Blogg mars 2009

2009-03-31 Debut som gästkrönikör på IF Elfsborgs hemsida

Jag har fått den stora äran att vara en av sex gästkrönikörer på Elfsborgs nya hemsida. Vi som turas om att skriva säsongens krönikor är, förutom jag själv, Eric Sjölin, styrelseledamot i Guliganerna, Annika Andersson, välkänd komiker och skådespelare, Kjell Dabrowski, TV-producent, Bengt KÅ Johansson, tidigare (s)-minister, samt Gunnar Fägersten Novik, radioprofil.

Min första krönika publiceras idag. Det är självklart extra kul att vara krönikör den vecka som allsvenskan drar igång. På lördag spelar ju Elfsborg sin hemmapremiärmatch mot Hammarby. Nu börjar den gulsvarta matschen mot ett nytt SMguld!2009-03-31 Pinsamt AMF

Turerna kring AMF blir allt märkligare. Alla i styrelsen - både från Svenskt Näringsliv och från LO - verkar skylla på varandra, och verkar anse att de blivit förda bakom ljuset av någon annan. Ingen verkar ha slagits av tanken att man kanske själv borde ha läst sin egen årsredovisning ordentligt och ställt frågor eller begärt en ordentlig utredning eller granskning om något i årsredovisningen verkade konstigt. I stället har man år efter år skrivit under årsredovisningen.

Detta börjar arta sig till en av de större skandalerna på länge. En VD som verkar göra lite som han vill och inte ens verkar dra sig för att bryta mot regler för att flytta sina egna pengar för att slippa den värdeminskning som drabbar alla andra försäkringstagare, en arvodeskommitté som verkar ha beviljat VD förmåner som inte har beslutats av styrelsen, och en styrelse som skriver under avtal som man inte förstår och dessutom inte följer upp verksamheten och sköter sitt jobb. AMF:s slogan - "Lite mer att leva för" har samtidigt fått en helt ny innebörd. I år gäller denna slogan uppenbarligen endast AMF:s tidigare VD.2009-03-31 Dagens horoskop

Brukar mycket sällan läsa horoskop, men igår gjorde jag det av en slump när jag ögnade igenom Aftonbladet på flyget på väg till Stockholm. För en gångs skull stämde horoskopet för idag väldigt bra på mig:

"Vissa saker går dig på nerverna, som till exempel finanskrisen och vad den innebär för dig. Trist."

Med tanke på att tisdagen börjar med möte i arbetsmarknadsutskottet, följt av moderaternas gruppmöte på eftermiddagen så vet jag att jag kommer att bekymra mig över finanskrisens effekter åtskilliga gånger idag...2009-03-30 Universitet dömt till skadestånd för könskvotering

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU fälldes idag för olaglig könsdiskriminering på veterinär- utbildningen. Totalt 44 kvinnliga sökande lottades bort trots att de alla hade precis samma meriter som männen. Anledningen till diskrimineringen var att fler kvinnor än män läser till veterinär, och att SLU ville jämna ut könsfördelningen inom veterinäryrket. Platserna gick därför till männen genom så kallad "viktad lottning" eftersom de sågs som "underrepresenterat kön".

Uppsala tingsrätt slår fast att kvinnorna har "missgynnats genom att ha blivit sämre behandlade än sökande av manligt kön". Missgynnandet har bestått i att manliga sökande har fått större chans att komma in på utbildningen genom den viktade lottningen. Kvinnorna skall tilldöms ett skadestånd på 35.000 kronor vardera av staten.

Jag tycker givetvis domen är givetvis mycket glädjande, eftersom jag i grunden avvisar alla former av kvotering och positiv särbehandling. Med vetskap om att det finns andra Universitet och Högskolor som på samma sätt kvoterar in både män och kvinnor på olika utbildningar misstänker jag att det kommer att bli fler domstolsavgöranden framöver. Utmärkt om detta ofog stoppas! Kvinnor och män skall naturligtvis endast bedömas på sina meriter, och vid behov av lottning skall givetvis båda könen ha samma chans!2009-03-30 Utmärkt förslag: Arbetande studenter skall inte längre straffas

Den Studiesociala kommittén presenterade idag sina förslag om bland annat förändring av fribeloppet för studenter som arbetar vid sidan av studierna. Kommittén föreslår att inkomstprövningen av lånedelen i studiemedlen avskaffas helt, dvs lånen skall inte begränsas alls oavsett hur mycket man jobbar. När det gäller bidragsdelen behålls en inkomstgräns, men den föreslås höjd till 136.000 kronor per år för en heltidsstuderande.

Jag har själv motionerat i riksdagen just om avskaffat fribelopp, men kan förstå tanken att behålla en viss begränsning när det gäller just bidragsdelen. Det är ju en grundläggande princip i Sverige att bidrag från samhället bara betalas ut till den som inte har alltför höga inkomster, och det bör väl kanske även gälla studiebidrag. Jag tycker alltså att förslaget från kommittén är utmärkt och det går helt i linje med min motion som syftar till att inte straffa de elever som arbetar vid sidan av studierna. Sådant arbete kan ge erfarenheter och kontakter med arbetsmarknaden som är värdefulla den dag man studerat färdigt.

Själv arbetade jag med en massa olika saker under min studietid, allt från diskare på restaurang, lärarvikarie, kvällskassör på bank, industriarbete och annat, men slutförde ändå mina juridikstudier inom normal tid, missade bara en enda tenta på 4 år, och läste dessutom lite extra kurser vid sidan av. Jag upplevde aldrig att arbetet störde studierna - tvärtom var det ett välkommet miljöombyte från studemiljön att emellanåt vara på en arbetsplats, förutom att det gjorde att jag hade råd att ha egen bil hela studietiden. Och när jag studerat färdigt fick jag direkt arbete på den bank där jag bland annat arbetat som semstervikarie två somrar.

Studiesociala kommittén har också en massa andra förslag, bland annat om höjda studiemedel. Men det återstår väl att se när statens finanser tillåter detta. Förändring av fribeloppet borde vara enklare att genomföra eftersom det har mindre effekter på statsbudgeten, men ändå betyder väldigt mycket för den enskilde studenten. Om vi sedan ovanpå detta avskaffar kårobligatoriet slipper studenterna kåravgiften, vilket i vart fall blir en första liten förbättring av studenternas ekonomi.2009-03-30 El är framtiden!

Apropå det här med el så var det intressant att läsa i Borås Tidning i helgen om det stora sol- kraftverket Andasol i Södra Spanien, Europas största. Här handlar det inte om att värma vatten med solpaneler - här handlar det om solkraft, dvs elkraftstillverkning med hjälp av solen. Solen fångas in av långa välvda speglar, med en yta av över 70 fotbollsplaner, som följer solens rörelse över himlen. Speglarna koncentrerar solljuset och värmer olja som finns i rören i speglarnas brännpunkt. Oljan värms upp till nära 400 grader, och via en värmeväxlare överförs värmen till ånga som driver en (svensktillverkad) ångturbin som omvandlar energin till el.

Soltimmarna i Södra Spanien är många och solinstrålningen stark. Men även när det är mulet kan anläggningen producera el. Värmelagrande tankar med 28 000 ton smält salt fungerar som en gigantisk termos. Här lagras värme under dagtid så att turbinerna kan drivas även under natten eller mulna dagar. Totalt byggs tre solkraftverk som vart och ett kommer att producera 180 gigawatt el per år. (En gigawatt motsvarar en årlig förbrukning för 50 normalvillor)

Intressant är också att Spanien är en av världens ledande länder när det gäller solenergi. Delvis beror detta givetvis på klimatet, men också på att Staten subventionerar verksamheten kraftigt genom att garantera ett högt elpris för den tillverkade elen, hela 2,60 per kilowatt! Detta skall ju jämföras med det svenska elpriset som varierar en hel men ändå de senaste åren legat runt 1 krona per kilowatt - inklusive skatter.

Men oavsett vilket - framtidens energi är solkraft, det är jag övertygad om. Efterhand som fler anläggningar byggs kommer kostnaderna att sjunka och effektiviteten att öka. Det är därför det i grunden är fel att sträva efter minskad elförbrukning - det är inte elanvändningen som skall motarbetas, utan de smutsiga metoder som används för att tillverka el i vissa länder, exempelvis i kolkraftverk och oljekraftverk. Om vi i en framtid driver både bostäder, industri och fordon med el så vinner vi stora miljöfördelar, och det är ganska praktiskt eftersom ledningsnätet till stor del redan finns. El går idag också att transportera mycket långa sträckor utan alltför stora förluster på vägen. Personligen tycker jag därför att ren el från exempelvis solkraft och vattenkraft borde kunna slippa energiskatter helt, medan smutsig el från kol och olja gott kunde beskattas ännu hårdare. Visst skulle detta på sikt kosta en del för statskassan, men jag ser det som ett bättre alternativ än att satsa skattepengar i andra mer eller mindre tveksamma klimatåtgärder.2009-03-29 Var det verkligen så lysande att släcka ljuset?

Enligt uppskattning av det ca 500.000 svenskar som släckte ljuset en timme i går kväll. De flesta lär ha tänt stearinljus i stället. Låt mig då upprepa det jag skrev för ett år sedan: Ett normalt sterinljus lär släppa ut lika mycket koldioxid som den kolkraftsproducerade elförbrukningen för en 20 Watts glödlampa (och naturligtvis mycket mer än vår svenska i huvudsak vattenkrafts- och kärnkraftsproducerade el). Fem stearinljus motsvarar 100 Watt vilket är ungefär vad en person som bor i lägenhet förbrukar per timme enligt elbolaget Vattenfall.

Stearin tillverkas för övrigt bland annat av palmolja. Utvinningen av palmolja kritiseras hårt av bland annat Greenpeace, eftersom odlingarna ödelägger regnskogar i Indonesien. Numera används dock främst parafin för ljustillverkning. Men tyvärr är det inte mycket bättre, parafin tillverkas bland annat av - vanlig petroleumolja!

Så kanske var jag trots allt mer miljövänlig igår när jag lät lamporna lysa? Inga koldioxidutsläpp och ingen förbrukning av ljus tillverkade av palmolja eller petroleumolja....2009-03-29 Lätta på regelverket för arbetslösa ungdomar

Den svenska ungdomsarbetslösheten är bland de högre i Europa. Detta är tyvärr inget nytt - så såg det ut även under högkonjunkturen före valet 2006 - då hade Sverige till och med Europas allra högsta ungdomsarbetslöshet. I dag är det faktiskt fler ungdomar som har arbete än vad det var 2006, men samtidigt kommer det varje år ut nya rekordstora ungdomskullar från skolan till arbetsmarknaden, och det gör att arbetslösheten ändå ökar. När nästa kull ungdomar går ut skolan i juni i år kommer arbetslösheten att öka ytterligare.

Vi vet samtidigt att redan om 2-3 år kommer detta att börja vändas till en brist på arbetskraft i samma takt som de stora grupperna av 40-talister går i pension. Det viktigaste nu är därför att rusta alla ungdomar för den arbetskraftsbrist som vi vet kommer framöver. Utbildning är viktigt, och den som påbörjar en högskoleutbildning idag kan räkna med ett helt annat arbetsmarknadsläge när utbildningen är slutförd. Det är därför det är så välkommet med regeringens rekordstora satsningar på just utbildning och forskning, trots de bistra ekonomiska tiderna.

Samtidigt måste regeringen självklart hantera dagens problem. I Arbetsmarknadsutskottet har vi inom Alliansen många diskussioner om just ungdomsarbetslösheten, och ser denna som ett av de största problemen på arbetsmarknaden just nu. Vi är alla fyra partier överens om att regelverket kring arbetslösa ungdomar behöver lättas upp på några punkter. Vi tycker dels att arbetslösa ungdomar borde kunna få starta eget-bidrag, och vi tycker att vissa arbetslösa ungdomar borde kunna få snabbare insatser än idag om arbetsförmedlarna anser att detta behövs, i stället för att som idag tvingas vara inskrivna som arbetssökande i tre månader innan olika insatser sätts in. Båda dessa saker diskuterar vi från Alliansen löpande vid våra möten med Arbetsmarknadsminister Littorin och Arbetsmarknadsdepartementet. Vi hoppas att regeringens vårproposition kommer att ha ekonomiskt utrymme för förändringar i denna riktning. I går fanns för övrigt en artikel i Svenska Dagbladet där de fyra Allianspartiernas företrädare i Arbetsmarknadsutskottet närmare beskrev våra tankar kring detta.2009-03-28 Tänd en lampa för den rena svenska elkraften!

