Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.


 
 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt. Jag ogillar all onödig politisk klåfingrighet.

2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. I dag är jag ordinarie ledamot i Riksdagens finansutskott och ordinarie ledamot i EU-nämnden. Dessutom vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. Jag har också ett lite speciellt internt uppdrag som moderata riksdagsgruppens kassaförvaltare. 
Mina tidigare uppdrag hittar du här.
 
Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik".

Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg, Facebook, Instagram, Twitter och Parler kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.
I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.

Totalt 9.405 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 31/12 2020)
 


 

Danmark dementerar 

2021-01-22

Aftonbladet hävdade ju igår att Danmark stoppat vaccinationssprutor som svenska regioner beställt från andra länder, och som skulle levereras med bil genom Danmark.

"Anledningen är nya direktiv från danska myndigheter som innebär att sprutor som importeras till Danmark måste levereras inom landet. Enligt en källa med insyn arbetar den svenska regeringen med frågan. Källan uppger också att danska tullen fått uppgift att beslagta material för att det inte ska kunna levereras till Sverige från de EU-länder där tillverkningen sker" skriver Aftonbladet i artikeln.

Min kritik (se föregående blogginlägg) uppmärksammas av Aftonbladet i en uppföljande artikel. I dag dementerar dock danska regeringen att man skulle ha stoppat leveranser till Sverige, och säger att de avbrutna leveranserna beror på leverantören. Frågan har varit uppe på regeringsnivå och diskuterats mellan Danmark och Sverige.

Aftonbladets avslöjande känns därmed väldigt tunt. Jag avvaktar dock att dra helt säkra slutsatser om vad som är rätt eller fel - situationen påminner om våren 2020 när leveranser av mynskydd och skyddsutrustning fastnade vid olika gränser inom EU. Även den gången dementerades de friskt från alla håll, ingen hade tagit några beslut om att stoppa något. Likväl fastnade lastbilarna i gränskontrollerna. Vi får väl se om Aftonbladet kan styrka sitt påstådda avslöjande

Orimligt om Danmark stoppar vaccinationssprutor på väg till Sverige 

2021-01-21

Aftonbladet hävdar idag att Danmark stoppat vaccinationssprutor som svenska regioner beställt från andra länder, och som skulle levereras med bil genom Danmark.

"Anledningen är nya direktiv från danska myndigheter som innebär att sprutor som importeras till Danmark måste levereras inom landet. Enligt en källa med insyn arbetar den svenska regeringen med frågan. Källan uppger också att danska tullen fått uppgift att beslagta material för att det inte ska kunna levereras till Sverige från de EU-länder där tillverkningen sker" skriver Aftonbladet i artikeln.

Om uppgifterna stämmer ser vi nu samma sak som hände i våras, den gången var det andra länder i EU som stoppade skyddsutrustning som Sverige och andra länder beställt.

För EU:s trovärdighet är detta väldigt illa. EU pratar hela tiden om hur man samverkar om olika saker, sen visar det sig att i allvarliga situationer så tänker varje land bara på sig själva. Är det så att Danmark stoppar material som faktiskt tillhör Sverige så är det ju väldigt illa. Jag är jurist själv, och tycker det finns en rent juridisk fråga i detta. Material som Sverige beställt tillhör beställaren och inte Danmark. Det kan inte vara juridiskt rätt att beslagta varor som Sverige beställt och betalat. Danmark kan självklart inte bara beslagta material som de inte äger.

Jag utgår från att denna fråga kommer att tas upp i EU-nämnden, men också att Sveriges regering agerar med kraft. Om jag inte minns rätt var det EU-kommissionen som i våras sa till på skarpen mot de  länder som spärrade export eller transport av skyddsutrustning. Kanske måste frågan hamna där igen. 

 

Moderaterna stoppar förslag om chockhöjd ränta på skattekredit 

2021-01-21

En av de krisåtgärder som riksdagen beslutat om är möjligheten för företag att få anstånd med sina skatteinbetalningar. För detta betalar man en viss ränta som redan ligger över gällande marknadsränta, alltså en god affär för staten. Denna möjlighet har stärkt likviditeten för många företag under krisen och sannolikt räddat många jobb, och det är som sagt en för staten mycket "billig" åtgärd. När förslaget presenterades i våras fick regeringen hård kritik för att man ville ta ut hela 6,6% ränta på denna skattekredit. Moderaterna gick då i spetsen för kritiken och regeringen backade och mer än halverade räntesatsen.

För många företag är situationen idag ytterst allvarlig, värre än i våras, och många börjar nu får svårt att klara sig och är nära konkurs. I detta läge gör regeringen det märkliga att i en ny extra ändringsbudget föreslå nära en fördubbling av den ränta man ska tvingas betala för denna skattekredit!

Vi moderater tycker det är orimligt att staten ska ta så mycket högre ränta än marknadsräntan för en krisåtgärd som syftar till att rädda företag och jobb, och framförallt att det är extremt dålig timing att komma med detta förslag nu. Vi föreslog därför i dag på finansutskottet att räntan ska ligga kvar på dagens nivå. Vi har mycket gott hopp om att få majoritet för detta i finansutskottet, för vid dagens sammanträde fanns en mycket tydlig majoritet av positiva kommentarer kring vårt förslag.

Inför två av de senaste mötena i finansutskottet har regeringen strax före utskottsmötena presenterat förslag i linje med andra moderata förslag som vi lagt i utskottet (så kallade utskottsinitiativ) för att regeringsunderlaget ska slippa förlora i utskottet. Och även under våren, sommaren och hösten lyckades vi från moderat sida i hög grad påverka krispolitiken. Moderaterna i finanskommittén (det är vi fem nedan) fortsätter pressa regeringen att ta bra beslut, och vi går i spetsen för att stoppa dåliga. Tack vare oss har krispolitiken blivit bättre. 

 

Orimligt lönsamma elnät

2021-01-19

I torsdags hade jag som sagt debatt med energiminister Anders Ygeman om de höga elnätsavgifterna. För många hushåll är numera elnätskostnaden mycket högre än kostnaden för själva elen. Och till skillnad mot ellevarantörerna kan man av naturliga skäl inte byta elnätsbolag - de har monopol. De har också väldigt fria händer att höja sina nätavgifter, och för elkunderna är det bara att betala.

Min egen senaste elräkning på huset hemma i Ubbhult (för december) ser ut så här:

Kostnader för själva elen: 995;-
Kostnad för elnät/överföring: 1.326;-
Energiskatter och elcertifikat: 904;-
Moms: 806;-
Totalt: 4.031;-

Elnätskostnaden (före moms) är alltså 33% högre än kostnaden för själva elen. Och ännu värre - kostnaden för energiskatt, och moms utgör hela 42% av vår fatighets samlade elkostnad denna månad. Endast en knapp fjärdedel av räkningen kan jag som konsument påverka genom att spara på el eller byta elleverantör. 

Elnätsbolagen gör samtidigt enorma vinster. I Borås Tidning idag berättas om att Borås Elnät gör en vinst på drygt 63 miljoner, varav 43 miljoner (!) delas ut till Borås Stads koncernmoderbolag, och därmed finansierar bland annat underskotten för Borås Djurpark och det nya och politiskt ifrågasatta Kongresshuset. Man kan uppenbarligen konstatera att Borås Elnät tar ut i vart fall 43 miljoner för mycket av sina elnätskunder - det är pengar som inte används för att sköta elnäten utan vinster som bara samlas på hög.

I artikeln nämns också min mfl interpellationsdebatt med energiministern förra veckan. Man kommenterar också detta att regeringen i höstas presenterade ett förslag till begränsning av taxehöjningar från elnätsbolagens sida. Förslaget avvisades dock av samtliga sex oppositionspartier för att det var otillräckligt. Från moderat sida handlar vår kritik om två saker - dels att man måste försöka hålla nere elnätsavgifterna, dels att de avgifter som tas ut ska användas för att stärka elnäten och inte att samla vinster på hög. 

Vår elkonsumtion har blivit en enorm kassako för både staten och elnätsbolagen. Och detta i en tid när politiken talar om vikten av att elektrifiera vårt samhälle ytterligare. Det är faktiskt helt skogstokigt.

Om politiken menar allvar borde vi sänka skatterna på el, och dessutom stoppa oskäliga höjningar av elnätsavgifterna och i stället verka för att de sänks. Dessutom borde vi självklart slopa momsen på alla energiskatter, att ta ut moms på skatter är lika oskäligt när det gäller el som när det gäller drivmedel. Problemet är som vanligt att staten slösar med skattepengar på en massa meningslösa saker, vilket gör att statskassan då snarare behöver öka sina intäkter framöver. Ska vi kunna vända utvecklingen behövs en ny regering som med stadig hand kan ta fram rödpennan och stryka en massa onödiga utgifter i statens budget.

 


 

 

Vad vill egentligen regeringen med järnvägen Borås-Göteborg?

2021-01-18

Som jag påpekat tidigare råder närmast totalt kaos vad gäller den kommande utbyggnaden av järnvägen mellan Borås och Göteborg. Inga beslut finns om vilken typ av spår som ska byggas - för höghastighetståg eller vanliga snabbtåg. Ingen vet vilka platser som ska få stationer och var dessa i så fall ska ligga - en fråga som är helt avgörande för att järnvägen ska kunna användas för regional pendling. Det råder rent av oklarhet om det ens ska bli någon station vid Landvetter flygplats - vilket var bärande för själva grundtanken med en ny järnvägsdragning. Och framförallt - det finns ingen som kan förklara hur bygget ska finansieras. Dessutom spärras nu ett flertal möjliga järnvägskorridorer för bebyggelse och oroar människor som bor där, bara för att Trafikverket inte vet vad som ska byggas och hur. Jag tycker det är oerhört respektlöst att behandla människor på detta sätt. Fastigheter blir osäljbara när ingen vet om de kommer att lösas in eller inte, och människor kan tvingas vänta i åratal på besked. För berörda kommuner blir det oerhört svårt för en mer långsiktig planering. 

Alliansens beslut att bygga ny modern räls för vanliga snabbtåg på sträckan Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter flygplats. Allt var finansierat och byggstart planerad 2019. Hade vi gått på denna linje hade bygget varit i full gång nu. Men dagens regering har dragit allt i långbänk - troligen för att Mp vill bygga höghastighetståg medan det s-styrda finansdepartementet inser att det saknas finansiering ochatt bygget blir alltför dyrt. Under tiden ärendet dras i långbänk stiger produktionskostnaden och nyttan av en ny järnväg dröjer. Uppdraget till Trafikverket är nu att försöka banta budgeten - och det verkar gå ut över stationerna. Men vad är nyttan med järnväg utan användbara stationer? 

Om det inte ens blir station vid Landvetter flygplats och inga andra på vägen mellan Göteborg/Mölndal lär resandeunderlaget bli mindre. Och om stationen i Borås sedan placeras långt från centrala staden lär resandeunderlaget bli ännu mindre. En sådan järnväg kan vi nog både ha och mista. Hela projektet blir närmast meningslöst utan stationer på lämpliga platser, och kostnaden kommer då definitivt aldrig att gå att försvara.  

Den 21 december lämnade jag in två skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) med anledning av den stora röran kring byggplanerna. Den ena frågan är om regeringen har sanktionerat att man stryker det viktiga stationsläget vid Landvetter flygplats? Den andra frågan är kort och gott om regeringen avser att bygga höghastighetståg eller en bana för vanliga snabbtåg. Jag har nu fått svar från ministern. Nedan följer frågorna, och därefter svaren med kommentarer.

 
Här följer svaren från infrastrukturministern. Först svaret på frågan om stationsläge vid Landvetter flygplats där svaret alltså är ett ickesvar - frågan om stationsläget berörs överhuvudtaget inte av ministern i hans svar - trots att det var det som min fråga gällde.

Det andra svaret rör på frågan om vad som händer med järnvägsbyggnaden rent allmänt och om det är höghastighetståg eller vanliga snabbtåg som gäller? Inte heller på denna fråga får jag något vidare svar, mer än att ministern talar om " nya stambanor för höghastighetståg", och att regeringen tycker fjärrtrafiken är viktigare än regional pendling. Det framgår också att man gett Trafikverket i uppdrag att banta budgeten.

Det blir lite märkligt när ministern påstår att regeringens linje har stöd från de flesta berörda kommuner och regioner - i Västra Götaland har både region och berörda kommuner tvärtom tydligt sagt att den regionala pendlingen är det absolut viktigaste. Jag bedömer också att det finns en stor samsyn om att det är oerhört viktigt med en station på Landvetter flygplats.

Jag ska nu fundera över hur jag ska gå vidare med frågan.


 


 

Borås Tidning "rättar"

2021-01-18

I dag har Borås Tidning en "rättelse" av de felaktiga uppgifterna i krönikan som jag skrev om 16/1. Visserligen bara en rättelse av den ena felaktiga uppgiften, men ändå. Man får vara glad för det lilla. Och rättelsen bekräftar ju det jag skrev - BT spred tydligen rent skvaller från olika vänsterdebattörer, utan att ens bemöda sig att kolla vad jag egentligen skrivit - hade man gjort det hade man sett att tweeten inte var raderad. Att göra det i en artikel som handlar om källkritik blir ju faktiskt lite pinsamt.

             


När det gäller själva sakfrågan om det fanns vänsteraktivister i den mobb som trängde sig in i Kapitolium verkar det något oklart. Efter den artikel Aftonbladet hade häromdagen (utdrag ovan th) där man citerade en intervju i amerikansk press med en av de gripna kan det i vart fall inte avfärdas. Han uppger själv att han inte sympatiserar med Trump och att han betecknar sig som just vänsteraktivist och BLM-aktivist. Kanske var uppgifterna som spreds i sociala medier ändå inte helt fel, även om jag som sagt inte drog några snabba slutsatser utan ville ha säkrare källor. Många av de svenska journalisterna drog däremot tvärsäkra slutsatser utan att veta, alla påståenden om att vänsteraktivister kunde blandat sig med demonstranterna avfärdades med en ren ryggmärgsreflex, utan att någon egentligen visste. Deras egen källkritik kanske inte var så bra.
 

Jag tror det kommer dröja innan vi har hela bilden av det som hände i Washington, men det verkar i vart fall som om det amerikanska rättssystemet fungerar väl, polisen har gripit ett flertal våldsverkare och förhoppningsvis får alla som angrep den amerikanska demokratin hårda straff. Men USA är samtidigt ett djupt splittrat land som mår ganska dåligt efter höstens BLM-upplopp och intrånget i Kongressen. Den nya Biden-administrationen har en tuff uppgift framför sig att skapa lugn och ena nationen. Stenhård konfrontation mot Trump och därmed mot hans 75 miljoner väljare lär knappast underlätta Bidens uppgift. 

 

Interpellation om regeringens misslyckande med arbetslösheten

2021-01-17

I fredags lämnade jag in denna interpellation till arbetsmarknadsministern med anledning av att Sverige allt mer utmärker sig genom att ha hanterat arbetslösheten bland de absolut sämsta i EU sedan 2014. Som synes återknyter jag till den debatt jag hade med arbetsmarknadsministern den 18 december.


Förklaringar till Sveriges arbetslöshet i hög- och lågkonjunktur

Interpellation 2020/21:315 av Jan Ericson (M) till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 

I en interpellationsdebatt den 18 december påminde jag arbetsmarknadsministern om nuvarande statsminister Stefan Löfvens löfte före valet 2014 om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

År 2014 låg Sverige på en 12:e plats bland EU:s länder när det gällde låg arbetslöshet. I dag ligger vi på 22:a plats av 28 länder. Detta trots att åren 2014–2019 kännetecknats av en mycket stark högkonjunktur.

I 25 av 27 EU-länder minskade arbetslösheten mellan 2014 och 2019. I endast tre länder ökade den. Och Sverige är det land i hela EU där arbetslösheten ökat allra mest mellan 2014 och 2019, enligt siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat. 

I sitt svar skyllde ministern på pandemin, vilket jag ifrågasatte – de siffror jag redovisade gällde läget före pandemin.

Att pandemin därefter generellt påverkat arbetsmarknaden negativt, trots alla krisstöd, är inget jag tänker lasta regeringen för. Det gäller i de flesta länder. 

Däremot kom dramatiska uppgifter i januari från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Det visar sig nu att under år 2020 var det bara fyra länder i EU som hade en sämre utveckling på arbetsmarknaden än Sverige.

Redan hösten 2019 varnade jag för att en regering som misslyckats med jobbpolitiken under en stark högkonjunktur skulle ha små chanser att uträtta något positivt när tiderna blir sämre. Nu vet vi att det blev just så.

Sammantaget kan man alltså konstatera att Sverige ett av de EU-länder som lyckats sämst med arbetslösheten både under högkonjunktur och under pandemin. 

Min fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är:

Vad ser ministern för förklaringar till att Sverige är ett av de länder i EU som lyckats sämst med arbetslösheten under både högkonjunktur och lågkonjunktur, och vad drar ministern för slutsatser av detta?

 

Blir man "blockad" av mig på twitter har man sig själv att skylla

2021-01-16

En person beklagade sig i en insändare i Ulricehamns tidning över att jag blockerat honom på twitter (!). Detta kan upplevas som märkligt, men visar väl kanske mest hur stor betydelse sociala medier har för många människor idag. Jag tyckte det var ett utmärkt tillfälle att förklara var jag drar gränsen för vilka jag vill ha bland mina följare i sociala medier. Jag har mycket hög toleransnivå, men det finns vissa gränser för vad jag vill se i mina trådar, och jag utvecklar det i denna korta replik Ulricehamns Tidning idag:Är det då inte fel av mig att blockera vissa konton när jag samtidigt så starkt driver frågan om yttrandefrihet i sociala medier? Jag tycker inte det. Jag förespråkar inte att denne person ska få sitt konto nedstängt, inte heller att hans inlägg ska censureras. Jag konstaterar bara att jag inte vill se hans kommentarer i mina trådar. Det står var och en fritt att delta i vilka diskussioner man vill med vilka personer man vill, och att följa vilka konton man vill och avstå från andra. Det är också en del av friheten på nätet. Alla som inte uttrycker brottsliga saker eller använder sitt konto för brottsliga aktiviteter bör rimligtvis få ha kvar sitt konto - men skriver man mycket osmakliga eller oförskämda saker får man kanske finna sig i att ingen vill ta del av det man skriver. Konstigare än så är det inte.

 


 

 

Vad har Borås Tidnings agendachef egentligen för agenda?

2021-01-16

Borås Tidning fortsätter skriva artiklar med faktafel, och uppenbarligen gör man sig numera inte ens mödan att kontrollera uppgifter själv innan man påstår saker - man citerar i stället valfri vänsterskribent i lämplig tidning och litar okritiskt på det som påstås. 

I dag har BT:s agendachef Hanna Grahn en halvsida där hon kritiserar SD-företrädare i Borås om deras syn på USA:s president Trump händelserna i Washington. Jag har väl inga direkta synpunkter på texten - bortsett från att hon av svårbegripliga skäl slänger in mitt namn i artikeln i ett par meningar:   


"En av dem som spred motbilder på twitter var riksdagsledamoten från Mark, Jan Ericson (M). Han hävdade att han hört att det var "Antifa-aktivister" som skulle ha klätt ut sig till Trump-anhängare och poliser under stormningen. Tweeten har i eftrerhand raderats".

Det är två problem med detta påstående. För det första visar det att Borås Tidning inte ens läst tweeten - för då hade de sett att den inte alls är raderad. Den finns kvar (6/1 kl 22:11) och var alltså ett artigt svar till en annan person som påstod saker utan källa. Jag skrev om saken på bloggen den 11 januari, och visade då hur twittersvaret såg ut:

  
 

Om Borås Tidning hade velat vara seriösa kunde man

1. Kollat upp om tweeten fanns eller inte i stället för att påstå att den "raderats i efterhand" och
2. Redovisat hela texten, som alltså, tvärtemot vad BT insinuerar, handlade om att artigt ifrågasätta påståenden utan källa

Men problemet är att Borås Tidning inte vill vara seriösa. De vill insinuera och smutskasta genom att sprida en felaktig bild och gärna också klistra på andra åsikter eller uttaladen som de inte har. Och det är alltid åt ett håll, att försöka kleta bruna eller högerextrema åsikter på politiker som inte har sådana åsikter. När till och med agendachefen på tidningen struntar i kontroll av källor och inte redovisar alla fakta i sin artikel måste jag ställa motfrågan:

Hur viktig är faktagranskning för Borås Tidning?

Är det möjligen viktigare att följa sin vänsterliberala politiska agenda, även på nyhetsplats? Är det kanske detta agendachefen ser som sin viktigaste uppgift?

Vad är egentligen agendachefens agenda?

 
Ständigt mer gödning till misstron mot politiker

2021-01-16

Just nu gör tydligen vissa radiokanaler en undersökning bland högre politiker om hur man själv följt reserekommendationerna. Jag har inte fått enkäten själv, men vad jag förstår handlar det om två frågor:
1. Har du under pandemin rest på privatresor inom landet längre än 20 mil?
2. Har du under pandemin åkt på några utrikesresor?

Om jag får enkäten är det väldigt enkelt att svara. Det blir två nej. Mina inrikes resor inskränker sig till mina många tjänsteresor till Stockholm, framförallt under våren innan vi började med mer telefonmöten och skypemöten, men även under hösten för att delta i vissa debatter. Senaste gången jag var utomlands var på en privat semesterresa strax efter nyår 2020, innan pandemin bröt ut. Inte kunde jag tro att det skulle bli den sista utrikesresan på väldigt lång tid.  

De senaste veckornas allt fler avslöjanden om politiker och höga myndighetschefer som inte lever som de lär, reser på privata semesterresor både utomlands och till fjällen, och dessutom i vissa fall försöker dölja det för media och allmänheten, riskerar att öka klyftan mellan politikerna/myndigheterna och väljarna. Det är en mycket farlig utveckling. Jag kommer aldrig att försvara riktigt dåligt omdöme eller hyckleri från politiker, oavsett om det är i mitt eget parti eller i andra partier. Vill vara tydlig med det. Att jag sedan tycker det är extra allvarligt när det är regeringens tyngsta ministrar som säger en sak och gör en annan står jag för. 
Det är i en klass för sig.

 

 

Tre interpellationsdebatter om elförsörjningen

2021-01-15

I går hade jag tre debatter med energiministern med koppling till elförsörjningen i Sverige. Först en debatt om de höga nätavgifterna, därefter en om hoten mot elförsörjningen och en om hur vi möter en ökad efterfrågan på el i framtiden. Nedan Riksdagens videoupptagningar av debatterna.När det gäller de höga kostnaderna för elnäten är det ett stort problem för alla elkonsumenter. För många hushåll är elnätsavgifterna en växande del av de samlade elkostnaderna. En orsak är ju utbyggd vindkraft och andra nya energikällor som medför stigande nätavgifter, en annan är behov av förstärkta nät när elektrifieringen ökar. Frågan är vem som ska ta kostnaden för detta som baseras på politiska beslut, och hur man ska kunna hålla nere nätavgifterna. 

