Blogg september 2009

2009-09-30 Alliansen stärker jord- och skogsbrukets konkurrenskraft

Alliansen stärker jordbrukets konkurrenskraft, men tyvärr har dessa delar i statsbudgeten hamnat lite i skymundan i mediabevakningen. I budgeten för 2010 finns ett antal förslag som både stärker jordbrukets konkurrenskraft och underlättar vardagen för dem som är verksamma i företagen inom jord- och skogbruket. Här några förslagen:

* Slopad skatt på handelsgödsel ger 300 miljoner kronor i besparingar. Skatten försvinner som tidigare aviserat den 1 januari 2010. En viktig åtgärd som avskaffar en kostnad som Sverige infört men som inte finns motsvarande i andra länder.
* Sänkta egenavgifter med 5 procentenheter ger jordbrukssektorn 130 miljoner kronor i minskade kostnader, och för skogssektorn betyder det en besparing på ca 100 miljoner kronor. Minskningen av avgifterna gäller alla småföretag, alltså även maskinentreprenörer och andra.
* Utökat jobbskatteavdrag omfattar alla egenföretagare likväl som alla anställda. Totalt har 99% av alla heltidsarbetande nu fått skattesänkningar på 1.000 kronor per månad, och 75% på över 1.500 kronor per månad under mandatperioden.
* Satning på enskilda vägar med 50 miljoner kronor har stor betydelse för landsbygden. Även de 190 miljoner extra som avsätts för bredbandsutbyggnad har stor betydelse, inte minst för egenföretagare på landsbygden.
* Forskning på skog och övrig växtråvara får 74 miljoner extra. Det är en viktig markering att jord- och skogsbruket är viktiga framtidsnäringar.
* Utöver detta finns ytterligare ett antal mindre poster, exempelvis satsas 5 miljoner extra för att kunna bibehålla ersättningen för rovdjursskador på tamdjur, och 10 miljoner satsas på att marknadsföra svensk mat, bland annat till offentlig sektor.
* Utöver de ekonomiska satsningarna görs ett antal reformer i trygghetssystemen för företagare. Det handlar om regler för sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och andra system som tidigare diskriminerat småföretagare jämfört med dem som varit anställda. Många egenföretagare har i praktiken inte kunnat utnyttja de förmåner som man är med och betalar för. Detta vill vi förändra.

Totalt innebär statsbudgeten för 2010 ett stort steg i rätt riktning för att kunna bevara och utveckla det svenska jord- och skogsbruket.2009-09-29 Nu börjar det likna nå´t!

Gårdagens seger borta mot Halmstad med 2-1 gör att guldstriden helt plötsligt känns helt öppen igen. Två raka segrar har gjort att gulsvart plötsligt är tillbaka på banan! AIK toppar serien på 50 poäng, före Göteborg 47, Elfsborg 46 och Kalmar 45. Men AIK har två tuffa matcher framför sig när man ska möta Elfsborg på söndag i Borås, och i sista omgången väntar Göteborg på bortaplan.

Årets allsvenska kan sluta hur som helst, men det känns väl nu som om Elfsborg borde sluta bland de fyra främsta och få både medalj och europaspel för fjärde året i rad.

Om formen sedan räcker ända fram till den allra ädlaste medaljen återstår att se...2009-09-28 Kanske svensk uranbrytning trots allt?

På moderaternas partistämma i Gävle hösten 2007 fanns en motion om att Moderaterna skulle uttala sig positivt om svensk uranbrytning. Stämman avslog motionen (med en enda rösts övervikt), men själv hörde jag till dem som röstade för denna. Min motivering är att om vi i Sverige vill driva kärnkraften vidare och samtidigt är ett av de länder där det finns störst urantillgångar i världen så vore det väl märkligt om vi inte ens kunde bryta uran till våra egna kärnkraftverk? Och för min del får det gärna bli uranbrytning för export också. Uranbrytning bör inte ske mot lokalbefolkningens vilja, men det finns orter i Norrlands inland där både kommunpolitikerna och befolkningen är positiva till uranbrytning, och jag har svårt att förstå varför vi då inte skulle ta denna chans att skapa både arbetstillfällen och inkomster. Om man hanterar svensk utanbrytning rätt skulle den dessutom kunna bli betydligt mer miljövänlig än vad den idag är i många andra länder.

I dag lämnade plötsligt statsminister Fredrik Reinfeldt en liten öppning för framtida uranbrytning i Sverige vilket han berättade under en frågestund vid Umeå Universitet. "Jag tror att kärnkraftsparentesen kommer att förlängas" sa han till SVT:s Västerbottensnytt. Därmed är det logiskt att uranbrytning skulle kunna ske i bland annat Norrlands inland. "Jag har inte uteslutit det och jag tycker det är logiskt, givet att man förlänger kärnkraftsparentesen" sa statsminister Reinfeldt.

Jag tycker det känns utmärkt att statsministern markerar en liten positionsförändring inom Moderaterna i denna fråga.2009-09-28 Franska ambassaden kan få en jobbig höst

Frankrike antog ju nyligen en lag som gör det möjligt att stänga av en persons internetabonnemang om det finns misstanke om otillåten fildelning. Lagen föreskriver inte ens att en domstol ska ta beslutet efter en normal och fullständig rättsprocess, eller att personen är bevisat skyldig! För mig och många andra är detta en helt orimlig lagstiftning, och det oavsett om det är en domstol eller någon annan som tar beslutet om avstängning. Internet är en del av informations- samhället och ingen bör kunna stängas av. Den som döms för fildelning eller annat upphovsrättsbrott ska givetvis dömas till det straff som lagen föreskriver, men att dessutom stänga av någon från internet är en orimlig påföljd i dagens samhälle. Man kan jämföra med den som begår ett brott i trafiken - inte blir den avstängd från all vidare användning av våra vägar?

Nyss hörde jag i radion på nyheterna att den kritiska FP-riksdagsledamoten Camilla Lindberg (ni vet hon som röstade emot FRA-lagen) haft besök av franska ambassaden som, enligt Lindberg, "försökt förklara för henne varför hon har fel när det gäller kritiken mot den franska lagen". Man kan väl på goda grunder misstänka att Frankrike gör allt för att få med sig hela EU på en liknande lagstiftning inom hela EU i samband med att EU-parlamentet nu diskuterar telekompaketet igen (det telekompaket som ju rann ut i sanden före EU-valet i våras, se bloggen 5 maj i år). Det är kanske i ljuset av detta man ska se besöket hos Lindberg?

I Sverige fanns ett utredningsförslag med en liknande lösning, men det avvisades av justitieminister Beatrice Ask (M). Våra moderata EU-parlamentariker Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark har med kraft motarbetat liknande förslag även i EU-parlamentet (fanns med som förslag i tidigare versioner av Telekompaketet). Skulle EU ändå driva igenom ett direktiv med den franska lagen som förebild anser jag att Sverige bör vägra att införa lagen i svensk lagstiftning och hänvisa till att det strider mot svenska rättstraditioner. Jag kommer för egen del aldrig att låta mig övertygas om att den franska lagen är rimlig, och jag vet att jag har många andra riksdagsledamöter i olika partier med mig i det synsättet.

Om franska ambassaden ska försöka tala oss alla "till rätta" kommer man att få väldigt mycket att göra framöver...2009-09-28 Övriga partier skapar Miljöpartiets framgångar

Enligt en ny Sifoundersökning har 36% av väljarna störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan. Tvåa kommer moderaterna som har stöd av 9% av väljarna i samma fråga. Därefter kommer övriga partier i fallande skala med mycket lågt stöd. Den allra största väljargruppen - hela 38% - är dock tveksamma angående vilket parti man har störst förtroende för i klimatpolitiken.

Jag är inte förvånad över mätresultatet. Trots att min personliga tveksamhet inför koldioxidens roll för klimat- förändringarna inte riktigt går i takt med regeringens syn så måste jag ändå konstatera att Alliansen försöker föra en betydligt mer balanserad och realistisk politisk linje i klimatfrågan än exempelvis oppositionen (för att inte tala om kraven från en del extrema klimataktivister och lobbygrupper). Men när många av Alliansens politiker samtidigt målar upp en hotfull bild av ett mycket dramatiskt och akut klimathot skickar vi dubbla och väldigt motstridiga signaler till väljarna. Ju fler dramatiska uttalanden från politikerna, desto fler väljare tar givetvis det säkra för det osäkra och känner sympati för det parti som har de mest extrema klimatförslagen, dvs Miljöpartiet, i stället för att stödja en mer balanserad och realistisk politik. Annu hårdare drabbas kanske oppositionspartierna (S) och (V) av denna effekt, eftersom dessa partier helt verkar ha lämnar all realism bakom sig och i stället kapitulerat för Miljöpartiets extrema syn på klimathotet. Detta leder självklart till att de har tappat massor av väljare till Miljöpartiet, vilket också tydligt syns i opinionsmätningarna. Kort sagt - när svenska politiker tävlar om att måla upp klimathotet så dramatiskt som möjligt så finns det bara en vinnare och det är Miljöpartiet. Det är detta som har skapat Miljöpartiets framgångar i opinionsmätningarna.

Glädjande är ändå att Miljöpartiets förtroende bland väljarna i klimatfrågan minskat från 44 till 36 procent sedan den förra mätningen (i juni), och att antalet osäkra i valet av bästa parti i klimatpolitiken ökat från 29% till 38%. Det verkar alltså som om svenska folkets syn på klimathotet trots allt nyanseras efterhand, och att den mest extrema och hysteriska klimatlinjen sakta verkar tappa stöd i Sverige precis som i många andra länder. Det ger ett visst hopp för framtiden.

För oss moderater tycker jag det är lite bekymmersamt att bara 9% av de svenska väljarna idag tycker att vårt parti har den bästa klimatpolitiken, för övrigt en minskning från 10% i juni. Med tanke på att ca 26-29% stödjer Moderaterna i de vanliga opinionsmätningarna är det alltså bara var tredje moderatsympatisör som tycker att det egna partiet har den bästa klimatpolitiken. Vad de andra två tredjedelarna av moderaternas sympatisörer tycker framgår inte av opinions- mätningen, men sannolikt finns väl många bland de osäkra. Med en något mer ödmjuk och eftertänksam linje tror jag att Moderaterna som parti skulle ha potential att fylla ett stort behov hos många väljare på båda sidor av blockgränsen (inte minst många socialdemokrater) som längtar efter en mer trovärdig och realistisk politik i klimatfrågan än vad man upplever att riksdagspartierna överlag driver idag.2009-09-26 Reinfeldt - Sahlin 6-0

Fredrik Reinfeldt har tagit en stor ledning över Mona Sahlin i statsministermatchen. Han leder med 6–0 ett år före valet enligt väljarna. Reinfeldt får högst förtroendesiffror i samtliga sex grenar; såväl när det gäller att företräda Sverige utomlands, leda regeringens arbete, skapa en majoritet för sin politik i riksdagen, ingjuta hopp om en bättre framtid för oss som bor i Sverige, leda Sverige i händelse av en allvarlig kris, samt företräda Sverige i Europa. För ett år sedan var det oavgjort. DN/Synovates mätning visar att väljarnas förtroende för Fredrik Reinfeldt har ökat kraftigt i samtliga ”grenar”, samtidigt som det rasat för oppositionsledaren Mona Sahlin (S). Reinfeldt får nu högst betyg på alla områden av såväl kvinnor som män, och i samtliga åldersgrupper.

Faktum är att Sahlin till och med har förlorat i förtroende bland den rödgröna oppositionens väljare med nedgångar på 15–20 procentenheter. Ja, Fredrik Reinfeldt får till och med högre siffror än Sahlin av de rödgröna väljarna när det gäller vem som är bäst på att företräda Sverige utomlands och på att företräda Sverige i Europa.

