Blogg december 2009

2009-12-29 Äntligen skärps kraven för SMS-lån och andra snabbkrediter
Uppdaterad

Media rapporterar idag att svenskarnas skulder hos Kronofogden aldrig har varit så stora som nu, och att var tjugonde svensk över 16 år, ungefär 360.000 personer, har skulder hos Kronofogden. I genomsnitt är den obetalda skulden 40.000 kronor per person. Antalet personer hos fogden är visserligen färre än tidigare, men skulderna per drabbad person har ökat.

Den främsta orsaken verkar vara snabblån, både via SMS, internet och telefon, liksom kontokortsskulder. I takt med att möjligheterna att låna ökar och det går snabbare att ta ogenomtänkta lån så blir det allt fler som inte kan betala. Dagens låga ränteläge kan också göra att låneviljan ökar när de gäller "vanliga lån", man tänker inte på att den extremt låga räntan inte kommer att vara för evigt.

Kreditupplysningsföretaget Soliditet uppger att det främst är höginkomsttagare som hamnat hos kronofogden i spåren av finanskrisen, en del av dem har svårt att ställa om ekonomin när de blir arbetslösa, andra har drabbats av företagskonkurser. Det är nog ingen vild gissning att anta att en del av dem också har förlorat stora pengar på värdepappersmarknaden, kanske samtidigt som de sitter kvar med stora lån till tidigare värdepappersköp. Från min tid som jurist på bank, där jag periodvis arbetade med att försöka hjälpa bankkunder att få ordning på sin slarvigt skötta ekonomi, så vet jag att sambanden förvånande nog inte alltid finns mellan låg inkomst och misskött ekonomi eller mellan låg inkomst och stora lånebehov. Snarare var det väldigt många personer som egentligen hade en ganska bra inkomst som hade så stora konsumtionsbehov eller tog så stora risker att deras privatekonomi hotades. Personer med låg inkomst var enligt min erfarenhet betydligt mer försiktiga och anpassade sin konsumtion efter det utrymme som fanns, och var försiktiga med krediter.

I Finland är problemen med obetalda lån liknande, och i dag presenteras en opinionsundersökning som visar att 80% av finländarna helt vill förbjuda snabblån via sms eller telefon. Personligen tycker jag i grunden illa om förbud, jag tycker att människor måste ta eget ansvar, så jag tycker inte Sverige ska förbjuda snabbkrediter. Men det kan samtidigt inte fortsätta som idag, lagen ställer idag inte alls samma krav på små snabbkrediter som på större lån, vare sig när det gäller kreditprövning eller information om effektiv ränta och avgifter. Och om man tar ett stort antal småkrediter så blir ju lånebördan densamma som om man tar ett enda större lån. Den effektiva räntan för en snabbkredit kan dessutom uppgå till 300-400% om man räknar om "avgifterna" till årsränta, och det framgår sällan av kreditinformationen.

Problemen med kreditprövning och kreditinformation vid SMS-lån mm var något jag påtalade i en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask i januari 2008. Svaret från justitieministern var att regeringen arbetade med ett förslag till lagändringar, bland annat krav på angivande av effektiv ränta och kreditprövning av småkrediter.

Olyckligtvis har förslaget dröjt, och det beror på att man under arbetet även blev tungen att arbeta in ett helt nytt EU-direktiv i den svenska konsumentkreditlagen, ett EU-direktiv som innebär att reglerna för konsumentkrediter skärps i hela EU. Men nu har äntligen regeringens lagförslag presenterats, och det innebär bland annat skärpta krav på information om småkrediter, inklusive uppgift om kostnader och effektiv ränta. Krav på kreditprövning införs även vid småkrediter, och dessutom föreslås en ångerrätt på två veckor för snabbkrediter. Alla dessa förändringar ligger helt i linje med det jag argumenterat för i samtal med ministern och i andra sammanhang. Nu blir det betydligt lättare för konsumenten att fatta rationella beslut, och samtidigt får olika kreditgivare äntligen samma förutsättningar. Regeringens förslag är nu ute på remiss, och en lagändring bör kunna beslutas av riksdagen under våren.2009-12-29 Dagens klimatfundering

Fordonsgas och biogas är inte samma sak!

Förvirringen verkar vara total när media rapporterar om gas som drivmedel för fordon. Man talar ofta om "biogas" när man egentligen menar "fordonsgas". Och det är faktiskt stor skillnad.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för naturgas (fossilgas från oljefälten) och biogas (som utvinns ur slam från reningsverk, gödsel, livsmedelsavfall, växter, växtrester och skogsavfall). Oftast är fordonsgasen en blandning av dessa. Enligt Gasföreningen, en branschorganisation för gasproducenter, var andelen biogas i fordonsgasen 58% år 2008. Resten var fossilgas som alltså är närbesläktat med olja och utvinns från delar av oljefälten, exempelvis i Nordsjön eller Sibirien.

När man diskuterar en kraftig utbyggnad av tankställen för fordonsgas tycker jag att man ska tänka efter en extra gång. Fossilgasen (naturgasen) kommer inte att räcka för evigt, och det är ett fossilt bränsle, precis som olja och kol. Biogasen kommer alltid att finnas i begränsad omfattning, helt enkelt för att det inte finns så mycket biologiskt material att tillverka gas av. På det energiseminarium som jag tog del av i Riksdagen i höstas framkom att om alla restprodukter inom livsmedelsproduktionen används för att tillverka biogas och det utvecklas nya processer för att tillverka etanol från rester som inte kan rötas till biogas, skulle teoretiskt ca 30 % av dagens globala drivmedelsbehov kunna ersättas med biobränslen utan att vi får brist på mat. Men då ingår som sagt även etanolproduktion i kalkylen, och det kräver som sagt också att alla restprodukter tas till vara, vilket lär ligga långt fram i tiden och bli ganska kostnadskrävande. Dessutom måste då alla biobränslen användas just som drivmedel och inte användas på annat sätt, exempelvis till förbränning för uppvärmning. Att lägga stora pengar på att bygga (mycket dyra!) tankställen och satsa stort på fordonsgas som fordonsbränsle känns därför inte helt självklart. Risken finns att vi bara gör oss beroende av ett nytt fossilbränsle samtidigt som andelen biogas i fordonsgasen kommer att minska ju mer fordonsgas som används, eftersom ju mängden biogas som kan blandas in är begränsad. Ju fler som kör på fordonsgas desto mer naturgas måste vi då importera, och det lär bli till ett ständigt stigande pris.

En bättre idé som ofta framförs är att använda biogasen lokalt, helst utan inblandning av fossilgas (naturgas). Detta förekommer redan idag på många håll, där exempelvis lantbrukare kan köra sina jordbruksmaskiner på den egna metangasen från djurstallen, eller som Borås kommun köra sopbilar och stadsbussar på biogas som framställs av våra sopor. Gas kan lokalt även användas som bränsle för förbränning, exempelvis uppvärmning av lokaler eller för lokal elproduktion. Om man använder gasen lokalt slipper man även onödiga transporter av gasen.

Biogas är rätt använd en utmärkt metod att omvandla avfall, sopor och restprodukter till en nyttighet, och ta tillvara energi som i annat fall bara kastas bort eller släpps ut i atmosfären. Men det är inte självklart en storskalig lösning på framtidens drivmedelsförsörjning. Där tror jag personligen betydligt mer på eldrivna fordon eller kanske i framtiden vätgasdrift i större omfattning.2009-12-28 Jobbgarantin för unga visar goda resultat

Arbetsförmedlingen har redovisat resultaten så här långt av jobbgarantin för unga, den arbetsmarknadspolitiska åtgärd som Alliansen infört får långtidsarbetslösa ungdomar.

Det visar sig att sedan jobbgarantin infördes för två år sedan har drygt 103.000 ungdomar gått med i programmet. Av dessa har 67% antingen fått ett jobb eller fått motivation att studera vidare. 20% har gått på föräldraledighet eller liknande, och endast 13% är fortfarande arbetslösa.

Om man jämför med de mer eller mindre värdelösa åtgärder som fanns tidigare och som mer syftade till att gömma undan arbetslösa från arbetslöshetsstatistiken, så måste man nog säga att jobbgarantin varit väldigt lyckosam. Ungdomarna får stöd och motivation att komma vidare, och lämnar passivitet och uppgivenhet. Det var precis detta som var huvudsyftet. Vi vet att alla ungdomar behövs, inte minst när de väldiga pensionsavgångarna nmu börjar och Sverige redan om 2-3 år kan börja få brist på arbetskraft. Resultatet av jobbgarantin är givetvis särskilt bra om man tänker på att Sverige varit i en djup lågkonjunktur under en lång tid av den period som jobbgarantin funnits, och att antalet ungdomar som gått in i garantin blivit mycket större än vad någon kunde tro när åtgärden infördes. Trots detta är alltså resultaten så goda.

Oppositionen blir nu också avslöjad med ännu en osanning - såväl de tre oppositionspartierna som LO:s och TCO:s (S)-märkta talespersoner har beskyllt regeringens jobbgaranti för att vara meningslös och inte leda till något. Nu är den myten avslöjad. Precis som myten att svårt cancersjuka ska tvingas söka jobb eller förlora sin sjukpenning avslöjades före jul.2009-12-28 Småföretagarna oroar sig för lågkonjunktur och regeringsskifte

Organisationen Företagarna har redovisat resultatet av sin julpanel. Optimismen och framtidstron är stark efter krisåret 2009. Vart fjärde företag räknar med att växa under 2010. Endast 5 procent räknar med neddragningar. Men panelen visar att småföretagarna också ser orosmoln vid horisonten. Det som oroar mest är att konjunkturen vänder nedåt igen. På andra plats hamnar risken för regeringsskifte, och på tredje risken för sena betalningar.

"Detta visar ju tydligt att oppositionen har mycket att bevisa vad gäller ambitionen av att bli småföretagarpartier. Återinförande av förmögenhetsskatten, hotande skattehöjningar och krångligare LAS väger tyngre än de positiva inslagen" säger Företagarnas VD Anna Stina Nordmark Nilsson.

För egen del tycker jag det är ganska givet att småföretagarna oroar sig för ett eventuellt regeringsskifte. De rödgröna partiernas politik är allvarligt företagarfientligt. Utöver det som Företagarnas VD nämner finns även hot om dramatiskt höjda energiskatter, höjda arbetsgivareavgifter, avskaffad avdragsrätt för hushållsnära tjänster, hot om lag om rätt till heltid för alla, hot om könskvotering av bolagsstyrelser, hot om avskaffande av undantagen i turordningsreglerna och en del annnat. I en tid när vi behöver företag som växer och anställer fler är detta knappast rätt väg att gå. Det är så lätt att glömma att det helt och hållet är småföretagens framtidstro som avgör om fler får arbete. Och detta är något jag envist tänker påminna väljarna om ända fram till valet 2010.2009-12-27 Dagens klimatfundering

Om kycklingen själv får välja...

Häromdagen rensade jag kycklingfiléer till middag för några gäster. På förpackningen kunde jag i en stor grön ruta läsa att just denna kyckling minsann var "klimatdeklarerad", 1 kg kyckling medför ett totalt utsläpp av 1,7 kg koldioxid. I övrigt fanns inte så mycket information alls på förpackningen om kycklingens bakgrund, mer än att den var "svensk". Personligen hade jag varit mer nyfiken på hur kycklingen levt. Har den fått se dagsljus någon gång under sitt liv? Har den levt i bur eller frigående? Vad har den fått för foder? Har den tvångsmatats med antibiotika eller andra mediciner i förebyggande syfte? Inget av detta framgick av förpackningen.

För mig är detta ytterligare ett exempel på att koldioxiddiskussionen/klimatdiskussionen har tagit bort fokus från alla andra viktiga frågor som tidigare förekommit i samhällsdebatten. Bara kycklingen är "klimatsmart" så spelar allt det andra tydligen ingen roll. Var finns alla djurvänner och miljövänner som tidigare brydde sig även om andra viktiga frågor? Har alla dessa blivit trendiga klimataktivister?2009-12-23 Dags att avslöja Miljöpartiet - räkmackans tid är förbi!

Miljöpartiet för en mycket extrem klimatpolitik som hotar svensk industri och svenska jobb och gör hushållen fattiga. För den som har en balanserad syn på klimatfrågan spelar det stor roll vilket regeringsalternativ som styr Sverige efter 2010.

Statsminister Fredrik Reinfeldt varnade i söndags i intervjun i Agenda för skattechocker för svenska folket om oppositionen skulle vinna valet 2010. Att socialdemokraterna vill höja skatterna med 10 miljarder (minst) är väl känt, både inkomstskatt och fastighetsskatt kommer att stiga. Men när Reinfeldt varnade för Miljöpartiets förslag att höja koldioxidskatterna för hushåll och företag med 15 miljarder direkt efter valet tror jag att många hajade till. Den enorma summan skulle slå mycket hårt mot energipriserna vilket skulle drabba både hushåll och industri.

En aktuell medieundersökning som redovisas i Dagens Nyheter idag visar att Miljöpartiet i stort sett helt sluppit all granskning av sin politik. Framgångarna i opinionsmätningarna lär främst bero på att man åkt "politisk räkmacka" på klimatdebatten. Jag har tidigare kritiserat mitt eget parti och Alliansen för att ha stått i köket och tillagat denna räkmacka åt Mp, och det står jag för. Vårt överdrivna fokus på koldioxidfrågan har plötsligt gett Miljöpartiet legitimitet för sin extrema politiska linje, och det är olyckligt. I praktiken är det stor skillnad mellan Mp och Alliansen. Därför känns det mycket befriande att vår statsminister nu talar klarspråk. För självklart är det - oavsett vad man anser i klimatfrågan - väldigt farligt för Sverige med höga ensidiga svenska "klimatskatter" som skulle försämra vår industris konkurrenskraft och hota tillväxt och sysselsättning i Sverige.

För egen del är jag ytterst kritisk till höjda koldioxidskatter enbart av "klimatskäl", men jag kan acceptera viss uppräkning om det görs för att motverka andra miljöproblem. De små årliga uppjusteringar av koldioxidskatten med inflationen som gjorts denna mandatperiod går givetvis att leva med när man jämför med oppositionens skräckförslag.

Alla "koldioxidskeptiker" eller "klimatrealister" bör inför valet 2010 noga fundera över alternativen i svensk politik. Alternativen är inte att rösta med fötterna och döma ut hela det politiska systemet för att alla springer åt samma håll i klimatfrågan! Ett sådant agerande banar väg för en rödgrön regering med två extrema regeringspartier i klimatfrågan - Mp och V. Det kan sluta illa för Sverige. Var och en bör inse att Alliansen trots allt för en mycket mer balanserad klimatpolitik och inser att Sverige bara är en liten, liten spelare i en stor värld. Vi är dessutom faktiskt är en hel del enskilda politiker från Alliansen som har en mer nyanserad syn på saken, och allt fler av oss vågar också säga detta öppet i olika sammanhang.

Miljöpartiet har fått oförtjänt god utdelning på sin populism. Ena dagen klagar man över att det behövs mer stöd till Volvo eller Saab, nästa dag säger man klart och tydligt att bilar är ett hot mot klimatet och att alla ska åka kollektivt eller cykla! Ena dagen kräver man mer pengar till infrastrukturen, nästa dag säger man nej till alla vägbyggen "av klimatskäl" - trots att en ny väg bevisligen kan minska utsläpp och sänka energiförbrukningen. Ena dagen talar man sig varm för de med låga inkomster, nästa dag vill man slå undan benen på hushållen genom chockhöjda energiskatter. Ena dagen talar man om problemet med arbetslösheten, nästa dag vill man chockhöja energiskatterna och därmed slå undan benen för delar av svensk industri. Det är hög tid att avslöja Miljöpartiets dubbelspel.

Räkmackans tid är snart förbi.2009-12-22 Mona Sahlin uteblev från debatten -men jag var där...