I kväll förväntas tydligen människor jorden runt släcka sina lampor en timme "för att visa världens ledare att man förväntar sig krafttag från politikerna i klimatfrågan". Det skall bli spännande att se hur samma människor reagerar när dessa krafttag (med mycket osäker effekt på klimatet!) visar sig i form av kraftigt höjda elskatter och bensinskatter, dyrare flygresor och färre jobb inom den elintensiva industrin. Jag utgår dock från att de som deltar i kvällens lampsläckning inte kommer att klaga om politikerna lyssnar och gör som de kräver.

En annan aspekt är att oavsett vad man tror i frågan om koldioxidens betydelse för klimatet så framställs nästan all svensk el från vattenkraft och kärnkraft och ger således inga utsläpp av koldioxid. Minskad elanvändning i Sverige påverkar knappast koldioxidutsläppen alls.

"Earth Hour" är ett ogenomtänkt jippo som vissa godtrogna svenska företagsledare och politiker gått på. För egen del gör jag tvärtom i kväll - tänder mina lampor precis som vanligt för att visa min uppskattning för den rena och miljövänliga svenska elen. Hur mycket renare blir förresten miljön om några hundra miljoner människor tänder ett antal stearinljus i stället?2009-03-27 Miljöpartiet sågar sossarnas skatteutspel

Knappt hade jag hunnit skriva föregående blogginlägg innan Miljöpartiet meddelade att man avvisar socialdemokraternas skatteutspel. Mp säger nej till återinförande av förmögenhetsskatten, och att man inte tror att höjd fastighetsskatt enligt s- förslaget ger särskilt mycket pengar. Miljöpartiet vill ju som bekant inte heller riva upp jobbskatteavdraget.

Oppositionens enighet är verkligen imponerande.2009-03-27 Sossarnas patentlösning - höjda skatter

Socialdemokraterna Mona Sahlin och Thomas Östros skriver idag på DN Debatt att "Det behövs fem ­miljarder i nya skatter för att ta Sverige ur krisen". Jag skulle vilja säga att det behövs mycket mer än fem miljarder för att betala alla sossarnas frikostiga löften om pengar till allt och alla. Men Sahlin och Östros presenterar i vart fall tre förslag om höjda och mer "rättvisa" skatter. Jag skall kommentera dem en i taget:

1. Förmögenhetsskatten skall återinföras med 1% på förmögenheter över 2 miljoner kronor.

Min kommentar: Alla seriösa bedömare var överens om att förmögenhetsskatten skadade Sverige eftersom den fick pengar att lämna landet och investeras utomlands i stället för i svenska företag och jobb. Detta vill alltså socialdemokraterna återinföra och därmed återigen driva kapital ur Sverige - i en tid då just kapitalbrist är företagens största problem!

Dessutom var förmögenhetsskatten djupt orättvis. En stor del av förmögenhetsskatten träffade privata bostäder, och var alltså i praktiken en extra fastighetsskatt som drabbade äldre människor som betalt av sina lån för att leva tryggt när de blev gamla. Socialdemokraterna själva hade dessutom befriat de allra rikaste aktieägarna från förmögenhetsskatt, medan vanliga människor som inte hade råd att anlita experter för att trixa eller föra ut sina pengar ur landet ofta fick betala. Denna orättvisa skatt vill alltså (s) ha tillbaka!

2. Fastighetsskatten skall höjas för taxeringsvärden över 5 miljoner.

Min kommentar: Man tänker fel. Högt taxeringsvärde medför inte med automatik att ägaren har en hög inkomst! Många pensionärer med låg pension, men med högt taxerade fastigheter i attraktiva områden, skulle drabbas mycket hårt. Dessutom talar inte Sahlin och Östros sanning när de säger att de vill göra fastighetsskatten rättvisare - man vill ju samtidigt ta bort räntebeläggningen av gamla uppskov som främst betalats av dem som gjort de allra största vinsterna på sina sålda fastigheter!

3. Höjd skatt för höginkomsttagare. "Vi tittar på olika modeller – men den som tjänar närmare en miljon kronor om året kommer med vårt förslag att få betala mer i skatt än i dag" skriver Östros och Sahlin.

Min kommentar: Att socialdemokraterna vill straffbeskatta LO:s ordförande som ju tjänar mycket mer än en miljon är en sak. Men man glömmer att värnskatten redan idag gör att den som tjänar över en miljon betalar väldigt hög skatt. Att ytterligare höja denna skatt kommer bara att medföra nya former av trixande för att göra om löneinkomster till kapitalinkomster, svarta inkomster eller inkomster som beskattas utomlands. Jag tvivlar starkt på att staten i praktiken kommer att få in några extra skattepengar överhuvudtaget.

Sahlin och Östros "glömmer" också att berätta i sin artikel att man i vart fall tidigare krävt att delar av jobbskatteavdraget skall tas bort, vilket skulle höja skatterna för vanliga löntagare. Detta i en tid då hushållens ekonomi är avgörande för konsumtionen, vilket i sin tur påverkar hela den ekonomiska utvecklingen. Man säger dessutom i sluitet av sin artikel att "Vi stänger inte heller dörren för att det kan behövas ytterligare skatteförändringar". Nej, självklart kommer det mer...det gör det alltid när socialdemokraterna saknar andra idéer.

Socialdemokraternas utspel idag handlar nog om två saker. Dels om lite panik över att man inser att man lovat ut mer pengar än vad som finns att disponera. Dels om ren populism. Men Sverige är en del av en globaliserad värld och vi har inte råd med att skattesystemet bara grundas på den kungliga svenska avundsjukan! Dessutom är socialdemokraternas förslag om högre fastighetsskatt och återinförd förmögenhetsskatt djupt orättvisa.2009-03-26 Som man ropar får man svar, Wanja!

Jag har fått flera mail som undrar varför jag inte kommenterat turerna kring LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och AMF. Anledningen är helt enkelt att frågan om LO-ordförandens framtid är en sak för LO:s medlemmar, och inte något jag egentligen har någon synpunkt på.

Men visst kan man konstatera att en LO-ordförande som i nästan varje förstamajtal ifrågasatt höga chefslöner, bonusar, fallskärmar och pensionsavtal får problem när det sedan visar sig att hon själv varit med och godkänt ett av de mest extrema avtalen på många år i sin egenskap av styrelseledamot. När hon sedan påstår att hon blivit lurad eller inte känt till villkoren - trots att det stått uttryckligen angivet i AMF:s årsredovisning blir givetvis frustrationen hos LO:s medlemmar total. Hennes roll i socialdemokraternas partistyrelse blir också lite konstig - samtidigt som socialdemokraterna i debatten vill begränsa bonusar beviljar en av deras högsta politiker själv sådana bonusar.

Att LO-basen dessutom visat sig ha hela 24 olika styrelseuppdrag, och för detta drar in över 400.000 kronor utöver sitt höga arvode som LO-ordförande blir saken extra känslig. Ingen kan rimligen klara av så många styrelseuppdrag och göra ett bra jobb! Alla vi som är jurister och kan aktiebolagslagen, och motsvarande lagar för andra bolagsformer, vet att ett styrelseuppdrag medför ansvar. Ingen styrelseledamot kan i efterhand komma och säga att man inte vetat om innebörden i de beslut som styrelsen tagit. Om man inte är helt säker på att man förstå är man skyldig att fråga och begära fram fakta tills man är säker på att man vet vad man är med och beslutar.

När det gäller AMF skall man samtidigt vara ärlig och säga att hela styrelsen har ansvar för besluten om de extrema förmånerna för VD:n. Ansvar vilar både på LO-medlemmarna i styrelsen och representanterna från Svenskt Näringliv. Skillnaden är väl bara att styrelsemedlemmarna från Svenskt Näringsliv aldrig haft några problem med extrema villkor för ledande personer i börbolagen. Detta kan man beklaga, men det gör i vart fall att de slipper samma kritik för dubbemoral som drabbar LO:s ordförande.

Vågar man hoppas att alla skandaler kring bonusar och andra extrema förmåner till ledande personer de senaste månaderna kan leda till en tillnyktring inom hela näringslivet? Ett mycket välkommet utspel i den vägen gjorde moderaternas partisekreterare Per Schlingmann idag i en debattartikel på SvD Brännpunkt. Han skriver bland annat:

"I dessa tider när girighet och orimliga bonusar står i centrum är det viktigt att också se det ansvarstagande som finns i näringslivet. Det finns exempel på företag som aktivt använder sina resurser för att behålla och utveckla sina medarbetares kompetens. Det är motsatsen till de företag som trots förluster och varsel ändå delar ut bonusar. Ansvarstagandet märks också hos alla de småföretagare som kämpar sig fram, trots försämrade kreditmöjligheter och minskad efterfrågan.

Jag efterlyser ett näringsliv som kliver fram och bestämmer sig för att bli en aktör som bidrar till att ta Sverige ur krisen. Ägare som tar långsiktigt ansvar. Företagsledningar som förstår att vara förebilder för många och därför agerar därefter.

Finanskrisen borde innebära en välbehövlig nystart för hur stora företag agerar och vad som utgör ett modernt ledarskap. Jag vet att de finns. Nu är det dags att träda fram. Ett progressivt näringsliv behöver vi nu mer än någonsin."
2009-03-26 Möte med SKL och Kommunal om kommunernas ekonomi

I dag har Arbetsmarknadsutskottet träffat representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fack- förbundet Kommunal. Ämnet var kommunernas och landstingens ekonomi, och hur detta förväntas påverka sysselsättningen.

SKL:s representant, Lennart Gabrielsson, berättade att hela 73 kommuner visade underskott 2008, liksom hälften av landstingen. Han konstaterade att 2009 blir ett besvärligt år för kommunsektorn, men att 2010 och 2011 blir ännu värre. Samtidigt konstaterade han att ökade statsbidrag aldrig kan hjälpa ekonomiskt misskötta kommuner - dessa måste själva ta tag i sin situation. De kommuner som visat underskott under den allra starkaste högkonjunkturen klarar givetvis inte hellre sämre tider utan att ta tag i sina grundläggande problem.

Balanskravet kommenterades också, och SKL efterlyser en förändring av regelverket så att såväl överskott som underskott får föras över mellan åren. Då kan man planera på längre sikt och tvingas inte till panikåtgärder när konjunkturen faller. Detta önskemål kan jag konstatera stämmer väl med det vi skrev i vår gemensamma debattartikel häromdagen. En förändring är något jag själv kommer att fortsätta arbeta för under våra interna diskussioner.

SKL kommenterade också uppsägningen av lärare i många kommuner. Lennart Gabrielsson konstaterade att det inte bara beror på brist på pengar, utan även på att elevantalet minskat. Han påpekade att "det är lika dumt med elevlösa lektioner som med lärarlösa lektioner".

Kommunals företrädare, Anna Thoursie, oroade sig över att det utöver 3.000 varslade inom kommunsektorn även försvunnit många timanställda och visstidsanställda. Hon påpekade att Kommunals medlemmar oroar sig för a-kassan - trots att medellönen inom Kommunal är 18.600 kronor, vilket gör att man ligger under taket för a-kassa och faktiskt får ut 80% av sin faktiska lön i a-kassa.

Kommunal har förlorat 82.000 medlemmar i sin a-kassa sedan 2007. Jag frågade inte Thoursie om vilket ansvar hon ansåg att Kommunal själva har för detta - just Kommunal var ju ett av de LO-förbund som hårdast gick ut och sa att medlemmarna inte skulle ha råd med a-kasseavgiften - trots att de visste att den skattesänkning som Kommunals medlemmar samtidigt fick mer än väl kompenserade för den höjda avgiften till a-kassan. Kommunal har ett mycket stort moraliskt ansvar för att 82.000 av deras medlemmar idag står utan det skydd som a-kassan ger!