" Att Reinfeldt nu även anses bäst på att ingjuta hopp om en bättre framtid kan vara av avgörande betydelse" säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring. "I partisympatimätningarna är det jämnt läge mellan de politiska blocken. Men många väljare har ännu inte bestämt sig, och när valet närmar sig kan inställningen till statsministerkandidaterna få en större betydelse än tidigare".2009-09-25 Lobbyister, förbuds- och kontrollivrare jagar politikerna

Som politiker har jag alltid försökt arbeta för att minska mängden regler, förbud och kontroller som krånglar till människors vardag och gör tillvaron dyrare. Ibland lyckas det, ibland inte. Men det räcker inte att försöka minska dagens krångel, nya krav kommer nämligen hela tiden från lobbyorganisationer som vill att vi politiker "tar krafttag" mot något. Ofta har lobbyorganisationerna stora egenintressen i saken. Jag ska ta två exempel från trafiksäkerhetsområdet:

I dag kan man i Borås Tidning läsa om hur Motormännens Helnykterhetsförbund MHF driver en kampanj för alkolås på alla bilar. Att man har alkolås i skolbussar eller inom yrkestrafiken kan vara rimligt. Men min enkla fråga är varför jag ska tvingas installera alkolås i min personbil? Jag har aldrig kört bil onykter, och skulle aldrig låta någon som är onykter köra min bil. Den som ertappas med trafikonykterhet skulle kunna dömas att ha alkolås i sin bil, det är helt okej. Men ett alkolås i min bil har ingen som helst effekt för trafiksäkerheten. Jag behöver inget alkolås, och är inte ett dugg intresserad av att betala för det! Men självklart har tillverkare av alkolås ett stort intresse i att detta ska bli obligatoriskt i alla personbilar, och politiker kan på detta sätt visa handlingskraft. Notan betalas ju av bilisterna och drabbar inte statskassan. Kommer frågan upp i riksdagen tänker jag protestera högljutt.

Häromdagen läste jag att Trafikskolorna lobbar för att förbjuda övningskörning om det inte finns dubbelkommando i bilen. Det är naturligvis en smart affärsidé, eftersom det i ett slag skulle förbjuda all privat övningskörning och tvinga alla till dyra lektioner i trafikskolan. En trafikskola som för övrigt redan fått god hjälp att tjäna pengar genom allt fler nya och dyra obligatoriska kursmoment som politikerna tvingat på körkorttagarna genom åren. Ett körkort är idag så dyrt att många tvingas avstå. Det minskar i sin tur rörligheten på arbetsmarknaden, främst i glesbygd där kollektivtrafiken är sämre. Ett förslag i riksdagen om obligatoriskt dubbelkommando vid övningskörning skulle jag definitivt inte heller stödja. Hur många olyckor händer egentligen i samband med privat övningskörning?

Vi politiker måste lära oss att avstå från att gå i lobbyisternas ledband och börja tänka själva i stället och våga säga nej ibland. Det är enligt mitt sätt att se på saken den allra bästa formen av politisk handlingskraft. Svenska folket är redan överbeskyddat, och man kan faktiskt inte lagstifta fram gott omdöme och personligt ansvarstagande!2009-09-25 Hoppet om gulsvart guld tändes på nytt

Elfsborgs mardröm är kanske över? Efter hemska 2-11 i målskillnad på tre matcher, och en enda futtig poäng, blev det igår seger med 1-0 mot Brommapojkarna hemma på Borås Arena. Kanske inget direkt skönspel från Elfsborgs sida, snarare var det väl en ganska krampaktig inledning på matchen från gulsvart, men spelet kom igång efterhand och man ordnade tre poäng och höll tätt bakåt. Kanske kan spelet äntligen lossna ordentligt nu?

Elfsborg hade samtidigt lite tur med övriga resultat eftersom båda topplagen tappade poäng. Även Kalmar tappade poäng vilket betyder att Elfsborg avancerade till en tredjeplats. Plötsligt är det bara fyra poäng kvar upp till de två topplagen, och det återstår 18 poäng att spela om. Intressant är att Elfsborg möter AIK på hemmaplan den 4 oktober, och innan dess väntar Halmstad på bortaplan. I slutet av serien möts för övrigt Göteborg och AIK, vilket gör det hela extra spännande. Elfsborgs guldchans lever fortfarande!
2009-09-25 Dagens klimatfundering

Hur är det egentligen med isen på Nord- och Sydpolerna?

In för klimattoppmötet i Köpenhamn är media mest intresserade av att skildra påståenden från de värsta domedags- profeterna. Mer balanserade bedömningar försvinner helt i mediebruset. Ett exempel på dramatiska påståenden från de värsta alarmisterna är att isen smälter allt snabbare både på Arktis (Nordpolen) och Antarktis (Sydpolen). Men är det verkligen så? Svaret är att de senaste mätvärdena från vetenskapligt respekterade officiella källor tvärtom visar att isen i år växer på båda polerna!

Här är en graf över isläget på Arktis. Den röda kurvan visar årets isminimum (sommarisen). Sommarisen har faktiskt växt med drygt 25% jämfört med de senaste två åren, även om ismängden fortfarande är något mindre än genomsnittet sedan 2002. Tyvärr finns ingen tillförlitlig uppgift om istäcket före 1979, men trenden anses vara att sommarisen i Arktis har minskat de senaste 30 åren. Orsaken är oklar eftersom det inte verkar finnas något som visar att sommartemperaturen över 80:e breddgraden har stigit. Något annat måste alltså orsaka avsmält- ningen. En förklaring som ofta framförs är att när vindar pressar ut istäcket mot varmare vatten i Nordatlanten smälter isen, och när det blåser mot Sibirien eller norra Kanada så växer isen. Strömmar anses också påverka. Vi vet ju också att man kunde segla över Nordpolen så sent som på 1920-talet, så det är tydligt att ismängden runt Nordpolen även tidigare varierat kraftigt.
Källa IARC-JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)

När det gäller Antarktis är bilden mer entydig. Isutbredningen vid Sydpolen ligger klart över den normala sedan mätningarna började 1979. Antarktis smälter definitivt inte bort, oavsett vad domedagsprofeterna påstår. Tvärtom växer isen till.

Antarktis är i själva verket det allra största "problemet" för klimatmodellerna, eftersom Antarktis inte reagerar så som datormodellerna förutsett. Isen vägrar helt enkelt att smälta - trots att de omtalade datormodellerna säger att den borde göra det i takt med att koldioxidhalten i atmosfären ökar växthuseffekten. Detta är ett skäl till att jag personligen menar att man ska ta datormodellerna som sägs förutspå framtida klimatförändringar med en nypa salt.

Källa: National Snow and Ice Data center, Boulder, Colorado, USA.

2009-09-24 Diplomet på plats!Häromdagen kom ett bud till Riksdagen med diplomet och det snygga glaskonstverk jag fick i pris av Företagarna för min utmärkelse som Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot i Almedalen i somras. Trevligt att ha som prydnader i arbetsrummet.2009-09-23 Besked från regeringen idag: Barn ska inte kunna få vårdskulder
Ännu ett av mina motionsförslag genomförs

Enligt en rapport från Barnombudsmannen (BO) börjar ca 12.000 barn vuxenlivet med att få inbetalnings krav från landstingen på vårdavgifter som deras föräldrar inte betalat. Med anledning av det utbredda problemet med barns vårdskulder skrev jag förra året en riksdagsmotion om att en lagändring behövs, så att inte föräldrar kan skuldsätta sina omyndiga barn.

I dag presenterade socialminister Göran Hägglund precis ett sådant lagförslag. Barn ska inte drabbas av inkassokrav pga att föräldrarna inte betalat vårdavgifter. En lagändring ska klargöra att föräldrarna/vårdnadshavarna ansvarar för att avgifterna betalas och att de inte kan lastas över på barnen när de har fyllt 18 år.

Just nu pågår riksdagens motionsperiod, och det är ju extra stimulerande när man ser att regeringen tar beslut som ligger helt i linje med mina tidigare motionsförslag. Det kommer att bli en ordentlig bunt motioner från min sida även i år.2009-09-23 Dagens klimatfundering

Lunchmöte med Eon - "vindkraften är bara en parentes"

I dag har jag varit på ett lunchmöte i riksdagen med västsvenska riksdagsledamöter som anordnades av Eon Nordics koncernledning. Det blev många intressanta samtal kring Eon:s investeringar i olika energislag.

Biogas var en fråga som diskuterades. Det känns ju inte riktigt som den stora lösningen på fordonsbränslesidan. En gastapp kostar 3,5 miljoner att bygga (!), medan en etanoltapp kostar 350.000 kronor. Det stora problemet är dock att få upp produktionskapaciteten av biogas för att möta efterfrågan. I dagsläget blir det en blandning av naturgas och biogas eftersom biogasen inte räcker till. Det blev för mig mycket tydligt att biogasen av rent naturliga skäl aldrig kommer att räcka för att producera mer än en liten del av efterfrågan på fordonsbränsle.

Jag hade nöjet att ha Per-Ove Jönsson från Eon:s koncernledning bredvid mig under lunchen och det blev mycket prat om vindkraften. Jag fick information som gör att jag efter detta möte är ännu mer tveksam till vindkraften som energikälla än jag varit tidigare. Det är helt enkelt inte samhällsekonomiskt lönsamt att bygga vindkraft! Så här ser de ekonomiska kalkylerna ut:

I dag subventioneras varje kilowattimme vindkraft med mellan 60 och 70 öre. Eon efterfrågade ännu större subventioner för att få kalkylerna att gå ihop, man vill ha ca 1 krona per kilowattimme, vilket är den subventionsgrad som man har i exempelvis Tyskland. Den totala kostnaden för att producera en kilowattimme vindkraft är 2-3 kronor. Detta ska jämföras med kostnaden för en kilowatttimme i ett nyrenoverat kärnkraftverk som ligger under 35 öre! Vattenkraften är ännu billigare. Per-Ove Jönsson sa rent ut att om vi vill ha vindkraft måste merkostnaden antingen betalas av konsumenterna eller genom direkta statliga subventioner. "Vi bygger ju mindre lönsam elproduktion jämfört med exempelvis kärnkraft, och subventioner behövs om vi ska nå de politiska mål som beslutats".

Utöver dessa subventioner blir kostnaderna mycket höga för att bygga ut elnäten när vindkraftparker etableras. Dels ska det finmaskiga nätet byggas ut för att ansluta varje vindkraftverk, dels ska det stora stamnätet byggas ut för att kunna transportera den el som tillverkas i vindkraftparkerna. Allra dyrast blir nätutbyggnaden ute till havs när man bygger vindkraft offshore. Kablarna är mycket dyra eftersom de ska klara miljön i havsvattnet. Det skrämmande är att alla dessa kostnader för elnätet slås ut på konsumenternas elräkningar i form av höjda nätavgifter.

Sammantaget får alltså konsumenterna betala vindkraftens höga kostnader på minst tre sätt: Först genom högre elpris än nödvändigt, sedan genom höjda nätavgifter och slutligen via skattsedeln eller elcertifikatskostnad för att bekosta de statliga subventionerna till utbyggnaden.

Det är kanske inte så konstigt att Per-Ove Jönsson från eon sa rakt ut till de församlade riksdagsledamöterna att "när vi i framtiden ser bakåt kommer vi nog att konstatera att vindkraften bara var en parentes". Min fundering är bara vad denna parentes ska tillåtas att kosta för de svenska skattebetalarna? Hade det inte i så fall varit bättre att lägga dessa skattepengar på utveckling av framtida hållbara och lönsamma energikällor i stället?2009-09-22 Möte med Taipei MissionI kväll har Svensk-Taiwanesiska parlamentarikerförbundet i Riksdagen träffat Taiwans nya "ambassadör" i Stockholm, Abraham Wen-shang Chu. På grund av att Taiwan inte erkännas som självständig nation har Taiwan inga formella ambassader i andra länder, utan verkar i stället genom företaget Taipei Mission, och "ambassadören" är i stället representant/VD för detta företag. En udda lösning, men i praktiken är det så nära en ambassadör man kan komma.

Ambassadören berättade om det politiska läget mellan Taiwan och Kina och om de stora påfrestningarna Taiwan drabbats av till följd av jordbävningarna för någon månad sedan. Han framförde artigt bugande Taiwans tack till Sverige och EU för stödet man fått i samband med räddningsinsatserna. Efter informationen bjöds vi på Taiwanesisk buffé. Riksdagsuppdraget har definitivt sina ljusa stunder!2009-09-22 Lunchmöte med Hollands förre premiärminister Wim Kok

I dag har jag deltagit på ett internt lunchmöte med Hollands tidigare premiärminister Wim Kok, tillsammans med Allianskolleger i arbetsmarknadsutskottet. Vi diskuterade skillnader och likheter mellan Sverige och Holland när det gäller arbetslösheten och då särskilt ungdomsarbetslösheten. Vi fick klart för oss att Hollans låga ungdomsarbetslöshet i den officiella statistiken till stor del beror på att man redovisasr på olika sätt. Det gör att svenska siffror inte direkt kan jämföras med andra länder.

Vi fick också en bild av hur man i Holland försökt och delvis lyckats få fackliga organisationer, näringsliv och politik att dra åt samma håll när det gäller att stegvis reformera lagstiftning och politik inom arbetsmarknadsområdet. Kanske något för Sverige att ta efter?

På bilden: Wik Kok och min utskottskollega Annie Johansson (C)2009-09-22 Nattsvart Elfsborg!

