Blogg november 2009

2009-11-30 Beröm på ledarsidan i Borås Tidning

Häromdagen berättade jag om riksdagens beslut att skärpa regelverket kring osund konkurrens från stat och kommun gentemot företag. I dag kommenterar Borås Tidning den nya lagen på sin ledarsida.

Lite kul var det att jag och min moderate riksdagskollega Cecilie fick lite beröm av BT: "En fjäder i hatten åt Sjuhäradsmoderaterna Jan Ericsson och Cecilie Tenfjord-Toftby som har motionerat i frågan. Kul att BT uppmärksammat vår gemensamma motion förra året med rubriken: Stoppa kommunernas osunda konkurrens.

Och det är som jag skrivit tidigare - även om många riksdagsmotioner avslås som är det många som ändå blir genomförda på ett eller annat sätt i ett senare skede. Alla motioner medverkar till att väcka debatt och påverkar därmed utvecklingen. Denna gång fick vi igenom exakt det vi motionerat om - Konkurrensverkets befogenheter skärps och man får möjlighet att driva ärenden om misstänkt osund konkurrens till domstol.2009-11-30 När rädslan för kollektivet skymmer den enskilda människan

Främlingsfientliga grupper i Europa jublar, schweiziska regeringen beklagar. Men schweizarna har sagt sitt. Det blir inga fler minareter i landet än de fyra som redan finns. Hela 57% av schweizarna röstade för ett "minaretförbud", vilket verkar ha skakat om politikerna i hela Europa.

Minareterna som sådana verkar ha blivit en symbol i Schweiz för det hotfulla och skrämmande i form av muslimer som söker sig till Europa. Den omtalade valaffischen med minareter uppställda som missiler på den schweiziska flaggan och med en kvinna i burka i förgrunden är egentligen ganska otäck. Frågan är väl om det inte gränsat till hets mot folkgrupp i Sverige?

En av mina tidigare kollegor, en kvinna född i Iran, sa en gång att "ni förstår inte, vi har ju flytt från Iran för att slippa extrem islamism, inte för att försöka införa denna i Sverige!". Jag känner själv ett antal personer som lämnat muslimska länder för att slippa det religiösa förtrycket, som velat skapa sig en ny framtid i frihet i Sverige - utan burka, nikab, förtryck, dödsstraff och präster som styr tillvaron. De lever idag som svenskar, med svenska kläder, svensk mat och svenska högtider, och har inget problem med att barnen är med på skolavslutning i kyrkan. Samtidigt bevarar de många av sina egna traditioner och sedvänjor parallellt. De har jobb, försörjer sig själva och sina familjer, betalar skatt och bidrar till det svenska samhället. Vari ligger problemet att de sökt sig till Sverige? Dessa människor glöms alltför ofta bort i den uppskruvade debatten, där man lätt bedömer människor som kollektiv i stället för som individer. Invandrare mot svenskar. Muslimer mot kristna. Det är därför alltför många ser muslimer som grupp som ett hot. För mig som vägrar att se människor som ett kollektiv - vare sig det gäller svenskar, invandrare, män, kvinnor, yngre, äldre, muslimer, kristna, stockholmare eller göteborgare - så känns det hela väldigt märkligt och ganska skrämmande.

Visst finns det muslimer och andra invandrare som begår brott, som förtrycker kvinnor eller "lever på bidrag och inte vill arbeta". Problemet är bara att det även finns svenskar som gör precis likadant. Och att några få muslimer väljer terrorismen som metod - trots att islam i grunden fördömer all våldsanvändning - borde väl ändå inte få moderna européer att peka ut alla muslimer som potentiella terrorister? Det känns närmast löjeväckande. Det är dags för européerna att börja se varje människa som en individ, och bedöma var och en efter sina förtjänster och brister. Inte att klumpa ihop alla i kollektiv som "vi och dom".

Tyvärr är nog den schweiziska folkomröstningen bara ytterligare ett bevis på att integrationen av invandrare i Europa misslyckats på senare år. Aningslösa politiker i många länder, inte minst Sverige, har alltför länge har blundat för alla problem och vägrat att föra en balanserad och rimlig politik där alla människor självklart har samma rättigheter - men också samma skyldigheter. Politikerna har varit så rädda att utmålas som främlingsfientliga att de duckat för alla svåra frågor, och därmed gått i otakt med sina väljare. Den unikt generösa och närmast villkorslösa anhöriginvandringen till Sverige, som Alliansen nu äntligen begränsar, är ett exempel. Felgreppen genom åren har banat väg för främlings- fientliga partier i de flesta länder, och nu tar sig främlingsfientligheten allt konstigare uttryck. Förbud mot minareter är kanske det konstigaste hittills. Men skulden ligger inte hos invandrarna utan hos de europeiska politikerna. Frågan är bara om den främlingsfientliga utvecklingen går att hejda, eller om det är för sent?2009-11-30 Dagens klimatfundering

Climategate hett diskussionsämne i klimatdebatten

Jag har tidigare (22/11) berättat om "climategate" som man internationellt kallar det som av vissa påstås vara den värsta vetenskapliga skandalen i vår tid. Det handlar alltså om att datahackers eller insiders kommit över en mängd datatrafik och mail från ett universitet/klimatforskningscenter i England, CRU. Materialet sägs visa att fakta bakom dramatiska temperatur- och klimatdata manipulerats av forskarna för att visa dramatiska klimatförändringar kopplade till ökande koldioxidutsläpp. Det är mer än tio års korrespondens mellan ledande klimatforskare i Storbritannien och USA som kommit på villovägar. Drygt 1 000 mejl och 3 000 dokument ska nu ha lagts upp på internet. I dag fick jag en länk från Norge till en databank där en stor del av materialet finns samlat. Min tid räcker inte till för att gå igenom allt detta, men jag ska göra några korta nedslag i de mest diskuterade frågorna, utan att för den skull direkt ta ställning till dem i sak:

1. Märkliga "justeringar" av data
Redan tidigare har det framkommit att CRU:s rådatabas på något konstigt sätt "försvunnit" när andra forskare velat ta del av materialet. Endast de av CRU:s medarbetare "tolkade" och "justerade" mätserierna finns kvar. Av datamaterialet från CRU (det som alltså "hackats" ur CRU:s datorer) framkommer nu enligt uppgift att alla "justeringar" av materialet gjorts med utgångspunkten att det är koldioxiden som är drivande för 1900-talets temperaturkurva. Detta innebär att de modifierade mätserierna bekräftar teorin om koldioxidens betydelse genom ett cirkelresonemang. Kritikerna menar att det gör att CRU:s temperaturkurvor tappar all vetenskaplig betydelse.

2. "Oberoende" forskare samråder i det dolda för att bekräfta varandras resultat
Michael Mann presenterade den första "hockeyklubban" som sades visa en dramatisk temperaturuppgång som liknade bladet på en liggande hockeyklubba. Detta ifrågasattes av andra forskare, som menade att Mann dolt viktiga fakta och manipulerat sina mätvärden. Några år därefter presenterade en annan forskare, Keith Briffa, en liknande "hockeyklubba" som han menade gav stöd för Michael Manns teorier. Fram tills nu har de flesta trott att de två forskarna varit självständiga i sina arbeten, men de stulna datafilerna visar nu tydligen att Mann och Briffa hela tiden haft nära kontakt med varandra och kommunicerat flitigt om hur man ska kunna "bekräfta" varandras arbeten. Mailväxlingen påstås också visa hur båda två manipulerat data för att deras hockeyklubbor ska få rätt utseende.

3. Forskarna har medvetet gallrat artiklar och sållat bort det som ger en annan bild
Filerna från CRU sägs också visa att CRU sållat bort vetenskapliga artiklar och kritiska kommentarer som talar emot teorin om koldioxiden och framhållit sådana som talar för dessa teorier. Eftersom CRU:s forskare har stor tyngd i IPCC:s arbete har man enligt kritikerna haft stor påverkan på världens klimatforskning, och därigenom påverkat världens politiker i deras beslut.


I en artikel på det oberoende debattforumet Newsmill gör Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori vid Linköpings universitet, en fördjupning i ämnet, under rubriken "Climategate" är en katastrof för FN:s klimatforskare.

I Sverige har media inte varit särskilt intresserade av Climategate. Några små oansenliga artiklar i Aftonbladet och Kvällsposten är det enda jag sett till. Utomlands är läget helt annorlunda, de flesta stora tidningar och TV-kanaler har rapporterat om saken, och debatten är i full gång. IPCC:s försvarare försöker givetvis bagatellisera saken, medan skeptikerna av naturliga skäl inte sparar på krutet. En del av kritikerna för fram helt fantastiska konspirationsteorier som jag tycker det är svårt att ta på allvar. Men andra av de internationella kritikerna tycker jag är mer intressanta:
* En av medförfattarna till IPCC:s senaste rapport, Eduardo Zorita, anser efter att "Climategate" avslöjats att Michael Mann, Phil Jones och Stefan Rahmstorf (forskare som påstås varit inblandade i manipulation av data) borde uteslutas ur IPCC-arbetet. Zorita tillhör inte de mest namnkunniga inom IPCC, men det är ändå uppseendeväckande att en person inom IPCC kräver de inblandades avgång.
* Den välkände engelska vetenskapsjournalisten Christopher Booker har skrivit en lång artikel i The Telegraph om "Climategate". Slutsatsen är synnerligen dramatisk, han skriver att Climategate är den största vetenskapliga skandalen i vår tid: ”Our hopelessly compromised scientific establishment cannot be allowed to get away with a whitewash of what has become the greatest scientific scandal of our age.” Booker är en känd skeptiker, så hans uttalande är kanske inte så förvånande.
* George Monbiot har däremot varit Christopher Bookers motpol i engelska media under åren, bland annat i The Guardian. En orubblig försvarare av IPCC:s linje. Men "Climategate" blev för mycket Monbiot. På sin personliga blogg tar han avstånd från CRU (där de påstådda manipulationerna av data ska ha skett), och begär att chefen för CRU, prof Phil Jones skall avgå. Och han går så långt att han ber sina läsare om ursäkt (!) för att han inte bättre kontrollerat sina informationskällor: "I apologise. I was too trusting of some of those who provided the evidence I championed. I would have been a better journalist if I had investigated their claims more closely".
* Mike Hulme, en av världens mest citerade klimatforskare, går efter Climategate så långt som att undra om inte IPCC spelat ut sin roll.

Och så här ser det ut - både kända skeptiker och personer som normalt arbetar för IPCC eller försvarar IPCC:s linje tar faktiskt avstånd från "Climategate". För min del är det en indikation på att det faktiskt finns en hel del konstigheter i det material som kommit fram, och att allt inte går att förklara bort. Om allt skulle varit harmlöst skulle knappast personer som normalt stödjer teorierna om koldioxidens betydelse för klimathotet ha gått i taket av de uppgifter som kommit fram. Sista ordet är knappast sagt i denna fråga, och trovärdigheten för FN:s klimatpanel IPCC ifrågasätts nu ännu en gång, lagom till klimattoppmötet i Köpenhamn. Knappast ett slumpmässigt sammanträffande....de som tagit sig in i CRU:s datorer har nog valt tidpunkten för offentliggörandet av materialet med omsorg....2009-09-29 Dagens klimatfundering

Svenska kyrkan har funnit sanningen om klimatet

Har Svenska kyrkan äntligen funnit sannningen? Klimatet "drabbar" hela världen. Vem hade kunnat tro det?

Man kan förståss tycka att det är lite märkligt när just "klimatet" utmålas som något negativt som "drabbar" oss alla, när även kyrkan rimligen borde inse att klimatet faktiskt är något positivt och dessutom är helt avgörande förutsättning för allt liv på jorden.

Okej, jag inser naturligtvis att det man egentligen menar är att klimatförändringarna påverkar hela världen. Men i sin iver att försöka sprida ett politiskt korrekt klimatbudskap har man väl inte funderat så mycket över vad man skriver. Och då blir det ju lite komiskt, trots att ämnet i sig är allvarligt.

Vad blir nästa överraskande utspel från Svenska kyrkan? Att det svenska vädret drabbar hela Sverige? Eller att december och den annalkande julen drabbar oss alla?2009-11-29 Cyniskt skrämskott från Dagens Nyheter om sjukförsäkringen
Uppdaterad

Dagens Nyheter skriver idag med braskande rubriker om att "Nya regler i sjukförsäkringen kan slå mot nyanställda. Reglerna för ersättningen från Försäkringskassan ska bli helt annorlunda mot i dag. Studenter och andra nya på jobbet riskerar att missa mycket pengar när de blir sjuka."

Bakgrunden till det hela är att det finns utredningsförslag om att sjukpenningen i större grad än tidigare borde baseras på den faktiska lön man har och inte på osäkert uppskattade framtida inkomster. Syftet med en sådan förändring skulle vara ökad rättssäkerhet och väsentligt minskade möjligheter till försäkringsbedrägerier. Det skulle också kunna leda till snabbare handläggning av ärenden eftersom det blir mindre behov av kontroller av osäkra uppgifter om framtida lön. Men idag finns inga konkreta förslag, frågan är komplicerad och diskuteras i regeringskansliet. Det blir i vilket fall inga förändringar under denna mandatperiod.

DN spekulerar i artikeln ändå vilt om vad en förändring skulle kunna innebära. Man spekulerar i att studenter och andra som är nya på arbetsmarknaden skulle kunna missgynnas, liksom den som går från deltid till heltid. Man skriver också att "hur långt tillbaka denna så kallade historiska inkomst ska sträcka sig är inte bestämt, men troliga alternativ är 3, 6, 9 eller 12 månader. Ganska vaga spekulationer med andra ord. "Hur ofta ersättningsnivåerna sedan ska uppdateras är inte heller fastställt" skriver DN, men fortsätter ändå att spekulera: "Ska det ske var sjätte månad eller ännu glesare blir det en lång väntan på ”rätt” sjukpenning" skriver man - utan att veta något alls om hur förslaget kommer att se ut när det är klart. "Förutom de som precis har tagit klivet ut i arbetslivet riskerar även deltidare som går upp i tid att komma i kläm" påstår man och tillägger att "timanställda och andra som arbetar ojämnt kan få en varierande ersättning." Men sedan tar man udden av allt man spekulerat i genom att mycket riktigt konstatera att "en av de knäckfrågor som regeringskansliet brottas med handlar just om studenter och andra nya på arbetsmarknaden. Vilken lösning som så småningom presenteras återstår att se". DN konstaterar också att det "inte blir några förändringar under denna mandatperiod men möjligen efter valet 2010 eftersom det finns ett antal frågor att utreda vidare."

