Moderat politik för hela Sverige!

På denna sida hittar du flikar där du kan läsa mer om den politik moderaterna gick till val på, och fick starkt stöd för att genomföra! Jag har låtit all text ligga kvar som den var före valet, för att var och en skall kunna följa upp att vi moderater håller det vi lovade!


vad vill vi egentligen?

Det starka opinionsstödet för moderaterna och det stora förtroendet för vår partiledare Fredrik Reinfeldt skrämmer våra motståndare. De gör därför mer än någonsin för att förvanska våra politiska förslag. Men gå inte på myterna och vad våra motståndare påstår - ta reda på vad vi egentligen vill i stället! Moderaternas politik inom olika ämnesområden hittar du på partiets officiella hemsida, klicka på fältet "vår politik" överst på sidan, och välj det område som intresserar dig!

Jag har också själv sammanfattat moderaternas förslag inom några större politikområden. Klicka på länkarna nedan! Du hittar också dessa sammanfattningar i egna flikar under "Rikspolitik". Jag visar dessutom hur moderaterna och övriga partier i Allians för Sverige enats om väldigt många av dessa förslag.

Här kan du läsa hela valplattformen från Allians för Sverige!

Har du frågor? Hör av dig till mig!har valt att lägga extra stor kraft på fyra stora politikområden:

Läs min egen sammanfattning av moderaternas respektive Alliansens gemensamma förslag genom att klicka på respektive politikområde!

1. Tillväxt och fler jobb - företagande, satsningar för fler jobb, minskat bidragsberoende, sänkta skatter

2. En skola med kunskapen i centrum - grundskola, gymnasium, högre utbildning, forskning

3. Vård och omsorg - sjukvård, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade, tandvård, missbruksvård

4. Nolltolerans mot brott - satsningar på polis, rättsväsende och kriminalvårdhar en bra politik också inom andra områden:

Här kommer jag efterhand att sammanfatta fler politikområden, främst några andra frågor som ligger mig själv lite extra varmt om hjärtat, men också sådant som jag får många frågor om!

5. Familjepolitik - valfrihet i barnomsorgen, positiva satsningar för jämställdhet

6. Fastighetsskatt - begränsningar 2007, om möjligt avskaffande redan 2008

7. Miljö-, energi-, jakt- och djurskyddsfrågor - en god miljö förutsätter ett samhälle med välstånd och tillväxt!

8. Upphovsrätt och fildelning - vi vill garantera enskilda att göra lagliga kopior för eget bruk!sammanfattar sin politik i en pocketbok!

Boken kan du läsa här. Den kommer också att finnas med i våra valstugor och valaktiviteter. Vill du ha en egen bok kan du också höra av dig till mig så skall jag skicka en med posten! Den går också att ladda ner direkt från moderaternas hemsida (adressen hittar du bland mina länkar).

Och här hittar du våra valaffischer!

Valaffischer 2006har gjort ett par korta valfilmer som beskriver vad vi vill:

Se filmen om de nya moderaterna!
Se filmen om Moderaterna - det nya arbetarpartiet!
Se senaste valfilmen augusti 2006!