas små satsningar på företagande och jobb och drar av alla stora försämringar, ökat regelkrångel och skattehöjningar är det inte så konstigt att småföretagarna just nu oroar sig mest för konjunkturen och därefter för ett regeringsskifte, och att svenska folket enligt den stora opinionsmätningen i december (se bloggen 4/12) har större förtroende för Moderaternas arbetsmarknadspolitik än för Socialdemokraternas.

Sahlin utlovar också en massiv satsning på praktik och utbildning. Fast det mesta av detta har Alliansen redan genomfört! Vi har kartlagt hur många nya platser man kan skapa på landets alla högskolor och universitet och ändå behålla kvalitén på utbildningen och dessa platser har redan tillskapats. När Sahlin utlovar ännu fler platser så riskeras kvalitén i utbildningarna, och det finns vare sig lokaler eller lärare. Vad gäller komvux har Alliansen utökat antalet platser kraftigt, och dessutom infört omfattande möjligheter till praktik för arbetslösa via arbetsförmedlingen och andra aktörer. Sahlin utlovar i stort sett det som Alliansen redan genomfört. Värre är att (S) vill återinföra kravet på högskolebehörighet i gymnasieskolan, vilket vi vet gör att många hoppar av sin gymnasieutbildning och därmed får mycket svårt att få jobb.

Sahlin angriper också regeringen för att sänka skatten med lånade pengar. Fast när man jämför Socialdemokraternas och Alliansens budgetalternativ ser man att det skiljer mindre än en halv procent (!) mellan dem. (S) lånar alltså nästan exakt lika mycket, men använder nästan alla pengarna till bidragshöjningar i stället för skattesänkningar på arbete och företagande. Socialdemokraternas förslag skapar inga förutsättningar för fler jobb.

Sammanfattningsvis satsar inte (S) på vare sig entreprenörskap, jobb, praktik eller utbildning. På punkt efter punkt gör man små satsningar men samtidigt stora försämringar. De flesata "satsningarna" är sådant som Alliansen redan genomfört på liknande sätt. Mona Sahlins artikel är ett bra exempel på att tomma tunnor skramlar mest. Det ger goda förutsättningar för kommande valrörelse.2010-01-12 Lagförbud mot könskvotering vid antagning till högskolorna

Regeringen skickar inom kort ut ett lagförslag på remiss som ska förbjuda "positiv särbehandling", dvs könskvotering av underrepresenterat kön vid antagning till högskolorna. "Utbildningssystemet ska öppna dörrar - inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor", skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) på DN-debatt idag.

Bakgrunden är kritik mot att män fått förtur till populära utbildningar där deras kön är underrepresenterat. Det gäller utbildningar där antalet sökande med högsta betyg är fler än det finns platser, till exempel veterinärutbildning, tandläkarutbildning, läkarutbildning och psykologutbildning. Eftersom fler kvinnliga än manliga sökande har högsta betyg, så har konsekvensen blivit att männen fått förtur eftersom det i högskoleförordningen finns en bestämmelse om att könskvotering ska användas för att skilja ut sökande med likvärdiga meriter. Svea hovrätt gav nyligen 44 kvinnor rätt till skadestånd för att de kvoterats bort på grund av kön vid ansökan till veterinärutbildningen. Lunds universitet har också stämts av kvinnor som drabbats av positiv särbehandling vid ansökan till psykologutbildning. Jag kommenterade detta på bloggen den 30 mars 2009.

Dagens besked från ministern är mycket glädjande, och kanske kan det öppna ögonen på fler kvoteringsivrare som i andra sammanhang förespråkar olika former av kvotering? Kvotering är alltid orättvist, och motverkar alltid sina egna syften. Kvotering är dessutom ett rent socialistiskt påfund. Snart är Sverige en form av könskvotering fattigare, och det är ett utmärkt steg åt rätt håll.

Så länge jag är politiker kommer jag att motarbeta alla former av kvotering, oavsett om det gäller kön, etnisk bakgrund, ålder eller något annat. I min värld är alla människor individer och inte en representant för en grupp eller ett kollektiv av män, kvinnor, svenskar, invandrare, unga eller gamla.2010-01-12 Trafikförsäkringsreformen genomförs sannolikt inte

Regeringen har i dag mottagit Trafikförsäkringsutredningen slutbetänkande om en utvidgad trafikförsäkring. Utredningens förslag innebär att kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning vid trafikskador överförs till trafikförsäkringen. Sammantaget uppgår kostnaderna till följd av trafikskador till 6,8 miljarder kronor per år. Utredningen bedömer att trafikförsäkringspremien skulle stiga med 70 procent till följd av förslagen.

Som tur är lär det inte bli så. "Kostnadshöjningar i denna omfattning är inte rimliga att genomföra. Vi kommer självfallet att ta del av innehållet i betänkandet och därefter ta ställning till den fortsatta hanteringen, men det är inte aktuellt att genomföra de kostnadshöjningar som utredningen föreslår", säger statssekreteraren Bettina Kashefi (M) som tog emot utredningens slutbetänkande.