När dagens debatt skulle börja visade det sig att Mona Sahlin helt enkelt valde att utebli! Det normala är att den som ställer en interpellation också deltar i debatten och tar del av svaret från ansvarig minister. Att Mona Sahlin valde att avstå och i stället lät Veronica Palm (S) ta emot svaret och ensam ta debatten väckte viss uppmärksamhet, inte minst hos media. Strax efter debatten blev jag exempelvis intervjuad av Svenska Nyhetsbyrån, och de tänkte tydligen särskilt uppmärksamma Sahlins frånvaro. Deras journalist tolkade det som om Mona Sahlin helt enkelt inte vågade komma. Lika uppseendeväckande var det kanske att ingen alls från oppositionen i övrigt valde att delta i debatten, samtidigt som vi var sex personer från samtliga fyra regeringspartier samt givetvis ministern som representerade Alliansen. Mina egna två anföranden har jag renskrivit efteråt, och det blev (ungefär!) så här.

I debatten framkom väl inte så mycket nytt, men Veronica Palm fortsatte felaktigt att skrämmas med att människor skulle kastas ut ur sjukförsäkringen utan försörjning. Jag påpekade att dessa osanningar är ett cyniskt spel med utsatta människors oro. Och det visar sig nu också att de flesta faktiskt kommer att få höjd ersättning när de går från sjukpenning till aktivitetsstöd eller A-kassa. Dessutom har regeringen, som man tidigare utlovat, tagit beslut om ett schablonsystem för snabbare beräkning av lägsta ersättning för att garantera att ingen blir utan pengar i skarven mellan sjukpenning och aktivitetsstöd.

Jag har en känsla av att Socialdemokraternas skrämseltaktik kommer att slå tillbaka mot dem själva när människor upplever hur verkligheten faktiskt blev.

Efter mitt pressmeddelande igår ägnade Borås Tidning dagens huvudledare åt sjukförsäkringsfrågan och dagens sjukförsäkringsdebatt i riksdagen, och nämnde även uppståndelsen kring mitt tidigare anförande förra veckan. Jag har också fått en längre debattartikel publicerad i BT idag som beskriver varför sjukförsäkringsreformen är så viktig, hur den fungerar, och inte minst varför oppositionens politiska spel är så cyniskt.

Jag tror som sagt att opinionen sakta håller på att svänga i frågan, och att aktivt hjälpa människor tillbaka till arbetslivet borde väl också rimligen vara något positivt och inte något negativt? I dag började valrörelsen på allvar, sunt förnuft, ansvar för landet och omtanke om människor står mot politisk populism, brist på alternativa förslag och oetisk skrämselpropaganda.2009-12-22 I dag tar jag fajten med Mona Sahlin


Pressmeddelande 2009-12-22

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


I dag tar jag fajten med Mona Sahlin om oppositionens cyniska sätt att bedriva politik kring sjukförsäkringsreformen

Oppositionens cyniska och motbjudande sätt att skrämma och lura de kanske allra mest utsatta i vårt samhälle - de långtidssjukskrivna och förtidspensionerade - gör mig upprörd. Att påstå att svårt sjuka människor ska tvingas till Arbetsförmedlingen eller hota allvarligt sjuka människor med att de kommer att stå utan inkomst i januari är inget annat är grova och oanständiga lögner i rent politiskt syfte. Detta har jag med kraft framfört i två riksdagsdebatter de senaste veckorna, inför något skamsna oppositionspolitiker som i den senaste debatten inte ens begärde de sedvanliga replikerna på mitt inlägg, utan satt och tittade ned i bordet under mitt anförande.

I dag hålls en interpellationsdebatt i Riksdagen där oppositionsledaren Mona Sahlin och socialförsäkrings- minister Cristina Husmark Pehrsson debatterar effekterna av sjukförsäkringsreformen. Jag har, som ende moderate riksdagsledamoten i både arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet, anmält mig till debatten. Självklart kommer jag återigen att vara mycket tydlig i min kritik mot Mona Sahlins och övriga oppositionens oanständiga politiska metoder som helt i onödan fått så många människor att må dåligt.

Debatten startar klockan 09.00, och ska vad jag förstår även sändas direkt i SVT24. Det är väl ingen gissning att debatten kommer att väcka visst medialt intresse.

Vid frågor träffas jag både före och efter debatten på 073-9558919. Självklart kommer också en kommentar i efterhand på bloggen.
2009-12-21 Saabanställda kastas mellan hopp och förtvivlan
- Men regeringen har beredskap om det värsta skulle hända

Knappt hade bläcket torkat i alla minnesbilagor som gjorts i tidningarna om det snart nedlagda bilmärket Saab, förrän nya halmstrån dök upp. Nya och gamla budgivare återuppstår med nya ägarkonstellationer, och förhandlingarna verkar ha återupptagits. Jag kan bara hålla med statsministern som i en intervju i TV i går hoppades att det fanns verklig substans i de nya buden. Just nu kastas de Saabanställda och invånarna i Trollhättan mellan hopp och förtvivlan. De är alla brickor i ett spel, och ingen vet var detta slutar. Säkerligen pågår diskussioner och kontakter på alla nivåer, även politiska. För egen del håller jag tummarna för Saab!

Under tiden har regeringen meddelat att om Saab läggs ned kommer ett omfattande stöd att riktas till Trollhättan och Västra Götaland för att kunna bidra till en omställning. Totalt handlar regeringens extra satsning om 542 mkr inom innovation, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Det rör sig om insatser inom arbetsmarknadspolitiken, inom utbildningsväsendet och insatser för att stärka entreprenörskap och utveckling. Bland annat omfördelas fler platser till högskolan och yrkeshgskolan i regionen. Regeringen kommer också att söka medel från EU:s globaliseringsfond. Regeringen har tidigare aviserat ett tillskott om 60 miljoner kronor för att möjliggöra Innovatums projekt för elbilsutveckling.

Det står också klart att Arbetsförmedlingen har full beredskap och tillräckliga resurser för att hjälpa de som drabbas. Arbetsförmedlingen har dessutom redan ett förmedlingskontor på plats i Saabs lokaler.2009-12-19 Dagens klimatfundering

Väntat utfall i Köpenhamn ger möjlighet till eftertanke och en mer sansad klimatdebatt

Att man inte kunde enas om ett klimatavtal i Köpenhamn var knappast någon överraskning, utan helt självskrivet. Precis som slutdokumentet som är så där normalt artigt och icke förpliktigande som det ofta blir när man ska ena helt motstridiga viljor. För mig har det stått helt klart under minst ett år att Kina och Indien aldrig kommer att ställa upp på att minska sina totala koldioxidutsläpp, helt enkelt för att dessa två länder bara har en stor naturtillgång - kol. Att då tro att man frivilligt ska avstå från kolanvändning för att bygga upp välståndet i sina länder är fullständigt orealistiskt.

Ett problem har nog varit att koldioxidteorierna varit lite för osäkra och ifragasatts så mycket. Om det varit helt uppenbart för världens ledare att koldioxidutsläppen är den absolut avgörande orsaken till den globala uppvärmningen, och att detta i sin tur tveklöst kommer att medföra en katastrof för jorden, och att minskade koldioxidutsläpp kan stoppa klimatförändringarna så skulle självklart alla världens ledare lägga alla andra intressen åt sidan och prioritera kampen mot koldioxiden. Men i ett läge när allt detta känns ganska osäkert blir viljan till uppoffringar självklart mindre. Jag vet att det finns väldigt många politiker runt om i världen som i likhet med mig inte alls är övertygade om koldioxidens stora betydelse för klimatförändringarna, och då givetvis också tvivlar på att minskade koldioxidutsläpp verkligen kan stoppa klimatförändringarna. Väldigt många männsikor runt jorden ser andra betydligt mer akuta problem, som dessutom kostar stora pengar att åtgärda. Jag tror att bristen på öppen debatt i klimatfrågan och ointresse från vissa håll av att föra en saklig och hederlig diskussion kan förklara mycket av sammanbrottet i Köpenhamn.

Att man enats om att jordens temperatur inte ska få stiga med mer än två grader låter ju ädelt. Men hur ska man kunna styra detta? Jordens temperatur har varierat väldigt mycket mer än så genom årtusendena, alldeles utan mänsklig påverkan. För egen del är jag inte särskilt bekymrad över sammanbrottet på klimattoppmötet, jag tvivlar på att det kommer att ha någon avgörande betydelse för klimatet, detta kommer att förändras efterhand precis som det alltid gjort. Kanske är det till och med bra att världens ledare inte bundit sig för orimliga koldioxidåtaganden som skulle ta viktiga resurser och fokus från annat? Nu blir det tid för ytterligare debatt och diskussion som kan nyansera klimatdebatten, och det är precis vad världen behöver. Att ge sig på stoftutsläppen från eldning av kodynga och orenat kol och ved som bevisligen dödar massor av människor varje år känns mycket viktigare än att jaga koldioxid. Många andra miljöåtgärder känns också betydligt mer angelägna. Och om prognoserna stämmer och tillgången på utvinningsbar olja, kol och gas minskar snabbt de kommande årtiondena så löser sig ju dessutom det eventuella problemet med koldioxidutsläppen alldeles av sig själv.

Jag är ganska säker på att världens ledare snart får en annan mycket större och viktigare fråga att ta tag i - att trygga världens framtida energiförsörjning. Synd att inte den frågan stod i fokus på Köpenhamnsmötet i stället.

Till slut en liten reflektion som jag fick i ett mail idag där det mycket träffande stod så här: "På något sätt känns det som om naturen och klimatet ville markera sitt oberoende denna vecka. Ovanligt kallt och snökaos över hela norra och mellersta Europa. Klimatdelegater som frös i Köpenhamn. Och USA:s president Obama fick skynda sig hem från toppmötet för att hinna landa i Washington innan ett extremt snöoväder slog ut både flygplatser och vägar i hela östra USA."2009-12-19 En riktig hjälte...

Blir man som politiker hjälte av att halvera antalet personer i sjukskrivning, hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet eller bromsa förtidspensioneringen av unga mot deras vilja? Kanske inte. Blir man hjälte av att sänka skatten för löntagare och pensionärer? Knappast. Blir man hjälte av att rusta upp skolan, sjukvården, välfärden och rättssystemet, eller hålla statsfinanserna under kontroll i en djup och obarmhärtig finanskris och lågkonjunktur? Nej, tyvärr är det nog inte så. Det finns betydligt viktigare saker man bör göra som politiker om man vill bli en riktig hjälte!

Visst måste detta vara årets mest sevärda film....

Handlar om en riktig hjälte!2009-12-18 En epok går i graven

På väg till Bromma i taxin fick jag nyheten att GM verkat ha bestämt sig redan nu för att avveckla Saab. Detaljerna är fortfarande lite oklara, men hoppet att det ska byggas Saab-bilar i Trollhättan i framtiden är nog definitivt ute. Om det däremot blir annan verksamhet i Saabfabriken, bilproduktion eller något annat återstår att se.

På Landvetter kunde jag inte låta bli att fotografera denna skylt. Det blev ingen ny Saab-era, och det känns lite tragiskt för alla oss som växt upp med Saabar på vägarna. Lite konstigt känns det också att GM lägger ned produktionen av den kanske tekniskt bästa bilen i GM-familjen och avvecklar en av de mest tekniskt avancerade och moderna bilfabrikerna i koncernen. Men i längden var det nog ofrånkomligt, Saab är ett av världens minsta bilmärken, och säljer för få bilar för att kunna överleva och utveckla nya modeller.

Det är också svårt att hitta köpare till företaget Saab - visst finns det mycket pengar bland riskkapitalisterna, men de har å andra sidan så oerhört mycket att välja på när det gäller hur de ska placera sina pengar. En bilfabrik som gått med förlust nästan varje år under 20 år står nog tyvärr inte överst på inköpslistan. Marknaden är ibland hård, men det är just därför politikerna ska hålla sig borta från att driva företag med skattebetalarnas pengar.

I dag lider jag särskilt med Jan-Åke Johnsson, Saabs VD, och hans närmaste medarbetare, som jag träffat ett antal gånger det senaste året. Johnsson har verkligen gjort allt för att försöka rädda Saab, och idag såg han mycket trött ut på presskonferensen. Att han ibland på ett något obalanserat sätt kritiserat regeringen för att inte göra tillräckligt hör till hans jobb, och det förtar inte min beundran för denne VD som hela tiden trott på sitt företag och sina anställda.

Jag lider också med Saabs anställda som fått detta besked lagom till jul. Det kommer att finnas många oroliga människor i Trollhättan som inte kommer att kunna fira sin jul utan oro för framtiden. Och här kan vi som politiker göra massor! Nu gäller det att stötta alla de som förlorar sina jobb i Trollhättan, och jag vet att det finns mycket hög beredskap hos både regionen och Arbetsförmedlingen, för det som hänt var förståss inte helt oväntat.

I övrigt kommer regeringen redan på måndag att samla företagsledning, fackliga organisationer, Arbetsförmedling, kommun och regionens samordnare för att diskutera situationen. De anställda på Saab är välutbildade och eftertraktade, och vi vet sedan Volvos varsel att många snabbt får nya jobb. Vad gäller underleverantörerna är jag mer optimistisk än vad det låter i media. Jag har träffat ett antal underleverantörer under året, och min bild är att de flesta faktiskt inte lagt alla ägg i en korg utan har ett antal bilföretag som kunder. Jag tror faktiskt inte att vi kommer att få se särskilt många underleverantörer som dras med i Saabs fall, med det kan säkert bli vissa uppsägningar hos en del företag, och kanske även hos vissa återförsäljare. Och självklart blir det återverkningar på det lokala näringslivet i Trollhättan.

Oppositionen skyller redan nedläggningen av Saab på regeringen. Det är väl inte oväntat, även om det givetvis är oseriöst. Men jag skulle vilja kontra - det var ju tur att inte Mona Sahlin fick som hon ville och att vi satsade pensionsfondernas pengar i Saab "i väntan på en ny ägare". Med tanke på att det inte blev någon ny ägare hade pengarna kastats i sjön. Mona Sahlin har mycket att förklara när det gäller detta vansinniga S-förslag. I övrigt kan jag konstatera att en och annan politiker säkert sagt en och annan groda i någon av alla de hundratals intervjuer som gjorts angående Saab, och oftast är det saker som tagit ur sitt sammanhang. Men ingen ska få mig att tro att detta överhuvudtaget påverkat utländska intressenters eventuella intresse att köpa Saab. Man har givetvis gjort egna analyser av affärsmöjligheterna, alldeles oberoende av politikernas uttalanden. Inte heller ska någon få mig att tro att en skrotningspremie skulle ha räddat Saab, vilket man ibland kan tro om man lyssnar på oppositionen. Det är naivt att tro.

Mer intressant är kanske hur klimatdebatten påverkat Volvo och Saab. Där har jag mina egna funderingar. Jag tror ju knappast att vissa politikers extremt högljudda kamp mot bilismen (läs Miljöpartiet och Vänsterpartiet) har hjälpt de svenska bilföretagen som av tradition bygger stora säkra bilar, och därmed också släpper ut en hel del koldioxid...2009-12-18 Jag nästan rodnar av allt beröm....

De senaste dagarna har oväntat många enskilda riksdagsledamöter från Alliansen kommit fram och tagit i hand eller hejat glatt i korridorerna och gett mig beröm för mitt anförande i tisdags i sjukförsäkringsdebatten. Sådant värmer!

Jag har också förstått att mitt anförande av någon oväntad anledning blivit en positiv "snackis" i riksdagshuset och i partierna. Så märkvärdigt var det väl ändå inte att jag bemötte oppositionens okänsliga utnyttjande av sjuka och utsatta människor med lika känslosamma angrepp mot samma opposition? Eller är det just detta att man använder känsloargument i en debatt som är ovanligt? Jag vet inte, men jag kan lova att det inte var det minsta svårt att vara känslosam när man upplevt hur svårt sjuka människor går och oroar sig för något som inte kommer att inträffa, bara för att de vilseletts av en hjärtlös opposition!