Både SKL och Kommunal var överens om att dagens arbetslöshetsproblem snabbt kommer att vändas till brist på arbetskraft. Fram till 2015 kommer alla 40-talister att ha gått i pension, och kommuner och landsting kommer - precis som alla andra arbetsgivare - att tvingas slåss om allt mindre personer i arbetskraften. Redan 2011 kommer Sverige sannolikt att ha brist på arbetskraft! Viktigast i dagens läge är att rusta alla som mister jobbet - inte minst ungdomarna - så att de är redo att ta arbete snabbt när konjunkturen vänder och arbetskraftsbristen börjar märkas.2009-03-25 Hej då 50-öringen!

I riksdagen fattas både stora och små beslut. Ett ganska litet men historiskt beslut tog riksdagen idag, när vi i enighet beslöt att tillstyrka Riksbankens förslag om att 50-öringen skall upphöra som lagligt betalningsmedel från den 30 september 2010. Det innebär att Sverige, för första gången på mycket länge inte längre har några mynt i öre-valörer. Från den 1 oktober 2010 kommer alla betalningar att avrundas till närmaste hela krona.

Anledningen till dagens beslut är att användningen av 50-öringen minskat och att allmänheten enligt flera undersökningar anser att femtioöringen inte längre behövs som betalningsmedel. Även Handelns intresseorganisationer och bankerna anser att myntet bör tas bort.2009-03-24 Regeringen stoppar bonuslöner för ledningarna i statliga bolag

Regeringen meddelar idag att man tänker stoppa alla bonuslöner till VD och ledningsgrupper i statliga företag. Med tanke på den allt intensivare debatten i media om bonuslöner var det ett väntat beslut. Statsminister Reinfeldt sa i TV ikväll att regeringen precis som alla andra nu har sett effekterna av bonussystemen och dess betydelse för finanskrisen, och därför dragit lärdom av detta. Därför omprövar man reglerna för bonus i statliga bolag. Jag uppskattar denna omprövning, och känner stor respekt för en regering som vågar göra detta. Jag är nöjd med att staten nu blir ett föredöme i dessa frågor, vilket var något jag efterlyste på bloggen den 4 mars.

I grunden tycker jag annars inte det är fel med bonuslöner i rimlig omfattning, vare sig till företagsledningar eller andra. Men det skall vara skäliga nivåer och kopplat till goda resultat, både individuellt och för företaget ifråga. Ackordslöner inom byggsektorn är ett exempel - det är en form av avtalad bonuslön som parterna är överens om och som oftast fungerar. Men med de överdrifter och helt orimliga nivåer som gällt, både inom statliga företag och på andra ställen är det utmärkt om staten nu tar steget och stoppar bonusöverdrifterna. Förhoppningsvis kommer näringslivet att följa efter.2009-03-24 Småföretagarna gillar regeringen

För ett år sedan ansåg småföretagarna att företagsklimatet i princip inte hade förbättrats alls av den nya regeringen. Det kändes väldigt tungt för alla oss som engagerar oss i dessa frågor. Därför är det extra trevligt att kunna konstatera att stödet för alliansregeringens politik från svenska småföretagare har ökat radikalt de senaste månaderna.

Landets småföretagare (företag med upp till 10 anställda) ger nämligen regeringen klart godkänt i en färsk undersökning som FöretagarFörbundet gjort. Hälften av de svarande småföretagarna, 49%, upplever att företagsklimatet blivit bättre under alliansregeringens tid. 39% upplever ingen större skillnad, och endast 12% upplever att klimatet försämrats. Med tanke på att en försvagad konjunktur brukar påverka den allmänna stämningen bland småföretagarna negativt innebär resultatet i undersökningen aktiskt ett riktigt bra betyg från svenska småföretagare. Och inte minst en uppmuntran för alla oss i Alliansen att i alla frågor kämpa för ännu bättre företagsklimat!2009-03-24 Ge kommunerna förutsättningar att hantera krisen

I dag har vi från Alliansen en gemensam debattartikel i Borås Tidning med anledning av kommunernas ansträngda ekonomi. När det gäller utrymmet för extra stöd till de svenska kommunerna kommer regeringens vårproposition att visa vilket utrymme som finns. Min egen tro är att utrymmet för extra pengar i år är mycket begränsat, men att det kommer att finnas med vissa besked om visst extra stöd till kommunerna nästa år när kommunsektorns ekonomi befaras bli ännu sämre.

I grunden skulle de flesta ekonomiskt välskötta kommuner (som våra kommuner i Sjuhärad är bra exempel på) kunna hantera situationen om de fick använda tidigare års överskott för att täcka underskott nu när tiderna är sämre. Tyvärr medför balanskravet att detta är omöjligt, och i artikeln beskriver vi effekterna av detta problem. Lagen om balanskrav infördes år 2000 och gör det i princip omöjligt att använda överskott från ett år för att täcka underskott ett annat år. Detta anser vi som undertecknat artikeln att dagens regering borde förändra.

Det är dags att visa förtroende för våra kommunpolitiker och ge dem en möjlighet att planera långsiktigt i stället för att som idag tvingas se strikt på varje enskilt år och tvingas till snabba och hårda tillfälliga besparingar när inte ekonomin ett enskilt år går ihop.2009-03-23 Den svenska värnplikten

Under dagen har jag fått flera mail från moderater och andra som gärna vill att den svenska värnplikten bevaras. Jag känner stor sympati för denna tanke. Den svenska värnplikten är demokratisk eftersom de flesta unga män genom åren har omfattats av värnplikten. För oss som är lite äldre har de flesta "gjort lumpen" och fått erfarenheter som man haft nytta av i livet.

Själv gjorde jag 13,5 månaders värnplikt på plutonsbefälskolan på S2 i Karlsborg i början av 1980-talet, och att som ung få lära sig att ta befälsansvaret för en stor grupp jämnåriga var mycket lärorikt. För min del var värnpliktstjänstgöringen både intressant och i huvudsak positiv. Jag fick flera goda vänner under den tiden som jag fortfarande umgås med. Jag har också gjort ett antal repövningar under åren, både längre förbandsövningar och kortare befälsövningar.

På "min tid" gjorde de flesta jämnåriga kompisar lumpen. Idag ser det tyvärr inte ut så. Idag gör mellan 5 000 och 8 000 personer värnplikten varje år, vilket bara motsvarar cirka 7-11 % av årskullen 18-åriga män. Därmed är det tveksamt om man kan säga att vi har en allmän värnplikt. När nu värnplikten också görs könsneutral kommer givetvis andelen 18-åringar som verkligen gör sin värnplikt att minska ytterligare, eftersom ungdomarna direkt blir dubbelt så många.

I samband med internationella insatser anställs redan idag färdigutbildade soldater i särskilda förband. Dessa förband läggs därefter ned vid hemkomsten. Detta är ett stort resursslöseri. Regeringens inriktning är att framtidens insatsförband ska bestå av frivilligt rekryterad personal och därmed kunna sättas in både i Sverige och utomlands.

Regeringens inriktning är att öka Sveriges försvarsförmåga genom att göra försvaret tillgängligt och användbart, både för insatser i Sverige och utomlands. För att uppnå detta ska rekryteringen till försvaret ske på frivillig grund. En mindre del av soldaterna anställs i stående förband, huvuddelen anställs i kontraktsförband och har civila jobb men står till Försvarsmaktens förfogande. Därmed bibehålls förankringen i samhället. De som idag har en krigsplacering kommer även i framtiden att vara skyldiga att bege sig till sina förband vid mobilisering eller annan beredskapshöjning. Hemvärnet får samtidigt en viktigare roll och blir en central del för att bibehålla folkförankringen, inte minst för att man verkar lokalt.

Värnplikten kommer även i fortsättningen att finnas kvar men vara vilande och därmed möjlig att tillämpas i händelse av ett förändrat omvärldsläge. Hur detta system ska se ut i detalj ska den pågående pliktutredningen presentera i juni 2009. Därefter fattas ett särskilt riksdagsbeslut om försvarets personalförsörjning. I juni 2008 presenterade en enig Försvars-beredning en rapport som bl.a. slog fast principerna för ett frivilligt personalsystem för Försvarsmakten. Därmed finns det en bred majoritet i riksdagen för ett frivilligt system.2009-03-23 Regeringen nya försvarspolitik - en sammanfattning

Förra veckan presenterade Försvarsminister Sten Tolgfors regeringens försvarspolitiska proposition "Ett användbart försvar". Mycket av innehållet har släppts efterhand, och jag har redan kommenterat delar av förslaget på bloggen (senast 13/3) och i artiklar i Borås Tidning.

Målet med regeringens politik är att Sveriges försvar ska stå starkt rustat för att kunna försvara landet, och även bidra till stabilitet i omvärlden. Det kräver ett användbart, tillgängligt och flexibelt försvar. Därför fastställer nu regeringen en ny inriktning för det svenska försvaret med kraftigt stärkt försvarsförmåga. I det framtida försvaret får Sverige nu fler soldater som snabbare kan användas. Det går inte att se ett militärt hot som bara skulle drabba Sverige eller ett annat land i vårt närområde. Men de nya hoten kräver möjlighet att kunna agera, enskilt och tillsammans med andra, med kort varsel.

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i EU eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vi ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

Huvuddragen i propositionen är:

* Försvarsanslagen minskas inte.
* Inga förbandsnedläggningar sker under mandatperioden.
* Hela insatsorganisationen om ca 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. Idag är bara ungefär en tredjedel av den nationella insatsorganisationen kravställd för insats inom ett år.
* Alla insatsförband kommer att ha samma förmåga till insats, i Sverige samt i och utanför närområdet. Det medför att den uppdelning som idag finns mellan en så kallad utlandsstyrka för internationella insatser och övriga förband utgår.
* Enligt Försvarsmaktens förslag kommer 28 000 personer att finnas i stående och kontrakterade förband.
* Hemvärnet förstärks och får en viktigare roll i försvaret av Sverige. Hemvärnet kommer totalt att bestå av 22 000 personer och ingå i insatsorganisationen. Av dessa kommer 17 000 att utgöra de kvalificerade nationella skyddsstyrkorna vilka får bättre utbildning och materiel och som har tjänstgöringsskyldighet även i fred.
* En ökning från tre tillgängliga manöverbataljoner idag, till åtta imorgon. Det innebär mer än dubbelt så hög tillgänglighet.
* Fördubblad förmåga till fredsfrämjande insatser. 1 700 personer kommer att kunna hållas kontinuerligt insatta i insatser internationellt.
* Antalet Gripenplan blir 100 stycken, av C/D-modell. Antalet nya helikoptrar ökar successivt. Stridsvagn 122 bibehålls och tillgången till splitterskyddade fordon ökar. Artilleriet och luftvärnet förblir av dagens storlek. Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls.
* Utanför insatsorganisationen kommer en förbandsreserv om fyra mekaniserade bataljoner att finnas.
* Personalförsörjningen moderniseras så att frivillighet utgör grunden för bemanningen av insatsorganisationen i stället för värnplikt. Det krävs för ökad användbarhet och tillgänglighet, men också övergång till stående och kontraktsförband. Officersyrket förändras med fler specialistofficerare som utbildar och leder trupp och färre i staber och ledningsfunktioner.
* Värnplikten avskaffas inte, utan kommer att göras vilande – att tillämpas när den behövs i ett eventuellt sämre beredskapsläge. Den kommer också att omfatta både kvinnor och män. Samtidigt förstärks alltså Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, som får en större roll i det framtida försvaret än vad det har idag.2009-03-22 Dystert på arbetsmarknaden - men inte helt nattsvart


Arbetsförmedlingens senaste veckostatistik (figuren) bekräftar att arbetslösheten har ökat snabbt sedan hösten 2008, i takt med ökande antal varsel. Intressant är ändå att den totala arbetslösheten (dvs öppet arbetslösa samt personer i åtgärder), trots finanskrisen och den djupa globala lågkonjunkturen, ligger en bra bit under nivåerna på våren valåret 2006 - när Sverige hade en extremt stark högkonjunktur. Min tolkning är att Sverige nu skördar frukterna av att vi gick in i krisen med en extremt låg arbetslöshet, och att regeringens jobbpolitik har effekt även när tiderna är dystra.

Glädjande nog ser vi nu också tecken på att den öppna ungdomsarbetslösheten sakta verkar pressas tillbaka, delvis i takt med att allt fler kommer in i åtgärden "jobbgarantin för unga".