Beskedet är välkommet. Jag har aldrig varit särskilt entusiastisk över idén att lägga över sjukskrivningskostnaden för trafikolycksfall på trafikförsäkringen. Visserligen finns liknande system i en del andra länder, bland annat Finland, och i längden har inte kostnadsökningarna blivit särskilt stora, och rehabiliteringen har dessutom blivit bättre när försäkrings- bolagen indirekt får betala sjukpenningen tilll trafikskadade. Det var därför den svenska utredningen tillsattes. Så långt är väl allt gott och väl. Men för mig handlar det mer om en princip. Om vi låter en verksamhet - trafiken - stå för sina egna kostnader, vad blir då nästa steg? Ska den som idrottar betala extra till finansiering av sjukpenningen? Eller den som reser mycket utomlands? Eller den som röker eller den som är överviktig? Det finns mycket som man gör och så mycket i ens livsval som påverkar risken att skadas eller bli sjuk. Varför ska just vägtrafiken särbehandlas? Särskilt som den redan belastas med så oerhört mycket skatter som går rakt in i statsbudgeten? Det är redan dyrt nog att ha bil.

Dessutom ogillar jag i grunden avgiftshöjningar som inte kompenseras genom samtidiga skattesänkningar. Om man bara höjer en avgift innebär det ju i princip en skattehöjning, och det tycker jag inte en Alliansregering ska syssla med. Sverige har redan världens näst högsta skatter. Jag hoppas därför att utredningsförslaget skrotas i sin helhet.2010-01-12 Dagens klimatfundering

Ännu äldre temperaturserie....

Jag fick ett mail från Tage Andersson, en av alla mina klimatintresserade bloggbesökare. Han berättade att Uppsala Universitet visserligen har en av världens längsta temperaturserier, men faktiskt inte den allra längsta. Den längsta han känner till är från Centrala England, och den går tillbaka ända till år 1659, alltså hela 350 år. Det är 70 år längre än Uppsalaserien. Ganska fascinerande att alla dessa uppgifter finns noterade så lång tid tillbaka och har överlevt både bränder och två världskrig.Den blå kurvan visar årsmedeltemperaturen, och det intressanta är att kurvan påminner väldigt mycket om Uppsalaserien. Temperaturen låg över genomsnittet mellan 1989 och 1999, dock inte över tidigare historiska temperaturtoppar, och från 1999 faller temperaturen tillbaka igen. Om man gör som många klimatalarmister och skär ut en kurva från mitten av 1900-talet när det var ovanligt kallt och slutar precis vid toppen 1999 får man en ganska dramatisk bild, och det är den man ofta ser i media och i rapporterna från FN:s klimatpanel. Men sett över längre tid syns knappast något anmärkningsvärt med temperaturen överhuvudtaget, den pendlar upp och ned som den gjort under 350 år. Någon "hockeyklubba" eller dramatisk temperaturuppgång syns lika lite i denna kurva som i den från Uppsala.

Tyvärr slutar den engelska kurvan 2001, och Uppsalakurvan gick bara fram till 2000. Vi vet ju att de senaste tio åren har den globala temperaturen fallit, så det hade varit spännande att lägga in de senaste årens siffror också. Sannolikt ligger temperaturerna idag en bit under genomsnittet för de senaste 350 åren. Jag ska försöka få fram uppdaterade figur framöver, och den som kan tipsa om var jag kan finna en sådana får gärna höra av sig till mig eller maila över en uppdaterad graf!2010-01-11 Dagens klimatfundering

Historien kan lära oss mycket - och skapa balans i debatten

Häromdagen påminde jag om hur viktigt det är att sätta klimatdiskussionerna i ett historiskt perspektiv. När jag besökte Uppsala Universitet våren 2008 för att träffa klimatforkare och planera min Svalbardsresa, fick jag klart för mig att Uppsala är den ort i Sverige, kanske i hela världen, som har den längsta obrutna mätningen av faktisk temperatur och andra väderdata. En helt unik samling böcker med omsorgsfullt noterade väderdata under nära 300 år!

Figuren visar medeltemperaturen i Uppsala sedan 1722, den svarta kurvan. Den röda kurvan visar utvecklingen av 21 års medeltemperatur, och genomsnittet under så mycket som 21 år brukar normalt räknas som "klimat" och inte som "väder". Man kan alltså säga att den röda kurvan helt enkelt visar klimatförändringarna sedan 1722.

När man ser de faktiska mätvärdena måste man ju ställa sig frågan - var syns den allvarliga globala uppvärmningen? Var kan man se "hockeyklubban" som FN:s klimatpanel så gärna hänvisar till?

Är möjligen Uppsala helt undantaget från den globala uppvärmningen, eller klarar inte meteorologerna och klimatforskarna i Uppsala av att läsa av en termometer och göra ett korrekt diagram av detta?

Om man nu gör det vilda antagandet att kurvorna faktiskt är korrekta så kan man återigen konstatera att när dagens klimatdiskussioner sätts in i ett historiskt sammanhang så försvinner faktiskt ganska mycket av dramatiken.

2010-01-10 Regeringen rekordsatsar på rehabilitering av sjukskrivna...

...och tillsätter rehabiliteringsråd för att garantera att satsningarna ger full effekt

Oppositionen odlar myten om att regeringen vill tvinga ut sjuka på arbetsmarknaden utan att ha lagt några resurser på rehabilitering. Detta påstående är närmast oförskämt när man vet vilken rekordstor satsning som Alliansen gjort just på rehabilitering av sjuka.

