Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.


 
 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt. Jag ogillar all onödig politisk klåfingrighet och allt slöseri med skattemedel.

2002-2006 var jag som deltidspolitiker gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. Är idag ordinarie ledamot i Riksdagens finansutskott och ordinarie ledamot i EU-nämnden, samt moderaternas representant i Europaparlamentets största partigrupp EPP:s arbetsgrupp för ekonomiska frågor. Är dessutom vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. Har också tillsammans med tre moderata kolleger startat Riksdagens Bilnätverk för att värna om privatbilismen och rimliga villkor för företagandes behov av fordonstransporter. Jag är också aktiv i riksdagens fordonshistoriska nätverk. Alla m
ina tidigare uppdrag hittar du här.

HÄR KAN DU TA DEL AV HELA MITT POLITISKA CV.

Som politiker har jag en mycket stark ideologisk kompass. 
Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället, sänka skatterna och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Är en stor vän av grundtanken bakom EU och vårt svenska EU-medlemskap, men djupt oroad över den väg EU nu går mot ökad överstatlighet och växande aptit på mer resurser. Jag står alltid envist upp för mänskliga fri- och rättigheter, och är dessutom åsikts- och yttrandefrihetsfundamentalist. Allt som inte är straffbart måste få sägas och skrivas!

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag anser att dagens politiker prioriterar bort välfärden och i stället satsar alltför mycket pengar på sådant som inte är lika viktigt som en bra skola, sjukvård och äldreomsorg. Vi är också duktiga på att skicka alltför mycket av svenska skattebetalares pengar utomlands i form av extremt högt bistånd, mest pengar till FN och högst avgift till EU, samtidigt som vi har för höga skatter och inte alltid en fungerande välfärd här hemma.

Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg, Facebook, Instagram och Twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat. I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden. 

Totalt 9.910 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 30/4 2022)


 
 

Vilseledanden, myter och rena lögner kantar regeringens energipolitik

2022-05-19

I ett intressant och avslöjande inslag i SR:s Kaliber i måndags den 16 maj avslöjas hur regeringen och ansvarige energiministern ljuger, vilseleder och bluffar, åberopar rapporter som inte finns och bygger energipolitiken på felaktiga faktauppgifter. Lögner, vilseledanden, myter och faktiskt ren bluff kantar regeringens energipolitik!

I programmet fastslås bland annat att:
* Kärnkraften förtidsavvecklades på grund av politiska beslut, inte av rent ekonomiska skäl som regeringen påstår. Effektskatten som MP-tvingade fram 2015 var huvudorsaken till de beslut som då togs om avveckling av kärnkraft
* Miljöpartiet utlovade tidigt genom miljöminister Åsa Romson att deras mål om avveckling av kärnkraft under mandatperioden skulle "säkerställas"
* Energiministern Farmanbar (S) åberopar en rapport om kärnkraften som inte finns!  
* Elpriset hade varit 30-45% lägre (!) i höstas om inte kärnkraften förtidsavvecklats

* Det går inte att bygga havsbaserad vindkraft på bara 1-2 år som energiministern påstår 
* Talet om "Putinpriser" på energi håller inte när man gräver djupare i frågan - mycket beror på svenska politiska beslut
* Färtida avveckling av kärnkraft har skadat hela elsystemets funktion  
* Politiken har skapat ett betydligt mer sårbart elsystem

Nu har både Moderaterna och Sverigedemokraterna KU-anmält energiministern för uppenbara osanningar. Min fråga är varför inte övriga media visat något intresse för de uppenbara bluffarna som regeringen öser ur sig i samhällsdebatten. 

Här är en direktlänk till inslaget i Kaliber:  

 

Sverige och Finland har lämnat in sina ansökningar om natomedlemskap

2022-05-18I dag lämnade Sverige och Finland samtidigt in sina ansökningar om medlemskap i Nato. Det är givetvis historiskt. Den fortsatta ansökningsprocessen och godkännandet av våra två länder som medlemmar lär ta sin tid, men min tro är att de flesta länder i Nato, inklusive flera av de tunga medlemmarna, väldigt gärna vill se Sverige och Finland som medlemmar. De kommer att pressa eventuellt tveksamma natoländer till att säga ja till slut.


 

 

Finlands president höll anförande i riksdagen

2022-05-17

I dag är finske presidenten Sauli Niinistö på statsbesök i Sverige. Bland annat höll han i förmiddags ett anförande i Sveriges Riksdag, efter en inledning av riksdagens talman Andreas Norlén. Temat för presidentens tal var ganska självklart, vikten av svensk-finskt och nordiskt samarbete i oroliga tider, och det stora värdet av att alla nordiska länder nu kan bli medlemmar i Nato och hjälpa varandra vid behov. 

