Blogg november 2006

2006-11-30 Socialdemokraterna vill själva gå runt turordningsreglerna i LAS!

Socialdemokraterna måste på grund av valnederlaget säga upp stora grupper av anställda vid sina kanslier, främst i riksdagskansliet och politiskt tillsatta tjänstemän på departementen i Stockholm. Men nu har man fått ett problem. Om man skall följa turordningsreglerna i LAS kan man inte flytta över sina mest kompetenta statssekreterare från departementen till riksdagskansliet, eftersom dessa oftast är senast anställda. Sist in först ut är ju principen i LAS! Därför försöker socialdemokraternas riksdagskansli nu gå runt turordningsreglerna i LAS med alla medel.....

Tänk att detta parti som envist motsatt sig varje undantag i turordningsreglerna nu helt plötsligt gör helt om! Nu drabbas man av samma problem som alla svenska småföretagare tvingats leva med i alla år. Och en poäng är ju att problemen drabbar just de politiker och tjänstemän som personligen försvarat turordningsreglerna i LAS med näbbar och klor! Jag kan inte låta bli att känna lite skadeglädje....förlåt, men man är ju inte mer än människa.....

En tröst för (s) är kanske att de borgerliga och miljöpartiet tvingat fram ett undantag i LAS som gör att man får undanta två personer från turordningsreglerna i mindre företag. Kanske kan denna regel användas vid något lokalt mindre (s)-kansli ute i landet?2006-11-30 Ännu ett steg på vägen mot polishögskola i Borås!

Regeringens utredare anser att planerna för en polishögskola i Borås är "mycket kvalificerade"!

Det framkom igår när Borås Högskola presenterade sina planer i regeringshögkvarteret Rosenbad i Stockholm. Ännu ett viktigt steg på vägen mot målet!
2006-11-30 Skall A-kassan betala kulturen?

Chefen för Borås Stadsteater kritiserar regeringen för förändringarna i A-kassan, eftersom dessa kommer att drabba en del "kulturarbetare".

Jag undrar om svenska folket vet hur a-kassan utnyttjas (helt lagligt enligt dagens regler) av exempelvis många skådespelare? Det är faktiskt så att skådespelare, musiker, dansare med flera har rätt att träna och repetera med försörjning från a-kassan! Först när de sedan uppträder så får de lön. På detta sätt slipper teatergrupper och offentliga arrangörer betala löner för repetitioner, och vältrar över försörjningen av de "anställda" på skattebetalarna och alla som betalar a-kasseavgift!

Detta anser Alliansregeringen vara orimligt. Att finansiera löner till kulturarbetare är inte A-kassans uppgift. Det får i så fall göras via kulturbudgeten.

En annan fråga som jag ställer mig är vem som avgör om en musiker, konstnär, skulptör, författare eller dansare skall få ha rätt att ha sitt kulturintresse som heltidsyrke och kräva betalt av samhället? I stället för att, som de flesta andra, få nöja sig med att ha det som en hobby eller extrainkomst vid sidan av ett vanligt jobb? Den frågan tycker jag är befogad, även om man i dagens samhälle väl inte får ifrågasätta kulturarbetarnas villkor utan att stämplas som kulturfientlig......men jag tar risken att ta mig ton i frågan, även om en del kanske tycker att jag då gör en tavla.....2006-11-29 Diskussion om arbetstidsregler på Läkarstämman i GöteborgI dag har jag provat de flesta kommunikationsmedel - promenad, tunnelbana, tåg, flyg och bil, allt för att ta mig från Stockholm till Läkarförbundets riksstämma i Göteborg. Jag deltog, som representant för riksdagens arbetsmarknadsutskott, i en paneldiskussion om de nya arbetstidsreglerna som skall tillämpas från 1 januari 2007. De juridiska och politiska turerna kring dessa regler är oerhört snåriga. Men kortfattat kan man beskriva problemen så här:

1. År 2004 beslutade s-regeringen att införa en ny arbetstidslag, för att tillämpa EU:s arbetstidsdirektiv. De fyra Allianspartierna ansåg att det svenska lagförslaget gick längre än vad EU-direktivet krävde, och även lagrådet delade denna åsikt. Trots detta införde s-regeringen lagen utan förändringar, och lagen har alltså gällt från 2004!

2. Sverige har dock fram tills nu accepterat att parterna kommer överens om andra regler genom kollektival, men efter två EU-domar har möjligheten till sådana avsteg begränsats.

3. Diskussioner pågår inom EU att se över EU:s arbetstidsdirektiv, eftersom många länder upplever samma problem som Sverige vid tillämpningen. I avvaktan på eventuella förändringar av direktivet måste alla arbetsgivare och fackliga organisationer tillämpa den nya lagen fullt ut från 1 januari 2007. Detta skapar stora praktiska och ekonomiska problem med arbetstidens förläggning, jourregler, kompensationsledigheter och annat inom både sjukvård, handel och många andra områden.

4. Lösningen på olika praktiska problem måste bli att parterna tillsammans försöker hitta kreativa lösningar och vara så flexibla som möjligt, både när man tolkar den svenska lagen och när man tolkar EU:s regler och domar och anpassar dessa efter svenska förhållanden. Vissa möjligheter finns trots allt att hantera detta klokt. Detta var väl slutsatsen av det som kom fram under paneldiskussionen.

Fortsättning lär följa!2006-11-28 Hur inför kommunerna snabbast kommunalt vårdnadsbidrag?

Den nya regeringen är som bekant positiv till införande av kommunalt vårdnadsbidrag. Något nytt lagförslag är dock ännu inte klart. Den sk "Nackamodellen" som var ett sätt för borgerliga kommuner att ge ersättning till föräldrarna trots den förra regeringens motstånd, är föremål för rättslig prövning, eftersom den överklagats av (s)-politiker i de aktuella kommunerna.

Många kommuner brinner av iver att införa vårdnadsbidrag, men man väntar med att ta beslut om att införa Nackamodellen eller någon annan form av vårdnadsbidrag, eftersom man inte riktigt vet hur rättsläget är, hur den nya regeringens lagförslag kommer att se ut, och när det kommer att vara klart.

Hur skall kommunerna göra för att på snabbaste sätt kunna införa någon form av vårdnadsbidrag? Den frågan har jag ställt skriftligen till ansvarig minister, Göran Hägglund (kd). Läs hela min skriftliga fråga på min egen sida hos riksdagen., där allt jag skriver och säger i riksdagen samlas. Inom några veckor kommer jag att få skriftligt svar från ministern. Jag återkommer givetvis med detta svar på bloggen!

Min fråga till ministern är ett led i att uppfylla ett av mina vallöften - att på olika sätt verka för ökad valfrihet för barnfamiljerna!2006-11-28 Jag skall vara med och utse Sveriges bästa arbetare!

Moderaterna utlyser nu en tävling där "Sveriges bästa arbetare" ska utses. Vem som helst får lämna förslag på vem som skall utses. Mer går att läsa bland annat på TextTV idag.

En jury skall sedan välja ut en segrande person. Jag har fått äran att ingå i denna jury som består av fyra personer, varav två moderata riksdagsledamöter. Priset till vinnaren och den som föreslagit vinnaren är, förutom äran, en lunch i riksdagshuset med nye arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin (m)....2006-11-28 Jag har fått ett uppdrag av mina partivänner i Mark

Efter gårdagens artikel i BT, som följer upp de märkliga reglerna kring bostadsanpassningen, har jag fått i uppdrag av mina lokala partivänner att försöka förändra lagstiftningen kring bostadsanpassning. I dag räknas detta som ett bistånd, vilket gör att patienten tydligen blir ägare till sina hjälpmedel. När patienten inte längre behöver hjälpmedlen, eller i värsta fall avlider på grund av ålder, så tillfaller hjäjpmedlen patienten eller arvingarna, som kan sälja dessa för dyra pengar!

Det rimliga vore givetvis att patienten fick låna hjälpmedlen så länge man behövde, och att de sedan lämnades tillbaka till kommunen igen! Jag skall undersöka varför reglerna tolkas som de gör, och därefter försöka finna ett sätt att åtgärda detta.2006-11-27 Klargörande artikel om A-kassan

Jag har idag en artikel i Borås Tidning tillsammans med arbetsmarknadsutskottets ordförande Catharina Elmsäter-Swärd (m). Ämnet är givet! A-kassan är en viktig pusselbit för att kunna ställa om det svenska näringslivet när detta behövs, och göra det möjligt att få en försörjning medan man går över till ett nytt jobb. Men A-kassan måste bli en omställningsförsäkring och inte något man skall leva på permanent!

Trots förändringarna kommer de flesta faktiskt att tjäna ekonomiskt på den totala förändringen av A-kasseavgift och skattesänkningar! Och de flesta arbetslösa kommer inte heller att beröras av sänkningen av ersättningsnivåerna.

