Blogg augusti 2009

2009-08-31 Inbjudan till presskonferens


Pressmeddelande 2009-08-31

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Moderaterna tar nytt initiativ för att förbättra företagsklimatet i Mark

I morgon, tisdagen den 1 september, inbjuder jag tillsammans med Margareta Löfgren, Moderaternas kommunalråd i Mark, till en presskonferens på Café Skrädderiet i Kinna klockan 11.30. Vi kommer då att berätta om ett nytt initiativ från Markmoderaterna för att kunna förbättra företagsklimatet i Marks kommun.

Välkommen!2009-08-31 Bra jobbat Malin!

Ett av våra fem moderata stämmoombud från Sjuhärad på moderaternas partistämma var vår förre MUF-ordförande, Malin Wickberg från Borås. Efter den hårda debatten på stämman om hur turordningsareglerna slår mot ungdomarna, där Malin var en av de engagerade talarna, citerades Malin igår i både Svenska Dagbladet och i SR:s webradio, tillsammans med finansminister Borg, arbetsmarknadsminister Littorin och partistyrelsemedlemmen Gustaf Douglas. Bra jobbat Malin!

Stämman uttalade sig också mer nyanserat än planerat i frågan, och markerade att även om moderaterna i grunden försvarar den svenska modellen och LAS så måste dessa regler också kunna förenas med en rörlighet på arbetsmarknaden där även unga har en chans att komma till sin rätt.

Vissa stämmoombud tyckte uppenbarligen att debatten om LAS var lite besvärande, men för egen del tycker det känns mycket bra att vårt parti även tar debatt kring svåra frågor. Självklart kan man inte avskaffa LAS i sin helhet, den lagen innehåller mycket mer än bara turordningsreglerna, exempelvis ett skydd mot osakliga uppsägningar som jag inte tror någon vill avskaffa. Men turordningsreglerna får ibland effekter som de flesta inser är orimliga, och den samhällsdebatten behövs. Min förhoppning är att även de fackliga organisationerna ska inse problemen som drabbar unga till följd av turordningsreglerna, och ta en ordentlig intern diskussion. Kanske kan det utmynna i att arbetsmarknadens parter tillsammans med regeringen kan hitta en väg att modernisera regelverket som alla kan ställa sig bakom? Det vore bra för Sverige.2009-08-31 Debattinlägg i ST Press

I senaste numnret av fackförbundet ST:s medlemstidning, ST Press, har jag ett debattinlägg som kommenterar arbetsmarknadsläget för ungdomar. Jag passar också på att rikta ett tack till all personal inom Arbetsförmedlingen, och då inte minst de arbetsförmedlare jag mött vid mina besök på förmedlingar i Sjuhärad och i Göteborg det senaste året. Arbetsförmedlingens medarbetare arbetar för högtryck just nu, och min uppgift som riksdagsledamot är att försöka förmedla deras önskemål om förbättringar i politiken till departementet och arbetsmarknadsministern, för att ge möjlighet för Arbetsförmedlingen att ständigt förbättra sitt stöd till de arbetssökande.2009-08-29 Stämmomiddag

En kul sak med partistämmor är den stora stämmomiddagen. Vid dagens middag fanns alla de senaste 22 årens moderata partiledare på plats - Ulf Adelsohn, Carl Bildt, Bo Lundgren och Fredrik Reinfeldt.

Statsminister Reinfeldt höll ett mycket roligt välkomsttal och Ulf Adelsohn höll som vanligt ett fantastiskt tal med återblickar när han tackade för middagen.

Efter middagen väntade en ordentlig överraskning - Charlotte Perelli dök plötsligt upp och rev av ett antal låtar. Eftersom jag stod alldeles intill scenen var det ju lika bra att ta några bilder.

Efter en stund lyckades vi få upp utrikesminister Carl Bildt på scenen, och han fick visa sin vackra (?) sångröst när han sjöng Fyra Bugg och en Coca Cola i duett med Charlotte....obetalbart!
2009-08-29 Kloka stämmobeslut

I dag var jag uppe i stämmodebatten igen och talade lite om fackliga frågor, arbetsrätt och LAS. Jag påpekade att vi moderater inte ska låta vänstern ha monopol på fackligt engagemang, nämnde mitt eget ansvar för moderaternas fackliga nätverk, och påpekade att ett fackligt engagemang inte utesluter ett egagemang även för företagsfrågor. Jag nämnde min egen utmärkelse som Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot som exempel på att frågorna faktiskt går att förena. Seriösa arbetsgivare sätter stort värde på sina anställda, och seriösa fackliga företrädare försöker samverka med arbetsgivare och de egna medlemmarna för att lösa gemensamma problem. Förslagen från MUF att LAS ska avskaffas avslogs, och det var nog tur. LAS innehåller ju en mängd regler som skyddar anställda mot godtyckliga uppsägningar och de reglerna skall givetvis finnas kvar. Bättre då att rikta debatten mot turordningsreglerna, och inte minst försöka få fackliga företrädare och arbetsgivare att tillämpa turordningsreglerna på ett balanserat sätt. Stämman antog för övrigt ett uttalande om att dagens arbetsrätt måste kunna kombineras med en rörlighet på arbetsmarknaden, och det är en viktig markering.

I övrigt är jag mest nöjd med att stämman fattade beslut om att avskaffa fastighetstaxeringen (vilket jag tidigare motionerat om i riksdagen) samt att man vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol (exempelvis lokalt tillverkade alkoholhaltiga drycker) för att stärka företagandet i glesbygd (något jag också motionerat om i riksdagen).

I går tog vårt utskott och senare hela stämman, beslut om att moderaterna är öppna för att tillåta fler kärnkrafts- reaktorer än dagens 10 om efterfrågan på el skulle öka. För egen del tycker jag att mer kärnkraftsel är betydligt mer lockande än att bygga en väldig massa vindkraftverk, så jag uppskattar stämmans beslut. Samtidigt måste ju Alliansens energiöverenskommelse respekteras, så det moderata stämmobeslutet får nog ses på lite längre sikt.2009-08-29 Dagen efter...

Dagen efter mina inspel i klimatfrågan har varit intressant. Ett antal stämmodeltagare har under dagen kommit fram till mig och förklarat att de uppskattade mitt anförande om koldioxidhotet. Det är mycket tydligt att många moderater delar min åsikt, men trots detta inte vågade rösta aktivt för mina förslag på stämman. Lite märkligt tycker jag, eftersom jag under dagen talat med flera ledande företrädare för partiet som inte alls haft någon kritik mot mitt agerande utan tvärtom framhållit till både media och andra att moderaterna är ett öppet parti med högt i tak som uppskattar intern debatt. Att framföra sina åsikter på en partistämma är faktiskt varken farligt eller jobbigt!

Under dagen har också mail och sms fortsatt atts trömma in, och jag vill på detta sätt tacka alla som hört av sig. Jag må vara nästan ensam i riksdagsgruppen om att öppet driva frågan om en större ödmjukhet i klimatfrågan, men jag är definitivt inte ensam när det gäller åsikterna hos moderata medlemmar och sympatisörer runt om i landet. Kan jag vara en röst för alla dessa moderater så känns det alldeles utmärkt.2009-08-28 Hård klimatdebatt - och hyfsat stöd för mina förslag

I går var jag med i det utskott på moderaternas arbetsstämma som diskuterade propositionen om miljö- och klimatpolitik, och idag var det dags för den långa klimatdebatten. Redan igår presenterade jag två förslag till tillägg för utskottet, men blev nedröstad. Idag höll jag ett anförande inför hela stämman, och presenterade också mina två förslag till kompletteringar för samtliga stämmodelegater. Dessa löd enligt följande:

”Det finns idag flera olika synsätt när det gäller koldioxidens betydelse för framtida klimatförändringar. Moderaterna bör visa stor ödmjukhet inför frågan och uppmuntra till en fri och öppen debatt. Moderaterna bör också i första hand prioritera klimatåtgärder som även har fördelar för miljön i övrigt och för människors hälsa, och först i andra hand välja åtgärder som bara syftar till minskning av koldioxidutsläppen”

samt:

”att Moderaterna som parti noga kommer att ta del av framtida forskningsrön inom klimatområdet och efterhand anpassa politiken i den mån det behövs”

Glädjande nog fick jag stöd för min linje av flera talare och det fick moderaternas gruppledare för riksdagsgruppen och tillika partiets miljötalesman, Lars Lindblad, att begära ordet en extra gång och rekommendera stämman att inte anta mina förslag. Men mina yrkanden gick i vart fall till votering, där de dock röstades ned av en mycket tydig majoritet trots att de var synnerligen försiktigt hållna. Visst hade jag hoppats på att stämman skulle stödja mina förslag, men med tanke på hur hårt partiledningen bundit sig för kampen mot koldioxid så är jag väl egentligen inte förvånad över att stämman gick på den linjen. Uppenbarligen finns en stor rädsla hos partiet för att minsta lilla modifiering av skrivningarna om koldioxidens betydelse för klimatförändringarna skulle skicka en oönskad politisk signal till väljarna. Jag delar naturligtvis inte den åsikten, utan tror att många moderata väljare tvärtom hade uppskattat detta.