Det såg ju så bra ut! Elfsborg startade årets allsvenska alldeles lysande, och tillhörde de hetaste guldkandidaterna ända fram till för ett par spelomgångar sedan. Lysande spel i de europeiska cupmatcherna, och ett kassaskåssäkert försvar kombinerat med målfarlighet framåt gjorde att alla såg Elfsborg som självklara guldmedaljörer i år.

Men sedan hände något...

De senaste tre matcherna har Elfsborg 2-11 i målskillnad, och gårdagens katastrof i Malmö (förlust med 0-5) visar att Elfsborg just nu i stället är ett av allsvenskans sämsta lag om man ser till resultatet. Gulddrömmen har blivit till grus, och frågan är väl om gulsvart orkar ta sig ur denna svacka innan säsongen är slut? Det är bara sju omgångar kvar. Medaljplatsen (bland de fyra första) är definitivt hotad, och just nu känns det mycket tungt att vara Elfsborgssupporter.2009-09-22 Budgetpresentation i Ulricehamn

Efter presentationen i Borås fortsatte vi riksdagsledamöter till Ulricehamn för att göra en egen presentation av statsbudgeten för lokala media tillsammans med Alliansens ledande kommunpolitiker i Ulricehamn. Vi gick igenom de viktigaste delarna av statsbudgeten, och försökte beskriva effekterna av budgeten för Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommuner. Ulricehamns Tidning och Svenljunga Tranemo Tidning fanns på plats.

Lagom till dagens presentationer hade jag i torsdags en debattartikel i Svenljunga Tranemo Tidning tillsammans med ledande moderata kommunpolitiker i Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo, där vi beskriver effekterna av regeringens ekonomiska tillskott till kommunerna.

Under denna vecka kommer liknande artiklar i Ulricehamns Tidning och Markbladet, också dessa skrivna tillsammans med ledande moderata kommunföreträdare.

Efter vår presentation blev det tid för lite fotogrefering utanför Hotel Bogesund i Ulricehamn. På bilden jag själv tillsammans med övriga tre riksdagsledamöter från Sjuhärad, Else-Marie Lindgren (kd), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Claes Västerteg (C).2009-09-22 Bilder från Mats Odells besök i BoråsUppmärksamheten var stor från media när Mats Odell prsenterade statsbudgeten i Borås igår. Redan före presentationen hittade jag Mats Odell i samtal med BT:s Jan Lindsten. Och när prsentationen började var lokalen fylld med journalister och politiker. Sveriges Radio, TV4 och Borås Tidning fanns på plats.Till höger Mats Odell i samtal med Borås Tidnings politiske redaktör Katarina Larsson.2009-09-21 I dag presenteras statsbudgeten i Borås och Ulricehamn
Jag finns på plats vid båda presentationerna

I dag kommer jag inte att finnas i Riksdagen när finansminister Borg presenterar statsbudgeten. I stället kommer jag att finnas på hemmaplan. Först kommer jag att vara med när kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) presenterar statsbudgeten på Grand Hotel i Borås för media och andra inbjudna gäster klockan 10.00.

Klockan 11.30 kommer jag sedan tillsammans med Sjuhärads övriga tre riksdagsledamöter att presentera budgeten för media på Hotell Bogesund i Ulricehamn. Vid presentationen kommer också de fyra Allianspartiernas gruppledare i Ulricehamn att närvara och svara på frågor om hur budgeten påverkar den egna kommunen.

Trots att världen befinner sig i den djupaste och mest utbredda lågkonjunkturen sedan 1930-talet, och att 2009 års BNP-fall blir det största i Sverige sedan andra världskriget, har Sverige som ett av få länder i Europa god kontroll på statsfinanserna. Sverige har hittills förlorat 100.000 jobb under krisen, men glädjande nog har statens finanser på senare tid ändå förbättrats jämfört med prognoserna, dels genom att svenska folket trots allt arbetar mer än beräknat vilket ökar statens skatteintäkter, dels genom att sjukskrivningar och förtidspensioneringar fortsätter minska, vilket minskar statens utgifter. Totalt sett gör detta att regeringen kan presentera en stark budget med många viktiga satsningar för att främja företagande och motverka arbetslöshet utan att riskera statens finanser.

De viktigaste delarna i statsbudgeten och satsningarna kommande år har jag i huvudsak redan kommenterat på bloggen:
* 8,4 miljarder mot arbetslösheten i form av nya utbildningsplatser, åtgärder för både kort- och långtidsarbetslösa, samt mer pengar till Arbetsförmedlingen (Bloggen 26/8)
* 17 miljarder under tre år för att hjälpa långtidssjuka tillbaka till arbete (Bloggen 4/9)
* 10 miljarder extra till kommuner och landsting (Bloggen 7/9)
* Reformer i trygghetssystemen för småföretagare (Bloggen 18/9)
* 15 miljarder i skattesänkningar för pensionärer, löntagare och småföretagare (Bloggen 19/9)
* Förbättring av studenternas ekonomi (Bloggen 20/9)
* Utöver detta finns ett antal andra satsningar, bland annat 2,6 miljarder extra till domstolar, kriminalvård och polis, generösare bostadsbidrag till förtidspensionärer, extra pengar till miljöpolitiken mm.

Till slut några ord om oppositionens kritik mot regeringen för budgeten. Man menar att det är "oansvarigt" att i ett läge med underskott i statens finanser sänka skatten på företagande och arbete med 10-15 miljarder. Samtidigt har oppositionen själva det senaste året föreslagit mångdubbelt större utgifter som man helt saknat finansiering för. Det ska bli spännande att läsa oppositionens budgetmotioner framöver - antingen lär man få offra ett stort antal av alla sina löften, eller så kommer man att tvingas öka budgetunderskottet ordentligt. Verkligheten kommer förr eller senare ifatt oppositionens fagra löften. Oppositionen talar ju också ofta om att regeringen borde stimulera ekonomin ännu mera genom olika former av bidrag och stöd av alla de slag. När regeringen väljer att i stället stimulera ekonomin genom skattesänkningar så kallar oppositionen detta för oansvarigt. Lite märkligt kan man tycka, men det visar också tydligt den politiska skillnaden i syn på skatter och bidrag mellan Alliansen och den Rödgröna röran.2009-09-20 Flera steg åt rätt håll för studenternas ekonomi

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. Ändå har många studenter svårt att få ekonomin att gå ihop. Regeringen presenterar därför i budgeten ett förslag om att höja studiemedlen från den 1 januari 2010, vilket ger studenterna 350 kronor mer i plånboken varje månad.

Egentligen höjs studiemedlen med cirka 430 kronor per månad, varav lånedelen höjs med cirka 390 kronor och bidragsdelen med 40 kronor per månad. Studiemedlens nivå är dock kopplad till prisbasbeloppet, precis som många andra stödsystem. När priserna har gått upp i samhället under senare år har studiemedlen ökat automatiskt. Till följd av de i dagsläget svaga prisförändringarna sänks prisbasbeloppet för ovanlighetens skull nästa år. Det innebär att regeringens höjning av studiemedlet med 430 kronor ger studenterna 350 kronor mer i plånboken varje månad, i stället för att studiemedlen skulle ha sänkts med 80 kronor om inga tillskott beslutats.

Från den 1 januari 2011 höjs också fribeloppet för studenter med cirka 30 000 kronor. Det innebär att fribeloppet höjs från dagens 107 000 kronor till cirka 136 400 kronor per år (11.367 kronor per månad) för en heltidsstudent. Det är ju alltid en bit på vägen, även om jag som princip anser att fribeloppsgränsen borde avskaffas helt. Man ska inte straffa studenter för att de vill arbeta extra. Jag har motionerat om avskaffat fribelopp i riksdagen, och kommer att fortsätta att verka för detta. Samtidigt kan jag nöjt konstatera att det höjda jobbskatteavdraget ger studenterna väldigt lindrig beskattning av sitt extraarbete, något som ofta glöms bort i debatten. För den student som 2011 tjänar maximala 11.367 kronor per månad innebär jobbskatteavdraget sänkt skatt med totalt 8.000 kronor per år.

Ytterligare en positiv sak för studenterna är att kårobligatoriet avskaffas och medlemskap i kåren görs frivilligt. Det kommer både att sänka studenternas kostnader och göra att man själv får avgöra hur mycket man är beredd att betala för eventuellt medlemskap i studentkåren i förhållande till den nytta man upplever med ett medlemskap. Precis som det ska vara.2009-09-19 Skattesänkningar för pensionärer, löntagare och småföretagare

I budgeten för 2010 föreslår regeringen totalt nära 15 miljarder i skattesänkningar för löntagare, pensionärer och småföretagare.

I dag meddelade regeringen att man föreslår ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget, som ger vanliga löntagare en ytterligare skattesänkning på 200-250 kronor per månad 2010, lite varierande beroende på vilken kommunalskatt man har. Reformen kostar 10 miljarder kronor. Med de fyra stegen i jobbskatteavdraget har 99 procent av alla heltidsarbetande fått skattesänkningar på över 1000 kronor per månad och 75 procent har fått sänkningar på över 1500 kronor per månad under mandatperioden. Det är löntagare med låga och normala inkomster som har fått de största skattelättnaderna av jobbskatteavdraget i förhållande till den egna inkomsten.

Häromveckan kom beskedet att även alla över 65 år får en skattesänkning som för de flesta blir ca 100-200 kronor per månad, beroende på om man har garantipension eller inkomstpension, och beroende på vilken kommunalskatt man har. Skattesänkningen, som kostar statskassan 3,5 miljarder, kommer för många pensionärer att kompensera för att pensionerna räknas ned något på grund av lågkonjunkturen. En pensionär med full garantipension får exempelvis en högre disponibel inkomst 2010 jämför med 2009. Tillsammans med de skattesänkningar för pensionärer som genomfördes 1 januari 2009 innebär det att en garantipensionär fått totalt sänkt skatt med mellan cirka 3 500 och 4 400 kronor per år jämfört med 2006. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst blir den totala sänkningen under mandatperioden cirka 2 750 kronor per år. Samtidigt har bostadsbidragen förbättrats kraftigt flera år i rad.

Regeringen kommer i höstens budget även att föreslå en rad åtgärder som stärker incitamenten att starta, driva och utveckla företag i Sverige. För att förbättra de små företagens förutsättningar föreslås bland annat att egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag sätts ned med 5 procentenheter eller sammantaget 1,2 miljarder kronor.

Jag tycker det känns bra att även 2010 kunna genomföra en skattesänkning för pensionärerna. Visserligen vet vi idag att pensionerna är helt beroende av att fler löntagare arbetar mer, och att jobbskatteavdraget därför är av stor betydelse för att pensionerna ska öka kommande år. Men i en tid då pensionerna naggas i kanten av lågkonjunkturen känns det bra att också kunna kompensera pensionärer med lite lägre pensioner genom att samtidigt sänka skatten. Pensionärerna med lägst pensioner kommer därmed faktiskt att få ökad köpkraft 2010, och det är högst rimligt. Jag kan också konstatera att pensionärerna aldrig i modern tid fått så stora skattesänkningar som de fått de senaste åren, och att pensionerna, trots den trista sänkningen som väntar kommande årsskifte, totalt under mandatperioden ökat ordentligt,. Kommande år hoppas jag vi kommer att kunna fortsätta skattesänkningarna för pensionärerna.

Jag tycker också det känns mycket bra att egenavgifterna för småföretagare sänks, det kommer tillsammans med förändringarna i trygghetssystemen för småföretagare (som jag berättade om igår) att göra det betydligt intressantare att driva företag. Och sådana behöver vi fler av i Sverige!

Det samlade skattetrycket minskar alltså med ytterligare 15 miljarder, och det gör att Sverige tar ännu ett steg mot en rimligare beskattning av svenska folket. Det skickar också en signal om huvudprincipen att det är löntagarna och pensionärerna som i utgångsläget äger sina pengar, och inte staten! Det är en ordentlig kontrast mot den rödgröna rörans tanke att gå till val på skattehöjningar för allt och alla, och med synsättet att staten egentligen äger alla dina pengar och bestämmer hur mycket du möjligen själv ska få behålla. De politiska alternativen är tydligare än någonsin inför kommande valrörelse.2009-09-19 Elfsborgsdagen i Borås DjurparkI dag var det dags för det årliga besöket i Borås Djurpark, där Elfsborg bjuder alla medlemmar och deras familjer på en heldag i djurparken. Souvenirförsäljning och signering av tröjor är obligatoriska delar av Elfsborgsdagen. Giraffungen ville gärna vara med på bild, medan Djurparkens gamle schimpanshanne som vanligt lite tjurigt gömmer sig under en gammal säck när det är dags för fotografering...Elfsborgs spelare är betydligt lättare att fånga på bild. Kämpen James Keene skrev autografer så pennan glödde och längre bort hittade vi Anders Svensson och Johan Karlsson, som glatt ställde upp för fotografering tillsammans med alla barn som ville. Varje Elfsborgsdag verkar samla allt fler besökare, och för Elfsborg är nog detta en mycket klok satsning som samlar alltfler Boråsare kring det gulsvarta laget, både gammal och ung. Det kan behövas inför den kommande guldstriden!2009-09-18 Småföretagare är också människor!