Läs hela artikeln - du hittar den på den sida där jag som vanligt samlar alla mina debattartiklar om rikspolitiska frågor!2006-11-27 "Pacta sunt servanda" (del 3)

Detta är ett latinskt juridiskt uttryck. Betyder på svenska "avtal skall hållas". När det gäller förhandlingarna om en politisk majoritet i Mark passar det bra.

Jag är fullt medveten om att många väljare är besvikna över att det inte går att skapa en borgerlig majoritet i Mark. Jag är personligen minst lika besviken, antagligen mer än de flesta! Men när Henry Sandahl kritiserar de borgerliga partierna för detta är han fel ute - han bär ju själv ansvaret för att det inte verkar bli någon majoritet, genom sitt sätt att sabotera pågående förhandlingar!

Även om moderaterna varit beredda att fortsätta diskussionerna med Markbygdspartiet så hjälper inte detta i dag. Vi gick till val tillsammans med övriga tre borgerliga partier och Miljöpartiet. Om något av dessa partier efter allt som hänt nu inte kan tänka sig att samarbeta med Markbygdspartiet så bryter inte moderaterna det avtal vi ingick före valet! Vi moderater håller våra vallöften, och tänker fortsätta samverka med c, kd, fp och mp. Och för övrigt skulle det knappast spela någon roll om vi valde en annan linje - får vi inte med oss samtliga övriga borgerliga partier går det ändå inte att skapa någon majoritet!

Jag tror och hoppas att markborna förstår detta. Väljarna lade sina röster som de gjorde och blåste upp ett kommunalt missnöjesparti så mycket att det nu knappt går att styra kommunen längre. Politiken i Mark löper nu stor risk att bli en sandlådelek i fyra år. Tråkigt men sant!2006-11-27 Märklig (dvs helt normal!) reaktion från Henry Sandahl (del 2)

I en intervju i Radio Sjuhärad idag på morgonen ger jag min bild av förhandlingarna om ett borgerligt styre i Mark. Ett längre inslag om dessa förhandlingar kommer i Radio7 i eftermiddag.

Henry Sandahl reagerade med ilska på intervjun som avslöjar hans egen personliga skuld till att förhandlingarna bröt samman. Han gjorde ett nytt utfall mot mig i radion där han tyckte att "Ericson kan hålla sig på Helgeandsholmen i Stockholm, han har inget med det här att göra".

Lite märkligt, eftersom det ju var han själv och hans eget parti som personligen kontaktade mig för att försöka få igång förhandlingarna igen! Och detta lyckades - tills Henry under pågående förhandlingar beskyllde en ledande politiker i ett av de tilltänkta samarbetspartierna för att ha en "förljugen hjärna". Ett smart förhandlingsutspel? Sandahls agerande förstörde antagligen alla möjligheter till fortsatta förhandlingar. Jag har nog aldrig varit så besviken på en politiker som jag idag är på Henry Sandahl!

I Radion idag fortsätter Sandahl med att likna valresultatet för Centerpartiet i Mark vid kommunismens fall i Östeuropa. Men det är klart. Sandahl har aldrig varit mästare på nyanserade uttalanden heller. Jag tycker också att det var kul att moderaterna blev största borgerliga parti. Men att likna Centern vid ett kommunistparti - nja.....2006-11-27 Dags att berätta om de politiska förhandlingarna i Mark! (del 1)

Den senaste veckan har det surrat av rykten om fortsatta förhandlingar om makten i Marks kommun. Och ryktena är sanna - det har pågått intensiva förhandlingar! Jag har också i hög grad varit engagerad i dessa förhandlingar främst för att jag kan vara lite friare i mina kontakter då jag numera står lite utanför kommunpolitiken. Jag har under förhandlingarna blivit uppringd av flera journalister som tydligen haft visst insyn, men helt avböjt att kommentera så länge förhandlingar pågått. Men efterhand som journalisterna blivit allt bättre uppdaterade och då förhandlingarna dessutom rasade samman i veckan som gick så tycker jag nu det är dags att berätta sanningen för Markborna!

Borås Tidning har en artikel om saken idag, som vad jag vet stämmer på de flesta punkter utom möjligen en - jag är inte alls förtjust i att de borgerliga släpper fram s+v till makten! Tvärtom tycker jag det är oerhört tragiskt för kommunens fortsatta utveckling. Men jag inser också att det i dagsläget knappast finns något annat sätt att styra kommunen.

Nu tänker jag berätta mer i media om förhandlingarna och spelet bakom kulisserna, berätta sanningen om vad som hänt och avslöja vem som personligen bär ansvaret för att socialdemokraterna och vänsterpartiet (antagligen) kommer att styra Mark i minoritet kommande fyra år. Håll utkik efter mina artiklar!

Efterhand kommer både artiklar och annat som vanligt att gå att läsa via hemsidan och bloggen.
2006-11-26 Kvittering på övertid i dagens Elfsborgsmatch i Royal League

Viborg - Elfsborg 2-2

Genom en kvittering på övertid av Denni Avdic tog Elfsborg en värdefull poäng på bortaplan mot danska Viborg. I och med poängen ligger man fortfarande kvar bland de två första lagen i serien, och behåller man den platsen blir det fortsatt spel i Royal Leauge!

Nästa match är den 2 december hemma på Borås Arena! Då är det dags för returmatch mot just danska Viborg!2006-11-25 Intressanta turer i förtalsmålet mot Expressen

För första gången på länge ligger en kvällstidning illa till i ett förtalsmål. Tryckfrihetsjuryn anser att Expressens chefredaktör - Otto Sjöberg (ni vet han vars tidning nästan jagade livet ur halva Sverige i sin jakt på TV-licensfuskare, men som sedan i stället själv ertappades med att inte ha betalt sin egen TV-licens) skall fällas för förtal av Mikael Persbrandt.

Sista ordet är inte sagt, för vanlig domstol skall slutligen avgöra frågan, men det hade varit välgörande om man någon gång kunde markera mot oseriösa journalister som ljuger ihop nyheter som saknar varje korn av sanning. De förstör både för sina seriösa kolleger och gör samtidigt livet till ett rent h-e för kändisar, politiker, idrottmän, företagsledare och många andra. En fällande dom vore utmärkt!


Har getingen tappat stinget?2006-11-24 Läs min gästkrönika i Borås Tidning!

I dag publicerades min andra gästkrönika på ledarsidan i Borås Tidning. Redaktionen valde att sätta rubriken "Guliganerna tar plats i riksdagen", för att särskilt markera att Riksdagsguliganerna nu startats. Krönikan handlar i övrigt om allt från tuffa debatter och hårt arbete till den kungliga riksdagssupén.

Krönikan och alla tidigare debattartiklar mm som rör rikspolitiska frågor eller riksdagen hittar du som vanligt på denna sida! (Du vet väl att det också finns en annan sida där jag samlar alla artiklar som rör lokala kommunfrågor i Mark?)2006-11-24 Ännu en bit av nya Riksväg 40 invigs i morgon!

I morgon invigs ännu en bit av motorvägen mellan Borås och Ulricehamn, delen från Brämhult till Dalsjöforsmotet. Nästa år invigs ännu en bit, förbi Rångedala fram till Nitta-motet. När dessa delar är klara återstår bara ca 15 km fram till Ulricehamn!

I dag var jag tillsammans med min moderate riksdagskollega Ulf Sjösten (tyvärr var det tydligen bara vi två av Sjuhärads 7 riksdagsledamöter som hade möjlighet att närvara) i Ulricehamn med på en föredragning om planerna på fortsatt motorvägsbyggnad. Den föreslagna vägsträckningen norr om befintlig Rv 40 verkade mycket bra, man undviker i stort sett helt bebyggda och odlade områden och vägsträckan är tydligen relativt lätt att bygga, bortsett från en tunnel genom berget norr om skidbackarna i Ulricehamn.

Målet är att få en bra trafikled ända från Göteborg till Jönköping, och vidare till Stockholm. För Borås, Ulricehamn och övriga Sjuhärad är detta oerhört viktigt, och nu gäller det att Vägverkets planer håller. I så fall kan vägen vara klar ända från Borås till Ulricehamn inom fem år. Det kan låta som lång tid, men är tyvärr helt normalt i denna typ av projekt.

Nu gäller det att vi bevakar denna fråga på alla politiska nivåer - i riksdag, region och berörda kommuner så att tempot hålls uppe!2006-11-24 Feministiska jämställdhetsplaner på dagis?

Ja, det är faktiskt inget skämt, utan en verklig riksdagsmotion från Birgitta Ohlsson och två andra folkpartister; Hans Backman som sitter i mitt eget arbetsmarknadsutskott, och Cecilia Wigström (ni vet, hon som ville ha särskilda p-platser för kvinnor i parkeringshusen).

