Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006. 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

Åren 2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Arbetsmarknadsutskottet. Tidigare har jag varit aktiv i Finansutskottet (2014-17), Utbildningsutskottet (2010-14), Arbetsmarknadsutskottet (2006-10) samt Socialförsäkringsutskottet (2006-10).

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg och twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.


I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 8.118 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 24/4 2018)
 


 

Miljöpartiets flygmotstånd gäller visst bara för oss andra...

2018-05-27

I dag avslöjas att Miljöpartiets politiker och tjänstemän under de senaste fyra åren, i regeringsställning, ökat sitt flygande kraftigt. Flygandet har faktiskt fördubblats (!). Detta samtidigt som man klandrar oss andra för att vi flyger.Förklaringen från Miljöpartiet ena ungdomsspråkrör är följande:Jag kunde såklart inte motstå att ge svar på tal:Som sagt - Miljöpartiet skyller alltså sitt fördubblade flygande på en grön kongress i Liverpool. Jag missunnar dem absolut inte att ta flyget dit. Men jag blir arg när de samtidigt menar att alla vi andra som flyger till möten, affärer, arbete eller konferenser ska sluta med det och ta tåget i stället. Är verkligen MP:s skäl att flyga viktigare än alla andras?

De talar också ofta om videokonferenser som alternativ till flyget. För oss andra alltså. Själva måste de såklart infinna sig personligen på en grön kongress. Det blir precis som alla dessa stora globala klimatkonferenser som varje gång slår nytt rekord i flygande från alla hörn på jorden, följt av ett omfattande taxiåkande. Undrar hur mycket bättre miljön och klimatet skulle bli om man skrotade klimatkonferenserna? Kanske något för Miljöpartiet att räkna på?

Om Miljöpartiet verkligen på allvar anser att flyget hotar vårt klimat och hela mänskligheten, borde de då inte avstå från allt flygande? Och stanna hemma och videokonferera i stället? Borde inte en grön kongress ha en sådan möjlighet? Hur ska någon kunna ta MP:s domedagsliknande klimathotsretorik på allvar när de tycker att ett kongressdeltagande är viktigare än "mänsklighetens överlevnad"? Borde inte alla äntligen inse att MP bara använder miljö- och klimatoron för sina egna syften?
Att ett parti driver en fråga stenhårt men själva agerar tvärtom kan bara kallas för en sak. Hyckleri.

Och som om detta inte skulle räcka vill alltså Grön Ungdom att den pågående partikongressen beslutar om en fördubbling av flygskatten. Trots att de rimligen vet att det är en helt meningslös miljöåtgärd. Ett sådant parti kan man faktiskt inte ha i en regering. 

 

Kampanj med Vårgårdamoderaterna

2018-05-26

I dag hälsade jag på Vårgårdamoderaterna som kampanjade på Vårgårda marknad. Trots värmen, 28 grader varmt, var det en välbesökt marknad och det blev en hel del bra samtal. Och vattnet vi delade ut var uppskattat.

Interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson

2018-05-26

I går höll jag en interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson (S) om våld och hot mot brevbärare. Ämnet kan tyckas lite smalt, men det har sin förklaring - jag berättade om detta på bloggen den 8 mars. Min interpellation såg ut så här:

Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M)

I gårdagens debatt höll jag först detta lite längre anförande. Sedan blev det en del replikväxling kring otryggheten i våra utanförskapsområden och hur regeringens hanterar polisbristen och arbetar för att få fler att söka sig till polisyrket. Jag tog också upp behopvet av en ny polishögskola i Borås för att öka rekryteringarna av elever i västsverige.

Jag påpekade i debatten att Moderaterna har ett antal konkreta förslag till hur vi ska få fler poliser, samt vill att en del av dessa nya poliser ska placeras i våra mest utsatta områden. Vi föreslår bland annat betald polisutbildning, höjda polislöner, utbildning på fler orter, och fler vägar till polisyrket. Vi avsätter också resurser för 10.000 fler polisanställda till år 2024. Jag frågade sedan vad justitieministerns strategi är för att öka antalet poliser och minska avhoppen från både polisutbildningarna och från polisyrket? Jag tycker väl kanske inte att hans svar idessa delar heller var särskilt imponerande.

Hela interpellationsdebatten går att se på denna videoupptagning.

Varför ska vi lita på Socialdemokraterna den här gången?

2018-05-24

Löftet från Magdalena Andersson (S) före valet 2014:
Reslutatet efter fyra år med Magdalena Andersson (S) som finansminister:


 

"Samtyckeslagen" blev till slut i stället en riktigt bra lagstiftning

2018-05-23

I dag röstar riksdagen om en ny skärpt sexualbrottslagstiftning. Av det första, med rätta hårt kritiserade, förslaget till "samtyckeslag" blev det i stället en genomtänkt men skärpt lagstiftning med samma bevisregler som förut, dvs att åklagaren ska visa att gärningsmannen begått ett brott. Och grunderna i lagförslaget har stöd av samtliga riksdagens åtta partier. Syftet med lagskärpningarna är att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslagen innebär bland annat följande:
• Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Det är dock fortfarande åklagaren som ska styrka att frivillighet inte förelegat.
• Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.
• Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
• Vid bedömningen av om ett våldtäktsbrott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
• Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder.
• När en förundersökning om ett sexualbrott har inletts eller återupptagits ska anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde.

Utskottet föreslår även två tillkännagivanden till regeringen som går utöver regeringens förslag:
• Straffminimum för våldtäkt av normalgraden bör höjas från fängelse i två år till fängelse i tre år.
• Straffskalan för köp av sexuell handling av barn bör skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse i lägst sex månader, dels genom att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år.

Från moderat sida välkomnar vi utskottets förslag. Flera av förslagen, exempelvis införandet av ett oaktsamhetsbrott och straffskärpningarna är ursprungligen moderata förslag, som nu alltså blir verklighet. Tillsammans med våra förslag mot hedersbrott (se gårdagens blogginlägg) har moderaterna nu visat att vi menar allvar med krafttag mot denna typ av brott.  

Vi har dock ett gemensamt särkskilt yttrande från M och C där vi påpekar att remissinstanser varnat för att den nya lagstiftningen kommer att medföra att ett brottsoffer kan utsättas för mer ingående frågor än tidigare, trots att bevisbedömningen inte förändras mot dagens lagstiftning. Det är såklart inte önskvärt, ett sexualbrottsoffer har det tillräckligt jobbigt ändå.

Det är inte svårt att föreställa sig en situation där den tilltalade säger sig ha uppfattat att deltagandet var frivilligt och där målsäganden får frågor som kräver ingående svar t.ex. om hur den felaktigt uppfattade frivilligheten kommit till uttryck och vad de inblandade har gjort under den sexuella samvaron. Eftersom bevisbördan ligger på åklagaren kommer denne kanske att vara tvungen att ställa ett stort antal integritetskänsliga frågor till målsäganden.

"De nu framlagda förslagen bör dock ses i ett helhetsperspektiv. Trots att vi hyser farhågor i vissa avseenden och i grunden inte vill medverka till att fokuseringen på målsäganden ökar i sexualbrottsmål finner vi sammantaget, bl.a. av det skälet att tidigare rättspraxis fortfarande kommer att vara användbar och att en ökad belastning på målsägandena uppvägs av en acceptabel helhetslösning, att det saknas anledning att motsätta sig en lagstiftning som baserar sig på frivilligt deltagande" skriver vi sammanfattningsvis i vårt särskilda yttrande.

I dag debatterade jag införandet av karensavdrag i stället för karensdag

2018-05-23

I dag representerade jag moderaterna i Socialförsäkringsutskottets debatt om regeringens proposition om att ersätta dagens karensavdrag vid sjukdom med ett procentuellt karensavdrag. För den som arbetar normal arbetstid fem dagar i veckan blir karensavdraget lika stort som dagens karensdag. Men för den som arbetar längre men färre arbetspass varje vecka (exempelvis nattarbete inom vård och omsorg) blir karensavdraget lägre än med dagens karensdag. Samma sak för vissa grupper som arbetar deltid. Lagförslaget kommer att skapa större rättvisa för den som blir sjuk. Vissa kollektivavtal innehåller redan liknande regler, men nu blir det även reglerat i lag. 

Bakgrunden till förändringen är ett förslag från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen där jag var moderat ledamot. Jag var en av dem som drev på för en förändring och en enig utredning ställde sig bakom förslaget. Utredningen lämnades över till regeringen redan i januari 2015, men först nu, drygt tre år senare, kan riksdagen ta beslut om saken. Moderaterna och Alliansen stödjer förslaget.

Här är mitt anförande i dagens debatt (klicka för läsbar storlek): 

Moderaterna vill ta krafttag mot "moralpoliser" i våra förorter

2018-05-23

Sverige har utbredda problem med "hedersrelaterat" förtryck och våld som förekommer runtom i landet. Jag brukar sätta ordet "heder" inom citationstecken i dessa sammanhang, eftersom det absolut inte finns något hedervärt alls i detta. Men i resten av inlägget skriver jag bara hedersförtryck och hedersbrott eftersom det numera är vedertagna uttryck. 

År 2009 gjordes en kartläggning av Ungdomsstyrelsen där 70.000 ungdomar i åldern 16-25 år uppgav att föräldrarnas kultur och religion begränsade deras val av partner. Av dessa ungdomar var 8.500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. I dag befaras var tredje elev med utländsk bakgrund leva under hedersförtryck, vilket motsvarar över 240.000 unga. Det finns samtidigt ett stort mörkertal, ingen vet säkert hur många barn och ungdomar som lever under hedersförtryck. Ingen vet heller hur många flickor som blir könsstympade.

I dag presenterade moderaterna ett antal nya förslag mot hedersförtryck. Hederskulturen blir alltmer utbredd och kryper långt ned i åldrarna. I vissa områden finns "moralpoliser" som ser till att kvinnor följer informella regler om beteende och klädsel. Man begränsar kvinnors val av klädsel, var man får röra sig och vilka man får umgås med. Kvinnor får kanske inte lov att handla utan sällskap av en man, inte äga en mobiltelefon och hindras från att rösta i allmänna val. Detta är givetvis oacceptabelt i ett demokratiskt och jämställt samhälle, hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet. Det drabbar främst kvinnor, men även män tar skada av hederskultur.  Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier, våld och rent av mord.

Det behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck. Därför presenterar moderaterna idag ytterligare förslag utöver det vi tidigare lagt fram om en särskild brottsrubricering för hedersbrott.   

Sammanfattning av de nya förslagen:

 1. Gör en kartläggning av förekomsten av ”moralpoliser” som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler.
    
 2. Inför ett särskilt brott, olaga frihetsbegränsning, som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps heder. Ska kunna ge fängelse i upp till tre år.
   
 3. Inför möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i syfte att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps heder.
           
Tidigare moderata förslag mot hedersförtryck:
 • Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild, men där gärningsmannakretsen vidgas och där gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd ska omfattas.
 • Inför hedersmotiv som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. 
 • Utvisning på grund av brott ska användas i fler fall genom att en möjlighet att besluta om utvisning på grund av brott med straffvärden mellan sex till tolv månaders fängelse införs – oavsett om det föreligger återfallsrisk.

Välkommet beslut - domstol stoppar bygget av Nobel Center

2018-05-22Detta är Tullhuset från 1874 på Blasieholmen i Stockholm. Denna byggnad vill alltså Nobelstiftelsen och Stockholms Stad riva för att bygga Nobel Center, en mycket stor och omdiskuterad byggnad som kommer att helt dominera stadsbilden. Protesterna mot bygget är stora och politikerna är splittrade, både mellan partier och inom partier. 

I dag kom ett välkommet besked - Mark- och Miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om ny detaljplan eftersom det innebär en "påtaglig skada på riksintresset för kultur- och miljövården  på Blasieholmen". Risken finns såklart att beslutet överklagas, men man får ju hoppas att man fastställer beslutet även i sista instans.

Att Nobelstiftelsen behöver en ny modern byggnad har jag stor förståelse för, och det skulle säkert ha stor positiv betydelse för Stockholm. Men placeringen känns minst sagt tveksam. Det finns i mitt tycke en mängd fula 60- och 70-talshus i centrala Stockholm som man med fördel kunde riva för att bygga Nobel Center. Man behöver inte klämma in huset i en så känslig historisk miljö som denna, alldeles intill Nordiska museet. Den aktuella delen av Blasieholmen borde kunna bli ett utmärkt område för cafeer och restauranger i stället. Både Tullhuset och de gamla hamnmagasinen anses unika. Det skulle ge Nobelstiftelsen massor av goodwill bland stockholmarna om man valde en bättre plats för sitt Nobel Center.

Citerad i Borås Tidning om regeringens trixande med statistik

2018-05-22Apropå mina inlägg på bloggen, facebook och twitter häromdagen.

Mark har den åttonde starkaste ekonomin av alla landets kommuner

2018-05-22

I förra veckans nummer av Dagens Samhälle finns en omfattande granskning av det ekonomiska läget hos landets kommuner. Man konstaterar att kommunerna är under hård ekonomisk press. Låneskulderna ökar, soliditeten försämras och resultaten är för svaga för att vara mitt under en högkonjunktur. Till detta kommer ökade kostnader till följd av både demografisk utveckling (fler barn och äldre) och stort mottagande av nyanlända. 

Det är samtidigt trevlig läsning att se att Marks kommun är den åttonde ekonomiskt starkaste av alla landets 290 kommuner, och den ekonomiskt starkaste i hela Västra Götaland. Kommunen har under många år haft en stark ekonomi, och under de senaste 12 åren med moderat kommunledning har ekonomin stärkts ytterligare. Utan skattehöjningar! 

    

Den högra figuren är inte lika trevlig, och jag har visat den tidigare. Den visar relationen mellan skatteunderlaget (linjen) och kommunernas kostnader (staplarna) från år 2002 fram tills idag, samt en uppskttning av åren fram till 2020. Man ser hur kommunerna intäkter och kostnader var i balans under Alliansregeringens åtta år, trots finanskrisen. Däremot var kostnaderna  betydligt högre än intäkterna åren före 2006 och har även varit det efter regeringsskiftet 2014.

Orsaken till dagens situation är att regeringen vältrar över allt större kostnader på kommunerna, vilket i sin tur skapar obalans mellan intäkter och kostnader. Skatteunderlaget ökar helt enkelt inte så mycket att det täcker bristen. En viktig uppgift för en ny moderatled Alliansregering är att försöka återgå till det balansläge som rådde 2006-14. Moderat ledning är lika viktig för Sverige som för Marks kommun. 

Även väljarna vill förändra LAS

2018-05-21

Att Allianspartierna vill förändra LAS vet nog alla vid det här laget. Vi anser att regeln att den med kortast anställning sägs upp först vid arbetsbrist väger alltför tungt när man avgör vem som ska tvingas sluta vid övertalighet. Kompetens bör påverka mer än idag. Ibland löser man i praktiken detta med avtalsturlistor, och för små företag kan man göra två undantag från turordningen enligt LAS, men för många företag räcker inte dagens undantagsmöjligheter för att trygga fortsatt verksamhet, eftersom man ändå kan tvingas säga upp sina viktigaste medarbetare.

Det intressanta är att det nu, vad jag vet för första gången, kommit en opinionsundersökning där det framgår att även väljarna tycker det är dags att reformera LAS. Mätningen är utförd av Inizio, på beställning av Svenskt Näringsliv, och visar att det finns stöd i väljarkåren för en förändring av LAS-reglerna.

Totalt är det 67 procent, av väljarna som är för att arbetsgivare fullt ut eller delvis ges större möjlighet att påverka vilka som får behålla jobbet vid uppsägningar. Stödet för att kompetens och prestation värderas högre än anställningstid ökar. Bland Alliansväljare är flertalet, 89 procent, för en förändring av LAS-reglerna, bland rödgröna anhängare är motsvarande siffra 40 procent, och för SD-anhängare 79 procent.

Min tro är att allt fler inser att deras egen anställning äventyras i en situation där företaget tvingas göra sig av med kompetenta medarbetare på grund av arbetsbrist. Jag brukar ta exemplet med säljare. Om ett företag går halvdåligt och därför anställer en stjärnsäljare, är det denne säljare som tvingas sluta först om man senare måste säga upp några av sina säljare. Effekten kan bli att företaget går ännu sämre på grund av minskad försäljning, vilket äventyrar fler jobb. Om man i stället kan behålla stjärnsäljaren kan utvecklingen vändas och företaget leva vidare. Många anställda ser nog kopplingen mellan att företaget värnar om sin mest kompetenta personal och att man klarar konkurrens och lågkonjunktur.

Jag tycker att Alliansen ska våga prata om LAS-frågan med större självförtroende, även om detta självklart bara är en av en mängd pusselbitar för att skapa ett bra företagsklimat i landet. Och att LO och Socialdemokraterna av och till tar till groteska lögner som att vi vill urholka anställningstryggheten eller "avskaffa LAS" tycker jag vi ska ta med jämnmod. Ju sämre opinionsläget blir för Socialdemokraterna, desto hårdare och mer osann retorik kommer man att använda, främst mot oss moderater. Men det blir inte mer sant för att man höjer tonläget. Vi måste kunna föra en balanserad diskussion och förklara varför det är viktigt för alla löntagare att man värnar om svenska företags konkurrenskraft, och även vara ödmjuka i hur exakt nya regler bör se ut. Det bästa vore givetvis om arbetsmarknades parter gemensamt kunde hitta en lösning som gör lagstiftning onödig.

Försommarmorgon

2018-05-20

En av fördelarna med att ibland ställa upp som taxi, och som i morse hämta hem en festande son och hans kompis frampå småtimmarna, är att man får uppleva soluppgången och den fantastiska kören av alla sjungande fåglar. Jag tog också dessa bilder över Gingsjön, nära Ubbhult, klockan 04 i natt:
 

Moderaterna står upp för svenska jägare och sportskyttar

2018-05-19

För ett år sedan beslutade EU om en ändring i det vapendirektiv som reglerar handel med och innehav av vapen. Det framgår tydligt att ändringen inte ska påverka nationella bestämmelser om jakt och skytte, så länge direktivet efterlevs. Det är en naturlig position som ska värnas.

Sverige ska naturligtvis följa de gemensamma regler som EU har. Men vi ska inte i onödan försvåra för svenska vapenägare. Tyvärr är det dit regeringen är på väg. Det finns förslag i regeringens utredning som går utöver kraven enligt EU-rätten och som innebär att Sverige skulle få en krångligare lagstiftning än nödvändigt. Att införa nya krav utöver de EU-gemensamma kommer att bidra till ökad administration och ökat regelkrångel för de som innehar vapen för jakt och skytte. Framför allt riskerar det att leda till ökade handläggningstider hos redan överbelastade myndigheter. Det har varit påfallande tyst sedan förslagen om EU:s vapendirektiv presenterades för nästan fyra månader sedan. Trots omfattande remisskritik har regeringen inte agerat.

När Sverige nu ska införa EU:s nya vapendirektiv riskerar vår lagstiftning att gå betydligt längre än vad EU faktiskt kräver. Det förslag som bereds inom Regeringskansliet skulle försvåra jägarnas möjlighet att bedriva jakt och sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Moderaterna kommer därför att säga nej till förslag från regeringen som innebär onödiga regler i vapenlagstiftningen.

I samband med att vapenlagstiftningen nu ses över finns det i stället anledning att genomföra förbättringar som underlättar för jägare och målskyttar. Under flera år har det rapporterats om en rad hinder som begränsar svensk jakt och svenskt sportskytte. Vi ser behov av förbättringar inom fyra områden:

 1. Vi vill för det första skapa bättre möjligheter att inneha fler vapen, när det finns goda skäl. Det skulle förenkla för dem som ägnar sig åt flera olika jaktformer eller flera olika skyttegrenar. 
 2. För det andra behövs ett mer tillåtande regelverk för att få förvara vapen utanför bostaden för den som ofta jagar på andra orter än där man själv bor. Att vapnet försvaras på ett säkert sätt där jakten sker – till exempel hos någon man jagar med – i stället för att transporteras långa sträckor skulle dessutom kunna vara säkrare. Vi vill därför öka möjligheterna att förvara vapen på ett säkert sätt även hos andra med vapenlicens. 
 3. Vi vill för det tredje att Sverige ska erkänna det europeiska ”vapenpasset” för att underlätta för jägare och skyttar att på ett säkert vis resa med sina vapen. Vi vill gå samma väg som andra EU-länder för att förbättra förutsättningarna för jaktturism och skyttetävlingar i Sverige.
 4. Utöver rena förändringar i lagstiftningen finns det skäl att förbättra servicen hos de myndigheter som hanterar frågor om vapen och jakt.

Kan man lita på Socialdemokraterna i migrationspolitiken?

2018-05-18

I går hade jag och några M-kolleger detta debattinlägg i Borås Tidning där vi dels berättar om moderaternas syn på migrationspolitiken, dels ifrågasätter hur Socialdemokraternas migrationspolitik egentligen ser ut? Olika delar av det Socialdemokratiska partiet har olika åsikt, vilket gör det svårt att veta vad man egentligen vill. När till och med en lokal s-riksdagsledamot säger offentligt att det "bara är valtaktik" börjar man ju undra på allvar vem man ska kunna lita på?

Regeringen döljer arbetslöshet genom "extratjänster"

2018-05-18

I dag kommer nya uppgifter om hur regeringen målmedvetet försöker dölja arbetslösheten genom att gömma arbetslösa i statistiken. Vi känner igen metoden. Före valet 2006 försökte den dåvarande s-regeringen dölja arbetslösheten genom att förtidspensionera bort stora mängder arbetslösa. Då försvann de med ett penndrag ur arbetslöshetsstatistiken. Nu är det dags igen. Denna gång är det extratjänster som används.Extratjänster är speciella tjänster i offentlig sektor där staten, förutom att täcka hela lönekostnaden, även betalar en bonus till kommuner eller landsting för varje extratjänst som tillskapas. Syftet i sig är gott, att arbetslösa på detta sätt ska få in en fot på arbetsmarknaden. I vissa kommuner har det också fungerat, och personer har gått från extratjänster över till riktiga jobb. Men det är samtidigt en mycket dyr åtgärd som dessutom kan tränga ut riktiga jobb inom vård och omsorg. Regeringens mål är 30.000 personer i extratjänster år 2021, till en kostnad av 30 miljarder (!).

I mars meddelade regeringen att 27 procent har fått osubventionerade anställningar efter deltagande i extratjänster. Sett till kostnaden för insatsen är det inte särskilt imponerande. Det har även kommit kritik mot att en majoritet av extratjänsterna gått till personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning som med stor sannolikhet skulle ha kunnat etablera sig utan subventioner. Särskilt i dagens arbetsmarknadsläge där efterfrågan på arbetskraft är stor i många sektorer, inte minst inom vård och omrogsyrkena.

Det är också så att de som finns i extratjänsterna räknas som anställda, dvs som att de har ett arbete. De räknas inte som arbetslösa, vilket de borde, eftersom de har jobb som "inte finns" - i syfte att senare få ett riktigt jobb. Det är helt klart att jämföra med en ren arbetsmarknadsåtgärd, och då brukar man också räknas som arbetslös i statistiken. I mars var det 14.000 personer som fanns i extratjänster. Utan extratjänsterna skulle arbetslösheten förra månaden varit 7,5 procent jämfört med den uppgivna siffran 7,2 procent.

Man kan konstatera att regeringen alltså lägger ca 14 miljarder på att gömma arbetslösa i en ny kolumn i statistiken, och att man därmed döljer en del av arbetslösheten. Som vanligt med andra ord.

Debatt hos Svensk Näringsliv om framtidens arbetsförmedling

2018-05-18

 

I dag deltog jag i en träff hos Svenskt Näringsliv i Göteborg om hur man ser på framtidens Arbetsförmedling. Efter intressanta föredrag och utfrågning av ett antal företagare deltog jag i en politikerpanel och berättade hur Moderaterna och Alliansen ser på saken.

Från Alliansens sida är vi tydliga med att vi vill ersätta dagens Arbetsförmedling med en vassare och smalare myndighet  som kartlägger den arbetslöses behov och sköter myndighetsutövning, kontroll och uppföljning, medan externa aktörer sköter själva matchningen. Det finns idag många etablerade aktörer som gör ett bra jobb, och som genom ökad specialisering och bättre arbetsgivarekontakter kan ge de arbetssökande ett bättre stöd och bättre matchning. Det finns redan duktiga rekryterings och bemanningsföretag, sociala företag och ideella organisationer som gör ett utmärkt arbete. Genom ett ratingsystem där man löpande utvärderar resultaten kan man efterhand gallra bort sämre aktörer och ersätta dem med bättre och därmed hela tiden vässa verksamheten.

Jag påpekade i debatten att de finns många mycket duktiga arbetsförmedlare som idag inte fullt ut kommer till sin rätt  eftersom Arbetsförmedlingen har så många mål och uppgifter. Många av dessa förmedlare kan sannolikt gå över till externa företag och aktörer och få jobba med de de är bra på - att matcha arbetslösa mot arbetsgivarnas behov. Jag tror många arbetsförmedlare då skulle få både ett intressantare arbete i en mindre organisation och kanske också bättre betalt. En stor reformering av Arbetsförmedlingen skulle därmed  vara bra både för arbetsgivare, arbetslösa och för arbetsförmedlarna själva. Dessutom visar erfarenheter från utlandet (Australien, Storbritannien, Nederländerna, Canada mfl) att samhällets kostnader kan minska. 

Jag pressade arbetsmarknadsministern om integrationen

2018-05-17

Vid dagens frågestund i riksdagen ställde jag en fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Den lät ungefär så här:

Nyligen berömde sig regeringen för att allt fler nyanlända kommer i arbete. Exempelvis skrev arbetsmarknadsministern själv på twitter för två dagar sedan om en ”markant ökning av andelen nyanlända som kommer i arbete efter etableringen, dvs efter två år”.
 
De faktiska siffrorna är enligt Arbetsförmedlingen att 4.700 personer det senaste året gått vidare till arbete eller utbildning efter etableringsfasen. Jag begärde ut mer detaljerade siffror från Arbetsförmedlingen och fick igår beskedet att det är 742 (!) personer av dessa 4.700 som fått ett arbete utan stöd. 658 har gått vidare till studier, och resterande har arbete eller åtgärder som tex extratjänster med olika typer av stöd.
 
De senaste åren har ca 62.000 personer funnits i etableringsuppdraget. Av dessa fick alltså 742 personer ett arbete utan stöd. Det motsvarar 1,2%. Om man räknar alla 4.700 som gått vidare till arbete, åtgärder, extratjänster eller utbildning är det 7,5% som haft någon nytta av etableringsåren. 92,5% har alltså gått igenom två års etableringsuppdrag utan att det har lett till någonting alls.

Tycker verkligen arbetsmarknadsministern det är något att skryta om?


I andra rundan följde jag upp med detta:

Ännu värre blir det när man jämför utvecklingen för inrikes respektive utrikes födda. Arbetslösheten bland inrikes födda är 3,7%, medan den är 20,5% bland utrikesfödda. I april var 146.000 inrikes födda arbetslösa, och 204.000 utrikes födda. Av de inrikes födda är det 6,4% av de arbetslösa som fått jobb det senaste året. Av de utrikes födda är det endast 2%.
 
Tvärtom mot vad arbetsmarknadsministern och andra regeringsföreträdare hävdat de senaste dagarna förstärks ju skillnaden på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda!


Ministerns svar var att de nyanländas etableringstid minskat kraftigt det senaste året. Det är ett svar som jag anser är kraftigt vilseledande. Dels räknar man alla personer i extratjänster som att de har ett arbete, dels räcker det att man jobbar en timme i veckan för att räknas som sysselsatt. Många av jobben är inte heltid, och de flesta är olika typer av subventionerade anställningar. Dessutom anmäler sig inte alla i arbetsför ålder till arbetsförmedlingen, och det är bara dessa som säknas som arbetssökande i statistiken. Om man räknar andelen av alla nyanlända som kommit i ett ickesubventionerat arbete och försörjer sig själv är siffrorna pinsamt låga.

Jag berättade också häromdagen att skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är chockerande stor. För inrikes födda är arbetslösheten 3,7 procent, bland utrikes födda är den 20,5 procent.  I april var 146 000 inrikes födda inskrivna som arbetslösa, en nedgång med 10 000 personer på ett år. Samtidigt minskade antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda från 208 000 till 204 000 personer, alltså endast 4.000 på ett år. När Arbetsförmedlingen och regeringen skriver att "allt fler nyanlända kommer i arbete" är det en sanning med modifikation. Knappt 2% av de utrikes födda arbetslösa har alltså fått ett arbete det senaste året (4.000/208.000). För inrikes födda är det 6,4% av de arbetslösa som fått ett jobb (10.000/156.000). Klyftorna mellan inrikes och utrikes födda växer, tvärtemot vad ministern påstår.

Besök på SM i Ung Företagsamhet

2018-05-17

I dag gjorde jag ett besök på SM i Ung Företagsamhet som äger rum på Älvsjömässan i Stockholm. Jag brukar försöka besöka UF-mässan varje år för att träffa de elever från Borås/Sjuhärad som driver UF-företag och som lyckats ta sig till den stora finalen i Stockholm.

De företag jag träffade var följande:

 

De fyra första hade koppling till textiltraditionen i Sjuhärad. Strorage of Sweden UF tillverkar förvaringspåsar i tyg av snygg design som man kan ha på en bänk eller ett bord. Bagnana UF gör smarta miljövänliga påsar som man kan ta med till affären och fylla med bananer eller frukt, i stället för att använda engångspåsar av plast i fruktdisken. Yksi UF tillverkar snygga ryggsäckar där banden består av kasserade bilbälten (!) och innerväskan av kasserade krockkuddar (!) som man får från en bilskrot. SanoUF tillverkar väskor med ett extra fack i botten som man öppnar underifrån och där man kan förvara blöta saker eller skor efter träningen eller besöket på stranden utan att det övriga man har i väskan blir blött och smutsigt. Gemensamt för dessa är att man tänker på miljö, återvinning och smarta lösningar.

 

 

Shots'n Squats UF tillverkar "shots" i små flaskor med två olika slags hälsodrycker med massor av vitaminer och nyttiga saker som passar bra för den som tränar eller vill ha en energikick. Just hälso- och träningstemat går igen i flera UF-företag. LaddaLättUF har uppfunnit en liten smart sak som består av en liten plastdetalj som man fäster på sin mobilladdare och där man kan hänga telefonen medan den laddas i ett vägguttag. En uppfinning som ligger i tiden.

Jag besökte även Lash Lift UF som drivs av en ensam UF-företagare som har startat ett tjänsteföretag som stärker och färgar ögonfransar och ögonbryn. Hon har redan många kunder och tänker fortsätta att driva detta företag när hon slutar skolan. Ett exempel på att vissa UF-företag faktiskt blir alldeles vanliga företag som drivs vidare även efter projektet. Tyvärr blev fotot i denna monter så suddigt att det inte går att använda.

I år hade man även en avdelning för grundskoleelever som fick pröva på lite entreprenörskap och uppfinningsrikedom. Denna pojke från en mellanstadieskola utanför Stockholm hade exempelvis kommit på det geniala att sy ihop vettexdukar till en formad "skål" med hål i som man kan lägga i diskhon när man skalar grönsaker eller potatis så att skalen samlas upp och kan tömmas i komposten när man är klar.  Finurligt att komma på detta! Uppfinningsrikedomen och idéerna även barnen i grundskolan var imponerande.

Replik i Markbladet - regeringen har inte lyckats något vidare...

2018-05-16

Moderaterna avvisar den nya förmånsskatten för sjukvårdsförsäkringar

2018-05-16

I dag röstar riksdagen om regeringens slutliga utformning av den nya skatten för sjukvårdsförsäkringar, det förslag som riksdagen beslutade om i budgetomröstningen i december. Moderaterna säger nej till den nya skatten. I höstas röstade vi för vår egen budgetmotion, utan denna skattehöjning, och avvisade därmed regeringens förslag. Men tyvärr vann regeringens budget, med ett antal mycket dåliga förslag,

Det som riksdagen röstar om idag är alltså hur det förslag som fanns med i regeringens budget slutligen ska utformas. Enligt en tidigare överenskommelse mellan partierna i riksdagen 1996 (efter bankkrisen) ska inte oppositionen i riksdagen rösta nej till ett förslag som finns med i en av riksdagen beslutad budget, men ännu inte beslutats i detalj. Detta är en grundläggande princip som gällt i över 20 års tid, oavsett vem som suttit i regering. (Det enda undantaget var när S, V, MP och SD bröt mot denna princip vid ett tillfälle 2014, vilket i vart fall Socialdemokraterna bett om ursäkt för och sagt i efterhand var fel). 

Anledningen till regelverket är enkel - en budget är en helhet, där plus och minus måste gå ihop. Om riksdagen först röstar för en samlad budget och sedan i efterhand bryter ut olika saker uppstår ett hål i budgeten och statsfinanserna urholkas. I längden skadar det förtroendet för de svenska statsfinanserna. Riksdagen bör ju rimligen inte fatta ett beslut när den tar budgeten och sen ett helt annat när lagstiftningen ska antas. Att förslag som påverkar inkomstberäkningen eller utgiftsramarna behandlas på det här sättet är viktigt för att vi ska kunna ha en samlad budgetprocess där budgeten fastställs i ett beslut och där det beslutet sedan gäller. Så undviker partierna sedan 1990-talet budgetkaos i riksdagen. Och det är något som är centralt i moderat finanspolitik.

Personligen tycker jag visserligen att regeringen missbrukar budgetreglerna genom att stoppa in allt man vill göra i budgeten, lite lagom hafsigt, för att sedan kanske ta ett halvår på sig att förklara vad man egentligen menar. Statens budget beslutades alltså i december. Nu, nästan ett halvår senare, kommer den formella lagen om förmånsskatt på privata sjukförsäkringar. Det borde enligt min mening finnas en tidsgräns under vilken regeringen måste återkomma med det detaljerade lagförslaget för att inte riskera att det röstas ned av riksdagen. Så ser dock inte reglerna ut idag, och därför ställer moderaterna upp på den gällande budgetordningen och avstår från att rösta om sjukvårdsskatten i dagens omröstning. Vi har ju redan röstat om saken, i budgetomröstningen i december. Och då röstade vi nej.

Moderaterna har samtidigt bland sina vallöften att denna skatt är en av dem vi vill avskaffa om vi vinner valet om drygt 100 dagar. Det kommer med andra ord förhoppningsvis inte att bli en särskilt långlivad skatt.

Sverigedemokraterna gör idag stor sak av att de "ensamma röstade nej". Jag tycker det är rent oansvarig populism. Alla allianspartier röstade nej till förslaget redan i december i samband med budgetomröstningen. Och alla partier vet hur budgetreglerna ser ut. När SD säger att "vi var inte med om budgetöverenskommelsen 1996 och kan därför göra som vi vill" visar det enligt min åsikt att man inte är beredda att ta ansvar för ordning och reda i statens finanser. Jag tycker faktiskt inte det är något att skryta om, det bekräftar väl snarare att man inte är mogna att vara med och ta ett framtida regeringsansvar. Att ta ansvar för att statens budgetarbete ska fungera är kanske inget som tilltalar mer populistiskt lagda partier och väljare, men om alla skulle agera som SD skulle vi få lekstuga i riksdagen och ingen regering skulle lyckas få sin redan framröstade budget att fungera. Vilka effekter det skulle få för statens finanser och förtroendet i omvärlden om dessa brott mot budgetreglerna skulle sättas i system vågar jag inte ens spekulera i. Då är vi på ett sluttande plan.

Besök hos bussbolaget Keolis

2018-05-16

I dag besökte jag och mina moderata kolleger i Riksdagens arbetsmarknadsutskott bussbolaget Keolis i Stockholm. Keolis är ett mycket stort globalt bussföretag, ägt av franska staten, och bedriver busstrafik i alla delar av världen. I Sverige bland annat i Stockholm, Göteborg, Karlstad och för Dalatrafik.

 

Vi fick en intressant rundtur i bolagets nybyggda depå i Fredriksdal och fick en inblick i hur man arbetar med avancerad logistik och planering för att få busstrafiken att fungera. Vi fick också veta att man lägger 100 miljoner per år på bränsle till bussarna, en inte oansenlig summa. Alla Keolis bussar går på biogas, vilket kostar 40% mer än att köra på diesel, men som samtidigt ger en bättre miljö. 

 

 

Temat för vårt besök var främst att tala om rekryteringsbehov och integration. Behovet av både bussförare (och även mekaniker) är väldigt stort. Inte minst går många busschaufförer i pension. Men antalet sökande till lediga tjänster minskar. Keolis har därför startat en egen körskola för att utbilda busschaufförer som efter godkänt förarprov garanteras arbete hos Keolis. I dag är övert 70% av chaufförerna utrikes födda och man har därmed också en viktig roll för integrationen. Man kräver godtagbar svenska och B-körkort för att antas till bussförarutbildningen.

Andra utbildningsvägar till busschaufför är via Arbetsförmedlingen, men de utbildar alldeles för få. Man kan även utbilda sig privat vid en körskola, men det kostar väldigt mycket. Keolis erbjuder även sådana utbildningar, men då kostar det 45.000 för ett körkort. Kostnaderna för en bussförarutbildning kan på marknaden ligga uppemot 75-100.000 kronor. Det är mycket dyrt för Keolis att driva en egen körskola, men man har inga andra alternativ i dagens läge.

Vi kom även in på mitt förslag om studielån för alla typer av körkort. Det skulle ge lika spelregler för alla chaufförsyrken och det skulle bespara samhället stora kostnader för dagens arbetsmarknadsutbildningar till exempelvis busschaufför och lastbilschaufför. Det skulle också ta bort dagens orättvisor att vissa får sin utbildning betalt medan andra måste bekosta den själv. Jag är övrtygad om att studielån för körkort både skulle göra fler anställningsbara, lösa rekryteringsbehoven och samtidigt spara skattemedel. Keolis personalchef höll med mig, och jag tänker fortsätta argumentera för denna fråga internt i moderaterna så att en ny regering eventuellt kan ta tag i detta efter valet. 