Så DN:s artikel är inte bara spekulativ - man gissar vilt och pekar på problem som skulle kunna uppstå om man utformar reglerna på fel sätt. Man framställer det dessutom i ingressen som om det är beslutade nya regler, trots att man sedan i slutet av artikeln konstaterar att förändringarna varken kommer i år eller nästa år. Den som läser hela artikeln inser att regeringen inte kommer att presentera några förslag förrän man löst bland annat de komplicerade problem som DN pekar på. Den som bara läser ingressen får däremot en helt annan bild, och det är den bilden som sedan sprids vidare idag, bland annat på TextTV. För mig är det bara ännu ett exempel på hur media på ett väldigt obetänksamt sätt bygger nyheter på lösa spekulationer som helt i onödan skrämmer sjuka och utsatta människor helt i onödan. Jag tycker detta är ett cyniskt sätt att bedriva journalistik.

Uppdatering 30/11: I en TT-intervju som bland annat publiceras i Borås Tidning idag framgår att även Socialdemokraterna, via sin talesman i socialförsäkringsutskottet, Veronica Palm, säger sig vara positiva till att förändra systemet i framtiden så att sjukförsäkringen beräknas på den tidigare inkomsten, och att syftet är att öka rättssäkerheten och betala ut rätt ersättning i rätt tid.2009-11-28 Ännu en EU-framgång för Fredrik Reinfeldt och regeringen

I går kom det glädjande beskedet att Sverige får en tung EU-kommissionspost, som ansvarig för EU:s asylpolitik, migrationspolitik, gränskontroll och kamp mot terrorism och organiserad brittlighet. Det blir självklart en tuff uppgift för nya EU-kommissionärern Cecilia Malmström (FP). Hon ska försöka ena stridande viljor där vissa vill se en mer generös asylpolitik medan andra vill ha en effektivare gränskontroll. Hon måste också försöka få alla EU-länder att solidariskt ställa upp för varandra när det gäller att ta emot flyktingar som söker sig till EU, så att inte några få länder, däribland Sverige, får ta en orimligt stor del av ansvaret. Hon ska också balansera kraven mellan effektiv brottsbekämpning och skyddet för den personliga intregriteten.

Det är glädjande att Sverige fått förtroendet att ta hand om denna stora och viktiga fråga med så stor politisk sprängkraft, efter den franske kommissionär som haft ansvaret tidigare. Det är utan tvekan den tyngsta post som en svensk EU-kommissionär haft.
Vår förra kommissionär, Margit Wallström (S) hade ju inget eget ansvarsområde alls. Hennes föregångare, Anita Gradin (S) hade faktiskt precis som Malmström ansvar för brottsbekämpning och migrationsfrågorna, men på den tiden var EU mycket mindre och hade inte hunnit utforma något samarbete inom dessa områden, så det går inte alls att jämföra med det ansvar och den utmaning som ligger i Cecilia Malmströms uppdrag.

Man kan givetvis spekulera i varför Sverige nu äntligen fått en tung och viktig post i kommissionen. Min personliga tro är att statsminister Reinfeldt stora personliga engagemang och framgångarna under det svenska EU-ordförandeskapet gjort att respekten för Sverige som EU-land ökat. Nu kommer belöningen i form av förtroendet att hantera en stor och viktig politiskt laddad fråga. Och det blir en kommissionär från Göteborg som får uppdraget - Västsverige får en tung röst i EU. Det svenska ordförandeskapet har verkligen satt Sverige på EU-kartan.2009-11-27 Media vilseleder om deltidssjukskrivna

Under hela dagen har media rapporterat om Dagens Ekos inslag i morse om att deltidssjukskrivna skulle "tvingas till arbetsförmedlingen" för att få fortsatt ersättning, "tvingas gå en söka-jobb-kurs fast man redan har ett arbete på deltid" samt skulle "tvingas söka tjänstledigt på deltid från sitt jobb" för att gå denna kurs.

Det är en mycket märklig och delvis felaktig bild som målas upp. För det första missar man att berätta att förändringarna endast gäller sådana deltidssjukskrivna som bedöms ha större arbetsförmåga än idag om de får rätt rehabilitering och stöd att hitta rätt arbete. Det gäller alltså inte personer med allvarliga sjukdomar. För det andra gäller det endast deltidssjukskrivna vars sjukpenningdagar tagit slut och där den deltidssjukskrivne då i stället omförsäkras till a-kassa den tid han eller hon inte arbetar. För att få denna a-kassa måste den deltidssjukskrivne/deltidsarbetslöse - precis som alla andra deltidsarbetslösa - skriva in sig hos arbetsförmedlingen. Det finns inget konstigt i detta. När man skrivit in sig erbjuds man en introduktion hos Arbetsförmedlingen som syftar till att kartlägga vilka alternativ som finns för rehabilitering och alternativa yrkesmöjligheter för den enskilde. Detta genomförs på den tid man idag är sjukskriven, inte den tid man arbetar. Man behöver därför inte alls söka tjänstledigt för att gå denna kurs. Det är för övrigt alltså inte heller en "söka-jobb-kurs". Det mesta i Ekots rapportering är helt felaktigt - eller möjligen politiskt vinklat. Och självklart skrämmer man nu upp en massa deltidssjukskrivna människor som inte alls kommer att beröras av några förändringar överhuvudtaget.

Det "enskilda fall" som Ekot/P1 byggde upp sitt inslag runt i morse handlade om en person som varit sjukskriven på halvtid i mer än två och ett halvt år. Från och med årskiftet erbjuds han nu en individuellt anpassad arbetslivinriktad rehabilitering på den halvtid han idag är sjukskriven. Syftet är att med aktiva insatser i Arbetsförmedlingens regi hjälpa honom tillbaka i arbete på heltid, antingen i sitt vanliga jobb eller i ett annat arbete där han kan tillvarata sin arbets- förmåga bättre. Att gå deltidssjukskriven i åratal utan att erbjudas hjälp för att komma tillbaka på heltid är inte rimligt.

Alla de som kritiserar sjukförsäkringsreformen borde ställa sig frågan vad som är alternativet till att försöka göra något åt onödiga mångåriga sjukskrivningar av personer som skulle kunna jobba - och ofta också vill jobba - om de bara får rätt stöd och hjälp. Är det att låta dessa extrema sjukskrivningstider och onödiga förtidspensioneringar fortsätta? Den vinklingen fanns givetvis inte i inslaget. Tyvärr kommer vi nog att få se flera sådana här vinklade och delvis helt felaktigt beskrivna exempel framöver, i stället för berättelser om människor som tack vare de nya reglerna äntligen får en chans att komma till sin rätt.2009-11-26 Tänkvärt om SAAB-krisen i Aftonbladet idag

Redan igår konstaterade näringsminister Maud Olofsson att hon var lite smickrad i all bedrövelsen över att oppositionen så tydligt förväntade sig att hon skulle vara expert på att driva bilfabriker, vilket hon tydligt förklarade att hon inte är. Idag har journalisten Peter Kadhammar en ganska elak artikel i Aftonbladet om socialdemokraternas fula politiska spel kring SAAB-krisen. Läsvärt!

Oppositionen skyller naturligtvis SAAB:s problem på regeringen, trots att inga utomstående bedömare håller med. Men det är ju snart valår så det är kanske naturligt. Förvånande ändå att inte ett enda förslag finns från oppositionen om hur man borde göra i stället för att rädda SAAB. Ja, bortsett då från Mona Sahlins upprörande förslag från i våras att spekulera med våra pensionspengar för att gå in som ägare i SAAB.

Det är i allvarliga situationer som ansvariga politiker måste hålla huvudet kallt och försöka stå emot krav på att gå in med skattebetalarnas pengar för att driva en bilfabrik vidare om den inte klarar sig på egna meriter. Jag hoppas självklart att SAAB klarar sig av egen kraft och att det finns andra mer seriösa spekulanter än Koenigsegg. Men om ingen annan är intresserad av att köpa SAAB - trots att konjunkturen verkar ha vänt uppåt, börsen har ökat kraftigt i värde och riskaptiten bland placerarna ökat starkt - ja då är det nog en synnerligten dålig idé att staten går in som ägare. Statens uppgift är inte att äga bilfabriker, utan att försöka hjälpa de människor som kan förlora sina jobb om det allra värsta skulle hända. Och efter kontakter med både departement och arbetsförmedling de senaste dagarna vet jag att man har full beredskap för detta om det skulle behövas.2009-11-26 Dagens klimatfundering

WHO: 92 kronor för ett barns liv

För 39 miljarder dollar (ca 275 miljarder kronor) skulle 5,3 miljoner barn som dör i lunginflammation i utvecklingsländerna kunna räddas till livet fram till 2015. Det är 92 kronor per barn och liv.

Världshälsoorganisationen och FN:s barnfond Unicef manar världens rika länder att starta ett globalt sexårs-projekt för att förebygga och behandla lunginflammation som dödar 1,8 miljoner barn under fem år i uländer i Afrika, Asien och delar av Sydamerika. Handlingsplanens mål är att 90 procent av barnen i de fattiga länderna om sex år ska ammas i minst sex månader, att 90 procent ska vaccineras med pneumokockvaccin - som i dag ingår i rutinvaccineringen i i-länderna - och att 90 procent som av dem som insjuknar ska få behandling. Om målen nås kan barnadödligheten i lunginflammation vara 65 procent lägre 2015 än 2000.

"Vi vet att strategin kommer att fungera och om den tillämpas i alla de hårt drabbade länderna kan vi förhindra miljontals dödsfall", sade Margaret Chan, generaldirektör för WHO.

Samtidigt anser som bekant ett annat FN-anknutet organ, IPCC, att världen i stället ska lägga fyra gånger så mycket, 1.000 miljarder kronor, och detta per år på klimatåtgärder, främst minskade koldioxidutsläpp, trots att ingen ens verkar kunna göra sannolikt att åtgärderna verkligen kommer att kunna stoppa eller kanske ens begränsa framtidens klimatförändringar.

Den extremt kostnadskrävande klimatpolitiken börjar bli ett allvarligt etiskt och moraliskt dilemma. I vart fall för mig.2009-11-26 Krafttag mot osund konkurrens från offentlig sektor

I går beslutade riksdagen om ett tillägg i konkurrenslagen som ska försvåra eller stoppa osund konkurrens från stat, kommun eller landsting gentemot företag.

Gårdagens beslut innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda stat, kommun och landsting att bedriva verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur som snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller motverkar utvecklingen av en sådan konkurrens. Undantag finns dock, eftersom förbud inte får meddelas när det gäller förfaranden aom är försvarbara från allmän synpunkt eller är förenlig med annan lag. Om Konkurrensverket inte vill väcka talan kan i stället ett företag som drabbas eller på annat sätt berörs göran detta.

Gårdagens beslut är mycket viktigt, och åtgärdar ett av de problem som gjort mig mest upprörd under åren när jag sett hur politiker aktivt motarbetar näringsliv och företagande. Lite beklämmande är det att hela oppositionen röstade emot den nya lagen. Deras prat om att värna företagandet och arbeta för ett positivt näringslivsklimat klingar falskt.2009-11-25 Morgonmöte om japanska elbilar

I morse var jag på ett morgonmöte med svensk-japanska parlamentarikerförningen och lyssnade på Sten Bergman som tidigare var teknisk-vetenskaplig attaché i Japan. Han berättade om den japanska bilindustrins storsatsning på elfordon.

Bakgrunden till storsatsningen i Japan är inte i första hand en oro för klimatet utan en mycket stor oro för att de fossila bränslena ska ta slut eller bli alltför dyra. Japan är helt beroende av oljeimport, och ser utvecklingen av elbilar som nödvändig både av nationella skäl och för att trygga en framtida export av bilar.

Toyotas Elbil, minstingen FT-EV II, bild från Tokyo Motor Show 2009

Både Toyota, Nissan, Hona och Mitsubishi satsar offensivt för att utveckla elbilar och inte minst livskraftiga batterier. Inom 2-3 år kommer japanska elbilar att börja massproduceras och säljas över hela världen. Dessa fordon kommer att kunna köra minst 30 mil på en laddning, och kommer av allt att döma att kunna laddas på natten hemma i det vanliga eluttaget.

Själv skulle jag inte köpa en etanolbil eftersom jag anser att etanol är en olycklig satsning som inte heller är särskilt miljövänlig om man ser till alla effekter av tillverkningen. Däremot kommer jag nog att överväga inköp av en elbil den dag dessa blir konkurrenskraftiga i pris och får tillräckligt bra räckvidd (fast kanske inte en minibil som den på bilden utan en större och säkrare bil av normalstorlek). Redan i slutet av 1980-talet gick jag som privatperson in som placerare i den svenska elbilen Clean Air Transport, med huvudkontor i Göteborg. Tyvärr lyckades inte projektet, och företaget gick i konkurs och sparpengarna var borta. Men mitt intresse för elbilar finns kvar - för egen del tycker jag det måste vara den optimala framtidslösningen - både miljövänligt och enkelt. Att Sverige är i princip självförsörjande på el gör ju inte saken sämre.2009-11-25 Skillnad på integritet och integritet?

Riksdagen beslutade idag att ge a-kassorna i uppdrag att skicka information om utbetalda a-kasseersättningar till SCB för att därigenom kunna ge regeringen ett bättre statistikstöd för arbetsmarknadspolitiken - man vill bland annat bättre kunna följa upp variationer mellan utbetalda a-kasseersättningar, arbetslöshet och a-kassemedlemskap efter ålder, yrke och vilka delar av landet man bor. Lagrådet har sagt ja till detta, eftersom a-kassorna delvis finansieras av skattemedel och har en myndighetsroll när det gäller att ta beslut om a-kasseersättningar. Visst kunde kanske den nya lagen varit tydligare när det exempelvis gäller hur uppgifter ska avidentifieras innan de överlämnas till regeringen, men i praktiken lär det inte ha så stor betydelse. Både SCB och andra myndigheter hanterar regelmässigt uppgifter kopplade till personnummer.

Oppositionen gör trots detta stor sak av dagens beslut och anser att det är integritetskränkande att registrera medlemsskap i a-kassor, eftersom man därigenom skulle kunna spåra fackligt medlemsskap eller till och med "politiska åsikter" (!). Det sista är givetvis väldigt långsökt, inget kan med säkerhet sägas om någon enskild persons politiska åsikter bara genom att man vet vilken a-kassa man är medlem i.