I motionen skriver man att "Obligatoriska feministiska jämställdhetsplaner på dagis är ett första steg för att luckra upp könsrollerna och skapa ett friare samhälle."

Jag delar absolut motionärernas uppfattning om att pojkar och flickor skall få utvecklas efter egna önskemål och inte styras i onödan av könsroller. Men därifrån till att göra feministiska jämställdhetsplaner på dagis är steget väldigt långt!

Jag minns när vi själva försökte ge våra små barn hemma en chans att välja vad de ville leka med utan att låta könsrollerna styra. Men när dottern bäddade ner leksaksbilarna i dockvagnen och sonen körde omkring med dockorna på golvet som bilar och sade "brrrrum" så gav vi upp!

Jag tycker vi måste lära oss att acceptera att det finns könsskillnader och olika könsroller som ingen råder över! Om vi förnekar våra pojkar att vara pojkar och våra flickor att vara flickor och i stället försöker tvinga på dem någon annan oklar roll så skapar vi bara osäkra människor! Jag vill att mina barn skall vara trygga i sina roller och samtidigt respektera både det motsatta könet och de människor som avviker från den "gällande normen". Då blir nog både de själva och deras omgivning lyckligast. Och det skall mycket till för att få mig att rösta för feministiska jämställdhetsplaner på dagis!


Inget för flickor?2006-11-23 Intervju i Radio Sjuhärad

För en stund sedan blev jag intervjuad i Sjuhärad Direkt i Radio7 om hur jag upplever livet i riksdagen.

Före dess spelade radion upp ett inslag om när fd justitieministern Tomas Bodström råkar i lite gräl med riksdagens talman. Denna ovanliga händelse berättade jag om i min blogg den 15 november. Så det får väl bli en favorit i repris för dem som inte lyssnade på dagens radioinslag - se själv filmen från debatten!

Vad tycker jag då är roligast med livet som riksdagsledamot? Jo, för det första att jag faktiskt känner att jag kan påverka politiken, särskilt inom mitt eget utskottsområde (arbetsmarknadspolitiken), betydligt mer än jag hade trott. Det är också att det känns väldigt bra att så många Sjuhäradsbor redan hittat rätt och skickar så mycket brev och e-post till mig. Både uppmuntrande brev, brev med förslag i olika frågor, och kritiska brev - precis som det skall vara i en demokrati. Och jag tänker fortsätta att svara alla som hör av sig!2006-11-23 Även en utebliven skattehöjning är viktig!

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger idag att Alliansen inte gick till val på att höja bensinskatten, och avvisar därmed det förslag om detta som Volvos VD framförde idag, ivrigt påhejad av Miljöpartiet. Detta är utmärkt! Som vanligt ser alltför många väldigt teoretiskt på skattehöjningar, och glömmer alla de människor som finns bakom besluten. Diskussionerna om höjd A-kassa med några hundralappar per månad har varit ganska infekterad, trots att andra skattesänkningar kompenserar detta flera gånger om. Att däremot höja bensinskatten och höja människors resekostnader med tusenlappar varje månad har aldrig skapat motsvarande debatter och demonstrationer i samhället. Jag undrar varför?

Viktigast idag är att den nya regeringen avvisar alla nya skattehöjningar på bensin (okej, bortsett från den traditionella indexhöjningen av energiskatten på 9 öre per liter i januari - jag gillar den inte, men den har ju marginell betydelse på dagens prisnivå.....). Vallöften skall hållas, och skatten är fullt tillräckligt hög som den är. Jag hoppas i stället att nästa steg kan bli en något sänkt bensinskatt under mandatperioden. Återstår att se om det går att skapa politisk majoritet för detta!2006-11-22 Tack Borås Tidning!

Har ni sett kortfilmen som Borås Tidning gjort om Elfsborgs gulddag den 5 november? Den finns på BT:s hemsida (Bt.se), i en separat ruta i högermarginalen. Jag har också gjort en direktlänk till filmen!2006-11-22 Vad är en bra miljöpolitik?

Riksdagen hade i dag en särskild klimatdebatt, och många hårda ord växlades mellan politikerna.

Det verkar finnas två läger i Sverige. Ett (mp, v och oftast s) som anser att det viktigaste är att Sverige i alla sammanhang skall gå i spetsen för hårdast tänkbara miljöbeskattning och hårda miljölagar, även om det slår undan förutsättningarna för svenska företag, ökar abetslösheten och hotar välfärden.

Det andra lägret, som består av dagens regering vill ha stabila långsiktiga spelregler för energi och miljöpolitik. Vi inser också att Sverige inte ensamma kan förändra världen. I debatten idag nämndes bland annat att Sverige står för knappt 1% av EU:s totala koldioxidutsläpp och bara 0,25% av världens samlade koldioxiutsläpp. Var och en inser att även om Sverige skulle lägga ned all industri och förbjuda alla bilar så skulle det ändå inte påverka världens klimatförändringar märkbart.

Viktigast måste vara att Sverige är en drivande kraft inom EU, och att vi genom kloka argument får med oss resten av Europa, USA, Sydamerika, Fjärran Östern och andra befolkningstäta områden i ett gemensamt arbete för en bättre miljö! Då kan Sverige och svenska företag fortsätta konkurrera på lika villkor med andra, och miljön kan förbättras utan att den svenska välfärden hotas!

Svenska politiker måste orka lyfta blicken från den egna svenska ankdammen även i miljödebatten!2006-11-22 Vad är väl en kväll på slottet.......

Jo, en kväll på slottet är faktiskt väldigt speciell! Och i går kväll var det dags. Kungafamiljen bjöd riksdag och regering på traditionell konsert och riksdagssupé. Hela gästlistan med mera hittar du här!. Bara att vara upptagen på slottets gästlista känns lite extra! Iförda hyrd smoking/långklänningar infann vi oss så på slottet vid 18-tiden för att, efter en välkomstdrink, under mycket högtidliga former var och en ta i hand och hälsa på i tur och ordning kungen, drottningen och kronprinsessan.


Därefter bjöds vi på konsert i den gamla anrika Rikssalen där riksdagens högtidliga öppnande hölls ända fram till 1975. Sedan bjöd kungafamiljen på en magnifik supé i slottets festvåning. Värdinnan vid mitt bord var hovsekreterare, och hon berättade mycket intressant om hovet och verksamheten i slottet. Lite kungligt kaffe med kunglig likör och därefter en kunglig drink i det fantastiska Bernadottegalleriet (t.h.) fick avsluta en ovanlig och mycket trevlig kväll!

En kväll som denna uppskattar man att det finns kvar något av gamla traditioner och gammal kultur! Man inser också att det har sina fördelar ibland att vara riksdagsledamot. (Fler foton från slottets vackra representationsvåningar hittar du på Royalcourt.se. Ta en titt - det är det värt!)

Men nu är det slut på glamouren - om några timmar skall jag träffa LO från Västsverige som vill prata allvar med mig om förändringarna i A-kassan. Tillbaka på jorden igen med andra ord.....2006-11-21 Dags att segregera parkeringshusen också?

Folkpartiets riksdagsledamot Cecilia Wigström kräver särskilda "kvinnoplatser" i parkeringshusen. Hon anser, enligt Aftonbladet, att det är ett sätt att "öka kvinnors känsla av trygghet". I Schweiz finns tydligen detta på sina håll, och nu vill hon importera idén till sin hemstad Göteborg. Helst vill hon att alla parkeringshus i hela Sverige ska införa särskilda platser bara för kvinnor.....

Allvarligt talat så tycker jag detta låter som en ganska märklig idé. Ökad trygghet kan man skapa på olika sätt, genom utformningen av olika miljöer i samhället, belysning, i vissa fall bevakning, och genom ett starkt rättssamhälle. Att segregera parkeringsplatserna i p-husen lär däremot knappast lösa några problem - hur skulle man bli tryggare av det? Däremot skulle det komplicera livet ytterligare. Om alla "manliga" p-platser är upptagna och det finns lediga "kvinnliga" platser, vad gör man då? Och är det förresten självklart att bara kvinnor känner otrygghet? Hur är det med alla äldre, funktionshindrade, invandrare, ungdomar mfl? Skall alla dessa grupper också ha egna parkeringsplan i p-husen för att uppnå maximal segregering i samhället?2006-11-21 Öppen utskottsutfrågning om A-kassan

I dag håller Arbetsmarknadsutskottet en öppen utfrågning klockan 10.00 med anledning av regeringens proposition om förändrad A-kassa. SACO, TCO, LO och Svensk Näringsliv är inbjudna, liksom många andra. Det blir nog en politiskt laddad tillställning.....vad jag vet finns också möjlighet att följa utfrågningen i SVT24.2006-11-20 Trevlig facklig träff

I kväll har jag träffat alla mina vänner i SACO:s koncernfackstyrelse inom bankkoncernen SEB i samband med deras konferens utanför Stockholm. Det blev en del politikprat också av naturliga skäl, inte minst om A-kassan Det känns bra att inte alla fackligt aktiva är lika negativa till förndringarna av A-kassesystemet som vissa LO-toppar. Jag upplever att många, inte minst inom SACO-förbunden, ser mer nyanserat på saken och inser att de flesta faktiskt tjänar rejält på helheten och många inser dessutom att en förändring är nödvändig för Sverige!
2006-11-19 Förlust för Elfsborg i dagens match i Royal League

Vålerengen-Elfsborg 2-1

Elfsborg förlorade matchen på bortaplan mot norska Vålerengen, trots bra spel. Trots att man låg under med 0-2 i paus (efter två billiga försvarsmisstag) var Elfsborg enligt rapporterna bästa laget efter paus och hade en del chanser att kvittera. Johan Wiland räddade dessutom en straff.