Jag glädjer mig i vart fall åt ett starkt stöd från en hel del stämmodeltagare, bland annat en del från MUF, och inte minst stöd från alla ombud från min egen valkrets, Södra Älvsborg. Efter omröstningen tog en stor grupp stämmoombud (som jag aldrig träffat tidigare) initiativet till en gemensam skriftlig reservation till stöd för mina förslag, och det värmde verkligen! Jag lämnade också in två egna reservationer till stöd för mina egna förslag, vilket gör att det nu är noterat i protokollet att den moderata stämman inte var enig. Det är en viktig signal till våra väljare att många moderater trots allt har en mer försiktig och ödmjuk hållning i klimatfrågan.

Okej, jag fick inte igenom mina förslag, men jag rörde i vart fall om ordentligt på stämman, och fick igång en riktigt uppfriskande och stundtals het debatt. Jag visade öppet att det också finns mer ödmjuka röster inom partiet när det gäller koldioxidens påverkan på klimatet. Hade jag suttit tyst utan att ifrågasätta partiledningens linje hade jag ångrat mig efteråt. Jag är övertygad om att ödmjukhet och öppen diskussion om klimatfrågan vinner i längden, och tycker dagens debatt var ett styrketecken för partiet. Jag upplevde också stor respekt från de flesta av mina partivänner för att jag hade en annan mening. Efter debatten fick jag direkt både sms och mail från moderater runt om i landet som följt debatten i TV och som gav mig beröm för mitt inlägg som de ansåg vara det mest balanserade i hela den långa debatten. Det värmde verkligen det också, och det visar att jag är långt ifrån ensam om att känna viss tvekan och oro inför partiets klimatpolitik.

Jag har stor respekt för den interna partidemokratin och kan bara konstatera att i klimatfrågan har jag en något mer ödmjuk och nyanserad syn på saken än majoriteten i partiet. Det kan jag leva med, och något säger mig att verkligheten så småningom kan komma att visa att det är en ganska klok hållning.2009-08-28 Partistämma: Inget stöd för förslag om drägliga arbetstider

Jag röstade idag för Moderatkvinnornas förslag om att moderata politiker i kommuner och landsting bör verka för att alla anställda ska ha sammanhängande arbetsdagar, dvs att sk "delade turer" där man arbetar två arbetspass samma dag med några lediga timmar däremellan skall upphöra. Förslaget röstades dock ned av stämman med ganska stor majoritet, med motiveringen att politikerna inte bör detaljstyra och att problemet bör kunna lösas lokalt.

Visst, problemen kan säkert lösas lokalt, men det kräver ju i så fall att någon tar initiativet till detta. Vem kan vara bättre lämpad för detta är de politiker som styr verksamheten? Jag tycker gott att Moderaternas stämma kunde tagit ett beslut om att verka för att avveckla denna omoderna och ovärdiga form av arbetstider. Ingen anställd ska behöva arbeta på detta sätt. Dessutom kommer aldrig kommuner och landsting i längden att kunna vara attraktiva arbetsgivare och klara sin framtida rekrytering om man inte tar tag i detta problem. Jag är ärligt talat besviken över stämmans beslut.2009-08-27 Statsminister Reinfeldt invigningstalar på stämman

Statsminister Reinfeldt höll sitt inledningsanförande på moderaternas arbetsstämma under parollen "Föregångslandet Sverige". Visst kan denna paroll komma att angripas av den politiska oppositionen - i dessa tider av lågkonjunktur och finanskris är det givetvis frestande för dem att påstå att Sverige inte är något föregångsland. Men då misstar man sig faktiskt. Sverige är ett fritt, öppet och ansvarstagande land och vi har ett fungerande välfärdssamhälle som faktiskt fungerar i bistra tider. Parollen är dessutom också framåtsyftande. Moderaterna har ambitioner och vill fortsätta utveckla Sverige om vi får väljarnas förtroende efter nästa val, och det är en del av den politiken som ska diskuteras kommande dagar.

Dagens citat blir statsministerns konstaterande att "vi ska bryta nacken av krisen men inte ryggraden på ekonomin". Det var givetvis en känga riktad direkt mot oppositionens överbudspolitik, där man alltid lovar ut mycket mer till allt och alla än vad man har pengar att disponera.
2009-08-26 Ytterligare ett kraftfullt paket mot arbetslösheten
Uppdaterad

I dag presenterade Alliansens partiledare ett omfattande paket med satsningar på ca 8,4 miljarder ytterligare för att motverka att arbetslösheten biter sig fast så som den gjort efter många tidigare lågkonjunkturer i Sveriges historia. Flera av dagens förslag ligger helt i linje med det som vi från Alliansen i arbetsmarknadsutskottet diskuterat med arbetsmarknadsministern vid våra möten. Vi har bland annat argumenterat för att vi måste motverka passiv arbetslöshet, att vi måste utnyttja lågkonjunkturen för att utbilda de arbetslösa, och framhållit att även de som varit arbetslösa kortare tid i vissa fall kan behöva aktiv hjälp och utbildning.

Dagens besked innebär bland annat 10.000 nya platser i komvux och 3.000 nya platser i yrkeshögskolan 2010 och 2011, samt 10.000 ytterligare högskoleplatser och mer pengar till folkhögskolorna. Dessutom blir det 54.000 ytterligare platser i olika arbetsmarknadsåtgärder för både kort- och långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen får dessutom 850 miljoner extra för att den ska klara sitt uppdrag och samtidigt kunna utforma arbetsmarknadsutbildningar med hög kvalitet.

En nyhet bland arbetsmarknadsåtgärderna är att regeringen skapar 40 000 nya årsplatser i ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet - LYFT. Insatsen kan utföras av både privata och offentliga aktörer och även ske hos vissa typer av ideella organisationer. Inriktningen på aktiveringsinsatsen ska vara sysselsättning inom till exempel miljö, skogsvård, kulturarvet, omsorg och skola. Åtgärden syftar till att upprätthålla kontakten med arbetslivet samtidigt som den kan ses som en investering i vår miljö och omsorg. En anvisning till LYFT ska vara som längst 6 månader för de inom jobb- och utvecklingsgarantin och 3 månader för unga och korttidsarbetslösa. Aktiviteten ska till 25 procent avsättas för att deltagaren ska söka arbete. Arbetsförmedlingen beräknar att den nya åtgärden kommer att kunna omfatta runt 100.000 arbetslösa.

Jag är mycket nöjd med dagens besked, men konstaterar att den största utmaningen är att se till att alla dessa utbildningar och åtgärder klarar att hålla en hög kvalitet. Det är något vi måste arbeta mycket med under hösten.2009-08-26 Jag kommenterar Littorins skägg i Radio Sjuhärad...

Nyss blev jag uppringd av Radio Sjuhärad, som ville ha min kommentar till arbetsmarknadsministerns nya skägg (!). Man upphör aldrig att förvånas över medias val av intressanta samhällsfrågor....men det blev nog en ganska kul intervju, och mina svar blev av naturliga skäl med glimten i ögat. Det ska bli kul att höra hur Mikael Olmås på Radio7 lyckas klippa ihop denna intervju....
Mitt enda allvarliga budskap i intervjun var nog att jag inte tror väljarna bryr sig så mycket om huruvida ministrarna har skägg eller hästsvans, viktigast är att de har kompetens och gör ett bra jobb. Moderaterna är för övrigt ett parti för individer, inte för ett likformigt kollektiv där alla är lika. Att moderater - såväl ministrar som andra - väljer att se olika ut är därför helt naturligt. Fast för egen del har jag inga planer på vare sig hästsvans eller skägg...2009-08-26 Moderat arbetsstämma i Västerås


Pressmeddelande 2009-08-26

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Jag är ombud på moderaternas arbetsstämma i Västerås

Under denna vecka, torsdag-söndag, håller Moderaterna arbetsstämma i Västerås. Stora och viktiga framtidsfrågor ska diskuteras, bland annat sjukvård, ekonomi, jobb- och välfärdsfrågor, integration samt miljö- och klimatfrågor. Stämmans beslut kommer att utgöra grunden för den politik som Moderaterna kommer att gå till val på 2010.

Jag kommer att delta som ett av fem ombud från Södra Älvsborg, och kommer att ingå i det utskott som arbetar med propositionen om miljö och klimat. Detta ska bli mycket intressant eftersom det är ett ämne som engagerar mig mycket.