Än mer svårbegripligt blir oppositionens motstånd när man vet att de själva vill återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgift och a-kasseavgift. Detta skulle kräva att a-kassorna och fackföreningarna måste rapportera betalda avgifter till Skatteverket märkta med personnummer för att varje persons avdrag ska bli korrekt förtryckt i deklarationen. Vari ligger den stora principiella skillnaden i att lämna ut en uppgift till den statliga myndigheten SCB eller till den statliga myndigheten Skatteverket?2009-11-25 LO gör partipolitik av förenklingarna i semesterlagen

Riksdagen beslutar idag om en del ändringar i semesterlagen. Det handlar dels om viktiga förändringar för att ge samma rätt till semesterledighet eller semesterersättning för korttidsanställda, hem- och distansarbetare som för alla andra. Det handlar också om att göra förenklingar i ett gammalt och snårigt regelverk, vilket är en del i regeringens regelförenklingsarbete för företagen. Bland annat förenklas metoden att beräkna semesterlön, och vi begränsar antalet år som man kan vara sammanhängande frånvarande och fortfarande tjäna in semester. Den sista förändringen kommer bara att påverka dem med mycket långa sammanhängande frånvaroperioder. Bakgrunden till denna förändring är att två utredningar, 2008 års semesterlagsutredning samt den av socialdemokratiska regeringen tillsatta KNAS-kommittén, har ansett att just den delen av systemet är väldigt krångligt att tillämpa eftersom arbetsgivaren då måste ha koll på arbetstagarens frånvaromönster i upp till tre år bakåt i tiden när man ska räkna ut semester under semesteråret.

Från LO och Socialdemokraterna kommer påståenden om att de nya förenklade reglerna om beräkning av semesterlön och semesterersättning skulle medföra lägre ersättning än idag. Detta är inte korrekt. Det är bara sättet att beräkna semesterförmånerna som förändras, resultatet blir i nästan alla situationer precis detsamma. I det fall skillnader uppstår mot idag handlar det om mycket små skillnader, några hundralappar upp eller ned för hela semesterperioden.

Mest förvånande är att kritiken kommer från LO. Det är nämligen så att semesterlagen är dispositiv, dvs bara gäller om kollektivavtal inte föreskriver något annat. Större delen av arbetsmarknaden, inklusive LO-förbundens samtliga medlemmar, omfattas av kollektivavtal som reglerar semesterledighet och semesterlön. I dessa fall kommer inte den nya semesterlagen att ha någon betydelse alls eftersom kollektivavtalen gäller i stället!

När LO låtsas att den nya semesterlagen kommer att försämra semesterledigheten för LO:s medlemmar, och till och med idag har demonstrerat utanför Riksdagen så är det mest ett politiskt spel. Man vill utmåla en bild att Alliansen vill försämra semestervillkoren för vanliga löntagare. Detta är ett mycket fult sätt att oroa människor helt i onödan av rent partipolitiska skäl. Förändringarna i semesterlagen kan förenkla för en del företagare, men kommer inte att försämra semestervillkoren för löntagarna.2009-11-24 Hög tid att Vattenfall lever upp till sin egen film

Diskussionerna och ifrågasättandet av Vattenfall lär fortsätta. Efter att media närmare granskat Vattenfalls tysklandsavtal framstår det i alla fall för mig som uppenbart att Vattenfall inte berättat hela bilden för regeringen. Men det är nu en sak som Konsitutionsutskottet får utreda efter anmälan från oppositionen.

Betydligt viktigare tycker jag det är med det etiska och moraliska i den verksamhet som Vattenfall bedriver i Tyskland. Visst stämmer det att Vattenfall använder den allra senaste tekniken för att bedriva kolbrytning och kolförbränning så miljövänligt som möjligt, men det hjälper inte. Vattenfalls verksamhet är utan tvekan synnerligen miljöskadlig, och då tänker jag faktiskt inte på koldioxidutsläpp utan på helt andra saker. Att se hur ytterligare byar i Tyskland nu hotas av de stora dagbrotten, och se hur miljön och naturen ödeläggs helt gör att man som svensk känner en stor olust i att ett statligt svenskt bolag tar hem vinsterna på denna verksamhet. Visst stämmer det att det är den tyska delstatsregeringen som beslutat att man ska bryta mer kol och som beslutat att ett antal byar därför måste offras. Men nu blir det lätt att tyska myndigheter försvarar sina beslut med att det är det svenska bolaget som bryter kolet och har ansvaret för de människor som drivs från sina hem. Och bland allmänheten riktas ilskan mot Sverige i stället för mot den egna delstatsregeringen. Om det i stället var ett tyskt företag som hade ansvaret skulle nog diskussionerna inom landet se helt annorlunda ut, och kraven skulle nog öka att Tyskland ska lämna sitt kolberoende och återupprätta kärnkraften som energiform.

Jag anser, precis som jag skrivit i mina riksdagsmotioner att Vattenfall bör sälja sin kolkraftsproduktion i Tyskland. Pengarna borde användas för att utveckla nya moderna energiformer i Sverige, inklusive utbyggnad av laddstationer för elbilar och utveckling av elfordon, och varför inte investering i ny svensk kärnkraft. I dag känner jag ett allt starkare stöd för denna tanke bland allmänheten, media och mina riksdagskolleger i olika partier. Det är hög tid att Vattenfall lever upp till det man sjunger om i sin interna reklamfilm från förra året:


2009-11-23 Möte med Handelskammarens riksdagsråd i Skövde

I dag har jag varit på möte med Västsvenska Industri- och Handelskammarens riksdagsråd. Riksdagsrådet består av en riksdagsledamot från Västsverige från varje parti och från varje valkrets. Jag är representant både för Moderaterna och för Sjuhärad.

I dag var mötet förlagt till Skövde, där vi besökte det alldeles nyinvigda Gothia Science Park, en anläggning där högskola och näringsliv samverkar för att försöka utveckla innovationer och idéer till kommersiella företag, Inte minst inom dataspels- och datasimuleringsområdet. Mycket intressant.

Modell av Gothia Science Park, invigd för någon månad sedan, och i dag ser den ut precis så här även i verkligheten

Det blev förstås också diskussioner om konjunkturläget, fordonsindustrin, infrastruktursatsningarna, och så fördjupning i Handelskammarens kollektivtrafikrapport som tyvärr visar att Västtrafik på alla jämförda punkter fungerar sämre och är dyrare än Skånetrafiken. Till lunchen fick vi också besök av lokala företagare som berättade om sin verksamhet. Våra möten brukar inte direkt ha brist på frågor att diskutera.2009-11-23 Ab(s)urd tanke?

Tomas Eneroth (S) säger att det är en absurd tanke att en kvinna skall vara beroende av att en annan kvinna städar åt henne för att hon ska kunna göra karriär. Detta är huvudmotivet för att avskaffa "RUT-avdraget" (skattereduktionen för köp av hushållsnära tjänster). Frågan är om det i så fall inte är en lika absurd tanke att en kvinna ska vara beroende av att en annan kvinna ska passa hennes barn för att hon ska kunna göra karriär? I få fall borde Eeneroth logiskt sett föreslå att vi även stänger alla kraftigt skattesubventionerade dagis....

Som vanligt är dessutom vissa jobb finare och andra sämre i socialdemokraternas värld. Traditionellt manliga byggnadsarbeten vill man skattesubventionera ännu mera, medan traditionellt kvinnliga hushållstjänster inte ska subventioneras alls. Att byta ett fönster ska ge skattereduktion, att måla samma fönster också. Men att putsa fönstret är inte lika fint och därför ska det inte ge rätt till skattereduktion.

I socialdemokraternas värld är alla lika. Fast vissa är mer lika än andra. Visst är det konstigt!2009-11-22 Dagens andra klimatfundering

Svenska folket verkar lite kluvet i klimatdebatten...

I anslutning till Aftonbladets artikel i lördags kväll om den misstänkta manipulationen av klimatdata startade man också en omröstning bland läsarna. I kväll när omröstningen pågått i ett knappt dygn har drygt 55.000 läsare röstat. 52% av dessa anser att klimathotet är överdrivet. För egen del tycker jag det känns som en ganska korrekt bild av den splittrade opinion jag själv upplever just nu bland de människor jag möter.

Samtidigt upprepar jag det jag brukar säga - klimathotet som sådant går knappast att ifrågasätta, det är en realitet. Klimatet har alltid förändrats dramatiskt över tid, alldeles oavsett människans eventuella påverkan. Klimatförändringarna innebär väl därför - i vart fall på längre sikt - både ett hot för delar av mänskligheten och kanske också en möjlighet för andra. En betydligt intressantare fråga att ställa är om svenska folket tror att människan är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringarna eller inte?


2009-11-22 Dagens klimatfundering

Ny skandal inom klimatforskningen under uppsegling? Ledande klimatforskningsinstitut utsatt för hackare som avslöjat uppgifter om misstänkt manipulation av forskningsdata.

Under veckan har klimathotsskeptiker runt hela världen spridit nyheten på nätet om en ny möjlig skandal inom klimatforskningen. Även The Telegraph och New York Times har skrivit utförligt om saken, och idag berättar faktiskt även Aftonbladet om händelsen.

Det finns fyra erkända institut, som mäter Jordens temperatur. Hadley Centre, GISS, RSS och UAH. Publicerade data är statistiska genomsnitt från tusentals mätpunkter runt Jorden, eller satellitdata. Hadley Centre och Goddard Institute for Space Studies mäter på Jordytan, Remote Sensing Systems och University of Alabama Huntsville mäter med satellitdata sedan 1979. GISS, under ledning av James Hansen, har två gånger ertappats med felaktiga data. Först med data för USA, när man påstod att 1998 var det varmaste året i vår tid i USA, men det visade sig vara 1934. Andra gången blandade man ihop data för månaderna september och oktober utan att själva märka det.

Hadley Centre arbetar tillsammans med University of East Anglia i Storbritannien i en organisation som kallas HadCRUT (Climate Research Unit). Det som nu hänt är att just University of East Anglia nyligen fick sin dataserver hackad. Hackarna har sedan publicerat tusentals av forskarnas mejl och dokument på nätet. Det är mer än tio års korrespondens mellan ledande klimatforskare i Storbritannien och USA som kommit på villovägar. Drygt 1 000 mejl och 3 000 dokument ska nu ha lagts upp på internet.

Det mest intressanta som hittills kommit fram är att i ett av de läckta mailen skriver forskningschefen Phil Jones till sina kollegor om grafer som visar klimatstatistik över förra årtusendet. Han ar tydligen inte nöjd med hur kurvorna ser ut, och berättar att han sammanställt nya data. Han skriver att han "just blivit klar med Mikes trick att lägga på de riktiga temperaturerna för varje serie över de senaste 20 åren, och från 1961 för Keiths, för att dölja nedgången". Kollegan som Jones refererar till som Mike, är Michael Mann, en professor i meteorlogi vid Pennsylvania State University. Mann var för övrigt den som fabricerade den första falska "hockeyklubban" som jag bland annat berättade om den 10/10 på Miljö- energi- och klimatbloggen. I Aftonbladets artikel funderar man över vem "Keith" är - jag tror mig veta svaret. Det är troligen Keith Briffa, vars senare version av "hockeyklubban" också visade sig vara manipulerad, vilket jag berättade om i samma blogginlägg....

Just ordet "trick" har fått skeptiker till den globala uppvärmningen att gå i taket. De menar att mailet utgör ett bevis på att forskare i maskopi med varandra snedvrider bevis för att styrka sina teorier om att människan orsakar klimatförändringar. Extra känsligt blir det hela när man ju vet att just HadCRUT själva säger sig ha raderat mängder av äldre temperaturdata "på grund av platsbrist". Detta har redan tidigare ifrågasatts som misstänkt manipulation av data, inte minst när man också vet att just HadCRUT ofta visar temperaturer som ligger över de andra institutens.

Forskningschefen vid University of East Anglia, Phil Jones, medger att mailet som lagts ut på internet är äkta, men tillbakavisar att han skulle ha manipulerat några bevis och säger att ordet "trick" inte syftar på att han skulle ha manipulerat någonting, utan att det använts för att beskriva att han gjort något "klokt". Andra klimatforskare är däremot mycket upprörda. Forskaren Stephen McIntyre, som driver climateaudit.org, en sajt som utmanar dagens syn på klimatförändringar, säger exempelvis att han "saknar ord" efter att dokumenten läckt ut. Det intressanta är att just McIntyre var den som tidigare avslöjade flera tidigare manipulationer med forskningsdata (läs mer om detta i ovan nämnda blogginlägg den 10/11 i år) för att få fram dramatiska temperaturkurvor till stöd för klimatalarmismen.

Personligen har jag vare sig tid eller möjlighet att läsa igenom och bedöma ens en bråkdel av de 4.000 hackade dokument som lagts ut på nätet. I vilken mån det verkligen handlar om en ny skandal med manipulerade klimatdata återstår att se. Jag tänker följa frågan framöver och kommer det fram något spännande så återkommer jag till detta.2009-09-22 Citerad på BT:s ledarsida

I går stod jag för dagens citat på BT:s ledarsida. Citatet kommer från mitt blogginlägg den 16 november angående oppositionens förslag på en "tillfällig" skattehöjning i Bollebygd....


2009-09-21 Utanförskapet lägre än i oktober 2006Trots att världen går igenom en finanskris och den värsta lågkonjunkturen i modern tid, så är faktiskt utanförskapet lägre idag än vad det var när Alliansregeringen tillträdde i oktober 2006. Konstigt kan man tycka, eftersom Sverige då var mitt i en högkonjunktur.

Arbetslösheten har ökat men antalet sjukskrivna och förtidspensionerade har minskat. Totalt har utanförskapet minskat med drygt 4.000 personer. (Källa: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SCB)
2009-09-21 Arbetslösheten lägre än väntat, och sjönk i oktober

I går presenterade Borås Tidning denna TT-artikel som berättade att arbetslösheten har slutat öka. Den till och med sjönk till 8,1% i oktober från 8,3% i september, och ligger betydligt lägre än de 8,4% som analytikerna räknat med för oktober.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln.

I artikeln citeras analyschefen på Nordea, Torbjön Isaksson, och han säger att mycket tyder på att nedgången i sysselsättningen inte blir så dramatisk som många räknat med, och att arbetslösheten därmed inte heller blir så hög som befarat.

Förra veckan reviderade regeringen också ned prognoserna över arbetslösheten, från att den beräknades nå en topp på 11,6% år 2011 till att den kommer att toppa redan nästa år på 10,7%. Nordeas experter menar, precis som många andra anlytiker, att regeringen fortfarande är för pessimistisk, och att arbetslösheten snarare kommer att toppa runt 10% eller till och med därunder, och redan under nästa år. Arbetsmarknadsminister Littorin är försiktig i sina kommentarer. Han tycker också att läget verkar lite bättre än vad regeringen trott, men säger att arbetslösheten fortfarande inte nått sin toppnivå.