 

Många varningstecken på en tudelad arbetsmarknad

2018-05-15

Gårdagens rapport från Arbetsförmedlingen innehåller många tänkvärda fakta. Att arbetslösheten fortsätter att sjunka, om än långsamt, är givetvis bra. Liksom att sysselsättningsgraden är hög. Båda sakerna är dock naturliga efter en följd av flera år av stark högkonjunktur. Men det finns också många varningstecken.1. Arbetslösheten ligger på 7,1%. Mitt under en stark högkonjunktur. Det är en mycket hög nivå för att vara mitt under en stark högkonjunktur. Som jämförelse kan nämnas att under Alliansregeringen var arbetslösheten nere runt 4,5% strax före finanskrisen hösten 2008 (se bild ovan). Det gav oss en låg ingångsnivå när arbetslösheten sedan ökade. Idag är arbetslösheten alltså 50% högre än 2008. Om konjunkturen vänder nedåt går vi in i en lågkonjunktur med en förhållandevis hög arbetslöshet. Det riskerar att skapa en mycket allvarlig situation.

2. Alla arbetslösa syns inte i statistiken. Exempelvis ingår inte de asylsökande som väntar på besked i arbetskraften, vilket gör att den verkliga arbetslösheten i verkligheten än ännu högre. De som finns i extratjänster ingår inte heller i statistiken, trots att de i verkligheten har vad man skulle kunna kalla för en pågående arbetsmarknadsåtgärd. Men eftersom regeringen betraktar en extratjänst som en riktig anställning räknas dessa som personer i arbete.

3. Arbetslösheten sjunker alldeles för långsamt för att vara i en stark högkonjunktur. Senaste året har de öppet arbetslösa minskat med endast 14.000 personer, från 364.000 till 350.000. 

4. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är chockerande stor. För inrikes födda är arbetslösheten 3,7 procent, bland utrikes födda är den 20,5 procent.  I april var 146 000 inrikes födda inskrivna som arbetslösa, en nedgång med 10 000 personer på ett år. Samtidigt minskade antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda från 208 000 till 204 000 personer, alltså endast 4.000 på ett år. När Arbetsförmedlingen och regeringen skriver att "allt fler nyanlända kommer i arbete" är det en sanning med modifikation. Knappt 2% av de utrikes födda arbetslösa har fått ett arbete det senaste året (4.000/208.000). För inrikes födda är det 6,4% av de arbetslösa som fått ett jobb (10.000/156.000).

5. Integrationen går uselt, till skillnad mot den bild Arbetsförmedlingen och Socialdemokraterna försöker ge. 4.700 personer har hittills i år gått vidare till arbete eller studier efter avslutat etableringsuppdrag. Med tanke på att det för ett år sedan fanns över 62.000 personer i etableringsuppdraget är denna takt helt oacceptabelt låg. Många av de 4.700 har dessutom gått till olika subventionerade anställningar som extratjänster eller andra åtgärder, och hur många som gått vidare till studier framgår inte. Hur många som fått ett riktigt arbete utan subventioner som man kan försörja sig på framgår inte heller, men jag håller på och söker fakta om detta. Men med tanke på antalet personer i extratjänster lär det vara försvinnande få.

6. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande högre än den totala arbetslösheten. 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa, sammanlagt var 46.748 ungdomar öppet arbetslösa, varav 9 269 inom etablering (alltså nyanlända). 

Sammanfattningsvis är arbetsmarknaden stark för inrikes födda med god utbildning och svag för utrikes födda och ungdomar som saknar gymnasieutbildning. Dessa utsatta grupper har svårt att få arbete även i högkonjunktur, och när konjunkturen vänder ned kommer det att bli ännu svårare. Det är därför vi är så kritiska mot regeringen som inte tar vara på högkonjunkturen för att göra viktiga reformer på arbetsmarknaden och inom integrationen. När konjunkturen vänder nedåt är det för sent.

Högkonjunkturen döljer just nu hyfsat problemen på svensk arbetsmarknad, men jämför man med tidigare högkonjunkturer har abretslösheten bitit sig fast. Och den som tänker ett steg längre känner nog som jag en ganska stor oro för vad som händer i nästa lågkonjunktur.

Företagsbesök hos Bärkraft Assistans i Skene

2018-05-14

I dag deltog jag i ett företagsbesök hos Bärkraft Assistans i Skene, arrangerat av organisationen Företagarna. Förutom sedvanlioga diskussioner om företagsklimat och aktuella företagsfrågor fick vi en mycket intressant föredragning av Lennart Svensson som är verksamhetsansvarig hos Bärkraft Assistans.

Frågorna kring LSS och assistans är komplexa. Det finns ungefär 1.000 företag i Sverige idag som arbetar med assistans, och cirka 15.000 personer i landet har idag personlig assistans. LSS-lagen som verksamheten baseras på infördes av den borgerliga Bildt-regeringen 1993. Syftet med assistanslagstiftningen är att ge personer med assistansbehov en möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Tyvärr är situationen sådan att Försäkringskassan idag omprövar eller drar in assistans även för människor med uppenbara behov. Antalet personer med assistans har därför minskat med något tusental de senaste åren. Man kan tycka att det är något stötande att på detta sätt försämra livskvaliteten för de allra mest utsatta människorna i vårt samhälle, samtidigt som man nu planerar att satsa 2 miljarder om året på att ge vuxna ensamkommande män utan asylskäl öjlighet att stanna i vårt land. Prioriteringarna från dagens regering känns inte helt optimala för att uttrycka sig försiktigt.

Hur grovt får en justiteminister ljuga för svenska folket?

2018-05-13

I går på twitter påstod justiteminister Morgan Johansson följande:

Och följde upp med:


Justitieministern påstod alltså att Alliansen "körde sönder statsfinanserna" och att vi 2008 saknade marginaler. Samt att vi därför sparade in på polisutbildningen. Eftersom jag var med på den tiden vet jag att det Morgan Johansson påstår är falskt. Och därför har jag tagit fram lite fakta för att påminna.

Vi kan börja med statsfinanserna och marginalerna 2008. Så här skrev jag på bloggen 4 november 2008 om prognosen för 2008 års helårsresultat, samt hur statens resultat sett ut sedan 2002:

Hur blev då det slutliga årsbokslutet för staten 2008. Jo så här (från statens årsbokslut):

 

Marginalerna som Alliansen byggt upp 2007 och 2008 var så starka att vi kunde satsa mest av alla länder i hela OECD för att motverka krisen. Framgår av denna figur från OECD:

Hur var det då med polisutbildningen. Jo så här. Alliansen storsatsade på ökad utbildning av fler poliser och ökade därefter snabbt antalet från ca 17.000 till 20.000 år 2008. I och med att målet nåtts tog polismyndigheten beslut om stopp för nya omfattande antagningar och bestämde att endast utbilda så många att man höll kvar antalet på den nivå som Alliansregeringen slagit fast, nämligen 20.000. Det hade alltså inget alls med brist på pengar att göra. Detta framgår exempelvis av denna nyhet från Nyheter24 från 2008. Under 2010 tog man för övrigt på nytt in större kullar efter en analys av hur stor utbildningsvolym som skulle behövas för att ligga kvar på nivån 20.000 poliser. Beskrivs bland annat i denna artikel från SVT. 

Så det blir rött ljus i faktakollen av Morgan Johansson:
* Statsfinanserna var i utmärkt skick 2008 med stora överskott.
* Vi klarade att stimulera ekonomin under krisåren utan att spara på annat.
* Alliansen minskade inte polisutbildningen för att spara pengar.


Dessa saker vet givetvis Morgan Johansson, han var ju själv med i riksdagen de åren. Ändå väljer han att faktiskt blåljuga svenska folket rakt i ansiktet. Detta visar hur desperata Socialdemokraterna börjar bli. Kan man inte vinna valet på sin politik och sina egna resultat under regeringsåren får man helt enkelt ljuga om sina motståndare. Precis som kompisarna i LO. Ovärdigt är det, men knappast oväntat.

Sverigemötet blev ett utmärkt avstamp för valrörelsen

2018-05-13Moderaternas Sverigemöte i Göteborg blev verkligen precis den uppladdning inför valrörelsen som var avsikten. Förutom viktiga seminarier om politiska sakfrågor fick vi flera riktigt bra anföranden. Partisekreterare Gunnar Strömmers tal var mycket bra och entusiasmerande, med fokus på att det är samhällsproblemen som är våra huvudmotståndare - inte andra partier. Elisabeth Svantessons anförande med fokus på den ekonomiska politiken var sannolikt det bästa hon någonsin hållit. Och det avslutande talet av Ulf Kristersson höll samma höga nivå som vi blivit vana vid. En resonerande ton med fokus på långsiktig politik under minst åtta år framåt i stället för tom plakatpolitik och populistiska löften bara i syfte att vinna valet.  

Bland Ulfs mer tänkvärda ord fanns en mycket hård kritik mot LO för deras lögner om vår politik och även en kritik mot andra partier som använder både en ton och en retorik som är osann. "Vi ska bemöta lögnerna, syna lögnerna. Men inte spela deras spel. Vi ska förklara vår egen politik, inte förtala våra motståndares." Jag tror faktiskt att det är just detta de flesta väljare längtar efter. Och med Ulf och Elisabeth som våra två främsta företrädare tror jag vi kommer kunna göra ett riktigt bra val. Jag står fast vid det jag sagt ett bra tag nu, vi har goda chanser att bli Sveriges största riksdagsparti.

Moderaternas förslag för att uppvärdera medborgarskapet

2018-05-11

Ett av seminarierna som jag deltog i idag handlade om hur mdoeraterna vill stärka medborgarskapet. Det är ju en fråga jag bloggat om tidigare och även motionerat om i riksdagen. Vi fick ett intressant föredrag av forskaren och professorn i historia, Lars Trägårdh, och därefter redovisade partisekreterare Gunnar Strömmer moderaternas konkreta förslag på området:Jag tycker alla förslagen är bra. Men skulle äver vilja lägga till att man inte borde få full tillgång till de svenska bidragssystemen (tex barnbidrag, bostadsbidrag och andra bidrag som saknar koppling till att man arbetar och betalar skatt) förrän man blivit svensk medborgare. Jag tycker också att rösträtt även i kommunala val borde kopplas till medborgarskap (med undantag för EU-medborgare som enligt EU-reglerna har rösträtt i kommunala val i det EU-land där man vistas).

Moderaternas Sverigemöte och valkonvent i Göteborg

2018-05-11Under fredag och lördag hålls moderaternas stora årliga Sverigemöte, denna gång i Göteborg. 2.400 moderata politiker från riksdag, region, landsting, EU-parlament och kommuner deltar. Många trevliga möten blir det, inte minst med lokala politiker runt om i landet som jag har löpande kontakt med via sociala medier och nu kan träffa personligen och prata lite. Allt fler lokala politiker runt om i landet känner igen mig numera och kommer fram och pratar. Jag var också lite engagerad som medhjälpare vid ett seminarium om sociala medier idag. Inte minst var det många som ville komma igång med twitter på allvar, och förhoppningsvis kunde jag ge lite goda råd.Dagens mest omtalade nyhet vara annars att moderaterna presenterade sin valslogan. "Lika för alla - rättigheter, skyldigheter, möjligheter". Reaktionerna var lite blandade, både från media, närvarande moderater och på sociala medier. Å ena sidan kan det bli en pedagogisk utmaning att förklara att vi står för detta samtidigt som vi både vill dra in rättigheter och förmåner för människor som lever illegalt i landet, samt att vi vill införa stegvis kvalifikation för nyanlända till våra sociala trygghetssystem. Vissa kommer säkert medvetet att försöka missförstå vad vi menar. Men å andra sidan kan denna valslogan väcka nyfikenhet och bli en mycket bra samtalsöppnare med väljarna. Och det är kanske trots allt det viktigaste.

Tanken är inte att alla ska vara lika, bara att alla ska ha samma möjligheter att lyckas. Om man sedan tar vara på dessa möjligheter är en annan sak. Grundtanken är att rättigheter och skyldigheter hänger ihop, att alla ska vara lika inför lagen och att alla som anstränger sig ska ha samma möjligheter att lyckas i vårt land. Det innebär att vi säger nej till kvotering och identitetspolitik och ser människor som individer. Viktiga moderata kärnvärden. 

Jag har inte riktigt landat själv i om jag tycker vår valslogan är en väldigt smart formulering eller om den riskerar att bli för  komplicerad att förklara och därmed inte riktigt kommer att fungera. Men det är ju bara ett ge den en chans och försöka använda den på ett bra sätt i valrörelsen.

Moderaternas vårbudgetmotion i sammandrag

2018-05-11

Jag har tidigare berört olika delar av den moderata vårbudgetmotionen, men känner att det kan vara bra att presentera en helhet. 

Grunderna för vår politik är att styrkan i svensk ekonomi behöver användas bättre. Vi fokuserar på statens kärnuppgifter, rustar Sverige för nästa lågkonjunktur och genomför riktiga reformer för fler jobb och minskat utanförskap – för att ersätta hopplöshet med framtidstro. Den stora frågan i höstens val kommer inte att vara vem som säger sig satsa mest på välfärden, utan hur satsningarna blir möjliga. Under sina fyra år har regeringen höjt skatterna med 60 miljarder kronor och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat och jobbklyftan mellan svenskfödda och utlandsfödda vidgats.

Det är uppenbart att höjda skatter inte är en hållbar väg för att öka välfärdens resurser. Vi måste i stället prioritera hårdare hur pengarna ska användas. I Moderaternas vårbudget visar vi att det går att göra riktiga prioriteringar. Välfärden och statens kärnuppgifter som lag och ordning och ett starkt försvar ska gå före bidrag, slöseri med skattemedel och ogenomtänkta utgifter. Samtidigt ser vi till att det lönar sig bättre att arbeta, vilket leder till fler i arbete, vilket i sin tur ökar skatteintäkterna. Vi visade 2006-14 att detta fungerade, till och med i djup lågkonjunktur, och nu är det hög tid att gå tillbaka till klokt och genomtänkt jobbpolitik.

Grunden för moderaternas ekonomiska politik är att
* vi prioriterar välfärdens kärna och statens kärnuppgifter
* vi vill att det lönar sig bättre att jobba
* vi väljer välfärd före bidrag
* vi värnar statens finanser

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polisen, skolan eller sjukvården. 
För att kunna öka resurserna till välfärden behövs tre viktiga åtgärder:
* De samlade bidragskostnaderna måste minska.
* Kostnaderna för asyl- och anhöriginvandring måste minska.
* Överskottsmålet måste uppfyllas. 

Här följer våra viktigaste konkreta förslag 
Vi satsar sammanlagt nära 28 miljarder kronor direkt på vård, skola och statens kärnuppgifter. Dessutom håller vi regeringens tidigare löfte om 10 miljarder mer till välfärden/kommunerna.
• Vi satsar 6 miljarder kronor mer än regeringen på polisen. Det betyder att Moderaterna, till skillnad från regeringen, tillför de resurser som faktiskt krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024, samt att det skapas utrymme för betydande höjning av polisernas löner, samt betald polisutbildning. 
• Vi avsätter 3 miljarder kronor för nya och utvecklade kömiljarder som ska korta väntetiderna i vården. Denna modell var framgångsrik under alliansregeringen, och nu vill vi göra den ännu bättre. 
•  Vi satsar 3 miljarder mer än regeringen på att förbättra förlossningsvården och cancervården.
• Vi utökar undervisningstiden med en timme per dag för elever i lågstadiet, och genomför ett antal andra skolreformer motsvarande 6,5 miljarder mer än regeringen. 
• Vi satsar mer på infrastruktur än regeringen, inte minst upprustning av det finmaskiga vägnätet
• Vi inleder en bana för att Sverige ska nå målet om försvarsanslag motsvarande 2 procent av BNP. År 2021 satsar vi 10 miljarder kronor mer på försvaret än regeringen.
• Sverige behöver sänkt skatt på arbete, inom ramen för ansvarsfulla offentliga finanser. Vi föreslår ett nytt jobbskatteavdrag som ger en normallöntagare 500 kronor sänkt skatt varje månad, och ett utökat jobbskatteavdrag för äldre som jobbar.
• Vi sänker skatten på pension lika mycket som regeringen föreslår.
• Alltför många lärare och sjuksköterskor får betala mer än hälften av en löneökning i skatt. Vi höjer därför brytpunkten för statlig skatt för att inte utbildning ska straffbeskattas.
• Aktuella expertrapporter har konstaterat att nyanlända till och med kan förlora ekonomiskt på att ta ett jobb. Det är helt orimligt – särskilt om vi ska klara integrationen. Vi föreslår därför den största bidragsreformen sedan 1980 med bland annat bidragstak, tydligare krav på den som har socialbidrag och successiv kvalificering in i välfärden och bidragssystemen för den som är ny i Sverige.
• Vi inför inträdesjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa som innebär att man "lär sig jobbet på jobbet" och får avtalsenlig lön för den tid man arbetar.
• Vi vill utveckla RUT-avdraget till att omfatta fler tjänster.

Finansiering av våra förslag sker bland annat genom besparingar till följd av vår bidragstak och besparing på de olika bidragssystemen (främst för nyanlända), sänkta migrationskostnader, effektivisering av arbetsmarknadspolitiken, effektivisering av klimatpolitiken, avskaffade byggsubventioner, minskning av vissa myndighetsanslag, höjning av dagens reducerade 12%-moms till 14%, avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgifter och en del omfördelningar inom regeringens budget på olika områden.   

Hög tid för vuxet samtal om migrationspolitiken

2018-05-10

De senaste veckorna har varit ett nytt lågvattenmärke i svensk politik och mediabevakning. Både väljarna och allt fler politiker och partier inser att migrationsfrågan och integrationsfrågan är en av de absolut viktigaste samhällsfrågorna idag. Trots det har dagens samhällsdebatt fullständigt spårat ur.

I dagens läge kunde man förvänta sig att politik och media diskuterar vilka åtgärder som borde vidtas, och analyserar orsakerna till att Sverige fått ta emot en så orimligt stor andel av de asylsökande som sökt sig till EU. Kanske gjort jämförelser med andra länder och deras regelverk? Kanske skrivit artiklar om goda positiva exempel i Sverige där integrationen lyckats, skrivit om framgångsrika invandrare och om företag som startats av invandrare? Kanske uppmärksammat läget i de kommuner som redan nu börjar se baksidan av att ha tagit emot en så stor andel nyanlända att de inte kommer att ha råd att försörja dem, vilket de måste eftersom det inte finns någon arbetsmarknad på dessa orter (det var därför de hade tomma bostäder). Helt enkelt fört en bred och allsidig debatt om sakfrågan och beskrivit vad de olika partierna föreslår som lösning?

Men nej. Det enda som media och de flesta politiska partier idag ägnar sin kraft åt är att diskutera frågan om vem som kanske vill eller inte vill prata med Sverigedemokraterna. Det är tydligen den stora och mest intressanta samhällsfrågan. Det är en så infantil debattnivå att huvuddelen av väljarna måste börja undra vad politikerna och media håller på med.

I går skrev jag detta på twitter, vilket blev en av dagens mest delade politiska tweets:I den andra ringhörnan sitter Sverigedemokraterna själva. "Ni tar våra förslag" säger de indignerat. Och "glömmer" att de faktiskt själva hämtade en del av sina förslag från exempelvis moderaterna när vi övergav vår gamla mer realistiska migrationspolitik någon gång under Alliansens andra mandatperiod. Nu har moderaterna äntligen återgått till en rimlig syn på frågan och har då också dammat av en del av vår tidigare politik och uppdaterat den med nya förslag.

Inget parti äger några förslag och alla partier borde vara nöjda om fler partier driver samma frågor som de själva - då finns det ju också en chans att få igenom politiken. Att kunna erkänna detta är också en del av det vuxna samtalet.

Jag blir glad när vår partiledare Ulf Kristersson visar en mer avslappnad inställning till frågan om vem som ska få vara med och diskutera framtidens långsiktiga migrationspolitik, och till skillnad mot andra inte börjar med att utesluta någon. I min värld låter man alla partier som valts in i riksdagen vara med och diskutera viktiga framtidsfrågor. Sedan får man ju se vart diskussionerna leder. Att man samtalar med alla behöver såklart inte betyda att det till slut blir en uppgörelse där alla åtta partier enas. I just migrationsfrågan inser nog de flesta att det är ytterst osannolikt att det skulle bli så. Det är inte en fråga där man kan kompromissa bort viktiga delar för att tillfredsställa små extrema partier. Men delta i diskussionerna och göra politiska inspel måste alla partier kunna göra utan att någon förfasar sig över det. 

Nu är det hög tid för ett vuxet samtal, både bland politiker och i media. Migrationsfrågan är helt enkelt för viktig för att politiker och media ska ha fokus på fel saker. 

Klimatpolitikens domedagsprofeter

2018-05-09

Ibland låter de värsta klimatalarmisterna närmast som en domedagssekt. Som denna artikel i DN (tyvärr låst) som helt enkelt säger att vi måste förbereda oss på att dö (!). Ivrigt marknadsförd på twitter av Pär Holmgren, meteorologen som blev en av våra främsta klimatalarmister, och idag verkar försörja sig på det. Jag kunde inte låta bli att ge ett syrligt svar.Miljöpartiets språkrör kör såklart samma domedagsspår. Isabella Lövin, vice statsminister, förklarade i partiledardebatten i söndags i debatten om jobb och arbetsmarknad att "Det finns inga jobb på en död planet". Det var hennes bidrag i den frågan. När miljöpartisterna tar i så de nästan spricker är det alltid lite kul att påminna om Fridolins kolbit. I valrörelsen var avvecklingen av Vattenfalls kolkraft en av de absolut viktigaste frågorna för Miljöpartiet, närmast en ödesfråga för mänskligheten. I regeringsställning offrade man gärna kravet för att få sitta kvar i regeringen. Det visar hur oroliga man verkligen är för klimathotet.SVT inledde för övrigt avsnittet om miljö och klimat i partiledardebatten med att sprida minst två osanningar: Dels att havsnivåhöjningen ökat dramatiskt, dels att Golfströmmen håller på att sakta in. Båda påståendena saknar helt vetenskaplig grund och är alltså fake news. Jag har visat det med tungt vetenskapligt stöd på bloggen tidigare. Se exempelvis denna nyhet från SVT där en av landets främsta oceanografer vid Chalmers i Göteborg brutalt och vetenskapligt välbelagt helt avfärdar påståendet om Golfströmmen.

Miljöpartisterna påstår ofta att stora delar av landets befolkning har "klimatångest". Några fakta som stödjer detta finns dock inte. Exempelvis visade Novus i en opinionsmätning i december 2017 att endast 14% av ungdomarna oroar sig mest för klimatet. I en annan Novus-mätning är det endast 35% av befolkningen som tycker miljö- och klimat är en av de viktigaste frågorna. Totalt hamnar detta område först på nionde plats. Andelen som tycker frågan är viktig har varit ganska stabil sedan 2014, då det var mycket fler som tyckte frågan var en av de viktigaste. I SOM-institutets stora undersökning om de viktigaste valfrågorna kommer miljö och klimat först på sjunde plats. Endast 10% anger spontant klimatfrågan som den viktigaste, se sammanställning på bloggen den 30 april.

I måndags kväll hade förresten Expressen TV en skylt under debatten mellan Löfven och Kristersson där det stod att 15% av svenskarna tänker avstå från att flyga på årens semester av klimatskäl. 85% tänker således inte ändra sina flygvanor. Om man var rejält orolig för klimatet skulle sannolikt svaret bli annorlunda, med tanke på den närmast hetsliknande jakt som pågår mot flyget och oss som flyger från media, politiker och klimatdebattörer.

Jag hör sällan vanliga människor spontant uttrycka oro för klimatförändringar. Däremot pratas det en hel del om andra miljöhot, och dessutom finns en stor oro bland boende utanför storstäderna när det gäller vad politikerna kan tänkas ställa till med för att "stoppa klimatförändringarna". Dagens landsbygdsfientliga regering orsakar ökad avfolkning glesbygden genom att fördyra och försvåra kommunikationer, och dessutom försvåra livet rent allmänt för människor att bo och verka på landsbygden genom nya regler, förbud, föreskrifter och skattehöjningar. Många ser också risker för både samhällsekonomi och energiförsörjning i spåren av en ganska extrem "klimatpolitik". Alltför många politiker har ett stockholmsperspektiv på sina beslut och det gör många av oss som bor utanför storstäderna oroliga på allvar. Det borde vi prata om i valrörelsen.

Om man menar allvar med miljö- och klimatpolitik lägger man resurser på det som ger bäst effekt. Att lägga mer pengar på att hjälpa fattiga länder att utveckla sin energiförsörjning och miljöpolitik i stället för att göra extremt kostsamma eller rent av meningslösa ågärder på hemmaplan (som en miljard till skattesubvention av elcyklar) är exempelvis ett väldigt bra moderat förslag. Sedan kan vi såklart diskutera hur stor effekt det får på jordens klimat. Min övertygelse är som bekant att den är ganska marginell. Men så länge åtgärderna ändå bidrar till renare luft och vatten, bättre hälsa,  tryggare energiförsörjning och ökat välstånd spelar det ju mindre roll. Då är det bra ändå.

Jag ser gärna miljöpolitiken i ett bredare sammanhang än bara klimatfrågor. Att värna om naturen och våra djur och växter, att ha en hälsosam miljö fri från gifter och föroreningar, att vårda vårt vatten, att driva ett miljövänligt jordbruk, skogsbruk och fiske, att skapa en trygg och miljövänlig energiförsörjning, att motverka nedskräpning och dumpning av avfall i vår natur, samt försöka minska resursslöseri och effektivisera återvinning av resurser är centrala frågor för mig. För en moderat är ansvar för miljön lika viktig som ansvaret för ekonomin. Och då är vi där igen - teknisk utveckling, marknadsekonomi, framtidstro och privat ägande är alltid bäst. Det är bevisat. Diktaturer har genom åren utmärkt sig för en usel miljöpolitik. Det är trots allt västvärldens demokratier som tagit bäst ansvar för miljön, trots sina fel och brister.

Domedagsteorier och undergångsprofeter kommer och går, så har det varit i alla tider. Men i längden brukar det vara sunt förnuft som vinner. Förhoppningsvis även denna gång.

Styrelsemöte i Markmoderaterna

2018-05-08

I kväll hade Markmoderaterna styrelsemöte. Med fokus på valrörelse, vallöften, broschyrer och andra aktiviteter. Vi är i full gång, och snart börjar allvaret. Exakt fyra månader till valdagen nu.

Skrämmande fakta om exploatering av utländsk arbetskraft i Sverige

2018-05-08

För en dryg vecka sedan träffade jag och ett par moderata tjänstemän Arbetsmiljöverket och Gränspolisen för att diskutera det samverkansprojekt mellan olika myndigheter som pågår för att motverka osund konkurrens, arbetskraftsexploatering och svartarbete. Förutom Arbetsmiljöverket och Polisen medverkar Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Vid vissa tillslag eller inspektioner deltar även Skatteverket. I Sverige finns fem nationella team som arbetar i olika regioner i landet.

Jag tillhör väl kanske dem som ansett mig ha en hyfsat bra bild av läget, och vet att det finns omfattande problem. Men faktum är att det vi fick höra var betydligt värre än vad jag trodde. Organiserat och mycket utstuderat utnyttjande av utländsk arbetskraft förekommer i mycket stor utsträckning.

Bara i Storstockholm uppskattar man att 40.000 personer (!) lever illegalt och av dessa arbetar kanske hälften utan tillstånd. Det handlar om personer som fått avslag på sin asylansökan, det handlar om personer som avvisats från landet men som sedan återvänt, och det handlar om personer som är helt okända för svenska myndigheter och som kommer via andra EU-länder där de ibland kan ha tillfälliga upehållstillstånd som dock inte ger dem rätt att arbeta i annat EU-land. Exempelvis finns många ukrainare som har kommit via Polen där de har sådana tillfälliga uppehållstillstånd. Många tvingas betala stora pengar för olika handlingar som ger dem möjlighet att vistas inom EU, priser på uppemot EUR 3.000 för en visering är inte ovanligt. Även en del EU-medborgare förekommer i dessa sammanhang, även om fattiga EU-medborgare oftare enligt polisen ägnar sig åt tiggeri, prostitution och ibland ren kriminalitet.

Utöver dem som vistas och arbetar illegalt här förekommer omfattande utnyttjande av personer som har ett beviljat arbetstilstånd. Och det gäller i alla branscher, inte bara de med "enkla jobb" som diskuterats i debatten. Illegal arbetskraft förekommer exempelvis inom bygg, stenläggning, asfaltläggning, restaurang, bilverkstäder, bilrecond, billackeringar, transporter, gröna näringar, tvätterier, frisörer, skönhetsvård och massage.

Bland annat förekommer handel med arbetstillstånd och falska anställningsavtal. Ofta redovisas formella kollektivavtalsvillkor till Migrationsverket, men i verkligheten följs inte de arbetstider som anges och lönerna betalas visserligen till bankkonton, men dessa konton har ofta inte den anställde själv tillgång till utan de kontrolleras av den kriminelle arbetsgivaren, som sätter in lönen på kontot, för att sedan ta ut lönen med hjälp av bankomatkort. Sedan får en byggjobbare nöja sig med 35 kronor i timmen kontant i handen medan den kriminelle arbetsgivaren behåller resten. Löner för städare kan ligga så lågt som på 12 kronor i timmen. En stenläggare kan få 200 kronor om dagen.

Vi fick också veta att det finns "byggbussar" i Stockholm som kör runt på morgnarna och hämtar daglönare som körs till byggarbetsplatser där det saknas folk. Man får lön per timme och vet inte om man får jobba mer än en dag. De som vill ha daglönejobb ställer sig vid vissa busshållplatser och får hoppas att det kommer en buss som hämtar upp. 

Den illegala arbetskraften tvingas ofta sova i ouppvärmda lokaler, exempelvis byggbodar, tomma kontorslokaler och industrilokaler eller källarutrymmen. Nedan en "bostad" längst in i en bilverkstad (foto Arbetsmiljöverket). Det förekommer även tältläger och utjänta husvagnar. Ibland får man betala stor del av lönen för boendet. Arbetsmiljön är ofta mycket dålig och arbetsplatsolyckorna många, även om de ofta tystas ned och aldrig rapporteras.

 

Man menade att det nästan inte finns någon byggarbetsplats där det inte förekommer någon typ av fusk. De nya säkerhetssystemen där anställda måste visa särskilt ID-kort för att komma in fungerar inte heller. I Östeuropa förekommer omfattande tillverkning av falska id-kort, som sedan anväds för att illegala anställda ska kunna ta sig in på stora byggarbetsplatser. När Arbetsmiljöverket kommer ut på inspektion är det vanligt att en del av de som jobbar där plötsligt försvinner. Ovan th en bild från en sådan inspektion - när Arbetsmiljöverket kom sprang en grupp anställda över gatan och ställde sig i en busskur (foto Arbetsmiljöverket).

Omfattningen av fusket är närmast chockerande. Att ge sig på de legala arbetskraftsinvandrarna känns lite som att börja i fel ände, även om fusk som sagt förekommer i stror omfattning även inom det systemet. Jag är den förste att stödja tydligare kontroller från Migrationsverkets sida för att motverka fusk med arbetskraftsinvandring. Men det stora problemet är givetvis omfattande illegal arbetskraftsinvandring. Till stor del beror den på att Sverige inte har kontroll över vilka som passerar vår gräns. Detta är ett mycket svårtlöst problem, men så länge vi har fri rörlighet inom EU måste Sverige möta problemen med fler kontroller och inspektioner av arbetsplatser och kraftfullare åtgärder mot upptäckt fusk. Myndigheterna får många tips både från privatpersoner, företag och fackliga organisationer, men man har alltför lite resurser för att hinna med allt. Om vi inte bekämpar denna typ av brottslighet slår vi i längden ut de seriösa företagen och lämnar över verksamheten till kriminella grupperingar.

Jag tror få svenskar inser hur stort detta problem är, och att vi behöver lägga betydligt större resurser på detta. Vi måste även fortsätta utveckla samarbetet mellan olika myndigheter. Självklart måste vi också bli bättre på att bekämpa skuggsamhället på andra sätt. Att se till att personer som saknar uppehållstilstånd avvisas, och dra in alla förmåner och rättigheter för dessa personer är en självklarhet. Att bekämpa organiserad brottslighet är en annan viktig sak - de kriminella nätverken arbetar ofta med alla typer av kriminalitet och driver även företag som sysselsätter svart eller illegal arbetskraft.

De öppna gränserna inom Schengenområdet är bra på många sätt, men det blir för mig allt mer uppenbart att baksidorna är enormt stora. Så stora att jag allt oftare funderar över den närmast hädiska tanken för en moderat om det verkligen är värt det. I vart fall krävs det mycket kraftfulla åtgärder på många olika plan om vi ska fortsätta vara med i detta system med öppna gränser inom EU. I  dag fungerar det uppenbarligen inte.

Alltför många fördummar debatten om våldtäkter

2018-05-07

Så var det dags igen. Efter gårdagens partiledardebatt går debattörer/sympatisörer från både SD och deras utbrytarparti Afs till angrepp i sociala medier mot Ulf Kristersson för att han inte skyllde alla våldtäkter på invandringen. I stället sa han att han inte vet säkert vad den kraftiga ökningen av anmälda våldtäkter beror på. Och det är väl den bild som även experterna ger. Frågan är komplex. Trots detta hävdar även ledande företrädare för SD att våldtäkterna beror på invandringen.

I dag har Aftonbladet en mycket intressant granskning av gruppvåldtäkterna i Sverige, som åberopas av dessa debattörer. Antalet gruppvåldtäktsdomar har mer än fördubblades på fyra år, visar granskningen, och man framför som en bidragande orsak att Alliansen ändrade lagen 2013 så att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersattes med det vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”. Gruppvåldtäkterna sägs även ha en tydlig koppling till förövare med annan kultur och nationalitet. Hela 82 av 112 dömda för gruppvåldtäkt de senaste sex åren är födda i länder utanför Europa. Det är knappast en överraskning, gruppvåldtäkter är ju i huvudsak en ny företeelse i vårt land och de dömda förövarna är alltså till stor del utrikes födda unga pojkar och män. 

Saken är bara den att gruppvåldtäkterna bara utgör en mindre del av de anmälda våldtäkterna i Sverige. Av Aftonbladets artikel framgår exempelvis att endast 29 av 286 våldtäktsdömda 2016 fälldes för gruppvåldtäkt. För den stora majoriteten våldtäkter är bilden inte alls lika tydlig. Det finns en tydlig överrepresentation av utrikes födda, men en hel del av de dömda är också födda i Sverige och av svenskt ursprung.

Många experter har försökt förklara varför antalet anmälda våldtäkter ökat så mycket just i Sverige. Några av förklaringarna är som sagt lagtekniska - vi har utvidgat våldtäktsbegreppet så att fler övergrepp räknas som våldtäkt än tidigare, då de i stället betraktades som sexuellt ofredande och liknande. Vi vet också att fler idag vågar anmäla våldtäkter och att polisen trots all kritik ändå blivit bättre på att hantera sådana anmälningar på ett värdigt sätt (även om det sedan ofta brister mycket i utredningarna och alltför få våldtäktsmän döms).

Vi vet också av flera rapporter att ungdomars ökande droganvändning ökar risken för våldtäkter. Det medför ökad risk att bli både förövare och offer om man är kraftigt drogpåverkad (eller alkoholpåverkad). Detta gäller både gruppvåldtäkter och andra våldtäkter. 

Att ökad invandring av pojkar och män från kulturer med en annan syn på kvinnor och sex påverkar är högst troligt, precis som det i artikeln sägs förklara en stor del av gruppvåldtäkterna. Detta får vi absolut inte försöka dölja eller prata bort. Men att skylla all ökning av antalet anmälda våldtäkter på invandring är att göra det alldeles för lätt för sig. Därför är debattörerna fel ute när de angriper Ulf Kristersson och andra partiledare som inte köper deras enögda retorik. Den fördummar bara debatten om en extremt viktig samhällsfråga - flickors och kvinnors rätt till trygghet.

Jag har själv motionerat om ett utökat uppdrag för Brå när det gäller brottsstatistik efter gärningsmans och offers bakgrund. Detta är numera också moderaternas linje. Kunskap är viktigt om vi ska kunna agera på bästa sätt, men också för att vi ska kunna föra en seriös debatt.

Moderaterna lägger fokus på att bekämpa brott, oavsett vem som begår dem eller varför. Vi vill ha skärpta straff för grova sexualbrott, fler poliser som utreder brotten och fler som döms. Vi vill vara mycket tydliga mot dem som kommer till vårt land om vilka lagar och regler som gäller här. Men vi kräver också att alla pojkar och män respekterar en kvinnas nej. En våldtäkt är såklart lika hemsk för offret oavsett om gärningsmannen är invandrare eller infödd svensk.

Partiledardebatten: Dagens regering har misslyckats med det mesta

2018-05-06

Kvällens långa partiledardebatt i Svt Agenda blev faktiskt riktigt spänstig, fartfylld och klargörande. En av de bättre på länge. Och tydlig vinnare blev moderaternas Ulf Kristersson, i vart fall enligt Inizios opinionsmätning.

Statsminister Stefan Löfven och Miljöpartiets Isabella Lövin gjorde däremot katastrofala insatser. Jag tror inte jag sett Löfven så svag i en debatt tidigare. Han bluddrade om ovidkommande saker och försökte på ett pinsamt sätt styra över diskussionen till LAS när ämnet var våldtäkter. Detta fick hela studion att skratta åt honom, och detta klipp valsar nu runt i sociala medier. Det blev ingen bra kväll för Löfven och socialdemokraterna.

