Valanalys Valet 2006

Om du klickar på länken nedan hittar du en powerpoint-presentation i sexton bilder som analyserar riksdagsvalet 2006 ur moderat synvinkel.

Du får uppgifter om valresultat och antal röster, väljarströmmar, valresultat efter ålder, kön, facklig tillhörighet och en analys av hur väljarna såg på moderaterna som parti och vilka frågor väljarna tyckte var moderaternas viktigaste. Källor är den officiella valundersökningen Valu06, samt annan officiell statistik.


Valanalys