Den 28 maj skrev jag följande på bloggen: Alla dessa tecken sammantaget gör att jag för egen del har svårt att tro att vi verkligen kommer att få se en arbetslöshet på en så hög nivå som runt 12% som många - inklusive regeringen- befarar i sina prognoser, innan arbetslösheten vänder ned igen kanske först 2011 eller 2012. Jag tror personligen att arbetslösheten kan vända ned betydligt tidigare och från en betydligt lägre toppnivå. Samtidigt vet vi med säkerhet att arbetslösheten kommer att öka när ovanligt många ungdomar går ut skolan nu i vår. Arbetslösheten ökar alltid efter sommarlovet och semestrarna, och i år kommer det att bli en extra stor ökning. Arbetslöshetssiffrorna i augusti och september i år kommer sannolikt att vara en mycket dyster läsning. Men jag blir inte förvånad om arbetslösheten kommer att vara som högst redan hösten 2009 för att sedan sakta vända ned igen. Visst finns det många mörka moln över konjunkturen och arbetsmarknaden, det räcker att nämna ägarsistuationen för Saab och Volvo, eller de stora ekonomiska problemen i Baltikum som kan påverka svensk ekonomi. Men oavsett detta tycker jag det finns en del som tyder på att prognosmakarna överlag är för dystra när det gäller den svenska arbetsmarknaden. Och med tanke på att de olika prognosmakarna och nationalekonomerna faktiskt också har en ganska spridd bild av framtiden så skäms jag inte det minsta för att leverera min alldeles egna personliga och ganska ovetenskapliga tro i frågan. Tänk om det blir jag som får rätt, och det vänder upp snabbare på arbetsmarknaden än experterna tror?

Jag kanske inte var helt fel ute med min egen personliga prognos?
2009-11-20 En stark europeisk ledare

Statsminister Fredrik Reinfeldt har verkligen lyckats lösa ett antal svåra problem under det svenska ordförandeskapet.

Först gick Lissabonfördraget i mål efter många turer, och Reinfeldts engagemang och täta kontakter med ett antal europeiska ledare bidrog till detta. I går presenterades så förslagen till EU:s nya valda ordförande och utrikespolitiska talesman, efter att statsminister och EU-ordförande Reinfeldt haft kontakter med alla EU-ländernas ledare. Belgiens president Herman Van Rompuy blir EU:s valde ordförande, och som hög representant för utrikes- och säkerhetsfrågor kommer EU att välja Catherine Ashton från Storbrittanien. Alla europeiska ledare stödjer förslagen, och idag kan man läsa många berömmande ord om vår statsminister och hans förmåga att jämka samman stridande viljor inom EU.

Som moderat kan man inte annat än vara stolt över det svenska EU-ordförandeskapet.

(foto: Gunnar Seijbold/Regeringskansliet)2009-11-20 Bilder från veckans toppmöte mellan Ryssland och EUHär ett par bilder från toppmötet mellan EU och Ryssland tidigare i veckan. Ett toppmöte som anses ha varit ovanligt framgångsrikt och där man bland annat undertecknade ett nytt samarbetsavtal mellan Ryssland och EU. Man diskuterade också den ekonomiska och finansiella krisen, handelsfrågor, mänskliga rättigheter och demokrati, energisäkerhet och så givetvis klimatfrågan.

På bilderna Statsminister och EU-ordförande Reinfeldt, Rysslands president Medvedjev och EU-kommissionens ordförande Barosso.

(foto: Gunnar Seijbold/Regeringskansliet)2009-11-20 Dagens klimatfundering

Klimatfrågan är inte het i USA

Jag berättade för en tid sedan om en opinionsundersökning från Pew Research Center i USA som visade att endast 57 procent av amerikanarna idag tror tror att det pågår en global uppvärmning. År 2006 var det hela 77 procent som var övertygade om detta.

I går läste jag i en stor nyhetsartikel i Borås Tidning inför Klimattoppmötet i Köpenhamn om fler uppgifter från denna undersökning. Bland annat är det bara 35 procent av amerikanerna som anser att växthuseffekten är ett mycket allvarligt problem, jämfört med 44 procent för ett år sedan. Och endast 36% av amerikanerna tror att människan ligger bakom temperaturhöjningarna.

Siffrorna kan tolkas på olika sätt - vissa anser säkert att amerikanerna är okunniga, egoistiska och inte vill förstå problemet, medan andra säkert menar att amerikanerna tvärtom är kunnigare och har större integritet och tänker friare än andra. För egen del undrar jag varför USA:s medborgare skulle vara mindre intelligenta eller kunniga i klimatfrågan än befolkningen i exempelvis EU? Men faktum kvarstår - att skylla ett mindre framgångsrikt klimattoppmöte på USA:s president och regering är inte riktigt rättvist. Varje regering och statsledning är vald för att företräda sina medborgare, och den som kör över sina medborgare får inte fortsatt förtroende. Det är det som är politik.

Samtidigt vet vi att USA är ett av världens mest fossilenergiberoende länder, och ett av de mest energislösande länderna. Dessa frågor måste man ta tag i förr eller senare - alldeles oavsett klimatdiskussionen. I annat fall kommer man inte att klara sin framtida energiförsörjning. Det hade varit intressant att se en opinionsmätning om amerikanarnas syn även på denna fråga.2009-11-19 Cecilia Malmström (FP) blir en utmärkt EU-kommissionär

Jag har roat mig med att läsa olika kommentarer kring regeringens utnämning av Cecilia Malmström som kandidat till ny svensk EU-kommissionär. Det blir Sveriges första borgerliga kommissionär, och det är verkligen på tiden.

De flesta verkar mena att Malmström är ett utmärkt val. Några undrar varför inte Moderaterna som största parti fick posten, och Mona Sahlin surar för att hon inte fick vara med i diskussionerna. Fast det sista är kanske inte så mycket att bry sig om - Göran Persson lät inte Allianspartierna vara med i diskussionerna när han utsåg Margot Wallström, så det jämnar väl ut sig.

Foto: Statsminister Reinfeldt och blivande EU-kommissionär Malmström, från regeringskansliets hemsida.

Vad gäller det faktum att en folkpartist fick uppdraget så tycker jag faktiskt att det är helt okej. Det visar att regeringen utsett den man tycker är bäst lämpad, och inte kvoterat posten efter partitillhörighet. Malmström har både varit EU-parlamentariker och EU-minister, och är mycket kunnig. Att vi nu får en EU-kommissionär uppvuxen i Göteborg och god kännedom om Västsverige är inte heller fel.

Många hade gissat att Carl Bildt skulle få posten. Visst hade han säkert varit ett utmärkt val, men han vill självklart arbeta med utrikesfrågor, och eftersom Sverige ju inte kan vara säkra på att vår kommissionär får ansvaret för just detta område så tycker jag det känns alldeles utmärkt att ha kvar Carl Bildt som utrikesminister.

Och nu börjar spekulationerna om vem som blir ny EU-minister. Jag har min personliga favorit, en moderat vars namn börjar på A. Vi får se om jag får rätt....2009-11-19 Klimatföredrag i Falun

I dag fick jag några bilder från mitt besök på Haraldsbogymnasiet i Falun igår. Jag var inbjuden som föredragshållare för över 80 gymnasieelever som just håller på att fördjupa sig i klimatfrågan. Lärarna ville ha besök av någon riksdagsledamot som tänker lite mer fritt i klimatfrågan, och hade hittat mig via min hemsida, där eleverna också varit inne och botaniserat bland mina klimatinlägg.

Det blev en intressant stund med eleverna, de var väldigt kunniga och ställde svåra och intressanta frågor. Det märktes tydligt att eleverna kommit till olika ståndpunkter när det gäller den globala uppvärmningen och inte minst koldioxidens roll för denna. Även bland lärarna fanns olika åsikter. Det blev en spänstig diskussion, och mitt huvudbudskap till eleverna var att tänka själv, lyssna på alla som för fram åsikter i debatten och att visa stor ödmjukhet inför en fråga där vetenskapsmännen är allt annat än eniga idag.

Falun tur och retur över dagen gick riktigt bra, tågförbindelserna är utmärkta. Jag gick från min övernattningslägenhet 05.00 på morgonen och var tillbaka till voteringen i riksdagen klockan 16. På kvällen tog jag flyget hem till Landvetter och idag var jag på debatt i Göteborg. Det är verkligen svårt att överdriva betydelsen av snabba och effektiva kommunikationer i vårt stora land.2009-11-19 Debatt om arbetsmarknad och jobbkris i Göteborg

I dag har jag deltagit i en entimmes paneldebatt på Kvalitetsmässan i Göteborg om regionernas roll när det gäller att hantera jobbpolitik och kriser. Det passar ju bra att hålla en sådan debatt just i Göteborg med tanke på fordonskrisen.

Vi som diskuterade var Luciano Astudillo, min S-kollega i arbetsmarknads- utskottet, samt Anna-Stina Nordmark, VD för Företagarna samt Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland. Debattledare var ekonomijournalisten Henric Borgström.

Efter denna debatt hade jag och Luciano Astudillo också en egen mindre debattduell och utfrågning på annan plats på mässan, där temat var arbetsmarknads- och näringspolitiken på riksnivå.2009-11-19 Svenska föräldrar vill bestämma själv

En majoritet av svenskarna vill att föräldrarna själva även i fortsättningen själva ska få bestämma hur föräldrapenningen ska delas upp, visar en mätning från Demoskop. Bara 11 procent av de tillfrågade vill kvotera, medan 84 procent vill låta föräldrarna avgöra. Allra störst är motståndet mot kvotering faktiskt bland dem som själva är i barnafödande ålder, och det är ingen skillnad mellan män och kvinnor.

Undersökningen är en tydlig signal till alla kvoteringsivrare i olika partier om att man går i otakt med svenska folket. För egen del känner jag ett starkt stöd för min kategoriska linje att aldrig i något enda sammanhang vara för kvotering. Svenska folket tycker som jag.2009-11-17 KlimatforumUnder eftermiddagen har jag delatagit i Naturvårdsverkets arrangemang Klimatforum på Stockholms Universitet, en välbesökt tillställning inför FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn. Konferensen lockade uppenbarligen främst de som har en mer alarmistisk syn på klimatfrågan. Detta märktes eftersom publiken fick rösta ja eller nej till ett antal frågor under konferensen, och min egen mer nyanserade åsikt var oftast i minoritet, medan hårda och dramatiska utspel och krav fick majoritetens stöd. Mycket handlade om att "rädda planeten" eller undvika att "vi alla går under". Lite kändes det faktiskt som ett religiöst väckelsemöte.

I panelen ingick också uteslutande personer som stödjer FN:s klimatpanel IPCC eller ännu mer dramatiska scenarier, och inga personer med en avvikande mening. På högra bilden panelsamtal mellan Tom Hedlund från Miljödepartementet, Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen och Leif Bernegård från Naturvårdsverket.

Dagens mest osannolika uttalande kom från Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen. Han menade att klimatfrågan egentligen bara handlar om "att slåss om gratisluncher" eftersom klimatåtgärderna egentligen inte kostar något alls! Hmm, nåja, 1.000 miljarder kronor per år som EU beräknat de globala kostnaderna till är ju i ärlighetens namn inte helt gratis, eller?

Och i nästa anförande sa Tom Hedlund från Miljödepartementet att nyckeln till framgång vid Klimatförhandlingarna i Köpenhamn är att fler länder kommer med bindande utsläppsåtaganden, samt att fler länder kommer fram med de pengar som krävs. Han var uppenbarligen inte heller riktigt inne på Axelssons linje att allt är gratis....2009-11-16 Textilindustrin leverI kväll hade Moderaterna i Mark sitt gruppmöte på Svenska Textilfilter i Kinna. Mötet inleddes med rundvandring och presentation av företaget. Man har ett 40-tal anställda, och tillverkar avancerade textilfilter för luftrening. Mycket av tillverkningen handlar om att klara en effektiv luftrening samtidigt som man använder material som minskar energiförbrukningen för fläktsystemen, och minskar miljöbelastningen från det avfall som uppstår när filtren ska kasseras. I fabriken hittar man faktiskt både symaskiner och annan klassisk textilindustriutrustning, och all tillverkning sker på fabriken i Kinna. Företaget är ett bra bevis på att man inte behöver flytta ut sömnad och annan tillverkning utomlands för att gå med vinst.

Faktum är att den traditionella textilindustrin i Sjuhärad allt mer har gått över från kläder och hemtextil till industritextil av olika slag, ofta med mycket avancerad funktion, och där våra lokala företag ofta har en stark ställning på både den svenska och internationella marknaden.2009-11-16 Tillfällig skattehöjning? Veckans garv...

I Borås Tidning i helgen fanns ett debattinlägg med rubriken "Därför vill S, V och MP i Bollebygd tillfälligt höja skatten.""Vi vill, för att klara lågkonjunkturen, tillfälligt höja skatten med 65 öre"//"Vi lovar att återställa detta när lågkonjunkturen är över" skriver man.

Jojo! Säkert! Jag utnämner detta till "veckans garv".

Finns det någon som ens för ett ögonblick tror på att dessa tre partier någonsin ens skulle överväga att sänka kommunalskatten igen när konjunkturen blir bättre? Inte en chans! När kommunens skatteinkomster ökar så ökar nästan alltid de löpande utgifterna och man bygger ut sin verksamhet. Det kräver i så fall besparingar eller neddragningar om skatten sedan ska kunna sänkas igen - och då blir det politiskt omöjligt.

Ett annat exempel på en "tillfällig" skatt är värnskatten - den infördes i början av 1990-talet på grund av konjunkturläget, och skulle vara tillfällig. Nu har den funnits i 18 år, och upplevt flera låg- och högkonjunkturer. Så fort diskussionerna kommer upp om att uppfylla löftet att avskaffa denna "tillfälliga" men numera närmast permanenta skatt så kommer genast diskussionen upp om att det vore "orättvist" eftersom de med högst inkomst då får störst skattesänkning. Man glömmer att det var exakt samma personer som missgynnades när den "tillfälliga" värnskatten infördes. Om man inför en tillfällig skatt för höginkomsttagare så är det faktiskt också höginkomsttagare som gynnas när den tas bort igen.

Inte ens Alliansen har avskaffat värnskatten, vilket i och för sig inte i första hand beror på orättviseargumentet utan på att andra skatter ansetts vara viktigare att sänka först. Men det är ändå ett faktum - den tillfälliga värnskatten finns kvar, i strid med tidigare politiska löften. Jag anser personligen att värnskatten bör avskaffas, och har också motionerat i riksdagen om detta. Jag tycker nämligen att löften ska hållas. Inför man en tillfällig skatt så ska den också avskaffas så som man lovade.