Sammantaget visade debatten att det mesta gått åt fel håll med nuvarande regering. Längre vårdköer, färre poliser, sämre skolresultat, fler som lever på försörjningsstöd, växande obalanser på arbetsmarknaden, ökad otrygghet och en misslyckad integration. Trots att regeringen styrt under en stark högkonjunktur och dessutom höjt skatterna med 60 miljarder så har inte välfärden blivit bättre. Under Alliansen gick vi igenom en extremt djup finanskris och lågkonjunktur, och samtidigt sänkte vi skatterna kraftigt. Trots det fick välfärden mer pengar, vårdköerna var kortare, större andel elever var behöriga till gymnasiet, färre levde på försörjningsstöd och poliserna blev fler. Man kan ju verkligen ställa frågan vilken regering som gjort det bästa jobbet?

Man kan också konstatera det Ulf Kristersson sade i debatten. "Om skatter hade garanterat god välfärd, då hade vi inte haft några välfärdsproblem just nu". Här några bilder som illustrerar försämringarna i välfärden under regeringen Löfven, i detta fall skola och sjukvård:

 

    

Allt mer kritik mot Riksbanken för högt spel med svensk ekonomi

2018-05-05

Kritik kommer från allt fler håll när det gäller Riksbankens extrema lågräntelinje mitt i en stark högkonjunktur. Effekterna har blivit en kraftig försvagning av den svenska valutan de senaste 3-4 åren som gjort oss alla fattigare, kombinerat med skenande fastighetspriser och kraftigt ökad skuldsättning. Oron växer för vad man ska göra i en framtida lågkonjunktur när räntevapnet inte längre finns. Dessutom finns givetvis risken att en höga skuldsättningen och de höga fastighetspriserna kan vändas i ett prisras och svårighet att betala räntorna på bolånen, vilket kan fördjupa en kommande lågkonjunktur. 

Jag har berört frågan tidigare, och häromdagen kom en ny oroväckande rapport, denna gång från min tidigare arbetsgivare, banken SEB. Även Dagens Industri skriver om saken via samma länk ovan. Båda konstaterar att den svenska kronan sjunkit till krisnivåer trots stark konjunktur. Detta har självklart gjort oss alla fattigare, eftersom exportprodukter blir dyrare, liksom utlandsresor och investeringar utomlands. Samtidigt dopar vi vår exportindustri. Den svenska ekonomin är i kraftig och onaturlig obalans och det kan få ett högt pris i framtiden.   

M och S bör kunna göra upp om migrationspolitiken

2018-05-04

Socialdemokraternas besked idag om en kraftigt skärpt migrationspolitik är mycket välkommen. Förslagen ligger dessutom helt i linje med det Moderaterna drivit sedan vår senaste partistämma. Bland verkar S vilja att de tillfälliga reglerna från 2015 (tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring mm) ska permanentas, man vill avskaffa förmåner och rättigheter för dem som fått avslag, och i övrigt säger man att Sverige inte kan regler som väsentligt skiljer sig från andra länder i EU.

Beskeden ligger också helt i linje med de förslag som jag och 12 moderata riksdagskolleger presenterade redan hösten 2015,
Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik . De flesta av våra motionsförslag har därmed nu blivit både Moderaternas och Socialdemokraternas officiella politik. Hyfsad framgång får man säga.

Problemet för Socialdemokraterna är bara att deras budskap idag klingar lite falskt. För samtidigt slåss man ju med näbbar och klor för att få igenom en lagändring som ger 9.000 vuxna män utan asylskäl en chans att stanna i Sverige för en kostnad av sex miljarder under tre år. Att på detta sätt skicka så totalt olika signaler samtidigt gör det lite svårt att ta Socialdemokraternas beslut på allvar. De har mycket att bevisa.

Det bästa de kunde göra nu är att dra tillbaka det hårt kritiserade lagförslaget och i stället bjuda in till förhandling om en blocköverskridande överenskommelse kring migrationspolitiken. Förutsättningarna för en stor bred överenskommelse mellan M och S om en långsiktig migrationspolitik förefaller i sak mycket goda. Får en sådan stöd även av SD och kanske några av Allianspartierna blir det en mycket stark uppgörelse som ställer de mer extrema småpartierna (främst V, MP och C) vid sidan i denna fråga för många år framåt. Det vore mycket bra för Sverige och skulle spegla den stora folkmajoritetens vilja.

Frågan är - går det rent av att lösa detta redan före valet? Det skulle säkert välkomnas av många.

Politik handlar om att prioritera - jag skriver i Dagens Samhälle idag

2018-05-03

I dag har jag denna debattartikel i Dagens Samhälle:


Politik handlar just om att ställa grupper mot varandra

Nyligen kom regeringens proposition "En ny möjlighet till uppehållstillstånd" som i praktiken innebär att 9.000 vuxna (främst män) utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd om de studerar eller "har för avsikt" att studera i Sverige.

Förslaget har mött extrem hård kritik. Exempelvis skriver Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Det är den i särklass hårdaste kritik som jag någonsin sett Lagrådet framföra. Förutom att lagförslaget är juridiskt och lagtekniskt undermåligt går det emot all form av logik och tydlighet i svensk migrationspolitik, samt medför godtycke och rättsosäkerhet.
 
Förslaget är dessutom dyrt. Förutom att regeringen själva uppskattar en direkt kostnad för bland annat boende och försörjning på cirka 1 miljard per år tillkommer kostnad för gymnasieplatser som inte finns med i kalkylen. De billigaste gymnasieprogrammen kostar ungefär 110.000 kronor per år. Räknat på 9.000 elever blir det i så fall ytterligare en miljard per år. Totalkostnaden för att bevilja dessa 9.000 personer uppehållstillstånd för studier blir därmed minst 6 miljarder för tre år
 
På första maj meddelade statsminister Löfven att Socialdemokraternas ”vill verka för" höjda pensioner för 1,2 miljoner pensionärer. I sina tal och pressmeddelanden uttryckte sig Socialdemokraterna så att svenska pensionärer fick bilden av att man vill ge en pensionshöjning med 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. För detta är man villiga att satsa 4 miljarder per år. Problemet är bara att 4 miljarder inte räcker till 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. Det räcker bara till 278 kronor.

Jag tror många pensionärer lyssnade intresserat på statsministerns högtravande tal på presskonferensen där han med darrande stämma talade sig varm för hur de pensionärer som slitit hela livet minsann förtjänar en dräglig pension. Det betyder alltså enligt Löfven och Socialdemokraterna 600 kronor extra per månad. Eller i verkligheten 278 kronor.
 
Samtidigt som Socialdemokraterna är villiga att satsa 4 miljarder per år på höjda pensioner för vissa grupper satsar man alltså 6 miljarder på tre år på att ge uppehållstillstånd för 9.000 vuxna män utan asylskäl från andra länder. Man lägger alltså  222.000 kronor per år på en utrikes född man som saknar asylskäl och 3.333 kronor per år på varje pensionär. En vuxen man utan asylskäl är alltså värd 66 gånger mer i regeringens budgetsatsningar än en genomsnittlig svensk pensionär.
 
”Nu ska vi inte ställa grupper mot varandra” säger någon med indignerad stämma. Men det ska vi visst göra! Politik handlar nämligen om exakt detta, att prioritera mellan olika saker och därmed även ställa grupper mot varandra.
 
De miljarder man lägger på meningslösa byggsubventioner kan man inte lägga på att korta vårdköerna. De pengar man lägger på att skattesubventionera elcyklar kan man inte satsa på äldreomsorgen. Och de pengar man lägger på en kamelfarm kan inte gå till skolan.
 
På samma sätt gäller att de 6 miljarder man lägger på att ge uppehållstillstånd för 9.000 vuxna män utan asylskäl inte kan användas för att höja pensioner eller sänka pensionärernas skatt. Konstigare än så är det inte.
 
Jag vill aldrig höra de partier som röstar för detta förslag klaga i framtiden på att det saknas pengar till angelägna saker eller att skatterna är för höga. Man har gjort sin prioritering och får stå för den. Vi moderater gör en helt annan prioritering.
 
 
Jan Ericson, Ubbhult
Riksdagsledamot (M)

Riksdagen vill äntligen öppna för gårdsförsäljning av alkohol

2018-05-03I går tog riksdagen ett historiskt beslut. Nämligen att möjliggöra för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i mindre omfattning. Detta är något många av oss riksdagsledamöter kämpat för under många år. Både för att gynna små alkoholproducenter och microbryggerier, och för att skapa förutsättningar för en växande turism.

Själv har jag motionerat om detta under ett antal år, senast med denna motion förra hösten:
2017/18:394 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Det blev en bra dag på jobbet att se ännu ett av mina förslag bli verklighet.

S-MP-regeringens falska pensionslöften och orimliga prioriteringar

2018-05-02

Socialdemokraternas besked om att man vill "verka för" höjda pensioner för 1,2 miljoner pensionärer låter givetvis väldigt lockande för många. Men när man skrapar lite på ytan blir det väldigt uppenbart hur dagens regering försöker lura väljarna.

1. Man utlovar i media i princip en pensionshöjning för 1,2 miljoner pensionärer med 600 kronor i månaden. Och för detta är man villiga att satsa 4 miljarder per år. Problemet är bara att 4 miljarder inte räcker till 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. Det räcker bara till 278 kronor. Före skatt.

2. Det andra problemet är att alla ändringar i de allmänna pensionerna beslutas av Pensionsgruppen, som innehåller representanter från M, S, C, L och KD. Det är denna grupp som beslutar om förslag till förändringar av pensionssystemet. Inget parti kan ensamt förändra pensionssystemet. I den mån förändringar sker är det ett gemensamt beslut av dessa fem partier.

3. Det tredje problemet är hyckleriet. Samtidigt som man är villiga att satsa 4 miljarder per år på höjda pensioner för vissa grupper satsar man 2 miljarder per år på att ge uppehållstillstånd för 9.000 vuxna män utan asylskäl från andra länder. Man lägger alltså  222.000 kronor per år på en utrikes född man som saknar asylskäl. Och 3.333 kronor per pensionär. En ensamkommande vuxen man utan asylskäl är alltså värd 66 gånger mer än en svensk pensionär. Det är helt oanständiga proportioner. Totalt för tre gymnasieår blir det hela 6 miljarder i kostnader för de unga männen. Pengar som givetvis kunde använts till något annat.

Sammantaget visar detta hur extremt skeva prioriteringar dagens regering gör. Jag kommenterade detta på twitter i ett inlägg som fått väldigt stor spridning det senaste dygnet:

Svenska folkets viktigaste valfrågor

2018-04-30

Nyligen presenterades SOM-institutet vid Göteborgs Universitet sin årliga analys över hur svenska folket ser på olika frågor. Här är "topplistan" över väljarnas viktigaste frågor. Svaren är inte "styrda" utan det är en öppen fråga om vilka frågor man tycker är viktigast i Sverige idag, och varje svarande får ange maximalt tre stycken:Viktigaste frågan är alltså invandring och integration. Av undersökningen framgår att synen på om vi ska ha ökat eller minskat flyktingmottagande förändrats dramatiskt de senaste åren. Det är intressant att se att svenska folket ända sedan 1990 haft en övervikt för att minska flyktingmottagandet. Politiken har agerat precis tvärtom. Det är så man skapar misstro mot politiken och bäddar för framgångar för nya invandringskritiska partier. Idag är det hela 53% som vill minska flyktingmottagandet och endast 23% säger nej. Det är den mest negativa inställningen till flyktingmottagande på 20 år. Det är en ganska tydlig signal till oss politiker. Svenska folket börjar se baksidan av det stora asylmottagandet i sin egen vardag.


Kvällens debatt i Agenda

2018-04-29

Kvällens debatt i Svt Agenda var på ett sätt historisk. Det är, vad jag vet, första gången en moderat partiledare debatterar direkt med Sverigedemokraternas dito. Och när ämnet är migration och integration blir det givetvis extra laddat.

Nu blev väl debatten lite som förväntat. Jag tycker det var klädsamt av Ulf Kristersson (M) att ge Jimie Åkesson och SD ett erkännande att de var de enda som pratade om problemen kring migration och integration inför valet 2014. Samtidigt var det bra att Kristersson var tydlig med att det inte duger att bara problematisera och kritisera och säga att allt är nattsvart. Man måste också ha en linje om vad man vill göra åt saken. Att som SD utlova att 100.000-tals invandrare med uppehållstillstånd ska skickas tillbaka är knappast realistiskt. Inte heller att säga att gränsen för invandring omedelbart ska sättas till noll.

I övrigt var positionerna ganska låsta. Kristersson upprepade att han inte tänker förhandla eller regeringssamverka med SD, och Åkesson var uppenbart frustrerad över att ingen vill förhandla eller samverka med honom.

Personligen måste jag säga att efter den senaste veckans diskussion om lagförslaget om "gymnasieamnesti" känner jag tyvärr större förtroende för SD:s migrationspolitik än Centerpartiets. Samtidigt ligger jag ju närmare Centern än SD i de flesta andra frågor. Att bilda en regering handlar inte bara om att hantera migrationsfrågan, även om den är stor och central. Man måste även kunna enas kring andra viktiga frågor. Och där inser alla moderater att det blir svårt om man ska samarbeta organiserat med SD. Däremot tycker jag att en moderatledd regering ska uppträda mer vuxet än dagens regering och bjuda in även SD till alla breda politiska samtal. Ska vi kunna skapa en långsiktigt hållbar migrationspolitik krävs att alla de stora partierna står bakom den. Och då är det givetvis ett värde om den även får stöd av SD.

Viktigaste beskedet i kvällens debatt var att Ulf Kristersson var tydlig med att fjolårets asylmottagande på 26.000 personer plus anhöriga är alldeles för höga tal i det läge landet befinner sig. Och att vår migration måste kopplas till hur vi klarar integrationen. Båda dessa besked var välkomna. Och de ger mig stöd i min tanke att vi måste hamna ganska nära noll de närmaste åren när det gäller vårt mottagande utöver de 5.000 kvotflyktingar vi tar emot varje år. 

I övrigt tror jag inte att debatten fick vare sig Moderater eller Sverigedemokrater att byta parti. Vi har en skillnad i synsätt, det går inte att komma ifrån. Sverigedemokraterna ser invandrare som kollektiv som ett problem som man enklast löser genom  att stänga gränsen och skicka tillbaka 100.000-tals personer som tidigare beviljats uppehållstillstånd. Moderater ser arbetslösa invandrare som lever på bidrag som ett problem, liksom de som inte respekterar våra lagar och vår kultur. Vår lösning är att försöka få fler i arbete, ta krafttag mot lagbrott och införa bidragstak och utbildningsplikt i kunskaper om det svenska samhället och det svenska språket. Samtidigt har vi en tro på att alla som arbetar och betalar skatt bidrar till vårt samhälle, oavsett varifrån de kommer. M och SD har dock en stor samsyn i vissa frågor och i de fallen tycker jag personligen inte att det vore något problem att diskutera enskilda konkreta förslag även med SD. Vi har ju till och med skrivit ihop oss med Vänsterpartiet vd något tillfälle.

Hur valet går beror på många saker.

I den ena vågskålen finns frågan om hur många moderata väljare som i protest mot vår tidigare migrationspolitik röstar på SD för att "straffa oss". Samt hur många moderata väljare som skräms bort av vårt samarbete med Centerpartiet. Och givetvis hur stor chans man bedömer att vi har att få igenom vår migrationspolitik.

I den andra vågskålen finns regeringsfrågan. Alla vet att SD aldrig kommer att ta plats i någon regering och att de kommer att ha väldigt svårt att få igenom sin politik. Dessutom vill idag nästan alla prata eller förhandla med moderaterna. Ulf Krristersson är sannolikt den partiledare som har störst chans att skapa ett fungerande regeringsunderlag och därmed en annan politik än dagens. Han är också den mest populäre partiledaren hos svenska folket. Kristersson resonerande sätt och brist på tvärtsäkra uttalanden har redan börjat imponera på väljarna.

Valet kommer att bli väldigt spännande.  Det är lätt att underskatta den enorma frustration och oro som många känner över tillståndet i landet. Ju allvarligare läget blir desto fler proteströster kommer att gå till SD och andra ytterkantspartier. Samtidigt vet vi att människor gärna röstar på partier som ger hopp om en lösning på samhällsproblem. Där anser jag att vi moderater har mer att erbjuda än såväl SD som övriga partier. 

Helt orimligt att socialministern ger de äldre skulden för vårdkrisen

2018-04-29

Häromdagen kunde man läsa denna artikel i Aftonbladet, där socialminister Annika Strandhäll (S) med kraft förklarar att vårdkrisen minsann inte har något alls med det stora asylmottagandet att göra. I stället beror det på det ökande antalet äldre.

Jag tycker det är allvarligt att en minister så uppenbart försöker missleda befolkningen. Det finns hur mycket faktamaterial som helst som visar att det stora antalet nyanlända medför mycket stor belastning på både sjukvård och tandvård. Bland annat har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen skrivit rapporter om detta. Det är också samma bild man får när man talar med anställda inom sjukvården och tandvården. Eller när man själv besöker en vårdcentral eller akutmottagning. Flera personer i min närhet att för övrigt förgäves försökt boka tid hos tandläkaren, som haft långa köer och själv sagt att det beror på att det är så många asylsökande som behöver omfattande tandvård.

Även media har skrivit om detta vid upprepade tillfällen. Exempelvis här, här, här, här, här och här. Och här är ett debattinlägg från 2017 från en specialistläkare i geriatrik.

Att ge vår åldrande befolkning skulden är inte lite fräckt. Särskilt som dagens regering själva bär stor del av skulden för ökande vårdköer genom att man avskaffade Alliansens kömiljard som bevisligen kortade köerna. Faktum är att de är våra äldre som drabbas allra värst av växande köer. Det gör Strandhälls missledande påhopp på vår åldrande befolkning extra motbjudande.

Kommenterade även på twitter:

Stefan Löfven har gått vilse i migrationspolitiken

2018-04-28

I dag skriver jag i Borås Tidning om hur statsminister Löfven och regeringen gått helt vilse i migrationspolitiken. Man vill alltså låta 9.000 vuxna icke arbetande män utan asylskäl få stanna i landet, samtidigt som man vill kasta ut arbetskraftsinvandrare som arbetar, betalar skatt och försörjer sig själva. Detta är inget annat än ett totalt sammanbrott för all logik i svensk migrationspolitik.


 

M, L och Kd ger besked om hur vi vill hantera "amnestilagen"

2018-04-27

I dag meddelade Moderaterna, Liberalerna och kristdemokraterna hur man avser att agera i den fortsatta hanteringen i riksdagen av den så kallade "amnestilagen", eller den lag som S, V, C ovch MP vill rösta igenom för att ge 9.000 unga män utan asylskäl en chans att ändå beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Till en kostnad av minst 2 miljarder per år.

Från moderat sida är den fortsatta hanteringen av frågan förankrad i riksdagsgruppen och jag utgår från att detsamma gäller för L och Kd. Här en kort sammanfattning:

 • Moderaterna är emot regeringens förslag till ny möjlighet till uppehållstillstånd vid studier på gymnasienivå (eller rent av bara "avsikt att studera").
 • Förslaget har kritiserats hårt av såväl remissinstanser som Lagrådet. Exempelvis skriver Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Det är den i särklass hårdaste kritik som Lagrådet någonsin framfört mot ett lagförslag i modern tid. Lagförslaget är inte bara helt orimligt och ologiskt i sak, väldigt kostsamt, och även utformat på ett sätt som gör det närmast obegripligt att tolka.Det är dåligt berett och dåligt utformat.
 • Det är finansutskottet som hanterar frågan, eftersom den presenterats i form av "ändringsbudget" av regeringen. Socialförsäkringsutskottet kommer att yttra sig i frågan eftersom den rör migration. Moderaterna anser att även konstitutionsutskottet ska beredas möjlighet att yttra sig över förslaget, inte minst mot bakgrund av den kritiserade beredningen och hur förslaget utformats vad gäller bland annat likabehandling.
 • Eftersom remissinstanserna endast fått tre veckors remisstid och vissa förslag inte ens remitterats behöver sannolikt flera myndigheter komma till tals under utskottets beredning. Personligen skulle jag gärna se yttranden över det slutliga lagförslaget och effekterna av detta från Migrationsverket och polisen, men kanske även från Sveriges Kommuner och Landsting som ju ska hantera bland annat dessa personers skolgång? Upplysningsvis finns vissa möjligheter även för en minoritet i finansutskottet att kräva kompletterande upplysningar och yttranden från exempelvis myndigheter.
 • Vår utgångspunkt är också att Lagrådet bör erbjudas möjlighet att lämna ytterligare synpunkter under utskottets beredning. Att regeringens beredning varit så bristfällig och att förslaget är mycket komplicerat och ändrat i vissa delar innebär att det finns skäl att skäl att låta Lagrådet granska regeringens proposition.
 • Om vi bedömer att utskottet inte har gjort ett tillräckligt bra jobb med att granska och analysera de negativa konsekvenserna av förslaget så är vi inte främmande för att återförvisa betänkandet till utskottet för ytterligare beredning.
 • Det ska dock noteras att bristerna i regeringens förslag inte kan kompenseras genom åtgärder i riksdagen. Förslaget är för dåligt för att ligga till grund för lag men verkar trots det vinna majoritet.

Vissa undrar varför vi inte bara stödjer Sverigedemokraternas utspel häromdagen. Det första problemet är att de gjort så många uttalanden (delvis motstridiga) och att det blir något förvirrat vad de vill. Det senaste beskedet man gått ut med i media är att man vill se en återförvisning till finansutskottet samt även hänvisning av äendet till konstitutionsutskottet.

Det sista går inte, eftersom det kräver majoritet i riksdagen att hänvisa en fråga till ett annat utskott än det som ansvarat för beredningen (och majoritet för det har vi ju inte eftersom C stödjer de rödgröna). Där har SD helt enkelt tolkat riksdagsordningen fel.

Vad gäller återremiss till finansutskottet är det möjligt med 1/3 majoritet i riksdagen (och det har vi eftersom ju SD i den frågan tycker likadant). Men det blir ändå en tämligen meningslös markering. Det kommer maximalt att fördröja beslutet några dagar, och därför ser vi det som en sista möjlig markering om inget annat fungerar.

Från M, L och Kd vill vi i stället försöka göra en grundlig hantering och med goda argument helt enkelt försöka övertyga övriga partier om det orimliga att rösta igenom detta förslag. Om det inte lyckas är det inte mycket att göra, men då har vi i vart fall gjort vad vi kan. Eftersom Sverigedemokraterna i grunden är lika kritiska som vi hoppas jag att SD stödjer vår linje när nu deras egen inte fungerar. Och om det till slut handlar om en sista återförvisning till finansutskottet vet vi ju att SD är av samma åsikt och då lär vi ju också rösta likadant. 

Det finns säkert olika åsikter inom M, L och Kd hur man ska hantera SD i denna fråga. För egen del vill jag vara tydlig med att jag tycker sakfrågan väger tyngst. Den är så allvarlig i sig att alla goda krafter som vill försöka stoppa detta i grunden orimliga lagförslag måste ta ansvar och arbeta mot samma mål. Jag tror väljarna förväntar sig det. Att SD lagt ett förslag som inte var genomförbart bör självklart inte hindra att samtliga fyra kritiska partier röstar lika i både utskott och riksdagsvotering. Sedan får vi se hur långt det räcker. En centerpartist (Staffan Danielsson) har redan sagt att han kommer att avstå vid voteringen. Om vi kan övertyga ytterligare en handfull kloka Centerpartister och Socialdemokrater att gå emot partilinjen eller lägga ned sina röster kan förslaget faktiskt falla.

Jag är nu Sveriges främste politiker på twitter

2018-04-26

I går fick jag tips om att jag nu är Sveriges främste politiker på twitter. Före samtliga partiledare, ministrar och samtliga partiers officiella konton. Och jag ligger dessutom på en sjätteplats i Sverige när det gäller twittrare av alla kategorier (inklusive kändisar mfl).

Intressant att bland de elva främsta på twitter är fem konton moderata.

 

Ännu en av mina motioner fick (oväntad) framgång i riksdagen

2018-04-25

I dag röstade riksdagen om ett antal motioner i Kulturutskottet. Bland dem fanns min motion om översyn av statliga bidrag till organisationer, för att säkra att odemokratiska eller extremistiska rörelser inte kan få skattepengar till sin verksamhet:

2017/18:2273 Översyn av statens stöd till organisationer

Under utskottsbehandlingen föll samtliga motioner i frågan eftersom Alliansen respektive SD hade olika reservationer och därmed S, V och MP fick majoritet. Under riksdagens omröstning bytte plötsligt SD fot och röstade med Alliansen varvid majoriteten skiftade över och riksdagen stödde min och ett antal liknande motioner i frågan. Motiveringen blev den som Alliansen hade i sin reservation:

Besök på Dagens Nyheters redaktion

2018-04-25

 

I dag besökte jag och min riksdagskollega Dagens Nyheters redaktion på inbjudan av chefredaktören Peter Wolodarski. Förutom en intressant rundvandring på redaktionen hade vi ett bra samtal med Wolodarski över en kopp kaffe om hur DN arbetar med nyheter och hur man klarar sig i ett allt tuffare medielandskap där papperstidningen efterhand konkurreras ut av nyheter på nätet och hur nya affärsmodeller blir allt viktigare. DN lyckas bra så här långt och har en god lönsamhet, man tar in ca en miljard i intäkter från läsare och prenumeranter, medan annonsintäkterna ligger på bara en tredjedel av denna summa.

 

Vi pratade även om tonen i sociala medier, förtroendet för traditionella medier, samt det sjunkande förtroendet för samhällsinstitutioner rent allmänt.  Vi hade också ett bra samtal om relationen mellan politiker och medier, där vi väl var hyfsat överens om att politiker självklart måste kunna ifrågasätta medier precis som  medierna har som uppgift att granska politikerna. 

Även citerad i Dagens Industri

2018-04-25

I går blev jag även citerad i Dagens Industri med anledning av Centerpartiets stöd till lagförslaget om "ny möjlighet till uppehållstilstånd" för ensamkommande utan asylskäl.


Mina kommentarer om det bristfälliga lagförslaget om "ensamkommande"

2018-04-25

I går stod det så klart att Centerpartiet stödjer regeringens förslag om "En ny möjlighet till uppehållstillstånd", som i praktiken innebär att vuxna (främst män) utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd om de studerar eller "har för avsikt" att studera här. Hur Centern kunde komma fram till att detta undermåliga lagförslag som totalsågats av både lagrådet och andra experter är obegripligt. Själv har jag riktat hård kritik mot såväl regeringen som Centerpartiet det senaste dygnet. Samma sak har andra ledande moderater gjort, som exempåelvis vår partiledare Ulf Kristersson, vår gruppledare Tobias Billström och MUF:s ordförande Benjamin Dousa för att nämna några.

Här är en sammanställning av mina viktigaste argument i form av de twitterinlägg jag skrivit om saken, främst det senaste dygnet, men även några äldre inlägg. De nyaste överst. Totalt har dessa inlägg hittills medfört över 10.000 reaktioner.


Centerpartiet spelar ett mycket högt politiskt spel

2018-04-24

Förra veckan kom S-MP-regeringens proposition "En ny möjlighet till uppehållstillstånd" som i praktiken innebär att 9.000 vuxna (främst män) utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd om de studerar eller "har för avsikt" att studera här.

Förslaget har mött extremt hård kritik. Exempelvis skriver Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Det är den i särklass hårdaste kritik som Lagrådet någonsin framfört mot ett lagförslag i modern tid. Lagförslaget är nämligen inte bara helt orimligt och ologiskt i sak utan även utformat på ett sätt som gör det närmast obegripligt att tolka.

Detta lagförslag stöds alltså av S-MP-V och idag kom så beskedet att även Centerpartiet ställer sig bakom det. Det är enligt min åsikt ett fullständigt obegripligt ställningstagande av ett Alliansparti som vill vara med och ta ansvar för Sverige. Mina invändningar är tre:

1. Man stödjer ett juridiskt och lagtekniskt totalt bristfälligt lagförslag
2. Man går emot all form av logik och tydlighet i svensk migrationspolitik
3. Man äventyrar samarbetet inom Alliansen genom att gå emot övriga Allianspartier

Vilka följerna politiskt blir av detta är svårt att överblicka. Men helt klart spelar Centerpartiet ett högt politiskt spel idag. Jag är inte övertygad om att väljarna kommer att uppskatta den position Centern nu visar i denna fråga. Dessutom är jag extremt förvånad över att Centerns partiledare Annie Lööf, som själv är jurist, anser sig kunna stödja ett så bristfälligt utformat lagförslag. Det är i sig närmast förbluffande.

Skolmöte i Ubbhult - lokalare än så här blir inte politiken

2018-04-23

Min väg in i den aktiva politiken började med en skolfråga. Nämligen frågan om kommunen borde bygga en F-3-skola i Ubbhult eller köra de små barnen med buss till Sätilaskolan (som då hade behövts byggas till). Moderaterna lyssnade på goda argument och ställde sig bakom skolbygge i Ubbhult och detta blev också kommunens beslut efter valet 1998. Då fick jag också mitt allra första politiska uppdrag, som ledamot i Utbildningsnämnden i Marks kommun. 

Sedan Ubbhultsskolan byggdes har Ubbhult växt och fastighetspriserna stigit dramatiskt. Närheten till Landvetter flygplats och det geografiska läget med 20 minuter till Kungsbacka och ca 30 minuter till både Göteborg, Borås, Lerum och Kinna ger oss en väldigt stor arbetsmarknad. Kommunens nya översiktsplan möjliggör ett ökat byggande i Ubbhult och den nya överföringsledningen för kommunalt V/A underlättar byggande. Samtidigt finns behov av en ny skolbyggnad eftersom den gamla (sammanbyggda moduler) vid det här laget är ganska sliten samtidigt som skola och förskola bedrivs i tre olika byggander på olika ställen runt en vägkorsning. Önskemålet är att samla allt på samma sida av vägen. 

 

Byalaget hade ikväll bjudit in till ett möte om tankar kring den nya skolan. Rykten i media har sagt att vi tänker lägga ned dagens skola, vilket alltså är helt fel. Man grundar det på ett tjänstemannaförslag om nedläggning av ett antal skolor i kommunen (något moderaterna som största parti i den styrande majoriteten avvisar). Detta tjänstemannaförslag har nu dragits tillbaka vad gäller Ubbhult. I stället finns ganska stor politisk enighet om att bygga en ny skola i Ubbhult så snart vi ser att nybyggnationen börjat komma igång. Ubbhult är en av Marks kommuns mest attraktiva områden med närheten till en växande flygplats och till Sveriges andra stad.Mötet ikväll var välbesökt och vi var ett antal politiker närvarande i "panelen" från Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Märkligt nog deltog inte vare sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna och inte heller kommunens lokala partier.  Själv var jag den ende politikern från Ubbhult på mötet och det är bara att konstatera att mer lokal än så här blir inte politiken. Förhoppningsvis var budskapet tydligt - Marks kommun satsar på Ubbhult!

Kandidatutbildning i Västra Götaland

2018-04-21

I dag hade Moderaterna i Västra Götaland kandidatutbildningar i våra samtliga riksdagsvalkretsar. Själv var jag en av dem som höll i utbildingen i Borås för kandidater från Västra Götalands Läns Södra valkrets. Under den välbesökta utbildningsdagen diskuterades denna gång främst områdena lag och rätt, migration/Integration, ekonomi, byggande, och sjukvårdsfrågor. Det lär bli fler liknande utbildningar före valet där även andra områden kommer att behandlas.

 

Basketsemifinal i Borås

2018-04-20

 
 

I går var jag inbjuden av en av sponsorerna att se den fjärde matchen i basketseminfinalerna i SM-slutspelet mellan Borås Basket och Norrköping Dolphins. Det blev tyvärr ingen lyckad afton för Borås som låg under med ca 10 poäng redan efter halva första perioden. Och detta försprång höll sig matchen ut. Trots att Borås periodvis spelade riktigt bra så kom man aldrig ifatt. Nu leder Norrköping med 3-1 i matcher i en serie som gäller bäst av sju. Borås Måste vinna på bortaplan på tisdag för att hålla liv i semifinalserien.

Trots kvällens skrala sportsliga resultat var det en trivsam kväll med bland annat trevliga samtal med flera av sponsorerna. Och stämningen inne i Boråshallen var riktigt god.

Är isbjörnen hotad?

2018-04-20

SVT presenterade i december förra året en numera välkänd och dramatisk film på en isbjörn som påstods svälta och gick mot en säker död. Detta beskrevs som att isbjörnen drabbats av brist på föda till följd av klimatförändringar. Filmen fick hård kritik från isbjörnsexperter eftersom det område där den togs (Baffin Islands) är ett område där isbjörnen bevisligen mår bra och har gott om föda. Den isbjörn som filmades var sannolikt helt enkelt sjuk och det berodde inte på svält. Filmen har ändå använts otaliga gånger av dem som vill visa att klimatförändringarna hotar isbjörnen. 

Häromdagen hade SVT ett nytt inslag där man gör en ny granskning av läget för isbjörnen. Man konstaterar att antalet isbjörnar idag verkar vara stabilt eller svagt ökande, även om det är lite svårt att räkna dem eftersom de rör sig över enorma ytor. Inget tyder i vart fall på att isbjörnen är hotad idag. Den skulle däremot kunna bli hotad om 35-40 år om  klimatmodellerna som datorerna beräknat stämmer. Jag tycker det hedrar SVT att man både på detta sätt både uppmrksammar kritiken för sitt tidigare inslag och dessutom faktiskt gör ett riktigt bra försök att objektivt granska frågan. Det är faktiskt lite överraskande att det sker när det gäller nyheter med koppling till klimatfrågan, och nu har det plötsligt hänt två gånger på kort tid. Förra gången var det SVT:s granskning av vad som händer med Golfströmmen där man gav utrymme för en forskare som med goda vetenskapliga argument helt avfärdade påståendena att Golfströmmen försvagats (se tidigare blogginlägg). Till skillnad mot SvD och DN som lät det alarmistiska påståendet om försvagning stå helt oemotsagt. Jag kritiserar ju ganska ofta SVT för osaklighet, men i dessa fall förtjänar man faktiskt ett erkännande för att man gjort sitt jobb.

Årsmötestalare hos Tranemomoderaterna

2018-04-20

I går var jag åsmötestalare hos Tranemomoderaterna. Efter vår rundvandring på Pifelife och sedvanligt årsmöte berättade jag om moderaternas prioriterade frågor på riksnivå, med lite extra tyngd på arbetsmarknad, integration, sjukvård och polis/trygghet. Som alltid många frågor och synpunkter och en bra diskussion. Det märks att spänningen stiger och att vi närmar oss en hård valrörelse, och gissa om alla är taggade för att vinna val!

   
Tv en del av deltagarna på årsmötet fortfarande iklädda de gula västarna under vår rundvandring på Pipelife. Längst fram till vänster sitter Lars Björkman, en av mina företrädare som moderat riksdagsledamot från valkretsen. Till höger flankeras jag av Karin Petersson som är nytt kommunalt förstanamn på den moderata valsedeln i Tranemo, samt Fredrik Björkman som omvaldes som kretsordförande.   

Företagsbesök hos Pipelife i Ölsremma

2018-04-19

I dag besökte jag Pipelife i Ölsremma tillsammans med moderater från Tranemo kommun. Pipelife är ett företag i en större internationell koncern som tillverkar olika typer av plast- och pvc-rör för vatten, avlopp, drännering, infiltrationssystem, el och teleinstallationer. (Tyvärr är det fotoförbud inne i fabriken).

Under besöket fick vi bland annat höra hur beroende man är av lasbilstransporter. Varje år kommer eller lämnar 5.000 lastbilar fabriken i Ölsremma. Rör är skrymmande varor, de väger inte så mycket men tar stor plats. Och det finns inga realistiska alternativ för transporter eftersom fabriken ligger i en by ute på landet. En lastbilsskatt skulle innebära kraftigt höjda transportkostnader för företaget. 

Man driver dessutom hela anläggningen och alla de många maskinerna och avancerade produktionslinjerna med el. Högre elpriser och elskatter medför såklart också en ökad kostnad och sämre konkurrenskraft.

Ett annat problem för ett stort företag ute på landet är svårigheten att rekrytera kompetent och välutbildad personal. Man har en bi över 200 anställda, och det är framförallt allt svårt att behålla ung personal som ofta föredrar att flytta till större orter och stäöder. Bra vägnät är därmed en mycket viktig sak för att möjliggöra pendling. Och det har man inte till och från Ölsremma. Företaget har tidigare erbjudit upp till 5.000 kronor högre månadslön än konkurrenter på andra orter för att kunna behålla kompetent personal. Men i längden blir detta såklart väldigt dyrt. Konkurrensfördelen verkar snarare vara att kunna erbjuda ett billigt boende. I Ölsremma kan man exempelvis köpa ett nyrenoverat normalstort radhus för 300.000 kronor. Det får man inte mer än ett par kvadratmeter för i centrala Stockholm.

Det ger perspektiv att besöka industriföretag på landsbygden. Förutsättningarna och villkoren är helt annorlunda jämfört med företag i och runt de stora städerna. Det inser tyvärr inte alla.

Regeringen börjar i fel ände om arbetskraftsinvandringen

2018-04-19

Regeringens besked igår om att motarbeta arbetskraftsinvandring för enklare jobb och bara godkänna den när det gäller nyckelkompetens riskerar att slå väldigt fel.

Jag har själv vid upprepade tillfällen funderat kring det orimliga i att vi behöver rekrytera utomnordisk arbetskraft för städjobb, enklare restaurangjobb, bärplockning, skogsplantering och enklare jobb inom jordbruket, samtidigt som vi har massor av människor med låg utbildning som behöver ett arbete. I denna del gör regeringen självklart rätt analys, det är mycket märkligt att inte alla dessa lågutbildade arbetslösa söker dessa jobb. 