I dag presenterade regeringen 10 viktiga reformer i trygghetssystemen för företagare - de flesta av dem helt i linje med förslag i mina tidigare riksdagsmotioner.

Ett av Alliansens vallöften var att förbättra tryggheten för företagare. Nu föreslås därför en stort antal reformer inom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för att göra det mer rättvist att vara företagare och för att fler ska våga satsa. Det ska bli tryggare för den som vill bli företagare, för den som är företagare och för den som vill anställa. Regeringen avsätter 480 miljoner kronor för reformerna.

Jag har själv engagerat mig hårt för småföretagarnas trygghetssystem sedan jag blev invald i riksdagen, och har bland annat skrivit flera riksdagsmotioner om dessa frågor, exempelvis Egenföretagare och det sociala skyddsnätet (tillgodoses i punkt 3 nedan), Utvärdera företagens kostnader för sjuklöneansvaret (tillgodoses i punkt 10 nedan), och inte minst Översyn av de sociala ersättningssystemen för egenföretagare (tillgodoses bland annat i punkt 4, 5, 6 och 7 nedan). Jag är självklart väldigt glad och nöjd över att ett flertal av dagens förslag från regeringen stämmer väl överens med mina motioner, och det känns väldigt bra att Sverige äntligen har en regering som inser att en liten enmansföretagare har precis samma behov av samhällets trygghetssystem och stöd som en löntagare! Alla dessa reformer av trygghetssystemen tror jag kommer att medföra att många fler vågar ta steget från att vara anställd till att bli egenföretagare.

Dagens förslag från regeringen:

1. För att underlätta övergången från anställning till företagande föreslås ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare (de som driver enskild firma eller handelsbolag). Det betyder att egenföretagare under denna period får rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande vad en anställd skulle få.
2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede. Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd före starten.
3. Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen. Regeringen förslår att karenstiden utökas från en dag till sju dagar för egenföretagare, vilket kommer att medföra sänkt egenavgift med 0,74 procentenheter. Regeringen föreslår dessutom att egenföretagare på samma sätt som i dag ges möjlighet att välja en längre karenstid, nämligen 14, 30, 60 eller 90 dagar.
4. ”Jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort. Detta innebär att en direkt diskriminering av småföretagare upphör.
5. Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda. Egenföretagare är i dag diskriminerade när det gäller beräkningsgrunder för uttag av tillfällig föräldrapenning i förhållande till anställda, och denna diskriminering avskaffas nu.
6. Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras. Idag saknar företagare möjlighet att få havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Därför ska Arbetsmiljöverket få i uppdrag att utreda frågan.
7. Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre, genom förändring av sättet att beräkna dagsförtjänsten i olika ersättningsystem.
8. Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning. Förslaget innebär att verksamheten som utgångspunkt inte behöver avvecklas utan huvudsaken är att det inte vidtas några åtgärder i verksamheten. Reformen innebär att det blir enklare och därmed mindre tidskrävande att handlägga ärenden när företagare söker arbetslöshetsersättning.
9. Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla. Företagare ges ökade möjligheter att fortsätta att fortsätta driva sitt företag som bisyssla samtidigt som man erhåller arbetslöshetsersättning för att man mist sin huvudsakliga anställning. Vidare ska reglerna i arbetslöshetsförsäkringen bli tydligare för dem som kombinerar anställning med företagande. Syftet är givetvis att underlätta för en arbetslös att utveckla sitt företag för att skapa sig en ny försörjning.
10. Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare. Regeringen vill att det ska bli mindre riskfyllt för företagare att anställa, och föreslår därför ett generellt högkostnadsskydd som omfattar alla arbetsgivare. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som överstiger två och en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har för sina anställda. Reformen beräknas kosta 380 miljoner kronor per år.2009-09-18 Alliansen i Arbetsmarknadsutskottet på Göteborgsbesök

Allianspolitikerna i mitt utskott, Arbetsmarknadsutskottet, har under två dagar besökt Göteborg. Det har varit ett välfyllt program - möte med Lisbergs ledning, Västsvenska Handelskammaren, Göteborg & Co, Landshövding Lars Bäckström, Göteborgs Hamn och de två stridande fackliga organisationerna där, Volvo AB och Volvo PV. Allt för att få intryck och tankar kring olika arbetsmarknadsfrågor.

Gårdagen avslutades med ett möte med Göteborgs-Postens politiska redaktion, där vi bjöds på fika i Harry Hjörnes tidigare lägenhet i GP-huset, numera tidningens representationsvåning. Efter mötet fick jag och folkpartiets Eva Flyborg en pratstund med GP:s reporter, i vår egenskap av västsvenskar i Arbetsmarknads- utskottet. Detta blev till en artikel i dagens tidning (klicka på bilden för läsbar storlek).

Eva Flyborg och jag själv försöker efter bästa förmåga att samverka i frågor som rör den västsvenska arbetsmarknaden. Oftast har vi ungefär samma synsätt på saken. Just när det gäller frågan om statligt stöd för kompetensutveckling inom fordonsindustrin, som Eva nämner i artikeln, har vi däremot lite olika syn. Jag är tveksam till om det skulle räddat några jobb. Jag har öppet ställt frågan till ett antal företag inom fordonsindustrin om statliga bidrag för utbildning hade gjort att man kunde avstått från att varsla. Svaret har varit entydigt - när ett företag så snabbt tappar nästan alla sina beställningar har man inte råd att behålla all personal - oavsett eventuella statliga bidrag till utbildningsinsatser. Det finns helt enkelt inga pengar i företagen att betala ens en del av lönekostnaden till personal som går på utbildning.

Jag tror därför att regeringens val att inte stoppa in skattebetalarnas pengar i stora utbildningsinsatser i drabbade företag varit en klok linje, risken är att det bara kostat en massa för skattebetalarna utan att rädda några jobb. För övrigt finns det ju redan möjlighet att ansöka om stöd från EU-fonder för utbildning av medarbetare som hotas av uppsägning. Sverige är redan med och finansierar utbetalningar från sådana fonder. Scania i Södertälje är ett exempel på företag som sökt och beviljats sådana pengar, vilket visar att möjligheten trots allt finns för de företag som är intresserade.2009-09-17 Dagens klimatfundering

Doktorsavhandling visar: "Klimatbeslut tas utan stöd i forskning"

Forskaren och doktoranden Åsa Knaggård på Lunds Universitet har granskat den svenska klimatpolitiken från 1975 fram till 2007. Hennes slutsatser stämmer ganska bra med mina egna erfarenheter. Knaggård konstaterar nämligen att vetenskaplig osäkerhet inte hindrar politiker från att fatta beslut i klimatfrågan. "Politiker och tjänstemän i allmänhet hittar sätt att komma runt den vetenskapliga osäkerheten".

Åsa Knaggård har bland annat granskat utredningsmaterial från ämbetsverk, rapporter från vetenskapliga kommittéer, propositioner, tidningsartiklar, tal och riksdebatter. Ett 40-tal personer som tjänstemän, forskare och tidigare miljöministrar har intervjuats. Hon har funnit att den vetenskapliga osäkerhet som finns i klimatfrågan inte spelar någon roll då politiska beslut skall fattas. Det svenska utsläppsmålet att minska koldioxidutsläppen med fyra procent är ett exempel. "Det baserades på vad man ansåg var möjligt att genomföra politiskt. Enligt de intervjuer jag har genomfört så har det framkommit att det målet utgick från beräkningar utifrån vad man trodde att man skulle kunna minska och att man då kanske lade till litet extra och sade att det här är möjligt, det kör vi på", säger Åsa Knaggård. 2004 ansåg FN:s klimatpanel att koldioxid stod för 76 procent av de mänskligt orsakade utsläppen av växthusgaser. Nyligen släppte FN:s miljöprogram en rapport (som jag för övrigt kommenterade på bloggen den 9/9) som visade att andra utsläpp än koldioxidväxt stod för hälften av utsläppen. Detta är enligt doktorsavhandlingen ytterligare ett exempel på vetenskaplig osäkerhet som politiker ställs inför.

Vid en granskning av svenska expertutredningar och material från ämbetsverk visar det sig att den vetenskapliga osäkerheten i klimatfrågan framhålls och belyses på ett tydligt sätt, men sedan händer någonting med utrednings- materialet ju längre den politiska processen fortskrider. "Ju närmare riksdagen en fråga kommer desto mindre syns de här osäkerheterna, de försvinner kan man säga. I riksdagsdebatten som jag har tittat på så nämns inte osäkerheten över huvudtaget i samband med klimatfrågan." Politiker flyttar enligt avhandlingen medvetet eller omedvetet fokus från det vetenskapliga materialet. "Det som har varit viktigt för hur klimatfrågan har utvecklats som politiskt problem har i de allra flesta fall inte varit den vetenskapliga osäkerheten utan det har varit andra faktorer till exempel hur den har passat in, hur klimatfrågan passat in i partiernas politik. Det kan också ha gällt hur enskilda individer som har suttit på viktiga poster har sett på klimatfrågan, alltså vad de har haft för personlig syn på saken." Allt enligt doktoranden Åsa Knaggård, som även intervjuas i Sveriges Radio om sin avhandling.2009-09-16 Mycket kungligt vid Riksdagens öppnande

Varje riksdagsledamot får ta med en särskilt inbjuden gäst till Riksmötets öppnande, och i år hade jag med mig min dotter Anna. Anna är en riktigt bra fotograf, och vi tog lite trevliga bilder under dagen, mest på kungafamiljen som deltar i alla dagens olika aktiviteter.Alla riksdagsledamöter bjuds av tradition in för att delta i den gemensamma gudstjänsten i Storkyrkan före Riksmötets öppnande, i närvaro av kungafamiljen. Här ser vi prinsessorna Madeleine och Victoria och prins Carl Philip i den speciella kungliga bänken i kyrkan.Därefter är det dags för riksdagsledamöterna och våra gäster att göra entré i Riksdagshuset för själva öppnandet av Riksmötet 2009/2010. I trappan i Gamla Riksdagshuset är det körsång och musik och trappan kantas av fanbärare i folkdräkter från hela landet, precis som vanligt. På bilderna Anna och jag själv på avsatsen ovanför entrétrappan.Här lämnar kungaparet och kronprinsessan Riksdagen efter Riksmötets öppnande och en stunds mingel med regeringen.På kvällen var det så dags för Kunglig festföreställning på Operan. Hela publiken sjunger Kungssången när kungafamiljen anländer. Th ser vi kungliga hedersläktaren med Talmannen, Kungen, Drottningen, Talmannen, Kronprinsessan och Statsministern.2009-09-15 Riksdagens öppnande

I dag var det så dags för Riksdagens högtidliga öppnande, fjärde gången för min del. I år hade jag min dotter Anna med som gäst, och fler bilder kommer på bloggen i morgon.

Medan vi väntade inne i Kammaren på kungens ankomst passade jag på att bli förevigad tillsammans med mina två närmaste ministrar, Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) och Socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (M). Bilden får väl symbolisera det viktiga samarbetet mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedling, och dessutom vara en symbol för att mina två utskott - Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet, med all sannolikhet kommer att stå i centrum för den politiska debatten ända fram till valet 2010.

Det var förresten kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) som tog bilden. Och vem kan väl vara en lämpligare fotograf än landets kulturminister?2009-09-14 Dagens klimatfundering

Så bluffar Dagens Nyheter!

Jag blev lite förvånad när jag läste i DN i söndags att "Två tyska handelsfartyg har lyckats ta sig igenom Nordostpassagen utan isbrytare". Särskilt som jag läst att isläget i Arktis är ungefär som tidigare, dvs att det krävs isbrytare för att ta sig fram genom isen! Artikeln var givetvis ett nytt inlägg i klimatdebatten, om DN ville förståss visa på att isen smälter snabbt i Arktis.

De två fartyg som artikeln gäller är Beluga Fraternity och Beluga Foresight. Jag fick tipset att man kunde läsa om deras färd genom isen på rederiets hemsida. Där kan man läsa följande under rubriken "news":

"During the passed days which led through the East Siberian Sea, the Sannikov Strait and the Vilkizki Strait as northernmost part the Beluga vessels followed in a little convoy behind Russian Atomflot-ice breakers “50 let Pobedy” and “Rossia”. Small ice bergs, ice fields and ice blocks were safely passed nautically."