I dag skriver folkpartiets Carl B Hamilton följande i inledningen till sitt väl spridda veckobrev, som helt ägnas åt mitt anförande i sjukförsäkringsdebatten och mina blogginlägg i frågan:

"Den tidigare tämligen okände moderate riksdagsledamoten Jan Ericson blev i veckan närmast berömd i riksdagen efter ett helt lysande anförande i den - särskilt för moderaterna! - infekterade och besvärliga frågan om tidsbegränsning av sjukskrivningarna. Oppositionen begärde inte replik på Ericsons anförande.

Och sedan citeras alltså delar av mitt anförande och mina blogginlägg i ämnet. Lite smickrad blir man ju, man är ju inte mer än människa. Fast ärligt talat har jag nog vare sig varit så okänd tidigare eller är så "berömd" idag som Hamilton skriver....sanningen ligger nog någonstans mittemellan.2009-12-18 Riksdagens beslut om sjukförsäkringen mildare än LO:s förslag

Våren 2007 presenterade LO en idéskrift om morgondagens sjukförsäkring, så som man ville se den. Jag citerade delar av denna rapport i mitt anförande i riksdagen i veckan. Men en intressant sak hade jag inte med. Så här skriver LO om hur tiden i sjukförsäkringenbör maximeras, och varför detta bör ske:

"Inte minst kan en tidsgräns för sjukpenningen bidra till att lösa problemet med att människor som varit sjukfrånvarande faller mellan stolarna när försäkringskassan och arbetsförmedlingen ser situationen ur skilda perspektiv. Det markeras när det absolut senast är dags att ansvaret för en människa flyttas från den ena myndigheten till den andra. Detta skulle eliminera risken för att människor tappas bort eller knuffas mellan myndigheterna.

Begränsningen för perioden med sjukpenning kan lämpligen bestämmas till omkring 14 till 15 månader. Perioden får inte vara för kort med tanke på att den både ska inrymma tid för medicinskt tillfrisknande och rehabiliteringsåtgärder. Undantag från tidsbegränsningen måste också vara möjliga. Exempelvis om återgång i arbete förväntas inom rimlig tid, om den sjukskrivne genomgår medicinsk behandling, eller om den medicinska situationen kräver det."


LO föreslår alltså att tiden i sjukförsäkring begränsas till maximalt 14-15 månader. Den gräns riksdagen beslutat om ligger på 2,5 år, dvs den dubbla tiden. LO föreslår att undantag medges. Riksdagen har tagit beslut om samtliga de undantag LO föreslår, samt ytterligare några. Riksdagens beslut är alltså betydligt mer generöst än vad LO föreslog i sin rapport.

Socialdemokraterna däremot vill avskaffa tidsgränsen för sjukskrivning efter vad man sagt i de senaste veckornas debatter. Det går rakt mot LO:s förslag, och skulle återinföra alla de problem som LO pekar på i sin rapport.2009-12-17 Dagens klimatfundering

Har Maldiverna världens mest kortväxta befolkning?

Aftonbladet genomför just nu den kanske mest oseriösa klimathysteriska lobbyistkampanjen som jag sett på väldigt länge. Överdrifterna frodas, och endast erkända klimatalarmister intervjuas i reportagen.

Det värsta övertrampet är nog när man idag har en reportage om en familj på en av Maldivernas 1.200 små öar, Maduwari, vars nya hus på stranden spolades bort av vågorna. Det framgår förståss inte om detta har något samband med stigande vattennivåer och klimatförändringar, eller om det bara var ett vanligt oväder. Men i artikeln finns en intressant mening: "En man tittar på vallarna och berättar att här fanns fast mark mellan de två vallarna för bara 15 år sedan. Nu måste man vada i midjehögt vatten för att ta sig fram". I en faktaruta kan man sedan läsa att havsnivåerna i haven stiger med ca 2 millimeter per år. Det innebär alltså att vattennivåerna på Maldiverna stigit med 30 mm på 15 år, dvs 3 centimeter. När mannen säger att man nu måste vada i midjehögt vatten där det för femton år sedan var fast mark inser var och en att detta inte beror på havsytenivåernas höjning. Eller är kanske invånarna på ön så små att 3 centimeter motsvarar midjehöjden?

Att erosion och att vågor spolar bort lös sand är inget nytt. När jag var på Svalbard förra året fick jag klart för mig att i vår del av världen sker fortfarande en landhöjning som är betydligt större än vad havsnivåökningen. Dvs relativt sett sjunker havsnivåerna! Trots detta förekommer kraftig erosion på den svenska sydkusten, där många småstugor spolats bort och landet sakta äts upp av havets vågor som för ut lös sand och grus i Östersjön. Maldiverna borde kanske få hjälp att anpassa sig till sitt utsatta läge som låglänt ö mitt i havet? Och kanske man borde undvika att bygga hus helt oskyddat direkt på sandstranden?

I Aftonbladets artikel står också att "Maldiverna är på väg att sjunka i havet", och "snart är ön borta". Jag har tidigare (bloggen den 1/12) citerat en av världens ledande havsnivåforskare som bestämt avfärdar detta. Och när man läser Aftonbladets artikel blir man minst sagt fundersam. Man påpekar att högsta punkten på Maldiverna ligger två meter över havet. Och man skriver att havsnivåerna ökar 2 millimeter per år (vilket i och för sig ifrågasätts av forskare som menar att det är betydligt mindre än så). På 100 år motsvarar detta i så fall två decimeter. För att Maldivernas högsta punkt ska dränkas krävs alltså en fortsatt oavbruten havsnivåökning i dagens takt på tio gånger så mycket. Det tar i så fall 1.000 år innan Maldiverna är borta. Frågan är väl snarast vilka andra klimatförändringar, exempelvis en ny istid, som hinner inträffa under denna tid? Om om man i stället litar på andra havsnivåexperter så tar det för övrigt betydligt längre tid än 1.000 år.

Kan inte låta bli att berätta om dagens mail från Naturvårdsverket. Där skriver man att "en global uppvärmning med ytterligare två grader kan göra polarområdena sårbarare än väntat. Havsytan kan på mycket lång sikt höjas med sex till nio meter och dränka låglänta kustområden. I Sverige skulle både Göteborg och Malmö hamna under vatten."/"Amerikanska forskare har analyserat data om havsnivåerna under den senaste varma perioden för cirka 125 000 år sedan. Enligt studien, som publiceras i tidskriften Nature, beräknas värmeperioden ha orsakat en långsiktig havsnivåhöjning med mellan 6,6 och 9,4 meter jämfört med dagens nivå, när delar av polarisarna smälte bort. Forskarna varnar för en liknande utveckling framöver om inte den globala uppvärmningen bromsas".

En par funderingar - hur stora var de mänskliga koldioxidutsläppen för 125.000 år sedan? Hur kunde det ske en så stor uppvärmning utan mänsklig påverkan? Hur kan man tro att man ska kunna stoppa framtida klimatförändringar bara genom att minska de mänskliga koldioxidutsläppen? Återigen - jorden lär få uppleva både istider och varma perioder de kommande århundradena och årtusendena, och precis som under hela jordens historia komme det att medföra dramatiska förändringar. Men det känns lite svårt att tro att allt detta kan stoppas bara för att människan släpper ut mindre koldioxid. För övrigt är de mesta utvinningsbara mängderna av både olja, kol och gas sannolikt slut inom de närmaste 50-100 åren och då upphör ju koldioxidutsläppen alldeles av sig själv...
Som sagt, lite is i magen är inte fel i klimatdebatten.


2009-12-17 Snön faller...

Från fönstret i mitt arbetsrum, allra längst upp i det gamla riksdagshuset, brukar jag ha en strålande utsikt över slottet, Storkyrkan och Gamla stan. Men inte idag. Nu ser jag inte många meter. Snön vräker ned, det är full snöstorm, och det har snöat hela veckan. Stockholmarna säger själva att det var längesedan man hade så mycket snö i december.

Vad jag förstår är läget detsamma över hela Sverige och stora delar av Europa. Snöigare decembermånad har vi tydligen inte haft på decennier, och äntligen verkar det bli en vit jul. Det har det inte varit hemma i Ubbhult på över 10 år.

Man kan inte annat än hålla med den stackars klimattoppmötes- delegat som stod utanför konferenscentret i Köpenhamn och huttrade i snöstormen. Till media sa han att det inte hade varit så dumt med lite av den här globala uppvärmningen nu så man slipper frysa...
Om man ska vara lite allvarlig så är det lite av ödets ironi att den värsta decembersnöstormen över norra Europa sammanfaller med klimattoppmötet om den hotande globala uppvärmningen. Och vem vet, kanske kan snöstormen trots allt bidra till att få delegaterna att hålla huvudet kallt och avstå från att ta ogenomtänkta beslut som gör mer skada än nytta? Det vet vi om några dagar.2009-12-17 Arbetslösheten lägre än väntat, och fortsätter falla

Min egen prognos från i våras verkar hålla!

SCB redovisar idag nya arbetslöshetssiffror för november, som visar att arbetslösheten både är lägre och sjunker snabbare än vad de flesta bedömare räknat med. I november var arbetslösheten 8,0%, vilket motsvarar 390.000 personer. I fjol, när finanskrisen just börjat och innan varslen inom fordonsindustrin gett effekt var arbetslösheten 6,2% eller 304.000 personer.

Analytikerna hade räknat med en arbetslöshet på 8,2%, vilket gör att de flesta nu tror på en snabbare nedgång i arbetslösheten än de flesta tidigare vågat tro. I september var arbetslösheten enligt SCB 8,3%, i oktober 8,1% och i november 8,0%.

Min egen prognos från i våras verkar hålla. Den 28 maj skrev jag så här på bloggen: "Jag blir inte förvånad om arbetslösheten kommer att vara som högst redan hösten 2009 för att sedan sakta vända ned igen". Jag grundade detta i mina möten med företagare och med personal ute på arbetsförmedlingarna, samt såg hur många företag inte alls sade upp alla som varslades, och såg även hur väldigt många upsagda faktiskt ganska snabbt fick nya jobb. I våras var jag ganska ensam i mina bedömningar, och fick faktiskt höra från vissa håll att min prognos var lite naiv. Men nu verkar det faktiskt som om jag får rätt! Och snabbt fallande arbetslöshet är nog den absolut bästa julklapp Sverige kan få.

För Alliansens del är den positiva utvecklingen också viktig. Både LO och OECD har konstaterat att Alliansens politik ger 1-2 procentenheter lägre arbetslöshet än med tidigare politik. Och nu förutspår internationella bedömare att arbetslösheten kommer att falla snabbare i Sverige än i andra länder. Om man lägger till dagens arbetsklöshetssiffror tycker jag att detta sammantaget visar att vår arbetsmarknadspolitik håller i både hög- och lågkonjunktur. Det är ett mycket viktigt besked, som jag till sist tror kommer att avgöra valet 2010.2009-12-17 Högt betyg till Fredrik Reinfeldt som EU-ordförande

Förra veckan utsåg politiska journalister Fredrik Reinfeldt till EU:s viktigaste politiska ledare. I går läste jag att statsministern även fick stort beröm när EU-parlamentarikerna gav betyg åt EU-ordförandelandet Sverige.

Till exempel sades att ordförandeskapet har varit "modigt och effektivt", "hederligt och ansvarsfullt" och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso satte till och med Reinfeldt högst upp på prispallen av de elva ordförandeskap han arbetat med.

Det finns anledning att återkomma med en summering av det svenska EU-ordförandeskapet så småningom, men helt klart har det stärkt respekten för Sverige som en viktig aktör inom EU. Det kommer Sverige att ha nytta av som land under många år.2009-12-16 Min julkrönika utlagd på Elfsborgs hemsida

Min sista krönika på IF Elfsborgs hemsida det här året blev lite av en favorit i repris. Jag dammar denna gång av de omskrivna julsånger med gulsvart anknytning som jag första gången presenterade på insändarforumet Virtuella Guliganen för exakt tio år sedan, den 16 december 1999. Läs krönikan här!2009-12-16 Debatt om arbetsmarknadspolitik och sjukförsäkringsreform

Mycket hård debatt - det märks att det snart är valår...

Dagens debatt med arbetsmarknadsutskottet blev en mycket tuff och hård tillställning. Oppositionen använder uttryck och ett tonläge som knappast hör hemma i Sveriges Riksdag. Men kanske är det så att när de egna argumenten och den egna politiken lyser med sin frånvaro så tar man till överord i stället. Själv tycker jag att vi från Alliansens sida lyckades väldigt bra med att bemöta oppositionens angrepp, det var lättare än väntat eftersom oppositionen som sagt nästan helt saknar egna förslag, och bara ägnar sig åt att klaga på regeringen.

Själv höll jag ett ganska känslosamt anförande där jag koncentrerade mig på att förklara varför sjukförsäkringsreformen verkligen behövs och varför den är ett stöd och en hjälp för de långtidssjukskrivna och inte ett hot. Jag bemötte också en del av de oseriösa och cyniska angrepp som förekommit de senaste veckorna, och påpekade att oppositionen på ett oetiskt sätt skrämmer de allra mest utsatta och sköra människorna i onödan för att försöka plocka politiska poäng. Jag fick skriva om mitt anförande flera gånger under den 4 och en halv timme långa debatten, och till slut lät det så här. Jag var också uppe och tog repliker i debatten, fast dessa har jag inte i skriftlig form. De läggs ut på min sida hos riksdagen för den som är nyfiken.2009-12-16 Om en stund deltar jag i Arbetsmarkndsutskottets debatt

Vid lunchtid idag kommer jag att delta i arbetsmarknadsutskottets stora debatt, och för min del kommer jag att tala om sjukförsäkringsreformen och bemöta en del av oppositionens cyniska spel med de mest utsatta och sköra människorna, de långtidssjukskrivna, som man de senaste veckorna skrämt upp med ett antal halvsanningar och groteska överdrifter. I eftermiddag lägger jag ut mitt anförande på bloggen, och jag kan utlova att det kommer att bli tuffa tag i kammaren!