 

Presidentparet, talmannen, förste vice talmannen och det svenska kungaparet uppställda för fotografering. En viss Jimmie Åkesson var lite i vägen för mitt foto.

Efter presidentens anförande svarade han på frågor från riksdagspartiernas företrädare.Presidentens hustru och det svenska kungaparet ser lagom roade ut över en ställd fråga:


 

 

Historiskt beslut

2022-05-16Dagens gemensamma besked på en gemensam presskonferens med statsminister Magdalena Andersson (S) och oppositionsledaren Ulf Kristersson (/M) om att regeringen nu beslutat att ansöka om svenskt medlemskap i Nato var minst sagt historiskt. Beskedet på presskonferensen hade föregåtts av en debatt i riksdagen där partierna klargjorde sina ståndpunkter. S, M, SD, C, KD och L är alla positiva till ett svenskt Natomedlemskap. Endast V och MP säger nej. Detta betyder att nära 90% av riksdagens ledamöter backar upp ansökan om Natomedlemskap.

Samtliga åtta partier uttalar samtidigt att det svenska försvaret behöver rustas upp och att  vi måste satsa mer pengar på detta.

För egen del har jag tidigare deklarerat min syn på saken. Jag har väl aldrig tillhört dem som stått på barrikaderna och direkt kämpat för ett Natomedlemskap, men moderaterna som parti har under många år haft en tydlig linje i frågan. I det läge Europa befinner sig idag, och med ett  Ryssland som ingen kommer att lita på under överskådlig tid finns det enligt min åsikt ingen annan väg än att nu ansöka om ett Natomedlemskap. Alternativet att vara ensam och allianslös är mycket farligare. Att vi samordnar vår ansökan med Finland och gör detta tillsammans stärker båda länderna under processen, och de starka garantier och uttalanden vi hört från olika Natoländer ger ett extra skydd under ansökningstiden.

Samtidigt kan jag tycka att det är djupt tragiskt och olyckligt att hela Europa, inklusive Sverige nu tvingas lägga allt mer pengar på det militära försvaret, pengar som annars kunde gått till annat eller till sänkt skatt. Ryssland krig är dyrt även för Sverige.

Slutligen en reflektion - få har nog skadat sitt lands intressen så mycket som Rysslands president Putin.
1. Han har skapat en situation där ingen under överskådlig tid vill ha med Ryssland att göra i några sammanhang, och där ingen litar på Ryssland som civiliserad nation.
2. Han har visat att den ryska militärmakten inte är alls så skrämmande och effektiv som många trott. Ukraina har visat att man mycket väl kan bekämpa ryska invasionsförsök på ett framgångsrikt sätt.
3. Han har mot sin vilja lyckats få två länder i Rysslands närhet - Sverige och Finland - att ansöka om Natomedlemskap. Ett gigantiskt misslyckande med tanke på att just risken för att Ukraina skulle bli medlemmar i Nato anförts som ett av skälen till invasionen. 

Misslyckandet för Putins strategi är närmast monumentalt - allt har gått helt fel.


 

 

Besök i Ålands Lagting

2022-05-16Resans huvudsakliga syfte var att träffa Ålands talman och företräödarna för partierna i Ålands lagting (Ålands riksdag) för att diskutera betydelsen för Åland av Finlands natoansökan, samt hur ett medlemskap i Nato påverkar Ålands självstyre och de demilitariserade öarna. Här är vi inne i plenisalen. dset åländska lagtinget har 30 medlemmar. Till vänster talmannen Bert Häggblom som berättar om hur parlmentet fungerar och hur relationerna till resten av Finland hanteras. Talmannen är finlands högsta politiker. Redan i entrén påminns man om Ålands dramatiska historia i form av fem historiska målningar. Den i mitten är högaktuell och visar hur ryska trupper angriper åland 1714 och bränner ned och dödar de invånare som inte hinner fly. Tavlans rubrik är "Den stora flykten 1714-21. detta var vare sig första eller sista gången som Finland angripits av Ryssland, och det senaste exemplet är ju finska vinterkriget och fortsättninbgskriget under Andra Värlskriget. Den dramatiska historian är något salla finländrae lever med, och ett av skälen till att man är så angelägna om att bli medlemmar av Nato.

De första bilderna visar äldre händelser, och de sista bilderna illustrerar Ålands väg till självstyret. Beslutet om självstyre fattades av NF (föregångarna till FN) 1921, och 1922 tillträdde det första valda lagtinget. I år firar man därmed 100 år. Beslutet i NF följde efter en petition som undertecknades av 94% av ålänningarna som ville tillhöa Sverige. Detta motsatte sig Finland, och NF fattade beslutet om en kompromiss. Åland skulle tillhöra Finland, men måste garantera ålänningarnas svenska språk, kultur, lokala sedvänjor och självstyrelse. Åland blev också en demilitariserad zon, vilket innebär att det i fredstid inte får finnas finsk eller utländsk militär eller militära anläggningar på ön. Vi fick samtidigt klart för oss att detta inte förhindrar att finsk militär får skydda Åland militärt om Finland angrips av främmande makt. Detta innebär i sin tur att Ålands självstyre inte hoas av Natomedlemskapet, och att den demilitariserade statusen kvarstår i fredstid.