Under hela stämman kommer jag att vara tillgänglig på min mobiltelefon om jag inte sitter i utskottsarbete eller deltar i debatter. Jag kommer också att försöka kommentera stämman löpande på bloggen om tekniken tillåter. För de journalister som besöker stämman finns det god möjlighet att ordna ett personligt möte. Efter stämman är jag naturligtvis också tillgänglig för kommentarer.
2009-08-25 Svenska föräldrar stödjer regeringens gymnasieform

Lärarnas Riksförbund har gjort en enkät bland svenska föräldrar som visar att tre fjärdedelar av landets föräldrar stödjer regeringens förslag att yrkesinriktade program på gymnasiet inte behöver ge högskolebehörighet.

"Föräldrarna inser att ska deras barn gå fordons- eller byggprogrammet eller liknande, är det det de behöver. De ska inte behöva läsa in allmän behörighet, som tar betydligt längre tid" säger Metta Fjelkner, LR:s ordförande.

Resultatet av undersökningen förvånar knappast, möjligen hade jag trott att stödet för regeringens förslag skulle vara ännu starkare. Jag träffar många socialdemokrater som säger rent ut att i denna fråga tycker de att Alliansens politik är helt rätt. De flesta inser att om ett krav på högskolebehörighet gäller för alla gymnasieutbildningar som kommer det att göra att alltför många elever inte slutför sina studer utan helt enkelt slås ut. Att det sett ut så under många år är tyvärr en förklaring till dagens ungsdomsarbetslöshet. När jag talar med personal på Arbetsförmedlingarna säger de alltid att ungdomar som inte slutfört sin utbildning är de som löper störst risk att bli långtidsarbetslösa. Gymnasiereformen är därför en av de viktigaste saker regeringen kan genomföra för att minimera ungdomsarbetslösheten i framtiden.2009-08-25 Ordningen återställd!

För 4 omgångar sedan var Elfsborg i serieledning i allsvenskan. Därefter har laget varit nere och vänt på en femteplats som sämst. Det är en hård och jämn kamp mellan topplagen under hösten.

Matcherna i den senaste omgången gick verkligen Elfsborg väg! Gulsvart vann och alla andra topplag förlorade eller tappade poäng. Elfsborg har nu återtagit ledningen i allsvenskan. Laget har minst antal förluster av alla lag och man är ett av de tre målfarligaste lagen.

Denna vecka bjuder på två riktiga stormatcher för gulsvart. På torsdag är det returmatch mot italienska Lazio på Borås Arena, och på söndag är det dags för stort västsvenskt toppderby i Göteborg, när Blåvitt tar emet Elfsborg. Det lär bli utsålt båda matcherna.

Returmatchen mot Lazio kräver att Elfsborg vinner med 3-0 för att få till en förlängning. Kanske inte helt realistiskt. Viktigare är det då på söndag - en seger mot Blåvitt och Elfsborg tar ett stort steg mot ett nytt allsvenskt guld. Det är för all del tio matcher kvar av årets allsvenska, men det börjar ändå dra ihop sig!
2009-08-24 Svensk yttrandefrihet och tryckfrihet är inte förhandlingsbar

Mycket som skrivs eller visas i media är tyvärr osant, smaklöst eller provocerande. Men i Sverige är det tillåtet att publicera även sådant. Vi har vår grundlagsskyddade yttrandefrihet och tryckfrihet som innebär att man får publicera precis vad man vill så länge man inte uppmanar till våld eller hets mot folkgrupp eller andra allvarliga brott, och i de fall sådant misstänks ska det prövas av domstol.

Detta betyder att Aftonbladet får trycka precis vilka texter de vill, även om dessa skulle upplevas kränkande av Israel, precis som danska Jyllandsposten hade rätt att publicera de omtalade Muhammedbilderna. Aftonbladets ansvarige utgivare har ansvaret för att inte tryckfrihetsbrott begås. Sedan kan man ju som vanlig medborgare tycka att Aftonbladet även bör ta ett moraliskt ansvar för vad man publicerar. Men det är som sagt bara ett subjektivt tyckande, och vad som upplevs moraliskt eller inte varierar som bekant från person till person.

Att som vanlig medborgare diskutera och ha synpunkter på vad som står i media är inte bara en rättighet utan en del av yttrandefriheten. Att som regering däremot be om ursäkt för en text på begäran av ett annat land är något helt annat. Sveriges statsminister eller utrikesminister kan och ska aldrig fördöma eller ta avstånd från texter i en svensk tidning. Det är helt enkelt inte regeringens sak att ha synpunkter på detta. I Sverige har vi ingen censur, och det måste både Israeliska regeringen och andra länder respektera villkorslöst. Det är nämligen inte förhandlingsbart!2009-08-23 Ett missnöjesparti bland andra

I dag har Radio Sjuhärad ringt runt bland oss lokala riksdagsledamöter och frågat hur vi ser på Sverigedemokraterna som parti och hur vi ställer oss till att ingå i ett regeringsunderlag med stöd av Sverigedemokraterna om de skulle bli vågmästare i riksdagen.

För egen del anser jag att Sverigedemokraterna är ett missnöjesparti bland andra, som går upp och ned i opinions- mätningarna. Piratpartiet är ett annat missnöjesparti, liksom flera olika pensionärspartier, sjukvårdspartier osv, alla har de sin bas i missnöje med någon specifik fråga. Bästa sättet att slippa missnöjespartier är att visa att politiken löser de samhällsproblem som människor upplever. Det är vårt ansvar som representanter för de etablerade partierna i riksdagen. När det gäller främlingsfientlighet har denna sin grund i att många människor upplever problem med den bristande intregrationen. Jag tycker man borde vända ilskan mot tidigare regeringar och politiker som drivit en politik som ställt massor av invandrare utanför samhället, i stället för att ge sig på de enskilda invandrarna som individer. Alliansregeringen har gjort mycket för att ta tag i dessa frågor, och jag tror väljarna kommer att upptäcka det efterhand.

Vad gäller att regera med eller utan stöd av Sverigedemokraterna så påpekade jag i radion att det parlamentariska systemet inte fungerar så numera. Om Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare i riksdagen krävs inte deras stöd för att Alliansen ska regera vidare. Alliansen kan fortsätta styra i minoritet så länge det inte finns en majoritet mot Alliansen i riksdagen. Det krävs alltså att oppositionen samarbetar med Sverigedemokraterna för att först fälla Alliansregeringen och därefter rösta fram en ny röd-grön regering. Fram tills dess kan Alliansen regera i minoritet, helt utan att bry sig om Sverigedemokraterna överhuvudtaget.

Alla dessa spekulationer känns dock en smula märkliga. Det är över ett år kvar till valet och Alliansen tänker gå fram som ett starkt och enat alternativ utan planer på samarbete med några andra partier. Vår uppgift är att visa att vi för så bra politik inom alla samhällsområden så att inga missnöjespartier behövs.2009-08-22 Socialdemokraterna är ett sänke för LO

Per Gudmundsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, är också kritisk till LO:s bortförklaring av medlemstappet inom LO-förbunden. LO skyller som väntat detta på den höjda a-kasseavgiften, trots att löntagarna med god marginal kompenserats för de höjda avgifterna genom kraftigt sänkt skatt. Per Gudmundsson konstaterar att ett vårdbiträde har fått sänkt skatt med en tusenlapp per månad. "Det räcker till dubbla medlemskapet i facket, om nu någon är så angelägen. Och till att betala hela familjens medlemskap i SAP, SSU och Unga Örnar dessutom".

Kanske är det helt enkelt så att medlemskap i LO, Socialdemokraterna och rörelsens andra grenar helt enkelt inte lockar svenska folket längre? För LO:s del vore nog den klokaste åtgärden för att få fler medlemmar att helt enkelt kapa de politiska banden till (S). Socialdemokraterna är ett sänke för LO.2009-08-20 Det finns ett mycket bättre sätt

Tankarna om en trängselskatt i Göteborg för att finansiera nya trafiksatsningar som en ny älvtunnel och nya järnvägar runt Göteborg har diskuterats flitigt de senaste dagarna. Tankarna att man skulle finansiera kommande stora projekt med avgifter och dessutom skjuta till pengar från Regionen och/eller kommunerna hyllas av många. För egen del tycker jag det finns betydligt bättre sätt.

För det första: Hur har man egentligen tänkt sig trängselskatterna i Göteborg? Den värsta trängseln är på de stora genomfartslederna från Malmö till Oslo och Stockholm, inte trafiken in till centrum. Jag tror knappast att man kan sätta upp biltullar mitt på en Europaväg. I Stockholm ger inte heller avgifterna så mycket som det var tänkt. Mycket försvinner på vägen. När jag körde till Stockholm i sommar för att ta upp lite skrymmande saker till min lägenhet betalade jag 20 kronor i trängselavgift. Detta kommer att faktureras med en räkning i ett brev. Det säger sig själv att hela avgiften och lite till i mitt fall går år för att administrera den i alla led...det stora kansliet för hantering av trängselskatt kostar helt enkelt väldigt mycket.

För det andra: Det är orimligt att kommuner skall betala för statliga åtaganden. Förskottering är helt okej liksom medfinansiering av lokala lösningar i anslutning till statliga projekt. Men att ta stora kostnader för statliga vägar och järnvägar i de kommunala budgetarna, samtidigt som kommunerna sedan ber staten om ökade statsbidrag för att klara skola och äldreomsorg är i grunden ett fullständigt feltänk!