Arbetsmarknadsutskottets debatt sänds direkt i SVT24, och börjar efter konstitutionsutskottets debatt (KU14).2009-12-15 Sammanfattning av Alliansens sjukförsäkringsreform

KORT SAMMANFATTNING AV ALLIANSENS SJUKFÖRSÄKRINGSREFORM:

* Under de första tre månadernas sjukskrivning ska Försäkringskassan bedöma om den sjukskrivne har arbetsförmåga att klara sitt vanliga arbete eller i annat fall utföra annat lämpligt arbete hos samme arbetsgivare.
* Efter månad tre ska Försäkringskassan även beakta om den sjukskrivne kan omskolas till helt annat arbete hos samme arbetsgivare.
* Efter sex månaders sjukskrivning ska människor med arbetsförmåga och som inte är allvarligt sjuka erbjudas rehabilitering och en väg tillbaka till arbetslivet där man också ska pröva möjligheterna att hitta ett nytt yrke på andra delar av arbetsmarknaden om detta inte är "oskäligt". Skälighetsundantaget innebär bland annat att personer som har en sjukdom där arbetsförmågan bedöms avta över tiden, eller har en sjukdom som går i skov och där arbetsförmågan varierar över tiden, eller som genomgår efterbehandling efter en allvarlig sjukdom, eller som har lång rehabiliteringstid efter sjukdom eller skada inte kommer att prövas mot hela arbetsmarknaden.
* Efter ett år kan arbetstagaren ansöka och få förlängd sjukpenning om arbetsförmåga saknas men man förväntas kunna återgå i arbete efter ytterligare en tids sjukskrivning. Förlängd sjukpenning blir då 75 procent av den tidigare inkomsten och ska kunna betalas ut som längst under ytterligare 18 månader, dvs man kan få sjukpenning under maximalt ca 2,5 år.
* Efter 2,5 år återgår den sjukskrivne i första hand till sitt gamla arbete i den omfattning man klarar av och med det stöd som behövs. I övriga fall förs den tidigare sjukskrivne över till arbetsförmedlingen och genomgår först en introduktionskurs med kartläggning av arbetsförmågan och får en plan för rehabilitering. Därefter går man över till arbetsmarknadspolitik och rehabilitering. Sjukpenningen ersätts med a-kassa eller aktivitetsstöd. Målet är en anställning, kanske ett nystartsjobb, lönegarantianställning eller skyddat arbete inom Samhall. Om det efter en tid på nytt blir för sjuk för att kunna delta i introduktion eller arbetsmarknadsåtgärder kan man efter tre månader gå tillbaka till sjukskrivning med samma ersättning som man haft tidigare.
Undantag:
* Allvarligt sjuka människor som bedöms ha en chans att bli friska och helt eller delvis återfå sin arbetsförmåga i framtiden ska ha rätt till fortsatt sjukpenning på 80% utan tidsgräns.
* Allvarligt sjuka människor som inte kan förväntas bli friska i framtiden ska ha rätt till förtidspension (sjuk och aktivitesersättning).
2009-12-15 Förtydliganden i sjukförsäkringsreformen antogs av riksdagen

Riksdagen tog igår beslut om förtydliganden om vilka sjuka som ska undantas från att prövas mot hela arbetsmarknaden efter en viss tids sjukdom. Enligt min mening var det väl egentligen tveksamt om förtydligandena verkligen behövdes, eftersom skäliga undantag var möjliga även före dagens förändring i lagtexten. Men mediabilden av sjukförsäkrings- reformen har ju inte precis varit saklig, och blotta oron hos enskilda människor för att de skulle kunna drabbas av orimliga beslut motiverar de förtydliganden som gjorts. Kanske borde man när man tittar i backspegeln haft med dessa förtydliganden redan från början, men det är lätt att vara efterklok. Man får inte glömma att alla bedömningar alltid är indivuduella. Även om det finns riktlinjer så är ingen patient exakt likadan som en annan, utan det krävs alltid avvägningar och skälighetsbedömningar. En sak som ofta glöms bort är att det dessutom finns ett skydd för den enskilde som innebär att man alltid kan överklaga ett beslut från Försäkringskassan till domstol. På detta sätt skapas en viktig praxis för framtiden. De gravida kvinnorna som nyligen vann i Länsrätten mot Försäkringskassan visar att domstolarna har en viktig roll att fylla ut lagstiftningen med praxis, och att ett felaktigt beslut kan ändras. De allra flesta beslut hos Försäkringskassan ifrågasätts inte, men i 1-2% av alla ärenden är man inte överens. I dessa fall handlar det då faktiskt om bedömningsfrågor, inte om otydlig lagstiftning, och bedömningsfrågor kommer alltid att uppkomma så länge man har med människor att göra.

Syftet med gårdagens beslut är alltså ett förtydligande om att man alltid ska göra en individuell bedömning och inte ta oskäliga beslut. Vad innebär då förtydligandena?

Före ändringen skulle sjukskrivnas arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning, om det inte fanns "särskilda skäl" däremot. Med riksdagens nya beslut lägger man till i lagtexten att en sådan prövning inte heller ska ske om det i övrigt kan anses vara "oskäligt". En obetydlig nyansering kan man tycka, men den syftar till att förebygga alla diskussioner om att Försäkringskassan inte skulle ha tillräckliga möjligheter att göra individuella skälighetsbedömningar.

Efter ett års sjukskrivning ska prövningen av den sjukskrivnes arbetsförmåga ske mot hela arbetsmarknaden om det inte kan anses vara oskäligt, men man kan få fortsatt sjukpenning med 80% av inkomsten om den sjukskrivne lider av en "mycket allvarlig sjukdom" som det stod i den tidigare lagen. Gårdagens beslut innebär att förlängd sjukpenning med 80% ska kunna förlängas utan tidsgräns för den som är "allvarligt sjuk". Förändringen innebär alltså en nyansskillnad, där man talar om "allvarlig sjukdom" i stället för "mycket allvarlig sjukdom". Även i denna del känns förändringarna mer som ett förtydligande i förebyggande syfte, för att utvidga möjligheten till en individuell skälighetsbedömning. Socialstyrelsen kommer att göra gränsdragningen av vad som ska anses vara allvarlig sjukdom, för att garantera en hyfsat likvärdig bedömning över hela landet och ge bättre stöd till läkarna och handläggarna på Försäkringskassan.

Regeringens politik har naturligtvis aldrig syftat till att allvarligt sjuka människor ska tvingas till arbetsförmedlingen för att söka jobb. Det är väl också mycket tveksamt om detta verkligen förekommit, tvärtom har Försäkringskassan själva bekräftat att exempelvis cancersjuka inte alls har fått sin sjukpenning ifrågasatt mer de senaste åren efter Alliansens sjukförsäkringsreform än vad som var fallet under tidigare regeringar. De fall som beskrivits i media verkar mer ha handlat om bedömningsfrågor hos läkare och Försäkringskassan, inte om alltför hård lagstiftning. Men med dagens beslut borde vi slutligen kunna lägga diskussionen bakom oss vad gäller lagstiftningens utformning.

Viktigare är att komma ihåg syftet med sjukförsäkringsreformen - att människor inte ska glömmas bort i mångåriga sjukskrivningar utan aktiv rehabilitering, eller förtidspensioneras mot sin vilja. Inom några år kommer Sverige att få arbetskraftsbrist till följd av stora pensionsavgångar. Ska vi kunna trygga välfärden för de allvarligt sjuka har vi inte råd att människor med arbetsförmåga går sjukskrivna 5-10 år eller resten av livet. Sverige får nu en tidsgräns för sjukskrivningar på 2,5 år (utom vid allvarliga sjukdomar där ingen tidsgräns gäller). De flesta länder i Europa har redan sådana tidsgränser för sjukskrivning, oftast maximalt 1-2 år. Sverige ligger på 2,5 år och Frankrike lär vara mest generösa med maximalt tre års sjukskrivning.2009-12-15 Kejsarens nya teori

Förre MUF-ordförande Tove Lifvendahl har skrivit en tankeväckande saga om klimatdebatten

Tove Lifvendahl var tidigare ordförande för Moderata Ungdomsförbundet och jag har alltid sett henne som en mycket klok och eftertänksam person. I dag läste jag en saga "Kejsarnas nya teori" som hon skrivit i Östgötacorrespondenten. Lagom ironisk och tankeväckande travesti på "Kejsarens nya kläder". Har hon då rätt? Tja, inte vet jag, men det är i vart fall skönt att Tove är ännu en i raden av alla de Moderater jag efterhand träffar på som vågar sticka ut hakan och visa att de tänker fritt i klimatdebatten.2009-12-14 Alternativt klimatmöte i Köpenhamn

Copenhagen Climate Challenge

Parallellt med det pågående klimattoppmötet hölls förra veckan ett alternativt klimatmöte i Köpenhamn med flera hundra framstående och värrenommerade klimatforskare och experter från hela världen. 140 av deltagarna på detta alternativa klimatmöte har gemensamt undertecknat ett öppet brev till FN:s generalsekreterare Ban-Ki-Mon. Samtliga som undertecknat är framstående vetenskapsmän inom klimatforskningen. Deras öppna brev syftar främst till att visa världen att vetenskapen inte alls är överens i klimatfrågan och då främst koldioxidens betydelse för klimatförändringarna.

Läs hela det öppna brevet här och se även vilka som undertecknat. Ett antal svenska forskare och vetenskapsmän finns bland namnen, knutna till Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, KTH och Chalmers.

Myten om vetenskapens totala enighet i klimatfrågan är som sagt bara en myt. Åsikterna spretar faktiskt en hel del, och jag tycker detta bör leda till eftertanke.2009-12-14 Hos oss Moderater väljer medlemmarna sina företrädare!

Svenska Dagbladet för idag en märklig diskussion om jämställdheten på Moderaternas rikdagsvalsedlar 2010, och konstaterar att "endast 48%" av förstanamnen är kvinnor. Nu är jag visserligen inte matematiker, men enligt mitt högst amatörmässiga sätt att räkna känns det väl ändå hyfsat jämställt.
Viktigare är att SvD uppenbarligen helt har missat hur moderata valsedlar fastställs. Hos oss råder faktiskt medlemsdemokrati! Vi har i de flesta riksdagsvalkretsar provval bland medlemmarna, och det är alltid en nomineringsstämma med föreningsombud som bestämmer valsedlarnas slutliga utforming. I många valkretsar har moderaterna bara ett eller möjligen två mandat, och då väljer givetvis medlemmarna den person som man tror ska företräda partiet bäst, oavsett om det är man eller en kvinna.

Lokal förankring är helt avgörande för att skapa en aktivitet bland medlemmarna i valrörelsen, och det är därför det är så viktigt att toppkandidaterna har en stark förankring i valkretsen. I vår egen valkrets blev jag förstanamn på riksdagslistan och min kvinnliga riksdagskollega blev andranamn, och det var för övrigt precis så som medlemmarna även röstade i provvalet. Det känns bra att vår riksdagslista har en majoritet av partimedlemmarna bakom sig när valrörelsen drar igång på allvar!

Visst känns det ändå ganska bra att det är de lokala medlemmarna och inte partisekreterare eller partistyrelse uppe i Stockholm som bestämmer hur valsedlarna ska se ut?2009-12-14 Starkt stöd för Moderaterna i Sjuhärad

SCB:s stora partisympatiundersökning, den mest omfattande i landet, bryts även ned på valkretsar. Detta nedbrutna resultat har just lagts ut på SCB:s hemsida. För vår egen valkrets "Västra Götalands Läns Södra", dvs Sjuhärad, är det, trots det i övrigt lite dystra opinionsläget, en riktigt trevlig läsning.

Moderaterna når 26,5%, vilket är den näst högsta siffran under hela mandatperioden, endast majsiffran i år var högre.

Visserligen svänger resultaten i SCB-mätningarna ofta en del mellan mätningarna, men just detta att vi håller en över tiden jämn och hög nivå (som dessutom långsiktigt verkar stigande) är glädjande. Moderaterna ligger dessutom en bit över valresultatet i riksdagsvalet 2006 (24,05%). Trots att man inte ska övertolka resultat i enskilda mätningar så verkar det ju som om väljarna i vår egen valkrets är ganska nöjda med oss Moderater. Det känns bra!2009-12-13 Dags att kavla upp ärmarna - annars vinner vi inte valet 2010!

Vi måste beskriva sjukförsäkringsreformen bättre, bli mer ödmjuka i klimatpolitiken, och ta striden mot Sverigedemokraterna!

Dagens opinionsmätning från SIFO bekräftar att Alliansen och inte minst Moderaterna tappat mycket i opinionsstöd den senaste tiden. Visserligen gjordes SIFO-mätningen mitt under den period när oppositionens och medias överdrifter var som grövst om "den elaka Alliansen som tvingar döende människor att söka jobb". I dag vet sannolikt de flesta svenskar att det inte alls är så, och heller aldrig funnits sådana avsikter från Alliansen. Försäkringskassan meddelade också häromdagen att det inte alls är fler svårt cancersjuka som förlorat sin sjukpenning det senaste året än vad det var före Alliansens sjukförsäkringsreform. Mediabilden är helt enkelt inte sann! Men vad hjälper det - människor tror det man läser och det är klart att mediabilden av främst oss moderater inte varit särskilt trevlig. Vi som äntligen tar långtidssjuka människor på allvar och vill ge dem en väg tillbaka utmålas som hårda, kalla och känslolösa. Det känns inte särskilt rättvist, men det är ju inte så konstigt att opinionsstödet minskar när vi beskrivs på detta sätt. När det gäller sjukförsäkringsfrågan så tror jag att det går att vända opinionen - de flesta stödjer faktiskt huvudtanken i vår politik, att sjukskrivna människor ska få stöd att komma tillbaka och inte glömmas bort eller förtidspensioneras mot sin vilja, vilket man tidigare råkade ut för när (S) regerade. Nu måste vi bli bättre på att förklara att reformen inte alls innebär att enskilda personer lämnas i sticket!

Ett annat opinionsproblem är att alla partier, inte minst Moderaterna, bidragit till att skapa ett väldigt starkt Miljöparti. I samma takt som Moderaterna, enligt min mening alltför okritiskt, tagit täten och förespråkat en mycket ensidig linje i klimatdebatten så har Miljöpartiets ställning stärkts. Inte alls konstigt - när alla partier och nästan alla media utmålar klimathotet som så allvarligt som man gör, och samtidigt helt okritiskt påstår att allt är människans fel, så får automatiskt Miljöpartiet extra sympatier från oroliga väljare som av rädsla upplever ett behov av radikala åtgärder. Budskapen från Moderaterna och övriga partier innebär nog tyvärr mest att vi ger Miljöpartiets ganska extrema politik legitimitet. Om Moderaterna i stället, som jag länge förespråkat, visat större ödmjukhet än övriga partier i klimatfrågan så hade vi i stället för att stärka Miljöpartiet kunnat stärka oss själva riktigt ordentligt. Klimatpolitiken påverkade utan tvekan Moderaternas svaga valresultat i EU-valet, där Miljöpartiet nådde stora framgångar. Där får vi inte hamna även i riksdagsvalet 2010.

Ytterligare ett problem är Sverigedemokraterna. De rider just nu på en medievåg där all reklam är bra reklam. De står vid sidan av "etablissemanget" och behöver inte ta ansvar vare sig för tidigare S-regeringars eller Alliansens politik. Jag tror att enda sättet att stoppa SD:s framgång (5,1% i SIFO) är att tvinga ut dem i debatter om alla politiska frågor. Man kan inte stoppa ett parti genom att tiga ihjäl det, utan bara genom att avkräva partiet svar! Ett parti som skyller alla problem på invandringen blir knappast trovärdigt, svenska folket kommer i längden knappast att acceptera att SD ställer alla invandrare som grupp mot alla svenskar. Svenskarna är överlag alldeles för kloka för att klumpa ihop människor på detta sätt. En annan sak vi måste göra från Moderat sida är att beskriva de stora förändringarna i asyl- och invandringspolitiken som faktiskt gjorts av Alliansen under denna mandatperiod. Alliansen har levererat även på detta område, och det måste väljarna få veta!

Som sagt - opinionsläget är jobbigt just nu, men det går att vända. Opinionen det senaste året har svängt kraftigt fram och tillbaka, och nu gäller det att kavla upp ärmarna och ta tag i problemen - förklara sjukförsäkringsreformen, nyansera klimatpolitiken och ta striden med Sverigedemokraterna. Och när sedan svenska folket börjar jämföra regeringsalternativen så kan opinionen snabbt förändras till Alliansens fördel. För vem vill ha Mona Sahlin som statsminister? Och gamle kommunisten Lars Ohly i regeringen, tillsammans med Miljöpartiets tillväxtfientliga extremister?2009-12-12 Klimattoppmötet i Köpenhamn, del VII

EU-överenskommelse om klimatanpassningspengar är ett steg i rätt riktning

Under gårdagen enades EU:s ledare om "snabbstartspengar" för att hjälpa utvecklingsländerna med "klimatanpassnings- åtgärder". Exakt vilka åtgärder som pengarna ska användas till sägs inte i detalj, men man har tidigare talat om luft- och vattenrening, vattenförsörjning, energieffektivisering, förstärkning av elnät, utveckling av jordbrukssektorn för att minska vattenförbrukningen, åtgärder mot skövling av regnskogar och förstärkning av bostäder och infrastruktur inom låglänta kustområden som ofta översvämmas. Mycket av detta är faktiskt sådant som svenskt bistånd redan idag brukar gå till, och självklart är det mycket rimliga åtgärder som är befogade oavsett vad man tror i själva koldioxidfrågan. För att klimatet ständigt förändras är ett faktum. Och just större fokus på just klimatanpassning var en av mina förhoppningar inför klimattoppmötet, vilket jag skrev om på bloggen i början av veckan. Gårdagens besked känns lite som om den ensidiga "koldioxidjakten" fått stå tillbaka lite till förmån för mer konkreta åtgärder som har bevisad nytta för människor, och effekt redan på kort sikt. Det känns som en klok prioritering. Det svenska EU-ordförandeskapet har utan tvekan haft en stor betydelse för gårdagens beslut, och det är ännu en framgång för vår statsminister under EU-ordförandeskapet.

