Blogg augusti 2008

2008-08-31 Svalbard nästa!

I dag tar jag flyget till Longyearbyen på Svalbard via Oslo. Under sex dagar skall jag träffa forskare och besöka olika platser på Svalbard (Spetsbergen) tillsammans med min moderate riksdagskollega Sven-Yngve Persson från Skåne. Syftet med vår resa är dels att träffa klimatforskare och glaciärforskare på plats för att få deras åsikter i diskussionen om de pågående klimatförändringarna och orsakerna till dessa, dels att få mer kunskap om effekterna av de klimatförändringar som sannolikt pågår. Det gäller exempelvis effekterna för fisket i Arktis, effekterna för utvinning av råvaror i området, påverkan på djurliv och mycket annat.

Jag har med min bärbara dator, och hotellet i Longyearbyen skall ha en välfungerande internetuppkoppling, så om allt fungerar kommer dagliga rapporter med foton på bloggen!


På vänstra kartan ser man Svalbard som alltså ligger strax söder om Nordpolen, öster om nordligaste Grönland och rakt norrut från Norge. På högra kartan ser man de platser som vi planerar att besöka - huvudorten Longyearbyen, gruv- orten Barentsburg, samt forskningssamhället Ny Ålesund.2008-08-31 Kvotering av föräldraförsäkringen?

En socialdemokratisk arbetsgrupp föreslår en tvångsdelning av föräldraförsäkringen av jämställdhetsskäl. Detta förvånar nog inte så många, det ligger ju helt i linje med socialdemokraternas förmyndarmentalitet och bristen på tilltro till enskilda människors egen förmåga att fatta egna beslut. Mer förvånande är väl att dessa tankar även finns hos vissa politiker på den borgerliga sidan, till och med hos en och annan moderat.

Jag är ju engagerad i den moderata riksdagsgruppens arbetsgrupp för "Lika möjligheter", dvs att män och kvinnor skall ha samma chanser att välja att forma sina liv som man vill. För mig handlar detta arbete om att ta bort hinder från samhällets sida för att göra dessa fria val - inte att komma med pekpinnar och tvångsregler för att tvinga människor att göra de val som anses politiskt korrekta. För mig är det en oerhört stor skillnad!

Jag träffar inte många människor som vill ha mer av tvång och pekpinnar, tvärtom vill man få bestämma mer själv. Jag kommer att fortsätta att med kraft motsätta mig alla förslag om könskvoteringar och tvångsfördelning av föräldraledighet - oavsett varifrån förslagen kommer. Min tro är också att den moderata arbetsgruppen kommer att presentera betydligt mer intelligenta förslag än så.2008-08-31 Märklig skoldebatt

Skolminister Björklund får kritik från oppositionen och vissa "skolexperter" för att han ger en alltför mörk bild av den svenska skolan. Visst är det lite märkligt att en regering beskylls för att svartmåla den verksamhet som man själv har ansvaret för? Det är samma sak när arbetsmarknadsministern beskylls för att räkna in för många bland de arbetslösa.

Kanske är det så att Alliansregeringens vilja att se problemen i samhället och inte gömma dem bakom glättig statistik är så ovanligt för en svensk regering att oppositionen inte riktigt vet hur de skall tackla detta? Men om man inte ser problemen kan man ju inte heller göra något åt dem.

När det gäller skolan borde regeringens kritiker fundera över några saker. Exempelvis varför så många elever lämnar grundskolan utan godkända resultat? Eller varför det individuella programmet på gymnasiet som samlar ihop elever som inte är behöriga till gymnasiet blivit gymnasiets största program? Eller varför så många elever hoppar av gymnasiet i förtid? Eller varför så många gymnasieelever går direkt från gymnasiet till Komvux för att bättra på sina dåliga betyg? Eller varför våra universitet får lägga alltmer tid på att repetera gymnasiet innan man kan börja själva universitetsutbildningen? Den som inte ser problemen i den svenska skolan behöver verkligen någon som Björklund som påminner ibland!

Det allra viktigaste för Sverige på lång sikt är antagligen att göra upp med den svenska flumskolan. Alliansens skolpolitik kommer att förändra väldigt mycket till det bättre, och själv känner jag ett väldigt stort stöd från nästan alla jag talar med i dessa förändringar. Tyvärr är det väldigt lång leveranstid för resultaten, men någon gång måste man börja.2008-08-30 Vallöften skall hållas!

Borås Tidning kommenterar mitt deltagande i gårdagens företagssamtal på ledarplats idag. I kommentaren nämner man bland annat problemen med LAS och turordningsreglerna, och avslutar med att konstatera att "Tråkigt nog har det bärande regeringspartiet, moderaterna, valt att lämna walk-over i frågan denna mandatperiod."

Jag tycker det är en lite orättvis beskrivning. Moderaterna gick till val på att inte riva upp turordningsreglerna i LAS. För egen del har jag därför mycket svårt att tänka mig att göra just detta. Ett vallöfte skall hållas, och det har jag och andra moderater i arbetsmarknadsutskottet stått fast vid, trots att vi också inser att det finns problem med dagens regelverk, inte minst för lite mindre företag.

Moderaterna har en arbetsgrupp som diskuterar den framtida politiken inom näringslivsområdet, och där finns även LAS och arbetsrätten med. Vi är många moderater som anser att det viktigaste är opinionsbildning om problemen, och att förmå inte minst de fackliga organisationerna att ta en egen diskussion om begreppet trygghet. Den bästa tryggheten är kanske inte att tvingas stanna kvar på en arbetsplats där man inte trivs bara för att man vet att man sitter ganska säkert vid en personalminskning. En bättre form av trygghet är kanske en god ekonomisk kompensation från arbetsgivaren när man eventuellt mister jobbet, och samtidigt en vetskap om att det finnas många andra arbeten att söka eftersom fler skulle våga anställa om man visste att det var lättare att säga upp övertaliga och kunna behålla dem som är viktigast för företaget. Alla borde ju inse att det egentligen bara finns en en verklig trygghet för en anställd och det är att det företag där man arbetar går med vinst och har den absolut mest kompetenta personalen!

Om vi kunde få med oss arbetsmarknadens parter på en förändring av LAS skulle det vara utmärkt. Men det lär nog ta ett tag. Under tiden gäller vårt vallöfte för denna mandatperiod. Den som röstar på moderaterna skall veta att vi håller våra vallöften, även om vi utsätts för tryck från media och andra. Det är den enda linje som håller i längden.2008-08-29 Otack är världens lön...

Villaägarnas Riksförbund har idag en debattartikel i Borås Tidning där man ifrågasätter uppgifter i våra debattinlägg om fastighetsskatten. Jag hinner inte samråda med mina meddebattörer före min utlandsresa i helgen, men artikeln kommer givetvis att bemötas.

Själv anser jag att en del av det Villaägarna skriver inte riktigt speglar den praktiska verkligheten. Exempelvis beklagar man att ägare av fastigheter taxerade till mindre än 50.000 kronor nu tvingas betala fastighetsskatt vilket man slapp förut. Det må så vara, men frågan är ju hur relevant detta är - hur många har fastigheter taxerade lägre än 50.000 kronor? Och hur många av dessa är jätteupprörda över sin årliga fastighetsskatt på maximalt 338 kronor per år? Man ifrågasätter också en del andra delar i reformen, främst hur olika begränsningsregler förändrats.

Visserligen medger Villaägarna att fastighetsskatten totalt sett blivit mer rättvis, men man är ändå långt ifrån nöjda. Självklart har man som organisation intresse av att driva på för ännu lägre beskattning av fastigheter, men ibland tycker jag man snarare går oppositionens ärenden när man lägger så stor kraft på att kritisera den regering som genomfört den största fastighetsskattereformen i modern tid. Frågan är vad som är alternativet? Kanske att hjälpa fram en ny (s)-regering som höjer fastighetsskatten för de flesta och återinför förmögenhetsskatt på fastigheter? Tycker Villaägarnas medlemmar verkligen att det vore ett bra alternativ?2008-08-29 Samtal om företagande

Förmiddagen idag har jag tillbringat tillsammans med företagare i ett samtal om företagandets villkor, arrangerat av Svenskt Näringsliv. Alla riksdagspolitiker från valkretsen var inbjudna, men det var bara jag själv och Phia Andersson (s) som deltog.

Mötet hölls hos ACG Nyström i företagets nybyggda lokaler på det gamla regementsområdet i Borås. ACG-Gruppen består av ett antal framgångsrika företag inom olika affärsområden, främst inom den traditionella textilmaskinsektorn, men även inom skilda branscher som tryckeri, märkning och profilprodukter. Reimar Westerlind berättade om sitt företag och gav många intressanta tankar om företagande och entreprenörskap.

Martin Rådberg, ICA-handlare i Gånghester, samt Merja Almqvist, VD och delägare i det kanske mest kända företaget i mina hemtrakter, Sätila of Sweden, deltog också vid dagens samtal, tillsammans med representanter från Svenskt Näringslivs regionledning.

Jag fick en del intressanta uppslag vid mötet. Inte minst att företagarna själva är övertygade om att generellt sänkta arbetsgivaravgifter faktiskt skulle göra det möjligt att anställa fler. Detta är ju också en av de saker som just nu diskuteras under regeringens budgetförhandlingar. Men det finns många skatter som borde sänkas om man lyssnar på företagarna, exempelvis värnskatten. Samtidigt var man nöjda med att förmögenhetsskatten avskaffats, och tror precis som jag att detta kommer att leda till att mer kapital investeras i Sverige i stället för att gömmas undan i utlandet. Andra frågor som självklart diskuterades var fortsatta regelförenklingar, översyn av LAS och en del annat som är kända önskemål från företagen.

Sammanfattningsvis kvarstår bilden jag har sedan tidigare - företagen är positiva till varje steg som tas för att underlätta för företagandet. Samtidigt är de otåliga och tycker alltid att allt går för sakta. Som politiker måste man då förklara att politik tar tid! Förslag skall utredas, remissbehandlas, propositioner skrivas, riksdagens utskott skall hantera och debattera propositionerna, riksdagen skall rösta igenom förslagen och sedan skall man skriva förordningar innan lagarna kan träda i kraft. För företagsledare som är vana vid att ta ett beslut på morgonen som kan verkställas till lunch känns den politiska hanteringen seg som sirap. Jag har full förståelse för detta, men det är nog tyvärr priset för en demokrati. När jag förklarar detta märker jag att det trots allt finns stor förståelse för att alla Alliansens löften inte kan genomföras snabbt - mycket av regelförenklingarna kommer exempelvis att ske under 2009 och 2010. Å andra sidan - på valdagen 2010 kommer företagare precis som alla andra väljare att bedöma vad vi uträttat. Det är precis så det skall vara!2008-08-29 Rekordsatsning på forskning

Idag presenterar partiledarna i Allians för Sverige huvuddragen i regeringens kommande forskningssatsning. Under perioden 2009-2012 tillförs nära 15 miljarder kronor. Detta är det enskilt största resurstillskottet någonsin till svensk forskning och blir en av de största reformerna regeringen gör under mandatperioden.

De beloppsmässigt största ökningarna går till forskningsområdena medicin, teknik och klimat. Detta är områden där Sverige redan har kvalificerad forskning. Inom samtliga prioriterade områden finns forskare och forskargrupper som håller världsklass.

I och med denna satsning uppnår regeringen också målet om att Sverige totalt med offentliga medel skall satsa ett årligt belopp på motsvarande 1% av BNP på forskning. (Som offentliga forskningsmedel räknas statliga pengar, EU-medel, forskningspengar från kommuner och landsting samt offentliga forskningsstiftelser).

Som vanligt är inte alla nöjda utan alla vill ha mer, men flera av de stora Universiteten uttrycker sig ändå mycket positivt om satsningarna. Jag tycker det är självklart att mer forskningsresurser gör att forskarna kan ägna mer tid åt sin forskning och mindre tid åt att jaga forskningspengar vilket tidigare tagit alltför stor del av deras tid. Mer resurser borde också göra att forskarna inte behöver vara lika "politiskt korrekta" vid val av forskningsämnen av rädsla för att inte få några forskningsmedel. Satsningen gynnar därför oberoende forskning.

Oppositionen kommer naturligtvis att kritisera satsningen (de kritiserar ju med automatik allt regeringen gör). Men då kan det vara intressant att veta att bara tillskottet det enskilda året 2009 är större än hela den förstärkning som senaste socialdemokratiska forskningspropositionen innebar. Den totala satsningen under de fyra åren är dessutom större än summan av alla socialdemokratiska forskningspropositionerna under hela perioden 1994 - 2006!2008-08-27 Äntligen får de äldre LOV att bestämma själva

Enligt en undersökning från Synovate Temo vill 2 av 3 personer över 60 år bestämma mer över sin egen vardag. Till exempel vad hemtjänsten skall göra och när den skall komma eller vart man ska flytta om man har rätt till ett särskilt boende. Valfrihetssystem inom olika verksamhetsområden finns redan i ett antal kommuner, oftast borgerligt styrda. Tyvärr har många kommuner upplevt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) ibland försvårat genomförandet av valfrihetsreformer.

Regeringen föreslår nu att det skall bli lättare för kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter. En ny lag om valfrihetssystem (LOV) föreslås. Lagen skall reglera vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen är ett alternativ till upphandling enligt LOU, och kan tillämpas på bl.a. omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Det blir frivilligt för kommuner och landsting att införa det nya valfrihetssystemet, men de som vill kan även söka ett statligt stimulansbidrag för att finansiera uppstarten av reformen.

Lagen bygger på att olika leverantörer skall konkurrera genom kvalitet och inte med pris - alla tjänster kommer att kosta lika mycket. Det är istället den enskilde som ges möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten för pengarna. Enligt lagförslaget ansvarar kommunen eller landstinget för att brukaren eller patienten får full information om samtliga leverantörer som man kan välja emellan. Ingen behöver dock välja - för personer som inte väljer ska det finnas ett ickevalsalternativ.

Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Kommuner och landsting ges möjlighet att genom avtal reglera förutsättningarna för valfrihetssystemet. Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställda kraven godkänns varefter kontrakt tecknas. Alla utförare får samma ersättning. Missnöjda leverantörer ges en möjlighet till rättelse.

Den nya lagen, som föreslås träda ikraft den 1 januari 2009, blir enligt min mening en milstolpe för en ökad valfrihet inom offentliga omsorgstjänster. Om man dessutom kombinerar den nya valfriheten med avdragsrätten för hushållsnära tjänster som gör det möjligt för den som vill att för en rimlig peng köpa till ytterligare service utöver det som kommunen erbjuder, så kan det bli en stor och kraftfull förbättring för många. Vi vet dessutom att konkurrens oftast ökar kvalitén över hela linjen, utvecklar nya arbetsmetoder och arbetssätt, och kanske också kan ge möjlighet för nya små tjänsteföretag att växa och anställa fler.

Tyvärr lär det väl mest bli borgerligt styrda kommuner och landsting som inför de nya möjligheterna. Misstron mot alternativa lösningar och människors rätt att bestämma själv är ju tyvärr ganska kompakt bland socialdemokrater och vänsterpartister. Å andra sidan kan ju invånarna enkelt rätta till detta genom att välja en borgerlig kommun- eller landstingsledning i stället vid valet 2010.2008-08-27 Alliansens sjukförsäkringsreform liknar LO:s egna förslag

Jag har tidigare (bloggen den 4 juni) berättat om LO:s hårda kritik mot de gamla sjukförsäkringsreglerna, och hur man i en rapport kritiserat mycket av just de problem som även Alliansen uppmärksammat. Bland annat de problem som LO nämner var själva anledningen till att Alliansen tog beslut om ett nytt sjukförsäkringssystem före sommaren.

I går hade tre av mina moderata riksdagskolleger en läsvärd debattartikel i Borås Tidning där man också visar hur många av de förslag som LO presenterat i sin rapport "Sjukas rätt till stöd" i stora delar stämmer väl med den reform som Alliansen röstade igenom före sommaren. Trots detta drev som bekant LO en hård kampanj där alliansriksdags- ledamöter i annonser och brev till grannar utpekades som de sjukas största fiende. Kampanjen innehöll dessutom en hel del osaklig information om reformen. Smutskastningen av Alliansriksdagsledamöter kostade LO.s medlemmar 1,5 miljoner! I debattartikeln ställs den befogade frågan om det inte hade varit rimligare att LO i stället erkänt att de faktiskt själva förordat stora delar av reformen?

Tyvärr är det även i denna fråga så att den partipolitiska bindningen till socialdemokraterna gör att LO lägger stora pengar på att smutskasta regeringen i stället för att belåtet konstatera att man faktiskt fått igenom ett antal av sina förslag och tankar i Alliansregeringens reform. I längden kommer nog allt fler LO-medlemmar att lämna facket när man upplever att LO:s omsorg om det socialdemokratiska partiet är större än omsorgen om de egna medlemmarna. Skattesubvention av medlemsavgifterna lär knappast hjälpa...2008-08-27 Fastighetsskatt som engagerar

Jag har ju haft ett par debattartiklar om fastighetsskatten i olika tidningar i Sjuhärad under augusti, en egen och en tillsammans med allianskolleger. Dessa artiklar har fått en del sura kommentarer, uppenbarligen från personer som tillhör oppositionen eftersom man beskriver en skattesänkning som en skattehöjning, och en rättvisare fastighetsbeskattning som orättvis...

I går hade vi från Alliansen en längre gemensam slutreplik i Borås Tidning med rubriken "Sanningen är att sänkt fastighetsskatt skapar trygghet", där vi bemöter en del påståenden. Dessutom hade jag en egen kort slutreplik samma dag som svar på en särskild fråga som rörde min egen artikel.

Trädkojor är forfarande skattebefriade...för övriga fastigheter gäller i år ett tak för den nya kommunala fastighetsavgiften på 6.000 kronor.

Jag tror att de många myterna och oklarheterna om förändringarna av fastighetsskatten kommer att klarna när fastighetsägarna gör sina deklarationer våren 2009 och själva jämför skatten med det man betalade föregående år. Inte minst kommer nog en och annan som fått sina fastigheter upptaxerade kraftigt att vara tacksam för reformen när man räknar ut hur hög skatten hade varit med de gamla reglerna. Statens inkomster från fastighetsskatten minskar med 18 miljarder, pengar som fastighetsägare över hela Sverige nu slipper betala.2008-08-26 En kravlös invandringspolitik skapar främlingsfientlighet

Idag skriver migrationsminister Tobias Billström tillsammans med Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och ordförande i Moderaternas arbetsgrupp mot utanförskap och segregation, samt min utskotteskollega, riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson på Svenska Dagbladets debattsida om förslag till en ny moderat invandrings- och integrationspolitik. Hela artikeln går att läsa här.

I artikeln påpekas att invandrare idag ofta ses som offer - och behandlas därefter. Alltför många invandrare koncentreras också till redan segregerade och trångbodda bostadsområden. Det finns en kravlöshet som accepterar att arbetsföra människor - oavsett etnicitet och ursprung - under långa perioder lever på bidrag i stället för att fullt ut ta ansvar för sin egen försörjning. Denna missriktade välvilja drabbar många invandrare extra hårt. Av dem som får uppehållstillstånd och deltar i kommunal introduktion är bara var femte självförsörjande efter två och ett halvt år med uppehållstillstånd. Till detta kommer usla ekonomiska incitament och 90-procentiga marginaleffekter för såväl infödda som invandrare som går från bidrag till arbete. Arbetslöshet och bidragsberoende går i arv i generationer, och det skapar grogrund för främlingsfientlighet.

Arbetsgruppen menar att rättigheter och skyldigheter inte går i takt i Sverige. Vi har ekonomiska rättigheter som är sällsynta i andra delar av världen och människan anpassar sig naturligtvis snabbare till rättigheter hon gillar och kan dra nytta av än till skyldigheter hon inte förstår eller ens accepterar. Lyckas vi inte bättre än i dag att se till att alla som flyttar till Sverige både försörjer sig själva och respekterar grundläggande regler i samhället, skapas grogrund för allvarliga konflikter. Oron för att missförstås eller utpekas som främlingsfientlig gör att vi i praktiken helt avstår från att ge en realistisk bild av vilka krav som gäller för den som vill leva ett bra liv i Sverige. Samtidigt råder ett överdrivet krav på svenskhet i arbetslivet, där kvalificerade eller talangfulla människor får en sämre chans att komma till sin rätt än i andra internationaliserade länder. Inte minst gäller detta inom den offentliga sektorn.

Alliansregeringen har redan tagit flera steg i rätt riktning, ny instansordning för prövning av asylansökningar, ökad möjlighet till arbetskraftsinvandring, förslag om försörjningskrav vid anhöriginvandring, och förslag om förändringar vid mottagandet av asylsökande. Men enligt arbetsgruppen det behövs mycket mera. Den moderata arbetsgruppen föreslår därför ytterligare några stora förändringar:
* Arbetslinjen prioriteras redan i asylmottagandet, med tydliga ekonomiska incitament för att asylsökande tidigt ska bosätta sig där jobb och bostäder finns. Det kan handla om att den som inte flyttar dit jobben finns förlorar sin rätt till ersättning. Så länge man på lagliga medel försörjer dig själv måste man ha rätt att bo var man vill, men om man begär försörjning av samhället måste också samhället ha rätt att ha synpunkter på var man ska bo.
* Flyktingmottagandet, introduktionen för nyanlända och sfi behöver förändras, både för att korta vägen till egen försörjning, men också för att överföra grundläggande värderingar, lagar och regler till människor som kommer från andra kulturer.
* Starka incitament behövs för att uppmuntra människor att arbeta vitt redan under den första tiden i Sverige, och framför allt måste kombinationen bidrag och svarta inkomster förhindras. Vi kan inte acceptera att människor riskerar att utnyttjas utan värdighet och rättigheter på en svart arbetsmarknad.

Gruppens slutsatser är lätta att dela, att invandring i grunden är positivt, att självständighet och självförsörjning måste prägla all svensk invandringspolitik, och att vi måste våga tala om vilka värderingar och vilka regler vi vill ska gälla i Sverige.

Som väntat kommer tyvärr ändå beskyllningar från oppositionen idag om att moderaterna "fiskar i grumliga vatten". Ulf Kristersson kommenterar detta som "trams", och säger att det inte går att vidröra den här frågan över huvud taget utan att man anklagas för att springa sverigedemokraternas ärenden. Jag tror han har rätt, och vet att väldigt många svenskar faktiskt efterlyser en alternativ invandringspolitik där det varken handlar om att tillgodose de invandrarfientliga strömningarna eller acceptera oppositionens missriktade flumpolitik. Jag tror moderaterna kan bli den politiska kraft som hittar en annan väg!2008-08-26 Hur mycket vill LO höja skatten för sina medlemmar?

LO presenterade idag en rapport där man kritiserar regeringens jobbskatteavdrag. "Att öka sysselsättningen genom jobbskatteavdraget är ett ineffektivt sätt att använda statens resurser" anser LO, som också skriver i ett pressmeddelande att "väldigt få av dem som står utanför arbetsmarknaden kommer att få ett arbete till följd av jobbskatteavdraget". Påståendet är intressant eftersom LO i sin rapport samtidigt medger att en viss ökning av antalet sysselsatta faktiskt beror på jobbskatteavdraget. Enligt LO-rapporten har 1,1 proc av förtidspensionärerna, 2,3 proc av de arbetslösa och 8,5 proc av de långtidssjuka börjat arbeta till följd av jobbskatteavdraget och andra ekonomiska incitament - något LO dock anser är en "rent försumbar effekt". Undrar just om de människor som berörs håller med? För egen del tycker jag att LO:s siffror innebär ett direkt erkännande av att regeringens politik får de önskade effekterna.

Nu har ju å andra sidan Alliansen aldrig påstått att jobbskatteavdraget ensamt skall lösa problemet med utanförskapet, det är bara en del av den samlade politiken. Vår politik innehåller så mycket mer:
* Sänkta skatter gör det lönsammare att arbeta mer
* A-kassan har blivit en omställningsförsäkring och inte en evig försörjning, ersättningen trappas ned efterhand
* Lägre kostnader och mindre krångel skall få företagen att anställa fler
* Riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften gör det billigare att anställa utsatta grupper - långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, ungdomar och äldre
* Arbetsförmedlingens huvuduppgift är numera att matcha arbetssökande mot de lediga jobb som finns
* Arbetsförmedlingens åtgärder för arbetslösa är helt inriktade på att leda till ny anställning, inte att flytta runt människor mellan åtgärder för att snygga till statistiken
* Den stora sjukförsäkringsreformen ger mer aktivt stöd och bättre uppföljning av sjukskrivna
* Sjukpenning är inte längre en evig försörjning utan en viss avtrappning sker
* Den "obligatoriska" förtidspensioneringen är avskaffad
* Förtidspensionärer får ökad möjlighet att pröva nytt jobb utan att riskera sin förtidspension

LO glömmer för övrigt att skattesänkningar inte bara handlar om att få fler i arbete - det finns en moralisk sida också. Den som arbetar och sliter och med sina skatter betalar hela det svenska välfärdssamhället skall också känna att det lönar sig att arbeta och att man få behålla lite mer av det man arbetat ihop. Inte minst viktigt är detta för dem med lite lägre inkomster. I förhållande till inkomsten är det också dessa grupper som fått störst skattesänkning.

I sin rapport hävdar LO-ekonomerna att ett av skälen till att jobbskatteavdraget får så liten effekt, är att "de skattesatser och ersättningsnivåer som gällde innan regeringens reformer inte hämmar arbetskraftsutbudet". Min tro är att LO-ekonomerna är ganska ensamma om detta synsätt. De arbetslösa som tidigare upplevt att de förlorar på att ta ett arbete jämfört med att leva på a-kassa har nog exempelvis en något annan syn på skatternas funktion i samhället.

Det är knappast förvånande att LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin är kritisk till regeringens föreslag att gå vidare med jobbskatteavdraget och införa ett ”tredje steg”. LO-ordföranden sitter ju som bekant även i socialdemokraternas partiledning, och LO:s stöd till (s) går tyvärr alltför ofta före omsorgen om de egna medlemmarna. När det gäller politisk kritik riktad mot Alliansen saknar LO helt enkelt trovärdighet.

Om nu sänkta skatter inte spelar någon roll för att öka människors vilja att arbeta så borde logiskt sett inte heller höjda skatter minska viljan att arbeta. Min enkla fråga till LO blir då - hur mycket vill LO höja skatten för sina egna medlemmar? Nöjer man sig med att avskaffa hela jobbskatteavdraget, eller vill man höja skatterna ännu mer? Detta skall jag fråga LO-ordföranden nästa gång vi träffas!2008-08-25 Regeringen får beröm - av Aftonbladet!
"Alla vallöften utom ett enda är genomförda – eller på väg att infrias"

Aftonbladet ägnade en stor artikel i lördags åt att ge regeringen beröm. Man konstaterar att regeringen redan i halvtid infriat eller tagit beslut om alla vallöften utom ett. Tidningens bedömning är därmed till och med ännu generösare än den som gjordes av tidningen Riksdag & Departement i somras. Det enda vallöfte som inte uppfyllts enligt Aftonbladet är avskaffandet av värnskatten.

Att inte värnskatten avskaffas just nu är givetvis lite synd. I praktiken är det en extra skatt på utbildning. Å andra sidan har de som betalar värnskatt ändå fått sin inkomstskatt sänkt en hel del eftersom de fått full effekt av jobbskatte- avdraget. Just nu prioriterar Alliansen att sänka skatten för löntagare med normala inkomster, samt att förhoppningsvis börja sänka skatten för i vart fall de pensionärer som har lite lägre pension. Jag hoppas också att brytpunkten för statlig skatt skall kunna flyttas upp en bit redan nästa år så att inte exempelvis sjuksköterskor och poliser och andra med ganska normala löner tvingas betala statlig skatt. Avskaffandet av värnskatten får därför vänta lite.2008-08-24 Vissa löften kostar inget

I gårdagens Borås Tidning fanns en artikel om socialdemokraternas "löften" om satsningar på kollektivtrafik och järnvägar. Bland annat finns ett "löfte" som gäller år 2050, då man vill att inrikesflyg i söldra Sverige skall vara "ointressant".

Att lova stora satsningar på infrastruktur om några decennier kostar inget. Och dessa socialdemokratiska luftslott är inget nytt. Både Banverket och Vägverket har lämnat rapporter till dagens regering om att det inte fanns pengar avsatta ens för de projekt som startades under socialdemokraternas regeringstid. Det ansvariga ministrar gjorde var att åka runt i landet och ta första spadtaget här och där eller lova nya vägar eller järnvägar till höger och vänster - utan att sätta av pengar för att göra klart det man utlovat. Hur man då skall kunna lita på socialdemokratiska vaga löften fram till 2050 har jag svårt att förstå. Vackra ord är som sagt gratis.

Samma dag som BT-artikeln fick jag in en debattartikel i samma ämne med rubriken Moderater gillar också snabba tåg.
I artikeln upprepar jag en del av det jag skrev på bloggen den 7 augusti, bland annat om mitt eget förslag till nytt sätt att redovisa investeringar i infrastruktur i statens budget som skulle öka de realistiska möjligheterna bland annat för snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm via Borås.

Jag kan konstatera att det förslag som (s) lyfter om sk "lånefinansiering", i praktiken inte skulle innebära några nya pengar alls till infrastruktur, det är bara ytterligare en myt som socialdemokraterna försöker sprida för att försöka visa handlingskraft i en fråga som man så allvarligt försummade under sina regeringsår. Att låna till investeringar är för övrigt knappast mer lönsamt än att staten använder pengar från sin egen överfyllda kassakista. I slutänden är det bara ett nytt sätt att redovisa infrastruktursatsningar i statens budget som kan ge dramatiska ökade resurser till nya satsningar. Att bara diskutera om man skall låna pengar eller använda de pengar staten redan har förändrar inget i sak.2008-08-23 OS-reflektioner

Snart är OS slut, och det har väl inte blivit den svenska framgång som vissa trodde. Men glöm inte att konkurrensen och antalet länder/deltagare ökar för varje gång. Det blir svårare och svårare att knipa de ädlaste medaljerna för varje OS.

Kineserna har som väntat genomfört ett välarrangerat OS. Den kinesiska disciplinen brukar det ju inte vara något fel på, men baksidan är förståss att den enskildes rätt ofta får stå tillbaka för den stora helheten på ett ibland ganska brutalt sätt. De olympiska spelen har "varit en katastrof för yttrandefriheten" i Kina enligt organisationen Reportrar utan gränser.

Minst 22 utländska journalister har blivit gripna eller attackerade, minst 50 människorättsaktivister i Peking har satts i husarrest och minst 15 kinesiska medborgare har gripits för att de velat demonstrera. Många journalister har också haft svårt att rapportera från Kina utanför de olympiska arenorna.

Kina är samtidigt kontrasternas land, både en totalitär kommuniststat och samtidigt ett ganska ytligt extremkapitalistiskt samhälle. Ibland blir dessa kontraster extra tydliga.

Ta den unga flickan som "sjöng" på OS-invigningen till exempel. Hon som sjöng ansågs inte vara tillräckligt vacker, och fick därför stå i bakgrunden och sjunga. På scenen stod i stället en utvald ung söt flicka som mimade till sången. Nu kommer det också fram att de vackra OS-värdinnorna är handplockade efter en ganska udda urvalsprocess där det ingick både mätning och besiktning utan kläder för att hitta de perfekta kropparna. Alla värdinnorna har samma mått och ögonen sitter exakt på två tredjedels höjd i ansiktet.

Man kan ju inte säga annat än att de kinesiska kommunisterna i vart fall på en del områden avvikit ganska mycket från Maos gamla ideal.2008-08-22 Mitt förslag till komplettering av FRA-lagen

En liten förändring som skulle kunna få stor betydelse

Ibland blir man ordentligt förvånad! Exempelvis i dag när jag fått flera mail som påstår att det sagts "på nätet" att jag på något sätt skulle vara inblandad i gårdagens FRA-förslag från Centerpartiet! Det är naturligtvis helt gripet ur luften. Jag vill därför vara mycket tydlig med att jag inte har något alls med detta förslag att göra. Anledningen till spekulationerna kan möjligen vara att att jag haft en hel del konstruktiva diskussioner med FRA-kritiker under sommaren. Antagligen är det från dessa diskussioner som någon kritiker dragit felaktiga uppgifter om min inblandning i Centerns utspel.

Jag har däremot nyligen presenterat ett eget förslag till komplettering av FRA-lagen. Förslaget har växt fram efterhand under sommaren i takt med mina många diskussioner via e-post med konstruktiva FRA-kritiker. Alla dessa hundratals maildiskussioner fram och tillbaka gett mig en ganska god insikt i hur FRA-kritikerna resonerar. Som jag nämnt förut handlar mycket om känslor, ideologi och en generell misstro och bristande förtroende för myndigheter och en oro för "storebrorssamhället" i allmänhet. Det är få som egentligen framför att de är oroliga för att någon skulle granska just deras egen kommunikation. De flesta kritiker jag diskuterat med anser faktiskt också att Sverige behöver signalspaning, men de säger att de vill att lagen "skall se ut på ett annat sätt", tyvärr utan att kunna förklara detta närmare.

Den allra vanligaste invändningen är utan tvivel att FRA-lagen skulle medföra "massavlyssning av alla svenskar". Detta grundar man på att enligt FRA-lagen skall FRA själva via sina sökbegrepp och datorer sortera bort all trafik som man inte har rätt att signalspana på innan man inleder signalspaning på själva trafikinnehållet. Tyvärr är det alltför många som inte litar på att detta kommer att fungera eller som oroar sig för att FRA skall missbruka sina befogenheter. Min tanke är därför att i stället låta teleoperatörerna sköta sorteringen av vilken trafik som FRA skall få tillgång till för signalspaning och vilken trafik som skall undantas. På detta sätt får FRA helt enkelt bara tillgång till den trafik som lagen uttryckligen medger att man får signalspana på.

Jag stämde av denna idé med FRA:s tekniker när vi var på besök hos FRA den 13 augusti, och har även testat förslaget på några andra experter. Alla säger att det rent tekniskt bör fungera att genomföra en sådan sortering hos operatörerna i stället för hos FRA. Jag tyckte därför att mitt förslag var värt att arbeta vidare med, och lämnade det för någon vecka sedan till mina moderata kolleger i Försvarsutskottet som brukar sköta den moderata riksdagsgruppens löpande kontakter med försvarsdepartementet och försvarsministern.

Mitt förslag innebär egentligen en väldigt liten komplettering av lagen, i sak förändras inget mer än att det blir teleoperatörerna och inte FRA som sorterar trafiken före signalspaning. Själv är jag som bekant övertygad om att samtal mellan svenskar skulle undantas i vilket fall, och att FRA skulle hantera detta på ett korrekt sätt i enlighet med lagen. Men för de kritiker som bygger sitt motstånd på en misstro mot FRA eller som anser att det är "massavlyssning" redan i det läget att FRA får tillgång till all trafik för sortering före signalspaning (även om man inte tar del av själva innehållet) tror jag mitt förslag skulle medföra en betydande skillnad. Om mitt förslag är möjligt att genomföra tror jag det skulle öka acceptansen för FRA-lagen och tilltron till integritetsskyddet, och oron för att FRA skulle missbruka sina befogenheter skulle minska. Samtidigt skulle inte möjligheten till signalspaning försämras, FRA-lagen skulle inte rivas upp eller frysas, och med mitt förslag behövs det inte heller några ytterligare tidskrävande utredningar. Mitt förslag har som sagt ingen koppling alls till Centerpartiets utspel, men å andra sidan är det ju inget som utesluter att förslagen kan kombineras.

Mitt förslag skulle antagligen kosta lite mer än om FRA själva sköter sorteringen av all trafik, men kan det bidra till att minska oron för integriteten så tycker jag det kan vara ett pris som det är värt att betala. Samtidigt anser jag att alla kostnader som teleoperatörerna får till följd av signalspaningen borde betalas av staten. Vill staten ha signalspaning bör inte kostnaderna övervältras på andra.

Det kan säkert komma fler konstruktiva förslag under diskussionerna, men detta får tills vidare vara mitt bidrag. Nu fortsätter processen innan regeringen så småningom presenterar sina kompletteringar av FRA-lagen för riksdagen. Om mitt förslag kommer att vara genomförbart återstår att se...

Läs alla mina tidigare blogginlägg i FRA-frågan här!2008-08-22 Centerförslag om FRA värt att titta närmare på

Oppositionen gör ständiga utspel i FRA-frågan utan att ha några som helst egna förslag, utom att riva upp hela FRA-lagen, inklusive alla de nya bestämmelser som stärker integritetsskyddet för det som FRA redan sysslar med idag. Samtidigt vill man begrava hela frågan i en ny stor utredning för att slippa ta ställning i de konkreta frågorna. Fegt, populistiskt och knappast något som stärker integriteten.

I går kom däremot ett mer genomtänkt och konstruktivt förslag från Centerns riksdagsgrupp. Man föreslår att FRA "inledningsvis" bara skall få signalspana i kabel på "transittrafik", dvs trafik som passerar i kabel genom Sverige men som varken kommer från eller är på väg till någon person i landet. Övrig trafik, dvs med svensk avsändare och/eller mottagare skall filtreras bort, under tiden som en utredning tittar närmare på hur just denna trafik skall hanteras. Enligt Centerpartiets hemsida har en hög teknisk chef på FRA tagit del av förslaget och sagt att detta är fullt möjligt att genomföra. Eftersom FRA uttryckligen sagt att man inte är intresserad av trafik mellan svenskar och att det stora värdet i signalspaningen i kabel gäller just transittrafiken tycker jag Centerns förslag är värt att titta närmare på, även om det också väcker en del frågor.

Förslaget innebär givetvis att FRA:s möjligheter att signalspana försämras eftersom även trafik mellan Sverige och utlandet skulle undantas, och frågan är vilken betydelse det kan ha för svensk underrättelseverksamhet. Ett annat frågetecken är om det är operatörerna eller FRA som skall sköta bortsorteringen av den trafik som tills vidare skall undantas från all signalspaning? Min sista fråga får sin förklaring i nästa blogginlägg!2008-08-21 Grattis Borås!
Uppdaterad

"Bäva månde mammorna i Borås. Det är dags för dem att ta farväl från karriär och egen lön. Disktrasa och blöja ska hädanefter bli deras lott i livet. Förvisade till familjens trånga fängelse ska de sitta och skaka könsmaktsordningens strukturella galler alltmedan deras små barn tvingas växa upp i den pedagogiskt undermåliga miljö som varje hem i grunden är.

Okej, okej, det är överdrivet – men socialdemokraterna tar faktiskt i rätt rejält när de beskriver konsekvenserna av att fullmäktige i kväll förväntas säga ja till vårdnadsbidraget."


Citatet är från Borås Tidningsledarsida idag där Katarina Larsson skriver med anledning av att Borås kommunfullmäktige idag kommer att fatta beslut om att införa vårdnadsbidrag från och med den första oktober, dvs ungefär samtidigt som vårdnadsbidraget i grannkommunen Mark skulle kunnat vara igång om inte kommunens socialdemokrater fortsatt att sabotera och motarbeta kommunfullmäktiges beslut på alla politiska nivåer. Med det oklara majoritetsläget i Mark kan (s) tyvärr förhala genomförandet av vårdnadsbidraget en tid, trots att kommunfullmäktige både beslutat att reformen skall genomföras och även satt av pengar till detta.

Den politiska debatten om vårdnadsbidrag i Borås är lika surrealistisk som alla de debatter jag själv upplevt i Mark genom åren. Å ena sidan påstår socialdemokraterna att ingen kommer att vara intresserad eftersom vårdnadsbidraget är för lågt. Trots detta påstår (s) att vårdnadsbidraget kommer att kosta så mycket så att förskolan utarmas. Inte helt begriplig logik för att utrtrycka sig försiktigt.

Lena Palmén, (s)-kommunalråd i Borås säger i BT idag att man egentligen borde begrära återremiss på förslaget eftersom ingen vet vad det kommer att kosta. I en debattartikel på en annan sida idag påstår hon att reformen kommer att kosta 35 miljoner. Hur kan hon veta det om ingen vet vad det kommer att kosta? Palmén sa också i BT i veckan att ”man ger sig på mammorna” (!). Minst sagt märklig logik att en helt frivillig ersättning skulle vara ett angrepp mot den som har rätt att få del av den...

I en kommun som Borås (eller Mark) med befolkningstillväxt och välfyllda förskolor är det givetvis så att om ett antal små barn är hemma lite längre tid i stället för att börja förskolan, och vårdnadsbidraget samtidigt kostar betydligt mindre för kommunen än en förskoleplats så kommer reformen i längden inte att medföra några dramatiska kostnader. Snarare kan kommunen skapa lite mindre barngrupper och högre personaltäthet, särskilt i grupper med de minsta barnen, utan att det behöver kosta något extra. Vårdnadsbidraget är därför till fördel även för de barn som visats i förskolan. Den eventuella kostnad som kan uppstå är att föräldrar som idag inte utnyttjar barnomsorgen äntligen får rätt till vårdnadsbidrag i stället. Men det är väl i så fall inte mer än rätt? I Mark har man satt av pengar för denna effekt, och i Borås kommer man att göra detta inför 2009 när man ser hur stor intresset varit under de sista månaderna i år.

Det finns inga sakliga argument mot vårdnadsbidraget. Det handlar bara om ideologiskt motstånd från (s) och (v) mot att människor plötligt tillåts göra egna val i stället för att automatiskt följa politikernas pekpinnar om politiskt korrekt beteende. I riksdagen röstade tyvärr miljöpartiet mot vårdnadsbidraget. I Borås och Mark är miljöpartisterna som vanligt mycket klokare än så, och stödjer reformen, aktivt eller passivt.2008-08-21 Livsviktigt vatten!

Jag har flera gånger framfört min oro över att klimatdiskussionen och ensidigt fokus på koldioxid- utsläpp har gjort att andra mer akuta miljöfrågor kommit i skymundan. Ett av de exempel jag nämnt är bristen på rent vatten i många länder på jorden. Denna brist leder till svält och sjukdomar och riskerar också att skapa väpnade konflikter i striden om det vatten som finns kvar. 1,1 miljarder människor lider av akut vattenbrist och 2,6 miljarder människor saknar tillgång till vatten och sanitet!

Nu får äntligen denna viktiga fråga lite välförtjänt uppmärksamhet. I dag delas nämligen årets "Världsvattenpris" ut till den brittiske professorn John Anthony Allan, som räknat ut hur mycket vatten som förbrukas för att tillverka olika konsumtionsvaror.

Många produkter tillverkas i torra områden i u-länder, där vatten är en bristvara. Varje svensk använder nästan 6 000 liter vatten per dag om man räknar in allt så kallat virtuellt vatten som finns dolt i varor som mat och kläder. Det motsvarar 74 badkar! Kaffebönor till en kopp kaffe kräver 140 liter vatten. Bomull till ett par jeans förbrukar 10.000 liter vatten, och för att tillverka en burk läsk krävs upp till 200 liter vatten för att odla sockret.

Jag hoppas denna viktiga diskussion får lite mer utrymme framöver. Inte minst har Världsnaturfonden, WWF, stort fokus på vattenfrågan nu. Det är utmärkt. För väldigt många människor är vattenfrågan mycket mer akut än diskussionen om hur klimatet kanske kommer att se ut om 100 år. Samtidigt skall man vara ärlig och säga att på längre sikt hänger frågorna delvis ihop. Förändringar av klimatet kan långsiktigt göra vattenbristen svårare i vissa områden och öka mängden vatten på andra håll.2008-08-20 Avslag på sjukpenning gör inte fler socialbidragsberoende

Det påstås ibland att avslag på sjukpenning i stället leder till ökat socialbidragsberoende och att kostnaderna då vältar över på kommunerna i stället. År 2006 gjorde Försäkringskassan en uppföljning av detta, och man har gjort en ny uppföljning i år. I uppföljningarna har man tagit reda på vad som hänt med de personer som fått avslag på sin begäran om sjukpenning.

Till att börja med kan man konstatera att det bara är ca 1,8% av de som söker sjukpenning som får avslag, och ytterligare 0,8% som får sin sjukpenning indragen. För två år sedan var siffrorna 1,4% respektive 1,1%. Påståendet att Försäkringskassan numera driver en mycket hårdare linje är alltså inte korrekt. 98,2% av alla ansökningar beviljas faktiskt. Att det sedan alltid kommer att finnas enskilda personer som känner sig felaktigt behandlade är en annan sak, och för den enskilde är det givetvis en oerhört jobbig situation. De nya riktlinjerna som skall garantera en mer likvärdig bedömning av sjukpenning över landet kommer förhoppningsvis att skapa en större rättssäkerhet.

Av de som får avslag på sin ansökan om sjukpenning var det i den senaste uppföljningen bara 3% som fick försörjningsstöd (socialbidrag). Av dem som hade lön före ansökan om sjukpenning hade 60% lön även efter avslaget, och 15% fick a-kassa. Av dem som var arbetslösa före ansökan om sjukpenning hade 35% lön efter avslaget och 43% fick a-kassa igen. Övriga fick andra typer av ersättningar, tex föräldrapenning eller beviljades förtidspension ("sjuk- och aktivitetsersättning"). De allra flesta som får nej från Försäkringskassan går alltså tillbaka till arbete eller till att vara arbetssökande. Försäkringskassans uppföljning visar också att det är fler som idag försörjer sig själva genom arbete efter Försäkringskassans avslag än det var 2006.

Påståendet att Försäkringskassan kastar ut personer till socialbidragsberoende som i sin tur skulle öka kommunernas kostnader styrks alltså inte av denna uppföljning.2008-08-20 Svenska folket blir allt friskare och förtidspensionärerna färre

Försäkringskassans mål att få ner det så kallade ohälsotalet till 37 dagar uppnåddes i augusti. Då var ohälsotalet 36,9 dagar.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod. Lägst är ohälsotalet i Stockholm (31,3) och högst i Jämtland (46,2).

Främst har sjukskrivningarna minskat, men man ser även en viss nedgång i antalet förtidspensionärer (personer med sjuk- eller aktivitetsersättning).

Regeringens politik har ju bidragit till att arbetslösheten minskat kraftigt i alla grupper i samhället. Nu kan man också börja se effekter av politiken när det gäller sjukskrivningar och förtidspensioner. Och då har ändå den senaste nya stora sjukförsäkringsreformen knappt hunnit sjösättas. Min tro är att den kommer att minska sjuktalen ytterligare kommande år, liksom att vissa förtidspensionärer kommer att ta chansen att försöka komma tillbaka i arbete när det nu blir lättare att pröva ett arbete utan att riskera att få förtidspensionen indragen.2008-08-19 Dags att skrota förslaget om en obligatorisk a-kassa

Jag har flera gånger på bloggen kommenterat utredningen om en obligatorisk a-kassa, bland annat den 15 maj i år, samt 28 maj 2007. Den som läst mina tidigare kommentarer vet att jag tillhör dem som hela tiden varit mycket tveksam till förslaget. I grunden är givetvis tanken sympatisk att a-kassan, som till stor del fortfarande betalas med skattemedel, också bör omfatta de flesta som arbetar. Mot detta står ideologiska argument mot att tvinga in människor i ett system och tvinga dem att betala för något de inte vill ha. Det har dessutom hela tiden funnits frågor om det överhuvudtaget är praktiskt möjligt att införa en obligatorisk a-kassa. Nu är visserligen det utredningsförslag som presenterades i våras mycket välgjort, och man har lyckats föreslå en lösning på komplicerade frågor som kanske skulle kunna fungera trots allt. Regeringens linje har därför varit att förslaget skall sändas ut på remiss som man brukar. Först när alla remissvar kommit in skall den obligatoriska a-kassans öde avgöras.

I Almedalen i juli tog min moderate utskottskollega Tomas Tobé bladet från munen, och konstaterade att de remissvar som då hade hunnit komma in från främst näringslivet och de fackliga organisationerna genomgående var negativa. Han föreslog därför att förslaget skulle skrotas.

Nu uppmärksammar media att även Datainspektionen säger nej till förslaget - av integritetsskäl. Utredarens lösning på hur avgiften skall beräknas och vilka som skall omfattas av den obliogatoriska a-kassan bygger på att ett centralt nationellt register upprättas där man med ledning av uppgifter från från Skatteverket, Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna och Alfa-kassan skall kunna räkna ut vilka som skall betala avgift till den obligatoriska a-kassan, och vilka som skall slippa. Datainspektionen tycker att ett sådant samlat register hotar den personliga integriteten.

Det blir nu allt tydligare att det faktiskt är precis så svårt att lösa de praktiska frågorna på ett bra sätt som jag först befarade. Om man till detta lägger kritiska remissvar och rent ideologiska argument mot ett obligatorium så känns det som om det är dags att ganska snart skrota hela förslaget. Det kommer i vart fall att vara min egen linje i kommande diskussioner.

Min tro är att a-kassan faktiskt överlever som den är. Det har visat sig att de medlemmar som lämnat a-kassan ofta har gjort det av mycket logiska skäl, exempelvis för att de närmar sig pension, studerar eller arbetar så lite att de ändå inte skulle ha rätt till någon ersättning vid arbetslöshet. Vissa anser på goda grunder att risken för arbetslöshet är försumbar. De flesta som är kvar som medlemmar i någon a-kassa har samtidigt fått lägre avgifter i år på grund av den låga arbetslösheten. Skatterna för löntagarna har sänkts i år, och vi arbetar på att sänka dem ytterligare 2009. Den som vill vara med i en a-kassa kommer definitivt att ha råd med avgiften! Om vissa fackliga organisationer samt oppositionen slutar argumentera mot medlemskap i a-kassan av politiska skäl och i stället berättar om de viktiga argumenten för ett medlemskap tror jag nog att de flesta löntagare kommer att stanna kvar eller till och med komma tillbaka till de a-kassor de lämnat.2008-08-19 Storföretagens skatteplanering betalas av alla andra

Ett antal stora börsföretag protesterar kraftigt mot regeringens tankar att försvåra viss avancerad skatteplanering. Det handlar om mycket komplicerade upplägg där företag gör märkliga transaktioner med interna lån och ränteavdrag mellan svenska och utländska bolag i samma koncern enbart för att trolla bort en stor del av bolagsskatten. Skatteverket har påpekat för regeringen att detta kostar staten hela 7 miljarder varje år, och att kryphålen i skattelagstiftningen därför måste täppas till. Personligen har jag hört och sett tillräckligt mycket om störföretagens avancerade skatteupplägg, både i mitt tidigare yrke som jurist, men också som ledamot i skattenämnd och storföretagsskattenämnd. Jag är inte förvånad över Skatteverkets reaktion.

Jag tycker faktiskt inte det är rimligt att de största företagskoncernerna har stora möjligheter att trolla bort stora delar av sin skatt, samtidigt som de mindre och medelstora företagen får betala full skatt eftersom de inte har möjlighet att konstruera liknande upplägg. Observera dock att jag inte klandrar de företag som idag utnyttjar de möjligheter lagen ger - det är lagstiftaren som skall sätta upp reglerna, och den som anlitar skickliga jurister för att utnyttja lagliga kryphål skall inte klandras.

Som jurist tycker jag att en lagändring är högst rimlig. Det viktiga är att konstruera förändringarna på ett sådant sätt att man inte försvårar normala finansiella transaktioner inom stora svenska eller globala företagskoncerner, utan bara försöker stoppa de upplägg som konstruerats enbart för att slippa skatt. Tro mig, det kommer att bli en knepig avvägning, och svårt att lösa lagtekniskt, det vet alla som är insatta i skattelagstiftningen. Men min uppfattning av finansministerns uttalanden de senaste veckorna är att han är medveten om denna viktiga balansgång. Jag hoppas att det går att finna en lösning och att de ökande skatteintänkter detta kan ge kan göra det möjligt att sänka andra förtetagsskatter i stället.

Att storföretagen är upprörda är inte så konstigt, vem hade inte reagerat om man förlorar möjligheten att helt eller delvis trolla bort sin skatt? Men regeringens och riksdagens uppgift är faktiskt att skapa rimliga regelverk inom skattesystemet, även om enskilda företag ogillar detta, på samma sätt som vi tidigare gjort andra förändringar som ogillas av de fackliga organisationerna. En regering bör naturligtvis inte gå i vare sig storföretagens eller de fackliga organisationernas ledband, utan måste ta de beslut som totalt sett är bäst för landet och medborgarna.2008-08-18 Tydlig svenskt markering mot Rysslands angrepp på Georgien
Uppdaterad

I dag har Utrikesnämnden haft möte på slottet under ledning av kronprinsessan Victoria. En enig nämnd, dvs såväl regering som opposition, säger att de ryska trupperna måste upphöra med verksamhet som destabiliserar Georgien, exempelvis förstörelse av infrastruktur eller blockering av viktiga vägar. Planen för vapenvila måste genomföras snabbt och fullt ut, bland annat måste de ryska trupperna dra sig tillbaka bakom den linje de höll innan fientligheterna inleddes och den humanitära hjälpen måste släppas fram till civilbefolkningen.

Utrikesnämnden fastslår också att den ryska inmarschen i Georgien är oacceptabel och ett brott mot folkrätten. Det ryska agerandet har förändrat bilden av Ryssland som internationell aktör. Detta kommer - som förra veckan betonats av EU:s utrikesministrar - att få konsekvenser för Moskvas relationer med omvärlden.

Regeringen beslutade idag också att inte genomföra militärövningar med Ryssland, samt att ställa in ett ställa in ett svenskt örlogsbesök som planerades i rysk hamn i september. Även detta i protest mot kriget i Georgien.

För den oinvigde kan detta låta som ganska snälla reaktioner från svensk sida. Men de som känner till det diplomatiska språket säger tvärtom att det är ovanligt skarpa formuleringar och beslut som skickar en tydlig signal. Det är utmärkt!2008-08-17 Även FN:s klimatpanel kan räkna fel

Jag är som bekant lite lagom sunt skeptisk när många av världens politiker och journalister springer i flock åt samma håll i klimatfrågan. Alla grundar de sina dramatiska budskap om den globala uppvärmningen och dess orsaker på IPCC, FN:s klimatpanel, och de rapporter man tagit fram. Det är i huvudsak samma budskap som Al Gore framfört under sina resor över världen.

Då och då ifrågasätts det om inte både IPCC och Al Gore överdrivit, räknat fel eller använt märkliga argument och metoder för att övertyga världen. En del av detta har jag skrivit om tidigare på bloggen. IPCC har också efterhand reviderat en del siffror ordentligt, exempelvis prognoserna om hur mycket havsnivån kan tänkas stiga om klimatet blir varmare. Här har de första extrema siffrorna efterhand sjunkit till mer rimliga nivåer.

Nu har en australiensk studie presenterats som visar att IPCC även räknat ordentligt fel när det gäller lövskogars förmåga att dämpa uppvärmningen och binda koldioxid. Studien visar att de tempererade lövskogarna i världen lagrar tre gånger mer kol än av IPCC räknat med, och därmed bidrar till en avkylning av jorden. Det är därför är oerhört viktigt att världens lövskogar skyddas. Att de tropiska skogarna är viktiga för klimatet är väl känt, men att även de stora lövskogarna i andra delar av världen är så viktiga för klimatet är en nyhet.

Min fråga är - om IPCC kan räkna så fel på vissa siffror, vad är det då som gör att alla deras övriga siffror och klimatmodeller anses utgöra en sanning som man knappt får diskutera och än mindre kritisera? För egen del står jag fast vid en stor ödmjukhet inför den komplicerade klimatfrågan. Om två veckor skall jag göra en mycket intressant studieresa för att lära mig ännu mer om ämnet. Mer om detta senare!2008-08-15 Två dagar med riksdagsgruppen

Den moderata riksdagsgruppen har träffats under två dagar. Statsministern började med att ge en bild av förutsättningarna inför höstens förhandlingar om statsbudgeten, och vi fick också tillfälle att göra en del medskick. Överlag kännns förutsättningarna mycket goda, Sverige har trots den lite sämre konjunkturen en mycket stark ekonomi och det finns pengar till både välfärdsreformer, skattesänkningar och satsningar på forskning och infrastruktur.

Resten av konferensen användes för fördjupande diskussioner om den mer långsiktiga politiken bland annat när det gäller ungas villkor, äldres villkor, jämställdhetsfrågor och företagande/globalisering. Riksdagsgruppen har särskilda arbetsgrupper inom dessa fyra områden som förutsättningslöst skall diskutera olika möjliga (och eventuellt även omöjliga) förslag. Så småningom skall arbetet mynna ut i konkreta förslag för framtiden, och en del av detta kommer säkert att finnas med bland de moderata vallöftena i valet 2010.

FRA då undrar någon? Jodå, den frågan diskuterades givetvis också. Riksdagsgruppen kommer att få goda möjligheter att föra fram synpunkter och konkreta förslag till regeringen under höstens arbete med de kompletteringar som riksdagen begärt. Jag tänker vara en av dem som engagerar mig i detta arbete. Jag har besvarat så många mail och haft så många fortsatta diskussioner med människor som hört av sig att jag känner att jag har en hel del att tillföra.2008-08-13 Besök på FRATill vänster: Numera välkänd skylt! Till höger; Den stora moderata delegationen utanför FRA:s grindar. Inne på anläggningen råder fotoförbud, så några mer spännande blilder än så här blir det inte...

I dag har jag varit i djävulens högkvarter och fått besöka hans experimentverkstad för att massavlyssna svenska folket. Eller var det kanske ett besök hos en viktig del av den svenska underrättelsetjänsten till skydd för den svenska demokratin och det öppna samhället? Åsikterna går som bekant isär. Det var i alla fall ett intressant besök hos FRA, där generaldirektören Ingvar Åkesson tog emot oss, tillsammans med några av sina avdelningschefer. Vi var ett 40-tal moderater, främst riksdagsledamöter, som fick en chans att ställa ett antal frågor om hur FRA arbetar i praktiken, hur signalspaningen enligt den nya lagen komer att hanteras, hur trafikströmmarna rör sig över världen, och en del allmänna frågor om svensk underrättelseverksamhet och signalspaning. Vi fick också ett mycket tydligt besked från FRA om att man välkomnar en tydligare reglering av verksamheten, trots att den nya lagen på en del punkter begränsar FRA:s frihet jämfört med hur man arbetar idag.

Många av de svar vi fick var en bekräftelse på det jag redan visste. Bland annat ställde jag frågor om möjligheten att filtrera bort trafik mellan en avsändare och mottagare i Sverige (oavsett om trafiken passerar gränsen) och detta FRA-cheferna bekräftade det jag redan fått veta av andra experter, nämligen att detta inte är något problem rent tekniskt.

En del av diskussionen i media har ju rört om FRA verkligen kan hitta något spännande genom att spana på trafik som passerar svenska gränsen. Där fick jag lite ny kunskap. Det är faktiskt så att en hel del trafik mellan andra länder passerar Sverige på grund av att vi har Europas största kapacitet i kabelnäten, och de lägsta priserna för överföring. Kommunikation i världen går ofta mycket långa geografiska omvägar och väljer de kablar och satelliter som för stunden är billigast. Det gör att ett samtal mellan Kina och Ryssland till exempel inte sällan passerar genom Sverige av rent ekonomiska skäl. Andra samtal kan gå i Satellit från Amerika till Tyskland, för att sedan gå ner i kabel i Tyskland och passera den svenska gränsen i svenska kabelnät vidare till Ryssland. FRA kan därför få mycket intressant information om utländska förhållanden genom spaning vid den svenska gränsen. FRA:s generaldirektör uppgav också att 75-80% av underlaget för svensk underrättelseverksamhet består av uppgifter från signalspaning.

FRA påpekade också det jag tidigare berättat, nämligen att det är en ren slump om exempelvis ett samtal mellan Sverige och USA går via satellit eller kabel - det beror på vad som är billigast för stunden. Går samtalet via satellit kan FRA redan spana på det, den nya lagen gör däremot ingen skillnad, utan lagreglering om integritetsskydd, insyn mm gäller oavsett vilken teknik man använder.

Dagens besök gav mig ytterligare kunskap. En sak känner jag mig mer övertygad om än tidigare och det är att oron för "massavlyssning av svenska folket" är väldigt överdriven. Däremot finns det en del andra invändningar i debatten som måste hanteras på ett bra sätt innan FRA-lagen kan träda i kraft i sin slutliga version. Inte minst skall vi se till att riksdagens krav på regeringen att återkomma med ett antal förtydliganden och kompletteringar hanteras på ett bra sätt. Mer om den fortsatta diskussionen på bloggen under hösten!2008-08-12 Uppskattad tandvårdsreform

Jag fick häromdagen ett ovanligt trevligt samtal. Det var från en kvinna, uppenbarligen några år över 60, som ringde till mig bara för att tala om hur nöjd hon var med den nya tandvårdsreformen!

Hon hade behov av stora kostnadskrävande tandingrepp, men hade fram tills nu avstått från detta, med vetskapen om att hon när hon fyllt 65 år skulle omfattats av ett mer generöst högkostnadsskydd. Trots verk och praktiska problem hade hon helt enkelt inte råd att ta den höga kostnaden redan idag, utan hade medvetet valt att vänta. Men efter den nya tandvårdsreformen som trädde i kraft den 1 juli i år, har hon redan fått tid för inledande behandling efter semestrarna. Kvinnan kan nu få sina tänder åtgärdade utan orimligt hög kostnad, högkostnadsskyddet gäller ju numera alla, oberoende av ålder.

Det känns så bra varje gång man får konkreta exempel på att de riksdagsbeslut man är med och röstar fram faktiskt också får önskad effekt ute i verkligheten. Det värmer ända in i själen när man känner att man faktiskt bidragit till att göra livet lite lättare för någon eller några. För det är ju faktiskt därför man valt att under en period av livet vara aktiv politiker.

En liten repetition av tandvårdsreformen, som gäller från den 1 juli kan kanske vara på sin plats. Det statliga tandvårdsstödet fördubblas i och med reformen, från 3 till drygt 6 miljarder kronor. Målet med reformen är att det ska bli billigare att gå till tandläkaren, speciellt för den som har omfattande tandvårdsbehov, samt att öka andelen personer som regelbundet genomgår förebyggande vård och kontroller.

Reformen innehåller följande delar:

• Ett allmänt tandvårdsbidrag, ”tandvårdscheck”, införs. Tandvårdsbidraget innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök. Bidraget är på 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.
• Ett bättre högkostnadsskydd införs. Räkningar upp till 3 000 kronor får alla betala själva. Från 3 000 kronor till 15 000 kronor betalar patienten halva beloppet, och från 15 000 kronor och uppåt behöver patienten endast betala 15 procent av kostnaden. Dagens högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet.
• Det finns regler och referenspriser för vilken tandvård som ersätts. Förebyggande tandvård omfattas och tandvård som gör att patienteten slipper smärta och sjukdomar samt har förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. Tandvård som ska åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat ersätts också, men ej tandvård av rent kosmetiska skäl.
• Den fria prissättningen på tandvård behålls, men en prisportal på Internet ska göra det lättare för allmänheten att kunna jämföra och kontrollera olika vårdgivares priser. Försäkringskassan har fått i uppdrag att utforma portalen som lanseras under hösten 2008.
• Förenklad administration och bättre IT-stöd via Försäkringskassan ska göra det enklare för tandläkarna att administrera tandvårdsstödet och i stället få mer tid till patienterna.2008-08-11 "Byggnads spelar högt och struntar i oss"

Lönerna i byggsektorn och byggavtalet är inte lätt att beskriva. Men det innebär bland annat att ackordet för byggnadsarbetarna skall omförhandlas var tolfte vecka. Fackförbundet Byggnads i Borås är nu på kollisionskurs med byggföretagen i dessa förhandlingar, och situationen är mer konfliktfylld än i övriga Västra Götaland.

Borås Tidning berättade i helgen att omkring tio lokala förhandlingar i Boråsområdet har strandat sedan Byggnads begärt ett tioprocentiga lönehöjningar till 170 kronor per timme, motsvarande nära 30.000 kronor per månad. Många arbetsgivare tycker detta är för mycket i det osäkra konjunkturläget. Jag vet att många små byggföretagare också är oroliga för konkurrens från svartjobbare och arbetskraft från andra länder.

I går berättade Borås Tidning om byggjobbarna på ett Peab-bygge i centrala Borås, där arbetsgivaren Peab faktiskt erbjöd exceptionellt hög lön vid detta bygge, hela 177 kronor per timme. Detta eftersom Peab anser att detta bygge fungerat ovanligt bra och byggjobbarna varit ovanligt duktiga. Byggjobbarna var mycket nöjda med erbjudandet, och begärde i förra veckan ett möte mellan Byggnads och arbetsgivaren för att träffa lokalt avtal om detta. Byggnads sa dock nej till Peabs erbjudande, med diverse argument (bland annat avtalets långsiktighet med mera). Detta innebär att arbetsgivaren så länge inget nytt avtal undertecknats bara skall betala ut grundlönen ("stupstocken") enligt avtalet till sina anställda, 124 kronor per timme. Förlusten för varje byggnadsarbetare blir 9.000 kronor per månad.

Byggnads agerande har gjort byggjobbarna mycket upprörda. Lagbasen Magnus Johansson säger till Borås Tidning att ""Detta är för djävligt. Jag trodde facket stod på vår sida" och ""Byggnads driver sina principer, spelar högt och struntar i oss". Byggjobbarna skyller hela situationen på sitt eget fack och säger tydligt att Peab inte är boven i dramat.

När Borås Tidning pressar Byggnads ombudsman, Rolf Andersson, med anledning av Peabs erbjudnande svarar han att "BT (Borås Tidning) kan ju springa deras ärenden om ni vill". Borås Tidning frågar också Andersson om hur byggjobbarna på arbetsplatsen nu skall klara sig på grundlönen på 21.500 kronor i månaden och gå miste om ackordet. Andersson svarar "Det får de försöka göra. Jag förstår att det kan vara bittert, men jag får se till alla medlemmars bästa".

Annat lät det minsann när a-kassan och fackavgiften blev några hundralappar dyrare - då var det enligt Byggnads hela orsaken till fackets medlemstapp, medlemmarna "hade inte råd" med de höjda avgifterna (att de sedan också fick maximal effekt av skattesänkningarna "glömde" givetvis Byggnads). Men 9.000 kronor per månad i utebliven lön är tydligen inget problem.

Kanske kan Byggnads kan hitta orsakerna till sitt medlemstapp på närmare håll i stället för att skylla på beslut från regering och riksdag?2008-08-09 Rysk militär angriper återigen civila

Världen är sjuk! Samma dag som Ryska och Georgiska idrottsmän tågar in på OS-arenan i Beijing för att tävla mot varandra bombar ryska flygplan Georgiska städer, inklusive huvudstaden Tbilisi. Vi ser nu bilder av bombade bostadsområden, dödade och skadade civila och massor av hemlösa på flykt.

Oavsett den något röriga politiska situationen i området söder om Ryssland, där säkert alla inblandade har sin del av ansvaret, är det beklämmande att se hur ryska armén återigen använder vapenmakt för att med våld försöka kväsa ett litet grannland. Vill Ryssland framstå som en ansvarskännande demokrati är det uteslutet använda vapenmakt och bomber mot civilbefolkning oavsett hur starka skäl man än anser sig ha.

För Sverige borde detta vara en väckarklocka - Sverige behöver både en försvarsmakt och en egen självständig underrättelseverksamhet. Något att tänka på för både majoritet och opposition i Sveriges riksdag. Världen är tyvärr inte så fredlig som vissa ibland försöker få oss att tro.2008-08-09 Svårt att känna riktig OS-glädje

Jag erkänner - jag är egentligen en stor OS-vän. Jag har alltid tyckt att det är högtidligt och speciellt att se nästan alla jordens länder representerade i samma idrottstävling, se värdlandets stolthet, de magnifika invignings- och avslutningsceremonierna, idrottsprestationerna, glädjen hos de som vinner medaljer, stoltheten hos de något sämre deltagarna som kanske bara orkar ta sig i mål och hela folkfesten runtomkring. Och naturligtvis själva OS-traditionen som sådan. Men i år är det svårt att känna den vanliga OS-glädjen.

Kina är det land i världen som genomför flest avrättningar. När man vet att ett antal av OS-arenorna även använts för uppvisning av dödsdömda före avrättning, när man vet att många obekväma personer körts bort från Beijing före spelen, när man vet vilka uppoffringar det kinesiska folket på landsbygden fått utstå, där man till och med tagit deras färskvatten för att garantera en god vattentillgång i huvudstaden, och när man vet att många kineser blivit hemlösa när deras bostäder rivits för att bereda plats för OS, ja då känns det inte lika kul längre.

Visst var delar av invigningsceremonin imponerande och visade upp positiva delar av kinesisk kultur och hisotria. Och det fantastikska fyrverkeriet gjorde kanske inte luften i Beijing renare, men visst var det storslaget. Däremot var det sorgligt att se den osmakliga uppvisningen av små söta barn i vackra kläder från olika minoritetsfolk runt om i Kina, tillsammans med kinesiska uniformsklädda personer som bar på OS-flaggan. Att se dessa barn uppvisade vid OS-invigningen, samtidigt som man vet hur illa vissa minoritetsfolk behandlas av den kinesiska ledningen gav dålig eftersmak. Men visst, många hoppas och tror att OS skall medföra framsteg för demokratin och de mänskliga rättigheterna i Kina. Jag är inte övertygad, men hoppas verkligen de får rätt!

Nu är OS igång. Jag skall försöka göra som de flesta andra i västvärlden, bulla upp med chips och coca-cola och glädjas åt tävlingarna i stället för att bekymra mig om de mänskliga rättigheterna i Kina. För vad är väl en skjuten Tibetan eller en politisk fånge jämfört med ett världsrekord i gång?2008-08-08 Vilken lag var det egentligen SIFO frågade om?

Jag har ju tidigare berättat på bloggen att i ingen av de två tidigare riktiga opinionsmätningar som gjorts har en majoritet varit emot FRA-lagen. Jag fick en lite småelak kommentar på mailen i morse med anledning av den nya SIFO-mätning som presenterades idag. SIFO har återigen ställt frågan: "Är du för eller emot FRA-lagen". En knapp majoritet, 51% av 1.000 tillfrågade, svarade nu att de är emot...

Nu tycker jag i och för sig inte resultatet är så konstigt efter den mycket ensidiga beskrivningen i media, och då FRA-frågan varit i princip det enda som diskuterats under semesterns nyhetstorka. Kanske är det mer förvånande att inte fler är negativa?

Intressant i SIFO:s mätning är annars att det är främst bland unga män som motståndet finns, och att män är i kraftig majoritet bland de kritiska. Bland kvinnor är mindre än hälften kritiska mot lagen, och en betydligt större andel är positiva. Det stämmer med min egen bild av de mailkontakter jag fått, unga män dominerar kraftigt bland kritikerna.

Nu är det bara ett litet problem: SIFO:s frågeställning är egentligen omöjlig att svara på. FRA-lagen är ju inte komplett ännu eftersom riksdagen som bekant gav regeringen i uppdrag att presentera ett antal kompletteringar för riksdagen innan lagen kan träda i kraft. Statsministern gick ju dessutom ut igår och sa tydligt att om det finns fler goda förslag som kan göra FRA-lagen ännu bättre tänker han lyssna på dem. Man kan alltså inte utesluta att regeringen kommer att presentera ytterligare något förslag till komplettering eller förändring utöver det riksdagen begärt. Så frågan är hur någon kan ge SIFO ett svar innan man vet hur FRA-lagen kommer att se ut när den är färdig? Detta styrker min tro att mycket av motståndet mot FRA-lagen inte bygger på tekniska detaljer och paragrafer, utan på känslor. Man känner en osäkerhet på om man verkligen kan lita på att inte myndigheter missbrukar sin makt och bryter mot de lagar som riksdagen beslutar. Man är inte heller säker på att svensk signalspaning verkligen gör en nytta som står i proportion till det upplevda hotet mot integriteten. Människors känslor skall man ta på allvar, och dessa frågor är verkligen inte lätta att hantera politiskt, särskilt inte när oppositionen underblåser dessa känslor för att angripa regeringen, och olyckligtvis även får med sig borgerliga politiker i drevet.

Det höjs ju en del röster för att hela FRA-lagen borde rivas upp. Detta tycker jag vore olyckligt, oavsett om man är för eller emot signalspaning. De flesta är nog överens om att många av bestämmelserna i FRA-lagen (liksom den tidigare skärpningen av sekretessreglerna för FRA:s personal) faktiskt stärker skyddet för integriteten och kommer att öka både insynen och kontrollen av FRA:s verksamhet. Dessa delar av lagen vore det naturligtvis olyckligt att dra tillbaka. Diskussionen framöver hoppas jag därför skall fokuseras på de delar av lagen som utmålas som integritetskränkande i debatten, och inte hela FRA-lagen som sådan. Nu har visserligen frågan om FRA och signalspaning utretts sedan 2003, så det mesta borde redan vara sagt, och hittills har jag inte sett till några konstruktiva förslag som kunde förbättra lagen. Men visst, kommer det fram kloka förslag (och då menar jag inte det orimliga kravet på brottsmisstanke för signalspaning!) så vore man ju dum om man inte tog till sig dessa.

Jag upprepar också att det behövs en rejäl samhällsdiskussion om själva grundfrågan: Vilka hot finns mot det öppna demokratiska svenska samhället? Hur skyddar vi oss bäst mot dessa idag och i framtiden? Skall vi överhuvudtaget ha en egen svensk underrättelseverksamhet med tillhörande signalspaning? Kan svensk signalspaning överhuvudtaget fungera i en framtid där den tekniska utvecklingen går framåt allt snabbare?2008-08-08 Inflation och räntor

Inflationstakten, alltså den genomsnittliga prisökningen de senaste tolv månaderna, var i juli 4,4 procent. Det är den högsta inflationssiffran på över 15 år, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Orsaken till dagens inflation är i huvudsak stigande internationella råvarupriser, främst spannmål och olja, och dessa priser sätts på de internationella marknaderna och är inget Sverige kan påverka. Det senaste året har exempelvis livsmedelspriserna ökat med cirka 8 procent. Men när man läser kommentarerna från ekonomiska analytiker på de stora bankerna och Handelns Utredningsinstitut så är dessa överens om att inflationen nu ligger nära sin maximala nivå, och att den gradvis kommer att sjunka under hösten och under 2009, sannolikt ned mot en årlig inflation på 2-3 procent.

Glädjande nog kan man nu också se hur både oljepriset och de internationella spannmålspriserna börjat sjunka. I dag tankade jag exempelvis för första gången på länge till ett bensinpris under 13 kronor litern, 12:94. Priset på råolja pressas ned av bland annat avmattningen i den globala konjunkturen och mindre oljespekulation, tror Robert Bergqvist, chefsekonom hos min "vanliga" arbetsgivare, banken SEB. Han påpekar också att priserna på spannmål börjat sjunka, särskilt vetepriset, till följd av att produktionen ökar, samtidigt som konsumtionen minskar. Skördarna blir också goda både i USA och i Europa.

En liten tanke också kring det här med räntor och inflation. Vi tycker idag att 4,4% inflation i slutet (?) av en högkonjunktur är mycket. Det kan vara på sin plats att komma ihåg hur det sett ut under tidigare högkonjunkturer, exempelvis under slutet av 1980-talets långa högkonjunktur, då inflationen som högst var 11,5% i september 1990. Ekonomin var då extremt överhettad, vilket ledde fram till valuta- och räntekrisen i början av 1990-talet. I dag är läget ett annat, starka stabila statsfinanser och stabil valutakurs. Det motverkar alltför stora ränteuppgångar.

Räntenivåerna förtjänar en egen kommentar. Historiska jämförelser är alltid intressanta. När vi byggde vårt hus 1990 låg låneräntorna runt 12-13% på ett huslån. Idag klagar vi när huslåneräntan ökat från 4% upp till 6%. En sak som lindrar de stigande boendekostnaderna för småhusägare med stora lån är för övrigt den lägre fastighetsskatten (fastighetsavgiften). Den kommer ju minst sagt lägligt. Vi hade förresten en gemensam artikel om just detta i Borås Tidning igår, där vi ger exempel på effekterna i kronor för boende i storstaden Borås respektive landsbygdskommunen Mark.2008-08-07 Hundratals miljarder till höghastighetståg?

Diskussionerna om framtida höghastighetståg i Sverige fortsätter i DN idag. Där sägs att sex av sju partier är positiva till detta, samt att moderaterna skulle vara enda partiet som är emot. Det senare är inte riktigt sant, det finns inga konkreta kalkyler att ta ställning till, ingen vet vare sig vad det skulle kosta eller hur det skulle finansieras. Det är därför moderaterna vill ha ordentliga underlag innan man säger ja eller nej. I grunden tycker nog de flesta att snabbtåg skulle vara utmärkt för transporter mellan Sveriges större städer och ned till kontinenten. Regeringen har också givit Banverket i uppdrag att utreda möjligheten till höghastighetståg bland annat på den framtida Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm.

Höghastighetståget mellan London och Paris. Visst vore det trevligt om Elfsborg kunde ta ett gulsvart snabbtåg till sina bortamatcher i Stockholm?

Ett snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm, via Borås och Jönköping vore ju till exempel utmärkt för Sjuhärad. Med en fart på över 300 km/timme skulle man resa från Borås till Stockholm på mindre än 1,5 timme, och resan till Göteborg skulle gå på mindre än en kvart!

Men så var det det här med pengar. Jag har inte sett några officiella siffror alls, men DN uppger att det handlar om investering i nya spår för "hundratals miljarder" kronor. När statens sätt att budgetera och redovisa satsningar på infrastruktur inte ens klarar av investeringar på några tiotal miljarder extra per år för de mest akuta väg- och järnvägsinvesteringarna (läs mer på min blogg exempelvis den 21/7 i år) så undrar man ju hur man skall kunna skaka fram "hundratals miljarder" extra till snabbtåg? Det är lätt att säga att man är positiv till snabbtåg och det kostar ju inte en krona att komma med positiva uttalanden. För egen del tycker jag det är viktigare att börja i rätt ände - det krävs ett helt nytt sätt att tänka kring finansiering av infrastruktur, annars kommer vi aldrig till skott!

Ett sätt vore att förändra statens sätt att redovisa infrastruktursatsningar i enlighet med min riksdagsmotion om att lyfta ut stora projekt från statens driftbudget och räkna det som en investering i stället, som skrivs av under lång tid. Då skulle plötsligt snabbtågsatsningen kännas mer realistisk!2008-08-07 Rekordlåg arbetslöshet trots svagare arbetsmarknad

SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror över arbetslösheten beräknas på olika sätt, vilket jag berättat om tidigare. Det gör att uppgifterna i media över läget på arbetsmarknaden kan bli aningen förvirrande. Siffrorna kan inte jämföras med varandra, däremot kan man följa utvecklingen enligt respektive mätmetod.

SCB:s senaste stora arbetskraftsundersökning visar att antalet sysselsatta har ökat med 90.000 jämfört med juni förra året. Arbetslösheten var trots detta oförändrad jämfört med juni 2007, 8,1% av den totala arbetskraften. SCB tar med alla mellan 15 och 74 år i arbetskraften, vilket ger betydligt högre arbetslöshet än när man bara räknar på personer i yrkesverksam ålder. (Detta för att Sverige skall räkna på samma sätt som andra jämförbara länder). Att sysselsättningen ökat kraftigt utan att arbetslösheten samtidigt påverkats beror på att antalet personer som ingår i arbetskraften har ökat mer än antalet sysselsatta. Ökningen av arbetskraften består av dels utrikes födda dels av en kraftigt växande ungdomsgrupp mellan 15 och 19 år.

Arbetsförmedlingen räknar arbetskraften på ett mer realistiskt sätt, från 18 år och uppåt, dvs personer som är i yrkesverksam ålder. Andelen arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, relaterat till arbetskraften, var 2,8 procent, lägsta junivärdet sedan 1990, medan 1,4 procent deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.

Ungdomsarbetslösheten har enligt SCB ökat med 43 000 personer. Hela ökningen kan lokaliseras till gruppen 15 - 19 år, och kan förklaras främst av att ovanligt stora ungdomskullar gick ur grundskolan och ännu inte börjat gymnasiet. Detta gör att de räknas som arbetslösa om de inte sommarjobbar i viss omfattning.

Enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna har däremot arbetslösheten bland unga (18 - 24 år) minskat med 11 000 sedan juni förra året. Att man kommer till ett annat resultat än SCB beror på att SCB alltså mäter ungdomsarbetslöshet från 15 - 24 år, men Af mäter mellan 18 - 24 år. Som SCB konstaterar så hör hela deras uppgång hemma i ålderspannet 15 - 19 år, vilket således är en helt annan grupp än den Af mäter. I fallet med ungdomsarbetslösheten ger Af:s siffror en mer rättvisande bild, eftersom Af mäter personer i yrkesverksam ålder.

I övrigt kan det vara intressant att uppmärksamma att för gruppen över 55 år har arbetslösheten minskat från 19 000 till 8 000 personer, att antalet långtidsarbetslösa har minskat med 21 000 personer, och att antalet långtidsarbetslösa unga har minskat från 7 600 personer till 1 800.

Trots de fantastiskt låga siffrorna över arbetslösheten finns det mörka moln vid horisonten. Konjunkturnedgången gör att färre lediga jobb anmäls till arbetsförmedlingen. Samtidigt ökar antalet varsel om uppsägning, och var under juni 5.000, jämfört med 2.200 i juni 2007.

Statistiskt brukar var tredje varsel leda till uppsägning, men ännu har inte arbetslösheten ökat, vilket ändå betyder att de som mister jobbet hittills ganska snabbt har fått ett nytt.

Det är också i dessa tider som regeringens politik prövas, och man kan konstatera att arbetsmarknadsläget är markant mycket bättre än för ett par år sedan. Det gör att vi står väl rustade inför eventuellt sämre tider. Under socialdemokratiska regeringar har politiken inte fungerat, och sämre tider har inneburit kraftigt höjda arbetslöshetssiffror. Både regeringens och andra analytikers prognoser tyder på en mycket måttlig ökning i arbetslösheten framöver, men betydligt lägre jämfört med hur erfarenheten visar att arbetslösheten har skenat iväg vid lågkonjunkturer under s-åren. Beviset på att politiken fungerat så här långt är tydligt - den svenska arbetslösheten ligger kvar på rekordlåg nivå, samtidigt som arbetslösheten ökat kraftigt i många andra europeiska länder.2008-08-05 Möte med MUF

I kväll har jag träffat MUF:s distriktsstyrelse i Södra Älvsborg i samband med deras styrelsemöte. Jag hade bjudit in mig själv, och huvudämnet var givet. Jag ville höra hur tongångarna är inom MUF lokalt när det gäller FRA och signalspaning. Men även andra frågor behandlades och det är kul att träffa en så engagerad och kunnig MUF-styrelse. Det är inte konstigt att medlemsantalet växer i vår valkrets.

Jag berättade lite om bakgrunden till FRA-lagen, hur denna förändrats på vägen och hur frågan hanterats politiskt. Jag berättade också hur jag före omröstningen öppet gick ut via e-post till alla aktiva moderater i hela valkretsen och berättade hur jag tänkte rösta, mina argument och efterfrågade reaktioner. En enda aktiv moderat hörde av sig med kritik och tre hörde av sig och gav direkt stöd för min ja-röst. Några mer omfattande reaktioner blev det inte. Det känns som en styrka idag när frågan diskuteras. Som riksdagsledamot lever man på sina medlemmars och väljares förtroende, och det vill jag inte svika.

Det blev också tid att svara på en del frågor om FRA-lagens effekter. Våra lokala MUF-are beskrev ett ideologiskt motstånd mot FRA-lagen som de upplever är ganska utbrett bland MUF:s medlemmar. Kanske handlar det i grunden om en misstro mot myndigheter och en oro för att maktmedel skall missbrukas. Jag har stor respekt för detta, även om min egen tro är att FRA-lagen kommer att fungera och att FRA kommer att följa de regler som sätts upp. Jag måste också säga att jag är glad över det balanserade och konstruktiva sätt som MUF lokalt framför sina åsikter, både i denna och andra frågor. Jag kommer att verka för ett tätare samarbete med MUF framöver, de har många bra tankar och idéer som kan utgöra grund för både riksdagsmotioner och andra initiativ. Och deras synpunkter på FRA-lagen har jag med mig bland andra argument när frågan fortsätter diskuteras i riksdagen under hösten, liksom när andra integritetsfrågor kommer upp på dagordningen framöver, exempelvis fildelningsfrågan, PKU-registrets användning och EU:s datalagringsdirektiv.2008-08-04 Trevlig tabell
Elfsborg-Gais 1-0

Dagens match på Borås Arena i ösregn på en mycket blöt plan vann Elfsborg på ren vilja! Det var knappast den bästa match jag sett, och flera av Elfsborgs stjärnor saknades i laget, bland annat Anders Svensson. Dessutom var Elfsborgs spelare uppenbart trötta i benen efter väldigt mycket matchande de senaste veckorna. Men Teddy Lucic gjorde sitt första gulsvarta mål, och allsvenskans bästa försvar höll tätt och det räckte för seger - trots att Gais spelade riktigt bra.

Den allsvenska tabellen ser mycket intressant ut inför fortsättningen. Serien är lång, 13 omgångar återstår, men vågar man drömma om ett nytt allsvenskt guld till Elfsborg och Borås? Chansen finns definitivt!

(Foto från Elfsborgs hemsida)

Allsvenskan 2008:
Kalmar FF17122340-1838
Elfsborg17114223-537
Helsingborg17104331-1934
IFK Göteborg1795326-1432
Hammarby1786326-1930
AIK1784521-1828
Malmö FF1766525-2524
Halmstad1756619-2221
GAIS1748516-1720
Trelleborg1746717-2018
Djurgården1646615-2318
Örebro1745812-2417
Sundsvall1744918-2416
Gefle17421114-2314
Ljungskile SK17421115-2914
IFK Norrköping16141113-317
2008-08-04 Även den som lämnat a-kassan kan få arbetslöshetsersättning
Uppdaterad

Jag har blivit alltmer irriterad över den felaktiga bild som sprids av oppositionen och alltför ofta även av media, där man påstår att den som lämnar a-kassan "står helt utan försörjning vid eventuell arbetslöshet, och då i stället kommer att hänvisas till att leva på socialbidrag". Detta är nämligen inte en korrekt bild!

Alla som arbetar och uppfyller kvalifikationskraven har rätt till den statliga grundersättningen vid arbetslöshet. I dagläget är det 320 kronor per dag för den som arbetat heltid, dvs drygt 7.000 kronor per månad. Efter skatt blir det ca 5.500 kronor kvar. Det ligger i normalfallet över eller i närheten av socialbidragsnormen, och ersättningen utbetalas även till den som valt att stå utanför det skydd som a-kassan ger. I den mån socialbidrag utbetalas blir det i så fall som en mindre utfyllnad där a-kasseersättningen utgör grunden. Att påstå att kommunerna får bära hela kostnaden för den som lämnat a-kassan är därför fel. Däremot måste det givetvis i ett tryggt samhälle finnas möjlighet att söka socialbidrag (försörjningsstöd) för den som behöver.

Jag tycker inte det är så konstigt att exempelvis den som närmar sig pension inte alltid tycker det är värt att betala extra för att få en högre ersättning än 7.000 kronor per månad. Detsamma gäller givetvis för den som arbetar så lite att man ändå inte skulle uppfylla kvalifikationskraven för att få ersättning. Många av dem som lämnat a-kassan har nog gjort det av mycket rationella skäl!2008-08-04 Pinsamt

Under sommaren har vi hört ett antal märkliga och felaktiga påståenden och omöjliga förslag om FRA-lagen från bland annat socialdemokraternas Mona Sahlin, vänsterpartiets Lars Ohly och från en handfull folkpartister. Att 14 moderata kommunpolitiker upprepar en del av detta i en artikel på DN Debatt idag gör inte saken bättre. Snarare känns det en smula pinsamt att läsa. Jag konstaterar dock glädjande nog att inga moderata kommunpolitiker från Västsverige undertecknat artikeln

Den moderat som står först bland undertecknarna, Pia Kinhult, är moderat regionråd i Skåne och också medlem av moderaternas partistyrelse. Om hon nu tycker FRA-frågan är så viktig tycker jag det är lite konstigt att hon inte agerat med kraft i partistyrelsen under det år som FRA-förslaget varit vilande, i stället för att gå ut med hårda angrepp efter beslutet? (Samma undran har jag rörande MUF:s ledning med Niklas Wykman i spetsen - MUF har hela tre (!) representanter i moderaternas partistyrelse, ändå har man legat lågt under ett helt år i frågan, för att först strax före riksdagens omröstning angripa och hänga ut de MUF-medlemmar som är invalda i riksdagen).

DN-debattartikeln innehåller att antal ordentliga sakfel, som visar att de 14 kommunpolitikerna tyvärr missat en del fakta kring FRA-lagen och verkar helt okritiskt ha tagit till sig det mesta av sin information från Expressen och Piratpartiet. Man talar till exempel om "moderaternas kompromisslösa försvar" av FRA-lagen". Sanningen är ju att lagen förändrats till det bättre i väsentliga delar sedan moderata ministrar ärvt det gamla dåliga socialdemokratiska lagförslaget, och att man dessutom före riksdagens omröstning i år gjorde ytterligare några kompromisser. I debattartikeln nämns också omfattande kritik från lagrådet och ett antal kritiska remissinsatser, men man verkar helt ha missat att den kritiken i allt väsentligt gällde socialdemokraternas gamla utredningsförslag, inte den lag riksdagen tog beslut om i juni i år. Lagrådet hade exempelvis inga invändningar mot det slutliga lagförslaget. De 14 moderaterna skriver att de har svårt försvara FRA-lagen lokalt. Det kan ju inte bli bättre av att man själv förstärker myterna kring lagen.

De 14 moderaterna skriver också att: "Signalspaning är en nödvändighet för att kunna inhämta information om yttre hot mot rikets säkerhet. Att signalspana mot radarstationer, utländsk militär radiotrafik och liknande skall självklart vara möjligt. Det kan också vara nödvändigt att avlyssna utländska organisationer och personer. Ett villkor för att göra detta måste i så fall vara att spaningen bara omfattar en specifik person eller organisation som misstänks vara inblandad i något som är ett yttre hot."

Det är här det går riktigt snett i artikeln. De som undertecknat missar skillnaden mellan signalspaning och avlyssning av kända brottslingar. Signalspaning är till för att upptäcka yttre hot mot landet. Skall man upptäcka nya hot räcker det ju inte att spana mot redan kända brottslingar! Vem skall förresten avgöra vem/vilka i utlandet som "misstänks vara inblandad i något som är ett yttre hot"? Och hur skall man kunna upptäcka de misstänkta om man inte får spana på dem förrän de är misstänkta? Förslaget är precis lika ologiskt som när det tidigare framförts av Mona Sahlin eller Lars Ohly.

När jag var kommunpolitiker avstod jag från att ha åsikter om svåra säkerhetspolitiska frågor, helt enkelt för att jag insåg att jag inte hade den helhetsbild som behövdes. Så här i efterhand kan jag konstatera att det nog var ett ganska klokt beslut.

I övrigt upprepar jag det jag tidigare skrivit - Jag tror bara vi har ett enda val: Antingen är vi övertygade om att vi behöver en svensk underrättelseverksamhet med tillhörande signalspaning, och att denna signalspaning - trots den snabba tekniska utvecklingen - verkligen kommer att medföra nytta för att skydda Sverige mot yttre hot under ett antal år framöver. Då får vi också acceptera FRA:s verksamhet, och under hösten försöka se till att FRA-lagen kompletteras på ett klokt sätt av regeringen på de punkter som riksdagen beslutat. Eller också tvivlar vi på att signalspaningen kommer att medföra en nytta som står i proportion till riskerna för integriteten. Då är det lika bra att skrota FRA-lagen och lägga ned FRA. Däremot kan man inte bedriva signalspaning och samtidigt garantera 100% integritet eller bara signalspana mot kända brottslingar, det inser alla som verkligen satt sig in i den komplicerade frågan.

Alla mina tidigare blogginlägg om FRA och signalspaning hittar du samlade här!2008-08-04 Tänk om nyhetsmedia var opartiska?

Tänk den omöjliga tanken att svenska nyhetsmedia rapporterade om samhällsfrågor utan att lägga till partiska värderingar? Tänk om inte så många politiska nyheter rapporterades slarvigt eller vinklat, och följdes av en politiskt färgad kritik mot regeringen? Tänk om svenska medborgare fick en objektiv rapportering och sedan fick bilda sig en egen uppfattning?

Nej, jag vet, det är en utopi.

Häromdagen basunerade radions nyheter ut att "regeringens jobbgaranti bara ger var var tredje arbetslös ungdom jobb". Man skulle ju också kunna beskriva det som en stor framgång att regeringens jobbgaranti för unga redan efter åtta månader gett varje tredje arbetslös ungdom mellan 16 och 24 år ett jobb i landet där ungdomsarbetslösheten var högst i hela västeuropa vid valet 2006. Fast varför skulle radion beskriva saken på ett mer balanserat sätt?

I förrgår var det en stor "nyhet" att ca 20.000 sjukskrivna beräknas mista sin rätt till sjukpenning år 2010. Detta beskrivs som att man kommer att stå utan försörjning eller som socialdemokraternas talesman säger "tvingas köa till socialbidragskontoren". Vad media "glömmer" berätta är att de sjukskrivna under (s)-regeringens tid redan efter ett års sjukskrivning automatiskt skulle prövas för förtidspension med 64% ersättning, utan rätt till rehabilitering och samtidigt blev man uppsagd från jobbet. Nu är det slut med detta! Med de nya reglerna får man lov att vara sjukskriven längre tid, upp till 2,5 år, med full rätt till rehabilitering under hela perioden. (Undantag gäller för den som har en allvarlig sjukdom, då finns ingen gräns för sjukskrivningstiden.) Efter ca 2,5 år kommer de som inte anses ha tillräckliga medicinska skäl till fortsatt sjukskrivning att mista sin sjukpenning. Om man då inte heller anses ha en rimlig möjlighet att söka ett arbete kommer man att erbjudas någon form av samhällsnyttig insats till 65% fortsatt ersättning, dvs en ersättning som ligger aningen högre än dagens förtidspension. Detta var väl inte heller särskilt intressant att försöka beskriva objektivt i media. Och hur de nya reglerna skulle skapa köer utanför socialbidragskontoren får socialdemokraterna försöka förklara. Det lär inte bli lätt.

Som Alliansriksdagsledamot får man vänja sig vid att det mesta som rapporteras vinklas mot regeringen eller att bara en liten bit av sanningen berättas. Man får tyvärr också vänja sig vid att vissa tjänstemän och talespersoner för myndigheter inte alltid uppträder objektivt vid sina kontakter med allmänheten och lägger egna (vänster)politiska värderingar till grund för både beslut och uttalanden till media. Som riksdagsledamot får jag alltför många exempel på båda dessa saker. En lång tids maktinnehav av socialdemokraterna, där både myndigheter och media indoktrinerats, sätter tydligt sina spår.2008-08-02 Räkna själv ut hur mycket du sparar på sänkt fastighetsskatt

Under veckan har jag haft korta debattinlägg i flera tidningar om den sänkta fastighetsskatten:

"Märkligt nog sprids fortfarande myter om effekterna av Alliansregeringens stora fastighetsskattereform. I stället för att besvara alla dessa föreslår jag att alla småhusägare själv räknar ut hur mycket man sparar på reformen jämfört med de regler som gällde fram till 2006.

Ta ditt taxeringsvärde gånger 0,75%. Summan är din nya kommunala fastighetsskatt. Du behöver dock aldrig betala mer än 6.000 kronor per hus. (Är du pensionär gäller extra förmånliga regler som kan göra att skatten blir ännu lägre).

Som jämförelse tar du samma taxeringsvärde gånger 1%. Det är den skatt du skulle ha tvingats betala med de gamla reglerna. Något tak fanns då inte heller för skatten.

Skillnaden mellan de två beloppen är den besparing du gör under ett år till följd av Alliansens fastighetsskattereform. Tydligare kan nog inte reformens positiva effekter beskrivas.

Jan Ericson (m)
Riksdagsledamot"

Så ta fram taxeringsbeviset och räkna! För mitt eget hus, en ganska normal liten genomsnittsvilla i Ubbhult, byggd 1990, ser kalkylen ut så här: Taxeringsvärdet är 1.024.000. Fastighetsskatt i år 7.680;-, vilket gör att takregeln slår till, och att skatten blir maximalt 6.000;-. Enligt de gamla reglerna skulle skatten ha blivit 10.240;-. Besparing 4.240;-.

För en lite större villa med ett taxeringsvärde på 1.500.000 blir besparingen 9.000 kronor. Men även för ett mycket litet hus i glesbygd blir det effekt, är huset taxerat till mycket låga 400.000 kronor blir skatten 1.000 kronor lägre.

Och det gäller alltså 2008 - för varje år som taxeringsvärdet ökar kommande år blir effekterna större.