När det gäller elförsörjningen är et ett växande hot. Jag breskrev det i mina anföranden i den andra debatten:

Förra året i juli, mitt i sommaren, tvingades Sverige starta oljekraftverket i Karlshamn för att klara den svenska elförsörjningen. Det blev en väckarklocka för alla – utom regeringen. Vi moderater insåg att skulle man ovanpå detta stänga ned även Ringhals 1 skulle problemet med elförsörjningen bli akut.
 
Redan förra året kom larmen i en strid ström.
 
9 juli  Tillväxtverket bedömde att mellan 40.000 och 124.000 jobb hotas i södra delen av landet till följd av att elbehovet inte möts.
 
21 oktober  SVT Nyheter rapporterar att satsningarna på tung industri i norr kräver mer el än Luleälven producerar. Det handlar om stora serverhallar, det handlar om vätgasproduktion, satsning på Hybrit-projektet för koldioxidfri stålproduktion, mycket elkrävande koldioxidlagring, och elintensiv batteritillverkning som tillsammans medför att hela dagens överskott i norra delen av landet går åt. Det finns då ingen överskottsel att skicka söderut.
 
Men satsningen på stora elberoende anläggningar sker inte endast i norra Sverige. Idag meddelar Trollhättans kommun i ett pressmeddelande att man tecknat ett markanvisningsavtal med tyska SAP för byggandet av ett datacenter på Stallbacka industriområde. En oerhört viktig satsning för Trollhättan, men som kommer kräva tillförsel av väldigt mycket el.
 
Under hösten kom larm från drabbade företag i en strid ström.
Sverigechefen för Kemira kallar energiministerns tal om nationellt elöverskott för rapakalja
VDn för Borealis talar om oro för akut läge på elmarknaden
IKEMs chef för public affairs kallar situationen för oerhört allvarlig
Trioplast ser ökande risk för elförsörjningen i framtiden
Möbelföretaget Spaljisten,hotar med att nya storsatsningar kommer att göras utomlands på grund av hotande elbrist
ProflgruppensVD säger också att det kan bli mer förmånligt att ha produktionen i annat EU-land på grund av problematiken kring elförsörjningen
 
Så här kan man fortsätta – problemen med hotande elbrist och att få önskad elanslutning finns bland både små och stora företag, och vi får hela tiden nya rapporter om detta.
 
Dessa problem och denna oro gällde alltså redan innan nedstängningen av Ringhals 1.
 
Senare under hösten vädjar näringslivsorganisationer som Sydsvenska Handelskammaren till regeringen att stoppa nedstängningen av Ringhals 1. Samma linje driver moderaterna envist i Näringsutskottet, men utan resultat.
 
Vid årsskiftet stängdes så Ringhals 1 i förtid. En reaktor i gott skick som med små investeringar kunde körts länge till och producerat billig och ren el. Den ena delägaren ville köra verket vidare, men majoritetsägaren statligt ägda Vattenfall sa nej till alla sådana förslag. Vattenfall styrs med ägardirektiv från regeringen och det var med andra ord i praktiken ett rent politiskt beslut att stänga ned Ringhals 1 och 2.
 
En vecka senare: Vi får beskedet att Sverige redan fredagen den 8 januari tvingades importera kolkraftel från Polen. Det var Naturskyddsföreningens energiexpert som larmade om saken. Och hon hade rätt. I stället för att Sverige fortsatte exportera utsläppsfri kärnkraftsel tvingades vi importera el från kolkraft.
 
Samtidigt stiger elpriserna nu i södra Sverige till de högsta på fem år.
 
Och i förrgår larmar så Svenska Kraftnät för en mycket ansträngd situation. Man konstaterar att, jag citerar driftchefen på Svenska Kraftnät, ”Utan tvekan har marginalerna i den svenska eleffektförsörjningen minskat kraftigt de senaste åren främst på grund av att planerbar elproduktion lagts ned då fyra kärnkraftsreaktorer permanent tagit ur drift de senaste åren”.
 
I intervjun konstaterar driftchefen att risken inte är obefintlig för att det kan behövas manuell frånkoppling av delar av elsystemet denna vinter för att undvika totala nationella avbrott, något Pakistan nyligen drabbades av. Bara att Sverige nämns i samma mening som Pakistan när det gäller trygg elförsörjning borde få energiministern att tänka efter vad regeringen håller på med.
 
Sverige har under mer än 50 år haft en trygg, billig och stabil energiförsörjning, i princip helt utan miljöskadliga utsläpp. Vår vattenkraft och kärnkraft har producerat el till en låg kostnad och tryggat elförsörjning för både industri och hushåll.
 
Idag går många länder ifrån kolkraftel och oljekraftverk och satsar på renare elproduktion. Andelen el från miljöskadliga energikällor minskar i flertalet länder i Europa. Men inte i Sverige – här går vi i stället åt andra hållet. Vi tvingas importera kolkraftel från Polen och starta oljekraftverk och gaskraftverk som reservkraft. Samtidigt som elen blir dyrare och elförsörjningen mer osäker.
 
Hur kunde regeringen ställa till allt detta på så kort tid?
 
I sitt svar talar energiministern om ”historiskt stora elöverskott”. Det är, precis som Sverigechefen på Kemira säger, ren rappakalja. Elen måste finnas hela tiden och varje dag. Årssiffror är ointressanta för den som drabbas av elbrist vid ett konkret tillfälle.
 
Dessutom kan man diskutera hur lönsam elexporten är.  Vi exporterar el när alla andra har överskott. I somras fanns uppgifter om att man knappt fick något alls betalt för överskottet, eftersom det inte fanns efterfrågan. Ibland fick man bara något öre per kilowattimme. Import behövs när det är kallt, efterfrågan på el är stor, vindkraften står stilla och alla andra i vårt närområde har brist. Och då kostar det! Att exportera för kaffepengar och betala dyrt för import, det är Ebberöds Bank.  

Slutsatserna av en debatt med en, tyvärr mycket arrogant energiminister som stod och närmast hånlog under tiden vi läste upp citat från mycket oroade företagsledare, var väl i princip fyra:

1. Regeringen avvecklar kärnkraft och ersätter med import av kolkraftsel och förlitar sig på reservkraft från olja och gas.
2. Regeringen höjer beskattningen av elbilar vilket går rakt emot målen om fler elbilar.
3. Regeringen nonchalerar oroliga företag som känner oro för elförsörjningen.
4. Regeringens energiminister vågar inte garantera att svenska elkonsumenter inte kommer att drabbas av elbrist i vinter.


Det sista tycker jag var mest anmärkningsvärt. Jag ställde samma fråga minst 4-5 gånger under de sista två debatterna: "Kan enegrgiministern garantera att Sverige klarar sin elförsörjning i vinter och inte, enligt de reservplaner som finns, tvingas stänga ned elförsörjningen för bostadsområden, hela orter eller industrier för att elen helt enkelt inte räcker till?"

Något löfte kom inte, och var och en får tolka det sdom den vill.
 

Media bidrar till att fördumma hela samhällsdebatten

2021-01-14

En gång i tiden tillämpade seriösa tidningar som Dagens Nyheter och GT normala pressetiska regler. Man citerade det som verkligen sagts eller skrivits, och man klippte inte ut bitar för att kunna få en missvisande bild. Men den tiden är över. Idag är inte de gamla tidningarna ett dugg mer seriösa än skvallertidningar på nätet, och de bidrar till att fördumma hela samhäöllsdebatten genom att försöka leda in den på stickspår som inte finns.

De senaste exemplen är bland annat Erik Helmerssons ledare i DN idag och Csaba B Perlenbergs ledarkrönika i GT igår.

Erik Helmersson väljer att i ledaren i DN plocka ut en bit (!) ur en tweet för att sätta en bild som passar hans syften, men som inte har något alls med verkligheten att göra när det gäller vad jag på riktigt uttalat om händelserna i USA. Om det är något jag gjort både på twitter och på bloggen är det att tydligt ta avstånd från alla typer av våld och varna för den väg USA är på väg och även varnat för att vara naiv när det gäller de mer militanta delarna av den mobb som tog sig in i Kongressen. I den aktuella tweeten var dessutom mitt huvudbudskap att jag INTE litade på uppgifter utan källor. Det framgår inte i DN:s ledartext. Jag trodde bättre om Erik Helmersson, men alla kan ju i och för sig råka göra en felbedömning. 

När det gäller Csaba Bene Perlenbergs ledarkrönika är jag mindre förvånad. Perlenberg drar sig aldrig för att skriva  osakliga och oförskämda texter, och är för övrigt lika otrevlig på twitter. När man läser detta ska man alltså veta att han är ordförande för Publicistklubben i Södra Sverige. Jag tycker det på något sätt symboliserar den väg som alltför stora del av våra traditionella medier är på väg...


Sammanfattningsvis: Om man ska värna yttrandefriheten och ett gott debattklimat måste man dels kunna diskutera saker i sociala medier utan att traditionella medier ska plocka delar ur diskussionerna för att sätta en felaktig bild. Och man måste kunna ha konton på olika plattformar även om mindre sympatiska personer också råkar ha konton där. Att två tidningars ledarsidor angriper mig som riksdagsledamot för dessa självklarheten är faktiskt ganska beklämmande. Man bidrar med sitt agerande till en störra polarisering och ett otrevligare debattklimat i samhället. Det är farligt för Sverige när media bidrar till att fördumma samhällsdebatten.Tydlig överdödlighet förra året till följd av Covid19

2021-01-13

SCB har nu redovisat de preliminära siffrorna för dödstalen 2020, även om man uppskattar att mellan 500 och 700 ytterligare dödsfall kommer att belasta förra året när siffrorna låses i februari. Här en figur som Borås Tidning redovisar idag i ansutning till en utförlig artikel om saken där man förklarar siffrorna närmare. 

”I Folkhälsomyndighetens statistik, som uppdateras tisdag–fredag, hamnar alla som haft en covid-diagnos och avlidit upp till 30 dagar efter diagnostillfället. I detta register kan alltså dödsfall av personer med konstaterad covid-19, men som blivit överkörda av en buss, komma att registreras. Men även i de fall en person avlidit på sjukhus eller på ett äldreboende kan det vara svårt att sia om i vilka fall viruset varit direkt dödande, och i vilka fall sjukdomen endast varit en bidragande orsak. Antalet möjliga felkällor är många.
 
Därför lutar sig forskarna mot den så kallade överdödligheten för att avgöra hur svårt en pandemi som denna drabbar en befolkning. Det vill säga hur mycket dödligheten sticker ut ett år, jämfört med ett medelvärde åren dessförinnan. Och nu har Statistiska centralbyrån (SCB) kommit fram till att 97 164 svenskar dog förra året. Det ska jämföras med åren 2015–2019 då i snitt 90 962 personer dog varje år. Det dog alltså 6 202 fler svenskar år 2020, jämfört med "vanligt".
 
– Lite slarvigt kan man säga att det är de som hade levt nu om covid inte hade funnits, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.” 

Hittills har Sverige 97.164 registrerade dödsfall år 2020, men med de eftersläpningar som fortfarande gäller för december beräknas siffran öka med uppemot 700 personer. Vi kommer alltså att landa närmare 98.000. Det blir i så fall det högsta dödstalet ett enskilt år sedan 1993.

Av figuren ovan syns att vi hade en kraftig överdödlighet mot normalt under april-maj samt under november-december. För resten av året var siffrorna ungefär som normalt, något under i början av året och något högre under sommaren. 

 

Moderaterna största parti i Demoskops senaste mätning

2021-01-13

Dagens opinionssiffror från Demoskop gav en trevlig bakgrund för förmiddagens partiledardebatt. Moderaterna är nu största parti, vilket jag som bekant tror även blir resultatet i valet 2022. Ska jag vara ärlig är jag inte ens säker på att Socialdemokraterna blir näst störst då.

  

Partiledardebattens självklart viktigaste ämne - pandemin - sammanfattar på något vis hur illa dagens regering sköter sig. Det blir så tydligt hur regeringen stod totalt handfallna i en kris och hur regeringskansliet och myndigheterna saknade krisberedskap och samordning (regeringen visste inte ens att MSB:s generaldirektör som leder landets krisberedskap befann sig utomlands, inte bara en utan flera gånger under krisen). Vi såg under våren och sommaren hur  regeringen gömde sig bakom myndigheterna i stället för att stå längst fram och vi ser nu hur man nu skyller alla misstag på andra i stället för att ta ansvar. Sverige har klarat pandemin sämre än andra länder - dödstalen är mycket högre i Sverige än i grannländerna och i bara fyra länder i EU har arbetslösheten ökat mer än i Sverige. Ovanpå detta visade händelserna runt  statsministern, justitieministern och finansministern under julhelgerna att regeringen med allvarlig röst säger en sak till svenska folket och sedan själv gör tvärtom. Där tappar man all trovärdighet som eventuellt fanns kvar. Jag tror att allt detta helt enkelt kommer att bli för mycket för väljarna, och det kommer att synas i kommande opinionsmätningar.


Under partiledardebatten stod dessutom statsministern och ljög svenska folket rakt i ansiktet och påstod att vi minskar resurserna till kommunerna. Det är bara att läsa innantill i statens budget för att inse sanningen. Moderaternas buget förslog drygt 10,6 miljarder mer till kommunerna än regeringen. Att statsministern själv använder lögnen som vapen i en debatt i Sveriges riksdag illustrerar också på ett bra sätt regeringsmaktens totala förfall.I just denna demoskopmätning ökar inte moderaterna utan ligger stilla på drygt 23%. Men över tid har vi ryckt upp oss ordentligt de senaste åren, vilket syns i alla de olika institutens mätningar. Jag tycker vi har en god potential att öka en bra bit till, och med dagens extremt urusla regering borde moderaterna ligga betydligt högre. Vägen uppåt är att fortsätta tänka frimodigt och stå för det vi tycker, inte dras med i det politiska spelet utan prata sakpolitik, driva på i riksdagen för att få igenom bra politik, och framförallt våga vara moderater. Vi får aldrig låta vänstermedia och vänsterdebattörer definiera vad som är rätt eller fel och vi får inte hamna i fällan att alltid försöka vara politiskt korrekta.  

Svensk arbetsmarknad bland de hårdast drabbade i EU under pandemin

2021-01-12

Från det att Stefan Löfven blev statsminister fram till att coronakrisen inleddes, utvecklades både arbetslösheten och sysselsättningsgraden sämre i Sverige än i något annat EU-land, vilket jag påpekat flera gånger.

Den här regeringen klarade inte att minska arbetslösheten under goda tider. I min interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern den 18/12 (se bloggen samma dag) påminde jag om nuvarande statsminister Stefan Löfvéns löfte före valet 2014 om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. År 2014 låg Sverige på en 12:e plats bland EU:s länder när det gällde arbetslöshet. Den 31/12 2019 låg vi på en 22 plats av 28 länder. Detta trots att åren 2014-2019 kännetecknats av en mycket stark högkonjunktur.
 
I 25 av 27 EU-länder har arbetslösheten minskat sedan 2014. I endast tre länder har den ökat. Och Sverige är det land i hela EU där arbetslösheten ökade allra mest 2014-2019 (enligt siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat). 
 
Nu visar nya data från Eurostat för år 2020 att arbetslösheten i Sverige dessutom ökat med 2 procentenheter sedan coronakrisen inleddes – endast fyra andra länder i EU har haft en sämre utveckling under 2020, Spanien och våra tre baltiska grannländer. Alla andra länder har lyckats bättre än Sverige under pandemin:                          
Min slutsats är att Sverige inte heller ekonomiskt hanterat coronapandemin tillräckligt bra. Restriktioner som lamslår företag måste gå hand i hand med krisstöd för att rädda jobb. Här har regeringen brustit, senast nu under julen när ministrarna tog ledigt, och finansministern åkte till fjällen i stället för att komma med besked till företagen. Vi ser också hur regeringen skryter om alla hundratals miljarder man budgeterat för krisstöd - problemet är bara att extremt långa handläggningstider och sena utbetalningar gör att pengarna inte når fram till krisdrabbade företag. Och då tvingas man säga upp personal.

Samtidigt lider Sverige nu extra mycket av de senaste årens reformtrötthet. Med moderata förslag som bidragstak, kvalificering in i välfärden, stramare migrationspolitik, 
språkkrav i integrationen och sänkta skatter på arbete och företagande på plats hade läget varit ett annat.


 


 

Moderaterna fortsätter driva regeringen framför sig i krispolitiken

2021-01-12

I dag på finansutskottets möte klockan 11 skulle utskottets majoritet (M, KD, SD och V) köra över regeringen och kräva förstärkta och mer träffsäkra krisstöd för företag under pandemin. Ursprungligen ett initiativ från M och KD. 

Men i går kväll fick tydligen regeringssidan (S, MP, L och C) kalla fötter och ville inte förlora i utskottet. Så man förhandlade fram ett besked om ökade stöd som presenterades idag klockan 10, bara en timme före finansutskottets möte.


Vi i den moderata finanskommittén är givetvis glada över att Moderaterna därmed fått igenom höjda krisstöd som kan rädda jobb och företag. När finansministern var på jullov och åkte skidor arbetade vi moderater i finanskommittén fram nya förslag för att rädda jobb i krisen. Och efter att vi agerat på det av oss begärt extrainsatta mötet i finansutskottet den 7/1 meddelar nu regeringen att man höjer ersättningsnivån så att företag som omfattas av omställning- och omsättningsstöd kan få täckning för 90% av sina fasta kostnader, vilket var exakt vad vi moderater föreslog. Livskraftiga företag får därmed större möjligheter att kunna övervintra tills den akuta krisen är över. Och det gör att färre människor tvingas ut i arbetslöshet och bidragsberoende.

Vi kan konstatera att vi moderater återigen driver regeringen framför oss och tvingar dem att ta tag i frågor man annars skulle försummat.

Vi har också ett ytterligare moderat utskottsinitiativ som bland annat handlar om att effektivisera handläggningen av stöden så att de verkligen når fram i tid. Det ska behandlas i utskottet på torsdag. Det hjälper faktiskt inte att regeringen skryter med alla pengar man satt av i budgeten till krisstöd om inte stöden når fram och utbetalas till de drabbade företagen. Då väntar i stället konkurser för i grunden välskötta och lönsamma företag, och därefter uppsägning av personal. 


Här är vi alla fem i den moderata finanskommittén på ett foto från i somras. Längst fram Edward Riedl och Elisabeth Svantesson, bakom dem Mattias Karlsson och undertecknad samt Sofia Westergren som är arbetande ersättare. 


 

Media borde försvara yttrandefriheten - inte fultolka oss som gör det

2021-01-12

Med tanke på Sveriges stolta tradition av att försvara det fria ordet kunde man ju tycka att media i Sverige skulle gå i spetsen för att försvara yttrandefriheten. I stället väljer vissa att medvetet fultolka politiker som gör just detta.

Aktuellt Fokus, ännu en av de skattefinansierade vänstertidningarna, visar idag hur vänstern arbetar för att misstänkliggöra och kleta på politiska motståndare åsikter de inte har. Så här skriver man i dagens tidning om mitt blogginlägg Dags för stärkt lagskydd för yttrandefriheten i sociala medier? den 9/1

 _________________________________________________________________________________
forts nedan:

   

 

 

Om man då tar det punkt för punkt:

1. I mitt blogginlägg nämner jag tre länder där man just nu diskuterar denna fråga, Storbritannien, Polen och Australien. Aktuellt i Fokus nämner bara den del av blogginlägget som rör Polen, och påstår att jag framhåller just Polen som "föregångsland". Inget framgår om att jag även nämner brittiska regeringens förslag. Självklart medvetet. 

2. I mitt blogginlägg försvarar jag inte alls polska "yttrandefrihetslagar" utan bara just det lagförslag som rör den aktuella frågan. Den som vill kan i EU-nämndens protokoll läsa vad jag sagt i frågan om den polska regimens hantering i övrigt av pressfriheten och medialagarna i landet. Det var därför jag påpekade att det var förvånande att man i frågan om lagstiftningsskydd för allmänhetens yttrandefrihet i sociala medier plötsligt snarast går i spetsen i Europa.

3. Jag kan inte se var jag skriver att Polen generellt är ett föredöme när det gäller yttrandefrihet. Det är en medveten fultolkning av tidningen. Men jag tycker att just detta förslag är utmärkt.

4. Att källan är PolandIn, och att den ligger nära regeringen spelar ju knappast någon roll i detta fall eftersom poängen är att jag ju ändå citerar den polska justitieministern. Det citatet blir vare sig bättre eller sämre av varifrån talet citeras. 

5. Påståendet att jag tycker det kan finnas behov av nya lagar "som tvingar nätjättarna att behålla våldsuppviglare som Donald Trump" är okunnigt. Svenska lagar gäller i Sverige, och således inte Donald Trumps konto. För det andra riktar jag i mitt blogginlägg hård kritik mot just Trump. (Och jag verkar dessutom ha missat de twitterinlägg där han uppmanar till våld och att tränga sig in i Kongressens byggnad. Kanske Aktuellt Fokus har tagit en skärmdump?) För det tredje skriver jag tydligt att hot, uppmaning till brott eller brottsliga handlingar självklart är motiv att radera ett inlägg eller efter rättslig prövning stänga ned ett konto. 

6. De två sista styckena (längst ned) sammanfattar orsaken till att jag i mitt blogginlägg just påpekar att den polska regimen i andra frågor kring media och yttrandefrihet fått hård kritik. Kritik som jag själv som sagt framfört i bland annat EU-nämnden.  

Sammanfattningsvis: Hela "nyheten" baseras på fultolkningar och undanhållande av helheten. En bra lektion om hur vänstermedia tyvärr alltför ofta jobbar.

Intressant är för övrigt att allt fler starka röster höjts om att stärka yttrandefriheten på nätet. I går berättade jag exempelvis att Europas tyngsta politiker, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, riktar kritik mot Twitter för att man stängt ned den amerikanska presidentens konto och kallar det "problematiskt". Debatten kring yttrandefriheten i sociala medier lär fortsätta, och med tanke på hur stor del av samhällsdebatten som förs i sociala medier är detta avgörande för  hela den västerländska demokratin.
 

Staten bör föregå med gott exempel och motverka köp-slit-släng

2021-01-11

För en tid sedan lämnade jag in två skriftliga frågor till två olika ministrar som rör det alltför omfattande slöseriet med stora mängder kasserade möbler och utrustning i samband med myndigheter och statliga förvaltningar flyttar eller omorganiserar. Politiskt eftersträvar vi att renovera och återanvända bra saker och inte automatiskt kassera möbler, elektronik och annan utrustning i onödan. Tyvärr ser och hör vi många exempel på att statens egna verksamhet kanske inte alltid går i spetsen för att motverka slöseri med skattepengar och onödig belastning på vår miljö på det sätt man borde.

Jag är vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. Riksrevisionen flyttade förra året från sina gamla lokaler till ett nytt kontor. I samband med ledningens redovisning för Rådet om flytten framkom att man verkligen varit ett föredöme när det gäller att återanvända och återvinna möbler, elektronik och utrustning. Det har sparat både pengar och miljö.

