Fastighetsskatten

De fyra borgerliga partierna i Allians för Sverige är överens om en politik för att begränsa fastighetsskatten ytterligare under 2007, och med det tydliga målet att helt avskaffa den statliga fastighetsskatten under 2008.

Nästa års fryser vi taxeringsvärdena från 2006. Dessutom införs, utöver dagens begränsningsregel, ett kraftfullare tak i beskattningen för att kapa topparna i de områden där taxeringsvärdena ökat mest de senaste åren. Detta sker genom att skatten på markvärdet begränsas till 2 kronor per kvadratmeter tomt, eller maximalt 5000 kronor.

På längre sikt är huvudinriktningen för en Alliansregering att avveckla den statliga fastighetsskatten helt, för att i stället ersätta den med en låg kommunal avgift. En statlig utredning ska tillsättas omedelbart efter ett eventuellt regeringsskifte för att ge underlag till beslut om en total avveckling av fastighetsskatten. Ambitionen är att den reformen genomförs under 2008.

Alliansen genomför också lättnader för flerbostadshus, där hyresgäster också gynnas av frysta taxeringsvärden, och samtidigt vill alliansen sänka skattesatsen från 0,5 till 0,4 procent av taxeringsvärdet. Dessutom genomförs lättnader för dem som bor i bostadsrätter, då den så kallade schablonintäkten tas bort.

Här kan du jämföra Alliansens och socialdemokraternas förslag för de kommande tre åren!När det gäller finansieringen av det framtida avskaffandet av fastighetsskatten säger moderaterna nej till att detta skall betalas genom höjd realisationsvinstskatt och samtidigt försämrade möjligheter att få uppskov med realisationsvinstskatten.

En sådan finansiering skulle i praktiken innebära att fastighetsägaren i stället för en årlig fastighetsskatt skulle få betala skatten vid en försäljning i stället. Dvs man får själv betala sin egen skattesänkning!

Effekterna skulle dessutom bli dramatiska för den som av familjeskäl, arbetsmarknadsskäl eller på grund av ålderdom vill byta boende. Skall man tvingas betala reavinstskatt med 30% varje gång man byter boende skapar detta stora problem. I stället för att kunna ta med sig hela försäljningssumman till nästa hus måste man låna de pengar som försvinner genom höjd reavinstskatt. De som arbetar med dessa frågor i sitt yrke inser vilka problem detta skulle skapa för den enskilde. Det skulle riskera att låsa fast folk i alltför stora boenden, minska rörligheten på arbetsmarknaden, hindra de äldre att flytta till mindre och kanske modernare bostad, och skapa problem vid separationer, sjukdom och dödsfall.

Moderaterna säger också nej till försämrade ränteavdrag, vilket får en allt större betydelse efterhand som räntorna rör sig uppåt igen.

Moderaterna vill ha en riktig skattesänkning/avskaffad fastighetsskatt som inte betalas genom nya pålagor på fastighetsägarna! Med fler människor i arbete ökar statens inkomster, och det borde då finnas utrymme att finansiera avskaffandet av fastighetsskatten på annat sätt. Allt detta får utredningen titta på!