Nåja, bättre lycka nästa match, då borta mot danska Viborg. Målet för Elfsborg är givetvis att komma bland de två första lagen av de fyra i gruppen, och få spela vidare. Hittills leder man serien med en seger och en förlust.2006-11-19 Inte särskilt förvånande Sifo-siffror

Sifo redovisar idag sjunkande stöd för regeringspartierna. Alla fyra minskar något, och totalt har ca 4% av väljarna gått över från Alliansen till opositionen sedan valet om man skall tro Sifo.

Med tanke på den mycket ensidiga mediebevakningen rörande förändringarna i A-kassan, och de stora överdrifterna och missförstånden kring vad regeringen egentligen föreslår så är inte opinionsförändringen särskilt förvånande. Oppositionen påstår till och med att de arbetslösa måste äta stekt gröt framöver......och sådan vänsterretorik går väl hem hos vissa. Kanske man i stället borde vara lite förvånad att denna oerhörda politiska kampanj inte har gått hem hos fler? Moderaterna har tex bara backat ca 0,7% sedan valets rekordsiffror, och det känns i det här extrema läget ganska okej....

Knappast någon har ju kommenterat de stora satsningar regeringen gör på att skapa förutsättningar för fler arbetslösa att få ett riktigt jobb. Inte heller talas det något om de stora skattesänkningar som alla löntagare får redan i januari. Kanske kommer opinionsstödet att sjukna ytterligare för regeringen fram tills slutet av januari. Men då kommer människor att se effekterna av hela regeringens politik, och kanske blir det då också lite annat ljud i skällan.....2006-11-18 Politik på hemmaplan

En stor del av lördagen tillbringade jag tillsammans med ett 60-tal andra moderater på politisk stämma i Borås för moderater i Sjuhärad. Tillsammans betade vi av ett 10-tal politiska motioner i frågor som berör människor i vår del av landet. Det intressanta är att alla medborgare har rätt att lämna motioner till våra stämmor, även den som inte är medlem. Flera sådana motioner hade kommit in. Dessutom är stämman öppen för alla intresserade, som också har rätt att delta i debatten (men inte i eventuella omröstningar; där har bara medlemmar rösträtt). Resultatet av stämman blev att vi får med oss några uppdrag till riksdagen, och att moderata kommunpolitiker och regionpolitiker fick ett antal andra frågor med sig hem att arbeta med!

Lite tid blev det också till att prata med partivännerna, svara på lite frågor om regeringens politik och berätta lite om vad som händer i riksdagen. Stämningen är verkligen på topp i partiet och det märks att intresset för moderat politik och för partiet ökat ytterligare efter valframgången. I dag fick jag chansen att träffa flera nya ansikten som var intresserade av moderat politik, och det börjar nästan bli en vana i alla sammanhang när moderaterna har möten. Vi börjar bli riktigt många. Och det behövs, för i framtiden lär vi behöva fylla på med många nya engagerade politiker på alla nivåer!2006-11-16 Ett stort steg för en polishögskola till Borås!

En eventuell ny polishögskola i Sverige bör enligt Västsvenska Industri- och Handelskammaren placeras i Borås! Handelskammaren beslutade idag rekommendera Borås som etableringsort, framför Skövde och Uddevalla. Detta bland annat eftersom dels det geografiska läget, dels företagssituationen gör att Borås är ett bättre alternativ än andra orter.

Detta var ett mycket positivt besked, och stärker Borås som etableringsort i den fortsatta processen. Vi arbetar nu gemensamt alla riksdagsledamöter från Sjuhärad tillsammans med alla andra berörda, för att få nästa polishögskola till Borås. Det skulle både underlätta rekrytering av poliser till Sjuhärad, stärka delar av näringslivet, och stärka Högskolan och Borås som högskoleort. Dagens besked ger ett starkt stöd i det fortsatta arbetet!2006-11-16 Så här såg det inte ut idag

Vissa organisationer hade hotat med jättedemonstrationer mot regeringens A-kasseförslag idag. Klockan 11 i förmiddags skulle det ske. Men inte en enda demonstrant syntes till utanför Riksdagshuset! Polisen sade till mig att demonstrationen tydligen hade blåsts av. Kanske hade ingen lust att demonstrera mot A-kasseförslaget nu när de börjat inse att det de förlorar i form av höjd avgift med god marginal kompenseras med lägre skatt, och att den sänkta ersättningsnivån inte kommer att beröra huvuddelen av de arbetslösa? Kanske börjar man också inse att regeringen gör mycket mer än tidigare regeringar för att öka möjligheten för de arbetslösa att få ett riktigt jobb?

Det enda man såg av protest var att någon sprayat lite slagord på en av murarna på Slottet.....

De flesta sansade människor verkar anse att regeringens förslag om A-kassan nog egentligen är både ganska väl avvägt och dessutom nödvändigt. Och med de mindre korrigeringar av det första förslaget som gjorts så kommer svenskarna utan någon tvekan fortsätta ha ett av världens mest generösa A-kassesystem.

Nu börjar riksdagens granskning av förslaget, och det kommer mitt eget utskott att ansvara för. Redan på tisdag har vi en hearing med berörda A-kasseorganisationer och fackliga organisationer om effekterna! Därefter blir det säkert ett antal tuffa debatter - våra politiska motståndare använder denna fråga som en symbolfråga och jag ser fram emot debatterna eftersom jag har goda svar på alla angrepp vid det här laget.....2006-11-16 Över 50.000 nya jobb!

Under det tredje kvartalet i år tillskapades hela 50.000 nya jobb. Nu börjar kriget mellan partierna om vem som skall ta åt sig äran för detta.....

Tidigare regering anser givetvis att det är frukten av deras arbete. Å andra sidan kan man ju fundera på varför jobben inte kom förrän opinionsläget så tydligt svängde över till Alliansens fördel, och man samtidigt såg hur Alliansen så tydligt ville förbättra företagsklimatet och göra det lättare och billigare att anställa? Tänk om företagen helt enkelt tog till sig Alliansens budskap i våras, och därför vågade börja anställa, i tron att Sverige också skulle få en ny regering?

Vi lär aldrig få något exakt svar.....men alla dessa nya jobb är oerhört glädjande för Sverige. Och var så säker - den nya regeringen kommer att göra allt för att förstärka den positiva trenden ytterligare!2006-11-15 Dags att pröva alla förtidspensionärers arbetsförmåga på nytt?

Socialförsäkringsministern, Christina Husmark Pehrsson (m) för idag fram tanken på att förtidspensionärernas arbetsförmåga bör prövas på nytt. Detta pågår redan på försök i två län, där långtidssjukskrivna och yngre med sjuk- och aktivitetsersättning (="förtidspension") utreds på nytt och arbetsförmågan bedöms. Tanken från ministern är att det bara bör gälla personer under 60 år.

Något förslag finns inte att ta del av mer än det som framkommit i media. Men personligen tycker jag tanken känns tilltalande. Vi vet att många av förtidspensionärerna skulle vinna både självkänsla, sociala kontakter och få ett ekonomiskt tillskott om de hade möjlighet att arbeta lite, om så bara några timmar per vecka.2006-11-15 Propositionen om nya A-kasseregler presenteras i morgon

I morgon kommer regeringens proposition om nya A-kasseregler att presenteras. Av denna kommer att framgå en del tillägg och korrigeringar av det första förslaget.

En intressant sak är diskussionen om att A-kassorna inte skulle hinna ställa om sin administration i tid, och att man kommer att bli tvungen at belasta medlemmarna i A-kassan med mellan 50;- och 150;- extra per månad för ökade administrationskostnader, utöver den höjda A-kasseavgiften.

När man läser regeringes förslag noga ser man att det först är i slutet av mars 2007 som den första utbetalningen skall göras från A-kassorna till staten, vilket har gjort att kritiken mot den snabba omställningen nu har mildrats. Dessutom har Kommunalarbetarförbundet denna vecka sagt officiellt att man inte kommer att behöva öka avgiften för administrationen överhuvudtaget! Det visar att hotet om ökad avgift för administrationen också varit mycket överdriven.