Regeringen har satsat 1,6 miljarder på en medicinsk rehabiliteringsgaranti i år och förra året. Vidare har en satsning på 17 miljarder gjorts på rehabiliteringsinsatser inom Arbetsförmedlingens verksamhet. Ingen annan regering i modern tid har satsat lika mycket på att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete.

Regeringen har nu också tillsatt ett Rehabiliteringsråd som skall bistå regeringen i frågor med koppling till rehabiliteringsområdet. Syftet med rådet är att ett antal oberoende experter skall följa den unikt stora satsning på rehabilitering som regeringen gjort. "Det är viktigt att våra satsningar får avsedd effekt, att människor äntligen får stöd och hjälp att komma tillbaka till arbete och inte lämnas ensamma" säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Det nya rehabiliteringsrådet kommer att bestå av professorer, läkare och experter med mångårig erfarenhet av rehabilitering. Dessa kommer att lämna förslag på hur rehabiliteringen för sjukskrivna kan förbättras. Ordförande för rådet kommer att bli Åke Nygren som är professor i personskadeprevention vid Karolinska institutet.2010-01-10 Debattinlägg i Borås Tidning idag:

Pensionärerna har tjänat på nya pensionssystemet

I dag har jag en längre debattartikel i Borås Tidning som till stora delar bygger på mitt blogginlägg den 5 januari. Jag förklarar varför pensionerna sänks i år, och konstaterar att det är naturligt att det blir starka reaktioner när man ser dessa effekter. Men jag konstaterar samtidigt att pensionärerna faktiskt tjänat på det nya pensionssystemet så här långt! Trots årets sänkning av pensionerna har pensionerna totalt sett sedan 2002 ökat mer än de skulle ha gjort med det gamla pensionssystemet. Jag konstaterar också att pensionerna skulle ha minskat lika mycket i år oavsett regering, eftersom Alliansen och Socialdemokraterna tillsammans står bakom det nya pensionssystemet.

I artikeln upprepar jag också att Alliansen sänkt skatten för pensionärerna mer än någon annan regering i modern tid, och att detta kommer att medföra att att många pensionärer kompenseras fullt ut för pensionssänkningen, eller i andra fall får en betydligt mindre sänkning. För garantipensionärerna, som har de allra lägsta pensionerna, slår inte sänkningen av pensionerna igenom alls, tvärtom gör skattesänkningen att det faktiskt blir några kronor mer i pension 2010 än det var 2009.

Mitt löfte att fortsätta argumentera i alla sammanhang för fortsatta skattesänkningar för pensionärerna upprepas också. Att arbeta för detta kommer att bli en av mina personliga vallöften i valet 2010.2010-01-09 Dagens klimatfundering

Dramatiskt klimatlarm - Arktis smälter!

"The Arctic seams to be warming up. Reports fråm fishermen, seal hunters, and explorers who sail the seas about Spitzbergen and the eastern Arctic, all point to a radical change in climatic conditions..."

Så börjar en dramatisk rapport om stora klimatförändringar på Arctis (nordpolen), en rapport som skickades från den amerikanske konsuln i Bergen i Norge till Regeringen i USA.

Året var 1922.

Av historien kan man lära mycket. Bland annat att oro för klimatvariationer är något som förekommit tidigare under historien, och väckt lika stor uppmärksamhet varje gång. Det intressanta i detta fall är att i början av 1930-talet kunde man faktiskt segla över Nordpolen. Därefter svängde isläget tillbaka igen och nordpolen blev återigen tillfrusen året runt. Genom århundradena har klimatet genomgått stora och dramatiska förändringar, alldeles utan någon känd mänsklig påverkan. Någon sa att om man ska förstå framtiden måste man också känna till sin historia. Frågan är varför just klimatdebatten verkar vara helt undantagen från detta synsätt?2010-01-09 Regeringsskifte skulle leda till energikris i Sverige
Uppdaterad

Vattenfall får nu kritik för dålig planering när det gäller renovering och översyn av kärnkraftverken. Bland annat står två reaktorer i Ringhals still - och det leder till att energiproduktionen är på gränsen att räcka till på grund av kylan. Detta visar hur beroende Sverige är av kärnkraften på vintern, och frågan är om man verkligen är seriös om man föreslår en snabbavveckling av kärnkraften?

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver linjen om avvecklad kärnkraft, vilket skulle leda till nästan halverad elproduktion i Sverige. Så här står det i miljöpartiets partiprogram:

"Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. Hälften av kärnkraftselen kan effektiviseras bort, bland annat genom sparande och ersättning av eluppvärmning. Den andra hälften kan ersättas med bioenergi, vindkraft och solvärme. Också fossilanvändningen för värme och el ska minska. Elmarknaden måste fungera så att det blir dyrare att använda el när den är dyr att producera. Därigenom minskar elvärmen och då också marknaden för kärnkraft. Om det uppstår brist på el under energiomställningen bör detta lösas genom import av grön el."

Vänsterpartiet skriver i sitt partiprogram bara att "Kärnkraften skall avvecklas snarast möjligt." men anger inget om vad som ska komma i stället.

Idag är elproduktionen ansträngd i hela Europa. Och hela oppositionen säger dessutom envist nej till nya elkablar mellan Sverige och andra länder. Varifrån har de tänkt att vi ska kunna köpa "grön el" mitt i vintern om vi snabbavvecklar kärnkraften? Och hur ska vindkraften kunna bidra när den står helt stilla när det är så här kallt? Och hur är det med solenergin, är den verkligen en effektiv energikälla mitt i vintern när det nästan är mörkt dygnet runt?