Man kan alltså konstatera att de två fartygen åkte i en konvoj bakom två ryska atomdrivna isbrytare! DN:s artikel var än en gång vinklad och helt osann, precis som så många av deras artiklar som rör klimatet. Fartygen kunde faktiskt inte passera nordostpassagen utan hjälp av isbrytare.

Ett litet exempel i raden av grova överdrifter, osanningar och förvanskningar av sanningen som media ägnar sig åt för att skrämma befolkningen i klimatfrågan. Och alltför många politiker och lobbyister hänger tyvärr på...utan att själva ta reda på fakta.2009-09-14 Kungliga Vetenskapsakademien ifrågasätter vindkraftplaner
Uppdaterad

Förväntningarna på vindkraften är orealistiska. Det menar Kungliga vetenskapsakademien i en studie om vindkraft som dess Energiutskott publicerar i dag.

År 2008 producerades 2 TWh el per år från ca 1 000 vindkraftverk vilket motsvarade 1,4 procent av Sveriges totala elproduktion och den siffran kan i bästa fall höjas till 7 procent eller ca 10 TWh i framtiden emligt Kungliga Vetenskapsakademien.

Riksdagens planeringsram för vindkraft ska möjliggöra en svensk vindkraftsutbyggnad på upp till 20TWh på land och 10 TWh till havs. Kungliga Vetenskapsakademien är kritiska till denna ram, eftersom det innebär att antalet vindkraftverk behöver öka från drygt 1 000 till 6 000-8 000 beroende på effekt - en närmast orimlig målsättning anser man. Av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskotts studie framgår att vindkraftens andel i elproduktionen av ekonomiska skäl knappast kan öka mer än 8 TWh, dvs till ca 10 TWh, innan taket är nått i Sverige, vilket motsvarar ca 2 000 vindkraftverk. Detta eftersom dagens eldistributionssystem och tillgången på balanserande vattenkraft begränsar ytterligare utbyggnad. Jag tycker dock att det är viktigt att påpeka att en planeringsram inte innebär ett beslut att verkligen bygga alla dessa verk, endast att det ska vara möjligt om man hittar lämpliga platser och någon som vill bygga.

Kungliga Vetenskapsakademien påpekar också att en elproduktion på 10 TWh ändå bara utgör knappt 7 % av den nuvarande svenska elproduktionen och endast 2 % av den totala energianvändningen. Det visar att vindkraften - oavsett vilka planer man anser vara realistiska, knappast kommer att stå för annat än ytterst lite av den svenska energiförbrukningen i framtiden. Vindkraften kommer inte att vara ett alternativ till att ersätta kärnkraften eller den definitiva lösningen på framtidens energibehov, vilket man ibland kan förledas att tro när man hör företrädare för exempelvis Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller olika lobbygrupper i samhällsdebatten.

Personligen skulle jag dessutom vilja påpeka att det finns ytterligare ett hinder för utbyggnad, och det är hänsynen till människors boendemiljöer och den utbredda oro som finns för att få vindkraftverk placerade alltför nära bebyggelse. Det är en fråga som måste tas på största allvar.2009-09-13 Spretig opinion

I de senaste två stora opinionsmätningarna spretar det en del. I SIFO leder oppositionen med 3,4 procentenheter, 48,4% mot Alliansens 45,0%. I SKOP leder däremot Alliansen med 3,8 procentenheter, 49,7% mot oppositionens 45,9%. I båda mätningarna ligger Moderaterna runt 29%, dvs långt över valresultatet från 2006.

Det är väl ingen vild gissning att tro att det kommande året fram till valet blir spännande. I vågskålen ligger ju även svenska folkets stora förtroende för regeringen och för statsminister Reinfeldt, och den väldigt stora misstro som verkar finnas mot oppositionsledaren Mona Sahlin, till och med inom det egna partiet.2009-09-13 Avskaffa "delade turer" i arbetslivet!

I dag följer jag upp mitt blogginlägg från den 29/8 där jag reagerade mot sk "delade turer" i arbetslivet (alltså mycket långa arbetsdagar där man i stället har en ledig tid på två-tre timmar mitt på dagen). Tillsammans med Moderatkvinnornas ordförande Magdalena Andersson (som dessutom är ersättare i mitt eget riksdagsutskott, arbetsmarknadsutskottet) har jag idag en debattartikel i Borås Tidning.

Vi tycker det är dags att förpassa dessa ovärdiga arbetstider till historiens skräphög. Alla anställda har rätt till en rimligt lång och sammanhängande arbetstid. Om vi inte lyckas med det kommer det att bli ännu svårare att rekrytera personal till vård och omsorgsyrkena i framtiden. Goda exempel från verkligheten visar att det också går att förändra detta utan större kostnader, och vi tycker att moderater i kommuner och landsting över hela landet bör gå i spetsen för en förändring.2009-09-12 Skene Marten

Under helgen hålls Skene Marten, den stora årliga marknaden. Som vanligt finns flera av partierna representerade, och Moderaterna har - också det som vanligt - mycket god bemanning. Här är jag tillsammans med Margareta Löfgren, moderaternas första kommunalråd någonsin (och för övrigt även Marks kommuns första kvinnliga heltidskommunalråd någonsin.)

Jag ägnade en del av mina fyra timmar idag åt att diskutera företagsklimat och andra kommunala frågor, men fick också en del positiva kommentarer med anledning av Borås Tidnings trevliga artikel om mitt flitiga motionsskrivande i riksdagen, det var något som många hade uppmärksammat.

Det blev också en del diskussioner om den kommande budgetpropositionen, vilket var lite knepigt eftersom alla delar ännu inte är offentliga. Men jag märker ändå att många väljare är väldigt nöjda med Alliansen. Man är inte nöjda med varje beslut, men tycker att vi hanterat helheten, liksom finanskris och lågkonjunktur på ett bra sätt. Detta erkännande fick jag även från några som sade sig vara socialdemokratiska sympatisörer. Fast de tänkte ändå inte rösta på oss, vilket ju känns sådär lagom logiskt...

Jag fick också tid att runt och prata lite med mina gamla kommunstyrelsekompisar från förra mandatperiodens majoritet. Jag påminde mig då om hur viktigt det är med alla dessa eldsjälar som arbetar kvällar och helger för kommunens bästa, nästan helt utan ersättning. Som riksdagsledamot är man väldigt priviligierad som får arbeta med politik på heltid och dessutom ha bra betalt.

I morgon finns jag på plats igen på Marten mellan 10 och 13.

Bilden nedan: Kerstin, Pär-Erik (gruppledare), Sven-Olof och Maggan.

2009-09-12 Jag är tydligen riksdagens tredje mest flitiga motionsskrivare!

I går fick jag mig en rejäl överraskning när Borås Tidnings journalist ringde upp mig och undrade hur det känns av vara riksdagens tredje mest flitiga motionär. Nog för att jag visste att jag lämnat in en hel del riksdagsmotioner förra riksdagsåret, och jag visste också att jag varit flitigast av oss sju ledamöter i Sjuhärad. Men att det bara var två ledamöter i hela riksdagen som lämnat in fler riksdagsmotioner hade jag faktiskt inte en aning om förrän BT ringde...

Egentligen tycker jag väl kanske inte att ett 50-tal motioner är så uppseendeväckande. Jag träffar väldigt många människor på alla mina studiebesök och möten ute i samhället, och får massor av förslag om sådant som skulle kunna förbättras. Att få 4 goda idéer per månad som också går att omarbeta till riksdagsmotioner är väl egentligen inte så märkvärdigt. Utöver detta hade jag ju också ett antal frågor som jag före valet 2006 lovade att driva i riksdagen, och det har också delvis skett motionsvägen.

Är det då någon idé att lämna in motioner? Visst, de flesta avslås, och jag kan tycka att många avslås i onödan. Men jag vet också att både utredare, tjänstemän och ministrar ofta sneglar på inlämnade motioner när de sitter med någon viktig fråga. Flera gånger har jag själv sett avslagna motioner återkomma i ny tappning i olika utredningsförslag eller lagförslag. Motioner är för mig ett sätt bland väldigt många andra att driva opinion, internt och externt för viktiga frågor. Och därför blir det en bukett motioner även i år, om än antagligen inte riktigt lika många eftersom jag nu betat av de flesta av mina egna personliga vallöften.

Klicka på lilla bilden för att läsa hela BT:s artikel.2009-09-11 Bodström (S) sitter återigen på flera stolar samtidigt

Förra justitieministern Thomas Bodström (S) har som media berättat accepterat uppdraget som styrelseledamot i den privata friskolekoncernen Pysslingen. Detta har nu väckt ont blod hos hans partikolleger, vilket är begripligt. Bodström representerar ju ett parti som vill motarbeta friskolors rätt att verka och gå med vinst. Och den märkliga diskussionen om SSU:s ansökan om att få starta egen friskola i Borås visar att motståndet mot friskolor inte bara finns i riksdagen utan frodas även bland lokala socialdemokrater, exempelvis i Borås och Mark.

Pysslingen Förskolor och Skolor AB är ett företag som växer snabbt. De senaste åren har försäljningen ökat med drygt 15 procent om året. 2008 omsatte bolaget 829 miljoner kronor och gjorde en vinst på drygt 26 miljoner (källa: Politikerbloggen). Thomas Bodström, som tydligen haft sina egna barn på Pysslingen-förskolor, ska nu som styrelseledamot verka för att Pysslingens ägare, ett danskt riskkapitalbolag, ska öka sina vinster på verksamheten så mycket som möjligt. Samtidigt ska han sitta i riksdagen och motarbeta friskolor. Tala om att sitta på flera stolar samtidigt! Fast det är å andra sidan Bodsröm van vid. Som advokat och samtidigt ordförande för riksdagens justitieutskott är han först med och beslutar om lagar och kan sedan tjäna pengar på att försöka hitta kryphål i samma lagar som advokat.

Lite spännande är det för övrigt att Vänsterpartiet häromdagen krävde ett förbud mot att ta ut vinster i privata skolor och förskolor. Bodströms styrelseuppdrag blir därmed ännu en spännande ingrediens i den rödgröna soppan.2009-09-11 Nu börjar jag mitt arbete på allvar för företagsklimatet i Mark

I veckans nummer av Markbladet berättar jag om mitt uppdrag från Markmoderaterna att skriva till ett urval av Markföretagare, stora som små, för att få positiva förslag till hur företagsklimatet i kommunen kan förbättras. Utskicket kommer att ske under slutet av september.

Men även de företagare, stora som små, som inte får mitt utskick är självklart välkomna att höra av sig med svar på min enda fråga: ”Vad vill du som företagare förbättra i Marks kommun för att ditt liv som företagare ska kännas roligare och lönsammare, och för att ditt företag ska kunna växa och anställa fler?” Svar skickas enklast med e-post till jan.ericson@riksdagen.se, eller med brev till Jan Ericson, Backäckravägen 11, 430 64 Hällingsjö.

I helgen kommer jag dessutom att finnas hos Markmoderaterna på Skene Marten, lördag 10-14, söndag 10-13, för att samtala med företagare och andra besökare på Marten som intresserar sig för denna viktiga fråga. Jag kommer naturligtvis också att finnas till hands för att diskutera och ta till mig synpunkter när det gäller rikspolitiken, både vad gäller företagsklimatet och annat.2009-09-11 Dagens klimatfundering

Budgivningen med våra skattepengar har börjat

Världsnaturfonden, WWF, meddelar i ett pressmeddelande att man anser att EU-kommissionen "vägrar ta ansvar". Deras besked igår om att man anser att EU bör stå för 15 miljarder kronor per år för att finansiera klimatomställningen i u-länderna är enligt WWF alldeles för lågt.

"EU borde stå för åtminstone en tredjedel av de nödvändiga investeringarna. EU har möjlighet att visa på globalt ledarskap och leda världen in i en lågfossil ekonomi, men vägrar ta sitt ansvar" säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson. WWF:s klimatchef Stefan Henningsson anser att EU borde bidra med 35 miljarder Euro per år i stället för de maximalt 15 miljarder per år som EU-kommissionen föreslår.

Det är väl inte en alldeles vild gissning att den tidigare överbudspolitiken om vem som lovar störst koldioxidutsläpp nu kommer att ersättas av en kamp mellan olika politiker om vem som lovar bort mest av EU-medborgarnas skattepengar som stöd till andra länders klimatomställning. Det är inte utan att man funderar lite över var notan ska sluta.2009-09-10 Sossarnas falska skattekalkyl
Uppdaterad

Jag har ägnat ett antal timmar igår åt att försöka förstå logiken i Socialdemokraternas skatteutspel. Det är ärligt talat ganska svårt. Visst kan jag förstå den populistiska tanken att (S) går ut och säger att de "vill höja skatten för de välbeställda för att klara jobben och välfärden". En klockren populistisk politik som säkert kan vinna sympati hos den som inte orkar sätta sig in närmare i förslagen, och som givetvis applåderas av tilltänkta regeringspartnern Vänsterpartiet. För gamla kommunister är givetvis alla skattehöjningar populära. Men förslagen är faktiskt ovanligt ihåliga, till och med för att komma från (S). Jag förstår inte hur Mona Sahlin och Tomas Östros vågar spela ett så högt spel som är så lätt att avslöja. När väljarna inser hur lite substans det finns i förslagen riskerar populismen att slå tillbaka. Hårt och obarmhärtigt.