Med anledning av detta har jag frågat två statsråd (näringsministern och civilministern) hur de arbetar för att andra myndigheter, förvaltningar, regeringens departement och statliga bolag själva lever upp till hållbara verksamhetsflyttar. Båda ministrarna bollade frågan vidare till Miljöministern, vilket förvånar mig lite, eftersom min fråga bland annat var HUR man arbetar med dessa frågor. Svaret från Miljöministern är att hon räknar upp en del riktlinjer och övergripande beslut, men jag får inga svår på hur man arbetar aktivt med frågorna inom exempelvis myndigheterna och de statliga bolagen. Jag får väl nöja mig med att det verkar som om regeringen i vart fall tycker frågan är viktig. 

För mig handlar detta både om ekonomi och hållbarhet, samt att staten och dess verksamheter bör vara ett föredöme för andra. Inte minst våra kommuner där det tyvärr slösas en hel del i onödan.

 


 

 

Moderaterna vill stärka Sveriges krisledning

2021-01-11

Coronapandemin visar hur sårbart Sverige är och nu måste krisledningen byggas upp. Idag talade Ulf Kristersson vid Folk och Försvars rikskonferens. Talet handlade om nödvändigheten i att återuppbygga den nationella krisledningsförmågan. Dessutom presenterade Ulf Kristersson och Pål Jonsson en handlingsplan mot hybridhot med 24 konkreta förslag i en artikel i Dagens industri igår.

Sveriges krisledning har inte fungerat under coronapandemin. Regeringen har gömt sig bakom myndigheter och skyllt ifrån sig på kommuner och regioner. Om det är så det fungerar vid en civil kris, vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu behöver Sveriges krisledning byggas upp från grunden.  

"Om jag leder regeringen efter nästa val, så kommer vi stärka Sveriges förmåga att möta kriser och dra lärdom av tidigare misslyckanden. För krisledningsförmåga måste vara varje regerings kärnkompetens, oavsett om det gäller en pandemi, cyberattack, utländsk påverkanskampanj eller ett fysiskt angrepp", sa Ulf Kristersson bland annat i sitt tal.

Mot denna bakgrund presenterar Moderaterna en omfattande handlingsplan med 24 konkreta åtgärder för att stärka den nationella krisledningen och skydda Sverige mot hybridhot som cyberattacker och spioneri. Vi föreslår bland annat: 

  • Att Sverige inrättar ett nationellt säkerhetsråd som har sitt säte hos statsministern i statsrådsberedningen. 

  • Att Sverige inrättar ett totalförsvarsdepartement med ansvar för både det militära och civila försvaret. 

  • Att det nationella säkerhetsrådet ska kunna aktivera en operativ myndighetssamverkan. 

  • Att de svenska underrättelsemyndigheterna ses över organisationsmässigt, liksom deras förmåga att samarbeta med andra myndigheter, för att fånga upp hot mot Sveriges säkerhet.

  • Att den nya myndigheten för psykologiskt försvar och det nya cybersäkerhetscentret får tydliga uppdrag att samarbeta för att identifiera och möta valpåverkan. 

 

Varför kan vi inte diskutera allvarliga händelser på ett värdigt sätt?

2021-01-11

De senaste dagarnas mediebevakning av de dramatiska händelserna i USA, och den brist på nyanserad analys som kännetecknar den svenska mediebevakningen förtjänar ett lite längre blogginlägg. 

Att USA:s president Donald Trump uppmanade människor att demonstrera mot valresultatet i presidentvalet måste nog i grunden anses falla inom de demokratiska fri- och rättigheterna. Precis på samma sätt som jag minns att Vänstersidan uppmanade till stora demonstrationer i Sverige efter valet 2010 när Sverigedemokraterna valdes in i Sveriges riksdag. Att demonstrera är en rättighet i alla demokratiska länder. Faktiskt även när demonstrationen sker efter uppmaning av en president som uppenbarligen är helt ur balans. Att demonstrationer slutar med våld och upplopp är samtidigt inte ovanligt, och den som uppmanar till en demonstration bör beakta denna risk och försöka förebygga den i stället för att höja tonläget i tal till deltagarna. Särskilt om man är president.

Enligt uppgifter i media var det tiotusentals demonstranter som hade samlats i Washington för att stödja president Trump. Huvuddelen var uppenbarligen fredliga demonstranter, och man ser även på filmer hur en del personer förgäves försöker hålla tillbaka dem som 
försöker ta sig in i Kongressen. Men något hundratal aktivister valde ändå att trotsa polisernas (obegripligt svaga) avspärrningar och lyckades ta sig in i Kongressbyggnaden och stoppa det pågående arbetet där. Givetvis fullständigt orimligt i en demokrati.

Jag har varit med om störningar även i Sveriges Riksdag när personer på åhörarläktaren betett sig på ett sätt som gjort att arbetet i Kammaren behövt avbrytas. Allt från att man börjar skandera slagord, kastat ut flygblad (en gång fick jag en stor bunt i huvudet), till att en djurskyddsaktivist vid ett tillfälle hällde ut låtsasblod från läktaren. Vid dessa tillfällen har talmannen avbrutit arbetet och de skyldiga har förts ut av vakter. Sverige är inte förskonat från personer som inte respekterar demokratin och reglerna i parlamentet, även om vi vad jag vet aldrig upplevt hot mot ledamöter inne i Riksdagen. Vi får inte vara naiva inför krafter som hotar demokratin.

Vissa av de som tog sig in i Kongressbyggnaden i Washington verkar inte alls ha varit särskilt våldsamma utan snarare mer förvånade att de kom in - det finns bilder på hur de snällt gick mellan avspärrningarna inne i byggnaden som såg närmast ut som bortkomna turister som inte riktigt visste hur de lyckats hamna inne i Kongressen. Troligen har de bara nyfiket följt med strömmen. Men ett betydande antal ägnade sig samtidigt åt skadegörelse, krossade fönster, bröt sig in talmannens kontor, bar iväg föremål och betedde sig som en riktig lynchmobb. Enligt uppgifter i media, bland annat CNN, fanns även i mobben även personer med våldskapital och med förmåga och möjlig avsikt att skada andra, och man använde enligt uppgift även pepparspray (OC-spray) mot polisen. Under tumultet dog dessutom fem personer. En polis dog på grund av våld från mobben, en kvinna sköts av polis och andra dog av andra orsaker. Hittills har en handfull av de skyldiga gripits av polis och åtal väntar. Den som försöker bagatellisera intrånget tänker fel - det kunde slutat med något mycket värre.

Att detta kunde hända i den amerikanska demokratins högborg är en skam för USA och att detta hände efter att sittande president manat folket till protester solkar ned Donald Trumps presidentskap högst avsevärt. Att han inte förrän efter flera timmar försökte lugna ned stämningen är anmärkningsvärt, och han har målmedvetet arbetat för att skapa misstro ända sedan valet. Han borde insett att hans det kunde leda till våldsamheter och att destruktiva personer skulle triggas av det han sa (även om jag uppenbarligen missat påstådda twitterinlägg som sägs ha uppmanat till våld). Trump 
kan knappast  beskyllas för intrånget i Kongressen, men han borde insett att den misstro han skapat kunde leda till att protsesterna kunde spåra ur. Trump borde låtit juridiken ha sin gång och respektera utfallet av sina överklaganden och begärda omräkningar, det är så det fungerar i en rättsstat. 

Våldet till trots - påståenden om "försök till statskupp" i en del svenska medier och från vissa svenska politiker känns något överdrivet. De amerikanska demokratiska institutionerna är alltför starka för att något sådant skulle lyckas. En statskupp förutsätter dessutom ett antal saker - att det finns en tydlig ledning och organisation bakom, att det finns ett antal personer som faktiskt är beredda att samordnat fysiskt ta makten över parlament, regering, försvarsmakt och medier på ett organiserat sätt, och inte minst att det oftast finns militär styrka och vapenmakt bakom. Att något hundratal i huvudsak obeväpnade personer lyckas ta sig in i en parlamentsbyggnad och avbryter ett möte är knappast ett seriöst försök till statskupp. Snarast är det ett exempel på att en våldsam grupp med en del extrema personer kunde ställt till stor skada eller i värsta fall rent av en gisslansituation. Hade man haft i vart fall en godtagbar bevakning av Kongressbyggnaden hade detta sannolikt aldrig kunnat hända. Kritiken i amerikanska media mot säkerheten är mycket kraftig.

Vi såg liknande scener i många amerikanska städer under BLM-protesterna i höstas. Den gången stod gatorna i bland annat Washington i brand och presidenten och landets ledning isolerade sig i de offentliga byggnaderna och vågade inte gå ut utan militärt skydd. Upplopp uppstod också i ett flertal andra amerikanska städer som protest mot polisen. Även under BLM-protesterna var flertalet demonstranter fredliga, men det syntes också ett flertal anhängare till vänsterextrema grupper, och i efterhand har det visat sig även anhängare till högerextrema grupper. Dessa extremister blandade sig med vanliga demonstranter och uppviglade bevisligen till våldsamheter och upplopp som de flesta av demonstranterna tog avstånd från och inte deltog i.

Många drog under de senaste kravallerna i Washington paralleller till BLM-upploppen, och när det under kvällen kom uppgifter om att vänsterextremister skulle ha blandat sig med Trump-supportrar lät det inte osannolikt, snarare tvärtom.  Under kvällen kom också ett antal "bildbevis" på påstådda vänsterextremister som tidigare synts under BLM-upploppen (en av dem, som nu gripits, visade sig dock tvärtom vara en högerextrem aktivist som synts både under BLM-upploppen och nu inne i Kongressbyggnaden i Washington). 

Det är självklart omöjligt för oss i Sverige att bedöma vad som just då pågår i en annan del av världen. Därför har jag lärt mig att undvika att spekulera, samtidigt som jag aldrig heller kategoriskt avfärdar spekulationer - eftersom man helt enkelt inte kan veta. Jag bemöter alla artigt som för en sansad diskussion, men brukar be om källa till olika påståenden. Ett typiskt svar från mig då blir "intressant, men har du någon säker källa på detta?" Ofta slutar det där eftersom det inte finns några säkra källor mitt i ett kaos. Men att be om källor är enda sättet att försöka få bekräftelser eller dementier på lösa rykten. Efterhand kom också dementier i tråden, bevis på att saker inte stämde, tex att den påstådda vänsterextremister var en känd högerextremist. Andra rykten kunde vare sig bekräftas eller dementeras. Man kan väl säga att ingen under den aktuella kvällen kunde vare sig bekräfta eller dementera att även vänsterextrema eller Antifa-aktivister deltagit i upploppen, men med tanke på att både höger- och vänsterextremister deltog under BLM-upploppen vore det inte alls konstigt om samma sak hänt även denna gång. Häromdagen sa dock FBI sig inte ha sett några bevis på detta, och flera av de gripna verkar vara kända extremister på yttersta högerkanten. 

Den som läst allt jag skrivit vet att jag inte på något sätt försvarar sittande president Trump för hans agerande - jag är tvärtom djupt besviken på hur han agerat efter presidentvalet. Att det kan ha förekommit valfusk är säkert inte omöjligt, men att det skulle varit så omfattande att han förlorat valet i ett betydande antal delstater och utan att internationella valobservatörer upptäckt något, och utan att hans stora stab av stjärnjurister lyckats påvisa det är så osannolikt att det knappt finns. 
Flera gånger sedan presidentvalet har jag också påpekat att OSSE:s valövervakare (där en moderat riksdagsledamot ingår) inte uppmärksammat något organiserat valfusk som kunnat påverka slutresultatet. Donald Trump kunde avgått med värdighet i förvissning om att han är den sittande president som fått flest röster i ett presidentval någonsin. I stället drog han sitt eget namn och sitt parti i smutsen, lyckades sabotera för sina egna senatorer och därmed ge Joe Biden en obehagligt obegränsad makt, och sedan som pricken över i själv bidra till de senaste tråkiga händelserna i Washington.

Men med detta sagt måste man kunna föra en sansad diskussion om det som hände i Washington och vad som skrivits efteråt. Detta klarar uppenbarligen inte DN:s ledarsida som i en lång artikel om populistiska politiker även i förbigående ger mig en släng av sleven. Man berättar dock bara halva sanningen. I ledaren framstår det som att jag skulle ha spekulerat om att alla som trängde sig in i Kongressen av förklädda vänsteraktivister. Vad jag verkligen skrev (i den länk som DN hänvisar till) syns till höger. Var och en får bedöma om DN:s bildsättning är korrekt. Min egen avsikt var som sagt att vare sig bekräfta eller instämma i spekulationer, utan artigt be om källa och samtidigt peka på hur osäkra alla uppgifter var. Hur det kan vara "populism" vet jag faktiskt inte. 


   

DN är inte ensamma. Folkbladet Västerbotten skriver att jag med flera moderater "sprider konspirationsteorier om att det i själva verket var antifascister som låg bakom attacken". Även Dagens Arena spinner på samma tema. Jag tycker med all respekt att det är en ganska drastisk tolkning av min tweet.

Att redan under kvällen tvärsäkert säga att alla aktivister var högerextrema var faktiskt precis lika dåligt underbyggt som att envist hävda motsatsen, eftersom ingen faktiskt kunde veta. Ändå var det den rådande "sanningen" från vänsterhåll redan från början och alla frågetecken bemöttes med att man spred "konspirationsteorier". Vad visste dessa vänsterdebattörer som ingen annan visste? 

 

Dags för stärkt lagskydd för yttrandefriheten i sociala medier?

2020-01-09

Jag har ju skrivit en del tidigare om behovet av att skydda yttrandefriheten i sociala medier. Exemplen på helt godtyckliga nedstängningar av konton och radering av inlägg är numera alltför många. Jag får av och till exempel på detta även från personer jag anser är helt vanliga normala debattörer som aldrig brukar gå över gränsen. Med den viktiga roll sociala medier har för yttrandefriheten och nyhetsförmedlingen har sociala medier enligt min åsikt en så viktig samhällsfunktion att det behövs ett skydd för användarna.

Deplattformering är ett nytt begrepp som kan låta harmlöst, men i praktiken är det ett effektivt sätt att tysta obekväma politiska röster. Nyligen blev exempelvis en hel svensk TV-kanal nedstängd från Youtube av mycket oklara skäl. Det påstods att vissa inslag hade "spridit konspirationsteorier", men i en demokrati är det knappast något som strider mot yttrandefriheten. Sådant bemöts i stället bäst med fakta och argument, inte med censur. Censur styrker bara konspirationsteorier ytterligare och ger dem mer näring. Även debattören Henrik Jönsson drabbades av en obegriplig nedstängning som senare hävdes. Jag vet dessutom ett antal personer som inte ens brukar diskutera politik som fått sitt Facebook-konto tillfälligt nedstängt för att de delat något som andra skrivit. 

Inte sällan beror denna typ av nedstängningar på ett stort antal anonyma okynnesanmälningar som leder fram till nedstängning "medan utredning pågår". På detta sätt kan politiska krafter effektivt, under i vart fall en tid, tysta sina motståndare. Staten ger rent av bidrag till organisationer som jagar "näthat och desinformation". Men vad som är "näthat eller desinformation" ligger ofta i betraktarens öga - den enda som bör kunna stänga ned en kanal permanent är svensk domstol, och då efter en rättslig bedömning i enlighet med vad som bryter mot svensk lag. Tillfällig nedstängning till följd av misstanke om brott måste hanteras med omdöme och ge den drabbade möjlighet att bemöta nedstängningen. Några parallella politiskt styrda "rättssystem" som avgör vad som är sant eller falskt i samhällsdebatten ska vi självklart inte ha i Sverige. 

Utgångspunkten för yttrandefriheten på nätet måste vara att det är samma regler som ute i samhället. Det som inte strider mot lagen är därmed lagligt. Att hota andra människor, uppvigla till brott eller uttrycka sig på ett sätt som strider mot lagstiftningen är rimliga skäl att radera ett inlägg eller stänga ned ett konto. Samma sak om man påstår att naturläkemedlet man säljer botar cancer - det strider också mot lagen. Att däremot hävda konspirationsteorin att jorden är platt är lagligt. Samma sak att hävda att Kina är en fungerande demokrati eller att valresultatet i USA är förfalskat. Eller att det är farligt att vaccinera sina barn mot mässlingen. Allt detta är förvisso fel i sak och kan rent av vara farligt - men det är inte olagligt att framföra. Det ska bemötas med kraftfulla argument men inte leda till censur. Censur medför snarare att konspirationsteorier stärks - "om man censurerar ligger det säkert något i detta". 

Jag anser att svensk lag behöver införa ett skydd för yttrandefriheten i sociala medier. Ett första förslag har jag presenterat i en riksdagsmotion i höstas, 
2020/21:1165 Skydda yttrandefriheten i sociala medier. Det handlar om att det måste bli lättare för den drabbade att få snabb kontakt med den som tagit beslutet om nedstängning av ett konto eller radering av en post för att få rättelse. I de fall det handlar om rena misstag borde detta kunna redas ut snabbare.

Men i en förlängning behövs mera.

Storbritannien arbetar tydligen den konservativa regeringen med en ny lag som ska skydda yttrandefriheten i sociala medier. Man kräver att de stora bolagen som driver plattformar för sociala medier ska vara objektiva, opartiska och inte godtyckligt censurera inlägg och kommentarer som man själv betecknar som "kontroversiella". Företag som bryter mot reglerna ska enligt förslaget kunna dömas till böter. Jag försöker får fram mer detaljer om detta förslag.


Jag fick häromdagen också ett spännande mail om hur man agerat i Polen. Där planerar man tydligen också ett direkt skydd i lag för människors konton och inlägg i sociala medier, och den enda grunden för nedstängning är lagbrott. Cencurärenden ska kunna överklagas till domstol. Nyheten kommer från nättidningen polandin.com och citerar Polens justitieminister Zbigniew Ziobro som höll en presskonferens om saken i december. Förslaget ska ge polackerna reell yttrandefrihet i sociala medier. De företag som driver plattformar för sociala medier ska bara kunna ta bort inlägg om de strider mot polsk lag. Om de tar bort andra inlägg hotar böter på 1,8 miljoner euro. Med tanke på en del annan välbefogad kritik som den polska regeringen fått i andra frågor som rör media och yttrandefrihet tycker jag det är intressant att se att man i denna fråga går i spetsen för allmänhetens yttrandefrihet: 

Justice Minister Zbigniew Ziobro announced a legal initiative on Thursday aimed at enabling internet users to file complaints against the removal of online posts as well as the creation of a special court for freedom of speech.

Justice Minister Zbigniew Ziobro said the aim of the bill was to give internet users the feeling that their rights are protected and that their posts cannot be arbitrarily removed from online platforms.

The full name of the bill is the law on freedom of expressing one's own views and searching and disseminating information on the internet.

Under its provisions, social media services will not be allowed to remove content or block accounts if the content on them does not break Polish law. In the event of removal or blockage, a complaint can be sent to the platform, which will have 24 hours to consider it. Within 48 hours of the decision, the user will be able to file a petition to the court for the return of access. The court will consider complaints within seven days of receipt and the entire process is to be electronic.

"Often, the victims of tendencies for ideological censorship are also representatives of various groups operating in Poland, whose content is removed or blocked, just because they express views and refer to values that are unacceptable from the point of view of communities... with an ever-stronger influence on the functioning of social media," Mr Ziobro said.

"We realise that it is not an easy topic, we realise that on the internet there should also be a sphere of guarantees for everybody who feels slandered, a sphere of limitation of various content which may carry with it a negative impact on the sphere of other people's freedom," he said. "But we would like to propose such tools that will enable both one side and the other to call for the decision of a body that will be able to adjudicate whether content appearing on such and such a social media account really violates personal rights, whether it can be eliminated, or whether there is censorship."

Även i Australien diskuteras frågan. Där efterlyser nu en senator inrättandet av en kommitté i senaten för att skydda demokratin mot intervention från sociala mediejättar som försöker tysta röster av rent politiska skäl.  
 
Jag är övertygad om att denna diskussion kommer att sprida sig. Jag får just nu väldigt många arga kommentarer om godtycklig nedstängning av konton eller censur av inlägg i sociala medier, och det är enligt min åsikt fullständigt orimligt. Lika orimligt är det såklart att twitter helt stängt ned USA:s ännu en vecka folkvalde president Donald Trumps konto, men låter Irans president Khamenei fortsätta spy ut sitt hat mot Israel och den fria världen på twitter utan att få sitt konto nedstängt (även om ett av hans senaste inlägg raderats). Turkiets president Erdogan får också härja fritt på twitter med 17 miljoner följare på sitt "vip-märkta" konto. Vladimir Putin har inget eget konto, men Kreml har också ett officiellt och "vip-märkt" twitterkonto där man basunerar ut den ryska regimens syn på exempelvis ockupationen av delar av Ukraina. Man har 3,5 miljoner följare. Tre av världens despoter har kvar sina konton på twitter medan USA:s folkvalde president stängs ned. Totalt godtycke verkar råda från twitters sida, och det är faktiskt inte rimligt.  

    

Jag tycker det vore en bra väg att pröva en lagstiftning på området för att värna yttrandefriheten och den fria samhällsdebatten. Sverige har världens äldsta yttrandefrihetsgrundlag, men uppenbarligen gäller den inte för sociala medier. Allt som är lagligt att uttala enligt svensk yttrandefrihetsgrundlag måste också vara skyddat att framföra i sociala medier. Precis som posten och telekombolagen inte får stoppa eller kontrollera innehållet i försändelser eller samtal utan mycket starka och tydligt reglerade skäl. Dessa bolag är inte heller ansvariga för brott som begås genom att använda företagens tjänster. Detsamma borde såklart gälla för den som tillhandhåller sociala medieplattformar utan att detta villkoras med att man måste kontrollera innehållet. 

Jag har nu gett riksdagens utredningstjänst i uppdrag att dels ta fram en sammanfattning av brittiska och polska regeringarnas lagförslag, samt att undersöka hur det ser ut med liknande lagstiftning eller planer på sådan i andra utvecklade demokratier runtom i världen. Jag återkommer i frågan. Om någon har intressant information att tillföra går det bra att skicka den via kontaktformuläret överst på denna sida! 


 


 

Uppföljning av föregående tweet - mp-riksdagsledamot uttalar sig

2021-01-09

Kan inte undanhålla vad som sedan hänt i twittertråden om den svenska importen av el från polsk kolkraft. Miljöpartiets riksdagsledamot och tillika miljö- och klimatpolitiske talesperson uttalade sig. Så här skolgårdsmässigt omoget beter sig alltså miljöpartister i riksdagen när de inte har något att komma med i sakfrågan. Och det blev väl för mycket för honom att jag citerade Naturskyddsföreningens energiexpert. Men i praktiken säger han därmed att det är hon som är korkad. Vilket jag inte tror hon gillar med tanke på att hon vad jag vet själv har sina sympatier hos Miljöpartiet. Men faktum kvarstår - det var hon som konstaterade att Sverige nu av och till tvingas importera kolkraftsel från Polen, vilket alltså beror på att  Ringhals 1 stängts ned.  