Oppositionens energipolitik är dessutom ett lotteri. Inom Socialdemokratin finns faktiskt många som inser att energiförsörjningen är viktig och att kärnkraften behövs. Men efter ett val där Miljöpartiet gått fram kraftigt och där Socialdemokraterna lyckats dåligt kommer Miljöpartiet att få ett skrämmande stort inflytande över politiken, och lätt få med sig Vänsterpartiet mot Socialdemokraternas mer realistiska linje. Sverige riskerar då både extremt höga elpriser, utslagning av elintensiv industri, ökad arbetslöshet inom industrisektorn, elbrist på vintern, och inte minst kommer vi att tvingas köra våra oljekraftverk för fullt för att klara elförsörjningen vintertid. Oppositionens energipolitik riskerar både att blir väldigt dyr för Sverige, driva jobb ut ur landet och dessutom bli sämre för miljön. Detta måste Alliansen se till att göra till en stor och viktig valfråga 2010. Glädjande nog kan den kalla vintern kanske få delar av svenska folket att vakna och se mer realistiskt på energifrågorna? Och därmed se till att Miljöpartiet inte får något inflytande över svensk energipolitik nästa mandatperiod heller.

Tillägg: Läs även dagens ledare i Borås Tidning. Under rubriken "Vem vågar avveckla" funderar man över samma sak!2010-01-08 Dagens klimatfundering

Global uppvärmning? Eller kanske global nedkylning och en ny liten istid på gång?

Ska man tro en av Sveriges mer erfarna klimatforskare, Wibjörn Karlén, så kan det vara bäst att förbereda sig på en "liten istid" de kommande decennierna i stället för att oroa sig för global uppvärmning. Och kanske har istiden redan börjat? Wibjörn Karlén utvecklar sina teorier i denna artikel i Expressen.

Karlén går inte att avfärda hur lättvindigt som helst. Han är både professor emeritus i Naturgeografi vid Stockholms Universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Och han är faktiskt inte helt ensam om sin ståndpunkt, det finns fler klimatforskare och meteorologer runt om i världen som hävdar att det inte alls pågår en global uppvärmning utan att en ny istid är på gång.

Vem som får rätt? Tja, säg det....den som lever får se!2010-01-07 Dagens klimat- och energifundering

Kylan visar att vi måste vara realister när det gäller svensk energiförsörjning

Den tränga kylan har drabbat hela Sverige. I dessa situationer blir det väldigt tydligt vilka energikällor man kan lita på när behovet är som störst. Dit hör exempelvis inte vindkraften!

När det råder sträng kyla är det normalt också vindstilla, och vindkraftverken står stilla. Just när efterfrågan på el för uppvärmning och belysning är som högst är vindkraftens bidrag som minst, och följaktligen behovet av reservkraft som störst. Vid låg temperatur är också risken större för att vindkraftverkens mekaniska delar fryser sönder eller fryser fast. Vindkraft kan därför på våra breddgrader inte bli mer än ett marginellt komplement till övrig energiförsörjning.

Kungliga vetenskapsakademien (KVA) skriver i en rapport följande:
"I vissa länder, som har förhållandevis mycket vindkraft (t.ex. Danmark och Tyskland), sker en stor del av baskraftproduktionen i kolkraftverk, som också används till reglering av vindkraften. I Sverige, som saknar kolkraftverk, kommer därför vattenkraften, förutom att den svarar för halva baskraftproduktionen, att sättas in som reglerkraft vid bortfall av intermittenta kraftkällor och andra variationer i eltillförseln. Kärnkraften går inte att använda till reglering eftersom omställning av produktionen tar tid."//"Om vindkraft ingår i ett större energisystem medför intermittensen att bortfallet av kraft, när det slutar blåsa eller blåser för mycket, snabbt måste ersättas med s.k. reglerkraft för att upprätthålla stabiliteten i systemet. Elen måste nämligen produceras i samma ögonblick som den används. Ett problem för den planerade utbyggnaden av svensk vindkraft är att vattenkraftens kapacitet som reglerkälla redan är i stort sett fullt utnyttjad (se t.ex. Energimyndighetens rapport ER 2008:24, Vattenkraften och energisystemet)."

I dag fick jag ett e-postbrev från E.On som beskriver läget med energiförsörjningen i Sverige just nu. Det var ganska dramatiskt. Sveriges effektsituation idag är ansträngd, och inför imorgon, fredag 8 januari, så ser det än värre ut. Situationen orsakas i första hand av extrem kyla i hela landet, men förvärras av att endast 67% av installerad effekt i svensk kärnkraft är i drift. Just nu kör E.On sina oljekraftverk för fullt.

Av detta drar jag två slutsatser:
1. Vindkraften kan bara ge ett bidrag på marginalen och är inte pålitligt som energikälla när behoven är som störst. Att lägga stora skattesubventioner på utbyggd vindkraft är dåligt investerade pengar.
2. Kärnkraften är oerhört viktig för Sverige. När den inte går för fullt måste smutsig oljekraft användas i stället. Utbyggnad av kärnkraften är därför viktigt både för miljön och energiförsörjningen.2010-01-07 Klart besked från miljöministern om vargjakten

Debatten om årets vargjakt fortsätter. I dag skriver miljöminister Andreas Carlgren om vargjakten på SvD Brännpunkt. För den som läste mitt blogginlägg häromdagen är det mesta inga nyheter. Carlgren konstaterar också det självklara att med rätt att jaga följer också ansvar. Jakten ska ske ansvarsfullt och vara noggrant kontrollerad. "I stort har berörda under jakten visat ansvar och kontroll har skett", skriver Carlgren. Av detta kan man förstå att ministern ändå inte är helt nöjd med hur jakten bedrivits. Carlgren utlovar att årets jakt noga ska utvärderas av Naturvårdsverket.