För företag i dessa branscher är det helt hopplöst att uppleva att man inte får några sökande till utannonserade jobb. Jag har under åren fått väldigt många konkreta vittnesmål på detta. Det som då återstår är att försöka rekrytera utomlands. I annat fall finns det ingen som kan utföra jobben. Det kan medföra att man tvingas begränsa sin verksamhet eller rent av avveckla den, vilket in sin tur gör andra anställda arbetslösa. Om ingen plockar bären eller planterar skogen blir helt enkelt inte dessa jobb gjorda. Och då blir det också färre som får jobb på syltfabriken eller plantskolan som driver upp granplantor. Om man inte har tillräckligt många diskare för att hålla restaurangen öppen både dagtid och kvällstid måste man minska öppethållandet, och skapar då färre jobb åt andra restauranganställda. Om ingen vill ta ett ledigt städjobb så blir det någon annan arbetsplats som inte får städat och då inte heller kan hålla öppet. Den grönsaksodlare som inte får hjälp med skörden när det är säsong för det kan helt enkelt inte fortsätta sin verksamhet. Så här kan man fortsätta - jobb som inte kräver så hög utbildning kan samtidigt vara "nyckeltjänster" på andra sätt, eftersom de är en viktig kugge för det aktuella företaget. 

Problemet är inte att regeringen ser problemet. Man börjar i fel ände. Om nyanlända och ungdomar med låg utbildning avstår från att söka de jobb som finns har vi ett strukturellt problem. Uppenbarligen lönar det sig bättre att leva på olika bidrag och ersättningar än att arbeta. I vart fall är inte den ekonomiska skillnaden att ta ett arbete med avtalsenlig lön tillräckligt stor för att man ska tycka det är meningsfullt. I den situationen borde regeringen se över bidragssystemen och regelverken i övrigt. Man borde exempelvis inte kunna fortsätta leva på bidrag om man vägrar söka de lediga jobb som finns. Och man borde ta till sig moderaternas förslag om bidragstak som gör att det för en nyanländ exempelvis alltid lönar sig att ta ett arbete framför att leva på bidrag. Om man genomför dessa saker kommer behovet att rekrytera lågutbildad arbetskraft från utlandet rimligen att i det närmaste upphöra av sig själv. 

I stället för att göra reformer av bidragssystem och regelverk ger sig Socialdemokraterna på den enda möjlighet företagen ibland har att rekrytera, ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna. Och detta på ett byråkratiskt sätt där en myndighet ska pröva om det finns ett särskilt behov på arbetsmarknaden och där man dessutom ska ställa ett krav på viss utbildningsnivå på den som vill arbetskraftsinvandra. Reglerna kommer till och med att bli ännu hårdare än de var innan 2008 när Alliansen införde dagens regelverk. Företagen kommer inte längre att själva få bedöma behovet av en utländsk rekrytering. Det är helt enkelt ett helt oacceptabelt förslag. 

Enligt Stefan Löfvén är det idag endast 6.000 personer i hela landet som har denna typ av "enklare jobb" som arbetskraftsinvandrare. Och vi har jämförelsevis runt 5 miljoner förvärvsarbetande i Sverige. Oavsett hur man ser på frågan är det med andra ord knappast ett stort samhällsproblem. Att hundratusentals arbetslösa avstår från att söka de enklare jobb som annonseras ut och hellre lever på ersättningar och bidrag är däremot ett väldigt stort samhällsproblem.

Jag kommenterade saken på twitter i morse:

Ericson och Beckman presenterar ny film

2018-04-18

I dag presenterar jag och riksdagskollegan Lars Beckman (M) en ny film. Denna gång om hur LO svartmålar moderat politik med rena osanningar. Vi konstaterar också att LO:s medlemmar fick det betydligt bättre ekonomiskt under Alliansen. Trots finanskris och lågkonjunktur. Under dagens regering däremot har LO-medlemmarna bara fått indragen köpkraft. Mitt under en stark högkonjunktur.

 

Min motion om införande av tjänstemannaansvar fick stöd av riksdagen

2018-04-18

I dag ställde sig riksdagen bakom ännu en av mina motioner. Denna gång om att skärpa tjänstemannaansvaret för anställda i offentlig tjänst. Jag har motionerat om detta tidigare och här är min senaste motion i ämnet: 2017/18:2762 Tjänstefel som begås av offentliganställda

Vi var många som hade motionerat om detta och nu har alltså riksdagen röstat för att ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till "ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom utvidgat straffansvar för tjänstefel". En oerhört viktig fråga - vi har sett alltför många exempel på grava tjänstefel från myndighetspersoner på senare år, som orsakat stora skador för den enskilde, men utan några påföljder för den skyldige.


 

En bild av Sverige idag - omröstningen är avslutad

2018-04-15

Min utlysta omröstning på twitter och facebook om nedanstående tre pinsamma bilder, som symboliserar regeringen och dess stödorgan LO, är nu avslutad. Omröstningen har väckt stort intresse och över 300 har röstat. Vissa vägrade att välja utan helgarderade - då fick varje bild en röst. 

Här är resultatet, som blev väldigt tydligt:

1. På ohotad förstaplats med över 50% av rösterna kom den hemska bilden från regeringsbesöket i Iran. Behöver ingen ytterligare beskrivning. Den feministiska regeringen gjorde ett riktigt internationellt magplask och bilden av Sverige fick en rejäl törn. Många som har röstat menar att denna bild är värst just för att den skadade Sveriges rykte utomlands och att man hukade för en totalitär regim.
2. Det blev ganska jämnt mellan andra och tredje plats, men på andra plats kommer Byggnadsarbetareförbundets gruppfoto med rosa fittmössor på huvudet. När det gäller att totalt göra bort sig och för alltid tappa all sin värdighet är detta fortfarande oslagbart. Men vem vet, det kanske kommer någon ny utmanare under valrörelsen? 
3. På andra plats kommer förra veckans fantastiska bilder på statsråden Eneroth och Damberg som med specialknutna slipsar detar i knytblusupproret till stöd för Sara Danius som tvingades lämna uppdraget som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Att regeringen på detta tramsiga sätt tar ställning i en intern tvist i en organisation utan att ha full insyn i det som hänt är uppseendeväckande. Att med ett enda foto lyckas offra både sin trovärdighet och sin värdighet är imponerande.

Moderat vårbudget för den som jobbar, vill jobba eller har jobbat

2018-04-18

Moderaterna lovar att både sänka skatten på vanliga inkomster och se till att vårdköerna blir kortare, poliserna fler och resultatetn i skolan bättre. Det kan vi göra genom att prioritera dessa reformer framför bidragskostnader, byggsubventioner och inneffektiv arbetsmarknadspolitik.

I vårbudgeten föreslår moderaterna både skattesänkningar och reformer:

* Skattesänkning på arbete som för vanliga löntagare innebär ca 500 kronor sänkt skatt varje månad
* Brytpunkten för statlig skatt höjs från 40.500 till 41.500 per månad för att färre ska behöva betala statlig skatt och för att utbildning ska löna sig
* Vi fortsätter sänka skatten för pensionärer, och för många innebär det en skattesöänkning på 1.000 kronor per månad. Samtidigt höjer vi garantipensionerna och förstärker jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar. Detta avdrag tidigarelägg dessutom så att det gäller redan från 64 års ålder.

Moderaterna vill tillföra 18 miljarder ytterligare till försvaret på tre år

2018-04-18

Moderaterna vill satsa 18 miljarder kronor mer än regeringen på Försvarsmakten de närmaste tre åren.

Överbefälhavaren Micael Bydén begärde den 1 mars extra anslag på tre miljarder 2019 och ytterligare fem miljarder 2020. De pengarna vill nu moderaterna tillföra försvaret så att att ambitionerna om stärkt försvarsförmåga från 2015 uppnås.  

Moderaterna vill dessutom öka anslagen med fem miljarder år 2021 för att skapa en långsiktig stabilitet. Totalt blir det 18 miljarder extra jämfört med vad som hittills beslutats. Efter 2021 vill vi att anslagen fortsätta att öka i en kontinuerlig trappa som går uppåt så att Sverige 2026-2028 når försvarsutgifter på två procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det betyder nära en fördubbling av dagens anslag.

Moderata riksdagsgruppen på besök hos TCO

2018-04-18

I går kväll var den moderata riksdagsgruppen inbjuden till TCO där ordförande Eva Nordmark och ett antal av förbundens företrädare tog emot oss och helt enkelt berättade om vilka politiska frågor TCO:s medlemmar tycker är viktiga i det kommande valet. Vi fick också en föredragning om hur TCO:s medlemmar röstar (det ligger väldigt nära riksgenomsnittet totalt), samt TCO:s centrala syn på vissa frågor.

Vi bjöds även på en buffé efteråt, och man hade dagen till ära gjort väldigt speciella tårtor... 

 
 

Medverkan i paneldebatt på Haro-seminarium

2018-04-18I går deltog jag i en paneldebatt i samband med ett seminarium som Haro (Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap). Temat var hur föräldrar klarar balansen mellan arbete och att hinna med barnen, och hur barnen påverkas av mycket långa dagar på förskolan i mycket tidig ålder. En fråga som alla som känner mig vet engagerar mig starkt. Seminariet hade ett flertal tunga internationella föreläsare och forskare som styrkte den tro både jag och andra har, nämligen att en del av dagens växande problem bland unga (psykiska problem, fallande skolresultat, utbrändhet hos föräldrarna, ökad självmordsfrekvens bland ungdomar, drogproblem, medicinering av barn för att förebygga depressioner osv) kan kopplas till att föräldrarna helt enkelt inte har tillräckligt med tid för sina barn i vårt krävande samhälle, och att vi lämnat över fostran av våra små barn till institutioner.  

Jag kan även samhällsekonomiskt se ett problem med att alltför många ettåringar lämnas i förskolan till mycket hög kostnad (dessa små barn kräver hög personaltäthet och små grupper), samtidigt som föräldrarna arbetar. Den skatt föräldrarna betalar täcker inte på långa vägar kostnaden för barnets förskolevistelse. På seminariet ställdes såklart arbetslinjen mot barnens behov. Det var en intressant diskussion efteråt där vi var representanter från fyra partier som deltog (på bilden: KD, SD, M och C), alltså de tre partier som inte röstade för att avskaffa vårdnadsbidraget, samt Centern (som ju tyvärr röstade för ett avskaffande).  Jag försvarade arbetslinjen, men påpekade att det kanske viktigaste arbete man gör som förälder är att forstra sina små barn. Det gör att ett begränsat antal år i livet står detta i fokus. Det står inte i konflikt med att arbetslinjen i övrigt gäller resten av det yrkesverksamma livet. Men om vi aktivt väljer bort se små barnens behov för att kunna förvärvsarbeta heltid även under småbarnsåren finns en risk att både barnen och samhället i stort drabbas av framtida problem.

De flesta barn blir säkert alldeles utmärkta samhällsmedborgare oavsett, men för barn som inte är fullt lika starka, eller som har större behov än andra barn av trygghet och lugn kan enligt forskarna alltför tidig förskolevistelse med alltför långa dagar snarast vara till skada. Att hitta vägar att erbjuda föräldrana möjlighet att vara hemma längre tid med barnen utan att förlora pensionspoäng och utan att det slår alltför hårt mot familjeekonomin är därför en viktig fråga. Själv har jag motionerat om ett återinfört och ökat vårdnadsbidrag, ett annat alternativ är givetvis utbyggd föräldrapenning. Det vore bra både för samhällsekonomin och barnen. Jag tycker fokus på förskolan bör ligga från tre års ålder, den gräns där barnen bevisligen kan tillgodogöra sig pedagogik och inlärning på ett bra sätt. I vart fall borde man sträva efter att färre barn under två års ålder vistas långa tider på förskolan.

Regeringen lägger nya dimridåer om framtidens järnväg

2018-04-17

Regeringen kommer idag med en mycket märklig "nyhet" rörande höghastighetståg. Beskedet är att man nu är "överens" mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att "bygga nya stambanor för höghastighetståg". Men när man skrapar lite på ytan inser man att man ju egentligen inte ger några besked alls om någonting. Jag tycker dagens besked är mycket märkligt, men också politiskt begripligt - regeringen har ju en djup oenighet i frågan som måste döljas för väljarna.

För det första ger man inget besked om vilken hastighet de nya tågen ska ha. Det är ju helt avgörande för om det verkligen handlar om höghastighetståg eller inte. Vi vet alltså inte om man verkligen föreslår extremt dyra höghastighetståg på specialräls eller mindre kostsamma vanliga snabba tåg på vanlig räls (det alternativ moderaterna förespråkar). Man ger inte heller någon prislapp för vad det hela ska kosta, eller berättar hur det ska finansieras. Infrastrukturminister Eneroth (S) säger att han öppnar för" lånefinansiering", vilket finansministern tidigare bestämt avvisat. Samtidigt säger Eneroth att man givetvis ska hålla sig till det finanspolitiska ramverket (som omöjliggör det man lite populärt brukar kalla "lånefinansiering", men som i själva verket innebär att man bryter ut tågsatsningen ur statens budget). Med vanlig anslagsfinansiering skulle statsfinanserna drabbas mycket hårt av en så stor utgift (uppskattsningsvis minst 230-250 miljarder), pengar som måste tas från annat eller tas in genom kraftigt höjda skatter.

Man flyttar också fram tiden för den nya järnvägens färdigställande från 2035 till 2045. Med den tidshorisonten kan man ju nästan lova vad som helst så här några månader före valet. Nu säger man att man ska bjuda in övriga partier för att diskutera saken, men det lär ju bara betyda att inga beslut kommer att tas före valet. På detta sätt kan Socialdemokraterna hålla Miljöpartiet på gott humör under valrörelsen och sedan får nästa regering reda upp i röran.  Man ger ett "vallöfte" som någon annan får hålla eller eventuellt bryta.

Det enda jag tycker man kan konstatera är att dagens regering inte gjort något alls när det gäller beslut om nya stambanor under denna mandatperiod. Bara pratat. Det blev fyra förlorade år för svensk järnväg. 

Regeringen bäddar för riktigt svåra problem för Sverige

2018-04-16

I dag presenterade regeringen sin sista budget, vårbudgeten. Det blev ännu en märklig helhet där man trots fallade skolresultat satsar mer på subvention av elmotorer till båtar än vad man satsar på skolan. Man kan konstatera att trots fyra år med mycket stark global högkonjunktur, minusränta och skattehöjningar på 60 miljarder så har ändå vårdköerna blivit längre, antalet poliser färre, andelen gymnasiebehöriga elever har minskat, och Sverige har rasat från 12:e till 17:e plats i EU när det gäller arbetslösheten. Integrationen har misslyckats och otryggheten har ökat. Regeringen har misslyckats med både välfärden och tryggheten för att man både fört fel politik och prioriterat fel saker.
Samtidigt sätter regeringen sprätt på skattepengar i en förfärande takt och ökar på bidragssystemen och höjer skatter på arbete, företagande, energi och transporter i stället för att stimulera tillväxten av riktiga jobb. Man har slösat bort högkonjunturen och avstått från att göra viktiga reformer för framtiden. I stället har man byggt upp allt mer frikostiga bidragssystem som kommer att bli svåra att behålla när tiderna blir sämre.Det är också anmärkningsvärt att regeringen kallar betalningen av en skuld på över 5 miljarder till kommunerna för mottagandet av nyanlända som en satsning i budgeten. Att betala en skuld baserat på tidigare överenskommelse är INTE en satsning. Dessa 5 miljarder är för övrigt dubbelt så stor summa som de samlade övriga satsningarna i vårbudgeten. Detta påminner oss om att om man inte agerar NU och stramar åt bidragssystem, inför bidragstak, ställer tydliga krav på egen försörjning, skärper försörjningskraven vid anhöriginvandring och stramar åt asylpolitiken ordentligt så kommer en allt större del av statens resurser att gå till försörjning av nyanlända i framtiden. och allt mindre del blir kvar till övrig välfärd. Regeringens politik på detta område finns överhuvudtaget inte.

Jag är allvarligt bekymrad för hur Sverige ska klara sig den dag konjunkturen vänder nedåt och kommunerna samtidigt ska försörja allt fler arbetslösa nyanlända, kombinerat med att vi redan har en minusränta som förhindrar Riksbanken att stimulera ekonomin, och en arbetslöshet som faktiskt är ovanligt hög för att vara mitt i en högkonjunktur. 

Njut av högkonjunkturen så länge den varar - sedan väntar riktigt riktigt tuffa tider!

Besök på Ulricehamns Betong AB

2018-04-16

 

I dag besökte jag Ulricehamns största privata arbetsgivare, UBAB (Ulricehamns Betong AB). Här tillsammans med företagets VD Fredrik Gustafson. UBAB har ca 300 anställda och omsätter nära en halv miljard varje år. Man bygger idag främst prefabricerade husväggar, golv och trappor till hyreshus och  kontorshus.

 

 

Det blev många samtal om bland annat kommunalt företagsklimat, utbildning, rekryteringsbehov, skatter, miljöregler, arbetsrätt och integration. 

UBAB har minst 25 olika nationaliteter bland sina anställda och det var intressant att höra hur man arbetar med de utomnordiska invandrare man har i personalen. Exempelvis erbjuder företaget SFI i anslutning till arbetet, där den anställde får ta 50% av studietiden från sin fritid medan företaget bjuder på den andra hälften i form av arbetstid. 

UBAB skulle kunna anställa ett antal lågutbildade personer till olika servicejobb eller städjobb inne på fabriken om kostnaderna var lägre. Att erbjuda dessa personer en väg in på arbetsmarknaden och en chans att på sikt gå över till andra anställningsuppgifter är klart realistiskt. Att hitta former för att arbeta del av arbetstiden och få betalt för denna del, och lära sig jobbet resterande tid, trodde man mycket på, alltså det förslag moderaterna presenterat. Man trodde också mycket på Alliansens förslag att utveckla yrkesutbildningar på gymnasiet i när akontakt med näringsloivet och med arbetsplatsförlagd utbildning del av tiden.  

När det gäller kommunalt företagsklimat och miljöregler finns en del att önska. Man har exempelvis förvärvat mark av kommunen för framtida utbyggnad. Men man tvingas då betala över en miljon för en arkeologisk utgrävning av utbyggnadsområdet. Man har också problem med att kommunen flyttat sin vattentäkt närmare fabriken vilket ställer ökade krav. I dag har man även problem med en deponi av jord sedan föregående utbyggnad, dels är man skyldig att flytta deponin, dels kan man inte göra det på grund av att svalor (!) flyttat in i jordhögarna...att vara företagare och följa alla kommunala regler och alla miuljöregler är svårt även för ett stort företag som UBAB.

UBAB är helt beroende av lastbilstransport av sina tunga betongelement. Det är helt uteslutet att lasta om dessa till exempelvis järnväg. Man tillhör därmed ett av de företag som skulle drabbas mycket hårt av en kilometerskatt, och man är mer beroende av bra vägar än av järnväg.

Varje företagsbesök styrker min bild av att krångel, byråkrati och höga skatter är det största hindret mot en växande företagssektor. Det finns oerhört mycket att ta tag i för en ny regering, men även kommunpolitikerna i alla kommuner måste jobba för ett bättre företagsklimat och bättre service till sina företag. Om vi ska klara integrationen finns det bara ett sätt - vi måste uppmuntra företag att växa och anställa.  

Moderat politik för tryggare förlossningsvård

2018-04-15

Under dagens regering myntades det nya begreppet "bilförlossning". Lite tillspetsat såklart, men ändå ett symptom på att förlossningsvården inte fungerar. Och detta problem finns på olika ställen i landet. 

Moderaterna föreslår ett samlat paket för en trygg och tillgänglig förlossningsvård.

Vi satsar totalt 1 miljard per år för en stärkt vårdkedja för mödravård, förlossningsvård och eftervård. Vi vill också utöka barnmorskeutbildningen med 150 platser om året (i dag utexamineras 300 barnmorskor om året, vi vill alltså öka antalet med 50%). Vi satsar samtidigt 400 miljoner per år för att fler sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen inkomst under utbildningen.

Larmrapport om svagare Golfström avfärdas som "ovetenskaplig"

2018-04-13

SVT rapporterade den 11 april om en forskarrapport från Potsdam Institute som visar att Golfströmmen försvagas. Rapporten publicerades ursprungligten i tidskriften Nature. Man menar att försvagningen kan vara 15% sedan mitten av 1900-talet. Även om andra personer i artikeln tonar ned slutsatserna är rubriken dramatisk - "Golfströmmen håller på att försvagas". Nyheten spreds vidare i ett antal svenska medier under veckan, exempelvis Dagens Nyheter (låst artikel) och Svenska Dagbladet, och de tävlade om att göra nyheten så dramatisk som möjligt.

Professorn i vetenskapsteori, Ingemar Nordin, bemötte artikeln den 12 april på forumet Klimatsans, där han bland annat hänvisar till en omfattande studie av NASA 2010, vilken tvärtom visade att Golfströmmens styrka varit oförändrad mellan 2002 och 2009 och att den över en längre tidsperiod ökat med 20%. 

Och tro det eller inte - SVT publicerade sedan en uppföljande nyhet samma dag om en professor som helt avfärdar hotet att Golfströmmen försvagats. Och han gör det med en riktigt rejäl sågning av den tyska rapporten:"Enligt rapporten från Potsdam Institute for Climate Impact Research har den Nordatlantiska strömmen försvagats med 15 procent och om processen fortsätter blir konsekvenserna globala. Enligt upphovspersonerna gör ökad nederbörd och smältvatten från inlandsisarna på Grönland att Nordatlantens vatten blir sötare. Och eftersom sött vatten är lättare än salt dito, kommer det avkylda havsvattnet inte längre sjunka till botten och ge plats för varmare vatten söderifrån."

"Problemet är att rapportförfattarna har ett för snävt perspektiv och enbart tittar på Nordatlanten. De tar inte alls hänsyn till att Atlantens vatten i själva verket blir saltare – inte sötare. Enligt Anders Stigebrandt beror detta på att de sötvattenmassor som Atlanten ständigt ”exporterar” till Stilla havet i form av fukt och regnmoln som förs västerut med passadvindarna över Panama-näset, är mångfaldigt större än det som ”importeras” från de smältande Grönlandsisarna, som han vid en jämförelse närmast liknar vid en rännil. På grund av denna vindburna fukttransport blir Atlanten hela tiden allt saltare jämfört med Stilla havet och dess roll som ”motor” i det globala cirkulationssystemet för havsströmmar kommer därmed snarare förstärkas, menar Anders Stigebrandt. Men det nämner inte ens rapportförfattarna."

"Varför tror du att sådan här forskning bedrivs om den är felaktig?"

"Forskare vill få uppmärksamhet eftersom det ger nya anslag. Samtidigt är kampen för att synas hård. Tidskrifter som Nature och Science är vetenskapens kvällspress – man måste kräma på för att synas. Och ofta är det populärt att komma med katastrofscenarier som att Europas klimat håller på att förändras."

Hela larmrapporten avfärdas alltså med tunga vetenskapliga argument. Men jag kan inte se att vare sig Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har ett ord om detta i sina tidningar. Bara den ursprungliga ovetenskapliga rapporten. Till skillnad mot SVT som i detta fall alltså faktiskt lever upp till kravet och förväntningarna på saklighet i sin nyhetsrapportering har både Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets "klimatreportrar" en tydlig agenda att sprida bilden av det allvarliga klimathotet till varje pris. Jag har skrivit till dessa reportrar och frågat varför man inte redovisar kritiken mot rapporten. Vi får se om jag får något svar.

Riksdagen vill öka rättssäkerheten för skogsägare och markägare

2018-04-12

Att vara skogsägare idag är inte alltid enkelt. Många regler begränsar skogsbruket, ofta av väl underbyggda skäl, men långtifrån alltid. Dessutom är många regler snåriga och brister i rättssäkerhet. Det finns också befogad kritik mot den ersättning en skogsägare kan få om man inte kan bedriva ett aktivt skogsbruk på sin egen mark på grund av olika begränsningar.

Riksdagen körde idag över regeringen om skogspolitiken på fyra viktiga punkter. Vi anser att regeringen borde göra flera insatser för hållbart skogsbruk och riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen och anser att de borde

 • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen med en speciell naturtyp, är rättssäker och effektiv samt tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar
 • se över artskyddsförordningen, alltså reglerna för hur vilda växter och djur ska skyddas, för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker
 • säkerställa incitament för att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på området
 • se över olika typer av ersättningsmodeller för markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.
Regeringspartierna S och MP samt V reserverade sig mot förslagen.

I ett annat ärende tog riksdagens beslut om att regeringen på ett liknande sätt även bör se över reglerna om kompensation när andra markägare än skogsägare drabbas av inskränkningar i äganderätten till följd av olika miljöregleringar. Även här reserverade sig S, V och MP. 
 

Vi blev tydligen grundlurade om plastpåsarnas miljöbelastning

2018-04-12

I dag läser jag i tidningen Aktuell Hållbarhet att påståendet om plastpåsarnas miljöbelastning var en myt. De är tydligen betydligt mer miljövänliga än andra typer av bärkassar i tyg eller papper när man ser helheten. Det är en dansk forskarrapport som citeras, och där man bland annat konstaterar att störst miljöpåverkan hade tygkassen av ekologisk bomull som behövde användas minst 149 gånger för att bli kvitt dess påverkan på klimatet och minst 20 000 gånger (!) sett till samtliga miljöindikatorer.

"Den danska miljöstyrelsen publicerade nyligen en studie i vilken de har analyserat våra vanligaste shoppingkassars ekologiska livscykel, från produktion till användning till bortskaffande. Syftet är att identifiera vilken typ av påse som har den bästa miljöprestandan sett till 16 olika miljöparametrar, bland annat klimatpåverkan, ozonpåverkan, giftighet för människor och miljö samt vattenåtgång.

Forskarna testade sju olika material, LDPE-plast, polypropen, återvunnen PET-plast, polyester, biopolymer, papper, bomull och komposit. De tog även i beaktande miljöpåverkan vid transport från producenten, energiåtgång vid produktionen och energiåtgång vid avfallshanteringen.

Analysens huvudsakliga slutsats är att vanliga plastpåsar av LDPE-plast, tänk matbutik, som är polyeten med låg densitet, ger den överlägset lägsta miljöpåverkan sett till de flesta miljöindikatorer.

Vad gäller återvinning fastslog forskarna att det bästa alternativet är att använda plastpåsen som en soppåse hellre än att slänga den direkt i restavfallet eller i återvinningen. Återvinning har dock sina fördelar vad gäller ”tunga” påsar gjorda av exempelvis polypropen, återvunnen PET-plast och polyester, men lättare påsar gjorda av exempelvis LDPE, papper och biopolymer gör alltså enligt forskarna minst miljöpåverkan om de återanvänds.

Störst miljöpåverkan hade tygkassen av ekologisk bomull som behövde användas minst 149 gånger för att bli kvitt dess påverkan på klimatet och minst 20 000 gånger sett till samtliga miljöindikatorer. Inte heller papperspåsen föll i god jord då den behöver återanvändas 43 gånger om hela dess miljöpåverkan ska raderas.

Forskarna är dock noga med att påpeka att alla påsar bör återanvändas så många gånger som möjligt innan de blir soppåsar, alternativt kastas i återvinningen eller restavfallet."

Bilden som rummats ut att plastpåsar är det stora miljöhotet och att vi bör använda andra typer av kassar känns ju int elängre särskilt övertygande när man läser denna rapport. Men det är ju inte första gången, och troligen inte heller de sista, som politiker, media och allmänhet luras att ha väldigt bestämda åsikter om vad som är miljövänligt och inte. Ett kritiskt tänkande och en helhetssyn är oerhört viktigt när vi diskuterar hållbarhet och miljöfrågor.

Regeringen skickar förslag om ny public service-avgift på lagrådsremiss

2018-04-12

Kulturminister Alice Bah-Kuhnke höll idag presskonferens där hon meddelade att regeringen överlämnar en lagrådsremiss om en ny finansiering av Public Service. I stora drag överensstämmer förslaget med det vi presenterade i Public Service - utredningen, dock med en stor förändring. Den första perioden med sändningstillstånd och garanterad intäkt för Public Service kommer att bli hela tio år i stället för de sex år som utredningen föreslog (för att kunna utvärdera den nya avgiftsmodellen efter hyfsat rimlig tid). Att införa ett nytt avgiftssystem utan möjlighet att göra förändringar överhuvudtaget de första tio åren (!) är enligt min mening fullständigt orimligt. Detta i kombination med att utredningen inte ens får diskutera frågor kring en effektivare granskning gör att regeringens lagrådsremiss om ny avgiftsmodell inte övertygar.

Från moderat sida står vi dock fast vid vårt tidigare besked i vårt särskilda yttrande i utredningens första del. Vi kommer inte att ta definitiv ställning till vare sig ny avgiftsmodell eller andra enskilda frågor förrän vi ser helheten i de förslag som rör Public Service. Först när regeringen, efter yttrandet från lagrådet, återkommer till riksdagen med en proposition i frågan om finansiering kommer vi att ta slutlig ställning till hur vi ställer oss till detta. 

Kina bygger 1.600 nya kolkraftverk - "göteborgs äldre bör bli veganer"

2018-04-11

South China Post rapporterade nyligen att Kina planerar för 1.600 nya kolkraftverk runt om i världen där man vill vara med och finansiera och bygga. Verken är tänka att ha den enaste moderna reningen, men koldioxidutsläppen lär man knappast komma ifrån.

Samtidigt når oss nyheten att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Göteborg vill att all mat som serveras i kommunal regi (skolor, äldreomsorg, hemtjänst, omsorg, intern representation mm) ska vara helt vegansk. Detta av klimatskäl. Köttkonsumtion framhålls som klimatskadlig, men man nöjer sig inte med att föreslå vegetarisk kost - även mejeriprodukter ska stoppas om förvaltningen får som man vill. 

Så samtidigt som Kina storsatsar på kolkraft ska Göteborgs pensionärer på äldreboendena inte längre tillåtas att fortsätta äta kött eller dricka mjölk på ålderns höst. Om klimatextremisterna bland kommunens tjänstemän får bestämma. Högste ansvarig politiker för den politiska nämnd som förvaltningen lyder under är inte oväntat en miljöpartist.

Det är hög tid att svenska folket gör uppror mot både Miljöpartiet och klimatextremisterna. En dag är det för sent. Att rösta bort Miljöpartiet från alla politiska församlingar är en bra början.
 

Intressant artikel om kostnaden för flyktingmottagandet

2018-04-11

I dag finns denna intressanta artikel i Göteborgs-Posten. Det är forskaren Joakim Ruist som kommenterar sin egen forskning kring kostnaderna för flyktingmottagandet. Han menar att det uppgår till minst 40 miljarder per år eller ca 1% av BNP. Han menar att det knappast äventyrar statsfinanserna, men att det självklart skulle gjort skillnad om dessa 40 miljarder använts till andra saker.

Läs hela artikeln nedan genom att klicka på miniatyrbilderna.

 

Några vackra kvällsbilder från min arbetsplats

2018-04-10

 
 

Alliansen vill utveckla och införa nya former av yrkesutbildningar

2018-04-10Företagen ropar efter utbildad arbetskraft. Samtidigt är det så att nästan var femte elev som lämnar årskurs nio gör det utan fullständiga betyg. Och andelen gymnasiebehöriga niondeklassare har fallit till nya rekordnivåer de senaste åren. Många av de obehöriga är nyanlända, men det finns även ungdomar som är födda i Sverige och som har gått hela livet i svensk skola.
Totalt handlar det om nästan 19.000 elever varje år.

Elever som inte är gymnasiebehöriga hamnar på gymnasiets introduktionsprogram. Nyanlända ungdomar får oftast gå språkintroduktion som är det snabbast växande gymnasieprogrammet. Introduktionsprogrammen har stora problem med att ge eleverna gymnasiebehörighet, endast 30% går enligt Skoölverkets utvärdering (2+16) vidare till ett nationellt gymnasieprogram inom tre år efter att de börjat språkintroduktion. Nästan hälften slutar helt och hållet att gå på gymnasiet.
 
Svenk gymnasieutbildning ska inte vara en återvändsgränd. Därför föreslår Alliansen idag ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete:

1. Inrätta 2-årig yrkesskola
Det behövs fler och mer flexibla vägar till yrkeslivet. Vid sidan av dagens treåriga nationella gymnasieprogram ska det finnas möjlighet att söka till en 2-årig yrkesskola på gymnasial nivå, där fokus ligger på yrkesämnen och, för nyanlända, svenska. Det ska alltid gå att välja till kurser för att uppnå gymnasiebehörighet och, om man blir behörig, växla över till ett gymnasieprogram. Utbildningen ska kunna sammanfogas med de yrkespaket som Skolverket redan har tagit fram samt dagens yrkes- och lärlingsvux. Målsättningen är att eleven på sikt, efter utbildning och eventuell lärlingsanställning, ska vara tillräckligt rustad för en god etablering på arbetsmarknaden.

Utbildningen vänder sig framför allt till ungdomar mellan 16 och 21 år som inte har behörighet till nationellt program samt till nyanlända. Detta skiljer sig jämfört med Komvux och andra vuxenutbildningar som riktar sig till människor över 20 års ålder. Utbildningen ska utformas i nära samverkan med näringslivet och innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen ska ha hög kvalitet och hög relevans för arbetsmarknaden och blir därmed en väg för dem som snabbare vill ut i arbetslivet.  

2. Stärk gymnasiets introduktionsprogram.
Introduktionsprogrammen har blivit en återvändsgränd för alltför många elever. Detta innebär både ett slöseri för individen och för samhället. Alliansen vill därför i ett första steg skärpa kraven i dessa utbildningar. Gymnasiets introduktionsprogram ska ha ett tydligt individuellt mål och ett tydligt avslut.  

3. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet, men det ska inte vara obligatoriskt.
På gymnasiet finns högskoleförberedande program och yrkesprogram. På yrkesprogram ska högskolebehörighet inte vara obligatoriskt men möjligt att välja till. För vissa yrkesprogram ska också särskild behörighet kunna läsas in. För den som inte läst in grundläggande högskolebehörighet under gymnasiestudierna ska stora möjligheter finnas att till goda villkor läsa in behörigheten senare i livet.

4. Öka antalet yrkescollege.
Yrkesprogrammen på gymnasiet ska utformas i nära samverkan med branscherna, gärna i form av yrkescollege, och innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Det ger företag en möjlighet att i egen regi, eller tillsammans med en befintlig skola, utforma en yrkesutbildning utefter branschens kompetensbehov. Yrkescollege ska fungera som kompetenscentrum där de bästa yrkeslärarna med den senaste utrustningen kan samlas.

5. Fler lärlingsutbildningar.
Vi behöver fler lärlingsutbildningar. Lärlingsutbildningen ska vara en långsiktigt hållbar utbildning som är relevant, verklighetsnära och leder till jobb. Lärlingsplatserna ska likna en anställning, med en riktig lärlingslön och förväntas övergå i anställning, där det offentliga inledningsvis tar en större del av lönekostnaden. Företagen måste bli fullt involverade och ansvariga för att utforma den arbetsplatsförlagda yrkesutbildningen och garantera dess kvalitet. Företagen väljer sedan vilka lärlingar de vill ta emot, som vanliga anställningsintervjuer. Utbildningarna får då kvalitet och status.

6. Utveckla studie- och yrkesvägledningen.
Varje år väljer drygt 100 000 elever program till gymnasiet. Tyvärr fattar många elever beslut med bristfällig information. På många skolor brister studie- och yrkesvägledningen. Det är illavarslande och kan vara en förklaring till att det varje år är över 10 000 unga som avbryter sin gymnasieutbildning. Felval som resulterar i byte av gymnasieprogram kommer ofta till priset av ett eller två års ytterligare studier. För att minska osäkerheten vid studievalet och öka chanserna att man väljer rätt utbildning tidigt bör studierådgivningen under högstadiet öka och mer fokusera på transparent information kring studiernas jobbchanser.

Det finns ett Sverige utanför storstaden

2018-04-10

Skriver om landsbygdens behov av både flyg och bil i Borås Tidning idag. Det finns en värld vid sidan av de stora järnvägslinjerna, pendeltågen och täta bussförbindelserna också. Även om man inte alltid kan tro det när man lyssnar på vissa politiker och journalister. 

Riksdagen högtidlighöll 50-årsminnet av Pragvåren

2018-04-10

 

Pragvåren kallas de händelser i Tjeckoslovakien 1968 som började med att den nye generalsekreteraren i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, Alexander Dubček, började föra en öppnare politik. Pragvåren slutade med att Warszawapakten under ledning av Sovjet invaderade Prag i augusti samma år, för att förebygga att Tjeckoslovakien skulle bryta sig loss från Östblocket. 72 Tjecker dödades och flera hundra skadades under invasionen och uppskattningsvis 300.000 människor flydde Tjeckoslovakien och flyttade till andra europeiska länder.

I dag höll riksdagen en minnesstund med anledning av att det är 50 år sedan Pragvåren. Talman Urban Ahlin höll ett anförande, liksom talmannen i den tjeckiska senaten, Milan Štěch (ovan th) samt av Peter Osuský, medlem av the National Council of the Slovak Republic. Den senare höll ett verkligt brandtal mot kommunismen, och det var befriande att höra. Kommunism och demokrati går helt enkelt inte att förena sade han, och så är det ju.

Kristersson utklassar Löfven när det gäller näringslivets förtroende

2018-04-10

Dagens Industri redovisar idag en stor undersökning bland drygt 1.500 näringslivsföreträdare om deras förtroende för olika partiledare. Ulf Kristersson (M) vinner överlägset, och förtroendet för statsminister Löfven är dessutom mindre än för både Anie Lööf och Jimmie Åkesson.  Med tanke på att det är företagen som ska skapa de nya jobben som i sin tur ska försörja välfärden med skatt så är näringslivets förtroende för partiledarna en oerhört viktig sak. Löfvens extremt låga förtroende på endast 16% är anmärkningsvärt. Har någon statsminister i modern tid haft så lägt förtroende hos näringslivet?

Hård lagrådskritik mot förslaget till samtyckeslag

2018-04-09

Jag har nu äntligen haft lite mer tid att ta del av lagrådets yttrande om regeringens förslag till ny Samtyckeslag vid sex. Och det är faktiskt ingen rolig läsning.