 

Efter stängingen av Ringhals 1 - nu importerar vi kolel från Polen

2021-01-09

I går uppmärksammade Naturskyddsföreningens energiexpert Kristina Östman att Sverige under fredagsmorgonen importerade kolkraftel från Polen. Hon uppmanade alla att spara på elen. Även under fredagseftermiddagen var det dags för import av el från Polen, tillverkad av kolkraft. 

Detta är en direkt följd av att Ringhals Kärnkraftvek tvingades stänga ännu en reaktor vid årsskiftet efter beslut av Vattenfall (övriga delägare ville att Ringhals 1 skulle få drivas vidare, med statligt ägda Vattenfall vägrade. Och eftersom man var majoritetsägare var saken avgjord. Vattenfall ägs tiull 100% av staten och styrs genom ägardirektiv från S/MP-regeringen. Förtidsavvecklingen av Ringhals 1 var ett rent politiskt beställningsarbete från regeringen. Regeringen bär därmed också ansvaret för att Sverige nu har elbrist och tvingas importera smutsig el från Polen.

Detta är en av de saker jag självklart kommer att ta upp i mina interpellationsdebatter med energiminister Anders Ygeman på torsdag. Då ska vi ägna eftermiddagen åt att diskutera den svenska elförsörjningen.
Att Naturskyddsföreningen gått i exakt samma spår som Miljöpartiet, krävt storsatsning på vindkraft och avveckling av kärnkraft är pikant i sammanhanget. Kristina Östman inser uppenbarligen inte att hon själv och hennes organisation med sin aktivism starkt bidragit till att Sverige blir allt mer beroende av smutsig elimport.

Än mer pikant är att Miljöpartiets Lorentz Towatt beskyllde mig (!) för att ljuga när jag citerade Östman... Detta blev för mycket för Kristina Östman, som dessutom fått mycket kritik i tråden för att vara medvållande till situationen. Hon var tvungen att gå i svaromål mot all kritik och skylla ifrån sig. Jag gav då svar på tal. Jag gissar att klimatextremisterna kommer att slåss ganska mycket inbördes framöver och försöka lägga skulden på andra i takt med att den svenska elförsörjningen blir allt osäkrare och smutsigare till följd av deras aktivism. När de dessutom inser att deras linje medfört en ökning av de koldioxidutsläpp de hävdar hotar hela mänsklighetens existens kommer de att få det jobbigt...
 

Pandemilagen beslutad - moderaternas ändringskrav gick igenom

2021-01-08

För en stund sedan röstade riksdagen om förslaget till ny pandemilag, och jag var en av dem som deltog vid voteringen. Lagförslaget röstades igenom och M, KD, L, SD och C röstade också igenom att företag som drabbas av eventuella åtgärder till följd av denna lag ska få ersättning för detta. S, V och MP röstade nej till detta tillägg.Före omröstningen representerade Camilla Waltersson Grönvall (moderaternas socialpolitiske talesperson) oss i debatten och hon pekade i ett allvarsamt anförande på regeringens märkliga och senfärdiga hantering av lagförslaget, den allmänt dåliga framförhållningen av politiken under pandemin samt vikten av att vi med gjorda ändringar säkrar riksdagens inflytande och rätten till ersättning till dem som drabbas av eventuella regeringsbeslut enligt den nya lagen. Själv kunde jag inte delta i debatten som planerat, eftersom riksdagens tillfälliga begränsningar under pandemin förlängts efter årsskiftet. Läs mer om detta i föregående blogginlägg, där det även framgår vad jag hade tänkt säga i debatten. Huvuddelen av detta berördes dock av Camilla Waltersson Grönvall i hennes inlägg.

Moderaterna vill inte stå i vägen för att regeringen får rimliga verktyg för att hantera pandemin. Men som jag skrev igår - även under en kris måste vi värna demokratin och mänskliga rättigheter, och det kommer alltid vara moderaterna som står stadigast på barrikaderna i dessa frågor, precis som vi gjorde i våras. Det finns inget utrymme att kompromissa bort själva grunden för den svenska demokratin.

Det råder ingen tvekan om att många känner lågt förtroende för regeringen och inte litar på hur man kommer att använda lagen. Jag förstår detta. Men med de förändringar som gjorts på vägen och med tillstyrkandet av följdmotionen från riksdagens majoritet tycker moderaterna ändå att det blir en acceptabel helhet.
Men med denna lag följer dock ett mycket stort ansvar för att de beslut som tas av regeringen är väl avvägda och proportionerliga. Om regeringen missbrukar lagen kan riksdagen upphäva hela lagen igen i sin helhet, och vi moderater kommer inte heller att acceptera att regeringen går över rimliga gränser eller tar ogenomtänkta beslut, då kommer vi ta initiativ för att riksdagen ska upphäva besluten. Med 
den nu föreslagna pandemilagen har riksdagen den slutliga makten. 

 


 

 

Detta hade jag tänkt säga i rksdagsdebatten om pandemilagen i morgon

2021-01-07

Min tanke var ju att delta i morgondagens debatt om pandemilagen. Tyvärr har riksdagens partier enats om att fortsätta med systemet att endast en person från varje parti ska delta i ärendedebatterna under tiden som "miniriksdagen" gäller. Detta kommer fortsätta tills vidare. Jag tvingas därför avstå från mitt debattinlägg i morgon, vilket jag beklagar. 

Om jag ska vara ärlig tycker jag inte denna begränsning av riksdagsledamöternas möjlighet att tala i riksdagens talarstol är särskilt lyckad. Det är ändå en grundläggande sak för demokratin. Under pandemin borde man i stället se till att ledamöterna inte i onödan uppehåller sig i plenisalen, man kan följa debatterna på sina arbetsrum eller på tv-skärmarna utanför plenisalen. Om bara de ledamöter som debatterar finns i Kammaren borde man inte behöva begränsa antalet inlägg i debatterna. Men jag är självklart lojal med gällande regler och har därför strukit min anmälan till morgondagens debatt. Nedan följer det anförande jag hade tänkt hålla.Herr talman,
 
Riksdagen är de som stiftar lagar i Sverige. Idag är riksdagen beredd att, i likhet med i våras, flytta över en del av sin makt till regeringen, om än inte villkorslöst. Vi gör det i ljuset av den pågående pandemin och för att regeringen inte ska sakna nödvändiga verktyg för att hantera situationen.
 
Samtidigt kan man fundera över det rimliga i att regeringens tyngsta ministrar – bland annat statsministern och justitieministern – inte själva följer regeringens och myndigheternas rekommendationer, trots att de själva med allvarsam stämma stått på presskonferenser och uppmanat människor att följa dessa, och uttryckligen påpekat att man inte ska hitta på skäl att bryta mot rekommendationerna. Nu begär regeringen samtidigt utökad makt för att kunna ta tag i olydiga medborgare som inte lyder. Visst har även andra politiker och tjänstemän visat dåligt omdöme i dessa frågor, men det är i särklass mest allvarligt när statsministern och justitieministern inte själva lever som de lär. Det ger en olustig bakgrund för dagens debatt.
 
Många anser också att regeringen inte förtjänar ökad makt med tanke på hur illa man hittills hanterat pandemin. Jag förstår även dessa åsikter mycket väl.  
 
Samtidigt kan man konstatera att i de flesta andra länder finns lagstiftning som ger regeringen möjlighet att vidta drastiska akuta åtgärder vid behov. I Sverige saknas sådan lagstiftning. Vi hade en tillfällig sådan lag i våras, men den löpte ut 30 juni, den användes aldrig och regeringen begärde ingen förlängning. I sig ett märkligt beslut, man motiverade det med att ingen kunde ana att det skulle komma en andra våg. Det var ju dock precis tvärtom - de flesta varnade för just detta. I moderaternas budgetmotion som vi tog fram i augusti varnade vi också för en andra våg under vintern och satte av pengar i en extra krisbuffert just för detta. Redan i december erbjöd Ulf Kristersson dessutom regeringen att vi kunde rösta igenom en förlängning av den tidigare tillfälliga lagen före jul tills en ny lag kan vara på plats. Men regeringen var inte intresserade. Regeringen har med sin senfärdighet själva bäddat för att man idag saknar de verktyg man anser sig behöva.
 
När förslaget till den förra tillfälliga lagen presenterades för riksdagen i våras drev moderaterna på för att den trygga och respektera riksdagens inflytande och vi lyckades få igenom de förändringar vi ville ha och som lagrådet också krävt. Vi stod upp för demokratin och den folkvalda riksdagens inflytande.
Även nu går moderaterna i spetsen för att trygga demokratin, de mänskliga fri och rättigheterna och skyddet för enskilda som drabbas av regeringens beslut. Det gäller främst två tunga delar.
 
För det första: Regeringen ville först ha en hel månad på sig att lägga fram beslut om nya regler för riksdagen. Moderaterna ansåg att det är alldeles för lång tid – och att riksdagen istället måste få bekräfta regeringens beslut senast inom en vecka. Lagrådet gjorde samma bedömning och det är bra att regeringen nu har anpassat sig till detta. Detta betyder att riksdagen snabbt kan stoppa varje beslut av regeringen om vi anser att regeringen gått för långt eller om beslutet inte är väl avvägt. I grunden är detta enligt min åsikt det viktigaste skyddet för medborgarna mot att regeringen missbrukar lagen, och därmed den viktigaste förändringen i det ursprungliga lagförslaget.  
 
För det andra:  Rätten till ersättning för företagare måste tydliggöras. Till och med i krig (!) ersätts den vars egendom eller verksamhet tas i anspråk eller förhindras genom politiska beslut eller myndighetsbeslut (enligt Förfogandelagen). Moderaterna krävde tidigt att regeringen uttryckligen skulle lova att verksamheter som drabbas av begränsningar eller rena nedstängningar efter regeringsbeslut som fattas i enlighet med den föreslagna lagen skulle ersättas ekonomiskt. Det gäller även när regeringen med stöd av den nya lagen delegerar sådan beslutsrätt till andra, exempelvis länsstyrelserna. Regeringen har inte gått oss till mötes fullt ut och därför har vi moderater gjort allt vi kan för att samla stöd i riksdagen för att tvinga regeringen att göra denna förändring. Det finns nu en riksdagsmajoritet för den 
följdmotion som moderaterna med flera tagit initiativ till. Nu kommer M, KD, C, L och SD gemensamt att se till att regeringen rättar sig efter riksdagen. Tar regeringen beslut som allvarligt skadar enskild ekonomiskt utan att hantera ersättningsfrågan kommer våra partier rimligen att känna sig förpliktade att riva upp detta beslut när det underställs riksdagen.
 
Herr talman,

Jag får som både jurist och lagstiftare frågor om inte denna nya lag ger regeringen möjlighet att införa undantagstillstånd eller utegångsförbud. Svaret är nej - detta ligger inte inom de möjligheter lagen ger. Dessutom skulle det strida mot svensk grundlag att begränsa människors frihet på detta sätt. Jag får även frågor om lagen möjliggör för regeringen att införa vaccinationstvång. Även på detta är svaret nej, och vår grundlag garanterar att var och en själv tar beslut om man vill vaccinera sig eller inte. Slutligen påstår vissa att lagförslaget strider mot grundlagen. Detta håller inte Lagrådet med om. Jag tycker det är viktigt att klargöra dessa saker.
 
Herr talman,
 
Sammanfattningsvis. Moderaterna har landat i att pandemilagen behövs. Men vi tycker det är oerhört nonchalant av regeringen att envist vägra att ändra sitt lagförslag trots vetskap sedan länge om att riksdagens majoritet vill se en lösning på frågan om ersättning till drabbade. Och ända fram tills nu har man envist hävdat att det behövs mycket mer tid än en vecka för att underställa riksdagen regeringens beslut - men nu har man tvingats backa.
 
Herr talman,
 
Även under en kris måste vi värna demokratin och mänskliga rättigheter, och det kommer alltid vara moderaterna som står stadigast på barrikaderna i dessa frågor, precis som vi gjorde i våras. Det finns inget utrymme att kompromissa bort själva grunden för den svenska demokratin.
 
Med de förändringar som gjorts på vägen och med tillstyrkandet av följdmotionen från riksdagens majoritet tycker moderaterna ändå att det nu blir en acceptabel helhet som vi kan rösta för vid voteringen om en stund.
 
Men, fru talman, med denna typ av lagstiftning följer också ett mycket stort ansvar för att de beslut som tas av regeringen är väl avvägda och proportionerliga. Jag vill därför påminna regeringspartierna och statsrådet om en viktig sak - om regeringen missbrukar lagen kan riksdagen upphäva hela lagen igen. I sin helhet! Vi moderater kommer inte heller att acceptera att regeringen går över rimliga gränser eller tar ogenomtänkta beslut, då kommer vi självklart ta initiativ för att riksdagen ska upphäva besluten.
 
Även med den nu föreslagna pandemilagen har riksdagen den slutliga makten och detta måste regeringen respektera. 

 

Moderaternas syn på den föreslagna pandemilagen

2021-01-06

Vi vet nu att det är den höga smittspridningen i Sverige som är det enskilt viktigaste skälet till att så många äldre människor har dött i vårt land. I skrivande stund är det nära 9.000 personer som avlidit, ett mycket högt antal jämfört med våra grannländer. Samtidigt har vi fortfarande en mycket allvarlig smittspridning och en överbelastad sjukvård där minst fem regioner gått in i krisberedskap. Vad jag vet har detta aldrig tidigare hänt i Sverige.
 
Som det känns nu är den svenska strategin uppenbarligen ingen framgång, och utvecklingen går i fel riktning. Det är tydligt att Sverige måste lägga om strategin och kunna införa strängare och mer precisa restriktioner för att stoppa smittspridningen. Det är obegripligt att det tagit regeringen nio månader att arbeta fram en lag som gör detta möjligt.

I de flesta andra länder finns lagstiftning som ger regeringen möjlighet att vidta drastiska akuta åtgärder vid behov. I Sverige saknas sådan lagstiftning. Vi hade en tillfällig sådan lag i våras, men den löpte ut 30 juni, användes aldrig, och regeringen begärde ingen förlängning. I sig ett märkligt beslut, man motiverade det med att ingen kunde ana att det skulle komma en andra våg. Det var ju precis tvärtom - de flesta varnade för just detta. I moderaternas budgetmotion som vi tog fram i augusti varnade vi också för en andra våg under vintern och satte av pengar i en extra krisbuffert just för detta. Redan i december erbjöd Ulf Kristersson dessutom regeringen att vi kunde rösta igenom en förlängning av denna lag före jul tills en ny lag kan vara på plats. Men regeringen var inte intresserade. Regeringen har med sin senfärdighet själva bäddat för att man idag saknar de verktyg man anser sig behöva.

Den nya pandemilagen kommer bland annat ge regeringen möjlighet att stänga ned köpcentran, butiker och andra lokaler om det behövs. Det är bra att den möjligheten ges, och motsvarande lagar finns alltså i de flesta andra länder. Men Moderaterna gör samma bedömning som Lagrådet att regeringen haft dålig framförhållning i detta, regeringen borde självklart börjat arbeta med detta redan i somras - då hade en ny lag redan kunnat vara på plats. Regeringen har också nonchalerat kända krav från en riksdagsmajoritet om ändringar i lagförslaget, något som riskerar att fördröja lagen.  Regeringens sätt att arbeta äventyrar både kvaliteten och legitimiteten för den nya lagen. 
 
Moderaternas riksdagsgrupp har enats om att det krävs två viktiga förändringar/tillägg:
 
* Riksdagens kontrollfunktion ska värnas. Regeringen ville först ha en hel månad på sig att lägga fram beslut om nya regler för riksdagen. Moderaterna ansåg att det är alldeles för lång tid – och att riksdagen istället måste få bekräfta regeringens beslut senast inom en vecka. Lagrådet gjorde samma bedömning och det är bra att regeringen nu har anpassat sig till detta. Detta betyder att riksdagen kan stoppa varje beslut av regeringen om vi anser att regeringen gått för långt eller om beslutet inte är väl avvägt. I grunden är detta det viktigaste skyddet för medborgarna mot att regeringen missbrukar lagen.
 
* Rätten till ersättning för företagare måste tydliggöras. Till och med i krig (!) ersätts den vars egendom eller verksamhet tas i anspråk eller förhindras genom politiska beslut eller myndighetsbeslut (Förfogandelagen). Moderaterna kräver att regeringen ändrar sig och ser till att verksamheter som drabbas av begränsningar eller rena nedstängningar efter regeringsbeslut som fattas i enlighet med den föreslagna lagen ska ersättas ekonomiskt. Det gäller även när regeringen med stöd av den nya lagen delegerar sådan beslutsrätt till andra, exempelvis länsstyrelserna. Moderaterna har gjort allt vi kan för att samla stöd i riksdagen för att tvinga regeringen att göra denna förändring, och det finns nu en riksdagsmajoritet för en följdmotion som moderaterna tagit initiativ till. Nu kommer M, KD, C, L och SD gemensamt att se till att regeringen tvingas rätta sig efter riksdagen.


Jag får frågor om inte denna nya lag ger regeringen möjlighet att införa undantagstillstånd eller utegångsförbud. Svaret är nej - detta ligger inte inom de möjligheter lagen ger. Dessutom skulle det strida mot svensk grundlag att begränsa människors frihet på detta sätt. Jag får även frågor om lagen möjliggör för regeringen att införa vaccinationstvång. Även på detta är svaret nej, och vår grundlag garanterar att var och en själv tar beslut om man vill vaccinera sig eller inte. Slutligen påstår vissa att lagförslaget strider mot grundlagen. Detta har Lagrådet avfärdat, man anser inte att det är så. 

Moderaternas riksdagsgrupp kommer ta slutgiltigt beslut under torsdagen om hur vi ska rösta, men som det ser ut nu kommer vi att rösta ja till lagen och rösta för vårt tillägg i följdmotionen. På fredag förmiddag blir det sedan riksdagsdebatt om pandeminlagen, och jag tänker själv göra ett inlägg i den debatten. Sedan kommer jag att delta vid voteringen som en av tjänstgörande elva moderater i miniriksdagen som avgör frågan. 

I fredagens riksdagsdebatt kommer jag bland annat att trycka på att med denna typ av lagstiftning följer ett mycket stort ansvar för att de beslut som tas av regeringen är väl avvägda och proportionerliga. Och påminna regeringspartierna om en viktig sak - om regeringen missbrukar lagen kan riksdagen upphäva den igen. Parlamentet har makten.

Pandemilagen behövs - men det är oerhört nonchalant av regeringen att envist vägra att ändra sitt lagförslag trots vetskap sedan länge om att riksdagens majoritet vill se en lösning på frågan om ersättning till drabbade. Och ända fram tills nu har man envist hävdat att det behövs mycket mer tid än en vecka för att underställa riksdagen regeringens beslut - men nu har man tvingats backa. Även under en kris måste vi värna demokratin och mänskliga rättigheter, och det kommer alltid vara moderaterna som står stadigast på barrikaderna i dessa frågor, precis som vi gjorde i våras. Nu blir resultatet som Lagrådet säger "acceptabelt" och i det allvarliga läge som råder får vi vara hyfsat nöjda med detta.

Slutligen en reflektion som jag la ut på twitter häromdagen. Det absurda i hela situationen. Nog för att det är fler än landets ministrar som visat bristande omdöme, men tunga ministrars agerande sticker ut, inte minst med tanke på deras höga tonläge mot vanligt folk som de menar inte följer rekommendationerna.


 

Extra moderat riksdagsgrupp - men jag hör hemma till höger!

2021-01-05

Lars Beckman la ut denna bild från eftermiddagens extrainsatta skype-möte med den moderata riksdagsgruppen. Som synes befinner jag mig längst till vänster. Det är dock vilseledande, för jag hör hemma på den högra sidan. Även i vår moderata riksdagsgrupp.

 

 

 

Moderaterna kräver att MSB:s generaldirektör får sparken

2021-01-05

Just nu pågår en mycket berättigad diskussion i samhället om hur ledande politiker och chefer i svensk förvaltning bör resa och uppträda under pandemin för att väcka respekt och föregå med gott exempel – att helt enkelt leva som man lär.
 
Som medier har rapporterat så har flera ledande företrädare felat på den punkten. Ber man svenska folket att avstå från allt som inte är nödvändigt inger det inte respekt att man själv gör tvärtom. Och ja, även moderata riksdagsledamöter har rest utomlands och därmed gjort sig skyldiga till omdömeslöshet och bristande respekt för alla dem som arbetar i vården och inte ens kunnat få ledigt på julafton, och alla de som tvingats sitta hemma ensamma på julafton på grund av pandemin. Min och moderaternas kritik gäller såväl egna partikolleger som regeringsföreträdare och myndighetsföreträdare som inte efterlevt de rekommendationer som myndigheterna och regeringen lämnat. Även höga vårdchefer och lokala politiker från olika partier har gjort sig skyldiga till övertramp och förtjänar kritik. 

Som jag skrev häromdagen är det absolut värst när just statsministern och justitieministern bryter mot de rekommendationer de själva med allvarsam röst framfört till folket än när andra bryter mot rekommendationerna. Och när det gäller MSB-chefen Dan Eliasson är situationen i en klass för sig. Det som gör just det fallet särskilt allvarligt är att det handlar om mer än bara hyckleriet och den allmänna bristen som förebild. Han har dessutom ett operativt ansvar för svensk krisledning och bör naturligtvis vara i landet redo att agera. Dessutom är han generaldirektör för en myndighet som tydligt avrått från icke nödvändiga resor utomlands. Att då agera precis tvärtemot visar på en hårresande omdömeslöshet. 
 
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson skriver idag på facebook att regeringen nu måste klargöra om den har förtroende för MSB:s generaldirektör eller inte. Det är en svartvit fråga, man har fullt förtroende eller man har det inte. Och det är bara regeringen som kan tillsätta och avsätta generaldirektörer. Regeringen har nu tillåtits tänka över den frågan i flera dagar och måste nu klargöra två saker: Hur kunde MSB-chefen tillåtas resa utomlands mitt i krisen? Och ännu viktigare: Har regeringen fortsatt förtroende för honom?
 
"Hade jag lett den svenska regeringen så hade jag inte accepterat att chefen för landets krisberedskapsmyndighet först predikar för folket att man ska avstå från allt som inte är nödvändigt, och därefter själv reser utomlands och lämna landet när krisen blir värre. Det är ansvarslöst. Han bör ta konsekvenserna av detta och lämna sitt jobb" skriver Kristersson och fortsätter: "Om inte regeringen klart och tydligt reder ut dessa frågor kommer Moderaterna agera för att riksdagens justitieutskott kallar generaldirektören till sig, så han får svara på frågor där istället."