Historien har tyvärr lärt oss en sak, och det är att tillfälliga skatter aldrig blir tillfälliga. Ibland oavsett regering. Därför ska man aldrig gå på tomma löften om "tillfälliga skattehöjningar".2009-11-15 Tack, men jag kan fakstiskt bestämma alldeles själv!

Från Borås Tidnings ledarsida idag. Man vågar väl tyvärr inte hoppas på att kulturministern är felciterad.

För egen del undrar jag vem som ska bestämma hur mycket teaterbesök, utställningar och bokläsning som svenska män ska ägna sig åt? Är det kulturministern eller vi män själva som ska bestämma detta? Jag blir så trött på alla pekpinnar till svenska män och kvinnor från välmenande politiker som tror att de alltid vet bäst, och blir så besviken när detta kommer från en moderat minister.

Frågan som BT ställer känns tyvärr inte helt orealistisk. Vänta bara, risken finns att någon nappar på idén!

Själv skulle jag förståss aldrig stödja ett sådant förslag. Det finns en gräns för politisk klåfingrighet, och att försöka styra kulturkonsumtionen efter genusteorier går väldigt långt över denna gräns.2009-11-15 Nöjd ny medlem

Jag hittade denna lilla annons i Markbladet i veckan. Vissa glädjer sig tydligen extra mycket åt sitt nya medlemskap i Moderaterna.

Varför inte pröva själv - om du inte redan är medlem, hör av dig så ordnar jag det!

Och det går snabbt!


2009-11-14 Jag blev vald till förstanamn på riksdagsvalsedeln 2010


I dag var det nomineringsstämma i Ulricehamn för moderaterna i Södra Älvsborg. Valsedlarna för riksdagsval och regionval skulle beslutas. Det är en viss spänning i luften när toppkandidaterna ska presentera sig själva varefter ombuden ska rangordna namnen på valsedeln. Och som kandidat är det väldigt speciellt att få ombudens dom, lite av ett kvitto på hur man skött sig.

Visserligen kom jag först i det rådgivande provvalet bland medlemmarna nyligen, men det är ingen garanti för att man också kommer först på valsedeln. Men det gick vägen även idag, ombuden röstade fram mig som förstanamn på riksdagsvalsedeln med betryggande marginal. Eftersom politik bygger helt och hållet på förtroende så är det mycket smickrande att bli placerad som förstanamn på en moderat riksdagsvalsedel. Jag är inte mer än människa, och att röstas fram som etta både i provvalet och på nomineringsstämman gör mig både stolt och glad. Nu börjar valrörelsen på allvar, och tillsammans ska vi moderater göra allt för att behålla en Alliansregering i Sverige. Jag kommer med glädje att lägga väldigt mycket tid och kraft på den kommande valrörelsen.

Ett stort tack alla ombud som gav mig sitt stöd!

Riksdagsvalsedelns toppnamn (fotot till höger ovan) blev i tur och ordning följande:
1. Jan Ericson, Ubbhult
2. Cecilie Tenfjord Toftby, Borås
3. Ulrik Nilsson, Borås
4. ChrisTina Yngvesson, Tranemo
5. Pirita Isegran, Borås
6. Johan Björkman, Svenljunga

På stämman fastställdes även regionvalsedeln för Södra Älvsborg. Den toppas av Christer Johansson, idag kommunalråd i Bollebygd. Min Markkollega Elise Benjaminsson från Hyssna blev andranamn, hon är idag politisk sekreterare för moderaterna i regionen. Två nya toppnamn alltså, som ska försöka skapa en stabil Alliansmajoritet även i regionen efter nästa val.2009-11-13 Varför ska svenska folket äga Vattenfall?

Alliansen gjorde ju redan före valet 2006 undantag för vissa statliga bolag som inte skulle säljas. Vattenfall var ett av dessa. Motivet var att Vattenfall både kan bidra till viktig energiomställning och att man dessutom inte vill riskera att Vattenfalls dominerande ställning i samband med en försäljning ersätts av ett annat monopol.

Problemet är bara att Vattenfalls intresse att utveckla energiförsörjningen i Sverige verkar komma i andra hand. Viktigare för koncernledningen verkar vara att Vattenfall ska växa i norra Europa och tjäna så mycket pengar som möjligt. Detta ger i sin tur enorma löner och bonusar för bolagets ledning och VD, men för all del också ordentliga aktieutdelningar till statskassan. Köpet av en mängd tyska kolgruvor och kolkraftverk och investering i kärnkraft utomlands är två exempel på Vattensfalls strategi. Nu vill tydligen Vattenfall sälja det svenska elnätet, för att investera i engelska kärnkraftverk. Detta har regeringen avvisat. Ovanpå allt detta kommer osäkerheterna kring vad egentligen Vattenfalls VD egentligen utlovat när det gäller ekonomiska garantier för eventuella olyckor i tyska kolkraftverk, kolgruvor eller kärnkraftverk. Jag tycker det är helt orimligt att svenska folket ska stå för riskerna för att bedriva energiproduktion i Tyskland. Jag tycker det är lika orimligt, inte minst moraliskt fel, att svenska staten tjänar pengar på en mycket smutsig energiframställning samtidigt som Sverige försöker framstå som ett föredöme i miljöfrågor.

När Socialdemokraterna däremot kritiserar regeringen (!) för att VD för Vattenfall tagit ut svängarna missar man en viktig sak. Vattenfall är ett aktiebolag och lyder under aktiebolagslagen. Det är bolagets styrelse som styr bolaget löpande verksamhet, inte regeringen. Om regeringen blandat sig i bolagets löpande skötsel hade Socialdemokraterna säkert anmält regeringen till KU. Nu klagar man i stället på att regeringen inte blandat sig i den löpande verksamheten....det är inget annat än politiskt tramsande. Regeringen kan skriva årliga ägardirektiv om stora övergripande frågor, men den får inte blanda sig i den löpande driften.

Samtidigt tycker jag det är dags att fundera över varför svenska folket ska äga Vattenfall? Rimligen borde det vara för att utveckla vårt eget land. Jag har skrivit flera motioner om Vattenfall, där jag bland annat föreslår att hela Vattenfalls kolkraftsproduktion i Tyskland ska säljas och att pengarna ska användas för att utveckla nya moderna energiformer i Sverige. Jag har också föreslagit att en del av Vattenfalls vinster ska investeras i ett nät av laddstationer för elbilar över hela Sverige, samt för utveckling av elfordon. Jag skulle naturligtvis inte heller ha något emot att Vattenfall engagerade sig för att utveckla kärnkraften i Sverige, så Sverige kunde exportera miljövänlig el och tjäna pengar på detta.

Jag är övertygad om att det kommer att bli många diskussioner kring Vattenfalls framtida inriktning framöver. Ska Vattenfall behållas i statlig ägo tycker jag det är självklart att bolaget i första hand verkar för att utveckla energiproduktionen inom landet, och därmed bidrar till att minska behovet av kol och olja, två energikällor som inte kommer att räcka för alltid.2009-11-13 Fyrbenta vänner

Visst är dom fina, mina två kompisar Nelly och Madde?

Att de sedan inte anses vara "klimatsmarta" husdjur av vissa experter kan jag faktiskt leva med.
2009-11-12 När populismen är viktigare än resultatet

Under lång tid har stora summor skatt undanhållits genom att pengar och företag placerats på Brittiska Jungfruöarna, Bermuda, Guernsey och Jersey. Hur mycket skatt Sverige förlorar till följd av dessa skatteparadis kan man bara gissa, men det är sannolikt ganska ansenliga summor. Under många år har svenska regeringar misslyckats med att få till stånd någon som helst form av avtal mellan Sverige och dessa länder om informationsutbyte för skattekontroll eller hantering av dubbelbeskattning.

Nu har Sveriges regering äntligen lyckats träffa avtal med alla dessa fyra länder. Avtalen går inte lika långt som vanliga dubbelbeskattningsavtal, men är ändå ett stort steg åt rätt håll. Och vad händer då - jo oppositionen (s, v och mp) röstade vid dagens omröstning för att avslå riksdagens beslut om att Sverige ska ingå dessa avtal. Oppositionen gör detta för att man i stället vill ha ett heltäckande avtal - men vet samtidigt att det inte kommer att gå. Tidigare s-regeringar har försökt, men utan resultat.

Oppositionen föredrar alltså att säga nej till ett hyfsat avtal av rent populistiska skäl, i stället för att vara positiva till ett avtal som i vart fall delvis ökar skattemyndighetens möjlighet att upptäcka och beskatta svenska tillgångar som förts ut till dessa länder. Populismen är uppenbarligen viktigare än det faktiska resultatet.2009-11-12 Fler poliser i hela Sjuhärad tack vare Alliansregeringen

Inför valet 2006 lovade Moderaterna att satsa ordentligt på rättsväsendet, alltså hela kedjan med polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. En viktig del i detta var vårt löfte om 20.000 poliser. Vi lovade också att försöka täcka de vita fläckarna i Sverige där vissa kommuner inte hade någon fast polisnärvaro överhuvdtaget.

För ett år sedan, den 7 november 2008, var jag med på plats när Svenljungas nya efterlängtade poliskontor invigdes av justitieminister Beatrice Ask (M). Samtidigt samordnades polisinsatserna mellan Mark och Svenljunga. Nu får dessa kommuner ökad polisbemanning. Fem nya tjänster innebär en rekordstor ökning av bemanningen. Platsbefälet hos polisen i Kinna konstaterarde nyligen i Borås Tidning att man nu äntligen kan ha polisbemanning dygnet runt i yttre tjänst. Man får också helt nya förutsättningar att arbeta med brottsförebyggande arbete i både Mark och Svenljunga. Jag skrev om detta på bloggen den 27 oktober.

Häromdagen fanns en ny artikel i Borås Tidning där det framgick att Boråspolisen nu planerar även planerar att öka polisnärvaron i Bollebygd, och diskussioner pågår dessutom om att eventuellt inrätta någon form av polisexpedition i kommunhuset, en lösning liknande den som alltså infördes i Svenljunga för ett år sedan. Satsningarna på fler poliser börjar nu märkas ordentligt i hela Sjuhärad.

I ett antal kommuner har under många år en bättre polisnärvaro stått högt på önskelistan. Inte minst drev jag dessa frågor själv i när jag var ordförande för Brottsförebyggande Rådet i Mark 2002-2006. Nu blir det verklighet tack vare Alliansregeringen. Detta uppmärksammar jag med korta debattinlägg i flera tidningar, exempelvis i dagens nummer av Svenljunga Tranemo Tidning2009-11-11 Regeringen reviderar sina dystra konjunkturprognoser

Finansminister Anders Borg reviderade i måndags sina siffror över konjunktur och arbetslöshet. Vi ser nu hur antalet varsel minskar till mer normala nivåer, och hur optimismen ökar, både hos stora och små företag. Orderingången ökar snabbt. Börsen har också stigit kraftigt i år, inte bara i Sverige utan i hela världen, och efterfrågan i omvärlden på svenska exportprodukter ökar. Hushållens förtroende och förväntningar om ekonomin har också stärkts, och är mer positiva i Sverige än i resten av EU och i USA. Finansmarknaderna har stabilisterats igen och företagen har lättare att få krediter.

"Det finns skäl att vara mer optimistisk kring utvecklingen i svensk ekonomi."/"Sverige har landat på fötterna efter finanskrisen. Men för att vi ska kunna stå stabilt behöver vi fortsätta med den expansiva inriktning som den ekonomiska politiken nu har" sade Anders Borg.

Finansdepartementet justerar i sin nya bedömning upp prognosen för svensk BNP-tillväxt kommande år. En starkare utveckling i omvärlden och minskad osäkerhet bland företag och hushåll är några av förklaringarna till de något mer optimistiska tillväxtutsikterna. Finansdepartementets prognoser tyder också på att försämringen på arbetsmarknaden blir mindre än tidigare förväntat, och arbetslösheten kommer nästa år att ligga klart under genomsnittet i EU.2009-11-11 Småföretagarna tror på snabb konjunkturuppgång

I dag har jag varit på morgonmöte med Företagarna, som presenterade sin och Swedbanks senaste småföretagsbarometer. Det är Sveriges största rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen, och den har genomförts ända sedan 1985. Nära 4.200 småföretagare har intervjuats.

Svenska småföretagare är oväntat positiva, och tror på en snabb konjunkturuppgång, om än från en mycket låg nivå. Ska man tro småföretagarna så ligger konjunkturbotten bakom oss. Orderingången ökar, investeringsviljan är större och optimismen om framtiden är stor. 25% av småföretagen säger att de tänker anställa fler. Märkligt nog uppger 20% att de redan idag har brist på rätt arbetskraft. Om detta beror på att man sagt upp för många, eller på att matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt är svårt att säga. Antagligen är det en kombination.

Sammanfattningsvis var småföretagarbarometern en mycket trevlig läsning. Det finns hopp både för konjunkturen och arbetsmarknaden, och det mesta tyder på att vi passerat botten på konjunkturen och att allt fler kommer att tvingas göra som regeringen och revidera upp de nattsvarta prognoserna från i höstas över arbetslöshet och tillväxt. Mer om detta i nästa inlägg.2009-11-10 Jag är en bortskämd gulsvart supporter

I dag publiceras min senaste gästkrönika på IF Elfsborgs hemsida.

Krönikan är en liten summering av årets resultat, där Elfsborg för fjärde året i rad tog en medalj, och jag konstaterar också att Elfsborg är det lag som tagit flest poäng i allsvenskan sammanlagt under de senaste fyra åren.

I krönikan kommenterar jag också det faktum att Elfsborgare - såväl spelare som supportrar - numera är ett krävande släkte. Allt annat än guld verkar bli något av en besvikelse. Jag spekulerar i hur det kunde bli så här, och konstaterar till slut att jag är nöjd med att vara en stolt men bortskämd gulsvart supporter.

Till höger: Sluttabellen för allsvenskan 20092009-11-10 Debattartiklar till försvar för vårt svenska jordbruk

Jag berättade tidigare (bloggen 13 oktober) om det märkliga i att det svenska EU-ordförandeskapet avrått från att servera nötkött eller lammkött till EU-delegater och andra under EU-ordförandeskapet - och om så sker bara i små portioner. Nötköttet är nämligen, som det förklaras i rekommendationerna från regeringskansliet, "tillsammans med lamm en av de mest klimatpåverkande råvarorna i vår kosthållning".