Men statistik från SCB visar också att allt fler ungdomar faktiskt arbetar. Bland ungdomar 20-24 år var det ett drygt tusental fler som hade arbete i januari 2009 än det var i januari 2008. Jämfört med januari 2006 var det hela 52.400 fler ungdomar i denna ålder som hade ett riktigt jobb i januari i år. Trots lågkonjunkturen.

Det är också glädjande att Arbetsförmedlingen faktiskt fått in en bra bit över 100.000 lediga jobb sedan nyår. Visserligen mindre än tidigare år, men ändå ett hopp åt alla dem som varslas - det finns faktiskt en hel del lediga jobb att söka. Dessutom anmäls som bekant inte alla lediga jobb till Arbetsförmedlingen.

De många varslen gör att Arbetsförmedlingen befarar att arbetslösheten kan bli så hög som runt 10% år 2010. Så visst är läget på arbetsmarknaden totalt sett väldigt dystert. Men det finns ändå ljusglimtar!2009-03-22 Har verkligen alla övergivit Linje 3?

Efter dagens energiutspel från oppositionen kan man givetvis - om man är optimistisk - dra slutsatsen att inget parti idag står kvar vid linje 3 i folkomröstningen om kärnkraft, dvs en snabb avveckling. Kan det verkligen vara så att regeringens enade linje om kärnkraften har fått oppositionen att svänga i frågan och driva en något mer ansvarsfull linje? När man läser medias kommentarer kan man faktiskt frestas att tro detta, men jag tror man skall vara väldigt försiktig med att tolka in en ny mer kärnkraftsvänlig linje från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Om man skrapar på ytan ser man att oppositionen talar om "en ansvarsfull avveckling" som skall prövas varje mandatperiod. Det är ju ingen särskilt långsiktig linje, som ger trygghet i den svenska energiförsörjningen, industrin och jobben. Oppositionen vill återinföra lagar som ska tvinga fram nedläggning av svensk kärnkraft, och som förbjuder byggandet av nya reaktorer för att ersätta gamla. Man vill inte heller tillåta forskning om kärnkraft. Så det är tydligt att det bara handlar om vackra populitiska ord om "ansvarsfull avveckling" från oppositionen, som givetvis pressas hårt av att en mycket stark opinion stödjer regeringens mer positiva syn på kärnkraften.

Under den senaste månaden har vi också upplevt en stor mängd påhopp från oppositionen i kärnkraftsfrågan. Ledande oppositionspolitiker både på riksnivå och lokalt har med hårda ord beskrivit hur oansvarig Alliansen är som vill behålla kärnkraften, och med kraft pekat på de problem man anser att kärnkraften medför. Skulle dessa politiker och partier nu plötsligt ha gjort helt om i frågan? Nej, knappast. Oppositionens utspel idag känns mest som en dimridå för att försöka förvilla väljarna och dölja hur kärnkraftsfientlig oppositionen i grunden är. Men de vackra orden är alltför lätta att se igenom. Någon uppriktig förändring i grunden från de tre kärnkraftsfientliga partierna tror jag inte man vågar hoppas på.2009-03-21 VAB-intyg?

Media rapporterar att kravet på frånvarointyg i samband med uttag av ersättning för vård av barn hittills inte verkar ha förändrat frånvaron alls. Oppositionen hugger givetvis snabbt och kräver att intygskravet skall avskaffas - trots att det bara funnits sedan den 1 juli 2008. Och media uttrycker saken som att "VAB-intyget blev ett fiasko".

Jag tycker reaktionen är lite märklig. Man glömmer ju helt bort själva bakgrunden till intygskravet. Det var Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, IFAU, som visade i en forskningsrapport att det förekom ett fusk med tillfällig föräldrapenning på mellan 200 och 650 miljoner kronor per år, vilket jag berättade om på bloggen den 18/2 och 22/2 2008. Den regering som fick dessa siffror på bordet och inte ens funderade över problemet skulle helt enkelt inte göra sitt jobb! För övrigt är det ingen som lagt någon möda på att analysera frånvaron närmare, eller titta på hur barngruppernas sammansättning förändrats över åren. Under åren 1999-2007 har antalet uttagna VAB-dagar varierat mellan 4,4 och 5 miljoner dagar per år utan att några regler har förändrats. Det är alltså att göra det lite enkelt för sig att bara titta på antalet uttagna dagar per barn och säga att intygskravet inte haft någon betydelse.

Att lämna in ett intyg som styrker frånvaro känns inte särskilt "kränkande" för föräldrarna (som oppositionen gärna hävdar). I alla ärenden som rör uttag av ersättningar ur socialförsäkringarna krävs normalt någon form av intyg som styrker rätt till ersättning eller som styrker frånvaro från jobbet. Förra regeringen lade till exempel över ansvaret för korttidsfrånvaro på arbetsgivarna just för att minska fusket med detta. Att man måste visa att barnen varit borta från förskolan för att få ut ersättning från skattebetalarnas pengar tycker jag är ett mycket rimligt krav.

Försäkringskassan har regeringens uppdrag att utvärdera intygskravet efter ett år, och denna utvärdering bör ju vara klar någon gång till hösten. Om det då skulle visa sig att det inte blivit någon förändring alls i frånvaron så måste man givetvis ställa sig frågan om IFAU:s uppgifter var korrekta, samt fundera på om man skall förändra reglerna - antingen slopa intygskravet eller förändra det - eller kanske låta det gå ytterligare något år för att se om det ger effekt på sikt? Samtidigt tycker jag man skulle överväga en enklare hantering av intygen - kanske elektroniskt där förskolan mailar över uppgiften direkt till Försäkringskassan? Eftersom förskolor redan för närvarostatistik varje morgon så skulle ju ett mail till Försäkringskassan som styrker dagens frånvaro knappast behöva skapa något större merarbete.

Oavsett kommande utvärdering - en sak är klar. De skattemedel vi har skall användas till rätt saker. Inte minst i de tider som vi lever i nu är det viktigt att värna om skattebetalarnas pengar. Att som regering bara blunda för ett problem med misstänkt omfattande överutnyttjande av sociala förmåner vore ett politiskt tjänstefel.2009-03-19 Slopa fastighetstaxeringen!

Kristdemokraternas ordförande, Göran Hägglund, föreslår idag i en debattartikel att man skall slopa fastighetstaxeringen. Jag tycker det är ett utmärkt förslag, dagens fastighetstaxeringar är i princip meningslösa, men kostar både tid och pengar och ger dessutom ofta godtyckliga resultat som upplevs som orättvisa.

Att slopa fastighetstaxeringen är exakt vad jag motionerade om i oktober förra året, och det skulle kännas väldigt bra om Alliansen kunde ta beslut om detta. I min motion finns för övrigt förslag till hur man skulle kunna ordna detta rent praktiskt.2009-03-18 Tingeling - har ryska ambassaden ingen humor?

I melodifestivalfinalen i lördags fanns ett längre underhållningsinslag i form av sketch och dansnumret ”Tingeling”. I inslaget förekom både röda armén, ryska maffian och dansande kosacker. Detta upprörde tydligen ryska ambassadens attaché i Stockholm så mycket att man framförde protester hos Sveriges Television...

Jag tyckte inslaget var kul och underhållande. Men jag har kanske mer humor än ryska ambassaden. Tidigare har ju ryska arrangören förbjudit Georgien att delta i finalen i Moskva med låten "We don't wanna Put In"...
(Bild från SVT:s hemsida)

Klicka på bilden för att höra hela inslaget!2009-03-18 Socialdemokraterna spelar roulette med den svenska modellen

I en debattartikel i Borås Tidning idag kommenterar jag och min riksdags- och utskottskollega Tomas Tobé (M) socialdemokraternas agerande kring den svenska modellen och Lavalutredningen. Vi påpekar annat att regeringens linje till och med får stöd av vänsterpartiet, medan socialdemokraterna driver en egen linje som faktiskt innebär att man spelar rysk roulette med den svenska modellen på arbetsmarknaden.2009-03-18 Alliansens strategi för att utveckla landsbygden

I en gemensam debattartikel undertecknad av oss riksdagsledamöter från Sjuhärad, tillsammans med näringsministern och miljö- och jordbruksministern, beskriver vi regeringens samlade stategi för landsbygdens utveckling. En fråga som är av mycket stor betydelse för stora delar av Sjuhäradskommunerna.2009-03-18 Glädjande besked om datalagring!

Den 25 mars förra året skrev jag följande på bloggen:

"Remissinstanserna är kritiska till utredningsförslaget om "teledatalagring", dvs hur Sverige skall inarbeta EU:s direktiv om datalagring (lagring av uppgifter om telefonsamtal och internettrafik) för att öka möjligheten till brottsbekämpning. Jag förstår kritiken, men inser samtidigt att Sverige faktiskt är skyldigt att på lämpligt sätt inarbeta EU-direktivet i den svenska lagstiftningen.

En sak förstår jag däremot inte. EU:s direktiv föreskriver bara lagring i sex månader men i utredningen föreslås ett år. Det finns absolut ingen anledning att gå längre än vad vi är tvingade! Detta kommer jag envist att framföra när vi diskuterar frågan internt i partiet och inom Alliansen."


Jag har sedan dess personligen diskuterat frågan direkt med justitieministern och även varit en av dem som argumenterat internt om saken i vårt parti. Nu verkar det som om våra interna argument faktiskt burit frukt, och att Sverige inte kommer att gå en millimeter längre än vad EU-direktivet kräver. Alliansen verkar nu vara överens om att lagring av uppgifter endast skall ske i sex månader. Ett lagförslag väntas från regeringen till riksdagen i juni, och blir det ett förslag om sex månaders lagringstid är det en stor seger för alla oss som kritiserat utredningsförslaget om ett års lagringstid, och en tydlig markering att Sverige faktiskt inte alltid måste "krydda" krav från EU lite extra i vår egen lagstiftning...2009-03-17 Kvinnofälla?

Hillevi Engström, min partikollega och dessutom ordförande i mitt eget utskott, arbetsmarknadsutskottet, har utsetts till ny moderat talesperson i jämställdhetsfrågor. Hillevi kommer förhoppningsvis att kunna föra dessa frågor framåt på ett balanserat sätt, som visar att moderaterna står för andra värderingar än socialisternas patentlösning - kvotering i alla lägen.

Jag har däremot svårt att dela den åsikt Hillevi Engström (m) för fram i SvD idag (med reservation för att allt som står i tidningen inte alltid är rätt citerat...), där hon säger att vårdnadsbidraget riskerar att bli en kvinnofälla, och att papporna därför behöver någon sorts "belöning" för att ta del av vårdnadsbidraget. Visst kan jag hålla med om att det är synd att inte fler pappor tar vara på chansen både att vara föräldraledig och använda vårdnadsbidraget. Att vara hemma en period med sina små barn är ett tillfälle i livet som det är synd att inte ta tillvara. Men i min värld kan det aldrig vara ett problem att vuxna myndiga kvinnor frivilligt gör egna val, även om detta innebär att man gör det politiskt icke korrekta valet att vara hemma lite längre tid med sina barn i stället för att göra karriär. Dessa mammor är givetvis fullt kapabla att göra egna val utan politiska pekpinnar. För övrigt vore det givetvis djupt orättvist att betala ut extra belöning till pappor som tar ut vårdnadsbidrag. Däremot skulle jag gärna se att vårdnadsbidraget höjdes när statens ekonomi tillåter detta. Det skulle vara en bra reform som samhället totalt sett skulle tjäna på.

Jag kommer med all kraft att fortsätta motarbeta all form av politisk klåfingrighet när det gäller familjelivet, oavsett om klåfingrigheten kommer inifrån mitt eget parti eller från andra. Som tur är finns det också en stark majoritet inom moderaterna för den frihetslinje jag själv försvarar.2009-03-16 Besök på PO Medica

I dag har jag besökt medicinteknikföretaget PO Medica i Sparsör utanför Borås, efter inbjudan av organisationen Företagarna.

Först fick vi en presentation av företagets verksamhet av ägaren Per Olander. Man marknadsför kirurgiska instrument och implantat samt medicintekniska produkter till både offentlig och privat sjukvård i hela norden. Dessutom anordnar man konferenser och utbildningar i samarbete med sjukhus och företag. Kurserna hålls i de fantastiska lokalerna som förra året fick arkitekturpriset guldstolen för den djärva designen.

