Blogg oktober 2008

2008-10-31 Rekordsatsning på forskning gynnar Högskolan i Borås

Jag har tidigare berättat (29/8) att regeringen nu gör de största forskningssatsningarna i modern tid. Bara tillskottet för 2009 är större än hela den förstärkning som senaste socialdemokratiska forsknings- propositionen innebar. Den totala satsningen under de kommande fyra åren är dessutom större än summan av alla socialdemokratiska forskningspropositionerna under hela perioden 1994 - 2006! Totalt satsas 14,7 miljarder kronor de kommande fyra åren. Med nya pengar och utpekade strategiska områden läggs en god grund för svenska forskningsframgångar.

Denna stora satsning kompletteras med en särskild kvalitetstilldelning, så att pengarna går till de högskolor och universitet där de gör störst nytta. En av vinnarna när forskningspengarna fördelas är Högskolan i Borås, där satsningen innebär över 10 miljoner kronor till forskning, vilket är en ökning med nästan 30% jämfört med 2008. Tack vare den höga kvaliteten vid Högskolan i Borås så kommer ytterligare tillskott framöver.

I går hade jag tillsammans med Lars Hjälmered, min riksdagskollega från Göteborg, ett debattsvar rörande just forskningssatsningen i Borås Tidning. Regeringen hade av två unga socialdemokrater beskyllts för att inte satsa något på grundutbildning och forskning (!). Ett minst sagt märkligt påstående kan man tycka när man känner till verkligheten och har läst statsbudgeten...2008-10-31 Oppositionens splittring allt djupare

Dagens Nyheter rapporterar idag om att försöken mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att enas om grunderna för den ekonomiska politiken körde fast vid mötet mellan de tre partierna igår. Vänsterpartiets informationschef uppger att (s) och (mp) sagt vid mötet att "vi tänker inte föra något samtal innan ni har skrivit under på allting om budgetlagarna." Vänsterpartiet anser att detta visar att "man inte är intresserad på riktigt" av ett samarbete med (v).

Lämplig utrustning när oppositionen "förhandlar"?

När nu socialdemokraterna tappar i oppinionsstöd och vänstern och miljöpartiet går framåt kommer naturligtvis de två mindre oppositionspartierna att bli ännu mer högljudda i sina krav på att få med sig socialdemokraterna på orealistisk miljöpolitik som slår ut svenska företag och medför fler varsel, friår och höjda bidrag i stället för fler i arbete, höjda skatter och oansvarig ekonomisk politik. Det känns ju inte precis som om den rödgröna röran blivit mindre rörig. Röran verkar alltmer övergå till en riktig soppa.2008-10-31 Dramatiska opinionsförändringar

Idag presenterar Dagens Nyheter en opinionsmätning från Synovate (fd Temo) som innehåller de största förändringar mellan en månad som uppmätts de senaste 15 åren. Socialdemokraterna backar 6,2 procent på en månad (!) och moderaterna ökar 4,5 procent till 26,1%, dvs samma nivå som i valet 2006. Skillnaden mellan blocken minskar med över sju procentenheter. Skillnaden mellan (m) och (s) minskar med över 10 procentenheter på en månad. "Det här är den mest dramatiska omsvängning jag sett på en enda månad under 15 års arbete med opinionsmätningar" säger Synovates Nicklas Källebring.

Visst är detta en mätning bland andra, men trenden är densamma som i de andra mätningar som gjorts den senaste tiden. Oppositionen har fortfarande ett övertag, men det krymper snabbt. En sak är helt klar och det är att valet 2010 definitivt inte är avgjort. Snabba och stora förändringar i opinionen tyder på att många väljare är ganska osäkra, och det är då det är så viktigt att Alliansen uppträder enat och ansvarsfullt i alla politiska frågor. Inte minst viktigt i de bistra ekonomiska tider som råder just nu.

Ett litet utsnitt ut grafiken över väljarsympatierna i dagens DN2008-10-30 Skall gömda flyktingar med jobb få uppehållstillstånd?

Ett par av mina moderata riksdagskolleger säger idag till Dagens Eko att gömda och papperslösa flyktingar som kan visa att de har ett jobb bör få stanna i Sverige.

Bakgrunden är att Sverige snart inför nya bestämmelser om arbetskraftsinvandring, som gör det lättare att få komma hit och arbeta. En del i detta är att den som får avslag på en asylansökan i framtiden skall kunna "byta spår" och i stället få arbetstillstånd om man kan visa att man har ett erbjudande om arbete. En fördel med detta nya system är att den som bara vill komma till Sverige för att arbeta inte längre behöver gå omvägen via ansökan om asyl med ibland otillräckliga skäl på det som sätt som ibland sker idag. Antalet personer som kommer att söka tillstånd att komma till Sverige för att arbeta kortare eller längre tid kan väl förväntas bli ganska begränsat i den konjunktur som råder just nu, men i framtiden när konjunkturen vänder upp och det återigen blir brist på arbetskraft inom olika yrken kan det vara en stor fördel för Sverige att kunna anställa utländsk arbetskraft vitt och med avtalsenliga villkor. Inte minst kommer mängden underbetalda svarta jobb att minska.

I höstas förbereddes en moderat riksdagsmotion som föreslog en tillfällig övergångslösning för gömda och asylsökande som fått avslag på sin asylansökan innan den nya lagen träder i kraft. Jag var en av dem som då övervägde att underteckna denna motion, av både praktiska och humanitära skäl. Om en person levt länge i Sverige och har arbete på ett företag där man behövs kan det ju kännas lite konstigt att man skall tvingas återvända till sitt hemland för att sedan därifrån ansöka om rätt att arbetskraftsinvandra. Men när jag sedan funderat igenom frågan lite mer så avstod jag från att stödja motionen (som sedan inte heller blev inlämnad).

Orsaken till att jag ändrade mig för egen del var att rättssäkerheten vägde tyngre. Om vi har ett system där vi inte har helt fri invandring så måste det också finnas tydliga regler för vad som gäller. Den som söker asyl och av domstol inte anses ha asylskäl skall inte bara kunna gå under jorden, och sedan vänta på att få någon form av amnesti. Även om man lyckas hitta ett arbete, svart eller vitt, så bör man knappast belönas för att man gömt sig och vägrat lämna landet, medan andra i samma situation följt domstolens beslut och frivilligt åkt tillbaka till sitt hemland. Naturligtvis bör inte heller de "papperslösa" dvs personer som befinner sig i landet utan tillstånd och inte heller har sökt asyl, belönas med en särskild övergångsregel. Vistas man illegalt i ett land, och inte är flykting, tycker jag det är lite märkligt att man ställer krav på detta land.

Vad händer nästa gång en person inte beviljas asyl? Skall vi skicka en signal att alla som får avslag på sin asylansökan bör gå under jorden ett tag, för förr eller senare så kommer säkert ändå svenska politiker att ta beslut om amnesti, eller hitta på andra övergångsregler så att man ändå till sist få stanna kvar? Hur mår de människor som på detta sätt luras att gå under jorden? Hur mår deras barn som förvägras rätten till skola och kamrater? Skall vi som politiker verkligen medverka till att skapa ett sådant samhälle vid sidan av det vanliga? Jag tycker inte det. Med den nya rättssäkra asyl- processen som regeringen infört, där man får sin sak prövad i domstol och även har rätt att överklaga på ett rättssäkert sätt så anser jag att de som inte beviljas asyl skall respektera detta beslut och frivilligt återvända till sitt hemland.

Visst är frågan svår, rättspinciper står emot andra intressen. Men för min del landar jag i detta ställningstagande, och håller därför inte med de moderata riksdagskolleger som har en annan syn på saken.2008-10-30 Även företag kan få låna via riksbanken

Riksbanken kommer inte bara att låna ut stora pengar till bankerna för att garantera likviditeten. Från och med nästa vecka kommer man också att låna ut pengar till företag som inte lyckas lösa sin finansiering på annat sätt. Det handlar då om lån mot säkerhet i sk företagscertifikat (som är det normala sättet för storföretagen att ordna en stor del av sin finansiering när finansmarknaden fungerar som den ska). Nästa onsdag hålls en första sk auktion, som omfattar 40 miljarder kronor.

Förhoppningsvis kommer denna utlåning att förbättra likviditeten hos inte minst de stora exportföretagen. Att företag - stora som små - klarar att skaffa kapital är viktigt för att inte konjunkturnedgången skall bli djupare än nödvändigt, och för att undvika onödiga varsel.2008-10-30 Amerikanska valet: 50-50 för min del?

Häromdagen skrev jag att jag tror att McCain skulle bli den bäste presidenten i USA om jag ser till Sveriges intresse av frihandel mm. Däremot var jag lite mer osäker när det gällde inrikespolitiken i USA och hur jag skulle ha röstat om jag bott där.

Idag har jag gjort ännu ett "test" om mina presidentsympatier, denna gång i Aftonbladets nätupplaga. Man är ju nyfiken. Men efter att ha svarat på ett antal frågor visar det sig att mina åsikter inte heller i detta test stämmer med någon av kandidaternas i nästan någon fråga, utan hamnar lite mittemellan eller långt ifrån båda två....tur att jag slipper rösta!
2008-10-29 Finanskrisen: Riksdagen röstade ja

Morgonens riksdagsdebatt visar att samtliga riksdagspartier ställer upp på regeringens förslag till stabilitetsplan för det svenska finansiella systemet. Visst passar vänsterpartiet på att ta chansen att lägga en egen motion om att tillsätta en "finanskommission", där avsikten är uppenbar - man vill gärna se fler statliga banker, gärna förstatliga banker, och i debatten nämnde vänsterns representant även den gamla socialistiska tanken om en särskild finansskatt. Men (v) röstade trots detta inte emot regeringens förslag. Och visst har hela oppositionen ett eget "särskilt yttrande" för att markera att man skulle vilja ändra vissa detaljer. Men det förtar inte den viktiga signalen att Sveriges riksdag i huvudsak står enade bakom regeringen i finanskrisen.

Med den nya lagen finns verktygen på plats för att skapa långsiktig trygghet i det finansiella systemet. Det betyder givetvis inte att alla verktygen kommer att behövas, men det ger möjlighet att agera snabbt om det behövs. Min övertygelse är att de stora svenska affärsbankerna själva kommer att kunna hantera sin situation och att aktieägarna kommer att ställa upp med nytt kapital om någon ytterligare bank i likhet med Swedbank anser sig behöva detta. Däremot kan man ju aldrig veta vad som gäller för exempelvis svenska dotterbolag till utländska banker eller vissa investmentbanker.

Den svenska riksdagens beslut går i linje med de gemensamma beslut som tagits i samarbete med övriga länder inom EU och vissa länder utanför EU. I ett läge där psykologi styr utvecklingen på finansmarknaderna skall inte denna kraftsamling över nationella gränser och partigränser förringas. Den dag förtroendet återkommer på marknaderna kan krisen snabbt vända och läget bli mer normalt. Tänk till exempel om Volvos kunder i Europa plötsligt får möjlighet att låna igen? Då kan Volvo leverera sina lastbilar, och då kanske man också drar tillbaka sina varsel. Det är mycket som står på spel just nu, men nu har riksdagen i vart fall gjort vad den kan för att försöka vända den negativa trenden.2008-10-29 Finanskrisen: Kraftfulla svenska åtgärder beslutas idag

Det svenska riksgäldskontoret beslutade ju tidigt under finanskrisen att låna ut stora summor till bankerna som ett alternativ till den normala utlåningen mellan bankerna som inte längre fungerade. Detta gjorde att de värsta problemen för de svenska bankerna löstes. För statens del var detta till och med en bra affär, eftersom bankerna betalade lite mer i ränta till riksgälden än vad riksgälden i sin tur betalade för att skaffa fram pengarna. Det beror i sin tur på att staten har så högt kreditbetyg att de kan låna billigare.

Regeringen beslutade sedan att insättningsgarantin för spararnas pengar skulle dubblas till maximalt 500.000 kronor per person och bank. För denna garanti måste bankerna betala en avgift, som fonderas för att täcka statens kostnader i en krissituation. Som tur är verkar inga svenska banker behöva utnyttja garantin, men den gör ändå att de svenska bankerna kan konkurrera med andra europeiska banker som har liknande garantiskydd för spararnas pengar. Nu behöver inte oroliga svenska sparare ta ut sina pengar från svenska banker och sätta in dem någon annanstans. Formellt beslut om den höjda insättningsgarantin tar riksdagen idag.