I morgon kommer jag att kommentera förslaget i sin helhet!


2006-11-15 Fd justitieminister Bodström i gräl med talmannen!

I gårdagens debatt med jusitieminister Beatrice Ask (m) var hennes företrädare, Thomas Bodström mycket irriterad under hela debatten. Det värsta var nog när Bodström på ett mycket obalanserat sätt avbröt och upprepade gånger sade emot talmannen, vilket man inte gör i riksdagen. Det har till och med vi "nykomlingar" lärt oss.....och det tycker man ju att en tidigare minister också borde veta. Han är ju för övrigt också advokat och borde veta att man visar respekt får såväl domare som talmän.

Lyssna själv på filmen direkt från riksdagens Webb-sändningar!

Tyvärr hör man inte allt som Tomas Bodström säger, men han säger emot och avbryter talmannen flera gånger, vilket efter en stund bland annat får talmannen att irriterat påpeka att "här är det jag som för ordet"!2006-11-14 Allt fler tar avstånd från politisk strejk

SAC, Syndikalisterna, är en mycket extrem vänsterorganisation som skriver följande på sin hemsida:
"Vårt mål är att avskaffa klassamhället och införa ett frihetligt socialistiskt samhälle".

SAC har de senaste veckorna slagit på stora trumman för en politisk strejk i morgon den 15 november. Efterhand har alla seriösa fackliga organisatrioner tagit avstånd från detta, först SACO och TCO, nu även LO. Den lilla extrema organisationen SAC står nu ensamma i sin politiska strejk, som knappast kommer att märkas särskilt mycket.

Vilka skadestånd som hotar anställda som bryter gällande kollektivavtal för att strejka av politiska skäl har man nog inte funderat så mycket på. Lika lite som man funderat över varför man skall strejka mot en regering som faktiskt vill ge löntagarna mer pengar över varje månad - även efter höjd kostnad för A-kassan.....

Men kanske är SAC så uppfylld av socialistiska drömmar att man tappat kontakten med verkligheten? Och det där med demokratiskt valda regeringar verkar inte heller vara något som bekymrar SAC.....

Har du inte gjort det tidigare, så besök min sida med rubriken "Granska vänstern"!2006-11-14 Lite lönefakta

Visste du att den svenska genomsnittslönen är 24.300 kronor per månad, inkl OB-tillägg, och när alla deltidslöner räknats om till heltid.

Visste du också att 10% av alla som arbetar heltid tjänar under 16.400 kronor per månad före skatt? 10% tjänar löver 34.100 kronor per månad.

Lite fakta att ta med sig i debatten. För de med en inkomst under genomsnittet kommer Alliansens skattesänkningar att betyda väldigt mycket! (Källa: Skattebetalarnas Förening)2006-11-13 Mer om "söka-jobb-kravet" i A-kassan

Jag skrev tidigare idag att "knappast någon" förlorar hela A-kassan på grund av att de inte aktivt söker jobb. Det visar sig att det faktiskt är betydligt fler än jag trodde som drabbas av detta mycket hårda ekonomiska slag, om man skall tro uppgifter i TV i kväll. Det är i genomsnitt faktiskt minst 8.000 arbetslösa varje år som förlorar hela sin A-kassa eller får ersättningen reducerad 25-50%, permanent eller för en längre period, för att de inte sökt jobb så aktivt som de borde!

Varför är det inga vänsteraktivister som demonstrerat mot detta?

Det förslag som finansministern fört fram idag (se förra blogginlägget) hade antagligen räddat en större del av A-kassan för många av dessa 8.000, genom att ge en tidigare och mildare sanktion och fått igång aktiviteten i jobbsökandet! Ministerns förslag är både mer humant och effektivare än dagens regler, vilket både arbetsförmedlare och arbetslösa idag öppet hållit med om!

AMS uppskattar, enligt uppgifter i samma nyhetsprogram (TV4) i kväll, att kanske uppemot 30% av de arbetslösa inte söker jobb i den omfattning man kan begära! Att det behövs något för att få igång aktiviteten är uppenbart. Uppgivenhet och passivitet är bland det farligaste som finns för den som är arbetslös. Ju längre tid man är borta från arbetsmarknaden, desto svårare är det att få ett jobb. Det visas i all forskning, all statistik och all praktisk erfarenhet!

Jag kan inte bedöma finansministerns förslag förrän jag ser det fäst på papper. Men personligen ser jag stora mänskliga vinster i de tankar som kommit fram idag. Särskilt om det kombineras med regeringens förslag om individuella handlingsplaner för de arbetslösa och effektivare matchning från arbetsförmedlingarna!2006-11-13 Är det så upprörande att en arbetslös tvingas söka jobb?

Aftonbladet har idag en artikel om ett utspel av finansministern, med den oseriösa rubriken "Vill straffa arbetslösa".

Vad handlar då detta om kan man undra? Jo - att arbetslösa som inte aktivt söker arbete skall kunna förlora en dags A-kassa. Dvs, för att få A-kassa skall man aktivt söka jobb! Är det verkligen ett hårt och brutalt krav, som innebär att man "slår på dem som redan ligger"?

I dag gäller att den som inte söker jobb faktiskt enligt regleverket kan förlora hela sin A-kassa! Detta tillämpas i praktiken knappast någonsin, eftersom de flesta inser att det är ett alltför hårt slag mot den som drabbas. Finansministerns förslag innebär en betydligt mildare form av "straff" för den som inte söker jobb, men skickar ändå en signal att det krävs en motprestation för att få A-kassa. Ett utmärkt och mycket humant förslag tycker jag!

Om Aftonbladet hade skrivit en seriös rubrik hade det kunnat stå: Finansministern vill mildra straffet för arbetslösa som inte söker jobb. Men det är klart - det hade kanske inte varit en lika rolig nyhet, och dessutom hade ju alla vänsteraktivisterna förlorat denna nya möjlighet att angripa regeringen.....
2006-11-12 Guldlaget Elfsborg fortsätter vinna - nu i Royal League

Elfsborg-AIK 4-0

Svenska mästarna Elfsborg körde över allsvenska tvåan AIK ordentligt hemma på Borås Arena idag i första matchen i Royal League. Inget snack om vilket som är Sveriges bästa lag! Media var lyriska: "Kunglig utklassning i Borås" (SVT), "Elfsborg bäst igen" (TV4), "Mästarna utklassade AIK" (DN), "Elfsborg krossade AIK" (AB), "Elfsborg var överlägset i prestigemötet med serietvåan" (Expr).

Mest kul var kanske att Denni Avdic, nyförvärv tidigare i år, fick chansen som anfallare - och som han tog den! Två mål i premiärmatchen! Lägg hans namn på minnet....

Elfsborg på väg mot gruppseger och slutspel i Royal League? Tja, vem vet?2006-11-11 Fortsatt starkt stöd för Allianspartierna - trots allt!

I demoskops senaste mätning har oppositionspartierna ett litet försprång mot regeringsalliansen, 48,2% mot 47,4%. (s) har ökat rejält, främst på bekostnad av stödet för (v) och (mp) som fallit kraftigt. Moderaterna ligger på 27,3% vilket fortfarande är över valresultatet. För övriga partier är förändringarna små.

Jag är ärligt talat både glad och faktiskt lite förvånad över det fortsatt starka opinionsstödet för moderaterna och övriga regeringen - det har ändå varit ganska motigt och mest negativa skandalskriverier i media sedan valet. Först avgick två ministrar efter en hätsk mediejakt. Till detta kommer osakliga skriverier om Carl Bildts "förmögenheter i vapen och porrindustrin" (se nedan) och liknande. Dessutom har vi haft en mycket överdriven debatt om åtstramningen av A-kassan, trots att det regeringen nu gör är precis det vi lovade före valet. Samma sak gäller uppstramningen av sjukförsäkringen och en del andra besparingar. Media och vänsterfolket gör nu precis allt för att baktala både regeringen, dess politiker och själva politiken. Samtidigt kommer ju inte våra skattesänkningar att märkas förrän på januarilönen nästa år, och våra satsningar på välfärden och rättsväsendet tar ännu lite längre tid innan de ger effekt. I ett läge där bara negativa saker diskuteras och de positiva inte ens kommenteras i media så hade jag inte blivit förvånad om opinionsstödet för regeringen hade fallit rejält.

Jag väntar med spänning på hur opinionen utvecklas efter årsskiftet när väljarna får uppleva hela bilden av den nya politiken. Och ännu mer spännande blir det om något år eller två när vi förhoppningsvis ser hur arbetslösheten sjunker och att alltfler kan leva på eget arbete i stället för bidrag!2006-11-11 "Carl Bildt rik på vapen och porrfilm" ??