I sista hand landar allt hos regeringen, som är ansvarig för både ministrar och generaldirektörer. Och ytterst är det statsministern som bär ansvaret. Men med tanke på hans eget agerande hyser jag ju inget större hopp om att han agerar mot andra som visat dåligt omdöme. Han verkar ju inte ens förstå sin egen viktiga roll som föredöme under en kris.


 

 

Hockeybusen från Ubbhult

2021-01-05 

Andreas Johansson Heinö (chef på Timbro, samt krönikör på ledarsidorna i DN och Borås Tidning) skriver idag en en ledarkrönika i DN där han utmålar bland annat mig som "NHL-buse" (!) i samhällsdebatten. Nu är ju visserligen Johansson Heinö själv en mycket uttalad liberal som inte har mycket till övers vare sig socialister eller oss konservativa debattörer. Och personangreppet mot just mig bör väl kanske också ses i ett större sammanhang - jag har ju kritiserat både DN:s och BT:s ledarsidor upprepade gånger för deras extrema liberalism i exempelvis invandringsfrågan.

Jag tar utmärkelsen med stort nöje och konstaterar återigen att det är meningslöst att vara politiker och debattör om inte det man skriver berör och engagerar. Att numera både Aftonbladet, Dagens Nyheter och Borås Tidning regelbundet hänger ut mig på ledarplats är väl ett bevis om något på att jag som debattör tagit för mig ganska väl i debatten. 

Johansson Heinö har egentligen en bra ingång i krönikan, men argumenten haltar betänkligt. Han konstaterar exempelvis att han inte vill läsa twitterinlägg av politiker, att han inte läser debattartiklar av politiker och att han aldrig lyssnar på riksdagsdebatter. Ändå drar han alltså slutsatsen att politiken är ointressant och att den intellektuella samhällsdebatten förs av experter och - ledarskribenter (!). Hur kan han tex veta den intellektuella nivån på riksdagsdebatterna om han aldrig lyssnar? Jag tycker faktiskt många av riksdagsdebatterna är riktigt intressanta och värda att lyssna på, även inlägg från politiska motståndare. Jag kan visserligen dela åsikten att partierna överlag är i kris när det gäller att locka nya engagerade medlemmar och nya engagerade politiker. Men jag tror inte den krisen blir mindre av att tidningarnas ledarsidor försöker framställa sig som mer intellektuellt högstående och som ett föredöme i debatten. Jag tror för övrigt att betydligt fler följer riksdagsdebatterna på TV än läser ledarsidorna i den snabbt upplagekrympande dagspressen. 

Om det är något Sverige behöver är det fler orädda politiker som vågar föra fram åsikter i debatten, som vågar gå emot sina partier ibland när det behövs, som vågar utmana det politiskt korrekta etablissemanget och tänka ett steg längre när det gäller att förutse effekterna av politiska beslut. Oavsett om det gäller invandringen, klimatfrågan, yttrandefriheten eller något annat. Johansson Heinö talar i artikeln om behovet av "åsiktspluralism" i partierna, men i praktiken motarbetar media och många ledarsidor just detta genom att hänga ut politiker som står för denna pluralism. Tro mig, jag har upplevt det själv upprepade gånger.

Att katogoriskt påstå att det "partipolitiskt engagemang är svårt att förena med intellektuella ambitioner" är dessutom faktiskt ganska oförskämt mot den stora mängd folkvalda politiker i Sverige som jobbar och sliter på lokal nivå med minimal ersättning och tar ett enormt ansvar för samhället som få andra är beredda att göra. I riksdagen har vi ett betydande antal välutbildade människor med lång arbetslivsarfarenhet som i likhet med mig själv avstått en annan karriär för att lägga långt mer än heltid på politiken. Att förolämpa alla politiker kollektivt känns därför ganska destruktivt. Om Johansson Heinö anser sig så mycket bättre än alla andra står det honom fritt att kandidera för valfritt parti. 

För egen del kan jag bara lova en sak - "hockeybusen från Ubbhult" kommer inte att tystna i samhällsdebatten.
  

Alla mina 56 enskilda riksdagsmotioner detta riksdagsår

2021-01-04

Här är alla mina enskilda riksdagsmotioner som jag lämnade in under hösten, ensam eller tillsammans med  andra. Totalt 56 stycken. Till detta kommer ett antal följdmotioner och kommittémotioner i finansutskottet som jag stått med som undertecknare av, men  som jag inte redovisar här. Den som vill ta del av dem hittar allt på min sida hos riksdagen.se. Alla mina motioner från tidigare år finns också samlade på denna sida.

Skatter: 
Återställ förtroendet för vårt skattesystem
Avskaffande av fastighetstaxeringen
Långsiktig plan för skattesänkningar
Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev
Sänk förseningsavgiften vid mindre skatteinbetalningar
Ta bort förmånsbeskattning av parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser


Avveckling av myndigheter mm:
Avveckling av myndigheten för arbetsmiljökunskap
Avveckling av myndigheten för kulturanalys
Avskaffande av statens stöd till genusforskning
Avveckling av jämställdhetsmyndigheten
Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning

Rättsssäkerhet, rättsfrågor och polis:
Effektivisera och tänk nytt i kriminalvården
Tillsätt en kriskommission om det minskade antalet poliser i yttre tjänst
Ändra expropriationslagen
Skydda yttrandefriheten i sociala medier
Skärp lagstiftningen mot kvotering


Invandring, integration och diskriminering:
Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare
Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap
Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet
Utred slöjförbud i grundkolor och förskolor
Utredning gällande slöjförbud i för- och grundskolan
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp
Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen
Begränsa rätten till gratis tolk
Begränsa barnbidraget och flerbarnstillägget

Bostäder, byggande och transporter:
Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden
Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus
Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete
Tekniska specifikationer för småhus
Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp
Översyn och modernisering av fastighetsbildningslagen

Bonus-malus och WLTP

Miljö, energi och djurskyddsfrågor:
Ersättning till närboende vid vindkraftetablering
Forskning om nästa generations kärnkraft
Pant på batterier
Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Kultur och media:
Bevarandet av det rörliga kulturarvet
Förbjud svenska myndigheter att ägna sig åt opinionsbildning
Granskning av Public Service
Översyn av statens stöd till organisationer

Begränsa möjligheten till lottförsäljning på kredit

Näringsliv, företagande och jobb:
Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
Avskaffa kravet på hotelltillstånd
Permanenta pandemins regelförenklingar för företagen
Redovisning av arbetsgivareavgift

Barn och familj:
Avskaffa Barn- och elevombudet
Återinför vårdnadsbidraget
Blöjor bör inte ingå i avgiften för förskoleplats

Kyrkor och samfunds legala vigselrätt

Körkort och trafikfrågor:
Enklare och billigare att ta körkort
Enskilda vägar och öppna data
Studielån för körkort för alla
Översyn av sjöfyllerilagen

EU-frågor:
Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning
Tillämpningen av EU-bestämmelser
Som väntat har fler politiker brutit mot riktlinjerna under pandemin 

2021-01-03

Jag blev djupt besviken idag när det visade sig att även en moderat riksdagskollega gjort en obetänkt utlandsresa till Spanien under julhelgen. Som han själv skriver i sin ursäkt på facebook är det inte ett exempel på gott omdöme att agera så. Jag blir inte förvånad om det kommer fler avslöjanden om politiker och högre myndighetsföreträdare som inte följt rekommendationerna under jul och nyårshelgerna. 

När det gäller besök i butiker och shopping finns det definitivt en stor gråzon, och som Ulf Kristersson sa i en intervju häromdagen, pandemireglerna kan inte medföra att vi slutar leva. För många är shoppingcenter de enda ställen där man kan handla mat och mediciner mm, det är inte alldeles enkelt att skilja mellan "köpcentrum" och butiker, och det är även svårt att dra en skarp gräns mellan vilken form av shopping som medför risker eller inte - personligt omdöme måste avgöra. Men när statsministern eller justitieministern med allvarsam stämma står på en presskonferens och avråder från alla besök i köpcentrum, och sedan själva besöker Gallerian i centrala Stockholm eller ett stort köpcentrum i Lund uppvisar man en osedvanligt grov form av hyckleri som aldrig går att prata bort. Man kan inte säga en sak på en presskonferens och sedan själv göra tvärtom. Att det dessutom fanns lokala rekommendationer i Stockhlm att inte besöka köpcentrum, samtidigt som statsministern gjorde just det, är givetvis försvårande. 

När det gäller att "åka till fjällen" kan det ju också betyda väldigt olika saker. Kanske resa med egen bil med familjen till sin egna fjällstuga där man äter all mat och umgås, och på dagtid ta skidturer över fjället. Eller att man tar buss eller tåg till hotell eller fjällanläggning, trängs i skidshopen, skidliftarna och restaurangerna och utsätter sig för uppenbar smittorisk. En uppenbar gråzon även här, där var och en måste ta eget ansvar. 

När det gäller att resa utomlands under pandemin finns däremot ingen gråzon. Antingen reser man utomlands eller så gör man inte det. Om man reser utomlands löper man risken att bli smittad, man löper risken att ta hem smitta till Sverige och man löper risk att belasta en redan pressad sjukvård i andra länder, antingen till följd av Covid19 eller av andra skäl. För Dan Eliasson var det dessutom extra försvårande eftersom hans egen myndighet avrått från resor, och han dessutom själv borde vara på plats och leda myndigheten under en allvarlig kris.


När enskilda riksdagsedamöter eller lokala politiker reser utomlands är läget såklart lite annorlunda. Man har inte alls den ledande roll som regeringen och generaldirektören har, och man har förhoppningsvis inte själv stått på presskonferenser och ondgjort sig över hur andra medborgare beter sig. Man slipper därmed kritiken för uppenbart hyckleri, och det finns ju inget formellt förbud mot att åka utomlands. Kritiken ligger på en helt annan nivå än för MSB:s generaldirektör. Men när det gäller att brista som föredöme och att gå rakt emot rekommendationer från regering och myndigheter blir det ändå stora problem. Har man valt att trots alla tydliga rekommendationer fira jul och nyår i Spanien så har man ett stort trovärdighetsproblem efteråt. Det går aldrig att prata bort.  

 

 

 

En generaldirektör för MSB som beter sig så här kan inte få behålla jobbet 

2021-01-02

Efter "förklaringen" från MSB:s generaldirektör Dan Eliasson om varför han valde att lämna landet mitt under en pågående kris för två veckors semester på Kanarieöarna, och dessutom i strid mot den egna myndighetens avrådan från utrikes resor, står det helt klart att Dan Eliasson är helt ovärdig och olämplig på sin post. Inte nog med att han kallar resan för "nödvändig" (!), han anför också att han minsann "ställt in många resor" under pandemin. Precis som om inte andra fått göra det? Och jag begriper inte heller hur han skulle ha hunnit med "väldigt många" privata semesterresor under pandemin? Jobbar han inte heltid? 

Vi vet att många svenskar bokat av sina utlandsresor, och inte sällan har de dessutom haft problem att få tillbaka pengarna. Vi läste till och med om hur studenter i norra Sverige firat jul ensamma i studentrummet (!) för att de inte ville åka tåg hem till familjen under pandemin. Men MSB:s generaldirektör Dan Eliasson prioriterade minsann att åka till Spanien och fira jul med dottern. 

Det är inte min sak som oppositionspolitiker att kräva en generalsdirektörs avgång, det är helt och hållet regeringens ansvar. Men hade jag haft regeringsansvaret hade jag tveklöst sparkat Eliasson på direkten. Fast det blir väl svårt för Stefan Löfven, Morgan Johansson och Magdalena Andersson, som ju själva valt att bryta mot de rekommendationer man med skärpa krävt av svenska folket, att sparka en generaldirektör som gör detsamma...

Jag kan inte se att Sverige haft en så pajasartad regering som denna någon gång i modern tid. Och det har uppenbarligen smittat av sig på vissa myndigheter också. Det är hårda ord, men jag står för dem. Statsministern, justitieministern och MSB:s generaldirektör gör Sverige till åtlöje. Det är närmast patetiskt illa och man skäms både som riksdagsledamot och som svensk medborgare. Gott Nytt År 

2020-12-31

Året som gått har varit helt orimligt konstigt. En pandemi som satt stora delar av vårt samhälle på mute. Och sällan har vårt land haft en regering som varit så ovärdig och så fullständigt saknat ansvarsförmåga och ledarskap. Myndigheterna har inte varit bättre. Denna bild från Steget Efter får symbolisera det totala förfallet när det gäller styret av vårt land.Men gott nytt år allihop - och miljoner tack för alla trevliga diskussioner, kommentarer och inspel och stort tack till alla nya följare på blogg, twitter, facebook och instagram. Nu får vi leva på hoppet att 2021 blir bättre. Och det kan väl egentligen omöjligen bli sämre?  

 

Lagrådet kritiserar pandemilagen och moderaterna kräver förändringsar 

2020-12-30

Regeringen vill alltså att riksdagen ger dem utökat mandat att ta snabba beslut utan att passera riksdagen för att snabbt kunna agera under pandemin. Jag har tidigare ställt frågan varför regeringen agerar i panik just nu och inte tog tag i detta tidigare? Varför begärde regeringen vare sig förlängning av den förra tillfälliga lagen som gick ut den 30/6, eller påbörjade arbetet med den nya lagen direkt i somras? Man har själva försatt sig i en situation nu där man saknar verktyg för att hantera pandemin. Desssutom erbjöd moderaternas partiledare Ulf Kristersson regeringen att snabbt ställa upp på ett beslut i riksdagen före jul för att förlänga den förra tillfälliga lagen tills vidare. Regeringen avstod från detta. Och nu är det plötsligt väldigt bråttom, så bråttom att förslaget till ny lag presenterades alldeles före jul, och att lagrådets yttrande kommer idag, dagen före nyårsafton. Remissinstanserna har haft extremt kort tid att sätta sig in i förslaget, och dessutom kommer allt under helgerna. 

Sent på eftermiddagen idag presenterades alltså Lagrådets yttrande om regeringens föreslagna pandemilag. Yttrandet är mycket kritiskt på flera punkter. Bland annat kritiserar man just regeringens sena agerande och bristande framförhållning. Alltså det jag själv kritiserade regeringen för och lyfte i min debatt med socialministern före jul. Lagrådets kritik mot regeringen är faktiskt anmärkningsvärt hård i sina torra juridiska formuleringar:

"Enligt Lagrådets mening måste det emellertid stått klart redan när de tillfälliga bemyndigandena upphörde att gälla, att det även för tiden efter den 30 juni 2020 skulle kunna finnas behov av att ha ett ändamålsenligt regelverk i kraft så snart som möjligt och därmed ha beredskap för att hantera en eventuellt ökad smittspridning under hösten. De befintliga bemyndigandena hade befunnits otillräckliga. Mot denna bakgrund finner Lagrådet anledning att – i likhet med vad riksdagens konstitutionsutskott uttalat beträffande beredningen av lagförslag i krissituationer – erinra om att behovet av brådskande beredningar åtminstone i viss utsträckning kan undvikas genom god framförhållning och beredskap."

I sak är Lagrådet mest kritisk till den långa tid regeringen vill ta på sig att efter ett brådskande beslut enligt den nya lagen underställa beslutet riksdagens prövning. Från början ville regeringen ha 30 dagar på sig. Redan så sa vi moderater att det var helt orimligt lång tid. Efter kritik backade man och skrev två veckor i stället. Lagrådet anser att de beslut regeringen kan ta med stöd av den nya lagen är så ingående att man bör underställa besluten riksdagen inom en vecka. 

"De föreskrifter som ska underställas riksdagen är av så ingripande natur att underställningsfristen inte bör vara så lång som två veckor. Lagrådet anser att underställning bör ske inom högst en vecka från det att föreskriften beslutades."

Detta är något moderaterna också uttryckligen kräver för att stödja den nya lagen. Vi kan inte villkorslöst ge regeringen makt att runda riksdagen. Detta är kanske det viktigaste av allt - om man ger regeringen så mycket makt att lagstifta utan att passera riksdagen är det viktigt att riksdagen inom kort får möjlighet att överpröva besluten. Detta var samma kritik som vi hade mot den förra tillfälliga lagen (även då på rekommendation av lagrådet), och den gången böjde sig regeringen för kraven. Av det vi hört från socialministern idag verkar hon öppen för att backa även denna gång.

Moderaterna har också ett annat viktigt krav, nämligen att näringidkare som får sina verksamheter helt nedstängda genom regeringsbeslut också ska få ekonomisk kompensation för detta. Detta krav kommer moderaterna att driva och vi hoppas få med oss fler partier som uttalat samma sak. Skrivningarna om att ersättning "bör" betalas är alltför vaga tycker vi, och behöver skärpas. Vi ser redan med dagens krispolitik hur många företag som har rätt till krisstöd ändå inte får ut några pengar. 

I övrigt säger lagrådet överlag att förslagen "är acceptabla". Man är uppenbarligen inte nöjda, men tycker att det i den aktuella situationen kan vara just "acceptabelt". Och med det moderata kravet (som delas av lagrådet) på maximalt en veckas tid innan ett regeringsbeslut underställs riksdagen finns ju möjlighet för riksdagen att snabbt undanröja alla beslut som vi inte tycker håller måttet. Just denna punkt blir därför den viktigaste tryggheten för svenska folket när det gäller att kontrollera att regeringen inte missbrukar den makt man kommer att få.

Nu kommer det att bli politiska diskussioner under nyårshelgen och början av nästa vecka, och sedan får vi se hur det slutliga lagförslaget kommer att se ut. Tanken är att riksdagen ska rösta om detta nästa fredag.

Slutligen en liten reflektion som jag la ut på twitter idag. Om den helt absurda situationen att regeringen alltså begär utökat mandat för att ta i med hårdhandskarna när människor inte följer råd och rekommendationer. Samtidigt som statsministern och andra ministrar och general
direktörer inte ens följer sina egna råd...det är så anmärkningsvärt obegripligt att man nästan saknar ord.


  

 

Även finansministern och MSB:s generaldirektör i blåsväder 

2020-12-30

Det räckte alltså inte att både statsministern och justitieministern uppvisade en sällan skådat hyckleri kring sitt agerande när det gäller att besöka köpcentrum i strid med sina egna riktlinjer till allmänheten. I dag avslöjas också att finansminister Magdalena Andersson är på skidresa i Sälen, trots att både myndigheter och regering uppmanat till återhållsamhet med detta, och ovanpå alltihop upptäcktes det helt ofattbara, nämligen att MSB:s generaldirektör Dan Eliasson, mitt under en allvarlig samhällskris åkt på semester till Spanien, dessutom i strid med sin egen myndighets råd. Att generaldirektören för landets högsta krismyndighet åker på semester mitt under en allvarlig samhällskris är så anmärkningsvärt i sig att han i vilket annat land som helst hade fått sparken på direkten.

I sociala medier används nu uttryck som "pajasregering" och både svenska och utländska medier hånar den svenska regeringen. Även inbitna s-debattörer och ledarskribenter tar avstånd från dessa personers agerande. 

Själv vet jag knappt om jag ska skratta åt eländet, eller skämmas över hur illa vårt land leds under en kris. Faktum är att detta måste vara det mest uppseendeväckande hyckleri och bristande ansvarstagande som Sverige upplevt från en svensk regering och dess myndigheter i modern tid.

Det har varit extremt mycket i media idag om saken, och här följer fem av mina twitterinlägg med några länkar för den som vill läsa mera.


Även statsministern shoppade bort sin egen trovärdighet 

2020-12-29

Det kändes närmast absurt att ta del av uppgifterna om att även statsministern avslöjats med att ha bedrivit shopping under julhandeln. Detta rapporteras alltså dagen efter att justitieministern ertappats med detsamma.

I statsministerns fall var det ännu värre eftersom ett av besöken i Gallerian tydligen skedde samtidigt som extra skarpa lokala råd gällde i Stockholm. De innebar bland annat en tydlig uppmaning att "avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym./…/ Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.”  

Inrikesminister Mikael Damberg var också mycket tydlig i slutet av november när han på enn presskonferens sa: 
"Vi ska inte träffa andra i sociala sammanhang. Vi ska begränsa aktiviteter där vi träffar andra och inte hitta ursäkter eller undanflykter"Ändå är det exakt detta statsministerns medarbetare ägnar sig åt just nu - att komma med ursäkter och undanflykter och förklara varför just statsministern inte omfattas av sina egna uppmaningar.

Det var också statsministern själv som på en presskonferens uppmanade oss att strunta i mellandagsrean. Och i sitt tal till nationen den 22 november sa han: ”Alla saker som du skulle vilja göra, men inte är nödvändiga: Ställ in. Boka av. Skjut upp.” I det ljuset är hans eget agerande en total trovärdighetskatastrof. Man kan inte på en presskonferens säga en sak till svenska folket med allvarlig röst, för att sedan själv agera tvärtom. Han traskade alltså tillsammans med två livvakter in i Gallerian mitt i Stockholm och orsakade dessutom tydligen en folksamling av nyfikna - mitt under en pandemi. Kunde han inte bett butiken skicka varan med bud eller bett en medarbetare hämta den? 

Detta handlar såklart inte i första hand om att statsministern besöker ett köpcenter. Nej, det handlar - precis som i fallet med justitieministern - helt om trovärdigheten och omdömet. Statsministern är trots allt regeringens viktigaste företrädare. Att han agerar rakt emot sina egna tydliga uppmaningar till svenska folket är en fullständig katastrof för hans egen trovärdighet. Hur ska han nu kunna stå på kommande presskonferenser och markera det allvarliga läget? Vem kommer att lyssna? Jag konstaterar också att detta idag inte är en partipolitiskt skiljande fråga - flera socialdemokratiska ledarskribenter och statsvetare har kritiserat statsministern minst lika hårt som högersidan.

För övrigt tycker jag det är extra olämpligt att statsministern själv utsätter sig för smitta. Han borde väl mer än någon annan undvika alla folksamlingar?

Min gissning är att det kommer fler "avslöjanden" om ledande politiker som besökt köpcenter eller andra platser i strid mot rekommendationerna. Givetvis ska vi alla som är folkvalda försöka vara föredömen, och själv har jag avstått från alla former av mellandagsrea och hållit mig hemma (trots att jag har antikroppar mot Covid19). Men även om andra skulle avslöjas kan det ändå aldrig bli lika allvarligt som när landets statsminister och justitieminister inte lever som de lär.  
 


 


 

Justitieministerns hyckleri går inte att försvara 

2020-12-28

Jag tror ärligt talat inte att någon egentligen bryr sig om att justitieministern besöker ett köpcentrum under mellandagsrean och handlar en present. Problemet ligger inte där. Problemet ligger i att han först säger en sak och sedan själv gör tvärtom. Han kritiserar andra i hårda ordalag, men gör sedan själv samma sak. Och han agerar rakt emot statsministerns tydliga instruktioner till medborgarna. Detta blir ett enormt problem för en lednde politiker. Precis som när Mona Sahlin sa att det var häftigt att betala skatt, men samtidigt själv hade skatteskulder som låg hos kronofogden. Man kan inte kräva en sak av medborgarna och sedan själv göra tvärtom, då är trovärdigheten helt förstörd. Och i precis det läget är nu justitieminister Morgan Johansson (S). Jag har illustrerat detta lite på twitter under dagen. Hans egna citat och tidigare twitterinlägg slår nu tillbaka på ett helt obarmhärtigt brutalt sätt.  

