Blogg september 2008

2008-09-30 Infrastrukturpropositionen ökar utrymmet för nya satsningar

För ett par veckor sedan beslutade regeringen som bekant om extra tillskott för att kunna färdigställa ett antal planerade eller påbörjade infrastrukturprojekt under de kommande två åren. Parallellt med detta pågår processen för att besluta om mer långsiktiga satsningar åren 2010-2021.

I dag presenterade regeringen de ekonomiska ramarna för detta. Den totala budgeten under perioden för nyproduktion, förbättringar, drift och underhåll är 417 miljarder. Av detta skall ca 200 miljarder användas för drift och underhåll och 217 miljarder för utveckling av transportsystemet. Per år innebär detta att budgeten förstärks med ca 4 miljarder per år jämfört med tidigare avsättningar, eller 46 miljarder under perioden.

Dagens proposition är en del av planeringsprocessen och anger alltså endast de ekonomiska ramarna för åren 2010-2021, men pekar inte ut några enskilda projekt. Regeringen kommer efter förslag hösten 2009 från landets regioner och trafikverk att fatta beslut om vilka projekt som blir aktuella runt årsskiftet 2009/10.

När det gäller Järnvägsförbindelsen Stockholm–Jönköping–Malmö, samt Götalandsbanan tillsätts en särskild utredning som skall analysera förutsättningarna för höghastighetståg, och den utredningen skall också vara klar före hösten 2009, och utgöra del av beslutsunderlaget. Det är en bra och viktig början - det finns som jag tidigare berättat inte särskilt tydliga beräkningar av samhällsnyttan med höghastighetståg. Nu kommer denna analys att finnas med när regeringen tar sitt beslut om ett drygt år.2008-09-30 Låt partipiskan vina!

Både republikaner och demokrater var splittrade när representanthuset i USA skulle rösta om räddningsplanen för att hejda finanskrisen i USA. Det hjälpte inte att såväl den republikanske presidenten Bush som den demokratiske talmannen Pelosi stod bakom förslaget - de enskilda politikerna vägrade ändå ta sitt ansvar för landet och världens finansiella marknader.

En majoritet av USA:s tyngsta politiker valde helt enkelt att avstå eller rösta emot förslaget av rädsla för vad väljarna i den egna valkretsen skulle säga, eftersom det snart är val!

I Sverige kritiseras riksdagen för att partipiskan ibland avgör hur vi riksdagsledamöter skall rösta. Men kanske behövs det en partipiska när det gäller stora frågor av nationell vikt? Exemplet i USA visar att det inte alltid är bra när en enskild ledamot väljer den lätta och bekväma vägen och överlåter ansvaret för landet på någon annan. Gårdagens feghet hos USA:s politiker riskerar att leda USA in i en onödigt djup lågkonjunktur och finansiell kris, som kommer att kosta allra mest för de amerikanska småspararna. Och tyvärr kommer även resten av världen att drabbas.

USA behöver mer partipiska i politiken!2008-09-30 Utanförskapet har minskat väldigt snabbt

Det officiella måttet "utanförskap" innefattar summan av de personer som helt eller delvis lever på a-kassa, sjukpenning, förtidspension, socialbidrag samt befinner sig i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Allt räknas sedan om till heltidsersättningar, dvs två halvtidssjukskrivna blir en heltidsperson i utanförskap. Detta sätt att mäta gör att man enklare kan jämföra förändringar över tid.

Sedan valet 2006 har det samlade utanförskapet minskat med 193.000 personer! Och utanförskapet fortsätter att minska även om det sker i en allt långsammare takt efterhand som konjunkturen försvagas. Arbetslösheten fortsatte dock minska även i augusti, och sysselsättningen var den högsta någonsin. Det ger Sverige ett bra utgångsläge att klara av sämre tider.

2008-09-29 Tack!


Det är inte varje dag man hittar så här trevliga inlägg på BT:s debattsida. Artikeln i sin helhet går att läsa i dagens BT.

Tack till "M Isaksson" som undertecknat artikeln. Det värmde!


2008-09-29 Större kaka - fler bitar att dela på

Detta är rubriken på en gemensam debattartikel som jag undertecknat tillsammans med tre riksdagskolleger i Alliansen. Artikeln beskriver vår syn på statsbudgeten för 2009 och Alliansens politiska prioriteringar. Rubriken sammanfattar det hela ganska bra!

Mot alliansen står en opposition som under många år nöjt sig med att försöka fördela en krympande kaka, och som nu dessutom aktivt försöker få kakan ännu mindre genom förslag på nya skattehöjningar. Till slut kommer oppositionens tårtbitar att bli så små att de knappast syns.2008-09-29 Kalmar drog längsta strået
Kalmar FF-Elfsborg 2-1

Gårdagens allsvenska toppmöte i Kalmar mellan topplagen Kalmar och Elfsborg slutade inte lyckligt för gulsvarts del. Matchen var jämn, men Kalmar var som vanligt mest effektiva när det gäller att göra mål. Men hade Elfsborgs ribbskott i början av matchen gått in i stället hade det nog blivit en annan matchbild. Kalmars första mål kom mycket lägligt precis före halvtid. I andra halvlek pressade Elfsborg men var alldeles för ofarliga framför mål. I stället kom Kalmars andra mål efter en uppenbart felaktigt dömd frispark precis utanför Elfsborgs straffområde, och det avgjorde matchen. Det hjälpte inte att Elfsborg sedan reducerade på övertid.

Nu blir det en tuff uppgift för Elfsborg att lura Kalmar på guldet. Och utan både Anders Svensson och Stefan Ischizaki på planen är det inte heller riktigt samma Elfsborg som vanligt. Men, men, det är 18 poäng kvar att spela om och Kalmar leder med fyra. Allt kan fortfarande hända...

Bäst i går var väl annars guliganerna, som ordnade ett fint "tifo" i form av ett dunkande gult hjärta när Elfsborg tågade in på planen före matchen. Det skall bli kul att se en snygg bild på hur detta såg ut från planen. Mitt foto tog jag under "generalrepetitionen" när man skulle få den gulsvarta ståplatsläktaren att samordna det hela. Det gick riktigt bra.2008-09-27 Bod(s)tröm i blåsväder igen

I går tog ju Mona Sahlin (s) öppet avstånd från Tomas Bodströms utfall mot regeringen i FRA-frågan. Bodström jämförde vår statsminister med Robert Mugabe och Sverige med Zimbabve. Orsaken var att regeringen gjort en egen kompromiss i FRA-frågan där inte (s) varit med. Bodström kan ju kanske påminna sig själv om orsaken - (s) har avvisat alla erbjudanden om att försöka hitta en gemensam politisk lösning på FRA-frågan tillsammans med Alliansen! Nu får Bodström nöja sig med att försöka påverka i riksdagen genom utskott och debatter i stället, precis som i andra frågor. Så fungerar politiken. Att sura i efterhand är inte så stor idé.

Socialdemokraternas tidigare partisekreterare, Lars Stjernkvist, kritiserar också Bodströms uttalanden och efterfrågar en mer nyanserad syn från socialdemokratisk sida i FRA-frågan. "Det kanske inte är någon bra början på en nyanserad diskussion att jämföra Reinfeldt med Mugabe" säger Stjernkvist.

Nej, kanske inte. Men det är så Bodström brukar låta i debatterna i riksdagen också, så jag är inte förvånad.2008-09-27 SSU vill ge blommor till matförgiftare

SSU i Stockholm har i ett pressmeddelande utlovat rosor till den eller de som eventuellt matförgiftat 145 tjänstemän och besökare på Svenskt näringsliv i Stockholm med en ovanlig bakterie. En organisation har på internet tagit på sig ansvaret för smittan och nu utreds händelsen av både polis och Säpo.

SSU:s uttalande har fått stor uppmärksamhet, och Socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin kommenterar SSU:s utspel med ett enda ord: "fruktansvärt". Det hedrar Sahlin, men när man vet att de flesta ledande s-politiker hämtas från SSU så funderar man ju lite över den politiska framtiden i Sverige. Nog för att ungdomsförbunden överlag kan hitta på ett och annat konstigt utspel ibland, men när ett ungdomsförbund öppet hyllar ett attentat mot det demokratiska samhället har man passerat gränsen. SSU och Ung Vänster spelar i dessa sammanhang i en egen division.2008-09-26 Alliansaktivitet på Stora Torget i BoråsI dag har vi fyra från Sjuhärad som representerar Alliansen i riksdagen funnits på plats på Stora Torget i Borås för att träffa väljare, tillsammans med lokala politiker och ungdomar från LUF och MUF. Idag blev det givetvis en del prat om FRA, men också om pensioner och skatter, där det faktiskt går att förklara för pensionärer som undrar att fler i arbete också ger pensionärerna bättre villkor. Lite prat om finanskrisen i USA blev det också, liksom diskussioner om energiskatterna och en massa annat. Och så fick vi en hel del beröm för att vi äntligen ser till att Rv40 byggs klar förbi Ulricehamn!

Fotot på mig tillsammans med Claes Västerteg (c) och Else-Marie Lindgren (kd) togs av PG Johansson, och han har också skrivit en artikel i BT:s webbupplaga.2008-09-26 Dumt EU-förslag om bloggar stoppades

I går stoppade EU-parlamentet det märkliga förslaget från den estniske socialistiske kommissionären om att man inte längre skulle få blogga anonymt, att vem som ligger bakom bloggen måste redovisas, att bloggens mål skulle vara klart och tydligt redovisat, att man skulle införa en etisk uppförandekod för bloggare samt att bloggarna måste ge replikrätt till de personer som kritiseras på bloggen. Både socialister och konservativa gick till slut emot det otroligt märkliga förslaget som föll tungt i voteringen.

Moderaternas EU-parlamentariekr Cristofer Fjellner är en av dem som gått i spetsen för att stoppa förslaget. Det lyckades!2008-09-26 Fruktlöst försök...
Uppdaterad

Sverige jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) riktar hård kritik mot EU-förslaget om "gratis frukt och grönsaker till alla skolbarn i EU". Tyvärr är Sveriges och Tjeckiens regeringar ensamma om sin kritiska inställning till förslaget än så länge. Den svenska regeringen tycker detta är en typisk fråga som bör hanteras lokalt i varje land, och definitivt inte en fråga som hör hemma på EU-nivå. Sådär väldigt "gratis" är det ju inte heller, EU vill satsa 1,5 miljarder kronor på detta! Man motiverar förslaget med att det, utöver goda hälsoeffekter även kommer att skapa arbetstillfällen. Jojo. Det kommer att ge jobb åt två (!) tjänstemän i EU-byråkratin som skall hantera utbetalningarna av fruktpengarna till EU-länderna. I övrigt lär det knappast bli fler jobb för att EU köper frukt och grönt till barnen än om varje enskilt land sköter inköpen själva.

EU-förslaget visar återigen att EU-politikerna inte kan skilja på vad som är stora viktiga gemensamma frågor för Europa, och vad som bäst sköts på nationell nivå. Varför i allsindar skall Sverige först betala stora pengar till EU, som sedan, efter omkostnader för hanteringen, subventionerar köp av frukt till våra skolbarn? De flesta svenska skolbarn får redan idag både frukt och grönsaker, och det går alldeles utmärkt utan pekpinnar från EU. Som EU-vän i grunden blir man bara så besviken, När skall tramset och pengarullningen och den ökande byråkratin inom EU ta slut?

2008-09-26 Positiva reaktioner - oppositionen alltmer isolerad i FRA-frågan

Reaktionerna efter Alliansens FRA-kompromiss har hittills varit väldigt positiva. Flera av de tyngsta kritikerna som synts i media under sommaren säger att regeringens kompletteringar och förändringar verkar uppfylla alla de krav man haft.

Jag har många gånger under sommaren sagt i maildiskussioner och i debatter att man måste avvakta hur den slutliga lagen kommer att se ut efter de kompletteringar som riksdagen begärde från regeringen vid omröstningen före midsommar. Jag har flera gånger framfört samma sak på bloggen. Min övertygelse har hela tiden varit att slutförslaget från regeringen skulle bli godtagbart för alla sansade FRA-kritiker som varit intresserade av en konstruktiv lösning, och att förslaget även skulle klara en prövning i Europadomstolen med god marginal.

De enda som vägrar acceptera det nya FRA-förslaget verkar vara den politiska oppositionen med socialdemokraterna i spetsen. Man säger envist nej och vill fortfarande riva upp hela lagen! Det visar att (s) egentligen aldrig haft något intresse av att hitta en balanserad lösning som tillgodoser behovet av svensk underrättelseverksamhet och samtidigt tar hänsyn till integriteten. Det förklarar också varför (s) avvisat alla tankar på att försöka hitta en lösning tillsammans med Alliansen. Socialdemokraterna har bara utnyttjat FRA-frågan i rent politiska syften. Jag undrar om inte detta kommer att slå tillbaka på andra områden - väljarna kommer att fundera över om det finns fler frågor som socialdemokraterna hanterar på samma sätt och låter omsorgen om den egna partitaktiken gå före omsorgen om landet?

Vad gäller media verkar reaktionerna så här långt också positiva. Frågan är bara när skandalpressen gör helt om i frågan och börjar kritisera det nya förslaget för att det ger FRA för lite möjligheter att skydda landet mot yttre hot och organiserad brottslighet? En sådan vändning skulle ärligt talat inte förvåna mig det minsta...inget är ju så skönt som lösnummer som säljer...2008-09-25 Alliansen överens om signalspaningen
- och dagens kompromiss ligger väldigt nära mitt eget förslag!

I dag står det klart att Alliansens samtliga riksdagsledamöter är överens om en kompromiss i "FRA-frågan". Positivt är att FRA-lagen inte rivs upp, och att diskussionen inte längre handlar om det mycket ologiska förslaget om att kräva borttsmisstanke för signalspaning. Det blir inte heller någon begränsning av signalspaningen till endast militära hot, utan signalspaning kan i framtiden användas även för att kartlägga exempelvis terroristhot och andra hot mot viktiga samhällsfunktioner. Lagen medger däremot inte signalspaning mot grov gränsöverskridande brottslighet. Det är väl den enda delen av kompromissen som jag inte är odelat positiv till, jag tror polisen också kan behöva tillgång till viss signalspaning. Men jag får väl nöja mig med att polisens och Säpos behov av signalspaning skall utredas ytterligare.

Under sommaren och hösten har ledamöter i den moderata riksdagsgruppen träffats flera gånger för att diskutera läget i signalspaningsfrågan och stämma av hur regeringen arbetar med de kompletteringar riksdagen begärde i juni, och de övriga förändringar som kommit in. Den moderata riksdagsgruppen har inte gjort stora utspel i media om olika förslag, utan i stället haft nära samtal med våra ledamöter i försvarsutskottet och direkt med försvarsministern. Det är kanske inte alltid de mest braskande utspelen i media som ger resultat, ibland är en lågmäld diskussion mer framgångsrik.

Själv har jag givetvis argumenterat för mitt eget förslag som jag berättade om på bloggen den 22/8. Jag ville ju hitta en lösning där man inte låter FRA få tillgång till all trafik för att sedan själva internt sortera bort det man inte hade rätt att spana på. I stället ville jag att teleoperatörerna bara skulle lämna över den trafik till FRA som FRA också uttryckligen hade rätt att signalspana på. Jag ville på detta sätt minska oron för att FRA skulle överskrida sina befogenheter och samtidigt få bort all onödig diskussion om massavlyssning en gång för alla. Just dessa två invändningar hade jag upplevt som starkast bland kritikerna, även om jag i och för sig inte delat kritikernas oro. Men kan man med enkla medel minska obefogad oro tycker jag man skall göra det.

Jag har fått blandade reaktioner på mitt förslag, och blev därför mycket glad idag när jag insåg att den kompromiss som presenterades idag faktiskt medför precis de effekter som jag ville uppnå, och ligger nära mitt eget förslag. Man låter nu en specialdomstol (samma domstol som skall ge tillstånd till signalspaningen) bli ett slags "filter" mellan operatörerna och FRA. Domstolen avgör vilken del av trafiken som FRA skall få tillgång till för varje godkänt spaningsändamål. Övrig trafik kommer FRA aldrig att få ta del av. Denna lösning fyller därmed precis det syfte som jag ville - Vi slipper en diskussion om att FRA skulle kunna överskrida sina befogenheter, och inte ens den argaste kritiker kan nu påstå att FRA-lagen innebär massavlyssning. Jag tror att det nya förslaget har goda chanser att få acceptans från de sansade och balanserade kritiker som jag diskuterat med under sommaren, och att de flesta borgerliga väljare (och säkert många socialdemokrater) kommer att tycka att förslaget nu känns mer tilltalande.

Bland andra viktigare förändringar finns att endast regeringen och försvarsmakten kommer att ha rätt att begära signalspaning, att FRA bara kommer att få bedriva signalspaning efter ansökan och godkännande i den nya specialdomstolen, och att all signalspaning skall godkännas, alltså även den som regeringen beställer. I övrigt handlar det om mindre kompletteringar och förtydliganden, i linje med det som riksdagen begärde i beslutet i juni. Det handlar bland annat om hur onödiga uppgifter skall förstöras, hur länge uppgifter får lagras och dessutom görs tydliga hänvisningar till andra viktiga lagar som i och för sig ändå gäller vid sidan av "FRA-lagen", men som tyvärr ofta glömts bort i debatten. Här är alla de femton punkterna i dagens överenskommelse!2008-09-25 Vem tar guldet?

Fotbollshösten har varit en ständigt längtan efter att Elfsborg skulle ta in på Kalmars försprång i den allsvenska tabellen. Den här omgången blev det verklighet! Elfsborg vann mot Hammarby och Kalmar förlorade mot serietrean Helsingborg. Nu ser tabellen väldigt intressant ut, särskilt som Kalmar tar emot Elfsborg nästa omgång!

Kalmar verkar visserligen lite slitna, men Elfsborg har två av sina bästa spelare skadade säsongen ut, både Stefan Ishizaki och Anders Svensson. Utan dessa två lär det inte bli lätt att lura Kalmar på guldet. Å andra sidan - Elfsborg har ett jämnt och starkt lag med många hungriga unga spelare. Målskyttet har blivit bättre och försvaret är kassaskåpssäkert - ett enda insläppt mål på hemmaplan i år. Allt kan hända, 7 omgångar återstår och det är därmed 21 poäng kvar att spela om! (Tabellen hämtad från IF Elfsborgs hemsida)

Kalmar FF23163455-2551
Elfsborg23155334-750
Helsingborg23134642-3043
IFK Göteborg23108533-2138
Hammarby2397734-3434
AIK2388725-2632
GAIS23710624-2431
Trelleborg2379723-2130
Halmstad2386927-3030
Djurgården2278723-2829
Örebro2277822-2928
Malmö FF2377929-3728
Ljungskile SK23641320-3722
Gefle22531419-2918
Sundsvall23461320-3418
IFK Norrköping22351421-39142008-09-25 Socialdemokraterna struntade i Sjuhärad

Detta är rubriken på en debattartikel om regeringens stora satsningar på infrastrukturen som jag skrivit tillsammans med några moderatkolleger från Sjuhärad, och som publicerades i Borås Tidning i går. Sedan regeringens stora extrasatsningar presenterades har vissa lokala socialdemokrater gjort allt för att försöka förklara bort varför man inte gjorde något åt denna fråga under sina egna tolv år vid makten. Vår artikel beskriver läget och hur stora bristerna var när vi tog över regeringsmakten 2006. Vi visar också hur socialdemokraterna gjorde för att vilseleda invånarna - man tog första spadtaget till en massa projekt runt om i landet, men satte sedan inte av några pengar för att bygga klart.2008-09-25 Den hårt arbetande Stängselnämnden går också i graven....

En av de avvecklade myndigheterna blir den statliga Stängselnämnden. Nämnden inrättades 1976 med uppgiften att pröva tvister mellan kommuner och järnvägsinnehavare rörande stängsel kring järnväg. Under de dryga 30 år som nämnden har funnits har den haft ett (1) enda ärende att behandla. Det var en tvist om ett stängsel kring en numera nedlagd järnvägsstation i Skåne 1977.....

Tyvärr finns det fler statliga nämnder och myndigheter som finns kvar och ofta också kostar pengar utan att ha någon egentlig uppgift att fylla. Men nu letar vi alltså upp dem, en efter en, och städar upp i statens myndighetsflora. Det borde gjorts för länge sedan!2008-09-24 Alliansen har gallrat bort 60 myndigheter på två år

Tidningen Riksdag & departement (R&D) har gått igenom förändringarna inom myndigheterna sedan valet 2006. Alliansen har lagt ned 74 myndigheter, och samtidigt skapat 14 nya.

Att några nya myndigheter tillkommit beror främst på att man i vissa fall slagit ihop myndigheter av effektivitetsskäl, eller att man i några fall ersatt ett större antal myndigheter inom ett område med ett fåtal nya som tagit över de uppgifter som ansetts viktiga att behålla. Netto blir alltså minskningen 60 myndigheter på två år! Tidningen R&D påstår att antalet myndigheter nu sjunker ner mot drygt 400. Personligen har jag tyvärr hört högre siffror över antalet myndigheter, kanske fanns så många som 550 före valet. I så fall skulle antalet bara ha gått ned till en bit under 500.

Oavsett vilket är minskningen hittills under mandatperioden mellan 10 och 15 procent, vilket jag tycker är ganska imponerande, med tanke på att socialdemokraterna tvärtom skapade 50 nya myndigheter mellan åren 2002-2006. Men visst är det väl ändå lite märkligt att ingen verkar veta exakt hur många myndigheter som finns?

Bland de myndigheter som lagts ned finns Institutet för Tillväxtpolitiska studier, något jag tidigare motionerat om. Flera nedlagda myndigheter, exempelvis Glesbygdsverket och Integrationsverket, ägnade sig åt opinionsbildning. Detta är inte i grunden en myndighetsuppgift. Det får inte bli så att en myndighet som inte längre har någon uppgift börjar bedriva opinion i andra frågor för att skapa sig själv nya arbetsuppgifter!

Alliansens arbete med att sanera myndighetssverige fortsätter. Regeringen räknade före valet med att spara mellan 5 och 10 miljarder på detta. Hur mycket medborgarna sparar i tid och arbete på att samhället förenklas är svårare att mäta, men det är nog knappast försumbart i sammanhanget.2008-09-24 SVT ber tittarna om ursäkt

Jag missade ju helt att kommentera ett av helgens mest klargörande besked. SVT backar efter bråket med utrikesminister Carl Bildt. Rapport hade fel när man med hjälp av vinklade citat av Bildt påstod att FRA samarbetar med diktaturer. "Jag ber tittarna om ursäkt", säger Rapportchefen Morgan Olofsson till DN.

För mig är Carl Bildt ett lysande föredöme när det gäller att vägra låta sig trampas på av oseriösa journalister. Jag hoppas fler kommer att följa hans exempel.

Det som hänt väcker för övrigt några intressanta frågor:
1. Kan man lita på nyhetsförmedlingen i SVT?
2. Kan man lita på allt negativt som sprids om FRA och signalspaning?
3. Kommer socialdemokraterna nu också att be Carl Bildt om ursäkt för sina påhopp i samma fråga?2008-09-23 Företagen tror att Alliansen är bäst för jobben

Hela 73 procent av de svenska företagarna tror att en borgerlig regering är bättre på att skapa nya jobb än en socialdemokratisk enligt siffror från SKOP. Endast 12% av företagarna tror att socialdemokraterna skulle vara bättre.
Nu är visserligen frågorna felställda. Politiker skapar inga jobb i privat sektor! De kan bara göra det så attraktivt som möjligt för företag att anställa. Men oavsett detta så är siffrorna är intressanta.

Bland svenska folket är det däremot en knapp majoritet som tror att oppositionen är bättre för jobbskapandet. Lite märkligt kan man tycka. Alliansens goda resultat så här långt väcker faktiskt uppseende bland forskare och ekonomer både inom och utom Sverige. Undrar när en majoritet av svenska folket skall upptäcka detta? Min tro är att mycket handlar om medias rapportering, rätt vad det är kanske media också börjar tycka att Alliansen skött detta riktigt bra och då lär nog också opinionen svänga. Det är dessutom positivt att det är betydligt färre som tror på oppositionens jobbpolitik än vad det är personer som säger att de skulle rösta på oppositionen om det var val idag. Ett antal oppositionssympatisörer har alltså större förtroende för Alliansen i jobbfrågan än vad man har för socialdemokraterna! Alliansen har därmed ett rejält trumfkort när frågan om arbetslösheten åter kommer i fokus.

Men med all respekt är det ändå viktigast vad företagen tycker om vilken regering som är bäst. Det är trots allt företagen som anställer.2008-09-23 Höst

Finansminister Anders Borg sa i budgetdebatten i riksdagen går att det blåser höststormar över världens finansiella marknader. Liknelsen är träffande. Men det är lätt att glömma att hösten kan erbjuda betydligt trevligare upplevelser än så! Mina dahlior blommar rikligare än på många år, och till och med flugsvampar är trevliga så länge man inte har dem som pålägg på smörgåsen...

2008-09-22 Statsbudgetens effekter för löntagare och företag i Sjuhärad

Om man tar fram officiella siffror över medelinkomsten i varje kommun kan man räkna ut den genomsnittliga skattesänkningen på grund av det samlade jobbskatteavdraget för en genomsnittslöntagare i kommunen, och därefter kan man räkna ut den samlade skattesänkningen i varje kommun. Så här ser siffrorna över de totala skattesänkningarna ut för de sex Sjuhäradskommunerna i valkretsen:

Borås: 677 miljoner i samlade skattesänkningar
Ulricehamn: 140 miljoner
Tranemo: 74 miljoner
Svenljunga: 63 miljoner
Mark: 209 miljoner
Bollebygd: 59 miljoner

Totalt har alltså löntagarna i Sjuhäradskommunerna fått mer än 1,2 miljarder i skattesänkning till följd av jobbskatteavdraget. Detta ökar hushållens utrymme för att spara eller konsumera. Inte helt betydelselöst när det är lite sämre tider.

På samma sätt kan man räkna ut vad de privata företagen i Sjuhärad sparar på den sänkta arbetsgivareavgiften. Totalt handlar det om 155 miljoner i lägre kostnader, pengar som kan användas för investeringar, nyanställningar eller för att klara av sämre lönsamhet när konjunkturen försvagas. Så här ser siffrorna ut nedbrutna per kommun:

Borås: 82 miljoner i total minskning av arbetsgivareavgifterna
Ulricehamn: 19 miljoner
Tranemo: 10 miljoner
Svenljunga: 9 miljoner
Mark: 28 miljoner
Bollebygd: 7 miljoner2008-09-22 Statsbudgetens effekter för Sjuhäradskommunerna

På dagens lokala budgetpresentation i Kinna presenterade jag och Claes Västerteg (c) effekterna av statsbudgeten nedbruten på kommunnivå. Vi använde vår hemkommun Mark som exempel på hur mycket kommunernas ekonomi förstärks kommande år.

För Marks del innebär sänkta arbetsgivareavgifter och ökade statsbidrag att kommunens ekonomi förstärks med 9,2 miljoner nästa år. Jag har varit med och tagit fram kommunens budget under fyra år (2002-2006) och vet att detta inte är försumbara belopp.


Kommunernas inkomstförstärkningar kan delas upp i tre delar:

1. Ökande skatteintäkter på grund av högre sysselsättning och omlagd fastighetsskatt: I år får kommunerna den kraftigaste ökningen av skatteintäkterna på hela 2000-talet, över 5,6%. Under åren 2009-2010 beräkas en årlig inkomstökning för kommunerna med ca 3,5-4%, trots en sämre konjunktur. När det gäller arbetsmarknaden har vi i Sjuhärad fortfarande ett läge där fler arbetsgivare verkar uppleva brist på arbetskraft än problem med övertalighet. Arbetslösheten i Sjuhärads sex kommuner är fortfarande extremt låg. Detta kan medföra att skatteintäkterna kan bli ännu lite starkare i våra kommuner än i resten av landet. Utöver detta kommer omläggningen av fastighetsskatten att gynna kommunerna.

2. Sänkta arbetsgivareavgifter. Sänkningen av arbetsigvareavgifterna med 1% sänker kommunernas lönekostnader kraftigt. För Sjuhärads sex kommuner handlar det om en kostnadssänkning med över 40 miljoner kronor per år. För kommunerna ser siffrorna preliminärt ut så här:
Borås: 22 miljoner
Ulricehamn: 4,5 miljoner
Tranemo: 2,5 miljoner
Svenljunga: 2,3 miljoner
Mark: 7,2 miljoner
Bollebygd: 1,5 miljoner

3. Ökade specialdestinerade statsbidrag Innebär att Sjuhäradskommunerna, utöver normal uppräkning av statsbidragen, får ytterligare 12 miljoner 2009, 17 miljoner 2010 och 37 miljoner 2011. För de sex kommunerna ser siffrorna preliminärt ut så här:
Borås: 2009: 6,5 miljoner, 2010: 9,2 miljoner, 2011: 19,8 miljoner
Ulricehamn: 2009: 1,4 miljoner, 2010: 2 miljoner, 2011: 4,4 miljoner
Tranemo: 2009: 0,7 miljoner, 2010: 1,1 miljoner, 2011: 2,3 miljoner
Svenljunga: 2009: 0,6 miljoner, 2010: 0,9 miljoner, 2011: 2 miljoner
Mark: 2009: 2 miljoner, 2010 3 miljoner, 2011: 6,6 miljoner
Bollebygd: 2009: 0,5 miljoner, 2010: 0,7 miljoner, 2011: 1,6 miljoner2008-09-22 Statsbudgeten i fokus

Hela dagen idag har jag ägnat åt statsbudgeten. Först var jag med när äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) presenterade budgeten på Grand Hotel i Borås. Senare under eftermiddagen höll jag och Claes Västerteg (c) en egen lokal presentation av budgetens betydelse för Marks kommun på Café Skrädderiet i Kinna.

Flera journalister har frågat mig vad jag tycker är viktigast i stats- budgeten. Skall jag nämna en sak så är det definitivt att Sverige - mitt i en global finanskris och sämre konjunktur - kan presentera en reformbudget där 32 miljarder satsas på välfärd, sänkta skatter och rekordstora satsningar på infrastruktur och forskning. Samtidigt kan vi betala av ytterligare på statsskulden. Regeringen behöver till skillnad från många länder omkring oss vare sig göra nedskärningar eller ta till skattehöjningar för att klara statens ekonomi. Det är det inte många länder i EU som klarar av, och många europeiska politiker är idag avundsjuka på Sverige.

Tidigare flydde kapital från Sverige vid finansiell oro, valutan sjönk och statsskulden ökade. Nu gäller plötsligt det omvända - kapital söker sig till Sverige från utlandet i oroliga tider, svenska kronan är stabil och statsskulden sjunker snabbt. Det är ett mycket, mycket gott betyg åt regeringen.

Bland reformerna som presenteras finns många viktiga delar. Utöver de största budgetsatsningarna någonsin på infrastruktur och forskning, känns det bra med fortsatta skattesänkningar för både företag, löntagare och pensionärer. Bostadsbidragen för pensionärer höjs också, det blir en betydligt större uppräkning av pensionerna än på många år, och garantipensionärernas pension uppräknas extra för första gången sedan pensionssystemet infördes 2003. Det blir miljardsatsningar för att korta vårdköerna och förstärka psykiatrin, hela rättsväsendet förstärks kraftigt, miljöpolitiken får kraftigt ökade resurser och försvaret slipper oroa sig för nedläggning av förband. Kommuner och landsting får dessutom ordentliga resursförstärkningar och sparar dessutom miljarder på sänkta arbetsgivareavgifter, pengar som i stället kan användas till annat. Mer fakta om effekterna för Sjuhäradskommunerna i kommande inlägg.

Inom mitt eget politikområde - arbetsmarknadspolitiken - blir det enklare regler för att kvalificera sig för a-kassa. Det blir storsatsningar på yrkesutbildningar inom gymnasie och komvux, och det sista steget i jobb- och utvecklingsgarantin fylls nu också med innehåll lagom till att de första arbetslösa går in i detta steg runt årsskiftet. Det blir också särskilda insatser för att hjälpa invandrare och flyktingar in på arbetsmarknaden, och ökat stöd till funktionshindrade för att öka deras möjligheter att få ett arbete som fungerar.

Prognoserna visar att den varaktiga sysselsättningen (sett över konjunktursvängningarna) under mandatperioden kommer att öka med 120.000 personer större jämfört med läget före 2006. Kostnaderna för såväl arbetslöshet som sjukskrivning sjunker, ohälsotalet fortsätter också att sjunka och antalet förtidspensionärer förväntas minska med 100.000 under mandatperioden. Det samlade utanförskapet har minskat med 190.000 personer bara under åren 2007-2008, och det har förstärkt statens budget med mellan 30 och 40 miljarder. Arbetslösheten har än så länge fortsatt att minska, men kommer sannolikt att öka något kommande år på grund av konjunkturen. Ändå kommer den att ligga kvar på en historiskt mycket låg nivå. Det är en stor skillnad mot tidigare globala lågkonjunkturer.

Ingen regering kan skapa högkonjunktur och jobb, eller förhindra lågkonjunkturer. Men Alliansens mål 2006 var att utnyttja högkonjunkturen för att snabbt få många fler i arbete, öka statens skatteintäkter och därmed kunna rusta Sverige för sämre tider och dämpa effekterna av nästa lågkonjunktur. Hittills har denna politik fungerat riktigt bra. Den största tryggheten för invånarna i ett land är att landet står starkt även i sämre tider och kan klara en lågkonjunktur utan nedskärningar och skattehöjningar. Den största rättvisan är att fler kan försörja sig på en egen inkomst och inte är beroende av bidrag från samhället för att klara sig. Sverige är därför idag ett både tryggare och rättvisare land än det var före valet 2006.2008-09-21 Fler sänkningar av inkomstskatten

Under veckan har det kommit besked från regeringen om ytterligare sänkningar av inkomstskatten för både löntagare, egenföretagare och pensionärer.

* Gränsen för när man måste betala statlig inkomstskatt höjs från en månadslön på 28 400 kronor i år till 31 700 kronor nästa år. Detta bidrar till att minska andelen som betalar statlig skatt och sänker för dessa marginalskatten från cirka 51 procent till cirka 31 procent. Många löntagare med ganska normala löner har fram tills idag tvingats betala statlig inkomstskatt. Bland annat har OB-tillägg och skifttillägg på detta sätt beskattats onödigt hårt för många som haft en grundlön som legat precis på gränsen för statlig skatt. Det var knappast tanken när dagens skattesystem infördes för många år sedan.

Sänkningen av den statliga inkomstskatten medför också lägre skatt för pensionärer med högre pensioner. Denna pensionärsgrupp omfattas ju inte av den skattesänkning som beslutades tidigare i höst för pensionärer med låg pension. Men i och med den höjda skiktgränsen för statlig skatt får nu de allra flesta pensionärer lägre skatt nästa år.

* Jobbskatteavdraget förstärks. Det ger en skattesänkning för löntagare och egenföretagare med ytterligare ca 200 kronor i månaden. Tillsammans med jobbskatteavdragets två första steg innebär detta att cirka 97 procent av alla heltidsarbetande nu får skattelättnader på över 1 000 kronor i månaden jämfört med 2006. En familj med två förvärvsarbetande har därmed fått sänkt skatt med ca 24.000 kronor per år jämfört med 2006. Jag tycker det är en ganska imponerande förstärkning av ekonomin!

För pensionärer som arbetar förenklas dessutom jobbskatteavdraget, vilket gör att särskilt pensionärer med låga extrainkomster får större nytta av jobbskatteavdraget.2008-09-21 Kraftig förstärkning av rättsväsendet

Under mandatperioden kommer som bekant antalet poliser att öka till 20.000. Förstärkningarna av polisen har gjort att behovet av att förstärka även övriga delar av rättskedjan har ökat. I statsbudgeten för kommande år görs därför ett antal extra satsningar på dessa områden. Totalt satsas nära 800 miljoner ytterligare på rättsväsendet under 2009. Pengarna fördelas på både åklagarmyndigheten, ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, domstolarna, kriminalvården och säkerhetspolisen. Dessutom sparar rättsväsendet ytterligare ca 150 miljoner genom de sänkta arbetsgivareavgifterna nästa år, pengar som stannar kvar i verksamheten.

Hittills under mandatperioden har rättsväsendet därmed fått en permanent utökad budgetram om 2,5 miljarder kronor. Det är en tydlig och positiv markering från Alliansregeringen att rättsväsendet är ett prioriterat område. Det var också ett av moderaternas och Alliansens viktiga vallöften 2006!2008-09-21 Ingen obligatorisk a-kassa
- men flera viktiga reformer av dagens a-kassemodell

Regeringen meddelade idag att det inte kommer något förslag om obligatorisk a-kassa. Detta är en mycket välkommet beslut för oss som argumenterat mot detta av främst ideologiska skäl. Senast den 19/8 krävde jag på min blogg att förslaget om obligatorisk a-kassa snarast borde dras tillbaka, och jag har vid flera tillfällen också personligen framfört mina argument mot ett obligatorium till arbetsmarknadsministern. Jag är givetvis mycket nöjd idag!

Regeringen tillsätter nu i stället en parlamentarisk utredning för att formulera principer för ett sammanhållet, balanserat och hållbart socialförsäkringssystem i framtiden. I denna utredning skall man även diskutera framtidens a-kassa.

Regeringen utlovade idag också flera efterlängtade reformer inom dagens a-kassa:
* För det första sänks den högsta avgiften till a-kassan med upp till 50 kronor per månad för dem som arbetar, vilket gör att skillnaden i avgift mellan den som arbetar och den som är arbetslös minskar (idag är avgiften för arbetslösa mycket lägre än för dem som arbetar).
* Under 2009 kommer alla nya medlemmar redan efter 6 månader (jämfört med dagens 12 månader) att kunna få en ersättning baserad på inkomsten i stället för att bara ha rätt till den lägre grundersättningen.
* Det blir också enklare att vara medlem i en a-kassa. Inträdeskravet på viss arbetad tid tas helt bort med det nya förslaget. Det betyder att den som är föräldraledig, sjuk, eller arbetslös också kan bli medlem i en a-kassa.

Delar av dessa förslag finns med i utredningen om obligatorisk a-kassa, och är förändringar som a-kassorna och de fackliga organisationerna länge efterfrågat. Dagens reformer inom a-kassan kostar två miljarder, men är ändå genomförbara på grund av statens starka finanser (som i sin tur i hög grad givetvis beror på den mycket låga arbetslösheten).2008-09-21 Ingen obligatorisk a-kassa

Pressmeddelande 2008-09-21

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Ingen obligatorisk a-kassa

Regeringen meddelade idag att det inte kommer något förslag om obligatorisk a-kassa. Detta är en mycket välkommet beslut för oss som argumenterat mot detta av främst ideologiska skäl.

Senast den 19/8 krävde jag på min blogg att förslaget om obligatorisk a-kassa snarast borde dras tillbaka, och jag har vid flera tillfällen också personligen framfört mina argument mot ett obligatorium till arbetsmarknadsministern. Jag är givetvis mycket nöjd idag!

Mer kommentarer om dagens beslut och de övriga positiva förslagen om förbättringar och förenklingar av a-kassan publiceras på min blogg, www.ericsoniubbhult.se.
2008-09-21 Spännande arbetsmarknadsnyheter meddelas i eftermiddag!

Under eftermiddagen idag kommer regeringen att meddela en del spännande, och ur min utgångspunkt mycket positiva, nyheter inom arbetsmarknadspolitiken. Mer om detta under kvällen när nyheterna är officiella...2008-09-21 Flitiga moderater på stämma

I går hade moderaterna i Södra Älvsborg politisk stämma på Högskolan i Borås. Det innebär att både medlemmar och andra intresserade samlas för att diskutera ett antal inlämnade politiska motioner. Intresset ökar för varje stämma, och denna gång var vi så många att vi fick dela upp oss i åtta utskott (!) för att kunna hantera det 30-tal motioner som kommit in.

Just blandningen av aktiva politiker från riksdag, region och kommuner, andra moderata medlemmar och ett antal andra intresserade nya bekantskaper som vill veta mer om moderaterna är intressant. Det blir en väldigt bra diskussion. Och den stora gruppen av MUF:are som också var med gjorde debatterna betydligt vassare och mer ideologiska än de nog annars skulle ha varit. Stämman började på morgonen och vi var inte klara förrän 17.30! Att så många moderater sätter av en hel lördag för att diskutera politik känns bra. Många av de motioner som behandlades kommer framöver att dyka upp i andra sammanhang, både lokalt ute i kommunerna och som förslag uppe i riksdagen. Det är precis så som demokrati skall fungera. Som grädde på moset gav nog stämman partiet ett antal nya medlemmar.2008-09-19 Svensk (m)odell räddar världens banker?

Ja, jag medger att rubriken inte är en av de mest ödmjuka jag skrivit. Men det ligger faktiskt mer i påståendet än de flesta nog känner till.

Under den allvarliga fastighetskrisen och bankkrisen i Sverige i början av 1990-talet utformade den dåvarande Bildt-regeringen under ledning av den ansvarige ministern Bo Lundgren (som senare blev moderat partiledare efter Bildt, och idag ansvarar för Riksgäldskontoret) en modell för hur man skulle rädda banker med stora problem från konkurs och samtidigt skydda insättarnas pengar. Allt för att inte bankkrisen skulle drabba hela samhället onödigt hårt.

Modellen lyckades bra i Sverige. Flera banker klarade sig till slut utan statligt stöd, och de banker som var mest illa ute samlades ihop i den nya bankkoncernen Nordbanken (Nordea), som togs över av staten. Delar av Nordea har sålts genom åren, men staten äger fortfarande en del av banken, som idag är en stark bankkoncern som gjort goda vinster under åren efter bankkrisen. Överskuldsatta fastigheter som bankerna fick ta över samlades i separata fastighetsbolag som senare börsnoterades, och flera av dessa finns kvar idag som välmående fastighetsbolag. Statligt ägda Vasakronan är ett av dessa bolag. Totalt sett har idag skattebetalarna fått tillbaka de pengar som staten pumpade in i banksektorn och dessutom tjänat lite på affären. Sverige har dessutom fortfarande idag en insättargaranti som skyddar spararnas pengar upp till 250.000 kronor per person om en bank skulle gå omkull.

Den svenska bankstödsmodellen blev så välkänd i världen att Bo Lundgren anlitades som konsult av bland annat Japans regering för att lära denna hur man skulle hantera den japanska bankkrisen. Om jag inte minns helt fel har även Ryssland tidigare intresserat sig för den svenska modellen. I dag hör vi att den amerikanska regeringen tänker ta till en liknande lösning för att rädda de krisdrabbade amerikanska bankerna, vilket förhoppningsvis leder till att den värsta finansiella oron på världsmarknaderna lägger sig och att konjunkturnedgången kan bli lindrigare än befarat.

Så även om det kan låte lite skrytsamt är det faktiskt ingen överdrift att säga att de kreativa lösningar som Bo Lundgren och Carl Bildts regering arbetade fram på 1990-talet idag medverkar till att rädda hela världens finansiella system!2008-09-19 Utländskt kapital flyr till Sverige!

Riksgäldskontoret har fått problem - efterfrågan på trygga svenska statsskuldväxlar är så stor att dessa helt enkelt har tagit slut! Orsaken är enligt experterna att amerikanska placerare flyr den amerikanska marknaden där räntorna nu fallit ned mot noll på grund av att placerare flyttar pengar från börsen och osäkra obligationer till säkra alternativ. Placerarna ser Sverige och svenska statspapper som ett lockande alternativ. Riksgälden ger nu därför ut fler statsobligationer för att möta efterfrågan. Detta bör med automatik pressa ned den svenska räntan.

Detta är minst sagt en viss skillnad från den förra globala finanskrisen i början av 1990-talet - då flyttade placerarna sina pengar från den svenska marknaden och kronan föll som en sten och räntorna skenade. I dag ser alltså placerarna i stället Sverige som ett tryggt alternativ, och förtroendet för både regering, riksbank och den svenska valutan verkar stort. Det är verkligen något att fundera på för alla som kritiserar regringens ekonomiska politik.2008-09-18 Socialdemokraterna skrev spionavtal med diktatur

Häromdagen kritiserade socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, Urban Ahlin, regeringen och Carl Bildt efter SVT:s vilseledande uppgifter om eventuellt svenskt informationsutbyte med diktaturer (se bloggen 15/9). "Det är oroande att Sveriges utrikesminister tycker att det är okej att ha kontakter med icke demokratiska stater" sa Ahlin. Nu hade han visserligen fel i sin kritik - Bildt tycker som bekant inte alls att det är okej, och är mycket upprörd över att ha blivit feltolkad i SVT.

I dag kommer det fram att socialdemokraterna själva träffade avtal med Saudi-Arabien om spionerisamarbete så sent som år 2005, inklusive samarbete om just signalspaning! Ett avtal som gäller fram till 2010, och är undertecknat av socialdemokraternas förre försvarsminister Leni Björklund. Som tur är har avtalet tydligen hittills inte inneburit att någon hemlig information lämnats ut från Sverige, men bara avtalets existens är uppseendeväckande. Uppseendeväckande är även SVT:s ointresse för denna nyhet, den nämns inte ens på TextTV. Fast det ligger ju å andra sidan i linje med SVT:s politiska prioriteringar numera.

Mindre uppseendeväckande är socialdemokraternas hyckleri och dubbla budskap även i denna fråga. Det är vardagsmat numera inom snart sagt alla politikområden.2008-09-18 Träffande läsarkommentar

Jag fick just denna klockrena kommentar från en av mina bloggbesökare:

Rapportinslaget (med citaten från Carl Bildt) påminner om när påven besökte New York och TV-reportern frågade påven om han skulle besöka en bordell nu när han kommit till stan. När inslaget visades kom bara påvens motfråga med: "Finns det bordeller i New York?"2008-09-18 Skamligt av Sveriges Radio

Skolminister Björklund har ju fått kritik för att han skulle ha en alltför negativ syn på resultaten i den svenska skolan, och han påstås använda felaktig statistik för att visa detta (se bloggen 31/8). Men är det verkligen så?

Enligt pedagogikprofessorn Lars Henric Ekstrand var det i stället SR-programmet “Kris i skolan?” som fuskade med statistiken i från en egen undersökning när man i ett program kritiserade Jan Björklunds användning av statistik! "Undersökningen är en blandning av ofullständigheter, felaktigheter och ren osanning" skriver han i Expressen i dag. "Sveriges Radios undersökning är så undermåligt utförd att det inte går att dra några slutsatser alls", skriver han, och nämner bland annat att dålig svarsfrekvens gör undersökningen fullständigt otillförlitlig, att sättet som frågorna ställts är tveksamt som vetenskaplig metod, samt att man räknat utfallet av svaren på ett grovt felaktigt sätt. "Det är väl magstarkt från en redaktion som anklagar motparten för felaktig statistik", fortsätter han, och tillägger att "redaktörerna redovisar resultaten uteslutande i form av felaktigt beräknade procenttal. Så gör man när man vill dölja sanningen eller bevisa sin egen tes".

Jag är inte förvånad. Häromdagen var det SVT:s Rapportredaktion som spred vilseledande citat från Carl Bildt som rörde en helt annan fråga en den som diskuterades, och idag uppmärksammas att Sveriges Radio sprider felaktig och missvisande statistik för att angripa Skolministern. "Public Service-media" förnekar sig inte, två gånger på kort tid har man brutit mot alla anständighetskrav när det gäller opartiskhet och saklighet. Man gör i stället allt för att smutskasta regeringen. Det visar att dagens regering har mäktiga motståndare som gör allt för att hjälpa socialisterna tillbaka till makten. Det lär tyvärr inte vara sista gången som något sådant här inträffar.

Av detta lär vi oss också att den svenska skolan behöver förbättras. Inte minst måste man lära vissa journalister procenträkning.2008-09-18 Viktigaste politiska frågan?

Borås Tidning presenterade en liten enkät igår, där man frågat oss sju riksdagsledamöter från Sjuhärad om vilken fråga vi anser vara viktigast under det kommande riksdagsåret. Svaren säger en del! Socialdemokraterna talar bara om fördelning och satsningar, inte ett ord om varifrån pengarna skall komma. Det är socialdemokraterna i ett nötskal. Dessutom fortsätter de med sitt mantra om ökande orättvisor. All eventuell självkritik om att dessa orättvisor faktiskt uppstod under socialdemokraternas egen tid vid makten - trots högkonjunktur - lyser med sin frånvaro. För övrigt har ca 170.000 fler människor fått ett eget arbete och därmed en egen försörjning sedan valet 2006, 100.000 färre förtidspensionärer förväntas under mandatperioden, långtidssjukskrivningarna minskar och sjuktalen sjunker. De som personligen upplever dessa förbättringar tycker nog att det är den största rättvisa som finns!

Ingen av riksdagsledamöterna i socialdemokraterna nämner ordet "företagande" som en viktig fråga det kommande året. Det är skrämmande, och visar på en bristande förmåga att se hur arbetstillfällen skapas.

För egen del finns det en politisk fråga som går före alla andra - arbetsmarknaden! Det finns inga genvägar. Arbetsgivare och de som arbetar skapar precis varenda krona av alla de resurser som resten av samhället lever på. Skall vi få mer pengar till ökad välfärd, ett försvar som fungerar, bättre pensioner och satsningar på infrastruktur och miljö så finns det bara ett enda sätt och det är att så många som möjligt arbetar och bidrar till samhället. I en allt bistrare världskonjunktur blir det ännu viktigare att fortsätta förbättra företagsklimatet, göra det mer lockande att anställa, fortsätta försöka sänka skatterna på företagande och arbete, och se till att ha en arbetsmarknad som fungerar bra även i dåliga tider. Då kan Sverige motverka lågkonjunkturens effekter och stå väl rustade inför nästa högkonjunktur. Det blir naturligtvis en utmaning, men jag gillar faktiskt utmaningar!

Borås Tidning 17/92008-09-17 Vilseledande om isen på Arktis

I media idag kan man idag läsa om en amerikansk forskarrapport om sommaristäcket i Arktis (dvs området runt Nordpolen). Den dramatiska rubriken på TextTV är "Näst minsta sommaristäcket i Arktis". Man berättar att Arktis i år haft det näst minsta istäcket sommartid sedan mätningarna startade 1979, och att det enda år som sommarisen var tunnare och mindre utbrett var förra året.

När jag under min Svalbardsresa besökte Universitetet i Longyearbyen och talade med forskare i forskarbyn Ny Ålesund som arbetade med just istäcket, fick jag en mycket tydlig beskrivning av den troliga orsaken. Kraftiga stormar för ett par år sedan drev upp ovanligt mycket varma strömmar mot Svalbard och Nordpolen, och de senaste tre åren har istäcket därför varit tunnare än normalt, eller helt enkelt uteblivit. Man påpekade att så snart det kallare vattnet breder ut sig söderut igen kommer istäcket att normaliseras.

Den amerikanska forskarrapporten visar ju också en sådan utveckling - istäcket denna sommar var som sagt tjockare och mer utbrett än året före. Om man skall tro Svalbardsforskarna är detta alltså helt enligt förväntningarna, och därmed en positiv nyhet och inte en negativ!

Läs mer om mitt besök på Svalbard!2008-09-17 FRA-protest som kom av sig...
Uppdaterad

FRA-motståndarna hade utlyst jättedemonstrationer igår, både utanför Riksdagen och på Sergels Torg, i samband med Riksdagens öppnande. Man hade talat om minst 10.000 deltagare, och de senaste dagarna har det kommit en flera mail med budskaper: "vänta nu bara, den 16/9 kommer ni att märka hur stort det folkliga motståndet är mot lagen".

Lite förvånad blev man väl när man såg att det bara samlades ett 50-tal personer utanför Riksdagen i den olagliga demonstrationen på morgonen (som saknade demonstrationstillstånd). I den "stora" FRA-demonstrationen till Sergels Torg deltog endast ca 200-300 personer enligt samstämmiga medieuppgifter, dvs betydligt färre personer än antalet ledamöter i Riksdagen. Aftonbladets tv-reporter sade i Aftonbladet att "Det är mycket färre männskor här än vad jag hade väntat mig. Många flaggor kommer från vänsterpartiet". Under kvällen hade aktivisterna hotat med ytterligare manifestationer på Hötorget för att störa den "Kungliga konserten" på Konserhuset, men där såg man bara en mycket liten grupp på 7-8 yngre herrar som stod och frös framför Konserthusets entré med en hoprullad banderoll.

Även i Göteborgs hölls en mindre demonstration, och där tvingades polisen avvisa en stor grupp Nationaldemokrater som ville vara med i manifestationen. Vi har också hört att en grupp nazister från Göteborg skall ha funnits på plats i Stockholm för att demonstrera, liksom anarkistiska grupper och givetvis folk från olika extrema vänstergrupperingar. Mitt intryck är att detta är i stort sett samma grupper av aktivister som brukar demonstrera mot det mesta i samhället. De verkar inte vara så noga vad ändamålet är, det viktigaste är att man får vara emot något...

Gårdagen visar tydligt att det finns två grupperingar bland FRA-motståndarna. Väldigt många anarkister och extremister till höger och vänster engagerar sig i frågan. Men det finns faktiskt kloka, kunniga och sansade FRA-kritiker också, och några av dessa har jag haft mycket bra och konstruktiva diskussioner med under sommaren. Tyvärr verkar de utgöra en allt mindre del av dem som syns i den något hysteriska FRA-debatten, men det är ändå dem jag personligen lyssnar på - oavsett hur många de nu är. Extremisterna bryr jag mig ärligt talat inte om, de har en så grumlig demokratisyn att de helt enkelt inte är trovärdiga när de säger sig vilja värna om integriteten och demokratin.

När det gäller den dåliga uppslutningen kring demonstrationerna är min gissning att det kan bero på tre saker. För det första tror jag att allt fler resonerar ungefär som jag - man älskar inte FRA-lagen och signalspaning, men inser kanske ändå att det är ett "nödvändigt ont" så som världen ser ut? För det andra tror jag att många helt enkelt utgår från att de kompletteringar som regeringen arbetar med kommer att utformas på ett bra sätt efter sommarens debatter. För det tredje är nog både media och allmänheten ganska trötta på frågan just nu...2008-09-16 Riksmötet har öppnat

I dag har 2008/2009 års Riksmöte öppnat. Visst är det skönt med traditioner ibland, allt var nästan exakt som förra året...och alla år dessförinnan...

Traditionsenlig musikunderhålling i Riksdagshusets finentré, och folkdansare som paraderade i trappan. Invigningstal av kungen, trevlig musikunderhållning, och så givetvis statsministerns regeringsförklaring (som jag återkommer till under veckan).Visst lyckades jag fånga en samling glada ministrar som verkligen har levererat de senaste två åren? Justitieminister Ask, arbetsmarknadsminister Littorin, finansminister Borg och infrastrukturminister Torstensson och skolminister Björklund.2008-09-15 Har de inga bättre argument?

Den senaste tiden har media ägnat sig åt att torgföra den ena fantastiska konspirationsteorin efter den andra när det gäller FRA och signalspaning, ofta genom att låta representanter från Piratpartiet och andra motståndare oemotsagda framföra olika märkliga påståenden. I går slogs väl rekordet när SVT:s i en dokumentär från Rapportredaktionen tog uppgifter ur sitt sammanhang från en intervju med Carl Bildt som rörde en helt annan fråga, och sedan beskrev detta som att Bildt närmast skulle ha sagt att Sverige glatt lämnar ut hemliga personuppgifter till diktaturer. I Svt:s klipp som nu ligger ute på SVT:s hemsida kan man tydligt se att Bildt inte alls uttryckte sig så. Underrättelsesamarbete med andra länder förekommer givetvis, men uppgifter om personliga förhållanden får inte spridas hur som helst, utan skyddas av både personuppgiftslagen och skretesslagen. Skyddet gäller även i förhållande till andra länder, och det vet givetvis journalisterna. Ändå beskriver SVT det så vilseledande i ett reportage.

Detta är som sagt bara ett övertramp i en lång rad från FRA-motståndarna. För många politiker motverkar dessa definitivt sitt syfte. Om inte motståndarna, med stöd av media, har bättre argument än osanningar eller kraftigt vinklade reportage så känner många snarast ett behov av att distansera sig från FRA-motståndarna så mycket som möjligt. Det är olyckligt - det vore bättre med en sansad diskussion om hur man kan göra lagen så bra som möjligt.2008-09-15 Snabba försvarskommentarer....

I dag publicerade Borås Tidning en debattartikel jag skrivit om Försvaret. I artikeln kommenterar jag även en tidigare artikel som mina fem moderata kolleger i Försvarsutskottet publicerade i ett antal tidningar förra veckan. Nu valde glädjande nog även Borås Tidning att publicera denna utmärkta artikel, och passade på att göra det just idag, tillsammans med min egen artikel. Kan ju vara bra att veta för den som möjligen undrar hur jag kunnat vara så otroligt snabb och hunnit kommentera en artikel som publiceras i tidningen samma dag som min kommentar...


2008-09-15 Ingen bra affärsidé...

Så fick vi ännu ett bevis på att det inte är någon särskilt bra affärsidé att låna ut pengar till människor som man redan från början vet aldrig kommer att kunna betala tillbaka...

När nu en av USA:s äldsta banker, Leman Brothers verkar gå i konkurs, och en av de andra välkända bankerna, Merril Lynch, köpts upp för att undgå samma öde, och detta veckan efter att två Bolåneinstitut togs över av amerikanska staten för att undgå konkurs så inser man hur illa det är med de amerikanska bankerna. Bankkrisen i USA kommer definitivt att påverka även i Europa, bli inte förvånade om stora anrika schweiziska banker rätt vad det är står på konkursens brant de också.

De svenska bankerna lärde sig däremot läxan på 1990-talet, jag minns för jag satt mitt i krisen och försökte trösta människor som inte klarade av sina lån när det var som värst, och såg gråtande kolleger bli uppsagda. Själv klarade jag mig kvar med ett nödrop. Allt sedan dess har media jagat de svenska bankerna och kritiserat dem för att ställa för hårda krav på låntagarna och att de svenska bankernas vinster är för höga. I dag tror jag alla svenskar är tacksamma för att de svenska storbankerna står starka i krisen och visar miljardvinster varje kvartal samtidigt som deras amerikanska konkurrenter går i konkurs.

En annan sak som borde skapa trygghet hos svenska folket är att den svenska staten idag har en urstark ekonomi. Även politikerna har lärt sig sin läxa! Idag skyddar den starka svenska ekonomin i grunden hela landet mot onödiga ränteuppgångar och valutaoro. Att dessutom ha en finansminister som är en av de mer erfarna och kunniga i branschen gör inte precis saken sämre. Inget land kommer att slippa negativa effekter av bankkrisen i USA. Men till skillnad mot 90-talskrisen där Sverige var ett av de hårdast drabbade länderna är jag övertygad om att Sverige denna gång har goda chanser att stå pall för oroligheterna i omvärlden. Men då krävs det också en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik, även i tider då det skriks på mer pengar till allt och alla. Något för oppositionen att tänka på!2008-09-14 Skene Marten - hoten mot Skene lasarett engagerar

Skene Marten är en traditionell årlig marknad, som brukar vara mycket välbesökt. Moderaterna i Mark fanns som vanligt på plats på marknaden, och på förmiddagen idag var jag där för att främst svara på frågor om rikspolitiken - kul! Bilden bland de moderata väljarna är definitivt mer positiv än vad man kan tro om man bara läser opinionsmätningarna.

Mest positiva kommentarer fick jag utan tvekan om infrastruktursatsningarna som presenterades häromdagen. Även när det gäller försvarsfrågan blev det positiva reaktioner - många moderater har känt sig väldigt frustrerade över att moderaterna framställts som ett parti som närmast vill avveckla försvaret. Så har det ju aldrig varit, men först nu när regeringen ger tydligt besked vågar de moderata försvarsvännerna verkligen lita på att moderaterna värnar om försvaret. Synpunkter fick jag främst om pensionärernas beskattning. Visserligen har kritiken dämpats efter regeringens besked om satsningar på pensionärernas ekonomi, men många pensionärer tycker fortfarande att skatten borde vara lägre. Jag tar definitivt till mig detta, och hoppas som jag skrev i Markbladet i veckan att den lilla skattesänkning för pensionärerna som sker nästa år bara är första steget.

Hetaste frågan var ändå vårdfrågan och hur man kan värna de små sjukhusen. Intresset beror på det aktuella förslaget att skära ned verksamheten vid Skene Lasarett dramatiskt, något som moderaterna i Västra Götalandsregionen avvisar. Moderaterna i regionen har också i sitt budgetförslag lagt betydligt mer pengar till sjukvården, det handlar om över 100 miljoner mer. Under Skene Marten har moderaterna hjälpt till att samla in namnunderskrifter för att bevara Skene lasarett. Det har däremot inte socialdemokraterna gjort - trots att de också fanns på plats på marknaden. Men det är ju i och för sig ganska förståeligt eftersom det ju är (s) som styr i Regionen tillsammans med (c) och (fp), och därmed har ansvaret för sjukvården...

Den utsvältning man utsatt Skene lasarett för är upprörande. Man började med att skära ned och minska omfattningen av akutservicen. Det gjorde att människor blev osäkra på om de vågade åka till akuten i Skene, och började välja andra sjukhus. Då blev det färre besök i Skene, och politikerna kan nu säga att eftersom ändå så få åker dit kan man lägga ned hela akuten. Bättre vore att göra tvärtom - försöka styra över en del patienter från närområdet från de kötyngda akutmottagningarna i Borås och Göteborg till Skene i stället!

Sista ordet är definitivt inte sagt om Skene lasarett. Politiskt kommer det att hända saker de kommande veckorna, så mycket kan jag lova redan nu!2008-09-14 Regeringen försvarar Försvaret

Så kom då äntligen det tydliga beskedet från regeringen att det inte blir några nedläggningar eller minskningar av verksamheten i Försvaret. Beskedet går helt i linje med det tydliga krav som mina moderata kolleger i Försvarsutskottet presenterade förra veckan (se bloggen 9/9).

Försvarsmakten redovisade tidigare i år ett underskott på 1,5 miljarder kronor på förbandsverksamheten för 2008 utan att kunna förklara orsaken (se bloggen den 16 maj och 5 juni i år). Ekonomistyrningsverkets rapport från i våras bekräftade att Försvaret under lång tid haft problem att kontrollera sin egen ekonomi. Detta är givetvis oacceptabelt. Försvarsdepartementet och Försvarsmakten har nu tagit fram en plan för hur Försvarets ekonomi skall komma i balans. Regeringen kommer även att skärpa den ekonomiska styrningen och kontrollen av Försvaret, bland annat genom att Försvaret får en ny generaldirektör med ansvar för Försvarets ekonomi.

Regeringen föreslår nu också att Försvaret slipper släpa på sina gamla miljardunderskott kommande år. Alla gamla underskott täcks in, främst med pengar som frigjorts genom effektiviseringar av materielinköp mm under det senaste året. Det behövs alltså inga nedläggningar av regementen, förband eller skolor för att täcka Försvarets underskott.

Regeringen räknar också med att effektivare materielinköp skall spara ytterligare över två miljarder kronor fram till 2011, och dessa pengar kommer nu Försvaret att få behålla för att förstärka sjäva förbandsverksamheten. Sammanlagt kommer försvarets resurser för förbandsverksamhet och internationella insatser stegvis att öka till en nivå 2011 som är cirka 2,2 miljarder kronor högre än 2006.

Under den socialdemokratiska regeringen (från 1994 till 2006) lades det ner hela 59 förband och skolor inom Försvaret! Oppositionen vill dessutom fortsätta skära ned Försvaret kraftigt. Socialdemokraterna vill skära bort drygt 7 miljarder kronor ur försvarsbudgeten (1/6 av budgeten), Vänsterpartiet vill se nedskärningar på 15 miljarder kronor (över 1/3 av Försvaresbudgeten!) och miljöpartiet vill minska Försvarets budget med 7 miljarder kronor. Oppositionens förslag skulle avveckla en stor del av det Försvar som Sverige fortfarande har kvar.2008-09-13 Nystartsjobben har gett 10.000 långtidsarbetslösa ett fast jobb!

Jag börjar bli ganska luttrad över hur media rapporterar om olika politiska frågor, och hur vänsterinriktade eller bara allmänt okunniga journalister beskriver samhällsfrågor på ett hårresande sätt. Men jag måste medge att jag ibland också blir väldigt ledsen när väldigt goda politiska resultat i stället beskrivs som misslyckanden. Gårdagens redovisning i Rapport om nystarsjobben var ett sådant tillfälle.

Rapport intervjuade en person på Arbetsförmedlingen som analyserat effekterna av nystartsjobben. Ca 30.000 personer har hittills haft ett nystartsjobb längre eller kortare tid sedan det infördes, och idag är ca 17.000 personer inne i systemet. Rapport kunde berätta att "endast" en tredjedel av dem som haft ett nystartsjobb har en fast anställning när nystartsjobbet upphört. Detta beskrevs som ett fiasko! Hur man kan beskriva det som ett fiasko att en tredjedel av de långtidsarbetslösa får fast jobb efter en insats kan jag inte förstå. Dessa människor har varit arbetslösa mycket länge och stod långt från arbetsmarknaden innan de fick chansen genom nystartsjobbet. Få åtgärder genom åren har faktiskt uppvisat så bra resultat!

Rapport uppgav också att 1/3 av dem som fått ett nystartsjobb "ändå skulle ha fått jobbet" vilket gör att nystartsjobbet var onödigt. Jag undrar i mitt stilla sinne varför personen i fråga då var långtidsarbetslös innan han eller hon fick sitt nystartsjobb?

Det sades också att nystastsjobben kommer att kosta 1,7 miljarder nästa år. Jag har intehunnit kolla denna siffra, men om den stämmer så innebär det alltså en kostnad på ca 170.000 för var och en av de 10.000 långtidsarbetslösa som fått fast jobb när nystartsjobbet upphört. Denna summa kommer snabbt att komma tillbaka i form av skatteinkomster och minskad kostnad för a-kassa och andra bidrgasersättningar. Jag skulle vilja påstå att det är mycket väl använda pengar.

Vad Rapport dessutom "glömde" berätta är att 17,5% av alla nystartsjobb har gått till en funktionshindrad person, och 32% har gått till en utrikes född person. Det betyder 5.250 funktionshindrade och 9.600 invandrare! Till skillnad mot Rapport och den politiska oppositionen är jag stolt över resultaten och gläds åt att människor får en ny chans. Det var därför jag blev så besviken när jag såg inslaget. Politiken idag handlar bara om att kasta dynga på Alliansen, oavsett vad vi gör och hur bra resultaten än blir.2008-09-12 Arbetslösheten har inte ökat!
Uppdaterad

I går presenterades SCB:s augustiundersökning om arbetsmarknaden. 4 685 000 personer i åldern 15-74 år var sysselsatta, vilket är en "ick statistiskt säker" ökning med 22.000 personer jämfört med för ett år sedan. Under augusti var 256 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 5,2 procent av arbetskraften. Det är en liten och statistiskt osäker minskning sedan förra året. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 85 000 arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 12,7 procent.

Som jag berättat tidigare räknar alltså SCB med alla mellan 15 och 74 års ålder i arbetskraften i likhet med andra europeiska länder för att siffrorna skall kunna jämföras internationellt. I Sverige innebär det att både elever i grundskola och gymnasium räknas med, liksom en stor andel av pensionärerna. Det är därför SCB:s siffror över arbetslösheten blir 5,2%, jämför med Arbetsförmedlingens siffror som ligger på 2,9%. Arebtsförmedlingen räknar endast in personer i arbetsför ålder i arbetskraften.

SCB:s undersökning visar glädjande nog också att de fast anställda ökade däremot med 98 000 personer jämfört med augusti förra året. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet fast anställda med 32 000 personer. Samtidigt minskade antalet tidsbegränsat anställda med 69 000 personer. Att så många gått från tidsbegränsade till fasta anställningar på ett år är mycket positivt, och visar att det finns många företag med framtidstro som vågar fastanställa.

SCB:s statistik visar återigen att påståendena från oppositionen om att "arbetslösheten nu stiger snabbt" helt enkelt är falska. Visst kan vi få en något ökad arbetslöshet framöver om den ekonomiska oron i USA fortsätter, men ännu så länge syns faktiskt ingen mätbar försämring på arbetsmarknaden i vare sig Arbetsförmedlingens eller SCB:s statistik. Sverige står emot lågkonjunkturen på ett helt annat sätt än de flesta andra länder i vår omvärld.

Tillägg: Under dagen har vi också fått Arbetsförmedlingens augustistatistik. Denna visar också att arbetslösheten fortfarande sjunker jämfört med föregående år, men i betydligt långsammare takt än tidigare. I augusti i år var arbetslösheten 3%, vilket är 0,4 procentenheter lägre än förra året och motsvarar ca 20 000 personer. Det är den lägsta arbetslösheten för augusti månad sedan 1990. Långtidsarbetslösheten minskar mest, och även ungdomsarbetslösheten faller snabbt.2008-09-11 Flera viktiga infrastruktursatsningar i Västsverige
Uppdaterad

Det var en välkommen markering att Alliansens partiledare valde att presentera sina stora infrastruktursatsningar i Göteborg Hamn idag. Västsverige har under tidigare (s)-regeringar kraftigt missgynnats när det gäller infrastruktur, det finns många som tydligt visat detta, bland annat Västsvenska Industri- och Handelskammaren.

Regeringens kommer nu att göra en storsatsning på förbättrad infrastruktur i två steg. Först idag en stor "närtidssatsning" för åren 2009 och 2010, den enskilt största satsningen som någonsin gjorts i en budgetproposition! Man skjuter till 7,6 miljarder kronor extra (utöver de förstärkningar som beslutades förra året). För de kommande två åren innebär detta att anslagen till Sveriges infrastruktur på kort tid förstärkts med 10 miljarder kronor. Satsningar sker i hela landet, men äntligen får Västra Götaland en stor del av kakan. Västra Götaland får i särklass mest av de tre storstadsregionerna. Det blir flera stora satsningar i Västsverige under de närmaste två åren, Rv40 fram till Ulricehamn, utbyggnad av E45 mot Trollhättan, förbättring av väg- och järnvägsförbindelserna till Göteborgs hamn och en ny Älvförbindelse i Göteborg. Dessa projekt är avgörande för utvecklingen i Västra Götaland.

Närtidssatsningen är till för att slutföra ett antal projekt som redan kommit långt i planeringen. Flera av dessa projekt är redan beslutade, men tyvärr "glömde" förra regeringen att också sätta av pengar för projekten. Om inte Alliansregeringen hade skjutit till de extra pengarna nu hade risken varit stor att flera planerade byggen hade fått skjutas upp ytterligare.

Senare i höst kommer det andra steget, regeringens stora infrastrukturproposition för nästa långa planeringsperiod, 2010-2021. I denna proposition hoppas jag att ett påbörjande av Götalandsbanan, alltså en järnväg mellan Göteborg och Stockholm, via Borås och Jönköping, skall finnas med.

Läs även debattartikeln av Alliansens partiledare i DN idag!

Det är förresten lätt att utse den mest magsura kommentaren till regeringens positiva besked idag. Den utmärkelsen går till Roland Andersson (s) ordförande för regionstyrelsen i Västra Götaland. Han säger så här när han får det positiva beskedet om Rv40 av BT: " Jaha, det var bra. Men jag hade varit besviken om det inte hade funnits med. En regering med självbevarelsedrift hade inte kunnat fatta något annat beslut". Nähä. Han glömmer visst att hans egen tidigare (s)-regering under tolv års tid kunde fatta andra beslut. Under dessa tolv år blev Västsverige och inte minst Sjuhärad kraftigt missgynnat när det gäller satsningar på vägar och järnvägar. Och de delar av Rv40 som byggts de senaste åren kom bara till stånd tack vare förskottering från Borås och Ulricehamns kommuner...2008-09-11 Besked kommer idag: Rv 40 byggs klar fram till Ulricehamn!Alliansens fyra partiledare kommer under torsdagen att hålla en presskonferens i Göteborgs Hamn där man berättar om regeringens förslag till rekordstora satsningar på infrastrukturen. Ett av de projekt som särskilt kommer att nämnas är Rv 40 som nu byggs färdig som motorväg ända förbi Ulricehamn (till Hester). För alla oss som sett denna vägfråga som en av de absolut viktigaste prioriteringarna för Sjuhärad och lagt väldigt mycket tid på att argumentera och lobba för just detta vägbygge blir det en mycket bra dag idag!

Mer om regeringens stora infrastruktursatsning kommer på bloggen under dagen.2008-09-11 Inga fler biståndspengar till krigföring och diktaturer!

Den brittiska hjälporganisationen Oxfam berättade i en rapport för något år sedan att 300 miljarder dollar spenderats på krig i Afrika mellan åren 1990 coh 2005. Det är nästan exakt samma summa som det internationella biståndet till Afrika under samma period. Oxfam konstaterar att ungefär 40% av Afrikas totala militärutgifter bekostas av internationella biståndspengar. Annorlunda uttryckt: De svenska skattebetalarnas biståndspengar har under åren bekostat krig med barnsoldater i Afrika och även stöttat diktaturer.

Saken blir ju inte bättre av Riksrevisionens numera välkända rapport för något år sedan där man presenterade sin svidande kritik mot den tidigare svenska biståndpolitiken. I sin rapport berättade man att det fanns grava brister i 10 av 15 granskade biståndprojekt, och att skyddet mot korruption när det gäller biståndsmedel närmast var obefintligt. Och att det finns över 6.000 olika biståndsprojekt.

Tidigare har biståndspolitik i Sverige mest handlat om att det viktigaste är att summan till varje pris måste uppgå till 1% av BNP. Hur pengarna använts och vad de gett för effekt har tyvärr spelat mindre roll. Den svenska biståndsbudgeten är på hela 32 miljarder, vilket är mer än kostnaden för hela rättsväsendet! Skattebetalarna har rätt att kräva att varje biståndkrona skall göra nytta. För svensk del riktas därför nu i stället fokus på resultaten av biståndet. Den viktigaste prioriteringen är fattigdomsbekämpning, främst i Afrika, allt i enlighet med FN:s mål att halvera världsfattigdomen till år 2015. Det handlar också om färre projekt och bättre uppföljning av resultaten.

Förra veckan samlades 100 ministrar från hela världen i Accra, bland annat Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson (m). Toppmötet kunde till slut enas om en slutdeklaration som kan bidra till effektivare internationellt bistånd. Handlingsprogrammet som nu är antaget, Accra Agenda for Action, är en uppföljning av den så kallade Parisdeklarationen från 2005 som eftersträvar ett effektivare bistånd. Slutdeklarationen innebär bland annat att givarländerna nu ska samordna sina insatser bättre så inte alla givare jobbar med till exempel hälsofrågor medan ingen bidrar till infrastruktur eller utbildning. Ett annat exempel är att givarländerna i god tid ska informera varje samarbetsland hur och när biståndspengarna kommer att betalas ut. Samtidigt har mottagarländerna åtagit sig att ta krafttag för att bekämpa korruption och tydligt ta ledningen för att samordna utvecklingssamarbetet i sina egna länder. Mycket av innehållet i deklarationen stämmer väl överens med den svenska uppstramningen av biståndet.

Om det sedan räcker för att målet i rubriken skall uppfyllas är väl tyvärr tveksamt - men det borde i vart fall kunna bli bra mycket bättre!2008-09-10 Läkarutbildningen byggs ut ytterligare

Sverige behöver fler utbildade läkare. Vi kan inte förlita oss på att ta hit läkare från andra länder, och det är inte heller särskilt moraliskt att göra så - de läkare som utbildas i andra länder behövs givetvis på hemmaplan. Sverige måste kunna utbilda tillräckligt för våra egna behov, även om vi vet att även en del av våra läkare sedan tyvärr söker sig utomlands för att jobba. Men med fler utbildade läkare finns trots allt större chans att bemanna de mindre vårdcentralerna och sjukhusen ute i landet, i stället för att hyra in dyra staffettläkare.

Redan 2008 beslutade regeringen om utbyggnad av läkarutbildningen med 330 helårsstudenter. Läkarutbildningen har därmed sedan hösten 2006 byggts ut med totalt motsvarande 660 helårsstudenter. I veckan beslutade regeringen att utöka detta ytterligare. Totalt fram till 2013 när systemet är fullt utbyggt (läkarutbildningen tar drygt fem år) innebär det en ökning med 1287 platser, eller 23%.

Den 8 januari berättade jag på bloggen om den motion jag lämnade in tillsammans med min m-kollega Ulf Sjösten 2007 där vi efterlyste fler platser på läkarlinjen. Det känns verkligen som om regeringens beslut gått i den riktning vi önskade!2008-09-10 Mer pengar till psykiatrin och till kortare vårdköer

I regeringens budgetförslag finns flera viktiga satsningar som rör vården. till att börja med är regeringen missnöjd med att många landsting inte lever upp till vårdgarantin. Man sätter därför av en miljard som skall fördelas till de landsting som visar att man på ett uthålligt sätt uppfyller vårdgarantin. Det blir en form av prestationsbaserat ersättningsystem där den som kortar köerna också får ersättning för detta.

Regeringen satsar också 2,7 miljarder på en bättre psykiatri. Det handlar om att förstärka den psykiatriska vården, erbjuda fler personer med psykisk sjukdom en meningsfull sysselsättning, erbjuda bättre barn- och ungdomspsykiatri, och att utbilda personal inom den psykiatriska vården och stödverksamheten. Anders Milton som tillsattes som psykiatrisamordnare av den förra s-regeringen ger Alliansregeringen beröm och säger att satsningen är ett stort positivt steg framåt.2008-09-10 Enade vi stå...

...söndrade vi falla...

I går gick miljöpartiet ut och meddelade att man inte vill röra jobbskatteavdraget, åtminstone inte för löner under 30.000 i månaden, och inte heller återinföra förmögenhetsskatten. Socialdemokraterna å sin sida säger att man vill ta bort betydande delar av jobbskattavdraget och återinföra förmögenhetsskatten, samt riva upp fastighetsskattereformen. Västerpartiet gick i går kväll ut och kritiserade miljöpartiet för att satsa för lite på välfärden. Vänsterpartiet vill som vanligt höja och återinföra de flesta skatter.

För några dagar sedan förklarade miljöpartiets skoltalesman att man ville värna om friskolorna. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet vill däremot som bekant motarbeta allt vad friskolor heter.

Detta är de senaste exempelen på oppositionens oenighet i stora viktiga inrikespolitiska frågor. När det gäller EU och utrikespolitiken är oenigheten mellan de tre rödgröna partierna närmast total. De mediala utspelen om förhandlingar om ökat samarbete ger jag inte mycket för...rätt vad det är upptäcker både media och väljarna att den rödgröna röran är precis lika kletig som den var före valet 2006.2008-09-09 På stället halt!

I dag har frågan om det svenska försvaret tagit en intressant och positiv vändning för alla oss moderater som tycker att Sverige behöver ett försvar av betydelse. Mina fem moderata kolleger i försvarsutskottet skriver i en gemensam artikel i flera tidningar att inga ytterligare regementen och utbildningsplatser bör läggas ned i dagsläget, och försvarsministern meddelar att regeringens försvarsbeslut som skulle tas i höst om försvarets framtida organisation skjuts upp till våren 2009 i avvaktan på en ny säkerhetsanalys med anledning av oroligheterna i Georgien. Jag tycker det är utmärkt om svenska folket ännu tydligare kan se att dagens regering värnar om försvaret till skillnad från oppositionen. Detta är nog tyvärr inte den bild som väljarna har idag. Det känns lite orättvist - det var ju den tidigare (s)-regeringen som närmast slaktade försvaret under åren 1994-2006, och den som är försvarsvän borde förskräckas av de enorma fortsatta besparingskrav som alla tre oppositionspartierna har med i sina budgetar för åren 2008-2010.

Jag har kommenterat försvarsfrågan flera gånger på bloggen, senast den 16 maj och 5 juni i år. Jag har bland annat påpekat att beskrivningen i media om att Alliansen skurit ned försvarets totala budget faktiskt är felaktig! Vi sparar visserligen 980 miljoner fram till år 2010 på försvarsmateriel, men samtidigt tillför vi 1.350 miljoner till våra fredsbevarande utlandsstyrkor som i framtiden även kommer att vara en resurs på svensk mark om försvarsministerns planer blir verklighet. Netto alltså så här långt en ökning av anslagen till försvaret på 370 miljoner fram till och med år 2010. Detta skall jämföras med socialdemokraternas förslag på minskad budget fram till 2010 med 7,15 miljarder, miljöpartiets besparingar på 7 miljarder och vänsterpartiets nedskärningar med 15 miljarder!

För Alliansens och moderaternas del gäller diskussionen inte besparingar kommande år utan vad som skall hända efter 2010. Om man omvandlar hela det gamla invasionsförsvaret till ett insatsförsvar på det sätt som tidigare planerats medför det stor risk för ett antal nedläggningar av regementen och skolor framöver, och stora delar av hemvärnet är hotat. Jag delar därför helt åsikterna från mina kolleger i försvarsutskottet om att det finns goda skäl att lägga ytterligare nedläggningar på is och först ta en ordentlig diskussion om framtiden. Försvarsministerns besked är därför mycket välkommet. Världen är tyvärr inte så lugn och trygg som vissa tror.2008-09-09 Ett knippe företagsreformer som går åt rätt håll

Den stora politiska nyheten igår var regeringens företagsreformer som i korthet innehåller följande:
* Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks med 1 procentenhet till 31,42% respektive 29,71%. Det kostar statskassan 7,5 miljarder. Genom sänkningen frigörs samtidigt resurser motsvarande 3 miljarder i kommuner och landsting som kan användas för annat.
* Bolagsskatten sänks med cirka 7 mdr kronor från 28 procent till 26,3 procent. Svensk bolagsskatt hamnar nu i nivå med genomsnittet i EU. Som en följd sänks även expansionsfondskatten till 26,3 procent och det gäller även gamla avsättningar.
* De så kallade 3:12-reglerna lindras och förenklas, vilket gör att fler småföretagare kan ta ut en rimlig lön och att fler kan använda sig av enkla schablonregler. Detta gynnar särskilt fåmansbolag som har ett lågt aktiekapital.
* Nedsättning av socialavgifterna och allmän löneavgift för ungdomar blir större och utvidgas till att gälla alla som vid årets ingång är högst 25 år. Satsningen på cirka 5,6 mdr kronor gör att arbetskostnaderna för ungdomar blir cirka 12 procent lägre än vid full arbetsgivaravgift. Syftet är att motverka den kvarstående ungdomsarbetslösheten.
* Ökad möjlighet till direktavskrivning av inventarier som kostar mindre än ett halvt basbelopp. Det ger både skattelättnader och förenklingar för små och medelstora företag.
* Finansiering av skattelättnaderna sker till stor del genom att viss osund skatteplanering stoppas. Det gäller olika transaktioner som görs uteslutande för att undgå skatt och som inte har någon affärsmässig betydelse. Reglerna komer att utformas så att de inte förhindrar eller försvårar normal näringsverksamhet inom koncerner.
* Ett antal förenklingar för företagen presenteras också, liksom ett antal förslag som skall stärka konkurrensen och förbättra förutsättningen för ökad kvalitet och mångfald inom offentligt finansierad verksamhet.

Jag tycker det är bra att den osunda skatteplaneringen försvåras. Jag skrev om detta på bloggen den 19 augusti. Det är rimligt att stora företag som går med vinst betalar skatt, vilket ger utrymme att sänka arbetsgivareavgifter och bolagsskatter för alla företag. Jag är också mycket nöjd med att 3:12-reglerna förenklas, eftersom jag tidigare motionerat i riksdagen om detta.

När det gäller kritiken om att skattesänkningarna är för små är det som vanligt så att förväntningarna är orealistiskt stora. Att sänka arbetsgivareavgiften med en procentenhet kostar ca 7,5 miljarder. Att sänka arbetsgivareavgiften med en tredjedel skulle alltså kosta ca 75 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar! Allt går inte att få in på en gång i statens budget, men jag hoppas personligen att det både kan bli fler sänkningar av arbetsgivareavgifterna och ytterligare förenkling av 3:12-reglerna kommande år.

Regeringen har ju fått kritik för att den särskilda nedsättningen av egenavgifter togs bort. Jag kan konstatera att för egenföretagare utan anställda har denna skattehöjning nu kompenserats mer än dubbelt genom de jobbskatteavdrag som egenföretagarna också får del av, samt av den nu föreslagna sänkningen av egenavgifterna. För företagare med anställda varierar effekterna beroende på vilka anställda man har. Den som nyanställer ungdomar, äldre, långtids- arbetslösa eller långtidssjuka gör definitivt en stor vinst på de nya reglerna. Detsamma gäller givetvis aktiebolag med stora vinster. Företag med många anställda är också vinnare eftersom dagens sänkning mer än väl kompenserar för den begränsade nedsättningen av egenavgifter som togs bort.2008-09-08 Spännande höst för arbetsmarknaden

Signalerna från arbetsmarknaden är väldigt blandade. Rapporter om varsel kommer med jämna mellanrum och konjunkturnedgången från USA börjar påverka Europa. I Sverige syns det dock inte särskilt mycket på arbetslösheten, de flesta som blir av med jobbet hittar snabbt ett nytt. Ungdomsarbetslösheten har visserligen ökat under sommaren, vilket dock helt förklaras av att ovanligt stora ungdomskullar lämnat skolan. I år har gruppen ungdomar 16-24 år ökat med hela 70.000. Trots detta ökade ungdomsarbetslösheten "bara" med 15.000, vilket innebär att 55.000 av dessa ungdomar faktiskt fick arbete direkt. Långtidsarbetslösheten bland unga fortsätter också att sjunka. I Borås Tidning fanns en intressant nyhet häromveckan. Det var arbetsförmedlingen i min hemkommun Mark som konstaterade att man har färre arbetslösa än för ett år sedan och att man inte märker något alls av de dåliga tiderna:

Borås Tidning 28/8 2008

När jag besöker företag hör jag att många fortfarande har svårt att få tag på yrkesutbildad personal. Vi har diskuterat dessa problem med arbetsmarknadsministern vid flera tillfällen, och jag blev därför väldigt glad när jag hörde regeringens förslag presenteras. Dels vill man utöka försöksverksamheten med lärlingsutbildning på gymnasiet med betydligt fler platser både 2008 och 2009. Dels vill man tillföra Komvux extra pengar för att man skall kunna erbjuda gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux för dem som fyllt 20 år. Regeringen tänker också skapa en Yrkeshögskola nästa år där alla eftergymnasiala yrkesutbildningar som ligger utanför dagens högskola samlas.

Gemensamt för dessa tre satsningar är att de skall genomföras i nära samråd med näringsliv och branscher för att utbildningen verkligen skall kunna anpassas till arbetsmarknadens behov. Regeringen avsätter totalt 1,8 miljarder i budgeten för dessa satsningar på yrkesutbildning. Jag tror det kommer att bli mycket uppskattat av både eleverna och företagen.2008-09-08 Varning för dåliga piratkopior
Uppdaterad

Socialdemokraterna börjar visst inse att Alliansens reformer och förslag kanske inte är så tokiga ändå. De har därför börjar kopiera bitar av Alliansens politik. Fast rent politiskt känns socialdemokraternas dubbla budskap ibland som rent hyckleri.

Det började med (s)-förslagen till uppstramning av a-kassan som man föreslog i somras (se bloggen 25/7). På punkt efter punkt där man tidigare kritiserat regeringen presenterade man liknande eller ännu tuffare förslag. (s) anser nu plötsligt att hög ersättning riskerar att förlänga tiden i arbetslöshet vilket man vill lösa genom nedtrappning av a-kassan efter viss tid. Man vill också öka kontrollen av de arbetssökandes aktivitet ytterligare. Just dessa frågor har utgjort kärnan i socialdemokraternas kritik av regeringens arbetsmarknadspoilitik under två års tid. Nu lägger man själva fram ännu tuffare förslag.

Det fortsatte när moderaternas arbetsgrupp om integration presenterade ett antal förslag, bland annat om att det måste skapas incitament för nyanlända asylsökande att frivilligt välja att flytta till en kommun där det finns jobb och bostad (se bloggen 26/8). Då anklagade socialdemokraternas talesman Veronica Palm regeringen för att fiska i grumliga vatten och tyckte retoriken var förvillande lik den extrema högerns! Några dagar senare förslår (s) - via samma Veronica Palm (!) - att migrationspolitiken behöver skjärpas. Istället för att de asylsökande har rätt att själva välja var de vill bo under tiden deras ansökan prövas, vill (s) att myndigheterna själva ska kunna anvisa en lämplig ort och bostad dit den asylsökande måste flytta!

Häromdagen gick förre ministern Ylva Johansson (s) ut och förkunnade att det måste ställas tydligare krav på sjukskrivna och att de bör kunna delta i någon form av aktiviteter under sin sjukskrivning. Förslaget låter misstänkt likt det nya sjukförsäkringssystem som Alliansen röstade igenom före sommaren, och som socialdemokraterna då sågade som en "hetsjakt på de sjukskrivna".

En insikt verkar ändå ha nått förre ministern Ylva Johansson: I Svenska Dagbladet säger hon att "Våra systemlösningar har inte alltid fungerat men vi har kramat om systemen i alla fall. Många har hamnat mellan stolarna och passiviserats". Detta har Alliansen förgäves påpekat i nästan varje riksdagsdebatt under två års tid, utan att få någon som helst respons från (s). Jag tycker min utskottskollega Anna König Järlmyr har en träffande beskrivning när hon kommenterar Ylva Johanssons uttalande på sin blogg i Expressen: "Glöm inte detta. För i svensk politik är det så att socialdemokrater kramar system, medan Alliansen kramar människor."

På punkt efter punkt kopierar socialdemokraterna de förslag från regeringen som man ägnat all sin tid åt att kritisera under två år. Det är på ett sätt smickrande att vi fått dem att tänka om, fast väldigt olyckligt att de mest föreslår piskor och inga morötter för exempelvis arbetslösa och asylsökande. (s) saknar också en helhet i sina förslag.

Viktigast är ändå att borgerlig politik förs bäst av en borgerlig regering. Piratkopior blir sällan bättre än originalet.2008-09-08 Intervju om mitt Svalbardsbesök i Borås Tidning

Jag har haft lite problem med min scanner, men här kommer BT-intervjun om mitt Svalbardbesök som publicerades häromdagen:

2008-09-07 Politik och musik i Fristad

I kväll hade jag äran att inleda som gästtalare på en musiksoaré på Fristad Folkhögskola. Det var Fristads kommundels moderata partiförening som var arrangör. Jag pratade givetvis lite om arbetsmarknadsläget, samt berörde infrastrukturfrågor, miljöfrågor och avslutade med lite fakta kring regeringens förslag kring pensioner och pensionärernas skattesänkningar.

Sedan fick vi en timmes konsert med blåssektionen av Fristads Ungdomsorkester som måste vara en av de bästa orkestrarna i sitt slag. Mycket imponerande, även om jag hört dem förut i andra sammanhang, exempelvis på Borås Arena i samband med Elfsborgsmatcher. Fristads Ungdomsorkester har över 200 ungdomar som spelar i olika orkestrar. Det är något Fristadborna kan vara stolta över.

Det blev en trevlig kväll som bevisar att man kan kombinera politik och musik.2008-09-07 Sänkt skatt och höjd pension för svenska pensionärer

Regeringen har under veckan presenterat förslag för att stärka pensionärernas ekonomi. Det handlar både om skattesänkningar, höjda bostadsbidrag och uppräkning av basbeloppen som ger en ovanligt stor uppräkning av pensionerna. Detta skall läggas till alla de övriga beslut som tagits för att ge bättre stöd till de äldre.

Skattesänkningar:
90% av Sveriges pensionärer kommer att omfattas av skattesänkningen, som gäller upp till en pension på ca 30.000 per månad. Förslaget innebär störst årlig skattelättnad för pensionärer med ingen eller låg inkomstpension, som får en betydande skattesänkning på 2 300- 3 500 kronor per år. För dem med pensioner över 150.000 per år blir skattesänkningen mindre, ca 850 kronor eller ca 70 kronor per månad. Främsta anledningen till att man gör en liten skattesänkning även för dessa grupper är nog att det skulle uppfattas som orimligt om en garantipensionär genom skattesänkningen skulle få en större nettoinkomst än den som också har inkomstbaserad pension. Men även om beloppet kan uppfattas som litet så är det i vart fall sänkt skatt och inte höjd. När upplevde pensionärerna detta senast? I vart fall inte under de 12 år som socialdemokraterna styrde Sverige. Jag hoppas också att det kan vara ett första steg mot en fortsatt sänkning av inkomstskatten för pensionärerna.

Socialdemokraterna föreslår för egen del en skattesänkning på 167 kronor per månad för pensionärerna, lite oklart om det gäller alla eller bara dem med lägst pension. I vart fall betydligt mindre än Alliansen till dem med låga pensioner men möjligen lite mer till dem med de högsta pensionerna. Jag tycker Alliansregeringens förslag är rimligare. Vi vet att många med de allra lägsta pensionerna har det svårt att få det att gå ihop, och för dem betyder ett tillskott på 200-300 kronor per månad mycket. Många med höga pensioner lever däremot ett ekonomiskt mycket gott liv och gynnas ofta även av sänkt fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. För dessa betyder sänkt skatt med 167 kronor i månaden (enligt s-förslaget) väldigt lite.

Höjt bostadsbidrag och höjda förbehållsbelopp:
Ger en ytterligare förbättring på upp till 2.600 kronor per år för dem som omfattas av detta. Bostadstillägget har dessutom tidigare i år höjts till maximalt 5.000 kronor, och kommer att höjas ytterligare kommande år.

Uppräkning av pensionerna:
Uppräkningen av pensionerna betyder betydligt mer än skattesänkningen för dem med normala eller höga pensioner. Till följd av att allt fler kommit i arbete blir det en ovanligt stor uppräkning av pensionerna i år och kommande år. I år höjs pensionerna med i genomsnitt 4.000 kronor, och 2009 med i genomsnitt 6.000 kronor. Detta skall jämföras med exempelvis 2005 då uppräkningen i genomsnitt endast var 2.000 kronor.

Uppräkningen av prisbasbeloppet ger ca 3 000 kronor per år för en garantipensionär, och inklusive skattesänkningen blir det alltså en förbättring på ca 5 600 kronor per år.

Regeringen tidigare tagit ett stort antal beslut som berör pensionärerna:
* Sänkt fastighetsskatt med fortsatt extra förmånlig begränsningsregel för pensionärer
* Avskaffad förmögenhetsskatt
* Avdragsrätt för hushållsnära tjänster
* Tandvårdsreformen gör tandvården lite billigare för många äldre
* Rätten till anhörigstöd och avlastning stärks för den som vårdar annan i hushållet på grund av demens/funktionshinder
* Mer pengar till stöd för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning, inom denna grupp finns allt fler pensionärer som behöver ökat stöd
* 200 miljoner satsas på utbildning av personal som arbetar med äldrevård för att garantera en värdigare vård
* 1 miljard per år satsas extra för att korta vårdköerna. Inte minst viktigt för de äldre
* 500 miljoner i investeringsstöd för byggande av fler äldreboenden
* Ny lag föreslås göra det möjligt att själv välja utförare av olika hemtjänster och vårdtjänster för den pensionär som önskar detta (se bloggen 27/8)
* Idag finns över 100.000 pensionärer som arbetar och de har nu väldigt gynnsamma skatteregler. Sänkt arbetsgivare- avgift har införts för arbetsgivare som anställer pensinärer, och dubbelt jobbskatteavdrag för den pensionär som arbetar.
* Regeringen beslutade också redan 2007 om 1,4 miljarder extra till kommuner och landsting för att bland annat utveckla hemsjukvården och hemtjänsten, göra det lättare att få läkarbesök hemma, införa förebyggande hembesök för alla över 80 år för att förebygga onödiga skador, vid behov förbättra maten till de äldre och öka de sociala kontakterna i samband med måltider, utveckla demensvården, göra fler och tidigare demensutredningar, utveckla rehabiliteringen av äldre och göra genomgångar av medicinering för att undvika felmedicinering och övermedicinering.2008-09-06 Några miljö- och klimatslutsatser från SvalbardHemma igen, och dags att försöka summera intrycken från besöket på Svalbard. Det ur klimatsynpunkt viktigaste besöket var utan tvekan det i Ny Ålesund, och då särskilt mätstationen för koldioxid, Zeppelin, högt uppe på fjälltoppen. På bilden ser man tydligt koldioxidhaltens ökning sedan 1988 när mätningarna startade, och hur ökningstakten också tilltagit. Detta är visserligen endast mätdata och inget bevis på att koldioxidhaltens ökning i sin tur också orsakar hela den klimatförändring som verkar ske. De forskare vi träffade menade dock att ökande koldioxidhalter kan antas spela en mycket stor roll för växthuseffekten, även om man också nämnde att det finns fler faktorer som kan påverka, exempelvis solvindar och stoftpartiklar i luften. Naturliga klimatförändringar är historiskt sett inte heller något unikt, och man påpekade att klimatfrågan är mycket komplex och att det behövs mycket mer forskning. Inte minst finns frågor kring världshavens roll både när det gäller att frigöra och magasinera koldioxid. Vi fick också höra på Universitetet i Longyearbyen att man planerar att testa koldioxidlagring i den frusna berggrunden på Svalbard, där tanken är att magasinera koldioxiden i flytande form.

De smältande glaciärerna och havsisarnas utbredning är en annan viktig fråga. De senaste tre åren har sommarisens utbredning i Arktis varit mindre än vanligt, och exempelvis fjorden utanför Longyearbyen har inte varit tillfrusen alls de senaste vintrarna. Detta förklarade forskarna med att hårda stormar år 2005 pressade upp varmt vatten mot Nordpolen, och att det tar lång tid innan vattentemperaturen återgår till den normala. I mynningen av vissa mindre fjordar finns dessutom ofta en grund "tröskel" som gör att det varma vatten som pressas in av stormar sedan stannar kvar under flera år. Det bör å andra sidan innebära att om det inte blir nya stormar kommer ísen återigen att växa till runt nordpolen och fjordarna att täckas av vinteris.

Vid vårt möte med den ansvarige för den geodetiska forskningen i Ny Ålesund fick vi höra att någon höjning av havsnivån inte går att mäta, trots att glaciärerna smälter snabbt. Orsaken är helt enkelt att den lilla höjningen av havsytan mer än väl kompenseras av den fortsatta landhöjningen. Diskussionen om att stora delar av de kustnära områdena på jorden kommer att dränkas om glaciärerna smälter fick därför inget som helst stöd. Vi fick dessutom höra nya teorier om vad som driver golfströmmen och andra starka strömmar på jorden. Den rådande bilden av en "pump" som drivs av kallt, tungt vatten som sjunker trodde inte vår forskare på. Han lutade mer åt att det är dragningskraften från sol och måne som driver strömmarna på jorden. Risken att golfströmmen skulle stanna av om klimatet blir varmare var inget som han trodde på.

En sak framförde forskarna mycket tydligt och klart - alla miljö- och klimatfrågor är globala och kräver globala åtgärder. Vill Sverige satsa på åtgärder för att minska koldioxidutsläpp bör vi därför prioritera insatser som ger en mätbar global effekt. Detta ligger helt i linje med den svenska regeringens politik; en svensk miljöinvestering i ett annat land kan ge betydligt större global effekt än om vi satsar samma summa på hemmaplan, och en överdriven svensk miljöbeskattning är ur global synpunkt ganska meningslös. Vi upplevde också stor skepsis från forskarhåll mot den överdrivna tron på etanolen som en del av lösningen på klimatfrågan.

Glädjande var däremot beskedet att en minskning av de globala koldioxidutsläppen skulle märkas mycket snabbt i atmosfären, på samma sätt som man en gång snabbt fick bort CFC-gaser (freon mm) ut atmosfären genom globala överenskommelser, och därmed stoppade uttunningen av ozonskiktet. Det framgick dock inte hur snabb effekt en koldioxidminskning skulle kunna få på klimatförändringarna. Mindre glädjande var väl att jag också fick stöd för min åsikt att även om vi minskar koldioxidutsläppen så kommer detta knappast att helt kunna stoppa en klimatförändring, endast möjligen begränsa den. Människorna måste i vilket fall anpassa sig till ett ständigt föränderligt klimat.

När det gäller klimatfrågan i stort tyckte annars forskarna (precis som vi!) att diskussionen om koldioxiden gör att andra klimat- och miljöfrågor lätt hamnar i skymundan. Man var också oroliga för att klimat/koldioxidforskningen tar allt större del av de samlade forskningsresurserna. Alla vi talade med efterfrågade en betydligt bredare satsning på forskning (vilket ju är ganska naturligt eftersom de alla lever på forskningspengar). Det kändes bra att kunna berätta att den svenska regeringen föreslår den största forskningssatsningen i modern tid, och att ett av de prioriterade områdena är just miljö- och klimatforskning.2008-09-04 Höstens första snö - dags att åka hemDet är dags att lämna Svalbard. Det känns ganska lagom, för i natt föll höstens första snö över fjälltopparna runt Longyearbyen. Det märks att det snabbt går mot den mörka årstiden, redan i mitten av november är det praktiskt tagit helt mörkt dygnet runt.

Klimatet är faktiskt så bistert att det är permafrost på hela Svalbard. Endast det översta jordlagret tinar under sommaren och fryser sedan till igen. Alla hus byggs därför på pålar eftersom det inte går att gjuta grunder ovanpå permafrosten.

I Longyearbyen har man förresten ett tydligt tecken för när det är sommar respektive vinter - man tittar på en av fjälltopparna som har en liten glaciär som är formad som ett champagneglas. Glaset syns ovanför molnet på bilden till vänster. När foten släpper från själva glaset är det sommar. När snön lägger sig så att foten fastnar igen är det vinter...

Nu är det alltså dags att åka hem, många intryck rikare och med en stor mängd intressant kunskap om klimat, miljö, koldioxid, glaciärer, havsnivåer, kontinentalplattor, norrsken, naturtillgångar, fiske, utrikespolitik och annat i bagaget. Men också med mer kunskap om en ögrupp som ligger i Sveriges närhet och har en mängd historiska kopplingar till Sverige genom vetenskapsmän, forskningsresande och den tidigare svenska kolgruvan Svea, och där många platser på öarna är uppkallade efter svenskar. Även idag finns ett antal svenskar som arbetar, forskar eller studerar på Svalbard.2008-09-04 Man bör helst inte ta med sig vapen in på banken

Veckans program har varit välfyllt, så någon tid till besök i butiker har det knappast varit. Så värst många butiker finns det inte heller, även om man faktiskt kan hitta det mesta som man behöver i Longyearbyen. Idag blev det en timme över innan flygbussen kom, och då tog jag en snabbrunda i centrum.

På dörren till det hus där posten och banken finns hittade jag denna skylt. Att ta med sig vapen in på posten eller banken anses opassande till och med på Svalbard...

Även i butiker och på restauranger ber man vänligt med bestämt kunderna att hämta en nyckel och låsa in sina vapen i vapenskåpet innan man handlar eller sätter sig för att äta. Lite ordning på vapenhanteringen får det tydligen vara även i Longyearbyen. Svalbard ÄR faktiskt en ganska speciell plats!


2008-09-04 Svalbards historia

I dag har vi också besökt museet i Longyearbyen. Det har flera olika teman - Svalbards tidiga historia och olika upptäcktsresande, jägare och fångstmän som levde på ön, kolbrytningens utveckling, och så en massa om Svalbards natur, djur- och växtliv.

En särskild avdelning handlade om andra världskriget, då både Longyearbyen och Barentsburg närmast totalt ödelades eftersom båda sidor ville använda Svalbard som bas för sina väderstationer. På museet finns också ett komplett exemplar av den tyska kryptomaskinen Enigma, som var mycket avancerad för sin tid. Kanske något för FRA stt studera...
Svalbard låg också mycket strategiskt till under kriget, mitt i det område där omfattande flottransporter passerade mellan USA och Ryssland. När man tänker på dagens stormaktspolitik och jakten på mineraler, olja, fisk och nya handelsvägar inser man snabbt att Svalbard kan få stor politisk betydelse även i framtiden.2008-09-03 BarentsburgNär man färdas längs Isfjorden ser man flera övergivna bosättningar, bland annat detta nedlagda gruvsamhälle, Grumant. Några Isbjörnar syntes inte till, men däremot såg vi fenorna av en späckhuggare som dök en bit från båten. Vi passerade sedan radiostationen Isfjord Radio, känd från filmen Orions Bälte, innan vi kom fram till den ryska gruvbosättningen Barentsburg. Bosättningen ligger väldigt vackert vid foten av ett högt fjäll (bilden till höger).

Kolgruvan Barentsburg drivs av det anrika ryska Gruvbolaget Arktikugol sedan 1930-talet. Bosättningen har som mest haft 1.500 invånare (av vilka en del misstänks ha varit mer av militär personal än gruvarbetare), men har idag ca 500, främst arbetare från Ukraina och Ryssland. Det kol man bryter säljs över hela Europa, främst till Spanien, Portugal, Holland och Danmark. En skarp lukt av kol möter en när man går i land, och i utkanten av området står det lokala kolkraftverket och spyr ut kolsvart sotig rök över landkapet.Bosättningen känns väldigt sliten och väldigt "sovjetisk", även om de stora väggplakaten med Lenins bild var nedplockade. Många byggnader är övergoivna och förfallna, men man har planer på att renovera en del byggnader och även bygga ett museum. Levnadsstandarden känns betydligt lägre än i Longyearbyen, men bosättningen är full av kontraster mellan det gamla sovjetiska och dagens moderna teknik. Alla gruvarbetare har till exempel lokala betalkort som administreras av gruvbolaget, och allt betalas med dessa kort i stället för med pengar, och det man handlar avräknas sedan från lönen. I Barentsburg finns dessutom både kulturhus (med klassiska sovjetiska utsmyckningar, fotot till höger), idrottshall, sjukhus, kapell, affär, skola med hög IT-standard (!) och hotell. Dessutom har ryska staten byggt ett jättemodernt konsulat på platsen, uppenbarligen för att markera den ryska närvaron. Rent formellt styr dock den norska Sysslemannen även i Barentsburg i enlighet med Svalbardtraktaten.

Barentsburg var en intressant bekantskap, men jag skulle inte vilja bo där...2008-09-03 Isfjorden och EsmarkglaciärenI dag följde vi med på en heldagstur med båt på Isfjorden i ganska blåsigt och kallt väder. Före avfärd från kajen hölls en noggrann instruktion om hur man tar på sig en komplett räddningsdräkt i ett nödläge. Trots golfströmmen som går utanför Svalbard blir vattnet sällan mer än 2-3 plusgrader ens på sommaren. Faller man i vattnet utan heltäckande skyddsdräkt överlever man bara några minuter!Första stoppet var vid Esmarkglaciären, där båten gick ända fram till glaciärkanten. Kaptenen visade bland annat hur mycket glaciären dragit sig tillbaka de senaste 40 åren. En tradition vid dessa båtturer är att kapten bjuder alla på en liten, liten årgångswhiskey med is som just fiskats upp ur havet vid glaciären. Jag är inte särskilt förtjust i whiskey och brukar definitivt inte dricka whiskey på vardagar före lunch, men det fick bli ett litet undantag just idag...det lär nämligen antagligen vara enda gången som jag får uppleva att isen är äldre än whiskeyn - ca 2.100 år!

Under båtresan hade vi också turen att träffa en av Norges mer kända politiker och diplomater, Jan Egeland, som numera verkar inom norska utrikespolitiska insitutet. Egeland är en norsk diplomat och politiker (s), och har bland annat varit statssekreterare på norska utrikesdepartementet och var också som chef för FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp samordnare av nödhjälpen efter tsunamikatastrofen 2004. Egeland skulle delta på en konferens på Svalbard, och passade på att följa med på båtturen tillsammans med sin dotter. Jag hade långa och intressanta samtal med Egeland under båtturen. Han var bland annat med och förhandlade fram Osloavtalet mellan Israel och Palestina, samt hade mycket kontakter med Carl Bildt under Balkankriget. Vi pratade utrikespolitik, och då särskilt förhållandet mellan Norge och Ryssland, EU-politik, försvarspolitik och norsk och svensk inrikespolitik, samtidigt som färden fortsatte längs fjorden på väg mot Barentsburg.2008-09-02 Lokal skyltning...mot skor och isbjörnar!Svalbard har sina egna traditioner och sin egen skyltning. För det första tar man alltid av sig skorna när man kommer in någonstans - i kommunhuset, skolor, universitetet, kontor, vissa butiker, i kyrkan, på många hotell och restauranger mm. Det är oftast skyltat så man vet, givetvis även på ryska som är ett av de större språken på Svalbard. Anledningen till traditionen är att det är ganska dammigt på vägarna och man vill ha rent och snyggt inomhus. Jag misstänker att det också finns kopplingar historiskt till den ganska smutsiga kolbrytningen. Det såg i vilket fall ganska kul ut när alla elever och lärare gick i sockarna på universitetet, liksom när alla forskarna i Ny Ålesund ställde sina skor utanför personalmatsalen innan de gick in och åt.

Isbjörnar skapar också behov av särskild skyltning, fast skyltarna har en förmåga att försvinna på samma sätt som de svenska varningsskyltarna för älg. Isbjörnsaffischen i mitten (som tryckts av myndigheten Sysslemannen) säljs i souvenirbutikerna för 50 norska kronor! Sysslemannen delar också ut pedagogiska vykort där man uppmanar "Take the polar bear danger seriously!". Utbildning om hur man skall skydda sig mot isbjörn ingår som grundutbildning på Universitetet, trots att man påpekar att ingen människa blivit uppäten sedan 1996...

Den mest kända skylten är annars denna trafikskylt, fast den var nedskruvad från stolpen när vi körde förbi idag, så det får bli en bild från internet i stället...

När man "går på tur" måste man ha med sig bössa, och det finns att låna (!) i sportbutikerna, och skolan har också lånebössor som eleverna kan ta med sig när de är ute i naturen och gör experiment. Isbjörnar är visserligen fridlysta, men får skjutas i självförsvar. Man uppskattar att det finns minst 3.000 isbjörnar på Svalbard, alltså fler björnar än människor! De förekommer dock sällan nära bebyggelsen om de inte är mycket hungriga.
2008-09-02 UNIS och Eiscat-radarnI dag besökte vi även UNIS, universitetet i Longyearbyen som är världens nordligaste. Universitetet bildades 1993, och man har drygt 350 studenter som studerar de sista åren av sin studietid på Svalbard i fyra olika ämnen; Arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysik och arktisk teknologi. I universitetsbyggnaden finns även Norska polarinstitutet, Svalbard Science Forum och EISCAT. Universitetet har också nära samarbete med forskningsbyn Ny Ålesund.

Vi besökte under kvällen också Eiscat-radarn som står högst uppe på ett berg längst in i Adventdalen öster om Longyearbyen. EISCAT är ett europeiskt samarbete mellan sju länder, däribland Sverige. Vid EISCAT utförs forskning kring solvindarnas påverkan på jordens atmosfär, och inte minst kring norrsken. EISCAT driver flera radarstationer i norra Skandinavien, förutom den på Svalbard även i tromsö och i Kiruna, samt i norra Finland.

En spännande framtidsfråga är om de solvindar som skapar norrskenet skulle gå att ta tillvara. Forskarna tror faktiskt att detta skulle kunna bli möjligt i en framtid, och att det i så fall skulle lösa en stor del av världens energiproblem. En hisnande tanke!2008-09-02 Longyearbyen och kolgruvorna

Longyearbyen är Svalbards huvudort, och uppkallad efter amerikanen Longyear som grundade gruvsamhället. Longyearbyen har ca 2.500 invånare som är bofasta året runt. Det är dock mycket få personer som lever hela livet på öarna, de flesta stannar max 3-4 år för att arbeta, och lämnar sedan Svalbard igen. I Longyearbyen finns tre förskolor, en stor grundskola/gymnasium, sporthall, simhall, ungdomsgård och ett torg med afffärscentrum. Dessutom hotell och restauranger, hamn och flygplats, och en utmärkt internettäckning med mycket hög hastighet som service till universitet och forskare.I Longyearbyen finns nästan lika många snöskotrar registrerade som det finns invånare, och man har världens högsta biltäthet - över 1.000 bilar men bara 5 mil väg att köra på...Longyearbyen och hela trakten runtomkring är fullt av minnen från kolbrytningen, inte minst de höga tornen som höll uppe de olika linbanorna som fraktade kolet från gruvan ned till byn. Via den stora Taubanestationen (se foto nedan) styrdes transportbanor från tre olika riktningar ihop för vidare transport till väntande båtar i hamnen.

De flesta gruvor i Longyearbyen är nedlagda idag men en gruva finns kvar och försörjer bland annat ortens energiverk som ger invånarna både el och värme. Kolbrytning sker i övrigt i Sveagruvan längre söderut på Svalbard, en gruva som ursprungligen var svensk, samt i Barentsburg där Ryssarna har en egen gruvby. Mer om detta morgon då jag skall dit på besök.Kolet är inte längre helt avgörande för Svalbards försörjning, turism och forskning är idag viktigare. Men för att hedra de som byggde upp kolindustrin finns denna kolgruvearbetare som staty på torget i Longyearbyen.Svalbard administreras av Norge, men styrs självständigt av en Sysselman, ungefär landshövding, som grundar alla beslut på Svalbardtraktaten som ger Norge rätten att styra området, men som samtidigt ger alla länder rätt att bedriva verksamhet på ön. På vänstra bilden Sysslemannens nya moderna byggnad, alldeles brevid den gamla Taubanestationen som jag nämnde ovan. På högra bilden Sysselmannens residens.

Under förmiddagen idag träffade vi Sysselmannen själv och fick tillfälle att diskutera både tillgängligheten på öarna för svenska turistföretag och storpolitiska frågor om exempelvis förhållandet mellan Norge och Ryssland. På Svalbard finns som sagt en stor rysk by, men även en polsk forskningsstation och en i övrigt mycket mångkulturell befolkning i huvudorten Longyearbyen och i Ny Ålesund. All verksamhet styrs ändå av traktaten som övervakas av Sysselmannen, som även är ansvarig för polis och räddningstjänst samt miljöskyddet.2008-09-01 Ny ÅlesundNy Ålesund var förr ett gruvsamhälle där man bröt kol. Gruvan lades ned på 1960-talet, och i stället har samhället utvecklats till en forskarby. Ett statligt ägt bolag - Kings Bay - administrerar byn och flygplatsen och sköter all infrastruktur och bevarar även alla gamla byggnader och minnen från gruvtiden. Här syns den gamla posten
(fortfarande i bruk!) och tågvagnar från den gamla gruvbanan.Bolaget Kings Bay har som affärsidé att erbjuda en god forskningsmiljö, och erbjuder länder och universitet att uppföra egna forskningsanläggningar eller hyra in sig i de byggnader som redan finns. Hela forskarbyn är anpassad för avancerad forskning, och det sitter avancerad teknisk utrustning på nästan varje hus. Man kan exempelvis inte använda mobiltelefon på orten eftersom det stör känslig utrustning. Man kan inte heller flyga dit som turist, utan måste vara särskilt inbjuden av en forskare. Hela orten är mycket internationell. Kineserna har exempelvis ett eget hus, som man smyckat med två kinesiska lejonstatyer som verkligen smälter in i den arktiska miljön och passar bra ihop med de korrugerade plåtväggarna...En av de viktigare forskningsprojekten är koldioxidforskningen i Ny Ålesund. Denna forskning sker i samarbete med Stockholms Universitet. Platsen är särskilt utvald för denna forskning - på grund av att Ny Ålesund ligger så långt från "civilisationen" påverkas mätningarna mycket lite av lokala föroreningar, och därför får man väldigt stabila mätserier. För säkerhets skull ligger dessutom mätstationen högst uppe på ett fjäll, och enda sättet att komma dit är en linbanekorg som inte kändes så väldigt inbjudande. På högra bilden syns linbanevajrarna och längst upp på fjället kan man skymta en liten byggnad på toppen. På högra bilden väntar min moderate riksdagskollega Sven-Yngve Persson på att gå ombord i linbanekorgen tillsammans med mig och vår värd Trond Svenoe, som basar för Norsk Polarinstitut i Ny Ålesund.Väl uppe var utsikten från mätstationen hisnande! Långt där nere skymtar Ny Ålesund och vädret kan knappast vara bättre och luften renare.

Mätstationen Zeppelin är fylld med avancerad teknisk utrustning och datorer (som fraktats upp med linbanan!). Man mäter både koldioxid och annat, exempelvis partiklar, ozon och tung- metaller. Regelbundet skickas prover och mätresultat till olika universitet och forskningscentra runt om i världen. Det löpande forskningsarbetet och övervakningen av alla instrument sker både av fast anställda forskare som lever i Ny Ålesund året runt, och av tillfälliga forskare och studenter som bor i byn främst under sommarhalvåret.

Här ser vi Trond framför den dator som registrerar CO2-koncentrationerna. På dataskärmen ser vi den numera bekanta kurvan över stigande koncentration av koldioxid i luften.

Norsk Polarinstitut bedriver även annan polarforskning, exempelvis kring glaciärer. Och man har gott om studieobjekt, hela Ny Ålesund är omgivet av dem.

Innan vi flög hem besökte vi även Geodetiska forskningscentret, som bland annat forskar kring jordens rörelser i kontinentalplattorna, havsytans nivåförändringar, landhöjning, jordens rotation och massa och andra spännande saker. En del av arbetet går ut på att ge stöd till olika GPS-navigeringssystem för att öka systemens noggrannhet.

För att göra avancerade positionsbestämningar och nivåmätningar på jorden använder man svarta hål i rymden som referenspunkter (!) och använder sedan ett antal riktade antenner på jorden, varav den i Ny Ålesund och den på Råö i Onsala utanför Göteborg är två av de viktigare. Jag måste medge att en del av den information vi fick på denna anläggning låg på ett mycket kvalificerat vetenskapligt plan, inte minst förklaringen kring hur man använder de svarta hålen i sitt arbete...men det var spännande att höra.

I Ny Ålesund förekommer även avancerad meteorologisk forskning, väderobservationer, norrskensforskning och annat spännande som vi inte hann med att besöka.

Kommentarer kring klimat- miljö- och koldioxidfrågan, samt en del andra spännande saker vi fått höra rent vetenskapligt kommer i senare blogginlägg när vi kommit hem igen och hunnit sammanställa detta. Men en sak är klar - det forskarna säger om olika saker stämmer inte alltid med den bild vi får i media. I morgon skall vi besöka UNIS - universitetet på Svalbard.2008-09-01 Flygtur till Ny Ålesund - världens nordligaste civila samhälleFlygturen över bergen upp mot norr gick med detta lilla plan. Piloterna hade inga direkta hemligheter för
passagerarna...

På Svalbard är det ofta dimma och dålig sikt, men vi hade en otrolig tur med vädret idag - klarblå himmel och
strålande sol. Därför följer några fina flygbilder från resan:Det röda vattnet på bilden till höger beror på höga mineralhalter.Ovan ser man dels toppen på glaciären och sedan hur den smälter av längst ned.Här ser vi is som släpper från glaciären, den "kalvar".Sista bilden visar forskarbyn Ny Ålesund som vi passerar över strax före landning. Det är 123 mil kvar till nordpolen. Längre norrut och närmare nordpolen än så här lär jag nog aldrig komma!2008-09-01, klockan 01.15. Framme i LongyearbyenEfter diverse flygkrångel med inställt plan och ombokningar så landade vi på Svalbard strax före midnatt. Två grader varmt, snötäckta berg, och ett fantastiskt landskap bredde ut sig under flygplanet före landningen. Kontrasten är stor mot det sköna sensommarvädret hemma.

På flygplatsen möttes vi av en uppstoppad isbjörn. Sannolikheten för att vi får se ett antal högst levande sådana de närmaste dagarna är oroväckande stor. Det är till och med förbjudet att lämna byn utan beväpnad eskort!Eftersom vi är så nära Nordpolen är det fortfarande nästan ljust dygnet runt, trots att det är höst. Fotot tv tog jag över flygplatsparkeringen ut mot Isfjorden strax efter midnatt. Det högra tog jag alldeles nyss från hotellfönstret ut över Isfjorden mot nordväst.

Nu blir det att försöka sova lite, för tidigt i morgon tar vi nästa flyg från Longyearbyen norrut till forskarbyn Ny Ålesund - världens nordligast belägna samhälle. Klädsel: Långkalsonger och skidjacka!