Lagrådet anser bland annat att förslaget strider mot grundläggande rättsprinciper eftersom det kommer att bli närmast omöjligt att förutse var gränsen går mellan samtycke och en brottslig gärning. Man pekar också på "det bristande rättsliga behovet", och menar att den som har sex med någon mot dennes vilja kan dömas för våldtäkt också med dagens lagstiftning. Kort sammanfattat menar lagrådet att det inte blir förutsägbart för den enskilde vad som är brott och vad som inte är brott. 

Däremot verkar Lagrådet tycka att de delar som gäller regeringens förslag om att införa brotten "oaktsam våldtäkt" och "oaktsamt sexuellt övergrepp" (moderata förslag som regeringen tagit till sig) är rimliga. Genom de här lagändringarna skulle personer kunna dömas för att inte ha insett att personen de hade sex med inte deltog frivilligt. Det finns situationer där människor inte avsiktligt men genom grov oaktsamhet har betett sig sexuellt illa mot andra personer och det kan man inte straffa i dag.

Bland riksdagspartierna finns en stor enighet om att införa en samtyckeslag, och även moderaterna som parti ställer idag upp på detta. Jag är dock inte ensam som moderat att vara tveksam till hela idén - samtyckeslagen riskerar att bara bli en populistisk produkt som inte löser några problem, men däremot skapar nya. Ett argument för en samtyckeslag sägs vara den "normerande betydelsen" att sex ska vara frivilligt. Jag är dock som jurist inte helt förtjust i lagar som främst har som syfte att vara normbildande. Lagar måste gå att tillämpa praktiskt och att förena med rättsäkerhet.

Jag har ändå sagt att jag ställer upp på partilinjen och accepterar en samtyckeslag om den blir rättssäkert utformad, men det är givetvis inte rimligt att ta beslut om en samtyckeslag som är utformad på det sätt som förslaget ser ut idag. Inte när Lagrådet totalsågar lagförslaget på det sätt man gör. Då måste grundliga förändringar göras innan propositionen överlämnas till riksdagen. 

Regeringens förslag går dessutom längre än förslaget om samtyckeslag som sexualbrottskommittén lade fram 2016. Det känns onödigt. Kanske finns utrymme att modifiera regeringsförslaget på ett sätt som gör att det kan få klartecken från Lagrådet?

Borås Tidning lurad av fejkkonto på twitter

2018-04-07Borås Tidning har idag detta "citat" från "Stefan Löfven" på debattsidan. Jag kommenterade det i ett tidigare blogginlägg (nu raderat). Det som sägs i citatet kunde varit sant. Men det kommer faktiskt från ett fejkkonto som alltså Borås Tidning spridit vidare. 

Att LO alltid ljuger om allt som rör moderaterna vet vi sedan länge. Men det har i vart fall ännu inte spridits vidare av statsministern. Och det är ju en liten tröst.

Att den kommande valrörelsen blir smutsig kan man nog tyvärr ändå utgå från. Men en sak är klar - man kan inte längre lita på medias citat och källor, man måste helt enkelt källgranska allting själv. Annars kan man i god tro råka sprida något som inte är sant.

Jag har uppmärksammat Borås Tidning på deras misstag och det lär komma en rättelse inom kort. 

Genusroboten

2018-04-05

Detta är .... märkligt. En borgerlig tidning som köpt genustramset rakt av. Identitetspolitiken firar nya triumfer. När en journalist inte längre bedömer vilka nyheter han eller hon ska publicera efter deras nyhetsvärde utan efter målet om könsbalans så devalverar jorunalisten sig själv. Detta blir en spännande sak att ta en diskussion om med DN:s chefredaktör när jag och min riksdagskollega Latrs Beckman besöker DN:s redaktion den 25 april efter den inbjudan vi fick. 

Martin Jönsson är alltså redaktionell utvecklingschef på DN. Bilden att delar av DN är väldigt, väldigt långt till vänster numera förstärks ständigt.
Många på twitter påpekade att detta kom fyra dagar för sent. 1 april har redan varit. Jag kunde inte låta bli att retas lite själv med DN i ett par inlägg.
Här är några andra träffande kommentarer:

 
 

Mina mest spridda, lästa och kommenterade inlägg på Twitter

2018-04-05

Jag är enligt flera olika källor numera en av Sveriges främsta politiska twittrare. Hittills har jag skrivit en bit över 60.000 twitterinlägg, och några har väckt mer uppmärksamhet än andra. De äldre inläggen går tyvärr inte längre att läsa, men från och med nu kommer jag att samla de mest lästa, kommenterade och spridda twitterinläggen på en egen sida, med början från december 2017.

Följ mig på twitter du också, adressen är @Ericson_ubbhult

Ännu en skandal som underminerar förtroendet för SVT

2018-04-04

Att "humorprogrammet" Svenska Nyheter i sina samtliga program hittills haft en tydlig vänsteragenda är uppenbart. Men det senaste övertrampet sticker ut. I söndagens program körde man en starkt vinklad vänsterpopulism mot svenska friskolor och startade en egen sida där man kunde anmäla sina barn till samtliga friskolor i hela landet. 

I vilken mån SVT har tillstånd enligt pul att hantera och sprida känsliga personuppgifter om barns bostad och födelsedata vet jag inte. Men det är uppenbart att SVT:s tilltag skapat stora problem för många friskolor som nu fått mängder av okynnesanmälningar som man måste hantera. Det är också uppenbart att en del föräldrar är oroliga över hur personuppgifter man lämnat till SVT hanteras och sprids vidare. SVT har dessutom uppenbarligen gjort sig skyldiga till att orsaka överbelastningsattacker mot svenska friskolor, vilket kostar både tid och pengar. Allt i sin vänsterambition att försöka motarbeta friskolorna (vilket man inte gör någon hemlighet av i vare sig programmet eller i de efterföljande kommentarerna). SVT gick igår själva ut med denna nyhet om hur enskilda friskolor drabbats. Och på sociala medier finns fler vittnesmål. Nu har SVT tvingats stoppa den aktuella "ansökningssidan". Det är bra, men den borde aldrig lagts upp.

Medarbetarna på SVT som gjort sig skyldiga till detta har uppenbarligen ingen som helst känsla för vad som är rimligt för ett ansvarstagande Public Service-bolag. Inte heller verkar man ha förstått vad som menas med opartiskhet, även för ett humor/satirprogram. Att driva tydlig vänsterpolitisk propaganda är för övrigt knappast satir. Varje gång liknande saker händer faller förtroendet för Public Service som en sten. Och varje gång ökar mitt och andras motstånd mot att finansiera det hela.

Aktiviteten hos oss riksdagsledamöter från valkretsen

2018-04-03

I dag har Borås Tidning en ny granskning av valkretsens riksdagsledamöter. Denna gång om aktiviteten i riksdagen. Borås Tidning har valt att bedöma detta efter den procentuella närvaron vid voteringarna. Jag visste ju redan att alla vi fem ledamöter från S och M har mycket hög närvaro vid voteringarna, vi sitter ju där tillsammans, vecka efter vecka. Och vi vet ju att SD:s ledamot nästan aldrig är där. Så resultatet i BT:s granskning var ingen överraskning.

  

Ovan staplar över riksdagsledamöternas frånvaro hittills vid voteringarna 2014-18. Vi två moderater har något lägre närvaro vid voteringarna än våra s-kolleger. Jag tror det beror mest på att vi arbetat i sådana utskott där det är fler utrikes uppdrag. Jag har själv exempelvis varit på ett antal internationella konferenser för finansutskottets räkning. Trots detta och trots övriga utkvittningar har vi båda moderater en närvaro på runt 88%.

SD:s ledamot har däremot en frånvaro på nära 80%. Och de senaste åren har den legat nära 100%. Jag står för den åsikt jag framför i tidningsartikeln - SD:s ledamot som valts in för vår valkrets har knappast någon närvaro alls i riksdagen, bortsett från de allra första månaderna 2014. Sedan dess har SD i princip alltid representerats av en tom stol. Vi kunde haft en engagerad ledamot som gjort nytta för valkretsen, men de som röstade på SD fick ingenting. Bara en tom stol. SD har faktiskt minst 4 tomma stolar i riksdagen nu och ytterligare några avhoppare. Man har tappat minst 12% av sina invalda riksdagsledamöter. Det måste vara alla tiders rekord.

När BT:s reporter ringde mig påpekade jag att det här att mäta riksdagsledamöternas aktivitet och engagemang genom procentuell närvaro vid voteringarna egentligen inte säger något alls. För det första styr vi inte vår närvaro, eftersom vi av och till blir "bortplockade" precis före voteringen för att kvittningssystemet ska fungera. Då är det bara att gå tillbaka till rummet igen. Detta styrs av kvittningsmännen, en från varje parti och är inget vi ledamöter kan påverka. Det är en slump vilka man plockar bort vid varje tillfälle. Sedan är det ju som sagt också så att när man är på utrikes uppdrag för utskott eller parti så blir man också utkvittad efter ansökan. Det vore mycket märkligt om någon hade 100% närvaro vid voteringarna.

Jag föreslog att BT i stället skulle använda riksdagens mycket tydliga och lättillgängliga statistik för att mäta ledamöternas aktivitet i riksdagen. Det finns statistik över antalet inlämnade motioner, antalet gånger man deltagit i olika debatter, antalet inlämnade interpellationer och skriftliga frågor samt antal gånger man deltagit i frågestunder i kammaren mm. Allt fördelat per ledamot och år. Det tog mig inte lång stund att summera detta för valkretsens riksdagsledamöter, och så här ser resultatet ut. Jag delade in statistiken i fyra olika delar, i huvudsak de som riksdagen använder: Motioner, Ärendedebatter, Interpellationer samt Skriftliga/muntliga frågor. Så här blev det samlade resultatet för mandatperioden 2014-18 (fram tills idag):Man ser tydligt att vi prioriterar olika saker. Jag ställer tex många interpellationer, medan andra föredrar att ställa skriftliga eller muntliga frågor till ministrarna. Vi skriver också väldigt olika många motioner. Jag gjorde också en sammanfattning i form av en sumering av alla typer av aktiviteter:


Nu ger såklart inte heller detta hela bilden av vår aktivitet som riksdagsledamöter. Där ingår såklart även olika uppdrag för partiet i utredningar och arbetsgrupper, där ingår debattartiklar och aktivitet i sociala medier, och där ingår besök i olika verksamheter och möte med olika intressegrupper och media. Och inte minst det hårda vardagsarbetet att läsa in sig i olika frågor skriva följdmotioner och förbereda debatter. Men en sak är klar - att mäta aktivitet bara genom närvaro vid voteringar leder väldigt fel. Även om det i detta fall blir samma resultat vad gäller sistaplatsen hur man än mäter.

Ulf Kristersson stärker sin ställning som den populäraste partiledaren

2018-04-03

Gårdagens mätning som redovisades i Aftonbladet. Ulf Kristersson (M) stärker sin ställning som den mest populäre partiledaren. Mycket glädjande och oerhört viktigt med tanke på det stora fokus partiledarna får i alla debatter under valrörelsen. Jag ser särskilt fram mot duellerna mellan Kristersson och Löfven.

Public Service-kommittén börjar så sakta gå i mål med sitt arbete

2018-04-02I onsdags hade Public Sevrice-utredningen sitt 17:e sammanträde. Och nu börjar vi så sakta gå i mål. Tanken är att hela utredningens andra del (den förasta gällde ju som bekant finansieringen) ska överlämnas till ministern före midsommar.

Ovan utredningens ledamöter (utöver mig själv) och en del av tjänstemännen och experterna. Till höger, tvåa uppifrån Martin Persson som är huvudsekreterare, och trea uppifrån Sture Nordh (tidigare TCO-ordförande) som är utredningens ordförande.

Vid veckans möte diskuterades bland annat Public Services ekonomiska förutsättningar och deras egna önskemål om ökade resurser. I dag har man en samlad budget på drygt 8 miljarder per år. Man kan väl utan att röja alltför mycket hemligheter konstatera att vi inte har riktigt samma syn från alla partier i utredningen när det gäller att ge ännu större resurser till SVT, SR och UR. Och att vi från modrat sida tillhör de mer restriktiva är nog inte någon överraskning.

I övrigt återkommer jag när vi är klara med vårt arbete. Då kommer vi både att redovisa hur vi från moderat sida ser på utredningens samlade förslag, samt hur vi med detta som bakgrund ser på utredningens tidigare förslag om en ny obligatorisk Public Service-avgift. Vi har ju tidigare sagt att vi inte tar ställning till enskilda förslag innan vi ser helheten i alla förslag som rör Public Service. Det beskedet står fast.

Moderaterna satsar på kortare vårdköer och bättre cancervård

2018-04-02

De senaste åren har vårdköerna fördubblats, trots att Stefan Löfvens regering höjt skatterna med över 40 miljarder kronor. Att avskaffa Alliansens kökortningsmiljard var ingen bra idé. Utveckligen måste vändas. I dag är det till exempel bara ungefär hälften som får cancervård i tid.

Människor i hela landet måste kunna lita på att välfärden finns där när vi som mest behöver den. Då måste vården vara trygg och tillgänglig. Vi moderater vill korrta vårdköerna, utbilda fler specialistsjuksköterskor och medarbetare till vårdyrken, samt stärka vårdkedjan genom att bland annat förbättra eftervården. 

Välfärden i Sverige måste få kosta. Men det kräver att vi kan prioritera, fatta tuffa beslut och självklart att vi får fler i arbete i stället för i bidragsförsörjning.

• Under nästa mandatperiod avsätter Moderaterna 500 miljoner konor om året för att ta fram en ny cancerstrategi och genomföra prioriterade åtgärder enligt strategin som framför allt ska omfatta det förebyggande arbetet med cancerprevention, screeningprogram, nivåstrukturering av ovanliga och svåra fall, forskning och utveckling, kompetensförsörjning och digitalisering.  

• I vår budget avsätter vi 3 miljarder om året för att återinföra en förstärkt och utvecklad kömiljard - en prestationsbaserad ersättning som enligt alla utvärderingar kortade köerna. 

Vem ska man lita på?

2018-04-02

Expressen hade i helgen en artikel där det påstås att Saharaöknen brett ut sig sedan 1920. Orsaken är att det blivit varmare och samtidigt regnar mindre, vilket i artikeln påstås till 2/3 vara naturliga förändringar och till 1/3 av människan orsakade klimatförändringar:”Analysen har visat att Saharaöknen expanderat betydligt under det tjugonde århundradet, mellan 11 och 18 procent beroende på säsong”, står det i studien.  

Naturliga klimatcyklar står bakom två tredjedelar av expansionen, enligt forskarna. Men den återstående tredjedelen kan kopplas till klimatförändringar orsakade av människan." 


Samtidigt finns motstridiga rapporter om att Saharaöknen tvärtom blivit grönare på senare år - bland annat på grund av ökad halt av koldioxid som gynnar växtligheten. Denna artikel från SVT:s Vetenskapens Värld i maj 2016 säger emot påståendet i Expressen, och det finns tydliga bevis redovisade i artikeln och inslaget i form av satellitbilder. I ett annat inslag i Vetenskapens Värld 2015 konstateras att jorden blivit betydligt grönare de senaste 30 åren och att öknarna krympt. Vilket bland annat gäller just Sahara. Detta beror enligt inslaget på att det regnar mera.

"Det var mot slutet av 1960-talet som idén om ökenspridning på allvar började etablera sig som ett allvarligt hot mot mänskligheten i samband med svåra tork- och svältkatastrofer i bland annat Sahelområdet.

Bilden som tonade fram var att den sparsamma växtligheten i Sahel försvann och Saharas öken spreds med hög fart söderut. På den här tiden var det dock inte så lätt att få en överblick över storskaliga naturförändringar, men i början på 1970-talet med USA:s rymdprogram skulle det förändras.

Ulf Helldén på Lunds universitet och hans kollegor fick tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den. Det här kan ju framstå som en god nyhet, men Ulf Helldéns forskningsresultat möttes av negativa reaktioner.

Motståndet mot de nya forskningsresultaten kom från FN-systemet och den så kallade G77-gruppen som bestod av 77 utvecklingsländer.

Det framstod som om företrädare för gruppen ville ha kvar den alarmistiska bilden av ökenspridningen eftersom den var ett redskap för att kanalisera biståndspengar till utsatta länder."

Jag kan ärligt talat inte få ihop dessa båda nyheter. Båda kan inte vara sanna samtidigt. Antingen växer Sahara eller så krymper samma öken. Antingen regnar det mera eller så regnar det mindre. De olika rapporterna säger emot varandra.

Möjligen kan man konstatera att den första rapporten säger att Sahara växt sedan 1920, och att den andra rappoorten säger att Sahara krympt de senaste 30 åren. Om man vill bevisa att klimatförändringarna i nutid medför ökenspridning blir det svårt att följa med i argumentationen.

Precis som när det gäller mängden snö olika år kommer motstridiga uppgifter om vad som styr vintervärdrets förändring över tid. Ena dagen påstås att klimatförändringarna gör våra vintrar mildare, nästa dag att de kommer att bli kallare. Och dessa budskap förändras årligen beroende på hur just det aktuella årets vinter ser ut...

Oförståelse för landsbygdens villkor när BT granskar våra resor

2018-04-01Borås Tidning presenterar idag en "kartläggning" av hur vi riksdagsledamöter från valkretsen reser i tjänsten. Precis som vid tidigare granskningar är det jag som åker mest bil och flyger mest. Anledningen är uppenbar.

Jag bor nära Landvetter flygplats och har ingen järnvägsstation eller ens järnväg i närheten och det gör att flyget är det i särklass mest effektiva sättet för mig att resa till och från Stockholm, där jag snabbt reser från Arlanda till city med tåget (Arlanda Express). Det gör exempelvis att jag kan flyga upp tidigt en morgon och hinna till dagens första möte i stället för att resa upp kvällen före. Detta ger mig en extra kväll varje vecka att kunna delta i aktiviteter och möten på hemmaplan.

Att flyget kostar mer än årskort på SJ är inget jag kan påverka. Skulle jag ta tåget till Stockholm skulle jag ha anslutningsresor till Göteborg som kostade en hel del utöver tågbiljetten. När man bor på landet med dåliga kommunikationer kostar det helt enkelt mera att ta sig till Stockholm än om man bor i Centrala Borås. Jag har dock inget årskort på SAS som en del andra ledamöter, utan bokar alltid den billigaste flygbiljetten vid varje tillfälle. 

Jag är också den som kör mest bil i uppdraget, vilket också kritiseras i artikeln. Jag kan konstatera att jag ju är den ende riksdagsledamoten från valkretsen som bor ute på landsbygden, alla de andra bor i stan eller i större tätorter med goda kommunikationer. Själv har jag tex 5 km till busshållplatsen. När jag ska på möten, verksamhetsbesök eller träffa väljare så är bilen det enda realistiska sättet för mig att resa. Detta är en verklighet jag delar med alla andra landsbygdsbor i Sverige, och det gör kanske också att jag har större förståelse för hur det är att leva på landsbygden än vad andra riksdagsledamöter i valkretsen har. 

Borås Tidning kopplar mitt val av resalternativ till min syn på klimatfrågan. Det är en grov förenkling. Jag reser på det sätt som fungerar bäst för att jag ska kunna sköta mitt uppdrag. Hade jag haft en fungerande busstrafik från bostaden till en närliggande järnvässtation hade jag gärna åkt med ett snabbt tåg till Stockholm. 

Att Borås Tidning på nyhetsplats forsätter med sin "brännmärkning" av mig för att jag besökte (!) en klimatkonferens och lyssnade (!) på människor med en kritisk inställning i klimatfrågan tycker jag mest är pinsamt från tidningens sida. Att lyssna på alla och träffa människor med olika åsikter i en mycket omdiskuterad samhällsfråga är väl själva grunden till politiskt arbete? När en tidning inte längre objektivt rapporterar om saker på nyhetsplats utan driver en uppenbar politisk agenda mot en enskild riksdagsledamot visar det hur extrem samhällsdebatten blivit i klimatfrågan. 

Att jag har en mer nyanserad syn på klimatfrågan än moderaternas officiella partilinje är inte heller något konstigt. Det finns många frågor där moderata riksdagsledamöter har avvikande synsätt mot partilinjen, och så är det i alla demokratiska partier. Jag vet exempelvis att jag har moderata riksdagskolleger som idag inte delar partiets nya syn på migrationspolitiken eller tiggeriförbudet, vilket jag själv däremot backar upp till 100%. I de fall man har en avvikande mening från partilinjen får man försöka enas bakom de partistämmobeslut som finns när det kommer till omröstning i riksdagen. Så har jag gjort i alla år i alla frågor, och har aldrig röstat emot partilinjen under mina snart 12 år i riksdagen. 

För den som inbillar sig att inrikesflyg mellan Stockholm och Göteborg medför stor klimatpåverkan kan det för övrigt vara bra att läsa på Naturvårdsverkets hemsida om höghöjdseffekten. Man konstaterar faktiskt där att korta inrikes flygresor inte medför särskilt stor klimatpåverkan ens enligt Naturvårdsverkets sätt att räkna. Detta eftersom flygen aldrig når den höjd där utsläppen anses ha störst betydelse. Jag kan bara konstatera att denna kunskap verkar saknas både hos en del journalister och politiker.

Den 22/2 skrev jag om en stor enkät som Svenska Dagbladet gjorde om riksdagsledamöternas syn på flyget. Av 349 riksdagsledamöter var vi 170 som svarade, alltså ungefär hälften. Närmare 6 av 10 svarade att vi kan flyga mera. Av de moderata ledamöter som svarade ansåg samtliga att vi kan flyga mer än idag. För samtliga Allianspartier samt SD var "en överväldigande majoritet" för att svenskarna kan flyga mera. Bland Socialdemokraterna var 20 av 47 för ett ökat flygande. Endast från V och MP svarade alla nej. En del villkorade sitt ja med ökad inblandning av biobränsle i flygbränslet.

Vad tycker då moderaterna som parti om flyget? Moderaterna vill avskaffa den nya flygskatten som börjar gälla från idag och vi vill inte lägga ned några flygplatser. Vi har tydliga skrivningar om att inrikesflyget behövs och vi vill göra flyget mer miljövänligt genom ökad inblandning av biobränsle, gröna flygvägar, och investering i bränslesnålare moderna flygplan. Jag står för den moderata partilinjen kring flyget, och tillämpar den alltså även i vardagen.

Jag kommer att fortsätta vara en stark röst för människorna på landsbygden i Sjuhärad. De som vet hur det är att varje dag vara beroende av bilen och som inte har någon järnväg att nyttja för längre resor. De som inser att en alltför extrem politik med fokus på storstadsfrågor riskerar att göra det närmast omöjligt att bo och verka på den svenska landsbygden. Av de reaktioner jag ständigt får från väljare vet jag att jag har ett mycket starkt stöd för denna linje.

Första april varje dag i Rosenbad - låt dig inte luras!

2018-04-01

Jag och min moderate riksdagskollega i arbetsmarknadsutskottet, Erik Andersson, tycker det är läge att påminna om att det tyvärr varit den första april varje dag i Rosenbad ända sedan valet 2014. Vallöften har brutits på löpande band och halvsanningar och ibland rena osanningar har spridits av ledande företrädare, inklusive statsministern själv. 

Dessutom har politiken gått åt helt fel håll på många områden. Trots 40 miljarder i höjda skatter och en stark högkonjunktur ser vi nu längre vårdköer, bilköer och bostadsköer. Andelen elever i årskurs nio som är obehöriga till gymnasiet har ökat för varje år och är nu den högsta någonsin. Och antalet poliser har minskat till den lägsta nivån på tio år samtidigt som vissa typer av allvarlig brottslighet ökat och otryggheten sprider sig i våra förorter.

När Alliansen lämnade över regeringsmakten låg vi på en tolfte plats i EU när det gäller arbetslöshet. Nu har Sverige halkat ned till en 16:e plats. Regeringens löfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 känns som ett av de värsta aprilskämten på länge.

Dagens regering lovade guld och gröna skogar när de tillträdde 2014. Men de fagra löftena var falska.

Vår uppmaning till svenska folket är att inte låta sig luras den 9 september. Rösta för en regering som håller sina löften. Det gjorde Alliansen 2006 och 2010 och det vill vi göra igen!

(PS. Den som först hittar något konstigt på bilden vinner ett medlemskap!)

Moderaterna vill satsa på bättre vägar i hela Sverige

2018-03-31

Mycket av diskussionerna om satsningar på infrastruktur handlar om stora jätteprojekt med ibland tveksam nytta i förhållande till de enorma kostnaderna. Västlänken i Göteborg är ett exempel, diskussionerna om höghastighetståg ett annat.

Samtidigt förfaller delar av det mer finmaskiga vägnätet i delar av landet. Pengarna räcker inte till vare sig snöröjning, tjälsäkring eller underhåll. Detta är ett allvarligt problem, inte minst på landsbygden. Vi behöver bra och säkra vägar så människor kan ta sig till jobbet, butikerna kan få sina varor levererade, posten kan distribueras, företagen kan få sina varor levererade och kollektivtrafiken fungera. 

Moderaterna presenterar därför idag ett tydligt vallöfte om 2 miljarder extra för rejäla satsningar på landets vägnät, 500 miljoner per år de kommande fyra åren. Det handlar dels om underhåll av vägar och broar, men även om bättre vinterväghållning och exempelvis tjälsäkring.

Orimligt att betala ut socialbidrag till dem som befinner sig här illegalt

2018-03-30

Jag har tidigare kritiserat att svenska kommuner betalar ut försörjningsstöd till personer som vistas illegalt i landet. Det kan handla om personer som bara rest hit utan att ge sig till känna, eller personer som gått under jorden efter avvisningsbeslut eller utvisningsbeslut. I den omfattande riksdagsmotion om migration i tio punkter som jag och 13 andra moderater skrev 2015 var en av punkterna just att se över dessa regler:

Motion 2015/16:1757 av Jan Ericson mfl (M) Migration (Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik)

Jag har också argumenterat för att man helt enkelt borde förbjuda kommunerna att betala ut ekonomiskt stöd till personer som befinner sig illegalt i landet, i vart fall allt utöver akut nödhjälp som alla personer som vistas i landet anses ha rätt till.

Nu uppmärksammar SVT att hela 23 kommuner betalade ut denna typ av stöd förra året, och det har då inte bara handlat om akut nödhjälp utan om mer långvariga stöd.Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är kritisk och vill sätta stopp för den här typen av bidrag. "Ja, jag tycker att det är ett problem att vi inte är tydliga i Sverige. Det kan inte vara så att man ger socialbidrag under en längre tid, som om man hade rätt att stanna", säger Kristersson till SVT. 

Detta besked är mycket välkommet och kan läggas till våra övriga moderata vallöften på migrations och integrationsområdet. Vi behöver helt enkelt en ändring i lagen som uttryckligen förbjuder denna typ av stöd. Skattebetalarnas pengar ska självklart inte gå till personer som saknar rätt att vistas i landet. 

Den värsta sågning av ett lagförslag jag upplevt under 12 år

2018-03-29

Lagrådet har som uppgift att granska nya lagar innan de lämnas över till riksdagen för beslut. Lagrådet består av tunga jurister och de brukar normalt uttrycka sig väldigt balanserat och juridiskt "torrt". Det är inte ovantligt att de framför kritik mot lagförslag, men det vi upplever nu när det gäller regeringens förslag om rätt till uppehållstillstånd för "ensamkommande" som studerar är nog det värsta jag sett under mina snart 12 år som riksdagsledamot. 

"Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" skriver man.

Efter en sådan totalsågning av den bristfälliga juridiken och rättssäkerheten i förslaget, ovanpå det moraliskt förkastliga i att plötsligt ge 9.000 ensamkommande utan asylskäl (även vuxna män) rätt att få uppehållstillstånd, borde rimligen inget parti i riksdagen kunna rösta för detta förslag.

Detta är helt orimligt

2018-03-29

Socialstyrelsens och Migrationsverkets folder "Information till dig som är gift med ett barn" väcker med rätta stor ilska. Inte bara för att man talar om att det är "olämpligt" att ha sex med en minderårig (man kunde ju nämnt att det medför fängelsestraff), utan för broschyrens allmänt glättiga utformning, ungefär som en information om vilken samhällsfråga som helst. Broschyren är ingen gammal produkt utan delvis framtagen i år! Det är verkligen hög tid att riksdagen fattar beslut om tydligt förbud mot barnäktenskap och att våra myndigheter agerar efter detta.

Stenhård kritik mot Riksbankens extrema räntepolitik

2018-03-28

"Religiös Riksbank ökar våra risker"
"Extremism på Brunkebergstorg"
"Vi får betala ett högt pris för centrabankens fanatism"

Detta är tre citat från ett helt uppslag i gårdagens nummer av Dagens Industri, där finansanalytikern Henrik
Mittelman riktar stenhård kritik mot Riksbankens minusränta. Faktum är att det är en riktigt rejäl sågning.

I artikeln riktas hård kritik mot att Sverige har det största gapet mellan den nominella tillväxten oich styrräntan blanbd jämförbara länder, och Mittelman kallar det för en extrem penningpolitik för att uppfylla ett förlegat inflationsmål. Minusräntan och den nya strategin att sänka kronan rättfärdigas med ett heligt mål. Vi får betala ett högt pris för centralbankens fanatism" skriver Mittelman.

Mittelman beskriver också hur inflationsmålet kom till. Sverige tittade på hur tyska bundesbank resonerade. Chefen där gav Sverige rådet att satsa på "max 2 procents inflation". De ansvariga i Sverige tyckte det var lite väl ambitiöst att ha en inflation under 2 procent. Därför sattes målet till 2%. Men Mittelman menar att det aldrig var meningen att göra åtgärder för att höja inflationen till 2% om den var lägre än så. Det var knappast avsikten från början att 2% inflation skulle vara ett nedre golv. 

"Man kan undra vad som skulle skett om Riksbanken i stället valt den Europeiska Centralbankens målsättning om inflation under 2 procent. Med dagens inflation på 1,7% och prognoser om högre prisökningstakt - skulle Riksbanken då haft styrräntan på minus 0,5 procent? Sjä'lvklart inte. Verkligheten skulle vara densamma men kartan hade varit en annan" skriver Mittelman.

Med andra ord - dagens extrema lågräntepolitik, som bidrar till snabbt stigande bostadspriser och en hotande bolånebubbla och andra obalanser på finansmarknaderna, beror alltså på hur det svenska inflationsmålet formulerades i mitten av 1990-talet, och på att Riksbanken för en fanatisk kamp för ett mål som kanske inte ens var avsikten när det beslutades.

Jag har under fyra års tid i finansutskottet, vid samtliga möten med Riksbanken, fått höra riksbankschefen efterfråga att politiken kraftfullt ska motverka de negativa effekterna av Riksbankens egen lågräntepolitik. Det har talats om införande av ny fastighetsskatt och försämrade ränteavdrag, vi har skärpt regelverken för banker och kreditinstitut, och vi har infört både amorteringskrav och bolånetak. Många av åtgärderna drabbar svenska konsumenter och bostadsägare - till följd av att Riksbanken dopar svensk ekonomi med extrema lågräntor mitt i en högkonjunktur. Vad händer i nästa lågkonjunktur? Då är möjligheterna att motverka sämre tider genom sänka räntor omöjliga eftersom räntan redan är negativ. Riksbanken har spelat bort ett av verktygen som finns för att hantera nästa lågkonjunktur. Kritiken mot Riksbankens politik växer och jag tycker det är helt naturligt. 

Alliansen överens om att säga nej till punkt fyra i grundlagsförslaget

2018-03-27

I dag meddelar Alliansen gemensam att man säger nej till den del av grundlagsförslaget som rör sökbara register över offentliga domar. Så här ser regeringens grundlagsförslag ut vad gäller den nya, omdiskuterade paragrafen, med den nu aktuella punkt fyra struken:

20 § Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter
1. som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,
2. om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning,
3. som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, eller
4. om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, före-kommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för straff-processuella tvångsmedel.
Vad som anges i första stycket gäller endast om
1. personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka efter eller sammanställa dessa, och
2. det med hänsyn till verksamheten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.

Jag har kommenterat grundlagsfrågan två gånger tidigare på bloggen, dels den 19/2, dels den 8/3. När det gäller mitt eget ställningstagande i frågan har jag varit kritisk mot skrivningarna om undantag vad gäller sökbara register över domar. Så här skrev jag i blogginlägget den 8/3: 

"Både utredningen och propositionen har fått hård kritik för hur man beskrivit dessa undantag. Som det är formulerat idag finns det stora frågetecken om man verkligen tänker behandla alla på samma sätt. Det handlar dock inte som det påstås i kampanjer mot förslaget om att skrilja mellan seriös och oseriös jorunalistik. Däremot är formuleringarna otydliga och skapar grund för missförstånd. Så kan inte en proposition om en grundlagsändring formuleras. Jag och många moderater vill se ett ordentligt förtydligande i dessa delar om just att alla ska vara lika inför lagen, och att ingen ska ha tillgång till de mest känsliga registrenJag hoppas att detta ska åtgärdas när konstitutionsutskottet behandlar frågan innan riksdagen ska ta beslut. Hur dessa skrivningar ser ut kommer att avgöra hur jag själv ställer mig i den kommande omröstningen i riksdagen."

Jag kan nu konstatera att KU kommit fram till att det inte går att korrigera skrivningarna om sökbara register över domar på ett bra sätt, och att man därför behöver utreda denna fråga ytterligare. Alliansen har därför landat i att punkt fyra i den föreslagna paragrafen ska strykas och prövas igen i en ny utredning. Jag anser att det är en logisk slutsats och ett klokt beslut.

I sak är det illa att utredningen inte presenterat ett hållbart förslag som duger för en grundlagsändring i denna del. Det ÄR ett faktum att sökbara databaser över domar kan missbrukas. Inte bara för att gärningsmän kan stämplas för livet och hindras att komma tillbaka till samhället, utan även att exempelvis domare, advokater, åklagare, brottsoffer och vittnen kan hängas ut på nätet och drabbas personligen av att ha förekommit i en brottsutredning eller rättegång. Det finns många mörka krafter som vill angripa rättssystemet.

Samtidigt kan vi inte anta en grundlagsändring där det finns frågetecken kring hur en grundlag ska tillämpas. I det läget är det rimligt att backa från förslaget i denna del och fullfölja grundlagsbeslutet i övriga delar. Den del som gäller sökbara register över domar får utredas på nytt, och en grundlagsändring kan då ske tidigast 2022.

Uppdatering av mina skriftliga frågor till statsråd

2018-03-27

Här är en uppdatering av mina nya skriftliga frågor til olika statsråd. Alla de frågor som inta var besvarade vid förra uppdateringen den 3/2 finns med igen, samt de nya frågor jag lämnat in sedan dess. I de fall svar inkommit ligger de efter varje fråga nedan.

Lägst arbetslöshet i EU år 2020

Skriftlig fråga 2017/18:1097 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-26 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1097 av Jan Ericson (M) (pdf, 89 kB)
 

Unga ensamkommande

Skriftlig fråga 2017/18:1015 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-12 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1015 av Jan Ericson (M) (pdf, 76 kB)
Svaret från ministern
 

90-dagarsgarantin

Skriftlig fråga 2017/18:1008 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-12 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1008 av Jan Ericson (M) (pdf, 72 kB)
Svaret från ministern


Gröna jobb

Skriftlig fråga 2017/18:936 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:936 av Jan Ericson (M) (pdf, 82 kB)
Svaret från ministern
 

Brist på yrkeschaufförer

Skriftlig fråga 2017/18:908 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:908 av Jan Ericson (M) (pdf, 86 kB)
 

Gårdsförsäljning

Skriftlig fråga 2017/18:906 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:906 av Jan Ericson (M) (pdf, 75 kB)
Svaret från ministern
 

Prognoser gällande arbetslöshet

Skriftlig fråga 2017/18:904 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:904 av Jan Ericson (M) (pdf, 86 kB)
 

Kompetensbrist och konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2017/18:903 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:903 av Jan Ericson (M) (pdf, 87 kB)
 

Kompetensbristen inom sågverksindustrin

Skriftlig fråga 2017/18:902 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:902 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB)
Svaret från ministern

En bättre start i livet - m-förslag till insatser för socialt utsatta barn

2018-03-27

I dag presenterade Ulf Kristersson ett samlat paket för att fler barn i Sverige ska få en bättre start i livet. Det handlar bland annat om utökad rätt till förskola, mer undervisningstid i skolan, ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrinstärkt socialtjänst samt insatser för unga som hamnat i kriminalitet. Jag blev glad när jag fick veta att detta var på gång, för här talar vi om oerhört viktiga frågor, både för den enskilde och dennes familj, men också för samhället i stort.  

"Varje barn ska kunna känna hopp om sitt eget livs möjligheter. Här får politiken inte svika. Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i för de flesta barn, men även här finns det barn som har det svårt. Det kan handla om att växa upp med föräldrar som aldrig lyckas försörja sig själva, att man på grund av problem hemma misslyckas i skolan eller att psykisk ohälsa hindrar en från att leva det liv man vill. Samhället måste fånga upp och stötta dessa barn, säger Ulf Kristersson. 

- När problemen dessutom går i arv till nästa generation är det ett dubbelt misslyckande för samhället. Inte ett enda barn borde känna hopplöshet redan innan livet tagit fart på allvar. Därför presenterar Moderaterna ett reformpaket för att både förebygga problem och hjälpa redan utsatta barn. Det handlar om satsningar på skolan, socialtjänsten och ungdomspsykiatrin, men också om att unga kriminella ska fångas upp tidigt av rätt instanser så att de inte fortsätter sin brottsliga bana och skadar andra."

Här är en kort sammanfattning av de olika förslagen:

Skola och förskola 
• Utökad rätt till förskola till 30 timmar per vecka för barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller är arbetslösa. 
• Bättre tillsyn av fristående förskolor. 
• En timme mer i undervisningstid – varje dag. 
• Obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter. 
• Fler karriärtjänster i utanförskapsområden. 

Psykisk ohälsa 
• Korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. 
• Fördubbla anslagen till den nationella expertfunktionen för suicidprevention. 
• Bättre tillgång till elevhälsan.