För svensk del innebär EU:s löfte om extrapengar att vi utlovar extra svenska klimatpengar till utvecklingsländerna. Fast ...kanske ändå inte....för en betydande del av pengarna verkar vad jag förstår tas från den befintliga svenska biståndsbudgeten. När regeringen då får kritik från vissa håll för att man naggar övrigt bistånd i kanten så försvarar man sig med att FN rekommenderar alla länder att satsa 0,7% av BNP i bistånd. Eftersom Sverige redan satsar 1% kan mellanskillnaden användas för klimatbistånd. Det verkar alltså mer handla om att döpa om en del av det svenska biståndet till klimatbistånd, och kanske också om att ändra ändamålen för delar av biståndet, än om att skjuta till omfattande nya svenska biståndspengar.

Nästan alla blir ändå nöjda - Sverige framstår som generösa klimatbiståndsgivare och tvingar därmed andra EU-länder att också öka sitt bistånd, den svenska satsningen ryms till stor del inom befintlig biståndsbudget, det av vissa svenska partier så hyllade 1%-målet uppfylls, de åtgärder som "klimatbiståndet" används till är till stora delar det som vårt svenska bistånd brukar användas till, och klimatanpassning är nödvändigt oavsett vad man har för åsikt i koldioxid- debatten. Ordet "klimat" framför ordet bistånd löste problemet, så mycket nytt har kanske egentligen inte hänt, men ändå är de flesta nöjda. Kanske politik när den är som bäst...
Mindre roligt är att media spekulerar om att Kina kan bli ett av de länder som får del av EU:s "klimatbistånd". Kina räknas ju fortfarande som utvecklingsland, och skulle därmed rent teoretiskt kunna få "klimatbistånd" från EU samtidigt som man har världens snabbast växande ekonomi, konkurrerar ut svenska företag och köper upp våra bilföretag....sådana effekter av klimatpolitiken skulle bli ganska märkliga. Men jag tror inte det blir så. EU-dokumentet talar om att EU-pengarna ska gå till de allra fattigaste länderna. Men mediespekulationerna illustrerar ändå en viktig fråga - använder vissa länder klimatfrågan bara för att försöka få loss extra pengar från "de rika länderna"? Det finns all anledning för EU att vara vaksamma så att biståndspengar går till rätt länder och används till rätt saker. Där har Alliansregeringen gjort stora insatser, med biståndsminister Gunilla Carlsson (M) i spetsen, för att både kvalitetssäkra det svenska biståndet och följa upp resultaten. På måndag ska Gunilla Carlsson ansvara för en konferens i Köpenhamn om just klimatbistånd, och jag hoppas hon ska kunna påverka andra länder att inse att bistånd inte bara handlar om att ösa ut pengar, utan att det också krävs kvalitet och uppföljning.2009-12-12 Klimattoppmötet i Köpenhamn, del VI

Artikel i Borås Tidning sätter fingret på huvudfrågan i klimatdebatten

I dagens BT har reportern Mikael Hermansson en krönika om klimatförhandlingarna. Han tycker man ska höja blicken från vetenskapsmännens och politikernas horisont och lyssna på de som drabbas av klimatförändringarna. "Fråga småbönderna i mexikanska Zacatecas - de som nu får se skördarna torka bort och grundvattnet försvinna - vilken förändring de vill ha. Eller vad barnen i Xai-Xai i Mocambique tycker om de allt kraftigare översvämningarna som ger malarian ny grogrund. Det finns, dessvärre, så oerhört många fler att fråga." skriver Hermansson.

Och visst är det så. Hermanssons två exempel visar tydligt på de klimatförändringar som ständigt sker på vår jord, och hur de lokalt får allvarliga konsekvenser. Men problemet är bara att dessa effekter inte på något vis bevisar orsaken - att det skulle bero på ökad halt av koldioxid i atmosfären. Och därmed finns det inget som säger att klimatförändringarna skulle kunna stoppas eller begränsas bara för att de mänskliga koldioxidutsläppen minskar. Just nu pågår en alternativ klimatkonferens i Köpenhamn där 170 välrennomerade klimatforskare från hela världen samlas, och de har en sak gemensamt - de är övertygade om att det inte är koldioxiden som orsakar klimatförändringarna, utan att det beror på andra saker. Jag upprepar också det jag skrivit flera gånger - jag har givetvis också träffat många klimatforskare som är helt övertygade om koldioxidens skuld till klimatförändringarna. Men inte en enda av dessa har kunnat besvara min enkla fråga om sannolikheten för att minskade utsläpp av koldioxid verkligen kommer att kunna hejda klimatförändringarna? Tvärtom har flera glidit på svaret och talat om att vi inte får glömma de naturliga klimatförändringar som samtidigt sker, och att det kan finnas fler faktorer som påverkar osv.

Allt detta tycker jag är tänkvärt - att bara rikta fokus på koldioxiden invaggar jordens befolkning i en falsk trygghet, och tar dessutom enorma resurser från annat, exempelvis nödvändiga klimatanpassningar. De fattiga bönderna vet lika lite som vi andra vad som orsakar ett förändrat klimat, de vill bara slippa de negativa effekterna av klimatförändringarna. Därför borde världens politiker och vetenskapsmän lyfta blicken lite från den ensidiga koldioxiddiskussionen och även fundera över vad man kan göra åt alla övriga faktorer som skulle kunna förklara klimatförändringarna, och inte minst vad man ska göra åt de klimatförändringar som ändå kommer. Det skulle skapa betydligt större framtidstro för både bönderna i Mexico och barnen i Mocambique.2009-12-11 Klimattoppmötet i Köpenhamn, del V

Klimatsmarta toppmötesdelegater? Nja...

Den engelska tidningen The Telegraph rapporterade häromdagen lite tänkvärda nyheter från klimattoppmötet i Köpenhamn. Den som trodde att deltagarna på toppmötet föregår med gott exempel när det gäller "klimatsmarta" transporter har fel...

För det första har ett stort antal delegater kommit i sina egna jetplan, och man räknar med 130 sådana plan. Det är så många att de inte kan ställas upp på Kastrup, utan även andra flygplatser måste utnyttjas, inklusive Sturup utanför Malmö. När ägarna behöver förflytta sig flygs planen över till Kastrup för att hämta delegaterna. Ett antal andra delegater, bland annat från Sverige, har komit med reguljärflyg. För all del, många delegater är långväga gäster från andra sidan jorden, men man undrar hur många delegater från Europa som verkligen infunnit sig om inte flyget funnits? Det går faktiskt att åka tåg eller båt till Köpenhamn från hela Europa, det är ju det man vill att alla vi andra ska göra. Men det gäller tydligen inte delegater på klimattoppmötet. Jag hörde en svensk politiker kommentera sitt flygande från Stockholm till toppmötet i Köpenhamn med att det fick bli så av tidsskäl, det var svårt att hinna med annars. Jag vill bara påpeka att det är precis av samma skäl som de flesta affärsresenärer använder flyget, de har viktiga möten och måste spara tid! För egen del är det även av precis samma skäl som jag själv tar flyget från Landvetter till Stockholm, jag sparar flera timmar varje väg, jämfört med att ta tåget. På ett år blir det ganska många timmar som jag kan ägna åt familjen. Media kritiserar gärna oss riksdagsledamöter för att vi flyger inrikes, och Miljöpartiet vill som bekant avskaffa allt inrikesflyg söder om Sundsvall...men har någon hört svenska media ifrågasätta flygandet till klimattoppmötet i Köpenhamn? Hyckleri är ordet!

Jag hörde också ett rykte från Norge, som jag dock inte fått säkert bekräftat, om att hotellen i Danmark och i södra Sverige inte räcker till för konferensen. Det verkar som om en skyttelservice med trafikplan har ordnats mellan Köpenhamn och Oslo, så att de där inkvarterade delegaterna kan flygas ner på morgonen och upp igen till middagen på kvällen!

Även de lokala transporterna inom Köpenhamn väcker frågetecken. Deltagarna i Köpenhamnskonferensen verkar inte särskilt förtjusta i att gå till fots, eller att använda av konferensen tillhandahållna cyklar. Nej, många låter sig transporteras av limousiner med chaufför. Efterfrågan på dessa tjänster har enligt The Telegraph varit så stor att uthyrare av limousiner i Danmark varit tvungna att be sina kollegor i Sverige och i Tyskland om hjälp. Det uppges att inte mindre än 1200 (!) limousiner kryssar runt Bella Center där konferensen hålls. Samtidigt tycker delegaterna som bekant överlag att vi andra ska vara "klimatsmarta" och cykla eller gå, och låta bilen stå, och de vill straffbeskatta oss alla så mycket som möjligt om vi släpper ut koldioxid. Klimatextremisterna vill exempelvis ge oss alla dåligt samvete för att vi tar bilen kortare sträckor än 5 km. Undrar hur långt limousinerna kör i Köpenhamn?

Klimatsmart är det nya modeordet. Fast det gäller tydligen inte alla...2009-12-10 Intervjun med mig på Företagarnas mingelkväll

Jag fick häromdagen länken till intervjun med mig på Företagarnas mingelkväll för ett par veckor sedan. Man intervjuade en politiker från varje riksdagsparti som fanns på plats, och jag blev kvällens moderata röst...

2009-12-10 Markmoderaterna säger nej till vindkraftparken i Sätila

Förespråkar att Marks kommun lägger in sitt veto mot etableringen

Jag fick just nedanstående pressmeddelande från Markmoderaternas gruppledare. Markmoderaterna förespråkar alltså att Marks kommun lägger in sitt veto mot den planerade vindkraftsparken i Sätila. Jag deltog inte själv vid gruppmötet, men stödjer mina partivänner fullt ut i deras beslut. Vindkraftsparken möter ett närmast kompakt mostånd bland Sätilaborna och en så stor vindkraftpark bör självklart inte etableras så nära den mest snabbbväxande och expansiva orten i hela Marks kommun.


Pressmeddelande från Moderata samlingspartiet i Mark

Partiet har på vårt ordinarie gruppmöte måndagen 8 dec. 2009 gjort följande ställningstagande till Göteborgs Energis ansökan om att bygga en vindkrafts park om 16-18 verk i Sätila.

Vi har beslutat att verka för ett kommunalt veto vad gäller den planerade vindkraftsparken med följande motiveringar.
• ansökan är en etablering av miljöfarlig verksamhet med betydande miljöpåverkan för Sätila samhälle och dess framtida utvecklingsmöjligheter.
• Delar av området ligger i nära anslutning till den nyligen i fullmäktige antagna VA-försörjningsplanen, och där det på sikt är möjligt att etablera nya mindre bostadsområden.
• Vindkraftverken blir ett dominant och störande inslag i landskapbilden. Storåns dalgång är ett särskilt känsligt kulturlandskap där det redan idag finns skarp restriktioner vad gäller byggnation.
• Samma gäller att vindkraftsverken blir ett dominerande inslag i Lygnerns landskapsbild.
• Vindkraftverk som etableras på höjder med hög vindhastighet kan medföra betydande störningar för bostäder som är belägna i en dalgång där man har en lägre vindhastighet och lågt bakgrundsljud.
• Vindkraftsparken är ett hinder för rekreation och friluftsliv i området.
• Vidare kommer djurlivet att starkt påverkas bl.a, av ljuden från verken.

Vi är inte generellt emot vindkraftsutbyggnad och hade förmodligen kommit till en annan slutsats om vindkraftsparken hade varit betydligt mindre och placerad på sådant sätt att den inte varit störande för landskapsbilden samt att den ej utgör ett hinder för en framtida utveckling av Sätilaområdet.


Moderata Samlingspartiet i Mark

Pär-Erik Johansson
Gruppledare.
2009-12-09 Arbetsförmedlingen: Positivare arbetsmarknadsprognos

Den värsta nedgången på arbetsmarknaden har passerats. Det tror Arbetsförmedlingen som i en ny prognos spår att nedgången i sysselsättningen bromsar in kraftigt och upphör under andra halvåret 2010. Arbetslösheten beräknas landa på 9,4 procent nästa år och sjunker därefter till 9,1 procent 2011, enligt prognosen, och dessa siffror ligger en bra bit under de som regeringen och andra bedömare tidigare fört fram.

"Mycket tyder på att konjunkturen är på väg mot en förbättring från den djupa svackan för ett år sedan", skriver generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist i ett pressmeddelande. Prognosen bygger bland annat på intervjuer med cirka 12 500 privata arbetsgivare.

Om prognoserna håller kommer betydligt färre människor att vara arbetslösa vid valet 2010, trots den djupa lågkonjunkturen, än vid valet 2006 trots den då starka högkonjunkturen. Alliansens arbetsmarknadspolitik fungerar bättre än den gamla (S)-politiken även i sämre tider! Något säger mig att det kan visa sig ha viss betydelse för valutgången 2010....2009-12-09 Dagens sjukförsäkringsdebatt

Dagens sjukförsäkringsdebatt blev en riktig långkörare. Själv höll jag detta anförande som i huvudsak handlade om Arbetsförmedlingens viktiga roll i rehabiliteringen. Jag konstaterade bland annat att Arbetsförmedlingen ända sedan 1980 haft huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, så att man nu får ansvaret även för de nya rehabiliteringsinsatserna är inget konstigt.

Arbetsförmedlingen är väl förberedda, har god kompetens, lång erfarenhet, tillräckliga resurser och en bra verktygslåda för att hjälpa sjukskrivna med arbetsförmåga tillbaka till arbete. För den enskilde kan det handla om en lönebidrags- anställning, anställning hos Samhall, arbetspraktik, utbildningar, nyfriskjobb, jobb- och utvecklingsgaranti eller jobbgaranti för ungdomar, eller givetvis även en helt vanlig anställning på heltid eller deltid. Många kommer att kunna återgå till den tidigare arbetsplatsen som man varit sjukskriven från under förutsättning att man får det stöd som behövs.

Försäkringskassan uppskattar att ca 70% av de långtidssjukskrivna kommer att kunna komma i arbete helt eller delvis med rätt rehabilitering. 30% av de långtidssjukskrivna beräknas dock inte klara av en rehabilitering och kommer då att återgå till sjukpenning. Detta är viktigt att komma ihåg - reformen innebär inte att man tas ifrån rätten till sjukpenning för evigt när dagarna tar slut, man kan bli sjukskriven igen med samma ersättning som tidigare om det efter en tid visar sig att man faktiskt inte klarar att gå igenom en rehabilitering. Poängen är att alla ska få en verklig chans!

I debatten framkom också att Sverige fram till dess att Alliansen reformerade sjukförsäkringen varit ett av få länder utan tidbegränsning av sjukpenningen. En sådan gräns finns i nästan alla andra länder, inklusive alla våra grannländer. Att Sverige nu får likvärdiga regler jämfört med andra länder är sunt.

Debatten handlade annars om oppositionens påstådda "kalla och orättvisa Sverige", och från Alliansens sida invände vi att det var det gamla systemet som (S)-regeringen skapat som var kallt och orättvist, där unga människor mot sin vilja tvingades till förtidspension med låg ersättning, oftast resten av livet, och där andra kunde gå sjukskrivna i 5-10 år utan att någon brydde sig alls. I slutet av mitt anförande konstaterade jag att "Ett rättvist och människovärdigt samhälle måste ge sjukskrivna människor en chans att komma tillbaka i stället för att döma vissa av dem till livslångt utanförskap. Alla ska synas, alla ska få en chans. Det är vår människosyn!"2009-12-09 Dags för debatt om sjukförsäkringsreformen

Om en stund startar riksdagens debatt om sjukförsäkringsreformen. Mediaintresset är stort, och själv kommer jag någon gång runt lunchtid att delta i debatten och berätta mer om arbetsförmedlingens viltiga roll i en lyckad rehabilitering för långtidssjukskrivna. Mer om mitt anförande i nästa inlägg.