 

Sverige har lyckats sämst med jobben i hela EU

2020-12-28

I dag har jag denna debattartikel i Borås Tidning med anledning av min interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern den 18 december. Argumenten och faktauppgifterna känns även igen från tidigare blogginlägg i ämnet.


(Klicka för läsbar storlek)
 

Vaccin eller inte vaccin?

2020-12-27

Min mailkorg och sociala medier fylls ständigt med inlägg mot vaccin i allmänhet och covid19-vaccin i synnerhet. Jag är van vid att vaccinmotståndare ifrågasätter vaccin rent generellt (vilket enligt min åsikt är extremt farligt med tanke på att vaccinering av våra barn med väl kända vaccin mot kända och farliga sjukdomar är oerhört viktigt). Men nu har man tappat alla spärrar. Det är ingen hejd på vad man påstår eller hotar med när det gäller covid19-vaccinen. 

Det handlar om fantastiska konspirationsteorier om att alla som vaccineras får en chipmärkning som följer med vaccinet in i kroppen som som gör det möjligt att övervaka alla vaccinerade människor och att på olika sätt manipulera dem efter vaccinationen. Det handlar om påståenden om att vaccinet i själva verket är ett storskaligt experiment på intet ont anande människor, eller att vaccinet rent av är ett test av biologiska vapen. Och det handlar om fantastiska påståenden om genmanipulationer som inte bara skulle motverka viruset utan också få andra dramatiska och planerade effekter. Detta går hand i hand med påståenden om ett medvetet tillverkat virus som avsiktligt spridits för att orsaka död och minska jordens samlade befolkning, eller att rent av vaccinet i sig själv skulle medföra en viss mänd dödsfall med samma syfte. Andra går så långt att de menar att viruset helt enkelt inte finns (jag brukar då försynt fråga vad de tror är som orsakar dessa stora mängder patienter med andringsproblem och lungskador som just nu fyller våra sjukhus...).

Att dessa teorier är helt orimliga och ologiska borde vara uppenbart för de flesta, men de frodas ändå i sociala medier. Trots att dramatiska konspirationsteorier (oavsett ämne) nästan alltid visar sig vara fel och ofta kan bemötas med uppenbara och tydliga sakargument.

Mer förståelig är då den mer allmänna oron för eventuella biverkningar av de nya vaccinen. Denna oro kan man såklart känna även om man i grunden är positiv till vaccin och inser att vaccin genom decennnierna räddat många liv. Oron förstärks såklart av de allvarliga biverkningarna av vaccinet mot svininfluensa. Detta lever kvar i människors medvetande och underbygger oro för nya vaccin, trots att det "bara" var en liten bråkdel av de vaccinerade som drabbades. Men för dessa personer medför biverkningen sannolikt livslånga allvarliga problem. 

De flesta experter är dessutom överens om att man inte kan avfärda risken för biverkningar, och exempelvis gravida och människor med allergier avråds från att vaccinera sig med cocid19-vaccinet. Det visar att man inte är helt säker på hur vaccinet kommer att fungera eller hur stora riskerna är för biverkningar. Att människor känner en rimlig oro kring detta tycker jag är ganska naturligt. Jag hör många säga att de tänker avvakta med att vaccinera sig innan "många andra gjort det" och man får en tydligare bild av risken för biverkningar. Det är svårt att sakligt invända mot detta, var och en är ju sig själv närmast. 


En viktig aspekt är samtidigt att detta är en ödesstund för rekordsnabbt framtagande av nya vaccin. I grunden är det såklart väldigt imponerande att det lyckats så snabbt. Men samtidigt - det som hände med vaccinet mot svininfluensa får helt enkelt inte hända igen - då kommer förtroendet för vaccin rent generellt att skadas allvarligt för mycket lång tid framåt, vilket allvarligt skulle skada den globala kampen mot många sjukdomar. Jag är övertygad om att en medvetenhet om detta finns bland alla inblandade och hoppas att man inte minst av detta skäl undvikit onödiga risker vid godkännande av vaccinen.   

Normalt vaccinerar vi oss alltid i vår familj, och våra barn har under sin uppväxt fått alla vaccin som erbjuds, och mer därtill - vi har själva bekostat både kompletterande HPV och TBE-vaccinering. Dessutom Twinrix mm för hela familjen inför utlandsresor till Afrika och Sydamerika. Enda undantaget är att vi faktiskt valde att inte vaccinera oss mot svininfluensan på grund av att det kändes som ett väldigt oprövat vaccin. Min hustru som då arbetade inom intensivvården kände stor tveksamhet och många av hennes kolleger också. Så här i efterhand känns det bra att vi inte utsatte våra barn för just detta vaccin. När det gäller den årliga influensan brukar vi inte heller vaccinera oss och har klarat oss bra ändå.

När det gäller covid19-vaccin lär det ju dröja innan allmänheten kommer att få möjlighet att vaccinera sig, och för egen del kommer jag då att avvakta. Främst dock på grund av att jag redan har konstaterade antikroppar efter covid19-infektion och inser att andra har betydligt större behov av vaccinet än jag så länge tillgången är begränsad. Jag tillhör inte heller någon av riskgrupperna, men kanske väljer jag ändå att vaccinera mig senare när antikropparna eventuellt försvunnit. 

Jag har inte mer kunskap om covid19-vaccinet än någon annan, och vill egentligen inte ge någon råd om hur man ska göra. Var och en bestämmer ju själv och vi har inget vaccinationstvång i Sverige. Men även om jag inte tycker att man bara kan avfärda människors eventuella oro för att covid19-vaccinen tagits fram för snabbt och är otillräckligt testade måste man samtidigt väga detta mot nyttan av vaccinet. För en äldre person eller någon i en annan riskgrupp är sannolikt risken att inte vaccinera sig mycket större än att ta vaccinet. Så hade jag varit äldre eller tillhört en riskgrupp hade jag tveklöst låtit vaccinera mig. 

Jag har fått frågor från media om hur jag ser på att många tvekar inför att vaccinera sig. Jag har då framfört att det bästa sättet att undanröja den oro som bevilsigen finns är om statsministern, regeringen, talmannen, kungahuset, ledande företrädare för våra myndigheter (Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, MSB mfl), infektionsläkare, kända virologer, vaccinforskare och ledande företrädare för vaccinföretagen själva vaccinerar sig offentligt, gärna i direktsändning i TV. Det skulle nog i vart fall slå undan benen på de värsta konspirationsteorierna. Och det skulle också visa att samhällseliten inte är alltför oroliga för eventuella biverkningar. I ett sådant läge skulle nog en större del av allmänheten också våga ta sin vaccinspruta utan större oro den dag möjligheten finns. Sedan är det bara att hoppas att vaccinet både hjälper mot olika muterade virusvarianter och att det inte uppstår några allvarliga framtida biverkningar.

 


 

 

Årets "extra" julgåva gick till Min Stora Dag

2020-12-26

Jag brukar varje år ge en annorlunda extra julklapp till familjen i form av en gåva till något jag tycker är behjärtansvärt. När barnen var mindre var det ett sätt att påminna dem om att alla inte är lika lyckligt lottade som vi själva. Och sedan har jag fortsatt denna tradition. Vissa år har jag skänkt en slant till organisationer som arbetar konkret med "hjälp till självhjälp" i fattiga länder. I år kände jag att jag ville göra något för människor i vårt eget land. Sverige är duktiga på att ösa ut miljarder i enorma mängder i form av bistånd till andra länder, där tyvärr en hel del kan misstänkas hamna fel eller rent av försvinna i fusk och korruptuon. Samtidigt finns stora revor i vår egen välfärd, och därför har jag ofta tidigare år gett en gåva till Stadsmissionen eller Frälsningsarmen som faktiskt gör konkreta saker för utsatta människor i vårt eget land,  utan att bränna särskilt mycket på omkostnader. 


I år blev det i stället en gåva till "Min Stora Dag", alltså den organisation som arbetar med att ge svårt sjuka barn en chans till ett behövligt avbrott under en tuff och jobbig tid. Just de allra sjukaste barnen och deras anhöriga är en grupp som behöver allt stöd, och det är inte alltid samhällets skyddsnät fungerar för alla som berörs. Min Stora Dag ger varje år runt 5.000 barn med svåra sjukdomar eller diagnoser en dag fylld av glädje, och jag tycker helt enkelt det är ett fantastiskt initiativ, väl värt att stödja.

 

Julstämning

2020-12-24

Nelly (16 år), Nema (10) och Madde (15 år) vill ju inte vara sämre, och önskar alla två- och fyrbenta vänner en god jul! 

Julhälsning

2020-12-23

Detta märkliga år går mot sitt slut. Men först ska vi försöka fira jul så traditionellt det nu är möjligt, även om jag detta år kommer att arbeta mer än vanligt över helgerna för att försöka analysera remissförslagen till regeringens förslag till ny pandemilag. Troligen kommer riksdagen att rösta om saken efter nyår, och det är viktigt att vi inte landar fel och offrar demokratin och riksdagens inflytande på vägen. JO har avstyrkt lagen, och även Advokatsamfundet riktar hård kritik. Just nu avvaktar vi Lagrådets bedömning som troligen kommer efter jul, och det yttrandet väger såklart tungt. Dessutom är det viktigt att de som drabbas av eventuella nedstängningar kompenseras ekonomiskt.

Den moderata riksdagsgruppen tar inte helt julledigt utan är hela tiden redo att agera vid behov, och i den moderata finanskommittén har vi nära kontakt även under helgerna.

Årets julhälsning blir mina favoriter bland Stockholms juldekorationer, älgarna på Nybroplan. Jag passerar dem varje kväll jag är i Stockholm, på väg till min övernattningslägenhet. Och det känns nästan som hemma i Ubbhult med en flock älgar vid vägen. Jag önskar alla mina många följare i sociala medier en riktigt god jul. Ta hand om er och era anhöriga och glöm inte ringa dem som sitter ensamma! 


   


 

Kraftig moderat kritik mot regeringens hantering av pandemin

2020-12-21

I dag riktar moderaterna mycket hård kritik mot regeringen för hanteringen av pandemin i en debattartikel i Dagens Nyheter. Läs hela artikeln här!

Ulf Kristersson sammanfattar även kritiken på sin facebooksida, och jag citerar hans inlägg i sin helhet:
Det var fel att tillåta en hög smittspridning – nu måste regeringen ta ansvar och lägga om strategin
 
Att så många äldre dött i Sverige beror framför allt på den höga smittspridningen här. Och för det bär regeringen ansvaret. Det var de centrala slutsatserna i Coronakommissionens delrapport om de höga dödstalen i äldreomsorgen, som presenterades förra veckan.
 
Kommissionen lyfter också hur långsamt det gick att få nödvändiga åtgärder på plats för att skydda de äldre – trots att vi tidigt visste att det var den allra mest utsatta gruppen. Allt tog väldigt lång tid: skyddsutrustningen, testningen och besöksförbudet. Regeringen och dess myndigheter är ansvariga, konstaterar kommissionen.
 
Denna massiva kritik av regeringens hantering av pandemin bemötte Stefan Löfven sin vana trogen genom att skylla på tidigare regeringar. Det är sant att problemen inom äldreomsorgen har varit kända sedan 90-talet, och även tidigare regeringen har försummat frågan, vilket kommissionen påtalar.
 
Men en av Löfven-regeringens första åtgärder var att lägga ned den äldreutredning som Alliansregeringen tillsatt för att råda bot på problemen. Utredaren själv uttalade sig häromdagen, och konstaterade att viktiga lagändringar redan kunnat vara genomförda om utredningen hade fått slutföra sitt uppdrag. Ingenting alls har hänt i den frågan under de år som Stefan Löfven varit statsminister.
 
Stefan Löfven ville inte ha någon Coronakommission innan krisen var slut, och framför allt ville han inte ha några slutsatser presenterade innan valet 2022. Vad han däremot ville ha, var partipolitiska ledamöter i kommissionen. Allt detta sa Moderaterna och andra partier nej till.
 
Det är ovärderligt att vi tillsammans med andra partier i riksdagen fick på plats en högkvalitativ, oberoende kommission som nu löpande kan ge oss kunskap om hur pandemin hanterats. För då kan vi lära oss av misstagen och göra saker bättre. Men regeringen måste också kunna erkänna vad som blev riktigt dåligt.
 
Kommissionens rapport om de äldre, och den mycket stora smittspridning vi nu ser i Sverige, måste leda till ett antal omedelbara förändringar i regeringens agerande.


* Ställ om strategin och tala klarspråk
Den svenska strategin har i praktiken tillåtit en avsevärt högre smittspridning än andra länder. Vi är tvärtemot vad regeringens och myndigheternas prognoser sa i höstas nu inne i en kraftig andra våg, som inte ser ut att avta. Väldigt lite talar för att dödstalen kommer att jämnas ut mellan de nordiska länderna. Sverige ser inte heller ut att klara sig bättre ekonomiskt än andra länder. Detta talar starkt för att lägga om strategin – en tydlig försiktighetsprincip och hårdare restriktioner krävs framåt.
 
* Erkänn och lär av misstagen
 Inget är lättare än att vara efterklok. Men det är viktigt att öppet erkänna de brister från våren som kommissionen lyfter fram, och att den tidiga höstens bedömning av smittspridningen slog fel. Det var ett misstag att lätta på restriktionerna samtidigt som smittan tog fart. Att erkänna misstag och felbedömningar ökar respekten för framtida svåra beslut.
 
* Åtgärder kräver en bättre framförhållning
Det är under all kritik att regeringen inte har sett till att få på plats nödvändig lagstiftning under hösten, så att vi var redo när den andra vågen slog till. Nu får riksdagen ännu en gång forcera fram det lagstöd som regeringen behöver. Och beslut om ekonomisk kompensation till drabbade företag måste presenteras samtidigt som restriktioner, inte som nu långt senare eller inte alls.
 
* Sluta skyll på kommuner och regioner – samarbeta
Kommissionen pekar ut regeringen som ansvarig för bristerna. Ändå har regeringen hela hösten skylt på andra. En helt nödvändig förutsättning för ett gott samarbete under den fortsatta pandemin, är att regeringen istället för att söka konflikt med kommuner och regioner söker samarbete.
 
När nu smittspridningen ökar måste hela samhället ta ansvar för att bryta en farlig utveckling. Samarbete, tydlighet och ansvar måste vara ledorden framåt. Men det är regeringen som styr riket och bär det yttersta ansvaret.
 
Elisabeth Svantesson, Gunnar Strömmer och jag skriver om detta på Dagens Nyheters debattsida idag: 
https://www.dn.se/debatt/lagg-om-strategin-for-att-stoppa-smittspridningen/ 

 

Ny järnväg utan stationer blir ganska meningslös för regional pendling

2020-12-21

Som jag påpekat tidigare råder närmast totalt kaos vad gäller den kommande utbyggnaden av järnvägen mellan Borås och Göteborg. Inga beslut finns om vilken typ av spår som ska byggas - för höghastighetståg eller vanliga snabbtåg. Ingen vet vilka platser som ska få stationer och var dessa i så fall ska ligga - en fråga som är helt avgörande för att järnvägen ska kunna användas för regional pendling. Det råder rent av oklarhet om det ens ska bli någon station vid Landvetter flygplats - vilket var bärande för själva grundtanken med en ny järnvägsdragning. Och framförallt - det finns ingen som kan förklara hur bygget ska finansieras. Dessutom spärras nu ett flertal möjliga järnvägskorridorer för bebyggelse och oroar människor som bor där, bara för att Trafikverket inte vet vad som ska byggas och hur. Jag tycker det är oerhört respektlöst att behandla människor på detta sätt. Fastigheter blir osäljbara när ingen vet om de kommer att lösas in eller inte, och människor kan tvingas vänta i åratal på besked.

Alliansens beslut att bygga ny modern räls för vanliga snabbtåg på sträckan Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter flygplats. Allt var finansierat och byggstart planerad 2019. Hade vi gått på denna linje hade bygget varit i full gång nu. Men dagens regering har dragit allt i långbänk - troligen för att Mp vill bygga höghastighetståg medan det s-styrda finansdepartementet inser att det saknas finansiering ochatt bygget blir alltför dyrt. Under tiden ärendet dras i långbänk stiger produktionskostnaden och nyttan av en ny järnväg dröjer. Uppdraget till Trafikverket är nu att försöka banta budgeten - och det verkar gå ut över stationerna. Men vad är nyttan med järnväg utan användbara stationer? 

Om det inte ens blir station vid Landvetter flygplats och inga andra på vägen mellan Göteborg/Mölndal lär resandeunderlaget bli mindre. Och om stationen i Borås sedan placeras långt från centrala staden lär resandeunderlaget bli ännu mindre. En sådan järnväg kan vi nog både ha och mista. Hela projektet blir närmast meningslöst utan stationer på lämpliga platser, och kostnaden kommer då definitivt aldrig att gå att försvara.  

Jag har nu ställt två skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av den stora röran kring byggplanerna. Den ena frågan är om regeringen har sanktionerat att man stryker det viktiga stationsläget vid Landvetter flygplats? Den andra frågan är kort och gott om regeringen avser att bygga höghastighetståg eller en bana för vanliga snabbtåg.

Jag återkommer med infrastrukturministerns svar när jag fått svar på båda frågorna.

 

 


  

Chockhöjd skatt för tjänstebilar slår mot både miljö och företagande

2020-12-21

Skriver i Borås Tidning idag tillsammans med mina m-kolleger i Riksdagens Bilnätverk. (Klicka för läsbar storlek).
 

 

Regeringen försökte få ut Coronakommissionens rapport i förväg

2020-12-20

I fredags uppmärksammade SvD att regeringen försökt få ut slutsatserna från Coronakommissionens första delrapport – den om äldreomsorgen – i förväg. Detta är allvarligt eftersom kommissionens uppgift bland annat är att granska det politiska beslutsfattandet under krisen. Trovärdigheten för en oberoende kommission bygger naturligtvis på att de tillåts arbeta helt fristående från allt politiskt inflytande. Och att regeringen respekterar detta. Särskilt när regeringen ju bär det yttersta ansvaret för hur arbetet mot den här pandemin skötts i Sverige.
 
Redan tidigare har regeringen agerat på ett sätt som väcker frågor. 
 
1) Att tillsätta kommissionen före sommaren var moderaternas krav. Stefan Löfven ville hellre vänta med kommissionen tills krisen var över. Det sa vi nej till, eftersom ingen vet när krisen slutar – och slutsatser måste dras löpande, tex för att förbättra äldrevården.
2) Då ville Stefan Löfven istället vänta med kommissionens slutsatser till efter valet 2022. Det stoppade vi också, av uppenbara skäl.
3) Sedan ville regeringen att kommissionen skulle innehålla partipolitiska ledamöter. Det ville vi inte, eftersom kommissionen ska vara oberoende.
4) I tisdags ställde sig socialminister Lena Hallengren på podiet och inledde kommissionens presskonferens (!) med egna förslag, samtidigt som hon "muteade" kommissionens ordförande som deltog via videolänk. Han fick komma in först efter att ministern hållit hov en längre stund. Ett ganska respektlöst sätt om man vill visa respekt för kommissionens oberoende. Ministerns agerande väckte också tydlig irritation hos Mats Melin som alltså är kommissionens ordförande. Han yttrade efteråt att agerandet medför att kommissionen kommer att se över under vilka former man presenterar kommande rapporter. (se nedanstående twitterinlägg). Jag känner för övrigt Mats Melin ganska väl, han var ordförande för en utredning där jag ingick, och han har en bakgrund som både chefsJO och justitieråd och har mycket hög integritet. Hans kommentar är ganska anmärkningsvärd, och mycket allvarlig. 
5) Nu visar det sig alltså att man också försökt få ut slutsatser från kommissionen i förväg. Mats Melin säger till SvD att man självklartsa nej till begräan att få ut materialet innan det offentliggjorts. Frågan är bara vem som ville se slutsatserna i förväg och på vems uppdrag regeringen försökte få ut dem innan de offentliggjordes?

  

 

Regeringen bregravde Alliansens äldreomsorgsutredning i ett bergrum

2020-12-19Denna nyhet borde rimligen skaka om hela debatten när det gäller ansvaret för pandemins effekter på äldreomsorgen. Under Alliansen tillsattes en omfattande äldreutredning som kom fram till ett antal slutsatser som pekade på stora problem med dagens äldreomsorg. Ett flertal av punkterna är desamma som de Coronakommissionen uppmärksammade häromdagen. 

Idag skriver Ellen Hausel Heldahl, som var särskild utredare Äldreutredningen, Gert Knutsson, huvudsekreterare i utredningen och Hans Jeppson, sekreterare i utredningen en mycket kritisk debattartikel i Dagens Nyheter där man konstaterar att regeringen skickade utredningen direkt till slutförvaring i stället för att läsa den och ta till sig förslagen!

Bakgrunden är denna: Barn- och äldre­ministern i Alliansregeringen, Maria Larsson (KD), tillsatte 2014 en utredning (S2014:02), med uppdraget att föreslå åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Regeringen skrev i kommitté­direktivet att ”svensk vård och omsorg står inför betydande utmaningar under de närmaste decennierna” och ”att kommuner och landsting behöver utveckla vård- och omsorgsinsatserna på ett sätt som ger den enskilde mer inflytande, trygghet och självbestämmande över den egna tillvaron. Åtgärder behöver vidtas för att utveckla förutsättningarna för kommuner och landstingens förebyggande insatser så att detta arbete kan bli en integrerad uppgift i all vård och omsorg om äldre.”

I debattartikeln i DN räknar utredarna upp ett antal konkreta slutsatser som man tog fram under den tid utredningen hann arbeta. Tyvärr avvecklades utredningen av den nya S-ledda regeringen 2015. Jag minns att vi som var med då i riksdagen var mycket kritiska till att denna utredning inte fick jobba vidare. Frågan lyftes i flera debatter.

Debattartikeln i DN avslutas så här:

"Utredningen fick arbeta under blott nio månader. Strax efter valet 2014 fick vi beskedet att utredningen skulle läggas ner. Den nya regeringen under Stefan Löfven (S) var inte intresserad av att behålla Äldreutredningen, några skäl angavs aldrig. Flera aktörer försökte förmå regeringen att inte med omedelbar verkan avsluta utredningens arbete. Bland annat skrev företrädare för de största pensionärsorganisationerna och riksdagspolitiker, till det ansvariga statsrådet, utan framgång.

Utredningens ordförande frågade tjänstemän på socialdepartementet om vi i kansliet skulle lämna någon formell redovisning av vårt arbete och våra slutsatser. Svaret blev nekande och besked gavs att utredningens handlingar skulle sändas direkt till Riksarkivets bergrum. Inte en enda gång har någon politiker eller tjänsteman i Regeringskansliet kontaktat utredningens ordförande eller kanslimedarbetare med frågor.