Familjehem och socialtjänst 
• Professionalisera familjehemmen och jourhemmen. 
• Möjliggör fler vårdnadsöverflyttningar och fler nationella adoptioner. 
• En ny socialtjänstlag och stor bidragsreform. 
• Bättre villkor för socialtjänstens medarbetare – på väg mot legitimation. 

Unga som begår brott 
• En särskild enhet inom Kriminalvården ska ansvara för unga som begått våldsbrott och andra grova brott. 
• Förbättra möjligheten till snabba åtgärder för unga lagöverträdare. 
• Inför särskilda ungdomsdomstolar. 
• Fler sociala insatsgrupper. 
• Sekretessbrytande bestämmelser för bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis. 

Bra med mobilförbud på lektionstid - men det har redan lagstöd

2018-03-26

Utspelet från Socialdemokraterna idag om "nationellt förbud mot mobiltelefoner" på lektionstid för elever i grundskolan var i gurnden intressant. Särskilt som det socialdemokratiska skolborgarrådet för bara någon månad sedan sågade ett liknande förslag från Liberalernas partiledare Jan Björklund. "Våra rektorer behöver inga pekpinnar från Björklund (L)" hette det  från Olle Burell (S) den 5 februari i år.

Jag har själv tidigare varit tydlig med att det är bra med ett mobilförbud för eleverna i grundskolan. Alltför många lärare och elever vittnar om att mobilerna stör lektionerna. Den slutsatsen har även moderata ungdomsförbundet MUF kommit fram till. Även forskare instämmer, både svenska och internationella, och frågan om mobilförbud på lektionstid diskuteras även i EU. Så min första reaktion var att utspelet från Anna Ekström (S) var en mycket välkommen omsvängning från Socialdemokraterna. Ett litet men viktigt steg från den gamla s-skolan till en skola med bättre ordning och studiero.

Problemet är ju bara att det redan är fullt möjligt för en skola, en rektor eller en lärare att förbjuda mobiler på lektonstid. Det var en möjlighet som Alliansen införde - under just Jan Björklund som skolminister. Det behöver inte gälla alla lektioner (vid vissa lektioner kan mobilen rent av vara ett verktyg för inlärningen) utan endast när läraren anser det befogat. Lagen möjliggör alltså redan för lärare att förbjuda mobilanvändning under lektionstid, och skolor kan även ha detta som ordningsregler. Mobilförbud gäller redan på väldigt många svenska skolor, både kommunala skolor och friskolor.

När nu Socialdemokraterna lanserar en ny lag om mobilförbud på lektionstid i grundskolan andas det faktiskt mest populism, även om den för en gångs skull nästan känns välkommen. Man vill visa att man vill skärpa upp ordning och reda i skolan och det är väl en form av erkännande att den tidigare så slappa socialdemokratiska skolpolitiken haft ett högt pris för svenska elever.

Men populism är ändå populism. Att införa en lag om något som redan går att hantera utan problem är helt enkelt onödigt. Det visar också att man inte vet hur det ser ut i svensk skolor idag och hur många som redan infört mobilförbud på lektionstid - med stöd av den lag som redan finns. Som Olle Burell (S) sa i februari - svenska rektorer behöver inga pekpinnar.  Undervisningen ska ledas av professionen, rektorn på skolan och läraren i klassrummet. Inte av politiker i Stockholm.    

Vad betyder den kraftiga vindkraftutbyggnaden för vår elförsörjning?

2018-03-26

Den 21 december kunde energiministern i en artikel i Dagens Industri läsa ett säkerligen ovälkommet besked från Erik Ek, driftschef på Svenska Kraftnät. Så här sa Ek (förkortat): ”Om det blir en tioårsvinter så klarar vi inte elförsörjningen av egen kraft, även om alla tillgängliga kraftverk går för fullt.”

I en annan artikel (hos nätverket Klimatsans hemsida) varnar Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, för elbrist när kärnkraften avvecklas samtidigt som vi storsatsar på vindkraft som knappt ger någon el alls när det är riktigt kallt och inte blåser.  

Via Svenska Kraftnät kan man få löpande statistik över elproduktionen. Här är siffror för två riktigt kalla dagar i mars, den 9/3 och 10/3:

 

Här är samma grafer för några av de senaste dagarna, 22-23 mars, när det varit mildare väder, en där det var väldigt lite vind och dagen efter som var blåsig:Det är tydligt hur elproduktionen varierar kraftigt. En riktigt "bra dag" kan vindkraften stå för 15-20% av elproduktionen eller enstaka dagar ännu mera. När det inte blåser faller däremot produktionen till några enstaka procent. Vattenkraften varierar ovan mellan ca 40% och 50% av den totala elproduktionen. Kärnkraften för 35-45%, trots att den producerar nästan exakt lika mycket el varje dygn. Det visar hur stora svängningarna är för övrig elproduktion och vårt totala elbehov.
 
Under de kalla dagar ovan när det inte blåst har vindkraften knappt producerat någon el alls (max 1-2% av den totala elproduktionen), och man har då tvingats då köra kraftvärmeverk (oftast oljebaserade) hårdare för att ersätta vindkraften. När det inte är lika kallt klarar vattenkraften däremot av att vara "reglerkraft" när det inte blåser, tack vare att kärnkraften stabilt som "bas" och levererar samma mängd elenergi dag efter dag, oavsett väder.

Men vad händer om vindkraftens andel av produktionskapaciteten ökar kraftigt, samtidigt som kärnkraftens andel krymper och vattenkraften blivit den viktigaste baskraften i vårt energisystem, som redan utnyttjas för fullt och inte kan täcka upp extra när vindkraften står stilla? Problemet är ju att delar av kärnkraften kommer att fasas ut för att den inte längre kan konkurrera med den subventionerade vindkraften. Om vi baserar en stor del av vår elproduktion på vindkraft och det blir riktigt kallt och behövs mycket el, samtidigt som det inte blåser, finns uppenbar risk att vi tvingas köra fossilberoende elproduktion eller helt enkelt periodvis stänga ned delar av elnätet på grund av elbrist (vilket redan förekommer i andra länder, exempelvis i Belgien). 

Dagens Industri redovisade den 20 mars att det under 2017 togs beslut om rekordinvesteringar i vindkraft. Utländska investerare står på kö för att få ta del av de svenska subventionerna. Samtidigt tränger vi ut kärnkraften och tvingar fram en förtida avveckling av denna. Jag har tidigare berättat om artikeln i Dagens Industri den 22 januari där man varnade för fördubblade elpriser i framtiden när vi ska ställa om till förnybar el.

Jag känner en oro för Sveriges famtida energiförsörjning, särskilt under kalla vinterdagar. Sverige verkar vara inne på en farlig väg. Allt dyrare el, kombinerat med ökat beroende av oljebaserade kraftverk eller osäker import när det förnybara inte räcker till. Är detta verkligen rätt väg framåt för en energiberoende industrination långt uppe i kalla norden?

Dagens citat i Borås Tidning

2018-03-26I dag citerar Borås Tidning mig från twitter där jag kritiserade Sverigedemokraterna för Jimmie Åkessons uttalande om att SD är beredda att strunta i de konventioner Sverige undertecknat och utvisa dömda brottslingar även om de riskerar tortyr eller dödsstraff i sitt tidigare hemland.  Jag utvecklade saken på bloggen den 19/3.

Jag fick väldigt många reaktioner på mitt twitterinlägg. Majoriteten av reaktionerna var negativa, och de kom givetvis främst från SD-sympatisörer. De menade att dessa grova brottslingar i princip får skylla sig själva och att om man kommer till Sverige och vet att man riskrerar dödsstraff i sitt hemland så borde man tänka sig för innan man begår brott här. Jag kan absolut förstå resonemanget, men man missar en viktig sak. 

Vi har faktiskt vare sig kroppsstraff eller dödsstraff i Sverige. Inte ens för de allra allvarligaste brotten. Och vi har i likhet med de flesta västerländska demokratier undertecknat konventioner där vi förbinder oss att inte utvisa människor när det fnns uppenbar risk att de kan drabbas av tortyr eller dödsstraff. Jag tycker man ska efterleva dessa konventioner och anser att dödsstraff och tortyr inte hör hemma i en demokratisk civiliserad stat.

Samtidigt finns det problem med tillämpningen av dessa konventionsregler. Inte sällan används en "befarad risk" för dödsstraff som argument i en domstolsprövning om utvisning. Den tilltalades advokat använder emellanåt detta argument även om det inte alls är sannolikt att dödsstraff faktiskt skulle tillämpas. Vissa länder har exempelvis dödsstraff i straffskalan, men använder det inte, eller använder det endast för exempelvis mord. Det finns all anledning att bli mer noggrann när man tillämpar konventionerna och inte mer "slentrianmässigt" avvisa alla utvisningar bara för att det finns dödsstraff i straffskalan i hemlandet.

Moderaterna vill som sagt öka mängden utvisningar till följd av brott, och det ska gälla alla som inte är svenska medborgare. Men vi vill självklart göra det med respekt för de konventioner Sverige undertecknat. Den som tycker att vi ska strunta i uppenbar risk för dödsstraff och utvisa ändå säger faktiskt i princip att det är acceptabelt med dödsstraff. Det vänder jag mig mycket starkt emot.  

Förbundsstämma

2018-03-24

I dag hade Moderaterna i Västra Götaland förbundsstämma i Göteborg. Förutom sedvanliga årsmötesärenden som styrelseval och ekonomisk redovisning, diskuterades ett antal motioner från medlemmar. Dessutom antogs en proposition om den moderata regionpolitiken i Västra Götaland som vi ska gå till val på till hösten. Jag fick också en del trevliga samtal med aktiva moderater runt om i Västsverige som jag annars har mest kontakt med via mail och sociala medier.

Vi hade också besök av Elisabeth Svantesson, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson. Hon höll en entusiasmerande och uppskattat stämmotal och moderaternas fyra prioriterade valfrågor: Ekonomi och jobb, migration/integration, lag och ordning samt sjukvård:  

Störst förtroende för Moderaterna i 2018 års förtroendebarometer

2018-03-24

Roligast i Förtroendebarometern är såklart analysen av förtroendet för de politiska partierna. Moderaterna ökar mest av alla och är nu det parti som allra flest har mycket eller ganska stort förtroende för

Om man ser vad som hänt sedan valet 2014 är förändringarna små. Utom för Miljöpartiet som rasat ihop totalt, från 32% till dagens 13%. Centerpartiet och Sverigedemokraterna är de som ökat sitt förtroende mest sedan 2014. Moderaterna ligger oförändrat och Socialdemokraterna har backat.

Förtroendet för Public Service faller i 2018 års förtroendebarometer

2018-03-24

Medieakademien redovisar nu sin Förtroendebarometer för 2018. Man redovisar allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier & företag. Det finns många spännande saker att kommentera, och här följer några:

För samhällsinstitutionerna totalt är förändringarna små. På 2-3 års sikt syns dock en tydlig minskning i förtroende för radio&tv och för dagspressen. Lägst är förtroendet för EU-kommissionen och de politiska partierna. För företag sticker PostNord ut med ett mycket dramatiskt ras sedan 2015 då nära 50% hade förtroende för företaget till endast 11% idag.
För myndigheter ligger SÄPO och Skatteverket i särklass högst. Lägst ligger som vanligt Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Försvarsmakten visar den största uppgången på ett par års sikt.

För dagspressen är läget stabilt. För DN, SvD och den lokala tidningen är det 40-45% som har mycket eller ganska stort förtroende. Man kan skönja en liten ökning från föregående år. För Aftonbladet och Expressen ligger siffran sedan 5 år stadigt på endast 10-14%.

För SVT är den långsiktiga utvecklingen dramatiskt negativ, och man är ensamma bland de stora medierna om att ha backat tydligt sedan föregående år. Sedan 2010 har förtroendet minskat stadigt. Fram till 2013 var det strax över 70% som hade mycket eller ganska stort förtroende för SVT. De senaste åren är fallet dramatiskt till dagens 58%. Det är också dramatiska skillnader mellan borgerliga och rödgröna väljare när det gäller förtroendet. Något som SVT själva uppmärksammar i denna artikel. För Sveriges Radio är förtroendet större, med en marginell uppgång sedan förra året. Sett över tio år är dock utvecklingen i linje med SVT, för sex år sedan låg SR nära 80%, idag på 65%. 

För egen del ser jag utvecklingen som naturlig. Övertrampen och den oblyga vänstervridningen i vissa program, främst i SVT, tar efterhand ut sin rätt. Även SR har varit ute i blåsväder några gånger det senaste året. Självklart tycker vänsterväljare att detta är helt i sin ordning, de kanske inte ens reagerar eller rent av uppskattar vänstervridningen. Men för borgerliga väljare blir reaktionen desto starkare. Jag märker det när frågan om den framtida finansieringen av Public Service diskuteras. Moderata väljare är överlag, försiktigt uttryckt, en smula kritiska till att tvingas betala för det man menar är en vänstervriden TV och Radio. Jag tycker avslutningsvis att det är viktigt att påpeka att det egentligen är fel att analysera förtroendet för en tidning eller en TV-kanal. På alla medieredaktioner finns personer som gör riktigt bra, objektivt och sakligt material och granskningar. Och andra som kanske har en politisk agenda eller bara är allmänt dåliga. Skillnaderna kommer inte fram i denna typ av undersökningar. Själv har jag stort förtroende för vissa journalister och mycket lågt för andra. Och båda dess grupper finns i de flesta medier som jag följer eller tar del av.

Fler felaktigt utbetalda VAB-dagar utan VAB-intyg

2018-03-23

Fösäkringskassan meddelar i ett pressmeddelande att Försäkringskassans utbetalningar för vård av sjukt barn visar på en hög andel felaktiga utbetalningsdagar som uppgår till 15 procent – närmare 900 miljoner kronor. Det framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017. Hur stor andel som är medvetet fusk vill Försäkringskassan inte uppskatta.

Alliansen införde "VAB-intyg" 2008, alltså en skyldighet för förskolor och skolor att intyga barns frånvaro, ett intyg som sedan vidarebefordrades till Försäkringskassan. Allt för att minska antalet felaktigheter. Redan 2009, året efter, minskade antalet utbetalda VAB-dagar med 6%.

Tyvärr togs intygen bort av Alliansen själva 2013 efter starka protester mot kravet, eftersom det ansågs "jobbigt" att hantera. Jag beklagade det då. Och dagens regering har inte haft något intresse att återinfdöra det. Men om det finns nära en miljard i potten att spara in borde det väl vara värt besväret? Med dagens teknik borde detta gå enkelt att hantera elektroniskt om viljan finns. Jag tycker VAB-intygen borde återinföras snarast.

Varför ska någon lita på Socialdemokraterna den här gången?

2018-03-23

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer skrev höromdagen nedanstående debattartikel i Aftonbladet om Socialdemokraternas brutna vallöften. Jag tycker den på ett utmärkt sätt sammanfattar varför man inte kan lita på Socialdemokraterna, och lägger därför ut den här i sin helhet: 


Varför ska vi lita på det du lovar nu, Löfven?

När vi går in i valrörelsen 2018 så gör vi det med en regering och en statsminister som har påfallande svaga förtroendesiffror.
En viktig förklaring är antagligen glappet mellan den förväntan som fanns på regeringen och vad den levererat. Det är främst ett socialdemokratiskt problem, men det finns också anledning att fundera över vad det betyder för förtroendet för svensk politik i stort.

Inför valet 2014 ställde Socialdemokraterna ut ett antal långtgående vallöften. Stefan Löfven ägnade stor möda åt att måla upp dramatiska förbättringar som skulle inträffa bara han fick regeringsmakten.

Redan 2013 satte Löfven upp målet att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Då var vi nummer 12. Fem år senare har vi halkat ner till plats 16. Med två år kvar till 2020 tror ingen seriös bedömare att regeringen når sitt löfte.
Men de stora löftena var fler. Av de 32 000 traineejobb som utlovades nåddes dock inte ens en volym om 500 traineejobb. Åtgärden har nu skrotats.

Näringslivet möttes 2012 av en nyvald s-ledare som med affärsplan och industrikansler skulle nyindustrialisera Sverige och stärka entreprenörskapet. I stället har skatterna på företagande höjts och villkoren för rut- och rot-tjänster försämrats. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet.

På sjukvårdsområdet är gapet mellan löften och verklighet om möjligt än större. I en debattartikel i Dagens Nyheter i juni 2014 skrev bland andra Löfven att Socialdemokraterna gick till val på att garantera alla cancerpatienter behandling inom fyra veckor efter remiss. Han konstaterade också att ”sjukvårdens tillgänglighet behöver öka för att på sikt bli helt köfri”. Sedan dess har vårdköerna fördubblats. Och löftet till cancerpatienterna är långt ifrån uppfyllt.

2012 lovade Löfven att friskolorna skulle få vara kvar. Då insåg han att en reglering skulle få negativa konsekvenser. När ”Aktuellt”, i oktober 2012, frågade ”Hur stor vinst är okej?” svarade Löfven: ”Det är just därför vi inte sätter någon gräns. Det är omöjligt att uttala sig om det. Det är en ganska meningslös lek med ord egentligen.” Men nu hotar regeringen att köra över ett synnerligen kritiskt lagråd och införa Reepaluutredningens långtgående förslag. De skolor som Löfven sagt sig vilja skydda löper mycket stor risk att läggas ned.

Faktum är dock att Löfven har hållit ett löfte – att släppa fokus på antalet poliser. 2014 gjorde Socialdemokraterna en stor poäng av att alliansregeringen fokuserade för mycket på kvantitet i stället för kvalitet när målet om 20 000 poliser uppnåtts. Sedan Löfven blev statsminister har också antalet poliser minskat och är i dag det lägsta sedan 2009. Med tanke på att utsattheten för brott ökar och andelen uppklarade brott ligger på rekordlåga nivåer så kan man fråga sig vad som avsågs med att öka kvaliteten.

Alla dessa löftessvek är skadliga för tilltron till politiken i stort. Men i stället för att uppfylla sina tidigare utfästelser så drar Löfven nu i gång löfteskarusellen på nytt. Återigen ska det bli fler vårdanställda och fler poliser. Pengar lovas ut till än det ena, än det andra. Frågan inställer sig: Varför ska väljarna lita på Löfven den här gången?

Gunnar Strömmer
Partisekreterare (M)Jag kan inte heller låta bli att lägga ut denna träffande  satirbild från @stegetefter på samma tema. (Självklart med tecknarens godkännande). Om du inte redan följer detta konto på twitter kan jag verkligen rekommendera det. Det är kanske den vassaste politiska satiren just nu.Visst kan man hävda att Socialdemokraternas brutna vallöften mest skadar dem själva (vilket också syns på opinionssiffrorna, att backa i opinionen under en stark högkonjunktur när man sitter i regeringsställning är extremt ovanligt), men faktum är att der skadar hela politiken. Under Alliansåren fick vi stort beröm för att regeringen var duktiga på att hålla sina vallöften och förtroendet för politikerna var högt i olika mätningar och forskningsrapporter. Nu har vi en helt annan bild och misstron mot hela politiken växer i samhället. Det är allvarligt, och Socialdemokraterna bär en stor del av ansvaret för detta.

Orimligt att rgeringen gör 1,3 miljoner dieselbilar värdelösa

2018-03-23

Socialdemokraterna meddelar att de lägger sig platt för Miljöpartiets krav att genom att ge kommunerna rätt att införa miljözoner och därmed i praktiken förbjuda 1,3 miljoner dieselbilar. Inte nog med att Socialdemokraterna vikt ned sig för Miljöpartiet i regeringen, de sätter nu ett mycket kraftfullt vapen i händerna på lokala miljöpartister runt om i hela Sverige.

Med socialdemokraternas och miljöpartiets ansvarslösa utformning av miljözoner blir politiken utomordentligt ryckig och många riskerar att känna sig lurade av politiska beslut. Så sent som år 2013 infördes en miljöbilsdefinition som undantog bland annat dieselbilar med låga utsläpp från fordonsskatt under de första fem åren. Tiotusentals familjer köpte en dieselbil i stället för en bensindriven bil. Att utan förvarning nu straffa dessa hushåll är vare sig rättvist eller rimligt. Regeringens förslag är ett straff mot alla de familjer som nyligen köpt en miljöbil bara för att nu få beskedet att de inte längre är välkomna i våra storstäder. Vi ser redan nu hur andrahandsvärdet på dieselbilar har sjunkit och hur många familjer därmed får bära kostnaden för Socialdemokraternas svek. Regeringens förslag drabbar därmed alla ägare av dieselbilar i hela landet, även de som aldrig kommer i närheten av en miljözon - prisnedgången drabbar alla.

Beskedet om socialdemokraternas svek i fråga om miljözoner kommer alltså efter att man infört automatisk årlig indexhöjning av bensinskatten (trots att man lovade före valet 2014 att inte höja benisnskatten). Och ovanpå detta går man nu också vidare med en direkt skatt på avstånd i form av en kilometerskatt. Regeringen  verkar närmas helt ha släppt ambitionerna om en politik som ser till hela Sveriges förutsättningar och villkoren utanför storstäderna – där det många gånger saknas kollektivtrafik och alternativ till bilen.

Moderaterna avvisar regeringens förslag om miljözoner. Vi är inte beredda att medverka till att göra många familjers näst största investering värdelös. Ska vi ha människor med oss i miljöpolitiken så måste de känna att politiken är långsiktig och att lita på. Vi säger också nej till indexeringen av bensinskatten, vi säger nej till kilometerskatten och vi säger nej till flygskatten.

Möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk

2018-03-22

Jag är ju med i Riksdagens fordonshistoriska närverk, och har även motionerat i riksdagen om en översyn av hur regelverk i vårt samhälle måste anpassas till de särskilda förutsättningarna för det rullande kulturarvet (äldre bilar, båptar, järnvägar, flyg osv). Riksdagen har ju (bland annat grundat på min och andras motioner) gjort ett tillkännagivande till regeringen att man bör utreda denna fråga. Och nur har äntligen regeringen - just denna vecka - tillsatt en utredare under Riksantikvarieämbetet som ska utreda saken.

Vid dagens lunchmöte fick vi nya berättelser som hur  ägare av äldre bilar drabbas av olika former av myndighetsbyråkrati som ofta är närmast omöjligt att hantera. Det handlar om orimliga nyta krav från Tranbsportstyrelsen om tillstånd för att "visa upp fordon på allmän väg" med ett antal snåriga regler och givetvis kopplat till en tillsynsavgift för dem som anordnar tex bilkaravaner med äldre fordon, träffar och liknande. Det handlar om snåriga tullregler vid import eller export av veteranfordon.
Det handlar om att de nya reglerna om miljözoner i exempelvis Stockholm kan komma att hindra kungahuset att köra med äldre bilar i området kring Gamla Stan (!).

Det handlar även om ett ärende där ett äldre fordon, sålt på en svensk auktion till en person i Tyskland, betraktades som "farligt avfall" och stoppades av tullen och där det nu pågår en rättsprocess i Mark och Miljöldomstolen (!) för att fastställa om detta veteranfordon (som är från 1982 och skulle renoveras till toppskick) var att betrakta som "avfall" eller inte. Om det betraktas som avfall kommer sannolikt även transportören att drabbas eftersom det krävs särskilt tillstånd att frakta "miljöfarligt avfall"...

På område efter område ägnar sig enskilda tjänstemän hos Transportstyrelsen, tullen, länsstyrelsen och kommunerna åt att jaga enskilda ägare av gamla veteranfordon. Och eftersom dagens miljö- och säkerhetsregler mm inte är anpassade för äldre fordon får ägarna stora problem eftersom det blir närmast omöjligt att uppfylla kraven. Vi måste, precis som när det exempelvis gäller äldre byggnader, få specialla lagregler som undantarkulturhistoriskt intressanta fordon från dagens hårda regelverk. Fordonen är få och används inte mer än i blygsam omfattning, de går oftast inte särskilt fort och det påverkar miljön minimalt. Det är helt enkelt orimligt att ställa samma krav på dessa gamla fordon som på nyproducerade fordon som används dagligen.

Möte med SACO om integration av nyanlända akademiker

2018-03-22

I dag träffade jag och några moderata kolleger SACO för att diskutera integrationen av nyanlända akademiker. Lite kortfattat kan jag sammanfatta detta med att man inte tycker Arbetsförmedlingen är någon speciellt effektiv aktör för att förmedla arbete till akademiker överhuvudtaget, och när det gäller invandrade akademiker fungerar det inte heller särskilt bra.

Valideringen av nyanländas kunskaper fungerar inte heller som den borde. Delvis beror detta säklart på det stora antalet asylsökande som kommit, man  har helt enkelt inte hunnit med. Man måste tidigt intervjua och kartlägga asylsökandes kompetenser, och det behövs också tydligare rutiner för regelmässig valdiering av nyanländas kunskaper så att de snabbt kan komplettera med det som behövs för att kunna börja arbeta i Sverige. Yrkeshögskolan ses som ett bra alternativ för den som behöver komplettera sin utbildning, men även de vanliga högskolorna bör kunna erbjuda kortare utbildningar.

SACO efterlyser även fler snabbspår inom SFI så att akademiker snabbt kan lära sig både vanlig svenska och svenska som fackspråk för sitt yrke. 

Det stod också klart att det råder begereppsförvirring om vem som egentligen är "nyanländ akademiker". SACO använder arbetsförmedlingens siffror, men de får i sin tur oftast uppgifterna muntligt från den nyanlände. Det är inte alltid det finns tydlig dokumentation över vilka utbildningar man har, även om det ändå är en handling de flesta tagit med sig från hemlandet. SACO-förbunden anser oftast att det krävs minst tre års akademiska studier plus examen för att räknas som akademiker. En del av de nyanlända har bara två års utbildning, eller ibland inte ens det, men kallar sig själva ändå för akademiker. Det är inte heller alltid lätt att översätta innehållet i en utländsk utbildning till svenska förhållanden. Det är inte så enkelt som många verkar tro att snabbt få nyanlända med längre utbildning i arbete, det är inte alltid utbildningen är gångbar i Sverige och utan god svenska kan man kanske inte utföra sitt arbete.  

Interpellation till justitieministern om hot och våld mot brevbärare

2018-03-22

För en tid sedan ställde jag en interpellation till justitieministern om hot och våld mot brevbärare, tidningsbud, chaufförer mm som arbetar med att dela ut post och paket. Det är en uppföljning av den RUT-rapport jag tidigare redovisat på bloggen om rapporter om hot och våld mot dessa yrkesgrupper, inte minst i våra utanförskapsområden. Jag har nu fått besked att interpellationsdebatten mellan mig och justitieministern blir den 4 maj.  


Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-12 Svarsdatum: 2018-05-04 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M) (pdf, 75 kB)

Riksdagen biföll mina motioner mot barnäktenskap och månggifte

2018-03-21

Jag har många gånger genom åren beskrivit hur sällan det är att enskilda riksdagsledamöter får igenom enskilda motioner. Själv har jag knappt fått igenom en handfull under mina snart 12 år som riksdagsledamot. Men idag röstade riksdagen faktiskt för två av mina motionsförslag, vid samma votering. Det har aldrig hänt tidigare.

Den ena motionen handlar om åtgärder mot barnäktenskap, den andra om att Sverige inte ska godkänna polygama äktenskap som ingåtts utomlands. Jag anser att detta är två oerhört viktiga frågor att ta tag i, och en viktig del av svensk integrationspolitik. I Sverige ska vi inte acceptera vare sig barnäktenskap eller månggifte, och där måste lagstiftningen vara solklar.

I båda frågorna fanns ytterligare någon eller några enskilda motioner eller partimotioner med samma innebörd, och nu har vi fått riksdagens stöd för våra förslag. De tre rödgröna partierna reserverade sig mot motionerna, helt kort med motiveringen att man redan arbetar med frågorna på olika sätt. Riksdagens majoritet anser tvärtom att regeringen inte agerar tillräckligt i frågorna och beslutade därför idag om nedanstående två tillkännagivanden i Civilutskottets betänkande CU8:


Årsstämma i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

2018-03-21

I går kväll deltog jag som politiskt vald huvudman från Marks kommun vid Sparbankstiftelsens årsstämma i Borås. Sparbanksstiftelsen är majoritetsägare till Sparbanken Sjuhärad, med sina 50,5%. resterande del ägs av börsnoterade Swedbank. Stiftelsens uppgift, förutom att vara en stark ägare, är att årligen dela ut en del av vinsten till olika lokala ändamål.
Stiftelsen har en förmögenhet på dryfgt en halv miljar kronor, och delade förra året ur 10 miljoner av de dryga 30 miljoner man fick i utdelning från Sparbanken. Resterande del läggs till kapitalet.

På stämman fick vi föredragningar både om bankens och stiftelsens ekonomi. Sparbanken Sjuhärad var även 2017 en av landets två mest lönsamma sparbanker, det brukar stå mellan Orust Sparbank och Sparbanken Sjuhärad, dess två banker ligger i topp år efter år. Kreditförlusterna är oerhört små och man har en imponerande marknadsandel både bland privatpersoner och företag. Som tidigare bankanställd måste jag säga att jag är imponerad, Sparbanken Sjuhärad är en extremt välskött bank.Bankens VD Bosse Johansson höll också ett anförande där han varnade för obalanser i ekonomin till följd av av den negativa räntan. Han påpekade att detta är ett ekonomiskt experiment, världen har aldrig haft negativa räntor tidigare sedan "Balyloniernas tid", och att ha negativa räntor i en stark högkonjunktur innebär risker. Jag delar hans oro, och vi fick tillfälle att tala mer om detta under den efterföljande middagen där jag hade äran att sitta bredvid Bosse. Vi pratade såklart inte bara om bank och makroekonomi, utan rätt mycket fotboll med. Bosse har ju just lämnat sitt mångåriga ordförandeskap för IF Elfsborg och är nu klubbens förste hedersordförande. Och så blev det förstås en del politik.

Moderaterna vill kunna stoppa riskabla utländska direktinvesteringar

2018-03-20

I dag finns ingen möjlighet för svenska staten att stoppa oönskade utländska direktinvsteringar på områden som kan vara riskabla för landet. Det kan exempelvis handla om att utländska investerare eller bolag ägda av utländska stater köper upp svenska hamnar, telenät och fibetnät, förvärvar större teknologiföretag eller telekomföretag, eller vill bygga och äga svenska järnvägar. Säpo har exempelvis varnat för att utländska intressen köper in sig i data-, tele- och kraftföretag som är vitala för att Sverige ska fungera. 

Moderaterna menar att vi inte kan vara aningslösa i detta. Exempelvis innebär stora kinesiska förvärv med statligt kapital i ryggen något annat än när vanliga demokratiska länder handlar med varandra. Vi måste diskutera vilka säkerhetsrisker och vilket långsiktigt inflytande som följer med dessa investeringar.

I många andra länder finns det krav på tillstånd för denna typ av investeringar. Exempelvis har tolv andra europeiska länder sådan lagstiftning, inklusive Danmark, Norge och Finland. Även USA, Kanada och Australien har sådana lagar.

Moderaterna menar att även Sverige borde införa en lagstiftning som innebär att vi på allvar kan göra säkerhetsbedömningar av om det finns risker vid denna typ av investeringar. Ett av våra moderata vallöften är därför att starta en utredning om hur direktinvesteringar ska kunna granskas, förses med villkor och ytterst kunna stoppas.

Samtidigt arbetar EU på ett ramverk som gör det möjligt att utbyta information mellan EU-länderna om denna typ av investeringar. Moderaterna menar att Sverige ska stödja denna process. "Frihandel kan inte gränsa till naivitet och aningslöshet" säger Ulf Kristersson i denna DN-artikel.

Fasansfulla kommentarer om synen på dödsstraff

2018-03-19

I går lyssnade jag på SD:s partiledare Jimmie Åkesson i nyheterna, där han sa något som förvånade mig. Nämligen att Sverige bör utvisa dömda grova brottslingar, alldeles oavsett om det strider mot internationella konventioner eller inte, och oavsett om den utvisade riskerar tortyr eller dödsstraff i sitt hemland. Åkesson sa att han vill omförhandla dessa konventioner, men om det inte går sa han rent ut att Sverige borde bortse från dem.

Moderaterna har ju nyligen föreslagit att fler som dömts för mycket allvarliga brott ska kunna utvisas efter avtjänat straff, men vi har självklart ingen tanke på att utvisa människor till tortyr eller dödsstraff. Detta är en viktig princip i bland annat Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, och även en bärande princip i de flesta civiliserade västliga demokratier. 

Jag reagerade starkt på Åkessons utspel, och skrev nedanstående mycket hovsamma inlägg på twitter:Resultatet blev en storm av hat som jag inte upplevt på länge. Av de 243 kommentarerna ligger ett betydande antal långt över gränsen för det rimliga. Några exempel (Citat från olika svar, jag har skrivit av dem ordagrant, alla finns på twitter som svar på mitt inlägg och är därmed redan offentliga. Har dock avstått från några av de mest rasistiska):

"Tycker du mördare och väldtäktsmän förtjänar mänskliga rättigheter?"
"Du för ett idiotresonemang för du vill tydligen skydda brottslingar"
"Jag är emot dödsstraff generellt, men i dessa fall..."
"Jag anser att de får skylla sig själva om de utvisas till ett dödsstraff"
"Det är deras eget val så det är bara att ta konsekvenserna"
"Ni i m tänker alltså mer på brottslingarna än säkerheten för svenska folket"
"Tycker det låter som ett utmärkt förfarande. Bra signalpolitik också"
"Jag ser personligen inget problem med att dessa grova brottslingar riskerar till och med döden om de skickas hem"
"Måste bli ett slut på detta djävla daltande med brottsligt patrask"
"Skaffa dödsstraff i Sverige istället"
"Ska det aldrig sluta, daltandet med grova brottslingar"
"Det är självklart att de ska utvisas oavsett vilket straff de riskerar i hemlandet"
"Det kommer hit smuts som inte egentligen har rätt att vara här"
"Finns inget att fundera över. Ut med skiten, rätt av bara"
"Jag offrar lätt 100 brottslingar för att skydda 100 hederliga"
"Alla är inte lika värda. Så enkelt är det"
"Helt rätt! Ut med dom."
"Skicka hem de bara//Här ska svinen inte vara"
"Självklart ska dödsstraff införas" 
"Jag bryr mig inte om en mördare eller våldtäktsman riskerar dödsstraff"
"Dödsstraff är inte främmande för mig längre"
"Vi skiter i om de får dödsstraff i sitt hemland"

I ärlighetens namn ska jag påpeka att jag fått ett stort antal motsatta kommentarer med och dryga hundratalet gillanden. Men en oroväckande stor andel av kommentarerna var skrämmande att läsa. Jag konstaterar att den släpphänta migrationspolitiken tillsammans med ökande brottslighet och uppmärksammade våldtäkter och skjutningar har skapat en fullt begriplig växande ilska hos delar av svenska folket. De uttrycker sin frustration på detta sätt och jag klandrar dem inte för att de är arga och upprörda. Men det måste väl rimligen finnas något utrymme mellan en släpphänt kriminalpolitik och att diskutera dödsstraff? Att inte skicka människor i döden innebär inte att man "daltar" med dem.

Det finns en mängd argument mot dödsstraff, både etiska och rättsliga. Två av dem räcker långt. Ett är såklart att ett samhälle inte dödar sina egna medborgare. Ett annat är att vi vet att det tas felaktiga beslut i vissa domar, det finns flera uppmärksammade domar på senare tid, även morddomar. Ett verkställt dödsstraff till följd av en felaktig dom går aldrig att rätta till. 

Jag känner en stor sorg över att vi idag, 2018, har så många människor i vårt land som inte bara tycker det är helt acceptabelt att skicka människor till tortyr och död, utan rent av förespråkar att vi ska införa dödsstraff i Sverige. Det är faktiskt helt fasansfullt. Jag tycker detta är ett mycket viktigt skäl att avstå från att rösta på SD.

Det som hänt är inte bra för vare sig moderaterna eller Hanif Bali

2018-03-18

Beskedet att Hanif Bali lämnar moderaternas partistyrelse har nog förvånat många. Den nu aktuella historien om Balis twitterkritik mot en journalist vet jag inte mer om än det som skrivs i media (och såklart det Bali själv berättat). Jag kan såklart inte bedöma vad som är sant eller inte, och inte heller om det finns mer som inte kommit fram i media. Jag kan bara konstatera att Bali själv menar att han gjort ett allvarligt misstag som han också bett om ursäkt för.

Många frågar vad jag anser om partiledningens hantering av frågan. Jag måste helt enkelt utgå från att man agerat på det sätt som varit rimligt i den aktuella situationen. Och även om just denna händelse i efterhand kommer att visa sig inte alls vara så allvarlig som DN först antydde (påståendet om den misstänkta ryska avlyssningen av UD känns inte särskilt väl underbyggt, inga medier har följt upp detta och experter har snarare avfärdat det som osannolikt) så blev det väl kanske ännu en sten på bördan av all tidigare kritik som gjorde det omöjligt att behålla Hanif Bali i den moderata partistyrelsen. Att sitta i en partistyrelse ställer såklart extra höga krav på en politiker.

Men en sak är klar - det som hänt är såklart inte bra för vare sig partiet eller Hanif Bali. Att Bali enligt egen uppgift även tänker sluta twittra är absolut en stor förlust för moderaterna under en valrörelse. Nog för att Bali varit i väldigt många blåsväder och emellanåt använder en ton och ett språk i sociala medier som jag aldrig skulle göra själv, men samtidigt är han ett fenomen när det gäller att skapa intresse för politik. Han är ohotat den främste politiske kommunikatören i Sverige på sociala medier och enligt mig en stor tillgång för moderaterna, inte minst i en valrörelse som tros kunna avgöras just på sociala medier. Jag hoppas han omprövar sitt beslut när det gäller twitter. Om han verkligen slutar twittra är det enbart en seger för våra politiska motståndare.