Lagom till dagens debatt har arbetsnmarknadsminister Littorin och socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson en gemensam debattartikel på SvD Brännpunkt som beskriver tankarna med reformen. Rubriken beskriver vad det handlar om: Syftet är inte att straffa sjuka. Artikeln kan vara bra att läsa som motvikt till de groteska överdrifter som media basunerat ut de senaste dagarna, och som säkert också oppositionen kommer att använda som exempel i dagens debatt.2009-12-08 Klimattoppmötet i Köpenhamn, del IV

"FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier"

Orden kommer från den internationellt erkände energiexperten Kjell Aleklett i en helsidesartikel på DN Debatt i går.

I artikeln konstaterar Aleklett att kolet och oljan helt enkelt inte räcker för att utsläppen i atmosfären ska nå de nivåer som FN:s klimatpanel utgår från i sina framtidsscenarier. "Jag ifrågasätter inte att utsläppen av bväxthusgaser påverkar vårt klimat. Men jag har en annan uppfattning än FN:s klimatpanel IPCC om omfattningen av uitsläppen från kol och olja - och den bygger på nya vetenskapliga rön från Uppsala universitet. De framtidsscenarier som IPCC publicerade år 2000 är inte bara osannolik, utan också i flera fall orealistiska. Skälet är att den produktion av kol och olja som IPCC:s skräckscenarier bygger på över hvudtaget inte är möjlig. Detta kan förvisso lindra oron för klimatet, men å andra sidan måste vi oroa oss desto mer för framtida energibrist" skriver Aleklett.

De nya vetenskapliga rön som man hänvisar till var de som presenterades på det energiseminarium i riksdagen som jag berättade om den 4 november, där fyra doktorender berättade om sina avhandlingar.

Slutsatserna från Aleklett och hans medarbetare är för övrigt självklart anledningen till min punkt nummer fyra i mitt föregående blogginlägg...och jag har ärligt talat mycket svårt att förstå att man helt kan bortse från dessa viktiga och grundläggande fakta vid klimatdiskussionerna. Enligt mitt sätt att se bör politiska beslut grundas på fakta när sådana finns.2009-12-07 Klimattoppmötet i Köpenhamn, del III

Min personliga förhoppning om klimattoppmötet

Mina personliga förhoppningar om förhandlingarna i Köpenhamn är att man breddar diskussionerna. Jag skulle gärna se att exempelvis dessa frågor verkligen kom i fokus på konferensen:

* Frågan om att begränsa avverkningen av regnskogarna kommer att diskuteras som klimatåtgärd. Jag tycker frågan är viktigare av andra skäl. Jorderosion, utrotning av känsliga djur och växter och stor påverkan på det lokala vädret och vattentillgången räcker bra som argument för att skydda regnskogen.
* Vattenförsörjningen i hotade områden. Vattenbrist råder redan idag på många ställen, vilket ofta skylls på "klimatförändringarna". Men i själva verket beror det ofta på ineffektivt jordbruk och slöseri vid konstbevattning, avskogning och att det vatten som finns är förorenat. Här kan de rika länderna bidra med teknik och stöd till fattigare länder, brunnsborrning, reningsverk och utveckling av jordbruket.
* Jag hoppas också att man kommer att lyfta blicken från koldioxiden och prata mer om problemet med sotpartiklar, som ju enligt den senaste forskningen verkar ha större betydelse än koldioxiden även för klimatet. Samtidigt medför utsläppen att miljontals människor redan idag dör i förtid i utvecklingsländerna.
* Jag hoppas också på en ordentlig diskussion om framtidens globala energiförsörjning. Oavsett vad man tror om koldioxidens betydelse så är knappast det stora framtidsproblemet att koldioxidutsläppen kommer att öka, utan att de fossila bränslena helt enkelt kommer att ta slut. Då upphör koldioxidutsläppen samtidigt, så den frågan löser sig själv. Men energibehovet måste lösas, och det är definitivt inte en fråga som löser sig själv!
* I stället för att fundera över det eventuella hotet mot isbjörnarna vid en framtida klimatförändring skulle man ju kunna ta en diskussion om att avbryta jakten på isbjörn. Det skjuts varje år flera hundra isbjörnar. Förbud mot jakt skulle sannolikt ha betydligt större betydelse för att rädda arten än att minska koldioxidutsläppen. Detta gäller för övrigt inte bara isbjörnarna utan även andra arter, exempel Valrossarna.
* Slutligen kommer givetvis effekterna av framtida klimatförändringar att diskuteras i Köpenhamn. Och det lär nog behövas, för jag tror inte ett ögonblick på att människan kan stoppa klimatförändringarna på sikt bara genom att minska sina koldioxidutsläpp. Vi lär bli tvungna att anpassa oss till ett ständigt föränderligt klimat i stället - precis som människorna tvingats göra genom årtusendena, så långt bakåt i tiden som vi känner till.

Så om bara politikerna breddar diskussionerna lite så skulle Köpenhamnsmötet faktiskt kunna bli ett riktigt bra avstamp för framtiden. En viktig och bred miljö- och energikonferens i stället för en troligen ganska meningslös koldioxidkonferens, där man i vilket fall knappast kommer att bli överens.2009-12-07 Klimattoppmötet i Köpenhamn, del II

Förutsättningarna för klimattoppmötet kunde varit bättre - men kanske kan något bra komma ut av det hela ändå?

I dag börjar Klimattoppmötet i Köpenhamn. Förutsättningarna är inte särskilt goda för en överenskommelse rörande koldioxiden. De flesta stora vikiga länderna vägrar acceptera bindande avtal om begränsningar av koldioxidutsläppen. Få verkar vara beredda att betala kostnaderna som klimatpolitiken beräknas kosta. Stödet för tuffa klimatåtgärder minskar i många länder. Och ovanpå alltihop kom "Climategate", dataintrånget i klimatforskningsinstitutet Hadleys datorer som styrker skeptikernas teorier om att klimatforskarna medvetet manipulerat temperaturdata för att hålla klimatteorierna vid liv. Några dagar senare kom det uppgifter om att även ett klimatforskningsinstitut på Nya Zealand gjort liknande manipulationer, vilket gjort det hela ännu värre. Och när sedan FN:s klimatpanel, IPCC, går ut och säger att "Climategate" är allvarligt och måste undersökas noggrant blir det en bekräftelse av att det som hänt inte är helt betydelselöst utan har skadat IPCC:s trovärdighet. Förutsättningarna för toppmötet kunde som sagt vara bättre.Nu tror jag faktiskt ändå på något slags avtal. Inte minst EU-ordföranden Fredrik Reinfeldts otroliga förmåga att jämka samman stridande viljor tror jag kommer att ha betydelse. Men det lär nog bli en ganska allmänt hållet slutdokument, lite lagom högtidligt formulerat utan några alltför bindande förpliktelser för någon. Vem vet, kanske i stil med Excellensen ovan från Borås Tidning häromveckan. Om det sedan kommer att ha någon som helst betydelse för att stoppa framtida klimatförändringar återstår att se. Facit får vi kanske om 100 eller 200 år... För egen del har jag fortfarande förhoppningar om att diskussionerna i Köpenhamn skall breddas till att handla om mer än koldioxid. Mer om detta i nästa inlägg.2009-12-07 Klimattoppmötet i Köpenhamn, del I

Mina 11 viktigaste argument mot ett ensidigt fokus på koldioxiden vid klimattoppmötet

Under det här året har mina personliga tvivel växt om att det verkligen är vettigt att lägga så stor vikt och så stora resurser just på att minska koldioxidutsläppen. Här är mina 11 viktigaste argument i kortfattad form:

1. Sambandet mellan ökande koldioxidutsläpp och stigande temperaturer haltar betänkligt, särskilt det senaste decenniet.
2. Genom historien har vi haft kraftiga klimatförändringar långt innan människorna började elda fossila bränslen i stor omfattning.
3. Mitt förtroende för FN:s klimatpanel IPCC och en del av de forskare som står bakom denna har fått sig en rejäl knäck, dels genom ifrågasatt material som publicerats i officiella rapporter, dels genom misstankarna att vissa forskare manipulerat data för att få fram de "rätta" dramatiska temperaturkurvorna.
4. Klimatprognoserna för framtiden bygger enbart på datormodeller. Ingen modell har kunnat förutse att temperaturen skulle minska under 2000-talet, vilket är det som sker just nu. Datamodellernas prognoser har alltså inte fungerat när de efterhand ställts mot verkligheten. Och då är frågan varför vi ska tro på framtida prognoser?
5. Forskarvärlden är djupt splittrad i klimatfrågan. Tre huvudlinjer finns - FN:s klimatpanels "mittenlinje", sedan en mer dramatisk linje och en mycket skeptisk linje. Detta visar att mycket mer oberoende forskning och debatt behövs innan politikerna tar sina beslut.
6. I samhällsdebatten framhålls ofta att läget är akut, att isar smälter, öknar växer, havsnivåer stiger osv. Oavsett hur det är med detta så är det lite konstigt att man samtidigt säger att mänskligheten har gott om tid på sig att minska koldioxidutsläppen (man talar om kraftfulla minskningar till 2050 eller ännu senare). Samtidigt vet man att koldioxiden dröjer sig kvar länge i atmosfären, vilket innebär att minskade utsläpp idag inte får effekt överhuvdtaget förrän om många år. Hur kan man anse att vi har så god tid på oss, samtidigt som man hävdar att läget är akut? Detta är djupt ologiskt.
7. Koldioxidutsläppen kommer, oavsett åtgärder, att minska kraftigt alldeles av sig själva, eftersom jordens utvinningsbara reserver av olja, kol och gas kommer att minska kraftigt i framtiden.
8. Jag har i många sammanhang ställt frågan till forskare jag mött - kan de göra sannolikt att minskade koldioxidutsläpp kommer att kunna begränsa eller stoppa klimatförändringarna? Ingen har kunnat ge ett tydligt svar, utan i stället åberopat "försiktighetsprincipen, dvs att vi för säkerhets skull bör mina koldioxidutsläppen. För mig handlar försiktighetsprincipen minst lika mycket om att inte ta till extremt dyrbara åtgärder utan att i vart fall ha en hyfsat klar bild av att åtgärderna verkligen kommer att hjälpa.
9. Kampen mot koldioxid riskerar att ta resurser från den nödvändiga anpassningen till ett ständigt förändrat klimat som vi kommer att tvingas till oavsett.
10. Klimatpolitiken riskerar att ödelägga andra viktiga miljövärden. Utbyggnad av outbyggda vattendrag, påverkan på människors boendemiljöer till följd av vindkraftutbyggnad, användning av etanol och palmolja som leder till skövling av regnskogar, stopp för en human djurhållning med frigående betesdjur som håller landskapet öppet (för att minska metanutsläppen), osv.
11.Kostnaderna för klimatpolitiken blir gigantiska. Detta begär man att världens länder ska betala för en mycket oklar klimateffekt i framtiden, samtidigt som vi vet att människor dör varje dag av föroreningar, vattenbrist, svält, krig och sjukdomar. Dessa problem är akuta, och kan inte vänta. Prioriteringarna känns därför konstiga.2009-12-06 Dagens andra klimatfundering

Borås Tidning kommenterar "Climategate"

I dag har Borås Tidning flera artikelsidor inför klimattoppmötet i pappersupplagan. Och man kommenterar faktiskt "Climategate" också, dessutom på ett mycket objektivt sätt. Dels citerar man Rajendra Pachauri, chefen för FN:s klimatpanel där han förklarar att IPCC kommer att undersöka "Climategate" ordentligt. Dels skriver BT:s reporter Jan Lindsten en balanserad kommentar, där han rekommenderar alla att hålla huvudet kallt i klimatfrågan, och förklarar att han inte tror på de fantastiska konspirationsteorier som handlar om att klimatlarmen bara är ett sätt för världens politiker att öka beskattningen och regleringarna för världens invånare.

Jag tror personligen inte heller på en sådan konspirationsteori, inte heller tror jag på det som skrivs om att politikerna vill skapa en "världsregering" som vill styra och ställa över oss. Jag tror att många av världens politiker faktiskt är genuint oroliga för klimatförändringarna, men tycker kanske att vissa av dem varit lite väl ensidiga vid valet av rådgivare. De borde lyssnat mer även på den faktiskt ganska stora mängd forskare och vetenskapsmän som inte tror på koldioxidteorierna utan för fram andra tänkbara förklaringar till det förändrade klimatet. De borde också ha uppmuntrat en fri debatt. En bred politisk diskussion brukar ses som något positivt i alla andra sammanhang. Men inte när det gäller klimatpolitiken. Jag har så svårt att förstå varför.2009-12-06 Dagens klimatfundering

Problem med klimatteorierna - koldioxidhalterna ökar men temperaturen sjunker

Som jag berättade igår, och som också visas i satirfilmen, är det faktiskt så att koldioxidhalterna har fortsatt att öka i atmosfären under flera decennier. Men samtidigt som denna ökning pågått har alltså den globala temperaturen minskat under snart tio års tid. Denna figur visar utvecklingen, och det är verkligen ingen partsinlaga från de mer skeptiska i klimatdebatten - temperaturvärdena kommer från Hadley/CRU, dvs det engelska center som är själva föremålet för "Climategate", och som misstänks för att ha manipulerat äldre temperaturdata för att få "rätt" figurer som styrker klimatteorierna. Men inte ens Hadley/CRU kan dölja det faktum att temperaturen globalt sett faktiskt har sjunkit det senaste decenniet, samtidigt som koldioxidhalten (gröna linjen) ökat hela tiden:Nu ska samtidigt sägas att tio år inte skapar en långsiktig trend, för detta behövs minst 30 års mätvärden. Den globala temperaturen på jorden har ökat (även om man strider om hur mycket) och kommer att öka långsiktigt. Därom är de flesta överens. Frågan allt fler ställer sig är bara om detta verkligen beror på ökad mängd koldioxid i atmosfären, eller om det har andra orsaker? För mig känns det i vart fall inte helt uppenbart att sambandet finns mellan stigande koldioxidhalter och stigande global temperatur när man ser figuren ovan. Ändå är det just koldioxidbekämpningen som står helt i fokus på klimatkonferensen i Köpenhamn, och som förutspås kosta minst 1.000 miljarder per år. Detta samtidigt som världen skriker efter resurser för att motverka svält, krig, fattigdom och sjukdomar. Jag står för att jag tycker detta känns som en något märklig prioritering.2009-12-05 Nödvändigt att förtydliga sjukförsäkringsreglerna

Om inte Försäkringskassan tolkar reglerna som det var tänkt måste politikerna självklart ta sitt ansvar

Debatten den senaste tiden om att svårt cancersjuka ska tvingas till arbetsförmedlingen har känts både absurd och motbjudande. Särskilt när vi från politisk sida uppfattat lagreglerna som väldigt tydliga - det står uttryckligen att personer med allvarliga sjukdomar eller som genomgår behandling ska ha rätt till fortsatt sjukpenning och inte tvingas till arbetsförmedlingen för att söka jobb. Trots detta menar Försäkringskassan att de tolkat reglerna rätt när de gett svårt sjuka personer beskedet att deras sjukpenningdagar kommer att upphöra vid årsskiftet. Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender säger att den omänskliga behandlingen beror på att läkarna skriver för dåliga sjukintyg.

Som politiker är vi varken dumma eller saknar empati för sjuka människor. De flesta av oss känner personer i vår omgivning med svåra sjukdomar eller har anhöriga som drabbats. Avsikten med sjukförsäkringsreformen har varit att hjälpa personer med arbetsförmåga (helt eller delvis) tillbaka i arbete och egen försörjning. Inte att skapa problem för svårt sjuka människor. Hela tanken med sjukförsäkringsreformen är ju tvärtom att om fler kan arbeta med rätt stöd får vi ett stabilare system som garanterar att de som är verkligt sjuka får den hjälp de behöver.