Det visade sig att jag var långtifrån ensam i den moderata riksdagsgruppen om att reagera mot detta påhopp på svenskt lantbruk som normalt brukar anses värna om både djur och miljö. Vi är sex moderata riksdagsledamöter, som alla representerar viktiga jordbruksområden i Sverige, som har undertecknat två artiklar med liknande innehåll, dels
"Stå upp för den svenska näringen" i Östgötacorrespondenten i går samt "Välkomna till bords" i lantbrukstidningen ATL i fredags.2009-11-09 Den osannolika muren

Berlinmuren började byggas 13 augusti 1961, bara 15 dagar innan jag föddes. Den stod alltså som en symbol för kommunistiskt förtryck under hela min uppväxt. Detta har utan tvekan påverkat mina egna politiska värderingar.

I dag är den 20 år sedan Berlinmuren öppnades för passage igen. Den 9 november 1989 rasade i praktiken det kommunistiska DDR samman. Efter 30 år var inte längre invånarna i Östtyskland inlåsta i sitt eget land.
När Europas ledare idag firar Berlinmurens och kommunismens fall är det också tid att fundera över det faktum att Socialdemokraterna i Sverige är beredda att bilda regering med hjälp av gamla kommunister i Sverige som tidigare öppet hyllat Berlinmuren. Ska verkligen Sverige, för första gången i svensk historia, ha människor som hyllar kommunismen i regeringen?2009-11-09 Stort förtroende för regeringen och statsministern

I helgen redovisades en förtroendeundersökning som visade att statsminister Reinfeldts popularitet stigit till en ny rekordnivå, samtidigt som Mona Sahlins popularitet minskat ytterligare. I dag redovisar SKOP en förtroendemätning där 57% av sevsnak folket säger att regeringen gör ett bra eller mycket bra jobb.

Opinionsmätningarna är blandade i övrigt, och skillnaderna mellan blocken är små. Valet 2010 blir nog en rysare. Det starka förtroendet för regeringen och statsministern lär bli en stor tillgång för Alliansen när det drar ihop sig, precis som Mona Sahlins och Socialdemokraternas kräftgång kommer att vara ett sänkte för oppositionen. Detta kan avgöra valet till slut.2009-11-09 Dagens klimatfundering

Indien prioriterar som väntat tillväxt framför minskade koldioxidutsläpp
Samtidigt dör miljoner Indier varje år av sotet från koleldning och öppna eldar


I fredags träffade statsminister Fredrik Reinfeldt sin indiske kollega Manmohan Singh i samband med ett toppmöte mellan EU och Indien. Indien vägrar gå med på några bindande avtal om utsläppsminskningar och kräver finansiering och teknik från rika länder för att minska utsläppen, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. "Indien kommer inte att gå med på några miljörestriktioner som strider mot vårt behov av ekonomisk utveckling", säger Manish Kumar Shrivastava, forskare vid Teri, ett ledande forskningsinstitut i New Delhi. Men Shrivastava pekar samtidigt på att Indien har ett uppvaknande miljöintresse och att landet gärna samarbetar med omvärlden för att "skona miljön".Uttalandena från denne forskare är intressant. Teri var nämligen arrangörer av den klimatkonferens i Delhi, ”Delhi Sustainable Development Summit 2009”, där jag och mina moderata resekolleger deltog i början av februari i år. Ledaren för detta institut är ingen annan än Dr R K Pachauri (som jag fotograferade tillsammans med bland annat FN:s generalsekreterare Ban-Ki-Mon, fotot till höger. Pachauri sitter närmast till höger, Ban-Ki-Mon näst längst bort). Pachauri fick Nobels fredspris härom året tillsammans med Al Gore, och är som bekant mycket drivande när det gäller koldioxidbekämpningen. Uppenbarligen har andra indiska forskare vid samma institut en lite annan åsikt, och prioriterar ekonomisk utveckling framför minskning av koldioxidutsläppen. Detta stämmer väl med det synsätt som framfördes med kraft när vår delegation träffade Energy Forum i Delhi, en sammanslutning av energiexperter. De menade att Indien under överskådlig tid både kommer att öka sin energiförbrukning kraftigt och samtidigt öka sin användning av kol. Anledningen är enkel - Indien har helt enkelt väldigt lite andra energitillgångar i landet än just kol.

I längden är användningen av fossila bränslen ett oerhört stort problem för Indien - alldeles oavsett koldioxidens betydelse för klimatförändringarna. Luften i exempelvis Delhi är katastrofalt sotig och det beror till största delen faktiskt inte på den enorma mängden bilar, utan främst på alla miljontals öppna eldar (ved och torkad kodynga) som brinner överallt för matlagning, samt koleldning för industri och elproduktion. Som jag tidigare berättat tar detta sot livet av miljoner människor - varje år! Dessutom påskyndar det avsmältningen av isen i Himalaya eftersom det svarta sotet lägger sig uppe på isen och därmed drar till sig värmestrålning från solen. Det är därför glädjande att EU träffat avtal med Indien om stöd till utveckling av solenergi och forskning inom kärnenergi. Indien behöver sin energiteknik och dessutom behöver man förbättra sitt elnät. Men trots detta ökar energiförbrukningen mycket snabbare än mängden nya energikällor hinner utvecklas.

För min del blev besökt i Indien, och då främst deltagandet på klimatkonferensen och mötet med Energy Forum en väckarklocka. Jag insåg att fossilbränseproblemen i Indien är extrema, och att Indien mycket tydligt prioriterar att snabbt utveckla sitt lands ekonomi, industri och levnadsstandard framför att bry sig om koldioxidutsläppen. Jag insåg redan då att Indien knappast kommer att gå med på bindande minskning av koldioxidutsläppen under överskådlig tid, utan tvärtom kommer att öka sina utsläpp dramatiskt, och att sotet var ett betydligt mer akut problem i Indien än koldioxiden. Läs mer om mitt Indienbesök i min reseberättelse2009-11-07 Västsvensk kommunkonferens i BoråsUnder fredag och lördag har Moderater från hela Västra Götaland samlats i Borås för konferens. Seminarier och föredrag om olika politiska frågor varvades med social samvaro. Migrationsminister Tobias Billström fanns på plats för ett seminarie om integration. På högra bilden ovan mina moderata riksdagskolleger Hans Rothenberg och Karl Sigfrid i diskussion om fildelning på nätet. Ett annat seminarium som jag besökte beskrev Tranemo kommuns framgångsrika satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten.

I går kväll var det middag och då passade Moderaterna i Södra Älvsborg på att fira att förbundet fyller 100 år. Bland annat utdelades en del förtjänstmedaljer, och mina två företrädare som riksdagsledamöter, Birgitta Wichne och Lars Björkman fick Gösta Bohmanmedaljen, den finaste utmärkelsen som en moderat politiker kan få. Som konferecier fanns Elfsborgs evenemangs- och mediaansvarige, Göran Lohne på plats.I dag besökte jag ett seminarium om moderat sjukvårdspolitik och här ser vi regionrådet Martin Andreasson i diskussion med åhörarna om läkarbristen. Ett annat semniarium jag besökte handlade om infrastruktursatsningarna i Västra Götaland. Lördagen avslutades med att konferensen fick besök av statsministerns närmaste man, statssekreteraren HG Wessberg (fotot till höger), som berättade om sina uppgifter i regeringskansliet och gav lite kul inblickar i regerings- arbetet.2009-11-06 Dagens klimatfundering
Uppdaterad

Självaste Al Gore tonar ned koldioxidens betydelse för klimatförändringarna

Jo, det stämmer faktiskt. Jag trodde det knappt när jag fick tipset. Självaste klimathotets fader, Al Gore, säger nu att han inte längre tror att koldioxiden var den helt avgörande orsaken till den globala uppvärmning som skett fram till 2001. Gore backar inte från sin åsikt att människan orsakar klimatförändringarna, men menar att koldioxiden står för en mindre del, och att sotpartiklar (svarta eller bruna sotmoln) och metangas haft större betydelse än vad man tidigare trott:

"Over the years I have been among those who focused most of all on CO2, and I think that’s still justified."//"But a comprehensive plan to solve the climate crisis has to widen the focus to encompass strategies for all of the greenhouse culprits identified in the Nasa study."

Studien det talas om publicerades i Science förra veckan. Enligt en artikel i Newsweek, där Gore intervjuas, har forskare vid NASA kommit fram till att koldioxid står för 43% av den "mänskligt" orsakade uppvärmningen, black carbon (sotpartiklar och sotmoln) står för 12%, metan för 27% och andra CO-gaser, "NOx-gaser" och diverse andra ämnen 18%. Normalt omräknas även NOx-gaser, alltså såväl NO2 som NO och liknande, liksom CO2 och CO mm, till det man kallar "koldioxidekvivalenter", vilket gör att NASA-studien egentligen säger att ca 50-60% skulle orsakas av "koldioxid" som man i dagligt tal lite slarvigt säger i klimatdebatten.

NASA-studien skiljer sig en hel del från den rapport som FN-organet UNEP presenterade nyligen, och som påstår att sotmolnen skulle kunna stå för runt 50% och koldioxiden för mindre än hälften, men NASA-studien pekar i vart fall i samma riktning. Andra forskare anser som bekant att koldioxiden inte bara står för nästan 100%, utan också orsakar mycket större uppvärmning än vad FN:s klimatpanel någonsin trott. Och så har vi som bekant ett ganska stort antal forskare som inte tror att koldioxiden har någon betydelse för klimatförändringarna överhuvudtaget. Detta är alltså den "samstämmiga vetenskap" som världens politiker ska lita till när man ska försöka enas om en gemensam linje kring begränsning av koldioxidutsläppen.....någon som kan ge ett råd om hur en stackars riksdagsledamot ska ställa sig i frågan?
Det enda man kan säga säkert är ju faktiskt att vetenskapen faktiskt inte har någon som helst gemensam bild idag av vare sig hur allvarlig den globala uppvärmningen är, vad som orsakar den, eller om det går att göra något åt saken. Den som påstår något annat kan helt enkelt inte ha tagit del av ens det viktigaste som sägs eller skrivs om saken. När nu självaste Al Gore, världens ledande agitator kring koldioxidhotet under många år, nyanserar sin bild av koldioxidens betydelse förvånansvärt mycket anser i vart fall jag att det är uppenbart att det är dags för världens politiker att också ta en ordentlig funderare kring klimatpolitiken. Mina tidigare förslag om att i vart fall bredda diskussionen från att uteslutande handla om koldioxiden till att även handla om sot och partiklar får tydligt stöd från allt fler, och nu alltså även oväntat från Al Gore. Ingen kan väl därmed säga att jag är helt fel ute?

Gore har enligt intervjun också sagt att de nya upptäckterna av andra ämnens betydelse för växthuseffekten kan komma att komplicera försöken att skapa en politisk överenskommelse runt behovet av att begränsa koldioxidutsläppen. Jag tror Gore får rätt, och man ser nu också hur alla inblandade kring Köpenhamnstoppmötet tonar ned förväntningarna. Tänk om Köpenhamnstoppmötet i stället kunde bli ett avstamp för en mer balanserad och bredare diskussion om luftföroreningarnas skador på människors hälsa, och om behovet av att ersätta fossila bränslen för att dessa helt enkelt kommer att ta slut. Eller varför inte ta beslut om resurser till bred och förutsättningslös forskning utan politiska pekpinnar kring klimatet och vad som egentligen påverkar detta? Då skulle Köpenhamnstoppmötet kunna bli en verklig succe.2009-11-05 Orättvis kritik mot regeringens ja till gasledningen i Östersjön

Jag är gärna tydlig - jag gillar inte den kommande ryska gasledningen genom Östersjön. Jag kan inte acceptera att Ryssland använder sin energipolitik för att utöva makt mot andra länder, och jag tycker det är olyckligt att vi genom gasledningen lär få ökad rysk militär närvaro i Östersjön. Dessutom anser jag inte att rysk gas är ett framtida bränsle att lita för för Europa (jfr gårdagens inlägg). Miljöriskerna för Östersjön oroar också.

Men trots mitt ogillande i sak så stödjer jag regeringens beslut. Sverige är bundna av internationella konventioner som reglerar denna typ av verksamhet. Det är viktigt att komma ihåg att den internationella havsrätten utgår från att alla stater har rätt att lägga rörledningar på en kuststats kontinentalsockel. Regeringens handlingsfrihet vid prövningen av denna ansökan är därför betydligt mer begränsad än om det gällt en ledning som berör svenskt territorium. Om vi i Sverige menar allvar med att andra länder ska respektera internationella konventioner så måste vi även göra det själva.

Vad gäller miljön gör regeringen bedömningen att naturmiljön endast i begränsad omfattning kommer att påverkas och detta framför allt under en mycket begränsad tid i samband med anläggningsarbetena. Regeringen har ställt ett antal villkor för att säga ja, bland annat måste konsortiet som bygger ledningen samråda med svenska myndigheter avseende framför allt miljö- och tillsynsfrågor.

Men som sagt - kritiken mot regeringen är mycket orättvis. Och när oppositionen säger nej undrar man hur det är med deras respekt för ingångna avtal och konventioner? Jag är faktiskt lite förvånad att man verkligen är beredda att kasta bort all heder och moral för att kunna komma med ännu ett populistiskt utspel. Hade man själva suttit i regeringsställning hade man med all säkerhet sagt ja.2009-11-05 Hearing om sjukförsäkringsreformens sista stegI dag ordnade mitt ena utskott, socialförsäkringsutskottet, en hearing (utfrågning) om sista steget i sjukförsäkrings- och rehabiliteringsreformen. Mitt andra utskott, arbetsmarknadsutskottet var inbjudna att delta. Och själv var jag givetvis på plats, dels berör frågan båda mina utskott, dels har jag det övergripande ansvaret för Alliansen i arbetsmarknadsutskottet när det gäller att hantera de delar som rör vårt utskott.

Vid hearingen deltog båda statssekreterarna från de två ansvariga departementen, samt generaldirektörerna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, företrädare för Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting, samt ett antal företrädare från arbetsmarknadens parter, olika intresseorganisationer och personer inom vårdsektorn.

Jag kan konstatera att det finns de, bland annat (S), som tycker att vi ska återgå till de gamla reglerna där människor glömdes bort i sjukförsäkringssystemen, ibland 5-10 år, utan att få någon större hjälp att komma tillbaka. Och där Sverige förtidspensionerade 150 personer om dagen (!), många trots att de fortfarande hade en viss arbetsförmåga, och många mot sin vilja. Dessa människor dömdes ofta till livslång tillvaro utan arbete och med mycket låg inkomst resten av livet.