Det som hänt belyser samtidigt en viktig fråga, nämligen hur viktigt det är för oss politiker att inte av misstag gå lobbyisters eller andra opinionsbildares ärenden. De flesta av oss riksdagsledamöter får, precis som Hanif Bali berättat, ofta mail eller vanliga brev från kända eller mindre kända personer, eller ibland anonymt, med material som man ber oss agera på politiskt eller sprida till andra. Detta är en del av politiken, och inget konstigt i sig. Ibland får man intressant material med tydliga källor som passar in i något man redan arbetar med och då är det mycket positivt. Alltför ofta är det dock oklart varifrån materialet kommit, vem som står bakom och vilka krafter som vill att vi ska agera politiskt. Vaksamhet i dessa situationer är oerhört viktigt om man ska bevara sin integritet och trovärdighet. Samma sak gäller för övrigt alla de förslag på riksdagsmotioner som lobbyister och organisationer skickar till oss vajre höst, och som alltför många riksdagsledamöter sedan okritiskt bara kopierar rakt av som sina. 

Under mina snart 12 år i riksdagen vågar jag ganska säkert säga att jag aldrig låtit mig luras att gå några lobbyisters eller andra opinionsbildares ärenden. I de fall mina och en lobbyists åsikter sammanfaller använder jag såklart gärna material jag fått ta del av, efter en noggrann och kritisk granskning. Men det är alltid jag själv som står för mina åsikter och det styrs aldrig av någon annan. Detta ska alltid media, liksom alla mina väljare och alla mina följare i sociala medier, kunna känna sig trygga med i varje läge. Man må ogilla det jag säger eller skriver, men man ska veta att det alltid är min egen åsikt och att jag inte går någon annans ärenden. Personligen kan jag nästan inte se något värre hända än att jag en dag skulle upptäcka i efterhand att jag själv av misstag låtit mig utnyttjas för någon annans syften, eller rent av råkat gynna något intresse som jag inte står bakom.

(uppdaterat 19/3)

Regeringen har brutit vallöftet om 90-dagarsgaranti för arbetslösa unga

2018-03-16

Regeringen påstår ständigt att man minskat arbetslösheten bland unga (att den minskande arbetslösheten sammanfaller med stark högkonjunktur och mycket mindre ungdomskullar talar man tyst om). Både statsministern och andra ministrar skryter också om att man infriat den utlovade "90-dagarsgarantin" för arbetslösa unga. Alltså vallöftet att "arbetslösa unga inom 90 dagar skulle ha ett jobb, praktik, traineejobb eller utbildningsplats".

Redan i september 2017 avslöjades i en rapport från Timbro att regeringen inte alls uppfyller vallöftet om 90-dagarsgarantin, utan att man tvingats utvidga garantin till alla typer av arbetsmarknadspolitiska program, och att allt fler unga hänvisats till sådana program i stället för till riktiga jobb. Trots stark högkonjunktur.

Sedan var det den socialdemokratiska tidningen Arbetet som i en artikel avslöjade att det i princip räcker med ett enda telefonsamtal från en arbetsförmedlare för att 90-dagarsgarantin ska anses infriad.

I artikeln nämns även att forskarna på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, är ”genuint osäkra” på vad 90-dagarsgarantin innebär. Därför har de inte heller kunnat studera effekterna.

I ett debattinlägg häromdagen i Svenska dagbladet av Siri Steijer (arbetsmarknadsansvarig hos Timbro) och Isak Kuersmidt, (doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan och den som skrev den tidigare nämnda Timbrorapporten), konstateras  att regeringen efter valet ändrat på löftets innehåll. Alla typer av "insatser som leder till jobb eller utbildning" inräknas nu i 90-dagarsgarantin, liksom exempelvis alla unga nyanlända som ingår i etableringsuppdraget samt alla som finns i olika "aktiviteter" i kommunal regi. Och de som finns i helt skattefinansierade extratjänster anses ha fått arbete.

Jag ställde för en tid sedan en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern om just 90-dagarsgarantin: 

Regeringen säger att 90-dagarsgarantin för unga arbetslösa nu är genomförd. Men när man talar med arbetslösa inser man att det i princip räcker med att en ung arbetslös träffat en arbetsförmedlare vid ett enda tillfälle och blivit förevisad hur man letar jobb i Arbetsförmedlingens platsbank för att den unge ska anses ha fått stöd enligt 90-dagarsgarantin. Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

Anser ministern att detta stöd till arbetslösa unga är tillräckligt?

Jag fick ett svar som verkligen förbryllar. Bland annat skriver hon följande:

"90-dagarsgarantin sätter en bortre gräns för hur länge en ung person kan vara arbetslös innan hon eller han erbjuds ett arbete, en utbildning eller en insats som leder till arbete eller studier. Insatserna kan vara vägledning, arbetspraktik, arbetsträning, eller olika typer av specialistinsatser för att nämna några exempel. Att bara träffa en arbetsförmedlare vid ett tillfälle är inte en sådan insats."

Ministern dementerar alltså uppgifterna från socialdemokratiska Arbetet (som intervjuat arbetsförmedlare), men hon medger uttryckligen att regeringen tvingats vattna ur 90-dagarsgarantin ordentligt. Detta gör att jag ser ett behov av att hon förklarar sig i en interpellationsdebatt med mig i riksdagen framöver. Det är något som inte stämmer här.  

Fler reaktioner efter mitt besök på klimatkonferensen i Mölndal

2018-03-16


Reaktionerna fortsätter efter mitt numera ganska omtalade besök på klimatkonferensen i Mölndal. Tänk att detta att besöka en konferens och lyssna på vad kritiska forskare och experter har att säga kan väcka sådan uppmärksamhet. Fullständigt obegripligt. 

Det som är roligast är ju såklart mängden mail och telefonsamtal från människor som tycker jag gjorde alldeles rätt och jag märker ju att oron för den extrema klimatpolitiken i Sverige är betydligt större än jag trodde. Inte minst har många moderater hört av sig, både aktiva kommunpolitiker och medlemmar. 

Stockholmsinitiativet/Klimatsans uppmärksammar såklart också mitt deltagande i flera inlägg, tex dettadetta och detta.

Självklart kommer också kritik, inte minst på sociala medier från övertygade klimatalarmister som uppenbarligen vill kväva all diskussion om ämnet. En del inlägg är så nedlåtande att jag undrar om de som skriver helt saknar sakargument? Jag bemöter seriösa inlägg i den mån jag hinner. Att två miljöpartister hoppar på mig i denna debattartikel i vänstertidningen ETC tar jag för övrigt mest som en komplimang.

Mitt svar är detsamma som alltid - inget är helt svart eller vitt i någon politisk fråga, inte i klimatfrågan heller. Att försöka kväsa debatten så fort någon har avvikande mening eller ställer frågor om påståenden som framstår som ologiska är odemokratiskt. Vi behöver fler diskussioner, fler konfereser och mer debatt i klimatfrågan. Inte mindre.

Möte med Västra Götalands nya landshövdning

2018-03-15

I dag träffade den västsvenska delen av moderaternas riksdagsgrupp vår nye landshövding Anders Danielsson som besökte oss i riksdagen. Det blev många viktiga samtal om allt från länsstyrelsens hantering och tillsyn rörande småskalig vattenkraft, djurtillsyn, strandskydd och miljöskydd, men även kring beredskapsfrågor och Länsstyrelsens arbete i stort.

Seminarium om regeringens förslag till "exitskatt"

2018-03-15

I dag deltog jag i ett mycket välbesökt seminarium i riksdagen om regeringens förslag till "exitskatt" för den som flyttar utomlands. Förslaget har får en närmast kompakt sågning av remissinstanser, näringsliv och den politiska oppositionen. Orsaken är att man inte förstår från regeringens sida vilka skador detta kommer att medföra, exempelvis när det gäller att locka kapital och toppkompetens från andra länder till Sverige. Det är också orimligt att beskatta vinster innan de realisterats, vilket är en god princip för ett legitimt skattesystem.Vi seminariet fick vi föredrag från ett antal väl insatta personer, bland annat här av industrimannen Carl Bennet, som tyckte förslaget var ytterst illa genomtänkt.

Att "förbjuda religiösa friskolor" löser inte problemet

2018-03-15

Jag tillhör dem som tycker det är viktigt att alla svenska barn och ungdomar får i grunden samma utbildning i grundskolan och är därför skeptisk till friskolor med alltför starka religiösa eller ideologiska inslag. Alla skolor i Sverige är skyldiga att följa läroplanen och detta får vi aldrig tumma på. Extrema åsikter eller religion ska inte tvingas på våra barn under skoltid.

Även om jag vet att de flesta religiösa friskolor hanterar avgränsningen mellan skola och religionsutövning på ett balanserat sätt och driver utmärkta skolor så förstår jag att det finns ett opinionsstöd för att "stoppa religiösa friskolor". Det är bara en hake - det löser inte problemet.

Att en skola har ordet "kristna" eller "muslimska" eller judiska" i skolans namn säger egentligen inte så mycket. Skolan kan lika gärna heta "Storstads friskola" och ändå ha starka inslag av religion i anslutning till undervisningen. Och motsatt - en "kristen skola" kan bygga på en gemensam värdegrund men ändå kan de religiösa inslagen vara minimala eller kanske inga alls. Och även om man skulle lyckas med konststycket att förbjuda alla religiösa inslag under skoltid finns ju inget som hindrar att skolan erbjuder "frivillig" religionsutövning i direkt anslutning till skoltiden, efter att eleverna formellt har slutat för dagen. Detta förekommer även i anslutning till undervisningen i en del kommunala skolor, där en församling exempelvis kan erbjuda eleverna verksamhet som kyrkans barntimmar direkt efter skoldagens slut.

Att "förbjuda religiösa skolor" blir därför bara ett populistiskt slag i luften, även om det vid en första anblick kan låta intressant. Det mest troliga är ju att skolan bara byter namn och tonar ned den religiösa kopplingen officiellt, men i övrigt driver skolan vidare som förut. De som vill driva starkt konfessionella skolor med stark koppling till religiös skolning kommer att hitta vägar att lösa detta helt utanför politikens kontroll, i huvudsak utanför skoltid. Även om deltagandet då formellt sett är frivilligt lär det knappast vara det i praktiken.

Faktum är att vi i dagens läge som jag ser det egentligen bara har två alternativ. Antingen att förbjuda alla friskolor, eller att tillåta alla friskolor som följer lagen och läroplanen. Att förbjuda alla friskolor skulle ställa många hundratusen elever utan skolplats, och kraftigt begränsa valfriheten. Och även om vi förbjuder friskolor kommer kyrkor och samfund som sagt att kunna erbjuda religionsutövning och religiös skolning av barnen i anslutningen till skolan om de så önskar. Den enda lösning jag ser i dag är helt enkelt att vara tuffare mot de skolor som inte följer reglerna. I stället för förbud mot religiösa friskolor vill moderaterna öka insyn och kontroll från skolinspektionen samt kunna lägga ner skolor (både friskolor och kommunala) som inte efterlever svensk skollag och inte står för de värderingar som enligt skollagen ska gäller alla skolor i Sverige.

Förslaget från flera partier att "stänga religiösa friskolor" är i grunden ren populism. Å andra sidan skulle det som sagt knappast tvinga någon skola att stänga, så jag tycker faktiskt inte förslaget är så mycket att uppröras över heller. Möjligen skulle ett förbud bli en politisk markering att skollagen och läroplanerna ska följas. Men i allt väsentligt skulle beslutet bli ett slag i luften. Själv skulle jag hellre se fler och tätare besök av skolinspektionen, gärna oanmälda, för att verkligen se till att skollagen och läroplanerna följs och att skolan i övrigt följer de lagar och regler som gäller, exempelvis när det gäller att behandla pojkar och flickor lika. Och ett kännbart sanktionssystem för den skola som bryter mot reglerna. Vi finansierar friskolorna med skattemedel och då har vi också en skyldighet att ställa rimliga krav på verksamheten. 

Kritiken mot Google får inte tappa alla proportioner

2018-03-14

Att människor sprider hot, hat och rasism på nätet via olika sökmotorer är ett problem. Senast är det Google som fått kritik för att man kan nå sådana nätsidor via deras sökmotor.

Jag tycker väl personligen att denna kritik faktiskt börjat tappa alla proportioner. Att ge sig på den som tillhandahåller infrastruktur för att denna används till olika saker känns lite långsökt enligt mitt sätt att se på saken. Trafikverket har inte ansvar för att kriminella kör på våra motorvägar. Telia har inte ansvar för vad som sägs i telefonsamtal som använder deras telefonlinjer. Och Postnord har inte ansvar för hatiska eller rasistiska meddelanden som distribueras av deras brevbärare.

Ansvaret för vad som läggs ut på nätet måste alltid ligga på den som publicerat det. Detta är också polisens tydliga besked.

Den som sprider saker på hemsidor eller andra medier som strider mot lagen ska gripas och åtalas för brott, precis som vid all annan brottlighet.

Att sedan Google och andra kan ha ett moraliskt ansvar att i vissa fall plocka bort vissa saker när man uppmärksammas på det (tex material som strider mot lagen) är en annan sak. Företaget kan dessutom givetvis anta egna etiska riktlinjer för vad man accepterar, det står varje privat företag fritt. Exempelvis stoppas vad jag förstår från media exempelvis barnpornografi av de stora aktörerna på nätet, inklusive Google och Youtube, till följd av ett frivilligt åtagande. På samma sätt skulle man givetvis kunna stoppa exempelvis grovt rasistiska hemsidor om man skulle vilja det.

De som däremot kräver skärpt lagstiftning för att reglera vad en sökmotor får tillhandahålla är ute på mycket djupt vatten. Då är vi inne på censurdiskussionerna igen, och där ska vi inte hamna i en demokrati. Om staten i lag skulle kräva att privata företag förhandscensurerar material på internet lever vi inte längre i ett land med yttrandefrihet och åsiktsfrihet.


En annan sak är debatten om hur sökmotorer som Google och Youtube, men även Facebook, använder algoritmer för att filtrera, prioritera, styra eller styra bort olika former av trafik eller sidor för olika användare. Om exempelvis Google eller Youtube aktivt lyfter upp vissa sidor och prioriterar ned andra kan man ju faktiskt med fog säga att de både "censurerar" och aktivt marknadsför vissa websidor och de åsikter som finns där. Det har de såklart rätt att göra som privat företag, men då är man kanske inte längre bara "infrastruktur" utan något mera, med ett betydligt större ansvar? Om man till detta lägger risken att utomstående aktörer på olika sätt kan manipulera utfallet av algoritmerna blir saken extra allvarlig. Jag är inte tillräckligt insatt i hur detta fungerar, men ska försöka fördjupa mig i ämnet, närmast vid ett möte med Facebooks svenska policychef på ett seminarium jag anordnar nästa vecka tillsammans med Staffan Danielsson (C). Detta är inplanerat sedan lång tid, men blev plötsligt extra intressant.

Lunchseminarium om integration

2013-03-14

   

Dagens andra möte blev ett lunchseminarium om jobbskapande som grund för integration. Vi fick träffa ett antal sociala entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund som på olika sätt lyckats skapa arbete och en framtid för många andra.
Det blev många spännande berättelser från mycket driftiga och enagegerade personer. Några saker tog jag med mig från seminariet och från lite samtal med några av gästerna efteråt:

1. Om man ska bryta utanförskap, social oro och kriminalitet i utanförskapsområdena är arbete den enda vägen. Och kan man få människor i arbete i närområdet kommer fler att bo kvar, omflyttningen bli mindre och tryggheten ökar.

2. Drivkrafter att ta ett arbete är viktiga. Men det är inte bara bidrag som behöver stramas åt, även kriminalitet är ibland ett hinder mot att ta arbete. Vi fick berättelser om personer som tjänar 15-20.000 svart i veckan på kriminell verksamhet. I det läget är det svårt att locka människor till ett vanligt arbete med normal inkomst. Viktigast därför att ta tag i ungdomarna innan de hamnar i kriminalitet.

3. Minskad byråkrati och krångel står alltid högt på agendan för alla företagare. För den som anställer nyanlända eller asylsökande blir det extra komplicerat att ha kontakt med olika myndigheter som ibland ger motstridiga besked om vad som gäller.

3. Kostnaderna fär att anställa är viktiga, inte minst i tjänstesektorn där just löner är den huvudsakliga kostnaden. Lägre  kostnader för nyanställda med liten erfarenhet påverkar absolut viljan att anställa. Även möjligheten att prova en nyanställd länge innan dennne får fast tjänst framhölls som viktig. Många röster höjdes för längre provanställningar än idag.

4. Att kunna få vissa stöd och skatterabatter har betydelse i ett inledningsskede, men vi var nog ganska överens om att när en person efter en tid blir fullt presterande på en arbetsplats måste också stöd och skatterabatter dras ned eller upphöra. Vi kan inte ha fullt arbetsföra människor i permanenta bidragsanställningar.

5. Kunskaper i svenska är viktigt i många yrken där man har med andra människor att göra. I en del andra yrken är det inte lika viktigt. Vi måste bli flexiblare och kunna erbjuda kombinationer av utbildning, arbete och svenskastudier. Att kräva att alla ska sitta på skolbänken och lära sig svenska innan man kan söka jobb fördröjer tiden att komma i egen försörjning. Man lär sig dessutom svenska snabbare om man träffar andra svensktalande på en arbetsplats.

6. Positiva förebilder från utanförskapsområden syns inte särksilt ofta i media. Det är mer rapporter om bilbränder och skjutningar. Vill man att den unga generationen ska få motivation att skapa sig ett bra liv och egen försörjning måste positiva förebilder från förorterna hållas fram mycket oftare än idag.

7. Det finns diskriminering även av småföretagare. En aldrig så driftig företagare kan ha stora problem att få ett affärsavtal på grund av sitt namn, utseende eller brytning.

8. Det var tänkvärt att påminnas om att kriminella nätverk ofta leds av mycket driftiga personer med starkt ledarskap. Om man kunde få dessa personer att lägga sin energi på en laglig verksamhet i stället kan man rädda många andra undan utanförskap och kriminalitet och samtidigt skapa något bra. Att tidigt se personer med ledaregenskaper och ge dem rätt utmaningar och möjligheter är en viktig väg mot tryggare förorter.

9. Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll som statligt styrd aktör. Att låta fler aktörer bedriva arbetsförmedling och nischa dessa mot olika målgrupper skulle ge mycket större chans att få exempelvis nyanlända i arbete.

Frukostmöte om behovet av ny järnväg mellan Göteborg och Borås

2018-03-14

 

Dagen började med ett frukostmöte med västsvenska riksdagsledamöter (från alla partier) samt tillresta tyngre västsvenska politiker (Johny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland, samt kommunstyrelseordförandena i Göteborg och Borås) för att manifestera att Västsverige står enat om det stora behovet av en ny modern järnväg mellan Götreborg och Borås. Även vår moderate talesperson i trafikfrågor, Jessica Rosencrantz, deltog.

Den främsta västsvenska prioriteringen är att bygga sträckan Mölnlycke - Bollebygd via Landvetter Flygplats, en sträcka som egentligen skulle påbörjats redan 2020 (beslut var taget av Alliansen och pengar avsatta), men som stoppades av dagens regering.

Senare i vår kommer regeringens infrastrukturproposition, och vi hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och inser att sträckan Göteborg-Borås idag är landets långsammaste järnväg (det är faktiskt bevisat), samt att Landvetter Flygplats är en av få storflygplatser som saknar järnvägsanslutning.

Lite märklig blev dagens träff, eftersom de två s-kommunalråden i Borås (Ulf Olsson) och Göteborg (Ann-Sofie Hermansson)  stod och kraftfullt argumenterade för att riksdag och regering äntligen måste inse behovet av den nya järnvägen. Alla vi, främst västsvenskar, som var där håller ju med, men det är inte vi som beslutar - det är dagens s-regering. Man kunde ju tycka att ledande s-politiker i Västsverige skulle driva på hos sin egen regering i stället för att argumentera i riksdagen för att regeringen ska lyssna. Regeringens linje i frågan är oklar, och vi vet ju att S och MP är djupt splittrade i synen på infrastruktur. MP driver på för höghastighetståg, delar av S håller emot (framförallt finansministern), S vill utveckla våra flygplatser medan MP vill motarbeta flyget. Mycket av den totala handlingsförlamningen beror helt enkelt på att regeringen inte kommer överens. Och därför har inget hänt alls under denna mandatperiod, mer än att man stoppat det järnvägsbygge som Alliansen redan hade beslutat...

Möte med Brandmännens Riksförbund

2018-03-13

I dag träffade jag och några moderata kolleger Brandmännens Riksförbund för att diskutera hur man ska komma till rätta med hot och våld mot blåljuspersonal, alltså angrepp mot polis, brandmän och sjukvårdspersonal som är under utryckning. Detta är både en arbetsmiljöfråga och en viktig samhällsfråga. Regeringen kommer snart (bland annat efter krav från riksdagen) med förslag om skärpta straff för detta, men mycket tyder på att förslaget blir ganska urvattnat och mer kommer att fungera som en politisk markering än göra verklig skillnad.  Vi diskuterade hur man skulle kunna göra åtgärderna vassare och mer verkningsfulla.På bilden jag och vår rättspolitiske talesperson Tomas Tobé tillsammans med Mikael Svanberg, generalsekreterare för Brandmännens Riksförbund.

Alliansriksdagsgrupp

2018-03-13I dag hade Alliansen återigen gemensam riksdagsgrupp och på dagordningen stod den ekonomiska politiken och de viktiga frågor som väntar en ny regering efter valet. Två inbjudna ekonomiska experter redogjorde för sin syn på saken och det blev tillfällen till en hel del frågor. Det råder knappast någon tvekan om vad vi har för mål i valet, och de som menar att Alliansen är historia har ärligt talat inte en aning om vad de talar om. Vi är väldigt sugna på att ta överregeringsmakten tillsammans. Vi har nära samarbete i många utskott, och även om just migrationsfrågan är en besvärlig sak så är det väldigt mycket annat som förenar. I migrationsfrågan finns å andra sidan en ganska bred majoritet i riksdagen för att vi inte kan gå tillbaka till tidigare politik.

Statsminister Löfvens historieförfalskning om svensk migrationspolitik

2018-03-14

I dar har vår gruppledare och fd migrationsminister Tobias Billström denna debattartikel i Expressen där han avslöjar statsminister Löfvens och Socialdemokraternas historieförfalskning om svensk migrationspolitik, som han bland annat framförde till USA:s president Donald Trump vid besöket förra veckan. Artikeln är en utmärkt historisk sammanfattning av svensk migrationspolitik det senaste decenniet, och därför lägger jag ut den i sin helhet här:

Stefan Löfvens historieförfalskning i flyktingpolitiken 

Stefan Löfven har vid flera tillfällen – senast på presskonferensen med USA:s president Donald Trump – återkommit till att regeringen ärvde en ohållbar migrationspolitik och att man tog ansvar för att ändra den. Det finns två stora problem med den bild Stefan Löfven försöker sätta. Dels är migrationspolitiken förvisso stramare än vad den var 2015, men under 2017 kom över 25 000 asylsökande till Sverige. Det statsministern beskriver som en stram flyktingpolitik är fortfarande ett mycket omfattande åtagande. Men framför allt ägnar sig statsministern och regeringen åt en historierevisionism som är djupt oärlig och som försvårar en seriös diskussion om framtiden för svensk migrationspolitik.

Vi moderater har lagt om vår migrationspolitik. Vi har tydligt sagt att vi hade fel på viktiga punkter, inte minst för att kunna föra en fullständigt öppen diskussion om migrations- och integrationspolitikens verkligt svåra frågor. Vilket ansvar ska vi ta i en värld med stora flyktingströmmar, om vi samtidigt ska ta det ansvar för Sverige som bara vi kan ta själva?

Vår omläggning påbörjades strax efter valet 2014 och från hösten 2015 drev vi frågan om tillfälliga gränskontroller, tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring. Vi borde agerat tidigare och tydligare, men när vi lade om vår politik så höll Stefan Löfven fast vid den linje som han nu ensidigt skyller på Alliansen. Det Stefan Löfven säger är helt enkelt en helt ogenerad historieförfalskning. Det är respektlöst mot väljarna och det ökar naturligtvis risken för att han begår nya misstag. 

Fredrik Reinfeldt har i efterhand fått mycket kritik för sitt "öppna era hjärtan"-tal i valrörelsen 2014, men man ska komma ihåg att Stefan Löfven valde att angripa Fredrik Reinfeldt för att denne pekade på att Migrationsverkets kostnader pressade statsfinanserna. "Det var väldigt ovärdigt av Fredrik Reinfeldt att ställa den kostnaden mot att vi ska ha råd med framtiden. Ökade kostnader för flyktingmottagande betyder inte att vi inte har råd med investeringar i välfärden."

När jag i 2013 öppnade upp för en volymdiskussion så fick jag kritik från många olika håll – inklusive från företrädare för mitt eget parti. Men Stefan Löfven var den som kanske gick allra längst. På Facebook skrev han: "De gör det med ett avhumaniserande språk, där människor på flykt från krig beskrivs som 'flöden' och 'volymer'. Det är oanständigt." Den som beskriver motståndarens försök att nyansera en svår fråga som "ovärdigt" eller "oanständigt" kan naturligtvis inte fyra-fem år senare agera som om inget har hänt. Det är möjligen inte ovärdigt eller oanständigt, men det är helt klart oansvarigt.

När Socialdemokraterna kom till makten hösten 2014 gjordes ingenting för att lägga om migrationspolitiken. Tvärtom. Alla minns hur Stefan Löfven stod på Medborgarplatsen i Stockholm i september 2015 och deklarerade att "mitt Europa bygger inga murar". 

All politik och all retorik fram till den punkt där regeringen vände 180 grader gick i en helt annan riktning än den som Stefan Löfven nu ansluter sig till. Nu vill regeringen genom införandet av den så kallade gymnasielagen bevilja uppehållstillstånd till grupper som saknar skyddsskäl. Personer med utvisningsbeslut ska ges möjlighet att stanna i Sverige. Retorik och politik glider återigen isär. Stefan Löfven måste ta sitt ansvar. En början är att sluta med historierevisionismen och tala ärligt med medborgarna. Den respekten förtjänar de. 

Tobias Billström (M) 
Tidigare migrationsminister,  
Gruppledare i riksdagen

Äntligen förslag från regeringen om karensavdrag i stället för karensdag

2018-03-13

Den 25 mars 2011 skrev jag nedanstående i ett blogginlägg:

Alla försäkringar innehåller en självrisk, och karensdagen är den självrisk som gäller vid sjukdom. Det är högst rimligt. Däremot tycker jag att de fackliga röster som höjts för att skapa en rättvisare karensdag är värda att lyssna på.
Problemet är nämligen att de som arbetar natt eller långa arbetspass, och därmed arbetar färre dagar under en månad drabbas orimligt hårt av dagens regler. Om man på en heltidstjänst arbetar 15 långa arbetspass på en månad och är sjuk en gång mister man 1/15 av sin lön på karensdagen. För den som arbetar normalt, 22 dagar per månad blir kostnaden för karensdagen däremot bara 1/22 av lönen. Det känns inte rättvist att en nattarbetande inom vården ska drabbas på detta sätt. Ett karensavdrag i procent av månadslönen vore mer rättvist. För de flesta skulle karensavdraget bli exakt detsamma som idag, men för vissa grupper med udda arbetstider och långa arbetspass skulle det bli betydligt rimligare karensavdrag. Detta är en fråga jag själv lyft i olika sammanhang, och kanske är det något att arbeta vidare för?


Bakgrunden var att jag då hade personer i min omgivning som arbetade natt i vården och som drabbades hårt ekonomiskt av karensdag vid sjukdom. 

I oktober 2012 blev jag ledamot av den då pågående stora parlamentariska socialförsäkringsutredningen som tillsattes av Alliansen. En av de frågor jag då drev var just denna. Och eftersom det fanns fler röster för att ändra karensdagen till ett karensavdrag enades till slut utredningen om detta och det blev ett av förslagen i vårt slutbetänkande som överlämnades till regeringen i januari 2015:

  

Regeringen har ju tyvärr inte gjort mycket åt alla de kloka förslag som socialförsäkringsutredningen tog fram, men den 1 mars fick riksdagen i vart fall en proposition från regeringen som innehåller ett förslag helt identiskt med utredningens förslag om karensavdrag:Innebörden är att i stället för en karensdag får man ett karensavdrag som motsvarar 1/5 av en veckoarbetstid. För de som arbetar normal arbetstid fem dagar per vecka blir därmed karensavdraget detsamma som med dagens karensdag. Men för den som arbetar längre men färre arbetspass varje vecka blir karensavdraget lägre än den tidigare karensdagen. Detta kommer att skapa större rättvisa för alla dem som exempelvis arbetar natt, skift och liknande. 

Det tog alltså sju år från att jag först diskuterade frågan på bloggen tills förslaget blev verklighet och kom till riksdagen för behandling. Man får inte ha bråttom som politiker. Jag förstår dock inte varför regeringen väntade i tre år (!) på att göra denna enkla, men viktiga förädnring? All lagtext och allt underlag fick man i utredningens slutbetänkande i januari 2015. Men det känns trots allt riktigt bra att ha varit en del av denna förändring, hela vägen via utredningen fram tills idag.

EU-signaler om riktiga allvarliga hot mot yttrandefrihet och åsiktsfrihet

2018-03-13

EU-kommissionen vill stoppa sociala mediers och digitala plattformars möjlighet att tjäna pengar på desinformation. EU-kommissionens grupp för desinformation föreslår nu gemensamma etiska regler för hur man ska hantera desinformation på internet. Arbetet inleddes i januari, av expertgruppen ”High level group on fake news”.

I  rapporten räknas ett antal principer upp för utformningen av ”etiska regler”. Man menar att de internationella digitala plattformsföretagen ska vara ”mer transparenta vad gäller användardata och hur deras algoritmer fungerar”. ”Det finns också förslag som syftar till att begränsa deras möjligheter att tjäna pengar på desinformation. Plattformarna bör även förbättra synligheten och tillgängligheten för nyheter från avsändare med stor trovärdighet”, framgår i pressmeddelandet som uppmärksammas i denna artikel i Expressen.

Jag tycker det är utmärkt om privata mediaaktörer och hela branscher har policys, självreglering och etiska riktlinjer för sin verksamhet. Och transparens är såklart viktig. Men jag blir extremt orolig när politiker börjar tala om att man inte ska få tjäna pengar på "desinformation" och att man "bör gynna nyheter från avsändare med stor trovärdighet". Särskilt när kraven kommer från höga politiker i EU-kommissionen.

Jag vet ju av den senaste tidens grundlagsdiskussioner att det finns all anledning att noga granska förslag i sak och inte bara ta del av vad andra påstår att de innehåller. Det finns alltid risk för överdrifter och missuppfattningar. Men citaten från rapporten är obehagliga. Frågan är vem som ska avgöra vad som är "desinformation" och vilka som är "nyhetsavsändare med stor trovärdighet"? Här är vi ute på ett gungfly och äventyrar yttrandefriheten och åsiktsfriheten på allvar.

Det är samtidigt viktigt att inte blanda ihop detta förslag med förslaget till ändring i vår egen grundlag. Den föreslagna grundlagsändringen har inget alls med EU-diskussionen om "desinformation" att göra, utan handlar om en helt annan fråga, nämligen integritetsskydd. Däremot finns en liten koppling mellan EU-förslaget och till min och andras kritik mot grundlagsförslaget, nämligen att grundlagsutredningen och propositionen också - väldigt diffust - diskuterar "kvalitet" hos olika medier på ett oacceptabelt sätt. Detta måste, som jag skrivit tidigare, korrigeras innan vi röstar om den nya grundlagsparagrafen, och vi måste vara på vår vakt vid liknande diskussioner i andra sammanhang. När politiker ens andas om att gradera medier som "bättre" eller "sämre" måste alla vanringsklockor ringa. 

En ny vovve till flocken - välkommen Flinga!

2018-03-12

För några dagar sedan kom en ny liten vovve till vår flock. Nu är dom fyra. Det senaste tillskottet är Flinga, som är en nio veckor gammal valp som ska bli en ny duktig agilityhund när hon blir stor. Rasen är Shetland Sheepdog (Sheltie). Just nu ser hon mest ut som en blandning av sockervadd och ett litet gosedjur...

 

Politik och media bär tungt ansvar för minskad tillit i samhället

2018-03-12
 
De senaste veckorna har jag engagerat mig en hel del i debatten kring de föreslagna grundlagsändringarna. Min åsikt i frågan framgår av tidigare blogginlägg (scrolla ned till den 8/3 och det tidigare inlägg jag länkat till därifrån). Kortfattat – jag ser behovet av en lagskärpning för att skydda den enskilda människans integritet mot övergrepp, jag tycker den föreslagna nya lagparagrafen känns rimlig, men jag är kritisk till hur förarbeten och proposition formulerat hur dessa lagregler ska tillämpas och hur undantag ska kunna göras. Orsaken till min kritik är att lagförslaget kan uppfattas som att alla människor och alla media inte ska behandlas lika utan godtyckligt kan få olika rättigheter. Jag avvaktar nu att konstitutionsutskottet hanterar detta på ett klokt sätt och gör tydliga skrivningar som gör att tillämpningen av grundlagsändringen blir förutsägbar och tydlig.
 
Men detta blogginlägg ska handla om något större. Jag blir nämligen alltmer bekymrad över att tilliten i samhället har minskat så tydligt bland stora grupper.
 
Överdrifterna i grundlagsdebatten är nämligen extrema. Allt från att syftet är att politikerna vill kunna kontrollera eller på sikt stänga ned (!) obekväma ”alternativa medier” till att vi vill censurera för regeringen eller politiken obekväma fakta, styra nyhetsflödet och dölja domar för allmänheten. Samt såklart att vi vill skydda kriminella invandrare (huvudargumentet för många). Vissa skriver till och med att detta säkert bara är början mot ett totalitärt samhälle eller rent av vägen mot diktatur och drar paralleller med DDR, Sovjet och Nordkorea. De som uttrycker allt detta är inga udda människor – de verkar vara förvånansvärt många och de känner verkligen att det är så här. De är genuint oroliga eller rent av rädda. En del av dem är personer jag haft kontakt med länge i sociala medier och har förtroende för och som ofta brukar skriva nyanserade och kloka saker. Trots detta uttrycker de denna typ av oro.
 
Men det som påstås är såklart inte sant. Inget i det liggande grundlagsförslaget innebär något av detta. Det enda som förbjuds med den nya grundlagsparagrafen är att publicera sökbara register med känsliga personuppgifter på nätet i skydd av yttrandefrihetsgrundlagarna (det förbud som redan gäller för alla andra enligt PUL). Ingenting annat. Vi kan såklart diskutera om detta är en nödvändig reglering eller inte, om det är en acceptabel inskränkning av yttrandefriheten eller inte, och om lagförslaget med tillhörande förarbeten är väl utformat (vilket jag som sagt inte riktigt tycker). Men faktum kvarstår: Domar blir precis lika offentliga som innan, kriminella personer (och deras etnicitet) får omskrivas precis som tidigare, politiker får granskas och åsikter yttras precis som förut. Politikerna kommer inte att kunna använda den nya paragrafen i grundlagen för att stänga ned media, kontrollera eller censurera nyhetsflöde.  
 
Men många tror inte på detta, oavsett hur tydliga svar de får. De tror verkligen att politikerna överlag vill minska yttrandefriheten och åsiktsfriheten och kontrollera medborgarna hårdare, och att vi helt enkelt inte berättar sanningen.

På ett sätt förstår jag att de landat där. Det finns tyvärr sådana politiska tendenser, framförallt på vänstersidan (de traditionella vänstermänniskorna som tycker att demokratin är underordnad målet) och bland extrema röster i klimatdebatten (de som på allvar tycker demokratin "måste ta paus" för att inte "störa" de "viktiga beslut" som krävs för "människans överlevnad"). Men det stora problemet är nog ändå att politikens och medias anpassning till åsiktskorridoren i vissa frågor har varit helt förödande, politikernas och medias ovilja att tala om vissa samhällsproblem likaså (läs invandringen), och när man ovanpå detta emellanåt kommer på både politiker och representanter för media med att faktiskt avsiktligt dölja eller skönmåla verkligheten blir det spiken i kistan för tilliten och förtroendet. Nu har vi en situation där en tilltagande misstro finns hos en alltför stor del av befolkningen där det inte längre hjälper vad vi politiker säger eller vilka fakta vi lägger fram – misstron lever kvar. Alltför många väljare har helt enkelt bestämt sig för att det finns en konspiration mot dem. Och när detta då "bekräftas" av en en del högljudda debattörer och radikala alternativa media, samt av nya partier som till en del bygger sin väljarbas på missnöje och misstro mot "etablissemanget" så stärks såklart känslan av att det är så.

Vi politiker bär såklart en betydande del av skulden till att vi hamnat här. Att upplevas negligera problem, skönmåla och att inte lyssna på människor är farligt för politiker och politiska partier. Att utvecklingen ser likadan ut i andra delar av världen gör inte saken bättre. Den minskande tilliten är ett allvarligt hot mot demokratin i hela Västvärlden. Demokrati förutsätter att väljarna har i vart fall ett hyfsat förtroende för dem de valt. För egen del känner jag djup förstämning över att det blivit så här även i Sverige. Frågan är hur vi vänder detta och får tillbaka tilliten mellan väljare och de valda?

Beslutet om Västlänken gör mig bedrövad

2018-03-12Göteborgs-Posten genomför just nu en djupgranskning av projektet Västlänken. Förra söndagen ägnade man 6-7 helsidor åt att granska påståendet om att Västlänken dubblar kapaciteten på Göteborgs Centralstation. Göteborgs-Posten har nu fått bekräftat från Trafikverket själva att uppgifterna om fördubblad kapacitet inte stämmer. Detta påstående har i princip varit huvudskälet till att politikerna tagit beslut om bygget, och kritikerna har hela tiden hävdat att Västlänken inte kommer att få denna effekt. Om effekten ska uppnås krävs ytterligare mångmiljarinvesteringar i kringliggande järnvägssystem. Detta finns inte med i kalkylerna.