Nasturvårdsverket är den ansvariga myndigheten, som tillsammans med Länsstyrelserna har ansvaret för hur årets vargjakt planerats och genomförts, och hur många vargar som får skjutas och i vilka områden detta bör ske. På Naturvårdsverkets hemsida framgår tydligt hur planeringen av årets jakt pågått sedan i höstas för att allt skulle gå rätt till. Och det är ett omfattande arbete som gjorts. Man har exempelvis helt undantagit vissa revir för att skydda vargar av östlig härkomst som anses värdefulla för aveln. Kontrollen av årets jakt har varit betydligt noggrannare än vad media påstått. Trots detta verkar misstag ha skett. I vilken mån man skjutit av rätt djur är exempelvis inte lätt att veta, men detta kommer att visa sig eftersom myndigheterna granskar varje fälld varg. Om det visar sig att jakten verkligen har gjort en hel valpkull föräldralös som det påstods igår är det givetvis helt oacceptabelt, även om ungvargarna antagligen kommer att klara sig ändå. Ett annat problem är att skadeskjutning av varg självklart inte är acceptabel, det tyder på dålig kunskap hos de jägare som skjutit. En skicklig jägare skjuter bara om man är säker på att träffa rätt, i annat fall avstår man. Bättre kontroll av vilka jägare som får delta i jakten tycker jag vore en bra idé.

Under de senaste dagarna har både vargexperter och personer som är ansvariga för att utveckla och bevara den svenska vargstammen - och som verkligen brinner för detta! - öppet försvarat årets jakt och förklarat att det är naivt att tro att man kan låta en vargstam föröka sig helt utan begränsning. Jag lyssnade även på ett antal experter och rovdjursforskare (alltså inte jägare!) innan riksdagen tog sitt beslut om rovdjurspolitiken i höstas, och i stort sett alla har ställt sig bakom årets vargjakt. Det väger ganska tungt i debatten tycker jag, och jag står stadigt i mediablåsten och försvarar vargjakten. Däremot kan jag aldrig försvara om jakten genomförts på olämpligt sätt på vissa ställen, och därför är miljöministerns besked om en noggrann uppföljning av årets jakt mycket välkommet. Det var förresten också något jag efterlyste i mitt blogginlägg den 3/1.2010-01-05 Dagens klimatfundering

Global kyla kostar människoliv och stora pengar

Knappt hann konferensen i Köpenhamn om den hotande (?) globala uppvärmningen avslutats förrän den globala kylan satte in på allvar. Årets vinter på norra halvklotet verkar bli den kallaste på flera decennier. Och då ska man komma ihåg att även förra vintern på norra halvklotet var kallare än normalt. Jag gör förresten som Al Gore....illustrerar detta inlägg i klimatdebatten med en bild från spelfilmen Day After Tomorrow....och ett nedfruset New York inbäddat i ny inlandsis.