Sahlin och Östros gjorde igår stor sak av att riksdagens utredningstjänst på deras uppdrag räknat ut att de offentliga finanserna skulle ha varit 80 miljarder starkare utan Alliansens skattesänkningar. Trots detta vill inte (S) riva upp jobbskatteavdraget! Man kan undra varför om det nu uppfattas som så allvarligt för statens finanser? Jag skulle också vilja vända på resonemanget - siffrorna visar ju också att skattebetalarna som arbetat ihop pengarna genom eget arbete faktiskt fått behålla 80 miljarder mera. Pengar som givetvis till stor del använts för konsumtion, investeringar eller sparande och på detta sätt motverkat finanskris och lågkonjunktur, och som väl rimligen också gjort att något färre låginkomsttagare än annars har behövt hjälp från samhället i form av bostadsbidrag eller försörjningsstöd.

När man nu inte vill riva upp jobbskatteavdraget, vad är det då socialdemokraterna föreslår för skattehöjningar för att "rädda välfärden och jobben"? Kort sagt föreslår man att inkomstskatten ska höjas med 1% för inkomster över en miljon, man vill införa en ny förmögenhetsskatt (sannolikt för förmögenheter över fem miljoner som man tidigare föreslagit), samt höja fastighetsskatten på "exklusiva villor med marknadsvärden (inte taxeringsvärden) över sex miljoner".

Med tanke på att det är försvinnande få som tjänar över en miljon om året skulle 1% på inkomster över denna gräns ge väldigt lite. Fastighetsskatt på värden över sex miljoner skulle inte ge mycket mer, för så särskilt många sådana villor finns det faktiskt inte heller. Vad gäller förmögenhetsskatten vet vi att det mesta går att trolla bort, det har jag själv sett på nära håll som bankjurist. Riskkapital kommer att lämna landet och motverka tillväxt och nya jobb. De enda förmögenheter som inte lämnar landet är fastigheter, och det innebär att de med en fastighet taxerad över fem miljoner återigen riskerar att få betala både förmögenhetsskatt och höjd fastighetsskatt - helt oavsett vilken inkomst man har. En låginkomsttagare som bor i ett område med högt taxerade hus drabbas, medan en person med miljoninkomster i ett område med lågt taxerade villor slipper. Hur detta av (S) kan utmålas som en "skatt som drabbar de välbeställda" kan jag inte förstå. När det gäller förmögenhetsskatten är det också intressant att Socialdemokraterna alltså vill ha en ny förmögenhetsskatt, medan Vänsterpartiet vill ha tillbaka den gamla. Miljöpartiet säger däremot nej till förmögenhetsskatt, man inser klokt nog alla de problem som jag redovisat ovan. Oppositionens splittring är total.

Socialdemokraternas populistiska förslag till skattehöjningar kommer alltså inte att ge särskilt många miljarder, och kan exempelvis jämföras med de extra 10 miljarder som regeringen föreslår som tillskott till välfärden i kommuner och landsting redan nästa år. Sahlin och Östros försöker lura väljarna att deras förslag kan ge enorma summor till välfärden och jobben, men de kommer att avslöjas. Diskussionen lär fortsätta ända fram till valet, och oppositionen kommer efterhand att granskas allt noggrannare. Jag lär självklart också återkomma i ämnet.2009-09-10 Dagens klimatfundering

Vem ska betala resten?

Den 4/9 berättade jag på bloggen om att ledande kinesiska klimatekonomer beräknat att bara Kinas kostnader för att minska sina koldioxidutsläpp blir hisnande 3.100 miljarder svenska kronor - per år - fram till år 2030. Jag påpekade också att Indiens kostnader knappast lär vara lägre, och om man sedan lägger till andra stora utvecklingsländer som Brasilien, Sydafrika mfl så blir totalsumman gigantisk. Såväl Kina som Indien och andra utvecklingsländer kräver inför Klimattoppmötet i Köpenhamn att "de rika länderna" ska stå för en betydande del av denna kostnad.

Nu kommer besked om att EU-kommissionen lagt fram ett konkret förslag. Man anser att omkring 15 miljarder euro om året fram till år 2020 bör EU kunna betala för klimatåtgärder i fattiga länder. Det är väldigt mycket pengar, motsvarar ju ca 150 miljarder svenska kronor, och det är alltså kostnaden per år. Det är bara att hoppas att denna enorma kostnad, som givetvis måste betalas av europas skattebetalare, verkligen ska visa sig vara en klok investering.

Samtidigt konstaterar jag att trots den ofattbara summan som EU-kommissionen säger att vi EU-medborgare bör betala så är finansieringen då ändå bara ordnad för knappt 5% av Kinas totala kostnader. Vem som ska betala resterande 95% av Kinas kostnader, samt alla Indiens, Brasiliens, Sydafrikas och alla andra utvecklingsländers kostnader återstår att se. Jag nöjer mig med att konstatera att kalkylen känns en smula ihålig.2009-09-09 "Svininfluensan" var inte så farlig...
...jag talar av egen erfarenhet, för jag har just haft den!

Jag kan bekräfta att "svininfluensan" (som den egentligen inte längre kallas i sjukvården) inte behöver vara så farlig. Jag vet eftersom jag just haft den! Insjuknade i lördags kväll och fick feber, värk i kroppen och ovanligt ont i halsen natten till söndag, därefter mer normala influensasymptom under söndagen. Sköt upp två studiebesök i Skåne och Blekinge i början av veckan, främst för att inte riskera att smitta andra, men mådde trots allt inte sämre än att jag i stället kunde använda min tid för att sitta hemma och sköta normalt arbete, dvs besvara ett hundratal e-postbrev, skriva lite debattartiklar och en krönika för Elfsborg, skissa på ett antal motioner inför höstens motionsperiod i riksdagen, och uppdatera bloggen, och planera för diverse aktiviteter under hösten. Hade jag varit allvarligt sjuk hade jag knappast orkat med detta.

I dag, onsdag kväll, efter bara fyra dagar, känner jag mig i stort sett redan återställd, även om jag fortfarande är lite snuvig och hostig. Jag är minst sagt förvånad över att det för min del inte blev mycket värre än en vanlig förkylning efter alla domedagsrubriker i media.

Jag ringde vårdcentralen hemma i Sätila idag, för jag var lite nyfiken på om det verkligen var "svininfluensan" som drabbat mig. Svaret var att det var nästan helt säkert med tanke på mina symtom, och dessutom härjar influensan ordentligt just nu i mina hemtrakter enligt vårdcentralen, och både personal på vårdcentralen och i lärare och elever i skolan har drabbats. Jag fick också klart för mig att många som får influensan upplever den lika harmlös som jag gjort. Vi pratade också lite om att svenskarna nu åker till Danmark för att köpa handsprit. Fullständigt onödigt enligt vårdcentralen, handsprit behöver man bara om man arbetar inom vård och omsorg, för alla oss andra räcker det så bra med tvål och vatten.

Vad gäller dödlighet finns det endast två kända dödsfall i Sverige hittills efter svininfluensan, och det var personer med andra mycket allvarliga sjukdomar. En normal influensa i Sverige brukar enligt sköterskan på vårdcentralen kräva mellan 2.000 och 3.000 dödsfall, främst då äldre personer eller personer med kraftigt nedsatt immunförförsvar på grund av allvarliga sjukdomar. Om man är äldre eller tillhör riskgrupperna bör man nog vaccinera sig, precis som de flesta i dessa grupper brukar göra varje år mot den årliga influensan. Om vi andra bör vaccinera oss är väl inte lika givet, men det är självklart upp till var och en att själv avgöra. Jag tycker det är väldigt bra att samhället har beredskap att vaccinera alla som så önskar. För min egen del tyckte dock den sköterska jag talade med att det var ganska onödig åtgärd när man redan haft influensan. Oavsett vilken syn man har på vaccinering vill jag i vart fall uppmana alla som läser detta att ta medias skräckrapportering om "svininfluensan" med en rejäl nypa salt. Det finns betydligt värre sjukdomar och allvarligare hot mot våra liv.2009-09-09 Det omtalade skägget...


På moderatstämman nyligen kunde jag ju inte låta bli att berätta för arbetsmarknadsminister Littorin att Radio Sjuhärad hade haft ett helt program som handlade om hans omtalade skägg (se bloggen 26/8). Han skrattade gott...

Självklart tog jag en bild också. Så här ser han ut idag med det uppmärksammade skägget.
2009-09-09 Dagens klimatfundering

FN-organ påpekar att sot kan ha större betydelse för global uppvärmning än man tidigare trott

Jag abonnerar sedan en tid på Naturvårdsverkets nyhetsbrev "Klimataktuellt" där man rapporterar om alla nyheter inom klimatområdet. I dag kom en nyhet som verkligen sticker ut, och som även uppmärksammas av Sveriges Radios Ekoredaktion. En ny FN-rapport pekar på att andra föroreningar än koldioxid kan spela en betydligt större roll än man tidigare trott när det gäller att påverka den globala uppvärmningen.

I debatten får ju ofta koldioxiden huvuddelen av skulden för en pågående global uppvärmning. Men enligt FN:s miljöprogram UNEP visar nya forskningsrön att det kan vara så mycket som hälften av uppvärmningen som härrör från andra utsläpp som svart sot, marknära ozon, metan och kväveföreningar, sk "bruna sotmoln". Sot bildas främst vid förbränning av biomassa, kol, dynga och vid skogsbränder. Sot och marknära ozon är också en stor hälsofara för människor speciellt i fattiga länder. Att andas in dessa avgaser beräknas orsaka mellan 1,6 och 1,8 miljoner dödsfall om året. "Att minska de utsläppen skulle inte bara minska klimatpåverkan utan också medföra stora hälsovinster, till exempel genom att bygga effektivare eldstäder för matlagning" säger Achim Steiner, chef för FN:s miljöprogram.

Jag har skrivit om detta flera gånger på bloggen, inte minst efter mitt besök i Indien. Jag kan inte låta bli att hänvisa till mina två (tyvärr nedröstade) förslag på moderaternas stämma nyligen: Dels att visa en större ödmjukhet i klimatdebatten, inte minst när det gäller koldioxidens roll, aktivt ta till sig nya forskningsrön och ha hög beredskap att anpassa politiken i den mån det behövs. Dels att prioritera sådana "klimatåtgärder" som samtidigt har tydliga positiva effekter för miljön i övrigt och för människors hälsa. Jag tycker båda mina förslag verkar mer aktuella än någonsin när man tar del av uttalandena från Achim Steiner och UNEP.2009-09-08 All annan fördelning hade varit orättvis

Radio Sjuhärad har idag ställt frågan i sina nyhetssändningar om det verkligen är rimligt att Borås kommun på grund av sin i grunden goda ekonomi kan lägga undan en del av det extra statliga stödet som regeringen utlovade igår, och sätta in pengarna på banken, medan stödet inte räcker för att balansera ekonomin för Svenljunga kommun.

Jag tycker faktiskt det är högst rimligt att alla kommuner får samma summa beräknat per invånare. Det vanliga skatteutjämningssystemet och fördelningen av de normala statsbidragen korrigerar redan för diverse skillnader i skattekraft, befolkningsstruktur och annat som är mer kommunspecifikt. Att förstärka denna skillnad mellan kommunerna ytterligare hade varit olyckligt. Om Borås har varit så ansvarsfulla under goda år att man nu kan lägga undan en del av extrapengarna så är de att gratulera. Om regeringen däremot skulle ha belönat vissa kommuner, främst i norra Sverige, som inte tagit sitt ekonomiska ansvar under de goda åren genom att ge dessa mer pengar, samtidigt som ekonomiskt ansvarsfulla kommuner skulle ha straffats hade det varit helt orimligt. Och hur skulle man avgöra vilka kommuner som skulle få mer eller mindre? Risken för godtycke hade varit alltför stor.