För oss som följt debatten och tagit del av information på vägen är det inget nytt att påståendet som Trafikverket, tjänstemän, politiker  och lobbyister använt är fel. Men när nu Göteborgs-Posten avslöjar samma sak tror jag göteborgarnas motstånd mot Västlänken kommer att öka ytterligare.

För egen del känner jag bara en stor sorg över beslutet om Västlänken. Hur kunde det bli så här? Man bygger ett enormt dyrt projekt som faktiskt inte löser några problem, och på köpet förstör man delar av Göteborg, inte minst anrika parker, och riskerar allvarliga skador på fastigheter. Samtidigt  gör man delar av staden till en stor byggarbetsplats under tio år och försämrar boendemiljön kraftigt för många människor och skadar det lokala näringslivet i delar av staden till följd av sämre tillgänglighet. Som extra pålaga tvingas göteborgarna och alla förbipasserande att betala en allt högre trängselskatt.

Detta politiska misslyckande kommer göteborgarna att tala om länge. För det är faktiskt bara den politiska prestigen som gör att projektet fortfarande lever. 

 

Temperaturdata från norska Tromsö

2018-03-11

Jag har ju tidigare berättat om hur olika institut och forskare räknar om ("modifierar") gamla temperaturdata. Att man korrigerar för kända historiska misstag eller felkällor är väl inget märkligt, men däremot är det en smula märkligt att dessa korrigeringar regelmässigt sker så att äldre temperaturdata sänks och moderna höjs. På det viset ser såklart kurvan över den globala uppvärmningen mer skrämmande ut.

Alla temperaturdata modifieras dock inte. Ett exempel är Tromsö i Nordnorge där man har officiellt uppmätta faktiska temperaturdata från Norges Meteorologisk institutt ända sedan 1870. Det intressanta är ju att Tromsö ligger ganska nära Arktis, lika nära Nordpolen som centrala Grönland. Det gör att dessa temperaturdata borde ge vissa indikationer om hur den faktiska temperaturen utvecklats i denna region.Så här ser grafen över de uppmätta värdena ut, från 1870 till 2013: 


Jag är inte forskare, men jag ser i vart fall inget dramatiskt i temperaturen över dessa 143 år. Det väcker definitivt frågor, med tanke på att det sägs att Arktis har en kraftigt stigande temperatur. Man tycker ändå att det borde synts i vart fall något lite av detta även i Tromsö? Att grafen slutar 2013 och alltså inte visar de senaste fyra åren borde sakna betydelse i sammanhanget, eftersom det ju sagts under minst 20 år nu att temperaturen stigit kraftigt i Arktis. Men inget alls syns som sagt i temperaturstatistiken från Tromsö.

Vår slutreplik i Aftonbladet om Postnords retroaktiva avgifter

2018-03-09Riksdagsbesök från Sven Erikssonsgymnasiet i Borås

2018-03-09

I dag träffade jag två klasser från Sven Erikssonsgymnasiet i Borås för att berätta lite om Riksdagen och hur vi ledamöter arbetar. Många bra frågor och som alltid kul med elevbesök!

 

Orsak och verkan är visst inte vänstersidans starkaste gren

2018-03-09

Regeringen satsar alltså 120 miljoner kronor per år i tre år i bidrag till organisationer som ordnar bostad till bland annat personer som befinner sig illegalt i landet efter avvisningsbeslut. Man tror inte det är sant. Vi vet även att de rödgrönrosa styrena i Malmö och Stockholm ger försörjningsstöd till personer som befinner sig illegalt i landet.

Samtidigt klagar ansvarig minister över att så många gått under jorden i stället för att lämna landet efter avvisningsbeslut. Det här med orsak och verkan verkar inte vara vänstersidans starkaste gren.

"Vårt bästa resultat någonsin"

2018-03-09

60% av de nyanlända kommer varken i arbete eller studier överhuvudtaget efter etableringsperioden. Av de resterande 40% kommer ”en mycket liten del” i arbete utan statligt stöd. ”Vårt bästa resultat någonsin” säger Arbetsförmedlingen...

Någon mer som tycker arbetsförmedlingen behöver göras om i grunden? Och att integrationspolitiken behöver vässas ordentligt? Och att vi behöver införa utbildningsplikt för nyanlända? Och att bidragstak behövs så att det lönar sig mer att ta ett arbete än att fortsätta leva på bidrag? Bra, då är det bara att se till att lägga sin röst på Moderaterna.

Brevbärare rånad i Borås - hoten mot brevbärare ökar

2018-03-08

I dag rånades en brevbärare i stadsdelen Hässleholmen i Borås (Hässleholmen är ett av de områden i landet som polisen pekat ut som särskilt oroligt). Nedan notisen från Borås Tidning:

Under förra året uppmärksammades flera angrepp mot brevbärare, tidningsbud och budfirmor. Här är två notiser från media från 2017. Den första var en nyhet från Ekot i december 2017 där Postnord själva uppgav att hoten och våldet mot brevbärare ökat.

 

För en tid sedan träffade jag företagare som arbetar med e-handel och de uppgav att Postnord av och till har listor över adresser dit man inte levererar brev och paket till dörren, utan där mottagaren i stället får hämta posten på ett närliggande Postcenter eller butik, trots att försändelsen normalt är så liten att den skulle levereras till bostaden.
Jag begärde därför en redovisning från Riksdagens utredninsgtjänst om hur vanligt det är att Postnord och andra företag som levererar post och paket avstår från att besöka vissa adresser på grund av hot eller oroligheter. Jag fick detta svar:

Både postleverantörerna Postnord och Bring City Mail, och PTS (Post- och telestyrelsen) uppger att det har förekommit att leveranser av brev och paket ändrats tillfälligt till följd av arbetsmiljöproblem (till exempel i form av hot eller bråk i trappuppgångar eller hos ombud) i vissa områden. Det är dock ovanligt. Ingen av dessa parter har någon statistik över hur vanligt förekommande problemen är.

Varje enskild situation hanteras för sig, i syftet att både säkra arbetsmiljön och att påverka mottagarna så lite som möjligt.

I de fall det har förekommit hotfulla situationer har polis kopplats in och utdelningsrutiner ändrats tillfälligt. Ändringen av rutiner har till exempel bestått i att leveransen av post/paket endast skett på morgonen då det vanligen är lugnare. Det har också förekommit att man satt in dubbla brevbärare, eller att brevbärare åtföljts av polis vid vissa tillfällen. Anmälan till arbetsmiljöverket har skett vid vissa tillfällen. Om anmälan görs beror på hur allvarlig incidenten varit.

Postnord och Bring City Mail samordnar sina åtgärder i de fall utdelningsrutiner ändras.

Jag begärde även kompletterande information om siffror från Arbetsmiljöverket och fick detta svar:
 


Siffrorna visar från vänster till höger antal incidenter med koppling till hot, rån och våld som anmälts till Arbetsmiljöverket av Posten/Postnord 2012-2017 (den tomma sista kolumnen är 2018). Vad som döljer sig i kolumnen "annat" framgår inte. Man kan konstatera att det som sagt inte är så många incidenter som rapporteras, och även om det syns en liten ökning av antalet hot så är talen mycket små. Detta är väntat eftersom man enligt RUT endast anmäler mer allvarliga incidenter.

Slutsatsen är att det av och till definitivt finns ett hot mot såväl brevbärare som tidningsbud och budfirmor i vissa av våra utanförskapsområden (och kanske även på andra håll). Och att man periodvis inte delar ut post, tidningar eller paket i till vissa adresser. Även om antalet anmälda incidenter är få måste politiken ta detta på allvar. Ingen ska behöva känna sig hotad på jobbet, och att kunna få sin post, sina paket och sin dagstidning är en del av tryggheten och välfärden för alla människor i vårt samhälle. Detta får aldrig tillåtas sättas ur spel av hotfulla eller kriminella gäng.

Liten uppdatering i frågan om grundlagsändringen

2018-03-08

Debatten om förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) fortsätter och handlar i grunden om konflikten mellan rätten till yttrandefrihet och rätten till personlig integritet. Moderaterna har sedan Gösta Bohmans tid varit ett parti som värnar både yttrandefriheten och den personliga integriteten och som inser att det ibland krävs svåra avvägningar. Det är en god, borgerlig ståndpunkt att värna enskildas integritet, oavsett om den hotas av staten eller andra enskilda. I mitt tidigare blogginlägg ställde jag mig också bakom behovet att stärka den personliga integriteten, även om jag hade skarp kritik mot hur förslaget är formulerat.

Som jag skrev i tidigare blogginlägg ska lagförslaget göra det möjligt att i vanlig lag förbjuda publicering av personregister av två slag, dels register med känsliga personuppgifter om hälsa, etnicitet, politisk åsikt m.m, dels register över enskildas lagöverträdelser. Lagstiftaren har länge ansett att sådana register ska vara strängt reglerade. Enligt personuppgiftslagen (PUL) får register med känsliga personuppgifter enbart föras av offentliga myndigheter och organisationer som har legitima skäl. Belastningsregister får enbart föras av offentliga myndigheter samt för forskningsändamål. PUL infördes 1998, men då gjordes ett hål i tillämpningsområdet, vilket innebär att PUL inte gäller på TF:s och YGL:s tillämpningsområde.

När det 2003 blev möjligt för alla att skaffa utgivningsbevis för en hemsida, och därigenom publicera sig i skydd av YGL, uppmärksammade KU att detta kunde leda till integritetshot. Var och en kunde med YGL-skydd lägga ut t.ex. privata belastningsregister på nätet. Det var inte en önskad eller åsyftad effekt, utan en brist i lagstiftningsarbetet som sedan har utretts i omgångar. Först i Mediegrundlagskommitténs betänkande 2016 lades fram förslag för att återställa PUL:s integritetsskydd. Om förslagen genomförs kan känsliga personregister och privata belastningsregister regleras på samma sätt, oavsett om de publiceras på en hemsida med utgivningsbevis eller på annat sätt.

Offentlighetsprincipen inskränks inte. Domar kommer fortsatt att vara offentliga, men inte sammanställas i tiotusental till belastningsregister.

Avsikten är att inte göra den nya regleringen mer omfattande än nödvändigt. Därför finns ett undantag som innebär att publicering av ett visst register är tillåten, om registret inte medför särskilda risker för otillbörliga integritetsintrång. I bedömningen ska vägas in främst registrets innehåll, struktur, sökfunktioner och målgrupp. Ingen ska ha tillgång till register som utifrån innehåll, sökfunktioner m.m. i praktiken är heltäckande, privata belastningsregister. Där är integritetshoten för stora. Undantaget tar sikte på att det kan finnas databaser som kan innehålla vissa integritetskänsliga uppgifter, men där det juridiska informationsinnehållet står i fokus och där syftet inte är att användarna ska undersöka enskildas brottslighet. Det kan även röra sig om register över exempelvis avidentifierade domar.

Både utredningen och propositionen har fått hård kritik för hur man beskrivit dessa undantag. Som det är formulerat idag finns det stora frågetecken om man verkligen tänker behandla alla på samma sätt. Det handlar dock inte som det påstås i kampanjer mot förslaget om att skrilja mellan seriös och oseriös jorunalistik. Däremot är formuleringarna otydliga och skapar grund för missförstånd. Så kan inte en proposition om en grundlagsändring formuleras. Jag och många moderater vill se ett ordentligt förtydligande i dessa delar om just att alla ska vara lika inför lagen, och att ingen ska ha tillgång till de mest känsliga registrenJag hoppas att detta ska åtgärdas när konstitutionsutskottet behandlar frågan innan riksdagen ska ta beslut. Hur dessa skrivningar ser ut kommer att avgöra hur jag själv ställer mig i den kommande omröstningen i riksdagen.

Slutligen något om det här med kravet om folkomröstning. Detta skulle bli oerhört komplicerat. Man ska vara medveten om att en folkomröstning enligt regelverket skulle gälla hela det vilande grundlagsförslaget, inte bara just den omdebatterade paragrafen. Eftersom det gjorts en omfattande översyn och modernisering av TF och YGL innehåller lagförslaget en lång rad ändringar i stort och smått. Bland annat föreslås 35 nya paragrafer i TF och 32 nya paragrafer i YGL. Det gör det i praktiken oerhört komplicerat att hålla en folkomröstning i frågan. 

Muslimska böneutrop kan strida mot religionsfriheten

2018-03-08

Diskussionen om man ska få göra muslimska böneutrop eller inte är en stor fråga i vissa kommuner, och hanteringen varierar. Den senaste tiden har frågan också blossat upp på sociala medier och i pressen.

Vissa jämför muslimska böneutrop med klockringning i våra kristna kyrkor. Det är faktiskt ett argument jag själv använt tidigare för att försvara att muslimska församlingar ska får göra böneutrop. Men efter att ha grävt lite djupare i frågan har jag faktiskt helt bytt åsikt. Muslimska böneutrop är sannolikt inte alls något som kan försvaras med stöd av religionsfriheten, utan det är snarare precis tvärtom.

Klockringning är inte ett religiöst budskap, utan en signal att den som vill kan komma till kyrkan för att lyssna på religiösa budskap. Muslimska böneutrop är något helt annat. Normalt låter det så här (översatt till svenska):

"Gud är stor
Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Gud
Jag vittnar att Muhammed är Guds profet
Kom till bön
Kom till frälsning
Gud är stor
Det finns ingen gudom utom Gud "


Med andra ord är böneutropet inte bara en kallelse till gudstjänst utan även en tydlig religiös förkunnelse som ropas ut i högtalare. Vår grundlagsskyddade religionsfrihet omfattar även rätt till frihet från religion. Den som inte vill gå till en kristen kyrka och lyssna på religiösa budskap när kyrkklockan ringer kan låta bli, men det går inte att undgå böneutropen. Böneutrop borde därför inte tillåtas i Sverige eftersom de rimligen borde anses strida mot grundlagens regler om religionsfrihet. 

Om en moské vill kalla till gudstjänst får de helt enkelt göra det på något annat sätt. Med dagens teknik borde man väl exempelvis kunna sprida sina böneutrop till sina egna församlingsmedlemmar via smartphone eller dator, utan att det stör dem som inte tillhör församlingen? 

Plötsligt "hittade man" 1,5 miljoner utrotningshotade pingviner

2018-03-08

Häromdagen berättade media (nedan SVT) om den tidigare nära utrotningshotade Adéliepingvinen som förekommer runt Antarktis. Plötsligt hittade man 1,5 miljoner ytterligare pingviner av denna art på en otillgänglig ö, och plötsligt är inte pingvinarten utrotningshotad längre.

Detta är såklart en riktig solskenshistoria. Danger Islands är tydligen så otillgängligt att man helt enkelt inte besökt ön tidigare och pingvinerna har levt och förökat sig i lugn och ro utan att störas. Nu ska man försöka skydda ögruppen så pingvinerna kan fortsätta leva i fred. Ett mycket bra initiativ. Men det är samtidigt ett faktum att forskarna helt enkelt inte hade koll på populationen och därmed lämnat felaktiga uppgifter i debatten om följerna av klimatförändringarna. Man har hävdat att  varmare vatten runt Arktis gjort det svårare för pingviner att hitta föda och att djuren därför är hotade.

Vi har tidigare även hört att isbjörnarna skulle vara utrotningshotade till följd av klimatförändringar. Men det finns inget som styrker detta, tvärtom verkar isbjörnsstammen totalt sett växa och må bra. Detta styrks även av denna nyhet från Aftonbladet i december där man meddelade att man nu utökat jakten på isbjörn på Grönland.

Och den uppmärksammade filmen förra året på en "svältande isbjörn" visade sig i efterhand vara en sjuk och gammal isbjörn som inte orkade jaga. Media fick backa när detta blev känt.

Mycket av inslagen under åren om klimatförändringarnas påstådda effekter har illustrerats just med hotade isbjörnar och pingviner. Att använda vackra eller gulliga djur i sådana sammanhang brukar vara effektivt, det vädjar till våra känslor och leder till generositet vid insamlingar. WWF:s användning av Pandan är ett annat exempel, denna är dock utrotningshotad på riktigt. Budskapet känns däremot inte helt övertygande när det gäller isbjörnar och pingviner.

Reklamalgoritmer avslöjar LO och socialförsäkringsminister Strandhäll

2018-03-08

I går publicerade LO ett elakt twitterinlägg med hänvisning till en annons om Rolexklockor i anslutning till en artikel på nätet om att moderaterna vill sänka skattetrycket. Min excellente politiske sekreterare Jonas Jesslén upplyser idag LO om att den reklam LO får på sina nätsidor bygger på en algoritm om vad man förmodas uppskatta för reklam, baserat på exempelvis sidor man tidigare besökt. Så det är den person hos LO som sparade ned bilden som har ett förmodat särskilt stort intresse för Rolexklockor. Tänk så det kan bli.


Sedan återstår frågan om LO kopierat bilden från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, eller om både LO och Strandhäll förmodas ha ett stort intresse för Rolexklockor? För så här ser Strandhälls egna twitterinlägg ut.

Kanske är det helt enkelt så att Rolexklockor är intressanta för hela S-rörelsen? Själv brukar jag i vart fall få helt annan typ av reklam när jag är ute på nätet. Typ byte av elavtal, tidningsprenumerationer och sånt.  

De flesta av Moderaternas integrationsförslag nedröstade i riksdagen

2018-03-07

I dag röstade riksdagen om partiernas och riksdagsledamöternas olika motioner kring integrationsfrågorna. På en punkt blev det en framgång för Alliansen, vi fick igenom detta gemensamma tillkännagivande till regeringen med stöd av SD. Men  S, V och MP röstade märkligt nog nej.

I övrigt gick det sämre. Moderaterna hade ett stort antral integrationsförslag, framförallt i vår partimotion som jag och mina tre m-kolleger i arbetsmarknadsutskottet undertecknat. Alla våra förslag röstades ned. Det handlade bland annat om:

* Tidigare insatser under asyltiden (svenskundervisning och samhällsorientering)
* Tidigare kompetenskartläggning av nyanlända
* Möjlighet för kommuner med ansträngd boendesituation ska kunna betala Migrationsverket för att hyra tomma platser på deras boenden
* Krav att Migrationsverket ska bromsa in utflyttningen från sina boenden till de kommuner som har störst problem att ordna lämpliga bostäder för nyanläda   
* Bättre utnyttjande av etableringstiden, genom att de kommuner som så önskar ska kunna ta över etableringsansvaret från Arbetsförmedlingen
* Bättre introduktion och vägledning för nyanlända som vill starta egna företag
* Insatser för att få större andel nyanlända kvinnor i arbete
* Förslag för hur samhällsinformation och samhällsorientering ska utvecklas

Vi återkommer såklart med alla dessa - och många andra - förslag i den kommande valrörelsen. Och även om de fyra Allianspartierna lagt var sin partimotion på integrationsområdet så finns det en mycket stor samsyn inom Alliansen när det gäller integrationen, till skillnad mot läget är när det gäller migrationen (asylmottagandet).

Regeringen ger sig på företagen i stället för regelverket

2018-03-07

Dagens Nyheter skriver idag om att regeringen äntligen tar till sig riksdagens krav på att åtgärda problemet att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av bagatellfel från arbetsgivare. Detta är något Alkliansen krävs länge, och jag bloggade om det den 15 november 2017:

Riksdagen vill lindra regler för utvisning av arbetskraftsinvandrare

Vi har de senaste åren sett flera exempel på hur kompetenta och kvalificerade arbetskraftsinvandrare utvisats på grund av små försummelser från arbetstsgivarens sida. Ofta så små detaljer att ingen ens varit medveten om dem. Att utvisa kompetent arbetskraft för sådana bagateller är oskäligt.

Regeringen har nu äntligen föreslagit ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa idag ja till detta förslag, som börjar gälla den 1 december 2017.

Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

Alliansen ville att denna ändring skulle träda i kraft tidigare, vi ser ingen anledning till att regeringen ska behöva över ett halvår på sig att göra denna lilla lagkorrigering. Tyvärr blev vi nedröstade av S, V MP och SD.


En märklig sak i DN-artikeln är dock detta med att arbetsgivare ska kunna bli skadeståndsskyldiga om en person utvisas på grund av ett mindre misstag. Det är helt orimligt att lägga ett sådant ansvar på arbetsgivarna. Mindre misstag kan ske helt oavsiktligt och rättas då oftast till i efterhand. Det viktiga är att ändra regelverket så att inte bagateller som rättats i efterhand leder till utvisning. Att i stället ge sig på arbetsgivarna är så typiskt för Socialdemokraterna. Ett skadeståndskrav skulle självklart minska intresset att anställa arbetskraftsinvandrare, eftersom inget företag vågar ta risken att det aldrig kommer att bli något fel på ett lönebesked. Kanske är det just detta regeringen vill?

Vad vill Sverigedemokraterna när det gäller arbetskraftsinvandring?

2018-03-07

Jag har haft en del diskussioner på twitter med SD-sympatisörer om synen på arbetskraftsinvandring. De framhåller, och hänvisar även till SD:s partiprogram, att SD är positiva till arbetskraftsinvandring av högkvalificerad arbetskraft, men däremot inte av arbetskraft till enkla jobb eller för jobb där det "saknar behov". Så här skriver man i sitt partiprogram:

"Med kvalificerad arbetskraft menar vi i första hand personer med högre utbildning, men också de som på godtagbart sätt kan arbeta i yrken som kräver så lång utbildning eller erfarenhet akuta behov på den svenska arbetsmarknaden inte kan tillgodoses. Arbetskraftsinvandring till andra yrken, där behovet av arbetskraft relativt snabbt går att tillfredsställa genom utbildning och praktik av lågutbildade arbetslösa som redan bor i landet, ska inte tillåtas." 

I grunden delar jag SD:s grundsyn i frågan, och detta har jag bloggat om tidigare. Självklart är det orimligt att arbetslösa människor inte söker de enkla lediga jobb som finns, och att företag tvingas gå utomlands för att anställa människor till exempelvis enklare restaurangjobb, städtjänster, skogsplantering och bärplockning. Arbetslösa, exempelvis ungdomar och nyanlända, borde självklart ta dessa jobb. Problemet är att man får så bra ekonomisk ersättning från bidragssystemen att det inte är tillräckligt lösnsamt och lockande att ta enkla jobb. Ska man minska behovet av arbetskrafstinvandring för enklare jobb måste man först åtgärda bidragssystemen och tydligare ställa krav på att ta lediga jobb för att inte mista sina bidrag. Detta är moderaternas linje, medan SD snarare stödjer regeringen i höjda bidrag på olika sätt. Moderaternas förslag till bidragstak för nyanlända skulle exempelvis sannolikt minska behovet av arbetskraftsinvandring för enklare jobb. 

Men så länge dagens system gäller undrar jag vad ett företag ska göra med SD:s politik om man inte lyckas anställa en städare eller en diskare från den befintliga befolkningen till restaurangen? Ska man stänga då? Och vem ska avgöra vad som är ett tillräckligt kvalificerat jobb, och om det föreligger ett "akut behov" av arbetskraft?

Jag har ställt två frågor till SD på twitter:
1. Vem anser SD ska avgöra om behov av arbetskraftsinvandring finns?
2. Vad är SD:s lösning för företag som behöver arbetskraft till "enklare jobb", men där ingen inom landet söker?

Vi får se om det kommer något svar.

Möte med DN:s ledarskribent Erik Helmersson

2018-03-06

I dag var det så dags för mig och min kollega Lars Beckman att ta den omtalade fikan med DN:s ledarskribent Erik Helmersson. Det blev ett riktigt bra samtal om det politiska läget, medias och politikens roller, betydelsen av sociala medier samt tonen på nätet och i media. Jag upplevde Erik Helmersson som en person med stor integritet, men också med en god portion ödmjukhet. Jag fick uttryckligt beröm för att jag kritiserar och även ibland blockerar följare på twitter som uttrycker sig på ett oacceptabelt sätt, samt för mitt stora tålamod att försöka föra ett samtal med dem som kommenterar mina inlägg.  

Vi var rörande överens på en punkt - att tonen på nätet hårdnat och att alla inte beter sig som man borde, och att seriösa journalister och politiker därför har ett tydligt ansvar som föredömen. Samtidigt är det uppenbart att det är svårt att dra den exakta gränsen mellan elak men intelligent satir och ren hånfullhet. Det får vi nog leva med.  Jag märkte också att det finns en frustration hos mediafolk att människor lätt dömer ut en hel tidning eller ett helt mediahus för att en enskild skribent skriver något dumt. Det är tänkvärt - det är personer som skriver texter, inte en tidning (eller ett parti för den delen). Individen har alltid ett eget ansvar.

Jag var för min del tydlig med två saker.

Dels att media faktiskt måste tåla både kritik och satir. När mediaföreträdare skriver märkliga eller ogenomtänkta saker eller beter sig illa på nätet förtjänar de exakt lika mycket kritik som när en politiker gör samma sak.

Dels att vi politiker självklart ska granskas, både vad gäller våra politiska åsikter och förslag och vi själva som offentliga personer och valda företrädare. Men att vi samtidigt har en självklar rätt att gå i svaromål eller rikta hård kritik mot företrädare för media som exempelvis sprider falska citat, plockar ut meningar ur sitt sammanhang, eller ägnar sig åt rena förolämpningar och personangrepp av rent politiska skäl.

Dessa två saker har jag tillämpat ända sedan jag fick mitt första politiska uppdrag, och det kommer jag aldrig att kompromissa med. 


 

Ytterligare mediekommentarer efter mitt deltagande på klimatkonferensen

2018-03-06

Ytterligare ett antal artiklar i media har kommenterat mitt deltagande på klimatkonferensen i Mölndal liksom min nyanserade syn på klimatförändringarna. Dels Svenska Dagbladet som hade skickat sin välkända, mycket alarmistiska, reporter Jenny Stiernstedt till konferensen i Mölndal. Här är den artikel som blev resultatet. Jag måste säga att hon verkligen gör allt för att skriva ned de kloka erfarna forskare som hon nämner i artikeln. En annan tidning som kommenterat saken är  vänstertidningen ETC som jag nekade en muntlig intervju efter deras väl spridda falska "citat" från mig i somras. Men jag besvarade deras frågor via mail i stället. 

Ett antal bloggar, på båda sidor i debatten, har också kommenterat medieuppståndelsen. Här och här är en som kritiserar mig (i två bloggposter) och det som sades på konfrensen. Det finns en del konstigt i dessa blogginlägg som jag ska återkomma till. Gemensamt för kritiken är att bloggaren främst försöker sätta en bild av att de personer han kommenterar inte är trovärdiga som personer, i stället för att diskutera det de framfört. En tråkig debattstil tycker jag.

Och här, här och här några som tvärtom ger mig stöd. Liksom märkligt nog en för mig okänd person i en insändare i Eskilstunakuriren.

Självklart har konferensens arrangör Klimatsans också en artikel om saken.

Ulricehamns Tidning döljer inte heller sin åsikt i frågan. Man presenterade detta citat från mig den 3 mars. Och kallade det hela för en "konferens för klimatförnekare". Det var det ju inte. Ingen på konferensen förnekade vad jag vet att vi har ett klimat, knappast heller att det förändras över tid. Att man sedan kortade av mitt citat gör givetvis inte saken bättre. Det jag sa var följande: "Jag är bekymrad över att klimatfrågan tagit sådant enormt utrymme i samhällsdebatten och det har gjort att andra viktiga och akuta miljöfrågor fått stå tillbaka." (direkt citat från Expressens artikel). En något annan innebörd än det som står i det avkortade citatet i Ulricehamns Tidning. 
 

 

Två islamister tilläts påverka dom vid svensk domstol

2018-03-05

Två Centerpartistiska nämndemän i Stockholmsområdet har alltså tilåtits påverka en dom vid svensk domstol, genom att anföra islamistiska sharia-liknande argument. Eftersom båda två samtidigt deltog i samma rättsliga prövning medförde deras agerande att den åtalade mannen frikändes. Detta är fullständgt oacceptabelt och ytterst allvarligt för den svenska rättssäkerheten. 

Centerpartiet i stockholmsområdet har alltså lyckats med konststycket att få in två (!) islamistiska representanter som nämndemän. (Att de sedan råkat hamna samtidigt i samma rättegång är självklart inte partiets fel). Borde man inte som parti noga förvissa sig om en persons syn på det svenska rättssamhället innan man nominerar någon till nämndeman? I min egen kommunförening är vi exempelvis mycket noga med vilka vi från moderat sida utser till denna typ av uppdrag. Att en av de två centerpartisterna dessutom sitter som ledamot i Socialnämnden i Solna ger mig kalla kårar. Har hon påverkat känsliga frågor även i denna nämnd genom sina värderingar?


Centerpartiet tar kraftfullt avstånd från det inträffade och har inlett uteslutningsärenden mot de båda, varav den ene tydligen kandiderar till riksdagen. "Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti", skriver partiledaren Annie Lööf på Twitter. Och det är ju en självklarhet. Det är bra med ett tydligt agerande, men det kommer alldeles för sent. Partiledningen har sannolikt inte, lika lite som i andra partier, full insyn i vilka kandidater som förekommer på lokal nivå runt om i landet till olika politiska poster, men i just detta fall kan det knappast ha varit någon nyhet, i vart fall inte när det gäller den utpekade kvinnan Ebitsam Aldebe. 

Hur är det möjligt att de fått vara kvar som medlemmar med tunga uppdrag i Centerpartiet trots att deras extrema åsikter  varit väl kända under mycket lång tid? Redan 2008 ska exempelvis den aktuella kvinnan, Ebitsam Aldebe, i SVT (!) ha uttalat denna typ av extrema åsikter. Hon satt redan 2006 i styrelsen för Centerpartiet i Solna och var tredjenamn på Centerns riksdagslista  2006. Hon har bland annat framfört åsikter om ”särlagstiftning” för muslimer och krävt att svenska lagar ska anpassas för muslimer som lever i Sverige, till exempel gällande skilsmässa. Hon ville även att den svenska arvsrätten skulle anpassas efter muslimsk sed.

Det är för övrigt inte första gången hon är i blåsväder för extrema islamistiska uttalanden. Hon har tidigare kritiserats i den kristna tidningen Världen Idag för att hon som nämndeman i Migrationsdomstolen verkat för att utvisa kristna asylsökande, eftersom de "konverterat från islam utan övertygelse". Hon är dessutom gift med Mahmoud Abele som är en inflytelserik islamist i Sverige och som enligt tidningen Dagen lämnade Centerpartiet 2010 i protest mot att han påstods ha bristande demokratisyn. Han har bland annat föreslagit att införa islamsk lag i Sverige. För detta fick han hård kritik redan 2009 från personer med koppling till Centerpartiet. Makarna Aldebe borde med andra ord vara ytterst välkända i Centerpartiet.

Personer som öppet argumenterar för att ersätta svensk lagstiftning med sharialagar borde inte ha något alls att hämta i något seriöst riksdagsparti. Och definitivt inte utses till nämndemän. Alla partier har föreningsstyrelser och valberedningar som ska ta fram kandidater till olika uppdrag. Hur kunde dessa två utses? Vem utsåg dem, och varför? Tyckte man att deras åsikter var i linje med partiets? Och hur kunde detta dessutom inträffa samtidigt i två olika kommunföreningar? Centerpartiet har nu en mycket svår uppgift att förklara hur detta kunnat hända.

Domen bör för övrigt självklart överklagas så att den frikände mannen får sitt rättmätiga straff.

En annan följd detta bör få är en grundlig diskussion om nämndemannasystemet. Är detta verkligen en rättssäker konstruktion? Att personer helt utan juridisk skolning ska kunna avgöra våra domar?

Tidningen Fokus uppmärksammar vedspisupproret

2018-03-03

Häromdagen uppmärksammade magasinet Fokus vedspisupproret och vår debatt för några veckor sedan med bostadsminister Peter Eriksson. En bra och läsvärd artikel, med en objektiv och saklig beskrivning av vad de nya reglerna innebär.

Citat från artikeln: "Han (Peter Eriksson, min anm) mosades i en riksdagsdebatt i början av februari, när fyra moderata riksdagsledamöter ansatte honom hårt i en interpellationsdebatt. Protokollet sprids nu i sociala medier, även om själva debatten inte refererades stort när den ägde rum den 6 februari (Interpellationsdebatt 2017/18:329)."

Postnord gillar inte vår kritik

2018-03-03

Vår debattartikel med kritik mot att Postnord inför retroaktiva avgifter för "kinapaket" har uppmärksammats av många, och vi har även fått en del uppskattande mail. Tidningen ehandel.se har en artikel om saken, och pekar bland annat på att vi i sak tycker det är oerhört viktigt med rättvis konkurrens mellan svenska butiker och e-handelsföretag och utländska sådana.

Nu har även Postnord besvarat vårt debattinlägg i Aftonbladet.

Svaret från Postnord är märkligt. Man medger visserligen det vi skriver i artikeln, nämligen att kunderna drabbas av retroaktiv avgift, och att många är upprörda över det. Men man menar samtidigt att det beror på svensk lagstiftning. Men så är det ju inte alls! Att kräva in moms före leverans av paketen är en sak, men det finns ingen lagstiftning eller några politiska beslut som innebär skyldighet för Postnord att retroaktivt ta ut en egen betydande administrationsavgift från kunderna. Detta är helt och fullt Postnords eget beslut. För mindre försändelser är Postnords avgift betydligt mer betungande i relation till försändelsens värde än det lilla momsbelopp som ska betalas.

Vad gäller retroaktiviteten kan man konstatera att bristen på fungerande rutiner för momsdebitering av dessa utlandsförsändelser varit ett problem i många år. Att ge kunderna en chans att anpassa sig till Postnords nya rutiner och avgifter genom att ha nån extra månads förvarning hade inte varit orimligt. 

Finansminister Magdalena Andersson tydlig om "lånefinansiering"

2018-03-03

Jag har upprepade gånger i olika sammanhang försökt förklara att "lånefinansiering" av infrastruktur inte gör att man kan satsa mer på infrastruktur eller bygga snabbare än idag. Alldeles oavsett finansiering måste hela summa rymmas under utgiftstaket i statens budget.

I torsdagens frågestund fick finansminister Magdalena Andersson en fråga om saken från sin partikollega i riksdagen, Pia Nilsson (S). Jag tror kanske inte att Pia Nilsson uppskattade svaret, men finansministern har i detta svar helt rätt i sak. Nedan direkt från riksdagens protokoll:


Aftonbladet slår det mesta när det gäller hat och dumheter på nätet

2018-03-02

Aftonbladets politiske redaktör Anders Lindberg vill alltså höja tonen på nätet. Denne ledarskribent som är kanske mest känd av alla ledarskribenter i landet för sina hårda personangrepp, nära besläktade med rent näthat och förtal. Men nu har han fått sällskap - av krönikören Johanna Frendén. I en artikel idag skriver hon helt hårresande saker. Läs artikeln och bedöm själv. Efter dagens nya bottennapp fråm Aftonbladet lär väl få lyssna nästa gång någon från tidninen talar om god ton i debatten.Johanna Frändén staplar oförskämdheter på varandra, samt retar upp hela funktionshinderrörelsen i Sverige som idag gått till hårt angrepp mot henne. Att använda begreppet "funktionshindrad" som slagträ i en debatt för att förminska sina motståndare är extremt lågt. Nästan lika lågt är det att ens diskutera att media ska "uppfostra" politiker. Jag vet få politiker (möjligen någon av de nuvarande s-ministrarna) som uttryckt sig lika vedervärdigt i sociala medier som exemplet ovan.

Både Johanna Frändén, Anders Lindberg och en del andra verkar för övrigt väldigt upprörda över att vi politiker tröttnat på att hängas ut i media och beskyllas för uttalanden vi aldrig gjort eller åsikter vi inte har. Det är en självklarhet att vi politiker ger svar på tal, och sociala medier ger oss ett utmärkt medie för detta. Journalisterna har inte längre ensamrätt på "sanningen", och det är bara för dem att vänja sig.

Att vi politiker ska granskas noga av media är en självklar del av demokratin. Både våra politidska åsikter och hur vi uppträder i exempelvis sociala medier. Men granskning är faktiskt inte detsamma som förolämpning eller förnedring av politiker av rent idelogiska skäl.
 

Mina senaste skriftliga frågor till olika ministrar

2018-03-02

Här är mina senaste skriftliga frågor med koppling till arbetsmarknadspolitiken som jag ställt till olika ministrar den senaste tiden. De nedersta två frågorna är redan besvarade och övriga kommer att besvaras senare under mars månad.  


Gröna jobb

Skriftlig fråga 2017/18:936 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:936 av Jan Ericson (M) (pdf, 82 kB)
 

Brist på yrkeschaufförer

Skriftlig fråga 2017/18:908 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:908 av Jan Ericson (M) (pdf, 86 kB)
 

Gårdsförsäljning

Skriftlig fråga 2017/18:906 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:906 av Jan Ericson (M) (pdf, 75 kB)
 

Prognoser gällande arbetslöshet

Skriftlig fråga 2017/18:904 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:904 av Jan Ericson (M) (pdf, 86 kB)
 

Kompetensbrist och konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2017/18:903 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:903 av Jan Ericson (M) (pdf, 87 kB)
 

Kompetensbristen inom sågverksindustrin

Skriftlig fråga 2017/18:902 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:902 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB)
 

Ungdomsarbetslösheten

Skriftlig fråga 2017/18:705 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:705 av Jan Ericson (M) (pdf, 87 kB)
Svaret från ministern

Kommentar till svaret: Ungdomsarbetslösheten ligger enligt SCB på nära 18%, jämfört med 6,7% för hela befolkningen. Att ha så hög ungdomsarbetslösheten mitt i en högkonjunktur är inte imponerande. Vad gäller 90-dagarsgarantin så innebär ett enda kort samtal med en arbetsförmedlare att garantin anses uppfylld. 
 

Platsbanken

Skriftlig fråga 2017/18:598 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:598 av Jan Ericson (M) (pdf, 84 kB)
Svaret från ministern

Kommentar till svaret: Ett ickesvar, hon svarar inte på min fråga. Uppföljning verkar inte vara regeringens högsta priritet.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet