Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006. 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. Jag är idag ledamot av Finansutskottet och Riksdagens EU-nämnd. Mina tidigare uppdrag hittar du här.

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg och twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.
I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.

Totalt 8.466 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 31/12 2018)
 


 

Klarar Sverige att föra en vuxen klimatdebatt?

2019-04-18

Debattreplik i Borås Tidning idag:


Borås Tidning avslöjar att tanken på höghastighetsbanor skrotats

2019-04-17

I dag avslöjar Borås Tidning att tankarna på höghastighetsbanor i praktiken skrotats. Trafikverket har i sina dokument bantat ned i stort alla sträckor på de nya järnvägarna och sänkt hastigheten från 320 till 250 km/timme. Orsaken är flera, dels kostnaderna, dels att byggtekniken vid lägre farter medger lite skarpare kurvor vilket gör det enklare att bygga.

Jag har flera gånger konstaterat att med sänkt hastighet kan banorna byggas snabbare, mer miljövänligt (det krävs inte betonggjutna banor) och till lägre kostnad. Dessutom tar de mindre plats eftersom järnvägskorridoren blir smalare. Det var därför glädjande att Trafikverket sänkte hastigheten på sträckan Borås-Göteborg, det gör att vi återigen kan känna ett hopp om att äntligen få den kraftigt försenade järnvägen klar på sträckan Mölnlycke-Bollebygd, med anslutning till Landvetter flygplats. Hade inte naiva politiker drivit den orealistiska frågan om höghastighetståg hade bygget redan varit igång. Om tåget sedan lyckas komma upp i 250 km/timme mellan stoppen är man att gratulera. Men det är i så fall en fullt tillräcklig hastighet för snabb pendling melan Västsveriges två största städer.

Borås Tidning konstaterar samtidigt att frågan om alternativ finansiering av de nya järnvägarna vid sidan av statsbudgeten "återstår att lösas i en politisk uppgörelse mellan riksdagspartierna". Min absoluta övertygelse är att detta aldrig kommer att ske, helt enkelt för att det inte finns några realistiska förslag. Privat medfinansiering förutsätter lönsamhet, vilket knappast kommer att uppnås. För i så fall hade internationella privata järnvägsföretag stått i kö för att bygga och driva dessa järnvägar. Och hur en alternativ offentlig finansiering skulle kunna gå till begriper jag inte - i vart fall inte om man inte köper mitt gamla förslag om att införa en statlig investeringsbudget för större infrastrukturprojekt.

Jag hade rätt om att det inte blir några höghastighetståg. Återstår att se om jag får rätt om finansieringen.
 

Försökte regeringen stoppa medias insyn i Försäkringskassan?

2019-04-17

Jag får många frågor om min syn på det som nu rullas upp i media kring väl underbyggda uppgifter om regeringens försök att stoppa Försäkringskassan från att lämna ut känslig information till media, samt frågor om vad vi moderater gör för att agera i frågan.

Det som hänt är helt kort detta:

I veckan avslöjade DN och TV4 att Socialdepartementet under ledning av statsrådet Annika Strandhäll (S) försökt hindra Försäkringskassan att lämna ut vissa uppgifter till journalister. Handlingarna gällde möten mellan Annika Strandhäll och den tidigare sparkade generaldirektören Ann-Marie Begler. Alltså hon som fick sparken som generaldirektör för försäkringskassan under 2018. Regeringen hävdar att de gav Begler sparken för att hon inte gjort ett bra jobb som GD. Begler hävdar å andra sidan att beslutet att sparka henne i stället var grundat i en rädsla att förlora valet 2018.

Bakgrunden var att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler genom tuffa beslut hade nämligen fått sjukpenningtalet att sjunka, helt i enlighet med regeringens instruktioner. Men i en valrörelse kan enskilda, ömmande fall få en regering på fall, det visste Socialdemokraterna. Därför offrades Begler - enligt hennes egen beskrivning av det som hände.

När så media började nysta i saken, söka efter handlingar, mötesprotokoll mm, som normalt är offentlig handling, så fick man problem att få ut begärda dokument. Och sedan upptäcktes ett intressant mail från den nya generaldirektören till fem högt uppsatta medarbetare: 

Försäkringskassan får ”naturligtvis göra som vi vill” men ”det kommer att få allvarliga konsekvenser för våra dialoger/samtal och den information de är beredda att dela med oss” om mötesprotokoll lämnades ut till medier. Det lät Socialdepartementet hälsa, enligt ett mejl från maj 2018 som DN har tagit del av. Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör, Maria Hemström Hemmingsson, skrev mejlet till fem högt uppsatta medarbetare efter att ha mottagit ”upprörda samtal” från regeringskansliet." skrev Expressen i sin ledare igår.

Samtidigt har Expressen tidigare avslöjat att en topptjänsteman på Försäkringskassan i tysthet har tvingats lämna sin befattning. Orsaken är enligt Expressens källor att tjänstemannen trots allt lämnade ut protokollen från samtalsuppteckningarna mellan Socialdepartement och Försäkringskassans numera sparkade chef Ann-Marie Begler.

Strandhäll ger nu dubbla besked om vad som hänt. ”I det här fallet så finns det överhuvudtaget ingenting som jag har någon kännedom om”, sa Strandhäll till DN häromdagen. Sedan lade hon till: ”Låt mig vara tydlig med att några sådana signaler inte har kommit härifrån.”

Hon vet alltså inget alls om saken - samtidigt som hon är helt säker på att inga signaler kommit från departementet om att försöka dölja något. Visste hon eller visste hon inte? Antingen har hon inte kontroll över sitt eget departement så att medarbetarna respekterar offentlighetsprincipen och meddelarskyddet i grundlagen, eller så talar hon inte sanning. I båda fallen förtjänar hon hård kritik.

Att så många av varandra oberoende källor och olika medier hittar så många konstigheter i detta ärende, och att ansvariug minister hela tiden slingrar sig gör att hela historien luktar riktigt illa. Saken är anmäld till konstitutionsutskottet och medias granskning lär säkert fortsätta. I dag finns ju inga tydliga bevis på något, ord står mot ord. Det gör väl rimligen att det är svårt att ha en riktigt bra grund för att väcka misstroende mot Strandhäll i dagsläget. Vi får väl se hur frågan utvecklas. Men helt klart känns det obehagligt, man får en allt starkare bild av hur dagens regering på olika sätt försöker dölja information och fakta för media och allmänhet. Vi minns Transportstyrelseskandalen, och vi minns ett antal andra märkliga händelser under förra mandatperioden. Mönstret är tydligt, och det är ovärdigt en demokrati.

 

Ska vi "hämta hem" IS-barnen i Syrien?

2019-04-16

Diskussionen om de så kallade "IS-barnen" i Syrien är fullständigt onyanserad. De röster som tycker att "det bara är att åka ner och hämta barnen" skulle nog behöva tänka ett varv till. Faktum är att jag har ganska stor förståelse för regeringens något svajiga linje i frågan. Detta är oerhört komplicerat, och dessutom är det tveksamt var gränsen för Sveriges ansvar går.


En del av barnen i flyktinglägren som påstås ha någon form av svensk anknytning är inte svenska medborgare. De är rent av födda i Syrien i olika relationer mellan kvinnor och män, ofta av olika nationalitet och medborgarskap, men där någon av parterna har någon form av koppling till Sverige. Flertalet är tillresta jihadister. I vissa fall kan det såklart också finnas flera olika pappor till en kvinnas barn. I vissa fall lever båda föräldrarna, i andra fall bara den ena. I en del fall är båda döda, eller försvunna.


De som anser att det bara är att åka dit och hämta barnen måste först svara på frågan om vilka barn som ska hämtas? Hur vet man om barnet ifråga har koppling till Sverige överhuvudtaget? Vad gör man om de två föräldrarna har koppling till olika länder? Ska man då splittra familjerna? Ska de vuxna få följa med till Sverige? Är det i annat fall rimligt att ta ett barn från sin förälder?

Min kollega Hanif Bali beskrev saken väl i ett facebookinlägg häromdagen: "Med stöd av vilken lag och rätt ska man ta en tvååring från en sydamerikansk IS-morsa för att dess far misstänks ha haft ett svenskt uppehållstillstånd? Ska modern då åka med till Sverige? Ska enbart barn till medborgare hämtas? I flera fall har modern gift om sig, ska hennes nya barn också följa med? Har hennes nya man rätt att förenas med sina barn? Kommer vi få en följdinvandring av IS-terrorister pga detta? Hur ska man identifiera om barnen verkligen har en svensk förälder? Hur kan svenska byråkrater göra DNA-test i Norra Syrien mot en avliden förälder? Med vilket och hur mycket våld ska man separera barnen och dess föräldrar? Alla dessa frågor behöver besvaras innan man rycker ut för att ”hämta barnen”.

Jag skulle vilja lägga till frågan om barnens ålder. Att hämta hem småbarn må vara en sak, men var drar man gränsen? Ska vi även hämta hem 15-16-17-åriga pojkar som sannolikt stridit för IS, eller som använts för avskyvärda saker såsom att skära halsen av människor på kommando? Går det överhuvudtaget att återanpassa ett sådant barn till ett normalt liv? Hur vet man att dessa barn inte själva är radikaliserade på riktigt och vill ta ut sin hämnd på det svenska samhället? Skulle någon förälder vilja att ens egna barn går i samma klass som en sådan pojke?

Ytterligare en aspekt är att sannolikt kommer en del av dessa barn att komma till Sverige på olika sätt oavsett, antingen tillsammans med sina föräldrar eller med hjälp av andra. Då är det viktigt att agera snabbt, och kanske omhänderta barnen. Föräldrar som frivilligt rest till IS-kontrollerat område är uppenbart olämpliga som föräldrar och då bör barnen få växa upp i en lämpligare miljö. Alla svenska kommuner måste ha beredskap för att hantera situationen om man får kännedom om att det dyker upp återvändande IS-barn.

Frågan om "IS-barnen" är med andra ord oerhört komplicerad. Den som försöker göra det enkelt för sig har helt enkelt inte tänkt efter ordentligt eller inte satt sig in i frågan. För egen del erkänner jag att jag inte har något bra svar idag, mer än att varje ärende måste hanteras för sig. Vilket som sagt är lättare sagt än gjort...


Uppdatering 17/7: Strax efter att jag lagt ut detta presenterade moderaternas partiledare Ulf Kristersson sitt förslag att ta hem föräldralösa barn som bevisligen är svenska medborgare. Det känns som ett rimligt förslag, i vart fall så länge det bara gäller små barn som inte kan misstänkas ha deltagit i övergrepp eller utnyttjats av terroristerna på annat sätt. Mindre barn lär nog inte vara alltöfr traumatiserade och det viktigaste för dem lär vara ett tryggt hem att växa upp i.

Nu måste vi göra det minst dåliga av EU:s copyrightdirektiv

2019-04-16

Tyvärr gick det så illa som vi befarade. Det hjälpte inte att Sverige igår röstade nej till EU:s copyrightdirektiv i EU:s ministerråd igår. Direktivet röstades ändå igenom med 19 röster mot 6. De länder som, förutom Sverige, röstade nej var Italien, Finland, Nederländerna, Luxemburg och Polen. Samtidigt lade Belgien, Estland och Slovenien ner sina röster.

Nu har Sverige två år på sig att genomföra direktivet i svensk lagstiftning. Vår moderata uppgift blir nu att bevaka så att inte regeringen (som vanligt) överimplementerar direktivet och föreslår strängare reglering än vad som krävs som ett minimum av EU. Det kan låta okomplicerat, men vis av tidigare erfarenheter vet jag att det kan bli en tuff uppgift.
 

Artikel i Motorhistoriska Riksförbundets tidning

2019-04-16

Jag har ju under ett antal år engagerat mig för det vi kallar "det rullande kulturarvet", alltså gamla veteranfordon av olika slag (allt från bilar och båtar till tåg och flygplan), och jag har även skrivit ett antal riksdagsmotioner i ämnen som berör detta, inte minst om regler kring dagens moderna fordon som inte alls går att tillämpa för veteranfordon. Motorhistoriska Riksförbundet är en samlingsorganisation för föreningar som ägnar sig åt äldre motordrivna fordon som rullar på våra vägar. I dag finns en artikel i deras tidning där jag svarar på en del frågor kring min egen syn på veteranfordonens situation i vårt samhälle och mitt egent intresse i frågan:


 

Klimatfrågan polariserade de finska väljarna

2019-04-16

Det finska valet verkar ha polariserats kraftigt av bland annat klimatfrågan. Det öppet klimathotsskeptiska partiet Sannfinländarna ökade kraftigt i slutet av valrörelsen och var bara en hårsmån från att bli Finlands största parti. Samtidigt ökade stödet även för det mitten/vänsterliberala "Gröna Förbundet" och Vänstern som har motsatt syn i klimatfrågan.

Anders Eriksson, direktör för Finlandsinstitutet tror att klimatfrågan har varit en avgörande fråga för framför allt yngre väljare. Den frågan har haft stor betydelse även för nationalistiska Sannfinländarnas valresultat, menar han. "Det blev lite grann av en motreaktion mot De grönas framgång. Man blev rädd att det skulle införas en skatt på korv och att skogen skulle beskattas. Sannfinländarna har spelat på det", säger han. Däremot tror han inte att invandringsfrågan har varit avgörande. "Finland har väldigt få invandrare, så den frågan kan inte ha haft så stor betydelse."

Min egen tro är att klimatfrågan även i Sverige håller på att polarisera politiken. I takt med den allt mer uppskrivade och extrema tonen i främst media uttrycker allt fler oro för både klimatförändringar och följderna av klimatfundamentalism. Det börjar bli lite som i migrationsdebatten - man tvingas ta ställning, tydligt för eller emot. Det är knappast vägen framåt, inga samhällsfrågor har någonsin varit helt svarta eller helt vita. En nyanserad och balanserad debatt är alltid bästa sättet att hantera samhällsfrågor. 

Aftonbladets ledarredaktion verkar fullständigt fixerade vid mig

2019-04-13

Detta börjar nästan bli komiskt. Aftonbladets ledarsida och deras krönikörer verkar närmast fixerade vid mig. Det spelar ingen roll vad de skriver om, de lyckas ändå få in något stycke om mig i texten. Så också i denna ledarkrönika idag.

Och ja, jag deltog i denna konferens och ångrar det inte en sekund. Blir det fler kommer jag besöka dem, precis som andra intressanta klimatkonferenser. Och ja, jag var med och startade upp riksdagens bilnätverk (visserligen typ 1,5 år senare).
Det ångrar jag inte heller, gensvaret från vanligt folk är helt otroligt stort. Nu har vi dessutom medlemmar i nätverket från i vart fall de tre största partierna, M, S och SD.

Jag tolkar Aftonbladets fixering vid mig som att jag har satt mig i respekt och att de är rädda för mitt genomslag i sociala medier? Min senaste mest lästa tweet nådde exempelvis över 133.000 personer. Jag vet inte, men funderar över hur Aftonbladets ledarredaktionsmöten låter?
"Punkt ett - vad ska vi göra för att hänga ut den där Ericson i Ubbhult idag? Något förslag?".   

Men jag bara tackar och bugar. Varje gång media går till angrepp mot mig strömmar nya följare till och allt fler läser det jag skriver. Så fortsätt gärna kära Aftonbladet och övriga tidningar som har samma agenda!

I övrigt kan man konstatera att rubriken på krönikan är helt obegriplig. Det blir så uppenbart att ledarkrönikan bygger på en desperation över att högersidan i svensk politik sammantaget går framåt på vänsterns bekostnad. Samtidigt säger allt större andel av väljarna att de betecknar sig som höger och inte som vänster. Jag tror vänstern kommer nå ständigt nya höjder i osakliga angrepp och hetsande mot alla oss som inte är vänster. Men det kan vi ta - det är inte så viktigt vad vänstermedia skriver. De har gjort sig själva ointressanta. 
 

Många oklarheter kring svensk OS-ansökan

2019-04-13

I veckan meddelade ju regeringen att man ställer sig bakom en OS-ansökan rörande vinterspelen 2026 i Stockholm - Östewrsund mfl orter. Samtidigt säger Stockholms Stad att man visserligen är positiv till ansökan, men att man inte är beredda att satsa skattepengar på detta. 

Vad ett OS kommer att kosta Sverige, hur mycket som kommer att betalas av sponsorer, hur mycket Sverige måste ställa garantier för och hur mycket bevakning och säkerhet kommer att kosta råder det väldigt olika uppgifter om.  I en intervju uttryckte sig idrottsministern Amanda Lind (MP) väldigt otydligt, vilket jag uppmärksammade i denna tweet - som för övrigt nu är min mest delade och spridda någonsin. Hela 133.000 (!) personer har enligt twitter tagit del av tweeten, 3.500 har gillat den, nära 600 har delat den och 129 har kommenterat:För egen del är jag i grunden positiv till att Sverige anordnar stora idrottsevenemang. Jag besökte Skid-VM i Falun, liksom de succeartade världscuptävlingarna i skidor i Ulricehamn 2017 och 2019. Självklart vore det jättekul om Sverige fick sitt första vinter-OS. Men med detta sagt - som politiker är det vår uppgift att väga av mellan olika intressen, och för mig kommer alltid välfärden att väga tyngre än att satsa miljarder i skattepengar på ett OS. Och för polisen skulle det bli enormt kostsamt att ta hand om ett OS, man har redan idag en mycket ansträngd ekonomi och bemanning. Jag har viss förståelse för argumentet att polisen redan idag belastas med stora kostnader för idrottsevenemang, demonstrationer och festivaler. Skulle då inte också ett OS vara okej? Men det är faktiskt så att när det gäller OS har vi ett val. Och kostnaderna kan bli väldigt stora - samtidigt som man måste hantera alla de andra uppgifterna med.

En förutsättning för att jag ska ställa mig bakom ett beslut i riksdagen om ekonomiska garantier för ett Vinter-OS i Sverige är i vart fall att det dels tydligt framgår att sponsorer kommer att täcka större delen av kostnaden, dels att polisen kan få de förstärkningar som behövs för att hantera tävlingarna. Att basera ett stöd till Vinter-OS på så lättsinniga kalkyler som idrottsministern verkar göra är helt orimligt. Så hanterar man helt enkelt inte skattebetalarnas pengar.
 

Riksdagens EU-nämnd körde över regeringen om copyrightdirektivet

2019-04-12

EU-parlamentet beslutade nyligen om EU-direktivet som kallas "Copyrightdirektivet", och som syftar till att skydda upphovsrätt till exempelvis musik, bilder och konstverk. Upphovsrätt är viktigt för alla företag som skapar immateriella värden, och Sverige har redan idag en omfattande upphovsrätt. EU-direktivet innehåller dock flera saker som är mycket kontroversiella, främst det som i vardagligt tal kallas "internetfilter" och "länkskatt". Även om debatten och kritiken är något överdriven och delvis bygger på missuppfattningar så anser vi från moderat sida att EU går längre än vad som är rimligt. Förslaget till upphovsrättsdirektiv är snårigt och oöverskådligt och det kommer bli mycket svårt att genomföra detta på ett tydligt och fungerande sätt. Det innebär också ett underliggande hot mot yttrandefriheten och innebär en begränsning av friheten på internet som kan visa sig gå längre än vad man egentligen avsett och är rimligt.