Frågan har diskuterats inom Alliansen i Socialförsäkringsutskottet en tid, och jag har varit med på några av dessa möten i egenskap av ersättare i utskottet. Alla, inklusive ministern, Cristina Husmark Pehrsson, har varit eniga om att om inte Försäkringskassan tolkar lagen och undantagen i denna på det sätt som var avsikten med lagen så måste det göras förtydliganden, och dessa måste tillämpas redan från årsskiftet så att ingen svårt sjuk människa kommer i kläm.

I går hölls en pressträff med Gunnar Axén, ordförande i socialförsäkringsutskottet, samt Alliansledamöter från utskottet, samt socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. De gav ett tydligt besked - eftersom vi kan konstatera att tolkning av bestämmelserna kan leda till en orimlig situation för svårt sjuka människor kommer Socialförsäkringsutskottet att föreslå riksdagen att ta beslut om förtydliganden i regelverket så att avsikterna med lagen följs. Förslaget ska läggas fram i socialförsäkringsutskottet på tisdag, riksdagen ska ta beslut före jul och regeländringen ska träda i kraft den 1 januari 2010. Med lagändringen ska man, om man är allvarligt sjuk, kunna jobba kvar på deltid på sitt gamla jobb och samtidigt få sjukpeng under en obegränsad tid. Det är självklart inte rimligt att en person med allvarlig sjukdom ska tvingas till arbetsförmedlingen och byta arbete. Personer med gradvis försämrad arbetsförmåga behöver i första hand hjälp och stöd av sin arbetsgivare att avsluta sitt arbetsliv på ett värdigt sätt och behöver ingen hjälp från arbetsförmedlingen till ett nytt jobb som kommer att bli relativt kortvarigt.

Ministern ville igår inte utse någon syndabock eller direkt kritisera Försäkringskassan. Jag kan unna mig att vara mer frispråkig. Det finns faktiskt alltid ett utrymme för skälighetsbedömning vid tillämpning av all lagstiftning, särskilt när det gäller att bedöma enskilda personliga ärenden. Som jurist vet jag dessutom att det alltid finns ett utrymme för tolkning av lagar där lagens avsikt och anda ibland får gå före bokstavstolkningen. Det finns också en säkerhetsventil i lagstiftningen som medger undantag i övrigt vid särskilda skäl. Jag menar nog att Försäkringskassans handläggare i de upprörande fall som nått media hade kunnat göra en annan bedömning om man bara ansträngt sig lite. Men det är bara att konstatera att om avsikten med en lag inte efterlevs i praktiken så krävs det förtydliganden så att Försäkringskassans handläggare arbetar på det sätt som varit riksdagens avsikt. De förtydliganden som görs kommer att gälla från samma dag som de nya reglerna i övrigt börjar gälla, och ingen svårt sjuk person kommer därför att drabbas av de tolkningsproblem som uppenbarligen funnits. Att det fortfarande kommer att finnas fall där olika läkare gör olika medicinska bedömningar är däremot en annan sak.2009-12-05 Dagens klimatfundering

FN:s klimatpanel svänger - vill göra egen utredning av "Climategate"

Dagens Nyheter bryter tystnaden och har idag en nyhetsartikel om Climategate. Man berättar att FN:s klimatpanel som hittills bagatelliserat Climategate nu gör helt om och tänker utreda om data undanhållits eller manipulerats, och IPCC:s ordförande Rajendra Pa­chauri säger nu att man tänker gå igenom allt som hänt och att det är en allvarlig fråga som måste studeras i detalj. "Vi vill inte sopa något under mattan", säger han enligt DN som citerar BBC.

Möjligen kan man ju tycka att IPCC på detta sätt granskar sig själva, eftersom de forskare som förekommit i mailväxlingen är knutna till IPCC. Men det är i vart fall ett fall framåt, och visar att även IPCC inser att Climategate innebär ett trovärdighetsproblem för klimatteorierna. Förhoppningsvis kan det göra att vi får en öppnare debatt framöver, och det skulle hela frågan vinna på.

DN-artikeln:

FN:s klimatpanel vill undersöka om kritik tystats ned

Affären med de brittiska klimatforskarnas påstådda fiffel måste undersökas. Det säger nu även FN:s klimatpanel, IPCC. "Vi vill inte sopa något under mattan", säger IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri.

Häromveckan lyckades hackare komma åt internt material från klimatenheten vid University och East Anglia i sydöstra England. Klimatenheten (CRU) är ett välrenommerat institut som bidragit till IPCC:s klimatrapporter. Men de mejl som lades ut på nätet kan tolkas som att forskarna har undertryckt forskning som inte passar in i den rådande teorin om klimatförändringarna.

Till en början tonades skandalen ned, också av IPCC. Visst hade forskarna uttryckt sig illa, men det ändrar inte huvudtesen: mänsklig aktivitet förklarar det mesta av den globala uppvärmningen.

Men det som började som en begränsad skandal kring forskare som uttryckte sig förklenande om meningsmotståndares teorier har växt till en trovärdighetskris. I veckan valde CRU:s chef Phil Jones, som skrivit ett av de mer kontroversiella mejlen, att tillfälligt lämna sitt uppdrag till dess att en utredning gjorts.

En av den brittiska regeringens ledande rådgivare i forskningsfrågor, Robert Watson, har krävt att all rådata från CRU:s forskning ska offentliggöras. Och på torsdagen förklarade IPCC att även detta organ måste granska rapporterna från CRU en gång till. "Vi kommer att gå igenom allt och därefter kommer vi att ta ställning till det", säger Rajendra Pa­chauri till brittiska BBC:s Radio 4. " Det här är en allvarlig fråga, och vi kommer att studera den i detalj", tillade han.
2009-12-04 Dagens andra klimatfundering

Svensk Tidskrift publicerar kritisk artikel om "Climategate" - och kul satirfilm visas på Youtube

Svensk Tidskrift, oberoende nättidning för politisk debatt, publicerar en intressant artikel idag. Det är frilansjournalisten och debattören Anders Edwardsson som ger sin utförliga analys av Climategate och betydelsen för klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Edwardsson har också en blogg där han skriver om klimatskandalen (länk från Svensk Tidskrift), och i Svensk Tidskrift finns också andra kritiska artiklar i klimatfrågan. Ordförande för Svensk Tidskrift är min moderate riksdagskollega Mats Johansson, och i redaktionen ingår även Cecilia Brinck, som tidigare bland annat arbetat för moderaternas tidning Medborgaren, och är moderat kommunpolitiker från Stockholm. Det är glädjande att två tunga moderata politiker på detta sätt bidrar till att öka debatten kring klimatfrågan genom att släppa in kritiska röster i debatten.

Det är annars närmast pinsamt tyst i svenska media om "Climategate" trots att frågan internationellt fått enorma proportioner. En sökning idag på ordet "Climategate" på Google får hela 27 200 000 träffar! Tidskriften Time har exempelvis idag 16 sidor (!) om Climategate och betydelsen för klimattoppmötet i Köpenhamn. Men i svenska media - tyst som i graven, bortsett från en och annan debattartikel som släpps igenom.

Utomlands är man inte lika finkänsliga, för att uttrycka sig försiktigt...det elakaste och kanske roligaste inlägg jag sett är nog denna film och specialskrivna låt som finns på Youtube, "Hide the Decline", som handlar om Climategate och den kanske mest omtalade forskaren av dem alla, Michael Mann (han med den första hockeyklubban som påstås bygga på förvanskade data från trädringsmätningar). Titeln "Hide the Decline" syftar givetvis på de uppgifter från Climategate som verkar visa allt tydligare att forskare medvetet manipulerat data för att dölja den globala temperaturnedgång som skett de senaste tio åren - samtidigt som alltså koldioxidhalterna i atmosfären ökat kraftigt. Det säger sig själv att teorierna om att koldioxiden orsakar global uppvärmning börjar ifrågasätts allt mer efter det som har hänt. I filmen driver man också lite med självaste Al Gore, bland annat sitter han bakom galler... Filmen är självklart ganska grov satir, men jag kan ändå inte låt bli att lägga ut den som en frisk kontrast till svenska tråkiga klimatpolitiskt korrekta media...var finns den svenska oberoende journalistiken? När ska svenska media skriva om Climategate?

2009-12-04 Dagens första klimatfundering

Allt fler länder tar avstånd från dramatiska klimatåtgärder.

Media har ju tidigare rapporterat om att USA inte tänker besluta om "tillräckligt stora utsläppsminskningar" när det gäller koldioxid. Och Indien ger samma besked som Kina - man kräver båda att få öka sina utsläpp av CO2 kraftigt och tänker inte gå med på några bindande avtal om minskningar.

I går berättade media att även Brasilien och Sydafrika motsätter sig att en halvering av världens utsläpp av växthusgaser senast 2050 ska vara ett av målen vid klimattoppmötet i Köpenhamn nästa vecka. Tillsammans med Kina och Indien meddelar de också att de är emot att det fastslås som mål att utsläppen av växthusgaser ska kulminera senast 2020 och att jordens uppvärmning inte får vara högre än två grader Celsius över den som rådde före industrialismen.

I går kom även nyheten om att senaten i Australien för andra gången igår röstat ned premiärminister Kevin Rudd's lagförslag om klimatet, Emissions Trading System, ETS. Labourledaren Kevin Rudd vann valet 2007 i Australien över den konservative mer "klimatskeptiskt" lagda John Howard, och undertecknade på Balikonferensen i december samma år under medialt jubel Kyoto-protokollet. Sedan dess har han framgångsrikt försökt driva linjen om AGW (mänskligt orsakade klimatförändringar) i Australien. Men nu är det tydligen stopp, han kan inte samla en majoritet av politikerna bakom sina förslag. Han kommer därför till klimattoppmötet i Köpenhamn utan några uttryckliga löften.

Även inom EU är splittringen stor. Flera länder i östra Europa har en mer skeptisk inställning till behovet av klimatåtgärder än länderna i västra och norra Europa, och fattigare EU-länder tycker att kostnaderna blir för höga.

Frågan är vad den tilltagande skepsisen beror på? Varför inser inte världens politiker att man måste hjälpa till att "rädda planeten", även om det kostar mycket och minskar möjligheten till tillväxt? Tycker de kanske - precis som jag - att det vetenskapliga stödet för att människans koldioxidutsläpp skulle styra jordens klimat är en smula bristfälligt? I så fall är det ju inte så konstigt om de tvekar att lägga pengarna på detta när det finns så många andra viktiga behov....2009-12-04 Störst väljarförtroende för moderat arbetsmarknadspolitik

Väljarnas förtroende för Socialdemokraternas politik faller på alla områden, och förtroendet för moderaternas politik ökar inom alla politikområden. Det framgår av en hemlig opinionsundersökning, som Rapport har tagit del av, och som presenterades igår.

Att väljarna har överlägset störst förtroende för moderaterna när det gäller att ta ansvaret för statsfinanserna är ingen nyhet, och i den senaste undersökningen ökar moderaternas försprång. Att väljarna också litar absolut mest på moderaterna när det gäller skatter, energifrågor, invandringsfrågor, lag och ordning och EU-frågor är inte heller någon nyhet.

Intressantare är att moderaterna nu också passerar socialdemokraterna när det gäller väljarnas förtroende för arbetsmarknadspolitiken. För mig som har mitt viktigaste politiska uppdrag inom just detta område känns det väldigt bra, men det är knappast förvånande. Socialdemokraterna använder stora ord för att kritisera Alliansens politik eller för att påstå den omväxlande genomförsts för sent eller genomförts för snabbt, men när man skrapar på ytan ser man att (S) inte har så mycket eget att komma med utöver att gnälla på Alliansen. Och på många områden har (S) efterhand köpt Alliansens politik rakt av, eller ibland med små kosmetiska förändringar. Att ta till starka ord för att fullständigt döma ut Alliansens politik, och sedan inte föreslå några större förändringar själva ger nog inget större förtroende bland väljarna.

Mindre glädjande är att (S) fortfarande har ett försprång inom flera av välfärdsområdena, där väljarna fortfarande har större förtroende för (S). Moderaterna har visserligen ökat sitt förtroende markant, och (S) har tappat stort inom de flesta områden, men målet vid valet 2010 måste självklart vara att väljarna har störst förtroende för Moderaterna eller något annat Alliansparti inom alla politikområden. Chansen att nå dit kommer att öka ju tydligare media granskar skillnaderna mellan Alliansens och oppositionens förslag.

Hela mätningen går att studera här2009-12-03 (MP) vill stoppa stor del av inrikesflyget - (S) kräver mer pengar

Riksdagen tog idag beslut om vissa frågor som rör luftfarten. I samband med detta blev oppositionens stora splittring tydlig när det gäller inrikesflyget. (S) kräver att statens stöd till inrikesflyget och de små flygplatserna ska öka för att garantera ett fungerade inrikesflyg. (MP) däremot skriver i en reservation att allt inrikesflyg söder om Sundsvall av klimatskäl ska avvecklas och ersättas med tåg senast 2020. Det skulle exempelvis innebära att allt flyg mellan Göteborg och Stockholm upphör, liksom mellan Malmö och Stockholm. (MP) vill också stänga Bromma flygplats, trots att denna just renoverats för stora summor.2009-12-03 Min rekordinkomst förra året var tyvärr ett undantag...

Svenska Dagbladet har idag en "topplista" över de riksdagsledamöter som tjänade mest förra året. Jag ligger på fjärde plats med en taxerad årsinkomst på hela 1 540 300 kronor. Jag önskar förståss att detta varit min normala inkomst och att den skulle varit lika hög i år och kommande år. Det hade varit väldigt trevligt. Men tyvärr - det är en mycket tillfällig rekordinkomst för min del som jag aldrig tidigare varit i närheten av och knappast kommer att uppnå igen.

Bakgrunden är att min arbetsgivare, banken SEB, under 2008 beslutade sig för att avveckla större delen av den avdelning där jag arbetade tidigare. Jag var tjänstledig från mitt arbete, men fick ändå, precis som mina kolleger, erbjudande om att lämna min anställning för gott med ett avgångsvederlag på drygt två årslöner. Hela summan betalades ut på en gång förra hösten, och därför fick jag en så hög inkomst 2008. Tyvärr gick det väldigt mycket i skatt, eftersom summan lades ovanpå riksdagsarvodet. Avgångsvederlaget var på nära 890.000 kronor, och av detta betalade jag över 500.000 kronor i skatt. Bland annat belastades hela beloppet med värnskatt. Så det var inte bara inkomsten som var rekordstor 2008, min skatteinbetalning var den absolut största någonsin. Jag förväntar mig nästan ett tackbrev från finansminister Anders Borg, eller att han åtminstone bjuder mig på en drink på riksdagsgruppens julfest nästa vecka...
Men som sagt, eftersom jag normalt bara har mycket obetydliga inkomster utöver mitt riksdagsarvode så lär jag nästa år vara nere på för riksdagsledamöter mer normala inkomstnivåer igen. Och då får jag nog inte vara med på SvD:s topplista....2009-12-03 Dagens klimatfundering

"Climategate" kräver sitt första offer - forskningschefen vid Hadley Center avgår

Svenska media vägrar fortfarande att intressera sig för den internationellt mycket uppmärksammade händelsen "Climategate”, med några små undantag (bland annat Aftonbladet som haft några små artiklar). Utomlands är intresset betydligt större. E-postväxling mellan klimatforskare knutna till och i samarbete med Storbritanniens främsta klimatforskningsintitut Hadley Center har alltså offentligjorts genom ett dataintrång och finns nu tillgängliga på internet. E-postbrevväxlingen finns utlagd på www.eastangliaemails.com

Den 21 november dök de första rapporterna upp i bloggosfären och i internationella media, och efterhand kommer allt fler uppgifter fram. Kritikerna menar att e-postväxlingen bekräftar bilden av en liten grupp av forskare som med alla medel försöker ge stöd för den politiska uppfattningen att koldioxidutsläpp är på väg att orsaka en global klimatkatastrof. Dessa forskare är också de som sätter agendan för FN:s klimatpanel IPCC. Efter att allt fler journalister och debattörer nu börjat analysera e-postbrevväxlingen framkommer allt fler märkligheter. Och det är ganska allvarliga anklagelser som framförs. Forskarna anklagas bland annat för att ha:
• avsiktligt undanhållit data
• avsiktligt manipulerat data och utvärdering av data, i syfte att maskera avvikelser från önskat resultat
• försökt påverka vetenskapliga tidskrifter, i syfte att förhindra publicering av motsägande resultat från andra forskare
• haft alltför stort fokus på att till varje pris försöka bekräfta sina egna teorier istället för att ägna sig åt objektiv vetenskap
• genomfört samordnade aktiviteter för att misskreditera andra forskare
• bekräftat egna osäkerheter och motsägelser i korrespondens inom gruppen, men samtidigt förnekat dessa utåt.