Vad gäller Svenljunga och andra särskilt ekonomiskt pressade kommuner så lindrar i vart fall extrapengarna krisen en hel del. Men i grunden är det kommunpolitikerna som måste ta beslut som garanterar en långsiktigt hållbar ekonomi. Det extra stödet är ju ett engångsstöd som inte löser långsiktiga problem och obalanser. Jag är givetvis inte positiv till skattehöjningar, men kan ju konstatera att lilla Svenljunga kommun har lägre kommunalskatt än exempelvis de stora kommunerna Borås och Mark. Varje kommunpolitiker måste alltid göra den svåra avvägningen mellan skattesats och den service man vill erbjuda sina kommuninvånare. Ska man kunna ha en låg skatt måste man klara att anpassa kostnaderna efter detta. I annat fall får man ju göra som Svenljunga redan beslutat och höja skatten även om det tar emot. Detta råder inte regeringen över, utan det omfattas av det kommunala självstyret.2009-09-08 Statistiken ljuger inte - Elfsborg är bättre än Blåvitt

Detta är temat för min senaste gästkrönika på Elfsborgs hemsida som lades ut idag.

Jag har gått igenom alla allsvenska resultat sedan 1997 när Elfsborg kom tillbaka till allsvenskan, och sedan dess har Elfsborg vunnit fler matcher och gjort fler mål än Blåvitt i de interna mötena. De senaste tre åren har Elfsborg också fler segrar. Gulsvart har vunnit tre matcher, spelat en oavgjord och förlorat två. Målskillnaden är jämna 12-12 trots årets storförlust i Göteborg.

Jag konstaterar också i krönikan att Elfsborg och IFK Göteborg är två av Sveriges absolut bästa lag och att mötena mellan dessa lag egentligen är det riktigt stora västsvenska derbyt. Och visst är det kul når två västsvenska lag även i år är med i kampen om guldet?

Foto från krönikan på Elfsborgs hemsida
2009-09-08 Nio av tio uppsagda tjänstemän har fått nytt jobb

Trots lågkonjunktur, rekordmånga varsel och stigande arbetslöshet, så har nio av tio uppsagda tjänstemän som sökt hjälp hos Trygghetsrådet fått ett nytt jobb under det första halvåret i år. 70 procent av dessa har fått ett fast jobb, vilket är lika stor andel som under hela 2008 när det en stor del av året var högkonjunktur. VD:n för Trygghetsrådet, Carl Gustaf Leinar, säger till Dagens Eko att det fortfarande är hyfsat gott om jobb. Trygghetsrådet är ett samarbetsavtal mellan Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer för privata tjänstemän. Det finns till för att hjälpa den som blir uppsagd att hitta ett nytt jobb, alltså ett komplement till Arbetsförmedlingen.

Trygghetsfonden är motsvarande samarbete mellan Svenskt Näringsliv och LO. Siffror därifrån visar att sedan förra sommaren har lite drygt 30 procent fått ett fast jobb eller en visstidsanställning längre än sex månader. Skillnaden i resultat mellan arbetare och tjänstemän beror väl sannolikt på att lågkonjunkturen inte har slagit lika hårt mot tjänstesektorn som mot industrin, och att det tar längre tid att hitta ett arbete åt uppsagda industriarbetare. Häromdagen hörde jag annars ett radioinslag där en företrädare för Metalls a-kassa berättade att 2/3 av de uppsagda bilarbetarna i Västsverige redan fått nytt jobb, och det visar väl att det faktiskt finns industrijobb också, även om det säkert tar lite längre tid att hitta dessa. Min tro är att många industriföretag väntar med nyanställningar i avvaktan på om konjunkturen verkligen har bottnat. Men förr eller senare måste man börja ersätta pensioneringar och vakanser, och den dagen kan komma snabbare än många tror. Om konjunkturen kunde vända nedåt från stark högkonjunktur till global lågkonjunktur på bara ett par månader förra hösten så kan den givetvis snabbt vända upp igen. Just nu handlar väldigt mycket om psykologi och framtidstro.

Jag tycker Trygghetsfonden och Trygghetsrådet är ett mycket bra komplement till Arbetsförmedlingen och när de snabbt kan hjälpa många vidare till nytt arbete så avlastas Arbetsförmedlingen och kan lägga sin kraft och sina resurser på dem som har sämre förutsättningar att hitta nytt jobb.2009-09-07 140 miljoner till Sjuhäradskommunerna

Jag har nu fått siffror över hur de extra statliga pengarna påverkar de sex kommunerna i valkretsen:
Borås kommun får 76 miljoner extra 2010, Bollebygd 6 miljoner, Svenljunga 7,7 miljoner, Tranemo 8,8 miljoner, Ulricehamn 17 miljoner och Mark 25 miljoner.

Landstinget (Västra Götalandsregionen) får mer än 500 miljoner extra.2009-09-07 Ytterligare extramiljarder till kommuner och landsting

Kommunsektorn står för en central del i den svenska välfärden. Vi är alla beroende av att sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola fungerar och har en hög kvalitet. Därtill är kommunsektorn en arbetsplats för över en miljon människor. Alliansregeringen har nu enats om att föreslå att ytterligare resurser tillförs kommunsektorn.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2010 att statsbidragen till kommuner och landsting höjs tillfälligt med 10 miljarder kronor 2010. Fördelningen av det tillfälliga stödet sker med 7 miljarder till kommunerna och 3 miljarder till landstingen. Liksom det tidigare konjunkturstödet utgår detta bidrag i proportion till antal invånare i respektive kommun och landsting. Utöver detta höjs dessutom statsbidragen till landstingen med en miljard kronor 2009 för att underlätta hanteringen av den pågående pandemin. Tillsammans med andra satsningar innebär detta att Alliansregeringen 2010 har förstärkt kommunsektorn med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå.

Det finns också ett behov av att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner och landsting. Regeringen avser därför snarast utreda hur kommunsektorns inkomster kan få en ökad stabilitet över konjunkturen.

Jag konstaterar att dagens besked innebär ett extra anslag på 6 miljarder utöver tidigare löften om extra pengar, vilket är en miljard mer än vad SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beräknat behövs för att hålla en oförändrad servicenivå. Jag är också mycket nöjd med att alla kommuner behandlas lika eftersom stödet betalas ut efter antalet invånare. Kommuner som misskött sin ekonomi premieras inte, och det är utmärkt. Vad gäller "planeringsförutsättningarna" som ska ses över så handlar det alltså om balanskravet och önskemålen från kommunerna att kunna lägga undan pengar under goda år för att använda under sämre tider. Det är en mycket välkommen utredning!2009-09-07 Svenska folket nöjt med både statsministern och regeringen

De senaste dagarna har ett antal olika opinionsmätningar presenterats. I en mätning som presenteras idag anser 61% att regeringen gör ett bra jobb och endast 21% att man gör ett dåligt jobb. Endast 30% tror att en s-regering vore bättre.

I förtroendemätningarna när det gäller de två statsministerkandidaterna säger 67% av svenska folket att man föredrar Reinfeldt som statsminister, medan Sahlin får stöd av 32%. Bland de egna s-väljarna är Sahlin bara tredjehandsvalet efter både Wallström och Bodström.

Lokalt i Stockholm får moderaterna för övrigt 39,6% och är därmed nästan dubbelt så stora som (S) som endast får stöd av 21,6% av stockholmarna. Moderaterna och Folkpartiet får tillsammans egen majoritet i stadshuset.

Samtidigt spretar de stora nationella opinionsmätningarna en del, de flesta visar ett litet försprång för oppositionen medan Alliansen leder i några. Men det är väldigt jämnt. Jag har väl ändå en känsla av att synen på statsministerkandidaterna och åsikterna om regeringens arbete kommer att spela en allt större roll efterhand som vi närmar oss valet. Den rödgröna soppan lovar mycket men har som vanligt ingen tanke på hur allt ska betalas. Det kommer väljarna att genomskåda. Och när oppositionen går till val på stora skattehöjningar för vanliga löntagare tror jag att många drar öronen åt sig. Om man ska försöka vara lite objektiv borde chansen för Alliansen att vinna nästa val vara ganska hyfsad.2009-09-06 På resa med Elfsborgs spelarbuss...

I går var jag på bussresa till Louisiana i Danmark för att se deras fasta utställning av modern konst, och även ta del av den stora temautställningen om miljövänligt byggande, framtida miljövänliga byggtekniker och miljövänlig stadsplanering. Mycket intressant, även om mycket väl verkade vara mest på idéstadiet. Men utan idéer blir det ju inte heller någon utveckling, så det var ett spännande besök.

En kul sak var att bussbolaget som ordnade resan är samma bolag som sköter Elfsborgs transporter, Marks Limousine. Eftersom allsvenskan har uppehåll just nu användes Elfsborgs officiella spelarbuss för dagens utflykt. Vår buss var alltså densamma som den som allsvenska topplaget Elfsborg reser med till sina matcher.
Inredningen i bussen är exklusiv med sköna skinnklädda säten, stor TV, eget pentry och lite annat smått och gott. Bussen är inte precis diskret, och när vi körde genom Kinna vinkade folk glatt åt sitt favoritlag - tills de insåg att vi som satt i bussen tyvärr inte var gulsvarta fotbollspelare.


Lite shopping blev det förståss också i Helsingör på vägen. Jo, alkoholskatterna är som bekant lägre i Danmark, så självklart passar man som vanligt på att handla lite också för vinterns behov när man ändå är där. Som vanligt känns det lite märkligt att se alla svenskar som åker till Danmark enbart för att köpa billigare svensk öl och sprit och sedan köra hem alltihop till Sverige igen. Inte överdrivet miljövänligt heller för den delen. Varje gång jag är i Danmark vill jag dessutom ruska om svenska politiker och få dem att inse att man faktiskt kan hantera försäljning av alkohol i vanliga livsmedelsbutiker. Jag har motionerat om detta tidigare i riksdagen, och lär definitivt återkomma i ämnet. Det behövs verkligen inga långa utlandsresor för att få lite perspektiv på tillvaron.2009-09-04 Så vill vi hjälpa långtidssjuka tillbaka till arbete

Frågan om hur man hjälper de långtidssjukskrivna tillbaka till arbete ligger verkligen mitt i det område som jag arbetar med i riksdagen. Jag är ju både ledamot av arbetsmarknadsutskottet och ersättare i socialförsäkringsutskottet. De två ministrar jag arbetar mest med, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) och socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (M), samt mina två utskottsordföranden, Hillevi Engström (M) i arbetsmarknadsutskottet och Gunnar Axén (M) i socialförsäkringsutskottet, berättar idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet mer utförligt om regeringens kommande satsning på de långtidssjukskrivna.

Bakgrunden är att regeringens stora sjukförsäkringsreform kommer att medföra att ca 50.000 personer kommer att utförsäkras från sjukförsäkringen under 2010. Det har i debatten påståtts från våra politiska motståndare att vi bara lämnar dessa människor i sticket och utan försörjning. Så är det naturligtvis inte. Vi har hela tiden vetat att denna effekt kommer under 2010 i takt med att reformen börjar verka, och planerat för att i god tid presentera hur vi ska hjälpa dessa människor tillbaka till arbete och trygga deras försörjning. Nu ger vi besked i god tid så att dessa personer slipper oroa sig för vad som kommer sedan.

De som utförsäkras är personer som anses ha arbetsförmåga och inte behöver vara fortsatt sjukskrivna om de bara får tillräcklig hjälp med rehabilitering och rätt sorts arbete. Den långtidssjukskrivne som är arbetslös kommer först att få gå igenom ett introduktionsprogram, med en ersättning motsvarande dagens aktivitetsstöd, som varierar beroende på om man är med i någon a-kassa eller inte. Efter introduktionsprogrammet är tanken att man kan gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik eller deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Därefter kan man antingen gå vidare till ett arbete inom Samhall, en anställning med lönebidrag, ett nystartsjobb eller ett arbete med särskilt anställningsstöd. Den som utförsäkras och har en anställning ska få hjälp av sin arbetsgivare att återgå i arbete. Man kan också få tjänstledigt från sitt gamla jobb för att delta i introduktionsprogrammet eller genomgå rehablitering. Regeringen sätter nu av totalt 17 miljarder kronor under kommande tre år för att hjälpa de långtidssjukskrivna tillbaka.

Regeringen föreslår samtidigt att långtidssjukskrivna som lämnat a-kassan under sin sjukskrivning ska få ett snabbspår att återigen kvalificera sig för a-kassa och inkomstrelaterad ersättning. Det skapar ökad trygghet för den enskilde som efter en tid lyckas ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår också vissa undantag från utförsäkringen i de få fall då en tidigare långtidssjukskriven person trots allt inte kan delta i introduktionsprogram, rehabilitering eller arbetspraktik. Möjligheten att få förlängd sjukpenning utökas därför mot dagens regler. Tanken är givetvis att ingen ska hamna mellan stolarna - "för frisk för att få sjukpenning men för sjuk för att kunna ta ett arbete". Jag tycker detta är bra - alla regelverk, oavsett hur genomtänkta de är, måste ha ett visst utrymme för undantag om inte enskilda personer ska hamna i kläm.