Och så finns det alla vi andra som tycker att människor som har en arbetsförmåga, helt eller delvis, ska få ett aktivt stöd från samhället för att om möjligt kunna komma tillbaka i arbete, vilket i sin tur ger både en tryggare inkomst och en viktig social gemenskap. Inget skulle kunna försvara att regeringen skulle vara lika passiva i frågan som tidigare (S)-regeringar varit. Att det sedan blir en krävande uppgift att få allt att fungera och klara av att visa hänsyn och omtanke om varje enskild individ är en annan sak. Men det känns verkligen som om de inblandade myndigheterna (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) för en gångs skull är riktigt väl förberedda och har utvecklat ett samarbete som bör kunna fungera.2009-11-05 Dagens klimatfundering

Två svenska vindkraftverksincidenter på en vecka

I söndags rapporterade Hallands Nyheter att en vinge från ett vind- kraftverk utanför Falkenberg lossade och ramlade ned nära en gång- bana i närheten. Det är inte första gången som danska Vestas, en av världens största tillverkare av vindkraftverk, drabbas av den här typen av problem. I januari 2008 tappade ett Vestas-verk på Gotland sin ena vinge efter att bultarna brustit, och strax därefter råkade ett vindkraft- verk i Odsherred i Danmark ut för samma sak. Då medgav Vestas en bristande efterkontroll, och lät sina servicetekniker göra omfattande inspektioner på mängder av vindkraftverk för att se om alla bultar var tillräckligt åtdragna. "Under det senaste året, efter den utvidgade kontrollen, har vi i hela vår nord­europeiska verksamhet inte haft några sådana här problem med nedfallande delar – fram till helgens händelse i Falkenberg", säger Klaus Steen Mortensen på Vestas.

Fotot på det havererade vindkraftverket utanför Falkenberg kommer från Hallands Nyheters hemsida

I går berättade så Skånska Dagbladet att vingarna på ett nystartat vindkraftverk i Malmö lossnade bara några timmar efter start och flög iväg. För att hindra fler liknande olyckor stoppades ett annat vindkraftverk. "Som tur var kom ingen människa till skada. Men det är allvarligt nog med tillbud av det här slaget. Även om det är mindre kraftverk rör det sig om enorma krafter om vingar lossnar och flyger i väg", säger Roger Möller på kommunägda Stadsfastigheter till Skånska Dagbladet.

Visst har alla energikällor sina risker, och visst är olyckor med vindkraftverk fortfarande mycket ovanliga i Sverige. Men självklart kommer det också att bli fler incidenter i takt med att antalet vindkraftverk i landet nu ökar väldigt snabbt. Faktum är att världen över har 610 olyckor inträffat med vindkraftverk de senaste tio åren. Vid 141 av dessa tillfällen handlade det om tappade eller trasiga vingar, enligt statistik som samlats in av den (vindkraftsfientliga) skotska organisationen Caithness Windfarm Information Forum. Allt enligt Radio Jämtland.

Den svenska vindkraftbranschen har nu tillsatt en haverikommission med anledning av veckans två svenska haverier. För egen del tycker jag att det som hänt är ett väldigt starkt skäl att placera vindkraftverken på ett ordentligt avstånd från bebyggelse och kanske även från områden med intensivt friluftsliv. Jag tycker i vart fall inte att man borde placera vindkraft närmare än en kilometer från närmaste bostadsbyggnad.2009-11-05 Mycket rimlig förändring av "artistskatten"

Redan i januari i år berättade jag om de planerade förändringarna av artistskatten. I går röstade riksdagen igenom den nya lagen. Tidigare slapp utomlands bosatta artister och idrottsmän som kom till Sverige för att arbeta att betala sociala avgifter för sina inkomster, och betalade endast en statlig inkomstskatt på lönen på 15%. Detta kan jämföras med svenska "artister" och idrottsmän, som betalar samma skatt och sociala avgifter som alla andra.

Ändringarna innebär att "artisterna" även i fortsättningen kommer att betala 15% i statlig inkomstskatt, men att arbetsgivaren också tvingas betala sociala avgifter. Anställda ungdomar under 26 år kommer att belastas med halva sociala avgifter på grund av den vanliga nedsättningen som gäller för alla anställda ungdomar. De artister eller idrottsmän som har egna bolag som tar emot ersättningen kommer att slippa de sociala avgifterna i Sverige, och i stället beskattas i sitt hemland. Men de får då inte heller del av de svenska socialförsäkringssystemen.

Den som kritiserar de nya reglerna bör svara på frågan om varför arbetskraftskostnaderna inom sjukvården ska vara högre än inom fotbollen eller ishockeyn? Varför ska sjuksköterskor och läkare missgynnas och välbetalda fotbollsspelare eller hockeyspelare gynnas?

Märkligt nog röstade oppositionen emot förändringarna, och ville behålla skatteförmånerna för artister och idrottsmän som "gästarbetar" i Sverige. Lite märkligt kan man tycka med tanke på att samma partier ju vill dubbla arbetsgivare- avgifterna för alla som anställer svenska ungdomar. Det är närmast obegripligt att (S), (V) och (MP) vill höja arbetsgivareavgiften kraftigt för den som anställer svenska ungdomar, och behålla en helt oskälig skatteförmån för den som anställer en ytterst välbetald utländsk idrottsmän. Är det möjligen detta man menar med rättvisa?2009-11-04 Mycket tankeväckande energiseminarium i riksdagen

I dag hade riksdagen besök av professorn i fysik, Kjell Aleklett från Uppsala Universitet, forskningsledare för globala energisystem, och fyra doktorander inom olika delar av energiområdet. Moderator för seminariet var professor Harry Frank, verksam inom innovations- teknik med inriktning mot elkraft och energisystem, medlem av Ingenjörs- vetenskapsakademien IVA och ledamot av Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott.

Doktoranden Kersti Johansson höll först en presentation om bioenergi och konflikten mellan matproduktion och energiproduktion. Hennes slutsatser var tydliga - världens jordbruksmark räcker egentligen för att producera de livsmedel som krävs för att föda dagens befolkning på jorden, och klarar även en befolkningsökning på några miljarder människor. Men om jordens befolkning ökar till runt nio miljarder människor så behövs all jordbruksmark till matproduktion och det finns inget utrymme alls för att odla grödor för energiproduktion. Möjligheten att ersätta fossila bränslen med bioenergi är därför mycket begränsade. De övriga tre doktoranderna, Kristofer Jakobsson, Bengt Söderberg och Mikael Höök gick igenom världens reserver av fossila bränslen och möjligheterna i framtiden att bryta mer olja, naturgas och kol. Det stod helt klart att det finns mycket begränsade brytbara resurser. Oljan har redan passerat sin globala topproduktion, naturgasen når sin sannolika produktionstopp inom några år, och kol finns visserligen i stora mängder, men långtifrån allt är brytbart av hänsyn till bebyggelse och miljö. Doktoranderna var också tydliga med att Europa inte kan förlita sig på rysk gas, ryssarna kommer dels att behöva en del av gasen själva, dels kommer Kina att vilja köpa så mycket som möjligt av gasen från Sibirien och dessutom ha råd att betala bra för denna. Utbyggd vindkraft i Europa är därför också riskabelt, eftersom man ofta måste använda gaskraftverk för att producera reglerkraft när det inte blåser.

I dag baseras 80% av världens energiproduktion på fossila bränslen. För Sveriges del är det 35%, främst för transport- sektorn. Många länder vill minska beroendet av fossila bränslen, men av helt olika orsaker. För USA handlar det om säkerhet, man vill slippa beroendet av oljeimport från mellanöstern, medan koldioxidutsläppen inte väger särskilt tungt. För Europa är det klimatfrågan som styr politikerna. För länderna i Asien är det främst oron för att de fossila bränslena ska ta slut som kommer att driva fram alternativ. Professorerna på seminariet sa rent ut att det var olyckligt att Köpenhamnsmötet bara har fokus på klimatfrågan, vilket minskar intresset för länderna utanför Europa att ställa upp på bindande överenskommelser. Man hade hellre sett att konferensen handlat om att minska beroendet av fossila bränslen, helt enkelt på grund av att det är en ändlig resurs. Man avrådde bestämt från kostsamma åtgärder som bara syftar till att minska koldioxidutsläppen, och tyckte att dessa resurser i stället borde läggas på att utveckla nya energiformer. Vad gäller klimatförhandlingarna sa forskarna rakt ut att det är uteslutet att USA, Kina och Indien skulle ställa upp på kraftfulla minskningar av koldioxidutsläppen. Anledningen är att USA har världens största kolreserver och kommer att vilja använda dessa för att slippa vara beroende av oljeimport. För Kinas del är kolet den enda energiresurs man har. Man kommer aldrig att ställa upp på att avstå från att använda denna naturtillgång för att bygga upp landets välstånd. Samma sak gäller för Indien.

På seminariet fick FN:s klimatpanel mycket hård kritik, och beskylldes för både ovetenskaplighet och grova fel i sina prognoser för koldioxidhotet. IPCC:s olika scenarier bygger alla på en mycket snabb ökning av användningen av fossila bränslen, där man räknar med obegränsad global tillgång på kol, och ständigt ökande kolförbränning. Problemet är bara att så mycket olja, kol och gas går helt enkelt inte att utvinna, och därför är IPCC:s prognoser helt orealistiska. Världen kommer inte ens att komma i närheten av den förbrukning av fossila bränslen som IPCC räknar med i sitt mest försiktiga scenario. Budskapet var att världen måste förbereda sig på att de utvinningsbara fossila bränslena tar slut, vilket alldeles av sig själv kommer att minska koldioxidutsläppen dramatiskt utan att några särskilda åtgärder behövs. De fossila bränslena kan inte heller ersättas med vare sig vindkraft eller bioenergi mer än på marginalen. I stället måste framtida energikällor utvecklas, och under mellantiden måste kärnkraften byggas ut.

Märkligast idag var kanske det mycket klena intresset från riksdagsledamöterna att delta i detta oerhört intressanta seminarium som pågick i hela tre timmar. Vi var två moderata riksdagsledamöter och en kristdemokratisk, och dessutom tre moderata tjänstemän från riksdagen som lyssnade. Alla övriga deltagare och åhörare var externa besökare. Bristen på kunskap kan ju förklara varför klimatdiskussionerna i riksdagen ser ut som de gör. Man vill helt enkelt inte lyssna på kunniga forskare som berättar om hur det ser ut i verkligheten, utan litar blint på IPCC:s felaktiga prognoser och siffror. För egen del kommer jag framöver att återkomma till detta seminarium och illustrera de viktigare delarna med bilder från Uppsala Universitets hemsida.2009-11-04 Dagens klimatfundering

Äntligen börjar man på allvar prata om hälsofarliga luftföroreningar i klimatförhandlingarna

Jag har vid upprepade tillfällen, på bloggen, på moderaternas partistämma och i en riksdagsmotion försökt verka för att klimatdiskussionerna breddas. I dag talas det i stort sett bara om koldioxid, medan många andra allvarliga miljöproblem som samtidigt skulle kunna ha en viss klimatpåverkan glöms bort. Jag vill medverka till att bredda debatten.

Nu nås jag av den trevliga nyheten att Naturvårdsverket verkar gå i samma riktning. I ett pressmeddelande påpekar man att många luftföroreningar påverkar både hälsa, miljö och klimat. Det gäller inte minst utvecklingsländerna där man lagar mat över öppen eld, baserad på kol, ved eller torkad gödsel. Naturvårdsverkets förhandlare säger nu att det svenska EU-ordförandeskapet tänker lyfta frågan om att koppla ihop arbetet mot luftföroreningar med klimatfrågan.

"Särskilt i utvecklingsländerna behövs omfattande åtgärder för att förbättra luftkvaliteten för att snabbt förbättra hälsan hos framför allt kvinnor och barn. Samtidigt skulle åtgärderna bidra till att minska klimatpåverkan", säger Peringe Grennfelt, forskningsdirektör vid Svenska Miljöinstitutet. "Av speciell betydelse är de omfattande emissionerna av sot, som effektivt absorberar det inkommande solljuset. Partiklarna spelar inte bara en stor roll när de är i atmosfären utan är också av betydelse för den accelererande avsmältningen av istäcket i Arktis och av glaciärerna" skriver Naturvårdsverket. Fast för den som följer min blogg är detta ingen nyhet, jag har vid flera tillfällen skrivit om just detta.

"Flera luftföroreningar har stora effekter på klimatet. Partiklar kan till exempel både påskynda och motverka den globala uppvärmningen. En viktig fråga är därför hur man ska utforma lösningar som ger positiva effekter såväl på klimat som på miljö och hälsa." skriver Naturvårdsverket. Detta påminner ju minst sagt ganska mycket om min riksdagsmotion och mitt förslag på moderaternas partistämma där jag just ville att man i första hand ska prioritera klimatåtgärder som samtidigt har andra positiva effekter på miljön och människors hälsa. Tyvärr avslogs detta förslag på moderaternas partistämma, trots ett visst stöd, men kanske får jag ändå som jag vill till sist?

Beskedet från Naturvårdsverket är oerhört glädjande. Ett första litet steg bort från ett ensidigt fokus på koldioxiden, mot en lite bredare syn på klimat- och miljöfrågorna. Som jag påpekade häromdagen är det nog också mycket större chans till framgång vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn om man vidgar diskussionen till att handla om mer än koldioxid. Kan man presentera förslag till överenskommelser som kan minska luftföroreningarna i många u-länder skulle detta rädda mängder av människoliv, samtidigt som de som prioriterar minskning av koldioxidutsläppen också skulle kunna bli nöjda. Det blir självklart mycket lättare för politiker att acceptera förslag som snabbt ger en tydlig effekt på liv och hälsa än mer osäkra åtgärder som riktas uteslutande mot utsläpp av koldioxid, och som ingen säkert kan säga ens kommer att ha någon effekt på klimatförändringarna. Både verkligheten och det politiska läget talar därför för att bredda klimatdiskussionerna.2009-11-04 EU-prognos: Svensk ekonomi vänder upp snabbare än övriga EU

- och svensk arbetslöshet ligger under EU-genomsnittet både 2009 och 2010

EU-kommissionens släppte igår sin prognos för EU-ländernas ekonomiska utveckling. Sverige väntas få en snabbare BNP-ökning 2010 än EU-genomsnittet. Jämfört både med EU-genomsnittet och genomsnittet för euro-länderna har Sverige en kraftigare BNP-nedgång 2009, men också en betydligt kraftigare uppgång 2010. Sveriges BNP väntas krympa med 4,6 procent i år (jämfört med -4,1 för hela EU) för att därefter öka med 1,4 procent 2010 (jämfört med 0,7 procent för hela EU). Sveriges exportberoende ekonomi drabbades tidigt och hårt av den globala krisen, men regeringens stimulansåtgärder, ökande privat konsumtion och stigande export bidrar till den väntade kraftiga BNP-uppgången 2010.