Climategate kräver nu sitt första offer. Phil Jones, forskningschef vid Climate Research Unit, CRU/Hadley Center vid University of East Anglia, avgår medan en internutredning om "Climategate" pågår. För alla dem som försöker bagatellisera det som hänt är detta givetvis en motgång. Jones hade väl rimligen inte haft någon anledning att avgå om det inte funnits graverande saker i materialet som kan upptäckas vid en internutredning?

Även "Hockeyklubbans fader", Michael Mann, verkar bli föremål för en utredning av sitt eget universitet, Penn State University i Pennsylvania. Detta efter att den hackade korrespondensen med Phil Jones offentliggjorts. Allt enligt nättidningen Examiner.com

Phil Jones har för övrigt stått i centrum för en annan påstådd vetenskaplig skandal som inte uppmärksammats särskilt mycket i media (men som jag tidigare kommenterat på bloggen). Den gången handlade det om hans vägran att lämna ut de rådata av temperaturserier som CRU/Hadley Center bygger sina kurvor över den globala temperaturutvecklingen på. Detta är speciellt allvarligt eftersom den s. k. Hadleyserien är det som finns att tillgå för tiden före 1979. Sedan dess kommer de tillförlitligaste temperaturmätningarna av den s. k. globala medeltemperaturen från satelliter. Vissa menar att mycket tyder på att den globala temperaturen var minst lika hög på 1930-talet som den är idag, och därför ville man ta del av CRU/Hadleys material. När Phil Jones nyligen efter en rättsprocess som åberopade Fredoom of Information Act i Storbritannien blev tvungen att lämna ut dessa rådata, kom hans besked: "Data försvann på en hårddisk under en flytt. Vi har inga data." IPCC:s rapporter och klimatpolitiken saknar med andra ord viktiga underlag som kan granskas av oberoende forskare. Lite märkligt kan man tycka, eftersom IPCC:s rapporter just nu ligger till grund för politiska beslut över hela världen, och bildar bas för klimattoppmötet i Köpenhamn.2009-12-02 Solklara regler - cancersjuka ska inte tvingas söka jobb!

Efter medias märkliga rapporter de senaste dagarna om att Försäkringskassan tvingat vissa cancersjuka att söka jobb har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson kommenterat saken i DN idag:

Husmark Pehrsson: "Svårt sjuka ska inte tvingas jobba"

Svårt sjuka personer ska inte tvingas ut på arbetsmarknaden. ”Vi månar om den gruppen”, säger socialförsäkrings- minister Cristina Husmark Pehrsson. I stället ger hon nu Försäkringskassan i uppdrag att se över hur reglerna tillämpas.

En rad specialistläkare slår larm på onsdagens DN Debatt. Enligt dem tvingar det nya systemet ut svårt sjuka cancerpatienter från sjukförsäkringen ut på arbetsmarknaden. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson säger dock att regeringen är glasklar i frågan – så ska det inte vara. Hon ska i stället ge Försäkringskassan i uppdrag att se över hur reglerna tillämpas.

"Min uppfattning är att är man svårt sjuk och inte har arbetsförmåga så ska man inte prövas mot hela arbetsmarknaden. Med anledning av detta vill jag säga två saker. Jag kommer att ge ett uppdrag till Försäkringskassan att göra en analys av hur domstolarnas utslag stämmer överens med de tillämpningsföreskrifter som Försäkringskassan skriver utifrån lagstiftningens intentioner", säger Cristina Husmark Pehrsson till DN.se. Hon lovar också att bjuda in debattartikelns författare till ett samtal där hon ska ”lyssna noga på vad de säger”. Enligt den information hon har fått har nämligen Försäkringskassan varit i kontakt med onkologer och parterna har varit tämligen överens vad gäller rehabiliteringskedjan. Är man inte det nu vill socialförsäkringsministern få veta det.

Känner du att lagstiftningen är tydlig nog?
"Intentionerna är glasklara. Svårt sjuka och cancersjuka har, efter ett års sjukskrivning, möjlighet till fortsatt sjukpenning på 80 procent utan bortre parentes. Det visar att vi månar om den här gruppen. De som inte är så svårt sjuka har 75 procent på två och ett halvt år. För de som lämnar sjukförsäkringen efter denna tid och är fortsatt sjuka ska heller inte gå över till arbetsförmedlingen som andra ska", säger Husmark Pehrsson. "De som står under vård och behandling - eller är psykiskt sjuka - och vars hälsotillståndet faktiskt kan försämras av att delta en arbetsintroduktion ska bli bedömda att vara kvar i sjukförsäkringen. Intentionerna är väldigt tydliga."

Det är alltså Försäkringskassan som tillämpar lagen fel?
"Jag har inte och får inte ha en uppfattning om det. Därför tycker jag att det kommer att bli bra för både oss som lagstiftare och för Försäkringskassan som tillämpare att få tydlighet i detta när vi nu ska se över de domar som kommit. Det är alltid så vid början av en ny lagstiftning eller nya reformer att det ofta krävs ett antal domar för att få en praxis."

Cristina Husmark Pehrsson kan inte ge ett exakt svar på när situationen kan väntas förändras för dem som hamnat i kläm mellan lagstiftning och praxis. Hon utgår dock från att diskussionen i allra högsta grad nu förs på Försäkringskassan inklusive hur man gör sina tillämpningar av lagstiftningen ”med tanke på att tiden har gått och man har fått viss erfarenhet”. DN.se har sökt ansvarig person på Försäkringskassan.
2009-12-02 Dagens klimatfundering

Hotande oljebrist mycket allvarligare än diskussionerna om koldioxiden

Dagens Eko har idag en nyhet om att oljan från Norge och Danmark börjat sina. För den som läst mina tidigare blogginlägg är detta knappast någon nyhet, jag skrev om detta redan den 4/11, och berättade då också om forskningsrön som visar att även naturgasen och det utvinningsbara kolet kommer att minska framöver. Uppgifterna fick jag vid ett energiseminarium i riksdagen, och vad jag förstår var det samma forskare jag träffade då som de som idag lämnat uppgifterna till Ekot.

Ekot skriver att Norge, Danmark och Ryssland idag levererar 90 procent av oljan till Sverige, men att inom åtta år upphör Danmark med sin export och Norge beräknas inom 20 år inte ha mer olja än landet självt behöver. Sverige kan därmed bli helt beroende av rysk olja inom 20 år, allt enligt uppgifter till Ekot från forskarna vid Uppsala universitet.

Trots att oljan sinar, och gasen och kolet sannolikt går samma väg inom 20-40 år så bygger IPCC:s klimatmodeller på ett ständigt ökande användning av fossila bränslen. Någon analys av tillgången på dessa bränslen gör inte IPCC. Det är ännu ett skäl till varför jag inte litar på FN:s klimatpanel. På klimatkonferensen i Köpenhamn nästa vecka ska man alltså diskutera omfattande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen fram till år 2050 eller 2100 - trots att användningen av fossila bränslen då för länge sedan minskat dramatiskt i takt med att tillgången på dessa bränslen minskar. Om de fossila bränslena börjar sina kommer förbrukningen att minska, vilket minskar koldioxidutsläppen automatiskt, helt utan några ytterligare behov av åtgärder eller höjda energiskatter.

Så i stället för att helt i onödan lägga tusentals miljarder på en ensidig kamp mot koldioxiden och diskutera koldioxidlagring eller utsugning av koldioxid ur luften "för att rädda jorden" borde man kanske fundera på om dessa pengar inte kunde användas bättre för forskning kring framtida energikällor som kan trygga energiförsörjningen?

För egen del anser jag att för att trygga svensk energiförsörjning borde Sverige självklart bygga ut kärnkraften. Den borde drivas under en längre övergångstid i avvaktan på utveckling av nya energikällor. Sverige har dessutom eget uran som skulle kunna göra oss oberoende av uranimport, och vi skulle kanske även kunna exportera uran vilket kunde skapa exportinkomster och nya jobb. Vem vet, svenskt uran och omfattande svensk elexport skulle kanske i en framtid kunna betyda lika mycket för Sverige som den norska oljan gjort för Norge?2009-12-02 Klart med skattesänkningar för löntagare och pensionärer

Riksdagen röstade idag jag till sänkt inkomstskatt för löntagare och pensionärer. Det innebär att löntagarna har fått sänkt skatt fyra år i rad. För pensionärernas del är det andra året i rad som skatten sänks. Tidigare s-regeringar sänkte inte skatten för pensionärerna en enda gång under sina 12 år vid makten. Det kan vara bra att känna till när samhällsdebatten rullar på.

Oppositionen är ordentligt splittrad och alla tre partierna hade var sin reservation, både när det gäller jobbskatteavdraget och sänkningen av skatten för pensionärerna. (S) och (MP) godtar jobbskatteavdragets tre första steg men säger nej till det fjärde steget. (V) säger nej till jobbskatteavdraget helt och hållet.

Visst har löntagarna fått större skattesänkningar än pensionärerna under mandatperioden, men pensionärerna har också fått sänkt skatt, vilket de är väl värda. Hade det verkligen varit bättre om pensionärerna haft kvar sin högre skatt, bara löntagarna hade betalat lika mycket? Är det inte viktigare för varje enskild pensionär att deras köpkraft faktiskt har ökat under mandatperioden?

(S) skriver i sin reservation att "vi accepterar inte att en pensionär ska betala en högre skatt än en löntagare vid samma inkomst". Samtidigt säger (S) alltså ja till de tre första stegen av jobbskatteavdraget som medför just denna skillnad. Man föreslår inte att dessa jobbskatteavdrag ska avskaffas, trots att det givetvis hade varit fullt möjligt. Motstridiga budskap är väl det snällaste man kan säga. Den elaka versionen är att man försöker lura Sveriges pensionärer.2009-12-02 Korrigeringar av fastighetsskatten för lågt taxerade fastigheter

Den stora fastighetsskattereformen medförde stora förbättringar för de flesta fastighetsägare. Många fick kraftigt sänkt fastighetsskatt eftersom ett tak på drygt 6.000 kronor per år i skatt (avgift) infördes. För dem som ligger under detta tak dämpades höjningen av fastighetsskatten genom att skattesatsen sänktes från 1% till 0,75%. Det medförde att även om taxeringsvärdena ökade så blev skattehöjningen mindre än de annars skulle ha blivit. Reformen skapar en trygghet inför framtiden för alla småhusägare.

Så långt var allt gott och väl. Men det fanns tyvärr luckor i den nya lagen. Byggnader på ofri grund missgynnades, liksom fastigheter taxerade under 50.000 kronor. Det fick den konstiga effekten att vissa fastigheter med lågt värde kunde få en högre årlig fastighetsskatt än dyrare hus i närheten. Visserligen var det kanske inte så väldigt många som berördes av detta, men systemet uppfattades som väldigt orättvist av dem som berördes.

Nu rättar vi till detta. Riksdagen beslutade idag att godkänna regeringens förslag om att även byggnader med taxeringsvärde under 50.000 kronor ska omfattas av systemet med fastighetsavgift på 0,75% av taxeringsvärdet liksom av takbeloppet på drygt 6.000 kronor. Detsamma gäller för byggnader på ofri grund, exempelvis hus på arrenderad tomt. Detta känns som mycket väl motiverade förbättringar, och det gäller redan från kommande årsskifte.2009-12-02 Oppositionens splittrad om försvarspolitiken

Oppositionen låtsas i samhällsdebatten som om de vill satsa mer pengar på försvaret. I praktiken föreslår alla tre partierna på olika sätt besparingar i försvarets budget 2010 med 2 miljarder kronor. Om man summerar deras olika besparingsförslag blir det hela 4 miljarder som sparas bort, dvs nästan 10% av försvarets budget.

Oppositionen är alltså väldigt splittrad. (V) och (S) vill minska resurserna till utlandsnärvaro, medan (MP) vill satsa ännu mera. (MP) vill i sin budget satsa mindre på försvarsindustrin medan (S) säger att de vill satsa mera, dock utan att det syns i deras budget. (V) minskar anslagen för försvarsmateriel samtidigt som man i ett annat yttrande betonar vikten av att stödja svensk försvarsindustri. Inte helt logiskt kan man tycka. Man har också olika syn på värnplikten. Vid dagens fyra voteringar om försvarsbudgeten röstade (MP) med Alliansen i två, (S) röstade med Alliansen i en, och i endast en votering var oppositionen enad. Det illustrerar väl oenigheten inom den rödgröna oppositionen. Alliansen står däremot för en enad och mer försvarsvänlig politik, och är beredda att betala för denna.2009-12-01 Dagens klimatfundering

En av världens ledande havsyteexperter, tidigare expertgranskare åt FN:s klimatpanel IPCC, underkänner IPCC:s larm om stigande havsnivåer

Jag har tidigare berättat på bloggen om svensken Nils-Axel Mörner, docent i geologi och en av världens främsta havsytenivåexperter, och tidigare av FN:s klimatpanel anlitad expertgranskare. Han skrev häromdagen en kritisk artikel i Sydsvenska Dagbladet med rubriken "Teorier dränker sanningen om havet". Han skrev bland annat:

"När jag år 1999 utsågs till expertgranskare av IPCC:s kapitel "Sea Level Changes" blev jag förvånad och chockad över två saker. Den ena var att ingen av de två författarna var specialist på havets nivåförändringar, och den andra var den mycket låga, för att inte säga usla, vetenskapliga kvalitén på texten."

Bilden: Madivernas regering höll i höstas undervattensmöte för att markera sin oro för att landet ska dränkas...
¨
Mörner fortsätter sedan att kommentera några vanligtvis utpekade önationer som hotas av bli dränkta:

"Maldiverna har dömts att bli dränkta inom 50-100 år. Sanningen är en helt annan. Här har vi i ett internationellt forskarlag gjort ingående studier. Havet stiger inte alls. Det hjälper inte om presidenten håller möten under vattenytan eller ställer sig i vattnet - havet stiger inte.

Tuvalu i Stilla havet sägs redan vara i översvämningsstadiet. Men fakta visar något annat. Här finns en vattenståndsmätare som har registrerat havsytan under 03 år. Den visar ingen som helst stigning.

Vanatu är en annan ö som har sagts vara i ett dränkningsstadium. Ändå visar 16 års havsytemätningar ingen som helst stigning."


Hela artikeln går att läsa här.2009-12-01 Integration sett från en invandrares synvinkel

Min moderate riksdagskollega Reza Khelili Dylami, som också är en av mina moderata kolleger i arbetsmarknads- utskottet, har skrivit en artikel på Newsmill om hur han som själv är invandrare (från Iran) ser på detta med integration.

Det intressanta är att Reza är ännu ett exempel i raden på invandrare som själva tycker att svenska politiker med missriktad generositet lurat in invandrare i socialbidragsberoende i stället för att ge dem stöd och hjälp att söka ett arbete. Han är också ett exempel i raden av många invandrare från muslimska länder som inte tycker att religionen ska styra politiken. Reza skriver också om det jag skrev om igår, nämligen att vi måste börja se invandrare som individer och inte som en del av ett kollektiv. De är ju precis lika olika varandra som vi infödda svenskar är.