Det blev också ett långt samtal kring företagandets villkor och som vanligt fick vi med oss en hel del tankar att fundera videre på i riksdagen. En del av regeringens åtgärder fick ordentligt med beröm, samtidigt som man hade gott om förslag för att förbättra företagsklimatet ytterligare.

2009-03-15 Extrema miljöpartister i riksdagen

I fredags diskuterade riksdagen EU-frågor med koppling till energiförsörjningen inom Europa. Debatten handlade om en sk "grönbok", ett slags "principuttalande" som EU-kommissionen tagit fram. Jag följde en del av debatten i Kammaren och hörde en del som jag reagerade kraftigt mot. Nu har jag läst det officiella riksdagsprotokollet från debatten, och kan inte låta bli att kommentera ett debattinlägg från miljöpartisten Per Bolund. Först påstod han i debatten att det finns
"nya forskningsresultat som visar att havsytehöjningen kan bli minst en–två meter under innevarande århundrade. Kanske blir det en höjning med ända upp till fem–sju meter, något som skulle vara en fullständig klimatkatastrof". Detta påstående är intressant eftersom de flesta seriösa klimatforskadre snarare talar om att tidigare larmrapporter om havsnivåhöjdningar i denna omfattning varit väldigt överdrivna, och idag talar man snarare om några decimeter på sin höjd. Att Miljöpartiet överdriver klimathoten för att skrämma svenska folket är ju ingen nyhet.

Allvarligare var nog det Bolund sa i slutet av sitt anförande: "Tyvärr tas inte detta upp i grönboken utan den genomsyras av ett fokus på försörjningstrygghet."

Läs detta igen! Bolund anser alltså att försörjningstryggheten när det gäller energi i Europa skall stå tillbaka för andra intressen som går i linje med mycket extrema åsikter i klimatfrågan. Annorlunda uttryckt - viktigast för (mp) är att minska energiförbrukningen till varje pris, oavsett effekterna. Elavbrott som stoppar industrin eller gasavbrott som gör att människor fryser ihjäl i Östeuropa spelar mindre roll enligt Miljöpartiet, bara man får stöd för sin extrema linje i klimatfrågan.

Det är detta extrema Miljöparti som Socialdemokraterna vill bilda regering tillsammans med efter nästa val. Tacka sjutton för att oppositionen tappar stöd i opinionsmätningarna!2009-03-15 Bättre och bättre dag för dag

Opinionsmätningarna presenteras i högt tempo av minst 4-5 olika institut. I enstaka mätningar kan siffrorna peka i olika riktningar, men väger man samman under- sökningarna blir bilden tydlig. Alliansen knappar stadigt in på oppositionens försprång.

Utvecklingen bekräftas av SIFO idag i flera av de stora tidningarna. Oppositionens ledning är nu bara drygt 3%, vilket bekräftar bilden från andra opinionsinstitut. Figuren har jag tagit från Göteborgs-Postens nätupplaga. Klicka på bilden för att läsa mer. Jag kan ju tycka att moderaterna får en orättvist stor del av Alliansens stöd, och tror att de övriga Allianspartierna känner en viss besvikelse. Men det brukar vara så mellan valen - allt fokus riktas mot de två största partierna. När vi närmar oss valet är jag övertygad om att opinionsstödet för de fyra Allianspartierna är lite jämnade fördelat men att vi också tillsammans har majoritet.

Jag tror inte heller det dröjer så länge innan vi får se en opinionsmätning där Alliansen är i ledning. Ännu har ju inte oppositionen talat om vad man själva vill göra efter nästa val, utan byggt sin politik på gnäll mot regeringen. När väljarna äntligen kan se de politiska alternativen kommer oppositionen att tappa ännu mer av sitt opinionsstöd.2009-03-14 Och så var det dags för nästa bonusskandal...
Uppdaterad

Media är på hugget just nu. Att hitta stora bolag som betalar ut extrema bonusar till sina ledningar är ju inte särskilt svårt. Normalt sett är det enligt min mening upp till aktieägarna att ifrågasätta bonusprogram på bolagsstämmor eller föreningsstämmor. Men i tider när bolag behöver statligt stöd av olika slag, eller när bolagens kunder drabbas av bolagens försämrade resultat sticker dessa bonusar i ögonen på oss alla. Det lär nog bli många avslöjanden i media framöver - ganska enkla avslöjanden eftersom det mesta enkelt går att läsa ut ur årsredovisningar och protokoll från bolagsstämmor och liknande.

Idag "avslöjar" Dagens Industri att AMF betalar ut 17 miljoner i bonus till ledningen samtidigt som värdet på de pensionspengar man förvaltar tappat 17 miljarder i värde under 2008. De tio ledande nyckelpersonerna kan få så mycket som en extra årslön i bonus.

När man vet att AMF ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv blir saken extra intressant. I styrelsen för AMF finns både Urban Bäckström från Svenskt Näringsliv och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, samt ytterligare en handfull personer från LO:s ledning och från Svenskt Näringsliv. AMF-bonusarna visar en tydlig sak - orimliga bonusar accepteras på alla ställen i samhället just nu. Alla är medskyldiga till att det ser ut som det gör - politiker, näringsliv och fackliga organisationer. Det krävs helt enkelt ett annat synsätt på det här med bonussystem, som i grunden kan vara något positivt, men som spårat ut fullständigt de senaste 10-15 åren. Medias och politikens hårda kritik mot bonussystemen är därför mycket nyttig.

Uppdatering: Det hann inte gå mer än en halv lördag så meddelade AMF att man backar från delar av sina bonusutbetalningar. Det är väl ingen särskilt vild gissning att det blir fler "bonus-pudlar" kommande veckor....2009-03-14 Ännu ett börsbolag fick krypa till korset...

Motiven för gigantiska VD-löner och styrelsearvoden i börbolagen brukar vara VD.s och styrelsens ansvarsfulla arbete. Det är kanske därför man blir så förvånad när dessa extremt välavlönade personer emellanåt visar så ofattbart dålig fingertoppskänsla och fattar beslut som allvarligt skadar det egna bolaget.

För några veckor sedan var det Volvo AB som tvingades dra tillbaka förslaget att öka på ledningens bonusar, samtidigt som man varslade personal och behövde statliga kreditgarantier för att får låna pengar av Europeiska Investeringsbanken. I går var det SEB:s tur - vid ett extra styrelsesammanträde beslutade man att dra tillbaka förslaget om höjd lön till VD och ledningsgruppen i banken. SEB skyller bland annat på att statens krav för bankgaranti medför att det inte gick att höja ledningens arvoden. Naturligtvis ett rent svepskäl, eftersom detta varit väl känt sedan länge. Men kanske bidrog statsminister Reinfeldts mycket tydliga besked igår, om att man inte tänkte vika en tum när det gäller dessa villkor, till att SEB:s ledning tänkte om?

Förhoppningsvis lär sig övriga börsbolags ledningar något av detta. Vill man ha stöd och hjälp av staten när tiderna är tuffa så får man faktiskt också acceptera de spelregler staten ställer upp. Sedan är det ju inte förbjudet att dessutom visa gott omdöme och lite eftertänksamhet när det gäller reaktionerna hos kunder, ägare och allmänhet på de beslut man fattar....2009-03-13 Mycket bra regeringsförslag om försvaret

I de senaste decenniernas alla försvarsbeslut har armén ständigt skurits ned och funktionsduglig materiel för tiotals miljarder skrotats. Inför regeringens långsiktiga försvarsbeslut ville ÖB Håkan Syrén, för att klara kostnadsramarna, fortsätta på den inslagna vägen med ytterligare nedläggningar.

I går enades regeringen om att gå en helt annan väg, skriver Svenska Dagbladet. Uppgifterna bekräftas av försvarsminister Sten Tolgfors i SvD. Nedläggningen av arméförband ska stoppas och markstridskrafterna ska förstärkas genom en ny så kallad mobiliseringsreserv. Tanken är att genom fyra reservbataljoner på ett billigt och effektivt sätt skapa en ytterligare beredskap om det en dag skulle behövas. Jämfört med ÖB:s förslag innebär förslaget en 50-procentig ökning av markstridsförbanden.

I dag vet jag inte mer än vad försvarsministern sagt till media, och hela förslaget från regeringen presenteras först nästa vecka. Då återkommer jag givetvis med detaljer på bloggen. Men detta verkar efter vad jag läst hittills vara en mycket bra väg att stärka försvarets förmåga och beredskap. För en mycket rimlig kostnad tar man vara på den personal och de resurser som finns i stället för att göra kostnadskrävande avvecklingar och säga upp personal.2009-03-12 Inte särskilt lyckat, SEB

Som tidigare anställd och fortfarande kund i banken SEB smärtar det mig mycket att medge att jag faktiskt skäms över bankledningens och styrelsens hantering av löne- och bonusfrågan. Sällan har väl ett företag retat så många av sina egna kunder som SEB gjort denna vecka. Inte särskilt lyckat för den anrika bankens lönsamhet och rykte.

Visst är det bra att SEB avskaffar rörliga bonusar för de högre cheferna. Men att samtidigt höja de fasta lönerna så kraftigt som man gör är verkligen att utmana opinionen. Bankens aktiekurs har fallit dramatiskt, kreditförlusterna har ökat så kraftigt att man tvingas till en nyemission, och personalen minskas med ca 500 personer. I det läget kan man tycka att bankens VD Annika Falkengren, åtminstone de närmaste åren, skulle kunna nöja sig med sin årslön på 7 miljoner. Det är trots allt nästan 5 gånger så mycket som statsministern tjänar...

Ytterligare en nackdel för banken är att man nu diskvalificerar sig för det bankstödspaket som staten erbjuder. I villkoren för detta stöd ingår att bonus inte för betalas ut till ledningen, och att man inte får gå runt detta genom att höja de fasta lönerna. Statsministern sa idag uttryckligen att regeringen inte tänker vika sig när det gäller dessa villkor. Mycket rimligt tycker jag. Det är inte storföretagen som skall diktera villkoren för regeringens politik. Jag förvånas av att inte SEB lärde sig något av Volvos försök nyligen att öka på chefsbonusarna...2009-03-12 Praoelever på besök

Den här veckan har jag haft besök av Anna Lindberg och Anna Lygnebrandt, praoelever från åk 8 i Sätilaskolan. Det har blivit ett antal rundvandringar och studiebesök under veckan, och de har också avlyssnat en del debatter och voteringar i kammaren. Det blev till slut också en riktigt kändistät vecka.I tisdags besökte vi talman Per Westerberg (m) på hans talmanskontor och fick höra lite mer om vad en talman gör.
I dag träffade vi oppositionsledaren Mona Sahlin (s) utanför kammaren och var givetvis tvungna att prata lite med henne och ta en bild.Efter statsministerns frågestund tjuvlyssnade vi lite på pressens frågor till Fredrik Reinfeldt (m), och sedan hade vi ett avtalat möte där det blev tillfälle att hälsa på statsministern innan han rusade vidare till nästa möte.2009-03-12 Vad händer med pensionerna i krisen?

Det är många spekulationer i media om hur finanskrisen och lågkonjunkturen skall påverka pensionerna 2010. Bakgrunden är att den finansiella krisen medfört plötsliga och stora minskningar av tillgångarna i AP-fonderna, vilket riskerar att leda till att den automatiska balanseringen (bromsen) riskerar att slå till nästa år. Det innebär att pensionerna inte kan räknas upp med genomsnittsinkomsternas utveckling.

Inom pensionsgruppen, som består av de fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna, är man överens om att det inte är rimligt att ett års exceptionella börsfall ska få så stor effekt på pensionerna. Den 10 februari enades man därför om att ge Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera den automatiska balanseringen (bromsen). Det finns således goda skäl att anta att börsfallet inte kommer att slå igenom så mycket på pensionerna som det spekuleras om i media. Spekulationerna om hur mycket pensionerna kommer att minska är därför just bara spekulationer i dagsläget.