Trots ointresset sammanfattade vi ändå våra slutsatser i en PM till Regeringskansliet.

Nu sex år senare visar corona­kommissionen på i stort sett samma problembild.

Hade utredningen fått fullfölja sitt uppdrag hade behövliga lagändringar nu kunnat vara genomförda. Det hade kunnat göra svensk sjukvård och omsorg för de mest sköra äldre bättre skickad, både att fungera i vanliga fall och att möta de extrema påfrestningar som pandemin medför."

Socialdemokraterna försöker nu skylla katastrofen med alla äldre som blivit svårt sjuka eller dött i Covid19 på alla andra. Sjukvården, Regionerna, Kommunerna och tidigare regeringar. I själva verket valde man alltså själva att skrota den utredning som arbetade med just dessa frågor. Och det var den egna myndigheten Socialstyrelsen som gav rådet till läkarna att undvika besök hos äldre för att ställa diagnoser och i stället göra detta per telefon. Dessutom var det regeringens myndighet Folkhälsomyndigheten som gav otydliga råd till äldreomsorgen i början av pandemin. Och det var krisberedskapschefen hos den egna myndigheten Socialstyrelsen som konstaterade att man inte var förberedd på en pandemi. Det var för övrigt samma myndighet som eldade upp en massa skyddsutrustning mitt under pandemin samtidigt som personal ute i äldreomsorgen saknade skyddsutrustning. Det var även den egna myndigheten IVO som först sent under pandemin kom på att man borde granska landets äldreboenden för att se hur de hanterade pandemin. Och så här kan man fortsätta.

Regeringen och dess myndigheter bär ett oerhört tungt ansvar för att det har gått så illa som det har gått i Sverige när det gäller hur äldre människor drabbats av pandemin. 

Debatt med arbetsmarknadsministern om regeringens misslyckande

2020-12-18

I dag hade jag årets sista riksdagsdebatt, en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Min interpellationsdebatt låg allra sist av dagens debatter, och efter den så klubbade riksdagens ålderspresident av riksdagens arbete för denna höst. Min debatt blev därmed också årets sista i riksdagen. Nu går riksdagen på julledighet. Det var ett väldigt öde riksdagshus jag lämnade ikväll.Debatten (se hela videoupptagningen ovan) handlade om regeringens totala misslyckande med arbetsmarknadspolitiken. I min interpellation påminde jag om nuvarande statsminister Stefan Löfvéns löfte före valet 2014 om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.
 
År 2014 låg Sverige på en 12:e plats bland EU:s länder när det gällde arbetslöshet. Idag ligger vi på en 22 plats av 28 länder. Detta trots att åren 2014-2019 kännetecknats av en mycket stark högkonjunktur.
 
I 25 av 27 EU-länder har arbetslösheten minskat sedan 2014. I endast tre länder har den ökat. Och Sverige är det land i hela EU där arbetslösheten ökat allra mest sedan 2014 (enligt siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat).
 
I sitt svar skyller arbetsmarknadsministern på pandemin - men min poäng är ju att de siffror jag nämner i min interpellation ju gäller läget före pandemin. Redan före pandemin hade Sverige halkat ned ordentligt i statistiken jämfört med andra länder och redan då hade vi den sämsta utvecklingen på arbetsmarknaden sedan 2014. Den trista placeringen 22 av 28 länder hade Sverige redan i december 2019, alltså före pandemin, och redan förra året hade Sverige högre arbetslöshet än genomsnittet i EU – något som inte hänt tidigare sedan Sverige gick med i EU. Under Alliansens regeringstid hade Sverige alltid lägre arbetslöshet än genomsnittet i EU.

Frågan är ju varför Sverige lyckades så dåligt redan före pandemin under socialdemokratiskt ledd regering? Det gav Sverige mycket sämre utgångsläge att möta den pågående krisen. Detta fick jag inget svar på av ministern. Hon föredrog att prata om effekterna av pandemin, uppenbarligen för att rikta fokus på något annat än regeringens tydliga misslyckande redan före pandemin.

 

 

 

Hur ska regeringen kunna stänga ned verksamheter utan lagstöd?

2020-12-18

Dagens presskonferens om pandemin var en absurd historia. Först meddelade alltså Folkhälsomyndigheten att man nu kommer att rekommendera munskydd i kollektivtrafiken. Det är alltså samma myndighet som under tio månader (!) envist vägrat medge att munskydd har någon som helst nytta, och som envist gått emot både WHO och andra experter som tycker att munskydd absolut borde rekommenderas i bland annat kollektivtrafiken och andra miljöer med mycket människor. Nu helt plötsligt är munskydd tydligen till nytta, i vart fall i kollektivtrafiken vid rusningstid. Men om munskydd har effekt där borde de väl ha effekt även på andra platser? Vilken ny forskning är det som fått Folkhälsomyndigheten att ändra åsikt?

Själv använder jag mynskydd när jag flyger (ett villkor för att få flyga med SAS), och det har jag gjort sedan i våras. Även på flygplatserna rekommenderas munskydd sedan länge. 

Det andra märkliga saken med presskonferensen är att statsministern hotade att stänga ned hela verksamheter om människor inte förljer råden och riktlinjerna. Problemet är bara att han saknar laglig grund för att göra detta. 

Som jag skrev igår (se föregående blogginlägg) har regeringen bakbundit sig själva genom att vare sig begära förlängning av den tillfälliga "krislagen" eller i tid börjat arbetet med en ny permanent krislag. Den som man börjat arbeta med i vinter är tänkt att träda ikraft i mars nästa år. Det betyder att man just nu helt saknar lagstöd för att ta några tvingande beslut av detta slag överhuvudtaget. Och detta är helt självförvållat.

Rekommendationer och tomma hot är alltså det enda Sveriges regering har att komma med i ett läge där både antalet smittade liksom dödstalen sticker ut vid en internationell jämförelse, och där sjukvården redan länge går på knäna redan inför kommande helger.  

 

Varför föreslog inte regeringen en ny pandemilag redan i våras?

2020-12-17

Regeringen påpekar ofta att man inte KAN ta ingripande beslut under pandemin på grund av att lagstiftningen inte tillåter det. Det är i huvudsak rätt - det finns vissa möjligheter, exempelvis enligt ordningslagen och smittskyddslagen, men de är begränsade. Det var därför riksdagen gav regeringen ett utökat mandat att ta nödvändiga beslut genom den tillfälliga lagen som riksdagen tog beslut om i början av april, och som gällde fram till sista juni.

Den tillfälliga lagen gav bland annat dessa möjligheter (citerat från socialutskottets betänkande 2020/21:SoU18): 

 

Utskottet behandlade under våren 2020 proposition 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 (bet. 2019/20:SoU20). I propositionen föreslogs att regeringen, inom grundlagens ramar, skulle ges rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar covid-19. Regeringen skulle få meddela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, men enbart om det av smittskyddsskäl behövdes för att hantera spridningen av det virus som orsakar covid-19. 

Vid behandlingen av propositionen föreslog utskottet ett förtydligande tillägg som innebar att regeringen endast fick meddela sådana föreskrifter om det inte fanns tid att avvakta riksdagens beslut. 

Föreskrifterna skulle enligt regeringens förslag få avse
• tillfälliga begränsningar för folksamlingar
• tillfällig nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser
• tillfällig nedstängning av sociala och kulturella mötesplatser, såsom barer, nattklubbar, restauranger, kafeterior, gym- och sportanläggningar, bibliotek, museer och allmänna samlingslokaler
• tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om transporter eller att använda infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser eller buss- eller järnvägsstationer
• tillfälligt möjliggörande av inbördes handel eller omfördelning av läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller privata vårdgivare och andra privata aktörer eller 
• tillfälliga åtgärder av annat liknande slag.

 

Man kan konstatera att regeringen med denna lag fick långtgående befogenheter. Regeringen använde dock aldrig denna lag eftersom de menade att den inte var till någon nytta, man föredrog att i stället gå via riksdagen med nya lagförslag eftersom det gick snabbare. Några lagförslag som tillfälliga nedstängningar eller liknande lades dock aldrig fram för riksdagen och i interpellationsdebatter har jag fått tydligt besked från regeringsföreträdare att man inte anser att den tillfälliga lagen förhindrat några regeringsbeslut som man hade velat ta.

Eftersom denna lag upphörde 30/6 så är det självklart så att de åtgärder lagen reglerar inte längre kan genomföras. Men då uppkommer ju frågan om varför regeringen dels inte begärde förlängning av den tillfälliga lagen?

Regeringen har nu i stället påbörjat ett arbete med en ny permanent krislagstiftning som man beräknar ska kunna börja gälla i mars nästa år. Frågan är varför man börjat det arbetet först nu, och inte gjorde det redan i våras eller i somras när man insåg problemen? Och varför begärde man inte förlängning av den tillfälliga lagen i avvaktan på att den nya permanenta skulle träda ikraft? På det sätt man nu agerar har man ju avlövat sig själv alla möjligheter att agera krfatfullt under pandemin om det skulle krävas akuta åtgärder.


Om regeringen nu anser sig begränsad av gällande lagstiftning har man verkligen bäddat för det själva.


 

 

Moderaternas 30 förslag för att förbättra livschanserna för utsatta barn

2020-12-16

I samband med Ulf Kristerssons jultal, som till stor del ägnades åt hur viktigt det är att vi förbättrar utsatta barns livschanser så att de får en bra framtid, presenterade moderaterna ett omfattande program för detta.

Förslagen gäller många områden. Det handlar om att skapa en socialtjänst som fungerar. Det handlar om att ge alla barn en bra grund i svenska språket redan från tidig ålder, och att inga barn ska lämnas efter i skolan. Vi måste bryta bidragsberoendet och verka för en bättre fysisk och psykisk hälsa för barn och unga, inte minst i utsatta områden. Vi måste förebygga och bryta missbruk och ha en tydlig nolltolerans mot brottslighet.  

Läs vårt samlade moderata program här i sin helhet
.  

 

 

 

Många citerade min tweet om myndigheternas omtalade sms

2020-12-16

Både i tradtitionella medier och i sociala citerades min tweet om myndigheternas omtalade sms till svenska folket, och om det märkliga uttalandet att det inte går att skriva längre sms eller att det skulle vara en säkerhetsrisk att skicka ut länkar. Vi kan konstatera att många andra svenska myndigheter skickar länkar på sms, exempelvis polisen. Och det är inte bara i Danmark som man skrev betydligt utförligare till sin befolkning, och det redan i början av året. Även i Norge och Finland har för övrigt myndigheterna skrivit betydligt längre och utförligare sms med tydliga länkar till sin befolkning. Återigen sticker Sverige ut.

Tidningen Dagen citerar mig på detta sätt i dagens tidning.

 

Citerad av nyhetsbyrå i Nordmakedonien

2020-12-15

Ibland kommer det konstiga nyhetsbevakningar i min mailbox. Denna var en av de märkligare:

Jag är imponerad av att Retriever (som står för nyhetsbevakningen) fångar upp nyheter i avlägsna utländska medier, i detta fall Makfax, en "independent" nyhetsbyrå i Makedonien. Tidigare har man även fångat upp citat i ryska Sputnik och andra udda utländska medier.

Jag blev samtidigt nyfiken - vad handlar texten om? Efter lite hjälp av följare på twitter och en haltande google-översättning visar det sig att nyheten är ett citat från mitt twitterinlägg om det jag skrev om även här häromdagen, nämligen att statliga Vattenfall undertecknat en avsiktsförklaring om att satsa på minikärnkraftverk i Estland, samtidigt som man förtidsavvecklar reaktorer i Sverige. Det är uppenbarligen så märkligt att det till och med uppmärksammas i Nordmakedonien.

Även ryska regeringsorganet Sputnik citerar mig och andra moderater i en längre artikel om saken.


 

 


Regeringen verkar ha vaknat 5 i 12 om taxonomin

2020-12-15

För en vecka sedan hade jag ju en interpellationsdebatt med finansmarknadsminister Per Bolund (MP) om EU-förslaget om "taxonomi", och tidigare samma dag hade finansutskottet ett möte med hans statssekreterare Ulf Holm (MP) om samma sak. 

Begreppet ”taxonomi” är nog ganska okänt för de flesta, men i korthet handlar det om att införa en EU-norm för hållbara investeringar på finansmarknaden. I sak kan man ju tycka det är bra med en gemensam standard för detta. Samtidigt får denna EU-norm stor betydelse när det gäller tillgången på riskkapital, riktlinjer för företags miljöcertifiering, regler för offentlig upphandling med mera. Det är därför extremt viktigt för svenskt näringsliv och svenska jobb att denna nya EU-norm inte missgynnar Sverige.

Läs gärna min interpellation för att få en bakgrund till vad förslaget om taxonomi innebär och de stora problem för Sverige jag pekade på i debatten. Vid dessa tillfällen var regeringsföreträdarna ganska kallsinniga till den hårda kritik som jag och andra framförde om hur hårt dessa förslag skulle slå mot Sverige - mot vårt näringsliv, våra jobb, vår energiförsörjning, vårt skogsbruk osv. Läs mer om detta på bloggen 8/12 och 9/12 på denna sida.

Den senaste veckan har kritiken mot EU-förslaget växt till ett crescendo som saknar motstycke. Mängder av näringslivsorganisationer, branschorganisationer, företag och andra har skickat arga remissyttranden till regeringen, ofta med kopia till oss riksdagsledamöter, och jag har haft en enorm uppvaktning från många olika håll efter min debatt med Bolund. 

Moderaterna tog för några veckor sedan initiativ till att kalla statsrådet Bolund till Finansutskottet där vi ville att han skulle redovisa hur regeringen nu tänker agera för attstoppa dessa hot mot Sverige. Och idag infann han sig till utskottet - och vi kan konstatera att regeringen nu gjort helt om och skrivit ett ganska väl formulerat pm om Sveriges kritik mot förslaget - där väldigt mycket stämmer överens med den kritik jag och andra framfört de senaste veckorna.

Förutom kritik i sak rörande hot mot ett antal olika näringsgrenar och energislag riktar regeringen kritik mot att man anser att EU-kommissionen går längre än fördraget om taxonomi medger.

Här är regeringens pm. Detta är alltså kritiken idag - viss skillnad mot hur det lät för bara en vecka sedan. Hela utskottet ställde sig bakom detta förslag till svar till EU-kommissionen, med undantag för Vänsterpartiet som ville ha skarpare skrivningar mot skogsnäringen - "vi anser inte att skogen är något som ska skördas" sa vänsterpartisten. (Jag avstår från att kommentera det närmare, men undrar hur Vänstern då tänker sig att fixa fram de biodrivmedel och de papperspåsar som man så ofta talar sig varma för?) En majoritet i finansutskottet (M, KD, SD, L) drev också igenom som tillägg att den svenska linjen ska vara att alla fossilfria energislag ska betraktas som hållbara, alltså även kärnkraften. I Finansutskottet får våra fyra partier tillsammans majoritet (8 av 15), och eftersom frågan inte ska voteras i riksdagen (där vi inte har majoritet) blev vår linje den som gäller för regeringen. 

Statsrådet Bolund var i övrigt mycket optimistisk och menade att Sverige har goda chanser att stoppa de kritiserade delarna av förslaget. Jag och flera andra ledamöter framförde en viss oro för den bedömningen. Vi känner tvekan kring om regeringen har vare sig vilja, ambition eller förmåga att ta den ganska tuffa strid som krävs i EU, och om man har den diplomatiska förmåga som behövs för att skapa allianser med andra. Samma ministrar och tjänstemän som tidigare lovordat taxonomin som "jättebra för Sverige" ska nu alltså slåss mot samma beslut som de nu insett är mycket allvarliga hot för vårt land. Den som lever få se. Någon gång i januari väntas EU-kommissionen ha analyserat alla remissvar och synpunkter från medlemsländerna  och då vet vi förhoppningsvis var man landar med sitt slutliga beslut. 

Det är i vart fall viss skillnad mellan Sverige och Danmark

2020-12-14

Årets mest omtalade SMS skickades idag ut med "Fohm och MSB" som avsändare. Det märkliga är att MSB samtidigt avrått från att skicka ut sms:et, men sedan ändå står med som avsändare.

Kritiken handlar om att meddelandet, som gick ut till drygt 12 miljoner mobiltelefoner, var alltför innehållslöst, alltför kortfattat och saknade länk till sidan med krisinformation. Samt att meddelandet inte tillförde något nytt som inte alla redan visste. Jag tar inte ställning i sak om det var vettigt eller inte att skicka ut meddelandet, det verkar ändå haft viss effekt, även om man tydligen missade en hel del mobilabonnenter. Samtidigt konstaterar jag att när Danmark gjorde något liknande för nio månader sedan var det ett betydligt fylligare SMS, med information och länkar. 

En sak ifrågasätter jag dock. I Aktuellt ikväll sa en myndighetsföreträdare att det inte går att skriva mer i ett sms. Det tycker jag var ett väldigt märkligt uttalande. Vad jag vet har vi samma teknik för sms i Sverige som i Danmark.
 

 

Regeringens och dess myndigheters hyckleri skadar Sverige

2020-12-14

Under dagens S/MP-regering har vi drabbats av rader av samhällsskadliga beslut, inte sällan med mycket ologisk motivering. Kemikalieskatten, plastpåsskatten, Bonus Malus och den planerade klädskatten är fyra exempel. 

Den senaste veckan har det kommit ytterligare två exempel. 

Först kom nyheten att statligt ägda Vattenfall har lämnat en avsiktsförklaring att investera i minikärnkraftverk i Estland. Detta sker alltså samtidigt som man förtidsavvecklar två reaktorer i Ringhals och vägrar visa minsta intresse för att investera i kärnkraft i Sverige.
I helgen kom så nästa märkliga nyhet. Statliga Exportkreditnämnden tänker stödja svenska investeringar i en flygplats i Vietnam. Detta gör man alltså samtidigt som regeringen med alla medel försöker motverka svenskt flyg, förespråkar nedläggning av svenska flygplatser och uttalar att det är klimatskadligt när svenskar flyger.  Hyckleriet och de dubbla budskapen saknar motstycke i svensk politisk historia.  

 

Debatt om Sveriges covid19-strategi med Inrikesminister Damberg (S) 

2020-12-11

I dag sen eftermiddag hade jag min femte riksdagsdebatt denna vecka. Denna gång med inrikesminister Mikael Damberg (S). Hela mitt anförande finns här, och hela debatten kan ses på videoupptagningen nedan.
Huvudpunkten i min Interpellation var att många uppfattar regeringens och myndigheternas beslut om restriktioner som väldigt ologiska, motstridiga och svåra att förstå. I ett sådant läge finns det stor risk att man inte tar rekommendationer och råd på allvar. Det tvingar i sin tur fram ännu hårdare begränsningar och restriktioner. Och nu är vi där. Nu har smittspridningen ökat dramatiskt, och regeringen konstaterar att människor inte följer råden eller tar pandemin på allvar. Jag är övertygad om att det finns ett samband, och gav ett antal exempel under debatten på sådant jag upplever att människor reagerat på.

Statsrådet Damberg gav mig faktiskt rätt i att en del saker kan ha upplevts som motstridiga och konstiga, men menade att det berodde på att man varit tvungen att utgå från ordningslagen och att det då endast träffat verksamheter som lyder under denna lag. Min fråga under debatten om varför regeringen då inte använde den tillfälliga lagen som riksdagen beslutade om blev då extra intressant - man var ju faktiskt inte hänvisad till att bara använda ordningslagen. Men fick väl inget direkt svar på det.

Damberg menade att det visst funnits en tydlig strategi - nämligen att inte överbelasta vården samt att skydda äldre och riskgrupper. Jag bemötte detta med att samma mål troligen funnits i de flesta länder, och då är frågan varför Sverige misslyckats att leva upp till målen i strategin? Vi har faktiskt ett förfärande mycket sämre utfall både i första och andra vågen än både våra nordiska och baltiska grannländer och länder i norra Europa såsom Tyskland, Polen, Österrike, Schweiz, Nederländerna mfl. Sverige är faktiskt bland de 7-8 länder i Europa med högst dödstal under pandemin.

Damberg sa att opinionsmätningar visar att människor har stort förtroende för Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Jag ifrågasatte varför människor i så fall inte bryr sig om de riktlinjer och rekommendationer som dessa myndigheter ger? Jag tycker det talar emot att man har detta höga förtroende.  

 

Riksdagen stödjer M-motion om bred utredning av utjämningssystemet 

2020-12-10

I går debatterade jag finansutskottets ärende om det kommunala utjämningssystemet. Hela debatten kan ses på videoupptagningen nedan, och mitt anförande finns här.

En kort sammanfattning av mitt anförande är att jag först pekade på hur kommunerna tvingas ta ansvar för allt mer saker i vårt samhälle, inte sällan till följd av statliga beslut. Det är långtifrån alltid som staten skickar med tillräckligt med pengar för att finansiera effekterna av sådana beslut. Det räcker att nämna migrationspolitiken eller samhällets brister när det gäller att möta kriminaliteten, men det finns många fler exempel. 
 
Moderaterna kommer alltid att värna om kommunernas och regionernas möjlighet att utföra sitt uppdrag. Detta kommer också att kräva ökade resurser från staten och det måste prioriteras i statens budget. Redan i början av detta år drev vi moderater tillsammans med andra partier igenom mer resurser till kommunerna än vad regeringen var villig att tillföra. Dessa 7,5 extra miljarder har kommit väl till pass under pandemin. Även under pandemin har vi drivit på för extra stöd till kommuner och regioner. I vår budget för kommande år ger vi också betydligt större statsbidrag till kommunerna än vad regeringen och dess stödpartier aviserar i sin budget. För 2021 handlar det om 3,5 miljarder, för 2022 8,5 miljarder och för 2023 13,5 miljarder mer än regeringen och samarbetspartierna tillför i sin gemensamma budget. 
 
Sverige är samtidigt ett till ytan stort land med mycket varierande förutsättningar. Det gäller även våra kommuner, som ser helt olika ut. I dag skiljer exempelvis kommunalskatten upp till sex kronor per hundralapp mellan den kommun med lägst skatt och den med högst.
 
Att det sker viss omfördelning av resurser mellan kommunerna är högst rimligt. Det viktiga är att detta görs på ett sätt som skapar förtroende och legitimitet både hos de kommuner som bidrar till utjämningssystemet och de som gynnas av detta, och att effekterna av utjämningssystemen inte slår mot landets samlade tillväxt.
 
Riksrevisionen har nu granskat om det finns tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen. Det visade sig vara lättare sagt än gjort – det är svårt att isolera effekterna från just skatteutjämningen från andra faktorer som påverkar tillväxt och skatteintäkter i enskilda kommuner. Riksrevisionen beskriver dock att det länge funnits en oro för att inkomstutjämningen påverkar kommunernas incitament negativt, och att internationell forskning bekräftar oron, samt att den ekonomiska teorin är tydlig med att det finns en risk för sådana negativa bieffekter.
 
Det kommunala utjämningssystemet har ändrats många gånger genom åren. Riksdagen har tagit beslut om förändring av både inkomstutjämningen som är den stora delen, och kostnadsutjämningen som utgör en mindre del. Vid varje förändring i systemen har vi från moderat sida verkat för balanserade förändringar som gör det möjligt för mottagande kommuner att fungera utan att missgynna tillväxtkommunerna alltför mycket. Utjämningssystemet får inte heller ge oönskade marginaleffekter för kommuner som lyckas få människor från bidrag till arbete. Och självklart får inte systemet påverka den samlade svenska tillväxten negativt. Vi moderater har också verkat för att förändringar i systemen inte ska vara alltför snabba och dramatiska och att alla berörda kommuner måste ha en rimlig möjlighet att planera sin verksamhet.
 
Moderaterna har också under flera år ansett att det är dags att ta ett helhetsgrepp på utjämningssystemet. Senast vid debatten förra året vid den här tiden framförde jag detta moderata krav i debatten. Utjämningssystemet är en helhet och har oerhört stor ekonomisk betydelse för både bidragande och mottagande kommuner, och det är nu tolv år sedan Alliansregeringen gjorde en grundlig översyn av hela utjämningssystemet.

I en följdmotion till regeringens skrivelse som svar på Riksrevisionens granskning föreslog vi moderater att regeringen snarast ska tillsätta en översyn av hela det kommunala utjämningssystemet som särskilt beaktar systemets inverkan på kommuner och regioner som växer och effekten på tillväxten i Sverige. Efter diskussioner i utskottet konstaterar vi nu att ett enigt finansutskott står bakom att ge regeringen ett sådant uppdrag. Alltså att göra en sådan översyn med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Det är mycket glädjande att utskottet går på denna linje.
 
Från moderat sida ser vi samtidigt med stor oro på utvecklingen i kommunerna och regionerna de kommande åren. Vi menar att staten gradvis bör ta ett större ansvar för att säkerställa goda förutsättningar för välfärdens finansiering. Det är ett av skälen till att vi moderater satsar mer pengar på kommunsektorn än regeringen och samarbetspartierna i budgeten för kommande år. Men vi menar också att det vid en översyn av utjämningssystemet bör prövas om staten ska ta ett helhetsansvar för utjämningen.Jag tog också en replik på Miljöpartiets Karolina Skog. Hon beskrev i sitt anförande hur allvarlig den strukturella utvecklingen är för kommunerna, där småkommuner på landsbygden avfolkas och storstäderna växer. Då kunde jag inte vara tyst utan påpekade i en replik att Miljöpartiets egen politik kraftigt påskyndar denna olyckliga utveckling. Jag nämnde två exempel - förslag på försämrade reseavdrag och kraftiga skattehöjningar och kostnadsökningar för privatbilism och transporter som driver människor och företag bort från landsbygdens småkommuner, och den oansvariga migrationspolitiken som sedan fyller avfolkningskommunernas tomma lägenheter med människor som inte har någon möjlighet att hitta några jobb, utan i stället ökar kommunens kostnader för försörjningsstöd. Tyvärr skymtade inte den allra minsta lilla självkritik hos miljöpartiets ekonomis-politiska talesperson.

 

Statsministern verkar inte heller ha koll på EU-förslaget om "taxonomi" 

2020-12-09I dag hade EU-nämnden överläggning med statsministern inför veckans möte med EU:s stats och regeringschefer. Det var många frågor som diskuterades, allt från EU:s budget till brexitförhandlingarna. Men även frågan om taxonomi (se föregående inlägg) kom upp. Framförallt var det moderaterna som lyfte frågan och krävde att statsministern skulle lyfta den med övriga stats- coh regeringschefer eftersom frågan är så viktig. Även SD, L och KD lyfte frågan och ställde samma krav.  

Statsministern lovade till slut att ta upp frågan. Men efter att han sedan utvecklade saken lite mer började jag undra om han överhuvudtaget har någon koll på vad taxonomi egentligen är? Det lät inte så. Han talade mer om att rent allmänt lovorda svensk skogsnäring och vattenkraft, vilket inte alls är samma sak som att försöka stoppa det nu liggande förslaget om taxonomi. Jag känner stor oro för att även statsministern ska schabbla bort frågan.

Sverige lever farligt med en regering och en statsminister som dels verkar förvånande dåligt insatta i frågorna och konsekvenserna av dem, dels saknar kraft att driva svenska intressen i EU. Detta kan sluta hur illa som helst, precis som det gjorde med bland annat EU-budgeten och EU:s återhämtningsfond. 

 

Två interpellationsdebatter med statsrådet Bolund (MP) om "taxonomi" 

2020-12-09

I går hade jag även två interpellationsdebatter med finansmarknadsminister Per Bolund om EU:s förslag om "taxonomi". Egentligen skulle jag bara haft en, kopplat till min egen interpellation i ämnet, men eftersom min riksdagskollega satte sig i Corona-karantän så fick jag även ta över hans debatt. Här är riksdagens videoupptagning av båda debatterna i sin helhet. Första bilden länkar till debatten kring Edward Riedls interpellation och bilden nedanför debatten kring min egen interpellation. Det var ytterligare två deltagare i dessa debatter, Lars Hjelmered (M) och Joar Forssel (L), och vi hade i stort samma kritik och frågor till regeringen så det blev ett bra samarbete och sammanlagt en hel timmes debatt med ministern. 

Jag rekommenderar att se hela debatterna och läsa min interpellation för att få en bild av frågans allvar. Om jag ska sammanfatta våra angreppspunkter mot regeringen så var det:

1. Att regeringen och ansvariga ministrar faktiskt tror att förslaget inte innebär någon tvingande reglering för någon - vilket jag och andra påpekade i debatten är helt fel. Kraven kommer fortplanta sig genom hela näringskedjan ner till de minsta företagen längst ned. Jag utvecklade det i min ursprungliga interpellation.
2. Att regeringen inte insett frågans allvar för Sverige och låtit mer aktivistiskt lagda tjänstemän sköta förhandlingarna i stället för att lyfta dem på ministernivå och även involvera statsministern.
3. Att regeringen tror att förslaget i grunden är bra för Sverige, trots att det finns en så enorm oro ute i näringslivet för svenska företag, jobb och energiförsörjning. Jag nämnde i debatten att det handlar om exempelvis skogsindustrin, IT-sektorn, vatten kraften, fordonsindustrin, fastighetssektorn, biobränsleproducenterna, avfallsförbränningen, kärnkraften, gruvindustrin och stålverken. Alla riskerar försämrad konkurrensförmåga och försvårande av kapitalförsörjningen genom det liggande förslaget.
4. Att regeringen verkar sakna en plan och en agenda för att i sista minuten försöka förändra det liggande förslaget. Man tar förvånansvärt lätt på frågan och säger att "det är gott om tid" trots att frågan nu är 5 i 12.
5. För egen del tror jag också att Miljöpartiet i grunden gillar det liggande förslaget, eftersom man i praktiken verkar vara beredda att offra det mesta i vårt samhälle för att "rädda klimatet". Att låta Miljöpartiets ministrar och departement sköta denna fråga i EU är som att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Jag konstaterade i mitt sista inlägg i den andra debatten att jag har varit ledamot i riksdagen i drygt 14 år. Under dessa år har jag sett många EU-förslag komma och gå, både bra och dåliga. Men jag tror aldrig jag upplevt ett förslag som har potential att så oerhört allvarligt skada svenska företag, svenska jobb, svensk energiförsörjning och svensk samhällsekonomi som det liggande förslaget om taxonomi. Och samtidigt inte upplevt så stor okunnighet om förslagwts innebörd och en så total passivitet från regeringens sida för att försöka stoppa dumheterna. Nu är det upp till bevis för regeringen och ansvariga statsråd när det gäller att värna svenska intressen.

 

Regeringens totala haveri om ny järnväg mellan Göteborg och Borås 

2020-12-08

Jag har redan tidigare många gånger pekat på att Alliansen redan 2012 tog beslut om att börja bygga ny järnväg för traditionella snabbtåg mellan Göteborg och Borås 2019. Det gällde den viktiga sträckan Mölnlycke-Bollebygd, med en station på Landvetter flygplats. Pengar för bygget avsattes i budgeten 2014. Med denna nya delsträcka skulle den sämsta delen av spåren mellan de två städerna bytas mot en helt ny järnväg. Restiden mellan de två städerna skulle kortas ordentligt och det skulle underlätta den regionala pendlingen. Samtidigt skulle Västsveriges två största städer få direkt tågförbindelse till Landvetter flygplats.

Hade Alliansen fortsatts tyra Sverige hade bygget denna järnvägssträcka alltså redan varit igång, och inom några år skulle man kunnat använda till stor nytta för både arbetsmarknaden och miljön.

Men tyvärr blev det inte så. Redan efter regeringsskiftet 2014 inträdde totalt kaos i järnvägsfrågan.

Först gick det tre år när inget alls hände. Sedan 2017 drog regeringen tillbaka beslutet och de pengar Alliansregeringen satt av. Därefter återförde man pengarna några år senare - och kallade det för en satsning. Då sattes byggstarten till 2023. Nu talas om en byggstart tidigast 2025-27, men ingen vet å andra sidan längre vad som ska byggas - höghastighetståg eller räls för vanliga snabbtåg.

Trafikverket tvingades börja om från början igen med en ny förstudie och nya samråd. Samtidigt utreds nu ett antal olika tänkbara dragningar av den nya järnvägen, vilket lägger en våt filt över stora delar av Härryda, Bollebygds och Borås kommuner eftersom ingen vågar bygga inom de aktuella områdena. Det talas till och med om att Trafikverket kan kräva stopp för nya byggnadslov under ett helt år framåt. Flera av de sträckor som utreds passerar rakt igenom byar och samhällen på ett helt orimligt sätt, eftersom det kommer att tvinga många människor från sina hem och kosta massor i inlösen av byggnader. Dessa dragningar har inget stöd från berörda kommunledningar.

Till råga på allt finns nu uppgifter om att Trafikverket vill spara pengar genom att dels stryka stationsläget på Landvetter flygplats (en av de viktigaste sakerna med den nya järnvägen), stryka stationsläget i Bollebygd och dessutom lägga stationen i Borås långt utanför stadskärnan. Alla dessa saker skulle göra järnvägen mindre meningsfull och minska antalet resande. 


Samtidigt stiger kostnaderna, Riksrevisionen mfl har dömt ut satsningen på höghastighetståg som samhällsekonomiskt olönsam, och regeringen saknar finansiering för höghastighetståg. Trots detta ger regeringen inget besked - är det höghastighetståg eller räls för vanliga snabbtåg som ska byggas? Var ska stationerna ligga? Ska Landvetter flygplats få en station eller inte? Bryr man sig inte alls om vad en enig regionstyrelse i Västra Götaland och eniga kommunledningar i berörda kommuner säger om vikten att prioritera regional pendling?

Hela regeringens hantering av frågan är ett totalt sammanbrott. Sannolikt till följd av att S och MP har olika åsikter om saken. Nu vill jag och många med mig ha besked om vad som gäller. Till att börja med kommer jag att ställa en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om stationsläget vid Landvetter flygplats. Står regeringen bakom tankarna på att stryka detta?

 


 

 

Interpellationsdebatt med socialministern om den tillfälliga pandemilagen 

2020-12-08

I dag hade jag en interpellationsdebatt med socialminister Lena Hallengren (S). Här följer hela debatten:
Utgångspunkten var min interpellation som jag ställde för några veckor sedan:
Socialministern antyder alltså i media att den tillfälliga lagen gjort att regeringen inte kunnat ta viktiga beslut under pandemin. "Lagen var inte användbar". Det som förvånar är att socialministern i SVT den 7 april, efter riksdagens beslut, var mycket nöjd och sa att "det här säkerställer ett snabbt agerande samt riksdagens inflytande".  Nu låter det alltså annorlunda. Huvudskälet verkar vara att regeringskansliet, trots åtskilliga tusen anställda, inte hade tid med arbetet att snabbt efter ett beslut skriva en proposition till riksdagen för att i efterhand pröva det akuta regeringsbeslutet. Jag påpekade i debatten att det är svårt att se någon fråga som kunnat vara viktigare?

Det är också svårt att förstå hur ministern kan veta att lagen inte fungerar när man inte prövat den en enda gång. Detta hade socialministern inget svar på.

Ministern kritiserar också moderaterna och oppositionen för att vi ställde kravet att riksdagen skulle få överpröva alla akutbeslut som regeringen tog. Detta var en rekommendation från lagrådet, och jag frågade socialministern om hon tyckte att riksdagen skulle struntat i lagrådet? Jag fick inget svar på det heller. Jag påminde också om att riksdagen var enig i sitt beslut, även Socialdemokraterna röstade för detta. Ingen sa något då om att lagen inte var väl avvägd.

Under debatten framkom också att Socialministern inte kunde nämna ett enda beslut som stoppades av den tillfälliga lagens utformning. Tvärtom sa hon att de förslag regeringen tagit fram under pandemin prövats av riksdagen på vanligt sätt eftersom det gått snabbare. Min slutsats blir därför att försöken att skylla ifrån sig på riksdagens villkor faller platt. Regeringen har inte haft ett enda lagförslag som inte kunnat genomföras.


Slutligen kom socialministern med en märklig invändning - hon frågade mig vilka beslut jag anser att regeringen borde tagit. Jag svarade att jag inte sitter i regeringen och inte styr myndigheterna - det är inte socialministern som ska fråga ut mig utan jag som frågar ut henne. Det är regeringen som ansvarar för landets krisberedskap - inte en enskild oppositionspolitiker.

Enigt KU bifaller min KU-anmälan av energiminister Anders Ygeman (S) 

2020-12-07

I dag debatterade Konstitutionsutskottet årets så kallade granskningsbetänkande. Ett enigt KU beslutade bland annat att rikta kritik mot energiminister Anders Ygeman (S) efter min anmälan. Anmälan rörde Ygemans felaktiga påståenden på twitter att Ringhals reaktor 2 hade allvarliga rostskador, och dettas styrkte han med bilder - som jag dock avslöjade var gamla och tagna innan dessa rostskador reparerats.

Här är KU:s utredning av ärendet. Man åberopar KU-praxis att statsråd ska tala sanning i sociala medier, och nämner bland annat ett beslut i KU från 2018 rörande justitieminsiter  Morgan Johanssons (S) felaktiga påståenden om arbetslösheten bland utrikes födda (även detta var för övrigt efter en KU-anmälan från mig).

KU avslutar sin utredning om min anmälan mot Ygeman så här:


Utskottets ställningstagande
 
Som utskottet har uttalat i tidigare granskningar har statsråd, i likhet med alla andra medborgare, rätt att göra uttalanden i olika sammanhang men statsråd kan behöva ta särskilda hänsyn. Vidare är det viktigt att ett statsråd har säkerställt att hans eller hennes uttalanden grundas på uppgifter som är korrekta, vilket dock inte utesluter att statsråd i debatter och andra politiska sammanhang uttrycker sig tillspetsat eller polemiskt.  De fotografier som funnits med i Anders Ygemans Twittermeddelanden den 17 och den 29 december 2019 visar skador på bottenplåten i kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 som hade reparerats vid tiden för Twittermeddelandet, även om korrosionsangrepp som var grundare än dessa alltjämt kvarstod.  Genom att fotografierna visar skador som hade reparerats och som var allvarligare än kvarstående skador, gav Anders Ygemans Twittermeddelanden en bild som inte är korrekt. 

 
Jag kommer att fortsätta att bevaka att statsråden inte ljuger i sociala medier. Twitter och facebook är ingen fristad för osanningar från våra ministrar. 

 

Akut elbrist hotar - jag ställer tre interpellationer till energiministern 

2020-12-07

Larmen om hotande elkris i delar av Sverige kommer nu allt tätare. Från att tidigare främst ha berört Storstockholm, Mälardalen och Skåne ser vi nu hur även andra delar av landet börjar få liknande problem. I artikeln ovan framgår exempelvis att Borealis i Stenungsund i Bohuslän ser akuta hot mot eltillförseln.


Det allvarliga läget blir än mer oroväckande när man vet att Ringhals 1 också kommer att stängas vid årsskiftet Moderaterna försökte härom veckan in i det sista att få regeringen att avvakta med nedstängningen, men vårt förslag röstades ned i Näringsutskottet. Det är enligt min åsikt helt oansvarigt att stänga ned en väl fungerande kärnkraftreaktor i förtid, samtidigt som landet har problem med elförsörjningen. Detta samtidigt som alla talar om att vi behöver en ökad elektrifiering av både industri och transporter.

Med anledning av det akuta läget har jag flera interpellationer till energiminister Anders Ygeman. Två gäller den hotande elbristen och den tredje handlar om att nätavgifternas andel av elräkningen ökat kraftigt på senare år, vilket gör det mindre intressant för konsumenterna att spara el.

Min sammanfattande poäng är att om politikerna på allvar vill att svenska folket och svenska företag ska gå över till allt större användning av el som energikälla så måste vi dels se till att det finns tillräckligt med el, dels se till att elen inte är onödigt dyr - och det gäller även nätavgiften. 

Gott om billig el är den allra bästa insatsen för miljön!

Elförsörjningen och satsningen på elbilar 

Elförsörjningen i vinter  

Elnätsavgiftens storlek 

 
Den självklara klimatfrågan journalisten "glömde" ställa 

2020-12-06

I dag i Aftonbladet finns en artikel om en ö vid USA:s sydkust som håller på att försvinna. Havet äter upp ön bit för bit och det går nu inte längre att bo kvar. Invånarna måste evakueras. Och allt beror på "klimatförändringar" skriver Aftonbladets reporter.
Det intressanta är inte det som står i artikeln och det som sägs i inslaget i filmen, utan det som inte sägs. Frågorna som varje logiskt tänkande reporter borde ställt om man var seriöst nyfiken på det som hänt med denna ö, i stället för att använda artikeln som ett redskap för en alarmistisk klimatskrämselagenda. När man läser artikeln inser man ju snabbt att det är något som inte stämmer. Är det verkligen "klimatförändringar" som gör att ön sjunker i havet? Intervjun baseras på en intervju med en manlig öbo, kombinerat med en del bakgrundfakta. Följande framkommer:

1. "
Isle de Jean Charles har förlorat 98% av sin landmassa sedan 1955 till följd av att vattennivån höjts och landmassan eroderat."

2. "Min pappa brukade gå till en sjö här borta för att fiska när han var liten, men när jag föddes fick man ta båten dit. När pappa växte upp gick man till fots."


Mannen som intervjuas är 55 år. Han föddes alltså 1964. När han föddes fick man alltså ta båten där man tidigare kunde gå till fots. När hans pappa var barn kunde man gå till fots - det bör rimligen då ha varit på 1930-40-talet. Under de kommande kanske 30 åren alltså hände något dramatiskt som satte stora delar av ön under vatten. Vad berodde det på? Jag kan inte hitta några uppgifter vare sig om stigande temperaturer under denna period eller något samband med stigande mänskliga utsläpp av koldioxid - de utsläppen var som bekant mycket låga under dessa årtionden. Om det var klimatförändringar som orsakade att havsnivåerna steg i mitten av 1900-talet, eller medförde fler oväder så berodde det i vart fall inte på mänskligt orsakade klimatförändringar (men kanske annnan mänskjlig aktivitet, mer om det nedan). 

Samtidigt kan man konstatera att denna ö ligger precis vid havskusten (vid utloppet av Mississippi), att den ligger extremt lågt i förhållande till havet och att den består av material som eroderar bort av havsvågor, oväder, muddring och oljeborrning. 
Det är inte första gången svenska media skriver om denna ö. Redan 2017 hade SVT ett inslag med samma vinkling. Den gången avslöjade jag att det fanns helt andra faktorer som orsakade att denna ö sjunker ned i havet. Läs hela blogginlägget här.

I artikeln sägs uttryckligen att det är både stigande havsnivåer och erosion som orsakar att ön håller på att försvinna. Om havet stigit på samma sätt som genomsnittet på jorden handlar det om ca 3 mm/år sedan flera hundratals år (sannolikt sedan senaste istiden), och det utan någon som helst tidigare koppling till några klimatförändringar orsakade av människan. 3 mm/år blir 3 dm på 100 år. För en ö där landnivån knappt reser sig över havet blir en havsnivåhöjning på 3 dm per decennium till slut ohållbar, särskilt om ön samtidigt sjunker. Ön kommer obönhörligen att försvinna. Alldeles utan någon av människan orsakad klimatförändring, och alldeles oavsett om vi så minskar våra koldioxidutsläpp till noll. Ön försvinner oavsett. 


Att drabbade människor i sin frustration och desperation skyller på klimatförändringar är begripligt. Det är givetvis också ett sätt att möjligen kunna få ekonomisk kompensation av samhället för att man tvingas flytta från en plats som helt enkelt aldrig varit långsiktigt beboelig. Men borde inte journalisten ställt de rimliga följdfrågorna? 

Av artikeln framkommer att stora delar av ön sedan länge ligger på havets botten. Ön har alltså försvunnit redan långt innan de (enligt datormodellerna) framtida snabbare stigande havsnivåerna och den ökande mängden oväder ens har inträffat. Det är helt uppenbart inte av människan orsakade klimatförändringar som får denna ö att försvinna. 

Återigen används naturliga och dramatiska förändringar av vår jord som tillhyggen i en allt mer alarmistisk klimatdebatt. I detta fall var det ju mycket enkelt att snabbt avfärda påståendena, men andra artiklar är mer försåtliga. 
Jag tycker inte det är en värdig journalistik, och jag tänker fortsätta att granska alarmistiska artiklar som skrivs om klimathotet. Alltför mycket saknar relevans när man bara skrapar det allra minsta lilla på den klimatalarmistiska ytan. 

 

Elfsborg slutar tvåa i allsvenskan 2020

2020-12-06Efter dagens 2-2 i sista allsvenska matchen hemma mot AIK står detklart att Elfsborg slutar tvåa i allsvenskan. Att det blev oavgjort i sista matchen speglar väl på något sätt hur året sett ut - Elfsborg har förlorat minst antal matcher av alla lag, bara tre stycken, men har å andra sidan spelar oavgjort i lite för många för att på allvar kunna vara med och slåss med Malmö om guldet. Samtidigt har endast två lag gjort fler mål än Elfsborg, och endast fyra lag har släppt in färre mål. Elfsborg har visat hög kvalité i samtliga lagdelar. 

Årets andraplats ger återigen gulsvarta medaljer, och dessutom blir det europaspel nästa år. Det blir också Elfsborg tionde medaljplacering på de senaste femton säsongerna. Den i särklass starkaste perioden i Elfsborgs historia. 

Jag tror de flesta håller med om att Elfsborg presterat långt över förväntningarna och att man har gjort en fastastiskt bra säsong. Det trista är att vi supportrar inte kunnat se en enda match live, utan fått hålla tillgodo med tv-soffan. Men medaljerna kan ingen ta ifrån Elfsborg, inte ens Corona.Äldre inlägg hittar du i arkivet. Klicka på rutan längst upp till höger!