Den tredje viktiga åtgärden är regeringens förslag till Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet. Den nya lagen påmminer mycket om den gamla bankstödslagen som gällde från 1993 till 1996, och den gamla bankstödslagen har faktiskt i stor utsträckning stått som modell för liknande lagstiftningar i många andra länder.
Lagen innebär att regeringen med kort varsel skall kunna lämna stöd i olika former till svenska banker och andra kreditinstitut som är verksamma i Sverige om det behövs för att motverka risk för en allvarlig störning av det finansiella systemet i landet. Det kan ske både genom garantier och rena kapitaltillskott. Stöd kan lämnas både för fortsatt verksamhet i kreditinstitut som är livskraftiga, eller för rekonstruktion eller avveckling under ordnade former.

Vissa villkor gäller för denna typ av stöd, bland annat:
* Huvudprincipen är att kreditinstitutens aktieägare skall stå för förlusterna
* De långsiktiga kostnaderna för staten/skattebetalarna skall minimeras och stödet skall utformas så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås
* Stödet skall utformas på affärsmässigt sätt så att man inte snedvrider konkurrensen mellan bankerna.
* Staten bör som regel få ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande.
* Om staten tvingas tillföra nytt kapital i ett kreditinstitut skall man också få en motsvarande ägarandel i institutet, samt ha möjlighet att påverka verksamheten, inklusive utbyte av styrelse mm
* Institut som får del av garantier eller andra åtgärder får därefter inte betala ut orimliga löner eller bonusar eller ha ersättningssystem som stimulerar osunt rikstagande.

Även stabilitetsplanen kommer att debatteras och beslutas i riksdagen idag. Det skall bli särskilt intressant att se hur vänsterpartiet kommer att agera - man utmärker sig som synnerligen oansvariga i denna fråga, och verkar gå emot alla andra riksdagspartier. Jag kommer att följa debatten på plats i kammaren, och en rapport kommer på bloggen efter debatten.2008-10-28 Finanskrisen: Vad beror den på?

De flesta vet vid det här laget att den globala finanskrisen började i USA. Amerikanska banker har lånat ut stora summor till köp av bostäder. Problemet är att man - mer eller mindre frivilligt - valt att låna ut även till personer som man mer eller mindre har vetat aldrig kommer att kunna betala. När en husköpare inte kan betala kan de i princip lämna sina nycklar på banken och befrias från skulden. Efterhand sitter bankerna med alltfler bostäder som inte går att sälja eftersom utbudet är för stort.

Många av dessa lån med tveksamma kredittagare har dessutom under årens lopp förpackats i paket och sålts vidare på kreditmarknaderna. Många har tyckt att det varit lockande att köpa sådana obligationer eftersom de gett mycket högre ränta än andra placeringar. Vissa placerare har lockats att köpa på sig mer än man klarat av, ibland för lånade pengar, och när sedan obligationerna blir värdelösa sitter många med stora skulder och inga tillgångar, och bankerna drabbas av ytterligare förluster. Vissa obligationer har dessutom sålts med försäkringsskydd mot kreditrisk, vilket innebär att försäkringsbolag och andra som ställt ut sådana garantier också dragits med i krisen.

Efterhand har problemen spridit sig över världen. Bankerna vågar inte låna ut pengar "över natten" mellan varandra som man brukar eftersom man inte vet om konkurrentbankerna kommer att kunna betala tillbaka. Vissa banker får då likviditetsproblem, kunderna får i sin tur inte låna till investeringar och finanskrisen sprider sig vidare till företag och hushåll. De som trots allt får låna får betala högre räntor på lånen än normalt för att bankerna vill gardera sig mot större kreditrisker. Volvos kunder i Europa får exempelvis inte låna för att köpa lastbilar som man redan beställt, byggföretagen får inte låna till husbyggen, och hushållen får inte låna till bostadsköp eller konsumtion. Företag som inte längre kan sälja varor eller tjänster tvingas då minska sin personal och arbetslösheten stiger. Börsen faller samtidigt, hushållen ser sparpengarna krympa och konsumtionen minskar ytterligare. Finanskrisen förstärker eller kanske till och med skapar en lågkonjunktur i världen, samtidigt som flera länders statsfinanser ligger i ruiner.

Hur kunde det bli så här?

Politiker på yttersta vänsterkanten talar gärna om kapitalismens slutliga sammanbrott. (Det gör de i och för sig med jämna mellanrum, och ännu har de inte fått rätt.) Men det kan vara intressant att veta att själva grunden till den amerikanska bolånekrisen faktiskt beror på politiska beslut! Jag berättade redan den 4 oktober i ett blogginlägg att det faktiskt var amerikanska politiker under Bill Clintons tid som president som beslutade att i praktiken tvinga banker att låna ut även till dem som inte hade råd att ta lån (Community Reinvestment Act). Detta för att det var "rättvist" att alla skulle kunna få lån till en egen bostad. De omtalade två amerikanska bolåneinstituten (Fannie Mae och Freddie Mac) som numera helt tagits över av amerikanska staten var från början också statliga projekt. Det är också politikerna i USA som satt upp de regelverk för den finansiella sektorn som uppenbart visat sig vara otillräckliga, och som inte haft tillräcklig tillsyn över finansbranschen och dess allt snårigare affärsupplägg och större risktagande. Amerikanska politiker har med andra ord ett mycket stort ansvar för den situation som uppkommit. Det duger alltså inte att bara skylla på de höga bankchefer och andra som tagit enorma risker med andras pengar för att själva kunna kvittera ut mångmiljonbonusar, även om girighet och orimligt risktagande på finansmarknaderna förvärrat problemen. Ingen kan nog säga att en orsak ensam skapat finanskrisen, och väldigt mycket handlar om att psykologi och osäkerhet förstärker problemen.

När riksdagen i morgon skall diskutera och rösta om förslag för att lindra problemen i finanssektorn gäller en viktig huvudprincip. Politikernas uppgift är att trygga det finansiella systemet så att företags och privatpersoners vardag fungerar och sparpengarna tryggas. Men det är aktieägarna som skall ta förlusterna när ett kreditinstitut eller bank gjort dåliga affärer - inte skattebetalarna! Mer om detta i nästa inlägg.2008-10-27 Har svenska folket torskat i fiskefrågan?

Efter kvällens nyhetsinslag i Aktuellt börjar jag undra. Där framkom att svenska folket "lydigt" avstått från att äta torsk, eftersom vi uppmanats till detta av olika miljöorganisationer. Det innebär att nästan all torsk som lagligen fångas av svenska fiskare i stället exporteras till andra länder i Europa.

Längre transporter med stora långtradare för att sälja fångsten utanför landet verkar ju inte vara det optimala för miljön. Och inte lär det påverka torskbeståndet det allra minsta.

Än värre blir det när man hör fiskeexperter som tidigare varit emot torskfiske i Östersjön nu ge tydligt besked att torskstammen återhämtat sig, varför det är fritt fram att äta Östersjötorsk igen. EU:s jordbruksministrar har idag också beslutat att öka torskfiskekvoterna öster om Bornholm. Detta tycker inte Världsnaturfonden om, utan vill att vi fortsätter bojkotta Östersjötorsken ett år till "för säkerhets skull". Det betyder alltså att ännu större helt lagliga fångster av torsk i stället skall gå på export till resten av Europa, och att svenska restauranger i stället för svensk torsk då fortsätter importera annan fisk - från exempelvis Japan! Ur miljösynpunkt verkar det inte särskilt begåvat...

Jag erkänner: Jag är ingen torskexpert! Men det viktigaste måste väl ändå vara att se till att fiskekvoterna är lagom stora i förhållande till fiskebeståndet? Då behöver ingen skämmas för att äta den lagligt fångade fisken. Tanken slår mig att "politiskt korrekta beteenden" i olika miljöfrågor emellanåt riskerar att bli helt verkningslösa...eller i allra värsta fall till och med kan motverka en god samlad miljöpolitik. Jag befarar tyvärr att det inte bara gäller torskfisket...2008-10-27 Svårbegripligt LO-krav

LO-ekonomerna kritiserar i ett pressmeddelande regeringen för att "inte ha någon politik för lågkonjunkturen". Bland annat efterlyser LO tydligen att det skall finnas färdiga AMS-utbildningar förberedda för dem som blir arbetslösa. Detta framgår inte av pressmeddelandet på LO:s hemsida, men enligt samstämmiga medieuppgifter har detta krav framförts av LO-ekonomen Dan Andersson vid en presskonferens.

Jag tycker det är ett något märkligt krav. För det första vet vi idag inte hur många människor som kommer att bli arbetslösa till följd av de varsel som lagts. Systemet med varsel är ju just till för att ge utrymme för en förhandling mellan facket och arbetsgivaren om hur många som verkligen måste lämna sin anställning, och normalt är det så att alla som varslas inte också tvingas sluta. För det andra så varslar man långt i förväg, och de flesta som berörs kommer inte att bli arbetslösa förrän efter årsskiftet. Först då ser Arbetsförmedlingen vilka som tvingats sluta, och hur många av dessa som lyckats få nytt jobb. Först när man vet vilka yrkesgrupper som står arbetslösa och hur efterfrågan ser ut på arbetsmarknaden och hur konjunkturläget är för olika branscher är det dags att utbilda rätt personer till rätt saker, och skräddarsy utbildningar efter enskilda människors och företags behov. Att redan nu lägga fast olika omfattande utbildningspaket i detalj utan att veta förutsättningarna känns ganska meningslöst.

Regeringen har däremot sett till att det finns pengar till utbildningar i arbetsförmedlingens budget, och dessutom sett till att det tillförs extra resurser till följd av lågkonjunkturen. Arbetsförmedlingen förbereder sig samtidigt för hur pengarna skall användas och resurserna samordnas på bästa sätt (se bloggen i fredags). Något bättre sätt att hantera situationen kan jag inte se. Frågan är om LO kan det - eller om allt som vanligt bara handlar om att kritisera regeringen av politiska skäl?2008-10-27 Se över riksdagens inkomstgarantier!

Tidningen Riksdag & Departement berättar i sitt senaste nummer att det idag är 89 personer som uppbär inkomstgaranti från riksdagen. 22 av dem slutade sina uppdrag redan före valet 2006, och har alltså haft ersättning i flera år. Totalt kostar detta skattebetalarna 2,7 miljoner per år.

Kostnaden är kanske inte så dramatisk för statskassan, men symbolvärdet är desto större. Alla partier är överens om att a-kassan skall vara en omställningsförsäkring som ger trygghet i skarven mellan två arbeten. Det finns ingen anledning att ha dramatiskt olika regelverk för riksdagsledamöter, ministrar och EU-parlamentariker å ena sidan och alla andra löntagare å den andra.

Jag har tidigare ifrågasatt inkomstgarantierna till såväl avgångna ministrar som riksdagsledamöter i debattartiklar och på bloggen (allt jag skrivit finns samlat under denna flik i bloggarkivet). Jag tycker att det är helt rimligt med ett visst inkomstskydd under en period om man med kort varsel mister sitt uppdrag. Men jag kommer aldrig att tycka att det är rimligt att man frivilligt kan avstå från att gå tillbaka till ett jobb man varit tjänstledig från, och i stället gå ett år och leva på skattebetalarnas pengar! Så har flera socialdemokrater gjort, både ministrar och riksdagsledamöter.

Jag lämnade in en riksdagsmotion i denna fråga hösten 2007. där jag föreslog att Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen att inkomstgarantin för riksdagsledamöter, statsråd och ministrar måste vara utformad på ett sätt som skapar förtroende hos medborgarna. Jag ser nu till min glädje att nästan alla partier verkar vara överens om att det kan behövas en översyn av regelverket. Socialdemokraterna utmärker sig dock, och vill inte ändra reglerna. Deras gruppledare Sven-Erik Österberg säger att partiet inte har några synpunkter på dagens regelverk. Synnerligen begripligt med tanke på vilket parti som flitigast utnyttjat de möjligheter till överutnyttjande som regelverket tyvärr medger...2008-10-26 Nattsvart

Efter att på plats ha sett Elfsborg förlora mot Blåvitt med 2-5 på Ullevi i den viktiga match där Elfsborg skulle ta det avgörande steget mot det allsvenska guldet är man - till skillnad mot matchen - närmast mållös. Visst var Blåvitt bra, men vad gjorde Elfsborg?

Rent teoretiskt finns guldchansen kvar, men dagens katastrofala resultat gör ändå att guldet känns mer avlägset än på länge...2008-10-26 Allians-samarbete i praktiken

I går firade moderaternas nya lokal i Borås ett år. Det var öppet hus med lite mat och kaffe, och min nya riksdagskollega Cecilie berättade om sina första intryck av riksdagen.

Direkt efteråt fortsatte jag till folkpartiets lokal (!), där jag var inbjuden talare på liberala ungdomsförbundet LUF:s talarkväll. Folkpartiet har ingen riksdagsledamot från Sjuhärad, men ville ändå höra lite om den aktuella rikspolitiken. Ordföranden Joakim Malmberg hade därför bjudit in mig i stället, och det var givetvis mycket hedrande. Ett 15-tal mycket engagerade och trevliga LUF-are lyssnade och ställde massor av frågor. Det är tydligt att både äldre och yngre medlemmar i de fyra borgerliga partierna alltmer ser Alliansen som en naturlig bas för politiken. Jag hörde igår LUF-are berömma både statsministern och finansministern, och själv framhöll jag som vanligt min egen favoritfolkpartist, integrationsminister Nyamko Sabuni. Det är lite av en förändring mot förr att vi inom Allianspartierna inte längre tvekar att öppet berömma ministrar och partiledare från andra Allianspartier, och det finns en stor öppenhet för samarbete, även bland medlemmarna i ungdomsförbunden. Politikens innehåll känns numera - äntligen - viktigast, inte vilket parti som kommer med förslagen. De borgerliga partierna lägger inte heller onödig kraft på att konkurrera med varandra, utan fokus ligger på samarbete. Jag tror det är väldigt bra för Sverige, och precis vad väljarna förväntar sig!

Det är ju också en trevlig kontrast mot oppositionens öppna gräl. Undrar förresten när en riksdagsledamot från Socialdemokraterna senast blev inbjuden som talare till Ung Vänster?2008-10-24 Viktigaste samhällsfrågan?

Världen genomlider en allvarlig finanskris, börsen verkar idag drabbas av sitt största fall någonsin och den svenska arbetsmarknaden utsätts för allvarliga påfrestningar. Vikten av att regeringsunderlaget i riksdagen håller ihop har aldrig varit större.

Trots detta verkar ett antal riksdagsledamöter från Alliansen anse att frågan om könsneutrala äktenskap är dagens viktigaste samhällsfråga. Så viktig att man till och med verkar beredda att driva igenom denna lag genom att rösta med oppositionen, och därmed splittra Alliansen. För mig är detta helt obegripligt.2008-10-23 Osäkert arbetsmarknadsläge - men god beredskap

Under förmiddagen har vi i Arbetsmarknadsutskottet fått föredragningar om arbetsmarknadsläget. Först ut var Arbetsförmedlingens nytillträdda generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist (bilden). Hon var tydlig med att läget på arbetsmarknaden är allvarligt, men långt ifrån läget under krisen på 1990-talet, snarare påminner det än så länge mer om lågkonjunkturen 2004. Sveriges arbetsmarknad har också ett bra utgångsläge i och med den rekordlåga arbetslösheten och att antalet sysselsatta är det högsta någonsin. Arbetsförmedlingen genomför nu den omorganisation som riksdagen beslutade om förra året. Man får en enda samlad myndighetsorganisation som lättare kan samordna de resurser som finns och använda dem där de gör mest nytta. Man har också satt igång en nationell beredskapsorganisation för att vara förberedda om antalet varsel skulle öka ytterligare, och man kommer att rekrytera ytterligare ca 200 arbetsförmedlare.

Generaldirektören var också tydlig med att man måste se noga hur ett enskilt varsel påverkar lokalt. Problemen kan vara minst lika stora på en mindre ort där 50 personer mister jobbet som de är för Göteborg om tusentals personer varslas. Det är också stor skillnad i efterfrågan på arbetskraft och aktuell arbetslöshet i olika delar av landet. Västsverige har i grunden en mycket stark arbetsmarknad (och vi vet ju att Sjuhärad har en särskilt stark ställning). Samtidigt påpekade generaldirektören att det råder väldigt stor osäkerhet om hur det kommer att se ut 2009. Ingen vet idag om den snabba nedgången i konjunkturen kan vända uppåt igen lika snabbt, eller om det blir en mer långdragen process. Ingen vet heller idag hur mycket den globala finanskrisen kommer att påverka resten av ekonomin och företagens aktivitet. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen har hög beredskap.

Konjunkturinstitutets generaldirektör, Mats Dillén, gav en liknande bild av läget. Tillväxten kommer att falla, exporten minska och arbetslösheten öka. Samtidigt påpekade han att de oerhört starka statsfinanserna och den låga statsskulden är en styrka och gör att läget för Sverige är helt annorlunda och mycket stabilare än under 1990-talskrisen.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin jämförde med andra länder i Europa där man nu går in i lågkonjunkturen med stora underskott i stats- finanserna. Precis som Konjunkturinstitutet påpekade han att läget i Sverige är betydligt bättre. Låg arbetslöshet och starka statsfinanser gör att det nu finns goda resurser att hjälpa den som varslas till ett nytt arbete.

När det gäller varslen inom främst bilindustrin och dess underleverantörer har ju regeringen beslutat att låta Arbetsförmedlingen använda medel som blivit över till följd av att färre än väntat deltagit i olika åtgärder. Det handlar om 1,5 miljarder som nu blir ett extra tillskott för att erbjuda utbildningar och extra stöd till dem som varslats. Ministern gav också beskedet att man nu ser över möjligheten att låta Arbetsförmedlingen få ökade ekonomiska resurser även 2009 - utöver de förstärkningar som redan är beslutade i budgeten.

Under september varslades ca 8.000 personer, och hittills under oktober ytterligare över 11.000 personer. Detta är mycket, men varslen ligger ändå långt under de nivåer som gällde under 1990-talskrisen snarare i nivå med åren 2001-2005. Samtidigt finns det ca 70.000 lediga jobb hos arbetsförmedlingen, varav 40.000 är nyanmälda. Idag råder brist på arbetskraft inom en mängd yrken, bland annat inom verkstadsindustrin, många hantverksyrken, svetsare, chaufförer, elektriker, betongarbetare och många andra. Det gör att de som tvingas lämna bilindustrin och vissa av dess underleverantörer trots allt har mycket goda chanser att hitta andra arbeten. För övriga finns mycket goda resurser för vidareutbildning i form av allt från kortare kompletteringsutbildningar via arbetsförmedlingen till längre yrkesutbildningar eller en längre högskoleutbildning. Det finns över 7.000 lediga platser kvar i olika arbetsmarknadspolitiska program i år, och över 15.000 platser 2009.

Regeringen är också öppen för att söka ytterligare resurser via europeiska socialfonden och eventuellt även EU:s globaliseringsfond för att kunna lindra effekterna av krisen i bilbranschen. Exakt vilka resurser vi kan få från EU går inte att säga förrän man vet hur många av de varslade som verkligen mister jobbet.2008-10-23 Upsala smälter!

Det är helt klart - Upsala smälter! Ja, nu handlar det förstås inte om staden, utan om glaciären Upsala i södra Argentina. Den fick sitt namn för 100 år sedan, och uppkallades efter en svensk forskare. Glaciären är mest uppmärksammad för att den sedan mycket länge smälter väldigt snabbt, något som även bland annat Al Gore uppmärksammat i sin film "en obekväm sanning". Men på samma sätt som med flera andra dramatiska exempel i Al Gores film så har man handskats minst sagt ovarsamt med sanningen i detta fall.

Redan år 1908 (!) beskrev Percy Dugeon Quensel, Upsalaglaciärens upptäckare, om hur dramatiskt snabbt glaciären smälte. Quensel ingick i den svenske botanisten Carl Skottbergs Magellanexpedition. I en skildring i en bok om expeditionen beskrivs dramatiskt hur man förtöjde båten 20 meter från strandkanten och sedan slog upp sina tält. När man vaknade på morgonen var båten borta, vattnet hade stigit och det flöt isflak runt tälten. Han beskrev i boken även hur andra glaciärer i området snabbt smälte bort: "Utan undantag draga sig alla de öfriga raskt tillbaka" skriver han.

Just Upsalaglaciären har alltså använts som illustration av Al Gores film. Men glaciären ligger i ett tempererat område, och är en så kallad "tempererad glaciär" vilket innebär att den aldrig fryser till helt. Och glaciärens avsmältning har alltså pågått i minst 100 år. Forskaren Hermán De Angelis, doktor i kulturgeografi på Stockholms Universitet, säger till TT att världens glaciärer visserligen smälter på grund av jordens uppvärmning, men att just Upsalaglaciären i Argentina är ett missvisande exempel. Det behövs mycket mer forskning för att klart kunna förklara varför glaciären smälter så snabbt som den gör.

Jag har tidigare påpekat att även glaciärerna på Island smält av i snabb takt under många hundra år. Helt utan att påverkas av koldioxidutsläpp...2008-10-22 Vissa läser våra motioner...

Jag har ju lämnat in över 50 riksdagsmotioner i år, och märker nu att det finns ganska många som sitter och läser igenom de över 3.679 motioner som totalt lämnats in av riksdagsledamöterna i år (dvs i genomsnitt 10,5 motioner per riksdagsledamot)

Häromdagen kom ett mail från SEKAB/BioAlcohol Fuel Foundation, som tyckte att min motion om en svensk etanolpolicy var "kloka ord". "SEKAB är den första leverantör i Sverige som levererar verifierbart hållbar etanol till sina svenska och europeiska kunder" skriver man i mailet.

Några dagar senare kom ett brev från CSN, som reagerat över mitt förslag att låta bankerna ta över administrationen av studielånen. CSN skriver att deras service till studenterna minsann är mycket bättre idag än tidigare, och man bifgade en broschyr som skulle ge mig "litet nya och korrekta uppgifter". Det är ju bra om servicen blivit bättre jämfört med det katastrofala läget som gällde tidigare, fast av broschyren framkommer att 69% av studenterna är nöjda med CSN:s telefonservice. De övriga 31% är tydligen mindre nöjda. Och dessutom var det inte bara servicenivån som var avgörande för min motion i frågan...

Visst känns det bra att motioner väcker diskussion och märks i samhällsdebatten - det är ju precis det som är meningen!2008-10-22 Intressant tabell
Elfsborg-Trelleborg 4-1

Vilken underbar seger! trots att Elfsborg saknade fyra av sina mest namnkunniga anfallsspelare så blev det storseger mot Trelleborg. Nu har Kalmar och Elfsborg lika många poäng och samma målskillnad. Så nära ledningen i allsvenskan har inte Elfsborg varit under hela säsongen - och nu är det bara 4 omgångar kvar!

På söndag väntar dock en riktig rysare - IFK Göteborg på Ullevi. Jag hoppas på stor gulsvart uppslutning!

Bilden: Tvåmålskytten Johan Karlsson jublar efter ett av målen. Från Elfsborgs hemsida.Allsvenskan 2008 - omg 26
Kalmar FF26173658-2954
Elfsborg26166441-1254
IFK Göteborg26138541-2147
Helsingborg26145747-3647
Halmstad26116936-3139
Hammarby26108834-3638
AIK2699829-2936
Djurgården2699828-3036
GAIS26811727-3035
Trelleborg26810826-2634
Örebro2689929-3633
Malmö FF26881035-4232
Gefle26661425-3424
Ljungskile SK26651521-4223
Sundsvall26461623-4518
IFK Norrköping26371624-45162008-10-20 Domstolsbeslut om flygvägarna runt Landvetter

Efter två och ett halft års väntan och ett flertal möten, skriftväxlingar och utredningar har Miljödomstolen i Vänersborg nu tagit beslut om flygvägarna runt Landvetter flygplats. För trafiken mot Stockholm innebär domen att dagens flygvägar upphör, men att inte heller den gamla CINDY-trafikleden över Ubbhult skall tas i bruk igen. I stället blir det en helt ny flygväg åt sydväst från flygplatsen, "södra spåret", gulmarkerad på kartan, där planen svänger i en båge söder om Ubbhult och Hällingsjö, för att sedan svänga nordost mot Stockholm. Domen innebär också att planen inte får avvika från den fastställda flygvägen förrän man nått 10.000 fots höjd, vilket är hårdare regler än normalt - för andra flygvägar gäller 6.500 fot som gräns för när man får "flyga fritt".För oss i Ingsjöarnas Bullergrupp är domen både negativ och positiv. Givetvis hade det varit bäst för vår del om flygvägarna hade fortsatt som idag, dvs i det rödmarkerade området. Men det är trots allt positivt att den nya flygvägen inte kommer att gå över de tätbefolkade områdena i Eskilsby, längs Ingsjöarna, över Hägnen/Ubbhult och Hällingsjö. Utan aktiviteten från Ingsjöarnas Bullergrupp och namninsamlingen i april 2006 är det väl tveksamt om det hade gått att stoppa en total återgång till den gamla flygvägen CINDY över dessa tätbefolkade områden. Nu blev det en alternativ lösning som tillgodoser önskemålen både från de boende öster om flygplatsen och de som bor i områdena söder om Ingsjöarna. När det gäller Inseros däremot lär bullerstörningarna öka, och det är mycket beklagligt. För de boende i Västra Ubbhult och runt Öresjön kommer däremot - förhoppningsvis - inte störningarna heller att bli särskilt stora med tanke på att planen kommit upp på hög höjd innan de skall passera över bebyggelsen.

Under den långa domstolsbehandlingen har dessutom stora delar av flygplansflottan efterhand bytts ut mot betydligt tystare plan, och denna utveckling kommer att fortsätta. Bullerstörningarna kommer därför att bli betydligt mindre runt flygplatsen i framtiden än de är idag. Nya flygledningssystem kommer också att göra det möjligt att stiga snabbare efter start vilket också minskar antalet boende som drabbas av bullerstörningar.

Sammanfattningsvis - ingen total seger, men inte heller en totalt förlust. Fast lite märkligt känns det väl ändå att Miljödomstolen beslutar om en flygväg som är längre, dyrare och medför större utsläpp - trots att det inte minskar antalet personer som störs av buller?2008-10-20 Möte med PRO

I dag har jag träffat representanter för PRO. Alf Andersson och Rune Johansson tog emot mig och Else-Marie Lindgren (kd). Vi fick bland annat besöka den lokala pensionärsverksamheten, cafeet och aktiviteterna i Gånghester. Det är imponerande att se hur bra det kan bli när alla drar åt samma håll. Det är inte kommunen utan PRO som driver verksamheten, delvis finansierad med kommunala medel, och man hyr lokalerna av privata företag.

Huvudsyftet med mötet var annars samtal kring regeringens äldrepolitik, och det blev både ris och ros. Satsningarna på vård och äldreomsorg och extra pengar till kommunerna för investering i nya äldreboenden och förstärkningarna för de pensionärer som har lägst pension tas emot positivt, medan missnöjet finns kvar över att det är olika skatteskalor för lön respektive pension.

Jag passade på att påpeka det jag brukar i denna fråga, dvs att en löntagare har mycket kostnader för att tjäna in lönen - dyrare lunch, arbetskläder, reskostnader mm - kostnader som endast delvis är avdragsgilla. Det är kostnader som pensonärer och andra grupper som inte förvärvsarbetar slipper. Jag tycker därför inte att det är mer än rätt att löntagarna också har lite lägre skatt. Våra PRO-representanter hade faktiskt viss förståelse för detta resonemang, men tyckte att regeringen varit väldigt dåliga på att föra fram detta argument. Det tycker ärligt talat jag också.2008-10-19 Oppositionens försprång krymper

Under helgen har tre olika opinionsundersökningar presenterats (Synovate/Temo, SIFO och Novus/Tv4), som delvis gjorts efter den senaste veckans intensiva politiska debatter. I alla tre mätningarna minskar oppositionens försprång i opinionen. I alla mätningarna ökar också stödet för moderaterna kraftigt, med mellan 1,6 och 3,4%. Det är siffror som ligger väl i linje med de som Demoskop presenterade för en dryg vecka sedan där moderaterna ökade med hela 4,3% till 28,4%. Moderaterna får i de fyra olika mätningarna 22,8%, 24,0%, 24,6% och alltså 28,4%.

Det känns lite som om om vi vänt blad i politiken de senaste veckorna. När socialdemokraterna och oppositionen inte längre bara kan ägna sig åt att klaga på regeringen utan också tvingas försöka redovisa sin egen alternativa politik och inte minst hur man tänker sig att styra ihop så tappar man snabbt en stor del av väljarnas förtroende. Jag tror detta bara är början! Visst leder oppositionen fortfarande stort, men ju närmare vi kommer valet 2010, desto mer kommer väljarna att kräva att få besked om oppositionens lösningar för framtiden. Hittills har det verkligen inte synts mycket av detta.

Samtidigt står det ju allt klarare att Alliansens politik så här långt faktiskt fungerat riktigt bra och har rustat Sverige så att vi står lite starkare nu när det blir sämre tider. Om inte väljarna uppskattar detta vet jag inte riktigt vad de skulle uppskatta?2008-10-18 Sanningen om socialbidragen

De senaste dagarna har frågan om socialbidragens eventuella ökning diskuterats flitigt. Det började när Dagens Eko påstod häromdagen att den del av socialbidragen som är kopplade till flyktingmottagande ökat med 12 procent.

I partiledardebatten i tisdags påstod plötsligt (s)-ledaren Mona Sahlin att socialbidragen ökar kraftigt på grund av att många blir arbetslösa och saknar rätt till a-kassa. Statsminister Reinfeldt påpekade att detta är en felaktig beskrivning, och att socialbidragen inte alls ökar i de flesta kommuner. Han påpekade däremot att i de fall socialbidragen ökar beror det på ett större lokalt flyktingmottagande.

I förrgår gick Sveriges kommuner och landsting ut och bekräftade att socialbidragen inte alls ökar totalt sett. "Socialbidragen står i princip stilla i jämförelse med förra året. De ökar i vissa kommuner och minskar i andra", enligt SKL:s chefsekonom Clas Ohlsson.

Socialstyrelsen bekräftar den bilden. Enligt verkets senaste statistik var kommunernas kostnader för socialbidrag i stort sett oförändrade under första halvåret i år. "Den totala ökningen är bara en procent." "Ser man till vanliga socialbidrag går de ner med en procent. Ser man till flyktingstöd går de upp med sju procent", säger Helena Rudander, bidragsexpert på Socialstyrelsen. Statistiken visar också att socialbidragen ökat i vissa mindre kommuner som inte tidigare tagit emot flyktingar, men som nu ställer upp och tar sin del av ansvaret.

Statsministern hade alltså helt rätt i sin beskrivning medan Mona Sahlin slarvar med sanningen även i denna fråga.2008-10-17 Slutresultat: 4-0

I eftermiddag hölls den fjärde debatten på kort tid mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. De tre tidigare debatterna har Reinfeldt vunnit klart enligt opartiska analyser och samstämmiga omröstningar på nätet. Även dagens radiodebatt innebar storseger för Reinfeldt, enligt både Aftonbladets och Expressens läsare.

Slutresultat alltså 4-0 till Alliansen.

Vad resultatet blir i valet 2010 återstår att se.2008-10-17 Nu är alla årets riksdagsmotioner inlagda på hemsidan

Alla årets riksdagsmotioner är nu inlämnade och registrerade. Borås Tidning hade ett reportage om detta i veckan, där man redovisade antalet motioner från Sjuhärads riksdagsledamöter. Jag var tydligen den riksdagsledamot som hade flest egna motioner. Totalt blev det 52 motioner i år för min del, 45 av dem har jag lämnat in ensam och 7 stycken tillsammans med andra. Jag har nu samlat allihop på denna sida. Jag har som tidigare år sorterat dem efter ämnesområden. Några få av tidigare års motioner har fått en ny chans, men nästan alla är helt nya.

Ideerna till årets motioner har jag till stor del fått från moderata medlemmar, andra privatpersoner som hört av sig eller företagare som jag träffat i olika sammanhang. Till den som känner igen någon idé vill jag bara säga tack! Flera har jag dessutom redan kontaktat och berättat om att jag motionerat i frågan.

Vilken är då den viktigaste motionen? Det går inte att välja ut en enskild, men alla motioner som rör näringslivet är viktiga för min del - allt vi kan göra för att få livskraftiga företag är centralt för politiken. Det är bara genom fler företag som anställer fler som vi får resurser till allt annat vi vill åstadkomma. Därför kommer alltid företagsklimatet som nummer ett för mig!

Är det då någon mening att motionera i riksdagen? Visst är det så att nästan 99% av alla motioner avslås, men jag tycker ändå att en riksdagsmotion är ett sätt bland många andra att föra fram viktiga frågor och försöka påverka utvecklingen. Jag upplevde förra riksdagsåret - något överraskande - att en stor del av de förslag som jag haft i olika motioner faktiskt på olika sätt blivit verklighet helt eller delvis, även om motionerna ofta avslås eller besvaras med att "utredning pågår". Poängen är just att en idé eller en tanke i en motion kan tillföra något till en utredning eller en pågående översyn av ett område. Som en av riksdagsledamöterna i regeringsunderlaget har jag givetvis en mängd olika vägar att påverka - allt från direkt kontakt med en minister eller med departementet, arbete i eget utskott, kontakter med andra utskott, eller genom att lyfta frågor på moderaternas gruppmöten. Jag kan också ställa skriftliga eller muntliga frågor till ministrar och delta i riksdagsdebatter. Motionernas värde skall absolut inte överdrivas, men det är ytterligare ett sätt utöver alla andra att försöka föra frågor framåt. Och jag är vald för att använda alla tänkbara vägar!

Skall jag vara ärlig så hade jag material till betydligt fler motioner, men det finns ändå en gräns hur många motioner man kan bevaka under processen i riksdagen. Mer än ett 50-tal är nog svårt att hantera...2008-10-16 "Konkurser hotar Volvo och Saab"

Denna "välbalanserade" rubrik mötte mig när jag läste Metro idag. Stora svarta rubriker som antyder att Volvo och Saab är på väg mot konkurs!

Att sedan artikeln faktiskt handlar om Ford respektive GM i USA, framgår först när man läser hela artikeln. Självklart påverkas dotterbolagen Volvo PV och Saab om deras ägare går i konkurs, men de svenska dotterbolagen och deras starka varumärken är trots allt en tillgång i de amerikanska moderbolagen, en tillgång som man givetvis i en sådan situation vill omvandla till likvida medel. Mest troligt är väl i så fall att man säljer de svenska bolagen till någon annan. Och det skulle väl ärligt talat inte vara så dumt för de svenska bilföretagens framtid?2008-10-16 Äntligen verkar det bli vårdnadsbidrag även i Mark

Borås kommun införde rätt till vårdnadsbidrag från den 1 oktober i år. I Marks kommun har reformen fördröjts genom åtrerremisser och politiska turer, men i måndags fattade kommunstyrelsen beslut om att införa vårdnadsbidrag 2009. Endast ett formellt beslut i kommunfullmäktige återstår, men det lär gå igenom eftersom kommunstyrelsen var enig. (s) och (v) som egentligen är emot vårdnadsbidraget accepterar det principbeslut som kommunfullmäktige fattade redan i november förra året. Tyvärr blev det ett års försening, men bättre sent än aldrig.

Vårdnadsbidrag är en av de frågor som jag engagerat mig i extra mycket under mina år i kommunpolitiken. Det kändes utmärkt att rösta för denna möjlighet i riksdagen, och minst lika bra att mina Alliansvänner i Mark ser till att reformen också genomförs!

Grattis Mark!2008-10-15 Värna försvaret!

Jag har tidigare skrivit flera debattinlägg om Alliansregeringens försvarspolitik. Regeringen värnar om försvaret, medan oppositionen vill skära bort mellan 7 och 15 miljarder på försvaret kommande år.

I går hade jag en debattartikel om detta i BT tillsammans med försvarsminister Sten Tolgfors och min nya riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby. Artikeln beskriver den stora sillnaden mellan Alliansens försvarspolitik och den spretiga oppositionen.2008-10-15 Partiledardebatt

Oj vad taggade Alliansens partiledare var idag, alla fyra var bra, och dessutom lika samspelta och eniga som vanligt!

Men oj vad Mona Sahlin samtidigt förvånade genom att ge ett så oväntat svagt intryck i debatten. Visserligen är jag partisk, men Sahlins bleka intryck förvånade till och med mig, även om hon inte gjort något vidare ifrån sig i den senaste veckans två tv-debatter heller. Det märktes på vissa socialdemokrater runt omkring mig i kammaren att de också var ganska besvikna på sin partiledares insats. En del orkade inte ens applådera.

En mycket engagerad Fredrik Reinfeldt i aktion.

Det är tydligt att den politiska debatten kommer att handla om fyra saker framöver:

1. Skall Sverige backa tillbaka den politik som enligt bland annat LO gett mellan 50.000 och 100.000 fler varaktiga jobb oavsett konjunktur? Skall vi möta människor som drabbas av varsel bara med hög a-kassa och AMS-åtgärder eller med ett aktivt och fokuserat stöd att ta sig vidare till ett nytt jobb? Den gamla s-politiken är testad i 12 år - den fungerade inte. Det förvånar att man nu vill pröva igen med i stort sett samma sak.
2. All välfärd bekostas av skatter från dem som arbetar. Har den svenska välfärden råd med en oppositionspolitik som inte prioriterar jobben?
3. Alliansen tar ansvar för statens finanser, det gör inte oppositionen. Inte ens socialdemokraterna verkar fullt ut respektera de principer för budgetar som gällt under många år, och vänsterpartiet struntar i allt ansvarstagande helt och hållet. Vad skickar oppositionens spretiga och ihåliga budgetförslag för signaler ut i en finansiellt orolig värld?
4. Dagens opposition är oense om politikens innehåll, grundläggande ekonomiska principer och om sitt eget samarbete. Det enda man är överens om är att man ogillar Alliansen. Är det ett trovärdigt regeringsalternativ?2008-10-14 Fredrik Reinfeldt utklassade Mona Sahlin

De tidningsläsare som röstade om segrare i kvällens debatt mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt anser att statsministern utklassade Sahlin. Av Aftonbladets läsare tyckte 62% att statsministern vann debatten, mot bara 38% för Sahlin. I Expressen vann statsministern med 72-26, i Dagens Nyheter 71-25 och i Svenska Dagbladet med hela 82% mot 18% för Sahlin.

En aktuell SIFO-ätning visar också att statsministern är populärare än Sahlin, 51% har störst förtroende för Reinfeldt mot 45% för Sahlin. Förr eller senare lär väl detta övertag även märkas i andra opinionsmätningar.

Bilden är från SVT:s hemsida, där det också går att se debatten i repris

I morgon bitti är det partiledardebatt i riksdagen. Det skall bli intressant. Rapport kommer på bloggen framåt lunch!2008-10-14 Skapar ackordslöner stress och ökad risk för arbetsplatsolyckor?

Hela förmiddagen idag har arbegtsmarknadsutskottet haft en hearing med arbetsgivare, fackliga organisationer, forskare och Arbetsmiljöverket om arbetsplatsolyckor. En hearing innebär att vi i utskottet får chansen att ställa frågor till deltagarna för att öka vår egen kunskap.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg började med att beskriva hur siffrorna ser ut. Antalet dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor har minskat sedan slutet av 1990-talet, men tyvärr syns en viss ökning sedan 2001/2002 fram tills idag. Samtidigt har märkligt nog antalet olyckor som leder till invaliditet minskat, liksom antalet mer lindriga arbetsskador. Visserligen ligger Sverige mycket bra till internationellt, men ändå var det 74 personer som under 2007 avled i olycksfall på arbetsplatsen! Det är mest män inom byggsektorn, jord- och skogsbruket samt transportnäringen som drabbas. Fler äldre än yngre drabbas, och flest olyckor händer i de lite mindre företagen och bland egenföretagare.

Arbetsmiljöverket anser inte att det behövs fler lagar och regler utan att det krävs en attitydförändring och ökad medvetande om säkerhetsproblemen inom utsatta branscher.

Jag ställde en fråga på hearingen och den gällde ackordslönerna inom byggsektorn. Min bild är att många äldre byggnadsarbetare har svårt att hänga med i ackordstressen. Byggarbetsgivarna tror själva att ackordslönesystemet skapar ökad risk för olyckor och vill ha bort ackordslönerna, medan facket vill ha kvar dessa. Det är en omsvängning mot förr, då det i stället var byggfacket som gick i spetsen för att får bort ackordslönerna och i stället införa fast månadslön. Vågar man gissa att fackets lönsamma "granskningar" av ackordslönerna spelar roll för deras aktuella ställningstagande?

Jag frågade arbetsmiljöverkets generaldirektör om det fanns någon tydlig objektiv statistik som pekar på en koppling mellan ackordslöner och olycksfall, men hans svar var att det behövs mer forskning om detta. Så tills vidare får jag väl nöja mig med en egen kvalificerad gissning i frågan, som dock styrks av de byggnadsarbetare som jag känner privat och har i min egen släkt. Jag är övertygad om att ackordslöner skapar onödig stress och därmed fler olyckstillbud!2008-10-14 Medlingsinstitutet: Reallöneökningar även 2008

Medlingsinstitutets chef Claes Stråth konstaterar i en rapport om löneutfallen att till och med juli månad har löneökningarna i år varit högre än prisstegringarna. Man gör ingen prognos för resten av året, utan nöjer sig med att konstatera att till och med juli månad 2008 har löntagarna haft reallöneökningar.

Under hösten har ju tyvärr en del priser ökat kraftigt, framförallt spannmål och energi, och räntorna har stigit. Men nu sjunker många priser snabbt och räntorna går sakta ned igen till följd av den sämre konjunkturen. Även om medlingsinstitutet alltså inte gör några prognoser finns det många andra bedömare som tror att prisnivån kan komma att sjunka ordentligt, kanske till och med under prisnivån första halvåret. Tecken på detta syns redan när det gäller spannmål och energi. Om detta fortsätter kommer årets reallöneökningar att bli ännu större. Till detta kommer de kraftiga skattesänkningarna, som gör att hushållen - utöver reallöneökningen - fått ytterligare ökad köpkraft. Även många pensionärer lär få ökad köpkraft om man tar hänsyn till den sänkta fastighetsskatten.

Genomsnittslönen (före skatt) på den svenska arbetsmarknaden var förresten enligt medlingsinstitutets statistik 25.800 kronor 2007. Tio procent av arbetstagarna hade en lön över 36.200 kronor. Enkligt statistiken har också löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat.2008-10-13 McCain skulle nog vara bäst för Sverige och Europa
Uppdaterad

Dagens Nyheter har frågat alla riksdagsledamöter vilken presidentkandidat de föredrar av Obama och McCain.

Jag har tidigare skrivit om detta på bloggen (den 13/2). Då skrev jag att Obama nog skulle bli mitt val, eftersom han kändes som en ung frisk fläkt i den amerikanska politiken. I dag är jag mera kluven. Visst är Obama en frisk fläkt, men nu har jag också satt mig in mer i vad de två kandidaterna står för, och då blir valet inte självklart. Lite känner jag att media i Sverige okritiskt hyllar Obama, oavsett vad han föreslår för politik. Jag har försökt sätta mig in i vad kandidaterna tycker i olika frågor, och också lite på skoj gjort flera tester som sägs visa vilken kandidat man stödjer. Då slutar det faktiskt med en knapp fördel för McCain. Samtidigt är jag betydligt mer positiv till Obama än jag skulle ha varit till Hillary Clinton. Hade Clinton varit kandidat hade jag helt klart stött McCain.

Inrikespolitiskt i USA tror jag kanske ändå inte att skillnaderna blir så väldigt stora mellan de två presidentkandidaterna, båda får en allvarlig finanskris och konjunkturnedgång att hantera, vilket begränsar utrymmet för vad de kan åstadkomma eller förändra. Man kan konstatera att Obama har en del bra förslag som påminner lite om Alliansens, bland annat när det gäller jobbpolitiken, och det känns som om han tar avstånd från en del ganska extrema religiösa grupperingar. Tyvärr förespråkar han också en del mycket kraftiga skattehöjningar, bland annat vill han införa världens högsta arvsskatt och högre skatter på företagande. Om det är rätt väg för att få USA på fötter är väl tveksamt. McCain vill sänka vissa skatter för att stärka näringslivet, men i en del andra frågor står han en bra bit från mina egna värderingar. Hade jag bott i USA hade valet mellan de två kandidaterna blivit mycket svårt. Kanske hade det blivit Obama på grund av att hans sociala engagemang verkar lite större, men det är lång ifrån säkert.

För Sverige och Europa är trots allt den viktigaste frågan USA:s roll i världen som stormakt, både när det gäller försvarssamarbete, frihandel och kampen för mänskliga rättigheter och demokrati. I den frågan är McCains politik betydligt pålitligare än Obamas. Jag oroar mig för Obamas vilja att begränsa frihandeln, och funderar också över vad som skall hända om Obama driver igenom att USA alltför snabbt skall lämna Irak.

En annan sak är att jag skulle ha väldigt svårt att rösta på en president som inte aktivt vill avskaffa dödsstraff och tortyr. Båda kandidaterna försvarar tyvärr dödsstraffet, men McCain tar mycket tydligare avstånd från tortyr än Obama, kanske på grund av egna erfarenheter. Detta spelar viss roll för min del. I övrigt väger det som sagt tyngre hur en amerikansk president resonerar i frågor som är viktiga för världen, än vad de tycker i inrikespolitiska frågor. För svensk del tror jag därför att McCain skulle bli den bäste presidenten, och det blev också mitt svar till DN.2008-10-13 Viktiga besked

Morgonens presskonferens där statsminister Reinfeldt och finansminister Borg presenterade den gemensamma europeiska överenskommelsen om regler för att stabilisera det finansiella systemet togs emot positivt av marknaderna. Regelverket verkar uppfylla två viktiga krav. Dels att länderna kommer att arbeta efter samma regelverk, vilket betyder att inte ett land bara kan skyffla över sina problem på någon annan. Dels att det sedan är upp till varje land att utforma de lösningar inom regelverket som behövs för det egna landets problem.

Den svenska regeringen kommer under veckan att presentera ett utförligt lagförslag som bygger på den europeiska överenskommelsen. Jag återkommer till detta. Men det är lite lustigt att läsa hur vissa nu spekulerar i att svenska staten skall köpa in sig i de svenska bankerna - finansministern påpekade tydligt att det inte finns någon kris i de svenska bankerna utan att dessa har en stabil kapitalsituation. Svenska skattebetalare skall självklart inte pumpa in pengar i banker som kan stå på egna ben! Sverige skall givetvis ha tillgång till samma vertygslåda som alla andra länder, men det innebär ju inte att man måste använda alla verktygen. Det blir allt tydligare att de svenska problemen inte är i närheten av de problem som finns i ett flertal andra länder.2008-10-12 Det handlar om ansvar, samarbete och ett tydligt mål!

Kvällens partiledardebatt i Agenda var mycket belysande. På ena sidan fyra sammansvetsade partiledare från regeringspartierna som tar ansvar för landet, har förtroende för varandra och samarbetar om en tydlig politik som allt fler nu också erkänner ger goda resultat både i hög- och lågkonjunktur.

På andra sidan det röda laget med tre personer som inte är överens om mer än en enda sak - att man inte gillar regeringen. I övrigt inget ömsesidigt förtroende, snarare ren misstro, ingen gemensam linje i regeringsfrågan, ingen gemensam politik och framförallt - inget som helst ansvarstagande.

Foto: Från SVT

Hur tror miljöpartiet att två kronors höjd bensinskatt och extraskatt på stadsjeepar skall lösa Volvos problem? Hur tror socialdemokraterna att kraftigt höjd skatt för vanliga löntagare skall få människor att våga konsumera så att konjunkturen stärks igen? Hur tror (s) att företagen skall vilja investera i Sverige om man återinför förmögenhetsskatten, höjer arbetsgivareavgifterna och bolagsskatten och ökar skatten på energi? Hur tror Vänsterpartiet att det skall bli mer pengar till välfärden om man chockhöjer alla skatter så att färre arbetar? Och hur tror (s) och (v) att någon skall känna förtroende för Sveriges ekonomi när man i sina budgetar vill förbruka mer pengar än vad som ryms inom det utgiftstak som riksdagen redan beslutat? Och var finns rättvisan i att "återställa" Alliansens politik? Bara jobbskatteavdraget har som jag tidigare berättat skapat mellan 50.000 och 100.000 jobb - enligt en analys av IFAU - institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Även LO:s ekonomer pekar på liknande effekter. Om man "återställer" Alliansens politik så ökar ju rimligen arbetslösheten med mellan 50.000 och 100.000 personer igen - utöver det som en lågkonjunktur kan ställa till med!

Det är inte så konstigt att kvällstidningarnas opinionsmätningar efter debatten visar på jordskredsseger för Alliansen. Aftonbladets läsare gav Alliansen segern med 55-41, medan partiledarna från Alliansen fick 67% av rösterna i Expressen, mot 33 för det rödgröna gänget. I takt med att oppositionen nu äntligen tvingas bekänna färg - både om politikens innehåll och om hur man tänkt sig att (inte?) samarbeta - borde opinionen svänga till regeringens fördel. Allt annat vore oerhört märkligt.2008-10-11 Nattsvart på arbetsmarknaden? Knappast i Sjuhärad!

Den finansiella oron i världen och problemen inom främst bilindustrin är givetvis väldigt allvarliga och drabbar enskilda människor mycket hårt. Men ändå - var finns balansen i medias beskrivning? Tidningarnas krigsliknande rubriker får tyvärr en mycket olycklig effekt - man skrämmer upp medborgarna med en beskrivning av verkligheten som gör att människor helt i onödan köar utanför bankkontoren för att ta ut sparpengarna, avstår från investeringar och inköp, och oroar sig för att mista jobbet. Medias beskrivning antyder att varslen historiskt sett är rekordstora, att arbetslösheten nått extrema nivåer och att de flesta svenskar närmast bör räkna med att bli arbetslösa. Givetvis förstärks gärna denna groteskt överdrivna bild med glädje av den politiska oppositionen. Jag tycker det är allvarligt när medias sätt att rapportera förstärker problemen helt i onödan.

Det är därför så befriande när någon journalist vågar spegla verkligheten på ett annat sätt. Borås Tidnings Mikael Hermansson har en alldeles utmärkt artikel i Bt idag - som bygger på fakta om hur det egentligen ser ut! Bland det han skriver finns följande tänkvärda ord:

"Arbetslösheten är fortfarande rekordlåg, det finns gott om jobb, och efterfrågan inom vissa branscher liknar en kraftig överhettning. Är du gymnasielärare, lastbilschaufför, förskollärare, rörmokare eller verkstadsmekaniker så är du bara att gratulera till en lysande arbetsmarknad. Långtidsarbetslösheten sjunker och antalet varsel som nu kommer är ändå bara en nysning jämfört med krisåren i början av 90-talet då 250.000 industrijobb försvann på sex månader!"

I anslutning till artikeln finns också denna sammanställning över arbetslösheten (summan av öppet arbetslösa personer i åtgärder) i de olika kommunerna i Sjuhärad. Man ser tydligt att arbetslösheten fortfarande ligger på mycket låga nivåer, och långt under nivåerna för perioden 2002-2006. Bortsett från storstaden Borås så ligger samtliga Sjuhäradskommuner också långt under genomsnittsarbetslösheten i såväl Västsverige som Riket:

I går hade BT också en annan intressant artikel med rubriken var "Visst finns det jobb". Man intervjuade personal på Arbetsförmedlingen i Borås, och de kunde glädjande nog meddela att det fortfarande kommer in lediga jobb i nästan samma takt som tidigare, och att antalet lediga jobb ligger på en hög nivå jämfört med normalt.

I dagsläget finns ca 300 lediga jobb att söka i Boråsområdet, och bara senaste veckan kom det in 98 nya jobb. Inom vissa branscher är det fortfarande brist på arbetskraft, exempelvis inom försäljning, restaurang, lagerarbete och handel.

Arbetsförmedlingens (AF) gav i artikeln också lite råd till de arbetslösa. Man skall inte vara rädd för att byta yrke och bransch, och dessutom säger AF själva att man inte bara skall söka jobb via AF utan även pröva andra vägar. Det sista tror jag är viktigt - för egen del har jag haft 15-20 olika jobb under livet, fasta eller tillfälliga. Inte ett enda av dessa har jag sökt eller fått via arbetsförmedlingen!2008-10-10 Lika aktuellt nu som då...

I en tid då Sverige drabbas av global finansoro med dramatiska effekter för hela samhället lägger oppositionspartierna all sin kraft åt att bekämpa varandra! Jag hittade detta kort som Alliansen delade ut under vallrörelsen 2006. Det känns väldigt aktuellt även idag...
2008-10-09 Arbetsförmedlingen får 1,5 miljarder extra

Regeringen har hittills prioriterat att insatser på arbetsmarknaden bör riktas mot långtidsarbetslösa i första hand. Det är också dessa insatser som fått största delen av resurserna. Efterfrågan på åtgärder för långtidsarbetslösa har under året varit mindre än beräknat, och arbetsförmedlingen har därför 1,5 miljarder kronor "över" i sin budget. Normalt ska arbetsförmedlingen lämna tillbaka oförbrukade pengar. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin har nu fått klartecken från statsministern och regeringen att arbetsförmedlingen slipper denna återbetalning och i stället får använda pengarna för att bland annat ge extra stöd till dem som varslas inom bilindustrin och hos underleverantörerna. Hur arbetsförmed- lingen använder pengarna detaljstyr inte regeringen, men beslutet har tagits efter samråd med arbetsförmedlingens generaldirektör. En del av pengarna lär säkert användas för extra utbildningsinsatser som förhoppningsvis skall leda fram mot ett nytt jobb.

För de varslade i bilindustrin blir dessa 1,5 miljarder en extra resurs utöver det som redan finns i den stora budget- propositionen i form av extra resurser till vuxenutbildning och lediga högskoleplatser, och de goda möjligheter till stöd som de varslade har rätt att få enligt det omställningsavtal som finns intaget i kollektivavtalen mellan facket och Volvo.

Regeringen satsar dessutom 1,7 miljarder kronor i investeringar i vägar och järnvägar i Västra Götaland de kommande två åren, och i förslaget till statsbudget finns också ett mycket stort stöd till fordonsforskningen. Viktiga insatser för en livskraftig fordonsindustri i framtiden. Att tänka framåt är viktigast just nu om svensk bilindustri skall överleva på sikt.2008-10-09 Politisk symbolik?

Här en symbolisk politisk bild. Pinnen får symbolisera de svenska väljarna, och mina två hundar Madde och Nelly får väl då symbolisera de två politiska blocken som försöker ta greppet om opinionen.

Vem som vinner - tja det återstår att se. Kampen varar i två år till och ingen ger sig frivilligt. Men en sak är klar - oppositionen kommer definitivt att märka att Alliansen har mer bett än man trott....det räcker inte att Sahlin och Östros morrar så mycket de orkar och skäller på allt som Alliansen gör.

Det öppna bråket inom oppositionens hundgård är också intressant, de tre rödgröna hundarna slåss och biter varandra i bakhasorna hela tiden...och den röda ledarhunden blir alltmer ifrågasatt av sin egen flock...
2008-10-08 Oppositionens bråk och oenighet når oanade höjder

Socialdemokraternas och miljöpartiet meddelade idag att de vill bilda regering ihop. Det gör man alltså dagen efter att man presenterat var sitt alternativ till budget, där det är mer som skiljer än förenar. Samtidigt kastar man ut vänsterpartiet från allt samarbete med den märkliga motiveringen att (v) inte respekterar grundläggande principer för statens budget. Med tanke på att (v) inte respekterat dessa principer de senaste 12 åren heller, men ändå varit med och förhandlat fram budgetar tillsammans med (s) varje år, känns argumentet något ihåligt. Sanningen är nog snarare att det är miljöpartiet som vägrar samarbeta med vänsterpartiet, och att Mona Sahlin tvingats välja. Men hur kan Mona Sahlin påstå sig kunna leda Sverige om hon inte ens kan samla ihop hela oppositionen till ett gemensamt alternativ?

Lars Ohly meddelar idag mycket upprört att vänsterpartiet aldrig kommer att stödja en (s)-(mp)-regering, utan aktivt kommer att rösta ned denna. Oppositionens gräl fortsätter alltså, och samarbetet mellan (s) och (mp) räcker knappast för att ge tydliga besked till väljarna. Så länge som Lars Ohly inte är med på båten vet väljarna ändå inte vilken politik en eventuell (s)-(mp)-regering med stöd av (v) skulle driva. Det innebär att (s) och (mp) kommer att behöva kompromissa med (v) som vill chockhöja skatterna för vanligt folk ännu mer än vad (s) och (mp) vill (40 miljarder jämfört med "bara" 22 miljarder), och överge hela det ekonomiska ramverk vars uppgift är att skydda oss i tider av ekonomisk kris. Vill verkligen en majoritet av väljarna lägga ansvaret för Sveriges framtid i händerna på dessa tre grälande partier 2010?

När det gäller oppositionspartiernas tre olika budgetförslag finns det mycket att säga. Och det gör ledarsidorna och finanstidningarna idag. Att partierna inte ens ville sitta tillsammans i samma radiostudio och kommentera sina budgetar väckte viss uppmärksamhet. Att miljöpartiet till stora delar accepterar regeringens politik - jobbskatteavdraget, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten skall i princip inte förändras enligt mp - var också intressant. En sak som flera ekonomer påpekar är adäremot att socialdemokraterna lovar ut betydligt mer pengar än vad de kan disponera om de skall respektera de budgetregler som finns - och som man ju beskyller vänsterpartiet för att inte respektera! De flesta ekonomer verkar också ganska överens om att en politik med kraftigt höjda inkomstskatter och bidrag, återinförd förmögenhetsskatt, chockhöjda energiskatter, snabbavveckling av kärnkraften och chockhöjning av arbetsgivareavgifterna för ungdomar knappast är det bästa sättet att stärka Sverige i den rådande finanskrisen.

Dagens Industri sågar oppositionspartiernas budgetförslag på sin ledarsida, och avslutar med att trots detta är ingen större skada skedd. "Oppositionens budgetalternativ har nämligen aldrig känts mindre relevant än just nu."2008-10-07 Moderaterna populärare än i valet 2006 + 4,3%

I den senaste demoskopmätningen ökar moderaterna med hela 4,3 procentenheter till 28,4 procent jämfört med föregående månads mätning. Det är en nivå som ligger långt över valresultatet 2006. Alla oppositionspartier backar, totalt tappar oppositionen över 3%. Nu tillhör jag inte dem som litar helt på dessa mätningar och som bekant går det både upp och ned, ibland med tvära kast. Men ändå, det är en ganska dramatisk förändring på bara en månad, så något har tydligen hänt.

Jag tror, precis som vår partisekreterare sagt nu på morgonen, att väljarna belönar moderaterna för det ekonomiska ansvarstagandet och att vi inte slarvar med statens finanser. Vi vet av andra undersökningar att väljarna har mycket stort förtroende för moderaterna i dessa frågor. Som jag skrev i tidigare inlägg går det inte att överskatta vikten av starka statsfinanser i det läge som råder i världen. Att Sverige dessutom har osedvanligt hög kompetens hos både finansministern och andra som skall lotsa Sverige genom den globala finanskrisen gör säkert inte saken sämre. Att politiken också skapat ett bättre utgångsläge än normalt på arbetsmarknaden inför en lågkonjunktur påverkar säkert också väljarnas betyg. Jag tror helt enkelt att man känner större trygghet än normalt inför sämre tider.

Men jag tror också att en annan sak påverkat väljarna, och det är FRA-frågan. Det parti som mest förknippats med mediautspel och avvikelse från Alliansens gemensamma linje är folkpartiet, och det är tyvärr också folkpartiet som tappat mest av alla partier. Jag tycker det är synd att några få folkpartister har förstört så mycket för sitt eget parti, de flesta folkpartister har faktiskt ställt upp för Alliansen på ett lojalt sätt. Att vi haft hårda interna diskussioner inom alla partier accepterar väljarna, men att enskilda riksdagsledamöter går ut i öppen strid mot resten av Alliansen straffas hårt!

Oavsett hur (o)tillförlitliga opinionsmätningarna än är så visar dagens resultat att väljarkåren är väldigt rörlig och att det svänger snabbt. En sak är klar - valet 2010 avgörs först på valdagen!2008-10-07 Stackars Island

Nationen Island är mycket illa ute. Bankkrisen drabbar de isländska bankerna extra hårt, eftersom de varit mycket aggressiva i sin expansion över världen, och också tagit mycket stora risker. Nu är de isländska bankerna så stora att det motsvarar 8 gånger Islands samlade BNP! När då isländska staten måste försöka reda ut den isländska bankkrisen inser de flesta att det blir ganska ansträngande för det lilla öriket med 313.000 invånare. "Det finns en i högsta grad verklig fara/.../att den isländska ekonomin i värsta fall med bankerna skulle kunna sugas ned i en virvel med resultatet nationell bankrutt", sa statsminister Geir Haarde i ett dramatiskt tal igår.

Den isländska kronan har nu fallit med totalt 50% det senaste året mot svenska kronor och Euro, varav halva fallet skett den senaste veckan. Island importerar nästan allt man behöver, och det innebär att många varor blivit dubbelt så dyra på ett år, samtidigt som lönerna varit i stort sett oförändrade. I Reykjavik har många börjat hamstra mat för att slippa prisstegringar. Många har också tagit lån i utlandet de senaste åren för att få lägre ränta. Ett lån på en miljon kostar nu två miljoner att lösa!

De "stora" svenska politiska frågorna om FRA-lag och könsneutrala äktenskap känns en smula futtiga jämfört med Islands verkliga samhällsproblem. Den svenska politiska agendan där Alliansens reformer och skattesänkningar kritiseras av vissa för att de inte upplevs som fördelningspolitiskt perfekta eftersom vissa får större förbättring än andra känns nog också lite som ett lyxproblem för alla de islänningar som ser sin disponibla inkomst halveras på några veckor...

Jag lider med islänningarna.2008-10-06 Handlingskraft

Finanskrisen sprider sig - Island, Danmark, Tyskland, Frankrike, Schweiz....och land efter land inför eller ökar insättargarantin för medborgarnas besparingar. Den svenska regeringen tog idag beslutet att höja insättargarantin för svenskarnas sparpengar i bankerna från 250.000 till 500.000 per person och bank. Detta gäller nu också alla banker som verkar i Sverige.

Mycket bra och på tiden! Under min tid i bankvärlden har jag sett personer med större sparkapital sprida sina pengar mellan bankerna för att ligga under gränsen på 250.000 i varje bank - och det var alltså när det var stabilt i finanssektorn. Den senaste tiden har denna form av beteende ökat. Med den nya gränsen på 500.000 lär det vara få privatpersoner som behöver ägna sig åt detta. Alla svenskar med normalt sparande kan känna sig helt trygga ändå.

Riksgäldskontoret lånar nu också ut hundratals miljarder till bankerna för att dessa i sin tur skall kunna fortsätta med långsiktig utlåning till privatpersoner och företag. Det fina med detta är att Riksgälden tjänar stora pengar på utlåningen - man får mer i ränta på denna utlåning än vad man betalar i ränta på statsskulden, och hela vinsten hamnar i statens kassa. Samtidigt gör utlåningen till bankerna att räntorna på bolånen dämpas.

Betydelsen av Sveriges starka statsfinanser går knappast att överdriva i dessa tider.2008-10-06 Sossarnas gubbhylla har talat!

Jag har tidigare berättat om arrogansen från vissa välkända manliga s-politiker i riksdagen. Det har handlat om Tomas Bodström (s) som behandlar sin efterträdare Beatrice Ask (m) på ett mycket nedlåtande sätt och till och med råkade i gräl med talmannen när han blev tillsagd (bloggen 15 november 2006), och hur han ställt frågor till Ask och sedan demonstrativt lämnat kammaren utan att vänta på svar (bloggen 8 december 2006). Det har också handlat om Bosse Ringholm (s) som demonstrativt lämnade riksdagens kammare efter att ha ställt en fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson (c). Han stod utanför kammaren och läste tidningen när hon kom med sitt svar (bloggen 14 mars 2008).

I torsdags var det dags igen. Återigen var Bosse Ringholm i centrum. I en debatt med EU-minister Cecilia Malmström (fp) kallade han ministern för "statsministerns springflicka". Detta blev för mycket för sittande talman, Birgitta Selén (c). Hon tog Ringholm i örat och påpekade med skärpa att Malmström är ansvarig minister för EU-frågor och ingen "springflicka" till statsministern. Malmström själv kallar Ringholms påhopp för "en väldigt tråkig typ av härskarteknik".

Mona Sahlin har ju förpassat både Ringholm och Nuder till partiets "gubbhylla". För en gångs skull tycker jag Sahlin fattat ett klokt beslut, och jag tycker hon skall låta surgubbarna sitta kvar där och gärna låta Bodström göra dem sällskap. Klarar man inte av att visa kvinnliga ministrar respekt i kammaren och visa vanligt folkvett har man inte i kammaren eller debatterna att göra!2008-10-05 Hur skall detta sluta???

Efter att Elfsborg på ett imponerande sätt vänt underläget på 0-2 i halvtid borta mot Helsingborg till 2-2 i går förlorade Kalmar idag borta mot Trelleborg. Elfsborg tog alltså in en poäng i toppstriden. Nu skiljer det bara tre poäng mellan Kalmar och Elfsborg, fem omgångar återstår, 15 poäng kvar att spela om! Vem tar guldet?


Allsvenska tabellen:
Kalmar FF25173558-2854
Elfsborg25156437-1151
Helsingborg25145646-3347
IFK Göteborg24118538-2141
Halmstad25106933-3136
Djurgården2599728-3036
Hammarby2498734-3435
Trelleborg25810725-2234
AIK2589827-2933
GAIS24710724-2831
Örebro2479825-3230
Malmö FF24771030-3928
Ljungskile SK25651421-3923
Gefle25561422-3221
Sundsvall25461521-4218
IFK Norrköping24371424-4216
2008-10-05 Siffror från verkligheten

Med tanke på hur oppositionen utmålar den svenska arbetsmarknaden som en katastrof med en skenande ökning av arbetslösheten kan det vara på sin plats att redovisa hur det verkligen ser ut. Detta är arbetsförmedlingens allra färskaste veckostatistik, som avser föregående vecka:
Detta är kurvorna över den öppna arbetslösheten för 2005 (överst), 2006 och 2007, och i kurvan längst ned årets öppna arbetslöshet. Trots de bistrare tiderna är arbetslösheten lägre än förra året, och den har också minskat lite från veckan innan.

Figuren visar också att det alltid blir en uppgång i den öppna arbetslösheten under sommaren då alla nya ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. I år var denna uppgång mindre än vanligt, men man ser också att arbetslösheten inte minskar lika snabbt efter sommaren som den gjort tidigare år.Här är samma kurvor över antalet personer som är öppet arbetslösa plus alla i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även här ser man att nivån är lägre än föregående år, och väldigt mycket lägre än 2005 och 2006.

Man ser dock tydligt hur nedgången avstannat, och den närmaste tiden lär det mer handla om att hålla emot en uppgång än att kunna pressa ned kurvan ytterligare.
Men som sagt - verkligheten är betydligt ljusare än vad som framkommer i media!

2008-10-05 Stackars mig?

Aftonbladet "berättar" idag hur mycket kungen och ministrarna "förlorat" på börsfallet. Man har också en tabell över "förlusterna" för de riksdagsledamöter, inklusive mig själv, som anmält sina aktieinnehav till riksdagens register. Enligt tabellen i Aftonbladet har jag själv bara den senaste månaden "förlorat" hela 169.060 kronor. Så mycket skall mina aktier alltså ha fallit enligt tidningen. Det låter verkligen inget vidare!

Skönt att Aftonbladet räknar så illa. Nedgången för min del ligger inte i närheten av detta. Det måste främst bero på att Aftonbladet har räknat fel, men kan också bero på att jag i somras tyckte att en del av mina oljeaktier gått upp till helt orimliga nivåer, och därför sålde en del av dem med mycket god vinst. När sedan aktierna föll som en sten kunde jag inte låta bli att köpa tillbaka aktierna för ungefär halva priset. I Riksdagens system redovisas bara innehavet, inte vilka affärer man gjort under tiden. Men visst, mina egna affärer visar ju samtidigt hur dramatiskt börsfallet varit under hösten.

Aftonbladets artikel kan kanske ändå föra något gott med sig - att spara i aktier är ingen garanterad väg till att bli rik! Det är ett risktagande också. Lika lite som man skall vara avundsjuk på den som tjänar på sina aktier, lika lite skall man tycka synd om den som förlorar. Det ingår liksom i förutsättningarna. Men en sak skall man komma ihåg - förlorar pengar gör man inte förrän man säljer sin aktier. Även om höstens nedgång varit dramatisk ligger jag för egen del fortfarande på plus på vissa aktier, eftersom jag ägt dem så länge, sparar långsiktigt, och gör väldigt få affärer. Jag är inte ute efter att göra snabba klipp, och har inte heller tid att följa marknaden i detalj. Jag har bara valt att spara långsiktigt i enskilda aktier i stället för att betala banken för att få spara i deras fonder. Mitt sätt att spara är både billigare och roligare. Fast det är klart, det är ju roligast när det går upp...2008-10-04 Rädda de små bensinmackarna

De svenska bensinstationerna blir allt färre. Detta medför stora problem på landsbygden med onödiga resor och ökade kostnader för invånarna. En orsak till att stationer läggs ned eller slås samman är krav som infördes under den tidigare s-regeringen om att även ganska små bensinstationer måste erbjuda alternativa bränslen. Det medför investeringskostnader på flera hundratusen kronor, investeringar som ofta inte går att räkna hem för en liten bensinmack på landsbygden. Resultatet blir att alltfler mackar läggs ned, och att människor tvingas till längre resor för att tanka. Detta motverkar direkt det goda miljösyftet med lagen. Jag oroas mycket av att mindre mackar på landet försvinner i ett rasande tempo. Bara i min egen närhet har jag sett två av tre bemannade bensinmackar läggas ned under året och den tredje har krympt till en liten ensam obemannad automatpump!

Detta är den sorgliga resten av Hydromacken i Hällingsjö, nedlagd i somras.

Kraven på små bensinstationer att tillhandahålla alternativa bränslen måste lindras! Det är ett av de förslag jag har i ett par riksdagsmotioner som jag lämnade in förra veckan under allmänna motionstiden, och som rör just problemen med nedläggning av alltfler små bensinstationer.

Jag blev mycket glad när jag hörde att Folkpartiets partiråd idag beslutat just att man vill ändra "pumplagen" som tvingar mindre bensinmackar att investera stora pengar för att kunna erbjuda etanol eller alternativa bränslen. Det är alltså precis det jag föreslår i min motion. Kanske går det att få till en förändring trots allt?2008-10-04 Underskriften

USA:s president George Bush undertecknar beslutet att pumpa in 700 miljarder dollar (nära 5.000 miljarder kronor) i det amerikanska banksystemet. Att landet som ansetts vara motorn i världsekonomin behöver ta till denna lösning är närmast skrämmande.

Socialister och kommunister ser nu chansen att döma ut kapitalismen och säger att detta är det slutliga nederlaget för det amerikanska ekonomiska systemet. Jag tycker tvärtom! Det är faktiskt samma ekonomiska system som gör det möjligt att tillföra 5.000 miljarder för att rädda det finansiella systemet. Inget socialistiskt eller kommunistiskt land hade klarat att genomföra en sådan räddningsplan.

Att kapitalismen har avigsidor och därför behöver lagar och regler för att fungera är tydligt. I USA har detta inte fungerat, och det hela har förstärkts av klåfingriga politiker (Bill Clintons regering) som på 1990-talet krävde att bankerna skulle låna ut pengar till alla för bostadsköp, oavsett betalningsförmåga. Detta i kombination med giriga bankledningar, svårbegripliga placeringsprodukter och otillräcklig lagreglering och tillsyn av banksektorn verkar ha skapat problemen. Men min tro är ändå att marknadsekonomin och demokratin har en inbyggd kraft som gör att den till slut kan lösa sina egna problem.

När det gäller socialismen innebär hela ideologin med automatik att ett land får ekonomiska problem. Inget socialistiskt land i världen har i längden klarat sig undan ekonomisk kollaps. I dag räcker det att säga Zimbabwe....
Marknadskonomi är trots allt det hittills bästa systemet för tillväxt och utveckling i ett samhälle.

Förhoppningsvis kommer den amerikanska räddningsplanen att räcka för att stabilisera situationen. Men det gör knappast att alla problem och obalanser i världens finansiella system är lösta, det lär säkert ta flera år att reda ut alla dåliga krediter och få banker runt världen att få nytt förtroende för varandra. Så var det efter bank- och fastighetskrisen på 1990-talet och det finns väl tyvärr inte mycket som tyder på att det blir så mycket annorlunda den här gången. Men underskriften av Bush är en mycket viktig början!2008-10-03 Skall staten rädda banker och bilföretag?

I tider när vissa företag eller branscher har det jobbigt kommer det alltid krav på att "staten måste ta sitt ansvar". Vissa menar med detta att staten skall pumpa in miljarder i företag som har en affärsidé som uppenbarligen inte fungerar. Jag tycker det är ett riktigt dåligt sätt att använda skattebetalarnas pengar.

Jämför med bankstödet på 1990-talet. Det innebar att man skyddade insättarnas pengar och garanterade att det finansiella systemet fungerade. Däremot fick inte bankerna några kontanta stöd. I de fall där bankerna inte kunde överleva av egen kraft tog staten över hela företaget, det gällde hela Nordbanken, hela Gotabanken mfl. Aktieägarna förlorade hela sitt kapital, många anställda förlorade jobbet, men småspararna gick till stor del skadelösa ur krisen, och det finansiella systemet klarade påfrestningarna. Det var trots allt en klok avvägning. De som miste jobbet fick stöd genom arbetsmarknadspolitiken och staten förädlade de dåliga bankerna och skapade en ny stark bankkoncern - Nordea, som efterhand sålts ut på börsen igen. Staten har nu fått tillbaka mer än vad bankstödet kostade när bankerna togs över.

När det gäller problemen för bilindustrin i Västsverige är huvudproblemet att bilförsäljningen faller i hela världen. Det vi ser är en kombinerad effekt av höga bränslepriser, ett snabbt ökande intresse för mer miljövänliga fordon, och de senaste veckorna en finansiell oro som skapar global osäkerhet. Framförallt stora, bränsleslukande bilar tappar försäljning på flertalet marknader och dessvärre är detta de viktigaste produkterna för de svenska biltillverkarna, och i Volvo PVs fall dessutom de bilar som tillverkas i Sverige. Affärsidén att sälja stora bränsleslukande stadsjeepar när bensinpriset stiger ligger inte riktigt i tiden.

Samtidigt tycker jag man skall komma ihåg att flera av bilföretagen faktiskt har haft goda vinster de senaste åren. När det nu är sämre tider för bilindustrin är det minsta man kan begära att bilföretagen, precis som andra företag, tar skäligt ansvar för den personal som blir övertalig och erbjuder olika former av lösningar - utbildning, avgångsvederlag eller stöd för att hitta nytt jobb. De flesta av dem som varslats verkar också omfattas av omställningsavtal som tecknats mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Dagens problem med varsel inom fordonsindustrin bör rimligen hanteras på samma sätt som andra varsel - och tack var den mycket låga arbetslösheten finns det resurser att hjälpa dem som mister jobbet. Arbetsförmedlingen kommer att sätta upp ett tillfälligt kontor på Volvo, och regeringen har utsett landshövding Lars Bäckström och regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson till samordningsmän för att kraftsamla och samordna alla insatser i Västra Götaland. Samordningsmännens uppgift blir också att snabbt informera region och regering om hur arbetet fortlöper och om ytterligare stöd eller andra insatser anses nödvändiga. Själva arbetsmarknadspolitiken är givetvis statens ansvar och det finns 35 miljarder i budgeten för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tycker att regeringen skall vara så flexibel som möjligt när det gäller hur Arbetsförmedlingen skall få använda dessa pengar, men det innebär inte att privata företag skall slippa hela ansvaret för sina egna övertaliga anställda!

Det är lite märkligt att så fort det går dåligt för en viktig industri så ropar socialdemokraterna på krispaket. Uppenbarligen vill socialdemokraterna att skattebetalarna ska ta över ansvaret från Volvos ägare att hjälpa till i omställningen för de anställda som sägs upp. Jag förstår inte varför socialdemokraterna är så angelägna om att stödja Fords balansräkning när man istället borde förena sig med regeringen och kräva att Volvo och dess ägare tar samma sorts ansvar som Ericsson gjorde när de sade upp halva sin personalstyrka i Sverige, och mellan 50 och 60 000 medarbetare förlorade jobben. Då styrde socialdemokraterna Sverige, men ändå blev det minsann ingen krisakut. Det bör det inte bli nu heller!

Däremot tycker jag det är en tydlig markering att regeringen i den kommande budgeten satsar 15 mdr i Forsknings- och utvecklingsinvesteringar, 900 mkr per år i ett fordonsforskningsprogram tillsammans med industrin, 2 mdr i investeringar i infrastruktur bara i Göteborgsregionen, och lägger ytterligare 2 mdr i vuxenutbildning per år. Satsningarna på forskning och infrastruktur är faktiskt de största någonsin i den svenska statsbudgeten. Konjunkturen går alltid upp och ned, det viktigaste är en regeringspolitik som erbjuder goda förutsättningar för att på lång sikt driva bilfabriker i Västsverige.2008-10-03 Regeringens politik har sänkt jämnviktsarbetslösheten

Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, IFAU, granskar regelbundet arbetsmarknadspolitikens effekter på olika områden. I en ny rapport säger man att man uppskattar att de sammanlagda effekterna av regeringens reformer av
a-kassan samt jobbskatteavdraget innebär att jämnviktsarbetslösheten går ner med 1–2 procentenheter. Dvs, i både goda tider och dåliga tider ligger arbetslösheten 1-2 procentenheter lägre än den annars skulle ha gjort. Jag har räknat lite på detta och det visar sig att 1% motsvarar drygt 50.000 personer. Det innebär att det är mellan 50.000 och 100.000 färre arbetslösa idag till följd av regeringens politik jämfört med om den gamla (s)-politiken hade levt kvar! Eller uttryckt på ett annat sätt - den snabbt sjunkande arbetslösheten de senaste åren, beror i så fall nästan till hälften på regeringens politik, och till den andra hälften på den goda konjunkturen.

Siffrorna ger ett visst perspektiv på den stora oron över de många varslen under september, drygt 9.000 personer. Var och en får själv bedöma hur det hade påverkat Sverige nu när världskonjunkturen snabbt faller om vi hade haft mellan 50.000 och 100.000 fler arbetslösa redan när vi går in i en svagare konjunktur. Hur hade det påverkat statens finanser? Hur hade det påverkat arbetsförmedlingens möjligheter att hjälpa dem som nu bli arbetslösa?

Jag minns så väl de första mötena med arbetsmarknadsminister Littorin efter valet 2006. Han påpekade att den goda konjunkturen inte kommer att vara för evigt. Målet med politiken var att vi snabbt skulle ta vara på högkonjunkturen för att få ut så många som möjligt på arbetsmarknaden. Allt för att stå extra väl rustade när det blev sämre tider igen, och därmed kunna dämpa effekterna på arbetsmarknaden av en sämre konjunktur.

Idag känner jag ärligt talat en viss stolthet över att jag som politiker varit med och tagit en del obekväma beslut inom arbetsmarknadsområdet som medfört precis det vi tänkte. Nu har Sverige bättre möjligheter att stå emot en fallande världskonjunktur, och har bättre möjligheter att hjälpa de enskilda människor som mister jobbet.2008-10-02 Dags för (s) att ta ansvar för vårdkrisen i Borås och Skene

(Artikel Borås Tidning igår):

Försök inte (s)mita undan ert ansvar!

Phia Andersson (s) och hennes riksdagskolleger från Sjuhärad påstod i Borås Tidning förra veckan att
Alliansregeringens politik skapar vårdköer. Det är ett ganska magstarkt påstående från företrädare för det parti som bär ansvaret för problemen inom sjukvården i hela Västra Götaland.

Alliansregeringen tillför en hel miljard extra till vården för att minska köerna, och de sänkta arbetsgivareavgifterna kommer att spara stora pengar inom vården. I regionen har moderaterna föreslagit att man skulle lägga en större del av regionens budget på sjukvård än vad socialdemokraterna gör.

Socialdemokraterna däremot har nu sparat bort så mycket pengar för sjukvården i Borås och Skene att verksamheten går på knäna. Detta skapar i sin tur längre köer, och hotar verksamheten på Skene lasarett.

Socialdemokraterna bär ansvaret för detta elände, och skall inte försöka skylla ifrån sig!


Margareta Löfgren(m), v ordf kommunstyrelsen i Mark
Sven-Olof Carlsson (m), ers regionstyrelsen
Jan Ericson (m), riksdagsledamot
2008-10-01 Då var det dags...

Den 26/9 skrev jag så här på bloggen efter kompromissen om FRA-lagen:

Vad gäller media verkar reaktionerna så här långt också positiva. Frågan är bara när skandalpressen gör helt om i frågan och börjar kritisera det nya förslaget för att det ger FRA för lite möjligheter att skydda landet mot yttre hot och organiserad brottslighet? En sådan vändning skulle ärligt talat inte förvåna mig det minsta...

I kväll var det dags! Aktuellt hade ett långt reportage där man beskrev problemen för SÄPO att inte längre få använda signalspaning, och man framhöll hur viktigt det tidigare varit med signalspaning för att motverka terrorism och gränsöverskridande brottslighet som hot mot landet. SÄPO-chefen fick också i inslaget förklara hur viktigt det var med signalspaning, och hur missnöjd han var med den nya kompromissen. Forskaren Wilhelm Agrell sade i samma program att han reagerade på att SÄPO inte längre skulle få använda signalspaning. Det innebär att man drar undan ett av de viktigaste syftena med FRA-lagen menade han. Han talade till och med om att det kan vara en "grogrund för en nationell säkerhetskatastrof" att undanta SÄPO...

Tänk om Aktuellt hade gjort den här typen av reportage om vikten av signalspaning i kabel och gett exempel på goda effekter redan i somras? Då hade kanske svenska folket haft en lite annan bild av signalspaning? Men då tyckte inte media att den vinklingen var kul - då var det viktigare för media att vara emot allt som rörde FRA, och påpeka att det hotade integriteten att bedriva signalspaning åt polisen...

Nu blir det visserligen en utredning om SÄPO:s och polisens möjlighet att få tillgång till signalspaning i framtiden, men precis som jag skrev på bloggen kan man fundera över om det var så klokt att undanta SÄPO. Tyvärr var detta ett krav, inte bara från vissa FRA-kritiker i Alliansen utan även hos oppositionen...som ju föreslår att hela FRA-lagen skall skrotas.2008-10-01 Kritiska klimatröster tystas

Den kända journalisten Elisabet Höglund berättar idag i Expressen om hur hon verkar bli tystad och utestängd från en energi- och klimatkonferens i mitten av oktober efter uttrycklig begäran av Gröna Bilisters ordförande Mattias Goldman. Konferensen arrangeras av Handelskammaren i Härnösand, och enligt Kikki Högberg, organisationsansvarig för konferensen, meddelade Goldman också att om inte presentationen av Högström togs bort från konferensens hemsida skulle Gröna Bilister vända sig direkt till sponsorerna, länsstyrelsen och kommunen och uppmana dessa att dra tillbaka sitt stöd till konferensen.

De tankar Höglund fört fram i sina klimatkrönikor var enligt Goldman att likställa med dem, som förs fram av personer, som förnekar Förintelsen (!). "Vi var sex personer från arrangörernas sida, som deltog i telefonmötet", säger Kikki Högberg, organisationsansvarig för konferensen. "Vi är därmed sex vittnen, som kan intyga, att Mattias Goldman verkligen sade detta".

Höglund skriver i sin krönika i Expressen idag att "klimatfrågan uppenbarligen inte omfattas av den svenska yttrandefrihetsgrundlagen". Det ligger faktiskt en del i det hon skriver. Att föra fram minsta lilla tvivel i klimatfrågan uppfattas inte alltid positivt, det märker jag tyvärr själv emellanåt som riksdagsledamot också.
Mina egna blogginlägg i ämnet finns samlade här!2008-10-01 Golfströmmen är lika stark som tidigare

Danmarks Meteorologiska Institut berättar på sin hemsida att Golfströmmen är lika stark som den varit de senaste 50 åren. Det finns inget som tyder på att strömmen saktat ned eller försvagats. Både den varma överströmmen och den kalla underströmmen flyter på med oförminskad volym.

"Det har inte bara varit möjligt för oss att bevisa att strömmarna hållit en överraskande konstant styrka de senaste 50 åren, utan också att visa att de tidigare mätningar som antytt att strömmarna saktat ned har varit missvisande" säger Steffen M. Olsen från Danmarks Meteorologiska Institut, MDI.

Bilden: Solnedgång över golfströmmen, från DMI:s hemsida


Denna nyhet har jag inte sett i media (ännu), men å andra sidan är det ju inte så konstigt - den passar ju inte riktigt in i den politiskt korrekta klimatdiskussionen...2008-10-01 Måste alla andra miljöfrågor offras på koldioxidens altare?

Två professorer vid Lantbruksuniversitetet kritiserar regeringens beslut att främja det ekologiska jordbruket. Man motiverar enligt Dagens Nyheter sin kritik med att ekologisk odling ger väsentligt mindre skördar och ökar växthuseffekten. En ekologisk skörd motsvarar mindre än 60 procent av en konventionell skörd. Därmed binder ekologisk odling inte lika mycket kol. Vid ekologiska odlingsmetoder frigörs enligt forskarna även mer kolföreningar till atmosfären vilket spär på växthuseffekten.

Visst kan man diskutera om vi har råd med ekologiskt jordbruk när så många svälter i världen. Men det bortfall av produktion som ekologiskt jordbruk ger borde kunna kompenseras med uppodling av större delar av de outnyttjade åkerarealerna i Sverige som idag växer igen eller där man i stället planterar granskog.

Visst finns det en del frågetecken kring delar av det ekologiska jordbruket, exempelvis hur ekologiskt det verkligen är när man granskar hela kedjan från odling till konsumtion, och ibland även produkternas kvalitet. Men det finns också många väldigt positiva delar. Ekologiskt jordbruk medför normalt mindre användning av konstgödning vilket motverkar övergödning av hav och sjöar, det innebär mindre användning av gifter som riskerar att påverka ekosystemet, det gynnar biologisk mångfald, både bland växter och djur, det minskar rovdriften av åkermarken, och det innebär ofta en djurhållning som känns mer tilltalande både när det gäller hanteringen av djuren och det foder djuren äter. Skall verkligen allt detta offras bara på grund av en extremt uppskruvad diskussion om koldioxiden och växthuseffekten? Finns det inga andra viktiga miljövärden att ta hänsyn till? Var finns balansen i diskussionen?