En viktig sak är att landets garantipensionärer, de som har de lägsta pensionerna, inte alls påverkas av den broms som riskerar att slå till nästa år. De kommer att få sina pensioner uppräknade ändå.2009-03-12 Klimatfanatikerna har talat

Miljöpartiets ena språkrör, Peter Eriksson, gick till hårt angrepp mot statsministern i dagens frågestund i riksdagen. Han efterlyste mycket hårdare och snabbare åtgärder mot klimatförändringarna. Det var inte särskilt svårt för statsministern att försvara regeringens energi- och klimatproposition, han kunde ju tydligt visa att Sverige med råge uppfyller det FN kräver, och det med rimliga och väl avvägda åtgärder.

Även Miljöpartiets andra språkrör, Maria Wetterstrand, gick som väntat till hårt angrepp mot regeringens energi- och klimatproposition. Så här sa hon igår: "Regeringens påstående, att dess klimat- och energipolitik, är mest ambitiös i Europa är en ren och skär bluff. De driver en politik långt ifrån vad klimathotet kräver. De riskerar Sveriges goda rykte i klimatarbetet och sin egen trovärdighet inför internationella förhandlingar. Det är ynkligt och tragiskt."

Bortsett från att Wetterstrand har fel i sak så laddar nu alltså Miljöpartiet för "betydligt kraftfullare åtgärder". Vi vet redan vad det brukar innebära - snabbavveckling av kärnkraften, chockhöjda bensinpriser, mycket kraftiga skattehöjningar för industrin, avveckling av inrikesflyget i södra Sverige, stopp för vägbyggen och lite annat smått och gott.

Så medan vi mer normala och ansvarstagande politiker analyserar regeringens förslag i lugn och ro för att vara säkra på att det inte medför konkurrensproblem för industri och lantbrukssektorerna, laddar delar av oppositionen för att knäcka svensk industri och skrämma jobben från landet. Det skall bli väldigt intressant att se hur oppositionen skall kunna enas i denna fråga, och inte minst att följa samhällsdebatten framöver...ställer socialdemokraterna mitt i en lågkonjunktur upp på en miljöpolitik som är ett allvarlig hot mot de svenska jobben?

Bilden: Efter debatten var som vanligt mediaintresset utanför kammaren stort, men det handlade givetvis inte bara om energi- och klimatpropositionen, utan även om bilindustrin och varslen hos SAAB.2009-03-11 Parterna kommer nog att förhandla vidare trots allt

Förhandlingarna om ett nytt ”Saltsjöbadsavtal” om spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden inleddes i augusti förra året. Svenskt Näringsliv vill till exempel minska fackens möjligheter att ta till sympatistrejk eller sympatiblockad om andra fack hamnar i konflikt med arbetsgivare, och föra in kompetens och skicklighet i turordningsreglerna. LO och PTK ville å sin sida ha ökad trygghet vid omställningar och uppsägningar, och även reglera en del andra frågor.

Svenskt Näringsliv skriver nu i ett pressmeddelande att det inte är någon idé att fortsätta förhandlingarna "eftersom LO och PTK inte vill diskutera förslagen".

"I ett krisdrabbat Sverige hade en samsyn mellan arbetsmarknadens parter om behovet av förändringar varit en stark och positiv signal", säger Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen i ett pressmeddelande.

"Svenskt Näringsliv agerar ansvarslöst, i en ekonomisk kris behövs samförstånd och stabilitet", säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett annat pressmeddelande.

Man verkar ju i vart fall väldigt överens om behovet av samförstånd.....
Min tro är också att man kommer att fortsätta förhandla förr eller senare. Ett nytt huvudavtal alltför viktigt för båda parter för att det skall tillåtas rinna ut i sanden.2009-03-11 En blandning av goda karameller och några beska piller

I dag presenteras regeringens kombinerade energi- och klimatproposition, några dagar tidigare än planerat. Miljöminister Andreas Carlgren (c) föredrog förslaget för den moderata riksdagsgruppen i går kväll. Det är en blandning av ett antal goda karameller och några enligt mitt tycke onödigt beska piller.

Bland det positiva finns givetvis det kända beskedet om kärnkraftens framtid, stora satsningar på nya miljövänliga energislag och inte minst skattebefrielse av miljöbilar som ersättning för den tillfälliga miljöbilspremien. Det blir inte heller några större förändringar av bensinskatten under kommande år, vilket är viktigt för oss på landsbygden, och höjd dieselskatt verkar kompenseras genom sänkning av andra skatter för dieselbilarna. Straffskatten vid förbränning av hushållsavfall slopas också, vilket är utmärkt - den skatten medförde bara en massa onödig lastbilstransport av sopor kors och tvärs genom landet. Mycket positivt är också att regeringen inser att åtgärder inom landet inte alltid ger bästa effekten, och därför lägger en del miljöinvesteringar utomlands som ökar nyttan av insatserna.

Bland det negativa finns frågetecken kring hur ökade energiskatter kommer att påverka den tunga elintensiva industrin, och om lantbrukssektorn skall kunna konkurrera på lika villkor med övriga Europa. För mig är det två mycket viktiga och avgörande frågor. Miljöpolitiken i Sverige får självklart inte försämra konkurrenskraften för svenskt företagande och svenska jobb. Skulle sådana risker upptäckas i förslaget måste detta givetvis korrigeras. Det räcker att fordonsindustrin redan är i gungning, delvis på grund av den uppskruvade tonen i klimatpolitiken.

Ett annat märkligt förslag är höjda fordonsskatter för fordon som släpper ut mer koldioxid än 120 gram per km. Koldioxiden beskattas ju redan genom bränslet, och en bil som står still släpper inte ut någon koldioxid. Det är mycket svårt att motivera höjning av fordonsskatten av miljöskäl. Jag tycker för övrigt också att vi borde sänka skatten på den svenska mycket miljövänliga elen.

Miljöministern använde som väntat klimathotet för att motivera en del höjningar av energiskatter och koldioxidskatter. Han hänvisade till den sk Stern-rapporten som konstaterar att klimatförändringarna kommer att kosta så mycket i framtiden att det blir billigare att ta kostnader idag för att minska utsläppen av växthusgaser för att i sin tur rädda klimatet. För den som är övertygad om att människans utsläpp av koldioxid är huvudorsaken till omfattande klimatförändringar, samt även tror att människan verkligen förmår stoppa klimatförändringarna är detta givetvis en helt logisk slutsats.

För oss andra som är osäkra på om människan mer än marginellt påverkar den eventuella klimatförändring som pågår, och som tvivlar på att människan verkligen förmår stoppa framtida klimatförändringar är frågan svårare. Om vi gör kostsamma åtgärder idag som visar sig verkningslösa ur klimatsynpunkt har vi ändå kvar kostnaden för att anpassa oss till klimatförändringarna. Stern-rapportens slutsatser blir då helt utan värde, och vi får betala notan två gånger.

Ett annat argument som ofta används för att motivera höjda miljöskatter är att "den som smutsar ned skall betala". Det tycker jag är en utmärkt princip för de flesta föroreningar. Det är dock inte självklart när det gäller koldioxid. För det första är ju CO2 egentligen inte en förorening, utan själva grunden för växternas fotosyntes. För det andra - om man ändå anser sig behöva ha en straffavgift på koldioxiden är ju frågan hur stor den skall vara? Sverige har redan en mycket hög koldioxidskatt via bränslet, och för egen del tycker jag det räcker mer än väl. Det är exempelvis redan så dyrt att tanka idag att människor helt frivilligt byter till bränslesnåla bilar och inte kör mer än de måste.

Jag brukar trösta mig med att många av "klimatåtgärderna" medför andra miljövinster och därför ändå kan försvaras. Att minska användningen av olja och kol är bra på många sätt. En annan aspekt är att oppositionen kräver mycket hårdare och helt orealistiska åtgärder och tuffare skattehöjningar, där man vill att Sverige skall gå fram mycket snabbare och hårdare än alla andra länder i världen. Jämfört med oppositionens helt orimliga utspel framstår regeringens förslag som balanserade - trots vissa eventuella skönhetsfläckar och en, enligt min mening, övertro på människans förmåga att påverka jordens klimat. Mer om de politiska skillnaderna kommer framöver på bloggen - om/när oppositionen lyckats presentera sitt gemensamma alternativ...

Politik är som bekant att kompromissa. Självklart har det haft ett pris att bland annat vi från moderat sida lyckades ge kärnkraften en framtid i Sverige. Om man äter alla de goda karamellerna i dagens proposition tillsammans med de beska pillerna så blir smaken totalt sett hyfsat okej. Men när det gäller effekterna på en påstådd klimatförändring är jag naturligtvis fortsatt skeptisk. En del av de pengar som åtgärderna kostar - för samhället och för enskilda - hade antagligen kunnat användas till något bättre.2009-03-10 Alliansens energpiolitik är bra för jobben, hälsan och miljön

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning där jag visar hur Alliansens energipolitik med bibehållen kärnkraft och satsning på nya energikällor är bra för jobben, hälsan och miljön. I artikeln gör jag också en återkoppling till de upplevelser jag hade av luftföroreningarna vid mitt besök i Indien, och vårt besök på den stora klimatkonferensen i Delhi.

I energifrågan är jag mycket stolt medlem av Alliansens regeringsunderlag. Det känns extra bra att säga det just idag när delar av den kommande klimatpropositionen presenteras i media. För när det gäller "åtgärder mot koldioxidutsläppen och klimatförändringarna" går jag ju som bekant inte riktigt i fas med den rådande politiskt korrekta linjen. Mer om detta i kommande inlägg när jag hunnit läsa in mig bättre på regeringens förslag.2009-03-10 Är verkligen isbjörnen i störst behov av en fadder?

Världsnaturfonden gör ett stort nummer av att Arktis is smälter, vilket kommer leda till att isbjörnar kommer dö. I en stort uppslagen TV-reklam vill man få bidrag från allmänheten med 100;- för att "stoppa klimatförändringen och rädda isbjörnen".

Nu är det bara en liten hake. Det finns bara 30 års mätdata av Arktis isutbredning och under denna tid har isarna minskat och växt hela tiden. De stora förändringarna över åren när det gäller isens utbredning fick jag mycket klara för mig när jag träffade forskare på Svalbard i höstas.

Av denna kurva från National Snow and Ice Data Center i USA framgår att det i oktober 2008 fanns ungefär 9 miljoner kvadratkilometer is i Arktis. I dag är mängden mer än 15 miljoner kvadrat- kilometer. Ismängden har alltså ökat, och kurvan stämmer väl med de årliga förändringarna sedan 1979. Ismängden ligger lite under genomsnittet för åren 1979-2000, men något över snittet för åren 2006-2007.

Detta stämmer också väl med de uppgifter vi fick på Svalbard - isbeläggningen de senaste åren har varit mindre än normalt på grund av varma havsströmmar för några år sedan. När det varma vattnet efterhand kyls ned kommer isbeläggningen på Svalbards fjordar att återgå till det normala, och denna vinter trodde man skulle bli den första på några år när fjorden utanför Longyearbyen skulle frysa till igen.

Vad jag hört har isbjörnen överlevt som art under kanske 100 000 år av klimatförändringar och finns kvar än i dag i betydande antal. Precis som andra djur så anpassar sig även isbjörnen efter klimatet.

Under de 30 sekunder som Mattias Klum i reklamfilmen för Världsnaturfonden uppmanar oss att skänka 100 kr för att "stoppa klimatförändringen och rädda isbjörnen" dör i genomsnitt 8 nyfödda barn någonstans i världen. För egen del prioriterar jag att skicka pengar till Didjou, vår familjs fadderbarn i Togo.2009-03-09 Regeringen skärper kraven på hur svenskt bistånd används

Den 2/10 2007 berättade jag på bloggen om hur regeringen beslutat att koncentrera och kvalitetssäkra den bilaterala delen av svenskt bistånd (sådant som riktas direkt till utvalda länder). Regeringen har fokuserat detta bistånd till ett trettiotal samarbetsländer, man har gjort tydliga prioriteringar, förstärkt kontrollen och förbättrat uppföljningen av biståndet.

I dag redovisas resultatet av en omfattande granskning av några av de multilaterala utvecklingsorganisationer som tillsammans tar emot nästan hälften av Sveriges totala bistånd, vilket i år uppgår till närmare 34 miljarder kronor. Det handlar alltså denna gång om bistånd som inte är knutet till ett visst land utan som förmedlas ut över världen genom andra kanaler - exempelvis via FN och Världsbanken.