Sjukförsäkringsreformen är den största i Sverige på flera decennier. Jag är övertygad om att många av de långtidssjukskrivna genom regeringens politik kommer att både kunna komma tillbaka till arbete och social gemenskap och dessutom få en bättre ekonomi än de skulle haft med fortsatt långtidssjukskrivning eller förtidspension. Samtidigt måste givetvis vi politiker noga följa effekterna av reformen. Vi vet vart vi vill med politiken, men måste vara lyhörda för att göra korrigeringar och tillägg på vägen om detta visar sig behövas. Våra ministrar framhåller också ofta mycket klokt att reslutatet är viktigare än politisk prestige!2009-09-04 Dagens klimatfundering

Hisnande kostnader för koldioxidjakten

Enligt Financial Times gör Kina nu ett utspel inför klimatkonferensen i Köpenhamn i december. Enligt en ny beräkning från landets ledande miljöekonomer blir kostnaderna gigantiska och kräver hjälp från omvärlden. Den siffra som de kinesiska miljöekonomerna har kommit fram till är hisnande 438 miljarder dollar per år fram till år 2030. Det motsvarar nästan
3 100 miljarder kronor eller 7,5% av Kinas BNP - eller ett hela Sveriges BNP - varje år i över 20 år. Och då talar vi alltså bara om kostnaderna för minskade koldioxidutsläpp i Kina! Trots att tillväxten i den kinesiska ekonomin har varit rekordhög och väntas fortsätta att vara det, så förmår kineserna inte att klara av det själva, enligt miljöekonomerna. Nu kräver Kina att de västliga industriländerna hjälper till och tar en stor del av kostnaderna. Det här blir Kinas förhandlingslinje i Köpenhamn senare i år.

Kina verkar samtidigt skicka dubbla budskap. Enligt vad professor Su Wei, som är chef för den kinesiska nationella utvecklings- och reformkommissionen uppger för Financial Times, så kommer de kinesiska utsläppen av CO2 att fortsätta att öka och nå en topp först år 2050. Och enligt den kinesiska uppfattningen är det omöjligt rent tekniskt att kunna halvera utsläppen fram till 2050.

Nyligen publicerade för övrigt indiska myndigheter en rapport som visar att Indien kommer att fördubbla sina koldioxidutsläpp fram till år 2030. Indien är ju den andra stora snabbväxande ekonomin i världen och i den förra rapporten, som är från 2004, beräknades utsläppen per invånare bli 1,3 ton. Nu beräknas de bli 2,1 ton år 2020. Rapporten har väckt uppmärksamhet, vilket förvånar mig - det som sägs i rapporten är ju bara en upprepning av det jag själv hörde Indiska ministrar och energiexperter berätta för oss redan i samband med klimatmötet i Delhi i februari. Det är väl knappast en vågad gissning att Indien kommer att ställa liknande krav som Kina i de kommande förhandlingarna, och med tanke på befolkningens storlek lär väl inte kostnaderna för Indien bli så väldigt mycket lägre än för Kina. I så fall är vi uppe i över 6.000 miljarder kronor - per år! Till detta kommer kostnaderna för alla andra folkrika utvecklingsländer, och det finns ju ett betydande antal. Indonesien, Brasilien, Argentina, Sydafrika...

Det mest spännande vid klimatkonferensen i Köpenhamn tycker jag därför ska bli att se hur mycket EU:s och USA:s ledare är beredda att chockhöja skatterna för sina invånare och försämra ekonomin i sina egna länder för att driva igenom kraven på dramatiskt minskade globala koldioxidutsläpp till varje pris. Detta trots att ingen egentligen vet om det ens kommer att ha någon effekt av betydelse för att motverka jordens klimatförändringar.

Tänk förresten vad mycket fattigdomsbekämpning, hälsovårdsarbete, skolbyggen, bevattningsanläggningar och annat utvecklingsarbete man kunde fått i utvecklingsländerna för 6.000 miljarder kronor om året...2009-09-03 Glada och trevliga moderata festprissar...

Så här skriver Charlotte Perelli på sin egen blogg om sitt framträdande på vår moderata stämmofest i lördags: "Igår kväll hade Moderaterna världens partaj i Västerås och jag var inhyrd för att gästa med bandet TITANIX. Allt funkade toppen och det blev ett riktigt roligt gig. Om någon nu trodde att politikerna är torra, kan jag bara säga att ack så fel ni har. Vilket drag, har sällan skådat något sådant på en sådan här typ av tillställning. Jag menar i positiv bemärkelse, absolut ingen fylla eller liknande, utan bara såå trevliga människor som verkligen bjöd på sig själva och var med och sjöng allsång när jag underhöll dem så jag trodde taket skulle lyfta! Vilken upplevelse! Det glömmer jag aldrig!"

På en av mina riksdagskollegers bloggar (Katarina Brännström) hittade jag denna bild, där vi återigen ser Carl Bildt i aktion på scen. Framför dem står en viss moderat riksdagsledamot från Ubbhult i full färd med att fotografera....
Till höger ett klipp från Borås Tidning häromdagen där man kommenterar berömet från Charlotte Perelli. Och visst har hon rätt - vi må ha lite olika syn inom partiet på vissa politiska frågor, men vi har en väldigt trevlig stämning på våra stämmor. Jag har varit med på ett antal stämmor nu, och denna var nog faktiskt en av de bästa.2009-09-03 Ska USA:s president få rätt att stänga ned internet?

Tänk vad friheten på internet irriterar och oroar alla politiker som vill ha full kontroll på människorna. Den amerikanske demokratiske senatorn Jay Rockefeller lade redan i våras fram ett förslag om att presidenten skulle få makt att helt enkelt "stänga av" internet. Proteststormen från internetföretagen och medborgarna stoppade förslaget.

Men nu har det lagts fram ett nytt lagförslag i USA som föreslås ge presidenten makten över internet. Det nya förslaget ger presidenten rätt att i ett nödläge utlysa ett slags "cybervärldens undantagstillstånd". Som tur är tvivlar de mer tekniskt kunniga på att förslaget verkligen skulle fungera. Detta med hänvisning till internets uppbyggnad. Man får väl hoppas de har rätt.

Det som oroar mig mest är att alla förslag av denna typ, vad det än gäller, förr eller senare brukar dyka upp som ett krav från USA gentemot EU, varefter eventuella bindande EU-beslut sedan tvingar Sverige att gå samma väg. Detta har vi upplevt när det gäller diskussionerna om fildelning och IPRED, och inte minst när det gäller EU:s bindande datalagringsdirektiv. USA är tyvärr inte längre frihetens land, åtminstone inte när det gäller internetrelaterade frågor, och det gäller att EU och Sverige orkar stå emot de allt mer högljudda amerikanska kraven på kontroll av internet. Sverige behöver starka politiker som orkar stå emot - i både EU-parlamentet och i Sveriges Riksdag.2009-09-02 Provval

Moderaterna i Södra Älvsborg har just påbörjat sitt provval till riksdag, region och kommunvalsedlarna. Provvalet är bara rådgivande, men det är ändå viktigt att många moderata medlemmar verkligen röstar. De slutliga valsedlarna fastställs vid nomineringsstämmorna där föreningarnas ombud väljer hur listorna ska se ut. Nomineringsstämma till riksdag och region hålls i Borås den 14 november.

Inför provvalet till riksdagen har alla kandidater erbjudits att spela in en kort liten filmsnutt som presentation. Och oj vad svårt det är att få till det.....många tagningar blir det, och alltid halkar tungan till på något ord eller filmaren råkar missa något, eller någon slår i en dörr eller råkar nysa. Man förstår hur det är att spela in långa spelfilmer....

Min första film som lades ut på valsidan blev några sekunder för lång varför redigeraren ökade hastigheten på filmen för att få plats. Det gjorde att jag i den första versionen lät som Kalle Anka.... Efter lite ytterligare redigering och klippning låter jag nu mer normal (även om det på den frysta bilden nedan väl ser ut som om jag tagit ett par glas för mycket...). Slutresultatet går väl trots allt att leva med, och ser ut så här:Jag upprepar det jag säger i filmen - om du som är moderat medlem är nöjd med min insats som riksdagsledamot så här långt, och upplever att jag uppfyllt mitt löfte att vara en synlig och utåtriktad riksdagsledamot som det är lätt att få kontakt med, så blir jag väldigt glad om du sätter ett kryss för mitt namn på den gula provvalsedeln!2009-09-02 Borås Tidning om gårdagens presskonferens

Borås Tidning har en bra artikel idag om Markmoderaternas engagemang för företagsklimatet (klicka på minibilden för att läsa).


2009-09-01 Markmoderaterna har gett mig ett uppdrag:
Fråga Markföretagarna vad de vill förbättra!

I dag hade jag och vårt moderata kommunalråd i Mark, Margareta Löfgren, en presskonferens där vi berättade om det uppdrag jag fått från Markmoderaterna. Bakgrunden är att företagsklimatet i Mark stadigt försämrats i olika mätningar de senaste åren, trots att politikerna upplever att de gör vad de kan för att vända utvecklingen. Politiker, tjänstemän och företagsorganisationer skyller delvis på varandra, och enligt min och Moderaternas mening läggs alltför mycket kraft på att kritisera allt som är fel, och alldeles för lite fokus på konkreta förslag på vad som kan göras bättre. Det är dags att se framåt i stället!

Markmoderaterna har länge arbetat med de här frågorna. Förra mandatperioden hade vi en egen arbetsgrupp som träffade företagare och andra, och därefter tog fram förslag för tillväxt och företagande i Mark. Det mynnade ut i ett omfattande tillväxtprogram som vi presenterade före valet 2006. Mycket av det som finns i detta program har Moderaterna i Mark arbetat för under denna mandatperiod.

Min bild av Marks kommun är att det finns ett starkt nyföretagande och att vi dessutom har lägre arbetslöshet än genomsnittet i riket. Frågan är om företagsklimatet verkligen är så dåligt som det verkar? Men oavsett vilket är det dags att angripa den tråkiga bilden av Mark som en kommun med dåligt företagsklimat. Det är dags att helt enkelt fråga de enskilda företagarna - stora som små, vad de har för förslag till förbättringar!

Jag har engagerat mig mycket för företagsfrågorna i riksdagen, helt enkelt för att företagande är helt avgörande för välfärden. Utan företag blir det inga jobb och utan jobb inga skatteintänkter som kan gå till välfärden och andra gemensamma behov. Mitt engagemang för dessa frågor i riksdagen gjorde att jag i somras blev utsedd av organisationen Företagarna till Alliansens (och faktiskt hela riksdagens) mest företagsvänliga riksdagsledamot. Nu vill jag använda detta engagemang för att lyfta motsvarande frågor i Mark. Jag har fått i uppdrag från den moderata partigruppen att göra ett utskick till ett brett urval av stora och små företag i Mark, och kommer bara att ställa en enda fråga: Vad vill du som företagare förbättra i Marks kommun för att ditt liv som företagare skall kännas roligare och lönsammare, och ditt företag kunna växa och anställa fler? Att jag fått uppdraget att hantera detta beror givetvis på att jag som riksdagsledamot står fri från den dagliga kommunpolitiken, och samtidigt har ett starkt engagemang för frågan

I Mark finns nära 4.000 registrerade näringsidkare. En del av dessa är offentliga verksamheter, församlingar, föreningar och liknande, andra är företagare som driver verksamhet som bisyssla. Men det finns i vart fall över 800 aktiva företag, varav endast en del är medlemmar i någon av de olika näringslivsorganisationerna. Tanken med mitt kommande utskick är att nå ett brett urval av företagare och få deras synpunkter direkt från källan. De svar jag får in kommer jag att ställa samman till Markmoderaterna, och sedan kommer vi att diskutera internt hur vi ska gå vidare med de förslag vi tycker känns intressanta och förenliga med vår ideologi. Vissa förslag kanske kommer att dyka upp i olika former redan denna mandatperiod, medan andra kanske kommer att finnas med bland våra vallöften för nästa mandatperiod.

Jag vill passa på att be alla företagare som läser detta - stora som små - att höra av sig till mig med konstruktiva förslag! Enklast via e-post till jan.ericson@riksdagen.se, eller via kontaktfunktionen på hemsidan. Jag kommer också att finnas i Moderaternas marknadsstånd på Skene Marten både lördag och söndag 12-13 september för att på plats möta intresserade företagare. Mitt utskick till slumpvis utvalda företagare kommer att ske under september månad, men även de företagare som inte får mitt brev är alltså välkomna med förslag!

Under dagen har Radio Sjuhärad rapporterat från presskonferensen.