* I Sverige klarar vi normalt av svår kyla och har bra bostäder. Men när man i Härjedalen varnar för temperaturer ner mot minus 40-45 grader är det ändå synnerligen bistert för både människor, djur och natur. Kostnaderna för uppvärmning stiger kraftigt, liksom kostnaden för snöröjning och underhåll av våra vägar. Bottenviken isbeläggs i år snabbare än vanligt, och Sjöfartsverket har tvingats låna in en dansk isbrytare för att hålla farlederna öppna. Allvarligast är givetvis att så många människor skadas eller dödas i trafiken till följd av det svåra vintervädret.
* Polen har drabbats värst i Europa. Fram till i går hade 122 personer avlidit till följd av kylan. Bara under nyårshelgen avled 13 personer när temperaturen föll till 25 minusgrader, och enligt polisen var många av de som dog hemlösa män som drabbats av nedkylning i berusat tillstånd.
* Storbritannien upplever sin kallaste vinter på 30 år. Norra England och Skottland står i princip still på grund av det kraftiga snövädret, skriver Daily Mail. Bilistföreningen AA får 4 000 samtal i timmen från bilister som kört fast eller råkat ut för olyckor på de isiga vägarna, och de flesta stora internationella flygplatserna i landet är stängda.
* I övriga Centraleuropa och Östeuropa har flera hundra människor redan avlidit av kylan, och som vanligt är energisystemen ansträngda och energibrist hotar i flera länder. Hur många människor som dödats i trafiken till följd av snöoväder och halka finns det inga samlade uppgifter om.
* Grekland har på sina håll haft metertjockt snötäcke. Athen var häromdagen lamslaget av snön och ett 50-tal byar ute på olika öar har isolerats. Så stora snömängder i Grekland är synnerligen ovanligt.
* Turkiet har också drabbats hårt av snön. Både huvudstaden Ankara och Istanbul har täckts av ett tjockt snötäcke, och bara i dessa två städer inträffade runt 1.000 trafikolyckor bara under ett dygn.
* I norra USA ställer vädret till med stora problem, och mycket stora snömängder har fallit. Även i söder är det kallt, i Florida är temperaturerna mer än tio grader kallare än normalt. Nu hotas apelsinerna och jordgubbarna. Om temperaturen går under nollstrecket kan hela citrusskörden frysa inne. Störst risk för köldgrader är det natten till i dag, men kylan förväntas hålla i sig i flera veckor.
* Aftonbladet uppger idag att i Huancavelica-regionen i Peru riskerar urbefolkningen att utrotas (!) på grund av den hårdaste vintern på flera år, skriver Guardian. På 3 600 meters höjd lever de flesta under mycket enkla förhållanden och kylan går hårt åt både de yngsta barnen och djuren som familjerna livnär sig på.
* I Kina har ett svårt snökaos drabbat de norra delarna av landet. Det är iskalla stormvindar från Sibirien svept in över landet. Snöovädret har tvingat Pekings internationella flygplats att ställa in ett hundratal flighter och motorvägarna i flera av Kinas norra regioner har tvingats stänga i den värsta vintern i regionen på över 50 år. I vissa delar av Kina är det nu 28 minusgrader, och det är de lägsta temperaturer som uppmätts på över 60 år, uppger Sky News.
* Norra Indien drabbas också hårt av ovanligt kyligt väder, och självklart är människor i fattigare områden extra utsatta. Polisen uppger att 30 personer dött i norra Indien de senaste dagarna till följd av kylan. Även skördarna i andra delar av landet påverkas av det kyliga vädret.
* I Sydkorea föll 3 dm snö på några timmar i huvudstaden Söul. Det påstås vara det kraftigaste snöfall som Sydkorea upplevt på 70 år.
* Från Nordkorea kommer också uppgifter om att människor lider av svår kyla kombinerat med sedvanlig brist på både mat och energi.

Kan man då dra några slutsatser av den hårda vintern? Tja, knappast när det gäller klimatförändringarna, enstaka år visar inga trender. Men man kan ju ändå konstatera att historien verkar upprepa sig. Varma perioder efterföljs av kalla och väder och klimat växlar över tiden precis som det alltid har gjort. Man kan ju möjligen också fråga sig om det verkligen är helt givet att en långsam global uppvärmning är ett värre hot mot mänskligheten än en framtida global nedkylning?2010-01-05 Pensionärerna har trots allt tjänat på det nya pensionssystemet

I dagarna får många pensionärer besked om att de kommer att få sänkt pension från årsskiftet. Detta beror på den djupa lågkonjunkturen kombinerat med det nya pensionssystemet som kopplar pensionerna till den ekonomiska utvecklingen. När tiderna blir sämre minskar pensionen, men när tiderna blir bättre ökar pensionerna å andra sidan mer än de skulle gjort med det gamla pensionsystemet. Totalt blir pensionssystemet mer stabilt och hållbart för framtiden. Eftersom det nya pensionssystemet stöds av såväl Alliansen som av Socialdemokraterna hade pensionerna sänkts på exakt samma sätt i år om vi haft en annan regering.

Det är tre saker som har gjort att pensionen blir lägre i år. Det allmänna prisläget (prisbasbeloppet) har sjunkit, vilket innebär att vi har en negativ inflation. Inkomstutvecklingen (löneökningarna i samhället) har totalt sett varit svag, vilket också påverkar pensionerna. Slutligen har den så kallade balanseringen i pensionssystemet trätt i kraft på grund av finanskrisen och lågkonjunkturen. Det beror alltså på att pensionssystemets samlade skulder är större än tillgångarna, och det minskar automatiskt uppräkningen av pensionerna. Tilläggspensionen sänks med 3 procent 2010 genom följsamhetsindexeringen och garantipensionen som följer prisbasbeloppet sänks med 0,9 procent. För den vars allmänna pension består av både garantipension och tilläggspension sänks den allmänna pensionen med mellan 0,9 och 3 procent.

Det är viktigt att veta att för den som har haft tilläggspension sedan 2002 har kopplingen till löneutvecklingen i samhället varit till fördel för pensionärerna. För den som har haft tilläggspension sedan 2002 innebär de "nya" reglerna att tilläggspensionen faktiskt är 2,4 procent högre än vad de skulle ha varit med de gamla reglerna, trots årets sänkning! Totalt har alltså den nya pensionsreformen (som stöds av M, FP, C, KD och S) gett de flesta pensionärer högre pension än man annars skulle ha haft. För framtiden kan det också vara viktigt att tänka på att ju fler som arbetar och ju bättre löneutveckling vi har i samhället, desto bättre blir också pensionerna!

En sak som diskuteras mindre är att de flesta tjänstepensioner också sänks i och med årsskiftet. Värst är det för en kvarts miljon pensionerade kommunalarbetare som får sin tjänstepension sänkt med 7 procent 2010. Även utbetalningen från många privata pensionsförsäkringar påverkas på samma sätt, pensionsfondernas tillgångar har fallit i värde, och då minskar pensionerna.