Ålands självstyre garanteras av ett antal signatärmakter, som enades om att garantera Ålands självständiga status. (Finland, Storbritannien, Irland, Frankrike, Italien, Tyskland, Danmark, Sverige, Estland, Lettland och Polen). Alla dessa signatärmakter  måste tillfrågas vid oklarheter om tolkning av regler i självständighetskonventionen. 

Mer om den praktiska hanteringen går att läsa här.

 

Fller bilder och nedslag från vårt besök finns i reseberättelsen

 

 


Protester utanför ryska konsulatet

Framför ryska konsulatet i Mariehamn har någon kedjat fast en ny gatuskylt och surrat ett träd med blågula halsdukar. Protesterna mot Rysslands invasion i Ukraina pågår överallt i omvärlden.

 

Kort besök på Åland

2022-05-15

Kort besök på Åland idag och i morgon med Riksdagens svensk-åländska nätverk. I kväll middag hos svenska generalkonsuln på Åland på residenset i Mariehamn, tillsammans med Landshövdingen och Ålands enda riksdagsledamot. Ämnet ganska givet - Natomedlemskapets betydelse för säkerhetsläget i Östersjöområdet och Ålands roll i finsk försvarspolitik. I morgon möten med Ålands fredsinstitut och Ålands Lagting (självstyrets lagstiftande församling). Parallellt kommer vi följa riksdagsdebatten om Nato hemma i Sverige och den som samtidigt sker i Finlands riksdag i samma ämne. Det är dramatiska och politiskt hektiska dagar nu.
 

Reseberättelser kommer!

 

2022-05-14

I går kom jag hem från Färöarna, och i morgon bitti klockan halv sex ringer klockan och det är dags att ta sig till flygplatsen för at ta flyget mot Stockgolm och båten till Åland. Denna gång ett kort besök med riksdagens svensk-åländska nätverk som besöker Åland söndag-måndag för att träffa diverse personer och diskutera Nato-politik och visa den starka sammahållningen mellan Sverige och Finland i denna fråga.

Reseberättelser från både Färöarna och Åland kommer framöver!
På väg till nordisk Riksrevisionskonferens på Färöarna

2022-05-11

I morse ringde klockan klockan 04.45, och efter en mellanlandning och lång väntan på Kastrup fortsätter resan till Torshavn på Färöarna där man arrangerar en nordisk riksrevisionskonferens i morgon. Den svenska Riksrevisionen lyder ju under Sveriges Riksdag, och som vice ordförande för Riksdagens Råd för Riksrevisionen representerar jag riksdagen på denna konferens.

Det blir inte mycket fri tid på Färöarna, men efter landningen i eftermiddag har vi utlovats en liten rundtur i omgivningarna runt huvudstaden Torshavn (markerad med en röd ring nedan).  

 

Besök på Forsbergs Fritidscenter i Hyssna

2022-05-09

I dag hade jag nära till jobbet. Var inbjuden till företagsbesök på Forsbergs Fritidscenter i Hyssna för att få en uppdatering kring läget för husbils- och husvagnsbranschen. Tidigare har jag besökt Forsbergs filial i Sollentuna utanför Stockholm, och nu var det dags för möte med företagsledningen på huvudkontoret i Hyssna, samt företrädare för Husvagnsbranschens riksförbund och Svensk Camping. Forsbergs är faktiskt norra Europas största återförsäljare av husbilar och husvagnar, och man har förutom anläggningen i Hyssna sex andra center runt om i landet. Företaget grundades i Hyssna 1991, och ägs idag av KVD-koncernen som i sin tur ägs av investmentbolaget Ratos. Forsbergs är ett av Marks kommuns större företag med 45 anställda.Jag har tidigare engagerat mig i frågan om den orättvisa fordonsbeskattningen av husbilar. Orsaken är Bonus-Malus-systemet som skapar stora orättvisor för husbilarna. För det första finns inga "bonus-bilar" att tillgå. För det andra körs husbilar i genomsnitt bara 360 mil om året, vilket gör det extremt orättvist att beskatta dessa på samma sätt som andra fordon. De allra största husbilarna (tex nedan) är dessutom billigare i skatt, eftersom de klassas som lastbilar. Hela systemet är sjukt i grunden och Sverige har idag de i särklass högsta fordonsskatterna på normalstora nya husbilar. Detta medför att importen av begagnade fordon är stor, medan nyförsäljningen i Sverige är mindre.I Sverige beskattas nya normalstora husbilar med 35-40.000 per år, vilket är nästan dubbelt så mycket som i Österrike som ligger näst högst, och fyra gånger så mycket som Danmark och tio gånger mer än exempelvis Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Norge, Belgien mfl. Detta medförde ett kraftigt försäljningsras av nya husbilar i Sverige med ca 50% år 2020, samtidigt som försäljningen ökade något igen under pandemin när många ville semestra hemma. Nu ser man återigen hur skatten riskerar att slå mot nyförsäljningen och i längden hotar det svenska företag och jobb när köparna i stället beställer fordon från kontinenten. Svenska extrema skatteregler slår mot svenska företag och svenska jobb.

Bonus-Malus-systemet har överlevt sig själv och bör avskaffas, vilket moderaterna driver. I avvaktan på detta borde husbilar undantas från regelverket eftersom dessa fordon inte främst används som transportmedel utan körs väldigt få mil och främst används som bostad.
Vid besöket idag deltog, förutom jag, kommunstyrelsens vice ordförande i Mark, Tomas Johansson (M), samt två lokala centerpartister. De sistnämnda höll med oss om kritiken mot Bonus-Malus, och jag uppmanade dem att prata med sin partiledning i Stockholm, med tanke på att dessa inte håller med oss moderater om behovet av att avskaffa Bonus-Malus...

 


 

Maktskiftespartierna presenterar gemensamt pensionsförslag

2022-05-08

Lagom till kvällens partiledardebatt i Svt presenterade vi i M, KD, SD och L ett gemensamt motförslag till S-V-MP:s förslag om höjda pensioner för vissa grupper.

Vårt gemensamma fyrpartiförslag innebär att alla 2,3 miljoner pensionärer får höjd nettopension, jämfört med bara 1 miljon med regeringssidans förslag. För de med lägst pension ger förslagen samma utfall, 1.000 kronor mer i handen varje månad. Vårt förslag innebär att det alltid lönar sig att ha arbetat jämfört med att inte ha gjort det, det är en viktig princip i det svenska pensionssystemet som vi vill värna. 


Följande principer har varit vägledande för reformens utformning:

* Pensionärerna med allra lägst pension ska få mest. 
Det är idag för många som har en låg pension och alltför små marginaler i hushållsekonomin. Detta gäller inte minst äldre ensamstående kvinnor. Våra förslag har en tyngdpunkt på människor med låga pensioner.

* Alla pensionärer ska få högre pension. På den här punkten skiljer sig vårt förslag tydligt från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets. De flesta pensionärer har en total pension under 20 000 kr per månad. Då är man mycket sårbar när kostnaderna ökar för el, drivmedel, mat och räntor. Våra fyra partier vill därför stärka ekonomin för samtliga Sveriges 2,3 miljoner pensionärer, inte bara för vissa. Med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag skulle en majoritet av Sveriges pensionärer inte få en enda krona. .

* Det måste löna sig att ha arbetat. En av det svenska pensionssystemet allra viktigaste principer är att det finns en koppling mellan hur mycket man har arbetat och hur mycket man får i pension. Det är en viktig moralisk princip att arbete alltid ska löna sig. Men det är också en förutsättning för att pensionssystemet ska vara långsiktigt stabilt och hållbart. Bara arbete idag kan ge resurser till pensioner imorgon. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets illa utformade ”garantitillägg” minskar tvärtom kopplingen mellan arbete och pensionen och leder i vissa fall till att pensionen faktiskt blir lägre om man arbetar ytterligare ett år. Därför har tillägget kritiserats hårt, av såväl Pensionsmyndigheten och IFAU som av TCO, SACO och till viss del även av LO. Därtill gör garantitillägget att pensionssystemet blir ännu mer svårbegripligt för folk.

För oss är slutsatsen uppenbar: regeringens förslag är dåligt och måste stoppas. Vi har istället enats om ett paket som bygger på sundare principer inom ramen för dagens pensionssystem:

1. Höjt grundskydd. Garantipensionen höjs med 600 kr/månad, för alla med en allmän pension under 14 000 kr/månad. Förslaget kostar 3,7 miljarder kronor per år. Vi höjer samtidigt konsumtionsstödet i bostadstillägget med 350 kr (för ensamboende, 175 kr för sammanboende) till en kostnad av 1,4 miljarder kr. Båda förslagen ska införas i oktober i år.
Detta är utöver den höjning på 200 kronor som genomförs nu i augusti tack vare att oppositionens budget vann i höstas.

2. Sänkt skatt på pension. Skatten på pension sänks för alla, och med 200 kr per månad för de med en total pensionsinkomst över 14 000 kr per månad från första januari 2023. Sänkningen minskar offentliga sektorns inkomster med 6 miljarder kronor per år.

3. Inför en ”gas” i pensionssystemet. Det samlade överskottet i pensionssystemet är nu 1 200 miljarder kronor och tillgångarna är 12 procent större än skulderna. Och prognoserna pekar på att överskottet kommer växa. Sedan tidigare finns det en ”broms” i pensionssystemet om tillgångarna på grund av dåliga tider är för låga. Men trots förslag från tidigare utredningar finns inte motsvarande ”gas” som ökar pensionerna om tillgångarna blir stora i goda ekonomiska tider. Vi har nu enats om att en sådan gas bör införas så fort som möjligt. En sådan reform skulle, när tillgångarna i pensionssystemet är mer än 10 procent högre än skulderna, ge flera hundra kronor mer i månaden för en pensionär i vanliga inkomstlägen. Det skulle kosta 3,3 miljarder kronor per år.

Sammantaget är detta en reform som fullt utbyggd omfattar 14,4 miljarder kronor. Den ger 1000 kr mer i månaden för en ensamstående garantipensionär, och 400 kr mer i månaden för en genomsnittlig pensionär. Och vi upprätthåller arbetslinjen även i pensionssystemet och värnar dess grundprinciper. Det ska alltid löna sig att jobba, att vilja jobba – och att ha jobbat.


 

 

Nytt anmärkningsvärt övertramp från Sveriges Radio

2022-05-06

Häromdagen uppmärksammades att Sveriges Radio i sina sändningar från Radio Sweden på tre olika språk - de arabiska, kurdiska och somaliska kanalerna - grovt förvanskat de uttalanden som kristdemokraternas ledare Ebba Busch gjorde nyligen. Hon ifrågasatte hur polisen agerat för att stoppa extrema islamister, vilket Sveriges Radio översatte till "muslimer". Detta gjordes både i sändningarna, på nätet och vad det verkar på en facebooksida. Bilden som sätts är att Ebba Busch vill att polisen ska ta till hårda metoder för att "bekämpa muslimer". När det hon sa handlade om militanta islamister. 

I en bildtext står också att "Ebba Busch anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer". Fullständigt hårresande och felaktigt, och hon talade inte om att döda någon överhuvudtaget. 

Att blanda ihop två olika begrepp - muslimer generellt och de extrema islamisterna - är synnerligen allvarligt. Det sätter bilden att Sverige är fientligt mot muslimer, vilket i sin tur kan skapa grund för upplopp och oroligheter och även skada Sverige utomlands, men det skadar inte minst Ebba Busch som person. Inte minst kan det ju skapa grogrund för hot mot henne som person.

Att ingen på Sveriges Radios redaktion reagerade på den enorma skillnaden i budskap beroende på vilket ord som valdes, gör att många nu spekulerar i sociala medier om att detta var en mycket medveten förvanskning av det Ebba Busch sa. Alltså ett avsiktligt försöka att skada Ebba Busch och hennes parti. Jag tar inte ställning i den delen som riksdagsledamot, men konstaterar att det som hänt är extremt allvarligt och att SR måste ge en förklaring. Dessutom bör man rimligen skilja ansvariga personer på den arabiska redaktionen från sina nuvarande uppgifter. Klarar man inte att ge en korrekt bild på arabiska av vad som sagts på svenska ska man nog inte arbeta med detta överhuvudtaget.

Nog för att Public Service i en mycket lång rad av exempel missbrukat sin ställning, mycket tydligt gynnat vänstersidan politiskt i en lång rad av fall, och aktivt riktat udden politiskt mot den borgerliga sidan. Vi ser det hela tiden, hur man intervjuar "mannen eller kvinnan på gatan" och gång på gång visar det sig att dessa "vanliga människor" är aktiva politiker i partier på vänstersidan eller gifta med ledande vänsterpolitiker. Eller som senast när man intervjuade en "man på gatan" utanför ryska ambassaden som tryckte det var tramsigt med sanktioner mot Ryssland. Man berättade dock inte att man intervjuat VD:n för statligt ägda ryska Aeroflot i Sverige...

Men ett så här allvarligt övertramp har jag ändå inte upplevt tidigare. Och man vägrar nu dessutom att träffa Kristdemokraterna och diskutera det som hänt. Jag anser att Ebba Busch borde anmäla programmet till medieombudsmannen, samt kanske i detta speciella fall rent av polisanmäla Sveriges Radio för förtal? Att så grovt förvanska det någon sagt och därmed framkalla risk för hot och fara för den som sagt något ligger rimligen inom gränsen för förtal. Jag hade nog övervägt en polisanmälan om jag hade drabbats.  

Politiskt ser jag fram mot en tydlig ursäkt och förklaring från Sveriges Radios ledning. Jag blir också än mer övertygad om att jag gjorde rätt som ville villkora den nya public service-skatten med ett tydligare regelverk och ekonomiska sanktioner mot Public Service när något av bolagen så grovt passerar gränsen. Varje gång SR, SVT eller UR går över gränsen urholkar de sitt förtroende hos svenska folket. Förr eller senare kommer då krav på att avskaffa Public Service i sin helhet. Programbolagens nonchalans för kravet på opartiskhet och saklighet är ett mycket högt spel. Många börjar tröttna nu, även bland politikerna. Det finns en gräns för hur länge man kan försvara att svenska folket ska tvingas betala 8,5 miljarder om året för detta. 

 

Vänstersidan är inte särskilt intresserade av att stärka rättssamhället

2022-05-05

Denna vecka har riksdagen röstat om ett antal motioner som rör förstärkning av polisen mm, samt åtgärder mot unga lagöverträdare. Moderaterna fick igenom en hel del tillsammans med olika partier, medan partierna på vänstersidan överlag röstade emot det mesta.

Här ser ni sammanställningarna från riksdagens handlingar om de två ärendena, och inom parentes anges de partier som röstade emot respektive förslag. Utan att gå in i detalj på varje enskilt ärende tycker jag mönstret är väldigt tydligt n
är det gäller vilka som vill ta samhällsproblemen på allvar och förändra politiken, och vilka som är nöjda som det är. 

 
 

 

Tack vare M är drivmedelspriset 2 kronor lägre än det annars skulle varit

2022-05-05

Idag skriver jag tillsammans med Elisabeth Svantesson i Borås Tidning. Tack vare oss moderater har nu bensin och dieselpriset blivit nära 2 kronor lägre per liter än vad det annars skulle ha varit. Detta var första steget i vårt trestegsprogram för att sänka priset med ca 5 kronor per liter som finansutskottet tog beslut om.

De två ytterligare stegen återstår och där ligger vi på regeringen för att de ska agera så snabbt som möjligt. Senast idag på finansutskottets sammanträde begärde vi en redogörelse från regeringen i närtid om hur det går med de två återstående delarna.
 

 

Idag avslutades krigsförbrytarrättegången i Stockholms tingsrätt 

2022-05-04

Efter den islamistiska revolutionen i Iran avrättades många oliktänkande. År 2019 greps en tidigare högt uppsatt person i ledningen för ett stort fängelse i Teheran vid ett besök i Sverige. Han utpekades som ansvarig för ett stort antal avrättningar av politiska fångar i Iran 1988. i augusti förra året inleddes rättegången mot mannen, och ett flertal vittnen har berättat om händelser som av åklagaren anses binda mannen till grova förbrytelser. Idag avslutades rättegången i Stockholms tingsrätt. Dom väntas inom några veckor.

Efter dagens slutförhandling hölls en mycket stor manifestation framför Stockholms tingsrätt, med åtskilliga hundra deltagare från hela Sverige och även andra länder i Europa. De företrädde olika delar av den iranska oppositionen, men de hade en sak gemensamt och det var att de förlorat anhöriga som avrättats. Efter personlig kontakt med en iranier i Borås var jag inbjuden att säga några ord vid manifestationen. 

Jag konstaterade att vi har ett civiliserat rättsväsende i Sverige som fäller domar och att vi får avvakta domen. Men det är viktigt att misstänkta krigsförbrytare ställs inför rätta, oavsett om det gäller händelser i Iran, på Balkan, i Rwanda, Mali eller som idag i Ukraina. Den som bryter mot folkrätten eller mänskliga rättigheter, ägnar sig åt tortyr, folkmord eller avrättar oliktänkande ska alltid veta att sanningen kommer ifatt förr eller senare och att man riskerar att ställas inför rätta så länge man lever. Och att det ofta finns vittnen till allt som sker, vittnen som i framtiden kan berätta. Detta är viktigt för att förebygga brott mot yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mänskliga rättigheter. Ingen ska riskera att fängslas för sina åsikter, sitt politiska engagemang eller för att man tar ställning mot en regim.

 

 

Medverkan på Penningtvättdagarna 

2022-05-03

I dag deltog jag i en paneldebatt på "Penningstvättdagarna", en konferens i Stockholm om arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av våldsbejakande extremism. Från regeringen deltog finansmarknadsminister Max Elger, och sedan var jag och en vänsterpartist med i panelsamtalen, tillsammans med några andra personer. Det var en mycket stor åhörarskara, tvådagarskonferensen samlar deltagare från ett stort antal myndigheter och andra aktörer.  

Bakgrunden för debatten var ett beslut i finansutskottet om att ge regeringen i uppdrag att skärpa reglerna mot penningtvätt, och det lagförslag som sedan presenterats. I sak är det ingen större politisk oenighet om det lagförslag som syftar till bättre samverkan mellan banker och myndigheter, och lindrade sekretessregler i kampen mot penningtvätt.

Jag påpekade dock i debatten att insatserna mot penningtvätt bara är en del i kampen mot våldsbejakande extremism och grov kriminalitet. Mycket mer behöver göras. Moderaterna har ett omfattande program mot detta, och här följer ett urval av moderata förslag:

 

Krafttag mot våldsbejakande extremism i civilsamhället

Ungdomsorganisationer, trossamfund och folkbildningen har haft problem med våldsbejakande extremism och idéströmningar som syftar till att undergräva det demokratiska samhället. Bidrag missbrukas och kontrollen och tillsynen är i många fall bristfällig.
 
Moderaterna vill se en översyn av utbetalningssystemen till civilsamhällets organisationer och ge en extern aktör i uppdrag att omfattande extern granskning av studieförbunden, där problemen med ekonomiska oegentligheter och bristande demokratisk förankring visat sig extra stora.
 
Moderaternas förslag: Se över utbetalningarna till ideella organisationer och ge en extern aktör i uppdrag att genomföra en omfattande extern granskning av studieförbunden, där oegentligheter och demokratiproblem visat sig.
 

Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer

Moderaterna har sedan flera år drivit ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer. Den grundlagsskyddade rätten att hysa och ge uttryck för extrema och odemokratiska åsikter måste vi värna. Men däremot ska bli straffbart att aktivt delta i extremistiska organisationer eller grupperingar som begår allvarliga brott.

Regeringen har ett pågående lagstiftningsarbete som sannolikt gör att deltagande i våldsbejakande högerextrema organisationer och terrorgrupperingar kommer att bli kriminaliserade. Det är i grunden bra. Däremot kommer det vara fritt fram att delta i våldsbejakande vänsterextrema organisationer.
För Moderaterna är det en självklarhet att alla organisationer som utgör ett hot mot demokratin ska behandlas på samma sätt – oavsett vilken ideologi eller vilka politiska mål som är styrande för gruppens agerande. Därför kräver vi att det bli straffbart att delta också i våldsbejakande vänsterextrema organisationer.

Moderaternas förslag: Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer. Till skillnad från regeringen vill Moderaterna även förbjuda deltagande i våldsbejakande vänsterextrema organisationer.
 

Stärk Bolagsverkets uppdrag och möjligheter att beivra brott

Bolagsverket bör få bättre befogenheter och verktyg som möjliggör ett visst brottsbekämpande fokus. Myndigheten bör ha ett tydligare mandat att kontrollera att bolagsföreträdare verkligen existerar och inte förekommer inom den organiserade brottsligheten, samt kunna avregistrera förfalskade identiteter. För att möjliggöra det behöver bland annat sekretesslagstiftningen förändras så att Bolagsverket kan ta emot sekretessbelagda uppgifter från andra myndigheter.
 
Moderaterna verkar för: att stärka Bolagsverkets uppdrag och möjligheter att beivra brott, bland annat genom att myndigheten redan vid registrering ska kunna stoppa misstänkta bolagsmålvakter eller bolagsvaktsupplägg
 
Möjligheterna att förverka grovt kriminellas tillgångar måste förbättras
Om till exempel en större summa kontanter påträffas hos någon som saknar laglig inkomst, men som genom tidigare domar har dokumenterad koppling till systematiska narkotika­brott, bör pengarna kunna förverkas om innehavaren inte kan visa att det är lagliga pengar. I realiteten ett slags omvänd bevisbörda när det handlar om pengar och dyra tillgångar som påträffas hos personer som bevisligen kan knytas till grov organiserad brottslighet.
 
Givetvis ska den fulla bevisbördan när det handlar om någon ska dömas för ett visst brott eller inte även fortsättningsvis ligga på åklagaren. Irland och flera av våra nordiska grannländer har infört regler likt de vi nu föreslår. Regeringen bör omgående ge den nyligen avslutade förverkandeutredningen nya direktiv att snabbutreda hur en motsvarande ordning ska kunna införas också i Sverige.
 
Inför en skyldighet att dela information
Sekretessproblemen mellan polis och socialtjänst är väldokumenterade och begränsar möjligheterna att tidigt kunna fånga upp barn och ungdomar i riskzonen för gängkriminalitet. Lagstiftningen måste förändras. Vi vill se en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att all relevant information som rör brottslighet ska kunna delas mellan myndigheterna. Det bör vidare föras in en tydligare plikt för myndigheterna att dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att förebygga och bekämpa brott.
 

Ge Skatteverket ansvaret för utbetalningarna av lönegaranti

Lönegarantisystemet utsätts idag för omfattande kriminella angrepp. Kriminella använder exempelvis falska eller kapade identiteter för att ge sken av att företaget haft fler anställda än vad som stämmer. Kontrollen över systemet behöver skärpas.

Moderaternas förslag:Ansvaret för utbetalning av all lönegaranti bör ligga hos Skatteverket istället för hos länsstyrelserna. Till detta behöver regelförändringar säkras för att möjliggöra för Skatteverket att vidta gedigna kontroller som behövs innan en utbetalning görs.
 

Goda möjligheter för Tullverket att utreda och bistå åklagare vid penningtvättbrott

Tullverket som ofta upptäcker misstänkta brott kopplat till penningtvätt, bör kunna ha goda möjligheter att utreda dem. Tullverket menar själva att deras bristande befogenhet kring penningtvättbrott försvårar möjligheten att få en helhetsbild över den brottsliga verksamheten och de kriminella. Åklagare bör även ges möjlighet att i betydligt större utsträckning begära Tullverkets biträde, exempelvis när Tullverket påträffar stora mängder kontanter och misstänker penningtvätt. Även om Tullverket kan utreda vissa brott som i viss mån har anknytning till penningtvätt, bör befogenheten bli tydlig så att Tullverket fullgott kan bli en mer effektiv brottsbekämpande myndighet och utreda dessa brott i större utsträckning.

Moderaterna vill att Tullverket ges goda möjligheter att utreda penningtvättbrott och att åklagare bör ges möjlighet att i betydligt större utsträckning begära Tullverkets biträde, exempelvis när Tullverket påträffar stora mängder kontanter och misstänker penningtvätt.

 

Moderaternas åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islamism:

  1. Återkalla medborgarskap. Personer som döms för terrorbrott eller andra allvarliga brott mot staten ska få sitt svenska medborgarskap återkallat, om de har dubbelt medborgarskap.
  2. Utvisa fler säkerhetshot. Utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige.
  3. Neka extremister inträde till Sverige. Hatpredikanter och andra radikaliserade extremister ska inte kunna komma till vårt land.
  4. Spärrlista i EU mot hatpredikanter. EU behöver en gemensam spärrlista mot hatpredikanter för att de inte ska sprida extremism i Europa.
  5. Motverka radikalisering i skolan. Till exempel borde Skolverket kartlägga icke-demokratiska värderingar bland barn och unga, samt ta fram stödmaterial som kan användas i undervisningen.
  6. Förbjud bilder med terroristinnehåll. Gör det straffbart att sprida bilder som uppmuntrar eller inspirerar till attentat.
  7. Inga skattepengar till extremister. Uppföljningen och kontrollen av de bidrag som betalas ut till olika organisationer måste bli bättre.
  8. Stoppa utländsk finansiering av extrema religiösa samfund. Det behövs EU-gemensamma regler för att stoppa utländska finansiärer som sprider extremism och propaganda genom t.ex. moskéer.


 

 

M, KD, SD och L har enats om en gemensam vårbudgetmotion

2022-05-03

I dag meddelar M, SD, KD och L att vi har enats om ett gemensamt svar på regeringens vårdbudget/vårändringsbudget. Vi har ett gemensamt fokus på trygghetsfrågorna - att rusta polisen och försvaret. Och med detta visar vi också att våra fyra partier kan enas om viktiga frågor när det är skarpt läge, trots att vi är fyra olika partier med olika syn på ett antal frågor. 

 


 

 

Allsvenskan efter 6 omgångar

2022-05-02

I dag slutfördes den sjätte omgången i allsvenskan. Elfsborg har ju startat väldigt blandat, men efter helgens storseger med hela 6-0 borta mot Degerfors tog gulsvart ett rejält kliv uppåt i tabellen till en sjätteplats. Elfsborg har faktiskt gjort flest mål av alla lag hittills, och förhoppningsvis har man nu fått upp ångan!


 

 

Valupptakt med Moderaterna i Mark

2022-05-02

I går kväll hade den moderata fullmäktigegruppen i Mark en gemensam intern valupptakt där vi planerade lite inför valrörelsen över en god bit mat. Från början var tanken att vi skulle åkt en rundtur med båten ISA på Lygnern och ätit räksmörgås under tiden, men på grund av tekniska problem kring sjösättningen av båten i helgen blev turen inställd. I stället träffades vi på Haga gård i Sätila, ett populärt utflyktsmål. Där fick vi en historisk berättelse om bakgrunden till ångbåtstrafiken på Lygnern och beskrivning av den ursprungliga ångbåten ISA som trafikerade Lygnern som frakt och passagerarbåt mellan Sätila och Fjäras mellan 1889 och 1924. Dagens båt är en eldriven utflyktsbåt, byggd på plats i Sätila, med plats för 40 passagerare.

Valupptakten medförde ett antal beslut om olika aktiviteter, och det känns riktigt bra inför valrörelsen, där vi kommer att synas mer än någonsin i Marks kommun. Jag besöker ju som förstanamn på riksdagsvalsedeln även moderata föreningar i övriga sju kommuner i riksdagsvalkretsen, och upplever att kampviljan är synnerligen god överallt.


   

 Äldre inlägg hittar du i arkivet. Klicka på rutan längst upp till höger!