Sverige har genom åren har vi betalat ut många miljarder kronor till multilaterala organisationer – utan att det funnits någon tydlig styrning av detta bistånd. Regeringen antog därför år 2007 en särskild strategi för att förändra och effektivisera det multilaterala utvecklingssamarbetet. Det var första gången någonsin detta gjorts i Sverige och vi var bland de allra första i världen som tog ett helhetsgrepp i frågan. Strategin innebär att regelbundna bedömningar nu görs av de multilaterala organisationer som får svenskt stöd, att ansvarsfördelningen mellan UD och Sida blivit tydligare samt att strategier tas fram för vårt samarbete med enskilda multilaterala utvecklingsorganisationer. Sverige sätter också upp tydliga mål med biståndet, regeringen vill ha inflytande över verksamheten och lägga tyngdpunkten på fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet. Sverige ska inte bara vara en finansiär att räkna med utan också aktivt delta i styrningen av den multilaterala verksamheten. Sverige ska inte bara stödja multilateralt arbete över lag utan lägga tyngdpunkten på de organisationer som arbetar i linje med våra mål och prioriteringar. Sverige ska vara en kunnig och välinformerad givare, och både skattebetalare och aktivt inblandade organisationer ska ha tillgång till god information om hur Sverige deltar i det multilaterala arbetet.

Regeringen har nu granskat ett drygt 20-tal av de organisationer som får mest svenskt stöd. Exempel på hjälp- organisationer som regeringen är missnöjd med är FN:s äldsta fackorgan, livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO. Organisationen är alltför toppstyrd och ineffektiv. Kritik riktas också mot FN-organen UNODC, UN-Habitat, UNAIDS, UNIFEM och GEF. Biståndsminister Gunilla Carlsson säger att reformer och förändringar måste till för att Sverige ska kunna fortsätta sitt långsiktiga engagemang i dessa organisationer.

Sverige använder 34 miljarder av svenska skattebetalares pengar för bistånd, och hör till de allra största enskilda givarna. Jag tycker det är utmärkt att de äntligen sker uppföljning och kontroll av hur pengarna används, och att Sverige ställer krav både på mottagande länder och de organisationer som skall fördela biståndpengar. Det är för mig helt obegripligt att detta inte gjorts av någon tidigare svensk regering.2009-03-09 Regeringens kömiljard kortar vårdköerna

Regeringens satsning på extra pengar i efterskott till de landsting som kortar sina vårdköer verkar fungera, i vart fall om man skall tro Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Andelen patienter som får vänta längre än 90 dagar på en behandling eller operation har sjunkit generellt i landet från 30 till 25 procent från 31 oktober 2008 till januari 2009. Sju landsting skulle i den senaste mätningen få ta del av Kömiljarden. SKL säger i ett pressmeddelande att det verkar som om en regeringssatsning på att korta vårdköerna äntligen fungerar: "Det här är definitivt uppmuntrande. "Det finns en lång historia av olika vårdgarantier, men det här är första gången som vi tycker det händer någonting", säger Göran Stiernstedt, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är bara att hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter. Det skulle innebära att ännu ett av Alliansens vallöften uppfylls - att korta vårdköerna.2009-03-08 Inga skolval i samband med vårens val till Europaparlamentet?

Normalt brukar det hållas landsomfattande skolval på svenska gymnasieskolor när det är allmänna val i Sverige. I år blir det däremot inget sådant organiserat skolval i samband med vårens EU-val, vare sig Ungdomsstyrelsen eller Sveriges Elevråd har för avsikt att organisera ett sedvanligt rikstäckande skolval.

Marks Gymnasieskola i Skene har profilerat sig genom åren när det gäller att anordna skolval med förhållandevis högt valdeltagande, och även lyckats få till mycket intressanta debatter och besök av rikspolitiker. Nu har Marks Gymnasieskola reagerat på att det inte blir något arrangerat EU-val på de svenska skolorna, och därför har skolans valkommitté (som består av lärare och elever) dels beslutat att själva anordna ett skolval, dels tagit initiativ till ett upprop för att få fler svenska gymnasieskolor att arrangera skolval i samband med valet till Europaparlamentet den 7 juni.

Jag tycker det är ett mycket friskt intitiativ som förhoppningsvis ökar valintresset bland svenska gymnasieelever och förstagångsväljare. Det är givetvis avgörande för den svenska demokratin på lite sikt att svenska förstagångsväljare får tillfälle att diskutera och debattera politiska frågor i samband med allmänna svenska val. Det är precis som Marks Gymnasieskolas valkommitté konstaterar - vid förra valet till Europaparlamentet var valdeltagandet bland förstagångsväljarna bara 25%!2009-03-08 Konstig matematik

Detta är en tabell över de parlament i världen där det finns störst andel kvinnor. Tabellen finns i en artikel i Borås Tidning idag. I artikeln konstateras att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men att "på en punkt har Rwanda slagit oss på fingrarna". eftersom hela 56,3% av parlamentsledamöterna där är kvinnor.

Med tanke på att jämställdhet i dessa sammanhang brukar anses vara uppnådd när man har ungefär hälften män och hälften kvinnor i ett parlament tycker jag beskrivningen är lite märklig. I Sverige skiljer det 3% till 50-50, medan det i Rwanda skiljer 6,3% till en lika fördelning mellan män och kvinnor. Ändå sägs alltså i artikeln att Rwandas parlament är mer jämställt! Är det verkligen så att man menar att den optimala jämställdheten uppnås om 100% av parlamentsledamöterna är kvinnor?

Tabellen i BT visar mycket tydligt att den svenska riksdagen är världens mest jämställda, i vart fall om man har de allra mest grundläggande kunskaperna i matematik och procent- räkning. Det är också något som vi stolt brukar framhålla när vi tar emot skolklasser för guidning i Riksdagen. Personligen tycker jag för övrigt att det skulle vara oerhört tråkigt att arbeta i ett parlament med enbart män - men sådana parlament finns det tyvärr alltför många i världen.

Sedan är det en annan sak att det inte bara är målet om lika fördelning mellan könen som skall avgöra vem som är bäst lämpad, även ålder, utbildning, social kompetens, erfarenhet och kulturell bakgrund har stor betydelse. Det är då man får en bra och bred diskussion i ett parti som sedan leder fram till kloka beslut.

Absolut viktigast är att partierna vaskar fram många bra kandidater med olika bakgrund så att medlemmarna har ett brett urval att välja bland när de skall fastställa partiernas valsedlar. Min tro är att det då också blir en lagom mix mellan olika önskemål när valsedlarna fastställs. Det är mycket viktigare än att slentrianmässigt ha en 50-50-kvotering av alla valsedlar som enda mål.

Jag tycker att den moderata partistyrelsen hanterat detta på ett riktigt bra sätt. Man säger nu uttryckligen att partiet på lokal nivå förväntas eftersträva en bra blandning på valsedlarna inför valet 2010, men man avstår från att föreskriva en uttrycklig könskvotering. Det gör att den lokala partiorganisationen ute i landet måste lägga mer arbete på att hitta många olika lokala kandidater. Men det betyder också att medlemmarna förväntas välja de bäst lämpade personerna bland de kandidater som finns, utan krav på könskvotering.

I Marks kommun lär det inte innebära någon större förändring, vi jobbade så redan före valet 2006 när jag var gruppledare. Helt utan könskvotering fick vi den mest blandade valsedeln till kommunvalet av alla partier, vilket Borås Tidning uppmärksammade i en stor artikel. Efter valet fick moderaterna också Marks kommuns första kvinnliga heltidskommunalråd.2009-03-07 Hedersmord?

Kan man i ett modernt och civiliserat samhälle verkligen koppla ihop begreppet "heder" med grov misshandel och mord? Det var en fråga jag fick via mail idag. Jag tycker frågan är väldigt bra, och det är något jag också funderat på.

I mailet påpekas att "det hänvisas till heder när barn slås ihjäl av sina närmsta släktingar, och att det kan vara familjens heder som ska upprättas med ett mord på en anhörig"/"Att då låta förövarna hänvisa till heder är helt fel. I stället bör dessa brott benämnas kulturrelaterade eller patriarkala brott. Att sammanblanda heder med mord kan aldrig ge rätt signaler. Jag tror att de som döms i för dessa brott stärks i sin uppfattning att de gjort något hedervärt om det hela tiden relateras till heder."

I mailet föreslås att man i stället skall använda något annat begrepp för dessa brott. Det förslag jag själv tycker är bäst är att tala om "kulturrelaterade brott". Ett sådant begrepp skulle ju även kunna innefatta andra brott som begås av kulturella skäl, exempelvis omskärelse eller bortgifte av unga flickor.

Förslagsställaren avslutar med att "ordet heder ska användas på dem som står emot sin kultur och vägrar döda sina barn". Det tycker jag stämmer väldigt bra med min egen syn på saken, den mest hedervärde är givetvis den som vågar gå emot dåliga och brutala traditioner i ett samhälle.

Ett grovt våldsbrott brott kan aldrig vara hedervärt. Frågan är hur man får allmänheten, media och politiken att använda ett annat begrepp?2009-03-06 Vetenskapen oenig om klimatlarmen

Allt fler artiklar går nu att läsa om hur vetenskapsmän och forskare visar allt störe oenighet i klimatfrågan. Den som envist hävdar att forskarna numera är eniga har mycket att bevisa. Ett ganska nytt svenskt nätverk av klimatkritiska forskare, miljödebattörer och miljöexperter är Stockholmsinitiativet som efterlyser en mer kritisk granskning av klimatfrågan "och dess politiska och ekonomiska konsekvenser". I går hade företrädare för Stockholmsinitivativet ett mycket läsvärd artikel i Borås Tidning där man tar ut svängarna ordentligt. Man påstår exempelvis att "man inte kunnat visa något orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar", samt att "en klimatpolitik som bygger på IPCC:s (FN:s klimatpanel) scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen". Det är ju inte precis politiskt korrekta åsikter för att uttrycka sig försiktigt...

Jag skall i sammanhanget nämna att det nu också startats ett Uppsalainitiativ som samlar forskare som har motsatt åsikt mot Stockholmsinitiativet, dvs som stödjer IPCC:s teorier. Jag tycker detta är utmärkt - äntligen får vi en öppen debatt om klimatfrågan där tydliga åsikter bryts mot varandra. Det är verkligen på tiden i en så stor och viktig fråga. Alltför länge har endast en politiskt korrekt åsikt tillåtits.

En annan intressant artikel som kritiserar rådande klimatteorier är skriven av journalisten Cecilia Brinck i Svensk Tidskrift med rubriken Klimatalarmismen ifrågasätts. Även här konstateras att det inte alls råder enighet mellan forskarna. Brinck påpekar att inte mindre än 650 ledande forskare i världen samlats bakom kritik mot IPCC:s teorier.

Särskilt intressant är det att läsa om IPCC. "Den som tror att IPCC bildades för att reda ut sakförhållanden har fel. Organisationen är bara ytterligare ett FN-organ med egen politisk agenda."//"IPCC riggades för att driva igenom den uppfattningen: ändamålsparagrafen fastslår att människan ligger bakom klimatförändringarna". Dvs IPCC skapades för att driva igenom uppfattningen att människan ligger bakom klimatförändringarna, inte för att objektivt försöka ta reda på sanningen. Trots detta styr IPCC idag politikerna över hela världen, och skapar ett tryck på mer eller mindre meningsfulla åtgärder mot klimatförändringarna.

Jag tror att debatten om klimatfrågan bara börjat. Vi är väldigt många som har svårt att acceptera att endast en "sanning" tillåts, och som efterfrågar mycket mer debatt i frågan. Samtidigt känner i vart fall jag själv en stor osäkerhet i frågan - om vetenskapsmän och forskare framför så helt olika åsikter, hur skall då jag som enskild person veta vilken sanning som verkligen är sann? Och framförallt - hur skall jag som politiker vara säker på att jag stödjer rätt åtgärder?2009-03-04 Staten borde givetvis vara ett föredöme

Diskussionerna om bonusersättningar fortsätter. Det är bra. I dag diskuterar media bonusersättningarna för förra året till AP-fondernas ledningar och förvaltare. Med tanke på att var och en av de fyra stora AP-fonderna gick med sisådär 45-50 miljarder i förlust förra året har jag lite svårt att se varför någon skulle förtjäna bonus. Men för all del, det kan ju finnas någon förvaltare som gjort ett riktigt bra jobb trots allt och skapat vinster eller begränsat förluster, och därför förtjänar bonus. Det är ju lite svårt att veta. När det gäller förra året så finns det givetvis också gamla avtal mellan medarbetare och ledning som reglerar detta, och det är givetvis svårt att bryta. Vi talar också oftast om bonus på helt andra nivåer, väldigt mycket lägre än de som gäller i börsbolagen.

Jag tycker annars att statens bolag och verksamheter skall vara mycket restriktiva med bonus. Visst kan en begränsad bonus för särskilt goda insatser vara positivt och skapa goda resultat. Men det skall då vara måttfulla ersättningar, kanske några extra månadslöner eller liknande - inte mångmiljonersättningar ovanpå en redan generös lön. Och verksamheter som går med förlust, inte klarar sina mål, eller som säger upp personal bör rimligen inte betala ut några bonusar alls.

Jag är nöjd med beskeden från finansminister Anders Borg i TV ikväll att även statens bonussystem skall ses över, och att det behövs någon form av gemensamt regelverk inom EU för att få bort bonusersättningar som är skadliga för samhället. Regering och riksdag kan inte styra börsbolagens bonusprogram, och vi kan knappast heller stoppa statliga bonusavtal som träffats före 2008 och som nu faller ut i enlighet med dessa avtal baserat på 2008 års resultat. Däremot kan vi självklart påverka framtida bonusprogram inom den statliga sektorn, och det tycker jag vi skall göra.

När man sedan ändå är igång tycker jag man borde se över löner och ersättningar inom hela den statliga sektorn. Är det verkligen rimligt att en generaldirektör för en myndighet eller en VD för ett statligt bolag tjänar mångdubbelt mer än Sveriges statsminister? Jag tycker faktiskt inte det.2009-03-04 Inga höjda bonuslöner till cheferna i AB Volvo

AB Volvo meddelar idag att man drar tillbaka förslaget om höjda bonusar till företagets 250 högsta chefer. Naturligtvis ett helt rimligt och logiskt besked. Konstigt bara att någon hade det dåliga omdömet att ens komma med ett förslag om utökade bonusar till cheferna samtidigt som företaget säger upp många tusen anställda...2009-03-03 Blandade signaler från Tranemo

I går och i dag har jag och moderaternas gruppledare i Tranemo kommun, Christina Yngvesson, besökt fyra företag i Tranemo som är medlemmar i Fordonskomponentgruppen. AP&T (Stora pressmaskiner för tillverkning av metallprofiler), Nexans (kablar av alla sorter), Eurobend (böjda och krökta rörprofiler av alla de slag) och DriveSol (pedalställ och pedaler till olika typer av fordon). Alla fyra företagen levererar helt eller delvis sina produkter till fordonsindustrin, och har upplevt en snabbt fallande efterfrågan sedan i höstas.Till vänster tittar Christina Yngvesson närmare på en av Eurobends produkter. Till höger står jag tillsammans med DriveSols hårt prövade företagsledning framför en av maskinerna som pressar plåtar för tillverkning av pedalställ. Maskinen är tillverkad av AP&T - ett av de företag jag träffade under måndagen. Bilden blir en bra illustration av hur företagen i Tranemo med omnejd ofta bygger maskiner och utrustning åt varandra i sann Gnosjö-anda. (Och hade jag bara tänkt på att koppla ur blixten hade bilden blivit ännu bättre.....)

Vid besöket på Nexans i går överraskades jag av att få en mycket unik blombukett. Samtliga "blommor" är tillverkade av ett urval av alla de kablar som tillverkas på företaget...allt från tunn koppartråd till avancerad fibetroptik. Praktiskt och lättskött bukett, behöver inte mycket vatten alls...Alla de fyra företagen jag besökt har upplevt en helt unikt snabbt fallande omsättning, i vissa fall mer än en halvering. Till detta kommer allt längre betalningstider från företagens stora kunder. Flera av företagen har olika typer av kunder och kan därför lättare hantera den kraftiga nedgången inom fordonsindustrin. Andra arbetar huvudsakligen för fordonsindustrin och drabbas mycket hårdare av krisen. Flera av företagen har varslat anställda, några av dem är inne på tredje varselvågen just nu. Trots detta finns en stark framtidstro, både när det gäller de egna produkterna som man anser vara mycket konkurrenskraftiga, och när det gäller fordonsindustrins framtid rent allmänt.

För DriveSol är läget extra allvarligt eftersom den amerikanske ägaren avvecklat den mesta av sin verksamhet i USA och nu vill sälja fabriken i Dalstorp. DriveSol är närmast lämnade åt sitt öde och får själva försöka hantera situationen, klara likviditeten utan hjälp från USA, och försöka hantera ägarfrågan. Läget påminner faktiskt en del om hur förutsättningarna är för Saab Automobile. Trots detta hyser företagsledningen stark framtidstro, man tror att ägarfrågan skall lösa sig, man jobbar på precis som vanligt med sina världsledande produkter, och klarar dessutom att hålla ett positivt kassaflöde trots påfrestningarna. Det imponerar!

Vad gäller regeringens politik hittills fick jag enbart positiva erkännanden. Statlig inblandning i form av ägande eller kapitaltillskott var inget dessa företagare efterfrågade. Inte heller permitteringslöner. Det var också ganska tydligt att företag som inte ens har likviditet för att klara löner och skatter inte skulle ha råd att betala en del av kostnaden för att vidareutbilda personalen som alternativ till att varsla. Inga av de företag i allvarlig kris som jag träffat, vare sig denna vecka eller vid andra tillfällen, har visat intresse för sådana lösningar som ju framförs av den politiska oppositionen och vissa fackliga organisationer.

Man skulle ju kunna tänka sig att man skulle bli lite nedslagen av att få föredragningar om hur fordonskrisen drabbat dessa fyra företag. Men min reaktion blir precis den omvända. Den kreativitet, envishet, framtidstro och positiva inställning som jag mötte hos både företagsledning och personal gör att jag är övertygad om att alla de fyra företag jag besökt både kommer att överleva och växa i framtiden. Man tänker inte ge upp frivilligt. Men det kommer att bli en tuff tid att gå igenom innan man är där.2009-03-03 Näringsministern har svarat på frågan om fotografernas situation

Nyligen fick jag svar från Näringsminister Maud Olofsson angående fotografernas situation och planerna på att Skatteverket skall ta över fotograferingen för ID-kort "av säkerhetsskäl" och därmed riskerar att göra många fotografer arbetslösa. I svaret står bland annat att det är "ytterst viktigt att överväga huruvida det finns möjligheter att tillgodose högt ställda säkerhetskrav samtidigt som marknaden får ett inflytande över själva utförandet av innehållet i tjänsten." Näringsministern skriver också att "Jag har dessutom påtalat vikten av att offentlig verksamhet inte ska konkurrera ut privata företag."

Viktigast med svaret var nog det tydliga beskedet att inga beslut ännu tagits av regeringen och att frågan bereds på departementet. Det innebär att det finns visst hopp om att det ursprungliga tjänstemannaförslaget inte kommer att genomföras på det sätt som det spekulerats om. Kanske kan dagens regering hitta vägar som gör att den förra s-regeringens ödesdigra beslut om att ta ifrån fotograferna passfotograferingen inte upprepas?

Här är hela svaret från ministern.2009-03-02 Kan tillfällig lönesänkning rädda jobben?

Jag har suttit i möte med företagare hela dagen i Tranemo kommun, rapport kommer på bloggen efter besök på ytterligare några företag under morgondagen. På vägen hem idag hörde jag i Dagens Eko om överenskommelsen mellan IF Metall och flera arbetsgivareförbund inom industrin. Överenskommelsen om tillfällig lönesänkning, kombinerat med kortare arbetstid/ledighet/utbildning - som ett alternativ till uppsägning - kommer nog att diskuteras ganska intensivt inom fackföreningsrörelsen. Normalt brukar man inte förorda sådana lösningar, eftersom det inte finns någon garanti att en tillfällig lönesänkning hjälper för att rädda jobben. Detta argument har min egen fackliga organisation SACO framfört av och till under åren, grundat på erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer när detta prövats på vissa företag.

Ett annat argument som ofta framförs mot tillfällig lönesänkning är att om man sedan ändå blir arbetslös så baseras a-kassan på den "tillfälligt" lägre lönen. När det gäller IF Metalls medlemmar är detta argument inte särskilt meningsfullt eftersom de flesta av deras medlemmar i industrin har så pass höga löner att de även efter en sänkning med 20% ligger över taket för maximal a-kassa. När IF Metalls ledning säger att a-kassan inte kommer att påverkas av överenskommelsen har man sannolikt rätt.

Är då avtalet bra eller dåligt? Det beror nog på vem man frågar. Personligen tycker jag det är svårt att kommentera överenskommelser mellan parterna om lönenivåer - det är egentligen inte en sak för politikerna att ha synpunkter på. Men jag tycker det är väldigt positivt att parterna talar med varandra i dessa svåra tider och att man har enats om en lösning som man tror kan rädda en del företag och deras anställda. Det är givetvis en styrka för den svenska modellen. Hur många företag och jobb som sedan verkligen kommer att räddas återstår att se. Företag som går riktigt dåligt och saknar likviditet överlever väl knappast enbart genom att lönekostnaden sänks med 20% för en del av personalen. Risken finns att företag med allvarliga problem blir tvungna att varsla ändå, förr eller senare.

Det mest positiva med överenskommelsen är väl att man måste komma överens lokalt på varje företag i varje enskilt fall. Det kommer förhoppningsvis att medföra att lönesänkning/permitteringslön kommer att användas mer selektivt och bara i de fall då både arbetsgivare och anställda verkligen är övertygade om att det skulle kunna påverka framtiden positivt.

Skulle det i efterhand visa sig att några företag överlevt på grund av denna lösning så kommer säkert mycket av kritiken att tystna. Skulle det däremot visa sig att lönesänkning var meningslös kommer nog inte metoden att prövas igen inom överskådlig tid.2009-03-02 Finns det någon gräns för girigheten?

Jag har träffat företrädare för Volvo AB flera gånger de senaste månaderna, och hört dessa be om statligt stöd "för att ha råd att vidareutbilda tillfälligt övertalig personal i stället för att varsla". Jag har tidigare påpekat på bloggen att de aktieutdelningar som kommit aktieägarna tillgodo under de goda åren inte är försumbara. Bara en liten del av dessa miljarder hade räckt långt för att bekosta vidareutbildning av personal under tiden som produktionen ligger nere till följd av finanskrisen. Chefsbonusarna under de goda åren har inte heller varit försumbara.

När Volvos arvodeskommitté nu förslår att 250 chefer skall få ännu större bonusar kommande år, samtidigt som anställda varslas om uppsägning blir man faktiskt ganska upprörd. Finns det verkligen ingen gräns för girigheten hos företagsledningen?

En sak är helt klar - företag som har råd med extrema chefsbonusar skall givetvis inte samtidigt få extra pengar av skattebetalarna. Även om oppositionen i Sveriges riksdag tycker det.2009-03-02 Företagsbesök i Tranemo, Limmared och Dalstorp


Pressmeddelande 2009-03-02

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919Besök hos drabbade underleverantörer till fordonsindustrin

Under två dagar, måndag och tisdag, kommer jag att besöka ett antal underleverantörer till fordonsindustrin. Det blir fyra företag i Tranemo, Limmared och Dalstorp som får besök; AP&T, Nexans, Eurobend och Drivesol. Samtliga besök gör jag tillsammans med Moderaternas kretsordförande i Tranemo, Tina Yngvesson.

Under måndagen kommer jag även att träffa Tranemo kommuns näringslivsansvarige, Kenneth Olsson, för att få en bild av hur fordonskrisen och lågkonjunkturen påverkar Tranemo kommun. Tranemo är en kommun med ett stort antal mindre och medelstora industriföretag, och det gör besöket extra intressant. Läget i Tranemo ger en bra bild av läget i Sverige.

Utrymme kommer även att finnas för möten med media.