Sist men inte minst - de finns ett bättre sätt! Min lösning - som jag motionerat om i riksdagen, är att bryta ut de största väg- och järnvägsbyggena ur statens budget, hantera dem som investeringar med mycket lång avskrivningstid, och därmed få utrymme att bygga väldigt mycket mer per år enligt en stabil långsiktig plan. Genom en löpande avskrivning sprids sedan kostnaden ut på ett större antal år framåt, i stället för att varje projekt skall kostnadsföras i sin helhet det år projektet är klart. Om man väljer den modellen behövs inga extra vägavgifter. Mitt förslag har stöd av bland annat Västsvenska Industri- och Handelskammaren, och har väckt intresse hos många politiker i riksdagen. Med mitt förslag skulle många av de stora projekt som behövs just nu kunna startas omgående. Staten kan, beroende på konjunkturläge och statsfinanserna olika år, låna upp medel via riksgälden eller använda överskottsmedel till dessa investeringar i stället för att betala av på statsskulden.

Jag kommer att fortsätta argumentera för mitt förslag, och kan bara konstatera att oavsett vägtullar eller inte kommer alla andra alternativ att vara mycket långsammare och fördröja viktiga infrastrukturprojekt.2009-08-19 Varför tappar facket medlemmar?

Under dagen har fackföreningarnas medlemsras diskuterats flitigt i media. Som vanligt framhålls förändrade a-kasseavgifter och slopad avdragsrätt för fackföreningsavgiften som orsak. Men är det verkligen så enkelt?

Den nuvarande nedgången följer en trend som började redan under de socialdemokratiska regeringsåren. Från 1998 till 2008 sjönk anslutningsgraden med 10 procentenheter på 10 år. Och vi vet att det var högre andel fackligt anslutna på den tiden då man inte fick någon skattereduktion för avgifterna än vad det var när denna skattereduktion var som högst. Att skylla på avgifter och skatteregler är nog att göra det lite väl enkelt för sig, särskilt som de löntagare som fått dessa avgifter höjda oftast fått en betydligt större skattesänkning som mer än väl kompenserar för avgiftshöjningen.

Att nedgången sker i privat sektor, och särskilt tjänstesektorn, beror på att många där är tillfälligt anställda. Det är en grupp som facket historiskt sett haft svårt att engagera, eftersom ett större fokus lagts på fast anställda. I tjänstesektorn är dessutom många unga eller födda i andra länder. De kan ha en annan syn på fackligt medlemskap, och är det ställer större krav på fackliga företrädare att visa att ett medlemskap har ett värde.

Ytterligare en orsak tror jag är den tydliga politiska kopplingen mellan LO och Socialdemokraterna. I takt med att (S) krympt från ett 50-procentsparti till ett parti runt 30% blir det allt fler LO-medlemmar som inte känner sig hemma i en organisation som uppträder som en megafon för (S), och där LO:s ordförande sitter i Socialdemokraternas ledning. I andra länder, som exempelvis Tyskland, har LO markerat sitt politiska oberoende. Det borde LO i Sverige göra snarast, i annat fall tror jag medlemstappet kommer att fortsätta. De fackliga organisationer som tydligast uppträder politiskt oberoende i Sverige är SACO-förbunden. Där är också medlemstappen minst.

TCO:s ordförande, Sture Nordh, visar också upp en självkritisk inställning till medlemstappen i en intervju i LO-tidningen. Han säger att även om medlemsraset till stor del beror på att a-kassan blivit så mycket dyrare, kan facket inte skylla ifrån sig. Han uppmanar till självkritik och säger att facken misskött sig och inte hängt med i utvecklingen på arbetsmarknaden. I dag har många tidsbegränsade jobb och byter både arbetsgivare och bransch ofta. Det gäller i allra högsta grad de unga. Facket har inte gjort tillräckligt för att nå dessa ungdomar och driva frågor som är viktiga för dem. "Vi har uppfattats som gubbiga, tråkiga och irrelevanta, men det finns en växande insikt inom alla förbund att det här måste ändras" säger han.

Som tidigare fackligt aktiv och ansvarig för moderaternas fackliga nätverk vet jag att facket är en viktig aktör på svensk arbetsmarknad och en del av den svenska modellen med branchvis anpassade avtalslösningar i stället för omfattande lagreglering av arbetsmarknaden. Utan fackliga medlemmar kommer kollektivavtalen att spela ut sin roll. Men medlemskap bygger alltid på frivillighet. Det är inte rimligt att det ska krävas skattesubventioner för att locka medlemmar till facket. Facken måste i stället motivera människor att bli medlemmar genom att visa att uteslutande har medlemmarnas bästa för ögonen. Att kapa banden till politiska partier är en viktig del i detta arbete.2009-08-18 Ann-Christine Ahlberg (S) har fel:

Små politiska skillnader kring begränsning av deltidsstämplingen

I dag bemöter Ann-Christine Ahlberg, (S)-riksdagsledamot från Borås, mitt uttalande i Borås Tidning i söndags om att det finns en bred politisk samsyn kring att det behövs en begränsning av tiden för deltidsstämpling med a-kassa. Ahlberg säger att "Vi är inte alls eniga om hur man skall lösa deltidsarbetslösheten".

Det kan jag hålla med om, men det var inte det jag påstod heller. Det jag påstod var att det finns en politisk samsyn just kring att begränsa tiden med deltidsstämpling. Regeringen har ju infört en tidsgräns på 75 deltidsdagar, och socialdemokraterna föreslår 100 dagar i stället. Jag citerar Socialdemokraternas senaste vårbudgetmotion, våren 2009: "Vi vill också förbättra arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa. I höstens budgetmotion föreslog vi att antalet ersättningsdagar vid deltidsarbetslöshet ska öka från 75 till 100 dagar."

Ann-Christine Ahlberg (S) påstår i dagens BT att "arbetsgivarna måste först fixa heltider till alla" innan begränsningen på 100 dagar införs. Hon menar att arbetsmarknadens parter måste lösa detta och att det annars behövs en lag om rätt till heltid för alla. Men detta hänger inte ihop alls. Dels finns inga sådana villkor om rätt till heltid i Socialdemokraternas budgetmotioner, dels tar en sådan förändring lång tid att genomföra avtalsvägen. En lag skulle ta ännu längre tid, inte minst eftersom flera tunga LO-förbund avvisar en lag om rätt till heltid på grund av att det skulle öka arbetslösheten bland deras medlemmar. I s-budgetmotionerna står heller inget om att det skall bli fler deltidsdagar i avvaktan på att parterna enas om rätt till heltid för alla eller att en ny lag om rätt till heltid skall införas. Det enda man lovar är att öka från 75 till 100 dagar redan i år utan några som helst andra löften. Det anser jag visar en ganska stor politisk samsyn angående just begränsning av antalet dagar, eftersom även 100 dagar är en kraftig skärpning mot de orimligt generösa regler som gällde när socialdemokraterna regerade. För övrigt vet vi att Socialdemokraterna själva utan framgång försökte begränsa deltidsstämplingen när de regerade. De insåg behovet redan då.

När det gäller en lag om rätt till heltid är det annars som sagt ett riktigt dåligt förslag som skulle öka arbetslösheten dramatiskt i många yrken. Vi Moderater anser inte att man ska lagstifta om rätt till heltid, och där har vi stöd från både arbetsgivare och ett antal fackliga organisationer. Däremot tycker vi att kommuner och landsting skall vara föredömen och verka för att alla anställda som önskar får en heltidstjänst. Vi uppmanar alla lokala moderata politiker att arbeta för detta. Alla övriga arbetsgivare som vill kunna rekrytera välutbildad personal måste självklart också anstränga sig för att erbjuda heltidstjänster som normalalternativ.

Jag har slutligen en stilla undran. Om Ahlberg anser att alla arbetsgivare först måste fixa heltider till alla, varför behövs då överhuvudtaget någon möjlighet till deltidsstämpling?2009-08-18 Missbruk av skrotningspremie i Tyskland

Organisationen Gröna Bilister uppger i sitt nyhetsbrev att ca 50 000 bilar som officiellt skrotats med statligt stöd illegalt verkar ha exporterats till Afrika. Miljöorganisationen DUH bedömer att antalet fördubblas till årsskiftet och kritiserar tyska staten för bristande kontroll. Den som i Tyskland skrotar sin bil äldre än nio år får €2 500, dvs runt 27.000 kronor, vilket jag kritiserade på bloggen den 21 april.

Risken för missbruk vid så stora skrotningspremier är ännu ett skäl att inte införa liknande system i Sverige. Oavsett kontroll går det inte att vara säker på att skrotningspremierna inte missbrukas när det finns så stora pengar i systemet. Och det är ju vare sig någon fördel för miljön eller bilindustrin om skattebetalarna betalar premier för att skrota ut bilar om dessa sedan ändå säljs vidare till andra länder.2009-08-17 Dagens klimatfundering

Alla energikällor har sina risker

Det sägs ofta att även om vindkraften inte klarar konkurrensen ekonomiskt utan stora subventioner så är den i vart fall en ren och ofarlig energikälla. Oftast är det nog så. Men det finns faktiskt undantag. Hela eller delar av vindkraftverk som rasar och vindkraftverk som brinner. Det danska företaget Vesta lär rekommendera ett säkerhetsavstånd på 400 meter kring ett vindkraftverk. Det visar att det finns risker och att ett vindkraftverk påverkar både de som bor i närheten och medför risker för människor och djur som rör sig i naturen.

Den som låtsas att det inte finns några risker eller att människors boendemiljöer inte påverkas har helt enkelt fel. Vindkraften har, precis som alla andra energikällor, sina risker och problem. Detta måste man ha med i bilden när det gäller vindkraftverkens placering och hur stora vindkraftparker man bygger.

Ovan: Två raserade vindkraftverk, det högra rasade strax intill en motorväg i Tyskland.

Nedan: Ett brinnande vindkraftverk. Elden är svår för brandkåren att bekämpa eftersom man inte har stegar som når upp till branden. Oftast får man bara stå och titta på medan det brinner klart och bevaka så att inte brinnande delar skall lossna och sprida bränder i omgivningen.

2009-08-17 Färre söker asyl i Sverige

Migrationsverket redovisar i en ny rapport att antalet asylsökande minskade med 17 procent under första halvåret i år. Det är en utveckling i helt motsatt riktning jämfört med övriga Europa, där antalet asylsökande i genomsnitt ökade med 18 procent under första halvåret. Mellan januari och juni förra året ansökte 12 270 personer om asyl i Sverige. I år är motsvarande siffra 10 135. Antalet irakier som söker asyl i Sverige har minskat med 74 procent jämfört med samma period förra året, och de flesta asylsökande kommer idag från Somalia.

Att antalet asylsökande minskar beror nog mycket på att Sverige har skärpt upp en del bestämmelser som gör att vi nu har mer likvärdiga regler jämfört med övriga Europa. Det är givetvis positivt - regler och praxis bör rimligen inte avvika alltför mycket från det som gäller i andra länder.

Migrationsverket har också minskat sina handläggningstider av asylärenden från nio till sju månader, vilket är mycket glädjande, och ett tydligt mål med regeringens politik. Snabba och rättssäkra besked till asylsökande är både humant och kostnadsbesparande. Mindre positivt är det att allt fler asylsökande överklagar sina avslagsbeslut i Migrationsdomstolen, vilket förlänger asylprocessen. Min övertygelse är att detta beror på att mindre seriösa juridiska ombud oftare ger de asylsökande rådet att överklaga, oavsett om det finns en rimlig chans eller inte. Att på detta sätt, för att själv kunna ta ut större arvoden, "hjälpa" en asylsökande att förlänga processen, ofta helt utan chans till framgång tycker jag är ett cyniskt spel.

Riktigt illa är det också att de tre Migrationsdomstolarna dömer så olika. I Göteborg får mer än 36% bifall på sina överklaganden medan Migrationsdomstolen i Malmö bara beviljar asyl till 14% av de som överklagar. Så stora skillnader kan knappast motiveras av enskilda personers asylskäl, och det är något som Migrationsverket också ifrågasätter. Det ska inte vara en slump om man beviljas asyl eller inte, och det skall naturligtvis inte bero på vilken domstol som dömer!2009-08-16 Rimligt att begränsa deltidsstämplingen

I dag finns en artikel i Borås Tidning där man beskriver hur en kvinna som arbetar deltid som personlig assistent nu har slut på sina dagar för att få deltidsutfyllnad från a-kassa. Hon arbetar sedan i mars 15 timmar i veckan och har under denna tid fått utfyllnadslön upp till heltid med a-kassa. Kvinnan har arbetat som timanställd och deltidsjobb sedan 2007, och vad det verkar fått utfyllnad från a-kassan hela tiden.

När nu deltidsstämplingen upphör tvingas kvinnan säga upp sig eftersom man inte kan leva på 15 timmars lön varje vecka. Hon tycker detta är extra tråkigt eftersom hon ser så stora behov inom omsorgen. Jag kan förstå detta mycket väl. Men samtidigt är det ju så att det ändå måste finnas en gräns för hur länge man kan jobba så lite som 15 timmar och fylla ut med a-kassa. Vi har sett exempel på att det tidigare fanns personer som arbetat på detta sätt till upp till 18 år! Medlemmarna i a-kassan och skattebetalarna har fått stå för utfyllnadslönen. Det är inte rimligt. Om behoven är så stora måste arbetsgivaren - i detta fall antagligen en assistensförmedling - försöka hjälpa till att ordna ett heltidsjobb i stället, kanske försöka kombinera flera assistensuppdrag till en heltidstjänst med heltidslön. I just det yrke som kvinnan är har dessutom inte konjunkturen någon betydelse - rätten till personlig assistans beslutas åt den som behöver och måste utföras, oavsett om offentlig sektor har gott om pengar eller inte. Det borde finnas god möjlighet att erbjuda kvinnan betydligt högre tjänstgöringsgrad än 15 timmar per vecka. Vi vet för övrigt att många arbetsgivare missbrukat möjligheten till deltidsstämpling, men att allt fler kommuner och företag nu tar beslut om att erbjuda heltidstjänster till alla. Det är precis det som är målet med våra förändringar.

Jag blev uppringd av BT:s reporter häromdagen, och mina kommentarer redovisas också i dagens BT. Jag konstaterar bland annat att det finns en bred politisk samsyn kring att deltidsstämplingen måste begränsas. A-kassan skall vara en omställningsförsäkring och inte en permanent försörjning år efter år. Den tidigare s-regeringen försökte faktiskt också begränsa deltidsstämplingen, men tvingades backa för att man inte hade det politiska modet att genomföra något man vet måste göras. I dag ställer (S) i princip upp på regeringens linje, även om man vill markera en något generösare linje genom att föreslå maximalt 100 dagars deltidsstämpling i stället för 75 som riksdagen beslutat om. Skillnaden på 25 dagar är givetvis av marginell betydelse för den enskilde, det viktiga är att det råder bred politisk enighet idag om att deltidsstämpling bara skall få ske en begränsad tid. Samtidigt har riksdagen beslutat om att man skall kunna få nystartsjobb för att fylla upp till heltid när man förbrukat sina deltidsdagar.

Min fråga till den berörda kvinnan och hennes fackliga organisation är hur lång tid man tycker det är rimligt att arbeta 15 timmar och låta a-kassan och skattebetalarna dela på den lön som fattas?2009-08-15 Helt naturligt att klimatförhandlingar gnisslar både här och där

Australiens senat avvisade nyligen regeringens förslag för minskade koldioxidutsläpp, efter att de konservativa och de gröna röstat nej - fast av helt olika skäl. Det "dramatiska förslag" som röstades ned innebär att Australien skall minska uppsläppen med mellan 5 och 25 procent fram till 2020, under förutsättning att det blir ett internationellt avtal i Köpenhamn. Vid en jämförelse med Sveriges och EU:s förslag är de Australiensiska påtagandena ganska försiktiga. Trots detta finns en stor oro för att företag skall slås ut och människor bli arbetslösa på grund av nya skatter och pålagor som skulle kunna missgynna landets industri. Australien är, precis som exempelvis Indien och Kina, mycket beroende av kol. Kol står för 80 procent av energiförsörjningen och kolgruvor och kraftverk ger försörjning åt många människor, och landet är en världsledande kolexportör. På andra sidan i Australiens koldioxiddebatt finns miljöaktivisterna understödda av ett antal små "ö-riken" i Stilla Havet som oroar sig för att havsnivåerna skall stiga dramatiskt (vilket egentligen saknar stöd i vetenskapen). De kräver betydligt tuffare förslag från den Australiensiska regeringen.

Australiens koldioxiddebatt visar tydligt de politiska problemen när det gäller koldioxidfrågan. En stor oro för industri och arbetstillfällen och ett mycket stort beroende av kol för energiförsörjningen ställs mot politiska mål om minskade koldioxidutsläpp. Exakt samma diskussioner kommer att föras i exempelvis Indien, Kina, och många länder i östeuropa.

I dag meddelar media, knappast förvånande, att de förberedande klimatförhandlingarna i Bonn inför höstens Köpenhamnsmöte också kärvar ordentligt och att man inte kommer någonstans. Min personliga tro är att ett klimatavtal i Köpenhamn där världens länder enas om stora minskningar av koldioxidutsläppen förutsätter betydligt större säkerhet från vetenskapen om koldioxidens betydelse för klimatet än vad som finns idag. Om inte politikerna kan göra mycket sannolikt att koldioxiden orsakar klimatförändringar blir det nog svårt att få medborgarna att acceptera kraftiga skattehöjningar, utslagen industri och färre jobb, inte minst i dagens globala lågkonjunktur. Vetenskapens bevisning om koldioxidens roll är enligt min mening alldeles för svag, och fortsätter dessutom att försvagas i takt med att allt fler nya kritiska röster höjs i debatten. Då är det inte så konstigt att en del politiska ledare sätter ned foten och säger stopp.2009-08-14 Ta det med ro.....nya skatter löser inte alla samhällsproblem!

I dag har jag fått in ett debattsvar i Borås Tidning som rör flera insändare under sommaren med förslag om en ny skatt på större fritidsbåtar för att få stopp på nedsmutsningen av havet. Jag konstaterar att det tyvärr finns människor både till havs och på land som inte tar sitt ansvar och som kastar sitt skräp precis var som helst, men att en båtskatt givetvis inte skulle lösa det problemet. I grunden är båtskatt bara en traditionell socialistisk idé som återkommer i ny tappning och med nya motiv från tid till annan. Jag tycker det är synd att man vill straffbeskatta en viktig del av turismen som skapar massor av arbetstillfällen i våra skärgårdar.

För säkerhets skull berättar jag också i artikeln att mitt eget personliga båtinnehav begränsar sig till två små roddbåtar. Jag talar alltså inte i egen sak...men ibland skulle man faktiskt nästan önska en straffskatt på förslag om nya onödiga skatter.2009-08-12 Dagens klimatfundering

Varför smälter isen på mars?

Jag fick ett tips om att isen på planeten Mars poler minskar. Detta berättade en rysk forskare om i den ansedda tidskriften National Geographic redan den 28 februari 2007. Faktum är att isen på Mars poler då hade minskat tre år i rad. Den ryske forskaren skriver att mycket talar för att solen styr Mars klimat, och att detsamma då rimligen även bör gälla grannplaneten jordens klimat.

(Man konstaterar för övrigt också att solinstrålningen började minska i slutet av 1990-talet, och att solinstrålningen kommer att nå sitt minimum runt år 2040, vilket i sin tur kommer att medföra en nedkylning av jorden under de kommande 15-20 åren).

Fotot från mars, vintern 2007, kommer från nämnda artikel i National Geographic

Visst skiljer sig givetvis mars och jorden åt en hel del, och jordens klimatmekanismer är naturligtvis både fler och mer komplicerade med både människor, djur, växter, hav och mycket tjockare atmosfär. Men jämförelsen mellan de två grannplaneterna är ändå intressant. På jorden sägs isen vid nordpolen smälta på grund av människans utsläpp av koldioxid. På grannplaneten Mars finns inga människor eller djur som släpper ut koldioxid. Ändå smälter isen. Kan någon förklara varför?2009-08-12 Minskad sjukfrånvaro sparar 2,3 miljarder åt kommunerna

Den kraftigt minskande sjukfrånvaron gör att Sveriges landsting och kommuner får sänkta försäkringspremier för sina anställda. AFA Försäkring har beslutat att sänka försäkringspremierna från 2009, och Socialdepartementet beräknar att det innebär en besparing på totalt 2,3 miljarder kronor i alla Sveriges kommuner och landsting. Den summan motsvarar som exempel kostnaden för all hälso- och sjukvård i Blekinge.

För Västra Götalands län blir den totala besparingen 412 miljoner kronor redan i år, pengar som kommuner och landsting verkligen behöver till annat i dagens bistra tider.

Sverige har en sjukvård av hög kvalitet och bland världens friskaste befolkningar och högsta medellivslängder. Trots detta har vi under många år haft mycket högre sjuktal än många jämförbara industriländer, och alldeles för många förtidspensioneringar. De flesta inser att detta inte hänger ihop. Regeringens stora sjukförsäkringsreform har redan börjat förändra detta. Reformen innebär både ett mer sammanhängande stöd till de sjuka och en hjälp att komma tillbaka i arbete i stället för den mer eller mindre automatiska förtidspension som tidigare drabbade många långtidssjukskrivna. Samtidigt har regelverken för sjukskrivning blivit mer enhetliga över landet, och extra pengar har avsatts för att korta vårdköerna med goda resultat. Nu kommer kvittot på att det inte bara är till fördel för den enskilde utan att det också sparar stora pengar för samhället som kan användas till annat.2009-08-10 Det finns bara en riktig Madonna

I helgen var hon i Göteborg, och det ville man ju inte missa. En artist man växt upp med. Så igår stod jag där strax framför scenen tillsammans med 60.000 andra...


Före konserten fanns det god tid att studera scenbygget. Klart imponerande. Och det gjorde sig bra i mörkret också. Madonna är en perfektionist i varje detalj. Både ljus, ljud och bildskärmar imponerade. Och ja, hon är vältränad, och håller ett tempo under konserten som tar andan ur en, trots att hon fyller 51 nästa vecka.

Åsikterna om konserterna varierar, och media verkar inte särskilt imponerade. För mig själv kommer alltid Springsteen på Ullevi att vara nummer ett. Men jag är inte alls missnöjd med gårdagens konsert, det var riktigt kul. Och det finns bara en riktig Madonna...

2009-08-08 Moderatkvinnorna berömmer moderaterna i Mark och Tranemo

Moderatkvinnorna har presenterat ett jämställdhetsbokslut över hur könsfördelningen inom moderaterna ser ut i olika politiska församlingar. Som väntat är situationen väldigt olika i olika delar av landet. I en tabell presenterar man de "9 bästa kommunerna ur ett kvinnligt perspektiv". Marks kommun ligger trea av landets 290 kommuner, räknat efter hur stor andel kvinnor som ingår bland de moderata politikerna:

1. Mönsterås 72,22% kvinnor bland de moderata kommunpolitikerna
2. Berg 64,29%
3. Mark 60,98%
4. Sorsele 60,00%
5. Herrljunga 59,26%
6. Sunne 57,58%
7. Kramfors 56,52%
8. Surahammar 56,25%
9. Pajala 55,56%


I Västra Götaland är det fyra kommuner där kvinnorna är i majoritet inom moderaterna. Dessa kommuner är Färgelanda (53,85 procent), Tranemo (51,72 procent), Herrljunga (59,26 procent) samt Mark med sina 60,98 procent.

Ibland när man hör vissa extremfeminister yttra sig i samhällsdebatten kan man ju tro att 100% kvinnor är detsamma som optimal jämställdhet. Även media gör sådana tankefel ibland. Den 8 mars berättade jag exempelvis på bloggen hur man i en artikel i Borås Tidning konstaterade att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men att "på en punkt har Rwanda slagit oss på fingrarna". eftersom hela 56,3% av parlamentsledamöterna där är kvinnor. Sverige hade 47% kvinnor. Jag påpekade att 47% rimligen är mer jämställt än 56,3%, i vart fall om målet är 50%...

Jag är glad över att Moderatkvinnorna inte anser att Mönsterås är den mest jämställda kommunen. Moderatkvinnorna väljer klokt nog att i stället tala om "de bästa kommunerna ur ett kvinnligt perspektiv", vilket jag tycker är en bättre beskrivning. Fast å andra sidan, hur kul är det egentligen att vara kvinnlig politiker i Mönsterås med nästan bara kvinnliga kolleger? Borde man inte just i Mönsterås arbeta för att locka lite fler män till politiken? Jag hade faktiskt tyckt det var ganska trist att arbeta politiskt i en kommun där 72% av mina partivänner var män.

När det gäller Marks kommun, som alltså är en av de tre kommuner i landet där moderaterna har störst andel kvinnliga politiker, är det faktiskt något som växte fram mer eller mindre av sig själv under förra mandatperioden (2002-2006). Under dessa år växte partiet och antalet aktiva, antagligen delvis för att moderaterna ingick i den styrande majoriteten i Mark. Jag var gruppledare under dessa år, både för partiet och den styrande majoriteten. Tillsammans försökte vi skapa ett klimat i partigruppen där alla röster fick höras och jag tvivlar på att någon vare sig då eller idag lägger någon vikt vid om ett förslag eller en idé kommer från en man eller kvinna. Det är ett förlegat sätt att tänka. Skall man arbeta tillsammans är det idéerna och människornas kraft och energi som är det viktiga, inte könet. Jag vet att ingen kvinna i moderaterna i Mark upplever sig som kvoterad till ett politiskt uppdrag, helt enkelt för att vi aldrig ens diskuterat i de termerna. Varje moderat politiker i Mark - kvinna som man - har fått sitt uppdrag på personliga kvalifikationer och för att man har haft ett förtroende bland de övriga när uppdragen fördelats. Vem vet, nästa mandatperiod kan det vara 60% män eller 65% kvinnor - det återstår att se, det beror på vilka som vill ha uppdrag, vilka som flyttar in och ut ur kommunen, vilka som tröttnar på politiken och vilka som byter jobb eller skaffar barn, gifter sig eller skiljer sig. Den personliga livssituationen har stor betydelse för om man vill åta sig ett politiskt uppdrag. Medlemmarnas provval, och väljarnas personvalskryss kan också påverka.

Varje parti som gör anspråk på att vara representativa för sina väljare måste arbeta för att både män och kvinnor får ta plats - liksom att se till att ha en bra blandning på politikerna även i övrigt. Men någon könskvotering eller annan form av kvotering tvivlar jag på att mina partivänner i Mark ställer upp på. Vi har ju faktiskt visat att det inte behövs.2009-08-07 Vi gör mycket och vi gör det fort

I går angrep Nima Sanandaji från Skattebetalarnas förening i en artikel i Borås Tidning Alliansregeringen för att ha för låg ambitionsnivå när det gäller politik för ett bättre näringsklimat och fler jobb. I artikeln efterlyses snabbare regel- förenklingar, uppluckring av arbetsrätten/turordningsreglerna, och ytterligare sänkta skatter. Jag har fått tillfälle att bemöta artikeln i Borås Tidning omgående, och idag har jag ett svar där jag konstaterar att:
* regelförenklingen pågår på ett strukturerat sätt i alla departement, och att regeringen faktiskt levererar och uppfyller sina vallöften inom detta område.
* oavsett vad man anser om turordningsreglerna i LAS så gick moderaterna till val på att inte göra några dramatiska förändringar under mandatperioden utan stöd av arbetsmarknadens parter, och jag tycker man skall ha respekt för att ett parti håller sina vallöften.
* knappast någon regering i modern tid så snabbt har sänkt så många skatter för både löntagare och företag, vilket bland annat innebär att Sverige inte längre har världens högsta skattetryck.

Jag ifrågasätter samtidigt att Sanandaji framhåller de senaste årens dramatiska skattesänkningar i flera östeuropeiska länder som ett föredöme, särskilt nu när vi fått facit och ser att många av dessa länders statsfinanser idag ligger närmast i ruiner till följd av finanskris och lågkonjunktur, och där man knappast klarat sig utan nödlån från andra länder i kombination med kraftiga nedskärningar av välfärden. I Sverige har vi visat att det går att sänka skatter och samtidigt hålla koll på statsfinanserna. Så tycker jag vi skall fortsätta.

I min artikel nämner jag att det faktiskt finns annat som också har betydelse för näringsklimatet i Sverige - exempelvis regeringens rekordsatsningar på forskning och infrastruktur, den omfattande reformeringen av hela utbildningssystemet och en stabil energipolitik. Jag konstaterar också att de svenska småföretagarna är riktigt nöjda med regeringens politik, allt enligt både Företagarnas och FöretagareFörbundets egna undersökningar. Att stödet för regeringens näringspolitik ökar samtidigt som världen går igenom en finanskris och en kraftig global lågkonjunktur tycker jag är ett bra besked om att Alliansens politik leder åt rätt håll, även om det självklart återstår mycket arbete inna Sverige har det näringsklimat som vi skulle kunna ha.2009-08-06 Elfsborgs bästa insats på många år - slog ut portugisiska Braga

Elfsborg - Braga 2-0 (4-1 totalt)Dagens sköna sommarkväll blev extra skön när man såg Elfsborg hemma på Borås Arena fullständigt spela bort det Portugisiska topplaget Braga ur UEFA Europe League. Elfsborg vann med 2-0 och det kunde blivit mer. Totalt gick Elfsborg vidare i europaspelet med 4-1 mot Braga. Det kan inte bli lätt för Borås Tidning att sätta betyg på gulsvarts spelare i tidningen i morgon. På en femgradig skala borde alla spelare i laget ha fem poäng. Utom James Keene som borde få en extrapoäng, således sex poäng av fem möjliga. Hur orkade mannen springa så kopiöst och samtidigt ta emot så mycket stryk och samtidigt göra två mål??? Om Braga drömde mardrömmar om Keene efter första matchen lär de i stället ligga vakna alla nätter kommande vecka och fundera över hans framfart!

Jag har sett Elfsborg i många minnesvärda matcher, inte minst sett dem spela skjortan av Blåvitt flera gånger, men frågan är ändå om detta inte var Elfsborgs bästa insats sedan återkomsten till allsvenskan 1997? Man spelade så diciplinerat, felfritt, vackert och effektivt och man gjorde det mot ett portugisiskt topplag. Det var kanske en bragd att slå Braga en gång, men att besegra dem i två matcher och på det sätt man gjorde idag är makalöst bra gjort.

Innan matchen hade guliganerna ordnat ett tifo på ena läktaren med budskapet "Vi tar över" och så en karta över Europa. Efter kvällens match känns det verkligen som om Elfsborg kan gå vidare i europaspelet en bit till. Samtliga andra svenska lag är utslagna - IFK Göteborg, Kalmar och Helsingborg. Elfsborg är ensamma kvar i europaspelet och får försvara de svenska färgerna. Samtidigt skall gulsvart givetvis försöka spela sig till ett allsvenskt guld. Det blir en tuff uppgift, men kan man spela som idag även i allsvenskan har de andra lagen inte en suck i guldstriden.2009-08-06 Det finns alltid ett val
Snåriga upphandlingvillkor kan ha kostat Markborna 8 miljoner

Mark kommun har beslutat att äntligen bygga om Sätilaskolan ordentligt. Det behövs, skolan är mycket sliten, och en ombyggnad var för övrigt ett av våra moderata vallöften 2006. Nu är planerna för ombyggnaden klara och förhandlade med skolans personal, och upphandling av byggentreprenör har genomförts under sommaren. Åtta byggföretag lämnade anbud på den stora ombyggnaden som beräknas kosta mellan 20 och 30 miljoner kronor. Det handlar alltså om en ganska stor utgift för kommunen.

Tyvärr verkar något ha gått rejält snett vid upphandlingen. Fyra av de åtta byggföretagen gallrades bort direkt för formella brister, exempelvis att de inte skickat in exakt de handlingar som kommunen anser att de begärt. Ett av byggföretagen som gallrades bort har överklagat, men kommunen anser att överklagandet kommit in en dag för sent varför man inte vidarebefordrat överklagandet till Länsrätten. Det byggföretag som överklagade är ett mycket välrennomerat företag i Mark som kommunen tidigare gjort flera stora affärer med. Deras anbud föll enligt uppgift på att man skickat ett intyg från skattemyndigheten på att alla skatteskulder var betalda i stället för att skicka en kreditupplysning från upplysningscentralen för att styrka företagets ekonomiska stabilitet. Om detta stämmer är det något förvånande. Dessutom extra olyckligt när man vet att just detta byggföretag lämnat det lägsta anbudet, 20 miljoner, jämfört med det vinnande företagets anbud på 28,5 miljoner.

Jag påstår inte att något formellt fel begåtts vid upphandlingen, men jag ifrågasätter hur kommunen utformar sina anbudsunderlag. Om fyra av åtta erfarna anbudsgivare gallras bort på formella brister måste något vara fel. Det företag som överklagade är van vid upphandlingar men trots detta tolkade man tydligen kommunens krav annorlunda än vad kommunen själv gjorde. Detta sannolika missförstånd kommer alltså att kosta Markborna 8,5 miljoner kronor i fördyrad ombyggnad.

Många anbud vid en upphandling innebär större konkurrens, vilket gör att kommunen kan spara pengar. Det är ju just därför upphandlingsreglerna finns. Som politiker och tjänstemän har man alltid ett val. Man kan man utforma anbudsunderlag på ett sätt som gör det enkelt att lämna anbud. Eller också utformar man underlagen så komplicerat att få lämnar anbud samtidigt som en del av de anbud som kommer in gallras bort.

När anbuden granskas kommer det alltid att finnas en mänsklig faktor vid granskningen av de handlingar som bifogas. Även om lagen om offentlig upphandling inte tillåter att man begär in kompletteringar i efterhand så finns det givetvis alltid ett visst utrymme för tolkning när det gäller att avgöra om de handlingar som bifogats duger. Även här finns ett val - man kan vara extra nitisk och därmed gallra bort ett anbud, eller man kan vara något mer flexibel och därmed få fler anbud att välja mellan.

Även om man följer lagen finns det faktiskt alltid olika val.2009-08-05 Framstående tyska vetenskapsmän avfärdar CO2-teorierna
- Skriver vasst formulerat protestbrev till förbundskansler Angela Merkel

67 framstående och välrenommerade tyska vetenskapsmän och forskare inom olika discipliner med koppling till klimatforskningen - geologer, biologer, kemister, biokemister, fysiker, meteorologer, klimatforskare och energiexperter - har undertecknat ett brev till Tysklands förbundskansler Angela Merkel där man tar avstånd från rådande teorier om koldioxidhotet. Det öppna brevet är daterat den 27 juli i år. Flera av vetenskapsmännen som undertecknat brevet har tidigare arbetat för just FN:s klimatpanel IPCC.