Denna missvisande och kraftigt politiskt vinklade nyhet kunde man läsa i de flesta media i veckan. Det påstods rakt ut att en stor del av utrikesministerns förmögenhet var placerad i den amerikanska vapenindustrin och porrindustrin!

I dag tar flera tidningar tillbaka dessa uppgifter. Det visar sig nu att det Carl Bildt har är optioner i ett av USA:s största fondförvaltningsföretag, som förvaltar 900 miljarder kronor åt både småsparare och institutioner. Detta företag har i sin tur ett dotterbolag, som i sin tur äger ett medieföretag som i sin tur tydligen har koppling till porrindustrin. Med andra ord utgör denna del en oerhört liten och indirekt (men givetvis kontroversiell) del av företagets totala aktieinnehav. Detta utspädda aktieinnehav i sista ledet är antagligen något som bara de bäst uppdaterade anställda fondförvaltarna känner till. När det gällde "aktieinnehavet i vapenindustrin" syftade media på ett av USA:s största flygplanstillverkare, som vad jag vet bygger både civila och militära flygplan. Att kalla det för "vapenindustri" är kanske att ta i....

Läs Carl Bildts egna kommentarer i Expressen!2006-11-11 Varje ord skrivs ned och sparas.....även grodor!

En politiker i kommunfullmäktige i Mark som säger en groda eller två i talarstolen kan lugnt räkna med att detta glöms bort (om nu inte någon observant journalist råkar skriva om saken dagen efter).

I riksdagen gäller andra regler! Varje ord som yttras i riksdagens kammare stenograferas ned, redovisas i protokoll, och läggs in på riksdagens hemsida. Allt som varje ledamot säger i kammaren samlas och sorteras dessutom under varje ledamots namn!

Alla mina anföranden och repliker mm finns därför samlade på riksdagens hemsida under rubriken "Sagt och gjort av Jan Ericson (m)". Du når "min" sida hos riksdagen via denna sida!

Skulle man råka säga en groda i riksdagen så sparas den alltså för evigt. Än så länge tycker jag att jag kan stå för det jag sagt enligt protokollet..... men en vacker dag kommer jag säkert som många före mig att ångra något förfluget ord som sluppit över läpparna i en hetsig debatt. Fast det får väl anses ingå i jobbet.....2006-11-10 Tuff debatt i riksdagen i går om A-kassa och arbetsmarknad

När de flesta riksdagsledamöter lämnade Stockholm i torsdags kväll var vi ett antal som stannade kvar för att debattera arbetsmarknadspolitik, A-kassa och jämställdhet. De flesta som deltog i debatten var politiker från arbetsmarknadsutskottet. Morgonen började med en särskild debatt om A-kassan, där abretsmarknadsministern deltog, och som delvis redovisades i nyheterna i kväll.

Man kan bara konstatera att tonen är väldigt uppskruvad vad gäller förändringarna i A-kasseersättningarna. Kritiken mot ersättningsnivåerna väldigt överdriven och bygger ibland på okunnighet. Jag skall under nästa vecka göra en mer utförlig sammanfattning av regeringens förslag och vad som skiljer mot idag. De flesta kommer nog då att tycka att debatten varit lite väl hetsig!

I övrigt diskuterade vi idag olika arbetsmarknadsåtgärder, hur man skall göra om eller lägga ned olika myndigheter utan att förstöra sådan verksamhet som har ett värde för samhället, vi diskuterade skatteavdrag för hushållsnära tjänster, skattesänkningar för löntagarna, vårdnadsbidrag, jämställdhetspolitik och en massa annat. I inte mindre än fem timmar pågick debatten. Själv avbröt jag för en smörgåd i ca 10 minuter.....

Alla mina inlägg i debatten kan du läsa i riksdagens protokoll, som du hittar via denna sida!2006-11-10 Diskussionen om kyld mat till de äldre i Mark rullar vidare

Marks kommun har i politisk enighet (bortsett från markbygdspartiet...) beslutat att på prov köra ut kyld mat till de äldre som bor kvar hemma, för uppvärmning på plats. Detta i stället för att servera den ljumma och ibland oaptitliga mat som idag erbjuds. Ingen har sagt att detta inte kan utvecklas till något ännu bättre i framtiden, men det blir i vart fall ett rejält steg mot både bättre kvalitet, ökad valfrihet och dessutom på sikt kanske mer ekonomiskt för kommunen. Läs gärna min artikel om detta från augusti i år!

Markbygdspartiet med Henry Sandahl i spetsen är den ende som inte ens vill pröva detta! Han tvekar inte att ta till vulgärpropaganda som får de äldre att tro att de närmast skall tvingas tugga kall eller fryst mat! Jag är den förste att medge att denna typ av politisk propaganda säkert gav markbygdspartiet flera extra mandat i valet, men tycker det är lika falskt för det. I dag har Radio Sjuhärad ett reportage om detta. Det visar sig nu återigen att äldre som provat den kylda maten är nöjda och tycker det blir bättre än förut!2006-11-09 Därför får Mark ett oklart styre

I går hade det nya kommunfullmäktige i Mark sitt första sammanträde. Efter nästan två månaders diskussioner mellan partierna om hur den politiska majoriteten skall formas har man inte lyckats forma en stabil majoritet. Orsaken är att markbygdspartiet vägrar stödja någon sida om man inte får veto när det gäller att utse kommunalråd och alla nämndordförande, och dessutom vägrar förhandla, ja till och med samtala (!) med Alliansens utsedda förhandlare - av personliga skäl!

I går på fullmäktige föreslog plötsligt markbygdspartiet oväntat att fullmäktige skulle få en borgerlig ordförande. Bland annat för att man då själv också skulle kunna få en av viceordförandeposterna.

Av tidigare diskussioner vet vi att markbygdspartiet inte skulle fullfölja detta med att sedan också stötta en borgerlig majoritet i övriga nämnder och styrelser utan att samtidigt få lägga in sitt veto mot alla personer man inte gillar! Bland annat godkänner man inte moderaternas och Alliansens gemensamma kommunalrådskandidat Margareta Löfgren.

Skall vi samverka med Markbygdspartiet måste vi kunna skapa en helhet som fungerar, och det har markbygdspartiet vägrat att medverka till. Därför var det ingen framkomlig väg att stödja markbygdspartiet i deras förslag i fullmäktige i går (dessutom hade den av markbygdspartiet föreslagna kandidaten enligt uppgift förklarat sig inte stå till förfogande som ordförande i fullmäktige), utan Allianspartierna lade ned sina röster. Mark får nu ett bräckligt minoritetsstyre av (s) och (v), och ansvaret för detta vilar tungt på Markbygdspartiet med Henry Sandahl i spetsen!2006-11-09 Uppror i riksdagen!

Riksdagsledamöterna, främst (s), med fd Finansmarknadsministern Sven-Erik Österberg i spetsen, gör nu uppror i riksdagen mot föreslagna telefonregler!

Bakgrunden är att gällande skattelagstiftning tvingat riksdagens förvaltning att införa ett mycket komplicerat system för att hålla isär riksdagsledamöternas privatsamtal (som skall förmånsbeskattas om man inte betalar kostnaden själv) från tjänstesamtalen, när man använder den mobiltelefon som riksdagen betalar. Många riksdagsledamöter tycker - med rätta - att systemet blir oerhört komplicerat och att det aldrig kommer att fungera i praktiken.

Nu är det bara en liten hake - anledningen till allt detta krångel är som sagt skattelagstiftningen, den lagstiftning som samma (s)-riksdagsledamöter en gång infört! Nu får man själv se hur det går när man inför alltför komplicerade skatteregler. De problem vi riksdagsledamöter nu drabbas av är samma problem som varje liten småföretagare fått lida av i olika sammanhang under flera decennier! Det räcker att tala om "3:12-reglerna" så vet varje småföretagare vad jag menar....

Från moderat sida tycker vi det är bättre att ändra alltför komplicerade skatteregler (arbetet har redan börjat) än att bara gnälla över effekterna av de lagar som man själv beslutat om.2006-11-09 Mitt första anförande i riksdagen och min första motion!

I går startade den allmänpolitiska debatten, och jag fanns med på talarlistan för första gången. Dagen blev lång och inläggen många, så först runt 19.30-tiden fick jag hålla mitt anförande. Debatten fortsatte sedan med fler anföranden ända fram till 22-tiden.....inför en allt glesare besatt kammare.

Mitt första inlägg i riksdagen handlade om kommunernas inflytande över trafiksäkerhetsfrågorna. Det är en fråga som jag lovade i valrörelsen att driva, och en fråga som engagerar och berör mig starkt.

För att följa upp frågan ytterligare har jag också lämnat i en enskild motion i ämnet. Motionen hittar du i sin helhet under fliken Från riksdagen

Mitt anförande i riksdagen byggde på innehållet i motionen, och jag nämnde också ett antal exempel från Marks kommun (inte minst hemifrån Ubbhult) på hur statliga myndigheters byråkrati kan stoppa trafiksäkerhetsåtgärder som kommuninvånare och politiker är överens om. Jag vill ge makten tillbaka till människorna och politikerna i kommunerna, och hoppas min motion skall starta en ordentligt diskussion i riksdagen - över partigränserna!

Efterhand lär det bli många fler motioner och många anföranden och repliker i kammaren. Resten av denna vecka kommer jag att fortsätta vara med i den allmänpolitiska debatten genom att komma med repliker på andras inlägg i olika frågor. Debuten är avklarad!2006-11-08 EU:s arbetstidsdirektiv är vansinnigt!

Vi riksdagsledamöter blir nu överösta av brev och mail angående de vansinniga effekterna när Sverige tvingas införa EU:s arbetstidsdirektiv fullt ut från årsskiftet ( vilket riksdagen beslutade redan 2003). Senast i går fick jag e-post från oroliga sjuksköterskor och barnsköterskor på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg. Man kunde inte förstå hur verksamheten skulle kunna fungera efter årsskiftet. Jag delar deras oro! De nya reglerna om jourtid, komp-ledighet vid beredskapstjänstgöring och annat skulle skapa kaos inom hela sjukvården, polis, ambulans, brandkår, IT-jour och i olika tekniska verksamheter hos hos kommuner, landsting och privata företag. Dessutom skulle kostnaderna öka kraftigt!

Jag har idag haft möjlighet att diskutera denna fråga direkt med arbetsmarknadsministern. Han är lika upprörd som alla andra. Men det är också helt klart att den svenska regeringen kommer att fortsätta att göra allt för att stoppa eller förändra EU-direktivet så att Sverige på något sätt kan fortsätta tillämpa sina kollektivavtal för arbetstiden - avtal som alla parter idag tycker fungerar bra!

De fastlåsta positionerna inom EU är för övrigt mycket förvånande. Nästan alla EU-länder ogillar det nya EU-förslaget, eftersom de får precis samma problem som Sverige. Ändå verkar man inte kunna enas om att skrota hela direktivet och låta varje land hantera denna fråga själva! Det är ju inte precis så att förtroendet ökar för EU som organisation....

Om inte EU förändrar direktivet tvingas alltså Sverige att tillämpa den nya lagen fullt ut från 1 januari. I annat fall hotar EU-kommissionen med att dra Sverige och alla de kritiska länderna inför EU-domstolen! Det är inte utan att tanken kittlar lite att Sverige kanske trots detta helt enkelt skulle vägra att följa EU: beslut, genom att helt fräckt anpassa den svenska lagen (före årsskiftet) så att den passar våra egna behov? Fattar EU korkade beslut så kanske det är dags för lite svensk olydnad? Jag anser att vårt ansvar i första hand måste gälla mot svenska folket och våra fungerande lösningar av arbetstidsfrågor genom kollektivavtal. EU:s byråkrater får finna sig i att komma i andra hand. En sak är säker - sista ordet är inte sagt i denna fråga!

I denna borde EU:s arbetstidsdirektiv kastas!2006-11-08 Statliga svenska företag ett föredöme?

På busskurer och i tidningar i Hamburg marknadsför statligt ägda Vin&Sprit AB (vars högste chef är fd statsministerns hustru!) sin produkt Absolut Vodka med hjälp av anspelningar på prostitutionen på Herbertstrasse, den stora prostitutionsgatan i Hamburg. I en av annonserna finns ett avtryck i läppstift av en puss mot vit bakgrund. Texten lyder: Absolut Herbertstrasse.

"Det är vi som är ytterst ansvariga och vi kände till annonsen som är gjord av vår lokala organisation i Hamburg, säger Jacob Broberg, presschef hos V&S Vin&Sprit AB."

Och så säger oppositionen i Sveriges riksdag att det är viktigt med statliga företag, som skall vara ett föredöme på marknaden och vara en motvikt mot den "råa kapitalismen"......

Jag har tidigare ifrågasatt statliga Vattenfalls skövling av byar i Östtyskland i sin jakt på miljöförstörande brunkol. Det är dags att inse att statliga företag inte tar ett dugg större samhällsansvar är privata!2006-11-08 Intressant kväll om Petrokemin i Stenungsund

Västsvenska Industri- och Handelskammaren hade i går ordnat en temakväll i Stockholm om den petrokemiska industrin i Stenungsund - en viktig verksamhet för Västsverige. Vi var många riksdagsledamöter från Västsverige på plats, liksom infrastrukturminister Åsa Torstensson (c). För mig var det en hel del ny spännande information. Inte minst det mycket nära samarbetet mellan fyra stora företag, Borealis, Hydro Polymers, Akzo Nobel och Perstorp, som bland annat delar rörledningsnät och utvinner och tillverkar olika produkter ur samma råvara i en komplicerad delvis gemensam process. Flera av de produkter som tillverkas i Stenungsund är världsledande, lönsamheten god och investeringsplanerna är stora. Och då borde väl allt vara gott och väl?

Men tyvärr inte! Jag sa lite skämtsamt efter föredragningarna att det verkar finns exempel på de flesta stora svenska framtidsproblemen just i Stenungsund. Några exempel: Behov av bättre infrastruktur - tåg och hamnkapacitet. Tillgång till välutbildad personal - allt från duktiga kemitekniker till svetsare. Säker tillgång till el till ett rimligt pris (industrin är mycket elkrävande). Mindre myndighetsbyråkrati och kortare handläggningstider i samband med tillståndgivning. Och inte minst säker tillgång till råvaror - det handlar både om olja och inte minst gas. (Gas utgör råvara i ett antal produkter, och används mer än jag trodde).

En ny gasledning från Norge är en fråga som säkert kommer upp på dagordningen framöver. Det handlar alltså främst om gas som råvara till industrin, inte till förbränning. Denna fråga måste politikerna hantera på ett positivt sätt!2006-11-08 Även fd ministrar borde börja arbeta!

Den 13 oktober hade jag ett inlägg på min blogg om missbruk av riksdagens inkomstgaranti. Häromdagen hade jag också en artikel i Borås Tidning om saken.

Det jag främst reagerar på är att fd miljöministern Lena Sommestad (s) frivilligt avstår från att återinträda i sitt välavlönade jobb som professor, och i stället fortsätter vara tjänsledig ett år till "för att landa och reflektera". På detta sätt kan hon kvittera ut 1.164.000 kronor i inkomstgaranti genom att frivilligt låta bli att arbeta! Läs hela artikeln här!2006-11-07 Vilken fantastisk höst!

En dag i september före valet minns jag att jag tänkte att den optimala hösten för mig skulle innehålla tre riktigt stora händelser:
1. Valseger för Alliansen och en ny regering
2. En egen riksdagsplats
3. Allsvenskt guld till Elfsborg

Allvarligt talat så hade jag ju aldrig trott att alla dessa saker skulle inträffa samtidigt. En synnerligen minnesvärd höst!2006-11-07 Klarspråk om entréavgifter till muséerna

Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth klargjorde i dagens interpellationsdebatt hur regeringen resonerar kring att avskaffa entréavgifterna till statens muséer. Reformen med fri entré har ökat besöksantalet kraftigt. Det är dock mest ungdomar och skolklasser som utnyttjat den fria entrén.

Regeringens förslag är därför att ungdomar upp till 19 år även i fortsättningen skall få fri entré, medan övriga kommer att få betala. För staten blir detta en besparing som är en del av finansieringen för att kunna sänka skatten för vanligt folk. Klok borgerlig politik med andra ord - sänk skatten och låt medborgarna själva bestämma hur de vill använda sina pengar! Om medborgarna anser att muséerna är värda att besöka har de säkert inget emot att betala lite för besöket. Snittentréavgiften för statens muséer är 43;- för en vuxen, vilket väl knappast bör avskräcka någon.

Regeringens beslut gäller endast statens egna muséer, när det gäller kommunala muséer är det upp till varje kommun och landsting att avgöra om man skall ta ut entré eller inte, och hur man skall prioritera att använda skattebetalarnas pengar.

När det gäller Marks kommun är det ingen hemlighet att jag anser det vara helt fel att lägga 200.000 kronor om året av skattebetalarnas pengar på fri entré till museet i Rydal, samtidigt som kommunen behöver alla pengar som finns för att utveckla äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan och sköta våra fastigheter och våra gator. Tokig prioritering helt enkelt!
2006-11-06 Märkligt ut(s)pel

Vice ordföranden i Arbetsmarknadsutskottet ("mitt" utskott), Sven-Erik Österberg (s), går idag ut och föreslår att möjligheten till deltidspension återinförs. Han vill göra detta till en stor valfråga 2010.