Ett argument i debatten är att de stora internetplattformarna (Facebook, Youtube mfl) tjänar reklamintäkter på att människor länkar exempelvis nyhetsartiklar och annat. Den argumentationen förstår jag inte alls. För det första använder allt fler medier numera betalväggar, vilket betyder att länkar endast leder trafik till tidningarna och om man sedan vill läsa artikeln får man betala. På vilket sätt detta skulle skada tidningarna förstår jag inte - de borde självklart i stället vara glada för varje besökare på sina websidor. 

Mer begripligt är det när konstnärer, fotografer mfl får sina verk delade på sociala medier utan att kunna få betalt. Men det borde gå att med andra medel hitta vägar att lösa detta. Ett direktiv om skärpt upphovsrätt som innebär intrång i yttrandefriheten är inte rätt väg.

Från moderat sida anser vi dessutom att regeringen gick över sina befogenheter när de ställde sig bakom EU:s copyrightdirektiv. Det var inte förankrat i riksdagen. Nästa vecka ska EU:s ministerråd rösta slutligt om direktivet. Vi moderater begärde därför igår att frågan skulle tas upp till överläggning på dagens sammanträde i EU-nämnden, trots att frågan endast var ett "anmälningsärende". Efter att vi begärde detta gjorde även SD, KD, L, V och C samma sak. EU-nämndens presidium beslöt då att särskilt kalla in justitieminister Morgan Johansson (S) till mötet.Frågan om upphovsrättsdirektivet var första punkten på dagens möte, och det började med att justitieministern försvarade förslaget. Därefter begärde moderaternas Tomas Tobé ordet och anmälde moderaternas avvikande mening. Därefter följde inlägg av i tur och ordning C, V, SD, MP, L och KD med samma besked.

Miljöpartiets Lorentz Tovatt gjorde det märkligaste inlägget när han förklarade att Mp tar avstånd från "Socialdemokraternas förslag att stödja direktivet". Justitieministern bemötte detta med att det inte är Socialdemokraternas förslag utan regeringens - där även MP ingår. I praktiken röstade alltså MP mot sin egen regering! Att MP låtit denna fråga passera både regeringssammanträden andra diskussioner utan att säga något, och utan att reagera över att frågan faktiskt diskuterats i både politik och media i flera år, för att sedan idag gå emot sin egen regering känns ju en smula märkligt. Men å andra sidan var det såklart bra att de ställde sig bakom vår linje. Att inte ens ett av regeringspartierna står bakom regeringens förslag visar på problemet med förslagets innehåll.

Sammanträdespunkten slutade i vilket fall med att Åsa Westlund (S), ordförande för EU-nämnden, klubbade att regeringen fått i uppdrag att rösta nej till upphovsrättsdirektivet i ministerrådet nästa vecka. I vilken mån Sveriges nej kommer att påverka utgången vet vi inte, men det lär finnas ett antal ytterligare länder som tänker rösta nej, samt ett antal som är osäkra. Blir det nej i ministerrådet lär nog frågan gå tillbaka för nya diskussioner. Det borde gå att ta fram en bättre lösning än den som presenterats.
 

Vi begär överläggning med jusititeministern om copyrightdirektivet

2019-04-11

EU-parlamentet beslutade nyligen om EU-direktivet som kallas "Copyrightdirektivet", och som syftar till att skydda upphovsrätt till exempelvis musik, bilder och konstverk. Upphovsrätt är viktigt för alla företag som skapar immateriella värden, och Sverige har redan en omfattande upphovsrätt. EU-direktivet innehåller dock flera saker som är mycket kontroversiella, främst det som i vardagligt tal kallas "internetfilter" och "länkskatt". Även om debatten emellanåt spårat ur, och kritiken ibland är överdriven, så anser vi från moderat sida att EU går längre än vad som är rimligt, och att detta hotar både yttrandefriheten och friheten på internet.

Från moderat sida anser vi dessutom att regeringen gick över sina befogenheter när de ställde sig bakom EU:s copyrightdirektiv. Det var inte förankrat i riksdagen. Nästa vecka ska EU:s ministerråd rösta slutligt om direktivet, och inför detta ska riksdagens EU-nämnd ta upp frågan i morgon fredag. Vi moderater har idag begärt att frågan ska tas upp till förhandling på morgondagens sammanträde, trots att frågan endast var ett "anmälningsärende". Efter att vi begärde detta har även SD, KD, L, V och C begärt samma sak. Vi har nu fått besked om att justitieminister Morgan Johansson (S) kallats in särskilt till sammanträdet klockan 9 i morgon. Vi hoppas kunna skapa majoritet på morgondagens möte för att ge justitieministern tydliga instruktioner att rösta nej till förslaget i ministerrådet. I vilken mån detta kommer att kunna stoppa förslaget återstår att se, det beror ju på hur övriga länder röstar. Men detta är det vi kan göra i dagens läge. I morgon eftermiddag kommer en kort rapport från morgondagens möte i EU-nämnden.
 

Svenska Dagbladet påminner om 1938 års klimatlarm

2019-04-11

Svenska Dagbladet uppmärksammar, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, ett antal äldre artiklar från de senaste 100 åren. Detta är en verkligt intressant artikel från 1938 som handlar om dramatiska klimatförändringar, smältande glaciärer och ett varmare klimat. Läs hela artikeln här. Nedan två utdrag.
 

 

 
När jag läste artikeln ställde jag mig frågan hur denna plötsliga värme uppstod? Det kan ju knappast ha berott på vare sig biltrafik eller för mycket flygande. Inte heller högre koldioxidhalt, eftersom den var mycket lägre 1938 än idag. Det måste rimligen ha berott på något annat än mänsklig aktivitet. Frågan är om de faktorer som styrde klimatet 1938 är obefintliga idag, och det nu i stället är människans koldioxidutsläpp som orsakar dagens klimatförändringar? För mig framsår det som ytterst osannolikt och ologiskt Till saken hör att bara några år senare, en bit in på 1940-talet inträffade de bistra krigsvintrarna. Det blev plötsligt extremt kallt i stället. Vad orsaken var till detta är också oklart.
.

Riksdagen stödde min motion om skärpta straff för övergrepp i rättssak

2019-04-11
 
I dag beslutade riksdagen om inte mindre än röstade riksdagen igenom inte mindre än 16 så kallade "tillkännagivanden" till regeringen, alltså uppmaningar till regeringen att presentera lagförslag. Ämnena var familjerätt och straffrätt. I de flesta fallen var riksdagen enig, men i fyra fall röstade S, V och MP mot en straffskärpning - se nedan. 

Själv fick jag bifall för min motion 2018/19:1825 om Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak, dvs när någon hotar exempelvis vittnen och brottsoffer. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skärpa straffen för dessa brott, och i denna fråga var riksdagen enig. Detta känns mycket bra, för det är en oerhört viktig fråga för rättssäkerheten.

I övrigt beslutade riksdagen bland annat om följande straffskärpningar:
 • Regeringen bör se över straffskalorna för sexualbrott
 • Regeringen bör höja minimistraffet för våldtäkt av normalgraden till fängelse i tre år
 • Regeringen bör skärpa minimistraffet för sexuellt övergrepp till fängelse i minst sex månader
 • Regeringen bör införa en ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • Regeringen bör avskaffa/förlänga den så kallade preskriptionstiden för bland annat sexualbrott mot barn
 • Regeringen bör skyndsamt skärpa straffet för inbrottsstöld (S, V och MP röstade nej)
 • Regeringen bör skyndsamt stärka det straffrättsliga skyddet för exempelvis polis, sjukvårds- och räddningstjänstpersonal, så kallad blåljusverksamhet
 • Regeringen bör skärpa straffet för övergrepp i rättssak
 • Regeringen bör skärpa straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser (S, V och MP röstade nej)
 • Regeringen bör skärpa straffet för den som överlåter narkotika till andra
 • Regeringen bör skyndsamt införa en lag om tillträdesförbud till butiker (S, V och MP röstade nej)
 • Regeringen bör föreslå en skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet (S, V och MP röstade nej)
   

Riksdagens Bilnätverk besökte Upplands Motor

2019-04-11I dag besökte delar av Riksdagens Bilnätverk  Upplands Motor i Sollentuna för att få mer kunskap om bilbranschens och däckbranschens villkor.Vi fick också en föredragning av VD:n för Upplands Motor, Tommy Letzen, rörande läget för branschen, nya former av erbjudande (privatleasing, bilpooler, mm), samt nya former av fordon (hybrider, elbilar mm), nya framtida tekniker med förarlösa fordon mm, samt en bra bild av hur det ser ut med bilägandet i Sverige idag (bilden nedan). Vi diskuterade också elbilarnas framtid, och Upplands Motor berättade att de behölver en stor mängd egna laddstolpar vid bilfirman, men att elbolaget inte kan leverera tillräcklig nätkapacitet för detta förrän 2030! Att satsa politiskt på elbilar utan att först se till att det finns el och nätkapacitet som räcker känns som att börja i fel ände.Vi besökte även företagets stora däckverkstad där det just nu arbetas för högtryck för att kunna hantera de konstiga reglerna kring vinter och sommardäck och de två veckor som bilisterna har på sig att byta däck. Bara hos Upplands Motor har man över 5.000 däck (!)  i sitt däckhotell, och det är extremt bråda dagar nu för att hinna med alla däcbyten innan tidsfristen är slut. Däckbranschen efterlyser längre tid för däckbyten, inte minst för att Sverige är så olika när det gäller väglag - Skåne och norra Sverige går inbte att jämföra, men trots detta gäller samma lagstiftning. Kuriosa: Den normala tiden för ett komplett däckbyte är nere på sex minuter (!) om inget krånglar till sig under bytet.

 

Riksdagens Bilnätverk växer dessutom, och nu har vi medlemmar från alla de tre största partrierna, M, S och SD. Målet är att få medlemmar från samtliga partier, och under våren kommer vi att ha flera aktiviteter om allt går i lås. Det mediala intresset är fortsatt stort, och vi får mycket uppskattande ord från människor runt om i hela landet. 
 

En helt obegriplig vårbudget från S-MP-C-L

2019-04-10

S-MP-regeringen är nu inne på sitt femte år, utan att man har löst några av de samhällsproblem som man sa sig vilja lösa i valrörelsen 2014. Tvärtom har mycket gått åt fel håll - trots högkonjunktur och starka skatteintäkter.
Den vårbudget som regeringen presenterat i dag saknar fortfarande reformer för att ta tag i Sveriges problem. Man drar tillbaka pengar som den av riksdagen beslutade M/KD-budgeten satsade på äldreomsorg, psykiatri och polis och lägger i stället mer pengar på ineffektiva klimatåtgärder som dömts ut av Riksrevisionen.

Ovan presskonferensen där Elisabeth Svantesson (M) förklarade att januariöverenskommelsen och vårbudgeten inte löser Sveriges problem. 

I strid med alla partiers vallöften saknar de fyra partierna ambitioner när det gäller att öka resurserna till polisen. I vårbudgeten skär S-C-L-MP bort var fjärde ny krona som tillfördes polisen i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. 

• Man dröjer med att återinföra kömiljarden och man skär bort delar av våra satsningar på äldreomsorgen och psykiatrin

 • Man satsar i stället på att åerinföra klimatåtgärder, framförallt "Klimatklivet" som riksrevisionen tidigare dömt ut som ineffektiva 

• Det är välkommet att man vill avskaffa värnskatten, men man har inga förslag om att sänka skatten för alla som arbetar.

• Skattehöjningar i form av bibehållen flygskatt (utan den utlovade kompensationen till mindre flygplatser), höjd kemikalieskatt som höjer priset på elektronik och vitvaror, samt den aviserade höjda skatten på bensin och diesel från kommande årsskifte. Detta ökar kostnaden för hushållen och slår extra hårt mot landsbygden. Några skattesänkningar för hushållen finns inte, varför det är helt fel att kalla det grön skatteväxling. 

• Om man ska hitta något positivt så är det att regeringen inte kan backa tillbaka de skattesänkningar som M/KD-budgeten medförde för löntagare och pensionärer. Det är tur för hushållen att vi sänkte deras skatt så de har bättre råd med alla nya pålagor som dagens regering, med stöd av C och L, lägger på samma hushåll.


• Det allvarliga är att pengarna är slut! Alla de olika partiernas löften i Januariöverenskommelsen intecknar allt reformutrymme för de kommande åren. Samtidigt ser vi nu hur det ekonomiska läget redan blir allt kärvare, tillväxten och överskotten i statens budget justeras ned. Det finns därför inget utrymme för några viktiga reformer eller åtgärder som kan rusta Sverige för sämre tider eller ta tag i viktiga samhällsproblem som brottslighet eller integration. Detta riskerar att leda till en skattechock om man trots svagare samhällsekonomi ska kunna genomföra allt man lovat. Risken är uppenbar att vi kommer att få se höjd fastighetsskatt och försämrade ränteavdrag, samtidigt som de avsierade stora årliga skattehöjningarna på bensin och diesel kommer att slå igenom. Samtidigt tänker regeringen lägga pengar på friår och en tredagars "familjevecka". 

• Det allra allvarligaste är att de fyra partierna bakom budgeten nu tävlar om att ta åt sig äran för de satsningar som varje parti tycker är deras hjärtefrågor. Samtidigt vill inget parti ta ansvar för andra delar. Den helt ogenomtänkta raseringen av Arbetsförmedlingen är ett exempel - det finns en majoritet i riksdagen för att avveckla Arbetsförmedlingen i nuvarande form, men den snabbavveckling som nu sker, utan att några alternativ finns på plats, är oansvarig. En så stor och viktig reform borde tänkas över ordentligt och göras stegvis så att man kan bibehålla servicen till de arbetslösa och ta vara på personalens kompetens genom att de kan gå över till andra aktörer. Nu blir i stället ett stort antal kommuner utan arbetsförmedlingskontor, och många anställda blir uppsagda utan att ha några alternativa aktörer att gå över till. Detta är ett exempel på hur regeringen tappat kontrollen och hur samarbetspartierna C och L inte bryr sig.

Nedan från den just nu pågående budgetdebatten i riksdagen:
 

Möt professorn och antarktisforskaren som tonar ned klimatlarmen

2019-04-09

Jag har tidigare i siciala medier uppmärksammat professorn i oceanografi, Anna Wåhlin, vid Göteborgs Universitet. Hon forskar aktivt och har just besökt Antarktis med ett forskarteam. I senaste numret av Göteborgs Universitets tidning ifrågasätter hon de överdrivna klimatlarmen och säger att hon är mer oroad av att vi går mot kallare tider. Läs hela reportaget här:


 

Här är alla frågorna från Borås Tidning - och mina svar

2019-04-09

I Borås Tidnings artikel i helgen redovisades mina svar på sju frågor från BT. Från början var dock frågorna betydligt fler, 12 strycken, och allt fick inte plats på helsidan i tidningen. Några frågor tog man bort, och några av dem var enligt min åsikt anmärkningsvärda och mycket märkliga.

Jag tycker det är rimligt att redovisa samtliga de frågor jag fick från BT. 

Här är samtliga frågor och mina svar.
 

Borås Tidning har blivit klimathotsaktivister

2019-04-08

I dag fortsätter Borås Tidning att angripa mig i klimatfrågan. Denna gång på ledarplats. Så här skriver man bland annat: "Ericson är inte högerextrem. Men i BT:s granskning visar det sig att han regelmässigt väljer att använda sig av ”osanningar, feltolkningar och demagogi” när han skriver om klimatet på egen blogg och på Twitter. I riksdagens klimatarbete är däremot hans svansföring ofta lägre. Lagstiftare Ericson kvittade exempelvis ut sig när det viktiga klimatpolitiska ramverket – som inte minst Moderaterna stod bakom – antogs med bred majoritet".// "27197 väljare i Västra Götaland Södra röstade på Moderaterna. Hur många av dem hade hellre röstat på något annat parti om de vetat att ”deras riksdagsman” varken ville rösta ja eller nej utan istället valde att inte delta i vad som mycket väl kan vara den viktigaste frågan som riksdagens lagstiftare hade att ta ställning till under förra mandatperioden?"

Man får se det positiva - det var ju snällt att BT inte ser mig som högerextrem. Men som jag visade i föregående blogginlägg har de inte kunnat visa en enda osanning på min blogg, trots att de hade ca 750 blogginlägg i ämnet att leta bland. Att de kallar resonemang som inte passar deras klimatalarmistiska agenda för "demagogi" eller "feltolkningar" kan jag leva med. Jag kallar det att argumentera för den linje man som politiker tycker är rimlig. Och det är min uppgift som politiker.

Påståendet att väljarna inte skulle ha vetat vad jag står för är märkligt. Få politiker har nog lika öppet stått upp för en balanserad debatt i klimatfrågan som jag. Att jag kvittade ut mig från den aktuella omröstningen och orsaken till detta var jag tydlig med i sociala medier, och i senaste valrörelsen var jag lika tydlig med min mer kritiska syn på klimatfrågan. Det är också en del av ingressen i mina presentationer på både blogg och twitter. Redan i valet 2010 hade jag faktiskt med min strävan efter en mer balanserad i linje i klimatfrågan i min personliga valfolder. 

Vad gäller BT:s rubrik så måste jag ödmjukt påminna om att riksdagens omröstning inte gällde om det finns ett klimathot eller inte, utan om det klimatpolitiska ramverket var rätt sätt att hantera frågan. Många moderater var tveksamma, men valde att stödja partilinjen och rösta för en framförhandlad kompromiss. Själv valde jag att begära utkvittning enligt de interna regler som finns. Att jag avstod berodde på att jag inte ville rösta mot en kompromiss som moderaterna varit med och diskuterat fram. Det är något jag i det längsta undviker eftersom jag oftast är mycket lojal mot det parti jag företräder.

En reflektion är att det finns stora likheter mellan dagens klimatdebatt och migrationsdebatten för 5-6 år sedan. Då var minsta antydan om att man ville ha en mer restriktiv politik bannlyst i media och samhällsdebatten. Samma om man ens andades om tiggeriförbud. Man hängdes ut som främlingsfientlig eller rent av rasist, de problem som fanns kallades för myter och Aftonbladets politiske redaktör kallade det organiserade tiggeriet för "råttan i pizzan". Det fanns ju så mycket forskning som visade hur lönsam invandringen var, och allt tiggeri var självklart frivilligt. Högern var ond och vänstern god, och nästan alla journalister spelade med. I efterhand har till och med Janne Josefsson på Uppdrag Granskning, känd vänsterjournalist, konstaterat att det var närmast omöjligt att diskutera invandring. Journalister som ville granska detta motarbetades. Men när verkligheten kom ifatt svängde majoriteten av politikerna och journalisterna både om migration och tiggeri.