För att förbättra pensionärernas ekonomi har Alliansmajoriteten i riksdagen beslutat att genomföra ett andra steg i sänkningen av skatten för pensionärer 2010. Det kommer pensionärerna att se i samband med utbetalningen av januari månads pension. Skattesänkningen kommer i vissa fall att göra att pensionen inte sänks alls, i andra fall att pensionen inte sänks lika mycket. De med de allra lägsta pensionerna, garantipensionärerna, kommer att få en något höjd pension eftersom skatten sänks mer än vad pensionen minskar. Samtidigt har även bostadsbidragen förbättrats de senaste åren. Totalt sett kommer pensionärerna med den lägsta pensionen inte att få sämre ekonomi under 2010. Pensionärer med högre pension kommer däremot att drabbas, men olika mycket beroende på om man bara har inkomstpension, eller även tjänstepension och privata pensionsförsäkringar. Till en del kompenseras detta naturligtvis genom lägre priser och en del pensionärer kan också dra nytta av låga låneräntor. Viktigare är dock att komma ihåg att när konjunkturen vänder uppåt igen kommer garantipensionerna och inkomstpensionerna att öka igen och rimligen gäller detta även tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar. Årets sänkta pensioner bör därför rimligen bli en mycket udda händelse, även om man inte kan utesluta små pensionsminskningar även nästa år.

Alliansregeringen har sänkt inkomstskatten mer för pensionärerna denna mandatperiod än någon annan regering tidigare gjort, trots att utrymmet i statsbudgeten varit begränsat. När nu konjunkturen börjar stärkas igen och arbetslösheten inte verkar bli lika hög som många befarat, kan statens finanser komma att förbättras mycket snabbt. Min förhoppning är att detta ska ge utrymme för ytterligare skattesänkningar för pensionärerna framöver, och det är något jag kommer att fortsätta att argumentera för. Svenska pensionärer lever precis som alla andra i landet med världens näst högsta skatter. De har precis samma befogade krav som alla andra svenska att få behålla mer av sin inkomst efter skatt. Att fortsätta sänka skatten just nu när pensionerna olyckligtvis minskar är synnerligen lämpligt!

Många pensionärer har förresten också haft nytta av Alliansens andra skattesänkningar. Vi vet att många pensionärer, både med högre och lägre pensioner, använder avdragsrätten för hushållsnära tjänster för att kunna köpa extra hjälp utöver det som kommunens hemtjänst erbjuder. Vi vet också att många pensionärer, inte minst i storstadsområdena där taxeringsvärdena är höga, sparat stora pengar på den sänkta fastighetsskatten. Pensionärerna borde fundera noga över hur deras ekonomi påverkas om en ny regering tar bort dessa reformer om det blir ett regeringsskifte efter valet 2010.2010-01-04 Dagens klimatfundering

Nya dramatiska forskningsrön kan förändra både klimat- och energidebatten:
"Oljan räcker i fyra miljoner år och nybildas hela tiden"


Jag har många gånger påpekat på bloggen att bristen på olja, gas och kol kommer att vara ett stort framtidsproblem, helt enkelt för att dessa resurser så sakta börjar ta slut. Detta är en åsikt som delas av både de mest extrema klimatalarmisterna och de som helt ifrågasätter att koldioxidteorierna ska orsaka en global uppvärmning. Den enda oenigheten har väl hittills varit hur snabbt dagens fossilbränsletillgångar ska sina. En tydlig indikation på att den utvinningsbara oljan håller på att ta slut sägs vara att man idag inte längre hittar nya fyndigheter i samma takt som de gamla källorna sinar. I Sverige har forskare och doktorander vid Uppsala Universitet kartlagt utvecklingen och varnade nyligen för att utvecklingen går snabbare än man tidigare trott, vilket jag tidigare berättat om. Man varnar helt enkelt för energibrist i framtiden.

Men som vanligt dyker det också upp helt andra åsikter. I dag meddelar forskare från Tekniska Högskolan i Stockholm att "Oljan kommer att räcka i miljoner år", och baserar detta på att olja hela tiden nybildas i jordens inre. De flesta forskare anser att jordens oljeresurser har skapats genom att biologiskt material, rester från växter och djur, genom årmiljonerna har lagrats ner som sedement i jordskorpan. Och de anser också att all den olja som har bildats sedan jordens födelse kommer att ha eldats upp av oss människor inom femtio, sextio år. "De har helt fel", säger Vladimir Kutcherov, professor i geologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Kutcherovs forskning visar att olja kan skapas på ett helt annat sätt än man hittills har trott. "Olja skapades, skapas och kommer att skapas i övre jordmanteln för evigt", säger han. Bakgrunden är att 10-20 mil rakt ner under jorden, där det är varmt och där trycket är enormt, där finns oljans beståndsdelar, kol och väte. Genom att efterlikna den miljö som finns där nere i en tryckkammare har Vladimir Kutcherov och hans kolleger lyckats få fram oljemolekyler. De menar att olja ständigt nybildas i jordens inre och långsamt sipprar upp mot ytan genom sprickor i berggrunden. "Den huvudsakliga slutsatsen är att vi behöver inte vara oroliga för att nästa generation ska ha olja. Vi kommer att hitta tillräckligt med oljeresurser på vår planet", säger Kutcherov.