När det gäller den privata konsumtionen har Sverige också haft en något större nedgång jämfört med EU-genomsnittet under 2009. Men även detta vänder 2010 med en betydligt större ökning av konsumtionen i Sverige än genomsnittet i EU. Hushållens sparkvot i Sverige är hög och förtroendet för ekonomin på uppgång. Den privata konsumtionen väntas öka med 1 procent i Sverige 2010, jämfört med 0,2 procent i genomsnitt både för EU som helhet och för eurozonen.

Sverige väntas också ha lägre arbetslöshet än EU-genomsnittet. Arbetslösheten i Sverige väntas stanna på 8,5 procent 2009, vilket är en lägre nivå både än EU-snittet (9,1 procent) och genomsnittet för eurozonen (9,5 procent). Arbetslösheten i Sverige väntas dock fortsätta att öka under 2010, till 10,2 procent, som är snäppet lägre än EU-snittet för 2010 på 10,3 procent och euro-snittet på 10,7 procent.

Den svenska regeringen har fört en mycket expansiv politik, med åtgärder motsvarande 1,5 procent av BNP i 2009 och ytterligare åtgärder på 1 procent av BNP som annonserats i höstbudgeten. Trots den expansiva finanspolitiken är enligt EU-kommissionen de svenska offentliga finanserna långsiktigt hållbara. Sveriges budgetunderskott väntas 2010 uppgå till -3,3 procent. Underskottet väntas dock minska till -2,7 procent 2011, utan ytterligare åtgärder, vilket gör att den förda ekonomiska politiken är hållbar och inte långsiktigt bryter mot EU:s krav på maximalt 3% underskott.2009-11-03 Reinfeldt och Obama i möte i Vita Huset

I går träffades Fredrik Reinfeldt och Barack Obama i Vita Huset i Washington. Det blev samtal om både klimatfrågan och om fredsinsatsen i Afghanistan. (Foto från regeringens hemsida)

Jag konstaterar att statsminister Reinfeldt, i sin egenskap av EU-ordförande, nu haft flera möten med president Obama det senaste halvåret, och att de två verkar ha fått en riktigt bra personlig relation. Reinfeldts audiens hos Obama igår var dessutom ovanligt lång, vilket tydligen skickar vissa signaler enligt erfarna diplomater. Det är självklart mycket värdefullt för Sverige att vår statsminister har lyckats skapa goda relationer med USA:s president. För så har det ju inte alltid varit genom åren, för att uttrycka sig försiktigt...

Under långa perioder av Socialdemokratiskt styre har svenska statsministrar verkligen inte alltid gjort gjort vad de kunnat för att skapa goda relationer med USA, snarare tvärtom. Periodvis har Sverige faktiskt varit väldigt illa sett i USA. Min känsla är att vår statsminister har gjort ett jättejobb med att förstärka den positiva bilden av Sverige de senaste månaderna.

Att sedan min egen personliga oro för koldioxidutsläppens betydelse för klimatförändringarna inte är riktigt lika stor som vår statsministers oro är en helt annan sak.2009-11-03 Träff med riksnätverk för kommunala arbetsmarknadsansvariga

I dag har jag varit på hemmaplan i Göteborg och träffat ett 25-tal personer som ingår i ett rikstäckande nätverk för arbetsledande personer vid kommunala arbetsmarknadsenheter runt om i landet. Även representanter för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fanns deltog på konferensen. Det blev ett mycket inspirerande möte där jag under två timmar fick berätta om regeringens senaste förslag inom arbetsmarknadsområdet och de nyheter som presenteras i statsbudgeten.

Jag fick med mig ett antal mycket konstruktiva synpunkter och idéer om hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna skulle kunna utvecklas, och alla dessa förslag tar jag med mig till kommande diskussioner med arbetsmarknadsdepartementet och arbetsmarknadsminister Littorin. Det är tydligt att det finns oerhört mycket resurser, kreativitet och erfarenhet inom kommunerna när det gäller arbetsmarknadsfrågor, ofta med koppling till både utbildning och socialtjänst. Allt detta måste tas tillvara på bästa sätt, och finns det hinder i lagstiftning eller regelverk för att få det att fungera så måste detta åtgärdas.2009-11-02 Pensionärerna behöver mer än sänkta skatter

Detta är rubriken på en debattartikel i Borås Tidning idag, undertecknad av mig och av ordföranden för Moderata Seniorer i Borås, Ingrid Olausson. (Klicka på bilden för att läsa hela artikeln).

Vi försöker beskriva helheten i Alliansens politik för pensionärerna. Det finns ju betydligt mer än skatter som har betydelse, även om givetvis också pensionärerna av naturliga skäl vill ha fortsatt sänkta skatter - de lever ju också i landet med världens näst högsta skattetryck. Vi tycker det är intressant att nämna att Alliansregeringens skattesänkningar för pensionärerna är de första som genomförts sedan den förra borgerliga regeringen styrde Sverige 1991-94. Under socialdemokraternas långa tid vid makten genomfördes inga skattesänkningar alls för pensionärerna!

I artikeln berättar vi att Moderaternas linje är fortsatta skattesänkningar för pensionärerna när statens finanser tillåter, dvs när konjunkturen vänt uppåt igen. I dagens lågkonjunktur är dock det viktigaste att sänka sådana skatter som kan stimulera fler att arbeta mer för att trygga pensioner och välfärd.

Socialdemokraternas linje kommenterar vi inte i artikeln. Men den verkar vara att bluffa pensionärerna, som tror att de kommer att få stora skattesänkningar om (S) tar över makten. Men synar man Socialdemokraternas förslag så inser man snabbt att deras lösning på "problemet" med olika beskattning av löntagare och pensionärer mest handlar om att höja skatten för löntagarna. Det skulle inte förbättra pensionärernas ekonomi det minsta, men däremot minska antalet arbetade timmar vilket skulle försämra utvecklingen av pensionerna. Detta finns det all anledning att återkomma till i senare artiklar.2009-11-02 Som sagt var....

Bild från satirtecknaren Kalle Strokirk (kallestrokirk) med anledning av besluten på socialdemokraternas kongress i helgen. Några av besluten:

* Höjd fastighetsskatt som slår mest mot personer med låga inkomster som bor i områden med högt taxerade villor
* Återinförd förmögenhetsskatt som driver riskkapital från Sverige samt slår extra hårt mot dem med högt taxerade småhus, medan de allra rikaste miljardärerna som vanligt slipper betala med socialdemokraternas konstruktion av fastighetsskatten
* Avskaffad avdragsrätt för hushållsnära tjänster som, förutom att det gett många äldre möjlighet att köpa lite extra hjälp, dessutom skapat ett antal nya företag och åtskilliga tusen nya jobb
* Dubblad arbetsgivareavgift för den som anställer ungdomar - hur ska det minska ungdomsarbetslösheten?
* Höjd skatt för löntagarna, genom avskaffande av del av jobbskatteavdraget. På detta sätt kan man hålla sitt löfte att minska skillnaden i skatt mellan löntagare och pensionärer - utan att sänka skatten alls för pensionärerna utan bara höja den för löntagarna. Om detta sedan leder till färre arbetade timmar kommer pensionerna att bli lägre

Socialdemokraterna går till val 2010 på kraftigt höjda skatter för allt och alla som sin viktigaste valfråga. Det ska bli spännande att se om det verkligen är detta svenska folket längtar efter?
2009-11-02 Mitt svar till Klimataktion.nu

Samtliga riksdagsledamöter plus statsminister Reinfeldt har fått ett långt skriftligt e-postbrev som hävdar att klimathotet är mycket allvarligare än vad FN:s klimatpanel hävdar, och att det inte räcker på långa vägar med de förslag till klimatåtgärder och minskade koldioxidutsläpp som förelås. Klimataktion.nu undrar om vi som riksdagsledamöter är beredda att ställa oss bakom betydligt hårdare krav på Klimatmötet i Köpenhamn än det som EU förhandlat om i helgen. Mitt svar, som jag skickat idag, är följande:

Sammanfattande svar på er fråga om 350 ppm:

För egen del anser jag själv efter mycket fördjupning i ämnet och många kontakter med forskare i alla läger att teorierna om de mänskliga koldioxidutsläppens avgörande betydelse för en global temperaturhöjning känns allt mer osäkra. Åsikterna går kraftigt isär - en majoritet, inklusive den svenska regeringen, stödjer IPCC:s linje, medan en minoritetslinje vill gå mycket längre när det gäller att minska koldioxidutsläppen, och en annan minoritetslinje inte anser att koldioxidutsläppen är något större problem.

De nivåer som världens ledare ska diskutera vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn blir fullt tillräckligt besvärliga och kostnadskrävande som de är, utan att man i sista stund skärper kravet ytterligare på minskade koldioxidutsläpp, utan att man har mycket tydligt och brett vetenskapligt stöd för detta. Detta finns inte i dag. Jag ser därför i dagsläget ingen anledning att ställa mig bakom kravet på max 350 ppm koldioxid i atmosfären.

Jag hoppas och tror att vår statsminister i sin egenskap av ordförande för EU kommer att verka för en rimlig hantering av frågan vid toppmötet i Köpenhamn. Personligen tycker jag det skulle kännas allra bäst om världens ledare vågade vidga klimatdiskussionerna till att handla om mer än bara koldioxid. Om även diskussionen om sotpartiklarnas skadliga påverkan på både miljö och människors hälsa fanns med på agendan skulle detta öka möjligheterna att enas om en global strategi för en utveckling mot minskad användning av fossila bränslen.

Dessutom behöver världens ledare en strategi för att hantera de klimatförändringar som med all säkerhet kommer att inträffa - alldeles oavsett vad människan försöker göra åt saken. Klimatförändringar är, och har alltid genom årtusendena varit, en realitet!

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)


Hela det långa brevet från Klimataktion.nu, samt mitt fullständiga svar, där jag även kommenterar en del av det som påstås i brevet från Klimataktion.nu, går att läsa här.2009-11-01 Hur ska nya vägar och järnvägar betalas?

Infrastruktur del 2: Med en statlig investeringsbudget för infrastruktur, där avskrivning sker över lång tid, skulle både vägtullar och kommunal förskottering bli onödig.

På socialdemokraternas kongress fanns motionsförslag om att staten borde införa en investeringsbudget för infrastrukturinvesteringar. Men detta avslogs, Tomas Östros varnade för att det skulle medföra att "kommande generationer får betala för våra infrastrukturinvesteringar". Liknande tongångar hör jag från företrädare för Alliansen när frågan kommer på tal. Märkligt tycker jag. Den diskussionen finns ju inte när det gäller andra viktiga investeringar i vårt samhälle.

Om man bygger en ny flygterminalbyggnad på Landvetter, ett parkeringshus i Borås eller en ny järnvägsstation i Göteborg så läggs alla dessa byggnader på en investeringsplan och skrivs av med några procent per år. Inte säger någon att en ny järnvägsstation ska kostnadsföras direkt för att inte belasta kommande generationer? Men när det gäller de allra största investeringarna, som en ny motorväg eller en ny järnväg, så måste de märkligt nog kostnadsföras i sin helhet direkt när de är klara, och pressas in i statens driftsbudget. Det gör att pengarna aldrig någonsin kommer att räcka till allt det som är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga. I sin tur bromsar detta samhällets och företagens utveckling och försvårar rörligheten på arbetsmarknaden.

För att undvika detta tvingas lokala politiker att gå in med enorma belopp av kommunala eller regionala medel, som man just beslutat i Borås rörande förbifarten Rv40 till Rv 27 över Viared. Eller så tvingas man ta ytterst olyckliga beslut om vägtullar som man just nu är på gång att göra i Göteborg för att bland annat få till stånd en ny älvförbindelse. Att lokala politiker ska tvingas förskottera kommunala medel till ett stort väg-, tunnel- elller brobygge, med stora räntekostnader som följd som belastar kommunens driftsbudget, samtidigt som man i andra änden ropar efter stora statliga tillskott av pengar för att klara skolan och äldreomsorgen är fullständigt absurt. Lika absurt är det att överbeskatta bilister genom att plötsligt införa en avgift för att de ska få fortsätta att köra på sin vanliga gamla motorväg.

Jag har som bekant skrivit flera riksdagsmotioner om statlig investeringsbudget för större infrastrukturinvesteringar. Tanken är att man ska skriva av dessa investeringar över tid, precis som man skriver av alla andra stora investeringar som görs av kommuner, landsting eller företag. Jag har stöd för detta synsätt från ett antal moderater och andra riksdagsledamöter i Alliansen, och även från bland annat Västsvenska Industri- och Handelskammaren och andra representanter för näringslivet, liksom från många lokala politiker. Även en hel del enskilda socialdemokrater stödjer uppenbarligen idén. Mest oväntat är kanske att Vänsterpartiet numera tydligen förespråkar denna lösning. Lite konstigt kan man ju tycka eftersom (V) normalt är ett av de partier som är mest negativt till att överhuvudtaget bygga några vägar. Det gör att man får ta just deras åsikt i frågan med en stor nypa salt. Men kanske kan de i vart fall stödja en tanke om att större järnvägsprojekt ska hanteras på detta sätt, varför inte Götalandsbanan?

S-kongressen tog beslut igår om att förespråka lånefinansiering av väg- och järnvägsbyggen. Detta görs redan idag så det är ingen revolution. Men visst, om man gjorde detta oftare kan kanske i vart fall kommunerna slippa förskottera pengar, vilket vore värdefullt. Statliga vägar är i huvudsak en statlig uppgift och inget som kommunerna ska betala! Men lånefinansiering löser tyvärr inte problemen med att statens budgetramar sätter gränserna för hur mycket infrastruktur man kan få plats med i statens driftsbudget. Så länge man måste kostnadsföra hela investeringen så snart den är klar så spelar inte själva finansieringen någon roll - statens budget kommer inte att kunna rymma alla de viktiga projekt som behövs, oavsett om man finansierar projekten på ena eller andra sättet. Ökad lånefinansiering saknar helt betydelse för att kunna snabba på viktiga infrastrukturprojekt, och Socialdemokraterna står tyvärr lika handfallna som under sina regeringsår när det gäller infrastrukturen. Alliansen har under sina fyra år gjort de största satsningarna någonsin i Sveriges historia på infrastrukturen, men det räcker tyvärr ändå inte till allt. Statens budgetramar sätter fortfarande gränserna - helt i onödan.

Så skam den som ger sig - jag tänker fortsätta argumentera för en statlig investeringsbudget för större infrastruktur- projekt. Det kommer att bli en av mina viktiga personliga valfrågor i kommande valrörelse.