På samma sätt känns klimatfrågan idag. Många forskare och journalister som ser hur ihåliga argumenten är och hur skev debatten är drar sig för att sticka ut hakan, det är oftast bara de som närmar sig pension som vågar. Samma sak gäller politikerna. Väljarna skulle bli förvånade om de visste hur många riksdagsledamöter från olika partier som säger vad de tycker i klimatfrågan över en fika eller ett glas vin, men som inte vågar säga detta offentligt. Men ju mer extrema förslag som efterhand läggs fram av extrema klimatdebattörer och politiker, desto större blir oron bland vanliga människor. Motståndet mot klimatextremismen växer och det märks inte minst bland politiska kolleger och nyfikna journalister. Alla vågar inte sticka ut hakan som jag gör, men väldigt många sympatiserar med min kritik och min växande oro för hur den medialt uppbyggda kollektiva masshysterin i klimatfrågan börjar hotar hela vårt välfärdssamhälle, vår demokrati och vår yttrandefrihet. De flesta kritiker avfärdar inte klimathotet och få anser att människan inte spelar någon roll alls för klimatförändringarna. Men alla efterlyser vi en rimlig och nyanserad debatt i denna viktiga fråga. 

Den uppenbara mediala aktivismen i klimatfrågan kom tidigare främst från mer extrema tidningar som ETC och Aftonbladets ledarsida, men nu har alltså Borås Tidning valt samma väg. Man driver ren kampanj mot "oliktänkande" på nyhetsplats. Borås Tidning har dock missat en sak. Som ny politiker var det jättejobbigt att utsättas för angrepp i media. Men efter snart 13 år i riksdagen har jag varit med om så många drev och angrepp mot både mig själv, mitt parti och andra politiker att jag blivit härdad. Jag ser BT:s artiklar som ett utmärkt sätt att belysa den orimliga svenska mediala klimatdebatten, och jag har samtidigt fått massor av utrymme att förklara min syn på saken. BT:s osakliga överdrifter slår tillbaka och väcker ilska,  vilket jag fått många bevis på de senaste dagarna. Min förhoppning är faktiskt ändå att BT:s artiklar ska leda till en mer nyanserad klimatdebatt med fler nyanser. Därför är jag väldigt nöjd med de senaste dagarnas uppmärksamhet.
 

Borås Tidnings "granskning" var inte särskilt imponerande

2019-04-08Nu är det dags att bemöta BT:s påståenden i helsidesuppslaget igår, där man går till frontalangrepp mot 7 av mina blogginlägg om klimatfrågan. Som jag skrev igår har jag skrivit ungefär 750 (!) blogginlägg om miljö- och klimatfrågor. Om BT bara hittade dessa sju som man såg skäl att angripa måste jag ha väldigt hög trovärdighet i det jag skriver. Men som jag ska visa nu i detta ovanligt långa blogginlägg är BT dessutom ganska fel ute i det mesta man skriver rörande de sju inlägg man angriper. Men först ska vi ta en titt på BT:s ingress i vänsterspalten ovan:
 

 

Redan här landar BT snett. Jag har mig veterligt aldrig påstått att det inte existerar en "uppvärmning av planeten orsakad av människan". Det jag konstaterat är att det råder oenighet om hur stor del av uppvärmningen som beror på människan, hur stor uppvärmningen är, hur snabbt den går och vad som är bästa åtgärden för att försöka påverka. Helt relevanta saker att diskutera kring en allvarlig samhällsfråga. Alltså ett helt grundlöst påstående från BT. 

Sedan ska vi titta på de sju punkterna BT kritiserar. Jag lägger ut varje ruta för sig från artikeln ovan, och under denna min kommentar, inklusive en länk till det blogginlägg BT sannolikt syftar på.Detta är faktiskt ett mycket märkligt angrepp. Satellitdata från UAH används mycket ofta i klimatdebatten, eftersom man är en av två erkända aktörer när det gäller användning av satellit för att möta global temperatur. UAH:s siffror finns vad jag vet även med i IPCC:s egna rapporter. Jag hittar inget alls om att institutet som sådant skulle vara "starkt ifrågasatt inom klimatrvetenskapen". Att detta universitet någon gång levererat en bristfällig artikel är man nog knappast ensamma om. BT:s smutskastning av UAH har dessutom knappast något med mitt blogginlägg att göra. Där konstaterade jag bara att temperaturen ökat, men mindre än vad datormodellerna förutspått. Och så är det ju.Här påstår BT att jag hänger upp mig på enstaka års variationer, vilket är helt fel i sak eftersom mitt blogginlägg tvärtom  handlade just om att se trenderna ända från 1860 tills idag, uppmärksamma tidigare historiska svängningar och se den långsiktiga trenden. BT:s angrepp är faktiskt helt obegripligt.Detta angrepp är ytterst anmärkningsvärt. Det handlar egentligen inte alls om det jag skriver utan om att BT ägnar sig åt ren smutskastning av en forskare, Jacob Nordangård, som jag citerat i detta blogginlägg. Syftet är såklart att förminska värdet av mitt blogginlägg genom att nedvärdera en av mina källor. I går skrev Nordangård ett mail till BT:s reporter Jan Lindsten samt BT:s chefredaktör och menar att BT helt enkelt talar osanning och ägnas sig åt smutskastning. Här är hela mailet som jag fick för kännedom från Nordangård. Och här är hans avhandling från 2012. Jag misstänker att vi inte hört det sista om denna historia. BT är ute på mycket svag is om det Nordangård säger är korrekt, möjligen ett fall för pressens opinionsnämnd.Denna punkt syftar på detta blogginlägg. Jag bemötte kritiken utförligt i mitt svar i gårdagens tidning där jag skrev så här:   

Du brukar betona att du är en seriös debattör och bloggare – på vilket sätt är du seriös när du frågar dig på bloggen om Brenton Tarrant "mördade för klimatet?" På vilket sätt är den frågan relevant?

Jag var knappast ensam om att uppmärksamma denna märkliga klimatkoppling i terroristens sjuka ”manifest”. Även vänstertidningen ETC skrev exempelvis om detta. Min fråga är varför man INTE skulle uppmärksamma en sådan oväntad koppling? Finns det något skäl att INTE skriva om det? Det är väl lika intressant och relevant som att uppmärksamma att han var invandringskritisk eller något annat i hans så kallade manifest?

Samtidigt är det såklart så att på samma sätt som en mycket aggressiv och hård retorik i migrationsfrågan kan locka fram mörka krafter som begår vansinnesdåd mot invandrare så kan samma sak hända om man helt tappar balansen i klimatdebatten. Enskilda extremister kan alltid triggas av att politiker och debattörer för fram onyanserade åsikter i politiska frågor.

BT hade en följdfråga med, som jag tyckte var ytterst osmaklig. Troligen insåg BT detta också eftersom man inte tog med den i artikeln. Men så här svarade jag: 

Är det så att du vill smutskasta människor som känner ett klimatengagemang - enligt principen "guilt by association" - genom att ge dem en idémässig koppling till en extrem massmördare?

Att BT ens ställer denna märkliga fråga till mig visar hur orimlig klimatdebatten blivit. Ingen skulle väl påstå att man vill smutskasta människor som är kritiska till dagens invandringspolitik bara för att man uppmärksammar att en massmördare riktar sig mot invandrare? Eller att man smutskastar borgerliga politiker som är kritiska till socialismen bara för att man uppmärksammar att Breivik mördade ett antal socialdemokrater? Jag tycker BT:s fråga saknar all rimlighet.
 I detta blogginlägg ställde jag frågan om varför inte den kraftiga temperaturhöjningen i Arktis syns i temperaturgraferna från Tromsö. Det var en seriöst nyfiken fråga. Jag köper absolut resonemanget från institutets chef, men det gör inte min fråga mindre intressant - varför avviker i så fall dessa okorrigerade data från Tromsö från resten av Nord-Norge? Att temperaturdata korrigeras är för övrigt väl känt och helt officiellt. Frågan är bara om det leder till mer elle rmindre rättvisande bild. Den frågan råder det stor oenighet om bland forskarna.Punkt 6 handlar om sot och vedspisar. Det är korrekt att jag engagerat mig mot det orimliga förslaget att förbjuda installation av äldre vedspisar och delvis fått regeringen att ändra sig. I sak är det också korrekt att man främst använde hot mot hälsa och miljö som motiv för ett förbud. Men i debatten har även klimatskäl använts. Jag kan ge BT rätt i att jag formulerade mig onödigt skarpt här, ordet "idioti" är illa valt. Men jag var då uppriktigt arg över att Boverket ville skrota ut en kulturskatt i form av gamla fina vedspisar, och subventionera detta med en skrotningspremie som bekostas av våra skattepengar. Detta i en tid då vi talar om hur viktigt det är att klara av krislägen när elen försvinner. Samtidigt är det ju helt sant att det hela tiden sker ständigt ökade krav på värmepannor och uppvärmningssystem just av klimatskäl, så i sak hade jag knappast fel. Och lite arg måste man få vara ibland.

Och när BT sedan kopplar detta till mitt blogginlägg om problemet med stora sotmängder som smälter Himalayas glaciärer är men helt ute och cyklar. Man borde kunna skilja på det faktum att 1 miljard Indiers regelbundna eldning med ved och kol, ofta utomhus, påverkar Himalaya och att några tiotusen gamla svenska vedspisar knappast påverkar miljön mätbart vad gäller sotutsläpp. En bra gammal kamin som man eldar på rätt sätt släpper knappast ut något sot alls. Att likställa dessa frågor är helt enkelt helt orimligt.
 

Här har BT grävt fram ett flera år gammalt blogginlägg. Min poäng var att media sällan uppmärksammar något som handlar om att ifrågasätta klimathotet, medan man allt som oftast uppmärksammar sådant som styrker bilden av ett allvarligt klimathot. När jag skrev blogginlägget hade jag såklart ingen aning om vare sig att någon skulle granska saken eller att detta tydligen skedde något år senare. Och eftersom jag inte hade kunskap om den granskningen skrev jag såklart inte om den. Lite nyfiken är jag på vilket det andra felet var som man faktiskt uppmärksammade. BT skriver inget om det. I sak var ju för övrigt mitt inklägg korrekt - NOAA trollade bevisligen bort pausen, vilket BT faktiskt bekräftar (!) och dessutom skriver att man gjort helt korrekt. Vad jag vet finns dock mycket olika åsikter om det vetenskapligt korrekta i att räkna om gamla temperaturdata på det sätt som sker idag i betydande omfattning. 
 

Jag tackar Borås Tidning för reklamen

2019-04-07
 


I dag kom alltså Borås Tidnings "granskning" av mina blogginlägg i klimatfrågan. Tre hela sidor i dagens tidning ägnas åt saken. Jag får verkligen tacka för allt detta medieutrymme, och även för att jag på en hel sida får ge mina svar på BT:s frågor. Att det sedan är något udda av en tidning att ta så tydlig ställning mot en riksdagsledamot på nyhetsplats är en annan sak. Det är utmärkt att BT:s läsare nu får en chans att bedöma den kritik som finns mot klimatalarmismen, och ta del av hur jag ser på saken. Av de många reaktioner jag fått under dagen är det många som i likhet med mig känner stor oro för vart den allt mer extrema klimatdebatten är på väg och vad detta kan leda till. Jag vill tacka alla som skrivit under dagen på twitter, mail och via hemsidan, och efterhand kommer alla att få ett personligt svar.
 

Borås Tidning ägnar dessutom ett helt uppslag åt att "granska" sju av mina blogginlägg som de tycker förtjänar kritik. Med tanke på att jag skrivit över 750 blogginlägg om miljö och klimatfrågor så tolkar jag det som att de övriga 743 fått godkänt i BT:s granskning. Och de sju man plockat ut kommer jag att bemöta i kommande blogginlägg. Jag kommer också att under veckan redovisa samtliga BT:s frågor och mina svar på dessa, alltså inte bara de frågor som publicerades. Samtidigt har nu den i punkt 3 angripna forskaren Jacob Nordangård, i ett mail jag fått för kännedom, gått till kraftigt angrepp mot BT för grova felaktiga påståenden i artikeln. Jag vågar nog sticka ut hakan och säga att BT:s självbild som något slags "rättesnöre" i klimatfrågan kommer att få sig en rejäl törn den kommande veckan.
 


 

Borås Tidning har blivit klimathotsaktivister

2019-04-06

Det är många som reagerat på hur Borås Tidning blivit en mycket aktiv aktivist i klimathotsdebatten. Man sprider ren klimathotspropaganda på nyhetsplats under beteckningen "granskning". I dag inleder man en serie artiklar som "granskar klimatförnekelsen".

"Trots allt tydligare forskningsresultat under 30 års tid om jordens klimatkris har världens ledare agerat lamt. Orsaken är att det allvarliga läget förnekas på olika sätt. BT skildrar i en rad artiklar klimatförnekelsens olika skepnader" skriver BT: reporter Jan Lindsten som ingress på den första artikeln idag. Vad jag vet är det få forskare som anser att vi befinner oss i en "klimatkris". Jan Lindsten är en av få reportrar som vid intervjuer per telefon öppet börjat argumentera mot mig (!) om klimatfrågan och kritisera det jag säger, och inte sällan med en ganska upprörd underton. Det är få journalister jag mött under mina dryga 20 år som politiker som så tydligt tagit ställning i en fråga och driver så tydlig agendajournalistisk. Man kan jämföra med Radio Sjuhärad på samma ort som tvärtom gett utrymme för olika åsikter i debatten och även låtit kritiska forskare komma till tals.

I dagens BT-artikel uppmärksammar man den hårt kritiserade "forskningen" på Chalmers rörande "orsakerna till klimatförnekelse". Forskarna ska enligt artikeln analysera främst tre områden - den europeiska högernationalismens klimatförnekelse, konservativa tankesmedjor i Sverige och hur den svenska gruv och raffinaderiverksamheten behandlat klimatfrågan. Det känns som en rent vänsterpolitisk agenda förklädd till "forskning". Enligt artikeln är vi som har avvikande åsikter antingen en del av en organiserad verksamhet som har koppling till oljeindustrin, eller så är vi högernationalister, eller så är vi bara allmänt dumma och förstår inte att vi måste resa mindre, äta mindre kött, sluta bygga vägar och stoppa nya flygplatser. Att ärevördiga Chalmers nedlåter sig till att driva detta pinsamt ovetenskapliga projekt är bedrövligt. Man drar Chalmers goda namn i smutsen.

I artikeln gör BT också lite reklam för morgondagens artikel enligt följande:Jag satte faktiskt kaffet i halsen när jag läste, eftersom det är svårt att dricka kaffe samtidigt som man skrattar högt. Nu har jag alltså utsetts till "frontfigur inom den politiska förnekelsen av en allvarlig klimatförändring". Det är så absurt att jag inte riktigt vet hur jag ska hantera det. Men jag väljer att tolka det positivt, att man vet att jag har modet att ifrågasätta och aldrig hukar i debatten. Och BT ska alltså "djupgranska" min klimatblogg. Jag visste inte att jag hade en "klimatblogg", men man syftar säkert på ämnesområdet Energi-, miljö och klimatfrågor"  som ju innehåller mycket intressant från de senaste tio åren, med tydliga och tillförlitliga källor. Om man läser allt kommer man också se att jag hade en annan syn på saken 2006 än jag har idag. 2006 trodde jag verkligen att människan är huvudorsaken till klimatförändringarna, men ju mer jag efterhand satt mig in i frågan desto mer orimligt framstår det. Jag hoppas BT läst noga. Fast troligen inte - då hade man exempelvis sett att jag inte alls ifrågasätter att klimatet förändras. Min kritik rör andra delar i klimadebatten.

Jag blev även kontaktad av BT:s Jan Lindsten för en intervju per telefon för en dryg vecka sedan. Jag avböjde, eftersom jag vid flera tidigare tillfällen råkat ut för väldigt vinklade och klippta intervjuer i Borås Tidning som gett en felaktig bild av det jag sagt och tycker i en fråga. I stället erbjöd jag mig att ge skriftliga svar på BT:s frågor, och det har jag också gjort. Ett flertal av dem kommer i tidningen i morgon. I övrigt har jag inga större förhoppningar om en balanserad artikel - men å andra sidan, ju mer obalanserad den är desto fler borgerligt sinnade människor borde vakna och inse att klimatextremismen börjar bli ett allvarligare hot mot vårt samhälle, vår demokrati och vår yttrandefrihet än vad klimatförändringarna är. Det var därför jag ställde upp på att ge mina svar på BT:s delvis mycket märkliga frågor. Jag kommer senare att lägga ut alla BT:s frågor och mina svar på bloggen, även det som inte finns med i morgondagens artikel. Jag tycker alla förtjänar att få ta del av hela materialet som illustrerar BT:s kampanj-journalistik. 

 
Nygammal moderat logga och ny svensk modell

2019-04-06

c

I samband med moderaternas Sverigesmöte meddelades två saker. Det första var att moderaterna nu byter tillbaka till den gamla M-loggan och bara kallar oss "moderaterna" kort och gott. Begreppet "Nya moderaterna" tillkom 2004 och man kan ju inte vara "ny" hur länge som helst, femton år är i mesta laget. Den gamla loggan har använts lite sporadiskt parallellt med den nya, bland annat har jag hela tiden haft den längst upp i högra hörnet på min hemsida. Om man ska byta logga känns det bättre att gå tillbaka till den gamla kända än att hitta på en helt ny. Den nya kommer att finnas i lite olika färger och olika bakgrunder men alla moderater lär känna igen sig. För egen del har jag kvar mina gamla pins från före 2004, så det är bara att byta på kavajen.

Det har varit mycket diskussioner både i media och internt om moderaterna är ett konservativt eller liberalt parti. För egen del har jag aldrig förstått varför detta är så viktigt. För mig är politikens innehåll det centrala, inte etiketten. För egen del känner jag mig i grunden som konservativ i mina värderingar, men i vissa frågor är jag samtidigt liberal, särskilt sådana frågor som gäller hur människor ska få forma sina egna liv.
Moderaterna är Sveriges viktigaste politiska kraft. Och den här resan, den gör vi som Moderaterna. Inte som mörkblå eller ljusblå. Inte som nya eller gamla. Inte som liberala eller konservativa. Vi är ju allt det. Men först och främst är vi Moderaterna. Förenade av gemensamma värderingar och gemensam förmåga till förändring, sa Ulf Kristersson på Sverigemötet, och dessutom pekade han ut vad vi moderater kallar "den nya svenska modellen". Det handlar om fem viktiga punkter:

Trygghet - behovet av att förstärka polisen och försvaret, ta krafttag mot gängbrottslighet och terrorister, men också en tillgänglig sjukvård, god omsorg och en skola som gör klassresor möjliga. 