Jag har ingen direkt åsikt om deltidspensionen som sådan, och känner inte heller till några detaljer om (s)-förslaget. Men lite märkligt är det ändå. Det var ju socialdemokraterna själva som avskaffade deltidspensionen 1999! Och om man nu tycker det är så viktigt att återinföra denna möjlighet - varför gjorde man det då inte före valet?

Ibland är det svårt att förså hur de politiska motståndarna tänker......2006-11-06 Dagen efter....

Så var det vardag igen. I dag har jag varit i Borås i andra ärenden, och passade på att samla in guld-löpsedlar från samtliga tidningar, och köpte ett ex av varje kvällstidning. Det blir något att spara!

Borås Tidning bjöd på gulsvarta Gustaf Adolfbakelser och kaffe, och stämningen i Borås centrum var överhuvudtaget väldigt trevlig. Det finns liksom bara ett samtalsämne just nu, och alla är glada och nöjda. Men en liten känsla av baksmälla finns - det är svårt att fatta att Elfsborg är Sveriges bästa fotbollslag!

Enda problemet idag var att Team Sportias särskilda guld-T-shirtar var slutsålda. Fast det kommer fler.....2006-11-05 Elfsborg allsvenska guldmedaljörer 2006!

Fler foton, presentation av guldlaget, den allsvenska sluttabellen samt länkar till tidningarnas guldreportage hittar du på denna särskilda guldsida!Efter seger med 1-0 över Djurgården inför en fullsatt Borås Arena säkrade Elfsborg det allsvenska guldet! En makalös säsong och en magisk slutomgång! Dagens match glömmer jag aldrig! Nu väntar kval till Champions Leauge tillsammans med övriga europeiska seriesegrare, och spel i Royal Leauge. Elfsborg har gått från serieseger i Superettan till allsvenskt guld på tio år, efter ett hårt och målmedvetet arbete som även inneburit att Borås fått Sveriges finaste fotbollsarena! Alla Sjuhäradsbor skall vara stolta idag!

Foton: Ovan till vänster: 2 x Svensson med snygg pokal! (Fotograf okänd, fotot fick jag på e-post ikväll, cirkulerar tydligen på nätet, jag hoppas fotografen har överseende med publicering en sådan här dag!) Ovan till höger: Anfallsparet Svensson och Sjöhage som tillsammans fixade segern! (Fotot hämtat från fotbollsförbundets hemsida, fotograf ej angiven.) Fler foton och länkar till olika guldreportage hittar du här!
2006-11-05 Efter 45 år finns chansen på nytt - i dag kan det bli guld!

1961 - mitt födelseår - tog Elfsborg allsvenskt guld. I morgon finns chansen igen! Så här såg det ut på Borås Arena förra året när Anders och Mathias Svensson kom tillbaka till Borås och spelade första matchen i Elfsborg efter sina proffsår utomlands. I morgon blir det en minst lika fantastisk publikfest. Här hemma har vi övat hela dagen på denna sång!
Vi ses på ståplats i morgon, och håller tummarna att det går vägen! (Foto: Guliganerna)
2006-11-04 Kommunisternas övergrepp mot Ungern "firar" 50 år

Den 30 oktober 1956 gick Sovjetarmén in i Ungern för att krossa folkets uppror mot kommunismen.

Den 4 november var kulmen på det kommunistiska övergreppet mot Ungern. Det var den dagen för exakt 50 år sedan som Sovjetarméns pansarvagnar rullade in i den ungerska huvudstaden. Totalt dog 30.000 ungrare innan revolten var krossad, och 200.000 ungrare flydde från kommunismen, varav 8.000 kom till Sverige. Detta får vi aldrig glömma!

I dag är kommunismen tillbakapressad i hela Europa. I Sverige lever kommunisterna på sparlåga, även om en del vänsterpartister och olika små extremgrupper fortfarande hyllar kommunismen "som idé". Men kommunismen som idé är inget att hylla den heller! Kommer du ihåg den sida som jag lade upp före valet med rubriken "granska vänstern"? Om inte så kan du ta en titt via denna länk!.

Det fria demokratiska landet Ungerns flagga idag


2006-11-03 En samling nötter hotar demokratin!

När man tar del av medias rapporter från kaoset i Göteborg inför första sammanträdet med kommunfullmäktige blir man mörkrädd! En samling vänsterextremister gjorde allt för att stoppa en demokratiskt vald sverigedemokrat att komma in till fullmäktiges möte. Det är delvis samma vänsterextremister bakom detta angrepp på demokratin som de som stod bakom de våldsamma göteborgskravallerna för några år sedan.

En demokratiskt vald politiker skall mötas med respekt, sedan kan man tycka hur illa som helst om de politiska budskapen. Tycker vänsterextremisterna att vi skall behandla valda fullmäktigeledamöter från Kpml(r) eller kommunister från Vänsterpartiet på samma sätt?

Genom sitt angrepp på sverigedemokraten hotas demokratin på två sätt. Dels underkänner vänsterextremisterna väljarnas val. Dels ger man Sverigedemokraterna en massa extra publicitet och sympatier i stället för att tvinga dem att diskutera den politik de står för. Vilket för övrigt är precis vad de vill....

För mig är de ansvariga vänsterextremisterna en samling nötter! Men till skillnad mot vad som gäller jordnötter funderar man dessutom lite om innehållet under skalet....


2006-11-01 Avsägelse

I dag har jag meddelat Marks kommun att jag avsäger mig min plats i kommunfullmäktige kommande fyra år. Det går naturligtvis inte att kombinera kommunfullmäktige med ett riksdagsuppdrag, inte minst för att jag normalt befinner mig i Stockholm de dagar kommunfullmäktige har sina sammanträden.

Moderaterna har många nya politiker som vill vara med och arbeta, och det är också ett skäl till att ingen skall sitta på för många olika stolar. Min plats i fullmäktige tillfaller nu Michael von Braun, och jag önskar honom lycka till! I vilken mån jag kommer att ha några andra politiska uppdrag i Mark kommande fyra år återstår att se....


2006-11-01 Svinhugg går igen.....

Nyhet från TT idag: "SVT:s programdirektör licensskolkade. SVT:s vd Christina Jutterström polisanmälde tre ministrar för att de inte betalat tv-licensen. Nu visar det sig att hennes närmaste man, programdirektören Leif Jacobsson, inte betalade under två år."

SVT förklarar det hela med att det är de som gjort "ett administrativt fel" och missat att betala in Jacobssons TV-licens - en licens som han har som löneförmån. Denna förklaring blir ännu mer pinsam - varför skall SVT få missa att betala TV-licens i två år när en motsvarande miss från Maria Borelius (dock bara ett par veckor!) polisanmäldes av SVT:s ledning? Det är visst skillnad på den stora statliga TV-kanalen och en enskild minister. Ministern skall hängas och svartmålas och tvingas avgå. TV-kanalens misstag kan ursäktas som "ett administrativt misstag"......

Jag förväntar mig nu att Radiotjänst polisanmäler SVT för licensskolk!


2006-11-01 Markbygdspartist angriper mig och min hemsida

Jan-Ola Gustafsson, Markbygdpartiet, gjorde för några veckor sedan ett antal grovt felaktiva påståenden om politiska beslut i Mark de senaste åren, och det kunde jag inte låta bli att bemöta i en egen artikel. I veckans nummer av Markbladet går Gustafsson till nytt angrepp mot både mig och min hemsida.

Gustafsson påstår faktiskt inte att något av det jag svarade förra gången var fel! Och visst har vi yttrandefrihet - men påstår man saker som är fel och ägnar sig åt att sprida osant skvaller så får man också finna sig i att någon bemöter detta! Min åsikt kvarstår - skall man ifrågasätta politiska beslut bör man åtminstone först ta reda på vad som beslutats!

Vad gäller "storstädningen" så har mycket rättats till och förbättrats i Mark de senaste fyra åren, och moderaterna har haft en viktig del i detta arbete (vilket kanske också förklarar att moderaterna var det parti som ökade sitt väljarstöd mest i valet i vår kommun). Men hade Markbygdspartiet varit mer samarbetsvilliga och fört seriösa diskussioner med andra politiker i stället för att driva frågor genom media och ägna sig åt påhopp mot enskilda personer så kunde vi säkert tillsammans uträttat ännu mer. Om politikernas tid måste användas till att bemöta osakliga överdrifter och påhopp så inser var och en att det tar tid och kraft från viktigare saker!

För övrigt är som bekant vem som helst välkommen att kommentera mina blogginlägg, och sådana kommentarer publiceras på bloggen om man önskar detta. Detta framgår tidligt på hemsidan! Jan-Ola Gustafsson har inte skickat några kommentarer, och därför finns det inte heller något att publicera. Men jag gillar debatt och därför lägger jag in en länk till hela Gustafssons artikel!