Forskningsrönen är ju minst sagt dramatiska, och ställer hela energidebatten i ett nytt ljus. Sista ordet är väl knappast sagt i denna fråga, min spontana fundering är hur snabbt den påstådda nybildningen går, och om det verkligen skapar kommersiellt utvinningsbara mängder av ny olja? Men en sak är klar, vetenskapen kommer hela tiden med nya rön kring energi och klimat. Den som tror sig ha monopol på den absoluta sanningen är nog farligt ute...2010-01-03 Vargjakt en trist men nödvändig del av rovdjurspolitiken

Vargjakt väcker känslor. För bara 9 år sedan, år 2001, fanns det bara 80 vargar i Sverige. Då togs beslutet i Riksdagen om att det bör finnas en vargstam på 200 djur. I dag finns ca 220 vargar i landet, alltså nästan en tredubbling på mindre än tio år.

Hela den svenska vargstammen har utvecklats från endast tre individer. Delar av vargstammen har därför idag tydliga tecken på inavel, med ett antal defekter - fel på ryggkotor, hjärtfel, njurfel, fortplantningsproblem mm. Den genetiska basen är helt enkelt för liten. Riksdagen har därför beslutat att 20 vargar med östligt ursprung ska införlivas med den svenska vargstammen fram till 2014, antingen genom att vargar själva rör sig över gränsen eller genom direkt inplantering.

Samtidigt ska licensjakt ske på individer med inavelsproblem för att förhindra spridning av defekta arvsanlag. Jakten ska därför inriktas mot de vargrevir där sådana individer finns, och detta beslutas av Länsstyrelserna och Naturvårdsverket tillsammans som har god kännedom om vilka revir det gäller.

Riksdagen har också beslutat om att det ska ske 20 vargföryngringar (valpkullar) per år, och att man för säkerhets skull ska ha en stam på 210 djur i stället för 200. Stammen bör hållas på denna nivå för att garantera en livskraftig vargstam, men inte heller tillåtas öka eftersom det minskar acceptansen för vargen i de områden där det finns mycket varg. Om acceptansen minskar bland befolkningen dödas alltför många vargar genom tjuvjakt. Nu blir det i stället licensjakt som riktas in mot särskilda områden och revir för att stärka vargstammen.

Gårdagens siffror om att man så snabbt skjutit så många vargar väcker vissa frågor. En fråga är ju om det kanske finns fler vargar än man tidigare trott? Vargen är skygg, och att man ändå så snabbt lyckas skjuta så många är förvånande, även om jaktförhållandena tydligen är särskilt gynnsamma just nu med bra spårsnö. Samtidigt känns det märkligt att myndigheterna tydligen gett 12.000 jägare, de allra flesta utan tidigare erfarenhet av vargjakt, licens för att skjuta varg. Detta trots att endast några tiotal djur får skjutas. Visserligen lär ju inte alla dessa 12.000 vara ute i skogarna, men det verkar ändå inte särskilt genomtänkt. Borde inte ett mindre antal erfarna jägare fått ta ansvar för detta i stället inom varje aktuellt område? Här måste Naturvårdsverket och Länsstyrelserna göra en ordentlig analys av årets jakt och fundera över hur det ska se ut kommande år.

Men dessa frågor förändrar inte helhetsbilden av rovdjurspolitiken - de flesta svenskar stödjer tanken på att vi ska ha en stark och frisk vargstam i Sverige. Då ingår tyvärr ibland både jakt på inavelsdjur med defekter och utplantering av nya individer, även om båda delar väcker mycket starka känslor.2010-01-03 "ROT och RUT-avdragen" en succé

Det nya rotavdragets första halvår har blivit en större succé än regeringen hade räknat med. Sedan starten den 1 juli 2009 har över 250 000 personer ansökt om skatteavdrag för renovering och byggarbete i hemmet, uppger SVT Rapport. Nästan 3,5 miljarder kronor har betalats ut, vilket är samma summa som förväntades för hela första året. Skatteverket förväntar sig nu att uppemot 7 miljarder kronor kommer att betalas ut under perioden. Hur många jobb som ROT-avdraget på detta sätt räddat eller tillskapat finns ingen uppgift om ännu, men det bör bli ett betydande antal om man bakvägen räknar om summan till antal arbetade timmar.

Även avdragen för hushållstjänster ("RUT-avdraget") har fått avsedd effekt. För någon månad sedan besökte Skatteverkets generaldirektör riksdagens skatteutskott, och berättade där att totalt ca 85 000 ansökningar om avdrag för hushållsnära tjänster kommit in. Det innebär att reformen idag hjälper, försiktigt räknat, 150-200 000 personer att klara vardagen. "En veritabel succé", som Skatteverkets generaldirektör uttryckte saken vid besöket i Skatteutskottet. Av tidigare analyser vet vi också att en stor del av dem som sökt avdraget är pensionärer eller småbarnsföräldrar, som på detta sätt kan få extra hjälp för en rimlig kostnad.

Till årsskiftet beräknas avdraget för hushållsnära tjänster dessutom ha skapat ca 10 000 "vita" heltidsjobb, dvs. jobb med skatt, pensionspoäng och sociala förmåner. Eftersom många av dem som har dessa jobb sannolikt arbetar deltid innebär reformen sysselsättning och arbetslivserfarenhet för betydligt fler än 10 000 personer. Om oppositionen vinner valet tänker man avskaffa "RUT-avdraget", och då kastas alltså över 10 000 personer ut i arbetslöshet eller tvingas tillbaka till svartarbete.

ROT- och RUT-avdragen är två viktiga pusselbitar bland många andra för att få fart på Sverige - trots lågkonjunkturen!