Skrivelsen är mycket vasst formulerad och man skriver bland annat att global warming har blivit en "pseudoreligion" och att ökade halter av CO2 i atmosfären "inte har någon påverkan av betydelse för jordens temperatur". Man kritiserar även FN:s klimatpanel IPCC för att "ha förlorat sin vetenskapliga legitimitet"...

En sak kan man i vart fall konstatera - oavsett var man står i själva klimatdebatten och hur man ser på koldioxidens roll för global uppvärmning så är det mycket tydligt att påståendet om "vetenskaplig konsensus" i klimatfrågan inte stämmer.

Läs hela det öppna brevet till förbundskansler Merkel här! (engelsk version)

Och här den tyska originalversionen där även alla underskrifter finns med. Dels de 67 vetenskapsmännen, dels 189 andra "engagerade medborgare" som det står i brevet. Dessa ytterligare 189 namn verkar mest vara ingenjörer, jurister, ekonomer, universitetslärare, professorer, företagsledare och andra som inte har en lika direkt koppling till klimatforskningen som de 67 vetenskapsmännen.2009-08-03 Kommentar till senaste arbetslöshetsstatistiken

Nedanstående figurer är från Arbetsförmedlingens senaste veckostatistik (föregående vecka). Arbetsförmedlingen jämför i sin statistik bara med de senaste tre åren. Jag har därför ritat in ytterligare en kurva - den röda - som jag tagit från Arbetsförmedlingens motsvarande statistik för ett år sedan då även figuren för 2005 fanns med. Detta för att sätta in dagens arbetslöshet i ett historiskt perspektiv.

I denna figur visas den totala arbets- lösheten, dvs både öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärder. Man ser att nivåerna sedan i våras ligger runt 2006 års nivåer, men fortfarande en bit under arbetslösheten 2005. Detta är intressant. Åren 2005 och 2006 befann sig Sverige i en stark högkonjunktur. Idag befinner sig både Sverige och resten av världen i den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Trots detta är alltså arbetslösheten ungefär densamma, eller till och med något lägre idag!

Om jag skall göra ett försök att vara objektiv så tycker jag inte det är ett särskilt dåligt betyg på regeringens arbetsmarknads- och näringspolitik.I denna figur visas endast arbetslösa ungdomar, 18-24 år (till skillnad från SCB som alltså räknar alla ungdomar från 15 till 24 år, se föregående blogginlägg). Man kan tydligt se att ungdomsarbetslösheten idag är något högre än 2006, men väldigt mycket lägre än sommaren 2005. Detta trots att betydligt fler ungdomar lämnat skolan i år än 2005 och 2006. Inte heller siffrorna över ungdomsarbetslösheten är ett dåligt betyg till regeringen - våra åtgärder för att hjälpa ungdomar in på arbets- marknaden har uppenbarligen gjort att ungdomsarbetslösheten - trots de dåliga tiderna - är betydligt lägre än de annars skulle ha varit.
2009-08-03 SSU och Svenskt Näringsliv överdriver ungdomsarbetslösheten...
...men med helt olika syften

I dag har jag en längre debattartikel i Borås Tidning där jag bemöter en del av den falska verklighetsbeskrivning som SSU använder rörande ungdomsarbetslösheten. Man påstår ju att 25-30% av alla ungdomar är arbetslösa, och baserar detta på SCB:s statistik. Det låter ju pålitligt vid första anblicken, men om man tittar på vad som döljer sig bakom statistiken ser ungdomsarbetslösheten helt annorlunda ut.

Ungefär 60%(!) av de ungdomar som ingår i den officiella arbetslöshetsstatistiken går i grundskola, gymnasium eller högskola och söker extrajobb eller sommarjobb. Andra har arbete men vill byta jobb, eller är "sökande med förhinder", dvs sådana som inte kan ta ett erbjudet arbete just nu, exempelvis på grund av resor eller utlandsvistelse. I den svenska statistiken ingår alla ungdomar från 15 års ålder som sökt någon typ av jobb. Var och en inser att en 15-åring som går i grundskolan och bor hemma hos föräldrarna och som söker sommarjobb inte är ”arbetslös” i vanlig mening. Detsamma gäller rimligen en 18-åring som går på högskolan och vill ha ett extrajobb några timmar per vecka. De officiella siffrorna på 25-30% ungdomsarbetslöshet speglar inte verkligheten. Den verkliga arbetslösheten bland ungdomar, där man är beredd att omedelbart ta ett heltidsarbete för sin egen försörjning, ligger snarare runt 12-13% i riket, och runt 10-11% i Sjuhärad. Detta styrks av Arbetsförmedlingens egna siffror.

En poäng i sammanhanget är att Svenskt Näringsliv också använder SCB:s siffror över ungdomsarbetslösheten för att blåsa upp denna så mycket som möjligt. Till skillnad från SSU har Svenskt Näringsliv helt andra syften. Man vill visa en så hög ungdomsarbetslöshet som möjligt för att argumentera för en förändring av LAS och turordningsreglerna som man - med rätta - menar missgynnar ungdomar. Den diskussionen är viktig, det är ju ingen tvekan om att ungdomar och andra som är sist in på en arbetsplats också åker ut först när det blir sämre tider. Men det är ändå trist att Svensk Näringsliv på detta sätt bidrar till att skapa en alldeles för negativ bild av ungdomars möjlighet att få arbete.

En ungdomsarbetslöshet på drygt 10% är alldeles tillräckligt allvarlig utan att behöva överdrivas, vare sig från SSU eller Svenskt Näringsliv, och det är därför regeringen gjort alla de åtgärder som jag beskriver i min artikel. I nästa blogginlägg skall jag gräva lite djupare i arbetslöshetssiffrorna från föregående vecka, och jämföra dessa lite med tidigare år.2009-08-03 Dagens klimatfundering
Uppdaterad

Svenska forskare anser att det är människans värmeutsläpp som skapar global uppvärmning

Per Welander, ansvarig för bloggen "Moderna myter" berättade förra veckan att två svenska forskare, Bo Nordell och Bruno Gervet vid Luleå tekniska universitet, presenterat en artikel där det påstås att det är människans utsläpp av värme som skapar global uppvärmning, inte utsläppen av koldioxid. Artikeln har genomgått "peer-rewiew", dvs före publicering granskats av andra forskare inom samma område, som försöker hitta fel i metoder och resonemang och avgör om artikeln håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att publiceras eller inte. I detta fall anses tydligen kravet på vetenskaplig standard vara uppfyllt, och därmed kan man utan tvekan säga att artikeln är ganska revolutionerande.

Det man kommit fram till är alltså att det är människans värmeutsläpp som i huvudsak bidrar till globala uppvärmingen och inte koldioxidutsläppen. Att minska koldioxidutsläppen kommer enligt de två forskarna inte att sänka någon temperatur annat än marginellt. Likaså har man funnit att kärnkraftverk bidrar till globala uppvärmningen genom att de släpper ut värme även om de är koldioxidfria.....hoppsan!

Per Welander kommenterar de nya forskningsrönen på sin blogg genom att säga att "Denna artikel är egentligen mumma för klimathysteriker. Om alla värmeutsläpp ska minskas får vi stänga ner vårt välfärdssamhälle inklusive kärnkraft- verken. Det intressanta är att IPCC:s klimatmodeller sågas och att minskning av CO2 inte är rätta vägen att gå."

Min egen kommentar är att människan självklart påverkar både det lokala och globala klimatet på en mängd olika sätt. Frågan är bara hur mycket och på vilket sätt, och hur mycket som beror på andra faktorer som solen eller naturliga klimatförändringar över tid. Ju fler olika och motstridiga forskarrapporter som kommer, desto större ödmjukhet känner jag personligen inför klimatfrågan. Ingen vet faktiskt säkert vad som påverkar klimatet, man lägger bara fram mer eller mindre väl underbyggda teorier. Innan man tar dramatiska politiska beslut i ena eller andra riktningen borde man ha betydligt mer på fötterna, annars är risken stor att man skapar nya problem samtidigt som man tror sig lösa andra. Att rikta alla resurser och all kraft på enbart koldioxidjakt känns minst sagt tveksamt.

Tillägg: Redan har flera bloggbesökare hört av sig med kritiska synpunkter på denna studie. Man menar att människans värmeutsläpp är helt försumbara jämfört med solinstrålningen. Däremot skulle människans lokala uppvärmning kunna förklara skillnaden mellan markmätningar och satellitmätningar av temperaturen (vilket jag också själv berört i tidigare blogginlägg). Dessa synpunkter tycker jag låter högst rimliga. Och min huvudpoäng med att berätta om de två forskarnas hypoteser var inte att lansera deras teorier som en sanning utan att visa hur väldigt många olika teorier som växer fram bland forskarna om orsakerna till global uppvärmning och klimatförändringar, och hur dessa ibland helt strider mot varandra. Klimatforskningen är faktiskt en väldigt "ny" vetenskap, och för mig är det ett viktigt skäl att vara försiktig när man utformar politik som grundas på forskningsresultaten.