Arbetslivserfarenhet

Det första sommarjobet glömmer man nog aldrig. För min del var det allra första sommarjobbet som 13-åring att hjälpa grannen att hässja hö och lasta höbalar. Hur mycket nytta jag gjorde i praktiken låter jag vara osagt, jag har en känsla av att grannen mest ville vara snäll, men jag minns fortfarande glädjen och stoltheten av att tjäna egna pengar för en arbetsinsats. Jag tror det är väldigt viktigt att ungdomar tidigt kan få en möjlighet till sommarjobb.

Mitt första "riktiga jobb" var som biträde på ett stort tryckeri under 1,5 år. Tungt, smutsigt men också väldigt intressant och välbetalt. Min första lön med skifttillägg som 18-åring var då högre än vad min mamma tjänade som lärare efter 30 år i yrket.....

Efter militärtjänstgöring (befälsutbildning) började jag studera juridik, och under studietiden hade jag en mängd olika arbeten för att dryga ut studiemedlen. Jag har nog provat det mesta - arbete inom industri, handel, restaurang (allt från diskare och servitör till dörrvakt), lärarvikarie och fritidsledare i grundskolan, lärarassistent på universitet, arbete på deklarationsbyrå, föredragshållare, författare av läromedel och en del annat. Jag har också bedrivit egen verksamhet som jurist i mindre omfattning. Jag sommarjobbade också ett par år på den bank där jag sedan fick fast jobb efter min juristutbildning.

Allt detta har givit mig en god inblick i många olika yrken och arbetsmiljöer.

Mina anställningar och uppdrag efter studierna:
1989- 90 Konsultuppdrag för Aktiespararnas Riksförbund (föredragshållare och författare av brevkurs i aktiejuridik)
1986 - 90 Privatrådgivare och kredithandläggare, S-E-Banken Göteborg
1990 - 95 Kundjurist, S-E-Banken Region Väst
1996 - 2006 Kundjurist SEB Private Banking, Göteborg, samt föredragshållare och internutbildare i juridiska frågor.

Jag har också haft några styrelseuppdrag i rörelsedrivande aktiebolag som drivs av bekanta.Läs även mer om:

Min utbildning
>>Min arbetslivserfarenhet
Mina politiska uppdrag
Mina fackliga uppdrag
Mina övriga föreningsuppdrag