Miljö - en politik som tar tag i de stora problemen genom att ta tillvara på teknikens möjligheter, se till att varje krona gör största möjliga nytta och genom att satsa på kärnkraft. 

Jobb och företagande - företagare ska uppskattas mer än de beskattas, skatterna för vanligt folk ska sänkas, den största bidragsreformen på 40 år ska genomföras och vi ska kraftsamla kring digitalisering. 

Integrationen - vår tids ödesfråga. För att lösa integrationsproblemen måste arbetslinjen och svenska språket gälla alla. Moderaterna tillsätter en egen integrationskommission för att utveckla politiken.

Sverige måste hålla ihop. Sammanhållningen mellan stad och land måste stärkas, äganderätten försvaras och infrastrukturen ska fungera. Jämställdheten mellan kvinnor och män måste förbättras och åldersdiskrimineringen upphöra. 
 

Debattsvar i Ulricehamns Tidning

2019-04-06

Häromdagen hade jag detta debattsvar i Ulricehamns Tidning- Klimatdebatten har spårat ur!


 

Möte med Rumäniens ambassadör

2019-04-05

Det blir mycket Rumänien den här veckan. Först EU-konferensen i Bukarets söndag-tisdag. Jag har lagt ut lite fler bilder för besöket på den här sidan
 I dag inleddes så EU-nämndens möte med att Rumäniens ambassadör i Sverige, Iulian Buga (tv ovan), informerade om Rumäniens ordförandeskap i EU, och svarade på frågor från ledamöterna. Några av de vassaste frågorna gällde problemet med korruption i Rumänien, där även ett antal ledande politiker har villkorliga domar eller vilande domar på sig. Detta var något vi även diskuterade med Sveriges ambassadör i Bukarest över en frukost i början av veckan. Korruptionen är sannolikt Rumäniens största bekymmer i dagsläget, och man har fått hård kritik från EU för bristande åtgärder. Den rumänske ambassadörens svar kändes ärliga och uppriktiga, även om han i sin ställning inte ville diskutera eller kritisera enskilda personer. Men att man tar frågan på allva och försöker åtgärda korruptionen kändes ganska uppenbart.
 

Överläggningar om EU:s långtidsbudget

2019-04-04

Vid finansutskottes möte idag diskuterades Scveriges hållning när det gäller EU:s långtidsbudget (2021-27), MFF (Multiannual Financial Framework). Sverige har en ganska stor politisk enighet när det gäller att driva en restriktiv linje när det gäller EU:s budget. Kommissionens förslag till budget innebär en utökning från 1,04% till 1,14% av EU:s samlade BNI. Denna ökning sker alltså trots att ett av de stor aländerna lämnnar EU i och med Brexit. Det naturliga vore såklart att krympa EU:s budget i motsvarande mån.

Sveriges EU-avgift är idag 38 miljarder per år. Risken finns att denna ökar med 15-17 miljarder. Dels till följd av att BNI ökar, men också för att EU:s budget utökas, samt att Sverige riskerar att förlora en del tidigare framförhandlade reduceringar. E ny EU-avgift runt 55 miljarder känns orimligt hög.

Regeringens förslag är att den svenska avgiften "ska hållas så låg som möjligt". Moderaterna hade idag, med stöd av kristdemokraterna, en mer restriktiv skrivning där vi vill att den svenska avgiften inte ska öka mer än vad som motsvarar ökningen av vår BNI. Eftersom vi inte nådde enighet har vi lämnat en avvikande mening som vi kommer att driva i EU-nämnden när frågan kommer upp där.
 

Överläggningar om Brexit

2019-04-04

I dag har det varit EU-frågor på programmet hela dagen. Morgonen började med ett möte med EU-kommissionens chefsförhandlare för Brexit, Michel Barnier. Vi var en mindre delegation som träffade honom tillsammans med talman Anderas Norlén för att få en uppdatering av Brexit-förhandlingarna och vad som händer nu. Barnier beskrev sig själv som "besviken men ännu inte frustrerad", trots alla motgångar under förhandlingarna med britterna, och deras blanka nej till alla alternativa lösningar som presenterats. Ursprungligen skulle bitterna ha lännat EU den 29 mars, men nu är det framflyttat till 12 april, alltså nästa fredag. I vilken mån detta kommer att förändra något återstår att se. Kanske blir britternas utträde ytterligare förskjutet.   


 

 


 

Kärnkraften behövs sannolikt för en trygg elförsörjning

2019-04-04

Jag välkomnar verkligen moderaternas besked om att öppna upp för ny kärnkraft som energikälla i Sverige. När den senaste energiöverenskommelsen gjordes 2016 mellan S, MP, M, C och KD tolkade vi nog alla denna som att kärnkraften inte var utesluten som framtida energikälla. Men uppenbarligen har andra tolkat den annorlunda, och dessutom har mycket förändrats sedan dess - nu planeras stängning i snabb takt av ett antal svenska reaktorer. En orsak är givetvis att subventioner till andra former av energiproduktion gjort kärnkraften mindre lönsam. Samtidigt vet vi att vattenkraft och kärnkraft är våra två enda former av trygg baskraft som kan garantera energiproduktion när vindkraftverken står stilla eller solen inte levererar tillräcklig energi till solkraften. Om kärnkraften avvecklas hotas på sikt vår energiförsörjning, särskilt som vi hela tiden bygger politiken på ökat elberoende, exempelvis för fler eldrivna fordon och elintensiv teknik för basindustrin. Elbehovet kommer att öka i Sverige och det är rimligen bättre att i så fall bygga ny kärnkraft (eller renovera befintliga reaktorer i stället för att stänga dem) i stället för att importera elenergi från exempelvis tysk eller dansk kolkraft.

Frågan om svensk elförsörjning blir faktiskt brännande om Ringhals 1 och 2 stängs ned nästa år. Enligt Svenska Kraftnät kommer detta att leda till ett stort antal timmar med mycket höga elpriser och stor risk för många timmar där man helt enkelt inte kan leverera den el som behövs. Detta kommer att slå moit både hushållen och basindustrin. Att försöka diskutera med kraftbolagen om fortsatt drift av dessa två reaktorer vore en bra början.

Om man ser framåt och öppnar upp för en diskussion om den nya generationens kärnkraft som sägs kunna återanvända gammalt kärnavfall så skulle man kunna få dubbel effekt - både kunna producera mer elenergi av "gratis" bränsle och samtidigt minska slutförvaringstiden för avfallet. Detta borde man absolut kunna diskutera och planera för när dagens reaktorer inte längre kan drivas vidare. Jag har också personligen framfört att man kanske rentav skulle kunna använda en del pengar ur kärnavfallsfonden om man bygger reaktorer som minskar behovet av lång slutförvaring av kärnavfallet? Investering i ny kärnkraft blir ju då en tydlig åtgärd för att ta hand om avfallet. Detta är än så länge min egen alldeles privata fundering och jag har ingen aning om det är praktisikt och juridiskt möjligt att använda kärnavfallsfondne på detta sätt. Men jag tycker det är något man kunde titt apå i vart fall.
 

Moderaterna fick stöd i Näringsutskottet för vår linje kring Telia

2019-04-04

Många frågar mig hur vi moderater resonerar när det gäller statens ägande i Telia. Bakgrunden är att genom Telias förestående köp (bolaget inväntar godkännande av EU-kommissionen) av Bonnier Broadcasting som bland annat äger TV4 skulle staten få en osunt stor dominans på den svenska mediemarknaden. Samntidigt finns en säkerhetspolitisk aspekt - idag finns i Telia säkerhetskänsliga system och infrastruktur som staten i kraft av att bara vara minoritetsägare i Telia inte har full kontroll över. Det är inte en långsiktigt rimlig lösning.

Moderaternas linje är därför att regeringen ska utreda förutsättningarna för att staten i utbyte mot sitt kommersiella ägande får full kontroll över dessa säkerhetskänsliga system. Detta betyder att man helt enkelt delar Telia i två delar - en kommersiell del som staten inte ska vara ägare till alls, och en del där känsliga säkerhetskänsliga system av vikt för totalförsvaret och säkerhetspolitiken finns, och där staten tar över ägandet helt.

Socialdemokraterna vill inte förändra något alls. De blir därmed svaret skyldiga på hur man vill lösa de två ovanstående problem som vi moderater pekar på och konstruktivt försöker lösa. I debatten vill Socialdemokraterna göra gällande att försvarsmakten ställer sig starkt kritiska till en försäljning. Det är inte korrekt. Man refererar då till den utredning som försvaret genomförde 2008 och där frågeställningen enbart rörde en renodlad försäljning, inte det utbyte vi nu kräver att regeringen utreder. Vidare borde naturligtvis analysen om vilka säkerhetskänsliga system som fanns liggande i Telia och som staten borde ha full kontroll över ha gjorts av s-regeringen under Göran Persson innan man tog bolaget till börsen. Eftersom detta uppenbarligen inte gjordes har vi nu från moderat sida initierat arbetet med att utreda hur staten kan få bättre rådighet över säkerhetskänsliga system samtidigt som vi kan lösa problemet med det kommande ägandet av TV4. Detta moderata förslag tillstyrktes av Näringsutskottet förra veckan och framöver ska riksdagen rösta om saken. Beslutet är inte ett försäljningsbeslut utan ett tydligt uppdrag till regeringen att utreda förutsättningarna. En eventuell försäljning förutsätter ett nytt beslut i riksdagen.
 

Jag tar strid för reseavdraget - två nya interpellationer

2019-04-03

Jag är ju en av initiativtagarna till att dra igång riksdagens bilnätverk, eftersom jag vet hur beroende många är av bilen. Reseavdraget för resor till jobbet med egen bil betyder samtidigt oerhört mycket för dem som måste ta bilen långa sträckor till och från jobbet. Sedan Alliansen höjde avdraget till 18,50 per mil har inte reseavdraget höjts på tio år, trots stigande bensinpriser. Nu ställer jag två ministrar mot väggen när det gäller reseavdraget. Både finansministern och arbetsmarknadsministern har fått mina interpellationer, och den 23 april blir det debatt i kammaren.
Tyvärr har arbetsmarknadsministern lämnat över sin interpellation ntill finansministern, då det blir bara vi två som möts i debatten.
 

 


 

Riksdagen vill utreda möjlighet till kronvittnen och anonyma vittnen

2019-04-03

Riksdagen tog idag besluit om att uppmana regeringen att utreda ett antal frågor om vittnen. Riksdagen anser att det är mycket angeläget att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. En avgörande del av detta är att kunna genomföra rättegångar på ett effektivt och rättssäkert sätt och att vittnen kan och vågar vittna. Riksdagen riktade därför tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att se över lagstiftningen om vittnen. S,V,MP och C rösdtade emot, men på grund av att inte kvittningssystemet fungerar i dagens politiska läge så vann M, L, SD och KD litre oväntat voteringen.

 • Regeringen överväga att införa ett system med så kallade kronvittnen. Det innebär att man inför en möjlighet till viss strafflindring för en person som döms för brott förutsatt att han eller hon medverkar vid utredning kring andra personers brottslighet.
 • Regeringen bör därför utreda möjlighet till anonymitet i domstol vid allvarlig brottslighet, till exempel när det finns allvarliga hot från kriminella gäng.
 • Arbetet med vittnesskydd bör förstärkas. Den långsiktiga målsättningen ska vara att alla vittnen kan lita på det skydd som samhället erbjuder.

Jag har ju tidigare argumenterat för att just öveväga en form av anonyma vittnesmål vid vissa typer av rättsprocesser. Det är en kontroversiell fråga, och självklart måste detta kombineras med ful rättssäkerhet. Men det krävs också ökat skydd för vittnen som vågar vittna mot kriminella nätverk och grova brottslingar. I annat fall  kommer vittnen inte att våga framträda i domstolen.

En möjlighet jag själv lanserat är en slags kompromiss - man borde kunna vittna inför en tom rättssal där gärningsmannen inte finns i rummet och inga åskådare finns i rättssalen. Däremot kunde den åtalades advokat kunna få vara med och ta del av vittnesmålet under krav på att denne inte röjer vittnets identitet. På detta sätt skulle den åtalades advokat kunna se att allt går rätt till, kunna förhöra vittnet själv och bedöma vittnets trovärdighet. Det skulle garantera rättssäkerheten men skydda vittnet från repressalier från grova kriminella gäng. Kanske kunde detta vara en kompromiss värd att pröva? 
 

Motionsframgång om översyn av körkortsutbildningen

2019-04-03

I dag hade jag på nytt framgång vid riksdagens votering. Riksdagen beslutade att uppmana regeringen att se över körkortsutbildningen med avsikten att försöka göra den mindre kostsam utan att tumma på trafiksäkerheten. Det innebar ett delvis bifall till min riksdagsmotion i samma fråga, 2018/19:1845  Översyn av regelverk och kostnader för körkort

Bra och viktigt - körkort är en mycket central fråga för många yrken idag, och det är viktigt att unga människor tar körkort. Att göra utbildningen mindre kostsam borde inte vara något större problem om viljan finns och man står emot Trafikskolornas extremt starka lobbyarbete. Trafikskolorna argumenterar ständigt för nya kostsamma moment "för trafiksäkerhetens skull" och vill göra det allt svårare att övningsköra privat. Detta borde politikerna kunna stå emot.
 

Lite korta nedslag kring konferensen om EU:s framtid

2019-04-02

Två dagars konferens om EU:s framtid hade kunnat erbjuda tid för ganska mycket debatt och diskussioner. Men konferensens första dag ägnades till stor del åt mycket långa anföranden av företrädare för alla de stora partigrupperna i EU. I och för sig intressant, men de övertygade ju knappast någon av politikerna i salen, och dessutom var det mesta som vanligt vackra ord och väldigt lite konkreta budskap. Den efterföljande debatten var väldigt kort och gav inte mycket.

Nästa punkt handlade om utjämning av skillnaderna inom EU, inte minst socialt och ekonoimikt. betydligt intressantare. En av de föredragande konstaterade att det kommer att ta 50 år att jämna ut de ekonomiska skillnaderna mellan länderna i EU. Och ett tydligt exempel på hur olika det ser ut är att en genomsnittslön i Rumänien är 400 Euro (ca 4.400 kronor). En rumänsk statstjänsteman i parlamentet kan tjäna mera, upp till kanske 10.000 Euro i månaden (11.000 kronor). Samtidigt är många kostnader i Rumänien inte mycket lägre än de svenska. Bensinen är exempelvis nästan lika dyr, och bostadskostnaderna är höga. Min taxichaufför var en kvinna som har två mindre barn. Hon sa att hon egentligen inte skulle vilja jobba utan vara hemma hos barnen, men hon var tvungen att köra taxi för att hon och hennes man skulkle ha råd med hyran. Hon sa rent ut att "det finns ingen framtid i Rumänien". Om man sedan jämför med grannlandet Moldavien så är lönerna ännu lägre.

Eftermiddagen ägnades åt EU:s framtida ekonomi. Man kan väl konstatera att de länder som tar del av omfattande EU-bidrag och är nettobidragstagare som vanligt är mer intresserade av en växande EU-budget och ökade EU-avgifter, medan de länder som är nettobetalare (exempelvis Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna mfl) är betydligt mer restriktiva i sin syn på EU:s framtida budget. Med andra ord som det brukar vara. 

Samtidigt vill nettobidragstagarna gärna tona ned sin vilja att försöka få ökade EU-bidrag. Ett belysnade exempel var när Rumäniens finansminister sa att "det är inte för att få del av alla EU-stöd som Rumänien vill vara med i EU, utan för att vi delar EU:s värderingar". 

Framöver kommer frågan om EU:s nästa långtidsbudget och hur man ska täcka bristen som uppstår efter Brexit att blir stora och tunga frågor, inte minst för svensk del. Jag kommer då att vara länken mellan Finansutskottet och EU-nämnden för moderat del. Moderaterna vill inte öka EU:s budget, och vad gäller Brexit borde det enligt min åsikt vara självklart att banta EU:s budget i motsvarande mån när britterna lämnar, precis som man ökar budgeten när det tillkommer nya länder. Det är också¨helt centralt att diskutera hur man använder EU:s redan mycket omfattande budget.

Andra dagen på konferensen handlade mycket om EU:s relation till kandidatländer och andra "partnerskapsländer" i Östra Europa. Vi fick vittnesmål och föredrag från företrädare för Moldavien, Georgien, Armenien, Nordmakedonien, Serbien, Albanien mfl som alla var angelägna om tätare band med EU, och i några fall medlemskap inom inte alltför lång tid. De talade både om EU:s stora betydelse för att påverka den interna utvecklingen i dessa länder när det gäller minskad korruption, stabila rättssystem, demokratisk utveckling, yttrandefrihet, handel och välstånd. Att höra dessa länder, ett efter ett, förklara hur angelägna de var om att skapa tätare band till EU, samtidigt som telefonen fylldes an nyheter om det tilltagande kaoset kring Brexit kändes märkligt.  EU-konferens i Bukarest

2019-04-01

Veckan startar med ett par dagars EU-konferens u Bukarest. Temat är EU:s farmtidsfrågor. Konferensen äger rum i det stora palatset/parlamentsbyggnaden som Rumaniens diktator Causescu byggde med början 1984. Sannolikt  Europas modernaste palats, och världens näst största administrativa byggnad efter Pentagon i USA.


 

 
 

 

Tre tunga ekonomer tar avstånd från klimatpanik

2019-03-31Tre tunga ekonomer från Stockholms Universitet och Sveriges Riksbank hade igår detta debattinlägg på SVT Opinion om klimathotet och klimatpolitiken. De gör samma analys som jag om att forskningen inte alls är enig i klimatfrågan vad gäller hur stort klimathotet är och vad klimatförändringar kan få för effekter. "Det är ingen tvekan om att förbränning av fossila bränslen leder till koldioxutsläpp som påverkar balansen mellan inflöde av energi form av solljus och utflöde i form av värmestrålning. Någon enighet om hur stora effekter detta får på jordens klimat finns dock inte" skriver de.

De ifrågasätter också extrema åtgärder som drivs av "klimatpanik". De delar också min åsikt om att klimatpanik och extrema förslag om orealistisk "klimatpolitik" är det största klimathotet, eftersom det minskar möjligheten att på ett förnuftigt sätt hantera frågan. "Det finns dock inga forskningsresultat som pekar på att den mänskliga civilsationen skulle gå under på grund av klimatförändringarna. Sådana scenarier är science fiction".

Däremot menar debattörerna att en balanserad klimatpolitik går att förena med välfärd och ekonomisk tillväxt och inte behöver bli alltför dyr - om man bara väljer rätt åtgärder. Man menar också att det rent ekonomiskt är bättre att göra "för mycket" och sedan konstatera att det inte hade behövts än att göra för lite. Ett ganska balanserat inlägg i debatten, och långtifrån Greta Thunbergs och andra demodagspredikanters budskap.

Förslaget i debattinlägget om att förespråka "global koldioxidskatt på svensk nivå" tolkar jag mer som en önskan att detta införs på nationell nivå i fler länder. Globala skatter är en utopi och givetvis helt ogenomförbart i praktiken, så jag tycker de är lite slarviga när de talar om "global koldioxidskatt". Men bortsett från detta är det som sagt en mycket balanserad artikel som rimliugen borde kunna uppskattas i alla läger. 
 

BRÅ gör ny studie om brottslighet kopplat till migration

2019-03-30

I går meddelade Brottsförebyggande Rådet att man kommer att göra en ny studie om kopplingen mellan migration och brottslighet, samt en ny studie om brott mot asylsökande. Så här skriver man på sin hemsida:

"Det är stor efterfrågan på ny kunskap om brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Därför har Brå beslutat att initiera två nya forskningsprojekt på området."//

"Brå kommer nu att genomföra en studie avseende registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Studien kommer innehålla liknande frågor som i myndighetens studie från 2005, men dess utformning kommer att göra det möjligt att följa utvecklingen över tid och även belysa fler frågor än i den tidigare studien. Undersökningen kommer att avse olika typer av brott, exempelvis våldsbrott, sexualbrott, däribland våldtäkt samt olika typer av tillgreppsbrott. Brå menar att en ny studie behövs för att beslutsfattare ska ha tillgång till uppdaterade underlag. Resultaten är planerade att publiceras i början av 2021.

Utöver detta, ser Brå också andra gräns- och migrationsrelaterade kunskapsbehov på det kriminalpolitiska området, bland annat brott mot asylsökande. Därför kommer Brå att studera utsatthet för brott på asylboenden, svårigheter för rättsväsendet att upptäcka och utreda brott på dessa boenden och hur dessa brott kan förebyggas. Studien är planerad att publiceras 2020."

Redan för 2016 lämnade jag in en riksdagsmotion om ett tydligt uppdrag till Brå att ta fram en tydligare brottsstatistik, och jag följde upp det med liknande motioner både 2017 och 2018. I februari 2017 hade Expressen en lång artikel på fyra helsidor om behovet av en brottsstatistik som belyser frågan om utrikesföddas brottslighet. I artikeln nämner man min första riksdagsmotion om att ge Brå i uppdrag att ta fram aktuell sådan statistik. Den senaste statistiken är från 2005, och baseras på uppgifter från 1997-2001. Det gör att uppgifterna är nära 20 år gamla idag. Frånvaron av aktuell statistik gör att det går att påstå vad som helst i debatten eftersom ingen kan bemöta det med fakta.

Motståndarna till brottsstatistik uppdelad efter inrikes och utrikes födda menar att en sådan skulle kunna användas i rasistiska och främlingsfientliga syften. Förespråkarna för korrekt statistik, däribland jag själv, tror tvärtom att det är frånvaron av komplett och aktuell statistik gör att det sker mytbildning och kollektiv skuldbeläggning av alla invandrare. Bilden sätts att de allra flesta brott begås av utrikes födda och att en stor del av invandrarna är kriminella. Detta är såklart inte korrekt. Utrikes födda är visserligen överrepresenterade i brottsstatistiken i relation till sin andel av befolkningen, och utrikes födda av vissa nationaliteter verkar vara i majoritet när det gäller vissa brottstyper om man ska tro den senaste uppdelade Brå-statistiken från 2005 och de rapporter vi får från polisen. Men de allra flesta invandrare är självklart inte kriminella och fler brott begås totalt sett av svenskfödda än av invandrare. Men utan tydlig aktuell rikstäckande statistik går det inte att visa vad som är rätt eller fel i debatten. Och då riskerar myterna att vinna.

Vi för sedan länge statistik uppdelad på utrikesfödda och inrikesfödda bland annat när det gäller utbildningsnivå, arbetslöshet, nyföretagande, skolresultat och en massa andra saker. Helt enkelt för att få en korrekt bild och kunna anpassa politiken efter verkligheten. På samma sätt är det självklart viktigt med tydlig statistik när det gäller brottsligheten. Men allra viktigast är kanske statistiken just för att kunna bemöta mytbildning och fördomar. Korrekta fakta är grunden för all seriös samhällsdebatt.
 

Vi vill tvinga regeringen att rösta nej till Copyrightdirektivet

2019-03-29

Från moderat sida anser vi att regeringen gick över sina befogenheter när de ställde sig bakom EU:s copyrightdirektiv. Inom kort ska EU:s ministerråd rösta slutligt om direktivet, och inför detta ska riksdagens EU-nämnd ta upp frågan. Vi moderater tänker nu försöka skapa en majoritet bland partierna i EU-nämnden för att försöka stoppa detta. Första steget är att ge tydliga direktiv från riksdagen till regeringen att den svenska linjen ska bli nej. Om det sedan räcker för att stoppa förslaget återstår att se. Men vi tänker inte ge upp.

Tomas Tobé, vårt förstanamn på EU-valsedeln och i EU-nämnden går idag ut på twitter med nedanstående uppmaning. Sprid gärna!


 

Har regeringen tappat kontrollen över Arbetsförmedlingen?

2019-03-29

Att Arbetsförmedlingen (AF) har stora brister och inte levererar tillräckligt bra resultat i form av förmedlade jobb är knappast någon hemlighet. Det var därför Alliansen gick till val på att göra om AF till mer av en myndighet som bedömer de arbetssökandes behov och arbetsförmåga, hanterar ersättningar och gör kontroll av kompletterande aktörer, medan själva förmedlingen av jobb och att rusta de arbetssökande med utbildning och praktik efterhand läggs ut på andra. Detta är också något som C och L fått igenom i sin januariöverenskommelse med regeringen, men det är mest allmänna skrivningar, inget konkret. Det finns alltså inga beslut som motiverar Arbetsförmedlingens stora neddragning.

Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde en viss besparing på Arbetsförmedlingen i vår vinnande statsbudget för 2019. Men de besparingar som gjordes innebär att AF trots detta har ovanligt stora resurser för att vara i en högkonjunktur. De neddragningar som AF nu aviserar kan omöjligen kopplas till vår mindre konjunkturanpassning av budgeten utan motsvarar helt andra och mycket större summor.

Hur man än vänder på det har Arbetsförmedlingens ledning tagit beslut om enorma neddragningar av Arbetsförmedlingens verksamhet utan att det finns några politiska beslut om detta. I Sjuhärad läggs exempelvis samtliga fem arbetsförmedlingskontor utanför Borås ned i sin helhet. Över hela landet handlar det om 132 nedlagda kontor. Att arbetssökande i övriga kommuner inte längre kan träffa en arbetsförmedlare på hemmaplan är en kraftig försämring av servicen.

Arbetsförmedlingens ledning agerar ytterst ovarsamt och ogenomtänkt när man nu förbereder en snabbavveckling av de flesta arbetsförmedlingskontor, och detta innan man har några alternativ på plats. Att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) uttrycker hård kritik mot Arbetsförmedlingens generaldirektör och ledning räcker inte. En ledning som agerar på eget bevåg utan att grunda det på politiska beslut och regleringsbrev har rimligen förbrukat sitt förtroende.

Vi måste självklart arbeta för en långsiktig förändring av Arbetsförmedlingen i linje med det Alliansen lovade före valet, men det måste ske genomtänkt på ett sätt som inte går ut över de arbetssökande. Man måste också se till att duktiga arbetsförmedlare får en chans att gå över till andra aktörer så man inte slarvar bort kompetens. En så stor förändring av den svenska Arbetsförmedlingen är inget man hastar fram på det destruktiva sätt som AF:s ledning nu gör. Det känns nästan som något slags trotsig markering mot politikerna.
 

Sanningen vinner alltid i längden

2019-03-29

I dag ger jag svar på tal på en debattartikel nyligen från en s-debattör, som påstod att jag och "mina medlöpare" "nedvärderar" och "anklagar" Greta Thunberg. Ganska befängt med tanke på att jag faktiskt tvärtom öppet försvarat henne mot sådana angrepp i sociala medier (jag lägger några av mina twitterinlägg från början av året här som exempel). Jag tycker helt enkelt inte man angriper barn och unga med hårda personangrepp för att de uttrycker sin åsikt, och en del av angreppen mot denna 16-åring har gått långt över gränsen. Däremot måste man såklart kunna bemöta åsikter i sakfrågan på ett respektfult sätt.

Klimatdebatten har totalt spårat ur och angreppen blir allt hätskare och kommer allt längre från sanningen. Detta angrepp mot mig är ett exempel. Men sanningen brukar alltid vinna i längden. (klicka för läsbar storlek).

 

 
 

S, MP, C och V bär ansvaret för fiaskot med gymnasielagen

2019-03-28

Regeringens och Centerpartiets hantering av den så kallade "gymnasielagen" har i det närmaste slutat med en katastrof. Precis som vi varnade för. Den märkliga idén att låta åtskilliga tusen vuxna män utan asylskäl få uppehållstillstpånd för gymnasiestudier var mycket ogenomtänkt, förutom att det var väldigt orättvist att just de som kommit under en viss tidsperuiod får större chans att stanna än de som kom strax före eller strax efter denna period. Inte heller tänkte man igenom hur dessa unga män skulle kunna klara av gymnasiestudier utan att ha tillräckliga förkunskaper. Jag får signaler från skolor och lärare runt om i landet att dessa gymnasieelever har kunskaper som högst motsvarar mellanstadienivå och aldrig kommer att kunna ta en godkänd gymnasieexamen. Politikerna löste inte frågan om boende och försörjning, och det betyder att ett antal gymnasiestuderande idag saknar bostad och i praktiken lever på gatan utan att ens ha pengar till mat. Rapporter från polisen tyder på att en del av dessa unga män i stället dras in i droghandel och annan kriminalitet. 

Man beslutade även att de unga männen efter gymnasietiden ska få sex månader på sig att skaffa arbete för att få stanna permanent i landet. I annat fall ska de utvisas. Ingen löste dock frågan om hur dessa personer ska ha någonstans att bo och hur de ska lösa sin försörjning medan de söker jobb. Många lär hänvisas till att leva på gatan medan de söker jobb. Hur de då ska kunna vara anställningsbara är svårt att se. 

Den senaste tiden har vi sett många debattartiklar om dessa frågor. Nedan två som är mycket läsvärda. Först ett debattinlägg av vår moderate migrationspolitiske talesperson Maria Malmer Stenergard. Därefter ett debattinlägg om skolans problem med att hantera allt fler nyanlända elever i skolan, elever som saknar nödvändiga förkunskaper.


 

FN-chef skyller cyklon på klimatförändringar - utan närmare motivering

2019-03-28

Aftonbladet hade häromdagen denna nyhet med anledning av den kraftika cyklonen Idai i sydöstra Afrika. Omkring 1,9 miljoner människors liv har påverkats och nära en halv miljon människor har tvingats lämna sina hem. FN-chefen Antonio Guterres kopplar nu katastrofen till klimatförändringarna. Han beskriver idai som "en ovanligt våldsam och utdragen storm". Guterres säger att cyklonen är "ytterligare en larmklocka om farorna med klimatförändringar". Någon förklaring till hans koppling av just denna cyklon till klimatförändringar framgår inte av artikeln.

Att cyklonen är en katastrof för de människor som drabbats råder det ingen tvekan om. Men för att koppla en cyklon till klimatförändringar krävs rimligen mer än att bara "tycka". Jag blev också lite nyfiken på om just dnena cyklon verkligen var så mycket värre än andra cykloner genom historien, och hittade denna utmärkta historiska sammanställning på SMHI:s sida. Där finns uppgifter om historiens värsta cykloner. Vad jag kan läsa mig till var inte Idai lika kraftig som dessa, vilket såklart är en ringa tröst för dem som drabbats. 

Några exempel från SMHI:
1979: Tip - den mest intensiva tropiska cyklonen
1994: John - mest långlivad

1970: Bholacyklonen - mest dödsbringande
1966: Denise - mest regn
1899: Mahina - värsta stormfloden
1996: Olivia - högsta byvinden

På SMHI:s sida kan man också lära sig skillnaden mellan orkaner och cykloner. Tropiska cykloner normalt är kraftigare och vållar mer skada än "vanliga" orkaner. De bildas också på annat sätt än en orkan. SMHI beskriver även detta utförligt, och berättar även om hur cyklonerna återkommer regelbundet i dessa områden.  

I debatten har det blivit allt vanligare att politisker och debattörer skyller alla besvärliga väderhändelser på klimatförändringar. Det spelar ingen roll om det är kallare eller varmare, torrare, regnigare eller blåsigare än normalt - allt som upplevs ovanligt kallas för bevis eller tecken på klimatförändringar. Detta trots att meteorologer och seriösa klimatforskare faktiskt ärligt säger att man ska vara försiktig med att dra sådana slutsatser av enskilda väderhändelser. Men nu finns en tendens att även återkommande väderfenomen som människor tvingats leva med i århundraden eller årtusenden plötsligt ses som tecken på klimatförändringar.

Väder är inte klimat, och historielöshet är farligt!

 

Justitieministerns stora fiasko om terrorlagstiftningen

2019-03-27

I dag meddelar justitieminister Morgan Johansson (S) att har drar tillbaka förslaget om ny terrorlagstiftning (kriminalisering av medlemskap i terrororganisation). Anledningen är att det enligt lagrådet strider mot grundlagen.

"Man kan inte gå fram med lagstiftning som bedöms strida mot regeringsformen, då kommer inte domstolarna att döma efter de lagarna" säger Johansson till Ekot.

Jag skulle vilja lägga till att man som justitieminister har ett särskilt ansvar för att inte lägga fram lagförslag som strider mot grundlagen. Borde inte Johansson haft koll på detta innan lagförslaget presenterades? Nu dröjer det ytterligare ett antal veckor eller månader innan vi kan få en skärpt terrorlagstoiftning - trots att denna fråga diskuterats i flera år och riksdagen har gett regeringen i uppdrag att skärpa lagen.

Om inte just medlemskap i en organisation kan kriminaliseras får man väl försöka kriminalisera själva deltagandet i organisationens verksamhet. Eller möjligen ändra grundlagen. Att lägga fram ett lagförslag som strider mot grundlagen känns inte särskilt imponerande.

 

Hur ska finansministern nu kunna försvara avskaffad värnskatt?

2019-03-27

I gårdagens debatt mellan mig och finansminister Magdalena Andersson blev det som vanligt en hel del om skatter. Det brukar det bli när vi debatterar. 

Bland annat sa finansministern följande: 

"Moderaterna har i sin budgetmotion visat vad det är man vill. Det är väldigt tydligt vad moderat politik är: att sänka skatten, mest för dem som tjänar allra mest. Detta ska sedan betalas med nedskärningar, till exempel när det gäller att nyanlända ska kunna få den där utbildningen som gör att man kommer i jobb. Det är klassisk moderat politik.

Om man ser på den fördelningspolitik som fördes under förra mandatperioden märker man tydligt att vi såg till att de som har det lite tuffare också är de som får ta en större del av de gemensamma ekonomiska resurserna. Om man ser på fördelningen i Moderaternas budgetmotion är det väldigt tydligt att det är höginkomsttagarna som gynnas. Det är klassisk moderat politik, men det är inte det som Sverige behöver." 

Uttalandet är i sig anmärkningsvärt i sak, eftersom Alliansen som bekant hade fokus på att sänka skatten för vanliga löntagare som jobbar. En vanligt LO-medlem fick över en hel extra månadslön varje år att disponera. Samtidigt fick välfärden ökade resurser. Socialdemokraternas gamla trötta mantra blir inte bättre för att tiden går.

Men det märkligaste är ju att finsnministern har denna höga svansföring med tanke på att hon samtidigt lovar att avskaffa värnskatten för dem som tjänar allra mest. I sak tycker jag det är rätt - det var ett löfte från början att det var en tillfällig extra skatt, och en tillfällig skattehöjning får inte bli permanent. Men det är samtidigt bevisligen en rejäl skattehöjning för dem som tjänar allra mest. Samtidigt höjer regeringen miljöskatter (exempelvis bensinskatten) för vanliga löntagare. I det läget borde finansministern vara väldigt ödmjuk när det gäller att kritisera andra partiers fördelningspolitik.

 

Dagens riksdagsdebatter med finansministern

2019-03-26

I dag hade jag en egen interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S), och sedan deltog jag även i en annan debatt. Åtgärder för högre tillväxt och Utvärdering av kemikalieskatten.

Båda debatterna går att se i sin helhet på denna sida.

 

Bästa inlägget i skoldebatten någonsin?

2019-03-26

Skådespelaren och programledaren mm, Louise Nordahl, har gjort detta fantastiskt roliga och tänkvärda inlägg i skoldebatten. Jag har hämtat det från hennes facebooksida. Titta, lyssna och njut. Mitt i prick! 

 

Debattartikel inför dagens interpellationsdebatt med finansministern

2019-03-26

I eftermiddag debatterar jag tillväxt och arbetsmarknad i en interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S). Inför debatten hade jag häromdagen denna debattartikel i nättidningen Altinget: 
 

Högkonjunkturen döljer bara tillfälligt Sveriges problem

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna att Sverige år 2020 skulle ha den lägsta arbetslösheten av EU:s 28 medlemsländer. Sedan dess har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll. Från september 2014 till september 2018 hade Sverige tappat från 12:e till 18:e plats i EU när det gäller lägst arbetslöshet. 

I SCB:s statistik för februari var 358 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,6 procent. Antalet arbetslösa ökade med 21 000 personer jämfört med samma månad 2018. Samtidigt fanns 19 000 personer i extratjänster, de 100 procent skattefinansierade tillfälliga anställningar som inte får konkurrera med riktiga jobb.

I statistiken räknas extratjänsterna som ett vanligt arbete. I verkligheten är det dock frågan om en ren arbetsmarknadsåtgärd. I alla andra sammanhang räknas människor i åtgärder som arbetslösa i statistiken. Om man på samma sätt räknar dessa 19 000 som arbetslösa så har alltså arbetslösheten ökat med hela 40 000 personer på ett år. Och arbetslösheten är historiskt hög för att vara i en högkonjunktur.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år har på ett år samtidigt ökat med 23 000 till 118 000. Ungdomsarbetslösheten uppgick till  hela 19,7 procent i februari. Regeringens nya mantra att ungdomsarbetslösheten inte längre är ett problem är minst sagt vilseledande. 

Det är inte bara när det gäller arbetslöshet Sverige tappar mark. Vi hamnar även nära botten i EU:s nya konjunkturprognos. Bara Tyskland och Italien väntas få sämre BNP-tillväxt 2019. Samtidigt är Sveriges BNP-tillväxt per capita bland de lägsta i hela EU.

Sverige har i många avseenden goda förutsättningar för tillväxt och ännu starkare sysselsättning. Befolkningen är välutbildad och tar snabbt till sig ny teknik. Näringslivet är innovativt med omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet, och möjligheten till finansiering är god. Vi borde kunna vara bäst i klassen i EU. I stället sladdar vi både när det gäller arbetslöshet och tillväxt.

Att Socialdemokraterna tillsammans med stödpartierna MP, C och L i detta läge går fram med förslag som friår och familjevecka riskerar att försätta Sverige i en än sämre situation, inte minst när konjunkturen försvagas.

Tillväxten är helt avgörande för att välfärden ska kunna få mer pengar, vilket kommer att behövas framöver med en växande andel äldre i befolkningen. Ska vi öka tillväxten behöver vi arbeta mer, inte mindre. Vi behöver även en mer jobbskapande politik, reformerade bidragssystem, sänkta skatter, stramare migrationspolitik och en bättre integrationspolitik.

Just nu döljer högkonjunkturen hjälpligt problemen på svensk arbetsmarknad och i svensk ekonomi. Men problemen kommer att blossa upp på allvar när konjunkturen försvagas.

Tisdagen den 26 mars debatterar jag frågan om den svenska tillväxten med finansminister Magdalena Andersson i en interpellationsdebatt i riksdagen. Jag vill veta vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att Sverige på allvar ska kunna konkurrera med resten av Europa när det gäller tillväxt.

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot finansutskottet


 

Besök på Gibraltar och Spaniens sydspets

2019-03-25

 
 

I förra veckan tillbringade jag några dagar i södra Spanien och besökte bland annat Gibraltar och staden Tarifa på Spaniens sydspets. Det var visserligen en privat resa, men huvudsyftet var att med egna ögon se dels hur Gibraltar fungerade med gränskontroller och tull, få kunskap om  relationen mellan Gibraltar och Spanien inför Brexit, och se Gibraltar Sund och uppleva närheten mellan Afrika och Europa med tanke på den illegala invandringen från Afrika till Europa. Lite solande blev det också på den spanska solkusten, även om det inte var högsommarvärme direkt. Lite fakta och en del bilder finns på denna sida.

 

Flygandet ökar i Sverige - "flygskam" är nog mest ett medialt påhitt

2019-03-23

Häromdagen redovisade WWF (Världsnaturfonden i Sverige) en undersökning gjord av SIFO ("Klimatbarometern") som sägs visa att 23 procent av svenska folket uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan det senaste året. Siffrorna kändes minst sagt tveksamma med tanke på denna rapport som SVT redovisade i december över svenska folkets flygande. Den visar att vi aldrig tidigare har vi flugit så ofta och så långt som idag. Flygandet ökade till nya rekordnivåer förra året. Siffrorna styrks av statistik från flygplatserna och branschen. Om man jämför med 1990 flyger svenskarna utomlands mer än dubbelt så mycket i dag. Men planen har blivit mer bränslesnåla och mer välfyllda de senaste åren så utsläppen per person och resa har nästan halverats. Så trots att vi flyger mer så har de totala utsläppen sedan år 2000 faktiskt stått stilla.

I den senare rapporten sägs att "Svenskarnas flygande ger upphov till lika stora växthusgasutsläpp som allt vårt bilkörande". Detta är ett påstående som inte verkar delas av alla. Några dagar tidigare hade nämligen nättidningen Aktuell Hållbarhet en intervju med tre klimatdebattörer, som brukar tillhöra de mer alarmistiska i klimatdebatten, om deras eget flygande och syn på flyget. Professor Johan Rockström säger i intervjun att "lösningen är inte att sluta flyga", och samtidigt berättar han om hur han själv måste flyga en hel del i sitt uppdrag. Johanna Sandal, ordförande i Naturskyddsföreningen, ger också ett nyanserat svar. Och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, konstaterar att "flygets påverkan skiljer sig inte heller från utsläpp i andra sektorer och flygandet i sig är inte hemskt." Hetsjakten på flyget har med andra ord inte något särskilt kompakt stöd bland tunga klimartdebattörer. De förespråkar hellre en miljövänlig utveckling av flyget framför att sluta flyga.

Talet om "flygskam" är trams. Det finns ingen anledning att skämmas för att flyga. Jag blir riktigt ledsen när jag hör unga människor helt i onödan avstå från att uppleva världen och se andra kontinenter. De tror att de på detta sätt "räddar jordens klimat". Det gör de såklart inte. Det enda de åstadkommer är att motverka ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning i fattigare länder och att slå undan benen på den viktiga turismen och underlaget för att finansiera nationalparker som skyddar känsliga naturmiljöer, regnskogar och hotade djurarter. 

Själv flyger jag tur och retur Stockholm varje vecka, och tänker fortsätta med det. På dessa kortare sträckor finns inte den höghöjdseffekt som anses göra utsläppen värre. Genom att jag är bonuskund hos SAS "klimatkompenserar" dessutom flygbolaget numera alla mina flygresor. I vilken mån det överhuvudtaget är meningsfullt går såklart att diskutera, men det är så det ser ut. Jag kommer också att fortsätta att flyga längre sträckor ut i världen då och då. Fördelarna med detta flygande är så stora att det med råge väger upp eventuella nackdelar. Inte minst som sagt den nytta turismen gör för att främja en mer miljövänlig utveckling i fattiga regioner och att ge hotad natur ett ekonomiskt värde som gör det intressant att värna djur och natur och verka för ett hållbart samhälle.

Flyg är ett bra sätt att förflytta sig, det går snabbt och tar minimal plats på marken. På sikt kommer såklart även flyget att använda nya bränslen och kanske rent av gå på el kortare sträckor. Den tekniska utvecklingen kommer att stegvis göra även flyget allt mer miljövänligt.

 

Miljöpartiets sjuka förslag - vill förbjuda alla fossila bränslen 2030

2019-03-23

Att Miljöpartiet helt tappat all realism i sina politiska förslag vet vi. Det spelar ingen roll om det gäller migration, friår eller "klimatpolitik" - förslagen är så verklighetsfrämmande och obegripliga att man är förvånad över att det kommer från vuxna människor. Och att nedanstående kommer från landets vice statsminister är obegripligt.  

Det handlar alltså om att isabella Lövin, vice stratsminister och miljöminister, igår gick ut och föreslår att alla fossila bränslen ska förbjudas från år 2030. Tidigare har S, C, MP och L enats om att förbjuda försäljning av nya bilar som går på fossila bränslen från år 2030 (även det ett orimligt förslag anser jag). Men det mrkliuga blir alltså att man år 2029 ska kunna köpa en bensinbil, men året efter inte kunna tanka den. Hur tänkte MP där?

Men problemet är värre än så. Ett totalt förbud mot alla fossila bränslen (bensin, diesel mm) innebär alltså att man måste skrota ut ALLA fossildrivna personbilar, lastbilar, bussar, båtar, flygplan, motorcyklar, mopeder, traktorer, snöskotrar, skogsmaskiner, truckar, maskiner mm. ALLT måste skrotas eftersom det inte skulle finnas något bränsle. Även relativt nya fordon, kanske 3-4 år skulle helt enkelt behöva skrotas eller säljas till utlandet. Till och med vårt rullande kulturarv i form av veteranfordon skulle bli stående och inte kunna köras. Vem som ska betala den enorma kapitalförstörelsen när man skrotar ut nya moderna fordon framgår inte av Miljöpartiets förslag. Inte heller hur Sveriges kommunikationer, varutransporter, skogsindustri och livsmedelsförsörjning skulle fungera. Förslaget är så totalt verklighetsfrånvänt att man saknar ord.

När ministern säger att om vi inte gör detta så "utsätter vi världen för en ännu större risk" inser man vilken verklighetsbild Miljöpartister har. I Sverige finns tex ca 5 miljoner bilar. I Kina finns minst 100 miljoner och antalet lär öka med 20-30 miljoner per år. Samma sak i Indien och många andra länder. Det må¨ste bli slut på att svenska politiker vill klä svenska folket i säöck och aska, offra vår välfärd och privatekonomi för en miningslöst slag i luften för att vi "ska vara föredömen" i världen. Vilka länder vill följa efter ett land som ödelägger sin samhällsekonomi och sin välfärd? Det blir knappast något vidare föredöme. Sverige har redan idag världens i särklass högsta koldioxidskatt. Det är illa nog.

Min förhoppning är att väljarna en gång för alla röstar bort Miljöpartiet från Sveriges riksdag. Ju förr desto bättre. Varje dag som går med MP i regeringen är ett förlorat år för Sverige och de skador de ställer till med blir allt värre för varje dag. En tröst är att just detta förslag aldrig lär bli verklighet. För skulle en regering ens andas om detta skulle svenska folket göra revolt på ett sätt som får de gula västarnas framfart i Frankrike att likna en stillsam skolstrejk.
 

Klimatdebatten och klimatpolitiken är vare sig rimlig eller logisk

2019-03-19

Vissa säger att klimatförändringarna händer här och nu och skyller alla dramatiska väderhändelser på klimatförändringar.  Faktum är att redan 2009 sa FN:s generalsekreterare Kofi Annan att läget var "akut" och att vi måste stoppa klimatförändringarna omedelbart. FN:s klimatchef talar om att vi bara har tre år på oss att stoppa klimatförändringarna, medan andra klimatdebattörer talar om "mindre än tio år". Det mediala underbarnet Greta Thunberg sa på Mynttorget i Stockholm i fredags att "vi har bara 8 år på oss" och vill att vi ska "vara rädda". Vilken forskarkompetens denna 16-åring har för att kunna uttala sig så tvärsäkert framgick dock inte. Andra säger att vi fortfarande har "gott om tid" att hejda katastrofen. IPCC säger exempelvis att utsläppen måste halveras till år 2030 och vara nere på noll 2050 om vi ska kunna stoppa "domedagen". Ytterligare andra säger uppgivet att det redan är för sent, och att vi måste påbörja en "palliativ vård av mänskligheten" (Roy Scranton), medan en forskare i samma artikel talar om att vi "har ett fönster på 10-20 år". Miljöminister Isabella Lövin (MP) är försiktigare och skrev nyligen i en debattartikel "att vi har ett fönster på tio år" för att "stoppa klimatkatastrofen". En av dem som faktiskt avvisar domedagsprofeterna är faktiskt klimatdebattören professor Johan Rockström. Fast i en annan artikel låter hans argument snarare tvärtom. Klimatforskaren professor Lennart Bengtsson anser att klimatförändringar möjligen kan bli ett problem långsiktigt, men han delar inte "klimatdystropin" som han beskriver det i denna artikel utan tycker vi har gott om tid att agera.

Jag har tidigare även lagt ut denna länk som verkligen visar tydligt hur oenig vetenskapen är på detta område:Två engagerade klimatdebattörer har angripit mig på twitter den senaste tiden. Den ene är professorn i matematisk statistik, Olle Häggström och den andre är statistikprofessorn Dan Hedlin. Ingen av dem är ju vare sig klimatexperter eller klimatforskare, men i vart fall Häggström är kopplad till det alarmistiska klimatnätverket Uppsalainitiativet. Jag frågade även dessa två herrar hur akut de anser att klimathotet är. Deras svar var mycket nyanserade och ingen av dem använder domedagsargument i debatten.

  

Jag tycker för egen del det är ett stort problem att forskarna ger så olika besked. För hur ska man då kunna göra rätt saker? Som om denna osäkerhet inte vore nog brukar de flesta forskare som oroar sig för klimathotet dessutom framhålla att effekterna släpar efter, dvs även om vi gör åtgärder idag för att minska utsläppen så kommer temperaturen ändå fortsätta att stiga under lång tid även efter att utsläppen minskat. Hur länge denna eftersläpning kommer att pågå råder det dock olika bud om. Därmed blir det ju ännu svårare att gissa om framtiden. Andra påpekar att utsläpp av partiklar i luften samtidigt kyler jorden, oklart hur mycket dock, vilket gör det hela än svårare att beräkna vilken nettoeffekt minskade utsläpp kommer att få.

Man kan i vart fall enkelt konstatera att allt som alla säger inte kan vara sant samtidigt. Och man kan därför omöjligen säga att vetenskapen är överens om mer än att klimatet förändras. Hur mycket och hur snabbt, hur mycket som beror på människan och hur mycket som är naturliga förändringar, hur bråttom det är att agera, vad som är viktigast att göra och inte minst vad som är vettigast att göra från svensk sida råder det mycket olika bud om.  

När man inte ens är överens i frågan om det är gott om tid eller redan för sent så blir det ju närmast omöjligt att veta vilken väg framåt som är bäst. Det blir då också av naturliga skäl helt omöjligt att säga att forskarna är överens om olika scenarier om hur klimatförändringar kommer att påverka jorden vid olika tidpunkter framöver. Ändå låter så många alarmister helt säkra i debatten. Klimatkatastrofen lurar om hörnet. Andra talar om "försiktighetsprincipen". Men som jag ska visa nedan är den principen meningslös om man inte vet vilka åtgärder som eventuellt fungerar.

Om vi har gott om tid kan vi välja långsiktiga genomtänkta lösningar som först på mycket lång sikt ger "positiv klimatnytta" (vilket då syftar på minskade koldioxidutsläpp, låter det då vara osagt hur stor "klimatnyttan" av detta verkligen är). Då kan vi diskutera kärnkraft, nya typer av tåg, självkörande elfordon, teknikutveckling, nya bränslen mm. Saker som ligger ett antal decennier framåt i tiden.

Har vi mycket ont om tid borde man ju däremot i stället förespråka lösningar som ger mycket snabb effekt - vilket betyder helt andra förslag, där exempelvis inte ökad användning av biobränslen fungerar, eftersom de på kort sikt ger samma utsläpp som fossila bränslen (se tidigare blogginlägg). Satsning på höghastighetståg är också meningslösa - dessa banor ger inte positiv "klimatnytta" förrän om kanske 50 år, eftersom utsläppen under byggtiden är så stora och byggtiden så lång. Praktiskt taget alla förslag idag bygger faktiskt på långsiktiga effekter, vilket inte hjälper om läget är akut. Om man ärligt menar att läget är akut och att allt beror på koldioxidutsläpp (som det påstås i de demonstrationer som hållits) så borde man rimligen också stå upp för den enda möjliga snabba lösningen, och föreslå omedelbart förbud mot allt flyg, alla bilar, alla tunga transporter, all köttkonsumtion och all icke rent livsnödvändig konsumtion. Men sådana förslag skulle såklart inte människor acceptera och därför kommer man med dubbla budskap som som inte går ihop. "Det är akut, men lösningarna som erbjuds är långsiktiga".

Om det redan är för sent att "stoppa klimatförändringarna" så borde man rimligen förespråka en helt annan väg. Då är ju alla klimatåtgärder i grunden meningslösa och i stället gäller det ju då att lägga alla resurser på att försöka anpassa oss till förändrat klimat och att förebygga eller lindra de skador man säger sig veta följer av dessa klimatförändringar.

Just nu springer alltför många åt samma håll, både i Sverige och utomlands. Hela klimatpolitiken har blivit en cirkus som verkar sakna all samordning, proportionalitet och logik. Debattörer får utrymme och företag anpassar sig för att försöka tjäna pengar på klimathotet. Det hela börjar anta formen av en masshysteri eller rent av en domedagssekt. Allt handlar om att minska koldioxidutsläpp - utan minsta tanke på vilken eventuell nytta det verkligen kan göra för klimatet på kort respektive lång sikt, vilka skador det samtidigt kan göra på miljön, hur mycket det kostar samhällsekonomin och framförallt - utan tanke på vad som är realistiskt. Och det tar dessutom fokus från en massa andra viktiga miljöfrågor och miljösatsningar.

Jag är djupt orolig för vår framtid - inte på grund av klimatförändringar utan på grund av klimatpolitiken. Den riskerar att skada vårt samhälle allvarligt utan att mer än på marginalen påverka klimatet. Och återigen - som jag tidigare visat på bloggen är påståendet att "99% av forskarna är överens" helt enkelt inte sant.

Att diskutera dessa saker har inget alls att göra med att man ifrågasätter att människan påverkar på klimat och miljö. Inte heller betyder det att man avvisar genomtänkta åtgärder. Det handlar bara om att föra en balanserad debatt, precis som i andra viktiga politiska frågor. 
 

Jag är stabilt topp tre bland politiska opinionsbildare på twitter

2019-03-18

Dagens Opinion fortsätter att lista de främsta politiska opinionsbildarna på twitter. Och jag ligger stabilt topp tre. Antalet följare växer nu också i en snabb takt. Jag märker också hur twitter utvecklats till den kanske starkaste kanalen på sociala medier när det gäller politik - de flesta tunga politiska debattörer, ledarsidor och annan media finns där, och det man skriver får ofta stor medialt genomslag om det är intressant, tankeväckande och seriöst. Trollen som kommenterar får man försöka hantera, dem får man tyvärr på köpet.... 


 

Vänstertidningen ETC överutnyttjade presstödet

2019-03-17

Det är lite underhållande när vänstermedia granskar varandra. För en tid sedan var det en artikel i Folket i Bild/Kulturfront som kritiserade vänstertidningen ETC för att de överutnyttjar presstödsreglerna.

Vänstertidningen ETC tog under ett antal år emot hela 10% av allt presstöd som utbetalades i Sverige. Detta genom att dels starta en massa lokala publikationer runt om i landet (med i stort sett samma innehåll) och beteckna var och en som självständig tidning. Man hade också ett system med "gåvoprenumerationer" som gjorde att man kunde överdriva upplagan och därmed plocka ut ännu mera presstöd. 2017 tog ETC emot nära 50 miljoner kronor (!) i presstöd. ETC:s fullprisabbonerade upplaga är enligt artikeln endast 1.000 exemplar.

När presstödsnämnden insåg att ETC överutnyttjade presstödsareglerna tvingades ETC att lägga ned 15 av sina lokala utgåvor. Man tvingades också återbetala en del av summan.

   
Nu slår ETC på stora trumman och påstår att man minsann är bygger upp en "oberoende journalistik". Genom att starta insamlingen "Folkets presstöd" låtsas man vara oberoende. Men fortfarande tog man 2018 emot över 14 miljoner i presstöd av våra skattepengar. Att då samtidigt låtsas som att man står för "oberoende journalistik" är inget annat än en osmaklig bluff.

Vänstern är experter på att plocka åt sig skattepengar i alla sammanhang. De spelar i exakt samma omoraliska liga som dem som lurar till sig bidrag, fuskar med skatten, myglar med LSS, eller fuskar med RUT eller ROT.
 

Arbetslösheten har börjat öka igen

2019-03-17

I veckan som gick presenterade SCB sin arbetsmarknadsstatistik för februari. 358 000 personer var arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,6 procent (säsongsrensat 6,2%). Antalet arbetslösa ökade med 21.000 personer, motsvarande 0,3 procentenheter, jämfört med samma månad 2018. Sysselsättningen hade samtidigt ökat med 54 000 personer till 5 093 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent. Sverige har alltså både fått fler i arbete och fler arbetslösa. Förklaringen är inte så komplicerad, det stora asylmottagandet för några år sedan gör att vi både fått fler i arbete och fler arbetslösa - samtidigt.

Det är viktigt att känna till att det också är ungefär 19.000 personer som befinner sig i extratjänster. Extratjänsterna är alltså de 100% skattefinansierade tillfälliga anställningar som inte får konkurrera med riktiga jobb. I statistiken räknas extratjänsterna som ett vanligt arbete. I verkligheten är det dock frågan om en ren arbetsmarknadsåtgärd, som dessutom är tidsbegränsad, inte ett riktigt jobb. I alla andra sammanhang räknas människor i åtgärder som arbetslösa i statistiken. Trots detta räknas alltså alla dessa personer som att de är i arbete, enligt instruktion från regeringen. Om man räknar bort dessa 19.000 ur statistiken så har alltså arbetslösheten ökat med 40.000 personer på ett år. Trots högkonjunktur. Tack vare den M/KD-budget som riksdagen tog beslut om avskaffas nu extratjänsterna, som kostar enorma pengar men där endast 6% har gått vidare till riktiga arbeten efter åtgärden. Det finns uppenbarligen bättre sätt att få arbetslösa i arbete.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år ökade med 23 000 till 118 000. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 19,7 procent i februari (säsongsrensat 17,2%). Påståendet från arbetsmarknadsministern att "ungdomsarbetslösheten i praktiken försvunnit" är med andra ord mycket vilseledande, även om ungdomsarbetslösheten såklart minskat en hel del under högkonjunkturen. Samtidigt ska man veta att det - precis som tidigare - är en stor andel av de arbetslösa ungdomarna som studerar. Hela 75.000 av de 118.000. En del söker extrajobb, andra söker jobb för att ha försörjning efter examen, medan andra studerar för att de inte fått jobb. Det är en komplex bild. Men även om man räknar bort alla de studerande så ligger ungdomsarbetslösheten på över 7%, Trots högkonjunktur. Det är högre för befolkningen som helhet.

Sammantaget har Sverige fortfarande en god arbetsmarknad och hög sysselsättning, även om arbetslösheten historiskt är hög för att vara i en högkonjunktur. Minskningen i arbetslöshet de senaste åren kunde varit betydligt kraftigare om vi fört en mer jobbskapande politik, stramat upp vissa bidragssystem, haft en stramare migrationspolitik och en bättre integrationspolitik. Just nu döljer högkonjunkturen hjälpligt de problem på svensk arbetsmarknad som kommer att blossa upp på allvar när konjunkturen försvagas.

 

Mördade han "för klimatet"?

2019-03-16

Terroristen i Christchurch på Nya Zeeland lämnade alltså ett slags "manifest" där han förklarade varför han gjorde det han gjorde. Detta manifest citeras och kommenteras nu på ett flertal ställen, och hela det sjuka manifestet finns utlagt på nätet för den som vill läsa. Nedan ett litet utdrag.

Det som framkommer är en väldigt blandad bild. Att bara kalla teroristen för "hölgerextrem" verkar lite väl förenklat. I manifestet skriver han bland annat att när han var ung var han kommunist, därefter anarkist, sedan libertarian innan han blev vad han själv kallar "ekofascist" som "kämpar för klimatet". Han skriver också att miljön förstörs av överbefolkning, att europeer inte är de som "överbefolkar världen" utan att det är "inkräktarna" (underförstått muslimerna som föder många barn). Han vill "döda inkräktarna, döda överbefolkningen, och på så sätt rädda miljön".

Tidskriften Expo beskriver terroristen så här: "Han kallar sig etnonationalist och ekofascist. Han påstår att en ökande muslimsk befolkning också utgör ett klimathot".

Slutsatsen är att det är alldeles för enkelt och onyanserat att bara kalla terroristen för rasist. Det är mycket mer komplext än så. Det finns en rent fascistisk syn på att klimathotet är överordnat människornas existens, och det är fruktansvärt avskyvärt.
 

Lite nedslag från dagens sammanträde i EU-nämnden

2019-03-15

I dag var det dags för mitt andra möte med EU-nämnden. Denna gång hade vi besök av EU-minister Hans Dahlgren (S), Kabinettssekreteraren på UD, Annika Söder (S) och landsbygdsminbister Jennie Nilsson (S). Ärendena var dels allmänna frågor, utrikesfrågor, samt jordbruks- och fiskefrågor. Innan ärendena når EU-nämnden har de diskuterats i berörda fackutskott i riksdagen - i dessa fall finansutskottet/skatteutskottet, socialförsäkringsutskottet, utrikesutskottet och miljö och jordbruksutskottet.

Självklart var det mycket fokus på Brexit och vad som händer nu. Faktum är att ingen vet - britternas hantering av Brexit är förbluffande rörigt, både mellan och inom de olika partierna finns olika åsikter. Vissa vill anta det utträdesavtal som förhandlats fram med EU. Andra vill få mer tid för att förhandla om det. Ytterligare andra vill lämna EU utan avtal, och så finns det röster som vill ha en ny folkomröstning som man hoppas ska leda till att man kanske rentav stannar kvar. Följderna för övriga EU är svåra att överblicka, men självklart är det bästa för alla om man har ett ordnat utträde där man reglerar sådant som man vill fortsätta samarbeta kring och bestämmer hur avveckling av övriga delar ska ske. Det mesta talar för att britterna beviljas lite extra tid, vilket det brittiska parlamentet röstade för att begära så sent som igår. Sannolikt dröjer därför utträdet ett tag i stället för att ske om två veckor, den sista mars.

Två övriga stora frågor var migration och klimat. När det gäller migration handlar allt idag om att på olika sätt förmå alla medlemsstater "att ta sitt ansvar". Om man inte tar emot ett visst antal asylsökande i varje EU-land vill man att olika typer av sanktioner eller frusna bidrag ska följa som sanktion. Den bristande logiken blir allt mer uppenbar när man å ena sidan talar om asylinvandringens stora lönsamhet och att "det är räddningen för att förse Europa med arbetskraft" och å andra sidan känner sig tvungna att "fördela bördan" och "tvinga alla att ta sitt ansvar". Det är ett slutligt bevis på att det stora asylmottagandet av allt fler uppfattas som mycket betungande i stället för som en vinst. Att EU hottar en fungerande modell för gemensam hantering av en strikt asylpolitik och ser till att bevaka EU:s yttre gräns framstår som allt viktigare.

I klimatfrågan finns röster från många länder om att skärpa EU:s mål. Denna linje stöds tyvärr av Sverige, men även helt eller delvis av Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Men andra länder säger blankt nej, exempelvis Polen och Ungern, och andra är tveksamma. Detta kallas "oansvarigt" av de mer radikala. För egen del hoppas jag såklart att motståndarna håller emot, så att EU kan föra en balanserad miljö- och klimatpolitik. Även i EU är det enligt min åsikt för mycket ensidigt fokus på klimatfrågorna och för lite när det gäller övrig miljöpolitik.

Utrikesfrågorna är alltid intressanta. Kabinettssekreteraren gick helt enkelt igenom ett antal konkreta ärenden rörande olika länder utanför EU där det finns problem och diskussioner, och redogjorde för hur EU diskuterar kring dessa frågor. Kina står alltid i fokus, liksom Ryssland, men även ett antal mindre länder. Det råder ofta en påfallande enighet mellan de svenska partierna kring det mesta. Samma sak gäller Jordbruks- och fiskefrågorna. Detta är ett område som tar en stor del av EU:s budget, än om jordbruksstödets totala volym minskat efterhand. Sverige vill gärna se förändringar i prioriteringarna i EU:s nästa långtidsbudget, och det är en fråga som kommer att diskuteras mycket framöver, och en fråga som inte minst jag själv kommer att bevaka för moderaternas räkning.

Efter EU-nämndens möte var jag med på moderaternas interna EU-samrådsmöte tillsammans med våra nuvarande EU-parlamentariker och våra toppnamn i det kommande EU-valet. Vi laddar för fullt för det kommande EU-valet! 
 

En kväll på Slottet

2019-03-15

I går var det dags för en kväll på Stockholms slott. Det var kungaparet som traditionsenligt bjöd in riksdag och regering till underhållning den gamla Rikssalen och därefter middag. Och som traditionen är var det smoking som gällde. Detta är väl för övrigt enda gången under mandatperioderna som man blir omnämnd i Svensk Damtidning...Rikssalen är en väldigt gammal del av slottet, och här hölls riksdagens öppnande ända fram till 1974. Tillsammans med några andra moderater fick jag sittplats på andra raden, bakom Hovets ledning (röda pilen).

Efter underhållningen gick vi till slottets paradvåning, och det är ju i sig en fantastisk miljö.

   

Inget fel på dukningen heller. Man sitter paretivis blandade vid runda bord. Vid varje bord finns någon från Hovet som bordsvärd, och berättar lite om slottet, kungafamiljen och svarar på frågor. Bilden tv tog jag i riksdagen innan vi gick till slottet.


 

Mycket om Riksdagens Bilnätverk nu

2019-03-14

Intresset för Riksdagens bilnätverk växer, och i går följde jag med till Expressen när Lars Beckman i nätverket debatterade bilfrågan med Loretz Towatt (MP) i Tv-sändningen "Bara Politik". Slutsatsen av den debatten var att MP inte verkar bry sig om hur bilen drivs elle rhur miljövänlig den är - man vill ändå begränsa bilismen och säger nej till ringleder som får bort trrafiken från exempelvis centrala Stockholm. Man säger också att man inser att bil behövs på landsbygden, men samtidigt vill man göra det mycket dyrare för alla att köra bil. Det blev en tydlig debatt där det visar sig vilket parti som inser människors behov av bilen.

   

Den senaste veckan har fler tidningar uppmärksammat nätverket. MRF:s tidning Motormagasinet ägnade exempelvis ledaren i senaste numret åt att berömma nätverket. Och det märks bland alla kommentarer från privatpersoner som strömmar in till oss som startat nätverket att det är mycket efterlängtat att någon sätter ned foten i frågan. 
 

Är president Trump helt fel ute när han kritiserar vårt sårbara samhälle?

2019-03-13Nog för att USA:s president emellanåt skriver märkliga saker i sociala medier. Men i detta fall tycker jag att kritiken mot honom slår fel. Att han ifrågasätter det ökade beroendet av avancerad teknik i exempelvis flygplan, teknik som inte alltid verkar samverka på ett bra sätt med piloterna, tycker jag tvärtom är sunt. Även om man inte ska föregå pågående haveriutredning kommer det ju nu allt fler vittnesmål om att det nya Boeing-flygplanet har tekniska funktioner som verkar kunna skapa problem eller som piloterna ibland rent av verkar ha haft svårt att hantera. Jag är verkligen inte kunnig på området flygteknik och flygsäkerhet, jag flyger ofta och litar på piloterna och de som är experter. Men med detta sagt - att Boeing själva säger att man ska "uppdatera mjukvaran" känns inte direkt lugnande. Jag skulle aldrig flyga med det aktuella planet innan vi fått klarhet i vad som hänt. Även Svenska Pilotföreningen har ju krävt flygstopp för flygmodellen. Nu har ju Boeing själva sagt att planet tills vidare bör stå kvar på marken, och det låter som ett rimligt beslut. Nu får vi avvakta haveriutredningen. 

Men även om vi släpper diskussionen om flygplanet så är det här att diskutera samspelet mellan avancerad teknik och de människor som ska använda den är en ständig fråga för tekniker och ingenjörer på många olika områden. Ta exempelvis diskussionen om artificiell intelligens, eller utvecklingen av självkörande bilar. Den teknik detta bygger på måste kännas tillförlitlig och stå under kontroll av människor. Lika viktigt är det att människa och teknik fungerar ihop på en massa andra områden. Man kan nämna kärnkraftverk, medicinteknik och många industriprocesser. Utan god kontroll och mänsklig övervakning kan katastrofer inträffa.

Även i vårt vardagsliv blir frågan aktuell när det gäller vanliga små vardagsbestyr. Ibland känns tekniken inte direkt användarvänlig, och ibland känns den rent av onödig. Ta det här med bilar till exempel. Varför ska man i stället för en traditionell bilnyckel ha en fyrkantig klump i fickan och starta bilen med en startknapp eller ett vred? Vad är vitsen? Sedan slår man på bilstereon. I stället för den vanliga runda knappen där man steglöst reglerar volymen så ska man numera oftast trycka på knappar för högre eller lägre volym. Varför? Mycket enklare med en steglös funktion som är lätt att hitta och använda utan att ta blicken från vägen.

Eller låsen på moderna hus. Varför ha elektroniska lås till sin villa? Om elektroniken inte fungerar eller strömmen går så står man kanske där och kommer inte in i sitt eget hus. Och kan man vara säker på att ingen lyckas hacka sig in i systemet. Vari ligger problemet att öppna dörren med en nyckel? Jag skulle aldrig betala extra för något som känns både krångligare och osäkrare. 

Bertaltjänster är en annan sak. Jag betalar själv 99% av alla mina köp med bankkort eller swish. Men jag vet efter 20 år på bank och av egen erfarenhet att det inte alltid fungerar och hur lätt man kan utsättas för bedrägerier. Därför har jag alltid lite kontanter i reserv i plånboken ifall något händer. Precis som jag har en kartbok i bilen för det fall att GPS-en inte fungerar eller inte är uppdaterad dit jag ska.  

Ibland finns en övertro på teknik, att man helt förlitar sig på den och inte har beredskap om något går fel. Och det finns uppenbarligen en vilja att hitta på nya tekniska lösningar - bara för att man kan. Inte alltid tänker man igenom först vad det är för problem man vill lösa eller om det blir bättre eller sämre med mer teknik.  


Att USA:s president diskuterar frågan känns uppfriskande, även om de flesta såklart samtidigt inser att avancerad teknik i ett flygplan normalt förebygger olyckor och gör flygandet säkrare. Men för egen del tycker jag det känns tryggt att ha en erfaren pilot längst fram som kan ta över om tekniken inte fungerar. Lika mycket som jag känner viss oro för att möta ett förarlöst fordon på vägen. Kanske är jag gammalmpodig, kanske upplevs jag som teknikfientlig, men jag står för det. Om min dator på skrivbordet eller datorboxen i bilen kan krångla så kan annan teknik också göra det. Och då ska man vara beredd. Oavsett om man sitter som pilot i ett Boeing-flygplan eller om bankkortet slutar fungera.

 

Drygt en miljon till konsverk för maskar, insekter och svampar...

2019-03-13

Nyligen kunde vi läsa om hur statlliga Konstnärsnämndens organ "Kulturbryggan" beslutat om ett bidrag på en dryg miljon till en konstutställning i Nordmaling. Jag kommenterade saken på twitter (klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln i Expressen).”Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar, är ett projekt som vill vända upp och ned på vårt invanda sätt att se och förstå världen. Här är naturens mindre invånare inte de avbildade utan själva, i egen rätt, mottagare av konsten. Projektet vill bjuda in fyra konstnärer med uppgift att göra konst där dessa livsformer är mottagare och mål för den konstnärliga insatsen. Det är maskarna och fåglarna som ska möta konsten”, stod det i ansökan. 

Konstnären själv säger i en tidningsintervju det är just fåglar, maskar, skalbaggar och svampar som är de som är huvudpersonerna. ”Vi ser dem som bofasta och oss som migranter”, säger konstnären Mats Caldeborg, som befarar att besökarna kommer att ”äta upp varandra”.

 

Konstnären fortsätter: ”Det är inte säkert att vi människor alls kommer att kunna se denna konst, och förmodligen om den är synlig inte ha redskapen eller förutsättning att översätta och koda av konsten till begriplighet.”


I beslutet skrev ”Kulturbryggan”:
”Här är naturens mindre invånare – som projekttiteln antyder – inte de avbildade, utan mottagare av konsten. Projektet ska bjuda in fyra konstnärer med uppgift att göra konst där dessa livsformer är mottagare och mål för den konstnärliga insatsen. Fråga sig vad som är stort och vad som är litet, vad som är upp och vad som är ned, vad som är gult eller blått. Här måste man också fråga sig, inte bara vad konst är, utan om konst finns överhuvudtaget.”

Att satsa våra skattepengar på detta är helt absurt. Ja, det är faktiskt rent upprörande när vi samtidigt har så mycket annat viktigt i vårt samhälle som inte fungerar, samtidigt som vi är ett av de länder i världen som har högst skattetryck.

 

Jag funderar på om det inte överhuvudtaget finns några kvalitetskrav när det gäller beviljade av pengar till konst? Det är en fråga jag tänker ställa till vår nya kulturminister framöver. 

Tjafs om höghastighetståg försenade ny järnväg Göteborg-Borås minst 6-8 år

2019-03-12

Jag har vid upprepade tillfällen genom åren varnat för att diskussionerna fram och tillbaka om höghastighetståg  (som ju aldrig lär bli vverklighet eftersom finansieringen är orealistisk att få fram) har försenat järnvägsutbyggnaden mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Alliansen tog beslut 2012 och satte av pengar 2014 för sträckan Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter för bygge av vanliga snabbtåg, med planerad byggstart 2019. Men när diskussionerna om höghastighetståg blossade upp igen lades hela satsningen på is och pengarna drogs tillbaka av nuvarande regering 2017. Sedan lade man tillbaka pengarna igen i höstas och kallade det för "stasning". Då nämndes en rimlig byggstart 2024. Nu talar man i stället om bygstart 2025-27.

Häromdagen fick jag ett blad från Trafikverket hemma i brevlådan i Ubbhult. Man beskriver där hur man nu gör en omstart för planeringen av ny järnväg Göteborg-Borås via Landvetter flygplats. Och meddelar att man på denna sträcka inte kommer att satsa på höghastighetståg utan just vanliga snabbtåg med en hastighet på max 250 kilometer i timmen. Alltså det som Alliansen beslutade (och även satte av pengar till, vad gäller den viktigaste delsträckan Mölnlycke-Bollebygd).Allt tjafsande och alla turer har inte medfört någon förändring alls, bara förskjutit projektet minst 6-8 år och dessutom sannolikt gjort det dyrare eftersom kostnaderna ökat med tiden, och fördröjt miljönyttan med ny järnväg. En usel hantering av regeringen, där Miljöpartiets rabiata krav på höghastighetståg sannolikt är huvudorsaken. Men även lokala media och lokala politiker i flera partier har hjälpt till att motarbeta det ursprungliga beslutet.

Bara att hoppas att Trafikverket nu får arbeta i lugn och ro så att Västsverige äntligen kan få en bättre järnväg mellan våra två största städer och ge Landvetter flygplats den järnvägsförbindelse som man väntat på så länge. Viktigast för oss är inte ett  höghastighetståg till Stockhoilm utan just den typ av vanlig snabb järnväg för regional pendling som Trafikverket beslutat om. Låt oss nu äntligen komma igång! 

 

Oansvarig migrationspolitik har orsakat skolsegregationen

2019-03-11

Frågan om den växande skolsegregationen uppmärksammas allt mer. Och visst är det ett stort samhällsproblem. Vi vet att utrikesfödda barn och ungdomar som inte träffar och umgås med svensktalande har väldigt svårt att lära sig svenska språket. Och det är i sig en nyckel till allt annat - vidare studier, arbete, egen försörjning och att bli en del av samhället.

Det finns ett betydande antal skolor i våra förorter där endast en liten minoritet av eleverna talar svenska. Detta skylls nu på vänsterhåll på det fria skolvalet, dvs rätten för föräldrar att välja skola till sina barn. Man menar att engagerade föräldrar och högpresterande elever väljer bort vissa skolor, vilket ökar segregationen ytterligare.

Argumentationen har stora brister, vilket jag konstaterade på twitter igår kväll:

 

Aktiva och engagerade föräldrar kommer alltid att välja de skolor de tror är bäst för sina barn, och välja bort de dåliga skolorna. Förr gjorde man det genom att helt enkelt bosätta sig i ett upptagningsområde för en "bra skola". I dag gör man det i stället genom att använda det fria skolvalet. Effekten blir precis densamma., dock med en skillnad - även engagerade föräldrar i våra utanförskapsområden kan idag välja bort en dålig skola även om man inte har råd att flytta till ett mindre socialt segregerat område. På detta sätt motverkar faktiskt det fria skolvalet segregation genom att möjliggöra val av en bra skola även om föräldrarna tillhör mer ekonomiskt svaga grupper eller bor i "fel" område. 

Det ingen vågar prata om är som vanligt grundproblemet. Vi har tagit emot alldeles för många invandrare under decennier. Och många av dessa har samlats i vissa socialt utsatta förorter. Många barn har aldrig sett sina föräldrar gå till jobbet, många av föräldrarna är själva lågutbildade och kan inte ge sina barn det stöd i skolåren som de behöver. Många talar inte heller svenska. Problemen för skolor med många utrikesfödda (eller barn till utrikesfödda föräldrar) är att så stor andel av barnen har behov av stöd, samtidigt som resurserna är begränsade. Det finns inte hur många duktiga lärare som helst, det är stor brist på speciallärare, specialpedagoger, kuratorer och språklärare. Samtidigt är studiemiljön ofta dålig. Och som om detta inte skulle räcka fyller vi hela tiden på med fler nyanlända elever. Till och med barn som saknar rätt att vistas i landet har rätt till skola, och inte blir det bättre av att 9.000 unga ensamkommande män utan asylskäl också får stanna för att studera. Man kan helt enkelt inte stoppa in hur många utrikesfödda, icke svensktalande, barn som helst i den svenska skolan och tro att alla barn ska lyckas! 

Att inbilla sig att svenskfödda föräldrar frivilligt skulle ställa upp på att få sina barn "bussade" till förorten för att "blanda upp" eleverna med svensktalande barn är helt orimligt. Samma sak att inbilla sig att utrikesfödda välutbildade föräldrar frivilligt skulle avstå från att välja en annan skola till sina barn. Föräldrarna inser att det skulle missgynna deras barns chanser att skaffa sig en bra utbildning med goda betyg. Och varje förälder tänker främst på sina egna barn.

Politiken bär ett tungt ansvar för skolsegregationen, och det kan inte skyllas på det fria skolvalet. De viktigaste åtgärderna nu vore att stoppa i stort sett allt mottagande av asylsökande under överskådlig tid, strama upp anhöriginvandringen och se till att alla utan uppehållstillstånd lämnar landet. Samtidigt borde vi stoppa rätten till skola för dem som lever illegalt i landet - dessa barn ska gå i skola i hemlandet i stället. Det sistnämnda var något jag tog strid mot när lagen om rätt till skola för personer som lever illegalt i landet beslutades. Men få politiker, även i mitt eget parti, höll med.

Vi behöver också ge bättre betalt till duktiga lärare som väljer att arbeta i en skola i ett utanförskapsområde, stärka lärarna i deras roll som den som bestämmer i klassrummet, och avvisa elever som förstör för andra. Ett ökat samarbete mellan olika skolor i olika stadsdelar är också viktigt - att elever från olika kultur och bakgrund lär känna varandra, gör gemensamma aktiviteter och engagerar sig på olika sätt. Integration kan inte kommenderas fram utan bygger alltid på personlig kontakt mellan människor. Kanske kan en skola klass med stor del svensktalande elever ta en klass i en utanförskapsskola som fadderklass? Mer stöd till ideella krafter och idrottsföreningar som verkar för att erbjuda barn från olika bakgrund en meningsfull fritid gynnar också integrationen. 

Sverige har satt sig i en extremt svår sits, och många verkar fortfarande inte inse detta. Jag har såpass stor insyn i den svenska skolan att jag inte tror att ett det finns minsta chans att alla barn i våra förorter någonsin kommer att klara skolan eller ens lära sig svenska. Vår migrationspolitik kommer att döma många till permanent utanförskap, generation efter generation. Men med rätt politik kan i vart fall betydligt fler barn lyckas. Och vi måste göra allt vi kan för att det blir så många som möjligt.

Bussbranden i Stockholm väcker frågor

2019-03-11

Gårdagens allvarliga händelse där en gasbuss förvandlades till ett eldhav mitt i centrala Stocxkholm väcker många frågor. Inte minst detta om säkerheten för gasfordon. Alla fordon har sina risker, men denna gasbuss med gastankarna uppe på taket förvandlades till ett brinnande inferno på bara några sekunder. Hade bussen varit full med passagerare hade det slutat med en katastrof.

Olyckor med gasbussar har hänt tidigare. Förra gången en olycka skedde i Sverige, var när en gasbuss brann den 12 juli 2016 i Gnistängstunneln i Göteborg. Då slungades två brandmän iväg av tryckvågen och ytterligare en brandman skadades när han försökte undkomma att träffas av en gastank.

Jag har fått kommentarer och mail det senaste dygnet som visar att det finns en stor oro hos både räddningstjänst och verkstadsbransch för att man vid denna typ av händelser inte vet vilket drivmedel ett olycksdrabbat fordon har och därmed inte vet hur man ska agera på bästa sätt. En tydlig märkning av gasdrivna fordon vore en viktig åtgärd. Jag har också sett kommentarer som menar att det förr eller senare kommer att hända allvarliga katatrofer om ett gasfordon börjar brinna inne i en tunnel eller ett garage, eller inne i tätbebyggt område med mycket människor runtomkring. Detta är en fråga man måste ta på största allvar. För egen del åker jag mycket buss i Stockholm och tänker från och med nu se till att sitta på en plats nära utgången om jag åker med en gasbuss.  

Mediaintresset för Riksdagens bilnätverk växer

2019-03-11

Kommande vecka ska en av initiativtagarna i bilnätverket, min m-kollega Lars Beckman, debattera bilismen mot någon miljöpartist i Expressens Bar & Politik. Ska bli kul att följa.

Och nu har även Norra Skåne uppmärksammat vårt bilnätverk på ledarsidan. Lite konstig text däremot, med tanke på att vårt tydliga budskap är att det inte är bilen som är problemet utan den miljöpåverkan bilen har. Och det är ett faktum att denna påverkan minskar i snabb takt just till följd av den tekniska utvecklingen. Nya drivmedel växer fram i snabb takt, och motorerna blir effektivare och fordonen allt mer bränslesnåla. Men under övrskådlig tid kommer det att finnas många bilar och tunga fordon/maskiner som går på bensin och diesel, det inser alla realister. 


 

SVT sprider återigen falska klimatnyheter

2019-03-10

Nyligen nåddes vi av nyheten om att ett stort antal isbjörnar ställer till med problem inne i bebyggelsen på den stora ryska ön Novaya Zemlya, som ligger norr om Sibirien och öster om Svalbard. Nyheten uppmärksammades av både svenska SVT och norska TV2.

Här är SVT:s nyhet om saken:


Och här är Norska TV2:s nyhet om samma sak: 

 
Budskapet i SVT var att isbjörnsinvasionen berodde på klimatförändringar. "En av anledningarna till att isbjörnarna söker sig till människorna är att det blir varmare globalt. När isarna smälter behöver de finna nya platser på land för att få tag i den mat de behöver för att överleva." och "Enligt Tom Arnbom, arktisexpert på Världsnaturfonden, WWF, är en av anledningarna förändringar i klimatet. "Havsisen mellan Svalbard och Novaja Zemlja har inte frusit"", säger han som förklaring.

Norska TV2 ger en helt annan bild. Orsaken till isbjörnsinvasionen syns även på deras foto. Utanför den aktuella byn finns nämligen en gigantisk soptipp där man kastar mängder av matavfall. Detta har lockat isbjörnarna att hitta föda enkelt och smidigt i stället för att jaga på vanligt sätt. "Disse isbjørnene henger ikke rundt husene på grunn av klimaendringer. De har fått en stor mengde mat dumpet ut i naturen av mennesker". Isbjörnsinvasionen beror alltså på människan, men det har inget med global uppvärmning att göra. Den norska organisationen Polar Bear Science skriver också att de aktuella isbjörnarna är välnärda och inte alls magra, och det syns ju även på bilderna. I den norska nyhetstexten framkommer också att isen mellan Svalbard och Novaja Zemlja inte har frusit de senaste 30 åren! Så att skylla på att havet inte frusit i år är rent vilseledande.

Det är också intressant att Världsnaturfonden WWF Russia håller med om att det är sopberget på ön som är orsaken till isbjörnsinvasionen. Till skillnad mot Tor Arnbom som alltså benämns "arktisexpert" hos svenska WWF. Fast när han inte ens vet att havet i området inte frusit på 30 år undrar man ju lite över expertisen.

SVT har alltså - återigen - spridit felaktiga budskap om effekterna av påstådda klimatförändringar. Vid ett tidigare tillfälle skrev man ju även om en utmärglad isbjörn i norra Canada som påstods inte kunna hitta mat på grund av klimatförändringarna. Det visade sig dock att isbjörnen i fråga var sjuk av ålder. Övriga isbjörnar i området mådde alldeles utmärkt - och förökar sig i god takt. Det är orimligt att Public Service okritiskt sprider falska nyheter i klimatdebatten. Och det är faktiskt inte så att alla väderfenomen och ovanliga naturhändelser beror på klimatförändringar. Det mesta visar sig ofta ha alldeles naturliga förklaringar eller har hänt tidigare - om man tar reda på fakta. 
 

Jag KU-anmäler justitieminister Morgan Johansson (S)

2019-03-08

I slutet av januari nåddes vi av nyheten att Kriminalvården anställt en kvinna som saknade både uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. Det var i sig allvarliga uppgifter.

Än allvarligare var det att anställningen möjliggjorts av att justitieminister Morgan Johansson (S) av någon anledning skrivit under ett beslut om undantag rörande denna anställning. Det hela inträffade redan 2015. Nu sitter kvinnan i förvar tillsammans med sin familj för att utvisas till Uzbekistan.

Kvinnan har alltså fått klartecken av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att arbeta på ett säkerhetsklassat fängelse (!) trots att hon saknat arbets- och uppehållstillstånd. "De gjorde en kontroll på mig. Jag fick papper från justitiedepartement på att de gör ett undantag. Jag får jobba inom säkerhetsklassanstalt" sade kvinnan till Sveriges Radio.

Den 1 februari, efter att det hela avslöjats av media, skrev Morgan Johansson på twitter att ”jag fick kännedom om detta igår, och idag har jag träffat Kriminalvårdens ledning. De ser nu över sina rutiner vid rekryteringar så att något liknande inte ska kunna inträffa igen”. Jag gav honom ett ganska vasst svar, som jag även lade ut här på bloggen:

Jag anser att Morgan Johanssons försök att offentligt skylla det inträffade på Kriminalvården genom att påstå att ”jag fick kännedom om detta igår” är uppenbart vilseledande. Han kan ju omöjligen ha fått ”kännedom” om detta 2019 utan har haft kännedom om saken ända sedan han undertecknade det aktuella undantaget 2015. Man har såklart alltid som minister fullt ansvar för sina egna underskrifter. Det kan man aldrig lägga på någon annan.

Även i sakfrågan är det märkligt att en justitieminister undertecknar ett undantag från gällande regler om uppehållstillstånd och arbetstillstånd utan att först sätta sig in i ärendet. Även om detta inträffat 2015 finns det anledning att granska hur det kunde ske.

Jag anser att Konstitutionsutskottet bör granska Morgan Johanssons agerande, både vad gäller undertecknandet i sak, men framförallt hans försök att skylla ifrån sig ansvar från det inträffade när det uppdagades i media. En minister måste såklart uttala sig korrekt och inte slira på sanningen. Därför lämnade jag igår in denna begäran om granskning av ärendet till Konstitutionsutskottet. Det är nu formellt inregistrerat hos riksdagen. Detta är andra gången jag KU-anmäler justitieministern. Förra gången, i juni 2017, gällde det också ett vilseledande uttalande, den gången om arbetsmarknadsläget. Ministern prickades då av ett enigt Konstitutionsutskott.
 

Några nedslag från dagens möte med EU-nämnden

2019-03-08

I dag var det dags för mitt första "riktiga" sammanträde med EU-nämnden. Jag har ju såklart varit med på ett antal möten tidigare genom åren för att följa diskussionen om intressanta ärenden, men detta var första gången som ordinarie ledamot.

I dag var det ärenden rörande EKOFIN, (ekonomiska och finansiella frågor) där finansministern var ansvarig minister, och sedan ärenden rörande EPSCO (sysselsättning, socialpolitik, sjukvård och konsumentfrågor) där arbetsmarknadsministern var ansvarigt statsråd. 

Det är nog få som är insatta i hur komplicerat EU:s beslutsfattande är, och vilka mängder av EU-dokument man måste sätta sig in i. En del är såklart ganska okontroversiella saker där det inte finns anledning att ta någon större strid. I dag fanns dock några intressanta ärenden:

Sverige kommer att ta strid mot förslaget att införa en ny beskattning av den digitala ekonomin, där EU föreslagit en märklig lösning där man vill beskatta den digitala ekonomin genom att ta ut skatt för exempelvis reklam, plattformar och försäljning av användaruppgifter, och att denna skatt ska baseras på var tjänsterna konsumeras i stället för var företaget ifråga finns. Dessutom ska skatten baseras på omsättningen och inte på resultatet, dvs det blir någon form av ny omsättningsskatt. Sverige anser i likhet med några andra länder att det är viktigt för utvecklingen av den digitala ekonomin att man beskattar företag där utveckling och innovation sker, samt att man givetvis bara ska betala skatt om man gör en vinst. Sverige kommer att säga nej och därmed fälla förslaget eftersom beslut i skattefrågor kräver enighet. Troligen får vi några fler länder med oss, sannolikt kommer Finland, Danmark och Irland också att rösta nej. Eu komme rinte bli glada över detta, och det kommer att ha ett politiskt pris i EU att gå emot förslaget, men finansministern fick ett kompakt stöd från samtliga partier att stå upp för denna linje.

Sedan pratade vi alkoholskatter. Det finns förslag från EU att ge medlemsstaterna möjlighet att lindra alkoholbeskattningen på lite olika sätt. Vi moderater tycker det är utmärkt om man kan förenkla regler, lindra beskattningen av alkoholsvaga drycker, och i förlängningen möjliggöra för gårdsförsäljning, direktförsäljning från mikrobryggerier mm. Men finansministern var tydlig med att även om Sverige säger ja till förslaget är det inte aktuellt att lindra beskattningen i Sverige. Vänsterpartiet var "av folkhälsoskäl" rent av emot att ens ge andra länder (!) möjlighet att lindra alkoholbeskattningen. Personligen känner jag att just alkoholbeskattningen känns som en av få frågor jag gärna hade låtit EU ta över ansvaret för från den svenska riksdagen...

En sannan intressant fråga var Socialdemokraternas problem att hantera EU:s "sociala pelare" som jag kommenterat flera gånger tidigare. Det var ju Stefan Löfven som på EU-toppmötet i Göteborg öppnade upp för att EU:s klåfingrighet även ska omfatta sociala förmåner och arbetsmarknad. Och nu slåss samma socialdemokrater med näbbar och klor för att motverka effekterna av det man själv ställt till med. I grunden vill Sverige inte att EU ska styra över svensk arbetsrätt, föräldrapenning, sjukersättning eller andra sociala förmåner - det är nationella frågor. Men på grund av den "sociala pelaren" så kommer nu en strid ström av märkliga EU-förslag och tydliga pekpinnar till medlemsstaterna som visserligen inte är juridiskt bindande men som ändå skapar en massa frågetecken och indirekta krav på Sverige. I EU-nämnden är regeringen tydliga med att detta är frågor som vi hanterar själva i Sverige, och den linjen har man starkt stöd för från de flesta partier. Men socialdemokraterna i EU-parlamentet agerar ofta helt annorlunda och röstar för ökade EU-krav, rakt i strid mot sin egen regering. Den sociala pelaren har blivit ett verkligt bekymmer som tar massor av tid, och risken för nya tvingande regler som under minerar svensk beslutsrätt och den svenska modellen på arbetsmarknaden ska nog inte underskattas. Men idag fick vi moderater tillsammans med kristdemokraterna i vart fall igenom ett tydligt ställningstagande om vikten av att denna typ av frågor hanteras nationellt. Samtliga partier utom Vänsterpartiet stödde skrivningen.

Uppdraget i EU-nämnden är mycket intressant, och jag kommer att göra nya nedslag efterhand som intressanta frågor dyker upp.

 

Möte med Riksbanken och Finansinspektionen

2019-03-07

I dag hade Finansutskottet först en öppen utfrågning av Riksbankens ledning rörande penningpolitik och räntepolitik, konjunktur, inflation och skuldsättning. Därefter ett slutet möte med Finansinspektionens ledning rörande misstänkt penningtvätt i flera svenska banker. En intressant förmiddag.


 

Stort intresse för Riksdagens Bilnätverk

2019-03-07

Vi får en del intervjuer kring vårt nystartade bilnätverk i riksdagen. I går hade MotorMagasinet en intervju med mig i sitt senaste nummer. (Dock med en lite väl tillspetsad ingress - jag är som bekant stor vän av eldrivna fordon).
 


Även tidningen Aktuell Hållbarhet uppmärksammar vårt nätverk, inte oväntat med en kritisk underton. Samtidigt berättar vi i media över hela landet om vårt nätverk och vad vi har för syfte med detta. Den första debattartikeln var hos SVT Opinion, och i dag finns denna debattartikel i Arbetarbladet i Gävle och en liknande i Gefle Dagblad.  Mer kommer!

Vi försöker också intressera andra partier för deltagande i nätverket. Det bästa hade såklart varit om samtliga partier hade med ledamöter i nätverket. Hittills är vi i stort sett bara moderater. Några fler har dock visat intresse, och vi hoppas på fler partier framöver. Bilen borde vara viktig för alla partier.


 

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet